0  GENERALITĂŢI

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

1. IANOŞI, ION. Autori şi opere / Ion Ianoşi. -   Bucureşti : EuroPress Group, 2007

vol. - (Istoria Mentalităţilor).

ISBN 978-973-88128-2-6

Vol. 2 : Cultura rusă - 520 p. - Prefaţă p. 5-14. - Note de subsol. - Surse p. 513-518. - ISBN 978-973-1727-73-8

008                                         82.09                                    082.1 Istoria Mentalităţilor

1. CULTURĂ RUSĂ

II 88194 ; II 89732 ; 008/I-27

01   Bibliografie. Cataloage

 

2. Moştenirea literar-spirituală a dinastiei de cărturari Hâjdău - Hasdeu în bibliotecile chişinăuene : Catalog-Bibliografie. -   Chişinău : Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu", 2007

189 p. - (Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" 130 ani).

ISBN 978-9975-9664-1-2

012                                                                                        016:[821.135.1.09+929]

082.1 Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" 130 ani

1. BIBLIOGRAFIE(Hîjdău, Thadeu Ioan)

2. BIBLIOGRAFIE(Haşdeu, Bogdan Petriceicu)

3. BIBLIOGRAFIE(Haşdeu, Iulia)

II 89833 ; 01/M91

 

3. Sütő András életműve : Annotált bibliográfia / Összeállította Kuszálik Péter. -   Budapest : OSZK, 2009. - Csíkszereda  Csíkszereda : Pro-Print

590 p.

ISBN 978-963-200-583-6. - ISBN 978-973-8468-96-2

012 Sütő András

 

1. BIBLIOGRAFIE(Sütő András)

2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(bibliografie)

III 30005 ; 01/S96

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

4. BEDU, JEAN-JACQUES. Codul lui Da Vinci : Sursele secrete : Tot adevărul despre : Stăreţia Sionului. Rennes-le-Château. Templieri. Francmasoni. Illuminati. Rozacrucieni. Ordinul Frăţiei Polare. Graal. Sinarhie / Jean-Jacques Bedu ; Traducere de Nicolae Constantinescu. -   Piteşti : Paralela 45, 2009

228 p. - (Total).

Cronologia faptelor p. 215-222

Bibliografie p. 223-226

ISBN 978-973-47-0683-9

061.236.5/.6(093)                                                                 082.1 Total

1. ORGANIZAŢII SECRETE(francmasoni)

2. ORGANIZAŢII ESOTERICE

06/B40

09  Manuscrise. Lucrări rare. Bibliofilie

 

5. Manuscrise din Biblioteca Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române / [Coordonator proiect Arhimandrit Policarp Chiţulescu]. -   Bucureşti : Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2008

XII, 13-180 p. : il. color

Lucrarea apare cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Cuvânt înainte p. V-VI

264-1(498)"13/18" (084)                                                     281.95(498)"13/18" (084)

027.6:281.95(498)"13/18" (084)                                         091(498)"13/18" (084)

1. BIBLIOTECI DE SPECIALITATE

2. BIBLIOTECA SFÂNTULUI SINOD

III 30030 ; 09/M30

1   FILOSOFIE

 

6. BĂLĂCEANU-STOLNICI, CONSTANTIN. Incursiune în lumea sufletului. : O abordare antropologică / Constantin Bălăceanu-Stolnici. - Ediţia a 2-a. -   [Bucureşti] : Paideia, [2004]

314 p., [36] p. il. - (Studii şi eseuri - filosofie ; 77 ; Serie nouă).

Rezumat în limba engleză p. 299-314

ISBN 973-596-200-4

128/129                                                                 082.1 Studii şi eseuri - filosofie

1. SUFLET(antropologie)

II 89798 ; 1/B19

 

7. GOODMAN, LINDA. Linda Goodman's Relantionship Signs / by Linda Goodman ; Companion Text by Carolyn Reynolds ; Edited by Crystal Bush. -   [London] : Pan Books, [1999]

XVIII, 425 p. : il., tab. - (Non-Fiction).

Prefaţă p. IX-XIV

ISBN 0-330-37125-8

133.52                                                                                   082.1 Non-Fiction

1. ASTROLOGIE(simboluri)                                             2. OCULTISM

133/G69

 

8. LUCACI, FLOREA. Creaţie şi fiinţare : un temei în ontologia umanului / Florea Lucaci. -   Cluj-Napoca : Editura Dacia, 2002

314 p. - (Filosofie ; 11 ; Athenaeum).

Bibliografie p. 282-290

Rezumat în limba franceză p. 291-305

ISBN 973-35-1549-3

111.1                                                                                                     082.1 Athenaeum

1. FILOZOFIE                                                                                     2. ONTOLOGIE

II 89809 ; 1/L84

 

 

 

9. MÜLLER PÉTER. Gondviselés : Beszélgetés a sorsunkról / Müller Péter. -   [Pécs] : Alexandra, [2009]

342 p.

ISBN 978-963-297-104-9

124.6                                                                                                     128/129

1. SUFLET(antropologie)

III 30046 ; 1/M94

 

10. NIŢĂ, ADRIAN. Noica : O filosofie a individualităţii / Adrian Niţă. -   [Bucureşti] : Paideia, [2009]

240 p. - (Studii şi eseuri - filosofie ; 74 ; Serie nouă).

Bibliografie p. 215-225

Indice de nume p. 227-236

ISBN 978-973-596-526-6

14(498)                                                                  165.241:14

14:165.241                                                            082.1 Studii şi eseuri - filosofie

1. FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ(Noica, Constantin)

II 89796 ; 1/N84N

 

11. SURDU, ALEXANDRU. Comentarii la rostirea filosofică însoţite de câteva gânduri despre Constantin Noica / Alexandru Surdu. -   Braşov : Editura Kron-Art, 2009

186 p.

ISBN 978-973-1778-04-4

111.1                                                                                     14(498)

1. FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ                                      2. ONTOLOGIE

3. METAFIZICĂ

I 19254 ; 1/N84S

 

12. TOMA D'AQUINO, SFÂNT. Despre Fiinţă şi Esenţă : De ente et essentia / Thoma D'Aquino = Thomae Aquinatis ; Traducerea, note şi biografie de Dan Negrescu. - Ediţie bilingvă. -   [Bucureşti] : Paideia, [1995]

132 p. - (Colecţia cărţilor de referinţă. Opere şi capodopere).

Bibliografie p. 115-117

Anexă p. 129-131

ISBN 973-9131-36-0

141.30 Toma D'Aquino, Sfânt                                                          111.1

929 Toma D'Aquino, Sfânt

082.1 Colecţia cărţilor de referinţă. Opere şi capodopere

1. TOMA D'AQUINO, Sfânt

2. SISTEME FILOZOFICE

3. CREŞTINISM(filozofie)

II 89800 ; 1/T71

 

13. VLĂDUŢESCU, GHEORGHE. Ontologie şi metafizică la greci : Socrate şi socraticii minori / Gheorghe Vlăduţescu. -   [Bucureşti] : Paideia, [2008]

103 p. - (Studii şi eseuri - filosofie ; 69 ; Serie nouă).

Bibliografie p. 99-101

ISBN 978-973-596-489-4

14(38) Socrate                                                     111.1

929 Socrate                                                          082.1 Studii şi eseuri - filosofie

1. ONTOLOGIE                                                   2. FILOZOFIE ANTICĂ

3. SISTEME FILOZOFICE(Grecia antică)

II 89799 ; 1/S65V

159.9   Psihologie

 

14. BERND, ED. Metoda Jose Silva : Percepţia extrasenzorială / Ed Bernd Jr. ; Traducere de Adriana Bădescu. -   Bucureşti : Teora, s.a.

XXVI , 292 p.

Pe copertă apare : Metoda Jose Silva: Asiguraţi-vă succesul în viaţă folosind percepţia extrasenzorială

Titl. orig. : José Silva's UltraMind ESP System

ISBN 1-59496-052-6. - ISBN 978-1-59496-052-9

615.851.8                               159.923.2                               159.96

1. PSIHOLOGIE(autocunoaştere)

2. PSIHOLOGIE(autosugestie)

3. PSIHOLOGIE(personalitate)

159.9/B49

 

15. CARNEGIE, DALE. Lasă grijile, începe să trăieşti / Dale Carnegie ; Traducere de Adriana Ciorbaru. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2000

293 p. - (Cărţi cheie).

Titl. orig. : How to Stop Worryind and Start Living

ISBN 973-8120-05-5

159.923.2                               159.947.3                               082.1 Cărţi cheie

1. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII                                     2. AUTOCUNOAŞTERE

3. PSIHOSOCIOLOGIE                                                      4. GÂNDIRE POZITIVĂ

159.9/C25

 

16. CIORBEA, IULIA. Personalitatea psihoterapeutului şi procesul terapeutic / Iulia Ciorbea ; Prefaţă de Irina Holdevici. -   [Bucureşti] : Polirom, 2010

415 p. : tab., graf. - (Psihologie clinică şi psihoterapie [Ed. Polirom]).

Anexe p. 347-396

Bibliografie p. 397-411

ISBN 978-973-46-1630-5

615.851-051                                                                          159.923::615.851-051

082.1 Psihologie clinică şi psihoterapie

1. PSIHOTERAPIE                                             2. TERAPIE INTEGRATIVĂ

II 89751 ; 159.9/C53

 

17. Curajul de a spune adevărul / [Angela Achiţei, Cristina Vameşu, Manuela Iftimoaiei...] [Angela Achiţei, Cristina Vameşu, Manuela Iftimoaiei...]. -   [Bucureşti] : [Vanemonde], [2004]

56 p. : il. color

Lucrare editată sub egida Fundaţiei "Alături de Voi", tipărită cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF în România şi cu suport financiar CIDA

ISBN 973-86502-1-6

159.922.76:616.98 SIDA                                                     159.942

1. BOLI TRANSMISIBILE                                2. HIV

3. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII                    4. SIDA

III 30024 ; 159.9/C95

 

18. GÁSPÁR JOLÁN ANDREA. Üzen az írás / Gáspár Jolán Andrea. - 2. kiadás. -   Nagyvárad : Varadinum Script, 2009

139 p. : sch., fig. - (Grafológia).

Bibliografie p. 139

ISBN 978-973-88784-9-5

159.925.6                                                                              082.1 Grafológia

1. GRAFOLOGIE

III 30007 ; 159.9/G23

19. Hétköznapi csodák agykontroll(lal) / Szerkesztette : dr. Domján László és Sólyom Ildikó. -   Budapest : Agykontroll Kft., s.a.

234 p.

ISBN 963-7959-54-8

159.923.2                               615.851.8                               613.86

1. DISCIPLINĂ MINTALĂ                                              2. IGIENĂ MINTALĂ

159.9/H59

 

20. JANDA, LOUIS. Teste pentru alegerea carierei / Louis Janda, Ph. D. ; Traducere: Mihaela Budui. -   Bucureşti : Business Tech International Press, [2003]

252 p.

ISBN 973-8495-06-7

159.9.072:159.923.2                                             159.923.2:159.9.072

159.98

1. AUTOCUNOAŞTERE                                   2. PSIHOLOGIE APLICATĂ

159.9/J25

 

21. LEVER, CHARLES C. Viaţa ca o cursă cu obstacole : Ce faci atunci când abandonul nu este o opţiune? / dr. Charles C. Lever ; traducere de Andreea Rosemarie Lutic. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2004

180 p. - (Cărţi cheie ; 73).

Titl. orig. : If you can't climb the wall, build a door!. Principles to Live by when Quitting is not an Option!

ISBN 973-669-066-0

159.923.2                                                              171

159.9.019.4                                                           082.1 Cărţi cheie

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

159.9/L55

 

22. MCGRAW, PHILLIP C.. În căutarea sinelui : Să ne refacem viaţa pe baza reperelor personale / dr. Phillip C. McGraw ; traducere de Alexandra Borş. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2003

340 p. - (Cărţi cheie ; 71).

Titl. orig. : Self Metters. Creating Youf Life from the Inside Out

ISBN 973-669-027-X

159.964.28                                                            159.923.2

082.1 Cărţi cheie

1. PSIHOLOGIE INDIVIDUALĂ

159.9/M53

 

23. MCGRAW, PHILLIP C.. Salvarea relaţiilor : Strategie în şapte paşi pentru refacerea legăturii cu partenerul de viaţă / dr. Phillip C. McGraw ; traducere de Andreea-Rosemarie Lutic. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2003

312 p. - (Familia la Curtea Veche).

Titl. orig. : Relationship rescue. A Seven-Step Strategy for Reconnecting with Your Partner

ISBN 973-669-021-0

159.922.1                                                              082.1 Familia la Curtea Veche

1. PSIHOLOGIA SEXELOR                               2. RELAŢII INTERPERSONALE

159.9/M53

 

24. MCGRAW, PHILLIP C.. Strategii de viaţă : Faceţi lucruri folositoare, faceţi lucruri care contează Faceţi lucruri folositoare, faceţi lucruri care contează / dr. Phillip C. McGraw ; traducere de Sabina Dorneanu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2003

274 p. - (Cărţi cheie).

Titl. orig. : Life Strategies. Doing What Works, Doing What Matters

ISBN 973-8356-97-0

17.024.4                                                                159.923.2

082.1 Cărţi cheie

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII         2. PSIHOLOGIA SUCCESULUI

159.9/M53

 

25. MURPHY, BEN. Să gândim pozitiv / Ben Murphy ; Traducere de Anca Pisică. -   Bucureşti : Niculescu, 2003

126 p. - (Pozitiv).

Titl. orig. : Pensez grand

ISBN 973-568-690-2

159.955                                                                 159.923.2

17.024.4                                                                082.1 Pozitiv

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

159.9/M96

 

26. Psihoteste / coordonare: Adina Chelcea. -   Bucureşti : Societatea "Ştiinţă & Tehnică" S.A., 2002

vol.

vol. 1 - 255 p. fig. - ISBN 973-96236-2-x

vol.2 : Cunoaşterea de sine şi a celorlalţi - 302 p. fig.

ISBN 973-9236-14-6

159.9.072                                                              159.98

1. PSIHOLOGIE APLICATĂ

159.9/P97

 

27. RICHARDSON, CHERYL. Legyen időd az életedre! : Hétlépcsős program, amely megváltoztatja az életünket / Cheryl Richardson ; Fordította : Márton Ferenc. -   Budapest : Bioenergetic Kft., 2002

251 p. : fig., tab.

ISBN 963-9343-57-9

159.923.3                               174.4                                      613.86

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

159.9/R51

 

28. ROSS, SKIP. Valorifică-ţi potenţialul! : [Formula magică a lui Skip Ross pentru o viaţă dinamică] / Skip Ross & Carole C. Carlson ; traducere Mihaela Budui. -   Bucharest : Business Tech International Press, 2004

237 p.

Bibliografie p. 235-236

ISBN 973-8495-09-1

159.923.2                                               17.024.4                                                 171

159.955                                                  159.913

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

2. GÂNDIRE POZITIVĂ

3. MORALĂ INDIVIDUALĂ

159.9/R80

 

29. SCHLESSINGER, LAURA. 10 motive stupide care distrug un cuplu / dr. Laura Schlessinger ; traducere de Elena Neculcea. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2003

328 p. - (Familia la Curtea Veche).

ISBN 973-669-005-9

159.922.1                                                              173

316.472.4                                                              082.1 Familia la Curtea Veche

1. PSIHOLOGIA SEXELOR                               2. RELAŢII INTERPERSONALE

3. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII

159.9/S34

 

30. Újabb hétköznapi csodák agykontroll(lal) / Szerkesztette : dr. Domján László és Sólyom Ildikó. -   Budapest : Agykontroll Kft., s.a.

240 p.

ISBN 963-7959-68-8

159.923.2                                               615.851.8                                               613.86

1. DISCIPLINĂ MINTALĂ

2. PSIHOLOGIE(autocunoaştere)

159.9/U27

 

31. VAILLANT, MARYSE. Cum iubesc femeile : Despre dorinţe şi despre bărbaţi / Maryse Vaillant ; Traducere din limba franceză de Irina Balotescu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

168 p. - (Familia la Curtea Veche).

ISBN 978-973-669-416-5

159.922.1                                                              159.923-0.55.2

17.021.1-055.2                                                      173

821.133.1-4=135.1                                082.1 Familia la Curtea Veche

1. PSIHOLOGIA FEMEII                                   2. PSIHOLOGIA SEXELOR

II 89723 ; 159.9/V13

 

32. WALTHER, GEORGE R.. Influenţa limbajului pozitiv : Stăpâneşte puterea limbajului pozitiv, limbajul succesului / George R. Walther ; Traducere din limba engleză de Andreea Rosemarie Lutic. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2003

287 p. - (Cărţi cheie ; 68).

Titl. orig. : How to Master Power Talking, the Language of Success

ISBN 973-669-004-0

177.2                                                      81'23                                      159.946.3

316.772.2                                               395.6                                      082.1 Cărţi cheie

1. GÂNDIRE POZITIVĂ                    2. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII

159.9/W21

33. WILKS, FRANCES. Transformarea sentimentelor : - o condiţie a succesului - / Frances Wilks ; Traducere de Alexandra Borş. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2003

288 p. - (Cărţi cheie).

Titl. orig. : Intelligent emotion. How to Succeed Through Transforming Your Feelings

ISBN 973-8356-83-0

159.942                                                  17.024.4                                 082.1 Cărţi cheie

1. PSIHOLOGIA SENTIMENTELOR

159.9/W68

17   Morală. Etică

 

34. BERND, ED. Luarea deciziilor şi stabilirea ţelurilor / de Ed Bernd Jr. ; au contribuit: Jose Silva, Juan Silva, Maree and Roy Proctor.... -   Laredo : Institutul de Psihorientologie, s.a.

64 p.

ISBN 973-0037-01-9

159.923.2                                                                              17.024.4

1. PSIHOLOGIA SUCCESULUI

2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

17/B49

 

35. FLEMING, JAMES. Cum să devii sigur pe tine / James Fleming ; Traducere din limba engleză :Roxana Toader. -   Bucureşti : Vox, s.a.

77 p. - (Succesul în numai 60 de minute).

ISBN 973-9381-27-8

159.923.2                                                                              17.024.4

082.1 Succesul în numai 60 de minute

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

17/M96

 

36. HEDGES, BURKE. Conducta de milioane : Oricine îşi poate construi o conductă de venit permanent în noua economie / Burke Hedges ; Traducere de Rocsana Niţă. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2003

144 p. : fig. - (Practic).

Titl. orig. : The Parable of the Pipeline: How Anyone Can Build a Pipeline of Ongoing Residual Income in the New Economy

ISBN 973-669-011-3

174.4                                                      336.055.2                                               338.12

159.923.2                                               082.1 Practic

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

2. PSIHOLOGIA SUCCESULUI

17/H43

 

37. HILL, NAPOLEON. Puterea de convingere / Napoleon Hill ; Traducere de Irina-Margareta Nistor. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2002

276 p. - (Cărţi cheie).

Titl. orig. : Succed and grow rich Through Persuasion

ISBN 973-8356-56-3

17.024.4                                                                174.4

159.923.2                                                              082.1 Cărţi cheie

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

2. MORALĂ PROFESIONALĂ

17/H62

 

38. JONES, DYLAN. Regulile domnului Jones pentru bărbatul modern / Dylan Jones ; Traducere din limba engleză de Valentin Serac. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

408 p. : il.

ISBN 978-973-669-487-5

17.021.1-055.1                                                      17.022.1-055.1

1. COMPORTAMENT(bărbaţi)                        2. CONDUITĂ MORALĂ(bărbaţi)

III 30000 ; 17/J73

 

39. MCCLURE, VIMALA. The Tao of Motherhood / Vimala McClure ; [Foreword by Sue Patton Thoele]. -   Novato, California : New World Library, [1997]

XXII, 23-176 p. : il. - (Parenting).

Prefaţă p. XIII-XVII

Note despre autor p. 173

Bibliografie p. 174

ISBN 1-57731-014-4

173.5(091)                                                             299.513(091)

 

821.111(73)-84                                                                     082.1 Parenting

1. MORALĂ FAMILIALĂ                                               2. ETICĂ FAMILIALĂ

3. SFATURI EDUCATIVE(pentru părinţi)

17/M12

 

40. SALOMÉ, JACQUES. Singurătatea în doi nu e pentru noi : Cum să trăim împreună şi să ne păstrăm individualitatea / Jacques Salomé ; traducere de Elena Neculcea. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2003

186 p. - (Familia la Curtea Veche).

ISBN 973-669-033-4

173.1/.3                                                                 316.772.2

159.922.1                                                              082.1 Familia la Curtea Veche

1. MORALA FAMILIEI                                    2. PSIHOLOGIA SEXELOR

3. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

17/S17

 

41. SZILÁGYINÉ KATONA ILONA. Illemtan avagy a jó modor kézikönyve / [Írta Szilágyiné Katona Ilona] ; [Illusztrálat Haui József]. -   [Kisújszállás] : [Pannon-Literatúra], [2009]

64 p. : il. color - (Szalay Könyvek).

c.s.2010

ISBN 978-963-251-107-8

316.62-053.2                                                         177.1-053.2

082.1 Szalay Könyvek

1. BUNELE MANIERE                                       2. COMPORTAMENT SOCIAL

17/S99

 

42. TRACY, BRIAN. Cele 21 de secrete ale milionarilor : Cum puteţi obţine libertatea financiară mai repede şi mai uşor decât v-aţi imaginat vreodată / Brian Tracy ; Traducere Iris Manuela Anghel-Gîtlan. -   Bucureşti : Amaltea, [2003]

91 p. - (C&A-Business).

ISBN 973-9397-69-7

17.024.4                                                                174.4

336.144                                                                 082.1 C&A-Business

1. SUCCES FINANCIAR

17/T80

 

43. TURNDORF, JAMIE. Arena conjugală : Soluţionarea conflictelor / Jamie Turndorf ; Traducere de Sabina Dorneanu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2003

215 p. - (Familia la Curtea Veche ; 14).

ISBN 973-8356-63-6

173                                                                        159.922.1

082.1 Familia la Curtea Veche

1. MORALA FAMILIEI                                    2. PSIHOLOGIA SEXELOR

4. PSIHOLOGIA RELAŢIILOR

17/T95

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

44. BERDIAEV, NIKOLAI. Spirit şi libertate : Încercare de filosofie creştină / Nikolai Berdiaev ; Traducere de Stelian Lăcătuş ; Postfaţă de Gheorghe Vlăduţescu. -   [Bucureşti] : Paideia, [2009]

384 p. - (Studii şi eseuri - filosofie).

ISBN 978-973-596-557-0

231                                                         234.3                                                      291.1/.2

238.2                                                      082.1 Studii şi eseuri - filosofie

1. FILOZOFIA RELIGIEI

II 89801 : 2/B47

 

45. BLACKMAN, SUSHILA. Cum trec în nefiinţă marile personalităţi : Poveşti adevărate / Sushila Blackman ; Traducere din limba engleză: Bogdan Chircea. -   Piteşti : Paralela 45, [2009]

173 p. : il. - (Total).

Titl. orig. : Graceful exits. How Great Beings Die

ISBN 978-973-47-0737-9

236.1                                                                     082.1 Total

1. FILOZOFIA MORŢII

II 89832 ; 2/B56

 

 

 

46. Démonok, látók, szentek : Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben / Szerkesztette Pócs Éva. -   Budapest : Balassi, [2008]

670 p.: il., tab., [16] p. il color - (Tanulmányok a transzcendensről ; 6).

Note şi bibliografie la sfârşit de capitol

ISBN 978-963-506-759-6

235.1/.2                                                 398.41                                                    291.32

248.2                                                      082.1 Tanulmányok a transzcendensről

1. RELIGIE CREŞTINĂ

III 30042 ; 2/D31

 

47. JEFFERSON, THOMAS. The Jefferson Bible : The Life and Morals of Jesus of Nazareth / Thomas Jefferson ; [Introduction by Forrest Church] ; [Afterword by Jaroslav Pelikan]. -   Boston : Beacon Press, [1989]

X, 171 p.

Prefaţă p. VII-X

Index p. 169-171

ISBN 0-8070-7714-3

22.014                                                    226                                                         232.9

1. BIBLIA(interpretare)                                      2. IISUS HRISTOS

3. CRITICA TEXTELOR                                    4. EVANGHELII(interpretare)

2/J40

 

48. MOGEL, WENDY. The Blessing of a Skinned Knee : Using Jewish Teachings to Raise Self-Reliant Children / Wendy Mogel. -   New York : Scribner, [2001]

287 p.

Note p. 259-264

Bibliografie p. 265-273

Index p. 277-287

ISBN 0-684-86297-2

296:159.922.7                                        159.922.7:296                                        241(036)

1. RELIGIE IUDAICĂ                         2. TEOLOGIE IUDAICĂ

2/M85

 

49. PAPINI, GIOVANNI. Diavolul / Giovanni Papini ; Traducere de Ionuţ Rădulescu. -   Piteşti : Paralela 45, [2009]

233 p. - (Lumi paralele).

Titl. orig. : Il Diavolo - Appunti per una futura diabologia

ISBN 978-973-47-0611-2

235.2                                                                                     082.1 Lumi paralele

1. DIAVOL

II 89825 ; 2/P30

 

50. POENARU, TEODOR. Din practica teologiei pure sau Închinarea în spirit şi adevăr / Teodor Poenaru. -   Cluj-Napoca : Editura Dacia, 2001

287 p. - (Homo religiosus).

ISBN 973-35-1030-0

23                                           243                                 082.1 Homo religiosus

1. EDUCAŢIE RELIGIOASĂ                                    2. TEOLOGIE DOGMATICĂ

II 89808 ; 2/P74

 

51. TODEA, ALEXANDRU. Rugăciunea tineretului / Pr. Alexandru Todea. - Ediţia a 2-a. -   Cluj-Napoca : Casa de Editură Viaţa Creştină, 1999

295 p.

ISBN 973-9288-14-6

243

1. CARTE DE RUGĂCIUNI

2/T68

 

52. TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE. Görög regék és mondák / Írta Trencsényi-Waldapfel Imre. - 14.kiadás. -   Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 2008

400 p.

Bibliografie p.368-369

Anexe p. 370-397

ISBN 978-963-11-8467-9

821.14'02(38)-91=511.141

398.22(38)=511.141                                                             292

1. LITERATURĂ GREACĂ CLASICĂ(legende)

2. MITOLOGIE GREACĂ

2/T83

 

 

 

53. "... virtuti decreti tollerantiae beneficia clero Graeci restituenda ...". Biserica românească din Transilvania în izvoarele statistice ale anului 1767. / Editori: Daniel Dumitra, Ana Dumitran, Florean-Adrian Laslo ; Cuvânt înainte şi Studiu introductiv: Daniel Dumitran ; indice: Ana Dumitran. -   Alba Iulia : Altip, 2009

314 p. : tab.

ISBN 978-973-117-236-1

282(498.4)"1767"

1. BISERICA ROMÂNĂ                                   2. STATISTICĂ(Transilvania)

IV 6788 ; 2/V66

3  ŞTIINŢE SOCIALE

303/308  Probleme sociale

 

54. Biserică, Societate, Identitate : In honorem Nicolae Bocşan. -   Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2007

920 p.

ISBN 978-973-610-592-0

008(498)                 261(498)(093)                                       94(498)

94(100)                                  304.4

1. ISTORIE ECLEZIASTICĂ                            2. IDENTITATE NAŢIONALĂ

3. SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ 4. MENTALITATE

5. BISERICĂ ŞI CULTURĂ                              6. PROBLEME SOCIALE

7. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(România)

IV 6787 ; 303/308/B54

 

55. POWELL, HELENA FRITH. All You Need to Be Impossibly French : A Witty Investigation into the Lives, Lusts, and Little Secrets of French Women / Helena Frith Powell. -   [London] : ¤A ¤Plume Book, [2006]

222 p. - (Memoir).

Editura este o filială a grupului editorial Penguin Books

ISBN 0-452-28778-2

304.3-055.2(44)                            391-055.2(44)                 082.1 Memoir

1. MOD DE VIAŢĂ(Franţa)

303/308/P88

316  Sociologie

 

56. CAVA, ROBERTA. Comunicarea cu oamenii dificili : Cum să ne purtăm cu oamenii răuvoitori, şefii autoritari şi colegii nesuferinţi / Roberta Cava ; Traducere de Andreea Rosemarie Lutic. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2003

262 p. - (Cărţi cheie).

ISBN 973-669-028-8

316.77                                                                   082.1 Cărţi cheie

1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII                    2. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII

316/C31

 

57. Etnografii urbane : Cotidianul văzut de aproape / Vintilă Mihăilescu, coordonator. -   [Iaşi] : Polirom, 2009

231 p. - (Collegium ; Sociologie. Antropologie).

Bibliografie la sfârşit de capitol

ISBN 978-973-46-1574-2

316.334.54/.56                                      394                                         082.1 Collegium

1. SOCIOLOGIA CULTURII                                      2. ETNOGRAFIE URBANĂ

3. ANTROPOLOGIE URBANĂ                                 4. MOD DE VIAŢĂ

III 30020 ; 316/E84

 

58. Jurnalism românesc în exil şi diasporă / Ilie Rad (coordonator). -   Bucureşti : Tritonic, 2010

319 p. - (Comunicare/Media).

ISBN 978-606-92290-6-4

316.774                                                                                 082.1 Comunicare/Media

1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

II 89806 ; 316/L62

 

59. Limba de lemn în presă / Ilie Rad (coordonator). -   Bucureşti : Tritonic, 2009

366 p. - (Comunicare/Media).

ISBN 978-606-92290-5-7

811.135.1                               811.135.1(091)                      81'27

316.74:81                               316.77                                    082.1 Comunicare/Media

1. SOCIOLINGVISTICĂ

II 89805 ; 316/L62

60. PONEA, SIMONA. O lume diferită, o lume la fel : Integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii / Simona Ponea. -   [Iaşi] : Lumen, 2009

185 p. : tab., graf.

Anexe p. 167-176

Biblografie p. 177-185

ISBN 978-973-166-181-0

316.344.6-0.56.24                                                                 376.2

1. INTEGRARE SOCIALĂ(persoane cu dizabilbităţi fizice)

2. SOCIOLOGIE(persoane cu dizabilităţi locomotorii)

3. LEGISLAŢIE(persoane cu dizabilităţi)

II 89768 ; 316/P77

 

61. Riscuri şi inechităţi sociale în România : Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice / Marian Preda, coordonator. -   [Iaşi] : Polirom, 2009

407 p. : graf., tab., h. - (Collegium ; Sociologie. Antropologie).

Anexe p. 357-390

Bibliografie p. 391-403

ISBN 978-973-46-1573-6

316.34/.35(498)                          364.04(498)                          082.1 Collegium

1. SOCIOLOGIE                        2. DEMOGRAFIE

3. PROTECŢIE SOCIALĂ

III 30018 ; 316/R57

 

62. ROH, THEA DE. Democraţia social-elitară / Thea de Roh, Ute Lienard ; traducător Ioan Muşlea. -   Cluj-Napoca : Dacia, 1999

128 p. : fig., graf. - (Sociologie[Dacia]).

Bibliografie p. 127-128

ISBN 973-35-0855-1

082.1 Sociologie                                                                 323.39:321.7

316.344.42                                                                            321.7:323.39

1. SOCIOLOGIE POLITICĂ

316/R66

 

 

 

63. SANDU, ANTONIO. Dimensiuni etice ale comunicării în postmodernitate / Antonio Sandu. -   [Iaşi] : Lumen, 2009

219 p.

Bibliografie p. 215-219

ISBN 978-973-166-176-6

17:316.77                                               316.77:17                               316.77.000.141

1. ETICA COMUNICĂRII

II 89767 ; 316/S20

32  Politică

 

64. Érdekképviselet vagy pártpolitika? : Iratok a magyar népi szövetség történetéhez : 1944-1953 / A bevezető tanulmányt írta Nagy Mihály Zoltán : Összeállította és a jegyzeteket készítette Nagy Mihály Zoltán és Olti Ágoston. -   Csíkszereda : Pro-Print, 2009

608 p. - (Források a romániai magyarság történetéhez).

Bilbiografie p. 563-569

Index p. 570-600

ISBN 978-973-8468-86-3

323.15(=511.141)(498)"1944/1953"

329.71(=511.141)(498)"1944/1953"

082.1 Források a romániai magyarság történetéhez

1. POLITICĂ INTERNĂ(România)(minorităţi)

2. MINORITATEA MAGHIARĂ(România)

III 30038 ; 32/E64

 

65. HIX, SIMON. Politica democratică în Parlamentul European / Simon Hix, Abdul G. Noury, Gérard Roland ; Traducerea din engleză de Mihaela Coprean, Raluca Pop. -   Cluj-Napoca : CA Publishing, 2010

425 p. : graf., tab. - (Ştiinţe politice).

Bibliografie p. 393-413

Index p. 415-425

ISBN 978-973-88878-2-4

321.7(4)                                 341.217(4)UE                                        328/329(4)UE

 

061.1 UE                                                               082.1 Ştiinţe politice

1. UNIUNEA EUROPEANĂ(politică)

II 89787 ; 328/329/H66

 

66. [In]tolerance and [Co]operation in Europe and the Euroatlantic Area : Selected Conference Papers, 2000 / Edited by Stephen Blackwell, Liliana Popescu and Olivia Rusu-Tordean. -   s.l. : European Studies Foundation Publishing House, s.a.

231 p. : tab., graf.

Bibliografie la sfârşitul unor capitole

Civic Eduction Project, Romania

ISBN 973-99954-3-8

327(063)                 327.5(063)                                             339.9 (063)

1. RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

2. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

II 89728 ; 327/I-58

 

67. KENNEL, HERMA. Radu Filipescu : Jogging cu securitatea / Herma Kennel ; Traducere din limba germană de Nore Iuga ; Prefaţă de Ana Blandiana. - Ediţia a 2-a, revăzută. -   [Bucureşti] : Polirom, 2009

328 p. : il. - (Egografii).

ISBN 978-973-46-1624-4

323.22(498)(0:82-94)                                                           351.746.1(498)

929 Filipescu, Radu                                                            082.1 Egografii

1. PERSECUŢII POLITICE

II 89749 ; 32/K34

 

68. LEWIS GADDIS, JOHN. Războiul rece / John Lewis Gaddis ; Traducere din limba engleză Diana Puşcaşu Ţuţuianu. -   Bucureşti : RAO, 2009

379 p. - (Biblioteca RAO).

Bibliografie p. 344-367. - Indice p. 373-379

ISBN 978-973-103-930-5

327.54                                                                   327(100)

94(100)                                                                                 082.1 Biblioteca RAO

1. CONFLICTE INTERNAŢIONALE

II 89743 ; 327/L56

 

69. LIEBICH, ANDRÉ. De pe celălalt ţărm : social-democraţia rusă după 1921 / André Liebich ; Cu o postfaţă de Lucian Nastasă ; Traducere din engleză de Bicskei Hedwig, Mihaela Herbel, Irina Pop.... -   [Cluj-Napoca] : CA Publishing, 2009

XIV, 543 p. : il.

Cuvânt înainte p. VII-X

Rezumate biografice p. 387-401

Listă de abrevieri p. 407-409

Note p. 411-498

ISBN 978-973-88878-6-2

321.74(47+57)"1903/1965"                 323.27/.28(47+57)"1903/1965"

327.5(47+57)"1903/1965"                                   329.14/.15(47+57)"1903/1965"

314.743(47+57)"1903/1965"

1. UNIUNEA SOVIETICĂ(istorie)   2. DEMOCRAŢIE SOCIALISTĂ

3. PUTERE POLITICĂ                                       4. BOLŞEVISM

5. PARTIDE COMUNISTE                               6. DOCTRINE POLITICE

7. PERSECUŢII POLITICE

III 30029 ; 32/L60

 

70. MAIOR, GEORGE CRISTIAN. Incertitudine. Gândire strategică şi relaţii internaţionale în secolul XXI / George Cristian Maior. -   Bucureşti : RAO, 2009

252 p. - (Biblioteca RAO).

Indice p. 241-250

ISBN 978-973-54-0149-8

327"20"                                                                082.1 Biblioteca RAO

1. RELAŢII INTERNAŢIONALE

II 89741 ; 327/M16

 

71. MELINESCU, NICOLAE. Uriaşul care se trezeşte : Africa subsahariană în ultimele trei decenii : Studiu / Nicolae Melinescu. -   [Cluj-Napoca] : CA Publishing, 2009

2 vol.

ISBN 978-973-88878-7-9

Volumul 1 - 448 p. fig. - Note de subsol. - Bibliografie selectivă p. 415-436. - Index p. 437-448. - ISBN 978-973-88878-8-6

Volumul 2 - 239 p. - Note de subsol. - Bibliografie selectivă p. 211-232. - Index p. 233-239. - ISBN 978-973-88878-9-3

327.33(6)"1979/2009"                                                         321.01(6)"1979/2009"

94(6)"1979/2009"                                                659.3(6)"1979/2009"

1. RELAŢII INTERNAŢIONALE(Africa-România)

2. COMUNICARE SOCIALĂ INTERNAŢIONALĂ

II 89794(1-2) ; 327/M56

 

72. RAŢIU, ION. Moscova sfidează lumea / Ion Raţiu ; tradusă din limba engleză de Radu Bărbulescu. -   s.l. : Editura "Românul Liber", s.a.

385 p.

Ediţia originală publicată de "Sherwood Press", Londra 1986

327.84                                                                   321.64

1. COMUNISM(Rusia)                                      2. SOCIALISM(istoria)

3. COMUNISM(doctrină)                                  4. OCCIDENT(mod de gândire)

327/R29

 

73. RICHLER, MORDECAI. Oh Canada! Oh Quebec! : Requiem for a divided country / Mordecai Richler. -   [London] : Penguin Books Ltd., [1992]

282 p. - (Penguin Books ; Non-fiction).

Note p. 263-271

Bibliografie p. 272-277

ISBN 0-14-016817-6

321.013(71)                                           323.17(71)

94(71)                                                    082.1 Penguin Books ; Non-fiction

1. ISTORIA CANADEI                      2. POLITICĂ INTERNĂ(Canada)

3. MIŞCĂRI POLITICE                      4. REORGANIZARE

32/R51

 

74. TISMĂNEANU, VLADIMIR. Condamnaţi la fericire: experimentul comunist în România Condamnaţi la fericire: experimentul comunist în România / Vladimir Tismăneanu. -   Sibiu : Grupul de edituri al Fundaţiei EXO, 1991. - Braşov  Braşov :

51 p.

321.64(498)

1. ROMÂNIA(comunism)

2. PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

32/T64

75. ZAKARIA, FAREED. Lumea postamericană / Fareed Zakaria ; Traducere de Crisia Miroiu. -   [Iaşi] : Polirom, 2009

256 p. - (Economie şi societate).

Note p. 225231

Index p. 235-254

ISBN 978-973-46-1521-6

327                                         339.9                                 082.1 Economie şi societate

1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

2. ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ

III 30015 ; 32/Z21

33  Economie. Ştiinţe economice

 

76. ALLEN, ROBERT G.. Creating Wealth / Robert G. Allen. - Revised and Updated. -   New York : Simon & Schuster [A Fireside Book], [1986]

304 p. : fig., tab.

Index p. 298-304

ISBN 0-671-62100-9

330.322                                                                 330.59

1. DINAMICĂ ECONOMICĂ                          2. STRATEGII FINANCIARE

33/A42

 

77. WILLIAMSON, FELTON. 21st Century Common Sense / by Felton Williamson, Jr.. -   [Bloomington] : AuthorHouse, [2009]

IV, 245 p.

ISBN 978-1-4490-3280-7

338.22                                    330.342                                  330.111

1. SISTEME ECONOMICE

2. TEORII ECONOMICE

3. CRIZĂ ECONOMICĂ

4. POLITICĂ ECONOMICĂ

III 30023 ; 33/W69

 

 

 

336   Finanţe. Bănci

 

78. EGRY GÁBOR. Nemzeti védgát vagy szolid haszonszerzés? : Az erdélyi szászok pénzintézeti rendszere és szerepe a nemzeti mozgalomban : (1835-1914) / Egry Gábor. -   Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2009

400 p. : tab. - (Múltunk könyvek).

Anexe p. 345-360

Bibliografie p. 361-375

Index p. 376-388

ISBN 978-973-8468-83-2

323.15(=112.2 saşi)(498.4)"1835/1914"

336.7(=112.2 saşi)(498.4)"1835/1914)

338(=112.2saşi)(498.4)(091)

082.1 Múltunk könyvek

1. BĂNCI(Transilvania)                                                    2. ECONOMIE(istorie)

3. TRANSILVANIA(saşi)

II 89816 ; 336/E27

34   Drept

 

79. Codul civil şi legile conexe : cu modificările aduse până la data de 15 aprilie 2008 Sevastian Cercel. - Ediţie îngrijită şi adnotată de conf. univ. dr.. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

727 p.

ISBN 978-973-115-336-0

347(498)(094.8)

1. CODUL CIVIL(România)

34/C60

 

80. Ghidul Parlamentului European / Autori : Natalia Cugleşan, Mihaela Herbel, Iakob Attila,... ; Volum coordonat de Adrian Ivan. -   Cluj-Napoca : CA Publishing, 2009

208 p. : sch., tab., - (Guvernanţă Europeană).

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 978-973-88878-0-0

 

341.217(4)UE                                                       328/329(4)UE

061.1 UE                                                               082.1 Guvernanţă Europeană

1. UNIUNEA EUROPEANĂ(politică)

2. UNIUNEA EUROPEANĂ(legislaţie)

II 89786 ; 34/G49

 

81. [HIV/SIDA între justiţie şi normalitate] / Autori Manuela Iftimoaiei, Mirela Ivan, Carmen Speranţa Ciulea... ; Coordonator publicaţie Angela Achiţei. -  : s.l., s.n.

36 p. : fig.

Această publicaţie a fost realizată de Fundaţia Alături de Voi România în parteneriat cu Instituţia Prefectului Judeţelor Iaşi, Constanţa şi Mureş, în cadrul proiectului "Servicii de Informare, Consultanţă şi Asistenţă Juridică pentru persoanele infectate şi afectate HIV/SIDA" - ICAJ, finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE

Publicaţia nu conţine CD-ul menţionat

342.72/.73:616.98 SIDA                                                      364.052

616.98 SIDA:342.72/.73

1. BOLI TRANSMISIBILE

2. ASISTENŢĂ SOCIALĂ(persoane defavorizate)

3. DREPTURILE OMULUI

4. DISCRIMINARE

IV 6792 ; 34/H66

 

82. IVAN, ADRIAN LIVIU. Sub zodia "Statelor Unite ale Europei" : De la ideea europeană la Comunităţile Economice Europene De la ideea europeană la Comunităţile Economice Europene / Adrian Liviu Ivan. -   Cluj-Napoca : CA Publishing, 2009

407 p. - (Guvernanţă Europeană).

Bibliografie p. 357-395

Index p. 396-404

ISBN 978-973-88878-1-7

341.217(4)UE                                                                       061.1 UE

082.1 Guvernanţă Europeană

1. UNIUNEA EUROPEANĂ(politică economică)

II 89783 ; 34/I-95

 

 

 

83. SIDJANSKI, DUSAN. Viitorul federalist al Europei : Comunitatea Europeană de la origini la Tratatul de la Lisabona / Dusan Sidjanski ; Traducere de Raluca Brad şi Daniela Răpan. -   [Iaşi] : Polirom, 2010

385 p. : sch. - (Collegium ; Politici publice şi integrare europeană).

ISBN 978-973-46-1307-6

061.1 UE(09)                                                        341.24(4)

341.217(4)                                                             082.1 Collegium

1. UNIUNEA EUROPEANĂ(istoric)

2. TRATATE INTERNAŢIONALE

III 30019 ; 34/S53

 

84. STĂNESCU, MIRCEA. Reeducarea în România comunistă : (1945 - 1952) / Mircea Stănescu ; Cuvânt înainte de Constantin Ticu Dumitrescu. -   [Iaşi] : Polirom, 2010

3 vol. - (Document).

ISBN 978-973-46-1626-8

Vol.1 : Aiud, Suceava, Piteşti, Braşov - 295 p. il. - Anexe p. 273-284. - Index p. 285-292. - Note de subsol. - ISBN 978-973-46-1627-5

343.819.7(498)"1945/1952"                 082.1 Document

376.58(498)"1945/1952"

1. DEŢINUŢI POLITICI                                     2. REGIM PENITENCIAR

III 30013 ; 34/S77

 

85. STEINER, JOHANN. Mormintele tac : Relatări de la cea mai sângerosă graniţă a Europei / Johann Steiner, Doina Magheţi ; Cuvânt înainte de Bogdan Murgescu. -   [Iaşi] : Polirom, 2009

264 p. : h.

Lucrare publicată sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

ISBN 978-973-46-1570-4

343.343.6                                                                              343.343.6(0:82-94)

1. COMUNISM(crimele de la graniţă)

III 30014 ; 34/S83

 

 

 

355/359  Artă militară. Forţe militare

 

86. STAN, CONSTANTIN I.. Generalul Henri M. Berthelot şi românii / Constantin I. Stan. -   [Bucureşti] : Paideia, [2008]

344 p. - (Studii şi eseuri - istorie ; 68 ; Serie nouă).

Note la sfârşit de capitol

ISBN 978-973-596-493-1

94(498) Berthelot, Henri M.

355.333 Berthelot, Henri M.(0:82-94)

082.1 Studii şi eseuri - istorie

1. ISTORIA ROMÂNIEI(primul război mondial)

2. PRIMUL RĂZBOI MONDIAL(România)

II 89797 ; 355/B49S

36  Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

 

87. Clubul tinerilor - de la vis la realitate : Ghid practic adresat specialiştilor din cadrul organizaţiilor neguvernamentale sau guvernamentale care oferă servicii adresate tinerilor / [Autori Irina Balint, Carmen Ciulea, Mirela Filipoaia...] ; [Simona Butu-coordonator]. -   Bucureşti : MarLink, 2007

80 p. : il. color

Lucrare tipărită cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF în România şi al Fundaţiei "Alături de Voi" România

Cuvânt înainte p. 5-6

ISBN 978-973-8411-74-6

364.44:061.213(036)                                                            061.213:364.44(036)

061.235:616.98(036)

1. ORGANIZAŢII DE TINERET(Clubul Tinerilor)

2. ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE

3. FUNDAŢIA "ALĂTURI DE VOI"(România)

4. SERVICII SOCIALE(pt. tineri)

5. ASISTENŢĂ SOCIALĂ(România)

II 89770 ; 36/C57

 

 

88. COJOCARU, ŞTEFAN. Evaluarea programelor de asistenţă socială : Ştefan Cojocaru. -   [Iaşi] : Polirom, 2010

264 p. : tab., fig. - (Collegium ; Asistenţă socială).

Bibliografie p. 229-249

Index p. 251-262

ISBN 978-973-46-1485-1

657.92:364                                                            364:657.92

657.372.2                                                              082.1 Collegium

1. PROGRAME DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ(evaluare)

III 30012 ; 36/C61

 

89. DAVEY, CHARLES. The complete guide to buying property in France / Charles Davey. - 2nd Edition. -   London and Sterling : Kogan Page, [2004]

XVI, 286 p. : fig. - (¤The ¤Complete Guide to...).

Prefaţă p. XIII-XIV

Index p. 277-283

ISBN 0-7494-4261-1

304.3(44)(036)                                                      365(44)(036)

347.451/.453.3(44)(036)                                       082.1 The Complete Guide to...

1. LOCUINŢE                                                      2. CONTRACTE CIVILE

3. FRANŢA(locuinţe)

4. ACHIZIŢIONAREA UNEI LOCUINŢE

36/D22

 

90. Ghid de asistenţă socială a persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA / Mirela Ivan, Steliana Marjan, Alina Pădureţ... ; Manuela Iftimoaiei (coordonator). -   Iaşi : [Golia], 2004

106 p. : fig.

Lucrare editată sub egida Fundaţiei "Alături de Voi" România

Prefaţă p. 5

Bibliografie selectivă p. 106

ISBN 973-86956-1-9

616.98:364.44(498)(036)                                      364.44:616.98(498)(036)

364.26(498)(036)

1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ(persoane defavorizate)

IV 6793 ; 36/G49

 

91. HRIŢCU, MĂDĂLINA. Clubul tinerilor : Model de integrare socială a tinerilor cu dizabilităţi şi/sau dezavantajaţi social / Autori Mădălina Hriţcu, Ramona Chiriac ; Coordonatori Manuela Iftimoaei, Mihaela Munteanu. -   Iaşi : s.n., 2009

76 p. : il. color

Pe copertă Invitaţie la club

Această publicaţie a fost realizată de Fundaţia "Alături de Voi" România în cadrul proiectului "Incluziune socială fără frontiere" derulat în parteneriat cu Fundaţia "Ecoul Cernobîlului" Chişinău, Republica Moldova, finanţat de Uniunea Europeană prin programul de Vecinătate România-Republica Moldova 2004-2006

Cuvânt înainte p. 5

Anexe p. 64-76

ISBN 978-606-520-648-9

364.44:061.213                                      061.213:364.44                                      364.26

1. ORGANIZAŢII DE TINERET(Clubul Tinerilor)

2. ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE

3. FUNDAŢIA "ALĂTURI DE VOI"(România)

4. FUNDAŢIA "ECOUL CERNOBÎLULUI"(Republica Moldova)

5. ASISTENŢĂ SOCIALĂ(persoane defavorizate)

6. INTEGRARE SOCIALĂ(persoane cu dizabilbităţi fizice)

I 19265 ; 36/H89

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

92. Aplicaţii ale metodei proiectelor : Ghid pentru educatoare / Melania Ciobotaru, Ştefania Antonovici, Mariana Popescu.... - [Ediţie revizuită]. -   Bucureşti : CD Press, [2008]

72 p. : il. color, fig.

Bibliografie p. 67

Anexe p. 68-72

ISBN 978-973-1760-77-3

373.24:65.012.2(036)                                                           65.012.2:373.24(036)

371.3(036)

1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR(metodică)

2. EDUCAŢIA COPILULUI

37/A65

 

 

93. BRADEA, LIVIA OTILIA. Integrarea limbilor străine în educaţie şi instrucţie : Engleza pentru economişti - o abordare didactico-ligvistică : Rezultatele unei cercetări concrete / Livia Otilia Bradea. -   Cluj Napoca : Napoca Star, 2000

134 p. : tab.

Bibliografie p. 131-134

ISBN 973-8169-24-0

37.026:811.111                                                     811.111:37.026

33-051:811.111                                                     811.111:33-051

1. DIDACTICĂ(limba engleză, pentru economişti)

II 89766 ; 37/B75

 

94. CATALANO, HORAŢIU C.. Dificultăţile de învăţare transversale: Program de intervenţie educaţională pentru elevii cu părinţi emigranţi / Horaţiu C. Catalano. -   Piteşti : Paralela 45, [2009]

247 p. : fig. - (Universitaria).

ISBN 978-973-47-0663-1

37.015.3                                                                159.922.7

082.1 Universitaria

1. PSIHOLOGIE PEDAGOGICĂ                       2. PSIHOLOGIA COPILULUI

III 30048 ; 37/C29

 

95. EGAN, KIERAN. Predarea ABC-ului învăţării : Implicarea imaginaţiei micilor cititori şi scriitori / Kieran Egan ; [Traducător Polixenia Olar]. -   Bucureşti : CD Press, 2007

140 p. : fig.

Prefaţă p. 7-11

Notă despre autor p. 12

Referinţe p. 137

Index p. 138-140

ISBN 978-973-7989-94-9

371.3                                                                     37.037

1. METODE DE PREDARE

2. EDUCAŢIA COPILULUI(sisteme)

3. ÎNVĂŢĂMÂNT(metode de predare)

4. DEZVOLTAREA MENTALĂ A COPILULUI

III 30031 ; 37/E24

96. HÉRIL, ALAIN. Spectacole de teatru pentru grădiniţă : 3/6 ani / Alain Héril, Dominique Mégrier ; Traducere de Mihaela Preda. -   Bucureşti : CD Press, 2009

128 p. : il. - (Comunicare prin teatru).

Cuvânt înainte p. 4-5

Anexă(bibliografie şi index de exerciţii)p. 127

ISBN 978-606-528-017-5

371.383                                                                                 373.24

082.1 Comunicare prin teatru

1. EDUCAŢIA COPILULUI

2. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR(metodică)

37/H52

 

97. KIYOSAKI, ROBERT T.. Copil bogat, copil isteţ : Startul financiar în viaţă / Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; Traducere din limba engleză de Elena Neculcea. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2002

312 p. - (Seria Tată bogat).

ISBN 973-8356-39-3

159.923.2                                                              174.4

37.018.1                                                                082.1 Seria Tată bogat

1. PSIHOLOGIA SUCCESULUI

2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

3. EDUCAŢIA COPILULUI                              4. EDUCAŢIE FINANCIARĂ

5. MORALA FAMILIEI                                    6. EDUCAŢIA ÎN FAMILIE

37/K50

 

98. MARGA, ANDREI. Educaţia în tranziţie / Andrei Marga. -   Cluj-Napoca : Editura Dacia, 1999

126 p. - (Politica).

ISBN 973-35-0891-8

37(498)                                                                  082.1 Politica

1. ÎNVĂŢĂMÂNT ROMÂNESC                     2. LEGEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

II 89814 ; 37/M36

 

99. MUSTEAŢĂ, SERGIU. Cum să elaborăm şi analizăm manualele şcolare / Sergiu Musteaţă. -   Chişinău : Cartdidact, 2006

147 p.

Bibliografie p. 102-141

Indice de autori p. 142-147

ISBN 978-9975-940-98-8

371.671

1. ÎNVĂŢĂMÂNT(materiale didactice)

II 89834 ; 37/M98

 

100. Predarea istoriei : Îndrumar metodic pentru profesori / coordonatorul volumului Sergiu Musteaţă. -   Chişinău : Pontos, 2010

407 p. : fig.

ISBN 978-9975-51-089-9

371.3:930.1                                                           930.1:371.3

1. METODICĂ(predarea istoriei)

IV 6805 ; 37/P90

 

101. ROCK, LOIS. Jézus világa / Lois Rock ; Fordította : Boros Attila. - 2. kiadás. -   Budapest : Harmat, 2008

64 p. : il. color, fig.

Index p. 64

ISBN 978-963-9148-12-3

232(02.053.2)                                                        689(02.053.2)

379.826(02.053.2)

1. IISUS HRISTOS(viaţa)

2. LUCRU MANUAL

37/R63

 

102. Rolul şcolii în prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV şi în integrarea şcolară a tinerilor care trăiesc cu HIV/SIDA : Ghid practic pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar / [Coordonatori lucrare Florentina Ignat, Paula Bulancea]. -   Bucureşti : MarLink, 2006

61 p. : tab.

Lucrare tipărită cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF în România, a Fundaţiei "Alături de Voi" România şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării

Acest ghid este complementar pachetului curricular al Programului "Educaţia pentru Sănătate în Şcoala Românească" al Ministerului Educaţiei şi Cercetării

Glosar de termeni p. 57-58

ISBN 973-8411-57-2. - ISBN 978-973-8411-57-9

616.98:578.828 HIV(036)                                                    373.5(498)(036)

37.035.1/.2(498)(036)

1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR                     2. BOLI TRANSMISIBILE

3. EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE                         4. EDUCAŢIE SOCIALĂ

II 89769 ; 37/R68

 

103. SAUSSARD, BRIGITTE. Scenete şi jocuri de mimă : 3/8 ani / Brigitte Saussard ; Traducere de Aura Gîgă. -   Bucureşti : CD Press, 2009

144 p. : il. - (Comunicare prin teatru).

Notă biografică p. 7

ISBN 978-606-528-018-2

371.383                                                                                 373.24/.32

082.1 Comunicare prin teatru

1. EDUCAŢIA COPILULUI

2. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR(metodică)

3. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR(metodică)

37/S27

 

104. SCHINDLER, CLAUDE E., JR.. Instruire şi Educare pentru Eternitate : [Pledoarie pentru şcolile creştine] / Claude E. Schindler, Jr. & Pacheco Pyle ; [Traducător Cornelia Stoica]. -   [Oradea] : [Cartea creştină], s.a.

112 p. : il.

Note p. 106-109

Carte publicată de Association of Christian Schools International, California

373.5:23/28(73)

23/28(73):373.5

1. ŞCOLI CONFESIONALE                                           2. EDUCAŢIE CREŞTINĂ

II 89722 ; 37/S33

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

105. DEMETER JÓZSEF. Magyardellői napdalok : Lírai szociográfia / Demeter József. -   Budapest : Hungarovox Kiadó, 2006

143 p.

ISBN 963-7504-20-6

398.8(=511.141)(498.4)                                                       821.511.141-14

1. FOLCLOR MAGHIAR(România)

2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(folclor)

39/D29

 

106. Maszk, átváltozás, beavatás : Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben / Szerkesztette Pócs Éva. -   Budapest : Balassi, [2007]

614 p. : il., tab., [32] p. il parţial color - (Tanulmányok a transzcendensről ; 5).

Note şi bibliografie la sfârşit de capitol

ISBN 978-963-506-702-2

391.8(=511.141)                                                   392.12(=511.141)

393(=511.141)                                                      133.3

082.1 Tanulmányok a transzcendensről

1. OBICEIURI POPULARE(Transilvania)

III 30041 ; 39/M45

 

107. MÓSER ZOLTÁN. Névviseletek / Móser Zoltán. -   Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2008

vol.

Vol.4 : Július-Augusztus : Szent Jakab hava, Kisasszony - 202 p. n.muz. - Note de subsol. - Bibliografie p. 183-186. - ISBN 978-973-8468-87-0

Vol.5 : Szeptember-Október : Szent Mihály hava, Mindszent hava - 176 p. n.muz. - Note de subsol. - Bibliografie p. 166-170

ISBN 978-973-8468-85-6

Vol.6 : November-December : Szent András hava, Karácsony hava - 304 p. n.muz. - Note de subsol. - Bibliografie p. 293-298

ISBN 978-973-8468-81-8

392.91(=511.141)                                  398.3(=511.141)

398.8(=511.141)

1. NUME(persoane)

2. ETNOGRAFIE(prenume)

3. FOLCLOR MAGHIAR

4. ETNOGRAFIE MAGHIARĂ

5. OBICEIURI POPULARE(maghiari)

III 30043(v. 4) ; III 30044(v. 5) ; III 30045(v. 6) ; 39/M91

 

 

108. OLTEANU, ANTOANETA. Reprezentări ale spaţiului în credinţele populare româneşti / Antoaneta Olteanu. -   [Bucureşti] : Paideia, [2009]

348 p. : il.

Bibliografie p. 339-342

ISBN 978-973-596-529-7

398.3(498)

1. CREDINŢE POPULARE                          2. OBICEIURI POPULARE

3. TRADIŢII POPULARE ROMÂNEŞTI

IV 6800 ; 39/O-50

 

109. Patrimoniul cultural imaterial din România = Patrimoine culturel immatériel de Roumainie. -   Bucureşti : CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, 2009

vol.

Lucrare apărută sub egida Ministerului Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

Repertoriu I = Répertoire. I - 303 p. il. - Note de subsol

ISBN 978-973-7930-23-1

008(498)                                                                39(498)

1. PATRIMONIU CULTURAL

2. CULTURĂ ROMÂNĂ                                                  3. ETNOGRAFIE

III 30051 ; 39/P44

 

110. QUESTIN, MARC-LOUIS. Magia ţiganilor : Tradiţii, practici, leacuri ancestrale / Marc-Louis Questin ; Traducere din limba franceză de Doina Doru. -   Piteşti : Paralela 45, [2009]

173 p. - (Practic).

ISBN 978-973-47-0542-9

133.4                                                                     398.47(=214.58)

291.33                                                                   082.1 Practic

1. ISTORIA ŢIGANILOR

II 89829 ; 39/Q50

 

 

 

 

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

50 Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

 

111. OPRIŞ, TUDOR. Contribuţii româneşti la ştiinţa mondială : compendiu : personalităţi de seamă, realizări originale, şcoli / Tudor Opriş. -   Bucureşti : CD Press, 2010

174 p. : il.

Bibliografie selectivă p. 165

Index p. 167-172

ISBN 978-606-528-045-8

51/.59(498)(075)

61(498)(075)

501:929(498)(075)

929(498):501(075)

50-051(498)(075)

1. ŞTIINŢĂ(România)

2. ŞTIINŢE EXACTE

3. OAMENI DE ŞTIINTĂ

4. PERSONALITĂŢI(ştiinţă)(România)

5. ROMÂNIA(personalităţi)

6. ROMÂNIA(ştiinţă)

7. BIOGRAFII COLECTIVE(oameni de ştiinţă)

III 30032 ; 50/O-66

 

112. SINKÓ ANDREA. Szórakoztató kísérletek tűzzel, földdel, levegővel, vízzel / [Sinkó Andrea] ; Illusztráció : Őszi Zoltán. -   Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., s.a.

64 p. : il. color

ISBN 978-963-5965-58-8

504(076.5)

1. EXPERIMENTE ŞTIINŢIFICE

2. NATURĂ

3. STUDIUL NATURII

4. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

50/S59

 

51  Matematică

 

113. BRÂNZEI, DAN. Aritmetică. Algebră. Geometrie. : Clasa a VI-A : Anul şcolar 2005-2006 / Dan Brânzei, Dan Zaharia, Maria Zaharia. - Ediţia a 10-a. -   [Piteşti] : [Paralela 45], [2005]

vol. - (Mate 2000+5/6).

ISBN 973-697-451-0

Vol.1 = Partea I - 240 p. il., tab., fig. - ISBN 973-697-451-0

510/514(079.1)                                                                     373.4(079.1)

082.1 Mate 2000+5/6

1. MATEMATICĂ(culegere de probleme)

51/B78

53  Fizică

 

114. LUCA, RODICA. Fizică BAC 2010 : Listă de termeni. Teste - grilă. Probleme / Luca Rodica, Rodica Perjoiu. -   [Iaşi] : Polirom, 2010

271 p. : fig. - (BAC).

Bibliografie p. 269

ISBN 978-973-46-1620-6

53(076.1)                                                                              082.1 BAC

III 30021 ; 53/L83

54  Chimie. Cristalografie. Mineralogie

 

115. BALÁZS KATALIN, J.. Az alkimisták titka : Kalandos játék, avagy kreatív kalandozás a kémia birodalmában / J. Balázs Katalin ; [Megyeri Katalin illusztrálta]. -   Budapest : Móra Könyvkiadó, [2008]

64 p. : il. parţial color

Bibliografie p. 62

ISBN 978-963-11-8499-0

54(02.053.2)

54/B19

55 Geologie şi ştiinţe înrudite

 

116. GÂŞTESCU, PETRE. Fluviile Terrei / Petre Gâştescu. -   Bucureşti : CD Press, 2010

360 p.+[8] p. il. color : tab. - (Geografica ; 4).

Prefaţă p. 5-6

Bibliografie p. 360

ISBN 978-606-528-039-7

556.1(100)                                                             556.53/.54(100)

913(100)(282)                                                       082.1 Geografica

1. GEOGRAFIE FIZICĂ(râuri)

III 30036 ; 55/G23

 

117. GÂŞTESCU, PETRE. Lacurile Terrei / Petre Gâştescu. -   Bucureşti : CD Press, 2008

264 p. : il. color, fig., tab., h. - (Geografica ; 1).

Prefaţă p. 3-4

Index de nume p. 249-253

Bibliografie p. 254-256

Lucrarea cuprinde şi un mic dicţionar enciclopedic al lacurilor Terrei

ISBN 978-973-1760-62-9

913(100)(285.2)                                                    556.11(100)

556.55(100)                                                           082.1 Geografica

1. GEOGRAFIE FIZICĂ(lacuri)

III 30035 ; 55/G23

 

118. MORRIS, NEIL. Earthquakes / By Neil Morris. -   s.l. : [Ticktock Publishing LTD UK], [1999]

33 p. : il. color - (Natural Disasters).

Index p. 33

ISBN 1-86007-120-1

551.242                                                                 502.58

502.58:550.348.436                                              550.348.436:502.58

082.1 Natural Disasters

1. CUTREMURE

2. CATASTROFE NATURALE

3. MIŞCĂRI TECTONICE

III 30001 ; 55/M90

 

57 Biologie

 

119. BUICAN, DENIS. Odiseea Biosferei : evoluţia evoluţionismului : Lamarck-Darwin-Buican / Denis Buican. -   Bucureşti : CD Press, 2009

184 p.

Numele complet al autorului este Dumitru Buican-Peligrad Numele complet al autorului este Dumitru Buican-Peligrad

Prefaţă p. 7-8

Index p. 175-179

ISBN 978-606-528-015-1

575.8                                      113                                         141.155

1. BIOLOGIE(evoluţia speciilor)                       2. BIOLOGIE(originea speciilor)

3. TEORII ŞTIINŢIFICE                                     4. FILOZOFIA NATURII

II 89795 ; 57/B90

 

120. PIAGET, JEAN. Biologie şi cunoaştere : Eseu asupra relaţiilor dintre reglările organice şi procesele cognitive / Jean Piaget ; traducere de Liviu Damian şi Octavian Madan. -   Cluj : Dacia, 1971

390 p.

57

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

121. BALCH, PHYLLIS A.. Nutriţie şi biotratamente : Ghid complet pentru vindecarea fără medicamente, prin vitamine, minerale, plante şi suplimente nutritive / Phyllis A. Balch ; [Traducere din limba engleză Aurelia Ulici]. -   Bucureşti : Litera, 2009

4 vol.

ISBN 978-973-675-699-3

Vol. 1 - 430 p. tab. - Prefaţă p. 9-10. - ISBN 978-973-675-691-7

Vol. 2 - 544 p. tab. - ISBN 978-973-675-692-4

Vol. 3 - 462 p. tab. - ISBN 978-973-675-693-1

Vol. 4 - 432 p. tab. - Glosar p. 381-407. - Bibliografie p. 409-415. - Indice tematic p. 417-427. - ISBN 978-973-675-694-8

612.39(036)                                                           613.2(036)

615.8(036)                                                             577.1(036)

1. MEDICINĂ NATURISTĂ

2. SUPLIMENTE NUTRITIVE

3. TERAPIE NATURISTĂ

II 89793(1-4) ; 61/B20

 

122. BARNARD, CHRISTIAAN. Ghidul inimii sănătoase / Christiaan Barnard ; Traducere din limba engleză de Otilia Tudor. -   Piteşti : Paralela 45, 2009

308 p. - (Practic).

ISBN 978-973-47-0604-4

616.12                                                                   082.1 Practic

1. INIMĂ(PATOLOGIE)

 

123. CZEIZEL ENDRE. Születésünk titkai / Dr. Czeizel Endre. - 4. korszerűsített kiadás. -   [Budapest] : Partvonal Könyvkiadó, [2008]

280 p. : il. parţial color, graf., tab.

ISBN 978-963-9910-10-2

612.64                                                                   618.3

314.336

1. PATOLOGIA NAŞTERII                              2. PLANIFICARE FAMILALĂ

III 30039 ; 61/C99

 

124. Ghid de bune practici privind relatarea despre HIV/SIDA. -   Bucureşti : MarLink, 2003

64 p. : tab.

Lucrare tipărită cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF în România şi cu suport financiar CIDA

Cuvânt înainte p. 4

ISBN 973-8411-12-2

616.98:578.828 HIV(036)                                     811.135.1'276.6:070(036)

811.135.1'373.46:616.98 SIDA(036)

1. BOLI TRANSMISIBILE

2. LIMBAJ MEDICAL

3. GHID TEMATIC

II 89771 ; 61/G49

125. Ghidul terapiilor complementare / Editor consultant dr.C. Norman Shealy. -   Bucureşti : Litera Internaţional, 2009

208 p. : il.

Glosar p. 190-193

Bibliografie p. 194-195

Index p. 204-207

ISBN 978-973-675-560-6

615.8(036)

1. TERAPII COMPLEMENTARE

II 89788 ; 61/G49

 

126. HANNA, THOMAS. Izomkontroll. Szomatika : Hogyan ébresszük rá agyunkat újra a mozgás, a hajlékonyság és az egészség fölötti irányításra? / Thomas Hanna ; Fordította : Domján Ferenc. - 2., javított kiadás. -   Budapest : Agykontroll Kft., [1994]

189 p. : fig.

Bibliografie p. 187-189

Titlul original : Somatics

ISBN 963-7959-18-1

613.71                                                                   615.825

1. SĂNĂTATE PERSONALĂ                          2. GIMNASTICĂ MEDICALĂ

61/H23

 

127. JAKABOVITS ZSUZSANNA. Gyerekünk gerincferdülése / Jakabovits Zsuzsanna. -   s.l. : s.n., [2007]

96 p. : il. parţial color

Bibliografie p. 62

ISBN 978-963-06-4107-4

615.825                                                                 616.711:615.825

615.825:616.711

1. GIMNASTICĂ MEDICALĂ                        2. TERAPIE PRIN MIŞCARE

II 89815 ; 61/J21

 

128. LEONARD, ROSEMARY. Cele şapte vârste ale femeii / Rosemary Leonard ; [Traducere din limba engleză Angela Bednarovschi, Adriana Rădulescu]. -   Bucureşti : Litera, 2009

384 p.

Index p. 353-375

ISBN 978-973-675-594-1

613.99                                    613.888                                  613.2

1. SĂNĂTATE ŞI IGIENĂ PERSONALĂ

II 89790 ; 61/L46

 

129. MATTERN, ATHENA. Alimentaţia înţeleaptă : 60 de reţete sănătoase şi gustoase, fără gluten / Athena Mattern ; traducere de Natima Mîndrilă. -   Piteşti : Paralela 45, 2009

188 p. - (Practic).

ISBN 978-973-47-0608-2

613.2                                                                                     082.1 Practic

1. ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ

II 89824 ; 61/M48

 

130. MONTIGNAC, MICHEL. Indicele glicemic : Concept-cheie în dieta Montignac / Michel Montignac ; [Traducere din limba franceză Angela Bednarovschi]. -   Bucureşti : Litera Internaţional, 2009

120 p. : il., fig., tab.

Tabelul indicilor glicemici p. 90-118

ISBN 978-973-675-636-8

612.396                                                                                 613.2

547.455.623                                                                          577.124

1. ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ                                  2. METABOLISM

II 89789 ; 61/M88

 

131. MOORE, KEITH L.. Essential Clinical Anatomy / Keit L. Moore, Anne M. R. Agur ; In collaboration with Arthur F. Dalley. - 3th Edition. -   Baltimore : Lippincott Williams & Wilkins, 2007

XX , 692 p. : il. color - (The Point).

ISBN 978-0-7817-6274-8. - ISBN 0-7817-6274-X

611.01(084.8)                                                                       082.1 The Point

1. ANATOMIE UMANĂ (album)

IV 6790 ; 61/M88

 

 

 

 

132. O'BRIEN, MAJA. Terapia integrativă : Ghid practic / Maja O'Brien, Gaie Houston ; Tradecere de Miruna Andriescu. - [Ediţia a 2-a]. -   [Bucureşti] : Polirom, 2009

344 p. - (Psihologie clinică şi psihoterapie [Ed. Polirom]).

Anexe p. 275-309

Bibliografie p. 311-324

Index p. 325-342

ISBN 978-973-46-1577-3

615.851(036)                                                                        616.89(036)

082.1 Psihologie clinică şi psihoterapie

1. PSIHOPATOLOGIE                                                       2. TERAPEUTICĂ

II 89750 ; 61/O-16

 

133. PADOS GYULA. Elhízás - fogyókúra : [Ajánlások fogyókúrázóknak, kezelőorvosaiknak, diétetikusoknak] / Dr. Pados Gyula. -   Budapest : Medintel, 1995

231 p. : tab., diagr.

Bibliografie p. 177-179

Anexe p. 181-231

ISBN 963-8433-09-4

613.24/.25                                                                         616.39

1. OBEZITATE(prevenire)                            2. OBEZITATE(tratament)

3. BOLI DE NUTRIŢIE ŞI METABOLISM

61/P12

 

134. PĂUNESCU-PODEANU, A.. Urgenţele medicale : Diagnostic-tratament / A. Păunescu-Podeanu. -   Bucureşti : Editura Medicală, 1966

610 p.

616-083.98

1. URGENŢE(medicină)

61/P45

 

135. SAMU, VALERIU L.. Normal, paranormal şi viaţa de fiecare zi : Ştiinţa de a trăi mai mult şi mai bine (Sfaturi practice). Mic tratat al sănătăţii şi succesului în viaţă. Noi şi subconştientul nostru / dr. Valeriu L. Samu. -   Bucureşti : Forum, 1996

188 p.

ISBN 973-9065-90-7

17.024.4                                                                159.923.2

613                                                                        616

1. SĂNĂTATE PERSONALĂ                          2. IGIENĂ INDIVIDUALĂ

61/S18

 

136. SCHULTZ, JAMES H.. Soluţii sexuale : Ghid pentru bărbaţii care iubesc femeile şi pentru femeile care iubesc bărbaţii / dr. James H. Schultz ; Traducere de Virginia Ionescu. -   Bucureşti : Editura Bogdana, 2001

112 p.

ISBN 973-9127-79-5

613.88

1. VIAŢĂ SEXUALĂ                                        2. PSIHOLOGIA SEXELOR

61/S35

 

137. TITIRCĂ, LUCREŢIA. Dicţionar de termeni pentru asistenţii medicali / Lucreţia Titircă. -   Bucureşti : Viaţa Medicală Românească, [2001]

616 p.

ISBN 973-9320-82-1

81'374.2:61=135.1                                 61(038)

1. DICŢIONAR MEDICAL

L-61/T65

 

138. WINSTON, DAVID. Miraculoasele plante antistres : Tratamente şi utilizări practice pentru vigoare, vitalitate şi calmarea stresului / David Winston, Steve Maimes ; Traducere din limba engleză de Radu-Claudiu Canahai. -   Piteşti : Paralela 45, [2009]

395 p. : fig. - (Practic).

Titl. orig. : Adaptogens. Herbs for Strength, Stamina, and Stress Relief

ISBN 978-973-47-0546-7

615.322                                                                 633.88:615.2

615.2:633.88                                                         082.1 Practic

1. PLANTE MEDICINALE

II 89822 ; 61/W73

 

 

139. YOUNG, ROBERT O.. Dieta Young pentru bolnavii de diabet / dr. Robert O. Young, Shelley Redford Young ; Traducere din limba engleză de Ştefan Constantinescu şi Carmen Chirculescu. -   Piteşti : Paralela 45, 2009

319 p.

ISBN 978-973-47-0543-6

613.2                                                                     613.24:616.379-008.64

1. DIETOTERAPIE

II 89826 ; 61/Y70

621  Construcţia de maşini

 

140. Electronică : Tehnologii şi măsurări / Dragoş Cosma, Florin Mareş, Doina Dick.... -   Bucureşti : CD Press, 2008

312 p. : fig., il.

Lucrarea este pentru licee şi şcoli de arte şi meserii (pe copertă)

Prefaţă p. 3

Bibliografie p. 310-311

Glosar p. 312

ISBN 978-973-1760-57-5

621.38(075)

IV 6799 ; 621.38/.39/E35

629  Tehnica mijloacelor d transport

 

141. HOLMSTROM, DARWIN. Ghidul motociclistului : Totul despre motociclete / Darwin Holmstrom, Charles Everitt ; traducere de Ştefan Şovărel. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

300 p. : il. - (Practic).

Titl. orig. : The Complete Idiot's Guide to Motorcycles

ISBN 978-973-47-0054-7

629.326                                  629.371.1                               082.1 Practic

1. MOTOCICLETE

II 89828 ; 629.3/H75

 

 

63 Agricultură. Silvicultură

 

142. MOLNÁR TAMÁS. Akvarisztika : [Édesvízi halak a lakásban] / Dr. Molnár Tamás. -   [Debrecen] : Aquila Könyvkiadó, 2007

120 p. : il. color - (Édesvíz, termeszet, harmónia).

ISBN 978-963-679-636-5

597.2/.5                                                                 639.34(036)

082.1 Édesvíz, termeszet, harmónia

1. ACVARISTICĂ

IV 6789 ; 639.2/.6/M87

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

143. BLEY, ANNE-CATHERINE. Soupes du jour / Recettes de Anne-Catherine Bley ; Photographies de Akiko Ida. -   s.l. : Marabout Côté Cuisine, [2003]

64 p. : foto. color

ISBN 2501-04055-4

641.55(083.12)                                                      641.827

1. REŢETE CULINARE

2. PREPARAREA ALIMENTELOR

64/B57

 

144. ROSALES-BARRETTO, GLENDA. Flavors of the Philippines : A Culinary Guide to the Best of the Islands / Glenda Rosales-Barretto. -   [Manila] : Via Mare Catering Services Inc., [1997]

112 p. : il. color

Prefaţă p. 6

ISBN 971-91882-0-0

641.55(599)(083.12)

1. REŢETE CULINARE(Filipine)

64/R74

 

 

 

145. STARMER, ANNA. Ghidul culorilor : 200 de combinaţii inedite pentru casa ta / Anna Starmer. -   Bucureşti : Litera Internaţional, 2009

256 p. : il. color

Index p. 254

ISBN 978-973-675-612-2

698.1(036)                                             747:535.6(036)                                      645(036)

1. DECORAŢIUNI INTERIOARE

2. AMENAJAREA LOCUINŢEI

II 89792 ; 643/649/S79

65  Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

146. BĂCANU, BOGDAN. Management strategic în turism : Concepte şi studii de caz / Bogdan Băcanu. -   [Iaşi] : Polirom, 2009

351 p. : tab., sch. - (Collegium ; Ştiinţe Economice).

Bibliografie la sfârşit de capitol

Index p. 339-348

ISBN 978-973-46-1262-8

65.012.4:338.48                                                    338.48:65.012.4

082.1 Collegium

1. MANAGEMENT STRATEGIC(turism)

III 30017 ; 65/B12

 

147. BOURNE, MIKE. Understanding the Balanced Scorecard in a Week / Mike Bourne and Pippa Bourne. -   [London] : Hodder & Stoughton, [2005]

95 p. : il., tab., sch. - (Institute of Management).

ISBN 0-340-78004-5

65                                                                          082.1 Institute of Management

1. MANAGEMENT

II 89729 ; 65/B74

 

148. Managementul voluntarilor / Eugenia Stalinescu(realizator) ; Angela Achiţei(supervizor). -   Iaşi : Golia, 2005

82 p.

Lucrare editată sub egida Fundaţiei "Alături de Voi" România

Prefaţă p. 5

Bibliografie selectivă p. 82

ISBN 973-86956-2-7

364.084.5                                                              65.012.46-057.71:061.2

061.2:65.012.46-057.71

1. ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE(România)

2. FUNDAŢIA "ALĂTURI DE VOI"(România)

IV 6791 ; 65/M20

66/68  Industrii

 

149. COLOGNI, FRANCO. Vacheron Constantin : Manufacture Horloge`re. Gene`ve, depuis 1755 / by Franco Cologni. -   [Paris] : Assouline, [2000]

80 p. : il. parţial color - (Hallmarks of History).

929 Vecheron Constantin

681.11-187.4                                                         681.11-218

739.3                                                                     082.1 Hallmarks of History

1. CEASORNICĂRIE                                         2. MĂSURAREA TIMPULUI

3. MECANICĂ FINĂ

III 29998 ; 681/V11C

 

150. MENCINICOPSCHI, GHEORGHE. Biblia alimentară : Descrierea detaliată a tuturor aditivilor alimentari din Uniunea Europeană / Gheorghe Mencinicopschi. -   Bucureşti : Litera Internaţional, [2008]

112 p. : fig.

ISBN 978-973-675-400-5

66.022.3                                 664.8.022.3                                            661.6/.8

667.26/.28                              613.2.099

1. INDUSTRIE ALIMENTARĂ

2. CONSERVAREA ALIMENTELOR

3. PRODUSE ALIMENTARE

I 19266 ; 664/M58

 

 

 

69 Lucrări de construcţii. Materiale de construcţii

 

151. SZABÓ BÁLINT. Dicţionar ilustrat de structuri portante istorice = Illustrated Dictionary of Historic Load-bearing Structures = Történeti tartószerkezetek illusztrált szakszótára = Bildwörterbuch Historischer Tragwerke / B. Szabó ; Editing, translations = Redactare, traducere = Szerkesztés, fordítás = Verfasserinnen, Übersetzerinnen : Kirizsán Imola, Incze Éva, Mirela Kulin. -   Cluj-Napoca : Utilitas, 2004

170 p. : fig.

Bibliografie p. 168-170

Text în limbile română, engleză, maghiară, germană

ISBN 973-9377-37-8

030:624.07                                                            624.07(038)

692.4.07(038)                                                        030:692.4.07

1. CONSTRUCŢII CIVILE                  2. STRUCTURI DIN BARE

69/S99

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

7.01/.08  Teoria şi filosofia artei

 

152. DUMITRAŞCU, DUMITRU. Fascinaţia artei / D. Dumitraşcu. -   Cluj-Napoca : Editura Dacia, 1999

111 p. - (Discobolul).

ISBN 973-35-0831-4

7.011                                      7.01:111.852                                          082.1 Discobolul

1. ESTETICA ARTEI

II 89813 ; 7.01/D90

71 Sistematizare. Urbanism

 

153. GAAL GYÖRGY. Tört kövön és porladó kereszten : Pusztuló múlt és fájó jelen a Házsongárdi temetőben / Gaal György. - 3. kiadás. -   Kolozsvár : Stúdium, 2002

155 p. : [30] p. il.

Bibliografie p. 121-122

Index p. 123-139

Rezumat în limbile română şi engleză

ISBN 973-643-007-3

726.82(498.4 Cluj-Napoca)                 718(498.4 Cluj-Napoca)

929.55(498.4 Cluj-Napoca)

1. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ

2. MONUMENTE FUNERARE

71/G11

72  Arhitectură

 

154. GODEA, IOAN. Biserici de lemn din Europa / Ioan Godea. -   Bucureşti : CD Press, 2008

272 p.+[24] p. il. color : il. în parte color

Bibliografie p. 261-266

Indice general selectiv p. 267-271

ISBN 978-973-1760-91-9

726.54-035.3(4)                                                    726.2/.3-035.3(4)

1. BISERICI DIN LEMN

2. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ

IV 6798 ; 72/G64

 

155. SAS PÉTER. Kós Károly képeskönyv / Sas Péter. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2009

195 p. : il., [80] p. il. color, facsimil.

Bibliografie p. 187-194

Pagina de titlu contine Ex librisul "Varjúvár" şi semnătura lui Kós Károly

ISBN 978-973-665-276-9

929 Kós Károly                                                   72(498.4) Kós Károly

1. ARHITECTURĂ(Transilvania)                    2. ARHITECŢI

IV 6801 ; 72/K75S

 

 

 

 

 

73/76  Arte plastice

 

156. GERLINGS, CHARLOTTE. 100 híres festőművész : Kalandozás a képek világában Fra Angelicótól Andy Warholig / [Charlotte Gerlings] ; Fordította : Sándor Petra. -   [Debrecen] : Böszörményi Rehabilitációs Kft., 2006

208 p. : il. color

ISBN 963-06-0514-7

75.071.1(100)(084)                                                               929:75.071.1(100)(084)

1. PICTURĂ(album)

IV 6797 ; 75/G34

 

157. GYŐRFFY ANIKÓ, M. Ikonfestés / M. Győrffy Anikó. -   Budapest : CSER Kiadó, [2009]

96 p. : il. parţial color - (Kis műterem).

Glosar p. 93-95

Bibliografie p. 86

ISBN 978-963-278-035-1

7.04                                        75.046.3                                 082.1 Kis műterem

1. PICTURĂ RELIGIOASĂ                                              2. ICONOGRAFIE

IV 6803 ; 75/G99

 

158. HOLLINGSWORTH, MARY. Egyetemes művészettörténet : Építészet, szobrászat, festészet / Mary Hollingsworth ; [Balázs Isrván fordítása ; Giulio Carlo Argan bevezetésével]. -   [Budapest] : Napraforgó, [2008]

507 p. : il. color, h.

Glosar p. 479-487

Index p. 489-507

ISBN 978-963-445-057-3

7(100)(091)

1. ISTORIA ARTEI

IV 6804 ; 7(100)/H75

 

159. ZSOLDOS MÁRTON.. Fessünk akvarellel madarakat / Zsoldos Márton. -   [Budapest] : [CSER Kiadó], [2007]

73 p. : il. parţial color - (Kis műterem).

Glosar p. 68-71

ISBN 978-963-9759-29-9

75.023.2-0.35.676.332.2                                                       598.2:75.023.2

75.023.2:598.2                                                                      082.1 Kis műterem

1. PICTURĂ

IV 6802 ; 75/Z89

78 Muzică

 

160. BEN-TOVIM, ATARAH. The Right Instrument for your Child / Atarah Ben-Tovim and Douglas Boyd. -   London : Weindenfeld & Nicolson, [2005]

X, 163 p., [8] pl. color

ISBN 0-297-85065-2

785/789-053.2

1. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ

785/B45

 

161. BURSCH, PETER. Peter Bursch's Kindergitarrenbuch : [mit viel Spaß von Anfang an!] / Peter Bursch ; [Illustrationen Justo G. Pulido]. - Aktualisierte Auflage. -   Bonn : Voggenreiter, 2007

112 p. : il.

Cartea aceasta nu conţine CD-ul anexat

ISBN 978-3-8024-0304-0

787.61-053.2(075.4)                                                             681.817.61

1. INSTRUMENTE MUZICALE(cu coarde)

787/B95

 

162. Csak a zene / Írta : Bakó Krisztián, Bari Máriusz, Bevíz Mihály,.... -   Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009

192 p. : il. color - (Szalay Könyvek).

Cronologie p. 188-192

ISBN 978-963-251-067-5

78.036(100)(031)                                                  030:78.036(100)

082.1 Szalay Könyvek

1. ENCICLOPEDIE(muzică)

78(100)/C92

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

163. Bergman / Editor Paul Duncan ; Text Scott Eyman. -   Köln : Taschen, [2007]

192 p. : foto. în parte color - (Movie Icons).

Fotografiile fac parte din colecţia "The Kobal"

Cronologie p. 179-186

Filmografie p. 187-191

Bibliografie p. 192

ISBN 978-3-8228-2208-1

791.43                                                                   791.44.071.2 Bergman, Ingrid

929 Bergman, Ingrid                                           082.1 Movie Icons

1. ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ                     2. BIOGRAFIE(Bergman, Ingrid)

II 89753 ; 791.43/B47

 

164. Bogart / Editor Paul Duncan ; Text James Ursini. -   Köln : Taschen, [2007]

192 p. : foto. în parte color - (Movie Icons).

Fotografiile fac parte din colecţia "The Kobal"

Cronologie p. 179-186

Filmografie p. 187-191

Bibliografie p. 192

ISBN 978-3-8228-2118-3

791.43                                                                   791.44.071.2 Bogart, Humphrey

929 Bogart, Humphrey                                       082.1 Movie Icons

1. ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ

2. BIOGRAFIE(Bogart, Humphrey)

II 89761 ; 791.43/B63

 

165. Chaplin / Editor Paul Duncan ; Text David Robinson. -   Köln : Taschen, [2006]

192 p. : foto. în parte color - (Movie Icons).

Fotografiile fac parte din colecţia "Roy Export Company Establishment"

Cronologie p. 179-186

Filmografie p. 187-191

Bibliografie p. 192

ISBN 3-8228-2005-9. - ISBN 978-3-8228-2005-6

791.43                                                                   791.44.071.2 Chaplin, Charlie

 

929 Chaplin, Charlie                                           082.1 Movie Icons

1. ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ                     2. BIOGRAFIE(Chaplin, Charlie)

II 89760 ; 791.43/C39

 

166. Dean / Editor Paul Duncan ; Text F. X. Feeney. -   Köln : Taschen, [2007]

192 p. : foto. în parte color - (Movie Icons).

Fotografiile fac parte din colecţia "The Kobal"

Cronologie p. 179-186. - Filmografie p. 187-191

Bibliografie p. 192

ISBN 978-3-8228-2220-3

791.43                                                                   791.44.071.2 Dean, James

929 Dean, James                                                 082.1 Movie Icons

1. ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ                     2. BIOGRAFIE(Dean, James)

II 89759 ; 791.43/D26

 

167. Dietrich / Editor Paul Duncan ; Text James Ursini. -   Köln : Taschen, [2007]

192 p. : foto. în parte color - (Movie Icons).

Fotografiile fac parte din colecţia "The Kobal"

Cronologie p. 179-186. - Filmografie p. 187-191

Bibliografie p. 192

ISBN 978-3-8228-2211-1

791.43                                                                   791.44.071.2 Dietrich, Marlene

929 Dietrich, Marlene                                         082.1 Movie Icons

1. ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ

2. BIOGRAFIE(Dietrich, Marlene)

II 89765 ; 791.43/D41

 

168. ENYEDI SÁNDOR. Színészek, színházak, városok : A határon túli magyar színházművészet kislexikona / Enyedi Sándor. -   Budapest : Balassi Kiadó, [2005]. - Kolozsvár  Kolozsvár : Polis Könyvkiadó

224 p., [32] p. : il.

Anexă p. 215-224

ISBN 963-506-635-X. - ISBN 973-8341-60-4

792(100)(=511.141):030                                       030:792(100)(=511.141)

1. ISTORIA TEATRULUI MAGHIAR(în lume)

III 30047 ; 792/E58

 

169. A Forma-1 krónikája / Főszerkesztők : Bethlen Tamás, Hegedüs István. -   [Budapest] : Springer Tudományos Kiadó Kft., [2008]. -  : Magyar Könyvklub Zrt.

560 p. : il. color

ISBN 978-963-549-275-6

796.71(100)(084)

1. FORMULA 1(automobilism)

IV 6796 ; 796/F79

 

170. Garbo / Editor Paul Duncan ; Text David Robinson. -   Köln : Taschen, [2007]

192 p. : foto. în parte color - (Movie Icons).

Fotografiile fac parte din colecţia "The Kobal"

Cronologie p. 179-186. - Filmografie p. 187-191

Bibliografie p. 192

ISBN 978-3-8228-2209-8

791.43                                                                   791.44.071.2 Garbo, Greta

929 Garbo, Greta                                                 082.1 Movie Icons

1. ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ                     2. BIOGRAFIE(Garbo, Greta)

II 89755 ; 791.43/G19

 

171. Grant / Editor Paul Duncan ; Text F. X. Feeney. -   Köln : Taschen, [2007]

192 p. : foto. în parte color - (Movie Icons).

Fotografiile fac parte din colecţia "The Kobal"

Cronologie p. 179-186. - Filmografie p. 187-191

Bibliografie p. 192

ISBN 978-3-8228-2212-8

791.43                                                                    791.44.071.2 Grant, Cary

929 Grant, Cary                                                   082.1 Movie Icons

1. BIOGRAFIE(Grant, Cary)

II 89756 ; 791.43/G76

 

172. Hepburn / Editor Paul Duncan ; Text F. X. Feeney. -   Köln : Taschen, [2006]

192 p. : foto. în parte color - (Movie Icons).

Fotografiile fac parte din colecţia "The Kobal"

Cronologie p. 179-186. - Filmografie p. 187-191

Bibliografie p. 192

ISBN 978-3-8228-2001-8

791.43                                                                   791.44.071.2 Hepburn, Audrey

929 Hepburn, Audrey                                        082.1 Movie Icons

1. ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ                     2. BIOGRAFIE(Hepburn, Audrey)

II 89758 ; 791.43/H49

 

173. Kelly / Editor Paul Duncan ; Text Glenn Hopp. -   Köln : Taschen, [2007]

192 p. : foto. în parte color - (Movie Icons).

Fotografiile fac parte din colecţia "The Kobal"

Cronologie p. 179-186. - Filmografie p. 187-191

Bibliografie p. 192

ISBN 978-3-8228-2221-0

791.43                                                                   791.44.071.2 Kelly, Grace

929 Kelly, Grace                                                  082.1 Movie Icons

1. ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ                     2. BIOGRAFIE(Kelly, Grace)

II 89763 ; 791.43/K32

 

174. A kolozsvári filmgyártás képes története 1913-tól 1920-ig / Szerkesztette Balogh Gyöngyi és Zágoni Bálint. -   Kolozsvár : Filmtett Egyesület, 2009. - Budapest  Budapest : Magyar Nemzeti Filmarchívum

120 p. : il. parţial color

ISBN 978-973-0-07065-1

791.43/.44(439.21 Kolozsvár)"1913/1920"(084)

1. ISTORIA FILMULUI

2. CINEMATOGRAFIE(istoric)

III 30009 ; 791.43/K69

 

175. MARGITHÁZI BEJA. Az arc mozija. Közelkép és filmstílus / Margitházi Beja ; Szerkesztette : Koros Fekete Sándor. -   Kolozsvár : Koinónia, 2008

284 p. : il. în parte color

Bibliografie p. 262-274

Index p. 279-282

ISBN 978-973-7605-89-4

791.43.01/.03                                                        791.43.041

1. CINEMATOGRAFIE

4. FILM

III 30010 ; 791.43/M37

176. Monroe / Editor Paul Duncan ; Text F. X. Feeney. -   Köln : Taschen, [2006]

192 p. : foto. în parte color - (Movie Icons).

Fotografiile fac parte din colecţia "The Kobal"

Cronologie p. 179-186. - Filmografie p. 187-191

Bibliografie p. 192

ISBN 978-3-8228-2117-6

791.43                                                                   791.44.071.2 Monroe, Marilyn

929 Monroe, Marilyn                                         082.1 Movie Icons

1. ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ                     2. BIOGRAFIE(Monroe, Marilyn)

II 89762 ; 791.43/M88

 

177. PĂUN, GHEORGHE. Printre fraţii mai mici ai GO-ului : Cinci-în-rând, GO-Moku, Renju, Pente / Gheorghe Păun. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

152 p. : fig.

Cuvânt înainte p. 5-6

ISBN 978-973-726-467-1

794.24

1. JOCURI DE EŞICHIER

II 89748 ; 793/794/P45

 

178. Presley / Editor Paul Duncan ; Text F. X. Feeney. -   Köln : Taschen, [2008]

192 p. : foto. în parte color - (Movie Icons).

Fotografiile fac parte din colecţia "The Kobal"

Cronologie p. 179-186. - Filmografie p. 187-191

Bibliografie p. 192

ISBN 978-3-8228-2323-1

791.43                                                                   791.44.071.2 Presley, Elvis

929 Presley, Elvis                                78.071.2 Presley, Elvis

082.1 Movie Icons

1. ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ                     2. BIOGRAFIE(Presley, Elvis)

II 89764 ; 791.43/P91

 

179. Sinatra / Editor Paul Duncan ; Text Alain Silver. -   Köln : Taschen, [2008]

192 p. : foto. în parte color - (Movie Icons).

Fotografiile fac parte din colecţia "The Kobal"

Cronologie p. 179-186. - Filmografie p. 187-191

Bibliografie p. 192

ISBN 978-3-8228-2320-0

791.43                                                                   791.44.071.2 Sinatra, Frank

929 Sinatra, Frank                                               082.1 Movie Icons

1. ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ                     2. BIOGRAFIE(Sinatra, Frank)

II 89757 ; 791.43/S59

 

180. Taylor / Editor Paul Duncan ; Text James Ursini. -   Köln : Taschen, [2008]

192 p. : foto. în parte color - (Movie Icons).

Fotografiile fac parte din colecţia "The Kobal"

Cronologie p. 179-186. - Filmografie p. 187-191

Bibliografie p. 192

ISBN 978-3-8228-2322-4

791.43                                                                   791.44.071.2 Taylor, Elizabeth

929 Taylor, Elizabeth                                          082.1 Movie Icons

1. ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ                     2. BIOGRAFIE(Taylor, Elizabeth)

II 89754 ; 791.43/T28

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80/81  Lingvistică şi limbi

 

181. DRĂGAN, SIMONA. Creaţie şi putere : Concepte discursive în poststructuralism / Simona Drăgan. -   [Bucureşti] : Ideea Europeană, [2009]

265 p. - (Biblioteca Ideea Europeană).

Bibliografie p. 249-258

ISBN 978-973-1925-12-7

81'22                                                                      808'53

808.53:14                                                              14:808.53

082.1 Biblioteca Ideea Europeană

1. SEMIOLOGIE                                  2. FILOZOFIA LIMBAJULUI

II 89733 ; 80/81/D73

 

182. SÁNTHA ATTILA. Székely szótár / Sántha Attila. -   Kézdivásárhely : Zelegor Kiadó, 2009

192 p.

ISBN 978-973-88294-4-2

811.511.141'282(498.4)                                        81'374'282(498.4)

II 89780 ; 81'374/S21

 

183. SASU, AUREL. Dicţionarul limbii române de lemn / Aurel Sasu. -   Piteşti : Paralela 45, [2008]

407 p. - (Marile dicţionare).

ISBN 978-973-47-0530-6

811.135.1'374                                                        811.135.1(038)

082.1 Marile dicţionare

1. DICŢIONAR EXPLICATIV

III 30050 ; L-81'374/S25

811  Limbi individuale

 

184. Happy Songs for Children / [Selecţie cântece Alice Loretta Mastacan] ; [Copertă şi ilustraţii Valeriu Stihi]. -   Bucureşti : CD Press, 2008

24 p. : il. color, note muz.

ISBN 978-973-1760-58-2

811.111                                                                 784.67=111

1. LIMBA ENGLEZĂ(expresii)

811/H23

 

185. NICOLESCU, CORNELIU. Easy English / Corneliu Nicolescu. - [Ediţia a 2-a]. -   Cluj-Napoca : CA Publishing, 2010

192 p. : tab.

ISBN 978-973-88878-5-5

811.111(035)

1. LIMBA ENGLEZĂ(manual)

II 89784 ; 811/N64

 

 

 

 

 

 

811.135.1  Limba română

 

186. Limba română este patria mea. Studii. Comunicări. Documente : Antologie de texte publicate în revista "Limba Română"(Chişinău) / Selecţie şi prefaţă de Alexandru Bantoş ; cuvînt înainte: acad. Mihai Cimpoi. - Ediţie revăzută şi adăugită. -   Chişinău : Casa Limbii Române, 2007

352 p. - (Biblioteca revistei "Limba Română").

ISBN 978-9975-9529-0-3

082.1 Biblioteca revistei "Limba Română"

811.135.1(478)(082.2)

III 30056 ; 811.135.1/L62

 

187. MĂTCAŞ, NICOLAE. Român mi-e neamul, românesc mi-e graiul / Nicolae Mătcaş. -   Chişinău : Revista "Limba Română", 1998. -  : Asociaţia Culturală "Grai şi Suflet"

252 p. - (Biblioteca Revistei "Limba Română").

ISBN 9975-918-19-3

811.135.1                                                              811.135.1'27(478)

082.1 Biblioteca Revistei "Limba Română"

1. SOCIOLINGVISTICĂ

III 30057 ; 811.135.1/M46

82  Literatură

 

188. 77 de lecturi ale copilăriei : Lecturi particulare pentru clasele V-VI / Mariana Gurtavenco, Liviu Ioani, Mariana Norel.... - Ediţia a 3-a. -   Piteşti : Paralela 45, [2008]

375 p. - (Compact).

ISBN 978-973-47-0455-2

821.135.1-822(075.33)                                         82-822=135.1(075.33)

082.1 Compact

1. ANTOLOGIE LITERARĂ

2. LITERATURĂ(antologie)

3. LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie)

82-82/S22

 

189. Cele trei învăţături : Povestire populară din Polonia / Traducere şi adaptare de Carmen Teodorescu. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

12 p. : il. color - (Poveşti şi legende europene).

ISBN 978-973-47-0255-8

821.162.1-91-34                                                    082.1 Poveşti şi legende europene

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri)

82-91/C34

 

190. Cocoşul de pe acoperişul Catedralei Sfântului Ştefan : Legendă din Austria / Traducere de Carmen Teodorescu. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

12 p. : il. color - (Poveşti şi legende europene).

ISBN 978-973-47-0310-4

821.112.2(436)-91-343=135.1                              082.1 Poveşti şi legende europene

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(legende)

82-91/C59

 

191. GAVRILĂ, CAMELIA. Receptarea textului : Noţiuni de teorie literară, limbă şi comunicare : [Genuri literare, stiluri, limbaje, forme de comunicare] / Camelia Gavrilă, Mihaela Doboş. -   [Iaşi] : Polirom, 2010

232 p. - (BAC).

Bibliografie p. 227-230

ISBN 978-973-46-1634-3

82.0                                                                       82-1/-9

316.772                                                                 082.1 BAC

1. TEORIE LITERARĂ                                      2. LIMBAJ

III 30016 ; 82.0/.02/G26

 

192. Haiku ma ville! = Hajky, moât ľivot! = Haiku pentru oraşul meu!. -   s.l. : s.n., s.a.

[108] p. : foto.

82-82

1. ANTOLOGIE

II 89731 ; 82-82/H16

 

 

 

193. MOCANU, AUGUSTIN. "La fântâna lină" : Colinde străvechi din Câmpia Soarelui / lucrare alcătuită şi îngrijită de prof. Augustin Mocanu, prof. dr. Cristian Obrejan. -   [Slobozia] : Star Tipp, [2009]

223 p. : not. muz.

ISBN 978-973-8134-99-7

398.332.416(498)(082)                                         783.65(498)

821.135.1-91-1

1. FOLCLOR LITERAR(colinde)

III 30004 ; 82-91/M84

 

194. Odüsszeusztól Ulyssesig : Világirodalmi szöveggyűjtemény / K. Jakab Antal válogatásában, esszéivel és jegyzeteivel. -   Bukarest : Kriterion, 2002-. - Kolozsvár  Kolozsvár :

4 vol. - (Kriterion Kincses Könyvtár).

ISBN 973-26-0679-7

Vol.3 : Valéry-O'Neill - 368 p. - ISBN 973-26-0748-3

Vol.4 : Jeszenyin-García Márquez - 452 p. - ISBN 973-26-0860-9. - ISBN 978-973-26-0860-9

82-82=511.141                                                      082.1 Kriterion Kincses Könyvtár

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

I 17528 ; 82-82/O-24

82.09  Critică literară

 

195. UPOR LÁSZLÓ. Majdnem véletlen : Tom Stoppard fokozatos megközelítése / Upor László ; Illusztrációk : Tettamanti Béla. -   Kolozsvár : Koinónia, 2009

246 p. : il.

Adnotări pe marginea textului

Anexe p. 239-242

ISBN 978-973-165-009-8

821.111.09 Stoppard, Tom                 929 Stoppard, Tom

82.09

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

III 30008 ; 82.09/S89U

 

821.11  Literaturi germanice

 

196. GUILLOU, JAN. Madame Terror / Jan Guillou ; Traducere din limba suedeza de Manuela-Adriana Lupsa. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

376 p.

ISBN 978-973-669-344-1

821.113.6-31=135.1

1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman)

III 29995 ; 821.11/G95

 

197. IBSEN, HENRIK. Három dráma / Henrik Ibsen ; fordította Bart István, Hajdu Henrik, Németh László. -   Budapest : Európa Könyvkiadó, 2004

316 p. - (Európa Diákkönyvtár).

ISBN 963-07-7685-5

082.1 Európa Diákkönyvtár                               821.113.6-2=511.141

1. LITERATURĂ NORVEGIANĂ(teatru)

821.11/I-32

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

198. ASIMOV, ISAAC. Preludiul Fundaţiei / Isaac Asimov ; traducere de Emilian Bazac. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Nemira, 1994

368 p.

ISBN 973-569-054-3

821.111(73)-31=135.1                                          821.111(73)-311.9=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/A86

 

199. BAUM, LYMAN FRANK. Moş Crăciun a fost răpit! / L. Frank Baum ; traducere de Sanda Socoliuc. -   Bucureşti : CD Press, 2006

32 p. : il. color

ISBN 973-7989-71-6

ISBN 978-973-7989-71-0

821.111(73)-93-34=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii)

821.111/B38

 

200. BECK, IAN. Povestea secretă a lui Tom Inimă-Curată / Ian Beck ; Traducere din limba engleză: Adrian Rădulescu. -   Bucureşti : RAO, 2009

220 p. : il. - (Biblioteca RAO).

ISBN 978-973-103-821-6

821.111-93-32=135.1                                           082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poveşti)

821.111/B39

 

201. BLANCHET, MURIEL WYLIE. The Curve of Time : The Classic Memoir of a Woman and her Children who Explored the Coastal Waters of the Pacific Northwest / M. Wylie Blanchet ; [Introduction by Timothy Egan]. -   [Emeryville] : Seal Press, [2001]

XVIII, 174 p. : il., h. - (Adventura Books).

Prefaţă p. XV-XVII

ISBN 1-58005-072-7

821.111(71)-94                                                     910.4(71)(0:82-992)

082.1 Adventura Books

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Canada)

2. JURNAL DE CĂLĂTORIE(Canada)

821.111/B56

 

202. BROWN, DAN. Simbolul pierdut / Dan Brown ; Traducere din limba engleză : Adriana Bădescu. -   Bucureşti : RAO, 2009

477 p.

ISBN 978-973-54-0139-9

821.111(73)-312.4=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 30011 ; 821.111/B84

 

 

 

 

203. CHRISTIE, AGATHA. Zece negri mititei / Agatha Christie ; Traducere din limba engleză: Alina Toderică. -   Bucureşti : RAO, 2009

250 p.

ISBN 978-973-54-0090-3

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/C48

 

204. DAHL, ROALD. Fantasticul domn Vulpe / Roald Dahl ; cu ilustraţii de Quentin Blake ; traducere din limba engleză Georgiana Harghel. -   Bucureşti : RAO, [2009]

122 p. : il.

ISBN 978-973-54-0135-1

821.111-93-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)

821.111/D12

 

205. DIAMAND, EMILY. Copilul apelor / Emily Diamand ; Traducere din limba engleză: Luciana Răducanu. -   Bucureşti : RAO, 2009

316 p. - (Biblioteca RAO).

ISBN 978-973-54-00-20-0

821.111-93-31=135.1                                           082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii)

821.111/D37

 

206. DYER, HEATHER. Băiatul din cutia de biscuiţi / Heather Dyer ; Traducere din limba engleză: Ioana Cătrună. -   Bucureşti : RAO, 2009

154 p. : il.

ISBN 978-973-103-911-4

821.111-93-32=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri)

821.111/D98

 

 

 

 

207. GRISHAM, JOHN. Apelul / John Grisham ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. -   Bucureşti : RAO, 2010

474 p.

Titl. orig. : The Appeal

ISBN 978-973-54-0102-3

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 19260 ; 821.111/G86

 

208. HILLERMAN, TONY. Seldom Disappointed : A Memoir / Tony Hillerman. -   [New York] : Perennial[An Imprint of Harper Collins Publishers], 2002

341 p. : il. - (Memoir).

Bibliografie p. 332-341

ISBN 0-06-050586-9

821.111(73)-94                                                     082.1 Memoir

929 Hillerman, Tony

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(autobiografie)

821.111/H62

 

209. How to Fit a Car Seat on a Camel and Other Misadventures Traveling with Kids / edited by Sarah Franklin. -   [Berkeley] : Seal Press, [2008]

298 p. - (Travel Literature).

Note despre autori p. 289-298

ISBN 1-58005-242-8. - ISBN 978-1-58005-242-9

821.111(73)-992                                                   082.1 Travel Literature

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(jurnal de călătorie)

821.111/H86

 

210. JAMES, HENRY. Un episod internaţional; Altarul morţilor / Henry, James ; traducere, prefaţă şi note de Ioan Creţiu. -   Cluj-Napoca : Editura Dacia, 1999

112 p. - (Mundus).

ISBN 973-35-0849-7

821.111(73)-32=135.1                                          082.1 Mundus

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(nuvele)

II 89807 ; 821.111/J24

211. JOHNSTON, JENNIFER. Bărbatul de la gară / Jennifer Johnston ; Traducere din engleză şi note de Antoaneta Ralian. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009

234 p. - (Raftul Denisei).

ISBN 978-973-689-334-6

821.111(417)-31=135.1                                        082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ IRLANDEZĂ(roman)

821.111/J69

 

212. KANON, JOSEPH. Misterele Berlinului / Joseph Kanon ; Traducere din limba engleză Petru Iamandi. -   Bucureşti : RAO, 2009

633 p.

Titl. orig. : The Good German

ISBN 978-973-54-0115-3

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 19261 ; 821.111/K20

 

213. MEYER, STEPHENIE. Eclipse : Napfogyatkozás / Stephenie Meyer ; [Fordította Rakovszky Zsuzsa]. - 1. kiadás. -   Szeged : Könyvmolyképző Kiadó, 2009

640, [8] p. - (Vörös pöttyös könyvek ; Fine Selection).

ISBN 978-963-245-177-0

821.111(73)-31=511.141

082.1 Vörös pöttyös könyvek

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89821 ; 821.111/M63

 

214. POULIN, JACQUES. Volkswagen Blues : Roman / Jacques Poulin ; Traducere şi prefaţă de Denisa-Adriana Oprea. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

238 p. : fig., h. - (Literatură universală).

ISBN 978-973-726-455-8

821.111(71)-31=135.1

082.1 Literatură universală

1. LITERATURĂ CANADIANĂ(roman)

II 89747 ; 821.111/P88

 

215. ROTH, PHILIP. Pastorala americană / Philip Roth ; Traducere din limba engleză şi note de Alexandra Coliban Traducere din limba engleză şi note de Alexandra Coliban. -   [Bucureşti] : Polirom, 2009

583 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

ISBN 978-973-46-1467-7

821.111(73)-31=135.1

082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 19263 ; 821.111/R83

 

216. SPARKS, NICHOLAS. Eltékozolt évek / Nicholas Sparks ; fordította Nagy Ágnes Karolina. -   Budapest : General Press Kiadó, s.a.

269 p. - (Romantikus regények).

ISBN 963-9598-45-3

821.111(73)-31=511.141                                      082.1 Romantikus regények

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89772 ; 821.111/S72

 

217. SPARKS, NICHOLAS. Igaz hittel / Nicholas Sparks ; fordította Nagy Ágnes Karolina ; szerkesztette : Hámori Vali. -   Budapest : General Press Kiadó, s.a.

318 p. - (Romantikus regények).

ISBN 963-9648-18-3

821.111(73)-31=511.141                                      082.1 Romantikus regények

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89782 ; 821.111/S72

 

218. SPARKS, NICHOLAS. Az őrangyal / Nicholas Sparks ; fordította Németh Anikó. -   Budapest : General Press Kiadó, s.a.

423 p. - (Romantikus regények).

ISBN 963-9598-77-1

821.111(73)-31=511.141                                      082.1 Romantikus regények

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89775 ; 821.111/S72

 

219. SPARKS, NICHOLAS. Üzenet a palackban / Nicholas Sparks ; fordította Sziklai Hella. -   Budapest : General Press Kiadó, s.a.

334 p. - (Romantikus regények).

Titl. orig. : Message in a Bottle

ISBN 978-963-9648-51-7

821.111(73)-31=511.141                                      082.1 Romantikus regények

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/S72

821.112.2  Literatură germană

 

220. FUNKE, CORNELIA. Poveşti despre devoratori de cărţi, stafii din pod şi alte personaje / Cornelia Funke. -   Bucureşti : Rao, 2009

188 p. : il.

ISBN 978-973-54-0021-7

821.112.2-93-34=135.1

1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(poveşti)

821.112.2/F97

 

221. MEYER, KAI. Focul de gheaţă / Kai Meyer ; Traducere din limba germană Iuliana Vătui. -   Bucureşti : RAO, 2009

252 p. - (Biblioteca RAO).

ISBN 978-973-54-0119-1

821.112.2-31=135.1                                                             082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. tineret)

821.112.2/M63

821.131.1  Literatură italiană

 

222. TROISI, LICIA. Cronicile Lumii Pământene / Licia Troisi ; Traducere din limba italiană Marina Loghin. -   Bucureşti : RAO, 2009

3 vol. - (Biblioteca RAO).

 

vol. 1 : Mihal de pe Pământul Vântului - 316 p.

ISBN 978-973-103-918-3

vol. 2 : Misiunea lui Sennar - 348 p. - ISBN 978-973-103-919-0

vol. 3 : Talismanul puterii - 444 p. - ISBN 978-973-103-920-6

821.131.1-32=135.1                                              082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(povestiri)

821.131.1/T87

821.133.1  Literatură franceză

 

223. DESARTHE, AGNE`S. Mănâncă-mă / Agne`s Desarthe ; Traducere din limba franceză de Magdalena Răduţă. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

255 p. - (Byblos).

ISBN 978-973-669-315-1

821.133.1-31=135.1                                              082.1 Byblos

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

III 29997 ; 821.133.1/D34

 

224. LE CLÉZIO, JEAN-MARIE GUSTAVE. Cartea fugilor / J. M. G. Le Clézio ; Traducere din limba franceză şi note Rita Chirian. -   [Bucureşti] : Polirom, 2009

304 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

ISBN 978-973-46-1579-7

821.133.1-31=135.1                                              082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 89752 ; 821.133.1/L36

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

225. ALLENDE, ISABEL. Planul infinit / Isabel Allende ; Traducere din spaniolă de Cornelia Rădulescu. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2010

343 p.

ISBN 978-973-689-341-4

821.134.2(83)-31=135.1

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Chile)(roman)

821.134.2/.3/A42

 

226. Cele mai frumoase basme spaniole / Selecţie de José María Guelbenzu ; Traducere şi note de Ileana Scipone ; [Ilustraţii de Carmen Parii]. -   [Iaşi] : Polirom, 2009

360 p. : il.

ISBN 978-973-46-1557-5

821.134.2-34-93=135.1

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(poveşti)

821.134.2/.3/C34

 

227. GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. Un veac de singurătate : [roman] / Gabriel Garcia Márquez ; traducere din limba spaniolă Mihnea Gheorghiu. -   Bucureşti : RAO, 2007

476 p.

ISBN 978-973-103-462-1

082.1 Biblioteca Moldova                                                 821.134.2(861)-31=135.1

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Columbia)(roman)

821.134.2/.3/G19

 

228. SANTOS, JOSÉ RODRIGUES DOS. Codex 632 / José Rodrigues dos Santos ; Traducere dim limba portugheză de Crina Voinea. -   Piteşti : Paralela 45, 2009

581 p. - (Bestseller).

ISBN 978-973-47-0733-1

821.134.3(81)-31=135.1                                                       082.1 Bestseller

1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(roman)

II 89830 ; 821.134.2/.3/S21

821.135.1  Literatură română

 

229. 33 pentru totdeauna : Interviurile Astrei. -   Braşov : Editura ASTRA, 2009

426 p. : il.

ISBN 978-606-92175-0-4

008(498):929(047.53)                                           929:008(498)(047.53)

821.135.1-4(047.53)

1. BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi)(România)

III 30003 ; 821.135.1/T83

230. ALBU, MIHAELA. Revistele literare ale exilului românesc : Luceafărul : Paris (1948-1949) : o restituire / Mihaela Albu, Dan Anghelescu. -   [Bucureşti] : Ideea Europeană, [2009]

265 p. - (Biblioteca Ideea Europeană).

Bibliografie p. 229-232

Note biobibliografice p. 233-244

Indice de nume p. 245-248

Rezumat în limba franceză şi engleză p. 249-262

ISBN 978-973-1925-17-2

050-054.7(=135.1)(44)"1948/1949"    821.135.1.09

082.1 Biblioteca Ideea Europeană

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

I 19258 ; 821.135.1.09/A33

 

231. BACOVIA, GEORGE. Plumb / George Bacovia ; prefaţă de Dinu Flămând. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

286 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-698-6

821.135.1-1                                                           082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

II 89689 ; 821.135.1/B13

 

232. BALOTĂ, NICOLAE. Peregrin prin patria cuvintelor / Nicolae Balotă ; Ediţie alcătuită, coordonată şi îngrijită de Iulian Boldea. - Ediţie îngrijită. -   [Bucureşti] : Europress, [2009]

425 p. - (Galeria Artiştilor).

Repere biobibliografice p. 11-13

ISBN 978-973-1727-71-4

821.135.1.09 Balotă, Nicolae                              929 Balotă, Nicolae

821.135.1-94(047.53)                                           082.1 Galeria Artiştilor

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 89734 ; 821.135.1.09/B23

 

233. BĂJENARU, GRIGORE. Cişmigiu & comp.; Bună dimineaţa, băieţi! / Grigore Băjenaru ; prefaţă de Paul Cernat. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

400 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-643-6

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89694 ; 821.135.1/B18

 

234. BUCIU, MARIAN VICTOR. Zece prozatori exemplari : Perioada interbelică / Marian Victor Buciu. -   [Bucureşti] : Ideea Europeană, [2006]

168 p. - (Biblioteca Ideea Europeană).

Bibliografia prozei p. 160-162

ISBN 973-7691-29-6. - ISBN 978-973-7691-29-3

821.135.1.09                                                         082.1 Biblioteca Ideea Europeană

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

I 19256 ; 821.135.1.09/B86

 

235. BUCIU, MARIAN VICTOR. Zece prozatori exemplari : Perioada comunistă / Marian Victor Buciu. -   [Bucureşti] : EuroPress Group, [2007]

172 p. - (Dicţionare & Enciclopedii).

Bibliografia prozei p. 159-162

ISBN 978-973-1727-14-1

821.135.1.09                                                         082.1 Dicţionare & Enciclopedii

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

I 19259 ; 821.135.1.09/B86

 

236. BUZDUGAN, DORICA. Draga mea copilărie / Dorica Buzdugan ; [Ilustraţii Călin Pop]. -   Bucureşti : CD Press, 2006

32 p. : il., note muz.

Melodiile de pe CD au fost interpretate de membrii grupului "Trubadurii" din Botoşani

Cuvânt înainte p. 3

Postfaţă p. 30-31

ISBN 973-7989-69-4. - ISBN 978-973-7989-69-7

821.135.1-93-1                                      784.67                                    371.383

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/B98

 

 

237. CARAGEA, CECILIA. Dialog cu Stelian Tănase / Cecilia Caragea, Stelian Tănase. -   Cluj-Napoca : Editura Dacia, 2002

104 p + [8] p. foto. - (Charisma [Dacia] ; 8).

ISBN 973-35-1394-6

821.135.1(047.53)                                 082.1 Charisma [Dacia]

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

I 19267 ; 821.135.1/C23

 

238. CARAGIALE, MATEIU ION. Craii de Curtea-Veche / Mateiu I. Caragiale ; prefaţă de Nicolae Manolescu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

239 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-602-3

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89708 ; 821.135.1/C23

 

239. COCOŞ, LUMINIŢA. Literatură : Antologie pentru clasa a IX-a / Luminiţa Cocoş, Mariana Ionescu, Claudiu Horjea ; coordonatori: Bianca Osnaga, Anatol Ghermanschi. -   Bucureşti : Orator, 1999

295 p. - (Didactica).

ISBN 973-99384-0-X

821.135.1-82                                                         082.1 Didactica

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

III 30002 ; 821.135.1-82/C59

 

240. COSTEA, IOAN. Sfârşitul istoriei după Cioran / Ioan Costea. -   [Bucureşti] : EuroPress, [2009]

456 p. - (Galeria Artiştilor).

Bibliografie p. 439-454

ISBN 978-973-1727-72-1

821.135.1.09                                                         929 Cioran, Emil

082.1 Galeria Artiştilor

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

I 19255 ; 821.135.1.09/C53C

 

 

241. CREANGĂ, ION. Amintiri din copilărie; Poveşti; Povestiri / Ion Creangă ; prefaţă de Liviu Papadima. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

366 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-669-881-1

821.135.1-34                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

3. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 89714 ; 821.135.1/C84

 

242. De la coroana regală la cercul polar : Antologie / Dan C. Mihăilescu [antolog şi prefaţator]. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

223 p.

ISBN 978-973-669-373-1

821.135.1-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

II 89719 ; 821.135.1-82/D28

 

243. DIUDEA, MIRCEA. Evanghelii / Mircea Diudea. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

120 p.

ISBN 978-973-726-459-6

821.135.1-141

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii religioase)

II 89745 ; 821.135.1/D53

 

244. Divanul scriitoarei / Volum coordonat de Mihaela Ursa. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

204 p. - (Paraliteraria).

ISBN 978-973-726-460-2

821.135.1-4(047.53)                                             082.1 Paraliteraria

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

II 89746 ; 821.135.1/D53

 

 

 

 

245. DRĂGHICI, MARIUS. Flori de pelin / Marius Drăghici. -   Timişoara : Marineasa, 2000

104 p. - (Marineasa ; Seria de poezii).

ISBN 973-9485-72-3

821.135.1-1                                                           082.1 Marineasa

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 89724d ; 821.135.1/D74

 

246. DRUMEŞ, MIHAIL. Elevul Dima dintr-a şaptea / Mihail Drumeş ; prefaţă de Marius Chivu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

477 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-124-402-0

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89697 ; 821.135.1/D85

 

247. DRUMEŞ, MIHAIL. Scrisori de dragoste / Mihail Drumeş ; prefaţă de Mihail Iovănel. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

368 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-124-421-1

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89716 ; 821.135.1/D85

 

248. DUMITRIU, PETRU. Cronică de familie / Petru Dumitru. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

3 vol. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-707-5

vol. 1 - 525 p. - ISBN 978-973-675-704-4

vol. 2 - 589 p. - ISBN 978-973-675-705-1

vol. 3 - 573 p. - ISBN 978-973-675-706-8

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89692(1-3) ; 821.135.1/D93

 

 

 

249. ELIADE, MIRCEA. Maitreyi / Mircea Eliade ; prefaţă de Eugen Simion. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

239 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-597-2

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89715 ; 821.135.1/E38

 

250. ELIADE, MIRCEA. Nuntă în cer; Uniforme de general; La umbra unui crin... / Mircea Eliade; prefaţă de Paul Cernat. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

287 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-618-4

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză)

II 89684 ; 821.135.1/E38

 

251. ELIADE, MIRCEA. Romanul adolescentului miop; Gaudeanus / Mircea Eliade ; prefaţă de Liviu Bordaş. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

463 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-644-3

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89702 ; 821.135.1/E38

 

252. FILIMON, NICOLAE. Ciocoii vechi şi noi sau Ce naşte din pisică şoareci mănâncă / Nicolae Filimon ; prefaţă de Vasile Morar. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

286 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-717-4

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89690 ; 821.135.1/F50

 

 

 

 

 

253. GAVRILĂ, CAMELIA. Receptarea textului literar : Analize, interpretări, repere critice : [Epoci culturale, curente literare, scriitori, opere] / Camelia Gavrilă, Mihaela Doboş. -   [Iaşi] : Polirom, 2010

344 p. - (BAC).

Bibliografie p. 337-342

ISBN 978-973-46-1635-0

821.135.1.09                                          821.135.1.02                                  082.1 BAC

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

III 30022 ; 821.135.1.09/G26

 

254. GLODEANU, GHEORGHE. Poetica romanului interbelic : O tipologie posibilă / Gheorghe Glodeanu. - Ediţia a 2-a, revizuită. -   [Bucureşti] : Ideea Europeană, [2007]

341 p. - (Istorie & Teorie & Critică Literară).

Bibliografie p. 323-339

ISBN 978-973-7691-56-9

821.135.1.09-31"1918/1939"

082.1 Istorie & Teorie & Critică Literară

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 89735 ; 821.135.1.09/G62

 

255. GOGEA, TEODORA. Fetiţa care s-a împiedicat de Şarpe : [mitologie fantastică] / Teodora Gogea ; [Coperta şi ilustraţiile Teodora Gogea]. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

104 p. : il. în parte color - (Gavroche).

ISBN 978-973-726-458-9

821.135.1-93-344                                  082.1 Gavroche

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt.copii)

821.135.1/G65

 

256. HUIDAN, EDUARD. Ne-am tuns, ne-am uns / Eduard Huidan. -   s.l. : Editura Kron-Art, 2008

163 p.

ISBN 978-973-88292-3-7

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză)

II 89669 ; 821.135.1/H92

 

257. IBRĂILEANU, GARABET. Privind viaţa; Adela; Amintiri din copilărie şi adolescenţă / Garabet Ibrăileanu ; prefaţă de Nicolae Manolescu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

239 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-667-2

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89711 ; 821.135.1/I-32

 

258. IGNA, VASILE. Pisoi mai mari pisici mai mici şi un castel cu 5 pitici / Vasile Igna ; [Coperta şi ilustraţiile Teodora Gogea]. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

50 p. ; [10] f. pl. color - (Gavroche).

ISBN 978-973-726-457-2

821.135.1-93-1                                                      082.1 Gavroche

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/I-39

 

259. ILARION, NICULINA. Antologie de texte literare româneşti pentru clasele III-IV / Niculina Ilarion, Constanţa Bălan. -   Bucureşti : CD Press, 2008

271 p. : il.

Cartea conţine fişe biografice şi sarcini de lucru

Bibliografie p. 267-268

ISBN 978-973-1760-60-5

821.135.1-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(texte)

821.135.1-82/I-41

 

260. LABIŞ, NICOLAE. Moartea căprioarei / Nicolae Labiş ; prefaţă de Răzvan Voncu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

446 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-21-0986-1

821.135.1-1                                                           082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

II 89703 ; 821.135.1/L12

 

261. LAZU, ION. Scene din viaţa literară : 1979-1989 / Ion Lazu. -   [Bucureşti] : Ideea Europeană, [2007]

202 p. - (Biblioteca Ideea Europeană).

ISBN 978-973-7691-91-0

821.135.1-94                                                         821.135.1.09

082.1 Biblioteca Ideea Europeană

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

I 19257 ; 821.135.1/L35

 

262. LEFTER, ION BOGDAN. Nicolae Manolescu: de la cronica literară la Istoria critică... / Ion Bogdan Lefter. -   Piteşti : Paralela 45, 2009

174 p. - (Studii).

ISBN 978-973-47-0798-0

821.135.1.09 Manolescu, Nicolae

929 Manolescu, Nicolae                                    082.1 Studii

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 89823 ; 821.135.1.09/M27L

 

263. MAFTEI, MARA MAGDA. Cioran şi utopia "tinerei generaţii" / Mara Magda Maftei. -   [Bucureşti] : Ideea Europeană, [2009]

352 p. - (Biblioteca Ideea Europeană).

Bibliografie selectivă p. 331-349

Note la sfârşit de capitol

ISBN 978-973-1925-25-7

821.135.1.09 Cioran, Emil                    929 Cioran, Emil

082.1 Biblioteca Ideea Europeană                    94(498)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 89736 ; 821.135.1.09/C53M

 

264. MANOLESCU, NICOLAE. Viaţă şi cărţi : Amintirile unui cititor de cursă lungă / Nicolae Manolescu. -   Piteşti : Paralela 45, 2009

422 p.

ISBN 978-973-47-0735-5

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

II 89831 ; 821.135.1/M27

265. MARIN, DANIELA. Ea / Daniela Marin ; [Fotografii de Mihai Vasile]. -   s.l. : s.n., s.a.

64 p. : foto.

ISBN 973-99107-2-6

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 89726 ; 821.135.1/M39

 

266. MIHĂESCU, GIB. I.. Donna Alba / Gib. I. Mihăescu ; prefaţă de Elena Zaharia Filipaş. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

415 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-615-3

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89710 ; 821.135.1/M68

 

267. MIHĂESCU, GIB. I.. Rusoaica : Bordeiul pe Nistru al locotenentului Ragaiac: 1933 / Gib. I. Mihăescu ; prefaţă de Nicolae Manolescu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

302 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-617-7

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89699 ; 821.135.1/M68

 

268. MINCU, MARIN. Cvasitratat de/spre literatură : (A fi mereu în miezul realului) / Marin Mincu ; prefaţă: Bogdan Creţu ; postfaţă: Ştefan Borbély ; tabel cronologic: George Popescu. -   Piteşti : Paralela 45, 2009

934 p. - (Sinteze).

ISBN 978-973-47-0659-4

821.135.1.09                                                         821.135.1-92

821.135.1(047.53)                                 082.1 Sinteze

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

III 30049 ; 821.135.1.09/M74

 

269. MINULESCU, ION. Romanţe pentru mai târziu / Ion Minulescu ; prefaţă de Valeriu Râpeanu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

399 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-668-9

821.135.1-1                                                           082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89687 ; 821.135.1/M75

 

270. NAZAT, MARIAN. România târâş : Ţara deznădejdilor amorţite / Marian Nazat. -   Bucureşti : RAO, 2009

380 p. - (Biblioteca RAO).

ISBN 978-973-54-0147-4

821.135.1-4                                                           821.135.1-92

082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole)

II 89742 ; 821.135.1/N29

 

271. NEAGU, FĂNUŞ. Îngerul a strigat / Fănuş Neagu ; prefaţă de Eugen Simion. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

319 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-611-5

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89713 ; 821.135.1/N31

 

272. NICODIM, DUMITRU. Lebede albe : calea iubirii / Dumitru Nicodim. -   Bucureşti : Vox, s.a.

100 p.

ISBN 978-973-158-001-2

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89730 ; 821.135.1/N59

 

273. OCTAVIAN, TUDOR. Povestiri alese / Tudor Octavian. -   [Bucureşti] : Jurnalul, 2006

2 vol.

Scriitori români de succes. Un proiect Jurnalul Naţional Scriitori români de succes. Un proiect Jurnalul Naţional

ISBN 973-87854-2-1. - ISBN 978-973-87854-2-7

Vol.1 - 288 p. - Scriitori români de succes. Un proiect Jurnalul Naţional Scriitori români de succes. Un proiect Jurnalul Naţional. - ISBN 973-87854-3-X. - ISBN 978-973-87854-3-4

Vol.2 - 304 p. - Scriitori români de succes. Un proiect Jurnalul Naţional Scriitori români de succes. Un proiect Jurnalul Naţional. - ISBN 973-87854-4-8. - ISBN 978-973-87854-4-1

821.135.1-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 89727(v.1-2) ; 821.135.1/O-19

 

274. PALER, OCTAVIAN. Viaţa pe un peron / Octavian Paler ; prefaţă de Daniel Cristea-Enache. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

239 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-654-2

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89695 ; 821.135.1/P14

 

275. PANTEA, AUREL. Negru pe negru / Aurel Pantea ; prefaţă de Al. Cistelecan. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

192 p. - (Magister).

prefaţă p. 5-20

ISBN 978-973-726-388-9

821.135.1-1                                                           082.1 Magister

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

III 30006 ; 821.135.1/P25

 

276. PETRESCU, CAMIL. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război / Camil Petrescu ; prefaţă de Nicolae Manolescu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

367 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-669-789-0

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89700 ; 821.135.1/P57

 

277. PETRESCU, CEZAR. Calea Victoriei / Cezar Petrescu ; prefaţă de Cosmin Ciotloş. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

397 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-721-1

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89712 ; 821.135.1/P57

 

278. PODOSU, ION. Ion Vinea, un melancolic al avangardei româneşti : eseu critic / Ion Podosu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

96 p. - (Monografii).

Bibliografie p. 93

ISBN 978-973-726-448-0

821.135.1.09 Vinea, Ion                                      082.1 Monografii

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 89744 ; 821.135.1.09/V62P

 

279. POPA, STELA. 100 de zile / Stela Popa. -   Bucureşti : Tritonic, 2010

459 p.

ISBN 978-606-92260-7-1

821.135.1(478)-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(roman)

II 89803 ; 821.135.1/P79

 

280. POPESCU, ADINA. Mari poveşti româneşti pe înţelesul celor mici / repovestite de Adina Popescu. -   Bucureşti : CD Press, [2008]

96 p. : il. color

ISBN 978-606-528-007-6

821.135.1-93-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poveşti)

821.135.1/P81

 

281. POPESCU, ADINA. Miriapodul hoinar şi alte poveşti / Adina Popescu. -   Bucureşti : CD Press, 2007

64 p. : il. color

ISBN 978-973-7989-88-8

821.135.1-93-34                                                   087.5

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poveşti)

821.135.1/P81

 

282. POPESCU, PETRU. Prins / Petru Popescu ; prefaţă de Alex Ştefănescu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

480 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-669-813-2

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89685 ; 821.135.1/P81

 

283. POPESCU, TITU. Din perspectiva exilului / Titu Popescu. -   Cluj-Napoca : Editura Dacia, 2002

187 p. - (Diaspora).

ISBN 973-35-1388-1

821.135.1-4                                                           082.1 Diaspora

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 89811 ; 821.135.1/P81

 

284. PREDA, MARIN. Cel mai iubit dintre pământeni / Marin Preda. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

3 vol. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-580-4

vol. 1 - 368 p. - ISBN 978-973-675-581-1

vol. 2 - 332 p. - ISBN 978-973-675-582-8

vol. 3 - 256 p. - ISBN 978-973-675-583-5

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89706(1-3) ; 821.135.1/P90

 

285. PREDA, MARIN. Delirul / Marin Preda ; prefaţă de Eugen Simion. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

495 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-669-779-1

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89691 ; 821.135.1/P90

286. PREDA, MARIN. Moromeţii / Marin Preda. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

2 vol. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-669-840-8

vol. 1 - 414 p. - ISBN 978-973-669-841-5

vol. 2 - 542 p. - ISBN 978-973-669-842-2

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89705(1-2) ; 821.135.1/P90

 

287. REBREANU, LIVIU. Adam şi Eva / Liviu Rebreanu ; prefaţă de Andrei Moldovan. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

387 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-613-9

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89701 ; 821.135.1/R35

 

288. ROGUSKI, CAMIL. Politic (in) corect : Despre România dar cu dragoste / Camil Roguski în dialog cu Monica Tatoiu. -   [Bucureşti] : Neverland, [2009]

318 p. : il.

ISBN 978-606-92075-3-6

821.135.1-94(047.53)                                           32(498)(047.53)

929 Roguski, Camil(047.53)                               94(498)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 89721 ; 821.135.1/R66

 

289. SANDU, ANTONIO. Atlas ezoteric de adorat femeia / Antonio Sandu. -   [Iaşi] : Lumen, 2009

200 p. : il.

ISBN 978-973-166-190-2

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

I 19264 ; 821.135.1/S20

 

 

 

290. SERGHI, CELLA. Cartea Mironei / Cella Serghi ; prefaţă de Elena Zaharia-Filipaş. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

415 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-620-7

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89709 ; 821.135.1/S49

 

291. SERGHI, CELLA. Pânza de păianjen / Cella Serghi ; prefaţă de Cleopatra Lorinţiu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

415 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-600-9

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89696 ; 821.135.1/S49

 

292. SORESCU, MARIN. Trei dinţi din faţă : roman / Marin Sorescu ; prefaţă de Sorina Sorescu. - Ediţie necenzurată. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

557 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-124-400-6

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89698 ; 821.135.1/S69

 

293. STANCA, DAN. A doua zi după moarte : -roman- / Dan Stanca. -   Cluj-Napoca : Editura Dacia, [2003]

280 p. - (Biblioteca Dacia ; Seria Proză).

ISBN 973-35-1765-8

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca Dacia

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89810 ; 821.135.1/S76

 

294. STÂRCEA, ALINA-MARIA. Sărbătoarea copiilor : Poezii pentru preşcolari şi şcolari / Alina-Maria Stârcea. -   Bucureşti : CD Press, 2010

64 p. : il. color

ISBN 978-606-528-037-3

821.135.1-93-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

821.135.1/S79

 

295. STĂNESCU, NICHITA. Necuvintele / Nichita Stănescu ; prefaţă de Daniel Cristea-Enache. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

432 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-669-796-8

821.135.1-1                                                           082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89688 ; 821.135.1/S77

 

296. ŞARLEA, ILEANA. Chemarea infinitului : Meditaţii / Ileana Şarlea ; Ediţie îngrijită de Cristiana Nisipescu ; Cuvânt înainte de Tudor Iosifaru. - Ediţie îngrijită. -   Râmnicu Vâlcea : Conphys, 1997

230 p. : il.

ISBN 973-97698-5-3

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 89725 ; 821.135.1/S24

 

297. TATOIU, MONICA. Noi contra noi : ["Poveţele ce urmează sunt rodul unor revolte spontane"] ["Poveţele ce urmează sunt rodul unor revolte spontane"] / Monica Tatoiu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

264 p.

ISBN 978-973-669-461-5

821.135.1-92

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ

II 89718 ; 821.135.1/T26

 

298. TATOIU, MONICA. Us Against Ourselves : ["The following tales are the product of s spontaneous revolt"] / Monica Tatoiu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

256 p.

Titlul. orig. : Noi contra noi

ISBN 978-973-669-462-2

821.135.1-92=111

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ

II 89717 ; 821.135.1/T26

 

299. TEODOREANU, IONEL. La Medeleni / Ionel Teodorenau. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

3 vol. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-720-4

vol. 1 - 301 p. - ISBN 978-973-675-718-1

vol. 2 - 493 p. - ISBN 978-973-675-719-8

vol. 3 - 397 p. - ISBN 978-973-675-733-4

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89707(1-3) ; 821.135.1/T37

 

300. TEODOREANU, IONEL. Lorelei / Ionel Teodoreanu ; prefaţă de Paul Cernat. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

303 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-601-6

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89704 ; 821.135.1/T37

 

301. TUDORAN, RADU. Toate pânzele sus! / Radu Tudoran. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

2 vol. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-124-413-6

vol. 1 - 512 p. - ISBN 978-973-124-414-3

vol. 2 - 350 p. - ISBN 978-973-124-415-0

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89693(1-2) ; 821.135.1/T91

 

 

 

 

302. ŢEPENEAG, DUMITRU. Destin cu popeşti : Şotroane / Dumitru Ţepeneag. -   Cluj-Napoca : Editura Dacia, 2001. -  : Editura "Biblioteca Apostrof"

143 p. - (Alternative).

ISBN 973-9279-45-7

821.135.1-4                                                           082.1 Alternative

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 89812 ; 821.135.1/T44

 

303. ZAMFIRESCU, DUILIU. Viaţa la ţară; Tănase Scatiu; În război / Duiliu Zamfirescu ; prefaţă de Vasile Morar. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

431 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-622-1

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89683 ; 821.135.1/Z25

 

304. ZAMFIRESCU, GEORGE MIHAIL. Maidanul cu dragoste / G. M. Zamfirescu ; prefaţă de Marius Chivu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2009

431 p. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-627-6

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89686 ; 821.135.1/Z25

821.16  Literaturi slave

 

305. BULGAKOV, MIHAIL. Maestrul şi Margareta / Mihail Bulgakov ; Traducere din rusă de Ion Covaci ; Postfaţă de Ion Vartic. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2010

515 p. - (Raftul Denisei).

ISBN 978-973-689-293-6

821.161.1-31=135.1                                              082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

821.161.1/B91

 

306. TOLSTAIA, TATIANA. Zâtul / Tatiana Tolstaia ; Traducere din limba rusă de Luana Schidu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2006

304 p. - (Byblos).

ISBN 973-669-226-4. - ISBN 978-973-669-226-0

821.161.1-31=135.1                                              082.1 Byblos

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

III 29999 ; 821.161.1/T70

821.17/.9  Alte literaturi

 

307. MURAKAMI, RYU÷. Audiţia / Ryu÷ Murakami ; Traducere din limba japoneză de Florin Oprina. -   [Bucureşti] : Polirom, 2010

199 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Titlu orig. : Odishon

ISBN 978-973-46-1609-1

821.521-31=135.1                                 082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman)

I 19262 ; 821.51/.72/M96

821.511.141  Literatură maghiară

 

308. 123 vers a zenéről / Összeállította Molnár Judit ; Matei László grafikáival. -   Kolozsvár : Kriterion, 2009

208 p. : il.

ISBN 978-973-26-0949-1

821.511.141-822-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

821.511.141/S99

 

309. Anekdoták nagykönyve : Tanulságos történetek a szép magyar múltból / [Összeállította] : Vágó Gy. Zsuzsanna ; Borítóterv és képek Tőzsér János. -   [Szada] : Kassák Kiadó, 2006

256 p. : il. - (Évezredek bölcsessége).

ISBN 963-9100-96-X. - ISBN 978-963-9100-96-1

821.511.141-82                                                     821.511.141-36

082.1 Évezredek bölcsessége

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

821.511.141-82/A56

 

310. CSORBA ISTVÁN. Egy életsors göröngyös útjai : Erdélyből Szibérián át Magyarországig / Csorba István. - 3. kiadás. -   Kolozsvár : Kriterion, 2009

191 p., [4] p. il. - (Opus Könyvek).

ISBN 978-973-26-0933-0

821.511.141(498)-94                                            082.1 Opus Könyvek

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(memorii)

II 89738 ; 821.511.141/C92

 

311. ESTERHÁZY PÉTER. Az elefántcsonttoronyból / Esterházy Péter. - 3. kiadás. -   Budapest : Magvető, 2007

176 p.

Index p. 165-172

ISBN 978-963-14-2591-8

821.511.141-92

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(publicistică)

821.511.141/E81

 

312. GULÁCSY IRÉN. Förgeteg : [regény] / Gulácsy Irén. -   Pomáz : Kráter Műhely Egyesület, 2009

259 p. - (Aranyrög Könyvtár ; 5).

ISBN 978-963-9735-85-9

821.511.141-31                                                     082.1 Aranyrög Könyvtár

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 89774 ; 821.511.141/G95

 

313. HERCZEG FERENC. Északi fény / Herczeg Ferenc. -   Pomáz : Kráter Műhely Egyesület, 2009

205 p. - (Aranyrög Könyvtár ; 1).

ISBN 978-963-9735-30-9

821.511.141-31                                                     082.1 Aranyrög Könyvtár

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 89778 ; 821.511.141/H50

 

314. HERVAY GIZELLA. Kobak könyve / Hervay Gizella ; M. Tóth Géza rajzaival. - 2. kiadás. -   Kolozsvár : Koinónia, 2009

144 p.: il. color ; 29 cm.

ISBN 978-973-165-013-5

821.511.141-93-34

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(literatură pentru copii)

821.511.141/H56

 

315. Ignácz Rózsa : (1909-1979) : Emlékkönyv az író és a színművész születésének 100., halálának 30. évfordulójára / [Szerkesztette Neményi László]. -   Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2009

614 p. : il., facsim.

ISBN 978-973-8468-91-7

082.2 Ignácz Rózsa                                             821.511.141-82 Ignácz Rózsa

821.511.141.09 Ignácz Rózsa

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ (antologie)

2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică)

3. OMAGIU(Ignácz Rózsa)

II 89818 ; 821.511.141.09/I-39

 

316. IGNÁCZ RÓZSA. Orsika : Regény / Ignácz Rózsa. -   [Csíkszereda] : Pro-Print Könyvkiadó, 2007

496 p.

ISBN 973-8468-53-1. - ISBN 978-973-8468-53-5

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 89819 ; 821.511.141/I-39

 

317. IGNÁCZ RÓZSA. Ünnepi férfiú : Szent László király regénye / Ignácz Rózsa. -   [Csíkszereda] : Pro-Print Könyvkiadó, 2005

304 p.

ISBN 973-8468-40-X

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 89817 ; 821.511.141/I-39

 

318. ILLYÉS GYULA. Hetvenhét magyar népmese / Illyés Gyula ; [Szántó Piroska rajzaival]. - 21. kiadás. -   [Budapest] : Móra Ferenc Könyvkiadó, [2008]

560 p. : il.

ISBN 978-963-11-8516-4

821.511.141-34-93

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

821.511.141/I-46

 

319. KEMÉNY ZSIGMOND(1814-1875). Özvegy és leánya : [regény] / Kemény Zsigmond. -   Kolozsvár : Kriterion, 2008

296 p. - (Történelmi regények).

ISBN 978-973-26-0915-6

821.511.141-31                                                     082.1 Történelmi regények

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/K33

 

320. KISS BITAY ÉVA. Panni, Dani meg a többiek... / Kiss Bitay Éva ; Az illusztrációkat készítette : Bak Sára. -   Kolozsvár : Stúdium, 2009

93 p. : il. color

ISBN 978-973-643-164-7

821.511.141-93-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri pentru copii)

821.511.141/K49

 

321. KÓS KÁROLY. Kidőlt a kereszt / Kós Károly. -   Szeged : Lazi könyvkiadó, 2009

207 p.

ISBN 978-963-267-062-1

821.511.141-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele)

II 89781 ; 821.511.141/K75

 

322. KOZMA BÉLA. A két Bolyai alakja a magyar szépirodalomban / Kozma Béla ; Sajtó alá rendezte : Kozma Irén. -   Marosvásárhely : Mentor, 2007

583 p.

Note p. 536-557

Bibliografie p. 558-575

ISBN 978-973-599-272-9

821.511.141.09

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

II 89777 ; 821.511.141.09/B66K

 

323. KRÚDY GYULA. Drámai művek : Színművek, jelenetek, töredékek / Krúdy Gyula ; Sajtó alá rendezte : Kelecsényi László. -   Pozsony : Kalligram, 2005

349 p. - (Krúdy Gyula összegyűjtött művei ; 2).

Anexe p. 299-339

Glosar p. 340-345

ISBN 80-7149-695-2

821.511.141-2                                              082.1 Krúdy Gyula összegyűjtött művei

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru)

821.511.141/K85

 

324. MAKKAI SÁNDOR. Ördögszekér / Makkai Sándor. -   Szeged : Könyvmolyképző Kiadó, 2008

320 p. - (Aranytoll kötetek).

ISBN 978-963-245-044-5

821.511.141-31                                                     082.1 Aranytoll kötetek

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman istoric)

III 30027 ; 821.511.141/M16

 

325. MARKOVITS RODION. Szibériai garnizon : Kollektív riportregény / Markovits Rodion. -   Pomáz : Kráter Műhely Egyesület, 2009

445 p. - (Aranyrög Könyvtár ; 4).

ISBN 978-963-9735-84-2

821.511.141-31                                                     082.1 Aranyrög Könyvtár

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 89773 ; 821.511.141/M42

 

326. MÉHES GYÖRGY. Szikra Ferkó / Méhes György ; Arz Helmut rajzaival ; Szerkesztette V. Detre Zsuzsa. -   Budapest : Ulpius-ház, 2005

224 p., [8] p. il color

ISBN 963-7253-71-8

821.511.141-93-34

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

821.511.141/M55

 

327. MÉHES GYÖRGY,. Egyetlenem : Medalionok Erzsébetről / Méhes György. -   Budapest : Ulpius-ház Könyvkiadó, 2009

175 p., [7] p. il - (Méhes György regények).

ISBN 978-963-254-315-4

821.511.141(498)-31

082.1 Méhes György regények

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman biografic)

II 89820 ; 821.511.141/M55

 

328. MÓRICZ ZSIGMOND. Pillangó : Regény / Móricz Zsigmond ; A szöveget gondozta, a jegyzeteket és az utószót írta H. Bagó Ilona. -   Budapest : Európa Könyvkiadó, 2008

196 p.

Postfaţă p. 181-194

ISBN 978-963-07-8446-7

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/M89

 

329. MÓRICZ ZSIGMOND. Rokonok / Móricz Zsigmond ; A jegyzeteket Koncz Virág készítette. -   Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

284 p. - (Európa Diákkönyvtár).

ISBN 963-07-8205-7

082.1 Európa Diákkönyvtár                               821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/M89

 

330. NÉMETH LÁSZLÓ. Irgalom : Regény / Németh László. -   Pomáz : Kráter Műhely Egyesület, 2004

528 p. - (Életműsorozat ; 1 ; Németh László szépirodalmi munkái).

ISBN-ul colecţiei : 963-9472-82-4

ISBN 963-9472-80-8

821.511.141-31                                                     082.1 Életműsorozat

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 89779 ; 821.511.141/N46

 

331. NÉMETH LÁSZLÓ. Kocsik szeptemberben : Regény / Németh László. -   Pomáz : Kráter Műhely Egyesület, 2006

168 p. - (Életműsorozat ; 5 ; Németh László szépirodalmi munkái).

ISBN-ul colecţiei : 963-9472-82-4

ISBN 963-7329-84-6

821.511.141-31                                                     082.1 Életműsorozat

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 89776 ; 821.511.141/N46

 

332. SZILÁGYI ALADÁR. A nemlétezők lázadása / Szilágyi Aladár. -   Nagyvárad : Riport Kiadó, 2009

344 p. : il. - (Erdélyi Riport Könyvek).

Este volumul al 2-lea al cărţii : Zárványok és szórványok

ISBN 978-973-0-07074-3

821.511.141(498)-992                                          821.511.141(498)-92

082.1 Erdélyi Riport Könyvek

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(jurnal de călătorie)

II 89740 ; 821.511.141/S99

 

333. Sző, fon, nem takács. Mi az? : Találós kérdések gyerekeknek / Válogatta és összeállította Varga Ferencné ; Bálint Endre rajzaival. - 7. kiadás. -   Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 2009

128 p. : il.

Bibliografie p. 128

ISBN 978-963-11-8589-8

821.511.141-93-193

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(ghicitori)

821.511.141/S99

 

 

 

334. TORMAY CÉCILE. Bujdosó könyv : Képmelléklettel / Tormay Cécile. -   Szeged : Lazi Könyvkiadó, 2009

487 p. : il.

ISBN 978-963-9690-73-8

821.511.141-94                                                     94(439)"1918/1920"(0:82-94)

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

III 30026 ; 821.511.141/T77

 

335. TORMAY CÉCILE. A régi ház / Tormay Cécile. -   Szeged : Lazi Könyvkiadó, 2008

211 p.

ISBN 978-963-267-033-1

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/T77

 

336. VISKY ANDRÁS. Mint aki látja a hangot : Visky Andrással beszélget Sipos Márti. -   Budapest : Harmat, 2009

160 p. : il.

Note p. 149-152

Anexe p. 153-157

ISBN 978-963-288-019-8

821.511.141(498)(092)Visky András(047.53)

792.071.2 Visky András(047.53)                       929 Visky András(047.53)

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(biografie)

III 30028 ; 821.511.141/V68

 

337. ZÁGONI BALÁZS. Barni Berlinben : Meseregény / Zágoni Balázs ; M. Tóth Géza rajzaival. -   Kolozsvár : Koinónia, 2008

124 p. : il. color

ISBN 978-973-7605-96-2

821.511.141(498)-93-34

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)

821.511.141/Z15

 

 

 

9  GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

902/904  Arheologie. Preistorie

 

338. MUSTEAŢĂ, SERGIU. Protecţia patrimoniului arheologic : Studiu comparativ: legislaţia Republicii Moldova şi Statelor Unite ale Americii = Preservation on the Archaeological Heritage: Comparative study: the legal Framework in the Republic of Moldova and the United States of America / Sergiu Musteaţă. -   Chişinău : Pontos, 2008

216 p. : il. - (Monografii ; 4).

Surse şi bibliografie p. 120-156

Anexe p. 157-211. - Index p. 212-215

ISBN 978-9975-72-106-6

902/904(478+73)(094)                                         082.1 Monografii

1. PATRIMONIU ARHEOLOGIC

III 30053 ; 902/904/M98

 

339. VORNIC, VLAD. Aşezarea şi necropola de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la Budeşti = ¤The ¤Sântana de Mureş-Černjachov-type settlement and necropolis from Budeşti / Vlad Vornic. -   Chişinău : Pontos, 2006

472 p. : fig.

ISBN 978-9975-72-218-6

908(498 Budeşti)                                                 903.5(498 Budeşti)

1. MONOGRAFIE(Budeşti)                              2. ARHEOLOGIE(necropole)

III 30055 ; 902/904/V90

908  Monografii zonale

 

340. KRÁLIK LÓRÁND. Egy másik Amerika / Králik Lóránd. -   Nagyvárad : Riport Kiadó, 2009

256 p., [32] p. il. color : h. - (Erdélyi Riport Könyvek).

ISBN 978-973-0-07075-0

908(73)                                  913(73)                         082.1 Erdélyi Riport Könyvek

1. STATELE UNITE ALE AMERICII

II 89739 ; 908/K80

91  Geografie

 

341. Atlasul istoric al mănăstirilor şi schiturilor ortodoxe din România: sec. XI-XXI. -   Bucureşti : Biblioteca Naţională a României, 2010

122 p. : h.

Lucrare apărută cu binecuvântarea Î.P.S. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor şi realizată cu sprijinul: bibliotecii Naţionale a României, Bibliotecii Academiei Române, Arhivelor Naţionale ale României, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice din România, Facultăţilor de Geografie, Istorie şi Litere din cadrul Universităţii Bucureşti, Obştii monahale a mănăstirii Putna din judeţul Suceava

ISBN 978-973-8366-12-1

911.372.4:271(498)(084.4)                   912:271(498)

271(498)

1. ATLASE                                                          2. MĂNĂSTIRI (România)

V 1988 ; 912/A91

 

342. BRAMBLETT, REID. Toscana / Reid Bramblett ; [Traducere din limba engleză Mihaela Pricope]. -   Bucureşti : Litera Internaţional, 2008

160 p. : il. color, h. - (Ghiduri turistice vizuale ; Top 10).

Index p. 150-160

ISBN 978-973-675-365-7

910.4(450.52)(036)                                               913(450.52)(036)

082.1 Ghiduri turistice vizuale

1. GEOGRAFIA ITALIEI(ghid turistic)

II 89791 ; 910/B77

 

343. Brussels Guide : Antwerp, Ghent & Bruges / [Editor Nicholas Royle]. - [1st edition]. -   [London] : Penguin Books, [1996]

VI, 290 p. : il. în parte color, h. color - (Time Out Guide).

Lucrare editată de Time Out Magazine Limited

Index p. 267-273. - Hărţi p. 276-290

ISBN 0-14-025971-6

910.4(493-25 Bruxelles)(036)                              082.1 Time Out Guide

2. GHID TURISTIC(Belgia)(Bruxelles)

910/B85

344. DUNLOP, DALE. Exploring Nova Scotia : [A Guide to Unique Adventures and Activities] / Dale Dunlop, Alison Scott. - 4th edition. -   Halifax, Nova Scotia : Formac Publishing Company Limited, 2003

312 p. : h.

Prefaţă p. 12-13

Index p. 307-312

ISBN 0-88780-586-8

910.4(716)(036)

1. GHID TURISTIC(Canada)

910/D94

 

345. ILINCA, NICOLAE. Geografia umană : populaţia şi aşezările / Nicolae Ilinca. - Ediţia a 3-a, revizuită şi adăugită. -   Bucureşti : CD Press, 2009

360 p. : il., h., fig., tab. - (Geografica ; 2).

Prefaţă p. 7-9

Bibliografie p. 359-360

ISBN 978-606-528-022-9

911.3:314(100)                                      911.37(100)                           082.1 Geografica

III 30033 ; 91/I-45

 

346. MÁTHÉ LEVENTE. Maros-Vásárhely régi és Marosvásárhely új utcanevei / Máthé Levente. -   Marosvásárhely : [s. n.], 2009

227 p.

Bibliografie p. 224

Titlul pe copertă este : Maros-Vásárhelyen állnak még az utcakövek

711.4(498.4 Târgu Mureş)

811.511.141'373.21(498.4 Târgu-Mureş)

911.375(498.4 Târgu Mureş)

1. GEOGRAFIE(Târgu-Mureş)                         2. GEOGRAFIA ORAŞELOR

3. TOPONIMIE(Mureş)

III 30025 ; 91/M48

 

347. MICHEL, CLAUDE. Welcome to France / Claude Michel. - [3rd Edition. New updated and revised edition]. -   s.l. : s.n., [2003]

240 p. : h., tab., fig.

ISBN 2-9515454-0-1

910.4(44)(036)

1. GHID TURISTIC(Franţa)

910/M65

 

348. PETERS, JENS. Philippines / Jens Peters. - 6th Edition. -   [Hawthorn, Australia] : Lonely Planet Publications, [1997]

528 p. : il., h., pl. color

Note despre autor p. 3-4

Index p. 503-511

ISBN 0-86442-466-3

910.4(599)(036)

1. GHID TURISTIC(Filipine)

910/P55

 

349. ŞANDRU, IOAN. Geografia aşezărilor rurale / Prof. univ. dr. emerit Ioan Şandru, Conf. univ. dr. Nicu I. Aur. -   Bucureşti : CD Press, 2009

164 p. : il., fig., h., tab., pl. - (Geografica ; 3).

Cuvânt înainte p. 3

Anexe p. 146-154

Note p. 155-159

Bibliografie p. 160-161

ISBN 978-606-528-011-3

911.372(100)                             911.373(100)                              082.1 Geografica

1. GEOGRAFIA AŞEZĂRILOR

2. GEOGRAFIE RURALĂ

III 30034 ; 91/S19

 

350. A világ fővárosai / fordította és szerkesztette: D. Gergely Anikó. - 4. átdolgozott és bővített kiadás. -   s.l. : Kossuth Könyvkiadó, 1975

375 p. : il.

ISBN 963-09-0371-7

911.37(4)

1. CAPITALELE EUROPEI

2. EUROPA(oraşe)

910/V60

929  Biografii. Genealogie. Heraldică

 

351. SWAYZE, PATRICK. The Time of My Life / Patrick Swayze and Lisa Niemi. -   London : Simon & Schuster, [2009]

247 p. + [32] p. foto.

ISBN 978-1-84737-693-0. - ISBN 978-1-84737-694-7

929 Swayze, Patrick                                            821.111-94

791.44.071.2 Swayze, Patrick(0:82-94)

1. BIOGRAFIE(Swayze, Patrick)

III 30037 ; 929/S98

930 Ştiinţa istoriei

 

352. Dicţionar şcolar de termeni şi expresii istorice / Liviu Baciu, Cristina Milea, Georgeta Tănase... ; coord. : Mariana Gavrilă, Mariana Maximescu. - Ediţia a 3-a. -   [Piteşti] : Paralela 45, 2009

399 p. - (Dicţionarele P45 Educaţional).

ISBN 978-973-47-0750-8

001.4:93=135.1                                                     81'374.2:93=135.1

93(038)                                                                  030:94

082.1 Dicţionarele P45 Educaţional

1. DICŢIONAR EXPLICATIV(istorie)

II 89901 ; L-930/D39

 

353. GUDIN, CRISTINA. Istoria modernă a românilor : Cultură şi modernizare / Cristina Gudin. -   Bucureşti : Tritonic, 2010

140 p. - (Tritonic/ Istorie ; Cursuri universitare).

Bibliografie la sf. de capitol

ISBN 978-606-92289-5-1

930.85(=135.1)                      94(498)"18"                          37(498)(091)

070(498)(091)                        008(498)"18"                         082.1 Tritonic/ Istorie

1. ISTORIA CIVILIZAŢIEI

2. ISTORIA ROMÂNIEI

3. ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

II 89804 ; 930/G93

354. MATVEEV, SERGIU. Procesele etno-culturale din spaţiul carpato-nistrean în secolele II-XIV : Istoriografia sovietică = Ethno-cultural processes in the carpathian-dniestrian area in the 2nd-14th centuries: Soviet Historiography / Sergiu Matveev. -   Chişinău : Pontos, 2009

230 p.

Bibliografie p. 178-212

ISBN 978-9975-72-284-1

930.1

1. ISTORIOGRAFIE

III 30054 ; 930/M48

 

355. PECICAN, OVIDIU. Troia. Veneţia. Roma. : [Studii de istoria civilizaţiei şi culturii europene medievale] / Ovidiu Pecican. -   [Bucureşti] : EuroPress Group, [2007]

2 vol. - (Istorie).

ISBN 978-973-88128-6-4

Vol.1 - 2 vol. - Anexe p. 455-479. - Note de subsol

ISBN 978-973-88128-7-1

930.85(4)"04/14"                                                 821.135.1.09-94

082.1 Istorie

1. ISTORIOGRAFIE

2. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE MEDIEVALĂ

II 89737 ; 930/P48

94(100) Istorie universală

 

356. NICOLESCU, CORNELIU. Anglia şi spiritul englez / Corneliu Nicolescu. - [Ediţia a 2-a]. -   Cluj-Napoca : CA Publishing, 2010

311 p.

Bibliografie p. 309-311

ISBN 978-973-88878-4-8

94(420)                                  304/308(420)                                         94(100)

1. SOCIETATEA ENGLEZĂ

2. PROBLEME SOCIALE ŞI CULTURALE

3. ISTORIA ANGLIEI

II 89785 ; 94(100)/N64

357. OLTEANU, ANTOANETA. Miturile Rusiei clasice / Antoaneta Olteanu. -   [Bucureşti] : Paideia, [2004]

280 p. : il. - (Studii şi eseuri - critică, istorie şi teorie literară ; 51 ; Serie nouă).

Tabel cronologic p. 235-266

Bibliografie p. 267-275

ISBN 973-596-243-8

930.85(47)                                             398.21(47)                                             94(47)

082.1 Studii şi eseuri - critică, istorie şi teorie literară

1. ISTORIA CIVILIZAŢIEI(Rusia)

II 89802 ; 94(100)/O-50

94(3)  Istoria lumii antice

 

358. SCARRE, CHRIS. Római császárok krónikája : A Római Birodalom császárkorának története / Chris Scarre ; Fordította Zsuppán András. -   Budapest : Móra Könyvkiadó, 2008

240 p. : 328 il.(111 color), sch., h.

Bibliografie p. 233-234. - Index p. 236-240

ISBN 978-963-11-8455-6

94(37)                                    930.85(37)                                             929:94(37)

1. IMPERIUL ROMAN

2. ÎMPĂRAŢI ROMANI

IV 6794 ; 94(3)/S32

 

359. TYLDESLEY, JOYCE. Egyiptomi királynők krónikája : Az archaikus kortól Kleopátra haláláig 273 illusztrációval, ebből 173 színes / Joyce Tyldesley ; Fordította Zsuppán András. -   Budapest : Móra Könyvkiadó, 2008

224 p. : 273 il.(173 color), sch.

Cronologie p. 212-213. - Note p. 214

Bibliografie p. 215-218

Index p. 219-224

ISBN 978-9-631183-95-5

94(32)-055.2                                          930.85(32)                             929:94(32)-055.2

1. ISTORIA EGIPTULUI ANTIC

IV 6795 ; 94(3)/T98

94(498)  Istoria României

 

360. HAŞDEU, BOGDAN PETRICEICU. Scrieri / Bogdan Petriceicu Haşdeu. - Ediţie îngrijită de Stancu Ilin şi I. Oprişan. -   Chişinău : Întreprinderea Editorial-Poligrafică "Ştiinţa", 2008. -  : Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu"

16 vol.

ISBN 978-9975-67-396-9

Vol. 8 : Istoria critică a românilor - 579 p. - ISBN 978-9975-67-608-3

III 30052 ; 94(498)/H34

 

361. Kolozsvár / A szövegek szerzői : Alexandru Diaconescu, Gergely Balázs, Hunyadi Attila,... ; Ötlet és szerkesztés : Zágoni Balázs ; Illusztrációk : Jánosi Andrea. - 2., javított kiadás. -   Kolozsvár : Koinónia, 2008. -  : Projectograph

60 p. : il. color - (Kincses Képeskönyv).

Glosar p. 54-58

Pe copertă apare subtitlul : Anno Domini 1400-2100

ISBN 978-973-760584-9

94(498.4 Cluj Napoca)                                        082.1 Kincses Képeskönyv

1. CLUJ-NAPOCA(istoria)

94(498)/K69

 

362. Piaţa Universităţii. -   [Bucureşti] : [Coresi], s.a.

228 p. + [10] f. foto.

94(498)"1989.12"(0:82-94)                  323.372"1989.12"(0:82-94)

1. REVOLUŢIA DIN 1989(România)

94(498)/P64

 

363. Sfîrşitul dictaturii : Bucureşti 21-25 decembrie 1989 / Ioan Scurtu, Ecaterina Mazilu, Ştafania Dinu... ; coordonator Ioan Scurtu. -   Craiova : Clio, 1990

144 p. + 8 f. foto

ISBN 973-95003-0-7

94(498)"1989.12"                                 321.64(498)

327.27(498)"1989.12"

8. REVOLUŢIA DIN 1989(România)

94(498)/S51

364. SUVEICĂ, SVETLANA. Basarabia în primul deceniu interbelic (1918-1928): modernizare prin reforme = Bessarabia in the first interwar decade (1918-1928): modernization by means of reforms / Svetlana Suveică. -   Chişinău : Pontos, 2010

360 p. - (Monografii ; 7).

ISBN 978-9975-51-070-7

94(478)"1918/1928"                                            082.1 Monografii

1. ISTORIA BASARABIEI

III 30058 ; 94(498)/S96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE NUME

 

A

 

Albu, Mihaela - 230

Allen, Robert G. - 76

Allende, Isabel - 225

Asimov, Isaac - 198

 

B

 

Bacovia, George - 231

Balázs Katalin, J. - 115

Balch, Phyllis A. - 121

Balotă, Nicolae - 232

Barnard, Christiaan - 122

Baum, Lyman Frank - 199

Băcanu, Bogdan - 146

Băjenaru, Grigore - 233

Bălăceanu-Stolnici, Constantin - 6

Beck, Ian - 200

Bedu, Jean-Jacques - 4

Ben-Tovim, Atarah - 160

Berdiaev, Nikolai - 44

Bernd, Ed - 14, 34

Blackman, Sushila - 45

Blanchet, Muriel Wylie - 201

Bley, Anne-Catherine - 143

Bourne, Mike - 147

Bradea, Livia Otilia - 93

Bramblett, Reid - 342

Brânzei, Dan - 113

Brown, Dan - 202

Buciu, Marian Victor - 234-235

Buican, Denis - 119

Bulgakov, Mihail - 305

Bursch, Peter - 161

Buzdugan, Dorica - 236

 

 

C

 

Caragea, Cecilia - 237

Caragiale, Mateiu Ion - 238

Carnegie, Dale - 15

Catalano, Horaţiu C. - 94

Cava, Roberta - 56

Christie, Agatha - 203

Ciorbea, Iulia - 16

Cocoş, Luminiţa - 239

Cojocaru, Ştefan - 88

Cologni, Franco - 149

Costea, Ioan - 240

Creangă, Ion - 241

Csorba István - 310

Czeizel Endre - 123

 

D

 

Dahl, Roald - 204

Davey, Charles - 89

Demeter József - 105

Desarthe, Agne`s - 223

Diamand, Emily - 205

Diudea, Mircea - 243

Drăgan, Simona - 181

Drăghici, Marius - 245

Drumeş, Mihail - 246-247

Dumitraşcu, Dumitru - 152

Dumitriu, Petru - 248

Dunlop, Dale - 344

Dyer, Heather - 206

 

E

 

Egan, Kieran - 95

Egry Gábor - 78

Eliade, Mircea - 249-251

Enyedi Sándor - 168

Esterházy Péter - 311

 

 

F

 

Filimon, Nicolae - 252

Fleming, James - 35

Funke, Cornelia - 220

 

G

 

Gaal György - 153

García Márquez, Gabriel - 227

Gáspár Jolán Andrea - 18

Gavrilă, Camelia - 191, 253

Gâştescu, Petre - 116-117

Gerlings, Charlotte - 156

Glodeanu, Gheorghe - 254

Godea, Ioan - 154

Gogea, Teodora - 255

Goodman, Linda - 7

Grisham, John - 207

Gudin, Cristina - 353

Guillou, Jan - 196

Gulácsy Irén - 312

Győrffy Anikó, M - 157

 

H

 

Hanna, Thomas - 126

Haşdeu, Bogdan Petriceicu - 360

Hedges, Burke - 36

Herczeg Ferenc - 313

Héril, Alain - 96

Hervay Gizella - 314

Hill, Napoleon - 37

Hillerman, Tony - 208

Hix, Simon - 65

Hollingsworth, Mary - 158

Holmstrom, Darwin - 141

Hriţcu, Mădălina - 91

Huidan, Eduard - 256

 

 

 

I

 

Ianoşi, Ion - 1

Ibrăileanu, Garabet - 257

Ibsen, Henrik - 197

Igna, Vasile - 258

Ignácz Rózsa - 316-317

Ilarion, Niculina - 259

Ilinca, Nicolae - 345

Illyés Gyula - 318

Ivan, Adrian Liviu - 82

 

J

 

Jakabovits Zsuzsanna - 127

James, Henry - 210

Janda, Louis - 20

Jefferson, Thomas - 47

Johnston, Jennifer - 211

Jones, Dylan - 38

 

K

 

Kanon, Joseph - 212

Kemény Zsigmond(1814-1875) - 319

Kennel, Herma - 67

Kiss Bitay Éva - 320

Kiyosaki, Robert T. - 97

Kós Károly - 321

Kozma Béla - 322

Králik Lóránd - 340

Krúdy Gyula - 323

 

L

 

Labiş, Nicolae - 260

Lazu, Ion - 261

Le Clézio, Jean-Marie Gustave - 224

Lefter, Ion Bogdan - 262

Leonard, Rosemary - 128

Lever, Charles C. - 21

Lewis Gaddis, John - 68

Liebich, André - 69

Luca, Rodica - 114

Lucaci, Florea - 8

 

M

 

Maftei, Mara Magda - 263

Maior, George Cristian - 70

Makkai Sándor - 324

Manolescu, Nicolae - 264

Marga, Andrei - 98

Margitházi Beja - 175

Marin, Daniela - 265

Markovits Rodion - 325

Máthé Levente - 346

Mattern, Athena - 129

Matveev, Sergiu - 354

Mătcaş, Nicolae - 187

McClure, Vimala - 39

McGraw, Phillip C. - 22-24

Méhes György - 326

Méhes György, - 327

Melinescu, Nicolae - 71

Mencinicopschi, Gheorghe - 150

Meyer, Kai - 221

Meyer, Stephenie - 213

Michel, Claude - 347

Mihăescu, Gib. I. - 266-267

Mincu, Marin - 268

Minulescu, Ion - 269

Mocanu, Augustin - 193

Mogel, Wendy - 48

Molnár Tamás - 142

Montignac, Michel - 130

Moore, Keith L. - 131

Móricz Zsigmond - 328-329

Morris, Neil - 118

Móser Zoltán - 107

Müller Péter - 9

Murakami, Ryu÷ - 307

Murphy, Ben - 25

Musteaţă, Sergiu - 99, 338

N

 

Nazat, Marian - 270

Neagu, Fănuş - 271

Németh László - 330-331

Nicodim, Dumitru - 272

Nicolescu, Corneliu - 185, 356

Niţă, Adrian - 10

 

O

 

O'Brien, Maja - 132

Octavian, Tudor - 273

Olteanu, Antoaneta - 108, 357

Opriş, Tudor - 111

 

P

 

Pados Gyula - 133

Paler, Octavian - 274

Pantea, Aurel - 275

Papini, Giovanni - 49

Păun, Gheorghe - 177

Păunescu-Podeanu, A. - 134

Pecican, Ovidiu - 355

Peters, Jens - 348

Petrescu, Camil - 276

Petrescu, Cezar - 277

Piaget, Jean - 120

Podosu, Ion - 278

Poenaru, Teodor - 50

Ponea, Simona - 60

Popa, Stela - 279

Popescu, Adina - 280-281

Popescu, Petru - 282

Popescu, Titu - 283

Poulin, Jacques - 214

Powell, Helena Frith - 55

Preda, Marin - 284-286

 

 

 

Q

 

Questin, Marc-Louis - 110

 

R

 

Raţiu, Ion - 72

Rebreanu, Liviu - 287

Richardson, Cheryl - 27

Richler, Mordecai - 73

Rock, Lois - 101

Roguski, Camil - 288

Roh, Thea De - 62

Rosales-Barretto, Glenda - 144

Ross, Skip - 28

Roth, Philip - 215

 

S

 

Salomé, Jacques - 40

Samu, Valeriu L. - 135

Sandu, Antonio - 63, 289

Sántha Attila - 182

Santos, José Rodrigues dos - 228

Sas Péter - 155

Sasu, Aurel - 183

Saussard, Brigitte - 103

Scarre, Chris - 358

Schindler, Claude E., Jr. - 104

Schlessinger, Laura - 29

Schultz, James H. - 136

Serghi, Cella - 290-291

Sidjanski, Dusan - 83

Sinkó Andrea - 112

Sorescu, Marin - 292

Sparks, Nicholas - 216-219

Stan, Constantin I. - 86

Stanca, Dan - 293

Starmer, Anna - 145

Stârcea, Alina-Maria - 294

Stănescu, Mircea - 84

Stănescu, Nichita - 295

Steiner, Johann - 85

Surdu, Alexandru - 11

Suveică, Svetlana - 364

Swayze, Patrick - 351

Szabó Bálint - 151

Szilágyi Aladár - 332

Szilágyiné Katona Ilona - 41

 

Ş

 

Şandru, Ioan - 349

Şarlea, Ileana - 296

 

T

 

Tatoiu, Monica - 297-298

Teodoreanu, Ionel - 299-300

Tismăneanu, Vladimir - 74

Titircă, Lucreţia - 137

Todea, Alexandru - 51

Tolstaia, Tatiana - 306

Toma d'Aquino, Sfânt - 12

Tormay Cécile - 334-335

Tracy, Brian - 42

Trencsényi-Waldapfel Imre - 52

Troisi, Licia - 222

Tudoran, Radu - 301

Turndorf, Jamie - 43

Tyldesley, Joyce - 359

 

Ţ

 

Ţepeneag, Dumitru - 302

 

U

 

Upor László - 195

 

V

 

Vaillant, Maryse - 31

Visky András - 336

Vlăduţescu, Gheorghe - 13

Vornic, Vlad - 339

 

W

 

Walther, George R. - 32

Wilks, Frances - 33

Williamson, Felton - 77

Winston, David - 138

 

Y

 

Young, Robert O. - 139

 

Z

 

Zágoni Balázs - 337

Zakaria, Fareed - 75

Zamfirescu, Duiliu - 303

Zamfirescu, George Mihail - 304

Zsoldos Márton. - 159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE TITLURI

 

10 motive stupide care distrug un cuplu - 29

100 de zile - 279

100 híres festőművész - 156

123 vers a zenéről - 308

21st Century Common Sense - 77

33 pentru totdeauna - 229

77 de lecturi ale copilăriei - 188

 

A

 

A doua zi după moarte - 293

Adam şi Eva - 287

Akvarisztika - 142

Alimentaţia înţeleaptă - 129

Az alkimisták titka - 115

All You Need to Be Impossibly French - 55

Amintiri din copilărie; Poveşti; Povestiri - 241

Anekdoták nagykönyve - 309

Anglia şi spiritul englez - 356

Antologie de texte literare româneşti pentru clasele III-IV - 259

Apelul - 207

Aplicaţii ale metodei proiectelor - 92

Az arc mozija. Közelkép és filmstílus - 175

Arena conjugală - 43

Aritmetică. Algebră. Geometrie. - 113

Aşezarea şi necropola de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la Budeşti - 339

Atlas ezoteric de adorat femeia - 289

Atlasul istoric al mănăstirilor şi schiturilor ortodoxe din România: sec. XI-XXI - 341

Audiţia - 307

Autori şi opere - 1

 

B

 

Barni Berlinben - 337

Basarabia în primul deceniu interbelic (1918-1928): modernizare prin reforme - 364

Băiatul din cutia de biscuiţi - 206

Bărbatul de la gară - 211

Bergman - 163

Biblia alimentară - 150

Biologie şi cunoaştere - 120

Biserică, Societate, Identitate - 54

Biserici de lemn din Europa - 154

The Blessing of a Skinned Knee - 48

Bogart - 164

Brussels Guide - 343

Bujdosó könyv - 334

 

C

 

Calea Victoriei - 277

Cartea fugilor - 224

Cartea Mironei - 290

Cel mai iubit dintre pământeni - 284

Cele 21 de secrete ale milionarilor - 42

Cele mai frumoase basme spaniole - 226

Cele şapte vârste ale femeii - 128

Cele trei învăţături - 189

Chaplin - 165

Chemarea infinitului - 296

Ciocoii vechi şi noi sau Ce naşte din pisică şoareci mănâncă - 252

Cioran şi utopia "tinerei generaţii" - 263

Cişmigiu & comp.; Bună dimineaţa, băieţi! - 233

Clubul tinerilor - 91

Clubul tinerilor - de la vis la realitate - 87

Cocoşul de pe acoperişul Catedralei Sfântului Ştefan - 190

Codex 632 - 228

Codul civil şi legile conexe - 79

Codul lui Da Vinci - 4

Comentarii la rostirea filosofică însoţite de câteva gânduri despre Constantin Noica - 11

The complete guide to buying property in France - 89

Comunicarea cu oamenii dificili - 56

Condamnaţi la fericire: experimentul comunist în România Condamnaţi la fericire: experimentul comunist în România - 74

Conducta de milioane - 36

Contribuţii româneşti la ştiinţa mondială - 111

Copil bogat, copil isteţ - 97

Copilul apelor - 205

Craii de Curtea-Veche - 238

Creating Wealth - 76

Creaţie şi fiinţare - 8

Creaţie şi putere - 181

Cronică de familie - 248

Cronicile Lumii Pământene - 222

Csak a zene - 162

Cum iubesc femeile - 31

Cum să devii sigur pe tine - 35

Cum să elaborăm şi analizăm manualele şcolare - 99

Cum trec în nefiinţă marile personalităţi - 45

Curajul de a spune adevărul - 17

The Curve of Time - 201

Cvasitratat de/spre literatură - 268

 

D

 

De la coroana regală la cercul polar - 242

De pe celălalt ţărm - 69

Dean - 166

Delirul - 285

Democraţia social-elitară - 62

Démonok, látók, szentek - 46

Despre Fiinţă şi Esenţă - 12

Destin cu popeşti - 302

Dialog cu Stelian Tănase - 237

Diavolul - 49

Dicţionar de termeni pentru asistenţii medicali - 137

Dicţionar ilustrat de structuri portante istorice - 151

Dicţionar şcolar de termeni şi expresii istorice - 352

Dicţionarul limbii române de lemn - 183

Dieta Young pentru bolnavii de diabet - 139

Dietrich - 167

Dificultăţile de învăţare transversale - 94

Dimensiuni etice ale comunicării în postmodernitate - 63

Din perspectiva exilului - 283

Din practica teologiei pure sau Închinarea în spirit şi adevăr - 50

Divanul scriitoarei - 244

Donna Alba - 266

Draga mea copilărie - 236

Drámai művek - 323

 

 

E

 

Ea - 265

Earthquakes - 118

Easy English - 185

Eclipse - 213

Educaţia în tranziţie - 98

Egyetemes művészettörténet - 158

Egyetlenem - 327

Egyiptomi királynők krónikája - 359

Electronică - 140

Az elefántcsonttoronyból - 311

Egy életsors göröngyös útjai - 310

Elevul Dima dintr-a şaptea - 246

Elhízás - fogyókúra - 133

Eltékozolt évek - 216

Un episod internaţional; Altarul morţilor - 210

Érdekképviselet vagy pártpolitika? - 64

Essential Clinical Anatomy - 131

Északi fény - 313

Etnografii urbane - 57

Evaluarea programelor de asistenţă socială - 88

Evanghelii - 243

Exploring Nova Scotia - 344

 

F

 

Fantasticul domn Vulpe - 204

Fascinaţia artei - 152

Fessünk akvarellel madarakat - 159

Fetiţa care s-a împiedicat de Şarpe - 255

Fizică BAC 2010 - 114

Flavors of the Philippines - 144

Flori de pelin - 245

Fluviile Terrei - 116

Focul de gheaţă - 221

Förgeteg - 312

A Forma-1 krónikája - 169

 

 

 

 

G

 

Garbo - 170

Generalul Henri M. Berthelot şi românii - 86

Geografia aşezărilor rurale - 349

Geografia umană - 345

Ghid de asistenţă socială a persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA - 90

Ghid de bune practici privind relatarea despre HIV/SIDA - 124

Ghidul culorilor - 145

Ghidul inimii sănătoase - 122

Ghidul motociclistului - 141

Ghidul Parlamentului European - 80

Ghidul terapiilor complementare - 125

Gondviselés - 9

Görög regék és mondák - 52

Grant - 171

Gyerekünk gerincferdülése - 127

 

H

 

Haiku ma ville! - 192

Happy Songs for Children - 184

Három dráma - 197

Hepburn - 172

Hétköznapi csodák agykontroll(lal) - 19

Hetvenhét magyar népmese - 318

[HIV/SIDA între justiţie şi normalitate] - 81

How to Fit a Car Seat on a Camel and Other Misadventures Traveling with Kids - 209

 

I

 

Igaz hittel - 217

Ignácz Rózsa - 315

Ikonfestés - 157

Illemtan avagy a jó modor kézikönyve - 41

[In]tolerance and [Co]operation in Europe and the Euroatlantic Area - 66

Incertitudine. Gândire strategică şi relaţii internaţionale în secolul XXI - 70

Incursiune în lumea sufletului. - 6

Indicele glicemic - 130

Influenţa limbajului pozitiv - 32

Instruire şi Educare pentru Eternitate - 104

Integrarea limbilor străine în educaţie şi instrucţie - 93

Ion Vinea, un melancolic al avangardei româneşti - 278

Irgalom - 330

Istoria modernă a românilor - 353

Izomkontroll. Szomatika - 126

 

Î

 

În căutarea sinelui - 22

Îngerul a strigat - 271

 

J

 

The Jefferson Bible - 47

Jézus világa - 101

Jurnalism românesc în exil şi diasporă - 58

 

K

 

Kelly - 173

A két Bolyai alakja a magyar szépirodalomban - 322

Kidőlt a kereszt - 321

Kobak könyve - 314

Kocsik szeptemberben - 331

Kolozsvár - 361

A kolozsvári filmgyártás képes története 1913-tól 1920-ig - 174

Kós Károly képeskönyv - 155

 

L

 

"La fântâna lină" - 193

La Medeleni - 299

Lacurile Terrei - 117

Lasă grijile, începe să trăieşti - 15

Lebede albe - 272

Legyen időd az életedre! - 27

Limba de lemn în presă - 59

Limba română este patria mea. Studii. Comunicări. Documente - 186

Linda Goodman's Relantionship Signs - 7

Literatură - 239

Lorelei - 300

Luarea deciziilor şi stabilirea ţelurilor - 34

Lumea postamericană - 75

 

M

 

Madame Terror - 196

Maestrul şi Margareta - 305

Magia ţiganilor - 110

Magyardellői napdalok - 105

Maidanul cu dragoste - 304

Maitreyi - 249

Majdnem véletlen - 195

Management strategic în turism - 146

Managementul voluntarilor - 148

Manuscrise din Biblioteca Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române - 5

Mari poveşti româneşti pe înţelesul celor mici - 280

Maros-Vásárhely régi és Marosvásárhely új utcanevei - 346

Egy másik Amerika - 340

Maszk, átváltozás, beavatás - 106

Mănâncă-mă - 223

Metoda Jose Silva - 14

Mint aki látja a hangot - 336

Miraculoasele plante antistres - 138

Miriapodul hoinar şi alte poveşti - 281

Misterele Berlinului - 212

Miturile Rusiei clasice - 357

Moartea căprioarei - 260

Monroe - 176

Mormintele tac - 85

Moromeţii - 286

Moscova sfidează lumea - 72

Moş Crăciun a fost răpit! - 199

Moştenirea literar-spirituală a dinastiei de cărturari Hâjdău - Hasdeu în bibliotecile chişinăuene - 2

 

N

 

Ne-am tuns, ne-am uns - 256

Necuvintele - 295

Negru pe negru - 275

A nemlétezők lázadása - 332

Nemzeti védgát vagy szolid haszonszerzés? - 78

Névviseletek - 107

Nicolae Manolescu: de la cronica literară la Istoria critică... - 262

Noi contra noi - 297

Noica - 10

Normal, paranormal şi viaţa de fiecare zi - 135

Nuntă în cer; Uniforme de general; La umbra unui crin... Nuntă în cer; Uniforme de general; La umbra unui crin... - 250

Nutriţie şi biotratamente - 121

 

O

 

O lume diferită, o lume la fel - 60

Odiseea Biosferei - 119

Odüsszeusztól Ulyssesig - 194

Oh Canada! Oh Quebec! - 73

Ontologie şi metafizică la greci - 13

Az őrangyal - 218

Ördögszekér - 324

Orsika - 316

Özvegy és leánya - 319

 

P

 

Panni, Dani meg a többiek... - 320

Pastorala americană - 215

Patrimoniul cultural imaterial din România - 109

Pânza de păianjen - 291

Peregrin prin patria cuvintelor - 232

Personalitatea psihoterapeutului şi procesul terapeutic - 16

Peter Bursch's Kindergitarrenbuch - 161

Philippines - 348

Piaţa Universităţii - 362

Pillangó - 328

Pisoi mai mari pisici mai mici şi un castel cu 5 pitici - 258

Planul infinit - 225

Plumb - 231

Poetica romanului interbelic - 254

Politic (in) corect - 288

Politica democratică în Parlamentul European - 65

Povestea secretă a lui Tom Inimă-Curată - 200

Povestiri alese - 273

Poveşti despre devoratori de cărţi, stafii din pod şi alte personaje - 220

Predarea ABC-ului învăţării - 95

Predarea istoriei - 100

Preludiul Fundaţiei - 198

Presley - 178

Prins - 282

Printre fraţii mai mici ai GO-ului - 177

Privind viaţa; Adela; Amintiri din copilărie şi adolescenţă - 257

Procesele etno-culturale din spaţiul carpato-nistrean în secolele II-XIV - 354

Protecţia patrimoniului arheologic - 338

Psihoteste - 26

Puterea de convingere - 37

 

R

 

Radu Filipescu - 67

Războiul rece - 68

Receptarea textului - 191

Receptarea textului literar - 253

Reeducarea în România comunistă - 84

A régi ház - 335

Regulile domnului Jones pentru bărbatul modern - 38

Reprezentări ale spaţiului în credinţele populare româneşti - 108

Revistele literare ale exilului românesc - 230

The Right Instrument for your Child - 160

Riscuri şi inechităţi sociale în România - 61

Rokonok - 329

Rolul şcolii în prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV şi în integrarea şcolară a tinerilor care trăiesc cu HIV/SIDA - 102

Római császárok krónikája - 358

Romanţe pentru mai târziu - 269

Romanul adolescentului miop; Gaudeanus - 251

Român mi-e neamul, românesc mi-e graiul - 187

România târâş - 270

Rugăciunea tineretului - 51

Rusoaica - 267

 

S

 

Salvarea relaţiilor - 23

Să gândim pozitiv - 25

Sărbătoarea copiilor - 294

Scene din viaţa literară - 261

Scenete şi jocuri de mimă - 103

Scrieri - 360

Scrisori de dragoste - 247

Seldom Disappointed - 208

Sfârşitul istoriei după Cioran - 240

Sfîrşitul dictaturii - 363

Simbolul pierdut - 202

Sinatra - 179

Singurătatea în doi nu e pentru noi - 40

Soluţii sexuale - 136

Soupes du jour - 143

Spectacole de teatru pentru grădiniţă - 96

Spirit şi libertate - 44

Strategii de viaţă - 24

Sub zodia "Statelor Unite ale Europei" - 82

Sütő András életműve - 3

Székely szótár - 182

Szibériai garnizon - 325

Szikra Ferkó - 326

Színészek, színházak, városok - 168

Sző, fon, nem takács. Mi az? - 333

Szórakoztató kísérletek tűzzel, földdel, levegővel, vízzel - 112

Születésünk titkai - 123

 

T

 

The Tao of Motherhood - 39

Taylor - 180

Terapia integrativă - 132

Teste pentru alegerea carierei - 20

The Time of My Life - 351

Toate pânzele sus! - 301

Tört kövön és porladó kereszten - 153

Toscana - 342

Transformarea sentimentelor - 33

Trei dinţi din faţă - 292

Troia. Veneţia. Roma. - 355

 

U

 

Újabb hétköznapi csodák agykontroll(lal) - 30

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război - 276

Understanding the Balanced Scorecard in a Week - 147

Ünnepi férfiú - 317

Urgenţele medicale - 134

Uriaşul care se trezeşte - 71

Us Against Ourselves - 298

Üzen az írás - 18

Üzenet a palackban - 219

 

V

 

Vacheron Constantin - 149

Valorifică-ţi potenţialul! - 28

Un veac de singurătate - 227

Viaţa ca o cursă cu obstacole - 21

Viaţa la ţară; Tănase Scatiu; În război - 303

Viaţa pe un peron - 274

Viaţă şi cărţi - 264

Viitorul federalist al Europei - 83

A világ fővárosai - 350

"... virtuti decreti tollerantiae beneficia clero Graeci restituenda ...". Biserica românească din Transilvania în izvoarele statistice ale anului 1767. - 53

Volkswagen Blues - 214

 

W

 

Welcome to France - 347

 

Z

 

Zâtul - 306

Zece negri mititei - 203

Zece prozatori exemplari - 234

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE SUBIECTE

 

A

 

ACHIZIŢIONAREA UNEI LOCUINŢE - 89

ACOPERIŞURI - 151

ACTORI - 163-167, 170-173, 176, 178-180, 351

ACTORI(biografii) - 351

ACTORI(maghiari) - 168

ACTORI(Ungaria) - 174

ACVARISTICĂ - 142

AFACERI(succes) - 32, 37

AFRICA SUBSAHARIANĂ - 71

AFRICA(politică) - 71

ALBUM DE ARTĂ - 156

ALCHIMIE - 115

ALEGERI - 80

ALGEBRĂ - 113

ALIMENTAŢIA FEMEII - 128

ALIMENTAŢIE - 150

ALIMENTAŢIE DIETETICĂ - 139

ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ - 129-130, 139

ALIMENTE(fabricarea şi producerea) - 150

AMENAJAREA LOCUINŢEI - 145

ANALIZA APEI - 117

ANATOMIE - 131

ANATOMIE (album) - 131

ANATOMIE UMANĂ (album) - 131

ANGLIA - 356

ANTOLOGIE - 192

ANTOLOGIE LITERARĂ - 188, 239

ANTROPOLOGIE URBANĂ - 57

APARATE DE MĂSURAT - 140

ARHEOLOGIE - 338-339

ARHEOLOGIE(necropole) - 339

ARHITECTURĂ - 158

ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ - 153-154

ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(biserici) - 154

ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(Europa) - 154

ARHITECTURĂ(Transilvania) - 155

ARHITECŢI - 155

ARITMETICĂ - 113

ARTĂ - 1, 152

ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ - 163-167, 170-173, 176, 178-180

ARTĂ CULINARĂ - 143-144

ARTĂ RELIGIOASĂ - 157

ARTĂ(pictură) - 156

ARTĂ(România) - 152

ASISTENŢĂ SOCIALĂ - 88

ASISTENŢĂ SOCIALĂ(persoane defavorizate) - 81, 90-91

ASISTENŢĂ SOCIALĂ(România) - 87, 90

ASTRA - 229

ASTROLOGIE - 7

ASTROLOGIE(simboluri) - 7

ATLAS GEOGRAFIC - 341

ATLAS ISTORIC - 341

ATLASE - 341

AUTOBIOGRAFIE(Hillerman, Tony) - 208

AUTOCUNOAŞTERE - 15, 20

AUTOMOBILISM - 169

 

B

 

BALOTĂ, NICOLAE - 232

BASARABIA - 364

BASARABIA(istorie) - 364

BĂNCI(Transilvania) - 78

BERGMAN, INGRID - 163

BERTHELOT, HENRI M.(general francez) - 86

BIBLIA(interpretare) - 47

BIBLIOGRAFIE - 2-3

BIBLIOGRAFIE(Haşdeu, Bogdan Petriceicu) - 2

BIBLIOGRAFIE(Haşdeu, Iulia) - 2

BIBLIOGRAFIE(Hîjdău, Thadeu Ioan) - 2

BIBLIOGRAFIE(literatură română) - 3

BIBLIOGRAFIE(Sütő András) - 3

BIBLIOTECA SFÂNTULUI SINOD - 5

BIBLIOTECI DE SPECIALITATE - 5

BIBLIOTECI(România) - 5

BIOGNOSEOLOGIE - 119

BIOGRAFIE(Bergman, Ingrid) - 163

BIOGRAFIE(Bogart, Humphrey) - 164

BIOGRAFIE(Chaplin, Charlie) - 165

BIOGRAFIE(Dean, James) - 166

BIOGRAFIE(Dietrich, Marlene) - 167

BIOGRAFIE(Garbo, Greta) - 170

BIOGRAFIE(Grant, Cary) - 171

BIOGRAFIE(Hepburn, Audrey) - 172

BIOGRAFIE(Kelly, Grace) - 173

BIOGRAFIE(Monroe, Marilyn) - 176

BIOGRAFIE(Presley, Elvis) - 178

BIOGRAFIE(Sinatra, Frank) - 179

BIOGRAFIE(Stoppard, Tom) - 195

BIOGRAFIE(Swayze, Patrick) - 351

BIOGRAFIE(Taylor, Elizabeth) - 180

BIOGRAFIE(Visky András) - 336

BIOGRAFII COLECTIVE(oameni de ştiinţă) - 111, 229

BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi istorice) - 358

BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi)(România) - 229

BIOGRAFII COLECTIVE(regine) - 359

BIOLOGIE - 120

BIOLOGIE(evoluţia speciilor) - 119

BIOLOGIE(originea speciilor) - 119

BIOTERAPIE - 121

BISERICA CREŞTINĂ - 54

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ - 5

BISERICA ROMÂNĂ - 53

BISERICĂ - 54

BISERICĂ ŞI CULTURĂ - 54

BISERICI - 154

BISERICI DIN LEMN - 154

BOGART, HUMPHREY - 164

BOLI - 121, 135

BOLI DE NUTRIŢIE ŞI METABOLISM - 133

BOLI TRANSMISIBILE - 17, 81, 90, 102, 124

BOLNAVI(tineri) - 81, 87, 91, 102

BOLŞEVISM - 69

BOLYAI FARKAS - 322

BOLYAI JÁNOS - 322

BRÂNCUŞI, CONSTANTIN - 283

BRICOLAJ - 101

BRUXELLES(ghid turisric) - 343

BUDISM - 45

BUNELE MANIERE - 41

 

C

 

CANADA - 73

CANADA(provincii) - 73

CAPITALELE EUROPEI - 350

CARTE DE BUCATE - 143-144

CARTE DE RUGĂCIUNI - 51

CARTE PENTRU COPII - 101

CATASTROFE NATURALE - 118

CÂNTECE(copii) - 184, 236

CĂLĂTORII - 342

CĂLĂTORII GEOGRAFICE(Asia)(Filipine) - 348

CĂLĂTORII GEOGRAFICE(Belgia) - 343

CĂLĂTORII(Franţa) - 347

CĂRŢI RARE - 5

CĂRŢI VECHI(album) - 5

CĂSĂTORIE - 40, 43

CEASORNICĂRIE - 149

CEAUŞESCU, NICOLAE - 74, 363

CHAPLIN, CHARLIE - 165

CHIMIE - 115

CHITARĂ - 161

CHITARĂ(manual) - 161

CIMITIRE - 153

CINEMA - 175

CINEMATOGRAFIE - 174-175

CINEMATOGRAFIE(istoric) - 174

CIORAN, EMIL - 263, 283

CLUJ-NAPOCA - 153, 361

CLUJ-NAPOCA(filme) - 174

CLUJ-NAPOCA(istoria) - 361

CODUL CIVIL(România) - 79

COLINDE - 193

COLORANŢI - 150

COMPORTAMENT - 38, 56

COMPORTAMENT SOCIAL - 41

COMPORTAMENT(bărbaţi) - 38

COMPORTAMENT(femei) - 31

COMUNICARE - 32, 40, 56, 63, 191

COMUNICARE SOCIALĂ INTERNAŢIONALĂ - 71

COMUNICARE(afaceri) - 56

COMUNICARE(limba engleză) - 93

COMUNISM - 74, 363

COMUNISM(crimele de la graniţă) - 85

COMUNISM(doctrină) - 72

COMUNISM(România) - 74, 363

COMUNISM(Rusia) - 72

CONDUITĂ MORALĂ(bărbaţi) - 38

CONFLICTE INTERNAŢIONALE - 68

CONSERVAREA ALIMENTELOR - 150

CONSTRUCŢII CIVILE - 151

CONŞTIINŢĂ DE SINE(psihologie) - 135

CONTRACTE CIVILE - 89

CREDINŢĂ - 104

CREDINŢE POPULARE - 108

CREŞTINISM(filozofie) - 12

CRITICA TEXTELOR - 47

CRITICĂ LITERARĂ - 1, 232, 262, 268, 322

CRITICĂ LITERARĂ(Manolescu, Nicolae) - 262

CRITICĂ LITERARĂ(Stoppard, Tom) - 195

CRITICĂ LITERARĂ(Vinea, Ion) - 278

CRIZĂ ECONOMICĂ - 71, 77

CROMATICĂ - 145

CULIANU, IOAN PETRU - 283

CULORI - 145

CULTURĂ - 1, 353

CULTURĂ EGIPTEANĂ ANTICĂ - 359

CULTURĂ ROMANĂ - 358

CULTURĂ ROMÂNĂ - 54, 109, 229, 353

CULTURĂ RUSĂ - 1

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE MEDIEVALĂ - 355

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Europa) - 355

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(România) - 54

CURĂ DE SLĂBIRE - 139

CURENTE LITERARE - 253

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ(decizii) - 79

CUTREMURE - 118

 

D

 

DARWINISM - 119

DEAN, JAMES - 166

DECORAŢIUNI INTERIOARE - 145

DEMOCRAŢIE - 62, 65

DEMOCRAŢIE SOCIALISTĂ - 69

DEMOGRAFIE - 61

DEMONI - 46

DESCRIERI DE CĂLATORIE - 201

DESIGN INTERIOR - 145

DESTIN - 9

DEŢINUŢI - 67

DEŢINUŢI POLITICI - 84

DEZVOLTARE ECONOMICĂ - 36

DEZVOLTAREA MENTALĂ A COPILULUI - 95

DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII - 21, 24-25, 27-28, 34-37, 97

DIAVOL - 49

DICTATURĂ(România) - 67, 363

DICŢIONAR - 352

DICŢIONAR AL LIMBII ROMÂNE - 183

DICŢIONAR DE CONSTRUCŢII - 151

DICŢIONAR DE ISTORIE - 352

DICŢIONAR EXPLICATIV - 183, 352

DICŢIONAR EXPLICATIV(istorie) - 352

DICŢIONAR MEDICAL - 137

DICŢIONAR TEMATIC - 137

DICŢIONAR(limba română) - 183

DIDACTICĂ(limba engleză, pentru economişti) - 93

DIETĂ - 130, 139

DIETETICĂ - 129-130, 133

DIETOTERAPIE - 139

DIETRICH, MARLENE - 167

DINAMICĂ ECONOMICĂ - 76

DISCIPLINĂ MENTALĂ - 14

DISCIPLINĂ MINTALĂ - 14, 19, 30

DISCRIMINARE - 81

DISCURSURI - 181

DIVIZAREA STATULUI - 73

DOCTRINE POLITICE - 69

DRAMATURGIE - 336

DREPT - 79

DREPT CIVIL - 79

DREPTURILE OMULUI - 81, 90

DUMNEZEU - 44

 

 

 

E

 

ECOLOGIE - 117

ECONOMIE - 36, 77

ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ - 75

ECONOMIE(criză) - 77

ECONOMIE(istorie) - 78

ECONOMIE(Uniunea Europeană) - 82

ECONOMIŞTI(limba engleză) - 93

EDUCAŢIA COPILULUI - 92, 96-97, 103

EDUCAŢIA COPILULUI(sisteme) - 95

EDUCAŢIA ÎN FAMILIE - 97

EDUCAŢIE - 94, 98

EDUCAŢIE CREŞTINĂ - 104

EDUCAŢIE FINANCIARĂ - 97

EDUCAŢIE LITERAR - ARTISTICĂ - 96, 103

EDUCAŢIE MUZICALĂ - 236

EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE - 102

EDUCAŢIE RELIGIOASĂ - 50

EDUCAŢIE SEXUALĂ - 128

EDUCAŢIE SOCIALĂ - 102

EDUCAŢIE(în şcoală)(România) - 103

EDUCAŢIE(limba engleză) - 93

EDUCAŢIE(perfecţionarea profesorilor) - 102

EGIPT ANTIC - 359

ELECTRONICĂ - 140

ELECTRONICĂ(manual) - 140

EMIGRANŢI(ruşi) - 69

ENCICLOPEDIE(muzică) - 162

ESTETICA ARTEI - 152

ESTETICA CULORILOR - 145

ETICA COMUNICĂRII - 63

ETICĂ FAMILIALĂ - 39

ETNOGRAFIE - 109

ETNOGRAFIE MAGHIARĂ - 107

ETNOGRAFIE URBANĂ - 57

ETNOGRAFIE(prenume) - 107

ETNOGRAFIE(Transilvania) - 155

EUROPA(oraşe) - 350

EVALUARE(programe de asistenţă socială) - 88

EVANGHELII(interpretare) - 47

EVOLUŢIA SPECIILOR - 119

EVOLUŢIE - 71

EVOLUŢIE ECONOMICĂ - 76

EVOLUŢIE(biologie) - 119

EVOLUŢIONISM - 119

EVREI(religie) - 48

EXERCIŢII(matematică) - 113

EXIL - 69

EXPERIMENTE ŞTIINŢIFICE - 112

 

F

 

FAMILIA MENŞEVICĂ - 69

FAMILIE - 23, 29, 43

FEMEI - 55

FENOMENE ALE NATURII - 118

FILIPESCU, RADU - 67

FILIPINE - 144, 348

FILM - 175

FILME - 163-167, 170-174, 176, 178-180

FILOSOFIE - 11

FILOZOFIA CREŞTINĂ - 44

FILOZOFIA LIMBAJULUI - 181

FILOZOFIA MORŢII - 45

FILOZOFIA NATURII - 119

FILOZOFIA RELIGIEI - 44

FILOZOFIE - 1, 8, 12, 44

FILOZOFIE ANTICĂ - 13

FILOZOFIE GREACĂ - 13

FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ - 11

FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ(Noica, Constantin) - 10

FILOZOFIE(eseuri) - 10

FINANŢE(investiţii) - 76

FINANŢE(venituri) - 42

FIZICĂ - 114

FIZICĂ(probleme) - 114

FIZICĂ(teste) - 114

FLUVII(Terra) - 116

FOLCLOR LITERAR(colinde) - 193

FOLCLOR LITERAR(legende) - 190

FOLCLOR LITERAR(povestiri) - 189

FOLCLOR MAGHIAR - 107

FOLCLOR MAGHIAR(România) - 105

FORME LITERARE - 191

FORMULA 1(automobilism) - 169

FRANCMASONERIE - 4

FRANŢA - 347

FRANŢA(ghid turistic) - 347

FRANŢA(locuinţe) - 89

FRANŢA(mod de viaţă) - 55, 89

FRONTIERĂ - 85

FRONTIERĂ(trecere ilegalăa frontierei) - 85

FUNDAŢIA "ALĂTURI DE VOI"(România) - 87, 91, 148

FUNDAŢIA "ECOUL CERNOBÎLULUI"(Republica Moldova) - 91

FUNDAŢII(România) - 87

 

G

 

GARBO, GRETA - 170

GASTRONOMIE - 144

GÂNDIRE - 25, 70

GÂNDIRE POZITIVĂ - 15, 17, 28, 32

GENURI LITERARE - 191

GEOGRAFIA AŞEZĂRILOR - 345, 349

GEOGRAFIA ITALIEI(ghid turistic) - 342

GEOGRAFIA LUMII - 116-117, 345, 349

GEOGRAFIA ORAŞELOR - 346

GEOGRAFIA S.U.A. - 340

GEOGRAFIE DEMOGRAFICĂ - 345

GEOGRAFIE FIZICĂ(fluvii) - 116

GEOGRAFIE FIZICĂ(lacuri) - 117

GEOGRAFIE RURALĂ - 349

GEOGRAFIE UMANĂ - 345, 349

GEOGRAFIE(sate) - 349

GEOGRAFIE(Târgu-Mureş) - 346

GEOLOGIE - 118

GEOMETRIE - 113

GHEORGHIU-DEJ, GHEORGHE - 74

GHID TEMATIC - 87, 124

GHID TURISTIC - 342-344, 347-348

GHID TURISTIC(Belgia)(Bruxelles) - 343

GHID TURISTIC(Canada) - 344

GHID TURISTIC(Filipine) - 348

GHID TURISTIC(Franţa) - 347

GHID TURISTIC(Nova Scotia) - 344

GIMNASTICĂ - 126

GIMNASTICĂ MEDICALĂ - 126-127

GO - 177

GRAFOLOGIE - 18

GRANT, CARY - 171

GRECIA ANTICĂ - 52

GRECIA(legende) - 52

 

H

 

HAŞDEU, BOGDAN PETRICEICU - 2

HAŞDEU, IULIA - 2

HEPBURN, AUDREY - 172

HIDROLOGIE - 116-117

HIDROSFERA - 116

HILLERMAN, TONY - 208

HINDUISM - 45

HIV - 17, 81, 87, 90, 102, 124

HOBBY - 101

 

I

 

ICOANE - 157

ICONOGRAFIE - 157

IDENTITATE NAŢIONALĂ - 54

IGIENA ALIMENTAŢIEI - 133

IGIENĂ INDIVIDUALĂ - 126, 135

IGIENĂ MENTALĂ - 28

IGIENĂ MINTALĂ - 19, 27, 30

IISUS HRISTOS - 47, 101

IISUS HRISTOS(viaţa) - 101

IMPERIUL ROMAN - 358

INDICE GLICEMIC - 130

INDUSTRIE ALIMENTARĂ - 150

INFRACŢIUNI(trecere ilegalăa frontierei) - 85

INIMĂ - 122

INIMĂ(PATOLOGIE) - 122

INSTITUŢII(Uniunea Europeană) - 83

INSTRUMENTE MUZICALE - 160

INSTRUMENTE MUZICALE(cu coarde) - 161

INTEGRARE ECONOMICĂ(europeană) - 83

INTEGRARE SOCIALĂ(persoane cu dizabilbităţi fizice) - 60, 91

INTERVIU - 288

INTERVIURI - 229, 336

ISTORIA ANGLIEI - 356

ISTORIA ARTEI - 158

ISTORIA BASARABIEI - 364

ISTORIA CANADEI - 73

ISTORIA CIVILIZAŢIEI - 353

ISTORIA CIVILIZAŢIEI(Rusia) - 357

ISTORIA EGIPTULUI ANTIC - 359

ISTORIA FILMULUI - 174

ISTORIA IMPERIULUI ROMAN - 358

ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI - 353

ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI(România) - 353

ISTORIA LIMBII ROMÂNE - 59

ISTORIA LITERATURII MEDIEVALE - 355

ISTORIA LITERATURII ROMÂNE - 254

ISTORIA MODERNĂ ROMÂNIEI - 353

ISTORIA PRESEI(România) - 58, 353

ISTORIA ROMÂNIEI - 263, 288, 353, 363

ISTORIA ROMÂNIEI(memorii) - 86

ISTORIA ROMÂNIEI(primul război mondial) - 86

ISTORIA ROMÂNIEI(revoluţia de la 1989) - 362-363

ISTORIA RUSIEI - 69

ISTORIA S.U.A. - 340

ISTORIA TEATRULUI MAGHIAR(în lume) - 168

ISTORIA ŢIGANILOR - 110

ISTORIA UNGARIEI - 334

ISTORIE - 54, 100

ISTORIE CONTEMPORANĂ - 68

ISTORIE ECLEZIASTICĂ - 54

ISTORIE UNIVERSALĂ - 54, 68

ISTORIOGRAFIE - 354-355

ISTORIOGRAFIE MEDIEVALĂ - 355

ISTORIOGRAFIE SOVIETICĂ - 354

 

Î

 

ÎMPĂRAŢI ROMANI - 358

ÎNGERI - 46

ÎNGRIJIREA CORPULUI - 128

ÎNVĂŢARE - 94

ÎNVĂŢĂMÂNT - 98

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR(metodică) - 92, 96, 103

ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR - 102

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR(metodică) - 103

ÎNVĂŢĂMÂNT ROMÂNESC - 98

ÎNVĂŢĂMÂNT(materiale didactice) - 99

ÎNVĂŢĂMÂNT(metode de predare) - 95

ÎNVĂŢĂMÂNT(România) - 102

ÎNVĂŢĂMÂNT(România)(istoric) - 353

 

J

 

JOCURI - 177

JOCURI DE EŞICHIER - 177

JURNAL DE CĂLĂTORIE - 332

JURNAL DE CĂLĂTORIE(Canada) - 201

JURNALISM - 58

 

K

 

KANT, IMMANUEL - 8

KELLY, GRACE - 173

KÓS KÁROLY - 155

 

L

 

LACURI(Terra) - 117

LEGEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI - 98, 353

LEGISLAŢIE - 79

LEGISLAŢIE(persoane cu dizabilităţi) - 60

LEGISLAŢIE(Republica Moldova) - 338

LEGISLAŢIE(Statele Unite ale Americii) - 338

LEXICON(actori maghiari) - 168

LIMBA ENGLEZĂ(didactică) - 93

LIMBA ENGLEZĂ(expresii) - 184

LIMBA ENGLEZĂ(manual) - 185

LIMBA ROMÂNĂ - 59, 186-187

LIMBA ROMÂNĂ(articole) - 187

LIMBA ROMÂNĂ(dicţionar) - 183

LIMBA ROMÂNĂ(lingvistică) - 124

LIMBA ŢIGĂNEASCĂ - 110

LIMBAJ - 191

LIMBAJ MEDICAL - 124

LIMBAJ POZITIV - 32

LIMBAJ(profesional) - 124

LIMNOLOGIE - 117

LINGVISTICĂ - 59, 186

LINGVISTICĂ(limbaje) - 124

LITERATURĂ - 1

LITERATURĂ AMERICANĂ(autobiografie) - 208

LITERATURĂ AMERICANĂ(cugetări) - 39

LITERATURĂ AMERICANĂ(jurnal de călătorie) - 209

LITERATURĂ AMERICANĂ(nuvele) - 210

LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii) - 199

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) - 204

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman s.f.) - 198

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) - 198, 202, 207, 212-213, 215-219

LITERATURĂ AUSTRIACĂ(legende) - 190

LITERATURĂ BULGARĂ(haiku) - 192

LITERATURĂ ENGLEZĂ(biografie) - 351

LITERATURĂ ENGLEZĂ(Canada) – 201, 214

LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică) - 195

LITERATURĂ ENGLEZĂ(jurnal) - 351

LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri) - 206

LITERATURĂ ENGLEZĂ(poveşti) - 200

LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii) - 205

LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) - 203

LITERATURĂ FRANCEZĂ(haiku) - 192

LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman) - 223-224

LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(poveşti) - 220

LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. tineret) - 221

LITERATURĂ GREACĂ CLASICĂ(legende) - 52

LITERATURĂ IRLANDEZĂ(roman) - 211

LITERATURĂ ITALIANĂ(povestiri) - 222

LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman) - 307

LITERATURĂ MAGHIARĂ - 329

LITERATURĂ MAGHIARĂ (antologie) - 315

LITERATURĂ MAGHIARĂ(anecdote) - 309

LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie) - 308-309

LITERATURĂ MAGHIARĂ(bibliografie) - 3

LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară) - 322

LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică) - 315

LITERATURĂ MAGHIARĂ(folclor) - 105

LITERATURĂ MAGHIARĂ(ghicitori) - 333

LITERATURĂ MAGHIARĂ(literatură pentru copii) - 314

LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii) - 334

LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele) - 321

LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii) - 308

LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri pentru copii) - 320

LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti) - 314, 318, 326, 337

LITERATURĂ MAGHIARĂ(publicistică) - 311

LITERATURĂ MAGHIARĂ(reportaje) - 332

LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman istoric) - 324

LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman) - 312-313, 316-317, 319, 325, 327-331, 335

LITERATURĂ MAGHIARĂ(România) - 314, 337

LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(biografie) - 336

LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(jurnal de călătorie) - 332

LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(memorii) - 310

LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman biografic) - 327

LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru) - 323

LITERATURĂ NORVEGIANĂ(teatru) - 197

LITERATURĂ PENTRU COPII - 189-190

LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie) - 188, 259

LITERATURĂ PENTRU COPII(ghicitori) - 333

LITERATURĂ PENTRU COPII(legende) - 190

LITERATURĂ PENTRU COPII(poezii) - 294

LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) - 189, 199, 206, 320

LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) - 200, 280-281, 314, 318, 326, 337

LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) - 205

LITERATURĂ POLONEZĂ(povestiri) - 189

LITERATURĂ POPULARĂ - 193

LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(roman) - 228

LITERATURĂ ROMÂNĂ - 253, 297-298

LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie) - 242

LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii) - 245, 265, 289, 294, 296

LITERATURĂ ROMÂNĂ (poveşti) - 280-281

LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri) - 241, 264

LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie) - 239

LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(texte) - 259

LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole) - 270

LITERATURĂ ROMÂNĂ(colinde) - 193

LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) - 232, 240, 253-254, 278

LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică) - 230, 234-235, 261-263, 268

LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialoguri) - 237

LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri) - 270, 283, 302

LITERATURĂ ROMÂNĂ(haiku) - 192

LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri) - 229, 232, 237, 244, 268

LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal) - 261

LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii) - 85, 288

LITERATURĂ ROMÂNĂ(perioda interbelică) - 254

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie) - 231, 260

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii) - 236, 258

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii religioase) - 243

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) - 269, 272, 275, 295

LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt.copii) - 255

LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri) - 241, 273

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti) - 241

LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză) - 250, 256

LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(roman) - 279

LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman de aventuri) - 301

LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) - 233, 238, 246-252, 257, 266-267, 271, 274, 276-277, 282, 284-287, 290-293, 299-301, 303-304

LITERATURĂ RUSĂ(roman) - 305-306

LITERATURĂ SPANIOLĂ(Chile)(roman) - 225

LITERATURĂ SPANIOLĂ(Columbia)(roman) - 227

LITERATURĂ SPANIOLĂ(poveşti) - 226

LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman) - 196

LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie) - 194

LITERATURĂ(antologie) - 188

LOCUINŢĂ(amenajarea) - 145

LOCUINŢE - 89

LUCRU MANUAL - 101

 

M

 

MAGIE - 110

MANAGEMENT - 146-147

MANAGEMENT STRATEGIC(turism) - 146

MANAGEMENT(organizaţii) - 148

MANOLESCU, NICOLAE - 262, 264

MANUSCRISE - 5

MASS-MEDIA - 58

MATEMATICĂ(culegere de probleme) - 113

MĂNĂSTIRI - 341

MĂNĂSTIRI (România) - 341

MĂNĂSTIRI ORTODOXE - 341

MĂSURAREA TIMPULUI - 149

MĂSURĂRI ELECTRICE - 140

MĂSURĂRI ELECTRICE(metode) - 140

MĂŞTI FACIALE - 106

MECANICĂ FINĂ - 149

MEDICINĂ - 123, 125

MEDICINĂ ALTERNATIVĂ - 128, 135

MEDICINĂ NATURISTĂ - 121

MEDICINĂ NATURISTĂ (tratamente) - 121, 138

MEDICINĂ(alimentaţie) - 130, 150

MEDICINĂ(boli) - 124

MEDICINĂ(dicţionar) - 137

MEDICINĂ(naştere) - 123

MEDICINĂ(ortopedie) - 127

MEDICINĂ(psihoterapie) - 16

MEDICINĂ(urgenţă) - 134

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR - 112

MEMORII - 55, 288

MENTALITATE - 54

METABOLISM - 130

METAFIZICĂ - 11, 13

METODE DE PREDARE - 92, 95-96, 103

METODICĂ(învăţământ preşcolar) - 92

METODICĂ(literalizare) - 95

METODICĂ(predarea istoriei) - 100

MINORITATEA MAGHIARĂ - 64

MINORITATEA MAGHIARĂ(România) - 64

MINORITĂŢI NAŢIONALE(maghiari) - 64

MINORITĂŢI NAŢIONALE(saşii) - 78

MISTICĂ(creştină) - 46

MIŞCĂRI POLITICE - 73

MIŞCĂRI TECTONICE - 118

MITOLOGIE (Rusia) - 357

MITOLOGIE GREACĂ - 52

MOARTE - 45, 106

MOD DE VIAŢĂ - 57

MOD DE VIAŢĂ(Franţa) - 55

MONOGRAFIE(Budeşti) - 339

MONOGRAFIE(S.U.A) - 340

MONROE, MARILYN - 176

MONUMENTE FUNERARE - 153

MONUMENTE FUNERARE(inscripţii) - 153

MONUMENTE ISTORICE - 151

MORALA FAMILIEI - 29, 31, 40, 43, 97

MORALĂ - 38

MORALĂ FAMILIALĂ - 39

MORALĂ INDIVIDUALĂ - 21, 28

MORALĂ PROFESIONALĂ - 37

MOSCHEI(arhitectură) - 154

MOTOCICLETE - 141

MOTORETE - 141

MUNTEANU, BASIL - 283

MUREŞ(autori) - 51

MUZICĂ - 178

MUZICĂ INSTRUMENTALĂ - 160

MUZICĂ(enciclopedie) - 162

MUZICĂ(folk) - 162

MUZICĂ(formaţii) - 162

MUZICĂ(instrumente) - 160

MUZICĂ(jazz) - 162

MUZICĂ(pop) - 162

MUZICĂ(rock) - 162

 

N

 

NATO - 66

NATURĂ - 112

NOICA, CONSTANTIN - 10-11

NOVA SCOTIA(călătorii) - 344

NUME(persoane) - 107

NUTRIŢIE - 121, 129-130, 133, 139

 

O

 

OAMENI DE ŞTIINTĂ - 111

OBEZITATE(prevenire) - 133

OBEZITATE(tratament) - 133

OBICEIURI POPULARE - 108

OBICEIURI POPULARE(maghiari) - 107

OBICEIURI POPULARE(Transilvania) - 106

OCCIDENT(mod de gândire) - 72

OCULTISM - 7, 106, 110

OMAGIU(Ignácz Rózsa) - 315

ONTOLOGIE - 8, 11, 13

ORAŞE(Bruxelles) - 343

ORGANIZAŢII DE TINERET(Clubul Tinerilor) - 87, 91

ORGANIZAŢII ESOTERICE - 4

ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE - 87, 91

ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE(România) - 148

ORGANIZAŢII SECRETE(francmasoni) - 4

 

P

 

PARANORMAL - 135

PARLAMENT - 65, 80

PARTIDE COMUNISTE - 69

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN - 74, 363

PATOLOGIA NAŞTERII - 123

PATRIMONIU ARHEOLOGIC - 338

PATRIMONIU CULTURAL - 109

PĂSĂRI(pictură) - 159

PENITENCIARE - 84

PENITENCIARE(Aiud) - 84

PENITENCIARE(Braşov) - 84

PENITENCIARE(Piteşti) - 84

PENITENCIARE(Suceava) - 84

PERSECUŢII POLITICE - 67, 69

PERSOANE CU HANDICAP - 60

PERSOANE DEFAVORIZATE - 60

PERSONALITĂŢI(arhitecţi) - 155

PERSONALITĂŢI(politică) - 155

PERSONALITĂŢI(ştiinţă)(România) - 111

PEŞTI - 142

PICTORI - 156

PICTURĂ - 158-159

PICTURĂ RELIGIOASĂ - 157

PICTURĂ(acuarelă) - 159

PICTURĂ(album) - 156

PLANETE(astrologie) - 7

PLANIFICARE FAMILALĂ - 123

PLANTE MEDICINALE - 138

PLANTE MEDICINALE (tratamente) - 121, 138

PLANTE MEDICINALE(utilizare) - 138

POLITEŢE - 41

POLITICA MINORITĂŢILOR - 64

POLITICĂ - 62, 65, 82, 288

POLITICĂ ECONOMICĂ - 77

POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ - 66, 71, 75

POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(alianţe) - 83

POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(Uniunea Sovietică) - 69

POLITICĂ INTERNĂ(Canada) - 73

POLITICĂ INTERNĂ(Canada)(referendum) - 73

POLITICĂ INTERNĂ(minorităţi naţionale) - 64

POLITICĂ INTERNĂ(România)(minorităţi) - 64

POLITICĂ INTERNĂ(Rusia) - 69

PREDAREA ISTORIEI - 100

PREPARAREA ALIMENTELOR - 143

PRESĂ - 58-59, 353

PRESLEY, ELVIS - 178

PRIMUL RĂZBOI MONDIAL(România) - 86

PROBLEME SOCIALE - 54

PROBLEME SOCIALE ŞI CULTURALE - 356

PROBLEME(fizică) - 114

PRODUSE ALIMENTARE - 150

PRODUSE CHIMICE(aditivi alimentari) - 150

PROGRAME DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ(evaluare) - 88

PROIECTE(fonduri europene) - 81

PROIECTE(învăţământ) - 92

PROTECŢIE SOCIALĂ - 61

PSIHANALIZĂ - 22

PSIHOLINGVISTICĂ - 32

PSIHOLOGIA ADULTULUI - 17

PSIHOLOGIA COMUNICĂRII - 17, 29, 32, 56

PSIHOLOGIA COPILULUI - 17, 48, 94

PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII - 15

PSIHOLOGIA FEMEII - 31

PSIHOLOGIA REACŢIILOR - 21

PSIHOLOGIA RELAŢIILOR - 43

PSIHOLOGIA SENTIMENTELOR - 33

PSIHOLOGIA SEXELOR - 23, 29, 31, 40, 43, 136

PSIHOLOGIA SUCCESULUI - 24, 34, 36, 97

PSIHOLOGIE - 14-15, 22, 26, 28, 33-34

PSIHOLOGIE APLICATĂ - 20, 26

PSIHOLOGIE INDIVIDUALĂ - 22

PSIHOLOGIE PEDAGOGICĂ - 94

PSIHOLOGIE(autocunoaştere) - 14, 19, 30

PSIHOLOGIE(autosugestie) - 14, 19, 30

PSIHOLOGIE(cuplu) - 29

PSIHOLOGIE(curaj) - 17

PSIHOLOGIE(grafologie) - 18

PSIHOLOGIE(personalitate) - 14, 19, 27, 30

PSIHOLOGIE(relaţii interpersonale) - 29