0  GENERALITĂŢI

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

1. Mari enigme ale omenirii / traducerea din limba spaniolă Bernadette Filip. -   Oradea : Aquila'93, 2007

396 p. : : il.color

Index p.387-396

ISBN 978-973-714-191-0

001.94                                                    93/94(100)

1. ENIGME                                           2. FENOMENE NEELUCIDATE

IV 6495 ; 001/M 38

004  Calculatoare

 

2. AVORNICULUI MIHÁLY. Bevezetés a C programozási nyelvbe : Egyetemi jegyzet / Avornicului Mihály. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, 2006

244 p. : tab., sch.

Bibliografie p. 244

ISBN 973-114-011-5

ISBN 978-973-114-011-7

004.43 C(075.8)(076.1)

1. LIMBAJ C

III 28602 ; 004/A94

 

3. BASS, STEVE. Soluţii pentru problemele cauzate de calculator / Steve Bass ; traducere de Dragoş Ţintorescu. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : BIC ALL, 2007

236 p. : : il.,fig.

Index p.219-229

Pe copertă Soluţii pentru problemele cauzate de calculator.Cum puteţi scăpa de lucrurile cele mai enervante legate de calculatorul personal,Windows şi altele

ISBN 978-973-571-718-6

004.42                                                    004.45

III 28634 ; 004/B 36

4. Bazele prelucrării informaţiilor şi tehnologie informaţională. -   Deva : Intelcredo, 1996

464 p. : fig., tab.

Bibliografie p. 447-450

ISBN 973-96831-6-9

004

004/B38

 

5. GREEN, TOM. Macromedia Flash Professional 8 : Pregătire direct de la sursă / Tom Green ; Jordan L.Chilcott. -   Bucureşti : BIC ALL, 2007

494 p. : :il. - (ALL Pixel).

Biografii [1 ] p.

Index p.477-492

ISBN 978-973-571-662-2

004.42 Flash 8                      004.451                                  004.032.6

082.1 ALL Pixel

III 28633 ; 004/G 79

 

6. [Informatika] : Magyar és angol szójegyzék = Vocabular maghiar şi englez = Hungarian and English Vocabulary / A gyűjtést végezték : Bazsó-Dombi András, Kis Zsigmond Dániel. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, 2006

309 p.

Pe cotor titlul este : Informatikaszótár

ISBN 973-7741-98-6. - ISBN 978-973-7741-98-1

004:81'374.822=511.141=111                              004(038)=511.141=111

03:004=511.141=111                                            81'374.2'373.46:004=511.141=111

1. DICŢIONAR DE INFORMATICĂ

III 28598 ; 004/I-52

 

7. REISNER, TRUDI. Învaţă singur Microsoft Office Excel 2003 în 24 de ore / Trudi Reisner ; Traducerea Călin Pupăză. -   Bucureşti : Niculescu, 2007

XVI ; 480 p. : fig. - (Învaţă singur).

Index p. 461-478

ISBN 973-568-918-9

004.42 Excel 2003                                 082.1 Învaţă singur

III 28640 ; 004/R42

8. Román-Magyar-Angol informatika-szótár / A gyűjtést végezték : Bazsó-Dombi András, Kis Zsigmond Dániel. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, 2006

539 p.

Titlul pe cotor : Informatikaszótár

ISBN 973-7741-98-6

ISBN 978-973-7741-98-1

004:81'374.823=135.1=511.141=111   004(038)=135.1=511.141=111

03:004=135.1=511.141=111

81'374.2'373.46:004=135.1=511.141=111

1. DICŢIONAR DE INFORMATICĂ

III 28599 ; 004/R69

006  Standardizare. Metrologie

 

9. VÁRADI JÓZSEF. Mértéktéka : Különféle mértékek gyűjteménye / Váradi József, Tóth Pál. -   Sepsiszentgyörgy : Charta, 2001

209 p. : tab.

ISBN 973-8326-01-X

006.91(038)                                           030:006.91

1. MĂSURĂRI                                    2. METROLOGIE(România)

I 18778 ; 006/V26

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

10. DOBAI ISTVÁN. Múlandó szilágyság : Művelődéstörténeti tárcadolgozatok / Dobai István. -   s.l. : Regun Press Kiadó, [2007]

348 p. : tab., h., il., facsimil, sch.

Note de subsol

ISBN 978-963-7459-66-5

008(=511.141)(498.4)(082)                  94(=511.141)(498.4)(082)

1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Transilvania)

III 28643 ; 008/D57

 

 

 

11. DUŞA, TRAIAN. Pagini de istorie, artă şi cultură / Traian Duşa. -   Târgu-Mureş : Ansid, 2002

4 vol.

Vol.4 - 332 p. il.; p. facsimilate. - Note de subsol. - Anexe p. 283-332. - ISBN 978-973-1728-35-3

008(498-21 Târgu Mureş)                                  908(498.4 Târgu Mureş)

304.2(498-21 Târgu Mureş)                               821.135.1-92

II 79186(1-3) ; II 86666(v.4) ; 008/D96

 

12. GAAL GYÖRGY. Kolozsvár vonzásában : Tanulmányok, megemlékezések / Gaal György. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2005

470 p. - (Bibliotheca Transsylvanica).

Bibliografie şi note la sf. capitolelor

ISBN 973-665-107-X

908(439.21 Cluj-Napoca)"18/19"                      008(439.21 Cluj-Napoca)"18/19"

930.85(439.21 Cluj-Napoca)"18/19"

1. ISTORIA TRANSILVANIEI(Cluj Napoca)

II 86523 ; 008/G11

 

13. HAJDÚ FARKAS-ZOLTÁN. Az idegenség dicsérete / Hajdú Farkas-Zoltán ; Az illusztrációk Antal Imre grafikái. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2002

184 p. : il. - (Nobile Officium).

ISBN 973-8079-61-6

008(=511.141)(498)(047.53)                                082.1 Nobile Officium

1. CULTURĂ MAGHIARĂ(România)

III 28593 ; 008/H16

 

14. NAGY MIKLÓS KUND. Míg a magnó összekapcsolt... : Interjúk, beszélgetések / Nagy Miklós Kund. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2006

242 p.

ISBN 973-665-155-X. - ISBN 978-973-665-155-7

929:008(=511.141)(047.53)                  008(=511.141)(047.53)

1. CULTURĂ MAGHIARĂ

II 86634 ; 008/N17

 

 

15. Sangidava. - editată de Dr. Eugeniu Nistor. -   Târgu Mureş : Ardealul, 2007

vol.

vol.1 - 506 p. - Note de subsol. - Volum apărut sub egida Ministerului Culturii şi Cultelor,Centrului Cultural Topliţa,Consiliului Judeţean Harghita,Fundaţiei Culturale "Miron Cristea". - ISBN 973-8406-39-0. - ISBN 978-973-8406-39-1

008(498.4)(042)                                                    281.95(042)

94(498.4)(042)                                                      929 Cristea,Miron

1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Transilvania)

III 28565 ; 008/S 21

 

16. SZLÁVIK GÁBOR. Az ókori világ kislexikona : A görög - római világ : Az ókori Közel - Kelet világa / Szlávik Gábor. -   s.l. : Fiesta, [2006]

208 p. - (A tudás könyvtára).

A görög - római világ/ Szlávik Gábor

Az ókori Közel - Kelet világa/ Kőszeghy Miklós

Bibliografie p. 208

ISBN 963-9258-34-23

082.1 A tudás könyvtára                                   008(3):030

030:008(3)                                                             94(3)(038)

I 18820 ; 008/S99

02   Biblioteconomie

 

17. MĂLINAŞ, CONSTANTIN. Biblioteca Gimnaziului Greco-Catolic de Băieţi din Beiuş Biblioteca Gimnaziului Greco-Catolic de Băieţi din Beiuş / Constantin Mălinaş. -   Oradea : Logos94, 2006

301 p. : il., tab.

Note de subsol

ISBN 973-8479-10-X

ISBN 978-973-8479-10-4

027.8(498-21 Beiuş) Biblioteca Gimnaziului Greco-Catolic

III 28576 ; 02/M18

 

 

 

18. MĂLINAŞ, CONSTANTIN. Sfragistica de bibliotecă : Propunere de curs special / Constantin Mălinaş. -   Oradea : Asociaţia Română pentru Ex Libris, 2006

120 p.

Note bibliografice p.67-76

Anexe p.77-95

Lucrare apărută sub egida Universităţii din Oradea,Facultatea de litere specializarea biblioteconomie

ISBN 973-0-04455-4

ISBN 978-973-0-04455-3

027.53 Oradea(042.4)                          736.3(042.4)                          929.651(042.4)

II 86485 ; 02/M 18

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

19. BEHAEGHEL, JULIEN. Simboluri şi iniţiere masonică : (Hiram înlabirint) / Julien Behaeghel ; Editor Radu Auneanu; Consilier editorial şi traducere Catrinel Auneanu. -   Bucureşti : Libripress, 2006

223 p. : il., fig.

Bibliografia p. 217-220

Tabelul ilustraţiilor p.213-215

ISBN 973-9080-324

061.236.5/.6                           061.236.5:164.02                   164.02:061.236.5

1. SIMBOLURI MASONICE

III 28561 ; 06/B41

 

20. BRUDAŞCU, DAN. Goga şi francmasoneria / Dan Brudaşcu ; Prefaţă de Miron Scorobete. -   [Cluj Napoca] : Editura Sedan, 2007

148 p.

Anexe p. 143-147

Note de subsol

ISBN 978-973-674-045-9

061.236.6 Goga, Octavian                                  061.236.5

1. FRANCMASONERIE                                    2. SOCIETĂŢI SECRETE

II 86449 ; 06/B85

21. Întru gloria marelui arhitect al universului : Francmasoneria mai actuală ca oricând. - Ediţie îngrijită. -   Bucureşti : Phobos Publishing House, 2005

127 p. : il., sch.

Note de subsol

ISBN 973-86638-1-4

061.236.6

II 86448 ; 06/I-58

 

22. NESTORESCU-BĂLCEŞTI, HORIA. Enciclopedia ilustrată a francmasoneriei din România / Horia Nestorescu-Bălceşti. -   Bucureşti : Phobos Publishing House, 2005

3 vol.

vol. 1 - 462 p. il, [16 ] p. pl. color. - ISBN 973-7683-05-6

vol. 2 - 440 p. il, [16 ] p. pl. color. - ISBN 973-7683-11-0

vol. 3 - 480 p. il, [16 ] p. pl. color. - Bibliografie p. 457-480

ISBN 973-7683-12-9

061.236.6(498)(038)                                             030:061.236.6(498)

III 28562 (v.1-3); 06/N51

 

23. NESTORESCU-BĂLCEŞTI, HORIA.

Francmasoneria din România : Eseu istoric : La împlinirea a 125 de ani de la constituirea Marii Loji Naţionale din România / Horia Nestorescu-Bălceşti. -   Bucureşti : Editura Nestor, 2005

64 p. : il

Carte apărută sun egida Centrului Naţional de Studii Francmasonice

061.236.6(498)

II 86447 ; 06/N51

 

24. NESTORESCU-BĂLCEŞTI, HORIA. Mihail Sadoveanu mason / Hotia Nestorescu-Bălceşti. -   Bucureşti : Editura Nestor, 2007

147 p. : il.

Carte editată de Centrul Naţional de Studii Francmasonice

Note de subsol

ISBN 973-99173-2-3

061.236.6 Sadoveanu, Mihail                                            061.236.5

II 86450 ; 06/N51

 

25. NESTORESCU-BĂLCEŞTI, HORIA. Scurte povestiri masonice / Horia Nestorescu-Bălceşti. -   Bucureşti : Editura Nestor, 2006

153.p : tab.

Carte editată de Centrul Naţional de Studii Francmasonice

ISBN 973-97103-4-4

061.236.6                                                                              061.236.5

II 86451 ; 06/N51

070   Ziaristică. Presă

 

26. HANGIU, ION. Panorama presei româneşti contemporane : Articole-program de ziare şi reviste (22 dec. 1989 - dec. 2005) / I. Hangiu; Presa postdecembristă : sub semnul neaşezării [Introducere]de Ion Cristoiu; Prefaţă, note biobibliografice şi indici de I. Hangiu. -   Bucureşti : Historia, 2006

429 p.

Indici p. 391-416

Anexă p. 417-421

ISBN 973-87688-3-7

070(498)"1989/2005"                                                          070.22

IV 6488 ; 070/H22

1   FILOSOFIE

 

27. BOBOC, ALEXANDRU. Filosofie românească : Studii istorico-filosofice în perspectivă comparată / Alexandru Boboc. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2007

306 p.

Note de subsol

Prefaţă p.7-13

Bibliografie p.301-302

ISBN 978-973-126-024-2

14(498)                   14(4)                       111                         215

II 86676 ; 1/B 60

28. BOTEZ, ANGELA. Arhitectura sistemului şi conceptele integrative blagiene / Angela Botez. -   Târgu Mureş : Editura Ardealul, 2006

320 p. : : il. - (Biblioteca de filosofie).

Note de subsol

Introducere p.12-22

Rezumat în limba engleză p.293-300

Bibliografie p.301-304

ISBN 973-8406-10-2

14(498) Blaga,Lucian                                          082.1 Biblioteca de filosofie

1. FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ(Blaga, Lucian)

III 28563 ; 1/B56B

 

29. BOTEZ, ANGELA. Un  secol de filosofie românească / Angela Botez. -   Bucureşti : Editura Academiei Române, 2005

488 p. : : il.

Note de subsol

Bibliografie p.467-487

Index [1 ] p.

Cartea a apărut cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor

ISBN 973-27-1154-X

14(498)"19"                                                          14(4)"19"

1. SISTEME FILOZOFICE(România)

III 28566 ; 1/B 72

 

30. BOTEZ, ANGELA. Postmodernismul în filosofie / Angela Botez. -   Bucureşti : Editura Floare albastră, 2005

352 p. : : il.

Note de subsol

Prefaţă p.7-14

Bibliografie p.338-342

ISBN 973-7685-02-4

14(498)"18/19"                                                                    14(4)"18/19"

1. SISTEME FILOZOFICE(România)

II 86469 ; 1/B 72

 

31. CHOPRA, DEEPAK. Az élet hét törvénye : A teremtő gazdagság forrása / Deepak Chopra; Fordította Simonyi Béla. -   Budapest : Édesvíz Kiadó, 2007

132 p.

Note despre autor p. 131-132

ISBN 978-963-528-969-1

133.2                                                                                     159.961

1. EDUCAŢIE SPIRITUALĂ

II 86745 ; 133/C47

 

32. DAN, ELENA. Cunoaştere absolută : Omul în lanţul eternităţii. Dumnezeu şi Lumea creată. Adevăratul model standard al Lumii / Elena Dan. -   Bucureşti : Historia, 2006

288 p. : il.

Bibliografie p. 281-283

ISBN 973-87922-4-X

ISBN 978-973-87922-4-1

231                         133.2                      113/119                  248.2

1. FILOZOFIA SPIRITULUI

II 86478 ; 133/D14

 

33. EMBREE, LESTER. Analiza reflexivă : O primă introducere în investigaţia fenomenologică / Lester Embree ; Traducere de Ioana Blaj şi Nicoleta Szabo. - Ediţie îngrijită de Ion Copoeru. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

190 p. : fig.

ISBN 978-973-686-985-3

130.12                                                                                   130.2

1. FILOZOFIA CULTURII

II 86453 ; 1/E46

 

34. HOBBES, THOMAS. Leviatán : 1-2. rész / Thomas Hobbes ; Fordította Vámosi Pál. -   Kolozsvár : Polis, 2001

384 p. : sch.

Note p. 369-378

Cronologie p. 379-380

Bibliografie p. 381

ISBN 973-9267-85-8

321.01 Hobbes, Thomas                                    141.12(410)"16" Hobbes, Thomas

1. FILOZOFIE POLITICĂ

II 86519 ; 1/H68

35. ISAC, DUMITRU. Scrieri filosofice şi literare / Dumitru Isac. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Stiinţă, 2006

185 p.

Conţine pagini facsimilate

Postfaţă p.157-174

Bibliografie p.174-176

Anexă p.177-179

ISBN 973-686-967-9. - ISBN 978-973-686-967-9

101.3                                                                                     821.135.1-96

1. FILOZOFIE(domeniu şi limite)

II 86459 ; 1/I-81

 

36. Istoria urâtului / traducere din limba italiană Oana Sălişteanu şi Anamaria Gebăilă. - Ediţie îngrijită de Umberto Eco. -   Bucureşti : RAO, 2007

454 p. : : il. color - (Enciclopedia RAO).

Bibliografie p.441-446

Indici p.447-452

ISBN 978-973-717-173-3

111.85                                                    111.852:7.01

7.01:111.852                                          7.072.2/.3

1. ESTETICA ARTEI

III 28668 ; 1/I-87

 

37. IZELE, IULIU TIBERIU. Teoria abisală : 8 articole despre abisal / Iuliu Tiberiu Izele. -   Târgu Mureş : Ardealul, 2007

51 p.

ISBN 973-8406-31-5

ISBN 978-973-8406-31-5

113/115.4                                                                              524.8

1. FILOZOFIA NATURII

II 86468 ; 1/I-99

 

38. KANT, IMMANUEL. Critica facultăţii de judecare : Prima introducere la Critica facultăţii de judecare / Immanuel Kant / Traducere, Studiu introductiv, Studiu asupra traducerii, Note, Bibliografie selectivă, Index de concepte germano-român, Index de concepte de Rodica Croitoru. -   Bucureşti : BIC ALL, 2007

552 p. - (Kant Opere).

ISBN 978-973-571-621-9

14(430) Kant, Immanuel                                     111.852

165.65                                                                   082.1 Kant Opere

1. CRITICISM FILOZOFIC

II 86664 ; 14/K 20

 

39. KANT, IMMANUEL. Religia doar în limitele raţiunii / Immanuel Kant / Traducere,Studiu introductiv,Studiu asupra traducerii,Note,Bibliografie selectivă,Index de concepte germano-român,Index de concepte de Rodica Croitoru. -   Bucureşti : BIC All, 2007

366 p. - (Kant Opere).

ISBN 978-973-571-623-3

141.132(430) Kant,Immanuel                             215/216

291.1                                                                     234.23

1. FILOZOFIA RELIGIEI

II 86663 ; 14/K 20

 

40. Kryon égi-csatornából érkezett tanítása / Fordította Patkós Szilvia. -   s.l. : Mandala-Véda Könyvkiadó, [2007]

Vol.

Vol. 3 - 187 p. - ISBN 978-963-9436-83-1

133.2                      133.5:233.5                            233.5:133.5

1. EDUCAŢIE SPIRITUALĂ                            2. OCULTISM

133/K86

 

41. Kryon égi-csatornából érkezett tanítása / Fordította Patkós Szilvia. -   s.l. : Mandala-Véda Könyvkiadó, [2001]

Vol.

Vol.3 - 187 p. - ISBN 963-86122-4-X

133.2                                      133.5:233.5                            233.5:133.5

1. EDUCAŢIE SPIRITUALĂ                                            2. OCULTISM

II 86736 ; 133/K86

 

42. O'DONNELL, KEVIN. Eszmék tötrénete / Kevin O'Donnell / Fordította Bozai Ágota. -   [Budapest] : Magyar Könyvklub, [2006]

174 p. : il. parţial color - (Nagy történetek).

Glosar p. 168-171

Index p. 172-174

ISBN 963-549-267-7

082.1 Nagy történetek                                        291.1

008(100)(09)                                                         1(100)(09)

1. FILOZOFIA RELIGIEI

III 28646 ; 1/O-24

 

43. RAVENSCROFT, TREVOR. Lancea destinului : puterea ocultă a lăncii care l-a străpuns pe Iisus Hristos / Trevor Ravenscroft ; Traducere din limba engleză Iulia şi Cristian Matei. -   Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2007

316 p.; [16] p. il. - (Universuri secrete).

Note de subsol

ISBN 978-973-145-014-8

133                         323.12                    329.4                      316.75

1. OCULTISM                                     2. HITLER, ADOLF

3. DOCTRINE POLITICE

III 28662 ; 133/R31

 

44. CORNISH, KIMBERLEY. Evreul din Linz : Wittgenstein, Hitler şi lupta lor secretă pentru spirit / Kimberley Cornish ; traducere din limba engleză Irina Negrea. -   Bucureşti : Nemira, 2007

480 p. : : il.

Note de subsol

Prefaţa autorului la ediţia franceză p. 9-23

Anexe p.431-464

Titl.orig. The Jew of Linz: Wittgenstein, Hitler and their secret battle for the mind

ISBN 978-973-569-965-9

141.7 Wittgenstein,Ludwig                               323.12(=411.16)

929 Hitler,Adolf

1. SISTEME FILOZOFICE(atitudinea faţă de societate)

2. MIŞCĂRI NAŢIONALE(antisemitism)

II 86437 ; 1/C 72

 

 

 

45. NISTOR, EUGENIU. Conceptul de spaţiu mioritic în filosofia lui Lucian Blaga / Eugeniu Nistor. -   Târgu Mureş : Ardealul, 2007

426 p. - (Universitas).

Rezumate în limbile engleză şi franceză traduse de Ileana Sandu p. 353-405

Bibliografie p.335-346

Indice de nume p.411-426

ISBN 973-8406-33-1

ISBN 978-973-8406-33-9

130.2(498) Blaga, Lucian                                                   141(498) Blaga, Lucian

082.1 Universitas

1. SISTEME FILOZOFICE

III 28568 ; 1/B56N

159.9   Psihologie

 

46. ARDEN, PAUL. Gondolkodj fordítva! / Paul Arden ; Fordította Dezséry Dorottya. -   Budapest : Partvonal Könyvkiadó, 2007

143 p. : il.

ISBN 978-963-9644-53-3

159.923.5                               613.86                                    174.4

1. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

I 18821 ; 159.9/A73

 

47. BERNS, GREGORY. Satisfacţia : arta de a găsi adevărata împlinire / Gregory Berns ; traducere din limba engleză Dana Verescu. -   Bucureşti : Nemira, 2007

320 p. - (biblioteca de psihologie).

Prefaţă p.5-10

Note p.275-304

Titl.orig. Satisfaction:The Science of Finding True Fulfillment

ISBN 978-973-143-021-8

159.93                                                    17.036.1

616.89-008.44                                       082.1 biblioteca de psihologie

1. PSIHOLOGIE(senzaţii)

II 86434 ; 159.9/B 49

 

48. CAMPBELL, ROSS. Dühöngő ifjak : Hogyan szelídíthetjük meg gyermekeink haragját? / Dr. Ross Campbell ; Fordította Tomka Gáborné. -   Budapest : Harmat, 2005

Note p. 154-156

Note de subsol

ISBN 963-7954-80-5

37.018.1                 316.647                  159.922.7

1. PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI

II 86657 ; 159.9/C17

 

49. CAMPBELL, ROSS. Életre szóló ajándék : Hogyan szeressük gyermekünket / Dr. Ross Campbell ; Fordította Tomka Gáborné. - 7. utánnyomás. -   Budapest : Harmat, 2005

133 p. : tab.

ISBN 963-9148-14-8

37.018.1                                 159.922.7                               173.5

1. PSIHOLOGIA COPILULUI

II 86658 ; 159.9/C17

 

50. CHAPMAN, GARY. Egymásra hangolva : Az öt szeretetnyelv házasságban / Gary Chapman ; Fordította F. Nagy Piroska. -   Budapest : Harmat, 2006

164 p.

ISBN 963-9148-63-6

ISBN 978-963-9148-63-5

316.472.4                               159.922.1                               316.772.4

1. PSIHOLOGIA SEXELOR                               2. PSIHOLOGIA FAMILIEI

II 86656 ; 159.9/C39

 

51. DAVIES, BRENDA. A szívcsakra megnyitása : Kapcsolataink új dimenzióba emelése és kiteljesedés a szeretetenergia rezgésben / Dr. Brenda Davies / Fordította Patkós Szilvia. -   [Budapest] : Mandala-Véda Könyvkiadó, [2007]

350 p.

ISBN 978-963-9436-53-4

133.2                                      159.923.2                               316.472.4

1. CUNOAŞTEREA DE SINE

III 28647 ; 159.9/D23

 

52. GAMON, DAVID. Muşchiul mental / David Gamon;Allen D.Bragdon ; traducere din limba engleză şi adaptare Adriana Bădescu. -   Bucureşti : Nemira, 2007

384 p. : : il.,tab.,fig. - (biblioteca de psihologie).

Titl.orig. Building Mental Muscle

ISBN 973-569-915-X. - ISBN 978-973-569-915-4

159.94                                                                                   159.95

082.1 biblioteca de psihologie

1. PROCESE PSIHICE SUPERIOARE

II 86440 ; 159.9/G 17

 

53. MARY, ROGER LUC. Programarea pozitivă / Robert Luc Mary ; Traducere din limba franceză Mihai Constantinescu. -   Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2007

176 p. : il.

Note de subsol

ISBN 978-973-145-029-2

159.923.2

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

III 28661 ; 159.9/M44

 

54. MAXWELL, JOHN C.. A vezető 21 nélkülözhetetlen tulajdonsága / John C. Maxwell ; Fordította Hegedűs Péter. -   Budapest : Bagolyvár Könyvkiadó, 2007

158 p.

ISBN 978-963-9447-95-0

65.012.4                                                 159.923.2

248.142:316.46                                      316.46:248.142

1. PSIHOLOGIE(afaceri)

I 18823 ; 159.9/M51

 

55. MÜLLER PÉTER. Szeretetkönyv / Müller Péter. -   Pécs : Alexandra Kiadó, [2006]

360 p.

ISBN 963-370-063-9

159.942.52                                             177.61

1. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

III 28648 ; 159.9/M94

 

56. OSHO. Tao : Mindig ma van / Osho ; Fordította Pásztor Judit. -   [Budapest] : Amrita Kiadó, 2007

344 p.

Traducere după The Golden Gate Vol.2

ISBN 978-963-9234-27-7

613.86                                    133.2                                      159.923.2.072.52

1. CUNOAŞTEREA DE SINE

II 86766 ; 159.9/O-83

 

57. RĂDULESCU-MOTRU, CONSTANTIN.  Personalismul energetic / Constantin Rădulescu-Motru. - Ediţie îngrijită de Gheorghe Vlăduţescu. -   Târgu Mureş : Ardealul, 2005

302 p. - (Biblioteca de filosofie).

Prefaţă p.5-12

Note p.148-153

Indici p.154-159

ISBN 973-8300-00-2

159.923.2/.3                                          141(498) Rădulescu-Motru,Constantin

37.03                                                      082.1 Biblioteca de filosofie

1. PSIHOLOGIE INDIVIDUALĂ

III 28564;1/R18

 

58. WAGNER, MAURICE E. Vagyok-e valaki? : A helyes önértékelés fontossága / Maurice E. Wagner ; Fordította Orzóy Ágnes. -   Budapest : Harmat, 2004

254 p.

Note p. 254

ISBN 963-9148-47-4

159.923.2

1. EDUCAŢIA COPILULUI

II 86660 ; 159.9/W14

17   Morală. Etică

 

59. CHÂTELET, SLIVIE-ANNE. Ghidul bunelor maniere / Sylvie-Anne Câtelet ; Traducere de Irina Mihăilescu de Hillerin. -   Bucureşti : Niculescu, 2007

160 p. - (Colecţia informare).

ISBN 978-973-748-131-3

177(036)                 395(036)                 082.1 Colecţia informare

1. COMPORTAMENT MORAL

II 86677 ; 17/C39

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

60. ACSAN, ION. Troia asediată : Constelaţia eroilor / Ion Acsan. -   Bucureşti : Historia, 2007

215 p. - (Lumea veche).

ISBN 978-973-87922-9-6

94(392)                   291.13                    398.22(38)                         082.1 Lumea veche

1. LEGENDE ISTORICE                                                                    2. MITURI

II 86483 ; 2/A16

 

61. BĂCIUŢ, NICOLAE. Centenarul Bisericii ortodoxe Chintelnic 1907-2007 / Prof. drd. Nicolae Băciuţ. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

88 p. : il.

ISBN 978-973-1728-51-3

264-931(498.4-22 Chintelnic)                             247.5

281.95(498.4-22 Chintelnic)

1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

II 86444 ; 2/B13

 

62. BENEDEK FIDÉL, P. Ferences kolostorok : Tanulmányok / P. Benedek Fidél ; Sajtó alá rendezte és az előszót írta Sas Péter. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2005

270 p. - (Bibliotheca Transsylvanica).

Note de subsol

ISBN 973-665-113-4

271.3(498)

1. ORDINE RELIGIOASE               2. ORDINUL FRANCISCANILOR

II 86618 ; 2/B44

 

 

63. BOSTON, THOMAS. Az emberhalászat művészete : Az evangelizáció puritán szemlélete / Thomas Boston ; Fordította Kállay Enikő. -   Kolozsvár : Koinónia, 2003

118 p. - (Puritán tanítók).

Note de subsol

ISBN 973-8022-59-2

266                                                                        082.1 Puritán tanítók

1. EVANGHELIZARE                                        2. MISIONARISM

II 86631 ; 2/B71

 

64. BRÉDA, FRANÇOIS. Mysterium Mythologiae / François Bréda ; A borító és az illusztrációk Egri István munkái. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2005

168 p. : : il.,tab.

ISBN 973-7651-06-5

291.21                                                                   133.52

1. MITOLOGIE

II 86675 ; 2/B 82

 

65. BUXTON, RICHARD. Lumea completă a mitologiei greceşti / Richard Buxton ; traducere din limba engleză Estera Chelariu. -   Oradea : Aquila'93, 2006

256 p. : : il. în parte color,h.

Bibliografie p.246-249

Index p.253-256

Conţine 330 de ilustraţii,139 color

ISBN 973-714-107-5. - ISBN 978-973-714-107-1

291.13(38)                                                                      398.22(38)

1. MITOLOGIE (Grecia antică)                                  2. LEGENDE MITOLOGICE

III 28626 ; 2/B 97

 

66. FARBER, DON. A tibeti buddhizmus / Don Farber ; Fordította Sóskuthy György. -   Budapest : Aréna 2000, [2005]

192 p. : il. parţial color

Glosar p. 186-187

Bibliografie p. 187

Index p. 188-190

ISBN 963-7046-37-2

930.85(515)                                                           294.321(515)

1. BUDISM                                                                          2. TIBET

3. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Tibet)                             4. DALAI LAMA

IV 6493 ; 2/F20

 

67. GHERMAN, PETRU. Trăirea în credinţă / Petru Gherman. -   Blaj : Editura Buna Vestire, 2004

vol.

ISBN 973-8452-50-3. - ISBN 978-973-8452-50-3

vol. 2 : Cateheze - 151 p. - Bibliografie p. 149. - ISBN 973-8452-85-6. - ISBN 978-973-8452-85-5

238.1                                                      082.1 Biblioteca teologică

1. CREDINŢĂ                                      2. DUMNEZEU

II 86488 ; 2/G45

 

68. La Rochelle-i hitvallás / Fordította és az előszót írta Visky S. Béla. -   Kolozsvár : Koinónia, 2000

64 p. - (Confessiones Reformatorum).

ISBN 973-8022-10-X

284.5                                                                     082.1 Confessions Reformatorum

1. MIŞCĂRI RELIGIOASE                2. PROTESTANTISM

II 86621 ; 2/L11

 

69. MEDGYESI PÁL. Praxis pietatis azaz Kegyesség gyakorlás / Medgyesi Pál ; Válogatta és szerkesztette Bálint Ágnes ; Az utószót írta Győri L. János. -   Kolozsvár : Koinónia, 2003

304 p.

Note p. 295-298

ISBN 973-8022-70-3

234

1. RELIGIE CREŞTINĂ                                      2. TEOLOGIE DOGMATICĂ

II 86542 ; 2/M54

 

70. Nem csak kenyérrel : Asztali igék és imádságok / Szerkesztette Mihály Emőke. - 2., bővített kiadás. -   Kolozsvár : Koinónia, 2006

80 p.

ISBN 973-7605-29-2

ISBN 978-973-7605-29-0

243

1. RELIGIE                            2. CREDINŢĂ                      3. RUGĂCIUNI

II 86614 ; 2/N46

 

71. OHLER, ANNEMARIE. Biblia : Atlasz / Annemarie Ohler ; Az ábrákat Jan-Martin Löhndorf közreműködésével Tom Menzel rajzolta. -   Budapest : Athenaeum 2000, [2005]

251 p. : il. color, h., tab. - (Atlasz).

Anrxă p. 231-240

Index p. 241-251

ISBN 963-9471-96-8

082.1 Atlasz                          22.01                      222/225                  227.2/.3

III 28657 ; 2/O-34

 

72. Petrás Incze János / Román nyelvre fordította Mihály András, Bartha György. - Kétnyelvű kiadás = Ediţie bilingvă. -   Csíkszereda = Miercurea Ciuc : Hargita Kiadóhivatal = Editura Harghita, 2004

176 p. - (Bibliotheca Moldaviensis).

Note de subsol

ISBN 973-85672-9-7

082.1 Bibliotheca Moldaviensis

282(498.3)"1813/1886"Petrás Incze János

323.15(=511.141 ceangăi)(498.3)"18"

929 Petrás Incze János

1. CEANGĂI                             2. BISERICA ROMANO-CATOLICĂ(Moldova)

I 18783 ; 2/P56

 

73. SECHEL, ALEXANDRU. Creştinismul latin-roman al strămoşilor noştri / Pr. Alexandru Sechel. -   Cluj-Napoca : Napoca Star, 2006

167 p. : h.

Note de subsol

liografie p. 160-162

ISBN 973-647-363-5

281.95(498)(091)

1. BISERICA GRECO-CATOLICĂ(România)

II 86487 ; 2/S40

 

74. SÉDIR. Viaţa necunoscută a lui Iisus Hristos : După învăţătura maestrului Philippe / Sédir (Yvon Le Loup) ; Traducere din limba franceză Alexandru Nicolae. -   Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2007

150 p. - (Universuri secrete).

Note de subsol

Adevăratul nume al autorului este Yvon Le Loup

ISBN 978-973-145-031-5

232/233                                  248.1                                      082.1 Universuri secrete

1. DIVINITATE

III 28665 ; 2/S41

 

75. STROBEL, LEE. A Jézus - Dosszié : Egy oknyomozó újságíró interjúi a történelem legnagyobb rejtélye körül / Lee Strobel ; Fordította Székely György. -   Budapest : Harmat, 2007

350 p.

Note p. 323-332

Index p. 333-346

Titl. orig. The Case for Christ

ISBN 978-963-9564-38-1

232                         226                         244(047.53)

1. IISUS HRISTOS(viaţa)

II 86646 ; 2/S91

 

76. Az Úrvacsora / Joseph Alleine, Edmund Calamy, Richard Vines ... ; Fordította Gálfalvy Ágnes. -   Kolozsvár : Koinónia, 2004

220 p. - (Puritán tanítók).

ISBN 973-8022-78-9

265.3                                                                     082.1 Puritán tanítók

1. BISERICA PROTESTANTĂ

II 86584 ; 2/U87

 

77. WATSON, THOMAS. A bűnbánat / Thomas Watson ; Fordította, az előszót írta és jegyzetekkel ellátta Molnár Sára. - 2. kiadás. -   Kolozsvár : Koinónia, 2004

156 p. - (Puritán tanítók).

Note de subsol

ISBN 973-8022-92-4

241.4                                                                     082.1 Puritán tanítók

1. MORALĂ RELIGIOASĂ                              2. TEOLOGIE MORALĂ

II 86622 ; 2/W32

3  ŞTIINŢE SOCIALE

311/314   Statistică. Demografie

 

78. Általános statisztika / Szerkesztette Korpás Attiláné dr.. -   Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, [2007]

Vol.

Vol. 1 - 232 p. tab., graf. - Bibliografie p. 228. - Index p. 229-231. - Note de subsol. - ISBN 978-963-19-5507-1

Vol. 2 - 300 p. tab., graf. - Bibliografie p. 297. - Index p. 298-299. - Note de subsol. - ISBN 963-19-5508-7

311(075.8)

1. STATISTICĂ(noţiuni generale)

III 28675(v. 1-2) ; 311/314/A44

 

79. SAJTOS LÁSZLÓ. SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv / Sajtos László. -   Budapest : Alinea Kiadó, [2007]

402 p. : tab., graf., il, - (Üzleti szkkönyvek).

Bibliogarfie p. 395-396

Index p. 397-402

ISBN 978-963-9659-08-7

082.1 Üzleti szkkönyvek                                    519.23

004.42 SPSS:311                                                  311:004.42 SPSS

1. PROGRAME STATISTICE                           2. ANALIZĂ STATISTICĂ

III 28682 ; 311/314/S15

316  Sociologie

 

80. DAHLKE, RUEDIGER. Mitől beteg a világ? : Modern mítoszok jövőnket veszélyeztetik / Ruediger Dahlke ; Fordította Balázs István. -   Budapest : Magyar Könyvklub, [2002]

375 p. : il

Note p. 361-367

Bibliografie p. 368-373

ISBN 963-547-754-6

316.42                                    316.7                                      339.9

1. SOCIOLOGIE ECONOMICĂ                                        2. GLOBALIZARE

II 86697 ; 316/D12

32  Politică

 

81. BIBÓ ISTVÁN. Zsidókérdés Magyarországon 1944 után / Bibó István. -   Kolozsvár : Kriterion, 2005

240 p. - (Gordiusz).

Note p. 176-184

ISBN 973-26-0723-8

323.15(=411.16)(439)"1944/..."                                          94(439)"1944/..."

082.1 Gordiusz

1. MINORITĂŢI NAŢIONALE(evrei)

II 86627 ; 32/B51

 

82. BOBBIO, NORBERTO. Liberalism şi democraţie / Norberto Bobbio ; traducere din limba italiană Ana-Luana Stoicea;prefaţă Daniel Barbu. - Ediţia a 2-a, revizuită. -   Bucureşti : Nemira, 2007

160 p. - (biblioteca de politică).

Note de subsol

Bibliografie p.113-119

Titl.orig. Liberalismo e democrazia

ISBN 978-973-569-967-3

321.01                                    321.7                                      329.12

082.1 biblioteca de politică

1. FORME DE ORGANIZARE POLITICĂ

II 86436 ; 32/B 60

 

83. BRZEZINSKI, ZBIGNIEW. Triada geostrategică : Convieţuirea cu China, Europa şi Rusia / Zbigniew Brzezinski ; Cuvânt înainte de John J. Hamre ; Traducere in limba engleză de Sanda-Ileana Racoviceanu. -   Bucureşti : Historia, 2006

140 p. : tab.

Note de subsol

Note la sfârşit de capitol

ISBN 973-87922-1-5

ISBN 978-973-87922-1-0

327.5                                      327.8                                      327(100)

1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

II 86476 ; 32/B85

 

84. MANENT, PIERRE. Raţiunea naţiunilor : reflecţii asupra democraţiei în Europa / Pierre Manent ; traducere din limba franceză şi postfaţă Cristian Preda. -   Bucureşti : Nemira, 2007

128 p. - (Biblioteca de politică).

Indice p.115-116

Titl.orig. La raison des nations.Réflections sur la démocratie en Europe

ISBN 978-973-569-947-5

321.7(4)                                 342.34(4)                             082.1 biblioteca de politică

1. DEMOCRAŢIE(Europa)

II 86433 ; 32/M 24

 

85. MARKÓ BÉLA. A lábujjhegyre állt ország : Markó Bélával beszélget Ágoston Hugó: 2005. április - október / Markó Béla. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2006

310 p.

Bio-bibliografie p. 303-308

ISBN 973-665-144-4. - ISBN 978-973-665-144-1

929 Markó Béla                                   32(498)(047.53) Markó Béla

1. POLITICĂ(minorităţi)

II 86545 ; 32/M42

 

86. NICOLESCU, NICOLAE C.. Enciclopedia şefilor de guvern ai României 1862-2006 / Nicolae C. Nicolescu. -   Bucureşti : Meronia, 2006

376 p. : il.

Bibliografie p. 361-369

ISBN 973-7839-09-9. - ISBN 978-973-7839-09-1

030:342.18(498)"18/20"                                      342.18(498)"18/20"(031)

030:321.72(498)"18/20"                                      321.72(498)"18/20"(031)

1. POLITICĂ INTERNĂ(România)

III 28641 ; 32/N64

87. ORBÁN VIKTOR. Egy az ország / Orbán Viktor. -   [Budapest] : Helikon, 2007

100 p. : il. color

Note de subsol

Bibliografie p. 100

ISBN 978-963-227-020-3

323(439)

1. UNGARIA(politica naţională)

III 28614 ; 32/O-71

 

88. ROOSEVELT, FRANKLIN D.. My Dear Mr. Stalin : Corespondenţa completă dintre Franklin D. Roosevelt şi Joseph V. Stalin / Franklin D. Roosevelt ; Joseph V. Stalin ; Editare şi comentarii de Susan Butler ; Traducere din limba engleză de Adina Cârâc. -   Bucureşti : Historia, 2006

408 p.

Note p. 387-396

Bibliografie selectată p. 397-399

Sursă documentară p. 401-408

ISBN 973-87922-2-3

ISBN 978-973-87922-2-7

821.111-6=135.1                   94(73+47)                              327.5                      327

1. RELAŢII INTERNAŢIONALE

III 28572 ; 327/R72

 

89. TŐKÉS LÁSZLÓ. Remény és valoság : [Összegyűjtött írások] / Tőkés László. - Új, jelentősen bővített kiadás. -   Budapest : Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2006

487 p. : tab., graf. - (Protestáns Művelődés Magyrországon).

ISBN 963-9501-37-9

082.1 Protestáns Művelődés Magyrországon

323.15(=511.141)(498)                                         316.347(=511.141)(498)

322(=511.141)(498)

1. RELAŢIE BISERICĂ-STAT

III 28620 ; 32/T69

 

 

 

 

90. TÖRÖK MIKLÓS. Az élet kalandja : Magyarok az emigrációban / Török Miklós. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2002

182 p.

ISBN 973-8079-68-3

314.743(=511.141)(0:82-94)                 323.15(=511.141)(0:82-94)

1. MINORITATEA MAGHIARĂ

II 86613 ; 32/T77

33  Economie. Ştiinţe economice

 

91. GHEORGHE, GRETA. Economie : Culegere de probleme rezolvate pentru admiterea în învăţământul superior / Greta Gheorghe. -   Bucureşti : Bic All, 2007

143 p. : fig., tab.

Bibliografie

ISBN 978-973-571-690-5

33(079.1)

III 28639 ; 33/G40

 

92. NICULESCU, CRISTIAN. Introducere în economie : definiţii, principii, scheme / Cristian Niculescu. -   Bucureşti : Niculescu, 2007

460 p. : sch.

Note [1] p.

ISBN 978-973-748-147-4

330.1

II 86693 ; 33/N70

338   Situaţie economică. Politică economică

 

93. CAMERON, RONDO. A világgazdaság rövid történente : a kőkorszaktól napjainkig / Rondo Cameron ; Fordította Kállai Tibor. - [2. kiadás]. -   Budapest : Maecenas Könyvek, s.a.. -  : Talentum Kft.

518 p. : il., h., graf., tab.

Bibliografie p. 479-507

Index p. 509-518

ISBN 963-9025-75-5. - ISBN 963-8396-98-9

338(100)(091)

1. DEZVOLTARE ECONOMICĂ(istorie)

III 28677 ; 338/C16

339  Comerţ. Economie mondială

 

94. KOMÁROMI NÁNDOR. Marketinglogisztika : Utak a vevőhöz / Komáromi Nándor. - [1. kiadás]. -   Budapest : Akadémiai Kiadó, [2006]

231 p. : graf., tab., fig. - (Marketing szakkönyvtár).

Bibliografie p. 225-231

ISBN 963-05-8291-0

082.1 Marketing szakkönyvtár                         658.8                      339.138

1. MARKETING                                  2. MANAGEMENT COMERCIAL

III 28685 ; 339/K70

 

95. KOTLER, PHILIP. Marketingmenedzsment / Philip Kotler / Fordította Németh Ádám, Dóczy Balázs, Doubravszky Júlia. -   Budapest : Akadémiai Kiadó, [2006]

985 p. : il., graf., fig., sch. - (Marketing szakkönyvtár).

Note la sfârşit de capitol

Glosar p. 951-959

Index p. 961-985

ISBN 963-05-8345-3

082.1 Marketing szakkönyvtár                         339.138                  658.8.012

1. ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII

III 28687 ; 339/K76

34   Drept

 

96. HEGEDŰS SÁNDOR. Dicţionar juridic român-maghiar = Román-magyar jogi szótár / Hegedűs Sándor, Kiss András, Nemes István ; Átdolgozta és kibővítette Deák Levente és Osváth Judit. - Ediţia a 2-a = 2. kiadás. -   Kolozsvár : Kriterion, 2006

367 p.

Bibliografie p.9

Text bilingv

ISBN 978-973-26-0848-7. - ISBN 973-26-0848-X

81'374.2'373.46:34=135.1=511.141             34(038)=135.1=511.141

030:34=135.1=511.141                                                81'374.822:34=135.1=511.141

1. DICŢIONAR JURIDIC

II 86524 ; 34/H43

 

97. LUNDE, PAUL. Titokzatos alvílág : A nemzetközi bűnszövetkezetek működése belülről / Paul Lunde ; Fordította Sóskuthy György. -   Budapest : Aréna 2000, 2005

192 p. : il. parţial color

Index p. 188-192

ISBN 963-7046-45-3

343.341(100)                                                         061.236.4(100)

1. ORGANIZAŢII MAFIOTE

IV 6494 ; 34/L92

355/359  Artă militară. Forţe militare

 

98. Gál Sándor életrajza, avagy a székely ezredes ki nem engedett a 48-ból / Előszó : Egyed Ákos. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2006

174 p.

Note de subsol

Index p. 148-172

ISBN 973-665-139-8

929 Gál Sándor                                          355.48(498.4)"1848/1849" Gál Sándor

323.272"1848/1849" Gál Sándor

1. ISTORIE MILITARĂ(Transilvania)

II 86556 ; 355/G15

 

99. "Partiturile" securităţii : Directive, ordine, instrucţiuni (1947-1987) / studii şi note Cristina Anisescu şi Silviu B. Moldovan; glosar de termeni Cristina Anisescu şi Mirela Matiu. - Documente editate Cristina Anisescu, Silviu B. Moldovan. -   Bucureşti : Nemira, 2007

695 p. : : tab. - (Biblioteca de Istorie).

Note de subsol

Glosar p.681-694

ISBN 978-973-569-971-0

355.40(498)"1947/1987"(093.2)                          351.746.1(498)"1947/1987"(093.2)

323.28(498)"1947/1987"(093.2)                          082.1 Biblioteca de Istorie

1. SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII(documente publice)

II 86438;355/P 36

36  Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

 

100. ALBERT-LŐRINCZ ENIKŐ. Szociális munka és tanácsadás az iskolában : Egyetemi jegyzet / Albert-Lőrincz Enikő. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, 2005

84 p. : tab., sch.

Bibliografie p. 79-80

Anexe p. 68-78

ISBN 973-7741-43-9

364.442.2(075.8)                                                                  37.06(075.8)

1. PROBLEME SOCIALE                                  2. MUNCĂ SOCIALĂ

II 86565 ; 36/A32

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

101. BAKA JUDIT. Ki játszik ilyet? : Gyermekjátékgyűjtemény / Baka Judit. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, s.a.

168 p. : n. muz., fig., tab.

Bibliografie p. 163

Editată de Erdélyi Tankönyvtanács

ISBN 973-7741-08-0

371.382(072)                                         796.1(072)

398.831(072)                                         784.67(072)

1. JOCURI DE COPII

37/B18

 

 

 

102. BAKA JUDIT. Ép test-ép lélek : Tanítói kézikönyv és egészségtanórán használható játékgyűjtemény / Baka Judit, dr. Kónya Hamar Zsuzsanna. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, 2004

98 p. : n. muz.

Bibliografie p. 93

ISBN 973-7741-13-7

37.032(072)                                           613.955(072)

371.382:372.4(072)

1. EDUCAŢIE FIZICĂ

37/B18

 

103. BIRTA-SZÉKELY NOÉMI. Tanárok pedagógiai műveltsége / Birta-Székely Noémi ; Szerkesztette Birta-Székely Noémi, Osváth Annamária. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, 2007

168 p. : tab. - (Nyelv és kommunikáció).

Bibliografie la sfârşitul capitolelor

Glosar p. 159-165

Index p. 166-168

ISBN 978-973-114-026-1

371.13.03                                                              082.1 Nyelv és kommunikáció

1. FORMARE PROFESIONALĂ

III 28601 ; 37/B54

 

104. BORDA, DORIN. Dascăli mureşeni / Dorin Borda, Ilarie Gh. Opriş, Traian Bosoancă. -   Târgu Mureş : Casa de Editură Mureş, 2006

Vol.

Vol. 2 : Dascăli mureşeni : 200 de biografii - 336 p. portr. - Prefaţă p. 7-20. - Carte editată sub egida Asociaţia Culturală "Sfântu Gheroghe". - ISBN 978-973-1728-56-8                                            929:371.124(498-35 Mureş)

371.124:929(498-35 Mureş)

II 85317 ; 37/B69

 

105. FODOR LÁSZLÓ. Általános és iskolai pedagógia / Fodor László. - 2. kiadás. -   Kolozsvár : Stúdium, 2005

333 p.

Bibliografie la sfârşitul capitolelor

ISBN 973-643-111-8

37.0

1. PEDAGOGIE ŞCOLARĂ

3. ÎNVĂŢĂMÂNT

II 86591 ; 37/F74

 

106. FÓRIS-FERENCZI RITA. Anyanyelv-pedagógia : Kísérlet az elmélet(ek) és a gyakorlat egybehangolására / Fóris-Ferenczi Rita. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, 2007

238 p. : tab. - (Nyelv és kommunikáció).

Bibliografie p. 236-238

Glosar p. 227-234

Index p. 235

ISBN 978-973-114-027-8

372.461(072)                         082.1 Nyelv és kommunikáció              81'242:37(072)

1. LIMBA MATERNĂ

III 28600 ; 37/F79

 

107. GIBĂ, RAMONA. Cum să predăm pentru ca elevii să înveţe, să aplice : Ghid pentru optimizarea învăţării - la clasele V-XII / Ramona Gibă. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

48 p. : : fig., il., sch., tab.

Bibliografie p.47

Pe copertă: „Cum să predăm pentru ca elevii să ştie, să aplice, să explice”

ISBN 978-973-1802-35-0

371.3(036)                                                             37.025(036)

1. ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL                    2. ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

II 86720 ; 37/G 56

 

108. GIBĂ, RAMONA. Cum să predăm pentru ca elevii să înveţe, să aplice : Ghid pentru optimizarea învăţării - la clasele I-IV / Ramona Gibă. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

48 p. : : fig., sch., tab., il.

Bibliografie p.47

Pe copertă: „Cum să predăm pentru ca elevii să ştie, să aplice, să explice”

ISBN 978-973-1802-36-7

371.3(036)                                             37.025(036)

1. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR(metodică)

II 86719 ; 37/G 56

109. GIBĂ, RAMONA. Managementul învăţării : Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ liceal / Ramona Gibă. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

32 p. : : tab., sch. - (Psihoghid).

ISBN 978-973-1802-48-0

371.3(036)                             37.037(036)                           082.1 Psihoghid

II 86718 ; 37/G 56

 

110. GIBĂ, RAMONA. Managementul învăţării : Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ gimnazial Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ gimnazial / Ramona Gibă. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

32 p. : : tab.,sch. - (Psihoghid).

ISBN 978-973-1802-47-3

371.3(036)                             37.037(036)                           082.1 Psihoghid

1. DEZVOLTARE INTELECTUALĂ(copii)

II 86717 ; 37/G 56

 

111. HANGA, CAMELIA. Planificarea şi dezvoltarea carierei : Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ gimnazial. Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ gimnazial / Camelia Hanga. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

32 p. : : tab., sch. - (Psihoghid).

ISBN 978-973-1802-45-9

37.048.4(036)                                                        082.1 Psihoghid

1. ORIENTARE PROFESIONALĂ

II 86708;37/H 22

 

112. Az irodalomtanítás öröméért / Antal Margit, Misztrik Jolán, Orbán Enikő,... / Szerkesztette : Tulit Ilona. -   Sepsiszentgyörgy : T3 Kiadó, 2006

136 p. : tab., il. - (Pedagógus műhely).

Bibliografie şi note la sf. capitolelor

ISBN 973-8103-88-6. - ISBN 978-973-8103-88-7

821.511.141.09:373.3                            082.1 Pedagógus műhely

373.3:821.511.141.09

1. PREDAREA LITERATURII

II 86625 ; 37/I-80

113. KLIMÓ MÁRIA, CSUKÁNÉ. Játsszunk játékot, táncot, színházat! / Csukáné Klimó Mária. - 4. kiadás. -   Kolozsvár : s.n., s.a.

121 p. : n. muz., fig., tab.; [5] p. il.

Bibliografie p. 119

371.382/.383(072)                 796.13(072)

398(=511.141)(072)                              784.67(072)

1. JOCURI DE COPII

37/K56

 

114. MACAVEI, BIANCA. Controlul emoţiilor negative : Ghid pentru consiliere şi orientare : învăţământ liceal / Bianca Macavei. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

32 p. : : fig., tab., sch. - (Psihoghid).

ISBN 978-973-1802-52-7

37.048.2(036)                                        37.013.77(036)

159.942(036)                                         082.1 Psihoghid

1. PEDAGOGIE PSIHOLOGICĂ

II 86712 ; 37/M 11

 

115. MACAVEI, BIANCA. Controlul emoţiilor negative : Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ gimnazial. Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ gimnazial / Bianca Macavei. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

32 p. : : fig., tab., sch. - (Psihoghid).

ISBN 978-973-1802-51-0

37.048.2(036)                                        316.613.4(036)

37.013.77(036)                                      159.942(036)

1. PEDAGOGIE PSIHOLOGICĂ

II 86711;37/M 11

 

116. MAKSZIN IMRE. Testnevelő tanári kézikönyv / Makszin Imre. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, 2006

159 p. : il.

Bibliografie p. 159

ISBN 973-7741-84-6. - ISBN 978-973-7741-84-6

371.3:796                                               796:371.3

1. EDUCAŢIE FIZICĂ

III 28622 ; 37/M16

117. MĂLINAŞ, IOAN MARIN. Situaţia învăţământului bisericesc al românilor în contextul reformelor şcolare din timpul domniei împărătesei Maria Tereza (1740-80), a împăraţilor Iosif al II-lea (1780-90) şi Leopold al II-lea (1790-92) : Contribuţii privind relaţiile româno-austriece : teză de doctorat în teologie / Arhimandrit Dr. Ioan Marin Mălinaş ; prefaţa P. S. Vasile Hossu. -   Oradea : Editura Mihai Eminescu, 1994

239 p. ; 24 cm.

Pe cotor apare titlul : Situaţia învăţământului bisericesc al românilor din Transilvania şi Bucovina 1740-1792

Teză de doctorat în teologie - Viena , 1984

Bibliogr. p. 214

Indice de nume p. 231-239

ISBN 973-96582-1-0

376.72(=135.1)"1740/1792"(043.2)     376.7(498.4)"1740/1792"(043.2)

261.7(436)"1740/1792"(043.2)                            257(=135.1)"1740/1792"(043.2)

1. ÎNVĂŢĂMÂNT RELIGIOS

III 22379 ; 37/M18

 

118. MOLDOVAN, RAMONA. Autocunoaştere şi dezvoltare personală : Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ liceal / Ramona Moldovan. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

32 p. : : tab., sch. - (Psihoghid).

ISBN 978-973-1802-50-3

37.013.77(036)                                      37.032(036)

159.922.7/.8(036)                  082.1 Psihoghid

1. PEDAGOGIE PSIHOLOGICĂ

II 86707 ; 37/M 87

 

119. MOLDOVAN, RAMONA. Autocunoaştere şi dezvoltare personală : Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ gimnazial. Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ gimnazial / Ramona Moldovan. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

32 p. : : sch., tab. - (Psihoghid).

ISBN 978-973-1802-49-7

37.013.77(036)                                                      37.032(036)

159.922.7/.8(036)                                  082.1 Psihoghid

1. PEDAGOGIE PSIHOLOGICĂ

II 86706 ; 37/M 87

 

120. POPOVICI, ANCA. Creştere, schimbare, dezvoltare personală : Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ liceal / Anca Popovici. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

32 p. : : sch. - (Psihoghid).

ISBN 978-973-1802-42-8

159.922.5(036)                                                      37.034(036)

159.922.8(036)                                                      159.923.2(036)

1. PEDAGOGIE PSIHOLOGICĂ

II 86716 ; 37/P 83

 

121. POPOVICI, ANCA. Creştere, schimbare, dezvoltare personală : Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ gimnazial. Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ gimnazial / Anca Popovici. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

32 p. : : sch., tab. - (Psihoghid).

ISBN 978-973-1802-41-1

37.013.77(036)                                                      37.03(036)

37.035(036)                                                           159.922.73(036)

1. PEDAGOGIE PSIHOLOGICĂ

II 86715 ; 37/P 83

 

122. POPOVICI, ANCA. Comunicarea eficientă : Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ liceal / Anca Popovici. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

32 p. : : tab. - (Psihoghid).

ISBN 978-973-1802-40-4

37.013.77(036)                                      159.922.8(036)

316.77(036)                                           082.1 Psihoghid

1. PEDAGOGIE PSIHOLOGICĂ

II 86714 ; 37/P 83

 

 

123. POPOVICI, ANCA. Comunicarea eficientă : Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ gimnazial. Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ gimnazial / Anca Popovici. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

32 p. : tab. - (Psihoghid).

ISBN 978-973-1802-39-8

37.013.77(036)                                      316.77(036)

159.922.7(036)                                      082.1 Psihoghid

1. PEDAGOGIE PSIHOLOGICĂ

II 86713 ; 37/P 83

 

124. POPOVICI, ANCA. Individ, grup, societate : Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ liceal / Anca Popovici. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

32 p. :  tab. - (Psihoghid).

ISBN 978-973-1802-44-2

37.064.2/.3(036)                                                   37.017.7(036)

37.013.42(036)                                                      316.472.3(036)

1. PEDAGOGIE SOCIALĂ

II 86710 ; 37/P83

 

125. POPOVICI ,ANCA. Individ, grup, societate : Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ gimnazial. Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ gimnazial / Anca Popovici. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

32 p. :  tab., sch. - (Psihoghid).

ISBN 978-973-1802-43-5

37.064.2/.3(036)                                    37.017.7(036)

37.013.42(036)                                      316.472.3(036)

1. PEDAGOGIE SOCIALĂ

II 86709 ; 37/P 83

 

126. POPOVICI, ANCA. Rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor : Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ liceal / Anca Popovici. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

32 p. - (Psihoghid).

ISBN 978-973-1802-38-1

37.06(036)                                             37.013.77(036)

371.332(036)                                         082.1 Psihoghid

1. PEDAGOGIE PSIHOLOGICĂ

II 86705 ; 37/P 83

 

127. POPOVICI, ANCA. Rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor : Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ gimnazial. Ghid pentru consiliere şi orientare: învăţământ gimnazial / Anca Popovici. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

32 p. :  tab. - (Psihoghid).

ISBN 978-973-1802-37-4

37.06(036)                                             37.013.77(036)

371.332(036)                                         082.1 Psihoghid

1. PEDAGOGIE PSIHOLOGICĂ

II 86704 ; 37/P 83

 

128. SPALLER ÁRPÁD. Gyógypedagógiai ismeretek tára / Spaller Árpád. -   Budapest : Timp Kiadó, 2006

424 p.

Index p. 363-414

Bibliografie p. 415-419

ISBN 963-9614-30-0

376:030                                  030:376                                  615.851.4(038)

1. PEDAGOGIE MEDICALĂ

2. ALFABETUL BRAILLE(pt. orbi)

L-37/S72

 

129. SZILÁGYI VILMOS. Szexuálpedagógia : Szexuális egészségnevelés / Dr. Szilágyi Vilmos. -   [Budapest] : Athenaeum, [2006]

223 p. : il. - (Emberi tényező).

Bibliografie p. 209-221

ISBN 963-9615-51-X

082.1 Emberi tényező                          613.88                    37.043.2-055.15/.25

1. EDUCAŢIE SEXUALĂ

III 28618 ; 37/S99

 

 

130. TORÓ JOLÁN. A beszédfejlesztés tanítói kézikönyve : Főiskolai jegyzet / Toró Jolán, Tánczos Ibolya. -   Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács, 2005

167 p. : tab., fig. - (Nyelv és kommunikáció).

Bibliografie p. 160-164

ISBN 973-7741-77-3

376.36(072)(075.8)                                               372.46(072)(075.8)

316.772.2(072)(075.8)                                          81'23(072)(075.8)

1. COMUNICARE

III 28591 ; 37/T77

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

131. ALBERT ERNŐ. Szabad madár : Háromszéki cigányoktól gyűjtött népköltészet és levéltári okmányok / Albert Ernő. -   Sepsiszentgyörgy : Charta Kiadó, 2000

232 p. : il., n. muz.

Bibliografie p. 21

Index p. 223-224

Note p. 19-20

ISBN 973-99902-4-X

39(=214.58)(498.4)                                               94(=214.58)(498.4)

1. ŢIGANI

III 28604 ; 39/A32

 

132. Bandinus / A bevezető tanulmányt írta Bartha György. - Kétnyelvű kiadás = Ediţie bilingvă. -   Csíkszereda = Miercurea Ciuc : Hargita Kiadóhivatal = Editura Harghita, 2004

304 p. - (Bibliotheca Moldaviensis).

Note de subsol

ISBN 973-85672-8-9

082.1 Bibliotheca Moldaviensis                       282(498.3)"16"

908(=511.141 ceangăi)(498.3)                            39(=511.141 ceangăi)(498.3)

1. CEANGĂI

I 18786 ; 39/B26

 

 

 

 

133. Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús paráznák / válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kiss András. -   Kolozsvár : Kriterion, 2004

396 p. ; 17 cm. - (Téka).

Procesul vrăjitoarelor din Târgu Mureş, Lechinţa, Iernut Procesul vrăjitoarelor din Târgu Mureş, Lechinţa, Iernut

Glosar p. 330-353

Index p. 354-394

Note p. 287-325

ISBN 973-26-0759-9

343.42(439.21)"15/18"                                        392.6

343.54(439.21)"15/18"                                        398.47(=511.141)(439.21)"15/18"

1. IERNUT                            2. LECHINŢA                      3. MUREŞ

I 18789 ; 39/B71

 

134. Daloskönyv : Gyermekdalok, játékok, versek / Válogatta Halmos Katalin. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, 2005

64 p. : il. color, n. muz.

Bibliografie p. 64

ISBN 973-7741-71-4

784.67(02.053.2)                   821.511.141-93-1     398.831(02.053.2)

1. JOCURI DE COPII

39/D12

 

135. DOMOKOS PÁL PÉTER. Moldvai útjaim / Domokos Pál Péter ; román nyelvre fordította Bartha György. - Kétnyelvű kiadás = Ediţie bilingvă. -   Csíkszereda = Miercurea Ciuc : Hargita Kiadóhivatal = Editura Harghita, 2005

340 p. : tab. - (Bibliotheca Moldaviensis).

Note de subsol

ISBN 973-86876-5-9

082.1 Bibliotheca Moldaviensis

39(=511.141 ceangăi)(498.3)(0:82-94)

323.15(=511.141 ceangăi)(498.3)(0:82-94)

1. CEANGĂI

2. MINORITĂŢI NAŢIONALE(România)

I 18785 ; 39/D65

 

 

136. Elindulék este guzsalyasba... : Moldvai magyar népköltészet / Kallos Zoltán. -   Kolozsvár : Stúdium, 2004

212 p. : n. muz. - (Kallós archívum).

Note de subsol

Glosar p. 201-204

Index p. 207-209

ISBN 973-643-082-0

398.8(=511.141 ceangăi)(498.3)                         082.1 Kallós archívum

1. FOLCLOR MAGHIAR(Moldova)                2. CEANGĂI

III 28596 ; 39/E41

 

137. GÁL IRÉN. Székely lakodalom / Gál Irén. -   s.l. : Hoppá! Kiadó, [2007]

132 p. : il.

ISBN 978-973-1711-93-5

392.51(=511.141 secui)

1. OBICEIURI DE NUNTĂ

II 86702 ; 39/G15

 

138. GAZDA LÁSZLÓ. Codex / Gazda László. - Kétnyelvű kiadás = Ediţie bilingvă. -   Csíkszereda = Miercurea Ciuc : Hargita Kiadóhivatal = Editura Harghita, 2005

516 p. - (Bibliotheca Moldaviensis).

Note de subsol

Bibliografie p. 503-507

ISBN 973-7625-00-5

082.1 Bibliotheca Moldaviensis

908(=511.141 ceangăi)(498.3)

39(=511.141 ceangăi)(498.3)

1. CEANGĂI

I 18782 ; 39/G27

 

139. GEGESI LÁSZLÓ JÁNOS. Népi gazdálkodás Havadon / Gegesi László János ; Nagy Olga ajánlásával. -   Kolozsvár : Kriterion, 2002

225 p. : il., fig.

Glosar p. 211-214

Bibliografie p. 217

ISBN 973-26-0684-3

39(498.4 Neaua)                                                  330.567.28(498.4 Neaua)

316.334.55(498.4 Neaua)                                    631.1(498.4 Neaua)

1. ECONOMIE RURALĂ                   2. SOCIOLOGIE RURALĂ

II 86541 ; 39/G28

 

140. KÚTVÖLGYI MIHÁLY. Matyóföld rózsái / Kútvölgyi Mihály ; Előszó Viga Gyula. -   s.l. : Timp Kiadó, 2006

131 p. : il. parţial color

Bibliografie p. 130

ISBN 963-9614-13-0

746.031.4(439)(084.12)                                        39(=511.141)(084.12)

1. ARTĂ POPULARĂ MAGHIARĂ

IV 6500 ; 39/K95

 

141. KÚTVÖLGYI MIHÁLY. Virágos Kalotaszeg / Kútvölgyi Mihály ; Előszó Török Ildikó. -   s.l. : Timp Kiadó, 2005

132 p. : il. parţial color

Bibliografie p. 130

Index p. 131

ISBN 963-9614-01-7

39(=511.141)(498.4 Kalotaszeg)(084.12)

391.985(498.4)(084.12)

77.04(439)Kútvölgyi Mihály

1. CĂLATA                                                    2. ARTĂ POPULARĂ(Transilvania)

IV 6501 ; 39/K95

 

142. LÁSZLÓ JÁNOS. A Bukovinában élő(élt) magyarság és kirajzásainak története 1762-től 1914-ig, az első világháború kitöréséig / ĺrta László János telepes gazda ; Közzéteszi Gáspár Barra Réka. -   Kolozsvár : Kriterion, 2005

136 p. : tab., 25 il.

ISBN 973-26-0833-1

39(=511.141)(498.7)                                                            323.15(=511.141)(498.7)

94(=511.141)(498.7)"1762/1914"

1. MINORITATEA MAGHIARĂ(România)

III 28580 ; 39/L25

 

 

143. MÁTHÉ ÉVA. Százszorszépek : Interjúk / Máthé Éva. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2005

194 p.

ISBN 973-665-121-5

929:396(100)(047.53)                                           396(100)(047.53)

1. FEMEI

II 86617 ; 396/M48

 

144. PETĂRLECEAN, ALEXANDRU. Cununa Învierii : Tradiţii, datini şi obiceiuri de Paşti / Alexandru Petărleceanu. -   Blaj : Editura Buna Vestire, 2006

107 p. : il., note muz.

Bibliografie p. 101

ISBN 973-8452-86-4. - ISBN 978-973-8452-86-2

1. OBICEIURI DE PAŞTI

II 86229 ; 39/P54

 

145. Változó népi kultúra : Társadalomnéprajzi vizsgálat Havadon / Szerkesztette Nagy Olga. - Kolozsvár : Kriterion, 2000

460 p. : il., fig., tab.; 20 cm.

Glosar p. 411-434

Abrevieri p. 439-444

Rezumat în limba română şi germană

ISBN 973-26-0599-5

39(498.4 Neaua)

1. ETNOGRAFIE MAGHIARĂ(România)

II 86522 ; 39/V22

 

146. VEREBÉLYI KINCSŐ. Minden napok jeles napok : Hétköznapok és ünnepek a népszokások tükrében / Verebélyi Kincső ; A kötet szerkesztője Gáspár Kinga. -   Budapest : Timp Kiadó, 2005

221 p. : il.

Bibliografie p. 199-212

Index p. 213-220

ISBN 963-86678-7-7

398.33(=511.141)

1. TRADIŢII POPULARE UNGUREŞTI

III 28644 ; 39/V46

147. ZSÓK BÉLA. Édesanyám dalai / Zsók Béla. -   Kolozsvár : Kriterion, 2004

127 p. : n.muz., il.

Note p. 123-125

Index p. 126

Bibliografie p. 122

ISBN 973-26-0771-8

398(=511.141)(498.7)

1. FOLCLOR LITERAR MAGHIAR(cântece)

III 28581 ; 39/Z89

 

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

50 Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

 

148. BARTÓK KATALIN. Az élő természet védelme, a biodiverzitás védelme Romániában / Bartók Katalin. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, 2006

194 p. : il., tab.; [17] p. il. color

Index p. 154-158

Bibliografie p. 159-168

ISBN 973-7741-80-3

502(498)

1. PROTECŢIA NATURII

III 28592 ; 50/B35

 

149. Környezet - és természetvédelemi lexikon / Főszerkesztő Láng István. - [2. átdolgozott, bővített kiadás]. -   Budapest : Akadémiai Kiadó, [2002]

Vol.

ISBN 963-05-7847-6

Vol.1 : A – K. - 664 p. - ISBN 963-05-7848-5

Vol.2 : L – Z. - 558 p. - Anexe p. 558-588. - ISBN 963-05-7849-2

504.06(038)                           504.06:030                             030:504.06

1. PROTECŢIA NATURII

IV 6504(v.1-2) ; 50/K74

150. KÖTHE, RAINER. Kísérletek könyve : 175 egyszerű fizikai, kémiai és biológiai kísérletek / Írta Rainer Köthe ; Illusztrálta Peter Friedl. - [2. kiadás]. -   [Budapest] : Tessloff és Babilon Kiadó, [2007]

127 p. : il. color - (Mi micsoda).

Index p. 124-127. - ISBN 978-963-9657-43-4

082.1 Mi micsoda                                53.03(076.5)

542(076.5)                                                             57.08(076.5)

1. EXPERIENŢE DE LABORATOR

50/K76

51  Matematică

 

151. MIHĂLŢAN, PETRIŞOR. Matematică : Pentru gimnaziu / Petrişor Mihălţan. -   Cluj-Napoca : Odyseea, s.a.

128 p. : fig.

ISBN 973-7802-51-9

511/512(079)                                                        514.11(079)

51/M 70

 

152. ORBÁN BÉLA. Román-magyar, magyar-román matematikaszótár = Dicţionar de matematică român-maghiar, maghiar-român / Dr. Orbán Béla, Székely Győző. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, 2006

257 p.

Bibliografie p. 257

ISBN 973-7741-93-5. - ISBN 978-973-7741-93-6

81'374.2:51=135.1=511.141                                 51(038)=135.1=511.141

030:51=511.141=135.1

1. DICŢIONAR DE MATEMATICĂ

II 86620 ; 51/O-71

 

153. POENARU, TEODOR. Matematică : ghid pentru gimnaziu / Teodor Poenaru. -   Cluj-Napoca : Odyseea, s.a.

288 p. : fig.

ISBN 973-7802-50-0

511.1(036)                             512.1(036)                             514.11(036)

51/P 74

154. REINHARDT, FRITZ. Matematika : Atlasz / Fritz Reinhardt ; Rajzolta Gerd Falk. - 3. javított kiadás. -   Budapest : Athenaeum Kiadó, s.a.

484 p. : tab., graf.,fig. - (Atlasz).

Index p. 466-484

ISBN 963-85979-4-1

082.1 Atlasz                          51:030                                    030:51

51(038)=511.141

III 28655 ; 51/R41

52 Astronomie. Astrofizivă. Geodezie

 

155. BOCAN, CRISTIAN. Mic atlas al universului / Cristian Bocan. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

64 p. : il.color

ISBN 978-973-1802-80-0

523/524(084.4)

1. ATLAS DE ASTRONOMIE

52/B 61

 

156. Cerul : [ hartă ]. -   Bucureşti : All Educational, 2008

1 h. color - (Hartă astronomică).

ISBN 978-973-684-694-6

133.522.2(084.3)                                   524.3(084.3)

082.1 Hartă astronomică

1. ASTRONOMIE(planete)

III 28632 ; 52/C 36

 

157. Sistemul solar : [hartă]. - Bucureşti : All Educational, 2008

1 h. color - (Hartă astronomică).

ISBN 978-973-684-695-3

523(084.3)                                             082.1 Hartă astronomică

1. SISTEMUL SOLAR(hartă)

III 28630 ; 52/S 61

 

 

 

55 Geologie şi ştiinţe înrudite

 

158. SZABÓ ÁRPÁD. Radioaktív ásványvizek és mofettagázok / ĺrta : Prof. Dr. Sci. Szabó Árpád. -   Kolozsvár : Stúdium Könyvkiadó, 2005

180 p. : tab., fig., sch., graf. ; [10] p. il. color

Rezumat în limba engleză

Bibliografie p. 170-178

ISBN 973-643-104-5

913(498.4)                                             615.849

553.76(498.4)                                        553.981(498.4)

1. RADIOACTIVITATE

III 28612 ; 55/S99

59 Zoologie

 

159. Marea enciclopedie a lumii vii / traducerea din limba engleză Claudia Galea. -   Oradea : Aquila'93, 2007

512 p. : : il.color

Index p.490-512

Pe copertă: „Marea enciclopedie a lumii vii: Un ghid al vieţii de pe Terra”

ISBN 978-973-714-188-0

59.018(031)                                                           592/599(031)

030:59.018                                                            581(031)

III 28597 ; 59/M 35

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

160. ANODEA JUDITH. A csakrák bölcsessége : Útmutató testünk és lelkünk megismeréséhez / Anodea Judith ; Fordította Hollósy Éva. -   [Pécs] : Alexandra Kiadó, [2007]

478 p. : il.

Note p. 442-454

Glosar p. 456-463

Bibliografie p. 466-478

Note de subsol

ISBN 978-963-370-304-5

133.2                                      159.923.2                                               615.85

1. MEDICINĂ(terapie naturistă)

III 28654; 61/A61

 

161. BAKER,ROD. Primul ajutor în caz de urgenţe în familie / Rod Baker ; Dr.David Bass. - Oradea : Aquila'93, 2007

174 p. : : il.color

Glosar p.166-169

Index p.170-172

Credite fotografice p.173

Titl.orig. First Aids For Family Emergencies

ISBN 978-973-714-194-11

614.8                                      616-083.98

IV 6497;61/B 18

 

162. CIOCÂLTEU, ALEXANDRU. Nefrologie clinică pentru examenul de rezidenţiat / Prof. dr. Alexandru Ciocâlteu. -   Bucureşti : Info Medica, 2000

246 p.

Bibliografie p. 245-246

ISBN 973-9394-41-8

616.61

61/C51

 

163. DAVID,DANIEL. Ghid şi protocol clinic de psihoterapie cognitivă pentru depresie : Tratamentul depresiei prin psihoterapie cognitivă / Prof. ''Aaron T. Beck'' univ.dr.Daniel David ; consultant Dr. Arthur Freeman. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

144 p. : : fig.,tab.,sch.

Note bio-bibliografice [ 1 ] p.

Bibliografie p.107-108

Anexe p.109-141

ISBN 978-973-1802-08-4

615.851(036)                                         616.89(036)

II 86727 ; 61/D 22

164. DAVID,DANIEL. Ghid şi protocol clinic de psihoterapie raţional-emotivă şi comportamentală pentru depresie : Tratamentul depresiei prin psihoterapie raţional-emotivă şi comportamentală / Prof. univ. dr. Daniel David; consultant dr. Raymond DiGiuseppe. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

152 p. : : tab., fig., sch.

Note bio-bibliografice [ 1 ] p.

Bibliografie p.115-116

Anexe p.117-150

ISBN 978-973-1802-07-7

615.851(036)                                                         616.89(036)

1.  TULBURĂRI EMOŢIONALE ŞI DE COMPORTAMENT

II 86728 ; 61/D 22

 

165. GYŐRY HEDVIG. "Tölts be száztíz évet a földön és tagjaid maradjanak erősek" : Életmód és egészség az ókori Egyiptomban / Győry Hedvig. -   Kolozsvár : Kriterion, 2003

252 p. : fig.

Note de subsol

Anexe p. 231

ISBN 973-26-0742-4

391/395(32)                           613/614(32)                           930.85(32)

1. MOD DE VIAŢĂ                                                           2. EGIPT ANTIC

II 86603 ; 61/G99

 

166. KESSLER JENŐ. Az emberi test anatómiája : Egyetemi jegyzet / Kessler Jenő. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, 2005

326 p. : fig. - (Biológia).

Bibliografie p. 112

ISBN 973-7741-78-1

611(075.8)                                                             082.1 Biológia

1. ANATOMIE

III 28603 ; 61/K37

 

167. KISS SZIDÓNIA. Humángenetika / Kiss Szidónia. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, 2004

164 p. : tab., sch., fig.

Carte editată de Erdélyi Tankönyvtanács

Glosar p. 155-159

Index p. 160-164

ISBN 973-7741-14-5

616:575                                                                 575:616

1. GENETICĂ UMANĂ

II 86566 ; 61/K49

 

168. Nou atlas de anatomie umană / Editor general Thomas O.McCracken. -   Oradea : Aquila'93, 2007

240 p. : : il.color

Glosar p.222-229

Bibliografie p.230

Index p.231-239

Pe copertă: „Prima anatomie tridimensională bazată pe concepţia Proiectului Human Visible al Bibliotecii Naţionale de Medicină”

ISBN 978-973-714-195-8

611.9(084)

V 1931;61/N 89

619  Medicină veterinară

 

169. HOLBAN, DUMITRU. Vademecum medical veterinar / Dumitru Holban. -   Chişinău : Civitas, 1999

592 p.

Indici p. 563-590

ISBN 9975-936-27-X

619:615.2                                                                              615.2:619

1. MEDICAMENTE

III 28575 ; 619/H75

63 Agricultură. Silvicultură

 

170. ALDERTON, DAVID. De la cap la coadă : Ghidul complet pentru alegerea câinelui dumneavoastră / David Alderton ; traducerea din limba engleză Silviu Filip; foto Marc Henrie. -   Oradea : Aquila'93, 2007

256 p. : : fig., il.color

Bibliografie p. 252-253

Index p. 254-255

ISBN 978-973-714-177-4

636.7(036)                                                                            599.742.1(036)

1. ANIMALE DE COMPANIE

II 86659;636/A 35

 

171. BRADLEY, STEVEN. Ősz a kartben : [metszés, védelem és egyéb szezonális feadatok] : [20 kertészeti ötlet lépésről lépésre] / Steven Bradley ; Fotók Anne Hyde. -   Budapest : Magyar Könyvklub, [2005]

112 p. : il. color - (Kreatív kézikönyvek).

Glosar p. 106-107

Index p. 110-111

ISBN 963-546-195-6

635.92

1. PLANTE DE GRĂDINĂ

V1938 ; 635/B75

 

172. ROMHÁNYI ATTILA. A papagájok tartása és tenyésztése / Romhányi Attila ; A serző felvételeivel. -   Budapest : Ciceró, [2006]

88 p. : il., [8]p. il color - (Falu-Kertész).

Bibliografie p. 84

Index p. 85-86

ISBN 963-539-533-7

082.1 Falu-Kertész                              636.68

1. ANIMALE DE COMPANIE

III 28619 ; 636/R71

 

173. VRIENDS, MATTHEW M.. Díszmadárkalauz / Matthew M. Vriends / Fordította Bank Szilvia. -   Pécs : Alexandra, 2006

256 p. : il. color

Index p. 254-255

ISBN 963-369-933-9

636.68

1. PĂSĂRI EXOTICE

III 28681 ; 636/V95

 

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

174. HANTZ LÁM IRÉN. A torockói konyha : ĺzek, szokások : 74 recept / Hantz Lám Irén ; A rajzokat Wiesler Cserr Zsuzsa készítette. -   Kolozsvár : Stúdium, s.a.

92 p. : il.; [6] p. il. color

ISBN 973-643-055-3

641/642(498.4 Rimetea)                                      641.55(083.12)(498.4 Rimetea)

392.8(=511.141)(498.4 Rimetea)

1. PREPARAREA ALIMENTELOR

II 86570 ; 64/H23

65  Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

175. BLYTHE, JIM. Comportamentul consumatorului : Strategii şi tactici. Atragerea clientelei. Reacţia consumatorului / Jum Blythe ; Traducere în limba română de Cornel Comeagă. -   Bucureşti : Teora, 1998

239 p. : fig., tab. - (Biblioteca omului de afaceri ; Management - Ghid practic).

Note la sfârşitul fiecărui capitol

Index p. 228-239

ISBN 973-601-797-4

082.1 Biblioteca omului de afaceri                                   658.8.013

658/B59

 

176. FISHER, ROGER. A sikeres tárgyalás alapjai / Roger Fisher ; Fordította Jánossy Ilona és Doubravszky Sándor. - 2. átszerkesztett kiadás. - Budapest : Bagolyvár Könyvkiadó, [1998]

174 p. : fig. - (Tárgyalástechnika).

Note de subsol

ISBN 963-9071-86-2

658.1.012.63                          65.012.43                               316.77

1. TEHNICI MANAGERIALE

I 18822 ; 65/F61

177. KIM, W. CHAN. Kék óceán : Stratégia : A verseny nélküli piaci tér / W. Chan Kim ; Fordította Molnár László Gábor. -   Budapest : Park Könyvkiadó, [2006]

304 p. : fig., tab., graf.

Anexe p. 237-267

Note p. 268-276

Bibliografie p. 277-286

Bio-bibliografie p. 287-288

ISBN 963-530-549-4

65.012.2                                 65.012.43                               658.01.011.1

1. MANAGEMENT STRATEGIC

III 28678 ; 65/K44

 

178. LITTLE, ED. Kapcsolati marketing / Ed Little ; Fordította Pollák Tamás. -   Budapest : Akadémiai Kiadó, [2005]

224 p. : sch. - (Marketing szakkönyvtár).

Bibliografie la sfârşit de capitol

ISBN 963-05-8282-1

658.8                      339.162.4                       339.1:65                         65:339.1

1. RELAŢII COMERCIALE                                     2. STRATEGII DE VÂNZARE

III 28688 ; 658/L66

 

179. MULLINS, JOHN W.. Testarea unei idei de afaceri : Ce ar trebui să facă antreprenorii şi directorii înainte de a scrie un plan de afaceri / John W.Mullins ; traducere Veronica Golub. -   Bucureşti : BIC ALL, 2007

302 p. : : il., tab. - (ALL Pentru întreprinzători).

Bibliografie p.283-296

Index p.297-302

Note bio-bibliografice [1 ] p.

ISBN 978-973-571-735-3

65.012.43                                               658.012.43

339.13                                                    082.1 ALL Pentru întreprinzători

1. ANALIZA PIEŢEI

III 28635 ; 65/M 94

 

180. ROBERTS, WESS. Attila győzelmi titkai : [Mit üzen a nagy hun napjaink vállalkozóinak és menedszereinek?] / Wess Roberts, Ph.D. ; Fordította Jánossy Ilona, Doubravszky Sándor. - 2. átszerkesztett kiadás. -   [Budapest] : Bagolyvár Könyvkiadó, [1999]

134 p. - (Menedzsment).

Bibliografie p. 133-134

ISBN 963-9197-09-2

082.1 Menedzsment                                           658.1.011.1

658.114:316.46                                                     316.46:658.114

1. MANAGEMENT STRATEGIC

I 18817 ; 658/R62

 

181. Vállalati stratégia / Bartek-Lesi Mária ; Szerkesztette Könczöl Erzsébet. -   Budapest : Alinea Kiadó, [2007]

352 p. : graf., tab., scg., fig. - (Üzleti szkkönyvek).

Bibliografie la sfârşit de capitol

Note de subsol

ISBN 978-963-9659-09-4

082.1 Üzleti szkkönyvek                                    65.01

658.1.012.2                                                           658.1.011.1

1. ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII

2. MANAGEMENT STRATEGIC

3. STRATEGII DE DEZVOLTARE

III 28683 ; 658/V19

69 Lucrări de construcţii. Materiale de construcţii

 

182. SZABÓ BÁLINT. Dicţionar ilustrat de structuri portante istorice = Illustrated Dictionary of Historic Load-bearing Structures = Történeti tartószerkezetek illusztrált szakszótára = Bildwörterbuch Historischer Tragwerke / Szabó Bálint ; Traducere în engleză şi germană = Translation into English and German = Angol és német fordítás = Übersetzung ins Englische und Deutsche : Mirela Kulin revised and completed = 2., javított és bővített kiadás = 2. Auflage, geändert und ergänzt. - Ediţia a 2-a revizuită şi completată = 2nd edition. -   Cluj-Napoca = Kolozsvár = Klausenburg : Kriterion, 2005

200 p. : fig.

Bibliografie p. 196-200

Text în limbile română, engleză, maghiară, germană

ISBN 973-26-0810-2. - ISBN 973-9377-40-8

030:624.07                                                            624.07(038)

692.4.07(038)                                                        030:692.4.07

1. DICŢIONAR DE CONSTRUCŢII

V 1928 ; 69/S99

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

 

183. Keleti művészeti lexikon / Szerkesztette Fajcsák Györgyi. -   Budapest : Corvina, [2007]

388 p. : il.

Bibliografie p. 373-376

Cronologie p. 377-383

Anexă p. 384-388

ISBN 978-963-13-5558-1

030:008(5)(09)                                      008(5)(09):030

7(5)(09):030                                          030:7(5)(09)

1. ARTĂ ORIENTALĂ

III 28684 ; 7(100)/K32

7.01/.08  Teoria şi filosofia artei

 

184. Art Nouveau [album ] / traducerea din limba engleză Barabaş Cristina. -   Oradea : Aquila'93, 2007

199 p. : il.color

Note p. 194

Bibliografie p.195

Lista ilustraţiilor p. 196-199

ISBN 978-973-714-169-9

7.035(100)93(084)

IV 6499 ; 7.03/.04/A 84

 

185. SANTAMBROGIO, GIOVANNI. Miracolul întrupării : cele mai frumoase reprezentări artistice [album ] / Giovanni Santambrogio ; traducerea din limba italiană Lidia Matei. -   Oradea : Aquila'93, 2007

239 p. : il.color

Prefaţă p. 8-11

Bibliografie p.239

ISBN 978-973-714-181-1

7.046.3(100)(084)                                 247.5(100)(084)

1. SUBIECTE RELIGIOASE(iconografie)

III 28629;7.03/.04/S 21

 

186. BANNER ZOLTÁN. Örvendjetek, némaság lovagjai! : Pódiumnapló / Banner Zoltán. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2007

232 p. : il. - Conţine un CD-ROM

ISBN 978-973-665-180-9

7.072.3(498)Banner Zoltán                                821.511.141(498)-94

929 Banner Zoltán

1. CRITICI DE ARTĂ(România)

IV 6492 ; 7.07/B26

71 Sistematizare. Urbanism

 

187. FURU ÁRPÁD. Torockó népi építészete / Furu Árpád. -   Kolozsvár : Transylvania Trust Alapítvány, 2005

20 p. : il., h. - (Erdélyi műemlékek).

Bibliografie p. 19

ISBN 973-26-0796-3

711(498.4 Rimetea)                                              72.011.26(498.4 Rimetea)

908(498.4 Rimetea)                                              082.1 Erdélyi műemlékek

1. SISTEMATIZAREA ORAŞELOR               2. MONUMENTE ISTORICE

II 86598 ; 71/F98

 

188. GAAL GYÖRGY. Tört kövön és porladó kereszten : Pusztuló múlt és fájó jelen a Házsongárdi temetőben / Gaal György. - 4., bővített kiadás. -   Kolozsvár : Stúdium, 2006

159 p. : [32] p. il. color

Bibliografie p. 125-126

Index p. 127-143

ISBN 973-643-037-5

726.82(498.4 Cluj-Napoca)                 718(498.4 Cluj-Napoca)

929.55(498.4 Cluj-Napoca)

1. MONUMENTE FUNERARE

II 86588 ; 71/G11

189. TOO, LILLIAN. Ghid complet şi ilustrat de Feng Shui pentru grădini / Lillian Too ; Traducere Iulia Matei. -   Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2007

217 p. : il.

Glosar p. 216-217

ISBN 978-973-8951-94-5

712.26                                                    130.2

1. FENG SHUI                      2. AMENAJAREA PARCURILOR

III 28659 ; 71/T75

72  Arhitectură

 

190. 1000 de biserici şi mănăstiri [album ] / traducerea din limba germană Creţu Claudius Mircea. -   Oradea : Aquila'93, 2007

480 p. : il. Color ,h.

Prefaţă p. 5

Glosar p. 468-469

Index p. 470-480

ISBN 978-973-714-185-9

726.54/.726.76(100)(084)                                                    247(100)(084)

1. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(biserici)

V 1930;72/O-52

 

191. CRISTACHE-PANAIT, IOANA. Biserici de lemn, monumente istorice din Episcopia Alba Iuliei, mărturii de continuitate şi creaţie românească / Dr. Ioana Cristache-Panait ; Cu un Cuvînt înainte al prea Sfinţitului Emilian, Episcop al Alba Iuliei şi un studiu introductiv al prof. dr. Vasile Drăguţ. -   Alba Iulia : Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, 1987

388 p. : il.; LXIV p. il. color

Index p. 342-355

726.54-035.3(498.4)

1. BISERICI DIN LEMN

IV 6490 ; 72/C87

 

 

 

192. KIMPIÁN ANNAMÁRIA. Kerelőszentpál : Haller kastély / Kimpián Annamária ; Angol fordítás :Vincze Orsolya. -   Kolozsvár : Transylvania Trust Alapítvány, 2002. -  : Kriterion

16 p. : il. ; h. color - (Erdélyi műemlékek).

Bibliografie p. 15

Rezumat în lb.engleză

ISBN 973-26-0665-7

728.82(498.4 Sânpaul)                                        082.1 Erdélyi műemlékek

1. MONUMENTE ISTORICE(Transilvania)

II 86557 ; 72/K44

 

193. KOVÁCS ANDRÁS. Kolozsvár : Farkas utcai református templom / Kovács András. - 2.,javított kiadás. -   Kolozsvár : Transylvania Trust Alapítvány, 2005. -  : Kriterion

20 p. : il., h.color - (Erdélyi műemlékek).

Bibliografie p. 16

Rezumat în lb. română, engleză

ISBN 973-26-0793-9

284.2(498.4 Cluj-Napoca)                                   726.5(498.4 Cluj-Napoca)

082.1 Erdélyi műemlékek

1. MONUMENTE ISTORICE(Transilvania)

II 86526 ; 72/K78

 

194. KOVÁCS ANDRÁS. Alvinc. Martinuzzi-Bethlen kastély / Kovács András ; Angol fordítás : Kulin Mirela. -   Kolozsvár : Transylvania Trust Alapítvány, 2005. -  : Kriterion

16 p. : il., fig. ; h. color - (Erdélyi műemlékek).

Bibliografie p. 14

Rezumat în lb. română, engleză

ISBN 973-26-0791-2

728.82(498.4 Vinţul de Jos)                                               082.1 Erdélyi műemlékek

1. MONUMENTE ISTORICE(Transilvania)

II 86549 ; 72/K78

 

195. KOVÁCS ANDRÁS. Szilágysomlyó : A Báthory vár / Kovács András. - 2., javított kiadás. -   Kolozsvár : Utilitas, 2006. -  : Kriterion

20 p. : il.în parte color ; h. color - (Erdélyi műemlékek).

Bibliografie p. 17

Rezumat în lb. română, engleză

ISBN 973-26-0884-6

728.82(498.4 Şimleu Silvaniei)                                           082.1 Erdélyi műemlékek

1. MONUMENTE ISTORICE(Transilvania)

II 86552 ; 72/K78

 

196. KOVÁCS KLÁRA. Nagyvárad : Vár / Kovács Klára ; Angol fordítás : Kulin Mirela. -   Kolozsvár : Transylvania Trust Alapítvány, 2005

20 p. : il., h. color - (Erdélyi műemlékek).

Bibliografie p. 18

Rezumat în lb. română, engleză

ISBN 973-26-0797-1

728.81(498.4 Oradea)                                          711(498.4 Oradea)

082.1 Erdélyi műemlékek

1. MONUMENTE ISTORICE(Transilvania)

II 86569 ; 72/K78

 

197. KOVÁCS ZSOLT. Görgényszentimre : Várrom és kastély / Kovács Zsolt / Angol fordítás Vincze Orsolya. -   Kolozsvár : Transylvania Trust Alapítvány, 2002. -  : Kriterion

16 p. : il. ; h. color - (Erdélyi műemlékek).

Bibliografie p. 14

Rezumat în lb. engleză

ISBN 973-26-0662-2

728.81/.82(498.4 Gurghiu)                  082.1 Erdélyi műemlékek

1. MONUMENTE ISTORICE(Transilvania)

II 86554 ; 72/K78

 

198. LUPESCU, RADU. Torockószentgyörgy : A Torockai család vára / Lupescu Radu. -   Kolozsvár : Utilitas, 2006. -  : Kriterion

16 p. : il. color ; h. color - (Erdélyi műemlékek).

Bibliografie p. 13

ISBN 973-26-0883-8

728.81(498.4 Colţeşti)                                         929.52 Torockai(498.4 Colţeşti)

082.1 Erdélyi műemlékek

1. MONUMENTE ISTORICE(Transilvania)

II 86568 ; 72/L94

199. MIHÁLY MELINDA. Farnas : Református templom / Mihály Melinda ; Fordítás : Vincze Orsolya. -   Kolozsvár : Transylvania Trust Alapítvány, 2002

16 p. : il.; h. color - (Erdélyi műemlékek).

Bibliografie p. 15

Rezumat în lb.engleză

ISBN 973-26-0664-9

284.2(498.4 Sfăraş)                                              726.54(498.4 Sfăraş)

082.1 Erdélyi műemlékek

1. BISERICA REFORMATĂ                            2. MONUMENTE ISTORICE

II 86550 ; 72/M70

 

200. MIHÁLY MELINDA. Kolozsvár erődítményei / Mihály Melinda. -   Kolozsvár : Transylvania Trust Alapítvány, 2005

20 p. : il., h. color - (Erdélyi műemlékek).

Bibliografie p. 18

Rezumat în lb. română, engleză

ISBN 973-26-0794-7

728.81(498.4 Cluj-Napoca)                 711(498.4 Cluj-Napoca)

082.1 Erdélyi műemlékek

1. MONUMENTE ISTORICE

II 86601 ; 72/M70

 

201. MÜLLER, WERNER. Építészet : Atlasz / Werner Müller ; Rajzolta Gunther Vogel vázlatai alapján Inge Szász és Szász István Gilyén Nándorné.... - 2. átdolgozott kiadás. -   Budapest : Athenaeum 2000, s.a.

576 p. : il. color, tab., h. - (Atlasz).

Index p. 541-575

ISBN 963-9261-71-8

082.1 Atlasz                     72(09)                         72:030                    030:72

1. ARHITECTURĂ(curente)

III 28656 ; 72/M94

 

202. NAGY EMESE. Marosszentimre : Református templom / Nagy Emese ;Angol fordítás : Rebecca Waddington. -   Kolozsvár : Transylvania Trust Alapítvány, 2002. -  : Kriterion

16 p. : il.; h. - (Erdélyi műemlékek).

Bibliografie p. 15

Rezumat în lb.engleză

ISBN 973-26-0667-3

284.2(498.4 Sântimbru)                                       726.54(498.4 Sântimbru)

082.1 Erdélyi műemlékek

1. SÂNTIMBRU                                                 2. MONUMENTE ISTORICE

II 86548 ; 72/N17

 

203. SZÁSZ ANIKÓ. Gyalu : Várkastély / Szász Anikó ; Angol fordítás : Vincze Orsolya. -   Kolozsvár : Transylvania Trust Alapítvány, 2002

16 p. : il. ; h. color - (Erdélyi műemlékek).

Bibliografie p. 15

Rezumat în lb. engleză

ISBN 973-26-0663-0

728.81/.82(498.4 Gilău)                                       082.1 Erdélyi műemlékek

1. MONUMENTE ISTORICE(Transilvania)

II 86553 ; 72/S99

 

204. TONK SÁNDOR. Marosvásárhely : A Vártemplom és a vár / Tonk Sándor. - 2. kiadás. -   Kolozsvár : Utilitas, 2006. -  : Kriterion

20 p. : il.în parte color ; h. - (Erdélyi műemlékek).

Bibliografie p. 17

Rezumat în lb. română, engleză

ISBN 973-26-0886-2

728.81(498.4 Târgu-Mureş)                               711(498.4 Târgu-Mureş)

284.2(498.4 Târgu-Mureş)                 726.5(498.4 Târgu-Mureş)

1. MONUMENTE ISTORICE(Transilvania)

II 86563 ; 72/T75

 

205. WEISZ ATTILA. Kolozsvár, Bánffy-palota / Weisz Attila. -   Kolozsvár : Utilitas, 2006. -  : Kriterion

20 p. : il.în parte color, h. color - (Erdélyi műemlékek).

Bibliografie p. 17

ISBN 973-26-0885-4

728.82 Bánffy(498.4 Cluj-Napoca)                    94(498.4)"17/18"

082.1 Erdélyi műemlékek

1. MONUMENTE ISTORICE(Transilvania)

II 86527 ; 72/W47

206. WEISZ ATTILA. Magyarszovát : Unitárius templom / Weisz Attila ; Angol fordítás : Rebecca Waddington. -   Kolozsvár : Transylvania Trust Alapítvány, 2002. -  : Kriterion

16 p. : il.; h. color - (Erdélyi műemlékek).

Bibliografie p. 14

Rezumat în lb.engleză

ISBN 973-26-0666-5

288(498.4 Suatu)                                                 726.54(498.4 Suatu)

082.1 Erdélyi műemlékek

1. MONUMENTE ISTORICE

II 86551 ; 72/W47

 

207. WEISZ ATTILA. Torda : Római katolikus plébánia-templom / Weisz Attila. -   Kolozsvár : Transylvania Trust Alapítvány, 2005. -  : Kriterion

20 p. : il., h. color - (Erdélyi műemlékek).

Bibliografie p. 17

Rezumat în lb. română, engleză

ISBN 973-26-0795-5

282(498.4 Turda)                                                 726.5(498.4 Turda)

082.1 Erdélyi műemlékek

1. MONUMENTE ISTORICE

II 86599 ; 72/W47

73/76  Arte plastice

 

208. 100 cele mai frumoase muzee ale lumii / Traducerea Mircea Moldoveanu, Roxana Bîrsan, Augustin Frăţilă. - Îngrijirea ediţiei Mircea Moldoveanu. -   Bucureşti : All, 2006

208 p. : il. color

Index p. 108

ISBN 973-571-637-2

75(100):069.02                      7:069.02(100)                        069.02:7(100)

1. MUZEE DE ARTĂ

V 1932 ; 73/76/O-86

 

 

 

 

209. BANNER ZOLTÁN. Csutak Levente / Banner Zoltán. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2005

32 p., [28] p. il color - (Műterem).

Biografie p. 21-22

Note de subsol

ISBN 973-665-092-8

082.1 Műterem                     929 Csutak Levente                 76(498)Csutak Levente

1. BIOGRAFII(artişti plastici)

II 86575 ; 76/C92B

 

210. Barabás Miklós 1810-1898 : Előadások a művész halálának 100. évfordulójára szervezett konferencián-Sepsiárkos 1998 június 21- / Szerkesztette Jánó Mihály [Fordították] Jánó Enikő, Kovács Kázmér, Szabó Júlia,.... -   Sepsiszentgyörgy : Charta Kiadó, 2001

151 p. : il

Note şi bibliografie la sfârşitul capitolelor

Conţine rezumate în limba engleză

Cronologie p. 145-150

ISBN 973-8326-02-8

75(439.21)Barabás Miklós"18"(063)                929 Barabás Miklós

1. PICTURĂ MAGHIARĂ

III 28610 ; 75/B28

 

211. FERENCZ BÉLA. Nem vagyok egyedül : Egy erdélyi fafaragó emlékiratai / Ferencz Béla. -   Csíkszereda : Hargita Kiadóhivatal, 2003

120 p. : il.

ISBN 973-85672-3-8

821.511.141(498.4)-94                                          730.023.1(498.4)Ferencz Béla

929:730.023.1(498.4)Ferencz Béla

1. BIOGRAFIE(Ferencz Béla)

III 28588 ; 730/F39

 

212. GRÜN, GUDRUN. Gyöngyékszerek / Gudrun és Mareike Grün ; Fordította Pártay Timea. -   s.l. : Sziget Kiadó, [2007]

78 p. : il. color - (Saját kezűleg).

ISBN 978-963-7268-31-1

082.1 Saját kezűleg                              379.826                               746.5

1. BIJUTERII(din mărgele)

III 28676 ; 746/G92

 

213. Icoane : [album ] / traducerea din limba engleză Mihaela Tocuţ. -   Oradea : Aquila'93, 2007

255 p. : : il.color

Index p.248-255

ISBN 978-973-714-167-5

75.046.3''5/17''(084)                                              246.3(084)

1. ICONOGRAFIE

I 18795 ;75/I-33

 

214. JÓZSA ISTVÁN. Sipos László / Józsa István. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2006

20 p., [30] p. il color - (Műterem).

Biografie p. 17

Note p. 16

ISBN 978-973-665-168-7

ISBN 973-665-168-1

082.1 Műterem                     929 Sipos László                  75(498)Sipos László

1. PICTURĂ(Transilvania)

II 86574 ; 75/S60J

 

215. JÓZSA ISTVÁN. Jakobovits Miklós / Józsa István. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2007

28 p., [30] p. il color - (Műterem).

Biografie p. 18

Note p. 17

ISBN 978-973-665-172-4

082.1 Műterem                                                    929 Jakobovits Miklós

75(498)Jakobovits Miklós

1. PICTURĂ(Transilvania)

II 86576 ; 75/J21J

 

216. KAJÁN TIBOR. Karikatúra a betűtengerben / Kaján Tibor. -   Budapest : Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2005

142 p. : il.

Bio-bibliografii p. 139-142

Note la sfâşit de capitol

ISBN 963-950-151-4

741.5(439)(092) Kaján Tibor (047.53)                               929 Kaján Tibor

1. DESEN ARTISTIC(caricaturi)

III 28624 ; 741/743/K17

 

217. KESZTHELYINÉ VARGA IBOLYA. Képeslapok dombortechnikával / Keszthelyiné Varga Ibolya ; Fotók Kleb Attila. -   Budapest : CSER Kiadó, 2005

31 p : il. color - (Színes ötletek).

ISBN 963-7418-63-6

082.1 Színes ötletek                            379.826                         745.54

1. ARTĂ DECORATIVĂ

745/K37

 

218. KLIMT, GUSTAV. Klimt : 1862-1918 [album ] / traducerea din limba engleză Mihaela Tocuţ. -   Oradea : Aquila'93, 2007

255 p. : il.color

Biografie p.5-7

Index p.248-255

ISBN 978-973-714-166-8

75(436)Klimt,Gustav(084)                  929 Klimt,Gustav

1. PICTURĂ(album)

I 18796 ;75/K 56

 

219. MÁRTON ÁRPÁD. Balázs József / Márton Árpád. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2005

19 p., [30] p. il color - (Műterem).

Biografie p. 15-16

ISBN 973-665-095-2

082.1 Műterem                     929 Balázs József

75(498)Balázs József

1. PICTURĂ(Transilvania)

II 86577 ; 75/B19M

 

 

 

220. MĂLINAŞ, CONSTANTIN. Medalia ca document de bibliotecă = La médaille comme document de bibliotheque / Constantin Mălinaş. - Oradea : Asociaţia Română pentru Ex Libris, 2007

200 p. : il. în parte color

Note bibliografice la sfârşitul unor capitole

Bibliografie p. 177-187

Indice p. 188

Rezumat în limba franceză p.197 ''Babeş-Bolyai'' Cluj-Napoca-coordonator academician prof.dr. Nicolae Edroiu

ISBN 978-973-0-05007-3

025.31:737.2/.27                    737.2/.27:025.31                    929.652

1. NUMISMATICĂ

III 28573 ;737/M 18

 

221. NAGY MIKLÓS KUND. Hunyadi Mária / Nagy Miklós Kund. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2005

29 p., [26] p. il color - (Műterem).

Biografie p. 26

ISBN 973-665-0960

082.1 Műterem                                                                    929 Hunyadi Mária

745.52.031.4(=511.141)(498)Hunyadi Mária

1. PRELUCRAREA TEXTILELOR

II 86573 ; 745/H94N

 

222. NAGY MIKLÓS KUND. Kiss Levente / Nagy Miklós Kund. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2006

30 p., [30] p. il color - (Műterem).

Biografie p. 26

ISBN 973-665-142-8

082.1 Műterem                     929 Kiss Levente                       730(498) Kiss Levente

1. SCULPTURĂ(Transilvania)

II 86578 ; 730/K49N

 

223. Női praktikák nagy könyve : Hogyan teremtsünk lakásunkból varázslatos otthont saját készítésű tágyakkal / Felelős szerkesztő Leyrer Ginda. -   [Bratislava] : IKAR, [2005]

424 p. : il. color

ISBN 80-551-1038-7

745/747                                                 379.826

1. LUCRU MANUAL

III 28686 ; 746/N84

 

224. Vetró András : [Album] / [Előszó] : Banner Zoltán. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2007

31 p., [28] p. il color - (Műterem).

Bibliografie p. 29-31

Note p. 20

ISBN 978-973-665-170-0

082.1 Műterem                     929 Vetró András                     730(498)Vetró András

1. SCULPTURĂ(Transilvania)

II 86572 ; 730/V50

 

225. VIDA, MARIANA. Margareta Sterian : Opera grafică / Mariana Vida ; Cuvânt înainte: Academician Răzvan Theodorescu. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2003

244 p. : il.

Rezumat în limbile franceză şi engleză

ISBN 973-31-2167-3

75.021.32-035.676.332.066.3                                               929 Sterian, Margareta

1. PICTURĂ(album)

IV 6489 ; 75/S84V

 

226. MURÁDIN JENŐ. A felsőbányai művésztelep / Murádin Jenő. -   Kolozsvár : Kriterion Könyvkiadó, 2006

64 p. : il.; 32 p. il. color

Note p. 61-63

ISBN 973-26-0865-X

ISBN 978-973-26-0865-4

75(498.4 Baia Sprie)

1. TABĂRĂ DE CREAŢIE

II 86571 ; 75/M96

 

 

 

 

 

78 Muzică

 

227. FEJÉR KÁLMÁN. Szolfézs példatár : Népi dallamok zeneiskolák részére : [Kotta füzet = Partitură] / Fejér Kálmán ; Kottagrafika műszaki szerkesztése László B. Áron. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, 2006

132 p. : n. muz.

Nota p. 99-125

Bibliografie p. 126-127

Index p. 129-132

ISBN 973-114-004-2

ISBN 978-973-114-004-9

784.9(075)                             398.8:784.9                            784.9:398.8

1. SOLFEGII

784/F32

 

228. FILIP IGNÁC. Furulyaiskola / Filip Ignác. -   Kolozsvár : s.n., s.a.

145 p. : n. muz.

Carte editată de Erdélyi Tankönyvtanács

Index p. 141-145

788.51:372.878(075)                                             372.878:788.51(075)

1. INSTRUMENTE MUZICALE

788/F51

 

229. FÓRIKA ÉVA. Ének-zene : I-II osztály : Kézikönyv tanítók és tanítójelöltek számára / Fórika Éva, Kiss Jolán, Tomai Gyöngyi. - 3. kiadás. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, s.a.

88 p. : n. muz., tab.

Carte editată de Erdélyi Tankönyvtanács

78:373.3(072)                        373.3:371.3(072)                         371.3:78(072)

1. MUZICĂ(învăţare)

78/F79

 

230. FÓRIKA ÉVA. Ének-zene : Tanítói kézikönyv a III. osztály számára készült Ének-zene tankönyvhöz / Fórika Éva, Tomai Gyöngyi. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, 2001

72 p. : n. muz., tab.

ISBN 973-8239-07-9

78:373.3(072)                        373.3:371.3(072)                   371.3:78(072)

1. MUZICĂ(învăţare)

78/F79

 

231. Furulyamuzsika : kiegészítő gyűjtemény : [Kotta füzet=Partitură] / Összeállította Filip Ignác. -   s.l. : Erdélyi Tankönyvtanács, s.a.

135 p. n. muz.

788.51(075)                           788.51:78.089.6                               78.089.6:788.51

1. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ

788/F98

 

232. GÁSPÁR ATTILA. Gitáriskola kezdőknek és haladóknak : [Kotta füzet=Partitură] / Gáspár Attila ; Szerkesztette László Bakk Áron. -   s.l. : Erdélyi Tankönyvtanács, s.a.

Vol.

Vol.1. - 105 p. n. muz. - Bibliografie p. 102-104

78.089.6:787.61                     787.61:78.089.6                     787.61(075)

1. MUZICĂ PENTRU CHITARĂ

787/G23

 

233. HANKÓCZI GYULA. A tekerőlatról : Dalok öt húron / Hankóczi Gyula ; [Rajzok Nagy Balázs]. -   Budapest : Timp Kiadó, 2007

200 p. : il., n. muz.

Note p. 154-171

Index p. 172-178

Bibliografie p. 179-190

Rezumat în limba germană p. 192-197

ISBN 963-9614-06-8

681.817.81(091)                    398.8                      787.5

1. DRÂMBĂ

III 28645 ; 787/H22

 

234. KARP ÁGNES. Ignác, mit látsz? : Zenei játékok / Karp Ágnes. -   Marosvásárhely : Hoppá! Kiadó, 2006

124 p. : il.

Bibliografie p.122-123

ISBN 973-1711-19-8

ISBN 978-973-1711-19-8

371.3:78                                 78:371.3                                 781.15-053.2

1. EDUCAŢIE MUZICALĂ

781/K22

 

235. KENDALL,ALAN. Cronica muzicii clasice : Un jurnal intim al vieţii şi muzicii marilor compozitori Un jurnal intim al vieţii şi muzicii marilor compozitori / Alan Kendall ; traducerea din limba engleză Ioan Danubiu şi Mihaela Tocuţ. -   Oradea : Aquila'93, 2007

288 p. : : il.,il.color

Cartea conţine 388 de ilustraţii,dintre care 160 în culori

Index biografic p.256-265

Cronologia evenimentelor muzicale p.268-271

Bibliografie p.280

ISBN 978-973-714-176-7

78(100)''16/19''(091)

1. MUZICĂ(compozitori)

IV 6496;78(100)/K 34

 

236. MARKÓ MIKLÓS. Czigányzenészek albuma : 45 elhalt és 65 fővárosi és vidéki élő primás arczképével, életrajzával, 13 zenekari és 180 segézenész arczképével / Irta Markó Miklós. - Hasonmás kiadás. -   [Budapest] : Fekete Sas Kiadó, 2006

136 p. : il.

Copie identică a ediţiei din 1896

ISBN 963-9680-03-6

78.071(=214.58)(439)                                           929:78.071(=214.58)(439)

78.067.26(=214.58)(439)

1. MUZICĂ ŢIGĂNEASCĂ MAGHIARĂ

III 28679 ; 78.071/M42

 

237. MICHELS, ULRICH. Zene : Atlasz / Ulrich Michels ; Grafikák Ulrich Michels és Gunther Vogel. -   [Budapest] : Athenaeum 2000, [2007]

560 p. : il. perţial color, n. muz. - (Atlasz).

Index p. 527-560

ISBN 978-963-9471-20-7

082.1 Atlasz          78.03(084.42)                        78:030                    030:78

1. MUZICĂ(enciclopedie)

III 28653 ; 78(100)/M65

 

238. Tücsök koma, gyere ki : Gyermekdalok és -játékok : Óvodásoknak és kisiskolásoknak / Összállította Petres Csaba. -   [Cluj Napoca] : Ábel Kiadó, 2006

170 p. : il., n. muz.

Anexă p. 161-165. - Index p. 166-168

Bibliografie p. 169

ISBN 973-7741-95-1. - ISBN 978-973-7741-95-0

784.67:371.311.5                                                                  371.311.5:784.67

1. EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ

784/T90

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

239. HEGYI RÉKA. László Gerő : Életinterjú / Hegyi Réka ; Páskándi Géza esszéjével. -   Kolozsvár : Polis, 2005

135 p. : il. - (Prospero könyvei).

Anexe p. 120-134

ISBN 973-8341-647

929 László Gerő                                   792(=511.141)(498.4) László Gerő(047.53)

082.1 Prospero könyvei

1. ACTORI(biografii)

II 86538 ; 792/L25H

 

240. KÖLLŐ KATALIN. Orosz Lujza : Életinterjú / Köllő Katalin ; Az előszót írta Nánay István. -   Kolozsvár : Polis, 2004

144 p. : il. - (Prospero könyvei).

Anexe p. 136-143

ISBN 973-8341-41-8

929 Orosz Lujza                                   792(=511.141)(498.4)Orosz Lujza

082.1 Prospero könyvei

1. ACTORI(biografii)

II 86604 ; 792/O-80K

241. Logikai egypercesek : Az elme játékai / [Szekesztette Katona Renáta]. -   [Budapest] : [DFT-Hungária], [2007]

113 p. : il.

ISBN 963-9473-55-3

793.7                      51-8                        164

1. JOCURI LOGICE

I 18824 ; 793/794/L74

 

242. MÁTHÉ ÉVA. Lohinszky : Életinterjú / Máthé Éva ; Az előszót írta Sütő András. -   Kolozsvár : Polis, 2004

136 p. : il. - (Prospero könyvei).

Anexe p. 126-132

Bibliografie p. 133-136

ISBN 973-8341-35-3

929 Lohinszky Loránd                            792(=511.141)(498.4) Lohinszky Loránd

082.1 Prospero könyvei

1. ACTORI(biografii)

II 86529 ; 792/L75M

 

243. RAŢIU, AUREL. La vinclu / Aurel Raţiu. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

140 p.

Prefaţă p.5-8

ISBN 978-973-1728-58-2

796(498)(82-92)

1. SPORT

II 86668;796/R 29

 

244. Szudoku haladóknak és más japán fejtörők : Lebilincselő, gondolkodást fejlesztő számrejtvények és logikai feladványok egyenesen Japánból / Fordította Bank Szilvia. -   [Pécs] : Alexandra, [2005]

12p., [160] p. il.

ISBN 963-369-467-1

793.7(520)

1. SUDOKU                                                         2. JOCURI LOGICE

II 86765 ; 793/794/S99

 

 

245. Szudoku kezdőknek : Lebilincselő, gondolkodást fejlesztő számrejtvények egyenesen Japánból / Fordította Bank Szilvia. -   [Pécs] : Alexandra, [2005]

12p., [161] p. il.

ISBN 963-369-466-3

793.7(520)

1. SUDOKU                                                                         2. JOCURI LOGICE

II 86764 ; 793/794/S99

 

246. KACSIR MÁRIA. Ágak a családfán : Szűkülő-táguló színházi világunk / Kacsir Mária. -   Kolozsvár : Kriterion, 2004

320 p.

ISBN 973-26-0778-5

792

1. TEATRU

II 86636 ; 792/K11

 

247. Néző, játék, olvasó : Dráma-és színháztörténeti tanulmányok / Szerkesztette Egyed Emese. -   Kolozsvár : Kriterion, 2004

346 p. : tab., sch.

Note de subsol

Anexe p. 325-326

Bibliografie p. 329-344

ISBN 973-26-0758-0

792(048.8)

1. TEATRU(istorie)

II 86600 ; 792/N56

 

248. DENK, ROLAND. Vitorlázás kezdőknek és haladóknak / Roland Denk / Fordította Léderer Sándor. -   [Budapest] : Magyar Könyvklub, [2003]

128 p. : il. color, tab., graf.

Glosar p. 123-126

ISBN 963-547-874-7

797.14:796                                                            796:797.14

II 86661 ; 796/D32

 

249. RICH, SUE. A tenisz kézikönyve : Mindent, amit a modern játékrol tudni kell / Sue Rich ; Fordította Csurka Gergely. -   Budapest : Aréna 2000, 2007

192 p. : il. parţial color

Glosar p. 178-187

Index p. 188-191

ISBN 978-963-9729-09-4

796.342

1. TENIS [istorie]

II 86662 ; 796/R51

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80/81  Lingvistică şi limbi

 

250. BAKK-MIKLÓSI KINGA. Pszicholingvisztikai alapozás : Segédlet a pszicholingvisztika tanulmányozásához / Bakk-Miklósi Kinga. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, 2006

130 p. : fig., sch., tab. - (Nyelv és pszichológia).

Bibliografie la sfârşitul capitolelor

ISBN 973-7741-92-7. - ISBN 978-973-7741-92-7

81'23(076.1)                                                                    082.1 Nyelv és pszichológia

1. PSIHOLINGVISTICĂ

III 28608 ; 80/81/B18

811  Limbi individuale

 

251. STRUNGAR,MONICA. A Guide to Learning English : [gimnaziu ] / Monica Strungar. -   Cluj-Napoca : Odyseea, s.a.

128 p. : : tab.

Bibliografie p.125-126

ISBN 973-88003-5-8. - ISBN 978-973-88003-5-9

811.111'36(036)

1. LIMBA ENGLEZĂ(gramatică)

811/S 92

 

811.135.1  Limba română

 

252. HALASZI,MONICA. Limba şi literatura română pentru testarea naţională (30 teste) / Monica Halaszi. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2006

160 p. - (Carte de învăţătură).

ISBN 973-7651-79-0

ISBN 978-973-7651-79-2

811.135.1(079.1)                                   821.135.1(079.1)

082.1 Carte de învăţătură

III 28671;811.135.1/H 17

 

253. RĂCHIŞAN,SIMION. Gramatica limbii române : sinteze pentru gimnaziu / Simion Răchişan. -   Cluj-Napoca : Odyseea, s.a.

160 p.

ISBN 973-7802-67-5

811.135.1'36(079)

811.135.1/R 12

82  Literatură

 

254. Antologie de lirică populară. -   Cluj-Napoca : Odyseea, 2006

128 p.

ISBN 973-1742-52-5. - ISBN 978-973-1742-52-7

821.135.1-91-82                                                    821.135.1-91-1

82-91/A 62

 

255. Antologie de texte literare : pentru clasa a II-a / coordonator colecţie Stejerean Iulia. -   Cluj-Napoca : Odyseea, 2004

96 p.

ISBN 973-88057-1-6. - ISBN 978-973-88057-1-2

82-82=135.1                          821.135.1-82                          087.5

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

82-82/A 62

256. Antologie de texte literare : pentru clasa I / coordonator colecţie Stejerean Iulia. -   Cluj-Napoca : Odyseea, 2004

96 p.

ISBN 973-88057-0-8. - ISBN 978-973-88057-0-5

82-82=135.1                          821.135.1-82                          087.5

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

82-82/A 62

 

257. GREGORY, AUGUSTA, LADY. Ír mítoszok és legendák : Istenek és harcosok / Lady Augusta Gregory ; Fordította Erdődi Gábor, Farkas Bíborka, Sághi Csaba.... -   Budapest : General Press, s.a

456 p.

Note p. 421-429

Bibliografie p. 429-433

Anexe p. 437-447

Index p. 449-451

ISBN 963-9648-05-1

299.16                                                                   398.22(416)(0:82-34)

821.111(416)-343=511.141                  821.111(416)-91

1. LEGENDE ISTORICE                                     2. LEGENDE MITOLOGICE

III 28623 ; 82-91/G80

 

258. Haja, haja, virágom : Virágénekek / Szabó T. Attila gondozásában és bevezetőjével. - 2., javított kiadás CD melléklettel. -   Kolozsvár : Kriterion, 2007

339 p. : il.

Note p. 294-295

Bibliografie p. 296-310

Glosar p. 316-323

Index p. 324-328

ISBN 978-973-26-0875-3

821.511.141-91-146.2                                                          398.83(=511.141)

1. FOLCLOR LITERAR MAGHIAR(cântece)

III 28605 ; 82-91/H16

 

 

 

259. KISS JUDIT. Bevezetés a gyermekirodalomba / Kiss Judit. -   Kolozsvár : s.n., 2005

94 p. - (Irodalom).

Bibliografie p.90-92

Editată de Erdélyi Tankönyvtanács

Note la sfârşitul capitolelor

ISBN 973-92-67-58-0

82.0-93(075.8)                       378                         082.1 Irodalom

1. TEORIA LITERATURII

IV 6491 ; 82.0/.02/K49

 

260. KOVÁCS ÁGNES. A rókaszemű menyecske : Ketesdi népmesegyűjtemény / Kovács Ágnes ; Gondozta, bevezetővel ellátta Olosz Katalin. -   Kolozsvár : Kriterion Könyvkiadó, 2005

372 p. : il.

Note de subsol

Anexe p. 349-367

Glosar p. 368-370

ISBN 973-26-0808-0-39

821.511.141(498.4)-91-34

1. LITERATURĂ POPULARĂ

II 86530 ; 82-91/K78

 

261. Lecturi de vacanţă : clasa a IV-a. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

96 p.

ISBN 978-973-88384-7-5

82-82=135.1                          821.135.1-82                          087.5

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie)

82-82/L 37

 

262. Lecturi de vacanţă : clasa a II-a. - Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

96 p.

ISBN 978-973-88384-5-1

82-82=135.1                          821.135.1-82                          087.5

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie)

82-82/L 37

263. Lecturi de vacanţă : clasa I. - Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

64 p.

ISBN 978-973-88384-4-4

82-82=135.1                          821.135.1-82                          087.5

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie)

82-82/L 37

 

264. Régi erdélyi népballadák : Összesítő válogatás / Faragó József és Olosz Katalin gondozásában, bevezető tanulmánnyal, utószóval és jegyzetekkel. -   Kolozsvár : Kriterion, 2006

235 p.

Bibliografie p. 203-209

Note p. 210-217

Glosar p. 227

Index p. 227-230

ISBN 973-26-0809-9. - ISBN 978-973-26-0809-8

821.511.141(498.4)-91-144

1. LITERATURĂ POPULARĂ

III 28584 ; 82-91/R39

 

265. Transformarea lui Martin Lake şi alte povestiri / antologie de Horia Nicola Ursu. -   Bucureşti : Tritonic, 2006

208 p. - (fiction.ro).

Repere bio-bibliografice p.203-205

Pe copertă: Horia Nicola Ursu prezintă Transformarea lui Martin Lake şi alte povestiri de Jeff Vandermeer, Nicola Griffith, Marian Coman, K. J. Bishop

ISBN 973-733-099-4. - ISBN 978-973-733-099-4

82-82=135.1                          82-32(=135.1)(082.2)                            082.1 fictionro

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

II 86507 ; 82-82/T 81

 

266. Világszárnya : Moldvai magyar népmesék / Gyűjtötte Kallós Zoltán ; elmesélte Demeter Antiné Jánó Anna ; illusztrálte Vass Csaba. -   Kolozsvár [Cluj Napoca] : Stúdium, s.a.

254 p. : il. - (Kallós archívum).

ISBN 973-643-056-1

821.511.141(498)-91-34                                       398.2(=511.141 ceangăi)(498.3)

082.1 Kallós archívum

1. LITERATURĂ POPULARĂ

82-91/V60

82.09  Critică literară

 

267. 1001 de cărţi de citit într-o viaţă / Coordonator Peter Boxall Tănase. -   Bucureşti : RAO, 2007

960 p. : il., il. color - (Enciclopedia RAO).

Prefaţă p. 6-11

Indice de titluri ale cărţilor p.16-19

Indice de autori p. 950-956

ISBN 978-973-717-174-0

82.09                      82(091)                   082.1 Enciclopedia RAO

III 28669 ; 82.09/O-52

 

268. BÍRÓ BÉLA. A füst árnyéka / Bíró Béla. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2003

324 p. - (Bibliotheca Transsylvanica).

Note de subsol

ISBN 973-8079-99-3

821.511.141(498).09                                                            82.09

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

II 86607 ; 82.09/B54

 

269. BRÉDA,FRANÇOIS. Golania Magna : A neo-goliárd költészet kritikai vetületei / François Bréda. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2005

116 p.

ISBN 973-7924-79-7

82.09

I 18798;82.09/B 82

 

270. MÓZES HUBA. A kötöttség körei : Állandóság és változás egyidejűsége a versben / Mózes Huba. -   Kolozsvár : Koinónia, 2006

240 p. : tab.

Bibliografie p. 230-237

ISBN 973-7605-28-4. - ISBN 978-973-7605-28-3

82.09-1

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

III 28589 ; 82.09/M92

821.11  Literaturi germanice

 

271. GRO/NDAHL JENS CHRISTIAN. Linişte în octombrie / Jean Christian Gro/ndahl ; Traducere din limba daneză de Gabriela Sauciuc. -   Bucureşti : Niculescu, 2007

320 p. - (Cartea de recitire).

Titl. orig.:Tavshed i oktober

ISBN 978-973-748-124-5

821.113.4-31=135.1                                              082.1 Cartea de recitire

1. LITERATURĂ DANEZĂ(roman)

II 86638 ; 821.11/G87

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

272. ABANI, CHRIS. Tărâmul făgăduinţei / Chiris Abani ; Traducere de Bogdan Nicolau. -   Bucureşti : Niculescu, 2007

414 p. - (Cartea de recitire).

ISBN 978-973-748-144-3

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86684 ; 821.111/A12

 

273. ANDERSON, JOAN. Egy év a tenger parton / Joan Anderson ; Fordította Mátrai Edit. -   Budapest : Animus Kiadó, 2007

175 p.

Titl. orig. : A Year by the Sea

ISBN 978-963-9715-18-9

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86747 ; 821.111/A51

274. AUSTEN, JANE. Mândrie şi prejudecată / Jane Austen ; traducere Mihai Sebastian Dura. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

304 p.

ISBN 978-973-1802-71-8

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86724 ; 821.111/A 93

 

275. BEECHER STOWE, HARRIET. Tamás bátya kunyhója / Harriet Beecher Stowe ; A gerekeknek fordította és átdolgozta Benedek Marcell. -   [Budapest] : Ciceró Könyvstúdió, 2006

220 p. : il. - (Klasszikusok fiataloknak).

Note de subsol

Index p. 217-219

ISBN 963-539-553-1

082.1 Klasszikusok fiataloknak                                        821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)

821.111/B40

 

276. BISHOP, K. J. Oraşul gravat / K.J.Bishop ; traducere de Mihai Samoilă şi Mircea Pricăjan. -   Bucureşti : Tritonic, 2006

416 p. - (fiction.ro).

Titl.orig.: The Etched City

ISBN 973-733-100-1. - ISBN 978-973-733-100-7

821.111(72)-31=135.1                                          821.111(72)-312.9=135.1

082.1 fiction.ro

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Australia)(roman)

II 86506 ; 821.111/B 54

 

277. BRADLEY, MARION ZIMMER. Negurile / Marion Zimmer Bradley. -   Bucureşti : Nemira, 2007

2 vol. - (Nautilus. ; Seria Avalon).

Titl.orig.: The Mists of Avalon

Face parte din seria Avalon (6 romane)

vol. 1. - 768 p. - ISBN 973-569-901-X. - ISBN 978-973-569-901-7

vol.2 - 704 p. -  ISBN 978-973-569-902-4

821.111(73)-31=135.1                                          821.111(73)-312.9=135.1

082.1 Nautilus

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86397(1-2) ; 821.111/B 75

 

278. BRONTË, CHARLOTTE. Jane Eyre / Charlotte Brontë ;traducere Victor Paşca. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

448 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-1802-70-1

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86723 ; 821.111/B 84

 

279. BUSHNELL, CANDACE. Totul despre sex / Candace Bushnell ; traducere Manuela Zipişi. -   Bucureşti : RAO, 2007

256 p.

Titl. orig.: Sex and the City

ISBN 978-973-103-256-6

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 18815 ; 821.111/B 96

 

280. CHRISTIE, AGATHA. Moarte pe Nil / Agatha Christie ; traducere din limba engleză Iustina Bandol. -   Bucureşti : RAO, 2007

320

Note de subsol

Titl. orig.: Death on the Nile

Cartea face parte din seria Hercule Poirot

ISBN 978-973-103-252-8

821.111-31=135.1                                 821.111-312.4=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 18811;821.111/C 48

 

281. CLEMENT, PETER. Tiltott kísérletek / Peter Clement ; Fordította Németh Anikó. - Budapest : General Press Kiadó, s.a.

352 p. - (Világsikerek).

Titl. orig. : Critical Condition

ISBN 963-9598-75-5

082.1 Világsikerek                                                               821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86698 ; 821.111/C56

 

282. DICKENS, CHARLES. Marile speranţe : roman / Charles Dickens. -   Cluj-Napoca : Odyseea, 2006

2 vol.

ISBN 973-1742-41-7

ISBN 978-973-1742-41-0

vol. 1. - 320 p. - ISBN 973-1742-41-7. - ISBN 978-973-1742-41-0

vol. 2. - 160 p. - ISBN 973-1742-41-7. - ISBN 978-973-1742-41-0

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86725(v.1-2) ; 821.111/D 39

 

283. DOCTOROW, CORY. Un  miliard de şanse / Cory Doctorow ; traducere din limba engleză Monica Nicolau. -   Satu Mare : Millennium Press, 2007

176 p. - (Prezent).

Note de subsol

Note bio-bibliografice [1] p.

Cartea cuprinde şi un interviu cu autorul p.167-176

Titl. orig.: Themepunks

ISBN 978-973-87590-7-7

821.111-311.9=135.1                                            082.1 Prezent

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Canada)(roman)

II 86511 ; 821.111/D 61

 

284. EATON, TOM. Codul cavalerilor / Tom Eaton ; traducere şi note de Raluca Ştefan. -   Bucureşti : Tritonic, 2007

192 p.

Note p.187-191

Titl. orig.: The De Villiers Code

ISBN 978-973-733-126-7

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86501 ; 821.111/E 11

285. ELLROY, JAMES. Az élet ára / James Ellroy ; Fordította Rindó Klára. -   Budapest : Magyar Könyvklub, 2003

Titl. orig. : The Cold Six Thousand

ISBN 963-547-804-6

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86695 ; 821.111/E43

 

286. EVANS, NICHOLAS. Viharhegy / Nicholas Evans ; Fordította Tábori Zoltán. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

495 p.

Titl. orig. : The Divide

ISBN 978-963-07-8342-2

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86759 ; 821.111/E93

 

287. EVANS, NICHOLAS. A suttogó / Nicholas Evans ; Fordította Sóskuthy György. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2006

491 p.

Titl. orig.: The Hors Whisperer

ISBN 963-07-8087-9

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86731 ; 821.111/E93

 

288. FAIRSTEIN,LINDA. Dansul morţii / Linda Fairstein ; traducere şi note de Irina Popa şi George Manu. -   Bucureşti : Tritonic, 2007

368 p. - (Crime Scene).

Note de subsol

ISBN 973-733-110-9. - ISBN 978-973-733-110-6

821.111(73)-31=135.1                                          821.111(73)-312.4=135.1

082.1 Crime Scene

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86510;821.111/F 16

 

 

289. FAULKNER, WILLIAM. Megszületik augusztusban / William Faulkner ; Fordította Déri György. - 4. kiadás. -   Budapest : Magvető, [2004]

467 p. - (Fehér Holló Könyvek).

Titl. orig.: Light in August

ISBN 963-14-2381-6

082.1 Magvétő remekírok                                  821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86651 ; 821.111/F27

 

290. FITZGERALD, FRANCIS SCOTT. Az utolsó cézár / F. Scott Fitzgerald ; Fordította Bart István. -   Pozsony : Kalligram Könyvkiadó, 2004

239 p. : tab.

Titl. orig. The Last Tycoon, An unfinished novel by F. Scott Fitzgerald

ISBN 80-7149-587-5

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 18793 ; 821.111/F62

 

291. FLYNN, VINCE. Emlékézes napja / Vince Flynn ; Fordította Szieberth Ádám. -   Budapest : General Press, s.a.

367 p. - (Világsikerek).

Titl. orig. : Memorial Day

ISBN 963-9598-96-8

082.1 Világsikerek                                                               821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86694 ; 821.111/F71

 

292. GAIMAN, NEIL. Zei americani / Neil Gaiman ; traducere şi note de Liviu Radu. -   Bucureşti : Tritonic, 2006

640 p. - (fiction.ro).

Note de subsol

Titl. orig.:  American Gods

ISBN 973-733-070-6

821.111(73)-31=135.1                                          821.111(73)-312.9=135.1

082.1 fiction.ro

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86514 ; 821.111/G 14

293. GAIMAN, NEIL. Pulbere de stele / Neil Gaiman ; traducere de Liviu Radu. -   Bucureşti : Tritonic, 2007

224 p. - (fiction.ro).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-733-124-3

821.111(73)-31=135.1                                          821.111(73)-312.9=135.1

082.1 fiction.ro

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86513 ; 821.111/G 14

 

294. GRAFTON, SUE. B de la bandit / Sue Grafton ; traducere din limba engleză Mircea Pricăjan. -   Bucureşti : RAO, 2007

288 p.

Note bio-bibliografice [ 1 ] p.

ISBN 978-973-103-254-2

821.111(73)-31=135.1                                          821.111(73)-312.4=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 18804 ; 821.111/G 75

 

295. GRAFTON, SUE. A de la alibi / Sue Grafton ; traducere din limba engleză Liviu Radu. -   Bucureşti : RAO, 2007

288 p. : fig.

Titl.orig. ''A'' is for Alibi

Note bio-bibliografice [ 1 ] p.

ISBN 978-973-103-253-5

821.111(73)-31=135.1                                          821.111(73)-312.4=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 18805 ; 821.111/G 75

 

296. HAMILTON, PETER F. Steaua Pandorei / Peter F. Hamilton ; traducerea Mihai-Dan Pavelescu. - Bucureşti : Tritonic, 2007

2 vol. - (fiction.ro).

Titl.orig. Pandora's Star

ISBN 978-973-733-140-3

vol. 1. - 648 p. - Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-733-141-0

vol. 2. - 528 p. - ISBN 978-973-733-142-7

821.111-31=135.1                                 821.111-311.9=135.1

082.1 fiction.ro

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86495(1-2) ; 821.111/H 19

 

297. Harmadik Shrek : Regény a film alapján / [Adaptare de Kathleen Weidner Zoehfeld]. -   s.l. : Szukits Könyvkiadó, [2007]

131 p., [8] p. il. color

Titl. orig. : Shrek the Third - The Junior Novel

ISBN 978-963-497-149-8

821.111-31-93=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

821.111/H29

 

298. HARRISON, JOHN M. Viriconium / M.John Harrison ; traducere din limba engleză Mircea Pricăjan. -   Bucureşti : Tritonic, 2006

416 p. - (fiction.ro).

Prefaţă p. 5-8

ISBN 973-733-068-4

821.111-32=135.1                                 082.1 fiction.ro

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri)

III 28577 ; 821.111/H 31

 

299. HERBERT, BRIAN. Dune : Casa Atreides / Brian Herbert, Kevin J.Anderson ; traducere din limba engleză Silviu Genescu şi Mircea Pricăjan. -   Satu Mare : Millennium Press, 2007

800 p. - (Epic ; Seria Dune).

Titl. orig.: Dune: House Atreides

ISBN 973-87590-4-8. - ISBN 978-973-87590-4-6

821.111(73)-31=135.1                                          821.111(73)-311.9=135.1

082.1 Epic

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86504 ; 821.111/H 50

 

 

 

300. HERBERT, BRIAN. Dune : Casa Harkonnen / Brian Herbert, Kevin J.Anderson ; traducere din limba engleză Cristina şi Ştefan Ghidoveanu. -   Satu Mare : Millennium Press, 2007

792 p. - (Epic ; Seria Dune).

Titl.orig. Dune:House Harkonnen

ISBN 978-973-87590-9-1

821.111(73)-31=135.1                                          821.111(73)-311.9=135.1

082.1 Epic

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86505 ; 821.111/H 50

 

301. HOFFMAN, ALICE. A tizenharmadik boszorkány / Alice Hoffman ; Fordította Szűr-Szabó Katalin. -   [Budapest] : Geopen Könyvkiadó, 2007

416 p.

Titl orig. : The Probable Future

ISBN 978-963-9574-86-1

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86743 ; 821.111/H71

 

302. HOROWITZ, ANTHONY. Un  banc criminal : E o treabă serioasă să faci bancuri... / Anthony Horowitz ; traducere din limba engleză Alexandra Popescu. -   Bucureşti : RAO, 2007

384 p.

Note de subsol

Titl. orig.: The Killing Joke

ISBN 978-973-103-349-5

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 18816 ; 821.111/H 81

 

303. ILES, GREG. A spandaui főnix / Greg Iles ; Fordította Villányi György. - 2. kiadás. -   [Budapest] : General Press, s.a.

528 p. - (Világsikerek).

Titl. Orig. : Dpandau Phoenix

ISBN 963-9282-86-3

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86645 ; 821.111/I-41

 

304. KENEALLY, THOMAS. Schindler listája / Thomas Keneally ; Fordította Walkóné Békés Ágnes. -   Szeged : Lazi Könyvkiadó, [2006]

401 p.

Titl. orig. : Schindler's list

Note de subsol

Anexe p. 401

ISBN 963-9690-14-7

821.111(94)-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Australia)(roman)

II 86763 ; 821.111/K34

 

305. KING, STEPHEN. Halálos árnyék / Stephen King ; Fordította Szántó Péter. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

539 p.

Titl. orig. : The Dark Half

ISBN 978-963-07-8311-8

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86733 ; 821.111/K44

 

306. KING, STEPHEN. A mobil / Stephen King ; Fordította Bihari György. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

451 p.

Titl. Orig. : Cell

ISBN 978-963-07-8301-9

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86748 ; 821.111/K44

 

307. KOONTZ, DEAN R. Összetörve / Dean R. Koontz ; Fordította Balázs Ildokó. -   Budapest : Animus Kiadó, 2007

271 p.

Titl. orig. : Shattered

ISBN 978-963-9715-27-1

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 18818 ; 821.111/K72

 

308. KOONTZ, DEAN R. A sötétség szeme / Dean R. Koontz ; Fordította Danyi Andrea. -   Budapest : Animus Kiadó, 2007

414 p.

Titl. orig. : The Eyes of Darkness

ISBN 978-963-9715-17-2

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 18819 ; 821.111/K72

 

309. LANDON, MARGARET. Anna és a király / Margaret Landon ; FordÝtotta Varga Ferenc. -   Budapest : K.u.K, [2006]

520 p.

Titl. orig. : Anna and the King of Siam

ISBN 963-7437-65-7

821.111(73)-31=511.141

II 86732 ; 821.111/L19

 

310. LE CARRÉ, JOHN. Casa Rusia / John Le Carré ; traducere din limba engleză Delia Răzdolescu şi Gheorghe Potra. -   Bucureşti : RAO, 2007

448 p.

Titl. orig.: The Russia House

ISBN 978-973-103-354-9

821.111-31=135.1                                 821.111-312.4=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 18813 ; 821.111/L 37

 

311. LINK, KELLY. Magia pentru începători / Kelly Link ; traducere şi note de Ona Frantz. -   Bucureşti : Tritonic, 2006

304 p. - (fiction.ro).

Note de subsol

Titl. orig.: Magic for Beginners

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 973-733-111-7. - ISBN 978-973-733-111-3

821.111(73)-34=135.1                                          821.111(73)-344=135.1

082.1 fiction.ro

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

II 86503 ; 821.111/L 63

 

312. LYNCH, PATRICK. Omega - kísérlet / Patrick Lynch ; Fordította Janáky István. -   Budapest : General Press, s.a.

392 p. - (Világsikerek).

Titl. orig. Omega

ISBN 963-9598-32-1

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86648 ; 821.111/L99

 

313. MACLEOD, KEN. Vînătorii de fulgere / Ken MacLeod ; traducere de Mihai Samoilă. - Bucureşti : Tritonic, 2006

384 p. - (fiction.ro).

Titl. orig.: Newton's Wake:A Space Opera

ISBN 973-733-082-X. - ISBN 978-973-733-082-6

821.111(73)-31=135.1                                          821.111(73)-311.9=135.1

082.1 fiction.ro

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86496 ; 821.111/M 12

 

314. MCMASTER BUJOLD, LOIS. Blestemul Chalionului / Lois McMaster Bujold ; traducere de Raluca Chirvase. -   Bucureşti : Tritonic, 2007

648 p. - (fiction.ro).

Note bio-bibliografice [1] p.

Titl. orig.: The Curse of Chalion

ISBN 973-733-112-5. - ISBN 978-973-733-112-0

821.111(73)-31=135.1                                          821.111(73)-311.9=135.1

082.1 fiction.ro

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86509 ; 821.111/M 12

 

315. MELVILLE, HERMAN. Moby Dick : roman / Herman Melville. -   Cluj-Napoca : Odyseea, 2006

2 vol.

ISBN 973-1742-38-7. - ISBN 978-973-1742-38-0

vol. 1. - 288 p. - ISBN 973-1742-38-7. - ISBN 978-973-1742-38-0

vol. 2. - 384 p. - ISBN 973-1742-38-7. - ISBN 978-973-1742-38-0

821.111(73)-31=135.1                                          821.111(73)-311.3=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86722(v. 1-2) ; 821.111/M 57

 

316. MIÉVILLE, CHINA. Cicatricea / China Miéville ; traducere de Mihai Samoilă. -   Bucureşti : Tritonic, 2006

688 p. - (fiction.ro).

Note de subsol

Titl. orig.: The Scar

Este al doilea roman al trilogiei Noul Crobuzon

ISBN 973-733-067-6

821.111-31=135.1                                 821.111-312.9=135.1

082.1 fiction.ro

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86508 ; 821.111/M 67

 

317. MIÉVILLE, CHINA. Consiliul de fier / China Miéville ; traducere de Mihai Samoilă. -   Bucureşti : Tritonic, 2006

560 p. - (fiction.ro).

Titl. orig.: Iron Council

Este al treilea roman al trilogiei Noul Crobuzon

ISBN 973-733-083-8. - ISBN 978-973-733-083-3

821.111-31=135.1                                 821.111-312.9=135.1

082.1 fiction.ro

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86500 ; 821.111/M 67

 

318. MUJICA, BÁRBARA. Frida : roman / Bárbara Mujica ; traducere şi note Victoria Vuşcan. -   Bucureşti : Tritonic, 2007

368 p. - (Tritonic Premium).

Bibliografie p.363-364

ISBN 978-973-733-120-5

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Tritonic Premium

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 28579 ; 821.111/M 94

 

319. NANCE, JOHN J. A rettegés szigete / John J. Nance ; Fordította Janáky István. -   Budapest : General Press, s.a.

432 p. - (Világsikerek).

Titl. orig. : Saving Cascadia

ISBN 963-9648-02-7

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86641 ; 821.111/N20

 

320. ÓVÁRY ZOLTÁN. Emlékeimből : Kilencven év a föld körül / Óváry Zoltán ; Angolból fordította Horváth-Tholdy Péter. -   Kolozsvár : Kriterion, 2004

245 p. : il.

ISBN 973-26-0762-9

821.111(73)-94=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(memorii)

II 86560 ; 821.111/O-95

 

321. PARSONS, TONY. A csládban marad / Tony Parsons ; Fordította Varga Monika. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2005

410 p.

Titl. orig. : The Family Way

ISBN 963-07-7777-0

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86735 ; 821.111/P35

 

322. PAYNE, PEGGY. Nővérem, India / Peggy Payne ; Fordította Abody Rita. -   Budapest : Aréna 2000, s.a.

296 p. - (Nők lapja regények).

Titl. orig.: Sister India

ISBN 963-8638-08-7

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86652 ; 821.111/P47

 

323. PICOULT JODI. Elrabolt az apám / Jodi Picoult ; Fordította Kocsis Anikó. -   [Budapest] : [Athenaeum], [2007]

366 p.

Titl. orig. Vanishing Acts

ISBN 978-963-9615-72-4

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 28672 ; 821.111/P64

 

324. PRESTON, DOUGLAS. Elátkozott völgy / Douglas Preston ; Fordította Gieler Gyöngyi. -   Budapest : General Press, s.a.

400 p. - (Világsikerek).

Titl. orig. The Book of the Dead

ISBN 963-9648-14-0

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86650 ; 821.111/P91

 

325. ROBINSON, KIM STANLEY. 40 de semne de ploaie / Kim Stanley Robinson ; traducere de Mihai Samoilă. -   Bucureşti : Tritonic, 2006

384 p. - (fiction.ro).

Titl. orig.: Forty Signs of Rain

ISBN 973-733-097-8

ISBN 978-973-733-097-0

821.111(73)-31=135.1                                          821.111(73)-311.9=135.1

082.1 fiction.ro

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86502 ; 821.111/R 62

 

326. SCOTT, MANDA. Boudica : Visul vulturului / Manda Scott ; traducere din limba engleză Oana Barbelian. -   Bucureşti : RAO, 2007

640 p. : fig., h.

Titl. orig.: Boudica: Dreaming the Eagle

ISBN 978-973-103-170-5

821.111-31=135.1                                                 821.111-311.6=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 18814 ; 821.111/S 38

 

327. SCOTTOLINE, LISA. Zîmbet ucigaş / Lisa Scottoline ; traducere şi note de Cezara-Maria Păstrăv. -   Bucureşti : Tritonic, 2007

368 p. : : il. - (Crime Scene).

Note de subsol

Titl. orig.: Killer Smile

ISBN 973-733-109-5. - ISBN 978-973-733-109-0

821.111(73)-31=135.1                                          821.111(73)-312.4=135.1

082.1 Crime Scene

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86512 ; 821.111/S 38

 

328. SEGAL, ERICH. Hívő lelkek / Erich Segal ; Frodította Tandori Dezső. -   Budapest : General Press Kiadó, s.a.

416 p. - (Romantikus regények).

Titl. orig. : Acts of Faith

ISBN 978-963-9648-65-4

082.1 Romantikus regények                                              821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86696 ; 821.111/S41

 

329. Shrek al treilea : Şi regii greşesc / traducere din limba engleză Mariana Tudose. -   Bucureşti : Nemira, 2007

24 p. : il. color - (Nemi magia poveştii).

Titl.orig.: Shrek The Third: Royally Wrong

ISBN 978-973-569-973-4

821.111(73)-93-34=135.1                                     082.1 Nemi magia poveştii

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii)

821.111/S 52

 

330. Shrek al treilea : Rege pentru o zi, căpcăun pe viaţă / traducere din limba engleză Ines Hristea. -   Bucureşti : Nemira, 2007

64 p. : il. - (Nemi magia poveştii).

Titl. orig.: Shrek The Third: King for a Day, Ogre for Life

ISBN 978-973-569-975-8

821.111(73)-93-34=135.1                                     082.1 Nemi magia poveştii

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(poveşti)

821.111/S 52

 

331. Shrek al treilea : Cartea tânărului cititor / traducere din limba engleză Cristina Ioana. -   Bucureşti : Nemira, 2007

160 p. : il. - (Nemi magia poveştii).

Titl. orig.: Shrek The Third: The Junior Novel

ISBN 978-973-569-976-5

821.111(73)-93-34=135.1                                     082.1 Nemi magia poveştii

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(poveşti)

821.111/S 52

 

332. Shrek al treilea : Povestea filmului / traducere din limba engleză Cristina Ioana. -   Bucureşti : Nemira, 2007

48 p. : il. color - (Nemi magia poveştii).

Titl. orig.: Shrek The Third: Movie Story Book

ISBN 978-973-569-977-2

821.111(73)-93-34=135.1                                     082.1 Nemi magia poveştii

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii)

821.111/S 52

 

333. Shrek al treilea : Povestea Fionei / traducere din limba engleză Mariana Tudose. -   Bucureşti : Nemira, 2007

24 p. : il. color - (Nemi magia poveştii).

Titl. orig.: Shrek The Third: Fiona's Fairy-Tale Five

ISBN 978-973-569-974-1

821.111(73)-93-34=135.1                                     082.1 Nemi magia poveştii

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii)

821.111/S 52

 

334. Shrek al treilea : Prieteni şi duşmani / traducere din limba engleză Mariana Tudose;ilustraţii Steven E. Gordon. -   Bucureşti : Nemira, 2007

32 p. : il. color - (Nemi magia poveştii).

Titl. orig.: Shrek The Third: Friends and Foes

ISBN 978-973-569-934-5

821.111(73)-93-34=135.1                                     082.1 Nemi magia poveştii

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii)

821.111/S 52

 

335. Shrek al treilea: Greu găseşti un rege bun! / traducere din limba engleză Mariana Tudose; ilustraţii Steven E.Gordon. -   Bucureşti : Nemira, 2007

32 p. : il. Color. - (Nemi magia poveştii).

Titl. orig.: Shrek The Third: A Good King Is Hard To Find

ISBN 978-973-569-972-7

821.111(73)-93-34=135.1                                     082.1 Nemi magia poveştii

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii)

821.111/S 52

 

336. SMITH, SCOTT. Un  plan simplu / Scott Smith ; traducere din limba engleză Laura Maria Berteanu. -   Bucureşti : RAO, 2007

448 p. - (Thriller).

Titl. orig.: A Simple Plan

ISBN 978-973-103-257-3

821.111(73)-31=135.1                          821.111(73)-312.4=135.1

082.1 Thriller

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 18808 ; 821.111/S 64

 

337. SOHAR, PAUL. Homing poems = Hazajáró versek / Paul Sohar ; With Hungarian translations by = A verseket magyarra fordította Kányádi Sándor, Oláh János és Balla Katalin. -   Arad : Concord Media Rt., 2005

147 p. - (Irodalmi Jelen Könyvek).

ISBN 973-87100-9-X. - ISBN 1-877968-35-8

821.111(73)-1                                                       821.111(73)-1=511.141

082.1 Irodalmi Jelen Könyvek

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(poezie)

II 86611 ; 821.111/S66

 

338. SPARKS, NICHOLAS. Első látásra / Nicholas Sparks ; [Fordította Nagy Ágnes Karolina]. - [Budapest] : General Press Kiadó, s.a.

304 p. - (Romantikus regények).

Titl. orig. : At First Sight

ISBN 978-963-9648-69-2

082.1 Romatikus regények                 821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86700 ; 821.111/S72

 

339. STEVENSON, ROBERT LOUIS. Comoara din insulă : roman / Robert Louis Stevenson. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

256 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-88388-3-3

821.111-93-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

821.111/S 84

 

340. STROUD, JONATHAN. Bartimaeus trilógia / Jonathan Stroud ; Fordította Tóth Tamás Boldizsár. -   Budapest : Animus Kiadó, 2004

Vol.

Vol.1 - 470 p. - Titl. orig.: The Amulet of Samarkand. - Note de subsol. - ISBN 963-9563-34-X

821.111-31-93=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

821.111/S91

 

341. SWIFT, JONATHAN. Călătoriile lui Gulliver : roman / Jonathan Swift. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

256 p.

ISBN 978-973-88388-0-2

821.111-93-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

821.111/S 98

 

342. THOMSON, HUGH. Az inkák öröksége / Hugh Thomson ; Fordította Németh Anikó. - [Budapest] : General Press, s.a.

430 p., [24] p. il parţial color - (Különleges könyvek).

Titl. orig. : The White Rock

ISBN 963-9459-25-9

082.1 Különleges könyvek                                930.85(399.7)

904(399.7)                                                             008(399.7)

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(jurnal de călătorie)

III 28615 ; 821.111/T57

 

343. TRAVERS, P. L. A csudálatos Mary / P. L. Travers ; Fordította Benedek Marcell. -   Budapest : Ciceró Könyvstúdió, 2003

160 p. : il. - (Klasszikusok fiataloknak).

Titlul original : Mary Poppins. - ISBN 963-539-267-2

082.1 Klasszikusok fiataloknak                         821.111-93-32=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

821.111/T82

 

344. TWAIN, MARK. Prinţ şi cerşetor / Mark Twain. -   Cluj-Napoca : Odyseea, 2006

192 p.

ISBN 973-1742-18-2. - ISBN 978-973-1742-18-2

821.111(73)-93-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)

821.111/T 97

 

345. TWAIN, MARK. Aventurile lui Huckleberry Finn / Mark Twain. -   Cluj-Napoca : Odyseea, 2006

288 p.

ISBN 973-1742-19-2. - ISBN 978-973-1742-19-9

821.111(73)-93-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86726 ; 821.111/T 97

 

346. WHITE, STEPHEN. Feltétlen bizalom / Stephen White ; Fordította Németh Anikó. -  Budapest : General Press, s.a.

421 p. - (Világsikerek).

Titl. orig. : Blinded. - ISBN 963-9598-33-X

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86647 ; 821.111/W62

347. WILDE, OSCAR. Dorian Gray arcképe / Oscar Wilde ; Fordította Kosztolányi Dezső. - Szeged : Lazi Könyvkiadó, [2006]

233 p.

Titl. Orig. : Fhe Psture of Dorian Gray

Note de subsol

ISBN 963-7138-77-3

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86750 ; 821.111/W68

 

348. ZELAZNY, ROGER. Semnul unicornului / Roger Zelazny ; traducere de Eugen Cristea. -   Bucureşti : Tritonic, 2007

192 p. - (fiction.ro ; Seria Amber).

Note bio-bibliografice [1] p.

Volumul face parte din seria Amber (10 romane)

ISBN 978-973-733-147-2

821.111(73)-31=135.1                                          821.111(73)-311.9=135.1

082.1 fiction.ro

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86494 ; 821.111/Z 48

 

349. ZELAZNY, ROGER. Armele din Avalon / Roger Zelazny ; traducere de Eugen Cristea. -  Bucureşti : Tritonic, 2007

216 p. - (fiction.ro ; Seria Amber).

Note bio-bibliografice [1] p.

Volumul face parte din seria Amber (10 romane)

ISBN 978-973-733-122-9

821.111(73)-31=135.1                                          821.111(73)-311.9=135.1

082.1 fiction.ro

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86493 ; 821.111/Z 48

 

350. ZELAZNY, ROGER. Nouă prinţi din Amber / Roger Zelazny ; traducere de Eugen Cristea. -   Bucureşti : Tritonic, 2007

192 p. - (fiction.ro ; Seria Amber).

Note bio-bibliografice [1] p.

Volumul face parte din seria Amber(10 romane)

ISBN 978-973-733-121-2

821.111(73)-31=135.1                                          821.111(73)-311.9=135.1

082.1 fiction.ro

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86492 ; 821.111/Z 48

821.112.2  Literatură germană

 

351. GEIGER, ARNO. Jól vagyunk / Arno Geiger ; Fordította Neményi Róza. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

424 p.

Titl. orig. : Es geht uns gut

ISBN 978-963-07-8266-1

821.112.2(436)-31=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(roman)

II 86746 ; 821.112.2/G29

 

352. GOETHE, JOHANN WOLFGANG. Az ifjú Werther szenvedései / Goethe ; Fordította Bor Ambrus. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, [2006]

132 p. - (Európa Diákkönyvtár).

Note de subsol

ISBN 963-07-8065-8

821.112.2-31=511.141                                          082.1 Európa Diákkönyvtár

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

II 86737 ; 821.112.2/G64

 

353. GRIMM, JACOB. Poveşti / Fraţii Grimm. -   Cluj-Napoca : Odyseea, 2006

128 p.

ISBN 973-1742-39-5. - ISBN 978-973-1742-39-7

821.112.2-93-34=135.1

1. LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti)

821.112.2/G 86

 

 

 

354. HABE, HANS. Tiltott övezet : Németország meszállásának regénye / Hans Habe ; Fordította Herrmann Attila. -   [Budapest] : K.u.K. Kiadó, [2007]

560 p.

Titl. orig. : Off Limits

ISBN 978-963-7437-66-3

821.112.2-31=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

II 86761 ; 821.112.2/H11

 

355. KÄSTNER, ERICH. Pötyi és Anti : Meseregény gyerekeknek / Erich Kästner ; Fordította Szabó Mária. -   Budapest : Ciceró Könyvstúdió, s.a.

136 p. - (Sulikönyvtár).

Titlul original : Pünktchen und Anton

ISBN 963-539-550-7

821.112.2-31=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. copii)

821.112.2/K23

 

356. KAUT, ELLIS. Mindig ez a Pumukli! / Ellis Kaut ; Fordította Kincses Edit ; A verseket fordította Gyárfás Endre. -   [Budapest] : Ciceró Könyvstúdió, [2004]

152 p. : il.

Titlul original : Immer dieser Pumuckl

ISBN 963-539-480-2

821.112.2-93=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. copii)

821.112.2/K25

 

357. MAY,KARL. Comoara din lacul de argint : roman / Karl May. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

384 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-88388-1-9

821.112.2-93-31=135.1

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

821.112.2/M 52

 

358. REMARQUE, ERICH MARIA. A paradicsomban is ott a pokol / Erich Maria Remarque ; Fordította Nemes László. -   [Pécs] : Alexandra Kiadó, [2007]

400 p.

Titl. orig. : Schatten in Paradies

ISBN 978-963-370-273-4

821.112.2-32=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

III 28673 ; 821.112.2/R44

 

359. SCHLATTNER, EGINALD. Fejvesztett kakas / Eginald Schlattner ; Fordította : Hajdú Farkas-Zoltán, Hajdú Iringó. -   Kolozsvár : Koinónia, 2006

572 p.

Titl. orig. : Der geköpfte Hahn

ISBN 973-7605-35-7. - ISBN 978-973-7605-35-1

821.112.2(498)-31=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

III 28590 ; 821.112.2/S34

 

360. WASSERMANN, JAKOB. Kaspar Hauser avagy az emberi szív restsége / Jakob Wassermann ; Fordította Zsigmond Gyula. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2006

480 p.

Titl. orig. : Casper Hauser oder die Trägheit des Herzens

Note de subsol

ISBN 963-07-8098-4

821.112.2-31=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

II 86762 ; 821.112.2/W30

 

361. GOLOVANOVA, ELENA M. "Memento Mor" : Poemul civilizaţiei umane : Teză de doctorat / Elena M. Golovanova. -   Oradea : S.N., 2005

150 p. : il.

Note de subsol

Lucrare editată de Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai" Bihor şi Universitatea din Oradea. Facultatea de litere

ISBN 973-0-03626-8

821.135.1 Eminescu, Mihai

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

2. TEZĂ DE DOCTORAT

II 86491 ; 821.135.1.09/E48G

821.131.1  Literatură italiană

 

362. KEMÉNY, TOMASO. Erdély aranypora : La Transilvania Liberata (1985-2004) / Tomaso Kemény ; Fordította Szkárosi Endre ; a kötetet Szőcs Géza szerkesztette. -   Arad : Irodalmi Jelen Könyvek, 2005. - Kolozsvár  Kolozsvár : A Dunánál Kiadó

90 p. : il. - (Irodalmi Jelen Könyvek).

Note p. 85-87

ISBN 973-7648-00-5

821.131.1-1=511.141                                            082.1 Irodalmi Jelen Könyvek

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(poezie)

III 28586 ; 821.131.1/K33

 

363. MORAVIA, ALBERTO. A közönyösök / Alberto Moravia ; Fordította Dankó Éva. -   [Budapest] : General Press Kiadó, s.a.

304 p. - (Nagy siker volt sorozat).

Titl. orig. : Gli Indifferenti

ISBN 963-9282-29-4

082.1 Nagy siker volt sorozat                           821.131.1-31=511.141

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman)

III 28651 ; 821.131.1/M89

 

364. VERONESI, SANDRO. Haos calm / Sandro Veronesi ; traducere din limba italiană Diana Turculeţ. -   Bucureşti : RAO, 2007

448 p. - (Rao Contemporan).

Titl. orig.: Caos calmo

ISBN 978-973-103-311-2

821.131.1-31=135.1                                              082.1 Rao contemporan

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman)

I 18812;821.131.1/V 49

821.133.1  Literatură franceză

 

365. CALDOR, YVES. A puszta gyermeke / Yves Caldor ; Fordította Barca E. Zora. -   [Budapest] : General Press, s.a.

354 p. - (Különleges könyvek).

Titl. orig. : L'enfant de la Puszta

ISBN 963-9282-10-3

082.1 Különleges könyvek                                821.133.1(493)-31=511.141

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman)

III 28617 ; 821.133.1/C13

 

366. CARRIE`RE, JEAN-CLAUDE. Fantomele lui Goya / Jean-Claude Carrie`re ; Traducere de Nicolae Constantinescu. -   Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2007

248 p. - (Scribum-ad-notarium).

ISBN 978-973-8951-90-7

821.133.1-31=135.1                                              082.1 Scribum-ad-notarium

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

III 28660 ; 821.133.1/C26

 

367. DUMAS, ALEXANDRE. Otrava şi pumnalul familiei Borgia / Alexandre Dumas ; Traducere de Teodora Popa-Mazilu. -   Bucureşti : Historia, 2007

216 p. - (Figuri istorice).

Note de subsol

ISBN 978-973-1781-05-1

082.1 Figuri istorice                                                     821.133.1-311.6=135.1

94(450)"14/15" Borgia, familia (0:82-31)                   929 Borgia, familia (0:82-31)

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman istoric)

II 86471 : 821.133.1/D89

 

368. FRE`CHES, JOSÉ. Discul de jad / José Fre`ches. -   Bucureşti : ALLFA, 2007

2 vol. - (biblioteca de buzunar).

ISBN 978-973-724-117-7

vol. 1 : Caii cereşti. - 608 p. - Note de subsol. - Titl.orig. Le disque de jade.Les chevaux célestes. - ISBN 978-973-724-070-5

vol. 2 : Peşte de aur. - 560 p. - Note de subsol. - Titl. orig.: Le disque de jade. Poisson d'Or. - ISBN 978-973-724-115-3

821.133.1-31=135.1                                              082.1 biblioteca de buzunar

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

I 18797(1-2) ; 821.133.1/F 89

 

369. GASPAR, LORAND. Boldog Arábia és más útijegyzetek / Lorand Gaspar ; Fordította és az életrajzi jegyzeteket készítette : Koros Fekete Sándor. -   Kolozsvár : Koinónia, 2005

164 p.

Titl. orig. : Arabie heureuse. Et autres journaux de voyages

Note de subsol şi la sf. capitolelor

Biografie autor p. 160-161

ISBN 973-7605-15-2

821.133.1-4=511.141

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(eseuri)

III 28587 ; 821.133.1/G23

 

370. IANNACCONE, ISAIA. Eppur si muove ! : Roman / Isaia Iannaccone ; Traducere din limba franceză Cosma Smaranda Luminiţa. -   Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2007

351 p. - (Scribum-ad-notarium).

Titlul original: L'ami de Galilée

ISBN 978-973-145-019-3

821.133.1-31=135.1                                              082.1 Scribum-ad-notarium

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

III 28667 ; 821.133.1/I-26

 

371. JACQ,CHRISTIAN. Ce dulce e viaţa la umbra palmierilor ! / Christian Jacq ; traducere din limba franceză Aurelia Ulici. -   Bucureşti : RAO, 2007

224 p.

Titl. orig.: Que la vie est douce a l'ombre des palmes

ISBN 978-973-103-286-3

821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

I 18810 ; 821.133.1/J 14

 

 

 

372. JACQ, CHRISTIAN. Fiul luminii / Christian Jacq ; traducere din limba franceză Mihaela Stan. -   Bucureşti : RAO, 2007

320 p.

Notă bio-bibliografică [ 1 ] p.

Cartea este al doilea volum din seria Mozart

ISBN 978-973-103-267-2

821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

I 18806 ; 821.133.1/J 14

 

373. JACQ, CHRISTIAN. Marele magician / Christian Jacq / traducere din limba franceză Mihaela Stan. -   Bucureşti : RAO, 2007

320 p.

Prefaţă p.7-9

Cartea este primul volum din seria Mozart

Notă bio-bibliografică [ 1 ] p.

ISBN 978-973-103-140-8

821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

I 18807 ; 821.133.1/J 14

 

374. LA FONTAINE, JEAN DE. Fabule / La Fontaine ; Ilustraţii de Walter Riess. -   Bubureşti : Corint Junior, 2007

64 p. : il. color

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-128-023-3

821.133.1-93-191=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(fabule)

821.133.1/L14

 

375. LEILA. Kényszerházaság : Dokumentumregény / Leila ; Marie-Thér`se Cuny közreműködésével. -   [Bratislava] : IKAR, [2005]

292 p.

Titl. orig. : Mariée de force

ISBN 80-551-0881-1

821.133.1-31=511.141

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86740 ; 821.133.1/L42

 

376. LEVER, EVELYNE. Ludovic al XVI-lea : Regele ghilotinat / Evelyne Lever ; Traducere din limba engleză Rîpeanu Claudia şi Spulber Gabriela. -   Bucureşti : Historia, 2006

672 p. - (Oameni care au schimbat lumea).

Note de subsol

ISBN 973-87922-5-8. - ISBN 978-973-87922-5-8

821.133.1-311.6=135.1                                         94(44)"17" Ludovic al XVI-lea

929 Ludovic al XVI-lea

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman istoric)

II 86479 ; 821.133.1/L89L

 

377. MONTHERLANT, HENRY DE. Visul / Montherlant ; traducere din limba franceză Ileana Cantuniari. -   Bucureşti : RAO, 2007

288 p. - (Opere XX).

Note bio-bibliografice p.279-281

Titl. orig.: Le songe

Cartea face parte din seria Tinereţea lui Alban de Bricoule

ISBN 978-973-103-356-3

821.133.1-31=135.1                                              082.1 Opere XX

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

I 18809 ; 821.133.1/M 88

 

378. NATHAN, TOBIE. Pacientul meu Sigmund Freud : Roman / Tobie Nathan ; Traducere din limba franceză Nicolae Constantinescu. -   Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2007

316 p. - (Scribum-ad-notarium).

ISBN 978-973-145-018-6

821.133.1-31=135.1                                              082.1 Scribum-ad-notarium

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

III 28666 ; 821.133.1/N26

 

379. STENDHAL. Roşu şi negru / Stendhal ; traducere Marinela Suciu. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

448 p.

ISBN 978-973-1802-72-5

821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86729 ; 821.133.1/S 83

 

380. VERNE, JULES. A dunai hajós / Jules Verner ; Fordította Bartócz Ilona. -   Budapest : Holnap Kiadó, 2001

252 p. : il.

Titl. orig. : Le pilote du Danube

ISBN 963-346-413-7

821.133.1-31=511.141

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman pt. copii)

821.133.1/V48

 

381. VERNE, JULES. Copiii căpitanului Grant / Jules Verne. -   Cluj-Napoca : Odyseea, 2006

2 vol.

ISBN 973-1742-04-2. - ISBN 978-973-1742-04-5

vol.1 - 192 p. - Note de subsol

ISBN 973-1742-04-2. - ISBN 978-973-1742-04-5

vol.2 - 352 p. - Note de subsol

ISBN 973-1742-04-2. - ISBN 978-973-1742-04-5

821.133.1-93-31=135.1                                                        821.133.1-311.3=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri)

II 86721(v. 1-2) ; 821.133.1/V 48

 

382. VERNE, JULES. Doi ani de vacanţă : roman / Jules Verne. -   Cluj-Napoca : Odyseea, 2006

288 p.

ISBN 973-1742-29-8. - ISBN 978-973-1742-29-8

821.133.1-93-31=135.1                         821.133.1-311.3=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri)

821.133.1/V 48

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

383. AMADO, JORGE. Az északa pásztorai / Joege Amado ; Fordította Benyhe János. -   [Budapest] : General Press Kiadó, s.a.

392 p. - (Nagy siker volt sorozat).

Titl. orig. : Os pastôresda noite

ISBN 963-9459-93-3

082.1 Nagy siker volt sorozat                           821.134.3(81)-31=511.141

1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(Brazilia)(roman)

III 28650 ; 821.134.2/.3/A45

 

384. GÓMEZ-JURADO, JUAN. Spionul lui Dumnezeu / Juan Gómez-Jurado ; traducere Alina Sîrbu. - Bucureşti : Tritonic, 2007

288 p : : il. - (Tritonic Premium).

Note de subsol

Titl. orig.: Espla de Dios

ISBN 978-973-733-146-5

821.134.2-31=135.1                                              082.1 Tritonic Premium

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ((roman)

III 28578 ; 821.134.2/.3/G 69

821.135.1  Literatură română

 

385. ALECSANDRI, VASILE. Poezii [Alecsandri, Vasile] / Vasile Alecsandri. -   Bucureşti : Cartex 2000, 2007

160 p.

Aprecieri critice p, 157-158

ISBN 978-973-104-066-0

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 86682 ; 821.135.1/A36

 

386. ALECSANDRI, VASILE. Chiriţele / Vasile Alecsandri. -   Bucureşti : Editura Ştefan, 2007

224 p. - (Cărţile copilăriei).

Tabel cronologic p. 221-222

ISBN 978-973-7837-97-4

821.135.1-2                                                           082.1 Cărţile copilăriei

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 86685 ; 821.135.1/A36

 

 

 

387. Antologie de basme româneşti. -   Cluj-Napoca : Odyseea, 2006

320 p.

ISBN 973-1742-44-1. - ISBN 978-973-1742-44-1

821.135.1-82                                                         821.135.1-93-343

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

821.135.1-82/A 62

 

388. AŞGIAN, BERDJ. Clipe de viaţă : povestiri adevărate / Berdj Aşgian. -   Târgu Mureş : Ardealul, 2007

129 p. : : tab.

prefaţă p.5-7

ISBN 973-8406-32-3. - ISBN 978-973-8406-32-2

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 86458 ; 821.135.1/A 86

 

389. BĂCIUŢ, NICOLAE. America, the unseen side of the moon : a travel journal / Nicolae Băciuţ. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

92 p.

ISBN 978-973-1728-00-1

821.135.1-992

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie)

I 18776 ; 821.135.1/B13

 

390. BĂCIUŢ, NICOLAE. Singurând : Poeme / Nicolae Băciuţ. -   Târgu-Mureş : Nico, 2007

142 p.

ISBN 978-973-1728-59-9

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 86669 ; 821.135.1/B 13

 

391. BLAGA, LUCIAN. De profundis : Poezii=Versek / Lucian Blaga ; În tălmăcirea lui Lengyel Ferenc=fordításában. - Ediţie bilingvă=Kétnyelvű kiadás. - Cluj=Kolozsvár : Polis, 2002

236 p.

ISBN 973-8341-10-8

821.135.1-1                                                           821.135.1-1=511.141

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 86536 ; 821.135.1/B56

 

392. BOLDEA, IULIAN. Poeţi români postmoderni / Iulian Boldea. -   Târgu Mureş : Ardealul, 2006

341 p. - (Sinteze).

ISBN 973-8406-30-7. - ISBN 978-973-8406-30-8

821.135.1.09                                                         082.1 Sinteze

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86457 ; 821.135.1.09/B 66

 

393. BREZIANU, ANDREI. Între Washington şi Bucureşti : Tablete transatlantice / Andrei Brezianu. -   Bucureşti : Historia, 2006

270 p.

Note de subsol

ISBN 973-87923-4-7. - ISBN 978-973-87923-4-0

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 86474 ; 821.135.1/B82

 

394. BRÎNCEANU, ROXANA. Sharia / Roxana Brînceanu. -   Bucureşti : Tritonic, 2005

228 p. - (fiction.ro).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 973-733-058-7

821.135.1-31                                                         821.135.1-312.9

082.1 fiction.ro

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 86516 ; 821.135.1/B 83

 

395. BUDAI-DELEANU, ION. Ţiganiada sau Tabăra-Ţiganilor : Poemation eroi-comico-satiric / Ioan Budai Deleanu ; Alcătuit în doaosprăzece cântece de Leonachi Dianeu filosofice, istorice, filologice şi gramatice de cătră Mitru Perea ş-alţii mai mulţi în anul 1800. -   Bucureşti : Editura Ştefan, 2003

351 p. - (Cărţile de aur ale copilăriei).

Note de subsol

Glosar p. 334-348

ISBN 973-8493-44-7

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poem eroic)

II 86688 ; 821.135.1/B99

 

396. CĂPUŞAN, CORNEL. Sadoveanu sau fascinaţia lumii / Cornel Căpuşan. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

147 p.

ISBN 978-973-133-019-8

821.135.1.09 Sadoveanu, Mihail                                       929 Sadoveanu, Mihail

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86454 ; 821.135.1.09/S13C

 

397. CIUBAN, GAVRIL. Serpentine / Gavril Ciuban. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2007

126 p.

Note bio-bibliografice [1 ] p.

ISBN 978-973-126-035-8

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 86671 ; 821.135.1/C 55

 

398. CIUBAN, GAVRIL. Operele incomplete / Gavril Ciuban. -   Cluj- Napoca : Grinta, 2006

464 p.

Notă bio-bibliografică p.7-8

Referinţe critice (1982-2006) p. 405-456

ISBN 973-7651-94-4. - ISBN 978-973-7651-94-5

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

III 28636 ; 821.135.1/C 55

 

399. COJOCARU, EUFROSINIA. Exod : Versuri / Eufrosinia Cojocaru. -   Oradea : Asociaţia Română de Ex Libris, 2006

79 p. : il.

Volum editat de Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai" Bihor

ISBN (10)973-0-04457-0. - ISBN (13)978-973-0-04457-7

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

II 86490 ; 821.135.1/C61

 

400. COMAN, MARIAN. Nopţi albe,zile negre : Povestea unui sinucigaş şi povestirile mele / Marian Coman. -   Bucureşti : Tritonic, 2005

144 p. - (fiction.ro).

Cuvânt înainte p.5-7

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 973-733-054-4

821.135.1-32                                                         082.1 fiction.ro

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 86497 ; 821.135.1/C 63

 

401. Un copac de sunete : Scriitori din Bistriţa = L'arbre a sons : Ecrivains de Bistriţa / Traduit en français par Claudia Fontu. -   Bistriţa = Ville de Sancerre : S.N., 2007

93 p. : : il.color

Proiect=Projet Lyra

821.135.1-82                                         821.135.1-82=133.1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

II 86667 ; 821.135.1-82/C 70

 

402. CRISTOIU, ION. Prin dormitoarele Casei Albe : Note de călătorie satirice din străinătate / Ion Cristoiu. - [Ediţia a 2-a]. -   Bucureşti : Historia, 2007

413 p. : il.

ISBN 978-973-1781-06-8

082.1 Lumea văzută de un român rupt în fund

821.135.1-92                                                                         821.135.1-7

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 86472 ; 821.135.1/C88

 

403. CURTICĂPEAN, PETRE. Coloanele câmpiei / Petre Curticăpean. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

88 p.; [8] f. il. color

ISBN 978-973-1728-54-4

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

II 86445 ; 821.135.1/C95

 

404. DINESCU, MIRCEA. Szegek, ebek és szúró darazsak : Politikai szatírák / Mircea Dinescu ; Válogatta és fordította Váli Éva. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2007

114 p.

Volumul conţine selecţii din articole apărute în cotidianele Gândul şi Adevărul din anii 2005-2006

ISBN 978-973-665-176-2

821.135.1-7=511.141                                                           821.135.1-92=511.141

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole)

II 86520 ; 821.135.1/D48

 

405. Domnişoara Aviara : antologie de proză umoristică românească / alcătuită de Cornel Udrea. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2007

182 p. - (Crescătoria de iluzii).

ISBN 973-126-001-3

821.135.1-82                          821.135.1-7                            082.1 Crescătoria de iluzii

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

II 86753;821.135.1-82/D 65

 

406. DUCAN, DARIE. 50 Sonete / Darie Ducan. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

3 vol.

vol. 1 - 56 p. - ISBN 978-973-1728-52-0

vol. 2 - 56 p. - ISBN 978-973-1728-53-7

vol. 3 - 56 p. - ISBN 978-973-1728-52-1

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 86441(1-3) ; 821.135.1/D86

 

407. ELIADE, MIRCEA. La ţigănci / Mircea Eliade ; Prefaţă de Carmen Muşat. -   Bucureşti : Cartex 2000, 2006

176 p.

Note de subsol

ISBN 973-7769-76-7

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

II 86689 ; 821.135.1/E38

 

408. ELIADE, MIRCEA. Romanul adolescentului miop / Mircea Eliade ; Prefaţă Dan C. Mihăilescu. -   Bucureşti : Cartex 2000, 2006

336 p.

Note de subsol

ISBN 973-7769-91-0

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 86691 ; 821.135.1/E38

 

409. ERBICEANU, ADRIAN. De la Anna la Caiafa / Adrian Erbiceanu ; cuvânt înainte de Ioan Mariş. -   Târgu Mures : Ardealul, 2007

92 p.

ISBN 973-8406-37-4. - ISBN 978-973-8406-37-7

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

III 28567 ; 821.135.1/E 64

 

410. GHIŢULESCU, ZENO. Jocul flăcărilor umbrelor / Zeno Ghiţulescu. -   Târgu Mureş : Ardealul, 2006

68 p.

Cuvânt înainte p.5-6

ISBN 973-8406-25-0. - ISBN 978-973-8406-25-4

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 86467 ; 821.135.1/G 54

 

411. GRICURCU, GHEORGHE. Opinii în genere inconfortabile / Gheorghe Grigurcu. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2006

318 p.

Acest volum cuprinde texte publicate în presa culturală din România între anii 2000 şi 2006

ISBN 978-973-7651-80-8

821.135.1.09                                                         821.135.1-92

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ                            2. PUBLICISTICĂ

II 86672 ; 821.135.1/G 85

 

412. GRUIAN, LILIANA. Literatura română : sinteze gimnaziu / Liliana Gruian. -   Cluj-Napoca : Odyseea, s.a.

160 p.

ISBN 973-7802-69-1

821.135.1.09(079)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

821.135.1.09/G 91

 

413. HAULICĂ, MIHAI. Aşteptînd-o pe Sara / Michael Haulică ; prefaţă de Liviu Antonesei. -   Bucureşti : Tritonic, 2006

228 p. - (fiction.ro).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 973-733-075-7

821.135.1-31                                                                         082.1 fiction.ro

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 86515 ; 821.135.1/H 39

 

414. HINESCU, ANA. Pavel Dan (1907-1937) : O biografie în imagini / Ana Hinescu. -   Blaj : Astra, 2007

20 p. : il.

Cartea a apărut cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional

ISBN 978-973-7704-32-0

821.135.1.09(084)                                                 929 Dan, Pavel

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

IV 6503 ; 821.135.1.09/D14H

 

415. HOREA, ION. Reversuri / Ion Horea. -   Târgu Mureş : Ardealul, 2005

96 p. - (Poesis).

ISBN 973-8406-12-02

821.135.1-1                                                                           082.1 Poesis

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 86466 ; 821.135.1/H 78

 

 

416. ISPIRESCU, PETRE. A hegyek tündére / Petre Ispirescu ; Szegedi Katalin rajzaival. -   [Budapest] : General Press, s.a.

103 p. : il. color

ISBN 963-9459-00-3

821.135.1-93-34=511.141

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti)

821.135.1/I-85

 

417. Înapoi la lirism : Răspunsuri la o anchetă literară / coordonată de Aurel Pantea. -   Târgu Mureş : Ardealul, 2005

131 p. - (Esenţe şi mirări).

Autorii mureşeni: Al. Cistelecan, Iulian Boldea, Kocsis Francisko, Eugeniu Nistor, Aurel Pantea

Bibliografie p.128

ISBN 973-8406-17-X

821.135.1.09                                                                         082.1 Esenţe şi mirări

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86460 ; 821.135.1.09/I-49

 

418. KOCSIS FRANCISKO. Plimbări cu Freud / Kocsis Francisko. -   Târgu Mureş : Ardealul, 2006

99 p. - (Proză contemporană).

ISBN 973-8406-27-7. - ISBN 978-973-8406-27-8

821.135.1-32                                                                         082.1 Proză contemporană

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 86461 ; 821.135.1/K 64

 

419. LUPU, LORENA. Rondo Capriccioso / Lorena Lupu. -   Bucureşti : Tritonic, 2007

144 p. - (LIT).

ISBN 978-973-733-139-7

821.135.1-31                                                                         082.1 LIT

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 86498 ; 821.135.1/L 95

 

420. Măgarul troian : Antologie de proză umoristică românească / alcătuită de Cornel Udrea. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2007

186 p. - (Crescătoria de iluzii).

ISBN 973-126-006-4

821.135.1-82                          821.135.1-7                            082.1 Crescătoria de iluzii

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(umor)

II 86754 ; 821.135.1-82/M 15

 

421. MĂLINAŞ, CONSTANTIN. Bicentenarul elegiei lui Gheorghe Şincai 1804-2004 / Constantin Mălinaş ; prefaţă de Mircea Tomuş. -   Oradea : Asociaţia Română pentru Ex Libris, 2005

80 p.

Carte apărută sub egida Bibliotecii Judeţene ''Gheorghe Şincai'' Bihor

Text original în limba latină p.39-42

ISBN 973-0-04179-2

821.135.1-94                          008(=135.1)(439)           929 Şincai,Gheorghe

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrieri istorice)

II 86486 ; 821.135.1/S59M

 

422. MĂLINAŞ, CONSTANTIN NICOLAE. Scutierul : proză / Constantin Nicolae Mălinaş. -   Oradea : Primus, 2007

118 p.

Bibliografie [1] p.

ISBN 978-973-88217-4-3

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 86484 ; 821.135.1/M 18

 

423. MĂLINAŞ, CONSTANTIN NICOLAE. Cavalerul : proza unui bibliotecar / Constantin Nicolae Mălinaş. -   Oradea : Arca, 2006

160 p.

Bibliografie [1 ] p.

ISBN 973-87671-8-0. - ISBN 978-973-87671-8-8

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri foarte scurte)

I 18777 ; 821.135.1/M 18

 

424. MUSTAFA,ZULLY. Strugurii s-au copt în lipsa ei / Zully Mustafa. -   Bucureşti : Tritonic, 2007

136 p. - (LIT).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-733-160-1

821.135.1-31                                                                         082.1 LIT

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 86499 ; 821.135.1/M 98

 

425. MUŞATESCU, TUDOR. Titanic vals : Comedie în trei acte / Tudor Muşatescu. -   Bucureşti : Editura Ştefan, 2005

124 p. - (Cărţile de aur ale copilăriei).

ISBN ISBN 973-8493-84-6

821.135.1-221                                                       082.1 Cărţile de aur ale copilăriei

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 86680 ; 821.135.1/M98

 

426. NIMIGEANU, GEORGE L. Întotdeauna viaţa pune întrebări / George L. Nimigeanu ;cuvânt înainte de Cassian Maria Spiridon. -   Târgu Mureş : Ardealul, 2007

129 p. : : il.

ISBN 973-8406-34-X. - ISBN 978-973-8406-34-6

821.135.1-1(082)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 86464 ; 821.135.1/N 75

 

427. NIMIGEANU, GEORGE L. Jocul ocult al ţărmului cu marea / George L. Nimigeanu ; cuvânt înainte de Adrian Dinu Rachieru. -   Târgu Mureş : Ardealul, 2006

120 p. : : il. - (Poesis).

ISBN 973-8406-26-9. - ISBN 978-973-8406-26-1

821.135.1-1                                                                           082.1 Poesis

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 86462 ; 821.135.1/N 75

 

428. NIMIGEANU, GEORGE L. Faţa nevăzută a durerii / George L. Nimigeanu ; cuvânt înainte de Dumitru-Mircea Buda. -   Târgu Mureş : Ardealul, 2006

123 p. : : il. - (Poesis).

ISBN 973-8406-29-3. - ISBN 978-973-8406-29-2

821.135.1-1                                                           082.1 Poesis

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 86463;821.135.1/N 75

 

429. NISTOR,IOAN. Fragmente osiriene în zodia sinecdocei : Studii şi eseuri de literatură postmodernă.Nuclee genitoare cardinale şi dezagregarea reprezentării / Ioan Nistor. -   Târgu Mureş : Ardealul, 2007

296 p. - (Sinteze).

Note la sfârşitul capitolelor

În loc de prefaţă p.5-7

ISBN 973-8406-38-2. - ISBN 978-973-8406-38-4

821.135.1.09(498.4)(082.24)                                082.1 Sinteze

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

III 28569 ; 821.135.1.09/N 78

 

430. OCTAVIAN, TUDOR. Alte povestiri / Tudor Octavian. -   Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2005

304 p.

ISBN 973-7995-63-5

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 86703 ; 821.135.1/O-19

 

431. PALER, OCTAVIAN. Scrisori imaginare / Octavian Paler. -   Bucureşti : Historia, 2007

304 p. - (Meridiane literare).

ISBN 978-973-1781-04-4

821.135.1-4                                                                           821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 86481 ; 821.135.1/P14

 

432. POPA, IONEL. Scrisori despre Liviu Rebreanu / Ionel Popa. -   Târgu Mureş : Ardealul, 2006

278 p. - (Sinteze).

ISBN 973-8406-19-6

821.135.1.09 Rebreanu,Liviu                                             082.1 Sinteze

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86456 ; 821.135.1.09/R35P

 

433. POPA, IONEL. Recitiri din literatura română / Ionel Popa. -   Târgu Mureş : Ardealul, 2007

215 p. - (Sinteze).

ISBN 973-8406-22-6. - ISBN 978-973-8406-21-6

821.135.1.09                                                                         082.1 Sinteze

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86455 ; 821.135.1.09/P 79

 

434. PREDA, MARIN. Scrisori către Aurora / Marin Preda. - [Ediţia a 2-a]. -   Bucureşti : Historia, 2006

152 p. : il.

Note de subsol

ISBN 973-87923-3-9. - ISBN 978-973-87923-3-3

821.135.1-6                                                                           929 Preda, Marin

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrisori)

II 86470 ; 821.135.1/P90

 

435. REBREANU, LIVIU. Nuvele [Rebreanu, Liviu] / Liviu Rebreanu. -   Piteşti : Editura Herra, s.a

192 p.

ISBN 973-7923-18-9

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

II 86679 ; 821.135.1/R35

 

436. REBREANU, LIVIU. Ion / Liviu Rebreanu ; Tabel cronologic de Ilderim Rebreanu. -   Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu, 2006

368 p.

ISBN 973-87260-7-7. - ISBN 978-973-87260-7-9

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 86686 ; 821.135.1/R35

 

437. SADOVEANU, MIHAIL. Baltagul. Creanga de aur / Mihail Sadoveanu ; Postfaţă şi tabel cronologic de Fănuş Băileşteanu Ediţie îngrijită de Fănuş Băileşteanu şi Valeria Filimon. - Ediţie îngrijită de Fănuş Băileşteanu şi Valeria Filimon. -   Bucureşti : Editura Agora, 2005

296 p. - (Clasici români).

Aprecieri critice p. 285-293

ISBN 973-7744-55-1

821.135.1-31                                                                         082.1 Clasici români

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 86690 ; 821.135.1/S13

 

438. SILITRĂ, DUMITRU D.. Poeme de închiriat / Dumitru D.Silitră. -   Târgu-Mureş : Nico, 2008

58 p. : il.

ISBN 978-973-1728-57-5

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 86670 ; 821.135.1/S 55

 

439. SLAVICI, IOAN. Moara cu noroc. Popa Tanda. Budulea Taichii / Ioan Slavici. -   Piteşti : Editura Herra, 2005

192 p.

ISBN 973-85712-5-1

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

II 86678 ; 821.135.1/S63

 

440. SORESCU, MARIN. Ocolul infinitului mic pornind de la nimic / Marin Sorescu. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

2 vol.

vol. 1. - 128 p. : il. - ISBN 978-973-88387-1-0

vol. 2. - 96 p. - ISBN 978-973-88387-2-7

821.135.1-93-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie pentru copii)

821.135.1-82/S 69

 

441. SUCIU, MAGDALENA DORINA. Şi Dumnezeu suspină = Even God Sighs / Magdalena Dorina Suciu ; Versiunea engleză=English version Olimpia Iacob. - Ediţie bilingvă româno-engleză. -   Bucureşti : Criterion Publishing, 2007

124 p. : il.

Note bibliografice p.114-115

ISBN 978-973-8982-21-5

821.135.1-1                                                                           821.135.1-1=111

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 86752 ; 821.135.1/S 94

 

442. SUCIU, MAGDALENA DORINA. Copilărie : pâine dulce / Magdalena Dorina Suciu. -   Târgu-Mureş : Ansid, 2006

86 p. : il.

ISBN 973-87378-0-X

821.135.1-93-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 86751 ; 821.135.1/S 94

 

443. URECHE, GRIGORE. Letopiseţele Ţării Moldovei : (fragmente) / Grigore Ureche. -   Bucureşti : Garamond, s.a.

240 p. - (Biblioteca elevului).

Bibliografii p.5-12

ISBN 973-9218-02-4

821.135.1-94                                                                         082.1 Biblioteca elevului

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrieri istorice)

821.135.1/U75

 

444. VEZA, IOAN. Travaliul realului : poezie / Ioan Veza. -   Târgu Mureş : Ardealul, 2006

83 p.

ISBN 973-8406-23-4. - ISBN 978-973-8406-23-0

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 86465 ; 821.135.1/V 53

 

445. VORNICU, ANDREI. Am comis-o ! / Andrei Vornicu. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

136p.

ISBN 978-973-1728-44-5

821.135.1-92

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă)

II 86443 ; 821.135.1/V90

821.16  Literaturi slave

 

446. DOSTOIEVSKI, FIODOR MIHAILOVICI. Crimă şi pedeapsă : roman în şase părţi cu epilog / F.M. Dostoievski ; traducere Serghei Nicolae. -   Cluj-Napoca : Sinapsis, 2007

2 vol.

ISBN 978-973-1802-77-0

vol.1 - 256 p. - ISBN 978-973-1802-77-0

vol.2 - 256 p. - ISBN 978-973-1802-77-0

821.161.1-31=135.1

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

II 86730(v. 1-2) ; 821.161.1/D 71

 

447. MALŢEVA, VALENTINA. KGB în smoking : [Roman de spionaj] / Valentina Malţeva ; Traducere din limba rusă, prefaţa şi note Mihai Maxim. -   Bucureşti : Historia, 2006

550 p.

ISBN 973-87688-5-3. - ISBN 978-973-87688-5-7

821.161.1-31=135.1

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

III 28571 ; 821.161.1/M19

821.17/.9  Alte literaturi

 

448. ABE KÓBÓ. A homok asszonya.. -   [Budapest] : General Press Kiadó, s.a.

295 p. - (Nagy siker volt sorozat).

ISBN 963-9459-02-X

082.1 Nagy siker volt sorozat                                           821.521-31=511.141

1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman)

III 28649 ; 821.51/.72/A12

 

449. KANEHARA HITOMI. Pirszinget a kígyónak / Kanehara Hitomi ; [Fordította Nagy Mónika]. - Budapest : Magvető, [2007]

120 p.

ISBN 978-963-14-2556-7

821.521-31=511.141

1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman)

II 86699 ; 821.51/.72/K20

 

450. MUMUC, CEM. Törökfürdő : avagy Sírbolt / Cem Mumcu ; Fordította Tasnádi Edit. -   Budapest : Ráció Kiadó, 2007

100 p.

Titl. orig. : Makber

Note de subsol

ISBN 978-963-9605-29-9

821.512.161-31=511.141

1. LITERATURĂ TURCĂ(roman)

II 86757 ; 821.512.1/M94

 

451. MURAKAMI, HARUKI. Kafka a tengerparton / Murakami Haruki ; Japánból fordította Erdős György. -   [Budapest] : Geopen Könyvkiadó, 2006

693 p.

ISBN 963-9574-91-0

821.521-31=511.141

1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman)

II 86758 ; 821.51/.72/M96

 

452. TAGORE, RABINDRANATH. A boldogság ígérete : Elbeszélések / Rabindranath Tagore ; Fordította Karig Sára. -   s.l. : General Press, s.a.

351 p. : il.

Bio-bibliografia p. 315-327

Note p. 329-350

ISBN 963-9282-79-0

821.214-32=511.141

1. LITERATURĂ INDIANĂ(proză scurtă)

I 18794 ; 821.21/.22/T13

 

 

821.511.141  Literatură maghiară

 

453. 101 vers a Székelyföldről / Válogatta Papp Kincses Emese. -   Kolozsvár : Kriterion, 2006

152 p. : il.

ISBN 973-26-0843-9. - ISBN 978-973-26-0843-2

821.511.141(498.4)-82-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

III 28583 ; 821.511.141/S99

 

454. 101 vers az elődökről / Válogatta Molnár Judit. -   Kolozsvár : Kriterion, 2006

160 p. : il.

ISBN 973-26-0847-1. - ISBN 978-973-26-0847-0

821.511.141(498.4)-82-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

III 28606 ; 821.511.141/S99

 

455. 111 vers erdélyi költőnőktől / Válogatta Katona Éva. -   Kolozsvár : Kriterion, 2006

120 p. : il.

ISBN 973-26-0846-3. - ISBN 978-973-26-0846-3

821.511.141(498.4)-82-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

III 28607 ; 821.511.141/S99

 

456. ADY ENDRE. Az irodalmi Köztelek : Publicisztikai írások / Ady Endre. -   Kolozsvár : Polis, 2003

352 p. - (Remekírók diákkönyvtára).

ISBN 973-9267-64-5

821.511.141-92

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(articole)

II 86619 ; 821.511.141/A23

 

457. ÁGOSTON VILMOS. A Konvenció vendégei / Ágoston Vilmos. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004

150 p. : il. - (Nobile Officium).

Note de subsol

ISBN 973-665-063-4

821.511.141(498)-4                                                              082.1 Nobile Officium

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri)

III 28611 ; 821.511.141/A27

 

458. Álmok szállodája : Erdélyi magyar költők 1918-2000 / Válogatta és a bevezetőt írta Balázs Imre József. -   Kolozsvár : Kalota Könyvkiadó, 2002

543 p. - (Erdélyi magyar olvasókönyv).

ISBN 973-8544-22-X

821.511.141(498.4)-82-1                                      082.1 Erdélyi magyar olvasókönyv

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 86540 ; 821.511.141/A43

 

459. ANTAL IMRE. Mindennapi történelmünk : Naplójegyzetek 1987-2003 / Antal Imre. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2006

260 p.

ISBN 973-665-147-9. - ISBN 978-973-665-147-2

821.511.141-94

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

II 86532 ; 821.511.141/A62

 

460. BÁGYONI SZABÓ ISTVÁN. Elszabadult konténerek : Naplóregény(Kolozsvár, 1986-1989) / Bágyoni Szabó István. -   Arad : Concord Media Rt., 2005

196 p. - (Irodalmi Jelen Könyvek).

ISBN 973-7648-01-3

821.511.141(498)-94                                            082.1 Irodalmi Jelen Könyvek

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

II 86580 ; 821.511.141/B17

 

461. BAJOR ANDOR. Az ezermester ; A Valdemár-kódex / Bajor Andor. -   Csíkszereda : Hargita Kiadóhivatal, 2004

224 p.

ISBN 978-86876-2-4

821.511.141(498)-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86638 ; 821.511.141/B18

462. Baka András tréfás beszédei : Moldvai csángómagyar népmesék / Gyűjtötte, szerkesztette, bevezető tanulmánnyal, jegyzetekkel és tájszójegyzékkel közzéteszi Faragó József. - 2. kiadás. -   Kolozsvár : Kriterion, 2005

200 p. : il.; [1] CD-ROM.; 24,5 cm.

Note p. 173-188

Glosar p. 189-193

ISBN 973-26-0812-9

821.511.141(498.3)-91-34                                    398.21(=511.141)(498.3)

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poveşti)

III 28582 ; 821.511.141/B18

 

463. BÁKAY VILMA. Székely határőrballada : Olvassátok végig! : Bákay Vilma naplója / Bákay Vilma ; Előszó Keresztes Enikő Szabó József János. -   Budapest : Timp Kiadó, 2005

112 p. : il. parţial color

Note de subsol

ISBN 963-86678-5-0

821.511.141(498)-94

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal)

III 28658 ; 821.511.141/B18

 

464. BALÁZS ÁGNES. Lufi és Szamóca / Balázs Ágnes ; Békés Rozi illusztrációival. -   [Budapest] : Móra Könyvkiadó, [2006]

208 p. : il.

ISBN 963-11-8133-2

821.511.141-93-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii)

821.511.141/B19

 

465. BALÁZS IMRE JÓZSEF. Vidrakönyv : [Versek] / Balázs Imre József. -   Kolozsvár : Koinónia, 2006

96 p. - (Éneklő borz).

ISBN 973-7605-24-1

821.511.141(498)-1                                                              082.1 Éneklő borz

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 86626 ; 821.511.141/B19

466. BALÁZS IMRE JÓZSEF. Mint egy úszó színház : Esszék, kritikák / Balázs Imre József. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2005

210 p. - (Bibliotheca Transsylvanica).

ISBN 973-665-109-6

821.511.141(498)-4                                                              821.511.141.09

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri)

II 86610 ; 821.511.141/B19

 

467. BALOGH LÁSZLÓ. Jeruzsálemben boldog lettem volna : Novellák / Balogh László. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2003

172 p.

ISBN 973-665-024-3

821.511.141(498)-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele)

II 86608 ; 821.511.141/B23

 

468. BENEDEK ELEK. Az adószedő : Regény a székely népéletből / Benedek Elek. -   Szeged : Lazi Könyvkiadó, [2006]

175 p.

Titl. orig : A kollektor

Glosar p. 173-174

ISBN 963-7138-94-3

39(=511.141 secui)(0:82-31)                                               821.511.141(498)-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86741 ; 821.511.141/B44

 

469. BENKŐ LEVENTE. Muszáj volt élni valahogy / Benkő Levente. -   Sepsiszentgyörgy : Charta, 2001

240 p. - (Charta múltidéző).

ISBN 973-99902-2-3

821.511.141(498.4)-94                                         94(=511.141)(498)"194"(0:82-94)

082.1 Charta múltidéző

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

II 86640 ; 821.511.141/B45

 

 

 

470. BERZENCZEY LÁSZLÓ. Szentpétervártól Bombayig / Berzenczey László ; Közzéteszi Marczell Péter. -   Kolozsvár : Kriterion Könyvkiadó, 2006

192 p.; [8] p. il.,h. - (Téka).

Note de subsol

Anexe p. 159-174

Bibliografie p. 176-182

Index p. 183-191

ISBN 973-26-0842-0. - ISBN 978-973-26-0842-5

082.1 Téka                                                            821.511.141-992

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal de călătorie)

I 18788 ; 821.511.141/B49

 

471. BÍRÓ BÉLA. Határokon innen és túl : Esszék / Bíró Béla. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2005

236 p. - (Bibliotheca Transsylvanica).

Note de subsol

Bibliografie p. 209-211

ISBN 973-665-128-2

821.511.141(498)-4

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri)

II 86609 ; 821.511.141/B54

 

472. BOGDÁN LÁSZLÓ. Szindbád a taligán : Versek / Bogdán László. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2007

104 p.

ISBN 978-973-665-178-6

821.511.141(498)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 86606 ; 821.511.141/B64

 

473. BOLYAI JÁNOS. Arccal a végtelen felé : Bolyai János feljegyzéseiből / Bolyai János ; [Összállította Pethő László]. -   s.l. : [Androméda Könyvműhely 2000], [2006]

40 p. : il.

ISBN 963-06-1076-0

821.511.141-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie)

I 18803 ; 821.511.141/B66

474. BRÉDA, FRANÇOIS. Diva Deva / François Bréda. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2006

154 p.

ISBN 973-7651-65-0. - ISBN 978-973-7651-65-5

821.511.141-4

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri)

II 86674 ; 821.511.141/B 82

 

475. CSEKE GÁBOR. Lírai tőzsde : Fontos versek / Cseke Gábor. -   Arad : Concord Media Rt., 2006

137 p. - (Irodalmi Jelen Könyvek).

ISBN 973-7648-10-2

821.511.141(498.4)-1                                           082.1 Irodalmi Jelen Könyvek

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 86579 ; 821.511.141/C92

 

476. CSERNOVITS, SAMUEL. Supravieţuire / Samuel Csernovits ; În româneşte de Corneliu Câlţea. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

272 p.

ISBN 978-973-1728-49-0

821.511.141(498.4)-94=135.1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

II 86442 ; 821.511.141/C92

 

477. DEMSE MÁRTON. Somoskai tél / Demse Márton. -   Kézdivásárhely : Zelegor Kiadó, 2007

217 p.

ISBN 973-86911-2-8

821.511.141(498.3)-94

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

II 86595 ; 821.511.141/D31

 

478. DÉRY TIBOR. Két asszony. Szerelem. Niki / Déry Tibor. - Változatlan utánnyomás. -   Budapest : Cicero, [2005]

224 p. - ISBN 963-539-487-X

821.511.141-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele)

II 86653 ; 821.511.141/D33

479. DOMOKOS JOHANNA. Napút : Verstérkép = Gedichtlandkarte = Sonnenreise / Domokos Johanna ; aus dem Ungarischen von Irene Rübberdt. - Marosvásárhely : Mentor, 2001

[1] pliant

ISBN 973-8002-90-7

821.511.141-1                                                       821.511.141-1=112.2

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

I 18784 ; 821.511.141/D65

 

480. DSIDA JENŐ. Zarándokút / Dsida Jenő ; Válogatta K. Jakab Antal. -   Kolozsvár : Kriterion Könyvkiadó, [2007]

195 p. - (Kriterion Kincses Könyvtár).

Titl. în limba română : Pelerinaj

Note p. 191-192

Titlul de pe Cd-ROM : Erdélyi hangok : Dsida Jenő versei Banner Zoltán előadásában

ISBN 978-973-26-0890-6

821.511.141(498)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezie)

I 18792 ; 821.511.141/D85

 

481. EGYED PÉTER. 23 buborék : A Kurszk balladája / Egyed Péter ; Részegh Botond illusztrációival. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2007

80 p. : il.

ISBN 973-665-162-2. - ISBN 978-973-665-162-5

821.511.141(498)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 86533 ; 821.511.141/E27

 

482. Az emberfejű madár : Erdélyi magyar esszéírók 1918-2001 / Válogatta és a bevezetőt írta Balázs Imre József. -   Kolozsvár : Kalota Könyvkiadó, 2007

491 p. - (Erdélyi magyar olvasókönyv).

ISBN 973-8341-85-X. - ISBN 973-8341-85-2

821.511.141(498.4)-4                                           082.1 Erdélyi magyar olvasókönyv

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

II 86539 ; 821.511.141/E46

483. Erdélyi szép szó 2004 / Szerkesztette Fekete Vince. -   Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2004. -  : Hargita Kiadóhivatal

264 p. : il.

ISBN 973-86876-4-0. - ISBN 973-8468-35-3

821.511.141(498)-822

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

III 28594 ; 821.511.141-82/E64

 

484. ESTERHÁZY PÉTER. Egy nő / Esterházy Péter. - Változatlan utánnyomás. -   Budapest : Magvető, [2007]

173 p.

ISBN 978-963-14-2451-0

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86738 ; 821.511.141/E81

 

485. ESTERHÁZY PÉTER. Hrabal Könyve / Esterházy Péter. - [4. kiadás]. -   Budapest : Magvető, s.a.

203 p.

ISBN 963-14-2423-5

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86739 ; 821.511.141/E81

 

486. FÁBIÁN ERNŐ. A példaadás erkölcse : Tanulmányok / Fábián Ernő. -   Kolozsvár : Kriterion, 2004

264 p.

Notep. 251-261

ISBN 973-26-0777-7

821.511.141(498)-4

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri)

II 86543 ; 821.511.141/F11

 

487. FARKAS ÁRPÁD. Határátkelés / Farkas Árpád ; Márton Árpád illusztrációival. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004

44 p. : il.

ISBN 973-665-041-3

821.511.141(498)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 86535 ; 821.511.141/F22

 

488. FERENCZES ISTVÁN. Ágota könyve / Ferenczes István ; A borítót és az illusztrációkat Csillag István készítette. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2006

40 p. : il. color - (Mesevonat).

ISBN 973-665-157-6. - ISBN 978-973-665-157-1

821.511.141(498)-93-1                                                         082.1 Mesevonat

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii)

821.511.141/F39

 

489. FODOR SÁNDOR. Mária Lábától a Sündisznóállásig : Fejezetek egy életrajzi regényből / Fodor Sándor ; Szerkesztette : Lövétei Lázár László. -   Csíkszereda : Hargita Kiadóhivatal, 2005

368 p.

ISBN 973-86876-6-7

821.511.141(498)-94

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

II 86637 ; 821.511.141/F74

 

490. GÁBOR FELICIA. Csángó vagyok / Gábor Felicia. -   Csíkszereda : Hargita Kiadóhivatal, 2005

112 p.

Glosar p. 95-101. - ISBN 973-86876-9-1

821.511.141(498.3)-94                                                         821.511.141(498.3)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

II 86592 ; 821.511.141/G11

 

491. GARAY JÁNOS. Az obsitos : Háry János kalandjai / Garay János ; Az illusztrációkat készítette Léstyán Csaba. -   Csíkszereda : Hargita Kiadóhivatal, 2006

48 p. : il. color

ISBN 973-7625-04-8

821.511.141(498)-93-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii)

821.511.141/G19

492. GELLÉRT SÁNDOR. Kölcsey / Gellért Sándor. -   Kolozsvár : Polis, 2004

130 p. - (Kettős tükörben).

ISBN 973-8341-29-9

929 Kölcsey Ferenc                                            821.511.141.09 Kölcsey Ferenc

082.1 Kettős tükörben

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

II 86537 ; 821.511.141.09/K69G

 

493. GYÖRGY ATTILA. Az én státusom / György Attila ; Szerkesztette Sántha Attila. -   Kézdivásárhely : Havas Kiadó, 2005

200 p.

Note de subsol

ISBN 973-86911-4-1

821.511.141-92                                                     323.15(=511.141)(498)(0:82-92)

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(articole)

II 86597 ; 821.511.141/G99

 

494. GYÖRGY ZSUZSANNA, KURUCZNÉ. Amikor Csíkba' megszülettem... / Kuruczné György Zsuzsanna ; Lejegyezte, szerkesztette : Tóthné Barcs Ágnes. -   Csíkszereda : Hargita Kiadóhivatal, 2007

80 p. : il., [4] p. il. color

Note de subsol

ISBN 978-973-7625-08-0

821.511.141(498)-94                                            75(498)Nagy Imre(0:82-94)

929 Nagy Imre

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

II 86639 ; 821.511.141/N17G

 

495. HAJÓS JÓZSEF. Eszterláncok : avagy vígan rímelő versek / Hajós József. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2007

202 p.

ISBN 978-973-126-026-6

821.511.141-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

821.511.141/H 16

 

496. HOSSZU ZOLTÁN. Dani bá / Hosszu Zoltán ; Illusztrálta Könczey Elemér. -   Kézdivásárhely : Zelegor Kiadó, 2007

101 p. : il.

Note de subsol

Anexe p. 90-95

Glosar p. 96-97

ISBN 978-973-88294-0-4

821.511.141(498.4)-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)

II 86596 ; 821.511.141/H83

 

497. JÉKELY ZOLTÁN. Az utolsó szó keresése : Válogatott versek / Jékely Zoltán ; Kovács András Ferenc válogatásában és utószavával. -   Kolozsvár : Polis, 2003

448 p.

Index p.426-436

Biografie autor p. 424-425

ISBN 973-8341-11-6

821.511.141(498)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 86564 ; 821.511.141/J43

 

498. KABDEBÓ TAMÁS. Blackwell és a magyarok : Diplomata regény / Kabdebó Tamás. -   Arad : Irodalmi Jelen Könyvek, 2007

233 p.

Note de subsol

ISBN 973-7648-17-X. - ISBN 978-973-7648-17-4

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86654 ; 821.511.141/K11

 

499. KÁNTOR LAJOS. Vigyázó szemünk : Párizstól a Fehér Házig-via Kolozsvár / Kántor Lajos. - Arad : Concord Media Rt., 2006

192 p. - (Irodalmi Jelen Könyvek).

ISBN 973-7648-08-0

821.511.141(498.4)-4

821.511.141(498.4)-92

082.1 Irodalmi Jelen Könyvek

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(articole)

II 86612 ; 821.511.141/K20

 

500. KÁNTOR LAJOS. Felnőnek a legkisebb fiúk : Periratok, kritikák 1968-2000 / Kántor Lajos. -   Kolozsvár : Polis, 2001

312 p.

ISBN 973-9267-89-0

821.511.141.09

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

II 86555 ; 821.511.141.09/K20

 

501. KÁNTOR LAJOS. Reményik Sándor-a mítosz és az erdélyi valóság : Reményik(1890-1941)és utókora(1983-2006) / Kántor Lajos. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2007

124 p.

Note de subsol şi la sfârşitul capitolelor

Biografie p. 120-122

ISBN 978-973-665-174-8

929 Reményik Sándor                               821.511.141(498).09 Reményik Sándor

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

II 86559 ; 821.511.141.09/R44K

 

502. KÁNYÁDI SÁNDOR. Billegballag / Kányádi Sándor ; Domó István rajzaival. -   [Pozsony] : Kalligram, [2006]

[80] p. : il. color

ISBN 80-7149-880-7

821.511.141-93-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii)

821.511.141/K20

 

503. KARÁCSONY BENŐ. Nyári délután a régi Fehérvárt : Összegyűjtött novellák / Karácsony Benő. -   Kolozsvár : Kalota Könyvkiadó, 2006

319 p.

ISBN 973-85442-0-3

ISBN 978-973-85442-0-8

821.511.141(498)-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)

II 86547 ; 821.511.141/K22

 

504. KÁROLYI SZÉCHENYI ILONA. Kileng az inga : Egy arisztokrata festőművésznő életútja, bánatai és örömei / Gr. Károlyi Széchenyi Ilona ; Fordította Lukács Laura. -   Budapest : Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2005

217 p. : il. parţial color

ISBN 963-9501-45-X

082.1 Mundus –Emlékiratok                                             821.511.141-94

929 Károlyi Széchenyi Ilona

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(autobiografie)

III 28621 ; 821.511.141/K22

 

505. KELECSÉNYI LÁSZLÓ ZOLTÁN. Magyar irodalom : Atlasz / Kelecsényi László Zoltán ; Grafikák Nagy András. - 2. javított kiadás. -   Budapest : Athenaeum 2000, s.a.

263 p. : tab., graf., sch. - (Atlasz).

Index p. 249-260

Bibliografie p. 261-262

ISBN 963-9261-97-1

082.1 Atlasz                                                         821.511.141:030

030:821.511.141                                                   821.511.141.09

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(istorie)

III 28652 ; 821.511.141.09/K32

 

506. KELEMEN ZSÓFIA. Eltornászott mesék / Kelemen Zsófia ; Harmath Zita Zsófia rajzaival. -   Kolozsvár : Koinónia, 2006

104 p. : fig. color

Bibliografie p. 96-97

ISBN 973-7605-47-0. - ISBN 978-973-7605-47-4

821.511.141(498)-93-34

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

821.511.141/K32

 

 

 

507. Kié Erdély? = Wem gehört Siebenbürgen? / Moldvay Katalin, Kovács András Ferenc, Selyem Zsuzsa ... ; Fordítás = Übersetzung : Fodor Anna-Mária, Hajdú Kinga, Wilhelm Droste. -   Kolozsvár=Klausenburg : Koinónia, 2006

140 p. : il. - (Éneklő borz).

ISBN 973-7605-27-6. - ISBN 978-973-7605-27-6

821.511.141(498)-82                                            821.511.141(498)-82=112.2

082.1 Éneklő borz

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

I 18779 ; 821.511.141/K42

 

508. KISS BITAY ÉVA. Állatparádé / Kiss Bitay Éva ; Bak Sára rajzaival. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Kalota Könyvkiadó, 2005

88 p. : il. - (Kalota könyvek. Mesepalack).

ISBN 973-9916-28-7

821.511.141(498)-93-34                                                       082.1 Kalota könyvek

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

821.511.141/K49

 

509. KISS BITAY ÉVA. Titokmorzsák a természetből / Kiss Bitay Éva ; Illusztrációk Bak Sára. -   Kolozsvár [Cluj Napoca] : Stúdium, 2006

115 p. : il. color

Bibliografie p. 115

ISBN 973-643-128-2. - ISBN 978-973-643-128-9

821.511.141(498)-93-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri pentru copii)

821.511.141/K49

 

510. KÓS ANDRÁS. Élet és rajz / Kós András ; A szerző illusztrációival. -   Kolozsvár : Polis, 2004

244 p. : il.

ISBN 973-8341-42-6

821.511.141(498)-94

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

II 86517 ; 821.511.141/K75

 

 

511. KOZMA MÁRIA. Szarvassá vált... : Regény / Kozma Mária. -   Csíkszereda : Hargita Kiadóhivatal, 2006. -  : Pallas-Akadémia

200 p.

ISBN 973-665-159-2. - ISBN 978-973-665-159-5

821.511.141(498)-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86546 ; 821.511.141/K79

 

512. Lám Béla levelezése Áprily Lajossal, Mannsberg Arvéddal, Olosz Lajossal és Reményik Sándorral / Összeállította Hantz Lám Irén. -   Kolozsvár : Stúdium, 2005

309 p.; [21] p. il.

Biografie autori p. 249-261

Note p. 267-303

Index p. 304-307

ISBN 973-643-112-6

821.511.141(498)-6

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(scrisori)

II 86567 ; 821.511.141/L18

 

513. LÁNG GYÖRGY. A tamás-templom karnagya : Regény / Láng György. - [10. kiadás]. - Szeged : Könyvmolyképző Kiadó, 2007

534 p.

Note de subsol

ISBN 978-963-9708-60-0

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

III 28670 ; 821.511.141/L20

 

514. LISZTÓCKY LÁSZLÓ. Ugyanegy téma variációi : Irónia és megszólítás Kertész Imre prózájában / Molnár Sára. -   Kolozsvár : Koinónia, 2005

312 p.

ISBN 973-7605-19-5

821.511.141.09-31 Kertész Imre

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

II 86525 ; 821.511.141.09/K36M

515. LISZTÓCKY LÁSZLÓ. Vonások Dsida Jenő portréjához : Tanulmányok és dokumentumok / Lisztóczky László. -   Kolozsvár : Kriterion Könyvkiadó, 2005

162 p.

Note p. 143-158

ISBN 973-26-0798-X

821.511.141(498).09 Dsida Jenő                                        929 Dsida Jenő

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

I 18528 ; 821.511.141.09/D65L

 

516. LÖWI MAYA. Fura Feri és a többiek / Löwi Maya meséi ; A könyvet illusztrálta Bak Sára ; szerkesztette Gábor Dénes. -   Kolozsvár [Cluj Napoca] : Stúdium, s.a.

75 p. : il. color

ISBN 973-643-113-4

821.511.141(498)-93-34

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

821.511.141/L82

 

517. MADARAS PÉTER. Kindertojás-rántotta : Gyermekversek a szerző illusztrációival / Madaras Péter. -   Kolozsvár : Koinónia, 2000

48 p. : il. Color. - ISBN 973-8022-16-9

821.511.141(498)-93-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii)

821.511.141/M14

 

518. MIKLYA LUZSÁNYI MÓNIKA. Hogy véget érjen a sötétség : Dokumentumok Sztehlo Gábor lelkész gyermekmentő munkájáról a II. világháború idején / Miklya Luzsányi Mónika. -   Kolozsvár : Koinónia, 2003. - Budapest  Budapest : Harmat

112 p.

Bibliografie p. 109-110

ISBN 963-9148-83-0. - ISBN 973-8022-60-6

821.511.141-94

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

II 86583 ; 821.511.141/S99M

519. MIKSZÁTH KÁLMÁN. Új Zrínyiász / Mikszáth Kálmán. -   [Budapest] : Akkord, [2004]

232 p. - (Talentum diákkönyvtár).

Note de subsol

ISBN 963-9429-46-5

821.511.141-31                                                     082.1 Talentum diákkönyvtár

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86744 ; 821.511.141/M71

 

520. MIKSZÁTH KÁLMÁN. A beszélő köntös : [regény] / Mikszáth Kálmán. -   Kolozsvár : Kriterion Könyvkiadó, 1998. - Bukarest  Bukarest :

136 p. - (Kriterion Kincses Könyvtár).

Note p. 131-132

ISBN 973-26-0546-4

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

I 18791 ; 821.511.141/M71

 

521. MURVAI OLGA. Vers-rekviem : Kismonográfia Kányádi Sándor Halottak napja Bécsben című poémájáról / Murvai Olga. -   Kolozsvár : Kriterion, 2005

184 p.

Note de subsol

ISBN 973-26-0835-8

821.511.141(498).09-1 Kányádi Sándor

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

II 86558 ; 821.511.141.09/K20M

 

522. NYIRŐ JÓZSEF. Jézusfaragó ember : Elbeszélések / Nyirő József. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2005

208 p. - (Nyirő József Művei).

ISBN 973-665-111-8

821.511.141(498)-32                                            082.1 Nyirő József művei

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)

II 86615 ; 821.511.141/N99

 

 

 

523. NYIRŐ JÓZSEF. A zöld csillag : A szerzőnek az emigrációban írt regénye / Nyirő József. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2007

214 p. - (Nyirő József Művei).

ISBN 978-973-665-171-7

821.511.141(498)-31                                            082.1 Nyirő József művei

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86635 ; 821.511.141/N99

 

524. NYIRŐ JÓZSEF. Halhatatlan élet : Regény / Nyirő József. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2006

232 p. - (Nyirő József Művei).

ISBN 973-665-138-X

821.511.141(498)-31                                            082.1 Nyirő József művei

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86585 ; 821.511.141/N99

 

525. A Nyugat költői / Válogatta és az előszót írta Balázs Imre József. -   Kolozsvár : Polis, 2003

vol. - (Remekírók diákkönyvtára).

ISBN 973-8341-27-2

Vol.1 - 296 p. - ISBN 973-8341-27-2

821.511.141-82-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 86521 ; 821.511.141/N99

 

526. A nyüzsgés a mélyben : Hazai magyar elbeszélők / Válogatta és a bevezetőt írta Bogdán László. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2005

314 p.

ISBN 973-665-117-7

821.511.141(498.4)-82-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

II 86562 ; 821.511.141/N99

 

527. PÁLL LAJOS. A csodák házában : Versek / Páll Lajos. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2007

104 p.

ISBN 978-973-665-181-6

821.511.141(498)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 86633 ; 821.511.141/P15

 

528. PÁLL LAJOS. Cigány-kantáta / Páll Lajos. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2005

52 p. : il.

ISBN 973-665-105-3

821.511.141(498)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 86581 ; 821.511.141/P15

 

529. PARTI NAGY LAJOS. A fagyott kutya lába / Parti Nagy Lajos. - [4. kiadás]. -   Budapest : Magvető, 2007

194 p.

ISBN 963-14-2538-X

821.511.141-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele)

II 86643 ; 821.511.141/P36

 

530. PÁSKÁNDI GÉZA. Erdélyi triptichon : Fölkél az Ömlő Búza napja, És Rosta órája üt, Majd Sziták perce jő el : (Püspökdrámák) / Páskándi Géza ; Az előszót Kántor Lajos írta. -   Kolozsvár : Kriterion Könyvkiadó, [1999]. - Bukarest  Bukarest :

292 p. - (Romániai magyar írók).

ISBN 973-26-0557-X

821.511.141-2                                                       082.1 Romániai magyar írók

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)

II 86629 ; 821.511.141/P41

 

531. PÁSKÁNDI GÉZA. Európa térképe : Válogatott novellák / Páskándi Géza. -   Kolozsvár : Polis, 2002

383 p.

ISBN 973-8341-07-8

821.511.141-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)

II 86589 ; 821.511.141/P41

 

 

532. POLCZ ALAIN. Karácsonyi utazás : (Halál és cserepek) / Polcz Alain. - 2. javított kiadás. -   Pécs : Jelenkor Kiadó, 2007

127 p. : il. - (Polcz Alain művei).

ISBN 978-963-676-429-6

821.511.141-94

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

II 86756 ; 821.511.141/P75

 

533. POLCZ ALAINE. Asszony a fronton : Egy fejezet életemből / Polcz Alaine. - [5. kiadás]. -   Pécs : Jelenkor Kiadó, 2005

199 p. - (Polcz Alaine művei).

ISBN 963-676-365-8

821.511.141-94                                                     082.1 Polcz Alaine művei

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(bibliografie)

II 86742 ; 821.511.141/P75

 

534. SEBESTYÉN MIHÁLY. Karsztvidék : Megközelítések és távolságtartások prózában / Sebestyén Mihály. -   Kolozsvár : Kriterion Könyvkiadó, 2006

279 p.

ISBN 973-26-0858-7. - ISBN 978-973-26-0858-6

821.511.141-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)

II 86655 ; 821.511.141/S40

 

535. SOMOGYVÁRY GYULA. És mégis élünk / Somogyváry Gyula. -   Budapest : [2004]Auktor Könyvkiadó

375 p.

Bibliografie p. 369

Note de subsol

ISBN 963-7780-91-2

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86530 ; 821.511.141/S68

 

 

 

536. SÜTŐ ANDRÁS. Hargitai Vadászkalandok / Sütő András ; Illusztrálta Varga Tamás. -   s.l. : Cerkabella Könyvkiadó, 2007

136 p. : il. parţial color

ISBN 978-963-87339-5-5

821.511.141(498)-31-93

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman)

821.511.141/S96

 

537. SZABÓ GYULA. Gondos atyafiság : Regény / Szabó Gyula. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004

2 vol.

ISBN 973-665-004-9

Vol. 1. - 368 p

Vol. 2. - 286 p

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86623(1-2) ; 821.511.141/S99

 

538. SZABÓ MAGDA. Katalin utca / Szabó Magda. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

216 p.

ISBN 978-963-07-8437-5

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86755 ; 821.511.141/S99

 

539. SZABÓ MAGDA. Mondják meg Zsófikának / Szabó Magda. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

312 p.

ISBN 978-963-07-8419-1

821.511.141-31-93

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii)

821.511.141/S99

 

540. SZÉKEDI FERENC. A nagy erdélyi játszma : Publicisztikai írások / Székedi Ferenc. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2006

220 p.

ISBN 973-669-167-3. - ISBN 978-973-669-167-0

821.511.141(498)-92

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(articole)

II 86582 ; 821.511.141/S99

 

541. SZEPES MÁRIA. A vörös oroszlán : Az örök élet itala / Szepes Mária. -   Budapest : Édesvíz Kiadó, 2007

414 p. - (Életműsorozat).

ISBN 978-963-528-983-7

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

III 28674 ; 821.511.141/S99

 

542. SZINI LAJOS. Küsdeg nyüszkölések / Szini Lajos (Laji bá'). -   Kézdivásárhely : Zelegor Kiadó, 2007

200 p.

ISBN 978-973-88294-1-1

821.511.141(498.4)-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)

II 86602 ; 821.511.141/S99

 

543. Szívszakadásig : In memoriam Szabó Gyula. -   Csíkszereda : Hargita Kiadóhivatal, 2005

64 p.

Note de subsol

ISBN 973-7625-02-1

821.511.141(498)-94                                            821.511.141.09(498)Szabó Gyula

929 Szabó Gyula

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

II 86593 ; 821.511.141/S99S

 

544. TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY. Tengerecki Pál / Tamkó Sirató Károly ; Banga Ferenc rajzaival. -   Budapest : General Press, s.a.

40 p. : il. color

ISBN 963-9598-24-0

821.511.141-93-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii)

821.511.141/T15

545. TARI TÜNDE. Az MLM rabszolgái voltunk / Tari Tünde. -   Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2007

309 p.

ISBN 978-963-7524-72-1

658.846(0:82-94)                                                                  821.511.141-94

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)

II 86630 ; 821.511.141/T23

 

546. TOLVALY FERENC. Tibetben a lélek : Regény / Tolvaly Ferenc. -   [Budapest] : Kelet Kiadó, [2006]

319 p.

ISBN 963-8720-80-8

821.511.141-31                                                                     294.321(515)

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86760 ; 821.511.141/T70

 

547. TOLVALY FERENC. El Camino : regény = Az út / Tolvaly Ferenc. -   [Budapest] : Kortárs Könyvkiadó, [2005]

303 p.

ISBN 963-9593-24-9

248.153.8(460-2 Santiago de Compostela)                      821.511.141(498)-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86734 ; 821.511.141/T70

 

548. TOMPA GÁBOR. Noé színháza / Tompa Gábor ; Gaál András illusztrációival. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004

48 p. : il.

ISBN 973-665-043-X

821.511.141(498)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 86632 ; 821.511.141/T74

 

549. TÖRÖK SÁNDOR. Kököjszi és bobojsza / Török Sándor / Kondor Lajos rajzaival. - Változatlan untánnyomás. -   [Budapest] : Ciceró Könyvstúdió, s.a.

171 p. : il. color - (Klasszikusok fiataloknak).

ISBN 963-539-333-4

082.1 Klasszikusok fiataloknak

821.511.141-93-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii)

821.511.141/T77

 

550. VARGA GÁBOR. Az Úr kutyája / Varga Gábor. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2002

128 p.

Note de subsol

ISBN 973-8079-64-0

821.511.141-32                      821.511.141-94                      821.511.141-31