0   GENERALITĂŢI

 

1 -  DIACONU, TUDOR. Scrierea secretă / Tudor Diaconu. - Craiova : Obiectiv, s.a.

 vol. - (Exploziv ; Secrete în obiectiv).

 ISBN 973-7974-11-5.

 Vol.2. - 188 p. - Bibliografie p. 182-184. - 90000 lei.

 133.5   003.292.4(=294)   003.332   003.34   082.1 Exploziv

 1. SCRIERE SECRETĂ                      2. HERMENEUTICĂ

 3. OCULTISM                                    4. DACIA.

 II 82782 ; 003/D36

 

2 -  PASTOUREAU, MICHEL. O istorie simbolică a evului mediu occidental / Michel Pastoureau ; Traducere din franceză de Em. Galaicu-Păun. - Chişinău : Cartier, 2004.

 501 p. - (Cartier istoric).

 Note p. 393-489.

 Surse p. 491-495.

 ISBN 9975-79-285-5 : 255000 lei.

 003.62:94(100)"04/14"   94(100)"04/14":003.62   291.218   7.04(091)"04/14"   

 082.1 Cartier istoric

 1. SIMBOLURI                                                   2. EVUL MEDIU

 3. ISTORIA EVULUI MEDIU                          4. ICONOGRAFIE.

 II 82857 ; 003/P42

 

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

3 -  Enciclopedia cunoaşterii pentru copii / Editor Emma Helbrough ; Traducere din limba engleză Ana-Maria Hodorog. - Oradea : Aquila'93, 2004.

 208 p. : il., h., tab.

 Anexe p. 194-208.

 Titlul original : The Usbrone Internet - Linked Book of Knowledge.

 ISBN 973-714-005-2 : 549000 lei.

 001(031)

IV 6196 ; 001/E52

 

4 -  MADGWICK, WENDY. Vreau să ştiu mai multe despre...Invenţii / Wendy Madgwick; Traducere Radu Biriş. - Bucureşti : Teora, 2003.

 40 p.: il. color; 33.4 cm.

 Index p. 40.

 Titlul original: Questions and Answers Inventions.

 ISBN 973-20-0938-1 : 107910 lei.

 001.894(079.1):087.5   087.5:001.894(079.1)

001/M14

 

5 -  MAYOR, FREDERICO. Memoria viitorului / Federico Mayor ; în româneşte de Cristina Hăulică. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995.

 175 p.

 ISBN 973-9155-71-5 : 3000 lei.

 001.9   37.014/.2   504.06

II 82819 ; 001/M52

 

6 -  TODEA, ANA. Oameni de ştiinţă mureşeni : Dicţionar biobibliografic / Ana Todea, Fülöp Mária, Monica Avram; Coordonator şi Cuvânt înainte Dimitrie Poptămaş; Coperta : Design Brăduţ Crişan Suciu, Grafică Bogdana Maria Poptămaş. - Târgu-Mureş : Biblioteca Judeţeană Mureş, 2004 (Mediaprint S.R.L.).

 477 p. : portr.; 24 cm. - (Biobibliografii mureşene ; 2).

 Bibliografie p. 437-465.

 ISBN 973-0-03762-0 : 180000 lei.

 929(498-35 Mureş)(038)   030:929(498-35 Mureş)   001.891.3/.5   

 001.891.5-051(038)   082.1 Biobibliografii mureşene

L-001/T68

 

 004  Calculatoare

 

7 -  ACOSTĂCHIOAIE, DRAGOŞ. FreeBSD : Utilizare. Administrare. Configurare / Dragoş Acostăchioaie, Ovidiu Ene. - Iaşi : Polirom, 2005.

 304 p. : tab. - (Profesional. Practic).

 Glosar p. 293-300.

 Bibliografie p. 301.

 ISBN 973-681-804-7 : 269000 lei.

 004.451 FreeBSD   082.1 Profesional practic

III 27030 ; 004/A16

 

8 -  Adobe Photoshop 7.0 / Traducere de Tiberiu Ionescu. - Bucureşti : Teora, 2003.

 X, 366 p.: [8] foi planşe, il., CD-ROM. - (Calculatoare personale).

 Index p. 357-366.

 Titlul original: Adobe Photoshop 7.0 Classroom in a Book.

 ISBN 973-20-0656-0 : 708500 lei.

 082.1 Calculatoare personale   004.92   004.42 Adobe Photoshop 7.0

III 26999 ; 004/A22

 

9 -  Adobe Photoshop cs : Curs oficial Adobe Systems / Traducere de Radu Andreescu. - Bucureşti : Teora, 2004.

 XI, 454 p.: [8] foi planşe, il., CD-ROM; 23.2 cm.

 Index p. 442-454.

 Titlul original: Adobe Photoshop CS Classroom in a Book for Windows and Mac OS.

 ISBN 1-59496-015-1 : 480000 lei.

 004.42 Adobe Photoshop cs   004.92

III 26998 ; 004/A22

 

10 -  CERCHEZ, EMANUELA. Programarea în limbajul C/C++ pentru liceu / Emanuela Cerchez, Marinel Şerban. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 296 p. : sch., tab.

 Bibliografie p. 293.

 ISBN 973-681-868-3 : 198000 lei.

 004.42 C/C++   004.438 C/C++

III 27006 ; 004/C35

 

11 -  DEHAAN, JEN. Macromedia Flash MX 2004 / Jen Dehaan; Traducere de Nicolae Ionescu-Cruţan. - Bucureşti : Teora, 2004.

 XVII, 398 p.: il.; 23.2 cm.

 Anexe p. 364-382.

 Index p. 383-395.

 Titlul original: Macromedia Flash MX 2004: Training from the Source.

 ISBN 1-59496-018-6 : 410000 lei.

 004.9   004.42 Flash MX

III 26994 ; 004/D27

 

12 -  GRAHAM, STEVE. Servicii Web cu Java : XML, SOAP, WSDL şi UDDI / Steve Graham, Simeon Simeonov, Toufic Boubez,...; Traducere de Tiberiu Ionescu. - Bucureşti : Teora, 2003.

 506 p. : fig. - (Calculatoare personale ; 463).

 Index p. 490-505.

 Glosar p. 474-489.

 ISBN 973-20-0470-3 : 861100 lei.

 004.5   082.1 Calculatoare personale

III 26464 ; 004/S49

 

13 -  HARRINGTON, DAVID J. AutoCAD 2005 / David J. Harrington; Traducere de Mihai Mănăstireanu, Radu Biriş, Cora Radulian. - Bucureşti : Teora, 2005.

 XXIV, 704 p.:il., CD-ROM; 23.1 cm.

 Index p. 678-702.

 Conţine CD-ROM.

 Date biografice p. XIX.

 Titlul original: Inside AutoCAD 2005.

 ISBN 1-59496-038-0 : 600000 lei.

 004.42 AotoCAD 2005   004.92   004.896

III 26997 ; 004/H31

 

14 -  HELD, GILBERT. Arhitecturi de securitate Cisco / Gil Held, Kent Hundley; Traducere de Andreea Lutic. - Bucureşti : Teora, 2001.

 280 p.: il.; 23.5 cm - (Calculatoare personale ; 404).

 Anexe p. 244-269.

 Index p. 270-279.

 ISBN 973-20-0606-4 : 316100 lei.

 082.1 Calculatoare personale               004.056   

 65.012.8:004.6/.7.056                           004.6/.7.056:65.012.8

III 26995 ; 004/H45

 

15 -  JOHNSON, STEVE. Microsoft Office Access 2003 / Steve Johnson ; Perspection, Inc. ; Traducere de Cristian Mocanu. - Bucureşti : Teora, 2004.

 XVI, 360 p.: il.; 23.5 cm.

 Index p. 341-360.

 ISBN 1-59496-013-5 : 399999 lei.

 004.42 Access 2003   004.65

III 26996 ; 004/J69

 

16 -  MOCIAN, IOAN. Programarea şi utilizarea calculatoarelor / dr. ing. Ioan Mocian. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2004.

 258 p. : fig., tab.

 Bibliografie p. 257.

 ISBN 973-7794-04-4 : 295000 lei.

 004.41/.43

III 27007 ; 004/M84

 

17 -  RICHTER, JEFFREY. Microsoft .NET Framework / Jeffrey Richter; Traducere de Simona Preda, Titi Preda. - Bucureşti : Teora, 2002.

 XXVII, 500 p.: fig.; 23.4 cm - (Calculatoare personale ; 464).

 Note de sobsol.

 Index p. 470-499.

 Notă biografică p. 500.

 ISBN 973-20-0615-3 : 970100 lei.

 082.1 Calculatoare personale   004.42   004.438

III 26992 ; 004/R51

 

18 -  RUEST, NELSON. Windows Server 2003 pentru administratori : ghid practic / Nelson Ruest, Danielle Ruest ; traducere Ovidiu Slavu. - Bucureşti : BIC All, 2004.

 XX, 292 p. : fig., tab., il.

 Index p. 267-292.

 ISBN 973-571-505-8 : 249000 lei.

 004.451 Windows

II 82756 ; 004/R89

19 -  SCHILDT, HERBERT. C# / Herbert Schildt; Traducere de Bogdan Pisai. - Bucureşti : Teora, 2002.

 X, 494 p.; 23.6 cm - (Calculatoare personale ; 434).

 Index p.484-494.

 Titlul original: C#: A Beginner's Guide.

 ISBN 973-20-0083-X : 425100 lei.

 082.1 Calculatoare personale   004.42   004.438 C#

III 26993 ; 004/S33

 

20 -  Structuri de date şi algoritmi : Aplicaţii în C++ folosind STL / Valeriu Iorga, Cristian Opincaru, Corina Stratan ... - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 352 p. : fig., tab. - (Profesional. Fundamental).

 Bibliografie La sfârşitul fiecărui capitol.

 ISBN 973-681-872-1 : 229000 lei.

 004.421   004.422.63   004.43 C++   082.1 Profesional. Fundamental

III 27061 ; 004/S92

 

 008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

21 -  125 întrebări şi răspunsuri despre lume : pentru copii isteţi / Traducere Viorica Horga. - Bucureşti : Teora, 2004.

 [36] p.: il. color; 22 cm - (125 întrebări şi răspunsuri).

 Anexe p. [33-36].

 Titlul original: 125 Questions et réponses sur la Mond.

 ISBN 973-20-0887-3 : 39999 lei.

 082.1 125 întrebări şi răspunsuri   008(079.1)

008/O-86

 

22 -  Caragiale. Iorga. Brâncuşi. Enescu. Ionescu : Five Atypical Portraits . - Editor-in-Chief Aurora Fabritius, Editors : Erwin Kessler, Adrian Solomon. - Bucharest : The Romanian Cultural Foundation Publishing House, 2001.

 184 p. : il. ; [8] pl. : il. color - (Plural : Culture & Civilization ; 3/2001).

 Note p.91-92.

 ISBN 973-577-247-7 : 30000 lei.

 821.135.1.09=111   929(498)   008(498)   730(498)   78.071.1(498)   

 082.1 Plural : Culture & Civilization

 1. CULTURĂ ROMÂNĂ(biografii)

 2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 III 27046 ; 008/C23

 

23 -  CEAUŞESCU, GHEORGHE. Naşterea şi configurarea Europei / Gheorghe Ceauşescu. - Bucureşti : Corint, 2004.

 216 p. - (Microsinteze ; 67. Istorie universală).

 Bibliografie p. 210-214.

 ISBN 973-653-664-5 : 149000 lei.

 008(4)(091)   930.85(4)   94(4)"-/20"   082.1 Microsinteze

 1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Europa)             2. INTEGRARE EUROPEANĂ

 3. ISTORIA CULTURII(Europa)                         4. ISTORIA EUROPEI

 5. MENTALITATE.

 II 82777 ; 008/C33

 

24 -  HEITMANN, KLAUS. Oglinzi paralele : Studii de imagologie româno-germană / Klaus Heitmann ; Traducere şi postfaţă de Florin Manolescu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996.

 248 p.

 Note la sf. capitolelor.

 Bibliografie la sf. unor capitole.

 ISBN 973-577-040-7 : 4800 lei.

 008(498):008(430)   008(430):008(498)   159.922.4(=135.1)   821.135.09

 1. ETNOPSIHOLOGIE                       2. PSIHOLOGIA POPOARELOR

 3. CULTURĂ GERMANĂ                4. CULTURĂ ROMÂNĂ

 II 82800 ; 008/H44

 

25 -  La Confesión forma de diálogo : Antología / de Aurora Fabritius y Alexandru A.Popovici ; Coordina Ágela Martín. - Bucharest : Instituto Cultural Rumano, 2004.

 320 p. : il. ; 12 p. : il. color - (Plural : Cultura & Civilización).

 100000 lei.

 821.135.1.09=134.2   821.134.2-94   008(498):008(460)   008(460):008(498)   

082.1 Plural : Cultura & Civilización

 1. CULTURĂ ROMÂNĂ 2. CULTURĂ SPANIOLĂ

 III 27051 ; 008/L11

26 -  Nemuritorii : interviuri filmate şi nedifuzate / Mihai Tatulici. - Bucureşti : Privirea, s.a. (S.C. Tiparg S.R.L).

 207 p.

 ISBN 973-87089-0-7 : 199000 lei.

 821.135.1-94(047.53)   821.135.1.09(047.53)   821.135.1-83   008(498)(047.53)

II 82767 ; 008/T27

 

02   Biblioteconomie

 

27 -  Ghidul bibliotecilor publice şi al bibliotecarilor din municipiul şi judeţul Arad / Editat de Biblioteca Judeţeană "A.D.Xenopol" Arad. - Arad : s.n., 2005 (Poudique Srl.).

 58 p.: il.; 20,5 cm.

 Harta Judeţului Arad.

 Editat de Biblioteca Judeţeană "A.D.Xenopol" Arad.

 30000 lei.

 023.5

II 82798 ; 02/G49

 

28 -  Könyvtárosok kézikönyve / Szerkesztette Horváth Tibor, Papp István. - Budapest : Osiris Kiadó, 1999.

 vol. - (Osiris kézikönyvek).

 ISBN 963-379-646-6.

 vol. 1 : Alapvetés. - 286 p. : fig., tab. - Bibliografie la sf. capitolelor. - Carte dedicată. - 100000 lei.

 vol. 2 : Feltárás és visszakeresés. - 2001. - 376 p. : graf., tab. - Bibliografie la sf. capitolelor. - ISBN 963-379-878-7 : 340000 lei.

 vol. 3 : A könyvtárak rendszere. - 356 p. . - Bibliografie la sf. capitolelor. - ISBN 963-389-084-5 : 395000 lei.

 vol. 5 : Segédletek. - 2003. - 454 p.; 24,2 cm. - Index p. 231-454. - ISBN 963-389-307-0 : 700000 lei.

 02(075)   082.1 Osiris Kézikönyvek

III 24497 D (1-5) ; 02/K71

 

29 -  Libraria : Anuar / Colegiul de redacţie Dimitrie Poptămaş, Monica Avram. - Târgu-Mureş : Biblioteca Judeţeană Mureş, 2002 (Mediaprint).

 vol. ; 24 cm.

 Vol.1 : Lucrările Simpozionului Naţional "200 de ani de lectură publică la Târgu-Mureş" / Prefaţă : Dimitrie Poptămaş. - 407 p. : tab., fig. - Note de subsol. - Rezumat în lb. engleză la sf. capitolelor. - Note la sf. unor capitole. - ISBN ISSN 1583-4468 : 126668 lei.

 Vol.2 : Studii şi cercetări de bibliologie. - 2003. - 366 p. : tab.; 24 cm. - Note de subsol. - Rezumat în limba engleză la sfârşitul capitolelor. - ISBN ISSN 1583-4468 : 135000 lei.

                 Vol.3 : Studii şi cercetări de bibliologie : Lucrările simpozionului naţional "Gheorghe Şincai - sub semnul istoriei " prilejuit de împlinirea a 250 de ani de la naşterea cărturarului (Târgu Mureş, 26-28 februarie 2004). - 2004. - 372 p. : il.; 24 cm. - Note de subsol. - Rezumat în limba engleză la sfârşitul capitolelor. - ISBN ISSN 1583-4468 : 140000 lei.

 050.8:027.53(498.4 Mureş)(038)   

 027.53:050.8(498-35 Mureş)   002(498)(058)   02(498)(058)

III 26085 ; 02/L58

 

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

30 -  SORA, STEVEN. Conducătorii Americii şi societăţile secrete : De la Cavalerii Templieri la Loja Întunecată / Steven Sora ; Traducere Felicia Mardale. - Ploieşti : Elit, 2004.

 384 p.

 Note de subsol.

 Note p. 375-383.

 ISBN 973-9380-39-5 : 305200 lei.

 061.236.6

 1. SOCIETĂŢI SECRETE                  2. FRANCMASONERIE

 3. TEMPLIERI                                                    4. OCULTISM.

 II 82742 ; 06/S69

 

 

 

 

 

 

 

 

 1   FILOZOFIE

 

31 -  NAGEL, THOMAS. Veşnice întrebări [2004] / Thomas Nagel ; traducere şi adnotare Germina Chiroiu. - Bucureşti : BIC All, 2004.

 319 p.; 18 cm.

 Note de subsol.

 Titl. orig. : Mortal Questions.

 ISBN 973-571-525-2 : 199000 lei.

 14(42) Nagel, Thomas   111   13

 1. FILOZOFIA SPIRITULUI                            2. EXISTENŢIALISM

 I 18225 ; 1/N17

 

32 -  PETROVICI, ION. Misiunea filosofului / Ion Petrovici ; Text stabilit, studiu introductiv, note şi comentarii de Adrian Michiduţă. - Ediţie critică îngrijită de Adrian Michiduţă şi Vasile Gogea. - Cluj-Napoca : Grinta, 2004.

 303 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7924-62-2 : 185500 lei.

 101.3/.9

 1. FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ                      2. CURENTE FILOZOFICE

 III 27029 ; 1/P60

 

11/12  Metafizică

 

33 -  DINU, MIHAI. Cronosophia : Chipuri ale timpului / Mihai Dinu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 2002.

 356 p. : fig. - (Eseuri [Editura Fundaţiei Culturale Române]).

 Note de subsol.

 Anexe p. 327-339.

 Bibliografie p. 341-353.

 ISBN 973-577-309-0 : 60000 lei.

 159.937.53   115   082.1 Eseuri

 1. FILOZOFIE(timp-mişcare)

 II 82812 ; 1/D49

 

14   Sisteme filozofice

 

34 -  BOETIUS DIN DACIA. Despre viaţa filosofului / Boetius din Dacia ; Traducere, notă introductivă, note şi comentarii de Mihai Maga. - Ediţie bilingvă. - Iaşi : Polirom, 2005.

 135 p. - (Biblioteca medievală).

 Note p. 73-76.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 125-130.

 Text bilingv : român - latin.

 ISBN 973-681-881-0 : 129000 lei.

 929 Aristoteles   14(38) Aristoteles   082.1 Biblioteca medievală

 1. ARISTOTELES                              2. SISTEME FILOZOFICE.

 II 82870 ; 1/B62

 

35 -  LEWIS, CLIVE STAPLES. Desfiinţarea omului sau Cugetări asupra educaţiei, cu referire îndeosebi la predarea englezei în clasele mari / C. S. Lewis ; Traducere din engleză de Petruţa-Oana Năiduţ. - Bucureşti : Humanitas, 2004.

 137 p.; 18 cm. - (Înţelepciune şi credinţă).

 ISBN 973-50-0821-1 : 130000 lei.

 140.8   141.32   082.1 Înţelepciune şi credinţă

 1. EXISTENŢIALISM                                       2. SISTEME FILOZOFICE

 3. ATITUDINI FILOSOFICE POSIBILE.

 I 18223 ; 1/L56

 

36 -  The Seductive Discourse : Romanian Philosophical Literature : An anthology / by Erwin Kessler. - Bucharest : The Romanian Cultural Foundation Publishing House, 2000.

 216 p. : il. ; [8] p. : il. în parte color - (Plural : Culture & Civilization ; 3/2000).

 Glosar p. 23-35.

 Note biografice la începutul capitolelor.

 ISBN 973-577-247-7 : 40000 lei.

 821.135.1-96=111   14(498)   082.1 Plural : Culture & Civilization

 1. SISTEME FILOZOFICE

 2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialoguri filozofice).

 III 27047 ; 1/S41

 159.9   Psihologie

 

37 -  ALEXE, DAN. Conspiraţia psihotronică / Dan Alexe. - Craiova : Obiectiv, s.a.

 188 p. - (Exploziv ; Secrete în obiectiv).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7974-13-1 : 90000 lei.

 101.94   159.961   355.40   082.1 Exploziv

 1. PSIHOLOGIE                  2. PARAPSIHOLOGIE

 II 82781 ; 159.9/A38

 

38 -  BIDDULPH, STEVE. Iubirea se construieşte în doi : Ghidul cuplului durabil / Steve Biddulph, Shaaron Biddulph; Traducere din engleză Ilinca Anghelescu. - Ediţie revăzută şi adăugită. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (S.P. "Bucureştii Noi").

 172 p.; 18 cm - (Humanitas practic de buzunar).

 Note de subsol.

 Titlul original: The Making of Love.

 Anexa p. 168-170.

 ISBN 973-50-0784-3 : 150000 lei.

 082.1 Humanitas Practic de Buzunar   159.922.1

 1. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII                   2. PSIHOLOGIA FAMILIEI

 I 18194 ; 159.9/B52

 

39 -  DAMASIO, ANTONIO R. Eroarea lui Descartes : Emoţiile, raţiunea şi caracterul uman / Antonio R. Damasio ; Traducere din engleză de Irina Tănăsescu. - Bucureşti : Humanitas, 2005 (Coresi).

 332 p. : il. - (Paşi peste graniţe).

 Note de subsol.

 Note şi referinţe p. 300-321.

 Bibliografie p. 322-326.

 ISBN 973-50-0809-2 : 250000 lei.

 159.942   159.955   141.132   612.821   082.1 Paşi peste graniţe

 1. EMOŢII                           2. PROCESE PSIHICE SUPERIOARE

 3. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

 II 82859 ; 159.9/D13

 

40 -  DUMITRAŞCU, NICOLAE. Tehnici proiective în evaluarea personalităţii / Nicolae Dumitraşcu. - Bucureşti : Editura Trei, 2005.

 336 p. : fig., tab. - (Psihologie [Ed. Trei]).

 Bibliografie p. 328-331.

 ISBN 973-707-015-1 : 329000 lei.

 159.923   159.98   082.1 Psihologie

 1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII              2. PSIHOLOGIE INDIVIDUALĂ.

 II 82874 ; 159.9/D90

 

41 -  ENĂCHESCU, CONSTANTIN. Tratat de psihologie morală : Dimensiunea medico-psihologică a umanului [2005] / Dr. Med., Dr. Psih. Constantin Enăchescu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Editura Tehnică, 2005 (S.C. Lumina Tipo S.R.L.).

 392 p.; 23,5 cm. - (Psihologie [Ed. Tehnică] ; 55).

 Bibliografie p. 391-392.

 ISBN 973-31-2246-7 : 218000 lei.

 17.021.2   616.89-008.444   159.923.32   082.1 Psihologie

 1. DEVIERE MORALĂ                                     2. FILOZOFIE MORALĂ

 3. PSIHIATRIE                                                   4. PSIHOLOGIE INDIVIDUALĂ.

 III 27059 ; 159.9/E52

 

42 -  ISVORANU, MIHAI. Anatomia caracterului uman : faţa, palma şi caracterul omului / Mihai Isvoranu. - Bucureşti : Icar, s.a. (Lumina Tipo).

 302 p. : fig., tab.

 Bibliografie selectivă p. 297-299.

 ISBN 973-606-038-1 : 163500 lei.

 159.923   159.925.2

 1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII                       

 2. PSIHOLOGIE INDIVIDUALĂ                     3. FIZIOGNOMIE.

 II 82865 ; 159.9/I-88

 

43 -  JUNG, CARL GUSTAV. Opere complete [Jung, Carl Gustav] / C.G. Jung. - Bucureşti : Editura Trei, 2003 (Arta Grafica Libris).

 vol. - (Biblioteca de psihanaliză ; 53; 62).

 ISBN 973-8291-61-5.

 vol. 1 : Arhetipurile şi inconştientul colectiv / Traducere din limba germană de Dana Verescu, Vasile Dem. Zamfirescu. - 462 p. : [68] imag., [5] fig. - Note de subsol. - Bibliografie p. 403-426. - Indice de nume p. 427-462. - ISBN 973-8291-62-3 : 349000 lei.

 vol. 6 : Tipuri psihologice / Traducere din limba germană Viorica Nişcov. - Ediţie revizuită şi întregită. - 2004. - 618 p. - Bibliografie p. 571-582. - Indice p. 583-618. - Note de subsol. - 499000 lei.

 159.964.2   159.923   082.1 Biblioteca de psihanaliză

 1. PSIHANALIZĂ                             2. PSIHOLOGIE

 II 81378 (1,6) ; 159.9/J90

 

44 -  MITROFAN, NICOLAE. Testarea psihologică. Inteligenţa şi aptitudinile / Nicolae Mitrofan, Laurenţiu Mitrofan. - Iaşi : Polirom, 2005 (S.C. Lumina Tipo S.R.L.).

 279 p.: tab.; 23.5 cm - (Collegium. Psihologie).

 Bibliografie la sfârşit de capitol.

 ISBN 973-681-867-5 : 229000 lei.

 082.1 Collegium. Psihologie   159.9.072:159.928   159.95:159.9.072

 1. APTITUDINI                                  2. INTELIGENŢĂ

 III 26990 ; 159.9/M82

 

45 -  Romanians Body and Soul : An anthology / by Adrian Solomob. - Bucharest : The Romanian Cultural Foundation Publishing House, 2003.

 309 p. : il. ; [9] p. : il. - (Plural : Culture & Civilization ; 1(17)/2003).

 ISBN 973-577-247-7 : 50000 lei.

 159.922.4(=135.1)   821.135.1-4=111   94(=135.1)"18/19"   

 930.85(=135.1)"18/19"   082.1 Plural : Culture & Civilization

 1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(România)        2. PSIHOLOGIA POPOARELOR

 III 27053 ; 159.9/R70

 

46 -  WILBER, KEN. Fără graniţe : Abordări orientale şi occidentale ale dezvoltării personale / Ken Wilber ; Traducere de Adriana Bădescu. - Bucureşti : Elena Francisc Publishing, 2005.

 263 p. : fig.

 ISBN 973-87062-2-X : 290000 lei.

 159.923   159.922

 1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII         2. PSIHOLOGIE INDIVIDUALĂ.

III 27063 ; 159.9/W68

47 -  WINNICOTT, DONALD W. Opere [Winnicott, Donald W.] / D.W. Winnicott ; traducere din engleză de Claudia Alecu, Ioana Lazăr ; coordonarea traducerii şi introducere de Cătălin Popescu. - Bucureşti : Editura Trei, 2003 (Arta Grafica).

 vol. - (Biblioteca de psihanaliză ; 44 ; 54 ; 60; 61).

 Vol.1 : De la pediatrie la psihanaliză. - 428 p. : fig. ; 20 cm. - Note de subsol. - Bibliografie p. 413-417. - Index p. 418-428. - ISBN 973-8291-19-4 : 299000 lei.

 Vol.2 : Convorbiri psihanalitice cu părinţii. - 160 p. - Bibliografie p. 158-159. - ISBN 973-8291-70-4 : 162500 lei.

 Vol.3 : Natura umană / Traducere din engleză de Cătălin Popescu; Postfaţă de Ioana Lazăr. - 2004. - 208 p. : fig.; 20 cm. - Note de subsol. - Bibliografie p. 207-208. - ISBN 973-8291-19-4 : 139000 lei.

 Vol.4 : Procesele de maturizare. - 2004. - 360 p. - Bibliografie p. 336-359. - ISBN 973-707-003-8 : 169000 lei.

 616.89-053.2   159.922.7   159.964.2   082.1 Biblioteca de psihanaliză

 1. PSIHANALIZĂ                                             2. PSIHIATRIE

 3. PSIHOLOGIA COPILULUI.

 II 80289(1-4) ; 159.9/W72

 

 17   Morală. Etică

 

48 -  MARICA, GEORGE EM. Filosofia bunului simţ / George Em. Marica ; Prefaţă de Maxim Danciu şi Virgil Leon. - Bucureşti : Fundaţia Culturală Română ; Cluj-Napoca : Centrul de Studii Transilvane, 1998.

 199 p.

 Note de subsol.

 Anexă p. 155-179.

 Rezumat în lb. franceză p. 191-199.

 ISBN 973-577-184-5 : 50000 lei.

 177.1   316.623   082.1 Punct/Contrapunct

 1. MORALĂ SOCIALĂ                                   2. MORALĂ ŞI SOCIETATE

 3. ETICĂ SOCIALĂ                                          4. FILOZOFIE MORALĂ.

 II 82822 ; 17/M38

 

 

 

2   RELIGIE. TEOLOGIE

 

49 -  AUGUSTIN, SFÂNTUL. A hit és a hitvallás : Három előadás / Szent Ágoston; Fordította, a jegyzeteket és a magyarázatokat írta Heidl György; Az illusztrációkat készítette Tordai-S. Attila. - Kolozsvár : Koinónia, 1999 (Master Druck).

 136 p.; 20,5 cm. - (Communio sanctorum).

 Adnotări p. 124-127.

 Bibliografie p. 128-132.

 ISBN 973-98903-5-0 : 75000 lei.

 234.2   082.1 Communio sanctorum

II 82793 ; 2/A92

 

50 -  BALOTĂ, NICOLAE. A láthatatlan képe / Nicolae Balotă; Fordította Vallasek Júlia; Az előszót írta Visky András. - Kolozsvár : Koinónia, 2000 (Garamond Nyomda).

 122 p.; 19 cm. - (Sermo).

 ISBN 973-8022-05-3 : 78000 lei.

 28   082.1 Sermo

II 82792 ; 2/B23

 

51 -  BARBU, IOAN. Sub cerul Italiei : Ortodoxia românească şi cauza ecumenică / Ioan Barbu; Introducere de prof. univ. dr. George Lăzăreascu. - Râmnicu Vâlcea : Editura "Antim Ivireanul", 2004.

 579 p. : il. color; 20,6 cm.

 Carte dedicată.

 Volumul face parte din ciclul : "Lumină Nouă".

 ISBN 973-8106-14-1 : 100000 lei.

 281.95

II 82922 D ; 2/B30

 

52 -  BONHOEFFER, DIETRICH. A Szentírás imádságoskönyve : "Avégre vannak a zsoltárok, hogy megtanuljuk azokat Jézus Krisztus nevében imádkozni" / Dietrich Bonhoeffer; Fordította Visky S. Béla; Illusztráció Székely Géza; A fordítást ellenőrizte és az utószót írta Kocziszky Éva. - Kolozsvár : Koinónia, 2002 (Master Druck).

 80 p.; [10] p. il; 20,5 cm. - (Communio sanctorum).

 ISBN 973-8022-43-6 : 70000 lei.

 242   243   082.1 Communio sanctorum

II 82794 ; 2/B67

 

53 -  BROŞTEANU, MONICA. Numele lui Dumnezeu în Coran şi în Biblie / Monica Broşteanu; Prefaţa de Nadia Anghelescu. - Iaşi : Polirom, 2005 (S.C. Polirom ABB S.A.).

 304 p.: tab.; 22.5 cm - (Plural Religie ; 112).

 Prefaţa p. 11-13.

 Bibliografie p. 291-298.

 ISBN 973-681-636-2 : 269000 lei.

 082.1 Plural Religie   231:22   231:297.18

III 26991 ; 2/B84

 

54 -  MARINOIU, COSTEA. Liturghierul (1508) : Prima carte tipărită în spaţiul românesc (Ipoteza vâlceană) / Costea Marinoiu; Prefaţă de Veniamin Micle. - Râmnicu-Vâlcea : Almarom, 2004.

 72 p.; 23 cm. - (Biblioteca programului cultural "Vâlcea în spaţiul spiritual naţional" ; 8).

 Note la sfârşitul capitolelor.

 Anexe p. 57-71.

 ISBN 973-8467-41-1 : 50000 lei.

 264-19:281.95   094"1508"   

 082.1 Biblioteca programului cultural "Vâlcea în spaţiu spiritual naţional"

III 27000 ; 2/M41

 

55 -  STEINHARDT, NICOLAE. A gyümölcs ideje [2000] / Nicolae Steinhardt ; Fordította Láng Zsolt; Az illusztrációkat készítette Florica Tănase. - Kolozsvár : Koinónia, 2000

 88 p.; [12] p. il. color; 20,5 cm. - (Communio sanctorum).

 ISBN 973-98903-7-7 : 55000 lei.

 239   264-914   082.1 Communio sanctorum

II 82786 ; 2/S83

 

56 -  ŞINCAN, DIONISIE. Noi, latinii bizanţului : Tablete radiofonice 1999-2000 / Dionisie Şincan; Cuvânt înainte de Î.P.S. dr. Teodosie; Postfaţă de prof. dr. Alexandru Suceveanu. - Ediţie îngrijită de Sofia Şincan. - Bucureşti : Editura Casa Radio, 2003.

 114 : il.; 2 CD-ROM; 21 cm. - (Repere XXI).

 Repere biobibliografice p. 109-112.

 ISBN 973-7902-10-6 : 350459 lei.

 26/28   082.1 Repere XXI

II 82931 ; 2/S59

 

3   ŞTIINŢE SOCIALE

 

311/314   Statistică. Demografie

 

57 -  EDROIU, NICOLAE. Les Hongrois de Roumanie / By Nicolae Edroiu, Vasile Puşcaş. - Cluj-Napoca : Centre D'Études Transylvaines ; Bucureşti : Fondation Culturelle Roumaine, 1995.

 125 p. - (Interferenţe).

 Anexe p. 76-123.

 ISBN 973-9155-002-4 : 6000 lei.

 323.15(=511.141)(498)   342.7(=511.141)(498)   314.156(498)   082.1 Interferenţe

 1. DEMOGRAFIE(România)                     2. MINORITĂŢI NAŢIONALE(România)

 III 27056 ; 311/314/E18

 

58 -  EDROIU, NICOLAE. The Hungarians of Romania / By Nicolae Edroiu, Vasile Puşcaş ; Translated by Bogdan Aldea. - Cluj-Napoca : Centrul de Studii Transilvane ; Bucureşti : Fundaţia Culturală Română, 1996.

 171 p. - (Interferenţe).

 Anexe p. 88-169.

 ISBN 973-577-015-4.

 323.15(=511.141)(498)   342.7(=511.141)(498)   314.156(498)   082.1 Interferenţe

 1. DEMOGRAFIE(România)                     2. MINORITĂŢI NAŢIONALE(România)

 III 27057 ; 311/314/E18

 

 

59 -  EDROIU, NICOLAE. Maghiarii din România / Nicolae Edroiu, Vasile Puşcaş. - Cluj-Napoca : Centrul de Studii Transilvane ; Bucureşti : Fundaţia Culturală Română, 1995.

 115 p. - (Interferenţe).

 ISBN 973-9132-79-0 : 5000 lei.

 323.15(=511.141)(498)   342.7(=511.141)(498)   314.156(498)

 1. DEMOGRAFIE(România)               2. MINORITĂŢI NAŢIONALE(România)

 III 27055 ; 311/314/E18

 

32   Politică

 

60 -  ALEXE, VLADIMIR. România secretă / Vladimir Alexe. - Ploieşti : Elit, 2004.

 249 p.: fig., il.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 248-249.

 ISBN 973-9380-38-7 : 218000 lei.

 323(498)"19"   321.74   94(498)

 1. ROMÂNIA CONTEMPORANĂ               

 2. REVOLUŢIA DIN 1989(România)

 3. POLITICĂ INTERNĂ(România).

 II 82778 ; 32/A40

 

61 -  BUGAJSKI, JANUSZ. Pacea rece : Noul imperalism al Rusiei / Janusz Bugajski; Traducere din limba engleză de Ruxandra Ivan, Sergiu Necşoiu, Diana Stanciu... ; Prefaţă de Cristian Preda. - Bucureşti : Editura Casa Radio, 2005.

 360 p.; 24 cm. - (Orbital ; Studii politice).

 Note p. 305-354.

 Indice de nume p. 355-358.

 ISBN 973-7902-40-8 : 261468 lei.

 082.1 Orbital   327.7(470+571)

 1. POLITICĂ EXTERNĂ                  2. RUSIA(politică externă).

 III 27074 ; 327/B89

 

 

 

 

62 -  CARDOSO, FERNANDO HENRIQUE. Lumea în portugheză : Un dialog / Fernando Henrique Cardoso şi Mário Soares ; Traducere de Iulia Baran. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 2001 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 320 p. ; il.

 Note la sf. capitolelor.

 Cronologie p. 324-319.

 ISBN 973-577-308-2 : 50000 lei.

 323/327(81)(047.53)   008(81)(047.53)

 1. POLITICĂ EXTERNĂ(Brazilia)                   2. CULTURĂ BRAZILIANĂ

 II 82802 ; 32/C24

 

63 -  DODER, DUSKO. Miloşevici : Portretul unui tiran / Dusko Doder şi Louise Branson; Traducere de Gabriel Tudor. - Bucureşti : BIC All, 2004.

 352 p., [8] p. il.; 20 cm.

 Note p. 334-341.

 Index p. 345-352.

 ISBN 973-571-523-6 : 249000 lei.

 342.511(497.1)   341.485(497.1)   323.282(497.1)   329.15(497.1)   

 929 Miloşevici, Slobodan

 1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ                                2. GENOCID

 3. POLITICIENI                                                  4. IUGOSLAVIA(istorie).

 II 82844 ; 32/M73D

 

64 -  FILIP, TEODOR. Oculta mondială : Marele plan / Teodor Filip. - Craiova : Obiectiv, s.a.

 188 p. - (Exploziv ; Secrete în obiectiv).

 Bibliografie p. 184-185.

 ISBN 973-7974-10-7 : 90000 lei.

 327.8   327.5   061.236.5   082.1 Exploziv

 1. POLITICĂ EXTERNĂ                  2. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

 3. ORGANIZAŢII SECRETE                            4. GLOBALIZARE

 5. SERVICII SECRETE.

 II 82780 ; 327/F51

 

 

 

65 -  IOANID, RADU. Răscumpărarea evreilor : Istoria acordurilor secrete dintre România şi Israel / Radu Ioanid ; Traducere de Ciprian Dumea şi Mirela Mircea ; Cuvânt înainte de Elie Wiesel ; Introducere de Shlomo Leibovici-Laiş ; Postfaţă de Ion Mihai Pacepa. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 223 p. - (Document [Polirom]).

 Note de subsol.

 Anexa p. 203-204.

 Index p. 211-222.

 ISBN 973-681-775-X : 195000 lei.

 94(=411.16)(498)   327(498:569.4)   082.1 Document

 1. EVREI(România)                             2. POLITICĂ EXTERNĂ(România)

 3. POPORUL EVREU.

 III 27065 ; 32/I-62

 

66 -  JURA, CRISTIAN. Terorismul internaţional / Lector univ. dr. Cristian Jura ; Traducere şi documentare Dragoş Zaharia. - Bucureşti : BIC All, 2004 (Multiprint).

 396 p.; 20 cm. - (Studii juridice).

 Bibliografie p. 389-396.

 ISBN 973-655-481-3 : 285000 lei.

 343.326   323.285   082.1 Studii juridice

 1. DREPT INTERNAŢIONAL                         2. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

 3. TERORISM.

 II 82851 ; 32/J92

 

67 -  LAURENT, ERIC. Lumea secretă a lui Bush : Religia, afacerile, reţelele oculte / Eric Laurent ; În româneşte de Ana Andreescu. - Bucureşti : Vivaldi, 2005.

 268 p. - (Culisele politicii).

 Bibliografie la sfârşitul capitolelor.

 ISBN 973-9473-52-0 : 218000 lei.

 342.511(73) Bush, George W.   929 Bush, George W.   323/327(73)"19/20"   328.182   082.1 Culisele politicii

 1. INFLUENŢĂ OCULTĂ                                              2. INFLUENŢE POLITICE

 3. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(S.U.A)   4. PUTERE DE STAT.

 II 82875 ; 32/B96L

 

68 -  QUILAN, PAUL D. Ciocnire deasupra României : Politica anglo-americană faţă de România 1938-1947 / Paul D. Quinlan ; Traducere de Gheorghe Onişoru. - Bucureşti : Centrul de Studii Româneşti ; Iaşi : Fundaţia Culturală Română, 1995.

 191 p. - (Romanian Civilization Studies ; X).

 Note p. 157-188.

 Indice p. 189-191.

 ISBN 973-9155-72-6 : 20000 lei.

 94(498)"1938/1947"   327(498)"1938/1947"   327(73)"1938/1947"   

 327(420)"1938/1947"   082.1 Romanian Civilization Studies

 1. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL                             2. ISTORIA ROMÂNIEI

 II 82811 ; 327/Q61

 

69 -  STANOMIR, IOAN. Conştiinţa conservatoare : preliminarii la un profil intelectual / Ioan Stanomir. - Bucureşti : Nemira, 2004.

 224 p. - (Biblioteca de politică).

 Note de subsol.

 ISBN 973-569-711-4 : 245000 lei.

 329.11(498)   082.1 Biblioteca de politică

 1. CONSERVATORISM                    2. DOCTRINE POLITICE

 3. PARTIDUL CONSERVATOR.

 II 82751 ; 328/329/S78

 

70 -  ŞTEFĂNESCU, PAUL. Războaiele secrete [Ştefănescu, Paul] / Paul Ştefănescu. - Craiova : Obiectiv, s.a.

 vol. - (Exploziv).

 Vol.1. - 196 p. - Bibliografie p. 5-6. - ISBN 973-86201-4-7 : 70000 lei.

 Vol.2. - 196 p. - Bibliografie p. 3-4. - ISBN 973-7974-12-3 : 90000 lei.

 082.1 Exploziv   327.84   355.40

 1. SPIONAJ             2. SERVICII SECRETE    3. POLITICĂ EXTERNĂ.

 II 80295(1-2) ; 327/S82

 

71 -  Ţărănimea şi puterea : Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949-1962) / Editori Dorin Dobrincu, Constantin Iordachi ; Cuvânt înainte de Gail Kligman şi Katherine Verdery. - Iaşi : Polirom, 2005.

 504 p. : tab., graf., h.

 Note la sfârşitul fiecărui capitol.

 Bibliografie p. 473-478.

 Index p. 485-502.

 ISBN 973-681-800-4 : 329000 lei.

 323.2(498)"1949/1962"   332.24.012.332(498)"1949/1962"   

 316.334.55(498)"1949/1962"   334.732:631.115.8(498)"1949/1962"   

 631.115.8:334.732(498)"1949/1962"   94(498)"1949/1962"   082.1 Document

 1. ŢĂRĂNIME                                   2. COLECTIVIZARE

 3. PUTERE POLITICĂ                      4. COMUNISM

 III 27008 ; 32/T22

 

33   Economie. Ştiinţe economice

 

72 -  BESSIS, SOPHIE. Occidentul şi ceilalţi : Istoria unei supremaţii / Sophie Bessis ; Prefaţă Anton Caragea ; Traducere Narcisa Şerbănescu. - Bucureşti : Runa, 2004.

 320 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-86877-2-1 : 165000 lei.

 330.342.3   330.368   338.1(100)   327.8

 1. ECONOMIE DE PIAŢĂ                               2. ECONOMIE POLITICĂ

 3. GLOBALIZARE                                             4. DEZVOLTARE ECONOMICĂ

 5. SITUAŢIE ECONOMICĂ                            6. PIAŢĂ DE CAPITAL

 7. POLITICĂ EXTERNĂ                  8. COMERŢ INTERNAŢIONAL.

 II 82776 ; 33/B50

 

73 -  DĂIANU, DANIEL. Pariul României : Economia noastră : reformă şi integrare / Daniel Dăianu. - Bucureşti : Compania, 2004.

 333 p. : tab. - (AltFel).

 Note de subsol.

 Glosar p. 322-328.

 Bibliografie selectivă p. 329-333.

 ISBN 973-8119-95-2 : 195000 lei.

 330.34(498)(045)   338.1/.2(498)(045)   082.1 AltFel

 1. INTEGRARE ECONOMICĂ                        2. INTEGRARE EUROPEANĂ

 3. POLITICĂ ECONOMICĂ(România)

 II 82863 ; 33/D12

74 -  Originile înapoierii în Europa de Est : Economie şi politică din Evul Mediu până la începutul secolului al XX-lea / Coordonator Daniel Chirot ; Cu o prefaţă la ediţia în limba română de Daniel Chirot ; Traducere de Victor Rizescu. - Bucureşti : Corint, 2004.

 316 p. - (Clio [Corint] ; 26).

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 973-653-605-X : 155000 lei.

 323.22/28(4-11)   330.34.014(4-11)   338.14(4-11)   082.1 Clio

 1. DEZVOLTARE ECONOMICĂ    2. ECONOMIE POLITICĂ

 3. POLITICĂ ECONOMICĂ                            4. SITUAŢIE ECONOMICĂ.

 II 82775 ; 33/O-75

 

331   Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii

 

75 -  CAUNT, JOHN. Organizează-te mai bine / John Caunt; Traducerea Daniela-Cristina Nătăleţu. - Bucureşti : ALL BECK, 2004.

 140 p.; 20 cm. - (Cariere).

 ISBN 973-655-479-1 : 135000 lei.

 331.101.6   159.944   082.1 Cariere

 1. MANAGEMENT OPERAŢIONAL                            2. ORGANIZAREA MUNCII

 II 82845 ; 331/C31

 

336   Finanţe. Bănci

 

76 -  ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. Legislaţia valutară : actualizat octombrie 2004. - Bucureşti : ALL BECK, 2004.

 101 p.; 20 cm. - (La Zi).

 Note de subsol.

 ISBN 973-655-532-1 : 50000 lei.

 336.748(498)   339.746/.748(498)   082.1 La Zi

 1. LEGISLAŢIE(România)

 2. LEGISLAŢIE FINANCIARĂ(România)

 II 82839 ; 336/R70

 

 

34   Drept

 

77 -  Consiliul Europei : 800 milioane de locuitori / Prefaţă de Walter Schwimmer. - S.L. : s.n., 2001

 112 p.: il.

 Note de subsol.

 ISBN 973-0-02525-8 : 30000 lei.

 061.1 UE   341.176(4)

 1. ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE                       

 2. UNIUNEA EUROPEANĂ

 3. CONSILIUL EUROPEI.

 II 82932 ; 34/C66

 

78 -  ILIESCU, ION. Intégration et mondialisation : L'approche roumaine / Ion Iliescu ; traduction Margareta Batcu. - Bucarest : Editions de la Fondation Culturelle Roumaine, 2003.

 271 p. ; [12] pl. : il. color.

 Bibliografie p. 269-271.

 ISBN 973-577-368-6 : 100000 lei.

 327   341.217(498)   341.231.5

 1. ROMÂNIA CONTEMPORANĂ                2. INTEGRARE EUROPEANĂ

 3. GLOBALIZARE                                             4. POLITICĂ EXTERNĂ(România)

 II 82807 ; 34/I-44

 

79 -  LEŞ, IOAN. Organizarea sistemului judiciar românesc : Noile reglementări / Prof. univ. dr. Ioan Leş. - Bucureşti : ALL BECK, 2004.

 346 p.; 20 cm. - (Praxis).

 Note de subsol.

 ISBN 973-655-515-1 : 275000 lei.

 34.07(498)   082.1 Praxis

 1. DREPT                             2. SISTEM JUDICIAR.

 II 82843 ; 34/L52

 

80 -  Manualul Consiliului Europei / Nicolae Ecobescu, Anda Filip, Nicolae Micu... ; Coordonator Nicolae Ecobescu. - Bucureşti : s.n., 1999 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 500 p.

 Manual editat de Centrul de Informare şi Documentare al Consiliului Europei la Bucureşti.

 ISBN 973-0-01011-0 : 50000 lei.

 061.1 UE   341.176(4)

 1. ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE                        2. UNIUNEA EUROPEANĂ

 3. CONSILIUL EUROPEI.

 II 82933 ; 34/M30

 

81 -  MOCANU, LIVIA. Garanţiile reale mobiliare : Rolul lor în executarea obligaţiilor comerciale / Lector. univ. dr. Livia Mocanu. - Bucureşti : ALL BECK, 2004.

 244 p.; 20 cm. - (Studii juridice).

 Bibliografie p. 229-239.

 ISBN 973-655-514-3 : 195000 lei.

 347.768:347.214.1   082.1 Studii juridice

 1. ASIGURARE(bunuri)                        2. AVERE                3. BUNURI MOBILIARE

 4. DREPT                                                 5. DREPTURI REALE.

 II 82842 ; 34/M84

 

82 -  POSNER, GERALD L. Mafia galbenă - Triadele chinezeşti : Dragonii crimei organizate / Gerald L. Posner ; Traducere de Teodor Fleşeriu. - Bucureşti : Allfa, 2004.

 288 p. ; [8] p. il. - (Lumea în care trăim).

 Bibliografie p. 275-288.

 ISBN 973-8457-82-3 : 249000 lei.

 061.236.4 Mafia   343.341

 1. CRIMĂ ORGANIZATĂ                              2.ORGANIZAŢII MAFIOTE.

 III 27004 ; 34/P86

 

83 -  ROMIŢAN, CIPRIAN RAUL. Dicţionar de dreptul mediului / Drd. Ciprian Raul Romiţan. - Bucureşti : ALL BECK, 2004 (Multiprint).

 187 p.; 20 cm.

 Bibliografie selectivă p. 185-187.

 ISBN 973-655-465-1 : 175000 lei.

 030:349.6   349.6(038)

 1. DREPTUL MEDIULUI                  2. MEDIU ÎNCONJURĂTOR.

 II 82849 ; 34/R71

 

84 -  STANOMIR, IOAN. Naşterea Constituţiei : Limbaj şi drept în Principate, până la 1866 / Ioan Stanomir. - Bucureşti : Nemira, 2004 (S.C. Paper Print Invest S.A., Brăila).

 416 p.; 20 cm - (Biblioteca de politică ; 3).

 Note de subsol.

 Prefaţa p. 5-11.

 ISBN 973-569-658-4 : 225000 lei.

 082.1 Biblioteca de politică   341.231(498)"1866"   342.4(498)"1866"

 1. CONSTITUŢIE                               2. DREPT CONSTITUŢIONAL.

 II 82728 ; 34/S48

 

355/359   Artă militară. Forţe

 

85 -  Arhivele Securităţii / Colegiul redacţional Cristina Anisescu, Florian Banu, Clara Cosmineanu... - Bucureşti : Nemira, 2004 (Alföldi Nyomda Rt.).

 624 p. : tab., fig. - (Biblioteca de istorie Nemira).

 Abrevieri p. 5-7.

 Note de subsol.

 Lucrare editată de ConsiliulNaţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

 ISBN 973-569-713-0 : 495000 lei.

 355.40(498)   323.28(498)   351.746(498)   082.1 Biblioteca de istorie

 1. COMUNISM(persecuţii politice)                2. PERSECUŢII POLITICE

 3. SERVICII SECRETE.

 II 82774 ; 355/A77

 

86 -  GÂRZ, FLORIAN. Apocalipsa şi România / Col. (r.) Florian Gârz. - Craiova : Obiectiv, s.a.

 188 p.: il., h. - (Exploziv ; Secrete în obiectiv).

 Biografie p. 3-4.

 Bibliografie p. 184-185.

 ISBN 973-7974-15-8 : 90000 lei.

 327.7   327.84   355.40   082.1 Exploziv

 1. RĂZBOIUL RECE                          2. ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE

 3. TRATATE INTERNAŢIONALE                4. POLITICĂ EXTERNĂ

 5. SERVICII SECRETE                                      6. ARMATĂ(servicii secrete).

 II 82779 ; 355/G22

 

87 -  Golgota Estului (iulie 1942-martie 1944) / Coordonator colonel dr. Alesandru Duţu ; Cuvânt înainte general de brigadă dr. Mihail E. Ionescu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000.

 416 p. : tab., fig., il., h. - (Istorie [Editura Fundaţiei Culturale Române]).

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 973-577-296-5 : 10000 lei.

 94(498)"1942/1944"   355(=135.1)"1942/1944"   082.1 Istorie

 1. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL        2. ARMATĂ NAŢIONALĂ(România)

 II 82818 ; 355/G67

 

88 -  KORPERSHOEK-VAN WENDEL DE JOODE, A.  Az óceán ura : Michiel de Ruyter admirális élete / A. Korpershoek-van Wendel de Joode; Fordította Máthé Melinda, Adorján Kálmán. - Kolozsvár : Koinónia, 2003.

 86 p. : il. color, h.; 23,3 cm.

 Titl. orig. : Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter.

 ISBN 973-8022-67-3 : 240000 lei.

 929 Ruyter, Michiel de   355.333.3:359

 1. MARINĂ(istorie)                          2. ARMATĂ(forţe maritime)

 3. RUYTER, MICHIEL DE.

 III 27026 ; 355/R97K

 

37   Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

89 -  LĂZĂRESCU, GEORGE. Şcoala Română din Roma [Lăzărescu, George] / George Lăzărescu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 2002.

 200 p. ; [4] pl. : il.

 Rezumat în lb. franceză şi italiană p. 191-194.

 Indice de nume p. 195-202.

 ISBN 973-577-345-7 : 60000 lei.

 378(=135.1)(450-25 Roma)

 1. ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

 II 82823 ; 37/L33

 

 

 

90 -  VENIAMIN MICLE, ARHIM. Şcoala mănăstirească de la Bistriţa în cultura românească / Arhim. Veniamin Micle; Prefaţă de Ion Soare. - Râmnicu-Vâlcea : Almarom, 2004.

 95 p.; 23,3 cm. - (Biblioteca programului cultural "Vâlcea în spaţiul spiritual naţional" ; 6).

 Bibliografie p. 79-80.

 60000 lei.

 281.95(498 Bistriţa)   373.014.521:281.95(498 Bistriţa)   

 082.1 Biblioteca programului cultural "Vâlcea în spaţiu spiritual naţional"

 1. BISERICA ROMÂNĂ(istorie)                     2. ŞCOLI CONFESIONALE.

 III 27003 ; 37/V45

 

 39   Etnografie. Folclor

 

91 -  CONSTANTINESCU, NICOLAE. Romanian Folk-Culture : An Introduction / Nicolae Constantinescu. - Bucharest : The Romanian Cultural Foundation Publishing House, 1999 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 176 : il., h. - (Cultural Anthropology).

 Bibliografie p. 151-160.

 ISBN 973-577-210-8 : 50000 lei.

 082.1 Cultural Anthropology   398.3(=135.1)

 1. OBICEIURI POPULARE(români)                   2. SĂRBĂTORI RELIGIOASE

 II 82815 ; 39/C66

 

92 -  KLIGMAN, GAIL. Căluş : Simbolic Transformation in Romanian Ritual / Gail Kligman ; Whit a Foreword by Mircea Eliade. - Bucharest : The Romanian Cultural Foundation Publishing House, 1999 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 287 p. - (Cultural Anthropology).

 Note p. 212-251. - Glosar p. 252-257. - Bibliografie p. 258-283. – Index p. 284-287.

 ISBN 973-577-203-5 : 60000 lei.

 082.1 Cultural Anthropology   398.3(498)   291.37(=135.1)

 1. OBICEIURI POPULARE(români) 2. CREDINŢE POPULARE

 II 82805 ; 39/K56

 

 

93 -  NEGRUŢIU, SILVIA. Valorificarea folclorului în învăţământul primar : Scenarii educaţionale / Silvia Negruţiu. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005.

 242 p.: il., [1] h.

 Glosar p. 203-208.

 Bibliografie p. 218-222.

 ISBN 973-686-669-6 : 176000 lei.

 398.3:373.3   373.3:398.3   39(498 Şerbeni)

 1. FOLCLOR                        2. ŞERBENI                          3. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR.

 II 82885 ; 39/N42

 

94 -  OIŞTEANU, ANDREI. Cosmos vs. Chaos : Myth and Magic in Romanian Traditional Culture. A Comparative Approach / Andrei Oişteanu ; Translated from Romanian by Mirela Adăscăliţei ; translation revised by Alexander Drace-Francis. - Bucharest : The Romanian Cultural Foundation Publishing House, 1999 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 247 ; [21] p. : il. - (Cultural Anthropology).

 Bibliografie şi note la sf. capitolelor.

 ISBN 973-577-198-5 : 50000 lei.

 082.1 Cultural Anthropology   398.4(=135.1)   291.217(=135.1)

 1. COSMOGONIE                                              2. CREDINŢE POPULARE

 3. FOLCLOR LITERAR(legende)    4. LEGENDE POPULARE

 II 82817 ; 39/O-35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5   MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

 

 50  Generalităţi despre ştiinţe pure. Natura. Protecţia mediului

 

95 -  125 întrebări şi răspunsuri despre natură : pentru copii isteţi / Traducere Viorica Horga. - Bucureşti : Teora, 2004.

 [36] p.: il. color; 22 cm - (125 întrebări şi răspunsuri).

 Anexe p. [33-36].

 Titlul original: 125 Questions et réponses sur la nature.

 ISBN 973-20-0886-5 : 39999 lei.

 082.1 125 întrebări şi răspunsuri   502(079.1)

50/O-86

 

96 -  125 întrebări şi răspunsuri despre ştiinţă : pentru copii isteţi / Traducere Viorica Horga. - Bucureşti : Teora, 2004.

 [36] p.: il. color; 22 cm - (125 întrebări şi răspunsuri).

 Anexe p. [33-36].

 Titlul original: 125 Questions et réponses sur les Sciences.

 ISBN 973-20-0889-X : 39999 lei.

 082.1 125 întrebări şi răspunsuri   5(079.1)   087.5:5   5:087.8

50/O-86

 

53   Fizică

 

97 -  BARCĂU, DUMITRU. Fizică : 400 de probleme şi 40 de teste grilă pentru elevii claselor VI-VIII / Dumitru Barcău. - Bucureşti : Corint, 2004 (Fed Print).

 288 p.

 ISBN 973-653-518-5 : 130000 lei.

 53(079.1)   53(076.1)

II 82784 ; 53/B13

 

98 -  DUMITRESCU, MIHAELA. Teste de fizică, cl. X electricitate ; Bac-ul, admiterea în facultate / Mihaela Dumitrescu. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti], 2004.

 240 p. : fig.; 18,5 cm.

 Bibliografie p. 236-237.

 ISBN 973-675-258-5 : 99000 lei.

 537(076.3)

II 82853 ; 53/D91

 

99 -  VÂZDOAGĂ, VALENTIN-OVIDIU. Extraterestrul român / Valentin Ovidiu Vâzdoagă. - Craiova : Obiectiv, s.a.

 196 p. - (Exploziv ; Secrete în obiectiv).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7974-10-7 : 90000 lei.

 001.894(498)   537   621.38   082.1 Exploziv

II 82783 ; 53/T46V

 

55   Geologie şi ştiinţe înrudite

 

100 -  HOWELL, LAURA. Noţiuni despre vreme şi climă : cu link-uri pe internet / Laura Howell ; Traducere din limba engleză Angela Delibaşa ; Ilustraţii Keith Furnival. - Oradea : Aquila'93, 2004.

 96 p. : il., tab.

 Anexe p. 90-96.

 Titl. orig. : The Usborne Internet-Linked Introduction to Weather and Climate Change.

 ISBN 973-714-019-2 : 399000 lei.

 551.58   504.5

IV 6187 ; 55/H86

 

101 -  TAYLOR, BARBARA. Vreau să ştiu mai multe despre...Oceane şi râuri / Barbara Taylor; Traducere Mihai Mănăstireanu. - Bucureşti : Teora, 2003.

 40 p.: il. color; 33.4 cm.

 Index p. 40.

 Titlul original: Questions and Answers Oceans and Rivers.

 ISBN 973-20-0929-2 : 107910 lei.

 556(079.1):087.5   087.5:556(079.1)

55/T28

 

 56   Paleontologie

 

102 -  MADGWICK, WENDY. Vreau să ştiu mai multe despre...Dinozauri / Wendy Madgwick; Traducere Cora Radulian. - Bucureşti : Teora, 2003.

 40 p.: il. color; 33.4 cm.

 Index p. 40.

 Titlul original: Questions and Answers Dinosaurs.

 ISBN 973-20-0935-7 : 107910 lei.

 568.19(079.1):087.5   087.5:568.19(079.1)

56/M14

 

 58   Botanică

 

103 -  PÂRVU, CONSTANTIN. Enciclopedia plantelor : Plante din flora României / Prof. dr. Constantin Pârvu. - Bucureşti : Editura Tehnică, 2003.

 vol.

 ISBN 973-31-1598-3.

 Vol. 2. : D-L. - 744 p. : fig., XXX pl. : il color. - Bibliografie p. 685-694. - Indici p. 695-744. - ISBN 973-31-2141-X : 594500 lei.

 Vol. 3. : M-Pe. - 2004. - XXXIV, 972 p. : il.; XLIV planşe color. - Bibliografie selectivă p. 919-928. - Index p. 929-972. - ISBN 973-31-2223-8 : 748500 lei.

 504.73(498)(031)   030:504.73(498)   582(498)(031)   030:582(498)

III 26642 (2-3) ; 58/P37

 

 

 

 

 

 59   Zoologie

 

104 -  125 întrebări şi răspunsuri despre animale : pentru copii isteţi / Traducere Viorica Horga. - Bucureşti : Teora, 2004.

 vol. - (125 întrebări şi răspunsuri).

 Anexe p. [32-36].

 Titlul original: 125 Questions et réponses sur les animaux.

 39999 lei.

 Vol.1. - [36] p.: il. color; 22 cm. - ISBN 973-20-0885-7.

 Vol.2. - ISBN 973-20-0888-1.

 082.1 125 întrebări şi răspunsuri   59(079.1)

59/O-86

 

105 -  Cangurul / Traducere Mihai Mănăstireanu. - Bucureşti : Teora, 2005.

 32 p.:" il. color; 23.6 cm - (Din viaţa animalelor).

 Titlul original: All About Kangaroos.

 ISBN 973-20-0965-9 : 53410 lei.

 082.1 Din viaţa animalelor   599.224:087.5   087.5:599.224

III 27015 ; 59/C18

 

106 -  Cămila / Traducere Viorica Horga. - Bucureşti : Teora, 2004.

 32 p.: il. color; 23.6 cm - (Din viaţa animalelor).

 Titlul original: All About Camels.

 ISBN 973-20-0972-1 : 53410 lei.

 082.1 Din viaţa animalelor   599.733.1:087.5   087.5:599.733.1

III 27013 ; 59/C16

 

107 -  Delfinul / Traducere Mihai Mănăstireanu. - Bucureşti : Teora, 2004.

 32 p.: il. color; 23.6 cm - (Din viaţa animalelor).

 Titlul original: All About Dolphins.

 ISBN 973-20-0966-7 : 53410 lei.

 082.1 Din viaţa animalelor   599.537:087.5   087.5:599.537

III 27016 ; 59/D28

 

108 -  Elefantul [2004] / Traducere de Mihai Mănăstireanu. - Bucureşti : Teora, 2004.

 32 p.: il. color - (Din viaţa animalelor).

 ISBN 973-20-0963-2 : 53410 lei.

 082.1 Din viaţa animalelor   599.61:087.5   087.5:599.61

III 27021 ; 59/E36

109 -  Girafa / Traducere Mihai Mănăstireanu. - Bucureşti : Teora, 2004.

 32 p.: il. color; 23.6 cm - (Din viaţa animalelor).

 Titlul original: All About Giraffes.

 ISBN 973-20-0968-3 : 53410 lei.

 082.1 Din viaţa animalelor   599.735.4:087.5   087.5:599.735.4

III 27017 ; 59/G58

 

110 -  Leopardul / Traducere Mihai Mănăstireanu. - Bucureşti : Teora, 2004.

 32 p.: il. color; 23.6 cm - (Din viaţa animalelor).

 Titlul original: All About Leopards.

 ISBN 973-20-0964-0 : 53410 lei.

 082.1 Din viaţa animalelor   599.742.71:087.5   087.5:599.742.71

III 27012 ; 59/L49

 

111 -  Leul / Traducere Mihai Mănăstireanu. - Bucureşti : Teora, 2004.

 32 p.: il. color; 23.6 cm - (Din viaţa animalelor).

 Titlul original: All About Lions.

 ISBN 973-20-0962-4 : 53410 lei.

 082.1 Din viaţa animalelor   599.742.71:087.5   087.5:599.742.71

III 27014 ; 59/L54

 

112 -  TAYLOR, BARBARA. Vreau să ştiu mai multe despre...Mamifere / Barbara Taylor; Traducere Cora Radulian. - Bucuresti : Teora, 2003.

 40 p.: il. color; 33.4 cm.

 Index p. 40.

 Titlul original: Questions and Answers Mammals.

 ISBN 973-20-0928-4 : 107910 lei.

 599(079.1):087.5   087.5:599(079.1)

59/T28

 

113 -  Tigrul / Traducere Mihai Mănăstireanu. - Bucureşti : Teora, 2004.

 32 p.: il. color - (Din viaţa animalelor).

 Titlul original: All About Tigers.

 ISBN 973-20-0961-6 : 53410 lei.

 082.1 Din viaţa animalelor   599.742.71:087.5   087.5:599.742.71

III 27020 ; 59/T59

 

114 -  Ursul brun / Traducere Mihai Mănăstireanu. - Bucureşti : Teora, 2004.

 31 p.: il. color - (Din viaţa animalelor).

 Titlul original: All About Brown Bears.

 ISBN 973-20-0970-5 : 53410 lei.

 082.1 Din viaţa animalelor   599.742.2:087.5   087.5:599.742.2

III 27019 ; 59/U85

 

115 -  Ursul polar / Traducere Mihai Mănăstireanu. - Bucureşti : Teora, 2004.

 32 p.: il. color; 23.6 cm - (Din viaţa animalelor).

 Titlul original: All About Polar Bears.

 ISBN 973-20-0967-5 : 53410 lei.

 082.1 Din viaţa animalelor   599.742.2:087.5   087.5:599.742.2

III 27018 ; 59/U85

 

116 -  Zebra [2004] / Traducere Mihai Mănăstireanu. - Bucureşti : Teora, 2004.

 32 p.: il. color - (Din viaţa animalelor).

 Titlul original: All About Zebras.

 ISBN 973-20-0969-1 : 53410 lei.

 082.1 Din viaţa animalelor   599.723:087.5   087.5:599.723

III 27022 ; 59/Z42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6   ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

 

 61   Medicină

 

117 -  Agenda medicală 2005 : Ediţia de buzunar  . - Bucureşti : Editura Medicală, 2005 ("Oltenia").

 1000 p.; 20,5 cm.

 ISBN 973-39-0533-X : 695000 lei.

 615(059)"2005"

L-61/A27

 

118 -  CARR, ALLEN. În sfârşit nefumător : Metoda uşoară a lui Allen Carr / Allen Carr; Traducere din engleză Oana Vlad. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Humanitas, 2004

 198 p.; 17.9 cm - (Humanitas practic de buzunar).

 Titlul original: Allen Carr's Easy Way to Stop Smoking.

 ISBN 973-50-0643-X : 180000 lei.

 082.1 Humanitas Practic de Buzunar   613.84

I 18190 ; 61/C26

 

119 -  CHIOREAN, MIRCEA. Managementul bolnavului critic / Mircea Chiorean, Sanda Copotoiu, Leonard Azamfirei. - Târgu-Mureş : Editura "University Press", 2004.

 vol.

 Vol.1 : Suportul tehnico-managerial. - 726 p. : fig., tab., il. - Binliografie la sf. capitolelor. - ISBN 973-7788-02-8 : 600000 lei.

 616.-082   616-7   615.471   614.23

 1. BOLI 2. MEDICINĂ                      2. PATOLOGIE

 3. ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI

 III 27028 ; 61/C42

 

120 -  Compendiu de medicină internă / Dr. Leonard Domnişoru, Dr. Nicolae Bacalbaşa, Dr. Dumitru Cristea ; Sub redacţia L. Domnişoru. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Editura Naţional, 2004.

 648 p. : tab., fig.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Bibliografie generală p. 636-639.

 ISBN 973-659-082-8 : 640000 lei.

 616.1/.4

 1. MEDICINĂ INTERNĂ                 2. PATOLOGIE

 3. TRATAMENTE(medicină).

 III 27009 ; 61/C63

 

121 -  Esenţialul în gastroenterologie şi hepatologie / Oliviu pascu, Acalovschi Monica, Andreica Vasile... - Bucureşti : Editura Naţional, 2004.

 546 p. : tab. - (Monografii medicale.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN 973-659-034-8 : 410000 lei.

 616.33/.38   082.1 Monografii medicale

 1. BOLI HEPATICE                           2. BOLILE APARATULUI DIGESTIV

 III 27010 ; 61/E77

 

122 -  GEORGESCU, DAN. Semeiologie medicală / Prof. dr. Dan Georgescu. - Bucureşti : Editura Naţional, 2004

 1046 p. : fig., tab.

 Abrevieri p. 6-9.

 Bibliografie p. 1015-1017.

 Index p. 1019-1038.

 ISBN 973-659-067-4 : 750000 lei.

 616.1/.4-071

 1. DIAGNOSTIC MEDICAL                            2. PATOLOGIE.

 III 27011 ; 61/G32

 

123 -  KOTTLER, JEFFREY A. Mumia de la masa din sufragerie : Terapeuţi renumiţi dezvăluie cele mai neobişnuite cazuri pe care le-au avut şi ce ne învaţă ele despre comportamentul uman / Jeffery A. Kottler, Jon Carlson; Traducere din limba engleză de Adina Avramescu. - Bucureşti : Editura Trei, 2004.

 432 p.; 20 cm. - (Psihologie [Ed. Trei]).

 ISBN 973-8291-91-7 : 350000 lei.

 616.89   615.851   159.964.2   082.1 Psihologie

 1. PSIHANALIZĂ APLICATĂ                       2. TERAPIE.

 II 82850 ; 61/K76

124 -  POP, IOAN. Alimentaţia nutriţională şi alimentaţia medicală în prevenirea diabetului : cu respectarea regimului alimentar disociat / Ioan Pop. - Oradea : Editura Imprimeriei de Vest , 2004.

 212 p. : tab.

 Bibliografie p. 209.

 ISBN 973-704-011-2 : 165000 lei.

 616.379-008.64

 1. DIABETUL ZAHARAT

 II 82862 ; 61/P78

 

125 -  RÁKOSFALVY ZOLTÁN. 40 év fizioterápia körítve / Dr. Rákosfalvy Zoltán. - Marosvásárhely : Mentor, 2004

 158 p.; 20,5 cm.

 Bibliografie p. 158.

 ISBN 973-599-120-9 : 110000 lei.

 615.8

 1. FIZIOTERAPIE                              2. MEDICINĂ ALTERNATIVĂ

 3.TERAPEUTICĂ

 II 82893; 61/R21

 

126 -  RIETH, EBERHARD. Az alkoholizmus betegség? : Bevezetés a függőség problémáiba alkoholfüggők, családjaik és segítők számára / Eberhard Rieth; Illusztrációk Heinz Giebeler; Fordította Bodó-Tóth Gyula. - Kolozsvár : Koinónia, 2001

 128 p. : il.; 20 cm. - (Kis Tükör füzetek ; 15).

 Glosar p. 119.

 ISBN 973-8022-36-3 : 60000 lei.

 082.1 Kis Tükör füzetek   613.81

 1. ALCOOLISM                  2. SĂNĂTATE(băuturi alcoolice).

 II 82796 ; 61/R52

 

127 -  SZŰCS TERI. "Ce înseamnă minunat?" / Szűcs Teri; Traducere Csíki Emese. - Cluj-Napoca : Koinónia : Fundaţia Bonus Pastor, 2004.

 204 p.; 18 cm.

 Titl. orig. : "Mi az, hogy csodálatos?" : Beszélgetések.

 ISBN 973-8022-82-7 : 98000 lei.

 613.81

 1. ALCOOLISM                  2. SĂNĂTATE(băuturi alcoolice).

 I 18215 ; 61/S99

 

128 -  VARRÓ ALADÁR BÉLA. Gyógynövények gyógyhatásai : Növényi gyógyszerek : Hazai gyógynövényeink ismertetése, gyűjtésüknek módja és felhasználásuk a mindennapi életben az egészség szolgálatában / Varró Aladár Béla. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, s.a.

 240 p. : il.; 23,5 cm.

 Index p. 208-234.

 ISBN 963-9504-90-4 : 100000 lei.

 615.322   633.88

 1. MEDICINĂ NATURISTĂ                           2. PLANTE MEDICINALE(utilizare)

 3. SUBSTANŢE MEDICAMENTOASE(vegetale).

 III 27071 ; 61/V29

 

129 -  VULCAN, PAVEL. Semne şi simptome cutanate în patologia generală : Leziuni cutanate ca indicator pentru diagnosticul unor boli organica sau funcţionale / Prof. univ. dr. Pavel Vulcan, în colaborare cu dr. Mircea Bârsan, conf. dr. Simona Roxana Georgescu. - Bucureşti : Editura Naţional, 2004.

 463 p. : il. color, tab.

 Index p. 441-463.

 ISBN 973-659-030-5 : 750000 lei.

 616.5   082.1 Monografii medicale

 1. PATOLOGIE   2. DERMATOLOGIE                    3. BOLI DE PIELE.

 III 27027 ; 61/V97

 

 62   Inginerie. Tehnică

 

130 -  BROOKS, PHILIP. Vreau să ştiu mai multe despre...Cum funcţionează lucrurile din jurul nostru / Philip Brooks; Traducere Radu Biriş. - Bucureşti : Teora, 2003.

 40 p.: il. color; 33.4 cm.

 Index p. 40.

 Titlul original: Questions and Answers How Things Work.

 ISBN 973-20-0927-6 : 107910 lei.

 62(079.1):087.5   087.5:62(079.1)

 1. INGINERIE                                      2. TEHNICĂ.

 62/B84

 

 621   Construcţii de maşini

 

131 -  URSEA, PAVEL CORNEIU. Ghid practic pentru electricieni : îndreptar de specialitate / Pavel Cornelui Ursea, Bogdan Paul Ursea. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Editura Tehnică, 2004 (S.C. Lumina Tipo S.R.L.).

 308 p. : tab., fig. - (Idei practice).

 Note de subsol.

 ISBN 973-31-2214-9 : 149000 lei.

 621.3(036)   082.1 Idei practice

 1. ELECTRICITATE                          2. ELECTROTEHNICĂ

 3. REŢETE ELECTRICE.

 II 82773 ; 621.3/U84

 

 63   Agricultură

 

132 -  INDREA, DUMITRU. Ghidul cultivatorului de legume / Prof. univ. Dumitru Indrea, prof. univ. Alex-Silviu Apahidean. - Bucureşti : Ceres, 2004 (Print Paper).

 244 p.

 Bibliografie p. 241-243.

 ISBN 973-40-0661-4 : 156000 lei.

 635.1/.8(036)

 1. CULTIVAREA PLANTELOR                      2. LEGUMICULTURĂ.

 II 82878 ; 635/I-50

 

 64   Economie casnică. Îngrijirea casei

 

133 -  DOROBANŢU, EUFROSINA. 250 de reţete din arta culinară chinezească / Eufrosina Dorobanţu, Ion Dorobanţu. - Bucureşti : Allfa, 2005.

 232 p.: il.

 Glosar p. 203-208.

 Bibliografie p. 218-222.

 ISBN 973-8457-94-7 : 149000 lei.

 641.55(510)(083.12)

II 82861 ; 64/D70

 

 65   Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

134 -  DINU, EDUARD. Rentabilitatea firmei în practică / Eduard Dinu. - Bucureşti : ALL BECK, 2004.

 93 p. : fig., tab.; 19,8 cm. - (Afaceri).

 Bibliografie p. 93.

 ISBN 973-655-533-X : 90000 lei.

 334.72:658.155   082.1 Afaceri

 1. CONDUCERE                 2. MANAGEMENT.

 II 82841 ; 658/D49

 

135 -  EALES-WHITE, RUPERT. Cum să formezi echipe eficiente / Rupert Eales-White; Traducere Daniela-Cristina Nătăleţu. - Bucureşti : ALL BECK, 2004.

 134 p. : fig.; 20 cm. - (Afaceri).

 Bibliografie suplimentară p. 133-134.

 ISBN 973-655-295-0 : 150000 lei.

 331.108.37   331.104   658.3   082.1 Afaceri

 1. CONDUCERE                 2. MANAGEMENT

 3. RELAŢII INTERPERSONALE DE MUNCĂ

 II 82840 ; 658/E11

 

136 -  TARNOWSKI, WOLFGANG. Tâlharii mărilor / Prof. Wolfgang Tarnowski ; Ilustraţii de Manfred Kostka, Frank Kliemt şi Gerd Werner; Traducere din limba germană de Andrei Avram şi Mihaela Căpăţînă Popa. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2004.

 48 p. : il., h. - (Ce şi cum).

 ISBN 973-7932-91-9 : 329000 lei.

 656.6.086.2(100)   656.6.086.2(091)   082.1 Ce şi cum

IV 6186 ; 656/T23

7   ARTĂ. ARHITECTURĂ. SPORT

 

 7.01/7.08  Teoria şi filosofia artei

 

137 -  Art Recollections : An anthology / by Aurora Fabritius. - Bucharest : The Romanian Cultural Institute, 2004.

 248 p. : il. ; [8] p. : il. color - (Plural : Culture & Civilization ; 1(21)/2004).

 Note de subsol.

 100000 lei.

 74/.76.073(498)   069.5(498)   099.5   082.1 Plural : Culture & Civilization

III 27043 ; 7.07/A84

 

138 -  DUNHAM DONALD. Romanian Profile : A Study of National Character as Reflected in the Visual Arts : Disertation Submitted to The faculty of Letters and Arts Of University of Bucharest May 30, 1948 / Donald Dunham. - Bucharest : The Romanian Cultural Foundation Publishing House, 1999

 187 p. : il.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 155-167.

 ISBN 973-577-202-7 : 50000 lei.

 391.984   159.922.4(=135.1)   7.04

II 82816 ; 7.03/7.04/D94

 

73/76   Arte plastice

 

139 -  CRISPINO, ENRICA. Vincent van Gogh / Enrica Crispino ; Traducere din limba italiană Dan Radu Talpalariu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2004.

 124 p. : [1] p. portret; reprod.; foto, h. - (Viaţă de artist).

 Anexe p. 120-123.

 Bibliografie p. 124.

 ISBN 973-7932-72-2 : 469000 lei.

 75(492)(085) Van Gogh, Vincent   929:75 Van Gogh, Vincent   

 75.036.2(44) Van Gogh, Vincent   082.1 Viaţă de artist

IV 6189 ; 75/V24C

140 -  NICOSIA, FIORELLA. Claude Monet / Fiorella Nicosia ; Traducere din italiană Gabriela Sauciuc. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2004.

 124 p. : [1] p. portret; reprod. - (Viaţă de artist).

 Anexe p. 120-123.

 Bibliografie p. 124.

 ISBN 973-7932-73-0 : 469000 lei.

 75(44)(085) Monet, Claude   929:75 Monet, Claude   75.036.2(44) Monet, Claude   082.1 Viaţă de artist

IV 6190 ; 75/M88H

 

141 -  STEPHEN, CHARLES. Siluete în mişcare / Charles Stephen ; traducere Maria Chiriac. - Bucureşti : Allfa, 2004.

 48 p. : il. - (Lecţia de desen).

 Titl. orig. : Draw Figures in Action.

 ISBN 973-8457-80-7 : 129000 lei.

 082.1 Lecţia de desen   741.7   741/743

 1. DESEN ARTISTIC                         2. TEHNICA ARTEI.

 IV 6188 ; 741/743/S83

 

 78   Muzică

 

142 -  COSMA, VIOREL. George Enescu în memoria timpului : Evocări, amintiri, însemnări memorialistice / Viorel Cosma. - Bucureşti : Editura Casa Radio, 2003.

 466 p. : il.. [12] p. il.; 22 cm.

 Indice de autori p. 455-458.

 Text în lb. română şi franceză.

 ISBN 973-7902-13-0 : 420183 lei.

 78.071.1 Enescu, George   929 Enescu, George

 1. COMPOZITORI                             2. MUZICIENI

 III 27075 ; 78.071.1/E55C

 

143 -  HERŢEA, IOSIF. Romanian Carols / Iosif Herţea. - Bucharest : The Romanian Cultural Foundation Publishing House, 1999 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 304 p. : note muz. - (Cultural Anthropology).

 ISBN 973-577-213-2 : 60000 lei.

 082.1 Cultural Anthropology   398.98(=135.1)   784.4(=135.1)

 1. MUZICĂ POPULARĂ                 2. COLINDE

 3. FOLCLOR MUZICAL

 II 82810 ; 784/H56

 

144 -  Magicians and Tyrants : An anthology / by Viorel Cosma. - Bucharest : The Romanian Cultural Foundation Publishing House, 2003.

 232 p. : il. ; [8] p. : il. color - (Plural : Culture & Civilization ; 2(18)/2003).

 Note de subsol.

 ISBN 973-577-247-7 : 50000 lei.

 78.071.2(498)   082.1 Plural : Culture & Civilization

 1. MUZICĂ SIMFONICĂ                                2. MUZICĂ ROMÂNEASCĂ

 III 27052 ; 78/M15

 

145 -  PROD'HOMME, JEAN-GABRIEL. Simfoniile lui Beethoven [Prod'homme, Jean-Gabriel] / Jean-Gabriel Prod'homme ; Traducere din limba franceză Yvonne Răzeşu, Constantin Goliav, Virgil Răzeşu. - Piatra-Neamţ : Răzeşu, 2004 (Lidana).

 368 p. : il., note muz., tab.

 Prefaţă p. 5-8.

 Titli original : Les symohonies de Beethoven (1800-1827).

 ISBN 973-99066-5-6 : 240000 lei.

 929 Beethoven, Ludwig van   785.11.082 Beethoven, Ludwig van

 1. MUZICĂ SIMFONICĂ                                2. COMPOZITORI.

 III 27064 ; 785/P94

 

146 -  RĂDUCANU, JOHNNY. Ţara lui Johnny / Johnny Răducanu. - Bucureşti : Vivaldi, 2005.

 104 p.; [8] p. il.

 ISBN 973-9473-59-8 : 119900 lei.

 929:785.161 Răducanu, Johnny   785.161:929 Răducanu, Johnny

 1. MUZICĂ                         2. JAZZ(muzicieni).

 II 82869 ; 785/R17

 

 

 

147 -  SZILÁGYI DOMOKOS. Pimpimpáré : Vers és muzsika gyermekeknek / Szilágyi Domokos, Vermesy Péter; Kovács András Ferenc átirataival; Illusztrálta Miklósi Dénes. - Kolozsvár : Koinónia, 2002.

 300 p.: il. color, note muz.; 18,2 cm.

 Anexe p. 271-287.

 ISBN 973-8022-57-6 : 270000 lei.

 821.511.141(498)-15   784.6

 1. MUZICĂ VOCALĂ.

 II 82785 ; 784/S99

 

148 -  TEODORIAN, VALENTIN. Verdi nemuritorul / Valentin Teodorian. - Bucureşti : Editura Casa Radio, 2001.

 148 p. : il.; 20 cm. - (Maestro).

 Note de subsol.

 Cronologie p. 145-146.

 ISBN 973-99190-7-3 : 55963 lei.

 082.1 Maestro   782   78.071.1 Verdi, Giuseppe   929 Verdi, Giuseppe

II 82928 ; 78.071.1/V46T

 

 79   Divertismente. Spectacole. Teatru. Sport

 

149 -  125 întrebări şi răspunsuri despre sport : pentru copii isteţi / Traducere Viorica Horga. - Bucureşti : Teora, 2004.

 [36] p.: il. color; 22 cm - (125 întrebări şi răspunsuri).

 Anexe p. [34-36].

 ISBN 973-20-0884-9 : 39999 lei.

 082.1 Împărăţia poveştilor   796(079.1)   087.5:796   796:087.5

796/O-86

 

150 -  COMĂNECI, NADIA. Scrisori către o tânără gimnastă / Nadia Comăneci; Traducere din limba engleză de Octav Bozântan. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (S.P. "Bucureştii Noi").

 211 p.; 17.8 cm - (Arena).

 ISBN 973-50-0810-6 : 150000 lei.

 082.1 Arena   929 Comăneci, Nadia   796.41(0:82-31)

I 18197 ; 796/C63

151 -  "If I D'ont Move I Die" : The World of Ramanian Dance : An anthology / Textes by Silvia Ciurescu, Liana Tugearu, Luminiţa Vartolomei... ; An anthology by Ana Maria Munteanu & Aurora Fabritius. - Bucharest : The Romanian Cultural Foundation Publishing House, 2002.

 296 p. : il. ; 16 p. : il. în parte color - (Plural : Culture & Civilization ; 3-4(15-16)/2002).

 ISBN 973-577-247-7 : 30000 lei.

 793.3(498)(047.53)   793(047.53)   082.1 Plural : Culture & Civilization

 1. DANS ARTISTIC                          2. SPECTACOLE(dans)

 III 27040 ; 793.3/I-37

 

152 -  MODREANU, CRISTINA. Şah la regizor / Cristina Modreanu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 2003.

 439 p.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN 973-577-365-1 : 100000 lei.

 792.01(498)

 1. ESTETICĂ TEATRALĂ                              2. TEATRUL ROMÂNESC.

II 82826 ; 792/M84

 

153 -  VLAD, TUDOR. Fascinatia filmului la scriitorii români (1900-1940) / Tudor Vlad. - Bucureşti : Centrul de Studii Transilvane ; Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română, 1997.

 263 p. - (Punct/Contrapunct ; 1).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 255-263.

 ISBN 973-577-106-3 : 50000 lei.

 791.43(498)"1900/1940"   082.1 Punct/Contrapunct

 1. CINEMATOGRAFIE ROMÂNEASCĂ

 II 82801 ; 791.43/V73

 

154 -  ZAMFIRESCU, FLORIN. Actorie sau magie : Aripi pentru Ycar / Florin Zamfirescu. - Bucureşti : Privirea, 2003 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 187 p.; 20 cm.

 Bibliografie p. 186-187.

 ISBN 973-86186-0-6 : 145000 lei.

 792.071.2.028

 1. ACTORI                          2. ACTORI(România).

 II 82848 ; 792/Z25

 

8   LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

 

80/81  Lingvistică şi limbi

 

155 -  ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY. Cigány-magyar magyar-cigány szótár / Rostás-Farkas György, Karsai Ervin. - 2. kiadás. - Budapest : Kossuth Kiadó, 2001.

 320 p.; 20 cm.

 Anexă p. 297-319.

 ISBN 963-09-4271-2 : 480000 lei.

 81'374.822=511.141=214.58

 1. DICŢIONAR MAGHIAR-ŢIGĂNESC

 2. DICŢIONAR ŢIGĂNESC-MAGHIAR

 L-81'374/R80

 

 811  Limbi individuale

 

156 -  AIOANE, MIRELA. Dicţionarul principalelor verbe italiane şi construcţiile lor specifice : Pentru elevi şi studenţi / Mirela Aioane, Angela Pintilie. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint).

 216 p.

 Bibliografie p. 215.

 ISBN 973-681-857-8 : 175000 lei.

 811.131.1'367.625(038)

 1. LIMBA ITALIANĂ(dicţionar)                    2. LIMBA ITALIANĂ(gramatică).

 II 82866 ; 811/A29

 

157 -  CIUTACU, SORIN. Genul în germană şi engleză : contextul germanic / Sorin Ciutacu, Ionuţ-Octavian Apahideanu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 208 p. : sch., tab.

 Note de subsol.

 Bibliografie selectivă p. 205-206.

 ISBN 973-681-021-6 : 158000 lei.

 811.112.2'366.52(091)   811.111'366.52(091)

 1. GRAMATICA LIMBII ENGLEZE

 2. GRAMATICA LIMBII GERMANE                            3. GENUL GRAMATICAL.

 III 27005 ; 811/C55

 

158 -  KISS KATALIN, É. Új magyar nyelvtan / É. Kiss Katalin, Kiefer Ferenc, Siptár Péter. - 3. kiadás. - Budapest : Osiris Kiadó, 2003 (Dürer Nyomda).

 415 p. : fig.; 24 cm. - (Osiris Tankönyvek).

 Bibliografie p. 385-406.

 Index p. 407-413.

 ISBN 963-389-521-9 : 700000 lei.

 082.1 Osiris Tankönyvek   811.511.141'36

 1. GRAMATICA LIMBII MAGHIARE(manual)

 III 27070 ; 811/K49

 

159 -  Limba italiană : pentru medici şi asistente / Coordonator Dana Grasso. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 389 p.

 Bibliografie p. 387.

 ISBN 973-681-812-8 : 249000 lei.

 811.131.1:61   61:821.131.1

III 27062 ; 811/L62

 

 811.135.1  Limba română

 

160 -  AVRAM, MIOARA. Connaissez-vous le roumain? / Mioara Avram, Marius Sala ; Traduit en français par Liana Pop. - Bucarest : Editions de la Fondation Culturelle Roumaine, 2001.

 200 p.

 ISBN 973-577-332-5 : 20000 lei.

 811.135.1'36   082.1 Union latine

 1. LIMBA ROMÂNĂ(învăţare corectă).

 II 82821 ; 811.135.1/A95

 

 

161 -  FRĂŢILĂ, VASILE. Graiul de pe Târnave / Vasile Frăţilă. - Blaj : Editura ASTRA, 2005.

 274 p. : h.; 20,7 cm.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 212-237.

 Index p. 238-272.

 ISBN 973-7704-13-4 : 150000 lei.

 811.135.1'282.2(498.4)

 1. STUDII LOCALE.

 II 82914 ; 811.135.1/F88

 

162 -  IRIMIA, DUMITRU. Gramatica limbii române [Irimia, Dumitriu; Ediţia a 2-a] / Dumitru Irimia. - Ediţia a 2-a. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 544 p.

 Note p. 524-539.

 Bibliografie p. 540-542.

 ISBN 973-681-782-2 : 445000 lei.

 811.135.1'36

III 27060 ; 811.135.1/I-80

 

82   Literatură

 

163 -  ACZEL, RICHARD. Hogyan írjunk esszét? / Richard Aczel; Fordított a Szegedy-Maszák Anna. - Budapest : Osiris Kiadó, 2004 (ETO-Print Nyomdaipari Kft.).

 160 p.; 18,3 cm. - (Osiris diákkönyvtár ; Elmélet).

 Bibliografie p. 157-158.

 ISBN 963-389-693-2 : 160000 lei.

 82.0   082.1 Osiris diákkönyvtár

 1. TEORIA LITERATURII.

 II 82901 ; 82.0/.02/A16

 

164 -  Ars Amandi : Poeme : Festival International de poezie a lumii latine = Počmes : Festival International de poesie du monde latin... : Ediţia a III-a Sibiu 7-12 octombrie 1999 = IIIe Edition Sibiu, le 7-12 octobre 1999 / Redactori Angela Oişteanu, Claudiu Constantinescu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000.

 168 p.

 Ediţie poliglotă.

 ISBN 973-577-281-7 : 50000 lei.

 82-82=00   82-1=00(082)

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

 III 27031 ; 82-82/A83

 

165 -  Ars Amandi : Poeme : Festival International de poezie a lumii latine = Počmes : Festival International de poesie du monde latin... : Ediţia a IV-a Constanţa 14-18 septembrie 2001 = IVe Edition Constanţa, le 14-18 septembre 2001 / Redactori Angela Oişteanu, Claudiu Constantinescu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 2002.

 192 p.

 Ediţie poliglotă.

 ISBN 973-577-281-7 : 60000 lei.

 82-82=00   82-1=00(082)

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

 III 27032 ; 82-82/A83

 

166 -  CĂLINESCU, GEORGE. Principii de estetică [Litera internaţional] / G. Călinescu. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003.

 392 p. - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 276).

 Cronologie p. 7-24.

 Bibliografie p. 27-28.

 Referinţe critice p. 379-388.

 ISBN 973-8358-10-8 ISBN 9975-74-487-7 : 129000 lei.

 821.135.1.09   82.09   82.0   082.1 Biblioteca şcolarului

 1. ESTETICA LITERATURII                           2. ESTETICĂ LITERARĂ

 II 82764 ; 82.0/.02/C14

 

167 -  Cîntecul soarelui de după nori : Antologie de poezie universală / Selecţie şi traduceri de Igor Creţu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 2003 (R.C.R. Print).

 199 p.

 Bibliografie p. 191-192.

 ISBN 973-577-369-4 : 50000 lei.

 82-82=135.1   82-1=135.1(082)

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)                2. CRITICĂ LITERARĂ.

 II 82799 ; 82-82/C50

 

168 -  DOMONKOS PÉTER. Irodalmi szöveggyűjtemény I. / Domonkos Péter. - 5. kiadás. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004 (Alföldi Nyomda Rt.).

 272 p.; 23,8 cm.

 Anexă p. 261-268.

 ISBN 963-19-4865-X : 230000 lei.

 821.511.141-82   82-82=511.141

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

 III 27069 ; 82-82/D65

 

169 -  DOMONKOS PÉTER. Irodalmi szöveggyűjtemény III. / Domonkos Péter. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003

 316 p.; 23,5 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 963-19-3414-4 : 180000 lei.

 821.511.141-82   82-82=511.141

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

 III 27068 ; 82-82/D65

 

170 -  Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák 9. évfolyama számára / Összeállította és jegyzetekkel ellátta Madocsai László. - Átdolgozott kiadás. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.

 288 p.; 19,6 cm.

 ISBN 963-19-4574-X : 23000 lei.

 82-82=511.141   821.511.141-82

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

 II 82911 ; 82-82/I-80

 

171 -  Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák 10. évfolyama számára / Összeállította és jegyzetekkel ellátta Madocsai László. - Átdolgozott kiadás. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.

 272 p. : il.; 19,5 cm.

 ISBN 963-19-4576-6 : 23000 lei.

 82-82=511.141   821.511.141-82

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

 II 82910 ; 82-82/I-80

 

172 -  ORBÁN GYÖNGYI. Irodalmi szöveggyűjtemény 14-15 éves diákok számára / Orbán Gyöngyi. - Budapest : Holnap Kiadó, 2003.

 324 p.; 23,7 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 963-346-537-0 : 330000 lei.

 821.511.141-822   82-82=511.141

 1.LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie).

 III 27066 ; 82-82/O-71

 

 82.09  Critică literară

 

173 -  DOMONKOS PÉTER. Irodalom I : négy- és hatosztályos középiskolások számára / Domonkos Péter. - 7. kiadás. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004 (Alföldi Nyomda Rt.).

 200 p. : il., portr.; 28,5 cm.

 Glosar p. 197-198.

 ISBN 963-19-4864-1 : 220000 lei.

 82.09=511.141(075.3)   821.511.141.09(075.3)

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

 IV 6191 ; 82.09/D65

 

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

174 -  BARKER, CLIVE. Cabal / Clive Barker ; Traducere din limba engleză de Gabriel Stoian. - Bucureşti : RAO, 2004.

 256 p.

 Titl. orig. : Cabal : The Night Breed.

 Romanul face parte din ciclul : Semniţia nopţii.

 ISBN 973-576-625-6 : 149000 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Seminţia nopţii

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18206 ; 821.111/B33

 

175 -  BAUM, LYMAN FRANK. Vrăjitorul din Oz = The Wizard of Oz [2004] / L. Frank Baum; Traducerea şi adaptarea Violeta Borzea; Ilustraţiile Dumitru Şmalenic. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Editura Naţional, 2004.

 87 p. : il. color; 19,7 cm. - (Pagini celebre).

 ISBN 973-659-002-X : 140000 lei.

 821.111(73)-93-34=135.1   821.111(73)-93-34   082.1 Pagini celebre

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(poveşti)

 II 82831 ; 821.111/B38

 

176 -  BRONTË, CHARLOTTE. Jane Eyre [Editura Naţional] / Charlotte Brontë; Traducere şi adaptare : Nicoleta Radu; Ilustraţii şi copertă : Valeria Moldovan. - Bucureşti : Editura Naţional, 2003.

 167 p. : il.; 19,6 cm - (Pagini celebre).

 Text bilingv rom., eng.

 ISBN 973-659-009-7 : 153000 lei.

 821.111-31=135.1   821.111-31   082.1 Pagini celebre

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 82836 ; 821.111/B84

 

177 -  BROWN, DAN. A Da Vinci-kód / Dan Brown; Fordította Bori Erzsébet. - Budapest : Gabo Kiadó, 2004

 652 p.; 22,5 cm.

 Titl. orig. : The Da Vinci Code.

 ISBN 963-9526-77-0 : 480000 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 III 27073 ; 821.111/B84

 

178 -  BROWN, DAN. Fortăreaţa digitală : [roman] / Dan Brown ; Traducere Bogdan Nicolae Marchidan. - Bucureşti : RAO, 2005.

 348 p. - (Biblioteca Rao).

 ISBN 973-576-671-X : 349000 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Biblioteca RAO

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 82877 ; 821.111/B84

 

179 -  BUNYAN, JOHN. Învăţături din lumea naturii : În stihuri la mintea pruncilor = Lessons from Nature : Poems for Boys and Girls / John Bunyan ; Traducere = translation Anton Horvath ; Ilustraţii = Illustrations M. Tóth Géza. - Cluj-Napoca : Koinónia, 2002.

 102 p. : il. color; 20,5 cm.

 Ediţie bilingvă engleză-română.

 ISBN 973-8022-44-4 : 150000 lei.

 821.111-1   821.111-1=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poezii).

 II 82787 ; 821.111/B92

 

180 -  BURNETT, FRANCES ELIZA HODGSON. A padlásszoba kis hercegnője / F. H. Burnett; Fordította Görög Lívia; Rényi Krisztina rajzaival. - Budapest : Ciceró, 2003

 205 p. : il.; 20 cm. - (Klasszikusok fiataloknak).

 ISBN 963-539-434-9 : 300000 lei.

 082.1 Klasszikusok fiataloknak   821.111(73)-93-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii).

 II 82906 ; 821.111/B95

 

181 -  CARROLL, LEWIS. Alice în Ţara Minunilor = Alice in Wonderland / Lewis Carroll; Traducere şi adaptare : Anca Băicoianu; Ilustraţii şi copertă : Elena Drăgulelei-Dumitru. - Bucureşti : Editura Naţional, 2003.

 87 p. : il.; 19,5 cm - (Pagini celebre).

 Text bilingv rom., eng.

 ISBN 973-659-008-9 : 120000 lei.

 821.111-93-34=135.1   821.111-93-34   082.1 Pagini celebre

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 II 82835 ; 821.111/C26

 

 

182 -  CHASE, JAMES HADLEY. Recviem pentru voce şi pian : [roman] / J. Hadley Chase ; Traducere de Dan Dumitrescu. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti], 2004.

 276 p. - (Ecranizări de succes ; 15).

 Titl. orig. : What's better than Money.

 ISBN 973-675-115-5 : 199000 lei.

 821.111-31=135.1   821.111-312.4=135.1   082.1 Ecranizări de succes

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 I 18209 ; 821.111/C38

 

183 -  COLFER, EOIN. Artemis Fowl / Eoin Colfer ; Traducere din limba engleză Mihaela Papa. - Bucureşti : RAO, 2005.

 315 p.

 ISBN 973-576-638-8 : 139000 lei.

 821.111(417)-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Irlanda)(roman).

 I 18230 ; 821.111/C62

 

184 -  COOKSON, CATHERINE. Doamna cea tăcută : [roman] / Chaterine Cookson ; În româneşte de Iordana şi Ştefan Ferenţ. - Bucureşti : Vivaldi, 2004.

 468 p.

 Titl. orig. : The Silent Lady.

 ISBN 973-9473-50-X : 337900 lei.

 821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 82769 ; 821.111/C70

 

185 -  CUSSLER, CLIVE. Aurul incaşilor / Clive Cussler ; Traducere din limba engleză Mihai Dan Pavelescu. - Bucureşti : RAO, 2004.

 539 p. - (Biblioteca Rao).

 ISBN 973-576-653-1 : 335000 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca RAO

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 82743 ; 821.111/C56

 

 

186 -  DENENBERG, BARRY. Elisabeth : prinţesă-mireasă / Barry Denenberg; Traducere Ioana Cucu. - Bucureşti : Editura Naţional, 2005.

 166 p. : il.; 19,5 cm - (The Royal Diaries).

 ISBN 973-659-071-2 : 140000 lei.

 821.111(73)-31=135.1   929 Elisabeta, regina Ungariei   082.1 The Royal Diaries

 1. ELISABETA, împărăteasa Austriei, regina Ungariei

 2. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)

 II 82838 ; 821.111/E41D

 

187 -  DOUGHERTY, NED. Drumul spre Rai / Ned Dougherty; Traducere Valentina Stoian. - Ploieşti : Elit, 2004

 224 p.; 20 cm.

 ISBN 973-9380-36-0 : 218000 lei.

 159.961   128   821.111(73)-94=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(memorii).

 II 82846 ; 821.111/D71

 

188 -  DU MAURIER, DAPHNÉ.  Rebecca / Daphne du Maurier ; Traducere Paul B. Marian. - Bucureşti : RAO, 2004.

 443 p.

 ISBN 973-576-575-6 : 179000 lei.

 821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18222 ; 821.111/D89

 

189 -  DURRELL, GERALD. Állatkert a poggyászomban / Gerald Durrell; Fordította Jászay Gabriella; Zsoldos Vera rajzaival. - 5. kiadás. - Budapest : Ciceró, s.a. (Kaposvári Nyomda Kft.).

 220 p. : il.; 20 cm.

 Titl. orig. : A Zoo in my luggage.

 ISBN 963-539-396-2 : 300000 lei.

 821.111-94-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii).

 II 82891 ; 821.111/D95

 

 

 

190 -  FABER, MICHEL. Sub piele / Michel Faber ; Traducere din engleză de Domnica Drumea. - Bucureşti : Humanitas, 2005 (Coresi).

 279 p. - (Raftul întâi).

 ISBN 973-50-0859-9 : 250000 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Raftul întâi

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 82868 ; 821.111/F11

 

191 -  FIELDING, HELEN. Olivia Joules és a túlfűtött képzelet / Helen Fielding; Fordította Sóvágó Katalin. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2004 (Szekszárdi Nyomda).

 400 p. ; 19 cm.

 ISBN 963-07-7643-X : 460000 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 82897 ; 821.111/F49

 

192 -  FRIEDMAN, MICHAEL JAN. Noapte fără stele / de Michael Jan Friedman ; Traducere Nicoleta Radu. - Bucureşti : Editura Naţional, 2004.

 125 p. ; [1] poster - (Liga dreptăţii).

 După o idee de Rich Fogel.

 ISBN 973-659-057-7 : 99000 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Liga dreptăţii

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 II 82733 ; 821.111/F90

 

193 -  FRIEDMAN, MICHAEL JAN. Origini secrete / de Michael Jan Friedman ; Traducere Cătălina Hîrceag. - Bucureşti : Editura Naţional, 2004.

 132 p. ; [1] poster - (Liga dreptăţii).

 După o idee de Rich Fogel.

 ISBN 973-659-054-2 : 99000 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Liga dreptăţii

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 II 82737 ; 821.111/F90

 

194 -  FRIEDMAN, MICHAEL JAN. Războinicii păcii / de Michael Jan Friedman ; Traducere Anca Băicoianu. - Bucureşti : Editura Naţional, 2004.

 104 p. ; [1] poster - (Liga dreptăţii).

 După o idee de Rich Fogel.

 ISBN 973-659-056-9 : 120000 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Liga dreptăţii

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 II 82739 ; 821.111/F90

 

195 -  GRANT, ALAN. Insula vie / de Alan Grant ; Traducere Nicoleta Radu. - Bucureşti : Editura Naţional, 2004.

 113 p.

 După o idee de Rich Fogel.

 ISBN 973-659-080-1 : 120000 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Liga dreptăţii

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 II 82734 ; 821.111/G76

 

196 -  HARRISON, BARBARA. Spitalul municipal : [roman] / Barbara Harison. - Bucureşti : Proteus, 2004.

 485 p.

 ISBN 973-85836-6-7 : 175000 lei.

 821.111(75)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 82876 ; 821.111/H31

 

197 -  HEARN, LIAN. Fűpárna / Lian Hearn ; Fordította Tábori Zoltán. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2004

 380 p.; 18,5 cm.

 Titl. orig : Grass for his pillow.

 Volumul este a doua carte a ciclului "Az Otoriak története".

 ISBN 963-07-7639-1 : 430000 lei.

 821.111(94)-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Australia)(roman).

 II 82907 ; 821.111/H42

 

 

198 -  KEEL, JOHN A. Profeţiile omului molie : [roman] / John A. Keel ; Traducere de Violeta Dincă. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti], 2004.

 324 p. - (Ecranizări de succes ; 13).

 Titl. orig. : The Mothman Prophecies.

 ISBN 973-675-112-0 : 199000 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Ecranizări de succes

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18207 ; 821.111/K29

 

199 -  KING, STEPHEN. Christine / Stephen King ; Traducere din limba engleză de Dana Sarca. - Bucureşti : Nemira, 2004.

 560 p.

 ISBN 973-569-683-5 : 355000 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 82746 ; 821.111/K44

 

200 -  KNIGHT, BERNARD. Dincolo de liman : O enigmă medievală / Bernard Knight ; Traducere din engleză şi note Mădălina Monica Badea. - Bucureşti : RAO, 2005.

 315 p.: h.

 Glosar p. 309-315.

 ISBN 973-576-664-7 : 179900 lei.

 821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18227 ; 821.111/K60

 

201 -  LAWRENCE, DAVID HERBERT. Curcubeul : Text integral / D. H. Lawrence ; Traducere de Carmen Paţac. - Iaşi : Polirom, 2005.

 672 p. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii moderităţii).

 ISBN 973-681-704-0 : 329000 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 82860 ; 821.111/L30

 

202 -  LONDON, JACK. A beszélő kutya / Jack London; Fordította Szász Imre. - Budapest : Arión Kiadó, 2004.

 198 p. : il.; 20 cm.

 ISBN 963-9375-82-9 : 100000 lei.

 821.111(73)-93-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii).

 II 82908 ; 821.111/L77

 

203 -  MANSFIELD, KATHERINE. Elbeszélések [Mansfield, Katherine] / Katherine Mansfield; Válogatta Gy. Horváth László; Fordította Gy. Horváth László, Mesterházi Mónika, Rakovszky Zsuzsa... - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2004

 680 p. ; 19 cm.

 ISBN 963-07-7637-5 : 530000 lei.

 821.111-32=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri).

 II 82899 ; 821.111/M28

 

204 -  MANSFIELD, KATHERINE. Naplók, levelek / Katherine Mansfield; Válogatta, fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta Mesterházi Mónika. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2004 (Alföldi Nyomda Rt.).

 764 p. ; 19 cm.

 ISBN 963-07-7638-3 : 560000 lei.

 821.111-94=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(jurnal)

 II 82900 ; 821.111/M28

 

205 -  MASON, DANIEL. Acordorul de piane : [roman] / Daniel Mason ; Traducere şi note de Liviu Cotrău. - Iaşi : Polirom, 2004 (Multiprint).

 447 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Note de subsol.

 ISBN 973-681-714-8 : 239000 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18203 ; 821.111/M45

 

206 -  MCCULLEY, JOHNSTON. Semnul lui Zorro / Johnston McCulley ; Traducere şi note de Ioana Iepureanu. - Bucureşti : Corint Junior, 2004 (Universul).

 280 p. - (Aventura [Corint Junior]).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7789-16-4 : 129000 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Aventura

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 82761 ; 821.111/M11

 

207 -  MCNAUGHT, JUDITH. Aminteşte-ţi cînd ... / Judith McNaught ; Traducere Mihnea Columbeanu. - Bucureşti : Miron, s.a.

 480 p.

 ISBN 973-86600-2-9 : 149000 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18204 ; 821.111/M12

 

208 -  MENNING, MARION MIKE. Pietrele de încercare ale dragostei / Marion "Mike" Menning ; Traducere Anton Horvath. - Cluj-Napoca : Koinónia, 2001 (Ardealul [Cluj]).

 156 p. : il.; 20 cm.

 Titl. orig. : Us Four. A Senator, His Family, Their Brain-Injured Child.

 ISBN 973-8022-29-0 : 78000 lei.

 821.111(73)-94=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(memorii).

 II 82789 ; 821.111/M58

 

209 -  MOORE, EVA. Adevărul despre lilieci / Eva Moore ; Ilustraţii Ted Enik ; Traducător Nicoleta Radu. - Bucureşti : Editura Naţional, s.a.

 69 p. : il. - (Autobuzul şcolii ; 1).

 ISBN 973-659-091-7 : 85000 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Autobuzul şcolii

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 II 82740 ; 821.111/M88

 

 

210 -  MOORE, EVA. În căutarea oaselor lipsă / Eva Moore ; Ilustraţii Ted Enik ; Traducător Nicoleta Radu. - Bucureşti : Editura Naţional, s.a.

 76 p. : il. - (Autobuzul şcolii ; 2).

 ISBN 973-659-096-8 : 85000 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Autobuzul şcolii

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 II 82741 ; 821.111/M88

 

211 -  NEWMAN, REBECCA. Az elszabadult sikoly / Rebecca Newman; Fordította Tóth Anna. - Kolozsvár : Koinónia, 2003.

 224 p.; 18 cm. - (Életjel).

 Titl. orig. : Releasing the Scream. Coming to Terms with Childhood Sexual Abuse.

 ISBN 973-8022-72-X : 99000 lei.

 821.111-94=511.141   343.541(0:82-94)   082.1 Életjel

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman biografic).

 I 18214 ; 821.111/N56

 

212 -  O'BRIAN, PATRICK. Maestru şi comandant / Patrick O'Brian ; Traducerea de Cristian Buchiu. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti], 2004 (Combinatul Poligrafic).

 532 p.; 18 cm. - (Ecranizări de succes ; 14).

 ISBN 973-675-113-9 : 249000 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Ecranizări de succes

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18226 ; 821.111/O-16

 

213 -  O'CONNOR, FLANNERY. Sfetnicul din sânge : [roman] / Flanery O'Connor ; Traducere de Anca Gabriela Sîrbu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 280 p. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

 ISBN 973-681-841-1 : 195000 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 82757 ; 821.111/O-18

                       

214 -  O'HENRY. Ofranda magilor / O'Henry ; Traducere din engleză de Radu Tătărucă. - Chişinău : Cartier, 2004.

 215 p. - (Cartier clasic).

 ISBN 9975-79-293-6 : 175000 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Cartier clasic

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 82881 ; 821.111/O-34

 

215 -  ROBERTS, NORA. Răul divin : [roman] / Nora Roberts ; Traducere de Gabriela Nedelcea. - Bucureşti : Miron, s.a.

 512 p. - (Bestseller [Ed. Miron]).

 Titl. orig. : Divine Evil.

 ISBN 973-95056-7-0 : 149000 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Bestseller

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 82772 ; 821.111/R62

 

216 -  ROBERTS, WILLIAM OWEN. Ragály / William Owen Roberts; Fordította Csuhai István. - Kolozsvár : Koinónia, 2004.

 272 p.; 21,5 cm.

 Titl. orig. : Pestilence.

 ISBN 973-8022-85-1 : 180000 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 III 27024 ; 821.111/R62

 

217 -  SHYAMALAN, M. NIGHT. Al şaselea simţ / M. Night Shyamalan ; Traducerea de Veronica Burlacu. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti], 2004 (Universul,Chişinău).

 130 p.; 17,6 cm. - (Ecranizări de succes ; 17).

 Titl. orig. : The sixth sense.

 ISBN 973-675-238-0 : 89000 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Ecranizări de succes

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic).

 I 18219 ; 821.111/S52

 

 

218 -  SIMONSON, LOUISE. Brăţara zeiţei / de Louise Simonson ; Traducere Cătălina Hîrceag. - Bucureşti : Editura Naţional, 2004.

 132 p. ; [1] poster - (Liga dreptăţii).

 După o idee de Rich Fogel.

 ISBN 973-659-060-7 : 120000 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Liga dreptăţii

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 II 82736 ; 821.111/S58

 

219 -  SIMONSON, LOUISE. Inimă sălbatică / de Louise Simonson ; Traducere Anca Băicoianu. - Bucureşti : Editura Naţional, 2004.

 141 p. - (Liga dreptăţii).

 După o idee de Rich Fogel.

 ISBN 973-659-055-0 : 120000 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Liga dreptăţii

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 II 82738 ; 821.111/S58

 

220 -  STAINFORTH, DIANA. Pasărea paradisului / Diana Stainforth ; Traducere de Laura Gorneanu. - Bucureşti : Miron, s.a.

 640 p.

 ISBN 973-95062-6-4 : 195000 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 82750 ; 821.111/S75

 

221 -  STEINBECK, JOHN. La răsărit de Eden / John Steinbeck ; Traducere şi note de Any Florea. - Iaşi : Polirom, 2005.

 688 p. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

 Titl. orig. : East of Eden.

 ISBN 973-681-829-2 : 295000 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 82770 ; 821.111/S83

 

222 -  SUSSMAN, PAUL. Armata lui Cambyses / Paul Sussman ; Traducere din engleză şi note Gina Monica Şerban. - Bucureşti : RAO, 2005.

 507 p.: h., il.

 Glosar p. 495-506.

 ISBN 973-576-658-2 : 219000 lei.

 821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18228 ; 821.111/S96

 

223 -  SWIFT, JONATHAN. Călătoriile lui Gulliver = Gulliver's Travels / Jonathan Swift; Traducere şi adaptare : Nicoleta Radu ; Ilustraţii şi copertă : Elena Drăgulelei-Dumitru. - Bucureşti : Editura Naţional, 2003.

 112 p. : il. color; 19,5 cm - (Pagini celebre).

 Text bilingv rom., eng.

 ISBN 973-659-012-7 : 126000 lei.

 821.111-93-31=135.1   821.111-93-31   082.1 Pagini celebre

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

 II 82833 ; 821.111/S98

 

224 -  TEITELBAUM, MICHAEL. Dreptate roşie / de Michael Teitelbaum ; Traducere Maria Zirra. - Bucureşti : Editura Naţional, 2004.

 148 p. - (Liga dreptăţii).

 După o idee de Keith Damron.

 ISBN 973-659-065-8 : 120000 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Liga dreptăţii

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 II 82735 ; 821.111/T33

 

225 -  TWAIN, MARK. Tom Sawyer / Mark Twain; Traducere şi adaptare : Nicoleta Radu; Ilustraţii şi copertă : Elena Drăgulelei-Dumitru. - Ediţie bilingvă engleză-română, variantă prescurtată. - Bucureşti : Editura Naţional, 2004.

 172 p. : il.; 19,7 cm - (Pagini celebre).

 ISBN 973-659-083-6 : 160000 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   821.111(73)-93-31   082.1 Pagini celebre

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)

 II 82832 ; 821.111/T97

 

226 -  WILDE, OSCAR. Toate povestirile / Oscar Wilde ; Traducere de Andrei Bantaş. - Bucureşti : Compania, 2005.

 319 p. - (Cosmopolit).

 Notă asupra ediţiei [1] p.

 ISBN 973-7841-00-X : 210000 lei.

 821.111-32=135.1   082.1 Cosmopolit

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri).

 II 82771 ; 821.111/W68

 

227 -  WODEHOUSE, PELHAM GRENVILLE. Codul de onoare al Wooster-ilor / P. C. Wodehouse ; Traducere şi note de Carmen Toader. - Iaşi : Polirom, 2004.

 355 p. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

 Note de subsol.

 ISBN 973-681-739-3 : 179000 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18205 ; 821.111/W80

 

228 -  WODEHOUSE, PELHAM GRENVILLE.  Folytassa, Jeeves! / P. G. Wodehouse; Fordította Révbíró TAmás. - Budapest : Ciceró, 2004 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 272 p. ; 18 cm.

 Titl. orig. : Carry on, Jeeves.

 ISBN 963-539-457-8 : 360000 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18231 ; 821.111/W80

 

229 -  WURMBRAND, RICHARD. Mélységekben járatta őket / Richard Wurmbrand; Fordította ífj. Adorján Kálmán. - Kolozsvár : Koinónia, 2003.

 364 p.; 18 cm.

 Titl. orig. : In God's Underground.

 ISBN 973-8022-77-0 : 140000 lei.

 821.111-94=511.141   343.819.7(498)(0:82-94)

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(memorii)

 I 18217 ; 821.111/W93

 

821.112.2  Literatură germană

 

230 -  FRISCH, MAX. Montauk. Omul apare în Holocen. Barbă-Albastră / Max Frisch ; Traducere de Ondine-Cristina Dascăliţa. - Iaşi : Polirom, 2004 (Multiprint).

 399 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 ISBN 973-681-705-9 : 219000 lei.

 821.112.2(494)-32=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

II 82758 ; 821.112.2/F91

 

231 -  KÄSTNER, ERICH. Pötyi és Anti : Meseregény gyermekeknek [2002] / Eric Kästner; Fordította Szabó Mária; Walter Trier rajzaival. - Budapest : Ciceró, 2002.

 148 p. : il.; 20 cm. - (Klasszikusok fiataloknak).

 Titl. orig. : Pünktchen und Anton. ein Roman für Kinder.

 ISBN 963-539-389-0 : 280000 lei.

 082.1 Klasszikusok fiataloknak   821.112.2-31=511.141

821.112.2/K23

 

232 -  MAY, KARL. Prin prăpastiile Balcanilor : [roman] / Karl May ; Traducere şi note de Roland Schenn. - Bucureşti : Corint, 2004.

 416 p. : il. - (Bibliografie şcolară [Corint] ; 98. Literatură universală).

 Note de subsol.

 Titl. orig. : In den Schluchten des Balkan.

 ISBN 973-653-690-4 : 99000 lei.

 821.112.2-31=135.1   082.1 Bibliografie şcolară. Literatură universală

II 82765 ; 821.112.2/M52

 

233 -  SPYRI, JOHANNA. Heidi [Editura Naţional] / Johanna Spyri; Traducere : Violeta Borzea; Ilustraţii şi copertă : Elena Drăgulelei-Dumitru. - Ediţie bilingvă engleză-română, variantă prescurtată. - Bucureşti : Editura Naţional, 2004.

 176 p. : il. color; 19,5 cm - (Pagini celebre).

 ISBN 973-659-025-9 : 160000 lei.

 821.112.2(494)-93-31=135.1   821.112.2(494)-93-31=111   082.1 Pagini celebre

II 82834 ; 821.112.2/S74

 

234 -  WALSER, MARTIN. Vânătoare : Roman / Martin Walser, Traducere de Victor Scoradeţ. - Bucureşti : Allfa, 2004

 218 p.; 18 cm - (Biblioteca de buzunar).

 Note biobibliografice.

 Titlul original: Jagd.

 ISBN 973-8457-83-1 : 179000 lei.

 082.1 Biblioteca de buzunar   821.112.2-31=135.1

I 18199 ; 821.112.2/W20

 

821.131.1  Literatură italiană

 

235 -  BUZZATI, DINO. Cele mai frumoase povestiri [Buzzati, Dino] / Dino Buzzati ; Traduceri de Mara Chiriţescu, Florin Chiriţescu şi Geo Vasile. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint).

 360 p. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

 ISBN 973-681-384-3 : 229000 lei.

 821.131.1-32=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

II 82762 ; 821.131.1/B98

 

236 -  DELEDDA, GRAZIA. Iedera / Grazia Deledda ; Traducere şi note de Elena şi Mihai Murgu ; Prefaţă de George Lăzărescu. - Bucureşti : Leda, 2004.

 184 p. - (Clasicii literaturii universale [Leda]).

 Note de subsol.

 ISBN 973-85891-8-5 : 160000 lei.

 821.131.1-31=135.1   082.1 Clasicii literaturii universale

II 82744 ; 821.131.1/D28

 

 

 

 

 

821.133.1  Literatură franceză

 

237 -  BIZOT, THIERRY. Paradisul derizoriu : roman / Thierry Bizot; Traducere din limba franceză de Claudiu Soare. - Bucureşti : Editura Trei, 2004 (Multiprint).

 392 p.; 20,2 cm. - (Romane Psy).

 ISBN 973-707-004-6 : 199000 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Romane Psy

II 82854 ; 821.133.1/B54

 

238 -  BOILEAU-NARCEJAC. Vertigo / Boileau-Narcejac ; Traducerea de Dan Dumitrescu. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti], 2004 (Universul,Chişinău).

 180 p.; 17,7 cm. - (Ecranizări de succes ; 16).

 Titl. orig. : Sueurs froides.

 ISBN 973-675-117-1 : 99000 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Ecranizări de succes

I 18220 ; 821.133.1/B65

 

239 -  BRUCKNER, PASCAL. Hoţii de frumuseţe : roman [Bruckner, Pascal; Ediţia 2005] / Pascal Brucker ; Traducere din limba franceză de Magdalena Popescu. - Bucureşti : Editura Trei, 2005 (Multiprint).

 224 p. - (Romane Psy).

 ISBN 973-707-020-8 : 199000 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Romane Psy

II 82753 ; 821.133.1/B85

 

240 -  COMMIN, HÉLÉNE. Lassie kölyke / Hélčne Commin; Fordította Jászay Gabriella. - Budapest : Ciceró, 2004

 199 p.; 21 cm.

 Titl. orig. : Le fils de Lassie.

 ISBN 963-539-427-6 : 300000 lei.

 821.133.1-93-31=511.141

II 82909 ; 821.133.1/C63

 

 

241 -  DAVIDTS, JEAN-PIERRE. Întoarcerea micului prinţ / Jean-Pierre Davidts ; Traducere din franceză de Doina Ioanid. - Chişinău : Cartier, 2004.

 94 p. : il. - (Colecţia Verde).

 ISBN 9975-79-255-3 : 100000 lei.

 821.133.1(71)-31=135.1   082.1 Colecţia Verde

II 82880 ; 821.133.1/D24

 

242 -  DUMAS, ALEXANDRE. Contele de Monte Cristo = The Count of Monte Cristo / Alexandre Dumas; Traducere şi adaptare : Raluca-Oana Isaia; Ilustraţii şi copertă : Elena Drăgulelei-Dumitru. - Ediţie bilingvă engleză-română, variantă prescurtată. - Bucureşti : Editura Naţional, 2004.

 156 p. : il. color; 19,5 cm - (Pagini celebre).

 ISBN 973-659-088-7 : 160000 lei.

 821.133.1-31=135.1   821.133.1-31=111   082.1 Pagini celebre

II 82837 ; 821.133.1/D89

 

243 -  FONDANE, BENJAMIN. Benjamin Fondane et les Chaiers du Sud : Correspondance / Benjamin Fondane ; Introduction Monique Jutrin. - Edition établie et annotée par Monique Jutrin et Ion Pop. - Bucarest : Editions de la Fondation Culturelle Roumaine, 1998.

 336 p.

 Note de subsol.

 Cronologie p. 307-317.

 Bibliografie p. 317-318.

 Index p. 319-335.

 Numele real al autorului Fundoianu Beniamin.

 ISBN 973-577-130-6 : 100000 lei.

 821.133.1-6   821.135.1-6=133.1

II 82806 ; 821.133.1/F78

 

244 -  GHELDERODE, MICHEL DE. Povestiri crepusculare / Michel de Ghelderode ; Traducere din franceză de Ana Blandiana. - Bucureşti : Humanitas, 2005 (Coresi).

 207 p. - (Cartea de pe noptieră ; 76).

 Titlu original : Sortilčges et autres contes crepusculaires.

 ISBN 973-50-0781-9 : 190000 lei.

 821.133.1(493)-32=135.1   082.1 Cartea de pe noptieră

II 82760 ; 821.133.1/G37

 

245 -  GOLON, ANNE. Angelica la Québec : [roman] / Anne şi Serge Golon ; Traducere Adina Samoilă. - Ploieşti : Elit, 2003 (Multiprint).

 2 vol. - (Angelica ; 11; 12).

 Titl. orig. : Angélique.

 ISBN 973-9380-33-6.

  vol. 1. - 352 p. - 140000 lei.

  vol. 2. - 2004. - 352 p. ; 20 cm. - 174400 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Angelica

II 81189 (1-2) ; 821.133.1/G68

 

246 -  MAUPASSANT, GUY DE. Bel-Ami [Maupassant, Guy de; Ed. Cartier] / Maupassant ; Traducere din franceză de Argentina Cupcea-Josu. - Chişinău : Cartier, 2004.

 397 p. - (Cartier clasic).

 ISBN 9975-79-288-X : 195000 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Cartier clasic

II 82858 ; 821.133.1/M49

 

247 -  MUCHEMBLED, ROBERT. Pătimiri ale femeilor în vremea reginei Margot 1553-1615 / Robert Muchembled ; Traducere din franceză de Liviu Papuc. - Chişinău : Cartier, 2004.

 311 p. - (Cartier istoric).

 Referinţe p. 293-308.

 ISBN 9975-79-268-5 : 220000 lei.

 821.133.1-32=135.1   082.1 Cartier istoric

II 82886 ; 821.133.1/M94

 

248 -  PELLETIER, LOUIS-THOMAS. M-am însurat cu o păpuşă gonflabilă : Roman / Louis-Thomas, Pelletier ; Traducere din franceză de Carmen Săndulescu. - Chişinău : Cartier, 2004.

 143 p.

 Titl. orig. : J'ai épousé une poupeé gonflable.

 ISBN 9975-79-290-1 : 129000 lei.

 821.133.1(71)-31=135.1

II 82766 ; 821.133.1/P49

 

249 -  PERRO, BRYAN. Amos Daragon, stăpânul măştilor / Bryan Perro ; Traducere din franceză de Doina Ioanid. - Chişinău : Cartier, 2004.

 247 p. - (Colecţia Verde).

 Indice mitologic p. 244-247.

 ISBN 9975-79-292-8 : 150000 lei.

 821.133.1(71)-31=135.1   082.1 Colecţia Verde

II 82867 ; 821.133.1/P52

 

250 -  YOURCENAR, MARGUERITE. Obolul visului [2004] / Marguerite Yourcenar; Traducere din franceză de Emanoil Marcu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (Regia autonomă Monitorul Oficial).

 169 p.; 18 cm - (Cartea de pe noptieră ; 44).

 Numele real al autoarei Marguerite de Crayencour.

 Titlul original: Denier du Ręve.

 ISBN 973-50-0748-7 : 150000 lei.

 082.1 Cartea de pe noptieră   821.133.1-31=135.1

821.133.1/Y72

 

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

251 -  ATXAGA, BERNARDO. Memoriile văcuţei Mu / Bernardo Atxaga; Traducere din spaniolă de Ileana Scipione. - Bucureşti : Humanitas, 2005 (S.P. "Bucureştii Noi").

 172 p.; 18.1 cm - (Cartea de pe noptieră ; 77).

 Note de subsol.

 Titlul original: Beni Euskaldun Baten Memoriak.

 Numele real al autorului Josepa Irazu Garmendia.

 ISBN 973-50-0883-1 : 150000 lei.

 082.1 Cartea de pe noptieră   821.134.2-31=135.1

I 18195 ; 821.134.2/.3/A91

 

 

252 -  BIOY CASARES, ADOLFO. O păpuşă rusească : Povestiri / Adolfo Bioy Casares; Traducere din spaniolă de Anca Măniuţiu. - Bucureşti : Humanitas, 2003 (Sucursala Poligrafică Bucureştii-Noi).

 154 p.: 18 cm - (Cartea de pe noptieră ; 49).

 Titlul original : Una muńeca rusa.

 ISBN 973-50-0358-9 : 108000 lei.

 082.1 Cartea de pe noptieră   821.134.2-32=135.1

I 18201 ; 821.134.2/.3/B53

 

253 -  SÁBATO, ERNESTO. Eseuri [Sábato, Ernesto] / Ernescto Sábato ; Traducere din limba spaniolă, prefaţă Ileana Scipione. - Bucureşti : RAO, 2005.

 vol.

 vol. 1. - 444 p. - Note de subsol. - ISBN 973-576-645-0 : 359000 lei.

 821.134.2(82)-4=135.1

II 82864 ; 821.134.2/.3/S11

 

254 -  SARAMAGO, JOSÉ. Eseu despre orbire / José Saramago ; Traducere de Mioara Caragea. - Iaşi : Polirom, 2005

 343 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 ISBN 973-681-723-7 : 229000 lei.

 821.134.3-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

II 82759 ; 821.134.2/.3/S23

 

255 -  VARGAS LLOSA, MARIO. Mătuşa Julia şi condeierul [2005] / Mario Vargas Llosa; Traducere din spaniolă de Coman Lupu. - Ediţie revăzută şi necenzurată. - Bucureşti : Humanitas, 2005 (C.N.I. Coresi S.A.).

 380 p.; 20 cm - (Mario Vargas Llosa).

 Titlul original: La Tía Julia y el escribidor.

 ISBN 973-50-0737-1 : 290000 lei.

 082.1 Mario Vargas Llosa   821.134.2(85)-31=135.1

II 82729 ; 821.134.2/.3/V27

 

 

 

256 -  VILA-MATAS, ENRIQUE. Bartleby & Co / Enrique Vila-Matas ; Traducere din limba spaniolă, prefaţă şi note Ileana Scipione. - Bucureşti : RAO, 2005.

 187 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-576-703-1 : 139000 lei.

 821.134.2-31=135.1

I 18229 ; 821.134.2/.3/V60

 

 821.135.1  Literatură română

 

257 -  ANDREIŢĂ, ION. Scrisori Italiene = Lettere italiane : ianuarie 2003 - ianuarie 2004 / Ion Andreiţă; Prefaţa Monica Joiţa; Ediţie îngrijită şi postfaţă Ioan Barbu. - Râmnicu Vâlcea : Editura "Antim Ivireanul", 2004 (Semne).

 467 p. : il.; 20,5 cm.

 ISBN 973-8106-09-5 : 75000 lei.

 821.135.1-994

II 82926 ; 821.135.1/A53

 

258 -  ARGEŞANU, CONSTANTIN. Blestemul cailor : povestiri / Constantin Argeşanu. - Râmnicul Vâlcea : Editura "Antim Ivireanul", 2003 (Semne).

 156 p.; 20 cm.

 ISBN 973-8106-02-8 : 30000 lei.

 821.135.1-32

II 82918 ; 821.135.1/A75

 

259 -  BACOVIA, GEORGE. Opera poetică [Bacovia, George] / George Bacovia; Ediţie alcătuită de Mircea Coloşenco. - Chişinău : Cartier, 2005 (F.E.P. "Tipografia centrală").

 368 p.; 17 cm. - (Poesis [Cartier]).

 Index p. 347-353.

 ISBN 9975-79-296-0 : 175000 lei.

 821.135.1-1   082.1 Poesis

I 18218 ; 821.135.1/B13

 

260 -  BARBU, PETRE. Blazare / Petre Barbu ; Prefaţă de Sanda Cordoş. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint).

 319 p. - (Ego ; Proză).

 ISBN 973-681-830-6 : 189000 lei.

 821.135.1-31   082.1 Ego

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 82745 ; 821.135.1/B30

 

261 -  BĂCIUŢ, NICOLAE. O istorie a literaturii române contemporane în interviuri / Nicolae Băciuţ. - Alba Iulia : Editura Reîntregirea, 2005 (Tipografia Arhiepiscopiei Ortodoxe Române).

 2 vol.

 ISBN 973-7879-01-5.

 vol. 1. - 464 p. - 250000 lei.

 vol. 2. - 456 p. - 250000 lei.

 821.135.1.09(047.53)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(istorie literară)

 II 82915 (1-2) ; 821.135.1.09/B13

 

262 -  BLANDIANA, ANA. Un arhanghel murdar de funingine : Poeme rostite la Radio 1970 - 2004 / Ana Blandiana; Desene de Aurelian Popovici. - Bucureşti : Editura Casa Radio, 2004.

 119 p.: il.; 1 CD-ROM; 16,7 cm. - (Biblioteca de poezie românească ; Colecţionarul de voci).

 Note p. 97-115.

 ISBN 973-7902-24-6 : 206422 lei.

 082.1 Biblioteca de poezie românească   821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

I 18233 ; 821.135.1/B56

 

263 -  BOT, IOANA. Histoires littéraires : Littérature et idéologie dans l'histoire de la littérature roumaine / Ioana Bot. - Bucarest : Centre D'Études Transylvaines ; Cluj-Napoca : Institut Culturel Roumain, 2003.

 292 p. - (Point/Contrepoint ; 3).

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN 973-85894-6-0 : 100000 lei.

 821.135.1.09=133.1   821.135.1=133.1(091)   082.1 Point/Contrepoint

 1. CRITICĂ LITERARĂ

 II 82808 ; 821.135.1.09/B72

 

264 -  Bucharest a sentimental Guide . - Editor-in Chief Aurora Fabritius ; Editors : Erwin Kessler, Adrian Solomon. - Bucharest : The Romanian Cultural Foundation Publishing House, 2001.

 256 p. : il. ; 31 p. : il. - (Plural : Culture & Civilization ; 1/2001).

 Note de subsol.

 ISBN 973-577-247-7 : 30000 lei.

 821.135.1-82=111   821.135.1-992=111(082)   

 908(498-25 Bucureşti)(0:82-82)   082.1 Plural : Culture & Civilization

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie)

 III 27042 ; 821.135.1-82/B87

 

265 -  BUZURA, AUGUSTIN. Refuges / Augustin Buzura ; Translated from Romanian by Ancuţa Vultur and Fred Nadaban ; Revised by Andrei Bantaş. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1993 (Intergraph).

 463 p.

 ISBN 973-9155-04-9 : 10000 lei.

 821.135.1-31=111

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 82828 ; 821.135.1/B98

 

266 -  BUZURA, AUGUSTIN. Vocile nopţii : roman / Augustin Buzura. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Universalia, 1999.

 2 vol. - (Romanul mileniului III).

 ISBN 973-99274-2-4 : 100000 lei (v.1-2).

  Vol. 1. - 400 p. - Prefaţă p. 5-22. - Notă bibliografică p. 23-24.

  Vol. 2. - 384 p.

 821.135.1-31   082.1 Romanul mileniului III

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 82829(1-2) ; 821.135.1/B98

 

 

 

267 -  CARTOJAN, NICOLAE. Din tainele literaturii româneşti : Conferinţe radiofonice şi alte cuvântări 1930-1944 / Nicolae Cartojan. - Ediţie îngrijită de Nicolae Florescu. - Bucureşti : Editura Casa Radio, 2004.

 159 p.; 1 CD-ROM; 21 cm. - (Biblioteca Radio ; Ediţii sonore).

 Bibliografie p. 155-156.

 Note p. 135-153.

 ISBN 973-7902-34-3 : 133028 lei.

 082.1 Biblioteca Radio   821.135.1.09(042)

 1. CRITICĂ LITERARĂ

 II 82929 ; 821.135.1.09/C27

 

268 -  CĂRTĂRESCU, MIRCEA. De ce iubim femeile / Mircea Cărtărescu. - Bucureşti : Humanitas, 2004.

 176 p. - (Cartea de pe noptieră ; 75).

 ISBN 973-50-0869-6 : 150000 lei.

 821.135.1-32   082.1 Cartea de pe noptieră

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 I 18193 ; 821.135.1/C27

 

269 -  CĂRTĂRESCU, MIRCEA. Levantul : Cântul al unsprezecelea (variantă) / Mircea Cărtărescu; Ilustraţii şi portret de Tudor Jebeleanu. - Bucureşti : Editura Casa Radio, 2004.

 72 p.: il.; 1 CD-ROM; 16 cm. - (Teatru la microfon).

 ISBN 973-7902-26-2 : 238532 lei.

 082.1 Teatru la microfon   821.135.1-2

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru).

 I 18232 ; 821.135.1/C27

 

270 -  CEAUŞESCU, MIHAELA M. Nu regret, nu mă jelesc, nu strig / Mihaela M. Ceauşescu. - Bucureşti : Meditaţii, s.a.

 268 p.: [34] p. : il.

 ISBN 973-87089-0-7 : 199000 lei.

821.135.1-94         342.511.8(498)(0:82-94) Ceauşescu, Nicolae   

 929.52 Ceauşescu, familia

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri) 2. FAMILIA CEAUŞESCU

 II 82768 ; 821.135.1/C33

 

271 -  CONSTANTINESCU, SILVIA. Exil : Oameni şi idei / Silvia Constantinescu. - Skogĺs - Sweden : Curierul Românesc, 1995.

 256 p.

 Notă autobiografică p. 254.

 Bibliografie p. 255-256.

 ISBN 91-972440-0-7 : 10000 lei.

 821.135.1-83   314.743(=135.1)(047.53)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)       

 2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(diaspora)

 II 82814 ; 821.135.1/C66

 

272 -  Dicţionarul general al literaturii române / Academia Română; Coordonator general Eugen Simion. - Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2004.

 6 vol.

 ISBN 973-637-070-4 : 981000 lei (v.1-2) 990000 lei (v.1-2).

 Vol.1 : A-B. - XLVIII, 732 p.: il. - Bibliografie p. XVI-XLVIII. - ISBN 973-637-071-2.

 Vol.2 : C-D. - XLI,812 p.: il. - Bibliografie p. IX-XLI. - ISBN 973-637-072-0.

 821.135.1.09(038)

L-821.135.1.09/D39

 

273 -  DIMA, NICHOLAS. Călătorie spre libertate : Întâlnire cu destinul / Nicholas Dima ; Traducere de Constantin Sfeatcu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1993.

 VII, 450 p.: h.,il., fig.

 Note de subsol.

 Notă bibliografică p. VII-VIII.

 Cronologie p. IX-XVI.

 ISBN 973-9155-15-4 : 30000 lei.

 821.135.1-94   343.81(498)(0:82-94)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)                 2. PERSECUŢII POLITICE

 II 82825 ; 821.135.1/D42

 

 

 

274 -  DUBINCIUC, DIONISIE. Un altfel de paradis : poezii / Dionisie Dubinciuc; Cuvânt înainte de Doru Moţoc; Ilustraţii Dan Cioca. - Râmnicu Vâlcea : Editura "Antim Ivireanul", 2003

 85 p.; 20 cm.

 ISBN 973-8106-04-4 : 50000 lei.

 821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

II 82924 ; 821.135.1/D86

 

275 -  DUBINCIUC, DIONISIE. Floarea din vis : poezii / Dionisie Dubinciuc; Cuvânt înainte Ioan Barbu; Ilustraţii Dan Cioca. - Râmnicul Vâlcea : Editura "Antim Ivireanul", 2005 (Semne).

 108 p., [4] p/ il color cu anexe detaşabile; 20 cm.

 ISBN 973-98055-9-0 : 50000 lei.

 821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

II 82917 ; 821.135.1/D86

 

276 -  EMINESCU, MIHAI. Manuscrisele Mihai Eminescu / Mihai Eminescu. - Ediţie coordonată de Eugen Simion. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2004 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 vol.

 Lucrare facsimil editată de Academia Română.

 ISBN 973-45-0496-7.

 Vol. 1 : I/2254. - XI p. : il. ; 457 pl. ; 15 p. : il. - Note de subsol. - ISBN 973-45-0502-5 : 2500000 lei.

 821.135.1-82(0.032) Eminescu, Mihai   091.07 Eminescu, Mihai

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 V 1882 ; 821.135.1-82/E48

 

277 -  FILIP, GEORGE. Diana : elegii erotice / George Filip. - Ediţie îngrijită de Ioan Barbu. - Râmnicu Vâlcea : Editura "Antim Ivireanul", 2002 (Conphys).

 184 p.; 20,5 cm.

 ISBN 973-8106-15-X : 50000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 82925 ; 821.135.1/F51

278 -  FILIP, GEORGE. Singur împotriva destinului : poezii / George Filip; Cuvântînainte de Alex Cetăţeanu şi Diana Donciulescu; Argument editorial de Ioan Barbu; Postfaţă Tatiana Constantinescu. - Râmnicu Vâlcea : Editura "Antim Ivireanul", 2004

 244 p.; 20,8 cm.

 ISBN 973-8106-07-9 : 50000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 82921 ; 821.135.1/F51

 

279 -  GAVRILESCU, VASILE. "Liliacul" / Vasile Gavrilescu. - Râmnicu Vâlcea : Editura "Antim Ivireanul", 2004

 415 p.; 20 cm.

 ISBN 973-98055-4-X : 75000 lei.

 821.135.1-94   323.282(498)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)                          2. PERSECUŢII POLITICE.

 II 82920 ; 821.135.1/G26

 

280 -  GHERMAN, SILVIU. Scurta şi plictisitoarea viaţă a lui Kjus : povestiri / Silviu Gherman ; Prefaţă de Liviu Antonesei. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint).

 264 p. - (Ego ; Proză).

 ISBN 973-681-892-6 : 219000 lei.

 821.135.1-32   082.1 Ego

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 82855 ; 821.135.1/G45

 

281 -  GOMA, PAUL. Culoarea curcubeului '77 (Cutremurul omenirii); Cod "Bărbosul" (Din dosarele Securităţii, 1957-1977) / Paul Goma. - Iaşi : Polirom, 2005.

 542 p. - (Egografii).

 Note de subsol.

 ISBN 973-681-833-0 : 249000 lei.

 821.135.1-94   082.1 Egografii

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

 II 82872 ; 821.135.1/G69

 

 

282 -  Hot Black Ink : Modernists Idiosyncrasies : Urmuz, Mateiu, Blecher, Fondane, Naum : An anthology / by Erwin Kessler. - Bucharest : The Romanian Cultural Institute, 2003.

 248 p. : il. ; 15 p. : il. color - (Plural : Culture & Civilization ; 3(19)/2003).

 Note biografice la începutul capitolelor.

 ISBN 973-577-247-7 : 50000 lei.

 821.135.1.09=111   821.135.1-82=111   082.1 Plural : Culture & Civilization

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 III 27049 ; 821.135.1.09/H84

 

283 -  Io Ştefan Voievod : Omagiu în Anul Ştefan cel Mare

 / Antologie şi prefaţă de Constantin Mohanu. - Bucureşti : Editura Minerva, 2004 (Megapress holdings S.A.).

 276 p.; 16 cm. - (Biblioteca pentru toţi. Serie nouă ; 20).

 Note de subsol.

 ISBN 973-21-0715-4 : 60000 lei.

 821.135.1-34   821.135.1-82   929 Ştefan cel Mare   

 94(498.3)"14" Ştefan cel Mare   082.1 Biblioteca pentru toţi - serie nouă

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri istorice)

 I 18221 ; 821.135.1-82/S81

 

284 -  IONIŢĂ, EUGENIA. Poeme [Ioniţă, Eugenia] / Eugenia Ioniţă. - Drobeta Turnu Severin : Editura "Decebal", 2004

 34 p.; 17.6 cm.

 ISBN 972-85368-2-5 : 20000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 I 18198 ; 821.135.1/I-69

 

285 -  ISĂRESCU, CONSTANTIN. 518 zile şi nopţi în linia întâi : jurnal de front / Constantin Isărescu. - Ediţie îngrijită de Ioan Barbu. - Râmnicu Vâlcea : Editura "Antim Ivireanul", 1999.

 156 p. : il.; 19,4 cm. - (Memorialistică).

 ISBN 973-98054-7-7 : 10000 lei.

 821.135.1-94   082.1 Memorialistică

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal).

 II 82916 ; 821.135.1/I-81

286 -  Laughing Matters : Romanian Humorists . - Editor-in-Chief Aurora Fabritius, Editors : Erwin Kessler, Adrian Solomon. - Bucharest : The Romanian Cultural Foundation Publishing House, 2001.

 264 p. : il. - (Plural : Culture & Civilization ; 2/2001).

 ISBN 973-577-247-7 : 30000 lei.

 821.135.1-7=111(082)   821.135.1-82=111   082.1 Plural : Culture & Civilization

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 III 27044 ; 821.135.1-82/L27

 

287 -  MATEESCU, CONSTANTIN. Râmnicul uitat / Constantin Mateescu; Prefaţă de Ioan St. Lazăr. - Râmnicu-Vâlcea : Almarom, 2002.

 89 p.; 23,5 cm. - (Biblioteca programului cultural "Vâlcea în spaţiul spiritual naţional" ; 4).

 ISBN 973-8467-04-7 : 70000 lei.

 821.135.1-94   

 082.1 Biblioteca programului cultural "Vâlcea în spaţiu spiritual naţional"

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii).

 III 27002 ; 821.135.1/M47

 

288 -  Memento Vivere : An anthology / by Adrian Solomon and Erwin Kessler. - Bucharest : The Romanian Cultural Institute, 2004.

 240 p. : il. ; 15 p. : il. color - (Plural : Culture & Civilization ; 3(23)/2004).

 Note de subsol.

 100000 lei.

 821.135.1-82=111   082.1 Plural : Culture & Civilization

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie).

 III 27050 ; 821.135.1-82/M57

 

289 -  MIROIU, MIHAELA. R'estul şi vestul / Mihaela Miroiu, Mircea Miclea. - Iaşi : Polirom, 2005.

 274 p. - (Egografii).

 Note de subsol.

 Note biobibliografice p. 4.

 Surse egografice p. 365-367.

 ISBN 973-681-882-9 : 229000 lei.

 821.135.1-94   082.1 Egografii

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii).

 II 82871 ; 821.135.1/M78

 

290 -  MOŢOC, DORU. Textul - înainte de toate! : teatru / Doru Moţoc; Prefaţă de Ion Soare; Ediţie îngrijită şi postfaţă de Gheorghe Deaconu. - Râmnicu-Vâlcea : Conphys, 2004.

 323 p.; 21 cm. - (Biblioteca autorilor vâlceni ; Volume de autor. 1).

 Anexe p. 291-321.

 ISBN 973-8488-68-0 : 150000 lei.

 821.135.1-2   082.1 Biblioteca autorilor vâlceni

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru).

 II 82732 ; 821.135.1/M92

 

291 -  The Music of Time : The 20th Century in Diaries : An anthology / by Adrian Solomon. - Bucharest : The Romanian Cultural Foundation Publishing House, 2002.

 278 p. : il. ; 16 p. : il. color - (Plural : Culture & Civilization ; 1-2(13-14)/2002).

 ISBN 973-577-247-7 : 30000 lei.

 821.135.1-82=111   821.135.1-94=111(082)   082.1 Plural : Culture & Civilization

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 III 27039 ; 821.135.1-82/M98

 

292 -  OJOG-BRAŞOVEANU, RODICA. Coşmar : [roman poliţist] / Rodica Ojog-Braşoveanu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Nemira, 2004.

 232 p.

 ISBN 973-569-675-4 : 245000 lei.

 821.135.1-31   821.135.1-312.4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 82883 ; 821.135.1/O-36

 

293 -  PANN, ANTON. Scrieri literare [Pann, Anton] / Anton Pann ; Ediţie îngrijită de Ion Soare. - Râmnicu-Vâlcea : Editura Fortuna, 2004.

 5 Vol. - (Tezaur literar românesc).

 Volumele reproduc texte din ediţia: Anton Pann, Scrieri literare vol. I, II, III; texte, note, bibliografie, de Radu Albala şi I. Fischer, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1963.

 ISBN 973-85997-5-X : 220000 lei (1-5).

 Vol. 1. - 575 p. - Schiţă biobibliografică p. 5-20. - Referinţe critice p. 21-40. - Notă asupra ediţiei p. 41-43. - ISBN 973-85997-6-8.

 Vol. 2. - 575 p. - Notă asupra ediţiei p. 5. - ISBN 973-85997-7-6.

 Vol. 3 . - 575 p. - Notă asupra ediţiei p. 5. - ISBN 973-85997-8-4.

 Vol. 4. - 575 p. - Notă asupra ediţiei p. 5. - ISBN 973-85997-9-2.

 Vol. 5. - 575 p. - Notă asupra ediţiei p. 5. - ISBN 973-7981-20-0 : 220000 lei (1-5).

 082.1 Tezaur literar românesc   821.135.1-82(081)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 I 18235(1-5) ; 821.135.1-82/P23

 

294 -  PATAPIEVICI, HORIA-ROMAN. Discernământul modernizării : 7 conferinţe despre situaţia de fapt / H.-R. Patapievici. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (Bucureştii Noi).

 231 p.

 Note de subsol.

 Notă biografică [1] p.

 ISBN 973-50-0854-8 : 250000 lei.

 821.135.1-5

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(discursuri).

 II 82879 ; 821.135.1/P43

 

295 -  PĂUNA, AURELIAN. Colonii penitenciare : Timişoara, Gherla, Lăteşti / Aurelian Păuna. - Cluj-Napoca : Koinónia, 2004.

 88 p. : il.; 18 cm.

 ISBN 973-8022-79-7 : 40000 lei.

 821.511.141(498)-32=135.1   343.814(498)(0:82-32)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

 I 18216 ; 821.135.1/P45

 

296 -  PETRESCU, CEZAR. Baletul mecanic / Cezar Petrescu; Ediţie îngrijită, prefaţă şi cronologie de Ion Hobana. - Bucureşti : Editura Minerva, 2004 (Megapress holdings S.A.).

 2 vol.; 16 cm. - (Biblioteca pentru toţi. Serie nouă ; 21-22).

 ISBN 973-21-0705-7 : 120000 lei (v. 1-2).

 vol. 1. - XXXII, 286 p. - Note de subsol. - ISBN 973-21-0704-9.

 vol. 2. - 256 p. - Note de subsol. - ISBN 973-21-0706-5.

 821.135.1-31   082.1 Biblioteca pentru toţi - serie nouă

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 I 18224 (1-2) ; 821.135.1/P57

 

297 -  PURCARU, ILIE. Poeme = Počmes / Ilie Purcaru; Versiunea franceză aparţine autorului = La version française appartient ŕ l'auteur. - Râmnicul Vâlcea : Editura "Antim Ivireanul" ; Sartrouville : Association "Langues et Cultures Européennes", 2005

 143 p.; 20 cm.

 Carte dedicată.

 ISBN 2-9515834-5-1 ISBN 973-98055-8-2 : 30000 lei.

 821.135.1-1   821.135.1-1=133.1

II 82919 D ; 821.135.1/P98

 

298 -  RĂILEANU, PETRE. Fundoianu/Fondane et l'avant-garde / Petre Răileanu, Michel Carassou. - Bucarest : Editions de la Fondation Culturelle Roumaine ; Paris : Édition Paris-Méditerranée, 1999.

 175 p. ; il.

 Glosar p. 145-164.

 ISBN 2-84272-057-1 ISBN 973-577-196-9 : 100000 lei.

 821.133.1.09   821.135.1.09 Fundoianu, Beniamin

 1. CRITICĂ LITERARĂ

 III 27036 ; 821.135.1.09/F97R

 

299 -  RĂILEANU, PETRE. Fundoianu/Fondane et l'avant-garde / Petre Răileanu, Michel Carassou. - Bucarest : Editions de la Fondation Culturelle Roumaine ; Paris : Édition Paris-Méditerranée, 1999.

 175 p. ; il.

 Glosar p. 145-164.

 ISBN 2-84272-057-1 ISBN 973-577-196-9 : 100000 lei.

 821.133.1.09   821.135.1.09 Fundoianu, Beniamin

 1. CRITICĂ LITERARĂ

 III 27036 ; 821.135.1.09/F97R

300 -  The Romanian Pilgrim : An anthology / by Aurora Fabritius, Adrian Solomon, Erwin Kessler. - Bucharest : The Romanian Cultural Institute, 2003.

 264 p. : il. ; 17 p. : il. color - (Plural : Culture & Civilization ; 4(20)/2003).

 ISBN 973-577-247-7 : 50000 lei.

 821.135.1-992=111   910.4(0:82-992)   082.1 Plural : Culture & Civilization

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie)

 III 27048 ; 821.135.1-82/R70

 

301 -  SADOVEANU, MIHAIL. Domnul Trandafir şi alte poveşti şi povestiri alese pentru copii / Mihail Sadoveanu. - Iaşi : Sedcom Libris, 2004.

 170 p. : 1 portr.

 ISBN 973-670-064-X : 175000 lei.

 821.135.1-93-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

 IV 6185 ; 821.135.1/S13

 

302 -  SĂRARU, DINU. Generalul revoluţiei cu piciorul în ghips : Interviu-fişe pentru un posibil roman / Dinu Săraru în dialog cu Victor Atanasie Stănculescu. - Bucureşti : RAO, 2005.

 192 p. : [16] p. il. în parte color - (Biblioteca Rao).

 Note de subsol.

 ISBN 973-576-766-X : 299000 lei.

 821.135.1-94(047.53)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri).

 II 82755 ; 821.135.1/S23

 

303 -  SEBASTIAN, MIHAIL. Femei : Roman [Sebastian, Mihail] / Mihail Sebastian. - Bucureşti : Humanitas, 2004

 164 p.; 18 cm - (Cartea de pe noptieră ; 70).

 Note biobibliografice.

 ISBN 973-50-0618-9 : 150000 lei.

 082.1 Cartea de pe noptieră   821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 I 18200 ; 821.135.1/S40

 

304 -  SUCIU, MIHAI. Prutul dintre noi / Mihai Suciu. - Tg.-Mureş : s.n., 2004 (S.C. Tipomur S.A.).

 255 p.: il.; 20.5 cm.

 Notă biografică p. 255.

 Lucrare editată sub îngrijirea Fundaţiei Culturale Vasile Netea.

 ISBN 973-0-03448-6 : 100000 lei.

 821.135.1.09   821.135.1-4

II 82797 ; 821.135.1/S94

 

305 -  ŞORA, MARIANA. O viaţă în bucăţi / Mariana Şora. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 2001 (Arc 2000).

 491 p. ; [3] pl. : il. - (Biblioteca Memoriei).

 ISBN 973-577-209-4 : 10000 lei.

 821.135.1-94   082.1 Biblioteca memoriei

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii).

 II 82827 ; 821.135.1/S69

 

306 -  Taming Evil : Romanian Tales : An anthology . - Editor-in-Chief Aurora Fabritius, Editors : Erwin Kessler, Adrian Solomon. - Bucharest : The Romanian Cultural Foundation Publishing House, 2000.

 175 p. : il. ; [8] p. : il. în parte color - (Plural : Culture & Civilization ; 2/2000).

 ISBN 973-577-247-7 : 20000 lei.

 821.135.1-32=111(082)   821.135.1-4=111(082)   821.135.1-82=111   

 082.1 Plural : Culture & Civilization

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 III 27045 ; 821.135.1-82/T15

 

307 -  TANDIN, TRAIAN. Jurnalul unui poliţist / Traian Tandin. - Bucureşti : Aldo Press, 2004 (Fed Print).

 473 p.; 18,8 cm.

 ISBN 973-701-030-2 : 195000 lei.

 821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal).

 II 82830 ; 821.135.1/T19

 

308 -  The Veil is Lifted : Thirteen Heroines : An anthology / by Adrian Solomon. - Bucharest : The Romanian Cultural Foundation Publishing House, 2001.

 208 p. : il. ; 16 p. : il. color - (Plural : Culture & Civilization ; 4/2001).

 Note de subsol.

 ISBN 973-577-247-7 : 30000 lei.

 821.135.1-82=111   821.135.1.09=111   082.1 Plural : Culture & Civilization

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 III 27041 ; 821.135.1-82/V41

 

309 -  VIANU, ION. Paramnezii : Roman / Ion Vianu. - Bucureşti : Editura Trei, 2005 (Multiprint).

 175 p. - (Romane Psy).

 ISBN 973-707-023-2 : 199000 lei.

 821.135.1-31   082.1 Romane Psy

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 82754 ; 821.135.1/V54

 

310 -  VÎJEU, TITUS. Scripta manent : Ghid biobibliografic al scriitorilor din Radio 1928-2004 / Titus Vîjeu. - Bucureşti : Editura Casa Radio, 2004.

 400 p. : portr.; 17,2 cm. - (Intermedia).

 ISBN 973-7902-31-9 : 178899 lei.

 082.1 Intermedia   821.135.1.09(038)   929(498)(038)   016:929

 1. CRITICĂ LITERARĂ

 I 18234 ; 821.135.1.09/V59

 

311 -  VULCĂNESCU, MIRCEA. Cuvinte pentru fratele rămas departe : Conferinţe la Radio 1930-1940 / Mircea Vulcănescu; Documentar audio realizat de Anca Mateescu. - Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. - Bucureşti : Editura Casa Radio, 2004.

 143 : portr.; 2 CD-ROM; 21 cm. - (Biblioteca Radio ; Ediţii sonore).

 Addenda şi note p. 79-112.

 Repere biobibliografice şi spirituale p. 113-120 p. 109-112.

 Bibliografie p. 121-123.

 ISBN 973-7902-22-X : 219266 lei.

 082.1 Biblioteca Radio   14(498)(042)   929 Vulcănescu, Mircea   821.135.1.09(042)

 1. CRITICĂ LITERARĂ                        2. FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ

 3. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)                4. SISTEME FILOZOFICE

 II 82930 ; 821.135.1.09/V97

 

821.14  Literatură greacă

 

312 -  DOXIADIS, APOSTOTLOS. Unchiul Petros şi conjectura lui Goldbach / Apostolos Doxiadis; Traducere din engleză de Carmen Daniela Ciora. - Bucureşti : Humanitas, 2003

198 p.; 18 cm - (Cartea de pe noptieră ; 57).

 Note de subsol.

 Titlul orig.: Uncle Petros and Goldbach's Conjecture.

 ISBN 973-50-0588-3 : 137000 lei.

 082.1 Cartea de pe noptieră   821.14'06-31=135.1

 1. LITERATURĂ GREACĂ MODERNĂ(roman).

 I 18191 ; 821.14'06/D71

 

 821.16  Literaturi slave

 

313 -  DOSTOIEVSKI, FEODOR MIHAILOVICI.  Amintiri din casa morţilor [Dostoievski, F. M.; Editura Leda] / Dostoievski ; traducere de Nicolae Gane. - Bucureşti : Leda, 2004.

 360 p. - (Clasicii literaturii universale [Leda]).

 ISBN 973-86879-4-2 : 180000 lei.

 821.161.1-31=135.1   082.1 Clasicii literaturii universale

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 II 82752 ; 821.161.1/D71

 

314 -  EROFEEV, VENEDIKT. Moscova - Petuşki / Erofeev ; Traducere din rusă note şi postfaţă de Emil Iordache. - Chişinău : Cartier, 2004.

 160 p. - (Cartier clasic).

 ISBN 9975-79-273-1 : 175000 lei.

 821.161.1-31=135.1   082.1 Cartier clasic

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 II 82882 ; 821.161.1/E71

 

315 -  Martori suverani : Tânără proză slovenă a anilor nouăzeci  / Selecţie şi prefaţă de Mitja Čander; Traducere din limba slovenă de Mariana Ştefănescu şi Alesů Mustar. - Bucureşti : Paralela 45, 2004.

 231 p.; 20 cm - (Proxima).

 ISBN 973-697-139-2 : 99000 lei.

 082.1 Proxima   821.163.6-32=135.1

 1. LITERATURĂ SLOVENĂ.

 II 82730 ; 821.16/.19/M43

 

316 -  NABOKOV, VLADIMIR. Maşenka : Roman / Vladimir Nabokov; Traducere din rusă de Adriana Liciu. - [Ediţia a 2-a revizuită]. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (C.N.I. Coresi S.A.).

 151 p.; 18.1 cm - (Cartea de pe noptieră ; 73).

 Titlul original: Mary.

 ISBN 973-50-0780-0 : 150000 lei.

 082.1 Cartea de pe noptieră   821.161.1-31   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 I 18196 ; 821.161.1/N11

 

317 -  PUŞKIN, ALEKSANDR SERGHEEVICI. Dama de pică / Puşkin ; Traducere din rusă de Grigore Chiper. - Chişinău : Cartier, 2004.

 224 p. - (Cartier clasic).

 ISBN 9975-79-269-3 : 175000 lei.

 821.161.1-31=135.1   082.1 Cartier clasic

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 II 82884 ; 821.161.1/P99

 

318 -  ULIŢKAIA, LUDMILA. Înmormântare veselă / Ludmila Uliţkaia; Traducere din rusă de Gabriela Russo. - Bucureşti : Humanitas, 2005 (S.P. "Bucureştii Noi").

 188 p.; 18 cm - (Cartea de pe noptieră ; 78).

 ISBN 973-50-0650-2 : 150000 lei.

 082.1 Cartea de pe noptieră   821.161.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 I 18192 ; 821.161.1/U32

 

 821.17/.9  Alte literaturi

 

319 -  În noi e un cer mai adevărat : antologie de poezie israeliană în limba română / Prefaţă de Şergiu Levin. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1991.

 239 p. - (Literatura fără frontiere).

 Note biografice la începutul capitolelor.

 ISBN 973-9132-05-7 : 10000 lei.

 821.135.1(=411.16)-1(082)   821.411.16(498)-1=135.1(082)   

 821.411.16(498)-82=135.1   821.135.1(=411.16)-82   

 082.1 Literatura fără frontiere

 1. LITERATURĂ EBRAICĂ(antologie)

 III 27054 ; 821.41/.45/I-54

 

320 -  KAWABATA, YASUNARI. Vuietul muntelui [2004] / Yasunari Kawabata; Traducere de Pericle Martinescu. - [Ediţia a 2-a]. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (Imprimeria de Vest).

 239 p.; 18 cm - (Cartea de pe noptieră ; 2).

 Note de subsol.

 Titlul original: Yama No Oto.

 ISBN 973-50-0752-5 : 180000 lei.

 082.1 Cartea de pe noptieră   821.521-31=135.1

 1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman).

 821.51/.72/K26

 

321 -  MISHIMA, YUKIO. După banchet [Ediţia a 2-a] / Yukio Mishima ; traducere din japoneză de Stanca Cionca. - [Ediţia a 2-a]. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (Imprimeria de Vest).

 179 p.: 18 cm. - (Cartea de pe noptieră ; 3).

 Note la subsol.

 Titlul original : Utage no ato.

 ISBN 973-50-0753-3 : 140000 lei.

 821.521-31=135.1   082.1 Cartea de pe noptieră

 1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman).

 821.51/.72/M79

 

 

 

322 -  MURAKAMI, HARUKI. Iubita mea, Sputnik / Haruki Murakami ; Traducere din limba japoneză şi note de Andreea Sion. - Iaşi : Polirom, 2004 (Multiprint).

 229 p.

 ISBN 973-681-710-5 : 159000 lei.

 821.521-31=135.1

 1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman).

 II 82748 ; 821.51/.72/M96

 

323 -  MURAKAMI, HARUKI. În căutarea oii fantastice : [roman] [Murakami, Hauki; Ediţia 2005] / Haruki Murakami ; Traducere din limba japoneză şi note de Andreea Sion. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint).

 368 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-681-634-6 : 245000 lei.

 821.521-31=135.1

 1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman).

 II 82749 ; 821.51/.72/M96

 

 821.511.141  Literatură maghiară

 

324 -  BENEDEK ELEK. Szélike királykisasszony : válogatott mesék / Benedek Elek. - s.l. : Puedlo Kiadó, s.a.

 144 p.; 20 cm.

 ISBN 963-9320-676 : 65000 lei.

 821.511.141-93-34   821.511.141(498)-93-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti) 2

 II 82852 ; 821.511.141/B44

 

325 -  BERSZÁN ISTVÁN. A válogatott útibatyu / Berszán István, Gacs Réka rajzaival. - Kolozsvár : Koinónia, 2002.

 36 p.: il. color; 18 cm.

 ISBN 973-8022-48-7 : 110000 lei.

 821.511.141-93-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti).

 I 18211 ; 821.511.141/B49

 

326 -  CHINEZU, ION. Aspects of Transylvanian Hungarian Literature (1919-1929) / Ion Chinezu ; Edited whit an Introductory Study by Ion Vlad ; Translated by Liviu Bleoca. - Bucureşti : Centrul de Studii Transilvane ; Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română, 1997.

 182 p. - (Bibliotheca Rerum Transsilvaniae ; XVI).

 ISBN 973-577-100-4 : 11500 lei.

 082.1 Bibliotheca Rerum Transsilvaniae   821.511.141(498).09=111

 1. CRITICĂ LITERARĂ

 II 82809 ; 821.511.141.09/C42

 

327 -  COLONIS, AGGIE. Erdélyi Skorpió / Aggie Colonis. - Budapest : Mind Kft., 1994.

 255 p. ; 20 cm.

 Acţiunea romanului se petrece între Târgu Mureş şi Cluj .

 ISBN 963-04-4187-X : 75000 lei.

 821.511.141-31   821.511.141-311.3

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

 II 82763 ; 821.511.141/C62

 

328 -  Erdély lelke : Erdélyi antológia / Válogatta és szerkesztette Hunyadi Csaba; A borító Debreczeni László; Életrajzi jegyzetek Balogh Tamás. - Szeged : Lazi Kiadó, 2003

 192 p.; 20,2 cm.

 Date biografice p. 181-190.

 ISBN 963-9416-65-7 : 380000 lei.

 821.511.141(498.4)-32   821.511.141-82

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(antologie).

 II 82889 ; 821.511.141-82/E64

 

329 -  HAJDÚ FARKAS-ZOLTÁN. Szászok - egy árulás / Hajdú Farkas - Zoltán; Szerkesztette Láng Zsolt. - Kolozsvár : Koinónia, 2004 (Alutus Rt.).

 142 p.; 19 cm.

 ISBN 973-8022-90-8 : 145000 lei.

 821.511.141(498)-31   343.8(498)   821.112.2(498.4).09

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

 II 82791 ; 821.511.141/H16

330 -  JANIKOVSZKY ÉVA. Felnőtteknek írtam [2004] / Janikovszky Éva; Réber László rajzaival. - 8. kiadás. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 2004 (Alföldi Nyomda Rt.).

 176 p. : il.; 18,6 cm.

 ISBN 963-11-7893-5 : 26000 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză).

 II 82902 ; 821.511.141/J25

 

331 -  JANIKOVSZKY ÉVA. Mosolyogni tessék! / Janikovszky Éva; Réber László rajzaival. - 6. kiadás. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 2004 (Alföldi Nyomda Rt.).

 160 p. : il.; 18,6 cm.

 ISBN 963-11-7889-7 : 29000 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză).

 II 82895 ; 821.511.141/J25

 

332 -  LÁNG ZSOLT. A szomszéd nő / Láng Zsolt. - Kolozsvár : Koinónia, 2003.

 200 p.; 21,5 cm.

 ISBN 973-8022-73-8 : 190000 lei.

 821.511.141(498)-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(proză scurtă).

 III 27025 ; 821.511.141/L20

 

333 -  NEMERE ISTVÁN. Hedvig : egy magyar királylány szerelme és szenvedései / Nemere István. - Budapest : Anno Kiadó, s.a. (Kinizsi Nyomda).

 200 p. ; 20 cm.

 ISBN 963-375-329-5 : 100000 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman biografic).

 II 82888 ; 821.511.141/N46

 

334 -  NEMERE ISTVÁN. Szerelmem, Kleopátra : Történelmi regény az egyiptomi fáraók korából / Nemere István. - Budapest : Anno Kiadó, 2004 (Kinizsi Nyomda).

 199 p. ; 20 cm.

 ISBN 963-375-308-2 : 100000 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman biografic)

 II 82912 ; 821.511.141/N46

 

335 -  NYÍRŐ JÓZSEF. Halhatatlan élet / Nyírő József. - Szeged : Lazi Kiadó, 2004 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 197 p.; 20,3 cm.

 ISBN 963-9416-92-4 : 370000 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 82898 ; 821.511.141/N99

 

336 -  ORBÁN GYÖNGYI. Megértő irodalomolvasás 14-15 éves diákok számára / Orbán Gyöngyi. - Budapest : Holnap Kiadó, 2003.

 324 p. : il., portr. [20] p. il. color ; 23,7 cm.

 Lexikon p. 313-315.

 Glosar p. 316-324.

 ISBN 963-346-537-0 : 330000 lei.

 821.511.141.09(075)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(istorie literară)              2. CRITICĂ LITERARĂ.

 III 27067 ; 821.511.141.09/O-71

 

337 -  Örök Erdély : Erdélyi antológia / Válogatta és szerkesztette Hunyadi Csaba; A borító Filep Sári; Életrajzi jegyzetek Balogh Tamás. - Szeged : Lazi Kiadó, 2004 (Kinizsi Nyomda).

 230 p.; 20 cm.

 Date biografice p. 222-227.

 ISBN 963-9416-85-1 : 450000 lei.

 821.511.141(498.4)-82   821.511.141-82

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(antologie).

 II 82890 ; 821.511.141-82/O-80

 

338 -  PETŐFI SÁNDOR. Magyar vagyok / Petőfi Sándor. - Deva : Corvin Kiadó, 2004 (Grapho Tipex).

 160 p. : [1] portr. - (Corvin Klasszikusok).

 ISBN 973-622-126-1 : 45000 lei.

 821.511.141-1   082.1 Corvin Klasszikusok

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie).

 I 18210 ; 821.511.141/P55

 

339 -  RADVÁNYI ERVIN. A bróker csapdája : Regény / Radványi Ervin. - s.l. : K.u.K. Kiadó, 1998.

 216 p.

 ISBN 963-7846-93-X : 68000 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 I 18202 ; 821.511.141/R19

 

340 -  SCHIFF JÚLIA. Bogáncsos táj : Egy kitelepített feljegyzései / Schiff Júlia. - Első magyar nyelvű kiadás a szerző átirásában. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Lyra nyomda).

 184 p.; 20 cm.

 ISBN 973-599-128-4 : 150000 lei.

 821.511.141(498)-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(jurnal).

 II 82913 ; 821.511.141/S33

 

341 -  SÜTŐ ISTVÁN. Utazások álruháért : Összegyűjtött versek / Sütő István. - Marosvásárhely : Mentor, 2004

 187 p.; 20,2 cm.

 ISBN 973-599-134-9 : 130000 lei.

 821.511.141(498)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii).

 II 82892; 821.511.141/S96

 

342 -  SZÁSZ JÁNOS. Az utolsó oldal : Naplójegyzetek (1997-2003) / Szász János. - Marosvásárhely : Mentor, 2004

 351 p.; 20 cm.

 ISBN 973-599-126-8 : 150000 lei.

 821.511.141(498)-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(jurnal).

 II 82887 ; 821.511.141/S99

 

343 -  SZŰCS TERI. Hogyan lett füle az erdőnek? / Szűcs Teri; Nessie Ramm rajzaival. - Kolozsvár : Koinónia, 2004.

 90 p.: il. color; 18 cm.

 ISBN 973-8022-87-8 : 165000 lei.

 821.511.141(498)-93-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti).

 I 18213 ; 821.511.141/S99

 

344 -  TILLMANN J. A. Levelek tengere : Avagy a távlat távolra váltása / Tillmann J. A. - Kolozsvár : Koinónia, 2004.

 96 p.; 20,5 cm.

 ISBN 973-8022-84-3 : 150000 lei.

 821.511.141-4

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri).

 II 82788 ; 821.511.141/T59

 

345 -  VARGA KATALIN. A zöld torony / Varga Katalin; Zsoldos Vera rajzaival. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 2004

 192 p. : il.; 18,3 cm.

 ISBN 963-11-7883-8 : 190000 lei.

 821.511.141-93-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii).

 II 82884 ; 821.511.141/V27

 

346 -  VISKY ANDRÁS. Ha megh / Visky András. - Kolozsvár : Koinónia, 2003.

 134 p.; 22 cm.

 ISBN 973-8022-63-0 : 138000 lei.

 821.511.141(498)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezie).

 III 27023 ; 821.511.141/V68

 

347 -  VISKY FERENC. 70 de povestiri despre puşcărie şi prietenie / Ferenc Visky; Traducere Georgeta-Delia Hajdu; Traducere prefaţă şi postfaţă Sándor Koros-Fekete. - Cluj-Napoca : Aqua Forte : Koinónia, 2004.

 160 p.; 18,5 cm.

 Note biografice p. 150-154.

 ISBN 973-7758-02-1 ISBN 973-8022-94-0 : 130000 lei.

 821.511.141(498)-32=135.1   343.819.7(498)(0:82-32)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(autobiografii)

 II 82790 ; 821.511.141/V68

 

348 -  VISKY FERENC. Szerelme szorongat / Visky Ferenc. - Kolozsvár : Koinónia, 2004.

 244 p.: il.; 20,5 cm.

 ISBN 973-8022-89-4 : 165000 lei.

 821.511.141(498)-94   343.819.7(498)"1940/1960"(0:82-94)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)                 2. DETINUTI POLITICI.

 II 82795 ; 821.511.141/V68

 

349 -  WASS ALBERT. Csillag az éjszakában / Wass Albert. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Kinizsi Nyomda).

 164 p.; 20 cm. - (Wass Albert életmű-sorozat).

 ISBN 973-599-123-3 : 110000 lei.

 821.511.141(498)-32   082.1 Wass Albert életmű-sorozat

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(teatru).

 II 82896 ; 821.511.141/W30

 

350 -  WASS ALBERT. Tavak könyve : mesék / Wass Albert; Illusztráció és borítóterv Căbuz Annamária. - Marosvásárhely : Mentor, 2004 (Lyra nyomda).

 96 p. : il.; 23,5 cm.

 ISBN 973-599-131-4 : 130000 lei.

 821.511.141(498)-93-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

 III 27072; 821.511.141/W30

 

351 -  ZALÁN TIBOR. Şi câteva acuarele... / Tibor Zalán; Traducere şi fişă bio-bibliografică de George Volceanov. - Cluj-Napoca : Koinónia, 2004.

 72 p.; 17 cm.

ISBN 973-8022-81-9 : 130000 lei.

 821.511.141-1=135.1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 I 18212 ; 821.511.141/Z22

9   GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

 

908   Monografii zonale

 

352 -  125 întrebări şi răspunsuri despre Europa : pentru copii isteţi / Traducere de Viorica Horga. - Bucureşti : Teora, 2004.

 [36] p.: il. color; 22 cm - (125 întrebări şi răspunsuri).

 Anexe p. [33-36].

 ISBN 973-20-0891-1 : 39999 lei.

 082.1 125 întrebări şi răspunsuri   908(4)(079.1)

908/O-86

 

353 -  CETĂŢEANU, ALEXANDRU. Canada - Ţara hyperboreenilor / Alex Cetăţeanu; Cuvânt înainte George Filip. - Râmnicu Vâlcea : Editura "Antim Ivireanul", 2003 (Semne).

 202 p.; 20,5 cm.

 ISBN 973-8106-05-2 : 75000 lei.

 908(71)(0:82-94)

II 82927 ; 908/C37

 

354 -  CETĂŢEANU, ALEXANDRU. Un român în Canada / Alexandru Cetăţeanu. - Bucureşti : Editura Helios, 1995

 256 p.; 21 cm.

 ISBN 973-9688-0-1 : 5500 lei.

 908(71)(0:82-94)

II 82923 ; 908/C37

 

 91   Geografie

 

355 -  125 întrebări şi răspunsuri despre geografie : pentru copii isteţi / Traducere Viorica Horga. - Bucureşti : Teora, 2004.

 [36] p. il. color; 22 cm - (125 întrebări şi răspunsuri).

 Anexe p. [32-36].

ISBN 973-20-0890-3 : 39999 lei.

 082.1 125 întrebări şi răspunsuri   91(079.1)   91:087.5   087.5:91

91/O-86

 929   Biografii. Genealogie. Heraldică

 

356 -  SUTHERLAND, CHRISTINE. Fascinanta Martha Bibescu şi lumea ei / Christine Sutherland ; În româneşte de Elena Giurcă. - Bucureşti : Vivaldi, 2004 (Arta Grafică).

 489 p. ; [4] p. il.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 473-475.

 Index p. 478-479.

 ISBN 973-9473-55-5 : 337900 lei.

 929 Bibescu, Martha, prinţesa

 1. BIBESCU, MARTHA                    2. BIOGRAFIE.

 II 82747 ; 929/B51S

 

94(100)   Istorie universală

 

357 -  CARAGEA, ANTON. Pagini de istorie : Afaceri celebre, personalităţi controversate, morţi misterioase / Anton Caragea. - Chişinău : Cartier, 2004.

 372 p. - (Cartier istoric).

 Note de subsol.

 ISBN 9975-79-247-2 : 220000 lei.

 94(100)   082.1 Cartier istoric

II 82856 ; 94(100)/C23

 

358 -  NEMERE ISTVÁN. Az Anjou-kor : A 14. század eseményei : Magyarország történelme / Nemere István. - Budapest : Anno Kiadó, 2004 (Kinizsi Nyomda).

 199 p. ; 20 cm.

 ISBN 963-375-319-8 : 120000 lei.

 94(439)"14"   94(4)"14"

 1. ISTORIA UNGARIEI(secolul XIV)

 II 82904 ; 94(100)/N46

 

359 -  NEMERE ISTVÁN. Erdély aranykora : A 16. század eseményei : Magyar történelem / Nemere István. - Budapest : Anno Kiadó, 2004 (Kinizsi Nyomda).

 197 p. ; 20 cm.

 ISBN 963-375-345-7 : 80000 lei.

 94(439)"16"   94(=511.141)"16"

 1. ISTORIA UNGARIEI(secolul XVI)

 II 82903 ; 94(100)/N46

 

360 -  NEMERE ISTVÁN.  A Hunyadiak kora : A 15. század eseményei : Magyar történelem / Nemere István. - Budapest : Anno Kiadó, 2004 (Kinizsi Nyomda).

 199 p. ; 20 cm.

 ISBN 963-375-334-1 : 120000 lei.

 94(439)"15"   94(=511.141)"15"

 1. ISTORIA UNGARIEI(secolul XV).

 II 82905 ; 94(100)/N46

 

94(3)   Istoria lumii antice

 

361 -  Atlasul Greciei antice / Sub îngrijirea lui Martino Menghi ; Traducere Narcisa Buzlea. - Oradea : Aquila'93, 2004.

 216 p. : il., h.

 Anexe p. 210-216.

 Titlul original : Atlante dell'Antico Egitto.

 ISBN 973-714-018-4 : 699000 lei.

 94(38)(084.4)   930.85(38)(084.4)   008(38)(084.4)

IV 6193 ; 94(3)/A91

 

362 -  Atlasul Romei antice / Sub îngrijirea lui Flavio Conti. - Oradea : Aquila'93, s.a.

 216 p. : il.

 Anexe p. 210-216.

 ISBN 973-8250-75-7 : 699000 lei.

 94(37)(084.4)   930.85(37)(084.4)   008(37)(084.4)

IV 6194 ; 94(3)/A91

 

363 -  Egiptul / Ilustraţii Jeremy Pemberton ; Traducere din limba franceză prof. univ. dr. Miron Cihó. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2004.

 128 p. : il. - (Larousse junior).

 Anexe p. 124-128.

 Titlul original Larousse junior de l'Egypte.

 ISBN 973-7932-74-9 : 575000 lei.

 94(32)(0.053.2)   082.1 Larousse junior

IV 6192 ; 94(3)/E24

 

364 -  FLEMMER, WALTER. China antică / Walter Flemmer ; Ilustraţii de Jörn Hennig şi Frank Kliemt ; Traducere din limba germană de Andrei Avram. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2004.

 48 p. : il., h. - (Ce şi cum).

 Titlul original : Das alte China.

 ISBN 973-7932-90-0 : 329000 lei.

 94(510)(0.053.2)   94(315)(0.053.2)   082.1 Ce şi cum

IV 6195 ; 94(3)/F65

 

365 -  PLUTARCHUS. Oameni iluştri ai Romei antice / Plutarh. - Ediţie îngrijită de Inga Druţă. - Chişinău : Cartier, 2004.

 398 p. : il. - (Colecţia Verde).

 ISBN 9975-79-266-9 : 171000 lei.

 929-058.12   94(37)-058.12   082.1 Colecţia Verde

 1. ISTORIA ROMEI ANTICE                          2. PERSONALITĂŢI ISTORICE

 II 82824 ; 94(3)/P72

 

 94(498)   Istoria României

 

366 -  ANA, REGINA ROMÂNIEI. Un război, un exil, o viaţă [2004] / Povestite de Majestatea Sa Regina Ana a României; scrise de Alteţa Sa Principele Radu de Hohenzollern-Veringen; cuvânt înainte de Majestatea Sa Regele Mihai I al României. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (C.N.I. Coresi S.A.).

 208 p., [24] p. il.; 20 cm. - (Casa regală).

 ISBN 973-50-0744-4 : 190000 lei.

 94(498)"19" Ana, Regina României   929 Ana, Regina României  

821.135.1-94   082.1 Casa regală

 1. ISTORIA ROMÂNIEI   2. MONARHIE(România).

 II 82847 ; 94(498)/A48

 

367 -  CHIRIAC, ALEXANDRU. Membrii Sfatului Ţării (1917-1918) : Dicţionar / Alexandru Chiriac. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 2001.

 174 p. : il., tab.

 Note de subsol.

 Abrevieri p. 158.

 Bibliografie p. 159-160.

 Anexe p. 161-174.

 ISBN 973-577-325-5 : 50000 lei.

 94(498)"1917/1918"(038)   03:94(498)"1917/1918"   929(498)(038)   03:929(498)

 1. ISTORIA ROMÂNIEI                   2. DICŢIONAR BIOGRAFIC

 3. POLITICIENI.

 III 27037 ; 94(498)/C44

 

368 -  CHIRTOAGĂ, IOAN. Sud-Estul Moldovei şi stânga Nistrului (1484-1699) : Expansiunea şi dominaţia turco-tătară / Ioan Chirtoagă. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1999.

 208 p. - (Istorie [Editura Fundaţiei Culturale Române]).

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 973-577-233-7 : 5000 lei.

 94(498.3)"14/16"   94(498)"14/16"   082.1 Istorie

 1. ISTORIA MOLDOVEI   2. ISTORIA ROMÂNIEI

 II 82820 ; 94(498)/C45

 

369 -  GALLAGHER, TOM. Furtul unei naţiuni. România de la comunism încoace / Tom Gallagher; Traducere din engleză de Mihai Elin, Delia Răzdolescu, Horia Barna. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (Universul S.A.).

 430 p.: h.; 22.5 cm - (Istorie ).

 Note la sfârşit de capitol.

 Date biografice p. 7-11.

 Bibliografie p. 399-409.

 Anexa p. 710-426.

 ISBN 973-50-0848-3 : 390000 lei.

 082.1 Istorie   94(498)"1989/..."

 1. ISTORIA ROMÂNIEI(după 1989)

 III 26989 ; 94(498)/G16

370 -  Izvoare istorice suedeze privind Răscoala lui Horea (1784-1785) / Studiu introductiv Nicolae Edroiu. - Ediţie de George Cristea şi Nicolae Edroiu. - Bucureşti : Centrul de Studii Transilvane ; Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română, 2001.

 249 p. - (Documenta ; VI).

 Cuprinde pagini facsimilate.

 Rezumat în lb. engleză p. 239-249.

 ISBN 973-577-251-5 : 50000 lei.

 94(498)"1784/1785"(093)   082.1 Documenta

 1. HOREA, CLOŞCA, CRIŞAN(răscoala)                      2. ISTORIA ROMÂNIEI

 3. IZVOARE ISTORICE

 III 27038 ; 94(498)/I-99

 

371 -  LAZĂR, DUMITRU. Corneliu Tamaş la 70 de ani : Biobibliografie / Dumitru Lazăr; Cuvânt înainte de George Voica. - Râmnicu-Vâlcea : Almarom, 2004.

 219 p. : il.; 20,5 cm.

 Indice de nume p. 209-217.

 ISBN 973-8467-35-7 : 70000 lei.

 94(498)   016:929 Tamaş, Corneliu   929 Tamaş, Corneliu

II 82731 ; 94(498)/T15L

 

372 -  PAPACOSTEA, ŞERBAN. Between the Crusade and the Mongol Empire : The Romanians in the 13th Century / Şerban Papacostea ; Translated from Romanian by Liviu Bleoca. - Bucureşti : Centrul de Studii Transilvane ; Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română, 1998.

 355 p. - (Bibliotheca Rerum Transsilvaniae ; XXII).

 Note la sf. capitolelor.

 Index p. 319-355.

 ISBN 973-577-100-4 : 30000 lei.

 082.1 Bibliotheca Rerum Transsilvaniae   94(498)"13"

II 82804 ; 94(498)/P28

 

373 -  PRODAN, DAVID. Transylvania and again Transylvania : A Historical Exposé / David Prodan. - Second Edition. - Bucureşti : Centrul de Studii Transilvane ; Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română, 1996.

 237 p. - (Bibliotheca Rerum Transsilvaniae ; XI).

 Anexă p. 225-234.

 ISBN 973-577-015-6 : 9200 lei.

 082.1 Bibliotheca Rerum Transsilvaniae   94(498.4)

II 82803 ; 94(498)/P94

 

374 -  Revoluţia de la 1848 în Transilvania : Ancheta Kozma din Munţii Apuseni / Coordonatori Gelu Neamţu, Ioan Bolovan. - Cluj-Napoca : Centrul de Studii Transilvane ; Bucureşti : Fundaţia Culturală Română, 1998.

 LII ; 246 p. - (Documenta ; IV).

 Note p. XXVIII-XXIX.

 Notă asupra ediţiei p. XXX-XXXI.

 ISBN 973-577-108-X : 20000 lei.

 94(498)"1848"(093.2)   082.1 Documenta

II 82813 ; 94(498)/R49

 

375 -  ROMAN, VASILE. "Râmnic" - toponim de origine dacică (ipoteză nouă) / Prof. Vasile Roman; Cuvânt înainte de Prof. univ. dr. Viorica Moisuc; Postfaţă de Conf. univ. Petru Pistol. - Râmnicu-Vâlcea : Almarom, 2004.

 67 p. : il. - (Biblioteca programului cultural "Vâlcea în spaţiul spiritual naţional" ; 7).

 ISBN 973-8467-37-3 : 70000 lei.

 811.135.1'373.21(498 Râmnicu Vâlcea)   

 94(498 Râmnicu Vâlcea):811.135.1'373.21  

 082.1 Biblioteca programului cultural "Vâlcea în spaţiu spiritual naţional"

 1. ISTORIA ROMÂNIEI                   2. VÂLCEA                   3. TOPONIMIE.

 III 27001 ; 94(498)/R69

 

376 -  Romania : A Historic Perspective  / Edited by Dinu C. Giurescu and Stephen Ficher-Galaţi. - Boulder : East European Monographs ; New York : Columbia University Press, 1998.

 VIII, 544 p. - (East European Monographs ; CDLVII).

 Prefaţă p. VII-VIII.

 ISBN 0-88033-345-5 : 100000 lei.

 94(498)   082.1 East European Monographs

III 27034 ; 94(498)/R70

377 -  ŞIPOŞ, SORIN. Silviu Dragomir - istoric / Sorin Şipoş ; Prefaţă de Ioan-Aurel Pop. - Bucureşti : Fundaţia Culturală Română, 2002.

 440 p. : [1] portr.

 Anexe documentare [12] p.

 Indice p. 431-440.

 ISBN 973-85894-3-6 : 160000 lei.

 94(498)   929 Dragomir, Silviu   082.1 Oameni care au fost

III 27035 ; 94(498)/D77S

 

378 -  VARTA, ION. Moldova şi Ţara Românească în timpul Domniilor Regulamentare : Documente inedite din arhivele din Federaţia Rusă, Ucraina şi R. Moldova / Ion Varta, Tatiana Varta. - Chişinău : Cartdidact, 2002.

 584 p.

 Conţine texte în lb. franceză şi rusă.

 Indice p. 561-577.

 ISBN 9975-932-52-5 : 150000 lei.

 94(498)"18"(093)

III 27033 ; 94(498)/V30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INDEX DE NUME

   

 A

 Academia Română (Bucureşti) - 272

 Acalovschi, Monica - 121

 Acostăchioaie, Dragoş - 7

 Aczel, Richard - 163

 Adăscăliţei, Mirela (trad.) - 94

 Adorján Kálmán (trad.) - 88

 Adorján Kálmán, jr. (trad.) - 229

 Aioane, Mirela - 156

 Aldea, Bogdan (trad.) - 58

 Alecu, Claudia (trad.) - 47

 Alexe, Dan - 37

 Alexe, Vladimir - 60

 Ana, Regina României - 366

 Andreescu, Ana (trad.) - 67

 Andreescu, Radu (trad.) - 9

 Andreica, Vasile - 121

 Andreiţă, Ion - 257

 Anghelescu, Ilinca (trad.) - 38

 Anghelescu, Nadia (pref.) - 53

 Anisescu, Cristina (red.) - 85

 Antonesei, Liviu (pref.) - 280

 Apahidean, Alex-Silviu - 132

 Apahideanu, Ionuţ-Octavian - 157

 Argeşanu, Constantin - 258

 Atxaga, Bernardo - 251

 Augustin, Sfântul - 49

 Avram, Andrei (trad.) - 136, 364

 Avram, Mioara - 160

 Avram, Monica - 6

 Avram, Monica (red.) - 29

 Avramescu, Adina (trad.) - 123

 Azamfirei, Leonard – 119

 

 

 B

 Bacalbaşa, Nicolae - 120

 Bacovia, George - 259

 Badea, Mădălina-Monica (trad. ; note) - 200

 Balogh Tamás (note) - 328, 337

 Balotă, Nicolae - 50

 Bantaş, Andrei (colab.) - 265

 Bantaş, Andrei (trad.) - 226

 Banu, Florian (red.) - 85

 Baran, Iulia (trad.) - 62

 Barbu, Ioan - 51

 Barbu, Ioan (ed. ; postf.) - 257

 Barbu, Ioan (ed.) - 277-278, 285

 Barbu, Ioan (pref.) - 275

 Barbu, Petre - 260

 Barcău, Dumitru - 97

 Barker, Clive - 174

 Barna, Horia (trad.) - 369

 Batcu, Margareta (trad.) - 78

 Baum, Lyman Frank - 175

 Băciuţ, Nicolae - 261

 Bădescu, Adriana (trad.) - 46

 Băicoianu, Anca (trad.) - 181, 194, 219

 Bârsan, Mircea (colab.) - 129

 Beethoven, Ludwig van (despre) - 145

 Benedek Elek - 324

 Berszán István - 325

 Bessis, Sophie - 72

 Biddulph, Shaaron - 38

 Biddulph, Steve - 38

 Bioy Casares, Adolfo - 252

 Biriş, Radu (trad.) - 4, 13, 130

 Bizot, Thierry - 237

 Blandiana, Ana - 262

 Blandiana, Ana (trad.) - 244

 Bleoca, Liviu (trad.) - 326, 372

 Bodó-Tóth Gyula (trad.) - 126

 Boetius din Dacia - 34

 Boileau-Narcejac - 238

 Bolovan, Ioan (coord.) - 374

 Bonhoeffer, Dietrich - 52

 Bori Erzsébet (trad.) - 177

 Borzea, Violeta (adapt.) - 175

 Borzea, Violeta (trad.) - 233

 Bot, Ioana - 263

 Boubez, Toufic - 12

 Bozântan, Octav (trad.) - 150

 Branson, Louise - 63

 Brâncuşi, Constantin (despre) - 22

 Brontë, Charlotte - 176

 Brooks, Philip - 130

 Broşteanu, Monica - 53

 Brown, Dan - 177-178

 Bruckner, Pascal - 239

 Buchiu, Cristian (trad.) - 212

 Bugajski, Janusz - 61

 Bunyan, John - 179

 Burlacu, Veronica (trad.) - 217

 Burnett, Frances Eliza Hodgson - 180

 Buzlea, Narcisa (trad.) - 361

 Buzura, Augustin - 265-266

 Buzzati, Dino - 235

 C

 Caragea, Anton - 357

 Caragea, Anton (pref.) - 72

 Caragea, Mioara (trad.) - 254

 Caragiale, Ion Luca (despre) - 22

 Carassou, Michel - 298-299

 Cardoso, Fernando Henrique - 62

 Carlson, Jon - 123

 Carr, Allen - 118

 Carroll, Lewis - 181

 Cartojan, Nicolae - 267

 Caunt, John - 75

 Căbuz Annamária (il.) - 350

 Călinescu, George - 166

 Căpăţână Popa, Mihaela (trad.) - 136

 Cărtărescu, Mircea - 268-269

 Ceauşescu, familia (despre) - 270

 Ceauşescu, Gheorghe - 23

 Ceauşescu, Mihaela M. - 270

 Ceauşescu, Nicolae (despre) - 270

 Cerchez, Emanuela - 10

 Cetăţeanu, Alex (pref.) - 278

 Cetăţeanu, Alexandru - 353-354

 Chase, James Hadley - 182

 Chinezu, Ion - 326

 Chiorean, Mircea - 119

 Chiper, Grigore (trad.) - 317

 Chiriac, Alexandru - 367

 Chiriac, Maria (trad.) - 141

 Chiriţescu, Florin (trad.) - 235

 Chiriţescu, Mara (trad.) - 235

 Chiroiu, Germina (trad.) - 31

 Chirot, Daniel (coord. ; pref.) - 74

 Chirtoagă, Ioan - 368

 Cihó, Miron (trad.) - 363

 Cioca, Dan (il.) - 274-275

 Cionca, Stanca (trad.) - 321

 Ciora, Carmen Daniela (trad.) - 312

 Ciurescu, Silvia - 151

 Ciutacu, Sorin - 157

 Cleopatra (despre) - 334

 Colfer, Eoin - 183

 Colonis, Aggie - 327

 Coloşenco, Mircea (ed.) - 259

 Columbeanu, Mihnea (trad.) - 207

 Comăneci, Nadia - 150

 Commin, Hélčne - 240

 Constantinescu, Claudiu (red.) - 164-165

 Constantinescu, Grigore (ed. ; pref. ; postf.) - 148

 Constantinescu, Nicolae - 91

 Constantinescu, Silvia - 271

 Constantinescu, Tatiana (postf.) - 278

 Conti, Flavio (ed.) - 362

 Cookson, Catherine - 184

 Copotoiu, Sanda - 119

 Cordoş, Sanda (pref.) - 260

 Cosma, Viorel - 142

 Cosma, Viorel (antolog.) - 144

 Cosmineanu, Clara (red.) - 85

 Cotrău, Liviu (trad.) - 205

 Creţu, Igor (trad.) - 167

 Crispino, Enrica - 139

 Cristea, Dumitru - 120

 Cristea, George (ed.) - 370

 Csíki Emese (trad.) - 127

 Csuhai István (trad.) - 216

 Cucu, Ioana (trad.) - 186

 Cupcea-Josu, Argentina (trad.) - 246

 Cussler, Clive - 185

 Čander, Mitja (antolog. ; pref.) - 315

 D

 Damasio, Antonio R. - 39

 Danciu, Maxim I. (pref.) - 48

 Dascăliţa, Ondine-Cristina (trad.) - 230

 Davidts, Jean-Pierre - 241

 Dăianu, Daniel - 73

 Deaconu, Gheorghe (ed. ; postf.) - 290

 Debreczeni László (cop.) - 328

 Dehaan, Jen - 11

 Deledda, Grazia - 236

 Delibaşa, Angela (trad.) - 100

 Denenberg, Barry - 186

 Diaconu, Marin (ed.) - 311

 Diaconu, Tudor - 1

 Dima, Nicholas - 273

 Dincă, Violeta (trad.) - 198

 Dinu, Eduard - 134

 Dinu, Mihai - 33

 Dobrincu, Dorin (ed.) - 71

 Doder, Dusko - 63

 Domnişoru, Leonard - 120

 Domnişoru, Leonard (red.) - 120

 Domonkos Péter - 168-169, 173

 Donciulescu, Diana (pref.) - 278

 Dorobanţu, Eufrosina - 133

 Dorobanţu, Ion - 133

 Dostoievski, Feodor Mihailovici - 313

 Dougherty, Ned - 187

 Doxiadis, Apostotlos - 312

 Drace-Francis, Alexander (colab.) - 94

 Dragomir, Silviu (despre) - 377

 Drăgulelei-Dumitru, Elena (il.) - 181, 223, 225, 233, 242

 Drumea, Domnica (trad.) - 190

 Druţă, Inga (ed.) - 365

 Du Maurier, Daphné - 188

 Dubinciuc, Dionisie - 274-275

 Dumas, Alexandre - 242

 Dumea, Ciprian (trad.) - 65

 Dumitraşcu, Nicolae - 40

 Dumitrescu, Dan (trad.) - 182, 238

 Dumitrescu, Mihaela - 98

 Dunham Donald - 138

 Durrell, Gerald - 189

 Duţu, Alesandru (coord.) - 87

 E

 Eales-White, Rupert - 135

 Ecobescu, Nicolae - 80

 Ecobescu, Nicolae (coord.) - 80

 Edroiu, Nicolae - 57-59

 Edroiu, Nicolae (ed. ; pref.) - 370

 Eliade, Mircea (pref.) - 92

 Elin, Mihai (trad.) - 369

 Elisabeta, regina Ungariei (despre) - 186

 Eminescu, Mihai - 276

 Enăchescu, Constantin - 41

 Ene, Ovidiu - 7

 Enescu, George (despre) - 22, 142

 Enik, Ted (il.) - 209-210

 Erofeev, Venedikt - 314

 F

 Faber, Michel - 190

 Fabritius, Aurora (antolog.) - 25, 137, 151, 300

 Fabritius, Aurora (ed.) - 22, 264, 286, 306

 Ferenţ, Iordana (trad.) - 184

 Ferenţ, Ştefan (trad.) - 184

 Fielding, Helen - 191

 Filep Sári (cop.) - 337

 Filip, Anda - 80

 Filip, George - 277-278

 Filip, George (pref.) - 353

 Filip, Teodor - 64

 Fischer-Galaţi, Stephen (ed.) - 376

 Flemmer, Walter - 364

 Fleşeru, Teodor (trad.) - 82

 Florea, Any (trad.) - 221

 Florescu, Nicolae (ed.) - 267

 Fondane, Benjamin - 243

 Fondane, Benjamin (despre) - 298-299

 Frăţilă, Vasile - 161

 Friedman, Michael Jan - 192-194

 Frisch, Max - 230

 Fülöp Mária - 6

 Fundoianu, Beniamin (despre) - 299

 Furnival, Keith (il.) - 100

 G

 Gacs Réka (il.) - 325

 Galaicu-Păun, Em. (trad.) - 2

 Gallagher, Tom - 369

 Gane, Nicolae (trad.) - 313

 Gavrilescu, Vasile - 279

 Gârz, Florian - 86

 Georgescu, Dan - 122

 Georgescu, Simona Roxana (colab.) - 129

 Ghelderode, Michel de - 244

 Gherman, Silviu - 280

 Giebeler, Heinz (il.) - 126

 Giurcă, Elena (trad.) - 356

 Giurescu, Dinu C. (ed.) - 376

 Gogea, Vasile (ed.) - 32

 Goliav, Constantin (trad.) - 145

 Golon, Anne - 245

 Golon, Serge - 245

 Goma, Paul - 281

 Gorneanu, Laura (trad.) - 220

 Görög Lívia (trad.) - 180

 Graham, Steve - 12

 Grant, Alan - 195

 Grasso, Dana (coord.) - 159

 H

 Hajdú Farkas-Zoltán - 329

 Hajdu, Georgeta-Delia (trad.) - 347

 Harrington, David J. - 13

 Harrison, Barbara - 196

 Hăulică, Cristina (trad.) - 5

 Hearn, Lian - 197

 Heidl György (trad. ; note) - 49

 Heitmann, Klaus - 24

 Helbrough, Emma (ed.) - 3

 Held, Gilbert - 14

 Hennig, Jörn (il.) - 364

 Herţea, Iosif - 143

 Hîrceag, Cătălina (trad.) - 193, 218

 Hobana, Ion (ed. ; pref.) - 296

 Hodorog, Ana-Maria (trad.) - 3

 Horga, Viorica (trad.) - 21, 95-96, 104, 106, 149, 352, 355

 Horvath, Anton (trad.) - 179, 208

 Horváth István(1909-1977) (red.) - 28

 Horváth László, Gy. (trad. ; antolog.) - 203

 Howell, Laura - 100

 Hundley, Kent - 14

 Hunyadi Csaba (red. ; antolog.) - 328, 337

 I

 Iepureanu, Ioana (trad. ; note) - 206

 Iliescu, Ion - 78

 Indrea, Dumitru - 132

 Ioanid, Doina (trad.) - 241, 249

 Ioanid, Radu - 65

 Ionesco, Eugčne (despre) - 22

 Ionescu Cruţan, Nicolae (trad.) - 11

 Ionescu, Mihail (pref.) - 87

 Ionescu, Tiberiu (trad.) - 8, 12

 Ioniţă, Eugenia - 284

 Iordache, Emil (trad. ; note ; postf.) - 314

 Iordachi, Constantin (ed.) - 71

 Iorga, Nicolae (despre) - 22

 Iorga, Valeriu - 20

 Irimia, Dumitru - 162

 Isaia, Raluca-Oana (trad.) - 242

 Isărescu, Constantin - 285

 Isvoranu, Mihai - 42

 Ivan, Ruxandra (trad.) - 61

 Î

 Î.P.S. Teodosie (pref.) - 56

 J

 Janikovszky Éva - 330-331

 Jászay Gabriella (trad.) - 189, 240

 Jebeleanu, Tudor (il.) - 269

 Johnson, Steve - 15

 Joiţa, Monica (pref.) - 257

 Jung, Carl Gustav - 43

 Jura, Cristian - 66

 Jutrin, Monique (trad. ; ed.) - 243

 K

 Karsai Ervin - 155

 Kästner, Erich - 231

 Kawabata, Yasunari - 320

 Keel, John A. - 198

 Kessler, Erwin (antolog.) - 36, 288, 300

 Kessler, Erwin (ed.) - 22, 264, 286, 306

 Kessler, Ronald (antolog.) - 282

 Kiefer Ferenc - 158

 King, Stephen - 199

 Kiss Katalin, É. - 158

 Kliemt, Frank (il.) - 136, 364

 Kligman, Gail - 92

 Kligman, Gail (pref.) - 71

 Knight, Bernard - 200

 Kocziszky Éva (postf.) - 52

 Koros Fekete Sándor (trad.) - 347

 Korpershoek-van Wendel de Joode, A. - 88

 Kostka, Manfred (il.) - 136

 Kottler, Jeffrey A. - 123

 Kovács András Ferenc (colab.) - 147

 L

 Láng Zsolt - 332

 Láng Zsolt (red.) - 329

 Láng Zsolt (trad.) - 55

 Laurent, Eric - 67

 Lawrence, David Herbert - 201

 Lazăr, Dumitru - 371

 Lazăr, Ioan St. (pref.) - 287

 Lazăr, Ioana (trad.) - 47

 Lăzărescu, George - 89

 Lăzărescu, George (pref.) - 51, 236

 Leibovici-Laiş, Shlomo (pref.) - 65

 Leon, Virgil (pref.) - 48

 Leş, Ioan - 79

 Levin, Sergiu - 319

 Lewis, Clive Staples - 35

 Liciu, Adriana (trad.) - 316

 London, Jack - 202

 Lupu, Coman (trad.) - 255

 Lutic, Andreea (trad.) - 14

 M

 Madgwick, Wendy - 4, 102

 Madocsai László (red. ; note) - 170-171

 Maga, Mihai (pref. ; note ; trad.) - 34

 Manolescu, Florin (trad. ; postf.) - 24

 Mansfield, Katherine - 203-204

 Marchidan, Bogdan Nicolae (trad.) - 178

 Marcu, Emanoil (trad.) - 250

 Mardale, Felicia (trad.) - 30

 Marian, Paul B. (trad.) - 188

 Marica, George Em. - 48

 Marinoiu, Costea - 54

 Martín, Ángela (coord.) - 25

 Martinescu, Pericle (trad.) - 320

 Mason, Daniel - 205

 Mateescu, Anca (colab.) - 311

 Mateescu, Constantin - 287

 Máthé Melinda (trad.) - 88

 Maupassant, Guy de - 246

 May, Karl - 232

 Mayor, Frederico - 5

 Mănăstireanu, Mihai (trad.) - 13, 101, 105, 107-111, 113-116

 Măniuţiu, Anca (trad.) - 252

 McCulley, Johnston - 206

 McNaught, Judith - 207

 Menghi, Martino (ed.) - 361

 Menning, Marion Mike - 208

 Mesterházi Mónika (trad. ; antolog. ; pref. ; note) - 204

 Mesterházi Mónika (trad.) - 203

 Michiduţă, Adrian (ed. ; note ; pref.) - 32

 Micle, Veniamin (pref.) - 54

 Miclea, Mircea - 289

 Micu, Nicolae - 80

 Mihai I, Regele României (pref.) - 366

 Miklósi Dénes (il.) - 147

 Miloşevici, Slobodan (despre) - 63

 Mircea, Mirela (trad.) - 65

 Miroiu, Mihaela - 289

 Mishima, Yukio - 321

 Mitrofan, Laurenţiu - 44

 Mitrofan, Nicolae - 44

 Mocanu, Cristian (trad.) - 15

 Mocanu, Livia - 81

 Mocian, Ioan - 16

 Modreanu, Cristina - 152

 Mohanu, Constantin (antolog. ; pref.) - 283

 Moisuc, Viorica (pref.) - 375

 Moldovan, Valeria (il.) - 176

 Monet, Claude (despre) - 140

 Moore, Eva - 209-210

 Moţoc, Doru - 290

 Moţoc, Doru (pref.) - 274

 Muchembled, Robert - 247

 Munteanu, Ana Maria (antolog.) - 151

 Murakami, Haruki - 322-323

 Murgu, Elena (trad. ; note) - 236

 Murgu, Mihai (trad. ; note) - 236

 Mustar, Alesů (trad.) - 315

 N

 Nabokov, Vladimir - 316

 Nadaban, Fred (trad.) - 265

 Nagel, Thomas - 31

 Năiduţ, Petruţa-Oana (trad.) - 35

 Nătăleţu, Daniela-Cristina (trad.) - 75, 135

 Neamţu, Gelu (coord.) - 374

 Necşoiu, Sergiu (trad.) - 61

 Nedelcea, Gabriela (trad.) - 215

 Negruţiu, Silvia - 93

 Nemere István - 333-334, 358-360

 Newman, Rebecca - 211

 Nicosia, Fiorella - 140

 Nyírő József - 335

 O

 O'Brian, Patrick - 212

 O'Connor, Flannery - 213

 O'Henry - 214

 Oişteanu, Andrei - 94

 Oişteanu, Angela (red.) - 164-165

 Ojog-Braşoveanu, Rodica - 292

 Onişoru, Gheorghe (trad.) - 68

 Opincaru, Cristian - 20

 Orbán Gyöngyi - 172, 336

 P

 Pacepa, Ion Mihai (postf.) - 65

 Pann, Anton - 293

 Papa, Mihaela (trad.) - 183

 Papacostea, Şerban - 372

 Papp István (red.) - 28

 Papuc, Liviu (trad.) - 247

 Pascu, Oliviu - 121

 Pastoureau, Michel - 2

 Patapievici, Horia-Roman - 294

 Paţac, Carmen (trad.) - 201

 Pavelescu, Mihai-Dan (trad.) - 185

 Păuna, Aurelian - 295

 Pârvu, Constantin - 103

 Pelletier, Louis-Thomas - 248

 Pemberton, Jeremy (il.) - 363

 Perro, Bryan - 249

 Petőfi Sándor - 338

 Petrescu, Cezar - 296

 Petrovici, Ion - 32

 Pintilie, Angela - 156

 Pisai, Bogdan (trad.) - 19

 Pistol, Petru (postf.) - 375

 Plutarchus - 365

 Pop, Ioan - 124

 Pop, Ioan-Aurel (pref.) - 377

 Pop, Ion (ed.) - 243

 Pop, Liana (trad.) - 160

 Popescu, Cătălin (coord. ; introd.) - 47

 Popescu, Magdalena (trad.) - 239

 Popovici, Aurelian (il.) - 262

 Poptămaş, Bogdana Maria (cop.) - 6

 Poptămaş, Dimitrie (coord. ; pref.) - 6

 Poptămaş, Dimitrie (red.) - 29

 Posner, Gerald L. - 82

 Preda, Cristian (pref.) - 61

 Preda, Simona (trad.) - 17

 Preda, Titi (trad.) - 17

 Prodan, David - 373

 Prod'homme, Jean-Gabriel - 145

 Purcaru, Ilie - 297

 Purcaru, Ilie (trad.) - 297

 Puşcaş, Vasile - 57-59

 Puşkin, Aleksandr Sergheevici – 317

 

 Q

 Quilan, Paul D. - 68

 R

 Radu de Hohenzollern-Veringen, Principe - 366

 Radu, Nicoleta (trad.) - 176, 192, 195, 209-210, 223, 225

 Radulian, Cora (trad.) - 13, 102, 112

 Radványi Ervin - 339

 Rákosfalvy Zoltán - 125

 Rakovszky Zsuzsa (trad.) - 203

 Ramm, Nessie (il.) - 343

 Răducanu, Johnny - 146

 Răileanu, Petre - 298-299

 Răzdolescu, Delia (trad.) - 369

 Răzeşu, Virgil (trad.) - 145

 Răzeşu, Yvone (trad.) - 145

 Réber László (il.) - 330-331

 Rényi Krisztina (il.) - 180

 Révbíró Tamás (trad.) - 228

 Richter, Jeffrey - 17

 Rieth, Eberhard - 126

 Rizescu, Victor (trad.) - 74

 Roberts, Nora - 215

 Roberts, William Owen - 216

 Roman, Vasile - 375

 România. Legi. Decrete - 76

 Romiţan, Ciprian Raul - 83

 Rostás-Farkas György - 155

 Ruest, Danielle - 18

 Ruest, Nelson - 18

 Russo, Gabriela (trad.) - 318

 Ruyter, Michiel de (despre) - 88

 S

 Sábato, Ernesto - 253

 Sadoveanu, Mihail - 301

 Sala, Marius - 160

 Samoilă, Adina (trad.) - 245

 Saramago, José - 254

 Sarca, Dana (trad.) - 199

 Sauciuc, Gabriela (trad.) - 140

 Săndulescu, Carmen (trad.) - 248

 Săraru, Dinu - 302

 Schenn, Roland (trad.) - 232

 Schiff Júlia - 340

 Schildt, Herbert - 19

 Schwimmer, Walter (pref.) - 77

 Scipione, Ileana (trad. ; pref. ; note) - 256

 Scipione, Ileana (trad.) - 251, 253

 Scoradeţ, Victor (trad.) - 234

 Sebastian, Mihail - 303

 Sfeatcu, Constantin (trad.) - 273

 Shyamalan, M. Night - 217

 Simeonov, Simeon - 12

 Simion, Eugen (coord.) - 272

 Simion, Eugen (ed.) - 276

 Simonson, Louise - 218-219

 Sion, Andreea (trad. ; note) - 323

 Sion, Andreea (trad.) - 322

 Siptár Péter - 158

 Sîrbu, Anca Gabriela (trad.) - 213

 Slavu, Ovidiu (trad.) - 18

 Soare, Claudiu (trad.) - 237

 Soare, Ion (ed.) - 293

 Soare, Ion (pref.) - 90, 290

 Soares, Mário - 62

 Solomon, Adrian (antolog.) - 45, 288, 291, 300, 308

 Solomon, Adrian (ed.) - 22, 264, 286, 306

 Sora, Steven - 30

 Sóvágó Katalin (trad.) - 191

 Spyri, Johanna - 233

 Stainforth, Diana - 220

 Stanciu, Diana (trad.) - 61

 Stanomir, Ioan - 69, 84

 Stănculescu, Victor Atanasie - 302

 Steinbeck, John - 221

 Steinhardt, Nicolae - 55

 Stephen, Charles - 141

 Stoian, Gabriel (trad.) - 174

 Stoian, Valentina (trad.) - 187

 Stratan, Corina - 20

 Suceveanu, Alexandru (postf.) - 56

 Suciu, Brăduţ-Crişan (cop.) - 6

 Suciu, Mihai - 304

 Sussman, Paul - 222

 Sutherland, Christine - 356

 Sütő István - 341

 Swift, Jonathan - 223

 Szabó Mária (trad.) - 231

 Szász Imre (trad.) - 202

 Szász János - 342

 Szegedy-Maszák Anna (trad.) - 163

 Székely Géza (il.) - 52

 Szilágyi Domokos - 147

 Szűcs Teri - 127, 343

 Ş

 Şerban, Gina Monica (trad. ; note) - 222

 Şerban, Marinel - 10

 Şerbănescu, Narcisa (pref.) - 72

 Şincan, Dionisie - 56

 Şincan, Sofia (ed.) - 56

 Şipoş, Sorin - 377

 Şmalenic, Dumitru (il.) - 175

 Şora, Mariana - 305

 Ştefan cel Mare (despre) - 283

 Ştefănescu, Mariana (trad.) - 315

 Ştefănescu, Paul - 70

 T

 Tábori Zoltán (trad.) - 197

 Talpalariu, Dan Radu (trad.) - 139

 Tamaş, Corneliu (despre) - 371

 Tandin, Traian - 307

 Tarnowski, Wolfgang - 136

 Taylor, Barbara - 101, 112

 Tănase, Florica (il.) - 55

 Tănăsescu, Irina (trad.) - 39

 Tătărucă, Radu (trad.) - 214

 Târgu-Mureş - 125, 261, 340-342, 349-350

 Teitelbaum, Michael - 224

 Teodorian, Valentin - 148

 Tesla, Nicolae (despre) - 99

 Tillmann J. A. - 344

 Toader, Carmen (trad. ; note) - 227

 Todea, Ana - 6

 Tordai-S. Attila (il.) - 49

 Tóth Anna (trad.) - 211

 Tóth Géza, M. (il.) - 179

 Trier, Walter (il.) - 231

 Tudor, Gabriel (trad.) - 63

 Tugearu, Liana - 151

 Twain, Mark - 225

 U

 Uliţkaia, Ludmila - 318

 Ursea, Bogdan Paul - 131

 Ursea, Pavel Corneiu - 131

 V

 Vallasek Júlia (trad.) - 50

 Van Gogh, Vincent (despre) - 139

 Varga Katalin - 345

 Vargas Llosa, Mario - 255

 Varró Aladár Béla - 128

 Varta, Ion - 378

 Varta, Tatiana - 378

 Vartolomei, Luminiţa - 151

 Vasile, Geo (trad.) - 235

 Vâzdoagă, Valentin-Ovidiu - 99

 Veniamin Micle, Arhim. - 90

 Verdery, Katherine (pref.) - 71

 Verdi, Giuseppe (despre) - 148

 Vermesy Péter - 147

 Vianu, Ion - 309

 Vila-Matas, Enrique - 256

 Visky András - 346

 Visky András (pref.) - 50

 Visky Ferenc - 347-348

 Visky S. Béla (trad.) - 52

 Vîjeu, Titus - 310

 Vlad, Ion (ed. ; pref.) - 326

 Vlad, Oana (trad.) - 118

 Vlad, Tudor - 153

 Voica, George (pref.) - 371

 Volceanov, George (trad.) - 351

 Vulcan, Pavel - 129

 Vulcănescu, Mircea - 311

 Vultur, Ancuţa (trad.) - 265

 W

 Walser, Martin - 234

 Wass Albert - 349-350

 Werner, Gerd (il.) - 136

 Wiese, Elie (pref.) - 65

 Wilber, Ken - 46

 Wilde, Oscar - 226

 Winnicott, Donald W. - 47

 Wodehouse, Pelham Grenville - 227-228

 Wurmbrand, Richard - 229

 Y

 Yourcenar, Marguerite - 250

 Z

 Zaharia, Dragoş (trad.) - 66

 Zalán Tibor - 351

 Zamfirescu, Florin - 154

 Zirra, Maria (trad.) - 224

 Zsoldos Vera (il.) - 189, 345

 

 

 INDEX DE TITLURI

 

 40 év fizioterápia körítve - 125

 70 de povestiri despre puşcărie şi prietenie - 347

 125 întrebări şi răspunsuri despre animale : pentru copii isteţi - 104

 125 întrebări şi răspunsuri despre Europa : pentru copii isteţi - 352

 125 întrebări şi răspunsuri despre geografie : pentru copii isteţi - 355

 125 întrebări şi răspunsuri despre lume : pentru copii isteţi - 21

 125 întrebări şi răspunsuri despre natură : pentru copii isteţi - 95

 125 întrebări şi răspunsuri despre sport : pentru copii isteţi - 149

 125 întrebări şi răspunsuri despre ştiinţă : pentru copii isteţi - 96

 250 de reţete din arta culinară chinezească - 133

 518 zile şi nopţi în linia întâi : jurnal de front - 285

 A

 Acordorul de piane : [roman] - 205

 Actorie sau magie : Aripi pentru Ycar - 154

 Adevărul despre lilieci - 209

 Adobe Photoshop 7.0 - 8

 Adobe Photoshop cs : Curs oficial Adobe Systems - 9

 Agenda medicală 2005 : Ediţia de buzunar - 117

 Al şaselea simţ - 217

 Alice în Ţara Minunilor = Alice in Wonderland - 181

 Alimentaţia nutriţională şi alimentaţia medicală în prevenireadiabetului : cu respectarea regimului alimentar disociat - 124

 Az alkoholizmus betegség? : Bevezetés a függőség problémáiba alkoholfüggők,családjaik és segítők számára - 126

 Állatkert a poggyászomban - 189

 Un altfel de paradis : poezii - 274

 Aminteşte-ţi cînd ... - 207

 Amintiri din casa morţilor [Dostoievski, F. M.; Editura Leda] - 313

 Amos Daragon, stăpânul măştilor - 249

 Anatomia caracterului uman : faţa, palma şi caracterul omului - 42

 Angelica la Québec : [roman] - 245

 Az Anjou-kor : A 14. század eseményei : Magyarország történelme - 358

 Apocalipsa şi România - 86

 Arhitecturi de securitate Cisco - 14

 Arhivele Securităţii - 85

 Armata lui Cambyses - 222

 Ars Amandi : Poeme : Festival International de poezie a lumii latine = Počmes : Festival International de poesie du monde latin... : Ediţia a III-a Sibiu 7-12 octombrie 1999 = IIIeEdition Sibiu, le 7-12 octobre 1999 - 164

 Ars Amandi : Poeme : Festival International de poezie a lumii latine = Počmes : Festival International de poesie du monde latin... : Ediţia a IV-a Constanţa 14-18 septembrie 2001 = IVeEdition Constanţa, le 14-18 septembre 2001 - 165

 Ars Amandi : Počmes : IIIe Edition Sibiu, le 7-12 octombre 1999 - 164

 Ars Amandi : Počmes : IVe Edition Constanţa, le 14-18 septembre 2001 - 165

 Art Recollections : An anthology - 137

 Artemis Fowl - 183

 Aspects of Transylvanian Hungarian Literature (1919-1929) - 326

 Atlasul Greciei antice - 361

 Atlasul Romei antice - 362

 Aurul incaşilor - 185

 AutoCAD 2005 - 13

 B

 Baletul mecanic - 296

 Barbă-Albastră - 230

 Bartleby & Co - 256

 Bel-Ami [Maupassant, Guy de; Ed. Cartier] - 246

 Benjamin Fondane et les Chaiers du Sud : Correspondance - 243

 A beszélő kutya - 202

 Between the Crusade and the Mongol Empire : The Romanians in the 13th Century - 372

 Blazare - 260

 Blestemul cailor : povestiri - 258

 Bogáncsos táj : Egy kitelepített feljegyzései - 340

 Brăţara zeiţei - 218

 A bróker csapdája : Regény - 339

 Bucharest a sentimental Guide - 264

 C

 C# - 19

 Cabal - 174

 Canada - Ţara hyperboreenilor - 353

 Cangurul - 105

 Caragiale. Iorga. Brâncuşi. Enescu. Ionescu : Five Atypical Portraits - 22

 Călătorie spre libertate : Întâlnire cu destinul - 273

 Călătoriile lui Gulliver = Gulliver's Travels - 223

 Căluş : Simbolic Transformation in Romanian Ritual - 92

 Cămila - 106

 "Ce înseamnă minunat?" - 127

 Cele mai frumoase povestiri [Buzzati, Dino] - 235

 China antică - 364

 Christine - 199

 Cigány-magyar magyar-cigány szótár - 155

 Ciocnire deasupra României : Politica anglo-americană faţă de România 1938-1947 - 68

 Cîntecul soarelui de după nori : Antologie de poezie universală - 167

 Claude Monet - 140

 Cod "Bărbosul" (Din dosarele Securităţii, 1957-1977) - 281

 Codul de onoare al Wooster-ilor - 227

 Colonii penitenciare : Timişoara, Gherla, Lăteşti - 295

 Compendiu de medicină internă - 120

 Conducătorii Americii şi societăţile secrete : De la Cavalerii Templieri la Loja Întunecată - 30

 Connaissez-vous le roumain? - 160

 Consiliul Europei : 800 milioane de locuitori - 77

 Conspiraţia psihotronică - 37

 Conştiinţa conservatoare : preliminarii la un profil intelectual - 69

 Contele de Monte Cristo = The Count of Monte Cristo - 242

 Corneliu Tamaş la 70 de ani : Biobibliografie - 371

 Cosmos vs. Chaos : Myth and Magic in Romanian Traditional Culture. A Comparative Approach - 94

 Coşmar : [roman poliţist] - 292

 Cronosophia : Chipuri ale timpului - 33

 Csillag az éjszakában - 349

 Culoarea curcubeului '77 (Cutremurul omenirii); Cod "Bărbosul" (Din dosareleSecurităţii, 1957-1977) - 281

 Cum să formezi echipe eficiente - 135

 Curcubeul : Text integral - 201

 Cuvinte pentru fratele rămas departe : Conferinţe la Radio 1930-1940 - 311

 D

 A Da Vinci-kód - 177

 Dama de pică - 317

 De ce iubim femeile - 268

 Delfinul - 107

 Desfiinţarea omului sau Cugetări asupra educaţiei, cu referire îndeosebi lapredarea englezei în clasele mari - 35

 Despre viaţa filosofului - 34

 Diana : elegii erotice - 277

 Dicţionar de dreptul mediului - 83

 Dicţionarul general al literaturii române - 272

 Dicţionarul principalelor verbe italiane şi construcţiile lor specifice : Pentru elevi şistudenţi - 156

 Din tainele literaturii româneşti : Conferinţe radiofonice şi alte cuvântări 1930-1944 - 267

 Dincolo de liman : O enigmă medievală - 200

 Discernământul modernizării : 7 conferinţe despre situaţia de fapt - 294

 Doamna cea tăcută : [roman] - 184

 Domnul Trandafir şi alte poveşti şi povestiri alese pentru copii - 301

 Dreptate roşie - 224

 Drumul spre Rai - 187

 După banchet [Ediţia a 2-a] - 321

 E

 Egiptul - 363

 Elbeszélések [Mansfield, Katherine] - 203

 Elefantul [2004] - 108

 Elisabeth : prinţesă-mireasă - 186

 Az elszabadult sikoly - 211

 Enciclopedia cunoaşterii pentru copii - 3

 Enciclopedia plantelor : Plante din flora României - 103

 Erdély aranykora : A 16. század eseményei : Magyar történelem - 359

 Erdély lelke : Erdélyi antológia - 328

 Erdélyi Skorpió - 327

 Eroarea lui Descartes : Emoţiile, raţiunea şi caracterul uman - 39

 Esenţialul în gastroenterologie şi hepatologie - 121

 Eseu despre orbire - 254

 Eseuri [Sábato, Ernesto] - 253

 Exil : Oameni şi idei - 271

 Extraterestrul român - 99

 F

 Fascinanta Martha Bibescu şi lumea ei - 356

 Fascinatia filmului la scriitorii români (1900-1940) - 153

 Fără graniţe : Abordări orientale şi occidentale ale dezvoltării personale - 46

 Felnőtteknek írtam [2004] - 330

 Femei : Roman [Sebastian, Mihail] - 303

 Filosofia bunului simţ - 48

 Fizică : 400 de probleme şi 40 de teste grilă pentru elevii claselor VI-VIII - 97

 Floarea din vis : poezii - 275

 Folytassa, Jeeves! - 228

 Fortăreaţa digitală : [roman] - 178

 FreeBSD : Utilizare. Administrare. Configurare - 7

 Fundioanu/Fondane et l'avant-garde - 298

 Fundoianu/Fondane et l'avant-garde - 299

 Fűpárna - 197

 Furtul unei naţiuni. România de la comunism încoace - 369

 G

 Garanţiile reale mobiliare : Rolul lor în executarea obligaţiilor comerciale - 81

 Generalul revoluţiei cu piciorul în ghips : Interviu-fişe pentru un posibil roman - 302

 Genul în germană şi engleză : contextul germanic - 157

 George Enescu în memoria timpului : Evocări, amintiri, însemnări memorialistice - 142

 Ghid practic pentru electricieni : îndreptar de specialitate - 131

 Ghidul bibliotecilor publice şi al bibliotecarilor din municipiul şi judeţul Arad - 27

 Ghidul cultivatorului de legume - 132

 Girafa - 109

 Golgota Estului (iulie 1942-martie 1944) - 87

 Graiul de pe Târnave - 161

 Gramatica limbii române [Irimia, Dumitriu; Ediţia a 2-a] - 162

 Gyógynövényekgyógyhatásai : Növényi gyógyszerek : Hazai gyógynövényeink ismertetése, gyűjtésüknek módja és felhasználásuk a mindennapi életben az egészség szolgálatában - 128

 A gyümölcs ideje [2000] - 55

 H

 Ha megh - 346

 Halhatatlan élet - 335

 Hedvig : egy magyar királylány szerelme és szenvedései - 333

 Heidi [Editura Naţional] - 233

 Histoires littéraires : Littérature et idéologie dans l'histoire de la littérature roumaine - 263

 A hit és a hitvallás : Három előadás - 49

 Hogyan írjunk esszét? - 163

 Hogyan lett füle az erdőnek? - 343

 Les Hongrois de Roumanie - 57

 Hot Black Ink : Modernists Idiosyncrasies : Urmuz, Mateiu, Blecher, Fondane, Naum : Ananthology - 282

 Hoţii de frumuseţe : roman [Bruckner, Pascal; Ediţia 2005] - 239

 The Hungarians of Romania - 58

 A Hunyadiak kora : A 15. század eseményei : Magyar történelem - 360

 I

 Iedera - 236

 "If I D'ont Move I Die" : The World of Ramanian Dance : An anthology - 151

 Inimă sălbatică - 219

 Insula vie - 195

 Intégration et mondialisation : L'approche roumaine - 78

 Io Ştefan Voievod : Omagiu în Anul Ştefan cel Mare - 283

 Irodalmi szöveggyűjtemény 14-15 éves diákok számára - 172

 Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák 9. évfolyama számára - 170

 Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák 10. évfolyama számára - 171

 Irodalmi szöveggyűjtemény I. - 168

 Irodalmi szöveggyűjtemény III. - 169

 Irodalom I : négy- és hatosztályos középiskolások számára - 173

 Iubirea se construieşte în doi : Ghidul cuplului durabil - 38

 Iubita mea, Sputnik - 322

 Izvoare istorice suedeze privind Răscoala lui Horea (1784-1785) - 370

 Î

 În căutarea oaselor lipsă - 210

 În căutarea oii fantastice : [roman] [Murakami, Hauki; Ediţia 2005] - 323

 În noi e un cer mai adevărat : antologie de poezie israeliană în limba română - 319

 În sfârşit nefumător : Metoda uşoară a lui Allen Carr - 118

 Înmormântare veselă - 318

 Întoarcerea micului prinţ - 241

 Învăţături din lumea naturii : În stihuri la mintea pruncilor = Lessons fromNature : Poems for Boys and Girls - 179

 J

 Jane Eyre [Editura Naţional] - 176

 Jurnalul unui poliţist - 307

 K

 Könyvtárosok kézikönyve - 28

 L

 La Confesión forma de diálogo : Antología - 25

 La răsărit de Eden - 221

 Lassie kölyke - 240

 A láthatatlan képe - 50

 Laughing Matters : Romanian Humorists - 286

 Legislaţia valutară : actualizat octombrie 2004 - 76

 Leopardul - 110

 Leul - 111

 Levantul : Cântul al unsprezecelea (variantă) - 269

 Levelek tengere : Avagy a távlat távolra váltása - 344

 Libraria : Anuar - 29

 "Liliacul" - 279

 Limba italiană : pentru medici şi asistente - 159

 Liturghierul (1508) : Prima carte tipărită în spaţiul românesc (Ipoteza vâlceană) - 54

 Lumea în portugheză : Un dialog - 62

 Lumea secretă a lui Bush : Religia, afacerile, reţelele oculte - 67

 M

 M-am însurat cu o păpuşă gonflabilă : Roman - 248

 Macromedia Flash MX 2004 - 11

 Maestru şi comandant - 212

 Mafia galbenă - Triadele chinezeşti : Dragonii crimei organizate - 82

 Maghiarii din România - 59

 Magicians and Tyrants : An anthology - 144

 Magyar vagyok - 338

 Managementul bolnavului critic - 119

 Manualul Consiliului Europei - 80

 Manuscrisele Mihai Eminescu - 276

 Martori suverani : Tânără proză slovenă a anilor nouăzeci - 315

 Maşenka : Roman - 316

 Mătuşa Julia şi condeierul [2005] - 255

 Megértő irodalomolvasás 14-15 éves diákok számára - 336

 Mélységekben járatta őket - 229

 Membrii Sfatului Ţării (1917-1918) : Dicţionar - 367

 Memento Vivere : An anthology - 288

 Memoria viitorului - 5

 Memoriile văcuţei Mu - 251

 Microsoft .NET Framework - 17

 Microsoft Office Access 2003 - 15

 Miloşevici : Portretul unui tiran - 63

 Misiunea filosofului - 32

 Moldova şi Ţara Românească în timpul DomniilorRegulamentare : Documente inedite din arhivele din Federaţia Rusă, Ucraina şi R. Moldova - 378

 Montauk. Omul apare în Holocen. Barbă-Albastră - 230

 Moscova - Petuşki - 314

 Mosolyogni tessék! - 331

 Mumia de la masa din sufragerie: Terapeuţi renumiţi dezvăluie cele mai neobişnuite cazuri pe care le-au avut şi ce ne învaţă ele despre comportamentul uman - 123

 The Music of Time : The 20th Century in Diaries : An anthology - 291

 N

 Naplók, levelek - 204

 Naşterea Constituţiei : Limbaj şi drept în Principate, până la 1866 - 84

 Naşterea şi configurarea Europei - 23

 Nemuritorii : interviuri filmate şi nedifuzate - 26

 Noapte fără stele - 192

 Noi, latinii bizanţului : Tablete radiofonice 1999-2000 - 56

 Noţiuni despre vreme şi climă : cu link-uri pe internet - 100

 Nu regret, nu mă jelesc, nu strig - 270

 Numele lui Dumnezeu în Coran şi în Biblie - 53

 O

 O istorie a literaturii române contemporane în interviuri - 261

 O istorie simbolică a evului mediu occidental - 2

 O păpuşă rusească : Povestiri - 252

 O viaţă în bucăţi - 305

 Oameni de ştiinţă mureşeni : Dicţionar biobibliografic - 6

 Oameni iluştri ai Romei antice - 365

 Obolul visului [2004] - 250

 Occidentul şi ceilalţi : Istoria unei supremaţii - 72

 Az óceán ura : Michiel de Ruyter admirális élete - 88

 Oculta mondială : Marele plan - 64

 Ofranda magilor - 214

 Oglinzi paralele : Studii de imagologie româno-germană - 24

 Olivia Joules és a túlfűtött képzelet - 191

 Omul apare în Holocen - 230

 Opera poetică [Bacovia, George] - 259

 Opere complete [Jung, Carl Gustav] - 43

 Opere[Winnicott, Donald W.] - 47

 Organizarea sistemului judiciar românesc : Noile reglementări - 79

 Organizează-te mai bine - 75

 Origini secrete - 193

 Originile înapoierii în Europa de Est : Economie şi politică din EvulMediu până la începutul secolului al XX-lea - 74

 Örök Erdély : Erdélyi antológia - 337

 P

 Pacea rece : Noul imperalism al Rusiei - 61

 A padlásszoba kis hercegnője - 180

 Pagini de istorie : Afaceri celebre, personalităţi controversate, morţi misterioase - 357

 Paradisul derizoriu : roman - 237

 Paramnezii : Roman - 309

 Pariul României : Economia noastră : reformă şi integrare - 73

 Pasărea paradisului - 220

 Pătimiri ale femeilor în vremea reginei Margot 1553-1615 - 247

 Pietrele de încercare ale dragostei - 208

 Pimpimpáré : Vers és muzsika gyermekeknek - 147

 Poeme = Počmes - 297

 Poeme [Ioniţă, Eugenia] - 284

 Pötyi és Anti : Meseregény gyermekeknek [2002] - 231

 Povestiri crepusculare - 244

 Prin prăpastiile Balcanilor : [roman] - 232

 Principii de estetică [Litera internaţional] - 166

 Profeţiile omului molie : [roman] - 198

 Programarea în limbajul C/C++ pentru liceu - 10

 Programarea şi utilizarea calculatoarelor - 16

 Prutul dintre noi - 304

 R

 Ragály - 216

 Răscumpărarea evreilor : Istoria acordurilor secrete dintre România şi Israel - 65

 Răul divin : [roman] - 215

 Războaiele secrete [Ştefănescu, Paul] - 70

 Războinicii păcii - 194

 "Râmnic" - toponim de origine dacică (ipoteză nouă) - 375

 Râmnicul uitat - 287

 Rebecca - 188

 Recviem pentru voce şi pian : [roman] - 182

 Refuges - 265

 Rentabilitatea firmei în practică - 134

 R'estul şi vestul - 289

 Revoluţia de la 1848 în Transilvania : Ancheta Kozma din Munţii Apuseni - 374

 Romania : A Historic Perspective - 376

 Romanian Carols - 143

 Romanian Folk-Culture : An Introduction - 91

 The Romanian Pilgrim : An anthology - 300

 RomanianProfile : A Study of National Character as Reflected in the Visual Arts : Disertation Submitted to The faculty of Letters and Arts Of University of Bucharest May 30, 1948 - 138

 Romanians Body and Soul : An anthology - 45

 România secretă - 60

 S

 Scrierea secretă - 1

 Scrieri literare [Pann, Anton] - 293

 Scripta manent : Ghid biobibliografic al scriitorilor din Radio 1928-2004 - 310

 Scrisori către o tânără gimnastă - 150

 Scrisori Italiene = Lettere italiane : ianuarie 2003 - ianuarie 2004 - 257

 Scurta şi plictisitoarea viaţă a lui Kjus : povestiri - 280

 The Seductive Discourse : Romanian Philosophical Literature : An anthology - 36

 Semeiologie medicală - 122

 Semne şi simptome cutanate în patologia generală :Leziuni cutanate ca indicator pentru diagnosticul unor boli organica sau funcţionale - 129

 Semnul lui Zorro - 206

 Servicii Web cu Java : XML, SOAP, WSDL şi UDDI - 12

 Sfetnicul din sânge : [roman] - 213

 Siluete în mişcare - 141

 Silviu Dragomir - istoric - 377

 Simfoniile lui Beethoven [Prod'homme, Jean-Gabriel] - 145

 Singur împotriva destinului : poezii - 278

 Spitalul municipal : [roman] - 196

 Structuri de date şi algoritmi : Aplicaţii în C++ folosind STL - 20

 Sub cerul Italiei : Ortodoxia românească şi cauza ecumenică - 51

 Sub piele - 190

 Sud-Estul Moldovei şi stânga Nistrului (1484-1699) : Expansiunea şi dominaţia turco-tătară - 368

 Szászok - egy árulás - 329

 Szélike királykisasszony : válogatott mesék - 324

 A Szentírás imádságoskönyve : "Avégre vannak a zsoltárok, hogymegtanuljuk azokat Jézus Krisztus nevében imádkozni" - 52

 Szerelme szorongat - 348

 Szerelmem, Kleopátra : Történelmi regény az egyiptomi fáraók korából - 334

 A szomszéd nő - 332

 Ş

 Şah la regizor - 152

 Şcoala mănăstirească de la Bistriţa în cultura românească - 90

 Şcoala Română din Roma [Lăzărescu, George] - 89

 Şi câteva acuarele... - 351

 T

 Taming Evil : Romanian Tales : An anthology - 306

 Tavak könyve : mesék - 350

 Tâlharii mărilor - 136

 Tehnici proiective în evaluarea personalităţii - 40

 Terorismul internaţional - 66

 Testarea psihologică. Inteligenţa şi aptitudinile - 44

 Teste de fizică, cl. X electricitate ; Bac-ul, admiterea în facultate - 98

 Textul - înainte de toate! : teatru - 290

 Tigrul - 113

 Toate povestirile - 226

 Tom Sawyer - 225

 Transylvania and again Transylvania : A Historical Exposé - 373

 Tratat de psihologie morală : Dimensiunea medico-psihologică a umanului [2005] - 41

 Ţ

 Ţara lui Johnny - 146

 Ţărănimea şi puterea : Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949-1962) - 71

 U

 Új magyar nyelvtan - 158

 Un arhanghel murdar de funingine : Poeme rostite la Radio 1970 - 2004 - 262

 Un război, un exil, o viaţă [2004] - 366

 Un român în Canada - 354

 Unchiul Petros şi conjectura lui Goldbach - 312

 Ursul brun - 114

 Ursul polar - 115

 Utazások álruháért : Összegyűjtött versek - 341

 Az utolsó oldal : Naplójegyzetek (1997-2003) - 342

 V

 A válogatott útibatyu - 325

 Valorificarea folclorului în învăţământul primar : Scenarii educaţionale - 93

 Vânătoare : Roman - 234

 The Veil is Lifted : Thirteen Heroines : An anthology - 308

 Verdi nemuritorul - 148

 Vertigo - 238

 Veşnice întrebări [2004] - 31

 Vincent van Gogh - 139

 Vocile nopţii : roman - 266

 Vrăjitorul din Oz = The Wizard of Oz [2004] - 175

 Vreau să ştiu mai multe despre...Cum funcţionează lucrurile din jurul nostru - 130

 Vreau să ştiu mai multe despre...Dinozauri - 102

 Vreau să ştiu mai multe despre...Invenţii - 4

 Vreau să ştiu mai multe despre...Mamifere - 112

 Vreau să ştiu mai multe despre...Oceane şi râuri - 101

 Vuietul muntelui [2004] - 320

 W

 Windows Server 2003 pentru administratori : ghid practic - 18

 Z

 Zebra [2004] - 116

 A zöld torony - 345

 INDEX DE SUBIECTE

. NET FRAMEWORK - 17

 A

 ABUZ SEXUAL - 211

 ACCESS 2003 - 15

 ACTORI - 154

 ACTORI(România) - 154

 ADOBE PHOTOSHOP 7.0 - 8

 ADOBE PHOTOSHOP CS - 9

 AGENDĂ MEDICALĂ - 117

 AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL - 68, 87

 ALCOOLISM - 126-127

 ALGORITMI - 20

 ALIMENTAŢIE - 124

 ALIMENTAŢIE DIETETICĂ - 124

 ANA, REGINA ROMÂNIEI - 366

 ANIMALE - 104, 108, 112

 ANIMALE SĂLBATICE - 105-106, 108-111, 113-116

 ANTOLOGIE - 167, 172, 276, 286, 291, 306, 308

 ANUAR - 29

 APOLOGETICĂ - 55

 APTITUDINI - 44

 ARISTOTELES - 34

 ARMATĂ NAŢIONALĂ(România) - 87

 ARMATĂ(forţe maritime) - 88

 ARMATĂ(servicii secrete) - 86

 ARMATĂ(tactică) - 87

 ARTĂ - 137-138, 140-141

 ARTĂ FRANCEZĂ - 140

 ARTĂ PLASTICĂ - 137

 ARTĂ PLASTICĂ(colecţii) - 137

 ARTĂ PLASTICĂ(colecţionari) - 137

 ARTĂ POPULARĂ - 138

 ARTĂ POPULARĂ(România) - 138

 ARTĂ ROMÂNEASCĂ - 138

 ARTĂ(colecţii) - 137

 ARTĂ(colecţionari) - 137

 ARTE PLASTICE - 137-138

 ARTE PLASTICE(colecţii) - 137

 ARTE PLASTICE(colecţionari) - 137

 ARTE VIZUALE - 138

 ARTIŞTI PLASTICI - 137

 ASIGURARE(bunuri) - 81

 ASISTENŢĂ MEDICALĂ - 119

 ATITUDINI FILOSOFICE POSIBILE - 35

 AUTOCAD 2005 - 13

 AVERE - 81

 B

 BALET - 151

 BAZE DE DATE - 15

 BEETHOVEN, LUDWIG VAN - 145

 BIBESCU, MARTHA - 356

 BIBLIA - 53

 BIBLIOFILIE - 29, 137

 BIBLIOGRAFIE MUREŞEANĂ - 6

 BIBLIOGRAFIE(literatură română) - 310

 BIBLIOGRAFIE(scriitori) - 310

 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ - 29

 BIBLIOTECA JUDŢEANĂ "A.D.XENOPOL" ARAD - 27

 BIBLIOTECARI - 27, 29

 BIBLIOTECI - 28-29

 BIBLIOTECONOMIE - 28-29

 BIOBIBLIOGRAFIE - 371

 BIOGRAFIE - 99, 356

 BIOGRAFIE(Ana, regina României ) - 366

 BIOGRAFIE(Dragomir, Silviu) - 377

 BIOGRAFIE(Familia Ceauşescu) - 270

 BIOGRAFIE(inventatori) - 99

 BIOGRAFIE(Monet, Claude) - 140

 BIOGRAFIE(Van Gogh, Vincent) - 139

 BIOGRAFII COLECTIVE - 6, 365

 BIOGRAFII COLECTIVE(balerini) - 151

 BIOGRAFII COLECTIVE(compozitori) - 22

 BIOGRAFII COLECTIVE(dansatori) - 151

 BIOGRAFII COLECTIVE(dicţionar) - 367

 BIOGRAFII COLECTIVE(fam. Ceauşescu) - 270

 BIOGRAFII COLECTIVE(istorici) - 377

 BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi istorice) - 365, 367

 BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi romane) - 365

 BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi)(România) - 367

 BIOGRAFII COLECTIVE(scriitori) - 22

 BIOGRAFII(compozitori) - 22

 BIOGRAFII(România) - 22

 BIOGRAFII(scriitori) - 22

 BIOGRAFII(sculptori) - 22

 BISERICA CREŞTINĂ - 56

 BISERICA ROMÂNĂ - 51, 54

 BISERICA ROMÂNĂ(istorie) - 90

 BOLI - 119-122, 129

 BOLI DE PIELE - 129

 BOLI HEPATICE - 121

 BOLILE APARATULUI DIGESTIV - 121

 BOTANICĂ(eciclopedie) - 103

 BRAZILIA(cultură) - 62

 BRAZILIA(economie) - 62

 BUCUREŞTI - 264

 BUNURI MOBILIARE - 81

 C

 C.I.A. - 86

 C# - 19

 CALCULATOARE - 7, 10, 12, 14-16, 18

 CALCULATOARE(limbaje) - 10

 CALCULATOARE(programare) - 10

 CALCULATOARE(programe) - 10, 16, 18

 CALCULATOARE(sisteme de operare) - 7, 18

 CALCULATOARE(Web) - 12

 CAMPANIE MILIATRĂ - 87

 CANADA - 353-354

 CANGUR - 105

 CARTE DE BUCATE - 133

 CĂLĂTORII - 264, 300

 CĂLĂTORII GEOGRAFICE - 264, 300

 CĂLĂTORII(jurnal) - 300

 CĂMILA - 106

 CĂRŢI RARE - 29, 54, 137

 CĂRŢI ROMÂNEŞTI VECHI - 29, 54

 CĂRŢI VECHI - 29

 CEAUŞESCU, NICOLAE - 270

 CERCETĂTORI - 6

 CHINA - 364

 CHINA(istorie) - 364

 CINEMA - 153

 CINEMATOGRAFIE - 153

 CINEMATOGRAFIE ROMÂNEASCĂ - 153

 CISCO - 14

 CIVILIZAŢIE - 21

 CIVILIZAŢIE EGIPTEANĂ - 363

 CIVILIZAŢIE GREACĂ - 361

 CIVILIZAŢIE ROMANĂ - 362

 CIVILIZAŢIE ŞI CULTURĂ - 361-362

 CLEOPATRA - 334

 CLIMA - 100

 CLIMATOLOGIE - 100

 COLECTIVIZARE - 71

 COLECŢII DE ARTĂ - 137

 COLECŢII SPECIALE - 137

 COLECŢIONARI(România) - 137

 COLINDE - 143

 COMĂNECI, NADIA - 150

 COMERŢ EXTERIOR - 72, 74

 COMERŢ INTERNAŢIONAL - 72, 74

 COMPOZITORI - 142, 145, 148

 COMPOZITORI(români) - 144

 COMUNISM - 71

 COMUNISM(persecuţii politice) - 60, 85, 273

 COMUNISM(România) - 60, 71, 85, 273

 CONDUCERE - 134-135

 CONSERVATORISM - 69

 CONSILIUL EUROPEI - 77, 80

 CONSTITUŢIE - 84

 CORAN - 53

 COSMOGONIE - 94

 CREDINŢĂ - 49-50, 52

 CREDINŢE POPULARE - 91-92, 94, 138

 CREŞTINISM - 53, 56

 CREZ(confesiune) - 49

 CRIMĂ ORGANIZATĂ - 82

 CRITICĂ LITERARĂ - 22, 24, 167, 173, 263, 267, 282, 298-299, 308, 310-311, 326, 336

 CRITICĂ LITERARĂ(Blecher, Max) - 282

 CRITICĂ LITERARĂ(Caragiale, Ion Luca) - 22

 CRITICĂ LITERARĂ(Caragiale, Mateiu I.) - 282

 CRITICĂ LITERARĂ(Fondane, Benjamin) - 282, 298-299

 CRITICĂ LITERARĂ(Fundoianu, Beniamin) - 298-299

 CRITICĂ LITERARĂ(Ionesco, Eugen) - 22

 CRITICĂ LITERARĂ(Naum, Gelu) - 282

 CRITICĂ LITERARĂ(Urmuz, Petre) - 282

 CRITICĂ TEATRALĂ - 152

 CRIZĂ ECONOMICĂ - 76

 CULTIVAREA PLANTELOR - 132

 CULTURA PLANTELOR - 132

 CULTURĂ - 21, 24, 26, 62

 CULTURĂ BRAZILIANĂ - 62

 CULTURĂ EGIPTEANĂ ANTICĂ - 363

 CULTURĂ EUROPEANĂ - 23

 CULTURĂ GERMANĂ - 24

 CULTURĂ ROMÂNĂ - 22, 24-25

 CULTURĂ ROMÂNĂ(biografii) - 22

 CULTURĂ ROMÂNĂ(interviuri) - 26

 CULTURĂ SPANIOLĂ - 25

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Europa) - 23

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Grecia Antică) - 361

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Roma Antică) - 362

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(România) - 45

 CUNOAŞTERE - 3, 5

 CURENTE FILOZOFICE – 32

 

 

 D

 DACIA - 1

 DANS - 151

 DANS ARTISTIC - 151

 DANS SCENIC - 151

 DELFIN - 107

 DEMOGRAFIE - 57-59

 DEMOGRAFIE(România) - 57-59

 DEMOGRAFIE(Transilvania) - 57-59

 DERMATOLOGIE - 129

 DESCRIERI DE CĂLATORIE - 264, 300

 DESEN - 141

 DESEN ARTISTIC - 141

 DESEN ARTISTIC(metodică) - 141

 DETENŢIE - 229, 329, 348

 DETINUTI POLITICI - 348

 DEŢINUŢI POLITICI(confesiuni) - 229, 295, 329, 347

 DEVIERE MORALĂ - 41

 DEZVOLTARE ECONOMICĂ - 72, 74

 DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII - 40, 42, 46

 DIABETUL ZAHARAT - 124

 DIAGNOSTIC - 121-122

 DIAGNOSTIC MEDICAL - 121-122

 DIALECTE(limba română) - 161

 DIASPORA ROMÂNEASCĂ - 271

 DICTATORI - 270

 DICTATURĂ COMUNISTĂ - 270

 DICTATURĂ(România) - 270

 DICŢIONAR - 155, 367

 DICŢIONAR BIBLIOGRAFIC - 6

 DICŢIONAR BIOGRAFIC - 367

 DICŢIONAR DE ISTORIE - 367

 DICŢIONAR MAGHIAR-ŢIGĂNESC - 155

 DICŢIONAR ŢIGĂNESC-MAGHIAR - 155

 DINOZAURI - 102

 DIRIJORI - 144

 DISPOZITIVE ELECTRONICE - 99

 DIVERTISMENT - 151

 DOCTRINE POLITICE - 69

 DRAGOMIR, SILVIU - 377

 DREPT - 79, 81, 84

 DREPT CONSTITUŢIONAL - 84

 DREPT INTERNAŢIONAL - 66

 DREPT INTERNAŢIONAL(tratate) - 78

 DREPTUL MEDIULUI - 83

 DREPTUL MINORITĂŢILOR - 59

 DREPTURI NAŢIONALE - 59

 DREPTURI REALE - 81

 DUMNEZEU - 53

 E

 ECOLOGIE - 5

 ECONOMIA DE PIAŢĂ - 72

 ECONOMIE - 72, 74

 ECONOMIE COMERCIALĂ - 72, 74

 ECONOMIE DE PIAŢĂ - 72

 ECONOMIE POLITICĂ - 72, 74

 ECONOMIE(conducere) - 72

 ECONOMIE(globalizare) - 72

 EDUCAŢIE - 5

 EGIPT ANTIC - 363

 ELECTRICITATE - 131

 ELECTRONICĂ - 99

 ELECTROTEHNICĂ - 99, 131

 ELEFANT - 108

 ELISABETA, împărăteasa Austriei, regina Ungariei - 186

 EMINESCU, MIHAI - 276

 EMOŢII - 39

 ENCICLOPEDIE - 3, 363

 ENCICLOPEDIE(pentru copii) - 3

 ENCICLOPEDIE(plante) - 103

 ENESCU, GEORGE - 142

 EPISTEMOLOGIE - 5

 ESTETICA ARTEI - 138

 ESTETICA LITERATURII - 166

 ESTETICĂ - 138, 152, 166

 ESTETICĂ LITERARĂ - 166

 ESTETICĂ TEATRALĂ - 152

 ETICĂ - 48

 ETICĂ SOCIALĂ - 48

 ETNOGRAFIE - 91-92, 143

 ETNOGRAFIE(credinţe) - 91

 ETNOGRAFIE(obiceiuri) - 91-92, 143

 ETNOGRAFIE(români) - 91-92, 143

 ETNOGRAFIE(România) - 91-92, 143

 ETNOPSIHOLOGIE - 24, 138

 EUROPA - 23, 352

 EUROPA DE EST(economie) - 74

 EUROPA(administraţie) - 77, 80

 EUROPA(civilizaţie) - 23

 EUROPA(cultură) - 23

 EUROPA(ideologie) - 23

 EUROPA(istorie) - 23

 EUROPA(politică) - 77, 80

 EVREI - 65

 EVREI(România) - 65

 EVUL MEDIU - 2

 EXIL - 271

 EXILAŢI(români) - 271

 EXISTENŢIALISM - 31, 35

 F

 FACSIMIL - 276

 FAMILIA CEAUŞESCU - 270

 FARMACOLOGIE - 117

 FENOMENE NEELUCIDATE - 37

 FILM - 153

 FILM(cronicā) - 153

 FILOZOFIA SPIRITULUI - 31

 FILOZOFIE - 32, 34, 36, 48

 FILOZOFIE CONTEMPORANĂ - 31

 FILOZOFIE ENGLEZĂ - 31

 FILOZOFIE MORALĂ - 41, 48

 FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ - 32, 36, 311

 FILOZOFIE ŞI LITERATURĂ - 36

 FILOZOFIE(ca artă) - 32

 FILOZOFIE(ca ştiinţă) - 32

 FILOZOFIE(curente) - 32

 FILOZOFIE(domeniul) - 32

 FILOZOFIE(eseuri) - 31

 FILOZOFIE(rolul) - 32

 FILOZOFIE(sisteme) - 31-32, 36

 FILOZOFIE(timp-mişcare) - 33

 FIRME(management) - 134

 FIZICĂ - 97, 99

 FIZICĂ(electricitate) - 98-99

 FIZICĂ(experienţe) - 99

 FIZICĂ(probleme) - 97

 FIZICĂ(teste) - 98

 FIZICIENI - 99

 FIZIOGNOMIE - 42

 FIZIOTERAPIE - 125

 FLASH MX - 11

 FLORA - 103

 FLORĂ - 103

 FLORI - 103

 FOLCLOR - 91-94, 143

 FOLCLOR LITERAR(legende) - 94

 FOLCLOR MUZICAL - 143

 FOLCLOR MUZICAL(colinde) - 143

 FOLCLOR MUZICAL(România) - 143

 FOLCLOR ROMÂNESC - 93

 FRANCMASONERIE - 30

 FREE BSD - 7

 FUMAT - 118

 G

 GENOCID - 63

 GENUL GRAMATICAL - 157

 GEOGRAFIE - 355

 GEOGRAFIE ISTORICĂ(România) - 264

 GEOGRAFIE(Bucureşti) - 264

 GEOGRAFIE(călătorii) - 264, 300

 GEOGRAFIE(oraşe) - 264

 GERMANIA(cultură) - 24

 GIMNASTICĂ - 150

 GIRAFA - 109

 GLOBALIZARE - 64, 72, 78

 GRAFICĂ PE CALCULATOR - 8, 11, 13

 GRAFICĂ(calculatoare) - 8, 11, 13

 GRAMATICA LIMBII ENGLEZE - 157

 GRAMATICA LIMBII GERMANE - 157

 GRAMATICA LIMBII MAGHIARE(manual) - 158

 GRECIA ANTICĂ - 361

 GRECIA(istorie) - 361

 H

 HERMENEUTICĂ - 1

 HOREA, CLOŞCA, CRIŞAN(răscoala) - 370

 I

 ICONOGRAFIE - 2, 138

 IDEOLOGIE - 23

 IMORALITATE - 211

 INFLUENŢĂ OCULTĂ - 67

 INFLUENŢE POLITICE - 67

 INFORMATICĂ - 7

 INGINERIE - 130

 INSTRUMENTE MEDICALE - 119

 INTEGRARE ECONOMICĂ - 73

 INTEGRARE EUROPEANĂ - 23, 73, 78

 INTEGRAREA ÎN U.E. - 78

 INTELIGENŢĂ - 44

 INTERFAŢĂ(proiectare) - 12

 INTERVIURI - 26, 62

 INVENTATORI - 99

 INVENTATORI ROMÂNI - 99

 INVENŢII - 4, 99

 ISLAMISM - 53

 ISTORIA CĂRŢII - 29

 ISTORIA CHINEI - 364

 ISTORIA CULTURII - 23

 ISTORIA CULTURII(Europa) - 23

 ISTORIA EGIPTULUI ANTIC - 363

 ISTORIA EUROPEI - 23, 358

 ISTORIA EVULUI MEDIU - 2

 ISTORIA GRECIEI ANTICE - 361

 ISTORIA LITERATURII ROMÂNE - 263

 ISTORIA MOLDOVEI - 368, 378

 ISTORIA POPORULUI MAGHIAR - 359

 ISTORIA ROMÂNIEI - 68, 87, 366-368, 370-378

 ISTORIA ROMÂNIEI(biografii) - 367, 377

 ISTORIA ROMÂNIEI(documente) - 370

 ISTORIA ROMÂNIEI(după 1989) - 369

 ISTORIA ROMÂNIEI(izvoare) - 370

 ISTORIA ROMÂNIEI(Ştefan cel Mare) - 283

 ISTORIA ROMÂNILOR - 45, 372-373

 ISTORIA ROMEI ANTICE - 362, 365

 ISTORIA TIPARULUI - 29

 ISTORIA TIPARULUI ROMÂNESC - 29

 ISTORIA TRANSILVANIEI - 373-374

 ISTORIA ŢĂRII ROMÂNEŞTI - 378

 ISTORIA UNGARIEI(Anjou, fam.) - 358

 ISTORIA UNGARIEI(secolul XIV) - 358

 ISTORIA UNGARIEI(secolul XV) - 360

 ISTORIA UNGARIEI(secolul XVI) - 359

 ISTORICI - 371

 ISTORIE - 68, 87, 368, 374, 378

 ISTORIE LITERARĂ(România) - 261

 ISTORIE MEDIEVALĂ - 368, 372

 ISTORIE UNIVERSALĂ - 357

 ISTORIE(documente) - 378

 IUGOSLAVIA(istorie) - 63

 IZVOARE ISTORICE - 370, 378

 Î

 ÎNCHISORI - 295

 ÎNCHISORI(amintiri) - 273

 ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI - 119

 ÎNVĂŢĂMÂNT - 89

 ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR - 93

 ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR - 89

 ÎNVĂŢĂMÂNT(români) - 89

 J

 JAVA - 12

 JAZZ(muzicieni) - 146

 L

 LEGENDE POPULARE - 94

 LEGISLAŢIE FINANCIARĂ(România) - 76

 LEGISLAŢIE(România) - 76

 LEGUME - 132

 LEGUMICULTURĂ - 132

 LEOPARDUL - 110

 LEUL - 111

 LIMBA ENGLEZĂ(gramatică) - 157

 LIMBA GERMANĂ(gramatică) - 157

 LIMBA ITALIANĂ - 159

 LIMBA ITALIANĂ(dicţionar) - 156

 LIMBA ITALIANĂ(gramatică) - 156, 159

 LIMBA MAGHIARĂ(dicţionar) - 155

 LIMBA MAGHIARĂ(gramatică) - 158

 LIMBA ROMÂNĂ(dialecte) - 161

 LIMBA ROMÂNĂ(gramatică) - 160, 162

 LIMBA ROMÂNĂ(învăţare corectă) - 160

 LIMBA ROMÂNĂ(toponimie) - 375

 LIMBA RROMANES - 155

 LIMBA ŢIGĂNEASCĂ - 155

 LIMBAJ LITURGIC - 55

 LIMBAJE DE PROGRAMARE - 19

 LIMBAJE DE PROGRAMARE(C) - 10

 LIMBAJE DE PROGRAMARE(C#) - 17, 19

 LIMBAJE DE PROGRAMARE(C++) - 10, 20

 LITERATURĂ - 163

 LITERATURĂ AMERICANĂ(memorii) - 187, 208

 LITERATURĂ AMERICANĂ(poveşti) - 175

 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic) - 217

 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) - 180, 186, 192-195, 202, 209-210, 218-219, 224-225

 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) - 185, 192-196, 199, 205-207, 209-210, 213-215, 218-220, 224

 LITERATURĂ EBRAICĂ(antologie) - 319

 LITERATURĂ EBRAICĂ(poezie) - 319

 LITERATURĂ EBRAICĂ(România)(antologie) - 319

 LITERATURĂ EBRAICĂ(România)(poezii) - 319

 LITERATURĂ ENGLEZĂ - 316

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(Australia)(roman) - 197

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(eseuri) - 31

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(Irlanda)(roman) - 183

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(jurnal) - 204

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(memorii) - 229

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(poezii) - 179

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri) - 203, 226

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman biografic) - 211

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist) - 182

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii) - 189, 223

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) - 174, 176-178, 181-182, 184, 188, 190-191, 198, 200-201, 212, 216, 221-222, 227-228, 316

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(scrisori) - 204

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(povestiri) - 244

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(Canada)(roman) - 241, 248-249

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(corespondenţă) - 243

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(critică) - 298-299

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri) - 247

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman psihologic) - 237

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman pt. copii) - 240

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman) - 238-239, 242, 245-246, 248, 250

 LITERATURĂ GERMANĂ(Elveţia)(povestiri) - 230

 LITERATURĂ GERMANĂ(Elveţia)(roman) - 233

 LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. copii) - 231-232

 LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. tineret) - 166, 232

 LITERATURĂ GERMANĂ(roman) - 234

 LITERATURĂ GERMANĂ(România)(critică) - 329

 LITERATURĂ GREACĂ MODERNĂ(roman) - 312

 LITERATURĂ ITALIANĂ(povestiri) - 235

 LITERATURĂ ITALIANĂ(roman) - 236

 LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman) - 320-323

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie) - 168-172

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară) - 173

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri) - 344

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(istorie literară) - 336

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii) - 348

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie) - 338

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii) - 147

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii) - 351

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti) - 324-325, 343, 350

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză) - 330-331

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman biografic) - 333-334

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman poliţist) - 327

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii) - 345

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman) - 327, 329, 335, 339

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România) - 326

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(antologie) - 328, 337

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(autobiografii) - 347

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(critică) - 326

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(jurnal) - 340, 342

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezie) - 346

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii) - 341

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poveşti) - 324

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(proză scurtă) - 332

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(teatru) - 349

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(studii) - 336

 LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) - 175, 181, 324, 350

 LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) - 166, 223, 225, 232-233, 242

 LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(roman) - 254

 LITERATURĂ ROMÂNĂ - 272

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri) - 270, 295

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie) - 276, 282, 286, 288, 291, 293, 306, 308, 319

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă) - 243

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) - 22, 24, 26, 166, 263, 267, 282, 298-299, 308, 311

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialoguri filozofice) - 36

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialoguri) - 26, 271

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(diaspora) - 271

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(discursuri) - 294

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri) - 306

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(filozofie) - 36

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri) - 26, 271, 302

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(istorie literară) - 261, 263

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie) - 264, 300

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal) - 281, 285, 291, 307

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii) - 25-26, 270, 273, 279, 281, 287, 289, 291, 305, 366

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele) - 306

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie) - 284

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) - 259, 262, 274-275, 277-278, 297, 319

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri istorice) - 283

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri) - 258, 268, 280, 301

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti) - 301

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză) - 306

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) - 260, 265-266, 292, 296, 303, 309

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrieri istorice) - 283

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrisori) - 257

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru) - 269, 290

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(umor) - 286

 LITERATURĂ RUSĂ(roman) - 313-314, 316-318

 LITERATURĂ SLOVENĂ - 315

 LITERATURĂ SPANIOLĂ(Argentina)(eseuri) - 253

 LITERATURĂ SPANIOLĂ(memorii) - 25

 LITERATURĂ SPANIOLĂ(povestiri) - 252

 LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman) - 251, 255-256

 LITERATURĂ UMORISTICĂ - 286

 LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie) - 164-165, 167-172

 LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică) - 166, 173

 LITERATURĂ UNIVERSALĂ(poezie) - 164-165, 167

 LITERATURĂ(teorie) - 163

 LITURGHIE - 55

 M

 MAFIA - 82

 MAGHIARI(România) - 57-59

 MAMIFERE - 112

 MANAGEMENT - 134-135

 MANAGEMENT OPERAŢIONAL - 75

 MANUSCRISE - 276

 MANUSCRISE(Academia Română) - 276

 MAREA UNIRE - 367

 MARINĂ(istorie) - 88

 MEDICINĂ - 117, 119-122, 129

 MEDICINĂ ALTERNATIVĂ - 125

 MEDICINĂ INTENSIVĂ - 119

 MEDICINĂ INTERNĂ - 120-121

 MEDICINĂ NATURISTĂ - 128

 MEDICINĂ(terapeutică) - 125

 MEDIU ÎNCONJURĂTOR - 83

 MENTALITATE - 23

 METEOROLOGIE - 100

 METODA ALLEN CARR - 118

 MINORITĂŢI NAŢIONALE(maghiari) - 57-59

 MINORITĂŢI NAŢIONALE(România) - 57-59

 MINORITĂŢI NAŢIONALE(saşii) - 329

 MITURI - 94

 MITURI COSMOGONICE - 94

 MITURI POPULARE(România) - 91, 94

 MOARTE - 187

 MOLDOVA - 368, 378

 MONARHIE(România) - 366

 MONARHIE(Ungaria) - 186

 MONEDĂ - 76

 MONEDĂ INTERNAŢIONALĂ - 76

 MONET, CLAUDE OSCAR - 140

 MONOGRAFIE - 353-354

 MONOGRAFIE(Bucureşti) - 264

 MORALA ŞI SOCIETATEA - 48

 MORALĂ - 48

 MORALĂ SOCIALĂ - 48

 MORALĂ ŞI SOCIETATE - 48

 MORALĂ(comportament) - 41, 48

 MORALĂ(cumpătare) - 126-127

 MORALĂ(curente) - 48

 MORALĂ(folosirea băuturilor alcoolice) - 126-127

 MUNCĂ - 75

 MUNCĂ(relaţii) - 135

 MUREŞ - 327

 MUREŞ(personalităţi) - 6

 MUZICĂ - 144-146

 MUZICĂ POPULARĂ - 143

 MUZICĂ POPULARĂ(colinde) - 143

 MUZICĂ ROMÂNEASCĂ - 144

 MUZICĂ SIMFONICĂ - 144-145

 MUZICĂ VOCALĂ - 147

 MUZICĂ(compozitori) - 144-145

 MUZICĂ(dirijori) - 144

 MUZICĂ(învăţare) - 147

 MUZICĂ(jazz) - 146

 MUZICĂ(operă) - 148

 MUZICIENI - 142, 145, 148

 MUZICIENI(Italia) - 148

 MUZICIENI(români) - 142, 144, 146

 

 

 

 N

 NATO - 86

 NATURĂ - 95

 NATURĂ(cunoaştere) - 95

 Netea, Vasile - 304

 O

 OAMENI DE ŞTIINTĂ - 6

 OBICEIURI POPULARE(români) - 91-92

 OCEANE - 101

 OCULTISM - 1, 30, 64

 OPERĂ - 148

 ORGANIZAREA MUNCII - 75

 ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE - 86

 ORGANIZAŢII - 77, 80, 86

 ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE - 77, 80

 ORGANIZAŢII MAFIOTE - 82

 ORGANIZAŢII POLITICE - 64

 ORGANIZAŢII SECRETE - 64

 ORGANIZAŢII SECRETE(francmasoni) - 64

 ORTODOXIE - 51

 OZN - 37

 P

 Pann, Anton - 293

 PARAPSIHOLOGIE - 37

 PARAPSIHOLOGIE(percepţii extrasenzoriale) - 187

 PARTIDE COMUNISTE - 63

 PARTIDUL CONSERVATOR - 69

 PATOLOGIE - 119-122, 129

 PEDIATRIE - 47

 PENITENŢĂ - 295

 PERCEPŢIE - 33

 PERSECUŢII POLITICE - 60, 85, 273, 279

 PERSONALITĂŢI - 357

 PERSONALITĂŢI ISTORICE - 365

 PERSONALITĂŢI(cultură) - 26

 PERSONALITĂŢI(oameni politici) - 365

 PERSONALITĂŢI(scriitori) - 26

 PHOTOSHOP 7 - 8

 PHOTOSHOP CS - 9

 PIAŢĂ DE CAPITAL - 72

 PICTURĂ - 139-140

 PICTURĂ FRANCEZĂ - 140

 PICTURĂ(album) - 139-140

 PIRATERIE(istoric) - 136

 PIRATERIE(navigaţie) - 136

 PLANTE - 103

 PLANTE MEDICINALE(utilizare) - 128

 PLANTE(enciclopedie) - 103

 POEZIE - 167

 POLITICA MINORITĂŢILOR - 57-59

 POLITICA POPULAŢIEI(România) - 57-59

 POLITICĂ - 66

 POLITICĂ ECONOMICĂ - 74

 POLITICĂ ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ - 72, 76

 POLITICĂ ECONOMICĂ(România) - 73

 POLITICĂ EXTERNĂ - 37, 61-62, 64, 68, 70, 72, 74, 86

 POLITICĂ EXTERNĂ(Brazilia) - 62

 POLITICĂ EXTERNĂ(România) - 65, 68, 78

 POLITICĂ EXTERNĂ(S.U.A.) - 67-68

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ - 61, 63-64, 66, 68, 86

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(alianţe) - 64, 68, 86

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(Brazilia) - 62

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(diversiune) - 64, 86

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(Europa) - 78

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(Marea Britanie) - 68

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(România) - 68, 78

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(S.U.A) - 67-68

 POLITICĂ INTERNĂ - 74

 POLITICĂ INTERNĂ(Brazilia) - 62

 POLITICĂ INTERNĂ(Iugoslavia) - 63

 POLITICĂ INTERNĂ(persecuţii) - 60, 85

 POLITICĂ INTERNĂ(România) - 60, 85, 279, 367

 POLITICĂ INTERNĂ(S.U.A.) - 67

 POLITICIENI - 63, 367

 POLIŢIA POLITICĂ - 85

 POPORUL EVREU - 65

 PREDICI - 55

 PROCESE PSIHICE SUPERIOARE - 39

 PROGRAMARE - 20

 PROGRAMARE(calculatoare) - 10-11, 16-17, 19

 PROGRAMARE(limbaje) - 19

 PROGRAME(calculatoare) - 9-10, 14-16, 18

 PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR - 13

 PROTECŢIA INFORMAŢIILOR - 14

 PROTECŢIA MEDIULUI - 5

 PROTECŢIA NATURII - 5

 PSALMI - 52

 PSIHANALIZĂ - 43, 47

 PSIHANALIZĂ APLICATĂ - 123

 PSIHIATRIE - 41, 47

 PSIHOGRAMĂ - 41

 PSIHOLOGIA ARTELOR - 138

 PSIHOLOGIA COMUNICĂRII - 38

 PSIHOLOGIA COPILULUI - 47

 PSIHOLOGIA FAMILIEI - 38

 PSIHOLOGIA NAŢIUNII - 45

 PSIHOLOGIA POPOARELOR - 24, 45

 PSIHOLOGIA SEXELOR - 38

 PSIHOLOGIE - 33, 37-40, 42-44, 46

 PSIHOLOGIE APLICATĂ - 40, 42

 PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ - 39

 PSIHOLOGIE ETNICĂ - 45

 PSIHOLOGIE INDIVIDUALĂ - 40-42, 46

 PSIHOLOGIE RASIALĂ(români) - 45

 PSIHOLOGIE RAŢIONALĂ - 39

 PSIHOLOGIE(caracter) - 39

 PSIHOLOGIE(procese superioare) - 39

 PSIHOLOGIE(relaţii politice) - 37

 PSIHOLOGIE(terapie) - 123

 PSIHOLOGIE(timp) - 33

 PSIHOLOGIE(tipologie) - 43

 PUTERE DE STAT - 67

 PUTERE POLITICĂ - 71

 R

 RAŢIONALISM - 39

 RĂSCOALE ŢĂRĂNEŞTI(Horea) - 370

 RĂZBOAIE(România) - 87

 RĂZBOI - 87

 RĂZBOI(parapsihologie) - 37

 RĂZBOIUL RECE - 86

 RÂURI - 101

 RELAŢII INTERPERSONALE DE MUNCĂ - 135

 RELIGIE - 53

 RELIGIE CREŞTINĂ - 49-50, 55-56

 RELIGIE ORTODOXĂ - 55

 REŢETE CULINARE - 133

 REŢETE ELECTRICE - 131

 REVOLUŢIA DIN 1848/1849(Transilvania) - 374

 REVOLUŢIA DIN 1989(România) - 60, 369

 RIT - 92, 94

 ROMA ANTICĂ - 362

 ROMA ANTICĂ(istoria) - 362

 ROMÂNI - 45

 ROMÂNIA CONTEMPORANĂ - 60, 78, 85

 ROMÂNIA(cultură) - 24-25, 45

 ROMÂNIA(floră) - 103

 ROMÂNIA(istorie) - 60, 68, 87, 367, 370, 372-373, 376-378

 ROMÂNIA(obiceiuri populare) - 91-92, 94, 143

 ROMÂNIA(politica externă) - 78

 ROMÂNIA(politică internă) - 60, 85, 273

 ROMÂNIA(politicieni) - 60

 ROMÂNIA(revolte) - 60

 ROMÂNIA(servicii secrete) - 85

 RUGĂCIUNI - 52

 RUSIA(politică externă) - 61

 RUYTER, MICHIEL DE - 88

 S

 SAŞI - 329

 SĂNĂTATE(băuturi alcoolice) - 126-127

 SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 91

 SCRIERE - 1

 SCRIERE SECRETĂ - 1

 SCRIERE(alfabetică)(europeană) - 1

 SCRIITORI ROMÂNI(bibliografie) - 310

 SCRISORI - 243

 SECURITATE(calculatoare) - 14

 SECURITATEA RETELELOR - 14

 SERVICII SECRETE - 37, 64, 70, 85-86

 SERVICII SECRETE(Romania) - 279

 SIMBOLURI - 2, 138

 SIMPOZION NAŢIONAL(biblioteconomie) - 29

 SISTEM JUDICIAR - 79

 SISTEME DE OPERARE(calculatoare) - 7, 18

 SISTEME FILOZOFICE - 34-36, 311

 SITUAŢIE ECONOMICĂ - 72, 74

 SITUAŢIE ECONOMICĂ(România) - 73

 SOCIETĂŢI SECRETE - 30

 SPANIA(cultură) - 25

 SPECTACOLE - 151

 SPECTACOLE(balet) - 151

 SPECTACOLE(dans) - 151

 SPIONAJ - 70

 SPORT - 149

 STRUCTURI DE DATE - 20

 STUDII LOCALE - 161

 SUBSTANŢE MEDICAMENTOASE(vegetale) - 128

 SUFLET(IMORTALITATEA) - 187

 Ş

 ŞCOLI CONFESIONALE - 90

 ŞERBENI - 93

 ŞTEFAN CEL MARE(despre) - 283

 ŞTIINŢĂ - 5, 96

 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE - 3, 5

 ŞTIINŢĂ(popularizare) - 5

 T

 TAMAŞ CORNELIU - 371

 TÂRGU-MUREŞ - 327

 TÂRGU-MUREŞ(autori) - 6, 119

 TÂRGU-MUREŞ(biblioteci) - 29

 TÂRGU-MUREŞ(edituri) - 119

 TÂRGU-MUREŞ(personalităţi) - 6

 TEATRU - 152

 TEATRU(critică) - 152

 TEATRUL ROMÂNESC - 152

 TEHNICA ARTEI - 141

 TEHNICĂ - 130

 TEMPLIERI - 30

 TEORIA LITERATURII - 163

 TERAPEUTICĂ - 125

 TERAPIE - 123

 TERAPIE ALTERNATIVĂ - 125

 TERORISM - 66, 86

 TESLA, NICOLAE - 99

 TESTE(fizică) - 98

 TESTE(psihologie) - 44

 TIGRU - 113

 TIMP - 33, 75

 TIMP(filosofie) - 33

 TOPONIMIE - 375

 TRANSILVANIA(istorie) - 373-374

 TRATAMENTE(medicină) - 119-122

 TRATATE INTERNAŢIONALE - 86

 TUTUN - 118

 Ţ

 ŢARA ROMÂNEASCĂ - 378

 ŢĂRĂNIME - 71

 U

 UNIREA ROMÂNILOR - 367

 UNIUNEA EUROPEANĂ - 77, 80

 UNIVERSITĂŢI(Italia) - 89

 URSUL BRUN - 114

 URSUL POLAR - 115

 V

 VALUTĂ - 76

 VAN GOGH, VINCENT - 139

 VÂLCEA - 375

 VERDi, GIUSEPPE - 148

 VIAŢĂ SPIRITUALĂ - 187

 VULCĂNESCU, MIRCEA - 311

 W

 WEB - 12

 WINDOWS - 18

 Z

 ZEBRA - 116

 ZOOLOGIE - 104

 INDEX DE EDITURI

 A

 Aldo Press - 307

 ALL BECK - 75-76, 79, 81, 83, 134-135

 Allfa - 82, 133, 141, 234

 Almarom - 54, 90, 287, 371, 375

 Anno Kiadó - 333-334, 358-360

 Aqua Forte - 347

 Aquila'93 - 3, 100, 361-362

 Arión Kiadó - 202

 Association "Langues et Cultures Européennes" - 297

 B

 Biblioteca Judeţeană Mureş - 6, 29

 BIC All - 18, 31, 63, 66

 C

 Cartdidact - 378

 Cartier - 2, 214, 241, 246-249, 259, 314, 317, 357, 365

 Casa Cărţii de Ştiinţă - 93

 Centre D'Études Transylvaines - 57, 263

 Centrul de Studii Româneşti - 68

 Centrul de Studii Transilvane - 48, 58-59, 153, 326, 370, 372-374

 Ceres - 132

 Ciceró - 180, 189, 228, 231, 240

 Columbia University Press - 376

 Compania - 73, 226

 Conphys - 290

 Corint - 23, 74, 97, 232

 Corint Junior - 206

 Corvin Kiadó - 338

 Curierul Românesc - 271

 E

 East European Monographs - 376

 Édition Paris-Méditerranée - 298-299

 Editions de la Fondation Culturelle Roumaine - 78, 160, 243, 298-299

 Editura "Antim Ivireanul" - 51, 257-258, 274-275, 277-279, 285, 297, 353

 Editura ASTRA - 161

 Editura Casa Radio - 56, 61, 142, 148, 262, 267, 269, 310-311

 Editura "Decebal" - 284

 Editura Enciclopedică - 276

 Editura Fortuna - 293

 Editura Fundaţiei Culturale Române - 5, 24, 33, 62, 87, 89, 152, 164-165, 167, 265, 273, 305, 319, 367-368

 Editura Helios - 354

 Editura Imprimeriei de Vest - 124

 Editura Medicală - 117

 Editura Minerva - 283, 296

 Editura Naţional - 120-122, 129, 175-176, 181, 186, 192-195, 209-210, 218-219, 223-225, 233, 242

 Editura Reîntregirea - 261

 Editura Tehnică - 41, 103, 131

 Editura Trei - 40, 43, 47, 123, 237, 239, 309

 Editura Universităţii "Petru Maior" - 16

 Editura "University Press" - 119

 Elena Francisc Publishing - 46

 Elit - 30, 60, 187, 245

 Enciclopedia RAO - 136, 139-140, 363-364

 Európa Könyvkiadó - 191, 197, 203-204

 F

 Fondation Culturelle Roumaine - 57

 Fundaţia Bonus Pastor - 127

 Fundaţia Culturală Română - 48, 58-59, 68, 153, 326, 370, 372-374, 377

 G

 Gabo Kiadó - 177

 Grinta - 32

 H

 Holnap Kiadó - 172, 336

 Humanitas - 35, 38-39, 118, 150, 190, 244, 250-252, 255, 268, 294, 303, 312, 316, 318, 320-321, 366, 369

 I

 Icar - 42

 Institut Culturel Roumain - 263

 Instituto Cultural Rumano - 25

 K

 K.u.K. Kiadó - 339

 Koinónia - 49-50, 52, 55, 88, 126-127, 147, 179, 208, 211, 216, 229, 295, 325, 329, 332, 343-344, 346-348, 351

 Kossuth Kiadó - 155

 L

 Lazi Kiadó - 328, 335, 337

 Leda - 236, 313

 Litera [Chişinău] - 166

 Litera Internaţional [Bucureşti] - 98, 166, 182, 198, 212, 217, 238

 

 M

 Meditaţii - 270

 Mentor - 125, 340-342, 349-350

 Mind Kft. - 327

 Miron - 207, 215, 220

 Móra Könyvkiadó - 330-331, 345

 N

 Nemira - 69, 84-85, 199, 292

 Nemzeti Tankönyvkiadó - 168-171, 173

 O

 Obiectiv - 1, 37, 64, 70, 86, 99

 Osiris Kiadó - 28, 158, 163

 P

 Pallas Antikvárium - 128

 Paralela 45 - 315

 Polirom - 7, 10, 20, 34, 44, 53, 65, 71, 156-157, 159, 162, 201, 205, 213, 221, 227, 230, 235, 254, 260, 280-281, 289, 322-323

 Privirea - 26, 154

 Proteus - 196

 Puedlo Kiadó - 324

 R

 RAO - 174, 178, 183, 185, 188, 200, 222, 253, 256, 302

 Răzeşu - 145

 Runa - 72

 S

 s.n. - 27, 77, 80, 304

 Sedcom Libris - 301

 T

 Teora - 4, 8-9, 11-15, 17, 19, 21, 95-96, 101-102, 104-116, 130, 149, 352, 355

 The Romanian Cultural Foundation Publishing House - 22, 36, 45, 91-92, 94, 138, 143-144, 151, 264, 286, 291, 306, 308

 The Romanian Cultural Institute - 137, 282, 288, 300

 U

 Univers Enciclopedic - 272

 Universalia - 266

 V

 Vivaldi - 67, 146, 184, 356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

 

0 – GENERALITĂŢI   …………………………………………………

1

001 – Ştiinţă şi cunoaştere  ………………………………………………

1

004 – Calculatoare  ………………………………………………………

2

008 – Civilizaţie. Cultură. Progres  ……………………………………...

6

02 – Biblioteconomie  …………………………………………………...

8

06 – Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee  ……………….

9

 

 

1 – FILOSOFIE  ………………………………………………………..

10

11/12 – Metafizică  ………………………………………………………

10

14 – Sisteme filosofice  ………………………………………………….

11

159.9 – Psihologie  ………………………………………………………

12

17 – Morală. Etică  ………………………………………………………

15

 

 

2 – RELIGIE. TEOLOGIE  …………………………………………...

16

 

 

3 – ŞTIINŢE SOCIALE  ……………………………………………….

18

311/314 – Statistică. Demografie  ……………………………………….

18

32 – Politică  ……………………………………………………………..

19

33 – Economie. Ştiinţe economice  ……………………………………...

23

331 – Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii  ……………………..

24

336 – Finanţe. Bănci  …………………………………………………….

24

34 – Drept  ……………………………………………………………….

25

355/359 – Artă militară. Forţe militare  ………………………………….

27

37 – Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber  ………………………..

28

39 – Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă  ……………………...

29

5 – MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII  ……………………..

31

50 – Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului  ……..

31

53 – Fizică  ………………………………………………………………

31

55 – Geologie şi ştiinţe înrudite  …………………………………………

32

56 – Paleontologie  ………………………………………………………

33

58 – Botanică  ……………………………………………………………

33

59 – Zoologie  ……………………………………………………………

33

 

 

6 – ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ  ………………..

37

61 – Medicină  …………………………………………………………...

37

62 – Inginerie. Tehnică  ………………………………………………….

40

621 – Construcţia de maşini  …………………………………………….

41

63 – Agricultură. Silvicultură  …………………………………………...

41

64 – Economie casnică. Îngrijirea casei  ………………………………...

41

65 – Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii  ………

42

 

 

7 – ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII SPORT  ……………….

43

7.01/7.08 – Teoria şi filosofia artei  ……………………………………..

43

73/76 – Arte plastice  …………………………………………………….

43

78 – Muzică  ……………………………………………………………..

44

79 – Divertisment. Spectacole. Teatru. Sport  …………………………...

46

 

 

8 – LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ  …………………

48

80/81 – Lingvistică şi limbi  ……………………………………………..

48

811 – Limbi individuale  ………………………………………………...

48

811.135.1 – Limba română  ……………………………………………..

49

82 – Literatură  …………………………………………………………..

50

82.09 – Critică literară  …………………………………………………..

53

821.111 – Literatură engleză şi de limbă engleză  ………………………

53

821.112.2 – Literatură germană  …………………………………………

68

821.131.1 – Literatură italiană  ………………………………………….

69

821.133.1 – Literatură franceză  …………………………………………

70

821.134.2/.3 – Literatură spaniolă şi portugheză  ……………………….

73

821.135.1 – Literatură română  ………………………………………….

75

821.14 – Literatură greacă  ………………………………………………

90

821.16 – Literaturi slave  ………………………………………………...

90

821.17/.9 – Alte literaturi  ……………………………………………….

92

821.511.141 – Literatură maghiară  ……………………………………..

93

 

 

9 – GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE  ………………………….

100

908 – Monografii zonale  ………………………………………………..

100

91 – Geografie  ………………………………………………………….

100

929 – Biografii. Genealogii. Heraldică  ………………………………….

101

94(100) – Istorie universală  ……………………………………………..

101

94(3) – Istoria lumii antice  ……………………………………………...

102

94(498) – Istoria Românie  ………………………………………………

103

 

 

INDEX DE NUME  ……………………………………………………..

108

INDEX DE TITLURI  …………………………………………………..

126

INDEX DE SUBIECTE  ………………………………………………...

138

INDEX DE EDITURI  …………………………………………………..

160