0  GENERALITĂŢI

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

1. WEIDNER, JAY. Crucea din Hendaye : Sfârşitul lumii şi taina alchimiei / Jay Weidner & Vincent Bridges. -   Ploieşti : Elit, 2006

544 p. : il., fig., h., sch.

Prefaţă p. 5-8

Introducere p. 9-16

Anexe p. 512-539

Note de subsol

ISBN 973-9380-45-X

001.94                    133.5:54                    133.52                     296.65

1. FENOMENE NEELUCIDATE                       2. ŞTIINŢE OCULTE

3. ALCHIMIE

II 86892 ; 001/W42

004  Calculatoare

 

2. Semnături electronice şi securitate informatică : Aspecte criptografice, tehnice, juridice şi de standardizare / Victor Patriciu, Monica Ene-Pietroşanu, Ion Bica, Iustin Priescu ; coordonator Victor Patriciu. -   Bucureşti : BIC ALL, 2006

608 p. : tab., sch., fig. - (All Byte).

Note bibliografice la sfârşitul fiecărui capitol

ISBN 973-571-564-3

004.056                                                  004.057

III 28693 ; 004/S44

 

 

 

 

 

 

 

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

3. BANCIU, ANGELA. Cultură şi civilizaţie europeană : Repere istorice şi semnificaţii valorice / Prof. univ. dr. Angela Banciu. -   Bucureşti : Lumina Lex, 2003

320 p.

Note p. 297-308

Bibliografie selectivă p. 309-319

ISBN 973-588-702-9

008(4)                                                                                   930.85(4)

1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Europa)

II 87036 ; 008/B26

 

4. HARVEY, DAVID. Condiţia postmodernităţii : O cercetare asupra originilor schimbării culturale / David Harvey ; traducere de Cristina Gyurcsik, Irina Matei. -   Timişoara : Amarcord, 2002

392 p. : tab., sch.

Bibliografie p. 365-375

Indici p. 376-389

Note de subsol

Această ediţie a fost publicată cu sprijinul Central European University Translation Project şi a Fundaţiei pentru o Societate Deschisă-România

ISBN 973-8208-16-5

008                                                                        130.2

1. FILOZOFIA CULTURII                 2. SISTEME CULTURALE

II 86788 ; 008/H33

 

5. PARRY, CHRISTOPH. Menschen. Werke. Epochen : Eine Einführung in die deutsche Kulturgeschichte / Chtistoph Parry. -   [Ismaning] : Max Hueber Verlag, s.a.

224 p. : il.

Index p. 219-224

Note de subsol

ISBN 3-19-001498-1

008(430)                                                                930.85(430)

1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Germania)

008/P35

01   Bibliografie. Cataloage

 

6. Catalogul fondului documentar Eminescu : Donaţia Ion C. Rogojanu / cuvânt înainte Ioan Constantinescu. -   [ Cluj-Napoca ] : Clusium, 2000

V, 210 p. : il.

Volumul este publicaţia Bibliotecii Judeţene '' Mihai Eminescu '' Botoşani

ISBN 973-555-244-2

018 Eminescu, Mihai

IV 6506 ; 01/E48C

02   Biblioteconomie

 

7. AGACHE, CATINCA. Biblioteci în timp : Inventarul pierdut al antichităţii / Catinca Agache ; Emanuel Iftodi. -   Iaşi : Princeps Edit, 2004

184 p. : il. - (Antiquitatis).

Prefaţă p. 5-6

Bibliografie p. 177-180

ISBN 973-7730-04-6

027''-''                                     026''-''                                     082.1 Antiquitatis

1. BIBLIOTECI(istoric)                                                   2. BIBLIOTECI PUBLICE

II 86777 ; 02/A26

 

8. LAUBIER, GUILLAUME DE. A világ legszebb könyvtárai / Guillaume de Laubrier, Jacques Bosser ; Fordító : Elsässer Klaudia. -   Budapest : Korona Kiadó, 2004

280 p. : il. color

Bibliografie p. 279

ISBN 963-9589-57-8

026/027(100)(084)

1. BIBLIOTECI

IV 6509 ; 02/V60

 

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

9. NEFONTAINE, LUC. Francmasoneria : Secretele Frăţiei / Luc Nefontaine ; traducere de Gabriel Fornica-Livada. -   Bucureşti : Univers, 2007

160 p. : il. parţial color - (Découvertes-Cultură şi societate ; Colecţiile Cotidianul. Enciclopedica).

Index p. 156-158

ISBN 978-1-60257-041-2. - ISBN 1-60257-041-8

061.236.6                                               082.1 Découvertes-Cultură şi societate

1. ORGANIZAŢII SECRETE(francmasoni)

I 18853 ; 06/N37

 

10. Pluralitás és kommunikáció : A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Filozófia Tanszékcsoportja magyar tagozatán tartott tanévnyitó konferencia előadásai 2002.október 26. / A kötetet szerkesztette Ungvári Zrínyi Imre. -   Kolozsvár [ Cluj Napoca ] : Pro Philosophia, 2004

206 p. - (Műhely).

Bibliografie la sfârşitul capitolelor

ISBN 973-86029-7-1

316.77                    061.3                      082.1 Műhely

1. CONFERINŢE                  2. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

II 86771 ; 06/P72

070   Ziaristică. Presă

 

11. Jurnalismul de investigaţie : Context şi practică / Coordonator Hugo de Burgh ; Traducere din limba engleză, cuvânt introductiv şi note de Mihaela Mudure. -   Cluj Napoca : Limes, 2006

436 p. - (Paradigme).

ISBN 973-726-155-0. - ISBN 978-973-726-155-7

070(410)                 316.774(410)                             082.1 Paradigme

II 86024 ; 070/J93

 

1   FILOSOFIE

 

12. ARMAN, MIRCEA. O istorie critică a metafizicii occidentale / Mircea Arman. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2007

vol.

Vol.1 : Presocraticii - 289 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-126-000-6                                 111(091)                 141.13

1. METAFIZICĂ                                                                2. FILOZOFIE GREACĂ

III 28752 ; 1/A80

 

13. BARTÓK GYÖRGY. Válogatott filozófiai írások / Bartók György ; A kötetet szerkesztette Tonk Márton és Szélyes Éva. -   Kolozsvár [ Cluj Napoca ] : Pro Philosophia, 2001. - Szeged  Szeged : SZTE Társadalomelméleti Gyűjteménye

300 p. - (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai).

Bio-bibliografie p.247-287

Index p. 288-300

Note de subsol

ISBN 973-99185-5-7

14(439) Bartók György          082.1 A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai

1. SISTEME FILOZOFICE(Ungaria)

II 86768 ; 1/B35

 

14. Filosofia de la A la Z / Élisabeth Clément, Chantal Demonque, Laurence Hansen-Love, Pierre Kahn ; traducători Magdalena Mărculescu-Cojocea, Aurelian Cojocea. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : All, 2000

571 p. : fig. - (Esenţiall).

Index p.563-571

ISBN 973-684-299-1

030:1                      1(038)                     082.1 Esenţiall

1. DICŢIONAR ENCICLOPEDIC

1/F55

 

15. Filozófia / Főszerkesztő : Boros Gábor. - 2., átdolgozott kiadás. -   Budapest : Akadémiai Kiadó, 2007

1436 p. - (Akadémiai kézikönyvek).

Bibliografie la sfârşitul capitolelor

Index p. 1373-1435

ISBN 978-963-05-8486-9

082.1 Akadémiai kézikönyvek                           14

1. SISTEME FILOZOFICE

II 86863 ; 1/F55

 

16. GUÉNON, RENÉ. Beavatás és spirituális megvalósítás / René Guénon ; Fordította : Bencze Tamás ; Szerkesztette Baranyi Tibor Imre. -   Debrecen : Kvintesszencia Kiadó, 2006

240 p.

ISBN 963-86027-8-3

13

1. METAFIZICĂ                                                                       2. SPIRITUALITATE

II 86845 ; 1/G93

 

17. GUÉNON, RENÉ. A mennyiség uralma és az idők jelei / René Guénon ; Fordította : Buji Ferenc ; Szerkesztette Baranyi Tibor Imre. - 2., javított kiadás. -   Debrecen : Kvintesszencia Kiadó, 2006

319 p.

ISBN 963-86027-9-1

11/129                                                   133

1. METAFIZICĂ                                 2. OCULTISM(iniţiaţi)

II 86844 ; 1/G93

 

18. HOBBES, THOMAS. Leviathan / Thomas Hobbes ; Edited with an Introduction and Notes by J.C.A. Gaskin. -   New York : Oxford University Press, 1996

LV ; 520 p. : il. - (Oxford World's Classics).

Bibliografie p.L-LII

Cronologie p.LIII-LV

Note explicative p. 477-500

ISBN 978-0-19-283498-0. - ISBN 0-19-283498-3

321.01 Hobbes, Thomas                                    141.12(410)"16"Hobbes, Thomas

082.1 Oxford World's Classics

1. FILOZOFIE POLITICĂ

II 86924 ; 1/H68

19. HORVÁTH GIZELLA. Maine de Biran : Egy filozófus életútja / Horváth Gizella. -   Kolozsvár [ Cluj Napoca ] : Pro Philosophia, 2005

206 p. - (Műhely).

Bibliografie p. 203-205

Index p. 193-202

ISBN 973-86029-9-8

14(44) Biran, Maine de                       929 Biran, Maine de                  082.1 Műhely

1. SISTEME FILOZOFICE(Franţa)

I 18826 ; 1/B54H

 

20. HUME, DAVID. An Enquiry concerning Human Understanding / David Hume ; Edited with an Introduction and Notes by Peter Millican. -   New York : Oxford University Press, 2007

LXV ; 238 p. - (Oxford World's Classics).

Note de subsol

Abrevieri p. XVII

Note p. LVII-LX

Bibliografie p. LXI-LXII

ISBN 978-0-19-921158-6

141.132(410)Hume, David                                  165.63(410)Hume, David

082.1 Oxford World's Classics

1. SISTEME FILOZOFICE                                 2. EPISTEMOLOGIE

II 86915 ; 1/H94

 

21. KHATAMI, SEYYED MOHAMMAD. Tradiţia şi raţiunea în capcana despotismului / Seyyed Mohammad Khatami ; varianta în limba română de drd. Gholamali Mohammadifard varianta în limba română de drd. Gholamali Mohammadifard. -   Iaşi : Pan Europe, 2002

296 p.

Prefaţă p. 11-16

Note p. 279-296

ISBN 973-8483-21-2

329.3:297                                                              297:329.3                              

14(55):32                                                               32:14(55)

1. FILOSOFIE ISLAMICĂ               2. SISTEME FILOZOFICE(Islam)

II 86783 ; 1/K41

22. KHATAMI, SEYYED MOHAMMAD. Teama de val / Seyyed Mohammad Khatami ; varianta în limba română de Gholamali Mohammadifard. -   Iaşi : Pan Europe, 2002

110 p.

Prefaţă p. 7-12

Bibliografie p. 109-110

ISBN 973-8483-11-5

14(55):32                                               32:14(55)

329.3:297                                               297:329.3

1. FILOSOFIE ISLAMICĂ

II 86784 ; 1/K41

 

23. LEWIS, DAVID. Despre pluralitatea lumilor / David Lewis ; traducere şi adaptare din limba engleză Oana Gabor Şoimu traducere şi adaptare din limba engleză Oana Gabor Şoimu ; studiu introductiv şi note Iancu Lucica. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2006

X ; 374 p. - (cogito).

Prefaţă p. V-VI

Bibliografie p. 343-349

Anexă p. 350-367

ISBN 973-31-2282-1. - ISBN 978-973-31-2282-1

141.113                                                                 141.144

141.141.312                                                          082.1 cogito

1. REALISM MODAL                        2. PLURALITATEA LUMILOR(filosofie)

3. SISTEME FILOZOFICE(bazate pe judecata de valoare asupra

III 28762 ; 1/L56

 

24. MESTER BÉLA. Magyar philosophia : A szenvedelmes dinnyésztől a lázadó ikaroszig / Mester Béla. -   Kolozsvár [Cluj Napoca ] : Pro Philosophia, 2006. - Szeged  Szeged : [ SZTE EK Társadalomelméleti Gyűjteménye ]

323 p. - (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai).

Bibliografie p. 283-304

Index p. 305-323

ISBN 978-973-87781-0-8

1(439)''18/19''                        082.1 A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai

1. FILOZOFIE MAGHIARĂ

I 18825 ; 1/M60

25. MILL, JOHN STUART. On Liberty and Other Essays / John Stuart Mill ; Edited with an Introduction and Notes by John Gray. -   New York : Oxford University Press, 1998

XXXV ; 592 p. - (Oxford World'S Classics).

Bibliografie p, XXXII-XXXIII

Cronologie p. XXXIV-XXXV

ISBN 978-0-19-283384-6

321.01 Mill, John Stuart                                     141.4 Mill, John Stuart

123                                                                        082.1 Oxford University Press

1. FILOZOFIE POLITICĂ

II 86918 ; 1/M73

 

26. MUREŞAN, VIANU. Heterologie : Introducere în etica lui Lévinas / Vianu Mureşan. -   Cluj-Napoca : Limes, 2005

507 p. - (Paradigme).

Rezumat în limba engleză p. 473-503

Bibliografie p. 504-507

ISBN 973-726107-7

141.32                                                                   165.62

17.033.1                                                                082.1 Paradigme

1. SISTEME FILOZOFICE                 2. EXISTENŢIALISM

III 28747 ; 1/L55M

 

27. NIŢĂ, ADRIAN. Deşertul interogaţiilor / Adrian Niţă. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

147 p.

ISBN 978-973-133-164-5

101.3                                                                     111

1. SISTEME FILOZOFICE

II 86936 ; 1/N79

 

28. POIDEVIN, ROBIN LE. Călătorind în 4 dimensiuni : enigme ale spaţiului şi timpului / Robin Le Poidevin ; traducere şi adaptare din limba engleză Gabriela Cârstea traducere şi adaptare din limba engleză Gabriela Cârstea. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2007

XVI ; 360 p. : fig., sch. - (taifas).

Note bio-bibliografice [1 ] p.

Prefaţă p. V-X

Bibliografie p. 345-352

Index p. 353-360

ISBN 978-973-341-2301-9

113                                         114/115                                  082.1 taifas

1. SPAŢIU. DIMENSIUNE(filosofie)

2. TIMP-MIŞCARE(filozofie)

II 87042 ; 1/P74

 

29. SCHUON, FRITHJOF. A vallások transzcendens egysége / Frithjof Schuon ; Fordította : Bencze Tamás, Dávid Andrea, Nagy Csaba ; Szerkesztette Baranyi Tibor Imre. -   Debrecen : Kvintesszencia Kiadó, 2005

200 p.

Note p. 189-197

ISBN 963-86027-4-0

291                                                                        141.33

1. ISTORIA RELIGIEI                                        2. SISTEME FILOZOFICE

II 86842 ; 1/S35

 

30. SIPOS PÁL. A keresztyén vallásnak és a világosodásnak egyűtt való terjedéséről / Sipos Pál ; Kiadja, az előszót írta és a jegyzeteket szerkesztette Egyed Péter. -   Kolozsvár [ Cluj Napoca ] : Pro Philosophia, 2002. - Szeged  Szeged : SZTE Társadalomelméleti Gyűjteménye

84 p. - (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai).

Anexă p. 71-79

Bio-bibliografie p. 81-83

Note de subsol

ISBN 973-86029-0-4

14(439) Sipos Pál                                                008 ''16/17''

130.2 ''16/17''                                                                        930.85 ''16/17''

1. SISTEME FILOZOFICE(Ungaria)                             2. FILOZOFIA CULTURII

II 86767 ; 1/S60

 

31. SOMLÓ BÓDOG. Értékfilozófiai írások / Somló Bódog ; A kötetet szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta Szegő Katalin. -   Kolozsvár [ Cluj Napoca ] : Pro Philosophia, 1999. - Szeged  Szeged : JATE Társadalomelméleti Gyűjteménye

194 p. - (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai).

Note p. 170-175

Index p. 176-179

Bibliografie p. 180-183

Bibliografie p. 184-194

ISBN 973-99185-1-4

124.5                                      14(439) Somló Bódog

082.1 A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai

1. SISTEME FILOZOFICE                                 2. TELEOLOGIE

II 86773 ; 1/S68

 

32. SZEGŐ KATALIN. Gondolatutak / Szegő Katalin. -   Kolozsvár [ Cluj Napoca ] : Pro Philosophia, 2003

439 p. - (Műhely).

ISBN 973-86029-4-7

141.2                      14(100)                   082.1 Műhely

1. FILOZOFIE(teoria valorii asupra lumii)

II 86772 ; 1/S99

 

33. TONK MÁRTON. Idealizmus és egzisztenciafilozófia : Tavaszy Sándor gondolkodásában / Tonk Márton Monográfiák. -   Kolozsvár [ Cluj Napoca ] : Pro Philosophia, 2002. - Szeged  Szeged : SZTE Társadalomelméleti Gyűjteménye

130 p. - (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai.).

Bibliografie p. 86-92

Bibliografie p. 93-130

ISBN 973-99185-6-5

14(498)(=511.141) Tavaszy Sándor

082.1 A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai

1. SISTEME FILOZOFICE

II 86769 ; 1/T28T

 

34. UNGVÁRI ZRÍNYI IMRE. Öntételezés és értéktudat : Böhm Károly filozófiája / Ungvári Zrínyi Imre A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai.Monográfiák. -   Kolozsvár [ Cluj Napoca ] : Pro Philosophia, 2002. - Szeged  Szeged : SZTE Társadalomelméleti Gyűjteménye

175 p. - (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai.Monográfiák).

Bibliografie p. 148-157

Bio-bibliografie p. 158-175

ISBN 973-99185-7-3

14(439) Böhm Károly

082.1 A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai

1. SISTEME FILOZOFICE

II 86770 ; 1/B64U

 

35. VERESS KÁROLY. Egy létparadoxon színe és visszája : Hermeneutikai kísérlet a ''nem lehet''-probléma megnyitására / Veress Károly. -   Kolozsvár [ Cluj Napoca ] : Pro Philosophia, 2003

267 p. - (Műhely).

Bibliografie p. 259-267

ISBN 973-86029-5-5

323.15:141.32                                                       141.32:323.15

801.73                                                                   082.1 Műhely

1. SISTEME FILOZOFICE                 2. EXISTENŢIALISM

II 86774 ; 1/V46

 

36. ZAJONC, ARTHUR. Noua fizică şi cosmologie : dialoguri cu Dalai Lama / Arthur Zajonc ; traducere şi adaptare din limba engleză Dan Crăciun. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2006

XXII ; 410 p. - (taifas).

Note de subsol

Note p. 395-398

Note bio-bibliografice [1 ] p.

ISBN 973-31-2300-5. - ISBN 978-973-31-2300-2

113/115                                                 165                                         291.1

294.321 Dalai Lama

1. COSMOLOGIE

2. SPAŢIU. DIMENSIUNE(filosofie)

3. TIMP(filosofie)

II 87039 ; 1/Z21

 

 

 

 

159.9   Psihologie

 

37. AMBRA, GILLES D'. Coeficientul emoţional : teste / Gilles d'Ambra ; traducere de Dana Violeta Mihai. -   Bucureşti : Teora, 2006

152 p.

Introducere p. 6

Pe copertă Coeficientul emoţional -Teste şi interpretări

ISBN 973-20-0283-2. - ISBN 978-973-20-0283-4

159.9.075                                                              159.923.2

316.47                                                                   316.613.5

1. PERSONALITATE(dezvoltare)           2. CONŞTIINŢĂ DE SINE(psihologie)

3. CERCETARE PSIHOLOGICĂ

II 86888 ; 159.9/A45

 

38. AŞGIAN, BERDJ. Trăirile afective / Acad. Prof. Dr. Berdj Aşgian membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale. -   Târgu Mureş : Editura Ardealul, 2006

206 p. : fig.

Prefaţă p. 7-8

Bibliografie p. 205-206

ISBN 973-8300-03-7

159.942                                  159.964.2                               612.821.1/.3

1. PSIHOLOGIA EMOŢIILOR                   2. PSIHOLOGIA SENTIMENTELOR

III 28722 ; 159.9/A86

 

39. BABIN, PIERRE. Sigmund Freud : de la tragedie la psihanaliză / Pierre Babin ; traducere de Irinel Antoniu. -   Bucureşti : Univers, 2007

144 p. : il. parţial color - (Découvertes-Ştiinţă şi tehnică ; Colecţiile Cotidianul. Enciclopedica).

Cronologie p. 136-137

Bibliografie p. 138-141

Index p. 142

ISBN 978-1-60257-049-8

929 Freud, Sigmund                            159.964.2

616.89                                                    082.1 Découvertes-Ştiinţă şi tehnică

1. PSIHOTERAPIE

I 18855 ; 159.9/F89B

40. CARVER, CHARLES S.. Személyiségpszichológia / Charles S. Carver, Michael F. Scheier ; Szerkesztette : Nagy János, V. Komlósi Annamária. - 2., átdolgozott kiadás. -   Budapest : Osiris, 2006

591 p. : tab., il., graf., sch. - (Osiris Tankönyvek).

Glosar la sfârşitul capitolelor

Anexe p. 695-700

Bibliografie p. 509-564

Index p. 565-590

ISBN 963-389-709-2

082.1 Osiris Tankönyvek                                                  159.923.2

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

IV 6508 ; 159.9/C27

 

41. COLE, MICHAEL. Fejlődéslélektan / Michael Cole, Sheila R. Cole. - 2., átdolgozott kiadás. -   Budapest : Osiris, 2006

807 p. : tab., il. - (Osiris Tankönyvek).

Glosar p. 701-711

Anexe p. 695-700

Bibliografie p. 713-774

Index p. 775-805

ISBN 963-389-473-5

082.1 Osiris Tankönyvek                             159.922.7                             159.923.2

1. DEZVOLTAREA MENTALĂ A COPILULUI

2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

IV 6507 ; 159.9/C62

 

42. COLLETT, PETER. Cartea gesturilor europene / Peter Collett ; Traducere din limba engleză şi note Andreea Răsuceanu. -   Bucureşti : Editura Trei, [2006]

312 p. : il. - (Psihologie practică).

Note de subsol

Bibliografie p. 300-311

ISBN 973-707-101-8. - ISBN 978-973-707-101-9

159.922.2                               159.925

316.6                                      316.772.2

1. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

2. COMUNICARE NONVERBALĂ

II 86970 ; 159.9/C62

 

43. COLLETT, PETER. Cartea gesturilor : Cum putem citi gândurile oamenilor din acţiunile lor / Peter Collett ; Traducere din limba engleză de Alexandra Borş. -   Bucureşti : Editura Trei, [2005]

327 p. : il. - (Psihologie practică).

Note p. 300-327

Carte de psihologul emisiunii Big Brather

ISBN 973-707-008-9

81'221                                                    159.925

316.772.2                                               082.1 Psihologie practică

1. COMUNICARE NONVERBALĂ

II 86961 ; 159.9/C62

 

44. FIELD, LYNDA. Peste 60 de moduri de a-ţi îmbunătăţi viaţa : Ghid complet pentru femei / Lynda Field. -   s.l. : Editura Lettera, 2005

128 p. : fig., sch. - (LQ Ladies Questions).

Prefaţă p. 7

Introducere p. 9-10

ISBN 973-87449-1-1

159.923.2-055.2                                    316.61-055.2

316.62-055.2                                         615.851

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII(femei)

2. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

II 86890 ; 159.9/F49

 

45. FINLEY, GUY. Cum să ne eliberăm pentru a trăi cu adevărat / Guy Finley ; traducere de Oana Florentina Mânatu. -   Bucureşti : Teora, 2007

XX, 212 p.

Cuvânt înainte p. IX-XII

Introducere p. XIII-XIX

ISBN 1-59496-093-3

ISBN 978-1-59496-093-2

159.9.07                                                 159.923.2

616.89-008.441                                     616.895.4

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

2. CONŞTIINŢĂ DE SINE(psihologie)

II 86875 ; 159.9/F56

46. GINOTT, HAIM. Szülők és gyermekek / Dr. Haim Ginott ; Fordította : Klein Sándor ; Az illusztrációkat készítette : Gyulai Líviusz ; Az előszót írta : Klein Sándor ; Az utószót írta : Mérei Ferenc. - 5. kiadás. -   Budapest : Edge 2000 Kiadó, 2007

163 p. : il. - (Segítünk, Ha Lehet).

Note de subsol

ISBN 978-963-869-279-5

082.1 Segítünk, Ha Lehet                                   159.923

173.5                                                                     159.922.7

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII(copii)

2. MORALA FAMILIEI

3. PSIHOLOGIA COPILULUI

II 86866 ; 159.9/G57

 

47. JUNG, CARL GUSTAV. Opere complete [Jung, Carl Gustav] / C.G. Jung. -   Bucureşti : Editura Trei, 2003

vol. - (Biblioteca de psihanaliză ; 53; 62; 68; 58).

ISBN 973-8291-61-5

Vol.2 : Psihologia fenomenelor oculte - 256 p. : fig. - Note de subsol. - Bibliografie p. 223-233. - Index p. 234-254. - ISBN 973-8291-97-6

159.964.2                                               159.923

159.96                                                    082.1 Biblioteca de psihanaliză

II 81378 (v. 1,6), II 83387(v. 9) ; II 86972(v. 2) ; 159.9/J90

 

48. KASTEN, HARTMUT. Hogyan válnak felnőtté a gyerekek? : A serdülő- és ifjúkor / Hartmut Kasten ; [Fordította Huba Judit]. -   [Budapest] : Akkord Kiadó, [2004]

231 p : il., tab. - (A mi gyerekünk).

Bibliografie p. 226-231

ISBN 963-9429-30-9

082.1 A mi gyerekünk                                        159.922.8

37.018.1                                                                612.661

1. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

2. PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI

II 86832 ; 159.9/K23

 

 

 

 

49. MELNICU, ROXANA. Ce-şi doresc femeile / Roxana Melnicu ; Dana Verescu. -   Bucureşti : Editura Cartea de Buzunar, s.a.

156 p. - (util-pentru tine).

ISBN 973-705-131-9. - ISBN 978-973-705-131-8

159.922.1-055.2                                    159.923.3-055.2

17.021.2                                                 082.1 util-pentru tine

1. PSIHOLOGIA SEXELOR

I 18835 ; 159.9/M57

 

50. MÉRŐ LÁSZLÓ. Mindenki másképp egyforma : A játékelmélet és a racionalitás pszichológiája / Mérő László ; [Illusztrálta M. Miltényi Miklós. -   [Budapest] : Tericum Kiadó, [2002]

360 p. : il.

Note p. 343-344

Bibliografie p. 345-352

Index p. 353-357

ISBN 963-8453-19-2

316.6                                                      159.955.6

162                                                         821.511.141-4

1. RAŢIONAMENT. DEDUCŢIE                                    2. GÂNDIRE

3. PSIHOLOGIE(teoria jocurilor)

 

II 86819 ; 159.9/M60

 

51. Mesterkurzus : A megismerés útjai : Tanulmánykötet / A kötet szerkesztője : Palcsó Mária. -   [Budapest] : Saxum, 2007. -  : Affarone Kft.

472 p. : il.

Despre autori p. 453-472

ISBN 978-963-7168-94-9

316.6                                                      159.923.2

173                                                         613.86

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

2. MORALA FAMILIEI

II 86852 ; 159.9/M60

 

 

52. MORALDI, VERONIQUE. Fereşte-te să iubeşti un pervers / Véronique Moraldi ; Prefaţă de Jacques Salomé ; Traducere din limba franceză de Ileana Cantuniari. -   Bucureşti : Editura Trei, [2007]

312 p. - (Psihologie practică).

ISBN 973-707-093-3. - ISBN 978-973-707-093-7

176                                                         159.9.019.4

159.97                                                    082.1 Psihologie practică

1. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

2. MORALĂ SEXUALĂ

II 86969 ; 159.9/M89

 

53. MÜLLER PÉTER. Örömkönyv / Müller Péter. -   Pécs : Alexandra Kiadó, 2007

335 p.

ISBN 978-963-370-472-1

177.61                                    159.942.52                             613.86

1. MORALĂ(fericire)                                                     2. SĂNĂTATE MINTALĂ

III 28714 ; 159.9/M94

 

54. OSHO. Cartea despre bărbaţi / Osho ; traducere Cristina Dănăşel. -   [ Braşov ] : Mix, 2001

176 p. - ("Osho").

Introducere p. 9-10

Titl. orig. The Book of Men

ISBN 973-99946-3-6. - ISBN 978-973-99946-3-7

159.922.1-055.1                                                    159.923.2-055.1

316.47-055.1                                                         616.89-008.442.36

1. PSIHOLOGIA SEXELOR                               2. RELAŢII SOCIALE

II 86874 ; 159.9/O-83

 

55. PAUL, DIANE. Balkezesek kázikönyve : [Minden, amit a belkezességről tudnunk kell] / Diane Paul ; [Fordította Puszta Dóra]. - [2. kiadás]. -   [Budapest] : Maecenas, [2006]

336 p. : il.

Bibliografei p. 305-319

Anexă p. 327-328

Index p. 329-335

ISBN 963-203-150-4

159.943.75                             159.943.75:37.0                          37.0:159.943.75

1. EDUCAŢIA COPILULUI

II 86833 ; 159.9/P45

 

56. PEIFFER, VERA. Pozitív gondolkodás : Mindaz, amit már eddig is tudott a pozitív gondolkodásról, de félt alkalmazni / Vera Peiffer ; fordította : Ruzsa Ágota. -   Budapest : Duna Könyvkiadó Kft., s.a.

263 p.

ISBN 963-968-411-2

159.923.2

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII                   2. GÂNDIRE POZITIVĂ

II 86860 ; 159.9/P48

 

57. RIEMANN, FRITZ. Arta de a te pregăti pentru vârsta a treia / Fritz Riemann ; Wolfgang Kleespies ; Traducere din limba germană de Adela Motoc. -   Bucureşti : Editura Trei, [2007]

181 p. : il. - (Psihologie practică).

Bibliografie p. 179-180

Index p.181

ISBN 973-707-117-4. - ISBN 978-973-707-117-0

612.67                          159.922.63                           082.1 Psihologie practică

1. PSIHOLOGIE                                                       2. VÂRSTA A TREIA

II 86963 ; 159.9/R52

 

58. ROBERTI, A.. Cum să te psihanalizezi singur / A. Roberti ; Traducere din limba franceză de Florenţa Simion, Cătălin Simion. -   Bucureşti : Editura Trei, [2007]

315 p. - (Psihologie practică).

Note de subsol

ISBN 978-973-707-139-2

082.1 Psihologie practică                                   615.851.1

159.964.2                                                              159.9.072.52

1. PSIHOLOGIE ANALITICĂ                          2. PSIHOLOGIE(autocunoaştere)

II 86954 ; 159.9/R62

 

 

 

59. ROUDINESCO, ÉLISABETH. Familia în dezordine / Élisabeth Roudinesco ; Traducere din limba franceză Nicolae Baltă. -   Bucureşti : Editura Trei, [2006]

184 p.

Prefaţă p. 7-12

ISBN 973-707-074-7. - ISBN 978-973-707-074-6

616.89-008.442.36                 159.964.2                               173

1. FAMILIE(morala)                           2. FAMILIE(sexualitate)

II 86877 ; 159.9/R85

16  Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii

 

60. COSTA, NEWTON DA. Logici clasice şi neclasice : eseu asupra fundamentelor logicii / Newton da Costa ; traducere din limba franceză Ilie Gyurcsic. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2004

328 p. : fig., sch. - (cogito).

Prefaţă p. 27-43

Anexe p. 283-321

Index p. 323-327

ISBN 973-31-2219-X

161.2                      162                         164                         165.611

1. EPISTEMOLOGIE                           2. PRINCIPII LOGICE

III 28771 ; 16/C75

 

61. DEUTSCH, DAVID. Textura realităţii / David Deutsch ; traducere şi adaptare din limba engleză Gabriela Cârstea traducere şi adaptare din limba engleză Gabriela Cârstea. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2006

X ; 516 p. : fig., sch. - (taifas).

Prefaţă p. IX-X

Bibliografie p. 512-515. - Note bio-bibliografice [1 ] p.

Terminologie şi rezumat la sfârşitul fiecărui capitol

ISBN 973-31-2289-0. - ISBN 978-973-31-2289-0

165.82                                                    141.132

530.1:140.8                                            082.1 taifas

1. EPISTEMOLOGIE                           2. REALISM

II 87041 ; 16/D35

62. Istoria logicii româneşti / coordonatori Alexandru Surdu, Dragoş Popescu. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2006

XX ; 740 p. : tab. - (cogito).

Prefaţă p. V-VII

Carte apărută sub egida Academiei Române Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru"

Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol

ISBN 973-31-2283-1. - ISBN 978-973-31-2283-8

16(498)                                                                  082.1 cogito

1. ISTORIA LOGICII(România)

III 28772 ; 16/I-87

 

63. MARGA, ANDREI. La Sortie du relativisme = Relativism and Its Consequequences / Andrei Marga. -   Cluj-Napoca : Limes, 2006

288 p. - (Paradigme).

Note p.287-288

Note de subsol

ISBN 978-973-726-160-7. - ISBN 973-726-160-7

165.723                                                                 082.1 Paradigme

1. FILOZOFIA VALORII                                   2. RELATIVISM

II 87010 ; 16/M36

17   Morală. Etică

 

64. LORENZ, KONRAD. A civilizált emberiség nyolc halálos bűne / Konrad Lorenz ; fordította : Gellért Katalin. - Sokadik kiadás. -   Budapest : Cartaphilus, 2002

136 p.

Bibliografie p. 131-133

ISBN 963-930-359-3

316.42                                                                   159.91

17.032                                                                   316.275

1. FILOZOFIE MORALĂ                  2. COMPORTAMENT SOCIAL

II 86849 ; 17/L79

 

 

 

 

65. MĂNĂSTIREANU, LIGIA. Eu cu cine mă căsătoresc ? / Ligia Mănăstireanu. -   Cluj Napoca : Editura Aqua Forte, 2006. - Iaşi  Iaşi : Editura Adoramus

150 p. : tab., sch.

Prefaţă p. 3-10

Note p. 145-147

ISBN 973-7758-27-7. - ISBN 978-973-7758-27-9

ISBN 973-87908-1-6. - ISBN 978-973-87908-1-0

159.942(036)                                                         173.1(036)

173.7(036)                                                             177.6(036)

1. MORALA FAMILIEI                                    2. VIAŢĂ DE FAMILIE

II 86885 ; 17/M20

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

66. ARMSTRONG, KAREN. Buddha / Karen Armstrong ; [Fordította Stefanovits Péter]. -   [Budapest] : Tericum, [2007]

283 p. : h.

Glosar p. 273-278

Bibliografie p. 279-281

ISBN 978-963-9633-30-8

294.3

1. BUDDHISM

II 86822 ; 2/A80

 

67. ELIADE, MIRCEA. Okkultizmus, boszorkányság és kulturális divatok : Összehasonlító vallástörténeti tanulmányok / Mircea Eliade ; fordította Benedek Mihály ; a fordítást az eredetivel egybevetette és a kötetet szerkesztette Puskás Ildikó. -   Budapest : Osiris, 2005

160 p. - (Osiris könyvtár ; Vallástörténet).

Index p. 155-160

ISBN 963-389-705-X

291                         133                         082.1 Osiris könyvtár

1. ISTORIA RELIGIEI                         2. OCULTISM

II 86853 ; 2/E38

68. EVANS, G.R.. Hit a bizánci világban / Mary Cunningham ; [fordította] : Deák Krisztina. -   Budapest : Scolar Kiadó, 2003

192 p. : il. color - (Scolar Vallástörténet).

Cronologie p. 181-183

Index p. 187-191

ISBN 963-9193-95-X

281.9                                                      930.85(495-44)"01/08"

082.1 Scolar Vallástörténet

1. ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN

2. BISERICA ORTODOXĂ RĂSĂRITEANĂ

I 18834 ; 2/C94

 

69. GALLI, MARK. Assisi Szent Ferenc és kora / Mark Galli ; [fordította] : Gebula Judit. -   Budapest : Scolar Kiadó, 2003

191 p. : il. color, h. color - (Scolar Vallástörténet).

Cronologie p. 184-185

Index p. 186-188

ISBN 963-9193-94-1

282"12" Francisc din Assisi, Sfânt                  929 Francisc din Assisi, Sfânt

271.3"12"                                                             082.1 Scolar Vallástörténet

1. BISERICA ROMANO-CATOLICĂ

I 18832 ; 2/F86G

 

70. IOAN GURĂ DE AUR, SFÂNT. Despre necunoaşterea lui Dumnezeu / Sf. Ioan Gură de Aur ; Traducere din limba greacă, cuvânt înainte şi comentarii Walther Alexander Prager. -   Bucureşti : Herald, [2007]

143 p.

Note p. 133-141

ISBN 978-973-111-008-0

22.01                      276                         252

1. BIBLIE(comentarii)

III 28740 ; 2/I-61

 

71. MOTAHARI, MORTEZA. Omul şi credinţa / Şahid (Martirul) Morteza Motahari ; varianta în limba română de drd. Gholamali Mohammadifard varianta în limba română de drd. Gholamali Mohammadifard. -   Iaşi : Pan Europe, 2002

47 p.

ISBN 973-8483-13-1

297                                                         215

165.745                                                  291.16

1. RELIGIE ISLAMICĂ

II 86781 ; 2/M92

 

72. NASTE, CLAUDIU MARCEL. Prapurii : Credinţă şi artă / Claudiu Marcel Naste. -   Târgu Mureş : Editura Nico, 2007

66 p. : il. parţial color

Bibliografie p. 64-65

Note de subsol

ISBN 978-973-1728-65-0

291.37                                                                   164.02:2

2:164.02                                                                003.628:2

1. SIMBOLURI RELIGIOASE

III 28746 ; 2/N24

 

73. NÉMETH NORBERT. A buddhizmus eszméi / Németh Norbert ; Szerkesztette Baranyi Tibor Imre. -   Debrecen : Kvintesszencia Kiadó, 2005

238 p. : il.

Cu o anexă de Csögyal Namkhai Norbu

Bibliografie p. 213-224

Index p.225-232

Note de subsol

ISBN 963-86027-6-7

294.3

1. RELIGII NECREŞTINE                                              2. BUDISM

II 86843 ; 2/N46

 

74. OLSEN, TED. A kelták és a kereszténység / Ted Olsen ; [fordította] : Gebula Judit. -   Budapest : Scolar Kiadó, 2004

191 p. : il. color, h. color - (Scolar Vallástörténet).

Cronologie p. 184-185

Index p. 186-188

ISBN 963-9534-12-9

299.16                                                    082.1 Scolar Vallástörténet

23/28                                                     930.85(364)

1. RELIGIA CELŢILOR                      2. CULTURA CELŢILOR

I 18833 ; 2/O-49

 

75. QUESNEL, MICHEL. Dăruita-mi veşnicie : Douăsprezece meditaţii / Michel Quesnel ; Traducere de Rodica-Georgeta Leb, Ioan Vasile Leb. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

103 p. - (Restauratio).

Note de subsol

Bibliografie p. 301-302

ISBN 978-973-726-248-6

237.2                                      234.25                                    218

1. RELIGIE CREŞTINĂ(cugetări)                                     2. TEOLOGIE(filosofie)

II 87014 ; 2-Q48

 

76. TABATABAI, MOHAMMAD HOSEIN. Şiismul în Islam / Mohammad Hosein Tabatabai ; varianta în limba română de drd. Gholamali Mohammadifard varianta în limba română de drd. Gholamali Mohammadifard. -   Iaşi : Pan Europe, 2002

146 p.

Bibliografie p. 137-146

ISBN 973-8483-20-4

297                                         21                                           141.33(55)

1. RELIGIE MUSULMANĂ                                            2. FILOZOFIA RELIGIEI

II 86782 ; 2/T11

 

3  ŞTIINŢE SOCIALE

316  Sociologie

 

77. BANCIU, DAN. Sociologie juridică : Probleme. Domenii. Cercetări / Prof. univ. dr. Dan Banciu. -   Bucureşti : Lumina Lex, [2007]

272 p. : tab., graf.

Note de subsol

ISBN 978-973-758-107-5

316.334.4                                                              316.613.43

316.624.3-053.6(498)                                           316:328.185(498)

1. SOCIOLOGIE JURIDICĂ

2. SOCIOLOGIA CRMINALITĂŢii

3. SOCIOLOGIA VIOLENŢEI

4. SOCIOLOGIA DELCVENŢEI JUVENILE

II 87031 ; 316/B26

 

78. BURLEY-ALLEN, MADELYN. Arta de a asculta ce spun cei din jurul tău şi succesul în viaţă / Madelyn Burley-Allen ; traducere de Adriana Bădescu. -   [ Bucureşti ] : Editura Teora, 2005

XIV ; 218 p. : fig., tab., sch.

Prefaţă p. IX-XIV

Note p. 214

Index p. 215-218

ISBN 1-59496-041-0

316.47                                    316.6                                      316.77

1. RELAŢII SOCIALE(grup-individ)                          2. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

II 86886 ; 316/B94

 

79. DIACONU, ION. Discriminarea rasială / Dr. Iona Diaconu. -   Bucureşti : Lumina Lex, 2005

292 p.

ISBN 973-588-978-1

316.647.82(100)                                                    323.12:316.647.82

316.647.82:323.12

1. DISCRIMINARE                                            2. DREPTURILE OMULUI

III 28755 ; 316/D36

 

80. DU BOIX, WILLIAM EDWARD BURGHARDT. The Souls of Black Folk / W.E.B. Du Bois ; Edited with an Introduction and Notes by Brent Hayes Edwards. -   New York : Oxford University Press, 2007

XXXVI ; 236 p. : note muz., tab. - (Oxford World's Classics).

Note p. XXIV-XXVII

Bibliografie p. XXVIII-XXIX

Cronologie p.XXX-XXXVI

ISBN 978-0-19-280678-9

316.356(=414/=45)                                               304.3(=414/=45)

39(=414/=45)                                                        082.1 Oxford World's Classics

1. SOCIOLOGIE(rase)                                        2. POPOARE AFRICANE

3. RASA NEAGRĂ

II 86908 ; 316/D86

 

81. MALIM, TONY. Psihologie socială / Tony Malim ; traducere în limba română de Leonard Băiceanu. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2003

328 p. : il., fig., sch., tab. - (Psihologie).

Prefaţă p. 5-6

Bibliografie p. 291-326

ISBN 973-31-2087-1

316.6                                      159.923.2/.3                              082.1 Psihologie

1. SOCIOLOGIE PSIHOLOGICĂ

II 86876 ; 316/M18

 

82. NASTASĂ, LUCIAN. Intelectualii şi promovarea socială : (Pentru o morfologie a câmpului universitar) / Lucian Nastasă. -   Cluj-Napoca : Limes, 2004

224 p. - (Paradigme).

Notă bio-bibliografică [1] p.

Bibliografie p. 224

ISBN 973-7907-55-8

316.344.32(498)"18/19"                                      316.344.34(498)"18/19":378.2

378.2(498)"18/19":316.244.32                            082.1 Paradigme

1. INTELECTUALI

II 87003 ; 316/N24

 

83. PETRE, IOANA. Tineret, norme şi valori : Repere pentru o sociologie a tineretului / Ioana Petre ; Ecaterina Balica ; Dan Banciu. -   Bucureşti : Lumina Lex, 2002

324 p. : tab., graf

Note la sfârşit de capitol

ISBN 973-588-522-0

316-053.6(498):061.1 UE                                     178-053.6(498)

1. SOCIOLOGIA TINERETULUI                      2. COMPORTAMENT(tineret)

II 87032 ; 316/P57

84. VEDINAŞ, TRAIAN. Dominaţia televiziunii / Traian Vedinaş. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2006

134 p. : tab.

Note p. 131-132

ISBN 978-973-7651-63-1. - ISBN 973-7651-63-4

316.776.23:654.19                                 070

659.4                                                                     654.19:316.776.23

1. INFLUENŢA INFORMAŢIONALĂ

2. COMUNICARE VIZUALĂ

II 87026 ; 316/V40

32  Politică

 

85. BULEU, CONSTANTINA RAVECA. Patru eseuri despre putere : Napoleon, Dostoievski, Nietzsche, Foucault / Constantina Raveca Buleu ; Prefaţa Ştefan Borbély. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

269 p. - (Paradigme).

Note de subsol

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 978-973-726-257-8

321.01                                                                   141.7(4)

1. FILOZOFIA PUTERII                                    2. FILOZOFIE POLITICĂ

II 87000 ; 32/B91

 

86. BURTEA, VASILE. Rromii în sincronia şi diacronia populaţiilor de contact Rromii în sincronia şi diacronia populaţiilor de contact / Vasile Burtea. -   Bucureşti : Lumina Lex, 2002

360 p. : il., facsimil.

Bibliografie p. 347-359

Anexe p. 267-346

ISBN 973-588-524-7

323.15(214.58)(498)                             327.58(214.58)(498)

397.7(498)                                             304.3(214.58)(498)

1. MINORITĂŢI NAŢIONALE(rromii)

III 28759 ; 32/B95

 

87. DEMETER M. ATTILA. Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek / Demeter M. Attila. -   Kolozsvár [ Cluj Napoca ] : Pro Philosophia, 2005

221 p. - (Műhely).

Bibliografie p. 205-215

Index p. 217-221

ISBN 973-86029-8-X

323.13(4)                               323.15                         082.1 Műhely

1. POLITICA MINORITĂŢILOR

I 18827 ; 32/D29

 

88. HASKÓ KATALIN. Bevezetés a politikatudományba / Haskó Katalin, Hülvely István. - 3., átdolgozott kiadás. -   Budapest : Osiris Kiadó, 2003

236 p. - (Osiris Tankönyvek).

ISBN 963-389-519-7

321.01                                                    082.1 Osiris Tankönyvek

1. FILOZOFIE POLITICĂ

III 28718 ; 32/H35

 

89. IONESCU, CRISTIAN. Regimuri politice contemporane. - Ediţie adăugită şi revizuită. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2006

VI, 562 p. - (Studii juridice).

Note de subsol

ISBN 973-655-817-7

082.1 Studii juridice                            342.51                                 321.6/.8

1. GUVERNARE(forme)

II 86978 ; 32/I-68

 

90. IONESCU, CRISTIAN. Regimul politic în România / Prof. univ. dr. Cristian Ionescu. -   Bucureşti : All Beck, [2002]

278 p. - (Juridica ; Studii juridice).

Note de subsol

ISBN 973-655-191-1

328/329(498)                         342.565.2(498)                        321

1. PARTIDE POLITICE(România)           2. SISTEM ELECTORAL(România)

II 86959 ; 32/I-68

 

91. IONESCU, VICTOR. Democraţie : vis şi realitate / Victor Ionescu ; Izabella Navroţchi. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2006

224 p.

Note de subsol

ISBN 973-655-970-X. - ISBN 978-973-655-970-9

321.07                                                                                   321.01

1. DEMOCRAŢIE

II 86965 ; 32/I-68

 

92. MACMILLAN, MARGARET. Béketeremtők : Az 1919-es párizsi békekonferencia / Margaret Macmillan ; Fordította : Barna Judit ; szerkesztő : Simonits Mária. -   Budapest : Gabo Kiadó, 2005

663 p. : h., [16] p. il.

Bibliografie p. 635-653

Note p. 585-634

Index p. 655-663

ISBN 963-7318-96-8

94(100)"1919"                                                      341.241.4(44-21 Paris)"1919"

327.51(44-21 Paris)"1919"

1. ISTORIA LUMII(primul război mondial)

2. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(alianţe)

III 28717 ; 327/M12

33  Economie. Ştiinţe economice

 

93. BURLACU, CRISTINA. Evaluarea proprietăţii : termeni şi expresii uzuale / Cristina Burlacu, Gabriel Burlacu. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2007

X ; 206 p.

Prefaţă p.V-VII

Bibliografie p. 201-203

Termenii şi expresiile sunt traduse in engleză

ISBN 978-973-31-2309-5

347.235(038)                                         332.64(038)

657.92(038)

1. DICŢIONAR TEMATIC(evaluare a proprietăţii)

II 87045 ; 33/94

94. PÂRVU, DUMITRU. Eficienţa investiţiilor / Prof. univ. dr. Dumitru Pârvu. -   Bucureşti : Lumina Lex, 2003

292 p. : tab., fig., graf.

Bibliografie p. 281-282

Anexe p. 283-291

Lucrare apărută sub egida Univesităţi Româno-Americane, Bucureşti

ISBN 973-588-724-X

658.152                                                                 330.322

1. INVESTIŢII                                                     2. EVALUARE PROIECTE

III 28761 ; 33/P37

331  Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii

 

95. BRIGHT, JIM. Mai rămân sau...schimb serviciul ?! / Jim Bright ; traducerea şi adaptarea din limba engleză Daniela Topârceanu. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2006

XII ; 188 p. : fig., sch., tab. - (Succesul personal).

Introducere p. VII-IX

ISBN 973-31-2286-6. - ISBN 978-973-31-2286-9

331.548                                  37.048                                    082.1 Succesul personal

1. ORIENTARE PROFESIONALĂ

II 87043 ; 331/B83

336   Finanţe. Bănci

 

96. BÎRLE, VASILE. Frauda fiscală / Vasile Bîrle. -   Bucureşti : Teora, [2005]

128 p.

Note de subsol

Bibliografie p. 127-128

ISBN 973-20-0883-0

336.228.4                                                              343.359.2

1. FRAUDĂ FINANCIARĂ

2. FISCALITATE

3. EVAZIUNE FISCALĂ

II 86974 ; 336/B54

 

 

97. BÎRLE, VASILE. Echitatea fiscală / Vasile Bîrle. -   Bucureşti : Teora, [2006]

98 p.

Note de subsol

Bibliografie p. 97-98

ISBN 973-20-0897-0. - ISBN 978-973-20-0897-3

336.22                                                                   336.226

1. FISCALITATE                                2. TAXE ŞI IMPOZITE

II 86975 ; 336/B54

 

98. BOMBOŞ, SEVER GABRIEL. Taxa pe valoare adăugată : Legislaţie. Doctrină. Jurisprudenţă / Sever Gabriel Bomboş ; Mihaela Galanton. -   Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2006

470 p. : tab.

Note de subsol

ISBN 973-655-861-4

336.226.322(498)(094)

1. TAXE ŞI IMPOZITE                                      2. LEGISLAŢIE COMERCIALĂ

3. JURISPRUDENŢĂ                                         4. TVA-ul

III 28744 ; 336/B66

339  Comerţ. Economie mondială

 

99. MĂDUŢA, RAMONA. Alfabetul germanei comerciale / Ramona Măduţa. - Ediţia a 2-a. -   Oradea : Editura Tagore, 2007

404 p.: tab., sch.

ISBN 978-973-88162-0-6

81'374.2'373.46:339=112.2=135.1                                339:81'374.822=112.2=135.1

1. DICŢIONAR COMERCIAL

IV 6515 ; 339/M14

 

100. SACHS, RUDOLF. Deutsch Handelskorrespondenz Neu : Neu : Der Schriftwechsel in Export und Import / Rudolf Sachs. -   [Ismaning] : Hueber Verlag, [2005]

199 p. : il.

Glosar p. 130-146

Index p. 148-199

ISBN 3-19-001662-3

339(044.4)                                                             811.112.2(075):339

339:811.112.2(075)

1. CORESPONDENŢĂ COMERCIALĂ

339/S12

 

101. TIŢA-NICOLESCU, GABRIEL. Leasing / Gabriel Tiţa-Nicolescu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2006

X, 291 p. - (Praxis).

Anexă p. 261-279

Bibliografie p. 281-283

Index p. 285-291

ISBN 973-655-994-7. - ISBN 978-973-655-994-5

082.1 Praxis                                          339.187.6

347.44                                                    347.74

1. LEASING

II 86953 ; 339/T65

34   Drept

 

102. ALEXANDRU, IOAN. Drept administrativ / Profesor univ. dr. Ioan Alexandru ; Lector univ. dr. Mihaela Cărăuşan ; Lector univ. drd. Sorin Bucur. - Ediţia a 2-a, revizuită şi adăugată. -   Bucureşti : Lumina Lex, [2007]

584 p.

ISBN 978-973-758-121-1

342.9(498)                                                             352/354

III 28754 ; 34/A39

 

103. BERCEA, RALUCA. Drept comunitar : Principii / Raluca Bercea. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2007

XII, 378 p. - (Drept european).

Bibliografie la sfârşit de capitol

ISBN 978-973-115-093-2

341.12 UE                              341.217(4)                             082.1 Drept european

II 86971 ; 34/B46

 

104. BODOAŞCĂ, TEODOR. Dreptul familiei / Teodor Bodoaşcă. -   Bucureşti : All Beck, 2005

X, 673 p. - (Manuale Beck).

Lista lucrărilor frecvent citate p. VII-X

ISBN 973-655-742-1

347.62/.63                                             082.1 Manuale Beck

III 28741 ; 34/B61

 

105. Cetăţenia europeană : Cetăţenii, străinii şi apatrizii în dreptul românesc şi european / Studii realizate de Ioan Muraru, Gheorghe Iancu, Ştefan Deaconu... ; Coordonare şi prefaţă de Elena Simina Tănăsescu. -   Bucureşti : All Beck, [2003]

154 p. - (Juridica ; Studii juridice).

Anexe p. 111-154

Carte apărută sub egida Centrului de Drept Constituţional şi Instituţii Politice

ISBN 973-655-373-6

342.71(4)

II 86957 ; 34/C37

 

106. CIOCLEI, VALERIAN. Manual de criminologie : Curs universitar / Valerian Cioclei. - Ediţia a 3-a, revizuită şi adăugită. -   Bucureşti : All Beck, 2005

X, 142 p. : fig.

Referinţe bibliografice p. 139-142

ISBN 973-655-807-X

343.9

III 28742 ; 34/C51

 

107. DIACONU, NICOLETA. Dreptul Uniunii Europene : Partea generală / Nicoleta Diaconu. -   Bucureşti : Lumina Lex, [2007]

328 p.

Bibliografie p. 310-312. - Anexe p. 313-319

ISBN 978-973-758-102-0

341.1(4)                                                 341.217 UE

061.1 UE                                               342.7 UE:341.24

III 28757 ; 34/D36

108. DOBRESCU, EMILIAN M.. Meseria de intelectual / Emilian M. Dobrescu. -   Bucureşti : Humanitas, [2006]

361 p.

ISBN 973-655-946-7. - ISBN 978-973-655-946-4

061.1 UE (048.84)                                 341.217(4)(048.84)

341.24(4):061.1 EU(048.84)

1. INTEGRAREA ÎN U.E.

II 86976 ; 34/D58

 

109. DORNEANU, VALER. Dialogul social : Fundament al democraţiei economico-sociale / Valer Dorneanu. -   Bucureşti : Lumina Lex, [2006]

224 p.

ISBN 973-588-982-X

349.1(498)                                             331

1. DREPTUL MUNCII

II 87029 ; 34/D69

 

110. DRAGOŞ, DACIAN COSMIN. Uniunea Europeană : Instituţii : Mecanisme / Dacian Cosmin Dragoş. - Ediţia a 3-a. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2007

XII, 151 p. - (Drept european).

Bibliografie p. 147-151

ISBN 978-973-115-069-7

341.217(4)                                             061.1 UE

341.241                                                  082.1 Drept european

34/D79

 

111. DUMITRACHE, SIMONA. Persoana juridică în dreptul internaţional privat / Simona Dumitrache. -   [Bucureşti] : Lumina Lex, s.a.

152 p.

Note de subsol

ISBN 973-588-103-9

341.461                                  347.19: 341.9                                         341.9:347.19

II 87.034 ; 34/D90

 

 

 

112. Enciclopedia Uniunii Europene / coordonator Luciana-Alexandra Ghica ; cuvânt înainte Prof. univ. dr. Cristian Preda. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Meronia, 2006

440 p. : tab.

Bibliografie p. 411-426

Index p. 427-436

ISBN 973-8200-87-3

061.1 UE                                                               327.7(031)

341.217(4) UE                                                      341.238(031)

III 28689 ; 34/E52

 

113. FILIPESCU, ANDREI I.. Filiaţia firească şi filiaţia din adopţie / dr. Andrei I. Filipescu. -   Bucureşti : All Beck, [2002]

298 p. - (Juriduca ; Studii juridice).

Bibliografie p. 281-289

ISBN 973-655-183-0

347.63

1. DREPUL FAMILIEI

II 86958 ; 34/F52

 

114. GHEORGHIU, GHEORGHE. Operele audiovizuale / Conf. dr. Gheorghe Gheorghiu ; Ediţie îngrijită de Liana Iacob. - Ediţie îngrijită. -   Bucureşti : Lumina Lex, 2004

480 p.

Rezumat în limba franceză şi engleză

Bibliografie p. 471-478

Anexe la sfârşit de capitol

ISBN 973-588-747-2

347.78

1. DREPTUL DE AUTOR(România)

2. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

III 28760 ; 34/G42

 

115. MACOVEI, IOAN. Dreptul comerţului internaţional : Curs universitar / Ioan Macovei. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2006

Vol.

ISBN 973-115-025-0. - ISBN 978-973-115-025-3

Vol.1 - XIII, 274 p. - Note de subsol. - Bibliografie p. 267-272. - INDEX P. 273-274. - ISBN 973-115-026-9. - ISBN 978-973-115-026-0

347.7(100)

III 28743 ; 34/M13

 

116. MINEA, MIRCEA ŞTEFAN. Legea evaziunii fiscale : Comentarii şi explicaţii / Prof. dr. Mircea Ştefan Minea ; Prep. drd. Cosmin Flavius Costaş ; Drd. Diana Maria Ionescu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2006

232 p.

Index p. 215-223

Bibliografie generală p. 225-232

ISBN 973-655-913-0. - ISBN 978-973-655-913-6

336.228.34                                                            343.359.2(498)

II 86973 ; 34/M75

 

117. SITARU, DRAGOŞ-ALEXANDRU. Drept internaţional privat : Tratat (Partea generală. Partea specială) / Dragoş-Alexandru Sitaru. -   [Bucureşti] : Lumina Lex, s.a.

576 p.

Note le sfârşit de capitol

ISBN 973-588-279-5

341.9

II 87035 ; 34/S61

 

118. ŢÂNCU, DUMITRU. Drept comunitar general / Dumitru Ţâncu. -   Bucureşti : Lumina Lex, [2007]

240 p. : tab.

Anexen p. 212-234

ISBN 973-758-059-1. - ISBN 978-973-758-059-7

341.23 UE                                             341.231.14 UE

061.1 UE                                               341.217 UE

III 28756 ; 34/T19

 

119. VIDA, IOAN. Legistică formală : Introducere în tehnica şi procedura legislativă : Curs universitar / Prof. univ. dr. Ioan Vida. - Ediţia a 3-a, revizuită şi completă. -   Bucure0¦ti : Lumina Lex, [2006]

316 p. : sch.

ISBN 973-758-047-9. - ISBN 978-973-758-047-4

340.134(075.8)

II 87033 ; 34/V56

 

120. VOICU, MARIN. Dreptul de proprietate : Doctrină şi jurisprudenţă a Curţii Europene a Drepturilor Omului / Prof. univ. dr. Marin Voicu ; Vucânt înainte de prof.univ. dr. Ioan Muraru ; Prefaţă de prof. univ. dr. Nicolae Popa ; Un altfel de cuvânt înainte Mihai Giugariu. -   Bucureşti : Lumina lex, 2003

590 p.

ISBN 973-588-659-6

347.99                                                                   347.2

342.7                                                                     341.24

III 28758 ; 34/V83

36  Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

 

121. BĂDESCU, VIRGINIA. Surdo-mutitatea între simpatie şi stigmat : Reprezentări psihosociale asupra deficientului de auz / Virginia Bădescu. -   Bucureşti : Editura Elisavaros, 2002

204 p. : fig., tab., sch.

Anexe p. 192-197

Bibliografie p. 198-204

ISBN 973-8400-11-2

316.64                                                    364.27

364.444                                                  616.28-008.15

1. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

II 86786 ; 36/B15

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

122. Bevezetés a hallásfogyatékosok pedagógiába : Szöveggyűjtemény / Összeállította Várnai Rudolfné ; Szerkesztette Kozma Béla. - [3. változatlan kiadás]. -   Pécs : Comenius Bt, 2005

155 p. : il.

Anexe p. 151-155

ISBN 963-9687-07-3

37.02:376.353                                        376.353:37.02

376.33

1. EDUCAŢIA COPILULUI CU HANDICAP

III 28701 ; 37/B50

 

123. Bevezetés a látássérültek pedagógiájába : Szöveggyűjtemény / [Szerkesztette Hoffmann Judit. - [2. változatlan kiadás]. -   Pécs : Comenius Bt, 2005

100 p. : il.

ISBN 963-9687-06-5

376.32                                    37.02:376.352                           376.352:37.02

1. EDUCAŢIA COPILULUI CU HANDICAP

3. ALFABETUL BRAILLE(pt. orbi)

III 28700 ; 37/B50

 

124. Fejlesztő pedagógia : A fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai / Szerkesztette : Martonné Tamás Márta. -   Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, [2002]

304 p. : il., sch., graf., tab., diagr.

Bibliografie la sfârşitul capitolelor

Anexe p.299-304

ISBN 963-463-545-8

37.015.3                       159.922.7                        372.3                           376

1. EDUCAŢIA COPILULUI CU HANDICAP

III 28708 ; 37/F32

 

125. HĂDĂREAN, REMUS. Normalist la Abrud / Remus Hădărean. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

451 p. : il.

Anexe p. 441-448

ISBN 978-973-133-054-9

373.553(498 Abrud)                                            37.018.4(498 Abrud)

929(498 Abrud)                                                   821.135.1-94

1. ŞCOALA NORMALĂ DE BĂIEŢI "ANDREI ŞAGUNA"(ABRUD)

III 28730 ; 37/H12

 

 

126. Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága : Egyetemi és főiskolai tankönyv / Szerkesztette Mészáros Aranka. -   Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2004

571 p. : tab., graf., sch.

Bibliografie la sfârşitul capitolelor

ISBN 963-463-558-1

37.064(075.8)                        37.015.4(075.8)                     316.6(075.8)

1. PSIHOLOGIE PEDAGOGICĂ

III 28707 ; 37/I-83

 

127. MIHEŢ, EUGENIA. Abuzul emoţional şi fizic în învăţământul secundar inferior. Posibilităţi de ameliorare / Eugenia Miheţ. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

104 p. : tab.

ISBN 978-973-133-114-0

37.015.3                 37.013.77               37.064.2                 159.922.7

1. PSIHOLOGIA COPILULUI

II 86947 ; 37/M70

 

128. NASTASĂ, LUCIAN. "Suveranii universităţilor" : Mecanismele de selecţie şi promovare a elitei intelectuale / Lucian Năstasă. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

vol. - (Paradigme).

ISBN 978-973-726-278-3

Vol.1 : Profesorii Facultăţilor de Filosofie şi Litere (1864-1948) - 571 p. - Note de subsol. - Indice p. 544-571. - ISBN 978-973-726-278-3

378.4(498)                                                             378.4(4)

1. INTELECTUALI

II 87005 ; 37/N24

 

129. NASTASĂ, LUCIAN. Intinerarii spre lumea savantă : Tineri din spaţiul românesc la studii în străinătate (1864-1944) / Lucian Nastasă. -   Cluj-Napoca : Limes, 2006

327 p. - (Paradigme).

ISBN 973-726-183-6. - ISBN 978-973-726-183

378(498)"1864/1944"                                          378.4(4)"1864/1944"

1. INTELECTUALI

II 86994 ; 37/N24

 

130. VAJDA ZSUZSANNA. Neveléslélektan / Vajda Zsuzsanna, Kósa Éva. -   Budapest : Osiris, 2005

564 p. : tab., diagr. - (Osiris Tankönyvek).

Bibliografie la sfârşitul capitolelor

Index p. 549-564

ISBN 963-389-728-9

082.1 Osiris Tankönyvek                                   37.015.3/.4

37.018.1/.2                                                            316.6

1. PSIHOLOGIE PEDAGOGICĂ

III 28720 ; 37/V13

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

131. Colinde : obiceiuri, credinţe, tradiţii. -   [ Cluj Napoca ] : Studia, [2005 ]

74 p. : il. color

Glosar p. 72-73

Conţine şi note muzicale

ISBN 973-8390-33-8

398.332.41(=135.1)                                              398.88(=135.1)

784.4(=135.1)                                                       821.135.1-91

1. FOLCLOR LITERAR(colinde)

III 28721 ; 39/C62

 

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

50 Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

 

132. BANU, ALEXANDRA. Elemente de ingineria şi protecţia mediului / Alexandra Banu, Octavian Mircea Radovici. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2007

XII ; 340 p. : tab., fig., sch., il. - (EcoTerra).

Prefaţă p.V-VIII

Bibliografie p.251-259

Glosar p. 260-264

Anexe p.265-337

ISBN 978-973-31-2315-6

504.06                                    504.03                                    082.1 EcoTerra

1. PROTECŢIA MEDIULUI                                         2. INGINERIA MEDIULUI

3. ECOLOGIE SOCIALĂ

III 28770 ; 50/B27

 

133. HARTMANN, THOM. Az ősi napfény utolsó órái / Thom Hartmann ; [Fordította Tóth Bálint]. -   [Budapest] : Tericum, [2007]

456 p. : graf

ISBN 963-9633-21-6

504.06(100)                           504.03(100)                           504.064

1. PROTECŢIA MEDIULUI                                              2. ECOLOGIE SOCIALĂ

II 86872 ; 50/H33

53  Fizică

 

134. HORTOPAN, GHEORGHE. Principii şi tehnici de compatibilitate electromagnetică Principii şi tehnici de compatibilitate electromagnetică / Gheorghe Hortopan. - Ediţia a 2-a revăzută şi completată. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2005

X ; 334 p. : tab., graf., sch., fig. - (Universitaria).

Anexe p. 279-328

Bibliografie p. 329-333

ISBN 973-31-2257-2

537.8(035)                             621.3.013(035)                            082.1 Universitaria

1. ELECTROMAGNETISM(curs)

III 28767 ; 53/H82

 

135. NICA, DAN. Unităţi de măsură de la A la Z / Dan Nica -profesor doctor inginer ; prefaţă Acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici. -   Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2005

170 p. : tab.

ISBN 973-30-1746-9

53.081

III 28692 ; 53/N57

54  Chimie. Cristalografie. Mineralogie

 

136. MIHAI, EUGENIU. Structura, sinteza şi reacţiile compuşilor organici / ing. Eugeniu Mihai, dr. ing. Iosif Schiketanz. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2007

536 p. : sch., fig., tab. - (Universitaria).

Cuvânt înainte p.5-7. - Anexe p. 469-532

Bibliografie p. 533-535

ISBN 978-973-31-2317-0

547                                                         082.1 Universitaria

1. CHIMIE ORGANICĂ

III 28775 ; 54/M68

55 Geologie şi ştiinţe înrudite

 

137. VODĂ, MIHAI. Bazinul Târnave - Amenajări şi scurgere lichidă / Mihai Vodă. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

279 p. : h., il. fig., tab.

Bibliografie p. 273-279

ISBN 978-973-133-040-2

556.53(498.4)Bazinul Târnavei

1. HIDROLOGIE

III 28694 ; 55/V80

57 Biologie

 

138. DARWIN, CHARLES ROBERT. The Origin of Species / Charled Darwin ; Edited with an Introductin and Notes by Gillian Beer. -   New York : Oxford University Press, 1996

XXXIII ; 445 p. : sch. - (Oxford World's Classics).

Bibliografie p. XXX

Cronologie p. XXXI-

ISBN 0-19-283438-X. - ISBN 978-0-19-283438-6

575.858                                  504.74                    082.1 Oxford World's Classics

1. EVOLUŢIONISM

II 86923 ; 57/D19

139. Principiile clonării / Jose Cibelli, Robert P. Lanza, Keith H.S. Campbell, Michael D. West ; traducere şi adaptare din limba engleză prof.univ.dr. Nicolae Constantin, prof.univ.dr. Ştefan Popescu-Vifor, ing. Oana Mirela Cojocaru. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2007

XXXII ; 752 p. : il., fig., tab., il. - (energiemediu).

Prefaţă p. XXIII-XXVII

Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol

Index p. 717-751

ISBN 978-973-31-2305-7

575.222.5                                               577.213

576.32/.36                                             082.1 energiemediu

III 28763 ; 57/P92

 

140. SEACHRIST CHIU, LISA. Curiozităţi genetice : gena care te face să miroşi a peşte...şi alte povestiri uluitoare despre gene / Lisa Seachrist Chiu ; traducere şi adaptare din limba engleză Oana Mirela Risden ; ilustraţii Judith A. Seachrist. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2007

X ; 280 p. : il. - (taifas).

Anexă p. 268-279

Notă bio-bibliografică [ 1 ] p.

ISBN 978-973-31-2307-1

575:616                                  616:575                                  082.1 taifas

1. GENETICĂ

II 87038 ; 57/S40

58 Botanică

 

141. POPOVICI, LUCIA. Atlas botanic / Lucia Popovici, Constanţa Moruzi, Ion Toma. -   Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, [ 2005 ]

216 p. : il. color

Bibliografie p. 204

Index p. 197-203

ISBN 973-30-1137-1

581(084.4)

58/P83

59 Zoologie

 

142. BOGOESCU, CONSTANTIN. Atlas zoologic / Constantin Bogoescu ; Alexandru Dabija ; Emil Sanielevici. -   Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2006

242 p. : il. color, h. color, pl. color, tab.

Bibliografie p. 230

Index p. 231-238

ISBN 973-30-1223-8. - ISBN 978-973-30-1223-8

591(084.4)                                                             592/599(084.4)

59/B64

 

143. WINKLER RÓBERT. Nagyvárosi természetbúvár / Winkler Róbert ; [Belívfotók Winkler Róbert, Kincses Bálint, Pavlov Anna] [Belívfotók Winkler Róbert, Kincses Bálint, Pavlov Anna] ; [Illusztrációk Magyar Zsuzsa, Tasi Zsuzsa]. -   [Budapest] : Tericum Kiadó, [2005]

231 p. : il. color

Index p. 226-228

ISBN 963-8453-60-5

591.52(1-21)                                                         591.5

1. ANIMALE(rozătoare)                                    2. ANIMALE(insecte)

3. ANIMAL(păsări)

III 28697 ; 59/W72

 

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

144. CHIOTAN, MIRCEA. Bolile respiratorii pe înţelesul tuturor / Prof. dr. Mircea Chiotan, Dr. Victoria Aramă, Dr. Radu Chiotan. -   [ Bucureşti ] : M.A.S.T., 2003

160 p.

Introducere p.5-6

ISBN 973-8011-53-1

611.2                                      612.2                                      616.21/.26

1. PATOLOGIA APARATULUI RESPIRATOR

II 86895 ; 61/C42

 

145. Chirurgie generală pentru studenţii stomatologi / Coordonatori Prof. univ. dr. Corneliu Dragomirescu, Asist. univ. dr. Radu Iorgulescu. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2003

464 p. : tab., sch. - (Medicină).

Prefaţă p. 7

ISBN 973-31-2181-9

616(075.8)                             617.5(075.8)                          082.1 Medicină

III 28776 ; 61/C45

 

146. CODREŞ BARNEA, ELENA. Siluetă, sănătate, frumuseţe : [ Cum să ne îngrijim singure ] / Elena Codreş Barnea. -   Bucureşti : BIC ALL, 2007

136 p. : tab., fig.

Anexe p. 110-136

ISBN 978-973-571-736-0

613.2                                      613.99                                    796.035

1. IGIENA FEMEII

61/C60

 

147. CONSTANTINESCU, CAMELIA. Bolile ginecologice pe înţelesul tuturor / Prof. dr. N. Crişan, dr.Camelia Constantinescu, dr. G. Olaru. -   Bucureşti : M.A.S.T., 2005

336 p. : tab.

ISBN 973-8011-60-4

611.65/.69                                             618.1

1. PATOLOGIA ORGANELOR GENITALE FEMININE

II 86881 ; 61/C66

 

148. COSMAN, DOINA. Compendiu de suicidologie / Doina Cosman. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006

318 p. : fig., tab.,il.

Bibliografie la sf. capitolelor

Rezumat în lb. germană, franceză, engleză

ISBN 973-686-821-4

159.97                                                    616.895.4

III 28728 ; 61/C74

149. COSTICĂ, ION IOAN. Bolile vasculare periferice pe înţelesul tuturor / Prof. dr. Ion Ioan Costică în colaborare cu dr. Luminiţa Damian şi dr. Anca Răşină. -   [ Bucureşti ] : M.A.S.T., 2003

160 p.

ISBN 973-8011-38-8

616.13                                                    616.14

1. PATOLOGIE VASCULARĂ

II 86896 ; 61/C77

 

150. COSTICĂ, ION IOAN. Bolile renale pe înţelesul tuturor / Prof.dr. Ion Ioan Costică în colaborare cu dr. Antonela Crintea şi dr. Lăcrămioara Medrihan. -   [ Bucureşti ] : M.A.S.T., 2003

272 p.

ISBN 973-8011-39-6

611.61/.62                              612.46                              616.61/.62

II 86894 ; 61/C77

 

151. DICULESCU, MIRCEA. Bolile intestinului şi pancreasului pe înţelesul tuturor / Conf. univ. dr. Mircea Diculescu ; Asist. univ. Carmen Monica Preda. -   [ Bucureşti ] : M.A.S.T., 2003

160 p. : fig.

Introducere p. 5-8

ISBN 973-8011-55-8

612.33                    612.34                    612.36                    616.34

II 86897 ; 61/D39

 

152. Examinarea oto-rino-laringologică / Sub redacţia prof. univ. dr. Traian Ataman. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2003

XVI ; 304 p. : sch., fig., tab., il. - (Medicină).

Cuvânt înainte p.VII

ISBN 973-31-2161-4

616.21/.23(075.8)                  616.28(075.8)

616.329(075.8)                                      616.833.1(075.8)

III 28769 ; 61/E97

153. FENTON, PETER. Shaolin Nei Jin Qi Gong : Tehnici de vindecare / Peter Fenton ; traducere de Mihai-Dan Pavelescu. -   Bucureşti : Teora, 2006

162 p. : il., fig., tab.

Bibliografie p. 153-156

Index p. 157-162

ISBN 973-20-0201-8. - ISBN 978-973-20-0201-8

61(510)                                  615.825(510)

615.851.8(510)                      796.85

1. MEDICINĂ TRADIŢIONALĂ CHINEZĂ

2. TERAPIE PRIN MIŞCARE

II 86878 ; 61/F36

 

154. GOLDBERG, BRUCE. Vindecarea spirituală / dr. Bruce Goldberg ; traducere de Viorica Horga. -   Bucureşti : Teora, 2007

XIII ; 266 p.

Note bio-bibliografice [1 ] p.

Anexe p.243-255

Bibliografie p. 257-259

Index p. 261-264

ISBN 1-59496-090-9. - ISBN 978-1-59496-090-1

615.814.1                               615.851.1

615.851.2                               615.851.8

1. TRATAMENTE TERAPEUTICE

III 28725 ; 61/G66

 

155. GRECU GABOS, MARIETA. Psihiatrie / Conf. univ. dr. Marieta Grecu Gabos medic primar psihiatru doctor în ştiinţe medicale. -   Târgu Mureş : Editura University Press, 2006

222 p. : sch.

Prefaţă p. 2

Cuvânt înainte p.3

Bibliografie p. 220-221

ISBN 973-7788-70-2

616.89

III 28723 ; 61/G79

 

 

156. GRIGORESCU, FRANCISC SIDO. Tratat de neuroanatomie funcţională şi Disecţia nevraxului / Francisc Grigorescu Sido. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

824 p. : fig., tab.

Note la sf. unor capitole

Bibliografie p. 820-824

ISBN 978-973-133-096-9

611.8

1. NEUROLOGIE

IV 6513 ; 61/G83

 

157. GRIGORESCU, FRANCISC SIDO. Organele de simţ şi căile nervoase / Francisc Grigorescu Sido, Dana Blidaru, Mihai Blidaru. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

304 p.

Note la sf. capitolelor

Bibliografie p 299-304

ISBN 978-973-133-181-2

611.84/.88

1. ANATOMIA ORGANELOR DE SIMŢ

IV 6514 ; 61/G83

 

158. Herrison belgyógyászati kézikönyv / Szerkesztette Eugene Braunwald, Anthony S. Fauci, Denis L. Kasper... ; Fordították Dr. Farkas Mónika, Dr. Noll Judit, Dr. Farkas Péter. -   Budapest : Medicina Könyvkiadó Rt, 2005

1275 p. : il., graf., sch.

Anexă p. 1235-1237

Index p. 1239-1275

Note de subsol

ISBN 963-242-996-6

616.1/.9(075.8)

1. MEDICINĂ INTERNĂ

III 28703 ; 61/H31

 

159. JEICAN, RODICA. Schizofrenia : cercetări şi teorii etiologice recente / Rodica Jeican. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

215 p. : tab. - (Paradigme).

Bibliografie p. 201-215

ISBN 978-973-726-215-8

159.97                                                    616.895.8

1. PSIHOPATOLOGIE

II 86990 ; 61/J42

 

160. KINCSES AJTAY MÁRIA. Kábítószerek : Szenvedélybetegségek / Kincses Ajtay Mária. -   Marosvásarhely [Tg. Mureş] : Studium Alapítvány Kiadó, 2006

364 p. : graf., tab., fig., il. color

Glosar p. 333-344

Index p. 353-356

Bibliogarfie p. 357-358

ISBN 973-68108-5-0

613.83/.84                              615.32:615.9                          615.9:615.32

1. DROGURI

III 28702 ; 61/K44

 

161. MACOVEI, ŞTEFAN LIVIU. Bolile reumatice pe înţelesul tuturor / Dr. Şt. L. Macovei cercetător ştiinţific, Prof. dr. docent Şt. Şuţeanu. - Ediţia a 2-a. -   [ Bucureşti ] : M.A.S.T., s.a.

176 p. : il.

Bibliografie p. 171

Index p. 172-175

ISBN 973-8011-34-5

616-002.77                             616-002.78                             616.71-007.234

II 86882 ; 61/M13

 

162. MAHNOUSH, NOURI DAVIJANI. Afecţiunile gingivale şi parodontoza pe înţelesul tuturor : manifestări clinice, diagnosticare, metode de tratament / Nouri Davijani Mahnoush medic dentist (membru al CMDB). -   [ Bucureşti ] : M.A.S.T., 2007

144 p. : sch., fig.

ISBN 978-973-8011-80-9

611.314                                                                 616.31

616.314                                                                 616.311.2-002

1. PATOLOGIE DENTARĂ

II 86883 ; 61/M15

163. MARIN, FLOREA. Omul în devenirea sa : (Abordare medicală, culturală, pedagogică, morală şi filosofică) / Florea Marin. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

293 p. : il., fig., tab.

Rezumat în lb. română şi engleză p. 282-283

Bibliografie p. 290-293

Index p. 284-289

ISBN 978-973-133-174-4

128                         171                         613.9

1. OMUL(filozofie)                              2. MEDICINĂ(igienă)

III 28729 ; 61/M39

 

164. MATEESCU, ROBERT RADU. Afecţiunile neurologice pe înţelesul tuturor / Dr. med. Robert Radu Mateescu. -   [ Bucureşti ] : M.A.S.T., 2006

160 p. : fig.

ISBN 973-8011-68-X

612.81/.82                                             616.8

1. BOLILE SISTEMULUI NERVOS

II 86900 ; 61/M47

 

165. MATEESCU, ROBERT RADU. Bolile esofagului, stomacului şi duodenului pe înţelesul tuturor / Robert Radu Mateescu medic specialist medicină de familie. -   [ Bucureşti ] : M.A.S.T., 2007

176 p. : fig.

ISBN 973-8011-76-0

ISBN 978-973-8011-76-2

611.3                      616.329                  616.33                    616.342

1. PATOLOGIA SISTEMULUI DIGESTIV

II 86899 ; 61/M47

 

166. MILLER, NEIL Z.. Védőoltások : Kérdések és kételyek / Neil Z. Miller ; [Fordította Janovics Judit]. -   [Piliscsaba] : Kétezeregy Kiadó, [2003]

192 p. : graf., il.

Note p. 162-186

Index p. 187-189

ISBN 963-86243-2-9

614.47                                    615.371

1. VACCINĂRI

III 28704 ; 61/M73

 

167. Munkaegészségtan : fglalkozás - orvostan, foglalkozási megbetegedések, munkahigiéné / Szerkesztette Ungváry György. - 2. javított és bővített kiadás. -   Budapest : Medicina Könyvkiadó, 2004

983 p. : il., tab., graf.

Bibliografie p. 955-957

Index p. 959-983

ISBN 963-242-927-3

613.6                                                                     331.4

1. MEDICINA MUNCII                                     2. BOLI PROFESIONALE

III 28695 ; 61/M95

 

168. PAQUET, DOMINIQUE. Frumuseţea : O istorie a eternului feminin / Dominique Paquet ; traducere de Livia Iacob. -   Bucureşti : Univers, 2007

128 p. : il. parţial color - (Découvertes-Cultură şi societate ; Colecţiile Cotidianul. Enciclopedica).

Bibliografie p. 118-119

Index p. 124-126

ISBN 978-1-60257-043-6

111.852                  613.99                    646.7                      396

1. ESTETICĂ                       2. FEMEI                         3. ÎNGRIJIREA CORPULUI

I 18854 ; 61/P31

 

169. TIMBUŞ, IOAN. Argila : Sănătate şi frumuseţe / Ioan Timbuş. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

260 p. : tab., il.

Bibliografie p. 243-250

Anexă p. 251

Notă biografică p.252-253

Prefaţă în lb. românâ, engleză, franceză p. 5-13

ISBN 978-973-726-229-5

615.83                                    615.326

1. MEDICINĂ NATURISTĂ (tratamente)

II 87002 ; 61/T60

170. WISEMAN, JOHN. SAS Túlélési kézikönyv : Hogyan maradjunk életben a vadonban bármilyen éghajlaton, szárazföldön és vízen / John "Lofty" Wiseman ; [Fordította] : Király Róbert. -   Pécs : Alexandra Kiadó, 2007

576 p. : fig., il. parţial color

Index p. 573-576

ISBN 978-963-370-217-8

614.8(036)                                             796.5(036)

1. PROTECŢIE PERSONALĂ

II 86864 ; 61/W77

 

171. WOLINSKI, MARYSE. Armonia din farfurie : Totul despre alimentaţia sănătoasă a femeii / Maryse Wolinski ; dr. Laurent Chevalier ; Traducere Radu Valter. -   Bucureşti : Runa-Grupul Editorial Corint, 2005

208 p. : tab.

Bibliografie p. 202-203

ISBN 973-86878-1-0

613.2-055.2                            613.3-055.2                            615.874.2-055.2

1. ALIMENTAŢIA FEMEII

III 28724 ; 61/W81

62 Inginerie. Tehnică

 

172. BURLACU, GABRIEL. Energia nucleară şi dezvoltarea durabilă / Gabriel Burlacu, Florin Glodeanu, Ioan Rotaru. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2006

X ; 184 p. : il. color, fig., tab.

Prefaţă p. V-VI

Bibliografie p.143-146

Glosar p.147-155

ISBN 973-31-2294-7. - ISBN 978-973-31-2294-4

620.9                      539.1                      621.039                  504.06

1. FIZICĂ NUCLEARĂ

2. ENERGIE NUCLEARĂ

3. TEHNICĂ NUCLEARĂ

4. PROTECŢIA MEDIULUI

II 87040 ;621.039 /B94

173. PALAGHIAN, LIVIU. Siguranţă, durabilitate şi fiabilitate la oboseală / Liviu Palaghian. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2007

XII ;272 p. : fig., tab., graf. - (Inginerie mecanică).

Bibliografie p. 253-270

ISBN 978-973-31-2304-0

62(035)                                                  539.37/.39(035)

539.41./43(035)                                     082.1 Inginerie mecanică

1. DEGRADAREA MATERIALELOR

III 28765 ; 62/P14

621  Construcţia de maşini

 

174. LOJEWSKI, GEORGE. Dispozitive şi circuite de microunde / George Lojewski. -   Bucureşti : Editura tehnică, 2005

450 p. : fig., sch. - (Inginerie electronică).

Prefaţă p. 5-6. - Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol

Index p. 448-450. - ISBN 973-31-2263-7

621.3.029.6                            621.38                    537-962                  537.8

1. ELECTRONICĂ

III 28768 ; 621.3/L75

624/627  Construcţii civile

 

175. STANCIU, ANGHEL. Fundaţii : Fizica şi mecanica pământurilor / Anghel Stanciu ; Irina Lungu ; Cuvânt înainte Prof.Univ.Dr.Ing. Iacint Manoliu Preşedintele Societăţii Române de Geotehnică şi Fundaţii Preşedintele Societăţii Române de Geotehnică şi Fundaţii. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2006

vol.

ISBN 973-31-2291-2. - ISBN 978-973-31-2291-3

vol. 1 – XXIV, 1620 p.: fig., tab., sch., h. - Prefaţă p. VII-X. - Anexe p. 1587-1588. - Bibliografie p. 1589-1604. - Note de subsol. - ISBN 973-31-2292-0. - ISBN 978-973-31-2292-0

624.12                    624.13                    624.15

III 28774 ; 624/S76

629  Tehnica mijloacelor d transport

 

176. STOICESCU, AUREL P.. Proiectarea performanţelor de tracţiune şi de consum ale automobilelor / Aurel P. Stoicescu. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2007

XIV ; 702 p. : graf., sch., tab. - (Inginerie mecanică).

Prefaţă p. VII-X

Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol

ISBN 978-973-31-2311-8

629.3                      629.33                    082.1 Inginerie mecanică

1. INDUSTRIA AUTOMOBILELOR

III 28764 ; 629.3/S88

 

177. WINKLER RÓBERT. 47 kedvenc járművem / Winkler Róbert ; Zsigmond Gábor fotóival ; [Text Kulcsár Szabolcs]. -   [Budapest] : Tericum Kiadó, [2006]

268 p. : il. color

ISBN 963-9633-23-2

629.331                                  629.3

1. MIJLOACE DE TRANSPORT

III 28696 ; 629.3/W72

63 Agricultură. Silvicultură

 

178. SIROKI ZOLTÁN. Díszmadarak a lakásban / Siroki Zoltán ; [A színes táblák Csépe Magdolna akvarelljei]. - 5. javított kiadás. -   [Budapest] : Mezőgazda Kiadó, [2005]

294 p. : il., [32] p. il color

Bibliogarfie p. 280-281

Index p. 283-288

ISBN 963-286-218-X

082.1 Állatbarátok könyvtára                           636.68

1. PĂSĂRI EXOTICE

2. CREŞTEREA PĂSĂRILOR

I 18831 ; 636/S60

 

 

 

179. WINKLER RÓBERT. Kutyaszorító : A világ legvidámabb kutyahatározója / Winkler Róbert ; [Fotók Wass Tamás, Zsigmond Gábor ; [Grafika Miltényi M. Miklos]. - 3. kiadás. -   [Budapest] : Tericum Kiadó, [2004]

224 p. : il.

ISBN 963-8453-88-5

636.7

1. CÂINI

II 86801 ; 636/W72

 

180. WINKLER RÓBERT. Kutya utónévkönyv / Winkler Róbert ; [Illusztrációk M. Miltényi Miklós]. -   [Budapest] : Tericum, [2005]

142 p. : il.

Anexă p. 130-132

Index p. 133-139

Note p. 140-142

ISBN 963-8453-34-6

81'373.23                               636.7                      821.511.141-7

1. CÂINI(nume)

II 86838 ; 636/W72

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

181. HARDY, THOMAS. Hajfonatok : A frizurakészítés új hulláma / Thomas Hardy. -   [Pécs] : Alexandra Kiadó, [2004]

96 p. : il. color

ISBN 963-368-622-9

646.72

1. ÎNGRIJIREA PĂRULUI                          2. COAFURĂ

III 28698 ; 643/649/H26

 

 

 

 

 

 

65  Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

182. HORVAT, SĂLUC. Corespondenţa cu destinaţie specială : Ghid practic / Săluc Horvat, Rodica Horvath. - Cluj-Napoca. -   Limes : 2004

139 p. : tab.

Anexe p. 111-133

Bibliografie p. 135-136

ISBN 973-726-023-6

651.7                                                      811.135.1'38

II 86999 ; 651/H82

 

183. PÎRVU, FLOREA. Managementul întreprinderii / Florea Pîrvu ; Silvia Olaru. -   Bucureşti : Lumina Lex, [2006]

300 p. : tab., fig.

Bibliografie p. 292-298

ISBN 973-758-049-4. - ISBN 978-973-758-049-8

658.1.012.43                          65.012.43:334.716            334.716:65.012.43

II 87030 ; 658/P67

66/68  Industrii

 

184. TÖRŐCSIK ATTILA. Hangszerek lexikona / Törőcsik Attila. -   [Budapest] : Saxum, [2003]

255 p. : il. - (¤A ¤tudás könyvtára).

Anexă p. 254

ISBN 963-9308-70-6

082.1 ¤A ¤tudás könyvtára               681.8(0.31)                            781.91(031)

1. INSTRUMENTE MUZICALE

I 18830 ; 681.8/T77

 

 

 

 

 

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

7.01/.08  Teoria şi filosofia artei

 

185. MIHALACHE, CĂTĂLINA. Şcoala şi artizanatul : Interpretări culte ale artei populare / Cătălina Mihalache. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

151 p. - (Paradigme).

ISBN 978-973-726-274-5

7.031.4(498)                          7.011.26(498)                        082.1 Paradigme

1. ARTIZANAT                                  2. ARTĂ POPULARĂ(România)

II 86988 ; 7.011/M70

 

186. A rútság története / Szerkesztette Umberto Eco ; Fordította Sajó Tamás. -   Budapest : Európa Könyvkiadó, 2007

454 p. : il. parţial color

Bibliografie p. 441-445

Index p. 447-453

ISBN 978-963-07-8391-0

111.852:7.01                          7.01:111.852                          75(100)

1. ISTORIA ARTEI                                                          2. ESTETICA ARTEI

III 28712 ; 7.01/R97

 

187. A szépség története / Szerkesztette Umberto Eco ; Fordította Sajó Tamás. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

438 p. : il. parţial color

Bibliografie p. 431-433

Index p. 434-438

ISBN 978-963-07-8308-8

111.852:7.01                          7.01:111.852                          75(100)

1. ISTORIA ARTEI                                                            2. ESTETICA ARTEI

III 28705 ; 7.01/S99

 

188. SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY. Szirénzene : Ókortudományi tanulmányok / Szilágyi János György. -   Budapest : Osiris Kiadó, 2005

524 p. : il.

Abrevieri p. 521-524

ISBN 963-389-729-7

7.032(048.8)                                                          930.85(3)(048.8)

1. ARTĂ ANTICĂ                                             2. ISTORIA ARTEI

III 28710 ; 7.03/.04/S99

72  Arhitectură

 

189. ILLIG, HERIBERT. A Kheopsz piramis / Heribert Illig, Franz Löhner. -   Budapest : Allprint Kiadó, 2003

288 p.: il., tab.

Bibliografie p. 263-281

ISBN 963-210-183-9

726.85(32)                                                             930.85(32)

1. PIRAMIDE                                                      2. CIVILIZAŢIE EGIPTEANĂ

II 86840 ; 72/I-46

 

190. THIÉBAUT, PHILIPPE. Gaudí : Vizionarul / Philippe Thiébaut ; traducere de Irinel Antoniu. -   Bucureşti : Univers, 2007

128 p.: il. parţial color - (Découvertes-Arte ; Colecţiile Cotidianul. Enciclopedica).

Cronologie p. 122

Bibliografie p. 122-123

Index p. 126

ISBN 978-1-60257-040-5. - ISBN 1-60257-040-X

929 Gaudí, Antoni                                              72.035...93(460) Gaudí, Antoni

082.1 Découvertes-Arte

I 18852 ; 72/G24T

73/76  Arte plastice

 

191. ALMĂŞAN, DORIN. Ideea de sport în sculptură = The Idea of Sports in Sculpture / Dorin Almăşan ; Traducere în limba engleză=Translated into English by : Adina-Laura Fodor, Diana-Viorela Ionescu. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2007

375 p. : il.

Bibliografie p. 373-374

ISBN 978-973-126-040-2

730.04:796                                                                            796:730.04

1. SCULPTURĂ

III 28753 ; 730/A43

 

192. Lumini şi umbre : Tendinţe coloristice în pictura maghiară între 1810-1920 : Festészeti irányzatok a magyar képzőművészetben 1810-1920 között = Árnyak és fények / Concepţia, tipografizarea şi machetarea catalogului = A katalógust szerkesztette, tipográfiai tervét készítette és a nyomdai előkészítést végezte: Simon Zsolt, pictor, grafician = festő, grafikusművész; Traducerea în limba română şi maghiară = Román és magyar fordítások: Cornel Câlţea, ziarist = újságíró; Boros Judit, istoric de artă, Galeria Naţională Maghiară = művészettörténész, Magyar Nemzeti Galéria; Fotografii = fényképészek: Mester Tibor, artist fotograf, Galeria Naţională Maghiară = Fotóművész, Magyar Nemzeti Galéria; Haragos Zoltán, artist fotograf EFIAP = fotóművész. - Ediţie bilingvă româno-maghiară. -   Târgu Mureş : s.n., 2002

64 p.: il., il. color

Din cuprins: Preţioase valori de artă maghiară în Muzeul de Artă din Târgu Mureş/ Ioan Şulea, şef secţie Muzeul de Artă Târgu Mureş p. 5-6; Aşa să mă ajute Dumnezeu/ Simon Endre p. 11-14; Colecţia Bernády a Muzeului de Artă din Târgu Mureş = A marosvásárhelyi Művészeti Múzeum Bernády - gyűjteménye p. 18-23; Reproduceri p. 25-64

Cartea a apărut cu sprijinul Muzeului de Artă din Târgu- Mureş

ISBN 963-204-441-X

75(=511.141)(498.4)(084)

1. PICTURĂ MAGHIARĂ(Transilvania)

75/L91

 

193. MILLSON, DOROTHY. Régiségek képes enciklopédiaja / Dorothy Millson. -   Budapest : Titén Computer, [2005]

144 p. : il. perţial color

ISBN 963-86743-7-7

960.85(100)                                                           745/749

1. BIJUTERII                                                       2. NUMISMATICĂ

IV 6510 ; 745/M73

194. RAYNES, JOHN. Alakrajz : Emberábrázolás kézikönyve : Az emberi test ábrázolásának részletes kalauza / John Raynes ; [Fordította Szalkai Szőke Annamária]. -   [Budapest] : [Replica Kiadó], [2006]

128 p. : il. parţial color

Index p. 124-127

ISBN 963-219-672-4

743                                         7.041                                      611

1. DESEN ANATOMIC

IV 6512 ; 741/743/R33

 

195. RENNER, ROLF GÜNTER. Edward Hopper : 1882 - 1967 : A való világ átalakítása / Rolf Günter Renner ; [Fordította Molnár Magda]. -   [Köln] : Taschen, [2003]. - [Budapest]  [Budapest] : Vince Kiadó

96 p. : il. color

Note p. 96

ISBN 3-8228-2581-6

929 Hopper. Edward                                           75(73) Hopper, Edward

1. PICTURĂ

III 28699 ; 75/H77R

 

196. TABART, MARIELLE. Brâncuşi : Inventatorul sculpturii moderne / Marielle Tabart ; traducere de Emilia Munteanu. -   Bucureşti : Univers, [2007]

128 p.: il. parţial color - (Découvertes-Arte ; Colecţiile Cotidianul. Enciclopedica).

Bibliografie p. 121

Index p. 125-127

ISBN 978-1-60257-038-2

ISBN 1-60257-038-8

929 Brâncuşi, Constantin                                  730(498) Brâncuşi, Constantin

082.1 Découvertes-Arte

1. SCULPTURĂ

I 18850 ; 730/B78T

 

 

 

 

78 Muzică

 

197. ALBU, LELIA MARIANA. Cântarea - rugăciune : Relaţia rugăciune - cântec în imnele liturghiei româneşti / Lelia Mariana Albu. -   [Cluj Napoca] : Mediamusica, [2007]

206 p. : n. muz.

Bibliografie p. 199-204

ISBN 978-973-8431-72-0

783.2(498)                                                             246.8(498)

245:264(498)                                                         264(498):245

1. CÂNTECE RELIGIOASE

II 86973 ; 783/A33

 

198. PETRE MĂRGINEAN, MARIA. Violoncel pentru începători : Manual pentru clasele I-II şcoli de muzică : [ Note muzicale ] / Maria Petre Mărginean. -   Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, s.a.

158 p.

ISBN 973-30-5181-0

787.3(075.2)

1. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ

787/P57

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

199. CEUCA, JUSTIN. Aureliu Manea : Eseu despre un regizor / Justin Ceuca. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

123 p. : il.

Bibliografie p. 113

Bibliografie [1] p.

ISBN 978-973-133-163-8

792.071.2.027(498) Manea, Aureliu

1. REGIZORI(teatru)                                                          2. ARTĂ TEATRALĂ

II 86946 ; 792/M94C

 

 

200. KORNIS MIHÁLY. Színházi dolgok / Kornis Mihály. -   [Budapest] : Tericum, s.a.

391 p.

Index p. 382-390

ISBN 963-8453-72-9

792.01(0:82-84)                                                                    792:030

030:792                                                                                 792(038)

1. ESTETICĂ TEATRALĂ

II 86831 ; 792/K74

 

201. RAŢIU, AUREL. Sportul mureşean de-a lungul anilor / Aurel Raţiu. - Ediţia a 3-a, revăzută şi adăugită. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

230 p.

Bibliografie p. 225-227

ISBN 978-973-1728-41-4

796(498-35 Mureş)(091)

1. SPORT

II 86982 ; 796/R29

 

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80/81  Lingvistică şi limbi

 

202. BUSUIOC, MONICA-MIHAELA. Dicţionar de arhaisme / Monica-Mihaela Busuioc. -   Bucureşti : All, [ 2006 ]

496 p. - (Dicţionar şcolar).

Bibliografie p. 495-496

ISBN 973-684-644-X

81'374.2'373.44                                                     082.1 Dicţionar şcolar

1. DICŢIONAR DE LINGVISTICĂ   2. LIMBA ROMÂNĂ(dicţionar)

81'374/B96

 

203. EPURE, ELENA. Dicţionar de cuvinte împrumutate din limba engleză / Elena Epure. -   Bucureşti : All, [2006 ]

96 p. - (Dicţionar şcolar).

ISBN 973-684-642-3

81'374.2'373.45=135.1                                          082.1 Dicţionar şcolar

81'374/E63

 

204. LACZKÓ KRISZTINA. Helyesírás / Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila. -   Budapest : Osiris Kiadó, 2005

1540 p. : tab. - (¤A ¤magyar nyelv kézikönyvtára).

ISBN 963-389-541-3

082.1 A magyar nyelv kézikönyvtára                              811.511.141'35

030:811.511.141'35                                                              811.511.141'374.2'35

1. DICŢIONAR LINGVISTIC                            2. DICŢIONAR(limba maghiară)

L-81'374/L13

 

205. MACOVEI, GABRIELA. Tezaurul toponimic al Vrancei / Gabriela Macovei. -   s.l. : DominoR, s.a.

vol.

ISBN 973-8496-00-4

vol. 1 - 474 p. - Bibliografie p. 458-468. - ISBN 973-8496-01-2

81'373.21(498.3)                                                   811.135.1:373.21(498.3)

IV 6505 ; 80/81/M13

 

206. MAIOR, GRIGORE. Institutiones lingvae valachicae : Lexicon compediarium latino-valachicum / Grigore Maior ; Ediţie,studiu introductiv,note şi indice de Alin-Mihai Gherman ; Cuvânt înainte şi rezumat de Iacob Mârza. -   Alba-Iulia : s.n., 2001

2 vol. - (Bibliotheca Universitatis Apulensis).

Cartea a apărut sub egida Universităţii ''1 Decembrie 1918'' din Alba - Iulia

ISBN 973-99300-5-0

vol. 1 - XXXVI, 336 p. - Cartea a apărut sub egida Universităţii ''1 Decembrie 1918'' din Alba - Iulia. - Note de subsol. - ISBN 973-99300-5-0

vol. 2 - 337-692 p. - Cartea a apărut sub egida Universităţii ''1 Decembrie 1918'' din Alba - Iulia. - Note de subsol. - Pagini facsimilate 10 p. - ISBN 973-99300-5-0

811.124'36                                                             81'374=124=135.1

082.1 Bibliotheca Universitatis Apulensis

1. GRAMATICA LIMBII LATINE

II 86794(v. 1-2) ; 80/81/M16

207. MAXA, FLORIN. Osteniunea, comprehensiune şi accept : 1. Hermeneutica lui Schleiermacher / Florin Maxa. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

183 p. - (Paradigme).

Bibliografie p. 178-183

Notă bio-bibliografică [1] p.

ISBN 978-973-726-288-4

801.73                                                    082.1 Paradigme

1. HERMENEUTICĂ                          2. INTERPRETAREA TEXTELOR

II 86993 ; 80/81/S34M

 

208. ŞTEFĂNESCU, MARIA. Lumile posibile şi sensul textelor literare : De la Leibniz la Robinson Crusoe / Maria Ştefănescu. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

227 p. : tab.

Notă biobibliografică [1]p.

ISBN 978-973-133-147-8

81'37                                                      801.73

1. HERMENEUTICĂ                          2. SEMANTICĂ

II 86939 ; 80/81/S82

 

209. TOLCSVAI NAGY GÁBOR. Idegen szavak szótára / Tolcsvai Nagy Gábor. -   Budapest : Osiris Kiadó, 2007

1100 p. - (¤A ¤magyar nyelv kézikönyvtára).

ISBN 978-963-389-520-0

082.1 A magyar nyelv kézikönyvtára

811.511.141'374.3'373.45                                                     030:811.511.141'373.45

1. DICŢIONAR LINGVISTIC

L-81'374/T70

811  Limbi individuale

 

210. BARBERIS, PAOLA. Deutsch im Hotel : Gepräche führen / Paola Barberis, Elena Bruno. -   [Ismaning] : Max Hueber Verlag, s.a.

144 p. : il.

Anexe p. 111-144

Carte cu nr. inv. 912760 fără CD-ROM

ISBN 3-19-001646-1

811.112.2(075)                                                      811.112.2:316.77

316.77:811.112.2

1. LIMBA GERMANĂ(curs)

811/B29

 

211. BARBERIS, PAOLA. Deutsch im Hotel : Korrespondenz / Paola Barberis, Elena Bruno. -   [Ismaning] : Max Hueber Verlag, s.a.

151 p. : il.

Anexă p. 145-151

ISBN 3-19-001647-X

811.112.2(075)                                                      811.112.2:316.77

316.77:811.112.2

1. LIMBA GERMANĂ(curs)

811/B29

 

212. FINGERHUT, MONIKA. Deutsch lernen für den Beruf : Arbeitsbuch : [Kommunikation am Arbeitsplatz] / Monika Fingerhut. -   [Ismaning] : Max Hueber Verlag, s.a.

117 p. : il.

Anexă p. 101-115

ISBN 3-19-017245-5

811.112.2(075)

1. LIMBA GERMANĂ(curs)

811/F56

 

213. GEORGIAKAKI, MANUELA. Lesetraining für Jugendliche und junge Erwachsene in der Grundstufe / von Manuela Georgiakaki. -   [Ismaning] : Max Hueber Verlag, s.a.

112 p. : il.

Anexă p. 109-111

ISBN 3-19-001619-4

811.112.2(075)

1. LIMBA GERMANĂ(curs)

811/G33

 

 

 

214. GOETHE INSTITUT BRÜSSEL. Telefonieren im Beruf : Deutsch für den Beruf : [Kommunikation am Arbeitsplatz : Ein Trainingprogramm für Deutsch asl Fremdsprache] / Goethe Institut Brüssel ; unter Mitwirkung von Annette Keller, Christine Roy, Monika Schlüter.... -   [Ismaning] : Max Hueber Verlag, s.a.

112 p. : il.

ISBN 3-19-007247-7

811.112.2(075)                                                      316.77:811.112.2

811.112.2:316.77

1. LIMBA GERMANĂ(curs)

811/G64

 

215. HERING, AXEL. Geschäftskommunikation : Schreiben und Telefonieren : Kursbuch Deutsch als Fremdsprache / Axel Hering, Magdalena Matussek ; unter Mitarbeit von Felicitas Sieger. -   [Ismaning] : Max Hueber Verlag, s.a.

168 p. : il.

Anexă p. 149-168

Preţul : Carte + CD

ISBN 3-19-001587-2

811.112.2(075)                                                      316.77:811.112.2

811.112.2:316.77

1. LIMBA GERMANĂ(curs)

811/H52

 

216. HÖFFGEN, ADELHEID. Deutsch lernen für den Beruf : Kommunikation am Arbeitsplatz : Lehrbuch für Deutsch als Fremdsprache / Adelheid Höffgen. -   [Ismaning] : Max Hueber Verlag, s.a.

264 p. : il.

Anexă p. 231-264

ISBN 3-19-007245-0

811.112.2(075)                                                      811.112.2:316.77

316.77:811.112.2

1. LIMBA GERMANĂ(curs)

811/H71

217. JUHANI NAGY JÁNOS. Gondoltad volna? : Érdekességek a nyelvtan világából / Juhani Nagy János. -   Debrecen : Tóth Könyvkereskedés, s.a.

136 p. : tab.

ISBN 978-963-5965-47-2

811'36                                                                    811.511.141'36

1. GRAMATICA LIMBII MAGHIARE

III 28719 ; 811/J86

 

218. MURDOCH-STERN, SERENA. Engleza pentru căutarea unui loc de muncă : Ghid practic / Serena Murdoch-Stern ; Traducere de Cora Radulian. -   Bucureşti : Teora, [2004]

130 p. : il., tab.

ISBN 973-20-1018-5

811.111

1. LIMBA ENGLEZĂ(ghid de conversaţie)

II 86966 ; 811/M96

 

219. MURDOCH-STERN, SERENA. Engleza pentru călătoriile de afaceri : Ghid practic / Serena Murdoch-Stern ; Traducere de Cora Radulian. -   Bucureşti : Teora, [2004]

136 p. : il., tab.

ISBN 973-20-1018-5

811.111

1. LIMBA ENGLEZĂ(ghid de conversaţie)

II 86967 ; 811/M96

 

220. NAMUTH, KERSTIN. Gesprächstraining Deutsch für den Beruf : Deutsch für den Beruf : [Kommunikation am Arbeitsplatz : Ein Trainingsprogramm für Deutsch als Fremdsprache] / Namuth Kerstin, Thomas Lüthi. -   [Ismaning] : Max Hueber Verlag, s.a.

96 p. : graf., il.

Anexă p. 95-96

ISBN 3-19-007246-9

811.112.2(075)                      316.77:811.112.2                   811.112.2:316.77

1. LIMBA GERMANĂ(curs)

811/N19

221. REYNOLDS, MILENA. Învaţă singur limba italiană / Milena Reynolds ; Traducerea de Adriana Bădescu. -   Bucureşti : Teora, [2006]

XIV, 202 p.

ISBN 973-20-1044-4. - ISBN 978-973-20-1044-0

811.131.1(075.4)

1. LIMBA ITALIANĂ(curs)

II 86968 ; 811/R49

811.135.1  Limba română

 

222. ARCUŞ, MARIN. Graiul locuitorilor din Rădineşti - Gorj / Marin I. Arcuş. -   Craiova : Scrisul Românesc, 2006

172 p. : tab., fig.

Indice tematic p. 147

Glosar p. 148-149

Indice p. 150-162

ISBN 973-38-0438-5. - ISBN 978-973-38-0483-3

811.135.1'282(498-35 Gorj)

1. LIMBA ROMÂNĂ(dialecte)

II 86799

 

223. DUDA, GABRIELA. Dicţionar de locuţiuni ale limbii române / Gabriela Duda. -   Bucureşti : All, [ 2006 ]

272 p. - (Dicţionar şcolar).

Bibliografie p. 268-271

ISBN 973-684-643-1

811.135.1'37                          811.135.1'374                        082.1 Dicţionar şcolar

81'374/D87

82  Literatură

 

224. CAMUS, WILLIAM. Tűzmadarak : Indián mítoszok / William Camus ; Fordította Réz Mihály. -   [Budapest] : Tericum Kiadó, [2007]

119 p. : il. color

Titl. orig. : Les oiseaux-de-feu

ISBN 978-963-9633-28-5

398.21/.22(=81)                                                    82-91(=81)=511.141

1. MITOLOGIE INDIANĂ                 2. LEGENDE POPULARE

82-91/C17

 

225. WELLEK, RENÉ. Az irodalom elmélete / René Wellek, Austin Warren ; Fordította : Szili József ; utószó : Kálmán C. György. -   Budapest : Osiris Kiadó, 2006

376 p. - (Osiris tankönyvek).

Note p. 285-322

Bibliografie p. 323-363

Index p. 365-374

ISBN 963-389-192-2

82.0                                                        082.1 Osiris tankönyvek

1. TEORIA LITERATURII

II 86869 ; 82.0/.02/W50

82.09  Critică literară

 

226. COLANGELO, CARMELO. Jean Starobinski sau ucenicia privirii / Carmelo Colangelo ; Traducere şi notă la ediţia românească de Ioana Bot. -   Cluj-Napoca : Limes, 2006

141 p. - (Mare Helveticum).

Note de subsol

ISBN 973-726-162-3. - ISBN 978-973-726-162-5

821.133.1.09=135.1 Starobinski, Jean               82.09=135.1 Starobinski, Jean

929 Starobinski, Jean                                         082.1 Mare Helveticum

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Elveţia)(critică literară)

II 87017 ; 82.09/S79C

 

227. COZMA, DIANA. Experimentul homo felix : un studiu shakespearian / Diana Cozma. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005

111 p.

Postfaţă p.107-110

ISBN 973-686-782-X

821.111.09-2 Shakespeare, Willian                   82.09 Shakespeare, William

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

II 86948 ; 82.09/S52C

 

228. FRANCILLON, ROGER. Jean Rousset sau pasiunea lecturii / Roger Francillon ; Traducere şi cuvânt înainte la ediţia în limba română de Ioana Bot. -   Cluj-Napoca : Limes, 2006

153 p. - (Mare Helveticum).

Bibliografie p. 146-153

ISBN 973-726-136-0

821.133.1(494).09=135.1 Rousset, Jean            82.09=135.1 Rousset, Jean

929 Rousset, Jean                                               082.1 Mare Helveticum

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Elveţia)(critică literară)

II 87018 ; 82.09/R85F

 

229. INGHAM, PATRICIA. The Brontës / Patricia Ingham. -   New York : Oxford unversity Press, 2006

XX ; 284 p. : il. - (Oxford World's Classics ; Authors in context).

Lista ilustraţiilor p. XI

Cronologie p. XII-XIX

Abrevieri p. XX

Note p. 251-255

ISBN 0-19-284035-5

821.111.09                                                                            08.09

082.1 Oxford World's Classics. Authors in context

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

II 86927 ; 82.09/B84-I

 

230. JUHANI NAGY JÁNOS. Gondoltad volna? : Érdekességek az irodalom világából / Juhani Nagy János. -   Debrecen : Tóth Könyvkereskedés, s.a.

232 p.

ISBN 978-963-5965-46-5

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

III 28713 ; 82.09/J86

 

231. PICON, GAËTAN. Panorama de la nouvelle littérature française / Gaëtan Picon. - Nouvelle édition refondue. -   Paris : Galiimard, 1960

678 p.; [16] p. il. - (Le point du jour).

Index p. 665-672

82.09                                      821.133.1.09-32                                    821.133.1-82

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(critică)

II 86932 ; 82.09/P64

 

232. POP, LILIANA. Crossroads : Essays in British and American Literature / Liliana Pop. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

240 p. - (Paradigme).

Note de subsol

Bibliografie la sf. capitolelor

Carte cu dedicaţie

ISBN 978-973-726-232-5

821.111.09                                                            821.111-4

821.111(73).09                                                      821.111(73)-4

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(critică)

II 86998d ; 82.09/P78

 

233. PYKETT, LYN. Wilkie Collins / Lyn Pykett. -   New York : Oxford University Press, 2005

XVII ; 254 p. : il. - (Oxford Wolrd's Classics ; Authors in context).

Lista ilustraţiilor p. VII-VIII

Cronologie p. IX-XVII

Abrevieri [1] p.

Note p. 227-243

ISBN 0-19-284034-7. - ISBN 978-0-19-284034-9

821.111.09 Collins, Wikie                                   929 Collins, Wilkie

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

II 86922 ; 82.09/C62P

 

234. ROBU, CORNEL. Paradoxurile timpului în science-fiction / Cornel Robu. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006

318 p.

Note şi trimiteri bibliografice p. 239-294

Indice p. 295-304

Rezumat în limba engleză p. 305-316

Referinţe critice p. 318

ISBN 973-686-938-5. - ISBN 978-973-686-938-9

82.09-311.9=135.1

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

III 28727 ; 82.09/R62

235. SANDERS, ANDREW. Charles Dickens / Andrew Sanders. -   New York : Oxford University Press, 2003

XXI ; 234 p. : il. - (Oxford World's Classics ; Authors in context).

Lista ilustraţiilor p. VIII-IX

Cronologie p. X-XXI

Note p. 207-215

Bibliografie p. 216-223

ISBN 0-19-284048-7

821.111.09 Dickens, Charles                                             929 Dickens, Charles

082.1 Oxford World's Classics. Authors in context      82.09

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

II 86911 ; 82.09/D39S

 

236. SLOAN, JOHN. Oscar Wilde / John Sloan. -   New York : Oxford university Press, 2003

XII ; 226 p. : il. - (Oxford Worls's Classics).

Index [1] p.

Cronologie p. VIII-XII

Note p. 193-203

Bibliografie p. 204-213

ISBN 0-19-284064-9

821.111.09 Wilde, Oscar                                                    929 Wilde, Oscar

082.1 Oxford World's Classics                                         82.09

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

II 86928 ; 82.09/W68S

 

237. SUTHERLAND, JOHN. So You Think You know Thomas Hardy? : A literary Quizbook / John Sutherland. -   New York : Oxford University Press, 2005

VIII ; 216 p. - (Oxford World's Classics).

Introducere p. VII-XVIII

ISBN 0-19-280443-X

ISBN 978-019-280443-3

821.111.09(076.3)Hardy, Thomas                     82.09(076.3)Hardy, Thomas

082.1 Oxford World's Classics

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

II 86917 ; 82.09/H26S

 

 

 

238. Világirodalom / Főszerkesztő : Pál József. -   Budapest : Akadémiai Kiadó, 2005

1000 p. - (Akadémiai kézikönyvek).

Note de subsol

Bibliografie p. 947-960

Index p. 961-998

ISBN 963-05-8238-4

82.02/.09                                                               082.1 Akadémiai kézikönyvek

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

II 86850 ; 82.09/V60

 

239. WHITWORTH, MICHAEL H.. Virginia Woolf / Michael Whitworth. -   New York : Oxford University Press, 2005

XVII ; 270 p. : il. - (Oxford World's Classics ; Authors in context).

Lista ilustraţiilor p. IX-X

Cronologie p. XI-XVII

Abrevieri [1] p.

Note p. 227-251

ISBN 0-19-280234-8

821.111.09 Woolf, Virginia      82.09                 929 Woolf, Virginia

082.1 Oxford World's Classics. Authors in context

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

II 86930 ; 82.09/W83W

821.11  Literaturi germanice

 

240. KLEIN, GEORG. Perfecţiunea creaţiei şi tragicul vieţii / Georg Klein ; Traducere de Daniela Ionescu. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

ISBN 978-973-133-131

821.113.6-4=135.1

1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(eseuri)

II 86945 ; 821.11/K53

 

241. SEIERSTAD, A°SNE. Anticarul din Kabul / A°sne Seierstad ; traducere de Veronica Şerbănoiu. -   Bucureşti : ALLFA, 2006

288 p. - (Cărţi adevărate).

Prefaţă p. 9-16

Titl. orig. The Bookseller of Kabul

ISBN 973-724-048-0. - ISBN 978-973-724-048-4

821.113.5-311.2=135.1                                         082.1 Cărţi adevărate

1. LITERATURĂ NORVEGIANĂ(roman)

II 86887 ; 821.11/S42

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

242. AHERN, CECELIA. Ui. : Szeretlek / Cecelia Ahern ; [Fordította Pavlov Anna. -   [Budapest] : Tericum Kiadó, [2007]

513 p. - (Nemzetközi bestseller).

Titl. orig. :Ps, I Love You

ISBN 963-8453-81-8

821.111(417)-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Irlanda)(roman)

II 86820 ; 821.111/A29

 

243. ANSCOMBE, RODERICK. Gróf Drakula László titkos élete / Roderick Anscombe ; [Fordította Stefanovits Péter]. -   [Budapest] : Tericum Kiadó, [2006]

557 p.

Titl. orig. : The Secret Life of László, Count Dracula

ISBN 963-9633-11-9

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86810 ; 821.111/A61

 

244. BERNIE`RES, LOUIS DE. Don Emmanuel háborúja : avagy Dél-Amerikai Exodus / Louis de Bernie`res ; [Fordította Kovács Kristóf]. -   [Budapest] : Tericum Kiadó, [2006]

425 p.

Titl. orig. : The War of Don Emmanuel's Nether Parts

ISBN 963-9633-14-3

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86814 ; 821.111/B49

 

245. BERNIE`RES, LOUIS DE. Senor Vivo és a kokainbáró / Louis de Bernie`res ; [Fordította Kovács Kristóf]. -   [Budapest] : Tericum, [2007]

320 p.

Titl. orig. : Senor Vivo and the Coca Lord

ISBN 978-963-9633-27-8

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86815 ; 821.111/B49

 

246. BLIXEN, KAREN. Volt egy farmom Afrikában : [regény] / Karen Blixen ; Fordította Gy. Horváth László. -   Budapest : Európa Könyvkiadó, 2007

384 p.

Note de subsol

Titl. orig. : Out of Africa

ISBN 978-963-07-8366-8

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86848 ; 821.111/B57

 

247. BURGESS, ANTHONY. Gépnarancs / Anthony Burgess ; [Fordította Gy. Horváth László]. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

232 p.

ISBN 978-963-07-8372-9

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86823 ; 821.111/B94

 

248. CAIN, JAMES M.. Dupla vagy semmi / James M. Cain ; [Fordította Uram Tamás]. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

159 p.

Titl. orig. : Double Indemnity

ISBN 978-963-07-8335-4

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86871 ; 821.111/C12

249. CAPOTE, TRUMAN. Más hangok, más szobák.A fűhárfa / Truman Capote ; [Fordította Örkény István, Róna Ilona]. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

347 p.

Titl. orig. : Other Voices, Other Rooms. The Grass Harp

ISBN 978-963-07-8358-3

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86830 ; 821.111/C20

 

250. CHANG, JUNG. Vadhattyúk : Kína három lánya / Jung Chang ; [Fordította Kalmár Éva, Révész Ágota]. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2006

617 p., [16] p. il.

Titl. orig. Wild Swans : Three Daughters of China

ISBN 963-07-8148-4

821.111-94=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(memorii)

II 86813 ; 821.111/C38

 

251. CHILD, LEE. Să nu greşeşti / Lee Child ; Traducere din engleză de Constantin Dumitru-Palcus. -   Bucureşti : Humanitas, [2007]

503 p. - (Thriller & Mystery ; Humanitas fiction).

ISBN 978-973-50-1734-7

082.1 Thriller & Mystery

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 18844 ; 821.111/C42

 

252. CHRISTIE, AGATHA. Nyílt kártyákkal / Agatha Christie ; [Fordította László Zsófia]. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

283 p. - (Európa Krimi).

Titl. orig. : Cards on the Table

ISBN 978-963-07-8396-5

821.111-31=511.141                                             082.1 Európa Krimi

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86835 ; 821.111/C48

253. CHRISTIE, AGATHA. És eljő a halál / Agatha Christie ; Fordította Sipos Katalin. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

295 p. - (Európa Krimi).

Titl. orig. : Death Comes As The End

ISBN 978-963-07-8361-3

821.111-31=511.141                                             082.1 Európa krimi

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86836 ; 821.111/C48

 

254. COLLIER, JANE. An Essay on the Art of Ingeniously Tormenting / Jane Collier ; Edited with an Introduction and Notes by Katharine A. Craik. -   New York : Oxford University Press, 2006

XLV ; 114 p. : il. - (Oxford World's Classics).

Note de subsol

Bibliografie p. XL-XLIII

Cronologie p. XLIV-XLV

Note explicative p. 101-111

ISBN 0-19-280552-5. - ISBN 978-0-19-280552-2

821.111-4                                                              082.1 Oxford World's Classics

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(eseuri)

II 86916 ; 821.111/C62

 

255. COLLINS, WILKIE. Armandale : Wilkie Collins / Edited with an Introductions and Notes by Catherine Peters. -   New York : Oxford University Press, 1999

XXXIX ; 840 p. - (Oxford World's Classics).

Note de subsol

Bibliografie p. XXVIII-XXX

Cronologie p. XXXI-XXXIX

Note explicative p. 819-829

ISBN 978-0-19-283467-6. - ISBN 0-19-283467-3

821.111-31                                                            082.1 Oxford World's Classics

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86920 ; 821.111/C62

 

 

 

256. CONRAD, JOSEPH. Nostromo : A Tale of the Seaboard / Joseph Conrad ; Edited with an Introduction and Notes by Jacques Berthoud and Mara Kalnins. -   Ney York : Oxford University Press, 2007

XLI ; 454 p. : h. - (Oxford World's Classics).

Bibliografie p. XXX-XXXIII

Cronologie p. XXXIV-XL

Apendice p. 412-422

Note explicative p. 423-447

ISBN 978-0-19-280154-8

821.111                                                                 082.1 Oxford World's Classics

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86926 ; 821.111/C65

 

257. DICKENS, CHARLES. Barnaby Rudge / Charles Dickens ; With an Introduction and Notes by Iain McCalman and Jon Mee. - Edited by Clive Hurst. -   New York : Oxford University Press, 2003

XLVIII ; 702 p. : h., il. - (Oxford World's Classics).

Note asupra ilustraţiilor p. XXVI-XXIX

Bibliografie p. XXX-XXXIV

Cronologie p. XXXV-XLVII

Apendice p. 662-676

ISBN 978-0-19-284056-1. - ISBN 0-19-284056-8

821.111-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86914 ; 821.111/D39

 

258. DOLIN, TIM. George Eliot / Tim Dolin. -   New York : Oxford University Press, 2005

XVIII ; 284 p. : il., tab. - (Oxford World's Classics).

Cronologie p.IX-XVII

Lista ilustraţiilor [1] p. - Abrevieri [1] p.

Note p. 250-265

ISBN 0-19-284047-9

821.111.09 Eliot, George                     82.09                      929 Eliot, George

082.1 Oxford World's Classics

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

II 86910 ; 821.111/E41D

259. DURRELL, GERALD. A részeg erdő / Gerald Durrell ; Fordította Borbás Mária ; a fedélrajzot és az illusztrációkat Réber László készítette. -   Budapest : Európa Könyvkiadó, 2004

239 p.: il.

Titl. orig. : The Drunken Forest

ISBN 963-07-7618-9

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86867 ; 821.111/D95

 

260. DYSART, JOSHUA. Avril Lavigne 5 kívánsága / Írta Joshua Dysart ; A föszerepben Avril Lavigne ; Eredeti ötlet Camille d'Errico ; Rajzolta Camille d'Errico ; Fordította Steiner Kristóf. -   [Budapest] : Tericum Kiadó, [2007]

[157] p. : il. parţial color

Titl. orig. : Avril Lavigne's Make 5 Wishes

ISBN 978-963-9633-29-2

821.111(73)-93=511.141                                                                     087.5:084

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii)

821.111/D98

 

261. EGGERS, DAVE. Să te ţii alergătură! : [Roman] / Dave Eggers ; Traducere din engleză şi note Ariadna Grădinaru. -   Bucureşti : Humanitas, [2007]

361 p. - (Raftul Denisei ; Humanitas fiction).

Titl. orig. : You Shall Know Our Velocity

ISBN 978-973-50-1596-1

082.1 Raftul Denisei                                                           821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86977 ; 821.111/E24

 

262. Florilegiu de poezie religioasă engleză din sec. al VII-lea / Traducere, studiu introductiv, prezentări şi note Ioana Sasu-Bolba ; Prefaţă Mihaela Mudure. - Ediţie bilingvă. -   Cluj-Napoca : Limes, 2006

260 p. - (Restauraţio).

Bibliografie p. 256-257

ISBN 973-726-104-2

821.111-1(082)                                                                     821.111-82

821.111-82=135.1                                                 821.111-1=135.1(082.1)

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(antologie)

II 87015 ; 821.111/F69

 

263. GARNETT, DAVID. Femeia - vulpe / David Garnett ; Traducere din engleză de Angela Jianu. - Ediţie revăzută. -   Bucureşti : Humanitas, [2006]

143 p. - (Cartea de pe noptieră).

Titl. orig. : Lady Into Fox

ISBN 973-50-1215-4. - ISBN 978-973-50-1215-1

082.1 Cartea de pe noptieră                                              821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 18843 ; 821.111/G20

 

264. GELLIS, ROBERTA. Lucrezia Borgia és a mérgek anya / Roberta Gellis ; [Fordította Bobory Dóra]. -   [Budapest] : Tericum, [2006]

360 p.

Titl. orig. : Lucrezia Borgia and the Mother of Poisons

ISBN 963-9633-22-4

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86805 ; 821.111/G29

 

265. GOLDING, WILLIAM. Ripacs Martin / William Golding ; [Fordította Göncz Árpád]. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

184 p.

Titl. orig. : Pincher Martin

ISBN 978-963-07-8352-1

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86817 ; 821.111/G66

 

266. GOSSE, EDMUND. Father and Son / Edmund Gosse ; Edited with an Introduction and Notes by Michael Newton. -   New York : Oxford University Press, 2004

XLV ; 241 p. : il. - (Oxford World's Classics).

Note p. XXIX-XXXV

Bibliografie p. XXXVI-XXXVIII

Cronologie p. XXXIX-XLV

ISBN 0-19-284066-5

821.111-31                                                            082.1 Oxford World's Classics

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86904 ; 821.111/G73

 

267. GRISHAM, JOHN. A Pelikán ügyirat : [regény] / John Grisham ; [Fordította] Wertheimer Gábor. -   [Budapest] : Geopen Könyvkiadó, 2007

464 p.

Titl. orig. : The Pelican Brief

ISBN 978-963-9765-10-8

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86847 ; 821.111/G86

 

268. GUINN, JEFF. Autobiografia lui Moş Crăciun / povestită lui Jeff Guinn ; traducere din limba engleză Marina Radu. -   Bucureşti : Nemira, 2005

352 p. : il. alb-negru

Prefaţă p. 5-13

Bibliografie p. 347-348

ISBN 973-569-779-3

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 18836 ; 821.111/G95

 

269. GULLAND, SANDRA. Adieu, Bonaparte! : Az utolsó tánc / Sandra Gulland ; [Fordította Kós Krisztina]. -   [Budapest] : Tericum Kiadó, [2006]

424 p.

Titl. orig. : The Last Great Dance on Earth

ISBN 963-8453-98-2

821.111(71)-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Canada)(roman)

II 86807 ; 821.111/G95

270. GULLAND, SANDRA. Napóleon felesége : A szenvedély és bánat dalai / Sandra Gulland ; [Fordította Kós Krisztina]. -   [Budapest] : Tericum Kiadó, [2005]

414 p.

Tabel cronologic p. 409-411

ISBN 963-8453-94-X

821.111(71)-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Canada)(roman)

II 86808 ; 821.111/G95

 

271. HOLLINGSHEAD, IAIN. Douăzeci şi ceva : Criza sfertului de viaţă a lui Jack Lancaster / Iain Hollingshead ; Traducere din engleză şi note de Ana Dragomirescu. -   Bucureşti : Humanitas, [2007]

283 p. - (Cocktail ; Humanitas fiction).

ISBN 978-973-50-1613-5

082.1 Cocktail                                                                      821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 18841 ; 821.111/H75

 

272. KERR, PETER. Egy tavasz Mallorcán : avagy edy kosárnyi hópihe / Peter Kerr ; [Fordította Sziklai István. -   [Budapest] : Tericum, [2005]

317p.

Titl. orig. : A Basketful of Snowflakes

ISBN 963-9633-12-7

821.111-94                                                            908(1-924.61 Mallorca)(0:82-94)

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(memorii)

II 86873 ; 821.111/K36

 

273. KERR, PETER. Egy nyár Mallorcán, avagy Manana, manana / Peter Kerr ; [Fordította Sziklai István]. -   [Budapest] : Tericum, [2005]

299 p.

Titl. orig. : One Mallorcan Summer

ISBN 963-8453-92-3

821.111-94                                                            908(1-924.61 Mallorca)(0:82-94)

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(memorii)

II 86818 ; 821.111/K36

274. KING, STEPHEN. La miezul nopţii / Stephen King ; traducere din limba engleză de Constantin Dumitru- Palcus. -   [ Bucureşti ] : Editura Trei, 2006

vol. - (Romane Psy).

ISBN 973-707-063-1

vol. 1 : Langolierii ; Fereastra secretă - 616 p. - Note de subsol. - ISBN 973-707-063-1

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Romane Psy

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86901 ; 821.111/K44

 

275. KOSINSKI, JERZY. A festett madár / Jerzy Kosinski ; [Fordította Gy. Horváth László]. -   budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

252 p.

Titl. orig. : The Painted Bird

ISBN 978-963-07-8287-6

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86834 ; 821.111/K75

 

276. KRAUSS, NICOLE. Istoria iubirii / Nicole Krauss ; Traducere din engleză şi note Antoaneta Ralian. -   Bucureşti : Humanitas, [2007]

311 p. - (Raftul Denisei ; Humanitas fiction).

Titl. orig. : The History of Love

ISBN 978-973-50-1526-8

082.1 Raftul Denisei                                                           821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86952 ; 821.111/K81

 

277. KUREISHI, HANIF. Buddha din suburbie : [Roman] / Hanif Kureishi ; Traducere din limba engleză şi note Oana Avornicesei. -   Bucureşti : Humanitas, [2007]

371 p. - (Raftul Denisei ; Humanitas fiction).

ISBN 978-973-50-1760-6

821.111-31=135.1                                                 082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86960 ; 821.111/K93

278. LENNOX, CHARLOTTE. The Female Quixote or The Adventures of Arabella / Charlotte Lenox ; With an Introduction by Margaret Anne Doody ; Choronology and Appendix by Duncan Isles. - Edited by Margaret Dalziel. -   New York : Oxford University Press, 1998

XXXVIII ; 428 p. - (Oxford World's Classics).

Note p. 385-418

ISBN 978-0-19-283572-7. - ISBN 0-19-283572-6

821.111(73)-31                                                     082.1 Oxford World's Classics

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86903 ; 821.111/L45

 

279. MANBY, CHRIS. Căsătorie din interes / Chris Manby ; Traducere din engleză şi note Anca Maria Stăncioiu. -   Bucureşti : Humanitas, [2007]

398 p. - (Cocktail ; Humanitas fiction).

ISBN 978-973-50-1669-2

821.111-31=135.1                                                 082.1 Cocktail

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 18845 ; 821.111/M20

 

280. MARSHALL, MICHAEL. Oamenii de paie / Michael Marshall ; Traducere din limba engleză şi note de Mircea Pricăjan. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, [2007]

455 p. - (Thriller & Mystery).

ISBN 978-973-689-165-6

082.1 Thriller & Mystery                                                   821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 18842 ; 821.111/M42

 

281. MAXWELL, ROBIN. A szűz : Előjáték a trónhoz / Robin Maxwell ; [Fordította Sziklai István]. -   [Budapest] : Tericum Kiadó, [2005]

319 p.

ISBN 963-9633-01-1

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86802 ; 821.111/M51

282. MAXWELL, ROBIN. Boleyn Anna titkos naplója / Robin Maxwell ; [Fordította Béresi Csilla]. -   [Budapest] : Tericum Kiadó, s.a.

360 p.

Titl. orig. : The Secret Diary of Anne Boleyn

ISBN 963-8453-52-4

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86803 ; 821.111/M51

 

283. MAXWELL, ROBIN. A vad írek : I Erzsébet és a hírhedt kalóznő története / Robin Maxwell ; [Fordította Dudich Ákos. -   [Budapest] : Tericum Kiadó, [2006]

503 p.

Titl. orig. : The Wild Irish

ISBN 963-9633-19-4

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86804 ; 821.111/M51

 

284. MAYES, FRANCES. Egy év a világban : Egy szenvedélyes utazó kalandozásai / Frances Mayes ; [Fordította Sziklai István]. -   [Budapest] : Tericum Kiadó, [2007]

485 p.

Titl. orig. : A Year in the World

ISBN 963-9633-20-8

821.111(73)-992=511.141                                                    910.4(100)(0:82-992)

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(jurnal de călătorie)

II 86806 ; 821.111/M52

 

285. MILTON, JOHN. Paradise Lost : John Milton / Edited with an Introduction and Notes by Stephen Orgel and Jonathan Goldberg. -   New York : Oxford University Press, 2004

XL ; 328 p. - (Oxford World's Classics).

Bibliografie p. XXXVI-XXXVIII. - Cronologie p. XXXIX-XL

ISBN 978-0-19-283319-8

821.111-13                                                            082.1Oxford World's Classics

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poezie epică)

II 86921

286. NATHANIEL HAWTHORNE. Young Goodman Brown and Other Tales / Nathaniel Hawthorne ; Edited with an Introduction and Notes by Brian Harding. -   New York : Oxford University Press, 1998

XXXVI ; 412 p. - (Oxford World's Calssics).

Note p. XXXI

Cronologie p. XXXII-XXXVI

Note explicative p. 333-381

ISBN 978-0-19-283600-7. - ISBN 0-19-283600-5

821.111-32                                                            082.1 Oxford World's Classics

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri)

II 86929 ; 821.111/H40

 

287. NIN, ANAI¨S. Delta lui Venus : Povestiri erotice / Anai¨s Nin ; Traducere din limba engleză şi note de Alina Purcaru. -   Bucureşti : Humanitas, [2007]

281 p. - (Raftul Denisei ; Humanitas fiction).

ISBN 978-973-50-1708-8

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86962 ; 821.111/N75

 

288. POPE, ALEXANDER. The Major Works[Pope, Alexander] : Alexander Pope / Edited with an Introduction and Notes by Pat Rogers. -   New York : Oxford University Press, 2006

XXIX ; 738 p. - (Oxford World's Classics).

Cronologie p. XXIV-XXVI

Note p. XXVII-XXIX

Apendice p. 554-569

Index p. 570-574

ISBN 0-19-920361-X. - ISBN 978-0-19-920361-1

821.111-82                             821.111-1(082)                      821.111-6(082.1)

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(antologie)

II 86919 ; 821.111/P78

 

 

 

 

289. RADCLIFFE, ANN. The Italian or The Conffesional of the Black Penitents The Italian or The Conffesional of the Black Penitents : A Romance / Ann Radcliffe ; With an Introduction and Notes by E.J. Clery. - Edited by Frederick Garber. -   New York : Oxford University Press, 1998

XXXVIII ; 424 p. - (Oxford World's Classics).

Note de subsol

Bibliografie p. XXXIII-XXXVI

Cronologie p. XXXVII-XXXVIII

Note explicative p. 416-423

ISBN 978-0-19-283254-2. - ISBN 0-19-283254-9

821.111-31                                                                  082.1 Oxford World's Classics

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86907 ; 821.111/R14

 

290. REEVE, CLARA. The Old English Baron / Clara Reeve ; With an Introduction and Notes by James Walt. - Edited by James Trainer. -   New York : Oxford University Press, 2003

XXXII ; 144 p. - (Oxford World's Classics).

Note p. XXV-XXVII

Bibliografie p. XXVIII-XXX

Cronologie p. XXXI-XXXII

ISBN 0-19-280327-1

821.111-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86913 ; 821.111/R38

 

291. SCOTT, ROBERT FALCON. Journals : Captain Scott's Last Expedition / Edited with an Introduction and Notes by Max Jones. -   New York : Oxford University Press, 2006

LX ; 530 p. : il, h., tab. - (Oxford World's Classics).

Bibliografie p. XLIX-LIII

Cronologie p. LVI-LX

Apendice p. 423-475

ISBN 0-19-929752-5

821-94                                                                                   910.4(160.26-13)(0:82-94)

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(jurnal de călătorie)

II 86925 ; 821.111/S38

292. SCOTT, WALTER. Ivanhoe / Sir Walter Scott ; Edited with an Introduction and notes by Ian Duncan. -   New York : Oxford University Press, 1996

XXXVII ; 586 p. - (Oxford World's Calssics).

Note p. XXVII-XXXII

Bibliografie p. XXXIII-XXXV

Cronologie p. XXXVI-XXXVII

ISBN 978-0-19-283499-7. - ISBN 0-19-283499-1

821.111-31                                                            082.1 Oxford World's Classics

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86905 ; 821.111/S38

 

293. SCOTT, WALTER. The Bride of Lammermoor / Sir Walter Scott ; Edited with an Introduction and Notes by Fiona Robertson Edited with an Introduction and Notes by Fiona Robertson. -   New York : Oxford university Press, 1991

XLV ; 462 p. - (Oxford World's Classics).

Note p. XXX-XL

Bibliografie p. XLI-XLV

Apendice p. 357-362

ISBN 978-0-19-283554-4. - ISBN 0-19-283554-0

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86906 ; 821.111/S38

 

294. SHELDON, SIDNEY. Morile de vînt ale zeilor / Sidney Sheldon ; Traducere de Anca Nistor. -   Bucureşti : Editura Miron, 1994

461 p. - (Bestseller).

Titl. orig. : Windmills Of The Gods

ISBN 973-95056-7-4

082.1 Bestseller                                                                   821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/S52

 

295. SUTHERLAND, JOHN. So You Think You Know Jane Austen? : A Literary Quizbook / John Sutherland ; Deidre Le Faye. -   New York : Oxford University Press, 2005

VIII ; 232 p. - (Oxford World's Classics).

ISBN 978-0-19-280440-2. - ISBN 0-19-280440-5

821.111.09(076.3)Austen, Jane                                         82.09(076.3)

082.1 Oxford World's Classics

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

II 86912 ; 821.111/A93S

 

296. TROLLOPE, ANTHONY. An Authobiography / Anthony Trollope ; With an Introduction and Notes by P.D. Edwards. - Edited by Michael Sadleir and Frederick Page. -   New York : Oxford University Press, 1998

XXXVII ; 409 p. - (Oxford World's Classics).

Note p. XIX-XXIV

Bibliografie p. 368-369

Apendice p. 370-375

ISBN 978-0-19-283845-2. - ISBN 0-19-283845-8

821.111-94                                                            082.1 Oxford World's Classics

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(autobiografie)

II 86909 ; 821.111/T87

 

297. UPDIKE, JOHN. Teroristul / John Updike ; Traducere din engleză şi note Iulia Gorzo. -   Bucureşti : Humanitas, [2007]

299 p. - (Raftul Denisei ; Humanitas fiction).

ISBN 978-973-50-1685-2

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86955 ; 821.111/U66

 

298. UPDIKE, JOHN. Gyere hozzám feleségül : Románc / John Updike ; [Fordította Göncz Árpád]. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2006

372 p.

Titl. Orig. : Marry Me

ISBN 963-07-8140-9

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86827 ; 821.111/U66

 

 

 

299. UPDIKE, JOHN. Ugyanaz az ajtó / John Updike ; [Fordította Bartos Tibor, Gy. Horváth László, Katona Tamás...]. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2006

268 p.

Titl. orig. : The Same Door

ISBN 963-07-8009-7

821.111(73)-32=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

II 86828 ; 821.111/U66

821.112.2  Literatură germană

 

300. BAUMANN, BARBARA. Deutsche Literatur in Epochen / Barbara Baumann, Brigitta Oberle. -   [Ismaning] : Max Hueber Verlag, s.a.

368 p. : il.

Cronologie p. 325-341

Index p. 342-364

Bibliografie p. 365-368

ISBN 3-19-001399-3

821.112.2"750/1995"                           821.112.2.09                          821.112.2-82

1. LITERATURĂ GERMANĂ(antologie)

821.112.2/B38

 

301. HARRER, HEINRICH. Hét év Tibetben : [regény] / Heinrich Harrer ; Fordította Hensch Aladár. -   Budapest : Cartaphilus Kiadó, 2005

447 p. : il.

Titl. orig. : Sieben Jahre in Tibet : mein Leben am Hofe des Dalai Lama

ISBN 963-744-803-9

821.112.2-992=511.141                                                                       294.3

1. LITERATURĂ GERMANĂ(jurnal de călătorie)

II 86868 ; 821.112.2/H31

 

302. HOFMANN, CORINNE. Visszatérés Afrikába : [regény] / Corinne Hofmann ; Fordította Wojtovicz Hajnalka. -   Budapest : Ulpius-ház, 2006

264 p., [16] p. il.

Titl. orig. : Wiedersehen in Barsaloi

ISBN 963-9602-85-X

821.112.2(494)-31=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(Elveţia)(roman)

II 86858 ; 821.112.2/H71

 

303. SCHNITZLER, ARTHUR. A titokzatos asszony : Válogatott elbeszélések / Arthur Schnitzler ; [Válogatta Tatár Sándor] ; [Fordította Kurdi Imre, Lukácsy András, Tatár Sándor]. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

236 p.

ISBN 978-963-07-8347-7

821.112.2(436)-32=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(povestiri)

II 86816 ; 821.112.2/S34

 

304. Das schönste deutsche Wort / Herausgegeben von Prof. Dr. Jutta Limbach. -   [Ismaning] : Hueber Verlag, s.a.

155 p. : il.

Antologia celor mai frumoase cuvinte din limba germană comentate de perticipanţii la concursul "Das schönste duetsche Wort"

ISBN 3-19-007891-2

821.112.2

1. LITERATURĂ GERMANĂ

821.112.2/D20

 

305. XANTHOS, SIGRID. Der Hase und der Igel / von Sigrid Xanthos, Jutta Douvitsas ; Illustrationen Leftheris Xanthos. -   [Ismaning] : Hueber Verlag, [2007]

24 p. : il. color - (Leseclub).

ISBN 978-3-19-001871-0

821.112.2-93

1. LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti)

821.112.2/X20

 

306. XANTHOS, SIGRID. Aladdin und die Wunderlampe / von Sigrid Xanthos, Jutta Douvitsas ; Illustrationen Leftheris Xanthos. -   [Ismaning] : Hueber Verlag, [2007]

24 p. : il. color - (Leseclub).

ISBN 978-3-19-021871-4

821.112.2-93

1. LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti)

821.112.2/X20

 

307. XANTHOS, SIGRID. Sinbad der Seefahrer / von Sigrid Xanthos, Jutta Douvitsas ; Illustrationen Leftheris Xanthos. -   [Ismaning] : Hueber Verlag, [2007]

24 p. : il. color - (Leseclub).

ISBN 978-3-19-031871-1

821.112.2-93

1. LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti)

821.112.2/X20

821.131.1  Literatură italiană

 

308. D'ORTA, MARCELLO. Én, reméljük, megúszom : Náplyi elemisták dolgozatai Marcello D'Orta tanító gondozásában / [Marcello D'Orta] ; [Fordította Magyarósi Gizella]. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

115 p. : il.

ISBN 978-963-07-8291-3

821.131.1-7=511.141

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(literatură pt. copii)

821.131.1/D70

 

309. DI ROBILANTI, ANDREA. Szerelem Velencében / Andrea Di Robilanti ; [Fordította Sümegi Balázs]. -   [Budapest] : Tericum Kiadó, [2005]

389 p.

Titl. orig. : A Venetian Affair

ISBN 963-9633-05-4

821.131.1-31=511.141                                                         821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman)

II 86812 ; 821.131.1/D52

821.133.1  Literatură franceză

 

310. BEIGBEDER, FRÉDÉRIC. Iartă-mă!...Ajută-mă!... / Frédéric Beigbeder ; Traducere din limba franceză de Doru Mareş ; Postfaţă de Claudiu Constantinescu. -   Bucureşti : Editura Pandora-M, 2007

196 p. - (Funky-Fiction).

ISBN 978-973-88543-1-4

821.133.1-31=135.1                                                             082.1 Funky-Fiction

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86889 ; 821.133.1/B41

 

311. CHARRAS, PIERRE. Noapte bună, blândul meu prinţ / Pierre Charras ; Traducere din franceză Constanţa Ciocârlie. -   Bucureşti : Humanitas, [2007]

123 p. - (Cartea de pe noptieră).

Titl. orig. : Bonne nuit, doux prince

ISBN 978-973-50-1709-5

082.1 Cartea de pe noptieră                                              821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

I 18837 ; 821.133.1/C39

 

312. DUMAS, ALEXANDRE. Monte Cristo grófja : regény / Alexandre Dumas ; Csetényi Erzsi fordításának felhasználásával átdolgozta Majtényi Zoltán. -   Szeged : Könyvmolyképző Kiadó, 2007

671 p. - (Jonatán Könyvmolyképző).

Titl. orig. : Le comte de Monte Cristo

ISBN 978-963-9708-20-4

821.133.1-31=511.141

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86859 ; 821.133.1/D89

 

313. KRISTOF, AGOTA. Trilogia gemenilor : Marele caiet . Dovada. A treia minciună / Agota Kristof ; traducere din limba franceză de Aliza Ardeleanu. -   Bucureşti : Editura Trei, 2006

504 p. - (Romane Psy).

ISBN 973-707-112-3. - ISBN 978-973-707-112-5

821.133.1(494)-31=135.1                                                     082.1 Romane Psy

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Elveţia)(roman)

II 86891 ; 821.133.1/K83

 

314. LEVY, MARC. Te voi revedea : continuarea romanului "Şi dacă e adevărat..." / Marc Levy ; traducere din limba franceză de Marie-Jeanne Vasiloiu. -   [ Bucureşti ] : Editura Trei, 2006

296 p. - (Romane Psy).

Titl.orig. Vous revoir

ISBN 973-707-067-4

821.133.1-31=135.1                                                             082.1 Romane Psy

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86893 ; 821.133.1/L55

 

315. LEVY, MARC. Şapte zile pentru o eternitate... / Marc Levy ; traducere din limba franceză de Marie-Jeanne Vasiloiu. -   [ Bucureşti ] : Editura Trei, 2007

248 p.

Titl.orig. Sept jours pour une éternité...

ISBN 978-973-707-156-9

821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86880 ; 821.133.1/L55

 

316. LEVY, MARC. Unde eşti ? / Marc Levy ; traducere din limba franceză de Marie-Jeanne Vasiloiu. -   [ Bucureşti ] : Editura Trei, 2006

264 p.

Titl.orig. Ou` es-tu ?

ISBN 973-707-096-8. - ISBN 978-973-707-096-8

821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86879 ; 821.133.1/L55

 

317. MAXIMOFF, MATÉO. Preţul libertăţii : roman / Matéo Maximoff ; Traducere din limba franceză, prefaţă şi note de Mihaela Mudure. -   Cluj-Napoca : Editura AMM, 2005

240 p.

Titl. orig. : Le prix de la liberté

ISBN 973-87275-1-0

821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86992 ; 821.133.1/M51

 

318. QUIGNARD, PASCAL. Vila Amali / Pascal Quignard ; Traducere din limba franceză Emanoil Marcu. -   Bucureşti : Humanitas, [2006]

240 p. - (Raftul Denisei ; Humanitas fiction).

Titl. orig. : Villa Amalia

ISBN 973-50-1509-9. - ISBN 978-973-50-1509-1

082.1 Raftul Denisei                                                           821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86951 ; 821.133.1/Q58

 

319. SCHNEIDER, MICHEL. Marilyn pe divan : roman / Michel Schneider ; traducere din limba franceză de Doru Mareş. -   [ Bucureşti ] : Editura Trei, 2007

504 p.

Bibliografie p. 497-500

Titl. orig. Marilyn, dernie`res scéances

ISBN 978-973-707-145-3

821.133.1-312.6=135.1                                         791.44.071.2 Monroe, Marilyn

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(semi-biografie)

II 86898 ; 821.133.1/S34

 

320. STROEV, ALEXANDRE. Ériger une République souveraine, libre et indépendante : Mémoires de Charles-Léopold Andreu de Bilistein sur la Moldavie et la Valachie au XVIII-e sie`cle / Alexandre Stroev ; Ileana Mihaila. -   Bucureşti : Roza vânturilor, 2001

194 p. ; [10 ] p. il.

Index p. 185-192

ISBN 973-9003-83-4

821.133.1-94                                         929 Bilistein, Charles-Léopold Andreu de

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(memorii)

II 86775 ; 821.133.1/S91

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

321. ALLENDE, ISABEL. Portret în sepia / Isabel Allende ; traducere din spaniolă de Cornelia Rădulescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2006

308 p. - (Fiction ; Seria de autor).

Titl. orig. Retrato en sepia

ISBN 973-50-1374-6. - ISBN 978-973-50-1374-5

821.134.2(83)-31=135.1                                                       082.1 Fiction

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Chile)(roman)

II 86884 ; 821.134.2/.3/A42

 

322. ALLENDE, ISABEL. A vademberek nyomában : Ifjúsági regény / Isabel Allende ; Fordította Latorre Ágnes. -   Budapest : Európa Könyvkiadó, 2003

252 p.

Titl. orig. : La Ciudad de las Bestias

ISBN 963-07-7487-9

821.134.2(83)-31=511.141

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Chile)(roman)

III 28716 ; 821.134.2/.3/A42

 

323. CABRÉ, JAUME. Az eunuch árnyéka : [Regény] / Jaume Cabré ; Fordította : Tomcsányi Zsuzsanna. -   Budapest : Európa KÖnyvkiadó, 2004

560 p. : n. muz., sch.

Titl. orig. : L'ombra de l'eunuc

ISBN 963-07-7541-7

821.134.2-31=511.141

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(antologie)

II 86841 ; 821.134.2/.3/C11

 

324. COELHO, PAULO. Jurnalul unui Mag / Paulo Coelho ; Traducere din portugheză Gabriela Banu. -   Bucureşti : Humanitas, [2006]

250 p. - (Biblioteca "Paulo Coelho").

ISBN 973-50-1412-2. - ISBN 978-973-50-1412-4

821.134.3(81)-31=135.1

1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(roman)

II 86964 ; 821.134.2/.3/C60

 

325. ECHENIQUE, ALFREDO BRYCE. Ghidul trist al Parisului / Alfredo Bryce Echenique ; Traducere din spaniolă de Luminiţa Voina-Răuţ. -   Bucureşti : Humanitas, [2006]

183 p. - (Cartea de pe noptieră).

Titl. orig. : Guía triste de París

ISBN 973-50-1129-8

082.1 Cartea de pe noptieră                                              821.134.2(85)-32=135.1

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Peru)(povestiri)

I 18840 ; 821.134.2/.3/E14

 

326. GRANDES, ALMUDENA. Castele de carton / Almudena Grandes ; Traducere din spaniolă de Cornelia Rădulescu. -   Bucureşti : Humanitas, [2007]

195 p. - (Raftul Denisei ; Humanitas fiction).

Titl. orig. : Castillos de cartón

ISBN 978-973-50-1643-2

821.134.2-31=135.1                                              082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ((roman)

II 86956 ; 821.134.2/.3/G76

 

327. SAER, JUAN JOSÉ. Martorul / Juan José Saer ; Traducere din spaniolă de Cornelia Rădulescu. -   Bucureşti : Humanitas, [2006]

172 p. - (Cartea de pe noptieră).

Titl. orig. : El Entenado

ISBN 973-50-1214-6. - ISBN 978-973-50-1214-4

082.1 Cartea de pe noptieră                                              821.134.2(82)-31=135.1

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Argentina)(roman)

I 18839 ; 821.134.2/.3/S13

 

328. VARGAS LLOSA, MARIO. Izrael / Palesztina : Béke vagy szent háború / Mario Vargas Llosa ; Morgana Vargas Llosa fényképeivel ; [Fordította Benyhe János]. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

160 p. , [32] p. il.

ISBN 978-963-07-8422-1

821.134.2(85)-992=511.141                                 910.4(569.4)(046)

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Peru)(memorii)

II 86826 ; 821.134.2/.3/V27

821.135.1  Literatură română

 

329. AGÂRBICEANU, ION. Frumoasa cea din piatră : Povestiri inedite / Ion Agârbiceanu ; Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Mircea Popa. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

123 p. : il.

Notă bio-bibliografică [1] p.

ISBN 798-973-133-138-6

821.135.1-32

II 86933 ; 821.135.1/A26

 

330. ANANIA, VALERIU. Opera literară [Anania, Valeriu] / Valeriu Anania. -   Cluj-Napoca : Limes, 2003

vol.

Vol.3 : Rotonda plopilor aprinşi - 228 p. - Cronologie p. 11-19. - Referinţe critice p. 205-225. - ISBN 973-726-026-0

Vol.5 : Teatru : Vol.1 : Mioriţa. Meşterul Manole - 437 p. - Referinţe critice la sf. capitolelor. - ISBN 978-973-726-241-1

Vol.6 : Teatru : Vol.2 :Steaua Zimbrului. Du-te vreme, vino vreme! - 346 p. - Referinţe critice la sf. capitolelor. - ISBN 978-973-726-242-4

Vol.7 : Teatru : Vol.3 :Greul pământului. Hoţul de mărgăritare.Păhărelul cu nectar - 254 p. - Referinţe critice la sf. capitolelor. - ISBN 978-973-726-241-7

821.135.1-31                          821.135.1-2                            821.135.1-94

III 26291 ; III 27200 ; 821.135.1/A48

 

331. Antologia membrilor Uniunii Scriitorilor Români care trăiesc în Gorj / Antologie îngrijită de Gelu Birău, Adrian Frăţilă, Spiridon Popescu. -   Craiova : Scrisul Românesc, 2006

427 p. : il.

Note bio-bibliografice la începutul capitolelor

ISBN 973-38-0526-2. - ISBN 978-973-38-0526-7

821.135.1-82

II 86776 ; 821.135.1-82/A62

332. BAL, DELIA. Crăciunul copiilor între tradiţional şi modern : Scenete / Delia Bal, Mirela Cosma. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2007

122 p. : il.

Bibliografie p. 119

ISBN 978-973-126-048-8

821.135.1-93-2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru pentru copii)

821.135.1/B19

 

333. BARBU, RALUCA. Oraşul din viaţa mea / Raluca Barbu. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2007

216 p.

ISBN 978-973-126-022-8

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

II 87027 ; 821.135.1/B30

 

334. BÂGIU, LUCIAN-VASILE. Valeriu Anania : Scriitorul / Lucian Vasile Bâgiu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2006

587 p. - (Monografii).

Note de subsol

Rezumat în lb. engleză p. 502-531

Anexe p. 533-552

Bibliografie p. 553-571

ISBN 973-726-200-X. - ISBN 978-973-726-200-4

821.135.1.09 Anania, Valeriu                                             082.1 Monografii

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86986 ; 821.135.1.09/A48B

 

335. BĂCIUŢ, NICOLAE. Cartea inimii / Nicolae Băciuţ. -   Târgu Mureş : Editura Nico, 2008

95 p.

ISBN 978-973-1728-60-5

821.135.1-4                            821.135.1.09(047.53)                            821.135.1-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

I 18846 ; 821.135.1/B13

 

 

336. BODEA, GHEORGHE I.. Octavian Goga : O viaţă, un destin / Dr. Gheorghe I. Bodea. -   Cluj-Napoca : Limes, 2004

3 vol.

Vol.1 - 415 p. il, sch. - Note la sf. capitolelor. - ISBN 973-726028-7

Vol.2 : 1919-1935. "Aşa a vrut destinul, eu îl urmez" - 344 p. ; XX pl. il. - Note de subsol. - Indice de nume p. 334-344. - ISBN 978-973-726-258-5

Vol.3 - 381 p. ; XX pl. il. - Note de subsol. - Indice de nume p. 368-381. - ISBN 978-973-726-261-5

821.135.1.09 Goga, Octavian                                             929 Goga, Octavian

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

IV 6515(1-3) ; 821.135.1.09/G65B

 

337. BODIŞTEAN, FLORICA. Literatura pentru copii şi tineret dincolo de "story" / Florica Bodiştean. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

150 p.

Bibliografie p. 337-346

ISBN 978-973-133-091-4

821.135.1-93.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 86950 ; 821.135.1.09/B61

 

338. BOGDAN, DANIELA CECILA. A şaptea faţă a lunii : frânturi de gând / Daniela Cecilia Bogdan. -   Târgu Mureş : Editura Nico, 2007

85 p.

ISBN 978-973-1728-62-9

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

I 18847 ; 821.135.1/B64

 

339. BRAD, ION. Aicea, printre ardeleni / Ion Brad. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

596 p.

Notă biobibliografică [1] p.

ISBN 978-973-133-123-2

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

III 28726 ; 821.135.1/B75

340. CĂNĂVOIU, ION. La nunta marilor ninsori : (antologie de poezie) Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj. -   Târgu-Jiu : Editura Centrului Judeţean pentru Conservarea şi, 2006

174 p. : il.

Prefaţă p. 5-15

Note bio-bibliografice p. 169-170

ISBN 973-7847-08-3

821.135.1-1(082)                                                                                  821.135.1-82

II 86797

 

341. CĂNĂVOIU, ION. Uneltele : antologie : epigrame, fabule, poezie umorisrică / Ion Cănăvoiu. - Ediţie îngrijită de Ion Cepoi, Constantin Popescu. -   Târgu-Jiu : S.N., 2007

338 p. : il. - (Restituiri).

Note asupra ediţiei p. 333-335

Bibliografie [1] p.

ISBN 978-973-7847-15-7

821.135.1-82                          821.135.1-7                            082.1 Restituiri

II 86795 ; 821.135.1-82/C18

 

342. CHIRA, TEODORA. În ţara copiilor leneşi / Teodore Chira. -   Târgu Mureş : Editura Nico, 2007

24 p. : il.

ISBN 978-973-1728-61-2

821.135.1-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt.copii)

821.135.1/C43

 

343. CIOPRAGA, CONSTANTIN. Interviuri / Constantin Ciopraga ; Prefaţă şi notă asupra ediţiei de Ilie Rad. - Ediţie îngrijită de Ilie Rad şi Raluca-Simona Deac. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

370 p. : il. în parte color - (Paraliteraria).

Note bio-bibliografice [1] p.

Referinţe critice p. 343-356

ISBN 978-973-726-259-2

821.135.1-94(047.53)                                                           082.1 Paraliteraria

II 87011 ; 821.135.1/C52

344. "Cobra" : Ediţia a XII-a : Antologie epigrame / [Antologie de Nicolae Băciuţ] ; Co o prefaţă de Nicolae Băciuţ. -   Târgu Mureş : Editura Nico, 2008

80 p.

ISBN 978-973-88014-1-7

821.135.1-193.2

I 18848 ; 821.135.1/C58

 

345. COGĂLNICEANU, MARIA. Istrati după Istrati : Documente recente inedite = Istrati apre`s Istrati : Documents récents inédits / Maria Cogőlniceanu ; Traduceri din franceză = Traduction en français Ştefania Gârbă ; Fotografii = Photos Christian Golfetto. -   Cluj-Napoca : Limes, 2006

232 p. : il. - (Paraliteraria).

Bibliografie p. 215-216. - Fotografii p. 217-230

ISBN 973-726-185-2. - ISBN 978-973-726-185-4

821.135.1.09 Istrati, Panait                 929 Istrati, Panait

082.1 Paraliteraria                                821.135.1-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 87020 ; 821.135.1.09/I-87C

 

346. CORBUL, VINTILĂ. Uragan Asupra Europei / Vintilă Corbul, Eugen Burada. -   [Bucureşti] : Editura Universul Familiei, 1993

752 p.

ISBN 973-9059-19-8

821.135.1                                                                          94(4)"1933/1944"(0:82-31)

821.135.1/C71

 

347. COTUŢIU, CORNEL. Veveriţa de pe Rue Noël : (secvenţe dintr-o Canadă proprie) / Cornel Cotuţiu. -   Cluj Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

281 p. : il.

Notă biobibliografică [1] p.

ISBN 978-973-133-169-0

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 86942 ; 821.135.1/C79

348. CRISTEA, LUCIAN. Instanţa Mariei : roman / Lucian Cristea. -   Cluj-Napoca : Limes, 2006

299 p. - (Romanul românesc al secolului XXI).

ISBN 973-726-188-7. - ISBN 978-973-726-188-5

821.135.1-31

II 87004 ; 821.135.1/C87

 

349. CRISTUREANU, VASILE. Istoria unei jumătăţi de veac, aşa cum am răit-o / Vasile Cristureanu. -   Târgu Mureş : Editura Nico, [2008]

64 p.

ISBN 978-973-1728-63-6

821.135.1-32                                                                         94(498)(0:82-32)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

II 86980 ; 821.135.1/C88

 

350. CUBLEŞAN, CONSTANTIN. Pavel Dan, prozatorul câmpiei transilvane / Constantin Cubleşan. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

148 p. - (Monografii).

Note de subsol

ISBN 978-973-726-0

821.135.1.09 Dan, Pavel                      082.1 Monografii                 929 Dan, Pavel

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 87008 ; 821.135.1.09/D14C

 

351. DOGARU, IOAN ŞTEFAN. Amintiri şi reflecţii / Ioan, Şt. Dogaru. - Ediţie îngrijită de prof. dr. Octavian Dogaru. -   Târgu-Jiu : Măiastra, 2006

112 p.

Prefaţă p. 5-7

ISBN 973-8933-46-3. - ISBN 978-973-8933-46-0

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 86800

 

 

 

 

352. DRIŞCU, PETRU. Prezentul sub lentile : studii, articole, eseuri / Petru Drişcu ; Text stabilit, ediţie şi prefaţă de Nicolae Cârlan ; Destăinuire de Gabriela Drişcu. -   Suceava : S.N., 2007

186 p. : il.

Anexe [10] p.

Volum editat de Biblioteca Bucovinei "I. G. Sbiera"

ISBN 978-973-0-05171-1

821.135.1-4                                                                           821.135.1-92

II 86839

 

353. DUDA, GABRIELA. Metafora în poezia românească simbolistă : reflecţii asupra formelor analogice / Gabriela Duda. -   Bucureşti : Editura Eminescu, 2002

264 p. - (Eseuri).

Bibliografie p. 243-252

Indice p. 253-262

Note la sfârşitul fiecărui capitol

ISBN 973-22-0947-X

821.135.1.09                          821.135.1.02 Simbolism                       082.1 Eseuri

II 86779 ; 821.135.1.09/D87

 

354. EMINESCU, MIHAI. Opera politică : 1880-1883 / Mihai Eminescu ; text îngrijit de Bucur Popescu. -   Bucureşti : Editura Eminescu, 2000

V, 600 p. : il.

Note p. 559-591

Bibliografie p. 593-595

Ediţia de faţă reproduce volumul 2 din ''Opera politică'' de Mihai Eminescu

ISBN 973-22-0844-9

821.135.1-92

II 86778 ; 821.135.1/E48

 

355. FANACHE, V.. Chipurile tăcute ale veşniciei în lirica lui Lucian Blaga / V. Fanache. - Ediţia a 2-a revăzută şi augmentată. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

215 p. - (Paradigme).

Postfaţă în lb. franceză p. 209-214

ISBN 978-973-726-213-4

821.135.1.09 Blaga, Lucian                                082.1 Paradigme

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86997 ; 821.135.1.09/B56F

 

356. GLODEANU, GHEORGHE. Anton Holban sau "Transcrierea" biografiei în operă / Glodeanu, Gheorghe. -   Cluj-Napoca : Limes, 2006

168 p. - (Monografii).

Cronologie p. 5-9

Referinţe critice p. 137-139

Bibliografie p. 161-166

ISBN 973-726-182-8. - ISBN 978-973-726-182-3

821.135.1.09 Holban, Anton                                             929 Holban, Anton

082.1 Monografii

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 87008 ; 821.135.1.09/H75

 

357. GLODEANU, GHEORGHE. Max Blecher şi noua estetică a romanului românesc interbelic / Gheorghe Glodeanu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2005

163 p. - (Monografii).

Tabel cronologic p. 5-6

Bibliografie p.157-160

De acelaşi autor [1] p.

ISBN 973-726-117-4

821.135.1.09-31 Blecher, Max                                                           082.1 Monografii

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 87021 ; 821.135.1.09/B57G

 

358. GRIGURCU, GHEORGHE. Din jurnalul lui Alceste / Gheorghe Grigurcu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2005

212 p. - (Paraliteraria).

ISBN 973-726-095-3

821.135.1-84                                                                         082.1 Paraliteraria

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(aforisme)

II 86978 ; 821.135.1/G85

 

 

359. HADÂRCĂ, ION. Povestea cerbului divin / Ion Hadârcă ; ilustraţii, grafică-design Alexandru Macovei. -   Chişinău : Editura Cartea Moldovei, 2000

16 p. : il. color

ISBN 9975-60-064-6

821.135.1(478)-343                                                              821.135.1(478)-93

821.135.1/H12

 

360. HOLBAN, SORIN. Vinovăţia mieilor : roman / Sorin Holban. -   Bucureşti : Editura Eminescu, 2002

252 p.

Cartea a apărut cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor

ISBN 973-22-0943-7

821.135.1-31

II 86787 ; 821.135.1/H75

 

361. MALIŢA, MIRCEA. Zidul şi iedera / Mircea Maliţa ; ilustraţii Marcel Chirnoagă. - Ediţia a 3-a, revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2006

652 p. : il. alb-negru - (taifas).

Postfaţă p. 633-634

ISBN 973-31-2278-5

821.135.1-992                                                       913(100)(0:82-992)

94(100)(0:82-992)                                 082.1 taifas

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie)

II 87044 ; 821.135.1/M18

 

362. MIHALEVICI, RELLY. Destin şi supravieţuire / Relly Mihalevici. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

151 p. : il. - (Paraliteraria).

Note de subsol

ISBN 978-973-726-264-6

821.135.1-94                                                                         323.12(=411.16)(0:82-94)

Paralitararia

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 86023 ; 821.135.1/M70

 

 

 

363. MIHĂILĂ, G.. Între Orient şi Occident : Studii de cultură şi literatură română în secolele al XV-lea - al XVIII-lea / G.Mihăilă. -   Bucureşti : Editura Roza Vânturilor, 1999

400 p.

Note la sfârşitul fiecărui capitol

Indice p. 379-392

Rezumate în limba franceză şi slavă p. 357-369

ISBN 973-9003-78-8

821.135.1.09''14/17''

II 86793 ; 821.135.1.09/M69

 

364. MOLDOVAN, GAVRIL. Linia de dialog / Gavril Moldovan. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

171 p. - (Paraliteraria).

ISBN 978-973-726-224-0

821.135.1-94(047.53)                                                           821.135.1-92(047.53)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

II 87009 ; 821.135.1/M87

 

365. MOLDOVAN, TEO. Destine triste : roman / Teo Moldovan. -   Cluj-Napoca : Limes, 2006

845 p. - (Romanul românesc al secolului XXI).

Notă bio-bibliografică [1] p.

ISBN 973-726-161-5. - ISBN 978-973-726-161-8

821.135.1-31                                         082.1 Romanul românesc al secolului XXI

II 86991 ; 821.135.1/M87

 

366. MUREŞAN, ADRIAN. Hristos nu trage cu ochiul : N. Steinhardt & Generaţia '27 / Mureşan, Adrian ; Prefaţă de Gheorge Perian ; Un cuvânt de Ioan Pintea. -   Cluj-Napoca : Limes, 2006

130 p. - (Eseuri).

Note p. 102-110

Addenda p. 123-128

ISBN 973-726-202-6. - ISBN 978-973-726-202-8

821.135.1.09                                                                         14(498)"1927-1948"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 87013 ; 821.135.1.09/M96

 

367. MUREŞEANU, MARCEL. Monede şi monade / Marcel Mureşeanu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

2 vol. - (Paraliteraria).

ISBN 978-973-726-255-4

Vol.2 - 172 p. - ISBN 978-973-726-259-2

821.134.1-84                                                                         082.1 Paraliteraria

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(cugetări)

II 87006 ; 821.135.1/M96

 

368. NEDELCOVICI, BUJOR. Opere complete / Bujor Nedelcovici. -   Bucureşti : ALLFA, 2005

vol.

ISBN 973-724-032-4

vol. 1 : Zile de nisip.Dimineaţa unui miracol.Al doilea mesager - 896 p. il. - Fişă biografică [ 1 ] p.. - ISBN 973-724-033-2

821.135.1-31

II 86792 ; 821.135.1/N35

 

369. NEGOIŢESCU, ION. De la "elanul juvenil" la "visatul Euphorion" : (Publicistica de tinereţe : 1938-1947) / I. Negoiţescu. - Ediţie alcătuită de Lelia Nicolescu. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

501 p.

Note biobibliografice [1] p.

Bibliografie p. 500-501

ISBN 978-973-133-126-3

821.135.1-92

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică)

III 28731 ; 821.135.1/N39

 

370. ONCESCU, FLORIN. Ilustrate din America / Florin Oncescu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

160 p. - (Lakonia).

Notă bio-bibliografică [1] p.

ISBN 978-973-726-269-1

821.135.1-94                                                                         082.1 Lakonia

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 87022 ; 821.135.1/O-54

371. OPRIŢĂ, MIRCEA. Discoteca din Alexandria sau cartea ştiinţelor : Ziua 2 din un decameron europrovincial : Repovestiri senine / Mircea Opriţă. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

259 p. - (Lakonia).

Notă bio-bibliografică

ISBN 978-973-726-218-9

821.135.1-32                                                                         082.1 Lakonia

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 86995 ; 821.135.1/O-66

 

372. PALTY, SONIA. Evrei, treceţi Nistrul ! / Sonia Palty. - Ediţia a 4-a. -   Bucureşti : Libra, 2002

292 p. - (Contemporaneea).

Volum editat cu sprijinul Ministerului Informaţiilor Publice

ISBN 973-8327-12-1

821.135.1-94                          323.1(=411.16)(498)                  082.1 Contemporaneea

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrieri istorice)

III 28690 ; 821.135.1/P16

 

373. PAPU, EDGAR. Eminescu într-o nouă viziune / Edgar Papu ; eseu introductiv acad. Zoe Dumitrescu Buşulenga ; Ediţie şi note Vlad-Ion Papu. -   Iaşi : Princeps Edit, 2005

124 p. - (ESEU E).

Anexe p. 116-122

ISBN 973-7730-30-5

821.135.1.09 Eminescu, Mihai                                           929 Eminescu, Mihai

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86780 ; 821.135.1.09/E48P

 

374. PAVEL, LAURA. Dumitru Ţepeneag şi canonul literaturii alternative / Laura Pavel. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

179 p.

Notă bio-bibliografică [1] p.

ISBN 978-973-133-135-5

821.135.1.09 Ţepeneag, Dumitru

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86941 ; 821.135.1.09/T44P

 

375. PECICAN, OVIDIU. Arta rugii : [teatru] / Ovidiu Pecican, Alexandru Pecican. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2007

164 p.

Bibliografie p. 162

ISBN 978-973-126-032-7

821.135.1-2

II 87028 ; 821.135.1/P48

 

376. PETEAN, MIRCEA. Sand Strikes / Mircea Petean ; Versiunea engleză = English Version Olimpia Iacob. -   Cluj-Napoca : Limes, 2006

172 p. - (Arca).

Notă bio-bibliografică [1] p.

ISBN 973-726-191-7. - ISBN 978-973-726-191-7

821.135.1=111                                                                      082.1 Arca

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

II 86996 ; 821.135.1/P55

 

377. PETEAN, MIRCEA. Poemele Anei / Mircea Petean. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

184 p.

Notă bio-bibliografică [1] p.

Referinţe critice p. 166-180

ISBN 978-973-726-247-9

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

III 28749 ; 821.135.1/P55

 

378. PETEAN, MIRCEA. Lovituri de nisip / Mircea Petean. -   Cluj-Napoca : Limes, 2004

169 p.

Notă bio-bibliografică [1] p.

ISBN 973-726-018-X

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

III 28748 ; 821.135.1/P55

 

379. PETRAŞ, IRINA. Cărţi de ieri şi de azi : scriitori contemporani. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

347 p.

Notă bio-bibliografică [1] p.

ISBN 978-973-133-139-3

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86949 ; 821.135.1/P56

 

380. POP, ION. Avangarda în literatura română / Ion Pop. -   Bucureşti : Minerva, 1990

448p. - (Momente şi sinteze).

Indice de nume p. 439-446

ISBN 973-21-0164-4

821.135.1.09                                                                         082.1 Momente şi sinteze

II 86870 ; 821.135.1.09/P78

 

381. POPA, MIRCEA. Lucian Blaga şi contemporanii săi / Mircea Popa. -   Cluj- Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

252 p. : il.

Bibliografie p. 249-250

ISBN 978-973-133-143-0

821.135.1.09 Blaga, Lucian                                821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86935 ; 821.135.1.09/B56P

 

382. POPOVICI, VAVILA. Ultima piruetă / Vavila Popovici. -   Piteşti : Carminis, [ 2003 ]

192 p.

ISBN 973-8418-19-4

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

I 18829 ; 821.135.1/P83

 

383. RĂDUŢĂ, VIORICA. Interpolări şi interpolări. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

263 p.

ISBN 978-973-133-104

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86934 ; 821.135.1.09/R19

384. REBREANU, DAN. Duşurile reci : Fantezie irevenţioasă în opt episoade / Dan Rebreanu. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

219 p.

Notă biobibliografică [1] p.

ISBN 978-973-133-136-2

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 86937 ; 821.135.1/R35

 

385. SÂRBU, NICOLAE. Şi veţi trece prin vamă ca fluturii / Nicolae Sârbu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

248 p. : il. în parte color - (Paraliteraria).

Bibliografie p. 248

ISBN 978-973-726-256-1

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie)

II 87016 ; 821.135.1/S23

 

386. Scrisori către Leca Morariu / Prefaţă şi note : Emil Satco ; redactor : Alis Niculică "I.G. Sbiera". - Ediţie îngrijită de Eugen Dimitriu ;. -   Suceava : Fundaţia Culturală "Leca Morariu"-Biblioteca Bucovinei, 2006

3 vol. - (Restituiri "Leca Morariu").

Vol.3 - 322 p. fig. - Note de subsol. - Bibliografie p. 312. - Index p. 313-321. - ISBN 973-0-04762-6. - ISBN 978-973-0-04762-6

821.135.1-6                                                           082.1 Restituiri "Leca Morariu"

III 28416 ; 821.135.1/M89S

 

387. SORESCU, GEORGE. Colocvii în grădina Hesperidelor : Studii de literatură română / George Sorescu. -   Craiova : Scrisul Românesc, 2002

248 p. : il.

Note de subsol

Anexe p. 235-245

ISBN 973-38-0342-1

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86789 ; 821.135.1.09/S69

388. STAHL, HENRI. Cu Parlamentul în U.R.S.S. (1916-1918) / Henri Stahl. - Ediţia a 2 -a. -   Bucureşti : DominoR, 2003

222 p.

ISBN 973-8496-12-8

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrieri istorice)

I 18828 ; 821.135.1/S75

 

389. Tudor Arghezi : Interpretat de : Mihai Ralea; Pompiliu Constantinescu; Eugen Lovinescu .... -   Bucureşti : Editura Eminescu, 1971

192 p. - (Biblioteca critică).

Bibliografie ilustrativă p. 183-187

821.135.1.09 Arghezi, Tudor                                             929 Arghezi, Tudor

082.1 Biblioteca critică

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86931 ; 821.135.1.09/A76

 

390. TUŞNEA, ION. Nu-i pentru elite / Ion Tuşnea. -   Târgu Mureş : Editura Nico, 2007

128 p.

ISBN 978-973-1728-62-9

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

I 18849 ; 821.135.1/T95

 

391. URECHE, GRIGORE. Letopiseţul Ţărâi Moldovei, de când s-au descălecat ţara şi de cursul anilor şi de viiaţa domnilor carea scrie de la Dragoş Vodă până la Aron Vodă / atribuit lui Grigore Ureche şi compilat de Simion Dascălul. - Ediţie de Ovidiu Pecican. -   Cluj-Napoca : Grinta, [2007]

290 p. : il. - (Maeştrii noştri).

Anexe p.275-287

ISBN 978-973-126-036-5

082.1 Maeştrii noştri                           821.135.1-94                          94(498.3)"13/15"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(cronici)

II 87025 ; 821.135.1/U75

 

392. VALEA, LUCIAN. Oameni pe care i-am iubit / Lucian Valea. -   Cluj-Napoca : Limes, 2004

164 p.

ISBN 973-726-026-0

821.135.1.09                                                                         821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 87019 ; 821.135.1.09/V17

 

393. VÂLCU, MIRCEA. Transilvanie...Transilvanie... : [ antologie poetică ] / Mircea Vâlcu. -   Cluj-Napoca : Editura Fundaţiei Alfa, 2002

236 p. - (Lyra).

Bibliografie p. 227-229

Note bio-bibliografice la începutul fiecărui capitol

ISBN 973-85060-9-3

821.135.1-1(082)                   821.135.1-82                          082.1 Lyra

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 86791 ; 821.135.1-82/V15

 

394. VLAD, ION. Orizonturile lecturii / Ion Vlad. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

232 p.

Notă biobibliografică [1] p.

ISBN 978-973-133-137-9

82.09=135.1                                                          821.135.1.09

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

II 86940 ; 821.135.1.09/V73

 

395. VORNICU, ANDREI. Zona Crepusculară / Andrei Vornicu. -   Târgu Mureş : Editura Nico, 2007

82 p. : il.

ISBN 978-973-1728-64-3

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 86981 ; 821.135.1/V90

 

396. WÄCHTER, MAGDA. A.E. Baconsky : Scriitorul şi măştile / Magda Wächter. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

363 p. - (Biblioteca tânărului scriitor).

Note la sf. fiecărui capitol

Bibliografie p. 342-361

ISBN 978-973-133-041

821.135.1.09 Baconsky, A.E.

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86943 ; 821.135.1.09/B13W

 

397. ZACIU, MIRCEA. Interviuri / Mircea Zaciu. - Ediţie îngrijită de Graţian Cormoş. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

358 p. - (Paraliteraria).

Note de subsol

ISBN 978-973-726-280-6

821.135.1-94(047.53)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

II 87012 ; 821.135.1/Z13

821.16  Literaturi slave

 

398. DOVLATOV, SERGHEI. Rezervaţia Puşkin / Serghei Dovlatov ; Traducere din limba rusă de Margareta Şipoş. -   Bucureşti : Humanitas, [2007]

159 p. - (Cartea de pe noptieră).

Note de subsol

Titl. orig. : Zapovednik

ISBN 978-973-50-1513-8

082.1 Cartea de pe noptieră                                              821.161.1-31=135.1

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

I 18838 ; 821.161.1/D71

 

399. PELEVIN, VIKTOR. A Sárga Nyíl : Elbeszélések / Pelevin, Viktor ; [Fordította Bratka László, Goretity József, Herczeg Ferenc]. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

208 p.

ISBN 978-963-07-8253-1

821.161.1-32=511.141

1. LITERATURĂ RUSĂ(povestiri)

II 86824 ; 821.161.1/P49

 

821.17/.9  Alte literaturi

 

400. CONSTANTINESCU, BARBU. Probe de limba şi literatura ţiganilor din românia = Specimens from the Language and the Literature of the Gypsies in Romania = Romane Gilea. Paramíce romané / Publicate de = Published by Constantineascu Barbu ; Îngrijirea ediţiei, cuvânt înainte şi versiunea în limba engleză de Mihaela Mudure. -   Cluj-Napoca : Limes, 2005

155 p.

ISBN 973-726-057-0

821.214.58-82                        821.214.58-82=135.1                      821.214.58-82=111

1. LITERATURĂ ŢIGĂNEASCĂ(antologie)

II 86984 ; 821.21/.22/C66

 

401. RUMI,JALALUDDIN. Meditaţii şi parabole = Masnavi -e^ Manavi / Jalaluddin Rumi ; Selecţie, traducere din limba persană şi note Otto Starck ; Cuvânt înainte de dr. Ahmad Fard Hosseini ; Studiu introductiv de dr. George Grigore. - Ediţie bilingvă persană-română. -   Bucureşti : Kriterion, 2002

238 p. : il. - (Bibliotheca Islamică).

Bibliografie p. 233-234

ISBN 973-26-0716-5

821.222.1-1                                                           821.222.1-1=135.1

082.1 Bibliotheca Islamică

1. LITERATURĂ PERSANĂ(poezie)

II 86790 ; 821.21/.22/R92

821.511.141  Literatură maghiară

 

402. BENKŐ LÁSZLÓ. A megszerzett föld : [regény] / Benkő László. -   Kistarcsa : STB Könyvek, 2007

418 p.

Este volumul al treilea din ciclul : A magyar honfoglalásról szóló történelmi trilógia

ISBN 978-963-9444-73-7

821.511.141-31

II 86855 ; 821.511.141/B45

403. BENKŐ LÁSZLÓ. Idegen tüzek : [regény] / Benkő László. -   Kistarcsa : STB Könyvek, 2007

410 p.

Este al doilea volum din ciclul : A magyar honfoglalásról szóló történelmi trilógia

ISBN 978-963-9444-74-4

821.511.141-31

II 86856 ; 821.511.141/B45

 

404. BENKŐ LÁSZLÓ. Táltosidők : [regény] / Benkő László. -   Kistarcsa : STB Könyvek, 2007

434 p.

Este primul volum din ciclul : A magyar honfoglalásról szóló történelmi trilógia

ISBN 978-963-9720-57-2

821.511.141-31

II 86857 ; 821.511.141/B45

 

405. Évnyitótól évzáróig : Versek, mesék ünnepeinkhez / Szerkesztette : Szűcsné Tóth Tünde. -   Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., [2007]

343 p.

ISBN 978-963-5965-40-3

821.511.141-82-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

III 28709 ; 821.511.141-82/E94

 

406. JANIKOVSZKY ÉVA. De szép az élet! / Janikovszky Éva ; Réber László rajzaival. - 6. kiadás. -   Budapest : Móra Könyvkiadó, 2006

136 p. : il.

ISBN 963-11-8215-0

821.511.141-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)

II 86851 ; 821.511.141/J25

 

407. JÓKAI MÓR. Névtelen vár : [regény] / Jókai Mór. -   Budapest : Akkord, 2007

511 p. - (Talentum Diákkönyvtár).

ISBN 978-963-9429-42-0

821.511.141-31                                                     082.1 Talentum Diákkönyvtár

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86846 ; 821.511.141/J71

 

408. JÓKAI MÓR. Kárpáthy Zoltán : [regény] / Jókai Mór. -   Budapest : Akkord, 2007

495 p. - (Talentum Diákkönyvtár).

ISBN 978-963-9429-97-0

821.511.141-31                                                           082.1 Talentum Diákkönyvtár

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86861 ; 821.511.141/J71

 

409. KÁNYÁDI SÁNDOR. A kíváncsi Hold / Kányádi Sándor ; Szegedi Katalin rajzaival. -   Budapest : Cartaphilus, 2007

58 p. : il. color

ISBN 978-963-7448-41-6

821.511.141(498)-93-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)

821.511.141/K20

 

410. KARINTHY FRIGYES. Így írtok ti / Karinthy Frigyes ; A kötetet válogatta és a szöveget gondozta : Szalay Károly és H. Benczúr Margit. -   Budapest : Akkord, 2003

277 p. - (Talentum Diákkönyvtár).

ISBN 963-9429-87-2

821.511.141-7                        82.09                      082.1 Talentum Diákkönyvtár

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(umor)

II 86862 ; 821.511.141/K22

 

411. KORNIS MIHÁLY. Napkönyv : Történetünk hőse / Kornis Mihály. -   [Budapest] : Tericum, s.a.

319 p.

ISBN 963-8453-79-6

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86821 ; 821.511.141/K74

 

412. KORNIS MIHÁLY. Vigasztalások könyve / Kornis Mihály. -   [Budapest] : Tericum Kiadó, [2007]

223 p.

ISBN 963-8453-93-1

821.511.141-4

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri)

II 86825 ; 821.511.141/K74

 

413. LÁZÁR ERVIN. Magyar mondák / Lázár Ervin ; Gyulai Líviusz metszeteivel. -   Budapest : Osiris, 2006

100 p. : il. color

ISBN 963-389-739-4

821.511.141-93-343

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(legende)

821.511.141/L32

 

414. LITOVKINA ANNA, T.. Magyar közmondástár : Közmondások értelmező szótára példákkal szemléltetve / T. Litovkina Anna ; Szerkesztette : Hidalmási Anna ; A latin szövegeket ellenőrizte és fordította Gesztesi Enikő. -   Budapest : Tinta Könyvkiadó, [2005]

XXVI, 822 p. - (¤A ¤magyar nyelv kézikönyvei).

ISBN 963-7094-37-7

821.511.141-91-84(038)                                                       030:821.511.141-91-84

082.1 A magyar nyelv kézikönyvei

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proverbe)

III 28715 ; 821.511.141/L66

 

415. SZABÓ MAGDA. Bárány Boldizsár : [Verses mese] / Szabó Magda ; Szalma Edit rajzaival. -   Budapest : Európa Könyvkiadó, 2007

135 p. : il. color

ISBN 978-963-07-8343-9

821.511.141-93-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii)

821.511.141/S99

 

 

 

416. SZÉCSI NÓEMI. Kommunista Monte Cristo : Regény / Szécsi Nóemi. -   [Budapest] : Tericum Kiadó, [2006]

437 p.

Index p. 421-431

Tabel cronologic p. 433-434

ISBN 963-9633-18-6

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86809 ; 821.511.141/S99

 

417. WEÖRES SÁNDOR. Magyar etűdök : Száz kis énekszöveg / [Weöres Sándor]. -   [Budapest] : Tericum Kiadó, [2006]

[119] p. : il. color

ISBN 963-9633-24-0

821.511.141-14                      099.3                      091.5

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie lirică)

821.511.141/W54

 

418. WINKLER RÓBERT. Ctrl+C/Ctrl+V : Winkler Róbert válogatott írásai / Winkler Róbert. -   [Budapest] : Tericum Kiadó, [2006]

277 p.

ISBN 963-9633-15-1

821.511.141-92                                                                     070(045)(439)

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(publicistică)

II 86637 ; 821.511.141/W72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

902/904  Arheologie. Preistorie

 

419. CRIŞAN-CRĂCIUN, IOANA. Dacii din Cetatea Munţilor Har-Deal şi Scaunul Domnului : Lucrare prezentată la al VIII-lea Congres Internaţional de Dacologie, Bucureşti, 20-21 iulie 2007 / Ioana Crişan-Crăciun. -   Târgu Mureş : Editura Nico, [2007]

71 p. : il.

Bibliografie p. 70

ISBN 978-973-1728-44-5

94(398.2)(498-35 Mureş)                                    398.3(398.2)                          902/904

1. VESTIGII CULTURALE

II 86979 ; 902/904/C86

 

420. Régészeti nyomozások / Szerkesztette Paul Bahn ; [Fordította V. Csatáry Tünde]. -   s.l. : [Aquila Könyvkiadó], [2004]

240 p. : il. color

Anexe p. 224-229. - Glosar p. 230-231

Bibliografie p. 232-235. - Index p. 236-239

ISBN 963-679-260-7

902/904

1. VESTIGII CULTURALE

IV 6511 ; 902/904/R39

908  Monografii zonale

 

421. BOTEANU, CORNEL. Bratilov şi Titerleşti sate ungureneşti din Plaiul Cloşani : Monografie / Cornel Boteanu ; Vasile Oprenescu. -   [ Drobeta Turnu-Severin ] : Radical, 2002

470 p. : h., il. în parte color, 1 h. color

Bibliografie p. 453-456

ISBN 973-9253-98-9

908(498.2)

II 86785 ; 908/B72

422. PÂNIŞOARĂ, TITU. Cutrişoara - monografie / Titu Pânişoară, Marin Colţan. -   S.L. : Editura Rhabon, 2002

532 p. : tab., il., fig., pag. facsimil, h.

Bibliografie p. 524-525

ISBN 973-85664-7-9

908(498-22) Curtişoara

II 86798

91  Geografie

 

423. Enciclopedia Europei / Horia C. Matei, Silviu Neguţ, Ion Nicolae, Ioana Vintilă-Rădulescu, Caterina Radu ; Cuvânt înainte Acad. Mircea Maliţa. - Ediţia a 3-a. -   Bucureşti : Meronia, 2005

479 p. : h., tab.

ISBN 973-8200-81-4

030:308(4)                                                                            308(4)(031)

030:913(4)                                                                            913(4)(031)

III 28691 ; 913(100)/E52

 

424. GREGORIAN, EUSTAŢIU C.. Atlas geografic şcolar / Eustaţiu C. Gregorian , Victor Dumitrescu, Nicolae Gheorghiu ; cartografi Victor Brătfăleanu, Ştefan Voinea, Gabriela Ştefănescu. - Ediţie revizuită. -   Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, s.a.

32 p. : tab., il. color

ISBN 973-30-1697-7

912(100)(084.41)

912/G80

913(498)  Geografia României

 

425. CAMILAR, MIHAI. Bucovina : Ghid turistic / Text Mihai Camilar ; Fotografii Florin Andreescu. -   Bucureşti : Ad Libri, 2006

82 p. : il. color , [1] f. h. - (Mergi şi vezi).

Dicţionar de regionalisme p. 82

ISBN 978-973-7887-19-1

913(498.6 )(036)                                                                   082.1 Mergi şi vezi

III 28735 ; 913(498)/C16

 

426. GOJA, PETRU. Maramureş : Ghid turistic / Text Petru Goja ; Fotografii Florin Andreescu. -   Bucureşti : Ad Libri, 2006

80 p. : il. color - (Mergi şi vezi).

ISBN 973-7887-03-4

913(498-35 Maramureş)(036)                                            082.1 Mergi şi vezi

III 28737 ; 913(498)/G65

 

427. GOJA, PETRU. Bistriţa - Năsăud : Ghid turistic / Text Petru Goja ; Fotografii Florin Andreescu. -   Bucureşti : Ad Libri, 2006

82 p. : il. color , [1] f.h. - (Mergi şi vezi).

ISBN 978-973-7887-20-7

913(498-35 Bistriţa-Năsăud)(036)                                     082.1 Mergi şi vezi

III 28733 ; 913(498)/G65

 

428. PASCARU, MARIANA. Ţinutul Neamţului : Ghid turistic / Text Mariana Pascaru ; Fotografii Florin Andreescu. -   Bucureşti : Ad Libri, 2006

82 p. : il. color, [1] f.h. - (Mergi şi vezi).

ISBN 978-973-7887-22-1

913(498 Ţinutul Neamţ)(036)                                            082.1 Mergi şi vezi

III 28736 ; 913(498)/P39

 

429. PASCARU, MARIANA. Valea Prahovei : Ghid turistic / Text Mariana Pascaru ; Fotografii Florin Andreescu. -   Bucureşti : Ad Libri, 2006

80 p. : il. color - (Mergi şi vezi).

ISBN 973-7887-05-0

913(498 Valea Prahovei)(036)                                           082.1 Mergi şi vezi

III 28738 ; 913(498)/P39

 

 

 

430. PASCARU, MARIANA. Sighişoara : Ghid turistic / Text Mariana Pascaru ; Fotografii Florin Andreescu. -   Bucureşti : Ad Libri, 2006

82 p. : il. color , [1] f. h. - (Mergi şi vezi).

Bibliografie p. 82

ISBN 978-973-7887-17-7

913(498 Sighişoara)(036)                                                   082.1 Mergi şi vezi

III 28734 ; 913(498)/P39

 

431. PASCARU, MARIANA. Culoarul Rucăr - Bran : Ghid turistic / Text Mariana Pascaru ; Fotografii Florin Andreescu. -   Bucureşti : Ad Libri, 2006

80 p. : il. color - (Mergi şi vezi).

ISBN 973-7887-06-9

913(498 Rucăr-Bran)(036)                                  082.1 Mergi şi vezi

III 28732 ; 913(498)/P39

 

432. PASCARU, MARIANA. Oltenia de Nord : Ghid turistic / Text Mariana Pascaru ; Fotografii Florin Andreescu. -   Bucureşti : Ad Libri, 2006

80 p. : il. color - (Mergi şi vezi).

ISBN 973-7887-04-2

913(498.2)(036)                                                                    082.1 Mergi şi vezi

III 28739 ; 913(498)/P39

929  Biografii. Genealogie. Heraldică

 

433. GELELEŢU, MIHAI. Scriitori în muzee şi case memoriale / Mihai Geleleţu ; Ion Mihăescu. -   Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1979

180 p.; [135] p. il.

Note de subsol

929:82-94                                                                                             82-94:929

II 86865 ; 929/G29

 

 

 

930 Ştiinţa istoriei

 

434. DELAY, NELLY. Japonia : Eterna fascinaţie / Nelly Delay ; traducere de Ioana Cristina Pop. -   Bucureşti : Univers, 2007

160 p. : il. parţial color - (Découvertes-Istorie ; Colecţiile Cotidianul. Enciclopedica).

Cronologie p. 152-153

Bibliografie p. 153. - Index p. 157-159

ISBN 978-1-60257-039-9. - ISBN 1-60257-039-6

930.85(520)                                                           94(520)

008(520)                                                082.1 Découvertes-Istorie

I 18851 ; 930/D28

94(100) Istorie universală

 

435. BEDE THE VENERABLE. The Ecclesiastical History of the English People and Roger Collins. -   New York : Oxford University Press, 1999

XXXV ; 458 p. : h. - (Oxford World's Classics).

Abrevieri p. VII-VIII. - Introducere p. IX-XXXII

Bibliografie p. XXXIV-XXXV

ISBN 978-0-19-283866-0. - ISBN 0-19-283866-0

283(410)(093)"-/01"                                                            821.111-6

94(=111)"-/01"                                                                    94(100)"-/01"

1. ISTORIA ANGLIEI

II 86902 ; 94(100)/B40

 

436. FELEA, AURELIA. Europa Est-Centrală în secolele IX-XII / Aurelia Felea ; Cu o prefaţă de Ovidiu Pecican. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

343 p. - (Colecţia LIMB).

Note şi bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 978-973-726-287-5

94(4-11)"08/11                                                                     94(4-191.2)"08/11"

94(100)"08/11"                                                                    082.1 Colecţia LIMB

1. ISTORIA EUROPEI CENTRALE

II 86985 ; 94(100)/F35

437. SACHSLEHNER, JOHANNES. Összeomlás : Az osztrák-magyar monarchia 1918 október 28-án / Johannes Sachslehner ; Fordította R. Keresztény Györgyi és Reviczky Béla. -   Budapest : Athenaeum 2000, 2007

272 p.: il., fig., h.

Bibliografie p. 258-267

ISBN 978-963-9615-49-6

94(436+439)"1918"                                             94(100)

355.48(100)"1914/1918"                                     321.727(436+439)"1918"

1. ISTORIA AUSTRO-UNGARIEI

III 28711 ; 94(100)/S12

 

438. SIGMUND, ANNA MARIA. A nácik asszonyai / Anna Maria Sigmund ; [Fordította Wojtovicz Hajnalka] ; [A lábjegyzeteket írta Czeglédi András]. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

364 p. : il.

Titl. orig. : Die Frauen der Nazis

Note şi bibliografie p. 321-359

ISBN 978-963-07-8407-8

929-055.2(430)"1933/1944"                94(430)"1933/1944"

929 Hitler, Adolf

1. ISTORIA GERMANIEI

II 86829 ; 94(100)/S54

94(3)  Istoria lumii antice

 

439. GAMBOA, PEDRO SARMIENTO DE. Inkák / Pedro Sarmiento de Gamboa ; Fordította : Szántai Zsolt. -   s.l. : Trajan Könyvesműhely, 2007. -  : Novella

168 p. : il. - (Világok háza).

ISBN 978-963-87063-8-6

930.85(399.7)                        94(399.7)                               082.1 Világok háza

1. ISTORIA CIVILIZAŢIILOR                                         2. CIVILIZAŢIE INCA

II 86854 ; 94(3)/G17

 

94(498)  Istoria României

 

440. ANDREESCU, ŞTEFAN. Istoria românilor : Cronicari, misionari, ctitori / Ştefan Andreescu ; Postfaţă de Ovidiu Pecican. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

179 p. - (Colecţia LIMB).

Note de subsol

ISBN 978-973-726-279-0

94(498)"14/17"                                                                    94(=135.1)"14/17"

II 86989 ; 94(498)/A52

 

441. URSUŢIU, LIVIU. Domeniul Gurghiu (1652-1706) Urbarii, inventare şi socoteli economice : Urbarii, inventare şi socoteli economice / Studiu introductiv şi ediţie îngrijită de Liviu Ursuţiu. - Ediţie îngrijită. -   [Cluj-Napoc] : Argonaut, 2007

381 p. : tab., [1] h. - (Documente. Istorie. Mărturii).

Index p. 357-371

Rezumat în limba germană

Note de subsol

ISBN 978-973-109-041-2

94(498- Gurghiu)"1652/1706"                                908(498-Gurghiu)"1652/1706"

1. ISTORIE(Gurghiu)                                              2. MONOGRAFIE(jud. Mureş)

III 28777 ; 94(498)/U85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE NUME

 

A

 

Agache, Catinca - 7

Agârbiceanu, Ion - 329

Ahern, Cecelia - 242

Albu, Lelia Mariana - 197

Alexandru, Ioan - 102

Allende, Isabel - 321-322

Almăşan, Dorin - 191

Ambra, Gilles d' - 37

Anania, Valeriu - 330

Andreescu, Ştefan - 440

Anscombe, Roderick - 243

Aramă, Victoria - 144

Arcuş, Marin - 222

Arman, Mircea - 12

Armstrong, Karen - 66

Aşgian, Berdj - 38

 

B

 

Babin, Pierre - 39

Bal, Delia - 332

Balica, Ecaterina - 83

Banciu, Angela - 3

Banciu, Dan - 77, 83

Banu, Alexandra - 132

Barberis, Paola - 210-211

Barbu, Raluca - 333

Bartók György - 13

Baumann, Barbara - 300

Bâgiu, Lucian-Vasile - 334

Băciuţ, Nicolae - 335

Bădescu, Virginia - 121

Bede The Venerable - 435

Beigbeder, Frédéric - 310

Benkő László - 402-404

Bercea, Raluca - 103

Bernie`res, Louis de - 244-245

Bica,Ion - 2

Bîrle, Vasile - 96-97

Blidaru, Dana - 157

Blidaru, Mihai - 157

Blixen, Karen - 246

Bodea, Gheorghe I. - 336

Bodiştean, Florica - 337

Bodoaşcă, Teodor - 104

Bogdan, Daniela Cecila - 338

Bogoescu, Constantin - 142

Bomboş, Sever Gabriel - 98

Bosser, Jacques - 8

Boteanu, Cornel - 421

Brad, Ion - 339

Bridges, Vincent - -1

Bright, Jim - 95

Bruno, Elena - 210-211

Bucur, Sorin - 102

Buleu, Constantina Raveca - 85

Burada, Eugen - 346

Burgess, Anthony - 247

Burlacu, Cristina - 93

Burlacu, Gabriel - 93, 172

Burley-Allen, Madelyn - 78

Burtea, Vasile - 86

Busuioc, Monica-Mihaela - 202

 

C

 

Cabré, Jaume - 323

Cain, James M. - 248

Camilar, Mihai - 425

Camus, William - 224

Capote, Truman - 249

Carver, Charles S. - 40

Cănăvoiu, Ion - 340-341

Cărăuşan, Mihaela - 102

Ceuca, Justin - 199

Chang, Jung - 250

Charras, Pierre - 311

Chevalier, Laurent - 171

Child, Lee - 251

Chiotan, Mircea - 144

Chiotan, Radu - 144

Chira, Teodora - 342

Christie, Agatha - 252-253

Cioclei, Valerian - 106

Ciopraga, Constantin - 343

Clément, Élisabeth - 14

Codreş Barnea, Elena - 146

Coelho, Paulo - 324

Cogălniceanu, Maria - 345

Colangelo, Carmelo - 226

Cole, Michael - 41

Cole, Sheila R. - 41

Collett, Peter - 42-43

Collier, Jane - 254

Collins, Wilkie - 255

Colţan, Marin - 422

Conrad, Joseph - 256

Constantinescu, Barbu - 400

Constantinescu, Camelia - 147

Corbul, Vintilă - 346

Cosma, Mirela - 332

Cosman, Doina - 148

Costa, Newton da - 60

Costaş, Cosmin Flavius - 116

Costică, Ion Ioan - 149-150

Cotuţiu, Cornel - 347

Cozma, Diana - 227

Cristea, Lucian - 348

Cristureanu, Vasile - 349

Crişan, N. - 147

Crişan-Crăciun, Ioana - 419

Cubleşan, Constantin - 350

 

D

 

D'Errico, Camilla - 260

D'Orta, Marcello - 308

Dabija, Alexandru - 142

Darwin, Charles Robert - 138

Delay, Nelly - 434

Demeter M. Attila - 87

Demonque, Chantal - 14

Deutsch, David - 61

Di Robilanti, Andrea - 309

Diaconu, Ion - 79

Diaconu, Nicoleta - 107

Dickens, Charles - 257

Diculescu, Mircea - 151

Dobrescu, Emilian M. - 108

Dogaru, Ioan Ştefan - 351

Dolin, Tim - 258

Dorneanu, Valer - 109

Douvitsas, Jutta - 305-307

Dovlatov, Serghei - 398

Dragoş, Dacian Cosmin - 110

Drişcu, Petru - 352

Du Boix, William Edward Burghardt - 80

Duda, Gabriela - 223, 353

Dumas, Alexandre - 312

Dumitrache, Simona - 111

Dumitrescu, Victor - 424

Durrell, Gerald - 259

Dysart, Joshua - 260

 

E

 

Echenique, Alfredo Bryce - 325

Eggers, Dave - 261

Eliade, Mircea - 67

Eminescu, Mihai - 354

Ene-Pietroşanu, Monica - 2

Epure, Elena - 203

Evans, G.R. - 68

 

F

 

Fanache, V. - 355

Felea, Aurelia - 436

Fenton, Peter - 153

Field, Lynda - 44

Filipescu, Andrei I. - 113

Fingerhut, Monika - 212

Finley, Guy - 45

Francillon, Roger - 228

 

G

 

Galanton, Mihaela - 98

Galli, Mark - 69

Gamboa, Pedro Sarmiento de - 439

Garnett, David - 263

Geleleţu, Mihai - 433

Gellis, Roberta - 264

Georgiakaki, Manuela - 213

Gheorghiu, Gheorghe - 114

Gheorghiu, Nicolae - 424

Ginott, Haim - 46

Glodeanu, Florin - 172

Glodeanu, Gheorghe - 356-357

Goethe Institut Brüssel - 214

Goja, Petru - 426-427

Goldberg, Bruce - 154

Golding, William - 265

Gosse, Edmund - 266

Grandes, Almudena - 326

Grecu Gabos, Marieta - 155

Gregorian, Eustaţiu C. - 424

Grigorescu, Francisc Sido - 156-157

Grigurcu, Gheorghe - 358

Grisham, John - 267

Guénon, René - 16-17

Guinn, Jeff - 268

Gulland, Sandra - 269-270

 

H

 

Hadârcă, Ion - 359

Hansen-Love, Laurence - 14

Hardy, Thomas - 181

Harrer, Heinrich - 301

Hartmann, Thom - 133

Harvey, David - 4

Haskó Katalin - 88

Hădărean, Remus - 125

Hering, Axel - 215

Hobbes, Thomas - 18

Höffgen, Adelheid - 216

Hofmann, Corinne - 302

Holban, Sorin - 360

Hollingshead, Iain - 271

Hortopan, Gheorghe - 134

Horvat, Săluc - 182

Horváth Gizella - 19

Horvath Rodica - 182

Hülvely István - 88

Hume, David - 20

 

I

 

Iftodi, Emanuel - 7

Illig, Heribert - 189

Ingham, Patricia - 229

Ioan Gură de Aur, Sfânt - 70

Ionescu, Cristian - 89-90

Ionescu, Diana Maria - 116

Ionescu, Victor - 91

 

J

 

Janikovszky Éva - 406

Jeican, Rodica - 159

Jókai Mór - 407-408

Juhani Nagy János - 217, 230

Jung, Carl Gustav - 47

 

K

 

Kányádi Sándor - 409

Karinthy Frigyes - 410

Kasten, Hartmut - 48

Kerr, Peter - 272-273

Khatami, Seyyed Mohammad - 21-22

Kincses Ajtay Mária - 160

King, Stephen - 274

Kleespies, Wolfgang - 57

Klein, Georg - 240

Kornis Mihály - 200, 411-412

Kósa Éva - 130

Kosinski, Jerzy - 275

Krauss, Nicole - 276

Kristof, Agota - 313

Kureishi, Hanif - 277

 

L

 

Laczkó Krisztina - 204

Laubier, Guillaume de - 8

Lázár Ervin - 413

Le Faye, Deidre - 295

Lennox, Charlotte - 278

Levy, Marc - 314-316

Lewis, David - 23

Litovkina Anna, T. - 414

Löhner, Franz - 189

Lojewski, George - 174

Lorenz, Konrad - 64

Lungu, Irina - 175

Lüthi, Thomas - 220

 

M

 

Macmillan, Margaret - 92

Macovei, Gabriela - 205

Macovei, Ioan - 115

Macovei, Ştefan Liviu - 161

Mahnoush, Nouri Davijani - 162

Maior, Grigore - 206

Malim, Tony - 81

Maliţa, Mircea - 361

Manby, Chris - 279

Marga, Andrei - 63

Marin, Florea - 163

Marshall, Michael - 280

Mártonfi Attila - 204

Mateescu, Robert Radu - 164-165

Matei, Horia C. - 423

Matussek, Magdalena - 215

Maxa, Florin - 207

Maximoff, Matéo - 317

Maxwell, Robin - 281-283

Mayes, Frances - 284

Măduţa, Ramona - 99

Mănăstireanu, Ligia - 65

Melnicu, Roxana - 49

Mérő László - 50

Mester Béla - 24

Mihai, Eugeniu - 136

Mihaila, Ileana - 320

Mihalache, Cătălina - 185

Mihalevici, Relly - 362

Mihăescu, Ion - 433

Mihăilă, G. - 363

Miheţ, Eugenia - 127

Mill, John Stuart - 25

Miller, Neil Z. - 166

Millson, Dorothy - 193

Milton, John - 285

Minea, Mircea Ştefan - 116

Moldovan, Gavril - 364

Moldovan, Teo - 365

Moraldi, Veronique - 52

Moruzi, Constanţa - 141

Motahari, Morteza - 71

Müller Péter - 53

Murdoch-Stern, Serena - 218-219

Mureşan, Adrian - 366

Mureşan, Vianu - 26

Mureşeanu, Marcel - 367

 

N

 

Namuth, Kerstin - 220

Nastasă, Lucian - 82, 128-129

Naste, Claudiu Marcel - 72

Nathaniel Hawthorne - 286

Navroţchi, Izabella - 91

Nedelcovici, Bujor - 368

Nefontaine, Luc - 9

Negoiţescu, Ion - 369

NEGUŢ, SILVIU - 423

Németh Norbert - 73

Nica, Dan - 135

Nicolae, Ion - 423

Nin, Anai¨s - 287

Niţă, Adrian - 27

 

O

 

Oberle, Brigitta - 300

Olaru, G. - 147

Olaru, Silvia - 183

Olsen, Ted - 74

Oncescu, Florin - 370

Oprenescu, Vasile - 421

Opriţă, Mircea - 371

Osho - 54

 

P

 

Palaghian, Liviu - 173

Palty, Sonia - 372

Papu, Edgar - 373

Paquet, Dominique - 168

Parry, Christoph - 5

Pascaru, Mariana - 428-432

Patriciu, Victor - 2

Paul, Diane - 55

Pavel, Laura - 374

Pânişoară, Titu - 422

Pârvu, Dumitru - 94

Pecican, Alexandru - 375

Pecican, Ovidiu - 375

Peiffer, Vera - 56

Pelevin, Viktor - 399

Petean, Mircea - 376-378

Petraş, Irina - 379

Petre Mărginean, Maria - 198

Petre, Ioana - 83

Picon, Gaëtan - 231

Pîrvu, Florea - 183

Poidevin, Robin le - 28

Pop, Ion - 380

Pop, Liliana - 232

Popa, Mircea - 381

Pope, Alexander - 288

Popovici, Lucia - 141

Popovici, Vavila - 382

Preda, Carmen Monica - 151

Pykett, Lyn - 233

 

Q

 

Quesnel, Michel - 75

Quignard, Pascal - 318

 

R

 

Radcliffe, Ann - 289

Radovici, Octavian Mircea - 132

Raţiu, Aurel - 201

Raynes, John - 194

Răduţă, Viorica - 383

Rebreanu, Dan - 384

Reeve, Clara - 290

Renner, Rolf Günter - 195

Reynolds, Milena - 221

Riemann, Fritz - 57

Roberti, A. - 58

Robu, Cornel - 234

Rotaru, Ioan - 172

Roudinesco, Élisabeth - 59

Rumi,Jalaluddin - 401

 

S

 

Sachs, Rudolf - 100

Sachslehner, Johannes - 437

Saer, Juan José - 327

Sanders, Andrew - 235

Sanielevici, Emil - 142

Sârbu, Nicolae - 385

Scheier, Michael F. - 40

Schiketanz, Iosif - 136

Schneider, Michel - 319

Schnitzler, Arthur - 303

Schuon, Frithjof - 29

Scott, Robert Falcon - 291

Scott, Walter - 292-293

Seachrist Chiu, Lisa - 140

Seierstad, A°sne - 241

Sheldon, Sidney - 294

Sigmund, Anna Maria - 438

Sipos Pál - 30

Siroki Zoltán - 178

Sitaru, Dragoş-Alexandru - 117

Sloan, John - 236

Somló Bódog - 31

Sorescu, George - 387

Stahl, Henri - 388

Stanciu, Anghel - 175

Stoicescu, Aurel P. - 176

Stroev, Alexandre - 320

Sutherland, John - 237, 295

Szabó Magda - 415

Szécsi Nóemi - 416

Szegő Katalin - 32

Szilágyi János György - 188

 

Ş

 

Ştefănescu, Maria - 208

Şuţeanu, Ştefan - 161

 

T

 

Tabart, Marielle - 196

Tabatabai, Mohammad Hosein - 76

Thiébaut, Philippe - 190

Timbuş, Ioan - 169

Tiţa-Nicolescu, Gabriel - 101

Tolcsvai Nagy Gábor - 209

Toma, Ion - 141

Tonk Márton - 33

Törőcsik Attila - 184

Trollope, Anthony - 296

Tuşnea, Ion - 390

 

Ţ

 

Ţâncu, Dumitru - 118

 

U

 

Ungvári Zrínyi Imre - 34

Updike, John - 297-299

Ureche, Grigore - 391

Ursuţiu, Liviu - 441

 

V

 

Vajda Zsuzsanna - 130

Valea, Lucian - 392

Vargas Llosa, Mario - 328

Vâlcu, Mircea - 393

Vedinaş, Traian - 84

Verescu, Dana - 49

Veress Károly - 35

Vida, Ioan - 119

Vlad, Ion - 394

Vodă, Mihai - 137

Voicu, Marin - 120

Vornicu, Andrei - 395

 

W

 

Wächter, Magda - 396

Warren, Austin - 225

Weidner, Jay - -1

Wellek, René - 225

Weöres Sándor - 417

Whitworth, Michael H. - 239

Winkler Róbert - 143, 177, 179-180, 418

Wiseman, John - 170

Wolinski, Maryse - 171

 

X

 

Xanthos, Sigrid - 305-307

Z

 

Zaciu, Mircea - 397

Zajonc, Arthur - 36

 

INDEX DE TITLURI

 

47 kedvenc járművem - 177

 

A

 

A keresztyén vallásnak és a világosodásnak egyűtt való terjedéséről - 30

A şaptea faţă a lunii - 338

A.E. Baconsky - 396

Abuzul emoţional şi fizic în învăţământul secundar inferior. Posibilităţi de ameliorare - 127

Adieu, Bonaparte! - 269

Afecţiunile gingivale şi parodontoza pe înţelesul tuturor - 162

Afecţiunile neurologice pe înţelesul tuturor - 164

Aicea, printre ardeleni - 339

Aladdin und die Wunderlampe - 306

Alakrajz - 194

Alfabetul germanei comerciale - 99

Amintiri şi reflecţii - 351

An Authobiography - 296

An Enquiry concerning Human Understanding - 20

An Essay on the Art of Ingeniously Tormenting - 254

Anticarul din Kabul - 241

Antologia membrilor Uniunii Scriitorilor Români care trăiesc în Gorj - 331

Anton Holban sau "Transcrierea" biografiei în operă - 356

Argila - 169

Armandale - 255

Armonia din farfurie - 171

Arta de a asculta ce spun cei din jurul tău şi succesul în viaţă - 78

Arta de a te pregăti pentru vârsta a treia - 57

Arta rugii - 375

Assisi Szent Ferenc és kora - 69

Atlas botanic - 141

Atlas geografic şcolar - 424

Atlas zoologic - 142

Aureliu Manea - 199

Autobiografia lui Moş Crăciun - 268

Avangarda în literatura română - 380

Avril Lavigne 5 kívánsága - 260

 

B

 

Balkezesek kázikönyve - 55

Bárány Boldizsár - 415

Barnaby Rudge - 257

Bazinul Târnave - Amenajări şi scurgere lichidă - 137

Beavatás és spirituális megvalósítás - 16

Béketeremtők - 92

Bevezetés a hallásfogyatékosok pedagógiába - 122

Bevezetés a látássérültek pedagógiájába - 123

Bevezetés a politikatudományba - 88

Biblioteci în timp - 7

Bistriţa - Năsăud - 427

Boleyn Anna titkos naplója - 282

Bolile esofagului, stomacului şi duodenului pe înţelesul tuturor - 165

Bolile ginecologice pe înţelesul tuturor - 147

Bolile intestinului şi pancreasului pe înţelesul tuturor Bolile intestinului şi pancreasului pe înţelesul tuturor - 151

Bolile renale pe înţelesul tuturor - 150

Bolile respiratorii pe înţelesul tuturor - 144

Bolile reumatice pe înţelesul tuturor - 161

Bolile vasculare periferice pe înţelesul tuturor - 149

Bratilov şi Titerleşti sate ungureneşti din Plaiul Cloşani - 421

Brâncuşi - 196

The Bride of Lammermoor - 293

The Brontës - 229

Bucovina - 425

Buddha - 66

Buddha din suburbie - 277

A buddhizmus eszméi - 73

 

C

 

Cartea despre bărbaţi - 54

Cartea gesturilor - 43

Cartea gesturilor europene - 42

Cartea inimii - 335

Castele de carton - 326

Catalogul fondului documentar Eminescu - 6

Cântarea - rugăciune - 197

Călătorind în 4 dimensiuni - 28

Cărţi de ieri şi de azi - 379

Căsătorie din interes - 279

Ce-şi doresc femeile - 49

Cetăţenia europeană - 105

Charles Dickens - 235

Chipurile tăcute ale veşniciei în lirica lui Lucian Blaga - 355

Chirurgie generală pentru studenţii stomatologi - 145

A civilizált emberiség nyolc halálos bűne - 64

"Cobra" - 344

Coeficientul emoţional - 37

Colinde - 131

Colocvii în grădina Hesperidelor - 387

Compendiu de suicidologie - 148

Condiţia postmodernităţii - 4

Corespondenţa cu destinaţie specială - 182

Crăciunul copiilor între tradiţional şi modern - 332

Crossroads - 232

Crucea din Hendaye - -1

Ctrl+C/Ctrl+V - 418

Cu Parlamentul în U.R.S.S. (1916-1918) - 388

Culoarul Rucăr - Bran - 431

Cultură şi civilizaţie europeană - 3

Cum să ne eliberăm pentru a trăi cu adevărat - 45

Cum să te psihanalizezi singur - 58

Curiozităţi genetice - 140

Cutrişoara - monografie - 422

 

D

 

Dacii din Cetatea Munţilor Har-Deal şi Scaunul Domnului - 419

Dăruita-mi veşnicie - 75

De la "elanul juvenil" la "visatul Euphorion" - 369

De szép az élet! - 406

Delta lui Venus - 287

Democraţie - 91

Der Hase und der Igel - 305

Despre necunoaşterea lui Dumnezeu - 70

Despre pluralitatea lumilor - 23

Destin şi supravieţuire - 362

Destine triste - 365

Deşertul interogaţiilor - 27

Deutsch Handelskorrespondenz Neu - 100

Deutsch im Hotel - 210-211

Deutsch lernen für den Beruf - 212, 216

Deutsche Literatur in Epochen - 300

Dialogul social - 109

Dicţionar de arhaisme - 202

Dicţionar de cuvinte împrumutate din limba engleză - 203

Dicţionar de locuţiuni ale limbii române - 223

Din jurnalul lui Alceste - 358

Discoteca din Alexandria sau cartea ştiinţelor - 371

Discriminarea rasială - 79

Dispozitive şi circuite de microunde - 174

Díszmadarak a lakásban - 178

Domeniul Gurghiu (1652-1706) Urbarii, inventare şi socoteli economice - 441

Dominaţia televiziunii - 84

Don Emmanuel háborúja - 244

Douăzeci şi ceva - 271

Drept administrativ - 102

Drept comunitar - 103

Drept comunitar general - 118

Drept internaţional privat - 117

Dreptul comerţului internaţional - 115

Dreptul de proprietate - 120

Dreptul familiei - 104

Dreptul Uniunii Europene - 107

Dumitru Ţepeneag şi canonul literaturii alternative - 374

Dupla vagy semmi - 248

Duşurile reci - 384

 

E

 

The Ecclesiastical History of the English People and Roger Collins - 435

Echitatea fiscală - 97

Edward Hopper - 195

Eficienţa investiţiilor - 94

Egy év a világban - 284

Egy létparadoxon színe és visszája - 35

Egy nyár Mallorcán, avagy Manana, manana - 273

Egy tavasz Mallorcán - 272

Elemente de ingineria şi protecţia mediului - 132

Eminescu într-o nouă viziune - 373

Én, reméljük, megúszom - 308

Enciclopedia Europei - 423

Enciclopedia Uniunii Europene - 112

Energia nucleară şi dezvoltarea durabilă - 172

Engleza pentru călătoriile de afaceri - 219

Engleza pentru căutarea unui loc de muncă - 218

Ériger une République souveraine, libre et indépendante - 320

Értékfilozófiai írások - 31

És eljő a halál - 253

Eu cu cine mă căsătoresc ? - 65

Az eunuch árnyéka - 323

Europa Est-Centrală în secolele IX-XII - 436

Evaluarea proprietăţii - 93

Évnyitótól évzáróig - 405

Evrei, treceţi Nistrul ! - 372

Examinarea oto-rino-laringologică - 152

Experimentul homo felix - 227

 

F

 

Familia în dezordine - 59

Father and Son - 266

Fejlesztő pedagógia - 124

Fejlődéslélektan - 41

The Female Quixote or The Adventures of Arabella - 278

Femeia - vulpe - 263

Fereşte-te să iubeşti un pervers - 52

A festett madár - 275

Filiaţia firească şi filiaţia din adopţie - 113

Filosofia de la A la Z - 14

Filozófia - 15

Florilegiu de poezie religioasă engleză din sec. al VII-lea - 262

Francmasoneria - 9

Frauda fiscală - 96

Frumoasa cea din piatră - 329

Frumuseţea - 168

Fundaţii - 175

 

 

 

G

 

Gaudí - 190

George Eliot - 258

Gépnarancs - 247

Geschäftskommunikation - 215

Gesprächstraining Deutsch für den Beruf - 220

Ghidul trist al Parisului - 325

Gondolatutak - 32

Gondoltad volna? - 217, 230

Graiul locuitorilor din Rădineşti - Gorj - 222

Gróf Drakula László titkos élete - 243

Gyere hozzám feleségül - 298

 

H

 

Hajfonatok - 181

Hangszerek lexikona - 184

Helyesírás - 204

Herrison belgyógyászati kézikönyv - 158

Hét év Tibetben - 301

Heterologie - 26

Hit a bizánci világban - 68

Hogyan válnak felnőtté a gyerekek? - 48

Hristos nu trage cu ochiul - 366

 

I

 

Iartă-mă!...Ajută-mă!... - 310

Idealizmus és egzisztenciafilozófia - 33

Ideea de sport în sculptură - 191

Idegen szavak szótára - 209

Idegen tüzek - 403

Így írtok ti - 410

Ilustrate din America - 370

Inkák - 439

Instanţa Mariei - 348

Institutiones lingvae valachicae - 206

Intelectualii şi promovarea socială - 82

Interpolări şi interpolări - 383

Interviuri - 343, 397

Intinerarii spre lumea savantă - 129

Az irodalom elmélete - 225

Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága - 126

Istoria iubirii - 276

Istoria logicii româneşti - 62

Istoria românilor - 440

Istoria unei jumătăţi de veac, aşa cum am răit-o - 349

Istrati după Istrati - 345

The Italian or The Conffesional of the Black Penitents The Italian or The Conffesional of the Black Penitents - 289

Ivanhoe - 292

Izrael / Palesztina - 328

 

Î

 

În ţara copiilor leneşi - 342

Între Orient şi Occident - 363

Învaţă singur limba italiană - 221

 

J

 

Japonia - 434

Jean Rousset sau pasiunea lecturii - 228

Jean Starobinski sau ucenicia privirii - 226

Journals - 291

Jurnalismul de investigaţie - 11

Jurnalul unui Mag - 324

 

K

 

Kábítószerek - 160

Kárpáthy Zoltán - 408

A kelták és a kereszténység - 74

A Kheopsz piramis - 189

A kíváncsi Hold - 409

Kommunista Monte Cristo - 416

Kutya utónévkönyv - 180

Kutyaszorító - 179

 

L

 

La miezul nopţii - 274

La nunta marilor ninsori - 340

Leasing - 101

Legea evaziunii fiscale - 116

Legistică formală - 119

Lesetraining für Jugendliche und junge Erwachsene in der Grundstufe - 213

Letopiseţul Ţărâi Moldovei, de când s-au descălecat ţara şi de cursul anilor şi de viiaţa domnilor carea scrie de la Dragoş Vodă până la Aron Vodă - 391

Leviathan - 18

Linia de dialog - 364

Literatura pentru copii şi tineret dincolo de "story" - 337

Logici clasice şi neclasice - 60

Lovituri de nisip - 378

Lucian Blaga şi contemporanii săi - 381

Lucrezia Borgia és a mérgek anya - 264

Lumile posibile şi sensul textelor literare - 208

Lumini şi umbre - 192

 

M

 

Magyar etűdök - 417

Magyar közmondástár - 414

Magyar mondák - 413

Magyar philosophia - 24

Mai rămân sau...schimb serviciul ?! - 95

Maine de Biran - 19

The Major Works[Pope, Alexander] - 288

Managementul întreprinderii - 183

Manual de criminologie - 106

Maramureş - 426

Marilyn pe divan - 319

Martorul - 327

Más hangok, más szobák.A fűhárfa - 249

Max Blecher şi noua estetică a romanului românesc interbelic - 357

Meditaţii şi parabole - 401

A megszerzett föld - 402

A mennyiség uralma és az idők jelei - 17

Menschen. Werke. Epochen - 5

Meseria de intelectual - 108

Mesterkurzus - 51

Metafora în poezia românească simbolistă - 353

Mindenki másképp egyforma - 50

Monede şi monade - 367

Monte Cristo grófja - 312

Morile de vînt ale zeilor - 294

Munkaegészségtan - 167

 

N

 

A nácik asszonyai - 438

Nagyvárosi természetbúvár - 143

Napkönyv - 411

Napóleon felesége - 270

Neveléslélektan - 130

Névtelen vár - 407

Noapte bună, blândul meu prinţ - 311

Normalist la Abrud - 125

Nostromo - 256

Noua fizică şi cosmologie - 36

Nu-i pentru elite - 390

Nyílt kártyákkal - 252

 

O

 

O istorie critică a metafizicii occidentale - 12

Oameni pe care i-am iubit - 392

Oamenii de paie - 280

Octavian Goga - 336

Okkultizmus, boszorkányság és kulturális divatok - 67

The Old English Baron - 290

Oltenia de Nord - 432

Omul în devenirea sa - 163

Omul şi credinţa - 71

On Liberty and Other Essays - 25

Öntételezés és értéktudat - 34

Opera literară [Anania, Valeriu] - 330

Opera politică - 354

Opere complete - 368

Opere complete [Jung, Carl Gustav] - 47

Operele audiovizuale - 114

Oraşul din viaţa mea - 333

Organele de simţ şi căile nervoase - 157

The Origin of Species - 138

Orizonturile lecturii - 394

Örömkönyv - 53

Oscar Wilde - 236

Az ősi napfény utolsó órái - 133

Összeomlás - 437

Osteniunea, comprehensiune şi accept - 207

 

P

 

Panorama de la nouvelle littérature française - 231

Paradise Lost - 285

Paradoxurile timpului în science-fiction - 234

Patru eseuri despre putere - 85

Pavel Dan, prozatorul câmpiei transilvane - 350

A Pelikán ügyirat - 267

Perfecţiunea creaţiei şi tragicul vieţii - 240

Persoana juridică în dreptul internaţional privat - 111

Peste 60 de moduri de a-ţi îmbunătăţi viaţa - 44

Pluralitás és kommunikáció - 10

Poemele Anei - 377

Portret în sepia - 321

Povestea cerbului divin - 359

Pozitív gondolkodás - 56

Prapurii - 72

Preţul libertăţii - 317

Prezentul sub lentile - 352

Principii şi tehnici de compatibilitate electromagnetică Principii şi tehnici de compatibilitate electromagnetică - 134

Principiile clonării - 139

Probe de limba şi literatura ţiganilor din românia - 400

Proiectarea performanţelor de tracţiune şi de consum ale automobilelor - 176

Psihiatrie - 155

Psihologie socială - 81

 

R

 

Régészeti nyomozások - 420

Regimul politic în România - 90

Regimuri politice contemporane - 89

Régiségek képes enciklopédiaja - 193

Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek - 87

A részeg erdő - 259

Rezervaţia Puşkin - 398

Ripacs Martin - 265

 

Rromii în sincronia şi diacronia populaţiilor de contact Rromii în sincronia şi diacronia populaţiilor de contact - 86

A rútság története - 186

 

S

 

Sand Strikes - 376

A Sárga Nyíl - 399

SAS Túlélési kézikönyv - 170

Să nu greşeşti - 251

Să te ţii alergătură! - 261

Schizofrenia - 159

Das schönste deutsche Wort - 304

Scriitori în muzee şi case memoriale - 433

Scrisori către Leca Morariu - 386

Semnături electronice şi securitate informatică - 2

Senor Vivo és a kokainbáró - 245

Shaolin Nei Jin Qi Gong - 153

Sighişoara - 430