0  GENERALITĂŢI

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

1 -  Enciclopedia marilor descoperiri, invenţii, teorii şi sisteme din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului [Ediţie specială] : Vol 1-2 / Ion Văduva-Poenaru. - Ediţie Specială. - [Bucureşti] : Geneze, 2004.

 814 p.

 ISBN 973-9099-80-7 : 150 lei.

 001.5(031)   008(=135.1)(031)   001.894(=135.1)(031)   030:008(=135.1)

 1. INVENŢII ŞI DESCOPERIRI                        3. ISTORIA ŞTIINŢEI

 L-001/E52

 

2 -  PICKNETT, LYNN. Giulgiul de la Torino : Al cui e chipul? : Cum a păcălit Leonardo da Vinci istoria / Lynn Picknett & Clive Prince; Traducere din engleză şi note de Ioana Ilie. - Bucureşti : RAO, 2005

 288 p.; [8] pl. : il. - (Biblioteca Rao).

 Note şi referinţe p. 253-273.

 Indice p. 275-281.

 ISBN 973-576-821-6 : 38.99 lei.

 082.1 Biblioteca RAO   929 Leonardo da Vinci   001.94   213.73

 1. CREDINŢĂ ŞI ŞTIINŢĂ                  2. BIOGRAFIE(Leonardo da Vinci)

II 83956 ; 001/P64

 

3 -  PLATT, RICHARD. Evrica! : Mari inventatori şi ideile lor geniale / Richard Platt; [Traducere Marius Dinescu]. - Bucureşti : Teora, 2004.

 96 p. : il. color.

 Glosar p. 92-93.

 Index p. 94-95.

 ISBN 973-20-1008-8 : 39.90 lei.

 929(100):001.894.2   001.894.2:929(100)

 1. OAMENI DE ŞTIINTĂ                                2. INVENŢII ŞI DESCOPERIRI

 IV 6285 ; 001/P70

004  Calculatoare

 

4 -  EDER, BERNHARD. European Computer Driving Licence : WORD : Modulul 3 nivel avansat : Prelucrarea avansată a textului / Bernhard Eder, Willibald Kodym, Franz Lechner ; Traducere de Marilena Iovu. - Bucureşti : All, 2005.

 128 p. : fig. ; [1] CD.

 Index p. 125-126.

 ISBN 973-684-602-4 ISBN 973-684-623-7 : 19.90 lei.

 004.42 Word

 1. CALCULATOARE(programe)                    2. PROGRAME(calculatoare)

 III 27605 ; 004/E16

 

5 -  GUGOIU, TEODORU. HTML, XHTML, CSS, şi XML prin exemple : Ghid practic / Teodoru Gugoiu ; Traducere de Radu Biriş. - S.L. : Teora USA LLC, 2005.

 356 p. : fig., tab.

 Anexe p. 327-350.

 Referinţe p. 351.

 Index p. 353-356.

 ISBN 1-59496-059-3 : 24.50 lei.

 004.438

 1. LIMBAJE DE PROGRAMARE

 III 27606 ; 004/G94

 

6 -  HOLZNER, STEVEN. Iniţiere în PHP 5 / Steven Holzner ; Traducere de Florin Moraru. - S.L. : Teora USA LLC, 2005.

 352 p. : fig., tab.

 Index p. 341-352.

 ISBN 1-59496-105-0 : 29 lei.

 004.438 PHP5

 1. LIMBAJE DE PROGRAMARE

 III 27607 ; 004/H75

 

 

 

7 -  Számítástechníka / Felelős kiadó Labancz László. - 1. kiadás. - s.l. : Aquila Kiadó, 2005 (Kinizsi Nyomda).

 80 p. - (Sulizsebkönyvek).

 ISBN 963-679-361-1 : 5.90 lei.

 082.1 Sulizsebkönyvek   004(038)   030:004

 1. DICŢIONAR DE INFORMATICĂ                             2. INFORMATICĂ.

 004/S99

 

8 -  UDRICĂ, MIOARA.  Modelare orientată pe obiect : Aplicaţii economice în Acces şi Visual Basic / Conf. univ. dr. Mioara Udrică. - Bucureşti : Cison, 2000.

 222 p.: fig.

 Bibliografie [1] p.

 ISBN 973-99725-5-1 : 8.80 lei.

 657.1   004.42 Acces   004.42 Visual Basic

 1. CALCULATOARE(programe)                    2. PROGRAMARE(calculatoare)

 3. CONTABILITATE FINANCIARĂ             4. ECONOMIE COMERCIALĂ

 III 27593 ; 004/U18

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

9 -  Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului / Editor Ion Văduvă Poenaru. - Bucureşti : Geneze, 1999.

 6 vol.

                 vol. 1 : A - G. - 404 p., [4] p. il. - ISBN 973-9099-24-6 : 300000 lei.

                 vol. 2 : G - O. - 2000. - 506 p. : il. - ISBN 973-9099-29-7 : 300000 lei.

                 vol. 3 : P - Z. - 2001. - 531 p. : il. - ISBN 973-9099-29-7 : 350000 lei.

                 vol. 4 : Contemporanii : A-I. - 2003. - 574 p. : il. - Studiu introductiv p. 5-27. - ISBN 973-9099-80-7 : 750000 lei.

 vol. 5 : Contemporanii : K-Z. - 2003. - 568 p. : il. - Studiu introductiv p. 5-27. - ISBN 973-9099-81-7 : 750000 lei.

 vol. 6 : Contemporanii de ieri şi de mâine : A-Z. - 2004. - 485 p : il. - Studiu introductiv p. 5-27. - ISBN 973-9099-19-X : 75 lei.

 008(=135.1)(031)   001(=135.1)(031)   030:001(=135.1)   030:008(=135.1)

 1. CIVILIZAŢIE ŞI CULTURĂ                        2. PERSONALITĂŢI

 L-008/E52

 

10 -  JAMES, SIMON. Az ókori Róma : [Istenek, császárok, hétköznapok] / Simon James; [Fordította Zsolt Angéla; Illusztrációk Peter Bull és Eugene Fleury]. - Budapest : Park Könyvkiadó, 2005 (Kossuth Nyomda Rt.).

 64 p. : il. color - (Szemtanú ; 41).

 Index p. 64.

 ISBN 963-530-313-0 : 57 lei.

 082.1 Szemtanú   930.85(37)   008(37)

 1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE                        2. ROMA ANTICĂ.

 L-008/J24

 

11 -  MISCHIE, NICOLAE. Gorjul cultural : 1890-1910 / Nicolae Mischie. - Târgu-Jiu : "Rhabon", 2003.

 274 p.

 Indice p. 263-272.

 Note de subsol.

 ISBN 973-86271-0-9 : 13 lei.

 008(498-35 Gorj)"1890/1910"   304.2(498-35 Gorj)"1890/1910"   

 371(498-35 Gorj)"1890/1910"

 1. OBICEIURI POPULARE(Gorj)                     2. MOD DE VIAŢĂ.

 III 84162 ; 008/M79

 

12 -  Oameni celebrii / [Traducere Dan Mihai Pavelescu]. - Bucureşti : Teora, 2005.

 256 p. : il. parţial color.

 Titlul original : 1000 Years of Famous People.

 ISBN 973-20-0910-1 : 64.31 lei.

 008:929(100)   929(100):008

 1. OAMENI CELEBRI(biografii)

 IV 6283 ; 008/O-11

 

13 -  SELEJAN, ANA. Trădarea intelectualilor. Reeducare şi prigoană / Ana Selejan. - Ediţia a 2-a adăugită cu indice de nume şi o prefaţă a autoarei. - Bucureşti : Cartea Românească, 2005 (Mediaprint S.R.L.).

 520 p. - (Critică şi Istorie literară).

 Note şi comentarii la sfârşitul capitolelor.

 Bibliografie p. 503.

 Index p. 505-516.

 ISBN 973-23-1618-7 : 23.50 lei.

 008   821.135.1.09

 1. CRITICĂ LITERARĂ                   2. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE

 3. POLITICĂ CULTURALĂ.

 II 84170 ; 008/S43

01   Bibliografie. Cataloage

 

14 -  Catalogul cărţilor cu autografe din colecţiile Bibliotecii Municipale / Ediţie îngrijită de L. Kulikovski, Bibliografie alcătuită de C. Tricolici. - Chişinău : Pontos, 2002

 252 p. : [32] p. il.

 Index p. 233-250.

 Lucrare apărută sub egida Bibliotecii Municipale "B. P. Haşdeu", Centrul de Informare şi Documentare "Chişinău".

 ISBN 9975-902-16-2 : 6 lei.

 019.9

II 83999 ; 01/C29

 

15 -  PANAITESCU, P. P. Catalogul manuscriselor slavo-române şi slave din Biblioteca Academiei Române / P.P. Panaitescu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2003.

 3 vol.

 ISBN 973-27-1810-7.

 Vol.2 / Cu o prefaţă de Gabriel Ştrempel. - Ediţie îngrijită de Dalila-Lucia Aramă şi revizuită de G. Mihăilă. - 516 p. : fig. ; [15] pl. - Indici p. 486-512. - ISBN 973-27-0809-3 : 25 lei.

 091=135.1=16:091.951   019.951=135.1=16  

 071.1 Biblioteca Academiei Române

III 27548 ; 01/P19

02   Biblioteconomie

 

16 -  Libraria : Anuar  / Colegiul de redacţie Dimitrie Poptămaş, Monica Avram. - Târgu-Mureş : Biblioteca Judeţeană Mureş, 2002 (Mediaprint).

 vol. ; 24 cm.

  Vol.1 : Lucrările Simpozionului Naţional "200 de ani de lectură publică la Târgu-Mureş" / Prefaţă : Dimitrie Poptămaş. - 407 p. : tab., fig. - Note de subsol. - Rezumat în lb. engleză la sf. capitolelor. - Note la sf. unor capitole. - ISBN ISSN 1583-4468 : 126668 lei.

  Vol.2 : Studii şi cercetări de bibliologie. - 2003. - 366 p. : tab.; 24 cm. - Note de subsol. - Rezumat în limba engleză la sfârşitul capitolelor. - ISBN ISSN 1583-4468 : 135000 lei.

  Vol.3 : Studii şi cercetări de bibliologie : Lucrările simpozionului naţional "Gheorghe Şincai - sub semnul istoriei " prilejuit de împlinirea a 250 de ani de la naşterea cărturarului (Târgu Mureş, 26-28 februarie 2004). - 2004. - 372 p. : il.; 24 cm. - Note de subsol. - Rezumat în limba engleză la sfârşitul capitolelor. - ISBN ISSN 1583-4468 : 140000 lei.

  Vol.4 : Studii şi cercetări de bibliologie / Redactor şef Conf. univ. dr. Corina Teodor ; Secretar de redacţie Monica Avram, Redactori Liliana Moldovan, Mariana Ciurca, Radu Mihail. - 2005. - 326 p. : il., fig., tab. - Note de subsol. - Rezumat în lb. engleza la sf. capitolelor. - Bibliografie [2] p. - 15 lei.

 050.8:027.53(498.4 Mureş)(038)   

 027.53:050.8(498-35 Mureş)   002(498)(058)   02(498)(058)

 1. TÂRGU-MUREŞ(biblioteci)             2. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ

 3. ANUAR.

 III 26085 ; III 27509(4) ; 02/L58

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

17 -  Timotei Cipariu contemporanul nostru : Repere culturale artistice / Documentar de Silvia Pop. - Blaj : Editura ASTRA, 2005.

 124 p. : il.

 Cartea a fost tipărită cu prilejul aniversării "Bicentenarului naşterii cărturarului patriot Timotei Cipariu (1805-1887), fondator al Asociaţiunii Astra şi al Despărţimentului Blaj.

 ISBN 973-7704-11-8 : 5 lei.

 061.237(498.4) Astra   929 Cipariu, Timotei

 1. CIPARIU, TIMOTEI                                     2. ASTRA.

 II 83990 ; 06/C54

070   Ziaristică. Presă

 

18 -  Album aniversar pentru începuturile presei româneşti tipărit la 175 de ani de la apariţia revistei Albina românească reproducând facsimile din primul deceniu al periodicelor naţionale în limba naţională / Redactor Corneliu Leu; Transliterări făcute de Cornelia Oprişanu, Vasile Oltean, Corneliu Leu . - s.l. : s.n., s.a.

 161 p. : il.

 Texte transliterate.

 ISBN 973-9025-24-2 : 20 lei.

 070(498)(084):06.091   06.091:070(498)(084)

 1. REVISTA ABINA ROMÂNEASCĂ

 IV 6278 ; 070/A33

 

19 -  RUŞTI, DOINA. Presa culturală : Specii, tehnici compoziţionale şi de redactare / Doina Ruşti. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "Pro", 2002 (Imprimeriile Media Pro).

 192 p.; 23.5 cm - (Universitatea Media).

 Bibliografie selectivă p. 187-189.

 Index p. 190-191.

 ISBN 973-8434-01-7 : 5.85 lei.

 082.1 Universitatea Media   070.41

 1. ETICĂ PROFESIONALĂ(ziarişti)

 III 27560 ; 070/R95

09  Manuscrise. Lucrări rare. Bibliofilie

 

20 -  Colecţia Ex - libris / Coordonator Voichiţa Biţu. - Sibiu : Biblioteca Astra, 2005 (Constant).

 5 Vol.

  Vol.1 : Aniversări : Mapă ce reproduce 10 ex-libris-uri. - [9] pl. volante : il. - Editarea a fost prilejuită de sărbătorirea Centenarului Palatului Asociaţiunii ASRTA, Sibiu-2005. - 2 lei.

  Vol.2 : Cartea pentru copii : Mapă ce reproduce 10 ex-libris-uri. - [9] pl. volante : il. color. - Editarea a fost prilejuită de lansarea primei ediţii a Târgului de Carte pentru Copii, Sibiu-2005. - 2 lei.

  Vol.3 : M. Eminescu : Mapă ce reproduce 10 ex-libris-uri. - [9] pl. volante : il. color. - Editarea a fost prilejuită de debutul primei lecturi publice a Operei eminesciene, ianuarie 2005-Sibiu. - 2 lei.

  Vol.4 : Don Quijote de la Mancha : 1605-2005 : Mapă ce reproduce 17 ex-libris-uri. - [9] pl. volante : il. - Editarea a fost prilejuită de împlinirea a patru secole de la publicarea romanului "Don Qiujote" de Miguel Cervantes Saavedra 1605-2005. - 2 lei.

  Vol.5 : Natura : Mapă ce reproduce 15 ex-libris-uri. - [9] pl. volante : il. - Editat de Direcţia Silvică Sibiu cu prilejul Lunii Pădurii, 15 martie-15 aprilie. - 2 lei.

 096.1   084   097   082.1 Patrimoniu

I 18402(1-5) ; 09/C56

1   FILOSOFIE

11/12  Metafizică

 

21 -  BREBENEL, CRISTIAN GEORGE. Despre Fiinţă, Fiinţa şi Fiinţele : Eseu de ontologie completat cu o sumară schiţă cosmologică / Cristian George Brebenel. - Bucureşti : Crater, 1998.

 208 p. : fig.

 Note p. 200-206.

 ISBN 973-9029-39-6 : 10 lei.

 111.1   113

 1. ONTOLOGIE                   2. COSMOLOGIE.

 II 84161; 1/B82

 

22 -  Istoria frumuseţii / Textele au fost redactate de Umberto Eco şi Girolamo de Michele; Traducere din limba italiană Oana Sălişteanu. - [Ediţia a 2-a]. - Bucureşti : RAO, 2006.

 439 p. : il. color, fig.; 24 cm.

 Note p. 431-433.

 Index p. 434-438.

 ISBN 973-717-022-9 : 128.35 lei.

 7.072.2/.3   111.85

 1. ESTETICA ARTEI                         2. FILOZOFIA ARTEI

 III 27591 ; 1/I-87

13   Filosofia spiritului

 

23 -  BEAUMONT, ALEXANDRA. Zodiile şi personalitatea : Ţi-ai găsit bărbatul potrivit? Compatibilităţi astrologice / Alexandra Beaumont ; Traducere de Cezara Pană. - Iaşi : Polirom, 2005.

 199 p. : fig. - (Hexagon).

 ISBN 973-46-0130-X : 16.89 lei 16.90 lei.

 133.522.2   082.1 Hexagon

 1. ASTROLOGIE                                2. OCULTISM(iniţiaţi)

 II 83944 ; 133/B39

 

24 -  DAXEMÜLLER, CHRISTOPH. Vrăjitori, vrăjitoare şi magie / Dr. Christoph Daxemüller; Traducere din limba germană de Manuela Camelia Tomuţă; Ilustraţii de Filippo Pietrobon. - Bucureşti : RAO, 2005.

 48 p. : il. color; 28 cm - (Ce şi cum).

 Glosar şi index p. 48.

 ISBN 973-717-039-3 : 30.18 lei.

 082.1 Ce şi cum   159.961.6(02.053.2)   133.3/.5(02.053.2)

 1. VRĂJITORIE                  2. MAGIE 3. OCULTISM

 133/D25

 

25 -  HAMANN, BRIGITTE. Cele douăsprezece arhetipuri : Semnul zodiacal şi structura personalităţii / Brigitte Hamann ; Traducere Alice Vidor. - Braşov : Mix, 2004.

 401 p. : il. - (Alternative spirituale).

 Note de subsol.

 ISBN 973-3471-17-6 : 26.50 lei.

 133.522.2   082.1 Alternative spirituale

 1. ASTROLOGIE                                2. OCULTISM(iniţiaţi)

 II 83942 ; 133/H19

 

26 -  HEWITT, WILLIAN W. Astrologie pentru începători / William W. Hewitt ; Traducere de Cora Radulian. - S.L. : Teora USA, 2005.

 280 p.

 Bibliografie p. 277-278.

 Index p. 279-280.

 ISBN 1-59496-048-8 : 19.50 lei.

 133.522.2

 1. OCULTISM(iniţiaţi)                       2. ASTROLOGIE.

 II 83945 ; 133/H60

 

27 -  REDFIELD, JAMES. A zecea viziune : Menţinerea Viziunii : Ghid experimental / James Redfield şi Carol Adrienne ; Traducere de Cristian Hanu. - Braşov : Mix, 2005.

 647 p. : il.

 Note biografice p. 633.

 Index p. 637-647.

 ISBN 973-8471-19-2 : 33.50 lei.

 133.2   130.33   159.956

 1. FILOZOFIA SPIRITULUI                            2. PARAPSIHOLOGIE

 II 83943 ; 1/R37

14   Sisteme filosofice

 

28 -  FLORIAN, MIRCEA. Philosophia perennis (Treizeci şi două de prelegeri universitare) / Mircea Florian. - Ediţie îngrijită, cronobiografie, note şi comentarii de Adrian Michiduţă. - Cluj-Napoca : Grinta, 2004.

 271 p.; 22 cm.

 ISBN 973-7924-68-1 : 14 lei.

 14   130.1

 1. SISTEME FILOZOFICE                      2. METAFIZICA VIEŢII SPIRITUALE

 III 27565 ; 1/F69

 

29 -  RIGÁN LÓRÁND. Jegyzetek Jaspers filozófiájához / Rigán Lóránd. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Lyra nyomda).

 127 p.; 20 cm.

 Bibliografie p. 120-123.

 ISBN 973-599-186-1 : 12 lei.

 141

II 83975 ; 1/R53

159.9   Psihologie

 

30 -  COCOARĂ, MIHAI. Stresul : Definire, manifestare, prevenire / Mihai Cocoară. - Mediaş : Crisserv, 2005.

 219 p.

 Bibliografie p. 213-218.

 ISBN 973-87431-2-5 : 15 lei.

 159.922.2   331.422

 1. PSIHOLOGIA MUNCII

 II 83941 ; 159.9/C59

 

31 -  DAVIS, ROY EUGENE. Bazele spirituale ale prosperităţii / Roy Eugene Davis; Traducere Cristina Dănăşel. - Braşov : Mix, 2000 (Tipograf s.r.l.).

 94 p. - (Prosperitate şi Succes).

 Anexe p. 89-93.

 ISBN 973-99946-0-1 : 10 lei.

 082.1 Prosperitate şi Succes   159.923.2

 1. PSIHOLOGIA EMOŢIILOR                         2. PSIHOLOGIA SUCCESULUI

 II 84050 ; 159.9/D24

 

32 -  HEGEDŰS GABRIELLA. Az örökbefogadás ajándéka / Hegedűs Gabriella ; Vezető szerkesztő Tenner Anna. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2005 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 184 p. : il.

 ISBN 963-549-252-9 : 17.99 lei.

 159.922.7   37.018.1

 1. PSIHOLOGIA COPILULUI                          2. PSIHOLOGIA FAMILIEI

 3. PSIHOLOGIE(asumarea rolului)

 II 84143 ; 159.9/H44

 

33 -  KLEIN, STEFAN.  Formula fericirii : Minunatele descoperiri ale neuropsihologiei de azi / Stefan Klein; Traducere din germana de Lucia Nicolau. - Bucureşti : Humanitas, 2005

 256 p.

 Note de subsol.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Titlul original : Die Glücksformel oder Wie die guten Gefühle entstehen.

 Bibliografie p. 243-250.

 ISBN 973-50-0958-7 : 22 lei.

 159.923.2   37.041

 1. NEUROPSIHOLOGIE    2. SENTIMENTE ŞI EMOŢII SOCIALE.

 II 84067 ; 159.9/K53

 

34 -  Manual de creativitate / Volum coordonat de Robert J. Sternberg ; Prefaţă de Carmen Creţu ; Traducere de Irina Mihailescu şi Dana Ligia Ilin. - Iaşi : Polirom, 2005.

 295 p. : fig., tab. - (Talentum).

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Indexul colaboratorilor [2] p.

 Indici p. 275-291.

 Note de subsol.

 ISBN 973-681-808-X : 22.90 lei.

 159.954.2   37.036   082.1 Talentum

 1. CREATIVITATE                                           2. EDUCAŢIA ÎN FAMILIE

 3. EDUCAŢIA ÎN ŞCOALĂ                            4. EDUCAŢIE ARTISTICĂ

 5. IMAGINAŢIE

 III 27486 ; 159.9/M30

 

35 -  MERTENS, WOLFGANG. Introducere în terapia psihanalitică / Wolfgang Mertens ; Traducere din limba germană de Roxana Melnicu, Dana Verescu. - Bucureşti : Trei, 2003.

 vol. - (Biblioteca de psihanaliză ; 51).

 Bibliografie la sf. capitolelor.

                 Vol.1. - 333 p. - Bibliografie la sf. capitolelor. - ISBN 973-8291-55-0 : 21.70 lei.

 Vol.2 / Revizuirea traducerii Vasile Dem. Zamfirescu. - 2004. - 312 p. : fig. - Bibliografie la sf. capitolelor. - ISBN 973-707-010-0 : 199000 lei.

                 Vol.3 / Revizuirea traducerii Vasile Dem. Zamfirescu. - 2005. - 328 p. - Bibliografie la sf. capitolelor. - ISBN 973-707-048-8 : 24.90 lei.

 159.964.2   082.1 Biblioteca de psihanaliză

 1. ISTORIA PSIHANALIZEI                           2. PSIHANALIZĂ

 II 81188 ; II 84096(2-3) ; 159.9/M60

 

 

36 -  MUREŞAN, CRISTINA. Autismul infantil : Structuri psihopatologice şi terapie complexă / Cristina Mureşan. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004.

 295 p. : tab., fig.

 Bibliografie p. 283-295.

 ISBN 973-610-275-0 : 10.00 lei.

 159.97   159.963.37   616.89

 1. PSIHOPATOLOGIE                                      2. AUTISM.

 II 84032 ; 159.9/M96

 

37 -  OSHO. Cartea despre femei : Cum putem intra în contact cu puterea spirituală a feminităţii / Osho; Traducere Cristian Hanu. - Braşov : Mix, 2002 (Tipograf s.r.l.).

 281 p. - (Osho).

 Note de subsol.

 Titlul original : The Book of Women.

 ISBN 973-85646-0-3 : 17 lei.

 082.1 Osho   159.922.1-055.2   396

 1. PSIHOLOGIA FEMEII                  2. PSIHOLOGIA SEXELOR

 3. RELAŢII INTIME                                          4. SEXUALITATE.

 II 84059 ; 159.9/O-83

 

38 -  PÂNIŞOARĂ, GEORGETA. Motivarea eficientă : Ghid practic / Georgeta Pânişoară, Ion-Ovidiu Pânişoară. - Iaşi : Polirom, 2005 (Print Multicolor).

 296 p. : tab., fig. - (Carieră. Succes. Performanţe).

 Bibliografie p. 287-292.

 Index p. 293-295.

 ISBN 973-681-969-8 : 22.90 lei.

 082.1 Carieră. Succes. Performanţe   159.947.5:331.101.6   316.628

 1. GÂNDIRE POZITIVĂ   2. MOTIVARE                     3. MOTIVAŢIE

 II 84061 ; 159.9/P23

 

39 -  RICHTER, ERWIN. Dadog a gyerek? / Erwin Richter, Walburga Brügge, Katharina Mohs; Fordította Huba Judit. - [Budapest] : Akkord Kiadó, 1997 (Borsodi Nyomda).

 77 p.; 18.3 cm. - (A mi gyerekünk).

 Bibliografie p. 73-75.

 Titl. orig : "Kinder sind Kinder" : Wenn ein Kind anfängt zu stottern.

 ISBN 963-7803-64-5 : 20 lei.

 082.1 A mi gyerekünk   372.36   159.922.7

 1. ÎNVĂŢARE                                                    2. EDUCAŢIE SPECIALĂ

 3. PSIHOLOGIA COPILULUI                          4. PSIHOLOGIE PEDAGOGICĂ

 II 83972 ; 159.9/R51

 

40 -  RUMPF, JOACHIM. Hogyan bánjunk az agresszív gyerekkel? : Verekedés, veszekedés, rombolás / Joachim Rumpf; Fordította Huba Judit. - [Budapest] : Akkord Kiadó, 2004

 104 p.; 18.2 cm. - (A mi gyerekünk).

 Bibliografie p. 100-104.

 Titl. orig : Schreien, schlagen, zerstören. Mit aggressiven Kindern umgehen.

 ISBN 963-9429-31-7 : 20 lei.

 082.1 A mi gyerekünk   159.9.019.4

 1. EDUCAŢIE SPECIALĂ                                2. PSIHOLOGIA COPILULUI

 3. PSIHOLOGIE PEDAGOGICĂ                      4. AGRESIVITATE

II 83971 ; 159.9/R92

 

41 -  Studii şi sinteze de psihologie contemporană / Colectiv de redacţie P. Popescu Neavu, C. Voicu, Gh. Neacşu ; Autori S. Chelcea, Cristina Rusu Corbudan, Margareta Dincă... - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2002.

 348 p. : tab.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN 973-27-0872-7 : 4.50 lei.

 159.9

 1. PSIHOLOGIA SOCIALĂ                             2. PSIHOLOGIE APLICATĂ

 3. PSIHOSOCIOLOGIE                                     4. PSIHOPEDAGOGIE.

 III 27530 ; 159.9/S93

 

42 -  ZLATE, MIELU. Introducere în psihologie [Zlate, Mielu] / Mielu Zlate. - Ediţia a 3-a. - Iaşi : Polirom, 2000.

 416 p. : fig., tab., il. - (Collegium ; Psihologie).

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN 973-683-412-3 : 29.80 lei.

 159.9   082.1 Collegium. Psihologie

III 27487 ; 159.9/Z76

17   Morală. Etică

 

43 -  FOUCAULT, MICHEL. Istoria sexualităţii / Michel Foucault ; Traducere de Cătălin Vasile. - Bucureşti : Univers, 2004.

 3 vol. - (Studii [Univers]).

  vol. 1 : Voinţa de a şti. - 151 p. - Note de subsol. - ISBN 973-87084-5-1 : 18.35 lei.

  vol. 2 : Practicarea plăcerilor. - 240 p. - Note de subsol. - ISBN 973-87084-6-X : 18.35 lei.

  vol. 3 : Preocuparea de sine. - 239 p. - Note de subsol. - ISBN 973-87084-5-2 : 18.35 lei.

 176(091)   392.6(091)   613.88   082.1 Studii

 1. SEXUALITATE(istorie)                               2. MORALĂ SEXUALĂ(istorie).

 II 84084(1-3) ; 17/F84

 

44 -  PURVES, LIBBY.  Mic tratat de supravieţuire în familie : Poţi să nu ai o familie perfectă / Libby Purves ; Traducere din limba engleză Aurelia Batali. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 256 p. - (Bonton).

 ISBN 973-569-767-X : 15 lei.

 173.7   082.1 Bonton

 1. MORALA FAMILIEI                    2. PSIHOLOGIA FAMILIEI

 I 18397 ; 17/P98

 

45 -  PURVES, LIBBY. Mic tratat de supravieţuire în familie : Poţi să nu creşti un copil perfect / Libby Purves ; Traducere din limba engleză Aurelia Batali. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 256 p. - (Bonton).

 ISBN 973-569-768-8 : 15 lei.

 159.922.1   173.5/.6   37.018.1   082.1 Bonton

 1. EDUCAŢIA ÎN FAMILIE                            2. MORALA FAMILIEI

 3. PSIHOLOGIA COPILULUI                          4. PSIHOLOGIA FAMILIEI

 I 18398 ; 17/P98

 

 

46 -  PURVES, LIBBY. Mic tratat de supravieţuire în familie : Poţi să nu fii o mamă perfectă / Libby Purves ; Traducere din limba engleză Aurelia Batali. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 256 p. - (Bonton).

 ISBN 973-569-766-1 : 15 lei.

 159.922.1   173.5   082.1 Bonton

 1. EDUCAŢIA ÎN FAMILIE                            2. MORALA FAMILIEI

 3. PSIHOLOGIA COPILULUI                          4. PSIHOLOGIA FAMILIEI

 I 18399 ; 17/P98

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

47 -  BAIGENT, MICHAEL. Sîngele sfînt şi Sfîntul Graal / Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln ; Traducere din engleză şi note de Anca-Veronica Mircea. - Bucureşti : RAO, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 544 p.; [12] pl. : il. - (Biblioteca Rao).

 Anexa p. 435-459.

 Postfaţă p. 461-484.

 Note şi referinţe p. 485-512.

 Index p. 513-521.

 Bibliografie p. 523-535.

 Note biografice [1] p.

 ISBN 973-576-845-3 : 39.99 lei.

 082.1 Biblioteca RAO   238.2   264.933   248.2

 1. FENOMENE NEELUCIDATE                      2. RELIGIE CREŞTINĂ

 3. MISTERE                                                        4. SIMBOLURI

 5. ORDINE RELIGIOASE                  6. TEMPLIERI

 II 83955 ; 2/18

 

48 -  BEL, VALER. Misiunea bisericii în lumea contemporană / Pr. prof. univ. dr. Valer Bel. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004.

 vol.

                 vol.1 : Premise teologice. - 163 p. - Note de subsol. - ISBN 973-610-274-2 : 6.00 lei.

 23

 1. TEOLOGIE DOGMATICĂ

 II 84027 ; 2/B42

 

49 -  BOCŞAN, NICOLAE. Biserica română unită la conciliul ecumenic Vatican I (1869-1870) / Nicolae Bocşan, Ion Cârja ; Traducerea textelor din limba latină: Alexander Baumgarten. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2001.

 695 p. : [1] p. il.

 Note la sf. de capitol.

 Note de subsol.

 ISBN 973-610-047-2 : 11.00 lei.

 281.95(=135.1)   282(=135.1)

 1. BISERICA ROMÂNĂ(istorie)

 III 27576 ; 2/B61

 

50 -  Cercetarea noutestamentară românească : Ghid bibliografic / Pr.Drd. Silviu Ioan Negruţiu, Pr. Drd. Florin Codrea, Pr. Drd. Dan Eliodor Moldovan..., Coordonator Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană. - Cluj Napoca : Alma Mater, 2004.

 502 p. : il.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 501-502.

 Carte cu dedicaţie.

 ISBN 973-8397-88-X : 20 lei.

 262.143:281.9(498)   929:262.143(498)   016:225(498)(036)

 1. NOUL TESTAMENT                    2. BISERICA ORTODOXĂ

 III 27512D ; 2/C35

 

51 -  CORESI, DIACONUL. Tâlcul Evangheliilor şi Molitevnic rumânesc / Coresi ; Cu un studiu introductiv de Ion Gheţie. - Ediţie critică de Vladimir Drimba. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1998.

 223 p. : p. facsimil.

 ISBN 973-27-0627-9 : 2.50 lei.

 226   281.95:264   264:281.95

 1. EVANGHELII 2. HERMENEUTICĂ             3. NOUL TESTAMENT

 III 27537 ; 2/C71

52 -  DELUMEAU, JEAN. Liniştiţi şi ocrotiţi : Sentimentul de securitate în Occidentul de altădată / Jean Delumeau ; Traducerea de Laurenţiu Zoicaş. - Iaşi : Polirom, 2004

 vol.; 22,5 cm. - (Plural M).

 ISBN 973-681-678-8.

  vol. 1. - 319 p. : fig., tab. - Note p. 269-311

  ISBN 973-681-651-6 : 189000 lei.

  vol. 2. - 2005. - 320 p. : tab. - Note p. 269-314

  ISBN 973-681-913-2 : 23.90 lei.

 241.615   082.1 Plural M   241.12   235.3   234.22   124.6

 1. ACTE UMANE                              2. SENTIMENT RELIGIOS

 3. TEOLOGIE MORALĂ.

 III 26776(1-2) ; 2/D28

 

53 -  IOAN PAUL II, PAPĂ. Memorie şi identitate / Ioan Paul al II-lea; Traducere din limba italiană Roxana Utale. - Bucureşti : RAO, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 188 p.; 20.5 cm - (Biblioteca Rao).

 Note de subsol.

 Index p. 181-185.

 Bibliografie p. 186.

 ISBN 973-576-811-9 : 24.76 lei.

 082.1 Biblioteca RAO   262.13(0:82-94)   241(047.53)   282:94(100)

 1. PAPALITATE                                2. TEOLOGIE MORALĂ

 3. BISERICA CATOLICĂ

 II 84083 ; 2/I-61

 

54 -  KEENE, MICHAEL. Világvallások / Michael Keene ; Fordította Sóvágó Katalin ; Vezető szerkesztő Tenner Anna. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2003

 195 p. : il. color - (Nagy történetek).

 Index p. 180-195.

 Titl. orig. : World religions.

 ISBN 963-547-918-2 : 55.43 lei.

 23/29(100)(084)   291(084)   082.1 Nagy történetek

 1. RELIGIE COMPARATĂ                              2. ISTORIA RELIGIILOR

 III 27629 ; 2/K29

 

 

55 -  LEWIS, CLIVE STAPLES. Treburi cereşti : Lecturi zilnice / C.S. Lewis; Traducere din engleză de Mirela Adăscăliţei. - Bucureşti : Humanitas, 2005 (ArtPress).

 2 vol. - (Înţelepciune şi credinţă).

 Notă bio-biliografică [1] p.

 ISBN 973-50-1006-2.

 Vol. 1. - 221 p. - Note de subsol. - Prefaţă p. 5-14. - Titlul original The Business of Heaven. - ISBN 973-50-1007-0 : 15 lei.

 Vol. 2. - 240 p. - Index p. 206-219. - Bibliografie p. 220-232. - ISBN 973-50-1008-9 : 15 lei.

 082.1 Înţelepciune şi credinţă   244   821.111-97=135.1

 1. CREDINŢĂ                     2. LECTURĂ                        3. SPIRITUALITATE.

 II 84048(1-2) ; 2/L56

 

56 -  MERTON, THOMAS. Mistici creştini şi maeştrii Zen / Thomas Merton. - Bucureşti : Humanitas, 2003 (Coresi).

 2 vol. - (Înţelepciune şi credinţă).

 ISBN 973-50-0600-6.

                 Vol. 2 / Traducere din engleză de Sorana Corneanu,Irina, Marin, Maria-Alina Manolescu şi Petruţa-Oana Năiduţ. - 2004. - 248 p. - Note de subsol. - Notă bio-bibliografică [1] p. - ISBN 973-50-0602-2 : 19 lei.

 082.1 Înţelepciune şi credinţă   248.2   294.3

 1. BUDDHISM

 II 84047 ; 2/M60

 

57 -  Partidul, securitatea şi cultele : 1945-1989  / Volum coordonat de Adrian Nicolae Petcu. - Bucureşti : Nemira, 2005

 429 p. - (Biblioteca de istorie Nemira).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 395-427.

 Lucrarea este editată de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

 ISBN 973-569-747-5 : 35 lei.

 082.1 Biblioteca de Istorie   281.9(498)"1945/1989":329.15(498)   

 281.9(498)"1945/1989":351.746.1(498)

 1. BISERICA GRECO-CATOLICĂ 2. BISERICA ORTODOXĂ

 II 84169 ; 2/P36

 

 

58 -  PĂCURARIU, MIRCEA. Studii de istorie a Bisericii Ortodoxe Române / Mircea Păcurariu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2005.

 342 p.; [6] pl. : il. color.

 Indice p. 248-256.

 Rezumat în lb. engleză şi franceză p. 535-540.

 ISBN 973-27-1101-9 : 30 lei.

 281.95(091)

 1. DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

 III 27544 ; 2/P11

 

59 -  PRÉMARE, ALFRED-LOUIS DE. Originile islamului : Între scriitură şi istorie / Alfred-Loius de Prčmare ; Traducere din limba franceză de Mircea Anghelescu. - Chişinău : Cartier, 2004.

 547 p. : h., sch. - (Cartier istoric).

 Nota traducătorului p. 5-6.

 Anexe p. 355-492.

 Bibliografie p. 493-517.

 Indice p. 519-538.

 ISBN 9975-79-248-0 : 23 lei.

 297(091)   930(=411.21)   082.1 Cartier istoric

 1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ISLAMICĂ

 II 83954 ; 2/P90

 

60 -  REGÉNYI HUBA. II. János Páll : Isten atlétája / Regényi Huba. - s.l. : Ringier, 2005

 255 p. : il. - (Blikk könyvek).

 ISBN 963-86629-9-9 : 56 lei.

 929 Ioan Paul al II-lea, Papă   262.13 Ioan Paul al II-lea, Papă

 1. BISERICA CATOLICĂ                                2. IOAN-PAUL II, papă

 III 27504 ; 2/I-61R

 

61 -  Românii şi Muntele Athos / Culegere de studii şi articole alcătuită de Ignatie Monahul şi prof. Gheorghe Vasilescu; Apare cu binecuvântarea şi prefaţa Mitropolitului Serafim, al Mitropoliei Ortodoxe Române din Germania. - Piteşti : Paralela 45, 2002.

 438 p. : h.; 20 cm - (Cartea religioasă).

 Glosar p. 428-434.

 ISBN 973-593-632-1 : 18 lei.

 082.1 Cartea religioasă   248.153.8(495.631)   271(495.631)

 1. PELERINAJ                                    2. COMUNITATE RELIGIOASĂ

 3. MUNTELE ATHOS                       4. LOCURI SFINTE(religie)

 II 84025 ; 2/R70

 

62 -  Septuaginta / Volum coordonat de Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu... în colaborare cu pr. Ioan-Florin Florescu. - Iaşi : Polirom, 2004 (Lumina Tipo).

 6 vol.

 ISBN 973-681-768-7.

                 Vol.1 : Geneza. Exodul. Leviticul. Numerii. Deuteronomul / [Cuvânt înainte de Andrei Pleşu]. - 672 p. - Glosar şi indici p. 241-251. - Bibliografie p. 655-669. - Note de subsol. - ISBN 973-681-494-7 : 495000 lei.

 Vol.2 : Iisus Nave. Judecătorii. Ruth. 1-4 Regi / Traduceri de Florica Bechet, Ioana Costa, Alexandra Moraru. - 670 p. : h. - Nota asupra volumului p. 5-8. - Indici p. 626-650. - Bibliografie p. 651-668. - Note de subsol. - ISBN 973-681-757-1 : 525000 lei.

                 Vol. 3 : 1-2 Paralipomene. 1-2 Ezdra. Ester. Iudit. Tobit. 1-4 Macabei / Traduceri de Francisca Băltăceanu, Gheorghe Ceauşescu, Ştefan Colceriu ... – 2005. – 703 p. – Notă asupra volumului p. 5-8. – Note de subsol. – Indici p. 672-683. – Bibliografie p. 684-697. – ISBN 973-681-805-5 : 52,50 lei

  Vol.4/1 : Psalmii. Odele. Proverbele. Ecleziastul. Cântarea Cântărilor. / Traduceri de Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Florica Bechet. - 2006. - 680 p. - Note de subsol. - Notă asupra volumului p. 5-9. - Indici p. 653-657. - Bibliografie p. 661-675. - ISBN 973-46-0188-1 : 59.50 lei.

 222.07

 1. VECHIUL TESTAMENT              2. BIBLIA              3. RELIGIE CREŞTINĂ.

 III 26602(1-2), III 27223(3), III 27638(4/1) ; 2/S45

 

63 -  ŞTREMPEL, GABRIEL. Antim Ivireanul / Gabriel Ştrempel. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1997.

 416 p. : il.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 381-391.

 Rezumat în lb. franceză p. 392-394.

 Indice p. 395-415.

 ISBN 973-27-0936-7 : 1.60 lei.

 262.11(498)"16"   281.95 Antim Ivireanul, Mitropolit   

 929 Antim Ivireanul, Mitropolit

 1. BIOGRAFIE(Antim Ivireanul, Mitropolit)

 2. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

 3. CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ

 III 27527 ; 2/A62S

 

64 -  VARGA ATTILA. Ungaria şi Conciliul Vatican I în memorialistica ecleziastică maghiară / Varga Attila. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2003.

 333 p. : [2] p. il.

 Cuprinde texte în lb. română şi maghiară.

 Note la sf. de capitol.

 ISBN 973-610-229-7 : 9.00 lei.

 282(439)   282(0:82-94)

 1. BISERICA ROMANO-CATOLICĂ(Ungaria)

 III 27575 ; 2/V27

 

65 -  WILKINSON, PHILIP. Az iszlám : [Hitvilág, kultúra és történelem] / Philip Wilkinson; [Fordította Gyárfás Vera]. - Budapest : Park Könyvkiadó, [2003].

 64 p. : il. color, h. - (Szemtanú ; 53).

 Index p. 64.

 Titlul pe copertă : Az iszlám : Hitvilág, kultúra és történelem.

 ISBN 963-530-651-2 : 57 lei.

 082.1 Szemtanú   008:297   297:008   297(091)

 1. CULTURĂ ISLAMICĂ                2. ISLAMISM     

 3. RELIGIE ORIENTALĂ.

 L-2/W68

 

 

 

 

 

 

 

 

3  ŞTIINŢE SOCIALE

311/314   Statistică. Demografie

 

66 -  CRĂCIUN, BOGDAN. Consignatio Statistico Topographica Singulorum In Magno Principatu Transylvaniae : (Transilvania la 1829-1831) / Bogdan Crăciun, Ioan Bolovan. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2003.

 231 p. : tab.

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 973-610-185-1 : 8.00 lei.

 311.313(439.21)"1829/1831"   314:911.3(083.8)   911.3:314(083.8)

 1. DEMOGRAFIE ISTORICĂ(Transilvania)

 2. STATISTICĂ ISTORICĂ(Transilvania)

 II 84036 ; 311/314/C81

 

67 -  MUREŞAN, CORNELIA. Introducere în demografie / Cornelia Mureşan. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2005.

 84 p. : fig., sch., tab.

 Bibliografie p. 81.

 Note de subsol.

 ISBN 973-610-356-0 : 3.00 lei.

 314

III 27573 ; 311/314/M96

 

68 -  Populaţie şi societate : Studii de demografie istorică a Transilvaniei (secolele XVIII-XX) / Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean (coordonatori). - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2003.

 339 p. : fig., tab., graf.

 Note la sf. capitolelor.

 Note de subsol.

 ISBN 973-610-262-9 : 11.00 lei.

 314.148(048.8)   314.148(498.4)"17/19"   323.15(498.4)

II 84030 ; 311/314/P84

 

69 -  SEMENIUC, MARIA. Recensământul agricol din 1895 : Transilvania / Maria Semeniuc, Mezei Elemér ; Traian Rotariu - coordonator. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2003.

 vol. - (Studia Censualia Transsilvanica).

 ISBN 973-610-206-8.

  vol.1. - 404 p. - Note de subsol. - ISBN 973-610-207-6 : 14.00 lei.

  vol.2. - 607 p. - Note de subsol. - ISBN 973-610-208-4 : 20.00 lei.

 311.313(498.4)   311.313(439.21)"1895"(083.8)   311.313:63   63:311.313   

 082.1 Studia Censualia Transsilvanica

IV 6281 ; 311/314/S44

 

70 -  SEMENIUC, MARIA. Recensământul din 1850 : Transilvania / Maria Semeniuc, Mezei Elemér ; Traian Rotariu - coordonator. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004.

 560 p. - (Studia Censualia Transsilvanica).

 Prefaţa în lb. română, engleză, franceză, germană.

 Note de subsol.

 ISBN 973-610-289-0 : 11.00 lei.

 311.313(439.21)"1850"(083.4)   314(498.4)"1850"(083.4)   

 082.1 Studia Censualia Transsilvanica

IV 6280 ; 311/314/S44

 

71 -  Transilvania în secolele XIX-XX : Studii de demografie istorică : Omagiu profesorului Liviu Maior  / Sorina Paula Bolovan, Ioana Bolovan, Corneliu Pădurean (coordonatori) . - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2005.

 413 p. : fig., tab., graf.

 Rezumat în lb. engleză.

 Note de subsol.

 ISBN 973-610-384-6 : 9.00 lei.

 314.148(048.8)   314.148(498.4)"18/19"   323.15(498.4)

II 84035 ; 311/314/T81

 

 

 

 

316  Sociologie

 

72 -  Transformări globale : Politică, economie şi cultură / David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt...; Traducere de Ramona-Elena Lupaşcu, Adriana Ştraub, Mihaela Bordea, Alina-Maria Turcu. - Iaşi : Polirom, 2004 (Lumina Tipo).

 576 p. : tab., graf., h. - (Economie şi societate).

 Bibliografie p. 509-544.

 Index p. 545-575.

 ISBN 973-681-181-6 : 32.90 lei.

 082.1 Economie şi societate   316.32(100)   339.9(100)   338.1(100)   327.8(100)

 1. GLOBALIZARE             2. RESURSE UMANE

 III 27587 ; 316/T81

32  Politică

 

73 -  Conservatorismul românesc : concepte, idei, programe / Antologie, prefaţă, note introductive şi indici de Laurenţiu Vlad. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Universul S.A.).

 287 p. - (Societatea conservatoare).

 Bibliografie p. 225-275.

 Indici p. 277-284.

 ISBN 973-569-802-1 : 25.15 lei.

 082.1 Societatea conservatoare   329.11(498)

 1. PARTIDUL CONSERVATOR                     2. POLITICIENI.

 II 84172 ; 32/C66

 

74 -  EPPEL, MARIUS. Vasile Mangra : Activitatea politică 1875-1918 / Marius Eppel. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004.

 314 p.

 Bibliografie p. 301-311.

 ISBN 973-610-317-X : 11.00 lei.

 929 Mangra, Vasile   32

 1. POLITICĂ RELIGIOASĂ                      2. PERSONALITĂŢI RELIGIOASE

 II 84031 ; 32/M24E

75 -  Explorări în comunismul românesc / Paul Cernat, Ion Manolescu, Angelo Mitchievici ... - Iaşi : Polirom, 2004

 3 vol. - (Plural M).

 ISBN 973-681-794-6.

  vol. 1. - 455 p. - Note de subsol. - ISBN 973-681-817-9 : 239000 lei.

  vol. 2. - 2005. - 543 p. - Note de subsol. - ISBN 973-46-0102-4 : 28.50 lei.

 321.74(498)"1945/1989"   329.15(498)   94(498)"1945/1989"

 1. COMUNISM                                  2. DEMOCRAŢIE SOCIALISTĂ

 3. ISTORIA ROMÂNIEI.

 III 26975(1-2) ; 32/E97

 

76 -  GREGOR, A. JAMES. Feţele lui Ianus : Marxism şi fascism în secolul XX / A. James Gregor ; În româneşte de Liviu Bleoca. - Bucureşti : Univers, 2002.

 283 p. - (Studii [Univers]).

 Note p. 231-282.

 ISBN 973-34-0764-X : 13.76 lei.

 329.15   329.18   323.14:141.82"19"   141.82:323.14"19"   082.1 Studii

 1. COMUNISM                   2. MARXISM                      3. FASCISM.

 II 84090 ; 32/G80

 

77 -  JACK, ANDREW. Rusia lui Putin. Toamna oligarhilor / Andrew Jack; Traducere şi note de Lena Călinoiu. - Bucureşti : All, 2006 (Olimp Printing Services S.R.L.).

 317 p. : h.

 Note de subsol.

 Index p. 306-317.

 ISBN 973-571-579-1 : 29.90 lei.

 929 Putin, V.   94(470+571)"20/21" Putin, V.  

 323(470+571)"20/21" Putin, V.   327(470+571)"20/21" Putin, V.

 1. POLITICĂ EXTERNĂ(Rusia)                     2. POLITICĂ INTERNĂ(Rusia)

 III 27639 ; 32/P99J

 

78 -  LEFORT, CLAUDE. Complicaţia : Recurs asupra comunismului / Claude Lefort ; În româneşte de Dan Radu Stănescu. - Bucureşti : Univers, 2002 (Fed Print).

 160 p. - (Studii [Univers]).

 Note de subsol.

 ISBN 973-34-0868-9 : 16.51 lei.

 329.15   082.1 Studii

 1. COMUNISM                                  2. PARTIDE COMUNISTE.

 II 84088 ; 328/329/L39

 

79 -  LŐWY DÁNIEL. A Kálváriától a tragédiáig : Kolozsvár zsidó lakosságának története / Lőwy Dániel ; Szerkesztette Gál Attila. - Cluj-Napoca : Koinónia, 2005

 619 p. : il.

 Bibliografie p. 529-562.

 Index p. 563-600.

 Rezumat în lb. română, engleză, franceză p. 601-610.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7605-02-0 : 51.46 lei.

 323.12(=411.16)(498)   323.15(=411.16)(498.4)   

 94(=411.16)(498 Cluj-Napoca)

 1. EVREI(Transilvania)                      2. HOLOCAUST

 3. MINORITĂŢI NAŢIONALE(Transilvania)(evrei)

 IV 6294 ; 32/L82

 

80 -  MORARU, ANGELA. Iaşi. Relaţii internaţionale 1990-2000 : Bibliografie selectivă / Angela Moraru. - Iaşi : s.n., 2004.

 300 p.

 Licrarea a apărut sub egida Bibliotecii Judeţene "Gh. Asachi".

 5 lei.

 627(498-Iaşi):015   015:327(498-Iaşi)

 1. RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

 II 83996 ; 32/M89

 

81 -  SIMA, HORIA. Doctrina legionară [Metafora] / Horia Sima. - Constanţa : Metafora, 2005 (Infcon S.A.).

 178 p.

 ISBN 973-8456-27-4 : 15 lei.

 94(498)"1927/1941"   327.73(498)"1927/1941"

 1. MIŞCAREA LEGIONARĂ                          2. ISTORIA ROMÂNIEI

 III 27519 ; 32/S56

 

 

82 -  STOENESCU, ALEX MIHAI. Istoria loviturilor de stat în România : 1821-1999 / Alex Mihai Stoenescu. - Bucureşti : RAO, 2000 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 4 vol. - (Biblioteca Rao).

                 Vol. 1 : Revoluţie şi francmasonerie. - 464 p. : il. - Note de subsol. - ISBN 973-8077-27-3 : 160000 lei.

                 Vol. 2 : Eşecul democraţiei române. - 2001. - 380 p. : il. - Note de subsol. - ISBN 973-8180-23-6 : 150000 lei.

                 Vol. 3 : Cele trei dictaturi. - 668 p. - Note de subsol. - ISBN 973-576-459-8 : 269000 lei.

 Vol. 4, partea I : "Revoluţia din decembrie 1989" - o tragedie românească. - 2004. - 764 p. - Note de subsol. - ISBN 973-576-720-1 : 49.90 lei.

 Vol. 4, partea a II-a : "Revoluţia din decembrie 1989" - o tragedie românească. - 2005. - 828 p. - Note de subsol. - Anexe p. 795-810. - Bibliografie selectivă p. 811-828. - ISBN 973-576-791-0 : 50.37 lei.

082.1 Biblioteca Rao   323.27(498)"1821/1999"(091)   94(498)"1821/1999"

 1. LOVITURĂ DE STAT   2. POLITICĂ INTERNĂ(România)

 3. PUTERE POLITICĂ(stat)             4. ROMÂNIA(istorie).

 II 76570(1-3), II 84066(4/I - 4/II) ; 32/S86

 

83 -  A tizenötök Európái : Közösségi politikák-nemzeti politikák / Arday Lajos, Bajtay Péter, Horváth Jenő... ; Szerkesztette Kiss J. László. - Budapest : Osiris Kiadó, 2000.

 561 p. - (Osiris Tankönyvek ; Magyarország az Európai Unióban).

 Bibliografie p. 542-543.

 Anexe p. 545-559.

 ISBN 963-379-723-3 : 29.36 lei.

 061.1 EU:327(4)   327(4):061.1 EU   327.7   341.24   341.217(4) EU   

 082.1 Osiris Tankönyvek

 1. POLITICĂ ECONOMICĂ(Europa)

 2. UNIUNEA EUROPEANĂ(politică).

 III 27628 ; 327/T65

 

84 -  WEITZMAN, STANLEY. Terrorizmus / Stanley Weitzman ; Fordította Bartók Júlia ; Szerkesztette Albredt Zoltán. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2005.

 57 p. : il. - (Tudod, miről van szó ?).

 Indice p. 56-57.

 Titl. orig. : World Issues : Terrorism.

 ISBN 963-549-209-X : 20.73 lei.

 323.285   343.326   082.1 Tudod, miről van szó ?

 1. TERORISM                                     2. ASASINAT POLITIC

 III 27625 ; 32/W48

33  Economie. Ştiinţe economice

 

85 -  FĂGĂRĂŞAN, GEORGE. România în perioada de trecere de la capitalism la socialism şi făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate 1948-1989 / George Făgărăşan. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2004.

 254 p. : tab.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 251-254.

 ISBN 973-647-245-0 : 15 lei.

330.59(498)"1948/1989"   332.14(498)"1948/1989"   338.2(498)"1948/1989"   316.334.2(498)"1948/1989"

 1. POLITICĂ ECONOMICĂ                            2. SOCIOLOGIE ECONOMICĂ.

 II 83951 ; 33/F14

 

86 -  LECA, MAGDALENA. Dicţionar german-român de termeni economici [2002] / Magdalena Leca. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. - Iaşi : Polirom, 2002 (Lumina Tipo).

 496 p.

 Anexe p. 492-494.

 Bibliografie p. 495.

 ISBN 973-683-987-7 : 31.90 lei.

 81'374.822=112.2=135.1   81'374.822:33   33:81'374.822

 1. DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN                              2. ECONOMIE

 L-33/L37

 

87 -  SAIZU, IOAN. Intelectuali români implicaţi în dezvoltarea civilizaţiei economice / Ioan Saizu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2003.

 308 p.

 Note de subsol.

 Indici p. 295-307.

 ISBN 973-27-0983-9 : 5 lei.

 330.34.01(498)"18/19"   330.8:316.344.32(498)"18/19"

 1. SOCIOLOGIE ECONOMICĂ                       2. POLITICĂ ECONOMICĂ

 II 84011 ; 33/S15

 

88 -  Studii de istorie economică şi istoria gândirii economice . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1998.

 6 vol.

 ISBN 973-27-0539-6.

  Vol.3 : In honorem Paul Cernovodeanu. Demografie istorică. Comerţ şi structuri alimentare. Economie urbană şi reglementări juridice / Coordonator academician N.N. Constantinescu ; Volun îngrijit de Ştefan Ştefănescu şi Conf. univ. Bogdan Murgescu. - 239 p. : tab., h., fig. - Bibliografie p. 13-16. - Note de subsol. - ISBN 973-27-0599-X : 1.50 lei.

 Vol.4 : Gheorghe Zane. Costin C. Kiriţescu. Pierre Werner. Florin Aftalion. - 2000. - 124 p. - Bibliografie p. 13-16. - Note de subsol. - ISBN 973-27-0736-4 : 2.50 lei.

 Vol.5 / Coordonator Iulian Văcarel. - 2003. - 232 p. - Note de subsol. - ISBN 973-27-0974-X : 5 lei.

 Vol.6 : Conferinţa "Les pays de l'Europe Centrale et de l'Europe de l'Est". Fernand Braudel. Ion Ionescu De La Brad. Leonida Colescu. Nicolae Bălcescu. - 2004. - 228 p. - Note de subsol. - ISBN 973-27-1091-8 : 8 lei.

 330.8

 1. EVOLUŢIE ECONOMICĂ                        2. TEORII ECONOMICE

 3. SOCIOLOGIE ECONOMICĂ                   4. POLITICĂ ECONOMICĂ(teorii)

 III 27541(3-6) ; 33/S93

 

89 -  VORZSAK, MAGDALENA. Microeconomie / Magdalena Vorzsak, Valentin Toader. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004.

 213 p. : fig.

 Bibliografie p. 213.

 Note de subsol.

 ISBN 973-610-270-X : 8.00 lei.

 330.101.542(075.8)   330.342.172(075.8)   338(075.8)   658(075.8)

 1. MICROECONOMIE                      2. ECONOMIE DE PIAŢĂ

 3. TEORII ECONOMICE.

 III 27569 ; 33/V90

331  Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii

 

90 -  MACKENZIE, ALEC. Capcana timpului : Manual modern pentru gestionarea timpului / Alec Mackenzie ; Traducere de Violeta Limona. - Bucureşti : Teora, 2001.

 232 p. : fig., tab.

 Anexe p. 202-226.

 Index p. 227-232.

 ISBN 973-20-0620-X : 23.98 lei.

 316.47   311.442.2   65.012.2   65.013

 1. RELAŢII DE MUNCĂ                  2. SOCIOLOGIA MUNCII

 3. MANAGEMENT OPERAŢIONAL.

 III 27603 ; 331/M12

338   Situaţie economică. Politică economică

 

91 -  AXENCIUC, VICTOR. Evoluţia economică a României : Cercetări statistico-istorice 1859-1947 / Victor Axenciuc. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1992-.

 vol. : tab. ; 24 cm.

  vol. 3. : Monedă - Credit - Comerţ - Finanţe publice. - 2000. - 791 p. : tab. - Note de subsol. - ISBN 973-27-0716-X : 10 lei.

338(498)"1859/1947"   311:338(498)"1859/1947"   336(498)"1859/1947"   

339(498)"1859/1947"

 1. STATISTICĂ ECONOMICĂ                       2. FINANŢE PUBLICE

 III 20717 ; 338/A98

34   Drept

 

92 -  ANTONIU, GEORGE. Vinovăţia penală / Dr. George Antoniu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2002.

 352 p.

 ISBN 973-27-0840-9 : 15 lei.

 343.101   343.22/.23

 1. DREPT PENAL 2. INFRACŢIUNI PENALE.

 III 27531 ; 34/A64

93 -  BENNETT, G. H. Preşedinţii americani 1945-2004 / G. H. Bennett; Traducere de Anca Irina Ionescu. - Bucureşti : Editura Ştiinţelor Sociale şi Politice : Editura "Luceafărul", [2004]

 375 p. : portr.; 20 cm.

 Titl. orig. : The American Presidency.

 Bibliografie selectivă p. 361-371.

 ISBN 973-85405-3-4 : 22.94 lei.

 94(73)"1945/2004"   342.511(73)"1945/2004"

 1. ISTORIA S.U.A.                            2. PREŞEDINTELE STATULUI.

 II 84019 ; 34/B45

 

94 -  COSMOVICI, PAUL MIRCEA. Dreptul european al concurenţei : Înţelegerile între întreprinderi : Reguli generale / Paul Mircea Cosmovici, Roxana Munteanu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2001.

 588 p. : tab.

 Note de subsol.

 ISBN 973-27-0683-X : 20 lei.

 347.71

 1. DREPT ECONOMIC

 III 27542 ; 34/C74

 

95 -  DUMITRACHE, VALERIA. Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor : Practica Consiliului Superior al Magistraturii şi a fostei Comisii de disciplină a Ministerului Public 1993 - 2005 cu adnotări şi comentarii întemeiate pe legislaţia actuală / Valeria Dumitrache, Florentina Dragomir; Coordonator : judecător dr. Dan Lupaşcu. - Piatra-Neamţ : Brilliance, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 391 p. - (Lex Expert).

 Note de subsol.

 Index p. 379-391.

 ISBN 973-86579-3-8 : 40 lei.

 082.1 Lex Expert   347.962(498):347.962.3   347.962.3:347.962(498)   343.16(498)

 1. ABATERI DISCIPLINARE

 III 27526 ; 34/D90

 

96 -  IANCU, ŞTEFAN. Istoria protecţiei invenţiilor în România / Ştefan Iancu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1998.

 260 p. : tab., il.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Indice p. 248-256.

 Rezumat în lb. engleză p. 257.

 ISBN 973-27-0686-4 : 2 lei.

 347.77.01(498)(091)   001.894(498)(091)

 1. DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

 III 27545 ; 34/I-25

 

97 -  Kulcs a sikeres EU-pályázatokhoz : Európai Uniós támogatások felhasználása : Az EU-tagállamok gyakorlata és tapasztalatai / Balogh Emese, Faragó Péter, Flamm Benedek László... ; Szerkesztette Flamm Benedek László. - Budapest : Közép-Európai Üzleti Tanácsadó Kft., 2002 (Fischerman Kft.).

 225 p. : tab.

 Bibliografie p. 223-224.

 Note de subsol.

 ISBN 963-202-544-X : 54.59 lei.

 061.1 EU:339.924   339.924:061.1 EU   341.176 EU   341.217 EU   341.232.2

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. DREPT INTERNAŢIONAL

 II 84146 ; 34/K91

 

98 -  MACDONALD, FIONA. Emberi jogok / Fiona MacDonald, Clare Weaver ; Fordította Bartók Júlia ; Szerkesztette Bánki Lászlóné. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2005.

 57 p. : il. - (Tudod, miről van szó ?).

 Index p. 56-57.

 Titl. orig. : World Issues : Human Rights.

 ISBN 963-549-210-3 : 20.73 lei.

 340.12   341.231.14   342.72/.73(100)   343.4   082.1 Tudod, miről van szó ?

 1. DREPTURILE OMULUI

 III 27627 ; 34/M11

 

 

 

99 -  MIOC, MARIUS. Curtea Supremă de Justiţie (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) : Practică judecătorească : Procesul revoluţiei din Timişoara (1989) : documente istorice. Procesul lotului "Timişoara-decembrie 1989" (cei 25 - Coman Ion, Bălan Radu şi alţii). Procesul Stănculescu-Chiţac / adunate şi comentate de Marius Mioc. - Timişoara : Artpress, 2004.

 368 p.: fig.

 Note de subsol.

 Index p. 350-356.

 Documente p. 357-365.

 ISBN 973-7911-70-9 : 24.90 lei.

 323.272(498)"1989"(094)   94(498)"1989"(094)   34.096(498)(094)   

 343.12(498)(094)

 1. DREPT PENAL                              2. DOCUMENTE ISTORICE

 3. REVOLUŢIA DIN 1989(România).

 II 83953 ; 34/M75

 

100 -  Practică judiciară comercială 2003 - 2004 / Aurică Avram, Mioara Badea, Adriana Bucur...; Coordonator : judecător dr. Dan Lupaşcu. - Piatra-Neamţ : Brilliance, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 575 p. ; 24 cm. - (Lex Expert).

 Index p. 552-575.

 ISBN 973-86579-2-X : 45 lei.

 082.1 Lex Expert   347.992(498 Buc.)(094.4)   347.9:347.7   347.7:347.9

 1. CURŢI DE APEL                                           2. DREPT COMERCIAL

 III 27525 ; 34/B87

 

101 -  TANDIN, TRAIAN. Erori judiciare [Tandin, Traian] / Traian Tandin. - Bucureşti : Editura Juridică, 2005.

 2 vol.

  Vol.1 : Erori judiciare în lume. - 512 p. - ISBN 973-87500-0-8 : 29.90 lei.

  Vol.2 : Erori judiciare în România. - 376 p. - ISBN 973-87500-3-2.

 343.159

 1. DREPT PENAL                              2. PROCESE JURIDICE

 II 84115(1-2) ; 34/T19

35.0/354  Administraţie publică

 

102 -  CZIPRIÁN-KOVÁCS LORÁND. Administraţia publică locală din România : 1992-2000 / Cziprián-Kovács Loránd. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 20.00 lei

 306 p. : fig., sch., tab., graf.

 Bibliografie p. 303-306.

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 973-610-343-9 : 20.00 lei.

 352.07(498)"1992/2000"

III 27580 ; 35/C99

 

103 -  IRIMIA, HORIA. Dezvoltare locală. Elemente fundamentale : Îndrumar / Horia Irimia, Florenţa Maria Albu. - Reşiţa : Pro Marketing, 2005.

 48 p.

 Bibliografie p. 47.

 ISBN 973-85556-8-X : 1 leu.

 352(498)

II 84000 ; 35/I-80

 

104 -  POP, ÁGNES. Cartea primarilor mureşeni 2004-2008 / Autori monografie = Szerzök Pop Ágnes, Simion T. Pop ; Redactare interviuri = Az intrejűkat átdolgozta Natalia Brudan ; Traducere = Fordítas Borcsa B. Gyöngyi ; Foto = Fényképek Tordai Ede. - Tg.-Mureş : Romghid, s.a.

 206 p. : il. color, h.

 Ediţie bilingvă româno-maghiară.

 Indexul localităţilor mureşene p. 8-16.

 Bibliografie [2] p.

 ISBN 973-87010-2-3 : 30 lei.

 35.084.6(498-35 Mureş)"2004/2008"   308(498-35 Mureş)   

 908(498-35 Mureş)

III 27494 ; 35/P78

 

 

 

105 -  SIMON, HERBERT. Administraţia publică / Herbert A. Simon, Victor A. Thompson, Donald W. Smithburg ; Cu o nouă introducere de Herbert A. Simin şi Victor A. Thompson ; Traducere din limba engleză Aurelia Anghel, Catălina Hîrceag şi Simona Constantinescu. - Chişinău : Cartier, 2003.

 755 p.

 Note bibliografice p. 721-740.

 Indice p. 741-755.

 ISBN 9975-79-214-6 : 16.90 lei.

 35.07   082.1 Cartier Polivalent

II 83957 ; 35/S58

355/359  Artă militară. Forţe militare

 

106 -  HOGG, IAN V. Dicţionarul marilor bătălii / Ian V. Hogg; Traducere de Ligia Caranfil. - Bucureşti : Artemis, s.a.

 240 p. : h.; 23.5 cm.

 Cronologia războaielor şi a bătăliilor p. 230-239.

 ISBN 973-566-073-3 : 7 lei.

 355.48(100)   94(100)

III 27556 ; 355/H72

36  Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

 

107 -  Rezolvarea problemelor sociale ale copiilor  / Maria Roth, Anca Domuţa, Réka János... ; Coordonator Maria Roth. - s.l. : s.n., s.a.

 117 p.

 Bibliografie p. 113-117.

 Carte editată sub egida programului Leonardo da Vinci.

 ISBN 973-610-326-9 : 5.00 lei.

 364.044.66   364.044.68   364.046.6   364.65

 1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ(copii)

 II 84028 ; 36/R49

 

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

108 -  ANTAL MARGIT. Az irodalomtanítás öröméért / Antal Margit, Márton Kalapáti Jolán, Orbán Enikő ; Szerkesztette Tulit Ilona. - Sepsiszentgyörgy : T3 Kiadó, 2005 (T3).

 80 p. : tab. - (Pedagógus műhely).

 Note p. 78-79.

 ISBN 973-8103-53-3 : 10.78 lei.

 371.3:821.511.141.09   821.511.141.09:371.3   082.1 Pedagógus műhely

 1. METODICĂ(literatură maghiară)

 III 27631 ; 37/A62

 

109 -  BRASSAI LÁSZLÓ. Személyiségfejlesztés az iskolában / Brassai László. - Sepsiszentgyörgy : T3 Kiadó, 2004

 216 p. : il. - (Pedagógus műhely).

 Bibliografie p. 203-213.

 ISBN 973-8103-30-4 : 12.96 lei.

 159.923.2   37.015.3   37.032   082.1 Pedagógus műhely

 1. PSIHOPEDAGOGIE                                      2. EDUCAŢIA ÎN ŞCOALĂ

 3. FORMAREA PERSONALITĂŢII               4. PSIHOLOGIA VÂRSTELOR

 II 84145 ; 37/B78

 

110 -  CĂLIN, MARIN C. Teoria şi metateoria acţiunii educative : Reconsiderare, adăugiri şi demersuri aplicative / Marin C. Călin. - Bucureşti : Aramis, 2003

 207 p. : fig.; 23.5 cm - (Educaţia XXI).

 Referinţe bibliografice la sf. capitolelor.

 ISBN 973-85940-3-0 : 9 lei.

 37.013   37.01   082.1 Educaţia XXI

 1. TEORIA EDUCAŢIEI    2. PEDAGOGIE                    3. METODICĂ.

 III 27561 ; 37/C14

 

111 -  CHIŞ, VASILE. Provocările pedagogiei contemporane / Vasile Chiş. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2002.

 221 p. : il., fig., tab., graf.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Rezumat în lb. engleză.

 ISBN 973-610-074-X : 8.00 lei.

 37.011   37.013

II 84026 ; 37/C46

 

112 -  Creativitate în învăţământ / Coordonatori Inst. gr.I Maria Dulgheru, Prof. Sofia Mocanu. - Focşani : Editura Terra, 2004.

 Vol. - (Biblioteca Simion Mehedinţi.

                 Vol.1 : Auxiliare curriculare, mijloace de învăţământ. - 234 p. : fig., il., tab - (Biblioteca Simion Mehedinţi ; 33. Didactica). - Note de subsol. - Bibliografie la sfârşitul capitolelor. - ISBN 973-8370-16-7 : 100000 lei.

 Vol.2 : Şcoală-familie-comunitate. - 136 p. : fig., tab - (Biblioteca Simion Mehedinţi ; 40. Didactica). - Note de subsol. - Bibliografie la sfârşitul capitolelor. - ISBN 973-8370-25-6 : 20 lei.

 37.01(498)   371(498)   373.1(498)   37.018.1/.2(498)   

 082.1 Biblioteca Simion Mehedinţi

 1. EDUCAŢIE ŞCOLARĂ                                2. PEDAGOGIE ŞCOLARĂ

 3. DIDACTICĂ.

 II 81851(1-2) ; 37/C84

 

113 -  CUCOŞ, CONSTANTIN. Pedagogie [Cucoş, Constantin] / Constantin Cucoş. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. - Iaşi : Polirom, 2002 (Lumina Tipo).

 464 p. : tab. - (Collegium ; Ştiinţele educaţiei).

 Note bibliografice la sf. capitolelor.

 Bibliografie generală p. 452-463.

 ISBN 973-681-063-1 : 26.90 lei.

 37.013   082.1 Collegium

III 27488 ; 37/C93

 

114 -  Didactica modernă [2004] / Coordonatori Miron Ionescu, Ioan Radu. - Ediţia a 2-a, revizuită. - Cluj-Napoca : Dacia, 2004.

 240 p. : tab. - (Didactica [Dacia]).

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Rezumat în lb. engleză şi franceză p.235-238.

 ISBN 973-35-1084-X : 20.19 lei.

 371.3   37.013   082.1 Didactica

37/D40

115 -  Educaţie cognitivă / Maria Roth, István Szamosközi, Joo Lebeer... ; Coordinator Maria Roth. - s.l. : s.n., s.a.

 177 p. : fig., tab.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Carte editată sub egida programului Leonardo da Vinci.

 ISBN 973-610-325-0 : 7.00 lei.

 37.013.77   37.015.3

II 84029 ; 37/E19

 

116 -  FELEZEU, CĂLIN. Didactica istoriei [Felezeu, Călin][2004] / Călin Felezeu. - Ediţia a 2-a. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004.

 527 p. : fig., tab.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN 973-8095-14-X : 12.00 lei.

 371.3:930.1   930.1:371.3

37/F35

 

117 -  GRÓSZ EMESE. Szexuális nevelés / Grósz Emese. - Sepsiszentgyörgy : T3 Kiadó, 2004 (T3).

 177 p. : il., tab. - (Pedagógus műhely).

 Bibliografie p. 159-176.

 ISBN 973-8103-32-0 : 12.96 lei.

 37.043.2   159.922.1   612.61/.62   613.88   082.1 Pedagógus műhely

 1. EDUCAŢIA ÎN ŞCOALĂ                            2. EDUCAŢIE FAMILIALĂ

 3. EDUCAŢIE SEXUALĂ                                4. PSIHOLOGIA SEXELOR

 II 84144 ; 37/G88

 

118 -  LISIEVICI, PETRU. Evaluarea în învăţământ : Teorie, practică, instrumente / Petru Lisievici. - Bucureşti : Aramis, 2002 (Megapress holdings S.A.).

 304 p. : fig.; 23.5 cm - (Educaţia XXI).

 Bibliografie p. 296-304.

 ISBN 973-8294-63-0 : 5.5 lei.

 371.26   082.1 Educaţia XXI

 1. EVALUAREA PERFORMANŢELOR

 III 27553 ; 37/L65

119 -  LOHMANN, BEATE. Diszlexiások az iskolában / Beate Lohmann; Fordította dr. Ormai Sándor. - [Budapest] : Akkord Kiadó, 1998.

 87 p. : il.; 18.3 cm. - (A mi gyerekünk).

 Bibliografie p. 85-86.

 Titl. orig : "Kinder sind Kinder" Müssen Legastheniker Schulversager sein?.

 ISBN 963-7803-68-8 : 20 lei.

 082.1 A mi gyerekünk   372.41   376.3

 1. DISLEXIA                                       2. EDUCAŢIE SPECIALĂ

 II 83973 ; 37/L75

 

120 -  Şcoala târgujiană - biografie şi destin / Lectorul carţii lector univ. dr. Ion Popescu-Brădiceni. - Târgu-Jiu : Gorjeanul, 2005.

 644 p. : il. fig., tab. - (Colecţia Municipiul Târgu-Jiu).

 Note de subsol.

 Note la sf. capitolelor.

 Lucrare editată la iniţiativa Consiliului Local şi primăriei Târgu-Jiu.

 ISBN 973-87347-1-1 : 19 lei.

 371(498-21 Târgu-Jiu)   373.1/.6(498-21 Târgu-Jiu)   

 082.1 Colecţia Municipiul Târgu-Jiu

 1. EDUCAŢIA ÎN ŞCOALĂ             2. TÂRGU-JIU.

 IV 6295 ; 37/S38

 

121 -  VEKERDY TAMÁS. Másféle iskolák (Talán : a Waldorf?) / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Saxum, 2005

 224 p.; 17.5 cm. - (Az élet dolgai).

 Note p. 213-218.

 Bibliografie p. 219-222.

 ISBN 963-7168-29-X : 20 lei.

 37.013 Waldorf   37.022 Waldorf   082.1 Az élet dolgai

 1. EDUCAŢIE SPECIALĂ                                2. EDUCAŢIE ŞCOLARĂ

 3.. PSIHOLOGIE PEDAGOGICĂ     4. WALDORF(pedagogie).

 I 18401 ; 37/1V

 

 

 

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

122 -  Bocskor János énekeskönyve 1716-1739 / Domokos Pál Péter hagyatékából sajtó alá rendezte Csörsz Rumen István. - Kolozsvár : Kriterion, 2003 (Pro-Print Rt.).

 310 p. : il., note muz.; 17.5 cm - (Téka).

 Note p. 195-271.

 Indexul ilustraţiilor p. 273-281.

 Glosar p. 283-290.

 Bibliografie p. 291-300.

 Index p. 301-303.

 Cartea continuă colecţia : Régi csíki énekeskönyvek.

 ISBN 973-26-0701-7 : 8 lei.

 398.8(498.4)   784.4(498.4)   082.1 Téka

 1. CÂNTECE POPULARE(antologie)

 2. FOLCLOR LITERAR MAGHIAR(cântece)

 I 18410 ; 39/B61

 

123 -  COVALCIUC, DUMITRU. Iese luna din pomete : oraţii şi cântece de nuntă, bocete, urături şi piese din carnavalul ţărănesc / Dumitru Covalciuc. - s.l. : Zelena Bukovina, 2004.

 100 p.

 Lucrare apărută sub egida Institutului Obştesc de Istorie, Restituiri Literare şi Folclorice "Dimitrie Oniciul"-Cernăuţi.

 ISBN 966-8410-40-8 : 5 lei.

 821.135.1(477.8)-91-1   398.8(477.8)

 1. FOLCLOR LITERAR(Bucovina)(cântece)

 II 83992 ; 39/C80

 

124 -  Etnologie : Concepte şi arii culturale / Sub direcţia Martine Segalen; Traducere de Margareta Gyurcsik. - Timişoara : Amarcord, 2002 (Imprimeria de Vest).

 308 p.; 24 cm.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN 973-8208-26-2 : 14 lei.

 39(100)

III 27555 ; 39/E84

125 -  Folclor stăneştean - în memoria lui Vasile Posteucă / Ediţie alcătuita de Ion Creţu, Ion Filipciuc şi Ion Posteucă. - Cîmpulung Bucovina : Biblioteca "Mioriţa", 2003.

 192 p. ; [32] p. il. parţial color, n. muz.

 Note şi comentarii p. 181-190.

 Bibliografie p. 174-180.

 ISBN 973-86007-2-3 : 10 lei.

 821.135.1.09(477.8)   39(477.8-22 Stăneşti)   

 392(477.8-22 Stăneşti)   398.8(477.8-22 Stăneşti)   929 Posteucă, Vasile

 1. FOLCLOR LITERAR(Bucovina)(cântece)

 III 27513 ; 39/P87

 

126 -  ISPAS, SABINA. Cultură orală şi informaţie transculturală / Sabina Ispas. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2003.

 219 p.

 Bibliografie p. 185-192.

 Lista ilustraţiilor p. 195-198.

 Rezumat în lb. engleză p. 199-215.

 ISBN 973-27-1009-8 : 2.50 lei.

 39(498)

 1. FOLCLOR ROMÂNESC                               2. ETNOGRAFIE

 III 27538 ; 39/I-85

 

127 -  NEMETI, IRINA. Calea zânelor : Moşteniri antice în mitologia românilor / Irina Nemeti. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004.

 304 p.

 Index p. 289-294.

 Rezumat în lb. engleză.

 Note de subsol.

 ISBN 973-610-273-4 : 7.00 lei.

 291.13(=135.1)   398.22(=135.1)   398.4(=135.1)

 1. MITOLOGIE ROMÂNEASCĂ           2. LEGENDE POPULARE

 II 84034 ; 39/N46

 

 

 

128 -  SPINDER, STEPHEN. Ten years in Transylvania : Through my lens : Traditions of Hungarian Folk Culture = Tíz esztendő Erdélyben : Egy amerikai fotográfus szemével : A magyar népi kultúra hagyományai / Stephen Spinder ; Translation = Magyar fordítás Judit Róna. - Budapest : Stephen Spinder Fine Art Photography, 2005 (Folprint Printing House).

 156 p. : il.

 137.61 lei.

 391(498.4)(084)   398.1(498.4)(084)   77.04(498.4)(084)

 1. ETNOGRAFIE MAGHIARĂ(România)              2. ARTĂ FOTOGRAFICĂ

 V 1897 ; 39/S73

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

51  Matematică

 

129 -  Algebră : clasa a IX-a / Elena Chirciu, Marin Chirciu, Doru Săvulescu... - Bucureşti : Meteor Press, s.a.

 224 p.

 ISBN 973-8355-27-3 : 5.50 lei.

 512(076.1)

II 84099 ; 51/C43

 

130 -  Algebră : clasa a X-a / Nicolae Dragomir, Carmen Dragomir, Tudor Deaconu... - Bucureşti : Meteor Press, s.a.

 256 p.

 ISBN 973-8355-26-5 : 5.50 lei.

 512(076.1)

II 84100 ; 51/G41

 

131 -  CHIFU-OROS, IOAN CRISTIAN. Matematici economice : Programare liniară şi teoria probabilităţilor / Ioan Cristian Chifu-Oros, Ionuţ-Traian Luca. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004.

 213 p.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN 973-610-271-8 : 8.00 lei.

 51-7(075.8)   512(075.8)

III 27570 ; 51/C42

 

132 -  Geometrie : clasa a IX-a / Nicolae Dragomir, Carmen Dragomir, Tudor Deaconu... - Bucureşti : Meteor Press, s.a.

 112 p. : fig.

 ISBN 973-8355-20-6 : 6 lei.

 514(076.1)

II 84102 ; 51/G31

 

133 -  Geometrie : clasa a X-a / Nicolae Dragomir, Carmen Dragomir, Tudor Deaconu... - Bucureşti : Meteor Press, s.a.

 208 p. : fig.

 ISBN 973-8355-23-0 : 5.50 lei.

 514(076.1)

II 84103 ; 51/G31

 

134 -  LIVIO, MARIO. Secţiunea de aur : Povestea lui phi, cel mai uimitor număr / Mario Livio; Traducere din engleză de Mihnea Moroianu. - Bucureşti : Humanitas, 2005 (Universul).

 323 p. : il., fig., n.muz.

 Anexe p. 290-304.

 Bibliografie p. 305-320.

 Nota bio-bibliografică [1] p.

 ISBN 973-50-1010-0 : 25 lei.

 511.176   517.52

 1. NUMĂRUL DE AUR                    2. ŞIRUL LUI FIBONACCI.

 II 84052 ; 51/L39

 

135 -  MIHALCA, DAN. Algebră : Exerciţii şi teste pentru clasa a clasa a XI-a / Dan Mihalca. - Bucureşti : Meteor Press, s.a.

 174 p.

 ISBN 973-8339-41-3 : 5.50 lei.

 512(079.1)

II 84101 ; 51/M70

136 -  NICOLESCU, MĂDĂLINA-GEORGIA.  Analiză matematică : Exerciţii şi probleme pentru elevii claselor XI-XII. Subiecte pregătitoare pentru : examenul de Bacalaureat, concursul de admitere în învăţământul superior / Mădălina-Georgia Nicolescu, Cătălin Petru Nicolescu. - Bucureşti : Universal Pan, 2000.

 624 p. : fig.

 ISBN 973-96950-0-0 : 16.40 lei.

 517(079.1)

III 27608 ; 51/N64

 

137 -  Trigonometrie : clasele a IX-a şi a X-a / Nicolae Dragomir, Carmen Dragomir, Tudor Deaconu... - Ediţie revăzută şi adăugită în conformitate cu Programa pentru anul şcolar 2004-2005. - Bucureşti : Meteor Press, [2005].

 191 p. : tab., fig.

 ISBN 973-8355-19-2 : 5.50 lei.

 511.116(076.1)

II 84098 ; 51/T85

53  Fizică

 

138 -  POPESCU, IOAN-IOVIŢ. Premiile Nobel pentru fizică (1901-1998) / Ioan-Ioviţ Popescu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1998.

 443 p.:il., fig.

 Index p. 431-437.

 ISBN 973-27-0654-6 : 3.50 lei.

 53-051(100):929   929:53-051(100)   06.068 Nobel:53   53:06.068 Nobel

III 27528 ; 53/P81

54  Chimie. Cristalografie. Mineralogie

 

139 -  JULEAN, LIVIA. Microenciclopedie de chimie / Livia Julean. - Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2000.

 280 p.: fig., tab.

 Abrevieri p. 255-256.

 Tabele p. 257-267.

 Index p. 268-280.

 ISBN 973-9443-78-8 : 17 lei.

 54(031)   030:54

III 27592 ; 54/J88

 

140 -  TŐKÉS BÉLA.  A kémia alapjai / Tőkés Béla, Dudutz Gyöngyi, Donáth-Nagy Gabriella. - Marosvásárhely : Studium Alapítvány Kiadó, 2005 (Alutus Rt.).

 3 vol.

 ISBN 973-86108-1-8 : 65.14 lei (vol.1-3).

  vol.1 : Általános kémia. - 183 p. : fig. - Bibliografie p. 173. - Index p. 175-179. - ISBN 973-86108-2-6.

  vol.2 : Szervetlen kémia. - 315 p. : fig. - Bibliografie p. 299. - Index p. 301-309. - ISBN 973-86108-3-4.

  vol.3 : Szerves kémia. - 518 p. : fig. - Index p. 503-514

   ISBN 973-86108-4-2.

 54(035)   546/547(075.8)

 1. CHIMIE GENERALĂ(manual).

 III 27632 (1-3) ; 54/T69

55 Geologie şi ştiinţe înrudite

 

141 -  ONAC, BOGDAN PETRONIU. Clepsidrele geologiei : Introducere în geocronologia izotopică / Bogdan P. Onac. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004

 175 p. : il., fig., sch.

 Bibliografie p. 141-169.

 Index p. 171-175.

 ISBN 973-610-244-0 : 9.00 lei.

 550.93   621.039.8

III 27574 ; 55/O-54

 

142 -  SYMES, R.F. Kőzetek és ásványok : [Kialakulásuk, fajtáik, felhasználásuk] / Írta : Dr. R.F. Symes és londoni Természettudomány Múzeum munkaközössége; [Fortította Karátson David; Illusztráciok Andrew Macdonald]. - 6. kiadás. - Budapest : Park Könyvkiadó, 2005

 64 p. : il. color - (Szemtanú ; 9).

 Index p. 64.

 ISBN 963-530-311-4 : 57 lei.

 082.1 Szemtanú   553.2/.6   552.2/.6

 1. METALE PREŢIOASE                 2. MINERALOGIE

 3. PIETRE PREŢIOASE

 L-55/S98

56 Paleontologie

 

143 -  BURNIE, DAVID. Lumea dinozaurilor : Enciclopedie ilustrată / David Burnie; Ilustraţii John Sibbick; Traducere din limba engleză Monica Nechiti. - Bucureşti : RAO, 2005.

 244 p. : il. color; 20.5 cm.

 Glosar p. 217-218.

 Index p. 219-223.

 ISBN 973-7932-77-3 : 50.37 lei.

 568.19(02.053.2)   087.5

 1. PALEONTOLOGIE(dinozauri).

 56/B95

57 Biologie

 

144 -  Biológia / Labancz László felelős kiadó. - 1. kiadás. - s.l. : Aquila Kiadó, 2005 (Kinizsi Nyomda).

 64 p. - (Sulizsebkönyvek).

 ISBN 963-679-354-9 : 6 lei.

 082.1 Sulizsebkönyvek   57:030   57(038)=511.141

57/B53

 

145 -  MITRANA, VICTOR. Bioinformatică : Unde se întâlnesc Biologia, Informatica şi Matematica? / Victor Mitrana. - Bucureşti : L&S Informat, s.a.

 196 p. : fig.

 Bibliografie p. 181-186.

 Index p. 187-189.

 Rezumat in lb. engleză p. 193-196.

 ISBN 973-96382-9-5 : 3.10 lei.

 577.21   004.421.2   510.52   512.72

 1. BIOINGINERIE                                              2. GENETICĂ APLICATĂ

 3. BIOLOGIE MOLECULARĂ                         4. BIOINFORMATICĂ.

 III 27604 ; 57/M82

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

146 -  ALECU, MIHAIL. Reacţii alergice la medicamente / Mihail Alecu, Silvia Alecu. - Bucureşti : Editura Medicală, 2002 (Imprimeria Oltenia).

 391 p. : il. fig., tab.; 23.3 cm.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN 973-39-0476-7 : 24 lei.

 615.065   615.015.11

 1. ALERGOLOGIE                              2. SISTEMUL IMUNITAR.

 III 27562 ; 61/A36

 

147 -  Anatomia şi fiziologia omului : Compendiu pentru elevii liceelor cu profil teoretic şi al şcolilor sanitare postliceale, candidaţii la examenele de admitere în facultăţile de medicină, studenţii facultăţilor de profil, asistenţii medicali, medici stagiari  / Cezar Th. Niculescu, Radu Cîrmaciu, Bogdan Voiculescu... - Bucureşti : Corint, 2005 (Universul).

 424 p. : tab., fig.,il.

 Bibliografie p. 416-417.

 ISBN 973-653-836-2 : 25 lei.

 611/612(07)

 1. ANATOMIE                   2. FIZIOLOGIE                     3. CORPUL UMAN.

 III 27498 ; 61/A49

 

148 -  Anatomie patologică / Sub redacţia prof. dr. Florin Hălălău, conf.dr. Carmen Ardeleanu. - Bucureşti : Editura Medicală, 2003 (Universul).

 vol.; 24 cm.

                 vol. 1 : Partea generală. - 240 p. ; [XXXII] p. il. parţial color. - Bibliografie selectivă p. 230. - Index selectiv p. 231-240

                ISBN 973-39-0495-3 : 34 lei.

 611:616   616-091

III 27568 ; 61/A49

 

149 -  AXMANN ÁGNES. Fertőzések és trópusi betegségek / Dr. Axmann Ágnes. - 2-ik, átdolgozott kiadás. - Pécs : Alexandra Kiadó, 2002 (Kinizsi Nyomda).

 399 p. : h.

 Anexe p. 379-394.

 ISBN 963-368-198-7 : 31.65 lei.

 616.9(160.20)   616.9(160.23)

 1. BOLI CONTAGIOASE                  2. BOLI INFECŢIOASE

 II 84132 ; 61/A98

 

150 -  BOJOR, OVIDIU. Pledoarie pentru viaţă lungă : Sănătate prin, semniţe, legume şi fructe / Ovidiu Bojor, Catrinel Perianu. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Fiat Lux, 2005.

 256 p.: tab. - (Sănătate pentru toţi ; 1).

 Anexă p. 195-207.

 Glosar p. 208-224.

 Indice p. 225-226.

 ISBN 973-9250-85-8 : 19.62 lei.

 613.26   615.322   082.1 Sănătate pentru toţi

 1. MEDICINĂ NATURISTĂ

 III 27594 ; 61/B65

 

151 -  Boli interne / Coordonator Prof. univ. dr. Dan Georgescu. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Naţional, 2005

 2 vol. - (Medicul de familie).

 80 lei (v.1-2).

  Vol.1. - 544 p. : tab. - Lista autorilor [1] p.. - Abrevieri [4] p.. - Bibliografie p. 531. - Index p. 533-541. - ISBN 973-659-100-X.

  Vol.2. - 426 p. : tab. - Lista autorilor [1] p.. - Abreviari [4] p.. - Anexe p. 410-417. - Index p. 418-424. - ISBN 973-659-100-4.

 616.1/.7   082.1 Medicul de familie

III 27502(1-2) ; 61/B66

 

152 -  BRĂTESCU, GHEORGHE. Biciul holerei pe pământ românesc : O calamitate a vremurilor moderne / Gheorghe Brătescu, Paul Cernovodeanu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2002.

 378 p. : tab., il., [1] pl. : h.

 Rezumat în lb. engleză p. 335-340.

 Indice p. 341-375.

 Note de subsol.

 ISBN 973-27-0904-9 : 4.50 lei.

 614.4(498)"18"   616-022(498)"18"   616.932(498)"18"

 1. BOLI INFECŢIOASE

 II 84010 ; 61/B79

 

153 -  CHIOTAN, MIRCEA. Boli infecţioase [2002] / Prof. dr. Mircea Chiotan. - Bucureşti : Editura Medicală Naţională, 2002.

 638 p. : fig., tab. - (Medicul de familie [Editura Medicală Naţională] ; 13).

 Bibliografie p. 611-625.

 ISBN 973-8194-63-6 : 43.60 lei.

 616.9   082.1 Medicul de familie

III 27501 ; 61/C42

 

154 -  D'ADAMO, PETER J. 4 Grupe sanguine, 4 diete : Alimentaţia adecvată celor 4 grupe sanguine : Dieta individualizată cu soluţii de menţinere a sănătăţii, de prelungire a vieţii şi obţinere a sănătăţii ideale / Dr. Peter J. D'Adamo, Catherine Whitney ; Traducere de Dr. şt. med. Brehar-Cioflec Dana. - Bucureşti : Editura Roata, 2004.

 392 p.: tab.

 Index p. 385-392.

 ISBN 973-7807-03-0 : 19.60 lei.

 613.2

II 84114 ; 61/D11

 

155 -  DUMITRACHE, CONSTANTIN. Endocrinologie clinică / Prof. dr. Constantin Dumitrache , Barbu Ionescu ; a colaborat Dr. Diana Păun. - Ediţia a 2-a revizuită şi completată. - Bucureşti : Naţional : Editura Medicală Naţională, 2002 (S.C. Alma-Galaţi S.A.).

 717 p. : tab., il., fig. ; [4] pl.:il. color - (Medicul de familie ; 4).

 Bibliografie p. 703-704.

 ISBN 973-8194-64-4 : 38 lei.

 616.43   082.1 Medicul de familie

 1. BOLI ENDOCRINE

 III 27500 ; 61/D90

 

156 -  DUMITRACHE, CONSTANTIN.  Menopauza - certitudini, dileme, controverse - / Prof. dr. Constantin Dumitrache, dr. Alina Şucaliuc, Colaborator dr. Petrica Muşeţeanu. - Bucureşti : Editura Medicală, 2003

 216 p. : il. fig.; 24 cm.

 Bibliografie p. 205-216.

 ISBN 973-39-0500-3 : 16 lei.

 612.662.9   613.99   618.173

III 27567 ; 61/D90

 

157 -  Enciclopedia sănătăţii feminine / Traducere din limba franceză dr. Horia Bălan. - [Ediţia a 2-a, revăzută]. - Bucureşti : RAO, 2005.

 416 p. : il. color; 26.7 cm - (Larousse [RAO]).

 Index p. 404-408.

 ISBN 973-7932-92-7 : 86.70 lei.

 612-055.2   159.922.6-055.2   159.922.1-055.2   613.99   082.1 Larousse

IV 6288 ; 61/E52

 

158 -  GORDON, SOL. Amit a gyermeknek tudnia kell : [Gyakorlati útmutató szülők számára] / Sol Gordon, Judith Gordon; [Fordítás Pete Klára, Sudár Balázs]. - [Pécs] : Alexandra, s.a. (Alföldi Nyomda Rt.).

 459 p.

 Bibliografie p. 458-459.

 Titlul pe copertă : Amit a gyermeknek tudnia kell : Gyakorlati útmutató szülők számára. Hogyan beszéljünk gyermekünkkel kényes temákról, és válaszoljunk a szexualitással kapcsolatos kérdéseire mai, szabados világunkban?.

 ISBN 963-367-884-6 : 24 lei.

 176   392.6   613.88

 1. EDUCAŢIE SEXUALĂ                                2. PSIHOLOGIA VÂRSTELOR

 3. BOLI TRANSMISIBILE.

 II 84122 ; 61/G70

 

159 -  JOSAN, ELENA. Comoara sănătăţii / Elena Josan. - Bucureşti : Artmed, 2005 (Fedprint).

 238 p. : tab., fig.

 ISBN 973-86663-1-7 : 16 lei.

 615.322   615.83

II 84065 ; 61/J75

 

160 -  LIN, HENRY B. Secretele medicinei chineze : Sănătate de la A la Z / Henry B. Lin ; Traducere de Dana Ligia Ilin. - Iaşi : Polirom, 2006.

 487 p.

 Note de subsol.

 Glosar p. 494-459.

 Bibliografie p. 461-466.

 Index p. 467-477.

 ISBN 973-46-0169-5 : 29.80 lei.

 615.83   615.322   615.89(510)

III 27600 ; 61/L63

 

161 -  MOUNT, GRAHAM J. Conservarea şi restaurarea structurii dentare / G.J. Mount, W. R. Hume ; Colaboratori R.W. Bryant, T.M. Gerzina, J.A. Kaidonis... Traducere de Ramona Andreica. - Bucureşti : All, 1999.

 VIII ; 272 p. : il. în parte color, fig.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Note de subsol.

 Index p. 263-272.

 ISBN 973-684-105-7 : 99.90 lei.

 616.314

 1. STOMATOLOGIE

 IV 6275 ; 61/M92

 

162 -  POLLHAMER ERNŐNÉ. Táplálkozzunk egészségesebben, gabona alapú termékekkel / Dr. Pollhamer Ernőné ; Szerkesztette Viant Katalin. - Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, 2001 (Grafika-Typopress).

 108 p. : [8] p. il. color, fig., tab.

 Bibliografie p. 102-106.

 Rezumat în lb. germană.

 ISBN 963-86170-1-2 : 19.36 lei.

 612.392.7   613.26   615.322   633.1

 1. MEDICINĂ NATURISTĂ                           2. VEGETARIANISM.

 III 27623 ; 61/P76

 

163 -  POPA, CONSTANTIN. Neurologie [Popa, Constantin] / Prof.dr. Constantin Popa. - Bucureşti : Editura Naţional, 1999.

 912 p. : il., tab., XIX pl.:il. în parte color - (Medicul de familie ; 4).

 Bibliografie p. 849-889.

 Index p. 891-910.

 ISBN 973-9308-12-0 : 38.15 lei.

 616.8   082.1 Medicul de familie

III 27499 ; 61/P79

 

164 -  REES, JONATHAN. Drogok / Jonathan Rees ; Fordította Bartók Júlia ; Szerkesztette Gimes Katalin. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2005.

 57 p. : il. - (Tudod, miről van szó ?).

 Index p. 56-57.

 Titl. orig. : World Issues : Drugs.

 ISBN 963-549-182-4 : 20.73 lei.

 614.35   178.8   613.83   082.1 Tudod, miről van szó ?

 1. DROGURI                        2. NARCOTICE                   3. FARMACOLOGIE.

 III 27626 ; 61/R38

 

165 -  TIETZE, HARALD W. Urina - apa sfântă / Harald w. Tietze; Traducere Critian Hanu. - Braşov : Mix, 2005.

 222 p. : il., tab.

 Note de subsol.

 ISBN 973-8471-42-7 : 15 lei.

 615.361:612.46   612.46:615.361

 1. MEDICINĂ ALTERNATIVĂ                      2. TERAPIE ALTERNATIVĂ

 3. TERAPIE CU URINĂ.

 II 84051 ; 61/T58

622  Industrie minieră

 

166 -  UNGUREANU, ION. Petrolul şi oltenii / Ion M. Ungureanu. - S.L. : S.N., 2004.

 199 p. : il.

 Bibliografie p. 196-198.

 Note de subsol.

 10 lei.

 553.982(494.2)   622.323(494.2)   908 Ţicleni

 1. INDUSTRIA PETROLIERĂ

 II 84158 ; 622/U52

63 Agricultură. Silvicultură

 

167 -  ALDERTON, DAVID. Házi kedvencek kézikönyve : A kutyán és a macskán túl / David Alderton. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2002 (Dürer Nyomda).

 208 p. : il.

 Titl. orig. : The small animals.

 Index p. 205-208.

 ISBN 963-547-744-9 : 30.92 lei.

 599.322/.324   599.325.1   636.045   636.9

 1. ANIMALE DE COMPANIE

 III 27624 ; 636/A35

 

168 -  COURTIER, JANE. Plante de interior : Ghid pentru alegerea şi îngrijirea plantelor ornamentale de interior / Jane Courtier, Graham Clarke; Traducere de Viorica Horga, Georgeta Viorica Tănase şi Cora Radulian. - s.l. : Teora USA LLC, 2005 (Midas Printing International Ltd).

 240 p. : il. color.

 Index p. 234-239.

 Glosar p. 232-233.

 ISBN 1-59496-076-3 : 78 lei.

 635.91(036)

 1. PLANTE DE APARTAMENT                    2. BOLILE PLANTELOR.

 IV 6282 ; 635/C80

 

169 -  ŞTEFANACHE, DORINA. Păsări de colivie / dr. Dorina Ştefanache. - Bucureşti : Cartea de buzunar, s.a.

 156 p. : il., tab. - (Practic-în casă ; 187).

 Bibliografie p. 147.

 ISBN 973-705-099-1 : 9.90 lei.

 082.1 Practic-în casă   636.68

 1. ALIMENTAŢIA ANIMALELOR                               2. PĂSĂRI EXOTICE

 I 18439 ; 636/S81

 

170 -  ŢEPORDEI, RODICA. Flori de apartament / Dr. Rodica Ţepordei. - Bucureşti : Cartea de buzunar, s.a.

 94 p. : il. - (Practic-în casă ; 171. Cunoştinţe la îndemână).

 Anexe p.85-90.

 Bibliografie p. 90.

 ISBN 973-705-092-4 : 5.90 lei.

 635.91   082.1 Practic-în casă

 1. PLANTE DE APARTAMENT.

 II 83950 ; 635/T44

 

171 -  VANDERGETEN, ANDRÉ. Pas cu pas : Teoria şi practica dresajului canin modern / André Vandergeten; [Traducere Bogdan Mihăilescu]. - Bucureşti : Noesis, 2005.

 168 p. : il.,tab., CD, [1] p. volantă.

 ISBN 973-85637-7-1 : 39.99 lei.

 636.7.088

 1. DRESAJ CANIN

 III 27588 ; 636/V24

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

172 -  100 de minuni din miere / Traducere de Pakó Irén. - Bucureşti : Curtea Veche, 2004.

 80 p. - (100 de minuni din ; 6).

 Prefaţă p. 5-6.

 ISBN 973-669-064-4 : 7 lei.

 641.55(083.12)   082.1 100 de minuni din

 1. REŢETE CULINARE.

 II 83949 ; 64/O-86

 

173 -  BURGWITZ, ANDREAS.  Javítási munkák a lakásban és a ház körül / Andreas Burgwitz ; Fordította Hantóné Gaal Cecília. - Budapest : CSER, 1998 (Egyetemi Nyomda Kft.).

 83 p. : il. - (Csináld magad).

 Titl. orig. : Reparaturen in Haus und Garten.

 ISBN 963-9003-28-X : 23.03 lei.

 643/645   692/694   082.1 Csináld magad

 1. AMENAJAREA LOCUINŢEI.

 III 27635 ; 643/649/B94

 

174 -  CHIRIAC, D.D. Carte de bucate pentru bolnavii de cancer : Meniuri, reţete, suplinente naturiste / D.D. Chiriac. - Bucureşti : Naţional, 2005.

 266 p. : tab.

 Index p. 259-265.

 ISBN 973-659-127-1 : 29.50 lei.

 641.55(082.3)   613.02.03

 1. REŢETE CULINARE                                     2. ALIMENTAŢIE DIETETICĂ

 3. MEDICINĂ NATURISTĂ

 III 27495 ; 64/C43

 

175 -  COMĂNESCU, MARA. Manualul prăjiturilor de casă şi al altor dulciuri delicioase / Comănescu, Mara. - Bucureşti : Humanitas, 2005 (Bucureştii Noi).

 256 p. - (Humanitas practic).

 Index p. 245-253.

 ISBN 973-50-0956-0 : 19 lei.

 641.85   664.68

 1. REŢETE CULINARE.

 II 84054 ; 64/C63

 

176 -  HÄUSLER, ULLA. Gyermekeink biztonsága otthon és az utcán / Ulla Häusler, Niels Clausen ; Fordította Galotti Gizella. - Budapest : CSER, 2000 (Széchenyi Nyomda).

 84 p. : il. - (Csináld magad).

 Titl. orig. : Selbst Kindersicherungen in Wohnung, Haus und Garten einbauen.

 ISBN 963-9003-68-9 : 19.27 lei.

 64.05-053.2   643/645   082.1 Csináld magad

 1. ECONOMIE CASNICĂ(sfaturi practice)   2. PROTECŢIA MUNCII.

 III 27634 ; 643/649/H39

 

177 -  Kreatív ajándéktár : Több mint 120, fél óra alatt megvalósítható ajándékötlet az egész családnak / Műszaki szerkesztés Pápai "Pafi" Zoltán ; Fordította Mészáros Orsolya. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra Kft., 2005.

 256 p. : il. color.

 Index p. 254-256.

 ISBN 963-9551-84-8 : 97.34 lei.

 177.1   395.83   642.78   645.5

 1. DECORAŢIUNI INTERIOARE    2. LUCRU MANUAL.

 IV 6293 ; 643/649/K82

 

178 -  MOUTON-GENSBURGER, AGNÉS. Regimul fără sare / Dr. Agnčs Mouton-Gensburger, Estelle Lefčvre, Jerry Monmessin; [Traducere Ana-Maria Hodorog]. - Oradea : Aquila'93, 2004.

 215 p.

 Index p. 194-208.

 ISBN 973-8250-72-2 : 20 lei.

 641.56   615.874

 1. REŢETE CULINARE                                     2. REGIM ALIMENTAR.

 III 27586 ; 64/M92

 

 

179 -  PĂDUREŢ, VICTORIA. Plăcinte / Victoria Pădureţ. - Bucureşti : Cartea de buzunar, s.a.

 94 p. - (Util în bucătărie ; 159. Cunoştinţe la îndemână).

 Anexe p.85-90.

 Bibliografie p. 90.

 ISBN 973-705-080-0 : 5.90 lei.

 641.55(083.12)   082.1 Util în bucătărie

 1. REŢETE CULINARE.

 II 83950 ; 64/P12

 

180 -  PÉTER JÁNOSNÉ. Szárnyasételek : 987 recept / Péter Jánosné, Wasztl Anna. - s.l. : s.n., s.a.

 391 p.

 Index p. 376-391.

 ISBN 963-03-8535-X : 10.92 lei.

 641.55(083.12):636.5   636.5:641.55(083.12)

 1. REŢETE CULINARE

 II 84135 ; 64/P55

 

181 -  Ragyogó szakácskönyv  . - s.l. : Pallas Antikvárium, s.a. (Kaposvári Nyomda Kft.).

 340 p.

 ISBN 963-8581-9-9 : 9.17 lei.

 641.5(=511.141)   641.55(083.12)   392.8(=511.141)

 1. REŢETE CULINARE 3. TRADIŢII POPULARE UNGUREŞTI

 II 84130 ; 64/R20

 

182 -  Reţete cu ardei / Coordonator Andreea Berari ; Culese de Adriana Măcicăşan. - Cluj-Napoca : Hiparion, 2005

 80 p. - (Poftă mare !).

 ISBN 973-672-088-8 : 5.25 lei.

 641.55(083.12)   082.1 Poftă mare !

 1. REŢETE CULINARE.

 II 83946 ; 64/R48

 

183 -  Reţete fără grăsimi / Autori Catherine Atkinson. Juliet Barker, Liz Martin... ; Traducere din limba engleză Ioana Didac. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2005.

 48 p. : il. color - (Repede şi simplu).

 ISBN 973-717-018-0 : 16.98 lei.

 641.55(083.12)   082.1 Repede şi simplu

 1. REŢETE CULINARE.

 III 27610 ; 64/R48

 

184 -  Reţete italieneşti / Autori Catherine Atkinson. Juliet Barker, Liz Martin... ; Traducere din limba engleză Ioana Didac. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2005.

 48 p. : il. color - (Repede şi simplu).

 ISBN 973-717-017-2 : 16.98 lei.

 641.55(083.12)   082.1 Repede şi simplu

 1. REŢETE CULINARE.

 III 27609 ; 64/R48

 

185 -  Reţete mediteneene / Autori Catherine Atkinson. Juliet Barker, Liz Martin... ; Traducere din limba engleză Ioana Didac. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2005.

 48 p. : il. color - (Repede şi simplu).

 ISBN 973-717-019-9 : 16.98 lei.

 641.55(083.12)   082.1 Repede şi simplu

 1. REŢETE CULINARE.

 III 27614 ; 64/R48

 

186 -  Reţete pe gustul familiei / Autori Catherine Atkinson. Juliet Barker, Liz Martin... ; Traducere din limba engleză Ioana Didac. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2005.

 48 p. : il. color - (Repede şi simplu).

 ISBN 973-717-019-9 : 16.98 lei.

 641.55(083.12)   082.1 Repede şi simplu

 1. REŢETE CULINARE.

 III 27612 ; 64/R48

 

187 -  Reţete pentru alimentaţie sănătoasă / Autori Catherine Atkinson. Juliet Barker, Liz Martin... ; Traducere din limba engleză Ioana Didac. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2005.

 48 p. : il. color - (Repede şi simplu).

 ISBN 973-717-016-4 : 16.98 lei.

 641.55(083.12)   082.1 Repede şi simplu

 1. REŢETE CULINARE.

 III 27613 ; 64/R48

 

188 -  Reţete pentru deserturi  / Autori Catherine Atkinson. Juliet Barker, Liz Martin... ; Traducere din limba engleză Ioana Didac. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2005.

 48 p. : il. color - (Repede şi simplu).

 ISBN 973-717-014-8 : 16.98 lei.

 641.55(083.12)   082.1 Repede şi simplu

 1. REŢETE CULINARE.

 III 27615 ; 64/R48

 

189 -  Reţete vegetariene  / Autori Catherine Atkinson. Juliet Barker, Liz Martin... ; Traducere din limba engleză Ioana Didac. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2005.

 48 p. : il. color - (Repede şi simplu).

 ISBN 973-717-020-2 : 16.98 lei.

 641.55(083.12)   082.1 Repede şi simplu

 1. REŢETE CULINARE.

 III 27611 ; 64/R48

 

190 -  Totul într-un singur vas : tocăniţe, mâncăruri din carne şi legume / Coordonator Andreea Berari ; Culese de Adriana Măcicăşan. - Cluj-Napoca : Hiparion, 2005 (Garamond).

 80 p. - (Poftă mare !).

 ISBN 973-672-089-6 : 5.25 lei.

 641.55(083.12)   082.1 Poftă mare !

 1. REŢETE CULINARE.

 II 83947 ; 64/T78

 

 

 

 

 

65  Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

191 -  BURTON, ANTHONY. Az Orient Expressz története : 1883-tól 1950-ig / Anthony Burton ; Fordította Erdős Zsolt ; Szerkesztette Tenner Anna. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2005 (Alföldi Nyomda Rt.).

 159 p. : il. - (Nagy történetek).

 Indice cronologic p. 146-149.

 Note p. 150-152.

 Index p. 153-159.

 Titl. orig. : The story of the Orient Express service from 1883 to 1950.

 ISBN 963-549-257-X : 58.53 lei.

 338.47:656.2(084)   656.2(084):338.47   656.2(091)   082.1 Nagy történetek

 1. TRANSPORT PE CĂI FERATE                  2. ORIENT EXPRES

 III 27630 ; 656/B95

 

192 -  CÂMPEANU-SONEA, EUGENIA. Comunicare, conflict şi dialog în procesul managerial / Eugenia Câmpeanu-Sonea, Adrian Sonea. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2005.

 256 p. : fig., sch., tab.

 Bibliografie p. 256.

 ISBN 973-610-373-0 : 20.00 lei.

 658.3   65.012.45   65.012.61   65.013   316.77   334.024

 1. COMUNICARE SOCIALĂ                          2. RELAŢII DE MUNCĂ

 3. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII   4. SOCIOLOGIA MUNCII

 III 27572 ; 65/C17

 

193 -  GITOMER, JEFFREY. Ştiinţa de a vinde : Biblia agentului de vânzări / Jeffrey Gitomer ; Traducere de Smaranda Nistor. - S.L. : Teora, 2005.

 376 p.

 Index p. 369-376.

 ISBN 1-59496-044-5 : 29.90 lei.

 658.8.013   658.85   658.821   339.138   339.187.3

 1. VÂNZARE                                      2. MARKETING

 III 27602 ; 658/G58

194 -  NEGRUŞA, ADINA LETIŢIA. Managementul firmei / Adina Letiţia Negruşa. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004.

 236 p. : fig., sch., tab.

 Bibliografie p. 235-236.

 ISBN 973-610-272-6 : 9.00 lei.

 65.012.43(075.8)   658.012.43(075.8)

 1. MANAGEMENT COMERCIAL

 III 27571 ; 658/N42

 

195 -  PETELEAN, ADRIAN. Managementul conflictelor / Conf. dr. Adrian Petelean. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2006 (S.C. Eiroplus SRL-Galaţi).

 332 p. : tab., fig.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 306-328.

 Referinţe p. 329-331.

 ISBN 973-30-1410-9 : 25 lei.

 65.012.61   658.3   331.104

 1.. CONFLICTE DE MUNCĂ                           2. CONFLICTE SOCIALE

 III 27517 ; 65/P55

657  Contabilitate

 

196 -  COCOARĂ, MIHAI. Deciziile comerciale şi financiar-contabile : Strategie, management, control, răspunderi / Mihai Cocoară. - Mediaş : Crisserv, 2004.

 490 p. : tab.

 Bibliografie p. 484-490.

 ISBN 973-86669-6-1 : 36 lei.

 657.05

III 27496 ; 657/C59

 

 

 

 

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

7.01/.08  Teoria şi filosofia artei

 

197 -  BÍRÓ BÉLA. A művészettörténet kézikönyve : 347 képpel a szövegben / Bíró Béla. - s.l. : Black & White Kiadó, 2003 (Kinizsi Nyomda).

 211 p. : il.

 Anexe p. 195-211.

 ISBN 963-9407-29-1 : 29.17 lei.

 7(100)(091)   7.034(100)   7(09)

 1. ISTORIA ARTEI(manual)

 III 27633 ; 7(100)/B54

71 Sistematizare. Urbanism

 

198 -  MUCENIC, CEZARA. Străzi, pieţe, case din vechiul Bucureşti / Cezara Mucenic. - Bucureşti : Vremea XXI, 2004.

 136 p. : il., h.

 Rezumat în lb. engleză p. 119-124.

 Indici p. 125-134.

 ISBN 973-645-052-X : 16.35 lei.

 911.375.5(498-25 Bucureşti)   725.94(498-25 Bucureşti)   

 711.62(498-25 Bucureşti)   082.1 Arte

III 27493 ; 71/M94

72  Arhitectură

 

199 -  Barangolás az építészet világában / Szerkesztő Pozdora Zsuzsa. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., s.a. (Alföldi Nyomda Rt.).

 120 p. : il. color.

 Bibliografie p. 120.

 ISBN 963-9161-95-0 : 32 lei.

 72(100)(084)

V 1893 ; 72/B28

200 -  BUSSAGLI, MARCO. Să înţelegem arhitectura / Marco Bussagli; Traducere din limba italiană : Gabriela Sauciuc; desene şi planuri Enrico Albisetii, Sergio Biagi. - Bucureşti : RAO, 2005 (Giunti Industrie Grafiche S.p.A.).

 383 p. : il. color, fig.; 27 cm.

 Index p. 374-381.

 ISBN 973-7932-68-4 : 128.35 lei.

 72(100)

IV 6287 ; 72/B96

73/76  Arte plastice

 

201 -  ADAMOVITS SÁNDOR. Kapuk, kopják, haranglábak : (Monumentális fafaragás Erdélyben) / Adamovits Sándor. - Budapest : Közdok, 2003 (Kner Nyomda Rt.).

 86 p. : il., [IX] p. il. color - (Erdély kulturális öröksége).

 ISBN 963-552-376-9 : 40.00 lei.

 391.985(498.4)   73.023.1(=511.141)(498.4)   082.1 Erdély kulturális öröksége

 1. ARTIZANAT

 V 1899 ; 730/A19

 

202 -  ANDREESCU, ANA. Cartea românească în veacul al XVIII-lea : Repertoriul ilustraţiilor / Ana Andreescu. - Bucureşti : Vremea, 2004 (Multiprint).

 304 p. : il. - (Arte).

 Index p. 295-301.

 Bibliografie p. 302.

 Note de subsol.

 ISBN 973-645-107-0 : 22.34 lei.

 096.1(498)"17"   75.057(498)"17"   762.1(498)"17"   082.1 Arte

 1. ARTĂ DECORATIVĂ 2. ISTORIA TIPARULUI ROMÂNESC.

 III 27497 ; 76/A52

 

203 -  Barangolás a művészetek világában / Szerkesztő Pozdora Zsuzsa. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., s.a. (Neográfia).

 120 p. : il. color.

 Bibliografie p. 119.

 ISBN 963-9161-94-2 : 32 lei.

 72/76(100)"-/20"

 1. ARHITECTURĂ            2. PICTURĂ         3. CURENTE ARTISTICE.

 V 1895 ; 73/76/B28

 

204 -  GRUIA, LUCIAN. Momentul revelaţiei în templul brâncuşian al eliberării (De ar fi fost să fie...) = Moment de la révelation dans le temple de la déliverance de Brancusi (S'ill avait pu ętre) = The Moment of Revelation in Brancusi's Temple of Deliverance (If it Had Been Materialized...) / Lucian Gruia. - Baia Mare : Double P Press Production, 2004.

 80 p.; [11] pl. : il.

 Note la sf. capitolelor.

 Bibliografie [1] p.

 Referinţe critice [2] p.

 ISBN 973-86282-2-9 : 8.50 lei.

 730(498) Brâncuşi, Constantin

 1. SCULPTURĂ

 II 84155 ; 730/B78G

 

205 -  MOCIOI, ION.  Brâncuşi : Ansamblul monumental "Calea Eroilor" Târgu-Jiu / Ion Mocioi. - Târgu-Jiu : Spicon, 2002.

 172 p.: il.

 Note de subsol.

 ISBN 973-8345-23-5 : 18.60 lei.

 730(498) Brâncuşi, Constantin   929 Brâncuşi, Constantin

II 84153 ; 730/B78M

 

206 -  PALEOLOG, VASILE G. Brâncuşi - Brâncuşi / V. G. Paleolog; Postfaţă de Florea Firan. - Ediţie îngrijită de Andrei Paleolog. - Craiova : Scrisul Românesc, 2002

 vol.; 24 cm.

 ISBN 973-38-0344-8.

 vol. 2. - 240 p. : il. - Note de subsol. - Note la sf. capitolelor

  ISBN 973-38-0344-8 : 4 lei.

 929 Brâncuşi, Constantin   730(498) Brâncuşi, Constantin

III 27558 ; 730/B78P

207 -  PORUMB, MARIUS.  Dicţionar de pictură veche românească din Transilvania : Sec. XIII-XVIII / Marius Porumb. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1998.

 468 p. : il. ; [5] pl. il. color.

 Bibliografie p. 462-468.

 ISBN 973-27-0572-8 : 15 lei.

 75.033.2(498.4)"12/17"(038)   030:75.033.2(498.4)"12/17"

 1. PICTURĂ MURALĂ                    2. PICTURĂ RELIGIOASĂ

 L-75/P85

 

208 -  RÓZSA PÉTER. Barangolás a festészet világában / A szöveget összeálította Rózsa Péter. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., s.a. (Neografia).

 120 p. : il. color.

 Bibliografie p. 120.

 ISBN 963-9269-37-9 : 32 lei.

 75(091)   75:929(4)   929(4):75

 1. PICTORI                          2. PICTURĂ

 V 1894 ; 75/R87

 

209 -  VASARI, GIORGIO. A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete / Giorgio Vasari; [Fordította Zsámboki Zoltán]. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., s.a. (Neografia Martin).

 192 p. : il. color.

 Postfaţă p. 189-192.

 ISBN 963-5962-56-8 : 45 lei.

 72/76(450)"14/15"(092)   929(450)"14/15"(092)

 1. PICTORI                          2. SCULPTORI                     3. ARHITECŢI

 V 1892 ; 73/76/V13

 

210 -  WATT, FIONA. Artă şi imaginaţie / Fiona Watt; Concepţie grafică şi ilustrare de Antonia Miller, Non Figg; Ilustraţii de Katrina Fearn, Natacha Goransky; Fotografii de Howard Allman; Traducere din limba engleză de Alina Dimitriu. - Bucureşti : RAO, 2005.

 96 p. : il. color; 30.5 cm - (Cartea micilor artişti).

 ISBN 973-7932-82-X : 36.69 lei.

 745.54(02.053.2)   372.874(02.053.2)   371.381(02.053.2)   

 082.1 Cartea micilor artişti

1. LUCRU MANUAL(preşcolari şi şcolari mici).

745/W33

 

211 -  WATT, FIONA. Artă şi îndemânare / Fiona Watt; Concepţie grafică şi ilustrare de Antonia Miller, Katrina Fearn, Natacha Goransky ...; Ilustraţii de Felicity House şi Jan McCafferty; Fotografii de Howard Allman; Traducere din limba engleză de Radu Cerkez. - Bucureşti : RAO, 2005.

 96 p. : il. color; 30.5 cm - (Cartea micilor artişti).

 ISBN 973-7932-83-8 : 36.69 lei.

 745.54(02.053.2)   372.874(02.053.2)   371.381(02.053.2)   082.1 Cartea micilor artişti

 1. LUCRU MANUAL(preşcolari şi şcolari mici).

 745/W33

78 Muzică

 

212 -  BACH, JOHANN SEBASTIAN. Clavecinul bine temperat vol. II : Preludiul şi Fuga VII (Mi bemol major) : [partitură muzicală] / Joh. Seb. Bach. - Iaşi : DominoR, s.a.

 8 p. : note muz.

 1.60 lei.

 78.089.6

78.089/B13

 

213 -  BEETHOVEN, LUDWIG VAN. Sonata Op. 13 în Do minor : Patetica : Pianoforte : [partitură muzicală] / Ludwig van Beethoven. - Iaşi : DominoR, s.a.

 26 p. : note muz.

 2.80 lei.

 78.089.6

78.089/B40

 

 

 

214 -  GÁL ZSUZSA. Fryderyk Chopin / Gál Zsuzsa. - Budapest : Holnap Kiadó, 2003 (Dürer Nyomda).

 156 p. : il.

 ISBN 963-346-575-3 : 30 lei.

 929 Chopin, Fryderyk   78(0:82-94)

II 83958 ; 78(100)/C47G

 

215 -  GÁL ZSUZSA. Liszt Ferec / Gál Zsuzsa. - Budapest : Holnap Kiadó, 2001 (Szegedi Kossuth Nyomda Kft.).

 102 p. : il.

 ISBN 963-346-477-3 : 30 lei.

 929 Liszt Ferenc   78(0:82-94)

II 83959 ; 78(100)/L65G

 

216 -  KERÉNYI MIKLÓS GYÖRGY. Az éneklés művészete és pedagógiája / Kerényi Miklós György. - [4. kiadás]. - s.l. : Magyar Világ Kiadó, 1998 (Kner Nyomda Rt.).

 384 p. : il., fig., n. muz.

 Bibliografie p. 378-382.

 ISBN 963-9075-04-3 : 32 lei.

 781.1   534.3   534.7

 1. MUZICĂ VOCALĂ

 III 27621 ; 781/K36

 

217 -  MOZART, WOLFGANG AMADEUS. Sonata în Si bemol major KV 333 (315C) : Pianoforte [partitură muzicală] / Wolfgang Amadeus Mozart. - Iaşi : DominoR, s.a.

 22 p. : note muz.

 2.80 lei.

 78.089.6

78.089/M92

 

218 -  SANDA, ION. Simpozionul Naţional "Petre Brâncuşi" : Ediţia I : 1-3 iunie 2003, Târgu-Jiu / Ion Sanda, Ion Şoldea, Titu Pânişoară. - Târgu-Jiu : "Rhabon", 2003.

 160 p.: il.

 ISBN 973-86271-9-2 : 10 lei.

 78.072(498) Brâncuşi, Petre   929 Brâncuşi, Petre

 1. MUZICĂ                         2. MUZICĂ(estetica)                     3. MUZICOLOGIE

 II 84154 ; 78/B78S

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

219 -  1001 de filme de văzut într-o viaţă / Coordonator Steven Jay Schneider; Traducere din limba engleză Justina Bandol, Smaranda Câmpeanu, Roxana Dascălu ... - Bucureşti : RAO, 2005.

 960 p. : foto parţial color; 21.5 cm.

 Indice tematic p. 12-25.

 Indice de filme p. 950-955.

 Indice de regizori p 956-958.

 ISBN 973-717-026-1 : 88.53 lei.

 791.43(100)

 1. ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ

 III 27589 ; 791.43/O-52

 

220 -  BAXTER, JOHN. Steven Spielberg / John Baxter ; Fordította Loósz Vera ; Szerkesztette Garamvölgyi Kata. - Budapest : Bestline, 2004 (Kossuth Nyomda Rt.).

 549 p. : [24] p. il. - (Cinema).

 Anexe p. 535-549.

 Note de subsol.

 ISBN 963-528-721-6 : 49.82 lei.

 778.5   791.43(73)   791.43-2   791.44.071.1   929 Spielberg, Steven   082.1 Cinema

 1. ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ

 II 84138 ; 791.43/S73B

 

221 -  CEPOI, ION. Vieţile Elvirei Godeanu (documente, cronici, interviuri, mărturii) / Ion Cepoi. - Târgu-Jiu : Editura Centrului Judeţean al Creaţiei Gorj, 2004.

 227 p. ; XXXII pl. : il.

 Index p. 226-227.

 ISBN 973-86216-4-X : 15 lei.

 792.028(498) Godeanu, Elvira   929 Godeanu, Elvira

 1. ARTĂ TEATRALĂ                      2. CRITICĂ TEATRALĂ

 3. ESTETICĂ TEATRALĂ

 II 84150 ; 792/G64C

 

222 -  DOBRE, ILIE. Euro 2004 sau Infernul vedetelor / Ilie Dobre. - Piteşti : Paralela 45, 2004.

 224 p. : il.

 ISBN 973-697-312-3 : 20 lei.

 796.332.093.1(4)"2004" Portugalia

 1. FOTBAL

 II 83987 ; 796/D58

 

223 -  LEVY, EMANUEL. Totul despre Oscar : Istoria şi politica decernării premiilor Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice / Emanuel Levy ; Traducere de Radu Trif. - Bucureşti : ALLFA, 2004.

 439 p. ; [24] p. : tab., il.

 Prefaţă p. 9-13.

 ISBN 973-8457-85-8 : 39.90 lei.

 791.43.079:06.068 Premiul Oscar   06.068 Premiul Oscar:791.43.079

 1. CINEMATOGRAFIE

 III 27595 ; 791.43/L55

 

224 -  Magyar színháztörténet [2001] / Alpár Ágnes, Bécsy Tamás, Bodó Ibolya... ; Szerkesztő Gajdó Tamás ; Főszerkesztő Székely György, Bécsy Tamás. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2001 (Szekszárdi Nyomda).

 vol.

  vol.2 : 1873-1920 : Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. - 1066 p. : il. - Anexe p. 893-1066. - Note la sf. capitolelor

   ISBN 963-547-363-X : 81.92 lei.

  vol.3 : 1920-1949 : Magyar Könyvklub. - 1496 p. : il. - Anexe p. 1203-1496. - Note la sf. capitolelor. - ISBN 963-549-241-3 : 81.92 lei.

 792(=511.141)(091/092)   792(=511.141)"18/19"   792(439):929   

 929:792(439)

 1. ARTĂ TEATRALĂ

 III 27622 (2-3) ; 792/M15

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80/81  Lingvistică şi limbi

 

225 -  DAMIAN, MAGDALENA. Dicţionar englez - român, român - englez de uz şcolar / Magdalena Damian. - Bucureşti : Lucman : Editura Venus, s.a. (Fed Print).

 320 p.; 19.5 cm.

 ISBN 973-9073-5-7 ISBN 973-9438-91-8 : 3.8 lei.

 81'374.822=111=135.1   811.111(03)

L-81'374/D13

 

226 -  Dicţionar de ştiinţe ale limbii [2005] / Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călăraşu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu... - Bucureşti : Nemira, 2005 (Universul S.A.).

 608 p.: fig.

 Bibliografie p. 557-591.

 Index p. 592-606.

 Note de subsol.

 ISBN 973-569-762-9 : 59.50 lei.

 81'1(038)   030:81'1

L-80/81/D39

 

227 -  Idegen szvak szótára / Felelős kiadó Labancz László. - 1. kiadás. - s.l. : Aquila Kiadó, 2005 (Kinizsi Nyomda).

 80 p. - (Sulizsebkönyvek).

 ISBN 963-679-360-3 : 6 lei.

 082.1 Sulizsebkönyvek   811.511.141'374.3'373.45   030:811.511.141'373.45

 1. DICŢIONAR EXPLICATIV                         2. LINGVISTICĂ.

 81'374/I-34

 

228 -  Magyar - román szótár = Dicţionar Maghiar - român / Szerkesztők = Redactori Reinhart Erzsébet, Lázár Edit, Román Győző; Készült a Beatrice Alapítvány támogatásával = Realizat prin contribuţia Fundaţiei Beatrice, Elnők = Preşdinte Koncz Géza. - Bucureşti : Carocom '94 S.R.L., 2005

 XX, 1030 p.

 ISBN 973-98891-3-1 : 180 lei.

 81'374.8=511.141=135.1

L-81'374/M15

 

229 -  Magyar szókincstár : Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára / Főszerkesztő Kiss Gábor. - [A hetedik kiadás változatlan utánnyomása]. - Budapest : Tinta Könyvkiadó, 2004 (Efo Nyomda).

 XII, 931 p. - (A magyar nyekv kézikönyvei ; I.).

 Bibliografie p. XI-XII.

 ISBN 963-9372-71-4 : 90 lei.

 082.1 A magyar nyelv kézikönyvei   811.511.141'374.81   81'374.81=511.141

 1. DICŢIONAR AL LIMBII MAGHIARE

 L-81'374/M15

 

230 -  POPESCU, ILEANA. Dicţionar francez - român, român - francez de uz şcolar / Ileana Popescu, Gheorghe Pienescu. - Bucureşti : Lucman : Editura Venus, s.a.

 320 p.; 20 cm.

 ISBN 973-9024-18-1 ISBN 973-9439-68-3 : 3.8 lei.

 81'374.822=133.1=135.1   811.133.1(03)

L-81'374/P81

811.135.1  Limba română

 

231 -  IACOB, NICULINA. Limbajul biblic românesc (1640-1800) / Niculina Iacob. - Suceava : Editura Universităţii "Ştefan cel Mare", 2001.

 Vol.

 Vol.1 : Aspecte ale evoluţiei limbii române literare pînă la 1840. - 240 p. - Note de subsol. - Bibliografiev p. 221-227. - Index p. 229-238. - Carte cu dedicaţie din partea autoarei. - ISBN 973-9408-62-1 : 10 lei.

 Vol.2 : Biblia de la Blaj - texte de referinţă în tradiţia biblică românească. - 342 p. - Note de subsol. - Bibliografie p.291-298. - Index p. 299-340. - ISBN 973-9408-63-X : 12 lei.

 811.135.1"1640/1800"

 1. LIMBA ROMÂNĂ VECHE

 II 83998D(1-2) ; 811.135.1/I-13

82  Literatură

 

232 -  AŞGIAN, BERDJ. Tezaurul de înţelepciune al cugetărilor şi al proverbelor / Acad. Prof. Dr. Berj Aşgian. - Tg.-Mureş : Ardealul, 2005.

 249 p.

 Bibliografie p. 248-249.

 ISBN 973-8300-03-7 : 15 lei.

 821.135.1-84   82-84(082)   82-82=135.1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 2. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(proverbe).

 III 27489 ; 82-82/A86

 

233 -  Colinde [Editura Lucman] / Editor Lucian Borleanu; Desene Gheorghe Paulian. - Bucureşti : Lucman, s.a.

 159 p. : il.; 19.8 cm.

 ISBN 973-8372-01-1 : 4 lei.

 821.135.1-1   821-82

 1. ANTOLOGIE LITERARĂ                            2. COLINDE.

 II 84022 ; 82-82/C62

 

234 -  Odüsszeusztól Ulyssesig : Világirodalmi szöveggyűjtemény / K. Jakab Antal válogatásában, esszéivel és jegyzeteivel. - Bukarest ; Kolozsvár : Kriterion, 2002.

 vol. - (Kriterion Kincses Könyvtár).

                 Vol.1 : Homérosz - Villon. - 496 p. - Note la sf. capitolelor

  ISBN 973-26-0671-1 : 130000 lei.

                 Vol.2 : Boccaccio - Baudelaire. - 420 p. - Date biografice despre fiecare autor. - ISBN 973-26-0716-5 : 13.5 lei.

 82-82=511.141   082.1 Kriterion Kincses Könyvtár

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie).

 I 17528 ; 82-82/O-24

 

235 -  POENAR, HOREA. O plimbare de dimineaţă pe strada Servandoni : O teorie a atitudinii critice / Horea Poenar. - Cluj-Napoca : Limes, 2003.

 144 p.; 20.5 cm - (Eseuri [Ed. Limes]).

 ISBN 973-7907-02-7 : 10 lei.

 821.135.1-4   82.09   082.1 Eseuri

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)                         2. TEORIA LITERATURII

 3. TEHNICĂ LITERARĂ.

 II 84016 ; 82.0/.02/P74

 

236 -  ZELETIN, C. D. Sonetul în amiaza şi amurgul Renaşterii italiene : Francesco D'Assisi, Guido Guinizelli, Dante Alighieri... / C.D. Zeletin. - Târgovişte : Pandora-M, 2002.

 368 p. : il.

 Prefaţă p. 5-48.

 Note p. 335-357.

 Note bio-bibliografice la începutul capitolelor.

 ISBN 973-8330-09-2 : 11.90 lei.

 821.131.1-82=135.1   821.131.1-1=135.1(082)   082.1 Sfera

 1. LITERATURĂ ITALIANĂ(antologie)

 I 18428 ; 82-82/Z48

82.09  Critică literară

 

237 -  MARINOV, VLADIMIR. Figuri ale crimei la Dostoievski / Vladimir Marinov ; Traducere din limba franceză de Brînduşa Orăşanu ; Postfaţă de Vasile Dem. Zamfirescu. - Bucureşti : Trei, 2004.

 512 p. : sch. - (Biblioteca de psihanaliză ; 56).

 Bibliografie p. 459-307.

 Note de subsol.

 ISBN 973-8291-45-3 : 19.90 lei.

159.964.28        821.161.1.09 Dostoievski, Feodor Mihailovoci   

159.964.29        082.1 Biblioteca de psihanaliză

 1. LITERATURĂ RUSĂ(critică)

 II 84097 ; 82.09/D71M

821.11  Literaturi germanice

 

238 -  ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Téli mesék / Hans Christian Andersen; Anasztaszja Arhipova illusztrációival; Fordította Zachar Viktor. - Budapest : Egmont [Budapest], 2005

 79 p. : il. color; 29 cm.

 ISBN 963-628-279-X : 54 lei.

 821.113.4-93-34=511.141

 1. LITERATURĂ DANEZĂ(basme)

 821.11/A51

 

239 -  FOSSUM, KARIN. Nu privi înapoi! / Karin Fossum; Traducere din limba norvegiană Alina Dominte Antonsen. - Bucureşti : RAO, 2005 (R.C.R. Print).

 284 p.

 Note de subsol.

 Titlul original : Se deg ikke tilbake!.

 ISBN 973-576-889-5 : 30.99 lei.

 821.113.5-312.4=135.1

 1. LITERATURĂ NORVEGIANĂ(roman).

 II 84060 ; 821.11/F81

 

240 -  GAARDER, JOSTEIN. Ca într-o oglindă, în chip întunecat... / Jostein Gaarder ; Traducere din limba norvegiană : Aurora Kanbar şi Erling Schřller. - Bucureşti : Univers, 2005

 120 p. - (Romanul secolului XXI).

 ISBN 973-87315-6-9 : 9.17 lei.

 821.113.5-31=135.1   082.1 Romanul secolului XXI

 1. LITERATURĂ NORVEGIANĂ(roman).

 II 84092 ; 821.11/G11

 

241 -  HALBERG, JONNY. Potopul : [roman] [Halberg, Jonny] / Jonny Halberg ; Traducere Raluca Iani. - Bucureşti : Univers, 2005 (Cicero).

 214 p. - (Romanul secolului XXI).

 ISBN 973-87315-7-7 : 15.60 lei.

 821.113.5-31=135.1   082.1 Romanul secolului XXI

 1. LITERATURĂ NORVEGIANĂ(roman).

 II 84094 ; 821.11/H17

 

 

 

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

242 -  ARCHER, JEFFREY. Nici un ban în plus, nici un ban în minus / Jeffrey Archer ; Traducere din limba engleză de Lidia Ionescu. - Bucureşti : RAO, 2005

 251 p.; 17.8 cm.

 Titl. orig. : Not a Penny More, not a Penny Less.

 ISBN 973-576-888-7 : 13.75 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18429 ; 821.111/A71

 

243 -  BACH, RICHARD. Jonathan, a sirály / Richard Bach ; Fordította Simóné Avarosy Éva. - Budapest : Édesvíz Kiadó, 2003 (Alföldi Nyomda Rt.).

 160 p. : il.

 Titl. orig. : Jonathan Livingstone Seagull.

 Ediţie bilingvă maghiară-engleză.

 ISBN 963-528-469-X : 23.94 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic).

 II 84136 ; 821.111/B13

 

244 -  BALDACCI, DAVID. Jocul orelor / David Baldacci; Traducere din limba engleză şi note Ana - Veronica Mircea. - Bucureşti : RAO, 2005

 476 p.; 20.5 cm - (Biblioteca Rao).

 Titl. orig. : Hour Game.

 ISBN 973-576-861-5 : 36.39 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca RAO

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84079 ; 821.111/B20

 

245 -  BALDACCI, DAVID. Ultima secundă / David Baldacci; [Traducere din limba engleză Bogdan Popescu]. - Bucureşti : RAO, 2006 (Alföldi Nyomda A.G.).

 442 p.

 Titlul original : Split Second.

 ISBN 973-576-798-8 : 25.99 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18438 ; 821.111/B20

 

246 -  BALLIETT, BLUE. Pe urmele lui Vermeer / Blue Balliett; Ilustraţii de Brett Helquist; Traducere din limba engleză Carmen - Iulia Bourceanu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 220 p. : il.; 20.2 cm - (RAO pentru tineri).

 Titl. orig. : Chasing Vermeer.

 ISBN 973-576-840-2 : 25.60 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Biblioteca RAO

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 821.111/B22

 

247 -  BARNES, JULIAN. Pedantul în bucătărie / Julian Barnes; Traducere din limba engleză Marina Radu. - Bucureşti : Nemira(Universul S.A.).

 185 p. : il. - (Babel).

 Titlul original : The Pedant in the Kitchen.

 ISBN 973-569-788-2 : 15 lei.

 082.1 Babel   821.111-32=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri).

 II 18437 ; 821.111/B33

 

248 -  BAUM, LYMAN FRANK. A Kidnapped Santa Claus = Moş Crăciun a fost răpit! / L. Frank Baum ; În româneşte de Constantin Dumitru-Palcus. - Piteşti : Paralela 45, 2005.

 48 p. : il. color - (Bufniţa).

 Notă biografică p. 5.

 Note de subsol.

 ISBN 973-697-582-7 : 4.50 lei.

 821.111(73)-93-34   821.111(73)-93-34=135.1   082.1 Bufniţa

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(poveşti).

 821.111/B38

 

249 -  BAUM, LYMAN FRANK. The Box of Robbers = Tâlharii din cufăr ; The Galss Dog = Câinele de sticla / L. Frank Baum ; În româneşte de Constantin Dumitru-Palcus. - Piteşti : Paralela 45, 2005.

 68 p. : il. color - (Bufniţa).

 ISBN 973-697-393-X : 5 lei.

 821.111(73)-93-34   821.111(73)-93-34=135.1   082.1 Bufniţa

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(poveşti).

 821.111/B38

 

250 -  BRIDWELL, NORMAN. Clifford : Câinele cel mare şi roşu / Povestire şi ilustraţii de Norman Bridwell ; [Traducere din limba engleză Violeta Borzea]. - Bucureşti : Naţional, 2003.

 [30] p. : il. color - (Clifford. The Big Red Dog).

 ISBN 973-659-024-0 : 5.60 lei.

 082.1 Clifford. The Big Red Dog   821.111-93-32=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri pt. copii).

 821.111/B83

 

 

251 -  BRIDWELL, NORMAN. Clifford : O zi cu tata / Povestire şi ilustratii de Norman Bridwell ; [Traducere din limba engleză Violeta Borzea]. - Bucureşti : Naţional, 2004.

 [32] p. : il. color - (Clifford. The Big Red Dog).

 ISBN 973-659-086-0 : 5.60 lei.

 082.1 Clifford. The Big Red Dog   821.111-93-32=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri pt. copii).

 821.111/B83

 

252 -  BRIDWELL, NORMAN. Copilăria lui Clifford / Povestire şi ilustraţii de Norman Bridwell ; [Traducere din limba engleză Violeta Borzea]. - Bucureşti : Naţional, 2003.

 [32] p. : il. color - (Clifford. The Big Red Dog).

 ISBN 973-659-043-7 : 5.60 lei.

 082.1 Clifford. The Big Red Dog   821.111-93-32=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri pt. copii).

 821.111/B83

253 -  BROWN, DAN. Codul lui Da Vinci [ilustrat] / Dan Brown ; Traducere din limba engleză : Adriana Bădescu. - Ediţie specială ilustrată. - Bucureşti : RAO, 2005

 467 p. : il. parţial color; 25.7 cm.

 Titl. orig. : The Da Vinci Code.

 ISBN 973-576-851-8 : 91.73 lei.

 821.111(73)-312.4=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 III 27590 ; 821.111/B84

 

254 -  BUKOWSKI, CHARLES. Poveşti despre nebunia obişnuită / Charles Bukowski; Traducere din limba engleză Gabriela Eftimie. - Bucureşti : RAO, 2005

 252 p.; 20.5 cm - (Biblioteca Rao).

 Titl. orig. : Tales of Ordinary Madness.

 ISBN 973-576-850-X : 28.61 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca RAO

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84069 ; 821.111/B90

 

255 -  BURNETT, FRANCES ELIZA HODGSON.

 Grădina tăinuită / Frances Hodgson Burnett; Traducere de Maria Iliescu. - Bucureşti : Corint Junior, 2005 (Don Star).

 240 p. : il.

 Titlul original : The Secret Garden.

 ISBN 973-7789-41-5 : 16 lei.

 821.111(73)-93-31

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii).

 821.111/B95

 

256 -  CHRISTIE, AGATHA. Crăciunul lui Poirot / Agatha Christie; Traducere din limba engleză de Adrian Moşoianu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 251 p.; 17.8 cm.

 ISBN 973-576-864-X : 15.50 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Hercule Poirot

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18422 ; 821.111/C48

257 -  CLANCY, TOM. Vînătoarea lui Octombrie Roşu / Tom Clancy ; traducere din limba engleză de Diana Ghido. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 507 p.; 17.8 cm.

 Titl. orig : The Hunt For Red October.

 ISBN 973-576-663-9 : 21.01 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18423 ; 821.111/C56

 

258 -  COOK, ROBIN. Fertőzés / Robin Cook; Fordította Fazekas László. - [Pécs] : Alexandra, 2005 (Kinizsi Nyomda).

 476 p.

 Titlul original : Marker.

 ISBN 963-369-498-1 : 36 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83964 ; 821.111/C70

 

259 -  COOK, ROBIN. Şocul / Robin Cook; Traducere din limba engleză şi note Oana Cristea. - Bucureşti : RAO, 2005

 348 p.; 20.5 cm - (Biblioteca Rao).

 Titl. orig. : Shock.

 ISBN 973-576-884-4 : 33.02 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca RAO

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84072 ; 821.111/C70

 

260 -  CORDER, ZIZOU. Băiatul - Leu / Zizou Corder; Traducere din limba engleză Simona Zanfir. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 251 p.; 17.7 cm.

 Numele real al autoarelor este Louisa Young şi Isabel Adomakoh Young.

 ISBN 973-576-668-X : 13.67 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Rao pentru copii

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

 821.111/C71

261 -  CRONIN, ARCHIBALD JOSEPH. Trei iubiri / A. J. Cronin ; Traducere Ana Oncică. - Bucureşti : Orizonturi : Sirius, 2005.

 670 p. - (Integrala Cronin ; 7).

 Titl. orig. : Three Lovers.

 ISBN 973-736-004-4 : 29.90 lei.

 082.1 Integrala Cronin   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84111 ; 821.111/C90

 

262 -  DE MELLO, ANTHONY. Rugăciunea broaştei : povestiri pentru meditaţie / Anthony de Mello; Traducere Cristian Hanu. - Braşov : Mix, 2003 (Imprimeriile Media Pro).

 351 p. : il. - (Lumea din noi).

 Note bio-bibliografice p. 347-351.

 ISBN 973-8471-11-7 : 15 lei.

 082.1 Lumea din noi   821.111(540)-84=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(India)(povestiri).

 I 18412 ; 821.111/D29

 

263 -  ELLIS, BRET EASTON. American psycho / Bret Easton Ellis; Traducere şi note de Mihnea Gafiţa. - Iaşi : Polirom, 2005 (Print Multicolor).

 528 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Note de subsol.

 ISBN 973-46-0003-6 : 28.50 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84057 ; 821.111/E43

 

264 -  FARMER, NANCY. Marea Trolilor / Nancy Farmer; Traducere din limba engleză Cezar Octavian Tabarcea. - Bucureşti : RAO, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 308 p.; 20.2 cm - (Biblioteca Rao).

 ISBN 973-576-849-6 : 31.18 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca RAO

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84068 ; 821.111/F23

265 -  FAULKNER, WILLIAM. Casa cu coloane / William Faulkner; Traducere din limba engleză de Eugen Barbu, Andrei Ion Deleanu; Prefaţă, tabel cronologic şi note Anca Peiu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 539 p.; 20.2 cm. - (Biblioteca William Faulkner).

 Titl. orig. : The Mansion.

 ISBN 973-576-646-9 : 36.69 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca William Faulkner

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84070 ; 821.111/F27

 

266 -  FOLLETT, KEN. A Modigliani - botrány / Ken Follett; [Fordította Ladányi Katalin]. - s.l. : Gabo Kiadó, 2005

 331 p.

 Titlul original : The Modigliani Scandal.

 ISBN 963-7318-51-8 : 36.50 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 III 27619 ; 821.111/F77

 

267 -  FORBES, COLIN. Furia sîngelui / Colin Forbes ; Traducere din limba engleză Monica Nechiti. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 251 p.; 18 cm.

 Titlul original : Blood Storm.

 ISBN 973-576-822-4 : 14.59 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18417 ; 821.111/F79

 

268 -  FOSTER, CHRISTOPHER. Corbul care a vorbit cu Dumnezeu / Christopher Foster; Traducere Cristian Hanu. - Braşov : Mix, 2005 (Tipograf s.r.l.).

 190 p. - (Romanul iniţiatic).

 ISBN 973-8471-37-0 : 19 lei.

 082.1 Romanul iniţiatic   821.111(73)-342=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire)

 II 84058 ; 821.111/F81

269 -  GARDNER, ERLE STANLEY. Ochiul de sticlă : Roman poliţist / Erle Stanley Gardner; În româneşte de George D. Piteş. - Târgovişte : Editura Macarie, 2005.

 180 p.; 20 cm - ("Enigma" [Editura Macarie]).

 ISBN 973-626-090-9 : 12 lei.

 821.111-312.4=135.1   082.1 "Enigma"

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 83984 ; 821.111/G19

 

270 -  GIBSON, WILLIAM. Neuromantul / William Gibson; Traducere de Mihai-Dan Pavelescu. - Bucureşti : Leda, s.a. (Don Star).

 359 p. - (Galeria fantastică).

 Titlul original : Neuromancer.

 ISBN 973-7786-78-5 : 19 lei.

 082.1 Galeria fantastică   821.111(73)-311.9=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 I 18432 ; 821.111/G56

 

271 -  GREENE, GRAHAM. Omul nostru din Havana : divertisment / Graham Greene; Traducere şi note Radu Lupan. - Iaşi : Polirom, 2005 (Polirom ABB).

 311 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN 973-46-0172-5 : 22.90 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84045 ; 821.111/G78

 

272 -  GRISHAM, JOHN. Ultimul jurat / John Grisham ; Traducere din limba engleză Bogdan Marchidanu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alfödy Nyomda AG).

 443 p.; 18 cm.

 ISBN 973-576-893-3 : 20.17 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18421 ; 821.111/G86

 

273 -  HEARN, LIAN. Ragyog a hold : Az Otoriak története : Harmadik könyv / Lian Hearn ; Fordította Tábori Zoltán. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2005

 428 p.; 18,7 cm.

 Titl. orig : Brilliance of the Moon.

 Volumul este a treia carte a ciclului "Az Otoriak története".

 ISBN 963-0778-69-6 : 42 lei.

 821.111(94)-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Australia)(roman).

 II 83970 ; 821.111/H42

 

274 -  HEMINGWAY, ERNEST. Akiért a harang szól : regény / Ernest Hemingway; [Fordította Sőtér István]. - Szeged : Könyvmolyképző Kiadó, 2005 (Alföldi Nyomda Rt.).

 448 p.

 Titlul original : For Whom the Bell Tolls.

 ISBN 963-94-92-58-2 : 55 lei 60 lei.

 082.1 Ernest Hemingway   821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 II 84117 ; 821.111/H46

 

275 -  HIGGINS CLARK, MARY. Pasărea nopţii / Mary Higgins Clark ; Traducere Irina Negrea. - Bucureşti : Lider : Luceafărul, 2005.

 352 p. - (Thriller [Lider] ; 9).

 ISBN 973-629-093-X : 34.90 lei.

 082.1 Thriller   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84109 ; 821.111/H61

 

276 -  HIGGINS, JACK. Atac la preşedinte : [roman] / Jack Higgins; Traducere din limba engleză Alexandra Popescu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 220 p.; 20.5 cm - (Biblioteca Rao).

 ISBN 973-576-794-5 : 27.51 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca RAO

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84081 ; 821.111/H61

277 -  HUXLEY, ALDOUS. Nuvele [Huxley, Aldous] / Aldous Huxley ; Traducere şi note de Margareta Bărbuţă. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Univers, 2005 (Cicero).

 384 p.

 Note de subsol.

 Pe copertă este titlul : 13 povestiri.

 ISBN 973-87315-1-8 : 27.52 lei.

 821.111-32=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(nuvele).

 II 84085 ; 821.111/H97

 

278 -  ISHIGURO, KAZUO. Nemîngîiaţii / Kazuo Ishiguro ; Traducere din limba engleză Anca Boldor. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 634 p.; 17.8 cm - (Rao Contemporan).

 Titl. orig. : The Unconsoled.

 ISBN 973-576-872-0 : 20.10 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Rao Contemporan

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18418 ; 821.111/I-83

 

279 -  JAMES, P. D. Moarte în Sfîntul Ordin / P. D. James; Traducere din limba engleză de Eugenia Popescu, Monica Nechiti. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 442 p.; 17.8 cm.

 Titl. orig. : Death in Holy Orders.

 ISBN 973-576-859-3 : 22.84 lei.

 821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18415 ; 821.111/J24

 280 -  KATZENBACH, JOHN. Analistul / John Katzenbach; Traducere din limba engleză de Anca Ilie. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 506 p.; 17.8 cm.

 ISBN 973-576-862-3 : 21.01 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18414 ; 821.111/K24

281 -  KING, STEPHAN. Hasznos holmik / Stephan King; Fordította Bartos Tibor. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2005.

 712 p.

 Titlul original : Needful Things.

 ISBN 963-07-7824-6 : 36 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83963 ; 821.111/K44

 

282 -  KINGSLEY, CHARLES. The Water-Babies = Copii apelor / Charles Kingsley ; În româneşte de Mihaela-Doina Mâţ. - Piteşti : Paralela 45, 2005.

 76 p. : il. color - (Bufniţa).

 Notă bio-bibliografică p. 5.

 ISBN 973-697-085-X : 7 lei.

 821.111-93-32   821.111-93-32=135.1   082.1 Bufniţa

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri)

 821.111/K44

 

283 -  KOONTZ, DEAN R. Trăieşte noaptea / Dean Koontz; Traducere din limba engleză şi note Liviu Radu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 444 p.; 20.5 cm - (Biblioteca Rao).

 ISBN 973-576-695-7 : 35.77 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca RAO

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84075 ; 821.111/K72

 

284 -  LAHAYE, TIM. Pecetluirea sfinţilor / Tim LaHaye, Jerry B. Jenkins ; Traducere din limba engleză Adrian Moşoianu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda).

 384 p.

 Romanul face parte din ciclul intitulat : "Supravieţuitorii".

 ISBN 973-576-662-0 : 15.59 lei 17 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18400 ; 821.111/L15

285 -  LAWRENCE, DAVID HERBERT. Păunul alb / D.H. Lawrence; Traducere şi note Carmen Paţac, traducerea versurilor de Nora Iuga. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 559 p. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

 Nota bio-bibliografică [1] p.

 Note de subsol.

 Titlul original : The White Peacock.

 ISBN 973-46-0089-3 : 28.50 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84044 ; 821.111/L30

 

286 -  LAWSON, MICHAEL. Cercul interior / Michael Lawson; Traducere din limba engleză Bogdan Nicolae Marchidanu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 314 p.; 17.8 cm.

 ISBN 973-576-762-7 : 14.67 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18419 ; 821.111/L30

 

287 -  MANSFIELD, KATHERINE. The Fly = Musca ; Bliss = Extaz / Katherine Mansfield ; În româneşte de Laura Poantă. - Piteşti : Paralela 45, 2005.

 80 p. : il. color - (Bufniţa).

 Notă biografică p. 5.

 ISBN 973-697-394-8 : 5.50 lei.

 821.111-32   821.111-32=135.1   082.1 Bufniţa

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri).

 821.111/M28

 

288 -  MARTINI, STEVE. Sub teroare / Steve Martini ; Traducere Andreea Teodorescu. - Bucureşti : Lider : Sirius, 2005.

 480 p. - (Thriller [Lider] ; 2).

 ISBN 973-85746-1-7 : 29 lei.

 082.1 Thriller   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84112 ; 821.111/M43

289 -  MAUGHAM, WILLIAM SOMERSET. Vălul pictat [Ed. Polirom] / W. Somerset Maugham; Traducere şi note Andrei Bantaş. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 303 p. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

 Note de subsol.

 Notăbio-bibliografică [1] p.

 Titlul original : The Painted Veil.

 ISBN 973-46-0171-7 : 22.50 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84043 ; 821.111/M49

 

290 -  MCEWAN, IAN. Durabila iubire / Jan McEwan ; Traducere de Cornelia Bucur. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Univers, 2005 (Cicero).

 248 p. - (Romanul secolului XXI).

 ISBN 973-87315-9-3 : 17.43 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Romanul secolului XXI

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84093 ; 821.111/M11

 

291 -  MILLER, HENRY. Tropicul Cancerului / Henry Miller ; traducere din americană de Antoaneta Ralian. - Bucureşti : Est, 2003.

 320 p. - (Biblioteca internaţională ; 7).

 ISBN 973-96902-8-9 : 32.70 lei.

 082.1 Biblioteca internaţională   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83937 ; 821.111/M72

 

292 -  MILLER, HENRY. Tropicul Capricornului / Henry Miller ; traducere din americană de Antoaneta Ralian. - Bucureşti : Est, 2003.

 376 p. - (Biblioteca internaţională ; 8).

 ISBN 973-96902-9-7 : 32.70 lei.

 082.1 Biblioteca internaţională   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 821.111/M72

293 -  PATTERSON, JAMES. 1-ul pe lista morţii / James Patterson; Traducere din limba engleză Carmen-Iulia Bourceanu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 379 p.; 17.8 cm.

 Titl. orig. : 1st To Die.

 ISBN 973-576-814-3 : 18.26 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18427 ; 821.111/P44

 

294 -  PATTERSON, JAMES. Bufonul / James Patterson, Andrew Cross ; Traducere Clava Trefil. - Bucureşti : Lider : Star, 2005.

 424 p. - (Bestselleruri internaţionale).

 Titl. orig. : The Jester.

 ISBN 973-629-079-4 : 34.90 lei.

 082.1 Bestselleruri internaţionale   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84107 ; 821.111/P44

 

295 -  Play Time : antologie pentru copiii care învaţă cu drag limba engleză la grădiniţă şi în primii ani de şcoală primară / Alcătuită de Georgiana Gălăţeanu-Fârnoagă şi Adrian Fârnoagă; Ilustraţii de Cristina Lucaş. - Bucureşti : Compania, 2002 (Masib).

 96 p. : il., note muz.; 23 cm.

 English-Romanian Glossary p. 89-96.

 ISBN 973-8119-51-0 : 7.2 lei.

 821.111-82(0.053.2)

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(antologie)

 821.111/P70

 

296 -  POE, EDGAR ALLAN. Ms. Found in a Bottle = Manuscris găsit într-o sticlă ; The Tell-Tale Heart = Inima povestitoare / Edgar Allan Poe ; În româneşte de Laura Poantă. - Piteşti : Paralela 45, 2003.

 72 p. - (Bufniţa).

 Notă bio-bibliografică p. 5-6.

 Note de subsol.

 ISBN 973-697-014-0 : 4.40 lei.

 821.111(73)-93-32   821.111(73)-93-32=135.1   082.1 Bufniţa

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri).

 821.111/B38

 

297 -  REDFIELD, JAMES. Profeţiile de la Celestine : Ghid experimental / James Redfield şi Carol Adrienne; Traducere Cristian Hanu. - Braşov : Mix, 2003 (Tipograf s.r.l.).

 397 p.

 Note p. 391-394.

 ISBN 973-8471-15-X : 20 lei.

 159.923.2   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84053 ; 821.111/R37

 

298 -  ROBERTS, KATHERINE. Întîmplări din Babilon / Katherine Roberts ; Traducere din limba engleză Fabiola Popa. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alfödy Nyomda AG).

 378 p. : h., 17.8 cm - (RAO pentru tineri ; 2. Cele şapte minuni).

 Titl. orig. : The Babylon Game.

 ISBN 973-576-847-X : 18.34 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Rao pentru tineri

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18420 ; 821.111/R62

 

299 -  ROBERTS, NORA. Dalia Albastră / Nora Roberts ; Traducere Mihnea Columbeanu. - Bucureşti : Lider : Sirius, 2005.

 407 p. - (Bestselleruri internaţionale).

 Titl. orig. : Blue Dalia.

 ISBN 973-629-094-8 : 34.90 lei.

 082.1 Bestselleruri internaţionale   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84108 ; 821.111/R62

 

 

 

300 -  ROWLING, JOANNE K. Harry Potter : prizonier la Azkaban [2004] / J.K. Rowling; Traducere Ioana Iepureanu. - Bucureşti : Egmont, 2004 (Arta Grafica).

 319 p. - (Harry Potter ; 3).

 ISBN 973-583-301-8 : 14.50 lei.

 082.1 Harry Potter   821.111-93-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii).

 821.111/R86

 

301 -  ROWLING, JOANNE K. Harry Potter és a Félvér Herceg / J.K. Rowling; [Fordította Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus Kiadó, 2006 (Alföldi Nyomda).

 623 p.

 Titlul original : Harry Potter and the Half-Blood Prince.

 ISBN 963-9563-75-7 : 65 lei 69 lei.

 082.1 Harry Potter   821.111-93-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii).

 821.111/R86

 

302 -  ROWLING, JOANNE K. Harry Potter şi camera secretelor [2004] / J.k. Rowling; Traducere Ioana Iepureanu. - Bucureşti : Egmont, 2004 (Arta Grafica).

 253 p. - (Harry Potter ; 2).

 ISBN 973-583-298-4 : 14.50 lei.

 082.1 Harry Potter   821.111-93-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii).

 821.111/R86

 

303 -  ROWLING, JOANNE K. Harry Potter şi piatra filozofală [roman pentru copii] / J.K. Rowling; [Traducere Ioana Iepureanu]. - Bucureşti : Egmont, 2004 (Arta Grafica).

 224 p. - (Harry Potter ; 1).

 ISBN 973-583-313-1 : 14.50 lei.

 082.1 Harry Potter   821.111-93-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii).

 821.111/R86

 

 

304 -  ROWLING, JOANNE K. Harry Potter şi prinţul Semipur / J.k. Rowling; Traducere Ioana Iepureanu. - Bucureşti : Egmont, 2005.

 590 p. : il. - (Harry Potter ; 6).

 ISBN 973-583-601-7 : 55 lei.

 082.1 Harry Potter   821.111-93-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii).

 821.111/R86

 

305 -  SAKI. The Seven Cream Jugs and other Short Stories = Cele şapte boluri pentru frişcă şi alte povestiri / Saki ; În româneşte de Laura Poantă. - Piteşti : Paralela 45, 2005.

 75 p. : il. - (Bufniţa).

 Notă bio-bibliografică p. 5.

 Note de subsol.

 Numele real al autorului : Hector Hugh Munro.

 ISBN 973-697-400-6 : 5.50 lei.

 821.111-32   821.111-32=135.1   082.1 Bufniţa

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri).

 821.111/S15

 

306 -  SAUL, JOHN. Clubul Manhattan / John Saul; Traducere din limba engleză Monica Şerban. - Bucureşti : RAO, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 348 p.; 20.5 cm - (Biblioteca Rao).

 ISBN 973-576-865-8 : 33.02 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca RAO

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84074 ; 821.111/S27

 

307 -  SAUL, JOHN. Mîna dreaptă a diavolului : [roman] [2005] / John Saul ; Traducere din limba engleză de Gina Monica Şerban. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 443 p.; 17.8 cm.

 ISBN 973-576-870-4 : 20.10 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 821.111/S27

308 -  SHAKESPEARE, WILLIAM. Sonete [Shakespeare, William] [Editura Media Concept] / William Shakespeare ; În româneşte şi un cuvânt înainte de Teodor Bocşa. - Sibiu : Media Concept, 2004.

 335 p.

 Ediţie biblingvă româno-engleză.

 ISBN 973-86769-2-4 : 18 lei.

 821.111-1=135.1   821.111-1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poezii)

 II 84105 ; 821.111/S52

 

309 -  SLAUGHTER, KARIN. Furie oarbă / Karin Slaughter ; Traducere Cătălin Croitoru. - Bucureşti : Lider, 2005.

 440 p. - (Thriller [Lider] ; 6).

 Titl. orig. : Blindsighted.

 ISBN 973-629-077-8 : 29 lei.

 082.1 Thriller   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84113 ; 821.111/S63

 

310 -  SMITH, WILBUR. Festinul leilor : Saga familiei Courtney / Wilbur Smith ; Traducere din limba engleză Radu Pintea. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 571 p.; 17.8 cm.

 Titl. orig. : When the Lion Feeds.

 ISBN 973-576-797-X : 22.84 lei.

 821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18416 ; 821.111/S64

 

311 -  SPARKS, NICHOLAS. Nunta : [roman] [2005] / Nicholas Sparks; Traducere din limba engleză Lucia Ostafi-Iliescu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 251 p.; 17.8 cm.

 ISBN 973-576-863-1 : 14.59 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18424 ; 821.111/S72

312 -  STURGEON, THEODORE. Nestemate visătoare / Theodore Sturgeon ; Traducere de Nicolae Baltă. - Bucureşti : Leda, s.a. (Don Star).

 251 p. - (Galeria fantastică).

 ISBN 973-7786-75-0 : 19 lei.

 082.1 Galeria fantastică   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 I 18433 ; 821.111/S93

 

313 -  TAYLOR BRADFORD, BARBARA. Secretul Emmei Harte / Barbara Taylor Bradford ; Traducere Mihaela Săndulescu. - Bucureşti : Lider : Sirius, 2004.

 416 p. - (Bestselleruri internaţionale).

 ISBN 973-629-047-6 : 26 lei.

 082.1 Bestselleruri internaţionale   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84110 ; 821.111/T28

 

314 -  TOLKIEN, JOHN RONALD REUEL. Poveşti neterminate ale Númenorului şi Pămîntului de Mijloc / J.R.R. Tolkien; Traducere din limba engleză Irina Horea. - Editate de Christopher Tolkien. - Bucureşti : RAO, 2005

 636 p. : h., fig.; 20.5 cm - (Biblioteca Rao).

 Indice p. 571-631.

 ISBN 973-576-895-X : 42.19 lei.

 821.111-93-34=135.1   082.1 Biblioteca RAO

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poveşti)

 II 84077 ; 821.111/T70

 

315 -  TWAIN MARK. How to Tell a Story = Cum să spui o poveste ; Luck = Noroc / Mark Twain ; În româneşte de Laura Poantă. - Piteşti : Paralela 45, 2005.

 44 p. - (Bufniţa).

 Notă bio-bibliografică p. 5-6.

 ISBN 973-697-384-0 : 5 lei.

 821.111(73)-93-32   821.111(73)-93-32=135.1   082.1 Bufniţa

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii)

 821.111/T97

316 -  TWAIN MARK. Tamming the Bicycle = Cum să îmblânzeşti o bicicletă ; Baker's Bluejay Yarn = Povestea gaiţei lui Baker / Mark Twain ; În româneşte de Irina Petraş. - Ediţia a 3-a. - Piteşti : Paralela 45, 2005.

 62 p. : il. color - (Bufniţa).

 Note de subsol.

 Notă bio-bibliografică p. 5-6.

 ISBN 973-697-384-0 : 5 lei.

 821.111(73)-93-32   821.111(73)-93-32=135.1   082.1 Bufniţa

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii)

 821.111/T97

 

317 -  UPDIKE, JOHN. Centaurul / John Updike ; Traducere Catinca Ralea. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Univers, 2005 (Cicero).

 272 p. - (Romanul secolului XXI).

 ISBN 973-87315-0-X : 18.35 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Romanul secolului XXI

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84086 ; 821.111/U66

 

318 -  WASS ALBERT. A sólyom hangja / Wass Albert; Angolból fordította Gálfalvi Ágnes. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Kinizsi Nyomda).

 227 p.; 20 cm - (Wass Albert életmű-sorozat).

 ISBN 973-599-193-4 : 12 lei.

 821.111(73)-31=511.141   082.1 Wass Albert életmű-sorozat

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83967 ; 821.111/W30

 

319 -  WYNDHAM, JOHN. Ziua trifidelor / John Wyndham; Traducere de Sorin Voinea; Prefaţă de Radu Pavel Gheo. - Bucureşti : Leda, s.a. (Tiparg).

 515 p. - (Galeria fantastică).

 ISBN 973-7786-83-1 : 19.90 lei.

 082.1 Galeria fantastică   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 I 18431 ; 821.111/W97

320 -  ZIEGESAR, CECILY VON. Gossip girl : şuete între fete : Ştiţi că mă iubiţi / Cecily von Ziegesar ; Traducere din limba engleză Marina Radu. - Bucureşti : Nemira, 2005

 221 p. : il. - (gossip girl).

 ISBN 973-569-781-5 : 17.90 lei.

 082.1 gossip girl   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18435 ; 821.111/Z61

 

321 -  ZIEGESAR, CECILY VON. Gossip girl : şuete între fete : Vreau totul / Cecily von Ziegesar ; Traducere din limba engleză Marina Radu. - Bucureşti : Nemira, 2005

 217 p. : il. - (gossip girl).

 ISBN 973-569-782-3 : 17.90 lei.

 082.1 gossip girl   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18436 ; 821.111/Z61

 

322 -  ZIEGESAR, CECILY VON. Gossip girl : şuete între fete / Cecily von Ziegesar; Traducere din limba engleză Alexandra Popescu. - Bucureşti : Nemira, 2005

 215 p. : il. - (gossip girl).

 ISBN 973-569-780-7 : 17.90 lei.

 082.1 gossip girl   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18434 ; 821.111/Z61

821.112.2  Literatură germană

 

323 -  BENJAMIN, WALTER. Iluminări / Walter Benjamin ; Traducere de Catrinel Pleşu ; Notă biografică de Friedrich Podszus. - Bucureşti : Univers, 2000.

 344 p. - (Studii [Univers]).

 ISBN 973-34-0817-4 : 8 lei.

 821.112.2-82=135.1   082.1 Studii

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(antologie).

 II 84087 ; 821.112.2/B45

324 -  EGBEME, CHOGA REGINA. Aranyrácsok mögött : Háremben születtem / Choga Regina Egbeme; [Fordította Hapák Ibolya]. - [Miskolc] : [Z-Press Kiadó], [2003]

 257 p.

 Note de subsol.

                 Titlul original : Hinter goldenen Gittern : Ich wurde im Harem geboren.

 ISBN 963-9493-02-3 : 27.50 lei 29 lei.

 821.112.2(669)-31=511.141

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman biografic)

 II 84128 ; 821.112.2/E24

 

325 -  EGBEME, CHOGA REGINA. Tiltott oázis : Új életem a férfi nélküli háremben / Choga Regina Egbeme; [Fordította Hapák Ibolya]. - [Miskolc] : [Z-Press Kiadó], [2004]

 259 p.

 Note de subsol.

 Titlul original : Die verbotene Oase : Mein neues Leben im Harem der Frauen.

 ISBN 963-9493-08-2 : 31 lei.

 821.112.2(669)-31=511.141

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman biografic).

 II 84129 ; 821.112.2/E24

 

326 -  ERNST, HANS. Das gleiche Blut ; Das Testament von Kronwied : Zwei Romane / Hans Ernst. - [3. Auflage]. - S.L. : Rosenheimer, 2002.

 239 p. ; 222 p.

 Două romane într-o carte.

 15 lei.

 821.112.2-31

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman).

 821.112.2/E70

 

327 -  ERNST, HANS. Das Schicksal des Markus Berger ; Die Wirtin von der Lahn : Zwei Romane / Hans Ernst. - [3.Auflage]. - S.L. : Rosenheimer, 2003.

 208 p. ; 208 p.

 Două romane într-o carte.

 15 lei.

 821.112.2-31

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman).

 821.112.2/E70

 

328 -  GRIMM, JACOB. Der Goldene Vogel = Pasărea de aur ; Die Goldene Gans = Gâsca de aur / Fraţii Grimm ; În româneşte de Peter Sragher. - Piteşti : Paralela 45, 2005.

 56 p. : il. color - (Bufniţa).

 Note de subsol.

 Notă biografică p. 5.

 ISBN 973-697-360-3 : 4 lei.

 821.112.2-93-34   821.112.2-93-34=135.1   082.1 Bufniţa

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti).

 821.112.2/G86

 

329 -  HEBBEL, FRIEDRICH. Der Maler = Pictorul / Friedrich Hebbel ; În româneşte de Adriana Pop. - Piteşti : Paralela 45, 2005.

 42 p. : il. color - (Bufniţa).

 Note de subsol.

 Notă biografică p. 5.

 ISBN 973-697-382-4 : 5 lei.

 821.112.2-93-34   821.112.2-93-34=135.1   082.1 Bufniţa

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(povestiri)

 821.112.2/H42

 

330 -  HOFMANN, CORINNE. Îndrăgostită de un masai / Corinne Hofmann; Traducere din limba germană Mihaela Dinklage. - Bucureşti : ALLFA, 2005.

 367 p. : [4] p. il. color.

 Titlul original : Die weiß Massai.

 Titlul pe copertă : Îndrăgostită de un masai : O poveste de viaţă şi de dragoste în Kenya zilelor noastre.

 ISBN 973-724-010-3 : 30 lei.

 821.112.2-31=135.1

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman).

 II 84171 ; 821.112.2/H71

331 -  MANN, THOMAS. Doctor Faustus : Viaţa compozitorului german Adrian Leverkühn povestită de un prieten; Cum am scris Doctor Faustus : Romanul unui roman [2005] / Thomas Mann ; Traducere din limba germană Eugen Barbu, Andrei Ion Deleanu. - Bucureşti : RAO, 2005

 828 p. ; 20.2 cm - (Biblioteca Thoman Mann).

 ISBN 973-576-805-4 : 39.44 lei.

 821.112.2-31=135.1   082.1 Biblioteca Thoman Mann

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman).

 821.112.2/M25

 

332 -  ZWEIG, STEFANIE.  ... az álmok mégis Afrikában maradtak : Regény / Stefanie Zweig; [Fordította Wintersteinnné Német Éva]. - s.l. : Canissa Kiadó, s.a.

 317 p. .

 Titlul original : ... doch die Träume blieben in Afrika.

 ISBN 963-9379-29-8 : 38 lei.

 821.112.2-31=511.141

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman).

 III 27617 ; 821.112.2/Z98

 

333 -  ZWEIG, STEFANIE. Hontalanul Afrikában : Önéletrajzi regény / Stefanie Zweig; [Fordította Vitári Zsolt]. - [2. átdolgozott kiadás]. - s.l. : Canissa Kiadó, s.a.

 382 p.

 Titlul original : Nirgendwo in Afrika.

 ISBN 963-9379-06-9 : 39 lei 40 lei.

 821.112.2-31=511.141

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman biografic).

 III 27618 ; 821.112.2/Z98

821.131.1  Literatură italiană

 

334 -  CAVAZZONI, ERMANNO. Calendarul imbecililor / Ermanno Cavazzoni; Traducere din italiană de Oana Boşca-Mălin. - Bucureşti : Humanitas, 2005 (Exclus Prod SRL).

 164 p. - (Cartea de pe noptieră ; 87).

 Note de subsol.

 Titlul original : Vite brevi di idioti.

 ISBN 973-50-1050-X : 14 lei.

 082.1 Cartea de pe noptieră   821.131.1-32=135.1

 1. LITERATURĂ ITALIANĂ(povestiri).

 II 84046 ; 821.131.1/C31

821.133.1  Literatură franceză

 

335 -  BERBEROVA, NINA. Învierea lui Mozart [2003] / Nina Berberova; Traducere din franceză de Brînduşa Prelipceanu. - Bucureşti : Humanitas, [2003] (Coresi).

 71 p. - (Cartea de pe noptieră ; 18).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Titlul original : La résurrection de Mozart.

 ISBN 973-50-0500-X : 6.55 lei.

 082.1 Cartea de pe noptieră   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 821.133.1/B46

 

336 -  CARRÉRE, EMMANUEL. Ora de schi / Emmanuel Carrčre; Traducere din limba franceză de Ileana Cantuniari; Prefaţă de Alexandtu Matei. - Bucureşti : Trei, 2005.

 184 p. - (Romane Psy).

 Note de subsol.

 Titlul original : La classe de neige.

 ISBN 973-707-055-0 : 19.90 lei.

 082.1 Romanr Psy   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 84167 ; 821.133.1/C26

 

337 -  DAUDET, ALPHONSE. La Barbe Bleue = Barbă Albastră ; Riquet ŕ la houppe = Riquet Moţatul ; Le Petit Poucet = Degeţel / Charles Perrault ; În româneşte de Gabriela Cristian. - Piteşti : Paralela 45, 2003.

 90 p. : il. color - (Bufniţa).

 Note de subsol.

 ISBN 973-697-002-7 : 4.40 lei.

 821.133.1-93-34   821.133.1-93-34=135.1   082.1 Bufniţa

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti).

 821.133.1/P52

 

338 -  DAUDET, ALPHONSE. Le secret de Maître Cornille = Secretul lui Moş Cornille ; La mule de Pape = Catârca Papei / Alphonse Daudet ; În româneşte de Izzabela Badiu. - Piteşti : Paralela 45, 2003.

 64 p. : il. color - (Bufniţa).

 ISBN 973-697-016-7 : 3.90 lei.

 821.133.1-93-34   821.133.1-93-34=135.1   082.1 Bufniţa

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti).

 821.133.1/D21

 

339 -  DUMUR, LOUIS. Nach Paris! : [roman istoric] / Louis Dumur. - Târgu-Mureş : Sebastian Publishing House, 2005.

 272 p.; [4] pl.: il.

 Nota ediţiei [1] p.

 Volumul reproduce ediţia din 1925 apărută la Editura Societăţii Anonime "Universul", Bucureşti.

 Prefaţă p. 5-16.

 Prefaţa ediţiei iniţiale p. 18-29.

 ISBN 973-87601-0-0 : 29 lei.

 821.133.1-31=135.1   821.133.1-311.6=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

 II 83939 ; 821.133.1/D93

 

340 -  JACQ, CHRISTIAN. Uneltirile Răului / Christian Jacq; Traducere de Mihaela Stan. - Bucureşti : RAO, 2005

 379 p.; 17.8 cm. - (Misterele lui Osiris ; 2).

 Titl. orig. : La Conspiration du Mal.

 ISBN 973-576-788-0 : 18.34 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Misterele lui Osiris

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 I 18425 ; 821.133.1/J14

 

 

 

341 -  KRISTEVA, JULIA.  Moarte la Bizanţ / Julia Kristeva ; Traducere din limba franceză Sanda Oprescu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 314 p.; 18 cm - (Rao Contemporan).

 ISBN 973-576-701-5 : 21.09 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Rao Contemporan

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 I 18413 ; 821.133.1/K83

 

342 -  MALLARMÉ, STÉPHANE. Divagaţii ; Igitur ; O lovitură de zaruri / Stéphane Mallarmé ; Versiune în limba română de Ioana Diaconescu şi Mihnea Moroianu ; Prefaţă, note şi comentarii de Mihnea Moroianu. - Bucureşti : Atlas, 1997.

 352 p. - (Opera omnia ; 2).

 Cronologie p. 17-23.

 Note şi comentarii p. 284-334.

 Referinţe critice p. 335-345.

 ISBN 973-97752-8-4 : 8.20 lei.

 082.1 Opera Omnia   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(nuvele).

 II 84106 ; 821.133.1/M18

 

343 -  MALLARMÉ, STÉPHANE. Počmes = Poeme [Mallarmé, Stéphane] / Stéphane Mallarmé ; Versiune în limba română şi postfaţă de Ioan Matei. - Ediţie bilingvă franceză-română. - Bucureşti : Atlas, 1997.

 208 p. ; [8] pl. : il - (Opera omnia ; 1).

 ISBN 973-97752-7-6 : 8.20 lei.

 082.1 Opera Omnia   821.133.1-1=135.1   821.133.1-1

II 84104 ; 821.133.1/M18

 344 -  ORVAL, CLAUDE.

 Panică la circ : Roman poliţist / Claude Orval; În româneşte de George D. Piteş. - Târgovişte : Editura Macarie, 2004.

 135 p.; 20.5 cm - ("Enigma" [Editura Macarie]).

 ISBN 973-626-062-3 : 12 lei.

 821.133.1-312.4=135.1   082.1 "Enigma"

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 83983 ; 821.133.1/O-82

345 -  PROUST, MARCEL. Eseuri [Proust, Marcel] / Marcel Proust; Traducere din limba franceză, prefaţă şi note Irina Mavrodin. - Bucureşti : RAO, 2005

 348 p.; 20.5 cm - (Biblioteca Rao).

 Titl. orig. : Essais et articles.

 ISBN 973-576-908-5 : 33.94 lei.

 821.133.1-4=135.1   082.1 Biblioteca RAO

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(eseuri).

 II 84080 ; 821.133.41/P95

 

346 -  REVEST, MARC. Misterul Dunării însângerate : Roman de spionaj / Marc Revest; În româneşte de George D. Piteş. - Târgovişte : Editura Macarie, 2005.

 155 p.; 20.4 cm - ("Enigma" [Editura Macarie]).

 Titl. orig. : Kern et le Beau Danube rouge.

 ISBN 973-626-100-X : 14 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 "Enigma"

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 83986 ; 821.133.1/R49

 

347 -  SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE. Curierul de Sud ; Zbor de noapte ; Pămînt al oamenilor; Pilot de război [2005] / Antonie de Saint-Exupéry; Traducere din limba franceză Ileana Cantuniari. - Bucureşti : RAO, 2005

 444 p.; 20.5 cm - (Biblioteca Rao).

 ISBN 973-576-785-6 : 36.69 lei.

 082.1 Biblioteca RAO   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(antologie)

 II 84073 ; 821.133.1/S15

 

348 -  SIMENON, GEORGES. Comisarul se amuză : Roman poliţist / Georges Simenon; În româneşte de George D. Piteş. - Târgovişte : Editura Macarie, 2005.

 158 p.; 20.5 cm - ("Enigma" [Editura Macarie]).

 ISBN 973-626-101-8 : 12 lei.

 821.133.1(493)-31=135.1   082.1 "Enigma"

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman).

 II 83985 ; 821.133.1/S56

349 -  WIESEL, ELIE. Noaptea / Elie Wiesel ; Traducere de Diana Crupenschi. - Bucureşti : Univers, 2005 (Cicero).

 124 p.

 ISBN 973-87315-5-0 : 9.17 lei.

 821.133.1-312.6=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 84091 ; 821.133.1/W67

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

350 -  BORGES, JORGE LUIS. Proză completă / Jorge Luis Borges; Traduceri şi note de Irina Dogaru, Cristina Hăulică şi Andrei Ionescu; Cuvânt înainte, tabel cronologic, prezentări şi ediţie îngrijită de Andrei Ionescu. - Iaşi : Polirom, 2006

 Vol.

 ISBN 973-46-0194-6.

                 Vol.1 : Evaristo Carriego. Istoria universală a infamiei. Istoria eternităţii. Ficţiuni. - 2006. - 520 p. - Note de subsol. - Tabel cronologic p. 13-31. - Bibliografie p. 32-34. - Titlul original : Obras completas, volume 1. - Titlul pe supracopertă : Moartea şi busola : proză completă 1

               ISBN 973-46-0087-7 : 42.50 lei.

 821.134.2(82)-3=135.1

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Argentina)(proză)

 III 27640 ; 821.134.2/.3/B69

 

351 -  COELHO, PAULO. A Zahir / Paulo Coelho ; Fordította Nagy Viktória. - 4. kiadás. - Budapest : Athenaeum 2000 Kiadó, 2005 (Szekszárdi Nyomda).

 312 p.; 20 cm.

 Titl. orig. : O Diário De Un Mago.

 ISBN 963-947-17-55 : 47 lei.

 821.134.3(81)-31=511.141

 1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(BRAZILIA)(roman).

 II 83966 ; 821.134.2/.3/C60

 

 

 

 

352 -  COELHO, PAULO. A zarándoklat / Paulo Coelho ; Fordította Palkó Katalin. - Budapest : Athenaeum 2000 Kiadó, 2005 (Szekszárdi Nyomda).

 248 p.; 19.8 cm.

 Titl. orig. : O Diário De Un Mago.

 ISBN 963-92-6127-0 : 46 lei.

 821.134.3(81)-31=511.141

1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(BRAZILIA)(roman).

 II 83968 ; 821.134.2/.3/C60

 

353 -  DOMÍNGUEZ, CARLOS MARÍA. Casa de hîrtie / Carlos María Domínguez ; Traducere din limba spaniolă Irina Pricop; Prefaţă Ileana Scipione. - Bucureşti : RAO, 2005

 120 p. : il.; 17.8 cm - (Rao Contemporan).

 Titl. orig. : La cosa de papel.

 Note de subsol.

 ISBN 973-576-824-0 : 11.92 lei.

 821.134.2(899)-31=135.1   082.1 Rao Contemporan

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Argentina)(roman).

 I 18426 ; 821.134.2/.3/D65

 

354 -  GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. Ochi de cîine albastru / Gabriel García Márquez ; Traducere din limba spaniolă şi prefaţă de Tudora Şandru Mehedinţi. - Bucureşti : RAO, 2005

 156 p.; 20.2 cm - (Biblioteca Gabriel García Márquez).

 ISBN 973-576-892-5 : 22.93 lei.

 821.134.2(861)-94=135.1   082.1 Biblioteca Gabriel García Márquez

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Columbia)(roman).

 II 84071 ; 821.134.2/.3/G22

 

355 -  VARGAS LLOSA, MARIO. Háború a világ végén / Mario Vargas Llosa ; Fordította Latorre Ágnes. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2005 (Szekszárdi Nyomda).

 904 p.; 19.8 cm.

 ISBN 963-07-7884-X : 62 lei.

 821.134.2(85)-31=511.141

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Peru)(roman).

 II 83976 ; 821.134.2/.3/V27

356 -  VARGAS LLOSA, MARIO. Scrisori către un tînăr romancier [2005] / Mario Vargas Llosa; Traducere din spaniolă de Mihai Cantuniari. - Bucureşti : Humanitas, 2005

 144 p. - (Seria Mario Vargas Llosa).

 Note de subsol.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN 973-50-1084-4 : 16 lei.

 082.1 Seria Mario Vargas Llosa   821.134.2(85)-6=135.1

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Peru).

 II 84063 ; 821.134.2/.3/V27

821.135.1  Literatură română

 

357 -  1700 de ani de poezie religioasă / Antologie, prefaţă, note, bibliografie de Mircea Croitoru; Cuvânt înainte de prof. dr. Dan Horia Mazilu. - Bucureşti : Ager, 2003.

 vol.; 20 cm. - (Tezaur naţional).

 ISBN 973-7961-21-8.

 vol. 1. - 240 p. : il. - Note de subsol. - Date biografice la începutul fiecărui capitol. - Bibliografie selectivă p. 228-234. - ISBN 973-7961-20-X : 6.9 lei.

 821.135.1-141   821.135.1-82   082.1 Tezaur naţional

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii religioase).

 II 84020 ; 821.135.1-82/O-52

 

358 -  ALECSANDRI, VASILE. Pasteluri şi alte poezii [Vasile, Alecsandri; Editura Dacia] / Vasile Alecsandri. - Cluj-Napoca : Dacia, 2005.

 144 p.; 16.2 cm - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; 7. Didactica).

 Bibliografie critică p. 134.

 Tabel biobibliografic p. 135-142.

 ISBN 973-35-1957-X : 5.5 lei.

 821.135.1-1   082.1 Biblioteca elevului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 821.135.1/A38

 

 

 

359 -  Amintiri despre Pavel Dan / Prefaţă de Ion Buzaşi; Cronologogie de Sergiu Pavel Dan. - Ediţie îngrijită de Ion Buzaşi şi Aurel Podaru. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2003.

 228 p.; [6] p. il.; 20.5 cm.

 Cronologie p. 7-16.

 Note biobibliografice p. 224-228.

 ISBN 973-7907-17-5 : 10 lei.

 821.135.1.09 Dan, Pavel   929 Dan, Pavel

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 84015 ; 821.135.1.09/D14

 

360 -  ANANIA, VALERIU. Amintirile peregrinului Apter / Valeriu Anania. - Ediţia a 2-a. - Piteşti : Paralela 45, 2000.

 368 p.; 20 cm - (Cartea religioasă).

 ISBN 973-593-161-3 : 14.7 lei.

 821.135.1-31   082.1 Cartea religioasă

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 84024 ; 821.135.1/A48

 

361 -  ARMAŞU, LILIANA. Eu scriu... Tu scrii... El este. / Liliana Armaşu. - Târgu-Jiu : Editura Centrului Judeţean al Creaţiei Gorj : Biblioteca Judeţeană "Christian Tell", 2001.

 64 p.

 Prefaţă p. 5-6.

 ISBN 973-99518-4-8 : 0.84 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 84148 ; 821.135.1/A80

 

362 -  BĂCIUŢ, NICOLAE. Anotimpul din colivie : antologie : (poeme nealese) / Nicolae Băciuţ. - Târgu-Mureş : Tipomur, 2006 (Intermedia Group).

 578 p.; 20 cm.

 Repere critice p. 559-564.

 ISBN 973-721-030-1 : 35 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

 II 84038 ; 821.135.1/B13

363 -  BĂCIUŢ, NICOLAE. Muntele Athos - Meteora via Bizanţ / Nicolae Băciuţ. - Târgu-Mureş : Tipomur, 2006.

 157 p. : il.; 20.5 cm.

 ISBN 973-721-031-X : 14 lei.

 821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal).

 II 84037 ; 821.135.1/B13

 

364 -  BERCEANU, GABRIEL. Recviem pentru caii dunăreni : [versuri] / Gabriel Berceanu. - Bucureşti : Cartea Românească, 2002 (Imprimeria Aius).

 212 p.

 Referinţe critice p. 201-204.

 ISBN 973-23-1194-0 : 4 lei.

 821.135.1-1=133.1   821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 84149 ; 821.135.1/P81

 

365 -  BIRĂU, GELU. Chants = Cântece / Gelu Birău. - Târgu-Jiu : Editura "Alexandru Ştefulescu", 1999.

 125 p. - (Colecţia "Les Soirées ŕ Brădiceni").

 ISBN 973-9447-06-6 : 5 lei.

 082.1 Colecţia "Les Soirées á Brădiceni   821.135.1-1=133.1   821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 84163 ; 821.135.1/B54

 

366 -  BOLD, ROMEO. Dimensiunile timpului : Enigmele artei. Enigmele vieţii / Romeo Bold. - Bucureşti : Atos, 2003 (Fed Print).

 320 p. : il. fig.; 24 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 973-8375-04-5 : 12.5 lei.

 821.135.1-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 III 27566 ; 821.135.1/B66

 

 

 

367 -  BREBENEL, CRISTIAN GEORGE. Guvernământul general al genezei : Prea îndelung tratat de panică şi patetism exorcizat beningn sub formă de roman / Cristian George Brebenel. - Bucureşti : Cartea Românească, 2003.

 660 p. : fig.

 Notă biografică [1] p.

 ISBN 973-23-1576-8 : 27.30 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 84160 ; 821.135.1/B82

 

368 -  CANTEMIR, DIMITRIE. Opere [Cantemir, Dimitrie] / Dimitrie Cantemir. - Bucureşti : Editura Academiei Române : Univers Enciclopedic, 2003

 vol. - (Opere fundamentale).

 ISBN 973-27-1016-0 ISBN 973-637-046-1 : 69 lei.

 vol. 1 : Divanul. Istoria ieroglifică. Hronicul vechimei a româno-moldo-vlahilor / Texte, cronologie, glosar, referinţe critice şi introducere la "Hronicul..." de Stela Toma ; Prefaţă, indice autori şi opere şi introducere la "Divanul..." de Virgil Cândea ; Introducere "Istoria ieroglifică" de Nicolae Stoicescu. - XLVII ; 1655 p. : tab. - Glosar p. 1454-1582. - Indice p. 1553-1605. - Repere critice p. 1607-1629. - Bibliografie p. 1630-1651

   ISBN 973-27-1027-6 : 69 lei.

 821.135.1-82   821.135.1-94   082.1 Opere fundamentale

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 I 18407 ; 821.135.1-82/C19

 

369 -  CARAGIALE, ION LUCA. Teatru [Caragiale, I. L., Editura Dacia] / I. L. Caragiale. - Cluj-Napoca : Dacia, 2005.

 200 p.; 16.2 cm - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; 5. Didactica).

 Bibliografie critică p. 195.

 Tabel cronologic p. 197-199.

 ISBN 973-35-1976-6 : 5.5 lei.

 821.135.1-2   082.1 Biblioteca elevului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru).

 821.135.1/C23

 

 

370 -  CÂRLUGEA, ZEN. Alexandru Macedonski : Palatul fermecat : Eseu asupra barocului macedonskian / Z. Cârlugea. - Târgu-Jiu : Editura "Alexandru Ştefulescu", 1997.

 276 p. : il., fig.

 Note p. 259-272.

 Indice p. 273-275.

 ISBN 973-98013-5-8 : 10 lei.

 821.135.1.09 Macedonski, Alexandru

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 84164 ; 821.135.1.09/M11C

 

371 -  CEPOI, ION. Când zeii ca şi oamenii / Ion Cepoi. - Craiova : Alma, 2000.

 138 p.

 ISBN 973-99262-6-6 : 5 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 I 18430 ; 821.135.1/C34

 

372 -  CEPOI, ION. Zmeul de hârtie (Viaţa şi întâmplările petrecute de dumnealui pitarul Costache Stanciovici de la Târgu-Jiului / Ion Cepoi. - Târgu-Jiu : Editura Centrului Judeţean al Creaţiei Gorj, 2004.

 283 p.

 ISBN 973-86216-5-8 : 15 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 84151 ; 821.135.1/C34

 

373 -  CIPARIU, TIMOTEI. Epistolar : 1836-1877 / Timotei Cipariu ; Cuvânt înainte de Acad. Eugen Simion ; Text îngrijit, studiu introductiv şi note Ioan Chindriş. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2005.

 306 p.

 ISBN 973-27-1159-0 : 10 lei.

 821.135.1-6

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă).

 III 27532 ; 821.135.1/C54

374 -  CIPARIU, TIMOTEI. Scrieri literare [Cipariu, Timotei] / Tomotei Cipariu; Cuvânt înainte de Ion Brad; Antologie, prefaţă, bibliografie şi note de Ion Buzaşi. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Naţionale "Satul Românesc", 2005

 287 p.

 Bibliografie p. 269-273.

 Glosar p. 274-284.

 ISBN 973-86599-3-0 : 10 lei.

 821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică).

 II 83991 ; 821.135.1.09/C54

 

375 -  CONSTANDIN, CLEMENTE. Leagănul dinaştilor români : Caiet documentar Eminescu / Constandin Clemente. - s.l. : Călăuza, s.a. (Floarea soarelui).

 104 p. : il.

 Bibliografie p. 100-103.

 ISBN 973-9331-89-0 : 8 lei.

 082.1 Documente-Mărturii   929 Eminescu, Mihai   

 821.135.1.09 Eminescu, Mihai

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică).

 II 83997 ; 821.135.1.09/E48C

 

376 -  Dicţionarul general al literaturii române / Academia Română; Coordonator general Eugen Simion. - Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2004.

 6 vol.

 ISBN 973-637-070-4 : 86.50 lei (v.3) 86.50 lei (v.4)

981000 lei (v.1-2) 990000 lei (v.1-2).

                 Vol.1 : A-B. - XLVIII, 732 p.: il. - Bibliografie p. XVI-XLVIII

                ISBN 973-637-071-2.

                 Vol.2 : C-D. - XLI,812 p.: il. - Bibliografie p. IX-XLI

                ISBN 973-637-072-0.

 Vol.3 : E-K. - 2005. - XLI, 789 p. : il. - Bibliografie p. IX-XLI

  ISBN 973-637-087-9 : 86.50 lei.

                 Vol.4 : L-O. - 2005. - XLI, 745 p. : il. - Bibliografie p. IX-XLI

                 ISBN 973-637-111-5 : 86.50 lei.

 821.135.1.09(038)

L-821.135.1.09/D39

377 -  DOBROIU-CHIRILEU, LOLITA. Tărâm tăcut / Lolita Dobroiu-Chirileu. - Târgu-Mureş : Tipomur, 2006.

 73 p. : il.

 Referinte critice p. [1] p.

 ISBN 973-8021-77-4 : 5 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

 II 84002 ; 821.135.1/D60

 

378 -  DRĂGHESCU, GEORGE. Zestre pentru înălţare / George Drăghescu. - Târgu-Jiu : Editura "Alexandru Ştefulescu", 1999.

 96 p. : il.

 Note p. 91-92.

 Bibliografie [1] p.

 ISBN 973-9447-01-5 : 5 lei.

 821.135.1-193

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 84156 ; 821.135.1/D80

 

379 -  EFTIMIU, VICTOR. Cugetări [Eftimiu, Victor] / Victor Eftimiu. - Sibiu : [Biblioteca ASTRA Sibiu], 2004

 64 p. : il. - (Seria Patrimoniu manuscrise).

 Note de subsol.

 ISBN 973-8009-97-9 : 2 lei.

 821.135.1-84   929 Eftimiu, Victor

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(cugetări).

 I 18403 ; 821.135.1/E23

 

380 -  EMINESCU, MIHAI. Poezii [Eminescu, Mihai; Editura Dacia] / Mihai Eminescu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2005.

 164 p.; 16.5 cm - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; 2. Didactica).

 Bibliografie critică p. 157.

 Tabel biobibliografic p. 158-161.

 ISBN 973-35-1973-1 : 5.5 lei.

 821.135.1-1   082.1 Biblioteca elevului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 821.135.1/E48

 

381 -  EMINESCU, MIHAI. Proză [Eminescu, Mihai; Editura Dacia] / Mihai Eminescu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2005.

 172 p.; 16.4 cm - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; 1. Didactica).

 Bibliografie critică p. 167.

 Tabel biobibliografic p. 168-171.

 ISBN 973-35-1973-1 : 5.5 lei.

 821.135.1-32   082.1 Biblioteca elevului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză).

 821.135.1/E48

 

382 -  GHIŢULESCU, ZENO. Tăvălugul: Roman / Zeno Ghiţulescu ; Cu o postfaţă de Iulian Boldea. - Târgu-Mureş : Ardealul, 2005.

 236 p.

 ISBN 973-8300-06-1 : 10 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

 II 83938 ; 821.135.1/G54

 

383 -  HOGEA, VLAD. Antologia pamfletului românesc / Vlad Hogea. - Bucureşti : Samizdat, 2005.

 2 vol.

 50 lei (v.1-2).

                 Vol.1. - 374 p. - Notă biografică [1] p.. - Prefaţă p. 5-7.

                ISBN 973-8166-10-1.

                 Vol.2. - 413 p. - Notă biografică [1] p.. - Prefaţă p. 5-7.

                ISBN 973-8166-11-X : 50 lei (v.1-2).

 821.135.1-82

II 84004(1-2) ; 821.135.1-82/H72

 

384 -  HORODNIC, MIHAI. Izvorul primăverii / Mihai Horodnic; Ediţie îngrijită; Prefaţă Luca Bejenaru; Notă asupra ediţiei, aprecieri critice, tablou cronologic, bibliografie şi anexe Vasile I. Schipor; Indice de nume Elena Cristuş-Pascaniuc. - Rădăuţi : Editura Septentrion, 2004 (Rof S.A.).

 316 p. : il., h.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 243-251.

 Indice de nume p. 253-259.

 Anexe p. 262-314.

 Cu dedicaţie din parte lui Vasile I. Schipor.

 ISBN 973-86101-5-X : 10 lei.

 821.135.1.09 Horodnic, Mihai   929 Horodnic, Mihai

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică).

 II 83995D ; 821.135.1.09/H81

 

385 -  IGNA, VASILE. La province de l'érudit / Vasile Igna; Traduit du romain par Tudor Ionescu, Emanoil Marcu. - Cluj-Napoca : Limes, 2003.

 70 p.; 20.5 cm.

 ISBN 973-7907-09-4 : 5 lei.

 821.135.1-1=133.1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 84014 ; 821.135.1/I-39

 

386 -  ISTRATI, PANAIT. Opere [Istrati, Panait] / Panait Istrati. - Bucureşti : Editura Academiei Române : Univers Enciclopedic, 2003 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 2 vol. - (Opere fundamentale).

 ISBN 973-27-1016-0 ISBN 973-637-023-2 : 102 lei (v. 1-2).

  vol. 1 : Povestiri. Romane / Ediţie îngrijită, cronologie, note şi comentarii de Teodor Vârgolici ; Introducere de Eugen Simion. - CL ; 1204 p. - Introducere p. V-LXXVIII. - Cronologie p. LXXIX-CXLV. - Nota asupra ediţiei p. CXLVI-CL. - ISBN 973-27-1017-9.

 vol. 2 : Povestiri. Romane [2] / Traduceri de Alexandru Talex. - 1164 p. - Addenda p. 885-1050. - Note şi comentarii p. 1051-1069. - Referinţe critice p. 1070-1139. - Bibliografie p. 1141-1159. - ISBN 973-637-024-0.

 821.135.1-82   082.1 Opere fundamentale

I 18405(1-2) ; 821.135.1-82/I-87

 

387 -  IZBĂŞESCU, GHEORGHE. Salonul de vară : roman / Gheorghe Izbăşescu; Prefaţă de Cornel Moraru. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2003.

 vol.; 20.2 cm.

  vol. 1 : Dubla înfăţişăre. - 170 p. - ISBN 973-7907-19-1 : 10 lei.

 821.135.1-31

II 84017 ; 821.135.1/I-99

388 -  LAZURCA, CĂTĂLIN. Celebrul animal / Cătălin Lazurca; Prefaţă de Mirce Mihăieş. - Iaşi : Polirom, 2005

 207 p. - (Ego ; Proză).

 Note de subsol.

 ISBN 973-46-0031-1 : 19.50 lei.

 082.1 Ego   821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 84064 ; 821.135.1/L35

 

389 -  Literatura română medievală : Antologie / alcătuită de un colectiv condus de Dan Horia Mazilu. - Bucureşti : Editura Academiei Române : Univers Enciclopedic, 2003 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 CXVI ; 1118 p. - (Opere fundamentale).

 Prefaţă p. V-LXXIII.

 Cronologie p. LXXXV-CXVI.

 Nota ediţiei p. CXVII-CXX.

 Note si comentarii p. 1009-1058.

 Note biografice p. 1059-1080.

 Referinţe critice p. 1101-1111.

 ISBN 973-27-1015-2 ISBN 973-637-003-8 : 53 lei.

 821.135.1-82   082.1 Opere fundamentale

I 18404 ; 821.135.1-82/L70

 

390 -  LOVINESCU, MONICA. Jurnal [Lovinescu, Monica] / Monica Lovinescu. - Bucureşti : Humanitas, [2002]

 6 vol. - (Memorii. Jurnale. Convorbiri).

 ISBN 973-50-0264-7.

 Vol.5 : 1996-1997. - 2005. - 491 p. - Note de subsol. - Index p. 465-489. - ISBN 973-50-0884-X : 35 lei.

 082.1 Memorii. Jurnale. Convorbiri   821.135.1.09"1996/1997"   

 821.135.1-94"1996/1997"

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

 II 84055 ; 821.135.1.09/L81

 

391 -  Marii cronicari ai Moldovei : Grigore Ureche. Miron Costin. Nicolae Costin. Ion Neculce / Grigore Ureche, Miron Costin, Nicolae Costin...; Ediţie, studiu introductiv, glosare, repere istorico-literare de Gabriel Ştrempel. - Bucureşti : Editura Academiei Române : Univers Enciclopedic, 2003 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 XXXV ; 1595 p. - (Opere fundamentale).

 Prefaţă p. V-XXXV.

 Glosare p. 1201-1250.

 Schiţe bio-bibliografice p. 1251-1298.

 Repere critice p. 1299-1572.

 ISBN 973-27-1049-7 ISBN 973-637-042-9 : 66 lei.

 821.135.1-82   821.135.1-94(082)   082.1 Opere fundamentale

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

I 18408 ; 821.135.1-82/M38

 

392 -  NANU, KATIA. Fructele sunt tare bune / Katia Nanu ; Ilustraţia Cristian-Paul Bedivan, Ana Caterina Bedivan. - Bucureşti : Naţional, s.a.

 [12] p. : il. color - (Pufu ; 2).

 ISBN 973-659-129-8 : 5.60 lei.

 082.1 Pufu   821.135.1-91-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie pt.copii).

 821.135.1/N20

 

393 -  NANU, KATIA. Jocul de-a numărătoarea / Katia Nanu ; Ilustraţia Cristian Bedivan. - Bucureşti : Naţional, s.a.

 [12] p. : il. color - (Pufu ; 3).

 ISBN 973-659-130-1 : 5.60 lei.

 082.1 Pufu   821.135.1-93-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie pt.copii).

 821.135.1/N20

 

394 -  NANU, KATIA. Te învăţ cum să vorbeşti / Katia Nanu ; Ilustraţia Cristian-Paul Bedivan, Ana Catrina Bedivan. - Bucureşti : Naţional, s.a.

 [12] p. : il. color - (Pufu ; 1).

 ISBN 973-659-128-X : 5.60 lei.

 082.1 Pufu   821.135.1-93-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie pt.copii).

 821.135.1/N20

395 -  NEGRICI, EUGEN. Literatura română sub comunism / Eugen Negrici. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "Pro", 2003 (S.C. Imp S.A.).

 vol.; 22 cm - (Cartea fundamentală).

  vol. 1 : Poezia (1). - 160 p. - ISBN 973-8434-30-0 : 9.88 lei.

  vol. 1 : Proza. - 410 p. - ISBN 973-8434-08-4 : 18.5 cm.

 821.135.1.09   082.1 Cartea fundamentală

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 III 27552 (1-2) ; 821.135.1.09/N41

 

396 -  NEGRUZZI, COSTACHE (CONSTANTIN).

 Alexandru Lăpuşneanul şi alte texte [Negruzzi, Costache; Editura Dacia] / Costache Negruzzi. - Cluj-Napoca : Dacia, 2005.

 183 p.; 16.3 cm - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; Didactica).

 Glosar p. 177-178.

 Bibliografie critică p. 179.

 Tabel cronologic p. 180-182.

 ISBN 973-35-1931-6 : 5.5 lei.

 821.135.1-31   082.1 Biblioteca elevului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 821.135.1/N42

 

397 -  NICĂ, JANET. "Făt-Frumos din lacrimă de paradox" : Florentin Smarandache degustat, în unsprezece eseuri, de Janet Nică / Janet Nică. - [Craiova] : [Editura MJM], s.a.

 106 p.

 ISBN 973-680-050-4 : 4 lei.

 821.135.1-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 II 83994 ; 821.135.1/N57

 

398 -  ONU, LIVIU. Tradiţia manuscrisă a unei sinteze europene la români în secolele al XVII-lea şi al XIX-lea : Mântuirea păcătoşilor (Amartolon Sotiria) : Studiu de critică textuală / Liviu Onu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2002.

 329 p. : il., tab., sch.

 Note de subsol.

 Indice p. 313-320.

 ISBN 973-27-0876-X : 4 lei.

 091(498)"16/18"   821.135.1.09"16/18"

 1. MANUSCRISE ROMÂNEŞTI

 2. LITERATURĂ ROMÂNĂ VECHE(critică literară)

 III 27547 ; 821.135.1.09/O-59

 

399 -  OPRIŞ, TUDOR. Istoria debutului literar al scriitorilor români în timpul şcolii (1820-2000) / Tudor Opriş. - Bucureşti : Aramis, 2002 (Megapress holdings S.A.).

 296 p.; 23.5 cm.

 Index p. 281-295.

 ISBN 973-8294-72-X : 7 lei.

 821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 III 27557 ; 821.135.1.09/O-66

 

400 -  PAICU, LILIANA. Literatura română pentru examenul de bacalaureat / L. Paicu, M. Lazăr. - Bucureşti : Art, 2006.

 424 p. : tab.

 Note de subsol.

 Glosar p. 395-409.

 Curente literare p. 411-417.

 ISBN 973-7678-03-6 : 13 lei.

 821.135.1.09(079)   821.135.1-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 III 27601 ; 821.135.1.09/P13

 

401 -  PALEOLOGU, ALEXANDRU. Bunul - simţ ca paradox / Alexandru Paleologu. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Cartea Românească, 2005 (Mediaprint).

 224 p.

 ISBN 973-23-1538-5 : 17.50 lei.

 821.135.1-4   821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 II 84049 ; 821.135.1.09/P14

402 -  PAŞCA, MARIA DORINA. Mate-vers, Pe ales / Maria Dorina Paşca. - Târgu-Mureş : Casa de editură "Mureş", 2005.

 96 p. : fig.

 ISBN 973-7937-15-5 : 5 lei.

 821.135.1-93-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

 821.135.1/P39

 

403 -  PETEAN, MIRCEA. Cartea de la Jucu Nobil / Mircea Petean. - Cluj-Napoca : Limes, 2003.

 244 p.; 23 cm.

 Referinţe critice p. 227-240.

 ISBN 973-7907-04-3 : 10 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 III 27564 ; 821.135.1/P55

 

404 -  PITEŞ, GEORGE D. Dialog cu faţa la perete / George D. Piteş. - Târgovişte : Editura Macarie, 2004.

 209 p.; 20.4 cm - ("Biblioteca de proză").

 ISBN 973-626-066-6 : 12 lei.

 821.135.1-32   082.1 "Biblioteca de proză"

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză).

 II 83980 ; 821.135.1/P69

 

405 -  PITEŞ, GEORGE D. Pasărea Phoenix / George D. Piteş. - Târgovişte : Editura Macarie, 2004.

 259 p.; 20.5 cm - ("Biblioteca de proză").

 ISBN 973-626-065-8 : 12 lei.

 821.135.1-32   082.1 "Biblioteca de proză"

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză).

 II 83979 ; 821.135.1/P69

 

406 -  PITEŞ, GEORGE D. Stele răstignite : sonete / George D. Piteş. - Târgovişte : Editura Macarie, 2003.

 122 p.; 20 cm - ("Poesis" [Editura Macarie]).

 ISBN 973-626-034-8 : 12 lei.

 821.135.1-1   082.1 "Poesis"

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 83982 ; 821.135.1/P69

 

407 -  PITEŞ, GEORGE D. Un trandafir pe lac / George D. Piteş. - Târgovişte : Editura Transversal, 2005.

 103 p.; 20.6 cm.

 ISBN 973-7798-24-4 : 12 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 83978 ; 821.135.1/P69

 

408 -  PITEŞ, GEORGE D. Zâmbete amare / George D. Piteş. - Târgovişte : Editura Macarie, 2003.

 152 p. : il.; 20.4 cm - ("Biblioteca de umor").

 ISBN 973-626-40-2 : 12 lei.

 821.135.1-1   082.1 "Biblioteca de umor"

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 83981 ; 821.135.1/P69

 

409 -  PONEA, VASILE. Un tablou de intersecţii / Vasile Ponea. - Târgu-Jiu : Editura "Alexandru Ştefulescu", 1999.

 156 p.

 ISBN 973-9447-01-5 : 5 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 84157 ; 821.135.1/P77

 

410 -  POP-RETEGANUL, IOAN. Poveşti ardeleneşti [Pop-Reteganul, Ioan; Editura Dacia] / Ioan Pop-Reteganul. - Cluj-Napoca : Dacia, 2005.

 151 p.; 16.2 cm - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; 6. Didactica).

 Bibliografie critică p. 145.

 Tabel cronologic p. 146-149.

 ISBN 973-35-1993-6 : 5.5 lei.

 821.135.1-93-34   398.21(498.4)   082.1 Biblioteca elevului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti)

 821.135.1/P78

411 -  POPA, CRISTINA. Limba şi literatura română pentru Bacalaureat 2006 şi admitere în învăţământul superior : Modele de interpretare literară / Cristina Popa. - Bucureşti : Corint, 2005.

 136 p. - (Bacalaureat 2006).

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN 973-653-821-4 : 12.50 lei.

 821.135.1.09(079)   082.1 Bacalaureat 2006

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(comentarii literare)

 III 27492 ; 821.135.1.09/P79

 

412 -  POPESCU, ION. Počmes = Poezii [Popescu, Ion] / Ion Popescu ; Traduit par Paula Romanescu. - Târgu-Jiu : Editura "Alexandru Ştefulescu", 1999.

 125 p. - (Colecţia "Les Soirées ŕ Brădiceni").

 ISBN 973-9447-06-6 : 5 lei.

 082.1 Colecţia "Les Soirées á Brădiceni   821.135.1-1=133.1   821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 84149 ; 821.135.1/P81

 

413 -  POPESCU, SPIRIDON. Înger între scaieţi (poeme negre în vers gri) / Spridon Popescu. - Târgu-Jiu : Ager, 2004.

 84 p. : fig.

 ISBN 973-8086-63-9 : 9.50 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 84159 ; 821.135.1/P81

 

414 -  POPOVICI, VAVILA. Suspine strigate : poezii = Cried Sighs : poems / Vavila Popovici ; Traducere în limba engleză Vavila Popovici, Teodora Stoica. - Piteşti : Carminis, 2006 (S.C. Tiparg S.A.).

 73 p. : il.

 Referinte critice p. [1] p.

 ISBN 973-7826-53-1 : 5 lei.

 821.135.1-1   821.135.1-1=111

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 84001 ; 821.135.1/P83

415 -  PREDA, MARIN. Opere [Preda, Marin; Ed. Univers Enciclopedic] / Marin Preda ; Prefaţă de Eugen Simion. - Ediţie îngrijită de Victor Crăciun. - Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2002 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 3 vol. - (Opere fundamentale).

 ISBN 973-8240-85-9 : 63 lei (vol. 4) 990000 lei (vol. 1-3).

  vol. 1 : Nuvele şi povestiri. Moromeţii I. - CXIV, 1358 p. - Note, variante, surse p. 1261-1354. - ISBN 973-8240-86-7.

  vol. 2 : Moromeţii II. Risipitorii. Intrusul. Marele singuratic. - 1736 p. - Note, variante, surse p. 1635-1733. - ISBN 973-8240-87-5.

  vol. 3 : Delirul. Cel mai iubit dintre pământeni. - 1660 p. - Note, variante, surse p. 1561-1657. - ISBN 973-8240-88-3 : 990000 lei (vol. 1-3).

  vol. 4 : Viaţa ca o pradă. Imposibila întoarcere. Convorbiri cu Florin Mugur. Articole. Interviuri. - Bucureşti : Editura Academiei Române. - 2003. - XI ; 1348 p. - Note si comentarii p. 1242-1342. - ISBN 973-27-1016-0 : 63 lei.

 821.135.1-82   082.1 Opere fundamentale

I 17834 (1-3) ; I 18406(4) ; 821.135.1-82/P90

 

416 -  RAŢIU, IOAN. Plecarea visului spre taine / Ioan Raţiu. - s.l. : Editura Astra : Despărţământul "Timotei Cipariu" Blaj, s.a.

 169 p.

 ISBN 973-7704-12-6 : 5 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 83989 ; 821.135.1/R29

 

417 -  SADOVEANU, MIHAIL. Hanu Ancuţei ; Ţara de dincolo de Negură (Poveştile de vânatoare) / Mihail Sadoveanu ; Postfaţă şi tabel cronologic de Fănuş Băileşteanu. - Editie îngrijită de Fănuş Băileşteanu ;i Aurelia Filimon. - Bucureşti : Agora, 2005.

 244 p. - (Clasici români [Agora]).

 Ecouri critice p. 230-241.

 ISBN 973-7744-59-4 : 13 lei.

 821.135.1-32   082.1 Clasici români [Agora]

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 83940 ; 821.135.1/S13

418 -  SANDU, ILEANA. Breviar [2004] / Ileana Sandu. - Târgu Mureş : Edipres Tipo, 2004.

 192 p.

 Titlul pe copertă [email protected]

 ISBN 973-98495-5-5 : 5 lei.

 821.135.1-7

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză satirică)

 III 27515 ; 821.135.1/S20

 

419 -  SÂRBU, NICOLAE. Că poetu' nu-i ca omu' : Paiaţa unui pierde-viaţă / Nicolae Sârbu. - Timişoara : Marineasa, 2005.

 100 p. : il.

 Bio-bibliografie şi referinţe critice p. 94-96.

 Bibliografie [2] p.

 ISBN 973-631-227-5 : 8 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 83936 ; 821.135.1/S23

 

420 -  Scriitori în devenire : Concursul Naţional de Proză "Alexandru Odobescu ediţia a XXIV-a / Redactor de carte Dumitru Ghiţă. - Călăraşi : Alas, 2004.

 Vol.

  Vol.1. - 249 p. - Anexe p. 243-248. - ISBN 973-7792-03-3 : 10 lei.

 821.135.1-32(082)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză)

 III 27514 ; 821.135.1/S38

 

421 -  SIMION, EUGEN. Limba şi literatura română pentru Bacalaureat 2006 şi admitere în învăţământul superior : Microsinteze literare pentru scriitorii canonici / Eugen Simion(coord.), Florina Rogalski, Daniel Cristea-Enache. - Bucureşti : Corint, 2005.

 184 p. - (Bacalaureat 2006).

 ISBN 973-653-824-9 : 14 lei.

 821.135.1.09(079)   082.1 Bacalaureat 2006

 1. ANALIZĂ LITERARĂ

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(comentarii literare)

 III 27491 ; 821.135.1.09/S57

 

422 -  SIMIONESCU, MIRCEA HORIA. Redingota : roman / Mircea Horia Simionescu; Cu un argument al autorului. - Ediţia a 2-a, recitită. - Piteşti : Paralela 45, 2002.

 260 p.; 20 cm - (Şcoala de la Târgovişte).

 Referinţe critice p. 255-257.

 ISBN 973-593-608-9 : 5.34 lei.

 821.135.1-31   082.1 Şcoala de la Târgovişte

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 84023 ; 821.135.1/S57

 

423 -  SOARE, ROMEO. Parfum de provincie / Romeo Soare. - Târgu Mureş : Tipomur, 2004.

 84 p.

 ISBN 973-721-009-3 : 5 lei.

 821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă).

 II 83993 ; 821.135.1/S65

 

424 -  SOARE, ROMEO. Sunt pentru că vrei / Romeo Soare; Ilustraţii Cristina Petria. - Târgu Mureş : Tipomur, 2004.

 80 p. : il.

 ISBN 973-721-008-5 : 4 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 83988 ; 821.135.1/S65

 

425 -  STĂNESCU, NICHITA. Opere [Stănescu, Nichita] / Nichita Stănescu. - Ediţie alcătuită de Mircea Coloşenco. - Bucureşti : Editura Academiei Române : Univers Enciclopedic, 2003 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 vol. - (Opere fundamentale).

 ISBN 973-27-1016-0 ISBN 973-8240-97-2 : 146 lei (v.4-5).

 vol. 4 : Proză. Traduceri. - IX ; 1262 p. - Nota ediţiei p. V-IX. - Note. Comentarii p. 1111-1236. - Indice p. 1237-1250. - ISBN 973-27-1028-4.

                 vol. 5 : Publicistică. corespondenţă. Grafică. - 1640 p. : il. - Note şi comentarii p. 1321-1453. - Referinţe critice p. 1455-1586. - Bibliografie p. 1587-1601. - Indice p. 1603-1623. - ISBN 973-673-028-3.

 821.135.1-82   82-82=135.1   082.1 Opere fundamentale

I 18409(4-5) ; 821.135.1-82/S77

 

426 -  SUCIU, F.B. În miezul verii / F.B. Suciu. - Câmpulung Moldovenesc : Biblioteca "Mioriţa", 2005

 115 p.

 ISBN 973-7628-08-X : 5 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 84003 ; 821.135.1/S94

 

427 -  ŞAGUNA, ANDREI. Corespondenţa [Şaguna, Andrei] / Andrei Şaguna. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2005.

 vol.

 vol.I/1 / Ediţie, studiu introductiv şi note de : Nicolae Bocşan, Ioan-Vasile Leb, Gabriel Gârdan, Pavel Vesa, Bogdan Ivanov. - 568 p. - Note de subsol. - ISBN 973-610-367-6 : 10.00 lei.

 821.135.1-6   929 Şaguna, Andrei

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă).

 III 27582 ; 821.135.1/S14

 

428 -  URSACHI, MIHAI. Benedictus / Mihai Ursachi. - Bucureşti : Compania, 2002 (Masib).

 287 p.; 23 cm - (Poezii perene).

 ISBN 973-8119-47-2 : 14.9 lei.

 821.135.1-1   082.1 Poezii perene

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 III 27563 ; 821.135.1/U84

 

429 -  VALÉRY-GROSSU, NICOLE. Binecuvântată fii, închisoare...: o fostă deţinută politică din România vorbeşte / Nicole Valéry-Grossu ; Traducere de Mioara Izverna ; Cuvânt înainte de Ana Blandiana ; Note biografice de Mariana Ionescu. - Bucureşti : Univers, 2002.

 232 p.

 ISBN 973-34-0865-4 : 8.72 lei.

 821.135.1-94   821.133.1-94=135.1   929 Valéry-Grossu, Nicole

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 84089 ; 821.135.1/V18

 

430 -  VELICAN, SABIN. Robii destinului : roman / Sabin Velican. - Târgu-Jiu : Editura "Alexandru Ştefulescu", 1998.

 380 p.

 Note de subsol.

 Tabel cronologic p. 373-377.

 Romanul face parte din cilul : "Marea călătorie : 1962-1974".

 ISBN 973-98-013-7-4 : 10 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 84152 ; 821.135.1/V43

 

431 -  VIANU, TUDOR. Studii de literatură română [Vianu, Tudor] / Tudor Vianu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "Pro", 2003 (Imprimeriile Media Pro).

 662 p.; 22 cm - (Cartea fundamentală).

 Indice de nume p. 626-657.

 Bibliografie p. 658-659.

 ISBN 973-8434-06-8 : 18.9 lei.

 082.1 Cartea fundamentală   821.135.1.0   821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)          3. TEHNICA LITERARĂ.

 III 27559 ; 821.135.1.09/V54

 

432 -  VOICA, GEORGE. George Voica - poet al metaforei : Repere biobibliografice şi antologie de autor / George Voica; Ediţie îngrijită şi biobibliografie de Dumitru Lazăr. - Râmnicu-Vâlcea : Almarom, 2005.

 113 p. : il.

 ISBN 973-8467-74-8 : 5 lei.

 821.135.1.09 Voica, George   821.135.1-82 Voica, George

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 II 84009 ; 821.135.1/V82

433 -  ZAMFIRESCU, GEORGE MIHAIL. Maidanul cu dragoste / George Mihail Zamfirescu. - Bucureşti : Orizonturi, s.a. (S.C. Tiparg S.A.).

 408 p.; 20 cm. - (Capodopere ale literaturii române).

 Romanul este prima parte a trilogiei "Bariera".

 ISBN 973-9342-62-0 : 22.94 lei.

 821.135.1-31   082.1 Capodopere ale literaturii române

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 84013 ; 821.135.1/Z25

821.16  Literaturi slave

 

434 -  FEDOROVSKI, VLADIMIR. Sankt - Petersburg : Poveştile de dragoste ale unui oraş / Vladimir Fedorovski; Traducere din franceză de Silvia Palade. - Bucureşti : Humanitas, 2005 (Bucureştii Noi).

 279 p.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Titlul original : Le roman de Saint-Pétersbourg. Les amour au bord de la Néva.

 ISBN 973-50-1018-6 : 25 lei.

 821.161.1-31=135.1   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 II 84056 ; 821.161.1/F30

 

435 -  GOMBROWICZ, WITOLD. Ferdydurke / Witold Gombrowicz; Traducere din limba polonă, tabel cronologic, postfaţă şi note de Ion Petrică. - Bucureşti : RAO, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 318 p.; 20.2 cm - (Biblioteca Witold Gombrowicz).

 Tabel cronologic p. 297-300.

 ISBN 973-576-890-9 : 33.02 lei.

 821.162.1-31=135.1   082.1 Biblioteca Witold Gombrowicz

 1. LITERATURĂ POLONEZĂ(roman).

 II 84078 ; 821.16/.19/G69

 

 

 

436 -  HULOVÁ, PETRA. Homályos üvegen át / Petra Hůlová ; Fordította Barna Ottilia. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2005 (Szekszárdi Nyomda).

 152 p.; 19 cm.

 Titl. orig : Přes matný sklo.

 ISBN 963-07-7595-6 : 29 lei.

 821.162.3-31=511.141

 1. LITERATURĂ CEHĂ(roman).

 II 83965 ; 821.16/.19/H93

 

437 -  HULOVÁ, PETRA. Nagyanyám emlékezete / Petra Hůlová ; Fordította Barna Ottilia. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2004 (Szekszárdi Nyomda).

 356 p.; 19 cm.

 Titl. orig : Pameůt' moji babičce.

 ISBN 963-07-7560-3 : 45 lei.

 821.162.3-31=511.141

 1. LITERATURĂ CEHĂ(roman).

 II 83969 ; 821.16/.19/H93

 

438 -  NABOKOV, VLADIMIR. Camera obscură / Vladimir Nabokov; Traducere de Horia Florian Popescu. - Bucureşti : Humanitas, 2005 (Universul S.A.).

 211 p. - (Raftul întâi).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN 973-50-1071-2 : 19 lei.

 082.1 Raftul întâi   821.111(73)-31=135.1   821.161.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 II 84062 ; 821.161.1/N11

 

439 -  PETISUKA, EDUARD. A vakond nadrágja / Ötlet és illusztráció Zdenĕk Miler; Szöveg Eduard Petisůka; Fordította Balázs Andrea. - 2. kiadás. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 2003

 64 p. : il. color; 25.8 cm.

 ISBN 963-11-7829-3 : 34 lei.

 821.162.3-93-34=511.141

 1. LITERATURĂ CEHĂ(poveşti).

 821.16/.19/P55

440 -  PUSKIN, ALEKSANDER SERGHEEVICI.

 Puskin titkos naploja 1836-1838 : 18 éven felülieknek / Írta Alekszander Szergejevics Puskin; [Magyarra fordította Csörögi István]. - [Debrecen] : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., s.a.

 152 p.

 Note p. 145-149.

 ISBN 963-5960-54-9 : 38.50 lei.

 821.161.1-94

 1. LITERATURĂ RUSĂ(jurnal).

 II 84118 ; 821.161.1/P99

821.17/.9  Alte literaturi

 

441 -  CONSTANTINESCU, BARBU. Probe de limba şi literatura rromilor din România / Barbu Constantinescu. - Bucureşti ; Cluj-Napoca : Kriterion, 2000 (Coresi).

 240 p.; 16.5 cm - (Biblioteca Rromă = Rromaní Bibliotčka ; 6).

 Titlul ediţiei originale : Probe de limba şi literatura ţiganilor din România.

 Note de subsol.

 Note p. 188-235.

 ISBN 973-26-0586-3 : 2 lei.

 821.214.58-82   082.1 Biblioteca Rromă = Rromaní bibliotčka

 1. LITERATURĂ RROMANES(antologie).

 I 18411 ; 821..21/.22/C66

 

442 -  GROSSMAN, DAVID. Copii în zig-zag / David Grossman ; Traducere de Gabriela Crăciun. - Bucureşti : Univers, 2004.

 309 p.

 ISBN 973-87199-5-X : 22.94 lei.

 821.411.16-312.9=135.1

 1. LITERATURĂ EBRAICĂ(roman).

 II 84095 ; 821.41/.45/G88

 

 

 

 

443 -  WALTARI, MIKA. Mikael Karvajalka : Tinereţea lui Mikael Karvajalka şi nemaipomenitele lui aventuri prin multe ţări ale lumii până în anul 1527, povestite cu sinceritate de el însuşi, în zece cărţi / Mika Waltari; Traducere din limba finlandeză şi note de Teodor Palic. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 664 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 Note de subsol .

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN 973-681-942-6 : 33 lei.

 821.511.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ FINLANDEZĂ(roman).

 III 27585 ; 821.511.111/W21

821.511.141  Literatură maghiară

 

444 -  101 vers Marosvásárhelyről / Válogatta Kuti Márta; Szotyori Anna rajzaival. - Kolozsvár : Kriterion Könyvkiadó, 2005 (Imprimeria Ardealul, Cluj-Napoca).

 160 p. : il.; 23 cm.

 ISBN 973-26-0814-5 : 18 lei.

 821.511.141-1   821.511.141-82

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

 III 27506 ; 821.511.141-82/S99

 

445 -  ASPERJÁN GYÖRGY. Fogadj szívedbe : József Attila életregénye / Asperján György; [Szekesztő Szabó B. István]. - Budapest : [ASPY Stúdió Kiadó], 2005

 787 p.

 ISBN 963-219-183-8 : 71 lei.

 929 József Attila   821.511.141-94 József Attila

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(biografie).

 III 27620 ; 821.511.141/J81A

 

446 -  BENEDEK ELEK. Székelyföldi mondák és mesék / Benedek Elek ; Vezető szerkesztő Tenner Anna. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2005.

 98 p. : il.

 ISBN 963-549-249-9 : 45.67 lei.

 821.511.141(498.4)-91-34   821.511.141(498.4)-93-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti populare)

 IV 6292 ; 821.511.141/B44

 

447 -  ESTERHÁZY PÉTER. Pápai vizeken ne kalózkodj! / Esterházy Péter. - 5. kiadás. - Budapest : Magvető, 2005 (Gyomai Kner Nyomda Rt.).

 191 p.; 18.7 cm.

 ISBN 973-14-2472-3 : 36 lei.

 821.511.141-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză).

 II 83974 ; 821.511.141/E81

 

448 -  FÉJA GÉZA. Móricz Zsigmond / Féja Géza ; Füzi László bevezető tanulmányával. - Kolozsvár : Polis, 2005

 204 p. - (Kettős tükörben).

 Anexe p. 198-201.

 ISBN 973-8341-50-7 : 11.09 lei.

 929 Móricz Zsigmond   821.511.141.09   082.1 Kettős tükörben

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(biografie)

 II 84139 ; 821.511.141.09/M89F

 

449 -  FEKETE ISTVÁN. Almárium : Fekete István füveskönyve / Fekete István; [A kötet anyagát válogatta, összeállította és az utószót írta Bányász Banas István]. - [2. kiadás]. - Szeged : Lazi Könyvkiadó, 2006

 117 p.

 Bibliografie p. 115-116.

 ISBN 963-7138-75-7 : 29 lei.

 821.511.141-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză scurtă).

 II 84126 ; 821.511.141/F33

 

450 -  FEKETE ISTVÁN. Öreg utakon / Fekete István ; Sorozatszerkesztő Sánta Gábor. - Szeged : Lazi Könyvkiadó, 2005

 288 p. - (Fekete István művei).

 ISBN 963-7138-15-3 : 34.31 lei.

 821.511.141:639.1   639.1:821.511.141   821.511.141-32/34   

 082.1 Fekete István művei

 II 84133 ; 821.511.141/F33

 

451 -  FÖLDI PÁL. Hannibál : A hadvezér / Földi Pál. - s.l. : Anno Kiadó, s.a. (Kinizsi Nyomda).

 198 p.

 Anexă p. 195.

 Bibliografie p. 196.

 ISBN 963-375-389-9 : 11 lei.

 821.511.141-31

 1. HANIBAL.

 II 84120 ; 821.511.141/H23F

 

452 -  GUB JENŐ. A Tordai-hasadéktól Szent Anna taváig : Mondák, legendák, regék, tündérmesék / Gub Jenő, László László, Zsidó Ferenc ; Összeállította és szerkesztette Beke Sándor. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 2005.

 143 p. : il.

 ISBN 973-8320-17-8 : 12.45 lei.

 821.511.141(498.4)-91   821.511.141-93   821.511.141-343/344

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(folclor)

 II 84141 ; 821.511.141/G93

 

453 -  Irodalom - Nyelvtan / Felelős kiadó Labancz László. - 1. kiadás. - s.l. : Aquila Kiadó, s.a. (Kinizsi Nyomda).

 64 p. - (Sulizsebkönyvek).

 ISBN 963-679-355-7 : 6 lei.

 082.1 Sulizsebkönyvek   821.511.141'36   821.511.141.09

821.511.141.09/I-80

 

454 -  JÓKAI MÓR. Bölcsesség és bohóság : Jókai Mór füveskönyve / Jókai Mór; [Összeállította Praznovszky Mihály]. - [Szeged] : Lazi Könyvkiadó, 2006 (Generál Print Nyomda Kft.).

 120 p.

 ISBN 963-7138-45-5 : 26 lei.

 821.511.141-84

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză scurtă).

 II 84125 ; 821.511.141/J71

 

455 -  KERTÉSZ IMRE. A kudarc / Kertész Imre. - [4. kiadás]. - Budapest : Magvető, s.a. (Kner Nyomda Rt.).

 403 p.

 ISBN 963-14-2191-0 : 39.90 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 84124 ; 821.511.141/K36

 

456 -  LÁNG ZSOLT. Itthonév : Felméri Judit fényképeivel / Láng Zsolt ; Felméri Judit. - Kolozsvár : Koinónia, 2005.

 170 p. : il.

 ISBN 973-7605-06-3 : 15.54 lei.

 821.511.141(498.4)-32   821.511.141(498.4)-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(amintiri)

 II 84140 ; 821.511.141/L20

 

457 -  LAWRENCE, LESLIE L. A felakasztott indián szigetén : Bob McKinley története / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta Könyvkiadó, 2005 (Alföldi Nyomda Rt.).

 404 p.

 ISBN 963-9591-12-2 : 31 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 83962 ; 821.511.141/L30

 

458 -  LAWRENCE, LESLIE L. Szádhuk : A hosszú álom / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta Könyvkiadó, 2005

 2 vol.

 Autorul este cunoscut şi sub numele de Lőrincz L. László.

 ISBN 963-9591-17-3 : 37 lei (1-2).

  Vol.1. - 368 p.

  Vol.2. - 399 p.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 84116(1-2) ; 821.511.141/L30

 

459 -  LENGYEL BALÁZS. Kicsi Ellik vadász lesz / Lengyel Balázs; Bakai Piroska rajzaival. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 2002 (Alföldi Nyomda Rt.).

 56 p. : il; 20 cm - (Zsiráf Könyvek).

 ISBN 963-11-7737-8 : 7 lei.

 821.511.141-93-34   082.1 Zsiráf Könyvek

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

 821.511.141/L45

 

460 -  MÉHES GYÖRGY. Gina : [Regény] / Méhes György. - Budapest : Ulpius-ház, 2005 (Alföldi Nyomda Rt.).

 208 p. - (Méhes György regények).

 ISBN 963-7253-34-3 : 45 lei 47 lei.

 082.1 Méhes György regények   821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 84127 ; 821.511.141/M55

 

461 -  NYIRŐ JÓZSEF. Madéfalvi veszedelem : Regény [Kairosz Kiadó] / Nyirő József. - Budapest : Kairosz Kiadó, 2005

 474 p.

 ISBN 963-7510-84-2 : 52 lei.

 821.511.141(498.4)-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman istoric).

 II 83960 ; 821.511.141/N99

 

462 -  PILINSZKY JÁNOS. Crater : versuri / Pilinszky János; În româneşte de Paul Drumaru. - Bucureşti : Kriterion, 2002.

 156 p.; 20.5 cm.

 ISBN 973-26-0689-4 : 5 lei.

 821.511.141-1=135.1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 II 84018 ; 821.511.141/P65

 

 

463 -  PILISI LAJOS. A megrohant és felszbadított Erdély / Pilisi Lajos. - Budapest : Auktor Könyvkiadó, 2005

 212 p.

 Note p. 201-209.

 ISBN 963-7780-96-3 : 34 lei.

 94(498.4)(0:82-94)   821.511.141-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(istorie)

 II 84123 ; 821.511.141/P65

 

464 -  SZABÓ MAGDA. Freskó [2005] / Szabó Magda. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2005 (Szekszárdi Nyomda).

 211 p.

 ISBN 963-07-7860-2 : 35 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 821.511.141/S99

 

465 -  SZABÓ MAGDA. Für Elise : Regény / Szabó Magda. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2005

 2 vol.

Vol. 1 : Cili. – 420 p. – ISBN 963-07-7821-1 : 35 lei

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(autobiografie).

 II 83961 ; 821.511.141/S99

 

466 -  SZABÓ MAGDA. Mózes egy, huszonkettő : [2004] / Szabó Magda. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2004

 192 p.

 ISBN 963-07-7626-X : 35 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 821.511.141/S99

 

467 -  SZABÓ MAGDA. Az őz : [2005] / Szabó Magda. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2005 (Szekszárdi Nyomda).

 216 p.

 ISBN 963-07-7854-8 : 37 lei 39.50 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 821.511.141/S99

 

468 -  TAMÁSI ÁRON. Ábel : Trilógia / Tamási Áron ; Szerkesztő Ugrin Aranka. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 2005.

 636 p.

 Nota editorului p. 635.

 ISBN 973-8320-25-9 : 44.32 lei.

 821.511.141(498.4)-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman de aventuri)

 II 84142 ; 821.511.141/T15

 

469 -  WASS ALBERT. Voltam / Wass Albert; Szerkesztette Takaró Mihály; A kézirat angol nyelven írt részleteit Bodóczky Miklós fordította. - s.l. : Szabad Tér Kiadó : Czegei Wass Foundation, 2005 (Kner Nyomda Zrt.).

 272 p. : il.

 Memoriile au fost redactate pe baza singurului manuscris original.

 ISBN 963-86756-8-3 : 55 lei.

 929 Wass Albert   821.11.141(498)-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii).

 III 27505 ; 821.511.141/W30

9  GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

902/904  Arheologie. Preistorie

 

470 -  Feldioara-Marienburg : Contribuţii arheologice la istoria Ţării Bârsei = Archäologische Beiträge zur Geschichte des Burzenlandes / Adrian Ioniţă, Dan Căpăţână, Nikolaus Boroffka... - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2004.

 250 p. : il. ; [1] pl.

 Note de subsol.

 Rezumat în lb. engleză p. 142-143.

 Indici p. 144-147.

 Bibliografie p. 148-163.

 Ediţie bilingvă româno-germană.

 ISBN 973-27-1003-9 : 15 lei.

 902.2(498.4) Feldioara

 1. ŞANTIERE ARHEOLOGICE

 2. ISTORIA TRANSILVANIEI(arheologie)

 IV 6279 ; 902/904/F34

 

471 -  Repertoriul arheologic al judeţului Cluj / Ion Horaţiu Crişan, Mihai Bărbulescu, Eugen Chirilă...; La ilustraţii au colaborat Aurora Retegan şi Constanţa Smarandache. - Cluj-Napoca : Institutul de Istorie şi Arheologie, 1992

 459 p.: il., h.; [5] h. detaşabile; 24 cm. - (Bibliotheca Musei Napocensis ; 5).

 Rezumat în lb. ger. p. 454-457.

 Index p. 446-453.

 2 lei.

 902(498-35 Cluj)   082.1 Bibliotheca Musei Napocensis

 1. ARHEOLOGIE(repertoriu)                           2. CLUJ(arheologie).

 III 27508 ; 902/904/R46

908  Monografii zonale

 

472 -  GELU, ION. Căpreni ieri şi azi : Monografie / Ion Gelu. - Craiova : Arves, 2004.

 195 p. : il. în parte color.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 190-194.

 ISBN 973-7958-53-5 : 15 lei.

 908(498-22 Căpreni)

 1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Căpreni, comuna)

 II 84166 ; 908/G29

 

473 -  POPA, TRAIAN. Monografia oraşului Târgu-Mureş [Ediţie anastatică] / Traian Popa ; Studiu introductiv de prof. Grigore Ploeşteanu. - Ediţie Anastatică. - Târgu-Mureş : Ansid, 2005.

 XLI ; 323 p.: il. ; [9] pl. : il.

 Note de subsol.

 Volum îngrijit de Fundaţia Culturală "Vasile Netea".

 Cartea reproduce ediţia din 1932, apărută la Tg.-Mureş, Tipografia Corvin.

 ISBN 973-0-04156-3 : 20 lei 27.25 lei.

 908(498-21 Târgu Mureş)   94(498-21 Târgu Mureş)   

 304.3(498-21 Târgu Mureş)

 1. TÂRGU-MUREŞ(monografie).

 III 27490 ; 908/P79

 

474 -  SILVIAN, MATEI. Monografia comunei Peştişani : Memoria brazdei / Matei Silvian. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2004.

 388 p. : il.

 Prefaţă p. 3-9.

 Addenda p. 370-385.

 ISBN 973-30-1481-8 : 20 lei.

 908(498-22 Peştişani)

 1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Peştişani, comuna)

 II 84165 ; 908/S55

 

475 -  SIMON, ALEXANDRU. Feleacul (1367-1587) / Alexandru Simon. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004.

 386 p : il., fig., tab., h.

 Bibliografie p. 313-315.

 Rezumat în lb. engleză, germană, franceză, maghiară.

 Note p. 181-308.

 Cronologie p. 371-386.

 ISBN 973-610-288-2 : 18.00 lei.

 908(498.4 Feleac)"1367/1587"   908(439.21 Feleac)"1367/1587"

 1. MONOGRAFIE(Transilvania)                     2. CLUJ(istoria)

 III 27578 ; 908/S58

 

476 -  ŞTEFULESCU, ALEXANDRU. Gorjul : Istoric şi pitoresc / de Alexandru Ştefulescu. - Târgu-Jiu : Editura "Alexandru Ştefulescu", 1996.

 424 p.

 Volumul este o retipărire a ediţiei apărută la : Târgu-Jiului : Tipografia N.D. Miloşescu, Furnisorul Curţii Regale, 1904.

 Indici p. 411-423.

 ISBN 973-97330-4-2 : 30 lei.

 908(498-35 Gorj)   94(498-35 Gorj)   271(498-35 Gorj)

 1. GORJ, JUDEŢUL (monografie)

 III 27636 ; 908/S82

 

477 -  VÁRADI PÉTER PÁL. Erdély. Székelyföld. Korond és vidéke / Váradi Péter Pál, Gaál Anikó. - Budapest : Közdok, s.a. (Kner Nyomda Rt.).

 112 p. : [2] h., il. color.

 Bibliografie p. 110-111.

 ISBN 963-552-304-1ö ISBN 963-552-319-X : 40.00 lei.

 908(498.42)(=511.141)   913(498-35 Harghita)   913(498.42)(084.41)

 1. ETNOGRAFIE MAGHIARĂ(România)

 V 1898 ; 908/V26

91  Geografie

 

478 -  ARTHUS-BERTRAND, YANN. Pământul văzut din cer : un portret aerian al planetei / de Yann Arthus-Bertrand ; Traducere Diana Krupensky. - Bucureşti : Univers, 2005.

 450 p. : il.

 Index p. 436-437.

 ISBN 973-87529-0-6 : 229.35 lei.

 913(100)

 1. GEOGRAFIA LUMII

 V 1891 ; 913(100)/A84

 

479 -  BRAMBLETT, REID. Roma / Reid Bramblett şi Jeffrey Kennedy; [Traducere din limba engleză Ana Budică]. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2005 (Graphicom).

 192 p. : il. color, h. - (Ghiduri turistice vizuale ; Top 10).

 Index p. 178-192.

 ISBN 973-675-277-1 : 29.90 lei.

 082.1 Ghiduri turistice vizuale   911.375(450-25 Roma)(036)   

 910.4(450-25 Roma)(036)

 1. GEOGRAFIA ITALIEI                  2. GHID TURISTIC

 II 84039 ; 910/B77

480 -  Földrajz [2005] / Felelös kiadó Labancz László. - 1. kiadás. - s.l. : Aquila Kiadó, 2005 (Kinizsi Nyomda).

 62 p. : il. - (Sulizsebkönyvek).

 ISBN 963-679-353-0 : 5.90 lei.

 082.1 Sulizsebkönyvek913(038)   913(038)   913:030

 1. GEOGRAFIE(dicţionar).

 91/F77

 

481 -  GERRARD, MIKE. Paris / Mike Gerrard şi Donna Dailey; [Traducere din lima engleză Alexandrina Novaru, Victoria Dimitriu]. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2005 (Graphicom).

 192 p. : il. color, h. - (Ghiduri turistice vizuale ; Top 10).

 Index p. 180-192.

 ISBN 973-675-276-3 : 29.90 lei.

 082.1 Ghiduri turistice vizuale   910.4(44-25 Paris)(036)   911.375(44-25 Paris)(036)

 1. GEOGRAFIA FRANŢEI                               2. GHID TURISTIC

 II 84040 ; 910/G34

 

482 -  GIFFORD, CLIVE. Geografia : Enciclopedie pentru întreaga familie / Clive Gifford; Traducere : Cora Radulian, Mihai Mănăstireanu, Dan Pavelescu. - Bucureşti : Teora, 2005.

 488 p. : il. color, h.

 Anexe p. 465-475.

 Index p. 476-487.

 ISBN 973-20-0974-8 : 99 lei.

 913(100)(031)

 1. GEOGRAFIA LUMII

 IV 6284 ; 913(100)/G56

 

483 -  LEIDIG, MICHAEL. Viena / Michael Leidig, Irene Zoech; [Traducere din engleză Mihaela Pricope]. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2005 (Graphicom).

 160 p. : il. color, h. - (Ghiduri turistice vizuale ; Top 10).

 Index p. 148-160.

 ISBN 973-675-275-5 : 29.90 lei.

 082.1 Ghiduri turistice vizuale   911.375(436-25 Viena)(036)   

 910.4(436-25 Viena)(036)

 1. GEOGRAFIA ORAŞELOR                           2. GHID TURISTIC

 II 84042 ; 910/L42

 

484 -  NIGHTINGALE, JESSICA. Kalandozások a Nyugat csodáinak titokzatos világában / Jessica Nightingale. - Budapest : Titán Computer, 2005 (G&G Kft.).

 48 p. : il.

 ISBN 963-86743-9-3 : 26.24 lei.

 008(100)   008(4)   904:72(4)   72:904(4)   796.5   910.4(4)(036)   

 911.37(4)(084.4)   913(4)

 1. GEOGRAFIA LUMII                                     2. GHID TURISTIC

 IV 6291 ; 913(100)/N73

 

485 -  NIGHTINGALE, JESSICA. Kalandozások Ázsia titokzatos világában / Jessica Nightingale. - Budapest : Titán Computer, 2005 (G&G Kft.).

 48 p. :il.

 ISBN 963-86976-2-8 : 26.24 lei.

 008(5)   904:72(5)   72(5):904   796.5   910.4(5)(036)   911.37(5)(084.4)   

 913(5)

 1. VESTIGII CULTURALE                               2. GEOGRAFIE CULTURALĂ

 3. GHID TURISTIC.

 IV 6289 ; 913(100)/N73

 

486 -  NIGHTINGALE, JESSICA. Kalandozások Európa kincseinek titokzatos világában / Jessica Nightingale. - Budapest : Fix Könyvkiadó, 2005 (G&G Kft.).

 48 p. : il.

 ISBN 963-86843-4-8 : 26.24 lei.

 008(4)   904:72(4)   72:904(4)   796.5   910.4(4)(036)   911.37(4)(084.4)   

 913(4)

 1. GEOGRAFIE CULTURALĂ                        2. GHID TURISTIC.

 IV 6290 ; 913(100)/N73

 

487 -  WILLIAMS, ROGER. Londra / Roger Williams; [Traducere din limba engleză Cristian Buchiu]. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2005 (Grphicom).

 192 p. : il. color, h. - (Ghiduri turistice vizuale ; Top 10).

 Index p. 180-189.

 ISBN 973-675-274-7 : 29.90 lei.

 082.1 Ghiduri turistice vizuale   911.375(410-25 Londra)(036)   

 910.4(410-25 Londra)(036)

 1. GEOGRAFIA ORAŞELOR 2. GHID TURISTIC

 II 84041 ; 910/W69

913(498)  Geografia României

 

488 -  BUTA ANDREI. Făgăraşul dintr-o privire : Ghid în imagini pentru parcurgerea crestei Munţilor Făgăraş / Buta Andrei. - Sibiu : Editura Constant, s.a.

 36 p. : il. în parte color, tab.

 ISBN 973-7910-27-3 : 20 lei.

 913(498)(048)   913(234.421)(048)

 1. MUNŢII FĂGĂRAŞULUI                           2. GHID TURISTIC

 III 27507 ; 913(498)/B97

 

489 -  Hargita : Képes megyeatlasz / Felelős kiadó Dr. Rákossy Botond József ; Szerkesztette Dr. Rákossy Botond József. - Csíkszereda : Topo Service, 2005 (Mark House).

 142 p. : il., [213] h.

 Anexe 6 pagini după hărţi.

 ISBN 973-86562-4-9 : 106.37 lei.

 913(498-35 Harghita)(036)   913(498-35 Harghita)(084.41)

 1. HARGHITA, jud.                                           2. GHID TURISTIC

 V 1896 ; 913(498)/H27

 

490 -  MÂNDRUŢ, OCTAVIAN. Geografia României : teste şi bareme : Metodologia testării. Teste de evaluare. Bareme de corectare şi notare / Octavian Mândruţ. - Bucureşti : Corint, 2005.

 88 p. : h. - (Testare naţională 2006).

 ISBN 973-653-816-8 : 11 lei.

 913(498)(079.1)   082.1 Testare naţională 2006

913(498)/M23

 

491 -  Székelyföld : A legendák világa / Fényképezte és szrekesztette Pataki János; Illusztrálta Fenyvesi Edit. - Budapest : s.n., 2005 (Timp Kft.).

 375 p. : il. color.

 ISBN-ul est trecut astfel 963869350-9.

 110 lei.

 913(498.42)   908(498.42)

 1. SECUI(Transilvania)(monografie).

 III 27503 ; 913(498)/S99

929  Biografii. Genealogie. Heraldică

 

492 -  George Manu : monografie / Ediţie îngrijită de Gheorghe Jijie. - Bucureşti : Elisavaros, s.a.

 XX, 464 p. : il., h., tab.

 Note de subsol.

 Carte editată în cadrul Fundaţiei Profesor George Manu.

 ISBN 973-8400-17-1 : 15 lei.

 929 Manu, George   329.73(498)"19" Mişcarea legionară   378.2

II 84007 ; 929/M30

 

493 -  Ki kicsoda ? [2005] / Felelős kiadó Labancz László. - 1. kiadás. - s.l. : Aquila Kiadó, 2005 (Kinizsi Nyomda).

 Vol. - (Sulizsebkönyvek).

  Vol. 1. - 80 p. - ISBN 963-679-358-1 : 6 lei.

  Vol. 2. - 80 p. - ISBN 963-679-359-X : 6 lei.

 082.1 Sulizsebkönyvek   929(100):001(038)   929(=511.141):008(038)

 1. OAMENI DE ŞTIINTĂ(maghiari)                              2. SCRIITORI.

 929/K42

 

494 -  Repere spirituale româneşti : Un dicţionar al personalităţilor din Dolj / Coordonatori Mariana Leferman, Gabriela Braun, Adrian Năstase. - Craiova : Aius, 2005.

 428 p. : il., tab., sch. - (Restitutio).

 Lucrare editată de Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristiţa Aman", Dolj.

 Indici p. 360-375.

 Anexe p. 376-407.

 Postfaţă p. 409-411.

 Note biografice p. 415-421.

 ISBN 973-9490-17-4 : 15 lei.

 929(498-35 Dolj)(038)   030:929(498-35 Dolj)   082.1 Restitutio

III 27637 ; 929/D39

930 Ştiinţa istoriei

 

495 -  Identitate şi alteritate 3 - studii de istorie politică şi culturală - : Omagiu profesorului Liviu Maior / editori: Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2002.

 439 p. : tab., h.

 Note de subsol.

 ISBN 973-610-072-3 : 10.00 lei.

 930.2(=135.1)   930.2(498.1/.8)

 1. ŞTIINŢE UMANE                         2. STUDII COMPARATE

 3. ISTORIA ROMÂNIEI(scrieri istorice)

 III 27577 ; 930/I-34

 

496 -  In honorem Gernot Nussbächer / Volum îngrijit de Daniel Nazare, Ruxandra Nazare, Bogdan Florin Popovici. - Braşov : Foton, 2004.

 470 p. : [30] p. il., [11] p. h., tab.

 Note de subsol.

 Bibliografie la sfârşitul articolelor.

 Lucrare editată de Consiliul Judeţean Braşov şi Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu".

 Texte în limba germana, maghiară, franceză.

 ISBN 973-86855-6-7 : 30 lei.

 929 Nussbächer, Gernot   930.85(=112.2)(498)   008(=112.2)(498)

 1. ISTORIA SAŞILOR                       2. ARHIVĂ(Braşov)

 III 27516 ; 930/N97

 

497 -  SOARE, ION. Documente slavo-române păstrate în arhivele din Oltenia : Ediţie de texte, studiu paleografic şi ligvistic / Ion Soare; Cuvânt înainte : acad. G. Mihăilă. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. - Râmnicu-Vâlcea : Conphys, 2005 .

 287 p. : tab.

 Note la sfârşitul unor capitole.

 Bibliografie p. 243-249.

 Index p. 251-268.

 Facsimile p. 269-284.

 ISBN 973-750-026-1 : 20 lei.

 082.1 Bibliopolis   930.272(498.2)=16=135.1   

 80(498.2)=16=135.1   930.25(498.2)

 1. DOCUMENTE SLAVO-ROMÂNE                             2. PALEOGRAFIE

 III 27524 ; 930/S65

94(100) Istorie universală

 

498 -  ASTORRI, ANTONELLA. Istoria ilustrată a primului război mondial / Antonella Astorri, Patrizia Salvadori; Traducere din limba italiană Ilieş Câmpeanu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 192 p. : h., il. parţial color; 26.5 cm.

 Cronologie p. 181-187.

 Indice de nume proprii p. 189-190.

 ISBN 973-7932-65-X : 64.21 lei.

 355.48(100)"1914/1918"   94(100)"1914/1918"

 1. ISTORIA EUROPEI(primul război mondial)

 IV 6286 ; 94(100)/A89

 

499 -  BEEVOR, ANTONY. Berlin : Căderea - 1945 / Antony Beevor; Traducere din limba engleză Diana Elena Puşcaşu, Daniela Truţia. - Bucureşti : RAO, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 604 p. : h.; [24] p. il.; 20.5 cm - (Biblioteca Rao).

 Glosar p. 27-29.

 Referinţe p. 571-573.

 Bibliografie selectivă p. 574-584.

 Index p. 585-604.

 ISBN 973-576-793-7 : 55.04 lei.

 082.1 Biblioteca RAO   94(100)   94(430)"1945"

 1. ISTORIA EUROPEI(al doilea război mondial)

 II 84076 ; 94(100)/B40

 

500 -  BEEVOR, ANTONY. Stalingrad / Antony Beevor; Traducere din limba engleză Delia Răzdolescu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 540 p. : h.; [16] p. il.; 20.5 cm - (Biblioteca Rao).

 Anexe p. 513-520.

 Referinţe p. 521-523.

 Bibliografie p. 525-534.

 Index p. 537-540.

 ISBN 973-576-792-9 : 45.86 lei.

 082.1 Biblioteca RAO   94(100)"1939/1945"   94(47)"1939/1945"

 1. ISTORIA EUROPEI(al doilea război mondial)

 II 84082 ; 94(100)/B40

 

501 -  CHURCHILL, WINSTON LEONARD SPENCER, SIR. Istoria Americii / Winston Churchill; Traducere de Anca Irina Ionescu. - Bucureşti : Orizonturi : Editura "Luceafărul", s.a. (S.C. Tiparg S.A.).

 537 p. : il., portr., h.; 20 cm - (Laureaţi ai Premiului Nobel pentru literatură).

 Titl. orig. : The Great Republic. A History of America.

 ISBN 973-9342-57-4 : 30.28 lei.

 082.1 Laureaţi ai Premiului Nobel pentru literatură   94(100)   94(73)

II 84021 ; 94(100)/C48

 

502 -  Egyetemes történelem / Felelős kiadó Labancz László. - 1. kiadás. - s.l. : Aquila Kiadó, 2005 (Kinizsi Nyomda).

 80 p. - (Sulizsebkönyvek).

 ISBN 963-679-357-3 : 5.90 lei 6 lei.

 082.1 Sulizsebkönyvek   008:030   94(100)(038)

 1. ŞTIINŢĂ(dicţionare).

 94(100)/E27

 

503 -  FÖLDI PÁL. Észak Dél ellen : Az amerikai polgárháború 1860-1865 / Földi Pál. - s.l. : Anno Kiadó, s.a.

 200 p.

 Note de subsol.

 Index p. 183-199.

 Bibliografie p. 200.

 ISBN 963-375-383-X : 11 lei.

 94(73)"1860/1865"

 1. ISTORIA AMERICII                                     2. RĂZBOIUL DE SECESIUNE

 II 84119 ; 94(100)/F77

 

504 -  Idées politiques et mentalités, en Pologne et en Roumanie entre l'Orient et l'Occident (XVIII-XX sičcles) : Colloque de la Comission d'Historiens Roumains et Polonais : Bucarest 25-26 septembre 2001 / Sous la rédaction de l'acad. Gheorghe Platon et de Veniamin Ciobanu. - Cluj-Napoca : Presses Universitaires de Cluj, 2002.

 184 p.

 Bibliografie p. 174.

 Cuprinde texte în lb. franceză şi engleză.

 Note de subsol.

 ISBN 973-610-085-5 : 5.00 lei.

 94(100)"17/19"   327(438:498)"17/19"   94(438:498)"17/19"

 1. RELAŢII INTERNAŢIONALE   

 2. POLITICĂ EXTERNĂ(România)                                3. ISTORIA POLONIEI.

 III 27581 ; 94(100)/I-34

 

505 -  NÉMETH LÁSZLÓ. Széchenyi / Németh László ; Füzi László bevezető tanulmányával. - Kolozsvár : Polis, 2004

 220 p. - (Kettős tükörben).

 ISBN 973-8341-29-9 : 11.09 lei.

 082.2 Széchenyi István   821.511.141-94   929 Széchenyi István   94(439)"18"   082.1 Kettős tükörben

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(biografie)   

 2. BIOGRAFIE(Széchenyi István).

 II 84137 ; 94(100)/S99N

 

506 -  SÁNDOR JÓZSEF LÁSZÓ. Hadak útján : A hunok nagy történelme [2005] / Sándor József Lászó. - Átdolgozott 3-ik kiadás. - Székelyudvarhely : Sándor Könyvkiadó, 2005 (Microprint Kft).

 2 vol.

 58.00 lei (v.1-2).

  vol. 1. - 780 p.

  vol. 2. - 798 p. - Bibliografie p. 797-798.

 94(100)   94(439)   94(=511.141)   398(=511.141)   930.85(=511.141)

 1. ISTORIA UNGARIEI

 II 84131 (1-2) ; 94(100)/S19

 

507 -  A világtörténelem évszámokban : Minilexikon diákoknak / Összeállította Barcs Miklós, Farkas Andrea. - s.l. : Diáktéka, s.a. (Pátria Nyomda Rt.).

 80 p. - (Diák Kiskönyvtár ; 6).

 ISBN 963-85873-5-0 : 3.30 lei.

 082.1 Diák Kiskönyvtár   94(100)(091)   03:91(100)

 1. DICŢIONAR DE ISTORIE

 94(100)/V60

94(3)  Istoria lumii antice

 

508 -  MASPERO, GASTON. A zsidók ókori története : Asszírok, médek és perzsák tündöklése és bukása / Gaston Maspero; Átdolgozta Fogarassy Albert; Átnézte Goldziher Ignácz; Szerkesztő Marczali Henrik. - Budapest : Anno Kiadó, s.a.

 356 p. : il.

 Varianta originală a fost editată la editura Franklin - Társulat és Révai Testvérek.

 ISBN 963-9066-31-1 : 18 lei.

 930.85(=411.16)   94(35)   930.82(35)

 1. EVREI(istorie)                                 2. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(evrei).

 III 27616 ; 94(3)/M45

 

509 -  NEMERE ISTVÁN. Egyiptom titkai : Piramisok, fáraók, idegenek? / Nemere István. - s.l. : Puedlo Kiadó, s.a.

 224 p. .

 ISBN 963-9477-46-X : 9 lei.

 94(32)   904(32)

 1. ISTORIE ANTICĂ(Egipt)

 II 84121 ; 94(3)/N46

 

510 -  TANAŞOCA, NICOLAE-ŞERBAN. Balcanologi şi bizantinişti români / Nicolae - Şerban Tanaşoca. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "Pro", 2002 (Imprimeriile Media Pro).

 232 p.; 22 cm - (Biblioteca Naţională de Istorie).

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 973-8434-03-3 : 8.1 lei.

 94(38)   930.85(38)   082.1 Biblioteca Naţională de Istorie

 1. BALCANI(istorie)         

 2. ISTORIA CIVILIZAŢIILOR(Peninsula Balcanică).

 III 27554 ; 94(3)/T18

94(498)  Istoria României

 

511 -  BODEA, CORNELIA. Faţa secretă a mişcării prepaşoptiste române : Unitatea Naţională / Cornelia Bodea. - Bucureşti : Editura Academiei Române : Nestor, 2004.

 539 p. ; XXXII pl. : în parte color.

 Indice p. 429-537.

 ISBN 973-27-1062-4 : 40 lei.

 94(498)"18"   94(498)"18"(0:82-82)   821.135.1-82

III 27534 ; 94(498)/B61

 

512 -  Călători străini despre Ţările Române [Editura Academiei Române] . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2001.

 vol.

                  Vol. 10 : Partea a II-a / Volum îngrijit de Maria Holban, Maria M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru. - 797-1499 p. ; [18] pl. : il. - Note de subsol. - Texte originale4 în lb. franceză şi engleză. - Cronologie p. 1416-1432. - Indexul traducătorilor p. 1430-1432. - Indice p. 1433-1496

   ISBN 973-27-0788-7 : 15 lei.

 94(498)"16/17"   304.2/.3(498)"16/17"   82-922=135.1

 1. IZVOARE ISTORICE                    2. SOCIOGRAFIE(români)

 3. DESCRIERI DE CĂLATORIE

 III 27584 ; 94(498)/C13

 

 

 

513 -  Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea : Serie nouă . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2004.

 vol.

 ISBN 973-27-1129-9.

 Vol.1 : (1801-1821) / Volum îngrijit de Georgeta Filitti, Beatrice Marinescu, Şerban Rădulescu ; Redactor responsabil Paul Cernovodeanu. - 1012 p. [13] pl. : il. - Note de subsol. - Indici p. 998-1006

 ISBN 973-27-1129-9 : 45 lei.

 94(498)"18"   304.2/.3(498)"18"   82-922=135.1

 1. IZVOARE ISTORICE                    2. SOCIOGRAFIE(români)

 3. DESCRIERI DE CĂLATORIE

 III 27539 ; 94(498)/C13

 

514 -  CHIRIŢĂ, GRIGORE. Organizarea instituţiilor moderne ale statului român (1856-1866) / Grigore Chiriţă. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1999.

 171 p.

 Rezumat în lb. engleză p. 169-171.

 ISBN 973-27-0670-8 : 3 lei.

 94(498)"1856/1866"   323(498)"1856/1866"   321.022(498)"1856/1866"

 1. FORME DE ORGANIZARE POLITICĂ

 III 27536 ; 94(498)/C44

 

 

515 -  CHIRIŢĂ, GRIGORE. Societatea din Principatele Unite Române în perioada constituirii statului naţional (1856-1866) / Grigore Chiriţă. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2004.

 357 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-27-0984-7 : 10 lei.

 94(498)"1856/1866"   323(498)"1856/1866"

 1. FORME DE ORGANIZARE POLITICĂ

 III 27535 ; 94(498)/C44

 

 

 

516 -  Cinci ani de luptă românească în Ardealul de Nord 1940-1944 / Consilieri editoriali Dimitrie Poptămaş, Melinte Şerban. - Tîrgu-Mureş : Ansid, 2005.

 367 p.: tab.

 Note de subsol.

 Lucrare aparută cu sprijinul Fundaţiei Culturale "Vasile Netea".

 ISBN 973-0-04210-1 : 20 lei 21.80 lei.

 323.13(=135.1)(498.4)"1940/1944"   323.282(=135.1)(498.4)"1940/1944"   

 94(498.4)"1940/1944"

 1. DOCUMENTE ISTORICE                2. MIŞCĂRI NAŢIONALE(Transilvania)

 II 83952 ; 94(498)/C50

 

517 -  CORFUS, ILIE. Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone : Secolele al XVI-lea şi al XVII-lea / Ilie Corfus. - Ediţie îngrijită de Vasile Matei. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2001.

 XXIII ; 339 p.

 Note de subsol.

 Bio-bibliografie p. XVI-XVII.

 Bibliografie p. XVIII-XXI.

 Abrevieri p. XXII-XXIII.

 Indici p. 325-338.

 Ediţie româno-poloneză.

 ISBN 973-27-0737-2 : 12 lei.

 94(498)(093.2)   930.25(438)

 1. DOCUMENTE                                2. IZVOARE ISTORICE

 III 27543 ; 94(498)/C71

 

518 -  CRISTEA, GHEORGHE. Din istoria cooperaţiei agricole de producţie în România (1864-1918) : Obştea sătească de arendare a moşiilor / Gheorghe Cristea. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1999.

 228 p. : [2] pl. : tab.

 Note de subsol.

 Anexe p. 223-228.

 ISBN 973-27-0660-0 : 3 lei.

 332.28(498)"1864/1918"   334.7(498)"1864/1918"

II 84012 ; 94(498)/C87

 

519 -  CSETRI ELEK. Az erdélyi fejedelmek arcképcsarnoka : (1541-1690) / Csetri Elek, Szabó Béla. - Kolozsvár : Művelődés, 2003 (Colorprint).

 63 p. : il. color.

 ISBN 973-7993-02-0 : 10.63 lei.

 929(092)(=511.141)   929(092)(439.21)   

 929-058.22   929.52(498.4)   929.7(439.21)"1541/1690"   

 929:94(498.4)   94(498.4):929

 1. ISTORIA TRANSILVANIEI(domnitori)

 2. ISTORIA ROMÂNIEI(biografii).

 II 84134 ; 94(498)/C92

 

520 -  Documenta Romaniae Historica : A. Moldova / Comitetul de coordonare Acad. Ştefan Pascu, Acad. Ştefan Ştefănescu, Acad. Alexandru Elian. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2003.

 vol.

 ISBN 973-27-1008-X.

                 Vol.25 : (1639-1640) / Volum întocmit de Nistor Ciocan, Dumitru Agache, Georgeta Ignat... - 707 p. : tab., fotocopii. - Note de subsol. - Indici p. 506-673. - Glosar p. 674-679. - ISBN 973-27-0436-5- : 15 lei.

 94(498)"1639/1640"(093.2)   94(498.3)"1639/1640"(093.2)

 1. DOCUMENTE                                2. IZVOARE ISTORICE             

 3. ISTORIA MOLDOVEI

 III 27550(25) ; 94(498)/D61

 

521 -  Documenta Romaniae Historica : B. Ţara Românească / Comitetul de coordonare Acad. Ştefan Pascu, Acad. Ştefan Ştefănescu, Acad. Alexandru Elian. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2003.

 vol.

 ISBN 973-27-0982-0.

                 Vol.31 : (1646) / Volum întocmit de Violeta Barbu, Constanţa Ghiţulescu, Andreea Iancu. - LXXX ; 519 p. : il., [5] pl. : fotocopii. - Bibliografie p. XXIII-XXXII. - Rezumat p. XXXIII-LXXX. - Note de subsol. - Note p. 409. - Indici p. 411-504. - ISBN 973-27-0982-0 : 15 lei.

                 Vol.32 : (1647) / Volum întocmit de Violeta Barbu şi Gheorghe Lazăr ; A colaborat Oana Rizescu. - 2001. - LXI ; 435 p. : fotocopii. - Note se subsol. - Nota ediţiei p. XX-XXV. - Bibliografie p. XXVII-LXI. - Indici p. 333-431. - ISBN 973-27-0750-X : 12 lei.

                 Vol.34 : (1649) / Volum întocmit de Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr, Oana Rizescu. - 2002. - LXX ; 373 p. : fotocopii ; [1] pl. : fotocopie. - Prefaţă p. V-XXII. - Bibliografie p. XXIII-LXX. - Note de subsol. - Indici p. 275-351. - 6 lei.

 Vol.35 : (1650) / Volum întocmit de Violeta Barbu, Constanţa Ghiţulescu, Andreea Iancu... - LXXV ; 486 p. : fotocopii ; [5] pl. fotocopii. - Prefaţă p. V-XX. - Bibliografie p. XXI-LXXV. - Indici p. 359-457. - Note de subsol. - ISBN 973-27-1014-4 : 15 lei.

 94(498)"16"(093.2)   94(498.1)"16"(093.2)

 1. DOCUMENTE                                2. IZVOARE ISTORICE.

 III 27551(31-35) ; 94(498)/D61

 

522 -  Documente externe privitoare la domnia lui Alexandru Ioan Cuza : Corespondenţă diplomatică engleză

 . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2001.

 vol.

 ISBN 973-27-0795-X.

                 Vol.1 : (1859-1862) / Culegerea documentelor, Intriducere, Regeste şi Note de Beatrice Marinescu şi Valeriu Stan. - LIX p. ; 557 p. - Note. - Nota ediţiei p. V-VIII. - Prefaţă p. IX-XLVIII. - Lista documentelor p. LIX.

  ISBN 973-27-0794-1 : 8.40 lei.

 94(498)"1859/1862"   327(498)"1859/1862"

 1.DOCUMENTE DIPLOMATICE                   2. IZVOARE ISTORICE

 III 27540 ; 94(498)/D61

 

523 -  GOROVEI, ŞTEFAN S. Princeps Omni Laude Maior : O istorie a lui Ştefan cel Mare / Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely. - Suceava : Editura Muşatinii, 2005.

 629 p., [32] p. il. color.; 23.5 cm.

 Note de subsol.

 Abrevieri p. 552-554.

 Bibliografie p. 555-597.

 Index p. 598-625.

 Lucrare editată în cadrul Sfântei Mănăstiri Putna.

 ISBN 973-8122-93-7 : 40 lei.

 929 Ştefan cel Mare   94(498.3)"14" Ştefan cel Mare

III 27511 ; 94(498)/S81G

 

524 -  HEPPNER, HARALD. Contribuţii la istoria României şi a românilor / Harald Heppner. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2002.

 207 p. : tab., h.

 Note de subsol.

 ISBN 973-610-058-8 : 5.00 lei.

 94(498)

 1. ISTORIA ROMÂNIEI   2. ISTORIA REPUBLICII MOLDOVA

 II 84033 ; 94(498)/H49

 

525 -  ILLÉSFALVI PÉTER. Erdély a hadak útjan 1940-1944 / Illésfalvi Péter, Szabó Péter, Számvéber Norbert. - s.l. : Puedlo Kiadó, s.a. (Kinizsi Nyomda).

 216 p. : il., h.; 29 cm.

 Bibliografie p. 207-208.

 Index p. 209-215.

 ISBN 963-9477-753 : 30 lei.

 94(498.4)"1940/1944"

 1. ISTORIA TRANSILVANIEI                 2. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

 IV 6276 ; 94(498)/I-46

 

526 -  IONESCU, DUMITRU P. Războiul de Independenţă a României şi problema Basarabiei / Dumitru P. Ionescu ; Cuvânt înainte acad. Dan Berindei. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2000.

 170 p.; [5] pl. : il., h.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 147-152.

 Anexe p. 153-162.

 Rezumat în lb. franceză p. 176-170.

 ISBN 973-27-0728-3 : 3.50 lei.

 94(498)"1866/1880"   323.13(498)"1866/1880"

 1. ISTORIA ROMÂNIEI(războiul de independenţă)

 III 27529 ; 94(498)/I-68

 

527 -  IOSA, MIRCEA. Obştea ţărănească în secolul al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea / Mircea Iosa. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2003.

 180 p. : tab.

 ISBN 973-27-0765-8 : 7 lei.

 94(498)"19/20"   316.343.27(498)"19/120"   316.343.55(498)"19/120"

 1. CLASE SOCIALE(obştea ţăranească).

 III 27546 ; 94(498)/I-74

 

528 -  Izvoarele răscoalei lui Horea : Seria A. Diplomataria = Fontes Seditionis Horianae : Series A. Diplomataria / de Ladislau Gyémánt, Ion Mircea, Remus Câmpeanu... - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004.

 vol.

  vol.9 : I. Comitatul Alba de Jos II. Comitatul Alba de Sus = I. Comitatus Alba Inferior II. Comitatus Alba Superior. - 353 p. : tab. - Index p. 323-337. - Rezumat în lb. germană p. 339-352. - Cuprinde texte în lb. română, latină şi maghiară. - ISBN 973-610-193-2 : 3.00 lei.

 94(498.4)"1776/1784"(093.2)   323.269.6(498.4)"1776/1784"(093.2)

 1. RĂSCOALE ŢĂRĂNEŞTI(Horea)

 III 27583 ; 94(498)/I-99

 

529 -  JERCAN, ION. "Cetatea Teleajenului la Teleajen-Homorâciu" / Ion Jercan. - Ploieşti : Direcţia Judeţeană Prahova pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, 2005.

 143 p. : h., il.; 20.2 cm.

 ISBN 973-8389-48-8 : 15 lei.

 728.81 Teleajen   94(498)   908(498)Teleajen

 1. CETĂŢI MEDIEVALE

 II 83977 ; 94(498)/J48

 

530 -  JIJIE, GHEORGHE. Un dac cult : Nicolae Petraşcu / Gheorghe Jijie. - Bucureşti : Elisavaros, 2005.

 507 p. : tab.,il.

 Bibliografie p. 502-503.

 Titlul pe copertă : Un dac cult : Niculae Petraşcu.

 ISBN 973-8400-19-8 : 15 lei.

 929 Petraşcu, Nicolae   94(498)"19" Petraşcu, Nicolae   

 329.78(498) Mişcarea legionară

 1. MIŞCAREA LEGIONARĂ                          2. GARDA DE FIER

 III 27518 ; 94(498)/P56J

531 -  Omagiu : Virgil Cândea la 75 de ani / Coordonator Paul H. Stahl. - Bucureşti : Editura Academiei Române : Roza Vânturilor, 2002.

 2 vol.

 ISBN 973-27-0936-7 ISBN 973-9003-86-9.

 vol. 1. - 451 p. : il. - Note de subsol. - Volumul conţine texte în lb. română, engleză, franceză. - ISBN 973-27-0937-5 : 10 lei.

 vol. 2. - 432 : il. - Note de subsol. - Volumul conţine texte în lb. română, franceză, engleză. - ISBN 973-9003-87-7 : 15 lei.

 821.135.1-82   082.1 Opere fundamentale

 1. CULTURĂ ROMÂNĂ

 III 27533(1-2) ; 94(498)/C18

 

532 -  PALADE, EUGEN. Istoria românilor : teste şi sinteze : Teste clasice tip grilă. Repere teoretice. Bareme de corectare şi notare / Eugen Palade. - Bucureşti : Corint, 2005.

 94 p. - (Testare naţională 2006).

 ISBN 973-653-703-X : 10 lei.

 94(498)(079.1)   94(=135.1)(079.1)   082.1 Testare naţională 2006

94(498)/P14

 

533 -  Poziţia politică a mişcării legionare în vederile Tribunalului Internaţional de la Nürnberg . - Bucureşti : Necoz Plus, 2005.

 63 p.

 Carte editată în cadrul Fundaţiei Profesor George Manu.

 ISBN 973-868-33-2-7 : 5 lei.

 94(498)   329.73(498)"19" Mişcarea legionară

 1. MIŞCAREA LEGIONARĂ                          2. GARDA DE FIER

 II 84008 ; 94(498)/P88

 

534 -  RETEGAN, SIMION. Reconstrucţia politică a Transilvaniei în anii 1861-1863 / Simion Retegan. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004.

 273 p.

 Bibliografie p. 257-265.

 Indice de nume p. 267-273.

 Note de subsol.

 ISBN 973-610-299-8 : 11.00 lei.

 94(498)"1861/1863"

 1. TRANSILVANIA(mişcări naţionale a românilor)

 III 27579 ; 94(498)/R48

 

535 -  SIMA, HORIA. Era libertăţii : Statul Naţional - Legionar [Metafora] / Horia Sima. - Constanţa : Metafora, 2004

 2 vol.

 Carte apărută sub auspiciile Fundaţiei Profesor George Manu.

  Vol.1. - 407 p. - ISBN 973-8456-03-7 : 15 lei.

  Vol.2. - 263 p. - ISBN 973-8456-06-1 : 15 lei.

 94(498)"1940/1944"   329.17(498)"1940/1944" Garda de FIER

 1. MIŞCAREA LEGIONARĂ                          2. GARDA DE FIER

 III 27520(1-2) ; 94(498)/S56

 

536 -  SIMA, HORIA. Guvernul naţional român de la Viena / Horia Sima. - Constanţa : Metafora, 2005 (Infcon S.A.).

 162 p.

 Carte apărută sub auspiciile Fundaţiei Profesor George Manu.

 ISBN 973-8456-19-3 : 15 lei.

 342.395.3(498)"1944/1945"   94(498)"1944/1945"

 1. MIŞCAREA LEGIONARĂ                          2. GARDA DE FIER.

 III 27522 ; 94(498)/S56

 

537 -  SIMA, HORIA. Prizonieri ai Puterilor Axei [Metafora] / Horia Sima. - Constanţa : Metafora, 2005

 302 p. .

 Anexe p. 291-295.

 Carte apărută sub auspiciile Fundaţiei Profesor George Manu.

 ISBN 973-8456-10-X : 15 lei.

 94(498)"1940/1944"   329.17(498)"1940/1944" Garda de Fier

 1. MIŞCAREA LEGIONARĂ                          2. GARDA DE FIER

 III 27523 ; 94(498)/S56

 

538 -  SIMA, HORIA. Sfârşitul unei domnii sângeroase (10 decembrie 1939 - 6 septembrie 1940) : Lupta mişcării legionare contra regimului Carol II / Horia Sima. - Constanţa : Metafora, 2004 (Infcon S.A.).

 423 p.

 Carte apărută sub auspiciile Fundaţiei Profesor George Manu.

 ISBN 973-9340-57-1 : 15 lei.

 94(498)"1939/1940"   329.17(498)"1939/1940" Garda de Fier

 1. GARDA DE FIER 2. MIŞCAREA LEGIONARĂ

 III 27521 ; 94(498)/S56

 

539 -  Ştefan cel Mare şi Sfânt. Atlet al credinţei creştine : [Simpozion : Putna, 2004] . - Suceava : Editura Muşatinii, 2004.

 514 p., [150] p. h., il. parţial color.; [3] tab.; 24 cm.

 Note de subsol.

 Abrevieri p. 509-510.

 Lucrare editată în cadrul Sfântei Mănăstiri Putna.

 ISBN 973-8122-77-5 : 45 lei.

 929 Ştefan cel Mare   94(498.3)"14" Ştefan cel Mare(063)

 1. ŞTEFAN CEL MARE(despre) 2. ISTORIA MOLDOVEI(Ştefan cel Mare) 3. ISTORIA ROMÂNIEI(Ştefan cel Mare).

 III 27510 ; 94(498)/S81

 

540 -  ZELEA-CODREANU, CORNELIU. Pentru legionari / Corneliu Zelea-Codreanu. - Ediţia a 9-a. - Bucureşti : Scara, 1999 (Docuprint).

 Vol. - (Document).

 Vol.1. - 384 p. ; [1] p. portret. - Note de subsol.

  ISBN 973-99208-1-0 : 10 lei.

 082.1 Document   929 Zelea-Codereanu, Corneliu   

 329.73(498) Mişcarea legionară   94(498)

 1. GARDA DE FIER                           2. MIŞCAREA LEGIONARĂ(România)

 II 84006 ; 94(498)/Z48

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE NUME

A

 Academia Română (Bucureşti) - 376

 Adamovits Sándor - 201

 Adăscăliţei, Mirela (trad.) - 55

 Adrienne, Carol - 27, 297

 Albisetti, Enrico (il.) - 200

 Albredt Zoltán (red.) - 84

 Albu, Florenţa Maria - 103

 Alderton, David - 167

 Alecsandri, Vasile - 358

 Alecu, Mihail - 146

 Alecu, Silvia - 146

 Allman, Howard (foto.) - 210-211

 Alpár Ágnes - 224

 Anania, Valeriu - 360

 Andersen, Hans Christian - 238

 Andreescu, Ana - 202

 Andreica, Ramona (trad.) - 161

 Anghel, Aurelia (trad.) - 105

 Anghelescu, Mircea (trad.) - 59

 Antal Margit - 108

 Antim Ivireanul, mitropolit al Ţării Româneşti (despre) - 63

 Antoniu, George - 92

 Archer, Jeffrey - 242

 Arday Lajos - 83

 Ardeleanu, Carmen (red.) - 148

 Arhipova, Anasztaszja (il.) - 238

 Armaşu, Liliana - 361

 Arthus-Bertrand, Yann - 478

 Asperján György - 445

 Astorri, Antonella - 498

 Aşgian, Berdj - 232

 Atkinson, Catherine - 183-189

 Avram, Aurică - 100

 Avram, Monica (red.) - 16

 Axenciuc, Victor - 91

 Axmann Ágnes - 149

 B

 Bach, Johann Sebastian - 212

 Bach, Richard - 243

 Badea, Mioara - 100

 Badiu, Izabella (trad.) - 338

 Baigent, Michael - 47

 Bajtay Péter - 83

 Bakai Piroska (il.) - 459

 Balázs Andrea (trad.) - 439

 Baldacci, David - 244-245

 Balliett, Blue - 246

 Balogh Emese - 97

 Baltă, Nicolae (trad.) - 312

 Bandol, Justina (trad.) - 219

 Bánki Lászlóné (red.) - 98

 Bantaş, Andrei (trad. ; note) - 289

 Bányász Banas István (antolog. ; postf. ; red.) - 449

 Barbu, Eugen (trad.) - 265, 331

 Barcs Miklós (red.) - 507

 Barker, Juliet - 183-189

 Barna Ottilia (trad.) - 436-437

 Barnes, Julian - 247

 Bartók Júlia (trad.) - 84, 98, 164

 Bartos Tibor (trad.) - 281

 Batali, Aurelia (trad.) - 44-46

 Baum, Lyman Frank - 248-249

 Baumgarten, Alexander (trad.) - 49

 Baxter, John - 220

 Băciuţ, Nicolae - 362-363

 Bădescu, Adriana (trad.) - 253

 Bădiliţă, Cristian (coord.) - 62

 Băileşteanu, Fănuş (ed. ; postf. ; tab. cronolog.) - 417

 Bălan, Horia (trad.) - 157

 Băltăceanu, Francisca (coord.) - 62

 Bărbulescu, Mihai - 471

 Bărbuţă, Magdalena (trad. ; note) - 277

 Beaumont, Alexandra - 23

 Bécsy Tamás - 224

 Bécsy Tamás (red.) - 224

 Bedivan, Ana Caterina (il.) - 392

 Bedivan, Cristian (il.) - 393

 Bedivan, Cristian-Paul (il.) - 392, 394

 Beethoven, Ludwig van - 213

 Beevor, Antony - 499-500

 Bejenaru, Luca (pref.) - 384

 Beke Sándor (red.) - 452

 Bel, Valer - 48

 Benedek Elek - 446

 Benjamin, Walter - 323

 Bennett, G. H. - 93

 Berari, Andreea (coord.) - 182, 190

 Berberova, Nina - 335

 Berceanu, Gabriel - 364

 Berindei, Dan (pref.) - 526

 Biagi, Sergio (il.) - 200

 Bidu-Vrănceanu, Angela - 226

 Birău, Gelu - 365

 Biriş, Radu (trad.) - 5

 Bíró Béla - 197

 Biţu, Voichiţa (coord.) - 20

 Blandiana, Ana (pref.) - 429

 Bleoca, Liviu (trad.) - 76

 Bocşa, Teodor (trad. ; pref.) - 308

 Bocşan, Nicolae - 49

 Bocşan, Nicolae (ed.) - 495

 Bodea, Cornelia - 511

 Bodó Ibolya - 224

 Bodóczky Miklós (trad.) - 469

 Bojor, Ovidiu - 150

 Bold, Romeo - 366

 Boldea, Iulian (pref.) - 382

 Boldor, Anca (trad.) - 278

 Bolovan, Ioan - 66

 Bolovan, Ioan (coord.) - 68, 71

 Bolovan, Sorina Paula (coord.) - 71

 Borcsa B. Gyöngyi (trad.) - 104

 Bordea, Mihaela (trad.) - 72

 Borges, Jorge Luis - 350

 Borleanu, Lucian (ed.) - 233

 Boroffka, Nikolaus - 470

 Borzea, Violeta (trad.) - 250-252

 Boşca-Mălin, Oana (trad.) - 334

 Bourceanu, Carmen - Iulia (trad.) - 246, 293

 Brad, Ion (pref.) - 374

 Bramblett, Reid - 479

 Brassai László - 109

 Braun, Gabriela (coord.) - 494

 Brătescu, Gheorghe - 152

 Brâncuşi, Constantin (despre) - 204-206

 Brâncuşi, Petre (despre) - 218

 Brdivan, Ana Catrina (il.) - 394

 Brebenel, Cristian George - 21, 367

 Brehar-Cioflec, Dana - 154

 Bridwell, Norman - 250-252

 Bridwell, Norman (il.) - 250-252

 Broşteanu, Monica (coord.) - 62

 Brown, Dan - 253

 Brudan, Natalia (colab.) - 104

 Brügge, Walburga - 39

 Bryant, R.W. (colab.) - 161

 [Buchiu, Cristian] (trad.) - 487

 Bucur, Adriana - 100

 Bucur, Cornelia (trad.) - 290

 [Budică, Ana] (trad.) - 479

 Bukowski, Charles - 254

 [Bull, Peter] (il.) - 10

 Burgwitz, Andreas - 173

 Burnett, Frances Eliza Hodgson - 255

 Burnie, David - 143

 Burton, Anthony - 191

 Bussagli, Marco - 200

 Buta Andrei - 488

 Buzaşi, Ion (ed. ; pref.) - 359

 Buzaşi, Ion (pref. ; bibliogr. ; antolog. ; note) - 374

 C

 Cantemir, Dimitrie - 368

 Cantuniari, Ileana (trad.) - 336, 347

 Cantuniari, Mihai (trad.) - 356

 Caragiale, Ion Luca - 369

 Caranfil, Ligia (trad.) - 106

 Carrčre, Emmanuel - 336

 Cavazzoni, Ermanno - 334

 Călăraşu, Cristina - 226

 Călin, Marin C. - 110

 Călinoiu, Lena (trad. ; note) - 77

 Căpăţână, Dan - 470

 Câmpeanu, Ilieş (trad.) - 498

 Câmpeanu, Remus - 528

 Câmpeanu, Smaranda (trad.) - 219

 Câmpeanu-Sonea, Eugenia - 192

 Cândea, Virgil (despre) - 531

 Cârja, Ion - 49

 Cârlugea, Zen. - 370

 Cepoi, Ion - 221, 371-372

 Cerkez, Radu (trad.) - 211

 Cernat, Paul - 75

 Cernovodeanu, Paul - 152

 Chelcea, Septimiu - 41

 Chifu-Oros, Ioan Cristian - 131

 Chindriş, Ioan (pref. ; ed. ; note) - 373

 Chiotan, Mircea - 153

 Chirciu, Elena - 129

 Chirciu, Marin - 129

 Chiriac, D.D. - 174

 Chirilă, Eugen - 471

 Chiriţă, Grigore - 514-515

 Chiş, Vasile - 111

 Christie, Agatha - 256

 Churchill, Winston Leonard Spencer, Sir - 501

 Ciobanu, Veniamin (red.) - 504

 Cipariu, Timotei - 373-374

 Cîrmaciu, Radu - 147

 Clancy, Tom - 257

 Clarke, Graham - 168

 Clausen, Niels - 176

 Cocoară, Mihai - 30, 196

 Codrea, Florin - 50

 Coelho, Paulo - 351-352

 Coloşenco, Mircea (ed.) - 425

 Columbeanu, Mihnea (trad.) - 299

 Comănescu, Mara - 175

 Constandin, Clemente - 375

 Constantinescu, Barbu - 441

 Constantinescu, Simona (trad.) - 105

 Cook, Robin - 258-259

 Corder, Zizou - 260

 Coresi, Diaconul - 51

 Corfus, Ilie - 517

 Cosmovici, Paul Mircea - 94

 Costin, Miron - 391

 Costin, Nicolae - 391

 Courtier, Jane - 168

 Covalciuc, Dumitru - 123

 Crăciun, Bogdan - 66

 Crăciun, Gabriela (trad.) - 442

 Crăciun, Victor (ed.) - 415

 Creţu, Carmen (pref.) - 34

 Creţu, Ion (ed.) - 125

 Cristea, Gheorghe - 518

 Cristea, Oana (trad.) - 259

 Cristea-Enache, Daniel - 421

 Cristian, Gabriela (trad.) - 337

 Cristuş-Pascaniuc, Elena - 384

 Crişan, Ion Horaţiu - 471

 Croitoru, Cătălin (trad.) - 309

 Croitoru, Mircea (antolog. ; pref. ; note ; bibliogr.) - 357

 Cronin, Archibald Joseph - 261

 Cross, Andew - 294

 Crupenschi, Diana (trad.) - 349, 478

 Csetri Elek - 519

 [Csörögi István] (trad.) - 440

 Csörsz Rumen István (antolog.) - 122

 Cucoş, Constantin - 113

 Cziprián-Kovács Loránd - 102

 D

 D'Adamo, Peter J. - 154

 Dailey, Donna - 481

 Damian, Magdalena - 225

 Dan, Pavel (despre) - 359

 Dan, Sergiu Pavel (colab.) - 359

 Dascălu, Roxana (trad.) - 219

 Daudet, Alphonse - 337-338

 Davis, Roy Eugene - 31

 Daxemüller, Christoph - 24

 Dănăşel, Cristina (trad.) - 31

 De Mello, Anthony - 262

 Deaconu, Tudor - 130, 132-133, 137

 Deleanu, Andrei Ion (trad.) - 265, 331

 Delumeau, Jean - 52

 Diaconescu, Ioana (trad.) - 342

 Didac, Ioana (trad.) - 183-189

 Dimitriu, Alina (trad.) - 210

 Dimitriu, Victoria (trad.) - 481

 Dincă, Margareta - 41

 Dinescu, Marius - 3

 Dinklage, Mihaela (trad.) - 330

 Dobre, Ilie - 222

 Dobroiu-Chirileu, Lolita - 377

 Dogaru, Irina (trad.) - 350

 Domínguez, Carlos María - 353

 Dominte Antonsen, Alina (trad.) - 239

 Domokos Pál Péter (antolog.) - 122

 Domuţa, Anca - 107

 Donáth-Nagy Gabriella - 140

 Dostoievski, Fedor Mihajlovic (despre) - 237

 Dragomir, Carmen - 130, 132-133, 137

 Dragomir, Florentina - 95

 Dragomir, Nicolae - 130, 132-133, 137

 Drăghescu, George - 378

 Drimba, Vladimir (ed.) - 51

 Drumaru, Paul (trad.) - 462

 Dudutz Gyöngyi - 140

 Dulgheru, Maria (coord.) - 112

 Dumitrache, Constantin - 155-156

 Dumitrache, Valeria - 95

 Dumitru-Palcus, Constantin (trad.) - 248-249

 Dumur, Louis - 339

 E

 Eco, Umberto (red.) - 22

 Eder, Bernhard - 4

 Eftimie, Gabriela (trad.) - 254

 Eftimiu, Victor - 379

 Egbeme, Choga Regina - 324-325

 Elian, Alexandru (coord.) - 520-521

 Ellis, Bret Easton - 263

 Eminescu, Mihai - 380-381

 Eppel, Marius - 74

 Erdős Zsolt (trad.) - 191

 Ernst, Hans - 326-327

 Esterházy Péter - 447

 F

 Faragó Péter - 97

 Farkas Andrea (red.) - 507

 Farmer, Nancy - 264

 Faulkner, William - 265

 Fazekas László (trad.) - 258

 Făgărăşan, George - 85

 Fârnoagă, Adrian (antolog.) - 295

 Fearn, Katrina (il.) - 210-211

 Fedorovski, Vladimir - 434

 Féja Géza - 448

 Fekete István - 449-450

 Felezeu, Călin - 116

 Felméri Judit (il.) - 456

 Fenyvesi Edit (il.) - 491

 Figg, Non (il.) - 210

 Filimon, Aurelia (ed.) - 417

 Filipciuc, Ion (ed.) - 125

 Firan, Florea (postf.) - 206

 Flamm Benedek László - 97

 Flamm Benedek László (red.) - 97

 [Fleury, Eugene] (il.) - 10

 Florian, Mircea - 28

 Fogarassy Albert (adapt.) - 508

 Földi Pál - 451, 503

 Follett, Ken - 266

 Forbes, Colin - 267

 Fossum, Karin - 239

 Foster, Christopher - 268

 Foucault, Michel - 43

 Füzi László (pref.) - 448, 505

 G

 Gaál Anikó - 477

 Gaarder, Jostein - 240

 Gafiţa, Mihnea (trad. ; note) - 263

 Gajdó Tamás (red.) - 224

 Gál Attila (red.) - 79

 Gál Zsuzsa - 214-215

 Gálfalvi Ágnes (trad.) - 318

 Galotti Gizella (trad.) - 176

 Garamvölgyi Kata (red.) - 220

 García Márquez, Gabriel - 354

 Gardner, Erle Stanley - 269

 Gălăţeanu-Fârnoagă, Georgiana (antolog.) - 295

 Gelu, Ion - 472

 Georgescu, Dan (coord.) - 151

 Gerrard, Mike - 481

 Gerzina, T.M (colab.) - 161

 Gheo, Radu Pavel (pref.) - 319

 Gheţie, Ion (pref.) - 51

 Ghido, Diana (trad.) - 257

 Ghiţă, Dumitru (red.) - 420

 Ghiţulescu, Zeno - 382

 Gibson, William - 270

 Gifford, Clive - 482

 Gimes Katalin (red.) - 164

 Gitomer, Jeffrey - 193

 Godeanu, Elvira (despre) - 221

 Goldblatt, David - 72

 Goldziher Ignácz (rev.) - 508

 Gombrowicz, Witold - 435

 Goransky, Natacha (il.) - 210-211

 Gordon, Judith - 158

 Gordon, Sol - 158

 Gorovei, Ştefan S. - 523

 Greene, Graham - 271

 Gregor, A. James - 76

 Grimm, Jacob - 328

 Grimm, Wilhelm - 328

 Grisham, John - 272

 Grossman, David - 442

 Grósz Emese - 117

 Gruia, Lucian - 204

 Gub Jenő - 452

 Gugoiu, Teodoru - 5

 [Gyárfás Vera] (trad.) - 65

 Gyémánt Ladislau - 528

 Gyurcsik, Margareta (trad.) - 124

 H

 Halberg, Jonny - 241

 Hamann, Brigitte - 25

 Hantóné Gaal Cecília (trad.) - 173

 Hanu, Cristian (trad.) - 27, 37, 165, 262, 268, 297

 [Hapák Ibolya] (trad.) - 324-325

 Häusler, Ulla - 176

 Hălălău, Florin (red.) - 148

 Hăulică, Cristina (trad.) - 350

 Hârceag, Catălina (trad.) - 105

 Hearn, Lian - 273

 Hebbel. Friedrich - 329

 Hegedűs Gabriella - 32

 Held, David - 72

 Helquist, Brett (il.) - 246

 Hemingway, Ernest - 274

 Heppner, Harald - 524

 Hewitt, Willian W. - 26

 Higgins Clark, Mary - 275

 Higgins, Jack - 276

 Hodorog, Ana-Maria (trad.) - 178

 Hofmann, Corinne - 330

 Hogea, Vlad - 383

 Hogg, Ian V. - 106

 Holzner, Steven - 6

 Horea, Irina (trad.) - 314

 Horga, Viorica (trad.) - 168

 Horodnic, Mihai - 384

 Horváth Jenő - 83

 House, Felicity (il.) - 211

 Huba Judit (trad.) - 39-40

 Hůlová, Petra - 436-437

 Hume, W.R. - 161

 Huxley, Aldous - 277

 I

 Iacob, Niculina - 231

 Iancu, Ştefan - 96

 Iani, Raluca (trad.) - 241

 Iepureanu, Ioana (trad.) - 300, 302-304

 Igna, Vasile - 385

 Ignatie, Monahul (antolog.) - 61

 Ilie, Anca (trad.) - 280

 Ilie, Ioana (trad.) - 2

 Iliescu, Maria (trad.) - 255

 Ilin, Dana Ligia (trad.) - 34, 160

 Illésfalvi Péter - 525

 Ioan Paul al II-lea, papă (despre) - 60

 Ioan Paul II, papă - 53

 Ionescu, Anca Irina (trad.) - 93, 501

 Ionescu, Andrei (trad. ; pref. ; tab. cronolog. ; ed.) - 350

 Ionescu, Barbu - 155

 Ionescu, Dumitru P. - 526

 Ionescu, Lidia (trad.) - 242

 Ionescu, Mariana (biog.) - 429

 Ionescu, Miron (coord.) - 114

 Ionescu, Tudor (trad.) - 385

 Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana - 226

 Ioniţă, Adrian - 470

 Iosa, Mircea - 527

 Iovu, Marilena (trad.) - 4

 Irimia, Horia - 103

 Ishiguro, Kazuo - 278

 Ispas, Sabina - 126

 Istrati, Panait - 386

 Iuga, Nora (trad.) - 285

 Izbăşescu, Gheorghe - 387

 Izverna, Mioara (trad.) - 429

 J

 Jack, Andrew - 77

 Jacq, Christian - 340

 Jakab Antal, K. (red. ; note) - 234

 James, P. D. - 279

 James, Simon - 10

 Jenkins, Jerry B. - 284

 Jercan, Ion - 529

 Jijie, Gheorghe - 530

 Jijie, Gheorghe (ed.) - 492

 Jókai Mór - 454

 Josan, Elena - 159

 Judit Róna (trad.) - 128

 Julean, Livia - 139

 K

 Kaidonis, J.A. (colab.) - 161

 Kanbar, Aurora (trad.) - 240