0  GENERALITĂŢI

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

1 -  ECO, UMBERTO.   Cum se face o teză de licenţă : Disciplinele umaniste / Umberto Eco ; Traducere de George Popescu. - Ediţie revăzută. - [Iaşi] : Polirom, 2006

 264 p. : tab. - (Collegium ; Practic).

 Note biobibliografice p. 4.

 ISBN 973-46-0532-1 ISBN 978-973-46-0532-3 : 18.95 lei.

 082.1 Collegium   808.1

 1. COMPOZIŢIE(literatură)              2. MUNCĂ INTELECTUALĂ

 3. TEHNICĂ LITERARĂ.

 II 85235 ; 001/E15

004  Calculatoare

 

2 -  C++  / Danny Calev, Michael J. Tobler, Jan Walter... ; trafucere de Florin Moraru. - Bucureşti : Teora, [2000].

 496 p. : fig. - (Calculatoare personale ; 371).

 Index p. 483-496.

 ISBN 973-20-0429-0 : 49.05 lei.

 082.1 Calculatoare personale   004.438 C++   004.42 C++

III 28063 ; 004/C10

 

3 -  DULĂU, MIRCEA. Sisteme expert : Aplicaţii în Turbo Prolog : Lucrări de laborator / Mircea Dulău, Horaţiu Ştefan Grif. - Târgu-Mureş : s. n., 2006.

 88 p. : fig.

 Bibliografie p. 88.

 Lucrare editată Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureş. Facultatea de Inginerie.

 5.93 lei.

 004.891(076)   004.438(076)

III 28032 ; 004/D88

 

4 -  Informatikai fogalmak kisszótára / A szócikkeket írta, a kötetet szerkesztette Dési Imre, Nagy Imre. - Budapest : Korona Kiadó, 2002 (Széchenyi Nyomda).

 247 p. : fig.; 18.2 cm.

 ISBN 963-9376-16-7 : 27 lei.

 004(038)

 1. DICŢIONAR DE INFORMATICĂ.

 II 85174 ; 004/I-52

 

5 -  OMURA, GEORGE. AutoCAD 2006 şi AutoCAD LT 2006 / George Omura ; Traducere de Radu Biriş, Simona Preda, Cora Radulian. - Bucureşti : Teora, 2006.

 XXXIV, 1182 p. : il., tab.,fig., CD-ROM - (Seria Expert).

 Anexe p. 1013-1129.

 Index p. 1131-1181.

 ISBN 1-59496-114-X ISBN 978-1-59496-114-4 : 120 lei.

 004.42 AutoCAD 2006   004.42 AutoCAD LT 2006

III 28066 ; 004/O-53

 

6 -  PETZOLD, CHARLES. Programare în Windows cu C# / Charles Petzold ; Trducere de Cora Radulian şi Dan Pavelescu. - Bucureşti : Teora, [2003].

 XX, 1124 p. : il., fig., tab. - (Calculatoare personale ; 479).

 Anexe p. 1027-1091.

 Index p. 1092-1119.

 ISBN 973-20-0639-0 : 108 lei.

 082.1 Calculatoare personale   004.438 C#:004.42 Windows   

 004.42 Windows:004.438 C#

III 28065 ; 004/P61

 

7 -  TEMPLEMAN, JULIAN. Visual C++.NET / Julian Templeman, Andy Olsen ; Traducere de Cristian Mocanu, Florin Moraru, Mihai Mănăstireanu. - Bucureşti : Teora, [2003].

 XIV, 498 p. : fig., CD-ROM - (Calculatoare personale ; 473).

 Index p. 489-498.

 ISBN 973-20-0643-9 : 70.85 lei.

 082.1 Calculatoare personale   004.438 Visual C++

III 28062 ; 004/T35

8 -  WELLING, LUKE. Dezvoltarea aplicaţiilor Web cu PHP şi MySQL / Luke Welling, Laura Thomson ; Traducere de Ioan Bledea. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Teora, 2005.

 XXXII, 832 p. : fig., tab., CD-ROM.

 Anexe p. 799-781.

 Index p. 782-829.

 ISBN 1-59496-051-8 : 85 lei.

 004.65 MySQL   004.42 PHP

III 28064 ; 004/W50

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

9 -  GHEORGHE, VASILICA. Cultură generală pentru ciclul primar / Vasilica Gheorghe, Teodora Mogoş. - Bucureşti : Editura Niculescu, [2006].

 207 p. : il. - (Citim. Ştim).

 Bibliografie p. 206-207.

 ISBN 973-748-086-4 ISBN 978-973-748-086-6 : 15.26 lei.

 082.1 Citim. Ştim   008(498)(075.2)

 1. CREDINŢE POPULARE                               2. CULTURĂ GENERALĂ

 3. DATINI                                                           4. OBICEIURI POPULARE

 008/G40

 

10 -  ŞERBAN, MELINTE. Cultura mureşeană în memoria cărţilor / Melinte Şerban. - Târgu Mureş : Editura Ardealul, 2006.

 351 p. - (Caiete mureşene ; 18).

 Note la sfârşit de capitol.

 Lucrare apărută sub auspiciile şi îngrijirea Fundaţiei Culturale "Vasile Netea".

 ISBN 973-8406-28-5 ISBN 978-973-8406-28-5 : 20 lei.

 082.1 Caiete mureşene   008(498.4-35 Mureş)   930.85(498.4-35 Mureş)   

 316.7(498.4-35 Mureş)   929(498.4-35 Mureş)

 1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE                     2. PERSONALITĂŢI MUREŞENE

 II 85367 ; 008/S47

 

 

01   Bibliografie. Cataloage

 

11 -  DOROBONT, ELENA. Carte veche în Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud / Elena Dorobont. - Cluj-Napoca : Eikon, 2005-.

 3 vol.

 ISBN 973-7833-60-0 : 33 lei(1-3).

 Vol.1 : Secolele XV-XVII. - 216 p. : il. - Bibliografie p. 11. - Indice de nume p. 179-208. - ISBN 973-7833-63-5.

 Vol.2 : 1703-1785. - 2006. - 370 p. : il. - Bibliografie p. 5. - Indice p. 331-363. - ISBN 973-7833-95-3.

 Vol.3 : 1786-1830. - 2006. - 354 p. : il. - Bibliografie p. 5. - Indice p. 316-346. - ISBN 978-973-7833-95-2.

 017.1:094.5   094.5:017.1

II 85221(1-3) ; 01/D70

1   FILOSOFIE

 

12 -  Bevezetés a filozófiába : Szöveggyűjtemény / szerkesztette Steiger Kornél. - Budapest : Holnap Kiadó, 1998

 343 p. : il.

 A fedélen Giorgione "Három filozófus" c. festménye látható.

 ISBN 963-346-263-0 : 4.30 lei.

 14(100)(091)   101.3(075)   11   160.1

 1. ISTORIA FILOZOFIEI                  2. METAFIZICĂ.

 1/B50

 

13 -  DERRIDA, JACQUES. Az idő adománya : A hamis pénz / Jacques Derrida; Fordította Kicsák Lóránt. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány : Palatinus Kiadó, 2003

 255 p.; 18.3 cm - (Gutenberg tér ; 9).

 Note de subsol.

 Anexă p. 250-251.

 ISBN 963-9487-24-4 : 33 lei.

 161.2(44) Derrida, J.   101.8(44) Derrida, J.   082.1 Gutenbreg tér

 1. METODELE FILOSOFIEI                             2. TEORIA JUDECĂŢII.

 II 85252 ; 1/D33

14 -  DJUVARA, MIRCEA. Filosofia contemporană şi dreptul / Mircea Djuvara ; Ediţie critică, text stabilit, studiu introductiv, note şi bibliografie de Adrian Michiduţă. - Cluj Napoca : Grinta, 2005.

 368 p. : il.

 Note de subsol.

 Note şi comentarii p.341-353.

 Bobliografie scrierilor lui Mircea Djuvara p. 354-363.

 Referinţe critice p. 364-365.

 ISBN 973-7651-19-7 : 17 lei.

 101:34   34:101   122/129

III 28005 ; 1/D54

 

15 -  HELLER ÁGNES. Filozófiai labdajátékok / Heller Ágnes. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány : Palatinus Kiadó, 2003 (Séd Nyomda).

 476 p.; 18.3 cm - (Gutenberg tér ; 8).

 Note de subsol.

 ISBN 963-9487-34-1 : 35 lei.

 14   082.1 Gutenbreg tér

II 84271 ; 1/H46

 

16 -  ISAC, DUMITRU. Introducere în istoria filosofiei eline / Dumitru Isac : Ediţie îngrijită şi prefaţată de Ionuţ Isac. - Cluj Napoca : Grinta, [2005].

 224 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7924-80-0 : 18 lei.

 14(38)

 1. PLATON                         2. ARISTOTEL

 3. PITAGORA                     4. THALES DIN MILET.

 III 28009 ; 1/I-81

 

17 -  SARTRE, JEAN-PAUL. Adevăr şi existenţă [2006] / Jean-Paul Sartre ; Text stabilit şi adnotat de Arlette Elkaďm-Sartre ; Traducere din limba franceză Toader Saulea. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 135 p. - (Totem).

 Note de subsol.

 Anexă p. 129-131.

 Index p. 133-134.

 Titlul original : Vérité et Existence.

 ISBN 973-569-891-9 ISBN 978-973-569-891-1 : 14.90 lei.

 082.1 Totem   165.62   111.11   141.32

 1. FILOZOFIE(metafizică).

 II 85232 ; 1/S24

 

18 -  SILION, BOGDAN. Rusia şi ispita mesianică : religie şi ideologie / Bogdan Silion. - Bucureşti : Vremea XXI, 2004 (Multiprint).

 160 p. - (Fapte. Idei. Documente).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 158.

 ISBN 973-645-100-3 : 8 lei.

 231.1(47+57)   130.2(47+57)   082.1 Fapte. Idei. Documente

 1. FILOZOFIA CULTURII

 II 85309 ; 1/S55

 

19 -  STENZEL, JULIUS. Studii şi eseuri platoniciene / Julius Stenzel ; Cuvânt înainte de Alina Noveanu ; Traducere de Alina Noveanu. - Cluj Napoca : Grinta, [2006].

 211 p. - (Mica bibliotecă de filosofie germană).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7651-54-5 ISBN 978-973-7651-54-9 : 14 lei.

 082.1 Mica bibliotecă de filosofie germană   14(38) Platon   141.131(0:82-4)

II 85144 ; 1/S83

159.9   Psihologie

 

20 -  CARLSON, RICHARD. Nu-ţi face griji, fă bani : căi spirituale şi practice pentru a crea mai multă bunăstare şi bucurie în viaţă / Dr. Richard Carlson ; Traducere de Ion Aramă. - Bucureşti : Vremea, 2006 (Multiprint).

 376 p. - (Zodiac).

 Bibliografie p. 253-255.

 ISBN 973-645-177-1 : 24 lei.

 159.923.2   082.1 Zodiac   17.024.4

 1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII                        2. BUNĂSTARE.

 II 85243 ; 159.9/C25

 

21 -  GRAY, JOHN. Bărbaţii sunt de pe Marte, Femeile sunt de pe Venus : Un ghid practic pentru îmbunătăţirea comunicării şi pentru obţinerea rezultatelor dorite în relaţiile dumneavoastră [2006] / Dr. John Gray ; Traducere de Nicolae Damaschin. - Bucureşti : Vremea, 2006 (Multiprint).

 224 p. - (Zodiac).

 ISBN 973-645-174-7 : 15.50 lei.

 159.922.1   082.1 Zodiac

 1. PSIHOLOGIA SEXELOR

 159.9/G77

 

22 -  GRAY, JOHN. Cum să obţii ceea ce vrei : Un ghid practic pentru obţinerea succesului personal / Dr. John Gray ; Traducere de Ion Aramă. - Bucureşti : Vremea, 2006 (Multiprint).

 304 p. - (Zodiac).

 ISBN 973-645-169-0 : 15 lei.

 159.923.2   082.1 Zodiac

 1. PSIHOLOGIE(autocunoaştere)                   2. PSIHOLOGIE(personalitate)

 II 85245 ; 159.9/G77

 

23 -  GRAY, JOHN. Marte şi Venus : 365 de zile, 365 de sfaturi prin care îţi poţi păstra dragostea vie / Dr. John Gray ; Traducere de Silvia Colfescu. - Bucureşti : Vremea, 2005

 136 p. - (Zodiac).

 ISBN 973-645-150-X : 9 lei.

 159.922.1   082.1 Zodiac

 1. PSIHOLOGIA SEXELOR

 II 85247 ; 159.9/G77

 

24 -  GRAY, JOHN. Marte şi Venus : la locul de muncă : Un ghid practic pentru îmbunătăţirea comunicării şi obţinerea rezultatelor la locul de muncă / Dr. John Gray ; Traducere de Sorana Munteanu. - Bucureşti : Vremea, 2006 (Multiprint).

 X; 270 p. - (Zodiac).

 ISBN (10)973-645-213-1 ISBN (13)978-973-645-213-0 : 19 lei.

 159.922.1   331.446.4   331.101.262   082.1 Zodiac

 1. PSIHOLOGIA SEXELOR.

 II 85246 ; 159.9/G77

 

25 -  GRAY, JOHN. Soluţia Marte şi Venus pentru dietă şi exerciţii : creează în creier alchimia sănatăţii, fericirii şi iubirii durabile / Dr. John Gray ; Traducere de Gabriela Macovei. - Bucureşti : Vremea, 2006 (Multiprint).

 XIV ; 354 p. - (Zodiac).

 Index p. 341-353.

 ISBN (10)973-645-212-3 ISBN (13)978-973-645-212-3 : 24 lei.

 159.922.1   613.2   082.1 Zodiac

 1. PSIHOLOGIA SEXELOR

 II 85244 ; 159.9/G77

 

26 -  LAING, RONALD DAVID. Bölcsek, balgák, bolondok : Egy pszichiáter útja / R.D. Laing ; fordította Tandori Dezső és Tandori Ágnes. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1990

 264 p. - (Mérleg).

 Titl. orig. : Wisdom, Madness and Folly. The Making of a Psychiatrist.

 ISBN 963-07-5114-3 : 4.00 lei.

 821.111-94=511.141   929 Laing, Ronald David   

 159.964.26 Laing, R.D.   082.1 Mérleg

 1. PSIHOLOGIE PATOLOGICĂ

 159.9/L16

 

27 -  MILLER, ALICE. Revolta trupului / Alice Miller ; Traducere din limba germană Despina Naghi. - Bucureşti : Nemira, 2006.

 160 p. - (Bonton).

 Notă bio-biografică p. 206-207.

 Bibliografie p. 156-157.

 ISBN (10)973-569-939-7 ISBN (13)978-973-569-939-0 : 11.83 lei.

 159.922.7   159.964.2   179.2   082.1 Biblioteca de psihologie

 1. PSIHOLOGIE PATOLOGICĂ

 II 85202 ; 159.9/M72

28 -  OSHO. Cartea despre ego : Eliberarea de iluzie / Osho ; Traducere Cristian Hanu. - Braşov : Mix, [2004]

 367 p.

 Titlul original : The Book of Ego. Freedom from Illusion.

 ISBN 973-8471-26-5 : 29 lei.

 082.1 Osho   159.923.2

 1. PSIHOLOGIE(autocunoaştere)

 II 85240 ; 159.9/O-83

 

29 -  RADU, NICOLAE. Teste psihologice pentru orientarea în carieră şi autocunoaştere : Teste. Grile de corecţie. Evaluări / Nicolae Radu ; Ilustraţii de Manuela Oboroceanu. - [Iaşi] : Polirom, 2006 (Print Multicolor).

 191 p. : tab., il., fig. - (Practic).

 Bibliografie p. 181-183.

 ISBN 973-46-0449-X ISBN 978-973-46-0449-4 : 16.95 lei.

 082.1 Practic   159.98   159.923.2:159.9.072   159.9.072:159.923.2

 1. AUTOCUNOAŞTERE

 II 85233 ; 159.9/R17

16  Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii

 

30 -  CLISSON, VALÉRIE. Teste de logică : Exerciţii şi soluţii / Valérie Clisson, Arnaud Duval ; Traducere de Mirela Gabriela Papuc. - [Iaşi] : Polirom, 2006 (Print Multicolor).

 176 p. : fig., tab. - (Hexagon).

 ISBN 973-46-0168-7 : 17.90 lei.

 082.1 Hexagon   164(079.1)

II 85231 ; 16/C57

17   Morală. Etică

 

31 -  Kortárs etika / Boda Zsolt, Fekete László, Gulyás Gyula... ; Serkesztette Fekete László. - Budapest : Nemzeti Könyvkiadó, 2004 (Korrekt Nyomdaipari Kft.).

 296 p. : fig., tab.

 Note de subsol.

 Bibliografie la sfârşitul unor capitole.

 ISBN 963-19-5466-8 : 65 lei.

 14   174

 1. ETICĂ PROFESIONALĂ

 III 28028 ; 17/K74

 

32 -  POST, PEGGY. Codul bunelor maniere pentru copii / Peggy Post, Cindy Post Senning, Ed.D. ; Traducere de Sorin Petrescu. - Bucureşti : Corint Junior, 2005 (Universul SA).

 144 p. : il.

 ISBN 973-7789-63-6 : 25 lei.

 177.1-053.2

 1. MORALA ŞI SOCIETATEA                       2. COMPORTAMENT SOCIAL

 17/P87

 

33 -  SABATH, ANN MARIE. Codul bunelor maniere în afaceri : Avantajul competitiv al profesionalismului de azi [2005] / Ann Marie Sabath; traducere de Silvia Colfescu. - Bucureşti : Vremea, 2005 (Multiprint).

 176 p. : fig. - (Zodiac).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 171-172.

 Indice p. 173-174.

 ISBN 973-645-121-6 : 12.50 lei.

 177   174.4   082.1 Zodiac

 1. MORALA ŞI SOCIETATEA                       2. MORALĂ PROFESIONALĂ.

 17/S11

 

34 -  SCHWARTZ, DAYLLE DEANNA. Toţi bărbaţii sunt măgari până la proba contrarie : Ghidul femeilor care vor să-i înţeleagă pe bărbaţi / Daylle Deanna Schwartz ; traducere de Ana Maria Ionescu. - Bucureşti : Vremea, 2000 (Multiprint).

 304 p. - (Zodiac).

 ISBN 973-645-173-9 : 16.35 lei.

 082.1 Zodiac   159.923-055.1   177.6-055.1:177.6-055.2   

 177.6-055.2:177.6-055.1

 1. ETICĂ FAMILIALĂ                     2. MORALĂ SEXUALĂ.

 II 85239 ; 17/S36

35 -  STOVER, LAREN. Bomba sexi : mic tratat de seducţie / Laren Stover ; Traducere din limba engleză Marina Radu. - Bucureşti : Nemira, 2006.

 224 p. : il., tab. - (Bonton).

 Note biografice p. 206-207.

 Note de subsol.

 ISBN (10)973-569-914-1 ISBN (13)978-973-569-914-7 : 15.50 lei.

 177.62   391.4/.7   082.1 Bonton

 1. MORALĂ SEXUALĂ

 I 18610 ; 17/S89

 

36 -  Sunt Divă : Ghidul oricărei femei pentru o viaţă fără oprelişti / Elena Bates, Maureen O'Crean, Molly Thompson...; Traducere de Anna Andreescu. - Bucureşti : Vremea, 2006 (Multiprint).

 352 p. : fig. - (Zodiac).

 Bibliografie p. 343-348.

 ISBN (10)973-645-209-3 ISBN (13)978-973-645-209-3 : 23 lei.

 159.923.2-055.2   177.62   396   17.024.4   082.1 Zodiac

 1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII.

 II 85242 ; 17/S95

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

37 -  ARMSTRONG, KAREN. A mítoszok rövid története / Karen Armstrong; Fordította Árokszállásy Zoltán. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány : Palatinus Kiadó, 2006

 144 p.; 19.6 cm - (Mítosz-sorozat).

 Postfaţă p. 135-142.

 Titl. orig. : A Short History of Myth.

 ISBN 963-9651-18-4 : 29.50 lei.

 930.85(100)(091)   291.13(100)(091)   082.1 Mítosz-sorozat

 1. ISTORIA CIVILIZAŢIEI                              2. ISTORIA CULTURII

 3. ISTORIA MITOLOGIEI.

 II 85273 ; 2/A80

 

 

38 -  CHRYSOSTOMOS, ARHIEPISCOP AL ETNEI.

 Ascultarea în tradiţia patristică ortodoxă / Arhiepiscopul Chrysostomos al Etnei şi Episcopul Ambrozie al Methonei; Traducere de Remus Rus. - Bucureşti : Vremea, 2004

 96 p.

 ISBN 973-645-057-0 : 6 lei.

 281.9:241.13   241.13:281.9

 1. BISERICA ORTODOXĂ RĂSĂRITEANĂ

 II 85302 ; 2/C48

 

39 -  CHRYSOSTOMOS, ARHIEPISCOP AL ETNEI.  Iubirea în tradiţia patristică ortodoxă / Arhiepiscopul Chrysostomos al Etnei şi Părintele James Thornton; Traducere de Remus Rus. - Bucureşti : Vremea, 2004 (Multiprint).

 96 p.

 ISBN 973-645-056-2 : 6 lei.

 281.9:241.513   241.513:281.9   241.13

 1. BISERICA ORTODOXĂ RĂSĂRITEANĂ

 II 85304 ; 2/C48

 

40 -  CHRYSOSTOMOS, ARHIEPISCOP AL ETNEI.

 Pocăinţa în tradiţia patristică ortodoxă / Arhiepiscopul Chrysostomos al Etnei; Introducere de părintele Gregory Telepeneff; Traducere de Remus Rus. - Bucureşti : Vremea XXI, 2004 (Multiprint).

 80 p.

 Indice p. 77-79.

 ISBN 973-645-078-3 : 6 lei.

 281.9:234.5   234.5:281.9

 1. BISERICA ORTODOXĂ RĂSĂRITEANĂ

 II 85303 ; 2/C48

 

41 -  CHRYSOSTOMOS, ARHIEPISCOP AL ETNEI.

 Smerenia în tradiţia patristică ortodoxă / Arhiepiscopul Chrysostomos al Etnei ; prolog de Maica Alexandra ; traducere de Remus Rus. - Bucureşti : Vremea, 2002 (Multiprint).

 112 p. - (Fapte, idei, documente).

 Note de subsol.

 Indice de nume p. 109-110.

 ISBN 973-645-017-1 : 6 lei.

 082.1 Fapte. Idei. Documente   281.9:241.531   241.531:281.9

 1. PATRISTICĂ                                 2. RELIGIE ORTODOXĂ  

 3. MORALĂ RELIGIOASĂ                             4. TEOLOGIE MORALĂ.

 II 85294 ; 2/C48

 

42 -  ELIADE, MIRCEA. Vallási hiedelmek és eszmék története / Mircea Eliade ; Fordította Saly Noémi ; Serkesztette Puskás Ildikó, Voigt Vilmos ; Az utószót írta Simon Róbert. - Budapest : Osiris Kiadó, 2006 (Dürer Nyomda).

 1068 p.

 Note la sfârşitul capitolelor.

 Bibliografie p. 781-1019.

 Index p. 1021-1068.

 ISBN 963-389-805-6 : 110 lei.

 291

 1. ISTORIA RELIGIEI                        2. FILOZOFIA RELIGIEI

III 28024 ; 2/E38

 

43 -  MARTON JÓZSEF. A keresztény ókor : Egyháztörténeti tanulmány / Dr. Marton József; Szerkesztő: Sebestyén Mihály; Borítóterv: Biblia Attila. - Marosvásárhely : Mentor, 2004 (Lyra nyomda).

 244 p.; 23 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 973-599-095-4 : 12 lei.

 28"652"(091)

 1. ISTORIA BISERICII

 III 28013 ; 2/M43

 

44 -  SINIGALIA, TEREZA. Mihai Viteazul ctitor / Tereza Sinigalia. - Bucureşti : Vremea, 2001 (Multiprint).

 80 p. : il., [2] p. il. color - (Arte).

 Note de subsol.

 ISBN 973-645-008-2 : 3 lei.

 082.1 Arte   94(498) Mihai Viteazul   726(498) Mihai Viteazul   

 247(498) Mihai Viteazul   271(498)

 1. ISTORIA ROMÂNIEI(Mihai Viteazul)               2. BISERICI ORTODOXE

 II 85291 ; 2/M68S

 

45 -  ŞINCAN, NICOLAE GHEORGHE. Rugăciunea atinge veşnicia : Ilustraţii pentru predici şi alte cuvântări / Prot. Pr, Nicolae Gheorghe Şincan. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

 178 p.

 ISBN 973-1728-22-8 ISBN 978-973-1728-22-3 : 14 lei.

 252:253   253:252   281.95

 1. RELIGIE CREŞTINĂ                     2. RELIGIE ORTODOXĂ

 II 85363 ; 2/S59

 

46 -  TIBERIAN, FLOREA. În nada maeştrilor : Încercări de mitanaliză / Florea Tiberian. - Bucureşti : Vremea XXI, 2005 (Multiprint).

 304 p. - (Fapte, idei, documente).

 Note de subsol.

 ISBN 973-645-154-2 : 17.50 lei.

 082.1 Fapte. Idei. Documente   248.2   141.33   291.1

 1. MITANALIZĂ                              2.. MISTICISM FILOZOFIC

 3. FILOZOFIA RELIGIEI   4. TEOLOGIE MISTICĂ.

 II 85295 ; 2/T58

3  ŞTIINŢE SOCIALE

303/308  Probleme sociale

 

47 -  BERNÁD ILONA. Magyarok Amerikája : (útirajz, szociográfia) / Bernád Ilona, Gazda József. - Sepsiszentgyörgy : Medium Kiadó, 2004 (Cova Print).

 274 p., [25] p. il.

 Anexe p. 268-270.

 ISBN 973-8444-23-3 : 25 lei.

 304.3(=511.141)(73)(0:82-992)   308(=511.141)(73)(0:82-992)   

 314.743(=511.141)(73)(0:82-992)

 1. SOCIOGRAFIE(maghiari)                             2. EMIGRANŢI(maghiari)

 III 28073 ; 303/308/B49

316  Sociologie

 

48 -  BERNEA, ERNEST. Civilizaţia română sătească / Ernest Bernea. - Ediţie îngrijită de Pandele Rodica. - Bucureşti : Vremea, 2006.

 168 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-645-228-X : 15 lei.

 316.334.55   159.922.4(=135.1)   39(=135.1)   082.1 Autori români

 1SOCIOLOGIE RURALĂ 2. PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN

 II 85320 ; 316/B49

 

49 -  COMAN, CODRIN. Eseurile globalizării / Codrin Coman. - Cluj Napoca : Grinta, [2005].

 279 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7651-21-9 : 25 lei.

 316.32(0:82-4)   327.33(0:82-4)

 1. GLOBALIZARE                             2. TOTALITARISM

 II 85151 ; 316/C63

 

50 -  SPENCE, GERRY. Cum să argumentezi ca să câştigi de fiecare dată : Acasă, la serviciu, la tribunal, oriunde, oricând / Gerry Spence ; Traducere şi note Lena Călinoiu. - Bucureşti : Vremea, 2006 (Multiprint).

 376 p. - (Zodiac).

 Note de subsol.

 Notă biografică p. 364.

 Index p. 365-375.

 ISBN (10)973-645-218-2 ISBN (13)978-973-645-218-5 : 24 lei.

 316.77   082.1 Zodiac

 1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII  

 2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII.

 II 85241 ; 316/S72

 

 

 

 

32  Politică

 

51 -  ARENDT, HANNAH. A sivatag és az oázisok / Hannah Arendt; Fordította Mesés Péter, Pató Attila. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány : Palatinus Kiadó, 2002 (Séd Nyomda).

 380 p.; 18.3 cm - (Gutenberg tér ; 4).

 Note de subsol.

 Postfaţă p. 373-376.

 ISBN 963-9380-64-4 : 37 lei.

 1(430)(092) Kant, I.   32.001   082.1 Gutenbreg tér

 1. FILOZOFIA PUTERII                   3. FILOZOFIE POLITICĂ

 II 85253 ; 32/A74

 

52 -  BUKOVSKI, VLADIMIR. Uniunea Europeană...o nouă URSS? / Vladimir Bukovski şi Peter Stroilov ; traducere şi prefaţă de Dan C. Mihăilescu. - Bucureşti : Vremea, 2006

 168 p. - (Fapte, idei, documente).

 Note de subsol.

 ISBN 973-645-210-7 ISBN 978-973-645-210-9 : 20 lei.

 082.1 Fapte. Idei. Documente   

94(4)"19/20"   321.74(47+57)   327.5(4)   061.1 UE   341.217(4) UE

 1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

 2. UNIUNEA EUROPEANĂ                                            3. URSS.

 II 85298 ; 327/B86

 

53 -  CĂTĂNUŞ, DAN. A doua destalinizare : Gh. Gheorghiu-Dej la apogeul puterii / Dan Cătănuş ; Prefaţă de Florin Constantiniu. - Bucureşti : Vremea, 2005 (Multiprint).

 352 p. - (Fapte, idei, documente).

 Note de subsol.

 ISBN 973-645-151-8 : 20 lei.

 082.1 Fapte. Idei. Documente   329.15(498) Gheorghiu-Dej, Gh.   

 94(498)"1961"

 1. COMUNISM                                  2. POLITICĂ INTERNĂ.

 II 85312 ; 32/C29

 

 

 

54 -  COVACI, STELA. Persecuţia : Mişcarea studenţească anticomunistă Bucureşti, Iaşi (1956-1958). Nume de cod "Frăţia paleolitică" : Documente din Arhiva Securităţii / Stela Covaci. - Bucureşti : Vremea, 2006 (Multiprint).

 456 p. : il. - (Fapte, idei, documente).

 Indice de nume p. 447-454.

 ISBN 973-645-219-0 ISBN 978-973-645-219-2 : 26 lei.

 082.1 Fapte. Idei. Documente   321.74:323.26   323.26:321.74(498)"1956/1958"   

323.281(498)"1956/1958"

 1. COMUNISM                                  2. POLITICĂ INTERNĂ(România)

 3. PERSECUŢII

 II 85296 ; 32/C80

 

55 -  Documente franceze despre Transilvania 1944-1947 / Selecţia documentelor şi studiu introductiv de Valeriu Florin Dobrinescu şi Ion Pătroiu. - Bucureşti : Vremea, 2003

 360 p. : graf. - (Fapte. Idei. Documente).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 345-356.

 ISBN 973-645-000-7 : 10 lei.

 082.1 Fapte. Idei. Documente   323.15(494.4):323"1944/1947"(093.2)   087(44):323"1947/1947

 1. POLITICĂ INTERNĂ(minorităţi naţionale)

 II 85308 ; 32/D61

 

56 -  GIURESCU, DINU C. Uzurpatorii : România 6 martie 1945 - 7 ianuarie 1946 / Dinu C. Giurescu. - Bucureşti : Vremea XXI, 2004 (Multiprint).

 640 p. : tab. - (Fapte, idei, documente).

 Note la sfârşit de capitol.

 Indice de nume p. 613-629.

 ISBN 973-645-103-8 : 26 lei.

 082.1 Fapte. Idei. Documente   321.74(498)"1945/1946"   323.28(498)"1945/1946"

 1. COMUNISM(România)                                2. ISTORIA ROMÂNIEI

 3. PARTIDUL COMUNIST ROMÂN             4. POLITICĂ INTERNĂ

 II 85310 ; 32/G60

 

57 -  JELA, DOINA. Lexiconul negru : Unelte ale represiunii comuniste / Doina Jela. - Bucureşti : Humanitas, 2001.

 343 p. - (Procesul comunismului).

 Nota biografică [1] p.

 Bibliografie p. 313-317.

 Indice p. 319-341.

 ISBN 973-50-0132-2 : 10 lei.

 323.282(498)(038)   030:323.282(498)   929:355.40(498)   355.40(498):929  

 082.1 Procesul comunismului

 1. POLIŢIA POLITICĂ                     2. DICTATURĂ COMUNISTĂ

 3. PERSECUŢII POLITICE

 II 85186D ; 32/J44

 

58 -  PÁL-ANTAL SÁNDOR. Áldozatok - 1956 : A forradalmat követő megtorlások a magyar autonóm tartományban / Pál-Antal Sándor. - Marosvásárhely : Mentor, 2006 (Lyra).

 431 p.; 23 cm - (Erdély emlékezete).

 Index p. 389-420.

 Glosar p. 421-423.

 ISBN 973-599-245-0 ISBN 978-973-599-245-3 : 25 lei.

 343.343(498.4)"1956"   323.272(439)"1956"   94(439+498.4)"1956"   

 082.1 Erdély emlékezete

 1. REVOLUŢIA DIN 1956(Ungaria)

 2. STORIA UNGARIEI(revoluţia din 1956)

 III 28014 ; 32/P14

 

59 -  SCHRÖM, OLIVER. În umbra şacalului : Carlos şi iniţiatorii terorismului internaţional / Oliver Schröm ; traducere de Erika Dumitraşcu. - Bucureşti : Vremea XXI, 2003

 352 p. - (Fapte. Idei. Documente).

 Anexă p. 329-331.

 Bibliografie p. 332-337.

 Index p. 338-348.

 ISBN 973-645-061-9 : 16 lei.

 929 Carlos   343.326   323.285   821.112.2-94   082.1 Fapte. Idei. Documente

 1. BIOGRAFIE(Carlos)                      2. TERORISM.

 II 85307 ; 32/C25S

33  Economie. Ştiinţe economice

 

60 -  HIRSCHMAN, ALBERT O. Kivonulás, tiltakozás, hűség : Hogyan reagálnak vállalatok, szervezetek és államok hanyatlására az érintettek ? / Albert O. Hirschman ; fordította Csontos László, Mezei I. György. - Budapest : Osiris Kiadó, 1995

 172 p. - (Közgazdaságtan).

 Titl. orig. : Exit, Voice and Loyalty.

 Note de subsol.

 ISBN 963-379-080-8 : 3.40 lei.

 330.16:338.124.4   338.124.4:330.16   316.334.2   316.48   

 082.1 Közgazdaságtan

 1. SOCIOLOGIE ECONOMICĂ                       2. SOCIOLOGIE POLITICĂ

 33/H65

 

61 -  PETRESCU, OANA MĂRIUCA. Programul de finanţare SAPARD : geneză şi conţinut / Oana-Măriuca Petrescu. - Bucureşti : C.H. Beck, 2006.

 XIII, 280 p. - (Praxis).

 Note de subsol.

 Glosar p. 265-279.

 Bibliografie p. 272-279.

 ISBN 973-655-971-8 ISBN 978-973-655-971-6 : 24.90 lei.

 341.232.2 SAPARD   336.13:338.43(498)   338.43(498):336.13   082.1 Praxis

 1. PROGRAME FINANŢATE.

 II 85206 ; 33/P57

331  Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii

 

62 -  Proceedings of the First International Conference : Career Counseling and The Global Labor Market : May 31st-June 2ed 2005. "Petru Maior" University, Târgu Mures, România  / Editors Liviu Marian, Hans Juergen Weissbach, Thomas M. Collins... - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2005.

 383 p. : fig., tab.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 30 lei.

 658.3   331.5

 1. CARIERĂ PROFESIONALĂ

 III 28035 ; 331/P93

336   Finanţe. Bănci

 

63 -  GHEORGHE, CARMEN ADRIANA. Drept bancar / Carmen Adriana Gheorghe. - Bucureşti : C.H. Beck, 2006.

 XVII, 303 p. - (Manuale Beck).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 295-300.

 Index p. 301-303.

 ISBN 973-655-894-0 ISBN 978-973-655-894-8 : 29.43 lei.

 336.71(498)   082.1 Manuale Beck

 1. DREPT FINANCIAR(România)       2. DREPT FISCAL(România)

 II 85204 ; 336/G40

338   Situaţie economică. Politică economică

 

64 -  PETSCHNIG MÁRIA ZITA. Örökségtől örökségig : A magyar gazdaság 1990-1994 / Petschnig Mária Zita ; szerkesztette Gábor Luca. - Budapest : Századvég Kiadó, 1994

 236 p. : tab.

 Note de subsol.

 ISBN 963-8384-50-6 : 4.50 lei.

 330.34   338.1/.2(439)"1990/1994"

 1. EVOLUŢIE ECONOMICĂ            2. DEZVOLTARE ECONOMICĂ(Ungaria)  3. POLITICĂ ECONOMICĂ(Ungaria)                        4. ECONOMIE DE PIAŢĂ

 338/P61

339  Comerţ. Economie mondială

 

65 -  GRAMA, LUCIAN. Marketing general şi industrial : Elemente de bază şi aplicaţii : Curs / Lucian Grama, Mihaela Bucur. - Târgu-Mureş : s. n., 2005.

 102 p. : fig., tab.

 Bibliografie p. 237.

 Lucrare editată Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureş. Facultatea de Inginerie.

 6.55 lei.

 658.8(075.8)   339.138(075.8)

 1. MARKETING.

 III 28033 ; 339/G76

34   Drept

 

66 -  ADAM, IOAN. Drept civil : Drepturile reale principale : Actualizat la 1 septembrie 2005 (inclusiv Legea nr. 247/2005) / Prof. univ. dr. Ioan Adam. - Bucureşti : All Beck, 2005.

 VIII, 702 p. - (Curs universitar).

 Note de subsol.

 ISBN 973-655-746-4 : 76.30 lei.

 347.22   082.1 Curs universitar

III 28057 ; 34/A17

 

67 -  ANGHENI, SMARANDA. Drept comercial [Angheni, Smaranda] / Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : All Beck, 2004.

 XX, 471 p. - (Curs universitar).

 Note de subsol.

 Indice alfabetic p. 465-471.

 La elaborarea lucrării a fost avută în vedere legislaţia publicată până la 20 mai 2004.

 ISBN 973-655-456-2 : 47.96 lei.

 347.7   082.1 Curs universitar

III 28053 ; 34/A60

 

68 -  ATHANASIU, ALEXANDRU. Dreptul muncii [Athanasiu, Alexandru] / Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima. - Bucureşti : All Beck, 2005.

 XIII, 371 p. - (Curs universitar).

 Note de subsol.

 Indice alfabetic p. 367-371.

 ISBN 973-655-737-5 : 39.24 lei.

 349.2   082.1 Curs universitar

III 28052 ; 34/A91

 

69 -  BOROI, ALEXANDRU. Drept penal. Partea specială [Boroi, Alexandru] / Prof. univ. dr. Alexandru Boroi, prof. univ. dr. Gheorghe Nistoreanu. - Ediţia a 3-a, revizuită conform noului Cod penal. - Bucureşti : All Beck, 2005.

 823 p. - (Curs universitar).

 Note de subsol.

 ISBN 973-655-652-2 : 67.58 lei.

 343   082.1 Curs universitar

III 28048 ; 34/B69

 

70 -  Constituţia României revizuită : comentarii şi explicaţii / Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru ... - Bucureşti : All Beck, 2004.

 XII, 363 p. - (Legi comentate).

 Note de subsol.

 Index p. 359-363.

 ISBN 973-655-436-8 : 34.88 lei.

 342.4(498)   082.1 Legi comentate

II 85212 ; 34/R70

 

71 -  DELEANU, ION. Procedura somaţiei de plată : doctrină şi jurisprudenţă / Prof. univ. dr. Ion Deleanu, dr. Gheorghe Buta. - Bucureşti : C.H. Beck, 2006.

 XIV, 533 p. - (Praxis).

 Note de subsol.

 Index p. 531-533.

 ISBN 973-655-942-4 ISBN 978-973-655-942-6 : 39 lei.

 347.91/.95   082.1 Praxis

 1. DREPT CIVIL(procedură)                            2. PROCEDURĂ CIVILĂ.

 II 85210 ; 34/D28

 

 

 

72 -  DEŞLIU, BORIS. Jurnal de avocat / Boris Deşliu. - Bucureşti : Vremea, 2002 (Multiprint).

 432 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-645-030-9 : 7 lei.

 082.1 Fapte. Idei. Documente   347.965(0:82-94)

 1. DREPT                             2. AVOCAŢI

 II 85301 ; 34/D34

 

73 -  DRAGOŞ, DACIAN COSMIN. Uniunea Europeană : Instituţii. Mecanisme / Dacian Cosmin Dragoş. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : All Beck, 2005.

 XI, 153 p. - (Manuale Beck).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 149-153.

 ISBN 973-655-830-4 : 19.62 lei.

 341.217(4) UE   061.1 UE   082.1 Manuale Beck

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ(legislaţie).

 III 28036 ; 34/D79

 

74 -  Drept civil : Teoria generală a actelor cu titlu gratuit / Coordonator prof. univ. dr. Ion Dogaru. - Bucureşti : All Beck, 2005.

 XXX, 622 p. - (Studii juridice).

 Bibliografie p. 607-614.

 Index p. 615-622.

 ISBN 973-655-794-4 : 39.24 lei.

 347.1   082.1 Studii juridice

II 85213 ; 34/D82

 

75 -  DROSU ŞAGUNA, DAN. Drept financiar public [Drosu Şaguna, Dan] / Dan Drosu Şaguna, Dan Şova. - Bucureşti : All Beck, 2005.

 IX, 409 p. - (Curs universitar).

 Index p. 403-409.

 ISBN 973-655-543-7 : 39.24 lei.

 347.73   336.1   082.1 Curs universitar

III 28044 ; 34/D84

76 -  Executarea silită : Reglementare, doctrină, jurisprudenţă / Dumitru Andreiu Petre Florescu, Paul Coman, Theodor Mrejeru ... - Bucureşti : C.H. Beck, 2006.

 XIV, 417 p.

 Note de subsol.

 Index p. 415-417.

 ISBN 973-655-873-8 ISBN 978-973-655-873-3 : 45.78 lei.

 347.952

 1. DREPT CIVIL                  2. PROCEDURĂ CIVILĂ.

 III 28043 ; 34/E97

 

77 -  Explicaţii teoretice ale codului de procedură penală român / Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, George Antoniu ... - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Editura Academiei Române : All Beck, 2003.

 2 vol.

 Lucrarea este o continuare a lucrării în 4 volume cu titlul : "Explicaţii teoretice ale codului penal român".

 ISBN 973-27-0929-4 ISBN 973-655-355-8.

  vol. 5 : Partea generală. - 431 p. - Index p. 419-424. - ISBN 973-27-0931-6 : 44.70 lei.

                 vol. 6 : Partea specială. - 443 p. - Index p. 436-438. - ISBN 973-655-356-6 : 45.78 lei.

 343.1(498)

 1. CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ(România)

 III 28040(1-2) ; 34/E97

 

78 -  Explicaţii teoretice ale codului penal român  / Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea ... - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Editura Academiei Române : All Beck, 2003.

 4 vol.

 ISBN 973-27-0994-4 ISBN 973-655-322-1.

  vol. 1 : Partea generală. - VI, 399 p. - Note de subsol. - Index p. 383-389. - ISBN 973-27-0995-2 : 44.70 lei.

  vol. 2 : Partea generală. - 450 p. - Note de subsol. - Index p. 435-439. - ISBN 973-655-320-5 : 44.70 lei.

  vol. 3 : Partea specială. - 640 p. - Note de subsol. - Index p. 609-622. - ISBN 973-27-0996-0 : 61.05 lei.

  vol. 4 : Partea specială. - 926 p. - Note de subsol. - Index p. 875-896. - ISBN 973-655-321-3 : 87.20 lei.

 343.2/.7(498)

 1. CODUL PENAL(România)

 III 28039(1-4) ; 34/E97

 

79 -  FLORESCU, DUMITRU ANDREIU PETRE.

 Fiscalitatea în România : Reglementare, doctrină, jurisprudenţă / Av. dr. Dumitru Andreiu Petre Florescu, dr. Paul Coman, dr. Bălaşa Gabriel. - Bucureşti : All Beck, 2005.

 XXXIX, 606 p.

 Note de subsol.

 Biblografie p. 605-606.

 ISBN 973-655-762-6 : 58.86 lei.

 336.22(498)

III 28054 ; 336/F68

 

80 -  GORNIG, GILBERT. Dreptul Uniunii Europene / Prof. dr. Gilbert Gornig, asist. drd. Ioana Eleonora Rusu. - Bucureşti : C.H. Beck, 2006.

 XII, 196 p. - (Manuale Beck).

 Note de subsol.

 Index p. 185-192.

 Bibliografie p. 195-196.

 ISBN 973-655-922-X ISBN 978-973-655-922-8 : 19.90 lei.

 341.1(4)   341.217 UE   061.1 UE   082.1 Manuale Beck

 1. DREPT INTERNAŢIONAL

 II 85214 ; 34/G71

 

81 -  IORGOVAN, ANTONIE. Tratat de drept administrativ [Iorgovan, Antonie] / Antonie Iorgovan. - Ediţia a 4-a. - Bucureşti : All Beck, 2005.

 vol.

 ISBN 973-655-729-4.

  vol. 1 : Introducere. Organizarea administrativă. Funcţia publică. - XXVIII, 650 p. - Note de subsol. - Index p. 647-650. - ISBN 973-655-730-8 : 87.20 lei.

vol. 2 : Forme de realizare a administraţiei publice. Domeniul public şi serviciul public. Răspunderea în dreptul administrativ. Contenciosul administrativ. - XVIII, 699 p. - Note de subsol. - Index p. 695-699. - ISBN 973-655-790-1 : 87.20 lei.

 342.9(035)

 1. DREPT ADMINISTRATIV.

 III 28042(1-2) ; 34/I-72

 

82 -  JIDOVU, NICU. Drept procesual penal / Nicu Jidovu. - Bucureşti : C.H. Beck, 2006.

 685 p. - (Manuale Beck).

 Note de subsol.

 ISBN 973-655-884-3 : 44.69 lei.

 343.1   082.1 Manuale Beck

III 28037 ; 34/J55

 

83 -  Jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi Covenţia Europeană a Drepturilor Omului : 1994-2003 / Lucrare elaborată de Prof. univ. dr. Ioan Vida, Prof. univ. dr. Nicolae Popa, Dr. Mihai Delcea... - Bucureşti : Regia Autonomă Monitorul Oficial, 2005.

 478 p. : tab.; [1] CD.

 Note de subsol.

 Anexe p. 453-478.

 ISBN 973-567-488-2 : 20 lei.

 347.99   314.24   342.4

 1. DREPTURILE OMULUI

 III 28019 ; 34/J93

 

84 -  LEFTERACHE, LAVINIA. Legea arendării nr. 16 din 5 aprilie 1994 comentată şi adnotată / Lavinia Lefterache, Cristiana-Mihaela Crăciunescu. - Ediţia a 2-a revăzută şi completată. - Bucureşti : All Beck, 2000.

 150 p. - (Legi comentate).

 Note de subsol.

 ISBN 973-655-001-X : 6.50 lei.

 082.1 Legi comentate   347.453.1   631.115(094)

 1. AGRICULTURĂ                            2. DREPT PRIVAT

 II 85205 ; 34/L39

 

85 -  LEŞ, IOAN. Codul de procedură civilă : Comentariu pe articole / Prof. univ. dr. Ioan Leş. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : All Beck, 2005.

 XVI, 1436 p. ; 48 p. Anexă detaşabilă - (Comentarii Beck).

 Note de subsol.

 Index alfabetic p. 1419-1436.

 ISBN 973-655-507-0 : 149.33 lei.

 347.91   082.1 Comentarii Beck

III 28056 ; 34/L52

 

86 -  LEŞ, IOAN. Proceduri civile speciale [Ediţia a 2-a] / Ioan Leş. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : All Beck, 2003.

 XVI, 452 p. - (Praxis).

 Note de subsol.

 La elaborarea prezentei ediţii s/a folosit material documentar publicat până la data de 1 iunie 2003.

 ISBN 973-655-285-3 : 33 lei.

 347.91/.95   082.1 Praxis

 1. DREPT CIVIL                  2. PROCEDURĂ CIVILĂ.

 II 85208; 34/L52

 

87 -  LUPAN, ERNEST. Tratat de drept civil român [Lupan, Ernest] / Ernest Lupan, Ioan Sabău-Pop. - Bucureşti : C.H. Beck, 2006.

 vol.

 ISBN 973-655-852-5.

                 vol. 1 : Partea generală. - XI, 357 p. - Note de subsol. - Note la sfârşitul fiecărui capitol. - Bibliografie generală p. 351. - Index p. 353-357. - ISBN 973-655-854-1 : 58.86 lei.

 347(498)(035)

 1. DREPT CIVIL.

 III 28041 ; 34/L93

 

88 -  MANOLACHE, OCTAVIAN. Drept comunitar [Ediţia a 4-a] / Octavian Manolache. - Ediţia a 4-a revizuită şi adăugită. - Bucureşti : All Beck, [2003].

 XVI p., 905 p. - (Curs universitar ; Juridica).

 Note la subsol.

 Index p. 847-905.

 La elaborarea lucrării s-a avut în vedere legislaţia comunitară adoptată până la data de 20 octombrie 2003.

 ISBN 973-655-398-1 : 58.86 lei.

 082.1 Curs universitar   341.12

 1. DREPT INTERNAŢIONAL.

 III 28049 ; 34/M26

 

89 -  MIGA-BEŞTELIU, RALUCA. Organizaţii internaţionale interguvernamentale / Raluca Miga-Beşteliu. - Bucureşti : C.H. Beck, 2006.

 XVI, 294 p. - (Manuale Beck).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 289-294.

 ISBN 973-655-939-4 ISBN 978-973-655-939-6 : 27.25 lei.

 341.12   341.217   061.1   082.1 Manuale Beck

 1. DREPT INTERNAŢIONAL

 II 85203 ; 34/M67

 

90 -  MIHAI, GHEORGHE C. Fundamentele dreptului / Gheorghe C. Mihai. - Bucureşti : All Beck, 2003.

 5 vol. - (Studii juridice ; Juridica).

 ISBN 973-655-471-6 ISBN 978-973-655-471-1.

  vol. 1-2 : (I) Ştiinţa dreptului şi ordinea juridică; (II) Teoria normei juridice şi a interpretării ei. - XVII, 570 p. - Note de subsol. - Bibliografie la sfârşitul fiecărui volum. - ISBN 973-655-318-3 : 43.60 lei.

  vol. 3 : Teoria izvoarelor dreptului obiectiv. - 2004. - 278 p. - Note de subsol. - Bibliografie p. 271-278. - ISBN 973-655-472-4 : 22 lei.

  vol. 4 : Dreptul subiectiv. Izvoare ale dreptului subiectiv. - 2005. - 334 p. - Note de subsol. - Bibliografie p. 329-334. - ISBN 973-655-558-5 : 23.98 lei.

  vol. 5 : Teoria răspunderii juridice. - 2006. - 289 p. - Note de subsol. - Bibliografie p. 283-289. - ISBN 973-655-931-9 : 22.90 lei.

 340   082.1 Studii juridice

II 85211(1-5) ; 34/D82

 

91 -  MOLDOVAN, AUREL TEODOR. Tratat de drept medical / Aurel Teodor Moldovan. - Bucureşti : All Beck, 2002.

 VI, 735 p. - (Curs universitar ; Juridica).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 721-725.

 La elaborarea lucrării s-a avut în vedere legislaţia adoptată până la data de 1 octombrie 2002.

 ISBN 973-655-229-2 : 54.50 lei.

 34:614.2   614.2:34   082.1 Curs universitar

III 28045 ; 34/M87

 

92 -  PÁL-ANTAL SÁNDOR. Marosvásárhely XVII-XVIII. századi jogszabályai és polgárnévsorai / Pál-Antal Sándor. - Marosvásárhely : Mentor, 2006 (Lyra).

 417 p.; 23 cm - (Erdély emlékezete).

 Note de subsol.

 Index p. 367-414.

 Rezumat p. 415-416.

 ISBN 973-599-218-3 ISBN 978-973-599-218-7 : 25 lei.

 340.134(498 Târgu-Mureş)"16/17"   314(498 Târgu-Mureş)"16/17"   

 082.1 Erdély emlékezete

 1. DEMOGRAFIE                               2. LEGISLAŢIE ADMINISTRATIVĂ

 III 28016 ; 34/P14

 

93 -  PIPEREA, GHEORGHE. Dreptul transporturilor / Gheorghe Piperea. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : All Beck, 2005.

 220 p. - (Curs universitar).

 Note de subsol.

 Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol.

 La elaborarea lucrării au fost avute în vedere materialul legislativ şi bibliografic apărut până la data de 01.09.2005.

 ISBN 973-655-780-4 : 21.80 lei.

 347.763   082.1 Curs universitar

 1. DREPT COMERCIAL(transporturi)

 III 28055 ; 34/P67

 

94 -  POPA, NICOLAE. Teoria generală a dreptului / Prof. univ. dr. Nicolae Popa, prof. univ. dr. Mihail-Constantin Eremia, lector univ. dr. Simona Cristea. - Bucureşti : All Beck, 2005.

 XII, 296 p. - (Curs universitar).

 Note de subsol.

 Bibliografie selectivă p. 295-296.

 ISBN 973-655-738-3 : 34.88 lei.

 340   082.1 Curs universitar

III 28050 ; 34/P79

 

95 -  POPESCU, ANDREI. Dreptul internaţional al muncii / Andrei Popescu. - Bucureşti : C.H. Beck, 2006.

 XIV, 678 p. - (Master).

 Note de subsol.

 ISBN 973-115-002-1 ISBN 978-973-115-002-4 : 59 lei.

 341   349.2   082.1 Master

 1. DREPTUL MUNCII.

 III 28051 ; 34/P81

 

96 -  ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. Legea societăţilor comerciale : Comentariu pe articole / Stanciu D. Cărpenaru, Cătălin Predoiu, Sorin David ... - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : C.H. Beck, 2006.

 XIII, 863 p. - (Comentarii Beck).

 Index alfabetic p. 837-863.

 ISBN 973-655-944-0 ISBN 978-973-655-944-0 : 99.95 lei.

 347.72(498)(094)   082.1 Comentarii Beck

III 28038 ; 34/R70

 

97 -  SELEJAN-GUŢAN, BIANCA ANDRADA.  Protecţia europeană a drepturilor omului / Bianca Selejan-Guţan. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : C.H. Beck, 2006.

 X, 265 p. - (Master).

 Note de subsol.

 Bibliografie selectivă p. 256-261.

 Index p. 263-265.

 ISBN 973-655-984-X ISBN 978-973-655-984-6 : 29.90 lei.

 341.231.14   342.7   082.1 Master

 1. DREPTURILE OMULUI.

 III 28047 ; 34/S43

 

98 -  SULTĂNESCU, ION. Contravenţii. Ghid practic pentru agentul de ordine publică / Col. Ion Sultănescu, col.(r) Vasile Galiceanu. - Bucureşti : All Beck, 2002.

 398 p. - (Leges).

 Note de subsol.

 La elaborarea acestei lucrări s-a avut în vedere legislaţia în domeniu publicată până la 15 mai 2002.

 ISBN 973-655-168-7 : 14 lei.

 343.23   082.1 Leges

 1. CONTRAVENŢIE RUTIERĂ                       2. DREPT PENAL

 I 18618 ; 34/S95

 

99 -  TOADER, TUDOREL. Drept penal : Partea specială [Toader, Tudorel] / Tudorel Toader. - Bucureşti : All Beck, 2002.

 XI, 555 p. - (Curs universitar ; Juridica).

 Note de subsol.

 La elaborarea prezentei lucrări s-a avut în vedere legislaţia publicată până la data de 10 decembrie 2002.

 ISBN 973-655-237-3 : 31.61 lei.

 343   082.1 Curs universitar

III 28046 ; 34/T67

 

100 -  TOADER, TUDOREL. Infracţiunile prevăzute în legile speciale : Reglementare. Doctrină. Jurisprudenţă / Tudorel Toader, Gheorghe H. Popescu. - Bucureşti : All Beck, 2003.

 XII, 324 p. - (Jurisprudenţă).

 Bibliografie generală p. 304.

 Index p. 305-314.

 Lucrare elaborată pe baza legislaţiaei, doctrinei şi jurisprudenţei existente la data de 31 august 2003.

 ISBN 973-655-340-X : 36.50 lei.

 343   082.1 Jurisprudenţă

 1. DREPT PENAL                              2. JURISPRUDENŢĂ.

 II 85207 ; 34/T67

 

 

 

 

 

36  Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

 

101 -  Vânzarea-cumpărarea de locuinţe pe înţelesul tuturor / Victor Dragotă (coordonator), Lucian Ţâţu, Andreea Stoian. - Ediţia a 2-a revizuită şi actualizată. - Bucureşti : C.H. Beck, 2006.

 X, 186 p. : tab.

 Note p. 173-180.

 ISBN 973-655-911-4 ISBN 978-973-655-911-2 : 16.35 lei.

 365.24:347.214.2   347.214.2:365.24

 1. TRANZACŢIA IMOBILIARE.

 II 85209 ; 36/V25

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

102 -  Az alakuló ember / szerkesztette Lux Alfréd. - Budapest : Gondolat, 1976 (Pécsi Szikra Nyomda).

 323 p. : il., tab.

 Note de subsol.

 ISBN 963-280-186-5 : 3.60 lei.

 37.03(082)   37.06(082)

 1. EDUCAŢIA ÎN ŞCOALĂ

 37/A31

 

103 -  BORDA DORIN.  Dascăli mureşeni / Dorin Borda, Ilarie Gh. Opriş, Traian Bosoancă. - Târgu Mureş : Casa de Editură Mureş, 2006 ("Mureş").

 Vol.

 Vol. 1 : Dascăli mureşeni : 200 de biografii. - 321 p. : il. - Bibliografie p. 315-316. - Carte editată sub egida Asociaţia Culturală "Sfântu Gheroghe". - ISBN 973-9087-84-1 : 25 lei.

 929:371.124(498-35 Mureş)   371.124:929(498-35 Mureş)

II 85317 ; 37/B68

 

104 -  CSOMA GYULA. Problémamegoldás a politikai oktatásban / Csoma Gyula ; szerkesztette dr. Zrinszky László. - Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1984 (Szikra Lapnyomda).

 128 p.

 Note pag. 123-126.

 Bibliogr. pag. 127-128.

 ISBN 963-09-2489-7 : 3.20 lei.

 37.02   37.035.4

 1. METODICĂ.

 37/C92

 

105 -  Irodalomtanítás a harmadik évezredben  / Főszerkesztő Sipos Lajos ; Szerkesztő Fűzfa Balázs. - Budapest : Kronika Nova Kiadó, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 959 p. : tab., il.

 Note de subsol.

 Index p. 942-958.

 Bibliografie la sfârşitul articolelor.

 ISBN 963-9423-75-0 : 100 lei.

 821.511.141.09:371.3   371.3:821.511.141.09

 1. METODE DE PREDARE.

 III 28023 ; 37/I-80

 

106 -  MOLDOVEANU, ALINA IULIANA. Meşteşug şi hărnicie : Activitate opţională pentru grupa pregătitoare / Alina Iuliana Moldoveanu, Ionela Maria Şerban. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006 (Intermedia Group).

 32 p. : il.

 ISBN 973-1728-12-0 ISBN 978-973-1728-12-4 : 5 lei.

 372.3:373.29   373.29:372.3

 1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR(pregătire)

 37/M87

 

107 -  SEBESTYÉN MIHÁLY. A Marosvásárhelyi Ev. Református Kollégium történetéből (1895-1944) : Fejezetek, folyamatok és értelmezések / Sebestyén Mihály. - Marosvásárhely : Mentor, 2006 (Lyra nyomda).

 184 p. : tab.; [24] p. il. detaşabile; 23.5 cm - (Erdély emlékezete).

 Note de subsol.

 ISBN 973-599-222-1 : 29 lei.

 373.5.046.16(498.4 Târgu Mureş)(091)"1895/194"   

 373.54.014.521:284(498.4 Târgu Mureş)(091)"1895/194"   

 94(498.4 Târgu-Mureş)"1895/1944"   082.1 Erdély emlékezete

 1. EDUCAŢIE ŞCOLARĂ                                2. INSTITUŢII CULTURALE

 3. LICEUL "BOLYAI FARKAS" TÂRGU-MUREŞ

 III 28017 ; 37/S40

 

108 -  Tradiţiile şi obiceiurile româneşti : Mijloace de formare şi educare a preşcolarilor / Olimpia Cota, Maricica Diamant, Natalia Hărşan... ; Coordonator Sorina Sav. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006 (Intermedia Group).

 272 p. : il., note muz., tab.

 Bibliografie p. 270-272.

 ISBN 973-88014-5-1 ISBN 978-973-88014-5-5 : 16 lei.

 398(498)   371.3:373.2

 1. EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ

 II 85357 ; 37/T80

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

109 -  CRAVERI, BENEDETTA. Amante şi regine : Puterea femeilor / Benedetta Craveri ; Traducere din limba italiană şi note de Şerban Stati ; Revizuirea traducerii Filofteia Stati. - Bucureşti : Curtea Veche, 2006.

 344 p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 313-319.

 Note p. 320-341.

 ISBN 973-669-218-3 ISBN 978-973-669-218-5 : 24 lei.

 396:173.2   929-055.2   94(100):929-055.2

 1. FEMEI CELEBRE

 III 28061 ; 396/C83

 

110 -  KESZEG VILMOS. Mezőségi hiedelmek [2006] / Keszeg Vilmos ; a borítót tervezte Vincze László. - 2. kiadás. - Marosvásárhely : Mentor, 2006.

 384 p.; 23 cm - (A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára).

 Bibliografie p. 155-166.

 Note p. 167-182.

 Index p. 351-375.

 Glosar p. 360-361.

 ISBN 973-599-229-9 : 25 lei.

 398.3(=511.141)(498 Câmpia Transilvaniei)   

 821.511.141(498 Câmpia Transilvaniei).09-91   

 082.1 A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára

 1. ETNOGRAFIE(Transilvania)                       2. FOLCLOR(Obiceiuri populare)

 III 28012 ; 39/K37

 

111 -  ULIAN, PETRU. Săpânţa : Cimitirul vesel unde morţii povestesc / Petru Ulian. - Cluj Napoca : Grinta, 2005.

 Vol.

 ISBN 973-7924-95-9.

  Vol.1. - 126 p. : il. color. - ISBN 973-7924-95-9 : 35 lei.

 718(498 Săpânţa)(084)   726.821(498 Săpânţa)(084)   393(498 Săpânţa)(084)

 1. ETNOGRAFIE

 II 85149 ; 39/U32

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

50 Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

 

112 -  Az élővilág atlasza [Comenius Karád Kft.] / Grafikáit rajzolta Sirkó Attila, Miha Nándor; Szerkesztette Birnbauer Mária, Lévai András. - Karád : Comenius Karád Kft., 2005.

 vol.; 29.8 cm.

  vol. 1 : Környezetismeret. Természetismeret V. Természetismeret VI.. - 60 p. : il. color. - ISBN 963-86432-8-5 : 18 lei.

  vol. 2 : Növénytan. Állattan. Rendszertan. Ökológia. - 60 p. : il. color. - ISBN 963-86432-9-3 : 18 lei.

 504.73/.74(084)   911.9:502(084)   502.2:911.9(084)

 1. PROTECŢIA NATURII                                2. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

 50/E44

 

 

53  Fizică

 

113 -  GÎJU, STELA. Fizica atmosferei : Curs / Stela Gîju. - Târgu-Mureş : s. n., 2006.

 237 p. : fig., tab., il.

 Bibliografie p. 237.

 Lucrare editată la Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Managerială. Universitatea "Petru Maior". Târgu-Mureş.

 12.10 lei.

 551.51:53(075.8)   53:551.51(075.8)

III 28021 ; 53/G56

54  Chimie. Cristalografie. Mineralogie

 

114 -  BALÁZS LÓRÁNT. A kémia története / Dr. Balázs Lóránt. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, s.a.

 Vol.

 ISBN 963-18-7344-7 : 40 lei (v.1-2).

 Vol. 1. - 568 p. : il., tab., graf., fig. - ISBN 963-18-7183-5.

 Vol. 2. - p. 569 - p. 1076. - Index p. 821-1075. - ISBN 963-18-7343-9 : 40 lei (v.1-2).

 001.894:54(100)   54(100):001.894

 1. ISTORIA CHIMIEI

 III 28027(V.1-2) ; 54/B19

 

115 -  TOTH ZOLTÁN GÁBOR. Felvételi feladatsorok felvételizőknek : [Kémia] / Dr. Toth Zoltán Gábor. - Debrecen : Kheirón '97 Kiadó, [2001] (Kinizsi Nyomda).

 160 p. : il., tab.

 Bibliografie p. 157-158.

 Titlul pe copert 1. : Kémiai feladatsorok fevételizőknek.

 ISBN 963-9246-32-8 : 9 lei.

 546(079.1)   547(079.1)

II 85197 ; 54/T78

 

 

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

116 -  BERNÁD ILONA. Egészségünkért / Bernád Ilona. - Sepsiszentgyörgy : Uránia Kiadó, 2002- (Tipo-Graf).

 2 vol.

  Vol.1. - 251 p. : il., tab. - Bibliografie p. 245. - Note de subsol. - Anexe p. 246-248. - ISBN 973-85516-1-7 : 25 lei.

  Vol.2. - 2004. - 231 p. : il. - Bibliografie la sfârşitul capitolelor. - Note de subsol. - Anexe p. 225-226. - ISBN 973-85516-4-1 : 25 lei.

 398.1(=511.141):61   616   633.88   615.3   615.8

 1. MEDICINĂ NATURISTĂ

 II 85366(1-2) ; 61/B49

 

117 -  Házi természetgyógyász : Gyógyteák, tinktúrák, elsősegélynyújtás, házi patika . - [Nyíregyháza] : Black & White Kiadó, s.a. (Kinizsi Nyomda).

 191 p.; 19.7 cm.

 ISBN 963-9125-14-8 : 10 lei.

 615.322   633.88

 1. MEDICINĂ ALTERNATIVĂ                      2. MEDICINĂ NATURISTĂ

 II 85184; 61/H41

 

118 -  LANSKY, VICKI. Sfaturi practice pentru părinţi / Vicki Lansky ; traducere din limba engleză Daniela Ionescu. - Bucureşti : Vremea, 2005 (Multiprint).

 272 p. - (Vremea util).

 Index p. 265-267.

 ISBN 973-645-149-6 : 16 lei.

 082.1 Vremea util   613.95   173.5   37.018.1   159.922.7

 1. EDUCAŢIA ÎN FAMILIE 2

 II 85342 ; 61/L20

 

119 -  LEIBER, BERNFRIED. Új babalexikon : A csecsemőgondozás és kisgyermeknevelés ábécéje / Bernfried Leiber, Michael Radke, Manfred Müller; [Fordította : Cseh Ágnes, Körber Ágnes, Környei Edit...]. - Budapest : Corvina Kiadó, 2002 (Szekszárdi Nyomda).

 312 p. : il.; 24 cm.

 Anexe p. 307-309.

 ISBN 963-13-4564-5 : 28 lei.

 613.954(038)   159.922.7(038)

 1. PUERICULTURĂ.

 III 28011 ; 61/L42

 

120 -  QUILLIAM, SUSAN. Sex şi sexualitate : Ghidul complet al femeii : Tot ce trebuie să ştii pentru a crea o viaţă sexuală împlinită, plină de plăcere, pentru tine şi partenerul tău / Susan Quilliam ; traducere de Ruxandra Ana. - Bucureşti : Vremea, 2006 (Multiprint).

 192 p. : desene, il. parţial color, tab.

 Bibliografie p. 188.

 Index p. 189-190.

 ISBN 973-645-207-7 ISBN 978-973-645-207-9 : 55 lei lei.

 613.88   176   618   159.922.1-055.2

 1. IGIENA FEMEII                             2. PSIHOLOGIA FEMEII

 3. MORALĂ SEXUALĂ   4. IGIENĂ SEXUALĂ

 5. VIAŢĂ SEXUALĂ.

 III 28072 ; 61/Q59

 

121 -  Viziunea intersistemică în medicina dentară  / Lucian Ieremia, Dorin Bratu, Carmen Biriş... - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2006.

 386 p. : fig., il în parte color.

 Abrevieri p. 17-18.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Rezumat în lb. română, engleză, germană, franceză p. 363-366.

 Index p. 367-386.

 ISBN (10)973-7494-42-7 ISBN (13)978-973-7494-42-0 : 30 lei.

 616.314(075.8)

 1. STOMATOLOGIE                         2. PATOLOGIE DENTARĂ.

 IV 6379 ; 61/V72

 

621  Construcţia de maşini

 

122 -  SOCACIU, TEODOR. Utilaje şi echipamente de producţie : Lucrări de laborator [2006] / Dr. ing. Dumitru Şoaita, Dr. ing. Teodor Socaciu. - Târgu-Mureş : s.n., 2006.

 110 p. : fig., il.

 Bibliografie p. 209-210.

 Lucrare editată la Facultatea de inginerie. Universitatea "Petru Maior" Târgu Mureş.

 7.41 lei.

 621.9(076)

 1. PRELUCRARE MECANICĂ

 III 28031 ; 621.9/S65

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

123 -  ISVORANU, CRISTINA. Dragostea trece prin stomac. Cum să mâncăm frumos şi sănătos : Ghid practic pentru tinerele gospodine care doresc să păstreze dragostea soţului hrănându-l bine (fără să piardă mult timp în bucătărie) / Cristina Isvoranu ; sfatul medicului de dr. Coralia Moroianu. - Bucureşti : Vremea, 2005 (Multiprint).

 296 p. : tab., il. - (Vremea util).

 Index p. 290-293.

 ISBN 973-645-136-4 : 15.50 lei.

 082.1 Vremea util   177.1   641/642   641.55(083.12)

 1. SFATURI PRACTICE

 II 85340 ; 64/I-88

65  Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

124 -  Legislaţia rutieră : Curs . - [Ediţie revizuită şi completată]. - Bucureşti : Editura Naţional, 2006.

 478 p. : il. color, tab., graf.

 Noul Cod Rutier valabil din 1 decembrie 2006.

ISBN 973-659-139-5 : 22.01 lei.

 656.1:656.05   656.05:656.1   340.134:656.1   656.1:340.134

 1. LEGEA CIRCULAŢIEI RUTIERE

 II 85185 ; 656/L40

 

125 -  SAV, SORINA. Stop accidentelor. Viaţa are prioritate : Fişe de cunoaştere şi exersare a regulilor de circulaţie şi joacă / Soruna Sav ; Ilustraţii Marcel Naste. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006 (Intermedia Group).

 44 p. : il.

 ISBN 973-1728-20-1 ISBN 978-973-1728-20-9 : 6 lei.

 373.29:351.811   351.811:373.29   656.05

 1. CIRCULAŢIE RUTIERĂ.

 656/S28

 

126 -  VARSÁNYI JUDIT. Tudáspiaci stratégiák : A menedzserképzés sikertényezői / Varsányi Judit. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, [1998] (Korrekt Nyomdaipari Kft.).

 216 p. : tab., fig. - (Alkalmazott stratégia ; 3).

 Bibliografie p. 183-202.

 Index p. 203-208.

 Glosar p. 209-214.

 ISBN 963-18-8985-8 : 21 lei.

 65.012.43   658.012.43   65.012.4

 1. MANAGEMENT                           2. STRATEGII DE DEZVOLTARE.

 III 28029 ; 65/V29

 

127 -  VARSÁNYI JUDIT. Üzleti stratégia - üzleti tervezés / Varsányi Judit. - [2. kiadás]. - Budapest : Nemzeti Könyvkiadó, [2001] (KŐ-PRINT Nyomdaipari Kft.).

 175 p. : il., tab., graf. - (Alkalmazott stratégia ; 1).

 Anexe p. 141-158.

 Bibliografie p. 159-167.

 Index p. 169-174.

 ISBN 963-19-2421-1 : 23 lei.

 65.01   65.012.2   65.012.43   658.012.2

 1. MANAGEMENT                           2. STRATEGII DE DEZVOLTARE.

 III 28026 ; 65/V29

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

 

128 -  SOMORJAI FERENC. Művészettörténet [Somorjai Ferenc] / Somorjai Ferenc. - 4. átdolgozott kiadás. - Budapest : Képzőművészeti Kiadó, 2005

 252 p. : il.

 Glosar p. 243-251.

 Bibliografie p. 252.

 ISBN 963-337-001-9 : 55 lei.

 7(100)(09)

 1. ISTORIA ARTEI                            2. ARTĂ UNIVERSALĂ

 III 28030 ; 7(100)/S68

73/76  Arte plastice

 

129 -  CUŢESCU STORCK, CECILIA. Fresca unei vieţi / Cecilia Cuţescu Storck. - Bucureşti : Vremea, 2006.

 464 p. : fig. ; XVI pl.:il. - (Arte).

 Note de subsol.

 ISBN 973-645-225-5 ISBN 978-973-645-225-3 : 24.50 lei.

 821.135.1-94   082.1 Arte   75(498):929 Cuţescu Storck, Cecilia   929:75(498) Cuţescu Storck, Cecilia

 1. PICTURĂ

 II 85332 ; 75/C97

 

130 -  JUVARA MINEA, RUXANDRA. Participarea României la Bienala de la Veneţia / Ruxandra Juvara-Minea. - Bucureşti : Vremea, 2000 (Multiprint).

 336 p. - (Arte).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 261-273.

 ISBN 973-9423-66-3 : 8 lei.

 73/76(498)"19"   73/76.079(450 Veneţia)"19"   082.1 Arte

 1. EXPOZIŢIE DE ARTĂ                 2. GRAFICĂ(românească)

 3. PICTURĂ ROMÂNEASCĂ                        4. SCULPTURĂ(România).

 II 85299 ; 73/76/J97

 

131 -  POGORILOVSCHI, ION. Viziunea axială a lumii : De la fenomenul stâlpic tradiţional la Brâncuşi / Ion Pogorilovschi. - Bucureşti : Vremea, 2001.

 288 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-9423-98-1 : 8 lei.

 391.984(=135.1)   730-035.1 Brâncuşi, Constantin   

 730-035.3 Brâncuşi, Constantin   7.011.26(=135.1)

 1. SCULPTURĂ(România)                               2. SCULPTORI(România).

 II 85319 ; 730/P74

 

132 -  ŞTEF, LIVIU OVIDIU. Biserici de lemn din judeţul Mureş : [Album] = Les Églises en bois du Departament de Mureş = The Wooden Chirches of the Mureş Departament = Die Holzkierchen aus Kreis Mureş / Liviu Ovidiu Ştef ; Foto : Lucian Însurăţelu, Stan Lazăr. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006

 82 p. : foto.

 ISBN 973-1728-18-X ISBN 978-973-1728-18-6 : 20 lei.

 726.54-035.3(498-35 Mureş)   75.04:726.34-035.3(498-35 Mureş)   

 929 Ştef, Liviu Ovidiu

 1. PICTURĂ(album)

 IV 6381 ; 75/S81

78 Muzică

 

133 -  MOUËLLIC, GILLES. Jazzul - o estetică a secolului XX / Gilles Mouëllic ; Traducere de Roland Székely. - Ediţia a 2-a. - Cluj Napoca : Grinta, [2003] (Grinta).

 120 p.

 Note de subsol.

 Glosar p. 113-118.

 ISBN 973-7924-03-7 : 12 lei.

 785.161   78.01

 1. JAZZ

 II 85148 ; 785/M92

 

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

134 -  BALÁZS BÉLA. A látható ember. A film szelleme / Balázs Béla; Fordította Berkes Ildikó; A magyar szöveget az eredetivel egybevetette, a képeket válogatta Karcsai Kulcsár István. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2005 (Séd Nyomda).

 224 :; [16] p. il.; 24.4 cm - (Palatinus filmkönyvek).

 Index p. 219-222.

 ISBN 963-9578-66-5 : 39 lei.

 791.44.02   791.43   082.1 Palatinus filmkönyvek

 1. ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ

 III 28067 ; 791.43/B19

 

135 -  ESTERHÁZY PÉTER. Utazás a tizenhatos mélyére / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető, [2006]

 151 p.

 ISBN 963-14-2516-9 ISBN 978-963-14-2516-1 : 40 lei.

 796.332(0:82-34)

 1. FOTBAL

 II 85192 ; 796/E81

 

136 -  ESZÉKI ERZSÉBET. Tánc az élet : Egy társulat regénye / Eszéki Erzsébet ; a könyv fotóit készítette Kádár Kata, Kanyó Béla, Korniss Péter. - Budapest : Zrínyi Kiadó, 1993

 157 p. : il.

 ISBN 963-327-210-6 : 3.50 lei.

 793.3.071.2(439):929   929:793.3.071.2(439)

 1. DANS SCENIC

 793.3/E81

 

137 -  RAŢIU, AUREL. Jurnal Olimpic : Atena 2004 - Torino 2006 / Aurel Raţiu. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006

 142 p. : il.

 Bibliografie p. 124.

 ISBN 973-1728-13-9 ISBN 978-973-1728-13-1 : 9.50 lei.

 796.032.2"2004" Atena (0:82-94)   796.032.2"2006" Torino (0:82-94)

 1. JOCURILE OLIMPICE

 II 85358 ; 796/R29

138 -  Színház az egész!... : Játékos színháztörténeti kaleidoszkóp a múlt századi színi világból / Összeállította Füle Péter. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2005 (Séd Nyomda).

 404 : portr.; il.; 24.5 cm.

 Index p. 403.

 ISBN 963-9578-33-9 : 53 lei.

 792.028(439)(092)   792.07(439):030   792(439)"19"

 1. TEATRU MAGHIAR(actori)

 III 28069 ; 792/S99

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

 

80/81  Lingvistică şi limbi

 

139 -  BARTHES, ROLAND. Plăcerea textului. Roland Barthes despre Roland Barthes. Lecţia / Roland Barthes ; Traducere din limba franceză Marian Papahagi, Sorina Danailă. - [Chişinău] : Cartier, [2006].

 227 p. : tab. - (Biblioteca deschisă).

 ISBN 978-9975-79-400-8 : 24 lei.

 082.1 Biblioteca dechisă   821.133.1-4   801.73   028.02

 1. LINGVISTICĂ(antologie)                            2. LINGVISTICĂ(hermeneutică)

 II 85238 ; 80/81/B35

 

140 -  ECKHARDT SÁNDOR. Francia - magyar kéziszótár = Dictionnaire Français - hongrois / Szerkesztette Eckhardt Sándor = Par Alexandre Eckhardt. - Budapest : Akadémiai Kiadó, [2005] (Akadémiai Nyomda).

 856 p.

 ISBN 963-05-6989-2 : 115 lei.

 81'374.822=133.1=511.141

 1. DICŢIONAR FRANCEZ-MAGHIAR

 L-81'374/F86

 

 

 

141 -  HONDRU, ANGELA. Ghid de conversaţie român - japonez [2005] / Angela Hondru, Raluca Nicolae. - [Iaşi] : Polidor, 2005 (Lumina Tipo).

 320 p. : tab.

 ISBN 973-46-0164-4 : 19.80 lei.

 81'374.822=135.1=521   811.521(075)

 1. DICŢIONAR ROMÂN-JAPONEZ.

 I 18620 P. 81'374/H77

 

142 -  KOSELLECK, REINHART. Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája / Reinhart Koselleck ; fordította és a zárótanulmányt írta Szabó Márton. - Budapest : Jószöveg Műhely Kiadó, 1997 (Codex Print Kft).

 104 p. - (Jószöveg tankönyvek).

 Bibliogr. p. 104.

 ISBN 963-04-8679-2 : 5.50 lei.

 316.75   81'371   81'373.6   082.1 Jószöveg tankönyvek

 1. SOCIOLOGIA CULTURII                            2. SEMANTICĂ.

 80/81/K75

 

143 -  Nyelvi közösségek - nyelvi jogok / Szerkesztette Benő Attila és Szillágyi N. Sandor. - Kolozsvár : Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2006.

 387 p. : fig., tab. - (A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai).

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN (10)973-85142-6-6 ISBN (13)978-973-85142-6-3 : 20 lei.

 81'272   81'276   082.1 A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai

 1. DIALECTE                                      2. LINGVISTICĂ COMPARATĂ

 III 28018 ; 80/81/N99

 

144 -  SCIPIONE, ILEANA. Dicţionar de buzunar spaniol - român = Diccionario de bolsillo rumano - espańol / Ileana Scipione. - [Bucureşti] : Polirom, [2004] (Lumina Tipo).

 607 p.

 ISBN 973-681-587-0 : 22.90 lei.

 81'374.822=134.2=135.1   81'374.822=135.1=134.2

I 18622 ; 81'374/S37

 

145 -  ŞERBĂNESCU, ANDRA. Cum se scrie un text : Introducere în tehnica redactării / Andra Şerbănescu. - Ediţia a 3-a. - [Iaşi] : Polirom, 2005 (Print Multicolor).

 264 p. : tab., fig. - (Hexagon).

 ISBN 973-681-370-3 : 22.90 lei.

 082.1 Hexagon   808   808.1

 1. MUNCĂ INTELECTUALĂ                         2. TEHNICĂ LITERARĂ

 II 85234 ; 80/81/S47

811  Limbi individuale

 

146 -  FRUMUŞELU, MIHAI DANIEL. Ghid de conversaţie român - suedez / Mihai Daniel Frumuşelu. - [Iaşi] : Polidor, 2003 (Lumina Tipo).

 312 p.

 ISBN 973-681-191-3 : 16.50 lei.

 81'374.822=135.1=113.6   81'374.822(036)   811.113.6(075)

I 18621 ; 811/F94

 

147 -  GABAUDE, FLORENT. Învăţaţi germana contemporană / Florent Gabaude, Frédérique Mengard, Sibylle Nowag ; Traducere de Adina Mandiuc şi Viorica Horga. - Bucureşti : Teora, [2006].

 IX, 482 p.

 ISBN 973-20-0997-7 ISBN 978-973-20-0997-0 : 24.95 lei.

 811.112.2   811.112.2'374

III 28060 ; 811/G11

 

148 -  Magyar értelmező kéziszótár / Főszerkesztő Pusztai Ferenc ; Szerkesztők Gerstner Gábor, Juhász József, Kemény Gábor . - 2. átdolgozott kiadás változatlan utánnyomás. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2006.

 1507 p. : CD-ROM.

 ISBN 963-05-7874-3 ISBN 978-963-05-7874-5 : 195 lei.

 811.511.141'374.3

 1. LIMBA MAGHIARĂ(dicţionar).

 L-811.511.141/M15

149 -  MÉREI FERENC. Ablak-Zsiráf : Képes gyermeklexikon [2004] / Írta és összeállította Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes ; rajzolta Szecskó Tamás és Szecskó Ágnes. - 30. kiadás. - Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, [2004].

 192 p. : il. color.

 ISBN 963-11-7925-7 : 40 lei.

 811.511.141'374.3(02.053.2)

 1. LIMBA MAGHIARĂ(dicţionar)

 811.511.141/M59

82  Literatură

 

150 -  100 híres regény / Szerkesztőbizottság: Török Endre, Mihályi Gábor, Walkó György. - 2-dik, átdolgozott kiadás. - Budapest : Táncsics Könyvkiadó, 1971 (Athenaeum Nyomda).

 2 vol.

  vol.1. - 462 p. - 3.20 lei.

  vol.2. - 558 p. - 3.20 lei.

 82-82   82(091)-31(048)   82-31(082)

 1. ANTOLOGIE LITERARĂ

 82-82/S99

 

151 -  Classical Literary Criticism / Edited with an Introduction and Notes by D.A. Russel and Michael Winterbottom. - New York : Oxford University Press, 2002.

 XXVII ; 254 p. - (Oxford World's Classics).

 Note explicative p. 217-244.

 Index p. 245-254.

 ISBN 0-19-283900-4 : 20.20 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   82-82=111   821.14'02-82=111   

 821.124-82=111   14(37) Platon

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

 II 85375 ; 82-82/C56

 

152 -  Irodalmi szöveggyűjtemény az általános iskolák alsó tagozatosai számára / Szerkesztette Mészároné Veres Katalin. - s.l. : Regun Press Kiadó, 2004.

 315 p. : il.

 Bibliografie p. 315.

 ISBN 963-86516-5-2 : 10.10 lei.

 821.511.141-82(075.3)   82-82=511.141

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie).

 82-82/I-80

 

153 -  Lovegalzero : nuvele suedeze / Alese de Carmen Vioreanu şi Andreas Andersson. - Bucureşti : Vremea, 2002.

 288 p. - (Autori străini).

 ISBN 973-645-014-7 : 11 lei.

 821.113.6-82=135.1   821.113.6-32=135.1   82-82=135.1   082.1 Autori străini

 1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(antologie).

 II 85331 ; 82-82/L81

 

154 -  Păcală şi Tândală . - Cluj-Napoca : Dacia, 2006

 128 p. - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; 12. Didactica).

 Bibliografie critică p. 123.

 ISBN 973-35-2063-2 : 7 lei.

 821.135.1-91-34   82-91   082.1 Biblioteca elevului

 1. FOLCLOR LITERAR

 82-91/P11

 

155 -  PILLAT, MONICA. Cultura ca interior / Monica Pillat. - Bucureşti : Vremea, 2001 (Multiprint).

 384 p. - (Autori români).

 Note la sfârşitul capitolelor.

 ISBN 973-9423-96-5 : 7 lei.

 082.1 Autori români   82.09

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică).

 II 85290 ; 82.09/P65

 

156 -  VEDINAŞ, TRAIAN. Echinoxismul : Dicţionar sintetic şi antologic : Critică. Filosofie. Sociologie / Traian Vedinaş. - Cluj Napoca : Grinta, s.a.

 247 p.

 ISBN 973-7651-18-9 : 15 lei.

 050 Echinox(038)   050 Echinox(0:82-82)   821.135.1.09-82   82.02(498)

 1. CURENTE LITERARE

 II 85150 ; 82.0/.02/V40

157 -  ZANNE, IULIU A. Proverbele românilor : [antologie] / Iuliu A. Zanne ; O antologie esenţială de Constantin Zărnescu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2006 (Cartprint).

 2 vol. - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; 13; 14. Didactica).

 ISBN 973-35-2060-8.

  vol. 1. - 274 p. - ISBN 973-35-2061-6 : 10 lei.

  vol. 2. - 240 p. - ISBN 973-35-2062-4 : 11 lei.

 821.135.1-84   82-91   082.1 Biblioteca elevului

 1. FOLCLOR LITERAR

 82-91/Z30

82.09  Critică literară

 

158 -  BĂDIŢESCU, MARIUS. Céline sau "reacţionarismul" între ideologie şi retorică / Marius Bădiţescu. - Bucureşti : Vremea XXI, 2004 (Multiprint).

 208 p. - (Fapte, idei, documente).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 201-206.

 ISBN 973-645-059-7 : 10.50 lei.

 082.1 Fapte. Idei. Documente   82.09 Céline, Louis-Ferdinand

II 85311 ; 82.09/C34B

 

159 -  A francia irodalom a huszadik században

 / szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Köpeczi Béla. - Budapest : Gondolat, 1974 (Alföldi Nyomda).

 2 vol.

  vol. 1. - 503 p. - 3.30 lei.

  vol. 2.

 821.133.1.09(048)   821.133.1.09(091)"19"

 1. ISTORIA LITERATURII FRANCEZE.

 82.09/F86

 

160 -  GASKELL, ELIZABETH. The Life of Charlotte Brontë / Elizabeth Gaskell ; Edited with an Introduction and Notes by Angus Easson. - New York : Oxford University Press, 2001.

 XXVI ; 588 p. - (Oxford World's Classics).

 Note biografice [1] p.

 Note de subsol.

 Note p. XXIV-XXIX.

 Bibliografie p. XXXI-XXXII.

 Cronologie p. XXXIII-XXXIV.

 Note explicative p. 659-572.

 Note explicative p. 573-587.

 ISBN 0-19-283805-9 : 22.70 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111.09 Brontë, Charlote   

 929 Brontë, Charlote

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(biografie)

 II 85369 ; 82.09/B84G

 

161 -  KIRÁLY KINGA JÚLIA. A rothadás esztétikája : A baljós és bűbájos Carlo Gozzi / Király Kinga Júlia. - Marosvásárhely : Mentor : A Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem Kiadója, 2006 (Lyra Kiadó Kft.).

 103 p.; 21 cm.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 99-100.

 ISBN 973-599-214-0 ISBN 973-87822-4-4 : 16 lei.

 821.131.1.09   821.131.1-2=511.141

 1. LITERATURĂ ITALIANĂ(critică)

 II 85183 ; 82.09/G74K

 

162 -  PAUSZTOVSZKIJ, KONSZTANTYIN.  Jegyzetek a cigarettásdobozon / Konsztantyin Pausztovszkij ; a kötetet összeállította, fordította és az utószót írta Dalos László. - Budapest : Gondolat kiadó, 1971 (Szikra Nyomda).

 384 p. ; [8] p. il.

 3.60 lei.

 821.161.1-94   821.161.1-4   821.161.1.09

 1. LITERATURĂ RUSĂ(critică literară)

 82.09/P45

 

163 -  RADNÓTI ZSUZSA. Lázadó dramaturgiák : Drámaíróportrék / Radnóti Zsuzsa; Lektorálta P. Müller Péter. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2003 (Séd Nyomda).

 338 p.; 20.3 cm.

 Note p. 331-335.

 ISBN 963-9487-15-5 : 37 lei.

 821.511.141-2.09   792(439)(091)

 1. TEATRU(critică)

 II 85272 ; 82.09/R15

 

164 -  SÁNDOR ILDIKÓ. Irodalmi esszévázlatok érettségizőknek : Középszinten és emelt szinten / Sándor Ildikó ; Szrekesztette Sipos Ildikó. - Budapest : MRO 2000, s.a.

 119 p. - (M.R.O. Historia Könyvek).

 ISBN 963-96920-0-X : 32 lei.

 82.09(072)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică)

 IV 6378 ; 82.09/S19

 

165 -  VLAD, ION. Romanul universurilor crepusculare : Thomas Mann, Robert Musil, Hermann Broch, Witold Gombrowicz, Günter Grass, Curzio Malaparte, Heinrich Böll, L.-F. Céline : eseu / Ion Vlad. - Cluj-Napoca : Eikon, 2004

 204 p.

 Indice de nume p. 191-196.

 ISBN 973-7987-76-4 : 12 lei.

 82.09-31

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

 II 85219 ; 82.09/V73

 

166 -  ZWEIG, STEFAN. Démonok és mesterek : Tanulmányok / Stefan Zweig ; Fordította Mérey Zsolt, N. Kiss Zsuzsa, Petra-Szabó Gizella. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006 (Szekszárdi Nyomda).

 316 p.

 Note de subsol.

 ISBN 963-07-7903-X ISBN 978-963-07-7903-6 : 46 lei.

 929 Balzac, Honoré de   929 Tolstoi, Lev Nicolaevici   

 929 Hölderlin, Friedrich   82.09

II 85200 ; 82.09/Z98

 

821.11  Literaturi germanice

 

167 -  ANDERSSON, MATTIAS. 3 piese de teatru / Mattias Andersson ; Selecţia şi traducerea din limba suedeză de Carmen Vioreanu. - Bucureşti : Vremea, 2004.

 184 p. - (Autori străini).

 ISBN 973-645-096-1 : 10 lei.

 821.113.6-2=135.1   082.1 Autori străini

 1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(teatru).

 II 85330 ; 821.11/A51

 

168 -  AXELSSON, MAJGULL. Vrăjitoare de aprilie : roman / Majgull Axelsson ; traducere din limba suedeză de Monica Bunu. - Bucureşti : Vremea, 2001 (Multiprint).

 464 p. - (Mari autori).

 Titl. orig. : Aprilhäxan.

 ISBN 973-9423-75-2 : 11 lei.

 821.113.6-31=135.1   082.1 Mari autori

 1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman).

 II 85287 ; 821.11/A98

 

169 -  CALDARAS, HANS. Privirea celuilalt / Hans Caldaras ; Traducere din limba suedeză de Monica Bunu. - Bucureşti : Vremea XXI, 2004.

 240; [20] p.: il. - (Autori străini).

 Titl. orig. : I betraktarens ögon.

 ISBN 973-645-054-6 : 14 lei.

 821.113.6-94=135.1   082.1 Autori străini

 1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(jurnal).

 II 85324 ; 821.11/C13

 

170 -  De la A la Witch : Dicţionar / Traducere Alina Duminică. - Bucureşti : Egmont, 2006 (Universul).

 127 p. : il.

 ISBN 973-583-579-7 : 8 lei.

 82.09(038)   821.113.6.09(038)

 1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(criticā).

 821.11/D28

171 -  ENQUIST, PER OLOV. Înger decăzut / Per Olov Enquist ; Traducere din limba suedeză de Carmen Vioreanu. - Bucureşti : Vremea, 2003.

 112 p. - (Autori străini).

 Titl. orig. : Nedstörtad ängel.

 ISBN 973-645-044-9 : 6 lei.

 821.113.6-31=135.1   082.1 Autori străini

 1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman).

 II 85328 ; 821.11/E58

 

172 -  FALKENLAND, CRISTINE. Umbra mea / Cristine Falkenland ; Traducere de Andrei Malinovchi. - Bucureşti : Vremea, 2002.

 128 p. - (Autori străini).

 Titl. orig. : Min skugga.

 ISBN 973-645-021-X : 5 lei.

 821.113.6-31=135.1   082.1 Autori străini

 1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman).

 II 85329 ; 821.11/F17

 

173 -  GARDELL, JONAS. Copilăria unui comic / Jonas Gardell ; Traducere din limba suedeză de Carmen Vioreanu. - Bucureşti : Vremea XXI, 2004.

 272 p. - (Autori străini).

 ISBN 973-645-061-9 : 17 lei.

 821.113.6-31=135.1   082.1 Autori străini

 1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman).

 II 85325 ; 821.11/G19

 

174 -  GARDELL, JONAS. Despre Dumnezeu / Jonas Gardell ; Traducere din limba suedeză de Daniela Ionescu. - Bucureşti : Vremea, 2005.

 376 p. - (Autori străini).

 Titl. orig. : Om Gud.

 ISBN 973-645-120-8 : 20 lei.

 231   211.2   22.046   082.1 Autori străini

 1. BIBLIE(interpretare)

 II 85326 ; 2/G19

175 -  GARDELL, JONAS. Teatru : Cheek to Cheek. Şeherezada. Iadul este amintirea făra puterea de a schimba ceva / Jonas Gardell ; Selecţie şi traducere din limba suedeză de Carmen Vioreanu. - Bucureşti : Vremea, 2006.

 176 p.

 ISBN 973-645-164-X : 13 lei.

 821.113.6-2=135.1   082.1 Teatru

 1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(teatru).

 II 85335 ; 821.11/G19

 

176 -  GARDELL, JONAS. Un OZN îşi face intrarea / Jonas Gardell ; Traducere din limba suedeză de Carmen Vioreanu şi Laura Vioreanu. - Bucureşti : Vremea, 2005.

 280 p. - (Autori străini).

 Note de subsol.

 ISBN 973-645-127-5 : 17 lei.

 821.113.6-31=135.1   082.1 Autori străini

 1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman).

 II 85327 ; 821.11/G19

 

177 -  LINDGREN, ASTRID. Noi, copiii din Satul Gălăgios : [poveşti] / Astrid Lindgren ; traducere din limba suedeză de Laura Vioreanu ; desene de Ingrid Vang Nyman. - Bucureşti : Vremea, 2005 (Multiprint).

 96 p. : il.

 ISBN 973-645-157-7 : 8 lei.

 821.113.6-93-34=135.1

 1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(poveşti)

 821.11/L63

 

178 -  MANKELL, HENNING. Ucigaşi fără chip / Henning Mankell ; traducere de Dan Shafran şi Viorica Morogan. - Bucureşti : Vremea, 2006.

 328 p. - (Roşu şi negru ; 3).

 ISBN 973-645-217-4 ISBN 978-973-645-217-8 : 19 lei.

 821.113.6-31=135.1   082.1 Roşu şi negru

 1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman).

 I 18645 ; 821.11/M25

179 -  MARTINSON, HARRY. Messzi volt Klockrike / Harry Martinson ; fordította és az utószót írta Kúnos László. - Budapest : Magvető, 1977 (Szikra Nyomda).

 544 p. - (Világkönyvtár).

 Titl. orig. : Vägen till Klockrike.

 ISBN 963-270-556-4 : 2.80 lei.

 821.113.6-31=511.141   082.1 Világkönyvtár

 1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman).

 821.11/M43

 

180 -  MINCO,MARGA. Keserű fű / Marga Minco ; fordította Gera Judit. - Budapest : Magvető, 1979

 144 p. - (Rakéta regénytár).

 Titl. orig. : Het bittere kruid.

 ISBN 963-271-011-8 : 2.70 lei.

 821.112.5-31   082.1 Rakéta regénytár

 1. LITERATURĂ OLANDEZĂ(roman).

 821.11/M74

 

181 -  OTTESEN, JOSEFINE. W.i.t.c.h. [2006] / Josefine Ottesen ; Traducere Alina Duminică. - Bucureşti : Egmont, 2006 (Universul).

 Vol.

                 Vol. 1 : Floarea de ghiaţă. - 112 p. : il. - Titlul original : Isblomsten. - ISBN 973-583-645-9 : 9 lei.

 821.113.6-93-31=511.141

 1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman pentru copii).

 821.11/O-91

 

182 -  ROSEN, MARIA VON. Trei jurnale / adunate de Maria von Rosen şi Ingman Bergman ; Traducere din limba suedeză de Carmen Vioreanu . - Bucureşti : Vremea, 2005.

 280 p. - (Autori străini).

 Titl. orig. : Tre sammällda.

 ISBN 973-645-153-4 : 18 lei.

 821.113.6-94=135.1   082.1 Autori străini

 1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(jurnal).

 II 85337 ; 821.11/R75

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

183 -  AUSTEN, JANE. A klastrom titka / Jane Austen ; Fordította Borbás Mária. - 2., javított kiadás. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2006 (Séd Nyomda).

 226 p.; 20.5 cm.

 Titl. orig. : Northanger Abbey.

 ISBN 963-9651-27-3 : 30 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85261 ; 821.111/A93

 

184 -  BARRET BROWNING, ELIZABETH. Aurora Leigh / Elizabeth Barret Browning ; Edited with an Introduction and Notes by Kerry McSweeney. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XLIV ; 372 p. - (Oxford World's Classics).

 Note biografice [1] p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. XXXII-XLI.

 Cronologie p. XLII-XLIV.

 Note explicative p. 326-361.

 ISBN 0-19-283331-6 : 20.20 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poezie)

 II 85377 ; 821.111/B33

 

185 -  BECKETT, SAMUEL. Molloy. Malone meghal. A megnevezhetetlen. / Samuel Beckett ; Fordította Romhányi Török Gábor. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

 586 p.

 ISBN 963-07-7980-3 ISBN 978-963-07-7980-7 : 60 lei.

 821.111-31=511.141   821.133.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 II 85194 ; 821.111/B39

 

 

 

186 -  BECKETT, SAMUEL. Watt / Samuel Beckett ; Fordította és az utószót írta Dragomán György. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2005 (Séd Nyomda).

 280 p.; 20 cm - (Nobel-díjasok könyvtára).

 ISBN 963-9578-74-6 : 38 lei.

 821.111-31=511.141   082.1 Nobel-díjasok könyvtára

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85260 ; 821.111/B39

 

187 -  BRONTË, CHARLOTTE. Shirley [Brontë, Charlotte] / Charlotte Brontë. - Edited by Herbert Rosengarten. - New York : Oxford University Press, 2000.

 XXXVIII ; 697 p. - (Oxford World's Classics).

 Prefaţă p. VII-XXIII.

 Abrevieri p. XXIV.

 Note p. XXV-XXIX.

 Bibliografie p. XXX-XXXII.

 Cronologie p. XXXIII-XXXVIII.

 Note de subsol.

 ISBN 10:0-19-2833378-2 ISBN 13:978-0-19-2833378-5 : 12.60 lei.

 821.111-31   082.1 Oxford World's Classics

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85390 ; 821.111/B84

 

188 -  BRONTË, CHARLOTTE. Shirley [Palatinus Kiadó] / Charlotte Brontë ; Fordította Szepessy György; A versbetéteket fordította Takács Ferenc. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2004 (Séd Nyomda).

 828 p.; 20.5 cm.

 ISBN 963-9487-97-X : 39 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85262 ; 821.111/B84

 

189 -  BRONTË, CHARLOTTE. Villette [Brontë, Charlotte] / Charlotte Brontë ; With an Introduction and Notes by Tim Dolin. - Edited by Herbert Rosengarten. - New York : Oxford University Press, 2000.

 L ; 542 p. - (Oxford World's Classics).

 Bibliografie p. XLI-XLIV.

 Cronologie p. XLV-L.

 Note de subsol.

 Note explicative p. 497-538.

 ISBN 10:0-19-283640 ISBN 13:978-0-19-28364-0 : 12.60 lei.

 821.111-31   082.1 Oxford World's Classics

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85389 ; 821.111/B84

 

190 -  BRONTË, CHARLOTTE. Wildfell asszonya [Palatinus Kiadó] / Anne Brontë ; Fordította Borbás Mária; A versbetéteket fordította Kiss Zsuzsa. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2004 (Séd Nyomda).

 606 p.; 20.6 cm.

 Titl. orig. : The Tentant of Wildfell Hall.

 ISBN 963-9487-92-9 : 34 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85281 ; 821.111/B84

 

191 -  CAPOTE, TRUMAN. Harfa de iarbă, urmată de Arborele nopţii şi alte povestiri / Truman Capote; Prefaţă şi traducere de Const. Popescu. - Bucureşti : Vremea, 2002

 368 p. ; 20 cm. - (Mari autori).

 Titl. orig. : A Tree of Night and other stories.

 ISBN 973-645-020-1 : 18 lei.

 821.111-32=135.1   082.1 Mari autori

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri).

 II 85323 ; 821.111/C20

 

192 -  CAPOTE, TRUMAN. Mic dejun la Tiffany şi alte povestiri / Truman Capote; În româneşte de Const. Popescu. - Bucureşti : Vremea, 2003.

 175 p. ; 20 cm. - (Mari autori).

 ISBN 973-645-062-7 : 13.50 lei.

 821.111-32=135.1   082.1 Mari autori

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri).

 II 85322 ; 821.111/C20

193 -  CARLISLE, HELEN GRACE. Lányok a viharban / Helen Grace Carlisle ; fordította Gaál Andor. - Budapest : Co-Nexus Print-teR, 1990 (Dabasi Nyomda).

 294 p.

 Titl. orig. : Merry-merry maidens.

 ISBN 963-8065-02-8 : 4.20 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 821.111/C25

 

194 -  Cartea celor mici cu Winnie Ursuleţul : O antologie Disney de poveşti şi versuri pentru copii / Traducere Aloma Ciomâzgă, Radu Paraschivescu. - Bucureşti : Egmont, 2006.

 160 p. : il. color.

 ISBN 973-583-620-3 ISBN 978-973-583-620-7 : 32 lei.

 821.111(73)-32

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ 2. LITERATURĂ AMERICANĂ(poveşti).

 821.111/C27

 

195 -  CHASE, JAMES HADLEY. Misiune în Veneţia / James Hadley Chase ; în româneşte de Ana Maria Mihăilescu. - Bucureşti : Vremea, 2006.

 184 p. - (Roşu şi negru ; 5).

 Titl. orig. : Mission to Venice.

 ISBN 973-645-221-2 ISBN 978-973-645-221-5 : 15 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Roşu şi negru

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18644 ; 821.111/C39

 

196 -  CHASE, JAMES HADLEY. Morţii nu vorbesc / James Hadley Chase ; traducere de Veronica Focşeneanu. - Bucureşti : Vremea, 2006.

 264 p. - (Roşu şi negru ; 4).

 ISBN 973-645-215-8 ISBN 978-973-645-215-4 : 17 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Roşu şi negru

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18643 ; 821.111/C39

197 -  CHASE, JAMES HADLEY. Nici o orhidee pentru Miss Blandish / James Hadley Chase ; traducere de Aristiţa Avramescu. - Bucureşti : Vremea, 2006.

 224 p. - (Roşu şi negru ; 2).

 ISBN 973-645-216-6 ISBN 978-973-645-216-1 : 16 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Roşu şi negru

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18642 ; 821.111/C39

 

198 -  CHRISTIE, AGATHA. Egy marék rozs / Agatha Christie ; Fordította Borbás Mária. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2005 (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 259 p.; 18.7 cm - (Európa Krimi).

 ISBN 963-07-7828-9 : 27 lei.

 821.111-31=511.141   821.111-312.4=511.141   082.1 Európa Krimi

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist).

 II 85171 ; 821.111/C48

 

199 -  CLAVELL, JAMES. A Sógun / James Clavell ; Fordította Gy. Horváth László. - Szeged : Könyvmolyképző Kiadó, 2006 (Alföldi Nyomda Zrt.).

 Vol. - (Aranytoll kötetek).

 ISBN 963-9492-87-6 ISBN 978-963-9492-87-5 : 110 (v.1-2) lei.

  Vol. 1. - 607 p.

  Vol. 2. - 607 p.

 821.111(73)-31=511.141   39(52)(0:82-31)

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 85189(V.1-2) ; 821.111/C56

 

200 -  DEFOE, DANIEL. Moll Flanders [Defoe, Daniel] / Daniel Defoe ; Traducere de Vera Călin ; Prefaţă Cornel Mihai Ionescu. - Bucureşti : Leda, 2005.

 336 p. - (Leda clasic).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7786-86-6 : 29.82 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Leda clasic

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85166 ; 821.111/D27

201 -  DICK, PHILIP K. Cele trei stigmate ale lui Palmer Eldrich [Dick, Philip K.] / Philip K. Dick ; Traducere din limba engleză Mircea Ştefancu. - Ediţia a 2-a revizuită. - Bucureşti : Nemira, 2006.

 317 p. - (Nautilus).

 Note bio-bibliografice [1] p.

 Titl. orig. : The Three Stigmata of Palmer Eldritch.

 ISBN (10)973-569-910-9 ISBN (13)978-973-569-910-9 : 18.25 lei.

 082.1 Nautilus   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18609 ; 821.111/D39

 

202 -  DICKENS, CHARLES. Hard Times [Oxford University Press] / Charles Dickens; Edited with an Introduction and Notes by Paul Schlicke. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXVII, 432 p. - (Oxford World's Classics).

 Note bio-bibliografice [1] p.

 Note de subsol.

 Cronologie p. XXIV-XXVII.

 Note p. 399-408.

 Note explicative p. 409-428.

 Bibliografie p. 429-430.

 ISBN 10:0-19-283367-7 ISBN 13:978-0-19-283367-9 : 12.60 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85381 ; 821.111/D39

 

203 -  DICKENS, CHARLES. A Pickwick klub [Európa kiadó] / Charles Dickens ; fordította Hevesi Sándor. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1976 (Alföldi Nyomda).

 2 vol. - (A világirodalom remekei).

 Titl. orig. : The posthumous papers of the Pickwick Club.

 ISBN 963-07-0597-4.

  vol.1. - 434 p. - ISBN 963-07-0581-8 : 5.00 lei.

  vol.2. - 416 p. - ISBN 963-07-0589-3 : 5.00 lei.

 821.111-31=511.141   082.1 A világirodalom remekei

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 821.111/D39

204 -  DOUGLASS, FREDERICK. Narrative of Life of Frederick Douglass : An American Slave / Frederick Douglass ; Edited with an Introduction by Deborah E. McDowell ; With Notes by John Charles. - New York : Oxford University Press, 1999.

 XXXIV ; 142 p. - (Oxford World's Classics).

 Bibliografie p. XXIX-XXXI.

 Cronologie p. XXXII-XXXIV.

 ISBN 10:0-19-283250-6 ISBN 13:978-0-19-28325-4 : 17.70 lei.

 821.111(73)-94   082.1 Oxford World's Classics

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(autobiografie).

 II 85392 ; 821.111/D71

 

205 -  DOYLE, ARTHUR CONAN. The Adventures of Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; Edited with an Introduction and Notes by Richard Lancelyn Green. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XLIX ; 389 p. - (Oxford World's Classics).

 Note biografice [1] p.

 Bibliografie p. XXXVII-XLII.

 Cronologie p. XLIII-XLIX.

 Note explicative p. 297-389.

 ISBN 10:0-19-283508-6 ISBN 13:978-0-19-283508-4 : 12.60 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31   821.111-312.4

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 II 85370 ; 821.111/D71

 

206 -  Eighteenth-Century Women Dramatists : The innocent Mistress, The Busybody, The Times, The Belle's Stratagem / Mary Pix, Susanna Centlivre, Elizabeth Griffith ... - Edited by Melinda C. Findberg. - New York : Oxford University Press, 2001.

 LXI ; 380 p. - (Oxford World's Classics).

 Prefaţă p. IX-XVII.

 Note p XLVIII-L.

 Bibliografie p. XLVIII-LIX.

 Cronologie p. LX-LXI.

 Note explicative p. 271-381.

 ISBN 0-19-282-729-4 : 25.30 lei.

 821.111(73)-82   821.111(73)-2(028)   082.1 Oxford World's Classics

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(antologie)

 II 85386 ; 821.111/E30

 

207 -  ELIOT, GEORGE. Adam Bede [Oxford University Press] / George Eliot ; Edited with an Introduction and Notes by Valentine Cunningham. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XLVIII ; 608 p. - (Oxford World's Classics).

 Note biografice [1] p.

 Note p. XLI-XLII.

 Bibliografie p. XLIII-XLIV.

 Cronologie p. XLV-XLVIII.

 Note explicative p. 554-598.

 ISBN 10:0-19-283495-9 ISBN 13:978-0-19-283495-9 : 12.60 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85372 ; 821.111/E41

 

208 -  FIELDING, HENRY. Amelia / Henry Fielding ; Fordította Borbás Mária; A versbetéteket fordította és a jegyzeteket készítette Bányai Geyza. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2004 (Séd Nyomda).

 780 p.; 20.5 cm.

 ISBN 963-9487-96-1 : 37 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85267 ; 821.111/F49

 

209 -  GOLDEN, ARTHUR. Egy gésa emlékiratai [2006] / Arthur Golden; Fordította Nagy Imre. - 12. kiadás. - Budapest : Trivium, 2006 (Szekszárdi Nyomda).

 448 p.; 20.5 cm.

 ISBN 963-9367-85-0 : 47 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 821.111/G66

210 -  GOLDSMITH, OLIVER. The Vicar of Wakefield / Oliver Goldsmith ; With an Introduction and Notes by Robert L. Mack. - Edited by Arthur Friedman. - New York : Oxford University Press, 2006.

 XLVII ; 208 p. - (Oxford World's Classics).

 Note biografice [1] p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. XL-XLIV.

 Cronologie p. XLVI-XLVII.

 Note explicative p. 171-197.

 ISBN 0-19-280512-6 ISBN 978-0-19-280512-6 : 15.20 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111(417)-31   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Irlanda)(roman).

 II 85376 ; 821.111/G66

 

211 -  GREGORY, JULIE. Captivă : Povestea adevărată a unei copilării pierdute / Julie Gregory ; Traducere din limba engleză Roxana Dude. - Bucureşti : ALLFA, [2006]

 264 p. : il.

 Note de subsol.

 Titlul original : Sickened : The True Story of a Lost Childhood.

 ISBN 973-724-043-X ISBN 978-973-724-043-9 : 19.90 lei.

 821.111(73)-312.6=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(autobiografie).

 II 85229 ; 821.111/G80

 

212 -  HARDY, THOMAS. An Indiscretion in the Life of an Heirss and Other Stories / Thomas Hardy ; Edited with an Introduction and Notes by Pamela Dalziel. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XLV, 274 p. - (Oxford World's Classics).

 Note p. XXXVII-XXXIX.

 Bibliografie p. XXXX.

 Cronologie p. XXXXI-XLV.

 Note explicative p. 235-266.

 ISBN 0-19-283685-4 : 15.20 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-32

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri).

 II 85370 ; 821.111/H26

213 -  HARDY, THOMAS. Departe de lumea dezlănţuită : [roman] / Thomas Hardy ; Traducere şi note de Cristina Jinga : Prefaţă de Cornel Mihai Ionescu. - Bucureşti : Leda, 2005 (Vizual).

 472 p.

 Titl. orig. : Far from the Madding Crowd.

 ISBN 973-7786-65-3 : 25.23 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Leda clasic

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85158 ; 821.111/H26

 

214 -  HARDY, THOMAS. Egy tiszta nő / Thomas Hardy ; Fordította Szabó Lőrinc. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2004

 520 p.; 20.5 cm.

 Titl. orig. : Tess off the D'Urbevilles.

 ISBN 963-9578-24-X : 35 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85283 ; 821.111/H26

 

215 -  HAWTHORNE, NATHANIEL. The House of the Seven Gables / Nathaniel Hawthorne ; Edited with an Introduction and Notes by Michael Davitt Bell. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXVII ; 338 p. - (Oxford World's Classics).

 Note biografice [1] p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. XXIII-XXVII.

 Cronologie p. XXVII-XXVIII.

 Note explicative p. 320-328.

 ISBN 0-19-283645-5 : 17.70 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111(73)-31

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 85373 ; 821.111/H40

 

216 -  HAWTHORNE, NATHANIEL. Litera stacojie / Nathaniel Hawthorne ; Traducere şi note de Anca Florea ; Prefaţă de Grigorescu Dan. - Bucureşti : Leda, 2005 (Fed Print S.A.).

 238 p. - (Leda clasic de buzunar).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7786-20-3 : 12.84 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Leda clasic de buzunar

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 85163 ; 821.111/H40

 

217 -  HELLMAN, LILLIAN. Egy befejezetlen asszony / Lillian Hellman ; fordította Osztovits Levente. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1986 (Alföldi Nyomda).

 316 p. - (Femina).

 ISBN 963-07-3732-9 : 3.40 lei.

 821.111(73)-312.6=511.141   082.1 Femina

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman autobiografic).

 821.111/H46

 

218 -  HERSEY, JOHN. Harangot Adanónak / John Hersey ; fordította F. Nagy Piroska. - Budapest : Zrínyi Katonai Kiadó, 1982 (Alföldi Nyomda).

 360 p.

 Titl. orig. : A Bell for Adano.

 ISBN 963-326-808-7 : 3.40 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 821.111/H55

 

219 -  JAMES, HENRY. The Bostonians [James, Henry] / Henry James ; Edited with an Introduction and Notes by R.D. Gooder. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XLIII; 468 p. : h. - (Oxford World's Classics).

 Notă bio-biografică [1] p.

 Bibliografie p. XXXV-XL.

 Cronologie p. XLI-XLIII.

 Apendice p. 437-444.

 Note p. 445-457.

 ISBN 0-19-283442-8 : 17.70 lei.

 821.111(73)-31   082.1 Oxford World's Classics

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 85382 ; 821.111/J24

220 -  JAMES, HENRY. London ostroma : Három kisregény / Henry James ; fordította Berinkey Irma, Sz. Kiss Csaba, Udvarhelyi Hanna. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1965

 343 p. : il.

 Titl .orig. : The great short novels of Henry James.

 Note de subsol.

 2.90 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 821.111/J24

 

221 -  JEROME, JEROME KLAPKA. Trei într-o barcă (fără a mai socoti şi câinele) [Vremea XXI] / Jerome K. Jerome ; Traducere de Const. Popescu. - Bucureşti : Vremea XXI, 2004

 240 p. - (Mari autori).

 ISBN 973-645-104-6 : 15 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Mari autori

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85338; 821.111/J48

 

222 -  LAING, RONALD DAVID. Tényleg szeretsz...? / R. D. Laing ; fordította Tandori Dezső. - Budapest : Helikon Kiadó, 1983 (Kossuth Nyomda).

 62 p.

 Titl. orig. : Do you really love me ?.

 ISBN 963-207-834-9 : 3.80 lei.

 821.111(411)-14=511.141   159.9

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poezii)

 821.111/L16

 

223 -  LEWIS, CLIVE STAPLES. Caspian herceg / C.S. Lewis ; fordította Liszkay Szilvia. - Budapest : M&C Kft., 2006

 297 p. : il. - (Narnia krónikái ; 4).

 Titl. orig. : Prince Caspian.

 ISBN 963-7342-53-2 : 26.60 lei 33 lei.

 821.111-93-31=511.141   082.1 Narnia krónikái

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman de ficţiune)

 821.111/L56

224 -  LEWIS, CLIVE STAPLES. Călătorie pe mare cu Zori-de-zi / C. S. Lewis; traducere din limba engleză Irina Negrea. - Bucureşti : RAO, 2005.

 250 p. : il. - (RAO pentru copii).

 Cartea face parte din ciclul : Cronicile din Narnia.

 ISBN 973-576-896-8 : 15.99 lei.

 821.111-93-31=135.1   082.1 Rao pentru copii

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)

 821.111/L56

 

225 -  LEWIS, CLIVE STAPLES. Az ezüsttrón / C.S. Lewis ; fordította Liszkay Szilvia. - Budapest : M&C Kft., 2006

 309 p. : il. - (Narnia krónikái ; 6).

 Titl. orig. : The Silver Chair.

 ISBN 963-7342-54-0 : 33.94 lei.

 821.111-93-31=511.141   082.1 Narnia krónikái

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii).

 821.111/L56

 

226 -  LEWIS, CLIVE STAPLES. A Hajnalvándor útja / C.S. Lewis ; fordította Liszkay Szilvia. - Budapest : M&C Kft., 2006 (Europrinting Kft.).

 319 p. : il. - (Narnia krónikái ; 5).

 Titl. orig. : The Voyage of the Dawn Treader.

 ISBN 963-7342-56-7 : 33.94 lei.

 821.111-93-31=511.141   082.1 Narnia krónikái

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman de ficţiune)

 821.111/L56

 

227 -  LEWIS, CLIVE STAPLES. A ló és kis gazdája / C.S. Lewis ; K. Nagy Erzsébet fordítása alapján. - Budapest : M&C Kft., 2006 (Novum Kft.).

 267 p. : il. - (Narnia krónikái ; 3).

 Titl. orig. : The horse and his boy.

 ISBN 963-7342-52-4 : 26.60 lei 33 lei.

 821.111-93-31=511.141   082.1 Narnia krónikái

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ (roman de ficţiune)

 821.111/L56

228 -  LEWIS, CLIVE STAPLES. Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény / C.S. Lewis ; K. Nagy Erzsébet fordítása alapján. - Budapest : M&C Kft., 2005 (Vel Kft.).

 209 p. : il. - (Narnia krónikái ; 2).

 Titl. orig. : The lion, the witch and the wardrobe.

 ISBN 963-7342-39-7 : 25.68 lei 33 lei.

 821.111-93-31=511.141   082.1 Narnia krónikái

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman de ficţiune)

 821.111/L56

 

229 -  LEWIS, CLIVE STAPLES. A végső ütközet / C.S. Lewis ; fordította Liszkay Szilvia. - Budapest : M&C Kft., 2006

 265 p. : il. - (Narnia krónikái ; 7).

 Titl. orig. : The Last Battle.

 ISBN 963-7342-55-9 : 33.94 lei.

 821.111-93-31=511.141   082.1 Narnia krónikái

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman de ficţiune)

 821.111/L56

 

230 -  Literature and Science in the Nineteenth Century : An Anthology / Edited with an Introduction and Notes by Laura Otis. - New York : Oxford University Press, 2002.

 XLII ; 582 p. - (Oxford World's Classics).

 Bibliografie p. XXIX-XXXVII.

 Cronologie p. XXXIX-XXLIII.

 Note de subsol.

 Note explicative p. 541-575.

 ISBN 0-19-283378-2 : 25.30 lei.

 821.111(73)-82   082.1 Oxford World's Classics

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(antologie).

 II 85391 ; 821.111/L66

 

231 -  London Assurance and Other Victorian Comedies / Eduard Bulwer-Lytton, Dion Boucicault, W.S, Gilbert ... - Edited by Klaus Stierstorfer, General Editor Michael Cordner. - New York : Oxford University Press, 2001.

 LIX ; 339 p. - (Oxford World's Classics).

 Note p. XLVIII-LII.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. LIII-LV.

 Cronologie p. LVI-LIX.

 Note explicative p. 289-332.

 Glosar p. 333-335.

 ISBN 0-19-283296-4 : 22.70 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-82   821.111-2(082)

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(antologie)

 II 85374 ; 821.111/L77

 

232 -  MAUGHAM, WILLIAM SOMERSET. Bilanţ : [roman] / W. Somerset Maugham; În româneşte Sanda Râpeanu ; Prefaţă de Tudor Octavian. - Bucureşti : Nemira, 2006.

 288 p. - (Nemira clasic).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Titl. orig. : The Summing Up.

 ISBN (10)973-569-941-9 ISBN (10)978-973-569-941-3 : 17,34 lei.

 082.1 Nemira clasic   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18612 ; 821.111/M49

 

233 -  MAUGHAM, WILLIAM SOMERSET. Catalina [Magvető kiadó] / Somerset Maugham ; fordította Szíjgyártó László. - Budapest : Magvető, 1973 (Kossuth Nyomda).

 294 p. - (Világkönyvtár).

 3.40 lei.

 821.111-31=511.141   082.1 Világkönyvtár

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 821.111/M49

 

234 -  MELVILLE, HERMAN. Billy Bud, Sailor and Selected Tales / Herman Melville ; Edited with an Introduction and Notes by Robert Milder. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XLVII ; 416 p. - (Oxford World's Classics).

 Note biografice [1] p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. XLII-XLIV.

 Cronologie p. XLV-XLVII.

 Apendice p. 363-374.

 Note explicative p. 375-410.

 ISBN 10:0-19-283903-9 ISBN 13:978-0-19-283903-9 : 20.20 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111(73)-32

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri).

 II 85368 ; 821.111/M57

 

235 -  The New Woman and other Emancipated Woman Plays / Sidney Grundy, Arthur Wing Pinero, Elizabeth Robins ...; Edited with an Introduction and Notes by Jean Chothia. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXVI ; 316 p. - (Oxford World's Classics).

 Note biografice [1] p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. XXX-XXXII.

 Cronologie p. XXXIII-XXXIV.

 ISBN 0-19-282427-9 : 17.70 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-2(082)   821.111-82

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(antologie)

 II 85371 ; 821.111/N56

 

236 -  OATES, JOYCE CAROL. Ők / Joyce Carol Oates ; fordította Sz. Kiss Csaba. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1975

 569 p.

 Titl. orig. : Them.

 ISBN 963-07-0231-2 : 3.90 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 821.111/O-11

 

237 -  O'HENRY. A visszaeső bűnös : elbeszélések / O'Henry ; fordította Bartos Tibor, Kilényi Mária, Ruzitska Mária. - Budapest : Európa Könyvkiadó ; Bratislava : Madách Kiadó, 1970 (Východoslovenské tlačiarne).

 342 p.

 ISBN 963-07-3779-5 : 3.40 lei.

 821.111(73)-32=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(nuvele).

 821.111/O-34

238 -  PERCY, WALKER. Hurrikánok évszaka : regény / Walker Percy ; fordította Abádi Nagy Zoltán. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1984 (Alföldi Nyomda).

 294 p. - (Modern könyvtár ; 504).

 Titl. orig. : Lancelot.

 ISBN 963-07-3253-X : 3.40 lei.

 821.111(73)-31=511.141   082.1 Modern könyvtár

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 821.111/P51

 

239 -  Piaţa Washington / Henry James ; Traducere şi note de Răzvan Taliu. - Bucureşti : Leda, 2006 (S.C. Don-Star SRL).

 324 p. - (Leda clasic de buzunar).

 Note de subsol.

 ISBN (10)973-102-013-6 ISBN (13)978-973-102-013-6 : 17.34 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Leda clasic de buzunar

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 85155 ; 821.111/J24

 

240 -  PILCHER, ROSAMUNDE. Kagylókeresők / Rosamunde Pilcher ; Fordította Kocsis Anikó és Antal Gábor. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2006 (Séd Nyomda).

 652 p.; 20.5 cm.

 Titl. orig. : The Shell Seekers.

 ISBN 963-9578-94-0 : 44 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85285 ; 821.111/P65

 

241 -  Restoration Literature : An Anthology / Edited with an Introduction and Notes by Paul Hammond. - New York : Oxford University Press, 2002.

 XXXVII ; 442 p. - (Oxford World's Classics).

 Notă biografică [1] p.

 Bibliografie p. XXXII-XXXIV.

 Cronologie p. XXXV-XXXVII.

 Note explicative p. 385-413.

 Note biografice p. 414-419.

 Glosar p. 420-437.

 ISBN 0-19-283331-6 : 22.75 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-82

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(antologie).

 II 85378 ; 821.111/R47

 

242 -  ROTH, PHILIP. Összeesküvés Amerika ellen / Philip Roth ; Fordította Sóvágó Katalin. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006 (Alföldi Nyomda Zrt.).

 498 p.

 Titlul original : The Plot Against America.

 ISBN 963-07-8167-0 ISBN 978-973-07-8167-1 : 49 lei.

 821.111(73)-31

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 85191 ; 821.111/R83

 

243 -  SALINGER, JEROME DAVID. De veghe în lanul de secară [2005] / J.D. Salinger ; Traducere de Cristian Ionescu. - [Iaşi] : Polirom, 2005 (Print Multicolor).

 288 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 Titlul original : The Catcher in the Rye.

 ISBN 973-46-0118-0 : 17.90 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18619 ; 821.111/S16

 

244 -  SANDFORD, JOHN. Crima din umbră / John Sandford ; Traducere din limba engleză Bogdan Marchidanu. - Bucureşti : Nemira, 2006.

 448 p. - (Suspans [Nemira] ; Prada).

 Note bio-bibliografice [1] p.

 Titl. orig. : Shadow Prey.

 ISBN (10)973-569-938-9 ISBN (13)978-973-569-938-3 : 22.84 lei.

 082.1 Suspans   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18608 ; 821.111/S19

 

 

 

245 -  STEINBECK, JOHN. Érik a gyümölcs ; Kék öböl / John Steinbeck ; fordította Benedek Marcell, Vámosi Pál. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1976 (Alföldi Nyomda).

 2 vol. - (A világirodalom remekei).

 Titl. orig. : The Grapes of Wrath ; Cannery Row.

 ISBN 963-07-0643-1.

  vol.1. - 327 p. - ISBN 963-07-0627-X : 3.80 lei.

  vol.2.

 821.111(73)-31=511.141   082.1 A világirodalom remekei

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 821.111/S83

 

246 -  STEINBECK, JOHN. Érik a gyümölcs / John Steinbeck ; Fordította Banedek Marcell. - Szeged : Könyvmolyképző Kiadó, 2006 (Alföldi Nyomda Zrt.).

 562 p. - (Aranytoll kötetek).

 Titlul original : The Grapes of Wrath.

 ISBN 963-9708-06-2 ISBN 978-963-9708-06-8 : 55 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 85190 ; 821.111/S83

 

247 -  STEVENSON, ROBERT LOUIS. Öngyilkosok klubja : Három kisregény / Robert Louis Stevenson ; fordította Göncz Árpád. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1970

 355 p. - (A világirodalom remekei ; Harmadik sorozat).

4.30 lei.

 821.111-31=511.141   082.1 A világirodalom remekei

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 821.111/S84

 

248 -  STOREY, DAVID. Saville / David Storey ; fordította Udvarhelyi Hanna. - Budapest, 1980

 660 p. - (Világkönyvtár).

 ISBN 963-271-283-8 : 4.60 lei.

 821.111-31=511.141   082.1 Világkönyvtár

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 821.111/S89

249 -  THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE.

 Kisregények [Thackeray] / William Makepeace Thackeray ; fordította László Balázs, Szilágyi Tibor, Vas István. - Budapest : Magyar Helikon, 1973 (Petőfi Nyomda).

 581 p. - (Thackeray művei).

 Cuprinde: Catherine; A nagy Hoggarty gyémánt; Az özvegy Lovel.

 Note p. 543-581.

 5.00 lei.

 821.111(73)-31=511.141   082.1 Thackeray művei

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 821.111/T49

 

250 -  THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE.

 Pendennis : jó és rossz sorsának, barátainak és legnagyobb ellenségének története / William Makepeace Thackeray ; fordította Göncz Árpád. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1972

 2 vol. - (A világirodalom remekei).

                Titl. orig. : The history of Pendennis, his fortunes and misfortunes, his friends and his greatest enemy.

  vol.1. - 414 p. - 4.30 lei.

  vol.2. - 412 p. - 4.30 lei.

 821.111-31=511.141   082.1 A világirodalom remekei

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 821.111/T49

 

251 -  THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE.  Vanity Fair : A Novel Without a Hero [Oxford University Press] / W. M. Thackeray; Edited with an Introduction by John Sutherland. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XLIX, 949 p. - (Oxford World's Classics).

 Note bio-bibliografice [1] p.

 Note p. XLII-XLIII.

 Bibliografie p. XXLVII-XLIX.

 Note explicative p. 881-949.

 ISBN 0-19-283443-6 : 17.70 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85385 ; 821.111/T49

252 -  THOREAU, HENRY DAVID. Walden [Oxford University Press] / Henry David Thoreau ; Edited with an Introduction by Stephen Fender. - New York : Oxford University Press, 1997.

 LVII, 388 p. : il., h. - (Oxford World's Classics).

 Note bio-bibliografice [1] p.

 Note p. XLVI-XLVIII.

 Bibliografie p. XLIX-LI.

 Cronologie p. LII-LVII.

 Apendice p. 298-310.

 Note explicaitve p. 311-375.

 ISBN 10:0-19-283921-3 ISBN 13:978-0-19-283921-7 : 17.17 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111(73)-94

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(autobiografie)

 II 85380 ; 821.111/T57

 

253 -  UPDIKE, JOHN. Szegényházi vásár ; A farm / John Updike ; a fordítás Göncz Árpád munkája. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983 (Athenaeum).

 350 p. - (Olcsó könyvtár).

 Titl .orig. : The Poorhouse Fair - Of the Farm.

 ISBN 963-15-2406-X : 3.50 lei.

 821.111(73)-31=511.141   082.1 Olcsó könyvtár

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 821.111/U66

 

254 -  WELLS, HERBERT GEORGE. A bűvös bolt és más elbeszélések / H.G. Wells ; fordította Fóthy János, Görgey Gábor, Kada Júlia. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1973

 348 p. - (A világirodalom remekei ; Ötödik sorozat).

 Titl. orig. : The short stories of H.G. Wells.

 3.80 lei.

 821.111-32=511.141   082.1 A világirodalom remekei

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(nuvele)

 821.111/W50

 

 

 

255 -  WELLS, HERBERT GEORGE. Kipps : Egy jámbor lélek története : regény / H.G. Wells ; fordította Szepessy György. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1971

 339 p. - (A világirodalom remekei ; Negyedik sorozat).

 Titl. orig. : Kipps, the story of a simple soul.

 4.20 lei.

 821.111-31=511.141   082.1 A világirodalom remekei

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman umoristic).

 821.111/W50

 

256 -  Women's Writing 1778-1838 : An Anthology

 / With an Introduction and Notes by Fiona Robertson. - New York : Oxford University Press, 2001.

 XLIV ; 646 p. : il. - (Oxford World's Classics).

 Note biografice [1] p.

 Cronologie p. LXX-LXXIV.

 Note p. XLV-LXIX.

 Note explicative p. 572-642.

 ISBN 0-19-283313-8 : 32.90 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-082

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(antologie).

 II 85384 ; 821.111/W81

 

257 -  YARBRO, CHELSEA QUINN. Hotel Transilvania : [roman] / Chelsea Quinn Yarbro ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. - Bucureşti : Nemira, 2006.

 384 p. - (Suspans [Nemira]).

 Titlul pe copertă : Hotel Transilvania, titlu pe pagina de titlu : Hôtel Transilvania.

 ISBN (10)973-569-909-5 ISBN (13)978-973-569-909-3 : 22.84 lei.

 082.1 Suspans   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18612 ; 821.111/M49

 

 

 

 

821.112.2  Literatură germană

 

258 -  BERNHARD, THOMAS. A mészégető / Thomas Bernhard ; fordította Tandori Dezső. - Budapest : Magvető, 1979

 250 p. - (Világkönyvtár).

 Titl. orig. : Das Kalkwerk.

 ISBN 963-270-901-2 : 3.30 lei.

 821.112.2(436)-31=135.1   082.1 Világkönyvtár

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(roman).

 821.112.2/B49

 

259 -  BÖLL, HEINRICH. A nyolcadik parancsolat : Emlékezések, szatírák, cikkek / Heinrich Böll. - Budapest : Magvető, 1985 (Szikra Nyomda).

 472 p. - (Világkönyvtár).

 ISBN 963-14-0318-1 : 5.00 lei.

 821.112.2-94=511.141   082.1 Világkönyvtár

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(însemnări)

 821.112.2/B66

 

260 -  DIGGELMANN, WALTER MATTHIAS. A hagyaték / Walter Matthias Diggelmann ; fordította Kardoss Tilda. - Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1968

 254 p.

 Titl. orig. : Die Hinterlassenschaft.

 3.20 lei.

 821.112.2(494)-31=511.141

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(Elveţia)(roman).

 821.112.2/D41

 

261 -  FEUCHTWANGER, LION. A hamis Nero / Lion Feuchtwanger ; fordította Dormándi László. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1971 (Alföldi Nyomda).

 331 p. - (A világirodalom remekei ; Negyedik sorozat).

 3.60 lei.

 821.112.2-31=511.141   082.1 A világirodalom remekei

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman istoric).

 821.112.2/F45

262 -  FONTANE, THEODOR. Effi Briest [Palatinus kiadó] / Theodor Fontane; Fordította Vas István. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2004 (Séd Nyomda).

 376 p.; 20.5 cm.

 ISBN 963-9578-26-6 : 28 lei.

 821.112.2-31=511.141

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman).

 II 85259; 821.112.2/F78

 

263 -  GRÜN, MAX VON DER. Kései szerelem / Max von der Grün ; fordította Gergely Erzsébet. - Budapest, 1985

 204 p. - (Rakéta regénytár).

 ISBN 963-14-0417-X : 3.20 lei.

 821.112.2-32=511.141   082.1 Rakéta regénytár

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(nuvelă).

 821.112.2/G92

 

264 -  HOFFMANN, ERNST THEODOR AMADEUS.

 Elixirele diavolului : Însemnări rămase de la Fratele Medardus, călugăr capucin / E.T.A. Hoffman ; Traducere şi adaptare de I. Cassian-Mătăsaru ; Cuvânt înainte de Ion Biberi. - Bucureşti : Leda, 2004 (SC "Universul" S.A.).

 312 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7786-16-5 : 12.75 lei.

 821.112.2-31=135.1   082.1 Leda clasic

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman).

 II 85161 ; 821.112.2/H71

 

265 -  HOFMANN, CORINNE. Adio, Africa / Corinne Hofmann ; Traducere din limba germană mihaela Dinklage. - [Bucureşti] : ALLFA, 2006.

 224 p. : il. color.

 Note de subsol.

 ISBN 973-724-067-7 ISBN 978-973-724-067-5 : 19.90 lei.

 821.112.2-31=135.1

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman biografic).

 II 85228 ; 821.112.2/H71

266 -  JAHNN, HANS HENNY. Óloméj : válogatott elbeszélések / Hans Henny Jahnn ; fordította Barna Imre, Gáli József. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1985 (Alföldi Nyomda).

 207 p. - (Modern könyvtár ; 510).

 ISBN 963-07-3271-8 : 3.20 lei.

 821.112.2-32=511.141   082.1 Modern könyvtár

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(nuvele).

 821.112.2/J19

 

267 -  JUNESCH, ANNE. Eva und das kleine Dorf / Anne Junesch ; Illustrationen Kristel Junesch. - Hermannstadt [Sibiu] : Hora, 2006 (Alföldi Nyomda).

 48 p. : il. color.

 ISBN 973-8226-50-3 ISBN 978-973-8226-50-0 : 10 lei.

 821.112.2-93-34

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti).

 821.112.2/J90

 

268 -  KANT, HERMANN. Futásod véget ér : regény / Hermann Kant ; fordította Tandori Dezső. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1980 (Alföldi Nyomda).

 522 p.

 ISBN 963-07-2035-3 : 3.80 lei.

 821.112.2-31=511.141

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman).

 821.112.2/K20

 

269 -  KOREN, JEHUDA. Lélekben óriások voltunk : A Liliputi Társulat különös története - hogyan élte túl egy törpe család Auschwitzot / Jehuda Koren, Eilat Negev; Fordította Haynal Katalin. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

 286 p.; [16] p. il.; 20 cm.

 Anexe p. 271-285.

 ISBN 963-07-7953-6 : 36 lei.

 821.112.2-31=511.141   616-007.7   316.37-056.231  

 929.52(498.4)(=411.14) Ovics   323.12(=411.14)(4)"1939/1945"

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

 II 85277 ; 821.112.2/K74

270 -  LENZ, SIEGFRIED. A példakép / Siegfried Lenz ; fordította Bor Ambrus. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1976

 414 p.

 Titl. orig. : Das Vorbild.

 ISBN 963-07-0904-5 : 3.90 lei.

 821.112.2-31=511.141

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman).

 821.112.2/L45

 

271 -  RILKE, RAINER MARIA. Însemnările lui Malte Laurids Brigge / Rainer Maria Rilke ; Traducere şi note de Corneliu Papadopol. - Bucureşti : Leda, 2006

 264 p. - (Leda clasic de buzunar).

 Note de subsol.

 Titl orig.: Die Aufzeichungen des Malte Laurids Brigge.

 ISBN (10)973-7786-77-7 ISBN (13)978-973-7786-77-7 : 17.34 lei.

 821.112.2(436)-31=135.1   082.1 Leda clasic de buzunar

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(roman).

 II 85154 ; 821.112.2/R54

 

272 -  WANDER, MAXIE (MAXIMILIANE). Tekints vissza-harag nélkül : naplók és levelek / Maxie Wander ; fordította Kopácsy Lívia. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1985

 300 p. - (Femina).

 Titl. orig. : Tagebücher und Briefe.

 ISBN 963-07-3912-7 : 3.40 lei.

 821.112.2-94   082.1 Femina

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(jurnal).

 821.112.2/W24

 

273 -  WITTSTOCK, JOACHIM. Keulenmann und schlafende Muse : Erfahrungsschritte / Joachum Wittstock. - Hernannstadt [Sibiu] : Hora, 2005 (Alföldi Nyomda).

 208 p.

 ISBN 973-8226-39-2 : 21.49 lei.

 821.112.2(498)-32

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(România)(povestiri).

 II 85236 ; 821.112.2/W78

274 -  WITTSTOCK, JOACHIM. Scherenschnitt : Beschreibungen, Phantasien, Auskünfte / Joachim Wittstock. - Hermannstadt [Sibiu] : Hora, 2002 (Alföldi Nyomda).

 179 p.

 ISBN 973-8226-15-5 : 17 lei.

 821.112.2(498)-4   821.112.2(498)-32

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(România)(eseuri) 4. LITERATURĂ GERMANĂ(România)(povestiri).

 II 85237 ; 821.112.2/W78

 

275 -  ZWEIG, STEFAN. Mária Antoinette : Egy középszerű egyéniség jellemrajza / Stefan Zweig ; Fordította Németh Andor. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

 562 p.

 Note de subsol.

 ISBN 963-07-8174-3 ISBN 978-963-07-8174-9 : 47 lei.

 821.112.2(436)-31=511.141   929 Maria Antoinette   94(44)"18"

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(roman)

 II 85198 ; 821.112.2/Z98

 

276 -  ZWEIG, STEFAN. Sakknovella : elbeszélések / Stefan Zweig ; Fordították : Dániel Anna, Fodor Pálné, Fónagy Iván... - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

 472 p.; 19 cm.

 ISBN 963-07-7901-3 : 47 lei.

 821.112.2-32=511.141

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(povestiri).

 II 85173 ; 821.112.2/Z98

 

277 -  ZWEIG, STEFAN. Stuart Mária / Stefan Zweig ; Fordította Dr. Kelen Ferenc, Horváth Zoltán, Rónay György. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006 (Szekszárdi Nyomda).

 484 p.

 Note de subsol.

 ISBN 963-07-8022-4 ISBN 978-963-07-8022-3 : 44 lei.

 821.112.2(436)-31=511.141   929 Stuart, Maria   94(100)"16"(0:82.31)

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(roman)

 II 85199 ; 821.112.2/Z98

821.131.1  Literatură italiană

 

278 -  CALVINO, ITALO. Ha egy téli éjszakán egy utazó : regény / Italo Calvino ; fordította és az utószót írta Telegdi Polgár István. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1985

 283 p. - (Modern könyvtár ; 505).

 Titl. orig. : Se una notte d'inverno un viaggiatore.

 ISBN 963-07-3269-6 : 3.40 lei.

 821.131.1-31=511.141   082.1 Modern könyvtár

 1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman).

 821.131.1/C15

 

279 -  GOLDONI, CARLO. Három komédia / Carlo Goldoni ; Fordította és a jegyzeteket írta Magyarósi Gizella. - Budapest : Európa Könyvkiadó, [2005] (Kaposvári Nyomda Kft.).

 291 p. - (Európa Diákkönyvtár).

 Note de subsol.

 Note p. 275-287.

 ISBN 963-07-7841-6 : 16 lei.

 082.1 Európa Diákkönyvtár   821.131.1-2=511.141

 1. LITERATURĂ ITALIANĂ(comedie)

 II 85195 ; 821.131.1/G66

 

280 -  LEVI, CARLO. Az óra [Carlo Levi] / Carlo Levi ; fordította Szabolcsi Éva. - Budapest, 1966 (Szikra Lapnyomda).

 384 p. - (Világkönyvtár).

 Titl. orig. : L'Orologio.

 3.30 lei.

 821.131.1-31=511.141   082.1 Világkönyvtár

 1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman).

 821.131.1/L55

821.133.1  Literatură franceză

 

281 -  BALZAC, HONORÉ DE. Eugénie Grandet [Balzac, Honoré de] / Honoré de Balzac ; Traducere şi note de Mioara Izverna. - Bucureşti : Leda, 2006 (S.C. Don-Star SRL).

 299 p. - (Leda clasic de buzunar).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7624-09-2 : 16.50 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Leda clasic de buzunar

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 I 18606 ; 821.133.1/B25

 

282 -  COURTADE, PIERRE. A Vörös tér / Pierre Courtade ; fordította Gera György. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1963 (Szegedi Nyomda).

 260 p.

 Titl. orig. : La Place Rouge.

 Note de subsol.

 3.70 lei.

 821.133.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 821.133.1/C80

 

283 -  DELAHAYE, GILBERT. Andreea în ţara poveştilor sau cele şapte pene de foc / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [Traducere/adaptare Andrei Crişan, Horia Crişan] ;Text de Jean -Louis Marlier. - Deva : Editura Crişan, 2005.

 22 p. : il. color - (Andreea ; 6).

 ISBN 973-8407-57-5 : 12.89 lei.

 082.1 Andreea   821.133.1-93-32=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti).

 821.133.1/D28

 

284 -  DELAHAYE, GILBERT. Andreea la şcolă / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [Traducere/adaptare Andrei Crişan, Horia Crişan]. - Deva : Editura Crişan, 2005.

 22 p. : il. color - (Andreea ; 2).

 ISBN 973-8407-43-5 : 12.89 lei.

 082.1 Andreea   821.133.1-93-32=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti).

 821.133.1/D28

 

 

285 -  DELAHAYE, GILBERT. Andreea lecţia de desen / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [Traducere/adaptare Andrei Crişan, Horia Crişan] ; Text Jean-Louis Marlier. - Deva : Editura Crişan, 2005.

 22 p. : il. color - (Andreea ; 7).

 ISBN 973-8407-58-3 : 12.89 lei.

 082.1 Andreea   821.133.1-93-32=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti).

 821.133.1/D28

 

286 -  DELAHAYE, GILBERT. Andreea se mută / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [Traducere/adaptare Andrei Crişan, Horia Crişan]. - Deva : Editura Crişan, 2005.

 22 p. : il. color - (Andreea ; 3).

 ISBN 973-8407-42-7 : 12.89 lei.

 082.1 Andreea   821.133.1-93-32=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti).

 821.133.1/D28

 

287 -  DELAHAYE, GILBERT. Andreea surpriza / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [Traducere/adaptare Andrei Crişan, Horia Crişan] ; Text Jean-Louis Marlier. - Deva : Editura Crişan, 2005.

 22 p. : il. color - (Andreea ; 5).

 ISBN 973-8407-56-7 : 12.89 lei.

 082.1 Andreea   821.133.1-93-32=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti).

 821.133.1/D28

 

288 -  DELAHAYE, GILBERT. Andreea şi ajutorii de bucătari / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [Traducere/adaptare Andrei Crişan, Horia Crişan] ; Text Jean-Louis Marlier. - Deva : Editura Crişan, 2005.

 22 p. : il. color - (Andreea ; 8).

 ISBN 973-8407-59-1 : 12.89 lei.

 082.1 Andreea   821.133.1-93-32=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti).

 821.133.1/D28

289 -  DELAHAYE, GILBERT. Andreea şi măgăruşul / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [Traducere/adaptare Andrei Crişan, Horia Crişan]. - Deva : Editura Crişan, 2005.

 22 p. : il. color - (Andreea ; 4).

 ISBN 973-8407-44-3 : 12.89 lei.

 082.1 Andreea   821.133.1-93-32=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti).

 821.133.1/D28

 

290 -  DRUON, MAURICE. Szabadesés / Maurice Druon ; fordította Pap Gábor. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1963

 345 p.

 Titl. orig. : La chute des corps.

 3.60 lei.

 821.133.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 821.133.1/D85

 

291 -  DUMAS, ALEXANDRE. Egy orvos feljegyzései : (Joseph Balsamo) / Alexandre Dumas ; fordította Antal László. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1974 (Alföldi Nyomda).

 4 vol. - (A világirodalom remekei ; Ötödik sorozat).

 Titl. orig. : Joseph Balsamo (Mémoires d'un médecin).

 ISBN 963-07-0241-X.

  vol.1. - 344 p. - ISBN 963-07-0209-6 : 3.30 lei.

  vol.2. - 355 p. - ISBN 963-07-0217-7 : 3.30 lei.

  vol.3. - 387 p. - ISBN 963-07-0225-8 : 3.30 lei.

  vol.4. - 373 p. - ISBN 963-07-0233-9 : 3.30 lei.

 821.133.1-31=511.141   082.1 A világirodalom remekei

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 821.133.1/D89

 

292 -  HALTER, MAREK. Biblia la feminin : roman / Marek Halter; traducere din limba franceză de Dan Rădulescu. - Bucureşti : Vremea XXI, 2005.

 2 vol. - (Mari autori).

 Vol.1 : Sara. - 328 p. : h. - Note de subsol. - Titl. orig. : Sara : La Bible au féminin. - ISBN 973-645-114-3 : 20 lei.

 Vol.2 : Sefora. - 304 p. : h. - Note de subsol. - Titl. orig. : Tsippora : La Bible au féminin. - ISBN 973-645-158-5 : 20 lei.

 082.1 Mari autori   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 85318(1-2) ; 821.133.1/H18

 

293 -  LA FAYETTE, MARIE MADELEINE, CONTESĂ DE. Clčves hercegnő / Madame de Lafayette; Fordította Szávai Nándor; Illusztrálta Kass János. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2004 (Séd Nyomda).

 192. : il.; 20.5 cm.

 Titl. orig. : La princesse de Clčves.

 ISBN 963-9487-81-3 : 24 lei.

 821.133.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 85270; 821.133.1/L14

 

294 -  MALRAUX, ANDRÉ. Királyok útja / André Malraux ; fordította Rónay György. - Budapest : Magvető, 1977

 182 p. : il. - (Világkönyvtár).

 Titl. orig. : La voie royale.

 ISBN 963-270-575-0 : 2.90 lei.

 821.133.1-31=511.141   082.1 Világkönyvtár

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 821.133.1/M19

 

295 -  MARIA, REGINA ROMÂNIEI. Kildine : Povestea unei mici principese răutăciose / Maria rigina României ; Traducere Alteţa şa Radu Principe de Hohebzollern-Veringen ; Cuvânt înainte Alteţa Sa Regală Margareta, Principesa României. - Bucureşti : Corint, 2003 (Fed Print S.A.).

 104 p. : il. perţial color.

 Această ediţie a fost realizată după lucrarea : Kildine : Histoir d'une méchante petit princesse.

 ISBN 973-653-434-0 : 10.80 lei 32.70 lei.

 821.133.1-32   821.135.1-32

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti)

 821.133.1/M38

296 -  MARTIN DU GARD, ROGER. Egy lélek története / Roger Martin du Gard ; fordította Hevesi András. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1976 (Alföldi Nyomda).

 395 p.

 Titl. orig. : Jean Barois.

 ISBN 963-07-0585-0 : 3.60 lei.

 821.133.1-31=511.141   821.133.1-2=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(teatru).

 821.133.1/M43

 

297 -  SABATIER, ROBERT. Maszkok és tükör = Les masques et le miroir : válogatott versek = počmes choisis / Robert Sabatier ; válogatta, fordította és az utószót írta Timár György. - Budapest : Fekete Sas Kiadó, 1999

 159 p.

 Ediţie bilingvă maghiaro-franceză.

 ISBN 963-8254-61-0 : 3.80 lei.

 821.133.1-1=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poezii).

 821.133.1/S11

 

298 -  SAND, GEORGE. Consuello / George Sand; Fordította Szávai Nándor. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2004

 2 vol.; 20.5 cm.

 48 lei (v. 1-2).

  vol. 1. - 624 p. - ISBN 963-9578-12-9.

  vol. 2. - 672 p. - ISBN 963-9578-30-4.

 821.133.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 85263 (1-2); 821.133.1/S19

 

299 -  SAND, GEORGE. Mauprat / George Sand ; fordította és a jegyzeteket készítette Szávai Nándor ; az utószót Gyergyai Albert írta. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1977

 306 p. - (A világirodalom remekei ; Hetedik sorozat).

 Anexe p. 271-306.

 ISBN 963-07-0909-4 : 3.60 lei.

 821.133.1-31=511.141   082.1 A világirodalom remekei

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 821.133.1/S19

 

300 -  SAND, GEORGE. Rudolstadt grófné : A Consuello I-II. kötetének folytatása / George Sand; Fordította Szávai Nándor. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2004

 736 p.; 20.5 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 963-9578-32-0 : 30 lei.

 821.133.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 85280; 821.133.1/S19

 

301 -  A test ördöge : Huszadik századi francia kisregények / Romain Rolland, André Gide, Valery Larbaud ; fordította Gyergyai Albert, Justus Pál, Pór Judit. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1970 (Alföldi Nyomda).

 399 p. - (A világirodalom remekei ; Harmadik sorozat).

 Index p. 396-398.

 Note de subsol.

 3.80 lei.

 821.133.1-31=511.141   821.133.1-82=511.141   

 082.1 A világirodalom remekei

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(antologie)

 821.133.1/T46

 

302 -  ZOLA, ÉMILE. O pagină de dragoste / Émile Zola ; Traducere de Teodora Popa-Mazilu. - Bucureşti : Leda, 2006 (S.C. Don-Star SRL).

 450 p. - (Leda clasic de buzunar).

 ISBN (10)973-102-017-9 ISBN (13)978-973-102-017-4 : 19.17 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Leda clasic de buzunar

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 85156 ; 821.133.1/Z81

 

 

 

 

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

303 -  ALMODÓVAR, PEDRO. Patty Diphusa / Pedro Almodóvár; Fordította Mester Yvonne. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2006 (Séd Nyomda).

 222 p.; 20 cm.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 217.

 ISBN 963-9651-08-7 : 31 lei.

 821.134.2-31=511.141

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman).

 II 85248 ; 821.134.2/.3/A43

 

304 -  CARDOSO, ONELIO JORGE. Ahol a vizek fakadnak / Onelio Jorge Cardoso ; fordította és az előszót írta Hargitai György. - Budapest, 1966 (Pécsi Szikra Nyomda).

 197 p. - (Világkönyvtár).

 Titl. orig. : Cuentos completos.

 3.00 lei.

 821.134.2(729.1)-32=511.141   082.1 Világkönyvtár

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(America Latină)

 821.134.2/.3/C24

 

305 -  CELA, CAMILO JOSÉ. Pascal Duarte családja / Camilo José Cela ; fordította Scholz László. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1976 (Kner Nyomda).

 194 p. : il.

 Titl. orig. : La familia de Pascual Duarte.

 ISBN 963-0883-3 : 2.70 lei.

 821.134.2-32=511.141

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(nuvele).

 821.134.2/.3/C34

 

306 -  GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája [1982] / Gabriel García Márquez ; fordította Székács Vera. - Budapest, 1982 (Széchenyi Nyomda).

 177 p. - (Rakéta regénytár).

 Titl. orig. : Crónica de una muerte anunciada.

 ISBN 963-271-780-5 : 2.80 lei.

 821.134.2(861)-31=511.141   082.1 Rakéta regénytár

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Columbia)(roman).

 821.134.2/.3/G19

 

307 -  PÉREZ-GALDÓS, BENITO. Dońa Perfecta / Benito Pérez-Galdós ; Traducere şi note de Andrei Ionescu. - Bucureşti : Leda, 2005.

 336 p. - (Leda clasic de buzunar).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7786-68-8 : 15.14 lei.

 821.134.2-31=135.1   082.1 Leda clasic de buzunar

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman).

 II 85153 ; 821.134.2/.3/P51

 

308 -  RODOREDA, MERCÉ. A Diamant tér : Regény / Mercč Rodoreda ; fordította Tomcsányi Judit. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1978 (Kossuth Nyomda).

 190 p.

 Titl. orig. : La plaça del Diamant.

 ISBN 963-07-1038-2 : 3.20 lei.

 821.134.1(460)-31=511.141   821.134.2-31=511.141

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman).

 821.134.2/.3/R64

 

309 -  SARAMAGO, JOSÉ. A barlang / José Saramago ; Fordította Lukács Laura. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2006

 358 p.; 20 cm - (Nobel-díjasok könyvtára ; 4).

 Titl. orig. : A Caverna.

 ISBN 963-9651-15-X : 55 lei.

 821.134.3-31=511.141   082.1 Nobel-díjasok könyvtára

 1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(roman).

 II 85178 ; 821.134.2/.3/S23

 

310 -  SARAMAGO, JOSÉ. Halálszünet / José Saramago ; Fordította Pál Ferenc. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2007

 244 p.; 19 cm.

 Titl. orig. : As Intermitęncias da Morte.

 ISBN 978-963-07-8255-5 : 33 lei.

 821.134.3-31=511.141

 1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(roman).

 II 85278 ; 821.134.2/.3/S23

 

311 -  SARAMAGO, JOSÉ. Lisszabon ostromának históriája / José Saramago ; Lukács Laura fordítása. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2005 (Séd Nyomda).

 328 p.; 20.5 cm.

 Titl. orig. : História do Corcero de Lisboa.

 ISBN 963-9578-39-8 : 34 lei.

 821.134.3-31=511.141

 1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(roman).

 II 85254 ; 821.134.2/.3/S23

 

312 -  SARAMAGO, JOSÉ. Ricardo Reis halálának éve / José Saramago ; Fordította Székely Ervin. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2004 (Séd Nyomda).

 406 p.; 20.5 cm.

 Titl. orig. : O ano da morte de Ricardo Reis.

 ISBN 963-9487-42-2 : 34 lei.

 821.134.3-31=511.141

 1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(roman).

 II 85276 ; 821.134.2/.3/S23

 

313 -  VARGAS LLOSA, MARIO. Kölykök : elbeszélések / Mario Vargas Llosa ; fordította Benyhe János, Kesztyűs Erzsébet, Nagy Mátyás. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1979 (Alföldi Nyomda).

 121 p. - (Európa Zsebkönyvek ; 197).

 ISBN 963-07-1454-X : 3.70 lei.

 821.134.2(85)-32=511.141   082.1 Európa Zsebkönyvek

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Peru)(roman).

 821.134.2/.3/V27

 

 

 

 

821.135.1  Literatură română

 

314 -  AGÂRBICEANU, ION. File din cartea naturii [Agârbiceanu, Ion] / Ion Agârbiceanu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2006.

 348 p. - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; 25. Didactica).

 Tabel cronologic p. 343-344.

 ISBN 973-35-2130-2 ISBN 978-973-35-2130-3 : 12 lei.

 821.135.1-93-32   082.1 Biblioteca elevului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele).

 821.135.1/A26

 

315 -  BĂCIUŢ, NICOLAE. Anotimpul din colivie : Antologie : (Poeme nealese) [Ed. a 2-a] / Nicolea Băciuţ. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. - Târgu-Mureş : Tipomur, 2006

 608 p.

 Note de subsol.

 Fişă bio-bibliografică p. 579-585.

 Referinţe critice p. 585-598.

 ISBN 973-721-030-1 : 30 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 85353 ; 821.135.1/B13

 

316 -  BĂCIUŢ, NICOLAE. Umbra apei : Repere critice / Nicolae Băciuţ. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

 444 p. : il.

 Portret după autoportret p. 424-436.

 ISBN 973-1728-05-8 ISBN 978-973-1728-05-6 : 29 lei.

 821.135.1.09 Băciuţ, Nicolae

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 85352 ; 821.135.1.09/B13

 

317 -  BERNEA, ERNEST. Îndemn la simplitate / Ernest Bernea. - Bucureşti : Vremea, 2006 (Multiprint).

 112 p. - (Fapte, idei, documente).

 ISBN 973-645-211-5 ISBN 978-973-645-211-6 : 11 lei.

 082.1 Fapte. Idei. Documente   821.135.1-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 II 85293 ; 821.135.1/B49

 

318 -  BIDIAN, ALEXANDRU. Iuda sau Destinul Adevărului / Alexandru Bidian. - Bucureşti : Vremea, 2002

 144 p. - (Autori români).

 ISBN 973-645-010-4 : 5 lei.

 821.135.1-2   082.1 Autori români

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru).

 II 85348 ; 821.135.1/B52

 

319 -  BLOJ, SORINA. Partea mea de Golgotă : Poeme / Sorina Bloj. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006

 198 p. : il.

 Note biobibliografice p. 6.

 ISBN 973-721-019-0 : 17 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme).

 II 85361 ; 821.135.1/B58

 

320 -  BRÉDA, FRANÇOIS. Scrisori despre comicul existenţial : Corespondenţă transtemporală / François Bréda. - Cluj Napoca : Grinta, [2006].

 151 p. : facsimil.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7651-44-8 ISBN 978-973-7651-44-0 : 15 lei.

 821.135.1-6   821.135.1-7

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrisori).

 II 85145 ; 821.135.1/B82

 

321 -  CARAGIALE, ION LUCA. Momente şi schiţe [Caragiale, Ion Luca; Ed. Dacia] / Ion Luca Caragiale. - Cluj-Napoca : Dacia, 2006.

 300 p. - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; 17. Didactica).

 Bibliografie critică p. 295.

 Tabel cronologic p. 296-298.

 ISBN 973-35-2098-5 ISBN 978-973-35-2098-6 : 10 lei.

 821.135.1-93-32   082.1 Biblioteca elevului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(schiţe)

 821.135.1/C23

 

322 -  CHIRA, TEODORA. Carnaval : Carte de colorat cu personajul preferat / Teodora Chira ; Ilustraţii de Elekes Zoltán. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007 (Intermedia Group).

 23 p. : il.

 ISBN 973-1728-15-5 ISBN 978-973-1728-15-5 : 5 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie pt.copii).

 821.135.1/C43

 

323 -  CHIRA, TEODORA. Copiii se/ne amuză! : [Anecdote] / Teodora Chira. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006

 77 p.

 ISBN 973-88014-4-3 ISBN 978-973-88014-4-8 : 9 lei.

 821.135.1-93-36

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(anecdote).

 821.135.1/C43

 

324 -  CIOCULESCU, BARBU. Lecturi de vară, lecturi de iarnă / Barbu Cioculescu. - Bucureşti : Vremea, 2003-.

 vol. - (Autori români).

 Note de subsol.

  Vol.1. - 240 p. - ISBN 973-645-082-1 : 10 lei.

  Vol.2. - 2004. - 352 p. - ISBN 973-645-102-X : 100000 lei.

 821.135.1.09(045)   082.1 Autori români

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 82341(1-2) ; 821.135.1.09/C51

 

325 -  COLFESCU, SILVIA. Două luni în Europa / Silvia Colfescu. - Bucureşti : Vremea XXI, 2004 (Multiprint).

 256 p. - (Autori români).

 ISBN 973-645-067-8 : 15 lei.

 821.135.1-94   082.1 Autori români

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii).

 II 85341 ; 821.135.1/C62

326 -  Conferinţa (secretă) a Uniunii Scriitorilor din iulie 1955 / Ediţie alcătuită de Mircea Coloşenco ; cuvânt înainte de Pavel Ţugui. - Bucureşti : Vremea, 2006 (Multiprint).

 456 p. - (Fapte, idei, documente).

 Indice de nume p. 443-452.

 ISBN 973-645-206-9 ISBN 978-973-645-206-2 : 26 lei.

 082.1 Fapte. Idei. Documente   

 061.237.05(498) Uniunea Sciitorilor "1955":821.135.1.09   

 821.135.1.09:061.237.05 Uniunea Scriitorilor"1955"

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 85297 ; 821.135.1.09/C65

 

327 -  COŞBUC, GEORGE. Ochiul lui Dumnezeu : poezii inedite şi regăsite / George Coşbuc. - Ediţie îngrijită şi prefaţă de Mircea Popa. - Bistriţa : Charmides ; Cluj-Napoca : Eikon, 2004 (Fabrica de cărţi).

 234 p.

 ISBN 973-7987-49-7 ISBN 973-85067-2-7 : 9 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 85222 ; 821.135.1/C73

 

328 -  CRĂCIUNAŞ, SILVIU. Reabilitarea : Din scrisorile lui Silviu Crăciunaş adresate Doranei Coşoveanu / Silviu Crăciunaş. - Ediţie îngrijită de Dorana Coşoveanu. - Bucureşti : Vremea, 2000 (Multiprint).

 200 p. - (Fapte. Idei. Documente).

 Note de subsol.

 ISBN 973-9423-52-3 : 7 lei.

 821.135.1-94   821.135.1-6   082.1 Fapte. Idei. Documente

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrisori)

 II 85306 ; 821.135.1/C81

 

329 -  CREANGĂ, ION. Poveşti, povestiri, amintiri [Creangă, Ion; Ed. Dacia] / Ion Creangă. - Cluj-Napoca : Dacia, 2006.

 432 p. - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; 16. Didactica).

 Glosar p. 389-414.

 Aprecieri critice p. 415-424.

 Bibliografie critică p. 425-426.

 Tabel cronologic p. 427-429.

 ISBN 973-35-2091-8 ISBN 978-973-35-2091-7 : 12.50 lei.

 821.135.1-93-34   082.1 Biblioteca elevului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti).

 821.135.1/C84

 

330 -  CRISTESCU, MARIANA. Parfum de roşcove / Mariana Cristescu. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006

 89 p.

 ISBN 973-1728-08-2 ISBN 978-973-1728-08-7 : 9.50 lei.

 821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 85360 ; 821.135.1/C87

 

331 -  CUBLEŞAN, CONSTANTIN. M. Eminescu : Ciclul schillerian / Constantin Cubleşan. - Cluj Napoca : Grinta, [2006].

 111 p.

 Note de subsol.

 Anexe p. 69-109.

 ISBN 973-7651-52-9 ISBN 978-973-7651-52-5 : 10 lei.

 821.135.1.09 Eminescu, Mihai   929 Eminescu Mihai

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 85146 ; 821.135.1.09/C93

 

332 -  DATCU, VASILE. Veşnicia cu patent : roman ultramodern românesc / Vasile Datcu. - Ediţie îngrijită de Mariana Ionescu. - Bucureşti : Vremea, 2005.

 200 p. - (Autori români).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN 973-645-118-6 : 15 lei.

 821.135.1-31   082.1 Autori români

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 85321 ; 821.135.1/D20

 

 

333 -  DRAGU-DIMITRIU, VICTORIA. Alte poveşti ale doamnelor şi domnilor din Bucureşti / Victorie Dragu Dimitriu. - Bucureşti : Vremea, 2006.

 600 p. : il. - (Autori români).

 Indice p. 535-558.

 ISBN 973-645-224-7 ISBN 978-973-645-224-6 : 30 lei.

 821.135.1-94(047.53)   082.1 Autori români

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

 II 85334 ; 821.135.1/D80

 

334 -  DRAGU-DIMITRIU, VICTORIA. Poveşti ale doamnelor din Bucureşti / Victoria Dragu Dimitriu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Vremea, 2006.

 472 p. : il. - (Autori români).

 Indice de locuri p. 433-456.

 ISBN 973-645-180-1 : 26 lei.

 821.135.1-94(047.53)   082.1 Autori români

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

 II 85349 ; 821.135.1/D80

 

335 -  DRAGU-DIMITRIU, VICTORIA. Poveşti ale domnilor din Bucureşti / Victorie Dragu Dimitriu. - Bucureşti : Vremea, 2005.

 496 p. - (Autori români).

 Note de subsol.

 ISBN 973-645-146-1 : 26 lei.

 821.135.1-94(047.53)   082.1 Autori români

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

 II 85334 ; 821.135.1/D80

 

336 -  DUCAN, DARIE. Lungi plantaţii de singular : Poezii / Darie Ducan. - Tărgu-Mureş : Editura Nico, 2007

 226 p.

 ISBN 973-1728-14-7 ISBN 978-973-1728-14-8 : 15 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ 2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 85355 ; 821.135.1/D86

 

337 -  DUCAN, RĂZVAN. Patrafir peste cuvinte : Publicistică şi nu numai / Răzvan Ducan. - Tărgu-Mureş : Editura Nico, 2007 (Intermedia Group).

 104 p. : il.

 ISBN 973-1728-19-8 ISBN 978-973-1728-19-3 : 11 lei.

 070(498)   821.135.1-92

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică).

 II 85354 ; 821.135.1/D86

 

338 -  FEIERDAN, VIORICA. Poemele soarelui / Viorica Feierdan. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

 78 p. - ("Poeţii oraşului" ; 15).

 ISBN 973-1728-23-6 ISBN 978-973-1728-23-0 : 7.50 lei.

 821.135.1-1   082.1 Poeţii oraşului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 85359 ; 821.135.1/F32

 

339 -  FLĂMÂND, DINU. Grădini = Jardins / Dinu Flămând ; traducere în franceză de = traduction en français par Claudia Fontu. - Cluj-Napoca : Idea Design & Print, 2005.

 56 p.

 ISBN 973-7913-42-6 : 5 lei.

 821.135.1-1   821.135.1-1=133.1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 III 28059 ; 821.135.1/F63

 

340 -  GÂRLEANU, EMIL. Din lumea celor care nu cuvântă [Gârleanu, Emil; Ed. Dacia] / Emil Gârleanu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2006.

 124 p. - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; 22. Didactica).

 Tabel cronologic p. 119-120.

 ISBN 973-35-2114-0 ISBN 978-973-35-2114-3 : 7.50 lei.

 821.135.1-93-32   082.1 Biblioteca elevului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele).

 821.135.1/G20

 

 

 

341 -  GERMAN, ILINCA. Dincolo de Dumnezeu : [Roman] / Ilinca German. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

 178 p. - ("Epica" ; 1).

 ISBN 973-1728-03-1 ISBN 978-973-1728-03-2 : 18 lei.

 821.135.1-31   082.1 "Epica"

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 85356 ; 821.135.1/G34

 

342 -  GIUGARIU, MIHAI. Destine [Giugariu, Mihai] / Giugariu, Mihai. - Bucureşti : Vremea, 2003 (Multiprint).

 384 p. - (Autori români).

 ISBN 973-645-093-7 : 15 lei.

 821.135.1-31   082.1 Autori români

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 85343 ; 821.135.1/G59

 

343 -  GRECEANU, TUDOR. Drumul celor puţini : Amintirile unui pilot de vânătoare ieşit din încercuirea de la Stalingrad / Tudor Greceanu ; Ediţie îngrijită de Martha Greceanu. - Bucureşti : Vremea, 2005 (Multiprint).

 276 p. : il., facsimile - (Fapte, idei, documente).

 Note de subsol.

 ISBN 973-645-110-0 : 12 lei.

 821.135.1-94   94(498)"1941/1945"   929 Greceanu, Tudor

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

 II 85300 ; 821.135.1/G78

 

344 -  IOAN, GRIGORE OLIMP. Cronica unor destine / Grigore Olimp Ioan. - Bucureşti : Vremea, 2004 (Multiprint).

 649 p., [38] p. il. - (Autori români).

 ISBN 973-645-076-7 : 30 lei.

 821.135.1-94   082.1 Autori români

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii).

 II 85345 ; 821.135.1/I-61

 

345 -  IONESCU, VIRGIL. Trecutul neamului / Virgil Ionescu ; prefaţă de Mihaela Rîbinschi. - Bucureşti : Vremea XXI, 2004 (Multiprint).

 624 p. - (Autori români).

 ISBN 973-645-105-4 : 30 lei.

 821.135.1-1   082.1 Autori români

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poem).

 II 85344 ; 821.135.1/I-68

 

346 -  JELA, DOINA. Telejurnalul de noapte [2005] / Doina Jela. - Bucureşti : Vremea, 2005 (Multiprint).

 392 p. - (Fapte, idei, documente).

 ISBN 973-645-148-8 : 22 lei.

 082.1 Fapte. Idei. Documente   821.135.1-94   94(498)"1979/1989"(0:82-94)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

 II 85315 ; 821.135.1/J44

 

347 -  KOZAK, MIOARA. EgoGrafii. Exerciţii de dicţie pentru păstrarea iluziilor / Mioara Kozak : Ilustraţii Petre Căpriţă. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006 (Intermedia Group).

 164 p. : il.

 ISBN 973-1728-10-4 ISBN 978-973-1728-10-0 : 14 lei.

 821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85365 ; 821.135.1.09/K79

 

348 -  LĂDARIU, LAZĂR. Litaniile cerului / Lazăr Lădariu. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006 (Intermedia Group).

 99 p. - ("Poeţii oraşului" ; 14).

 ISBN 973-1728-21-X ISBN 978-973-1728-21-6 : 14 lei.

 821.135.1-1   082.1 "Poeţii oraşului"

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 85362 ; 821.135.1/L13

 

349 -  MACEDONSKI, ALEXANDRU. Poezii [Macedonski, Alexandru; Editura Dacia] / Alexandru Macedonski. - Cluj-Napoca : Dacia, 2006.

 264 p. - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; 18. Didactica).

 Tabel cronologic p. 242-256.

 ISBN 973-35-2099-3 ISBN 978-973-35-2099-3 : 9.50 lei.

 821.135.1-1   082.1 Biblioteca elevului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 821.135.1/M12

 

350 -  MARICA, VALENTIN. Îndurarea amiezii / Valentin Marica. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006

 38 p. - ("Poeţii oraşului" ; 12).

 ISBN 973-1728-16-3 ISBN 978-973-1728-16-2 : 3 lei.

 821.135.1-1   082.1 "Poeţii oraşului"

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 I 18646 ; 821.135.1/M38

 

351 -  MĂLUŢ, MIRCEA. Topografii critice / Mircea Măluţ. - Cluj-Napoca : Eikon, 2004 (Fabrica de cărţi).

 128 p.

 ISBN 973-7987-97-7 : 11 lei.

 821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 85224 ; 821.135.1.09/M19

 

352 -  MOLDOVAN, GAVRIL. Taciturnalii / Gavril Moldovan. - Cluj-Napoca : Clusium, 2005 (Atlas-Clusium).

 140 p.

 Referinţe critice p. 130-135.

 ISBN 973-555-475-5 : 10 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 85225 ; 821.135.1/M87

 

353 -  MUREŞANU, ANDREI. Andrei Mureşanu, poetul deşteptării naţionale. Alexei Mateevici, poetul limbii materne / Andrei Mureşanu, Alexei Mateevici; Antologie şcolară de Ion Bozaşi. - Cluj-Napoca : Dacia, 2006 (Cartprint).

 160 p. - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; Didactica).

 Referinţe critice, bibliografie critică şi tabel cronologic p. 91-104 şi 143-153. - ISBN 973-35-2040-3 : 8.50 lei.

 821.135.1.09-1   821.135.1-82-1   082.1 Biblioteca elevului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 821.135.1.09/M96

354 -  MUREŞANU, ANDREI. Publicistica / Andrei Mureşanu. - Cluj-Napoca : Eikon, 2006 (Fabrica de cărţi).

 2 vol.

 ISBN 973-757-011-1 ISBN 978-973-757-011-6.

 Vol.1 : Articole culturale / Antologie şi prefaţă de Ion Buzaşi. - 154 p. - Cronologie p. 18. - Note de subsol. - Glosar p. 147-150. - Bibliografie p. 151. - ISBN 973-757-012-X : 5.50 lei.

 Vol.2 : Articole sociale / Antologie de Ion Buzaşi. - 176 p. - Glosar p. 169-172. - Bibliografie p. 173-174. - Note de subsol

  ISBN 978-973-757-012-3 : 5.50 lei.

 821.135.1-92

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole)

 II 85215(1-2) ; 821.135.1/M96

 

355 -  MUREŞEANU, MARCEL. Octogonul : Cutia cu poveşti / Marcel Mureşeanu. - Cluj Napoca : Grinta, s.a.

 31 p. : il. color.

 ISBN 973-7651-22-7 : 5 lei.

 821.135.1-32-93

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt.copii).

 821.135.1/M96

 

356 -  NIMIGEAN, O. Inerţii de tranziţie, altruisme & bahluviuni literare / O. Nimigean feat. Flori Stănescu. - Bucureşti : Vremea, 2006 (Multiprint).

 520 p. - (Fapte, idei, documente).

 Indice de nume p. 501-515.

 Note de subsol.

 ISBN 973-645-227-1 ISBN 978-973-645-227-7 : 27.50 lei.

 082.1 Fapte. Idei. Documente   821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 85288 ; 821.135.1.09/N75

 

357 -  NUŞFELEAN, OLIMPIU. Iubeşte-mă repede şi uită-mă iar : [roman] / Olimpiu Nuşfelean. - Cluj-Napoca : Eikon, 2005 (Fabrica de cărţi).

 176 p.

 ISBN 973-7833-65-1 : 10 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 85223 ; 821.135.1/N97

 

358 -  PANDREA, PETRE. Soarele melancoliei : Memorii / Petre Pandrea ; Prefaţă de Ştefan Dimitriu ; Ediţie îngrijită de Nadia Marcu-Pandrea. - Bucureşti : Vremea XXI, 2005.

 304 p. - (Fapte, idei, documente).

 Note de subsol.

 ISBN 973-645-147-X : 17.50 lei.

 082.1 Fapte. Idei. Documente   821.135.1-94   821.135.1-6

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrisori).

 II 85314 ; 821.135.1/P22

 

359 -  PANDREA, PETRE. Turnul de ivoriu : Memorii / Petre Pandrea ; Prefaţă de Ştefan Dimitriu ; Ediţie îngrijită şi postfaţă de Nadia Marcu-Pandrea. - Bucureşti : Vremea XXI, 2004 (Multiprint).

 624 p. - (Fapte, idei, documente).

 ISBN 973-645-051-1 : 26 lei.

 082.1 Fapte. Idei. Documente   821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 85313 ; 821.135.1/P22

 

360 -  PĂUN-ULMU, GHEORGHE. Hazoterapie / Gheorghe Păun-Ulmu ; prefaţă de Gheorghe Penciu. - Bucureşti : Vremea, 2005 (Multiprint).

 160 p. : il. - (Autori români).

 ISBN 973-645-112-7 : 7 lei.

 821.135.1-7   082.1 Autori români

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(umor).

 II 85347 ; 821.135.1/P45

 

361 -  PERŢA, LUCIAN. Apelul de seară : O panoramă a poeziei româneşti de la origini până în prezent : Parodii / Lucian Perţa. - Cluj Napoca : Grinta, [2006] (Grinta).

 386 p.

 ISBN 973-7651-47-2 ISBN 978-973-7651-47-1 : 30 lei.

 821.135.1-1(082)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 III 28008 ; 821.135.1/P52

 

362 -  PERŢA, LUCIAN. Poveste de iarnă [Perţa, Lucian] / Lucian Perţa. - Cluj Napoca : Grinta, 2005.

 40 p. : il. color.

 ISBN 973-7651-03-0 : 5 lei.

 821.135.1-1-93

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie pt.copii).

 821.135.1/P52

 

363 -  PETRIŞOR, MARCEL. Strigoii Ocişorului : Povestiri / Marcel Petrişor. - Bucureşti : Vremea XXI, 2005.

 312 p. - (Autori români).

 Note de subsol.

 ISBN 973-645-152-6 : 17.50 lei.

 821.135.1-32   082.1 Autori români

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 85336 ; 821.135.1/P58

 

364 -  PFEIFFER CUNESCU, OLGA. O călătorie gratuită : Români în Gulagul sovietic / Olga Pfeiffer Cunescu. - Bucureşti : Vremea, 2003 (Multiprint).

 176 p. - (Fapte. Idei. Documente).

 ISBN 973-645-073-2 : 8 lei.

 821.135.1-94   821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

 II 85305 ; 821.135.1/P62

 

365 -  PINTEA, IOAN. Mic jurnal discontinuu : însemnările unui preot de ţară / Ioan Pintea. - Cluj-Napoca : Eikon, 2005 (Fabrica de cărţi).

 214 p.

 ISBN 973-7833-44-9 : 11 lei.

 821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal).

 II 85220 ; 821.135.1/P66

366 -  POPESCU, CONSTANTIN. Cloaca maxima : roman / Const. Popescu. - Bucureşti : Vremea XXI, 2004

 400 p. - (Autori români).

 ISBN 973-645-055-4 : 20 lei.

 821.135.1-31   082.1 Autori români

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 85339 ; 821.135.1/P81

 

367 -  POPOVICI, VAVILA. Cartea mamei / Vavila Popovici. - Piteşti : Carminis, [2006] (Tiparg).

 272 p.

 ISBN 973-7826-99-X ISBN 978-973-7826-99-2 : 14 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 85147 ; 821.135.1/P83

 

368 -  PUŞCAŞ, FELICIA. Comunicare. Limba şi literatura română : Subiecte. Teorie. Exemplificări. Aplicaţii. : Bacalaureat şi testare naţională / Felicia Puşcaş ; Cuvânt înainte de Prof. Univ. Dr. Elena Dragoş. - Cluj Napoca : Grinta, [2005].

 236 p. : tab.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 234-236.

 ISBN 973-7924-99-1 : 15 lei.

 821.135.1.09(075.3)(079)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 III 28007 ; 821.135.1.09/P99

 

369 -  PUŞCAŞ, FELICIA. Literatura română pentru testarea naţională / Felicia Puşcaş, Claudia Topan. - Cluj Napoca : Grinta, s.a.

 184 p.

 ISBN 973-7651-26-X : 13 lei.

 821.135.1.09(079)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(gimnaziu)

 III 28006 ; 821.135.1.09/P99

 

 

370 -  RĂDULESCU, MIHAI. La capătul iadului : Mărturii şi documente / Mihai Rădulescu. - Bucureşti : Vremea XXI, 2005 (Multiprint).

 304 p. - (Fapte, idei, documente).

 Scrieri de Mihai Rădulescu p. 294-303.

 ISBN 973-645-155-0 : 17.50 lei.

 082.1 Fapte. Idei. Documente   821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 85316 ; 821.135.1/R18

 

371 -  RĂU, AUREL. Tesoros / Aurel Rău ; traducción de Omar Lara. - Cluj-Napoca : Limes, 2005.

 91 p. - (Arca).

 ISBN 973-726-125-5 : 6 lei.

 821.135.1-1=134.2   082.1 Arca

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 85218 ; 821.135.1/R30

 

372 -  RUŞTI, DOINA. Dicţionar de simboluri din opera lui Mircea Eliade / Doina Ruşti. - Bucureşti : Vremea, 2005

 224 p.

 Note p. 219-223.

 ISBN 973-645-117-8 : 16 lei.

 821.135.1.09 Eliade, Mircea(038)   030 : 821.135.1.09 Eliade, Mircea   291.37

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)         2. SIMBOLISM(literatură).

 II 85346 ; 821.135.1.09/E38R

 

373 -  SILITRĂ, DUMITRU D. Margini de timp / Dumitru D. Silitră. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

 58 p. : il.

 ISBN 973-1728-02-3 ISBN 978-973-1728-02-5 : 7 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 85364 ; 821.135.1/S55

 

374 -  SLAVICI, IOAN. Nuvele [Slavici, Ioan; Ed. Dacia] / Ioan Slavici. - Cluj-Napoca : Dacia, 2006.

 296 p. - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; 15. Didactica).

 Bibliografie p. 291-294.

 ISBN 973-35-2095-0 ISBN 978-973-35-2095-5 : 10 lei.

 821.135.1-32   082.1 Biblioteca elevului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele).

 821.135.1/S63

 

375 -  SOMEŞAN, SERGIU. Să n-o săruţi pe Isabel / Sergiu Someşan. - Bucureşti : Vremea, 2005.

 128 p. - (Super Fiction).

 ISBN 973-645-132-1 : 4.50 lei.

 821.135.1-32   082.1 Super Fiction

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele).

 II 85351 ; 821.135.1/S68

 

376 -  SOMEŞAN, SERGIU. Şapte flori erotice / Sergiu Someşan. - Bucureşti : Vremea, 2006 (Multiprint).

 136 p. - (Autori români).

 ISBN 973-645-226-3 ISBN 978-973-645-226-0 : 9 lei.

 821.135.1-32   082.1 Autori români

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză).

 II 85350 ; 821.135.1/S68

 

377 -  Un copac de sunete : O antologie a scriitorilor bistriţeni = Hangok fája : Besztercei írók antológiája / Traducere din limba română = Román nyelvből fordította : Fall Sándor, Gáll Attila, Karácsonyi Zsolt,... - Ediţie bilingvă româno-maghiară = Kétnyelvű román-magyar kiadás. - Cluj-Napoca=Kolozsvár : Eikon, 2006 (Fabrica de cărţi).

 222 p. : il.

 Postfaţă = Utószó p. 212-219.

 ISBN 973-7833-86-4 ISBN 978-973-7833-86-0 : 9.50 lei.

 821.135.1-82   821.135.1-82=511.141

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 II 85217 ; 821.135.1-82/C70

 

378 -  URECHIA, VASILE ALEXANDRESCU. Opere complete [Urechia, Vasile Alexandrescu] / V.A. Urechia. - Bucuresci : Imprimeria Statului, Curtea Ştefan Vodă, 1878.

 vol.

 Lucrare seroxată şi legată la Biblioteca "V.A. Urechia" Galaţi.

 10 lei.

 Vol. 1 : Seria A. Tomul I : Teatru-Drame. - 150 p. - 10 lei.

 821.135.1-2

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru).

 III 28020 ; 821.135.1/U75

 

379 -  VALEA, LUCIAN. Jucătorul de cărţi : [poezii] / Lucian Valea. - Cluj-Napoca : Limes, 2004 (Fabrica de cărţi).

 215 p. - (Magister [Limes]).

 Lucrare apărută cu sprijinul Bibliotecii Judeţene Bistriţa-Năsăud.

 Aprecieri critice p. 196-210.

 ISBN 973-726-021-1 : 8.70 lei.

 821.135.1-1   082.1 Magister

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 III 28058 ; 821.135.1/V17

 

380 -  ZEGREAN, EUGENIA. Poveşti adevărate / Eugenia Zegrean ; [Prefaţa Ion Mureşan]. - Cluj Napoca : Grinta, [2006] (Grinta).

 122 p.

 ISBN 973-7651-67-7 ISBN 978-973-7651-67-9 : 9 lei.

 821.135.1-32-93

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti).

 821.135.1/Z43

821.14  Literatură greacă

 

381 -  EURIPIDES. Teatru complet / Euripide ; Traducere, prefaţă, note şi comentarii de Alexandru Miran. - Chişinău : Gunivas : Arc, 2005 (Universul).

 1308 p. - (Aethra).

 Note p. 1229-1283. - Index p. 1287-1306.

 ISBN 9975-61-399-3 ISBN 9975-908-55-1 : 64.2202 lei.

 821.14'02-2=135.1   082.1 Aethra

 1. LITERATURĂ GREACĂ CLASICĂ(teatru).

 II 85143 ; 821.14'02/E90

821.16  Literaturi slave

 

382 -  BLOK, ALEKSZANDR [ALEKSZANDROVICS]. Alekszandr Blok válogatott versei / Alekszandr Blok. - Budapest : Kozmosz könyvek, 1976

 182 p. - (A világirodalom gyöngyszemei).

 ISBN 963-211-126-5 : 2.70 lei.

 821.161.1-1=511.141   082.1 A világirodalom gyöngyszemei

 1. LITERATURĂ RUSĂ(poezie).

 821.161.1/B69

 

383 -  BRJUSZOV, VALERIJ JAKOVLEVICS. Tüzes angyal / Valerij Brjuszov ; fordította Kiss Dezső. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1974 (Kossuth Nyomda).

 639 p.

 Note p. 635-639.

 4.20 lei.

 821.161.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 821.161.1/B83

 

384 -  BULGAKOV, MIHAIL. A Mester és Margarita : Regény / Mihail Bulgakov ; Fordította Szőlősy Klára. - Budapest : Európa Könyvkiadó, [2006] (Alföldi Nyomda Rt.).

 512 p. - (Európa Diákkönyvtár).

 ISBN 963-07-8195-6 ISBN 978-963-07-8195-4 : 18 lei.

 082.1 Európa Diákkönyvtár   821.161.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 II 85196 ; 821.161.1/B91

 

385 -  BULGAKOV, MIHAIL. A fehér gárda ; Színházi regény. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1977 (Dabasi Nyomda).

 739 p. : il. - (Századunk mesterei).

 ISBN 963-07-1064-1 : 4.50 lei.

 821.161.1-31=511.141   082.1 Századunk mesterei

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 821.161.1/B91

386 -  CEHOV, ANTON PAVLOVICI. Un roman cu un contrabas şi alte povestiri / Anton Cehov ; Traducere de Otilia Cazimir, Nicolae Guma, Xenia Stroe ; Note de Sorina Bălănescu. - Bucureşti : Leda, 2005.

 204 p. - (Leda clasic de buzunar).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7786-81-5 : 14.22 lei.

 821.161.1-32=135.1   082.1 Leda clasic de buzunar

 1. LITERATURĂ RUSĂ(povestiri).

 II 85157 ; 821.161.1/C34

 

387 -  DOSTOIEVSKI, FEODOR MIHAILOVICI. A félkegyelmű [Európa könyvkiadó ; 1973] / Fjodor Dosztojevszkij ; fordította Makai Imre. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1973

 629 p. - (A világirodalom remekei ; Ötödik sorozat).

 4.60 lei.

 821.161.1-31=511.141   082.1 A világirodalom remekei

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 821.161.1/D71

 

388 -  DOSTOIEVSKI, FEODOR MIHAILOVICI.

 Fraţii Karamazov / Dostoievski ; traducere din limba rusă de Ovidiu Constantinescu şi Isabella Dumbravă. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Leda, 2005.

 1049 p. - (Leda clasic).

 Titl otig: Bratéâ Karamaŭovbi.

 ISBN 973-7624-14-9 : 43.58 lei.

 821.161.1-31=135.1   082.1 Leda clasic

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 II 85164 ; 821.161.1/D71

 

389 -  DOSTOIEVSKI, FEODOR MIHAILOVICI.

 A Karamazov testvérek [Európa kiadó] / Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ; fordította Makai Imre. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1977 (Alföldi Nyomda).

 3 vol. - (A világirodalom remekei ; Hatodik sorozat).

 ISBN 963-07-1282-2.

  vol.1. - 369 p. - ISBN 963-07-1258-X : 3.50 lei.

  vol.2. - 363 p. - ISBN 963-07-1266-0 : 3.50 lei.

  vol.3. - 285 p. - ISBN 963-07-1274-1 : 3.50 lei.

 821.161.1-31=511.141   082.1 A világirodalom remekei

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 821.161.1/D71

 

390 -  DOSTOIEVSKI, FEODOR MIHAILOVICI.

 A szelíd teremtés : kisregények / Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ; fordította Devecseriné Guthi Erzsébet, Makai Imre ; utószó Bakcsi György. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1975 (Alföldi Nyomda).

 474 p. - (A világirodalom remekei ; Hatodik sorozat).

 Note de subsol.

 ISBN 963-07-0304-1 : 4.50 lei.

 821.161.1-31=511.141   082.1 A világirodalom remekei

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 821.161.1/D71

 

391 -  DZSALIL, MUSZA. Magános tűz / Musza Dzsalil. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1957 (Kossuth Nyomda).

 126 p.

 Note de subsol.

 Anexe p. 117-123.

 2.70 lei.

 821.161.1-1=511.141

 1. LITERATURĂ RUSĂ(poezie).

 821.161.1/D99

 

392 -  HAVEL, VÁCLAV. Largo desolato : öt színmű / Václav Havel ; fordította Bojtár Endre, Varga György, V. Detre Zsuzsa. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1989

 299 p. - (Modern könyvtár ; 595).

 ISBN 963-07-5068-6 : 3.40 lei.

 821.162.3-2=511.141   082.1 Modern könyvtár

 1. LITERATURĂ CEHĂ 2. TEATRU.

 821.16/.19/H40

 

 

393 -  HOSTOVSKÝ, EGON. Általános összeesküvés / Egon Hostovský ; fordította Bojtár Endre, V. Detre Zsuzsa. - Budapest : Századvég : 2000, 1994 (Széchenyi Nyomda).

 360 p. - (Arany.Közép.Európa).

 Titl. orig. : Vseobecné spiknuti.

 ISBN 963-8384-62-X : 4.20 lei.

 821.162.3-31=511.141   082.1 Arany.Közép.Európa

 1. LITERATURĂ CEHĂ(roman).

 821.16/.19/H83

 

394 -  IWASZKIEWICZ, JAROSLAW. Vörös pajzsok : regény / Jaroslaw Iwaszkiewicz ; fordította Kovács István. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1974 (Dürer Nyomda).

 393 p.

 Titl. orig. : Czerwone Tarcze Czytelnik.

 ISBN 963-07-0409-9 : 4.00 lei.

 821.162.1-311.6=511.141

 1. LITERATURĂ POLONEZĂ(roman istoric).

 821.16/.19/I-98

 

395 -  KRLEZA, MIROSLAV. Ezeregy halál : válogatott elbeszélések / Miroslav Krleza ; fordította Csuka Zoltán, Dudás Kálmán. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1979

 355 p. - (A világirodalom remekei ; Nyolcadik sorozat).

 ISBN 963-07-2240-2 : 4.30 lei.

 821.163.4-32=511.141   082.1 A világirodalom remekei

 1. LITERATURĂ CROATĂ(roman).

 821.16/.19/K83

 

396 -  KUPRIN, ALEKSANDR IVANOVICI. Vrăjitoarea şi alte nuvele / Alexandr Kuprin ; Traducere de Ana-Maria Brezuleanu. - Bucureşti : Leda, 2006 (S.C. Don-Star SRL).

 306 p. - (Leda clasic de buzunar).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7624-08-4 : 16.50 lei.

 821.161.1-32=135.1   082.1 Leda clasic de buzunar

 1. LITERATURĂ RUSĂ(nuvele).

 I 18605 ; 821.161.1/K92

397 -  LERMONTOV, MIHAIL JURJEVIČ. Izmail bég ; A cserkész fiú ; A démon : elbeszélő költemények / Mihail Lermontov ; fordította Galgóczy Árpád. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1983 (Kner Nyomda).

 173 p. : il.

 ISBN 963-07-3013-8 : 3.80 lei.

 821.161.1-1=511.141

 1. LITERATURĂ RUSĂ(poezie).

 821.161.1/L51

 

398 -  NABOKOV, VLADIMIR. Lolita : regény / Vladimir Nabokov; Fordította Békés Pál. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006.

 424 p.; 18.7 cm.

 ISBN 963-07-7997-8 : 39 lei 45 lei.

 821.161.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 II 85179 ; 821.161.1/N11

 

399 -  NABOKOV, VLADIMIR. Szólj, emlékezet! / Vladimir Nabokov; Fordította Pap Vera-Ágnes. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006.

 344 p.; 18.7 cm.

 Note de subsol.

 Index p. 331-340.

 ISBN 963-07-7998-6 : 39 lei.

 821.161.1-94=511.141

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 II 85180 ; 821.161.1/N11

 

400 -  PUŞKIN, ALEKSANDR SERGHEEVICI. Fata căpitanului / Alexandr Puşkin ; Traducere şi note Eusebiu Camilar. - Bucureşti : Leda, 2005.

 180 p. - (Leda clasic de buzunar).

 ISBN 973-7786-67-X : 13.30 lei.

 821.161.1-31=135.1   082.1 Leda clasic de buzunar

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 II 85152 ; 821.161.1/P99

401 -  SIENKIEWICZ, HENRYK. Convulsii / Henryk Sienkiewicz; Traducere şi note de Stan Velea ; Prefaţă Lech Ludorowski. - Bucureşti : Leda, 2005.

 336 p. - (Leda clasic).

 ISBN 973-7786-49-1 : 16.06 lei.

 082.1 Leda clasic   821.162.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ POLONEZĂ(roman).

 II 85162 ; 821.16/.19/S54

 

402 -  SIMONOV, KONSTANTIN MIHAILOVICI.

 Nappalok és éjszakák / Konsztantyin Szimonov ; fordította Árvay János, Brodszky Erzsébet, Makai Imre. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1975 (Alföldi Nyomda).

 427 p. - (A világirodalom remekei ; Hatodik sorozat).

 ISBN 963-07-0302-0 : 3.70 lei.

 821.161.1-32=511.141   082.1 A világirodalom remekei

 1. LITERATURĂ RUSĂ(nuvele).

 821.161.1/S58

 

403 -  TINYANOV, JURIJ. A viaszfigura / Jurij Tinyanov. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1965

 244 p. : il.

 3.60 lei.

 821.161.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 821.161.1/T62

 

404 -  TOLSTOI, ALEXEI NICOLAEVICI. Golgota : Regénytrilógia / Alekszej Tolsztoj ; fordította Lányi Sarolta. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1978 (Dürer Nyomda).

 2 vol.

 ISBN 963-07-0960-0.

  vol.1. - 691 p. - ISBN 963-07-0944-9 : 5.00 lei.

  vol.2. - 451 p. - ISBN 963-07-0952-X : 4.00 lei.

 821.161.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 821.161.1/T70

 

405 -  ZLOBIN, ANATOLIJ PAVLOVICS. Bonjour, Antoine ! / A. P. Zlobin ; fordította S. Nyírő József. - Budapest : Zrinyi Katonai Kiadó, 1978 (Zrínyi Nyomda).

 354 p.

 ISBN 963-326-739-0 : 4.20 lei.

 821.161.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 821.161.1/Z77

821.17/.9  Alte literaturi

 

406 -  BÁN PÉTER. A csalogányok Szépe : [Erdélyi örmény népmesék] / Bán Péter ; Románbol fordította Bán Péter. - Marosvásárhely [Tg. Mureş] : Hoppá! Kiadó, 2005.

 86 p.

 Traducerea s-a făcut după lucrarea Frumoasa-Priveghetorilor. Basme armeneşti din Transilvania / Ion Apostol Popescu.

 ISBN 973-7899-65-2 ISBN 978-973-7899-65-1 : 4 lei.

 821.19(498.4)-93-34=511.141

 1. LITERATURĂ ARMEANĂ(poveşti).

 821.17/.9/B26

 

407 -  BRINK, ANDRÉ P. Fekete éjbe nézve : regény / André P. Brink ; fordította Betlen János. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1980 (Alföldi Nyomda).

 522 p.

 Titl. orig. : Looking on Darkness.

 ISBN 963-07-2186-4 : 3.40 lei.

 821.112.6-31=511.141

 1. LITERATURĂ SUD-AFRICANĂ(roman).

 821.41/.45/B83

 

408 -  HAN-SAN. A bölcs vigyor / Han-san ; fordította Károlyi Amy ; válogatta, kínaiból fordította és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt ; előszó Csongor Barnabás. - Budapest : Terebess kiadó, 1997 (Kossuth Nyomda).

 119 p. : il.

 Note p. 116-119.

 ISBN 963-85723-7-X : 4.20 lei.

 821.581-1=511.141

 1. LITERATURĂ CHINEZĂ(poezie).

 821.51/.72/H21

 

409 -  KONDROTAS, SAULIUS TOMAS. A kígyó pillantása / Saulius Tomas Kondrotas ; fordította Bojtár Endre. - Budapest : Századvég Kiadó : 2000, 1992 (Centum).

 246 p. - (Arany.Közép.Európa).

 ISBN 963-7911-59-6 : 3.40 lei.

 821.172-31=511.141   082.1 Arany.Közép.Európa

 1. LITERATURĂ LITUANIANĂ(roman).

 821.16/.19/K71

 

410 -  MATSUO BASHÔ. Miresme de orhidee (cele mai cunoscute haiku-uri) / Matsuo Bashô ; traducere din limba engleză de Victor Ştir. - Bistriţa : Karuna, 2006.

 115 p.

 Note bio-bibliografice [1] p.

 ISBN (10)973-87765-7-0 ISBN (13)978-973-87765-7-9 : 10 lei.

 821.521-1=135.1

 1. LITERATURĂ LATINĂ CLASICĂ(poezie).

 II 85187 ; 821.51.72/J93

 

411 -  Néger kiáltás : Fekete Afrika : Irodalmi és politikai antológia / válogatta és szerkesztette Simor András ; a kötet fordítói Csala Károly, Dobos Éva, Körösi Zsuzsa... - Budapest : Kozmosz könyvek, 1972 (Zrínyi Nyomda).

 312 p. ; [16] p. il.

 Index p. 289-297.

 Bibliogr. p. 299-301.

 Note de subsol.

 3.40 lei.

 323(6)   821.41/.45-82=511.141   82-82(6)=511.141

 1. LITERATURĂ SUD-AFRICANĂ

 821.41/.45/N38

 

 

412 -  OTOTAKE, HIROTADA. Senki sem tökéletes / Hirotada Ototake ; fordította Frigyik László. - Budapest : Trivium, 2001 (Kinizsi Nyomda).

 206 p. : [4] p. il.

 Titl. orig. : No one's perfect.

 ISBN 963-9367-04-4 : 7.80 lei.

 821.521-94=511.141

 1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(autobiografie).

 821.51/.72/O-90

 

 

413 -  OZ, AMOS. Szeretetről, sötétségről / Ámosz Oz ; Fordította Szántó Judit. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

 863 p.

 ISBN 963-07-8164-6 ISBN 978-963-07-8164-0 : 55 lei.

 821.411.16'08-312.6=511.141   94(=411.16)

 1. LITERATURĂ EBRAICĂ(roman).

 II 85193 ; 821.41/.45/O-99

 

414 -  TUNG JÜE. Ami a Nyugati utazásból kimaradt : regény / Tung Jüe ; fordította, a jegyzeteket és az utószót írta Csongor Barnabás. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1980

 212 p.

 ISBN 963-07-2289-5 : 3.70 lei.

 821.58-31=511.141

 1. LITERATURĂ CHINEZĂ(roman).

 821.51/.72/T93

821.511.141  Literatură maghiară

 

415 -  ÁCS JÓZSEF. Helyben vagyunk / Ács József. - Budapest : Orpheusz Kiadó, 1993 (Mester Nyomda).

 107 p. : il.

 ISBN 963-7971-36-X : 2.90 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/A16

 

416 -  ÁGH ISTVÁN. Egymás mellett / Ágh István. - Budapest : Magvető, 1988 (Sylvester János Nyomda).

 247 p. - (Rakéta regénytár).

 ISBN 963-14-1187-7 : 3.30 lei.

 821.511.141-94   082.1 Rakéta regénytár

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(autobiografie)

 821.511.141/A27

 

417 -  Apának lenni : magyar írók novellái / A kötet szerzői : Ady Endre, Ambrus Zoltán, Asztalos István ...; A kötetet válogatta és összeállította D. Szabó Mária. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2003 (Séd Nyomda).

 428 p.; 18.8 cm - (Magyar novella).

 ISBN 963-9380-94-6 : 35 lei.

 821.511.141-32   821.511.141-82   082.1 Magyar novella

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

 II 85284; 821.511.141-82/A65

 

418 -  BABITS MIHÁLY. Babits Mihály válogatott versei [Palatinus kiadó] / Babits Mihály; A kötetet összeállította és az utószót írta Lackfi János. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2003

 296 p. : il.; 20 cm - (Klasszikus magyar költők válogatott versei kortárs szerzők összeállításában).

 ISBN 963-9487-18-X : 33 lei.

 821.511.141-1   082.1 Klasszikus magyar költők válogatott versei kortárs szerzők összeállításában

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie).

 II 85265 ; 821.511.141/B11

 

419 -  BAKTAY ERVIN, DR. A boldog völgy országa : Barangolások Kasmírban / Baktay Ervin. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2006 (Séd Nyomda).

 252 p.; [48] pl. il.; 20 cm.

 ISBN 963-9651-01-X : 39 lei.

 821.511.141-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

 II 85269; 821.511.141/B18

 

420 -  BAKTAY ERVIN, DR. Indiai éveim [Baktay Ervin] / Baktay Ervin; A kötetet gondozta és az előszót írta Dr. Bethlenfalvy Géza. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2004

 335 p.; 20 cm.

 ISBN 963-9578-16-9 : 37 lei.

 821.511.141-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

 II 85250; 821.511.141/B18

 

421 -  BAKTAY ERVIN, DR. A világ tetején : Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain Nyugat-Tibetbe / Baktay Ervin. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2005 (Séd Nyomda).

 374 p.; [48] pl. il.; 20 cm.

 Anexe p. 365-368.

 ISBN 963-9578-56-8 : 43 lei.

 821.511.141-992   910(515)   929 Kőrösi Csoma Sándor

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

 II 85275; 821.511.141/B18

 

422 -  BALASSI BÁLINT. Szép magyar komédia : [Thyrsisnek Angelicával, Sylvanusnak Galateával való szerelmekrűl] / Balassi Bálint ; A szöveget gondozta, a jegyzeteket és az életrajzi jegyzetet írta Kőszeghy Péter és Szentmártoni Szabó Géza. - Budapest : Osiris Kiadó, 2004

 119 p. - (Osiris diákkönyvtár).

 ISBN 963-389-625-8 : 15 lei.

 082.1 Osiris diákkönyvtár   821.511.141-22

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(comedie).

 II 85227 ; 821.511.141/B19

 

423 -  BALÁZS ANNA. Egy életed van : Kisregények, elbeszélések / Balázs Anna. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983 (Dabasi Nyomda).

 525 p.

 ISBN 963-15-2393-4 : 3.90 lei.

 821.511.141-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele).

 821.511.141/B19

424 -  BARABÁS TIBOR. Máglyák Firenzében : Girolamo Savonarola életregénye / Barabás Tibor. - Budapest, 1984 (Széchenyi Nyomda).

 299 p.

 ISBN 963-14-0192-8 : 3.30 lei.

 821.511.141-311.6   929 Savonarola, Girolamo

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman istoric).

 821.511.141/B28

 

425 -  BARANYI FERENC. Változó szelek / Baranyi Ferenc. - Budapest : Magvető, 1972 (Srbija Nyomda).

 62 p.

 3.00 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/B28

 

426 -  BARTIS FERENC. Kőlavina zuhog az égből : versek / Bartis Ferenc. - Budapest : Intermix, 1993 (Patent).

 156 p.

 ISBN 963-8129-18-2 : 2.80 lei.

 821.511.141(498)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/B35

 

427 -  BENKŐ ATTILA. Küszöbök és vendégek / Benkő Attila. - Budapest : Orpheusz Kiadó, 1991 (Dürer Nyomda).

 111 p.

 ISBN 963-7971-09-2 : 4.00 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/B45

 

428 -  BIHARI SÁNDOR. Minden dolgok közt / Bihari Sándor. - Eger : Orpheusz Kiadó, 1992 (Agria).

 128 p.

 ISBN 963-7971-22-X : 3.00 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/B52

 

429 -  BÓC IMRE. Az utolsó és első hetek / Bóc Imre. - Budapest : Gondolat kiadó, 1980 (Alföldi Nyomda).

 276 p.

 Note de subsol.

 ISBN 963-280-864-9 : 3.00 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 821.511.141/B61

 

430 -  BUDA FERENC. Csöndország / Buda Ferenc. - s.l. : Arany Lapok Kiadó, 1991 (Szignatúra Kft.).

 66 p.

 ISBN 963-7572-00-7 : 2.80 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/B88

 

431 -  CSONTOS JÁNOS. Határfolyam / Csontos János. - Budapest : Kráter Műhely Egyesület, 1994 (Lázár Károly).

 86 p. - (Fekete-piros Füzetek).

 ISBN 963-7583-29-7 : 3.50 lei.

 821.511.141-1   082.1 Fekete-piros füzetek

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/C92

 

432 -  CSOÓRI SÁNDOR. Párbeszéd, sötétben / Csoóri Sándor. - Budapest, 1973 (Zrínyi Nyomda).

 140 p.

 3.20 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/C92

 

 

 

433 -  CSUKA ZOLTÁN. Ellentmondás a halálnak / Csuka Zoltán. - Budapest : Magvető, 1971

 167 p.

 3.20 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie).

 821.511.141/C92

 

434 -  CSURKA ISTVÁN. A kard / Csurka István. - Budapest : Kozmosz könyvek, 1983 (Petőfi Nyomda).

 179 p.

 ISBN 963-211-549-X : 3.30 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman poliţist).

 821.511.141/C92

 

435 -  CZAKÓ GÁBOR. A lélek fele : regény / Czakó Gábor. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986

 301 p.

 ISBN 963-15-3235-6 : 3.80 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 821.511.141/C99

 

436 -  CZILCZER OLGA. Küszöbön egy rongybagoly / Czilczer Olga. - Budapest : Liget Műhely Alapítvány, 1995

 63 p. - (Liget könyvek).

 ISBN 963-7907-42-4 : 2.80 lei.

 821.511.141-32   082.1 Liget könyvek

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele)

 821.511.141/C99

 

437 -  CZILCZER OLGA. Tányéron a maradék Hold / Czilczer Olga. - Budapest : Orpheusz Kiadó, 1992 (Király Print).

 105 p. : il. - ISBN 963-7971-21-1 : 3.20 lei.

 821.511.141-1   821.511.141-36

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/C99

438 -  DANCS VERA. Szép szemek áldozatja : Balassi Bálint regényes élete / Dancs Vera. - Budapest : Go-Press, 1983

 394 p.

 ISBN 963-500-183-5 : 3.10 lei.

 821.511.141-312.6   929 Balassi Bálint

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman biografic)

 821.511.141/D15

 

439 -  DOMONKOS ISTVÁN. Kormányeltörésben : Válogatott versek 1958-1994 / Domonkos István. - Budapest : Ister, 1998 (Aduprint Nyomda Kft.).

 142 p. - (Ister kortárs írók).

 ISBN 963-85870-7-5 : 3.30 lei.

 821.511.141-1   082.1 Ister kortárs írók

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/D65

 

440 -  DUSA LAJOS. Nagy, lelassított pillanat : 1987-1992 / Dusa Lajos. - Miskolc : Felsőmagyarország, 1994

 76 p.

 ISBN 963-7687-28-9 : 3.30 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/D96

 

441 -  Erdélyi elbeszélők [2004] / A kötet elbeszéléseit Nagy Pál válogatta; A kötet szerzői : Asztalos István, Bajor Andor, Bálint Tibor... - Budapest : Palatinus Kiadó, 2004

 590 p.; 20 cm.

 Anexe p. 535-583.

 ISBN 963-9578-14-2 : 39 lei.

 821.511.141-32   821.511.141-82

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

 II 85256; 821.511.141-82/E64

 

442 -  ESTERHÁZY PÉTER. Búcsúszimfónia (A gabonakereskedő) : Komédia három felvonásban / Esterházy Péter. - A 2., javított kiadás változatlan utánnyomása. - Budapest : Magvető, 2004 (Gyomai Kner Nyomda Rt.).

 103 p.; 22 cm.

 ISBN 963-14-2261-5 : 40 lei.

 821.511.141-2

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru).

 III 28015 ; 821.511.141/E81

 

443 -  ESTERHÁZY PÉTER. Termelési - regény (kissregény) : regény / Esterházy Péter. - 4. kiadás. - Budapest : Magvető, [2004] (Kner Nyomda Rt.).

 439 p.

 ISBN 963-14-2394-8 : 59 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ 2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 III 28022 ; 821.511.141/E81

 

444 -  FALUDY GYÖRGY. Pokolbeli napjaim után / Faludy György. - Pécs : Alexandra Kiadó, 2006.

 320 lei.

 ISBN 963-370-041-8 : 55 lei.

 821.511.141

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 III 28025 ; 821.511.141/F17

 

445 -  FENYVES MARCELL. Nyolctilalmas a világ / Fenyves Marcell. - Budapest : Kortárs Könyvkiadó, 2000

 56 p.

 ISBN 963-9297-06-2 : 6.00 lei.

 821.511.141-14

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/F36

 

446 -  FENYVES MARCELL. Parttalanra vetett hal / Fenyves Marcell. - Budapest : Kortárs Könyvkiadó, 1998 (Codex Print).

 79 p. - (Új Látószög).

 ISBN 963-8464-62-3 : 2.80 lei.

 821.511.141-1   082.1 Új Látószög

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie).

 821.511.141/F36

 

447 -  FODOR SÁNDOR. Fülöpke beszámolói / Fodor Sándor ; Illisztrációk Căbuz Andrea. - Marosvásárhely [Tg. Mureş] : Mentor, 2006 (Kinizsi Nyomda).

 131 p. : il. color.

 ISBN 973-599-239-6 ISBN 978-973-599-239-2 : 20 lei.

 821.511.141(498)-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri pentru copii).

 821.511.141/F74

 

448 -  FÜZI LÁSZLÓ. Balvégzetű évtized ? : Esszék, tanulmányok / Füzi László. - Pozsony : Kalligram, 1996

 156 p. ; 20 cm.

 ISBN 80-7149-160-8 : 3.50 lei.

 821.511.141.09 "19"   821.511.141-4   821.511.141-92

 1. ISTORIA LITERATURII MAGHIARE

 2.  LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară).

 821.511.141.09/F98

 

449 -  GALAMBOSI LÁSZLÓ. Sarkig tárt élet / Galambosi László. - Budapest : Kráter Műhely Egyesület, 1994

 237 p.

 ISBN 7583-38-6 : 4.40 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/G15

 

450 -  GELLÉRT OSZKÁR. Még hányszor ? : versek / Gellért Oszkár. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964

 169 p.

 3.00 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/G29

 

451 -  GERENCSÉR MIKLÓS. Tilalomfa : regény / Gerencsér Miklós. - s.l. : Kozmosz könyvek, 1966

 138 p.

 3.10 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 821.511.141/G34

 

452 -  GERMANUS GYULA. Allah Akbar! / Germanus Gyula; A szöveget gondozta és az utószót írta dr. Kubassek János; A képeket Germanus Gyula eredeti fotóanyagából válogatta Puskás Katalin; A térképmelléklet Nemerkényi Zsombor munkája. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2004 (Séd Nyomda).

 597 p.; [24] p. il.; 20 cm.

 ISBN 963-9578-01-0 : 40 lei.

 821.511.141-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii).

 II 85268 ; 821.511.141/G34

 

453 -  GYALLAI DOMOKOS. Rég volt, igaz volt... : Erdélyi történetek [2006] / Gyallai Domokos ; Illusztrációk Căbuz Annamária. - Maraosvásárhely [Tg. Mureş] : Mentor, 2006

 139 p. : il.

 ISBN 973-599-254-X ISBN 978-973-599-254-5 : 18 lei.

 821.511.141-32(498.4)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri).

 821.511.141/G99

 

454 -  Gyereknek lenni : magyar írók novellái a gyerekekről / A kötet szerzői : Babits Mihály, Bródy Sándor, Csáth Géza...; A kötetet válogatta és összeállította D. Szabó Mária. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2004 (Séd Nyomda).

 494 p.; 18.7 cm - (Magyar novella).

 ISBN 963-9487-82-1 : 35 lei.

 821.511.141-32   821.511.141-82   082.1 Magyar novella

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

II 85264; 821.511.141-82/G99

 

455 -  GYÖRE IMRE. Paripát, fegyvert : válogatott versek / Györe Imre. - Budapest : Zrínyi Katonai Kiadó, 1980

 235 p.

 ISBN 963-326-774-9 : 3.20 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/G99

 

456 -  Hargitán innen - Hargitán túl : Székely népi humor / Válogatta, szerkesztette és az előszót írta Nagy Pál. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2003 (Séd Nyomda).

 276 p.; 20 cm.

 ISBN 963-9487-31-7 : 27 lei.

 821.511.141(498.4)-7

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(schiţe umoristice)

 II 85266 ; 821.511.141/H27

 

457 -  HATÁR GYŐZŐ. Éjszaka minden megnő (Archie Dumbarton) : absztrakt regény / Határ Győző. - Budapest : Magvető, 1986 (Zrínyi Nyomda).

 245 p.

 Note de subsol.

 ISBN 963-14-0682-2 : 3.90 lei.

 821.511.141(410.1)-312.9=511.141

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(Anglia)(roman).

 821.511.141/H38

 

458 -  HORGAS BÉLA. Papírkígyó : Történetek az Akastyán-hegyen / Horgas Béla ; a szerző festményeivel. - Budapest : Liget Műhely Alapítvány, 1997 (Image Nyomda).

 363 p. : il. color - (Liget könyvek).

 ISBN 963-7907-58-0 : 7.50 lei.

 821.511.141-32   082.1 Liget könyvek

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele).

 821.511.141/H78

 

 

 

459 -  HORVÁTH ANDOR. Golyóstoll : Egy értelmiségi jegyzetfüzetéből 1980-1982 / Horváth Andor. - Marosvásárhely : Mentor, 2006 (Lyra Kiadó Kft.).

 245 p.; 20 cm.

 ISBN 973-599-251-5 ISBN 978-973-599-251-4 : 18 lei.

 821.511.141-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal).

 II 85176 ; 821.511.141/H82

 

460 -  HORVÁTH FERENC. Képzelmész iramatai / Horváth Ferenc. - Budapest : Kráter Műhely Egyesület, 1995

 121 p.

 ISBN 963-7583-47-5 : 3.00 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/H82

 

461 -  JÓKAI MÓR. Diamantele negre / Jókai Mór ; Traducere de Nicolae Jianu şi Iosif Czinczar ; Prefaţă de Albert Kovács. - Bucureşti : Leda, 2005.

 472 p. - (Leda clasic).

 Note de subsol.

 Titl. orig. : Fekete Gyémántok.

 ISBN 973-7786-26-2 : 19.17 lei.

 821.511.141-31=135.1   082.1 Leda clasic

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 85165 ; 821.511.141/J71

 

462 -  KÁDÁR ERZSÉBET. Ritka madár / Kádár Erzsébet. - Budapest : Nyilvánosság Klub : Századvég, 1993

 356 p. - (Ars Scribendi).

 ISBN 963-8384-45-X : 3.50 lei.

 821.511.141-32   082.1 Ars Scribendi

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele).

 821.511.141/K12

 

 

 

463 -  KAMOCSAY ILDIKÓ. A krónikás : regények / Kamocsay Ildikó. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983

 193 p.

 ISBN 963-15-2321-7 : 3.10 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 821.511.141/K19

 

464 -  KANNÁS ALAJOS. Kormos kövek / Kannás Alajos. - Budapest : Hunnia kiadó, 1991 (Leprint).

 66 p.

 ISBN 963-7456-11-2 : 2.70 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/K20

 

465 -  KARDOS G. GYÖRGY. Hová tűntek a katonák ? / Kardos G. György. - Budapest : Magvető, 1971.

 282 p.

 3.20 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 821.511.141/K22

 

466 -  KARINTHY FERENC. Budapesti tavasz / Karinthy Ferenc. - Budapest : Magvető és Szépirodalmi Kiadó, 1975 (Alföldi Nyomda).

 481 p. - (30 év).

 ISBN 963-15-0355-0 : 4.30 lei.

 821.511.141-31   082.1 "30 év"

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 821.511.141/K22

 

467 -  KARINTHY FRIGYES. Regények [Karinthy Frigyes] / Karinthy Frigyes. - Budapest : Akkord, 2000

 vol. - (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei ; 1).

 ISBN 963-7803-77-7.

 

  vol.1 : Utazás Faremidóba ; Az ezerarcú lélek ; Capillária ; Kötéltánc. - 415 p. - ISBN 963-7803-78-5 : 6.50 lei.

 821.511.141-31   082.1 Karinthy Frigyes összegyűjtött művei

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(satiră)

 821.511.141/K22

 

468 -  KATONA JÓZSEF. Bánk Bán [Akkord Kiadó] / Katona József ; Szerkesztette és az előszót írta Kaiser László. - Budapest : Akkord Kiadó, [2001] (Borsodi Nyomda).

 160 p. - (Talentum diákkönyvtár).

 Note p.159-160.

 ISBN 963-645-089-7 : 11 lei.

 082.1 Talentum diákkönyvtár   821.511.141-2

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru).

 821.511.141/K24

 

469 -  KAUTZKY NORBERT. A hűség kálváriája / Kautzky Norbert. - Budapest : Kráter Műhely Egyesület, 1995

 96 p.

 ISBN 963-7583-59-9 : 3.00 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/K25

 

470 -  KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL.  Emberi környezet : családregény / Kolozsvári Grandpierre Emil. - Budapest : Magvető, 1986 (Kossuth Nyomda).

 309 p.

 ISBN 963-14-0693-8 : 3.50 lei.

 821.511.141-311.2

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 821.511.141/K69

 

471 -  KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL.

 Változatok hegedűre ; Dráma félvállról : két regény / Kolozsvári Grandpierre Emil. - Budapest, 1971 (Szegedi Nyomda).

 623 p. - (Kolozsvári Grandpierre Emil összegyűjtött művei).

 3.50 lei.

 821.511.141-31   082.1 Kolozsvári Grandpierre Emil összegyűjtött művei

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 821.511.141/K69

 

472 -  KUKORELLY ENDRE. A valóság édessége / Kukorelly Endre. - Budapest, 1984 (Széchenyi Nyomda).

 104 p.

 ISBN 963-14-0224-X : 2.70 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie).

 821.511.141/K90

 

473 -  MAJOR NÁNDOR. Dél / Major Nándor. - Újvidék : Fórum, 1987 (Forum Nyomda).

 126 p. - (Jugoszláviai magyar regénykönyvtár).

 ISBN 86-323-0001-6 : 2.80 lei.

 821.511.141(497.1)-31   082.1 Jugoszláviai Magyar Regénykönyvtár

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(Voievodina)

 821.511.141/M16

 

474 -  MAJTÉNYI MIHÁLY. Hétfejű sárkány : regény / Majtényi Mihály ; sajtó alá rendezte és az utószót írta Juhász Géza. - Újvidék : Forum Könyvkiadó : Magyar Szó, 1981

 258 p.

 3.80 lei.

 821.511.141(497.1)-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(Iugoslavia).

 821.511.141/M16

 

475 -  MÁNDY IVÁN. Elbeszélések, kisregények [Mándy Iván] / Mándy Iván; A kötetet összeállította és a szöveget gondozta Kiss Bori és Pádár Eszter. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2004 (Séd Nyomda).

 451 p.; 20 cm - (Mándy Iván művei).

 ISBN 963-9578-12-6 : 30 lei.

 821.511.141-82   821.511.141-31   821.511.141-32   082.1 Mándy Iván művei

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele)

 II 85251; 821.511.141/M22

476 -  MÁNDY IVÁN. Novellák [Mándy Iván] / Mándy Iván; A kötetet összeállította és a szöveget gondozta Kiss Bori és Pádár Eszter. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2003.

 3 vol.; 20 cm - (Mándy Iván művei).

 ISBN 963-9487-32-5 : 68 lei (v. 1-3).

  vol. 1. - 804 p.

  vol. 2. - 535 p.

  vol. 3. - 587 p. - Note p. 581.

 821.511.141-32   082.1 Mándy Iván művei

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele).

 II 85257 (1-3); 821.511.141/M22

 

477 -  MÁNDY IVÁN. Regények [Mándy Iván] / Mándy Iván; A kötetet összeállította Kiss Bori és Pádár Eszter. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2005 (Séd Nyomda).

 2 vol.; 20 cm - (Mándy Iván művei).

 ISBN 963-9578-57-6 : 52 lei (v. 1-3).

  vol. 1. - 610 p. - ISBN 963-9578-58-4.

  vol. 2. - 676 p. - ISBN 963-9578-59-2.

 821.511.141-31   821.511.141-82   082.1 Mándy Iván művei

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 85274 (1-2); 821.511.141/M22

 

478 -  MÁNDY IVÁN. Robin Hood [Mándy Iván] / Mándy Iván; A borító Nagy Mónika rajzainak felhasználásával készült. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2003.

 280 p.; 18.6 cm.

 ISBN 963-9487-69-4 : 24 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

 821.511.141/M22

 

479 -  MARSALL LÁSZLÓ. A megpördített orsó / Marsall László. - Budapest : Kortárs Könyvkiadó, 2001

 69 p. - ISBN 963-9297-33-X : 5.00 lei.

 821.511.141-14

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/M42

480 -  MIKSZÁTH KÁLMÁN. A Noszty fiú esete Tóth Marival [Akkord Kiadó] / Mikszáth Kálmán ; Az előszót írta Alexa Károly. - [Budapest] : Akkord Kiadó, [2000]

 464 lei - (Talentum diákkönyvtár).

 Note de subsol.

 ISBN 963-645-039-0 : 15 lei.

 082.1 Talentum diákkönyvtár   821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 821.511.141/M71

 

481 -  MOHÁS LÍVIA. Imre és Irén / Mohás Lívia. - Budapest, 1987 (Széchenyi Nyomda).

 191 p.

 ISBN 963-14-1048-X : 3.40 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 821.511.141/M86

 

482 -  MOLNÁR GÉZA. Doktor Klauss különös élete : Regény / Molnár Géza. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983 (Alföldi Nyomda).

 478 p.

 ISBN 963-15-2401-9 : 3.80 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 821.511.141/M87

 

483 -  MÓRA FERENC. Rab ember fiai [2005] / Móra Ferenc. - Űllő : Regun Press Kiadó, [2005] (Mondat Kft.).

 118 p. : il.

 ISBN 963-7459-08-1 : 6 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii).

 821.511.141/M89

 

484 -  MÓRICZ ZSIGMOND. Rokonok [Európa Könyvkiadó] / Móricz Zsigmond ; A jegyzeteket Koncz Virág készítette. - Budapest : Európa Könyvkiadó, [2003]

 284 p. - (Európa Diákkönyvtár).

 Note de subsol.

 ISBN 963-07-7529-8 : 15 lei.

 082.1 Európa Diákkönyvtár   821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 85230 ; 821.511.141/M89

 

485 -  NÁDAS PÉTER. Párhuzamos történetek / Nádas Péter. - Pécs : Jelenkor Kiadó, 2005 (Molnár Nyomda és Kiadó).

 Vol.

 Vol. 2 : [Az éjszaka legmélyén]. - 389 p.

  ISBN 963-676-377-1 : 45 lei.

 Vol. 3 : [A szbadság lélegzete]. - 695 p.

  ISBN 963-676-378-X : 55 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 85188(V.2-3) ; 821.511.141/N15

 

486 -  NAGY LAJOS. Egyiptomi íródeák / Nagy Lajos ; válogatta és sajtó alá rendezte Kónya Judit. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979 (Dabasi Nyomda).

 655 p.

 ISBN 963-15-1485-4 : 4.80 lei.

 821.511.141-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele).

 821.511.141/N17

 

487 -  NAGY LAJOS. Az elszabadult oroszlán / Nagy Lajos. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971

 371 p. - (Kiskönyvtár).

 2.90 lei.

 821.511.141-32   082.1 Kiskönyvtár

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele).

 821.511.141/N17

 

488 -  NAGY LAJOS. Kiskunhalom / Nagy Lajos. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1969 (Zrínyi Nyomda).

 158 p. - (Diákkönyvtár).

 3.00 lei.

 821.511.141-32=511.141   082.1 Diákkönyvtár

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele).

 821.511.141/N17

 

489 -  NAGY PÁL. Journal in-time : él(e)tem / Nagy Pál. - Budapest : Kortárs Könyvkiadó, 2001 (Press+Print Kft.).

 2 vol. - (Phoenix könyvek).

  vol.1. - 235 p. : il. - Conţine pagini-facsimil. - ISBN 963-9297-25-9 : 6.50 lei.

  vol.2. - 375 p. : il. - Conţine pagini-facsimil. - ISBN 963-9297-59-3 : 6.50 lei.

 821.511.141-94   929 Nagy Pál   082.1 Phoenix könyvek

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(autobiografie)

 821.511.141/N17

 

490 -  Négyszáz éves kapucíner : magyar írók novellái a kávéházakról / A kötet szerzői : Bródy Sándor, Cholnoky Viktor, Csáth Géza ...; Válogatta Erki Edit. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2002 (Séd Nyomda).

 379 p. : il.; 18.8 cm - (Magyar novella).

 ISBN 963-9380-78-4 : 37 lei.

 821.511.141-32   821.511.141-82   082.1 Magyar novella

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

 II 85279; 821.511.141-82/N43

 

491 -  A nő, az más : magyar írók novellái a nőről  / A kötet szerzői : Ady Endre, Bíró Lajos, Bródy Sándor...; Válogatta és a kötetet összeállította Kőrössi P. József. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2002 (Séd Nyomda).

 519 p. : il.; 18.5 cm - (Magyar novella).

 ISBN 963-9380-53-9 : 34 lei.

 821.511.141-32   821.511.141-82   082.1 Magyar novella

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

 II 85282; 821.511.141-82/N83

 

492 -  ÖRKÉNY ISTVÁN. Drámák [Örkény István] / Örkény István; A szöveget gondozta és a kötetet összeállította Radnóti Zsuzsa. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2001

 3 vol.; 20 cm - (Örkény István művei).

 ISBN 963-8577-59-2 : 90 lei (v. 1-3).

  vol. 1. - 447 p. - ISBN 963-9380-30-X.

  vol. 2. - 599 p. - ISBN 963-9380-31-8.

                 vol. 3. - 648 p. - Anexe p. 561-625. - Note p. 627-646

                ISBN 963-9259-32-6.

 821.511.141-2   082.1 Örkény István művei

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru).

 II 85286 (1-3); 821.511.141/O-76

 

493 -  ÖRKÉNY ISTVÁN. Egyperces novellák [2004] / Örkény István; a kötetet összeállította és jegyzetekkel ellátta Radnóti Zsuzsa. - 3., kiadás. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2004

 575 p.; 20 cm - (Örkény István művei).

 Note p. 555-557.

 Index alfabetic 559-565.

 ISBN 963-9259-83-7 : 40 lei.

 821.511.141-32   082.1 Örkény István művei

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele).

 821.511.141/O-76

 

494 -  ÖRKÉNY ISTVÁN. Elsárgult kéziratok : Írások a hagyatékból / Örkény István; Szerkesztette és a jegyzetek írta Radnóti Zsuzsa; Társszerkesztők : Háy János, Szabó B. István. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2005 (Séd Nyomda).

 227 p.; 20 cm - (Örkény István művei).

 Note p. 221-224.

 ISBN 963-9578-87-8 : 34 lei.

 821.511.141-32   082.1 Örkény István művei

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză scurtă).

 II 85255 ; 821.511.141/O-76

 

495 -  ÖRKÉNY ISTVÁN. Mese - levelek / Örkény István; Tervezte Örkény István eredeti rajzaiból Magyar Béla; Összeállította, szerkesztette, a fényképeket válogatta Radnóti Zsuzsa. - Budapest : Palatinus Kiadó, 1999

 80 p. : il.; 24.5 cm.

 ISBN 963-9259-08-X : 40 lei.

 821.511.141-93-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

 821.511.141/O-76

 

496 -  ÖRKÉNY ISTVÁN. Novellák [Örkény István] / Örkény István; a kötetet összeállította és jegyzetekkel ellátta Radnóti Zsuzsa. - 2., javított kiadás. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2004 (Séd Nyomda).

 2 vol.; 20 cm - (Örkény István művei).

 ISBN 963-85775-9-2 : 52 lei (v. 1-2).

  vol. 1. - 552 p. - ISBN 963-9259-06-3.

  vol. 2. - 440 p. - Note p. 415-430. - ISBN 963-9259-07-1.

 821.511.141-32   082.1 Örkény István művei

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele).

 II 85249 (1-2); 821.511.141/O-76

 

497 -  ÖRKÉNY ISTVÁN. Tóték. Macskajáték : [Drámák] / Örkény István. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2004

 200 p.; 18 cm.

 ISBN 963-9578-29-0 : 14 lei 23 lei.

 821.511.141-2

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru).

 I 18637 ; 821.511.141/O-76

 

498 -  ÖRKÉNY ISTVÁN. Válogatott Egyperces novellák / Örkény István; A kötetet összeállította Fráter Zoltán. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2004 (Séd Nyomda).

 220 p.; 18 cm.

 ISBN 963-9578-28-2 : 17.50 lei.

 821.511.141-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru).

 I 18636 ; 821.511.141/O-76

 

499 -  ÖRKÉNY ISTVÁN. Válogatott kisregények : [Macskajáték. Tóték. Rózsakiállítás] / Örkény István; A kötetet összeállította Radnóti Zsuzsa. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2005

 290 p.; 18 cm.

 ISBN 963-9578-38-X : 22 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 I 18635 ; 821.511.141/O-76

 

500 -  ÖRKÉNY ISTVÁN. Válogatott novellák [Örkény István] / Örkény István; A kötetet összeállította Fráter Zoltán. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2004 (Séd Nyomda).

 364 p.; 18 cm.

 ISBN 963-9578-15-0 : 22 lei.

 821.511.141-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele).

 I 18634 ; 821.511.141/O-76

 

501 -  PARANCS JÁNOS. Távol és közel : (Versek, 1987-1989) / Parancs János. - s.l. : Orpheusz Kiadó, 1991

 116 p. : fig.

 ISBN 963-7971-06-8 : 3.70 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/P32

 

502 -  PÁSKÁNDI GÉZA. Tündérek szkácskönyve / Páskándi Géza ; Illuszrtációk Căbuz Annamária. - Marosvásárhely [Tg. Mureş] : Mentor, 2006 (Kinizsi Nyomda).

 116 p. : il. color.

 ISBN 973-599-235-3 ISBN 978-973-599-235-4 : 20 lei.

 821.511.141(498)-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri pentru copii).

 821.511.141/P41

 

503 -  PETŐCZ ANDRÁS. A tenger dicsérete : válogatott és új versek / Petőcz András. - Budapest : Orpheusz Kiadó, 1994 (Füti Print).

 211 p. : il.

 ISBN 963-7971-51-3 : 5.50 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/P55

504 -  POROGI ANDRÁS. Venus és Mars / Porogi András. - Budapest : Századvég Kiadó : 2000, 1993 (Centum).

 109 p.

 ISBN 963-8384-09-3 : 2.80 lei.

 821.511.141-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele).

 821.511.141/P85

 

505 -  PUSZTAI JÁNOS. A sereg / Pusztai János. - Budapest : Magvető, 1983 (Szikra Nyomda).

 503 p.

 ISBN 963-271-877-1 : 3.80 lei.

 821.511.141(498.4)-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman).

 821.511.141/P99

 

506 -  ROTH ENDRE. Választásaim / Roth Endre. - Marosvásárhely : Mentor, 2006 (Lyra nyomda).

 368 p.; 20 cm.

 ISBN 973-599-236-1 ISBN 978-973-599-236-1 : 15 lei.

 821.511.141-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii).

 II 85168 ; 821.511.141/R83

 

507 -  SZABÓ MAGDA. Az a szép, fényes nap : Négy dráma / Szabó Magda. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2004

 456 p.; 18.8 cm.

 ISBN 963-07-7585-9 : 34 lei.

 821.511.141-2

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru).

 II 85169 ; 821.511.141/S99

 

508 -  SZABÓ MAGDA. Békekötés : Hangjátékok / Szabó Magda. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

 224 p.; 19 cm. - ISBN 963-07-8008-9 : 39 lei.

 821.511.141-2

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru).

 II 85170 ; 821.511.141/S99

509 -  SZABÓ MAGDA. Mézescsók Cerberusnak / Szabó Magda. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

 248 p.; 19 cm.

 ISBN 963-07-7946-3 : 39 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 85177 ; 821.511.141/S99

 

510 -  SZÉCSI MARGIT.  A csillagos Golgota / Szécsi Margit ; sajtó alá rendezte Buda Ferenc. - Budapest : Helikon Kiadó, 1993 (Kner Nyomda).

 81 p.

 ISBN 963-208-272-9 : 6.50 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/S99

 

511 -  SZÉKELY JULIANNA, R. Szabad egy ezredfordulóra ? : (Zsebtükör) / R. Székely Julianna. - Budapest : Fekete Sas Kiadó, 2001 (Boncza Nyomda).

 207 p.

 ISBN 963-9352-11-X : 4.00 lei.

 821.511.141-32   821.511.141-92

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(articole)

 821.511.141/S99

 

512 -  SZILÁGYI ÁKOS. Kakadudalok / Szilágyi Ákos; Nagy Eszter rajzaival. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2006

 LXVIII p. : il. parţial color; [1] CD-ROM; 19.5 cm.

 ISBN 963-9578-92-4 : 34 lei.

 821.511.141-93-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii)

 821.511.141/S99

 

513 -  SZILÁGYI ÁKOS. Két szép szék kell / Szilágyi Ákos. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2005 (Séd Nyomda).

 91 : il.; 23 cm.

 ISBN 963-9578-44-4 : 38 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 III 28068 ; 821.511.141/S99

 

514 -  SZVATKÓ PÁL. A változás élménye : válogatott írások / Szvatkó Pál ; válogatta, szerkesztette, a szöveget gondozta, jegyzetekkel ellátta, valamint a bevezető tanulmányt írta Filep Tamás Gusztáv és G. Kovács László. - Bratislava : Kalligram Könyvkiadó, 1994 (Prima-Print).

 343 p.

 Note p. 309-340.

 ISBN 80-7149-067-9 : 4.20 lei.

 821.511.141(437.6)-4

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(Slovacia)

 821.511.141/S99

 

515 -  TAMÁSI ÁRON. Czímeresek / Tamási Áron. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2005 (Séd Nyomda).

 434 p.; 20 cm.

 ISBN 963-9578-65-7 : 39 lei.

 821.511.141(498.4)-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman).

 II 85258; 821.511.141/T15

 

516 -  THIERY ÁRPÁD. Freytág testvérek / Thiery Árpád. - Budapest, 1988 (Széchenyi Nyomda).

 636 p.

 A "Freytágék" és a "Freytág testvérek" c. regények röv. változata.

 ISBN 963-14-1382-9 : 4.50 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 821.511.141/T56

 

517 -  TÓTH ÁRPÁD. Válogatott versek [Tóth Árpád] / Tóth Árpád ; Válogatta és a jegyzeteket készítette Imre Flóra. - Budapest : Osiris Kiadó, 2006 (Alföldi Nyomda).

 188 p. - (Osiris diákkönyvtár).

 Note de subsol.

 Biobibliografie p. 173-178.

 ISBN 963-389-888-9 : 15 lei.

 082.1 Osiris diákkönyvtár   821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie).

 II 85226 ; 821.511.141/T78

 

518 -  WASS ALBERT. Barackvirág és béke : Elmélkedések, bölcseletek, próféciák / Wass Albert; Válogatta Káli Király István, Nagy Pál. - Marosvásárhely : Mentor, 2006

 192 p.; 20.5 cm.

 ISBN 973-599-252-3 ISBN 978-973-599-252-1 : 22 lei.

 821.511.141-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri).

 II 85175 ; 821.511.141/W30

 

519 -  WASS ALBERT. Nem nyugaton kel fel a nap / Wass Albert. - Marosvásárhely : Mentor, 2006 (Lyra Kiadó Kft.).

 168 p.; 20 cm - (Wass Albert életmű-sorozat).

 ISBN 973-599-230-2 ISBN 978-973-599-230-9 : 13 lei.

 821.511.141-32   082.1 Wass Albert életmű-sorozat

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri).

 II 85167 ; 821.511.141/W30

 

520 -  WUTKA TAMÁS. Mindent tudunk / Wutka Tamás. - Budapest : Balassi Kiadó, 1994 (Főnix Kft.).

 142 p.

 ISBN 963-7873-87-2 : 3.80 lei.

 821.511.141-92

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(articole)

 821.511.141/W95

 

521 -  ZÁSZLÓS LEVENTE. Orpheus Apollónhoz ; Gilgames fordítások / Zászlós Levente. - Budapest : Szenci Molnár Társaság, 1994 (Gödi Print Kft.).

 114 p. - (Magyar költők a költészetért).

 Indice p. 110-112.

 ISBN 963-8320-20-6 : 3.10 lei.

 821.511.141-1   082.1 Magyar költők a költészetért

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 821.511.141/Z36

 

522 -  ZÁVADA PÁL. A fényképész utókora / Závada Pál. - Változatlan utánnyomás. - Budapest : Magvető, 2004

 416 p.; 18 cm.

 ISBN 963-14-2410-3 : 53 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 I 18607; 821.511.141/Z39

9  GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

91  Geografie

 

523 -  AHMED, TALAT. Turcia : Istanbul, Coasa de apus, Coasta de sud, Cappadocia : Ghid turistic / Talat Ahmed. - Bucureşti : Vremea, 2006.

 64 p. : il., [1] h. color - (În jurul lumii).

 ISBN 973-645-199-2 : 9 lei.

 910.4(560)(036)   082.1 În jurul lumii

910/A29

 

524 -  ARMIONI, LUIGI. Veneţia : Ghid turistic [2006] / Luigi Armioni. - Bucureşti : Vremea, 2006.

 64 p. : il., [1] h. - (În jurul lumii).

 ISBN 973-645-198-4 : 9 lei.

 910.4(450.341)(036)   082.1 În jurul lumii

910/A80

 

525 -  CIOCAN-SOLONŢ, CONSTANTIN. Danemarca : Ghid turistic / Constantin Ciocan-Solonţ. - Bucureşti : Vremea, 2005.