0  GENERALITĂŢI

 

1. FRENŢIU, RODICA. Lecţia de caligrafie japozeză / Rodica Frenţiu. -   Cluj-Napoca : Argonaut, 2008

115 p. : il.

Lista caligramelor p. 113-114

Bibliografie p. 115

ISBN 978-973-109-149-5

003.077(=521)                                                                      003.077(521)

1. LIMBA JAPONEZĂ(învăţarea)                                   2. CALIGRAFIE

IV 6659 ; 003/F89

 

2. RADOSAV, MARIA. Livada cu rodii : Carte şi comunitate evreiască în nordul Transilvaniei (secolele XVIII-XX) / Maria Radosav. -   Cluj-Napoca : Argonaut, 2007

353 p.

Note de subsol

Catalogul cărţilor din colecţia de la Satu Mare p. 207-330

Glosar de termeni p. 331-346

Indici de localităţi p. 347-353

ISBN 978-973-109-046-7

008(=411.16)(498.4-17)                                       002:323.15(=411.16)(498.4-17)

323.15(=411.16)(498.4-17):002

1. ISTORIA CĂRŢII(Transilvania)

II 88663 ; 002/R16

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

3. DRAGOMIR, SILVIU N.. Istorii neelucidate / Silviu N. Dragomir. -   Bucureşti : Lucman, 2007

351 p. : il. alb-negru - (Misterele universului).

ISBN 978-973-723-223-6

001.94(498)                                                           082.1 Misterele universului

1. FENOMENE NEELUCIDATE                       2. MISTERE

3. INSULA ŞERPILOR

II 88580 ; 001/D77

 

4. ENĂCHESCU, CONSTANTIN. Tratat de teoria cercetării ştiinţifice / Constantin Enăchescu. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. -   Iaşi : Polirom, 2007

480 p. : fig. - (Collegium. Psihologie).

Cuvânt înainte p. 13-17

Bibliografie p. 463-467

Index tematic p. 469-475

Note de subsol

ISBN 973-46-0410-4. - ISBN 978-973-46-0410-4

001.891                                                                 165.19

165.4                                                                     082.1 Collegium. Psihologie

1. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE                         2. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

3. FILOZOFIA ŞTIINŢEI                                   4. EPISTEMOLOGIE

5. CUNOAŞTERE

III 29481 ; 001/E52

 

5. RAD, ILIE. Cum se scrie un text ştiinţific : Disciplinele umaniste / Ilie Rad. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. -   Iaşi : Polirom, 2008

296 p. : il.,fig., facs. - (Collegium ; Practic).

Note bio-bibliografice [1] p.

Prefaţă p. 13-18

Bibliografie specială la sf. unor capitole

Anexe p. 284-288

ISBN 978-973-46-1071-6

808.1                                                                     001.81

001.891                                                                 082.1 Collegium

1. REDACTAREA UNUI TEXT

2. TEHNICA MUNCII INTELECTUALE

II 88647 ; 001/R14

004  Calculatoare

 

6. GUŢU-TUDOR, DORINA. New Media / Dorina Guţu-Tudor. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Tritonic, 2008

240 p. - (Comunicare. Media).

Note de subsol

ISBN 978-973-733-275-2

004.738.5                                                              082.1 Comunicare. Media

316.774 : 004.738.5

1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

2. MASS-MEDIA

II 88587 ; 004/G98

006  Standardizare. Metrologie

 

7. POPESCU, EUGEN COSTEL. De la Atlantida la calendarul geto-dacic / Dr. Eugen Costel Popescu. -   Craiova : Editura Autograf MJM, 2007

vol.

Vol.2 - 50 p. - ISBN 978-973-8989-32-0

006.92/.95(3)                                                         519.76

930.85(3)                                                               115

1. CIVILIZAŢIE ANTICĂ                 2. SIMBOLISTICĂ

3. CALENDARE

I 19063 ; 006/P81

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

8. Dicţionar de cultură generală / Frédéric Laupies(coordonator) ; Traducere de Giuliano Sfichi(coord.), Andrei-Paul Corescu, Nadia Farcaş.... -   Iaşi : Polirom, 2008

1160 p. : tab., fig.

Lista autorilor p. 7-8

Cuvânt înainte p. 15-16

Bibliografie la sf. fiecărui termen

Index de nume proprii p. 1111-1115

ISBN 978-973-46-1103-4

008(100)(038)                                                       030:008(100)

1. CULTURĂ GENERALĂ

L-008/D39

 

9. OUTRAM, DORINDA. Panorama Iluminismului / Dorinda Outram ; [traducere Simona Ceauşu]. -   Bucureşti : ALL, 2008

320 p. : il. parţial color

Lucrarea conţine 387 ilustraţii, dintre care 153 color

Prefaţă p. 7

Cronologie p. 304

Bibliografie p. 315-316

ISBN 978-973-571-783-4

008(4)"16/17"

1. ILUMINISM                                                            2. CULTURĂ EUROPEANĂ

IV 6657 ; 008/O-93

01   Bibliografie. Cataloage

 

10. BANCIU, PAUL EUGEN. Timişoara literară : Uniunea Scriitorilor din România-Filiala Timişoara : Dicţionar biobibliografic / Paul Eugen Banciu, Aquilina Birăescu ; cu o postfaţă de Cornel Ungureanu. -   Timişoara : Editura Marineasa, 2007

253 p. : foto.

Lucrare editată sub egida Bibliotecii Judeţene Timiş

Index de nume p. 244-252

Bibliografie p. 253

ISBN 978-973-631-438-4

016:929(038)

1. BIOGRAFII COLECTIVE(scriitori)(România)

L-01/B26

 

11. Bibliografia cărţilor, albumelor, hărţilor editate în judeţul Mureş : 2001-2005 = ¤A ¤Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája / Lucrare întocmită în cadrul secţiei de informare bibliografică de = Szerkesztette : Vintilă Anna. -   Târgu-Mureş : Biblioteca Judeţeană Mureş, 2008. -  : Consiliul Judeţean Mureş

315 p. - (Bibliografii mureşene ; 8).

Indici p. 247-315

ISBN 978-973-0-05523-8

015(498.4 Mureş)                                                016(498.4 Mureş)

082.1 Bibliografii mureşene

1. BIBLIOGRAFIE MUREŞEANĂ

II 88739 ; 01/B51

 

12. Bibliografia I. L. Caragiale : în periodice (1852-1912) / Mioara Apolzan, Marin Bucur, Georgeta Ene... ; Coordonare Marin Bucur ; Revizie finală Georgeta Ene. -   Bucureşti : Grai şi suflet-Cultura Naţională, 1997

2 vol.

ISBN 973-9232-20-5

Vol. 1 - XXVIII, 479 p. - Lista periodicelor p. IX-XXVII. - Indice de nume p. 455-478. - ISBN 973-9232-21-3

Vol. 2 - 545 p. - Addenda p. 491-513. - Indice de nume p. 517-544. - ISBN 973-9232-22-1

821.135.1.09 Caragiale, Ion Luca                                      012 Caragiale, Ion Luca

929 Caragiale, Ion Luca

III 29542(1-2) ; 01/C23B

 

13. Judeţul Buzău în cărţi şi documente : Din colecţiile Bibliotecii Judeţene "V. Voiculescu". -   Buzău : Editura Editgraph, 2008

195 p. : il., h. - ("Contribuţii la bibliografia judeţului").

Index p. 177-194

Carte editată de Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu" Buzău

ISBN 978-973-1957-06-7

016(498-35 Buzău)

082.1 "Contribuţii la bibliografia judeţului"

1. BIBLIOGRAFIE(Buzău)

II 88537 ; 01/J84

02   Biblioteconomie

 

14. Amuzament cu abonament : (oferit de Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu) / Selecţie de Ion Diviza şi Alexandru Frişcu. - Ediţie îngrijită de Lidia Kulikovski. -   Chişinău : Epigraf, 2007

120 p.

Index de nume p. 111-113. - Index de titluri p. 114-119

ISBN 978-9975-924-90-0

027.52(478)                                                           821.135.1(478)-193.2

1. BIBLIOTECI PUBLICE

II 88694 ; 02/A46

15. Biblioteca - informaţie, comunicare, cunoaştere / Coordonator : dr. Octavian Mihail Sachelarie, drd. Mihaela Voinicu. -   Piteşti : s.n., 2008

284 p. : il. color, graf.

Bibliografie la sfârşitul capitolelor

Carte editată de Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş

ISBN 978-973-735-356-6

02

II 88533 ; 02/B51

 

16. Conferinţa Internaţională "Biblioteca şi noile tehnologii informaţionale între tradiţie şi inovaţie" = International Conference "The libraries and the new information technologies tradition and innovation" = Conference Internationale "Bibliotheques et nouvelles technologies tradition et innovation" 2007=6-e`me édition, 11-13 juin 2007. - Ediţia a 6-a, 11-13 iunie 2007=6th edition, 11-13 June. -   Braşov : s.n., [2007]

271 p. : il., tab., fig. - (Digital Biblios).

Lucrarea este editată de Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu" Braşov cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Braşov

Text în limbile română, engleză, franceză

Cuvânt înainte p. 9-13

ISBN 978-973-0-05372-2

02:004                                                    061.3(498.4 Braşov)"2007"

082.1 Digital Biblios

III 29493 ; 02/C65

 

17. PETRESCU, VICTOR. Ghidul bibliotecilor din judeţul Dâmboviţa / Victor Petrescu, Daniela Stoica, Vlăduţ Andreescu. -   Târgovişte : Editura Bibliotheca, 2007

176 p. : il. - (Universitaria. Informare-comunicare).

Bibliografie p. 153-154. - Index p. 143-152

Carte editată de Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa

ISBN 978-973-712-525-0

02(498-35 Dâmboviţa)                        082.1 Universitaria. Informare-comunicare

II 88540 ; 02/P57

030 Lucrări de referinţă. Enciclopedii. Dicţionare

 

18. LAZU, ROBERT. Enciclopedia lumii lui J.R.R. Tolkien / Robert Lazu, Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Györfi-Deák György ; Robert Lazu coordonator, prefaţator, tabel cronologic. -   [Târgu Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

337 p.

Index p. 319-337

ISBN 978-973-7688-71-2

821.111.09 Tolkien, J.R.R.                  030:821.111.09 Tolkien, J.R.R.

821.111.09 Tolkien, J.R.R.:030

III 29399 ; 030/L35

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

19. CASTILLÓN, JUAN CARLOS. Stăpânii lumii : O istorie a conspiraţiilor / Juan Carlos Castillón ; Traducere din limba spaniolă Mihai Gruia-Novac. -   Bucureşti : Nemira, 2007

392 p. - (Porta magica).

ISBN 978-973-143-097-3

061.236(091)                                                         082.1 Porta magica

1. CONSPIRAŢIE                                               2. SOCIETĂŢI SECRETE

3. MASONERIE

II 88793 ; 06/C28

 

20. NEWTON, JOSEPH FORT. Constructorii : O cercetare a istoriei şi filozofiei masoneriei / Joseph Fort Newton ; Traducere din limba engleză Mariana Buruiană. -   Bucureşti : Herald, [2005]

254 p. : il. - (Iniţieri).

Bibliografie masonică p. 236-238

Index p. 239-252

Note de subsol

ISBN 973-7970-40-3

061.236.6(100)                                      133                                         082.1 Iniţieri

1. FRANCMASONERIE

2. ORGANIZAŢII SECRETE(francmasoni)                          3. OCULTISM

III 29462 ; 06/N56

 

21. Rază de soare / Coord. dr. prih. Maria Dorina Paşca, Maria Anton. -   Târgu-Mureş : Casa de editură " Mureş ", 2007

49 p. : foto.

Sub egida Asociaţiei "Rază de soare" Iernut: Centrul de zi pentru recuperarea psihosocială şi reintegrarea în comunitate a copiilor şi tinerilor cu cerinţe educative speciale(CES)

061.27 Rază de soare

1. ASOCIAŢIA RAZĂ DE SOARE

IV 6673 ; 06/R17

070   Ziaristică. Presă

 

22. ANDREWS, PHIL. Jurnalismul sportiv : o introducere / Phil Andrews ; Traducere de Alina Măriuţ. -   Iaşi : Polirom, 2006

216 p. - (Collegium ; Media).

Cuvinte-cheie p. 205-210

Bibliografie p. 211

Index p. 213-215

Note de subsol

ISBN 973-46-0425-2. - ISBN 978-973-46-0425-8

070:796                                                                 082.1 Collegium

1. JURNALISM SPORTIV

III 29490 ; 070/A53

 

23. MARINO, ADRIAN. Libertate şi cenzură în România : Începuturi / Adrian Marino. -   Iaşi : Polirom, 2005

300 p. - (Plural).

Note bibliografice [1] p.

Prefaţă p. 7-10

Note p. 231-264

Bibliografie p. 265-280

ISBN 973-46-0115-6

351.751.5(498)"17/18"                                        070.13(498)"17/18"

342.727(498)"17/18"                                           342.732(498)"17/18"

082.1 Plural

1. CENZURĂ                                                       2. LIBERTATE INTELECTUALĂ

3. LIBERTATEA PRESEI                   4. LIBERTATE DE GÂNDIRE

5. LIBERTATE SOCIALĂ                 6. DREPTURILE OMULUI

7. DREPTUL LA INFORMARE

I 19074 ; 070/M41

 

24. ZELIZER, BARBIE. Despre jurnalism la modul serios : ştirile din perspectivă academică / Barbie Zelizer ; Traducere de Raluca Radu. -   Iaşi : Polirom, 2007

280 p. - (Collegium ; Media).

Bibliografie p. 217-264

Index p. 265-278

ISBN 978-973-46-0550-7

070(100)(075.8)                                    316.774(100)(075.8)

082.1 Collegium

1. JURNALISM                                   2. ZIARISTICĂ

3. COMUNICARE

III 29473 ; 070/Z48

087.5  Publicaţii pentru copii

 

25. DIMITROV, ALEX. Caricatură / Alex Dimitrov. -   [Chişinău] : [Epigraf], [2007]

111 p. : il. color

Carte apărută sub egida Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu din Chişinău

ISBN 978-9975-903-30-1

087.5:02

1. CARTE PENTRU COPII                2. BIBLIOTECONOMIE

087.5/D45

 

26. DRIGGS, SCOUT. Barry cunoaşte o domnişoară / Text de Scout Driggs ; Traducere din limba engleză Teodora Terciu. -   Bucureşti : Nemira, 2007

[24] p. : il. color - (Nemi magia poveştii ; Bee Movie - Povestea unei albine).

ISBN 978-973-143-068-3

087.5                                                                     082.1 Nemi magia poveştii

087.5/D83

27. DRIGGS, SCOUT. Prima zi în afara stupului / Text de Scout Driggs ; Traducere din limba engleză Teodora Terciu. -   Bucureşti : Nemira, 2007

[24] p. : il. color - (Nemi magia poveştii ; Bee Movie - Povestea unei albine).

ISBN 978-973-143-067-6

087.5                                                                     082.1 Nemi magia poveştii

087.5/D83

 

28. FRANTZ, JENNIFER. Alertă în lumea mierii! / Text de Jennifer Frantz ; Traducere din limba engleză Teodora terciu ; Ilustraţii Steven E. Gordon şi Kanila Tripp. -   Bucureşti : Nemira, 2007

[32] p. : il. color - (Nemi magia poveştii ; Bee Movie - Povestea unei albine).

ISBN 978-973-143-066-9

087.5                                                                     082.1 Nemi magia poveştii

087.5/F87

 

29. FRANTZ, JENNIFER. Barry în lumea zum-zum / Text de Jennifer Frantz ; Traducere din limba engleză Teodora terciu ; Ilustraţii Steven E. Gordon şi Kanila Tripp. -   Bucureşti : Nemira, 2007

32 p. : il. color - (Nemi magia poveştii ; Bee Movie - Povestea unei albine).

ISBN 978-973-143-065-2

087.5                                                                     082.1 Nemi magia poveştii

087.5/F87

 

30. GARDNER, SALLY. Inimă de sticlă : Povestea celor trei prinţese / Sally Gardner ; Traducere Teodora Terciu. -   Bucureşti : Nemira, 2007

[32] p. : il. color - (Nemi magia poveştii).

ISBN 978-973-143-063-8

087.5                                                                     082.1 Nemi magia poveştii

087.5/G19

 

 

31. GARDNER, SALLY. La cumpărături în Lumea Zânelor / Sally Gardner ; Traducere Teodora Terciu. -   Bucureşti : Nemira, 2007

[32] p. : il. color - (Nemi magia poveştii).

ISBN 978-973-143-064-5

087.5                                                                     082.1 Nemi magia poveştii

087.5/G19

 

32. HERMAN, GAIL. Liniile aeriene Pinguin expres / Adaptare de Gail Herman ; Traducere de Andreea Gărăjeu ; Ilustraţii de Charles Grosvenor şi Lydia Halverson. -   Bucureşti : Nemira, 2008

32 p. : il. color - (Nemi magia poveştii ; Madagascar 2).

ISBN 978-973-143-244-1

087.5                                                                     082.1 Nemi magia poveştii

087.5/H53

 

33. HERMAN, GAIL. Tatăl şi fiul salvează situaţia / Adaptare de Gail Herman ; Traducere de Andreea Gărăjeu ; Ilustraţii de Charles Grosvenor şi Lydia Halverson. -   Bucureşti : Nemira, 2008

32 p. : il. color - (Nemi magia poveştii ; Madagascar 2).

ISBN 978-973-143-243-4

087.5                                                                     082.1 Nemi magia poveştii

087.5/H53

 

34. KIMMELMAN, LESLIE. Cum iubeşte mami puiul? / Leslie Kimmelman ; Traducere şi adaptare de George Moise ; Ilustraţii de Lisa McCue. -   Bucureşti : Nemira, 2008

[28] p. : il. color - (Nemi magia poveştii).

ISBN 978-973-143-122-2

087.5                                                                     082.1 Nemi magia poveştii

087.5/K44

 

35. KIMMELMAN, SUSANN. De astăzi suntem cool / Susann Opel-Götz ; Traducere de Andreea Gărăjeu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

[28] p. : il. color - (Nemi magia poveştii).

ISBN 978-973-143-248-9

087.5                                                                     082.1 Nemi magia poveştii

087.5/O-61

 

36. KORMAN, SUSAN. Povestea filmului / Text de Susan Korman ; Traducere din limba engleză Teodora Terciu ; Ilustraţii de Artful Doodlers, Marcelo Matere, Dave McCaig. -   Bucureşti : Nemira, 2007

[32] p. : il. color - (Nemi magia poveştii ; Bee Movie - Povestea unei albine).

ISBN 978-973-143-071-3

087.5                                                                     082.1 Nemi magia poveştii

087.5/K74

09  Manuscrise. Lucrări rare. Bibliofilie

 

37. DUDAŞ, FLORIAN. Vechile manuscrise româneşti din Ţara Bihorului / Florian Dudaş. -   Oradea : Biblioteca Revistei "Familia", 2007

vol.

ISBN 978-973-9401-69-2

Vol. 1 : Începuturile şi biruinţa scrisului românesc - 388 p. il., 24 pl. il. color. - Cuvânt înainte p. 5-6. - Note p. 328-378. - Bibliografie p. 379-384. - ISBN 978-973-9401-78-4

091(498.4)                                                                            002(498.4)

1. MANUSCRISE ROMÂNEŞTI

2. CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ

IV 6663 ; 09/D87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   FILOSOFIE

 

38. ADORNO, THEODOR W.. Minima moralia : Reflecţii dintr-o viaţă mutilată / Theodor W. Adorno ; Traducere din limba germană şi prefaţă de Andrei Corbea. -   [Bucureşti] : Grupul Editorial ART, 2007

286 p. - (Cărţi cardinale).

Prefaţă p. 5-16

ISBN 978-973-124-098-5

14(430):7                                               14(430) Adorno, Theodor W.

821.112.2-4=135.1                082.1 Cărţi cardinale

1. FILOZOFIA ARTEI                        2. SISTEME FILOZOFICE(Germania)

II 88562 ; 1/A22

 

39. BAUMGARTEN, ALEXANDER. Şcoala răgazului : Studii de filosofie antică şi medievală / Alexander Baumgarten. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2006

177 p. - (Aletheia).

Note de subsol

Index p. 167-169

Rezumat în limba engleză p. 171-175

ISBN 973-7688-29-5. - ISBN 978-973-7688-29-3

14(3)                                      14"04/14"                                             082.1 Aletheia

1. FILOZOFIE ANTICĂ

2. FILOZOFIE MEDIEVALĂ

II 88505 ; 1/B38

 

40. BORNIA, PIETRO. Poarta magică din Roma : Studiu istoric / Pietro Bornia ; Traducere din limba italiană Doina Adriana Horodniceanu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

109 p. : il. - (Porta magica).

Bibliografie p. 106-107

ISBN 978-973-143-220-5

133.5:54(091)                        54:133.5(091)                         082.1 Porta magica

1. ALCHIMIE                       2. OCULTISM

3. CUNOAŞTERE(iniţiere)

II 88790 ; 133/B69

41. DI MAIO, ANDREIA. Oaia în gura lupului : Eseuri de filosofie creştină - o contribuţie la redefinirea problemei / Andreia di Maio. -   [Târgu-Lăpuş] : [Galaxia Gutenberg], [2006]

189 p. - (Aletheia).

Note de subsol

ISBN 973-7688-23-6. - ISBN 978-973-7688-23-1

291.1                                      111.1                                      082.1 Aletheia

1. FILOZOFIA RELIGIEI

2. METAFIZICĂ CREŞTINĂ

II 88456 ; 1/D42

 

42. FAIVRE, ANTOINE. Căi de acces la esoterismul occidental / Antoine Faivre ; Traducere din limba franceză Ion Doru Brana. -   Bucureşti : Nemira, 2007

2 vol. - (Porta magica).

ISBN 978-973-569-918-5

vol. 1 - 378 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-569-916-1

vol. 2 : teozofie, imaginaţie, tradiţie - 474 p. - Note de subsol. - Indice p. 447-469. - ISBN 978-973-569-917-8

133                                                                        082.1 Porta magica

1. MISTICĂ                                                         2. OCULTISM

3. CUNOAŞTERE(iniţiere)                 4. EZOTERISM

II 88795(v. 1-2) ; 133/F16

 

43. GILSON, ÉTIENNE. Introducere în filosofia creştină / Étienne Gilson ; Traducere şi corectare a textului Delia Bozdog şi Dan Săvinescu. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2006

166 p. - (Aletheia).

Note de subsol

ISBN 9773-7688-37-6. - ISBN 978-973-7688-37-8

111.1                                                                     082.1 Aletheia

1. FILOZOFIA CREŞTINĂ                               2. METAFIZICĂ CREŞTINĂ

II 88443 ; 1/G57

 

44. KRISHNAMURTI, JIDDU. Zborul vulturului : [Dialoguri despre libertate] / Jiddu Krishnamurti ; Traducere din limba engleză dr. S. Diamant-Petrescu. -   Bucureşti : Herald, [2005]

175 p. - (Frontiere).

Cuvânt înainte p. 5-6

ISBN 973-7970-19-5

141.332(540) Krishnamurti, Jiddu                     159.923.2

248.142                                                                 082.1 Frontiere

1. SISTEME FILOZOFICE                 2. TEOSOFIE

II 88691 ; 1/K83

 

45. LOBATO, ABELARDO. Fiinţă şi frumuseţe / Abelardo Lobato ; Traducere din limba spaniolă de Ilinca Ilian şi Beatrice Marina. - [Ediţia a 2-a]. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

132 p. - (Aletheia).

Bibliografie p. 131-132

Note de subsol

ISBN 978-973-141-024-1

111.85                                                                   082.1 Aletheia

1. FILOZOFIE(estetică)                                     2. FILOZOFIE(eseuri)

II 88468 ; 1/L71

 

46. MESSADIÉ, GERALD. Patruzeci de secole de esoterismul / Gerard Messadié ; Traducere din limba franceză Claudia Dumitriu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

380 p. : il. - (Porta magica).

Note de subsol

ISBN 978-973-143-117-8

133(091)                                                082.1 Porta magica

1. MISTICĂ                                                         2. OCULTISM

3. CUNOAŞTERE(iniţiere)                 4. EZOTERISM

II 88796; 133/M60

 

47. NAILS, DEBRA. Oamenii lui Platon : O prosopografie a lui Platon şi a altor socratici / Debra Nails ; Cuvânt înainte de Zoe Petre ; Traducere din limba engleză de Cezar Octavian Tabarcea. - Ediţie îngrijită de Cătălin Partenie şi Paul Balogh. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

LIV, 494 p. : h., sch., tab.

Note bio-bibliografice

Prefaţă p. XV

Abrevieri, texte, traduceri p. XXIII-XL

Anexe p. 381-449

ISBN 978-973-50-1609-8

14(38) Platon                                                       929(38):1

1. FILOZOFIE ANTICĂ                                    2. FILOZOFIE GREACĂ

3. SISTEME FILOZOFICE                 4. CRITICISM FILOZOFIC

III 29414 ; 1/P70N

 

48. NOVEANU, ALINA. Platon : Triumful întrebării : Perspective contemporane asupra filosofiei platoniciene / Alina Noveanu. -   Cluj-Napoca : Grinta, [2008]

136 p.

ISBN 978-973-126-111-9

14(38) Platon

1. FILOZOFIE GREACĂ                    2. SISTEME FILOZOFICE(Grecia antică)

3. PLATONISM

I 19066 ; 1/P70N

 

49. OWENS, JOSEPH. Metafizică creştină elementară / Joseph Owens ; Traducere din limba engleză de Şerban Leoca. -   [Târgu Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

587 p. - (Aletheia).

Index p. 579-585

Bibliografie la sfârşit de capitol

ISBN 978-973-7688-54-5

231.11/.13                              13                           11                           082.1 Aletheia

1. METAFIZICĂ CREŞTINĂ                           2. FILOZOFIA RELIGIEI

II 88528 ; 1/O-96

 

50. PALADA, TEREZA-BÎNDUŞA. Noaptea gîndirii metafizice : O istorie a nominalismului lui Hobbes / Tereza-Brînduşa Palade. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2008

114 p. - (Aletheia).

Bibliografie p. 101-114

ISBN 978-973-141-056-2

141.144                  165                         111                         082.1 Aletheia

1. METAFIZICĂ                                                2. PERSONALITĂŢI(filosofi)

3. EPISTEMOLOGIE                                          4. NONADOLOGIE

II 88455 ; 1/P14

51. PIEPER, JOSEF. În apărarea filosofiei / Josef Pieper ; Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

103 p. - (Aletheia).

Note de subsol

ISBN 978-973-7688-82-8

14(430) Pieper, Josef                                          082.1 Aletheia

II 88464 ; 1/P64

 

52. REINECKE, SUSANNE. Astroghid de birou : lăsaţi stelele să lucreze în locul vostru / Susanne Reinecke ; Traducere din limba germană Diana Sălăjanu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

270 p. - (Bonton).

ISBN 978-973-143-207-6

082.1 Bonton                                                       133.522

1. ASTROLOGIE(zodiac)

I 19089 ; 133/R41

 

53. Saeculum : Revistă de filosofie. Director : Lucian Blaga : Colecţia 1943-1944 / Prefaţa : Acad. Gheorghe Vlăduţescu ; Îngrijitor de ediţie şi studiu introductiv : Dr. Eugeniu Nistor. - Ediţie anastatică. -   Târgu-Mureş : Editura Ardealul, 2008

XXXII, 98 p.

ISBN 978-973-8406-56-8

14(051 Saeculum)"1943/1944"                          050:14 Saeculum"1943/1944"

II 88771 ; 1/S13

 

54. ŚAŃKARA. Upadeśa sāhasri : Cartea celor o mie de învăţături / Śańkarācārya ; Traducere din limba sanskrită Florina Dobre şi Vlad Şovărel ; Cuvânt înainte Liviu Bordaş. -   Bucureşti : Herald, [2001]

250 p. - (Cărţi fundamentale).

Note la sf. capitolelor

ISBN 973-98399-5-9

14(540)                                                                  082.1 Cărţi fundamentale

1. FILOZOFIE INDIANĂ                                  2. SISTEME FILOZOFICE(India)

III 29464 ; 1/S21

55. SZLEZÁK, THOMAS ALEXANDER. Noul Platon : cercetări despre doctrina esoterică / Thomas Alexander Szlezák ; Traduceri de Ioana Lemenyi, Alina Noveanu, Rigán Lóránd.... -   Cluj-Napoca : Grinta, 2007-2008. -  : Eikon

2 vol. - (Mica bibliotecă de filosofie germană).

Note de subsol

ISBN 978-973-126-096-9

Vol. 1 - 266 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-126-014-3. - ISBN 978-973-757-070-3

Vol. 2 - 222 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-126-100-3. - ISBN 978-973-757-142-7

14(38) Platon                                                                       141.131

082.1 Mica bibliotecă de filosofie germană

1. SISTEME FILOZOFICE                                 2. FILOZOFIE GREACĂ

3. PLATONISM                                                                  4. EZOTERISM

III 29453(1-2) ; 1/P70S

 

56. TONGEREN, PAUL J.M. VAN. O introducere în filosofia lui Friedrich Nietzsche / Paul J. M. van Tongeren ; Traducere de Alex Moldovan. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, [2004]

318 p. : tab. - (Aletheia).

Bibliografie p. 313-315

Indice de nume p. 316-318

Note de subsol

Titlul pe prima copertă : Reinterpretarea culturii miderne : O introducere în filosofia lui Nietzsche

ISBN 973-7919-21-1

14(430) Nitzsche, Friedrich                                               082.1 Aletheia

II 88452 ; 1/N72T

ĀāŠšŚś

57. TÓTH SÁNDOR. Asztrológia Neked / Tóth Sándor. -   Marosvásárhely : Mentor, 2008

275 p. : il.color, fig., tab.

ISBN 978-973-599-340-5

133.522

1. ASTROLOGIE                                 2. HOROSCOP

II 88765 ; 133/T78

 

58. VARAHAMIHIRA. Brihat Jataka : Marele tratat de astrologie natală / Varahamihira ; Traducere de Dana-Maria Canahai Canahai. - Ediţie îngrijită, comentată şi adnotată de Radu-Claudiu. -   Bucureşti : Herald, [2001]

240 p. : il., tab. - (Cărţi fundamentale).

Cuvânt înainte p. 5-9

Glosar p. 219-236

ISBN 973-9453-50-3

133.52(540)                                                           082.1 Cărţi fundamentale

1. ŞTIINŢE OCULTE                                          2. ASTROLOGIE

II 88692 ; 133/V26

 

59. VEATCH, HENRY B.. Aristotel : O apreciere contemporană / Henry B. Veatch ; Traducere din limba engleză Claudiu Mesaroş. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2008

207 p. - (Aletheia).

Note de subsol

ISBN 978-973-141-075-3

14(38) Aristotel                         929 Aristotel                         082.1 Aletheia

1. SISTEME FILOZOFICE

II 88451 ; 1/A78V

 

60. ZVĂNCESCU, VASILE. Conceptul de tradiţie în filosofia românească / Vasile Zvăncescu. -   Cluj-Napoca : Argonaut, 2007

376 p.

Bibliografie p. 269-274

Note la sfârşit de capitol

ISBN 978-973-109-76-4

398.1(498):130.2                                                   130.2:398.1(498)

14(498):398.1

1. FILOZOFIA CULTURII(România)

II 88661 ; 1/Z97

 

 

 

 

159.9   Psihologie

 

61. BĂDULESCU, RALUCA. Mănânci cât poţi, slăbeşti cât vrei! / Raluca Bădulescu ; Ilustraţii de Valeria Moldovan. -   Bucureşti : Nemira, 2008

95 p. : il.

ISBN 978-973-143-228-1

159.923.2                                                                              613.2

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII(femei)

II 88799 ; 159.9/B16

 

62. BELCIUG, ALEXANDRA MARIA. Copilul deprivat socio-afectiv / Alexandra Maria Belciug. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004

98 p.; il., tab.

Bibliografie p. 95-98

ISBN 973-686-630-0

37.013.77                                                                              159.922

1. PEDAGOGIE SPECIALĂ                                              2. PSIHOPEDAGOGIE

II 88777 ; 159.9/B42

 

63. Concepte şi metode în cercetarea imaginarului : Dezbaterile Phantasma / Ştefan Borbély, Ruxandra Cesereanu, Sanda Cordoş... ; Volum coordonat de Corin Braga. -   Iaşi : Polirom, 2007

431 p. - (Plural M. Idei contemporane).

Cuvânt înainte p. 7-11

Prezentarea autorilor p. 427-431

Note de subsol

ISBN 978-973-46-0744-0

159.9.07                                                                                159.954

082.1 Plural M. Idei contemporane

1. PSIHOLOGIA SIMŢURILOR

III 29503 ; 159.9/C64

 

 

 

 

64. DAVID, DANIEL. Fundamente de psihologie evoluţionistă şi consiliere genetică : integrări ale psihologiei şi biologiei / Daniel David, Oana Benga, Alina S. Rusu. -   Iaşi : Polirom, 2007

264 p. : fig., tab. - (Collegium. Psihologie).

Anexă p. 237-247

Bibliografie p. 249-262

Note de subsol

ISBN 978-973-46-0612-2

159.922.3                                                              159.9:575.8

575.8:159.9                                                           082.1 Collegium. Psihologie

1. PSIHOLOGIE EVOLUTIVĂ                          2. EVOLUŢIA SPECIILOR

III 29477 ; 159.9/D22

 

65. FINE, CORNELIA. Creierul pe cont propriu : cum deformează şi înşală creierul nostru / Cornelia Fine ; Traducere din limba engleză Dana Verescu. -   Bucureşti : Nemira, 2007

201 p. - (Biblioteca de psihologie).

Note p. 179-200

ISBN 978-973-143-080-5

159.923                                                                                 159.95

082.1 Biblioteca de psihologie

1. PROCESE PSIHICE SUPERIOARE

II 88792 ; 159.9/F56

 

66. IDE, PASCAL. Iubirea nefericită : Tratamant şi vindecare / P. Pascal Ide ; Traducere din limba franceză Pr. Iosif Tiba. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2005

126 p. - (Lumen Vitae).

Note de subsol

ISBN 973-7919-37-8

159.942.52                             159.923.2

177.61                                    177.63                                    082.1 Lumen Vitae

1. PRIETENIE

2. IUBIRE

3. SENTIMENTE. EMOŢII

4. RELAŢII INTERPERSONALE

II 88459 ; 159.9/I-34

 

67. PAŞCA, MARIA DORINA. Psihologia uşii / Maria Dorina Paşca. -   Târgu-Mureş : Editura Ardealul, 2008

262 p.

Bibliografie p. 259-262

ISBN 978-973-8406-48-3

692.81:159.9                                    692.81:7.04                     165.212:692.81

1. PSIHOLOGIE                             2. SIMBOLISM

II 88754 ; 159.9/P39

 

68. PETREA, IRINA. Şi tu poţi fi Supernanny / Irina Petrea. -   Bucureşti : Editura Trei, 2007-2008

vol.

Vol. 1 : Cum să-ţi creşti bine copilul - 316 p. - ISBN 978-973-707-144-6

Vol. 2 : Cu copilul la şcoală - 254 p. - ISBN 978-973-707-243-6

159.922.7(075.4)                                                   159.923.3(075.4)

613.95(075.4)                                                        173.5/.7(075.4)

1. PSIHOLOGIA COPILULUI

2. EDUCAŢIA COPILULUI

3. ÎNGRIJIREA COPILULUI

4. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII(copii)

III 29421(1-2) ; 159.9/P57

 

69. VALLEUR, MARC. Patologiile excesului : sex, alcool, droguri, jocuri... / Marc Valleur şi Jean-Claude Matysiak ; Traducere din limba franceză Ana Antonescu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

214 p. - (Psihologie).

Note p. 179-200

ISBN 978-973-143-237-3

159.922                                  178                                         613.8

082.1 Psihologie

1. MORALĂ INDIVIDUALĂ

2. COMPORTAMENT DEVIANT

3. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

II 88791 ; 159.9/V19

 

 

 

 

70. ZLATE, MIELU. Tratat de psihologie organizaţional-managerială / Mielu Zlate. -   Iaşi : Polirom, 2004, 2007

vol.; 24 cm. - (Collegium ; Psihologie).

ISBN 973-681-680-X

Vol. 2 - 686 p. tab., fig. - Bibliografie la sf. capitolelor. - Index de nume proprii p. 663-673. - ISBN 978-973-46-0452-4

082.1 Collegium                                                   159.932.2:65

1. PSIHOLOGIE SOCIALĂ                               2. RELAŢII DE MUNCĂ

III 26824(1-2) ; 159.9/Z76

16  Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii

 

71. ISAC, IONUŢ. Repere şi configurări în filosofia ştiinţei / Ionuţ Isac. -   Cluj-Napoca : Argonaut, 2007

212 p.

Note de subsol

Lucrarea conţine şi capitole în limbile franceză şi engleză

ISBN 978-973-109-089-4

001.1                                                                     530.1:140.8

140.8:530.1                                                           165

1. FILOZOFIA ŞTIINŢEI                                   2. BLAGA, LUCIAN

3. EPISTEMOLOGIE

II 88667 ; 16/I-81

 

72. REALE, GIOVANNI. Înţelepciunea antică : Terapie pentru suferinţele omului de astăzi / Giovanni Reale ; Traducere din limba italiană de Claudia Di Benedetto şi Cristian Şoimuşan. -   Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2005

262 p. - (Aletheia).

Note p. 245-260

Note de subsol

ISBN 973-7919-28-9

215                                         111.11/.12                                             165.721

141.2                                      082.1 Aletheia

1. NIHILISM                        2. CUNOAŞTERE

3. FILOZOFIE (metafizică)

II 88449 ; 16/R35

 

17   Morală. Etică

 

73. BRIDGES, JOHN. Cum să fii un gentleman : mic tratat de eleganţă / John Bridges ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. -   Bucureşti : Nemira, 2007

185 p.

ISBN 978-973-143-073-7

177

1. BUNELE MANIERE                                       2. POLITEŢE

II 88797 ; 17/B83

 

74. LE CLÉZIO, JEAN-MARIE GUSTAVE. Diego şi Frida / J.M.G. Le Clézio ; Traducere din limba franceză de Nicolae Constantinescu. - Ediţia a 2-a. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2008]

208 p. - (Perechi celebre).

Titl. orig. : Diego et Frida

ISBN 978-973-47-0539-9

75(72) Rivera, Diego                           75(72) Kahlo, Frida

929 Kahlo, Frida                                  929 Rivera, Diego

173.1                                                      082.1 Perechi celebre

1. BIOGRAFII(pictori)                        2. CĂSĂTORIE

II 88838 ; 17/L37

 

75. MANGOT, MICKAËL. 50 experimente în psihologie privind economiile şi investiţiile : Cum să iei cele mai bune decizii financiare / Mickaël Mangot ; Traducere de Eliza Galan. -   Iaşi : Polirom, 2009

242 p. : tab. - (Practic).

Titl. orig. : 50 petites expériences en psychologie de l'épargnant et de l'investisseur pour mieux réussir tous vos placements

Index de autori p. 235-240. - Index de termeni p.241-242

ISBN 978-973-46-1315-1

17.024.4                                                                174.4

159.923.2                                                              082.1 Practic

1. PSIHOLOGIA SUCCESULUI

2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 88827 ; 17/M24

76. SIMPSON-GILES, CANDACE. Cum să fii o lady : mic tratat de eleganţă / Candace Simpson-Giles ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. -   Bucureşti : Nemira, 2007

179 p.

ISBN 978-973-143-086-7

177

1. BUNELE MANIERE                                       2. POLITEŢE

II 88798 ; 17/B88

 

77. Tratat de etică / Peter Singer(editor) ; Traducere coordonată de prof. univ. dr. Vasile Boari şi Raluca Mărincean ; Cuvânt înainte de Vasile Boari. -   Iaşi : Polirom, 2006

608 p.

Note bio-bibliografice p. 21-25

Postfaţă p. 573-575

Index p. 577-605

Referinţe şi bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 973-46-0243-8. - ISBN 978-973-46-0243-8

17(100)

1. CURENTE ETICE                                           2. FILOZOFIA MORALEI

III 29419 ; 17/T81

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

78. ACCATTOLI, LUIGI. "Tatal nostru" si dorul de a fi fii : Vademecum-ul unui ziarist pentru a ramane indelung in Rugaciunea lui Isus / Luigi Accattoli ; Traducere din limba italiană Cristian Crişan. -   [Târgu Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

121 p.

Note de subsol

243

1. RUGĂCIUNE

2. CREDINŢĂ

3. MEDITAŢII(religie)

I 19060 ; 2/A15

 

79. ALFONSO MARIA DE LIGUORI. Pregătirea pentru moarte sau meditaţii asupra adevărurilor veşnice / Sf. Alfons Maria de Liguori ; Traducerea : Fraţii din Societatea "Inocenţiu Micu Klein", Blaj. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2004

334 p. - (Fides).

ISBN 973-7919-12-2

236/237:28                                            28:236/237                                      082.1 Fides

1. MOARTE                                         2. MEDITAŢII(religie)

II 88519 ; 2/A41

 

80. ANSELM DIN CANTERBURY, SFÂNTUL. Despre libertatea alegerii / Anselm de Canterbury ; Traducere din limba latină de Laura Maftei ; Notă introductivă, note şi studiu de Ovidiu Stanciu. - Ediţie bilingvă. -   Iaşi : Polirom, 2006

160 p. - (Biblioteca medievală).

Text în limba română şi latină

Note de subsol

Bibliografie p. 147-154

Index p. 155

ISBN 973-46--0236-5. - ISBN 978-973-46-0236-0

241                                         241.11                                082.1 Biblioteca medievală

1. TEOLOGIE MORALĂ

2. MORALĂ RELIGIOASĂ

II 88679 ; 2/A61

 

81. AUROBINDO, SRI. Yoga divinei iubiri : [Sinteza sistemelor de Yoga] / Sri Aurobindo ; Traducere din limba engleză Sanda Taşula. -   Bucureşti : Herald, [2004]

128 p. - (Maeştri spirituali).

Notă introductivă p. 5-10

ISBN 973-9453-87-2

294.527                                  159.923.2                                  082.1 Maeştri spirituali

1. RELIGIE INDIANĂ

2. YOGA

3. PSIHOLOGIA YOGA

4. SENTIMENT RELIGIOS

II 88687 ; 2/A93

 

82. BALTHASAR, HANS URS VON. Crezul : Meditaţii la Simbolul de Credinţă Apostolic / Hans Urs von Balthasar ; Traducere din limba germană Diac. Ioan I. Ică Jr.. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2004

88 p. - (Communio).

ISBN 973-86149-4-5

238                                         243                                         082.1 Communio

1. SIMBOLUL DE CREDINŢĂ APOSTOLIC

II 88433 ; 2/B24

 

83. BALTHASAR, HANS URS VON. Cuvânt şi taină la Origen / Hans Urs von Balthasar ; Traducere din limb afranceză de Marius Boldor şi Alin Tat. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

94 p.

ISBN 978-973-7688-83-5

265                                         265.1/.3                                                 230.1

1. SACRAMENTE                                              2. TEOLOGIE(filosofie)

3. EUHARISTIE                                                  4. ORIGENE

II 88461 ; 2/B24

 

84. BALTHASAR, HANS URS VON. Hans Urs von Balthasar : despre opera sa / Hans Urs von Balthasar ; Traducere din limba germană Wilhelm Tauwinkl. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2005

144 - (Intellectus Fidei).

Cronologie p. 129-132

Indice de persoane p. 133-136

Opera lui Hans Urs von Balthasar p.137-143

ISBN 973-7919-70-X

244                         821.112.2-97=135.1                              082.1 Intellectus Fidei

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ

II 88474 ; 2/B24

 

85. BARSI BALÁZS. Iubirea niciodată nu se trece : Explicaţii la Imnul Iubirii / I. Barsi ; Traducerea din limba maghiară Elena Maria Sorban. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2006

58 p. - (Communio).

Numele autorului pe prima copertă Barsi Balázs

ISBN 973-7688-08-2. - ISBN 978-973-7688-08-8

241.513                                        245                                   082.1 Communio

1. IMNURI CREŞTINE                                                      2. TEOLOGIE MORALĂ

II 88424 ; 2/B34

 

86. BAUMGARTEN, ALEXANDER. Sfântul Anselm şi conceptul ierarhiei / Alexander Baumgarten ; cu un studiu introductiv de Anton I. Adămuţ. -   Iaşi : Polirom, 2003

200 p. - (Seminar. Filosofie).

Rezumat în limba franceză p. 171-189

Bibliografie p. 191-193

Index nominum p. 195-196

Note de subsol

ISBN 973-681-437-8

211 Anselm din Canterbury, sfântul

231 Anselm din Canterbury, sfântul

234.23:14(420) Anselm din Canterbury, sfântul

082.1 Seminar. Filosofie

1. RELIGIE CREŞTINĂ(cugetări)                             2. TEOLOGIE DOGMATICĂ

II 88677 ; 2/A61B

 

87. BĂCILĂ, AURELIAN. Spiritul Sfânt şi Tri-unitatea divină la Boris Bobrinskoy si Yves Congar : Cercetare asupra Spiritului Sfânt într-o perspectivă ecumenică / Aurelian Băcilă. - Ediţie bilingvă franceză - română. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2006

223 p. - (Teologia).

Bibliografie p. 210-215

Note de subsol

ISBN 973-7688-06-6. - ISBN 978-973-7688-06-4

231.01                                                                   231.3

28(44)                                                                    082.1 Teologia

1. RELIGIE CREŞTINĂ

2. RELIGIE GRECO-CATOLICĂ

3. RELIGIE CATOLICĂ

4. SFÂNTA TREIME

5. DUHUL SFÂNT

II 88513 ; 2/B13

88. BELDEAN, TEODOR. Protopopiatul Reghin. Monografie. Album / Protopop preot Teodor Beldean. -   Reghin : Editura Gloria, 2006

237 p.; repr., foto

ISBN 973-8267-60-9. - ISBN 978-973-8267-60-2

281.95(498.4 Reghin)                                          262.2(498.4 Reghin)

1. PROTOPOPIATUL REGHIN                        2. BISERICI ORTODOXE

IV 6662 ; 2/B42

 

89. BIANCHI, ENZO. Smerenia în tradiţia monastică / Antologie şi introducere de Enzo Bianchi ; Traducere din limba franceză de Vasile Gorzo. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

92 p. - (Communio).

ISBN 978-973-7688-65-1

276                                         241.531                                  082.1 Communio

1. VIRTUŢII MORALE(umilinţă)

II 88430 ; 2/B51

 

90. BIELAWSKI, MACIEJ. Monahismul Bizantin / Maciej Bielawski ; Traducere din limba italiană Andrei Mărcuş. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

132 p. - (Historia).

Repere bibliografice p. 119-123

Indice p. 125-131

ISBN 978-973-141-011-1

271(495-44)                                                          082.1 Historia

II 88441 ; 2/B52

 

91. BIGNARDI, PAOLA. Evanghelia cotidianului / Paola Bignardi ; Traducere din limba italiană Ioan Milea. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2008

111 p. - (Signum).

ISBN 978-973-141-020-3

226                                                                        244

821.131.1=135.1                                                   082.1 Signum

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ(meditaţii)

II 88516 ; 2/B52

 

92. BIŢU, VOICHIŢA. Andrei Şaguna (1808-1873) : Biobibliografie / Voichiţa Biţu, Bogdan Andriescu. -   Sibiu : s.n., 2008

364 p.: fig. - (Seria Personalia-Mitropoliţi ai Ardealului).

Carte editată de Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu

ISBN 978-973-0-06004-1

281.95(498.4)Şaguna, Andrei(01)                     929 Şaguna, Andrei(01)

262.12(498.4)Şaguna, Andrei(01)                     016 : 262.12(498.4)Şaguna, Andrei

II 88532 ; 2/S14B

 

93. BLANCHARD, YVES-MARIE. Sfântul Ioan / Yves-Marie Blanchard ; Traducere din limba franceză Cornelia Cistelecan. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2006

124 p. - (Teologia).

Bibliografie p. 122

Note de subsol

ISBN 973-7919-86-6

226.5                                      235.3 Ioan, sfântul                                082.1 Teologia

1. EVANGHELIA DUPĂ IOAN

II 88467 ; 2/B56

 

94. BLANCHARD, YVES-MARIE. Apocalipsa / Yves-Marie Blanchard ; Traducere din limba franceza : Marius Boldor si Alina Muraru. -   [Târgu Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

163 p. : tab. - (Teologia).

Bibliografie p. 159-160

ISBN 978-973-7688-50-7

228                                         236.9                                      082.1 Teologia

1. APOCALIPSA

II 88525 ; 2/B56

 

95. BOSCO, IOAN. Viaţa lui Dominic Savio / Sfântul Ioan Bosco ; Transpunere a lucrării lui Don Bosco cu fapte şi lucruri noi culese de Teresio Bosco ; [Traducerea Alois Farcaş]. - Ediţie nouă. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg

282 p. - (Viaţa sfinţilor).

ISBN 973-7688-14-7. - ISBN 978-973-7688-14-9

235.3                                      244                                         082.1 Viaţa sfinţilor

1. BIOGRAFIE(Sfântul Dominic Savio)

2. LITERATURĂ RELIGIOASĂ

II 88472 ; 2/B71

 

96. BOTH, NICOLAE. Vitaminele sufletului : secvenţe tematice din vieţile sfinţilor / Pr. Nicolae Both. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2003

160 p. - (Communio).

Index de nume p. 143-154

Bibliografie p. 155

ISBN 973-86150-2-X

235.3:929                               929:235.3                               082.1 Communio

1. SFINŢI(vieţile)

II 88431 ; 2/B73

 

97. BOTIZA, IOAN VASILE. Introducere în studiul Sfintei Scripturi / Ioan Vasile Botiza. -   [Târgu Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2005

705 p. : tab., h. - (Teologia).

Bibliografie p. 705

ISBN 973-7919-49-1

22                                                           222/224

225                                                         082.1 Teologia

1. SFÂNTA SCRIPTURĂ(interpretare)

II 88524 ; 2/B73

 

98. BRAGA, CORIN. De la arhetip la anarhetip / Corin Braga. -   Iaşi : Polirom, 2006

289 p. : [22] p. il. - (Plural M ; Mentalităţi).

Note bio-bibliografice [1] p.

Note la sf. capitolelor

ISBN 97346-0181-4

291.1/.2                                                 159.964.2                                               82.09

801.73                                                    082.1 Plural M

1. HERMENEUTICĂ

2. ARHETIPURI

3. FILOZOFIA RELIGIEI

III 29505 ; 2/B76

 

 

99. BRANIŞTE, ENE. Despre preoţie / Pr. Ene Branişte ; Cuvânt înainte de PS Dr. Laurenţiu Streza. - Ediţie îngrijită de Pr. Cătălin Pălimaru. -   Cluj-Napoca : Renaşterea, 2004

170 p.

Note de subsol

Tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Părinte Bartolomeu Arhiepiscopul Caransebeşului

ISBN 973-8248-42-6

254                                                                        262.143

1. TEOLOGIE PASTORALĂ

II 88745 ; 2/B78

 

100. BUCUR, IOAN-MARIUS. Persecutia Bisericii Catolice din Romania : Documente din Arhiva Europei Libere : 1948 - 1960 / Ioan-Marius Bucur, Lavinia Stan. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. -   [Târgu Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2005

259 p. - (Historia).

Indice de nume p. 253-259

Note de subsol

Rezumat în limba germană

ISBN 973-7919-55-6

282(498)"1948/1960"                                          272:282(498)"1948/1960"

082.1 Historia

1. BISERICA GRECO-CATOLICĂ(România)

2. PERSECUŢII RELIGIOASE

II 88522 ; 2/B87

 

101. BUZALIC, ALEXANDRU. Tipicul bisericesc : Studiu asupra Tipicului Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolice / [Alexandru Buzalic, Cosmin Fărcaş, Bogdan-Vasile Buda] ; Coordonator Alexandru Buzalic. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

413 p. : tab.

Note de subsol

ISBN 978-973-7688-46-0

282.95:282                                                            282:282.95

1. BISERICA GRECO-CATOLICĂ

IV 6649 ; 2/B98

 

102. Calea neştiutului Dao : texte clasice daoiste / Traducere şi îngrijire ediţie Micea Iacobini. -   Bucureşti : Herald, [2005]

254 p. : il.

Cuvânt înainte p. 7-18

Note de subsol

ISBN 973-7970-33-0

299.513

1. RELIGIE CHINEZĂ                                                        2. DAOISM

III 29468 ; 2/C13

 

103. CHAIGNON, P.. Meditaţii pentru preoţi / P. Chaignon ; Traducerea Pr. Simion Chişiu. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2005

Vol. - (Fides).

ISBN 973-7919-60-2

Vol.1 - 281 p. - ISBN 973-7919-61-0

Vol.2 - 227 p. - ISBN 973-7919-73-4

262.14                                                    254.4

244                                                         082.1 Fides

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ(meditaţii)

II 88514(v.1-2) ; 2/C38

 

104. CISTELECAN, ALEXANDRU. 11 dialoguri (aproape teologice) / Alexandru Cistelecan. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2003

160 p. - (Aletheia).

ISBN 973-7919-02-5

821.135.1-97(047.53)                                           244(047.53)

082.1 Aletheia

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ

II 88438 ; 2/C54

 

105. CLÉMENT, OLIVIER. Reflecţii despre crăciun / Olivier Clément ; Traducere din limba italiană Florica Bodea şi Pr. Mugurel-Dorel Puia. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2006

89 p. - (Communio).

Note de subsol

ISBN 973-7688-35-X. - ISBN 978-973-7688-35-4

231                                         264-941.2                                              082.1 Communio

1. CRĂCIUN

2. SPIRITUALITATE

4. ORTODOXIE

II 88426 ; 2/C56

 

106. COCHEM, MARTIN DE. Sfânta liturghie / P. Martin de Cochem ; Prelucrare în limba română de P. Ion N. Gârleanu. -   [Târgu Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2005

348 p. - (Fides).

Note de subsol

ISBN 973-7919-35-1

264                                         244                                         082.1 Fides

1. LITURGHIE

2. LITERATURĂ RELIGIOASĂ

II 88509 ; 2/C58

 

107. COMAN, IOAN G.. Personalitatea şi actualitatea Sfântului Ioan Gură de Aur / pr. prof. Ioan G. Coman. -   Cluj-Napoca : Renaşterea, 2007

171 p.

Note de subsol

Tipătită cu binecuvântarea Inalt Prea Sfinţitului Bartolomeu, Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi clujului

ISBN 978-973-1714-24-0

235.3:929 Ioan Gură de Aur

929 Ioan Gură de Aur:235.3                                              276

1. SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR

II 88680 ; 2/I-68C

 

108. COSTIN, RADU MIRON. La 1700 "Ne-am întors acasă" / Radu Miron Costin. - [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2005

Vol. - (Historia).

Partea a 2-a - 90 p. - Bibliografie p. 88. - Note de subsol

ISBN 973-7919-40-8

Partea a 3-a : 1 Decembrie 1918 - 1 Decembrie 1984 - 95 p. - Bibliografie p. 91-92. - ISBN 978-973-7688-49-1

082.1 Historia

281.95(09)"1700"                                 282(498.4)"1700"

1. BISERICA GRECO-CATOLICĂ

2. ISTORIA BISERICII GRECO-CATOLICE

II 88507 ; II 88506 ; 2/C75

 

109. CRUGA, DINU. Despre rugăciune / Dinu Cruga. -   Cluj-Napoca : Renaşterea, 2006

641 p.

Tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Bartolomeu Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului

ISBN 973-1714-06-5. - ISBN 978-973-1714-06-6

243                                                         248.143

1. RELIGIE(rugăciuni)

III 29511 ; 2/C91

 

110. DATTĀTREYA. Cântul eliberatului : mistică tantrică în texte / Dattātreya ; Traducere din limba sanskrită, introducere, note şi comentarii Vlad Şovărel. -   Bucureşti : Herald, [2004]

286 p. : il. - (Cărţi fundamentale).

Bibliografie şi abrevieri p. 217-222

Note p. 223-266

Index p. 267-282

ISBN 973-7970-01-2

14(540)                                  294                                         082.1 Cărţi fundamentale

1. FILOZOFIE INDIANĂ

III 29465 ; 2/D20

 

111. DELUMEAU, JEAN. În aşteptarea zorilor : un creştinism pentru mîine / Jean Delumeau ; Traducere de Giuliano Sfichi. -   Iaşi : Polirom, 2006

248 p. - (Plural Religie).

Note de subsol

ISBN 973-681-771-7

28                                           215/.216                                          082.1 Plural Religie

1. FILOZOFIE RELIGIOASĂ                                       2. DOCTRINE CREŞTINE

III 29501 ; 2/D28

112. DINU MANOILESCU, NATALIA. Sfântul Duh în spiritualitatea ortodoxă / Natalia Dinu Manoilescu. - Ediţie îngrijită de Nicoleta Plămădeală. -   Cluj-Napoca : Renaşterea, 2005

138 p.

Note de subsol

Tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Bartolomeu Argiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului

Glosar p. 128-131

Bibliografie p. 132-135

ISBN 973-8248-63-9

234.15

1. SPIRITUALITATE ORTODOXĂ                                2. SFÂNTUL DUH

II 88741 ; 2/D49

 

113. DJALÂL-UD-DÎN RŰMÎ. Mathnawî : (Versete spirituale) / Djalâl-Ud-Dîn Rűmî ; Traducere din limba engleză Walter Fotescu. -   Bucureşti : Herald, [2004]

380 p. : il. - (Mistică islamică).

Ediţia de faţă a fost realizată având ca sursă ediţia tradusă în limba engleză, apărută la Londra

Notă asupra ediţiei p. 5-11

Note de subsol

ISBN 973-7970-00-4

244                                         297                                         082.1 Mistică islamică

1. RELIGIE ISLAMICĂ

2. LITERATURĂ RELIGIOASĂ(antologie)

II 88684 ; 2/D54

 

114. DUBOIS, ABATELE. Practica zelului preoţesc sau Mijloace pentru a face slujba preoţească stimată şi rodnică : Lucrare foarte utilă preoţilor în general şi îndeosebi parohilor / Abatele Dubois ; Traducere de Gheorghe Gh. Neamţiu alias Geo Gherman. -   [Târgu Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

374 p. - (Lumen Vitae).

Note p. 371

ISBN 978-973-141-027-2

253                                                         254.4

254.41                                                    082.1 Lumen Vitae

1. VOCAŢIE PREOŢEASCĂ

2. FORMAREA PREOTULUI

3. GRIJĂ PASTORALĂ

II 88529 ; 2/D86

 

115. ELIADE, MIRCEA. Istoria credinţelor şi ideilor religioase / Mircea Eliade. -   Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2000

vol.

ISBN 973-9436-27-7

Vol. 4 : De la epoca marilor descoperiri geografice pînă în prezent - 496 p. - Note de subsol. - Bibliografie p. 443-484. - Indice de autori p. 485-488. - Indice de termeni p. 489-495. - ISBN 973-9436-27-7

291

1. FILOZOFIA RELIGIEI                    2. ISTORIA RELIGIILOR

III 24624; III 29422(v.4) ; 2/E38

 

116. FOURNIVAL, RICHARD DE. Fiziologul latin : Bestiarul iubirii / Richard de Fournival ; Ediţie îngrijită, traducere din latină şi franceza veche, note şi studiu de Anca Crivăţ. - Ediţie bilingvă. -   Iaşi : Polirom, 2006

176 p. - (Biblioteca medievală).

Text în limba română, latină şi franceză veche

Note p. 132-147. - Bibliografie selectivă p. 169-172

ISBN 973-46-0368-X. - ISBN 978-973-46-0368-8

241(0:82-82)                                                         244

821.124'04-82-342=135.1                                     082.1 Biblioteca medievală

1. LITERATURĂ MEDIEVALĂ(antologie)

2. LITERATURĂ RELIGIOASĂ(povestiri)

II 88678 ; 2/F84

 

117. FRĂŢILĂ, MIHAI. "Cu o singură gură şi o singură inimă" : Liturghia altfel : fragmente de eseu / Mihai Frăţilă. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

64 p.

ISBN 978-973-141-029-6

264                                                                        244

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ

I 19055 ; 2/F88

118. FRĂŢILĂ, MIHAI. Lumina este un dar al cerului : Privind viaţa prin ochii lui Dumnezeu / Mihai Frăţilă. -   [Târgu Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

63 p.

ISBN 978-973-7688-45-3

28                                                                          244

1. MEDITAŢII(religie)

2. LITERATURĂ RELIGIOASĂ(meditaţii)

I 19061 ; 2/F88

119. GARRIGOU-LAGRANGE, RÉGINALD. Cele trei conversiuni şi cele trei căi / Pr. Réginald Garrigou-Lagrange ; Traducere şi adaptare după originalul francez Pr. dr. Liviu V. Pandrea. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2006

204 p. - (Teologia).

Note de subsol

ISBN 973-86150-5-4

248.1/.2                                  141.33                                    082.1 Teologia

1. TEOLOGIE ASCETICĂ                           2. MISTICISM FILOZOFIC

II 88446 ; 2/G21

 

120. GILSON, ÉTIENNE. Dumnezeu şi filozofia / Étienn Gilson ; Cu un cuvânt înainte de Jaroslav Pelikan ; Traducere de Alex Moldovan. - Ediţia a 2-a. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2005

120 p. - (Aletheia).

Note de subsol

Index p. 119-120

ISBN 973-7919-70-X

231                                                                         211

291.1                                                                     082.1 Aletheia

1. FILOZOFIA RELIGIEI

II 88500 ; 2/G57

 

121. GIOVETTI, PAOLA. Tereza Neumann : Biografia unei mari mistice din timpul nostru / Paola Giovetti ; Traducere de Doina Opriţă. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2006

203 p. - (Medalion).

Bibliografie p. 199-200

ISBN 973-7688-22-8. - ISBN 978-973-7688-22-4

231.73                                                    929 Neumann, Tereza

082.1 Medalion

1. NEUMANN, TEREZA

2. MISTICĂ(creştină)

3. RELIGIE(miracole)

4. BIOGRAFIE(Neumann, Tereza)

II 88478 ; 2/N54

 

122. GRÜN, ANSELM. 50 de îngeri pentru întregul an / Anselm Grün ; Traducere din limba germană prof. Carmen Luminiţa Cioica Traducere din limba germană prof. Carmen Luminiţa Cioica. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

179 p. ; [50] cartonaşe cu numele a 50 de îngeri

ISBN 973-7919-63-7

235.1                                      248.14                                       242

1. RUGĂCIUNE                   2. VIRTUŢI

II 88453 ; 2/G92

 

123. GUGEROTTI, CLAUDIO. Omul nou : O fiinţă liturgică / Claudio Gugerotti ; Traducere din limba italiană Pr. Puia Mugurel-Dorel. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2006

92 p. - (Communio).

ISBN 973-7688-34-1. - ISBN 978-973-7688-34-7

264                                                         265                                         082.1 Communio

1. LITURGHIE                                     2. CREDINŢĂ

II 88432 ; 2/G94

 

124. HAKUIN, EKAKU. Laudă Zazenului / Hakuin Ekaku ; Traducere, note şi comentarii Stela Tinney. -   Bucureşti : Herald, [2005]

222 p. : il.

Bibliografie selectivă p. 216

Anexă p. 217-220

Note de subsol

ISBN 973-7970-33-0

294.3 Zen

1. RELIGIE JAPONEZĂ

2. BUDISMUL ZEN

III 29466 ; 2/H16

125. Introducere şi comentariu la Sfânta Scriptură / Coordonatorii ediţiei originale Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, Ronald E. Murphy ; Traducere şi prelucrare pentru limba română P. Dumitru Groşan. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2005

10 vol.

ISBN 973-7919-68-8

Vol.1 - 1239 p. - Note de subsol. - ISBN 973-7919-69-6

Vol.2 : [Pentateuhul] - 588 p. - Note de subsol. - Titlul volumului pe prima copertă. - ISBN 978-973-7688-60-0

Vol.7 : [Literatura paulină] - 447 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-141-017-3

Vol.8 : [Evangheliile sinoptice] - 706 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-7688-41-5

Vol.9 : [Literatura ioaneică] - 248 p. - Note de subsol. - Titlul volumului pe prima copertă. - ISBN 978-973-7688-42-2

22

1. SFÂNTA SCRIPTURĂ(interpretare)

III 29400 ; III 29401 ; III 29402 ; III 29403 ; III 29404 ; 2/I-58

 

126. IOAN PAUL AL II-LEA. Memorie şi identitate / Ioan Paul al II-lea ; Traducere din limba italiană Roxana Utale ; Introducere de Joseph Ratzinger, papa Benedict al XVI-lea ; Traducere din limba italiană[pentru introducere] Ilieş Câmpeanu. -   Bucureşti : RAO, 2006

192 p. - (Biblioteca RAO).

Nota editorului p. 15-18

Introducere p. 5-13

Indice de nume p. 179-183

Bibliografie la ediţia română [1] p.

ISBN 973-103-089-1. - ISBN 978-973-103-089-0

241(047.53)                                           262.13(0:82-94)

282:94(100)                                           082.1 Biblioteca RAO

1. TEOLOGIE MORALĂ

2. PAPA IOAN PAUL AL II-LEA

3. BISERICA ROMANO-CATOLICĂ

II 88570 ; 2/I-61

 

 

127. Iubirea fără de hotare / Un monah al Bisericii Răsăritului ; Traducere din limba franceză Marius Boldor. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2005

78 p. - (Communio).

ISBN 973-7919-71-8

281.9                                                                     241.513

177.61:281.9                                                         281.9:177.61

082.1 Communio

1. MORALĂ CREŞTINĂ

2. BISERICA ORTODOXĂ RĂSĂRITEANĂ

II 88425 ; 2/I-91

 

128. KUN, N. A.. Legendele şi miturile Greciei antice / N. A. Kun. -   Bucureşti : Garamond, [2008]

542 p. : il.

Note de subsol

ISBN 973-9140-77-7

292                                                                        141.411(=14'02)

398.22(=14'02)                                                      821.14'02-343

1. RELIGIA POPOARELOR DIN ANTICHITATE

2. MITOLOGIE GREACĂ

II 88544 ; 2/K92

 

129. LAMBIASI, FRANCESCO. A fost răstignit : De ce? : Şapte întrebări asupra morţii lui Iisus / Francesco Lambiasi ; Cu o prefaţă de Luigi Accattoli ; Traducere din limba italiană Ioan Milea. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2008

109 p. - (Signum).

Note p. 101-107

Note de subsol

ISBN 973-7688-27-9. - ISBN 978-973-7688-27-9

232                                         232.963                                  082.1 Signum

1. CRISTOLOGIE

II 88454 ; 2/L18

 

130. LANGA, TERTULIAN. Schimbarea la faţă : Reflecţii evanghelice la Duminicile şi sărbătorile anului în Catedrala "Schimbarea la Faţă", Cluj Napoca / Pr. Prof. Tertulian Langa. -   [Târgu Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

400 p.

ISBN 978-973-7688-53-8

252                                         821.135.1-97                                         244

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ(reflecţii)

III 29398 ; 2/L20

 

131. LANGA, TERTULIAN. Bune vestiri : Reflecţii evanghelice / Pr.Tertulian Lang. -   [Târgu Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2003

336 p.

ISBN 973-86150-0-3

821.135.1-97                                                                         244

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ(reflecţii)

III 29395 ; 2/L20

 

132. MANOLACHE, ANCA. Sfintele taine în viaţa bisericii / Anca Manolache. - Ediţie îngrijită de Nicoleta Pălimaru. -   Cluj-Napoca : Renaşterea, 2004

153 p.

Tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Bartolomeu Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului

ISBN 973-8248-61-2

234.24                                                                   241

1. TEOLOGIE ORTODOXĂ

II 88742 ; 2/M26

 

133. MÁRTON ÁRON. Oltáriszentség, Krisztus Király / Márton Áron ; Összeállította és jegyzetekkel ellátta Dr. Márton József Összeállította és jegyzetekkel ellátta Dr. Márton József. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2008

235 p. - (Márton Áron hagyatéka).

Note de subsol

ISBN 973-599-177-2(összkiadás)

ISBN 978-973-599-328-3

264                                                                        282(498.4)

082.1 Márton Áron hagyatéka

1. CREŞTINISM

2. RELIGIE CATOLICĂ

II 88763 ; 2/M43

134. MATEOS, JUAN. Celebrarea cuvântului în liturghia bizantină : studiu istoric / Juan Mateos ; Prefaţă de Pr. Prof. Dr. Robert F. Taft ; traducere şi note de Cezar Login. -   Cluj-Napoca : Renaşterea, 2007

XLX ; 218 p. - (Liturgica).

Prefaţă : Descoperind chemarea lui Isus, p. IX-XXXIII

Titl. orig. : La Célébration de la Parole dans la Liturgie Byzantine

ISBN 973-1714-08-1. - ISBN 978-973-1714-08-0

264                                                         082.1 Liturgica

1. LITURGHIE                                     2. RUGĂCIUNE

II 88747 ; 2/M47

 

135. MĂRTINCĂ, ISIDOR. "Veniţi deoparte să ne odihnim puţin" : prelegeri pentru exerciţii spirituale / Isidor Mărtincă. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

491 p. - (Lumen Vitae).

ISBN 978-973-7688-57-6

248.1                                                                     253

244                                                                        082.1 Lumen Vitae

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ(meditaţii)

II 88510 ; 2/M43

 

136. Medicii şi Biserica / Volum coordonat de Dr. Mircea Gelu Buta. -   Cluj-Napoca : Renaşterea

vol.

Tipărit cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Părinte Bartolomeu Valeriu Anania Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolit al Clujului, Albei, Oradei şi Maramureşului

vol. 4 : Familia, naşterea, tehnologii medicale de reproducere asistată(poziţii teologice, medicale, juridice, filozofice) - 256 p. tab. - Tipărit cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Părinte Bartolomeu Valeriu Anania Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolit al Clujului, Albei, Oradei şi Maramureşului. - Note de subsol. - ISBN 973-8248-91-4. - ISBN 978-973-8248-91-5

vol. 5 : Teologie şi Ecologie - 288 p. tab. - Tipărit cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Părinte Bartolomeu Valeriu Anania Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolit al Clujului, Albei, Oradei şi Maramureşului. - Note de subsol. - ISBN 978-973-1714-18-9

2:61                                                                       61:2

II 88748(4-5) ; 2/M54

137. MESSADIÉ, GERALD. Istoria generală a Diavolului / Gerald Messadié ; Traducere din franceză de Radu Todoran. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

448 p. : tab.

Note bio-bibliografice

Prefaţă p. 5-16

Index p. 413-443

Bibliografie şi note critice la sfârşitul fiecărui capitol

ISBN 978-973-50-1830-6

216                                                         235.2                                      28

291.1/.3                                                 292/299

1. RELIGIE(demoni)                            2. RELIGIE(bine şi rău)

3. RELIGIE(simboluri)

III 29413 ; 2/M60

 

138. Mitropolitul Gurie : misiunea de credinţă şi cultură : culegere de articole şi studii despre Mitropolitul Gurie (Grosu) al Basarabiei (1877-1943) / îngrijită şi coordonată de Silvia Grossu. -   Chişinău : Epigraf, 2007

293 p. : il. în parte color

Lucrare editată sub egida Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu

Tabel cronologic p.14-17

Bibliografie la sf. unor capitole

Note la sf. unor capitole

ISBN 978-9975-903-31-8

262.12:281.95(082) Gurie, Mitropolit                281.95

262.12(082)Gurie, Mitropolit                                             929 Gurie, Mitropolit

1. RELIGIE CREŞTINĂ

2. MITROPOLIE(Basarabia)

3. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ(mitropoliţi)

III 29495 ; 2/G96M

 

139. MODARELI, CALAMUS. Eu sunt Învierea şi Viaţa : Isus Hristos : Fiul Omului şi Fiul lui Dumnezeu : Mântuitorul / Calamus Modareli. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, [2005]

220 p. - (Fides).

Bibliografie p. 220

ISBN 973-7919-46-7

232                                         231.2                                      082.1 Fides

1. IISUS HRISTOS(viaţa)

2. CRISTOLOGIE

II 88447 ; 2/M84

 

140. MORANDI, FLAMINIA. Bazele spirituale ale viitorului : interviu cu Olivier Clément / Flaminia Morandi, Micheline Tenace ; Traducere din limba italiană Vasile Rus. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2004

112 p. - (Communio).

ISBN 973-7919-17-3

008:291.1(047.53)                                 291.1:008(047.53)

281.9                                                                     082.1 Communio

1. CREDINŢĂ ŞI CULTURĂ

2. SPIRITUALITATE                                         3. SOFIOLOGIE

II 88436 ; 2/M89

 

141. NEAGA, NICOLAE. Hristos în Vechiul Testament / prof. dr. Nicolae Neaga Prof. Dr. Ioan Chirilă. - Ediţia a 3-a îngrijită, prefaţată şi postfaţată de Pr.. -   Cluj-Napoca : Renaşterea, 2007

174 p.

Note de subsol

Tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Părinte Bartolomeu Valeriu Anania Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului

Prefaţă p. 7-34

Postfaţă p. 159-169

ISBN 978-973-1714-22-6

232.1                                                                     232.9

1. CRISTOLOGIE

II 88746 ; 2/N31

 

142. NISARGADATTA MAHARAJ, SRI. Realitatea ultimă : dialoguri despre Conştiinţă şi Absolut / Sri Nisargadatta Maharaj ; Traducere din limba engleză Condrea Liliana. -   Bucureşti : Herald, [2005]

176 p. : fig. - (Doctrina vieţii).

Cuvânt înainte p. 10-12

Glosar p. 169-173

ISBN 973-7970-23-3

294.5                                                                     082.1 Doctrina vieţii

1. DIALOGURI(filozofie, religie)                      2. RELIGII INDIENE

II 88686 ; 2/N77

 

143. Ochiul lăuntric : Perspective islamice asupra Divinităţii / Al-G˙aza÷li÷, Ibn Ţufayl, Ibn Ruąd, Ibn'Arabi÷ ; Antologare, studii introductive, traduceri din limba arabă, note explicative George Grigore. -   Bucureşti : Herald, [2005]

269 p. : il., tab.

Bibliografie p. 264-268

Al-G˙aza÷li÷ a scris opera "Firida luminilor", Ibn Ţufayl "Hayy bin Yaqza÷n", Ibn Ruąd "Cuvânt hotărâtor", Ibn'Arabi÷ "Geneza cercurilor"

ISBN 973-7970-18-7

297

1. RELIGIE ISLAMICĂ

III 29461 ; 2/O-18

 

144. PALADE, TEREZA-BÎNDUŞA. Raţiune, credinţă şi demnitatea omului : Despre viaţa şi gîndirea lui Edith Stein / Tereza-Brînduşa Palade ; Cuvînt înainte de Tadeusz Rostworowski S.J.. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2008

124 p. - (Aletheia).

Note p. 123-124

Edith Stein cunoscută în mănăstire ca Sora Tereza Benedicta a Crucii

ISBN 978-973-141-048-7

235.3 Tereza Benedicta a Crucii, sfânta                          929 Stein, Edith

821.135.1-94                                                                         082.1 Aletheia

1. BIOGRAFIE(Stein, Edith)

II 88485 ; 2/S83

 

145. PANDREA, LIVIU V.. Raiul / Pr. dr. Liviu V. Pandrea. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2005

67 p. - (Duhovnicul meu).

ISBN 973-7919-18-1

236.6                                      237                                         082.1 Duhovnicul meu

1. ESCATOLOGIE

II 88421 ; 2/P22

146. PHILIPPE, MARIE-DOMINIQUE. "Abba, Tată" : Duhul Sfânt ne face să strigăm "Abba!" / Marie-Dominique Philippe. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2008

72 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-141-062-3

231                                                                        232.931

1. DUMNEZEU

2. SFÂNTA TREIME

3. MAICA DOMNULUI

4. MARIA, MAMA LUI DUMNEZEU

II 88469 ; 2/P63

 

147. PIEPER, JOSEF. Tratat despre prudenţă / Josef Pieper ; Traducere din limba germană Mihaela Bereschi şi Adriana Pop. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2005

73 p. - (Aletheia).

Note p. 59-73

ISBN 973-7919-66-1

14(430) Pieper, Josef                                          241.522:14(430)

14(430):241.522                                                    082.1 Aletheia

1. FILOZOFIE RELIGIOASĂ

II 88481 ; 2/P64

 

148. POP, ROMUL. La izvoarele harului / Romul Pop. - Ediţia a 2-a, revizuită şi completată. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2006

179 p. - (Varia).

ISBN 973-7919-90-4. - ISBN 978-973-7919-90-8

226                                         227                                         265.1

281.95                                    082.1 Varia

1. EPISTOLELE APOSTOLILOR

II 88448 ; 2/P78

 

149. POP, ROMUL. Între Cruce şi stea : memorial ecleziastic. - Ediţia a 2-a. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2006

111 p. - (Varia).

ISBN 973-7919-89-0. - ISBN 978-973-7919-89-2

244                                         821.135.1-97                                         082.1 Varia

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ

II 88508 ; 2/P78

 

150. POP, ROMUL. Exerciţii de dezintoxicare : semantica sintagmei "român - creştin" / Romul Pop. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2006

216 p. : il., tab. - (Varia).

Note de subsol

ISBN 973-7919-91-2. - ISBN 978-973-7919-91-5

821.135.1-97                                         244                                         082.1 Varia

1. BISERICA GRECO-CATOLICĂ(România)

2. LITERATURĂ RELIGIOASĂ

II 88511 ; 2/P78

 

151. POP-BISTRIŢEANU, IRINEU. Chipul lui Hristos în viaţa morală a creştinului / Irineu Pop-Bistriţeanul. -   Cluj-Napoca : Renaşterea, 2001

446 p.

Note de subsol

Prefaţă p. 5-10

Bibliografie p. 411-426

Rezumat în limba engleză p. 427-434

ISBN 973-8248-14-0

232                                                         241.13

1. CRISTOLOGIE                 2. MORALĂ CREŞTINĂ

III 29512 ; 2/P78

 

152. POPESCU, ADRIAN. Tânărul Francisc / Adrian Popescu. - Ediţia a 3-a, revăzută. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2008

182 p. - (Medalion).

ISBN 978-973-141-064-7

271.3                                                      235.3 Francisc din Assisi, Sfânt

082.1 Medalion                                    929 Francisc din Assisi, Sfânt

1. FRANCISC DIN ASSISI, SFÂNT

2. BIOGRAFIE(Francisc din Assisi, Sfânt)

II 88479 ; 2/F86P

 

153. POSSENTI, VITTORIO. Filosofia după nihilism : Privire asupra filosofiei viitoare / Vittorio Possenti ; Traducere din limba italiană Alex Cistelecan. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2006

105 p. - (Aletheia).

Note de subsol

ISBN 973-7688-00-7. - ISBN 978-973-7688-00-2

215                                                                        234.23                                   

140.8                                                                     082.1 Aletheia

1. FILOZOFIE                                                      2. NIHILISM

3. RELIGIE(doctrine)

II 88463 ; 2/P86

 

154. POUPARD, PAUL. Conciliul Vatica II / Paul Poupard ; Traducere din limba franceză Aurelian Băcilă. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2008

128 p. - (Historia).

Bibliografie p. 123-124

ISBN 978-973-141-053-1

282(09)                                  262.13                                    082.1 Historia

1. BISERICA CATOLICĂ

II 88515 ; 2/P88

 

155. PURA, NICOLAE. Viaţa în iubire / Pr. Nicolae Pura. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2005

99 p. - (Communio).

ISBN 973-86150-7-0

244                                         241                                   082.1 Communio

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ                                 2. MORALĂ RELIGIOASĂ

II 88497 ; 2/P98

 

156. PURA, NICOLAE. Culegere de pilde : Pentru ilustrarea adevărurilor creştine / Pr. Nicolae Pura. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2004

3 Vol. - (Fides).

ISBN 973-7319-03-3

Partea I : Apologetico-dogmatice - 119 p. - ISBN 973-7919-04-1

Partea II : Poruncile morale - 245 p. - ISBN 973-7919-05-X

Partea III : Mijloacele harului divin - 211 p. - ISBN 973-7919-06-8

244                         23                           17.03                      082.1 Fides

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ(cugetări)

II 88518(v.1-3) ; 2/P98

 

157. RAHULA, WALPOLA SRI. Doctrina trezirii : învăţătura lui Buddha în cele mai vechi texte / Walpola Sri Rahula ; Cuvânt înainte Paul Demiéville ; Traducere din limba engleză Petre Botnariuc "Dhammapada". - Ediţie revizuită şi adăugită cu texte din "Sutte" şi. -   Bucureşti : Herald, [2005]

239 p. : il. - (Logos).

Note de subsol

Prefaţă p. 11-14

Abrevieri p. 222

Bibliografie selectivă p. 223-224

ISBN 973-7970-39-X

294.3                                                      082.1 Logos

1. RELIGII INDIENE                           2. DOCTRINĂ RELIGIOASĂ

3. DOCTRINĂ ORIENTALĂ

II 88689 ; 2/R20

 

158. RATZINGER, JOSEPH. Binecuvântarea Crăciunului : meditaţii / Joseph Ratzinger ; Traducere din limba germană de Eliza Simon. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

59 p. - (Lumen Vitae).

Bibliografie p. 55-56

Adnotaţii p. 51-53

Joseph Ratzinger, Papa Benedict al XVI-lea

ISBN 978-973-7688-61-3

264-941.2                                                              242

821.112.2-97=135.1                                              082.1 Lumen Vitae

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ(meditaţii)

II 88470 ; 2/R29

 

159. RETEGAN, SIMION. Parohii, biserici şi preoţi greco-catolici din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea (1849-1875) : Mărturii documentare / Simion Retegan. -   Cluj-Napoca : Argonaut, 2006

LXII , 484 p.

Note de subsol

Anexa p. 474-474

Indici de loc p. 475-482

ISBN 973-109-018-5

94(=135.1)(498.4)"1849/1875"

281.85(498.4)"1849/1875"(093)

1. ISTORIE ECLEZIASTICĂ                                     2. DOCUMENTE ISTORICE

III 29457 ; 2/R48

 

160. Românii şi Muntele Athos / Culegere de studii şi articole alcătuită de prof. Gheorghe Vasilescu şi Ignatie Monahul. -   Piteşti : Lucman, 2007

2 vol. - (Mărturie ortodoxă).

Apare cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, al Bisericii Ortodoxe Române

Vol. 1 - 808 p. - Prefaţă p. 7-9. - ISBN 973-723-147-3. - ISBN 978-973-723-147-5

Vol. 2 - 724 p. - ISBN 973-723-148-1. - ISBN 978-973-723-148-2

082.1 Mărturie ortodoxă                                    248.153.8(495.631)

271(495.631)

1. COMUNITATE RELIGIOASĂ                     2. LOCURI SFINTE(religie)

II 88584(1-2); 2/R70

 

161. RUPNIK, MARKO IVAN. La ospăţul din Betania : Credinţa, mormântul şi prietenia / Marko Ivan Rupnik ; Traducere din limba italiană Simona Ştefana Zetea. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2008

119 p. - (Communio).

Note de subsol

ISBN 978-973-141-028-9

234.2                                      236                                         177.63

266                                         244                                         082.1 Communio

1. EVANGHELIZARE                                        2. LITERATURĂ RELIGIOASĂ

II 88435 ; 2/R83

 

162. RUPNIK, MARKO IVAN. Îi caut pe fraţii mei : Lectio divina depre Iosif în Egipt / Marko Ivan Rupnik ; Traducere din limba italiană Simona Zetea. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2003

144 p. - (Communio).

ISBN 973-86150-4-6

244                                         222.11                                    082.1 Communio

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ

II 88489 ; 2/R93

 

163. RUPNIK, MARKO IVAN. Examenul de conştiinţă : pentru a trăi ca mântuiţi / Marko Ivan Rupnik ; Traducere din limba italiană de Cristian Şoimuşan. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2005

114 p. - (Communio).

Note de subsol

ISBN 973-7919-16-5

082.1 Communio                                  244                                   821.131.1-97=135.1

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ(cugetări)

II 88487 ; 2/R93

 

164. RUPNIK, MARKO IVAN. De la experienţă la înţelepciune / Marko Ivan Rupnik ; Traducere din limba italiană Andrei Mărcuş şi Simona Zetea. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2002

123 p. - (Communio).

Note de subsol

ISBN 973-85485-3-5

244                                         821.131.1-97=135.1                              082.1 Communio

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ

II 88496 ; 2/R93

 

165. ŚĀNTIDEVA. Intrarea pe calea iluminării : (Bodhicaryāvatāra) / Śāntideva ; Studiu introductiv Ovidiu Cristian Nedu ; Traducere şi note p. Radu-Claudiu Canahai. -   Bucureşti : Herald, [2006]

222 p. : il. - (Cărţi fundamentale).

Note de subsol

Bibliografii p. 213-220

ISBN 973-7970-67-5. - ISBN 978-973-7970-67-1

294.3                                                                     082.1 Cărţi fundamentale

1. METAFIZICA VIEŢII SPIRITUALE

III 29463 ; 2/S21

166. SANĀĪ DIN GHAZNA, HAKĪM ABŪL-MAJD MAJDŪD. Grădina tainică a Adevărului / Hakīm Abūl-Majd Majdūd Sanāī din Ghazna ; Cuvânt înainte, introducere şi note James Stephenson ; Traducere şi îngrijire ediţie Mariana Buruiană. -   Bucureşti : Herald, [2006]

175 p.

Note de subsol

ISBN 973-7970-64-0. - ISBN 978-973-7970-64-0

291.1/.3                                                                 297

1. RELIGIE ISLAMICĂ                                      2. DOCTRINĂ RELIGIOASĂ

II 88690 ; 2/S19

 

167. SAWARD, JOHN. Răscumpărătorul în pântecele Mariei : Isus înlăuntrul sfintei fecioare / John Saward ; Traducere din limba engleză Carmen Fotescu. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

181 p. - (Teologia).

Note de subsol

ISBN 978-973-141-004-3

232.931                                                  232                                         082.1 Teologia

1. DUMNEZEU                                   2. IISUS HRISTOS

3. MAICA DOMNULUI

II 88458 ; 2/S30

 

168. SCHRIJVERS, I.. Solia lui Isus către preotul său / I. Schrijvers P.. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2004

114 p. - (Communio).

ISBN 973-86150-1-1

254:232                                                                 232:262.143

262.143:232                                                          082.1 Communio

1. PREOŢI                                                            2. CREDINŢĂ

II 88429 ; 2/S35

 

169. Secretul Florii de Aur. Cartea Conştiinţei şi Vieţii / Traducere, cuvânt înainte, note şi comentarii Mircea Iacobini. -   Bucureşti : Herald, [2005]

158 p. : il.

ISBN 973-7970-42-X

299.513

1. RELIGIE CHINEZĂ                                        2. DAOISM

3. YOGA                                                               4. EZOTERISM

III 29467 ; 2/S40

 

170. SICARI, ANTONIO MARIA. Cateheză despre căsătorie : Pentru logodnici şi soţi / Antonio Maria Sicari ; Traducere din limba italiană de Simona Ştefana Zetea. -   [Târgu Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2004

158 p. - (Lumen Vitae).

ISBN 973-7919-22-X

265.5                                      268                                         082.1 Lumen Vitae

1. RELIGIE CREŞTINĂ

II 88517 ; 2/S53

 

171. SIEPAK, ELŻBIETA. Spiritualitatea Sfintei Surori Faustina : Cale spre unirea cu Dumnezeu / S.M. Elżbieta Siepak ZMBM ; [Traducere în limba română revizuită şi corectată sub conducerea Pr. Dr. Tadeusz Rostoworowski]. -   [Bucureşti] : Maranatha, [2008]

112 p. ; [1] p. il. color - (Realitatea Harismatică).

ISBN 978-973-87403-2-7

235.3:929 Sora Faustina, Sfânta

929:235.3 Sora Faustina, Sfânta

282

082.1 Realitatea Harismatică

1. EUHARISTIE

II 88457 ; 2/S54

 

172. SOKOLOWSKI, ROBERT. Dumnezeul credinţei şi al raţiunii / Robert Sokolowski ; Traducere din limba engleză de Ioana Tătaru. -   [Târgu Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

203 p. - (Intellectus Fidei).

Note la sfârşit de capitol

Anexe p. 189-199

ISBN 978-973-7688-72-9

291.1                                                      231                                         211

082.1 Intellectus Fidei

1. METAFIZICĂ CREŞTINĂ                                           2. TEOLOGIE(virtute)

II 88503 ; 2/S66

173. ŠPIDLÍK, TOMÁŠ. Cateheză despre biserică / Cardinal TomᚠŠpidlík ; Traducere din limba italiană Andrei Mărcuş. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2005

102 p. - (Communio).

ISBN 973-7919-13-0

268:28                                    28:268                                    238.1:28

28:238.1                                 082.1 Communio

1. BISERICA CREŞTINĂ                                  2. SFÂNTA TREIME

II 88434 ; 2/S73

 

174. ŠPIDLÍK, TOMÁŠ. La originile Europei : Miscellanea I. / TomᚠŠpidlík ; Traducere din limba italiană Cristian Şoimuşan. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2006

176 p. - (Intellectus Fidei).

ISBN 973-7688-38-4. - ISBN 978-973-7688-38-5

26(4)(09)                                                               94(4)

082.1 Intellectus Fidei

1. SPIRITUALITATE                                         2. BISERICA CREŞTINĂ

II 88444 ; 2/S73

 

175. ŠPIDLÍK, TOMÁŠ. Maica Domnului / Cardinal TomᚠŠpidlík ; Traducere din limba italiană Dr. Vasile Rus. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2005

87 p. - (Communio).

Note de subsol

ISBN 973-7919-15-7

232.931                                                  276                                         082.1 Communio

1. SFÂNTA MARIA

II 88437 ; 2/S73

 

176. ŠPIDLÍK, TOMÁŠ. Îi cunoşti pe Tatăl? / TomᚠŠpidlík ; Traducere din limba italiană Cristi Micaci şi Andrei Mărcuş. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2002

86 p. - (Communio).

ISBN 973-85485-4-3

231                                                                                        234.2

248.143                                                                                 082.1 Communio

1. CREDINŢĂ                                                                     2. RUGĂCIUNI

II 88427 ; 2/S73

177. ŠPIDLÍK, TOMÁŠ. Noi în Sfânta Treime / Cardinal TomᚠŠpidlík ; Traducere din limba italiană Cristian Micaci. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2003

144 p. - (Communio).

ISBN 973-86150-3-8

231.01                                                                   231.3

244                                                                        082.1 Communio

1. FILOZOFIA RELIGIEI

II 88490 ; 2/S73

 

178. ŠPIDLÍK, TOMÁŠ. Euharistia : Leac pentru nemurire / Cardinal TomᚠŠpidlík  ; Traducere din limba italiană Dominica Gotea. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2006

98 p. - (Communio).

ISBN 973-7688-33-3. - ISBN 978-973-7688-33-0

265.3                                                      244                                         082.1 Communio

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ(cugetări)

II 88488 ; 2/S73

 

179. ŠPIDLÍK, TOMÁŠ. Arta de a purifica inima / TomᚠŠpidlík ; Traducere din limba italiană Vasile Rus. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, [2003]

125 p. - (Communio).

ISBN 973-7919-00-9

241                                         276                                         082.1 Communio

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ

2. MORALĂ RELIGIOASĂ

II 88494 ; 2/S73

 

180. ŠPIDLÍK, TOMÁŠ. "Omul lui Dumnezeu" : la rădăcinile vieţii religioase / Cardinal TomᚠŠpidlík ; Traducere din limba italiană Vasile Rus. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2004

88 p. - (Communio).

ISBN 973-7919-14-9

244                                                                        241

217                                                                        082.1 Communio

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ                      2. MORALĂ RELIGIOASĂ

II 88493 ; 2/S73

181. ŠPIDLÍK, TOMÁŠ. Teologia pastorală : Pornind de la frumuseţe / TomᚠŠpidlík, Marko Ivan Rupnik ; Cu contribuţii de Maria Campatelli, Michelina Tenace şi Milan Žust ; În româneşte de Ioan Milea. -   [Târgu Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

556 p. - (Teologia).

Indice de nume p. 549-556

ISBN 978-973-7688-70-5

25

082.1 Teologia

1. TEOLOGIE PASTORALĂ

II 88520 ; 2/S73

 

182. ŠPIDLÍK, TOMÁŠ. Evanghelia de fiecare zi : predici la evanghelia de peste săptămână / Cardinal TomᚠŠpidlík ; Traducere din limba italiană de Alex şi Al Cistelecan. -   [Târgu Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2004

2 vol. - (Fides).

ISBN 973-86149-1-0

Vol.1 - 304 p. - ISBN 973-86149-2-9

Vol.2 - 488 p. - ISBN 973-86149-3-7

226.07                                                    252.8                                082.1 Colecţia fides

II 88523(v.1-2) ; 2/S73

 

183. SUCIU, IOAN. Eroism / P.S.S. Ioan Suciu. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2005

114 p. - (Communio).

ISBN 973-7919-41-6

241                                                         244                                         082.1 Communio

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ                                 2. MORALĂ RELIGIOASĂ

II 88491 ; 2/S94

 

184. SUCIU, IOAN. Tinereţe / P.S.S. Ioan Suciu. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2008

188 p. - (Communio).

ISBN 978-973-7688-96-5

244                                         821.135.1-97                                         082.1 Communio

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ

II 88492 ; 2/S94

185. SUTTNER, ERNST CHRISTOPH. Teologie românească : De la creştinare până în prezent / Ernst Christoph Suttner ; Traducere după manuscrisul din limba germană Dan Ciprian Pătraşcu ; Apariţia cărţii în limba română a fost intermediată de Andrei Mărcuş. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2008

138 p. - (Historia).

ISBN 978-973-141-031-9

23/28(498)                                             281.95                                    082.1 Historia

II 88502 ; 2/S96

 

186. TIBA, IOSIF. Ingredientele fericirii : Ce trebuie să ştim ca să fim fericiţi / Iosif Tiba. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

125 p. - (Communio).

ISBN 978-973-141-021-0

243(0:82-97)                                  821.135.1-97                  082.1 Communio

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ

II 88428 ; 2/T58

 

187. TIBA, IOSIF. Euharistia face biserica : studiu istoric şi teologic / Pr. Iosif Tiba. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2006

192 p. - (Teologia).

ISBN 978-973-7688-44-6

265.3                                                                     281.95

276                                                                        082.1 Teologia

II 88445 ; 2/T58

 

188. TISSOT, JOSEPH. Arta de a ne folosi greşelile : După Sfântul Francisc de Sales / Joseph Tissot ; Traducere din limba franceză şi notiţe bio-bibliografice de Andrei Goţia. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2008

116 p. - (Signum).

ISBN 978-973-141-041-8

082.1 Signum                                                       244

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ

II 88473 ; 2/T64

189. TODORAN, ISIDOR. Teologia dogmatică : Manual pentru Seminariile Teologice / Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran , Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean. - Ediţia a 8-a. -   Cluj-Napoca : Renaşterea, 2007

324 p.

Tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Bartolomeu, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului

ISBN 978-973-1714-26-4

241                                                                                        230.1

1. TEOLOGIE DOGMATICĂ                                           2. ESCATOLOGIE

III 29514 ; 2/T68

 

190. TOMA D'AQUINO, SFÂNT. Despre Dumnezeu Treime : Text bilingv = De Deo Trio / Toma de Aquino = Sancti Thomae Aquinatis ; Traducere din limba latină şi note de Cristian Şoimuşan. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2004

Vol. - (Surse Scolastice ; Doctor Angelicus).

Vol.1 - 292 p. - Note de subsol. - ISBN 973-7919-59-9

231                                         231.1/.3                                  082.1 Surse Scolastice

II 88471 ; 2/T71

 

191. Vivere il regno di dio al servizio degli altri : miscellanea in onore del P. Olivier Raquez OSB / Coordinatori Mihai Frăţilă ; Editore Silviu Hodiş. -   [Târgu Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2008. - [Roma]  [Roma] : Lipa Edizioni

400 p.

Texte în limba franceză şi limba engleză

ISBN 978-973-141-025-8

244                                         282                                         929 Raquez, Olivier

1. STUDII RELIGIOASE

2. LITERATURĂ RELIGIOASĂ(antologie)

II 88527 ; 2/V71

 

192. VLADIMIRESCU, MIHAI VALENTIN. O istorie a Bibliei ebraice / Mihai Valentin Vladimirescu ; Prefaţă de Adrian Schenker. -   Iaşi : Polirom, 2006

231 p. - (Plural Religie).

Bibliografie p. 210-220

ISBN 973-46-0407-4. - ISBN 978-973-46-0407-4

22.01(091)                                             22.063                                    222/224

296.1                                                      082.1 Plural Religie

1. INTERPRETAREA TEXTELOR

2. BIBLIE.VECHIUL TESTAMENT

III 29504 ; 2/V75

 

193. VOGÜÉ, ADALBERT DE. Să iubim postul : Experienţa monahală / Adalbert de Vogüé ; Traducere din limba franceză de Stanca Pavai. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2008

188 p. - (Communio).

Anexă p. 173-175. - Addenda p. 177. - Index p. 179-181

ISBN 978-973-7688-96-5

241.72                                                                   082.1 Communio

1. ABSTINENŢĂ                                2. POST(religie)

II 88498 ; 2/V81

 

194. VRANĂU, VASILE. Intoleranţă religioasă : Cazul Ocna-Dej / Vasile Vranău. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

60 p. ; [30] p. il., facsim.

ISBN 978-973-141-007-4

282(498.4)                                                                            281.95(498.4)

1. BISERICA GRECO-CATOLICĂ(Transilvania)

II 88466 ; 2/V94

 

195. WEIGEL, GEORGE. Martor al speranţei : Biografia Papei Ioan Paul al II-lea, 1920-2005 / George Weigel ; Traducere din limba engleză Radu Vasile. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

1131 p., [32] p. il. parţial color

Note p. 989-1125

ISBN 978-973-141-006-7

929 Ioan Paul al II-lea

262.13(0:92-94) Ioan Paul al II-lea

282:94(100) Ioan Paul al II-lea

III 29396 ; 2/I-61W

196. YANNOU, HERVÉ. Iezuiţii şi compania / Hervé Yannou ; Traducere din limba franceză Ion Doru Brana. -   Bucureşti : Nemira, 2008

403 p. - (Porta magica).

Note de subsol

Bibliografie p. 382-386

Indice p. 389-400

ISBN 978-973-143-179-6

271.5                                                      082.1 Porta magica

1. ORDINE RELIGIOASE

II 88794 ; 2/Y21

 

197. ZĂGREAN, IOAN. Virtute şi vieţuire creştină / Arhid. prof. Ioan Zăgrean. -   Cluj-Napoca : Renaşterea, 2005

104 p.

Tipărită ci bonecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Bartolomeu Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului

ISBN 973-8248-72-8

262.143                                  254                                         241.53

1. MORALĂ CREŞTINĂ

II 88743 ; 2/Z15

 

198. ZĂGREAN, IOAN. Morala creştină : Manual pentru Seminariile Teologice / Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean. - Ediţia a 5-a. -   Cluj-Napoca : Renaşterea, 2006

325 p.

Tipărit cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Părinte Bartolomeu Valeriu Anania Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.

ISBN 973-8248-86-8

241(075.36)

1. MORALĂ CREŞTINĂ                                  2. TEOLOGIE MORALĂ

II 88740 ; 2/Z15

 

199. ZETEA, SIMONA ŞTEFANA. Dreptul la lumină : Patrimoniul, nodul gordian al conflictelor interconfesionale? / Simona Ştefana Zetea. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

188 p.

Bibliografie p. 151-160

Anexe documentare p. 161-186

ISBN 978-973-141-000-5

281.95                                                                   261.7

1. BISERICA GRECO-CATOLICĂ

2. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

II 88499 ; 2/Z56

 

200. ZETEA, SIMONA ŞTEFANA. România, o oază a credinţei într-o lume indiferentă? / Simona Ştefana Zetea. -   [Târgu Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

675 p. - (Teologia).

Bibliografie p. 439-449

Anexe p. 451-667

Note de subsol

Rezumat în limba franceză p. 9-16

ISBN 978-973-7688-99-6

281.9                                      241.11                                    28(498)

821.135.1-97                                                                         082.1 Teologia

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ

2. STUDII RELIGIOASE

II 88530 ; 2/Z56

3  ŞTIINŢE SOCIALE

303/308  Probleme sociale

 

201. LIÉGEOIS, JEAN-PIERRE. Romii în Europa / Jean-Pierre Liégeois. -   s.l. : s.n., 2008

288 p. : tab.

Bibliografie p. 287

Anexe p. 263-285

Carte editată de Consiliul Europei

ISBN 978-973-0-06008-9

304(=214.58)(4)                                    327.58(=214.58)(4)

316.347(=214.58)(4)

1. MINORITĂŢI NAŢIONALE(Europa)

2. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(minorităţi naţionale)

III 29406 ; 303/308/L60

 311/314   Statistică. Demografie

 

202. VERGATTI, RADU ŞTEFAN. Populaţie. Timp. Spaţiu. : Privire asupra demografiei istorice universale / Radu Ştefan Vergatti. -   Brăila : Istros : Muzeul Brăilei, 2003

XVII , 363 p.

Bibliografie selectivă p. 293-336

Index p. 337-363

ISBN 973-9469-36-1

314.148

1. DEMOGRAFIE ISTORICĂ UNIVERSALĂ

III 29434 ; 311/314/V47

316  Sociologie

 

203. CERNOVODEANU, PAUL. Arhondologiile Ţării Româneşti de la 1837 / Paul Cernovodeanu şi Irina Gavrilă. -   Brăila : Istros : Muzeul Brăilei, 2002

174 p. : tab.

ISBN 973-9469-27-2

316.343.32(498.1)"1837"

1. BOIERIME

IV 6653 ; 316/C36

 

204. COENEN-HUTHER, JACQUES. Sociologia elitelor / Jacques Coenen-Huther ; Traducere de Mihai Ungurean. -   Iaşi : Polirom, 2007

224 p. - (Collegium ; Sociologie. Antropologie).

Bibliografie p. 205-214

Index de nume proprii p. 215-217

Index tematic p. 219-221

ISBN 978-973-46-0664-1

316.344.42                                             323.39                                    082.1 Collegium

1. STRATIFICARE SOCIALĂ

2. ELITĂ

3. POLITICĂ SOCIALĂ

II 88704 ; 316/C60

 

205. DUSHKINA, MAIA. Psihologia influenţei / Maia Dushkina ; Traducere de Ioan Belea. -   Bucureşti : Ideea Europeană, [2008]

268 p. - (Psihologie şi psihanaliză).

Bibliografie p. 261-266

ISBN 978-973-1727-44-8

159.9:316.77                                          316.77:159.9                          159.9:316.776.23

316.776.23:159.9                                   082.1 Psihologie şi psihanaliză

1. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII

II 88526 ; 316/D96

 

206. Enciclopedia dezvoltării sociale / Cătălin Zamfir, Simona Stănescu(coordonatori). -   Iaşi : Polirom, 2007

664 p. : tab., fig. - (Collegium ; Sociologie. Antropologie).

Prefaţă p. 17-18

Bibliografie p. 613-655

Index p. 657-660

ISBN 978-973-46-0702-0

316.42(031)                           030:316.42                             082.1 Collegium

1. SOCIOLOGIA DEZVOLTĂRII

III 29475 ; 316/E52

 

207. GHERGHEL, IOAN VASILE. Forme de manipulare televizuală / Ioan Vasile Gherghel. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

181 p. - (Paradigme).

Bibliografie p. 173-180

Glosar p. 181

ISBN 978-973-726-384-1

316.776.23:654.19                                 316.658

654.19:316.776.23                                 082.1 Paradigme

1. COMUNICARE VIZUALĂ

II 88806 ; 316/G44

 

208. KIDECKEL, DAVID A.. Colectivism şi singurătate în satele româneşti : Ţara Oltului în perioada comunistă şi în primii ani după Revoluţie / David A. Kideckel ; Traducere de Şerban Văetişi(coord.), Alina Branda, Gyula Kozák ; Note de Şerban Văetişi. -   Iaşi : Polirom, 2006

214 p. : il., h., tab., diagrame - (Document [Polirom]).

Prefaţă p. 11-14

Bibliografie p. 191-201

Index p. 203-211

ISBN 973-46-0271-3. - ISBN 978-973-46-0271-1

316.334.55(498 Ţara Oltului)                              316.323.7(498 Ţara Oltului)

316.728(498 Ţara Oltului)                                   082.1 Document

1. SOCIOLOGIE RURALĂ

2. MOD DE VIAŢĂ(România)

III 29507 ; 316/K42

 

209. KOHLRIESER, GEORGE. Soluţionarea conflictelor şi creşterea performanţei : metode bazate pe negocierea de ostatici / George Kohlrieser ; Traducere de Cristina Popa. -   Iaşi : Polirom, 2007

392 p. - (Carieră. Succes. Performanţe).

Cuvânt înainte p. 9-11

Prefaţă p. 13-21

Note p. 353-365

Index p. 373-389

ISBN 978-973-46-0628-3

316.6                                                      316.47:159.923

159.923:316.47                                      082.1 Carieră. Succes. Performanţe

1. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII

2. GESTIONAREA CONFLICTELOR

3. RELAŢII SOCIALE

4. COMPORTAMENT SOCIAL

II 88676 ; 316/K68

 

210. Metodologia ştiinţelor socioumane / Volum coordonat de Serge Moscovici, Fabrice Buschini ; Traducere de Vasile Savin. -   Iaşi : Polirom, 2007

560 p. : tab., sch. - (Collegium. Psihologie).

Cuvânt înainte p. 13-17

Referinţe bibliografice la sf. capitolelor

ISBN 978-973-46-0596-5

303                                         316.6                              082.1 Collegium. Psihologie

1. METODOLOGIE SOCIOLOGICĂ

2. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

III 29489 ; 316/M61

211. MIHĂILESCU, IOAN. Sociologie generală : Concepte fundamentale şi studii de caz / Ioan Mihăilescu. -   Iaşi : Polirom, 2003

400 p. - (Collegium ; Sociologie. Antropologie).

Glosar la sf. capitolelor

Glosar general p. 381-388

Bibliografie p. 389-391

Index de termeni p. 393-395

ISBN 973-681-471-8

316                                                                        082.1 Collegium

III 29483 ; 316/M69

 

212. OGNEV, IVAN. Psihologia comunicării / Ivan Ognev , Vladimir Russev ; Traducere de Andreea-Luminiţa Dunaeva. -   Bucureşti : Ideea Europeană, [2008]

265 p. - (Psihologie şi psihanaliză).

Bibliografie p. 350-358

ISBN 978-973-1925-10-3

159.9:316.77                                          316.77:159.9                                          316.772

316.658                                                  082.1 Psihologie şi psihanaliză

II 88656 ; 316/O-32

 

213. RUGHINIŞ, COSIMA. Explicaţia sociologică / Cosima Rughiniş. -   Iaşi : Polirom, 2007

256 p. : fig., tab. - (Collegium ; Sociologie. Antropologie).

Prefaţă p. 15

Bibliografie p. 243-250

Index p. 251-253

ISBN 978-973-46-0669-6

316                                                                        082.1 Collegium

1. FENOMENE SOCIALE

III 29474 ; 316/R90

 

214. VÂLCU, VAL. Jurnalismul social / Val Vâlcu. -   Iaşi : Polirom, 2007

288 p. : fig., tab. - (Collegium ; Media. Ghiduri practice).

Cuvânt înainte p. 15-21

Bibliografie p. 283-286

ISBN 978-973-46-0749-5

316.77                                    070:316                                  082.1 Collegium

1. SOCIOLOGIA PRESEI

2. COMUNICARE SOCIALĂ

II 88703 ; 316/V15

 

215. VLĂSCEANU, LAZĂR. Sociologie şi modernitate : tranziţii spre modernitatea reflexivă / Lazăr Vlăsceanu. -   Iaşi : Polirom, 2007

300 p. : tab., fig. - (Collegium ; Sociologie. Antropologie).

Prefaţă p. 11-12

Bibliografie p. 289-294

Indice p. 295-300

ISBN 973-46-0547-X. - ISBN 978-973-46-0547-7

316.42                                                    316.47

316.6                                                      082.1 Collegium

1. SOCIOLOGIA DEZVOLTĂRII

2. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

III 29482 ; 316/V79

32  Politică

 

216. ANDREESCU, GABRIEL. Naţiuni şi minorităţi / Gabriel Andreescu. -   Iaşi : Polirom, 2004

272 p. - (Collegium. Ştiinţe politice).

Prefaţă p. 11-13

Bibliografie p. 243-255

Indice de nume proprii p. 257-264

Indice tematic p. 265-271

ISBN 973-681-847-0

323.1(100)                                             327.58(100)

342.7                                                      082.1 Collegium. Ştiinţe politice

1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(minorităţi naţionale)

2. NAŢIUNE

3. NAŢIONALISM

4. DREPTURILE OMULUI

5. PATRIOTISM

6. MINORITĂŢI NAŢIONALE

7. MINORITĂŢI NAŢIONALE(drepturi)

8. PROTECŢIA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

III 29487 ; 32/A52

217. ATTALI, JACQUES. Scurtă istorie a viitorului / Jacques Attali ; Traducere de Mihai Ungurean. -   Iaşi : Polirom, 2007

224 p. - (Plural M ; Eseu).

ISBN 978-973-46-0723-5

327.2                                      321                                         316.32

316.42                                    082.1 Plural M

1. GLOBALIZARE                                                             2. FILOZOFIA PUTERII

III 29537 ; 32/A91

 

218. Autonóm magyarok ? : Székelyföld változása az "ötvenes" években : tanulmányok Székelyföld változása az "ötvenes" években : tanulmányok / [Prefaţa Bárdi Nándor]. -   Csíkszereda [Miercurea Ciuc] : Pro-Print Könyvkiadó, 2005

688 p. : tab., graf. - (Múltunk könyvek).

Note la sfârşit de capitol

ISBN 973-8468-43-4

323.15(=511.141)(498.4)"1944/195"

94(498.4 Secui)"1944/195"                                 082.1 Múltunk könyvek

1. MINORITATEA MAGHIARĂ(România)

II 88761 ; 32/A93

 

219. BRÉCHON, PIERRE. Partidele politice / Pierre Bréchon ; Traducere de Marta Nora Ţărnea şi Adina Barvinschi. -   Cluj-Napoca : Eikon, [2004]

247 p. - (Universitas [Eikon] ; Politologie).

Bibliografie p. 237-247

Titl. orig. : Les partides politiques

ISBN 973-7987-53-5

329

1. PARTIDE POLITICE                                                  2. IDEOLOGIE POLITICĂ

II 88658 ; 328/329/B82

 

220. BRIGOULEIX, BERNARD. Zidul Berlinului : 1961-1989 / Bernard Brigouleix ; Traducere de Nicolae Baltă. -   Bucureşti : Lucman, [2005]

246 p.

Titl. orig. : 1961-1989 Berlin, les années du mur

Indicaţii bibliografice p. 240-245

ISBN 973-723-051-5

94(100)"1945-1989"                                            355.48(430-25 Berlin)

327.3(4)"19"                                                         323.27(4)"19"

1. ISTORIA GERMANIEI                  2. MIŞCĂRI INTERNAŢIONALE

II 88583 ; 327/B83

 

221. BUZAN, BARRY. Sistemele internaţionale în istoria lumii : Reconfigurarea studiului relaţiilor internaţionale / Barry Buzan, Richard Little. -   Iaşi : Polirom, 2009

472 p. : h. , fig.

Titl. orig. : Internaţional Systems in World History. Remaking the Study of International Relations.

Glosar p. 429-432

Bibliografie p. 433-458

Index p. 459-469

ISBN 978-973-46-1306-9

327(100)

1. RELAŢII INTERNAŢIONALE

III 29546 ; 32/B98

 

222. Dicţionarul comunismului / Stéphane Courtois (coordonator) ; Traducere de Mihai Ungurean, Aliza Ardeleanu, Gabriela Ciubuc. -   Iaşi : Polirom, 2008

752 p. : tab.

Ediţia în limba română a fost realizată în colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România

Dicţionarul conţine şi o secţiune ce prezintă personalităţi şi evenimente ce au marcat istoria comunismului din România

Postfaţă la ediţia în limba română p. 679-683

Bibliografie p. 715-717

ISBN 978-973-46-1102-7

030:321.74(100)                          321.74(100):030                              329.15(100)(038)

L-32/D39

 

223. DU BOIS, PIERRE. Ceauşescu la putere : Anchetă asupra unei ascensiuni politice / Pierre du Bois ; Traducere din engleză de Ioana Ilie ; Cuvânt înainte de Vladimir Tismăneanu şi Cristian Vasile Cuvânt înainte de Vladimir Tismăneanu şi Cristian Vasile. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

192 p. - (Istorie contemporană).

Note bio-bibliografice

Bibliografie p. 177-182

Index de nume p. 183-187

Note de subsol

ISBN 978-973-50-2227-3

321.64(498) Ceauşescu, Nicolae                       929 Ceauşescu, Nicolae

321.74(498) Ceauşescu, Nicolae                       94(498)"1965/1989"

329.15(498) Ceauşescu, Nicolae                       082.1 Istorie contemporană

1. PARTIDUL COMUNIST ROMÂN              2. TOTALITARISM

3. DEMOCRAŢIE SOCIALISTĂ

II 88634 ; 32/C33D

 

224. DUMITRESCU, CONSTANTIN TICU. Mărturie şi document / Constantin Ticu Dumitrescu. -   Bucureşti : Polirom, 2008

vol.

ISBN 978-973-46-0995-6

Vol. 1 : Partea a 1-a: Recurs la memorie - 412 p. foto. - Documente p. 358-380. - Fotografii p. 382-402. - ISBN 978-973-46-0996-3

Vol. 1 : Partea a 2-a: Recurs la documente - 536 p. foto-copii. - ISBN 978-973-46-1043-3

Vol. 1 : Partea a 3-a: Recurs la documente - 560 p. foto-copii. - ISBN 978-973-46-1044-0

Vol. 2 : Partea a 1-a: Martiri şi eroi - 467 p. foto-copii. - ISBN 978-973-46-1236-9

Vol. 2 : Partea a 2-a: Martiri şi eroi - 496 p. foto-copii. - ISBN 978-973-46-1237-6

Vol. 2 : Partea a 3-a: Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România - 528 p. foto-copii. - ISBN 978-973-46-1238-3

821.135.1-94                                                         343.8(498)(0:82-94)

323.281(498)"19"                                 351.746.1(498)"19"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

2. DOCUMENTE

3. SECURITATEA(organism de represiune)

4. PERSECUŢII POLITICE

5. DEŢINUŢI POLITICI

IV 6658(1-2) ; 32/D91

 

 

 

225. FISICHELLA, DOMENICO. Ştiinţa politică : Probleme, concepte, teorii / Domenico Fisichella ; Traducere din limba italiană şi postfaţă de Victor Moraru. -   Iaşi : Polirom, 2007

408 p. : tab. - (Collegium. Ştiinţe politice).

Cuvânt înainte p. 9-10

Glosar p. 373-375

Bibliografie p. 377-390

Indice analitic p. 391-400

ISBN 978-973-46-0107-3

321.01                                    328/.329                     082.1 Collegium. Ştiinţe politice

1. DOCTRINE POLITICE                        2. POLITOLOGIE

3. ŞTIINŢE POLITICE

III 29485 ; 32/F61

 

226. FRATTINI, ERIC. Sfânta Alianţă : 500 de ani de spionaj la Vatican / Eric Frattini ; Traducere de Zully Mustafa. - Ediţie îngrijită de Răzvan Dolea. -   Bucureşti : Tritonic, 2008

412 p. - (Sens).

Titl. orig. : La Sainte Alliance. La véritable histoire des services secrets du Vatican

Bibliografie p. 384-392

Index p. 393-408

ISBN 978-973-733-217-2

355.40(456.31)                                      327.84(456.31)                                      262.13

94(4)"15/19"                                         082.1 Sens

1. ISTORIA PAPALITĂŢII

III 29424 ; 327/F88

 

227. FURET, FRANÇOIS. Fascism şi comunism / François Furet, Ernst Nolte ; Traducere din limba franceză de Matei Martin ; Prefaţă de Mircea Martin. -   [Bucureşti] : Grupul Editorial ART, 2007

160 p. - (Demonul teoriei).

Cuvânt înainte p. 33-34

ISBN 978-973-124-080-0

321.64                                    321.74                                    323.12(=411.16)

94(4)"19"                              082.1 Demonul teoriei

1. MIŞCĂRI POLITICE

II 88563 ; 32/F98

228. GLIGOR, MIHAELA. Mircea Eliade. Anii tulburi: 1932-1938 / Mihaela Gligor ; Prefaţă de Liviu Antonesei. -   Bucureşti : EuroPress Group, [2007]

213 p. - (Istoria Mentalităţilor).

Note de subsol

Prefaţă p. 7-9

Bibliografie p. 201-211

ISBN 973-1727-17-5. - ISBN 978-973-1727-17-2

929 Eliade, Mircea                                                          821.135.1.09 Eliade, M.

323.12(=411.16)(498)"1932-1938"                                 082.1 Istoria Mentalităţilor

329.73(498)"19"Mişcarea legionară

1. ANTISEMITISM(România)                                      2. LEGIONARI(România)

3. GARDA DE FIER

II 88654 ; 32/E38G

 

229. IZSÁK MARTHA. Obiectiv "Zita" / Izsák Martha. -   Cluj-Napoca : Napoca Star, 2007

104 p. : facs.

Facsimile p. 94-104

ISBN 978-973-647-474-3

323.28                                    327.84                                    351.746.1

1. SECURITATEA(organism de represiune)

2. COMUNISM(persecuţii politice)

II 88781d ; 32/I-99

 

230. KOLODZIEJ, EDWARD A.. Securitatea şi relaţiile internaţionale / Edward A. Kolodziej ; Traducere de Ramona-Elena Lupu. -   Iaşi : Polirom, 2007

432 p. : tab., fig. - (Collegium. Relaţii internaţionale).

Bibliografie p. 393-425

Index p. 427-431

Note de subsol

ISBN 978-973-46-0564-4

327(100)                                                355.40(100)

082.1 Collegium. Relaţii internaţionale

1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

2. SECURITATEA INTERNAŢIONALĂ

3. RELAŢII INTERNAŢIONALE

III 29486 ; 327/K69

 

231. MARGA, ANDREI. Ieşirea din trecut : documente şi reflexii / Andrei Marga. -   Cluj-Napoca : Alma Mater, 2002

263 p.

Prefaţă p. 9-11

ISBN 973-8397-08-1

14(498)                                                                  32(498)"1996/2002"(045)

329(498)PNŢCD(045)

1. PARTIDE POLITICE(România)

2. PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC

II 88664 ; 32/M36

 

232. NAY, OLIVIER. Istoria ideilor politice / Olivier Nay ; Traducere de Vasile Savin. -   Iaşi : Polirom, 2008

672 p. : sch., tab. - (Collegium ; Ştiinţe politice).

Cuvânt înainte p. 21-27

Index de autori p. 653-660

Index analitic p. 661-671

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 978-973-46-0714-3

32.01(091)                             321.01(091)                           082.1 Collegium

1. DOCTRINE POLITICE                                2. FILOZOFIE POLITICĂ

3. IDEOLOGIE POLITICĂ

III 29418 ; 32/N28

 

233. OBRECHT, THÉRE`SE. Rusia sau legea puterii : anchetă la o parodie democratică / Thére`se Obrecht ; Traducere de Florica Ciodaru-Courriol ; Prefaţă de Thére`se Obrecht. -   [Bucureşti] : [Editura Minerva], 2008

240 p. - (Politice Editura Minerva).

Bibliografie p. 229-235

Biografia autoarei p. 239

Note de subsol

ISBN 978-973-21-0942-7

321.01(470+571)"20/21"

323(470+571)"20/21" Putin, Vladimir

327(470+571)"20/21" Putin, Vladimir

355.02(470+571)"20/21" Putin, Vladimir

94(470+571)"20/21"

082.1 Politice Editura Minerva

1. POLITICĂ INTERNĂ(Rusia)                       2. POLITICĂ EXTERNĂ(Rusia)

3. PUTERE POLITICĂ(sisteme)                                       4. SERVICII SECRETE

5. POLITICĂ MILITARĂ(Rusia)

II 88642 ; 32/O-16

 

234. PANĂ, VIRGIL. Minoritari şi majoritari în Transilvania interbelică. -   Târgu-Mureş : Editura Ardealul, 2007

305 p., tab.

Bibliografie selectivă p. 252-262

Anexe p. 263-305

ISBN 973-721-025-5

323.1(498.4)                                                                         908(498.4)

1. MINORITĂŢI NAŢIONALE(Transilvania)

2. ISTORIA TRANSILVANIEI

32/P18

 

235. PREDA, CRISTIAN. Regimul, partidele şi sistemul politic din România / Cristian Preda, Sorina Soare. -   Bucureşti : Nemira, 2008

235 p. : tab. - (Biblioteca de politică).

Index p. 231-234

ISBN 978-973-143-185-7

328/329(498)                                                        321(498)

082.1 Biblioteca de politică

1. PARTIDE POLITICE(România)

2. SISTEM POLITIC(România)

III 29538 ; 328/329/P90

 

236. Rapoarte consulare şi diplomatice engleze privind principatele dunărene : 1800-1812 / Editor Paul Cernovodeanu. -   Brăila : Istros : Muzeul Brăilei, 2007

XXVIII , 487 p.

Indice p. 473-487

Note de subsol

ISBN 973-9469-84-1. - ISBN 978-973-9469-84-5

327(410:498)"1800-1812"                                   94(410:498)"1800-1812"

1. DOCUMENTE CONSULARE                       2. DOCUMENTE DIPLOMATICE

3. RELAŢII INTERNAŢIONALE                     4. RELAŢII DIPLOMATICE

III 29430 ; 327/R25

237. Raport final / Editori Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile. -   Bucureşti : Humanitas, 2007

880 p. : facs., tab.

Lucrare editată sub egida Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România

Lucrarea cuprinde şi un mesaj al preşedintelui României, Traian Băsescu

Lista abrevierilor p. 19-21

Biografii p. 785-807

ISBN 978-973-50-1836-8

94(498)"1944/1989"                                            321.74(498)"1944/1989"

321.64(498)"1944/1989"                                     323.2(498)"1944/1989"

329.15(498)"1944/1989"

1. ISTORIA ROMÂNIEI(1944-1989)                2. COMUNISM(România)

3. DICTATURĂ COMUNISTĂ

III 29494 ; 32/R25

 

238. SCOTT, JAMES C.. În numele statului : Modele eşuate de îmbunătăţire a condiţiei umane / james C. Scott ; Traducere de Alina Pelea. -   Iaşi : Polirom, 2007

552 p. : il., fig., tab. - (Ştiinţe politice. Opus).

Note p. 429-530

Index p. 533-549

ISBN 978-973-46-0346-6

316.42                                                    321.01                                                    338.2

342.2                                                      082.1 Ştiinţe politice. Opus

1. DEZVOLTAREA STATULUI

2. STATUL MODERN

3. SOCIOLOGIE POLITICĂ

II 88688 ; 32/S38

 

239. SOROS, GEORGE. Epoca failibilităţii : Consecinţele luptei împotriva terorii / George Soros ; Traducere de Laura Moroşanu ; Prefaţă de Daniel Dăianu. -   Iaşi : Polirom, 2007

239 p. - (Economie şi societate).

Anexă p. 185-223

Index p. 225-235

Note de subsol

ISBN 973-46-0450-3. - ISBN 978-973-46-0450-0

304(100)                              304(73)                                        338.124.4(100)

323.28(73)                                          327(100)"200"                            327(73)"200"

082.1 Economie şi societate

1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ    2. ECONOMIA DE PIAŢĂ

3. SOCIETĂŢI GLOBALE                    4. PROBLEME SOCIALE

III 29497 ; 327/S69

 

240. STAN, ANA MARIA. Relaţiile franco-române în timpul regimului de la Vichy : 1940-1944 / Ana-Maria Stan. -   Cluj-Napoca : Argonaut, 2006

580 p. : h.

Note de subsol

Izvoare şi bibliografie p. 530-547

Rezumat în limba franceză p. 548-553

Anexe p. 554-566

ISBN 973-109-021-5

94(498:44)"1940/1944"                                       94(44:498)"1940/1944"

327(498:44)"1940/1944"                                     327(44:498)"1940/1944"

1. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

II 88660 ; 327/S76

 

241. Tragedia romilor deportaţi în Transnistria: 1942-1945 : Mărturii şi documente / Cuvânt înainte de Luminiţa Mihai Cioabă ; Prefaţă de Michelle Kelso ; Studiu introductiv de Radu Ioanid ; Editori Radu Ioanid, Michelle Kelso, Luminiţa Mihai Cioabă. -   Iaşi : Polirom, 2009

492 p.

Note de subsol

Prefaţă : Vocile supravieţuitorilor romi, p. 15-31

Documente p. 265-480

Anexe p. 481-490

ISBN 978-973-46-1333-5

323.1(=214.58)(478 Transnistria)"1942/1945"

323.12(=214.58)(478 Transnistria)"1942/1945"

1. MINORITĂŢI NAŢIONALE(romi)

II 88825 ; 32/T80

 

 

 

 

242. TUDOR, SORIN. Politica 2.0.08 / Sorin Tudor. -   Bucureşti : Tritonic, [2008]

200 p. - (Comunicare. Media).

Note p. 193-200

ISBN 978-973-733-277-6

32:658.8                                 658.8:32                                 339.138:32

23:339.138                             32.019.51                               082.1 Comunicare. Media

1. MARKETING POLITIC

2. PROPAGANDĂ ELECTORALĂ

II 88588 ; 32/T91

 

243. UNGUREANU, MIHAI-RĂZVAN. Întotdeauna loial : Note diplomatice pentru o Românie modernă(2005-2007) / Mihai-Răzvan Ungureanu ; Cuvânt înainte de Andrei Pleşu ; Prefaţă de Emil Hurezeanu. - Ediţie îngrijită de Ana Dinescu. -   Iaşi : Polirom, 2008

896 p.

Index de persoane p. 869-877

Index de locuri p. 879-887

ISBN 978-973-46-1066-2

32(498)"2005/2007"(093)

1. MINISTERUL DE EXTERNE(România)

2. DOCUMENTE DIPLOMATICE

III 29420 ; 32/U52

33  Economie. Ştiinţe economice

 

244. BAUMOL, WILLIAM J.. Capitalismul bun, capitalismul rău şi economia dezvoltării şi a prosperităţii / William J. Baumol, Robert E. Litan, Carl J. Schramm ; Traducere de Laura Moroşanu şi Horia Târnovanu. -   Iaşi : Polirom, 2009

275 p. - (Economie şi societate).

Prefaţă p. 7-9. - Note p. 239-249

Bibliografie p. 251-263

ISBN 978-973-46-1104-1

330.342.14                                                            082.1 Economie şi societate

1. CAPITALISM                                                 2. ECONOMIE CAPITALISTĂ

III 29545 ; 33/B38

245. VRÂNCEANU, RADU. Bazele microeconomiei întreprinderii / Radu Vrânceanu, Marc Guyot ; Traducere de Alexandru Bartic. -   Iaşi : Polirom, 2004

304 p. : fig. - (Collegium ; Ştiinţe economice).

Cuvânt înainte p. 13-15

Anexă p. 299-300

Index p. 301-302

ISBN 973-681-450-5

330.101.542                                           334.72                                    338.5

339.13                                                    082.1 Collegium

1. STRUCTURĂ ECONOMICĂ

2. STRATEGII DE DEZVOLTARE

3. ANALIZA PIEŢEI

III 29488 ; 33/V94

336   Finanţe. Bănci

 

246. BOSTAN, IONEL. Controlul fiscal / Ionel Bostan. -   Iaşi : Polirom, 2003

208 p. : tab., machete - (Collegium ; Ştiinţe economice).

Anexă p. 161-204

Bibliografie p. 205-206

ISBN 973-681-187-5

336.225.673                                                          346.62

351.72                                                                   082.1 Collegium

III 29492 ; 336/B71

 

247. STĂICULESCU, CAMELIA. Solicitarea cu succes a fondurilor europene : Informaţii actuale, modele şi formulare-tip pe CD-ROM însoţite de manual cu instrucţiuni profesionale / Camelia Stăiculescu, Gabriela Mogoş. -   Bucureşti : Forum Media Publishing Srl, 2009

4 vol.

Conţine CD-ROM

Vol. 1, Actualizarea I/IV - [100] p. tab. - Conţine CD-ROM

061.1 UE                                336.1(4)                                 346.1(4)

1. DREPT ECONOMIC                                                      2. DREPT EUROPEAN

III 29498(1-4) ; 336/S75

339  Comerţ. Economie mondială

 

248. MANOLESCU, RADU. Socotelile Braşovului : Registrele vigesimale / Radu Manolescu Ştefănescu. - Ediţie anastatică îngrijită de Ionel Cândea şi Radu. -   Brăila : Istros : Muzeul Brăilei, 2005

vol.

ISBN 973-9469-63-9

Vol. 1 : 1497/98; 1529; 1530; 1542; 1543; 1545 Ştefănescu - 585 p. facsimil. - ISBN 973-9469-64-7

Vol. 2 : 1546-1547 Ştefănescu - 490 p. facsimil. - ISBN 973-9469-66-3

Vol. 3 : 1548-1549(concept); 1549 Ştefănescu - 650 p. facsimil. - ISBN 973-9469-78-7. - ISBN 978-973-9469-78-4

Vol. 4 : 1550; 1551; 1554 Ştefănescu - 646 p. facsimil. - ISBN 973-9469-70-1. - ISBN 978-973-9469-70-8

Vol. 5 : 1542-1544; 1545-1558; 1549-1550; 1554 Ştefănescu - 331 p. facsimil. - ISBN 978-973-9469-89-0

339"14/15"(498 Braşov):930.253

930.253:339"14/15"(498 Braşov)

1. COMERŢ                                                                         2. ARHIVĂ(Braşov)

3. REGISTRUL COMERŢULUI

III 29427(1-5) ; 339/M27

 

249. ZALTMAN, GERALD. Cum gândesc consumatorii : aspecte esenţiale pentru studiile de piaţă / Gerald Zaltman ; Traducere de Cristina Popa. -   Iaşi : Polirom, 2007

451 p. : tab., fig. - (Carieră. Succes. Performanţe).

Prefaţă p. 11-25

Note p. 403-436

Index p. 437-447

Note de subsol

ISBN 978-973-46-0743-3

339.138                                                                                 658.8

082.1 Carieră. Succes. Performanţe

1. MARKETING(strategii)

2. ECONOMIE DE PIAŢĂ

II 88712 ; 339/Z22

 

34   Drept

 

250. ALEXY, ROBERT. Conceptul şi validitatea dreptului / Robert Alexy ; Traducere din limba germană de Adriana Cînţa. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2008]

168 p. - (Drept ; Drept, politică, societate).

ISBN 978-973-47-0443-9

340.12                                                                   082.1 Drept

1. TEORIA DREPTULUI                                   2. FILOZOFIA DREPTULUI

II 88835 ; 34/A40

 

251. BALINT, NICOLAE. Zece ani de teroare. Procuratura Militară Principală Mureş, 1954-1964 / Nicolae Balint ; [Prefaţă : Dr. Ioan Ranca ; Cuvânt înainte : Dr. Leo Kohn]. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

137 p. : il.

Bibliografie p. 133-137

ISBN 978-973-1728-90-2

94(498 Târgu-Mureş)"1956/1964"

344.1/.2(498 Târgu-Mureş)"1956/1964"

323.22/.28(498 Târgu-Mureş)"1956/1964"

1. DREPT PENAL MILITAR

II 88758 ; 34/B22

 

252. Dicţionarul penitenciarelor din România comunistă (1945-1967) / Andrei Muraru(coordonator), Clara Mareş, Dumitru Lăcătuşu... ; Studiu introductiv de Cristina Roman ; Postfaţă de Marius Oprea. -   Iaşi : Polirom, 2008

586 p. : [22] p. il.

Lucrarea a fost realizată în colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România

Prezentarea autorilor p. 5-6

Bibliografie p. 547-560

Index de antroponime p. 561-576

ISBN 978-973-46-0893-5

343.8(498)"1945/1967"(038)                               343.819.7(498)"1945/1967"(038)

III 29415 ; 34/D39

 

253. Episcopul, Hitler şi securitatea : Procesul stalinist împotriva "spionilor Vaticanului" din România / Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de William Totok. -   Iaşi : Polirom, 2008

408 p. : [15] p. il., facs. - (Istorii subterane).

Notă asupra ediţiei p. 5-6

Bibliografie p. 383-398

Index de nume p. 399-406

ISBN 978-973-46-1169-0

282:351.746.1(093.2)                                            351.746.1:282(093.2)

321.74:348.324                                                     343.123.12(093.2)

343.321/.322(093.2)                                             082.1 Istorii subterane

1. BISERICA ROMANO-CATOLICĂ(România)

2. PROCESE POLITICE

II 88566 ; 34/E61

 

254. MARCOVSCHI, GEORGIANA. Caiete clujene ale drepturilor omului / Georgiana Marcovschi, Nicolae Mihu. -   Cluj-Napoca : s.n., 2007

vol.

Lucrare apărută sub egida Ligii Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj, a Asociaţiei Profesioniştilor din Presă-Cluj şi a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca

Ediţie bilingvă româno-engleză

ISBN 978-973-643-146-3

Vol. 2 : Căile de atac interne şi internaţionale aflate la îndemâna cetăţenilor - 67 p. - Lucrare apărută sub egida Ligii Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj, a Asociaţiei Profesioniştilor din Presă-Cluj şi a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. - Ediţie bilingvă româno-engleză. - Note de subsol. - ISBN 978-973-643-146-3

341.231.14                                                            342.7

1. DREPTURILE OMULUI

II 88713 ; 34/M33

 

255. MUREŞAN, IOAN. Drept penal : partea generală / Ioan Mureşan , Olimpiu A. Sabău Pop. -   Cluj-Napoca : Sfera Juridică, 2008

292 p.

ISBN 978-973-1875-15-6

343.2/.7(075.8)

II 88776 ; 34/M96

256. Provocarea europeană : Proceduri şi implicaţii ale aderării României / Coordonatori Flore Pop, Sergiu Gherghina. -   Cluj-Napoca : Argonaut, 2007

231 p. : tab.

Prefaţă p. 11-16

Postfaţă p. 230-231

ISBN 973-109-044-4

341.217(4)UE                                                       336.1:341.217(4)UE

1. DREPT COMUNITAR

III 29459 ; 34/P95

 

257. SABĂU-POP, IOAN. Elemente de drept civil : Curs selectiv / Ioan Sabău-Pop , Raul-Felix Hodoş. -   Cluj-Napoca : Sfera Juridică, 2008

180 p. - (Universitaria).

Bibliografie selectivă p. 176-178

ISBN 978-973-1875-11-8

347(075.8)                                                             082.1 Universitaria

1. DREPTUL DE PROPRIETATE

II 88775 ; 34/S11

 

258. SCRIPCARU, GHEORGHE. Criminologie clinică / Gheorghe Scripcaru, Vasile Astărăstoae ; au mai colaborat Călin Scripcaru, Simona-Irina Grămadă, Bogdan-Daniel Chirilă. -   Iaşi : Polirom, 2003

248 p. - (Collegium ; Ştiinţe juridice).

Bibliografie p. 237-245

ISBN 973-681-408-4

343.9                                                                     082.1 Collegium

1. DREPT PENAL(criminalistică)

III 29491 ; 34/S38

 

259. STANOMIR, IOAN. Libertate, lege şi drept : o istorie a constituţionalismului românesc / Ioan Stanomir. -   Iaşi : Polirom, 2005

237 p. - (Collegium. Ştiinţe politice).

Bibliografie selectivă p. 233-234

Index p. 235-237

ISBN 973-46-0135-0

342.4(498)"1866/1989"(091)

321.6/.8(498)"1866/1989"(091)

082.1 Collegium. Ştiinţe politice

1. DREPT CONSTITUŢIONAL(România)

III 29484 ; 34/S78

 

260. ŞTEFĂNESCU, IULIA. Noul Cod al Muncii : Toate explicaţiile şi informaţiile de care aveţi nevoie pentru a aplica legea / Iulia Ştefănescu, Ane Mary Ormenişan, Nicolae Voiculescu Iulia Ştefănescu, Ane Mary Ormenişan, Nicolae Voiculescu ; Editor coordonator : Iulia Ştefănescu. - Ediţia Martie 2008 actualizarea I/IV. -   Bucureşti : Forum Media Publishing Srl., 2008

4 vol.

Vol.1-actualizarea IV/IV - [128] p. - Note de subsol

Vol.2 - actualizarea IV/IV - [34] p. - Note de subsol

349.2(498)(094.4)

1. DREPTUL MUNCII                                        2. LEGISLAŢIA MUNCII

III 28867(v.1-2) ; 34/S82

 

261. VĂTĂMAN, DAN. Organizaţii europene şi euroatlantice / Dan Vătăman. -   Bucureşti : Lumina Lex, [2008]

528 p. : tab.

Cuvânt înainte p. 11-12

Anexe la sf. unor capitole

Bibliografie p. 521-527

Note de subsol

ISBN 978-973-758-160-0

327.51                                                    339.923:061.1 UE

341.217(4)UE                                        341.12(4+100)

341.176(4)

1. LEGISLAŢIE INTERNAŢIONALĂ

III 29416 ; 34/V37

 

 

 

 

35.0/354  Administraţie publică

 

262. CHIVU, CARMEN. Dosarele Securităţii : studii de caz / Carmen Chivu, Mihai Albu. -   Iaşi : Polirom, 2007

176 p. - (Document [Polirom]).

Cuvânt înainte p. 7

Surse şi referinţe bibliografice p. 173-174

Note de subsol

Lucrarea conţine un dicţionar de termeni uzuali în dosarele Securităţii

ISBN 978-973-46-0697-9

327.84(498)"1948/1989"                                     351.746.1(498)"1948/1989"

082.1 Document

1. SERVICII SECRETE(România)

III 29470 ; 35/C46

 

263. OPREA, MARIUS. Bastionul cruzimii : O istorie a securităţii (1948-1964) / Marius Oprea. -   Iaşi : Polirom, 2008

280 p. - (Document [Polirom]).

Note bio-bibliografice

Note p. 239-267

Bibliografie p. 269-275

Lucrarea a fost realizată în colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România

ISBN 978-973-46-1233-8

351.746.1(498)"1948/1964"                                082.1 Document

1. POLIŢIA POLITICĂ(securitate)

III 29448 ; 35/O-64

 

264. Politici publice şi administraţie publică / Volum coordonat de Florin Bondar. -   Iaşi : Polirom, 2007

288 p. : fig., tab. - (Collegium ; Politici publice şi integrare europeană).

Lista autorilor p. 9-10. - Index p. 285-286

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 978-973-46-0654-2

32.019.5(4+498)                                    323.2(498)                             351.71(498)

351.77(498)                                           082.1 Collegium

4. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ(România)

III 29469 ; 35/P75

355/359  Artă militară. Forţe militare

 

265. Războiul Crimeii : 150 de ani de la încheiere / Prefaţă, cronologie şi coordonarea volumului Adrian-Silvan Ionescu. -   Brăila : Istros : Muzeul Brăilei, 2006

322 p. : fig.

Note de subsol

Prefaţă p. 5-9

Cronologia războiului Crimeii p. 11-30

Lucrarea conţine şi articole scrise în limbile engleză şi franceză

ISBN 973-9469-82-5. - ISBN 978-973-9469-2-1

355.01(477 Crimeea)                            355.48(477 Crimeea)

94"18"(498)

III 29428 ; 355/R34

 

266. RUS, DORIN-IOAN. Sub semnul lui Marte. Militarii Reghinului / Dorin-Ioan Rus. -   Cluj-Napoca : Accent, 2007

544 p.

Carte cu dedicaţie

ISBN 978-973-8915-47-3

355.48(498 Reghin)                                             94(498.4)

1. ISTORIE MILITARĂ(Transilvania)

III 29528 ; 355/R80

36  Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

 

267. BUZDUCEA, DORU. Sisteme moderne de asistenţă socială : Tendinţe globale şi practici locale / Doru Buzducea. -   Iaşi : Polirom, 2009

245 p.

Bibliografie p. 193-202

Anexe p. 203-240

Index p. 241-245

ISBN 978-973-46-1332-8

364                                                                        082.1 Collegium. Asistenţă socială

II 88828 ; 36/B98

 

268. DURNESCU, IOAN. Asistenţa socială în penitenciar / Ioan Durnescu. -   Iaşi : Polirom, 2009

220 p.

Bibliografie de sfârşit de capitol

Bibliografie generală p. 179-188

Anexe p. 189-218

Index tematic p. 219-220

ISBN 978-973-46-1335-9

36:343.811                                                            343.811:36

III 29547 ; 36/D95

 

269. SĂLĂGEAN, VIOREL. Asigurările sociale şi pensiile între sistemul public şi cel privat în România / Viorel Sălăgean. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

138 p. - (Utilitatea).

ISBN 978-973-726-394-0

369.542/.544                                         369.22                                                    369.3

367.722                                                  082.1 Utilitatea

II 88717 ; 36/S16

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

270. BELCIUG, ALEXANDRA MARIA. Tulburările limbajului la copil : Îndrumător logopedic pentru părinţi, educatoare şi învăţători / Alexandra Maria Belciug. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004

100 p. : tab.

Glosar p. 92-96

Bibliografie p. 97-99

ISBN 973-686-629-7

37.04-053.2-056.36

1. PEDAGOGIE SPECIALĂ

II 88778 ; 37/B42

 

271. BOGDAN, LILIOARA. Fiecare serbare e o sărbătoare / Lilioara Bogdan, Anuţa Costea, Maria Moldovan. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

131 p.

ISBN 978-973-1947-41-9

373.3:371.383                                        373.3:371.893

398.8:373.3

1. SERBĂRI ŞCOLARE                      2. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

II 88719 ; 37/B64

 

272. BUZĂRNESCU, ŞTEFAN. Practica managerială în învăţământul superior / Ştefan Buzărnescu. -   s.n. : Univers enciclopedic, 2004

430 p. : fig. , tab. - (Analize strategice).

Bibliografie p. 425-430

Mic dicţionar explicativ p. 17-24

Anexe p. 327-422

ISBN 973-637-061-5

65.012.4:371                                                         371.65.012.4

082.1 Analize strategice

1. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

II 88666 ; 37/B98

 

273. Didactica universitară : Aplicaţii în domeniul disciplinelor socio-umane / Editori Vasile Chiş şi Monica Diaconu. -   Cluj-Napoca : Argonaut, 2006

222 p.

Postfaţă p. 219-220

Postfaţă în limba engleză p. 221-222

Bibliografie la sfârşit de capitol

ISBN 973-109-098-3

37.02                                      371.3:821.135.1                                     821.135.1:371.3

371.3:811                               811:371.3                                               371.3:159.9

159.9:371.3                            371.3:1                                                   1:371.3

371.3:372.853                        372.853:371.3

III 29460 ; 37/D40

 

274. Direcţii actuale în didactica disciplinelor socio-umane / Editori Mirela Albulescu şi Monica Diaconu. -   Cluj-Napoca : Argonaut, 2006

166 p.

Bibliografie la sfârşit de capitol

ISBN 973-109-099-1

37.02                                                      371.3:2                                   2:371.3

371.3:821.135.1                                     371.3:94                                 94:371.3

821.135.1:371.3                                     371.3:811                               811:371.3

082.1 Didactica

III 29460 ; 37/D40

 

275. Dr. C. Angelescu - reformator al învăţământului românesc Dr. C. Angelescu - reformator al învăţământului românesc / Coordonator ediţie : Nicolae Peneş. -   Buzău : Editura Editgraph, 2008

374 p. ; [8] p. il. color : il., tab.

Note de subsol

Carte editată de Fundaţia "Şcoala românească - Dr.C.Angelescu"

ISBN 978-973-1957-02-9

37(498)(091)Angelescu, Constantin

929 Angelescu, Constantin

1. ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI(România)

II 88535 ; 37/A57D

 

276. O evaluare a politicilor de producere a bilingvismului O evaluare a politicilor de producere a bilingvismului : Studii elaborate pe baza prezentărilor din cadrul conferinţei de la Miercurea-Ciuc, 12-13 iunie 2008 / Editori Horváth István, Tódor Erika Mária. -   Cluj-Napoca : Limes, 2008

310 p.

Sub egida Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

ISBN 978-973-726-359-9

81'246.2                                                                 37.02:811.135.1

811.135.1:37.02                                                    37.018.246

1. LINGVISTICĂ

II 88767 ; 37/E93

 

277. Évfordulónkra 1888-2008 : Traian Állami Főgimnázium Dicsőszentmárton / Összeállították : Székely-Varga Melinda, Gagyi Zoltán Loránd, Fodor Sándor József,.... -   Marosvásárhely : Impress Kiadó, 2008

52 p. : il. în parte color, tab.

Note de subsol

Carte editată cu ocazia aniversării a 120 de ani al Gimnaziului de Stat "Traian" din Târnăveni

ISBN 978-973-9351-68-3

373.5(498.4-21 Târnăveni)"1888/2008"(091)

1. ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

2. TÂRNĂVENI(învăţământ)

III 29515 ; 37/E93

 

278. FOLA, NICOLAE VICTOR. Şcolile Blajului între anii 1850-1918 : Evoluţia instituţională şi contribuţii la dezvoltarea elitelor intelectuale româneşti / Nicolae Victor Fola. -   Tîrgu-Mureş : Ardealul, 2009

251 p. : tab.

Note de subsol

Bibliografie p. 241-251

ISBN 978-973-8406-62-9

37.014.14(498.4 Blaj)"1850/1918"

37.014.2(498.4 Blaj)"1850/1918"

37.014.525(498.4 Blaj)"1850/1918"

37.014.53(498.4 Blaj)"1850/1918"

1. ÎNVĂŢĂMÂNT PUBLIC(Transilvania)

IV 6674 ; 37/F77

 

279. GHERGUŢ, ALOIS. Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale : Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie / Alois Gherguţ. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. -   Iaşi : Polirom, 2006

256 p. : il., tab., graf. - (Collegium ; Ştiinţele educaţiei).

Bibliografie p. 193-198

Anexe p. 201-241

Glosar p. 243-254

ISBN 973-46-0397-3. - ISBN 978-973-46-0397-8

159.922.76:37.013.77                                           37.013.77:159.922.76

37.015.3:376                                                         082.1 Collegium

1. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

III 29478 ; 37/G44

 

 

 

 

280. MUREŞAN, RODICA. Prietenii lui Melcuşor : Auxiliar didactic pentru perioada iniţială(preliminară): Săptămâna 1-2, clasa I / înv. Rodica Mureşan, înv. Ana Simionescu. -   Târgu-Mureş : Nico, 2009

19 p. + [16] p. Anexe

ISBN 978-973-1947-56-3

37.02:373.3                                                           373.3:37.02

1. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR(metodică)

37/M96

 

281. MUREŞAN, RODICA. Capacitatea de concentrare a atenţiei la şcolarul mic : Studiu / Înv. Rodica Mureşan, înv. Ana Simionescu. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

51 p. : il., sch.

ISBN 978-973-1947-43-3

159.952                                                  159.922.7                                       372.4.037

1. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR           

2. DEZVOLTAREA MENTALĂ A COPILULUI

II 88730 ; 37/M96

 

282. PÂNIŞOARĂ, ION-OVIDIU. Profesorul de succes : 59 de principii de pedagogie practică / Ion-Ovidiu Pânişoară. -   Iaşi : Polirom, 2009

332 p.

Bibliografie p. 325-332

ISBN 978-973-46-1316-8

37.011.31                                                              371.13

1. PEDAGOGIE PRACTICĂ

II 88826 ; 37/P23

 

283. POPA, NICOLETA LAURA. Ghid pentru cercetarea educaţiei : Un "abecedar" pentru studenţi, masteranzi, profesori / Nicoleta Laura Popa, Liviu Antonesei (coordonator), Adrian Vicenţiu Labăr. -   Iaşi : Polirom, 2009

190 p.

ISBN 978-973-46-1279-6

371                                                                        37.013

III 29548 ; 37/P79

 

284. RADU, GHEORGHE (PSIHOPEDAGOG). Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap / Gheorghe Radu. -   Bucureşti : Editura didactica şi pedagogică, 1999

130 p.

ISBN 973-30-9445-5

37.04-053.2-056.36                                               37.015.3

1. METODE DE PREDARE

II 88786 ; 37/R17

 

285. SAVA, CRISTINA. Receptarea poeziei în clasele primare : Îndrumător pentru cadrele didactice / Cristina Sava. -   Târgu-Mureş : Nico, 2009

88 p.

Bibliografie p. 86

ISBN 978-973-1947-60-0

371.3:821.135.1-1                                                 821.135.1-1:371.3

1. DIDACTICĂ

II 88734 ; 37/S28

 

286. ŢURLEA, PETRE. Studenţimea română din Cluj 1944-1946 / Petre Ţurlea. -   Cluj-Napoca : Renaşterea, 2006

345 p.

Tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Părinte Bartolomeu Valeriu Anania Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolit al Clujului, Albei, Oradei şi Maramureşului

Note de subsol

Anexe p. 209-324

Indice p. 325-343

ISBN 973-8248-90-6. - ISBN 978-973-8248-90-8

378.4(498 Cluj-Napoca)

1. ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR(Transilvania)(istorie)

II 88744 ; 37/T95

 

 

 

 

 

 

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

287. BĂLĂŞESCU, ALEXANDRU. Paris Elegant, Teheran Incitant : Corpuri estetice/Subiecte politice / Alexandru Bălăşescu ; Cuvânt înainte de Bill Maurer ; Prefaţă de Vintilă Mihăilescu ; Traducere din limba engleză de Irina Ohanisian. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

296 p. : il.

Prefaţă p. 7-13

Referinţe bibliografice p. 283-292

Note de subsol

ISBN 978-973-669-599-5

646(55+44)                                687.1/.4(55+44)                 391.1/.7(55+44)

1. COSTUME NAŢIONALE

2. VESTIMENTAŢIE

3. INFLUENŢA ÎMBRĂCĂMINŢII

III 29411 ; 39/B19

 

288. Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc : 1970-1995 / I. M . Băieşu, Maria-Florica Bufnea, Stelian Cârstean... I. M . Băieşu, Maria-Florica Bufnea, Stelian Cârstean.... - Ediţie îngrijită de I. Oprişan. -   Bucureşti : Saeculum I.O., 2006

799 p.

Lucrare editată sub egida Academiei Române, Institutul de Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu"

Indice de nume p. 747-798

ISBN 973-642-076-0

39(498)"1970/1995"(01)                                      016:39(498)"1970/1995"

39:016(498)"1970/1995"

III 29553 ; 39/B51

 

289. Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc : 1965-1969 / Elena Dăncuş (redactor şi coordonator). - Ediţie îngrijită de I. Oprişan. -   Bucureşti : Saeculum I.O., 2005

735 p.

Lucrare editată sub egida Academiei Române, Institutul de Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu"

Indice de nume p. 697-735

ISBN 973-642-076-0

39(498)"1965/1969"(01)                                      016:39(498)"1965/1969"

39:016(498)"1965/1969"

III 29552 ; 39/B51

 

290. BUDEANU, DANA. Manual de stil / Dana Budeanu ; Ilustraţii de Valeria Moldovan. -   Bucureşti : Nemira, 2008

147 p. : il.

ISBN 978-973-143-120-8

687.1/.3                                                 391.2                                                      391.4/.7

1. VESTIMENTAŢIE

II 88800 ; 39/B88

 

291. BUDEANU, DANA. Manual de stil : gentleman / Dana Budeanu ; Ilustraţii de Valeria Moldovan. -   Bucureşti : Nemira, 2008

151 p. : il.

ISBN 978-973-143-178-9

687.1/.3                                                 391.1                                                      391.4/.7

1. VESTIMENTAŢIE

II 88801 ; 39/B88

 

292. Cealaltă jumătate a istoriei : femei povestind / Zoltán Rostás, Theodora-Eliza Văcărescu (coordonatori). -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

461 p. - (Actual).

Bibliografie p. 461

ISBN 978-973-669-654-1

396(498)(047.53)                                  082.1 Actual

1. FEMINISM                                                      2. MOD DE VIAŢĂ

II 88844 ; 396/C33

 

293. DEMETER JÓZSEF. Magyardellői nepdalok / Demeter József (DeJó). -   Budapest : Hungarovox Kiadó, 2007

Vol.

Vol.2 : Lírai szociográfia - 193 p. il. - Note de subsol. - ISBN 978-963-7504-60-0

398.8(=511.141)(498.4)                                                       821.511.141-14

1. FOLCLOR MAGHIAR(România)

2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(folclor)

II 88772 ; 39/D29

 

294. Megáradt a Maros : Disznajói daloskönyv / Csősz Irma gyűjtése. -   Marosvásárhely : Mentor, 2008

184 p., [16] p. il. parţial color : n. muz.

ISBN 978-973-599-348-1

398.8(=511.141)(498-35 Mureş)                         784.4(=511.141)(498-35 Mureş)

1. CÂNTECE POPULARE(jud.Mureş)

2. FOLCLOR MUZICAL(Transilvania)

II 88753 ; 39/M54

 

295. POP, VALER. Ioan N. Maloş : (4 mai 1916-23 noiembrie 1942) / Valer Pop. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

181 p. : il.

Note de subsol

Bibliografie p. 179-180

ISBN 978-973-1947-48-8

39 Maloş, Ioan N.                                               929 Maloş, Ioan N.

1. ETNOGRAFIE(români)                  2. FOLCLOR ROMÂNESC

II 88720 ; 39/M19P

 

296. TOURAINE, ALAIN. Lumea femeilor / Alain Touraine ; Traducere din limba franceză de Magda Jeanrenaud. -   [Bucureşti] : Grupul Editorial ART, 2007

274 p. - (Cărţi cardinale).

Bibliografie p. 249-256

Index de noţiuni p. 257-260

ISBN 978-973-124-150-0

396                                                                        082.1 Cărţi cardinale

1. SITUAŢIE SOCIALĂ(femei)

2. FEMEIA ÎN SOCIETATE

II 88561 ; 396/T78

 

 

 

 

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

51  Matematică

 

297. KAKUCS ANDRÁS. A végeselem-módszer a szerkezetek számításában / Kakucs András. -   Braşov : [Editura Universităţii "Transilvania"], 2007

263 p. : tab., fig.

Bibliografie p. 263

ISBN 978-973-598-094-8

512.624                                                                 512.64

512.643.4                                                              517.962

1. MATEMATICĂ(algebră)                             2. MATEMATICĂ(analiză)

III 29529 ; 51/K17

53  Fizică

 

298. KAKUCS ANDRÁS. Modelarea circuitelor hidraulice prin analogia cu sistemele electrice şi mecanice / Kakucs András. -   Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2007

104 p.

Bibliografie p. 103-104

ISBN 978-973-598-166-2

532

1. MECANICA FLUIDELOR

II 88779 ; 53/K17

 

299. PHILLIPS, CYNTHIA. 101 lucruri inedite despre Einstein : sex, ştiinţă şi misterele universului / Cynthia Phillips, Shana Priwer ; Traducere Liliana Andronache. -   Bucureşti : Meteor Press, 2008

224 p.

Index p. 220-223

ISBN 978-973-728-320-7

530.12(430) Einstein, Albert                                              929 Einstein, Albert

II 88644 ; 53/E32P

57 Biologie

 

300. AYALA, FRANCISCO J.. Darul lui Darwin către ştiinţă şi religie / Francisco J. Ayala ; Traducere din limba engleză de Doina Rogoti. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

264 p. - (Ştiinţă şi religie).

Indice p. 249-262

ISBN 978-973-669-659-6

001.92                                                    57.02                                                      572.1/.4

575.8                                                      082.1 Ştiinţă şi religie

1. EVOLUŢIA SPECIILOR

II 88847 ; 57/A98

 

301. CSÉP KATALIN. Genetika orvosoknak : A nukleoidtól a kóros jelleg megjelenéséig / Csép Katalin. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

244 p. : fig., tab., sch.

Bibliografie p. 240-241

ISBN 978-973-169-018-6

575

1. GENETICĂ

II 88755 ; 57/C92

58 Botanică

 

302. GÂLEA, IONELA CARMEN. Studiul fitochimic al plantei Pelargonium Roseum(P. radula) : rezumatul tezei de doctorat / Doctorand farmacist specialist Ionela Carmen Gâlea ; Conducător ştiinţific prof. emeritus dr. Csedö Carol. -   Târgu-Mureş : Nico, 2009

128 p. : il. ; fig., tab.

Bibliografie selectivă p. 117-125

ISBN 978-973-1947-64-8

633.88:581                                                            581:633.88

581:615                                                                 615:581

1. BOTANICĂ FARMACEUTICĂ

III 29884 ; 58/G15

303. OROIAN, SILVIA. Botanică farmaceutică : Lucrări practice / Silvia Oroian , Manuela Curticăpean. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

290 p. : il. parţial color

Index p. 279-286

Bibliografie p. 287-290

Carte editată de UMF Târgu-Mureş, Facultatea de Farmacie Carte editată de UMF Târgu-Mureş, Facultatea de Farmacie

ISBN 978-973-169-029-2

615(076.5):581                                                                     581:615(076.5)

1. BOTANICĂ FARMACEUTICĂ

III 29525; 58/O-80

59 Zoologie

 

304. BĂCESCU, MIHAI C.. Dicţionar al păsărilor cunoscute în România / Mihai C. Băcescu. -   Bucureşti : Garamond, [2007]

365 p.

Lucrarea redă în facsimil Introducerea, Partea I, Partea a II-a, Bibliografia şi Indexul alfabetic din lucrarea lui Mihai C. Bădescu - Păsările în nomenclatura şi viaţa poporului român

Index p. 29-178

Bibliografie p. 351-356

Index alfabetic de numiri latineşti ale păsărilor din România urmate de principalele lor nume populare p. 357-365

ISBN 973-9218-33-4

03:591.5(498)                                                        591.5(498)(038)

III 29408 ; L-59/B12

 

 

 

 

 

 

 

 

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

305. ANDREI, CRISTIAN ION. Lecţii particulare : Cum să iei în serios viaţa sexuală / Dr. Cristian Andrei ; [Ilustraţii de dr. Cristian Andrei]. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Humanitas, 2007

372 p. : il. - (Practic).

Note bio-bibliografice

Cuvânt înainte la ediţia a doua p. 7

ISBN 978-973-50-1844-3

613.88                                                    612.6.05                                 612.61/.62

159.922.1                                               176                                         082.1 Practic

1. FIZIOLOGIA ORGANELOR DE REPRODUCERE

2. EDUCAŢIE SEXUALĂ

II 88554 ; 61/A53

 

306. AZAMFIREI, LEONARD. Farmacologie pentru anestezişti / Leonard Azamfirei. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

366 p. : tab., graf.

Bibliografie p. 359-366

ISBN 978-973-169-033-9

615.01:616-089.5                                                  616-089.5:615.01

1. FARMACOLOGIE                                                         2. MEDICAMENTE

II 88756 ; 61/A99

 

307. BENEDEK IMRE. Insuficienţa cardiacă din cardiomiopatiile dilative / Benedek Imre, Benedek Theodora. - Ediţia a 2-a. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

327 p. : il. parţial color, graf., tab., fig.

Bibliografie p. 291-327

ISBN 978-973-169-046-9

616.127-007.63                                                                     616.12-008.46

1. CARDIOLOGIE

II 88757 ; 61/B44

 

308. ENĂCHESCU, CONSTANTIN. Tratat de psihanaliză şi psihoterapie / Constantin Enăchescu. - Ediţia a 3-a. -   Iaşi : Polirom, 2007

400 p. : fig., tab. - (Collegium. Psihologie).

Bibliografie selectivă p. 373-377

Glosar de termeni p. 380-389

Indice de termeni p. 391-394

Rezumat în limba franceză p. 395-396

ISBN 978-973-46-0174-5

159.964.2                               615.851                             082.1 Collegium. Psihologie

1. PSIHANALIZĂ                                                         2. PSIHOTERAPIE

III 29479 ; 61/E52

 

309. ENĂCHESCU, CONSTANTIN. Tratat de psihopatologie / Constantin Enăchescu. - Ediţia a 4-a, revăzută şi adăugită. -   Iaşi : Polirom, 2007

576 p. : fig. - (Collegium. Psihologie).

Prefaţă p. 17-28

Bibliografie selectivă p. 545-552

Glosar de termeni p. 553-562

Cronologie p. 563-568

ISBN 978-973-46-0807-2

616.89                                    159.97                              082.1 Collegium. Psihologie

1. PSIHOPATOLOGIE

III 29480 ; 61/E52

 

310. FARRER-HALLS, GILL. Totul despre aromoterapie : mică enciclopedie / Gill Farrer-Halls ; Traducere din limba engleză Adriana Bădescu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

400 p. : il.

Glosar de termeni terapeutici p. 386-389

Indice p. 390-399

ISBN 978-973-143-194-9

615.83                                                                   615.322

1. MEDICINĂ NATURISTĂ

I 19088 ; 61/F23

 

 

 

 

311. HALL, JUDY. Totul despre cristale : mică enciclopedie / Judy Hall ; Traducere din limba engleză Silviu Toma. -   Bucureşti : Nemira, 2008

400 p. : il.

Glosar p. 378-383

Indice p. 384-399

ISBN 978-973-143-193-2

615.83:548/549                                                                     548/549:615.83

1. TERAPIE NATURISTĂ

I 19087 ; 61/H18

 

312. HITE, SHERE. Raportul Hite : noul studiu Hite despre sexualitatea feminină / Shere Hite ; Traducere din limba engleză Raluca Dumitru, Roxana Melnicu, Dana Verescu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

699 p. - (Psihologie).

Note de subsol

Bibliografie p. 689-692

ISBN 978-973-143-210-6

176                                                         613.88                                      082.1 Psihologie

1. MORALĂ SEXUALĂ                   2. IGIENĂ SEXUALĂ

3. VIAŢĂ SEXUALĂ                         4. SEXUALITATE

II 88802 ; 61/H66

 

313. IEREMIA, LUCIAN. Contribuţii la elaborarea unei metodologii de investigaţie a disfuncţiei articulaţiei temporo-mandibulare / Lucian Ieremia, Dragoş Totolici, Mircea Suciu. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

X, 227 p. : il. parţial color, fig., tab., diagr., sch.

Bibliografie p. 208-216

Index p. 221-227

Rezumat în limbile : franceză, engleză, germană

ISBN 978-973-169-022-3

616.724                                                  616.716.4                                               616.314

1. MEDICINĂ DENTARĂ

IV 6668 ; 61/I-35

 

 

 

314. IEREMIA, LUCIAN. Tratat de semiologie a medicinei dentare în corelaţie cu aspecte ale patologiei generale / Lucian Ieremia. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

903 p. : il. parţial color

Bibliografie la sfârşitul capitolelor

Index p. 854-899

Rezumat în limbile : franceză, engleză, germană

ISBN 978-973-169-027-8

616.314-07(035)

1. STOMATOLOGIE

IV 6671 ; 61/I-35

 

315. IMRE, SILVIA. Impurităţi farmaceutice / Silvia Imre, Daniela Lucia Muntean, Andrada Molnar. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

130 p. : sch., tab., graf.

Bibliografie p. 124-129

Carte editată de UMF Târgu-Mureş, Facultatea de Farmacie Carte editată de UMF Târgu-Mureş, Facultatea de Farmacie

ISBN 978-973-169-040-7

615.01

1. FARMACOLOGIE

III 29516 ; 61/I-48

 

316. Îndrumar practic de sănătatea mediului / Autori : Ábrám Zoltán, Tarcea Monica, Finta Hajnal,.... -   Târgu-Mureş : Univesity Press, 2008

227 p. : tab., sch.

Bibliografie p. 218

ISBN 978-973-7665-89-8

614.7                                                                     504.05

613.9                                                                     613.2

1. IGIENA MEDIULUI

IV 6670 ; 61/I-50

 

317. MÁTHÉ LEHEL. Általános gyógyszertan / A könyvet írták : Dr. Máthé Lehel, Dr. Rogoşca Maria, Dr. Bán Erika-Gyöngyi ; Szerkesztette : Dr. Máthé Lehel-Egyetemi Adjunktus. -   Marosvásárhely : Mentor, 2008

72 p. : graf., tab., sch.

Bibliografie p. 70-71

ISBN 978-973-926-339-9

615.01/615.4

1. FARMACOLOGIE

IV 6664 ; 61/M48

 

318. MOLDOVAN, BOGDAN. Regenerarea hepatică posttransplant parţial şi posthepatectomie : Aspecte clinice şi experimentale / Bogdan Moldovan. -   Târgu-Mureş : Editura University Press, 2008

199 p. : sch., tab., il. color

Bibliografie p. 187-199

ISBN 978-973-269-030-8

616.36-089.843                                                     617.55:616.36

616.36:617.55

1. BOLI HEPATICE

II 88769 ; 61/M87

 

319. MOLDOVAN, DUMITRU. Breviar de alergologie / Dumitru Moldovan. -   Târgu-Mureş : Editura University Press, 2008

212 p. : sch., graf., tab., fig., il.

Bibliografie p. 211-212

ISBN 978-973-169-028-5

616-056.4                               616-022.8                               615.218

1. ALERGOLOGIE

II 88770 ; 61/M87

 

320. NAGY ELŐD ERNŐ. Makromolekulák, enzimek, vitaminok / Dr. Nagy Előd Ernő. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

148 p. : sch., tab., graf., il.

Bibliografie p. 146-147

ISBN 978-973-169-049-0

615.35                                                                   577.1

1. ENZIME                                                           2. VITAMINE

3. BIOCHIMIE MEDICALĂ

III 29517 ; 61/N17

321. OPRIŞ, MIHAELA. Semiologie cardiovasculară pentru asistente medicale / Mihaela Opriş. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

III, 100 p. : il. parţial color, tab.

Bibliografie p. 99-100

ISBN 978-973-169-024-7

616.1

1. BOLI CARDIOVASCULARE

IV 6665 ; 61/O-66

 

322. Peregrinálók : Negyvenhárom magyarországi és erdélyi orvostanhallgató életrajza : 1683-1783 / Szerkesztette és a szövegeket válogatta Dörnyei Sándor; Fordította, a magyarázatokat és az előszót írta Magyar László András. -   Zebegény : Borda Antikvárium, 2006

189 p.

Index p. 171-185

ISBN 963-8006-44-7

61(439):929                                                           929:61(439)

61(498.4):929                                                        929:61(498.4)

1. BIOGRAFII(medici)

III 29534 ; 61/P51

 

323. Pneumologie : Examen clinic, explorări paraclinice / Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi, Cornelia Togănel,.... -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

186 p., XLIV : il., tab., graf.

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 978-973-169-034-6

616.24

1. BOLI DE PLĂMÂNI

IV 6666 ; 61/P72

 

324. POPOVICI, IULIANA. Terminologie medicală şi farmaceutică / Iuliana Popovici, Lăcrămioara Ochiuz, Dumitru Lupuleasa ; Prefaţă de Valeriu Rusu. -   Iaşi : Polirom, 2007

416 p. : [8] pl. il. color, tab., fig. - (BIOS).

Note bio-bibliografice [2] p.

Anexe p. 335-410

Bibliografie p. 411-413

Lista planşelor [1] p.

ISBN 978-973-46-0668-9

082.1 BIOS                                                           61(083.72)

IV 6661 ; 61/P83

 

325. ROMAN, DORU. Disfuncţia cranio-mandibulară în ortodonţie şi posibila corelaţie cu malocluziile de clasa a II-a Angle / Doru Roman, Lucian Ieremia. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

XII, 246 p. : il. parţial color, fig., tab., diagr., sch.

Bibliografie p. 192-215

Index p. 220-246

Rezumat în limbile : franceză, engleză, germană

ISBN 978-973-169-023-0

616.724                                  616.716.4                               616.314

1. MEDICINĂ DENTARĂ

IV 6669 ; 61/R69

 

326. ŞUTEU, MARIUS NICOLAE. Pancreatitele acute Studiu experimental şi clinic : Studiu experimental şi clinic / Drd. Marius Nicolae Şuteu. -   Cluj-Napoca : Editura Genesis - Tipo, 1999

367 p.

ISBN 973-9387-14-4

612.34                                                                   616.37

1. PANCREATITĂ                                             2. PATOLOGIE DIGESTIVĂ

III 29536d ; 61/S96

 

327. VOICU, SANDA LUCIA. Aspecte ale patologiei ecografice abdominale la copil / Sanda Lucia Voicu. -   Târgu-Mureş : University Press, 2007

189 p. : il., fig., tab.

Bibliografie p. 188-189

ISBN 978-973-169-026-1

616.33-073.7-053.2

1. PATOLOGIA APARATULUI DIGESTIV

III 29523 ; 61/V83

 

63 Agricultură. Silvicultură

 

328. BALOG ADALBERT. Kertészeti rovartan / Balog Adalbert, Bálint János, Kiss Klára. -   Târgu Mureş : University Press, 2008

180 p. : il. parţial color, sch., graf., tab.

Bibliografie p. 174-180

Carte editată de Universitatea Sapientia

ISBN 978-973-169-010-0

635                                         595.7                                      632.7

1. GRĂDINĂRIT

2. PLANTE DE GRĂDINĂ(boli)

III 29526 ; 632/B23

 

329. MAKKAI GERGELY. Ökológiai gazdálkodás / Makkai Gergely. -   Marosvásárhely : Mentor, 2008

280 p. : il., tab., graf., diagr.

Bibliografie p. 215-227

Anexe p. 229-273

ISBN 978-973-599-335-1

504.06                                                                   574

631.95                                                                   631:574

1. ECOLOGIE AGRARĂ                                    2. MEDIU ÎNCONJURĂTOR

III 29520 ; 631.5/.9/M16

65  Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

330. BĂCANU, BOGDAN. Tehnici de analiză în managementul strategic / Bogdan Băcanu. -   Iaşi : Polirom, 2007

320 p. : tab. - (Collegium ; Ştiinţe economice).

Teme de discuţie şi bibliografie la sf. fiecărui capitol

Index p. 311-315

ISBN 978-973-46-0692-4

65.012.4:334.7(075.8)                                           082.1 Collegium

1. ORGANIZAŢII ECONOMICE

III 29472 ; 65/B12

 

331. EPPLER, MARK. Capcanele managementului : Soluţii pentru a transforma eşecul în victorie / Mark Eppler ; Traducere de Dorin Nistor. -   Iaşi : Polirom, 2007

312 p. - (Carieră. Succes. Performanţe ; Practic).

Titl. orig. Management Mess-Ups. 57 Pitfalls You can Avoid (And Stories of Those Who Didn't)

Cuvânt înainte p. 13-15. - Index p. 305-310

ISBN 978-973-46-0606-1

65.012.4                                                                082.1 Carieră. Succes. Performanţe

1. MANAGEMENTUL CARIEREI

2. PSIHOLOGIA SUCCESULUI

II 88705 ; 65/E61

657  Contabilitate

 

332. MACARIE, FELICIA CORNELIA. Bazele contabilităţii : lucrări practice / Felicia Cornelia Macarie, Corina Anca Drăgan. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. -   Bistriţa : Aletheia, 2004

94 p. : tab. - (Scientia).

Soluţii la lucrările 1-10 p. 91. - Bibliografie p. 92-93

ISBN 973-99533-9-5

657(076.5)                                                                            082.1 Scientia

III 29476 ; 657/M11

66/68  Industrii

 

333. DUDUTZ GYÖNGYI. Sinteza şi biosinteza substanţelor farmaceutice : Principii de bază ale obţinerii industriale / Dudutz Gyöngyi, Molnár Judit. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

147 p. : tab., sch., graf.

Bibliografie p. 147

ISBN 978-973-169-039-1

615.45                                                                   661.12

1. INDUSTRIA FARMACEUTICĂ

IV 6667 ; 661/D87

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

 

334. BELL, JULIAN. Oglinda lumii : o nouă istorie a artei / Julian Bell ; [Traducători Bogdan Lepădatu, Tania Şiperco, Adrian Buz...]. -   Bucureşti : Editura Vellant, 2007

496 p. : il. în parte color

Prefaţă p. 6-7

Cronologie p. 468-477

Bibliografie p. 478-483

Lista ilustraţiilor p. 485-489 color

ISBN 978-973-88392-0-5

7(100)(091)

1. ISTORIA ARTEI                                            2. CURENTE ARTISTICE

IV 6652 ; 7(100)/B43

7.01/.08  Teoria şi filosofia artei

 

335. LĂZĂRESCU, LIVIU. Culoarea în artă / Liviu Lăzărescu ; Cuvânt înainte de Pavel Şuşară. -   Iaşi : Polirom, 2009

216 p. - (Colecţia de artă).

Bibliografie selectivă p. 215

ISBN 978-973-46-1208-6

7.017.4                                   535.6                                      082.1 Colecţia de artă

1. CROMATOGRAFIE

III 29550 ; 7.01/L33

 

336. The  Wooden Church Reghin 1725 a.d. / Writings Ilie Damian, Teodor Beldean, Aurel Alexe; Editor Petru Russu; Translation Diana Damian, Anca Pop. -   Stockholm : World of Art, 2003

66 p. : il. - (Transylvania Place Where Sky Meets With Earth).

ISBN 91-89685-06-7

246.3                                      7.046.3                                   247.4

082.1 Transylvania Place Where Sky Meets With Earth

1. BISERICI DIN LEMN                                                    2. ARTĂ RELIGIOASĂ

V 1959 ; 7.03/.04/W83

72  Arhitectură

 

337. Bernády György öröksége : A Városháza / Szerkesztette : Nagy Miklós Kund ; A bevezető tanulmány szerzője : Keresztes Gyula. -   Marosvásárhely : s.n., 2008

80 p. : il. color

Carte editată de Fundaţia Culturală Dr. Bernády György

Titlul pe copertă este : Marosvásárhely. Városháza

ISBN 978-973-9351-63-8

725.13(498.4-21 Târgu Mureş)

725.13.04(498.4-21 Târgu-Mureş)

929.6(498.4-21 Târgu Mureş)

352.075.31(498-21 Târgu-Mureş)Bernády György

1. PREFECTURA MUREŞ                                 2. VITRALII

3. ARHITECTURĂ(clădiri)                                               4. HERALDICĂ

III 29518 ; 72/B67

 

338. Il Duomo di Pisa = The Cathedral of Pisa / a cura di=edited by Adriano Peroni ; scritti di=text by Alberto Ambrosini, Clara Baracchini, Claudio Casini... ; fotografie di=photographs by Alessandro Angeli, Angelo Corsini, Giovanni Martellucci.... -   [Modena] : Franco Cosimo Panini, [1995]

3 vol. - (Mirabilia Italiae).

ISBN 88-7686-614-0

Vol. 1 : [Atlante fotografico=Photo Atlas] - 517 p. il. color. - ISBN 88-7686-614-0

Vol. 2 : [Atlante fotografico=Photo Atlas] - 518-945 p. il. color. - ISBN 88-7686-614-0

Vol. 3 : [Saggi ; Schede] - 701 p. il. - Acest volum constă în eseuri şi note explicative a conţinutului primelor 2 volume. - Bibliografie p. 661-685. - Indice p. 687-701. - ISBN 88-7686-614-0

726.6(450 Pisa)(084)                                                           082.1 Mirabilia Italiae

1. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ

2. CATEDRALA DIN PISA

V 1961(1-3) ; 72/D94

 

 

 

 

339. La Libreria Piccolomini nel Duomo di Siena = The Piccolomini Library in Siena Cathedral / a cura di=edited by Salvatore Settis e Donatella Toracca a cura di=edited by Salvatore Settis e Donatella Toracca ; scritti di=texts by Alessandro Angelini, Milvia Bollati, Stella Fraschetti... ; fotografie di=photographs by Ghigo Roli. -   [Modena] : Franco Cosimo Panini, [1998]

420 p. : il. parţial color - (Mirabilia Italiae).

Note p. 333-405

Bibliografie p. 407-415

Indice p. 416-420

Lucrarea are 2 părţi: Atlante fotografico=Photo-Atlas şi Saggi=Essays

ISBN 88-7686-871-2

726.54(450 Siena)(084)                                       027.2:726.54(450 Siena)(084)

093(450 Siena)(084)                                            082.1 Mirabilia Italiae

1. ARTĂ ITALIANĂ

2. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(biserici)

V 1960 ; 72/L58

73/76  Arte plastice

 

340. BUICAN, ALEXANDRU. Brâncuşi : O biografie / Alexandru Buican. -   Bucureşti : Editura Artemis, 2007

624 p. : fig.

Cuvânt înainte p. 7-12

Note p. 567-596

Bibliografie p. 597-606

Index de persoane p. 607-623

ISBN 973-566-145-4. - ISBN 978-973-566-145-8

730(498) Brâncuşi, Constantin                                         929 Brâncuşi, Constantin

1. SCULPTURĂ

III 29417 ; 730/B78B

 

341. HORVÁTH MÁRTA, ORBÁNNÉ. Győri emlékhelyek és köztéri alkotások / [Írta és szerkesztette Orbánné Dr. Horváth Márta] ; [Fotó Orbán László]. -   Győr : Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, 2006

367 p. : il.

Bibliografie p. 313-334

Index p. 335-364

Carte cu dedicaţie

ISBN 963-06-0746-8

725.945                                                  73.027.1/.2                                               730

1. MONUMENTE COMEMORATIVE

2. ARTĂ STATUARĂ

III 29530d ; 73/76/H82

 

342. JÁRAY FEKETE KATALIN. Járay Ernő : Beszélgetés-töredékek, vallomások / Járay Fekete Katalin. -   Marosvásárhely : Fumus, 2007

65 p. : il. parţial color

Bibliografie p. 45

Anexe p. 57-64

ISBN 963-375-135-X

75(498.4) Járay Ernő                                           929 Járay Ernő

1. PICTORI(Járay Ernő)

III 29527 ; 75/J28

 

343. LĂZĂRESCU, LIVIU. Tehnica picturii în ulei / Liviu Lăzărescu ; Cuvânt înainte de Corneliu Baba. -   Iaşi : Polirom, 2009

360 p. ; [22] p. il. - (Colecţia de artă).

Prefaţă p. 11-12

Bibliografie p. 359-360

ISBN 978-973-46-1207-9

75.021.32-035.676.332.4                                      082.1 Colecţia de artă

III 29549 ; 75/L33

 

344. POP, ROMUL. Glasul pecetarelor / Romul Pop. - [Ediţia a 2-a]. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2006

174 p. : il. - (Varia).

Note la sfârşit de capitol

Indice de locuri p. 169-174

ISBN 973-7919-88-2. - ISBN 978-973-7919-88-5

7.031.4:247.3                                         247.3:7.031.4

745.51(498.41)                                      082.1 Varia

1. PECETAR                                        2. SCULPTURĂ(lemn)

II 88512 ; 745/P78

345. STOICHIŢĂ, VICTOR IERONIM. Ultimul carnaval : Goya, Sade şi lumea răsturnată / Victor Ieronim Stoichiţă, Anna Maria Coderch ; Traducere din engleză de Delia Răzdolescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2007

374 p. : il. parţial color - (Seriile de Autor Humanitas).

Note bio-bibliografice [1] p.

Prefaţă şi mulţumiri p. 5-8

Anexă p. 315

Note p. 317-360

ISBN 978-973-50-1798-9

75(460) Goya y Lucientes, Francisco de

75.01:111.852 Goya y Lucientes, Francisco de

929:75 Goya y Lucientes, Francisco de

82.09:75

082.1 Seriile de Autor Humanitas

1. PICTURĂ SPANIOLĂ

II 88560 ; 75/G74S

 

346. STOICHIŢĂ, VICTOR IERONIM. Pontormo şi manierismul / Victor Ieronim Stoichiţă. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

228 p. : il. în parte color - (Seriile de Autor Humanitas ; [Seria de autor Victor Ieronim Stoichiţă]).

Note bio-bibliografice [1] p.

Postfaţă p. 209-214

Lista ilustraţiilor p. 215-218

Indice de nume p. 219-223

ISBN 978-973-50-1791-0

75(450) Pontormo, Jacopo da                           929 Pontormo, Jacopo da

082.1 Seriile de Autor Humanitas

1. PICTURĂ ITALIANĂ

II 88559 ; 75/P77S

77  Artă şi tehnică foto

 

347. LAZU, ROBERT. Cybercritica : PC Games, Movies & Cartoons 4U / Robert Lazu. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2008

144 p.

ISBN 978-973-141-042-5

778.534.6(049.32)                                 791.43(049.32)

793.7:004                                                              004:793.7

1. DESENE ANIMATE                                      2. FILME(desene animate)

3. JOCURI(calculator)

II 88450 ; 778.5/L35

78 Muzică

 

348. Ansamblul Folcloric Mara (1968-2008) : 40 de ani de existenţă / această carte a apărut sub coordonarea lui Vasile Muste. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2008

148 p. : il. parţial color

ISBN 978-973-126-124-9

78(498.41 Sighetu Marmaţiei)"1968/2008"

78.067.26(498.41 Sighetu Marmaţiei)"1968/2008"

791.6(498.41 Sighetu Marmaţiei)"1968/2008"

793.31(498.41 Sighetu Marmaţiei)"1968/2008"

061.22:793.31

1. ARTĂ POPULARĂ(România)

2. FOLCLOR MUZICAL(România)

III 29455 ; 78(498)/A61

 

349. CONSTANTINESCU, GRIGORE. Splendorile Operei : Dicţionar de teatru liric / Grigore Constantinescu. - Ediţia a 3-a revizuită şi adăugită. -   Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2008

512 p.

Cuvânt înainte p. 5-6

Bibliografie selectivă p. 510

ISBN 978-973-30-2109-4

030:782(100)                                                         782(100)(038)

1. MUZICĂ DE TEATRU

L-782/C66

 

350. MATTIOLI, ALBERTO. Big Luciano : adevărata poveste a lui Pavarotti / Alberto Mattioli ; Traducere din italiană de Dragoş Cojocaru. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

210 p. - (Convorbiri. Corespondenţă. Portrete).

Note de subsol

ISBN 978-973-50-1968-6

78.071.2(450) Pavarotti, Luciano

782(450)(047.53) Pavarotti, Luciano

929(047.53) Pavarotti, Luciano

082.1 Convorbiri. Corespondenţă. Portrete

1. BIOGRAFIE(Pavarotti, Luciano)

II 88638 ; 78.071.2/P46M

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

351. BUMBU, IULIA. Dansul modern în ciclul primar / Iulia Bumbu. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

72 p. : il. color, fig.

ISBN 978-973-1947-53-2

793.3:372.4                                                           372.4:793.3

II 88732 ; 793/794/B91

 

352. CHIŢAN, SIMONA. Victor Rebengiuc : omul şi actorul / Simona Chiţan, Mihaela Michailov. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

335 p. : [64] p. il. alb-negru - (Convorbiri. Corespondenţă. Portrete).

Bibliografie selectivă p. 329

ISBN 978-973-50-1926-6

791/.792(498)(047.53) Rebengiuc, Victor

929 Rebengiuc, Victor

082.1 Convorbiri. Corespondenţă. Portrete

1. BIOGRAFII(actori)

II 88632 ; 792/R35C

 

353. CUC, DUMITRU. Dincolo de aurul secundei / Dumitru Cuc. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

146 p. : il.

ISBN 978-973-1947-42-6

796.82 Cuc, Dumitru                                           929 Cuc, Dumitru

1. SPORT(lupte)

II 88725 ; 796/C93

 

 

354. KLÓSZ BÁLINT. Valami Amerika, valahol Európában : (Kosárpalánkról kosárpalánkra-a Tornakerttől a Sportcsarnokig) / Klósz Bálint. -   Marosvásárhely : Impress, 2008

150 p. : il.

ISBN 978-973-9351-69-0

796.323.2(498-21 Târgu-Mureş)(091)

1. BASCHET                                                       2. ISTORIA SPORTULUI

II 88751 ; 796/K57

 

355. ULIAN, PETRU. Hora la Prislop : tradiţie şi continuitate : 1968-2008 / Petru Ulian ; Consultant de specialitate Petre Tomoiagă. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2008

119 p. : il. color

Cartea conţine şi texte în limba engleză

ISBN 978-973-126-104-1

78.067.26(498)"1968/2008"                                784.4(498)"1968/2008"

791.66(498)"1968/2008"                                                     793.31(498)"1968/2008"

394.24(498)"1968/2008"

1. FOLCLOR ROMÂNESC

2. SERBĂRI POPULARE

III 29454 ; 793.3/U32

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80/81  Lingvistică şi limbi

 

356. HUMBOLDT, WILHELM VON. Despre diversitatea structurală a limbilor şi influenţa ei asupra dezvoltării spirituale a umanităţii / Wilhelm von Humboldt ; Versiune românească, introducere, notă asupra traducerii, tabel cronologic, bibliografie şi indici de Eugen Munteanu. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

428 p. : portr., facs.

Note bio-bibliografice [1] p.

Tabel cronologic p. 25-34

Bibliografie generală p. 371-390

Glosar de echivalenţe terminologice german-român p.391-396

ISBN 978-973-50-2013-2

81(100)                                                  801.61                                                    81:1

1. FILOZOFIA LIMBAJULUI

III 29412 ; 80/81/H94

 

357. MARGA, DELIA. Introducere în analiza discursului : Cu referire la istorie şi sfera publică / Delia Marga. -   Cluj-Napoca : Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2003

498 p.

Referinţe p. 477-497

ISBN 973-8254-52-3

81'42

1. DISCURSURI                                                  2. LINGVISTICĂ

II 88662 ; 80/81/M36

 

358. MILLER, HILLIS J.. Etica lecturii : Kant, De Man, Eliot, Trollope, James şi Benjamin / J. Hillis Miller ; Traducere din limba engleză de Dinu Luca ; Prefaţă de Mircea Martin. -   [Bucureşti] : Grupul Editorial ART, 2007

184 p. - (Demonul teoriei).

Note de subsol

Indice de nume p. 181-182

ISBN 978-973-124-127-2

801.73                                    14(430) Kant, Immanuel                                     82.09

028                                         082.1 Demonul teoriei

1. HERMENEUTICĂ

2. INTERPRETAREA TEXTELOR

3. FILOZOFIA LIMBAJULUI

II 88564 ; 80/81/M73

 

359. Oxford wordpower dictionary : [for learners of English] / edited by Miranda Steel. -   Oxford : Oxford University Press, s.a.

794 p. : il., [8] pl. il. color

ISBN 0-19-431579-7

81'374.3=111                                                        811'36(038)

1. LIMBA ENGLEZĂ (dicţionar)

L-81'374/O-97

 

811.135.1  Limba română

 

360. ANGELESCU, GABRIEL. Dicţionarul fundamental al limbii române : explicativ, morfologic, ortografic şi ortoepic : 70.000 de cuvinte-titlu : peste 100.000 de expresii, locuţiuni şi sintagme / Gabriel Angelescu, Emilia Mareş. -   Braşov : Aula, 2008

1355 p. - (Dicţionarele Aula).

Cartea a apărut cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional

Cuvânt înainte p. 5-6

Abrevieri p. 7-8

Bibliografie selectivă p. 1355

ISBN 978-973-754-059-1

811.135.1'354'374                                                 082.1 Dicţionarele Aula

L-811.135.1/A57

 

361. BOBOŞ, MARIA. Infinitivul. Cadru teoretic, analize gramaticale şi stilistice / prof. Maria Boboş. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

156 p.

ISBN 978-973-1947-36-5

811.135.1'36

1. GRAMATICA LIMBII ROMÂNE

II 88721 ; 811.135.1/B60

 

362. KOHN, DANIELA. Puls. Manual de limba română pentru străini / Daniela Kohn. -   Iaşi : Polirom, 2009

vol.

ISBN 978-973-46-1152-2

Vol. 1 : Curs - 132 p. il., 2 CD-ROM. - Conţine 2 CD-ROM. - ISBN 978-973-46-1152-2

Vol. 2 : Exerciţii - 175 p. il. - ISBN 978-973-46-1152-2

811.135.1

1. LIMBA ROMÂNĂ(învăţare corectă)

IV 6675(1-2) ; 811.135.1/K68

 

 

 

82  Literatură

 

363. Antologie din poezia universală / Antologie, prezentări, traduceri şi postfaţă de Ştefan Aug. Doinaş. -   Bucureşti : Grai şi suflet-Cultura Naţională, 2004

528 p. - (Lira lui Orfeu).

ISBN 973-9232-83-3

82-82-1=135.1                                                                      82.09

082.1 Lira lui Orfeu

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

III 29541 ; 82-82/A62

82.09  Critică literară

 

364. BATAILLE, GEORGES. Literatura şi răul : Emily / Georges Bataille ; Traducere din limba franceză Vasile Savin, Laura Teodor. -   Bucureşti : RAO, 2008

224 p. - (Biblioteca RAO).

Note bio-bibliografice [1] p.

Cuvânt înainte p. 7-9

Note la sfârşitul fiecărui capitol. - Note de subsol

ISBN 978-973-103-747-9

82.09                                      929:82.09                                   082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

2. BIOGRAFII COLECTIVE(scriitori)

II 88558 ; 82.09/B37

 

365. BERCE, SANDA. Hot Spots : Essays in British and Irish literature / Sanda Berce. -   Cluj-Napoca : Editura Limes, 2008

148 p. - (Paradigme).

Bibliografie la sfârşitul capitolelor şi la pg. 145-148

ISBN 978-973-726-380-3

821.111.09"19"                                                    821.111(417).09"19"

82.09                                                                     082.1 Paradigme

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

2. LITERATURĂ IRLANDEZĂ(critică)

III 29451 ; 82.09/B46

366. BLANCHOT, MAURICE. Spaţiul literar / Maurice Blanchot ; Traducere şi prefaţă de Irina Mavrodin. -   [Bucureşti] : Editura Minerva, 2007

368 p. - (Eseuri/studii critice).

Anexe p. 331-367

ISBN 978-973-21-0821-5

82.09                                                                     082.1 Eseuri/studii critice

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

II 88641 ; 82.09/B56

 

367. CORNEA , PAUL. Delimitări şi ipoteze : Comunicări şi eseuri de teorie literară şi studii culturale / Paul Cornea. -   Iaşi : Polirom, 2008

 - (Collegium ; Litere).

Note bio-bibliografice [1] p.

Prefaţă p. 5-34

19 dintre cele 23 de texte ale volumului au fost traduse din limbile franceză şi engleză de Alin Croitoru şi Magda Răduţă, fiind apoi revăzute de autor

ISBN 978-973-46-1121-8

82.091                                                    82.0                                        82.09

821.135.1.09                                          082.1 Collegium

1. TEORIE LITERARĂ

2. LITERATURĂ COMPARATĂ

II 88571 ; 82.09/C72

 

368. DRIMBA, OVIDIU. Geniul Spaniei / Ovidiu Drimba. -   Bucureşti : Saeculum Vizual, 2007

351 p. : il.

Indice de nume p. 339-348

ISBN 978-973-8455-08-1

821.134.2.09                                                         008(460)

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(critică literară)

II 88829 ; 82.09/D83

 

369. ILIŞ, FLORINA. Fenomenul science fiction în cultura postmodernă : Ficţiunea cyberpunk / Florina Ilis. -   Cluj-Napoca : Argonaut, 2005

286 p.

Bibliografie p. 275-286

ISBN 973-7710-66-5

821.135.1-95                                                         82.09-311.9=135.1

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

II 88669 ; 82.09/I-45

 

370. MUŞAT, CARMEN. Strategiile subversiunii : Incursiuni în proza postmodernă / Carmen Muşat. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Cartea Românească, 2008

392 p. - (Critică & istorie literară).

Note bio-bibliografice

Bibliografie selectivă p. 351-371

Indice de termeni p. 373-378

Indice de autori p. 379-386

ISBN 978-973-23-1963-5

821.135.1.09                                                         82.09

82.02 Postmodernism                                         082.1 Critică & istorie literară

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

2. CURENTE LITERARE

3. POSTMODERNISM

II 88629 ; 82.09/M98

 

371. ORIAN, GEORGETA. Vintilă Horia : un scriitor contra timpului său / Georgeta Orian ; Prefaţă de Mircea Anghelescu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2008

352 p. - (Paradigme).

Bibliografie p. 287-350

Anexe în limba română, franceză, italiană, spaniolă şi germană p. 207-286

ISBN 978-973-726-372-8

821.134.2.09 Horia, Vintilă                  82.09=135.1 Horia, Vintilă

929 Horia, Vintilă                                 082.1 Paradigme

1. CRITICĂ LITERARĂ(Horia, Vintilă)

2. BIOGRAFIE(Horia, Vintilă)

II 88671 ; 82.09/H79-O

 

372. PAVEL, TOMA. Gândirea romanului / Toma Pavel ; Traducere din franceză de Mihaela Mancaş. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

464 p.

Notă bio-bibliografică

Prefaţă la ediţia românească [1] p.

Cuvânt înainte p. 9-12. - Bibliografie p.431-436

ISBN 978-973-50-1842-9

82.09-31=135.1

1. CRITICĂ LITERARĂ(romane)

II 88549 ; 82.09/P46

 

373. VARGAS LLOSA, MARIO. Chipuri ale răului în lumea de astăzi : Mario Vargas Llosa în dialog cu Gabriel Liiceanu = [Hipóstasis del mal en el mundo de hoy: Mario Vargas Llosa en diálogo con Gabriel Liiceanu] / Mario Vargas Llosa, Gabriel Liiceanu ; Traducere şi retroversiune de Ileana Scipione. - Ediţie bilingvă română-spaniolă. -   Bucureşti : Humanitas, 2006

168 p. : foto.

Această carte are la bază dialogul dintre Mario Vargas Llosa şi Gabriel Liiceanu susţinut cu prilejul Conferinţei MICROSOFT "Chipuri ale răului în lumea de astăzi" şi în finalul conferinţei de presă a lui Mario Vargas Llosa organizată de Institutul Cervantes din Bucureşti şi Institutul Cultural Român

ISBN 973-50-1225-1. - ISBN 978-973-50-1225-0

821.134.2(85).09(047.53)=135.1

82.09                                                                     929 Vargas Llosa, Mario

821.134.2(85)-83=135.1                                       821.134.2(85)-94=135.1

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Peru)(critică literară)

II 88574 ; 82.09/V27

 

374. WILLIAMSON, EDWIN. Borges : o viaţă / Edwin Williamson ; Traducere din limba engleză Petru Iamandi. -   Bucureşti : RAO, 2008

840 p. - (RAO Class).

Prefaţă p. 7-13. - Glosar de termeni argentinieni p. 725-726

Note p. 727-785. - Bibliografie p. 787-809

ISBN 978-973-103-452-2

821.134.2(82).09 Borges, Jorge Luis

929 Borges, Jorge Luis                                                      082.1 RAO Class

1. BIOGRAFIE(Borges, Jorge Luis)

2. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Argentina)(critică)

III 29450 ; 82.09/B69W

821.11  Literaturi germanice

 

375. FIORETOS, ARIS. Adevărul despre Sascha Knisch / Aris Fioretos ; Traducere din limba engleză de Gabriela Eftimie. -   Iaşi : Polirom, 2006

448 p. : il. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Titl. orig. The Truth about Sascha Knisch

ISBN 973-46-0503-8. - ISBN 978-973-46-0503-3

821.113.6-31=135.1                                              821.111(485)-31=135.1

082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman)

2. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Suedia)(roman)

II 88708 ; 821.11/F58

 

376. MULISCH, HARRY. Siegfried : O idilă neagră / Harry Mulisch ; Traducere din neerlandeză şi note de Gheorghe Nicolaescu Traducere din neerlandeză şi note de Gheorghe Nicolaescu. -   Bucureşti : Univers, 2008

156 p. - (Cotidianul ; Literatura).

ISBN 978-1-60257-114-3

821.112.5-31=135.1                                                             082.1 Cotidianul

1. LITERATURĂ OLANDEZĂ(roman)

I 19079 ; 821.11/M94

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

377. ABRAMS, DOUGLAS CARLTON. Jurnalul pierdut al lui Don Juan : Despre adevărata artă a pasiunii şi primejdioasa aventură a iubirii : [roman] / Douglas Carlton Abrams ; Traducere din engleză de Sanda Aronescu. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2007

344 p. : h. - (Raftul Denisei).

Glosar şi note p. 321-329

ISBN 978-973-689-175-5

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 88546 ; 821.111/A13

378. ACZEL, AMIR D.. Însemnările secrete ale lui Descartes / Amir D. Aczel ; Traducere din limba engleză Adriana Bădescu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

530 p. : il.

Bibliografie p. 377-387

Indice p. 388-406

ISBN 978-973-143-145-1

821.111-31=135.1                                                 929 Descartes, René

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19121 ; 821.111/D34A

 

379. BANKS, IAIN M.. Spectrul lui Phlebas / Iain M. Banks ; Traducere din limba engleză Roxana Brînceanu. -   Bucureşti : Nemira, 2007

459 p. - (Nautilus. ; science fiction).

ISBN 978-973-143-089-8

821.111-31=135.1                                                 821.111-311.9=135.1

082.1 Nautilus

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19098 ; 821.111/B26

 

380. BANVILLE, JOHN. Atena / John Banville ; Traducere din limba engleză Irina Negrea. -   Bucureşti : Nemira, 2008

318 p. - (Babel).

ISBN 978-973-143-206-9

821.111(415)-31=135.1                                                        082.1 Babel

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Irlanda)(roman)

I 19110 ; 821.111/B27

 

381. BEAR, GREG. Quantico / Greg Bear ; Traducere din limba engleză şi note de Raluca Ştefan. -   Bucureşti : Tritonic, 2008

336 p. - (Tritonic Premium).

ISBN 978-973-733-295-0

821.111(73)-311.9=135.1                                                     082.1 Tritonic Premium

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman s.f.)

III 29426 ; 821.111/B39

382. BLACK, BENJAMIN. Christine Falls : dosarul unei morţi suspecte / Benjamin Black ; Traducere din limba engleză Cornelia Bucur. -   Bucureşti : Nemira, 2008

442 p. - (Suspans ; mistery).

Benjamin Black este pseudonimul lui John Banville

ISBN 978-973-143-114-7

821.111(415)-31=135.1                                                        082.1 Suspans

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Irlanda)(roman)

I 19106 ; 821.111/B56

 

383. BOYD, WILLIAM. După-amiaza albastră : roman / William Boyd ; Traducere din limba engleză de Constantin Huşti-Răduleţ. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2008]

408 p. - (Bestseller).

ISBN 978-973-47-0408-8

821.111-31=135.1                                                 082.1 Bestseller

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 88839 ; 821.111/B74

 

384. BRANDRETH, GYLES. Oscar Wilde şi crimele la lumina lumânării : [roman] / Raymond Khoury ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. -   Bucureşti : Nemira, 2008

414 p. - (Suspans ; Crimă şi mister).

ISBN 978-973-143-113-0

821.111-31=135.1                                                 082.1 Suspans

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19117 ; 821.111/B78

 

385. BYATT, ANTONIA SUSAN. Îngeri şi insecte : Morpho Eugenia : Îngerul conjugal / A. S. Byatt ; Traducere de Liviu Moraru şi Cristiana Vişan(Morpho Eugenia) ; Traducere de Cristina Batog şi George Batog(Îngerul conjugal). -   Bucureşti : Univers, 2007

224 p. - (Cotidianul).

ISBN 1-60257-015-9. - ISBN 978-1-60257-015-3

821.111-31=135.1                                                 082.1 Cotidianul

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19078 ; 821.111/B99

386. CARD, ORSON SCOTT. Umbra uriaşului / Orson Scott Card ; traducere din limba engleză Roxana Brînceanu. -   Bucureşti : Nemira, 2007

419 p. - (Nautilus. ; science fiction).

Face parte din ciclul Saga Umbrelor

ISBN 978-973-569-937-6

821.111(73)-31=135.1                                                          821.111(73)-311.9=135.1

082.1 Nautilus

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 

387. CLEVERLY, BARBARA. Mormântul lui Zeus / Barbara Cleverly ; Traducere din limba engleză Maria-Luiza Sandu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

502 p. - (Suspans ; Crimă şi mister).

ISBN 978-973-143-098-0

821.111-31=135.1                                                 082.1 Suspans

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19116 ; 821.111/C56

 

388. COETZEE, JOHN MAXWELL. Maestrul din Petersburg : [roman] / J. M. Coetzee ; Traducere din engleză de Maria Berza. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2008

228 p. - (Raftul Denisei).

Note bio-bibliografice

ISBN 978-973-689-235-6

821.111(94)-31=135.1                                                          082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Australia)(roman)

II 88565 ; 821.111/C60

 

389. CONRAD, JOSEPH. Corsarul. Falk / Joseph Conrad ; Traducere din limba engleză Virgil Stanciu. -   Bucureşti : Nemira, 2007

437 p. - (Nemira clasic).

ISBN 978-973-143-059-1

821.111-31=135.1                                                 082.1 Nemira clasic

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19119 ; 821.111/C65

 

 

390. CROSSLEY-HOLLAND, KEVIN. Piatra magică / Kevin Crossley-Holland ; Traducere din limba engleză Silviu Genescu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

434 p. : il. - (Nemira junior).

Lucrarea este primul volum al trilogiei Arthur

ISBN 978-973-143-226-7

821.111-31=135.1                                                 082.1 Nemira junior

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii)

821.111/C90

 

391. DICK, PHILIP K.. Clanurile de pe Alpha / Philip K. Dick ; Traducere din limba engleză Roxana Brînceanu. -   Bucureşti : Nemira, 2007

298 p. - (Nautilus ; science fiction).

ISBN 978-973-143-230-4

082.1 Nautilus                                                                     821.111(73)-311.9=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman s.f.)

I 19104 ; 821.111/D39

 

392. EGAN, GREG. Scara lui Schild / Greg Egan ; traducere din limba engleză Mihai Dan Pavelescu. -   Bucureşti : Nemira, 2007

430 p. - (Nautilus ; science fiction).

ISBN 978-973-143-088-1

821.111(94)-32=135.1                                                          082.1 Nautilus

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Australia)(roman)

I 19099 ; 821.111/E24

 

393. FARMER, PHILIP JOSÉ. Lumea fluviului : Zeii lumii fluviului / Philip José Farmer ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. -   Bucureşti : Nemira, 2008

496 p. - (Nautilus ; Lumea fluviului).

ISBN 973-569-849-8. - ISBN 978-973-569-849-2

082.1 Nautilus                                                                     821.111(73)-311.9=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman s.f.)

I 19097 ; 821.111/F23

 

 

 

394. FOWLES, JOHN. Magicianul / John Fowles ; Traducere de Livia Deac şi Mariana Chiţoran ; Cu un cuvânt înainte al autorului. - Ediţia a 2-a revizuită. -   Iaşi : Polirom, 2007

664 p. - (Biblioteca Polirom ; Seria de autor John Fowles).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-46-0601-6

821.111-31=135.1                                                 082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 88696 ; 821.111/F84

 

395. FRANKLIN, ARIANA. Maestră în arta morţii / Ariana Franklin ; Traducere din limba engleză Marina Radu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

530 p. - (Suspans).

Ariana Franklin este pseudonimul autoarei britanice Diana Norman

ISBN 978-973-143-215-1

821.111-31=135.1                                                 082.1 Suspans

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19122 ; 821.111/F87

 

396. HEMINGWAY, ERNEST. Zăpezile de pe Kilimanjaro şi alte povestiri / Ernest Hemingway ; Traducere din limba engleză şi note de Ionuţ Chiva. -   Iaşi : Polirom, 2007

518 p. - (Biblioteca Polirom ; Seria de autor Ernest Hemingway).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-46-0828-7

821.111(73)-32=135.1                                                          082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

II 88628 ; 821.111/H46

 

397. HEMINGWAY, ERNEST. Sărbătoarea continuă / Ernest Hemingway ; Traducere din limba engleză şi note de Ionuţ Chiva. -   Iaşi : Polirom, 2008

248 p. : il. - (Biblioteca Polirom ; Seria de autor Ernest Hemingway).

Note bio-bibliografice [1] p. - Prefaţă [1] p.

ISBN 978-973-46-1198-0

821.111(73)-312.6=135.1                                                     082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman autobiografic)

II 88627 ; 821.111/H46

398. HIAASEN, CARL. Operaţiunea Chinta Royală / Carl Hiaasen ; Traducere din limba engleză Iris Manuela Gîtlan-Anghel. -   Bucureşti : Nemira, 2008

341 p. - (Nemira junior).

ISBN 978-973-143-112-3

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Nemira junior

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/H61

 

399. HOFFMAN, ALICE. Regina de gheaţă / Alice Hoffman ; Traducere de Gigi Mihăiţă. -   Bucureşti : Univers, 2007

188 p. - (Cotidianul).

ISBN 1-60257-008-6. - ISBN 978-1-60257-008-5

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Cotidianul

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 19083 ; 821.111/H71

 

400. KATSCHKE, JUDY. Cine bâzâie aici? / Text de Judy Katschke ; Traducere din limba engleză Teodora Terciu. -   Bucureşti : Nemira, 2007

64 p. - (Nemi magia poveştii ; Bee Movie - Povestea unei albine).

ISBN 978-973-143-069-0

087.5                                                                     821.111(73)-93-31=135.1

082.1 Nemi magia poveştii

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii)

821.111/K24

 

401. KHOURY, RAYMOND. Sanctuarul : [roman] / Raymond Khoury ; Traducere din limba engleză Ana-Veronica Mircea. -   Bucureşti : Nemira, 2007

545 p. - (Suspans).

ISBN 978-973-143-091-1

821.111-31=135.1                                                 082.1 Suspans

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19120 ; 821.111/K41

 

 

 

402. KING, STEPHEN. Ochii dragonului / Stephen King ; Traducere din limba engleză Antuza Genescu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

476 p. - (Nemira junior).

ISBN 978-973-143-105-5

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Nemira junior

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/K44

 

403. KORMAN, SUSAN. Cartea tânărului cititor / Text de Susan Korman ; Traducere din limba engleză Teodora Terciu. -   Bucureşti : Nemira, 2007

159 p. - (Nemi magia poveştii ; Bee Movie - Povestea unei albine).

ISBN 978-973-143-070-6

087.5                                                                     821.111(73)-93-31=135.1

082.1 Nemi magia poveştii

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii)

821.111/K74

 

404. MARIANI, SCOTT. Manuscrisul lui Fulcanelli / Scott Mariani ; Traducere din limba engleză Ana Veronica Mircea. -   Bucureşti : Nemira, 2007

430 p. - (Suspans).

ISBN 978-973-143-040-9

821.111-31=135.1                                                 082.1 Suspans

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19114 ; 821.111/M38

 

405. MARTIN, GEORGE R.R.. Urzeala tronurilor / George R. R. Martin ; Traducere din limba engleză Silviu Genescu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

2 vol. - (Nautilus ; fantasy).

ISBN 978-973-143-062-1

vol. 1 - 632 p. - ISBN 978-973-569-925-3

vol. 2 - 572 p. - ISBN 978-973-143-061-4

082.1 Nautilus                                                                     821.111(73)-311.9=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman s.f.)

I 19094(v. 1-2); 821.111/M43

 

406. MCDEVITT, JACK. Exploratorul / Jack McDevitt ; Traducere din limba engleză Antuza Genescu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

538 p. - (Nautilus ; science fiction).

ISBN 978-973-143-222-9

082.1 Nautilus                                                                     821.111-311.9=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman s.f.)

I 19102 ; 821.111/M11

 

407. MESSUD, CLAIRE. Copiii împăratului / Claire Messud ; Traducere Adriana Moşoiu. -   Bucureşti : Tritonic, 2008

351 p. - (Tritonic Premium).

ISBN 978-973-733-235-6

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Tritonic Premium

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 29425 ; 821.111/M60

 

408. MITCHELL, DAVID. Atlasul norilor : [roman] / David Mitchell ; Traducere din engleză şi note de Mihnea Gafiţa. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2008

636 p. - (Raftul Denisei).

ISBN 978-973-689-227-1

821.111-31=135.1                                                 082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 88557 ; 821.111/M81

 

409. MOODY, RICK. Furtuna de gheaţă : [roman] / Rick Moody ; Traducere din engleză şi note de Constantin Dumitru-Palcus. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2008

272 p. - (Raftul Denisei).

ISBN 978-973-689-253-0

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 88578 ; 821.111/M88

 

410. Ó CEALLAIGH, PHILIP. Însemnări dintr-un bordel turcesc / Philip Ó Ceallaigh ; Traducere din limba engleză de Ana-Maria Lişman. -   Iaşi : Polirom, 2007

440 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Note bio-bibliografice [1] p.

Titl. orig. Notes from a Turkish Whorehouse

ISBN 978-973-46-0683-2

821.111(415)-32=135.1                                                        082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Irlanda)(povestiri)

I 19073 ; 821.111/O-17

 

411. ONDAATJE, MICHAEL. Divisadero / Michael Ondaatje ; Traducere de Mihaela Andronic. -   Bucureşti : Univers, 2008

221 p. - (Cotidianul ; Literatura).

ISBN 978-1-60257-147-1

821.111(71)-31=135.1                                                          082.1 Cotidianul

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Canada)(roman)

I 19081 ; 821.111/O-54

 

412. PALAHNIUK, CHUCK. Cîntec de leagăn / Chuck Palahniuk ; Traducere din limba engleză de Radu Gârmacea. -   Iaşi : Polirom, 2007

296 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-46-0213-1

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 88709 ; 821.111/P14

 

413. PARKER, INGRID J.. Dragonul furtunii / I. J. Parker ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. -   Bucureşti : Nemira, 2008

508 p. - (Suspans ; Sugawara Akitada).

ISBN 978-973-143-217-5

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Suspans

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 19108 ; 821.111/P35

 

414. PEARS,IAIN. Afacerea Rafael / Iain Pears ; Traducere din limba engleză Alexandra Dănilă. -   Bucureşti : Nemira, 2008

275 p. - (Suspans ; Misterele italiene).

ISBN 978-973-143-224-3

821.111-31=135.1                                                 082.1 Suspans

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19109 ; 821.111/P48

 

415. REYNOLDS, ALASTAIR. Câinii de diamant. Zile pe turcoaz / Alastair Reynolds ; Traducere din limba engleză Adriana Moşoiu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

315 p. - (Nautilus ; science fiction).

ISBN 978-973-143-214-4

082.1 Nautilus                                                                     821.111-311.9=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman s.f.)

I 19096 ; 821.111/R41

 

416. RUSHDIE, SALMAN. Grimus / Salman Rushdie ; Traducere din limba engleză şi note de Daniela Rogobete. -   Iaşi : Polirom, 2008

376 p. - (Biblioteca Polirom ; Seria de autor Salman Rushdie).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-46-0724-2

821.111-31=135.1                                                 082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 88631 ; 821.111/R94

 

417. SHEPARD, LUCIUS. Vânătorul de jaguari / Lucius Shepard ; Traducere din limba engleză Laura Bocancios. -   Bucureşti : Nemira, 2008

821 p. - (Nautilus ; fantasy).

ISBN 978-973-143-229-8

082.1 Nautilus                                                                     821.111(73)-311.9=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman s.f.)

I 19095; 821.111/S52

 

418. SMITH, TOM ROB. Copilul 44 / Tom Rob Smith ; Traducere din limba engleză de Doru Căstăian. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2008]

485 p. - (Bestseller).

ISBN 978-973-47-0496-5

821.111-31=135.1                                                 082.1 Bestseller

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 88840 ; 821.111/S64

 

419. SPINELLI, JERRY. Copila-Stea / Jerry Spinelli ; Traducere din limba engleză Alexandra Dănilă. -   Bucureşti : Nemira, 2008

237 p. - (Nemira junior).

ISBN 978-973-143-188-8

821.111-31=135.1                                                           082.1 Nemira junior

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii)

821.111/S73

 

420. STACKPOLE, MICHAEL A.. Atlasul secret / Michael A. Stackpole ; Traducere din limba engleză Silviu Genescu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

753 p. - (Nautilus ; fantasy).

ISBN 978-973-143-203-8

082.1 Nautilus                                                                     821.111(73)-311.9=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman s.f.)

I 19100 ; 821.111/S75

 

421. STEWART, PAUL. Hugo Pepper / Paul Stewart & Chris Riddell ; Traducere din limba engleză Silviu Genescu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

256 p. : il. - (Nemira junior).

ISBN 978-973-143-209-0

821.111-31=135.1                                                           082.1 Nemira junior

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii)

821.111/S84

 

422. STEWART, PAUL. Fergus Crane / Paul Stewart & Chris Riddell ; Traducere din limba engleză Silviu Genescu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

212 p. : il. - (Nemira junior).

ISBN 978-973-143-104-8

821.111-31=135.1                                                          082.1 Nemira junior

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii)

821.111/S84

423. STEWART, PAUL. Corby Flood / Paul Stewart & Chris Riddell ; Traducere din limba engleză Silviu Genescu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

236 p. : il. - (Nemira junior).

ISBN 978-973-143-116-1

821.111-31=135.1                                                           082.1 Nemira junior

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii)

821.111/S84

 

424. TREVOR, WILLIAM. Citindu-l pe Turgheniev / William Trevor ; Traducere de Florin Şlapac. -   Bucureşti : Univers, 2007

237 p. - (Cotidianul ; Literatura).

ISBN 978-1-60257-055-9

821.111(415)-31=135.1                                                        082.1 Cotidianul

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Irlanda)(roman)

I 19084 ; 821.111/T83

 

425. WILSON, ROBERT CHARLES. Turbion / Robert Charles Wilson ; Traducere din limba engleză Ana-Veronica Mircea. -   Bucureşti : Nemira, 2008

760 p. - (Nautilus ; fantasy).

ISBN 978-973-143-213-7

082.1 Nautilus                                                                     821.111(73)-311.9=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman s.f.)

I 19101 ; 821.111/W70

 

426. The Year's Best Fantasy & Horror / Antologie coordonată de Ellen Datlow, Kelly Link şi Gavin J. Grant ; Traducere din limba engleză Roxana Brînceanu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

Vol. - (Nautilus ; Fantasy).

ISBN 978-973-143-191-8

vol. 1 - 434 p. - ISBN 978-973-143-191-8

821.111(73)-32=135.1                                                                         082.1 Nautilus

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri s.f.)

II 88803(v. 1); 821.111/Y30

 

 

427. The Year's Best Science Fiction : [Antologiile Gardner Dozois] / Pat Murphy, Benjamin Rosenbaum, David Moles... ; [Traducere Alexandru Maniu, Gabriel Stoian, Silviu Genescu...]. -   [Bucureşti] : Nemira, 2007

Vol. - (Nautilus ; Science fiction).

Titl. orig. : The Year's Best Science Fiction : Twnety-Second Annual Collection

ISBN 978-973-143-056-0

Vol.1 - 671 p. - Titl. orig. : The Year's Best Science Fiction : Twnety-Second Annual Collection. - ISBN 978-973-143-056-0

Vol.2 - 661 p. - Titl. orig. : The Year's Best Science Fiction : Twnety-Second Annual Collection. - ISBN 978-973-143-072-0

Vol.4 - 723 p. - Titl. orig. : The Year's Best Science Fiction : Twnety-Second Annual Collection. - ISBN 978-973-143-221-2

821.111(73)-32=135.1                                                                         082.1 Nautilus

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri s.f.)

II 87669(v. 3) ; II 88804(v. 1-2; 4); 821.111/Y30

 

428. ZAHN, TIMOTHY. Hoţ şi dragon / Timothy Zahn ; Traducere din limba engleză Alexandru Maniu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

301 p. - (Nemira junior).

ISBN 978-973-143-219-9

821.111(73)-31=135.1                                                                082.1 Nemira junior

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/Z20

821.112.2  Literatură germană

 

429. FRISCH, MAX. Numele meu fie Gantenbein / Max Frisch ; Traducere de Ondine Cristina Dăscăliţa. -   Bucureşti : Univers, 2008

271 p. - (Cotidianul ; Literatura).

Titl. orig. Mein Name sei Gantenbein

ISBN 978-1-60257-103-7

821.112.2(494)-31=135.1                                                     082.1 Cotidianul

1. LITERATURĂ GERMANĂ(Elveţia)(roman)

I 19080 ; 821.112.2/F91

 

430. KUHN, OLIVER. Adevărata enciclopedie a prezentului : mic tratat pentru generaţia tatuaj / Oliver Kuhn ; Alexandra Reinwarth ; Axel Fröhlich ; Traducere din limba germană Mihai Marian. -   Bucureşti : Nemira, 2008

284 p. - (Bonton).

ISBN 978-973-143-227-4

082.1 Bonton                                                                       821.112.2-4=135.1

1. LITERATURĂ GERMANĂ(eseuri)

I 19093 ; 821.112.2/K90

 

431. LUTZ, WERNER. Vîrstele muntelui : povestiri / Werner Lutz ; Traducere de Radu Ţuculescu. -   Oradea : Biblioteca Revistei Familia, 2006

90 p.

Titl. orig. : Hügelzeiten

ISBN 973-9401-66-X. - ISBN 978-973-9401-66-1

821.112.2(494)-32=135.1

1. LITERATURĂ ELVEŢIANĂ(povestiri)

II 88787 ; 821.112.2/L97

 

432. REZZORI, GREGOR VON. Memoriile unui antisemit : [roman] / Gregor von Rezzori ; Traducere din limba germană de Catrinel Pleşu. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2008

312 p. - (Raftul Denisei).

Note bio-bibliografice

Titl. orig. Denkwürdigkeiten eines antisemiten

ISBN 978-973-689-229-5

821.112.2-31=135.1                                                             082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

II 88567 ; 821.112.2/R49

 

433. SPYRI, JOHANNA. Heidi fetiţa munţilor / Johanna Spyri ; Repovestită în româneşte de Hean Grosu. -   Bucureşti : Garamond, [2008]

168 p. - (Candid).

ISBN 973-9176-47-X

821.112.2(494)-93-31=135.1                                                               082.1 Candid

1. LITERATURĂ GERMANĂ(Elveţia)(roman)

821.112.2/S74

434. STEIN, HANNES. Cum m-am lăsat de gândit : mic tratat pentru intelectuali epuizaţi, însoţit de exerciţii practice / Hannes Stein ; Traducere din limba germană Mihai Moroiu. -   Bucureşti : Nemira, 2007

254 p. - (Bonton).

ISBN 978-973-143-019-5

082.1 Bonton                                                                       821.112.2-4=135.1

1. LITERATURĂ GERMANĂ(eseuri)

I 19091 ; 821.112.2/S83

 

435. STEIN, HANNES. Enciclopedia lucrurilor care mă sâcâie zilnic : mic tratat pentru intelectuali agasaţi : o carte pentru consolarea contemporanilor hărţuiţi / Hannes Stein ; Traducere din limba germană Mihai Moroiu. -   Bucureşti : Nemira, 2007

319 p. - (Bonton).

ISBN 978-973-569-935-2

082.1 Bonton                                                                       821.112.2-4=135.1

1. LITERATURĂ GERMANĂ(eseuri)

I 19092 ; 821.112.2/S83

821.131.1  Literatură italiană

 

436. BARESANI, CAMILLA. Iubire la imperfect / Camilla Baresani ; Traducere din limba italiană Emanuel Botezatu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

253 p. - (Nemira Damen tango ; romane cu dragoste).

ISBN 978-973-143-103-1

821.131.1-31=135.1                                                       082.1 Nemira Damen tango

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman)

I 19123 ; 821.131.1/B32

 

437. BOSCO, TERESIO. Don Bosco : O nouă biografie / Teresio Bosco ; Traducere de Emanuel Grosu. - Ediţie pentru copii. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2008

300 p.

ISBN 978-973-141-057-9

821.131.1-31-93=135.1                                        821.131.1-94=135.1

929 Bosco, Giovanni

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman pt. copii)

821.131.1/B71

 

438. BUTICCHI, MARCO. Vântul demonilor / Marco Buticchi ; Traducere din limba italiană Emanuel Botezatu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

846 p. - (Suspans).

ISBN 978-973-143-225-0

821.131.1-31=135.1                                                             082.1 Suspans

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman)

I 19105 ; 821.131.1/B97

 

439. CARLOTTO, MASSIMO. Arrivederci amore, ciao / Massimo Carlotto ; Traducere din limba italiană Raluca Lazarovici. -   Bucureşti : Nemira, 2008

185 p. - (Suspans ; thriller).

ISBN 978-973-143-102-4

821.131.1-31=135.1                                                             082.1 Suspans

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman)

I 19107 ; 821.131.1/C25

 

440. ECO, UMBERTO. Insula din ziua de ieri / Umberto Eco ; Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu. -   Iaşi : Polirom, 2009

485 p. - (Biblioteca Polirom).

ISBN 978-973-46-1271-0

821.131.1-31=135.1                                                             082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman)

II 88824 ; 821.135.1/E15

 

441. FERRERO, BRUNO. Cercuri în apă : (Istorioare pentru suflet) / Bruno Ferrero ; Traducere din limba italiană de Simona Ştefana Zetea. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

84 p. : il. - (Istorioare penru suflet ; Duhovnicul meu).

ISBN 978-973-7688-88-0

821.131.1-97-93=135.1                                        821.131.1-32=135.1

082.1 Istorioare penru suflet

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(literatură religioasă)

821.131.1/F42

 

442. FERRERO, BRUNO. E cineva acolo sus? : (Istorioare pentru suflet) / Bruno Ferrero ; Traducere din limba italiană deDomnica Goţia. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

90 p. : il. - (Istorioare penru suflet ; Duhovnicul meu).

ISBN 978-973-7688-94-1

821.131.1-97-93=135.1                                                        821.131.1-32=135.1

082.1 Istorioare penru suflet

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(literatură religioasă)

821.131.1/F42

 

443. FERRERO, BRUNO. 40 de povestiri din deşert : (Istorioare pentru suflet) / Bruno Ferrero ; Traducere din limba italiană de Andrei Mărcuş. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

88 p. : il. - (Istorioare penru suflet ; Duhovnicul meu).

ISBN 978-973-7688-91-0

821.131.1-97-93=135.1                                                        821.131.1-32=135.1

082.1 Istorioare penru suflet

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(literatură religioasă)

821.131.1/F42

 

444. FERRERO, BRUNO. Cântecul unui greier : (Istorioare pentru suflet) / Bruno Ferrero ; Traducere din limba italiană de Simona Ştefana Zetea. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

92 p. : il. - (Istorioare penru suflet ; Duhovnicul meu).

ISBN 978-973-7688-87-3

821.131.1-97-93=135.1                                                        821.131.1-32=135.1

082.1 Istorioare penru suflet

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(literatură religioasă)

821.131.1/F42

 

 

 

 

445. FERRERO, BRUNO. Noi avem aripi : (Istorioare pentru suflet) / Bruno Ferrero ; Traducere din limba italiană de Domnica Goţia. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

98 p. : il. - (Istorioare penru suflet ; Duhovnicul meu).

ISBN 978-973-141-036-4

821.131.1-97-93=135.1                                                               821.131.1-32=135.1

082.1 Istorioare penru suflet

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(literatură religioasă)

821.131.1/F42

 

446. FERRERO, BRUNO. Trandafirul de mare preţ : (Istorioare pentru suflet) / Bruno Ferrero ; Traducere din limba italiană de Simona Ştefana Zetea. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

90 p. : il. - (Istorioare penru suflet ; Duhovnicul meu).

ISBN 978-973-7688-89-7

821.131.1-97-93=135.1                                                              821.131.1-32=135.1

082.1 Istorioare penru suflet

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(literatură religioasă)

821.131.1/F42

 

447. FERRERO, BRUNO. Uneori ajunge o simplă rază : (Istorioare pentru suflet) / Bruno Ferrero ; Traducere din limba italiană de Simona Ştefana Zetea. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

88 p. : il. - (Istorioare penru suflet ; Duhovnicul meu).

ISBN 978-973-7688-86-6

821.131.1-97-93=135.1                                                        821.131.1-32=135.1

082.1 Istorioare penru suflet

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(literatură religioasă)

821.131.1/F42

 

448. FERRERO, BRUNO. Viaţa e tot ce avem : (Istorioare pentru suflet) / Bruno Ferrero ; Traducere din limba italiană Domnica Goţia. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

100 p. : il. - (Istorioare penru suflet ; Duhovnicul meu).

ISBN 978-973-7688-93-4

8721.131.1-97-93=135.1                                                             821.131.1-32=135.1

082.1 Istorioare penru suflet

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(literatură religioasă)

821.135.1/F42

 

449. FERRERO, BRUNO. Doar vântul o ştie : (Istorioare pentru suflet) / Bruno Ferrero ; Traducere din limba italiană Simona Ştefana Zetea. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

96 p. - (Istorioare penru suflet ; Duhovnicul meu).

ISBN 978-973-7688-90-3

821.131.1-97=135.1                                                                    821.131.1-32=135.1

082.1 Duhovnicul meu

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ(pt. copii)

821.131.1/F42

 

450. MORAVIA, ALBERTO. Mascarada / Alberto Moravia ; Traducere de Irina Ungureanu. -   Bucureşti : Univers, 2008

160 p. - (Cotidianul ; Literatura).

ISBN 978-1-60257-099-3

821.131.1-31=135.1                                                             082.1 Cotidianul

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman)

I 19085 ; 821.131.1/M89

 

451. PASOLINI, PIER PAOLO. Scrieri corsare / Pier Paolo Pasolini ; Traducere de Oana Boşca-Mălin şi Corina Anton ; Prefaţă la ediţia în limba română de Piero Spila. -   Iaşi : Polirom, 2006

256 p. - (Plural M. Idei contemporane).

ISBN 973-46-0444-9. - ISBN 987-973-46-0444-9

821.131.1-4=135.1                                                821.131.1-92=135.1

082.1 Plural M. Idei contemporane

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(eseuri)

III 29500 ; 821.131.1/P41

 

 

 

 

452. SPADARO, ANTONIO. La ce "foloseşte" literatura? / Antonio Spadaro ; În româneşte de Ioan Milea. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2006

234 p. - (Quaestio).

Bibliografie p. 203-215

Indice de nume p. 217-231

ISBN 973-7688-28-7. - ISBN 978-973-7688-28-6

821.131.1-4=135.1                                                082.1 Quaestio

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(eseuri)

II 88475 ; 821.131.1/S72

 

453. SVEVO, ITALO. Conştiinţa lui Zeno / Italo Svevo ; Traducere din limba italiană şi note de Constanţa Tănăsescu ; Postfaţă de Bogdan-Alexandru Stănescu. -   Iaşi : Polirom, 2006

560 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

Titl. orig. La coscienza di Zeno

Note bio-bibliografice [1] p.

Prefaţă p. 5-6

ISBN 973-46-0324-8. - ISBN 978-973-46-0324-4

821.131.1-31=135.1                                                          082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman)

I 19070 ; 821.131.1/S97

821.133.1  Literatură franceză

 

454. BAUER, ALAIN. Misterele din Channel Row / Alain Bauer & Roger Dachez ; Traducere din limba franceză Diana Morăraşu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

340 p. - (Suspans ; Thriller masonic).

ISBN 978-973-143-232-8

821.133.1-31=135.1                                                             082.1 Suspans

I 19115 ; 821.133.1/B38

 

455. BEAUVOIR, SIMONE DE. Toţi oamenii sunt muritori / Simone de Beauvoir ; Traducere de Florica-Eugenia Condurachi. -   Bucureşti : Univers, 2008

336 p. - (Cotidianul ; Literatura).

ISBN 978-1-60257-096-2

821.133.1-31=135.1                                                             082.1 Cotidianul

I 19086 ; 821.133.1/B39

 

456. DARRIEUSSECQ, MARIE. Bebeluşul / Marie Darrieussecq ; Traducere de Simona Flueraru ; Confruntare şi stilizare Diana Crupenschi. -   Bucureşti : Univers, 2008

112 p. - (Cotidianul ; Literatura).

ISBN 978-1-60257-115-0

821.133.1-31=135.1                                                             082.1 Cotidianul

I 19082 ; 821.133.1/D19

 

457. DAUDET, ALPHONSE LOUIS MARIE. Piciul / Alphonse Daudet ; Traducere Livia Storescu. -   Bucureşti : Garamond, [2008]

213 p.

ISBN 973-9218-34-2

821.133.1-93-31=135.1

821.133.1/D21

 

458. FOREST, PHILIPPE. Iubirea din nou / Philippe Forest ; Traducere din limba franceză Ana Antonescu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

191 p. - (Nemira Damen tango ; romane cu dragoste).

ISBN 978-973-143-115-4

821.133.1-31=135.1                                                        082.1 Nemira Damen tango

I 19112 ; 821.133.1/F79

 

459. GIRAUD, BRIGITTE. Iubire la suprapreţ / Brigitte Giraud ; Traducere din limba franceză Ana Antonescu. -   Bucureşti : Nemira, 2008

107 p. - (Nemira Damen tango ; romane cu dragoste).

ISBN 978-973-143-235-9

821.133.1-31=135.1                                              082.1 Nemira Damen tango

I 19111 ; 821.133.1/G58

 

 

 

 

460. [TEREZA DE LISIEUX]. Crăciun cu micuţa Tereza : Micul cerşetor dumnezeiesc din ziua de Crăciun / O scenetă de Crăciun scrisă de Sfânta Tereza a Pruncului Isus ; Traducere , adaptare şi ilustraţii de Maria Goţia. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

49 p. : il. color

Tereza de Lisieux este venerată ca sfântă în Biserica Catolică sub numele de Sf. Tereza a Pruncului Isus

ISBN 978-973-141-038-8

821.133.1-1-93                                                                                     821.133.1-1-97

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poezii pt. copii)

821.133.1/T45

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

461. CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE. Opere narative complete / Miguel de Cervantes ; Traducere din limba spaniolă, prefaţă, note şi comentarii Sorin Mărculescu. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2008]

4 vol. - (Capodopere ale literaturii universale).

ISBN 978-973-47-0527-6

Vol.1 : Galateea - LVI, 448 p. il. - Bibliogrefie selectivă p. XLI-XLVI. - Cronologie sumară p. XLVII-XLIX. - Note de subsol

 ISBN 978-973-47-0528-3

821.134.2-31=135.1

082.1 Capodopere ale literaturii universale

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman)

II 88837 ; 821.134.2/.3/C36

 

462. GONZÁLES CALERO, PEDRO. Filosofia pentru bufoni : mic tratat de tot râsul filosofilor / Pedro Gonzáles Calero ; Traducere din limba spaniolă Mihai Gruia Novac ; Ilustraţii de Anthony Garner. -   Bucureşti : Nemira, 2008

241 p. - (Bonton).

ISBN 978-973-143-240-3

082.1 Bonton                                                                       821.134.2-7=135.1

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(proză umoristică)

I 19090 ; 821.134.2/.3/G69

463. IGLESIAS, JULIO. Între paradis şi infern / Julio Iglesias ; Traducere din limba spaniolă Gabriela Ristea. -   Bucureşti : RAO, 2008

320 p. : [8] p. il.alb-negru - (Biblioteca RAO).

Indice p. 311-316

Titl. orig. Entre el cielo y el infierno

ISBN 978-973-103-685-4

821.134.2-94=135.1                                                             929 Iglesias, Julio

78.071.2(460) Iglesias, Julio(0:82-94)                               082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(autobiografie)

II 88569 ; 821.134.2/.3/ I-38

 

464. MARTÍNEZ, GUILLERMO. Moartea lentă a Lucianei B. : [roman] / Guillermo Martínez ; Traducere din spaniolă de Irina Dogaru. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2008

208 p. - (Raftul Denisei).

ISBN 978-973-689-284-4

821.134.2(82)-31=135.1                                                       082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Argentina)(roman)

II 88645 ; 821.134.2/.3/M43

 

465. MORGAN, JUAN DAVID. Tăcerea lui Gaudi / Scott Mariani ; Traducere din limba spaniolă Mihai Gruia-Novac. -   Bucureşti : Nemira, 2008

375 p. - (Suspans).

ISBN 978-973-143-216-8

821.134.2(728.7)-31=135.1                                  082.1 Suspans

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Panama)(roman)

I 19113 ; 821.134.2/.3/M89

 

466. SARAMAGO, JOSÉ. Intermitenţele morţii / José Saramago ; Traducere din limba portugheză de Georgiana Bărbulescu. -   Iaşi : Polirom, 2007

272 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-46-0711-2

821.134.3-31=135.1                                                             082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(roman)

I 19068 ; 821.134.2/.3/S23

467. UNAMUNO, MIGUEL DE. Jurnal intim / Miguel de Unamuno ; Traducere din limba spaniolă, note şi cuvânt înainte de Sorin Mărculescu. - Ediţia a 2-a. -   Iaşi : Polirom, 2007

303 p. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

Titl. orig. Diario íntimo

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-46-0646-7

821.134.2-94=135.1                                                             082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(jurnal)

I 19072 ; 821.134.2/.3/U46

821.135.1  Literatură română

 

468. ABĂLUŢĂ, CONSTANTIN. Cineva care nu mă cunoaşte umblă pe străzi / Constantin Abăluţă. -   Cluj-Napoca : Limes, 2008

112 p. : il. - (Magister).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-726-315-5

821.135.1-1                                                                           082.1 Magister

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 88672 ; 821.135.1/A11

 

469. ADAMEŞTEANU, GABRIELA. Opere / Gabriela Adameşteanu ; Cronologie de Andreea Drăghicescu. -   Iaşi : Polirom, 2008

vol. - (Opere).

Cronologie p. 5-14. - Note bio-bibliografice

ISBN 978-973-46-1184-3

Vol. 1 : Dimineaţă pierdută - 480 p. - Cronologie p. 5-14. - Note bio-bibliografice. - Prefaţă p. 15-23. - Dosar de presă p. 455-478

ISBN 978-973-46-1073-0

Vol. 2 : Gara de Est. Întâlnirea - 632 p. - Cronologie p. 5-14. - Note bio-bibliografice. - Prefaţă p. 17-40. - Dosar de presă p. 571-625

ISBN 978-973-46-1074-7

821.135.1-82                                         821.135.1-31

821.135.1-32                                         082.1 Opere

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

II 88568(1-2) ; 821.135.1-82/A18

470. AGÂRBICEANU, ION. Fefeleaga / Ion Agârbiceanu ; cu o Închinare de Ion Brad şi o prefaţă de Mircea Popa. - Ediţie multilingvă îngrijită de Mioara Pop. -   Tîrgu-Mureş : Ardealul, 2008

149 p.; [1] p. - (Valori perene).

Tabel cronologic p. 37-44

Bibliografie selectivăe p. 146-147

Text în limbile: română, engleză, franceză, italiană, germană, maghiară, rusă

ISBN 978-975-8406-54-4

929 Agârbiceanu, Ion

821.135.1-31=111=133.1=131.1=112.2=511.141=161.1

082.1 Valori perene

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 88821 ; 821.135.1/A26

 

471. AGOPIAN, ŞTEFAN. Opere / Ştefan Agopian ; Prefaţă de Eugen Negrici. -   Iaşi : Polirom, 2008

2 vol. - (Opere).

ISBN 978-973-46-1188-1

Vol. 1 : Însemnări din Sodoma. Drumul. Republica pe eşafod. Ziua mîniei. Manualul întîmplărilor. Tache de catifea - 744 p. - Cronologie p. 5-13. - ISBN 978-973-46-1189-8

821.135.1-82                                                                         082.1 Opere

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

II 88556 ; 821.135.1-82/A27

 

472. ALBU, FELICIA EMILIA. Drumuri de fluturi : Poezii pentru copii / Felicia Emilia Albu ; Ilustraţii de Marcel Naste. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

84 p. : il.

ISBN 978-973-1947-47-1

821.135.1-93-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

II 88726 ; 821.135.1/A33

 

473. ANANIA, VALERIU. Memorii / Valeriu Anania. -   Iaşi : Polirom, 2008

696 p.

ISBN 978-973-46-1175-1

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

III 29449 ; 821.135.1/A48

 

474. ANANIA, VALERIU. Opera literară [Anania, Valeriu] / Valeriu Anania. -   Cluj-Napoca : Limes, 2003

vol.

Vol.8 : Publicistica : vol. 1 - VIII , 421 p. - Prefaţă p.I-VIII. - Cronologie p. 5-14. - ISBN 978-973-726-385-8. - ISBN 978-973-726-386-5

Vol.9 : Publicistica : vol. 2 - 397 p. - ISBN 978-973-726-385-8. - ISBN 978-973-726-387-2

821.135.1-31                                                         821.135.1-2

821.135.1-94                                                         821.135.1-92

III 26291 ; III 27200 ; III 29539(8-9) ; 821.135.1/A48

 

475. Arcade : Antologie de texte ale membrilor Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Tîrgu-Mureş. -   Tîrgu-Mureş : Ardealul, 2008

199 p.

ISBN 978-973-8406-55-1

821.135.1-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

III 29543 ; 821.135.1-82/A71

 

476. AZAP, IOAN-PAVEL. Câteva ore din viaţa ta : Pseudoroman / Ioan-Pavel Azap. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

115 p. - (Palimpsest).

ISBN 978-973-7688-84-2

821.135.1-31                                                                         082.1 Palimpsest

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

I 19054 ; 821.135.1/A99

 

477. BABEŢI, ADRIANA. Ultimul sufleu la Paris : 69 de reţete culinare / Adriana Babeţi ; Cuvânt înainte de Silviu Lupescu. -   Iaşi : Polirom, 2006

288 p. - (Suplimentul de cultură).

Note de subsol

ISBN 973-46-0310-8. - ISBN 978-973-46-0310-7

821.135.1-4                                                                           821.135.1-92

082.1 Suplimentul de cultură

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 88695 ; 821.135.1/B11

 

478. BALINT, NICOLAE. Oameni, fapte, atitudini : Interviuri şi reportaje / Nicolae Balint ; [Prefaţă : Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean ; Cuvânt înainte : Dimitrie Poptămaş]. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

vol.

Vol.1 - 212 p. il. - Prefaţă p. 7-9. - Cuvânt înainte p. 10-11. - ISBN 978-973-1947-29-7                                                           821.135.1-4(047.53)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 88766 ; 821.135.1/B22

 

479. BALOTĂ, NICOLAE. Introducere în opera lui Al. Philippide / Nicolae Balotă. -   Bucureşti : Grai şi suflet-Cultura Naţională, 1999

270 p.

ISBN 973-9232-41-8

821.135.1.09 Philippide, Alexandru

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 88809 ; 821.135.1.09/P63B

 

480. BARA MOLDOVAN, IRINA. A gyermekkor házatáján : versek / Irina Bara Moldovan. -   Târgu-Mureş : Ansid, 2007

88 p. : il.

ISBN 978-973-8985-15-5

821.135.1-1=511.141

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

II 88774 ; 821.135.1/B28

 

481. BÂRLEA, OVIDIU. Se face ziuă : romanul anului 1848 / Ovidiu Bârlea. -   Bucureşti : Grai şi suflet-Cultura Naţională, 2001

398 p.

ISBN 973-9232-43-4

821.135.1-311.6

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman istoric)

II 88807 ; 821.135.1/B33

 

482. BĂCIUŢ, NICOLAE. Să nu uit / Nicolae Băciuţ. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

100 p.

Text în limbile : română, greacă, engleză, italiană, spaniolă

Titlul pe copertă este : Să nu uit ; Na mēn xekhasō ; Should not forget ; Non dimenticare ; Que no olvide

ISBN 978-973-1947-34-1

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

I 19075 ; 821.135.1/B13

 

483. BĂCIUŢ, NICOLAE. Ziduri fără ferestre / Nicolae Băciuţ. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

150 p.

ISBN 978-973-1728-41-4

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

II 88722 ; 821.135.1/B13

 

484. BELDIMAN, SILVIA. Lucarna / Silvia Beldiman. -   Cluj-Napoca : Editura Limes, 2008

129 p. - (Romanul românesc al secolului XXI).

ISBN 978-973-726-361-2

821.135.1-31                                         082.1 Romanul românesc al secolului XXI

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 88651 ; 821.135.1/B42

 

485. BICHIR, FLORIAN. Undercover : Reportaje sub acoperire / Florian Bichir. -   Bucureşti : Tritonic, [2008]

143 p. - (Publicistică).

ISBN 978-973-733-286-8

821.135.1-92                                                                         821.135.1-4

082.1 Publicistică

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 88589 ; 821.135.1/B52

486. BILŢ, GELU DECEBAL. De după zăbrele : Roman / Gelu Bilţ Decebal. -   [Târgu Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2006

99 p. - (Roman).

ISBN 973-7919-92-0

821.135.1-31                                                                         082.1 Roman

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

I 19062 ; 821.135.1/B53

 

487. BIOLĂ, IOAN Z.. Ziduri cu ferestre spre cer : Amintiri şi gânduri din gulagul comunist / Ioan Z. Boilă. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2004

105 p. - (Mărturisiri).

ISBN 973-7919-20-3

343.819.7(498)(0:82-94)                                                      821.135.1-94

082.1 Mărturisiri

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

I 19052 ; 821.135.1/B65

 

488. BLAGA, LAURENŢIU. Singurul dumnezeu disponibil / Laurenţiu Blaga. -   Târgu-Mureş : Ardealul, 2008

60 p. : il.

ISBN 978-973-8406-49-0

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

II 88819 ; 821.135.1/B56

 

489. BODEA, DAN. Pentru că nu ne temem / Dan Bodea. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2006

76 p.

ISBN 973-7688-20-1. - ISBN 978-973-7688-20-0

821.135.1-141                                                                       821.135.1-97-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii religioase)

II 88462 ; 821.135.1/B61

 

490. BODEA, DAN. La crucea - iubire = Adoratio ante Crucifixum / Dan Bodea. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007

176 p.

ISBN 978-973-7688-52-1

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii religioase)

II 88460 ; 821.135.1/B61

 

491. BODEA, DAN. Totus tuus / Dan Bodea. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2007