0  GENERALITĂȚI

06   Organizații. Asociații. Congrese. Expoziții. Muzee

 

1. ȘTEFAN, MIRCEA. Drumul cercetașilor României / Mircea Ștefan. -   București : Editura didactică și pedagogică, 1994

212 p. ; [6] f. repr.

Note bibliografice p. 167-175

Rezumat în limba franceză p. 177-179

Indice de nume p. 180-211

ISBN 973-30-3688-9

061.213(498)

1. ASOCIAȚIA CERCETAȘII ROMÂNIEI

06/S81

 

2. Tezaure și descoperiri monetare din Muzeul Județean Mureș / Eugen Chirilă, Nicolae Gudea, Valeriu Lazăr, Andrei Zrínyi. -   Tîrgu-Mureș : Muzeul Județean Mureș, 1980

176 p. ; XXX p. il.

Lista ilustrațiilor p. 174-175

903.8:336.746                                                       336.746:903.8

069(1-35 Mureș)                                                  069.51(1-35 Mureș):336.746

336.746:069.51(1-35 Mureș)

1. TEZAUR MONETAR

2. OBIECTE ANTICE(monede)

5. MUZEUL JUDEȚEAN MUREȘ

06/T48

070   Ziaristică. Presă

 

3. Manual pentru ziariști din Europa Centrală și de Est / editor Malcolm F. Mallette ; traducere Irina Horea, Doina Lică. -   [s.l.] : [Metropol], [1992]

208 p.

Titl. în limba engleză: Handbook for Journalists of Central and Eastern Europe

Glosar pentru ziariști p. 191-206

ISBN 973-562-005-7

070.42(4)                                                               070

1. ZIARISTICĂ(redacție)

070/M30

1   FILOSOFIE

 

4. PATTERSON, ORLANDO. Freedom / Orlando Patterson. -   s.l. : BasicBooks, [1991]

vol.

volume 1 : Freedom in the making of western culture - 487 p. - Note p. 407-470. - ISBN 0-465-02535-8

123                                                                        130.2

1. FILOZOFIA CULTURII

2. FILOZOFIE(libertate)

1/P44

 

5. VUIA, OCTAVIAN. Regăsirea în Pascal și alte "analize" heideggeriene / Octavian Vuia ; cu o evocare de Alexandru Dragomir. -   Iași : Editura Jurnalul Literar, 1997

127 p.

ISBN 973-97732-6-5

11                                                                          14(498)Vuia, Octavian

082.1 Labirint

1. METAFIZICĂ

2. FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ

1/V97

16  Logică. Epistemiologie. Teoria cunoașterii

 

6. PETCU, COSTEL. Metodă și stil : Ființialitatea reflecției filosofice în context interdisciplinar / Costel Petcu. -   București : Editura Eminescu, 1999

vol.

ISBN 973-22-0725-6

vol. 1 - 403 p. - ISBN 973-22-0725-6

vol. 2 - 200 p. - ISBN 973-22-0725-6

101.8                                                                     165

1. METODELE FILOSOFIEI

2. GNOSEOLOGIE

3. TEORIA CUNOAȘTERII

16/P54

17   Morală. Etică

 

7. MORLEY, PATRICK. Seven Seasons of the Man in the Mirror : Guidance for each major phase of your life / Patrick Morley. -   [Michigan] : [Grand Rapids], [1997]

443 p. - (Man in the Mirror Library).

ISBN 0-310-24642-3

17.024.4                                                                159.923.2

233.5                                                                     082.1 Man in the Mirror Library

1. SUCCES

2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII

17/M89

 

8. NEWCOMBE, JERRY. I'll do it tomorrow : How to stop putting it off and get it done today / Jerry and Kirsti Newcombe ; Illustrations by Johnny Hart. -   Nashville : Brodman & Holman Peblishers, [1999]

164 p. : il.

ISBN 0-8054-1267-0

17.024.4                                                                159.923.2

1. SUCCES

2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII

17/N56

 

9. SCOTT, STEVEN K.. Pași simpli către vise imposibile : Cele cincisprezece secrete ale oamenilor se succes / Steven K. Scott ; prefață de Gary Smalley ; traducere de Adriana Ciorbaru. -   București : Curtea Veche, 2000

314 p. - (Colecția cărți la cheie).

17.024.4                                                                159.923.2

082.1 Colecția cărți la cheie

1. SUCCES

2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII

17/S38

 

 

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

10. SINGH, AMITABH. Famous missionaries in India / by Amitabh Singh. -   Delhi : ISPCK, [1997]

49 p.

ISBN 81-7214-389-3

266(540)

1. MISIONARISM

2. MISIUNI CREȘTINE

2/S59

3  ȘTIINȚE SOCIALE

316  Sociologie

 

11. DOGAN, MATTEI. Sociologie politică : Opere alese / Mattei Dogan ; traducere: Laura Lotreanu, Nicolae Lotreanu. -   s.l. : Alternative, 1999

429 p.

ISBN 973-9461-01-8

32(100)                                                                  323.39(100)

316.334.3(100)                                                      316.344.42/.44

1. SOCIOLOGIE POLITICĂ

2. SOCIOLOGIA ELITELOR

3. ELITE POLITICE

316/D62

32  Politică

 

12. FLORIAN, RADU. Prăbușirea dictaturilor est-europene și alternativele istoriei... / Radu Florian. -   București : Editura Institutului de Teorie Socială, [1993]

167 p.

ISBN 973-96060-0-8

94(4-11)"19"                                                        321.64(4-11)"19"

321.7(4-11)"19"

1. ISTORIA EUROPEI DE EST

2. DICTATURĂ COMUNISTĂ

3. DEMOCRAȚIE SOCIALISTĂ

4. SOCIETATE SOCIALISTĂ

32/F69

 

13. Parlamentul României : Senatul : Legislatura 1996-2000. -   București : s.n., 1996

200 p. : foto.

ISBN 973-98574-4-2

328(498)"1996/2000"

1. PARLAMENT(România)

2. PARLAMENTARI

32/P35

 

14. VULCĂNESCU, MIRCEA. Conjuncturi internaționale : Cronici externe, 1935 / Mircea Vulcănescu. - Ediție îngrijită de Marin Diaconu. -   s.l. : Crater, s.a.

342 p.

Indice de nume p. 329-338

ISBN 973-9029-36-1

327(100)

1. RELAȚII INTERNAȚIONALE

327/V97

34   Drept

 

15. GRIGA, IOAN. Drept penal - Partea generală : Teorie, jurisprudență și aplicații practice / conf. univ. dr. Ioan Griga. - Ediția a 2-a. -   București : Editura Fundației "România de Mâine", 2007

vol.

ISBN 978-973-725-816-8

vol. 1 - 436 p. - Bibliografie generală p. 436.

ISBN 978-973-725-816-8

343(498)(075.8)

34/G82

 

16. POPESCU-VORKUTA, NICU. Un legionar dincolo de Cercul Polar : Pagini din istoria gărzii de fier / Nicu Popescu-Vorkuta. -   Timișoara : Gordian, 1994

258 p. : il.

ISBN 973-96384-2-2

821.135.1-94                                                         343.8(498)(0:82-94)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

2. DEȚINUȚI POLITICI(confesiuni)

3. ÎNCHISORI COMUNISTE

34/P81

 

17. Procesul marii trădări naționale : Stenograma desbaterilor de la Tribunalul poporului asupra guvernului : 6-15 mai 1946. -   s.l. : Ardealul, s.a.

64 p.

Pe copertă apare titlul: Stenograma procesului Antonescu Pe copertă apare titlul: Stenograma procesului Antonescu

94(498)"1940/1944"                                            929 Antonescu, Ion

34.096(498)Antonescu, Ion                               344.1.096(498)Antonescu, Ion

1. ANTONESCU, ION

2. PROCESE CELEBRE(România)

3. PROCESE POLITICE

4. ISTORIA ROMÂNIEI

34/A63P

 

18. VOICU, COSTICĂ. Spălarea banilor murdari / conf. dr. Costică Voicu. -   București : Editura Sylvi, 1999

370 p.

Dicționar bancar p. 345-358

Glosar de termeni specifici activității de plăți p. 359-368

ISBN 973-9175-98-8

343.359.2

1. EVAZIUNE FISCALĂ

2. LEGISLAȚIE FINANCIARĂ

34/V83

6  ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

19. TOMESCU, ERMIL. Urgențe și manevre în practica O.R.L. de cabinet / Ermil Tomescu, Titus Nicoară, Marcel Cosgarea. -   Cluj-Napoca : Dacia, 1996

196 p. : fig.

ISBN 973-35-0387-8

616.28                                                                   082.1 Seria urgențe medicale

1. MEDICINĂ(ORL)

61/T72

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACȚII. SPORT

78 Muzică

 

20. BĂLAN, GEORGE. Misterul Bach / George Bălan. -   București : Florile Dalbe, 1997

391 p.

ISBN 973-97001-8-7

78.071.1 Bach, J.S.                                              929 Bach, J.S.

1. BACH, JOHANN SEBASTIAN

2. MUZICIENI

3. COMPOZITORI

78.071.1/B13B

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

21. CSENDES CSABA. Bokréta volt Románia kalapján : Nadia Comaneci / Csendes Csaba. -   s.l. : Új Idő Kft., [1990]

156 p. ; [11] p. foto.

ISBN 963-7950-03-6

796.4(498 Comănici, Nadia)                               929 Comănici, Nadia

1. COMĂNECI, NADIA

2. SPORTIVI ROMÂNI

796/C63C

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

811  Limbi individuale

 

22. SPENCER, DAVID. Teamwork : Student's book / David Spencer, David Vaughan. - Oxford : Macmillan heinemann, [1995]

120 p. : il.

ISBN 0-435-25041-8

811.111

1. LIMBA ENGLEZĂ

811/S72

 

23. VANDEPUTTE, O.. Limba neerlandeză : Limba vorbită de douăzeci de milioane de neerlandezi și flamanzi / O. Vandeputte, A. Vainer. -   Rekkem : Stichting Ons Erfdeel vzw, s.a.

63 p.

ISBN 90-75862-34-2

811.112.5

1. LIMBA NEERLANDEZĂ                             2. LIMBA OLANDEZĂ

811/V24

821.11  Literaturi germanice

 

24. NILSSON, ULF. Hier ist ein kleines Schwein : Ein richtiger Roman / Ulf Nilsson, Fibben Hald ; Aus dem Schwedischen von Hinrich Schmidt-Henkel. -   München : Tabu-Verlag, [1995]

102 p. : il.

ISBN 3-930777-60-6

821.113.6-93-34=112.2

1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(povești)

821.11/N74

821.111  Literatură engleză și de limbă engleză

 

25. AUSTEN, JANE. Emma / Jane Austen. -   s.l. : Wordsworth Classics, [1994]

358 p.

ISBN 1-85326-028-2

821.111-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/A93

 

26. BARRON, T. A.. The Great Tree of Avalon / T.A. Barron. -   New York : Ace Books, s.a.

vol. - (New York Times Bestseller).

vol. 1 : Child of the Dark Prophecy - 357 p. - ISBN 0-441-01308-2

821.111-31                                                            082.1 New York Times Bestseller

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/B33

 

27. BRONTË, EMILY. Wuthering Heights / Emily Brontë ; Edited with an Introduction by Ian Jack. -   New York : Oxford University Press, s.a.

XXX, 370 p. - (Oxford World's Classics).

ISBN 0-19-281543-1

082.1 Oxford World's Classics                          821.111-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/B84

 

28. CANAVAN, TRUDI. The Magicians' Guild / Trudi Canavan. -   [London] : Atom, [2006]

469 p.

Prima carte din trilogia The Black Magician Trilogy

ISBN 978-1-90423-366-4

ISBN 1-905233-66-X

821.111-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/C18

 

29. CONRAD, JOSEPH. Heart of Darkness / Joseph Conrad. -   London : Penguin Books Ltd., s.a.

111 p. - (Penguin Modern Classics).

ISBN 0-14-00-3566-4

082.1 Penguin Modern Classics                       821.111-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/C65

 

30. FORSTER, EDWARD MORGAN. A Room with a View / E.M. Forster ; edited by Oliver Stallybrass. -   s.l. : Penguin Books, [1990]

256 p. - (Penguin twentieth-century classics).

ISBN 0-14-018078-8

821.111-31

082.1 Penguin twentieth-century classics

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/F79

 

31. HAMMETT, DASHIELL. The Maltese falcon / Dashiell Hammett. -   New York : Vintage Books, [1992]

217 p. - (Vintage crime).

ISBN 978-0-679-72264-9

821.111(73)-312.4                                 082.1 Vintage crime

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman polițist)

821.111/H20

 

32. LARSEN, DAN. In his steps / Charles M. Sheldon ; retold by Dan Larsen ; Illustrated by Kevin Owen. -   Uhrichsville : Barbour Publishing, s.a.

208 p. : il.

ISBN 1-55748-137-7

821.111-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/L22

 

33. MCCULLOUGH, COLLEEN. The Thorn Birds / Colleen McCullough. -   New York : Avon Books, [1978]

692 p.

ISBN 0-380-01817-9

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/M11

 

34. MUNRO FOLEY, LOUISE. Thief! said the cat / Louise Munro Foley. -   [New York] : A Berkley Book, [1992]. -  : Splash Book

179 p.

ISBN 0-425-12732-X

821.111-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/M95

 

35. ONDAATJE, MICHAEL. The English Patient / Michael Ondaatje. -   [London] : Picador, [1993]

307 p.

ISBN 0-330-33027-6

821.111(71)-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Canada)(roman)

821.111/O-54

 

36. PALAHNIUK, CHUCK. Rant : O biografie în viu grai a lui Buster Casey / Chuck Palahniuk ; Traducere din limba engleză și note de Bogdan Perdivară. -   Iași : Polirom, 2009

342 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Titl. orig. Rant: An Oral Biography of Buster Casey

ISBN 978-973-46-1367-0

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/P14

 

37. PEARSON, SIMON. Totális háború 2006-ban? / Simon Pearson ; fordította Béky Bognár Attila. -   [Budapest] : Magyar Könyvklub, [2002]

384 p.

Kislexikon p. 381-384

ISBN 963-547-777-5

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/P48

 

38. STINE, MEGAN. Thriller Diller / by Megan Stine & H. William Stine. -   New York : Borzoi Sprinters, [1989]

139 p. - (The three investigators. Crimebusters).

Al 6-lea volum din seria The three investigators. Crimebusters

ISBN 0-394-92936-5

821.111-31

082.1 The three investigators. Crimebusters

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman polițist)

821.111/S85

 

39. WALLS, JEANNETTE. The Glass Castle : a memoir / Jeannette Walls. -   New York : Scribner, [2006]

288 p.

ISBN 0-7432-4754-X

ISBN 978-0-7432-4754-2

821.111(73)-94

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(memorii)

821.111/W20

 

40. WILHELM, KATE. Skeletons / Kate Wilhelm. -   s.l. : Mira, s.a.

378 p.

ISBN 1-22166-749-5

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/W68

821.112.2  Literatură germană

 

41. SCHLEUTER, HARALD. Hannes Entenvater : Geschishten von damals und mir / Harald Schleuter ; Mit Zeichnungen von Jutta Mirtschin. -   München : Tabu-Verlag, 1996

106 p. : il.

ISBN 3-930777-37-1

821.112.2-93-34

1. LITERATURĂ GERMANĂ(povestiri)

821.112.2/S34

821.133.1  Literatură franceză

 

42. LELORD, FRANÇOIS. Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück / François Lelord ; Aus dem Französischen von Ralf Pannowitsch. -   München : Piper, [2007]

204 p. - (Piper).

ISBN 978-3-492-24828-0

821.133.1-31=112.2                                              082.1 Piper

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/L43

821.135.1  Literatură română

 

43. Bătălia pentru roman / antologie de Aurel Sasu și Mariana Vartic. -   București : Atos, 1997

383 p.

ISBN 973-98382-0-0

821.135.1.09                                                         821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică)

821.135.1.09/B37

 

44. DRAGNEA, RADU. Supunerea la tradiție : Eseuri, cronici, articole / Radu Dragnea ; Ediție, fișă biobibliografică, note, bibliografie analitică și indice de nume de Emil Pantea ; prefață de Mircea Popa. -   Cluj-Napoca : Echinox, 1998

342 p.

ISBN 973-9114-69-X

821.135.1-92

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică)

821.135.1/D75

 

45. IUGA, NORA. Capricii periculoase / Nora Iuga. -   București : Vinea, 1998

112 p.

ISBN 973-9294-33-2

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

821.135.1/I-92

 

46. LEONTE, LIVIU. Scriitori, cărți, reviste / Liviu Leonte. -   Iași : Cronica, 1998

219 p. - (Sinteze culturale).

ISBN 973-9206-35-2

821.135.1.09                                                         082.1 Sinteze culturale

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

2. CRITICĂ LITERARĂ

821.135.1.09/L48

 

47. MAGHERU, ILARIE. Minunea tiparului : Viața inventatorului Gutenberg / de Ilarie Magheru. -   [București] : Editura "Bucur Ciobanul" S.A.R., s.a.

116 p. - (Biblioteca Eroica).

821.135.1-31

929 Gutenberg, J.                                655(430)Gutenberg, J.

082.1 Biblioteca Eroica

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/M15

 

48. MAIORESCU, TITU. România, războaiele balcanice și Cadrilaterul / Titu Maiorescu ; Volum editat de Stelian Neagoe. -   București : Machiavelli, 1995

259 p. - (Istorie/Politică).

Indice de nume p. 255-258

ISBN 973-96599-8-5

821.135.1-94                                                         821.135.1-5

32(498)"1912/1913"                                            94(498)"1912/1913"

082.1 Istorie/Politică

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

821.135.1/M16

 

49. ONU, EUGEN. Dramaturgia română între 1900-1944 : Sensuri ale revoluției / Eugen Onu. -   Sibiu : Imago, 1999

239 p.

Note p. 215-230

Indice de autori p. 231-238

ISBN 973-9213-53-7

821.135.1.09-2"1900/1944"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

821.135.1.09/O-54

 

50. PITUȚ, GHEORGHE. Celălalt soare : Integrala volumelor de poezie publicate antum și postum / Gheorghe Pituț ; postfață de Romul Munteanu. - Ediție îngrijită de Valentina Pituț și Nicolae Țone. -   București : Editura Vinea, 1998

479 p. - (Ediții definitive).

ISBN 973-9294-28-6

821.135.1-1                                                           082.1 Ediții definitive

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

821.135.1/P69

 

51. RĂDULESCU, D. ST.. Obsesia : nuvele / D. St. Rădulescu. -   București : Ramida, 1997

246 p.

ISBN 973-9191-57-6

821.1.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

821.135.1/R18

 

52. STANCU, VALERIU. Răstălmăcirea jocului : poeme / Valeriu Stancu. -   s.l. : Cronica, 1998

97 p.

ISBN 973-9206-48-4

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

821.135.1/S76

 

53. ȘTEFĂNESCU, CRISULA. Ana și Satana : Piesă în cinci acte / Crisula Ștefănescu. -   s.l. : Editura Jurnalul Literar, 1999

80 p.

ISBN 973-9365-16-7

821.135.1-2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

821.135.1/S82

 

54. VAIDA POENARU, ALECU. Dans pentru viitor : roman / Alecu Vaida Poenaru. -   Târgoviște : Editura Macarie, 1998

207 p.

ISBN 973-9304-80-X

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/V13

821.16  Literaturi slave

 

55. NABOKOV, VLADIMIR VLADIMIROVICI. Lolita / Vladimir Nabokov. -   a.l. : The Olympia Press, s.a.

320 p.

821.161.1-31=111

082.1 The Traveller's Companion

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

821.161.1/N11

 

56. TOLSTOI, ALEXEI NICOLAEVICI. Das goldene Schüsselchen oder Die Abenteuer des Buratino / Alexej Tolstoi ; Illustrationen von A. Kanewski ; Aus dem Russischen von Robert v. Radetzky. -   München : Tabu-Verlag, 1995

199 p. : il.

ISBN 3-930777-15-0

821.161.1-93-34=112.2

1. LITERATURĂ RUSĂ(povestiri pt. copii)

821.161.1/T70

 

9  GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

908  Monografii zonale

 

57. BIRDAȘ RĂȘINĂREANUL, EMILIAN. Alba Iulia oraș bimilenar / P.S. Emilian Birdaș Rășinăreanul. -   Sibiu : Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1975

101 p. , [16] f. pl.

Bibliografie p. 89-90

Rezumat în limba franceză și germană

908(498-21 Alba Iulia)                                        282(498-21 Alba Iulia)

94(498.4)

1. MONOGRAFIF LOCALĂ(Alba Iulia)

908/B54

929  Biografii. Genealogie. Heraldică

 

58. NOSZIK, BORISZ. Schweitzer / Borisz Noszik ; fordította Auer Kálmán. -   [Budapest] : Kossuth Könyvkiadó, 1975

442 p. ; [16] f. il.

ISBN 963-09-0290-7

929 Schweitzer, Albert

1. BIOGRAFIE(Schweitzer, Albert)

929/S36N

94(100) Istorie universală

 

59. KOSSMANN-PUTTO, J.A. Țările de Jos : Istoria Țărilor de Jos nordice și sudice / J.A. Kossmann-Putto, E.H. Kossmann. -   Rekkem : Stichting Ons Erfdeel vzw, s.a.

64 p.

ISBN 90-75862-35-0

94(492/493)

1. ISTORIE UNIVERSALĂ

94(100)/K75

 

94(498)  Istoria României

 

60. NEUMANN, VICTOR. Istoria evreilor din Banat : O mărturie a multi și interculturalității Europei central-orientale / Victor Neumann. -   București : Atlas, 1999

271 p. - (Sinteze).

Indice de nume p. 262-271

ISBN 973-99275-4-8

323.15(=411.16)(498)                                           94(=411.16)(498)

323.1(=411.16)(498)                                             308(=411.16)(498)

082.1 Sinteze

1. ISTORIA EVREILOR(România)

94(498)/N54

 

INDEX DE NUME

 

A

 

Austen, Jane - 25

 

B

 

Barron, T. A. - 26

Bălan, George - 20

Birdaș Rășinăreanul, Emilian - 57

Brontë, Emily - 27

 

C

 

Canavan, Trudi - 28

Conrad, Joseph - 29

Csendes Csaba - 21

 

D

 

Dogan, Mattei - 11

Dragnea, Radu - 44

 

F

 

Florian, Radu - 12

Forster, Edward Morgan - 30

 

G

 

Griga, Ioan - 15

 

H

 

Hammett, Dashiell - 31

 

I

 

Iuga, Nora - 45

 

K

 

Kossmann-Putto, J.A - 59

 

L

 

Larsen, Dan - 32

Lelord, François - 42

Leonte, Liviu - 46

 

M

 

Magheru, Ilarie - 47

Maiorescu, Titu - 48

McCullough, Colleen - 33

Morley, Patrick - 7

Munro Foley, Louise - 34

 

N

 

Nabokov, Vladimir Vladimirovici - 55

Neumann, Victor - 60

Newcombe, Jerry - 8

Nilsson, Ulf - 24

Noszik, Borisz - 58

 

O

 

Ondaatje, Michael - 35

Onu, Eugen - 49

 

P

 

Palahniuk, Chuck - 36

Patterson, Orlando - 4

Pearson, Simon - 37

Petcu, Costel - 6

Pituț, Gheorghe - 50

Popescu-Vorkuta, Nicu - 16

 

R

 

Rădulescu, D. St. - 51

 

S

 

Schleuter, Harald - 41

Scott, Steven K. - 9

Singh, amitabh - 10

Spencer, David - 22

Stancu, Valeriu - 52

Stine, Megan - 38

 

Ș

 

Ștefan, Mircea - 1

Ștefănescu, Crisula - 53

 

T

 

Tolstoi, Alexei Nicolaevici - 56

Tomescu, Ermil - 19

 

V

 

Vaida Poenaru, Alecu - 54

Vandeputte, O. - 23

Voicu, Costică - 18

Vuia, Octavian - 5

Vulcănescu, Mircea - 14

 

W

 

Walls, Jeannette - 39

Wilhelm, Kate – 40

 

INDEX DE TITLURI

 

A

 

Alba Iulia oraș bimilenar - 57

Ana și Satana - 53

 

B

 

Bătălia pentru roman - 43

Bokréta volt Románia kalapján - 21

 

C

 

Capricii periculoase - 45

Celălalt soare - 50

Conjuncturi internaționale - 14

 

D

 

Dans pentru viitor - 54

Dramaturgia română între 1900-1944 - 49

Drept penal - Partea generală - 15

Drumul cercetașilor României - 1

 

E

 

Emma - 25

The English Patient - 35

 

F

 

Famous missionaries in India - 10

Freedom - 4

 

G

 

The Glass Castle - 39

Das goldene Schüsselchen oder Die Abenteuer des Buratino - 56

The Great Tree of Avalon - 26

 

H

 

Hannes Entenvater - 41

Heart of Darkness - 29

Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück - 42

Hier ist ein kleines Schwein - 24

 

I

 

I'll do it tomorrow - 8

In his steps - 32

Istoria evreilor din Banat - 60

 

L

 

Un legionar dincolo de Cercul Polar - 16

Limba neerlandeză - 23

Lolita - 55

 

M

 

The Magicians' Guild - 28

The Maltese falcon - 31

Manual pentru ziariști din Europa Centrală și de Est - 3

Metodă și stil - 6

Minunea tiparului - 47

Misterul Bach - 20

 

O

 

Obsesia - 51

 

P

 

Parlamentul României - 13

Pași simpli către vise imposibile - 9

Prăbușirea dictaturilor est-europene și alternativele istoriei... - 12

Procesul marii trădări naționale - 17

 

R

 

Rant - 36

Răstălmăcirea jocului - 52

Regăsirea în Pascal și alte "analize" heideggeriene - 5

România, războaiele balcanice și Cadrilaterul - 48

A Room with a View - 30

 

S

 

Schweitzer - 58

Scriitori, cărți, reviste - 46

Seven Seasons of the Man in the Mirror - 7

Skeletons - 40

Sociologie politică - 11

Spălarea banilor murdari - 18

Supunerea la tradiție - 44

 

T

 

Teamwork - 22

Tezaure și descoperiri monetare din Muzeul Județean Mureș - 2

Thief! said the cat - 34

The Thorn Birds - 33

Thriller Diller - 38

Totális háború 2006-ban? - 37

 

Ț

 

Țările de Jos - 59

 

U

 

Urgențe și manevre în practica O.R.L. de cabinet - 19

 

W

 

Wuthering Heights - 27

 

INDEX DE SUBIECTE

 

A

 

ALBA IULIA - 57

ALBA IULIA(biserici) - 57

ANTONESCU, ION - 17

ASOCIAȚIA CERCETAȘII ROMÂNIEI - 1

ASOCIAȚII - 1

 

B

 

BACH, JOHANN SEBASTIAN - 20

BANI - 18

BIOGRAFIE - 58

BIOGRAFIE(Bach, Johann Sebastian) - 20

BIOGRAFIE(Schweitzer, Albert) - 58

BISERICA ROMÂNĂ - 57

BISERICA ROMÂNĂ(Alba Iulia) - 57

 

C

 

CERCETAȘII ROMÂNIEI - 1

COMĂNECI, NADIA - 21

COMPOZITORI - 20

COMPOZITORI(germani) - 20

COMUNISM - 12

COMUNISM(Europa) - 12

CREANGĂ, ION - 46

CRITICĂ LITERARĂ - 46

CRITICĂ LITERARĂ(Doinaș, Ștefan Augustin) - 46

CRITICĂ LITERARĂ(Macedonski, Alexandru) - 46

CRITICĂ LITERARĂ(Stănescu, Nichita) - 46

 

D

 

DEMOCRAȚIE - 12

DEMOCRAȚIE SOCIALISTĂ - 12

DEȚINUȚI POLITICI - 16

DEȚINUȚI POLITICI(confesiuni) - 16

DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII - 7-9

DICTATURĂ - 12

DICTATURĂ COMUNISTĂ - 12

DRAMATURGIE - 49

DREPT - 15

DREPT FISCAL - 18

DREPT PENAL - 15, 17

DREPT PENAL(partea generală) - 15

DREPT PENAL(România) - 15

 

E

 

ELITE POLITICE - 11

EVAZIUNE FISCALĂ - 18

EVREI(Banat) - 60

EVREI(istorie) - 60

EVREI(România) - 60

 

F

 

FILOSOFIE - 5

FILOZOFI(români) - 5

FILOZOFIA CULTURII - 4

FILOZOFIE - 5-6

FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ - 5

FILOZOFIE(libertate) - 4

 

G

 

GIMNASTICĂ - 21

GNOSEOLOGIE - 6

GOLESCU, DINICU - 46

GOLESCU, IORDACHE - 46

GUTTEMBERG, JOHANN - 47

 

I

 

INDIA - 10

IORGA, NICOLAE - 46

ISTORIA EUROPEI DE EST - 12

ISTORIA EVREILOR - 60

ISTORIA EVREILOR(România) - 60

ISTORIA ROMÂNIEI - 17, 48

ISTORIA TRANSILVANIEI - 57

ISTORIE CONTEMPORANĂ - 12

ISTORIE UNIVERSALĂ - 59

 

Î

 

ÎNCHISORI COMUNISTE - 16

 

L

 

LAGĂRE(deținuți politici) - 16

LEGISLAȚIE FINANCIARĂ - 18

LIBERTATE - 4

LIMBA ENGLEZĂ - 22

LIMBA NEERLANDEZĂ - 23

LIMBA OLANDEZĂ - 23

LITERATURĂ AMERICANĂ(memorii) - 39

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman polițist) - 31, 38

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) - 32-33, 36, 40

LITERATURĂ ENGLEZĂ(Canada)(roman) - 35

LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) - 25-30, 34, 37

LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman) - 42

LITERATURĂ GERMANĂ - 41

LITERATURĂ GERMANĂ(povestiri) - 41

LITERATURĂ PENTRU COPII - 41, 56

LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană) - 24, 41, 56

LITERATURĂ PENTRU COPII(povești) - 24, 56

LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) - 43, 49

LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică) - 43, 46, 46, 49

LITERATURĂ ROMÂNĂ(discursuri) - 48

LITERATURĂ ROMÂNĂ(însemnări) - 48

LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal) - 48

LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii) - 16

LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele) - 51

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme) - 52

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie) - 50

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) - 45

LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică) - 43-44

LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) - 47, 54

LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru) - 49, 53

LITERATURĂ RUSĂ(povestiri pt. copii) - 56

LITERATURĂ RUSĂ(roman) - 55

LITERATURĂ SUEDEZĂ(povești) - 24

LOVINESCU, EUGEN - 46

 

M

 

MEDICINĂ(ORL) - 19

MEMORII - 16

METAFIZICĂ - 5

METODELE FILOSOFIEI - 6

MIHAI VITEAZUL - 57

MISIONARISM - 10

MISIUNI CREȘTINE - 10

MONEDĂ - 2

MONOGRAFIE LOCALĂ - 57

MONOGRAFIF LOCALĂ(Alba Iulia) - 57

MUZEE(obiecte) - 2

MUZEE(România) - 2

MUZEUL JUDEȚEAN MUREȘ - 2

MUZICIENI - 20

 

O

 

O.R.L. - 19

OBIECTE ANTICE - 2

OBIECTE ANTICE(monede) - 2

ORGANIZAȚII - 1

 

P

 

PARLAMENT(România) - 13

PARLAMENTARI - 13

PASCAL, BLAISE - 5

PETRESCU, CAMIL - 46

PLATON - 5

POLITICĂ - 48

POLITICĂ(elite) - 11

POLITICĂ(sociologie) - 11

PROCESE CELEBRE - 17

PROCESE CELEBRE(România) - 17

PROCESE POLITICE - 17

PSIHOLOGIA SUCCESULUI - 7-8

 

R

 

RELAȚII INTERNAȚIONALE - 14

RELIGIE(omul) - 7

ROMÂNIA(parlament) - 13

 

S

 

SCHWEITZER, ALBERT - 58

SENAT(România) - 13

SOCIETATE SOCIALISTĂ - 12

SOCIOLOGIA ELITELOR - 11

SOCIOLOGIE - 11

SOCIOLOGIE POLITICĂ - 11

SOCIOLOGIE(elite) - 11

SPĂLARE BANILOR - 18

SPORTIVI ROMÂNI - 21

SUCCES - 7-9

 

T

 

TEATRU(critică) - 49

TEORIA CUNOAȘTERII - 6

TEZAUR MONETAR - 2

TIPOGRAFI - 47

 

Ț

 

ȚĂRILE DE JOS - 59

 

Z

 

ZIARISTICĂ - 3

ZIARISTICĂ(redacție) - 3

ZIARIȘTI - 3

 

INDEX DE EDITURI

 

A

 

A Berkley Book - 34

Ace Books - 26

Alternative - 11

Ardealul - 17

Atlas - 60

Atom - 28

Atos - 43

Avon Books - 33

 

B

 

Barbour Publishing - 32

BasicBooks - 4

Borzoi Sprinters - 38

Brodman & Holman Peblishers - 8

 

C

 

Crater - 14

Cronica - 46, 52

Curtea Veche - 9

 

D

 

Dacia - 19

 

E

 

Echinox - 44

Editura "Bucur Ciobanul" S.A.R. - 47

Editura didactică și pedagogică - 1

Editura Eminescu - 6

Editura Fundației "România de Mâine" - 15

Editura Institutului de Teorie Socială - 12

Editura Jurnalul Literar - 5, 53

Editura Macarie - 54

Editura Sylvi - 18

Editura Vinea - 50

 

F

 

Florile Dalbe - 20

 

G

 

Gordian - 16

[Grand Rapids] - 7

 

I

 

Imago - 49

ISPCK - 10

 

K

 

Kossuth Könyvkiadó - 58

 

M

 

Machiavelli - 48

Macmillan heinemann - 22

Magyar Könyvklub - 37

[Metropol] - 3

Mira - 40

Muzeul Județean Mureș - 2

 

O

 

Oxford University Press - 27

 

P

 

Penguin Books - 30

Penguin Books Ltd. - 29

Picador - 35

Piper - 42

Polirom - 36

 

R

 

Ramida - 51

 

S

 

s.n. - 13

Scribner - 39

Splash Book - 34

Stichting Ons Erfdeel vzw - 23, 59

 

T

 

Tabu-Verlag - 24, 41, 56

The Olympia Press - 55

Tiparul Tipografiei Eparhiale - 57

 

U

 

Új Idő Kft. - 21

 

V

 

Vinea - 45

Vintage Books - 31

 

W

 

Wordsworth Classics - 25