0  GENERALITĂŢI

 

1. ROBINSON, ANDREW. Istoria scrisului : [Alfabete, hieroglife şi pictograme] : cu peste 355 de ilustraţii, dintre care 50 color / Andrew Robinson ; traducere din limba engleză de Mihnea Gafiţa. -   [Bucureşti] : ART, [2009]

232 p. : il.

Indice p. 228-232

ISBN 978-973-124-390-0

003.01                                    003(091)                                003.3

1. ISTORIA SCRIERII

III 30093 ; 003/R62

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

2. BOLYAI JÁNOS(1802-1860). Fogalmazványok a Tanhoz, illetőleg az Üdvtanhoz / Ambrus Hedvig Mária, Deé Nagy Anikó és Vakarcs Szilárd közreműködésével szerkesztette és bevezetéssel ellátta Benkő Samu. -   Kolozsvár : Erdélyi Múzeum Egyesület, 2003

XLIV, 307 p. : il. - (Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai ; 1).

Index p. 297-307

ISBN 973-8231-27-2

321.01                                    001.1                                      94(439.21)"184"

091(498.4 Târgu Mureş)Bolyai János

082.1 Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai

1. ŞTIINŢA ISTORIEI

2. FILOZOFIE POLITICĂ

III 30234 ; 001/B66

 

3. "Én gondolkodom, azért vagyok". Apáczai Csere János emlékezete : Válogatás 350 év Apáczai-irodalmából. A budapesti "Ego cogito ergo sum"-konferencia előadásai (2003. november 13.) Apáczai doktori értekezésének fordításával / Szerkesztette Kovács Sándor Iván. -   Budapest Társaság "Tanulmányok"-sorozata : s.n., 2004

280 p. : il. - ("Csak tiszta forrásból" A Magyar Irodalomtörténati ; 1).

Carte editată de : Magyar Irodalomtörténeti Társaság

ISBN 963-85905-2-1

001(439)(092)Apáczai Csere János

061.3(439 Budapest)"2003"                                              929 Apáczai Csere János

082.1 "Csak tiszta forrásból" A Magyar Irodalomtörténati Társaság "Tanulmányok"-sorozata

1. OAMENI DE ŞTIINTĂ(maghiari)

III 30064 ; 001/A65E

 

4. Hivatás és tudomány : Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei / Szerkesztette : Kovács Kiss Gyöngy. -   Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2009

511 p. : il., diagr.

ISBN 978-973-8231-84-9

001(498.4):929                                                                     929:001(498.4)

061.22(498.4)Erdélyi Múzeum-Egyesület(092)

1. PERSONALITĂŢI(ştiinţă)(România)

2. BIOGRAFII COLECTIVE(oameni de ştiinţă)

3. ORGANIZAŢII CULTURALE(Transilvania)

4. ORGANIZAŢII ŞTIINŢIFICE

III 30229 ; 001/H66

 

5. NORRETRANDERS, TOR. Iluzia utilizatorului : Despre limitele conştiinţei / Tor Norretranders ; Traducere de Laurenţiu Staicu. -   Bucureşti : Publica, [2009]

437 p.

Titl. orig. : The User Illusion. Cutting consciousness down to size

Bibliografie p. 403-417

ISBN 978-973-1931-09-8

001.894

1. TEORIA INFORMAŢIILOR                         2. DESCOPERIRI ŞTIINŢIFICE

III 30072 ; 001/N86

004  Calculatoare

 

6. ANGHEL, TRAIAN. Instrumente de resurse WEB pentru profesori / Traian Anghel. -   Bucureşti : All, 2009

284 p.

Bibliografie p. 279-286

ISBN 978-973-571-938-8

004.738.52

1. REŢELE(calculatoare)                                                   2. INTERNET

III 30096 ; 004/A58

 

7. HOWITT, DENNIS. Introducere în SPSS pentru psihologie : Versiunea 16 şi versiunile anterioare / Dennis Howitt, Duncan Cramer ; traducere de Cristina Popescu şi Andrei Popescu. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. -   Iaşi : Polirom, 2010

421 p. : tab., fig., 1 CD - (Collegium ; Psihologie).

ISBN 978-973-46-1649-7

004.42 SPSS                                                                         082.1 Collegium

1. PROGRAMARE(calculatoare)

III 30142 ; 004/H86

 

8. Introducere în programarea orientală-obiect : Concepte fundamentale din perspectiva ingineriei software / Mircea Cezar Preda, Ana-Maria Mirea, Doina Lavinia Preda... ; coord. Mircea Cezar Preda. -   Iaşi : Polirom, 2010

280 p. : fig. - (Profesional. Fundamente).

Bibliografie p. 275-277

Index p.279-280

ISBN 978-973-46-1629-9

004.41                         004.43                               082.1 Profesional. Fundamente

1. INGINERIA PROGRAMĂRII                       2. LIMBAJE DE PROGRAMARE

III 30139 ; 004/I-58

 

9. ÎNTUNERIC, ANA. Aplicaţii Windows în Visual C# 2008 Express Edition : Aplicaţii cu baze de date SQL Server 2008 / Ana Întuneric, Cristina Sichim, Daniela Tarasă. -   Iaşi : Polirom, 2010

203 p. : fig.

Bibliografie p. 203

ISBN 978-973-46-1666-4

004.43 Visual C# 2008         004.43 SQL Server 2008

4. LIMBAJE DE PROGRAMARE(C#)

III 30135 ; 004/I-58

10. PAGE, KHRISTINE ANNWN. Macromedia Dreamweaver 8 / Khristine Annwn Page ; traducere de Simona Preda şi Alexandru Tătaru. -   Bucureşti : All, 2008

XIV, 592 p. : fig., tab., 1 CD

Cartea conţine un CD cu tutoriale!

Index p. 581-592

ISBN 978-973-571-660-8

004.42 Macromedia Dreamweaver 8

1. PROGRAME(calculatoare)

III 30104 ; 004/P12

006  Standardizare. Metrologie

 

11. POPESCU, EUGEN COSTEL. De la Atlantida la calendarul Geto-Dacic / Eugen Costel Popescu. -   Craiova : Editura MJM, 2009

268 p.

ISBN 978-973-680-257-7

006.92/.95(3)                                                                        519.76

930.85(3)                                                                              115

1. CIVILIZAŢIE ANTICĂ                                 2. SIMBOLISTICĂ

3. CALENDARE

006/P81

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

12. BĂCIUŢ, NICOLAE. Repere culturale mureşene 2010 : Documentar / de Nicolae Băciuţ. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

184 p. : il.

Proiecte 2010 p. 179

ISBN 978-606-546-055-3

008(498-35 Mureş):06.055.5                               06.055.5(498-35 Mureş):008

1. ORGANIZAŢII CULTURALE

2. INSTITUŢII CULTURALE

3. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ

4. MUREŞ(instituţii culturale)

II 89931 ; 008/B13

13. BRATEŞ, RADU. Aspecte din viaţa Blajului / Radu Brateş. - Ediţie îngrijită de Voichiţa Ionescu şi Liana Biriş. -   Cluj-Napoca : Clusium, 2008

279 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-555-571-9

908(498-21 Blaj)                                                   821.135.1-4

008:929(498-21 Blaj)                                            929:008(498-21 Blaj)

1. BLAJ                                                                2. PERSONALITĂŢI ISTORICE

3. CULTURĂ ROMÂNĂ(Blaj)

II 90056d ; 008/B79

 

14. A Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság értesítője : 1998-2005 / Szerkesztette Dr. Molnár Szabolcs. -   Bukarest : Tipoholding S.A., 2006

275 p. : il. color, tab.

Carte cu dedicaţie

Anexe p. 215-221

Bibliografie p. 248-254

008(=511.141)(498)

061.22(498)Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság

1. ORGANIZAŢII CULTURALE(România)

2. CULTURĂ MAGHIARĂ(România)

III 30063d ; 008/B90

 

15. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului / Editor Ion Văduvă Poenaru. -   Bucureşti : Geneze, 1999

vol.

vol. 12 : Înalţi prelaţi, teologi şi sfinţi ai poporului român - 473 p. il. - ISBN 973-9099-90-7

008(=135.1)(031)                                  001(=135.1)(031)

030:001(=135.1)                                                   030:008(=135.1)

1. INVENŢII ŞI DESCOPERIRI

2. CULTURĂ ROMÂNĂ

3. CIVILIZAŢIE ŞI CULTURĂ

4. PERSONALITĂŢI

5. ŞTIINŢĂ(dicţionare)

L-008/E52

 

16. Erdély reneszánsza : A 2008. október 8-11. között tartott konferencia előadásai / Szerkesztette : Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor Szerkesztette : Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor. -   Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2009

2 vol.

ISBN 978-973-8231-91-7

Vol.1 - 223 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-8231-92-4

Vol.2 - 408 p. il. în parte color, tab., diagr. - Note de subsol. - Rezumat în lb. română şi engleză. - Abrevieri p. 388. - ISBN 978-973-8231-93-1

930.85(439.21)"14"(063)

008(=511.141)(439.21)"14"(063)

1. ISTORIA CULTURII(Transilvania)

2. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Transilvania)

III 30231(v.1-2) ; 008/E64

 

17. MUSASHI, MIYAMATO. Cartea celor cinci cercuri = Gorin no sho / Miyamoto Musashi ; Traducere şi îngrijire ediţie Maria Genescu. -   Bucureşti : Herald, [2009]

160 p. : il. - (Scrieri iniţiatice).

Prefaţă p. 5-18

Tabel cronologic p. 149-151

Bibliografie p. 152

ISBN 978-973-111-131-5

355.4(52)(035)

796.85(035)

008(=956)

082.1 Scrieri iniţiatice

1. CULTURĂ JAPONEZĂ                2. STRATEGIE MILITARĂ

3. TACTICĂ MILITARĂ                                  4. ISTORIA CULTURII(Japonia)

III 30149 ; 008/M98

 

18. NICULICĂ, ALIS. Din istoria vieţii culturale a Bucovinei : Teatrul şi muzica(1775-1940) / Alis Niculică. -   Bucureşti : Casa Editorială Floare Albastră, 2009

344 p. + [36] p. il. - (patrimoniu.sv).

Abrevieri p. 9

Cuvânt înainte p. 11-14

Glosar p. 290-291

Rezumat în limba engleză p. 292-298

ISBN 978-973-7685-26-1

008(498.6)"1775/1940"                                       082.1 patrimoniu.sv

1. CULTURĂ ROMÂNĂ(Bucovina)

III 30124 ; 008/N71

 

19. Oxford Guide to British and American Culture : for learnens of English / Editor Jonathan Crowther ; Assistant Editor Kathryn Kavanagh. -   Oxford : University Press, [2000]

VIII, 600 p. : il. parţial color

ISBN 0-19-431332-8

008(410)(038)                                                       008(73)(038)

1. DICŢIONAR DE CULTURĂ                       

L-008/O-97

 

20. Ţara Fagilor : Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni (XVIII) / Alcătuit de Dumitru Covalciuc. -   Cernăuţi : Editura Nico, 2009. - Târgu-Mureş  Târgu-Mureş :

309 p. : il.

Volum tipărit de Fundaţia Culturală "Vasile Netea"

ISBN ISSN 1223-84-06

008(498.6)(059)                                                    008(477.8)(059)

821.135.1(498.2)-82(059)                                     821.135.1(477.8)-82(059)

1. CULTURĂ ROMÂNĂ(Bucovina)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Bucovina)

II 89852 ; 008/T22

01   Bibliografie. Cataloage

 

21. ANGHELESCU, GHEORGHE F.. Părintele Dumitru Stăniloae, un urmaş vrednic al patristicii clasice : (bio-bibliografie) / Gheorghe F. Anghelescu, Cristian Untea. -   Craiova : Editura Mitropolia Olteniei, 2008

158 p.

Lucrare tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teofan Mitropolitul Olteniei

ISBN 978-973-1794-11-2

012 Stăniloae, Dumitru

1. BIBLIOGRAFIE(Stăniloae, Dumitru)

III 30067 ; 01/S78A

22. GIURCĂ, GH.. Din bibliografia Bucovinei / Gh. Giurcă ; Colaborator principal dr. Alis Niculică. -   Suceava : Biblioteca Bucovinei "I. G. Sbiera", 2009

240 p. : il.

Cuvânt înainte p. 3-6

Index p. 211-232

Anexe p. 233-238

ISBN 978-973-0-06784-2

015(498.6)

1. BIBLIOGRAFII(România)                             2. BIBLIOGRAFIE(Bucovina)

II 89969 ; 01/G59

 

23. Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában / Szerkesztette W. Kovács András. -   Kolozsvár : Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 2009

147 p. - (Erdélyi tudományos füzetek ; 261).

Index p. 135-142

Rezumat în lb. română şi germană

ISBN 978-973-8231-90-0

94(439)"09/15"(093.2)                                                        016

082.1 Erdélyi tudományos füzetek                                   015(498)

1. BIBLIOGRAFII(Istoria Ungariei)

2. ISTORIA UNGARIEI

3. ISTORIA TRANSILVANIEI

III 30233 ; 01/M15

 

24. Romániai magyar könyvkiadás : 1990-1998 / Szerkesztette Szigethy Rudolf. -   Kolozsvár : Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 2003

380 p. ; 24 cm. - (Romániai magyar bibliográfiák).

Conţine şi publicaţiile editate la Târgu Mureş precum şi publicaţiile autorilor mureşeni

ISBN 973-8231-12-4

013(=511.141)(498)"1990/1998"                        011(=511.141)(498)"1990/1998"

016:02(498)                                                           655(498)"1990/1998"

015(498)"1990/1998"                                      082.1 Romániai magyar bibliográfiák

1. BIBLIOGRAFIE(minorităţi)

2. BIBLIOGRAFII(România)

III 30238 ; 01/R70

02   Biblioteconomie

 

25. GERŐ GYULA. Könyvtár a megyeházán : (Napló, dokumentumok és kommentárok az 1950-es Kaposvári Városi Olvasóterem rövid életéről-életéből) / Gerő Gyula. -   Kaposvár : s.n., 2002

151 p. : il. parţial color - (Somogyi könyvtártörténeti füzetek ; 4 ; Válogatott fejezetek kudarcaim történetéből 1).

Carte editată de : Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár

ISBN 963-00-9901-2

027.52(439 Kaposvár)"195"(093)

082.1 Somogyi könyvtártörténeti füzetek

1. BIBLIOTECI(Ungaria)                                   2. BIBLIOTECI PUBLICE

II 89840 ; 02/G34

030 Lucrări de referinţă. Enciclopedii. Dicţionare

 

26. Banca de informaţii : enciclopedie pentru copii / [Traducerea din limba engleză Raluca Popescu]. -   Oradea : Aquila'93, 2007

384 p. : il. color

Pe copertă Animale. Istorie. Planeta noastră. Ştiinţă.

Glosar p. 360-363

Index p. 364-384

ISBN 978-973-714-209-2

030(02.053.2)                                                        087.5(031)

1. ENCICLOPEDIE(pentru copii)

L-030/B26

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

27. MIHALACHE, ANDI. Mănuşi albe, mănuşi negre : Cultul eroilor în vremea Dinastiei Hohenzollern / Andi Mihalache. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

304 p. - (Paradigme).

 

Indice de nume p. 294-304

ISBN 978-973-726-253-0

061.75                                                                   082.1 Paradigme

1. CULTUL PERSONALITĂŢII                       2. COMEMORĂRI

II 89867 ; 06/M70

 

28. PÉTER MIHÁLY. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának százéves tevékenysége : 1906-2006 / Péter Mihály, Péter H. Mária. -   Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2006

366 p. : tab.

Carte cu dedicaţie

Anexe p. 340-343

Bibliografie p. 344-346

Rezumat în lb. română şi engleză

ISBN 973-8231-60-4. - ISBN 978-973-8231-60-3

061.22(498 Cluj-Napoca):61"1906/2006"

61:061.22(498 Cluj-Napoca)"1906/2006"

1. ORGANIZAŢII ŞTIINŢIFICE

III 30059d ; 06/P55

070   Ziaristică. Presă

 

29. OPREA, ION N.. Bucovina în presa vremii / Ion N. Oprea. -   Iaşi : Edict, 2009

vol.

ISBN 973-86617-4-9

vol. 1 : Cernăuţi 1811-2004 - 538 p. il. - ISBN 973-86617-4-9

070(498.6)

1. PRESĂ ROMÂNEASCĂ                                              2. PRESĂ(Bucovina)

II 90057 ; 070/O-64

 

30. ROŞCA, LUMINIŢA. Formarea identităţii profesionale a jurnaliştilor / Luminiţa Roşca. -   Bucureşti : Tritonic, 2009

174 p. - (Comunicare/Media).

Bibliografie p. 171-174

ISBN 978-973-733-395-7

082.1 Comunicare/Media                                   070.1                                      316.774

1. ETICĂ PROFESIONALĂ(ziarişti)

070/R74

087.5  Publicaţii pentru copii

 

31. AIHARA, HIROYUKI. Pozna lui Jackie / Hiroyuki Aihara, Nami Adachi ; traducere din japoneză de Paula Ploscar. -   s.l. : Cartea copiilor, s.a.

[39] p. : il. color

ISBN 978-973-88438-4-4

087.5(0:82-93)

1. LITERATURĂ PENTRU COPII

087.5/A29

 

32. AIHARA, HIROYUKI. Şcoala urşilor / Hiroyuki Aihara, Nami Adachi ; traducere din japoneză de Paula Ploscar. -   s.l. : Cartea copiilor, s.a.

[36] p. : il. color

ISBN 978-973-88438-3-7

087.5(0:82-93)

1. LITERATURĂ PENTRU COPII

087.5/A29

 

33. BRUNA, DICK. Bicicleta lui Miffy / Dick Bruna. -   Bucureşti : Cartea copiilor, 2007

[28] p. : il. color

ISBN 978-973-88438-1-3

087.5(0:82-93)

1. LITERATURĂ PENTRU COPII

087.5/B85

 

34. BRUNA, DICK. Miffy / Dick Bruna. -   Bucureşti : Cartea copiilor, 2007

[26] p. : il. color

ISBN 978-973-88438-0-6

087.5(0:82-93)

1. LITERATURĂ PENTRU COPII

087.5/B85

35. BRUNA, DICK. Ziua lui Miffy / Dick Bruna. -   Bucureşti : Cartea copiilor, 2007

[26] p. : il. color

ISBN 978-973-88438-2-0

087.5(0:82-93)

1. LITERATURĂ PENTRU COPII

087.5/B85

 

36. CARLE, ERIC. Prima mea carte despre culori / Eric Carle. -   Bucureşti : Cartea copiilor, 2008

18 pl.

ISBN 978-973-88438-8-2

087.5:372.874

1. CARTE PENTRU COPII

087.5/C24

 

37. CARLE, ERIC. Prima mea carte despre numere / Eric Carle. -   Bucureşti : Cartea copiilor, 2008

18 pl.

ISBN 978-973-88438-9-9

087.5

1. CARTE PENTRU COPII

087.5/C24

 

38. Călătorie în lumea poveştilor : Jocuri de societate cu poveşti şi imagini / [Traducerea Balla Alexandru]. -   Oradea : Aquila'93, [2008]

[12] p. : il. color

Cartea conţine zar cu sunet cristalin

ISBN 978-973-714-407-2

087.5

794.85

1. JOCURI DE SOCIETATE

087.5/C13

 

39. FOGEL, BLANKA. Die drei Schweinchen / [Text Blanka Fogel] ; [Illustriert von Alexandru Stănese]. -   [Germania] : [Aquila], [2006]

1 pliant color

ISBN 3-9523153-9-7

087.5=112.2

1. CĂRŢI PENTRU COPII

087.5/F75

 

40. FOGEL, BLANKA. Der gestiefelte Kater / [Text Blanka Fogel] ; [Illustriert von Alexandru Stănese]. -   [Germania] : [Aquila], [2006]

1 pliant color

ISBN 3-9523153-8-9

087.5=112.2

1. CĂRŢI PENTRU COPII

087.5/F75

 

41. FOGEL, BLANKA. Schneewittchen und die sieben Zwerge / [Text Blanka Fogel] ; [Illustriert von Alexandru Stănese]. -   [Germania] : [Aquila], [2006]

1 pliant color

ISBN 3-9523153-7-0

087.5=112.2

1. CĂRŢI PENTRU COPII

087.5/F75

 

42. Hristos în mijlocul copiilor / coordonatori pr. Sandor Istvan, Mirabela Târnăvean, Ciprian Andruş... ; colaboratori Roxana Pop, Andreea Fodor, Larisa Cioban... colaboratori Roxana Pop, Andreea Fodor, Larisa Cioban.... -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

40 p. : il.

ISBN 978-606-546-059-1

232(084)                                                                087.5

1. CARTE DE COLORAT

087.5/H89

 

43. MCBRATNEY, SAM. Ghici cât de mult te iubesc / o poveste de Sam McBratney ; ilustraţii de Anita Jeram ; traducere de Andreea Stănescu. -   Bucureşti : Cartea copiilor, 2008

[32] p. : il. color

Titl. orig. : Guess how much i love you

ISBN 978-973-88905-1-0

087.5(0:82-93)

1. LITERATURĂ PENTRU COPII

087.5/M12

09  Manuscrise. Lucrări rare. Bibliofilie

 

44. MÂRZA, EVA. Explorări bibliologice / Eva Mârza. -   Sibiu : Editura Techno Media, 2008

352 p. - (Bibliotheca Universitatis Apulensis ; 19).

ISBN 978-606-8030-05-0

002(498)                                                                094(498)

082.1 Bibliotheca Universitatis Apulensis

1. BIBLIOLOGIE(România)

2. CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ

III 30171 ; 09/M44

 

45. TATAY, ANCA ELISABETA. Tradiţie şi inovaţie în tehnica şi arta ilustraţiei cărţii româneşti tipărite la Buda (1780-1830) / Anca Elisabeta Tatay. -   Alba-Iulia : Altip, 2010

172 p. : il.

Bibliografie p. 89-103

Indici p. 104-112

ISBN 978-973-117-251-4

096.1(439-21 Buda)                                             761(439-21 Buda)

655.26(439-21 Buda)                                           002.2(439-21 Buda)

1. TIPOGRAFIA DE LA BUDA

II 89941d ; 09/T26

1   FILOSOFIE

 

46. CLOŞCĂ, EMILIA. Adevăr şi cunoaştere în raţionalismul critic / prof. dr. Emilia Cloşcă. -   Iaşi : Lumen, 2009

302 p.

Bibliografie p. 287-302

ISBN 973-166-188-3

111.83                                                                   141.132

1. RAŢIONALISM                                             2. SISTEME FILOZOFICE

II 89895 ; 1/C57

 

47. COOPER-OAKLEY, ISABEL. Contele de Saint-Germain : Omul care sfidează timpul / Isabel Cooper-Oakley ; Traducere din limba engleză Cornelia Zamfirescu. -   Bucureşti : Herald, [2009]

224 p. - (Logos).

Cuvânt înainte p. 5-6

Anexe p. 141-220

ISBN 978-973-111-136-0

133.529"17"(091) Saint-Germain

929(091) Saint-Germain                                      082.1 Logos

1. OCULTISM                                                     2. ALCHIMIE

II 90017 ; 133/C70

 

48. DELIE`GE, ROBERT. Introducere în antropologia structurală : Lévi-Strauss astăzi / Robert Delie`ge ; Traducere din franceză de Ioan T. Biţa. -   Chişinău : Cartier, 2008

188 p. - (Cartier istoric).

Note la sf. unor capitole

Glosar p. 181-182

Bibliografie selectivă p. 183-185

Indice de nume proprii p. 187-188

ISBN 978-9975-79-514-2

141.32 Lévi-Strauss, Claude                              141.319 Lévi-Strauss, Claude

572.9:14                                                                14:572.9

572.026/.028                                                         082.1 Cartier istoric

1. ANTROPOLOGIE FILOZOFICĂ  2. EXISTENŢIALISM

3. ANTROPOLOGIE CULTURALĂ 4. STRUCTURALISM

5. ANTROPOLOGIE SOCIALĂ

II 90045 ; 1/L55D

 

49. DRAGOMIRESCU, MIHAIL. Dialoguri filozofice : Integralismul, Prologul, Principii: Lumea fizică. Lumea sufletească / Mihail Dragomirescu. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2008

2 vol.

ISBN 978-973-168-008-8

vol. 1 - 273 p. - ISBN 978-973-168-009-5

vol. 2 - 230 p. - ISBN 978-973-168-010-1

101.3                                                                                     165.02

1. FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ                                      2. EPISTEMOLOGIE

II 90064(1-2) ; 1/D78

 

50. FLAMEL, NICOLAS. Cartea figurilor hieroglifice: care cuprinde explicaţia figurilor hieroglifice, lăsată în cimitirul Sfinţilor Inocenţi din Paris cinci cuvinte Marius Cristian Ene. -   Bucureşti : Herald, [2009]

176 p. : il. - (Quinta Essentia).

Note p. 107-121

Note p. 165-171

Bibliografie selectivă p. 172-173

ISBN 978-973-111-121-6

133.5:54                                                                                003.628:133

082.1 Quinta Essentia

1. SIMBOLISM                                                                   2. MISTICISM

3. ŞTIINŢE OCULTE

 

III 30152 ; 133/F63

 

51. GUÉNON, RENÉ. Autoritate spirituală şi putere temporală / René Guénon ; Traducere din limba franceză Daniel Hoblea. -   Bucureşti : Herald, [2010]

144 p. - (Philosophia perennis).

Cuvânt înainte p. 7-14

ISBN 978-973-111-152-0

13                                           321.01:14                                               14:321.01

323.4                                                                                 082.1 Philosophia perennis

1. FILOZOFIA PUTERII                                                2. FILOZOFIE POLITICĂ

3. METAFIZICA VIEŢII SPIRITUALE

III 30153 ; 1/G93

 

52. ROTILĂ, VIOREL. Heidegger şi rostirea fiinţei / Viorel Rotilă. -   Iaşi : Lumen, 2009

227 p.

Bibliografie p. 227

ISBN 973-166-155-7

14(430)Heidegger, Martin                                 111.12

1. FILOZOFIE GERMANĂ                               2. SISTEME FILOZOFICE

II 89898 ; 1/H44R

 

53. ROTILĂ, VIOREL. Tragicul în filozofia existenţialistă franceză / Viorel Rotilă. -   Iaşi : Lumen, 2009

476 p.

Note de subsol

Bibliografie p. 469-176

ISBN 973-166-154-9

141.32(44)

1. EXISTENŢIALISM

2. FILOZOFIE FRANCEZĂ(Sartre, Jean-Paul)

II 89881 ; 1/R83

 

54. SANDU, ANTONIO ŞTEFAN. Eseuri de metafizică cuantică / Antonio Ştefan Sandu. -   Iaşi : Lumen, 2007

203 p. : il.

Bibliografie la sf.de capitol

ISBN 978-973-1703-79-4

111                                                                        130.2

165.12                                                                   111.852

1. METAFIZICĂ                                                2. FILOZOFIA CULTURII

3. EPISTEMOLOGIE                                          4. ESTETICĂ

II 89896 ; 1/S20

 

55. VOLTAIRE, FRANÇOIS-MARIE AROUET. Dialoguri şi anecdote filozofice / Voltaire ; în româneşte de Doina Florea-Ciornei ; prefaţă şi note de Maria Carpov. - Ediţie anastatică. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

526 p.

ISBN 978-973-168-176-4

101.3                                                                     14(44)Voltaire

1. FILOZOFIE(domeniu şi limite)

7. FILOZOFIE FRANCEZĂ

III 30180 ; 1/V87

 

 

 

159.9   Psihologie

 

56. ALBERT ILDIKÓ. Léleképítés / Albert Ildikó. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2009

236 p.

Bibliografie p. 230-234

ISBN 978-973-665-267-7

159.923.2                               159.9:128                               128:159.9

1. PSIHOLOGIE(autocunoaştere)

II 89987 ; 159.9/A32

 

57. ANIŢEI, MIHAI. Ghid de practică psihologică pentru studenţi / Mihai Aniţei, Mihaela Chraif. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2010

167 p.

ISBN 978-973-749-845-8

159.9(075.8)

1. PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ

III 30184 ; 159.9/A61

 

58. JOHNSON, JINNY. Die Sinne / Jinny Johnson. -   [Germania] : [Aquila Verlag], [2006]

48 p. : il. color

Index p. 48

ISBN 3-9523153-4-6. - ISBN 978-3-9523153-4-7

159.931/.936                                         591.185                                  611.84/.88

1. PSIHOLOGIA SIMŢURILOR

159.9/J69

 

59. MCINTIRE, SANDRA A.. Fundamentele testării psihologice : O abordare practică / Sandra A. McIntire, Leslie A. Miller ; traducere de Cristina Jinga şi Andreea Hrab. -   Iaşi : Polirom, 2010

653 p. : tab. - (Collegium ; Psihologie).

Glosar p. 589-602

Bibliografie p. 603-623

Index  p. 625-653

ISBN 978-973-46-1614-5

159.9.072:159.95+159.928                                   082.1 Collegium

1. PSIHOLOGIE APLICATĂ

III 30143 ; 159.9/M12

 

60. NICZINGER LÁSZLÓ. Ember vagyok, ments ki innen! : Kis magyar angeológia / Dr. Niczinger László. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2009

194 p.

ISBN 978-973-665-277-6

235.1                                      159.961                                  111.84

1. PARAPSIHOLOGIE

II 89985 ; 159.9/N71

 

61. OSHO. Az Ego könyve : Szabadulás az illúzióktól / Osho ; Fordította Bujdosó István. -   [Budapest] : Amrita Kiadó, 2005

243 p.

Titl. orig. The Book of Ego

ISBN 978-963-9234-19-2

159.923.2

1. PSIHOLOGIE(autocunoaştere)

II 89914 ; 159.9/O-83

 

62. OSHO. Szerelem, szabadság, egyedüllét / Osho ; [Fordította Cziczelszky Judit]. -   Budapest : Édesvíz, 2010

271 p.

ISBN 978-963-529-054-3

159.923.2                                                                              159.942.52

1. PSIHOLOGIA SENTIMENTELOR

II 89906 ; 159.9/O-83

 

63. RANK, OTTO. Psihologia şi sufletul : Un studiu despre originea, evoluţia şi natura sufletului Un studiu despre originea, evoluţia şi natura sufletului / Otto Rank ; Traducere din germană şi cuvânt introductiv Simona Tudor Traducere din germană şi cuvânt introductiv Simona Tudor. -   Bucureşti : Herald, [2010]

224 p. - (Terapia).

ISBN 978-973-111-124-7

128/129                                  159.96                                    159.923

159.947.3                               082.1 Terapia

1. PSIHANALIZĂ                                                              2. PSIHOTERAPIE

3. PSIHOLOGIE INDIVIDUALĂ

4. PSIHOLOGIA GRUPULUI

II 90015 ; 159.9/R24

 

64. WESTBROOK, DAVID. Introducere în terapia cognitiv-comportamentală / David Westbrook, Helen Kennerley, Joan Kirk ; traducere de Miruna Andriescu. -   Iaşi : Polirom, 2010

447 p. : fig. - (Psihologie clinică şi psihoterapie [Ed. Polirom]).

Bibliografie p. 425-439

Index p. 441-447

ISBN 978-973-46-1664-0

159.9.019.4                                            159.97                                                    616.89

082.1 Psihologie clinică şi psihoterapie [Ed. Polirom]

1. TULBURĂRI EMOŢIONALE ŞI DE COMPORTAMENT

2. TERAPIE COGNITIVĂ

3. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

II 90002 ; 159.9/W59

16  Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii

 

65. CIULEI, TOMIŢĂ. Mic tratat de gnoseologie / Tomiţă Ciulei. -   Iaşi : Lumen, 2009

446 p.

Bibliografie p. 347-446

ISBN 973-166-178-6

165.12                                    165.32                                    165.64

1. GNOSEOLOGIE

2. TEORIA CUNOAŞTERII

3. EPISTEMOLOGIE

III 30077 ; 16/C55

 

 

 

 

17   Morală. Etică

 

66. BUNEA, IOAN. Fenomenologia conştiinţei morale / Ioan Bunea. - Ediţia a 2-a. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

196 p. - (Restauratio).

Bibliografie p. 188-194

ISBN 978-973-726-479-4

17.024.1                                                                                082.1 Restauratio

1. CONŞTIINŢĂ MORALĂ                                             2. FILOZOFIE MORALĂ

II 89967 ; 17/B92

 

67. NORRETRANDERS, TOR. Omul generos : A-i ajuta pe alţii este cel mai sexy lucru pe care îl poţi face / Tor Norretranders ; Traducere de Cristina Sasu. -   Bucureşti : Publica, [2008]

294 p.

Titl. orig. : Generous man: How Being Generous is the Sexiest Thing You Can Do

ISBN 978-973-88365-6-3

177.7                                                                     17.024.2

1. MORALĂ ŞI SOCIETATE                           2. PSIHOLOGIA SUCCESULUI

II 89873 ; 17/N86

 

68. PETERS, TOM. Reinventarea muncii : Brand you 50 : 50 de moduri în care vă puteţi transforma din angajat într-un brand care exprimă distincţie, implicare şi pasiune! / Tom Peters ; traducere de Laura Sibinescu. -   Bucureşti : Publica, 2009

237 p.

Titl. orig. : Reinventing Work: The Brand You 50

ISBN 978-973-99750-7-4

17.024.4                                                                174.4

1. ETICA ÎN AFACERI

2. MORALĂ PROFESIONALĂ

I 19270 ; 17/P55

 

 

 

 

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

69. BEAUSOBRE, ISAAC DE. Maniheismul : Principiile, dogmele şi morala / Isaac de Beausobre ; Traducere din franceză, cuvânt înainte şi anexe Gelu Sabău. -   Bucureşti : Herald, [2010]

240 p. : il. - (Logos).

Prefaţă p. 7-18

Bibliografie p. 226-228

Index general p. 229-236

ISBN 978-973-111-156-8

273.21                                    291.63                            082.1 Logos

1. RELIGII NECREŞTINE                           2. FILOZOFIE RELIGIOASĂ

II 90018 ; 2/B39

 

70. BENOIST, LUC. Semne, simboluri şi mituri / Luc Benoist ; Traducere de Smaranda Bădiliţă. -   [Bucureşti] : Humanitas, [1995]

160 p. - (Ce ştiu ? ; 6).

Anexe p. 137-148

Bibliografie p.149-151

Indice p. 153-156

ISBN 973-28-0528-5

003.62                                                                                   246.6

291.21                                                                                   082.1 Ce ştiu ?

1. SIMBOLURI RELIGIOASE

I 19272 ; 2/B45

 

71. BOINGEANU, CORNELIU. Between Absence and Presence : The Antinomic Grammar of Theological Discourse about Gad as Trinity with Special Reference to Jürgen Moltmann and Vladimir Lossky / Corneliu Boingeanu. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2009

370 p.

Bibliography p. 329-370

ISBN 978-973-749-538-9

 

211                                                                        22.06

1. TEOLOGIE CREŞTINĂ

2. HERMENEUTICĂ RELIGIOASĂ

III 30209 ; 2/B65

 

72. BÖJTE CSABA. Ablak a végtelenre : Csaba testvér gondolatai Istenről, vallásról, életről, emberről... / Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire ; Szerkesztette és a verseket válogatta Karikó Éva. -   Budapest : Helikon Kiadó, 2010

256 p.

ISBN 978-963-227-183-5

271.3(498.4)(092)Böjte Csaba(047.53)                                             244(047.53)

1. FRANCISCANI(Transilvania)

2. RELIGIE CREŞTINĂ(cugetări)

III 30168 ; 2/B65

 

73. BOTTÉRO, JEAN. Cea mai frumoasă istorie a lui Dumnezeu : Cine este Dumnezeul Bibliei? / Jean Bottéro, Marc-Alain Ouaknin, Joseph Moingt ; de vorbă cu Héle`ne Monsacré şi Jean-Louis Schlegel ; Traducere din limba franceză de Luminiţa Brăileanu. -   [Bucureşti] : ART, [2008]

191 p. - (Demonul teoriei).

Titl. orig. : La plus belle histoire de Dieu

ISBN 978-973-124-229-3

231(047.53)                           211(047.53)                           082.1 Demonul teoriei

II 89923 ; 2/B73

 

74. BOUFLET, JOACHIM. O istorie a miracolelor : Din Evul Mediu până în zilele noastre / Joachim Bouflet ; Traducere din franceză de Gabriela Şiclovan. -   Chişinău : Cartier, 2009

314 p. - (Cartier istoric).

Cuvânt înainte p. 7-9

ISBN 978-9975-79-566-1

248.2                                      231.73                                    082.1 Cartier istoric

1. TEOLOGIE MISTICĂ

II 90029 ; 2/B74

 

75. BRUNNER, EMIL. Temeiurile credinţei creştine / Emil Brunner ; Traducere, cuvânt introductiv şi note Ovidiu Cristian Nedu. -   Bucureşti : Herald, [2009]

224 p. - (Fiat Lux).

Cuvânt înainte p. 41-42

Anexă p. 181-218

Note de subsol

ISBN 978-973-111-126-1

283/284                       21                      141.32                        082.1 Fiat Lux

1. RELIGIE CREŞTINĂ(protestanţi)

2. TEOLOGIE(filosofie)                                                         3. EXISTENŢIALISM

II 90014 ; 2/B85

 

76. CARAGEA, ANTON. Sfântul şi cultul sfinţilor / Anton Caragea. -   Bucureşti : Herald, [2009]

304 p. - (Logos).

Bibliografie selectivă p. 295-300

Note de subsol

ISBN 978-973-111-110-0

235.3                                                                     082.1 Logos

1. CULTUL SFINŢILOR

II 90013 ; 2/C23

 

77. CHARLES, ROBERT HENRY. Doctrina vieţii de apoi în Israel, în iudaism şi în creştinism sau eshatologia ebraică, iudaică şi creştină din timpurile preprofetice până la constituirea canonului Noului Testament / Robert H. Charles ; Traducere din limba engleză Alexandru Anghel. -   Bucureşti : Herald, [2009]

352 p. - (Cultură şi civilizaţie).

Cuvânt înainte p. 5-6

ISBN 978-973-111-138-4

236/237                                                                 222/229

234.3                                                                     082.1 Cultură şi civilizaţie

1. ESCATOLOGIE

2. NEMURIREA SUFLETULUI

3. DOCTRINA MÂNTUIRII

III 30157 ; 2/C39

 

78. COJANU, DANIEL. Ipostaze ale simbolului în lumea tradiţională / Daniel Cojanu. -   Iaşi : Lumen, 2009

200 p.

Bibliografie p. 191-200

ISBN 973-166-173-5

003.62                                    133.522.1                                               801.73:2

2:801.73                                 130.2                                                      165.212

291.13                                    159.964.2

1. HERMENEUTICĂ FILOZOFICĂ 2. FILOZOFIA RELIGIEI

3. HERMENEUTICĂ RELIGIOASĂ                4. FILOZOFIA CULTURII

5. MITOLOGIE COMPARATĂ                       6. SEMIOTICĂ

7. TEORIA CUNOAŞTERII                              8. EPISTEMOLOGIE

II 89880 ; 2/C61

 

79. Dincolo de vid şi plin : Învăţăturile fondatorilor celor cinci şcoli Ch'an(Zen)din China / Traducere din limba engleză Marilena Constantinescu. -   Bucureşti : Herald, [2009]

256 p. : il. - (Zen).

Cuvânt introductiv p. 5-10

Note suplimentare p. 241-253

ISBN 978-973-111-134-6

294.3 Zen                                                             082.1 Zen

1. RELIGII NECREŞTINE                   2. RELIGIE CHINEZĂ

3. BUDDHISM                                                    4. DOCTRINA ZEN

III 30154 ; 2/D47

 

80. DUMITRAN, ANA. Steagul bisericesc - obiect de cult şi exponat muzeal : catalogul expoziţiei temporare deschise la Muzeul Naţional al Unirii în perioada 18 octombrie-28 noiembrie 2007 / Ana Dumitran, Ioana Rustoiu ; cu un cuvânt înainte de preot lector univ. dr. Dumitru Vanca ; Colaboratori preot lector univ. Jan Nicolae, Ileana Partenie, Elena-Daniela Cucui,... ; Foto Lacrima Rădulescu, Gabriel T. Rustoiu. -   Alba Iulia : Altip, 2007

111 p. : foto. color, tab.

Lucrare apărută sub egida Ministerului Culturii şi cultelor, Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Judeţen pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Alba, Muzeului Naţional al Unirii în colaborare cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia, Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Alba; Mănăstirea "Brâncoveanu", Sâmbăta de Sus, Mănăstirea Negraia-Pătrânjeni; Parohia Ortodoxă Alba Iulia-Centru, Parohia Ortodoxă Cib, Parohia Ortodoxă Dumbrava-Marga, Parohia Ortodoxă Hăpria, Parohia Ortodoxă Laz, Parohia Ortodoxă Purcăreţi, Parohia Ortodoxă Zlatna I, Parohia Ortodoxă Zlatna II.

ISBN 978-973-117-078-7

246

1. STEAGUL BISERICESC                                2. OBIECTE DE CULT

I 19297 ; 2/D90

 

81. GRUIA, LUCIA. Plante spontane şi cultivate utilizate în ritualuri religioase / Lucia Gruia. -   Blaj : Editura Buna Vestire, 2010

160 p. + [14] p. foto.

Bibliografie selectivă p. 156-158

ISBN 978-973-1785-67-7

633.88:291.88                                                                       291.37:633.88

1. PLANTE MEDICINALE                                               2. RITUAL

3. RELIGIE(ritual)

III 30173 ; 2/G91

 

82. Martiriul sfinţilor apostoli Petru şi Pavel / Traducere, note şi îngrijire ediţie Sorin-Dan Damian. - Ediţie bilingvă. -   Bucureşti : Herald, [2010]

160 p. : il. - (Manuscris).

Text în limbile română şi latină

Bibliografie selectivă p. 147-149

Index general p. 150-155

ISBN 978-973-111-161-2

226.6                                              229.8                                       235.3 Petru, apostol

235.3 Pavel, apostol                    082.1 Manuscris

1. RELIGIE CREŞTINĂ                      2. SFÂNTUL PAVEL

3. SFÂNTUL PETRU                          4. FAPTELE APOSTOLILOR

III 30151 ; 2/M43

 

83. MÂRZA, ANDREEA. Enea Silvio Piccolomini şi Cruciada Târzie / Andreea Mârza ; Prefaţă de Ioan-Aurel Pop. -   Cluj-Napoca : Mega, 2009

308 p.

Bibliografie selectivă p. 265-292

Indice de nume şi locuri p. 293-308

ISBN 978-973-1868-78-3

282 Pius II                             929 Pius II                             94(100)"14/15"

1. PAPA PIUS AL II-LEA                  2. PICCOLOMINI, ENEA SILVIO

3. SLUJITORI AI BISERICII                             4. BISERICA CATOLICĂ

5. ISTORIE MEDIEVALĂ

III 30170 ; 2/P69M

 

84. PAMFIL DIN CEZAREEA, SFÂNTUL. Apologia lui Origen; Despre falsificarea cărţilor lui Origen / Sf. Pamfil din Cezareea; Rufin din Aquileea ; Cuvânt introductiv şi postfaţă Georg Röwekamp ; Traducere din limba latină Cosmin Daniel Pricop. -   Bucureşti : Herald, [2009]

158 p. : il. - (Spiritualitate creştină).

Bibliografie selectivă p. 146-148

Index general p. 149-154

ISBN 978-973-111-125-4

276 Origene                                                         23 Origene

082.1 Spiritualitate creştină

1. RELIGIE CREŞTINĂ                                      2. PATRISTICĂ

3. TEOLOGIE DOGMATICĂ

III 30155 ; 2/O-75P

 

85. Térítés - Megtérés : A világvallások terjedése Kelet-Európa népei között / Szerkesztette Balogh László, Kovács Szilvia. -   Budapest : Balassi Kiadó, 2009

144 p. - (Magyar Őstörténeti Könyvtár ; 25).

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 978-963-506-799-2

282(4-11)"03/10"                  266(091)

297(091)                                082.1 Magyar Őstörténeti Könyvtár

1. ISTORIA RELIGIILOR

III 30118 ; 2/T45

 

86. Vieţile episcopilor Romei socotiţi sfinţi în Biserica Ortodoxă / Traducere din limba latină, cuvânt înainte şi note Aurel Lupu şi Sorin-Dan Damian. - Ediţie bilingvă. -   Bucureşti : Herald, [2009]

146 p. : il. - (Spiritualitate creştină).

Text în limbile română şi latină

Cuvânt înainte p. 5-20

Bibliografie selectivă p. 139-140

ISBN 978-973-111-120-9

281.9                                                                     282:262.12

235.3:929                                                              929:235.3

082.1 Spiritualitate creştină

1. RELIGIE CREŞTINĂ

2. BIOGRAFII COLECTIVE(sfinţi)

3. BISERICA ROMANO-CATOLICĂ(episcopi)

III 30150 ; 2/V57

 

87. WITT, RICHARD. Humanism, Erasmus, and the Founding of St. Paul's School in ad 1509 / Richard Witt. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2009

34 p.

ISBN 978-973-749-624-9

21

1. TEOLOGIE CREŞTINĂ                                 2. FILOZOFIA RELIGIEI

3. ERASM DIN ROTTERDAM

II 90074 ; 2/W78

3  ŞTIINŢE SOCIALE

303/308  Probleme sociale

 

88. Dicţionar al metodelor de cercetare socială / coordonator Victor Jupp ; traducere de Simona Mereu. -   Iaşi : Polirom, 2010

414 p. - (Collegium ; Sociologie. Antropologie).

Index tematic p. 405-409

ISBN 978-973-46-1616-9

81'374.2:303=135.1                                                              303(038)

082.1 Collegium

1. CERCETARE SOCIALĂ

2. DICŢIONAR TEMATIC

3. SOCIOGRAFIE

4. METODE DE CERCETARE COCIALĂ

III 30148 ; L-303/308/D39

 

89. LAZĂR, FLORIN. Introducere în politici sociale comparate : Analiza sistemelor de asistenţă socială / Florin Lazăr. -   Iaşi : Polirom, 2010

267 p. : tab. - (Collegium ; Asistenţă socială).

Bibliografie p. 251-267

ISBN 978-973-46-1660-2

304.4                                                                     316.334.3

364                                                                        082.1 Asistenţă socială

1. POLITICĂ SOCIALĂ                                    2. CERCETARE SOCIALĂ

3. SOCIOLOGIE POLITICĂ                              4. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

III 30133 ; 303/308/L32

 

90. NASTASĂ, LUCIAN. Intimitatea amfiteatrelor : Ipostaze din viaţa privată a universitarilor "literari" (1864-1948) / Lucian Nastasă. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

526 p. - (Paradigme).

ISBN 978-973-726-469-5

316.344.32(498)"1864/1948"                              378.12(498)"1864/1948"

308:378.12(498)"1864/1948"                              082.1 Paradigme

378.12(498)"1864/1948":304.3                           304.3:378.12

1. INTELECTUALI

2. SOCIOLOGIE(intelectuali)

3. MOD DE VIAŢĂ(profesori universitari)

4. PROBLEME SOCIALE

5. SOCIOGRAFIE(profesori universitari)

II 89863 ; 303/308/N24

 

91. STEELE, PHILIP. Cea mai bună carte despre castele / Philip Steele ; Traducere din limba engleză de Florentina Roman. -   [Bucureşti] : Editura Arthur, [2008]

64 p. : il. color

Indice p. 62-63

Titl. orig.: The Best Ever-Book of Castles

ISBN 978-973-88909-8-5

728.81/.82(084)                                                    304.3:728.81/.82

728.81/.82:304.3

1. CASTELE(arhitectură)

2. MOD DE VIAŢĂ

3. HERALDICĂ

303/308/S81

 311/314   Statistică. Demografie

 

92. NAE, MIRELA MARIANA. Bucureşti : dezvoltarea urbană şi calitatea vieţii / Mirela Mariana Nae. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2009

376 p. : fig. , tab.

Bibliografie selectivă p. 360-367

ISBN 978-973-749-641-6

304.4(498 Bucureşti)                                           711.4(498 Bucureşti)

711.432(498 Bucureşti)                                       314.145(498 Bucureşti)

908(498 Bucureşti)

1. MOD DE VIAŢĂ(Bucureşti)                        2. DEZVOLTARE URBANĂ

3. DEMOGRAFIE(Bucureşti)                            4. MONOGRAFIE(Bucureşti)

III 30213 ; 311/314/N16

 

93. RUS, DORIN-IOAN. Contribuţii la cunoaşterea emigraţiei saşilor reghineni în perioada anilor 1944-1964 / Dorin-Ioan Rus. -   Cluj-Napoca : Accent, 2005

193 p. : il., h., n. muz.

Bibliografie p. 189-193

ISBN 973-8445-99-X

314.743(=112.2 saşi)(498.4 Reghin)"1944/1964"

323.15(=112.2 saşi)(498.4 Reghin)"1944/1964"

94(=112.2 saşi)(498.4 Reghin)"1944/1964"

1. EMIGRAŢIE(Transilvania)                                           2. REGHIN(saşi)

3. ISTORIA TRANSILVANIEI

II 89839 ; 311/314/R94

 

94. SANDU, DUMITRU. Lumile sociale ale migraţiei româneşti în străinătate / Dumitru Sandu. -   Iaşi : Polirom, 2010

229 p. : fig., tab., schem. - (Collegium ; Sociologie. Antropologie).

ISBN 978-973-46-1650-3

314.7(=135.1)                                        304.2                                      082.1 Collegium

1. DEMOGRAFIE

2. MIGRAŢIA POPULAŢIEI

3. MIGRAŢIA ROMÂNEASCĂ

4. PROBLEME SOCIALE

5. CERCETARE SOCIALĂ

III 30134 ; 311/314/S20

316  Sociologie

 

95. AGYAGÁSI LEVENTE. Régió : Fejlesztési törekvések a Székelyföldön : Agyagási Levente riportjai a Marosvásárhelyi Rádióban / Agyagási Levente. -   Csíkszereda : Alutus Kiadó, 2006

187 p.

Rezumat în limbile : română şi engleză

ISBN 973-7875-24-9; ISBN 978-973-7875-24-2

316.334.52(498.4)(047.53)

316.42(498.4)(047.53)

1. DEZVOLTARE SOCIALĂ

2. STUDII REGIONALE

3. SOCIOLOGIE REGIONALĂ(Transilvania)

III 30061 ; 316/A28

 

96. BERGER, PETER L.. Construirea socială a realităţii : Tratat de sociologia cunoaşterii / Peter L. Berger, Thomas Luckmann ; traducere şi note de Alex. Butucelea. -   [Bucureşti] : ART, [2008]

251 p. - (Cărţi cardinale).

Titl. orig. : The Social Construction of Reality

ISBN 978-973-124-212-5

001:316.74                             082.1 Cărţi cardinale                           316.74:001

1. SOCIOLOGIA CUNOAŞTERII

316/B47

 

97. BOURDIEU, PIERRE. Despre televiziune : urmat de Dominaţia jurnalismului / Pierre Bourdieu ; traducere şi prezentare de Bogdan Ghiu. -   [Bucureşti] : Grupul Editorial ART, [2007]

175 p. - (Demonul teoriei).

Titlul original : Sur la télévision suivi de L'empise du journalisme

ISBN 978-973-124-047-3

316.77                                                    082.1 Demonul teoriei

1. JURNALISM                                   2. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

3. TELEVIZIUNE

II 89924 ; 316/B74

98. BOZA, MIHAELA. Atitudinile sociale şi schimbarea lor / Mihaela Boza ; Cuvânt înainte de Adrian Neculau. -   Iaşi : Polirom, 2010

212 p. - (Collegium ; Psihologie).

Bibliografie p. 185-212

ISBN 978-973-46-1014-3

316.6                                      316.64                                    082.1 Collegium

1. PSIHOLOGIE SOCIALĂ                                               2. ATITUDINI SOCIALE

III 30132 ; 316/B74

 

99. BUZEA, CARMEN. Motivaţia : Teorii şi practici / Carmen Buzea. -   Iaşi : Institutul European, 2010

176 p. : tab. - (Academica ; 91 ; Sociologie).

Rezumat în limba engleză p. 149-151

Rezumat în limba franceză p. 153-155

Bibliografie p. 157-164

Index p. 165-168

ISBN 978-973-611-660-5

159.947.5                                                                              316.334.22

316.628                                                                                 082.1 Academica

1. MOTIVAŢIE

2. PSIHOLOGIA COMPORTAMENTULUI

3. SOCIOLOGIE PSIHOLOGICĂ

4. COMPORTAMENT SOCIAL

III 30112 ; 316/B98

 

100. DRAGOMIR, CORNELIU. O socioantropologie a dezastrelor naturale : Oameni înecaţi în lacrimi, case prăbuşite / Corneliu Dragomir. -   Iaşi : Lumen, 2009

292 p.

ISBN 973-166-174-3

316.334.52                                                                            502.58

556.166(498-35 Timiş)                                                        627.51

1. DEZASTRE NATURALE

2. INUNDAŢII

3. FENOMENE ALE NATURII

4. CATASTROFE NATURALE

II 89936 ; 316/D77

 

 

101. FRÖNLICH, KARL. Relaţii publice : Comunicarea eficientă cu publicul şi cu presa / Karl Frönlich, Daniela Lovric. -   Bucureşti : All, 2009

128 p. - (Pocket Business).

ISBN 978-973-571-851-0

316.77                                    659.3/.4                                  082.1 Pocket Business

1. RELAŢII PUBLICE                                                        2. COMUNICARE

3. MASS-MEDIA

I 19274 ; 316/F71

 

102. HOURS, BERNARD. Ideologia umanitară sau Spectacolul alterităţii pierdute / Bernard Hours. -   Iaşi : Institutul European, 2010

142 p. - (Academica ; 82 ; Antropologie).

Bibliografie p. 141-142

ISBN 978-973-611-629-2

316.2                                                                     061.2

572.028                                                                 082.1 Academica

1. CURENTE SOCIOLOGICE                            2. ANTROPOLOGIE SOCIALĂ

II 90062 ; 316/H85

 

103. LE BRETON, DAVID. Antropologia corpului şi modernitatea / David Le Breton ; Traducere din franceză de Liliana Rusu. -   Chişinău : Cartier, 2009

428 p. - (Cartier istoric).

ISBN 978-9975-79-599-9

316:572.5                               572.5:316                               316.6

159.9.016.1                            130.3                                      082.1 Cartier istoric

1. ANTROPOLOGIE SOCIALĂ

2. ANTROPOLOGIE FILOZOFICĂ

3. SOCIOLOGIE PSIHOLOGICĂ

4. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

5. METAFIZICA VIEŢII SPIRITUALE

II 90028 ; 316/L36

 

104. LUCA, SABINA-ADINA. Identitatea socioculturală a tinerilor : Repere în contextul globalizării şi al schimbării sociale / Sabina-Adina Luca. -   Iaşi : Institutul European, 2010

260 p. : tab. - (Academica ; 93 ; Sociologie).

Cuvânt înainte p. 7-9

Bibliografie p. 227-238

Anexe p. 239-252

ISBN 978-973-611-662-9

316.42-053.6                                                         316.6/.7-053.6

082.1 Academica

1. SOCIOLOGIA CULTURII                             2. DEZVOLTARE SOCIALĂ

3. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

4. IDENTITATE SOCIOCULTURALĂ

II 89944 ; 316/L83

 

105. MARINESCU, ADRIANA IVONNE. Tipul eroului în cultura română : - de la stereotip la comportament politic - / Adriana Ivonne Marinescu. -   Iaşi : Lumen, 2009

124 p.

Bibliografie p. 119-124

ISBN 973-166-164-6

321.01                                                                   316.733

316.752                                                                 159.922.4(=135.1)

1. FILOZOFIE POLITICĂ                  2. FILOZOFIA PUTERII

3. PSIHOLOGIA NAŢIUNII                              4. SOCIOLOGIA CULTURII

II 89891 ; 316/M40

 

106. MARUŞCA, LAURA MARIA. Comunicare şi conflict : Managementul comunicării în soluţionarea amiabilă a conflictelor / dr. Laura Maria Maruşca. -   Bucureşti : Tritonic, 2010

171 p. - (Comunicare. Media).

Bibliografie p. 165-171

ISBN 978-606-92290-2-6

316.77                                                                   347.965.42

082.1 Comunicare. Media

1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII                    2. COMUNICARE SOCIALĂ

3. SOCIOLOGIA CONFLICTELOR  4. MEDIERE

II 89972 ; 316/M43

 

 

 

 

107. Mass-media: limbaj, cultură şi acces la realitate : Studiu de caz / volum coordonat de Ana Maria Munteanu şi Aida Todi ; cu o prefaţă de prof. univ. dr. Mihai Coman. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2009

218 p.

ISBN 978-973-749-702-4

316.77

1. COMUNICARE SOCIALĂ                           2. PRESĂ ROMÂNEASCĂ

III 30194 ; 316/M45

 

108. NECULAU, ADRIAN. Un psiholog în Agora / Adrian Neculau. -   Iaşi : Polirom, 2010

195 p. - (Psihologie aplicată [Polirom]).

ISBN 978-973-46-1456-1

159.98                                                                   316.6

082.1 Psihologie aplicată [Polirom]

1. PSIHOLOGIE APLICATĂ                            2. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

III 30137 ; 316/N34

 

109. RIDDERSTRALE, JONAS. Karaoke capitalism : Management pentru omenire / Jonas Ridderstrale, Kjel Nordström ; Traducere de Monica Şerban. -   Bucureşti : Publica, [2007]

363 p.

Titl. orig. : Karaoke Capitalism. Management for Mankind

ISBN 978-973-88365-2-5

330.342.14                                                            316.6

1. CAPITALISM                                                 2. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

II 89878 ; 316/R51

 

110. SANDU, ANTONIO ŞTEFAN. Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională : O socio-pedagogie a succesului : suport de curs / Antonio Ştefan Sandu. -   Iaşi : Lumen, 2009

139 p.

Bibnliografie p. 133-139

ISBN 973-166-141-7

316.2                                      316.77                                    17.024.4

37.013.78                               316.612

1. SOCIOPEDAGOGIE

2. CURENTE SOCIOLOGICE

3. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

4. PSIHOLOGIA SUCCESULUI

III 30076 ; 316/S20

 

111. SUCIU, REMUS GABRIEL. Erving Goffman şi teoriile organizării / Suciu Remus Gabriel. -   Iaşi : Lumen, 2010

181 p.

Bibliografie la sf. de capitol

ISBN 973-166-167-0

316.2 GOFFMAN, ERVIN

1. FILOZOFIA SOCIOLOGIEI                          2. CURENTE SOCIOLOGICE

3. ŞCOLI SOCIOLOGICE

II 89888 ; 316/S94

32  Politică

 

112. ALLISON, GRAHAM. Esenţa deciziei : O explicaţie a crizei rachetelor din Cuba / Graham Allison, Philip Zelikow ; traducere de Mihaela Răileanu ; postfaţă de Radu-Alexandru Cucută. -   Iaşi : Polirom, 2010

360 p. - (Collegium ; Relaţii internaţionale).

ISBN 978-973-46-1487-5

327(729.1)                                 94(729.1)"19"                                082.1 Collegium

1. RELAŢII INTERNAŢIONALE

2. POLITICĂ EXTERNĂ

III 30136 ; 327/A42

 

113. Autonómisták és centralisták : Észak-Erdély a két román bevonulás között (1944.szeptember - 1945.március) / Válogatta, szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta : Nagy Mihály Zoltán, Vincze Gábor. -   Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004. - Csíkszereda  Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó

408 p. : il. - (Források a romániai magyarság történetéhez).

Index p. 369-382

Rezumat în lb. română şi engleză

Bibliografie p. 108-114

ISBN 973-8231-28-0; ISBN 973-8468-16-7

94(498.4)"1944/1945"(093)

323.15(=511.141)(498.4)"1944/1945"(093)

323.17(498.4)"1944/1945"(093)

327(47+57)"1944/1945"(093)

082.1 Források a romániai magyarság történetéhez

1. ISTORIA TRANSILVANIEI

2. MINORITATEA MAGHIARĂ(România)

3. AUTONOMIA NAŢIONALITĂŢILOR(Maghiari)

III 30244 ; 32/A93

 

114. CHAUDET, DIDIER. Imperiul în oglindă : Strategii de mare putere în Statele Unite şi în Rusia / Didier Chaudet, Florent Permentier, Benoît Pélopidas ; Traducere din franceză de Gabriela Şiclovan. -   Chişinău : Cartier, 2008

336 p. : h. - (Cartier istoric).

Bibliografie p. 319-332

ISBN 978-9975-79-509-8

321.01(100)                                           327.2(100)                                     327.5(100)

94(100)                                                  082.1 Cartier istoric

1. PUTERE POLITICĂ(sisteme)

2. IMPERIALISM                               3. GEOPOLITICĂ

4. STRATEGII POLITICE   5. POLITICĂ IMPERIALISTĂ

II 90031 ; 327/C39

 

115. Cine decide? : Partide, reprezentanţi şi politici în Parlamentul României şi cel European / editor Sergiu Gherghina. -   Iaşi : Institutul European, 2010

249 p. : fig., tab., graf.

ISBN 978-973-611-658-2

328(498)                                                328(4)

329(498)                                                321.8

1. PARTIDE POLITICE(România)    2. PARLAMENT(România)

3. PARLAMENT EUROPEN                             4. PARLAMENTARI

5. POLITICI PUBLICE                                        6. EUROPARLAMENTARI

III 30178 ; 328/329/C50

 

 

 

116. COŢOFANĂ, ALEXANDRA. Genocidul din Armenia. Ideologie şi negare / Alexandra Coţofană. -   Iaşi : Lumen, 2010

152 p. : h. - (Ştiinţe politice).

Bibliografie p. 139-148

Anexe p. 149-152

ISBN 973-166-196-4

94(479.25)                                                             323.12(=19)(479.25)

082.1 Ştiinţe politice

1. ISTORIA ARMENILOR                2. ISTORIA ARMENIEI

3. MIŞCĂRI NAŢIONALE                               4. ARMENI

II 89890 ; 32/C79

 

117. DJUVARA, TRANDAFIR G.. Misiunile mele diplomatice : Belgrad-Sofia-Constantinopol-Galaţi-Bruxelles-Le Havre-Luxemburg-Atena : 1887-1925 / Trandafir G. Djuvara ; Traducere şi postfaţă de Andrei-Alexandru Căpuşan ; Prefaţă de Victor Bérard ; Cuvânt înainte la ediţia în limba română de Neagu Djuvara. -   Iaşi : Institutul European, 2009

276 p. + [4] p. în facsmil - (Istorie şi diplomaţie ; 25 ; Biografii. Memorii. Monografii).

Note p. 227-259

Index p. 261-268

ISBN 978-973-611-637-7

327"1887/1925"(0:82-94)                                                    821.135.1-94

341.7(498)"1887/1925"(0:82-94)                                        082.1 Istorie şi diplomaţie

1. DIPLOMAŢI ROMÂNI(Djuvara, Trandafir)

2. CARIERĂ DIPLOMATICĂ

3. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

4. AUTOBIOGRAFIE(Djuvara, Trandafir)

II 89942 ; 327/D54

 

118. DUNGACIU, DAN. Cine suntem noi? : Cronici de la Est de Vest / Dan Dungaciu. -   Chişinău : Cartier, 2009

584 p. : tab. - (Cartier istoric).

ISBN 978-9975-79-539-5

321.74(478)                           322/323(478)                         327(100)

94(478)                                  082.1 Cartier istoric

 

1. ISTORIA REPUBLICII MOLDOVA

2. REPUBLICA MOLDOVA(politică)

II 90036 ; 32/D94

 

119. DURANDIN, CATHERINE. Statele Unite şi lumea moştenite de Obama / Catherine Durandin ; Traducere din franceză de Corina Iftimia. -   Chişinău : Cartier, 2009

174 p. - (Cartier istoric).

ISBN 978-9975-79-598-2

94(100)                                                  327(100)                                323(73)

328(73)                                                  082.1 Cartier istoric

1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(S.U.A)

2. RELAŢII INTERNAŢIONALE

3. CONFLICTE INTERNAŢIONALE

4. CONFLICTE MILITARE

II 90037 ; 32/D95

 

120. ENACHE, CAMELIA. Negocieri în Kosovo. Acordul de la Rambouillet (1998-1999) / Camelia Enache, Ion Tudor Coman. -   Iaşi : Lumen, 2008

108 p.

Bibliografie p. 105-108

ISBN 973-166-084-4

347.965.42:327(497.115)                                      327:347.965.42(497.115)

1. NEGOCIERI(Kosovo)

2. CONFERINŢA DE LA RAMBOUILLET

3. RELAŢII INTERNAŢIONALE

II 89883 ; 327/E52

 

121. FERRO, MARC. Căderea Zidului din Berlin şi a comunismului pe înţelesul nepoţelei mele Soazig / Marc Ferro ; Traducere din franceză de Adrian Ciubotaru. -   Chişinău : Cartier, 2009

104 p. - (Verde).

Repere cronologice p. 97-99

ISBN 978-9975-79-602-6

94(4)                                                                      321.74(4+510)

329.15(4+510)                                                      082.1 Verde

 

1. ISTORIE(Europa)                                                           2. ZIDUL BERLINULUI

3. POLITICĂ(COMUNISM)

II 90040 ; 32/F42

 

122. Füzéki István emlékezete

30 p. : il.

323.272(439)"1956"                                                            929 Füzéki István

1. REVOLUŢIA DIN 1956(Ungaria)

2. BIOGRAFIE(Füzéki István)

II 89845 ; 32/F98

 

123. Giung cuo hă luo ma min ia lü ţiau 60 giuo nieni : 1949.10.5-2009.10.5 = 60 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între China şi România: 1949.10.5-2009.10.5. -   s.l. : Editura World Affairs, [2009]

180 p. : foto.

327(510:498)(084)

1. RELAŢII INTERNAŢIONALE(China-România)

IV 6812

 

124. Iluzia anticomunismului : Lecturi critice ale Raportului Tismăneanu / [Volum coordonat de Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Ciprian Şiulea...]. -   Chişinău : Cartier, 2008

280 p. - (Cartier istoric).

ISBN 978-9975-79-202-8

321.74(498)                                                           323.26(498)

94(498)                                                                  082.1 Cartier istoric

1. POLITICĂ INTERNĂ(România)  2. COMUNISM(România)

3. POLITICĂ INTERNĂ(rezistenţă) 4. DICTATURĂ COMUNISTĂ

5. ANTICOMUNISM                                         6. ISTORIA ROMÂNIEI

7. SISTEME POLITICE

II 90033 ; 32/I-46

 

125. KAHN, SYLVAIN. Geopolitica Uniunii Europene / Sylvain Kahn ; Traducere de Gabriela Şiclovan. -   Chişinău : Cartier, 2008

176 p. : h., tab. - (Cartier istoric).

Selecţie bibliografică p. 171-172

ISBN 978-9975-79-468-8

341.217(4)UE                                                       327(4)UE

94(100)                                                                  082.1 Cartier istoric

1. UNIUNEA EUROPEANĂ(politică)

2. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(Europa)

3. RELAŢII INTERNAŢIONALE

II 90039 ; 327/K16

 

126. LINDBLOM, CHARLES E.. Elaborarea politicilor / Charles E. Lindblom, Edward J. Woodhouse ; Traducere din engleză de Camelia Boca. -   Chişinău : Cartier, 2003

236 p. - (Cartier Polivalent).

Prefaţă p. 5-7

Indice de nume proprii p. 229-232

ISBN 9975-79-208-1

321.01                                                                   323.38

082.1 Cartier Polivalent

1. ŞTIINŢE POLITICE                                        2. POLITICI PUBLICE

3. STRATEGII POLITICE                  4. ANALIZĂ POLITICĂ

II 90032 ; 32/L63

 

127. NEMO, PHILIPPE. Ce este Occidentul? / Philippe Nemo ; Traducere din franceză de Adrian Ciubotaru. -   Chişinău : Cartier, 2008

160 p. - (Cartier istoric).

Note p. 129-157

ISBN 978-9975-79-426-8

321.01(100-15)                      321.7(100-15)                        316.7(100-15)

304.4(100-15)                        130.2(100-15)                        082.1 Cartier istoric

1. GEOPOLITICĂ

2. CULTURĂ OCCIDENTALĂ

3. CIVILIZAŢIE OCCIDENTALĂ

4. ISTORIA OCCIDENTULUI

5. POLITOLOGIE

6. FILOZOFIA CULTURII

7. ESCATOLOGIE

8. DEMOCRAŢIE

9. LIBERALISM POLITIC

10. POLITICĂ SOCIALĂ

II 90044 ; 32/N46

 

128. România după douăzeci de ani / coord. Vasile Boari, Natalia Vlas, Radu Murea. -   Iaşi : Institutul European, 2010

vol.

ISBN 978-973-611-663-6

vol. 1 - 291 p. - Volumul cuprinde o parte din textele comunicărilor prezentate în cadrul colocviului internaţional : "România după douăzeci de ani de la căderea regimului comunist", colocviu organizat de Centrul de analiză Politică al Universităţii Babeş-Bolyai, în zilele de 29-31 octombrie 2009, la Cluj-Napoca.. - ISBN 978-973-611-664-3

94(498)"1989/2009"                                            316.334.3

304.4 (498)"1989/2009"                                      321.72(498)"1989/2009"

1. ROMÂNIA CONTEMPORANĂ  2. SOCIOLOGIE POLITICĂ

3. ISTORIA ROMÂNIEI(1989-2009)                4. PROBLEME SOCIALE

III 30177 ; 32/R70

 

129. SEREBRIAN, OLEG. Despre geopolitică / Oleg Serebrian. -   Chişinău : Cartier, 2009

176 p. - (Cartier istoric).

Prefaţă p. 6-17

ISBN 978-9975-79-558-6

321.01(4)                                                               327(4)

94(4)                                                                      082.1 Cartier istoric

1. EVENIMENTE POLITICE                             2. RELAŢII INTERNAŢIONALE

3. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ 4. PUTERE POLITICĂ

II 90046 ; 327/S48

 

130. Stat şi viaţă privată în regimurile comuniste / volum coordonat de Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu. -   Iaşi : Polirom, 2009

454 p.

Lucrare apărută sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România şi a Memorialului Rezistenşei Anticomuniste Ţara Făgăraşului

ISBN 978-973-46-1652-7

321.64(498)                                                           323.282(498)

308(498)"19"                                                        94(498)"19"

1. REGIM COMUNIST                                      2. COMUNISM(România)

3. PERSECUŢII POLITICE

4. ISTORIA ROMÂNIEI(comunism)

III 30141 ; 32/S79

131. ŞANDRU, DANIEL. Reinventarea ideologiei : o abordare teoretico-politică / Daniel Şandru. -   Iaşi : Institutul European, 2009

338 p. : tab. - (Universitaria ; 128 ; Ştiinţe politice).

Bibliografie p. 315-329

ISBN 978-973-611-656-8

165.6/.8                                                 321.01                                                    32.01

316.75                                                    082.1 Universitaria

1. IDEOLOGIE POLITICĂ  2. FILOZOFIE POLITICĂ

3. DOCTRINE POLITICE   4. EPISTEMOLOGIE

II 89945 ; 32/S19

 

132. VERLUISE, PIERRE. După douăzeci de ani de la căderea Zidului : Europa reconfigurată / Pierre Verluise ; Traducere din franceză de Gabriela Şiclovan. -   Chişinău : Cartier, 2009

240 p. - (Cartier istoric).

Prefaţă la ediţia română p. 7-11. - Prefaţă p. 13-18

Cuvânt înainte p. 19-25

Bibliografie p. 231-236

ISBN 978-9975-79-597-5

327(100)                                94(100)                                  327.54(4)

061.1 EU:32                                          082.1 Cartier istoric

1. GEOPOLITICĂ                                2. RĂZBOIUL RECE

3. ZIDUL BERLINULUI                     4. UNIUNEA EUROPEANĂ(politică)

II 90034 ; 327/V47

33  Economie. Ştiinţe economice

 

133. BAZIN, LAURENT. Motive economice în antropologie / Laurenţiu Bazin, Monique Selim. -   Iaşi : Institutul European, 2010

243 p. - (Academica ; 83 ; Antropologie).

Bibliografie p. 237-243

ISBN 978-973-611-631-5

572:33                                                    330.101                                                  338

1. ANTROPOLOGIE ECONOMICĂ

II 90061 ; 33/B38

 

134. BĂLĂCEANU, CRISTINA. Microeconomie / Cristina Bălăceanu, Claudia Bentoiu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2007

VIII, 160 p. : fig. - (Oeconomica).

Bibliografie p. 159-160

ISBN 978-973-115-034-5

330.101.542                                                          082.1 Oeconomica

III 30068 ; 33/B19

 

135. BENTOIU, CLAUDIA. Macroeconomie : Aplicaţii / Claudia Bentoiu, Cristina Bălăceanu, Dragoş Mărgineanu. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

146 p. : tab. - (Oeconomica).

Bibliografie p. 145-146

ISBN 978-973-115-566-1

330.101.541(076)                                  082.1 Oeconomica

33/B45

 

136. COCIOC, PAUL. Complemente de macroeconomie / Paul Cocioc, Octavian Jula. -   Cluj-Napoca : Risoprint, 2006

184 p. : fig., tab.

Bibliografie p. 181-182

Lucrarea conţine teste şi probleme cu răspunsuri

ISBN 973-751-151-4; ISBN 978-973-751-151-5

330.101.541(075.8)

1. ŞTIINŢE ECONOMICE(curs)

II 89902 ; 33/C59

 

137. FRIEDMAN, MILTON. Libertatea de a alege : O declaraţie personală / Milton Friedman, Rose Friedman ; traducere de Laura Sibinescu şi Monica Sibinescu ; prefaţă de Crenguţa Nicolae. -   Bucureşti : Publica, 2009

423 p. - (Colecţia de economie).

ISBN 978-973-1931-12-8

330.342                                                                 082.1 Colecţia de economie

1. EVOLUŢIE ECONOMICĂ

III 30073 ; 33/F90

 

 

138. Macroeconomie / [Coordonator prof. univ. dr. Gheorghe Ciobanu]. -   Cluj-Napoca : Imprimeria Ardealul, 2006

312 p. : fig., tab.

Bibliografie p. 311-312

Lucrare editată sub egida Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

ISBN 973-87038-5-9

330.101.541(075.8)

III 30083 ; 33/M13

 

139. Microeconomie / [Coordonator prof. univ. dr. Gheorghe Ciobanu]. -   Cluj-Napoca : Imprimeria Ardealul, 2005

268 p. : fig., tab.

Bibliografie p. 267-268

Lucrare editată sub egida Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

ISBN 973-87038-7-5

330.101.542(075.8)

III 30082 ; 33/M65

336   Finanţe. Bănci

 

140. Catalogul bancnotelor, monedelor şi medaliilor emise de Banca Naţională a României : 1990-2005 = Catalogue of Banknotes, Coins and Medals Issued by the National Bank of Romania. -   Bucureşti : s.l., 2005

164 p. : il. color

336.741.24                                                            336.747

336.711(498):336.711.2(085.2)

1. BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

2. CATALOG(bancnote, monede)

V 1990 ; 336/C29

 

141. Finanţe publice : Note de curs şi aplicaţii pentru seminar / Emilia Câmpeanu, Lucian Tâţu, Roxana Tudor... ; coord. Tatiana Moşteanu. -   Bucureşti : Editura Univesitară, 2008

360 p. : fig.

Bibliografie p. 359-360

ISBN 978-973-749-344-6

336.13(075.8)

III 30222 ; 336/F56

 

142. GYÖRGY ATTILA. Finanţele instituţiilor publice / György Attila, Lucian Tâţu, Stoian Andreea. -   Bucureşti : Editura Univesitară, 2009

215 p. : fig.

Bibliografie p. 215

ISBN 978-973-749-780-2

336.13

III 30208 ; 336/G99

 

143. PĂUNESCU, CRISTIAN. Banca, banii şi bancherii : Pagini de istorie bancară / Cristian Păunescu. -   Bucureşti : Oscar Print, 2009

224 p. : il.

ISBN 978-973-668-246-9

336.741.24                             336.747                                  336.711(498)

1. BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

III 30167 ; 336/P45

 

144. SMICK, DAVID M.. Lumea e rotundă : Pericole ascunse pentru economia globală / David M. Smick ; Traducere de Ciprian Şiulea ; Cuvânt înainte de Dan Paul. -   Bucureşti : Publica, 2009

330 p.

Titl. orig. : The World is Curved. Hidden Dangers to the Global Economy

ISBN 978-973-1931-23-4

33(100)                                                  338.254.23

336.1:338.254.23                                   338.254.23:336.1                                   336.76

1. ISTORIA ECONOMIEI

2. CRIZĂ ECONOMICĂ

3. SITUAŢIE ECONOMICĂ

4. ECONOMIE MONDIALĂ

5. PIAŢA FINANCIARĂ

II 89872 ; 336/S56

 

145. ŞTEFURA, GABRIEL A.. Procesul bugetar în România : Interpretări şi semnificaţii financiar-juridice / Gabriel A. Ştefura. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

258 p.

ISBN 973-8422-77-9

336.14(498)

1. FINANŢE PUBLICE(România)

III 30176 ; 336/S82

338   Situaţie economică. Politică economică

 

146. BUSUIOC, MARIAN-FLORIN. Strategii de dezvoltare şi promovare a turismului cultural în România / lector univ. dr. Marian-Florin Busuioc. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2008

317 p.

Bibliografie p. 303-317

ISBN 978-973-749-497-9

338.48(498)

1. TURISM(promovare)

III 30210 ; 338/B96

 

147. DUMBRĂVEANU, DANIELA. Politici promoţionale în turism / Daniela Dumbrăveanu. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2008

338 p.

Bibliografie p. 3335-338

ISBN 978-973-749-604-1

338.48(498)                                                           659.1:338.48(498)

1. TURISM(promovare)

III 30217 ; 338/D89

 

148. GHEORGHILAŞ, AUREL. Geografia turismului : Metode de analiză în turism / Aurel Gheorghilaş. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2008

280 p. : fig., tab.

Bibliografie p. 230-232

Anexe p. 233-280

ISBN 978-973-749-480-1

911.3:338.48(100)(075.8)                                                     338.48(100)

1. GEOGRAFIA TURISMULUI                                        2. PIAŢA TURISTICĂ

III 30211 ; 338/G41

 

149. GREENSPAN, ALAN. Era turbulenţilor : Aventuri într-o lume nouă / Alan Greenspan ; Traducere de Smaranda Nistor. -   Bucureşti : Publica, 2008

542 p. + [32] p. il.

Bibliografie p. 539-542

Cu un capitol nou pe tema crizei economice actuale

Titl. orig. : The Age of Turbulence. Adventures in a New World

ISBN 978-973-88750-0-5

330.101                                                                                 338.054.23

1. CRIZĂ ECONOMICĂ

III 30071 ; 338/G79

 

150. KRUGMAN, PAUL. Întoarcerea economiei declinului şi criza din 2008 : Paul Krugman / Traducere de Smaranda Nistor. -   Bucureşti : Publica, 2009

219 p. - (Colecţia de economie).

ISBN 978-973-1931-05-0

338.054.23(100)                                                                   338.124.4

082.1 Colecţia de economie

1. CRIZĂ ECONOMICĂ

III 30075 ; 338/K85

 

151. STĂNESCU, DORINA. Calitatea în serviciile turistice / prof. univ. dr. Dorina Stănescu, dr. Ştefania Nicoleta Mihai, asist. drd. Roxana Elena Stan. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2008

174 p.

Bibliografie p. 173-174

ISBN 978-973-749-582-2

338.48

1. SERVICII TURISTICE

II 90069 ; 338/S77

 

 

152. SURUGIU, CAMELIA. Dezvoltarea turismului rural din perspectiva formării şi perfecţionării profesionale a resurselor umane / Camelia Surugiu. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2008

269 p. : tab.

Bibliografie p. 253-269

ISBN 978-973-749-504-4

338.48(1-22)                                 338.486(1-22)                     796.5(1-22)

1. TURISM(resurse umane)

III 30206 ; 338/S95

 

153. VOINEA, LIVIU. Sfârşitul economiei iluziei : Criză şi anticriză. O abordare heterodoxă / Liviu Voinea ; cuvânt înainte de Daniel Dăianu. -   Bucureşti : Publica, 2009

179 p. - (Colecţia de economie).

Referinţe p. 173-179

ISBN 978-973-1931-20-3

338.124.4(498)                                                      082.1 Colecţia de economie

1. CRIZĂ ECONOMICĂ

III 30074 ; 338/V84

339  Comerţ. Economie mondială

 

154. BONCIU, FLORIN. Investiţiile străine directe şi noua ordine economică mondială / prof. univ. dr. Florin Bonciu. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2009

160 p. : tab.

Bibliografie p. 159-160

ISBN 978-973-749-716-1

330(100)                                330.322                                           339.727.22

1. FINANŢE INTERNAŢIONALE

2. INVESTIŢII STRĂINE

III 30188 ; 339/B67

 

155. DIACONESCU, MIHAI. Marketing / conf. univ. dr. Mihai Diaconescu. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2010

196 p. : fig.

Bibliografie p. 194-196

ISBN 978-973-749-858-8

339.138

III 30197 ; 339/D36

 

156. DUMITRESCU, DAN. Dicţionar român-francez de marketing / Dan Dumitrescu. -   Cluj-Napoca : Dacia, 2008

490 p. - (Dacia Educational. Dicţionare).

ISBN 978-973-35-2388-8

81'374.2:339.138=135.1=133.1

082.1 Dacia Educational. Dicţionare

1. DICŢIONAR TEMATIC

II 90024 ; L-339/D91

 

157. LAZĂR, DUMITRU D.. Marketing pentru studenţi / Prof. univ. Dumitru D. Lazăr. -   Alba Iulia : Continental, 1998

116 p. : fig.

Lucrare editată sub egida Academiei Aisteda din Alba Iulia

Prefaţă p. 5

Bibliografie p. 113-114

ISBN 973-97225-1-2

658.8(075.8)                                                          339.138(075.8)

339.187(075.8)

III 30085 ; 339/L32

 

158. POP, MARIUS D.. Fişe de marketing : teste - aplicaţii - studii de caz / Marius D. Pop, Adrian G. Pocol. -   Cluj-Napoca : Alma Mater, 2002

270 p. : fig., tab. - (Marketing expressus).

Bibliografie p. 261-262

ISBN 973-8397-15-4

658.8(076)                                                             339.138(076)

339.187(076)                                                         082.1 Marketing expressus

III 30084 ; 339/P78

 

 

 

 

 

34   Drept

 

159. 1956 Erdélyben : Politikai elítéltek életrajzi adattára 1956-1965 / Szerkesztette : Dávid Gyula ; Bibliográfia Lázok Klára. -   Kolozsvár : Erdélyi Múzeum Egyesület, 2006. -  : Polis

419 p.

Index p. 350-380

Bibliografie p. 47-58

Anexe p. 383-410

Rezumat în limba română p. 411-415

ISBN 973-8341-79-5

343.819.7(498.4)"1956/1965"(092):016

323.281(498.4)"1956/1965"(01)

929:343.819.7(498.4)"1956/1965"(01)

016:343.819.7(498.4)"1956/1965"(092)

1. REVOLUŢIA DIN 1956(Transilvania)

2. PERSECUŢII POLITICE

3. ISTORIA TRANSILVANIEI

III 30240 ; 34/E99

 

160. ANTONESCU, MĂDĂLINA VIRGINIA. Uniunea Europeană şi organizaţia internaţională : Studiu comparativ de drept internaţional / Mădălina Virginia Antonescu. -   Iaşi : Lumen, 2009

575 p.

Bibliografie p. 543-574

ISBN 973-166-090-9

341.217(4)UE                                                                       341

1. UNIUNEA EUROPEANĂ

2. DREPT INTERNAŢIONAL

3. ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

II 89885 ; 34/A63

 

161. AURESCU, BOGDAN. Noua suveranitate : Între realitate juridică şi necesitate politică în sistemul internaţional contemporan / dr. Bogdan Aurescu. -   Bucureşti : All Beck, 2003

202 p. - (Studii juridice).

Bibliografie p. 197-202

ISBN 973-655-325-6

341.1/.8                                  321.011                                  082.1 Studii juridice

1. DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC

II 89857 ; 34/A93

 

162. Casa terorii : Documente privind penitenciarul Piteşti (1947-1977) / editori Dumitru Lăcătuşu, Alin Mureşan. -   Iaşi : Polirom, 2009

424 p.

Volumul a apărut sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

ISBN 978-973-46-1642-8

343.819.9(498 Piteşti)"1947/1977"

1. REGIM PENITENCIAR

III 30138 ; 34/C28

 

163. CIOBANU, VIOREL MIHAI. Drept procesual civil : Îndreptar pentru seminare şi examene / Viorel Mihai Ciobanu , Traian Cornel Briciu , Claudiu Constantin Dinu. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2010

XIV ; 308 p. - (Seminare şi Teste).

Cuvânt-înainte p.XI-XII

Abrevieri p. XIII. - Anexe p. 245-308

ISBN 978-973-115-708-5

347.91/.95(498)(075.8)                                                        082.1 Seminare şi Teste

1. DREPT CIVIL(România)

34/C51

 

164. CURCĂ, GEORGE CRISTIAN. Manualul constatării şi certificării decesului : Identificarea cauzelor medicale ale decesului : Instrucţiuni de completare a certificatului medical constatator al decesului / George Cristian Curcă. - Ediţia a 2-a revizuită. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2009

200 p. : tab.

Bibliografie p. 193-200

ISBN 978-973-749-546-4

340.6

1. MEDICINĂ LEGALĂ

III 30196 ; 34/C95

165. DĂNILĂ, LIGIA. Dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială / Ligia Dănilă. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

XVIII , 301 p. - (Manuale Beck).

Bibliografie selectivă p. 299-301

ISBN 978-973-115-285-1

347.77                                                                   082.1 Manuale Beck

1. DREPTUL DE AUTOR(România)

2. DREPTUL DE PROPRIETATE

II 89855 ; 34/D17

 

166. GAETAN, VICTOR. Prădarea României : Cum pradă Traian Băsescu România. Crima organizată. Interesele externe / Victor Gaetan, Ciprian Nastasiu. -   [Bucureşti] : Compania, [2009]

198 p.

ISBN 978-973-7841-79-7

343.341                                                                 323.285

343.22                                                                   082.1 ClarObscur

1. CRIMĂ ORGANIZATĂ                               2. ORGANIZAŢII MAFIOTE

3. ACŢIUNI TERORISTE                  4. CONTRABANDĂ

5. INFRACŢIUNI                                6. DELINCVENŢĂ

II 89905 ; 34/G12

 

167. IGNAT, CLAUDIU. Ghid de mediere / Claudia Ignat, Zeno Şuştac, Cristi Danileţ. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2009

344 p.

Bibliografie p. 339-344

ISBN 978-973-749-785-7

347.964.42

1. DREPT CIVIL(procedură)

II 90070 ; 34/I-39

 

168. PETRARU, ROXANA ALINA. Protecţia drepturilor fundamentale ale omului în jurisprudenţa CEDO / Roxana Alina Petraru. -   Iaşi : Lumen, 2009

135 p.

Bibliografie p. 133-135

ISBN 973-166-194-8

342.7(4)

1. DREPTURILE OMULUI

II 89882 ; 34/P56

 

169. PRICOPE, RADU CONSTANTIN. Legislativul în spaţiul Uniunii Europene / Radu Constantin Pricope, Florin Alexandru Hrebenciuc. -   Suceava : Editura Muşatinii, 2009

224 p.

ISBN 978-973-1974-26-2

341.217(4)UE                                                       328:341.217(4)UE

1. UNIUNEA EUROPEANĂ                             2. PUTERE LEGISLATIVĂ

III 30066 ; 34/P92

 

170. SELEJAN-GUŢAN, BIANCA ANDRADA. Protecţia europeană a drepturilor omului / Bianca Selejan-Guţan. - Ediţia a 3-a revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

X, 301 p. - (Master).

Bibliografie selectivă p. 291-297

Index p. 299-301

ISBN 978-973-655-422-0

341.231.14                                             342.7                                      082.1 Master

1. DREPTURILE OMULUI

34/S43

 

171. ZAMŞA, CRISTINA. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor : Manual de seminar / Cristina Zamşa. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2010

XII, 240 p. - (Seminare şi Teste).

ISBN 978-973-115-688-0

347.1(498)(075.8)                                                 347.44

082.1 Seminare şi Teste

1. DREPT CIVIL(teoria generală)

II 89856 ; 34/Z26

 

 

35.0/354  Administraţie publică

 

172. HENRY, NICOLAS. Administraţie publică şi afaceri publice / Nicolas Henry ; Traducere din engleză de Camelia Boca. -   Chişinău : Cartier, 2005

1156 p. - (Cartier polivalent).

Prefaţă p. 13-16. - Cuvânt înainte p. 17

Anexe p. 1089-1154

Note la sf. capitolelor

ISBN 9975-79-294-4

334.724(73)                           351(73)                                  082.1 Cartier polivalent

II 90042 ; 35/H48

 

173. POSTELNICU, ROMEO PAUL. Prefectul şi Instituţia Prefectului în sistemul administraţiei publice din România / Romeo Paul Postelnicu. -   Iaşi : Lumen, 2010

168 p.

Bibliografie p. 165-168

ISBN 973-166-192-1

353.3(498)                                                                            35.075.31(498)

1. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ(România)

II 89889 ; 35/P87

355/359  Artă militară. Forţe militare

 

174. CAMOUS, THIERRY. Orienturi/Occidenturi : 25 de secole de războaie / Thierry Camous ; Traducere din franceză de Mira-Maria Cucinschi. -   Chişinău : Cartier, 2009

512 p. - (Cartier istoric).

Indice de nume p. 499-512

ISBN 978-9975-79-536-4

94(1-11+1-15)                                                       327.5(1-11+1-15)

355.48(1-11+1-15)                                082.1 Cartier istoric

1. ISTORIA ORIENTULUI                2. ISTORIA OCCIDENTULUI

3. CONFLICTE MILITARE                               4. ISTORIE MILITARĂ(bătălii)

5. ARMATĂ

II 90035 ; 355/C16

 

36  Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

 

175. RACHIERU, ADINA. Impactul programelor de asistenţă socială în penitenciar / Adina Rachieru. -   Iaşi : Lumen, 2009

129 p. : fig.

Bibliografie selectivă p. 117-119

ISBN 973-166-189-1

364:343.8(498)                                                                     343.8(498):364

1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ(penitenciar)

II 89887 ; 36/R12

 

176. ŞTEFĂROI, PETRU. Teoria fericirii în asistenţa socială : De la managementul îngrijirii la managementul fericirii / Petru Ştefăroi. -   Iaşi : Lumen, 2009

190 p.

Bibliografie p. 187-190

ISBN 973-166-131-X

364.013                                  331.101.37:36                                        36:331.101.37

159.98                                    159.942                                                  159.964.225

1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

2. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

II 89894 ; 36/S82

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

177. ANDREESCU, LIVIU. Libertatea academică : Între teorie şi politicile universitare / Liviu Andreescu. -   Iaşi : Institutul European, 2010

240 p. - (Academica ; 90 ; Ştiinţele educaţiei).

Cuvânt înainte p. 9-11

Bibliografie p. 221-229

Rezumat în limba engleză p. 231

ISBN 978-973-611-659-9

378                         371                         37.014                    082.1 Academica

1. ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR

2. ORGANIZAREA EDUCAŢIEI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

III 30111 ; 37/A52

178. BOGDAN, LILIOARA. Micii şcolari şi serbările lor / Lilioara Bogdan, Anuţa Costea, Carmen Mihaiela Dîmbean. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

248 p.

ISBN 978-606-546-045-4

373.3:371.383                                      373.3:371.893                                   398.8:371.3

1. SERBĂRI ŞCOLARE                      2. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

37/B64

 

179. Deschideri postmoderne în ştiinţele educaţiei / Antonio Ştefan Sandu, Cristina Spiridon, Laura Someşan.... -   Iaşi : Lumen, 2009

112 p.

ISBN 973-166-138-7

37.013.83                                                              316.6

1. EDUCAŢIA ADULŢILOR

II 89893 ; 37/D34

 

180. ENACHE, MARIA. Competenţa comunicativă şi oportunităţile de învăţare : O perspectivă interacţionistă: Aplicaţii la limba engleză / Maria Enache. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2009

176 p. : tab., fig.

Bibliografie p. 151-158

ISBN 978-973-749-678-2

37.02                                      81-13                            316.77

1. METODICĂ(limbi străine)                                  2. LINGVISTICĂ(comunicare)

III 30214 ; 37/E52

 

181. FAZAKAS ISTVÁN. Tanügyi rendszerek Erdélyben a XIX-XX. században / Fazakas István. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2009

314 p. : tab., [27] p. facsimil. - (Bibliotheca Transsylvanica ; 67).

Note la sfârşit de capitol. - Anexe p. 191-314

ISBN 978-973-665-287-5

37.0(498.4)"18/19"                                              37014.52(498.4)"18/19"

082.1 Bibliotheca Transsylvanica

1. EDUCAŢIE ŞCOLARĂ

II 89992 ; 37/F28

182. GÁLFALVI GÁBOR. Gyermeknevelés a családban / Gálfalvi Gábor. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2009

80 p. - (Dióhéjban ; 8).

Bibliografie p. 78

ISBN 978-973-665-280-6

37.018.1                                         159.922.7                                    082.1 Dióhéjban

1. EDUCAŢIA COPILULUI

I 19283 ; 37/G15

 

183. GANESCH, HANS. 550 de ani de învăţământ german în Reghin : 1460-2010 / Hans Ganesch. -   s.l. : s.n., s.a.

15 p. : il.

373.7(=112.2 saşi)(498 Reghin)

1. REGHIN(învăţământ)

2. GIMNAZIUL DE STAT "AUGUSTIN MAIOR", REGHIN

IV 6820 ; 37/G18

 

184. GOIA, VISTIAN. Didactica limbii şi literaturii române : pentru gimnaziu şi liceu / Vistian Goia. -   Clij-Napoca : Dacia, [2008]

288 p. - (Dacia Educational ; Didactica).

Bibliografie p. 287-288

ISBN 978-973-35-2380-2

371.3:811.135.1                                                    371.3:821.135.1.09

811.135.1: 371.3                                                   821.135.1.09: 371.3

082.1 Dacia Educational

1. DIDACTICA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE

II 90022 ; 37/G65

 

185. JOIŢA, ELENA. Metodologia educaţiei : Schimbări de paradigme / Elena Joiţa. -   Iaşi : Institutul European, 2010

280 p. - (Academica ; 92 ; Ştiinţele educaţiei).

Referinţe bibliografice şi webografice p. 263-272

ISBN 978-973-611-661-2

37.02

1. ÎNVĂŢĂMÂNT(metode de predare)

III 30179 ; 37/J70

 

186. Limba şi literatura română de la competenţă la performanţă : Ghid de pregătire pentru evaluările din învăţământul primar / Camelia Gavrilă, Mihaela Doboş, Mariana Chirilă.... -   Iaşi : Polirom, 2010

295 p.

ISBN 978-973-46-1621-3

811.135.1(075.33)                                 821.135.1.09(075.33)

37.212.2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teste de evaluare)

2. LIMBA ROMÂNĂ(teste de evaluare)

III 30131 ; 37/L62

 

187. MAŞCA, MARIOARA. Realitatea poveştilor : Ghid metodic şi auxiliar didactic pentru opţionalul literatura pentru copii / învăţătoare Marioara Maşca. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

92 p. : il.

ISBN 978-606-546-060-7

371.239                                                                 37.02

1. SERBĂRI ŞOLARE

2. METODICĂ(predarea literaturii române)

37/M45

 

188. OLTEAN, VASILE. Prima şcoală românească în Şcheii Braşovului / Vasile Oltean. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

400 p. : il.

Bibliografie p. 386-398

ISBN 973-8422-71-X

37(498 Şcheii Braşovului)(091)

1. ÎNVĂŢĂMÂNT ROMÂNESC

II 90058 ; 37/O-50

 

189. ŢĂRANU, ADELA-MIHAELA. Şcoala, între comunitatea locală şi provocările globalizării / Adela-Mihaela Ţăranu. -   Iaşi : Institutul European, 2009

210 p. - (Academica ; 88 ; Ştiinţele educaţiei).

Cuvânt înainte p. 7-8

Anexe p. 173-176

Bibliografie generală p. 177-186

Rezumat în limba engleză p. 187-194

ISBN 978-973-611-648-3

37.01                                      371                                         082.1 Academica

1. POLITICĂ EDUCAŢIONALĂ

2. ORGANIZAREA EDUCAŢIEI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

III 30110 ; 37/T22

 

190. ZIDĂRESCU, MIRCEA. Rolul familiei, comunităţii şi a mediatorului şcolar în combaterea absenteismului şcolar, a abandonului şcolar şi a delicvenţei juvenile la copiii de etnie romă / Mircea Zidărescu. -   Iaşi : Lumen, 2009

265 p.

Bibliografie p. 261-265

ISBN 973-166-164-6

37(=214.58)(498)                  316.614.3                               316.624

159.922.4:343.915                 343.915:159.922.4

1. EDUCAŢIA RROMILOR(România)

II 89886 ; 37/Z61

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

191. BALÁZS LAJOS. Amikor az ember nincs es ezen a világon: Paraszti nemi kultúra és nemi erkölcs Csíkszentdomokoson / Balázs Lajos. - 1. kiadás. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2009

704 p. : il., facs., [8] p.

Glosar p. 679-691

Bibliografie p. 692-697

Rezumat în limbile engleză şi română p. 698-704

ISBN 978-973-665-270-7

392.4/.6(498.4 Sândominic Ciuc)

176(498.4 Sândominic Ciuc)

1. OBICEIURI POPULARE(Sindominic Ciuc)

2. MORALĂ SEXUALĂ

3. CULTURĂ SEZUALĂ

III 30125 ; 39/B19

 

 

192. DEÁK FERENC LORÁND. Temetkezési és halottas szokások Cernátonban és környékén / Deák Ferenc Loránd. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2009

316 p., [60] p. il. parţial color

Bibliografie p. 295-309

ISBN 978-973-665-271-4

393(498.4 Cernat)

1. ÎNMORMÂNTARE                                       2. OBICEIURI FUNERARE

II 89995 ; 39/D26

 

193. LE GOFF, JACQUES. Eroi şi minuni ale Evului Mediu / Jacques Le Goff ; Traducere din franceză de Gabriela Şiclovan. -   Chişinău : Cartier, 2010

272 p. - (Cartier istoric).

Cuvânt înainte p. 7

Bibliografie p. 237-271

ISBN 978-9975-79-614-9

398.4"04/14"                         398.22"04/14"                       082.1 Cartier istoric

1. IMAGINARUL CULTURAL-ARTISTIC

2. FOLCLOR(legende istorice)

3. MITOLOGIE (Evul Mediu)

II 90027 ; 39/L40

 

194. ZAHARIA, FLORICA. Textile tradiţionale din Transilvania : Tehnologie şi estetică / Florica Zaharia. -   Suceava : [Accent Print], [2008]

310 p. : il. color

Lucrare editată sub egida Complexului Muzeal Bucovina din Suceava

Bibliografie p. 275-279

Rezumat în limba engleză p. 281-298

Index p. 301-310

ISBN 978-973-1772-11-0

391(498.4)                                                             745.52(498.4)

677.05:677.31(498.4)                                            677.05:677.11/.12(498.4)

1. ETNOGRAFIE(Transilvania)

2. TRADIŢII POPULARE ROMÂNEŞTI

3. ARTĂ DECORATIVĂ

4. PRELUCRAREA TEXTILELOR

5. OBICEIURI POPULARE(Transilvania)

IV 6814 ; 39/Z18

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

50 Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

 

195. HYNES, MARGARET. Polargebiete / Margaret Hynes. -   [Germania] : [Aquila Verlag], [2006]

48 p. : il. color

Index p. 48

ISBN 3-9523153-3-8; ISBN 978-3-9523153-3-0

574.9(211)                             504.47(211)                           591.9(211)

1. GEOGRAFIE(regiuni polare)                                        2. FAUNĂ POLARĂ

50/H99

51  Matematică

 

196. CIOCÎRLAN, IOANA. Matematică : 50 de teste PISA rezolvate în întregime / Ioana Ciocîrlan, Mihaela Sîntea. -   Braşov : Aula, [2010]

224 p. - (Teste PISA).

ISBN 978-973-754-095-9

51(076)                                                                                 082.1 Teste PISA

1. MATEMATICĂ(teste de evaluare)

II 89980 ; 51/C51

52 Astronomie. Astrofizivă. Geodezie

 

197. OSACI-COSTACHE, GABRIELA. Cartografie / Gabriela Osaci-Costache. - Ediţia a 2-a revăzută. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2008

150 p. : fig.

Bibliografie p. 147-150

ISBN 978-974-749-365-1

528.9(075.8)                                                                         912.43

1. CARTOGRAFIE

III 30225 ; 528/O-83

53  Fizică

 

198. Dicţionar de fizică : [peste 3700 de termeni explicaţi] / Traducere de Simona Preda. -   Bucureşti : All, [2010]

599 p.

ISBN 978-973-571-945-6

53(038)=135.1                                                                      81'374.2:53=135.1

1. DICŢIONAR TEMATIC

II 89913 ; L-53/D39

54  Chimie. Cristalografie. Mineralogie

 

199. DAINTITH, JOHN. Dicţionar de chimie : [peste 4700 de termeni explicaţi] / John Daintith ; Traducere: Mihaela Rudeanu, Lia Cojocaru. - Ediţia a 6-a. -   Bucureşti : All, [2010]

549 p.

ISBN 978-973-684-725-7

54(038)=135.1                                                                      81'374.2:54=135.1

1. DICŢIONAR TEMATIC

II 89912 ; L-54/D12

55 Geologie şi ştiinţe înrudite

 

200. CIULACHE, STERIE. Esenţial în meteorologie şi climatologie / prof. univ. dr. Sterie Ciulache, prof. univ. dr. Nicoleta Ionac. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2007

167 p. : fig.

Bibliografie p. 167

ISBN 978-973-749-131-2

551.5                                                                                     551.58

1. METEOROLOGIE                                                          2. CLIMATOLOGIE

III 30183 ; 55/C55

 

201. IELENICZ, MIHAI. Geomorfologie / prof. univ. dr. Mihai Ielenicz. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2010

vol.

ISBN 978-973-749-841-0

vol. 3 - 344 p. fig. - Bibliografie p. 335-340

ISBN 978-973-749-841-0

551.4

1. GEOMORFOLOGIE

III 30192 ; 55/I-35

 

202. TORICĂ, VASILE C. Condiţiile climatice şi influenţa lor asupra cadrului geografic din Dobrogea de Sud / Torică C. Vasile. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2008

342 p. : fig.

Bibliografie p. 337-342

ISBN 978-973-749-364-4

913(498.8-13)                                 911.2(498.8-13)                            551.58(498.8-13)

1. CLIMATOLOGIE                      2. GEOGRAFIE FIZICĂ

IV 6821 ; 55/T77

 

203. ŢICLEANU, NICOLAE. Geologie generală : Curs pentru studenţii anului I ai Facultăţii de Geografie / Nicolae Ţicleanu, Simon Pauliuc. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2008

207 p. : pl., fig.

Bibliografie p. 203-204

ISBN 978-973-749-479-5

55(075.8)

1. GEOLOGIE

III 30191 ; 55/T58

57 Biologie

 

204. MANEA, GABRIELA. Elemente de biogeografie / conf. univ. dr. Gabriela Manea. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2008

221 p. : tab., fig.

Bibliografie p. 219-221

ISBN 978-973-749-588-4

574.9(075.8)

1. BIOGEOGRAFIE

III 30195 ; 57/M24

 

205. Maxime, cugetări şi definiţii din biologie / Marin Andrei, Aurel Ardelean, Gheorghe Mohan.... -   Bucureşti : All, 2009

190 p.

ISBN 978-973-571-924-1

821.135.1-84                                                                         57(0:82-84)

1. BIOLOGIE(maxime)                                                        2. BIOLOGIE(cugetări)

II 89928 ; 57/M51

 

206. ÖTVÖS ANA. Iskolai biológiaszótár / Ana Ötvös , Anca Chertes ; fordítás Bartha Helga, Annamária Sárándi. -   Cluj-Napoca : Dacia, [2009]

157 p. : il. - (Dacia Educational. Dicţionare).

ISBN 978-973-35-2367-3

81'374.2:573=511.141                                                          573(038)

082.1 Dacia Educational. Dicţionare

1. DICŢIONAR DE BIOLOGIE

L-57/O-91

59 Zoologie

 

207. CUNNINGHAM, ANTONIA. Viaţa sălbatică în junglă / Antonia Cunningham ; Desene de Andrew Dixon şi Mary Cartwright ; Ilustraţii de Ian Jackson şi David Wright ; Traducere de Florin Crăciun. -   [Oradea] : [Aquila'93], [1994]

32 p. : il. color - (Viaţa sălbatică a lumii).

ISBN 973-96506-6-X

574.9(213.5)                                                          581.9(213.5)

592/599(213.5)                                                     082.1 Viaţa sălbatică a lumii

1. BOTANICĂ GEOGRAFICĂ

59/C94

 

208. TAYLOR, BARBARA. Affen und Menschenaffen / Barbara Taylor. -   [Germania] : [Aquila Verlag], [2006]

48 p. : il. color

Index p. 48

ISBN 3-9523153-2-X; ISBN 978-3-9523153-2-3

599.81/.88

1. ZOOLOGIE(maimuţe)                                     2. ZOOLOGIE(mamifere)

3. ANIMALE SĂLBATICE                               4. PRIMATE(zoologie)

59/T28

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

209. ANGEL, MARIELA. Homeopatia / Mariela Angel, Clara Zapata ; Traducere de Mirela Cristina Demeter. -   Bucureşti : All, 2010

216 p. : il.

Titl. orig. : El ego ancestral y la homeopatia

Bibliografie p. 215

ISBN 978-973-571-742-1

615.015.32

1. HOMEOPATIE

III 30102 ; 61/A57

 

210. CIUREA, ALEXANDRU VLADIMIR. Dezvoltarea managementului în organizaţiile sănătăţii : Excelenţa în serviciile de neurochirurgie / prof. univ. dr. Alexandru Vladimir Ciurea, dr. Vasilie Gh. Ciubotaru, asist. univ. Eugen Avram. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2007

423 p. : fig., tab.

ISBN 978-973-749-147-3

614.2

1. ORGANIZAREA SĂNĂTĂŢII                                   2. NEUROCHIRURGIE

III 30223 ; 61/C55

 

211. CREFF, ALBERT-FRANÇOIS. Manual de dietetică în practica medicală curentă / Albert-François Creff ; traducere de Claudia Fitcoschi şi Elena Cojocariu. - Ediţie revăzută de Daniel Layani. -   Iaşi : Polirom, 2010

331 p. : tab. - (Sănătate dietetică).

Index p. 325-331

ISBN 978-973-46-1651-0

 

613.2                                                                     082.1 Sănătate dietetică

1. ALIMENTAŢIE DIETETICĂ                       2. DIETOTERAPIE

III 30146 ; 61/C84

 

212. CRESPIGNY, LACHLAN DE. Teste prenatale / Lachlan de Crespigny, Frank A. Chervenak ; traducere de Maria Jalbă. -   Bucureşti : All, 2009

159 p. : fig.

ISBN 978-973-571-917-3

618.1

1. SARCINA

II 89929 ; 61/C84

 

213. Drugs : [Pharmacology, Administration, Toxicity, Nursing Considerations]. - 2nd Edition. -   Springhouse, Pennsylvania : Springhouse Corporation, [1984]

XXII, 1159 p. : il. - (Nurse's reference library ; Nursing84 Books).

Bibliografie p. 1120-1121

Index p. 1122-1159

ISBN 0-916730-87-5

615                                                                        082.1 Nurse's reference library

1. ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI

61/D85

 

214. Echilibrul energetic şi obezitatea / sub redacţia: Dan Pereţianu, Cătălina Poiană, Gelu Onose sub redacţia: Dan Pereţianu, Cătălina Poiană, Gelu Onose. -   Bucureşti : All, 2009

482 p. : fig., tab.

ISBN 978-973-571-931-9

616-056.25

1. OBEZITATE

2. FIZIOPATOLOGIE

3. BOLI DE NUTRIŢIE ŞI METABOLISM

III 30103 ; 61/E34

 

215. FRANCIS, RAYMOND. Niciodată nu vei mai fi obez / Raymond Francis, Michelle King ; Traducere din limba engleză de Roxana elena Vasilescu. -   Bucureşti : All, 2009

285 p.

ISBN 978-973-571-790-2

613.24

1. ALIMENTAŢIE DIETETICĂ                                       2. CURĂ DE SLĂBIRE

III 30098 ; 61/F64

 

216. JOYCE, PHIL. Psihoterapie & Consiliere Gestalt / Phil Joyce & Charlotte Sills ; Traducere din limba engleză Brânduşa Popa. -   Bucureşti : Herald, [2010]

352 p. : fig., tab. - (Terapia).

Prefaţă p. 7-9

Bibliografie p. 341-345

Index p. 346-348

ISBN 978-973-111-149-0

615.851 Gestalt                            159.9.019.2 Gestalt                       082.1 Terapia

1. TERAPIA GESTALT

2. PSIHOLOGIE STRUCTURALĂ

II 90016 ; 61/J80

 

217. KOVÁCS ISTVÁN, FITOTERAPIE. Medicina naturistă. Fitoterapia : [Reţete cu plante pentru 200 de boli] / Kovács István. -   Sângeorgiu de Mureş : Hoppá! Kiadó, 2005

268 p.; tab. : tab.

Bibliografie p. 262

ISBN 973-7899-00-8

615.322                                  615.8                                      633.88(083.12)

1. MEDICINĂ NATURISTĂ

2. PLANTE MEDICINALE (tratamente)

II 89841 ; 61/K78

 

218. Manualul Merck de diagnostic şi tratament / Editori Mark H. Beers, Robert S. Porter ; Traducători: Adriana Muşat, Graţiela Niţu, Ioana Popescu.... - Ediţia a 18-a. -   [Bucureşti] : [All], [2009]

XXXII, 2991 p. : fig., tab.

Index p. 2787-2991

ISBN 978-973-571-688-2

616-08                                                                   616-07

1. DIAGNOSTIC MEDICAL

61/M30

219. Memomed 2010 / Prof. dr. doc. Dumitru Dobrescu, conf. dr. farm. Simona Negreş, farmacist primar Victoria Subţirică.... - Ediţia a 16-a. -   Bucureşti : Minesan, 2010. -  : Editura Universitară

2 vol.

ISBN 978-973-749-804-5

vol. 1 : Memorator de farmacologie - 1088 p.

ISBN 978-973-88194-6-7

vol. 2 : Ghid farmacoterapic alopat şi homeopat - 286 p.

ISBN 978-973-88194-6-7

615.11                                    615.2/.3(036)                                         661.12(036)

1. FARMACOLOGIE

L-61/M57

 

220. Neuropsihologie : creier şi funcţionalitate / coord. Eugen Avram. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2009

386 p. : fig.

Bibliografie p. 383-386

ISBN 978-973-749-681-2

616.89                                                                   616.82

1. NEUROPSIHOLOGIE

III 30193 ; 61/N54

 

221. Neuroştiinţa dizabilităţii / coord. Vasile G. Ciubotaru, Eugen Avram. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2009

282 p. : fig.

Bibliografie p. 282

ISBN 978-973-749-682-9

612.8                                      616.8                                      159.922.792

1. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA                  2. NEUROPSIHOLOGIE

III 30220 ; 61/N54

 

222. O'MATHÚNA, DÓNAL. Alternatív medicina : Kínálat-állítások-veszélyek-bizonyítékok : Tudományos és spirituális mérce a bölcs választáshoz / Dr. Dónal O'Mathúna, Dr. Walt Larimore ; Fordította : J. Füstös Erika, Pöltz Ágnes, Dr. Székács András ; A fordítást az eredeti szöveggel egybevetette és szerkesztette : Dr. Herjeczki Kornél és Nagy Zsuzsa. -   Budapest : Harmat, 2009

260 p. : tab.

Bibliografie la sf. capitolelor

Index p. 543-558

ISBN 978-963-288-033-4

615.8

1. MEDICINĂ NATURISTĂ

III 30116 ; 61/O-52

 

223. OMER, IOANA. Aspecte ale comunicării cu pacienţii depresivi din secţiile de oncologie / Ioana Omer. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2009

314 p. : fig., tab.

ISBN 978-973-749-576-1

614.2                                      614.253                                                  316.77

1. ORGANIZAREA SĂNĂTĂŢII

III 30219 ; 61/O-52

 

224. RĂSPOP, DANIEL-ALIN. Flagelul HIV-SIDA, o bătălie pierdută? : Analiza flagelului la nivel global. Studiu de caz: România / Daniel-Alin Răspop. -   Iaşi : Lumen, 2009

183 p.

Bibliografie p. 177-183

ISBN 973-166-133-6

616-008.6 SIDA                                                   316.344.6

1. BOLI TRANSMISIBILE                 2. SOCIOLOGIA SĂNĂTĂŢII

II 89900 ; 61/R28

 

225. ROSSIGNOL, MARIE-CLAIRE. Puterea culorilor / Marie-Claire Rossignol ; traducere de Cristina Livia Vasilescu. -   Iaşi : Polirom, 2010

212 p. - (La limita cunoaşterii).

Bibliografie p. 211-212

ISBN 978-973-46-1678-7

159.937.51                                             535.64                                            612.843.31

615.85                                                    082.1 La limita cunoaşterii

1. CROMOTERAPIA

II 90007 ; 61/R80

226. WEST, ZITA. Gyereket szeretnénk : Avagy hogyan essünk teherbe ? / Zita West ; Fordította Lorschy Katalin. - 2., javított kiadás. -   Budapest : Partvonal Könyvkiadó, 2009

342 p. : il., tab.

Index p. 337-342

Titl. orig. : Zita West's Guide to Getting Pregnant

ISBN 963-9644-17-X

618                                                                        618.1/.2(036)

1. GINECOLOGIE                                2. OBSTETRICĂ

61/W59

62 Inginerie. Tehnică

 

227. Merceologie şi calitatea produselor : Lucrări practice şi studiu de caz / Rodica Frăţilă, Alexandru Chiş, Mihaela Drăgan.... -   Cluj-Napoca : Alma Mater, 2005

106 p. : tab., fig.

Lucrare editată sub egida Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice

ISBN 973-7898-18-4

339.142(076)                                         620.2(076)                                     658.6(076)

1. MERCEOLOGIE

III 30080 ; 620/M59

 

228. Merceologie şi calitatea produselor / Rodica Frăţilă, Răzvan Nistor, Mihaela Drăgan.... -   Cluj-Napoca : Alma Mater, 2005

336 p. + [2] pl. il. color : tab., fig.

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 973-7898-11-7

339.142(075.8)                                      620.2(075.8)                                658.6(075.8)

1. MERCEOLOGIE

III 30079 ; 620/M59

 

 

 

 

63 Agricultură. Silvicultură

 

229. DÂRJAN, AUGUSTIN. Dicţionar pentru micii pescari / Augustin Dârjan. -   Cluj-Napoca : Dacia, 2009

66 p. : il. - (Dacia Educational. Dicţionare).

ISBN 978-973-35-2410-6

639.2(038)                                                                            81'374.2:639.2=135.1

082.1 Dacia Educational. Dicţionare

1. PESCUIT

I 19294 ; L-639.2/.6/D19

 

230. KÁDÁR ZSOMBOR. Székelyföldi erdészeti arcképcsarnok / Kádár Zsombor. -   Budapest Szakosztály : Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti, 1999

292 p. : tab., fig. ; 24 cm. - (Erdészettörténeti közlemények).

Index p. 259-292

Carte dedicată

ISBN 963-8251-34-4

082.1 Erdészettörténeti közlemények                              630(498.4)(091)

674(498.4)(091)

1. ISTORIA SILVICULTURII

III 30062d ; 630/K12

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

231. HUŢANU, ANA. Dicţionar gastronomic şcolar / Ana Huţanu. -   Cluj-Napoca : Dacia, 2008

127 p. : il - (Dacia Educational. Dicţionare).

Bibliografie p. 127-126

ISBN 978-973-35-2393-2

81'374.2:641.5=135.1                                                           641.5(038)

082.1 Dacia Educational. Dicţionare

1. GASTRONOMIE

L-64/H97

 

232. PASCU, EMILIA. Mărfurile alimentare şi siguranţa consumatorului / Emilia Pascu. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2010

228 p. : fig., tab.

Bibliografie p. 227-228

ISBN 978-973-749-791-8

658.62                                                                                   641.1

1. ALIMENTE(conţinut nutritiv)

III 30201 ; 64/P40

65  Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

233. BIRD, DRAYTON. Cum să scrii scrisori de vânzări care vând : Secretele unui direct mail de succes / Drayton Bird ; Traducere de Cătălin Georgescu. -   Bucureşti : Publica, [2008]

406 p.

Titl. orig. : How to Write Sales Letters that Sell

ISBN 978-973-88749-3-0

174.4                                                                                     651.7:339.162.4

339.162.4:651.7

1. CORESPONDENŢĂ COMERCIALĂ

III 30070 ; 651/B54

 

234. Business minds : Intră în mintea celor mai mari gânditori de management / Tom Brown, Stuart Crainer, Des Dearlove... ; Traducere de Delia Brumar. -   Bucureşti : Publica, [2008]

323 p.

Titl. orig. : business Minds

ISBN 978-973-88749-1-6

65.012.4                                                                                17.024.4

1. MANAGEMENT

II 89876 ; 65/B96

 

235. DAFFY, CHRIS. Client o dată, client mereu : Cum să oferi servicii care iţi fidelizează clienţii / Chris Daffy ; Traducere de Diana Maria Voicu. -   Bucureşti : Publica, [2009]

333 p.

Titl. orig. : Once a Customer, Always a Customer

Bibliografie p. 332-333

ISBN 978-973-1931-15-9

658.8                                                                     339.138

174.4                                                                     339.187

1. MARKETING                                                 2. SUCCES COMERCIAL

II 89877 ; 658/D12

 

236. Diagnoza sectorului cultural : Instrument pentru managementul culturii / Anda Becuţ, Liviu Chelcea, Monica Stoe,... ; Coordonatori Anda Becuţ, Liviu Chelcea. -   Bucureşti : [Polirom], 2009. - [Iaşi]  [Iaşi] :

286 p. : tab., h., graf., il.

Lucrarea apărută sub egida Centrului de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii

Bibliografie la sfârşit de capitol

ISBN 978-973-46-1572-8

65.012.4:008                                                         008:65.012.4

1. MANAGEMENT CULTURAL

II 90090 ; 65/D36

 

237. HUGHES, MARK. Buzzmarketing : Fă lumea să vorbească despre ceea ce faci / Mark Hughes ; Traducere de Smaranda Nistor. -   Bucureşti : Publica, [2008]

299 p.

Titl. orig. : Buzzmarketing. Get People to Talk About Your Stuff

ISBN 978-973-88749-4-7

658.8                                                                     174.4

1. MARKETING                                                 2. SUCCES COMERCIAL

II 89879 ; 658/H96

 

238. ILIEŞ, LIVIU. Managementul firmei / Liviu Ilieş. -   Cluj-Napoca : Dacia, 2003

306 p. : fig. - (Lumea afacerilor).

Bibliografie p. 302-306

ISBN 973-35-1117-X

65.012.2:334.72                                                    334.72:65.012.2

65.012.43                                                              658.01.011.1

082.1 Lumea afacerilor

1. STRATEGII DE DEZVOLTARE

II 89903 ; 65/I-44

239. KOTTER, JOHN. Forţa schimbării : Cum diferă leadershipul de management / John Kotter ; Traducere de Elena Gheorghe ; Prefaţă de Stelian Ţurlea. -   Bucureşti : Publica, 2009

240 p. - (Colecţia de leadership).

ISBN 978-973-1931-00-5

65.012.4                                                                316.46

316.663.6                                                              082.1 Colecţia de leadership

1. MANAGEMENT                                            2. PSIHOLOGIA LIDERULUI

II 89875 ; 65/K76

 

240. Management / Anca Borza, Liviu Ilieş, Ioan Lazăr.... -   Cluj-Napoca : Risoprint, 2005

392 p. : fig., tab.

ISBN 973-656-872-5

65.012.4(075.8)                                                     615.012.43(075.8)

1. MANAGEMENT

2. MANAGEMENT(curs)

III 30078 ; 65/M20

 

241. NAVARRO, PETER. Sincronizarea strategiei de afaceri cu ciclurile economice / Peter Navarro ; Traducere de Ofelia Neagu. -   Bucureşti : All, 2009

207 p. : fig.

Titl. orig. : The Well Timed Strategy

Index p. 201-207

ISBN 978-973-571-856-5

65.012.4                                                                174.4

1. MANAGEMENT                                            2. SUCCES COMERCIAL

III 30097 ; 65/N28

 

242. PĂRĂIAN, ELENA. Designul şi estetica mărfurilor / prof. univ. dr. Elena Părăian, asist. univ. drd. Emilia Pascu. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2010

212 p. : il., fig.

Bibliografie selectivă p. 211-212

ISBN 978-973-749-838-0

658.512.2                               7.05:658.62                                   658.62:7.05

1. DESIGN INDUSTRIAL

III 30205 ; 658/P32

243. ZAHARIA, VALENTINA. Management : Aplicaţii practice / prof. univ. dr. Valentin Zaharia , asist. univ. Mirela Dogaru. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2010

216 p. : tab.

Bibliografie p. 213-216

ISBN 978-973-749-862-5

65.012.4(075.8)

II 90071 ; 65/Z18

 

244. ZAHARIA, VALENTINA. Management : Sinteze / prof. univ. dr. Valentin Zaharia. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2010

248 p. : tab., fig.

Bibliografie selectivă p. 248-248

ISBN 978-973-749-861-8

65.012.4

III 30207 ; 65/Z18

657  Contabilitate

 

245. Bazele contabilităţii : Aspecte teoretice şi practice / Coordonator prof. univ. dr. Dumitru Matiş. -   Cluj-Napoca : Alma Mater, 2005

432 p. : fig., tab.

Prefaţă p. 5

Bibliografie p. 431-432

ISBN 973-7898-15-X

657(075.8)

III 30081 ; 657/M48

659 Publicitate. Relaţii cu publicul

 

246. GETTINS, DOMINIC. Cum..să scrii reclame de succes : Învaţă regulile necesare ale copywritingului / Dominic Gettins ; Traducere de Sorin Tofan. -   Bucureşti : Publica, [2009]

210 p. : il.

ISBN 978-973-1931-04-3

659.1                                                                                     659.131.2

1. PUBLICITATE

II 89874 ; 659/G36

 

247. LEOVARIDIS, CRISTINA. Industria publicităţii : O abordare practică / Cristina Leovaridis. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Editura Universaitară, 2008

400 p. - (Management).

Bibliografie p. 391-398

ISBN 978-973-749-469-6

659.1                                      06.048.2                                 082.1 Management

1. PUBLICITATE

III 30187 ; 659/L49

 

248. POP, DORU. Alegerile naibii : Fals tratat despre metehnele imaginarului politic autohton / Doru Pop. -   Cluj-Napoca : Editura Indigo, 2007

195 p. : il.

ISBN 978-973-88611-0-7

659.3:324(498)                                                                     324:659.3(498)

1. COMUNICARE ÎN MASĂ

2. CAMPANIE ELECTORALĂ(România)

III 30121 ; 659/P78

 

249. ZYMAN, SERGIO. Sfârşitul advertisingului : aşa cum îl ştim / Sergio Zyman, Armin Brott ; treducere de Oana-Alexandra Petre. -   Bucureşti : Publica, 2008

316 p.

ISBN 978-973-88749-8-5

659.1

1. PUBLICITATE

II 89871 ; 659/Z99

66/68  Industrii

 

250. LEUCUŢA, SORIN E.. Tehnologie farmaceutică industrială / Sorin E. Leucuţa. - Ediţia a 2-a. -   Cluj-Napoca : Dacia, 2007

649 p. : tab., il., tab., graf. - (Universitaria [Dacia] ; Chimie).

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 978-973-35-2297-3

615.2/.4                                  661.12                                    082.1 Universitaria

1. INDUSTRIA FARMACEUTICĂ

IV 6816 ; 661/L54

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

 

251. THEODORESCU, RĂZVAN. Constantin Brâncoveanu între "Casa Cărţilor" şi "Ievropa" / Răzvan Theodorescu ; fotografii de Ioan Oprea. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2006

650 p. : fig., tab.

Note p. 122-128

ISBN 973-717-099-7; ISBN 978-973-717-099-6

7.035(498.1)1 Stilul Brâncovenesc

929 Brâncoveanu, Constantin

94(498.1)"17"Brâncoveanu, Constantin

1. ARTĂ ROMÂNEASCĂ                               2. STILUL BRÂNCOVENESC

IV 6817 ; 7(498)/B78T

7.01/.08  Teoria şi filosofia artei

 

252. KONDAKOV, NIKODIM. Icoane / Nikodim Kondakov ; Traducere din engleză de George Adam. -   Chişinău : Cartier, 2009

256 p. : il. color, h. - (Cartier art).

Glosar p. 244-245

Cronologia picturii icoanelor p. 246

Bibliografie p. 247

Note p. 248-252

ISBN 978-9975-79-541-8

7.046.3(470+571)(084.11)                    75.033.2(470+571)(084.11)

75(470+571)(084.11)                                            082.1 Cartier art

1. ARTĂ BIZANTINĂ                                      2. ICONOGRAFIE(Rusia)

V 1990 ; 7.03/.04/K71

 

253. VELEA, DUMITRU. Ochiul şi mâna : Scrieri despre artă / Dumitru Velea. -   Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 2005

343 p. : il. în parte color

ISBN 973-7920-12-0

7.072.2/.3(498)                                                     7.071.1(498)

1. ISTORIA ARTEI(România)                          2. CRITICĂ DE ARTĂ

II 89846 ; 7.07/V42

71 Sistematizare. Urbanism

 

254. ALPOPI, CRISTINA. Elemente de urbanism / Cristina Alpopi. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2008

303 p. : fig., tab.

Bibliografie p. 301-303

ISBN 978-973-749-691-1

711.4

1. AMENAJAREA TERITORIULUI                               2. CADASTRU

III 30200 ; 71/A43

 

255. BĂLTĂREŢU, ANDREEA-MIHAELA. Amenajarea turistică şi dezvoltarea urbană / Andreea-Mihaela Băltăreţu. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2010

387 p. : fig.

Bibliografie p. 381-387

ISBN 978-973-749-856-4

711.52:338.48(498)                                                              338.48:711.52(498)

711.52:796.5

1. AMENAJAREA TERITORIULUI

2. PLANIFICARE REGIONALĂ

III 30221 ; 71/B24

 

256. ERDELI, GEORGE. Amenajări turistice / prof. univ. dr. George Erdeli, lector univ. dr. Aurel Gheorghilaş. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2006

303 p. : fig.

Bibliografie p. 291-295

ISBN 978-973-749-116-9; ISBN 973-749-116-5

711.52:338.48(498)                                                              338.48:711.52(498)

711.52:796.5

1. AMENAJAREA TERITORIULUI

2. PLANIFICARE REGIONALĂ

III 30215 ; 71/E64

72  Arhitectură

 

257. Ötven év a pályán : Szerdahelyi Károly építész munkássága. -   [Zalaegerszeg] : s.n., 2005

68 p. : il. color, fig. - (Pannon Művészeti Könyvek).

Carte editată de : Zala Megyei Építészkamara şi Zalai Írók Egyesülete

ISBN 963-86855-0-6

72(439.121)Szerdahelyi Károly(084)

082.1 Pannon Művészeti Könyvek

1. ARHITECTURĂ(clădiri)

III 30060 ; 72/S99-O

 

258. PANDELE, ANDREI. Casa Poporului : Un sfârşit în marmură / Andrei Pandele. -   [Bucureşti] : Compania, [2009]

79 p. : foto.

ISBN 978-973-7841-75-9

77(084):725(498 Bucureşti)

725 Casa Poporului(498 Bucureşti)

1. CLĂDIRI(Bucureşti)

III 30086 ; 72/P22

 

259. POPESCU, CRISTIAN. Bucureşti - arhipelag : Demolările anilor '80: ştergere, urme, reveniri / Cristian Popescu. -   [Bucureşti] : Compania, [2009]

112 p. : foto.

ISBN 978-973-7841-40-7

94(498 Bucureşti)"19"

725(498 Bucureşti)"19"

77.04:725(498 Bucureşti)"19"

1. ISTORIA BUCUREŞTIULUI

2. CLĂDIRI(Bucureşti)

IV 6808 ; 72/P30

73/76  Arte plastice

 

260. AMBRUS IMRE. Színek és helyszínek : Alfalutól Budapestig / Ambrus Imre. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2009

109 p. : il., [30] p. il. color

Bibliografie p. 109

ISBN 978-973-665-285-1

75(498.4) Ambrus Imre                                       929 Ambrus Imre

1. PICTORI(Transilvania)

III 30127 ; 75/A45

 

261. BANNER ZOLTÁN. Gaál András / Banner Zoltán. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2009. -  : Csíkszereda Kiadóhivatal

55 p. : il., [48] p. il.color - (Élet-Jelek ; 1).

Note p. 35-36

Bibliografie p. 47-52

ISBN 978-973-665-283-7

75(498.4)Gaál András(084.11)                           929 Gaál András(084)

082.1 Élet-Jelek

1. BIOGRAFIE(Gaál András)                            2. PICTURĂ(România)

III 30130 ; 75/G11B

 

262. DRABANT ANDRÁS. A rajzolás alapjai / Drabant András. -   [Budapest] : [CSER Kiadó], [2007]

53 p. : il. parţial color - (Kis műterem).

Glosar p. 50-53

ISBN 978-963-9759-31-2

741                                         741.02                                    082.1 Kis műterem

1. TEHNICA DESENULUI

IV 6809 ; 741/743/D72

 

263. HORVÁTH IVÁN. A kínai tájképfestészet - európai szemmel / Horváth Iván ; [A kínai festészet elmélete c. fejezet fordítója és gondozója Tőkei Ferenc]. -   [Budapest] : [CSER Kiadó], [2009]

70 p. : il. parţial color - (Kis műterem).

Glosar p. 68-69

Bibliografie p. 70

ISBN 978-963-278-115-0

75.047(510)                           75.02(510)                             082.1 Kis műterem

1. PICTURĂ CHINEZĂ                                                     2. TEHNICA ARTEI

3. TEHNICA PICTURII

IV 6810 ; 75/H82

 

264. Jakobovits Márta / [Bevezető Németh Júlia ; Fotó Găina Dorel, Szabó Sándor, Jakabovits Márta]. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2009

30 p., [31] p. foto. color - (Műterem).

ISBN 978-973-665-244-8

738(498.4) Jakabovits Márta(084)                                    929 Jakabovits Márta

082.1 Műterem

1. ARTĂ PLASTICĂ(ceramică)

II 89982 ; 73/76/J21

 

265. MURÁNDI JENŐ. Márton Ferenc / Murádin Jenő, Sümegi György, Zombori István. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2009. -  : Csíkszereda Kiadóhivatal

128 p. : il. parţial color

Note la sfârşit de capitol

Tabel cronologic p. 93-94

ISBN 978-9732-665-268-4

75(498.4)Márton Ferenc                                                    929 )Márton Ferenc

1. PICTURĂ(Transilvania)

IV 6815 ; 75/M43M

 

266. NAGY PÁL. Cserkész tábori napló : [Vezette: Nagy Pál örsvezető. A marosvásárhelyi 166. Bólyai Farkas cserkészcsapat nyári tábora 1943 július 2-16-ig.] / Nagy Pál ; [Bevezető Páll Lajos ; A fényképeket Jánosy Zoltán készítette]. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2009

7 p., [39] p. : il. parţial color

ISBN 978-973-665-269-1

929 Nagy Pál                                                                       73(498) Nagy Pál

1. ARTIŞTI PLASTICI(Mureş)

III 30129 ; 73/76/N17

267. SÜMEGI GYÖRGY. Lipták Pál világa / Sümegi György. -   s.l. : s.n., s.a.

48 p. : il. în parte color, fig.

Carte editată de : Békés Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya

929 Lipták Pál                                                      75(439)Lipták Pál

1. PICTURĂ MAGHIARĂ

IV 6806 ; 75/L64S

 

268. URMAI UNGURÁN LÁSZLÓ. Fessünk akvarellel virágokat / Urmai Ungurán László. -   [Budapest] : [CSER Kiadó], [2007]

60 p. : il. parţial color - (Kis műterem).

Glosar p. 55-60

ISBN 978-963-9759-30-5

75.023.2-0.35.676.332.2                                       635.912:75.023.2

75.023.2:635.912                                                  082.1 Kis műterem

1. PICTURĂ(acuarelă)

IV 6811 ; 75/U79

 

269. VAN GOGH, VINCENT. Dragă Theo : Scrisori către fratele său / Vincent van Gagh ; selecţie, traducere şi note de Constanţa Tănăsescu. -   [Bucureşti] : ART, [2008]

663 p. - (Ocheanul întors).

ISBN 978-973-124-224-8

929 Van Gogh, Vincent(0:82-6)                                         821.112.5-6=135.1

74/76(492):929 Van Gogh, Vincent(0:82-6)                      082.1 Ocheanul întors

1. BIOGRAFIE(Van Gogh, Vincent)

II 89922 ; 75/V24

78 Muzică

 

270. Caietul cu Romanţe / [antologie de Maria Maramureşanu şi Silvia Receanu]. -   s.l. : Veritas, 2000

48 p. - (Clepsidra).

ISBN 973-8116-02-3

821.135.1-1                            784.3(498)                             082.1 Clepsidra

1. CÂNTECE POPULARE

I 19269 ; 78(498)/C12

271. DUMITRESCU, CONSTANTINA. Sunetele Vieţii / Constantina Dumitrescu. -   Bucureşti : Macedoneanul, 2009

II, 77 p. : n. muz. - (Puterea soarelui).

ISBN 978-973-88227-1-9

784.67                                    821.135.1-1                            082.1 Puterea soarelui

1. CÂNTECE(copii)

III 30249 ; 784/D91

 

272. SFERLE, MARIA. Culegere de cântece pentru clasele I-IV / Maria Sferle , Kristina Ardelean. -   Cluj-Napoca : Dacia, 2008

68 p. : note muz. - (Dacia Educational).

ISBN 978-973-35-2434-2

784.67(075.33)                                                                     082.1 Dacia Educational

1. CÂNTECE(copii)

784/S51

 

273. TARABORRELLI, J. RANDY. Madonna hiteles története / J. Randy Taraborrelli ; Fordította Leyrer Ginda. - Bővített kiadás. -   Budapest : Partvonal Könyvkiadó, 2008

512 p., [16] p. il.

Note p. 507-509

ISBN 978-963-9644-91-5

929 Madonna                                                      78.071.2(73)Madonna(0:82-94)

821.111(73)-94

1. MUZICĂ(pop)                                2. BIOGRAFIE(Madonna)

II 89927 ; 78.071.2/M14T

 

274. TARABORRELLI, J. RANDY. Michael Jackson : Varázslat és őrület, a teljes történet / J. Randy Taraborrelli ; Fordította Kállai tibor, Etédi Péter, Réti András. -   Budapest : Partvonal Könyvkiadó, 2009

709 p., [24] p. il. în parte color

Bibliografie p. 679-709

ISBN 978-963-9910-34-8

929 Jackson, Michael                         78.071.2(73)Jackson, Michael(0:82-94)

821.111(73)-94

1. MUZICĂ(pop)                3. BIOGRAFIE(Jackson, Michael)

III 30094 ; 78.071.2/J12T

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

275. Dráma - múlt, színház - jelen : Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből / Szerkesztők : Czibula Katalin, Emődi András, János-Szatmári Szabolcs. -   Kolozsvár : Erdélyi Múzeum Egyesület, 2009. - Nagyvárad  Nagyvárad : Partium Kiadó

440 p. : n. muz., il. color - (A Régi Magyar Színház ; 4).

Bibliografie p. 403-438

ISBN 978-973-88639-6-5; ISBN 978-973-8231-83-2

082.1 A Régi Magyar Színház                           82.09-2                      792(091)

1. TEATRU

2. CRITICĂ LITERARĂ(teatru)

III 30230 ; 792/D81

 

276. JÁNOS-SZATMÁRI SZABOLCS. Az érzékeny színház : A magyar színjátszás a 18-19. század fordulóján / János-Szatmári Szabolcs. -   Kolozsvár : Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 2007

234 p. : il.

Note p. 167-187. - Bibliografie p. 189-203

Anexe p. 207-215

ISBN 978-973-8231-69-6

792(439)(091)"17/18"                                          792.01(439)(091)"17/18"

821.511.141.09-2

1. TEATRU MAGHIAR                                    2. ESTETICĂ TEATRALĂ

II 90078 ; 792/J25

 

277. LEVY, SHAWN. Paul Newman / Shawn Levy ; Fordította Valló Gábor, Szieberth Ádám ; Szerkesztette Kocsis Anikó. -   Budapest : General Press Kiadó, 2009

456 p.

Bibliografie p. 453-456

ISBN 978-963-643-178-5

929 Newman, Paul                                                              821.111(73)-94

791.43.071.2(73)Newman, Paul(0:82-94)

1. BIOGRAFIE(Newman, Paul)                                         2. ACTORI(biografii)

III 30095 ; 791.43/N56L

278. RAŢIU, AUREL. Dincolo de microfon : Confesiuni / Aurel Raţiu, Tarfin Todea. -  Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

211 p. : foto.

ISBN 978-606-546-025-6

796.07

1. SPORTIVI ROMÂNI

II 89854 ; 796/R29

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80/81  Lingvistică şi limbi

 

279. DAN, ILIE. Contribuţii la filologia şi onomastica românească / Ilie Dan. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

408 p.

ISBN 978-973-168-024-8

811.135.1'373.2

1. ONOMASTICĂ                              2. FILOLOGIE                      3. TOPONIMIE

II 90059 ; 80/81/D14

 

280. DUMITRESCU, DAN. Dicţionar de dificultăţi şi greşeli ale limbii române / Dan Dumitrescu. -   Cluj-Napoca : Dacia, 2008

490 p. - (Dacia Educational. Dicţionare).

ISBN 978-973-35-2320-8

811.135.1(038)                                                                     81'374.2:811.135.1

082.1 Dacia Educational. Dicţionare

1. DICŢIONAR AL LIMBII ROMÂNE

II 90023 ; L-81'374/D91

 

281. KERTÉSZ JUDIT. Spanyol-magyar képes szótár / Kertész Judit. -   Budapest : Anno Kiadó, s.a.

232 p. : il.

ISBN 963-375-077-6

81'374.822=134.2=511.141

1. DICŢIONAR SPANIOL-MAGHIAR

81'374/K36

 

282. KOMLOSI LUDOVIC. Deutsch-rumänisches schulwörterbuch V-VIII / Ludovic Komlosi. -   Cluj-Napoca : Dacia, [2008]

72 p.

ISBN 978-973-35-2346-8

81'374.82=112.2=135.1

1. DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN

L-81'374/K70

 

283. KOMLOSI LUDOVIC. Deutsch-ungarisches schulwörterbuch V-VIII / Ludovic Komlosi. -   Cluj-Napoca : Dacia, [2008]

72 p.

ISBN 978-973-35-2347-5

81'374.82=112.2=511.141

1. DICŢIONAR GERMAN-MAGHIAR

L-81'374/K70

 

284. KOSELLECK, REINHART. Conceptele şi istoriile lor : Semiotica şi pragmatica limbajului social-politic / Reinhart Koselleck ; cu două contribuţii ale lui Ulrike Spree şi Willibald Steinmetz ; Traducere din limba germană de Gabriel H. Decuble şi Mari Oruz ; Coordonarea şi unificarea traducerii Gabriel H. Decuble. -   [Bucureşti] : [ART], [2009]

485 p. - (Cărţi cardinale).

Titl. orig. : Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache

ISBN 978-973-124-221-7

81'272                                    81'37                                      930.1

082.1 Cărţi cardinale

1. SOCIOLINGVISTICĂ                                                    2. SEMANTICĂ

II 89920 ; 80/81/K75

 

285. Mic dicţionar cu cuvinte uzuale macedonene = Mal rečnik so voobičaeni makedonski zborovi / [Redactor şi traducător Rogobete C. Laura Elena, Mihajlov Marjan]. -   [Bucureşti] Nasledstvo : Editura Macedoneanul = Izdavačka Kuk´a Makedoned^ot, 2009

[6] p., 52 p., [6] p. - (Tezaur macedonean = Kolekd^ijˇa Makedonsko Kulturno ; 4).

Limba macedoneană arhaică, modernă şi elemente regionale păstrate de către etnicii macedoneni din zona Olteniei : Băileşti, Urzicuţa, Poiana Mare, etc. = Makedonski arhaičei jˇazik, moderei začuvani od strana na etničkite makedonid^i vo zonata na Oltenijˇa : Baileąti, Urzikud^a, Pijˇana Mare, itn.

ISBN 978-973-1756-02-8

81'374.8=135.1=163.3                                                          082.1 Tezaur macedonean

1. DICŢIONAR ROMÂN-MACEDONEAN

I 19296 ; 81'374/M64

 

286. STARCU, DAN. Dicţionar englez-român : pentru elevi şi studenţi / Dan Starcu. -   Cluj-Napoca : Dacia, 2008

221 p. - (Dacia Educational).

ISBN 978-973-35-2315-4

81'374.82=111=135.1                                                           082.1 Dacia Educational

1. DICŢIONAR ENGLEZ-ROMÂN

L-81'374/S79

 

287. STARCU, DAN. Dicţionar român-englez : pentru elevi şi studenţi / Dan Starcu. -   Cluj-Napoca : Dacia, 2008

250 p. - (Dacia Educational).

ISBN 978-973-35-2313-0

81'374.82=135.1=111                                                           082.1 Dacia Educational

1. DICŢIONAR ROMÂN-ENGLEZ

L-81'374/S79

811  Limbi individuale

 

288. AGHION, LETIŢIA. Limba franceză : Simplu şi eficient / Letiţia Aghion, Camelia Badea. -   Iaşi : Polirom, 2010

333 p. : 1 CD - (Simplu şi eficient).

ISBN 978-973-46-1395-3

811.133.1                                                              082.1 Simplu şi eficient

1. LIMBA FRANCEZĂ

III 30140 ; 811/A27

 

 

 

289. BORCIA, OTILIA DOROTEEA. Limba italiană : curs intensiv / Otilia Doroteea Borcia. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2006

360 p.

ISBN 978-973-749-093-3; ISBN 973-749-093-2

811.131.1(075)

1. GRAMATICA LIMBII ITALIENE

III 30189 ; 811/B68

 

290. English for Tourism and Hospitality Industry = Engleza pentru turism şi industria hotelieră / Cristina Prelipceanu, Daniela Giurculescu, Mariana Nicolae.... -   Bucureşti : Editura Universitară, 2005

399 p.

References p. 399

ISBN 973-8499-67-6

811.111:338.48(075.8)

1. LIMBA ENGLEZĂ

III 30226 ; 811/E57

 

291. Erdélyi magyar szótörténeti tár = Dicţionar istoric al lexicului maghiar din Transilvania = Historisches Wörterbuch des siebenbürgisch-ungarischen Wortschatzes / Anyagát gyűjtötte és szerkesztette=Material cules şi redactat de=Gesammelt und redigiert von Szabó T. Attila ; A szócikkeket románul Szász Lőrinc, németül Nagy Jenő értelmezte. -   Budapest : Akadémiai Kiadó, 1975-. - Bukarest  Bukarest : Kriterion

vol. ; 24 cm.

Pagina de titlu, pref. şi texte şi în lb. rom. şi germ.

ISBN 963-05-6516-1; ISBN 973-26-0339-9

Vol.8 : M - Meg - 1337 p.

ISBN 963-05-7364-4. - ISBN 973-26-0467-0

Vol.9 : Megy - Op - 1107 p.

ISBN 963 05 7473 X. - ISBN 973 26 0467 0

Vol.10 : Or - P - 1095 p. - ISBN 963 05 7705 4. - ISBN 973 99 2993-1

Vol.11 : R - Száj - 1066 p.

ISBN 963 05 7853 0. - ISBN 973-8231-13-2

 

Vol.12 : Szák - Táv - 1011 p.

ISBN 963 05 8248 1. - ISBN 973-8231-41-8

Vol.13 : Te - Var - 1211 p. - ISBN 978-973-8231-82-5

81'374.4=511.141=135.1=112.2

811.511.141:81'282.3(498.4)=511.141=135.1=112.2

811.511.141:81'282.4

1. DICŢIONAR AL LIMBII MAGHIARE

L-81'374/E64

 

292. First Steps in Business = Primii paşi în afaceri / Cristina Prelipceanu, Irina David, Diana Ioncică... ; coord. Cristina Prelipceanu. -   Bucureşti : Editura Universitară, s.a.

213 p.

Bibliography p. 211-213

ISBN 978-973-7787-76-5

811.111:339(075.8)

1. LIMBA ENGLEZĂ

III 30204 ; 811/F59

 

293. HOLLINGER, ALEXANDER. The Language of Banking = Limbajul bancar în limba engleză / Alexander Hollinger. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2007

126 p.

ISBN 978-973-749-118-3; ISBN 973-749-118-1

811.111:336.71

1. LIMBA ENGLEZĂ

II 90068 ; 811/H75

 

294. HOLLINGER, ALEXANDER. Written Communication in Business English : Business and Financial Letter-Writing = Comunicarea scrisă în engleza financiară şi de afaceri / Alexander Hollinger. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2005

101 p.

ISBN 973-7787-69-2

811.111:336

1. LIMBA ENGLEZĂ(manual de conversaţie)

III 30202 ; 811/H75

 

295. KOMORÓCZY GYÖRGY. Édes anyanyelvünk : Nyelvművelő cikkek / Komoróczy György. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2009

272 p., [8] p. - (Bibliotheca Transsylvanica ; 65).

Bibliografie p. 270-272

ISBN 978-973-665-265-3

811.511.141'271                                                    082.1 Bibliotheca Transsylvanica

1. LIMBA MAGHIARĂ(corectitudine şi puritate)

II 89990 ; 811/K70

 

296. Limba engleză : evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare : 30 de variante pentru scris : 90 de variante(subiecte) pentru oral / Cristina Pipoş, Gabriela Osanu, Luminiţa Deleanu... ; Tania Muşina(coordonator). -   Braşov : Aula, [2010]

208 p. - (Bacalaureatul de nota 10).

ISBN 978-973-754-090-4

811.111(076)                                                         371.274/.275:373.5.046.16

082.1 Bacalaureatul de nota 10

1. LIMBA ENGLEZĂ

II 89981 ; 811/L62

 

297. OSMAN, SILVIA. Engleza pentru ştiinţe politice şi administrative, relaţii internaţionale şi jurnalism / Silvia Osman. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2008

159 p.

ISBN 978-973-749-438-2

811.111:35                                                            35: 811.111

811.111:327                                                          327: 811.111

811.111:070                                                          070: 811.111

1. LIMBA ENGLEZĂ

III 30182 ; 811/O-85

 

298. PREDA, IOANA. Limba franceză : evaluarea competenţei lingvistice : 30 de variante pentru scris : 90 de variante pentru oral / Ioana Preda, Aurora Bârsan. -   Braşov : Aula, [2010]

208 p. - (Bacalaureatul de nota 10).

ISBN 978-973-754-091-1

811.133.1(076)                                                      371.274/.275:373.5.046.16

082.1 Bacalaureatul de nota 10

1. LIMBA FRANCEZĂ

II 89974 ; 811/P90

 

299. Primeros pasos / Bunoro Aura-Cristina, Şofei Mihaela, Drăgan Daniela.... -   Bucureşti : Editura Universitară, 2008

203 p.

ISBN 978-973-749-454-2

811.134.2

1. LIMBA SPANIOLĂ

II 90072 ; 811/P92

 

300. SANDU, DOINA. Gramatica limbii germane : norme-excepţii-comunicare / Doina Sandu ; colab. drd. Evemarie Draganovici. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2008

305 p.

ISBN 978-973-749-331-6

811.112.1

1. GRAMATICA LIMBII GERMANE

III 30218 ; 811/S20

 

301. TOMESCU BACIU, SANDA. Velkommen! : Manual de conversaţie în limba norvegiană / Sanda Tomescu Baciu. -   Iaşi : Polirom, 2010

187 p.

ISBN 978-973-46-1676-3

811.113.5(075.4)

1. LIMBA NORVEGIANĂ

III 30147 ; 811/T72

 

302. VLAICU, CLAUDIA. Manual de engleză juridică : Pentru studenţii facultăţilor de drept şi pentru jurişti Pentru studenţii facultăţilor de drept şi pentru jurişti / Claudia Vlaicu. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2008

230 p.

ISBN 978-973-749-475-7

811.111:34

1. LIMBA ENGLEZĂ

II 90066 ; 811/V77

811.135.1  Limba română

 

303. BOŢOC, MARIANA. Cuvânt, culoare, creativitate : Lumea elevei Adela Cîndea / Mariana Boţoc. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

56 p. : il.

ISBN 978-606-546-061-4

372.464                                  821.135.1-93                                         811.135.1(076)

1. LIMBA ROMÂNĂ(compunere)

811.135.1/B73

 

304. Dicţionar de frecvenţă a numelor de familie din Maramureş / Ştefan Vişovan, Mircea Farcaş, Sorin Mihai Frânc.... -   Baia Mare : Editura Universităţii de Nord, 2007

381 p.

ISBN 978-973-1729-44-2

811.135.1'373.23(498 Maramureş)(038)

1. ANTROPONOMIE

III 30106 ; 81'374/D39

 

305. Dicţionarul limbii române actuale : explicativ şi morfologic : ortografic şi ortoepic : 40.000 de cuvinte-titlu, peste 60.000 de expresii, locuţiuni şi sintagme / [Autori: Gabriel Angelescu, Emilia Mareş, Alexandru Muşina...] ; Gabriel Angelescu(coordonator). -   Braşov : Aula, [2009]

976 p. - (Dicţionarele Aula).

Cuvânt înainte p. 5-6

Abrevieri p. 7-8

Bibliografie selectivă p. 973

ISBN 978-973-754-075-1

811.135.1'354'374                                 082.1 Dicţionarele Aula

1. LIMBA ROMÂNĂ(ortografie)

2. DICŢIONAR DE LOCUŢIUNI

II 89979 ; 811.135.1/D39

306. HURDUCACIU, PETRU. Caiet ortografic : pentru clasele I-IV / Petru Hurducaciu ; coordonator prof. univ. dr. Ioan Nicola. -   Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1995

70 p.

ISBN 973-30-4508-X

811.135.1'35(075.2)

1. LIMBA ROMÂNĂ(ortografie)

811.135.1/H95

 

307. HURDUCACIU, PETRU. Învăţ să scriu corect : Caiet de ortografie pentru clasele a III-a şi a IV-a) / Petru Hurducaciu. -   Bucureşti : All, 2001

76 p.

ISBN 978-973-684-686-1

811.135.1'35:372.462(075.2)                                372.462(075.33)

1. LIMBA ROMÂNĂ(ortografie)

811.135.1/H95

 

308. HURDUCACIU, PETRU. Ortografie : caiet: clasele I-IV / Petru Hurducaciu. -   [Târgu-Mureş] : [Casa de editură " Mureş "], [1999]

106 p.

ISBN 973-9087-59-0

811.135.1'35(075.2)

1. LIMBA ROMÂNĂ(ortografie)

811.135.1/H95

 

309. HURDUCACIU, PETRU. Prietenul meu..."Caietul de ortografie" : (clasele III-IV) / Petru Hurducaciu. -   Târgu-Mureş : Casa de Editură Mureş, s.a.

108 p.

ISBN 973-7937-18-X

811.135.1'35(075.2)

1. LIMBA ROMÂNĂ(ortografie)

811.135.1/H95

 

310. IANCU, VICTOR. Greşeala atotputernică / Victor Iancu. -   Cluj-Napoca : Dacia, [2008]

176 p. - (Dacia Educational).

Bibliografii p. 171-173

ISBN 978-973-35-2436-6

811.135.1'35'/'366                                 082.1 Dacia Educational

1. GRAMATICA LIMBII ROMÂNE

II 90020 ; 811.135.1/I-23

 

311. SUCIU, RALUCA. Romanian at First Sight : A Textbook for Beginners = Româna la prima vedere: manual pentru începători / Raluca Suciu, Virginia Fazakaş. -   [Bucureşti] : Compania, [2006]

379 p.

ISBN 973-7841-28-X; ISBN 978-973-7841-28-5

811.135.1'35                                                          811.135.1'36

1. LIMBA ROMÂNĂ(învăţare corectă)

III 30088 ; 811.135.1/S94

 

312. SUCIU, RALUCA. Rumänisch auf den ersten Blick : Handbach für Anfänger = Româna la prima vedere: manual pentru începători / Raluca Suciu, Virginia Fazakaş. -   [Bucureşti] : Compania, [2006]

379 p.

ISBN 973-7841-29-8; ISBN 978-973-7841-29-2

811.135.1'35                                                          811.135.1'36

1. LIMBA ROMÂNĂ(învăţare corectă)

III 30087 ; 811.135.1/S94

 

313. VIŞOVAN, ŞTEFAN. Monografia toponimică a Văii Izei / Ştefan Vişovan. -   Cluj-Napoca : Mega, 2005. -  : Argonaut

414 p. - (Universitas).

ISBN 973-7710-41-X

811.135.1'373.21:913(498 Valea Izei)

913(498 Valea Izei):811.135.1'373.21                 082.1 Universitas

1. LIMBA ROMÂNĂ(lexicologie)

II 89939 ; 811.135.1/V69

 

 

 

314. VIŞOVAN, ŞTEFAN. Studii şi articole de onomastică / Ştefan Vişovan. -   Baia Mare : Editura Universităţii de Nord, 2007

239 p.

ISBN 978-973-1729-43-5

811.135.1'373.2

1. LIMBA ROMÂNĂ(onomastică)

II 89938 ; 811.135.1/V69

 

315. VIŞOVAN, ŞTEFAN. Toponimia Ţării Lăpuşului / Ştefan Vişovan. -   Baia Mare : Editura Universităţii de Nord, 2008

343 p.

ISBN 978-973-1729-71-8

811.135.1'373.21:913(498 Ţara Lăpuşului)

913(498 Ţara Lăpuşului):811.135.1'373.21

1. LIMBA ROMÂNĂ(lexicologie)

III 30107 ; 811.135.1/V69

82  Literatură

 

316. BĂRBOI, CONSTANŢA. Cartea mea de lectură. Antologie de literatură universală : pentru clasele V-VIII : Texte literare, noţiuni de teorie literară, sugestii de comentarii, evaluare - teme, exerciţii. / prof. dr. Constanţa Bărboi. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2007

294 p. - (Cartea pentru şcoală).

Bibliografie generală p. 293-294

ISBN 978-973-749-293-7

82.09(075.33)                                        82-82                      082.1 Cartea pentru şcoală

1. ANTOLOGIE LITERARĂ

82-82/B29

 

317. BODIŞTEAN, FLORICA. Poetica genurilor literare / Florica Bodiştean. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. -   Iaşi : Institutul European, 2009

238 p. : fig., tab. - (Academica ; 127 ; Litere).

Bibliografie p. 221-229

ISBN 978-973-611-651-3

82-1/-3                                   82.09                                      082.1 Academica

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)                       2. GENURI LITERARE

3. TEORIE LITERARĂ

III 30113 ; 82.0/.02/B61

 

318. DEVECSERY LÁSZLÓ. Ünnepelő : Szokások, hagyományok. Versek, mesék, dalok / Devecsery László ; a könyvet Kalmár István illusztrálta. - Változatlan utánnyomás. -   Budapest : Ciceró Kiadó, 2009

204 p. : il., n. muz.

Bibliografie p. 204

ISBN 978-963-539-691-7

821.511.141-91(082)                                            821.511.141-93(082)

398(=511.141)                                                      82-91

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

82-91/D35

 

319. Echivoc de inefabil : Culegere de texte alcătuită de elevii clasei a VIII-a, secţia germană, de la Colegiul Naţional "Liviu Rebreanu", Bistriţa, în tehnică plus/minus dadaistă / Antologie de Elena M. Cîmpan. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

120 p.

ISBN 978-606-546-052-2

821.135.1-82-1                                                                     821.112.2-1=135.1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

2. LITERATURĂ GERMANĂ(poezie)

II 89935 ; 82-82/E14

 

320. MARINETTI, FILIPPO TOMMASO. Manifestele futurismului / Filippo Tommaso Marinetti ; traducere, introducere şi note de Emilia David Drogoreanu. -   [Bucureşti] : ART, [2009]

276 p.

Bibliografie p. 255-268. - Indice de nume p. 269-274

ISBN 978-973-124-412-9

82.02 Futurism                                                     82.09

1. FUTURISM                                                     2. CURENTE LITERARE

III 30092 ; 82.0/.02/M40

321. MATTHEWS, CAIRLÍN. Poveşti cu prinţese / repovestite de Caitlín Matthews ; ilustrate de Olwyn Whelan ; traducere de Andreea Stănescu. -   Bucureşti : Cartea copiilor, 2010

64 p. : il. color

ISBN 978-973-88905-0-3

82-82-93

1. LITERATURĂ PENTRU COPII

82-82/M48

 

322. Mic dicţionar de proverbe : Proverbi per un anno: Italiano-Arcese-Român-Français. -   Arce : s.n., 2007

80 p.

82-84=131.1=135.1=133.1(038)                                          81'373.72

1. EXPRESII CELEBRE

II 89940 ; 82-82/M64

 

323. Die perfektesten Morde : 23 mal Top-Crime. -   München : Scherz, [1986]

428 p.

82-82-32

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(antologie)

82-82/P51

 

324. Streifzug durch die Märchenwelt / [Charles Perrault, Hans Christian Andersen, Gebrüder Grimm] ; Illustriert von Alexandru Sabo. -   [Germania] : [Aquila Verlag], [2006]

2 vol.

Band 1 - 128 p. il. color. - ISBN 3-9523153-0-3. - ISBN 978-3-9523153-0-9

Band 2 - 128 p. il. color. - ISBN 3-9523153-1-1. - ISBN 978-3-9523153-1-6

82-93-82=112.2                                                                    82-93-34=112.2

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie)

82-82/S90

 

 

82.09  Critică literară

 

325. BORGES, JORGE LUIS. Texte captive / Jorge Luis Borges ; Ediţie îngrijită şi texte introductive de Andrei Ionescu; Traduceri de Irina Dogaru, Tudora Şandru-Mehedinţi şi Andrei Ionescu. -   Iaşi : Polirom, 2010

629 p.

ISBN 978-973-46-1590-2

82.09(0:82-82)

1. CRITICĂ LITERARĂ(eseuri)

II 90004 ; 82.09/B69

 

326. CĂPUŞAN, HORIA. Imaginea creatoare : Arhetip şi originalitate în literatura engleză / Horia Căpuşan. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

189 p. - (Paradigme).

ISBN 978-973-726-478-7

821.111.09                                                            130.2

801.73                                                                   082.1 Paradigme

1. FILOZOFIA CULTURII                 2. HERMENEUTICA LECTURII

II 89966 ; 82.09/C21

 

327. MARINESCU, ROXANA-ELISABETA. Violated Bodies: A Cross-Cultural Reading of the English-Language Fiction by Authors of South-Asian Origin / Roxana-Elisabeta Marinescu. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2009

339 p.

ISBN 978-973-749-559-4

82.09

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

II 90065 ; 82.09/M40

 

328. OSMAN, SILVIA. Ne vedem la seminar... : Note de curs, texte, teme, definiţii, explicaţii = Seminars of English Literature: A Reader / Silvia Osman. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2009

235 p.

ISBN 978-973-749-720-8

821.111.09(075.8)

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

2. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

III 30181 ; 82.09/O-85

 

329. STEINHARDT, NICOLAE. Între viaţă şi cărţi / N. Steinhardt ; Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, referinţe critice şi indici de George Ardeleanu ; Repere biobibliografice de Virgil Bulat. -   Iaşi : Polirom, 2010

485 p.

Indice p. 451-481

ISBN 978-973-46-1565-0

82.09                                                                                     821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 90012 ; 82.09/S83

 

330. Távlatok : Nyelv-és irodalomtudományi tanulmányok Antal Árpád professzor tiszteletére / Szerkesztette Egyed Emese. -   Kolozsvár : Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 2002

251 p.

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 973-8231-19-1

82.01                                                                                     82.09

1. TEORIE LITERARĂ                                                      2. CRITICĂ LITERARĂ

3. ISTORIE LITERARĂ

II 90076 ; 82.09/T28

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

331. AL-SANEA, RAJAA. Fetele din Riad / Rajaa al-Sanea ; traducere din limba engleză şi note de Mihaela Negrilă. -   Iaşi : Polirom, 2010

396 p. - (Chic).

ISBN 978-973-46-1655-8

821.411.21-31=135.1                            821.111(73)-31=135.1                      082.1 Chic

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 90009 ; 821.111/A43

332. BENEDICTUS, DAVID. Micimackó visszatér, amelyben Micimackó újabb kalandokban vesz részt Róbert Gida és barátai társaságában / A.A. Milne eredeti történeteinek szellemében elmeséli : David Benedictus ; Mark Burgess rajzaival, E.H. Shepard stílusában ; Fordította : Révbíró Tamás. -   Budapest : Móra Könyvkiadó, 2009

136 p. : il. color

Titl. orig. : Return To The Hundred Acre Wood

ISBN 978-963-11-8680-2

821.111-93-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii)

821.111/B44

 

333. BERRY, STEVE. Al treilea secret : [roman] / Steve Berry ; traducere din limba engleză de Alina Toderică. -   Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2008

376 p.

ISBN 978-973-103-671-7

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 30164 ; 821.111/B49

 

334. BERRY, STEVE. Conexiunea Alexandria : [roman] / Steve Berry ; traducere din limba engleză de Diana Bălteanu. -   Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2008

540 p.

ISBN 978-973-103-830-8

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 30166 ; 821.111/B49

 

335. BIRD, CHRISTIANE. Ezer lázadás, ezer sóhaj : A kurdok évszázados küzdelme / Christiane Bird ; Fordította Szieberth Ádám ; Szerkesztette Grabner Mária. -   Budapest : General Press Kiadó, [2004]

471 p., [12] p. il. - (Különleges könyvek).

ISBN 963-9598-26-7

821.111(73)-992=511.141                                                    930.85(=222.5)(0:82-992)

082.1 Különleges könyvek

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(jurnal de călătorie)

2. ISTORIA KURZILOR

II 90053 ; 821.111/B54

 

336. BRIGGS, ANDY. Hero.com în slujba binelui / Andy Briggs ; traducere din limba engleză de Georgiana Harghel. -   Bucureşti : Rao International Publishing Company, [2010]

252 p. - (Biblioteca RAO).

Titl. orig. : Hero.com Rise of the Heroes

ISBN 978-973-103-958-9

821.111-93-31=135.1                                                           082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman s.f.)

821.111/B83

 

337. BRIGGS, ANDY. Villain.net Consiliul Răului / Andy Briggs ; traducere din limba engleză de Georgiana Harghel. -   Bucureşti : Rao International Publishing Company, [2010]

220 p. - (Biblioteca RAO).

ISBN 978-973-103-959-6

821.111-93-31=135.1                                                           082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman s.f.)

821.111/B83

 

338. BROWN, DAN. Az elveszett jelkép / Dan Brown ; Fordította Bori Erzsébet. -   [Budapest] : Gabo, 2009]

735 p. : il.

Titl. orig. : The Lost Symbol

ISBN 978-963-689-331-6

821.111(73)-312.4=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 30091 ; 821.111/B84

 

339. CHRISTIE, AGATHA. Életem / Agatha Christie ; Fordította Kállai Tibor. -   Budapest : Partvonal Könyvkiadó, 2008

652 p.

Titl. orig. : An Autobiography

Note p. 607-642

ISBN 978-963-9644-95-3

821.111-94

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(autobiografie)

II 89926 ; 821.111/C48

 

340. CHRISTIE, AGATHA. Der Prügelknabe / Agatha Christie. -   Kaiser : Verlegt bei Kaiser, [1956]

141 p.

821.111-32=112.2

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(nuvele)

821.111/C48

 

341. CHRISTIE, AGATHA. Rotkäppchen und der böse Wolf / Agatha Christie. -   Scherz : München, [1977]

170 p.

821.111-31=112.2

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/C48

 

342. CORDER, ZIZOU. Adevărul / Zizou Corder ; traducere din limba engleză de Lucia Ostafi Iliescu. -   Bucureşti : RAO, [2010]

250 p. : il.

Titl. orig. : Lyon Boy: The Truth

Volumul al 3-lea din seria Băiatul-Leu

ISBN 978-973-103-879-7

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

821.111/C71

 

343. DAHL, SOPHIE. În jocul celor mari / Sophie Dahl ; Traducere din limba engleză de Dan Ciobanu. -   Bucureşti : Rao International Publishing Company, [2008]

221 p. - (Pentru tine).

ISBN 978-973-103-661-8

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Pentru tine

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 30161 ; 821.111/D12

344. DAVE, LAURA. Londra este cel mai frumos oraş din America / Laura Dave ; Traducere din limba engleză de Ana Cristina Kuti. -   Bucureşti : Rao International Publishing Company, [2009]

284 p. - (Pentru tine).

ISBN 978-973-54-0047-7

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Pentru tine

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 30162 ; 821.111/D22

 

345. FFORDE, KATIE. Se poartă nunţile / Katie Fforde ; traducere din limba engleză de Delia Ungureanu. -   Iaşi : Polirom, 2010

531 p. - (Chic).

ISBN 978-973-46-1613-8

821.111-31=135.1                                 082.1 Chic

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 90010 ; 821.111/F46

 

346. GALSWORTHY, JOHN. Meghalni a szerelemért ; Egy devoni férfi / John Galsworthy ; Fordította : Béresi Csilla. -   Szeged : Lazi Könyvkiadó, 2009

183 p.

Titl. Orig.: The Apple Tree(A Summer Story); A Man of Devon

ISBN 978-963-267-057-7

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 89951 ; 821.111/G16

 

347. GANESHANANTHAN, VASUGI V.. Căsătorie din dragoste / Vasugi V. Ganeshananthan ; traducere din limba engleză de Diana Gierling. -   Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

316 p.

ISBN 978-973-103-961-9

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 30159 ; 821.111/G18

348. GASKELL, ELIZABETH. Vétkek és vezeklések : Ruth története / Elizabeth Gaskell ; Fordította : Acsai Roland. -   Szeged : Lazi Könyvkiadó, 2009

248 p.

Note p. 386-388

Titlul original : Ruth

ISBN 978-963-267-040-9

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 89950 ; 821.111/G23

 

349. GORDIMER, NADINE. Preţul vieţii : roman / Nadine Gordimer ; traducere din limba engleză de Raluca şi Christian Tănăsescu. -   Bucureşti : Allfa, 2009

215 p. - (Literatură universală).

ISBN 978-973-724-135-1

821.111(680)-31=135.1                                        082.1 Literatură universală

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ (Africa de Sud)(roman)

I 19273 ; 821.111/G70

 

350. GRISHAM, JOHN. Az utolsó esküdt / John Grisham ; [Fordította Komáromy Rudolf]. -   [Budapest] : Geopen, 2009

480 p.

Titil. orig. : The Last Juror

ISBN 978-963-9765-88-7

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89911 ; 821.111/G86

 

351. HEMON, ALEKSANDAR. Omul de nicăieri : Fantezii cu Jozef Pronek / Aleksandar Hemon ; Traducere din limba engleză şi note de Dan Suciu. -   Iaşi : Polirom, 2010

259 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

ISBN 978-973-46-1644-2

821.111(73)-31=135.1                                          821.163.41(73)-31=135.1

082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 19291 ; 821.111/H46

352. HISLOP, VICTORIA. Insula / Victoria Hislop ; Traducere din limba engleză de Marilena Dumitrescu. -   Bucureşti : Rao International Publishing Company, [2008]

380 p. - (Pentru tine).

ISBN 978-973-103-555-0

821.111-31=135.1                                 082.1 Pentru tine

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

III 30163 ; 821.111/H66

 

353. JAMES, P. D.. Vorsatz und Begierde / P.D. James ; Aus dem Englisch von Georg Auerbach und Gisela Stege. -   s.l. : Knaur, [1992]

591 p.

ISBN 3-426-60038-2

821.111-31=112.2

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/J24

 

354. KALLOS, STEPHANIE. Vieţi în mozaic / Stephanie Kallos ; traducere din limba engleză de Alexandra Muşat. -   Bucureşti : Rao International Publishing Company, [2008]

475 p.

ISBN 978-973-54-0104-7

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 30165 ; 821.111/K18

 

355. KELLY, CATHY. Secrete din trecut / Cathy Kelly ; traducere din limba engleză şi note de Maria Zirra. -   Iaşi : Polirom, 2010

562 p. - (Chic).

ISBN 978-973-46-1636-7

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Chic

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 90011 ; 821.111/K32

 

 

356. LE CARRÉ, JOHN. Der Nacht-manager : roman / John le Carré ; Aus dem Englisch von Werner Schmitz. -   München : Wilhelm Heyne Verlag, [1993]

558 p.

ISBN 3-453-08201-X

821.111-31=112.2

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/L37

 

357. LESSING, DORIS. Megint a szerelem / Doris Lessing ; Fordította Lázár Júlia. -   Budapest : Ulpius-ház, 2008

527 p.

Titl. orig. : Love, Again

ISBN 978-963-254-209-6

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 90052 ; 821.111/L52

 

358. LONDON, JACK. Az éneklő kutya / Jack London ; Fordította : Szász Imre. -   Budapest : Holnap Kiadó, 2002

386 p.

ISBN 963-346-491-9

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/L77

 

359. MAUGHAM, WILLIAM SOMERSET. Ashenden, a hírszerző : Novellák / William Somerset Maugham ; Fordították : Barkóczi András, Borbás Mária, Dezsényi Katalin,.... -   Budapest : Holnap Kiadó, 2007

288 p.

Titl. orig. : Collected Short Stories

ISBN 978-963-346-816-6

821.111-32=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(nuvele)

II 89955 ; 821.111/M49

 

 

 

360. MAUGHAM, WILLIAM SOMERSET. Pe muchie de cuţit / W. Somerset Maugham ; Traducere din limba engleză de Ioana Văcărescu. -   Iaşi : Polirom, 2010

455 p. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

ISBN 978-973-46-1663-3

821.111-31=135.1                                 082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19286 ; 821.111/M49

 

361. MCNAUGHT, JUDITH. Végtelen szerelem / Judith McNaught ; Fordította Rét Viktória ; Szerkesztette Hámori Vali. -   Budapest : General Press Kiadó, s.a.

413 p. - (Romantikus Regények).

Titl. orig. : Once and Always

ISBN 978-963-643-180-8

821.111(73)-31=511.141                                      082.1 Romantikus Regények

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 90049 ; 821.111/M12

 

362. PITCHER, CAROLINE. Băiatul Şaman / Caroline Pitcher ; traducere din limba engleză de Iulia-Oana Ţarălungă. -   Bucureşti : Rao International Publishing Company, [2010]

379 p. - (Biblioteca RAO).

Titl. orig. : The Shaman Boy

ISBN 978-973-103-933-6

821.111-93-31=135.1                                           082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii)

821.111/P69

 

363. ROTH, PHILIP. Fantoma iese din scenă / Philip Roth ; Traducere din limba engleză şi note de Cristina Ranaite ; traducere şi note revăzute de Nadia Brunstein. -   Iaşi : Polirom, 2010

287 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

ISBN 978-973-46-1612-1

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 19290 ; 821.111/R83

 

364. SEE, LISA. Floare-de-Zăpadă şi evantaiul secret / Lisa See ; Traducere din limba engleză de Monica Sotirescu. -   Bucureşti : Rao International Publishing Company, [2008]

316 p. - (Pentru tine).

ISBN 978-973-103-577-2

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Pentru tine

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 30160 ; 821.111/S41

 

365. SHAW, IRWIN. Oroszlánkölykök / Irwin Shaw ; Fordította Vajda Miklós. -   Budapest : Partvonal, 2006

646 p.

Titl. orig. : The Young Lions

ISBN 963-964-403-X

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 30114 ; 821.111/S52

 

366. SHIPMAN, PAT. Mata Hari : Szerelmei és ismeretlen, titkos élete / Pat Shipman ; Fordította : Kulcsár Valéria ; Szerkesztette : Plántek Éva. -   Budapest : JLX Kiadó, 2008

355 p. : il.

Titl. orig. : Femme Fatale

ISBN 978-963-305-278-5

929 Mata Hari                                                      821.111-94=511.141

1. MATA HARI

2. LITERATURĂ ENGLEZĂ(biografie)

II 89947 ; 821.111/M46S

 

367. URIS, LEON. Szentháromság / Leon Uris ; Fordította Borbás Mária, Dezsényi Katalin, Tótisz András. -   Budapest : Partvonal, 2009

716 p. : h.

Titl. orig. : Trinity

ISBN 978-963-9910-33-1

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 30115 ; 821.111/U76

368. WELSH, IRVINE. Acid House / Irvine Welsh ; traducere din limba engleză şi note de Ciprian Şiulea. -   Iaşi : Polirom, 2010

372 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

ISBN 978-973-46-1608-4

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19293 ; 821.111/W51

 

369. WELSH, IRVINE. Dacă ţi-a plăcut şcoala, munca o să-ţi placă şi mai mult Dacă ţi-a plăcut şcoala, munca o să-ţi placă şi mai mult / Irvine Welsh ; traducere din limba engleză şi note de Ciprian Şiulea. -   Iaşi : Polirom, 2009

510 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

ISBN 978-973-46-1445-5

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19289 ; 821.111/W51

 

370. WILDE, OSCAR. Crima Lordului Savile...şi alte povestiri / Oscar Wilde ; traducere din limba engleză Alexandru Arion, Mădălina Vasile şi Alex Nichifor. -   Bucureşti : Crime Scene Publishing, 2009

140 p.

ISBN 978-973-733-372-8

821.111-32=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri)

I 19279 ; 821.111/W68

821.112.2  Literatură germană

 

371. BÖLL, HEINRICH. Fotografie de grup cu doamnă / Heinrich Böll ; Traducere din limba germană şi note de Petru Forna. -   Iaşi : Polirom, 2010

479 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

Titl. orig. : Gruppenbild mit Dame

ISBN 978-973-46-1501-8

 

821.112.2-31=135.1                                              082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

I 19288 ; 821.112.2/B66

 

372. LAUBE, SIGRID. Balul florilor / Sigrid Laube ; ilustraţii de Silke Leffler ; traducere de Mădălina Ronţescu. -   Bucureşti : Cartea copiilor, 2007

[28] p. : il. color

ISBN 978-973-88438-5-1

087.5(0:82-93)                                                      821.112.2-93-34

1. LITERATURĂ GERMANĂ(povestiri)

821.112.2/L27

 

373. MANN, THOMAS. Buddenbrooks : Verfall einer Familie / Thomas Mann ; Mit einem Vortwort und Anmerkungen von Hannes Schuster. -   Bukarest : Kriterion, 1973

2 vol.

vol. 1 - 413 p

vol. 2 - 417-822 p

821.112.2-31

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

821.112.2/M25

821.133.1  Literatură franceză

 

374. BARTHES, ROLAND. Jurnal de doliu : 26 octombrie 1977-15 septembrie 1979 / Roland Barthes ; Text stabilit şi adnotat de Nathalie Léger ; Traducere din franceză de Em. Galaicu-Păun. -   Chişinău : Cartier, 2009

268 p. - (Biblioteca deschisă).

ISBN 978-9975-79-577-7

821.133.1-94                                                         821.133.1-4

082.1 Biblioteca deschisă

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(jurnal)

2. LITERATURĂ FRANCEZĂ(eseuri)

II 90041 ; 821.133.1/B35

 

 

375. COMBET, FERNAND. SchrummSchrumm sau Excursia Duminicală la Nisipurile Mişcătoare : Roman / Fernand Combet ; Traducere din franceză de Corina Ungurean. -   Chişinău : Cartier, 2010

300 p. - (Biblioteca deschisă).

Prefaţă p. 5-11

Bibliografie p. 297-300

ISBN 978-9975-79-613-2

821.133.1-31                                                         082.1 Biblioteca deschisă

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 90026 ; 821.133.1/C63

 

376. LA FONTAINE, JEAN DE. Fabeln / Jean de La Fontaine ; Illustrationen Alexandru Stănese. -   [Germania] : [Aquila Verlag], [2006]

96 p. : il. color

ISBN 3-9523153-6-2; ISBN 978-3-9523153-6-1

821.133.1-93-191=112.2

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(fabule)

821.133.1/L14

 

377. LE CLÉZIO, JEAN-MARIE GUSTAVE. Raga : A láthatatlan kontinens megismerése / Jean-Marie Gustave Le Clézio ; Fordította Novák Petra. -   Budapest : Partvonal, 2008

120 p. : il.

Note de subsol

Titl. orig. : Raga - Approche du continent invisible

Bibliografie p. 115

ISBN 978-963-9910-17-1

821.133.1-992=511.141                                                       910.4(934)(0:82-994)

908(934)(0:82-994)

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(jurnal de călătorie)

II 90050 ; 821.133.1/L36

 

378. LE CLÉZIO, JEAN-MARIE GUSTAVE. Terra Amata / J.M.G. Le Clézio ; Fordította Tellér Gyula. -   Budapest : Ulpius-ház Könyvkiadó, 2008

420 p.

Anexe p. 415-417

ISBN 978-963-254-215-7

821.133.1-31=511.141

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 90051 ; 821.133.1/L36

 

379. LE CLÉZIO, JEAN-MARIE GUSTAVE. Urania / J.M.G. Le Clézio ; Traducere din limba franceză de Mădălin Roşioru. -   [Bucureşti] : ART, [2009]

330 p.

ISBN 978-973-124-472-3

821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 89921 ; 821.133.1/L36

 

380. MAKINE, ANDREI¨. Viaţa unui bărbat necunoscut / Andrei¨ Makine ; Traducere din limba franceză de Vlad Stroescu. -   Iaşi : Polirom, 2010

224 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

ISBN 978-973-46-1607-7

821.133.1-31=135.1                                              082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

I 19292 ; 821.133.1/M16

 

381. SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE. A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [Fordította] : Rónay György. - 28. kiadás. -   Budapest : Móra Könyvkiadó, 2009

96 p. : il. color

ISBN 978-963-11-8682-6

821.133.1-93-31=511.141

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman pt. copii)

821.133.1/S15

 

382. SIMENON, GEORGES. Maigret şi cazul Nahour / Georges Simenon ; Traducere de Nicolae Constantinescu. -   Iaşi : Polirom, 2010

198 p. - (Maigret).

Este al 42-lea volum din seria Maigret

ISBN 978-973-46-1618-3

 

821.133.1(493)-312.4=135.1                                082.1 Maigret

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman)

II 90001 ; 821.133.1/S56

 

383. VERNE, JULES. Nyolcvan nap alatt a Föld körül / Verne Gyula ; Fordította Csatlós János. -   [Budapest] : Népszabadság Könyvek, [2008]

237 p. - ([Verne Gyula-sorozat] ; 13/16).

ISBN 978-963-9709-57-7

821.133.1-31=511.141                                          821.133.1-311.9=511.141

082.1 [Verne Gyula-sorozat]

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/V48

 

384. VERNE, JULES. Utazás a Hold körül / Verne Gyula ; Fordította Kilényi Mária. -   [Budapest] : Népszabadság Könyvek, [2008]

229 p. - ([Verne Gyula-sorozat] ; 9/16).

ISBN 978-963-9709-65-2

821.133.1-31=511.141                                          821.133.1-311.9=511.141

082.1 [Verne Gyula-sorozat]

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/V48

 

385. VERNE, JULES. Utazás a Holdba / Verne Gyual ; Fordította Kilényi Mária. -   [Budapest] : Népszabadság Könyvek, [2008]

223 p. - ([Verne Gyula-sorozat] ; 8/16).

ISBN 978-963-9709-64-5

821.133.1-312.9                                                    082.1 [Verne Gyula-sorozat]

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman S.F.)

821.133.1/V48

 

 

 

 

 

 

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

386. ECHENIQUE, ALFREDO BRYCE. Amigdalita lui Tarzan / Alfredo Bryce Echenique ; traducere din limba spaniolă şi note de Lavinia Similaru. -   Iaşi : Polirom, 2010

273 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

ISBN 978-973-46-1605-3

821.134.2(85)-31=135.1

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Peru)(roman)

I 19287 ; 821.134.2/.3/E14

 

387. RAMÍREZ, ALEJANDRA. Catalogul fiinţelor fantastice : 99 de poveşti cu spiriduşi, sirene, vrăjitoare, centauri şi multe altele : Fiinţe fantastice de pământ; Fiinţe fantastice de apă; Fiinţe fantastice de aer; Fiinţe fantastice între două lumi / Texte de Alejandra Ramírez, Agustin Cefis ; Ilustraţii de Abril Barrado ; traducere de Irina Dogaru. -   [Bucureşti] : ART, [2007]

193 p. : il. color

Titl. orig. : Catálogo de Seres Fantásticos

ISBN 978-973-124-176-0

821.134.2-93-34=135.1

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(poveşti)

821.134.2/.3/R23

 

388. SARAMAGO, JOSÉ. Călătoria elefantului / José Saramago ; traducere din limba portugheză de Mioara Caragea. -   Iaşi : Polirom, 2010

213 p. - (Biblioteca Polirom).

Titl. orig. : A Viagem do elefante

ISBN 978-973-46-1604-6

821.134.3-31=135.1                                                             082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(roman)

II 89999 ; 821.134.2/.3/S23

 

 

 

 

821.135.1  Literatură română

 

389. ABĂLUŢĂ, CONSTANTIN. Totul despre nimic / Constantin Abăluţă. -   Cluj Napoca : Limes, 2010

148 p. : il. - (Magister).

ISBN 978-973-726-475-6

821.135.1-4                                                           082.1 Magister

1. Literatură română(eseu)

III 30246 ; 821.135.1/A11

 

390. ALBU, DANIELA. Petru şi Pavel : între lumi / Daniela Albu. - Ediţia a 2-a. -   Cluj-Napoca : Dacia, 2009

271 p. - (Biblioteca Dacia ; Proză scurtă şi roman).

ISBN 978-973-35-2464-9

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca Dacia

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89870 ; 821.135.1/A33

 

391. ALBU, IOANA. Dincolo de umbră / Ioana Albu ; prefaţă de Ion Podosu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

184 p. - (Lakonia).

ISBN 978-973-726-466-4

821.135.1-32                                                         082.1 Lakonia

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă)

II 89862 ; 821.135.1/A33

 

392. ALUI GHEORGHE, ADRIAN. Paznicul ploii / Adrian Alui Gheorghe ; Coperta şi desenele de Laurenţiu Dimişcă. -   Cluj Napoca : Limes, 2010

150 p. : il. - (Magister).

ISBN 978-973-726-481-7

821.135.1-1                                                           082.1 Magister

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

III 30245 ; 821.135.1/A44

 

 

 

393. ANANIA, VALERIU. Străinii din Kipukua : roman / Valeriu Anania ; prefaţă de Aurel Sasu ; cronologie de Ştafan Iloaie. -   Iaşi : Polirom, 2010

301 p.

ISBN 978-973-46-1681-7

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

III 30158 ; 821.135.1/A48

 

394. Autografe pentru "Bucovina literară" : (2000-2009) / Antologie realizată de Ion Beldeanu. -   Suceava : Muşatinii, 2009

212 p. : facsm.

Cuvânt înainte p. 5-8

ISBN 978-973-1974-22-4

821.135.1(498.6)-82-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Bucovina)(poezii)

II 89971 ;821.135.1/A93

 

395. BACIU, IOAN. Anotimpurile vieţii / Ioan Baciu. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

66 p.

ISBN 978-606-546-051-5

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89934 ; 821.135.1/B13

 

396. BACIU, IOAN. Satul meu / Ioan Baciu. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

43 p.

Glosar p. 41-42

ISBN 978-606-546-056-0

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89930 ; 821.135.1/B13

 

397. BĂCIUŢ, NICOLAE. Înapoi la viitor / Nicolae Băciuţ. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

234 p.

ISBN 978-606-546-044-7

821.135.1-4(047.53)                                             821.135.1-83

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

II 89848 ; 821.135.1/B13

 

398. BĂDĂRĂU, GEORGE. Dicţionar de scriitori canonici români / George Bădărău. -   Iaşi : Institutul European, 2010

364 p. - (Dicţionar [Institutul European] ; 21).

ISBN 978-973-611-665-0

821.135.1.09(038)

082.1 Dicţionar [Institutul European]

1. DICŢIONAR DE SCRIITORI

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 90063 ; L-821.135.1.09/B14

 

399. BĂRBOI, CONSTANŢA. Cartea mea de lectură : Limba şi literatura română : pentru învăţământul preşcolar şi primar : Antologie de texte literare, mic dicţionar de termeni utili, mic dicţionar de personaje literare / prof. dr. Constanţa Bărboi. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2008

462 p. - (Cartea pentru şcoală).

Bibliografie selectivă p. 463

ISBN 978-973-749-394-1

821.135.1-82(075.33)                                           082.1 Cartea pentru şcoală

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

821.135.1-82/B29

 

400. BĂRBOI, CONSTANŢA. George Coşbuc, Octavian Goga : Continuitatea romantismului şi a clasicismului în literatura română : Texte literare, comentarii, sinteze, noţiuni de teorie literară, aprecieri critice, teste de evaluare / Prof. dr. Constanţa Bărboi. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2007

297 p. - (Cartea pentru şcoală).

Bibliografie selectivă p. 293-294

ISBN 978-973-749-292-0

821.135.1.09 Coşbuc, George                            821.135.1.09 Goga, Octavian

929 Coşbuc, George                                           929 Goga, Octavian

082.1 Cartea pentru şcoală

1. CRITICĂ LITERARĂ(Coşbuc, George)

2. CRITICĂ LITERARĂ(Goga, Octavian)

3. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

821.135.1.09/B29

 

401. BĂRBOI, CONSTANŢA. Ioan Slavici : Pagini alese : Comentarii literare, sinteze, rezumate, noţiuni de teorie literară, personaje literare, aprecieri critice, teste de evaluare : Pentru învăţământul preşcolar, gimnazial şi liceal / Prof. dr. Constanţa Bărboi. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2007

240 p. - (Cartea pentru şcoală).

Bibliografie selectivă p. 239

ISBN 978-973-749-139-8

821.135.1.09 Slavici, Ioan                                                  929 Slavici, Ioan

082.1 Cartea pentru şcoală

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

821.135.1.09/S63B

 

402. BĂRBOI, CONSTANŢA. Ion Creangă : Pagini alese : Comentarii literare, sinteze, rezumate, noţiuni de teorie literară, personaje literare, aprecieri critice, teste de evaluare : Pentru învăţământul preşcolar, gimnazial şi liceal / Prof. dr. Constanţa Bărboi. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2007

223 p. - (Cartea pentru şcoală).

Bibliografie selectivă p. 220-223

ISBN 978-973-749-141-1

821.135.1.09 Creangă, Ion                                  929 Creangă, Ion

082.1 Cartea pentru şcoală

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

821.135.1.09/C84B

 

403. BĂRBOI, CONSTANŢA. Ion Luca Caragiale : Pagini alese : Comentarii literare, sinteze, rezumate, noţiuni de teorie literară, personaje literare, aprecieri critice, teste de evaluare : Pentru învăţământul preşcolar, gimnazial şi liceal / Prof. dr. Constanţa Bărboi. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2007

335 p. - (Cartea pentru şcoală).

Bibliografie selectivă p. 334-335

ISBN 978-973-749-142-8

821.135.1.09 Caragiale, Ion Luca                                      929 Caragiale, Ion Luca

082.1 Cartea pentru şcoală

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

821.135.1.09/C234B

 

404. BĂRBOI, CONSTANŢA. Mihai Eminescu : Pagini alese : Comentarii literare, sinteze, rezumate, noţiuni de teorie literară, personaje literare, aprecieri critice, teste de evaluare : Pentru învăţământul preşcolar, gimnazial şi liceal / Prof. dr. Constanţa Bărboi. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2007

271 p. - (Cartea pentru şcoală).

Bibliografie selectivă p. 266-269

ISBN 978-973-749-140-4

821.135.1.09 Eminescu, Mihai                                           929 Eminescu, Mihai

082.1 Cartea pentru şcoală

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

821.135.1.09/E48B

 

405. BĂRBOI, CONSTANŢA. Simbolismul românesc : Alexandru Macedonski, George Bacovia : Texte din literatura română şi universală, noţiuni de teorie literară, comentarii, sinteze, aprecieri critice, teste de evaluare / prof. dr. Constanţa Bărboi. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2007

237 p. - (Cartea pentru şcoală).

Bibliografie selectivă p. 231-234. - ISBN 978-973-749-291-3

821.135.1.09 Macedonski, Alexandru                      821.135.1.09 Bacovia, George

082.1 Cartea pentru şcoală

1. SIMBOLISM(literatură)                         2. CRITICĂ LITERARĂ

II 90067 ; 821.135.1.09/B29

 

406. BĂRBOI, CONSTANŢA. Vasile Alecsandri : Pagini alese : Comentarii literare, sinteze, rezumate, noţiuni de teorie literară, personaje literare, aprecieri critice, teste de evaluare : Pentru învăţământul preşcolar, gimnazial şi liceal / Prof. dr. Constanţa Bărboi. -   Bucureşti : Editura Universitară, 2007

320 p. - (Cartea pentru şcoală).

Bibliografie selectivă p. 317-319

ISBN 978-973-749-138-1

821.135.1.09 Alecsandri, Vasile                                        929 Alecsandri, Vasile

082.1 Cartea pentru şcoală

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

821.135.1.09/A36B

 

407. Biblioteca Vie : Antologie a concursului "Floarea de cireş" : Ediţia a IX-a, 2010 : [Clasele VII-VIII] / Coordonator prof. Mariana Cheţan. -   [Târgu Mureş] : Editura Nico, [2010]

252 p. : il.

ISBN 978-606-546-063-8

821.135.1-93-82                                                                   821.135.1-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie pentru copii)

821.135.1/B51

 

408. BLOJ, SORINA. Asediul timpului : Poeme / Sorina Bloj. -   [Târgu Mureş] : Editura Nico, [2010]

72 p.

ISBN 978-606-546-070-6

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 90082 ; 821.135.1/B58

 

409. Boemía : Antologie [de Nicolae Băciuţ] a Clubului Internaţional de Cultură "Boema". -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

151 p. : il.

ISBN 978-606-546-054-6

821.135.1-1                                                                           821.135.1-822

929:821.135.1(498 Târgu-Mureş)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

2. BIOGRAFII COLECTIVE(scriitori)(România)

II 89932 ; 821.135.1-82/A62

 

410. BOGDAN-INŢA, LUCREŢIA. La porţile creaţiei / Lucreţia Bogdan Inţa. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

58 p.

ISBN 978-606-546-057-7

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89960 ; 821.135.1/B64

 

411. BOLINTINEANU, DIMITRIE. Studii şi cercetări / Dimitrie Bolintineanu. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2007

2 vol.

ISBN 978-973-8900-85-1

vol. 1 - 400 p. - ISBN 978-973-8900-86-8

vol. 2 - 307 p. - ISBN 978-973-8900-86-8

821.135.1-992                                                                       910.4(100)(0:82-992)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie)

II 90060(1-2) ; 821.135.1/B66

 

412. BRATEŞ, RADU. În împărăţia lutului : poeme / Radu Brateş ; cu o prefaţă de Valentin Taşcu. -   Cluj-Napoca : Clusium, 2008

215 p.

ISBN 978-973-555-570-2

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 90055d ; 821.135.1/B79

 

413. BRATEŞ, RADU. Scrieri inedite / Radu Brateş ; Ediţie îngrijită şi evocare biobibliografică de Liana Biriş. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009

373 p. : facs., foto.

Anexe p. 353-371

Radu Brateş este preudonimul literar al profesorului şi cărturarului blăjean Gheorghe I. Biriş

ISBN 978-973-133-623-7

821.135.1-6                                                                           821.135.1-92

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică)

3. LITERATURĂ ROMÂNĂ(evocări)

III 30172 ; 821.135.1/B79

 

 

414. CARATANĂ, NICOLAE. Lampadoforie : poezii alese / Nicolae Caratană ; prefaţă de Nicolae Rotund. - ediţie îngrijită de Vasile Dimaca. -   Constanţa : Ex Ponto, 2009

XI, 352 ; viii p.

ISBN 978-973-644-881-2

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

III 30108 ; 821.135.1/C23

 

415. CERNICA, DOINA. Fetiţa şi broasca ţestoasă = Di`včinka i` čerepaha / Doina Cernica = Dojna Černi`ka ; Traducere în limba ucraineană Tudor Andrieş=Pereklad ukrai¨ns'kou^ movou^ Tudor Andri`e^ą ; Copertă şi ilustraţii Ana Constantinescu=Obkladika i` i`lu^stracii¨ Ana Konstantinesku. -   Suceava : Muşatinii, 2009

102 p. : il.

Carte editată sub egida Bibliotecii Bucovinei "I. G. Sbiera" Suceava

ISBN 978-973-1974-20-1

821.135.1-93-32=135.1=161.2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt.copii)

821.135.1/C36

 

416. CHIRILĂ, IOAN. Fărâme de cer / Ioan Chirilă. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

48 p. - (Magister).

ISBN 978-973-726-462-6

821.135.1-1                                                                           082.1 Magister

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89858 ; 821.135.1/C44

 

417. CÎMPAN, ELENA M.. 100 cele mai frumoase poezii : Antologie / Elena M. Cîmpan. -   [Târgu Mureş] : Editura Nico, [2010]

134 p.

ISBN 978-606-546-066-9

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90083 , 821.135.1/C49

418. CÎMPAN, ELENA M.. Pe bază de lectură : Recenzii, Comentarii, Prezentări / Elena M. Cîmpan. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

122 p.

ISBN 978-606-546-043-0

821.135.1-95                                                                         821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 89849 ; 821.135.1.09/C49

 

419. CREŢU, GABRIELA. Democtaţie virtuală : Publicistică / Gabriela Creţu. -   Iaşi : Lumen, 2010

145 p.; [12] f. il.

ISBN 973-166-212-X

821.135.1-92

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică)

I 19277 ; 821.135.1/C85

 

420. CREŢU, GABRIELA. Femeile sunt de vină : Publicistică feministă / Gabriela Creţu. -   Iaşi : Lumen, 2009

156 p. ; [12] f. il.

ISBN 978-973-166-120-9

821.135.1-92                                                                         396(498)(0:82-92)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică)

I 19271 ; 821.135.1/C85

 

421. CREŢU, GABRIELA. Urăsc "realismul" politic : Publicistică / Gabriela Creţu. -   Iaşi : Lumen, 2009

171 p. ; [9] f. il. - ISBN 973-166-121-2

821.135.1-92

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică)

I 19276 ; 821.135.1/C85

 

422. CROCER, MAXIM. Cavitatea / Maxim Crocer. -   Cluj-Napoca : Editura Indigo, 2008

119 p. - (Biblioteca erotică).

ISBN 978-973-88611-1-4

821.135.1-993                                                                       082.1 Biblioteca erotică

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(literatură erotică)

I 19278 ; 821.135.1/C90

423. DOBROGEANU-PERDIX, STELLA. Bătrâna Terra / Stella Dobrogeanu-Perdix ; Prefaţă Florentin Popescu. -   [Botoşani] : [Axa], [2010]

314 p.

ISBN 978-973-660-392-1

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 90086 ; 821.135.1/D60

 

424. DOBROGEANU-PERDIX, STELLA. Insomnii. Lacrimi şi stele / Stella Dobrogeanu-Perdix ; Prefaţă de Dan Gîju. -   [Bucureşti] : Do-minor, [2010]

163 p.

ISBN 978-973-1838-79-3

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

II 90087 ; 821.135.1/D60

 

425. DOBROGEANU-PERDIX, STELLA. Piramida secolului meu / Stella Dobrogeanu-Perdix ; Prefaţă de Florentina Popescu. -   Târgovişte : Bibliotheca [Târgovişte], 2009

216 p. - (Lirica).

ISBN 978-973-712-451-7

821.135.1-1                                                                           082.1 Lirica

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90088 ; 821.135.1/D60

 

426. DOBROIU-CHIRILEU, LOLITA. Zori ca nădejdi : antologie / Lolita dobroiu-Chirileu. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

222 p.

ISBN 978-973-8021-77-4

821.135.1-82-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89959 ; 821.135.1/D60

 

 

 

 

427. Drumul spre Ţara Florilor : Antologie a concursului "Floarea de cireş" : Ediţia a IX-a, 2010 : Clasa a VI-a / Coordonator prof. Mariana Cheţan. -   [Târgu Mureş] : Editura Nico, [2010]

178 p. : il.

ISBN 978-606-546-065-2

821.135.1-93-82                                                                   821.135.1-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie pentru copii)

821.135.1/D85

 

428. DUCAN, RĂZVAN. 100 cele mai frumoase poezii : Antologie / Răzvan Ducan. -   [Târgu Mureş] : Editura Nico, [2010]

142 p.

ISBN 978-606-546-062-1

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90084 ; 821.135.1/D86

 

429. DUŞMĂNESCU, OANA. Urechile pisicii Olga / Oana Duşmănescu. -   Bucureşti : Tritonic, 2010

142 p. - ISBN 978-606-8139-00-5

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89973 ; 821.135.1/D96

 

430. ELIADE, MIRCEA. Noaptea de Sânziene / Mircea Eliade ; [Tabel cronologic şi referinţe critice de Mihai Iovănel]. -   Bucureşti : [Litera], 2010

2 vol. - (Biblioteca pentru toţi).

Carte apărută sub egida ziarului "Jurnalul Naţional"

ISBN 978-973-675-537-8

Vol.1 - 333 p. il. - Tabel cronologic p. 7-17. - Carte publicată sub egida ziarului "Jurnalul Naţional". - ISBN 978-973-675-398-5

Vol.2 - 333 p. il. - Carte publicată sub egida ziarului "Jurnalul Naţional". - ISBN 978-973-675-750-1

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/E38

431. EMINESCU, MIHAI. Poezii / Mihai Eminescu. - Ediţie îngrijită şi comentată de Naomi Ionică. -   Braşov : Aula, 2007

396 p. - (Clasici Aula ; Texte comentate).

Tabel cronologic p. 5-7

Bibliografie p. 385

ISBN 978-973-754-013-3

821.135.1-1                                                           082.1 Clasici Aula

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(texte comentate)

I 19280 ; 821.135.1/E48

 

432. EMINESCU, MIHAI. Poezii [Eminescu, Mihai] / M. Eminescu ; Prefaţă de Dan C. Mihăilescu ; Selecţie de Nicolae Manolescu ; Tabel cronologic şi referinţe critice de Mihai Iovănel. -   Bucureşti : [Litera], 2010

632 p., [6] p. : il. - (Biblioteca pentru toţi ; 44).

Cronologie p. 7-17

Carte apărută sub egida ziarului "Jurnalul Na ţional"

ISBN 978-973-675-711-2

821.135.1-1                                                           082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

821.135.1/E48

 

433. FAZAKAS ANA. Picătura de vină / Ana Fazakas. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

84 p.

ISBN 978-606-546-053-9

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89933 ; 821.135.1/F28

 

434. FLORESCU, CĂTĂLIN DORIAN. Zaira : Roman / Cătălin Dorian Florescu ; Traducere din limba germană de Mariana Bărbulescu. -   Iaşi : Polirom, 2010

465 p. - (Fiction Ltd.).

ISBN 978-973-46-1600-8

821.135.1-31                                                         821.112.2(494)-31=135.1

082.1 Fiction Ltd.

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

2. LITERATURĂ GERMANĂ(Elveţia)(roman)

II 89998 ; 821.135.1/F68

 

435. FRĂŢILĂ, ADRIAN. În ajunul armaghedonului : povestiri / Adrian Frăţilă. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

131 p. - (Lakonia).

ISBN 978-973-726-476-3

821.135.1-32                                                                         082.1 Lakonia

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 89963 ; 821.135.1/F88

 

436. FURTUNĂ, ANGELA. La anul, la Ierusalim, o carte / Angela Furtună. -   Suceava : Biblioteca Bucovinei "I. G. Sbiera", 2009

vol.

ISBN 978-973-0-07335-5

Vol. 1 : Maree şi memorii culturale - 348 p.

ISBN 978-973-0-07335-5

821.135.1(498.6)-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Bucovina)(eseuri)

III 30123 ; 821.135.1/F98

 

437. GÂRBEA, HORIA. Fratele mai deştept al lui Kalaşnikov / Horia Gârbea. -   Cluj Napoca : Limes, 2010

115 p. - (Lakonia).

ISBN 978-973-726-489-3

821.135.1-32                                                         082.1 Lakonia

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 90080 ; 821.135.1/G19

 

438. GĂINUŞĂ, MIHAI. Scândura de frizerie / Mihai Găinuşă. -   Iaşi : Polirom, 2010

221 p. : il.

ISBN 978-973-46/1682-4

821.135.1-92

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(schiţe)

II 90005 ; 821.135.1/G14

 

 

439. GORCZYCA, MARIANA. Cadenţă pentru marş erotic: roman; Cum am scris Cadenţă pentru marş erotic:jurnal intim / Mariana Gorczyca. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

333 p. - (Romanul românesc al secolului XXI).

ISBN 978-973-726-473-2

821.135.1-31                                         082.1 Romanul românesc al secolului XXI

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89964 ; 821.135.1/G70

 

440. GOZAR, MIRCEA TRAIAN. Doctorul minune. În valea nebunilor fluturi / Mircea Traian Gozar. -   Cluj-Napoca : Dacia, 2008

160 p.

ISBN 978-973-35-2402-1

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă)

II 90021 ; 821.135.1/G74

 

441. GRIGORE, MAGDA. Vânătorul de sacru / Magda Grigore. -   Cluj Napoca : Limes, 2010

118 p. - (Magister).

ISBN 978-973-726-482-4

821.135.1-1                                                           082.1Magister

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

III 30247 ; 821.135.1/G83

 

442. HOLBAN, ANTON. O moarte care nu dovedeşte nimic ; Ioana ; Jocurile Daniei / Anton Holban ; Prefaţă de Angelo Mitchievici ; [Tabel cronologic şi referinţe critice de Mihai Iovănel]. -   Bucureşti : [ART], 2010

461 p. : il. - (Biblioteca pentru toţi ; 43).

Tabel cronologic p. 7-12

Carte apărută sub egida ziarului "Jurnalul Na ţional"

ISBN 978-973-124-475-4

821.135.1-31

082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89968 ; 821.135.1/H75

 

443. HOLBAN, IOAN. Literatura română subiectivă de la origini până la 1990 : Jurnal intim : Autobiografia literară / Ioan Holban. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

321 p.

ISBN 978-973-8900-64-6

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

III 30175 ; 821.135.1.09/H75

 

444. HULBAN, HORIA. Poveşti pentru copii care nu mai sunt copii şi pentru adulţi care mai sunt copii / Horia Hulban. -   Iaşi : Lumen, 2009

200 p. : il.

ISBN 973-166-176-X

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti)

II 89937 ; 821.135.1/H93

 

445. IANCĂU, RALUCA. Limba şi literatura română : 50 de teste PISA(50 Subiectul I, 50 Subiectul II rezolvate în întregime) / Raluca Iancău, Eliza-Mara Trofin, Katalin Băltin ; Raluca Iancău(coord.). -   Braşov : Aula, s.a.

256 p. - (Didactica).

ISBN 978-973-754-094-2

811.135.1(076)                                                      821.135.1.09(076)

082.1 Didactica

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teste de evaluare)

II 89978 ; 821.135.1.09/I-23

 

446. IONESCU, TUDOR. Remember clujean / Tudor Ionescu. -   Cluj Napoca : Limes, 2010

160 p. : il. - (Paraliteraria).

ISBN 978-973-726-488-6

821.135.1-92                                                         082.1 Paraliteraria

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole)

III 30248 ; 821.135.1/I-68

 

 

 

447. ISTRATI, PANAIT. Chira Chiralina ; Codin ; Ciulinii Bărăganului / Panait Istrati ; Prefaţă de Cornel Ungureanu ; [Tabel cronologic şi referinţe critice de Răzvan Năstase]. -   Bucureşti : [Curtea Veche], 2010

333 p. : il. - (Biblioteca pentru toţi ; 45).

Carte apărută sub egida  ziarului "Jurnalul Na ţional"

ISBN 978-973-669-893-4

821.135.1-32                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă)

821.135.1/I-87

 

448. IVANOV, LEONTE. Imaginea rusului şi a Rusiei în literatura română : 1840-1948 / Leonte Ivanov. -   Chişinău : Cartier, 2004

288 p. - (Cartier polivalent).

Bibliografie p. 274-284

Note la sf. capitolelor

ISBN 9975-79-297-9

821.135.1.09 "1840/1948"                                                   082.1 Cartier polivalent

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 90038 ; 821.135.1.09/I-97

 

449. În căutarea Prinţului : Antologie a concursului "Floarea de cireş" : Ediţia a IX-a, 2010 : Clasa a V-a / Coordonator prof. Mariana Cheţan. -   [Târgu Mureş] : Editura Nico, [2010]

218 p. : il.

ISBN 978-606-546-064-5

821.135.1-93-82                                                                   821.135.1-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie pentru copii)

821.135.1/I-49

 

450. Limba şi literatura română : 100 de variante complete pentru proba scrisă : Subiectul I. 100 de variante : Subiectul II. 100 de variante : Subiectul III. 100 de variante / [Autori: Gabriel Angelescu, Ana-Maria Bordea, Andreea Buliga...] ; Alexandru Muşina(coordonator). -   Braşov : Aula, [2010]

578 p. - (Bacalaureatul de nota 10).

ISBN 978-973-754-088-1

811.135.1(076)                                                      821.135.1.09(076)

371.274/.275:373.5.046.16                   082.1 Bacalaureatul de nota 10

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teste de evaluare)

II 89977 ; 821.135.1.09/L62

 

451. Limba şi literatura română : pregătire completă pentru bacalaureat / Elena Grigoraş(coordonator). - ediţie nouă, revăzută şi adăugită. -   Braşov : Aula, [2009]

464 p. - (Bacalaureatul de nota 10).

ISBN 978-973-754-074-4

811.135.1(075.3)                                                   821.135.1.09(075.3)

821.135.1-82(075.3)                                             082.1 Bacalaureatul de nota 10

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(texte comentate)

II 89976 ; 821.135.1.09/L62

 

452. LUNGU, DAN. Cum să uiţi o femeie : roman / Dan Lungu. - Ediţia a 2-a. -   Iaşi : Polirom, 2010

386 p. - (Fiction Ltd).

ISBN 978-973-46-1674-9

821.135.1-31                                                         082.1 Fiction Ltd

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90003 ; 821.135.1/L92

 

453. MARINO, ADRIAN. Viaţa unui om singur / Adrian Marino. -   Iaşi : Polirom, 2010

527 p.

ISBN 978-973-46-1628-2

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

III 30145 ; 821.135.1/M41

 

454. MICLĂU, PAUL. Starea de sonet / Paul Miclău ; Prefaţă de Mihai Dinu. -   Bucureşti : Editura MNLR, 2009

175 p.

ISBN 973-167-031-9

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89866 ; 821.135.1/M65

 

455. Muguri de lumină : Culegere de texte publicate de elevi în revistele "Noi-nebănuite trepte" şi "Noi-Grup Şcolar Petru Maior" / de prof. Delia Torpan. -   [Târgu Mureş] : Editura Nico, [2010]

108 p. : il.

ISBN 978-606-546-068-3

821.135.1-93-82                                                    821.135.1-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie pentru copii)

821.135.1/M94

 

456. MUNTEANU, BOGDAN. Vals pe fire de păianjen / Bogdan Munteanu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

160 p. - (Lakonia).

ISBN 978-973-726-480-0

821.135.1-32                                                         082.1 Lakonia

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă)

II 89861 ; 821.135.1/M95

 

457. MUREŞAN, DANIEL. La curtea zeilor / Daniel Mureşan. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

176 p. - (Metamorfoze).

ISBN 978-973-726-464-0

821.135.1-1                                                           082.1 Metamorfoze

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89860 ; 821.135.1/M96

 

458. MUREŞEANU, MARCEL. Poeme : 1968-2008 / Marcel Mureşeanu ; Prefaţă de Irina Petraş. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008

510 p.

Referinţe critice p. 475-500

Carte dedicată

ISBN 978-973-133-341-0

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 89838d ; 821.135.1/M96

459. NAIDIN, JENIŢA. Terapie prin cuvânt / Jeniţa Naidin ; Prefaţă de Vasile Găurean ; postfaţă de pr. Grigore Conea. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

186 p. - (Paraliteraria).

ISBN 978-973-726-465-7

821.135.1-92                               821.135.1.09                                 082.1 Paraliteraria

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 89859 ; 821.135.1.09/N18

 

460. NETEA, VASILE(1912-1989). Memorii / Vasile Netea ; Ediţie îngrijită, introducere şi indici Dimitrie Poptămaş ; Cuvânt înainte dr. Florin Bengean. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

344 p. : foto., portr. - (Caiete mureşene ; 21).

Lucrare apărută sub egida Fundaţiei Culturale "Vasile Netea"

Indice de nume p. 297-313. - Indice de locuri p. 313-322

Ilustraţii p. 325-340

ISBN 978-606-546-049-2

082.1 Caiete mureşene                                                       821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 89853 ; 821.135.1/N52

 

461. PALER, OCTAVIAN. Don Quijote în Est / Octavian Paler ; prefaţă de Sanda Cordoş. - Ediţia a 2-a. -   Iaşi : Polirom, 2010

311 p.

ISBN 978-973-46-1632-9

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 90000 ; 821.135.1/P14

 

462. POMPEI, GAVRIL. Lăsarea la vatră / Ion Pop ; ediţie îngrijită şi prefaţă de Ion Mureşan. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

70 p. - (Magister).

ISBN 978-973-726-470-1

821.135.1-1                                                                           082.1 Magister

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89864 ; 821.135.1/P77

463. POP, ION. Litere şi albine / Ion Pop. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

90 p. - (Magister).

ISBN 978-973-726-463-3

821.135.1-1                                                                           082.1 Magister

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89864 ; 821.135.1/P78

 

464. POP, SIMONA-MARIA. Adrian Marino : Vârstele devenirii / Simona-Maria Pop. -   Cluj-Napoca : Dacia, 2010

392 p. - (Doctoralia).

Bibliografie selectivă p. 369-387

ISBN 978-973-35-2498-4

821.135.1.09 Marino, Adrian                                             929 Marino, Adrian

082.1 Doctoralia

1. CRITICĂ LITERARĂ

II 90025 ; 821.135.1.09/M41P

 

465. PORUMB, HOREA. Ca spiţele unei roţi : Povestiri aproape adevărate / Horea Porumb. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

171 p. - (Lakonia).

ISBN 978-973-726-471-8

821.135.1-32                                                                         082.1 Lakonia

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 89965 ; 821.135.1/P85

 

466. Prima mea dezamăgire în dragoste / volum coordonat de Laura Albulescu. -   [Bucureşti] : ART, [2009]

176 p.

ISBN 978-973-124-450-1

821.135.1-82                                                                         821.135.1-82-32

082.1 Prima dată

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(mărturisiri şi reflecţii)

II 89919 ; 821.135.1-82/P35

 

467. Primii mei blugi / volum coordonat de Corina Bernic. -   [Bucureşti] : ART, [2009]

176 p.

ISBN 978-973-124-452-5

821.135.1-82                                                                         821.135.1-82-32

082.1 Prima dată

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(mărturisiri şi reflecţii)

II 89925 ; 821.135.1-82/P92

 

468. RĂZMERIŢĂ, VICTOR. Îmblânzirea tigroaicei / Victor Răzmeriţă. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

210 p.

ISBN 978-973-1728-62-9

821.135.1(478)-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(nuvele)

II 89851 ; 821.135.1/R34

 

469. RUŞTI, DOINA. Cămaşa în carouri şi alte 10 întâmplări din Bucureşti / Doina Ruşti. -   Iaşi : Polirom, 2010

231 p. - (Ego. Proză).

ISBN 978-973-46-1656-5

821.135.1-32                                                                         082.1 Ego. Proză

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 90008 ; 821.135.1/R96

 

470. SAVIN, MIRELA. Experimentul lecturii : Elena de Dimitrie Bolintineanu; Instanţieri lirice în poezia lui Camil Petrescu / Mirela Savin, Nastasia Savin. -   Iaşi : Lumen, 2009

245 p.

Bibliografie selectivă p. 234-241. - ISBN 973-166-161-1

821.135.1.09                                                                         801.73

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

2. HERMENEUTICA LECTURII

II 89884 ; 821.135.1.09/S29

 

471. SPINEANU, CLAUDIA-ILEANA. Stilul indirect liber în proza lui Vasile Voiculescu / Claudia-Ileana Spineanu. -   Iaşi : Lumen, 2009

108 p.

Bibliografie p. 105-108. - ISBN 973-166-132-8

821.135.1.09 Voiculescu, Vasile

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 89892 ; 821.135.1.09/V83S

472. SPIRIDON, CASSIAN MARIA. Gânduri despre poezie / Cassian Maria Spiridon. -   Cluj Napoca : Limes, 2010

280 p. - (Eseuri).

ISBN 978-973-726-485-2

821.135.1-4                                                                           082.1 Eseuri

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 90079 ; 821.135.1/S73

 

473. ŞANDRU, ILIE. Inima timpului / Ilie Şandru. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

290 p.

ISBN 978-606-546-046-1

821.135.1-92

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică)

II 89847 ; 821.135.1/S19

 

474. TĂUTAN, VIOREL. Elegia civis Transilvaniae Viorel-Gheorghe / Viorel Tăutan. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

78 p. - (Metamorfoze).

ISBN 978-973-726-477-0

821.135.1-1                                                                           082.1 Metamorfoze

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 89961 ; 821.135.1/T28

 

475. TELEA, CORALIA. Interférences franco-roumaines chez George Bariţiu / Coralia Telea ; préface Iacob Mârza. -   Iaşi : Stef, 2009

286 p.

Bibliographie p. 258-286

ISBN 978-973-1809-76-2

821.135.1-92=135.1=133.1

930(498)Bariţiu, George(0:82-92)

070.489 Foaie pentru minte, inimă şi literatură

070.489 Gazeta de Transilvania

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole)

II 90054 ; 821.135.1/B33T

 

 

 

476. Toţi Luceferii colindă... : Concurs literar-religios al elevilor de gimnaziu : Antologie / coordonatori: prof. Mariana Cheţan, prof. Simona Florea, prof. Iuliu Florea. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

95 p.

ISBN 978-606-546-028-7

821.135.1-93-82                                                                   821.135.1-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie pentru copii)

821.135.1-82/T78

 

477. UDEANU, AUREL. Edenul din doamna / Aurel Udeanu ; prefaţă de Radu Albulescu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

116 p. - (Metamorfoze).

ISBN 978-973-726-483-1

821.135.1-1                                                                           082.1 Metamorfoze

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89962 ; 821.135.1/U16

 

478. URIAN, TUDOREL. Vieţile lui Alexandru Paleologu / Tudorel Urian. -   Bucureşti : Vremea, 2010

208 p., [16] p. il., facsim. - (Fapte. Idei. Documente).

Note p. 155-164

Bibliografie p. 165-170

Anexe p. 171-207

ISBN 978-973-645-377-9

821.135.1-94                                                                         929 Paleologu, Alexandru

082.1 Fapte. Idei. Documente

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 90085 ; 821.135.1/P14U

 

479. URMUZ (DEMETRESCU-BUZĂU, DEMETRU). Pagini bizare / Urmuz. -   Chişinău : Cartier, [2006]

80 p. - (Cartier Popular clasic).

ISBN 978-9975-79-104-5

821.135.1-32                                                                   082.1 Cartier Popular clasic

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă)

II 90043 ; 821.135.1/U79

 

480. VASILE, GEO. De veghe în lanul de proză : De la Mircea Eliade la Mircea Cărtărescu / Geo Vasile. -   Iaşi : Lumen, 2009

200 p.

ISBN 973-166-168-9

821.135.1.09-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 89897 ; 821.135.1.09/V33

 

481. ZEGREAN, ANA. Şarpe de vânt : Poeme = Wind serpend / Ana Zegrean ; Versiunea în limba engleză: Raluca Hoza. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

100 p.

ISBN 978-606-546-047-8

821.135.1-1=135.1=111

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 89850 ; 821.135.1/Z43

 

482. ZUBAŞCU, ION. Moarte de om : O poveste de viaţă / Ion Zubaşcu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

93 p. - (Magister).

ISBN 978-973-726-472-5

821.135.1-1                                                                           082.1 Magister

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

III 30069 ; 821.135.1/Z91

821.17/.9  Alte literaturi

 

483. APPELFELD, AHARON. Pe neaşteptate, dragoste / Aharon Appelfeld ; traducere din limba ebraică şi note de Any Shilon. -   Iaşi : Polirom, 2010

229 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

ISBN 978-973-46-1667-1

821.411.16'08-31=135.1

1. LITERATURĂ EBRAICĂ(roman)

I 19285 ; 821.41/.45/A69

 

484. Cele mai frumoase basme arabe / antologie, traducere, prefaţă şi note de Nicolae Dobrişan. - Ediţia a 2-a. -   Iaşi : Polirom, 2010

462 p. : il.

ISBN 978-973-46-1603-9

821.411.21-91-34=135.1                                                      398.2(=411.21)

1. LITERATURĂ ARABĂ(basme)

821.41/.45/C34

 

485. FRANK, RINA. Toate casele au nevoie de un balcon / Rina Frank ; Traducere din limba italiană de Cerasela Barbone. -   Bucureşti : Rao International Publishing Company, [2009]

252 p. - (Pentru tine).

ISBN 978-973-103-954-1

821.411.16'08-31=135.1                                                       082.1 Pentru tine

1. LITERATURĂ Israeliană(roman)

II 90019 ; 821.41/.45/F86

 

486. Kelet tündérvilága : Arab meseregény : Első-második kötet / Ali bey után fordította Orbán Balázs. - Változatlan utánnyomás. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2009

385 p., [2] p. - (Nagyapó mesefája. Új sorozat ; 5-6).

Note de subsol

ISBN 973-807-910-1