0  GENERALITĂŢI

 

1. MĂRICUŢOIU, VICTORIA. Povestea scrierii / Victoria Măricuţoiu. -   Craiova : Aius, s.a.

72 p. : il. - (Biblioteca de ghiozdan).

ISBN 978-973-1780-27-6

003(0:82-32)                                          002(0:82-32)

821.135.1-32                                         082.1 Biblioteca de ghiozdan

1. ISTORIA SCRIERII

002/M38

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

2. Enciclopedia pentru elevi. -   Bucureşti : Corint Junior, 2008

16 vol.

Cartea se bazează pe lucrarea Britannica Stundent Encyclopedia, publicată în limba engleză de Encyclopaedia Britannica

ISBN 978-973-128-162-9

Vol.2 : B - 182 p. il. color., h. - Cartea se bazează pe lucrarea Britannica Stundent Encyclopedia, publicată în limba engleză de Encyclopaedia Britannica. - ISBN 978-973-128-164-3

Vol.3 : C - 318 p. il. color., h. - Cartea se bazează pe lucrarea Britannica Stundent Encyclopedia, publicată în limba engleză de Encyclopaedia Britannica. - ISBN 978-973-128-165-0

001:030                  030:001                  008:030                  030:008

1. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE

L-001/E52

 

3. POMILIO, ANNALISA. Marea carte despre invenţii utile, de viitor, indispensabile, revoluţionare / Texte Annalisa Pomilio ; [Traducere din limba italiană Ioana Constantin]. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Litera Internaţional, 2008

240 p. : il. color

Glosar p. 231-239

ISBN 978-973-675-349-7

001.894(031)

1. INVENŢII ŞI DESCOPERIRI

001/P77

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

4. Cuvinte pentru urmaşi : "Modele" şi "exemple" pentru Omul Român / O "carte de învăţătură" concepută şi îngrijită de Artur Silvestri. -   Bucureşti : Carpathia Press, 2005

256 p.

ISBN 973-7609-00-X

008(498)(0:82-4)                                                   821.135.1-4

1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(România)

II 88151 ; 008/C97

 

5. GLODARIU, EUGENIA. Asociaţiile culturale ale tineretului studios român din Monarhia Habsburgică 1860-1918 / Eugenia Glodariu ; Desene : Rodica Gaciu ; Traducere : Ioan Niculiţă. -   Cluj-Napoca : Napoca Star, 1998

416 p., [6] p. tab., [32] p. il. - (Bibliotheca Musei Napocensis).

Note de subsol

Carte editată de Ministerul Culturii şi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca

ISBN 973-0-00723-3

008(=135.1)"1860/1918"                                061.22(=135.1)"1860/1918"

930.85(=135.1)"1860/1918"           082.1 Bibliotheca Musei Napocensis

1. ASOCIAŢII CULTURALE(Transilvania)

II 88170 ; 008/G62

 

6. HAZARD, PAUL. Criza conştiinţei europene : 1680-1715 / Paul Hazard ; Traducere din franceză de Sanda Şora ; Cuvânt înainte de Jacques Fauve. -   Bucureşti : Humanitas, 2007

496 p.

Anexe p. 463-486

Titl. orig. : La crise de la conscience européenne, 1680-1715

ISBN 978-973-50-1405-6

008(4)                                                    94(4)

1. CULTURĂ EUROPEANĂ

II 88396 ; 008/H41

7. IANOŞI, ION. Autori şi opere / Ion Ianoşi. -   Bucureşti : EuroPress Group, 2007

vol. - (Istoria Mentalităţilor).

Vol. 1 : Culturi occidentale - 418 p. foto. - Prefaţă p. 5-11. - ISBN 978-973-88128-3-3

008                                         82.09                                   082.1 Istoria Mentalităţilor

1. FILOZOFIE                      2. CULTURĂ

II 88194 ; 008/I-27

 

8. "Nu suntem singuri!" : Şapte convorbiri de azi şi două de altădată / Artur Silvestri, consemnate de Ilie Purcaru, Elisabeta Iosif, Radu Căjvăneanu,... ; Prefaţă : "Adevărul vă va face liberi!" de Alexandru Nemoianu ; Postfaţă : "Quid est veritas?" de Lucian Hetco. -   Bucureşti : Carpathia Press, 2006

104 p.

Addenda : cu o "notă asupra autorului" şi opinii despre acesta p. 102-103

ISBN 973-86084-9-X

008(498)(047.53)

1. CULTURĂ ROMÂNĂ

II 88141 ; 008/N93

 

9. SILVESTRI, ARTUR. Genius Loci : Fabula Căii Singuratice = Genius Loci : La fable de la voie solitaire = Genius Loci : The fable of the Long Path = Genius Loci : Fabeln der Einsamweg = Genius Loci : La fábula de la Via Solitaria / Artur Silvestri. -   Bucureşti : Kogai¨on Editions, 2006

56 p.

Biografie autor p. 53-56

Text în limbile : română, germană, franceză, engleză, spaniolă, italiană

ISBN 973-87432-4-9

008(498)                                008(100)

1. CULTURĂ ROMÂNĂ

II 88169 ; 008/S55

 

10. SPIRIDON, CASSIAN MARIA. 101 dialoguri în libertate / Cassian Maria Spiridon. -   Bucureşti : Ideea Europeană, [2007]

3 vol. - (Biblioteca Ideea Europeană).

ISBN 978-973-7691-87-3

Vol. 1 - 352 p. - Note bio-bibliografice [1] p.. - ISBN 973-7691-88-1. - ISBN 978-973-7691-88-0

008(498)(047.53)                   082.1 Biblioteca Ideea Europeană

1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(România)

II 88358 ; 008/S73

 

11. Ţara Fagilor : Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni (XIII) / Alcătuit de Dumitru Covalciuc. -   Cernăuţ : Societatea Culturală "Arboroasa", 2004

298 p. : il.

Volum tipărit de Fundaţia Culturală "Vasile Netea"

ISSN 1223-84-06

008(498.6)(059)                                                    008(477.8)(059)

821.135.1(498.2)-82(059)                                     821.135.1(477.8)-82(059)

II 88415 ; 008/T22

 

12. Ţara Fagilor : Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni (XV) / Alcătuit de Dumitru Covalciuc. -   Cernăuţ : Societatea Culturală "Arboroasa", 2006

268 p. : il.

Volum tipărit de Fundaţia Culturală "Vasile Netea"

ISSN 1223-84-06

008(498.6)(059)                                                    008(477.8)(059)

821.135.1(498.2)-82(059)                                     821.135.1(477.8)-82(059)

II 88416 ; 008/T22

 

13. Ţara Fagilor : Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni (XVI) / Alcătuit de Dumitru Covalciuc. -   Cernăuţ : Societatea Culturală "Arboroasa", 2007

208 p. : il.

Volum tipărit de Fundaţia Culturală "Vasile Netea"

ISSN 1223-84-06

008(498.6)(059)                                                    008(477.8)(059)

821.135.1(498.2)-82(059)                                     821.135.1(477.8)-82(059)

II 88417 ; 008/T22

 

 

14. Ţara Fagilor : Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni (XVII) / Alcătuit de Dumitru Covalciuc. -   Cernăuţ : Societatea Culturală "Arboroasa", 2008

310 p. : il.

Volum tipărit de Fundaţia Culturală "Vasile Netea"

ISBN ISSN 1223-8406

008(498.6)(059)                                                    008(477.8)(059)

821.135.1(498.2)-82(059)                                     821.135.1(477.8)-82(059)

II 88418 ; 008/T22

 

15. VINCZE ZOLTÁN. A Kolozsvári Farkas utca : Művelődéstörténeti barangolás / Vincze Zoltán. -   Kolozsvár : Stúdium, 2008

95 p. : il. color

Bibliografie p. 91-93

ISBN 973-643-038-3

008(498.4-21 Cluj Napoca)                 930.95(498.4-21 Cluj Napoca)

711.6(498.4-21 Cluj Napoca)                              727(498.4-21 Cluj Napoca)

1. CLUJ-NAPOCA(cultură)                        2. ISTORIA CULTURII(Transilvania)

II 88308 ; 008/V62

01   Bibliografie. Cataloage

 

16. BOGDAN, FLORIN. 500 de ani detipar românesc (1508-2008) : Catalog de expoziţie / Florin Bogdan, Elena Mihu. -   Sibiu : Techno Media, 2008

63 p. : il.

Lista ilustraţiilor p. 40

ISBN 978-973-7865-90-8

016(498)                 06.064                    002(498)"1508/2008"

1. CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ

II 88611 ; 01/B64

 

17. POPTĂMAŞ, DIMITRIE. Prezenţa şi circulaţia vechilor tipărituri româneşti în zona superioară a Văii Mureşului / Dimitrie Poptămaş. -   Târgu-Mureş : Nico, 2008

220 p. : il. - (Caiete mureşene).

Lucrare apărută la Fundaţia Culturală "Vasile Netea"

Note de subsol

Bibliografie p. 169-179

Anexe p. 180-188

ISBN 978-973-1947-07-5

002:01(498)                           01:002(498)                           094:01

01:094                                    082.1 Caiete mureşene

1. CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ

II 88419 ; 01/P84

 

18. ŞTEFAN, ŞTEFANIA-CECILIA. Catalogul cărţii româneşti vechi şi rare din colecţia Muzeului Municipal Bucureşti : (1648-1829) / Ştefania-Cecilia Ştefan. -   Bucureşti : CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, 2008

251 p. : il. color

Reproduceri fotografice p. 190-251

ISBN 978-973-7930-22-4

002(498):016                                                         016:002(498)

017(498 Bucureşti)"1648-1829"                        019.9(498 Bucureşti)

1. BIBLIOGRAFIE ROMÂNEASCĂ VECHE

III 29334 ; 01/S81

02   Biblioteconomie

 

19. AGACHE, CATINCA. Biblioteconomie - valori tradiţionale şi moderne / Catinca Agache. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2007

vol.

ISBN 978-973-113-051-4

Vol. 1 - 236 p. - Dicţionar de termeni specifici p. 221-228. - Bibliografie selectivă p. 229-233. - ISBN 978-973-113-057-6

02                                           021                                         025.3

III 29338 ; 02/A26

 

20. BÁNFALVI LÁSZLÓNÉ. Az ózdi könyvtárkultúra története / Bánfalvi Lászlóné. -   Miskolc : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, 2007

Vol. - (Borsodi Kalászolás).

Vol.1 : A kezdetektől 1949-ig - 187 p. il. parţial color, tab., graf., sch. - Bibliografie p. 124-128. - Note de subsol. - ISBN 978-963-9645-03-5

027.52(439-21 Ózd)                                             082.1 Borsodi Kalászolás

1. BIBLIOTECI(Ungaria)

III 29331 ; 02/B26

030 Lucrări de referinţă. Enciclopedii. Dicţionare

 

21. CORBEIL, JEAN-CLAUDE. Marele dicţionar vizual în 5 limbi: română, engleză, franceză, spaniolă, germană / Jean-Claude Corbeil, Ariane Archambault ; [Traducător Maria Novac]. -   Bucureşti : Litera Internaţional, 2008. - Montréal(Québec)  Montréal(Québec) : QA International

1086 p. : il. color - (Dicţionare şi enciclopedii).

Index p. 921-1086

Termenii sunt redactaţi în limbile română, engleză, franceză, spaniolă, germană

Lucrarea cuprinde 32000 de cuvinte în fiecare limbă, 6000 de ilustraţii şi 800 de teme

ISBN 978-973-675-460-9

030(084.11)                                                           082.1 Dicţionare şi enciclopedii

IV 6647 ; 030/C71

 

22. Noul dicţionar universal al limbii române / Ioan Oprea, Carmen Gabriela Pamfil, Rodica Radu.... -   Bucureşti : Litera Internaţional, 2008

1872 p.

Anexe p. 1863-1872

ISBN 978-973-675-436-6; ISBN 978-973-675-437-1

030(=135.1)                                           811.135.1'374.2

L-03/N89

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

23. BALÁZS SÁNDOR. Bölcselet az Erdélyi Múzeum Egyesületben / Balázs Sándor. -   Kolozsvár : Kriterion, [2007]

244 p.

Bibliografie p. 217-226

Note p. 227-240

Index p. 241-242

ISBN 973-26-0851-X; ISBN 978-973-26-0851-5

061.22(498.4)Erdélyi Múzeum-Egyesület(091)

14:061.22(498.4)EME                                                          130.2

1. ASOCIAŢII CULTURALE(Transilvania)

2. ASOCIAŢII MAGHIARE(România)

3. FILOZOFIA CULTURII

4. SOCIETĂŢI CUTURALE

5. SOCIETĂŢI ŞTIINŢIFICE (Erdélyi Múzeum Egyesület)

III 29365 ; 06/B19

 

24. Conferinţa elevilor constructori : 20-22 octombrie 2006. -   Târgu-Mureş : s.l., 2006

60 p. : il.

Lucrare scoasă de Grupul Şcolar "Constantin Brâncuşi" Târgu-Mureş

061.3                                                      908(498.4 Târgu-Mureş)

1. CONFERINŢE                  2. MONOGRAFIE(Târgu-Mureş)

IV 6592 ; 06/C65

 

25. GEBA, MARIA. Investigarea operelor de artă / Maria Geba. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2006

258 p. : tab. , foto. alb-negru

Bibliografie la sfârşit de capitol

ISBN 978-973-116-049-8

069.44                                                                                   57.082

1. CONSERVAREA EXPONATELOR                             2. MUZEE(obiecte)

III 29340 ; 069/G28

 

26. LEHACI, OANA. Controlul şi fenomenologia biodeteriorării în conservarea miniaturilor / prof. Oana Lehaci. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2008

174 p. - ("Tinerii-Şansa Bisericii").

Note de subsol

Bibliografie p. 165-172

ISBN 978-973-113-064-4

069.44                                                                   082.1 "Tinerii-Şansa Bisericii"

1. CONSERVAREA EXPONATELOR

I 19033 ; 069/L41

 

27. Az őszinteség két napja 156. szeptember 29 30. : Erdélyi magyar értelmiségiek 1956 őszén : Az RMP Kolozs Tartományi Bizottságánál kolozsvári és marosvásáhelyi írókkal, szekesztőkkel tartott gyűlés jegyzőkönyvei és más dokumentumok / Sajtó alá rendezte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel elláta Benkő Levente ; [A könyvet tervezte Unipan Helga ; A román nyelvű dokumentumokat fordította Papp Annamária, Nagy-Hintós Diana]. -   Kolozsvár : Polis Könyvkiadó, 2007

396 p.

Note p. 374-382

Anexă p. 383-388

Index p. 389-394

Note de subsol

ISBN 978-973-8341-92-0

316.344.32(=511.141)"1956"                                              821.511.141.09

061.3(=511.141)(498.4 Cluj)"1956"

1. CONSFATUIRI(scriitori maghiari, Cluj 1956)

2. DOCUMENTE(scriitorilor maghari,1956)

II 88274 ; 06/O-87

070   Ziaristică. Presă

 

28. BEKE SÁNDOR. Székely Útkereső - szellemi műhely a XX. század végén Erdélyben : Főszerkesztői vallomás a folyóirat megszületéséről és életéről / Beke Sándor ; A bevzető tanulmányt írta Barabás István. -   Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat, 2007

159 p. ; [64] p. facsim., il - (Székely Útkereső kiadványok).

Index p. 135-144

ISBN 978-973-8320-53-6

070(498.4 Odorheiu Secuiesc)(09)                                   070(=511.141)(498.4)

008(511.141 Secui):070                                                       070:008(511.141 Secui)

082.1 Székely Útkereső kiadványok

1. REVISTE(Transilvania)

2. REVISTĂ DE CULTURĂ(Székely Útkereső)

II 88240 ; 070/B41

 

29. CIACHIR, DAN. În lumea presei interbelice / Dan Ciachir. -   Iaşi : Timpul, 2008

166 p. : il.

ISBN 978-973-612-305-4

070(498)"18"

1. PRESĂ ROMÂNEASCĂ

II 88301 ; 070/C49

 

30. CRAIA, SULTANA. Dicţionarul ziariştilor români / Sultana Craia. -   Bucureşti : Meronia, 2007

224 p.

Bibliografie p. 219-223

Cronologie p. 7-16

ISBN 978-973-7839-24-4

030:070(498)                                         929:070(498)(038)

070(498):929(038)

1. ZIARISTICĂ(dicţionar)(România)

III 29370 ; 070/C82

 

31. CRĂCIUN, ANDREI. România şi ziarul său : 15 ani Evenimentul zilei 1992-2007 / Andrei Crăciun ; Redactori Cristian Delcea, Roxana Lupu, Liviana Rotaru. -   Bucureşti : Ringier, s.a.

255 p. : il.

ISBN 978-973-8005-00-6

070.22"1992/2007" Evenimentul zilei

1. ZIARE(istoria)

IV 6655 ; 070/C81

 

32. DÁNIELISZ ENDRE. Nagyszalontai nyomdák és hírlapok / Dánielisz Endre. -   Csíkszereda : Pro-Print, 2002

288 p. : fig.

Note p. 229-247

Bibliografie p. 249-250

Anexe p. 251-252

Biografie p. 255-261

ISBN 973-8468-03-5

070(439.21 Salonta)(091)                                    070(498.4 Salonta)(091)

655.1(498.4 Salonta)(091)                                   655.1(439.21 Salonta)(091)

1. TIPOGRAFIE(istorie)                                     2. TIPOGRAFII(România)

3. TIPOGRAFIE(Ungaria)                  4. ZIARE(istoria)(Transilvania)

5. PRESĂ(România)                                           5. PRESĂ(Ungaria)

II 88152 ; 070/D17

09  Manuscrise. Lucrări rare. Bibliofilie

 

33. Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei : Un corpus / Editat de I. Caproşu şi E. Chiaburu. -   Iaşi : Demiurg, 2008

vol. - (Biblion).

ISBN 978-973-152-018-6

Vol. 1 : 1429-1750 - XXXII , 667 p. - Prefaţă p. V-X. - Bibliografie p. XI-XXVIII. - Sigle şi prescurtări p. XXIX-XXX. - Indice general p. 583-665. - ISBN 973-152-019-8. - ISBN 978-973-152-019-3

091(498.3)                             002(498.3)                             082.1 Biblion

1. CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ

III 29390 ; 09/I-56

 

34. SCHATZ, ELENA MARIA. Catalogul colectiv al incunabulelor din România / Elena-Maria Schatz , Robertina Stoica. -   Bucureşti : CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, 2007

[6] p., 590 p.

Bibliografie p. 107-121

Abrevieri p. 123-124

ISBN 978-973-7930-10-1

071.1:093(498)                      093(498):071.1                      027(498)

III 29333 ; 09/S33

1   FILOSOFIE

 

35. BREBAN, NICOLAE. Fr. Nietzsche. Maxime comentate / Nicolae Breban ; Postfaţă de Ion Ianoşi. -   Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2004

160 p. - (Biblioteca Ideea Europeană).

ISBN 973-86721-9-8

14(430)Nietzsche, Fr.                                          929 Nietzsche, Fr.

082.1 Biblioteca Ideea Europeană

1. FILOZOFIE GERMANĂ

II 88174 ; 1/N72B

 

36. CIMPOI, MIHAI. Europa, sarea Terrei... : Vise, Utopii şi Realităţi europene / Mihai Cimpoi. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2007

224 p. - (Biblioteca Ideea Europeană).

Indice de nume p. 209-221

ISBN 973-7691-80-6

821.135.1-4                 061.1UE(0:82-4)                 008(4)  

130.2                           321.01                                  082.1 Biblioteca Ideea Europeană

1. FILOZOFIA CULTURII                    2. FILOZOFIA PUTERII

I 19029 ; 1/C49

 

37. Despre eternitatea lumii : Fragmente sau tratate împreună cu cele 219 teze ale lui Siger din Brabant şi Boetius din Dacia şi ale altora, condamnate în anul 1277 de episcopul Étienne<Tempier> al Parisului, la sfatul doctorilor, în Sfânta Scriptură = De mundi aeternitate : Fragmenta sive libri necnon opinionibus ducentibus undeviginti Sigeri de Brabantia, Boetii de Dacia aliorumque, a Stephano episcopo Parisiensi de consilio doctorum Sacrae Scripturae condemnatae anno MCCLXXVII / Aristotel , Plotin , Sf. Augustin... ; Traducere din limba latină, tabel cronologic, note şi postfaţă de Alexander Baumgarten. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : IRI, 2007

319 p. - (Cogito).

Lucrarea conţine ftagmente din opera lui Aristotel, Plotin, Sf. Augustin, Ioan Filopon, Alkindi, Avicenna, Avencebrol, Algazel, Averroes, Albert cel Mare, Sf. Toma din Aquino, Siger din Brabant, Boetius din Dacia, Henri din Gand

Note p. 230-254

Postfaţă p. 255-308

Bibliografie p. 311-315

ISBN 973-7926-22-6

14(100)                                  115

115:14(100)                           14(100):115                           082.1 Cogito

1. FILOZOFIA CREŞTINĂ                               2. SISTEME FILOZOFICE

II 88321 ; 1/T71

 

38. DUPUY, JEAN-PIERRE. Tsumani : scurtă metafizică a catastrofelor / Jean-Pierre Dupuy ; Traducere din limba franceză Ion Doru Brana ; Postgaţă Cristian Preda. -   Bucureşti : Nemira, 2007

128 p. - (Biblioteca de politică).

Note de subsol

Titl. orig. : Petite métaphysique des tsunamis

ISBN 978-973-143-084-3

14(44)                                                    14 Dupuy, Jean-Pierre

082.1 Biblioteca de politică

1. FILOZOFIE FRANCEZĂ(eseuri)

II 88325 ; 1/D94

 

39. GRUIA, LUCIAN. Triptic spiritual : Eminescu, Blaga, Brâncuşi / Lucian Gruia ; Prefaţă de Zenovie Cârlugea. -   Iaşi : Feed Balk, 2008

161 p. - (Sinteze).

Prefaţă p. 5-6

Note la sfârşit de capitol

Bibliografie p. 159-160

ISBN 973-8858-84-4

821.135.1.09 Eminescu, Mihai                           821.135.1.09 Blaga, Lucian

73(498)Brâncuşi, Constantin                            801.73:1

130.2(498)                                                             11

082.1 Sinteze

1. HERMENEUTICĂ FILOZOFICĂ

2. FILOZOFIA CULTURII(România)

II 88343 ; 1/G91

 

40. HABERMAS, JÜRGEN. Etica discursului şi problema adevărului / Jürgen Habermas ; Traducere din limba franceză de Mădălin Roşioru ; cuvânt-înainte de Partick Savidan. -   Bucureşti : ART, 2008

71 p. - (Demonul teoriei).

Bibliografie selectivă în limba română referitoare la Jürgen Habermas p. 69

ISBN 978-973-124-247-7

111.83                                    177.2                                      082.1 Demonul teoriei

1. ARTA CONVERSAŢIEI                                               2. ADEVĂR(filozofie)

II 88373 ; 1/H11

 

41. MARX, KARL. Karl Marx în 1234 fragmente / Karl Marx ; alese şi adnotate de Ion Ianoşi. -   Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2004

398 p. - (Biblioteca Ideea Europeană).

Date biobibliografice p. 5-14

Scrieri şi surse p. 15-20

ISBN 973-86971-3-1

141.82                                                                   929 Marx, K.

082.1 Biblioteca Ideea Europeană

1. MARX, KARL HEINRICH                            2. IDEOLOGIE MARXISTĂ

II 88186 ; 1/M44

 

42. MUSCĂ, VASILE. Iluminism şi istorism / Vasile Muscă. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2008

191 p.

ISBN 978-973-126-106-5

141                                         008

1. SISTEME FILOZOFICE

II 88607 ; 1/M98

 

43. NEGULESCU, P. P.. Filosofia în viaţa practică / P. P. Negulescu ; Ediţie critică, text stabilit, studiu introductiv, note şi bibliografie de Adrian Michiduţă. -   Bucureşti : EuroPress Group, 2007

416 p. - (Biblioteca de filosofie).

Note şi comentarii p. 379-402

Bibliografia scrierilor lui P. P Negulescu p. 403-414

ISBN 973-1727-09-4

14(498) Negulescu, P. P.                                    082.1 Biblioteca de filosofie

1. FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ

I 19024 ; 1/N43

44. RICOEUR, PAUL. Răul : O sfidare a filozofiei şi a teologiei / Paul Ricoeur ; Traducere din limba franceză de Bogdan Ghiu ; cuvânt-înainte de Pierre Gisel. -   Bucureşti : ART, 2008

59 p. - (Demonul teoriei).

Cuvânt-înainte p. 5-14

ISBN 978-973-124-192-0

14(44)                                    111.84                                    082.1 Demonul teoriei

1. FILOZOFIE FRANCEZĂ(studii)

II 88375 ; 1/R51

 

45. ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. Despre contractul social sau principiile dreptului politic / Jean Jacques Rousseau ; Traducere din limba franceză, studiu introductiv şi note Cătălin Avramescu. -   Bucureşti : Nemira, 2007

224 p. - (Idei politice fundamentale).

Bibliografie p. 211-213

Notele autorului p. 214-222

ISBN 978-973-143-003-4

821.133.1-4=135.1                                321.01

14(44) Rousseau, Jean Jacques                        082.1 Idei politice fundamentale

1. FILOZOFIA PUTERII

II 88324 ; 1/R85

 

46. VULCĂNESCU, MIRCEA. Opere / Mircea Vulcănescu ; Prefaţă de Eugen Simion. - Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. -   Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2005. -  : Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă

vol. - ("Opere Fundamentale").

ISBN 973-637-092-5

Vol. 1 : Dimensiunea românească a existenţei - CXXIV, 1344 p. - Pe copertă Pentru o nouă spiritualitate filosofică; Către fiinţa spiritualităţii româneşti. - Note de subsol. - Cronologie p. LXXV-CXVII. - Note, comentarii, variante p. 1063-1340. - ISBN 973-637-093-3. - ISBN 973-7934-37-7

Vol. 2 : Chipuri spirituale. Prolegomene sociologice - 1648 p. - Note de subsol. - Note, comentarii, variante p. 1123-1457. - Glosar p. 1513-1516. - Bibliografie p. 1517-1532. - ISBN 973-637-093-3. - ISBN 973-7934-37-7

14(498) Vulcănescu, Mircea                              316

821.135.1.09                                                         082.1 "Opere Fundamentale"

1. SISTEME FILOZOFICE(România)

I 19003(v.1-2) ; 1/V97

 

159.9   Psihologie

 

47. JUNG, CARL GUSTAV. Amintiri, vise, reflecţii / C. G. Jung ; Consemnate şi editate de Aniela Jaffé ; Traducere şi notă de Daniela Ştefănescu. - Ediţie revăzută. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

478 p. - (Memorii. Jurnale).

Titl. orig. : Memories, Dreams, Reflections by C.G. Jung

Glosar p. 459-476

ISBN 978-973-50-1914-3

159.964.2 Jung, Carl Gustav                                              929 Jung, Carl Gustav

082.1 Memorii/Jurnale

II 88399 ; 159.9/J90

 

48. PAŞCA, MARIA DORINA. Psihologie şi consiliere pastorală / Psih. dr. Maria Paşca , pr. dr. Toefil Tia. -   Alba-Iulia : Reîntregirea, 2007

264 p. - (Pastorală Misionară/Misiologie Pastorală).

Prefaţă p. 9-11

Anexă p. 183-254

Bibliografie p. 255-263

ISBN 978-973-7879-80-6

159.9:2                                                                                  2:159.9

082.1 Pastorală Misionară/Misiologie Pastorală

1. CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

II 88121 ; 159.9/P39

 

49. PIÉRON, HENRI. Vocabularul psihologiei / Henri Piéron ; Traducere şi avanprefaţă de dr. Leonard Gavriliu. -   Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2001

468 p. : tab., sch.

Prefaţă p. 10-14

Indicele numelor citate p. 383-399

Anexe p. 401-468

ISBN 973-8240-00-X

159.9:030                                                              030:159.9

1. DICŢIONAR DE PSIHOLOGIE

III 29322 ; 159.9/P64

 

50. VLĂDESCU, IONUŢ. Aspecte psihologice ale motivaţiei şi personalităţii la tineri / Ionuţ Vlădescu. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2007

169 p. : tab.

Bibliografie p. 159-161

Anexe p. 162-168

ISBN 978-973-113-054-5

159.922.7/.8                                                                          159.923.2

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII(copii)

II 88233 ; 159.9/V74

16  Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii

 

51. DURAND, GILBERT. Ştiinţa despre om şi tradiţia : Noul spirit antropologic / Gilbert Durand ; Traducere de Janina Ianoşi. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2006

252 p. - (Istoria Mentalităţilor).

Note de subsol

ISBN 973-7691-37-7

572:165                                  165:572                              082.1 Istoria Mentalităţilor

1. TEORIA CUNOAŞTERII                                          2. EPISTEMOLOGIE

II 88185 ; 16/D95

 

52. PIAGET, JEAN. Formele elementare ale dialecticii / Jean Piaget ; Postfaţă de R. Garcia ; Traducere de Camelia Grădinaru. -   Iaşi : Institutul European, 2007

187 p. - (Filosofie).

Note de subsol

ISBN 978-973-611-447-2

162.6                                                                                     082.1 Filosofie

1. DIALECTICĂ

II 88316 ; 16/P64

 

 

 

 

17   Morală. Etică

 

53. CUTAŞ, DANIELA. GenEtica reproducerii : politici ale moralităţii şi moralitatea politicilor / Daniela Cutaş. -   Bucureşti : Ideea Europeană, [2007]

260 p. - (Istoria mentalităţilor).

Note bio-bibliografice [1] p.

Bibliografie p. 221-240

Index p. 241-248

Note de subsol

ISBN 973-7691-86-5; ISBN 978-973-7691-86-6

17.023.33                                               17:575

575:17                                                    082.1 Istoria mentalităţilor

1. ETICĂ MEDICALĂ                       2. FILOZOFIA MORALEI

II 88361 ; 17/C97

 

54. DURKHEIM, ÉMILE. Despre sinucidere / Émile Durkheim ; în româneşte de Mihaela Calcan ; prefaţa Mihai Dinu Gheorghiu. -   Iaşi : Institutul European, 2007

415 p. : : tab. - (Eseuri de ieri şi de azi ; 71).

Titlul original în limba franceză : Le Sinucide, étude de sociologie

Note de subsol

ISBN 978-973-611-473-1

179.7                      314.424                  082.1 Eseuri de ieri şi de azi

II 88317 ; 17/D95

 

55. FERRINI, PAUL. Miracolul iubirii : Reflecţii ale Minţii Christice : Partea a III-a / Paul Ferrini ; Traducere Matilda Bistriţeanu. -   Bucureşti : Editura For You, [2002]

124 p.

Titl. orig. : Miracle of Love. Reflections of the Cgrist Mind

ISBN 973-85347-1-2

159.923.2                                               177.6

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

17/F42

 

 

 

 

56. GHIDEANU, BOGDAN TUDOR. Dreptatea în morală şi drept / Bogdan Tudor Ghideanu. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2004

310 p. - (Religie. Filosofie).

Note bibliografice la sfârşit de capitol

ISBN 973-7737-08-3

34.01                                      17.01/.02                                               172.12

177                                         082.1 Religie. Filosofie

1. MORALĂ ŞI SOCIETATE

II 88232 ; 17/G49

 

57. PARASCHIV, FLORIN. Euthanasia / Florin Paraschiv. -   Focşani : Andrew, 2007

143 p.

ISBN 978-973-1876-03-0

17

1. MORALĂ MEDICALĂ

II 88625 ; 17/P33

 

58. ŞENCHEA, CORNELIU. Amor şi galanterie bucureşteană : Din poveştile de dragoste ale capitalei / Corneliu Şenchea. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2008

204 p. - (Eros).

Bibliografie selectivă p. 201-202

ISBN 978-973-7691-97-2

177.6                                      173.2                                      082.1 Eros

1. MORALA ŞI SOCIETATEA(dragoste)

I 19018 ; 17/S44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

59. Al cincilea patriarh : Prea Fericitul Teoctist în câteva "gânduri", evocări şi documente / Documentar iniţiat, îngrijit şi orânduit de Artur Silvestri. -   Bucureşti : Intermundus, 2007

96 p.

ISBN 978-973-87754-2-8

281.95                                                    262.12(498)Teoctist, Arapasu, Patriarh

929 Teoctist, Arapasu, Patriarh

1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

II 88155 ; 2/T37A

 

60. BĂCIUŢ, NICOLAE. Monumente de arhitectură bisericească răsăriteană. Biserica de lemn "Sfinţii Arhangheli" Culpiu / Prof. drd. Nicolae Băciuţ, Preot Nicolae Gheorghe Şincan Prof. drd. Nicolae Băciuţ, Preot Nicolae Gheorghe Şincan. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

40 p. : il. color

Bibliografie p. 40

ISBN 978-973-1947-35-8

247.5(084.12)                                                        264.931(498.4 Culpiu)

281.95-035.3(498.4 Culpiu)

1. BISERICI ORTODOXE                  2. BISERICI DIN LEMN

III 29350 ; 2/B13

 

61. BENEDEK FIDÉL, P.. Ferences kolostorok és templomok : Csíksomlyó, Kaplony, Szászváros és az erdélyi Szent Jakab-kápolnák : Tanulmányok / P. Benedek Fidél ; Sajtó alá rendezte, szerkesztette és az előszót írta Sas Péter. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2008

Vol. - (Bibliotheca Transsylvanica).

ISBN 978-973-665-202-8

Vol.2 - 296 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-665-202-8

271.3(498)

1. ORDINE RELIGIOASE   2. ORDINUL FRANCISCANILOR

II 88251 ; 2/B44

 

62. BILECA, CARMEN-ALINA. Rolul misionar al icoanei în educaţie / Carmen-Alina Bileca. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2007

101 p. - (Caietele misionarului ortodox).

Note de subsol

Bibliografie p. 97-99

ISBN 978-973-113-052-1

37.014.52(498)                                      247.3

1. EDUCAŢIE RELIGIOASĂ

III 29342 ; 2/B53

 

63. BOCK, EMIL. Copilăria şi tinereţea lui Iisus / Emil Bock ; Traducători Diana Sălăjanu , Delia Popescu ; postfaţă Sorin R. Ţigăreanu. -   Bucureşti : Univers Enciclopedic; Cluj-Napoca  : Triade, 2007

368 p. - (Iniţieri).

Note p. 264-267

ISBN 973-637-149-2; ISBN 978-973-637-149-3

ISBN 978-973-633-011-7

232                                                         082.1 Iniţieri

1. HRISTOS                                         2. CRISTOLOGIE

II 88322 ; 2/B61

 

64. BOCK, EMIL. Cei trei ani : Contribuţii la istoria spirituală a omenirii / Emil Bock ; Traducător Diana Sălăjanu ; postfaţă Sorin R. Ţigăreanu. -   Bucureşti : Univers Enciclopedic; Cluj-Napoca  : Triade, 2007

480 p. - (Iniţieri).

Note p. 471-473

ISBN 978-973-637-152-3; ISBN 978-973-633-012-4

232                                                         082.1 Iniţieri

1. HRISTOS                                         2. APOLLONIOS TYANAEUS

3. CRISTOLOGIE

II 88323 ; 2/B61

 

 

 

 

 

65. DAMASCHIN, IOAN. Logica : Tălmăcită în limba Patriei de Preasfinţitul Kir Grigorie [Râmniceanu], Episcop al Argeşului / Sf. Ioan Damaschin ; Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Adrian Michiduţă ; Postfaţă de Gabriela Braun ; Transliterare de Aurelia Florescu. -   Craiova : Sim Art, [2007]

208 p. : il. - (Biblioteca de filosofie universală).

Postfaţă : O carte de patrimoniu, p.201-203

ISBN 978-973-1841-01-4

244                                                         082.1 Biblioteca de filosofie universală

1. FILOZOFIE RELIGIOASĂ

II 88412 ; 2/D13

 

66. DAN, MARIA. Protopopul Ariton M. Popa / Maria Dan ; Cu un cuvânt înainte de Prof univ. dr. Cornel Sigmirean. -   Tg.-Mureş : Casa de Editură Mureş, 2006

196 p. : il. - (Caiete mureşene ; 19).

Note de subsol

Bibliografie p. 156-159

Corespondenţă şi iconografie p. 163-194

Lucrare apărută sub îngrijirea Fundaţiei Culturale Vasile Netea

ISBN 973-7937-18-X

929 Popa, Ariton M.                           282(498.4)

281.95(498.4)                                        082.1 Caiete mureşene

1. BISERICA GRECO-CATOLICĂ(Transilvania)

2/P79D

 

67. DĂRĂMUŞ, LUCIA. Mituri şi legende ale antichităţii / Lucia Dărămuş. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2008

208 p. : il. - (Istoria Mentalităţilor).

ISBN 978-973-1925-06-6

291.13                                    398.21(37/38)                                        82-343(37/38)

130.2                                      082.1 Istoria Mentalităţilor

1. LEGENDE MITOLOGICE

2. FILOZOFIA CULTURII

II 88190 ; 2/D18

 

 

 

68. GUÉNON, RENÉ. Simboluri ale ştiinţei sacre / René Guénon ; Traducere din franceză de Marcel Tolcea şi Sorina Şerbănescu ; Control ştiinţific al traducerii de Anca Manolescu. - [Ediţia a 2-a]. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

559 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-50-1317-2

291.1                                                      238.2

1. FILOZOFIA RELIGIEI

II 88209 ; 2/G93

 

69. GUŞĂ, ŞTEFAN. Influenţa Sfântului Vasile cel Mare asupra monahismului românesc / Arhim. dr. Ştefan Guşă. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2007

278 p. - (Religie. Filosofie).

Bibliografie p. 255-275

Note de subsol

ISBN 978-973-116-042-9

235.3 Vasile cel Mare                          271(498)      082.1 Religie. Filosofie

1. SFINŢI                                              2. MONAHISM

II 88235 ; 2/G97

 

70. HOROBEŢ-CHIORESCU, FULVIA. Dicţionar de religie ortodoxă pentru şcolari / prof. Fulvia Horobeţ-Chiorescu. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2003

108 p. : il. alb-negru - (Educatorul creştin).

ISBN 973-8148-68-5

2(038)                                    030:2                                      082.1 Educatorul creştin

L-2/H81

 

71. HUBBARD, RON L.. Scientology a New Slant on Life / L. Ron Hubbard. -   [Los Angeles] : Bridge Publications Inc., [2007]

[VII], 373 p.

Anexe p. 281-299

Glosar p. 301-346

Index p. 347-373

ISBN 978-1-4031-4488-1

289.94                                                                   613.86

1. DIANETICĂ                                    2. SCIENTOLOGIE

3. IGIENĂ MINTALĂ                        4. SĂNĂTATE MINTALĂ

III 29440 ; 2/H91

 

72. ISTODOR, GHEORGHE. Aspecte psihosociale ale fenomenului sectar / pr. dr. Gheorghe Istodor. -   Chişinău : Garuda-art, 2006. - Iaşi  Iaşi : Vasiliana'98

95 p. - (Caietele misionarului ortodox).

Note de subsol

Bibliografie p. 90-93

ISBN 9975-9564-4-0; ISBN 973-7737-68-7

28                                                           082.1 Caietele misionarului ortodox

1. SECTĂ (religioasă)

III 29341 ; 2/I-87

 

73. ISTODOR, GHEORGHE. Coordonatele religiozităţii americane: prozelitism, destructurare, fundamentalism / pr. dr. Gheorghe Istodor. -   Chişinău : Garuda-art, 2006. - Iaşi  Iaşi : Vasiliana'98

101 p. - (Caietele misionarului ortodox).

Bibliografie p. 93-100

ISBN 9975-9984-4-5; ISBN 973-7737-69-5

269.6(73)                                                               2(73)

082.1 Caietele misionarului ortodox

1. PROZELITISM                                               2. RELIGIOZITATE

III 29344 ; 2/I-87

 

74. PĂRĂIAN, TEOFIL. Revărsări de gând : Cuvinte rostite cu ocazia taberelor de rugăciune şi muncă organizate la Mănăstirea Oaşa în anii 2000 şi 2001 muncă organizate la Mănăstirea Oaşa în anii 2000 şi 2001 / Arhimandrit Teofil Părăian. -   Bucureşti : ASAB, 2007

238 p. - (Religie).

ISBN 978-973-7725-19-6

252:281.9"2002/2004"                                         281.9:252"2002/2004"

082.1 Religie

1. PREDICI PENTRU INSTRUCŢIE RELIGIOASĂ

2/P32

 

75. PĂRĂIAN, TEOFIL. Gânduri care duc la cer : Cuvinte rostite cu ocazia taberelor de rugăciune şi muncă organizate la Mănăstirea Oaşa în anii 2002, 2003 şi 2004 / Arhimandrit Teofil Părăian. -   Bucureşti : ASAB, 2008

320 p. - (Religie).

ISBN 978-973-7725-55-4

252:281.9"2002/2004"                         281.9:252"2002/2004"

082.1 Religie

1. PREDICI PENTRU INSTRUCŢIE RELIGIOASĂ

2/P32

 

76. RÎJOV, K. V.. 100 de proroci : Mari propovăduitori ai credinţei / K. V. Rîjov , E. V. Rîjova ; Traducere de Irina Popa. -   Bucureşti : EuroPress Group, 2006

566 p. : il. - (Dicţionare&Enciclopedii ; 100).

Prefaţă p. 5-6

Bibliografie p. 555-562

ISBN 973-88127-3-9

235.3:929                                                              929:235.3

082.1 Dicţionare&Enciclopedii

1. PROROCI                                                         2. SFINŢI

3. BIOGRAFII (sfinţi)

II 88181 ; 2/R53

 

77. SILVESTRI, ARTUR. Pastor magnus : [Antonie Plămădeală : Restituirea arhivelor ignorate] = Pastor magnus : [Antonie Plămădeală : Archives ignorées] Pastor magnus : [Antonie Plămădeală : Archives ignorées] = Pastor magnus : [Antonie Plămădeală : Pages from ignored archives] = Pastor magnus : [Antonie Plămădeală : Seiten aus einem unbekannten archiv] = Pastor magnus : [Antonie Plămădeală : Stranicy iz za"ytogo arhiva] / Artur Silvestri. -   Bucureşti : Kogai¨on Editions, 2005

48 p.

Text în limbile : română, franceză, engleză, germană, rusă

ISBN 973-87432-7-3

281.95                                                    262.12(498)Plămădeală, Antonie

929 Plămădeală, Antonie

1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

2. PLĂMĂDEALĂ, ANTONIE

II 88162 ; 2/P70S

 

78. SILVESTRI, ARTUR. Modelul şi memoria : Mitropolitul Antonie Plămădeală în efigie / Artur Silvestri. -   Bucureşti : Intermundus, 2005

16 p.

ISBN 973-87432-8-1

281.95                                                                   262.12(498)Plămădeală, Antonie

929 Plămădeală, Antonie

1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

2. PLĂMĂDEALĂ, ANTONIE

II 88144 ; 2/P70S

 

79. SILVESTRI, ARTUR. Memoria ca un concert baroc / Artur Silvestri. -   Bucureşti : Carpathia Press, 2004

vol.

Vol.1 : Povestiri reale şi imaginare din Lumea-de-Nicăieri - 72 p. - ISBN 973-86949-1-4

Vol.3 : Tablou imaginar de familie - 56 p. - ISBN 973-7609-01-8

248.153.8                               248.2                      217(498)

1. RELIGIE ORTODOXĂ                   2. TEOLOGIE ASCETICĂ

3. TEOLOGIE MISTICĂ

II 82615 ; II 88163(1,3) ; 2/S55

 

80. STOIAN, CORNELIA MARIE-JEANNE. Influenţa religiei asupra sistemelor sociale / Cornelia Marie-Jeanne Stoian. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2007

180 p. - (Religie. Filosofie).

Note de subsol

Anexe p. 133-171

Bibliografie p. 172-178

ISBN 973-116-014-0; ISBN 978-973-116-014-6

261                                                         082.1 Religie. Filosofie

1. EDUCAŢIE RELIGIOASĂ

II 88230 ; 2/S87

 

 

81. SZRÓGH JÁNOS. 12 tanítás a zsoltárokról / Szrógh János. -   Kolozsvár : Koinónia, 2007

225 p. - (Praxis pietatis).

Note de subsol

ISBN 978-973-7605-74-0

223.2                                      252:284                                  082.1 Praxis pietatis

1. PREDICI PENTRU INSTRUCŢIE RELIGIOASĂ

2/S99

 

82. ŞANDRU, ILIE. Patriarhul Miron Cristea / Ilie Şandru. -   Miercurea-Ciuc : Grai Românesc, 2008

402 p. : il.

ISBN 978-973-85392-2-8

281.95                                                    929 Miron Cristea, Patriarh al României

II 88598 ; 2/C87S

 

83. Un "prinţ popular" : protopopul colonel K.u.K.Pavel Boldea din Borlovenii Vechi / Documentar iniţiat şi prefaţat de Artur Silvestri ; Îngrijirea ediţiei : Pavel Panduru şi Constantin Vlaicu. -   Bucureşti : Intermundus, 2008

32 p.

ISBN 978-973-87754-4-2

281.95                                                    262.14(498)Boldea, Pavel

929 Boldea, Pavel

1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

II 88145 ; 2/B66U

 

84. VLĂDESCU, IONUŢ. De la psihic la spirit prin credinţă. O triplă perspectivă: patristică, axiologică şi nonpsihanalitică. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2006

244 p.

Note de subsol

Bibliografie p. 231-239

ISBN 973-116-003-5; ISBN 978-973-116-003-0

159.98:2                                 2:159.98                                 159.964.2

234.2                                      241.4

1. RELIGIOZITATE

II 88238 ; 2/V74

 

3  ŞTIINŢE SOCIALE

303/308  Probleme sociale

 

85. Istoria corpului / Alain Corbin , Jean-Jacques Courtine , Georges Vigarello (coord.). -   Bucureşti : ART, 2008

3 vol. - (Cărţi cardinale).

ISBN 978-973-124-153-1

Vol. 1 : De la Renaştere la Secolul Luminilor - 601 p. - Note de subsol. - Prefaţă p. 5-11. - Indice de nume p. 572-592

 ISBN 978-973-124-154-8

008                                         304.2/.3(091)                               082.1 Cărţi cardinale

1. MOD DE VIAŢĂ                                                        2. PROBLEME SOCIALE

II 88376 ; 303/308/I-87

 

86. OLÁH SÁNDOR. Kivizsgálás : ĺrások az állam és a társadalom viszonyáról a Székelyföldön, 1940-1989 / Oláh Sándor. -   Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2008

388 p. : tab.

Note de subsol

ISBN 978-973-8468-70-2

323.2(498.4)"1940/1989"                           308(=511.141 secui)(498.4)"1940/1989"

1. RELAŢII SOCIALE                              2. DEZVOLTARE SOCIALĂ

II 88287 ; 303/308/O-39

 

87. Úton : Erdélyi zsidó társadalom-és nemzetépítési kísérletek (1918-1940) / A bevezető tanulmányt írta és a dokumentumokat közreadja : Gidó Attila ; Előszó, kronológia, bibliográfia, mutatók : Gidó Attila ; Angol szöveg : Flóra Ágnes. -   Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2009

544 p. : tab. - (Források a romániai magyarság történetéhez).

Note de subsol

Cronologie istorică p. 469-499

Biografie p. 500-505

Bibliografie p. 506-514

ISBN 978-973-8468-77-1

308(=411.16)(498.4)"1918/1940"(093.2)

323.1(=411.16)(498.4)"1918/1940"(093.2)

94(=411.16)(498.4)"1918/1940"(093.2)

082.1 Források a romániai magyarság történetéhez

1. EVREI(Transilvania)

2. ANTISEMITISM(Transilvania)

3. MIŞCĂRI NAŢIONALE

III 29354 ; 303/308/U49

 311/314   Statistică. Demografie

 

88. ALEXANDRESCU, ION. Recensămintele României : Mică Enciclopedie / Ion Alexandrescu. -   Bucureşti : Meronia, 2007

292 p. : tab.

Bibliografie p. 283-289

Note de subsol

ISBN 978-973-7839-23-7

311.312:314(498)(031)                                                         314(498):311.312(031)

III 29374 ; 311/314/A38

316  Sociologie

 

89. CRAIA, SULTANA. Dicţionar de comunicare, mass-media şi ştiinţa informării / Sultana Craia. -   Bucureşti : Meronia, 2008

216 p.

Bibliografie p. 211-214

ISBN 978-973-7839-41-1

316.77(038)                                                           81'374.2:316.77

659.3(038)                                                             030:316.77

1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

III 29373 ; 316/C82

 

90. Dicţionar de media / Coordonator Francis Balle ; Traducere Lucreţia Vasilescu şi Mihaela Constantinescu ; Completări privind media româneşti Lucreţia Vasilescu. -   Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2005

368 p. - (Larousse).

Notă p. 5-6

Lista autorilor p. 7

Prefaţă p. 9-10

Lexic român-francez-englez p. 359-367

ISBN 973-637-081-X

316.77:030                                                            030:316.77

659.3(038)                                                             082.1 Larousse

1. COMUNICARE SOCIALĂ

II 88126 ; 316/D39

 

91. LABRUFFE, ALAIN. Comunicarea - o problemă rezolvată / Alain Labruffe ; Traducere Denisa Octavia Fulea. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2007

X , 211 p. - (Cariere).

Bibliografie p. 207-211

ISBN 978-973-115-239-4

316.77                                                                   082.1 Cariere

1. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII                    2. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

II 88303 ; 316/L12

 

92. Longevitatea: o viaţă în plus : De ce să trăim mai mult? / Joël de Rosnay , Jean-Louis Servan-Schreiber , François de Closets... ; Traducere din limba franceză de Cristina Livia Vasilescu Traducere din limba franceză de Cristina Livia Vasilescu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

195 p. - (Să fii sănătos).

Note p. 191-194

ISBN 978-973-669-222-2

613.98                                                                   17.021.2

316.346.32-053.9                                  082.1 Să fii sănătos

1. MORALĂ ŞI SOCIETATE

III 29361 ; 316/L77

 

93. ONUŢ, GHEORGHE. Profesia de sociolog / Gheorghe Onuţ. -   Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2008

234 p.

ISBN 978-973-635-934-7

316-051                                  331.54                                    316

II 88219 ; 316/O59

32  Politică

 

94. BOLOŞ, VASILE. Mai bine pentru cei mulţi / Vasile Boloş. -   Cluj-Napoca : Risoprint, 2008

334 p. : il., repr.

ISBN 978-973-751-963-4

329(498.4 Tîrgu-Mureş)Partidul Social-Democrat

1. PARTIDE POLITICE(România)

2. PARTIDUL SOCIAL-DEMOCRAT

III 29441 ; 328/329/B66

 

95. BOTTONI, STEFANO. Sztálin a székelyeknél : A Magyar Autonóm Tartomány története (1952-1960) / Stefano Bottoni. -   Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2008

448 p. ; [8] p. h. color : il. - (Múltunk könyvek).

Bibliografie p. 429-431

Index p. 433-445

ISBN 978-973-8468-80-1

323.17(=511.141)(498)"1952/1960"

341.231(=511.141)(498)"1952/1960"

94(498)"1952/1960"

082.1 Múltunk Könyvek

1. ISTORIA TRANSILVANIEI

2. REGIUNEA AUTONOMĂ MAGHIARĂ

II 88290 ; 32/B72

 

96. CIUPEA, IOAN. Liberali clujeni : Destine în Marea Istorie / Ioan Ciupea, Virgiliu Ţârău. -   Cluj-Napoca : Mega, 2007

vol. - (Bibliotheca Musei Napocensis).

Carte editată de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei

Vol.2 : Medalioane - 471 p. - Carte editată de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei

 ISBN 987-973-1868-18-9

329.12(498.4 Cluj-Napoca)(091)                                        929:329.12

082.1 Bibliotheca Musei Napocensis                              323(498)"18/19"

1. BIOGRAFII COLECTIVE(politicieni)

II 88120 ; 328/329/C55

97. GHIDEANU-CATANĂ, ALINA-SIMONA. Statalitatea la Hegel / Alina-Simona Ghideanu-Catană. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2006

312 p. - (Religie. Filosofie).

Bibliografie p. 306-310

Prefaţă p. 5-12

ISBN 973-7737-71-7

340.12                                                    14(430)Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

321.01                                                    082.1 Religie. Filosofie

1. FILOZOFIE POLITICĂ  2. FILOZOFIA DREPTULUI

3. TEORIA STATULUI

II 88226 ; 32/G49

 

98. HEYLEN CAMPOS, DAVID. Minciuni oficiale : 10 conspiraţii care au schimbat istoria lumii / David Heylen Campos ; [Traducere şi adaptare Raluca Drăgulin]. -   Bucureşti : Litera Internaţional, 2008

170 p. : il. - (Betseller Internaţional).

Bibliografie p. 169-170

ISBN 978-973-675-438-8

323.285(100)                                                         327.84(100)

355.40(100)                                                           082.1 Betseller Internaţional

1. POLITICĂ EXTERNĂ                                   2. ASASINAT POLITIC

3. SERVICII SECRETE                                       4. SPIONAJ

II 88365 ; 327/H60

 

99. ILIESCU, ADRIAN-PAUL. Supremaţia experienţei : Conservatorismul pragmatic - viziunea anglo-saxonă / Adrian-Paul Iliescu. -   Bucureşti : EuroPress Group, 2008

296 p. - (Istoria Mentalităţilor).

ISBN 973-1727-29-9

329.11(420)                                                           165.63:32

32:165.11                                                              082.1 Istoria Mentalităţilor

1. DOCTRINE POLITICE                   2. IDEOLOGIE POLITICĂ

II 88184 ; 32/I-44

 

100. Kisebbségi magyar közösségek a 20. században / Szerkesztette : Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László. -   Budapest : Gondolat Kiadó, 2008

508 p. : il., tab., h. parţial color

Cronologie şi bibliografie la fiecare capitol

Bibliografie generală p. 447-469

Tabele statistice p. 471-489

Hărţi color p. 493-508

ISBN 978-963-693-082-0

323.15(=511.141)(100)"19"                                 94(=511.141)(100)"19"

327.58(=511.141)(100)"19"

1. MINORITĂŢI NAŢIONALE(maghiari)

2. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(minorităţi naţionale)

3. POLITICĂ INTERNĂ(minorităţi naţionale)

IV 6638 ; 32/K49

 

101. KONFISAHOR, A.. Psihologia puterii / A. Konfisahor ; Traducere de Veronica Bolohan. -   Bucureşti : EuroPress Group, 2008

304 p. : tab. - (Psihologie şi psihanaliză).

Bibliografie selectivă p. 293-302

Anexe p. 277-292

Dicţionar de termeni p. 249-276

ISBN 978-973-1727-27-1

159.9:32                                                 32:159.9

321.01                                                    082.1 Psihologie şi psihanaliză

1. FILOZOFIA PUTERII

I 19020 ; 32/K71

 

102. LAVRIC, SORIN. Noica şi mişcarea legionară / Sorin Lavric. - Ediţia a 2-a revăzută. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

357 p.

Note p. 342-350

Bibliografie p. 351-355

ISBN 978-973-50-2218-1

329.73(498) Mişcarea legionară                        94(498)

929 Noica, Constantin                                       14(498) Noica, Constantin

1. MIŞCAREA LEGIONARĂ(România)

II 88410 ; 32/N84L

 

 

 

103. LENGYEL ZSOLT, K.. A kompromisszum keresése : Tanulmányok a 20. századi transzszilvanizmus korai történetéhez / K. Lengyel Zsolt. -   Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2007

382 p. - (Múltunk könyvek).

Bibliografie p. 313-370

Index p. 371-376

ISBN 978-973-8468-55-9

323.1(498.4)"19"                                                  314.156.2(498.4)"19"

94(498.4)"19"                                                       316.347(498.4)"19"

082.1 Múltunk Könyvek

1. REGIUNEA AUTONOMĂ MAGHIARĂ

2. MIŞCĂRI NAŢIONALE(Transilvania)

II 88294 ; 32/L45

 

104. PAÁL ÁRPÁD. A kisebbségi lét tanulóévei Erdélyben : Válogatás naplóiból és írásaiból / Paál Árpád. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2008

Vol. - (Bibliotheca Transsylvanica ; 60).

ISBN 978-973-665-224-0

Vol.1 - 298 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-665-224-0

Vol.2 - 296 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-665-224-0

323.15(=511.141)"1917/1938"(0:82-94)

94(=511.141)(498.4)"1917/1938"(0:82-94)

821.511.141-94"1917/1938"

929 Paál Árpád

082.1 Bibliotheca Transsylvanica

1. MINORITĂŢI NAŢIONALE(maghiari)

2. MINORITATEA MAGHIARĂ(România)

II 88252(v.1-2) ; 32/P11

 

105. RADU-GHIDEANU, CARMEN TEODORA. Spiritul legii în iluminismul francez / Carmen Teodora Radu-Ghideanu. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2006

285 p. - (Religie. Filosofie).

Note de subsol

Prefaţă p. 5-13

Bibliografie p. 276-277

Lucrări de referinţă p. 278-282

ISBN 973-7737-72-5; ISBN 978-973-7737-72-4

321.01                                    141.7                                      082.1 Religie. Filosofie

1. FILOZOFIE POLITICĂ

6. SISTEME FILOZOFICE(Franţa)

II 88231 ; 32/R17

33  Economie. Ştiinţe economice

 

106. SILVESTRI, ARTUR. Apologia hazardului : "Mic îndreptar anual de plasamente" şi câteva "Scene cu neo-migratori" / Artur Silvestri. -   Bucureşti : Carpathia Press, 2005

48 p. - (Biblioteca imobiliară).

ISBN 973-7609-03-4

332.2(498)                                                             347.235(498)

082.1 Biblioteca imobiliară

1. PROPRIETATE IMOBILIARĂ                    2. PROPRIETATE FUNCIARĂ

II 88154 ; 33/S55

 

107. SILVESTRI, ARTUR. România imobiliară : Neo-babelism, lux de Dâmboviţa, "des-proprietărire" / Artur Silvestri. -   Bucureşti : Carpathia Press, 2008

72 p. - (Biblioteca imobiliară).

ISBN 978-973-7609-29-8

332.2(498)                                                             347.235(498)

082.1 Biblioteca imobiliară

1. PROPRIETATE IMOBILIARĂ                    2. PROPRIETATE FUNCIARĂ

II 88150 ; 33/S55

 

108. SILVESTRI, ARTUR. Sfârşitul iluziei : O prognoză imobiliară : România în primul an european / Artur Silvestri. -   Bucureşti : Carpathia Press, 2007

24 p. - (Biblioteca imobiliară).

ISBN 978-973-7609-25-0

332.2(498)                                                             347.235(498)

365.26(498)                                                           082.1 Biblioteca imobiliară

1. PROPRIETATE IMOBILIARĂ                    2. PROPRIETATE FUNCIARĂ

II 88146 ; 33/S55

 

 

109. SILVESTRI, ARTUR. Apogeul derutei : Zece eseuri despre Vremea ne-aşezată / Artur Silvestri. -   Bucureşti : Carpathia Press, 2005

24 p. - (Biblioteca imobiliară).

ISBN 973-86084-7-3

332.2(498)                                                             347.235(498)

082.1 Biblioteca imobiliară

1. PROPRIETATE FUNCIARĂ                        2. PROPRIETATE IMOBILIARĂ

II 88142 ; 33/S55

334   Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

 

110. SENS, RENÉ. 15 greşeli de evitat la înfiinţarea unei firme / René Sens. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2007

VI , 189 p. - (Afaceri).

Anexe p. 129-189

ISBN 978-973-115-081-9

334.7                                      174.4                                      082.1 Afaceri

1. AFACERI(succes)

II 88302 ; 334/S44

336   Finanţe. Bănci

 

111. GEORGESCU-GOLOŞOIU, LIGIA. Banii pe înţelesul copiilor / Ligia Georgescu-Golosoiu. - Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. -   Bucureşti : Editura didactica şi pedagogică, 2008

64 p. : il. color

Teste p. 56-60

Mic glosar al termenilor utilizaţi în carte p. 61-63

ISBN 978-973-30-2111-7

336.741.2:3-053.2

336/G32

 

 

 

112. Macrofinanţe / Conf. dr. Luminiţa Ristea , asist. drd. Adina Trandafir , lector drd. Gabriela Fotache... ; Coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Petre Brezeanu. -   Bucureşti : Meteor Press, 2006

528 p. : tab.

Bibliografie p. 479-481

Anexe p. 485-527

ISBN 973-728-161-6; ISBN 978-973-728-161-6

339.7(4)UE                            336.02(4)UE                          336.1(498)

336.1:341.12UE                     336.14(498)                           336.14:341.12UE

1. FINANŢE PUBLICE(România)

III 29357 ; 336/M13

 

113. STĂICULESCU, CAMELIA. Solicitarea cu succes a fondurilor europene : Informaţii actuale, modele şi formulare-tip pe CD-ROM însoţite de manual cu instrucţiuni profesionale / Camelia Stăiculescu, Gabriela Mogoş. -   Bucureşti : Forum Media Publishing Srl, 2008

4 vol.

Conţine CD-ROM

Vol. 4, Actualizarea IV/IV - [78] p. tab. - Conţine CD-ROM

061.1 UE                                336.1(4)                                 346.1(4)

1. FINANŢE(Uniunea Europeană)

III 28785(1-4) ; 336/S75

339  Comerţ. Economie mondială

 

114. RÜTZE, DIRK. Marketing structurat : pentru comercializarea produselor IMM-urilor pe piaţa Uniunii Europene / Dirk Rütze ; Manuela Vulpescu. -   Bucureşti : s.n., 2003

252 p. : diagr., tab.

ISBN 973-85894-9-5

339.138                                                                 659.8

1. COMERŢ                                                         2. ECONOMIE

II 88596 ; 339/R97

 

34   Drept

 

115. CIOBANU, GHEORGHE A.M.. Modelarea normativului juridic / Gheorghe A.M. Ciobanu. -   Bucureşti : Editura pentru Ştiinţă S.I.T., 2007

[4] , 116 p. : graf.

Prefaţă p. 1-4

ISBN 978-973-88225-4-2

37.02:34                                 34:37.02                                 340.113

1. TERMINOLOGIE JURIDICĂ

II 88307 ; 34/C51

 

116. GIULIANI, JEAN-DOMINIQUE. Lărgirea hotarelor Europei / Jean-Dominique Giuliani ; Traducere de Cristina Ardelean. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2007

118 p. : h. - (Biblioteca Ideea Europeană).

Titl. orig. : L'élargissement de l'Europe

Anexe p. 93-112

Bibliografie p. 113-115

ISBN 973-7691-71-7

341.217(4)UE                                                       061.1UE

082.1 Biblioteca Ideea Europeană

1. INTEGRARE EUROPEANĂ

I 19019 ; 34/G59

 

117. IRINESCU, TEODORA. Uniunea Europeană ieri şi azi : Enciclopedie / Teodora Irinescu , Cristina Ioniţă. -   Iaşi : Demiurg, 2007

396 p. - (Univers juridic).

Indice de termeni p. 342-356

Anexe p. 357-385

Bibliografie selectivă p. 386-392

Abrevieri, acronime şi sigle p. 393-396

ISBN 973-152-028-7; ISBN 978-973-152-028-5

81'374.2:341.217(4)UE=135.1

341.217(4)UE:81'374.2=135.1                             082.1 Univers juridic

1. UNIUNEA EUROPEANĂ                             2. DICŢIONAR TEMATIC

III 29389 ; 34/I-80

 

118. KÁLNOKY, NATHALIE. A nemes székely nemzet konstitúciói és privilégiumai : egy szokásrendszer meggyökerezése és fennmaradása a középkori Erdélyben / Nathalie Kálnoky. ; Fordította Székely Melinda. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2007

207 p. : tab., h., il.

Bibliografie p. 189-194

Index p. 195-204

ISBN 978-973-665-198-4

94(=511.141 secui)(498.4)"10/15"

316.343.32(=511.141 secui)(498.4)"10/15"

342.54(=511.141 secui)(498.4)"10/15"

1. TRANSILVANIA(secui)

III 29349 ; 34/K18

 

119. LABROUSSE, ALAIN. Geopolitica drogurilor / Alain Labrousse ; Traducere de Cristina Ardelean. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2007

120 p. - (Biblioteca Ideea Europeană).

ISBN 973-7691-70-9

613.83                                    614.27/.28                              178.8

061.236.4                               343.341                                  343.575

082.1 Biblioteca Ideea Europeană

1. DROGURI

2. ORGANIZAŢII MAFIOTE

I 19015 ; 34/L12

 

120. POPA, DUMITRU. Drept procesual civil / Dr. Dumitru Popa. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2006

284 p.

Note de subsol

Bibliografie p. 276-278

ISBN 973-7737-85-7; ISBN 978-973-7737-85-4

347.91(498)                                                           347.952(498)

1. EXECUTAREA SILITĂ

II 88234 ; 34/P79

 

 

 

121. TOMA, TOADER. Drept administrativ / Toader Toma. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2006

vol.

ISBN 973-7737-60-1

vol. 1 - 421 p. - Note de subsol. - Bibliografie p. 400-406

 ISBN 973-7737-61-X

342.9(498)                                                             35.07(498)

351.95                                                                   352/354(498)

II 88236 ; 34/T71

35.0/354  Administraţie publică

 

122. CĂPRIOARĂ, FLORIN MIHAI. Strategii şi politici publice / Florin Mihai Căprioară. -   Iaşi : Institutul European, 2007

204 p. - (Universitaria ; Politici publice).

Bibliografie p. 195-197

Anexe p. 198-204

ISBN 978-973-611-506-6

32.019.5                                                                304.4(498)

35.071.5                                                                082.1 Universitaria

1. STRATEGII DE DEZVOLTARE

II 88318 ; 35/C21

355/359  Artă militară. Forţe militare

 

123. BYAM, MICHE`LE. Arme şi armuri / Text de Miche`le Byam ; Traducere din limba engleză Alina Bălan. -   Bucureşti : Litera Internaţional, 2004

64 p. : il.în parte color - (Enciclopedii vizuale).

Acestă Enciclopedia vizuală a fost realizată de Editura Dorling Kindersley

Index p. 64

ISBN 973-675-250-X

355.48(031)                           355.541.3 (031)                                     030:355.48

030:355.541.3                        082.1 Enciclopedii vizuale

1. ARTĂ MILITARĂ

IV 6639 ; 355/B99

124. KOSZTA ISTVÁN. Huszártörténet : [Marosvásáhelyi 9. honvéd huszárezred] / [Koszta István]. -   s.l. : s.n., [2008]

488 p. : h., tab., il. ; [12] p. il.

Bibliografie p. 423-427

Index p. 433-441

Anexe p. 445-488

355.486 Regimentul 9 Husari(09)

355.312 Regimentul 9 Husari(09)                                      94(498.4)

1. RĂZBOI MONDIAL(1916-1918)

III 29347 ; 355/K75

 

125. NÉMETH GYÖRGY. Gál Sándor honvédezredes 1848-49-es tevékenysége / Németh György. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2008

198 p. : il., h., tab. - (Bibliotheca Transsylvanica).

Bibliografie p. 99-107

ISBN 978-973-665-206-6

355.48(439)"1848/1849"Gál Sándor(093)                         355.331(439) Gál Sándor

082.1 Bibliotheca Transsylvanica

1. REVOLUŢIA DIN 1848/1849(Transilvania)

II 88261 ; 355/G15N

 

126. ŢIRIPAN, NICOLAE. Cartea eroilor călărăşeni / Nicolae Ţiripan. -   Călăraşi : Agora, 2008

221 p. : il.

Note la sfârşitul capitolelor

ISBN 978-973-82951-79-7

355.292/.293(498 Călăraşi)

1. ROMÂNIA(războaie)

II 88599 ; 355/T63

36  Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

 

127. CONSTANTIN, MĂDĂLINA. Maltratarea copilului - între cunoaştere şi intervenţie / Mădălina Constantin. -   s.l. : Lumen, 2008

298 p. : gr.

Bibliografie p. 297-298

ISBN 973-166-074-7

179.2                                      343.62                                    364.442.6-053.2(498)

364.65-053.2(498) 159.922.7

1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ(copii)

II 88304 ; 36/C66

 

128. NĂSTASĂ, ADRIANA. Rolul familiei în asistenţa social-pastorală a copiilor abandonaţi / Adriana Năstasă. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2007

187 p.

Anexe p. 154-180

Bibliografie p. 181-185

ISBN 978-973-116-013-9

364.65-053.2

1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ(familie)    2. ASISTENŢĂ SOCIALĂ(copii)

II 88229 ; 36/N24

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

129. BONTAŞ, IOAN. Tratat de pedagogie / Ioan Bontaş. - Ediţia a 6-a revăzută şi adăugită. -   [Bucureşti] : All, [2008]

410 p. : tab., fig.

Bibliografie p. 391-404

ISBN 978-973-571-738-4

37.013(075.8)

1. SISTEMUL INSTITUŢIONAL DE EDUCAŢIE

2. EDUCAŢIE PERMANENTĂ

III 29369 ; 37/B67

 

130. BORDA, DORIN. Dascăli mureşeni / Dorin Borda, Ilarie Gh. Opriş, Traian Bosoancă. -   Târgu Mureş : Casa de Editură Mureş, 2006

Vol.

Vol. 3 : Dascăli mureşeni : 200 de biografii - 399 p. portr. - Prefaţă p. 7-26. - Carte editată sub egida Asociaţia Culturală "Sfântu Gheroghe". - ISBN 978-973-1728-88-9

 

Vol. 4 : Dascăli mureşeni : 200 de biografii - 373 p. portr. - Prefaţă p. 5-50. - Carte editată sub egida Asociaţia Culturală "Sfântu Gheroghe". - ISBN 978-973-1947-27-3

929:371.124(498-35 Mureş)                                371.124:929(498-35 Mureş)

II 85317 ; II 88332 ; II 88333 ; 37/B69

 

131. CATRANJI, MAGDALENA. Cartea jocurilor : Clasele I şi a II-a / Magdalena Catranji , Otilia Borş ; Ilustraţii de Otilia Borş. -   Bucureşti : Editura didactica şi pedagogică, [2007]

112 p. : : il. color

ISBN 978-973-30-1933-6

371.382

1. JOCURI DE COPII

37/C29

 

132. COSMA, TRAIAN. Ora de dirigenţie în gimnaziu : Îndrumări şi texte în sprijinul profesorului diriginte / Traian Cosma. - Ediţia a 3-a. -   Bucureşti : Editura didactica şi pedagogică, 2008

300 p. - (Didactica).

Anexe p. 281-292

ISBN 978-973-30-2343-2

37.018.2                                                                371.213.1:373.4

373.4:371.213.1                                                    082.1 Didactica

1. EDUCAŢIE ŞCOLARĂ

III 29360 ; 37/C74

 

133. CRISTEA, GABRIELA C.. Managementul lecţiei / Conf. univ. Gabriela Cristea. - Ediţia a 3-a. -   Bucureşti : Editura didactica şi pedagogică, 2008

212 p.

Bibliografie p. 208-212

ISBN 978-973-30-2342-5

65.012.4:371.32                                                    371.32:65.012.4

1. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

II 88300 ; 37/C87

 

 

 

134. CRISTEA, GABRIELA C.. Pedagogie generală / Conf. univ. Gabriela Cristea. -   Bucureşti : Editura didactica şi pedagogică, 2008

212 p.

Bibliografie generală p.203-208

ISBN 978-973-30-2056-1

371(498)                                                                37.013

II 88298 ; 37/C87

 

135. DÉZSI ZOLTÁN. A tehetség nyomában / Dézsi Zoltán. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2007

246 p. : tab., graf., fig., sch.

Bibliografie p. 235-244

ISBN 978-973-665-187-8

376.54                                                                   159.928.23

195.954.4                                                              37.025

1. DEZVOLTARE INTELECTUALĂ

II 88269 ; 37/D35

 

136. FAZAKAS ISTVÁN. Erdély nagy pedagógusai : Neveléstörténeti antológia / Fazakas István. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2007

398 p. : il., facsim. - (Bibliotheca Transsylvanica).

Bibliografie şi note la sfârşit de capitol

ISBN 978-973-665-188-5

37(498.4)"16/18"                                                 37.01(498.4)"16/18"

371.124(=511.141)(498.4)"16/18"(092)

082.1 Bibliotheca Transsylvanica

1. PEDAGOGIE(pedagogi)

II 88253 ; 37/F28

 

137. GASPARIK, ATTILA. Catedra din scenă : lui George Văideanu / Attila Gasparik. -   Bucureşti : Asa, 2007

252 p. : graf.

Prefaţă p. 9-10. - Bibliografie p. 219-224. - Anexe p. 225-252

ISBN 978-973-7894-28-1

792:37.018.2                                                         37.018.2:972

1. EDUCAŢIA ÎN ŞCOALĂ

II 88118 ; 37/G23

138. MARTIN, SAM. Manual de aventuri pentru băieţii curioşi / Sam Martin ; Traducere din limba engleză Raluca Boca. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

160 p. : il. color

Titl. orig. : Curious Boy's Book of Adventure

Indice p. 158-160

ISBN 978-973-669-522-3

371.382                                                                 316.346.2-055.1

1. JOCURI INSTRUCTIVE                 2. EDUCAŢIA COPILULUI

37/M43

 

139. NAGY LAJOS. Életünk kórtörténete : A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, 1956-1959 : Sorstársak visszaemlékezése / Dr. Nagy Lajos. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2008

260 p.

Anexă p. 251-258

ISBN 978-973-665-213-4

378.4(498.4 Tg. Mureş) U.M.F."1956/1959"

929:61                                                                                   61:929

1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE TÂRGU-MUREŞ

2. PERSONALITĂŢI(medicină)

III 29346 ; 37/N17

 

140. OROSAN, DUMITRU. Activitatea simultană în învăţământul primar : Orientări-idei-repere metodologice / Orosan Dumitru. -   Tîrgu-Mureş : Edu, 2008

148 p. : tab.

Bibliografie p. 139-148

ISBN 978-973-88573-2-2

373.3(498):37.02                                                   37.02:373(498)

1. METODICĂ(învăţământ primar)

2. PEDAGOGIE ŞCOLARĂ

III 29039 ; 37/O-80

 

141. Pedagógiai kézikönyv : Az oktatás pedagógiaelméleti alapjai / A kötet szerzői : Barabási Tünde, Birta-Székely Noémi, Fóris-Ferenczi Rita,... ; Szerkesztette Fóris-Ferenczi Rita, Birta-Székely Noémi. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, 2007

269 p. : tab., sch. - (Pedagógia).

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 978-973-114-034-6

ISBN 973-114-034-4

37.0                                                                       082.1 Pedagógia

1. TEORIA EDUCAŢIEI

III 29391 ; 37/P48

 

142. SOFRONEA, MARILENA. Opţionalul la religie. Repere metodice şi practice / Marilena Sofronea , Elena Ciubotariu. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2008

121 p. : tab. - (Caietele misionarului ortodox).

ISBN 978-973-113-060-6

371.3:281.95                                                                         281.95:371.3

082.1 Caietele misionarului ortodox

1. METODICĂ(predarea religiei)

III 29343 ; 37/S66

 

143. TORPAN, IOAN. Glasul pământului strămoşesc / Ioan Torpan. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

146 p. : il. alb-negru

Cartea conţine note muzicale

ISBN 978-973-1947-30-3

37.036                                    371.383                                  821.135.1-292

1. EDUCAŢIE LITERAR - ARTISTICĂ

II 88212 ; 37/T77

 

144. VLĂDESCU, IONUŢ. De la pedagogia generală la psihologia pedagogică / Ionuţ Vlădescu. -   Chişinău : Garuda-art, 2007. - Iaşi  Iaşi : Vasiliana'98

253 p.

Bibliografie p. 243-249

ISBN 978-9975-9588-3-4; ISBN 978-973-116-019-1

159.922.7                                                              37.015.3

1. PSIHOLOGIE PEDAGOGICĂ

II 88239 ; 37/V74

 

 

 

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

145. ÁDÁM GYULA. Székelyföldi vízikerekek nyomában / Ádám Gyula, Cseke Gábor ; Román nyelvű fordítás : Cseke Gábor ; Angol nyelvű fordítás : Boros Csilla. -   Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2009. -  : Hargita Megyei Kulturális Központ

128 p. : il. color

Rezumat în limbile română şi engleză

ISBN 978-973-8468-79-5; ISBN 978-973-88940-0-6

664.7(498.4)(084)                  39(=511.141)(498.4)(084)

1. OBICEIURI POPULARE

IV 6625 ; 39/A17

 

146. ISTRATE, GAVRIL. Crăciunul de altădată / Gavril Istrate. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2007

70 p. : il.

ISBN 978-973-113-050-7

398.332.416(498)                                  821.135.1-1

1. FOLCLOR ROMÂNESC(colinde)

39/I-87

 

147. Magyar népi kultúra : Alapfogalmak. Folklór. Anyagi kultúra : Tankönyv / Demény István Pál, Gazda Klára, Keszeg Vilmos,... ; Szerkesztette Keszeg Vilmos ; A rajzok szerzői : Baranyai Lőrinc, Benyovszky István, Bíró Gábor,.... - 2., javított kiadás. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, 2008

234 p., [8] p. il. : il., tab., sch., h.

Exerciţii la sfârşitul capitolelor

Bibliografie p. 225-232

ISBN 978-973-114-049-0

398(=511.141)(075)

39(=511.141)(075)

1. ETNOGRAFIE MAGHIARĂ

III 29392 ; 39/M15

 

 

 

148. MÓSER ZOLTÁN. Névviseletek / Móser Zoltán. -   Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2008

vol.

Vol.1 : Január-Február : Boldogasszony hava, Böjtelő - 272 p. n.muz. - Note de subsol. - Bibliografie p. 265-268. - ISBN 978-973-8468-70-2

Vol.3 : Május-Június : Pünkösd hava, Szent Iván hava - 208 p. n.muz. - Note de subsol. - Bibliografie p. 202-204. - ISBN 978-973-8468-74-0

392.91(=511.141)                                  398.3(=511.141)

398.8(=511.141)

1. OBICEIURI POPULARE(maghiari)

III 29353(v.1,3) ; 39/M91

 

149. OLINESCU, MARCEL. Mitologie românească / Marcel Olinescu; Cu desene şi xilogravuri de autor. - Ediţie critică şi prefaţă de I. Oprişan. -   Bucureşti : Saeculum Vizual, 2008

400 p. : il. - (Mythos).

Bibliografie p. 391-394

ISBN 978-973-8455-16-0

821.135.1-91                                                         291.13(=135.1)

398(498)                                                082.1 Mythos

1. FOLCLOR ROMÂNESC(legende)

II 88351 ; 39/O-43

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

50 Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

 

150. 100 cele mai frumoase parcuri naţionale ale lumii : O călătorie pe 5 continente / [Traducere de Sorin Cheval]. -   Bucureşti : All, [2008]

208 p. : il. color

Titl. orig. : 100 Most Beautiful National Parks of the World

ISBN 978-973-571-813-8

712.253:502.62(100)                             502.62:712.253(100)                             712.23

1. PARCURI                                         2. REZERVAŢII

V 1958 ; 50/O-86

 

151. 100 de Catastrofe Naturale : Spectacol şi Tragedie. -   Bucureşti : All, [2008]

207 p. : il. color

Titl. orig. : 100 Natural Disasters

ISBN 978-973-571-706-3

502.58                                    502.58:550.348                                      502.58:551.21

502.58:556.166                      502.58:556.167

1. CATASTROFE NATURALE

V 1957 ; 50/O-86

 

152. CRUMMENERL, RAINER. Aer şi apă / de Rainer Crummenerl ; Ilustraţii de Gerg Ohnesorge ; traducere din limba germană Gabriela Muntean. -   Bucureşti : Rao, 2006

48 p. : il. color - (Ce şi cum).

Indice p. 48

ISBN 973-717-089-X; ISBN 978-973-717-089-7

504.3/.4(084)                                         556.1(084)                             082.1 Ce şi cum

1. MEDIU ÎNCONJURĂTOR

50/C91

 

153. MEIANI, ANTONELLA. Marea carte despre experimente / Texte Antonella Meiani ; [Ilustraţii Pier Giorgio Citterio] ; [Traducere din limba italiană Teodor Julea]. -   Bucureşti : Litera Internaţional, 2008

264 p. : il. color

Glosar p. 259-262

ISBN 978-973-675-314-5

501:030                                                                 030:501

1. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE

50/M55

 

154. PELMUŞ GIERSCH, ŞTEFANIA. Ştiinţele naturii : Mică enciclopedie pentru elevi / Ştefania Pelmuş Giersch , Nicolae Ilinca , Aura Nichita. -   Bucureşti : CD Press, 2007

64 p. : il. color

ISBN 978-973-7989-92-5

502/504(075.3)

1. ŞTIINŢELE NATURII(generalităţi)

50/49

51  Matematică

 

155. ANTON, MARICELA. Şi tu poţi învăţa matematica! / Maricela Anton. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2007

159 p.

Bibliografie p. 158

ISBN 978-973-116-039-9

51(075.3)

51/A63

52 Astronomie. Astrofizivă. Geodezie

 

156. CALDER, NIGEL. Universul magic / Nigel Calder ; Traducere Vasilescu Viviana , Vasilescu Andrei-Vlad. -   Bucureşti : All, 2008

791 p.

Bibliografie p. 741-767

Index de nume p. 768-776

Index de subiecte p. 777-791

ISBN 978-973-684-659-5

501:03                                    03:501                                    52:03

03:52                                      504

III 29394 ; 52/C13

 

157. GUILLERMIER, PIERRE. Eclipsele totale : Istoric. Descoperiri. Observaţii : Eclipsa de Soare 1999 Istoric. Descoperiri. Observaţii : Eclipsa de Soare 1999 / Pierre Guillermier , Serge Koutchny ; Traducere şi completări Dan Stănescu. -   Bucureşti : Lider, s.a.

280 p. : fig.

Prefaţă p. 3-4

Anexe p. 205-260

Bibliografie p. 273-275

ISBN 973-9343-63-5

521.81                                                    520.8

1. ECLIPSĂ (soare, lună)

52/G95

 

158. ROMÂN, CRISTIAN. Ultima aventură: Universul / Cristian Român. -   s.l. : Editura pentru Ştiinţă S.I.T., 2007

262 p.

ISBN 978-973-88225-2-8

524.8

II 88306 ; 52/R69

53  Fizică

 

159. BERNSTEIN, JEREMY. Albert Einstein şi frontierele fizicii / Jeremy Bernstein ; Traducere din limba engleză de Anca Florescu-Mitchell. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

151 p. : fig.

Bibliografie p. 150-151

Anexă p. 139-146

ISBN 978-973-50-2003-3

929 Einstein, Albert                                            530.12 Einstein, Albert

II 88393 ; 53/E32B

54  Chimie. Cristalografie. Mineralogie

 

160. DONÁTH-NAGY GABRIELLA. Lucrări practice de chimie fizică / Şef lucr. Dr. Donáth - Nagy Gabriella ; Coordonator prof. dr. Tőkés Béla. -   Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2006

vol.

vol. 2 : Sisteme heterogen disperse - [8] , 122 p. - Bibliografie p. 121

544(075.8)

1. CHIMIE FIZICĂ

IV 6610 ; 54/M95

 

 

 

 

 

57 Biologie

 

161. CURTICĂPEAN, MANUELA. Biologie celulară : Lucrări practice / Manuela Curticăpean , Ecaterina Tóth. -   Târgu-Mureş : Litografia U.M.F., 2006

236 p. : fig.

Bibliografie p. 233-235

Anexe p. 231-232

576

IV 6633 ; 57/C95

 

162. HOBAI, ŞTEFAN. Curs de biochimie / Conf. dr. Ştefan Hobai. -   Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 1999

vol.

Vol. 1 - 150 p. - Bibliografie p. 146-147

577(075.8)

IV 5616 (2-3) ; 57/H68

 

163. KONCSAG ELŐD. Biometria madártávlatból / Koncsag Előd. -   Marosvásárhely : Stúdium Kiadó, [2006]

61 p.tag., garf., fig. : tab., garf., fig.

Bibliografie p. 61

ISBN 973-86108-6-9; ISBN 978-973-86108-6-6

57.087.1(075.8)                     51-7:61(075.8)                       61:51-7(075.8)

1. ANALIZĂ STATISTICĂ

I 18995 ; 57/K71

 

164. LŐRINCZI LILLA. Orvosi Mikrobiológia : Részletes bakteriológia / Dr. Lőrinczi Lilla, Dr. Székely Edit. -   [Marosvásárhely] : s.n., 2005

165 p. : tab.

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

579.61(075.8)                                                        616-022.7(075.8)

1. MICROBIOLOGIE MEDICALĂ

IV 6595 ; 57/L79

 

 

165. MIHAIL, AURORA. Mic atlas de genetică / Aurora Mihail. -   Bucureşti : All, s.a.

32 p. : il. - (Atlas şcolar).

ISBN 978-973-684-684-7; ISBN 978-973-684-654-0

575(084.4)                                                             082.1 Atlas şcolar

57/M69

 

166. OŞAN, ALEXANDRINA. Biochimie : lucrări practice / Prof. dr. Alexandrina Oşan , şef de lucr. dr. Előd Nagy , asist. drd. Amelia Tero-Vescan. -   Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2006

222 p.

577(076.5)

IV 6615 ; 57/O-83

 

167. VINCZE JÁNOS. Biofizika = Biophysics / Dr. Vincze János. -   Budapest : NDP Kiadó, 2007

vol.

ISBN 978-963-206-399-7

Vol.25 : Szerelmetes szerelemmel szeretlek=I love you with lovely love - 199 p. : il. color, tab. ; [17] p. il. color. - Bibliografie p. 198-199. - Text bilingv maghiar-englez. - ISBN 978-963-86975-6-1

577.3

II 88153

58 Botanică

 

168. MIHAIL, AURORA. Mic atlas botanic / Aurora Mihail. -   Bucureşti : All Educational, [2008]

32 p. : il. - (Atlas şcolar).

ISBN 978-973-684-684-7; ISBN 978-973-684-652-6

581(084.4)                                                             082.1 Atlas şcolar

58/M69

 

169. OROIAN, SILVIA. Botanică farmaceutică : Îndrumător de lucrări practice / Silvia Oroian , Manuela Curticăpean. -   Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2007

Vol.

Vol. I - 134 p. fig

615(076.5):581                                                      581:615(076.5)

IV 6609 ; 58/O-80

 

170. TÓTH KATALIN TÜNDE. Gyógyszerészeti növénytan : Egyetemi hallgatók részére / Dr. Tóth Katalin Tünde. -   [Marosvásárhely] : s.n., 2006

vol.

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely

Vol.1 : Sejttan és szövettan - 176 p. il. - Bibliografie p. 174-175. - Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely

581:615(075.8)                                                      615:581(075.8)

1. FARMACOLOGIE                                         2. BOTANICĂ FARMACEUTICĂ

IV 6611 ; 58/T78

59 Zoologie

 

171. KISS BITAY ÉVA. Csodálatos madárvilág / Kiss Bitay Éva. -   Kolozsvár : Stúdium, 2007

89 p. : il. color

Irodalom p. 88

ISBN 973-643-150-0

821.511.141-93-32                                                591.5(0:82-32)

1. PĂSĂRI

59/K49

 

172. MIHAIL, AURORA. Mic atlas - Mamifere / Dumitru Murariu , Aurora Mihail. -   Bucureşti : All Educational, [2008]

32 p. : il. - (Atlas şcolar).

ISBN 978-973-684-684-7; ISBN 978-973-684-713-4

599(084.4)                                                             082.1 Atlas şcolar

59/M96

 

 

173. MIHAIL, AURORA. Mic atlas zoologic / Aurora Mihail. -   Bucureşti : All Educational, [2008]

32 p. : il. - (Atlas şcolar).

ISBN 978-973-684-684-7; ISBN 978-973-684-655-7

592/599(084.4)                                                     082.1 Atlas şcolar

59/M69

 

174. SILVAŞ, EMIL. Atlas : Modernizarea creşterii taurinelor / Emil Silvaş , Mircea Roman. -   s.l. : Digital Docu Print, 2006

[6] ; 252 p. : foto.

ISBN 973-87393-1-4

599.735.51                                                            591.613

1. CREŞTEREA ANIMALELOR(taurine)

IV 6603 ; 59/S55

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

175. BARA TIVADAR. Az általános sebészet alapjai / Bara Tivadar. -   Marosvásárhely : Studium Alapítvány Kiadó, 2006

272 p. : tab.

Bibliografie p. 271-272

ISBN 973-86108-7-7; ISBN 978-973-86106-7-3

616-89

1. TRANSPLANT(organe)

III 29319 ; 61/B28

 

176. BOMBECK, ERMA. I Lost Everything in the Post-Natal Depression / Erma Bombeck. -   New York : Fawcett Crest, s.a.

192 p. : il.

ISBN 0-449-23785-0

616.895.4                                               616.89-008.44                                       159.97

1. TULBURĂRI DEPRESIVE

2. TULBURĂRI EMOŢIONALE ŞI DE COMPORTAMENT

61/B66

 

177. BOŢIANU, ALEXANDRU-MIHAIL. Radiologia chirurgicală a chistului hidatic toracic / Conf. Dr. Alexandru-Mihail Boţianu , Petre Boţianu , Teofil Muntean. -   Târgu-Mureş : Editura Fundaţiei Chirurgicale "Sfântul Ioan", 1999

186 p. : fig.

Prefaţă p. 7

Bibliografie p. 179-184

Index de autori p. 185

ISBN 973-99205-0-0

616-073.7(075)                                                     616-089(075)

1. CHIRURGIE TORACICĂ

2. PATOLOGIA APARATULUI RESPIRATOR

IV 6632 ; 61/B73

 

178. BOŢIANU, ALEXANDRU-MIHAIL. ARDS - Sindromul de detresă respiratorie / Prof. dr. Alexandru-Mihail Boţianu , dr. Petre Boţianu. -   Târgu Mureş : Editura Fundaţiei Chirurgicale "Sfântul Ioan", 2001

181 p. : fig.

Prefaţă p. 7

Bibliografie p. 171-181

ISBN 973-99205-3-5

616.2

1. PATOLOGIA APARATULUI RESPIRATOR

IV 6631 ; 61/B73

 

179. BURUIAN, MIRCEA. Ghid practic de radiologie medicală / Prof. univ. dr. Mircea Buruian ; Colaboratori : şef de lucrări dr. Maria Daniela Podeanu , asist. univ. dr. Andrada Treabă , prep. univ. dr. Beata Baroti , asist. univ. dr. Iunius Simu. -   Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2007

vol.

ISBN 978-973-7665-39-3

Volumul 1 - [6] , 256 p. fig. - ISBN 978-973-7665-70-6

Volumul 2 - [6] , 250 p. fig. - ISBN 978-973-7665-71-3

616-073.7(075)

1. RADIOLOGIE(diagnostic)

IV 6597(1-2) ; 61/B95

 

180. CUCUIET, SORINA NICOLETA. Curs de farmacologie clinică : Pentru studenţii anului IV Medicină Generală şi medici rezidenţi farmacologie clinică / Şef lucr. dr. Cucuiet Sorina , dr. Suciu Radu ; sub redacţia prof. dr. Monea Marioara. -   Târgu-Mureş : Litografia U.M.F., 2006

[4] ; 210 p.

Bibliografie p. 206-208

615(075)

IV 6629 ; 61/C93

 

181. CUCUIET, SORINA NICOLETA. Curs de farmacologie : Pentru Colegiul de asistenţi medicali generalişti / Şef lucr. dr. Cucuiet Sorina Nicoleta. -   Târgu-Mureş : Litografia U.M.F., 2006

[7] ; 197 p.

Bibliografie p. 195

615(075)

IV 6629 ; 61/C93

 

182. Cunoştinţe esenţiale : Corpul uman / Traducere Alina Scurtu. -   [Bucureşti] : Corint, [2008]

30 p. : il. color - (Cunoştinţe esenţiale).

Index p. 30

ISBN 978-973-135-209-1

082.1 Cunoştinţe esenţiale                611.1/.8:087.5                        087.5:611.1/.8

1. ANATOMIE

61/C94

 

183. Diete pentru sănătatea inimii / [Michael E. DeBakey, Antonio M. Gotto, Jr., Lynne W. Scott...] ; Traducere de Veronica Epure. -   [Bucureşti] : All, [2005]

415 p. : il., tab.

Anexe p. 345-401. - Index p. 402-415

ISBN 973-571-546-5

615.875                                                  613.2:616.12

616.12:613.2                                          641.56

1. BOLI CARDIOVASCULARE(dietetică)

III 29380 ; 61/D41

184. DOBREANU, MINODORA. Concepte de bază în Imunologie / Conf. univ. dr. Minodora Dobreanu , as. univ. Marta Fodor , prep. univ. Anca Bacârea. -   Târgu-Mureş : Litografia U.M.F., 2006

105 p. : fig.

Bibliografie selectivă p. 104

612.017(075)

IV 6623 ; 61/D58

 

185. DOBRU, DANIELA. Curs de semiologie medicală şi medicină internă : Pentru studenţii Facultăţii de moaşe / Conf. dr. Daniela Dobru. -   Târgu-Mureş : Litografia U.M.F., 2007

[6] ; 142 p.

Bibliografie p. 139-140

616-07(075)                           616.1/.7(075)                         616.32/.38(075)

IV 6626 ; 61/D60

 

186. DUPONT, PAUL. Dieta celor patru temperamente : Igiena şi alimentaţia aplicate fiecărui temperament / Dr. Paul Dupont ; Traducere Nicolae Constantinescu. -   Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, s.a.

111 p. - (Terapie complementară).

Titl. orig. : Votre santéselon les 4 tempéraments

ISBN 978-973-8951-45-3

159.923:612.39                                                     612.39:159.923

082.1 Terapie complementară

1. TERAPIE ALTERNATIVĂ

II 88413 ; 61/D94

 

187. ENCIULESCU, CONSTANTIN. Anatomie / Conf. dr. Constantin Enciulescu. -   Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2006

vol.

Vol. 2 : Splanhnologie - 196 p. - Bibliografie selectivă p. 195

611(075)

1. ANATOMIE

IV 6607 ; 61/E52

188. EŞIANU, SIGRID. Produse vegetale medicinale : Curs pentru specializarea asistenţă de farmacie / Conferenţiar dr. Eşianu Sigrid , asist. univ. drnd. Laczkó Zöld Eszter. -   Târgu-Mureş : Litografia U.M.F., 2007

[6] ; 164 p.

Bibliografie p. 162. - Index alfabetic al denumirilor ştiinţifice ale plantelor medicinale din curs p. 158-161

615.2(075)                                                             615.322(075)

1. PRODUSE FARMACEUTICE

IV 6622 ; 61/E77

 

189. FEKETE GYULA LÁSZLÓ. Bőrgyógyászat : Egyetemi jegyzet / Dr. Fekete Gyula László. -   [Târgu Mureş] : [University Press], 2007

242 p. : tab.

Bibliografie p. 239-240

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely

ISBN 978-973-7665-67-6

616.5(075.8)

1. DERMATOLOGIE

IV 6617 ; 61/F33

 

190. Îndreptar de lucrări practice : Aparate ortodontice fixe şi mobile / Marian Păcurar , Cristina Bică , Martha Krisztina , Anca Draşoveanu.... -   Târgu-Mureş : Litografia U.M.F., 2006

80 p. : fig.

Bibliografie p. 76

616.314-089.23                                     616-74                                    616-76

IV 6630 ; 61/C12

 

191. Îndrumător de lucrări practice de farmacologie / Prof. dr. Marioara Monea , şef lucr. dr. Sorina Cucuiet , prep. dr. Dóczi K. Zoltán , prep. dr. Ioana Miklosik.... -   Târgu-Mureş : Litografia U.M.F., 2006

[6] ; 152 p. : tab.

Bibliografie p. 151

615(076.5)

IV 6616 ; 61/I-50

192. JIMBOREAN, GABRIELA. Aparatul respirator : Semiologie şi clinică medicală. Tehnica îngrijirii pacienţilor cu boli respiratorii / Prof. dr. Gabriela Jimborean , asist. dr. Edith Simona Ianosi. -   Târgu-Mureş : Litografia U.M.F., 2007

108 p.

616-07(075)                           616.2(075)                             616-082(075)

1. BOLILE APARATULUI RESPIRATOR

IV 6594 ; 61/J59

 

193. JIMBOREAN, GABRIELA. Aparatul respirator : Semiologie şi clinică medicală. Tehnica îngrijirii pacienţilor cu boli respiratorii / Gabriela Jimborean , Edith Simona Ianosi. -   Târgu-Mureş : Litografia U.M.F., 2006

95 p.

Pentru asistenţii medicali şi cursanţii colegiului de medicină

616-07(075)                           616.2(075)                             616-082(075)

1. BOLILE APARATULUI RESPIRATOR

IV 6636 ; 61/J59

 

194. KOVÁCS JUDIT. Sűrgősségi orvostan (oxiológia) : Jegyzet a IV. éves orvostanhallgatók számára / Dr. Kovács Judit. -   Marosvásárhely : s.n., 2007

101 p. : il., sch., graf.

Bibliografie p. 100

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely

616-001(075.8)                                      616-083.98(075.8)

1. TRAUMATOLOGIE

IV 6619 ; 61/K78

 

195. KUN IMRE ZOLTÁN. Endocrinologie clinică : Curs / Prof. dr. Kun Imre Zoltán. -   Târgu- Mureş : Naţional, 2006. -  : Litografia U.M.F.

280 p.

Bibliografie p. 278-279

616.43

1. ENDOCRINOLOGIE

IV 6635 ; 61/K92

 

196. MARIAN, DORIN. Semiologie chirurgicală : curs / Şef lucrări dr. Marian Dorin. -   Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2006

176 p.

Bibliografie p. 173-174

616-07(075)

1. SEMIOLOGIE MEDICALĂ

IV 6596 ; 61/M87

 

197. MARIAN, DORIN. Elemente de semiologie şi patologie chirurgicală : Curs pentru studenţii din anul II specializarea asistenţă dentară / Conferenşiar dr. Marian Dorin. -   Târgu-Mureş : Litografia U.M.F., 2007

208 p.

Bibliografie p. 204-206

616-07(075)                                                          616-089(075)

1. PATOLOGIE CHIRURGICALĂ

IV 6618 ; 61/M87

 

198. MIHAIL, AURORA. Mic atlas de anatomie / Aurora Mihail. -   Bucureşti : All Educational, [2008]

32 p. : il. - (Atlas şcolar).

ISBN 978-973-684-684-7; ISBN 978-973-684-651-9

611.01(084.4)                                        082.1 Atlas şcolar

61/M69

 

199. MONEA, ADRIANA. Elemente de odontologie şi parodontologie / Adriana Monea , Tudor Hănţoiu. -   Târgu-Mureş : Stúdium, 2007

146 p. : fig.

Bibliografie selectivă p. 145-146

ISBN 978-973-86108-0-4

616.314

1. PATOLOGIE DENTARĂ

2. STOMATOLOGIE

III 29320 ; 61/M88

 

 

 

200. MUNTEAN, IOLANDA. Gyrmekkardiológia : Orvostanhallgatók számára / Dr. Muntean Iolanda. -   [Marosvásárhely] : s.a., 2007

76 p. : il., tab.

Bibliografie p. 73-74

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

616.1-053.2(075.8)

1. CARDIOLOGIE

IV 6621 ; 61/M95

 

201. NAVA, LEONELLA. Alimentaţia gravidei / Leonella Nava ; Traducere din limba italiană de Radu Gâdei. -   Bucureşti : All, 2008

120 p.

Titl. orig. : Alimentazione in gravidanza

ISBN 978-973-571-801-5

613.2:3-055.26                       641.56                    615.874.2-055.26

II 88420 ; 61/N28

 

202. PAŞCA, MARIA DORINA. Curs de sociologie medicală / Şef de lucrări-lector univ. Dr. psih. Paşca Maria Dorina Şef de lucrări-lector univ. Dr. psih. Paşca Maria Dorina. -   Târgu-Mureş : Litografia U.M.F., 2007

106 p.

Bibliografie p. 101-105

316.344.6(075)                                                      613.9(075)

1. SOCIOLOGIE MEDICALĂ                           2. SOCIOLOGIA SĂNĂTĂŢII

IV 6627 ; 61/P39

 

203. PĂCURAR, MARIANA. Aparatura ortodontică funcţională, de la clasic la modern / Mariana Păcurar. -   Târgu-Mureş : University Press, 2007

viii ; 110 p. : fig. color

Bibliografie p. 109-110

ISBN 978-973-7665-90-4

616.314-76                                                            616-74

1. STOMATOLOGIE(aparatură)

III 29318 ; 61/P

 

204. POPŞOR, SORIN. Tehnologii ceramice şi metalo-ceramice / Prof. dr. Sorin Popşor , asist. dr. Carmen Ioana Bibiş , asist. drd. Lia Maria Coman. -   Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2006

104 p. : fig.

Bibliografie selectivă p. 101

Note de curs pentru studenţii specializării de Tehnică dentară

615.471:616.314(075.8)                                        616.314(075.8)

1. TEHNICĂ DENTARĂ                                   2. MATERIALE DENTARE

III 29316 ; 61/P84

 

205. POPŞOR, SORIN. Diagnostic şi tratament în edentaţia totală : curs pentru studenţii Facultăţii de Medicină dentară / Prof. dr. Sorin Popşor , asist. drd. Lia Maria Coman , asist. dr. Carmen Ioana Biriş. -   Târgu-Mureş : Universitate de Medicină şi Farmacie, 2006

[6] ; 196 p. : fig.

616.314

1. STOMATOLOGIE                          2. PATOLOGIE DENTARĂ

IV 6604 ; 61/P84

 

206. PUSKÁS ATTILA. Belgyógyászat : Kardiológia, angiológia, gasztroenterológia : IV. év általános orvosi kar / Dr. Puskás Attila. -   [Marosvásárhely] : s.n., 2007

211 p. : il., graf., tab., sch.

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

616(075.8)                             616.1(075.8)                          616.34/.36(075.8)

1. MEDICINĂ INTERNĂ

IV 6612 ; 61/P99

 

207. SIPOS EMESE. Gyógyszertechnológia : Steril gyógyszerformák : egyetemi jegyzet / Dr. Sipos Emese. -   [Marosvásárhely] : [University Press], [2007]

122 p. : il., tab.

Bibliografie p. 118-120

ISBN 978-973-7665-40-9

615.012/.014(075.8)

1. TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ

2. PREPARATE FARMACEUTICE

IV 6601 ; 61/S60

 

208. STRAUSS, NATHAN B.. Reflexologia : Ghid practic / Nathan B. Strauss ; Traducere de Viorica Horga. -   s.l. : Meteor Press, 2008

128 p. : il.

Index de utilizări p. 119-127

ISBN 978-973-728-183-8

615.821:611.976                                                   611.976:615.821

615.976:611.986                                                   611.986:615.821

II 88297 ; 61/S79

 

209. SUCIU, MIRCEA. Aspecte clinico-tehnice ale tratamentului edentaţiei parţiale prin proteze mobilizabile / Conf. dr. Suciu Mircea , prep. drd. Florentin Berneanu , prep. drd. Diana Cerghizan. -   Târgu- Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2006

190 p. : il. , fig.

Bibliografie p. 187-189

616.314-777(075.8)

1. ANOMALII DENTARE                 2. STOMATOLOGIE

IV 6600 ; 61/S94

 

210. SUCIU, RADU. Managementul durerii cu antidepresive : o perspectivă farmacoclinică / Radu Suciu , Mihai Ardelean , Ostin C. Mungiu. -   Târgu-Mureş : University Press, 2007

150 p. : fig. , tab.

Bibliografie p. 132-149

ISBN 978-973-7665-81-2

615.214

1. DURERE(tratament)

II 88119 ; 61/S94

 

 

 

 

 

211. SZABÓ MÓNIKA. Belgyógyászati tünettan / Dr. Szabó Mónika. -   Marosvásárhely : s.a., 2007

Vol.

Vol.1 - 251 p. il. tab. graf. - Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem. - Bibliografie p. 250

616-07:616(075.8)                                 616:616-07(075.8)

1. MEDICINĂ INTERNĂ

IV 6613 ; 61/S99

 

212. TARCEA, MONICA. Ghid practic de medicina mediului / Şef de lucrări dr. Monica Tarcea , prep. univ. dr. Horaţiu-Remus Moldovan. -   Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2006

vol.

Volumul 1 - 120 p. - Bibliografie selectivă p. 118

504:61                                                                   61:504

1. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

IV 6606 ; 61/T17

 

213. TARCEA, MONICA. Igiena mediului şi elemente de radioprotecţie : curs pentru studenţii facultăţii de medicină dentară / Şef lucrări dr. Monica Tarcea. - Ediţie revizuită şi adăugită. -   Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2005

106 p.

504:616.314                           616.314:504                           613.2

IV 6598 ; 61/T17

 

214. TODORAN, NICOLETA. Preparate administrate pe mucoase, preparate extractive din plante, preparate sterile : Curs pentru asistenţi de farmacie / Asistent univ. Dr. Nicoleta Todoran , conferenţiar Dr. Adriana Ciurba , conferenţiar Dr. Sipos Emese. -   Târgu-Mureş : Litografia U.M.F., 2005

126 p. : fig. ; tab.

615.3(075)

1. PREPARATE FARMACEUTICE

IV 6634 ; 61/T68

 

215. TURCU, MIHAI. Curs de anatomie patologică specială / Mihai Turcu ; În colaborare cu Sabin Turdean şi Ovidiu Cotoi. -   Târgu Mureş : Universitate de Medicină şi Farmacie, 2005

258 p.

611:616(075.8)                                                      616:611(075.8)

IV 6593 ; 61/T94

 

216. VARGA ERZSÉBE. Farmakognózia / Dr. Varga Erzsébet, Dr. Sigrid Eşianu. -   Marosvásárhely : s.n., 2006

Vol.

Vol.1 - 178 p. - Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar. - Bibliografie p. 177

615(075.8)                             615.322(075.8)                                      633.88(075.8)

1. FARMACOLOGIE

IV 6608 ; 61/V27

624/627  Construcţii civile

 

217. POPESCU, HRISTACHE. Personalităţi româneşti în construcţii / Hristache Popescu. - Ediţia a 2-a. -   s.l. : Editura H.P., 2008

889 p. : il.

Bibliografie p. 883-889

ISBN 973-990-9-6

624:929                                                                 929:624

1. CONSTRUCŢII CIVILE

III 29332 ; 624/P81

628 Tehnică sanitară

 

218. OŞAN, ALEXANDRINA. Chimia sanitară a factorilor de mediu : Lucrări practice / Prof. dr. Alexandru Oşan , şef lucr. dr. Előd Nagy , prep. drd. Amelia Tero-Vescan. -   Târgu-Mureş : Litografia U.M.F., 2006

158 p.

Bibliografie p. 155

Anexe p. 156-157

614.7(075)                             628.5                      543:628.5

IV 6624 ; 628/O83

63 Agricultură. Silvicultură

 

219. MIHĂESCU, GRIGORE. Pomicultura de la A la Z : Enciclopedie / Prof. univ. dr. Grigore Mihăescu. -   Bucureşti : ASAB, 2007

462 p. : fig.

Bibliografie p. 459-462

ISBN 978-973-7725-17-2

634.1

III 29359 ; 634.1/.7/M68

 

220. OROIAN, SILVIA. Plante medicinale / Silvia Oroian. -   Târgu-Mureş : Litografia U.M.F., 2007

[8] ; 246 p. : fig. ; il.

Index p.230-243

Bibliografie p. 244-246

633.88                                                                   615.322

IV 6620 ; 633/O-80

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

221. BORNEMISSZA ELEMÉRNÉ SZILVÁSSY KAROLA. Kipróbált receptek / Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola ; Ajánlja Marosi Ildikó. - 3. bővített kiadás. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2007

212 p. : il.

Glosar p. 191-195

Index p. 196-202

ISBN 973-8079-18-7

641.56(083.12)                                                      641.5(498.4)

1. REŢETE CULINARE

II 88242 ; 64/B69

 

659 Publicitate. Relaţii cu publicul

 

222. GARFIELD, BOB. Publicitatea după Garfield / Bob Garfield ; traducere din limba engleză şi note de Victor Godeanu. -   Bucureşti : EuroPress Group, 2008

230 p. - (Biblioteca Ideea Europeană).

Titl. orig. : And now a few words from me

Postfaţă p. 225-227

ISBN 978-973-1727-39-4

659.1                                                                     082.1 Biblioteca Ideea Europeană

1. PUBLICITATE                                2. RECLAMĂ

II 88187 ; 659/G19

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

7.01/.08  Teoria şi filosofia artei

 

223. TATAI-BALTĂ, CORNEL. Interferenţe cultural-artistice europene / Cornel Tatai-Baltă. -   Blaj : Astra, 2003

184 p. : fig.

Note la sfârşitul fiecărui capitol

ISBN 973-85955-3-3

73/76(498)                             069(498.4 Blaj)                      008(498.4 Blaj)

1. ARTĂ ROMÂNEASCĂ                                     2. CULTURĂ ROMÂNĂ(Blaj)

II 88337 ; 7(498)/T26

 

224. TATAI-BALTĂ, CORNEL. Din arta şi cultura Blajului / Cornel Tatai-Baltă. -   Alba Iulia : Altip, 2000

162 p. : fig.

Note la sfârşitul fiecărui capitol

ISBN 973-99644-3-5

7(498.4 Blaj)                          069(498.4 Blaj)                      008(498.4 Blaj)

1. ARTĂ ROMÂNEASCĂ                                    2. CULTURĂ ROMÂNĂ(Blaj)

II 88338 ; 7(498)/T26

 

 

 

 

225. COLE, ALISON. Renaşterea / Alison Cole ; Traducere din limba engleză Cristian Buchiu. -   Bucureşti : Litera Internaţional, 2005

64 p. : il.în parte color - (Enciclopedii vizuale).

Această Enciclopedia vizuală a fost realizată de Editura Dorling Kindersley

Index p. 64

ISBN 973-675-282-8

7.034(031)                             030:7.034                               082.1 Enciclopedii vizuale

1. ARTĂ RENASCENTISTĂ

IV 6640 ; 7.03/.04/C62

 

226. HUSAR, AL.. Studii de estetică. Istoria şi teoria artei / Al. Husar. -   Iaşi : Princeps Edit, 2008

318 p. - (Homo Esteticus).

ISBN 978-606-523-046-0

7.01                                                        7.01:111.852

7(100)(091)                                           082.1 Homo Esteticus

1. ESTETICA ARTEI                          2. ISTORIA ARTEI

3. TEORIA ARTEI

III 29375 ; 7.01/H96

 

227. RUSTOIU, IOANA. Icoanele Lazului / Ioana Rustoiu. -   Alba Iulia : Altip, 2007

450 p. : il. color

Anexe p. 104-197

Ilustraţii p. 198-442

Abrevieri bibliografice p. 443-450

ISBN 978-973-117-081-7

73.04:726.54(498-35 Laz)                                    7.04:726.54(498-35 Laz)

75.046.3-033.5(498-35 Laz)                 247.5(498)

246.3(498)

1. ICONOGRAFIE                                               2. ICOANE PE STICLĂ

I 19032 ; 7.03/.04/R95

 

228. STOICHIŢĂ, VICTOR IERONIM. Scurtă istorie a umbrei / Victor Ieronim Stoichiţă ; Traducere din limba engleză de Delia Răzdolescu. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

304 p. : il. parţial color - (Seriile de Autor Humanitas).

Note la sfârşitul capitolelor

Lista ilustraţiilor p. 295-302

ISBN 978-973-50-2025-5

7.017.2(100)

1. TEORIA ARTEI                                              2. FILOZOFIA ARTEI

II 88205 ; 7.01/S88

71 Sistematizare. Urbanism

 

229. HERCZEG ÁGNES. "Szép és kies kertek" : A kora reneszánsz kertművészet Italiában és Magyarországon / Herczeg Ágnes ; Kesselyák Rita grafikáival. -   Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, [2008]

256 p. : il. parţial color, fig.

Note p. 212-217, p. 224

Bibliografie p. 249-252

Rezumat în limbile italiană, germană şi engleză

ISBN 978-973-8468-72-6; ISBN 963-218-0046

712(450+439)"14/15"                                          930.85(4)"14/15"

1. ARTĂ RENASCENTISTĂ                           2. ISTORIA CULTURII(Europa)

III 29355 ; 71/H50

72  Arhitectură

 

230. CRAGOE, CAROL DAVIDSON. Ghid de arhitectură / Carol Davidson Cragoe ; [Traducere din limba engleză Livia Ivanovici]. -   Bucureşti : Litera Internaţional, 2008

256 p. : il.

Glosar p. 246-252

Index p. 253-256

ISBN 978-973-675-420-3

72(036)

I 19044 ; 72/C81

 

 

 

 

231. Il Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna = ¤The ¤Mausoleum of Galla Placidia Ravenna / Scritti di / text by Patrizia Angiolini Martinelli , Claudio Franzoni , Anna Maria Iannucci... ; A cura di / edited by Clementina Rizzardi ; fotografie di / photographs by Paolo Robino. -   s.l. : Franco Cosimo Panini, [1996]

257 p. : il. alb-negru şi color - (Mirabilia Italiae).

Note p. 207-245. - Bibliografie p. 247-254

Indice p. 255-257

ISBN 88-7686-730-9

904(450)                                                7.033.2

726.822(450)Galla Placidia                  082.1 Mirabilia Italiae

1. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ   2. MONUMENTE ISTORICE

3. PATRIMONIU CULTURAL                         4. MAUSOLEE

V 1917 ; 72/M49

 

232. Nagybánya : Történelmi belváros / [Serkesztőbizottság Benczédi Sándor, Kirizsán Imola, dr. Kovács András...]. -   [Kolozsvár] : [Utilitas], [2007]. -  : [Kriterion]

20 p. : il. parţial color, h. - (Erdélyi műemlékek).

Rezumat în limba română şi limba engleză

ISBN 978-973-26-0894-4

725.94(498.4 Baia Mare)                                     911.375.631(498.4 Baia Mare)

082.1 Erdélyi műemlékek

1. MONUMENTE ISTORICE(Transilvania)

II 88330 ; 72/N17

 

233. Nagyszeben : Evangélikus templom / [Szerkesztőbizottság Benczédi Sándor, Kirizsán Imola, dr. Kovács András...]. -   [Kolozsvár] : [Utilitas], [2007]. -  : [Kriterion]

20 p. : il. parţial color - (Erdélyi műemlékek).

Bibliogerafie p. 18

Rezumat în limba română şi engleză

ISBN 978-973-26-0895-1

284.2(498.4 Sibiu)                                726.5(498.4 Sibiu)

082.1 Erdélyi műemlékek

1. BISERICA EVANGHELICĂ

2. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(biserici)

II 88331 ; 72/N17

73/76  Arte plastice

 

234. A mi Nagy Imrénk : Válogatás Zsögödi Nagy Imre festőművész műveiből. / [A kiálítás anyagát válogatta a Csíki Székely Múzeum Nagy Imre-hagyatékából Szabó András]. -   Csíkszereda : Csíkszereda Kiadóhivatal, 2008

72 p. : il. parţial color

75(498.4)(084.11) Nagy Imre                                             929 Nagy Imre

1. PICTURĂ

III 29348 ; 75/N17

 

235. BERECZ IRÉN. Tulipánból meg lehet élni : Berecz Ferenc ötvösművész - ékszerész élete és munkássága / Berecz Irén ; [Fényképek, számítógépes feldolgozása Kopacz András]. -   Korond : Firtos Művelődési Egylet, 2006

96 p. : il. perţial color - (Hazanéző Könyvek).

Bibliografie p. 93. - Note p. 94

Rezumat în limba română şi limba franceză

671.2                             671.1                               391.7                                          739

929 Berecz Ferenc                                               082.1 Hazanéző Könyvek

1. ARTA PRELUCRĂRII METALELOR

2. OBIECTE ARTSTICE DIN METAL

3. BIJUTERII

III 29367 ; 739/B47

 

236. JÁNÓ MIHÁLY. Színek és legendák : Tanulmányok az erdélyi falfestmények kutatástörténetéhez Tanulmányok az erdélyi falfestmények kutatástörténetéhez / Jánó Mihály. -   Sepsiszentgyörgy : Székely Nemzeti Múzeum, 2008. - Csíkszereda  Csíkszereda : Pallas-Akadémia

304 p. : il. ; XLIV p. il. color

Note p. 174-200. - Bibliografie p. 201-215

Anexe p. 217-281. - Index p. 283-294

ISBN 978-973-665-239-4

75.052.046.3(498.4)"17/20"                 75.021.333(498.4)"17/20"

75.052(498.4)"17/20"

1. PICTURĂ MURALĂ(Transilvania)

IV 6644 ; 75/J25

237. LÓRÁNTH LÁSZLÓ. Adatok Nagy István monográfiájához. "Művészetében nagy és nemes volt" : Dokumentumok Nagy István festőművészről és nemes volt" : Dokumentumok Nagy István festőművészről / Lóránth László, Sümegi György. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2007

224 p. : il. parţial color

Titlul pe prima coperta : Nagy István

Note p. 166-169

Index p. 170-174

ISBN 978-973-665-185-4

75(498.4) Nagy István                                                       929 Nagy István

1. PICTURĂ MAGHIARĂ(Transilvania)

IV 6643 ; 75/N17L

 

238. MÁRTON ÁRPÁD. Major Gizella / [Márton Árpád]. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2007

20 p., [30] p. il. parţial color - (Műterem).

Biografie p. 20

Note p. 17-19

ISBN 978-973-665-200-4

082.1 Műterem                                     929 Major Gizella

75(498 )Major Gizella

1. PICTURĂ(Transilvania)                2. GRAFICĂ

II 86574 ; 75/M16M

 

239. NAGY MIKLÓS KUND. Bocskay Vince : [Album] / [Nagy Miklós Kund]. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2008

30 p., [28] p. il color - (Műterem).

Bibliografie p. 30

Note p. 28-29

ISBN 978-973-665-204-2

082.1 Műterem                                                    929 Bocskay Vince

730(498)Bocskay Vince

1. SCULPTURĂ(Transilvania)

II 88281 ; 730/B61

 

 

 

 

240. PÁLL LAJOS. Páll Lajos 70 éves : "Ti óvtatok meg, társak, elégiák" / [Páll Lajos] ; Beszélgetőtárs Kozma Huba ;A verseket válogatta Gálfalvi György.. -   Kiskunmajsa : Csantavér Kiadó, [2008]. - Csíkszereda  Csíkszereda : Pallas Akadémia

176 p. : il. parţial color

ISBN 978-973-665-205-9

75(498.4)(=511.141)Páll Lajos(092)(047.53)

821.511.141(498)-1                                                              929 Páll Lajos

1. PICTURĂ MAGHIARĂ(Transilvania)

IV 6642 ; 75/P15

 

241. RUBBRA, BENEDICT. Portrete / Benedict Rubbra. -   Bucureşti : Allfa, 2008

48 p. : fig. - (Lecţia de desen).

Titl. orig. : Draw Portraits

ISBN 978-973-8457-22-5

082.1 Lecţia de desen                                                        741.02

1. DESEN ARTISTIC(metodică)                                      2. TEHNICA ARTEI

741/743/R88

 

242. SILVESTRI, ARTUR. Intermundii : Vise despre forme şi culori / Artur Silvestri. -   Bucureşti : Carpathia Press, 2005

40 p. : il.

ISBN 973-7609-07-7

75.04(498)

1. PICTURĂ ROMÂNEASCĂ

II 88157 ; 75/S55

 

243. TATAI-BALTĂ, CORNEL. Marea şi Mica Romă în viziunea lui Teodor Răducan / Cornel Tatai-Baltă. -   Alba Iulia : Altip, 2008

94 p. : repr.

ISBN 978-973-117-116-6

929 Răducan, Teodor                                         75(498) Răducan, Teodor

1. ARTE PLASTICE(Transilvania)

II 88336 ; 75/T26

 

244. TATAI-BALTĂ, CORNEL. Vasile Şt. Crişan : (1949-2003) / Cornel Tatai-Baltă. -   Alba Iulia : Altip, 2009

112 p. : repr.

ISBN 978-973-117-196-8

929 Crişan, Vasile Şt.                                          75(498) Crişan, Vasile Şt.

1. ARTE PLASTICE(Transilvania)

II 88339 ; 75/T26

 

245. TATAI-BALTĂ, CORNEL. Iuliu Moga : (1906-1976) / Cornel Tatai-Baltă. -   Blaj : Astra, 2004

67 p. : repr.

ISBN 973-7704-05-3

929 Moga, Iuliu                                                   75(498) Moga, Iuliu

1. ARTE PLASTICE(Transilvania)

II 88340 ; 75/T26

 

246. Vinczeffy László : [Album] / [Előszó] : Kántor Lajos. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2008

32 p., [30] p. il color - (Műterem).

Bibliografie p.19, 30-32. - Note p. 20

ISBN 978-973-665-242-4

082.1 Műterem                                                    929 Vinczeffy László

75(498) Vinczeffy László

1. PICTURĂ(Transilvania)

II 88282 ; 75/V62

77  Artă şi tehnică foto

 

247. MÓSER ZOLTÁN. Cantus Hungaricus : Kodály Zoltánhoz vezető képek = Cantus Hungaricus : Zoltán Kodály through Pictures / Móser Zoltán. -   Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2007

72 p. : il.

Text bilingv maghiar-englez

ISBN 978-973-8468-57-3

77.04(439)Móser Zoltán(084)

1. ARTĂ FOTOGRAFICĂ

III 29351 ; 77/M91

78 Muzică

 

248. ANDRIEŞ, ADRIAN. Dicţionar de jazz / Adrian Andrieş. -   Bucureşti : Tracus Arte, 2008

425 p. : il.

Bibliografie p. 425

ISBN 978-973-88816-5-5

785.6

IV 6646 ; 785/A54

 

249. BUTU, IONELA. Repertoriu de literatură pianistică : Sistematizare pe genuri muzicale / Ionela Butu. -   Iaşi : Alfa, 2003

vol.

Vol.1 : Literatura muzicală universală - 248 p. - Note de subsol. - ISBN 973-8278-16-3

016:785(100)                                                         785(100):016

1. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ

II 88383 ; 78(100)/B97

 

250. Dicţionar universal de muzică / Daniela Caraman-Fotea, Gabriel-Constantin Oprea, Nicolae Racu... ; Coordonator : Jean Lupu. -   Bucureşti : Litera Internaţional, 2008

432 p. : il., note muz. - (Dicţionare compacte/Compact discuri).

Index p. 379-429. - Bibliografie p. 431-432

ISBN 978-973-675-391-6

78(038)                                                                                 030:87

082.1 Dicţionare compacte/Compact discuri

1. ISTORIA MUZICII

I 19012 ; 78/D39

 

251. DOBRE, ILIE. Benone Sinulescu şi glasul său fermecat / Ilie Dobre. -   Piteşti : Paralela 45, 2008

224 p. : il.

ISBN 978-973-47-0441-5

78(498)Sinulescu, Benone                                 929 Sinulescu, Benone

1. MUZICĂ POPULARĂ(interpreţi)

II 88389 ; 78(498)/S59D

252. DOBRE, ILIE. Interpretul Nelu Bălăşoiu în "concertul" confesiunilor / Ilie Dobre. -   Piteşti : Paralela 45, 2009

208 p. : il.

ISBN 978-973-47-0566-5

78(498) Bălăşoiu, Nelu                                       929 Bălăşoiu, Nelu

1. MUZICĂ POPULARĂ(interpreţi)

78(498)/B19D

 

253. PASCU, GEORGE. Carte de istorie a muzicii / George Pascu , Melania Boţocan. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2003

2 vol.

ISBN 973-8148-91-X

Vol. 1 - 377 p. - ISBN 973-8148-92-8

Vol. 2 - p. 379-664. - Bibliografie p. 647-664. - ISBN 973-8148-93-6

78(100)(091)                                                         78.03

III 29339(1-2) ; 78(100)/P40

 

254. Tücsök koma, gyere ki : Gyermekdalok és -játékok : Óvodásoknak és kisiskolásoknak : 288 dal / Összállította Petres Csaba ; Illusztrálta Moldovan-Laskay Noémi-Kűnő. - 2., javított kiadás. -   [Kolozsvár] : Ábel Kiadó, 2007

170 p. : il., n. muz.

Anexă p. 161-165

Index p. 166-168

Bibliografie p. 169

ISBN 978-973-114-033-9; ISBN 973-114-033-6

784.67:371.311.5                                                                  371.311.5:784.67

1. EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ

784/T90

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

255. DOBRE, ILIE. Euro 2008 sau Turnirul "conchistadorilor" / Ilie Dobre. -   Piteşti : Paralela 45, 2009

208 p. : il.

ISBN 978-973-47-0565-8

796.332.093.1(4)"2008"

1. FOTBAL                                                     2. CAMPIONAT EUROPEN(fotbal)

II 88608 ; 796/D58

 

256. HORVÁTH BEA. Amarosvásárhelyi Székely Színházban bemutatott darabok előadástörténetének legfontosabb adatai 1946-1961 : tanulmány és adattár = Cele mai imporante date ale istoriei spectacolelor la Teatrul Secuiesc Târgu Mureş 1946-1961 : Studiu şi bază de date = Major Data of the History of Performances at the Sekler Theatre 1946-1961 : Study and Database / [Horváth Bea]. -   Marosvásárhely : Színművészeti Egyetem Kiadója, 2006

211 p. : il., tab., graf.

Index p. 201-205

Bibliogarie p. 207

ISBN 973-87822-0-1; ISBN 978-973-87822-0-4

792(498.4 Târgu Mureş)

1. TEATRU MAGHIAR

III 29315 ; 792/H82

 

257. NAGY MIKLÓS KUND. Szabó Duci : Életinterjú / Nagy Miklós Kund ; Kincses Elemér előszavával. -   Kolozsvár : Polis Könyvkiadó, 2007

148 p. : il. - (Prospero Könyvei).

Anexă p.142-147

ISBN 978-973-8341-91-3

792.071.2.028 Szabó Duci(047.53)                                    929 Szabó Duci(047.53)

082.1 Prospero Könyvei

1. TEATRU MAGHIAR

II 88276 ; 792/S99N

 

258. ROTESCU, EUGENIA ANCA. Animaţie la Ariel : monografie dialogată în cinci decenii, cu prolog şi un epilog deschis / Eugenia Anca Rotescu ; Bábszínház / Nagy Miklós Kund carte Alina Nelega-Cadariu ; Documentarişti Dana Damşa, Pávai Csanád ; a monográfia munkatársai Pávai Csanád, Bálint Ildikó, Székely Katalin ; Design grafic Ligia Florea, Florin Florea. -   Târgu Mureş : Teatrul pentru Copii şi Tineret Ariel, 1999

85 p ; 30 p ; 91 p. : il.

Monografie dedicată : In memoriam Antal Pál

Rezumat în lb. eng., magh., respectiv în lb. rom.

Paginaţie opusă cu numerotaţie diferită.

Repertoriul stagiunilor 1949-1999 műsora. - p. 3-24 ; Lista foştilor şi actualilor angajaţi. - p. 25-30.

ISBN 973-0-00885-X

791.5(498.4 Târgu Mureş)(091)"1949/1999"

792.97(498.4 Târgu Mureş)(091)"1949/1999"

1. TEATRU DE PĂPUŞI

III 29317 ; 792/R82

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80/81  Lingvistică şi limbi

 

259. CIORĂNESCU, ALEXANDRU. Dicţionarul etimologic al limbii române / Alexandru Ciorănescu ; Ediţie îngrijită şi traducere din limba spaniolă de Tudora Şandru Mehedinţi şi Magdalena Popescu Marin. -   Bucureşti : Saeculum I.O., 2007

1055 p. : fig.

Bibliografie p. 1049-1053

Indici p. 858-1048

ISBN 973-9399-86-X

811.135.1'374.4

L-81'374/C53

 

260. DAN, ILIE. Studii de onomastică / Ilie Dan. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2006

245 p.

Note de subsol

Bibliografie p. 240-242

ISBN 973-7737-89-X; ISBN 978-973-7737-89-2

392.91                                                                   81'373.2

1. ONOMASTICĂ(dicţionare)

II 88228 ; 80/81/D14

 

261. Dicţionar englez-român. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2008

XXXIII, 1099 p.

Volum publicat sub egida Academiei Române, Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan-Al. Rosetti"

ISBN 973-637-048-8; ISBN 978-973-637-048-9

81'374.82=111=135.1

L-81'374/D39

 

262. Dicţionar german-român / Coordonare Grete Klaster-Ungureanu ; Revizie finală Ioan Gabriel Lăzărescu ; Au colaborat parţial Laura Bâlcu-Bordeianu, Miruna Bolocan, Mariana Cazacu... Klaster-Ungureanu, Ioan Gabriel Lăzărescu, Ileana Maria Moise. - Ediţia a 3-a, revizuită şi îmbogăţită de Grete. -   Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2007

XLVI, 1522 p. : tab.

Bibliografie p. IX-X

Volum publicat sub egida Academiei Române, Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan şi Al. Rosetti"

ISBN 973-637-084-4

81'374.822=112.2=135.1

L-81'374/D39

811  Limbi individuale

 

263. LEMOINE, CAROLINE. Franceza în 15 minute : Învaţă franceza în doar 15 minute pe zi / Caroline Lemoine ; Traducere din limba engleză Sabina Marinescu. -   Bucureşti : Editura Litera Internaţional, 2007

159 p. : il. color - (Ghid de conversaţie).

Dicţionare p. 128-159

ISBN 978-973-675-352-7

811.133.1(036)

1. LIMBA FRANCEZĂ(ghid)

II 88127 ; 811/L44

 

 

 

264. SCRIDON, DIANA. I play, but I learn English = Mă joc, dar învăţ engleza / Diana Scridon. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2005

2 vol.

ISBN 978-973-1947-26-6

Vol. 1 - 37 p. il., fig. - Bibliografie p. 37. - ISBN 978-973-1947-26-6

Vol. 2 - 37 p. il., fig. - Bibliografie p. 37. - ISBN 978-973-1947-26-6

811.111(075.2)                                                      087.5

1. LIMBA ENGLEZĂ(manual)

811/S38

 

265. WIGHTWICK, JANE. Engleza în 15 minute : Învaţă engleza în doar 15 minute pe zi / Jane Wightwick ; Traducere din limba engleză Andreea Stoica. -   Bucureşti : Editura Litera Internaţional, 2007

159 p. : il. color - (Ghid de conversaţie).

Dicţionare p. 128-159

ISBN 978-973-675-351-0

811.111(036)                                                                        082.1 Ghid de conversaţie

1. LIMBA ENGLEZĂ(ghid de conversaţie)

II 88128 ; 811/W67

811.135.1  Limba română

 

266. BUCĂ, MARIN. Dicţionar explicativ şcolar / Marin Bucă. -   Bucureşti : Vox Cart, [2007]

439 p. - (Dicţionarele limbii române).

Cuvânt înainte p. 5-6

Bibliografie p. 439

ISBN 978-973-1770-19-2

811.135.1'374.3                                                     082.1 Dicţionarele limbii române

811.135.1/B86

 

267. COMŞULEA, ELENA. Dicţionar explicativ al limbii române de azi / Elena Comşulea, Valentina Şerban, Sabina Teiuş. -   Bucureşti : Litera Internaţional, 2008. - Chişinău  Chişinău :

1088 p. - (Dicţionare compacte-Compact discuri).

Cuvânt înainte p. 5-17

Ghidul dicţionarului p. 18-19

Lista abrevierilor p. 20-21

ISBN 978-973-675-397-8

811.135.1'374.3(038)                            082.1 Dicţionare compacte-Compact discuri

L-811.135.1/C63

 

268. CONSTANTINESCU, SILVIU. Limba română : 500 erori de exprimare explicate / Prof. dr. Silviu Constantinescu, Lect. univ. Ion Ristea. -   Piteşti : Carminis, 2007

134 p.

ISBN 978-973-123-003-0

811.135.1'373.7

II 88388 ; 811.135.1/C66

 

269. CRUCERU, CONSTANTIN. Gramatica limbii române / Constantin Cruceru, Vasile Teodorescu. -   Bucureşti : Gramar, 2008

352 p.

ISBN 978-973-591-488-3

811.135.1'36

II 88390 ; 811.135.1/C91

 

270. GUŢU ROMALO, VALERIA. Corectitudine şi greşeală : Limba română de azi / Valeria Guţu Romalo. - Ediţia a 3-a, revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

299 p. - (Repere).

Prefaţă p. 7-9

Bibliografie p. 271-272

Indice p. 273-296

ISBN 978-973-50-1925-9

811.135.1'36                          811.135.1'373                        082.1 Repere

1. LIMBA ROMÂNĂ(ortoepie)

II 88206 ; 811.135.1/G98

 

271. GUŢU ROMALO, VALERIA. Corectitudine şi greşeală : Limba română de azi : Versiune nouă / Valeria Guţu Romalo. -   [Bucureşti] : Humanitas Educaţional, [2002]

280 p. - (Repere).

Prefaţă p. 5-10

Bibliografie p. 253-254

Indice p. 255-278

ISBN 973-50-0118-7

811.135.1'36                          811.135.1'373                        082.1 Repere

1. LIMBA ROMÂNĂ(ortoepie)

II 88199 ; 811.135.1/G98

 

272. Marele dicţionar ortografic al limbii române / Redactor Maria Onofraş. -   Bucureşti : Litera Internaţional, 2008

1440 p.

Dicţionarul cuprinde 81000 de cuvinte

ISBN 978-973-675-413-5

811.135.1'354'374

1. LIMBA ROMÂNĂ(dicţionar)

L-811.135.1/M35

 

273. NUŢIU, FLORICA-ELISABETA. Arhieraticonul lui Grigore Maior Blaj 1777 : Studiu filologico-lingvistic / Florica-Elisabeta Nuţiu ; Studiu introductiv de Călin-Daniel Paţulea şi Florica-Elisabeta Nuţiu , Prefaţă de P. S. Dr. Virgil Bercea. -   Târgu-Mureş : University Press, 2007

216 p.

Prefaţă p. 5

Facsimile şi text transcris p. 117-208

Anexe p. 209-214

ISBN 978-973-7665-76-8

811.135.1'364                        811.135.1'276                                        264

1. LIMBA ROMÂNĂ(dialecte)

IV 6605 ; 811.135.1/N98

 

274. STOICHIŢOIU-ICHIM, ADRIANA. Vocabularul limbii române actuale : Dinamică, influenţe, creativitate / Adriana Stoichiţoiu-Ichim. -   [Bucureşti] : All, [2008]

158 p. : fig.

Bibliografie p. 157-158

ISBN 978-973-571-600-4

811.135.1'373

III 29372 ; 811.135.1/S88

275. VASILESCU, ANDRA. Cum vorbesc românii : Studii de comunicare (inter)culturală / Andra Vasilescu. -   Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, [2007]

224 p. : fig.

Cuvânt înainte p. 7-10

Corpus.Notaţii p. 214-216

Bibliografie p. 217-220

Indice p. 221-222

ISBN 978-973-737-409-7

811.135.1'23                          811.135.1'27                          316.77

1. LINGVISTICĂ(comunicare)

III 29387 ; 811.135.1/V33

82  Literatură

 

276. CIOBANU, GHEORGHE A. M.. Mioriţa mit triadic / Gheorghe A.M. Ciobanu ; Prefaţă prof. univ. dr. Tudor Ghideanu. -   Roman : Muşatinia, 2007

IV , 112 p.

ISBN 978-973-87625-8-9

821.135.1.09-91-1                                                 821.135.1-91

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(folclor)

II 88305 ; 82-91/C51

 

277. DUDA, GABRIELA. Introducere în teoria literaturii / Gabriela Duda. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : All Educational, 2006

256 p.

Note la subsol

Bibliografie generală p. 240-249

Indice de autori p. 250-255

ISBN 973-684-648-2; ISBN 978-973-684-648-9

82.01

1. TEORIA LITERATURII

III 29393 ; 82.01/.08/D87

 

 

 

 

278. GHERMAN, ION. ...Pentru un alt mod de a trăi / Ion Gherman. -   Bucureşti : Tradiţie, 2007

282 p.

Prefaţă p. 3. - Bibliografie p. 249-253

Mari filozofi, scriitori şi alte mari personalităţi citate în lucrare p. 255-262

Anexe p. 263-276

ISBN 978-973-8469-11-2

82-84=135.1                                                          82-82

1. CUGETĂRI                                                      2. MAXIME

II 88312 ; 82-82/G45

 

279. KUNDERA, MILAN. Arta romanului : eseu / Milan Kundera ; Traducere din franceză de Simona Cioculescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

204 p. - (Seria de autor Milan Kundera).

Note de subsol

ISBN 978-973-50-1909-9

82.0-31                                                  082.1 Seria de autor Milan Kundera

1. TEORIE LITERARĂ                       2. ESTETICĂ LITERARĂ

II 88207 ; 82.0/.02/K92

 

280. MIHUŢ, RALUCA DIANA. ...De pe sate adunate... : culegere de folclor literar / Raluca Diana Mihuţ. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

162 p.

Prefaţă p. 5-6

ISBN 978-973-1947-28-0

821.135.1-91-1                                                      821.135.1-91-82

1. FOLCLOR LITERAR(cântece)

I 19031 ; 82-91/M71

 

281. A tó kisasszonya : Mesék / Fordította Vallasek Júlia. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2006

172 p. - (Nagyapó mesefája. Új sorozat).

ISBN 973-665-153-3; ISBN 978-973-665-153-3

82-3=511.141                                        082.1 Nagyapó mesefája. Új sorozat

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)

82-3/T69

82.09  Critică literară

 

282. BALOTĂ, NICOLAE. Literatura franceză : de la Villon la zilele noastre / Nicolae Balotă. -   Bucureşti : Ideea Europeană, [2008]

580 p. - (Ediţii definitive).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-1925-47-9

821.133.1.09                                                         082.1 Ediţii definitive

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(critică)

I 19050 ; 82.09/B23

 

283. BOURDIEU, PIERRE. Regulile artei : Geneza şi structura câmpului literar / Pierre Bourdieu ; Traducere din limba franceză de Laura Albulescu şi Bogdan Ghiu ; prefaţă de Mircea Martin. - Ediţia a 2-a, într-o nouă versiune. -   Bucureşti : ART, 2007

456 p. : il. - (Cărţi cardinale).

Titl. orig. : Les re`gles de l'art

Note de subsol

Indice de nume p. 441-446

Indice de concepte p. 448-451

ISBN 978-973-124-043-5

82.09                                                                     082.1 Cărţi cardinale

II 88377 ; 82.09/B74

 

284. DELEUZE, GILLES. Kafka : Pentru o literatură minoră / Gilles Deleuze , Félix Guattari ; Traducere din limba franceză şi postfaţă de Bogdan Ghiu. -   Bucureşti : ART, 2007

183 p. - (Demonul teoriei).

Note de subsol

Postfaţă p. 151-182

Titl. orig. : Kafka. Pour une littérature mineure

ISBN 978-973-124-128-9

821.162.3.09 Kafka, Franz                                                  929 Kafka, Franz

082.1 Demonul teoriei

1. LITERATURĂ CEHĂ(critică)

II 88374 ; 82.09/K14D

 

285. IONESCU, ELENA. Epoci şi opere : Incursiune în literatura universală / Elena Ionescu , Ruxandra Iordache. -   Bucureşti : Editura didactica şi pedagogică, 2007

280 p. : il.

Studii de caz p. 252-273

Teste de evaluare p. 274-278

Bibliografie p. 279

ISBN 978-973-30-1966-4

82.09(075.3)                                                          82-82(075.3)

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

III 29358 ; 82.09/I-68

 

286. KELLY, STUART. Cartea cărţilor pierdute / Stuart Kelly ; Traducere din limba engleză Irina Negrea. -   Bucureşti : Nemira, [2007]

443 p.

Titl. orig. : The Book of Lost Books

ISBN 978-973-143-023-2

82.09                                                                                     821.111(73)-4=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(eseuri)

II 88310 ; 82.09/K32

 

287. KOVÁCS ALBERT. Poétika Dostoevskogo / Al'bert Kovač ; Perevod s pumynskogo Eleny Loginovskoj. -   Moskva : Vodolej Publishers, 2008

352 p.

Note p. 335-350

ISBN 978-5-9796-0125-0

821.135.1.09-1=161.1 Dostoievski, Feodor Mihailovici

929 Dostoievski, Feodor Mihailovici

82.091

1. LITERATURĂ RUSĂ(critică literară)

III 29445 ; 82.09/D71K

 

288. KOVÁCS ALBERT. Poetica lui Dostoievski / Albert Kovács. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Editura Fundaţia Culturală Est-Vest, 2007

375 p.

Note şi comentarii p. 326-365

ISBN 973-85680-4-8

82.09-1 Dostoievski, Feodor Mihailovici                        82.091

1. LITERATURĂ RUSĂ(critică)

II 88609 ; 82.09/D71K

 

289. LOGHINOVSKI, ELENA. Dostoievski şi romanul românesc / Elena Loghinovski. -   Bucureşti : Editura Fundaţia Culturală Est-Vest, 2003

264 p.

Note p. 245-258

ISBN 973-85680-2-1

82.09 Dostoievski, Feodor Mihailovici                           82.091

1. LITERATURĂ RUSĂ(critică)

II 88610 ; 82.09/L74

 

290. MARINO, ADRIAN. Introducere în critica literară / Adrian Marino ; Ediţie îngrijită şi postfaţă de Sorina Sorescu. -   Craiova : Aius, [2007]

452 p. - (Krinein. Opere critice fundamentale).

Referinţe p. 400-426

Indice de autori p. 427-442

Postfaţă p. 443-448

ISBN 978-973-1780-30-6

82.09                                                      082.1 Krinein. Opere critice fundamentale

1. CRITICĂ LITERARĂ

II 88411 ; 82.09/M41

 

291. POPESCU, FLORENTIN. Dicţionar de literatură universală : Autori. Opere. Personaje / Florentin Popescu. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2008

316 p. - (Dicţionare-Enciclopedii).

Bibliografie p. 311-313

ISBN 973-98052-8-0

03:82.09                                 82.09(038)                      082.1 Dicţionare-Enciclopedii

II 88192 ; 82.09/P81

 

 

 

292. STEINER, GEORGE. Moartea tragediei / George Steiner ; Traducere din limba engleză de Rodica Tiniş. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

324 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-50-1840-5

82.09-2".../19"

1. CRITICĂ LITERARĂ(teatru)

II 88397 ; 82.09/S83

 

293. TAPODI ZSUZSA. A soha el nem vesző könyv nyomában : Irodalmi tanulmányok / Tapodi Zsuzsa. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2008

308 p. - (Bibliotheca Transsylvanica).

Note la sfârşit de capitol

ISBN 978-973-665-231-8

82.09                                                                     821.511.141.09

082.1 Bibliotheca Transsylvanica

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(studii)

II 88256 ; 82.09/T21

 

294. VASILE, GEO. 100 Prozatori şi eseişti / Geo Vasile. -   Bucureşti : EuroPress Group, 2008

468 p. - (Dicţionare&Enciclopedii ; 100).

Index autori, titluri cărţi, traducători p. 459-461

ISBN 978-973-1727-47-9

82.09                                                      082.1 Dicţionare&Enciclopedii

1. CRITICĂ LITERARĂ

II 88180 ; 82.09/V33

 

295. VOIA, VASILE. Comparatism şi germanistică / Vasile Voia. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2008

262 p. - (Biblioteca Ideea Europeană).

Note de subsol

ISBN 978-973-1925-00-4

82.09                                                                     111.852

821.135.1.09                                                         082.1 Biblioteca Ideea Europeană

1. ESTETICĂ LITERARĂ                 2. CRITICĂ LITERARĂ

II 88195 ; 82.09/V82

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

296. AHERN, CECELIA. P.S. Te iubesc / Cecelia Ahern ; Traducere de Marilene Iovu. -   [Bucureşti] : Allfa, [2008]

447 p. - (Literatură universală).

ISBN 978-973-724-185-6

821.111(417)-31=135.1                                                    082.1 Literatură universală

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Irlanda)(roman)

I 19043 ; 821.111/A29

 

297. BUCKINGHAM, MARJORIE. "Ei vor fi ai Mei" : [roman] / Marjorie Buckingham ; Traducerea : Olimpiu S. Cosma. -   Bucureşti : Agape, 1996

117 p.

ISBN 973-9228-27-5

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/B86

 

298. DEFOE, DANIEL. Întâmplările fericite şi nefericite ale vestitei Moll Flanders / Daniel Defoe ; Traducere de Vera Călin. -   Bucureşti : Lucman, [2005]

528 p. - (Domino[Editura Lucman]).

Prefaţa autorului p. 5-12

ISBN 978-973-723-055-3; ISBN 973-723-055-8

821.111-31=135.1                                 082.1 Domino[Editura Lucman]

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19064 ; 821.111/D27

 

299. DICKENS, CHARLES. David Copperfield / Charles Dickens ; Adaptare de Victoria Amărăzeanu. -   s.l. : Herra, 2007

160 p.

ISBN 978-973-7923-86-8

821.111-93-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

821.111/D39

 

300. DICKENS, CHARLES. Aventurile lui Oliver Twist / Charles Dickens ; traducere de Teodora şi Profira Sadoveanu. -   s.l. : Herra, 2007

512 p.

ISBN 973-7923-91-2

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/D39

 

301. EVSLIN, BERNARD. The Dolphin Rider and Other Greek Myths / by Bernadr Evslin ; Illustrated by Jerry Contreras. -   New York : Scholastic Book Service, [1976]

[4] , 140 p. : il.

821.111(73)-32

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/E95

 

302. GABALDON, DIANA. Voyager / Diana Gabaldon. -   Canada : Random House, 2001

1060 p. - (Seal Books).

ISBN 0-7704-2878-9

821.111(71)-31                                                                     082.1 Seal Books

1. LITERATURĂ CANADIANĂ(roman)

2. THRILLER

821.111/G11

 

303. GORDIMER, NADINE. La agăţat / Nadine Gordimer ; Traducere de Dan Silviu Boerescu. -   [Bucureşti] : Allfa, [2006]

301 p. - (Biblioteca de buzunar [Allfa] ; Literatură Universală).

Titl. orig. : The Pickup

ISBN 973-724-012-X

821.111(680)-31=135.1                                                   082.1 Biblioteca de buzunar

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ (Africa de Sud)(roman)

I 19039 ; 821.111/G70

 

 

 

 

304. HARRIS, ROBERT. Pompei : [roman] / Robert Harris ; Traducere din limba engleză Bogdan Marin. -   [Bucureşti] : Allfa, 2008

384 p. - (Biblioteca de buzunar ; Roman istoric).

ISBN 978-973-724-134-4

821.111-31=135.1                                                 902(450 Pompei)(0:82-31)

082.1 Biblioteca de buzunar

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman istoric)

I 19051 ; 821.111/H31

 

305. HAWTHORNE, NATHANIEL. A Wonder-Book and Tanglewood Tales / Nathaniel Hawthorne ; Illustrated by Gustaf Tenggren and Stephen Reid. -   London : George G. Harrap & Co. LTD., s.a.

356 p. : il.

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/H40

 

306. KING, STEPHEN. Hearts in Atlantis / Stephen King. -   New York : Pocket Books, [2000]

[10] , 674 p. - (New Fiction).

ISBN 0-671-02424-8

821.111(73)-31                                                                     082.1 New Fiction

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman s.f.)

821.111/K44

 

307. LEVINSON, ROBERT S.. The John Lennon Affair : A Neil Gulliver and Stivie Marriner Novel / Robert S. Levinson. -   New York : A Tom Doherty Associates Book, [2002]

XIV , 400 p.

ISBN 0-765-34156-5

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/L55

 

 

308. LONDON, JACK. Colţ alb / Jack London ; Traducere Liana Ciuche. -   s.l. : Tana, [2008]

207 p.

ISBN 973-87111-2-6

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)

821.111/L77

 

309. LUDLUM, ROBERT. The Ambler Warning / Robert Ludlum. -   [New York] : St. Martin's Paperbacks, [2006]

[8] , 632 p.

ISBN 0-312-99069-3

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman poliţist)

821.111/L89

 

310. MAUGHAM, WILLIAM SOMERSET. Ah King : [Roman] / W. Somerset Maugham ; Traducerea lui Jul. Giurgea ; [Prefaţă de Cornelia Niţulescu]. -   Bucureşti : Queen, 1992. -  : Oltenia

230 p. - ("Best Sellers" Internaţional ; 3).

ISBN 973-95-188-8-5

821.111-31=135.1                                 082.1 "Best Sellers" Internaţional

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/M49

 

311. MAUGHAM, WILLIAM SOMERSET. Ashenden (Intelligence Service) : Roman / W. Somerset Maugham ; Traducere de Andrei Bantaş. -   Bucureşti : "Galaxia", 1992

232 p.

ISBN 973-9040-01-02

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/M49

 

312. MCCARTHY, MARY. The Group / A novel by Mary McCarthy. -   London : The Book Club, [1964]

312 p.

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/M11

 

313. MONTALBANO, WILLIAM D.. Basilica / William D. Montalbano. -   New York : Jove Books, [2000]

[8] , 356 p.

ISBN 0-515-12723-X

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/M88

 

314. PALMER, ELIZABETH. The Stainless Angel / Elizabeth Palmar. -   [London] : Arrow Books Ltd., [1993]

[6] , 266 p.

ISBN 0-09-919581-X

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/P15

 

315. ROSS, JONATHAN. Dead Eye : Complete and Unabridged / Jonathan Ross. - Large Print Edition. -   Leicester : Ulverscroft, 1985

376 p. - (Ulverscroft Large Print Series).

ISBN 0-7089-1394-6

821.111-31                                                         082.1 Ulverscroft Large Print Series

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist)

821.111/R80

 

316. SCOTT, WALTER. Ivanhoé / Walter Scott. -   s.l. : Herra, 2007

448 p.

ISBN 973-7923-90-5

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman istoric)

821.111/S38

 

317. SHAKESPEARE, WILLIAM. Romeo şi Julieta / William Shakespeare ; Traducere Şt. O. Iosif. -   Bucureşti : Cartex 2000, [2007]

159 p.

ISBN 973-7769-69-4

821.111-2=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

821.111/S52

 

318. STEVENSON, ROBERT LOUIS. Saint-Ives sau Aventurile unui prizonier francez : [Roman] / Robert Louis Stevenson ; În româneşte de Corneliu Rudescu şi Nicolae Agaton Popa. -   Bucureşti : Albatros, 1978

376 p. - (Cutezătorii).

Note de subsol

821.111-31=135.1                                                                082.1 Cutezătorii

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/S84

 

319. STEVENSON,ROBERT LOUIS. Comoara din insulă / Robert Louis Stevenson ; Traducere de Monica Manolachi. -   Bucureşti : Cartex 2000, 2007

208 p.

ISBN 978-973-104-116-2

821.111-93-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

821.111/S84

 

320. WALLANT, EDWARD LEWIS. A zálogos : regény / Edward Lewis Wallant ; Fordította Sz. Kiss Csaba. - 2.kiadás. -   Budapest : Európa Könyvkiadó, 1980

255 p. - (Európa Zsebkönyvek).

821.111(73)-31=511.141                                                  082.1 Európa Zsebkönyvek

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/W20

821.112.2  Literatură germană

 

321. FUNKE, CORNELIA. Călăreţul dragonilor / Cornelia Funke ; Traducere din limba germană de Alexandru Mihăilescu ; Cu ilustraţiile autoarei. -   Bucureşti : Rao, 2008

476 p. : il.

Titl. orig. : Drachenreiter

ISBN 978-973-103-583-3

821.112.2-93-31=135.1

1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(roman pt. tineret)

821.112.2/F97

 

322. RILKE, RAINER MARIA. Elegii duineze / Rainer Maria Rilke ; În traducerea lui Nicolae Breban. -   Bucureşti : Ideea Europeană, [2008]

80 p. : il. - (100 capodopere ; Poesis).

Fişă bio-bibliografică p. 9-15

Cartea conţine 1 CD-ROM a cărui lectură este realizată de Aura Christi şi Nicolae Breban

ISBN 978-973-1925-44-8

821.112.2(436)-143=135.1                                   082.1 100 capodopere

1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(poezii)

II 88366 ; 821.112.2/R54

 

323. RILKE, RAINER MARIA. Jurnale de tinereţe / Rainer Maria Rilke ; Traducere din limba germană de Bogdan Mihai Dascălu ; Note de Ana-Maria Romiţan ; Traducerea versurilor de Crişu Dascălu ; Postfaţă de Aura Christi. -   Bucureşti : Ideea Europeană, [2007]

218 p. : [5] p. il., facsimil - (Biblioteca Ideea europeană).

Carte apărută cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional

ISBN 973-7691-66-0; ISBN 978-973-7691-66-8

821.112.2(436)-94=135.1                                        082.1 Biblioteca Ideea europeană

1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(jurnale)

I 19046 ; 821.112.2/R54

 

324. SILESIUS, ANGELUS. Călătorul heruvimic = Cherubinischer Wandersmann / Angelus Silesius ; Traducere, date biografice, note, variante, postfaţă de Ioana Pârvulescu. - Ediţie bilingvă, ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Humanitas, 2007

172 p.

Note p. 127-139

Postfaţă p. 161-167

ISBN 978-973-50-1631-9

821.112.2-97-1=135.1                           821.112.2-97-1                      244

1. LITERATURĂ GERMANĂ(poeme)

II 88405 ; 821.112.2/S55

821.124  Literatură latină

 

325. HORATIUS, FLACCUS QUINTUS. Ode. Epode. Cântecul Secular. Satire. Epistole. Arta poetică / Horaţiu ; Traduceri de Const. I. Niculescu, D.C.Ollanescu şi Ion Acsan ; Selecţie, prefaţă şi note de Ion Acsan universale. -   Bucureşti : Mondero, 2007

IV, 324 p. - (Biblioteca ideală Mondero. Capodopere ale literaturii).

ISBN 978-973-9349-79-6

821.124-1=135.1                                                   082.1 Biblioteca ideală Mondero

1. LITERATURĂ LATINĂ(poezie)

II 88391 ; 821.124/H78

 

326. VERGILIUS MARO, PUBLIUS. Bucolice / Vergiliu ; Traducere, prezentări şi note de Teodor Naum. de Ion Acsan universale. -   Bucureşti : Mondero, 2008

144 p. - (Biblioteca ideală Mondero. Capodopere ale Literaturii).

ISBN 978-973-9349-82-6

821.124'02-16=135.1

1. LITERATURĂ LATINĂ(poezie)

II 88382 ; 821.124/V47

821.133.1  Literatură franceză

 

329. BRĂESCU, MARIANA. Prie`re du soir et autres récits / Mariana Brăescu ; [Postfaţă de Artur Silvestri]. -   Bucarest : Kogai¨on Editions, 2005

32 p.

Postfaţă p. 30-31

ISBN 973-87432-6-5

821.133.1-32

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri)

II 88159 ; 821.133.1/B76

330. CANNONE, BELINDA. Triumful prostiei : mic tratat despre prostia inteligenţei / Belinda Cannone ; Traducere din limba franceză Ion Doru Brana. -   Bucureşti : Nemira, 2008

192 p. - (Bonton).

Bibliografie selectivă p. 189-190

ISBN 978-973-143-218-2

821.133.1-4=135.1                                                082.1 Bonton

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(eseuri)

I 19036 ; 821.133.1/C18

 

331. CAVALIER, PHILIPPE. Secolul himerelor / Philippe Cavalier. -   [Bucureşti] : Allfa, [2008]

4 Vol. - (Biblioteca de buzunar [Allfa]).

ISBN 978-973-724-179-5

Vol.1 : Căpcăunii Gangelui - 556 p. - Titl. orig. : Les ogres du Gange. Le sie`cle des chime`res. - ISBN 978-973-724-105-4

Vol.2 : Lupii din Berlin - 630 p. - Titl. orig. : Les loups de Berlin. Le sie`cle des chime`res. - ISBN 978-973-724-178-8

Vol.3 : Îngerii din Palermo - 486 p. - Titl. orig. : Les anges de Parma. Le sie`cle des chime`res. - ISBN 978-973-724-197-9

821.133.1-31=135.1                                              082.1 Biblioteca de buzunar

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

I 19038(1-3) ; 821.133.1/C31

 

332. La Guerre de Troie / redactori Lydia-Constanţa Ciucă , dr. Constantin Ionescu Boeru , Jacques Léauté. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1993

190 p. : il. , h. - (Français facile).

Lexique p. 187-190

ISBN 973-9137-36-9

821.135.1-34=133.1                                              821.133.1-34=133.1

082.1 Français facile

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(legende)

821.133.1/G93

 

333. Mahabharata / redactori Ileana Pârlea , Jacques Léauté. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1993

190 p. : il. - (Français facile).

Lexique p. 187-190

ISBN 973-9137-38-5

821.135.1-34=133.1                                                             821.133.1-34=133.1

082.1 Français facile

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(legende)

821.133.1/M15

 

334. Mythologie grecque / redactori Jacques Léauté , Cristina Ştefănescu. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1992

192 p. : il. - (Français facile).

Lexique p. 188-191

ISBN 973-9137-12-1

821.133.1-34=133.1                                                             082.1 Français facile

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(legende)

2. MITOLOGIE GREACĂ

821.133.1/M99

 

335. La naissance de Rome / redactori Ileana Pârlea , Jacques Léauté. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1993

192 p. : il. - (Français facile).

Lexique p. 188-191

ISBN 973-9137-35-0

821.133.1-34=133.1                                                             082.1 Français facile

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(legende)

821.133.1/N18

 

336. Les niebelungen / redactori Ileana Pârlea , Jacques Léauté. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1993

190 p. : il. - (Français facile).

Lexique p. 186-189

ISBN 973-9137-37-7

821.133.1-34=133.1                                                             082.1 Français facile

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(legende)

821.133.1/N72

 

337. La que^te du graal / redactori Ileana Pârlea , Jacques Léauté. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1992

190 p. : il. - (Français facile).

Lexique p. 185-189

ISBN 973-9137-21-0

821.133.1-34=133.1                                              082.1 Français facile

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(legende)

821.133.1/Q51

 

338. Le ramayana / redactori Ileana Pârlea , Jacques Léauté. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1993

192 p. : il. - (Français facile).

Lexique p. 187-191

ISBN 973-9137-24-5

821.135.1-34=133.1                                                             821.133.1-34=133.1

082.1 Français facile

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(legende)

821.133.1/R23

 

339. STENDHAL. Roşu şi negru : Cronica secolului al XIX-lea / Stendhal ; Traducere de Ion Marin Sadoveanu. -   Bucureşti : Cartex 2000, 2007

446 p.

ISBN 978-973-104-070-7

821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 88315 ; 821.133.1/S83

 

340. THIERS, GHJACUMU. In e dite : [poezii] / Ghjacumu Thiers ; Traducere în limba română Maria Aldea şi Ghjacumu Thiers ; Cuvânt înainte Sanda Cordoş. -   Cluj-Napoca : Argonaut, 2008

98 p. - (Poesis).

ISBN 978-973-109-146-4

821.133.3-1=135.1                                                082.1 Poesis

1. LITERATURĂ CORSICANĂ(poezii)

II 88597 ; 821.133.1/T56

 

341. Ulysse / redactori Paul Miclau , Jacques Léauté. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1992

190 p. : il. - (Français facile).

Lexique p. 187-190

ISBN 973-9137-17-2

821.135.1-34=133.1                                              821.133.1-34=133.1

082.1 Français facile

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(legende)

821.133.1/U40

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

342. ALLENDE, ISABEL. Povestirile Evei Luna : [roman] / Isabel Allende ; traducere din spaniolă de Radu Niciporuc. -   [Bucureşti] : Humanitas Fiction, [2008]

252 p. - (Seria de autor Isabel Allende).

Titl. orig. Cuentos de Eva Luna

ISBN 978-973-689-261-5

821.134.2(83)-31=135.1                                      082.1 Seria de autor Isabel Allende

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Chile)(roman)

II 88200 ; 821.134.2/.3/A42

 

343. COELHO, PAULO. Brida / Paulo Coelho ; Traducere din portugheză de Robertina Sfetcu. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

247 p. - (Biblioteca "Paulo Coelho").

ISBN 978-973-50-2178-8

821.134.3(81)-31=135.1                                           082.1 Biblioteca "Paulo Coelho"

1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(roman)

II 88208 ; 821.134.2/.3/C60

 

344. SÁBATO, ERNESTO. Înainte de tăcere / Ernesto Sabato ; Traducere din limba spaniolă Gabriela Lozneanu. -   Bucureşti : RAO, 2008

186 p. - (Opere XX).

Titl. orig. : Antes del Fin

ISBN 978-973-103-689-2

821.134.2(82)-94=135.1                                                                      082.1 Opere XX

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Argentina)(memorii)

821.134.2/.3/S11

 

 

 

 

 

821.135.1  Literatură română

 

345. ACTERIAN, JENI. Jurnalul unei fete greu de mulţumit : 1932-1947 / Jeni Acterian ; Text ales şi note biografice de Arşivar Acterian ; Ediţie îngrijită, traducere, note bibliografice şi postfaţă de Doina Uricaru. - Ediţia a 2-a, revăzută. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

568 p. - (Memorii. Jurnale).

Prefaţă : O revelaţie a memorialisticii româneşti, p. 7-12

Indice de nume p. 533-565

ISBN 978-973-50-2068-2

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

II 88398 ; 821.135.1/A16

 

346. AGACHE, CATINCA. Privitor din bibliotecă / Catinca Agache. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2007

190 p.

ISBN 978-973-116-045-0

821.135.1.09-95

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 88237 ; 821.135.1.09/A26

 

347. Antologie de poezie : Oglinda literară 2000-2007. - Ediţie îngrijită de Laurian Stănchescu. -   Bucureşti : DominoR, 2008

424 p.

ISBN 978-973-1838-25-0

821.135.1-82-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

II 88613 ; 821.135.1/A62

 

348. ARGHEZI, TUDOR. Opere [Arghezi, Tudor] / Tudor Arghezi ; Ediţie îngrijită, tabel cronologic şi bibliografie de Mitzura Arghezi şi Traian Radu ; Prefaţă de Eugen Simion. -   Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2000, 2004-2006. -  : Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă

vol. - ("Opere Fundamentale").

ISBN 973-9436-64-1

Vol. 5 : Publicistică(1919-iulie 1928) - 1608 p. - Note bibliografice p. 1471-1590. - ISBN 973-637-064-X. - ISBN 973-7934-19-9

Vol. 6 : Publicistică(august 1928-1930) - 1582 p. il. alb-negru. - Note bibliografice p. 1401-1506. - Indice de nume p. 1507-1530. - ISBN 973-637-065-8. - ISBN 973-7934-20-2

Vol. 7 : Publicistică(1931-iunie 1933) - 1276 p. - Note bibliografice p. 1187-1263. - ISBN 973-637-107-7. - ISBN 973-7934-43-1

Vol. 8 : Publicistică(iulie 1933-1940) - 1404 p. il. alb-negru. - Note bibliografice p. 1215-1321. - Indice de nume p. 1323-1346. - ISBN 973-637-108-5. - ISBN 973-7934-44-X

Vol. 9 : Publicistică(1941-1947) - 1924 p. il. alb-negru. - Note bibliografice p. 1639-1824. - Indice de nume p. 1825-1843. - ISBN 973-637-139-5. - ISBN 978-973-637-139-4. - ISBN 973-7934-90-3. - ISBN 978-973-7934-90-1

082.1 "Opere Fundamentale"                            821.135.1-82

821.135.1-1                                                           821.135.1-92

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

II 83765(1-2) ; I 19005(5-9) ; 821.135.1-82/A76

 

349. BACOVIA, GEORGE. Cu voi = Con voi / George Bacovia ; Antologie, versiune italiană şi postfaţă Geo Vasile. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2007

214 p. - (Poesis).

Postfaţă p. 185-196

Bibliografie p. 197-201

ISBN 978-973-7691-73-6

821.135.1-1                            821.135.1-1=131.1                082.1 Poesis

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

I 19017 ; 821.135.1/B13

 

350. BAGHIU, VASILE. Cât de departe am mers : poeme / Vasile Baghiu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2008

74 p. - (Magister).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-726-351-3

821.135.1-1                                                                           082.1 Magister

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 88223 ; 821.135.1/B17

 

351. BALOTĂ, NICOLAE. Opera lui Tudor Arghezi / Nicolae Balotă. -   Bucureşti : EuroPress Group, [2008]

612 p. - (Ediţii definitive).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-1727-51-6

821.135.1.09 Arghezi, Tudor

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

I 19049 ; 821.135.1.09/A76B

 

352. BALOTĂ, NICOLAE. Caietul albastru : Timp mort 1954-1955 , Remember 1991-1998 / Nicolae Balotă. - Ediţia a 3-a adăugită. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2007

vol. - (Ediţii definitive).

ISBN 978-973-7691-82-8

Vol. 1 - 544 p. - ISBN 978-973-7691-83-5

Vol. 2 - 536 p. - ISBN 978-973-7691-84-2

821.135.1-94                                                         082.1 Ediţii definitive

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

I 19016(1-2) ; 821.135.1/B23

 

353. BENTOIU, ANNIE. Timpul ce ni s-a dat : Memorii 1944-1947 / Annie Bentoiu. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Humanitas, 2007

312 p. - (Memorii. Jurnale. Convorbiri).

ISBN 978-973-50-1706-4

821.135.1-94                                                         082.1 Memorii. Jurnale. Convorbiri

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 88407 ; 821.135.1/B45

 

354. BERBEC, SORIN. La curtea prinţului Erasm : Ipostaze ale prostiei - Breviar / Sorin Berbec. -   Bucureşti : Editura didactica şi pedagogică, 2008

368 P. : il. color

ISBN 978-973-30-2122-3

179.8                                                                     821.135.1-4

1. ERASM DIN ROTTERDAM

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 88309 ; 821.135.1/B46

 

355. BLANDIANA, ANA. A fi sau a privi / Ana Blandiana. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

215 p. - (Seriile de Autor Humanitas).

ISBN 978-973-50-1976-1

821.135.1-4                                                           082.1 Seriile de Autor Humanitas

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 88401 ; 821.135.1/B56

 

356. BLANDIANA, ANA. Întoarcerea lui Arpagic / Ana Blandiana ; Ilustraţii de Livia Coloji. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

88 p. : il. color

ISBN 978-973-50-2061-3

821.135.1-93-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

821.135.1/B56

 

357. BOCA, MARIANA. Criza europeană şi modernismul românesc : Camil Petrescu şi Benjamin Fundoianu / Mariana Boca. -   Bucureşti : Ideea Europeană, [2008]

150 p. - (Biblioteca Ideea europeană).

Note bio-bibliografice [1] p.

Bibliografie p. 137-141

ISBN 978-973-1925-46-2

821.135.1.09                                                         082.1 Biblioteca Ideea europeană

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 88359 ; 821.135.1.09/P57B

 

358. BOLDEA, IULIAN. Teme şi variaţiuni / Iulian Boldea. -   Bucureşti : EuroPress Group, 2008

458 p. - (Istorie, teorie şi critică literară).

ISBN 978-973-1727-49-3

821.135.1.09                                                       082.1 Istorie, teorie şi critică literară

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 88198 ; 821.135.1.09/B66

 

 

 

359. BOLINTINEANU, DIMITRIE. Opere / Dimitrie Bolintineanu ; Ediţie îngrijită, cronologie, note, comentarii şi bibliografie de Teodor Vârgolici ; Prefaţă de Eugen Simion. -   Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2006. -  : Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă

vol. - ("Opere Fundamentale").

ISBN 973-637-122-0

Vol. 1 : Poezii - LXXII, 1520 p. - Indici alfabetici ai poeziilor p. 1479-1506. - ISBN 973-637-123-9. - ISBN 973-7934-68-7

Vol. 2 : Romane. Însemnări de călătorie - 1448 p. - Note şi comentarii p. 1187-1305. - Repere critice p. 1307-1372. - Bibliografie p. 1373-1440. - ISBN 973-637-124-7. - ISBN 973-7934-69-5

821.135.1-82                                                                         821.135.1-82=133.1

082.1 "Opere Fundamentale"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

I 19002(1-2) ; 821.135.1-82/B66

 

360. BORŞA, IOAN. Virtuali în infinit : [poezii] / Ioan Borşa. -   Bistriţa : Karuna, 2008

110 p.

ISBN 978-973-1786-75-9

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 88618 ; 821.135.1/B70

 

361. BOTEZ, ADRIAN. Nu mai ridicaţi din umeri! / Adrian Botez. -   Râmnicu Sărat : Rafet, 2007

87 p.

ISBN 978-973-7611-82-6

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 88615 ; 821.135.1/B72

 

362. BOTEZ, ADRIAN. Ruguri : România sub asediu / Adrian Botez ; Postfaţă : "Ideologul neamului metafizic" de Artur Silvestri. -   Bucureşti : Carpathia Press, 2008

200 p.

Postfaţă p. 198-200

ISBN 978-973-7609-26-7

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 88147 ; 821.135.1/B72

 

363. BOUTIE`RE, JEAN. Viaţa şi opera lui Ion Creangă / Jean Boutie`re ; Traducerede Daniel Corbu ; prefaţă de Acad. Mihai Cimpoi Traducerede Daniel Corbu ; prefaţă de Acad. Mihai Cimpoi. -   Iaşi : Princeps Edit, [2008]

366 p. : portr., facs. - (Biblioteca Ion Creangă).

Note-comentarii, Bibliografie selectivă p. 255-346

Iconografie p. 349-361

ISBN 978-973-1783-89-X

821.135.1.09 Creangă, Ion                                  929 Creangă, Ion

082.1 Biblioteca Ion Creangă

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 88346 ; 821.135.1.09/C84B

 

364. BUCIU, MARIAN VICTOR. Celălalt Arghezi : Eseu de poetică retorică a prozei / Marian Victor Buciu. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : EuroPress, 2008

214 p. - (Ediţii definitive).

Note de subsol

ISBN 978-973-1727-45-5

821.135.1.09 Arghezi, T.                                                    929 Arghezi, T.

082.1 Ediţii definitive

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

I 19022 ; 821.135.1.09/A76B

 

365. BURACU, MIHAI. Tăbliţele de săpun de la Itşet-Ip / Mihai Buracu ; Prefaţă de Gheorghe Gricurcu ; Postfaţă de Sorin Lavric. -   Cluj-Napoca : Limes, 2008

136 p. - (Paraliteraria).

ISBN 978-973-726-357-5

821.135.1-94                                                         343.819.7(498 Piteşti)(0:82-94)

082.1 Paraliteraria

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 88221 ; 821.135.1/B93

 

 

366. BUZURA, AUGUSTIN. Orgolii : Roman / Augustin Buzura ; Prefaţă de Ion Simuţ de receptare critică. - Ediţie îngrijită de Angela Martin, însoţită de un dosar. -   Bucureşti : ART, 2008

483 p. - (Ficţiune şi artilerie).

Prefaţă : Romanul conştiinţei etice p. 5-14

Dosar de receptare critică p. 473-481

ISBN 978-973-124-189-0

821.135.1-31                                                                         082.1 Ficţiune şi artilerie

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 88370 ; 821.135.1/B98

 

367. CARAGIALE, ION LUCA. Momente şi schiţe / Ion Luca Caragiale. -   Bucureşti : ART, 2006

270 p. - (Mari scriitori români).

Tabel cronologic p. 5-9

ISBN 973-124-011-X; ISBN 978-973-124-011-4

821.135.1-93-32                                                    082.1 Mari scriitori români

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(schiţe)

II 88378 ; 821.135.1/C23

 

368. CARAGIALE, MATEIU ION. Craii de Curtea-Veche / Mateiu I. Caragiale. -   s.l. : Herra, 2007

128 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-7923-96-7

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 88342 ; 821.135.1/C23

 

369. CĂLINESCU, ALEXANDRU. Proximităţi incomode / Alexandru Călinescu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

366 p. - (Actual).

ISBN 978-973-669-376-2

821.135.1-92                                                                         082.1 Actual

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole)

II 88314 ; 821.135.1/C14

 

370. CĂLINESCU, GEORGE. Ion Creangă. Viaţa şi opera / George Călinescu ; Prefaţă de Acad. Mihai Cimpoi. -   Iaşi : Princeps Edit, 2008

352 p. : portr., facs. - (Biblioteca Ion Creangă).

Prefaţă p. 5-8

Postfaţă p. 321-324

Bibliografie p. 325-339

Iconografie p. 340-351

ISBN 978-606-523-032-4

821.135.1.09 Creangă, Ion

929 Creangă, Ion

082.1 Biblioteca Ion Creangă

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

2. CRITICĂ LITERARĂ(Creangă, Ion)

3. BIOGRAFIE(Creangă, Ion)

4. CREANGĂ, ION

II 88345 ; 821.135.1.09/C84C

 

371. CĂRTĂRESCU, MIRCEA. Levantul / Mircea Cărtărescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2007

243 p. - (Seriile de Autor Humanitas).

ISBN 978-973-50-1723-1

821.135.1-1

082.1 Seriile de Autor Humanitas

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

II 88400 ; 821.135.1/C27

 

372. CĂRTĂRESCU, MIRCEA. Orbitor / Mircea Cărtărescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

vol.

Vol. 1 : Aripa stângă - 407 p. - ISBN 978-973-50-2139-9

Vol. 3 : Aripa dreaptă - 572 p. - ISBN 973-50-1205-7. - ISBN 978-973-50-1780-4

Vol. 2 : Corpul - 437 p. - ISBN 978-973-50-2047-7. - ISBN 978-973-50-2048-4

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/C27

 

373. Cezar Ivănescu în amintirile contemporanilor / Selecţie de texte, itinerar biografic şi prefaţă de Daniel Corbu. -   Iaşi : Princeps Edit, 2008

372 p. : portr. , facs. - (Document).

Prefaţă p. 5-6

Itinerar biografic p. 7-18

Iconografie p. 327-366

ISBN 978-606-523-045-6

929 Ivănescu, Cezar

821.135.1-92-4

821.135.1.09 Ivănescu, Cezar

082.1 Document

1. BIOGRAFIE(Ivănescu, Cezar)

2. IVĂNESCU, CEZAR

3. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

4. CRITICĂ LITERARĂ

5. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 88349 ; 821.135.1.09/I-96

 

374. CHRISTI, AURA. Banchetul de litere : Dialoguri / Aura Christi. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2006

360 p. - (Istoria Mentalităţilor).

Dialoguri cu Ana Blandiana , Nicolae Breban , Augustin Buzura , Ion Ianoşi , Gabriela Melinescu , Irina Petraş , Dumitru Radu Popa , Alex Ştefănescu , Ion Vianu

ISBN 973-7691-28-8

821.135.1-83

082.1 Istoria Mentalităţilor

1. DIALOGURI

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialoguri)

I 19027 ; 821.135.1/C48

 

375. CHRISTI, AURA. Exerciţii de destin : Dialoguri / Aura Christi. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2007

246 p. - (Istoria Mentalităţilor).

ISBN 973-7691-57-1

821.135.1-83                                                         082.1 Istoria Mentalităţilor

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialoguri)

I 19026 ; 821.135.1/C48

 

 

376. CHRISTI, AURA. Celălalt versant / Aura Christi. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2005

350 p. : foto. - (Eseu).

ISBN 973-86972-6-3

821.135.1.09                                                         82.09

821.135.1-4                                                           082.1 Eseu

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 88176 ; 821.135.1.09/C48

 

377. CHRISTI, AURA. Labirintul exilului / Aura Christi ; Prefaţă de Nicolae Balotă. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2005

378 p. : foto. - (Eseu).

Prefaţă p.7-11

ISBN 973-86972-5-5

821.135.1-4                            821.135.1.09                          082.1 Eseu

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 88177 ; 821.135.1.09/C48

 

378. CHRISTI, AURA. Casa din întuneric : Roman / Aura Christi. -   Bucureşti : EuroPress Group, 2008

478 p. - (Roman).

ISBN 978-973-1727-41-7

821.135.1-31                                                                         082.1 Roman

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman de dragoste)

I 19025 ; 821.135.1/C48

 

379. CIMPOEŞU, PETRU. Christina Domestica şi Vînătorii de suflete / Petru Cimpoeşu. -   Bucureşti : Humanitas, 2006

413 p. - (Proză).

ISBN 973-50-1268-5; ISBN 978-973-50-1268-7

821.135.1-32                                                                                        082.1 Proză

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză)

II 88408 ; 821.135.1/C49

 

380. CIMPOI, MIHAI. Sfinte firi vizionare : Mari scriitori români : medalioane literare / Mihai Cimpoi. - Ediţia a 2-a revăzută şi actualizată. -   Bucureşti : EuroPress Group, [2007]

270 p. : portr. - (Biblioteca Ideea europeană).

Note bio-bibliografice [1] p.

Carte apărută cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

ISBN 973-88128-8-7; ISBN 978-973-88128-8-8

821.135.1.09                                                         082.1 Biblioteca Ideea europeană

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

I 19047 ; 821.135.1.09/C49

 

381. CIORBAGIU, VIORICA D.. Doi cu sapa / Cinci cu mapa : fals roman erotico-politic / Viorica D. Ciorbagiu. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

144 p.

ISBN 978-973-1947-31-0

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 88285 ; 821.135.1/C53

 

382. COJOCARU, EUGEN. Şocul viitorului : România / Eugen Cojocaru. -   Bucureşti : Ideea Europeană, [2007]

186 p. - (Istoria mentalităţilor).

ISBN 973-7691-14-8; ISBN 978-973-7691-14-9

821.135.1-4                                                                           821.135.1-92

082.1 Istoria mentalităţilor

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

I 19045 ; 821.135.1/C61

 

383. COLIN, VLADIMIR. Basmele omului / Vladimir Colin. -   s.l. : Herra, 2008

256 p.

ISBN 973-7923-62-6; ISBN 978-973-7923-62-2

821.135.1-93-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(basme)

821.135.1/C62

 

384. CORNEA, ANDREI. Noul-o veche poveste / Andrei Cornea. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

248 p.

ISBN 978-973-50-1995-2

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 88203 ; 821.135.1/C72

 

385. Corpus Eminescu / Ediţie, antologie, aparat critic de Critina Crăciun şi Victor Crăciun. -   Chişinău : Litera [Chişinău], 1998. - Bucureşti  Bucureşti : David

10 vol.

vol. 6 : Eminescu - Pe mine mie redă-mă : Contribuţii istorico-literare între 1940-1999 - 600 p. - Surse, note, bibliografie p. 581-596. - Note de subsol. - ISBN 973-9355-47-1. - ISBN 9975-74-236-X

vol. 9 : Eminescu -Peste nemărginirea timpului:Propaganda operei în 64 de limbi şi literaturi - 959 p. : il. - Bibliografie p. 919-943. - ISBN 973-9355-50-1. - ISBN 9975-74-238-6

821.135.1(478)-82                                 821.135.1-82

821.135.1.09 Eminescu, Mihai                           7.04:929 Eminescu, Mihai

929 Eminescu, Mihai

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

II 75233(1-10) ; II 88210(v.6) ; 821.135.1.09/E48

 

386. Corpusul receptării critice a operei lui Mihai Eminescu : Secolul XX. - Ediţie critică de I. Oprişan. -   Bucureşti : Saeculum I.O., 2007

vol.

ISBN 978-973-642-066-3

Vol. 10 : mai-octombrie 1911 - 383 p. - Indice de nume p. 237-242. - Indice cronologic al textelor publicate în vol. I-IX p. 243-272. - Indice alfabetic al textelor (după autori) publicate în vol. I-IX p. 373-302. - Indice alfabetic al textelor (după atitluri) publicate în vol. I-IX p.303-332. - ISBN 978-973-642-136-5

Vol. 11 : octombrie 1911-martie 1912 - 351 p. - Indice de nume p. 339-344. - ISBN 978-973-642-137-2

Vol. 12 : martie-octombrie 1912 - 415 p. - Indice de nume p. 406-412. - ISBN 978-973-642-138-9

Vol. 13 : octombrie-noiembrie 1912 - 495 p. - Indice de nume p. 483-4491. - ISBN 978-973-642-139-6

821.135.1.09 Eminescu, Mihai

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 88355(10-13) ; 821.135.1.09/E48

 

387. COŞOVEI, TRAIAN T.. La formarea ideilor / Traian T. Coşovei. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2005

162 p. - (Teorie, Istorie & Critică literară).

ISBN 973-7691-00-8

821.135.1.09                                                         821.135.1-4-92

082.1 Teorie, Istorie & Critică literară

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 88189 ; 821.135.1.09/C74

 

388. CRĂCIUN, GHEORGHE. Pupa russa : Roman / Gheorghe Crăciun ; Studiu introductiv de Caius Dobrescu ; prefaţă de Carmen Muşat. - Ediţia a 2-a, augmentată. -   Bucureşti : ART, 2007

476 p. - (Ficţiune şi artilerie).

ISBN 978-973-124-131-9

821.135.1-31                                                                         082.1 Ficţiune şi artilerie

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 88369 ; 821.135.1/C81

 

389. CREANGĂ, ION. Scrieri didactice / Ion Creangă ; Selecţie de texte, note, bibliografie, itinerar biografic şi prefaţă de Daniel Corbu. -   Iaşi : Princeps Edit, 2008

204 p. : facs. - (Biblioteca Ion Creangă).

Prefaţă p. 5-8

Itinerar biografic p. 9-22

Fragmente din autobiografie p. 158-160

Iconografie p. 163-178

ISBN 973-1983-81-4

821.135.1-82                          821.135.1-32                                         821.135.1-1

371.3                                      082.1 Biblioteca Ion Creangă

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

II 88347 ; 821.135.1/C84

 

390. CREANGĂ, ION. Scrieri : Amintiri din copilărie, poveşti, povestiri, teatru, corespondenţă, rostiri, zicători, cuvinte / Ion Creangă ; Prefaţă de Mihai Cimpoi ; selecţie de texte, note, bibliografie, itinerar biografic şi postfaţă de Daniel Corbu. -   Iaşi : Princeps Edit, 2008

422 p. : portr., facs. - (Biblioteca Ion Creangă).

Prefaţă p. 5-14

Itinerar biografic p. 15-28

Note p. 361-368

Iconografie p. 371-386

ISBN 973-1983-86-5

821.135.1-82                          821.135.1-32                          821.135.1-6

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

II 88344 ; 821.135.1/C84

 

391. CREANGĂ, ION. Ivan Turbincă : Carte de citit şi de colorat / Ion Creangă ; ilustraţii de Daniel Şuvăială. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2005

44 p. : il. color

ISBN 973-7737-67-9

821.135.1-93-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti)

821.135.1/C84

 

392. CUBLEŞAN, CONSTANTIN. Din mansarda lui Cioran / Constantin Cubleşan. -   Bucureşti : EuroPress Group, 2007

208 p. - (Galeria Artiştilor).

Note de subsol

ISBN 973-88128-9-5

821.135.1.09 Cioran, E.                                       929 Cioran, E.

082.1 Galeria Artiştilor

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

I 19028 ; 821.135.1.09/C53C

 

393. CUCEREANU, ALEXANDRU. Cântecele, plânsul şi danţurile morţii : (Interviu adresat unui anumit timp) / Alexandru Cucereanu. -   Focşani : Editura Andrew, 2008

138 p.

ISBN 978-973-1876-37-5

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 88604 ; 821.135.1/C93

 

 

394. DAN, ILIE. George Topîrceanu : Texte literare comentate / Cronologie, comentarii, aprecieri, referinţe de prof. univ. dr. Ilie Dan. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2007

118 p. - (Sinteze şcolare).

Cronologie p. 89-94

Referinţe p. 117-118

ISBN 978-973-116-022-1

821.135.1-1                                                                     821.135.1.09 Topîrceanu, G.

082.1 Sinteze şcolare

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

821.135.1.09/T76D

 

395. DAN, ILIE. Barbu Delavrancea : Texte literare comentate / Glosar, cronologie, comentarii, aprecieri, referinţe de prof. univ. dr. Ilie Dan. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2007

206 p. - (Sinteze şcolare).

Glosar p. 163-170

Cronologie p. 173-176

Referinţe p. 205-206

ISBN 978-973-7737-96-0

821.135.1-1                                                               821.135.1.09 Delavrancea, Barbu

082.1 Sinteze şcolare

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

821.135.1.09/D28D

 

396. DAN, ILIE. Octavian Goga : Texte literare comentate / Glosar, cronologie, comentarii, aprecieri, referinţe de prof. univ. dr. Ilie Dan. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2008

89 p. - (Sinteze şcolare).

Glosar p. 47-50

Cronologie p. 53-57

Referinţe p. 87-89

ISBN 978-973-116-038-2

821.135.1-1                                                                           821.135.1.09 Goga, Oct.

082.1 Sinteze şcolare

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

821.135.1.09/G65D

 

397. DAN, ILIE. Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti : Texte literare comentate / Glosar, cronologie, comentarii, aprecieri, referinţe de prof. univ. dr. Ilie Dan. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2007

99 p. - (Sinteze şcolare).

Glosar p. 65-72

Cronologie p. 75-78

Referinţe p. 99

ISBN 978-973-116-012-2

821.135.1-93-34                                         821.135.1.09 Brătescu-Voineşti, Ioan Al.

082.1 Sinteze şcolare

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt.copii)

821.135.1.09/B79D

 

398. DASCĂLU, BOGDAN MIHAI. Germanitatea şi literele române / Bogdan Mihai Dascălu. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2006

356 p. - (Istoria Mentalităţilor).

Bibliografie şi referinţe p. 316-355

ISBN 973-7691-22-9; ISBN 978-973-7691-2-4

821.135.1.09                                                         082.1 Istoria Mentalităţilor

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 88183 ; 821.135.1.09/D20

 

399. DELAVRANCEA, BARBU ŞTEFĂNESCU. Apus de soare. Hagi Tudose şi alte nuvele / Barbu Ştefănescu Delavrancea. -   Bucureşti : ART, 2007

221 p. - (Mari scriitori români).

Tabel cronologic p. 5-9

ISBN 978-973-124-048-0

821.135.1-2                                                                           821.135.1-32

082.1 Mari scriitori români

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

II 88371 ; 821.135.1/D28

 

 

 

 

400. DENCIU, IOAN DUMITRU. Chemători şi atrape : poeme târzii / Ioan Dumitru Denciu. -   Focşani : Andrew, 2008

122 p.

ISBN 978-973-1876-41-2

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 88602 ; 821.135.1/D32

 

401. Dicţionarul general al literaturii române / Academia Română; Coordonator general Eugen Simion. -   Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2004

6 vol.

ISBN 973-637-070-4

Vol.5 : P-R - XLI, 724 p. il. - Bibliografie p. IX-XLI

 ISBN 973-637-138-7. - ISBN 978-973-637-138-7

Vol.6 : S-T - XLI, 828 p. il. - Bibliografie p. IX-XLI

 ISBN 978-973-637-164-6

821.135.1.09(038)

L-821.135.1.09/D39

 

402. DJUVARA, NEAGU. Amintiri din pribegie : 1948-1990 / Neagu Djuvara. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

502 p. : il.

Prefaţă p. 5-7

Glosar p. 481-482

Indice p. 483-497

ISBN 978-973-50-2045-3

821.135.1-94                                                         314.743(=135.1)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 88402 ; 821.135.1/D54

 

403. DOBRE, ILIE. Cu microfonul printre amintiri / Ilie Dobre. -   Piteşti : Paralela 45, 2008

208 p. : il.

ISBN 978-973-47-0448-4

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 88387 ; 821.135.1/D58

404. DOSOFTEI, MITROPOLIT AL MOLDOVEI. Psaltirea pre versuri tocmită / Dosoftei. -   Iaşi : Princeps Edit, 2005

XIV ; 390 p. : facs.

Glosar p. 354-370

Referinţe critice p. 371-377

Biografia operei Mitropolitului Dosoftei p. 378

Fotocopii p. 379-385

ISBN 973-85706-4-6

223.2                                      244                                         821.135.1-97-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(religioasă)

III 29376 ; 821.135.1/D71

 

405. DUCAN, RĂZVAN. Băciuţ / Răzvan Ducan. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

74 p. : il.

ISBN 978-973-1947-25-9

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 88213 ; 821.135.1/D86

 

406. DUMITRIU, PETRU. Opere / Petru Dumitriu ; Prefaţă de Eugen Simion. - Ediţie îngrijită de Ecaterina Ţarălungă. -   Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2004. -  : Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă

3 vol. - ("Opere Fundamentale").

ISBN 973-7934-27-X

Vol. 1 : Publicistică. Dosare de securitate. Eseuri. Proză. Alte texte. Cronică de la câmpie - CXX, 1328 p. il. alb-negru. - Note de subsol. - Cronologie p. XXIX-CXI. - Note, comentarii, variante p. 1149-1309. - ISBN 973-7934-28-8

Vol. 2 : Cronică de familie - 1784 p. - Note de subsol. - Note, comentarii, variante p. 1759-1782. - ISBN 973-7934-29-6

Vol. 3 : Colecţie de Biografii, Autobiografii şi Memorii contemporane - 1984 p. - Note, comentarii, variante p. 1787-1898. - Anexe p. 1899-1979. - ISBN 973-7934-34-2

821.135.1-82                                                         082.1 "Opere Fundamentale"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

I 19001(1-3) ; 821.135.1-82/D92

 

407. DUŞCĂ, CONSTANTIN. Manechin de veghe : (versuri) / Constantin Duşcă. -   Râmnicu Sărat : Rafet, 2008

75 p.

ISBN 978-973-146-043-7

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 88616 ; 821.135.1/D96

 

408. FLĂMÂND, DINU. Ascunsul Bacovia / Dinu Flămând. - Ediţia a 2-a, revăzută şi completată. -   Bistriţa : Pergamon, 2007

261 p. - (Repere critice).

Note de subsol

ISBN 978-973-87396-4-2

821.135.1.09-1 Bacovia, George                                        929 Bacovia, George

082.1 Repere critice

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 88385 ; 821.135.1.09/B13F

 

409. FOARŢĂ, ŞERBAN. Roşul uşor e rozul iluzor : (palindroman) / Şerban Foarţă. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

188 p. : il. - (Cartea de pe noptieră).

ISBN 978-973-50-2157-3

821.135.1-31                                                                    082.1 Cartea de pe noptieră

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

I 19030 ; 821.135.1/F72

 

410. GALACTION, GALA. Jurnal. 1947-1952 : Pagini inedite cenzurate / Gala Galaction. - Ediţie îngrijită de Teodor Vârgolici. -   Bucureşti : Vestala, 2007

271 p. - (Documente revelatorii).

ISBN 978-973-120-018-7

821.135.1-94                                                                  082.1 Documente revelatorii

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

II 88354 ; 821.135.1/G15

 

411. GĂLĂŢANU, MIHAIL. Poeme amniotice / Mihail Gălăţanu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2008

100 p. - (Magister).

ISBN 978-973-726-350-6

821.135.1-1                                                                           082.1 Magister

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

III 29337 ; 821.135.1/G15

 

412. GĂLĂŢANU, MIHAIL. Stradivarius : [roman] / Mihail Gălăţanu. -   Bucureşti : EuroPress, 2008

186 p. - (Roman).

ISBN 978-973-9727-40-0

821.135.1-31                                                                         082.1 Roman

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

I 19021 ; 821.135.1/G15

 

413. GERMAN, ILINCA. Pe cale de dispariţie : (roman) / Ilinca German. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

112 p.

ISBN 978-973-1947-33-4

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 88283 ; 821.135.1/G34

 

414. GHIŢULESCU, MIRCEA. Istoria literaturii române : Dramaturgia / Mircea Ghiţulescu. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Tracus Arte, 2008

918 p.

Indice alfabetic p. 841-911

ISBN 978-973-88816-4-8

821.135.1-2.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

III 29383 ; 821.135.1.09/G54

 

415. GÎGĂ, AURA. Animale domestice : Poezii despre prietenii mei din ograda bunicilor / Aura Gîgă. -   s.l. : Iulian Junior, s.a.

16 p. : il. alb-negru şi color

ISBN 978-973-88683-0-4

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/G56

416. HAŞDEU, BOGDAN PETRICEICU. Opere / B.P. Haşdeu ; Introducere(Prefaţă) de Eugen Simion. - Ediţie îngrijită de Stancu Ilin şi I. Oprişan. -   Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2006. -  : Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă

vol. - ("Opere Fundamentale").

Vol. 1 : Poezii. Proză - LXXXVIII, 1760 p. - Note de subsol. - Cronologie p. XLIII-LXXXI. - Note, comentarii, variante p. 1337-1734. - Indice alfabetic al poeziilor p. 1735-1746. - ISBN 973-637-141-7. - ISBN 978-973-637-141-7. - ISBN 973-7934-94-6. - ISBN 978-973-7934-94-9

Vol. 2 : Dramaturgie. Folcloristică - 1436 p. - Note de subsol. - Note, comentarii, variante p. 1133-1427. - ISBN 973-637-142-5. - ISBN 978-973-637-142-4. - ISBN 973-7934-95-4. - ISBN 978-973-7934-95-6

821.135.1-82                                                         082.1 "Opere Fundamentale"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

I 18999(1-2) ; 821.135.1-82/H34

 

417. HERŢA, COSETTE. Vasile Voiculescu : Poezia religioasă / Cosette Herţa. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

100 p.

Bibliografie selectivă p. 93. - ISBN 978-973-1947-32-7

821.135.1.09 Voiculescu, Vasile

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 88284 ; 821.135.1.09/V83H

 

418. HOLBAN, ANTON. Opere / Anton Holban ; Ediţie, note şi comentarii de Elena Beram ; Studiu introductiv de Eugen Simion. -   Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2005. -  : Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă

vol. - ("Opere Fundamentale").

ISBN 973-637-104-2

Vol. 1 : Romane. Schiţe şi nuvele - LXXIX, 958 p. - Cronologie p. LIII-LXXIV. - Note şi comentarii p. 917-954. - ISBN 973-637-105-0. - ISBN 973-7934-45-8

Vol. 2 : Teatru. Note de călătorie. Comentarii critice - 1126 p. - Note de subsol. - Note şi comentarii p. 937-1016. - Repere critice p. 1017-1116. - ISBN 973-637-106-9. - ISBN 973-7934-56-3

821.135.1-82                          821.135.1.09                    082.1 "Opere Fundamentale"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

I 18998(1-2) ; 821.135.1-82/H75

419. IBRĂILEANU, GARABET. Homer al nostru / Garabet Ibrăileanu , Nicolae Iorga , Eugen Lovinescu ; Prefaţă de Acad. Mihai Cimpoi. -   Iaşi : Princeps Edit, 2008

168 p. : portr., facs. - (Biblioteca Ion Creangă).

Prefaţă p. 5-8

Bibliografie p. 149

Iconografie p. 153-164

ISBN 978-1783-69-5

821.135.1.09 Creangă, Ion                                  929 Creangă, Ion

082.1 Biblioteca Ion Creangă

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 88348 ; 821.135.1.09/C84-I

 

420. ILISIE, NUŞA. Livada cu dragoste şi alte poeme / Nuşa Ilisie ; Postfaţă de Artur Silvestri : "Un lirism hispanic genuin". -   Bucureşti : Carpathia Press, 2007

40 p. - (Colecţia "Primul cuvânt").

Postfaţă p. 39

ISBN 978-973-7609-28-1

821.135.1-1                                                                  082.1 Colecţia "Primul cuvânt"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 88148 ; 821.135.1/I-45

 

421. Ion Ianoşi : 80 / Ediţie alcătuită de Aura Christi şi Alexandru Ştefănescu Ediţie alcătuită de Aura Christi şi Alexandru Ştefănescu. -   Bucureşti : EuroPress Group, 2008

374 p. : foto. - (Biblioteca Ideea Europeană).

ISBN 973-1727-28-0

821.135.1.09 Ianoşi, Ion                                                     929 Ianoşi, Ion

082.1 Biblioteca Ideea Europeană

1. CRITICĂ LITERARĂ(Ianoşi, Ion)

II 88193 ; 821.135.1.09/I-27

 

422. IONESCO, EUGE`NE. A rupe tăcerea : Convorbiri cu André Coutin / Euge`ne Ionesco ; Traducere din franceză de Emanoil Marcu. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

108 p.

Postfaţă p. 105-106

ISBN 978-973-50-2049-1

821.135.1.09(047.53)                                                           821.133.3.09(047.53)

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(critică)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 88201 ; 821.135.1.09/I-68

 

423. JURCĂ, GHEORGHE. Femeia din lună : (Teatru) / Gheorghe Jurcă. -   Alba Iulia : Reîntregirea, 2008

491 p.

ISBN 978-606-509-033-0

821.135.1-2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 88217 ; 821.135.1/J92

 

424. LIICEANU, GABRIEL. Despre ură / Gabriel Liiceanu. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

167 p.

Note p. 157-164

ISBN 978-973-50-1963-1

821.135.1-96                                                                         821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 88403 ; 821.135.1/L61

 

425. LIICEANU, GABRIEL. Despre seducţie / Gabriel Liiceanu. -   Bucureşti : Humanitas, [2008]

264 p.

ISBN 978-973-50-20-10-1

821.135.1-96                                                                                        821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

821.135.1/L61

 

426. LOVINESCU, MONICA. Cuvântul din cuvinte : roman / Monica Lovinescu ; Traducere din franceză de Emanoil Marcu ; Cuvât înainte de Ioana Pârvulescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2007

192 p.

ISBN 978-973-50-1799-6

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 88395 ; 821.135.1/L81

427. MACEDONSKI, ALEXANDRU. Opere / Alexandru Macedonski ; Ediţie alcătuită de Mircea Coloşenco ; Introducere (Prefaţă) de Eugen Simion. -   Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2004, 2007. -  : Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă

vol. - ("Opere Fundamentale").

Cartea a apărut cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor

ISBN 973-7934-24-5

Vol. 3 : Publicistică ("Literatorul". 1880-1919) - VIII, 1312 p. il. - Note, variante, comentarii p. 1097-1187. - Indice de nume p. 1275-1294. - Indice geografic p. 1295-1299. - ISBN 973-1744-05-3. - ISBN 978-973-1744-05-6. - ISBN 978-973-637-163-9

821.135.1-82                                                           082.1 "Opere Fundamentale"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

I 18916(1-2) ; I 18996(v. 3) ; 821.135.1-82/M11

 

428. MAHDI, SALAH. Poeme de sâmbătă / Salah Mahdi. -   Cluj-Napoca : Limes, 2008

96 p. - (Metamorfoze).

ISBN 978-973-726-360-5

821.135.1-1                                                                           082.1 Metamorfoze

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 88225 ; 821.135.1/M15

 

429. MANOLESCU, NICOLAE. Istoria critică a literaturii române : 5 secole de literatură / Nicolae Monolescu. - [Ediţie princeps]. -   Piteşti : Paralela 45, 2008

1526 p.

Postfaţă p. 1444-1456

Bibliografie p. 1457-1488

Indice p. 1497-1518

ISBN 978-973-47-0359-3

821.135.1.09                                                                         821.135.1-95

IV 6648 ; 821.135.1.09/M27

 

430. MARIAN, RODICA. Dicţionarul Luceafărului eminescian / Rodica Marian , Felicia Şerban. - Ediţia a 3-a. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2007

418 p. - (Dicţionare-Enciclopedii).

Ediţie definitivă şi textul integral al poemului

ISBN 973-7691-59-8

821.135.1.09 Eminescu, M

81'374.2:821.135.1-1Eminescu, M=135.1

082.1 Dicţionare-Enciclopedii

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 88178 ; 821.135.1.09/E48M

 

431. MATACHE, DANIELA. Feţele jocului : Un studiu despre joc şi joacă în proza postmodernă cu aplicaţii didactice / Daniela Matache. -   Târgu-Mures : Ardealul, 2008

168 p.

Note de subsol

Anexe p. 157-167

Bibliografie p. 153-156

ISBN 978-973-8406-46-9

371.382                                  371.3                                      130.2

821.135.1.09                          008

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 88218 ; 821.135.1.09/M46

 

432. MĂNUCĂ, DAN. Oglinzi paralele / Dan Mănucă. -   Bucureşti : EuroPress Group, [2008]

218 p. - (Galeria artiştilor).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-1727-48-6

821.135.1.09 Eminescu, Mihai                                           929 Eminescu, Mihai

082.1 Galeria artiştilor

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

I 19048 ; 821.135.1.09/E48M

 

433. MUTHU, MIRCEA. Făt-Frumos şi "Vremea Uitată" : O nouă interpretare critică a basmului Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Mircea Muthu, Maria Muthu. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : EuroPress Group, [2008]

118 p. - (Biblioteca Ideea europeană).

Biobibliografie p.99-106

ISBN 973-1727-25-6; ISBN 978-973-1727-25-7

821.135.1-91-34                                                                   821.135.1.09

082.1 Biblioteca Ideea europeană

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

821.135.1.09/M99

 

434. NECULA, IONEL. Căderea după Cioran / Ionel Necula. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2005

220 p. : foto. - (Istoria Mentalităţilor).

ISBN 973-86972-0-4

821.135.1.09 Cioran, E.                                                       929 Cioran, E.

082.1 Istoria Mentalităţilor

1. CRITICĂ LITERARĂ(Cioran, Emil)

II 88196 ; 821.135.1.09/C53N

 

435. NEGRUZZI, COSTACHE (CONSTANTIN). Alexandru Lăpuşneanul ; Sobieski şi românii / Costache Negruzzi adnotată de dr. Alexandrina Ioniţă. - Ediţie prefaţată de conf. univ. dr. Noemi Bomher şi. -   Iaşi : Demiurg, 2007

89 p. - (Consilier).

Texte reproduse după Constantin Negruzzi, Opere, Editura Minerva, Bucureşti, 1986

Prefaţă : Negruzzi şi toposul vestimentaţiei p. 7-39

Aprecieri critice p. 85-88

ISBN 973-152-000-7; ISBN 978-973-152-000-1

821.135.1-32                                                       821.135.1.09 Negruzzi, Constantin

082.1 Consilier

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

II 88368 ; 821.135.1/N42

 

436. NEMOIANU, ALEXANDRU. Semnele vremii : Gânduri şoptite către Fratele Gavriil de pe Ceahlău urmate de "Trei adaosuri" / Alexandru Nemoianu ; Prefaţă : "Fragmente dintr-un Pateric" de Artur Silvestri. -   Bucureşti : Carpathia Press, 2005

48 p.

ISBN 973-87295-9-9

821.135.1-97

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ

II 88164 ; 821.135.1/N46

437. Nichita Stănescu în amintirile contemporanilor / Selecţie de texte şi prefaţă de Daniel Corbu. -   Iaşi : Princeps Edit, 2008

344 p. - (Document).

Prefaţă p. 5-10

ISBN 978-606-523-019-7

929 Stănescu, Nichita                                                        821.135.1-92-4

821.135.1.09 Stănescu, Nichita                                         082.1 Document

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 88350 ; 821.135.1.09/S77

 

438. Nicolae Breban : 70. - Ediţie alcătuită de Aura Christi. -   Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2004

464 p. : foto. - (Modele).

Tabel cronologic p. 5-16

ISBN 973-86721-1-2

821.135.1.09 Breban, Nicolae                            929 Breban, Nicolae

082.1 Modele

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 88175 ; 821.135.1.09/B82

 

439. NICOLAIE, IOANA. Aventurile lui Arik / Ioana Nicolaie ; Ilustraţii de Mihail Marian. -   Bucureşti : Corint Junior, 2008

64 p. : il. color

ISBN 978-973-128-174-2

821.135.1-93-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti)

821.135.1/N62

 

440. NISTEA, CORNEL. Ritualul bestiei : Amintiri din şezlongul albastru / Cornel Nistea. -   Cluj-Napoca : Teognost, 2008

307 p.

ISBN 978-973-7696-12-0

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 88215 ; 821.135.1/N78

441. NOICA, CONSTANTIN. Despre lăutărism / Constantin Noica. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

100 p.

ISBN 978-973-50-2043-9

821.135.1-4                            821.135.1.09 Cantemir, Dimitrie                     008(498)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 88406 ; 821.135.1/N84

 

442. PANAIT, ION. Vântul care su uită pe geam : Insomnii cu haiku-uri = Le vent qui regarde par la fenetre: Insomnies avec des haiku = The Wind is loking out the Windows: Sleeplessness with Haiku / Ion Panait ; Traducerea versurilor: Ioan Dumitru Denciu - franceză, Mihaela Rău - engleză. -   Focşani : Editura Andrew, 2008

86 p.

Text trilingv: română, franceză, engleză

ISBN 978-973-1876-10-8

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(haiku)

II 88605 ; 821.135.1/P19

 

443. PANAIT, ION. Mierlele de toamnă : stampe japoneze / Ion Panait. -   Focşani : Editura Andrew, 2008

63 p.; [16] f. repr.

ISBN 978-973-1876-35-1

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(haiku)

II 88606 ; 821.135.1/P19

 

444. PANAIT, VIRGIL. De ce avem dreptul să-l dăm în judecată pe Dumnezeu / Virgil Panait. -   Focşani : Andrew, 2007

94 p.

ISBN 973-87985-4-X; ISBN 978-973-87985-4-0

821.135.1-84

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(maxime)

II 88614 ; 821.135.1/P19

 

 

 

445. PARASCHIV, FLORIN. O hermeneutică a duhului oltean / Florin Paraschiv. -   Focşani : Andrew, 2008

139 p.

ISBN 978-973-1876-42-9

821.135.1-9

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

II 88624 ; 821.135.1/P33

 

446. PATAPIEVICI, HORIA-ROMAN. Omul recent : O critică a modernitătii din perspectiva întrebării " Ce se pierde atunci când ceva se câştigă?" / Horia-Roman Patapievici. - Ediţia a 5-a. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

508 p. - (Seriile de Autor Humanitas).

Articole, cărţi şi ediţii critice p. 483-499

ISBN 978-973-50-1823-8

821.135.1-4                                                           082.1 Seriile de Autor Humanitas

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 88392 ; 821.135.1/P43

 

447. PATAPIEVICI, HORIA-ROMAN. Despre idei & blocaje : O modestă propunere de a gândi cultura română pornind de la ce îi lipseşte, fără a renunţa la ceea ce, în aparenţă, îi prisoseşte / Horia-Roman Patapievici. -   Bucureşti : Humanitas, 2007

247 p.

Note p. 221-245. - Anexe p. 217-220

ISBN 978-973-50-1823-8

821.135.1-96                                                                         821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 88404 ; 821.135.1/P43

 

448. PĂLĂCEAN-VEREŞ, VOICHIŢA. O picătură de sânge : roman / Voichiţa Pălăcean-Vereş. -   Cluj-Napoca : Limes, 2008

376 p. - (Romanul românesc al secolului XXI).

ISBN 978-973-647-353-3

821.135.1-31                                          082.1 Romanul românesc al secolului XXI

II 88220 ; 821.135.1/P14

449. Peripeţiile lui Ovi / Ilustraţii de Livia Coloji. - , 2008

20 p. : il.

Broşură editată de Administraţia Naţională "Apele Române"

821.135.1-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

821.135.1/P52

 

450. PETRAŞ, IRINA. Literatură română contemporană : O panoramă / Irina Petraş. -   Bucureşti : Ideea Europeană, [2008]

1006 p. - (Dicţionare & Enciclopedii).

Note bio-bibliografice [1] p.

Carte apărută cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

ISBN 978-973-1925-05-9

821.135.1.09                                                         082.1 Dicţionare & Enciclopedii

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

III 29385 ; 821.135.1.09/P56

 

451. PETRAŞ, IRINA. Despre feminitate, moarte şi alte eternităţi : Eseuri / Irina Petraş. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2006

274 p. - (Biblioteca Ideea Europeană).

Note de subsol

Bibliografie la sfârşit de capitol

ISBN 973-7691-25-3; ISBN 978-973-7691-25-5

821.135.1.09                                                         821.135.1-4

821.135.1(0:82-4)                                  236.1(0:82-4)

082.1 Biblioteca Ideea Europeană

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

I 19023 ; 821.135.1.09/P56

 

452. PETRAŞ, IRINA. Despre locuri şi locuire / Irina Petraş. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2005

204 p. - (Eseu).

ISBN 973-7691-02-4

821.135.1.09                                                                         082.1 Eseu

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 88191 ; 821.135.1.09/P56

453. PETRESCU, CAMIL. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război / Camil Petrescu ; Ediţie îngrijită şi curriculum vitae de Florica Ichim. -   Bucureşti : Gramar, 2008

XXXII ; 256 p. - (100+1 Capodopere ale romanului românesc).

Biografie autor p. XV-XXXII

ISBN 978-973-591-588-9

821.135.1-31                               082.1 100+1 Capodopere ale romanului românesc

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 88384 ; 821.135.1/P57

 

454. PETRESCU, CAMIL. Patul lui Procust / Camil Petrescu ; Ediţie îngrijită şi curriculum vitae de Florica Ichim. -   Bucureşti : Gramar, 2008

XXXV, 260 p. - (100+1 Capodopere ale romanului românesc).

ISBN 978-973-591-595-7

821.135.1-31                                           082.1 Capodopere ale romanului românesc

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 88386 ; 821.135.1/P57

 

455. PETROVICI, ION. De-a lungul unei vieţi : Amintiri / Ion Petrovici. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2007

344 p. - (Memorii. Jurnale. Convorbiri).

Prefaţă p. 5-10

ISBN 973-7691-64-4

821.135.1-94                                                         082.1 Memorii. Jurnale. Convorbiri

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

II 88197 ; 821.135.1/P60

 

456. PLĂVAN, VASILE. Boabe de lacrimi / Vasile Plăvan ; Ediţie îngrijită şi prefaţată de Mariana Gurza ; Postfaţă de Artur Silvestri : "Un Slavici de Bucovina". -   Bucureşti : Carpathia Press, 2007

40 p.

Postfaţă p. 37-40

ISBN 978-973-7609-20-5

821.135.1-94                                                         94(498.6)"19"(0:82-94)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 88168 ; 821.135.1/P70

 

457. POP BICA, IOAN. Patul de lemn / Ioan Pop Bica ; Prefaţă de Mircea Petean. -   Cluj-Napoca : Limes, 2008

248 p. - (Magister).

ISBN 978-973-726-305-6

821.135.1-1                                                                           082.1 Magister

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 88224 ; 821.135.1/P78

 

458. POPA, DOINA. Rugăciunea de iertăciune / Doina Popa. -   Focşani : Editura Andrew, 2008

187 p.

ISBN 978-973-1876-43-6

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 88603 ; 821.135.1/P79

 

459. POPESCU, FLORENTIN. Necunoscutul Macedonski / Florentin Popescu. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2005

234 p. - (Istorie, teorie şi critică literară).

Bibliografie p. 228-232

ISBN 973-7691-08-3

821.135.1.09 Macedonski, Al.                                           821.135.1-1

082.1 Istorie, teorie şi critică literară

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 88188 ; 821.135.1.09/M11P

 

460. POPESCU, HRISTACHE. Teatru : Fiii lui Cain; Întâlnire cu un duh; Îngerul, demonul şi...eu; ... / Hritache Popescu. -   s.l. : H. P., 2008

881 p.

ISBN 973-99047-1-8

821.135.1-2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 88130 ; 821.135.1/P81

 

461. Poveşti de dragoste la prima vedere / Gabriel Liiceanu , Adriana Bittel, Ana Blandiana.... -   Bucureşti : Humanitas, 2008

141 p.

ISBN 978-973-50-2052-1

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti)

II 88409 ; 821.135.1/P88

 

462. PREDA, MARIN. Jurnal intim. - Ediţie îngrijită de Eugen Simion şi Oana Soare. -   Bucureşti : Cartex Serv, 2007

541 p.

Index de nume p. 533-539

ISBN 978-973-7883-20-9

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

III 29362 ; 821.135.1/P90

 

463. PRICOP, DUMITRU. Memoria neuitării / Dumitru Pricop ; Fotografii de Dan Alexandru Taban. -   Râmnicu Sărat : Rafet, 2007

107 p.

ISBN 978-973-146-002-4

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

I 19065 ; 821.135.1/P92

 

464. REBREANU, LIVIU. Pădurea spânzuraţilor / Liviu Rebreanu. -   s.l. : Herra, s.a.

208 p.

Tabel cronologic p. 5-15

ISBN 973-7923-02-2

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 88341 ; 821.135.1/R35

 

465. REBREANU, LIVIU. Nuvele / Liviu Rebreanu ; Prefaţă de Ion Bogdan Lefter ; Tabel cronologic de Ilderim Rebreanu. -   Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu, 2007

272 p.

Prefaţă p. 5-34

Tabel cronologic p. 35-45

ISBN 978-973-87259-7-3

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

II 88326 ; 821.135.1/R35

 

466. REBREANU, LIVIU. Răscoala / Liviu Rebreanu ; Tabel cronologic de Ilderim Rebreanu ; Prefaţă de Lucian Pricop. -   Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu, 2006

368 p.

Prefaţă p. 5-12

ISBN 978-973-87259-6-6

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 88327 ; 821.135.1/R35

 

467. ROBU, ROMAN. Poeme de atunci : [poezii] / Roman Robu. -   Bucureşti : Editura Eminescu, 2002

82 p. : il.

ISBN 973-22-0940-2

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 88619 ; 821.135.1/R62

 

468. RUSU-CARAGIOIU, MELANIA. Doi pisoi cu ochi de stele : Poem hazliu pentru copii (4-6 ani) : Pentru Cameluţa, nepoţica mea / Melania Rusu Caragiu. -   Bârda : Editura "Cuget Românesc", 2007

32 p. : il.

ISBN 978-95348-04-64

821.135.1-93-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

821.135.1/R96

 

469. Scriitori în devenire : Concursul Naţional de Proză "Alexandru Odobescu" ediţia a XXIV-a / Redactor de carte Dumitru Ghiţă. -   Călăraşi : Alas, 2004-

Vol.

Vol.4 : Concursul Naţional de Proză " Alexandru Odobescu" ediţia a XXVII-a - 141 p. - ISBN 978-973-7792-24-2

821.135.1-32(082)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

III 27514(v. 1) ; III 28178(v. 2) ; III 28841(v. 3) ; III 29446(v. 4) ; 821.135.1/S38

 

470. SELEJAN, RADU. Poezii / Radu Selejan. - Ediţie completă îngrijită de Ana Selejan. -   Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga", 2008

621 p.

Carte cu dedicaţie

ISBN 978-973-739-627-3

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 88595 d ; 821.135.1/S43

 

471. SELU, ANAMARIA. Mitopoetica verii / Anamaria Selu ; Prefaţa de Ştefan Borbély. -   Cluj-Napoca : Limes, 2008

136 p. - (Eseuri).

Lucrare apărută cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor

ISBN 978-973-726-353-7

821.135.1-4                                                                           082.1 Eseuri

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 88222 ; 821.135.1/S43

 

472. SFICHI, SANDA. Năzdrăvăniile lui Michiduţă / Sanda Sfichi. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2006

162 p. : il. alb-negru

ISBN 973-7737-88-1; ISBN 978-973-7737-88-5

821.135.1-93-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

821.135.1/S51

 

473. SILVESTRI, ARTUR. Dodekagon : Der Archetypus der Skytischen Mönche : Essays zum "Parallelen Byzanz" / Artur Silvestri. -   Bukarest : Kogai¨on Editions, 2008

80 p. : il.

Aprecieri critice p. 78-79

Note p. 74-77

ISBN 978-973-87742-4-7

821.135.1-97-4=112.2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 88160 ; 821.135.1/S55

 

474. SILVESTRI, ARTUR. Arhetipul "călugărilor sciţi" : Eseuri despre "Bizanţul paralel" / Artur Silvestri. -   Bucureşti : Carpathia Press, 2005

96 p.

Aprecieri critice p. 95-96

Note p. 91-94

ISBN 973-7609-02-6

821.135.1-97-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 88165 ; 821.135.1/S55

 

475. SILVESTRI, ARTUR. Pentagramma : Introducere la un "originism literar" = Pentagramma : Introduction d'un "originisme littéraire" = Pentagramma : Introduction to "literary originism" = Pentagramma : Vvedenie v "literaturgyj originizm" = Pentagramma : Einleitung zu einen "literarischen Originismus" / Artur Silvestri. -   Bucarest : Kogai¨on Editions, s.a.

80 p.

Biografie autor p. 77-79

Text în limbile : română, germană, franceză, engleză, rusă

ISBN 973-87432-0-6

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 88166 ; 821.135.1.09/S55

 

476. SILVESTRI, ARTUR. Perpetuum mobile : "Piese improvizate pentru violoncel şi oboi" / Artur Silvestri. -   Bucureşti : Carpathia Press, 2005

40 p. : il.; 20.5 cm

ISBN 973-87295-8-0

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 88167 ; 821.135.1/S55

 

477. SILVESTRI, ARTUR. Semne şi peceţi : Şapte lecţii despre "originism" / Artur Silvestri. -   Bucureşti : Carpathia Press, 2005

56 p.

ISBN 973-86084-6-5

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 88158 ; 821.135.1.09/S55

 

478. SILVESTRI, ARTUR. Apocalypsis cum figuris : Şapte nuvele fantastice şi un epilog / Artur Silvestri ; Preliminarii de lectură de prof.dr.Ovidiu Drimba şi prof.dr.Al. Husar. - Ediţia a 2-a, comentată. -   Bucureşti : Carpathia Press, 2005

80 p.

ISBN 973-7609-08-5

821.135.1-32                                                                         821.135.1-322.9

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

II 88156 ; 821.135.1/S55

 

479. SILVESTRI, ARTUR. Athanor / Artur Silvestri. -   Bucureşti : Carpathia Press, 2007

vol.

Vol.1 : Cărţi ce puteau să nu fie - 80 p. - ISBN 978-973-7609-23-6

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 88149 ; 821.135.1/S55

 

480. SIMIREANU, ANCA. George Coşbuc : Texte literare comentate / Glosar, cronologie, comentarii, aprecieri, referinţe de prof. Anca Simireanu. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2007

122 p. - (Sinteze şcolare).

Glosar p. 77-78

Cronologie p. 81-85

Referinţe p. 121-122

ISBN 978-973-116-023-8

821.135.1-1                                                           821.135.1.09 Coşbuc, G.

082.1 Sinteze şcolare

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

821.135.1.09/C73S

481. SIMIREANU, ANCA. Vasile Alecsandri : Texte literare comentate / Glosar, cronologie, comentarii, aprecieri, referinţe de prof. Anca Simireanu. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2008

260 p. - (Sinteze şcolare).

Referinţe p. 259-260

ISBN 978-973-113-036-8

821.135.1.09 Alecsandri, V.                               821.135.1-1

821.135.1-2                                                           082.1 Sinteze şcolare

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

821.135.1.09/A38S

 

482. SLAVICI, IOAN. Opere [Slavici, Ioan; Ed. Univers Enciclopedic] / Ioan Slavici ; Prefaţă de Eugen Simion. - Ediţie Constantin Mohanu. -   Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2001, 2005-2006

vol. - ("Opere Fundamentale").

ISBN 973-8240-36-0

Vol. 6 : Memorialistică: Închisorile mele. Amintiri. Lumea prin care am trecut - 1112 p. - Note de subsol. - Note şi comentarii p. 947-1019. - Repere critice p. 1021-1067. - Indice de nume p. 1069-1086. - ISBN 973-637-096-8. - ISBN 973-7934-51-2

Vol. 7 : Publicistică literară. Scrieri istorice şi etnografice - 1614 p. - Note de subsol. - Repere critice p. 1481-1544. - Indice de nume p. 1545-1564. - Indice geografic p. 1565-1576. - ISBN 973-637-144-1. - ISBN 978-973-637-144-8. - ISBN 973-7934-96-2. - ISBN 978-973-7934-96-3

821.135.1-82                                                         082.1 "Opere Fundamentale"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

I 17838 (1-2) ; I 18997(v.6-7) ; 821.135.1-82/S63

 

483. SOLOMON, PETRE. Paul Celan : Dimensiunea românească / Petre Solomon. - Ediţia a 2-a revăzută. -   Bucureşti : ART, 2008

235 p. - (Revizitări).

Cuvânt de încheiere de Nina Cassian p. 233-234

ISBN 978-973-124-213-2

821.135.1.09 Celan, Paul                                     929 Celan, Paul

821.112.2(436).09 Celan, Paul                            082.1 Revizitări

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 88379 ; 821.135.1.09/C34S

484. SORESCU, MARIN. Opere / Marin Sorescu ; Prefaţă de Eugen Simion. - Ediţie îngrijită de Mihaela Constantinescu-Podocea. -   Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2005-2007. -  : Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă

vol. - ("Opere Fundamentale").

Vol. 4 : Publicistică - 1570 p. - Note de subsol. - Note, comentarii, variante p. 1483-1562. - ISBN 973-8240-79-4. - ISBN 973-637-088-7. - ISBN 973-7934-39-3

Vol. 5 : Publicistică - 1504 p. - Note, comentarii, variante p. 1297-1388. - Referinţe critice p. 1389-1440. - Indice de nume p. 1441-1489. - ISBN 973-8240-79-4. - ISBN 973-637-089-5. - ISBN 973-7934-40-7

Vol. 6 : Romane. Proză scurtă - 1240 p. il. alb-negru. - Note, comentarii, variante p. 1089-1209. - Repere critice p. 1211-1233. - ISBN 973-637-137-9. - ISBN 978-973-637-137-0. - ISBN 973-7934-83-0

Vol. 7 : Traduceri - 1664 p. il. alb-negru. - Note, comentarii, variante p. 1513-1627. - ISBN 978-973-637-160-8. - ISBN 973-1744-24-X. - ISBN 978-973-1744-24-7

821.135.1-82                                                         082.1 "Opere Fundamentale"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

I 19000(v.4-7) ; 821.135.1-82/S69

 

485. SPIRESCU, PAUL. Domnule judecător ! : [poezii] / Paul Spirescu. -   Focşani : Andrew, 2007

103 p. : il.

ISBN 978-973-88363-5-8

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 88617 ; 821.135.1/S73

 

486. STANCU, CONSTANTIN. Pseudo-imobiliaria. "Afacerile" lui Dumnezeu cu omul : Şapte eseuri despre Artur Silvestri / Constantin Stancu ; Prefaţă de Constantin Dumitru şi A.I.Brumaru. -   Bucureşti : Intermundus, 2005

24 p.

ISBN 973-87432-3-0

821.135.1-4                                                           821.135.1.09 Silvestri, Artur

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 88143 ; 821.135.1.09/S55S

 

487. STEINHARDT, NICOLAE. Napló a boldogságról / Nicolae Steinhardt ; Fordította Dankuly Csaba , Dankuly Levente. -   Kolozsvár : Koinónia, 2007

684 p.

Titl. orig. : Jurnalul fericirii

ISBN 973-7605-56-X; ISBN 978-973-7605-56-6

821.135.1-94=511.141

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

III 29382 ; 821.135.1/S83

 

488. STEINHARDT, NICOLAE. Eseu romanţat asupra neizbânzii / N. Steinhardt. - Ediţie îngrijită de Ioan Pintea. -   Iaşi : Timpul, 2003

98 p.

Postfaţă p. 97-98

ISBN 973-612-067-8

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 88299 ; 821.135.1/S83

 

489. STOLERU, CECILIA. Literatura română : Capacitate 2002 / Cecilia Stoleru. - ediţia a 2-a,(revizuită şi completată). -   s.l. : Pestalozzi, s.a.

304 p. - (Capacitate 2002).

ISBN 973-97427-7-7

821.135.1.09(079)                                                 082.1 Capacitate 2002

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

821.135.1.09/S89

 

490. ŞAGUNA, ANDREI. Corespondenţa [Şaguna, Andrei] / Andrei Şaguna. -   Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2005-

vol.

ISBN 973-610-367-6

vol.I/2 - 308 p. fig., tab. - Note de subsol. - Anexe p. 245-302

 ISBN 978-973-610-526-5

vol.II - 609 p. - Note de subsol. - Index p. 597-598

 ISBN 978-973-610-772-6                                                  

821.135.1-6                                                                  281.95 Şaguna, Andrei(0:82-6)

821.135.1-7                                                                                 94(498)"18"(0:82-6)

929 Şaguna, Andrei

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă)

III 27582, III 29381(v.1-2) ; 821.135.1/S14

 

491. ŞTIRBU, LOREDANA A.. Călătorie în Regatul Cuvintelor Cameleon / Loredana A. Ştirbu ; Postfaţă de Artur Silvestri. -   Bucureşti : Carpathia Press, 2007

40 p. - (Colecţia "Primul cuvânt").

Postfaţa "Scurte sonate de pian" p. 38-39

ISBN 978-973-7609-27-4

821.135.1-32                                                         082.1 Colecţia "Primul cuvânt"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 88161 ; 821.135.1/S85

 

492. TĂNASE, STELIAN. Luxul melancoliei : roman / Stelian Tănase. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

328 p. - (Seriile de Autor Humanitas).

Referinţe critice p. 323-325

ISBN 978-973-50-2111-5

821.135.1-31                                                         082.1 Seriile de Autor Humanitas

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 88211 ; 821.135.1/T16

 

493. TEODORESCU, G. DEM.. Basme române / G. Dem. Teodorescu. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Corint, 2007

206 p.bibliografie ş - (Bibliografie şcolară [Corint] ; Clesici români).

Tabel cronologic p. 197

Repere critice p. 198-200

ISBN 978-973-135-056-1

821.135.1-343                                                                       082.1 Bibliografie şcolară

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(basme)

821.135.1/T38

 

494. TIMARU, ION. Tunetul zdrenţuit : roman / Ion Timaru. -   Iaşi : Junimea, 2008

450 p.

ISBN 978-973-37-1298-5

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 88620 ; 821.135.1/T60

 

495. TITEL, SORIN. Opere / Sorin Titel ; Text stabilit, cronologie, note, comentarii, variante şi repere critice de Cristina Balinte ; Prefaţă de Eugen Simion. -   Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2005. -  : Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă

vol. - ("Opere Fundamentale").

ISBN 973-637-112-3

Vol. 1 : Schiţe şi povestiri. Nuvele. Romane - LXXXIII, 1586 p. - Note, comentarii, variante p. 1141-1581

 ISBN 973-637-113-1. - ISBN 973-7934-49-0

Vol. 2 : Romane. Scenarii de film - 1622 p. il. alb-negru. - Dicţionar de personaje p. 1515-1536. - Bibliografie p. 1583-1608

 ISBN 973-637-114-X. - ISBN 973-7934-50-4

821.135.1-82                                                         082.1 "Opere Fundamentale"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

I 19004(1-2) ; 821.135.1-82/T65

 

496. TOPÎRCEANU, GEORGE. Opera poetică / G. Topîrceanu ; Prefaţă, itinerar biografic, bibliografie şi selecţia textelor critice de Daniel Corbu. - Ediţie critică. -   Iaşi : Princeps Edit, 2007

502 p. : portr. , facs. - (Ediţii critice).

Prefaţă p. 5-8

Itinerar biografic p. 9-14

Poezia lui G. Topîrceanu în interpretarea criticii literare p. 377-492

Indice al poemelor p. 493-496

ISBN 973-1783-23-7

821.135.1-1                                           821.135.1.09 Topîrceanu, George

082.1 Ediţii critice

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

III 29378 ; 821.135.1/T76

 

497. ŢEPENEAG, DUMITRU. La belle Roumaine : roman / Dumitru Ţepeneag ; Prefaţă de Laura Pavel. - Ediţia a 2-a revăzută. -   Bucureşti : ART, 2007

225 p. - (Ficţiune şi artilerie).

Prefaţă p. 5-9

ISBN 978-973-124-130-2

082.1 Ficţiune şi artilerie                                                    821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 88372 ; 821.135.1/T44

 

498. URSACHI, MIHAI. Zidirea : Opera în proză. Eseuri literare şi filozofice / Mihai Ursachi ; Prefaţă, bibliografie, note şi selecţie de texte critice Daniel Corbu. - Ediţie critică. -   Iaşi : Princeps Edit, 2007

322 p. - (Ediţii critice).

Prefaţă p.5-6

Bibliografie la Zidirea(Nuvele şi povestiri) p. 279-280

Bibliografie la Eseuri literare şi filosofice p. 281-283 Bibliografie la Eseuri literare şi filosofice p. 281-283

Proza şi eseurile lui Mihai Ursachi în interpretarea criticii literare p. 284-318

ISBN 973-7730-86-0

821.135.1-32                                         821.135.1-82

821.135.1-4                                           821.135.1.09 Ursachi, Mihai

082.1 Ediţii critice

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

III 29379 ; 821.135.1/U84

 

499. VIERU, GRIGORE. Taina care mă apără : Opera poetică / Grigore Vieru ; Itinerar biografic şi bibliografic de Daniel Corbu ; prefaţă de Mihai Cimpoi ; postfaţă de Theodor Codreanu. - Ediţie critică. -   Iaşi : Princeps Edit, 2008

740 p. : portr. , facs. - (Ediţii critice).

Prefaţă p. 7-15

Itinerar biografic p. 16-26

Postfaţă p. 459-517

Poezia lui Grigore Vieru în interpretarea critii literare p. 518-672

ISBN 973-1783-61-X

821.135.1(478.9)-1                                               821.135.1.09 Vieru, Grigore

082.1 Ediţii critice

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(poezie)

III 29377 ; 821.135.1/V57

 

 

500. VOICULESCU, VASILE. Poezii / Vasile Voiculescu ; Prefaţă şi tabel cronologic de Roxana Sorescu. -   Bucureşti : Cartex 2000, 2008

223 p.

Prefaţă p. 5-8

ISBN 978-973-104-161-2

821.135.1-1(082)                                                                  821.135.1-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

II 88329 ; 821.135.1/V38

821.16  Literaturi slave

 

501. DOSTOIEVSKI, FEODOR MIHAILOVICI. Crimă şi pedeapsă / F.M. Dostoievski ; Traducere din limba rusă Ştefana Velisar Teodoreanu, Isabella Dumbravă. -   Bucureşti : Cartex 2000, 2007

527 p.

ISBN 978-973-104-069-1

821.161.1-31=135.1

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

II 88311 ; 821.161.1/D71

 

502. KUNDERA, MILAN. Jaques şi stăpânul său : Omagiu lui Denis Diderot în trei acte / Milan Kundera ; Traducere din franceză de Petre Bokor. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

144 p.

Nota autorului cu privire la istoria piesei p. 137-141

ISBN 978-973-50-1994-5

821.162.3-2=135.1

1. LITERATURĂ CEHĂ(teatru)

II 88394 ; 821.16/.19/K92

 

503. SIENKIEWICZ, HENRYK. Cavalerii teutoni / Henryk Sienkiewicz ; Traducere, prefaţă şi note Stan Velea. - Ediţia a 2-a. -   [Bucureşti] : Leda, [2008]

840 p. - (Leda clasic).

Titl. orig. : Krzyżacy

ISBN 978-973-102-096-9

821.162.1-311.6=135.1                                                        082.1 Leda clasic

1. LITERATURĂ POLONEZĂ(roman istoric)

II 88381 ; 821.16/.19/S54

821.17/.9  Alte literaturi

 

504. Tehén a barikádon : Indiai elbeszélések / Szerkesztette Greskovits Endre. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2008

188 p.

Glosar p. 181-185

ISBN 978-973-665-207-3

821.214.32'06=511.141

1. LITERATURĂ INDIANĂ(povestiri)

II 88271 ; 821.21/.22/T33

 

505. WU CHENGEN. Însemnarea călătoriei spre vest : roman / Wu Chengen ; Traducere după originalul din limba chineză: Mira şi Constantin Lupeanu, Adrian-Daniel Lupeanu. -   [Bucureşti] : Qilinul din Jad, [2008]

2 vol.

ISBN 978-973-98794-7-7

Vol. 1 - 480 p. - ISBN 978-973-98794-7-7

Vol. 2 - 568 p. - ISBN 978-973-98794-7-7

821.581-31=135.1

1. LITERATURĂ CHINEZĂ(roman)

821.51/.72/W92

821.511.141  Literatură maghiară

 

506. 111 versparódia / Válogatta Katona Éva; [Fényképek Szabó András]. -   Kolozsvár : Kriterion, [2007]

158 p. : il.

ISBN 978-973-26-0902-6

821.511.141-1(082)

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ (antologie)

III 29363 ; 821.511.141-82/S99

507. ADY ENDRE. Levél a végekről : Erdélyi versek / Ady Endre ; Válogatta és a bevezetőt írta Pomogáts Béla ; Márton Árpád illusztrációival. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2007

88 p. : il.

ISBN 978-963-665-186-1

821.511.141(498.4)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie)

II 88357 ; 821.511.141/A23

 

508. ALBERT ILDIKÓ. Egy görög, egy török... / Albert Ildikó. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2008

124 p. ; [14] p. il. color - (Utak, tájak, emberek).

ISBN 978-973-665-214-1

082.1 Utak, tájak, emberek                                 910.4(495:560)

821.511.141-992

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal de călătorie)

II 88245 ; 821.511.141/A32

 

509. ÁPRILY LAJOS. Az erdőn túl : Versek / Áprily Lajos ; A verseket válogatta és a kötetet szerkesztette Hantz Lám Irén. -   Kolozsvár : Stúdium, 2007

116 p. : : il. color

ISBN 973-643-142-5

821.511.141-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

I 19035 ; 821.511.141/A69

 

510. BABITS MIHÁY. Ezeregyéjem : Erdély : Versek Erdélyről / Babits Miháy ; [Válogatta és a bevezetőt írta Pomogáts Béla ; Márton Árpád illusztrációival]. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2008

94 p. : il.

ISBN 978-973-665-199-1

821.511.141-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 88277 ; 821.511.141/B11

 

 

 

511. BÁLINT TIBOR. Zarándoklás a panaszfalhoz : Párhuzamos életutak / Bálint Tibor. -   Kolozsvár : Kriterion, [2007]

400 p.

ISBN 978-973-26-0867-8

821.511.141(498)-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 88335 ; 821.511.141/B22

 

512. BANGHA IMRE. Mítoszok és otthonok : India 2002-2003 / Bangha Imre. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2007

228 p. ; [15] p. il. color - (Utak, tájak, emberek).

ISBN 978-973-665-189-2

910.4(540)(0:82-992)                                            821.511.141-992

082.1 Utak, tájak, emberek

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal de călătorie)

II 88273 ; 821.511.141/B26

 

513. BARICZ LAJOS. Békesség nektek! : Versek / Baricz Lajos ; Illusztrálta Xantus Csaba. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2008

80 p. : il.

ISBN 978-973-665-201-1

821.511.141(498.4)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 88265 ; 821.511.141/B33

 

514. BENEDEK ELEK. Magyar mese- és mondavilág VII. : Ezer év meseköltése / Benedek Elek. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2008

306 p. - (Nagyapó mesefája. Új sorozat).

ISBN 978-973-665-233-2

821.511.141-34-93                            082.1 Nagyapó mesefája. Új sorozat

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri pentru copii)

821.511.141/B44

 

 

 

515. BENEDEK ELEK. Magyar mese- és mondavilág VI. : Ezer év meseköltése / Benedek Elek. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2008

300p. - (Nagyapó mesefája. Új sorozat).

ISBN 978-973-665-232-5

821.511.141-34-93                           082.1 Nagyapó mesefája. Új sorozat

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri pentru copii)

821.511.141/B44

 

516. BENEDEK ELEK. Magyar mese- és mondavilág V. : Ezer év meseköltése / Benedek Elek. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2008

298 p. - (Nagyapó mesefája. Új sorozat).

ISBN 978-973-665-208-0

821.511.141-34-93                            082.1 Nagyapó mesefája. Új sorozat

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri pentru copii)

821.511.141/B44

 

517. BENEDEK ELEK. Magyar mese- és mondavilág IV. : Ezer év meseköltése / Benedek Elek. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2007

300 p. - (Nagyapó mesefája. Új sorozat).

ISBN 978-973-665-194-6

821.511.141-34-93                             082.1 Nagyapó mesefája. Új sorozat

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri pentru copii)

821.511.141/B44

 

518. BERECZ EDGÁR. Japán erdélyi szemmel / Berecz Edgár. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2008

146 p. ; [12] p. il.parţial color - (Utak, tájak, emberek).

ISBN 978-973-665-217-2

082.1 Utak, tájak, emberek                                 910.4(520)

821.511.141-992

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal de călătorie)

II 88244 ; 821.511.141/B47

 

519. BÍRÓ BÉLA. Eszmélet és körkörösség / Bíró Béla. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2008

360 p. : il. - (Bibliotheca Transsylvanica).

Bibliografie p. 344-357

ISBN 978-973-665-227-1

821.511.141.09                                                     082.1 Bibliotheca Transsylvanica

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

II 88255 ; 821.511.141.09/B54

 

520. BOGDÁN LÁSZLÓ. A felesleges utazás / Bogdán László. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2008

304 p.

ISBN 978-973-665-216-5

821.511.141-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză scurtă)

II 88268 ; 821.511.141/B64

 

521. BORBÉLY SZILÁRD. Fény a magasból / Borbély Szilárd ; Kees de Kort Rajzaival. -   Kolozsvár : Koinónia, 2007

35 p. : il.

ISBN 973-7605-54-3; ISBN 978-973-7605-54-2

821.511.141-34

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(literatură pentru copii)

821.511.141/B68

 

522. BORDY MARGIT. Ahol nem pihen madarak szárnycsapása / Bordy Margit. -   Kolozsvár : Kriterion, [2007]

64 p. ; [8] pl. color

A kötet illusztrácioi a szerző festményei

ISBN 978-973-26-0871-5

821.511.141-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

I 19037 ; 821.511.141/B69

 

523. CSEKE GÁBOR. A bozót : A hegymászás "regénye" / Cseke Gábor. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2008

268 p. : il.

ISBN 978-973-665-223-3

821.511.141(498)-34                                                            796.525(0:82-34)

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)

II 88260 ; 821.511.141/C92

524. DEMÉNY PÉTER. A fél flakon / Demény Péter. -   Kolozsvár : Koinónia, 2007

137 p. - (Éneklő Borz).

ISBN 973-7605-68-9; ISBN 978-973-7605-68-9

821.511.141(498)-1                                              082.1 Éneklő Borz

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii)

I 19041 ; 821.511.141/D29

 

525. DUKA JÁNOS. Mikor hagyja el az ész az embert? : Székely anekdoták / Duka János. - [bővített, átdolgozott kiadás]. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2007

294 p.

ISBN 973-9287-86-7

821.511.141(498)-36                                            821.511.141(498)-7

398.23(=511.141 Secui)(498.4)

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(anecdote)

II 88250 ; 821.511.141/D88

 

526. EGYED EMESE. Ötven csillag : Doboló versek / Egyed Emese. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2007

28 p. : il. color - (Mesevonat ; 15).

ISBN 978-973-665-234-9

821.511.141-1-93                                                                 082.1 Mesevonat

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii)

821.511.141/E27

 

527. ELEK TIBOR. Magatartások és formák : Magyar irodalom Erdélyben tegnap és ma / Elek Tibor. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2008

306 p. - (Bibliotheca Transsylvanica).

ISBN 978973-665-215-8

082.1 Bibliotheca Transsylvanica                                    821.511.141.09(498.4)

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

II 88254 ; 821.511.141.09/E36

 

528. Erdélyi szép szó 2007 / Szerkesztette : Fekete Vince. -   Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2007

420 p. : il.

ISBN 978-973-8468-64-1

821.511.141(498)-822

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

II 88288 ; 821.511.141-82/E64

 

529. Erdélyi szép szó 2008 / Szerkesztette : Fekete Vince. -   Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2008

384 p. : il.

ISBN 978-973-8468-75-7

821.511.141(498)-822

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

II 88289 ; 821.511.141-82/E64

 

530. ERDŐS BARTHA ISTVÁN. Három ország foglya / Dr. Erdős Bartha István. -   [Csíkszereda] : [Neptun Könyvkiadó]

189 p. : il., facsim.

ISBN 978-973-86631-3-8

821.511.141-94

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

II 88270 ; 821.511.141/E64

 

531. ESTERHÁZY PÉTER. Verbele auxiliare ale inimii : introducere în beletristică / Péter Esterháhy ; Traducere din limba maghiară şi note de Anamaria Pop. - Ediţia a 2-a revăzută. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

70 p. - (Byblos).

Titl. orig. : A szív segédigéi

ISBN 978-973-669-375-5

821.511.141-32=135.1                                                                         082.1 Byblos

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(proză scurtă)

II 88313 ; 821.511.141/E81

 

532. FEKETE VINCE. Csigabánat : Gyermekversek / Fekete Vince. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2008

36 p. : il. color - (Mesevonat ; 14).

ISBN 978-973-665-228-8

821.511.141-32-93                                                               082.1 Mesevonat

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii)

821.511.141/F33

 

533. FÜSTÖS JENŐ. Nyitott szemel Európában : Liszabontól jaltáig / Füstös Jenő. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2007

68 p. : il.

ISBN 978-973-665-173-1

910.4(4)(0:82-992)                                                821.511.141-992

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal de călătorie)

II 88272 ; 821.511.141/F98

 

534. GÁL ELEMÉR. Héthavas : Őstörténeti hitregény / Gál Elemér. - 2. változatlan kiadás. -   Csíkszereda : [Pallas Akadémia], 2008

683 p.

ISBN 978-973-665-219-6

821.511.141(498)-311.6

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman istoric)

II 88279 ; 821.511.141/G15

 

535. GÁL ÉVA EMESE. Lélekvesztő : Versek / Gál Éva Emese. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2008

80 p.

ISBN 978-973-665-237-0

821.511.141(498)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)