0  GENERALITĂŢI

 

1. The World Almanac and Book of Facts 2010. -   New York : Infobase Publishing, 2010

1008 p. : h. - (New York Times Bestseller).

ISBN 978-1-60057-123-7

ISBN 1-60057-123-9

050.9(73)                                                               082.1 New York Times Bestseller

1. ALMANAH                                                    2. S.U.A.

II 90179

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

2. ANDREI, PETRE. Opera Omnia / Petre Andrei Tompea. - Ediţie bilingvă realizată de Cătălin Bordeianu şi Doru. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

vol. - (Opera Omnia).

Tomul I: Partea I: Vol. 1 : Sociologie generală Tompea - 363 p. - ISBN 978-793-168-148-1

Tomul I: Partea I: Vol. 2 : General sociology Tompea - 377 p. - ISBN 978-793-168-149-8

Tomul II: Partea a II-a: Vol. 1 : Sociologie generală Tompea - 311 p. - ISBN 978-793-168-148-1

Tomul II: Partea a II-a: Vol. 2 : General sociology Tompea - 301 p. - ISBN 978-793-168-148-1

Tomul III: Vol. 1 : Filosofia valorii Tompea - 278 p. - ISBN 978-793-168-152-8

Tomul III: Vol. 2 : The Philosophy of Value Tompea - 274 p. - ISBN 978-793-168-153-5

Tomul IV: Vol. 1 : Despre ideal, despre fericire. Valorile estetice şi teoria empatiei. Etica. Prelegeri. Instrucţia publica Tompea - 278 p. - ISBN 978-793-168-154-2

Tomul IV: Vol. 2 : About ideal. About happines. The aesthetic values and the theory of empathy. Ethics. Public education Tompea - 290 p. - ISBN 978-793-168-155-9

Tomul V: Vol. 1 : Prelegeri de istorie a filosofiei. De la Kant la Schopenhauer Tompea - 271 p. - ISBN 978-793-168-156-6

Tomul V: Vol. 2 : History of Philosophy lectures. From Kant to Schopenhauer Tompea - 395 p. - ISBN 978-793-168-157-3

Tomul VI: Vol. 1: Partea I : Discursuri parlamentare (1929-1933) Tompea - 593 p. - ISBN 978-793-168-169-6

Tomul VI: Vol. 2: Partea I : Parliamentary discourses (1929-1933) Tompea - 585 p. - ISBN 978-793-168-170-2

Tomul VII: Vol. 1: Partea a II-a : Discursuri parlamentare(1929-1933) Tompea - 652 p. - ISBN 978-793-168-171-9

Tomul VII: Vol. 2: Partea a II-a : Parliamentary discourses (1929-1933) Tompea - 580 p. - ISBN 978-793-168-172-6

Tomul VIII: Vol. 1 : Manual de sociologie pentru licee şi şcoli normale. Sociologia revoluţiei. Fascismul Tompea - 326 p. - ISBN 978-793-168-180-1

Tomul VIII: Vol. 2 : Manual of Sociology. The Sociology of Revolution. The Fascism Tompea - 352 p. - ISBN 978-793-168-181-8

Tomul IX: Vol. 1 : Probleme de sociologie Tompea - 311 p. - ISBN 978-793-168-197-9

Tomul IX: Vol. 2 : Problems of Sociology Tompea - 327 p. - ISBN 978-793-168-198-6

316(081)                                14(091)                                                  124.51

001(081)                                082.1 Opera Omnia

1. SOCIOLOGIE                                   2. FILOZOFIE

III 30370(1-9) ; 001/A53

 

3. CANTON, JAMES. Provocările viitorului : Principalele tendinţe care vor reconfigura lumea în următorii 5, 10, 20 de ani / James Canton ; Traducere de Iustina Cojocaru. -   Iaşi : Polirom, 2010

365 p. : fig. - (Economie şi societate).

Titl. orig. : The Extreme Future. The Top Trends That Will Reshape the World for the Next 5, 10, 20 Years

Index p. 351-365

ISBN 978-973-46-1341-0

001.92                                    330.34(100)                        082.1 Economie şi societate

1. POPULARIZAREA ŞTIINŢEI

2. EVOLUŢIE ECONOMICĂ

III 30379 ; 001/C19

 

4. Fenomenele de la Pădurea Hoia-Baciu / Adrian Pătruţ. -   Cluj-Napoca : Divia, 1995

160 p. ; 20 p. foto

ISBN 973-96789-6-3

133                                                                        001.94UFO

1. MISTERE

2. FENOMENE NEELUCIDATE

001/P44

004  Calculatoare

 

5. FUSARU, DOINA. Informatică de gestiune : Limbaje de programare şi sisteme de gestiune a bazelor de date : Teste grilă / Doina Fusaru, Zenovic Gherasim, Adela Bâra. -   Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2005

100 p. : fig., tab.

Lucrare editată sub egida Universităţii "Spiru Haret"

Cuvânt înainte p. 7

Bibliografie p. 99

ISBN 973-725-257-8

004.42:657(079.1)                                 657:004.42(079.1)

004.65/.67(079.1)

1. INFORMATICA DE GESTIUNE

2. BAZE DE DATE(informatică)

3. SISTEME DE GESTIUNE

IV 6847 ; 004/F98

 

6. Sisteme expert de gestiune şi sisteme informatice pentru asistarea deciziei : Teste grilă / Doina Fusaru, Cătălina-Lucia Cocianu, Zenovic Gherasim.... -   Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2006

80 p. : tab.

Lucrare editată sub egida Universităţii "Spiru Haret"

Bibliografie p. 79

ISBN 973-725-457-0

004.42:657(079.1)                                 657:004.42(079.1)

004.65/.67(079.1)                                  004.438 Prolog(079.1)

1. INFORMATICA DE GESTIUNE

2. SISTEME EXPERT DE GESTIUNE

IV 6846 ; 004/S61

 

 

7. TURC, TRAIAN. Programare în limbaje de asamblare : Curs / Turc Traian. -   Târgu Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2009

156 p. : fig.

Bibliografie p. 155-156

004.4(075.8)

1. LIMBAJE DE PROGRAMARE

III 30344 ; 004/T94

 

8. TURC, TRAIAN. Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare : Curs / Traian Turc. -   Târgu Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2009

2 vol.

Vol. 1 - 136 p. fig. - Bibliografie p. 134-135

Vol. 2 - 146 p. fig. - Bibliografie p. 144-145

004.4(075.8)

1. LIMBAJE DE PROGRAMARE

III 30343(v.1-2) ; 004/T94

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

9. ALTHEN, GARY. Aproape totul despre americani / Gary Althen ; traducerea şi stilizarea de Lia Decei. -   Bucureşti : Business Tech International Press, s.a.

192 p.

ISBN 973-96587-0-9

008(73)

1. CULTURĂ AMERICANĂ

I 19309 ; 008/A44

 

10. De ce m-am întors în România / coord. Sandra Pralong. -   Iaşi : Polirom, 2010

439 p. : foto.

ISBN 978-973-46-1714-2

821.135.1-83                          008(=135.1):929                                    929:008(=135.1)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(mărturisiri şi reflecţii)

2. BIOGRAFII(oameni de cultură)

III 30380 ; 008/D26

11. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului / Editor Ion Văduvă Poenaru. -   Bucureşti : Geneze, 1999

vol.

vol. 15 : Top 300 : Personalităţi enciclopedice din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului : A-I ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului : A-I - 400 p. il. - ISBN 973-9099-89-7

vol. 16 : Top 300 : Personalităţi enciclopedice din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului : J-Z ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului : J-Z - 493 p. il. - ISBN 973-9099-92-7

008(=135.1)(031)                                  001(=135.1)(031)

030:001(=135.1)                                                   030:008(=135.1)

1. INVENŢII ŞI DESCOPERIRI                         2. ŞTIINŢĂ(dicţionar)

3. CIVILIZAŢIE ŞI CULTURĂ                         4. PERSONALITĂŢI

L-008/E52

 

12. O familie de intelectuali basarabeni : Claudia Slutu-Grama, Dumitru C.Grama, Steliana Grama : Triptic biobibliografic. -   Chişinău : Grafema Libris, 2008

304 p. : il., tab.

Carte editată de Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" şi de Biblioteca Publică "Ovidius"

ISBN 978-9975-52-031-7

016:008(=135.1)(478)                                           008(=135.1)(478)

929:008(=135.1)(478)                                           821.135.1(478).09

016:929

1. BIOGRAFII COLECTIVE                               2. INTELECTUALI

3. BASARABIA(cultură)

II 90161 ; 008/F18

 

13. IBRĂILEANU, GARABET. Spiritul Critic în Cultura Românească / G. Ibrăileanu. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

235 p.

Note de subsol

ISBN 973-85494-2-6

930.85(=135.1)                                      008(=135.1)                           821.135.1.09

1. SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ

2. ISTORIA CULTURII(România)

II 90127 ; 008/I-32

14. LOVINESCU, EUGEN. Istoria civilizaţiei române moderne / E. Lovinescu. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

3 vol. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

vol. 1 - 223 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-071-2

vol. 2 - 238 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-072-9

vol. 3 - 224 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-073-6

008(498)"15/19"(091)                                          930.58(=135.1)"15/19"

082.1 Opera Omnia

1. ISTORIA CIVILIZAŢIEI

III 30291(1-3) ; 008/L81

 

15. MOSCATI, SABATINO. Vechi imperii ale Orientului / Sabatino Moscati ; traducere de Adriana Lăzărescu ; prefaţă de Emil Condurachi. -   Bucureşti : Meridiane, 1982

371 p. ; 14 p. il. - (Biblioteca de artă ; 322).

Titl. orig. : Antichi imperi d'Oriente

94(5)                                                                      930.85(5)

008(5)                                                                    082.1 Biblioteca de artă

1. CIVILIZAŢIE ORIENTALĂ

2. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Orient)

008/M91

 

16. OIŞTEANU, ANDREI. Narcotice în cultura română : Istorie, religie şi literatură / Andrei Oişteanu. - Ediţie ilustrată. -   Iaşi : Polirom, 2010

503 p. : il. - (Plural M).

Lista ilustraţiilor p. 487-489

Index de plante şi substanţe psihotrope p. 491-493

Index de nume p. 495-503

ISBN 978-973-46-1711-1

398.3(=135.1)                                                       616.83:291.37(=135.1)

291.37(=135.1):616.83                                         008(498):616.83

616.83:008(498)                                                    082.1 Plural M

1. NARCOTICE                                                   2. DROGURI

3. MAGIE                                                             4. CULTURĂ ROMÂNĂ

III 30374 ; 008/O-35

 

 

 

17. Sangidava (4). -   Târgu-Mureş : Nico, 2010

616 p. : il., facsm.

Note de subsol

Lucrare editată sub egida Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Centrului Cultural Topliţa, Consiliului Local Topliţa, Primăriei Topliţa şi Fundaţiei Culturale "Miron Cristea" Topliţa

ISBN 978-606-546-080-5

008(498.4)(042)                                                    281.95(042)

94(498.4)(042)                                                      929 Cristea, Miron

1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Transilvania)

2. BISERICA ROMÂNĂ

3. ISTORIA TRANSILVANIEI(expuneri)

III 30386 ; 008/S21

01   Bibliografie. Cataloage

 

18. ANGHELESCU, GHEORGHE F.. Father Dumitru Stăniloae : A Worthy Disciple of the Classical Patristics (Bio-Bibliography) / Gheorghe F. Anghelescu, Cristian Untea ; The traduction was done by: Mihaela Cerasela Bînică Enache collabotators: Olivia Bălănescu, Cristian Untea.... -   Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2009

216 p.

ISBN 978-973-45-0594-4

012 Stăniloae, Dumitru

1. STĂNILOAE, DUMITRU(despre)

2. BIOBIBLIOGRAFIE

III 30364 ; 01/S78A

 

19. ANGHELESCU, GHEORGHE F.. Le Pe`re Dumitru Stăniloae : Un digne successeur de la patristique classique (Biobibliographie) / Gheorghe F. Anghelescu, Cristian Untea ; La traduction a été réalisée par: Ştefania Viorica Rujan ont colladoré aussi: Mihaela Cerasela Bănică Enache, Cristian Untea.... -   Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2009

220 p.

ISBN 978-973-45-0596-8

012 Stăniloae, Dumitru

1. STĂNILOAE, DUMITRU(despre)

2. BIOBIBLIOGRAFIE

III 30362 ; 01/S78A

 

20. ANGHELESCU, GHEORGHE F.. Vater Dumitru Stăniloae : Ein würdiger Nachfolger der klassischen Patristik (Bio-Bibliographie) / Gheorghe F. Anghelescu, Cristian Untea ; Deutsche Übersetzung von: Picu Ocoleanu haben auch dazu beigetragen: Remus Marian, Estera Emanuela Anghelescu... -   Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2009

220 p.

ISBN 978-973-45-0595-1

012 Stăniloae, Dumitru

1. STĂNILOAE, DUMITRU(despre)

2. BIOBIBLIOGRAFIE

III 30363 ; 01/S78A

 

21. BIBARŢ, LUCIA. Florin Bănescu - Muşchetarul Câmpiei de Vest : lucrare bibliografică / Lucia Bibarţ, Ligia Margea. -   Arad : Editura Nigredo, 2005

64 p.; [24] p. il. color : il., facsm.

Lucrare editată sub egida Bibliotecii Judeţene "A.D.Xenopol" din Arad

ISBN 973-99246-6-2

929 Bănescu, Florin

012(498.4 Arad) Bănescu, Florin

1. BIOGRAFIE(Bănescu, Florin)

II 90137 ; 01/B26B

 

22. Cărţi cu dedicaţii(în colecţia Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu") / Alcătuitor : Claudia Tricolici. -   Chişinău : s.n., 2007

353 p.

Carte editată de Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" şi Centrul de Informare şi Documentare "Chişinău"

Index p. 324-353

ISBN 978-9975-66-011-2

099.3:014(478 Chişinău)                                     027.52(478 Chişinău):099.3(01)

014(478 Chişinău):099.3

1. CĂRŢI CU AUTOGRAFE                             2. BIBLIOTECI PUBLICE

3. CHIŞINĂU(biblioteci)

II 90160 ; 01/C27

 

23. DUMITRESCU, LAVINIA. Craiova : Bibliografie selectivă (1838-2009) / Lavinia Dumitrescu, Dana Popescu. -   Craiova : Editura Beladi, 2010

140 p.

ISBN 978-973-7773-37-1

015(498.2)Craiova"1838/2009"

II 90171 ; 01/D91

 

24. OLTEAN, VASILE. Catalog de carte veche din Şcheii Braşovului / Vasile Oltean. -   Iaşi : Edict Production, 2009

2 vol.

vol. 1 - 268 p. il., facs. - ISBN 973-86617-9-X

vol. 2 - 279 p. il., facs. - ISBN 978-973-7699-37-4

01:002(498 Şcheii Braşovului)                           002:01(498 Şcheii Braşovului)

01:09(498 Şcheii Braşovului)                             09:01(498 Şcheii Braşovului)

1. CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ (catalog)

III 30261(1-2) ; 01/O-50

02   Biblioteconomie

 

25. Cartea şi lectura : Conferinţele Bibliotecii Judeţene Bistriţa-Năsăud. -   Cluj-Napoca : Eikon, 2009

vol.

ISBN 978-973-757-305-6

vol. 1 - 304 p. - ISBN 978-973-757-306-3

061.3:027.53(498-35 Bistriţa-Năsăud)                              028.01(063)

027.53(498-35 Bistriţa-Năsăud):061.3

III 30360 ; 02/C27

 

26. Cercetarea şi perspectivele digitizării / Editori Ana Maria Roman-Negoi, Eva Mârza. -   Cluj-Napoca : Argonaut, 2009

386 p. : il. în parte color, tab. - (Acta Bibliologica).

Volumul reuneşte lucrările Conferinţei naţionale cu participare internaţională "Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional: Cercetarea şi Perspectivele Digitizării", ediţia a III-a din 8-9 octombrie 2009, Alba Iulia

Cuvânt înainte p. 9

Bibliografie/note la sf. unor capitole

ISBN 978-973-109-165-5

025.133:004.8(063)                                               004.8:025.133(063)

091:004.8(063)                                                      004.8:091(063)

008(498)(063)                                                       082.1 Acta Bibliologica

1. BIBLIOTECI(dezvoltare)                               2. PATRIMONIU CULTURAL

3. DIGITIZARE                                                   4. MANUSCRISE

5. BIBLIOGRAFIE ROMÂNEASCĂ VECHE

III 30391 ; 02/C35

 

27. CORGHENCI, LUDMILA. Bibliotecarul şi Biblioteca : aspecte ale eficienţei profesionale / Ludmila Corghenci ; Prefaţă : Lidia Kulikovski. -   Chişinău : Epigraf, 2009

112 p. : tab., diagr.

Carte dedicată

Editată de Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Şcoala de Biblioteconomie

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 978-9975-947-83-1

02

III 30356d ; 02/C71

 

28. Symposia Investigatio Bibliotheca. Ediţia 2009 : Anuar : Materialele sesiunii ştiinţifice din 29 ianuarie 2009 / Redactor responsabil : Ludmila Corghenci. -   Chişinău : s.n., 2009

62 p. : tab., diagr.

Carte publicată de Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Departamentul Informaţional Biblioteconomic din Moldova. Departamentul Informaţional Biblioteconomic

Bibliografie la sf. capitolelor

Conţine text şi în limbile engleză şi franceză

ISBN 978-9975-934-74-9

02(058)

1. BIBLIOTECONOMIE                                                    2. ANUAR

IV 6839 ; 02/S98

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

29. MAINGUY, IRE`NE. Simbolurile masoneriei în mileniul III : Ritul Scoţian Antic Acceptat şi Ritul Francez de la 3 la 7 ani / Ire`ne Mainguy ; Ilustrată cu 148 de figuri şi XXVI de planşe de Henri-Jean Deguilleman, René Pauli şi prieteni ; Traducere din limba franceză de Cristina Săvoiu. -   Bucureşti : RAO, 2010

764 p. : il. , fig.

Titl. orig. : La Symbolique maçonnique du troisie`me millénaire

ISBN 978-973-103-697-7

061.236.6(100)                                                      133

1. MASONERIE                                                  2. SIMBOLURI MASONICE

3. INIŢIERE SPIRITUALĂ

II 90207 ; 06/M16

087.5  Publicaţii pentru copii

 

30. FROMM, LILO. Muffel und Plums : Bildergeschichten dritter Band / Lilo Fromm. -   [München] : Heinrich Ellermann, [1976]

60 p. : il.

ISBN 3-7707-6153-7

087.5

087.5/F92

 

31. GAY, MARIE-LOUISE. Gute Nacht Theo / Marie-Louise Gay ; [Aus dem Englischen von Sophie Birkenstädt]. -   [Hamburg] : Carlsen Verlag, [2003]

28] p. : il. color

Titl. orig. : Good Night, Sam

ISBN 3-551-51598-0

087.5

087.5/G27

 

 

32. GAY, MICHEL. Ein Stern für dich / Michel Gay, Josette Chicheportiche ; Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. -   Frankfurt am Main : Moritz Verlag, [1996]

[28] p. : il. color

Titl. orig. : Une étoile pour toi

ISBN 3-89565-046-3

821.133.1-32-93=112.2                                                        087.5=112.2

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

087.5/G27

 

33. MAAR, ANNE. Käfers Reise / [Text] Anne Maar ; [Illustrationen] Antje Damm. - [1. Auflage]. -   [Zürich] : Pro Juventute, [2000]

[28] p. : il. color

ISBN 3-7152-0429-X

087.5=112.2                                                                          821.112.2-34-93

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

087.5/M11

 

34. MCKEE, DAVID. Mein Teddy ist doof! / David McKee ; [Aus dem Englischen von Abraham Teuter]. -   [Frankfurt] : Alibaba Verlag, [1988]

[28] p. : il. color - (Alibaba Paperback).

Titl. orig, : I Hate My Teddy Bear

ISBN 3-922723-74-8

087.5                                                                                     082.1 Alibaba Paperback

087.5/M11

 

35. MCKEE, DAVID. Tusk Tusk / David McKee. -   London : Andersen Press, [1978]. - Victoria, Australia  Victoria, Australia : Hutchinson

[28] p. : il. color

ISBN 0-905478-27-4; ISBN 0-09-130790-2

087.5=111

087.5/M11

 

36. MEBS, GUDRUN. Zehn grüne Krötchen / Mit Versen von Gudrun Mebs ; [Illustrationen von] Paul Cherrill. -   München : Kerle, [1995]. - Wien  Wien : Herder & Co.

[28] p. : il. color

ISBN 3-85303-006-8

087.5=112.2

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

087.5/M54

 

37. RAMOS, MARIO. Mama! / Mario Ramos ; [Deutsch von Alexandra Rak]. -   Hamburg : Friedrich Oetinger, [2000]

[28] p. : il. color

Titl. orig. : Maman!

ISBN 3-7891-7057-7

821.133.1-34-93=112.2                                                        087.5=112.2

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri pt. copii)

087.5/R23

1   FILOSOFIE

 

38. ARISTOTELES. Politica / Aristotel ; În româneşte de El. Bezdechi. -   Bucureşti : Semne, 2008

335 p. - (Colecţia facsimil).

Aceasta este o reproducere în facsimil a lucrării "Politica", apărută în anul 1924 în această formă la Cultura Naţională Bucureşti

ISBN 978-973-624-663-0

14(38) Aristoteles                                               342.3

321.01 Aristoteles                                               082.1 Colecţia fascimil

1. FILOZOFIE GREACĂ                                    2. FILOZOFIE POLITICĂ

3. SISTEME FILOZOFICE

II 90217 ; 1/A78

 

39. BOBOC, ALEXANDRU. Cultură modernă şi "tradiţie de cultură" : Încercare de analiză integrativă în filosofia culturii / Alexandru Boboc. -   Cluj Napoca : Grinta, [2008]

208 p.

Bibliografie la sfârşitul unor capitole

Note de subsol

ISBN 978-973-126-120-1

130.2

1. FILOZOFIA CULTURII

II 90103 ; 1/B60

 

40. BOBOC, ALEXANDRU. Filosofi contemporani(II) : Orientări şi stiluri de gândire semnificative în epoca reconstrucţiei moderne în filosofie (Transcedentalism, psihologism, intuiţionism, pozitivism şi filosofie analitică) / Alexandru Boboc. -   Cluj Napoca : Grinta, [2007]

248 p. : tab.

Anexă p. 167-243

Bibliografie p. 245-246

Note de subsol

ISBN 978-973-126-044-0

165.6                                                                     165.731                                 

14(100):929                                                           929:14(100)

1. FILOZOFIE ANALITICĂ

 

III 30307 ; 1/B60

 

41. CRAINIC, NICHIFOR. Nostalgia paradisului / Nichifor Crainic ; Ediţie cu un studiu introductiv de Dumitru Stăniloae ; Postfaţă şi note de Magda Ursache şi Petru Ursache ; Fişă bibliografică de Alexandru Cojan. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

XXIII, 327 p. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

ISBN 978-973-168-087-3

130.1                                      111.852:2                                         082.1 Opera Omnia

1. FILOZOFIA SPIRITULUI

III 30280 ; 1/C82

 

42. DOBRESCU, CRISTINA. Omul-divin : Odiseea propriei înălţări / Cristina Dobrescu ; Prefaţă : Prof. univ. dr. Dumitru Constantin Dulcan. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2009

X, 203 p. - (Văz-duh).

ISBN 978-973-31-2357-6

133.2                                      159.961                                  082.1 Văz-duh

1. OCULTISM(percepţii)

2. PARAPSIHOLOGIE(percepţii extrasenzoriale)

II 90111 ; 133/D58

 

43. DRAGOMIR, ALEXANDRU. Crase banalităţi metafizice / Alexandru Dragomir ; Prelegeri reconstruite de Gabriel Liiceanu şi Cătălin Partenie ; Prefaţă de Gabriel Liiceanu ; Postfaţă de Andrei Pleşu. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

258 p. - (20 de ani în 20 de cărţi).

ISBN 978-973-50-2608-0

111                                         14(498)                           082.1 20 de ani în 20 de cărţi

1. METAFIZICĂ

2. FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ

II 90234 ; 1/D77

 

44. EGYED PÉTER. Libertatea în filosofie / Egyed Péter ; Traducere din limba maghiară Ştefan Borbély, Sergiu Damian şi Vasile Prahovean. -   Cluj Napoca : Grinta, 2008

228 p.

Note p. 205-223

Bibliografie p. 224-226

ISBN 978-973-126-068-6

123.1                                      316.344.5                                               321.01

1. LIBERTATE(filozofie)

2. LIBERALISM(politică)

II 90102 ; 1/E27

 

45. HARTMANN, NICOLAI. Problema fiinţei spirituale şi alte scrieri filosofice / Nicolai Hartmann ; Traducere, note, postfaţă ş bibliografie de Alexandru Boboc. -   Cluj Napoca : Grinta, [2008]

176 p. - (Mica bibliotecă de Filosofie germană).

Bibliografie p. 165-172

ISBN 978-973-126-061-7

111

14(430)Hartmann, Nicolai

082.1 Mica bibliotecă de Filosofie germană

1. ONTOLOGIE

II 90108 ; 1/H33

46. IUGA, NICOLAE. Dumnezeu şi mersul istoriei / Nicolae Iuga. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

156 p. - (Eseuri).

Note la sf. capitolelor

ISBN 978-973-726-450-3

008(0:82-4)                                                                           130.2

821.135.1-4                                                                           082.1 Eseuri

1. FILOZOFIA CULTURII

2. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(eseuri)

II 90195 ; 1/I-92

 

47. JAEGER, WERNER. Istorie şi filologie clasică / Werner Jaeger ; Traducere şi introducere de Alina Noveanu. -   Cluj Napoca : Grinta, [2008]

168 p. - (Mica bibliotecă de Filosofie germană).

Note de subsol

ISBN 978-973-126-059-4

37.013.73                                                                              130.2

082.1 Mica bibliotecă de Filosofie germană

1. FILOZOFIA CULTURII

2. PEDAGOGIE FILOZOFICĂ

II 90109 ; 1/J16

 

48. KANT, IMMANUEL. Ce este luminarea? şi alte scrieri / Immanuel Kant ; Ediţie, traducere, note şi anexe, postfaţă de Alexandru Boboc. -   Cluj Napoca : Grinta, s.a.

169 p. - (Mica bibliotecă de filosofie germană).

Anexe p. 139-167

Note de subsol

ISBN 978-973-126-176-8

11                                                           165.63 Kant, Immanue

141 Kant, Immanuel                            082.1 Mica bibliotecă de filosofie germană

1. FILOZOFIA CULTURII

2. METAFIZICĂ                                 3. ILUMINISM

II 90106 ; 1/K20

 

49. MEHEDINŢI, SIMION. Ideile lui J.J. Rousseau asupra educaţiei : Teza de licenţă / S. Mehedinţi. - Ediţie anastatică. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

144 p. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

ISBN 978-973-168-165-8

14(44)Rousseau, J.J.                                           141.7

082.1 Opera Omnia

1. LIBERTATE(filozofie)                                   2. CURENTE FILOZOFICE

3. LIBERALISM FILOZOFIC

III 30300 ; 1/M55

 

50. RĂDULESCU-MOTRU, CONSTANTIN. Cultura română şi politicianismul / C. Rădulescu-Motru. - Ediţie anastatică. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

191 p. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

ISBN 978-973-168-161-0

32:008(498)                                                           008(498):32

14(498)Rădulescu-Motru, C.                             141.44

082.1 Opera Omnia

1. FILOZOFIA CULTURII

2. FILOZOFIA PUTERII

III 30294 ; 1/R18

 

51. RĂDULESCU-MOTRU, CONSTANTIN. Elemente de metafizică pe baza filozofiei kantiane / C. Rădulescu-Motru. - Ediţie anastatică. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

138 p. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

ISBN 978-973-168-167-2

141 Kant, Immanuel                                                           11

082.1 Opera Omnia

1. FILOZOFIE (metafizică)                                 2. METAFIZICĂ

3. FILOZOFIE GERMANĂ(Kant, Immanuel)

III 30295 ; 1/K20R

 

52. SZLEZÁK, THOMAS ALEXANDER. Cum să-l citim pe Platon / Thomas Alexander Szlezák ; Traducere din limba germană de Teona Meheş şi Rigán Lórád. -   Cluj Napoca : Grinta, [2008]

188 p. - (Mica bibliotecă de filosofie germană).

Bibliografie p. 173-176

Index p. 177-183

ISBN 978-973-126-079-2

14(38) Platon                                        141.131

929 Platon                                            082.1 Mica bibliotecă de filosofie germană

1. PLATONISM                                  2. SISTEME FILOZOFICE(Grecia antică)

II 90107 ; 1/P70S

 

53. TEODORESCU, ORESTE. Codul lui Oreste : Lumea este oglinda în care te priveşti / Oreste Teodorescu. -   Bucureşti : RAO, 2010

316 p. - (Biblioteca RAO).

ISBN 978-973-54-0298-3

133.2                                                      082.1 Biblioteca RAO

1. OCULTISM                                     2. INIŢIERE SPIRITUALĂ

II 90209 ; 133/T38

 

54. VASILIU, ANCA. Despre diafan : Imagine, mediu, lumină în filosofia antică şi medievală / Anca Vasiliu ; prefaţă de Jean Jolivet ; traducere de Irinel Antoniu. -   Iaşi : Polirom, 2010

377 p. - (Plural M ; Eseu).

Bibliografie p. 349-369

Index nominal p. 371-375

ISBN 978-973-46-1582-7

101.3                                      14(100)                                  082.1 Plural M

1. CURENTE FILOZOFICE

III 30384 ; 1/V34

159.9   Psihologie

 

55. BRILLON, MONIQUE. Emoţiile pozitive, emoţiile negative şi sănătatea : Teama, furia şi agresivitatea, iubirea, bucuria şi tristeţea, speranţa şi deznădejdea, ruşinea / Monique Brillon ; traducere de Cristina Livia Vasilescu. -   Iaşi : Polirom, 2010

259 p. : fig. - (Practic).

Note p. 253-255

Bibliografie p. 257-259

ISBN 978-973-46-1704-3

159.942                                                                 082.1 Practic

1. SENTIMENTE. EMOŢII

II 90186 ; 159.9/B83

 

56. DE BONO, EDWARD. Gândirea laterală / Edward de Bono ; Traducere de Sabina Dorneanu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2003

264 p. - (Cărţi cheie ; 58).

ISBN 973-8356-80-6

159.923.2                                                              159.955

17.021.1                                                                082.1 Cărţi cheie

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

2. COMPORTAMENT

II 90169 ; 159.9/D26

 

57. DRĂGHICESCU, D.. Din psihologia poporului român : Introducere / D. Drăghicescu. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

480 p. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

ISBN 978-973-168-119-1

94(498)                                                                  94(=135.1)

159.922.4(=135.1)                                 082.1 Opera Omnia

III 30287 ; 159.9/D74

 

58. MEHEDINŢI, SIMION. Poporul 1913 / S. Mehedinţi. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

173 p. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

ISBN 978-973-168-101-6

159.922.4                                                              082.1 Opera Omnia

1. PSIHOLOGIA POPOARELOR

III 30301 ; 159.9/M55

 

59. PAŞCA, MARIA DORINA. Curs de psihopedagogie nutriţională / Şef de lucrări dr. psih. Paşca Maria Dorina. -   Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2010

156 p.

Bibliografie p. 150-155

159.922.7(075.8)                                                   37.015.3:612.39(075.8)

612.39:37.015.3(075.8)

1. PSIHOPEDAGOGIE                                       2. NUTRIŢIE

IV 6836 ; 159.9/P39

 

60. RĂDULESCU-MOTRU, CONSTANTIN. Vocaţia : Factor hătărâtor în cultura popoarelor / C. Rădulescu-Motru. - Ediţie anastatică. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

138 p. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

ISBN 978-973-168-147-4

159.922.4(=135.1)                                 159.928:008

008:159.928                                                          37.03/.036

082.1 Opera Omnia

1. PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN

2. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(vocaţie)

III 30292 ; 159.9/R18

 

61. ŞCHIOPU, URSULA. Psihologia vîrstelor. (Ciclurile vieţii) / Prof. univ. dr. Ursula Şchiopu, prof. univ. dr. Emil Verza. - Ediţia a 3-a revizuită. -   Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997

508 p. : tab., fig., graf.

Rezumat în lb. engleză şi rusă

Bibliografie p. 476-493

ISBN 973-30-5798-3

159.922.6

159.9/S33

16  Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii

 

62. HUSSERL, EDMUND. Criza umanităţii europene şi filosofia (şi alte scrieri / Edmund Husserl ; Traducere, note, comentarii şi postfaţă de Alexandru Boboc. -   Cluj Napoca : Grinta, [2009]

210 p. - (Mica bibliotecă de filosofie germană).

Anexe p. 149-193

Bibliografie p. 195-208

ISBN 978-973-126-143-0

165.62                                                    164.01/.02

14(436)                                                  082.1 Mica bibliotecă de filosofie germană

1. FENOMENOLOGIE                        2. SEMIOTICĂ(semne)

II 90105 ; 16/H96

 

63. IONESCU, NAE. Istoria logicei : al doilea curs / Nae Ionescu. - Ediţia a 2-a neschimbată. -   Bucureşti : Semne, 2009

XXXIV ; 226 p. - (Colecţia facsimil).

Aceasta este o reproducere în facsimil a lucrării "Istoria logicei" apărută în anul 1943 la tipografia societăţii cooperative "Oficiul de librărie", Bucureşti

ISBN 973-624-697-3

16(091)                                                  082.1 Colecţia facsimil

II 90221 ; 16/I-68

 

64. LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM. Characteristica universalis şi alte scrieri / Gottfried Wilhelm Leibniz ; Traducere, note, postfaţă şi anexe de Alexandru Boboc. -   Cluj Napoca : Grinta, 2008

185 p.

Anexe p. 129-184

ISBN 978-973-126-085-3

164

1. LOGICĂ(concept)

II 90073 ; 16/L42

17   Morală. Etică

 

65. CHIRCA, MIHAI ŞTEFAN. Premiile Nobel pentru Pace : 1901-2006 / Mihai Ştefan Chirca. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2007

LXII, 634 p.

Bibliografie la sf. capitolelor

Note de subsol şi p. 597-625

Bibliografie generală p. 627-631

Cronologie Alfred Nobel p. XXI-XXXI

ISBN 978-973-31-2310-1

327.36(100):929                                                    929:327.36(100)

172.4(100):06.068 Nobel                                     06.068 Nobel:172.4(100)

1. PREMIUL NOBEL(pace)

2. BIOGRAFII COLECTIVE(oameni celebri)

III 30317 ; 17/C43

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

66. BENEDICT AL XVI-LEA. Isus din Nazaret / Joseph Ratzinger, papa Benedict al XVI-lea ; Traducere din limba germană de Alexandru Mihăilescu. -   Bucureşti : RAO, 2010

347 p. - (Biblioteca RAO).

ISBN 978-973-54-0229-7

232                                                                        082.1 Biblioteca RAO

1. RELIGIE CREŞTINĂ                                      2. CRISTOLOGIE

II 90208 ; 2/B44

 

67. BUGAJEWSKI, DIANA. Sub semnul lui Zamolxis / Diana Bugajewski. - Ediţie îngrijită de Diana Nedelcu. -   Bucureşti : Artemis, 2010

364 p. : il., fig., h.

Lucrare publicată cu sprijinul Uniunii Arhitecţilor din România

Cuvânt înainte p. 7-10

Anexe p. 321-347

Bibliografie p. 353-357

ISBN 973-566-179-9; ISBN 978-973-566-179-3

291                                                                        292/299

003.62                                                                   133.52

1. MISTICĂ RELIGIOASĂ                               2. RELIGII NECREŞTINE

3. SIMBOLURI RELIGIOASE                           4. MITURI

III 30387 ; 2/B89

 

68. IONESCU, NAE. Curs de filosofie a religiei : 1924-1925 / Nae Ionescu ; prefaţă de Nicolae Tatu ; postfaţă de Mircea Vulcănescu. - Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. -   s.l. : Editura Eminescu, s.a.

226 p.

ISBN 973-22-0624-1

291.1

1. FILOZOFIA RELIGIEI

II 90219 ; 2/I-68

 

69. MORNEAU, ROGER J.. O călătorie în supranatural / Roger J. Morneau. -   Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2006

302 p.

ISBN 973-7933-84-2

234.2                                      248.2                                 286.3(73)

1. ADVENTIŞTI                                                             2. MISTICĂ RELIGIOASĂ

3. TEOLOGIE MISTICĂ

II 90136 ; 2/M89

 

70. Pasztorális terv : Gyulafehérvári Főegyházmegye : Életünk a feltámadt Jézus Krisztussal. -   [Marosvásárhely] : Gyulafehérvári Egyházmegyei Pasztorációs Iroda, 2008/2009

88 p. - (Élő reménység).

25:282(498)                                                                          282(498 Alba-Iulia)

082.1 Élő reménység

1. BISERICA ROMANO-CATOLICĂ                             2. CRISTOLOGIE

II 90116 ; 2/P42

 

71. PĂCURARIU, MIRCEA. Politica Statului Ungar faţă de biserica românească din Transilvania în perioada dualismului (1867-1918) / preot dr. Mircea Păcurariu. -   Sibiu Ortodoxe Române : Editura Institutului Biblic şi Misiune al Bisericii

303 p.

94(498.4)"1868/1918"                                         281.95(498.4)"1867/1918"

261.7(498.4)"1867/1918"

1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ(Transilvania)

2/P11

 

72. PLEŞU, ANDREI. Despre îngeri / Andrei Pleşu. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

280 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-50-2606-6

235.1                                                                     141.33                                   

141.5

1. FILOZOFIA CREŞTINĂ                               2. FILOZOFIA RELIGIEI

3. FILOZOFIA SPIRITULUI

II 90240 ; 2/P71

 

73. POPESCU, FLORENTIN. Divinităţi, simboluri şi mistere orientale / Florentin Popescu. -   Bucureşti : Floarea Darurilor, 2001

vol.

ISBN 973-9363-06-7

Vol. 2 : Egiptul antic - 208 p. il. - ISBN 973-9363-10-5

291.37=135.1

1. SIMBOLURI RELIGIOASE

II 90138 ; 2/P81

 

74. SCRIMA, ANDRÉ. Timpul rugului aprins : Maestrul spiritual în tradiţia răsăriteană / André Scrima ; prefaţă de Andrei Pleşu ; volum îngrijit de Anca Manolescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

237 p. - (20 de ani în 20 de cărţi).

Note de subsol

ISBN 978-973-50-2668-4

082.1 20 de ani în 20 de cărţi                             248                         281.9

1. BISERICA ORTODOXĂ RĂSĂRITEANĂ

2. TEOLOGIE ASCETICĂ

II 90226 ; 2/S88

 

75. STREZA, LAURENŢIU. Mitropolitul Andrei Şaguna în documentele din Şcheii Braşovului / Î.P.S. Dr. Laurenţiu Streza, pr. prof. dr. Vasile Oltean Î.P.S. Dr. Laurenţiu Streza, pr. prof. dr. Vasile Oltean ; redactor Aurel Ştefanachi. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

3 vol. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

vol. 1 - 180 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-117-7

vol. 2 - 443 p. + 4 p. il. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-116-0

vol. 3 - 483 p. + 8 p. il. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-118-4

929 Şaguna, Andrei                                            226.12 Şaguna, Andrei

082.1 Opera Omnia

1. MITROPOLIE(Şaguna, Andrei)

III 30284(1-3) ; 2/S14S

 

76. SZIKSZAI MÁRIA. Szövegek, képek, kultúrák : Két tanulmány a szakrális művészet és a vallásos élet területéről / Szikszai Mária ; Szerkesztette és a szöveget gondozta Vida Erika. -   Marosvásárhely : Mentor, 2010

201 p. : tab., il. color, graf.

Bibliografie p. 143-148

Rezumat în lb. română şi engleză

ISBN 978-973-599-410-5

291.3/.5(498.4)                                                     246(498.4)

1. VIAŢĂ RELIGIOASĂ                                   2. PRACTICĂ RELIGIOASĂ

3. MORALĂ RELIGIOASĂ

III 30328 ; 2/S99

3  ŞTIINŢE SOCIALE

311/314   Statistică. Demografie

 

77. LĂCĂTUŞU, IOAN. Structuri etnice şi confesionale în judeţele Covasna şi Harghita / Ioan Lăcătuşu. -   Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2008

404 p. : tab., h.

Prefaţă p. 9-18

Bibliografie p. 263-284

Anexe p. 285-388

Rezumat în limba engleză p. 389-403

ISBN 978-973-7794-71-0

311/314(498.4-35 Covasna)                               311/314(498.4-35 Harghita)

323.1(498.4-35 Covasna)                                    323.1(498.4-35 Harghita)

1. COMUNITĂŢI ETNICE

2. MINORITĂŢI NAŢIONALE(Transilvania)

III 30350 ; 311/314/L13

 

 

78. Studii demografice / Traian Rotariu. -   Iaşi : Polirom, 2010

341 p. - (Sociologie. Antropologie).

Referinţe p. 337-341

ISBN 978-973-46-1701-2

314(498)                                                314(498.4)

082.1 Sociologie. Antropologie

1. DEMOGRAFIE(România)                             2. STUDIUL POPULAŢIEI

III 30377 ; 311/314/R82

316  Sociologie

 

79. BAKER, EDWIN C.. Mass-media, piaţa şi democraţia / C. Edwin Baker ; traducere din limba engleză de Ileana Coşar, Luciana-Sabina Tcaciuc. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2008

400 p. - (Comunicare).

Titl. orig. : Media, Markets and Democracy

Note p. 339-394

Index p. 395-400

ISBN 978-973-168-033-0

659.3                                      316.774                                  082.1 Comunicare

1. COMUNICARE ÎN MASĂ

2. LIBERTATEA PRESEI

III 30251 ; 316/B18

 

80. Gândirea socială : Perspective fundamentale şi cercetări aplicate / volum coordonat de Michel-Louis Rouquette ; traducere de Luminiţa Botoşineanu şi Florin Botoşineanu. -   Iaşi : Polirom, 2010

338 p. - (Collegium. Psihologie).

Titl. orig. : La pensée sociale. Perspectives fondamentales et recherches appliquées

Bibliografie p. 315-338

ISBN 978-973-46-1645-9

316.6                                                      082.1 Collegium. Psihologie

1. CERCETARE SOCIALĂ

II 90192 ; 316/G57

 

81. POTTER, DEBORAH. Handbook of Independent Journalism / Deborah Potter ; [Ilustraţii Bryan Leister]. -   s.l. : s.n., s.a.

64 p. : il. color

Broşură apărută sub egida Bureau of International Information Programs, U.S. Department of State

316.77

1. JURNALISM                                                   2. MASS-MEDIA

3. COMUNICARE

316/P88

 

82. SULLIVAN, MARGUERITE H.. Un birou de presă responsabil : Ghidul unui iniţiat / [Marguerite H. Sullivan] ; [Ilustraţii Ron Chan]. -   s.l. : s.n., s.a.

72 p. : il. color

Broşură apărută sub egida U.S. Department of State, Office of International Information Programs

316.77                                                                   316.774

1. JURNALISM                                                   2. MASS-MEDIA

316/S95

32  Politică

 

83. BORSODY STEPHEN. The New Central Europe : [Triumphs and Tragedies] / Stephen Borsody. - [Revised and Expanded Edition]. -   Boulder : East European Monographs, 1993

XIV, 323 p. : h.

Note p. 296-314

Index p. 315-321

ISBN 1-882785-03-7

327(4-191.2)"19"                                                 94(4-191.2)"19"

1. ISTORIA EUROPEI CENTRALE

5. TRATATE INTERNAŢIONALE

32/B70

 

 

 

84. CIUCANU, CORNELIU. Dreapta românească interbelică. Politică şi ideologie / Corneliu Ciucanu. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

487 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-168-046-0

94(498)"1927/1941"                                            329.18(498)"1927/1941"

329.055.1(498)"1927/1941"

1. POLITICĂ (ideologie)

2. MIŞCAREA LEGIONARĂ(România)

III 30250 ; 32/C55

 

85. DÂNCU, VASILE SEBASTIAN. Patrie de unică folosinţă : Eseuri de sociologie critică / Vasile Sebastian Dâncu. -   Bucureşti : RAO, 2010

284 p. - (Biblioteca RAO).

ISBN 978-973-54-0253-2

316(0:82-4)                                                           32(498)(0:82-4)

316.334.3                                                              082.1 Biblioteca RAO

1. SOCIOLOGIE POLITICĂ

II 90210 ; 32/D15

 

86. Documente privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania / Studiu introductiv de Şerban Polverejan. -   Bucureşti : Viitorul Românesc, s.a.

2 vol.

vol. 1 : 1881-1891 - 604 p. fig. - Note p. 560-584. - ISBN 973-9172-51-2

vol. 2 : 1892-1894 - 659 p. - Indice de persoane p. 643-657. - ISBN 973-9172-82-2                                                  94(498.4)

94(=135.1)(498.8)                                 323.1(498.4)

1. MIŞCĂRI NAŢIONALE(Transilvania)

II 90149(1-2) ; 32/D61

 

87. Experienţe carcerale în România comunistă / volum coordonat de Cosmin Budeancă. -   Iaşi : Polirom, 2007

vol.

Lucrare apărută sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

ISBN 978-973-46-0930-7

vol. 1 - 390 p. foto. - Lucrare apărută sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România. - Index de antroponime p. 381-390. - ISBN 978-973-46-0849-2

vol. 2 - 405 p. facs. - Lucrare apărută sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România. - Index de persoane p. 397-401. - Index de locuri p. 402-405. - ISBN 978-973-46-1243-7

vol. 3 - 444 p. facs. - Lucrare apărută sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România. - Index de persoane p. 431-437. - Index de locuri p. 439-444. - ISBN 978-973-46-1566-7

vol. 4 - 463 p. facs. - Lucrare apărută sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România. - Index de persoane p. 451-457. - Index de locuri p. 458-463. - ISBN 978-973-46-1698-5

821.135.1-4(047.5)                                               321.64(498)

323.282(498)                                                         94(498)"19"

1. COMUNISM(România)                 2. COMUNISM(persecuţii politice)

3. DEŢINUŢI POLITICI(confesiuni)                4. REGIM COMUNIST

III 30381(1-4) ; 32/E97

 

88. GANE, C.. P.P. Carp şi locul său în istoria politică a ţării / C. Gane. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

2 vol. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

vol. 1 - 431 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-109-2

vol. 2 - 605 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-110-8

32 Carp, P.P.                                                        94(498)"18"

929 Carp, P.P.                                                      082.1 Opera Omnia

1. POLITICĂ(personalităţi)                               2. IDEOLOGIE POLITICĂ

3. POLITICĂ INTERNĂ(România)  4. BIOGRAFIE(Carp, P.P.)

III 30297(1-2) ; 32/C26G

 

89. HARRISON, EWAN. Sistemul internaţional după Războiul Rece : Strategii, instituţii şi reflexivitate / Ewan Harrison ; Traducere de Ramona-Elena Lupu ; Prefaţă de Richard Little. -   Iaşi : Institutul European, 2010

209 p. : fig., tab. - (Relaţii internaţionale ; 15).

Cuvânt înainte p. 17-22

Bibliografie p. 181-197

Index p. 199-209

ISBN 978-973-611-680-3

327(100)"1991/2001"                                          327.54(100)"1991/2001"

94(100)"1991/2001"                                            082.1 Relaţii internaţionale

1. RELAŢII INTERNAŢIONALE                     2. STRATEGII POLITICE

3. INSTITUŢII POLITICE

III 30371 ; 327/H31

 

90. ILIESCU, ION. După 20 de ani : 1989 - an de cotitură în istoria naţională şi în viaţa internaţională / Ion Iliescu. -   Bucureşti : Semne, 2010

467 p. : foto.

ISBN 973-624-900-X

94(498)"1989"                                                      323.27(498)"1989"

1. REVOLUŢIA DIN 1989(România)

III 30396 ; 32/I-44

 

91. ILIESCU, ION. România şi lumea la confluenţa secolelor XX şi XXI / Ion Iliescu ; Prefaţă : Academician Mircea Maliţa. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2009

256 p., [24] p. il. color - (Probleme globale ale omenirii).

ISBN 978-973-31-2360-6

321.01                                                    338.2(100)"19/20"

304.4(100)"19/20"                                082.1 Probleme globale ale omenirii

1. FILOZOFIE POLITICĂ

2. INTEGRARE EUROPEANĂ

3. GLOBALIZARE

4. RELAŢII INTERNAŢIONALE

5. POLITICĂ ECONOMICĂ

III 30312 ; 32/I-44

 

92. KÓS KÁROLY. Kiáltó szó Erdély, Bánság, Körös-vidék és Máramaros magyarságához / Kós Károly. -   s.l. : s.n., s.a.

21 p.

94(498.4)"192"                                                                    94(439.21)

323.15(=511.141)(498.4)"192"                                           159.922.4(=511.141)

1. MINORITATEA MAGHIARĂ(România)

2. PSIHOLOGIA POPOARELOR

I 19305 ; 32/K75

 

93. KUN, NICOLAS DE. Onze sie`cles de relations Belgo-Hongroises et Luxembourgo-Hongroises / Nicolas de Kun. -   Kolozsvár : Kriterion, 1999

384 p. : tab., fig., il.

ISBN 973-26-0564-2

327(493:439)                                                         327(493.9:439)

1. RELAŢII INTERNAŢIONALE(Belgia/Ungaria)

2. RELAŢII INTERNAŢIONALE(Luxembourg/Ungaria)

IV 6841 ; 327/K92

 

94. LEPUŞ, MIRUNA. Nae Ionescu sau împlinirea prin tineri / Miruna Lepuş. -   Bucureşti : Vremea, 2010

191 p. - (Fapte. Idei. Documente).

Note de subsol

ISBN 978-973-645-384-7

929 Ionescu, Nae                                                94(498)"19"

32(498)"19"                                                          082.1 Fapte. Idei. Documente

1. POLITICĂ INTERNĂ

II 90184 ; 32/I-68L

 

95. LITTLE, RICHARD. Echilibrul Puterii în Relaţiile Internaţionale: Metafore, Mituri şi Modele / Richard Little ; traducere din limba engleză coordonată de lect. dr. Dana Bădulescu. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2008

317 p. : fig.

ISBN 978-973-168-034-7

327(100)

1. RELAŢII INTERNAŢIONALE

2. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

III 30260 ; 327/L66

 

96. Manual de analiză a politicii externe / volum coordonat de Iulia Motoc, Şerban Filip Cioculescu. -   Iaşi : Polirom, 2010

453 p.

ISBN 978-973-46-1515-5

327(498)

1. POLITICĂ EXTERNĂ(România)

III 30375 ; 327/M30

97. MEHEDINŢI, SIMION. Anale politice : Contribuţie la istoria regenţei (1927-1928) / Simion Mehedinţi. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

210 p. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

ISBN 978-973-168-095-8

94(498)                                  321.727(498)                                  082.1 Opera Omnia

1. REGALITATE

2. POLITICĂ(monarhie)

III 30302 ; 32/M55

 

98. NOICA, CONSTANTIN. Rugaţi-vă pentru fratele Alexandru / Constantin Noica. - Ediţie adăugită. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

147 p. - (20 de ani în 20 de cărţi).

ISBN 978-973-50-2606-6

821.135.1-94                                                                         323.28(498)(0:82-94)

082.1 20 de ani în 20 de cărţi

1. PERSECUŢII POLITICE

2. COMUNISM(persecuţii politice)

II 90239 ; 32/N84

 

99. PAVEL, DAN. Democraţia bine temperată : Studii instituţionale / Dan Pavel. -   Iaşi : Polirom, 2010

198 p. - (Ştiinţe politice. Opus).

ISBN 978-973-46-1712-8

32(498)"1989/..."                                                                 321.7(498)

082.1 Ştiinţe politice. Opus

1. DEMOCRAŢIE(România)

2. PUTERE LEGISLATIVĂ

II 90189 ; 32/P46

 

100. Regăsirea identităţii naţionale / editori Vasile Boari, Sergiu Gherghina, Radu Murea. -   Iaşi : Polirom, 2010

277 p. : fig. - (Ştiinţe politice. Opus).

ISBN 978-973-46-1715-9

316.356.4(=135.1)                                 159.922.4(=135.1)

342.71(=135.1)                                                     323.1

082.1 Ştiinţe politice. Opus

1. IDENTITATE NAŢIONALĂ

2. PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN

3. MIŞCĂRI NAŢIONALE(România)

II 90191 ; 32/R39

 

101. ULLMANN, PAUL. Relaţiile diplomatice austro-române între 1945-1997 = [Die österreichisch-rumänischen diplomatischen Beziehungen zwischen 1945 und 1997] / Paul Ullmann ; Traducere de Amelia Văidean şi Iosif Marin Balog. -   Iaşi : Institutul European, 2010

419 p. - (Relaţii internaţionale ; 13).

Text bilingv român-german

Cuvânt înainte p. 13-14

Anexe p. 315-409

Izvoare şi bibliografie p. 411-413

ISBN 978-973-611-655-1

327(436+498)"1945/1997"(093)

94(436+498)"1945/1997"(093)

341.7(436+498)"1945/1997"(093)

082.1 Relaţii internaţionale

1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(documente)

2. RELAŢII INTERNAŢIONALE(Austria-România)

III 30373 ; 327/U33

33  Economie. Ştiinţe economice

 

102. ŞTEFANACHI, BOGDAN. Filosofia noii economii : modalitate de legitimare a liberalismului / Ştefanachi Bogdan. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2005

275 p.

Note de subsol

Bibliografie p. 271-274

ISBN 973-8900-01-8

330.342.172

1. ECONOMIE

2. CURENTE ECONOMICE

3. LIBERALISM(economie)

4. GLOBALIZARE

II 90095 ; 33/S81

332 Economue regională

 

103. UNGUREANU, GEORGE. Dezvoltare regională şi rurală / George Ungureanu, Mateoc-Sîrb Nicoleta. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

268 p. : tab.

ISBN 978-973-168-076-7

338.43:332.122                                                     332.122:338.43

332.122(1-77)

1. ECONOMIE AGRARĂ                  2. ECONOMIE REGIONALĂ

3. DEZVOLTARE ECONOMICĂ

III 30305 ; 332/U52

336   Finanţe. Bănci

 

104. BOSTAN, IONEL. Investigaţii financiare : Control extern. Inspecţie fiscală. Expertiză contabilă / Ionel Bostan. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2007

356 p.

Bibliografie p. 355-356

ISBN 978-973-8900-75-2

336.148

1. CONTROL ECONOMIC-FINANCIAR

III 30262 ; 336/B71

 

105. CASSIS, YOUSSEF. Capitalele capitalismului : Istoria centrelor financiare internaţionale 1780-2005 / Youssef Cassis ; traducere din limba engleză de Luciana Sabina Tcaciuc ; traducere revizuită de Roxana-Alexandra Costinescu. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

447 p.

Glosar p. 421-430

Bibliografie p. 431-447

ISBN 978-973-168-194-8

336.71(100)"1780-2005"                                                     336.71(091)

1. ISTORIA BĂNCILOR

III 30369 ; 336/C28

106. PETCULESCU, ELENA. Bancpost : O poveste de suflet / Elena Petculescu. -   [Bucureşti] : Romfilatelia, 2008

224 p.; [16] p. il. : il. color, tab.

ISBN 978-973-87872-4-7

336.71(498) Bancpost                                                        821.135.1-94

1. ISTORIA BĂNCILOR

III 30347 ; 336/P54

338   Situaţie economică. Politică economică

 

107. ADUMITRĂCESEI, IOAN D.. Criza economică globală (2009-20..?) : cauze, implicaţii, soluţii / prof. univ. dr. ec. Ioan D. Adumitrăcesei, prof. univ. dr. ec. Niculae G. Niculescu. -   s.l. : Editura Academiei, s.a.. -  : Tipo Moldova

228 p. : tab.

Note de sobsol

338.124.4(100)

1. CRIZĂ ECONOMICĂ

II 90092 ; 338/A23

 

108. ADUMITRĂCESEI, IOAN D.. Global Economic Crisis (2009-20..?) : Causes, Implications, Solutions / Ph. D. Ioan D. Adumitrăcesei, Ph. D. Niculae G. Niculescu ; English version by Irina Ciobanu and Raluca Stoica. -   s.l. : Editura Academiei, s.a.. -  : Tipo Moldova

236 p. : tab.

Note de sobsol

338.124.4(100)

1. CRIZĂ ECONOMICĂ

II 90093 ; 338/A23

 

109. MURGESCU, BOGDAN. România şi Europa : Acumularea decalajelor economice (1500-2010) / Bogdan Murgescu. -   Iaşi : Polirom, 2010

523 p. : tab. - (Historia [Polirom]).

Referinţe bibliografice p. 491-515

Index de persoane p. 517-523

ISBN 978-973-46-1665-7

338.1(498:4)"1500/2010"                                                    94(498)"1500/2010"

082.1 Historia [Polirom]

1. SITUAŢIE ECONOMICĂ

III 30376 ; 338/M97

 

110. STIGLITZ, JOSEPH E.. Războiul de 3 trilioane de dolari : Adevăratul cost al conflictului din Irak / Joseph E. Stiglitz, Linda J. Blimes ; Cuvânt înainte : Ion Iliescu ; Traducere şi adaptare din limba engleză : Anca Florescu Mitchell. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2009

252 p. : tab. - (Probleme globale ale omenirii).

ISBN 978-973-31-2355-2

355.48(567):338.245(73)                                      338.245(73):355.48(567)

327.5(567)                                                             336.5(73):335.48(567)

082.1 Probleme globale ale omenirii

1. RĂZBOIUL DIN GOLF

2. CONFLICTE INTERNAŢIONALE

3. ECONOMIE DE RĂZBOI

III 30311 ; 338/S85

 

111. XENOPOL, A. D.. Studii economice / A.D. Xenopol. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2007

276 p.

ISBN 978-973-8900-73-8

338/339(498)"18"                                 330(498)"18"

334(498)"18"

1. ECONOMIE INDUSTRIALĂ

II 90130 ; 338/X44

339  Comerţ. Economie mondială

 

112. MUNTEANU, VASILE A. Elemente de marketing internaţional / Vasile A. Munteanu. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2007

312 p. : tab.

ISBN 978-973-8900-90-5

339.138(100)

III 30267 ; 339/M95

 

34   Drept

 

113. BOSTAN, IONEL. Drept financiar comunitar / Ionel Bostan. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2007

150 p.

Bibliografie p. 147

ISBN 978-973-8900-89-9

347.73(4)                                                                              336.1(4)

III 30265 ; 34/B71

 

114. Cazurile României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Selecţiuni 2005-2006) / [Coordonatorii lucrării Beatrice Ramaşcanu şi Mariana Niţelea] ; Prefaţă Judecător Iulian Gâlcă. -   Bucureşti : s.n., 2006

278 p.

Lucrarea a apărut sub egida Biroului de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti şi a Ministerului Afacerilor Externe, Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Index p. 275-276

ISBN 973-0-04706-5; ISBN 978-973-0-04706-6

341.231.14

341.645 Curtea Europeană a Drepturilor Omului

34.096(498):341.645

341.645:34.096(498)

1. DREPTURILE OMULUI

II 90131 ; 34/C32

 

115. Culegere de reglementări (legi, ordonanţe, hotărâri şi ordine) referitoare la managementul deşeurilor / coordonatori: Corneliu Horaicu, Cornel Florea Gabrian, Irina Petruc. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

698 p.

ISBN 978-973-8900-97-4

349.6

1. DREPTUL MEDIULUI

III 30259 ; 34/C94

 

 

116. DELEANU, ION. Instituţii şi proceduri constituţionale : în dreptul român şi în dreptul comparat / prof. univ. dr. Ion Deleanu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2006

922 p.

Index metodologic p. 905-910

ISBN 973-655-957-2; ISBN 978-973-655-957-0

342.4/.5(498)

1. INSTITUŢII JURIDICE                  2. DREPT CONSTITUŢIONAL

III 30368 ; 34/D28

 

117. FLORIAN, EMESE. Dreptul familiei / Emese Florian. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2006

487 p. - (Curs universitar).

ISBN 978-973-115-013-0; ISBN 973-115-013-7

347.6(498)(075.8)                                 082.1 Curs universitar

III 30367 ; 34/F69

 

118. IERUNCA, VIRGIL. Fenomenul Piteşti / Virgil Ierunca ; prefaţă de François Furet. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

91 p. - (20 de ani în 20 de cărţi).

ISBN 978-973-50-2613-4

321.64:323.28(498)"19"                                       323.28:321.64(498)"19"

343.26(498-21 Piteşti)                                         343.819.7(498-21 Piteşti)

082.1 20 de ani în 20 de cărţi

1. MIŞCAREA LEGIONARĂ(România)

2. SECURITATEA(organism de represiune)

3. COMUNISM(persecuţii politice)

II 90237 ; 34/I-35

 

119. Integrarea europeană şi Conflictul politic / editori: Gary Marks, Marco R. Steenbergen ; Traducere din limba engleză de Monica Elena Gâza, Roxana-Alexandra Ştefanachi, Luciana Sabina Tcaciuc. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2008

320 p.

ISBN 978-973-168-032-3

341.217(4)UE

1. INTEGRARE EUROPEANĂ

III 30288 ; 34/I-58

120. NEDELCU, MIOARA. Construcţia europeană : Procese şi etape / Mioara Nedelcu. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2008

286 p.

Note de subsol

Bibliografie selectivă p. 279-284

ISBN 978-973-168-014-9

341.217(4)                                                             061.1UE

1. UNIUNEA EUROPEANĂ(istoric)

II 90097 ; 34/N35

 

121. PLOEŞTEANU, NICOLAE. Încetarea tratatelor internaţionale / Nicolae Ploeşteanu. -   Târgu-Mureş : Veritas, 2009

XXIV, 311 p.

Rezumat în limba engleză p. XI-XVIII

Cuvânt înainte p. XIX-XX

Note de subsol

ISBN 973-99705-0-8

327                                                                        341.24

1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(tratate)

III 30335 ; 34/P72

 

122. REGHINI, IONEL. Introducere în dreptul civil / dr. Ionel Reghini, Şerban Diaconescu. -   Cluj-Napoca : Sfera Juridică, 2004

2 vol. - (Universitaria).

vol. 1 - 395 p. - ISBN 973-86766-0-6. - ISBN 973-86766-1-4

vol. 2 - 527 p. - ISBN 978-973-86766-0-2. - ISBN 978-973-87830-0-3

347.1(498)                                                             082.1 Universitaria

1. DREPT CIVIL

II 90180(1-2) ; 34/R39

 

123. SAURON, JEAN-LUC. Curs de instituţii europene : Puzzle-ul european / Jean-Luc Sauron ; traducere de Oana Gherăsoiu-Roşu ; Cuvânt înainte de Vlad Constantinesco. -   Iaşi : Polirom, 2010

428 p. - (Collegium ; Politici publice şi integrare europeană).

ISBN 978-973-46-1216-1

341.217(4)UE:342.52/.6                                                       94(4)"19"

342.52/.6:341.217(4)UE                                                       082.1 Collegium

1. UNIUNEA EUROPEANĂ(instituţii)

III 30378 ; 34/S27

 

124. ŞAGUNA, ANDREI. Compediu de dreptulu canonicu alu unei sântei sobornicesci şi apostolesci biserici / compusu de Andrei Baronu de Şaguna A. ; redactor Aurel Ştefanachi. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

XLV, 452 p. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

Pe copertă apare scris titlul Dreptul canonic

ISBN 978-973-168-126-9

348                                                                                        082.1 Opera Omnia

1. DREPT CANONIC

III 30285 ; 34/S14

 

125. TÓFALVI ZOLTÁN. 1956 erdélyi mártírjai / Tófalvi Zoltán ; Fordította Tófalvi Zoltán, Nagy Annamária, K. Molnár Tamás. -   Marosvásárhely [Tîrgu Mureş] : Mentor, 2007

Vol. - (Erdély emlékezete).

ISBN 978-973-599-248-4

Vol.4 : A Fodor Pál-csoport - 472 p. il., fig. - Note de subsol. - Index p. 433-448. - ISBN 978-973-599-402-0

34.096:94(498.4)"1956"                                                      343.12:323.27"1956"

082.1 Erdély emlékezete

1. REVOLUŢIA DIN 1956(Transilvania)

III 28524 (v.1-2) ; III 29669(v.3) ; III 30330(v.4) ; 34/T69

35.0/354  Administraţie publică

 

126. DUNN, WILLIAM N.. Analiza politicilor publice : O introducere / William N. Dunn ; Traducere de Nicolae Drăguşin. -   Iaşi : Polirom, 2010

507 p. - (Collegium. Politici publice şi integrare europeană).

Indice de autori p. 491-497

Indice tematic p. 499-507

ISBN 978-973-46-1700-5

35.071.5                                 32.019.5                                                 351.71

082.1 Collegium. Politici publice şi integrare europeană

1. INTEGRARE EUROPEANĂ

2. STRATEGII DE DEZVOLTARE

III 30382 ; 35/D94

355/359  Artă militară. Forţe militare

 

127. BERCEA-FLOREA, GEORGICĂ. Din dosarele comunismului: Drama ofiţerilor români / Georgică Bercea-Florea, Ion Anton Datcu ; prefaţă de prof. dr. Tudor Nedelcea. -   Craiova : Arves, 2010

160 p. : il.

Note bibliografice p. 147-152

Bibliografie selectivă p. 153-158

ISBN 978-606-518-054-3

94(498)"19"                                                          329.15:355.11(498)

321.64(498)                                                           355.11:329.15(498)

1. DICTATURĂ COMUNISTĂ

II 90172 ; 355/B46

 

128. VASILE, CONSTANTIN. Noi am fost teroriştii?! / Constantin Vasile. -   Sibiu : Sibguard S.R.L., 1995

272 p. ; 31 p. il.

ISBN 973-96736-0-0

94(498)"1989"                                                      355.426(498)"1989"

323.276(498)"1989"

1. REVOLUŢIA DIN 1989(România)

355/V33

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

129. BARTÓK ÉVA. Játék-öröm-csillogó szemek : Képességfejlesztő játékgyűjtemény diszlexiaveszélyeztetett és diszlexiás gyerekek számára / Bartók Éva ; A szöveget Vida Erika gondozta. - Magánkiadás. -   Marosvásárhely : s.n., 2010

141 p. : il. - (Homo ludens).

Bibliografie p. 139-141

ISBN 978-973-599-419-8

376.3-053.2:371.382(072)                                    616.89-008.434.5:376.3-053.2

371.382:376.3-053.2(072)                                    376.3-053.2:616.89-008.434.5

1. DEZVOLTAREA MENTALĂ A COPILULUI

2. EDUCAŢIA COPILULUI CU HANDICAP

III 30324 ; 37/B35

 

130. Educaţia toleranţei şi cetăţeniei democratice prin intermediul istoriei / Editor Sergiu Mustaţă. -   Chişinău : Cartdidact, 2006

312 p. : il., fig., tab., sch.

Carte editată de Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova-ANTIM

ISBN 978-9975-940-97-9

304(478):37.02                                                      37.02:304(478)

94(478):37.02                                                        37.02:94(478)

1. DREPTURILE OMULUI

2. PROBLEME SOCIALE ŞI CULTURALE

III 30357 ; 37/E19

 

131. Első osztályos leszek : Iskolák, tanítók, gondolatok(nemcsak)szülőknek / Szerkesztette : Bodoni Ágnes és Veress Tímea-Dalma. -   Marosvásárhely : Kulcs Szociálpedagógusok Egyesülete, 2010

65 p. - (Kulcs könyvek).

373.31/.32                                                             371

37.013.42                                                              082.1 Kulcs könyvek

1. PEDAGOGIE SOCIALĂ

2. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR(învăţători)

II 90115 ; 37/E44

 

132. Îndrumător cu lecţii practice pentru utilizarea unui Abecedar modern : O nouă orientare în metodologia citit-scrisului / instit. Mariana Rusu, înv. Rodica Bude, istit. simona Podar, înv. Liviu Jişa ; Valer Pop, Mariana Rusu coordonatori. -   Cluj Napoca : Grinta, [2008]

135 p. : tab.

ISBN 978-973-126-107-2

371.3:372.4                                                           372.4:371.3

1. METODE DE PREDARE

IV 6825 ; 37/I-50

133. JINGA HETREA, CORNELIA. Şi în vacanţă sunt elev : II. / Cornelia Jinga Hetrea. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. -   Târgu-Mureş : Nico, 2010

74 p. : il.

ISBN 978-606-546-075-1

371.671(498)                                         371.3(498)                                     373.3(498)

1. EDUCAŢIA COPILULUI

IV 6842 ; 37/J60

 

134. MEHEDINŢI, SIMION. Altă creştere : Şcoala muncii / S. Mehedinţi. - Ediţie anastatică. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

351 p. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

ISBN 978-973-168-173-3

37.035.1                                 261.5                                      082.1 Opera Omnia

1. EDUCAŢIE PENTRU MUNCĂ

III 30304 ; 37/M55

 

135. MEHEDINŢI, SIMION. Către noua generaţie : Biserica, Şcoala, Armata, Tineretul / Simion Mehedinţi. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

404 p. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

ISBN 978-973-168-100-9

94(498)                                                                  37(498)

262.1(498)                                                             082.1 Opera Omnia

1. ARMATĂ NAŢIONALĂ(România)

III 30303 ; 37/M55

 

136. PETRE, CRISTIAN. Pedagogia românească : Modele: Ion Găvănescul / Cristian Petre ; Cuvânt înainte de Viorel Nicolescu. -   Iaşi : Institutul European, 2010

253 p. : facsm. - (Academica ; 97 ; Ştiinţele educaţiei).

Prefaţă p. 15-20

Anexe p. 215-233

Bibliografie p. 235-242

Rezumat în limba engleză p. 243-247

ISBN 978-973-611-673-5

37(498)(048.83) Găvănescul, Ion                      082.1 Academica

1. PERSONAL DIDACTIC(România)

2. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

III 30372 ; 37/P57

 

137. UNGUREANU, DOREL. Educaţia integrată şi şcoala inclusivă / Dorel Ungureanu. -   Timişoara : Editura de Vest, 2000

280 p.

Bibliografie generală p. 274-280

ISBN 973-36-0329-5

37.04

1. EDUCAŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP

II 90140 ; 37/U52

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

138. KÖHLER, CARL. A History of Costume : with over 600 illustrations and patterns / by Carl Köhler ; Edited and augmented by Emma Von Sichart ; Translated by Alexander K. Dallas. -   New York : Dover Publications, Inc., [s.a.]

482 p. : il., fig.

Prefaţă p. 5-7. - Lista de ilustraţii p. 11-47

Bibliografie p. 457-458. - Index p. 459-464

ISBN 0-486-21030-8

391"-/18"(091)

1. VESTIMENTAŢIE

III 30318 ; 39/K68

 

139. ŞEULEANU, ION. Nunta în Transilvania : (în contextul ceremonialului nupţial românesc) / Ion Şeuleanu. -   s.n. : Viitorul Românesc, 2000

200 p.

Bibliografie selectivă p. 196-198

ISBN 973-8033-27-6; ISBN 973-8033-28-4

329.51(498.4)

1. FOLCLOR ROMÂNESC                                2. OBICEIURI DE NUNTĂ

II 90148 ; 39/S50

140. WALTER, PHILIPPE. Merlin şi cunoaşterea lumii / Philippe Walter ; Traducere de Rodica Caragea. -   Bucureşti : Artemis, 2004

180 p.

Titl. orig. : Merlin ou le savoir du monde

Bibliografie p. 169-178

Note de subsol

ISBN 973-566-100-4

39(364)                                                                  291.13(364)

398.1(364)                                                             398.3(364)

1. MITOLOGIE CELTICĂ

III 30395 ; 39/W21

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

50 Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

 

141. DOMAHIDI JÁNOS. A környezet rizikótényezői / Domahidi Ioan. -   Târgu Mureş : Editura University Press, 2010

328 p. : tab.

Abrevieri p. 294-296

Index p. 297-306

Bibliografie p. 307-328

ISBN 978-973-169-119-0

504

1. PROTECŢIA MEDIULUI

II 90122 ; 50/D65

 

142. HORAICU, CORNELIU. Monitorizarea integrată a mediului / Corneliu Horaicu. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

218 p. - (Managementul mediului).

Bibliografie generală selectivă p. 206-212

ISBN 973-8422-74-4

502.05                                                                   502.2

504.06                                                                   082.1 Managementul mediului

1. MANAGEMENTUL MEDIULUI

II 90091 ; 50/H78

143. Probleme globale ale omenirii : Starea lumii despre încălzirea globală 2009 / Linda Starke, Editor ; Traducere şi adaptare din limba engleză : Nicolae Damaschin, Gabriela Cârstea ; Prefaţă la ediţia română : Ion Iliescu. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2009

XXII, 333 p. : tab., graf., diagr., h. - (Raport anual ; 26).

Note p. 282-333

Carte editată de Worldwatch Institute

082.1 Raport anual                                              308(100)"2009"

504.03/.05                                                             551.58

1. ECOLOGIE SOCIALĂ                                   2. SOCIOGRAFIE

III 30310 ; 50/P93

 

144. ŞABLIOVSCHI, VICTOR. Poluarea solurilor şi refacerea mediului / V. Şabliovschi, C. Horaicu. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

467 p. : tab. - (Managementul mediului).

Bibliografie la sf. de capitol

ISBN 973-8422-94-9

614.7                                      631.4                                                      504.53.06

504.53.05                               082.1 Managementul mediului

1. MANAGEMENTUL MEDIULUI

2. PROTECŢIA MEDIULUI

III 30257 ; 50/S11

 

145. ZECCHINI, FULVIO. Schimbarea globală a climei : Efectul de seră şi distrugerea stratului de ozon / Text original în italiană Fulvio Zecchini ; Traducerea şi adaptarea Aurelia Pascariu şi Manuela Crişan. -   s.l. : s.n., 2008

48 p. : il. color, tab.

Cartea reprezintă un extras din "Introducere în chimia verde(Green Chemistry): un manual de liceu", publicat în iulie 2005 de Consorţiul INCA

Cartea a fost publicată în 2008 de Consorţiul INCA şi IUPAC

ISBN 88-88214-12-7

504.3                                                                     504.3.054

1. PROTECŢIA MEDIULUI

2. POLUAREA AERULUI

III 30348 ; 50/Z42

 

51  Matematică

 

146. BUDIN, CONSTANTIN. Probleme de matematică : Lucrare pentru uzul elevilor şi profesorilor de liceu la examenul de bacalaureat şi admitere la facultate / Constantin Budin, Daniel Ionuţ Budin. -   Bucureşti : Viitorul Românesc, 2000

293 p. : fig.

ISBN 973-8033-21-7

51(076.3)

III 30351 ; 51/B88

52 Astronomie. Astrofizivă. Geodezie

 

147. Industria şi biotehnologia medicamentului : îndrumător de lucrări practice / Autori Dudutz Gyöngyi, Székely Pál, Molnár Judit... ; Coordonator Dudutz Gyöngyi. -   Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2009

150 p. : fig., tab.

Bibliografie p. 148-149

615.01(076.5)                                        542/543(076.5)                                 546(076.5)

1. CHIMIE FARMACEUTICĂ

2. BIOTEHNOLOGIE

IV 6832 ; 54/I-50

 

148. OLARIU, MARIOARA. Chimie generală şi anorganică / Olariu Marioara. -   Târgu Mureş : University Press, 2009

3 vol.

ISBN 978-973-169-107-7

Vol. 1 - 170 p. fig., tab. - Prefaţă p. 3. - Bibliografie p. 167-168. - ISBN 978-973-169-108-4

Vol. 2 - 164 p. fig., tab. - Bibliografie p. 161-162. - ISBN 978-973-169-109-1

Vol. 3 - 222 p. fig., tab. - Bibliografie p. 220-221. - ISBN 978-973-169-110-7

54(075.8)                                                               546(075.8)

IV 6868(v.1-3) ; 54/O-39

57 Biologie

 

149. CSÉP KATALIN. Textbook of Genetics : Courses / by Katalin Csép. -   [Târgu-Mureş] : [Universitatea de Medicină şi Farmacie], [2010]

200 p. : fig., tab.

Bibliografie p. 196-197

Glosar p. 198-200

575(075.8)

1. GENETICĂ UMANĂ

IV 6843 ; 57/C92

59 Zoologie

 

150. FONTANEL, BÉATRICE. Kleine Katzen, groß Katzen / Text von Béatrice Fontanel ; Illustrationen von Anne Logvinoff ; [Übersetzt von Sybille Schneider]. -   [Ravensburg] : Buchverlag Otto Maier, [1990]

[34] p. : il. color - (Die Welt entdecken ; 59).

ISBN 3-473-38359-0

599.742.7(02.053.2)                                              082.1 Die Welt entdecken

1. ZOOLOGIE(feline)

59/F78

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

151. Abordul laparoscopic al chisturilor hidatice hepatice : [înregistrare multimedia] / Dr. Bara Tivadar, dr. Cosmin Nicolescu, dr. Mircea Mureşan.... -   Târgu Mureş : University Press, 2010

1 DVD

ISBN 978-973-169-124-4

616-089.8                                              616.36                                    616-089.2

MAV-342 ; 61/A12

152. Anatomia aparatului acustico-vestibular / Sub redacţia : Prof. univ. dr. Traian Ataman. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2004

215 p. : il., tab., sch., fig. - (Medicină).

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 973-31-2180-0

611.85                                                                   082.1 Medicină

III 30314 ; 61/A65

 

153. BĂDULICI, SONIA. Dermatoze profesionale : Dermato-alergologie, tratament naturist / Dr. Sonia Bădulici, Prof. univ. dr. Ioan Berilă. - Ediţia a II-a revizuită şi adăugită. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2010

270 p., [8] p. il. color : tab., sch., diagr. - (Medicină).

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 978-973-31-2363-7

616.5:613.62                                          613.62:616.5

615.32                                                    082.1 Medicină

1. BOLI DE PIELE                               2. DERMATOLOGIE

3. ALERGOLOGIE                               4. TRATAMENTE(medicină naturistă)

III 30313 ; 61/B16

 

154. A beteg ember : Betegségek, betegek és gyógyítók / Sajtó alá rendezte Czégényi Dóra és Keszeg Vilmos ; Szerkesztette és a szöveget gondozta Vida Erika. -   Marosvásárhely : Mentor, 2010

458 p., [4] p. il. color - (Emberek és kontextusok ; 4).

Bibliografie p. 435-454

Rezumat în lb. română şi engleză

Anexe p. 419-434

ISBN 978-973-599-409-9

615.32                                    615.8                                                      616

633.88                                    082.1 Emberek és kontextusok

1. TRATAMENTE(medicină naturistă)

2. HOMEOPATIE

III 30327 ; 61/B50

 

 

 

155. BOIŞTEANU, PETRU. Cercetări clinico-experimentale în alcoologie / Petru Boişteanu, Elisabeta Naum. -   Iaşi : Tipo Moldova, s.a.

398 p.

Bibliografie p. 341-392

Abrevieri p. 393-398

ISBN 973-85186-0-1

613.81                                                                   178.1

1. ALCOOLISM(combatere)                             2. SĂNĂTATE(băuturi alcoolice)

III 30256 ; 61/B65

 

156. COTOI, OVIDIU SIMION. Patologia alogrefei cardiace / Ovidiu S. Cotoi, Mihai Turcu, Horaţiu Suciu ; Sub redacţia Anca Sin. -   Târgu Mureş : University Press, 2009

182 p. : il. color, fig, graf., tab.

Prefaţă [1] p.

Bibliografie p. 163-180

Index p. 181-182

ISBN 978-973-169-099-5

616.1

1. PATOLOGIE CARDIOVASCULARĂ

III 30338 ; 61/C79

 

157. CURTIS, GLADE B.. Ce înseamnă sarcina pentru viitorul tată : tot ce trebuie să ştie tăticii despre sarcină, naştere şi cum să te pregăteşti pentru un nou-născut / Glade B. Curtis, Judith Schuler ; traducere de Alina Cârâc. -   Bucureşti : Semne, 2010

[16] p. ; 259 p. - (Sarcina ta).

Index p. 247-259

ISBN 978-973-624-904-4

618.2                                                                     082.1 Sarcina ta

1. SARCINA                                                        2. NATALITATE

III 30403 ; 61/C95

 

158. CURTIS, GLADE B.. Sarcina Ta : după 35 de ani / Glade B. Curtis, Judith Schuler ; traducere de Mihaela Oniga. -   Bucureşti : Semne, 2010

VIII ; 392 p. - (Sarcina ta).

Index p. 377-392

ISBN 978-973-624-875-7

618.2                                                                     082.1 Sarcina ta

1. SARCINA                                                        2. NATALITATE

III 30402 ; 61/C95

 

159. Elemente de chirurgie generală / Coordonatori : Prof. univ. dr. Niculae Iordache, Şef de lucrări dr. Florin Turcu, Şef de lucrări dr. Mircea Liţescu. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2009

422 p. : tab. - (Medicină).

ISBN 978-973-31-2341-5

616-089                                                                 082.1 Medicină

III 30316 ; 61/E36

 

160. Elemente de patologie chirurgicală pentru asistenţă generală şi moaşe : [înregistrare multimedia] / Prof. dr. Constantin Copotoiu, dr. Călin Molnar, dr. Adrian Pantîru.... -   Târgu Mureş : University Press, 2010

1 DVD

ISBN 978-973-169-125-1

616-089

1. PATOLOGIE CHIRURGICALĂ

MAV-345 ; 61/E36

 

161. FLOREA, DANA PAULA. Studiul frotiului sanguin la gravida RH negativ prin metoda eluţiei acide : Teză de doctorat / Dr. Florea Dana Paula. -   Tîrgu Mureş : [University Press], 2009

170 p. : fig., tab.

Rezumat în limba engleză p. 146-147

Bibliografie p. 150-169

ISBN 978-973-169-114-5

616.15(078)                                                           612.017(078)

1. SISTEMUL IMUNITAR                                2. IMUNOLOGIE

III 30337 ; 61/F67

 

 

 

162. GEORGESCU, LIA. Elemente de reumatologie / Prof. Dr. Lia Georgescu. -   Târgu Mureş : Universitate de Medicină şi Farmacie, 2010

206 p.

616.72-002(075.8)                                 616.71-007.234(075.8)

616.711-002(075.8)

1. BOLI REUMATICE

IV 6834 ; 61/G32

 

163. GERSON, MAX. O terapie naturală eficientă pentru tratarea cancerului şi a altor boli grave / dr. Max Gerson. -   Bucureşti : Editura For You, 2005

312 p. : 1 DVD

Cartea este însoţită de un DVD cu explicaţii asupra modului în care se face tratamentul şi cu mărturii ale persoanelor care s-au vindecat (textul este tradus în limba română)

ISBN 973-7978-38-2

616-006.6

1. MEDICINĂ NATURISTĂ (tratamente)                             2. CANCER

II 90168 ; 61/G35

 

164. Histologie : Ţesuturile / Angela Borda, Emőke Fülöp, Camelia Gliga... ; Sub redacţia Angela Borda. -   Tîrgu Mureş : University Press, 2010

186 p. : il., tab.

Prefaţă p. 5

Bibliografie selectivă p. 185

ISBN 978-973-169-120-6

611.018(075.8)

IV 6837 ; 61/H66

 

165. HORGA, CLAUDIU. Noţiuni de dentogenie şi estetică dento-facială : Curs pentru studenţii Colegiului de Tehnică Dentară şi ai Facultăţii de Medicină Dentară / Şef de lucrări Dr. Claudiu Horga. -   [Târgu Mureş] : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2009

170 p. : fig.

Bibliografie selectivă p. 164-169

616.314:111.852(075.8)                                        111.852:616.314(075.8)

616-74/-77(075.8)

1. MEDICINĂ DENTARĂ

IV 6835 ; 61/H78

 

166. Managementul osteoporozei în practica medicală : [Simpozion Ştiinţific 2001-2002]. -   Târgu-Mureş : s.l., s.a.

82 p. : tab., fig.

Lucrări ştiinţifice în rezumat, apărute sub îngrijirea ASPOR Tîrgu-Mureş

616.71-007-234(063)

III 30359 ; 61/M20

 

167. MOŢET, DUMITRU. Enciclopedia de kinetoterapie / Dumitru Moţet. -   Bucureşti : Semne, 2009

2 vol.

vol. 1 - 718 p. il. - ISBN 973-624-776-7

vol. 2 - 954 p. il., tab. - ISBN 973-624-880-1

616.7                                                                     615.825

1. KINETOTERAPIE                                          2. FIZIOTERAPIE

III 30393(1-2) ; 61/M92

 

168. MUELLER, MARTIN. Ergoterapia în psihiatrie / Martin Mueller ; Traducere din limba germană Dr. Carmen Coptil, Dr. Eugen Tudor. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

146 p. : il. - (Cartea medicală).

ISBN 978-973-726-497-8

616.89                                                                   615.851.3

615.851.6                                                              082.1 Cartea medicală

1.TERAPIE PRIN MUNCĂ

II 90199 ; 61/M94

 

169. Noţiuni elementare de tehnică chirurgicală : Pansamente şi înfăşări : [înregistrare multimedia] / Prof. dr. Constantin Copotoiu, dr. Călin Molnar, dr. Cosmin Nicolescu.... -   Târgu Mureş : University Press, 2010

1 DVD

ISBN 978-973-169-126-8

616-089.4

MAV-344 ; 61/N88

170. OŞAN, ALEXANDRINA. Biochimie metabolică / Prof. dr. Alexandrina Oşan, şef de lucrări dr. Amelia Tero-Vescan. -   Târgu Mureş : s.n., 2009

VI, 164 p.

Abrevieri p. 161

Bibliografie p. 162

61:577(075.8)                                        577:61(075.8)                                577.1(075.8)

1. BIOCHIMIE MEDICALĂ

III 30345 ; 61/O-83

 

171. SZÉKELY MELINDA. A fogak és a fogívek funkcionális morfológiája / Székely Melinda. - Ediţia a 2-a. -   Marosvásárhely : University Press, 2009

210 p. : fig.

Index p. 208

Bibliografie p. 206-207. - Rezumat în lb. română

ISBN 978-973-169-082-7

616.314(075.8)

1. STOMATOLOGIE

III 30334 ; 61/S99

 

172. ŞERBAN, ILEANA ADRIANA. Noţiuni elementare de igienă : Îndrumar pentru lucrătorii din sectorul alimentar / dr. Ileana Adriana Şerban, dr. Adrian Călugăru. -   Bucureşti : Semne, 2005

184 p.

ISBN 973-624-302-8

613.6:664                                                                              664:613.6

III 30400 ; 61/S47

 

173. ŞERBAN, ILEANA ADRIANA. Noţiuni elementare de igienă : Îndrumar pentru lucrătorii din sectorul prestări servicii / dr. Ileana Adriana Şerban, dr. Adrian Călugăru. -   Bucureşti : Semne, 2007

211 p.

ISBN 973-624-521-7; ISBN 978-973-624-521-3

613.6:664                                                              664:613.6

III 30399 ; 61/S47

174. TOGĂNEL, RODICA. Puericultură : pentru uzul studenţilor / Prof. Dr. Rodica Togănel. -   Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2009

104 p. : tab.

613.95(075.8)                        616-053.2(075.8)                                   613.22(075.8)

IV 6833 ; 61/T69

 

175. Tratamentul chirurgical al herniilor inghinale şi eventraţiilor postoperatorii cu materiale sintetice : [înregistrare multimedia] / Dr. Bara Tivadar, dr. Mircea Mureşan, dr. Cosmin Nicolescu.... -   Târgu Mureş : University Press, 2010

1 DVD

ISBN 978-973-169-123-7

616-089.8                                                              617.557

1. TRATAMENT CHIRURGICAL

MAV-343 ; 61/T81

 

176. Traumatismele urechii / Sub redacţia : Prof. univ. dr. Traian Ataman. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2007

565 p. : il., tab., sch., fig. - (Medicină).

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 978-973-31-2325-5

611.85                                                                   612.85

616.28-001                                                            082.1 Medicină

1. URECHEA INTERNĂ(bolile)

III 30315 ; 61/T82

 

177. VERBUŢĂ, ANETA. Tehnologie farmaceutică : Soluţii farmaceutice de uz intern şi/sau extern / dr. farm. Aneta Verbuţă. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

243 p. : tab., graf.

ISBN 973-8422-42-6

615.2/.4                                                                 661.12

1. FARMACOLOGIE

II 90096 ; 61/V46

 

 

619  Medicină veterinară

 

178. SAVU, CONSTANTIN. Igiena şi controlul produselor de origine animală / prof. univ. dr. Constantin Savu, prep. drd. Carmen Petcu prof. univ. dr. Constantin Savu, prep. drd. Carmen Petcu. -   Bucureşti : Semne, 2008

673 p.

ISBN 973-624-015-0

614.31:619                                                            619:614.31

III 30398 ; 619/S30

62 Inginerie. Tehnică

 

179. GÂF-DEAC, IOAN I.. Bazele juridice şi economice ale sistemelor de resurse în noua economie / Ioan I. Gâf-Deac. -   Deva : Infomin, 2007

446 p. : tab.

Bibliografie p. 431-446

ISBN 978-973-7646-04-0

620.21                                                                   622.32/.33

1. MATERII PRIME                                           2. RESURSE NATURALE

III 30275 ; 620/G12

 

180. GÂF-DEAC, IOAN I.. Bazele juridice şi economice ale sistemelor de resurse în noua economie / Ioan I. Gâf-Deac. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

446 p. : tab.

Bibliografie p. 431-446

ISBN 973-7646-04-5; ISBN 978-973-7646-04-0

620.21                                                                   622.32/.33

1. MATERII PRIME                                           2. RESURSE NATURALE

620/G12

 

181. POP, CECILIA. Managementul calităţii alimentelor / Cecilia Pop, Ducu Ştef, Mircea Pop. -   Iaşi : Edict Production, 2009

2 vol.

ISBN 978-973-7699-39-8

vol. 2 - 327 p. - ISBN 978-973-7699-41-1

641                                                                        664:620.2

620.2:664                                                              658.62

1. PRODUSE ALIMENTARE                           2. MERCEOLOGIE

III 30290 ; 620/P78

 

182. POP, CECILIA. Merceologia produselor alimentare / Cecilia Pop, Ioan Mircea Pop. -   Iaşi : Edict Production, 2006

383 p.

Bibliografie p. 379-383

ISBN 973-7699-15-7; ISBN 978-973-7699-15-2

620.2:664                               664:620.2                               658.62

1. MERCEOLOGIE

2. PRODUSE ALIMENTARE

III 30258 ; 620/P78

 

183. ŞTEF, D.S.. Merceologie şi expertiză merceologică / D.S. Ştef, Cecilia Pop. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

403 p. : fig.

Bibliografie p. 396-403

ISBN 978-973-168-074-3

620.2                                                                     658.62

III 30286 ; 620/S81

621  Construcţia de maşini

 

184. ÁGOSTON KATALIN. Măsurări electrice şi electronice : Curs / dr. ing. Ágoston Katalin. -   Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2009

vol.

Volumul 1 - 196 p. fig. - Bibliografie selectivă p. 195

621.3.08(075.8)                                                     621.317.3(075.8)

III 30339 ; 621.3/A27

 

 

 

 

185. BURLACU, GABRIEL. Electricitatea nucleară / Gabriel Burlacu, Florin Glodeanu, Ioan Rotaru. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2008

160 p. : tab., sch., fig., diagr.

Bibliografie p. 145-147

Glosar p. 148-160

ISBN 978-973-31-2348-4

621.311.25

II 90110 ; 621.3/B94

 

186. TERO, MIRCEA. Proiectarea dispozitivelor : Îndrumar de laborator : Pentru uzul studenţilor / Mircea Tero. -   Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2009

130 p. : fig., tab.

Prefaţă p. 5-6

621.8(076)

1. ORGANE DE MAŞINI

III 30341 ; 621.8/T45

63 Agricultură. Silvicultură

 

187. GRĂDINARIU, GICĂ. Pomicultură generală şi specială / Gică Grădinariu, Mihai Istrate. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

532 p. : tab., fig.

Bibliografie p. 525-532

ISBN 973-8422-47-7

634.1

III 30263 ; 634.1/.7/G75

 

188. NUŢĂ, ION. Dicţionar pomicol / Ion Nuţă. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

458 p.

ISBN 973-8900-33-6; ISBN 978-973-8900-33-2

81'374.2:634.1=135.1                                                           634.1(038)

II 90100 ; L-634.1/.7/N98

 

 

189. NUŢĂ, ION. Dicţionar viticol / Ion Nuţă. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

323 p.

ISBN 973-8900-34-4; ISBN 978-973-8900-34-9

81'374.2:634.8=135.1                                           634.8(038)

1. VITICULTURĂ(dicţionar)

II 90099 ; L-634.8/N98

 

190. POP, IOAN MIRCEA. Nutriţia şi alimentaţia animalelor / Ioan Mircea Pop, Petru Halga, Teona Avarvarei. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2006

2 vol.

ISBN 973-8900-27-1; ISBN 978-973-8900-27-1

vol. 2 - 541 p. tab. - ISBN 973-8900-29-8. - ISBN 978-973-8900-29-5

613.2:619                               619:613.2                               636.084

III 30289 ; 636/P78

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

191. LEONTE, CLAUDIU. Culinariard : restaurante, cârciumi, vorbe / Claudiu Leonte. -   Bucureşti : Vremea, 2010

227 p. - (Planeta Bucureşti).

ISBN 978-973-645-378-6

642.43                                                                   082.1 Planeta Bucureşti

1. RESTAURANTE(servicii)

II 90182 ; 64/L48

65  Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

192. DUMITRESCU, VADIM. Managementul : provocări umane / Dumitrescu Vadim. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

190 p. : fig.

ISBN 978-973-168-036-1

65.012.4

II 90094 ; 65/D91

193. IAŢCO, CONSTANTIN. Managementul proiectelor / Constantin Iaţco, Stejărel Brezuleanu. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2007

151 p.

Bibliografie p. 151

ISBN 978-973-8900-88-2

65.012.4:65.012.2                                  65.012.2:65.012.4

III 30268 ; 65/I-30

 

194. POP, CECILIA. Management şi dezvoltare / Cecilia Pop, Viorel Pop. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2007

292 p. : tab., sch.

Bibliografie p. 289-292

ISBN 978-973-8900-52-3

338/339                                                                 65.012.4

III 30342 ; 65/P78

657  Contabilitate

 

195. Control de gestiune : Delimitări conceptuale, metode, aplicaţii / Neculai Tabără, dr. ec. Constantin Mihail, dr. ec. Roxana-Manuela Dicu... ; Neculai Tabără coordonator. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

324 p. : fig.

Bibliografie selectivă p. 319-324

ISBN 978-973-168-018-7

657.41/.45                              65.012.7                                 347.72.036

III 30269 ; 657/C69

 

196. HOROMNEA, EMIL. Fundamentele ştiinţifice ale contabilităţii : Doctrină. Concepte. Lexicon / Emil Horomnea. - Ediţia a 2-a revizuită. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

394 p.

Bibliografie p. 382-394

ISBN 978-973-168-090-3

657

III 30274 ; 657/H81

 

197. IONESCU, CICILIA. Bazele contabilităţii : Abordări practice / Cicilia Ionescu, Lăcrămioara Haiduc, Eduard Ionescu ; Cicilia Ionescu (coordonator). -   Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2005

88 p. : tab.

Lucrare editată sub egida Universităţii "Spiru Haret"

Bibliografie p. 87

ISBN 973-725-411-2

657(076.5)

IV 6849 ; 657/I-68

 

198. IONESCU, LUMINIŢA. Contabilitatea aprofundată a societăţilor comerciale : Teste grilă şi aplicaţii practice / Dr. Luminiţa Ionescu, drd. Lucian-Dorel Ilincuţă. -   Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2005

80 p. : tab.

Lucrare editată sub egida Universităţii "Spiru Haret", Facultatea de management financiar-contabil

Anexe p. 55-77

Bibliografie p. 78-79

ISBN 973-725-140-7

657:334.72(075.8)                                 334.72:657(075.8)

IV 6848 ; 657/I-68

 

199. OPREA, CĂLIN. Bazele contabilităţii : Caiet de lucrări practice, monografii contabile şi teste grilă / Prof. univ. dr. Oprea Călin, conf. univ. dr. Marinică Dobrin. -   Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2005

148 p. : tab.

Lucrare editată sub egida Universităţii "Spiru Haret", Facultatea de management financiar-contabil

Prefaţă p. 7

Bibliografie p. 147

ISBN 973-725-418-X

657(079.1)

IV 6850 ; 657/O-64

 

 

 

200. Sinteze : [Facultatea de management financiar-contabil] : Anul IV : Învăţământ la distanţă / Conf. univ. dr. Zenovic Gherasim coordonator. -   Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2005

360 p. : tab.

Lucrare editată sub egida Universităţii "Spiru Haret"

Teste grilă şi bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 973-725-282-9

657(075.8)                                                             336(075.8)

1. CONTABILITATE                                         2. AUDIT FINANCIAR

3. MANAGEMENT FINANCIAR                    4. MANAGEMENT CONTABIL

III 30392 ; 657/S59

 

201. TABĂRĂ, NECULAI. Contabilitate internaţională / Neculai Tabără, Emil Horomnea, Mirela-Cristina Mircea ; prefaţă Bernard Colasse. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

579 p. : tab.

Note de subsol

ISBN 978-973-168-051-4

657(100)

III 30266 ; 657/T11

66/68  Industrii

 

202. DIACON, VASILE. Berea la români : Pagini de istorie / Vasile Diacon. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

2 vol.

ISBN 978-973-8900-2

vol. 1 - 291 p. il. - ISBN 978-973-168-017-0

vol. 2 - 336 p. + [24] p. il. - ISBN 978-973-168-037-8

663.4                                                                     640.443

1. INDUSTRIA BĂUTURILOR                        2. INDUSTRIA BERII

III 30255(1-2) ; 663/D36

 

203. FORTIER, KATIA. Am seidenen Faden / Text von Katia Fortier ; Illustrationen von Joëlle Boucher ; Übersetzt von Sybille Schneider. -   [Ravensburg] : [Buchverlag Otto Maier], [1990]

[36] p. : il. color - (Die Welt entdecken ; 60).

Titl. orig. : Au fil de la soie

ISBN 3-473-38360-4

677.37                                                                   082.1 Die Welt entdecken

1. MĂTASE NATURALĂ

677/F80

 

204. OLTEAN, STELIAN EMILIAN. Teoria sistemelor I : Studiul sistemelor reprezentate prin modele intrare-ieşire : Curs / dr. ing. Stelian Emilian Oltean. -   Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2009

160 p. : fig., tab.

Bibliografie p. 148-149

Anexe p. 150-160

519.71(075.8)                                                        681.51(075.8)

1. TEORIA SISTEMELOR

III 30340; 681.5/O-50

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

 

205. 10,000 Years of Art. -   [London] : Phaidon Press Limited, [2009]

544 p. : il. color

Glosar p. 504-522. - Index p. 523-541

ISBN 978-0-7148-4969-0

7.03/.04(100)(091)

1. CURENTE ARTISTICE

I 19301 ; 7(100)/T36

 

206. BOARDMAN, JOHN. L'art grec / John Boardman ; Texte français d'Héle`ne Pujo-Meynier. -   Paris : Librairie Larousse, 1965

286 p. : il. parţial color

Tabel cronologic p. 268-269

Bibliografie p. 271-281

Index p. 282-286

7.032(38)                                                               7(100)

1. ARTĂ GRECEASCĂ                                     2. ARHITECTURĂ(Grecia)

7(100)/B60

207. SPRING, CHRIS. African Art in Detail / Chris Spring. -   [London] : ¤The ¤British Museum Press, [2009]

144 p. : il. color

Lucrarea conţine peste 200 de ilustraţii color

Prefaţă p. 6-7

Bibliografie p. 138

Glosar p. 139

ISBN 978-0-7141-2581-7

7(6)                                                        7.03(6)                                                   7.074(6)

1. ARTĂ AFRICANĂ                        2. COLECŢII DE ARTĂ

III 30320 ; 7(100)/S74

 

208. STRICKLAND, CAROL. The Illustrated Timeline of Art History : A Crash Course in Words & Pictures / Carol Strickland. -   New York : Sterling Publishing Co., Inc., 2006

120 p. : il. color - (Art/History).

ISBN 1-4027-3603-7; ISBN 978-1-4027-3603-2

7.03".../19"(100)(091)                                          7".../19"(100)(091)

082.1 Art/History

1. CURENTE ARTISTICE                  2. ISTORIA ARTEI

I 19300 ; 7(100)/S90

 

209. TARBELL, FRANK BIGELOW. A History of Greek Art : With an Introductory Chapter on Art in Egypt and Mesopotamia : [Large Print Edition] / Frank Bigelow Tarbell. -   [Charleston] : BiblioBazaar, [2007]

160 p.

Prefaţă p. 7-8

Note de subsol

ISBN 978-1-4346-5256-0

730(495)(091)                                       75(495)(091)                                 72(495)(091)

1. ARTĂ GRECEASCĂ                     2. ARHITECTURĂ(Grecia)

3. ISTORIA ARTEI(Grecia)               4. CURENTE ARTISTICE

III 30321 ; 7(100)/T22

 

 

 

 

7.01/.08  Teoria şi filosofia artei

 

210. AILINCĂI, CORNEL. Introducere în gramatica limbajului vizual / Cornel Ailincăi. - Ediţia a 3-a. -   Iaşi : Polirom, 2010

227 p. : fig. - (Colecţia de artă).

Ilustraţii p.201-216

Note p. 217-227

ISBN 978-973-46-1675-6

7.01:111.852                                                         111.852:7.01

7.011                                                                      7.017

7.02                                                                       082.1 Colecţia de artă

1. ESTETICA ARTEI                                         2. FILOZOFIA ARTEI

III 30383 ; 7.011/A29

 

211. Anatomy Acts : How We Come to Know Ourselves / Edited by Andrew Patrizio and Dawn Kemp. -   [Edinburgh] : Birlinn, [2006]

XIV, 258 p. : il. în parte color

Lista autorilor p. 239-241

Bibliografie p. 253-258

ISBN 1-84158-471-1; ISBN 978-1-84158-471-3

7.041(411/414)                                                     743(411/414)

611:7(411/414)                                                     7:611(411/414)

1. DESEN ANATOMIC

III 30319 ; 7.03/.04/A49

 

212. BARRE`RE, MARCEL. Feminitatea în artă : Studiu asupra esteticii corpului feminin / Marcel Barrie`re ; ilustraţii de Gustave Brisgand ; traducere din franceză de Dana Manciur. -   Bucureşti : Semne, 2008

114 p. ; [32] p. il.

ISBN 973-624-645-0; ISBN 978-973-624-645-6

7.041.2/.6-055.2                                                    7.01:111.852

1. ESTETICA ARTEI

II 90220 ; 7.03/.04/B33

 

 

213. WEIDEMANN, CHRISTIANE. 50 Women Artists You Should Know / Christiane Weidemann, Petra Larass, Melanie Klier ; [Translated from the German by Paul Aston, Rome and Jane Michael]. -   Munich : Prestel, [2008]. - Berlin  Berlin :

173 p. : il. color

Glosar p. 170-171

Index p. 172

ISBN 978-3-7913-3956-6

7.03-055.2(100)                                                                    7.071.1-055.2(100)

73/76-055.2(100)                                                                  77-055.2(100)

79-055.2(100)

1. PERSONALITĂŢI(femei)

2. CURENTE ARTISTICE

3. BIOGRAFII COLECTIVE(femei)

4. BIOGRAFII COLECTIVE(artişti plastici)

III 30322 ; 7.03/.04/W42

72  Arhitectură

 

214. Il Palazzo Schifanoia a Ferrara = The Palazzo Schifanoia in Ferrara / a cura di = edited by Salvatore Settis, Walter Cupperi ; scritti di = text by Jadranka Bentini, Marco Bertozzi, Walter Cupperi... ; fotografie di = photographs by Andrea Ghiraldini ; [traduzioni = translators Heather Mackay, Mark Roberts]. -   [Modena] : Franco Cosimo Panini, [2007]

2 vol. - (Mirabilia Italiae ; 14).

ISBN 978-88-8290-858-4

Vol. 1 : [Testi=Text] - 356 p. il. alb-negru. - Note p. 195-325. - Bibliografie p. 327-352. - Indice de nume p. 353-356. - ISBN 978-88-8290-858-4

Vol. 2 : [Atlante=Atlas] - 312 p. il. color. - ISBN 978-88-8290-858-4

728.82.034(450)(084)                                                           082.1 Mirabilia Italiae

1. ARHITECTURĂ(palate)

2. MONUMENTE(Italia)

3. PATRIMONIU CULTURAL

V 1992(v.1-2) ; 72/P14

 

 

 

215. La Scuola Grande di San Rocco a Venezia = The Scuola Grande di San Rocco in Venice / a cura di = edited by Franco Posocco e Salvatore Settis ; scritti di = text by Victoria Avery, Chiara Ceschi, Maria Agnese Chiari Moretto Wiel... ; fotografie di = photographs by Cameraphoto Arte, Venezia ; [traduzioni = translators Ida Bonali, Francesca Bussi, Gianfranco Malafarina...]. -   [Modena] : Franco Cosimo Panini, [2008]

2 vol. - (Mirabilia Italiae ; 15).

ISBN 978-88-248-0344-1

Vol. 1 : [Testi = Text] - 396 p. il. alb-negru. - Note la sf. capitolelor. - Note p. 197-360. - Bibliografie p. 361-390. - Indice de nume p. 391-396. - ISBN 978-88-248-0344-1

Vol. 2 : [Atlante = Atlas] - 372 p. il. color, h.

ISBN 978-88-248-0344-1

727.4(450 Veneţia)(084)                                      082.1 Mirabilia Italiae

1. ŞCOLI DE ARTĂ

2. ARHITECTURĂ(Veneţia)

3. MONUMENTE(Italia)

4. PATRIMONIU CULTURAL

V 1993(v.1-2) ; 72/S39

 

216. Transylvania : The Saxon Legacy = Moştenirea săsească din Transilvania = Das Erbe der Siebenbürger Sachsen = L'Héritage saxon en Transylvanie = Az erdélyi szász örökség / Tudor Şeulean, Maarten Ruijters, Ton van Rijen ; Traducerea în limba germană = Deutsche Übersetzung Isolde Huber, Ursula Wittstock ; Traducerea în limba franceză = Traduction française Rita Balázs ; Traducerea în limba maghiară = Magyar nyelvű fordítás Szabó Lilla ; Fotografii = Photos Tudor Şeulean ; Desene, schiţe = Drawings, sketches Maarten Ruijters ; Coordonator proiect = Project coordinator Tudor Şeulean. - Ediţia 1. - Cluj Napoca : Grinta, 2009

193 p., p.[194-205] : il. color, sch.

Index p.[201-204]. - Anexă p.[205]

ISBN 978-973-126-163-8

726.54(=112.2)(498.4)(084)                                 94(=112.2)(498.4)

1. BISERICI FORTIFICATE

III 30309 ; 72/S50

217. TÜDŐS S. KINGA. A régi gernyeszegi várkastély / Tüdős S. Kinga ; A szó-és kifejezés-mutatókat összeállította, a latin szövegrészeket fordította Dóczy Örs. -   Marosvásárhely : Mentor, 2009

99 p. : il. în parte color

Index p. 87-93

Rezumat în lb. română şi engleză

ISBN 978-973-599-400-6

929.52 Teleki(498.4 Gorneşti)                            728.81(498-22 Gorneşti)

1. MONUMENTE ISTORICE(Transilvania)

2. ARHITECTURĂ(castele)

IV 6831 ; 72/T91

73/76  Arte plastice

 

218. BOLTON, ROY. A Brief History of Painting : [2000 BC to AD 2000] / Roy Bolton ; Introductory essay by Matthew Collings. -   London : Robinson, 2004

XX, 300 p. : il. color

Bibliografie p. 286-288

Glosar p. 289-293

Index p. 294-299

ISBN 1-84119-957-5

7(100)"-2000/2000"(091)                                    75(100)"-2000/2000"(091)

75.03(100)"-2000/2000"(091)

1. PICTURĂ(curente)                                        2. ISTORIA PICTURII

II 90113 ; 75/B66

 

219. A Brief History of Art / Authors: Camilla de la Bédoye`re, Ihor Holubizky, Dr. Julia Kelly.... -   [London] : Flame Tree Publishing, [2006]

384 p. : il. color - (¤The ¤World's Greatest Art).

Index p. 382-384

ISBN 978-1-84451-445-8

75.033/.038(100)"1300/..."(091)

082.1 The World's Greatest Art

1. ISTORIA PICTURII                                       2. PICTURĂ(curente)

I 19304 ; 75/B83

 

220. DUMITRAŞ, MAXIM. De la natură la sens : [Album] = From Nature to Meaning / Maxim Dumitraş ; Texte = Texts Octavian Barbosa, Maria-Magdalena Crişan, Vasile Duda... ; Fotografii = Photos Natalia Sitcai, Claudia Tache Veethividangan, Maxim Dumitraş... ; Traducere = Translation Icu Crăciun, Dinu Bodescu, Marcu Aurora.... -   Bistriţa: Charmides : Cluj-Napoca: Eikon, 2008

216 p. : foto.

ISBN 979-973-7659-09-5

730(498)Dumitraş, Maxim(084)                         929 Dumitraş, Maxim

1. SCULPTORI(România)                  2. SCULPTURĂ(România)

IV 6840 ; 730/D90

 

221. FLOREA, VASILE. Ciucurencu / Radu Ionescu. -   Bucureşti : Semne, 2009

237 p. : il. color

ISBN 973-624-137-8

75(498) Ciucurencu, Alexandru

1. PICTURĂ ROMÂNEASCĂ

V 1994 ; 75/C55-I

 

222. MURÁDIN JENŐ. Pittner Olivér / Murádin Jenő, Szücs György. -   Marosvásárhely : Mentor, 2009

96 p. : portr., il. în parte color - (Mentor művészeti monográfiák).

Biografie p. 51-53

Note p. 46-50

Rezumat în lb. română, engleză

ISBN 978-973-599-384-9

75(498.4)Pittner Olivér(084)                                              929 Pittner Olivér

082.1 Mentor művészeti monográfiák

1. BIOGRAFIE                                                                    2. PICTURĂ(album)

III 30333 ; 75/P69M

 

223. NAGY MIKLÓS KUND. Gyarmathy János / Nagy Miklós Kund. -   Marosvásárhely : Mentor, 2010

100 p. : portr., il. color - (Mentor művészeti monográfiák).

Bibliografie p. 25-27

Rezumat în lb. română, germană, engleză

ISBN 978-973-599-420-4

730(498.4) Gyarmathy János (084)

73(498.4) Gyarmathy János (084)

929 Gyarmathy János

082.1 Mentor művészeti monográfiák

1. BIOGRAFIE                                                                    2. SCULPTURĂ(album)

III 30332 ; 730/G99N

 

224. PANDREA, PETRE. Brâncuşi, pravila de la Craiova : Etica lui Brâncuşi / Petre Pandrea ; Prefaţă de Ştefan Dimitriu. - Ediţie îngrijită de Nadia Marcu-Pandrea. -   Bucureşti : Vremea, 2010

332 p. - (Fapte. Idei. Documente).

ISBN 978-973-645-379-3

929 Brâncuşi, Constantin

730(498)Brâncuşi, Constantin

082.1 Fapte. Idei. Documente

1. BIOGRAFIE(Brâncuşi, Constantin)                            2. SCULPTORI(România)

II 90185 ; 730/B78P

 

225. POTTER, MARY KNIGHT. The Art of the Vatican : Bring a Brief History of the Palace and an Account of the Principal Art Treasures Within Its Walls / by Mary Knight Potter. -   Boston : ¤The ¤Page Company Publishers, [2010]

XIV, 350 p. : il. - (Bibliolife).

Prefaţă p. V-VIII

Lista ilustraţiilor p. XI-XIII

Bibliografie p. 337-339

Index p. 341-345

ISBN 978-1-1035-2827-1

72(456.31)                             73/75(456.31)                        246/247(456.31)

262.13:7                                 7:262.13                                 082.1 Bibliolife

1. ARTĂ RELIGIOASĂ(Vatican)

2. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(Vatican)

3. ARTE PLASTICE(Vatican)(istorie)

II 90112 ; 73/76/P88

 

226. STENDL, ION. Desenul: Estetica, suporturi, materiale : O paralelă între renaştere şi secolul XX / Ion Stendl. -   Bucureşti : Semne, [2004]

245 p. : il.

ISBN 973-624-236-6

741.02

1. TEHNICA DESENULUI

III 30401 ; 741/743/S83

 

227. STOICIU, FLORIN. Materialitatea în gravură : [Tehnici şi maniere] / Florin Stoiciu. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 2007

234 p. : il. în parte color, tab.

Bibliografie p. 231-233

ISBN 978-973-31-2322-4

761/762

1. GRAVURĂ

IV 6826 ; 76/S88

78 Muzică

 

228. COMAN, CODRIN. Harmonia mundi : O încercare în esenţa muzicii / Codrin Coman. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. -   Cluj Napoca : Grinta, 2009

410 p.

ISBN 978-973-126-150-8

78.01

1. FILOZOFIA MUZICII

III 30308 ; 78/C63

 

229. GRÜGER, HERIBERT. Die goldene Liederfibel / Heribert und Johannes Grüger. -   [Düsseldorf] : Schwann, [1977]

80 p. : n. muz., il. color

ISBN 3-590-37114-5

784.67                                                                   821.112.2-1

1. CÂNTECE(copii)

784/G90

 

230. MALSON, LUCIEN. Istoria jazzului şi a muzicii afro-americane / Lucien Malson ; Traducere de Roland Székely ; [Ilustraţii Bianca Mihalache]. -   Cluj Napoca : Grinta, 2009

267 p. : il.

Anexă p. 233-265

ISBN 978-973-126-187-4

785.161                                                                                 785.161.071.2

785.6:785.161                                                                       785.161:785.6

1. JAZZ(muzicieni)

I 19299 ; 785/M19

 

231. SUZUKI, SHINICHI. How to Teach Suzuki Piano / Shinichi Suzuki. -   Miami : Warner Bros. Publications Inc., 1993

21 p.

ISBN 0-87487-583-8

78.021:681.816.2                                                                  681.816.2:78.021

1. PIAN(metodă)

III 30358

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

232. BURCĂ, IOAN. Atletism : Note de curs : litografiat U.M.F. / Burcă Ioan, Szabó Barna, Ciulea Laura. -   Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2010

2 vol.

Vol. 1 - 162 p. fig., tab. - Cuvânt înainte [1] p.. - Bibliografie p. 161-162

Vol. 2 - 136 p. fig., tab. - Cuvânt înainte [1] p.. - Bibliografie p. 134-135

796.015(075.8)                                                                     796.42(075.8)

1. EDUCAŢIE FIZICĂ(didactică)                                    2. ATLETISM

3. ANTRENAMENT SPORTIV(manual)

IV 6844(v.1-2) ; 796/B93

 

233. ENACHE, IORDACHE. Autoapărarea fizică / Iordache Enache. -   Bucureşti : Romfel, 1992

254 p. : fig.

Bibliografie p. 247

ISBN 973-9121-16-0

796.8

1. SPORTURI DE APĂRARE

796/E52

234. KILLÁR KOVÁCS KATALIN. Szophoklésztől a posztmodernig : Lehetséges szövegek gyűjteménye a színészmesterség oktatása számára / Killár Kovács Katalin ; A kötetet szerkesztette : Dr. Kovács Levente. -   Marosvásárhely : Színházművészeti Egyetem Kiadója, 2008

45 p.

ISBN 978-973-88712-1-2

82-2(075.8)                                                                           792:371.3(075.8)

371.3:792(075.8)

1. ARTĂ TEATRALĂ

2. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(teatru)

IV 6830 ; 792/K43

 

235. TATAI, ALEXANDRU. Creativitatea actorului. Dimensiunea formativă / Alexandru Tatai. -   [Tîrgu Mureş] : [Editura Universităţii de Artă Teatrală], [2009]

259 p.

Cuvinte introductive p. 3-6

Postfaţă p. 252-257

ISBN 978-973-88712-4-3

792                                                                                        37.036

1. FORMARE PROFESIONALĂ

2. EDUCAŢIE LITERAR - ARTISTICĂ

3. EDUCAŢIE TEATRALĂ

4. CREATIVITATE

II 90123 ; 792/T26

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80/81  Lingvistică şi limbi

 

236. BASSAM, WANIS EMIL. Dicţionar român-arab / Wanis Emil Bassam. -   Bucureşti : Semne, 2007

479 p.

ISBN 978-973-624-560-2

81'374=135.1=411.21

L-81'374/B36

 

237. DENSUŞIANU, OVID. Opere / Ovid Densusianu. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

vol. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

ISBN 978-973-168-083-5

vol. 1 : Lingvistică: Scrieri lingvistice - 755 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-084-2

vol. 2: partea 1 : Lingvistică: Histoire de la langue roumaine. 1. Les Origines 2. Le seizie`me sie`cle - 755 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-085-9

vol. 2: partea 2 : Lingvistică: Histoire de la langue roumaine. 1. Les Origines 2. Le seizie`me sie`cle - 690-1046 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-085-9

vol. 3 : Limba română în secolul al XVII-lea. Evoluţia estetică a limbii române - 753 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-086-6

811.135.1(091)                                                                     81'1

082.1 Opera Omnia

1. ISTORIA LIMBII ROMÂNE

III 30271(1-3) ; 80/81/D32

 

238. Dicţionar de buzunar român-suedez şi suedez-român = Fickordbok rumänsk-svensk och svensk-rumänsk. -   Bucureşti : Semne, s.a.

223 p.

ISBN 978-973-624-621-0

81'374=135.1=113.6                                                             81'374=113.6=135.1

L-81'374/D39

 

239. DOBRIŢOIU-ALEXANDRU, TEODORA. Česko-rumunský slovník = Dicţionar ceh-român / Teodora Dobriţoiu-Alexandru. - Ediţia a 3-a. -   Bucureşti : Semne, 2008

342 p.

Pe copertă apare titlul: Dicţionar ceh-român/ Slovník Česko-rumunský

ISBN 978-973-624-685-2

81'374=162.3=135.1

L-81'374/D59

 

 

811  Limbi individuale

 

240. A magyar helyesírás szabályai. - 10. kiadás, 13.(a tizenkettedikhez képest valtozatlan)lenyomat. -   Budapest : Akadémiai Kiadó, 1973

272 p.

Cartea este editată de Magyar Tudományos Akadémia

811.511.141'35                                                                     811

1. LIMBA MAGHIARĂ(ortografie)

811/M15

811.135.1  Limba română

 

241. BĂRBOI, CONSTANŢA. Gramatică şi stilistică : pentru uz şcolar : gimnaziu şi liceu : Noţiuni teoretice şi aplicaţii practice : Stilurile funcţionale ale limbii române : Teste de evaluare : Teste grilă / Prof. dr. Constanţa Bărboi, Prof. Victor Lişman. - Ediţia a 3-a. -   Bucureşti : Editura Universitară, [2009]

400 p. : tab. - (Cartea pentru şcoală).

Anexe p. 346-396. - Bibliografie p. 397-398

ISBN 978-973-749-688-1

811.135.1'36                                                                         811.135.1'38

082.1 Cartea pentru şcoală

II 90114 ; 811.135.1/B29

 

242. CORLĂTEANU, NICOLAE. Testament. Cred în izbânda limbii române : Studii. Comunicări. Memorii / Nicolae Corlăteanu ; Selecţie, coordonare şi prefaţă de Alexandru Bantoş. -   Chişinău : s.n., 2010

256 p. : il.

Note şi bibliografie la sfârşitul capitolelor

Carte editată de Casa Limbii Române "Nichita Stănescu"

ISBN 978-9975-4005-9-6

80/81(478)Corlăteanu, Nicolae(092)                 811.135.1(478)

821.135.1(478).09                                                 929 Corlăteanu, Nicolae

1. LIMBA ROMÂNĂ(lingvistică)

III 30355 ; 811.135.1/C71

243. DENSUŞIANU, OVID. Istoria limbii romîne / Ovid Densusianu. - Ediţie anastatică. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

2 vol. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

vol. 1 : Originile - 319 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-141-2

vol. 2 : Secolul al XVI-lea - 455 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-145-0                                                    811.135.1(091)

082.1 Opera Omnia

1. ISTORIA LIMBII ROMÂNE

III 30273(1-2) ; 811.135.1/D32

 

244. DIACON, VASILE. Un moment din istoria limbii române literare : Eufrosin Poteca / Vasile Diacon. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

250 p. : il.

Note de subsol

ISBN 978-973-168-043-9

821.511.141.09 Poteca, Eufrosin

811.135.1(091)Poteca, Eufrosin                                        929 Poteca, Eufrosin

1. ISTORIA LIMBII ROMÂNE                                        2. LINGVISTICĂ

II 90129 ; 811.135.1/P88D

 

245. ŞĂINEANU, LAZĂR. Încercare asupra semasiologiei limbei române : Studii istorice despre tranziţiunea sensurilor / Lazăr Şăineanu ; cu o alocuţiune - prefaţă de B.P. Haşdeu ; Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi indice de Livia Vasiluţă. -   Timişoara : Editura de Vest, 1999

468 p.

Pe copertă apare titlul: Semasiologia limbii române

Bibliografie p. 430-440

Indice de cuvinte p. 441-460

Indice de nume proprii p. 461-466

ISBN 973-36-0316-3

811.135.1'37

1. SEMANTICĂ

2. LIMBA ROMÂNĂ(semantică)

II 90154 ; 811.135.1/S15

 

82  Literatură

 

246. Legende populare româneşti. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

684 p. - (Opera Omnia).

Bibliografie p. 651-684

ISBN 978-973-168-133-7

821.135.1-91                                                                         398.22

082.1 Opera Omnia

1. FOLCLOR LITERAR

III 30264 ; 82-91/L40

 

247. MUNTEANU, MARIAN. Folclorul detenţiei : Formele privării de libertate în literatura poporană : Studiu, tipologie, antologie de texte şi glosar / Marian Munteanu. -   [Bucureşti] : Valahia, 2007, 2008

CCVIII, 1152 p. : tab., fig., h. - (Rânduiala).

Note p. CXLIX-CLXV

Anexe p. CLXVI-CLXXXIV

Bibliografie p. CLXXXV-CCV

Glosar p. 1059-1124

ISBN 978-973-97631-2-7

821.135.1-82-91                                                    398.5/.6(498)

082.1 Rânduiala

1. FOLCLOR LITERAR

III 30349 ; 82-91/M95

82.09  Critică literară

 

248. BALÁSI ANDRÁS. Drama istorică: Shakespeare în creaţia scenică a ultimelor decenii, secolul XX / Balási András. -   Târgu-Mureş : Editura Universităţii de Artă Teatrală, 2009

204 p. : tab.

Cuvânt înainte p. 7-10

Bibliografie p. 183-192

Postfaţă p. 193-194

Rezumatul lucrării în limba română p. 195-198

ISBN 978-973-88712-2-9

821.111.09-2 Shakespeare, William

929 Shakespeare, William

1. CRITICĂ LITERARĂ(Shakespeare, William)

2. TEATRU(critică)

III 30336 ; 82.09/S52B

 

249. BOZZETTO, ROGER. Genul science-fiction / Roger Bozzetto ; Traducere de Livia Iacob. - Ediţie îngrijită de Lucia-Alexandra Tudor. -   Iaşi : Institutul European, 2010

175 p. - (ABC [Institutul European] ; 21 ; Litere).

Prefaţă p. 9-12

Abrevieri şi referinţe p. 13

Bibliografie p. 165-168

ISBN 978-973-611-676-6

82.09-311.9=135.1                                                082.1 ABC

1. CRITICĂ LITERARĂ

2. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

3. CRITICĂ LITERARĂ(literatură S.F.)

I 19311 ; 82.09/B74

 

250. LAZĂR, HORIA. Litera textului : Studii de cultură şi literatură franceză / Horia Lazăr. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

427 p. - (Paradigme).

Note de subsol

Cuvânt înainte p. 7-9

ISBN 978-973-726-474-9

821.133.1.09

082.1 Paradigme

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(critică)

2. CULTURĂ FRANCEZĂ

II 90202 ; 82.09/L32

 

251. POTKAY, ADAM. Istoria bucuriei : De la Biblie până la Romantismul târziu / Adam Potkay ; traducere din limba engleză de Dana Bădulescu, Oana Maria Petrovici ; traducere revizuită de Roxana-Alexandra Costinescu. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

391 p.

Titl. orig. : The Story of Joy. From The Bible to Late Romanticism

Bibliografie p. 367-391

ISBN 978-973-168-166-5

82.09                                                                               111.852

1. CRITICĂ LITERARĂ

2. ESTETICĂ LITERARĂ                           3. ESTETICĂ FILOZOFICĂ

III 30252 ; 82.09/P88

821.11  Literaturi germanice

 

252. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Das häßliche Entlein / H.C. Andersen, Anne Heseler. -   Münster : Coppenrath Verlag, [1984]

[24] p. : il. color

ISBN 3-88547-445-X

821.113.4-93-34=112.2

1. LITERATURĂ DANEZĂ(poveşti)

821.11/A51

 

253. BERGSTRÖM, GUNILLA. Wie gut, dass Papa Willi Wiberg hat / Gunilla Bergström ; Deutsch von Angelika Kutsch. -   Hamburg : Friedrich Oetinger, [1998]

[30] p. : il. color

ISBN 3-7891-6330-9

087.5=112.2                                                                          821.113.6-93-34=112.2

1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(povestiri)

821.11/B47

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

254. ALCOTT, LOUISA M.. Cele patru fiice ale doctorului March / Louisa May Alcott ; traducere şi adaptare: Laura Matei. -   Bucureşti : Semne, 2009

183 p. - (Ulise).

ISBN 973-624-326-5

821.111(73)-31=135.1                                                                         082.1 Ulise

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret)

I 19313 ; 821.111/A34

255. ALCOTT, LOUISA M.. Tinerele doamne / Louisa May Alcott ; traducere şi adaptare: Mihaela Burlacu. -   Bucureşti : Semne, 2009

160 p. - (Ulise).

ISBN 973-624-316-8

821.111(73)-31=135.1                                                                         082.1 Ulise

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret)

I 19314 ; 821.111/A34

 

256. BOGACKI, TOMEK. Katze und Maus im Schnee / Tomek Bogacki ; Aus dem Englischen von Susanne Lin. - 1. Auflage. -   [Stuttgart] : Freies Geistesleben, [2001]

[28] p. : il. color

Titl. orig. : Cat and Mouse in the Snow

ISBN 3-7725-1768-4

821.111-93-34=112.2

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri pt. copii)

821.111/B63

 

257. BRIGGS, RAYMOND. UG : Das Wunderkind aus der Seinzeit und seine Suche nach weichen Hosen / Raymond Briggs ; [Aus dem Englischen von Joachim Kaps]. -   [Hamburg] : Carlesn Verlag, [2003]

[32] p. : il. Color. - Titl. orig. : UG Boy Genius of the Stone Age

ISBN 3-551-51568-9

087.5=112.2                                                                          821.111-93-34=112.2

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(pt. copii)

821.111/B83

 

258. CARLE, ERIC. Der Affe und der Fuchs : 12 Aesop-Fabeln / Aesop ; erzählet von Eric Carle ; Illustriert von Eric Carle ;[Aus dem Amerikanischen übertragen von Christa L. Cordes]. -   Oldenburg : Stalling, [1980]

32 p. : il. color

ISBN 3-7979-2565-4

821.111(73)-342=112.2

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(poveşti)

821.111/C25

259. CHRISTIE, AGATHA. Endless Night : [audiobook] / Agatha Christie. -   Bath : BBC Audiobooks Ltd, [2008]

1 CD (1 h.) - (Crime).

ISBN 978-1-408-40080-7

821.111-31                             821.111-2                               082.1 Crime

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

2. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

MAV-334 ; 821.111/C48

 

260. CHRISTIE, AGATHA. Hercule Poirot in Dumb Witness : [audiobook] / Agatha Christie. -   Bath : BBC Audiobooks Ltd, [2007]

2 CD (1 h.30 min.) - (Crime).

ISBN 978-1-8460-7197-3

821.111-31                             821.111-2                               082.1 Crime

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

2. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

MAV-341 ; 821.111/C48

 

261. CHRISTIE, AGATHA. Hercule Poirot in Elephants Can Remember : [audiobook] / Agatha Christie. -   Bath : BBC Audiobooks Ltd, [2006]

2 CD (1 h.30 min.) - (Crime).

ISBN 978-0-563-51041-3

821.111-31                             821.111-2                               082.1 Crime

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

2. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

MAV-333 ; 821.111/C48

 

262. CHRISTIE, AGATHA. Hercule Poirot in Murder on the Links : [audiobook] / Agatha Christie. -   Bath : BBC Audiobooks Ltd, [2005]

2 CD (1 h.30 min.) - (Crime).

ISBN 978-0-563-51011-6

821.111-31                             821.111-2                               082.1 Crime

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

2. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

MAV-335 ; 821.111/C48

263. CHRISTIE, AGATHA. Hercule Poirot in Taken at the Flood : [audiobook] / Agatha Christie. -   Bath : BBC Audiobooks Ltd, [2003]

2 CD (2 h.10 min.) - (Radio Collection ; Crime & Thriller).

ISBN 0-563-53041-3

821.111-31                             821.111-2                               082.1 Radio Collection

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

2. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

MAV-340 ; 821.111/C48

 

264. CHRISTIE, AGATHA. Hercule Poirot in The Adventure of the Christmas Pudding : [audiobook] / Agatha Christie. -   Bath : BBC Audiobooks Ltd, [2006]

1 CD (45 min.) - (Crime).

ISBN 978-0-563-51051-2

821.111-31                             821.111-2                               082.1 Crime

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

2. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

MAV-339 ; 821.111/C48

 

265. CHRISTIE, AGATHA. Miss Marple in Nemesis : [audiobook] / Agatha Christie. -   Bath : BBC Audiobooks Ltd, [2005]

2 CD (2 h.15 min.) - (Crime).

ISBN 978-0-563-49424-9

821.111-31                             821.111-2                               082.1 Crime

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

2. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

MAV-336 ; 821.111/C48

 

266. CHRISTIE, AGATHA. Miss Marple in They Do It With Mirrors : [audiobook] / Agatha Christie. -   Bath : BBC Audiobooks Ltd, [2006]

2 CD (2 h.15 min.) - (Crime).

ISBN 978-1-846-07036-5

821.111-31                             821.111-2                               082.1 Crime

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

2. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

MAV-331 ; 821.111/C48

267. CHRISTIE, AGATHA. The Sittaford Mystery : [audiobook] / Agatha Christie. -   Bath : BBC Audiobooks Ltd, [2005]

2 CD (2 h.20 min.) - (Crime).

ISBN 0-563-52518-5

821.111-31                             821.111-2                               082.1 Crime

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

2. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

MAV-338 ; 821.111/C48

 

268. CORDER, ZIZOU. Urmărirea / Zizou Corder ; traducere din limba engleză de Lucia Ostafi Iliescu. -   Bucureşti : RAO, [2007]

250 p. : il.

Titl. orig. : Lyon Boy: The Chase

Volumul al 2-lea din seria Băiatul-Leu

ISBN 978-973-103-137-8

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

821.111/C71

 

269. DEFOE, DANIEL. Robinson Crusoe : [audiobook] / Daniel Defoe. -   Bath : BBC Audiobooks Ltd, [2008]

2 CD (1 h.55 min.) - (Children's Classics).

ISBN 978-1-408-40065-4

821.111-93-31                       821.111-2                               082.1 Children's Classics

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

2. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

MAV-330 ; 821.111/D27

 

270. DODGE, MARY-ELISABETH. Patinele de argint / E. Dodge ; traducere şi adaptare: Mihaela Burlacu. -   Bucureşti : Semne, 2009

160 p. - (Ulise).

ISBN 973-624-321-4

821.111(73)-93-32=135.1                                                    082.1 Ulise

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/D61

 

271. FORBES, COLIN. Omul cu două feţe / Colin Forbes ; traducere din limba engleză de Anca Gheuaş, Mihnea Stoenescu. -   Bucureşti : RAO, 1997

507 p.

Titl. orig. : The Janus Man

ISBN 973-576-129-7

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/F79

 

272. GRAHAME, KENNETH.  The Wind in the Willows : [audiobook] / Kenneth Grahame. -   Bath : BBC Audiobooks Ltd, [2006]

2 CD (2 h.) - (Children's Classics).

ISBN 1-846-07117-8; ISBN 978-1-846-07117-1

821.111-93-31                       821.111-2                               082.1 Children's Classics

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

2. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

MAV-332 ; 821.111/G75

 

273. KIPLING, RUDYARD. The Jungle Book : [audiobook] / Rudyard Kipling. -   Bath : BBC Audiobooks Ltd, [2008]

2 CD (2h.15 min.) - (Children's Classics).

ISBN 978-1-408-40067-8

821.111-93-31                       821.111-2                               082.1 Children's Classics

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii)

2. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

MAV-328 ; 821.111/K45

 

274. LAMORE, JEAN. Aka : [Book of Fever] / Jean Lamore. - 1th. Edition. -   Paris : Feank, 2006. - Galway  Galway : Wynkin de Worde

421 p.

ISBN 2-913053-04-1; ISBN 1-904893-09-0

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 30323 ; 821.111/L18

 

275. LAUDAN, DOROTHY. Doctor Quinn / Dorothy Laudan ; traducere de Emanuela Stifter-Buza. -   Bucureşti : Editura Z, s.a.

150 p.

ISBN 973-9127-23-1

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/L27

 

276. LEEUWEN, JEAN VAN. Oliver und Amanda suchen Omas Brille / Jean Van Leeuwen ; Bilder von Ann Schweninger ; [Aus dem Amerikanischen von Ilse Strasmann]. - 1. Auflage in Schreibschrift. -   [Hamburg] : Carlesn Verlag, [1992]

60 p. : il. color - (Lerne lesen).

Titl. orig. : Oliver, Amanda, and Grandmother Pig

ISBN 3-551-53220-6

821.111(73)-93=112.2                                                          082.1 Lerne lesen

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(pt. copii)

821.111/L38

 

277. PARISH, PEGGY. Heller Himmel und sein Bogen / Peggy Parish ; Bilder von James Watts ; [Aus dem Amerikanischen von Ilse Strasmann]. - 1. Auflage in Schreibschrift. -   [Hamburg] : Carlsen, [1990]

64 p. : il. color - (Lerne lesen).

Titl. orig. : Good Hanting, Blue Sky

ISBN 3-551-53271-0

821.111(73)-93-34=112.2                                                    082.1 Lerne lesen

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(pt. copii)

821.111/P35

 

278. PORTER, ELEANOR HODGMAN. Pollyanna : [audiobook] / Eleanor H. Porter. -   Bath : BBC Audiobooks Ltd, [2008]

2 CD (1 h.30 min.) - (Children's Classics).

ISBN 978-1-408-40070-8

821.111(73)-31                                                                     821.111(73)-2

082.1 Children's Classics

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(teatru)

MAV-337 ; 821.111/P85

 

279. Riesen & Drachen / Riesen-und Drachenmärchen gesammelt, aus dem Englischen übersetzt und mit entsprechenden Bildern versehen von Helga Gebert. -   [Weinheim] : Beltz & Gelberg, [1981]. - [Basel]  [Basel] :

207 p. : il. - (Gelberg Extra).

Anexă p. 190-192

Lexiconul despre uriaşi şi zmei p. 193-205

Bibliografie p. 207

ISBN 3-407-80308-7

821.111-93-34=112.2                                                           082.1 Gelberg Extra

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(basme)

821.111/R52

 

280. ROSS TONY. Toeser and the Funny Face / Tony Ross. -   London : Andersen Press, [1985]

[28] p. : il. color - (Towser).

ISBN 0-86264-077-6

821.111-93-34                                                                      082.1 Towser

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ PENTRU COPII(poezii)

821.111/R80

 

281. ROSS, TONY. Ein Laden voller Geister / Tony Ross ; Illustriert von Tony Ross ; Deutsch von Inge M. Artl. - 1. Auflage. -   [London] : Andersen Press, [1994]. - [Hamburg]  [Hamburg] : Carlsen Verlag

[25] p. : il. color

Titl. orig. : The Shop of Ghosts

După o poveste de G.K. Chesterton. Povestit şi ilustrat de Tony Ross

ISBN 3-551-51516-6

087.5=112.2                                                                          821.111-93-34=112.2

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri pt. copii)

821.111/R80

 

 

282. ROSS, TONY. Ich komme dich holen! / Tony Ross ; [Duetsch von Eva Riekert]. -   Stuttgart : Thienemanns, [1985]

[28] p. : il. color

Titl. orig. : I'm Coming To Get You!

ISBN 3-522-42200-7

821.111-93-34=112.2                                                           087.5=112.2

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri pt. copii)

821.111/R80

 

283. STEVENSON, ROBERT LOUIS. Treasure Island : [audiobook] / Robert Louis Stevenson. -   Bath : BBC Audiobooks Ltd, [2006]

2 CD (1 h.55 min.) - (Children's Classics).

ISBN 978-1-846-07108-9

821.111-93-31                       821.111-2                               082.1 Children's Classics

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

MAV-329 ; 821.111/S84

 

284. SUTHERLAND, TUI T.. Avatar : Cartea întâi: Deci aici se sfârşeşte totul / Tui T. Sutherland ; traducere din limba engleză de Ioana Petrescu. -   Bucureşti : RAO, 2010

316 p. - (Biblioteca RAO).

Primul volum din seria Avatar

ISBN 978-973-54-0183-2

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret)

821.111/S96

821.112.2  Literatură germană

 

285. AERMES, LOTHAR. Mathias und Mathilde : ein starkes Stück für Kinder, Familien und alle anderen Leser! / Text und Idee Lothar Aermes ; Zeichnungen Eduard Albrecht-Hagen. -   Stralsund/Krummenhagen : Edition Albrecht, [1993]

48 p. : il. color

821.112.2-93-2

1. LITERATURĂ GERMANĂ(teatru)

821.112.2/A24

286. BIRNBAUM, BRIGITTE. Der Pinselheinrich : Eine Zille-Geschichte für Kinder / Brigitte Birnbaum ; Mit 24 Zeichnungen von Heinrich Zille. - 1. Auflage. -   [Berlin(West)] : Elefanten Press, [1986]

160 p. : il. - (EP ; 217).

Titlul ediţiei originale : "Ab Morgen werd'ich Künstler"

Anexă p. 159-160

ISBN 3-88520-217-4

821.112.2-93-32

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

821.112.2/ Z65B

 

287. BOIE, KIRSTEN. Abschiedskuß für Saurus / Kirsten Boie ; Zeichnungen von Jutta Bauer. -   Hamburg : Friedrich Oetinger, [1994]

138 p. : il. - ISBN 3-7891-3109-1

821.112.2-93-31

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

821.112.2/B65

 

288. BOIE, KIRSTEN. Ein Stier im Wohnzimmer / Kristen Boie ; Bilder von Jutta Timm. -   Hamburg : Friedrich Oetinger, [1998]

30 p. : il. Color. - ISBN 3-7891-3119-9

821.112.2-93-34

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

821.112.2/B65

 

289. BREZINA, THOMAS. Hogyan varázsoljunk szupersrácot? : [regény] / Thomas Brezina ; Illusztrálta : Betina Gotzen-Beek ; Fordította : Hegyi Zsuzsa. -   Budapest : Egmont-Hungary Kft., 2008

168 p. : il. - (Fiúk kizárva!).

Titl. orig. : Wie hext man einen Superjungen?

ISBN 978-963-628-816-7

821.112.2(436)-93-31=511.141                                           082.1 Fiúk kizárva!

1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(roman pt. tineret)

821.112.2/B82

290. BRÖGER, ACHIM. Die Weihnachtsmänner / Erzählt von Achim Bröger ; Ein Bilderbuch von Ute Krause. -   Ravensburg : Otto Maier, [1990]

[24] p. : il. parţial color - (Ravensburger Ringelfant).

ISBN 3-473-33721-8

821.112.2-93-34                                                    082.1 Ravensburger Ringelfant

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

821.112.2/B84

 

291. BURESCH, WOLFGANG. Fabeln oder Tiere sind Menschen, wie Du und ich / Nacherzählt von Wolfgang Buresch ; Bilder von Aglaja Houtermans. -   Stuttgart : Union Verlag, [1982]

43 p. : il. color

ISBN 3-8139-5603-2

821.112.2-93-342

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

821.112.2/B93

 

292. DÖRRIE, DORIS. Mimi / Doris Dörrie ; Mit Bildern von Julia Kaergel. -   [Zürich] : Diogenes Verlag, [2002]

[32] p. : il. color

ISBN 3-257-00893-7

821.112.2-93-34

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

821.112.2/D70

 

293. ENDE, MICHAEL. Die Zauberschule und andere Geschichten / Michael Ende ; Mit Illustrationen von Bernhard Oberdieck. -   [Stuttgart] : K. Thienemanns Verlag, [1994]. - [Wien]  [Wien] :

272 p. : il. parţial color

ISBN 3-522-16879-8

821.112.2-93-34

1. LITERATURĂ GERMANĂ(povestiri)

821.112.2/E52

 

 

294. GÄRTNER, HANS. Sagt mir, Kinder, ob ihr's wißt... : Einfache Rätsel für kleine Rater / Hans Gärtner ; [Bilder von] Monika Laimgruber. -   [Wien] : [1996]. - Annette Betz Verlag  Annette Betz Verlag :

[20] p. : il. color

ISBN 3-219-10627-7

821.112.2-93-193.1

1. GHICITORI                            2. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

821.112.2/G22

 

295. GÄRTNER, HANS. Der Tetzi / Idee und Bilder von Marta Koči ; Text von Hans Gärtner. -   [Salzburg] : Neugebauer Press, [1990]. - [München]  [München] :

[26] p. : il. color - (Bilder. Buch. Sternchen ; 10 ; Meine erste Bibliothek).

ISBN 3-85195-510-2

821.112.2-93-34                                                    082.1 Bilder. Buch. Sternchen

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

821.112.2/G22

 

296. GEHRMANN, KATJA. Strandhunde / Katja Gehrmann ; [Illustrationen von Katja Gehrmann]. -   [Hamburg] : Carlesn Verlag, [2001]

[35] p. : il. color

ISBN 3-551-51539-5

821.112.2-93-34

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

821.112.2/G28

 

297. GRIMM, JACOB. Aschenputtel / Ein Märchen der Brüder Grimm ; Illustriert von Inge Steineke. -   Freiburg in Breisgau : Herder, [1994]

[22] p. : il. color

ISBN 3-451-23360-6

821.112.2-34-93

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

821.112.2/G86

 

298. GRIMM, JACOB. Die Bremer Stadtmusikanten = The Bremen Town Musicians / Brüder Grimm & Anne Mußenbrock ; [Translated by Anne Williams]. -   Münster : Coppenrath Verlag, [1994]

[34] p. : il. color

ISBN 3-8157-1101-0

821.112.2-34-93

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

821.112.2/G86

 

299. GRIMM, JACOB. Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich / Brüder Grimm ; Illustriert von Antonella Bolliger-Savelli. -   [Feldafing] : Parabel Verlag, [1982]

[28] p. : il. color

Textul acestei ediţii a fost luat din ediţia revizuită de fraţii Grimm în 1857. - ISBN 3-7898-0927-6

821.112.2-34-93

1. LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti)

821.112.2/G86

 

300. GRIMM, JACOB. Rapunzel / Brüder Grimm ; Mit Bildern von Maja Dusíková. -   [Gossau Zürich] : Nord-Süd Verlag, [1997]

[28] p. : il. color

ISBN 3-314-00778-7

821.112.2-93-34

1. LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti)

821.112.2/G86

 

301. GRIMM, JACOB. Rotkäppchen und andere Märchen / Brüder Grimm ; Mit vielen mehrfarbigen Bildern und schwarzen Zeichnungen von Nikolaus Plump ; [Herausgegeben von Marianne Pietsch]. - [1. Auflage]. -   Stuttgart : K. Thienemanns Verlag, [1961]

196 p. : il. parţial color

821.112.2-93-34

1. LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti)

821.112.2/G86

302. GRIMM, JACOB. Sneewittchen und andere Märchen / Brüder Grimm ; Mit vielen mehrfarbigen Bildern und schwarzen Zeichnungen von Nikolaus Plump ; [Herausgegeben von Marianne Pietsch]. - [1. Auflage]. -   Stuttgart : K. Thienemanns Verlag, [1962]

p. 197-383 : il. parţial color

821.112.2-93-34

1. LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti)

821.112.2/G86

 

303. Der grosse böse Bill / Ole Könnecke. -   [München] : Carl Hanser Verlag, [2002]. - [Wien]  [Wien] :

[32] p. : il. color

ISBN 3-446-20182-3

087.5=112.2                                                                          821.112.2-93-34

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

821.112.2/K71

 

304. HAHN, LENA. Teddys Weihnachten : [Ein Bilderbuch von Fritz Baumgarten] / Verse von Lena Hahn ; Bilder von Fritz Baumgarten. -   [Stuttgart] : [Titania-Verlag], [1986]

[24] p. : il. color

821.112.2-93-32

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

821.112.2/H15

 

305. JANISCH, HEINZ. Till Eulenspiegel / Nacherzählt von Heinz Janisch ; Illustriert von Lisbeth Zwerger. -   [Gossau Zürich] : [Michael Neugebauer Verlag], [1994]

[26] p. : il. color - (Bilder. Buch. Sternchen).

ISBN 3-85195-356-8

821.112.2-93-34                                                   082.1 Bilder. Buch. Sternchen

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

821.112.2/J25

 

 

 

306. JANOSCH. Oh, wie schön ist Panama : Die Geschichte, wie der kleine Tieger und der kleine Bär nach Panama reisen / Janosch ; Illustrationen von Janosch. -   [Weinheim] : Beltz & Gelberg, [1978]. - [Basel]  [Basel] :

[48] p. : il. colr - (Gullivers Bücher ; 2).

Numele real al autorulkui Horst Eckert

ISBN 3-407-78002-8

821.112.2-93-34                                                                   082.1 Gullivers Bücher

1. LITERATURĂ GERMANĂ(pt. copii)

821.112.2/J25

 

307. MAY, KARL. Schut - căpetenia tâlharilor : roman / Karl May ; traducere de Georgeta Costescu. -   Bucureşti : Pallas, 1998

551 p. - (Opere ; 38).

821.112.2-91-31=135.1                                                        082.1 Opere

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. tineret)

821.112.2/M52

 

308. MINSSEN, THOMAS. Ach-Tiberius... / Thomas Minssen, Babette Maeder. -   [Zürich] : Pro Juventute, [995]

[28] p. : il. color

ISBN 3-7152-0309-9

821.112.2-93-34

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

821.112.2/M75

 

309. NÖSTLINGER, CHRISTINE. Das große Nöstlinger Lesebuch : Geschichten für Kinder mit vielen Bildern / Christine Nöstlinger ; [Illustrationen von Verena Ballhaus, Jutta Bauer, Jutta Bücker,....]. -   [Weinheim] : Beltz & Gelberg, [2001]. - [Basel]  [Basel] :

291 p. : il. parţial color - (Gulliver Taschenbuch ; 483).

Anexă p. 288-291

ISBN 3-407-78483-X

821.112.2-93-34                                                    082.1 Gulliver Taschenbuch

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

821.112.2/N87

310. RÖCKENER, ANDREAS. Mit Ludo zum Kap Mandelhorn / Andreas Röckener. - 1. Auflage. -   [Hamburg] : Carlsen Verlag, [1991]

[28] p. : il. color

ISBN 3-551-51438-0

821.112.2-93-34                                                                   087.5=112.2

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

821.112.2/R63

 

311. Rosen, Tulpen, Kieselstein komm, wir wollen Freunde sein: Gedichte, Geschichten, Spiele und Lieder vom Schenken, Glückwünschen und Festefeiern, vom kleinen und goßen Kummer, vom Spaß am Schreiben und Mit-Worten-Spielen, von ersten und lustigen Freundschaften, vom Liebhaben / gesammelt von Dorothée Kreusch-Jacob mit Bildern von Renate Seelig. -   [München] : Ellermann Verlag, [1989]

127 p. : il. parţial color, n. muz.

Bibliografie p. 126-127

ISBN 3-7707-6303-3

821.112.2-93-34                                    821.112.2-93-1                                      784.67

1. LITERATURĂ GERMANĂ(antologie)

821.112.2/R75

 

312. SOMMER-BODENBURG. Coco geht zum Geburtstag / Eine Geschichte von Angela Sommer-Bodeburg ; Mit Bildern von Agne`s Mathieu. -   Ravensburg : Otto Maier Verlag, [1986]

[32] p. : il. color

ISBN 3-473-33588-6

821.112.2-93-34

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

821.112.2/S68

 

313. SPARSCHUH, JENS. Stinkstiefel : Ein Kinderroman / Jens Sparschuh ; Mit Bildern von Manfred Bofinger. -   [Zürich] : Nagel & Kimche, [2000]

104 p. : il.

ISBN 3-312-00898-0

821.112.2-93-31

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

821.112.2/S72

 

314. STRITTMATTER, ERWIN. Pony Pedro / Erwin Strittmatter ; [Illustrationen Hans Baltzer. - [7. Auflage]. -   Berlin : Kinderbuchverlag, s.a.

160 p. : il.

821.112.2-93-34

1. LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti)

821.112.2/S90

 

315. VETTIGER, SUSANNE. Der große Glück in der kleinen Schachtel : Eine tierische Liebesgeschichte / Von Susanne Vettiger ; Mit Bildern von Audrey Marti-Pichard. - [1. Auflage]. -   [Zürich] : Pro Juventute, [2000]

80 p. : il. color

ISBN 3-7152-0435-4

821.112.2-93-34

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(lb. germană)

821.112.2/V52

821.133.1  Literatură franceză

 

316. BOUJON, CLAUDE. Der feine Arthur / Claude Boujon ; Aus dem Französischen von Tilde Michels. -   Frankfurt am Main : Moritz Verlag, [1995]

36 p. : il. color

ISBN 3-89565-016-1

821.133.1-93-34=112.2

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri pt. copii)

821.133.1/B74

 

317. CORENTIN, PHILIPPE. Keiner mag mich! / Philippe Corentin ; [Illustrateur Philippe Corentin ] ; Deutsche Textfassung von Susanne Koppe. -   Frankfurt am Main : Moritz Verlag, [1996]

[28] p. : il. color

Titl. orig. : Patatras!

ISBN 3-89565-038-2

821.133.1-93-34=112.2                                                        087.5=112.2

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri pt. copii)

821.133.1/C71

 

318. CORENTIN, PHILIPPE. Pipoli in Afrika / Philippe Corentin ; Aus dem Franzüsischen von Bernhard und Susanne Koppe. -   Frankfurt am Main : Moritz Verlag, [1994]

[33] p. : il. color

Titl. orig. : L'Afrique de Zigomar

ISBN 3-89565-008-0

821.133.1-93-34=112.2

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri pt. copii)

821.133.1/C71

 

319. IONESCO, EUGE`NE. Cântăreaţa cheală; Lecţia; Scaunele; Regele moare / Euge`ne Ionesco ; Traducere din franceză de Vlad Russo şi Vlad Zografi. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

237 p. - (20 de ani în 20 de cărţi).

ISBN 978-973-50-2693-6

821.135.1-2                                                                           821.133.1-2=135.1

082.1 20 de ani în 20 de cărţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

2. LITERATURĂ FRANCEZĂ(teatru)

II 90225 ; 821.133.1/I-68

 

320. PERRAULT, CHARLES. Poveşti / Charles Perrault ; traducere de Antonia Kocsó. -   Bucureşti : Semne, 2005

160 p. - (Ulise).

ISBN 973-624-325-7

821.133.1-93-32=135.1                                                        082.1 Ulise

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti)

821.133.1/P52

 

321. ROSTAND, EDMOND. Cyrano de Bergerac / Edmond Rostand. -   Paris : Bookking International, 1993

352 p. - (Classiques français).

ISBN 2-87714-126-8

821.133.1-2                                                           082.1 Classiques français

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(teatru)

821.133.1/R80

 

322. SIMÉON, JEAN-PIERRE. Lettre a` la femme aimée au sujet de la mort = Scrisoare despre moarte adresată femeii iubite / Jean-Pierre Siméon ; Traducere şi prefaţă de Dinu Flămând. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

104 p. - (Literatură universală).

Text bilingv român-francez

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-726-496-1

821.133.1-1=135.1=133.1                                    082.1 Literatură universală

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poeme)

III 30385 ; 821.133.1/S56

 

323. ZIDROU. Silli Milli oder Bärte wachsen, Flecke nicht / Zidrou ; Bilder von David Merveille ; Deutsch von James Krüss ; Herausgegeben von Gertraud Middelhauve. - 1. Auflage. -   [Düsseldorf] : Patmos, [1993]

[28] p.

Numele real al autorului este Benoît Drousie

ISBN 3-491-41002-9

821.133.1-93-34=112.2

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri pt. copii)

821.133.1/Z61

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

324. GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. Ştiri despre o răpire / Gabriel García Márquez ; Traducere din limba spaniolă Sarmiza Leahu. -   Bucureşti : RAO, 2003

284 p. - (Biblioteca RAO).

ISBN 973-576-454-7

821.134.2(861)-31=135.1                                     082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Columbia)(roman)

821.134.2/.3/G19

821.135.1  Literatură română

 

325. Al cincilea anotimp : Antologie literară a elevilor clasei a II-a D, Gimnaziul "Avram Iancu", Târnăveni / Coordonator înv. Lucia Lupşa. -   Târgu-Mureş : Nico, 2010

84 p. : il.

ISBN 978-606-546-078-2

821.135.1-93-82

821.135.1-82/A34

 

326. ALEXANDRESCU, EMIL. Literatura română în analize şi sinteze / Emil Alexandrescu. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

2 vol. - (Opera Omnia).

ISBN 978-973-168-092-7

vol. 1 - 295 p. - ISBN 978-973-168-093-4

vol. 2 - 283-582 p. - ISBN 978-973-168-094-1

821.135.1.09                                                         082.1 Opera Omnia

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(comentarii literare)

III 30283(1-2) ; 821.135.1.09/A38

 

327. BĂCIUŢ, NICOLAE. Suzana Fântânariu - împachetări pentru suflet / Nicolae Băciuţ. -   Târgu-Mureş : Ecitura Nico, 2010

96 p. : il.

ISBN 978-606-546-073-7

821.135.1-83(047.53)                                           929 Fântânariu, Suzana

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

I 19307 ; 821.135.1/B13

 

328. BLANDIANA, ANA. Spaima de literatură / Ana Blandiana. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

367 p. - (20 de ani în 20 de cărţi).

ISBN 978-973-50-2670-7

821.135.1-4(047.53)                                             821.135.1-92

821.135.1.09                                                         082.1 20 de ani în 20 de cărţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

II 90224 ; 821.135.1/B45

329. BOKOR, PETRE. Dâmboviţa-rive gauche : trei humorescuri / Petre Bokor. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

270 p. - (Romanul românesc al secolului XXI).

ISBN 978-973-726-492-3

821.135.1-32                                         082.1 Romanul românesc al secolului XXI

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 90200 ; 821.135.1/B65

 

330. BUTIURCĂ, IOAN. Din tolba cu amintiri : Povestiri adevărate / prof. Ioan Butiurca. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

230 p.

ISBN 978-606-546-076-8

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 90166 ; 821.135.1/B97

 

331. BUTNARU, VAL. Cartea nomazilor din B. / Val Butnaru. -   Bucureşti : RAO, 2010

220 p. - (Biblioteca RAO).

ISBN 978-973-54-0273-0

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90211 ; 821.135.1/B97

 

332. CARAGIALE, ION LUCA. Teatru / I.L. Caragiale. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

2 vol.

Vol.1 : Năpasta, Conul Leonida faţă cu reacţiunea, O scrisoare pierdută - 301 p. - ISBN 973-85495-2-3

Vol.2 : O noapte furtunoasă, D-ale carnavalului, O soacră - 304 p. - ISBN 973-85495-3-1

821.135.1-2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 90128(v.1-2) ; 821.135.1/C23

 

333. CARTMAN, MELISA. Vinovat / Melisa Cartman. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

344 p. - (Romanul românesc al secolului XXI).

ISBN 978-973-726-3-7

821.135.1-31                                         082.1 Romanul românesc al secolului XXI

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90201 ; 821.135.1/C27

 

334. CĂRTĂRESCU, MIRCEA. Travesti / Mircea Cărtărescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

143 p. - (20 de ani în 20 de cărţi).

ISBN 978-973-50-2614-1

821.135.1-31                                                         082.1 20 de ani în 20 de cărţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90227 ; 821.135.1/C27

 

335. CHINDRIŞ, IOAN. Samuil Micu în mărturii antologice / Ioan Chindriş, Niculina Iacob. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2010

648 p.

Carte cu dedicaţie

Lucrare editată sub egida Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca

Bibliografie p. 19-28

Note şi comentarii p. 531-626

ISBN 978-973-141-246-7

821.135.1-82 Micu Klein, Samuil

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

III 30390d ; 821.135.1-82/M66C

 

336. CIMPOI, MIHAI. Critice / Mihai Cimpoi. -   Craiova : Fundaţia Scrisul Românesc, 2001

vol.

Vol.8 : Prăpastia lui Pascal - 172 p. - Carte dedicată. - ISBN 978-973-7864-39-0

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 79332(1-2) ; II 90156d(v.8) ; 821.135.1.09/C49

 

337. CIMPOI, MIHAI. Mari scriitori români : medalioane literare / Mihai Cimpoi. - Ediţia a 3-a, reactualizată. -   Chişinău : Editura Silvius Libris, [2010]

168 p. ; [32] p. portr. : portr.

Carte cu dedicaţie

ISBN 978-9975-107-13-6

821.135.1.09(092)                                                 929:821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

2. BIOGRAFII COLECTIVE(scriitori)(România)

II 90158d ; 821.135.1.09/C49

 

338. CIORAN, EMIL. Îndreptar pătimaş / Cioran. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

111 p. - (20 de ani în 20 de cărţi).

ISBN 978-973-50-2615-8

082.1 20 de ani în 20 de cărţi                                             821.135.1-84

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(cugetări)

II 90238 ; 821.135.1/C53

 

339. CORFARIU, ONORIU I.. Opţiunile au un preţ / Onoriu I. Corfariu. -   Târgu-Mureş : Editura Ardealul, 2010

192 p. - ISBN 978-973-8402-86-7

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă)

II 90124 ; 821.135.1/C71

 

340. COŞBUC, GEORGE. Opere / George Coşbuc. -   Cluj-Napoca : Eikon, 2009

vol.

ISBN 978-973-757-269-1

vol. 1 - 243 p. - ISBN 978-973-757-270-7

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90170 ; 821.135.1/C73

 

341. CREŢIA, PETRU. Oglinzile / Petru Creţia. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

106 p. - (20 de ani în 20 de cărţi).

ISBN 978-973-50-2607-3

082.1 20 de ani în 20 de cărţi                                             821.135.1-84

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(cugetări)

II 90236 ; 821.135.1/C85

342. CULCER, DAN. Utopia : Texte pentru o stare = Utópia: Szövegek egy állapotról / Dan Culcer ; Versiunea maghiară de Cseke Gábor=Cseke Gábor fordítása. -   Târgu Mureş : Ardealul, 2010. - Elancourt  Elancourt : Asymetria

107 p. ; 107 p. : il.

Paginaţie opusă cu numerotaţie inversată

Text bilingv român-maghiar

ISBN 978-973-8406-80-3

821.135.1-1=135.1=511.141

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

IV 6845 ; 821.135.1/C94

 

343. DABIJA, NICOLAE. 101 poeme / Nicolae Dabija ; Colegiul de redacţie : Acad. Mihai Cimpoi, acad. Nicolae Dabija, Radu Cârneci. -   Bucureşti : Biodova, 2009

107 p. - (Colecţia "Ideal" ; 6).

Carte dedicată

Editată de Asociaţia Culturală Română "Ideal" şi Societatea Culturală "Apollon"

ISBN 978-973-1867-09-0

821.135.1-1                                                           082.1 Colecţia "Ideal"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90157d ; 821.135.1/D11

 

344. DENSUŞIANU, OVID. Literatura romînă modernă / Ovid Densuşianu ; redactor Aurel Ştefanachi. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

2 vol. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

vol. 1 : Şcoala latinistă. Începuturile literaturei poetice. Cei din urmă cronicari. Îndrumări nouă în Muntenia şi Moldova - VI, 190 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-143-6

vol. 2 - 223 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-132-0

821.135.1.09                                                         082.1 Opera Omnia

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

III 30272(1-2) ; 821.135.1.09/D32

 

345. DUCAN, DARIE. Aprilie aseptic / Darie Ducan. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

177 p.

ISBN 978-606-546-074-4

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

I 19308 ; 821.135.1/D86

 

346. DUMITRESCU, CONSTANTINA. Viaţa în anotimpuri : [Poezii] / Constantina Dumitrescu. -   Bucureşti : Macedoneanul, 2007

VIII, 156 p.

Prefaţă p. I-VI

ISBN 978-973-88227-3-3

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90132 ; 821.135.1/D91

 

347. ELIADE, MIRCEA. Jurnalul portughez / Mircea Eliade ; Studiu introductiv de Sorin Alexandrescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

409 p. - (20 de ani în 20 de cărţi).

ISBN 978-973-50-2689-9

821.135.1-94                                                         082.1 20 de ani în 20 de cărţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

II 90241 ; 821.135.1/E38

 

348. ERNU, VASILE. Născut în URSS = Roľdënn'i`j v SSSR / Vasile Ernu ; postfaţă de Sorin Antohi. - Ediţia a 3-a. -   Iaşi : Polirom, 2010

268 p. - (Egografii).

ISBN 978-973-46-1670-1

821.135.1-94=161.1=135.1                                  082.1 Egografii

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 90188 ; 821.135.1/E70

 

349. Galina Furdui : Biobibliografie. -   Chişinău : Grafema Libris, 2008

312 p. : il., fig.

Carte editată de Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" şi Centrul Academic Internaţional Eminescu

Index p. 259-300

ISBN 978-9975-52-030-0

016:929 Furdui, Galina

016:008(=135.1)(478)Furdui, Galina

929:008(=135.1)(478)Furdui, Galina

821.135.1(478).09 Furdui, Galina

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Republica Moldova)

2. BIOGRAFII COLECTIVE(scriitori)(Basarabia)

II 90159 ; 821.135.1.09/F98

 

350. GLODEANU, GHEORGHE. Coordonate ale imaginarului în opera lui Mircea Eliade / Gheorghe Glodeanu. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

407 p.

Bibliografie p. 395-405

ISBN 978-973-168-054-5

821.135.1.09 Eliade, Mircea

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

III 30281 ; 821.135.1.09/E38G

 

351. GOT, PETRE. Lumină amară / Petre Got. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

90 p. - (Magister).

Note bio-bibliografice p. 4-5

ISBN 978-973-726-484-8

821.135.1-1                                                           082.1 Magister

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90194 ; 821.135.1/G74

 

352. Istoria altuia în apărarea eului / [Coordonatori]: Mihai Ardelean, Dorin-Adrian Suciu. -   Târgu Mureş : University Press, 2009

240 p. : il., tab.

ISBN 978-973-169-113-8

821.135.1-6                                                           821.135.1-92

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole)

II 90125 ; 821.135.1/I-87

 

353. JEBELEANU, ALEXANDRU. Restituiri epistolare / Alexandru Jebeleanu. -   Timişoara : Eubeea, 2005

vol.

ISBN 973-673-048-4

vol. 1 - 284 p. - ISBN 973-673-049-2

821.135.1-6

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă)

II 90155 ; 821.135.1/J37

 

354. JINGA HETREA, CORNELIA. Mărul şi Luna-Buna / Cornelia Jinga Hetrea. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

24 p. : il.

Pe copertă apare titlul Mărul şi Luna-Bună

ISBN 978-606-546-099-7

821.135.1-93-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti)

821.135.1/J60

 

355. KRIZSANOVSZKI, IZABELLA. Fascinaţia enogastronomică în literatura română / Izabella Krizsanovszki. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

450 p. - (Academica).

Note p. 387-402

Bibliografie p. 403-431

Glosar p. 433-447

ISBN 978-973-168-128-3

641.5:821.135.1.09                                               821.135.1.09:641.5

082.1 Academica

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

III 30346 ; 821.135.1.09/K83

 

356. LAZĂR, RODICA. Anotimpuri / Rodica Lazăr ; [ilustraţii de Adela Lazăr]. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

52 p. : il.

ISBN 978-606-546-069-0

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90164 ; 821.135.1/L32

357. LIICEANU, GABRIEL. Despre limită / Gabriel Liiceanu. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

212 p. - (20 de ani în 20 de cărţi).

Note de subsol

ISBN 978-973-50-2604-2

821.135.1-96                                                                   082.1 20 de ani în 20 de cărţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(filozofie)

II 90235 ; 821.135.1/L61

 

358. LOVINESCU, MONICA. Diagonale / Monica Lovinescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

311 p. - (20 de ani în 20 de cărţi).

ISBN 978-973-50-2669-1

082.1 20 de ani în 20 de cărţi                                             821.135.1-92

321.74(0:82-92)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrieri politice)

II 90233 ; 821.135.1/L81

 

359. LUPU, GHEORGHE. Bună ziua Dodoleaţă! / Gheorghe Lupu ; Coperta şi desenele Teodora Baciu. -   Cluj Napoca : Grinta, 2009

37 p. : il. color

ISBN 978-973-126-182-9

821.135.1-93-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/L95

 

360. Mausoleul iubirii : Corespondenţă Octavian - Veturia Goga / Text stabilit, cuvânt înainte, note şi comentarii, indice general, îngrijire de ediţie dr. Gheorghe I. Bodea. -   Bucureşti : Viitorul Românesc, 1997

308 p.

ISBN 973-9172-44-X

821.135.1-6

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă)

II 90153 ; 821.135.1/G65M

 

 

361. MĂLĂNCIOIU, ILEANA. Exerciţii de supravieţuire / Ileana Mălăncioiu. -   Iaşi : Polirom, 2010

396 p. - (Egografii).

ISBN 978-973-46-1697-8

821.135.1-4(047.5)                                               821.135.1-83(047.5)

082.1 Egografii

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

II 90187 ; 821.135.1/M17

 

362. MILOŞ, ALEXANDRU-CRISTIAN. Filosofii siderale : Istorii galactice şi inginerii viitorologice SF / Alexandru-Cristian Miloş. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010

185 p.

Biografie şi referinţe critice p. 175-184

ISBN 978-973-133-734-0

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 90175 ; 821.135.1/M73

 

363. MUNTEANU, RADU-ILARION. Trompetistul care semăna cu Melchiade / Radu-Ilarion Munteanu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

178 p. : il. - (Lakonia).

ISBN 978-973-726-493-0

821.135.1-32                                                         082.1 Lakonia

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 90197 ; 821.135.1/M95

 

364. NANDRIS-CUDLA, ANITA. 20 de ani în Siberia : Amintiri din viaţă / Anita Nandris-Cudla ; Ediţie, prefaţă şi postfaţă de gheorghe Nandriş. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

267 p. : il. - (20 de ani în 20 de cărţi).

ISBN 978-973-50-2601-1

821.135.1-94                                                         325.254(498.6)"1940"(0:82-94)

082.1 20 de ani în 20 de cărţi

1. ISTORIA BUCOVINEI

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

II 90228 ; 821.135.1/N20

365. NEACŞU, CATINCA. Cu tine în rai / Catinca Neacşu, Costel Neacşu. -   [Alba-Iulia] : [Universul Şcolii], [2010]

70 p.

ISBN 978-606-8131-14-6

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii religioase)

II 90265 ; 821.135.1/N30

 

366. NEAGU, FĂNUŞ. Caii albi din Bucureşti / Fănuş Neagu. -   Bucureşti : Semne, 2007

36 p. : il. color

ISBN 978-973-624-468-1

821.135.1-93-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt.copii)

821.135.1/N31

 

 367. NICOARĂ, EUGEN VIRGIL. Măria sa, priveliştea: un posibil portret al poporului român : Anotimpurile lui Mihai Bandac sau comorile unui iubitor de absolut / Eugen Virgil Nicoară. -   Bucureşti : Semne, 2010

467 p. : il. color

ISBN 978-973-624-860-3

821.135.1-1                                                           75(498)Bandac, Mihai

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90215 ; 821.135.1/N59

 

368. NISTOR, IOAN. Poezii = Versek / Ioan Nistor ; În traducerea lui Balázs Béla=Balázs Béla fordításában. -   [Bratislava] : AB-ART, 2010. - [Cluj-Napoca]  [Cluj-Napoca] : Dellart

104 p. - (Bilingua).

ISBN 978-80-8087-079-9

821.135.1-1=135.1=511.141                 082.1 Bilingua

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 90203 ; 821.135.1/N78

 

 

 

 

369. O istorie a jurnalului literar românesc / Ediţie şi cuvânt înainte de Ioan Holban. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

2 vol.

ISBN 978-973-168-026-2

vol. 1 - 402 p. - ISBN 978-973-168-030-9

vol. 2 - 421 p. - ISBN 978-973-168-031-6

821.135.1-82-92

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

III 30276(1-2) ; 821.135.1-82/O-35

 

370. OPROESCU, ALEX.. Nimic despre Hamlet! : Note dintr-o vizită culturală în Danemarca / Alex. Oproescu ; Cuvânt înainte şi fişă biobibliografică de Alexandru Deşliu. -   [Focşani] : Pallas Athena, [2006]

40 p. : il.

Carte cu dedicaţie

Indici p. 34

ISBN 973-7815-27-0; ISBN 978-973-7815-27-9

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

II 90134d ; 821.135.1/O-67

 

371. PALER, OCTAVIAN. Poeme / Octavian Paler. -   Bucureşti : Semne, [2008]

42 p. : il. , CD

Poemele de pe CD sunt interpretate de actorul Liviu Crăciun

ISBN 973-624-602-7

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 90216 ; 821.135.1/P14

 

372. PARASCHIVESCU, RADU. Cu inima smulsă din piept / Radu Paraschivescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

202 p. - (20 de ani în 20 de cărţi).

ISBN 978-973-50-2602-8

082.1 20 de ani în 20 de cărţi                                             821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90230 ; 821.135.1/P33

373. PATAPIEVICI, HORIA-ROMAN. Zbor în bătaia săgeţii : Eseu asupra formării / Horia-Roman Patapievici. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

371 p. - (20 de ani în 20 de cărţi).

Bibliografie p. 369-371

ISBN 978-973-50-2612-7

821.135.1-4                                                           821.135.1-94

13(0:82-4)                                                             082.1 20 de ani în 20 de cărţi

1. FILOZOFIA SPIRITULUI

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 90223 ; 821.135.1/P43

 

374. PÂRVULESCU, IOANA. În intimitatea secolului 19 / Ioana Pârvulescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

395 p. - (20 de ani în 20 de cărţi).

ISBN 978-973-50-2605-9

304.3(498)"18"                                                     394(498)"18"

821.135.1-4                                                           082.1 20 de ani în 20 de cărţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 90232 ; 821.135.1/P37

 

375. PĂCURAR, GHEORGHE. Lacrima destinului : Antologie / Gheorghe Păcurar ; Selecţia poeziilor de Ioan Găbudean ; cu o prefaţă de Iulian Boldea. -   Târgu-Mureş : Ardealul, 2010

190 p.

ISBN 978-973-8406-87-2

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 90178 ; 821.135.1/P11

 

376. PĂCURAR, GHEORGHE. Liniştea din adâncuri : Haiku / Gheorghe Păcurar. -   Târgu-Mureş : Editura Mureş, 2009

56 p.

ISBN 978-973-8406-58-2

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(haiku)

4. TÂRGU-MUREŞ(poeţi)

II 90176 ; 821.135.1/P11

377. PĂCURAR, GHEORGHE. Sclipiri amăgitoare / Gheorghe Păcurar. -   Târgu-Mureş : Ambasador, 2003

48 p. - (Orfeu ; Poezie (54)).

821.135.1-1                                                           082.1 Orfeu

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

I 19310 ; 821.135.1/P11

 

378. PĂCURAR, GHEORGHE. Sub geana amurgului / Gheorghe Păcurar. -   Târgu-Mureş : Ardealul, 2006

64 p. - (Poesis).

ISBN 973-8406-03-X

821.135.1-1                                                           082.1 Poesis

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 90177 ; 821.135.1/P11

 

379. Poezii din suflet. -   [Bucureşti] : Macedoneanul, 2008

vol. - (Colecţia soarelui ; 5).

Este vorba de tinere talente de etnie macedoneană din Urzicuţa

Carte editată de Asociaţia Macedonenilor din România cu sprijinul Guvernului României

ISBN 978-973-88226-7-2

Volumul 1 - II, 32 p. - ISBN 978-973-88226-8-9

821.135.1'282(498)-1                                                           082.1 Colecţia soarelui

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialect aromân)(poezii)

II 90133 ; 821.135.1/P74

 

380. POP-RETEGANUL, ION. Medalioane literare : (Pagini de publicistică) / Ion Pop Reteganul ; Ediţie, prefaţă, cronologie şi note de Constantin Cubleşan. -   Cluj-Napoca : Eikon, 2009

195 p.

ISBN 978-973-757-259-2

821.135.1-92

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică)

II 90173 ; 821.135.1/P78

 

 

 

381. POPA, MARIAN. Istoria literaturii române de azi pe mâine / Marian Popa. - Versiune revizuită şi augmentată. -   Bucureşti : Semne, 2009

2 vol.

vol. 1 : 23 august 1944 - 22 decembrie 1989 - XX , 1111 p. il. - ISBN 973-624-714-7

vol. 2 : 23 august 1944 - 22 decembrie 1989 - XI , 1195 p. il. - ISBN 973-624-715-5

821.135.1.09                                                                         821.135.1(091)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(istorie literară)

V 1995(1-2) ; 821.135.1.09/P79

 

382. POPESCU, CRISTIAN TIBERIU. Imnurile către Dulcinea sau Cele 12 zodii ale lui Don Quijote / Cristian Tiberiu Popescu. -   Bucureşti : Viitorul Românesc, 2000

224 p. ; [39] f. il.

ISBN 973-8033-16-0

821.135.1-12

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poem)

III 30353 ; 821.135.1/P81

 

383. POPESCU, DUMITRU RADU. Dudul lui Shakespeare / Dumitru Radu Popescu. -   Bucureşti : Viitorul Românesc, 2000

207 p.

ISBN 973-8033-23-3

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 90141 ; 821.135.1/P81

 

384. POPOVICI, VAVILA. Singurătatea clipelor târzii : poeme / Vavila Popovici. -   Iaşi : PIM, 2008

106 p.

ISBN 606-520-058-1; ISBN 978-606-520-058-6

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 90135 ; 821.135.1/P83

 

 

385. PREOTEASA, MARINELA. În exerciţiul funcţiunii : (Haz de necaz) / Marinela Preoteasa, Florentin Smarandache ; [Ilustraţii Marinela Preoteasa, Lucia Olteanu, Cristina Stan...]. -   Slatina : CuArt, 2009

80 p. : il.

Cuvânt înainte p. 3

Biografia autorilor p. 4-8

Prefaţă p. 9-10

ISBN 978-973-7613-05-9

821.135.1-193.2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(epigrame)

II 90214 ; 821.135.1/P91

 

386. RIZEA, ELISABETA. Povestea Elisabetei Rizea din Nucşoara, urmată de mărturia lui Cornel Drăgoi / Elisabeta Rizea, Cornel Drăgoi ; Relatări culese şi editate de Irina Nicolau şi Theodor Niţu ; cu o prefaţă de Gabriel Liiceanu. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

189 p. - (20 de ani în 20 de cărţi).

ISBN 978-973-50-2688-2

821.135.1-94                                                         321.64(498)(0:82-94)

082.1 20 de ani în 20 de cărţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

II 90231 ; 821.135.1/R60

 

387. ROTILĂ, VIOREL. Din alchimia unei existenţe : Jurnal de idei / Viorel Rotilă. -   Iaşi : Institutul European, 2010

213 p. - (Texte de frontieră ; 41).

Cuvânt înainte p. 5-6

ISBN 978-973-611-646-9

821.135.1-84                                                         082.1 Texte de frontieră

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(reflecţii)

II 90181 ; 821.135.1/R83

 

388. SLAVICI, IOAN. Moara cu noroc; Pădureanca şi alte nuvele / Ioan Slavici. -   Bucureşti : ART, 2008

368 p. - (Mari scriitori români).

ISBN 978-973-124-248-4

821.135.1-32                                                         082.1 Mari scriitori români

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

II 90162 ; 821.135.1/S63

 

389. SOARE, ROMEO. Atunci când plânge cerul : Teatru / Romeo Soare. -   s.l. : [Digital Docuprint], [2010]

80 p. : il.

Cuvânt înainte [3] p. - Postfaţă p. 53-59

Note bio-bibliografice p. 61-80

ISBN 978-606-92006-9-8

821.135.1-2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 90213 ; 821.135.1/S65

 

390. SORESCU, GEORGE. Elena Farago în scrisori şi documente inedite : Recuperări biografice / George Sorescu, Ada Stuparu. -   Craiova : Sim Art, 2010

160 p.

ISBN 978-973-1841-79-3

821.135.1-6                                                                           929 Faragol, Elena

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă)

III 30361 ; 821.135.1/F20S

 

391. Studii de teatru şi film : Piese de teatru : 2009-2010 / Editor Raluca Sas-Marinescu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

248 p. : il.

Cuvânt înainte p. 5-6

ISBN 978-973-726-499-2

821.135.1-2                                                                           792.08

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 90196 ; 821.135.1/S93

 

392. ŞONFĂLEAN, DAN CRISTIAN. Dragonul alb = ¤The ¤White Dragon / Dan Cristian Şonfălean. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

109 p.

ISBN 978-606-546-075-1

821.135.1-1=135.1=111

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90167 ; 821.135.1/S68

393. ŞTEFAN, ION C.. Literatura română în liceu / Ion C. Ştefan ; prefaţă de George Şovu ; postfaţă de dr. Victor Stoleru. - Ediţia a 2-a revăzută. -   Bucureşti : Semne, 2008

313 p. - (Biblioteca şcolarului).

Lucrarea cuprinde comentarii şi sinteze literare pentru bacalaureat; conţinut şi formă în operele literare studiate în liceu, în lumina conceptelor operaţionale; scheme de rezolvat a unor subiecte propuse de Centrul Naţional de Curriculum şi Evaluare din Învăţământul Preuniversitar; programa pentru examenul de bacalaureat. Preuniversitar; programa pentru examenul de bacalaureat.

ISBN 973-624-575-6

821.135.1.09(075.35)                                                           821.135.1-4

082.1 Biblioteca şcolarului

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(comentarii literare)

III 30394 ; 821.135.1.09/S81

 

394. ŞTEFANACHI, AUREL. În România concretă / Aurel Ştefanachi. -   Iaşi : Edict Production, 2006

2 vol.

ISBN 973-7699-09-2; ISBN 978-973-7699-09-1

vol. 1 - 218 p. - ISBN 973-7699-10-6. - ISBN 978-973-7699-10-7

vol. 2 - 288 p. - ISBN 973-7699-11-4. - ISBN 978-973-7699-11-4

821.135.1-4                                                           94(498)"1989/..."(0:82-4)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 90098(1-2) ; 821.135.1/S81

 

395. TANCO, TEODOR. Cândva mă voi întoarce acasă : roman autobiografic / Teodor Tanco. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

4 vol. - (Romanul românesc al secolului XXI).

Volumul 4 : Acasă, la Monor? - 312 p. - ISBN 978-973-726-494-7

821.135.1-312.6

082.1 Romanul românesc al secolului XXI

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman autobiografic)

II 90198(v.4) ; 821.135.1/T19

 

396. TOMI, MARIAN NICOLAE. Copilăria cea de toate zilele / Marian Nicolae Tomi ; Desene de Marian Lupu-Lupino. -   Cluj Napoca : Grinta, 2009

254 p. : il. color

ISBN 978-973-126-149-2

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

I 19298 ; 821.135.1/T73

 

397. TOPÎRCEANU, GEORGE. Balade vesele şi triste / G. Topîrcean. - Ediţia a 7-a. -   Bucureşti : Semne, 2010

104 p.

Această ediţie este o reproducere în facsimil a lucrării Balade vesele şi triste de G. Topîrceanu, apărută în anul 1946 în această formă Editura "Cartea Românească", Bucureşti

ISBN 973-624-898-4

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90218 ; 821.135.1/T76

 

398. VIANU, ION. Amor intellectualis : Romanul unei educaţii / Ion Vianu. -   Iaşi : Polirom, 2010

405 p. - (Fiction Ltd.).

ISBN 978-973-46-1679-4

821.135.1-31                                                                         082.1 Fiction Ltd.

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90190 ; 821.135.1/V54

 

399. VLAHUŢĂ, ALEXANDRU. După Eminescu / Alexandru Vlahuţă ; cu o prefaţă de Mihai Ungheanu. -   Bucureşti : Viitorul Românesc, s.a.

194 p.

ISBN 973-8033-24-1

821.135.1.09 Eminescu, Mihai

1. CRITICĂ LITERARĂ(Eminescu, Mihai)

I 19306 ; 821.135.1.09/E48V

 

400. VREMIR, ANDREI. Pantomima cuvintelor / Andrei Vremir. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

79 p. : portr. - (Metamorfoze).

Prefaţă p. 7-10

ISBN 978-973-726-487-9

821.135.1-1                                                                           082.1 Metamorfoze

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90193 ; 821.135.1/V95

 

401. VULTURESCU, GEORGE. Poezii = Versek / George Vulturescu ; În traducerea lui Balázs Boróka=Balázs Boróka fordításában. -   [Bratislava] : AB-ART, 2010. - [Cluj-Napoca]  [Cluj-Napoca] : Dellart

112 p. - (Bilingua).

ISBN 978-80-8087-076-8

821.135.1-1=135.1=511.141                                082.1 Bilingua

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 90205 ; 821.135.1/V98

821.16  Literaturi slave

 

402. SEIFERT, JAROSLAV. Was einmal Liebe war / Jaroslav Seifert ; Illustriert von Jiří Trnka ; Übersetzt von Olly Komenda-Soentgerath. -   Hanau/Main : Werner Dausien, [1961]

80 p. : il. color

Jaroslav Seifert, laureat al Premiuli Nobel pentru literatură

Titlul ediţiei originale în limba cehă "Maminka"

ISBN 3-7684-3464-8

821.162.3-93-1=112.2

1. LITERATURĂ CEHĂ(poezie)

821.16/.19/S42

 

403. WILKOŃ, PIOTR. Der Waschbär wäscht nicht mehr / Eine Geschichte von Piotr Wilkoń ; mit Bildern von Doris Eisenburger : Aus dem Polnischen übersetzt von Klaus Staemmler. - [1.Auflage]. -   [Düsseldorf] : Patmos, [1995]

[28] p. : il. color

ISBN 3-491-37309-3

821.162.1-93-34=112.2

1. LITERATURĂ POLONEZĂ(poveşti)

821.16/.19/W68

 

821.17/.9  Alte literaturi

 

404. SHALEV, MEIR. Luzie, die Laus / Meir Shalev ; Mit Bildern von Jossi Abulafja ; Aus dem Hebräischenvon Ruth Melcer. -   [Zürich] : Diogenes, [1996]

27 p. : il. color

ISBN 3-257-00831-7

821.411.16-93-34=112.2

1. LITERATURĂ EBRAICĂ(povestiri)

821.41/.45/S52

821.511.141  Literatură maghiară

 

405. BALÁZS ATTILA F.. Versek = Poezii / Balázs F. Attila ; Adela Iancu fordításában=în traducerea Adelei Iancu. -   [Cluj-Napoca] : Limes, 2009. - [Cluj-Napoca]  [Cluj-Napoca] : Dellart

136 p. - (Bilingua).

ISBN 978-973-726-452-7; ISBN 978-606-92226-1-4

821.511.141(498)-1=135.1=511.141                                   082.1 Bilingua

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii)

II 90206 ; 821.511.141/B19

 

406. BÖLÖNI DOMOKOS. Elindult a hagymalé : Rövidpróza / Bölöni Domokos. -   Marosvásárhely : Impress, 2009

50 p., [1] p. il. color

ISBN 978-973-9351-70-6

821.511.141(498)-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(proză scurtă)

III 30326 ; 821.511.141/B66

 

407. CSIRE GABRIELLA. Kalevala messze földjén / Csire Gabriella ; Borítóterv és illusztráció Vándor-Várhegyi Ibolya. -   Déva : Corvin Kiadó, 1995

84 p. : il.

Postfaţă p. 75-81

ISBN 973-96625-9-5

821.511.141(498)-93-34

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poveşti)

821.511.141/C92

 

408. CZÉRE BÉLA. Véres sirokkó : Bűnügyi regény / Charlotte de Perella márkinő. -   Budapest : Pannon Könyvkiadó, 1990

255 p.

ISBN 963-795-511-9

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman poliţist)

821.511.141/C99

 

409. ERCSEY MÁRIA. És mégis magyarul éltem / Ercsey Mária. -   Marosvásárhely : Mentor, 2010

268 p.

ISBN 978-973-599-417-4

821.511.141(498)-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman)

II 90121 ; 821.511.141/E64

 

410. ERCSEY MÁRIA. Ne hagyd magad / Ercsey Mária. -   Marosvásárhely : Mentor, 2010

168 p.

ISBN 978-973-599-418-1

821.511.141(498)-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(povestiri)

II 90118 ; 821.511.141/E64

 

411. FÁBIÁN TIBOR. Erdélyi korzó : Séták tegnap és ma / Fábián Tibor ; A szöveget Szőcs Katalin gondozta ; Illusztráció Adorjáni László. -   Nagyvárad : Mentor, 2010. - Marosvásárhely  Marosvásárhely :

215 p. : il.

ISBN 978-973-599-416-7

821.511.141(498)-92

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(articole)

II 90120 ; 821.511.141/F11

412. FARKASHÁZY TIVADAR. Tévések végjátéka / Farkasházy Tivadar. -   [Budapest] : Új Idő Kft., s.a.

230 p.

Bibliografie p. 228

ISBN 963-7950-02-8

791.9.097(439)"198"(0:82-94)                                            821.511.141-94

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

821.511.141/F22

 

413. HAJDU GYŐZŐ. Az én Móricz Zsigmondom és az ő Bethlen Gábora : Monodráma, esszék, tanulmányok, cikkek / Hajdu Győző. -   Bukarest : Agerpress, 2009

212 p. , XXII p. : il.

ISBN 978-601-8101-02-6

821.511.141(498)-4

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(eseuri)

III 30366 ; 821.511.141/H16

 

414. HAJDU GYŐZŐ. Proclamaţie paşnică dusă de porumbeii călători către contemporani şi generaţiile viitoare despre cine şi când a spus adevărul şi în ce a crezut fiecare = Csendes kiáltvány- postagalamb csüdjére erősitett - arról, hogy ki mikor, miben hitt és mikor mondott igazat arról, hogy ki mikor, miben hitt és mikor mondott igazat / Hajdu Győző ; traducerea şi culegerea textului Gănciulescu Ferencz Rozália. - Ediţie în două limbi: română, maghiară = Kétnyelvű: magyar, román kiadás. -   s.l. : Asociaţia Culturală şi de Prietenie Együtt-Împreună, s.a.

30 p. ; 30 p.

821.511.141(498)-4=135.1=511.141

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(eseu)

II 90174 ; 821.511.141/H16

 

415. HAVAS ZSIGMOND. A holdviola kovácsai / Spencer Walls. -   Budapest : Pán Könyvkiadó, 1988

224 p.

ISBN 963-02-6246-0

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/H40

 

416. HORVÁTH LORÁND. A csodálatos mályvavirág amit a Költő ad a Kedvesnek, szerelmük égi és földi története / Horváth Loránd. -   Székelycsóka : s.n., 1959

32 p.

Carte îngrijită de editura Mentor, Târgu-Mureş

ISBN 978-973-599-364-1

821.511.141-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)

III 30325 ; 821.511.141/H82

 

417. KELEMEN HUNOR. Versek = Poezii / Kelemen Hunor ; În traducerea lui Şerban Foarţă şi Ildiko Foarţă=Şerban Foarţă és Ildiko Foarţă fordításában. -   [Bratislava] : AB-ART, 2010. - [Cluj-Napoca]  [Cluj-Napoca] : Dellart

92 p. - (Bilingua).

ISBN 978-80-8087-089-8; ISBN 978-606-92226-2-1

821.511.141(498)-1=135.1=511.141                                   082.1 Bilingua

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii)

II 90204 ; 821.511.141/K32

 

418. KISS DÁNIEL. Minden gyümölcse életemnek... / Kiss Dániel ; Sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányt írta Bajkó Árpád ; Szerkesztette és a szöveget gondozta Vida Erika. -   Marosvásárhely : Mentor, 2010

305 p., [16] p. il. - (Emberek és kontextusok ; 5).

Bibliografie p. 272-278

Glosar p. 279-281

Index p. 282-284

ISBN 978-973-599-414-3

821.511.141(498.4)-82                                         398.5(=511.141)(498.4)

082.1 Emberek és kontextusok

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(antologie)

III 30329 ; 821.511.141-82/K49

 

 

 

419. KOLOZSVÁRI JÓZSEF. A rózsák felelőse / Kolozsvári József ; Szerkesztette : Bölöni Domokos. -   Marosvásárhely : Impress, 2009

94 p. : il. color

ISBN 978-973-9351-72-0

821.511.141(498)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezie)

II 90117 ; 821.511.141/K69

 

420. KRISTÓF ATTILA. Gyilkolj helyettem! / Kristóf Attila. -   Budapest : Pannon Könyvkiadó, 1991

153 p. : fig.

ISBN 963-795-545-3

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/K83

 

421. SZAKONYI KÁROLY. A barátság könyve / Szakonyi Károly. -   Budapest : Új Idő Lap-és Könyvkiadó, 1990

223 p. - (Új Idő Könyvek).

ISBN 963-7950-17-6

082.1 Új Idő Könyvek                                                        821.511.141-4

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri)

821.511.141/S99

 

422. TATAY SÁNDOR. Lődörgések kora : Regény / Tatay Sándor. -   Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977

300 p.

ISBN 963-15-0941-9

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/T26

 

 

 

 

 

 

9  GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

902/904  Arheologie. Preistorie

 

423. DRAGU-DIMITRIU, VICTORIA. Poveşti cu statui şi fântâni din Bucureşti / Victoria Dragu Dimitriu. -   Bucureşti : Vremea, 2010

303 p. ; [15] f. foto. - (Planeta Bucureşti).

Bibliografie p. 286-288

Index de persoane p. 289-298

ISBN 978-973-645-383-0

730(498 Bucureşti)                                              904:730(498 Bucureşti)

082.1 Planeta Bucureşti

1. BUCUREŞTI                                                    2. MONUMENTE(România)

II 90183 ; 902/904/D80

908  Monografii zonale

 

424. GÎJU, ION. România cine eşti? : Dacia sau România / Ion Gîju. -   [Tîrgu-Mureş] : [Casa de Editură "Mureş"], s.a.

167 p. : h.

Bibliografie p. 164-167

ISBN 973-9087-81-7

908(498)

II 90126 ; 908/G56

 

425. MUSTEAŢĂ, SERGIU. Populaţia spaţiului pruto-nistrean în secolele VIII-IX = The Population of the Territory Between Rivers Nistru and Prut in the 8th and 9th Centuries / Sergiu Musteaţă ; Traducere în limba engleză = Translation in English : Iulian Robu. -   Chişinău : Pontos, 2005

404 p. : il., h., tab., fig., diagr. - (Monografii ; 1).

Sumar în limba engleză p. 190-223

Bibliografie p. 224-284

Index p. 285-299

 

Note de subsol Istorici din Moldova-ANTIM şi Societatea de Studii Sud-Est Europene din Moldova

ISBN 9975-926-43-6

908(478+498)"7/8"                                              930.85(478+498)"7/8"

082.1 Monografii

1. MONOGRAFIE(Basarabia)

2. CULTURĂ ROMÂNĂ(Basarabia)

III 30354 ; 908/M98

91  Geografie

 

426. ABENSTEIN, EDELGARD. Berlin / Edelgard Abenstein and Jeannine Fiedler ; With contributions by Holger Möhlmann, Clemens Schmidlin and Julian von Heyl. -   [s.l.] : h.f.ullmann, [2009]

480 p. : fig., il. color, h. - (Art & Architecture).

Glosar p. 450-455

Index de nume p. 474-479

ISBN 978-3-8331-4566-7

910.4(430.21)(036)                                               73/75(430.21)(036)

72(430.21)(036)                                                    082.1 Art & Architecture

1. GHID TURISTIC(Berlin)

I 19302; 910/A12

 

427. Art and History : Vienna. -   [Florence] : Casa Editrice Bonechi, [2008]

128 p. : il. color, h., sch.

Lucrarea conţine mai mult de 300 de ilustraţii color

Index p. 128

ISBN 978-88-476-1960-9

910.4(436 Viena)(036)                                         73/76(436 Viena)(036)

72(436 Viena)(036)

1. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(biserici)

2. GHID TURISTIC(Viena)

IV 6827 ; 910/A84

 

428. Art and History of Florence : Museums-Galleries-Churches-Palaces-Monuments / [English translation Erika Pauli]. -   [Firenze] : Casa Editrice Bonechi, [2009]

192 p. : il. color, h., sch.

Lucrarea conţine 335 ilustraţii color incluzând opere de artă restaurate

Index p. 192

ISBN 978-88-476-0966-2

910.4(450.521)(036)                                             73/76(450.521)(036)

72(450.521)(036)

1. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(biserici)

2. ARTĂ ITALIANĂ

3. ARHITECTURĂ(monumente)

4. GHID TURISTIC(Italia)(Florenţa)

IV 6828 ; 910/A84

 

429. HINTZEN-BOHLEN, BRIGITTE. Andalusia / Brigitte Hintzen-Bohlen. -   [s.l.] : Könemann, [2006]

536 p. : fig., il. color, h. - (Art & Architecture).

Glosar p. 478-500

Bibliografie p. 528-529

Index p. 530-535

ISBN 3-8331-2534-9; ISBN 978-3-8331-2534-8

910.4(460.35)(036)                                               73/75(460.35)(036)

72(460.35)(036)                                                    082.1 Art & Architecture

1. GHID TURISTIC(Spania)(Andaluzia)

I 19303 ; 910/H63

 

430. IOZZO, MARIO. Art and History of Crete / Text by Mario Iozzo ; [Translation Mark Roberts]. - [English Edition]. -   [Florence] : Casa Editrice Bonechi, [2009]

160 p. : il. color, h.

Index p. 160

ISBN 978-88-8029-424-5

910.4(495.9)(036)                                 73/76(495.9)(036)

72(495.9)(036)

1. INSULA CRETA

2. GHID TURISTIC(Grecia)(Creta)

IV 6829 ; 910/I-77

 

 

 

 

913(498)  Geografia României

 

431. ANCEL, JACQUES. Frontierele româneşti : Geografie politică / Jacques Ancel ; Traducere şi adaptare: Adina Săvescu, Edi Săvescu. - Ediţie bilingvă. -   s.n. : DominoR, 1999

163 p. - (Balcanica).

Pe copertă apare şi titlul paralel în limba franceză: Les frontie`res roumaines

ISBN 973-99202-5-X

94(=135.1)                             911.3:32                                 32:911.3

913(498)                 308(=135.1)(498)   082.1 Balcanica

1. GEOGRAFIE POLITICĂ

2. GEOPOLITICA FRONTIEREI

3. GEOGRAFIA ROMÂNIEI

4. SITUAŢIE SOCIALĂ

II 90144 ; 913(498)/A50

 

432. NEGUŢ, SILVIU. Geografie. Teste şi sinteze : Bacalaureat. Admitere în învăţământul superior. Concursuri Şcolare / Silviu Neguţ, Octavian Mândruţ, Dumitru Alexandru. -   Bucureşti : All Educaţional, 1995

236 p. - (Preuniversitaria).

ISBN 973-97048-1-6

913(498)(079)                                                                       082.1 Preuniversitaria

1. GEOGRAFIA ROMÂNIEI

913(498)/N43

929  Biografii. Genealogie. Heraldică

 

433. DUGAN-OPAIŢ, ILIE. Familia Dugan din Cireş-Opaiţeni / Ilie Dugan-Opaiţ ; Studiu introductiv, notă asupra ediţiei, comentarii, glosar, postfaţă, anexe şi album Vasile I. Schipor ; Indice de nume Rodica Iaţencu. - Ediţie îngrijită. -   Rădăuţi : Editura "Septentrion", 2009

640 p. : il., h.

Carte cu dedicaţie

Anexe p. 147-374

Tabele genealogice p. 149-160

Glosar p. 375-428

ISBN 978-606-8075-07-5

929.52(498.6 Cireş-Opaiţeni)Dugan, familia

1. COMUNA CIREŞ-OPAIŢENI

2. ISTORIA FAMILIILOR(Dugan)

III 30389d ; 929/D87

 

434. In Memoriam Árpád Bereczky de Torboszló (1917-2010) / coordonator: p. dr. Mircea Remus Birtz. -   s.l. : Claudiopolis, 2010

260 , XXII p. : foto., facs.

Lucrare apărută sub egida Ordinului bizantin al Sf. Mormânt, prioratul român

929 Bereczky Árpád, torboszlái

1. BERECZKY ÁRPÁD, TORBOSZLÁI

2. BIOGRAFIE

III 30365 ; 929/B47

930 Ştiinţa istoriei

 

435. MAIEREAN, VASILE. O istorie a criptologiei româneşti / Vasile Maierean, Dan Dulciu. -   Bucureşti : RAO, 2010

412 p. : il. - (Biblioteca RAO).

Note p. 349-376

Bibliografie p. 377-396

Indice de nume p. 399-412

ISBN 978-973-54-0163-4

003.26(091)                                                           930.27

003.07(498)(091)                                  082.1 Biblioteca RAO

1. SISTEME DE SCRIERE                  2. SCRIERE SECRETĂ

3. PALEOGRAFIE

II 90212 ; 930/M16

 

436. POPESCU, EUGEN COSTEL. De la Atlantida la calendarul Geto-Dacic / Eugen Costel Popescu. - Ediţie revizuită şi adăugită. -   Craiova : Editura MJM, 2010

256 p.

ISBN 978-606-8036-37-4

006.92/.95(3)                                                                        519.76

930.85(3)                                                                              115

1. CIVILIZAŢIE ANTICĂ

2. SIMBOLISTICĂ

930/P81

94(100) Istorie universală

 

437. BUZATU, GHEORGHE. Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial / Gh. Buzatu. - Ediţie anastatică. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

2 vol. - (Opera Omnia).

ISBN 978-973-168-056-9

vol. 1 - 390 p. - ISBN 978-973-168-057-6

vol. 2 - 478 p. - ISBN 978-973-168-058-3

94(100)"1939/1945                                                              327.84(100)"1939/1945

355.404"1939/1945                                                              082.1 Opera Omnia

1. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

2. DICTATUL DE LA VIENA

3. PACTUL MOLOTOV-RIBBENTROP

III 30427(1-2) ; 94(100)/B98

 

438. KRUGER, RAYNE. O istorie a Chinei / Rayne Kruger ; Traducere din engleză de Alina Cârâc. -   Bucureşti : Artemis, 2005

288 p.

Prefaţă p. 7

Note despre autor p. 8-9

Bibliografie p. 253-260

Index p. 261-288

ISBN 973-566-124-1

94(510)

III 30388 ; 94(100)/K85

 

439. RUSU, GABRIEL-VIRGIL. Vremea cruciadelor / Gabriel-Virgil Rusu ; Cuvânt-înainte de Ioan-Aurel Pop. -   Cluj Napoca : Grinta, 2005

138 p. : il. parţial color

Bibliografie p. 123-127

Index p. 129-137

ISBN 973-7651-01-4

94(100)"10/12"

1. ISTORIE MEDIEVALĂ                                 2. CRUCIADELE

II 90104 ; 94(100)/R96

 

440. VALLAUD, DOMINIQUE. Dicţionar istoric / Dominique Vallaud ; Traducere Nicolae Şarambei. -   Bucureşti : Artemis, 2008

1002 p. : h.

Cuvânt înainte p. 7-8

ISBN 973-566-164-0; ISBN 978-973-566-164-9

030:94(100)                                                           94(100)(038)

L-94(100)/V19

94(3)  Istoria lumii antice

 

441. BENEA, DOINA. Dacia sud-vestică în secolele III-IV : Interferenţe spirituale / Doina Benea. -   Timişoara : Editura de Vest, 1999

219 p. + 29 p. fig.

ISBN 973-36-0321-X

94(398.2)                                                               902/904(498)

1. ISTORIE ANTICĂ(Dacia)

2. ARHEOLOGIE DACO-ROMANĂ

II 90139 ; 94(3)/B44

 

442. DENSUŞIANU, NICOLAE. Dacia preistorică / Nicolae Densuşianu ; cu o prefaţă de dr. C.I. Istrati. - Ediţie facsimil. -   Bucureşti : Arhetip, 2002

736 p.: il., fig., h.

Această lucrare este o reproducere în facsimil a lucrării "Dacia Preistorică" de Nicolae Densuşianu apărută pentru prima dată în 1913 la Institutul de Arte Grafice "Carol Göbl" din Bucureşti

ISBN 973-9296-33-5

903(398.2)"63"                                                                    94(398.2)"63"

1. ISTORIA DACIEI

III 30397 ; 94(3)/D32

443. PÂRVAN, VASILE. Ţara noastră. Începuturile vieţii române la gurile Dunării / Vasile Pârvan. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

246 p. : fig. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

ISBN 978-973-168-103-0

94(=135.1)                                                            94(398.2)

902/904(498)                                                        94(498)

082.1 Opera Omnia

1. ISTORIA DACIEI                                           2. ARHEOLOGIE(Dobrogea)

III 30298 ; 94(3)/P37

94(498)  Istoria României

 

444. BOIA, LUCIAN. Istorie şi mit în conştiinţa românească / Lucian Boia. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

490 p. - (20 de ani în 20 de cărţi).

Bibliografie p. 470-474

Indice p. 475-487

ISBN 978-973-50-2603-5

94(498)                                                                  94(=135.1)

159.922.4(=135.1)                                 082.1 20 de ani în 20 de cărţi

1. IDEOLOGIE POLITICĂ

II 90222 ; 94(498)/B65

 

445. BUZATU, GHEORGHE. Românii în arhivele străine : Studii şi documente / Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

2 vol.

ISBN 978-973-168-027-9

vol. 1 - 364 p. - ISBN 978-973-168-028-6

vol. 2 - 489 p. - ISBN 978-973-168-029-3

94(=135.1)                                             94(498)                                  327

1. ISTORIA ROMÂNILOR(arhive)

2. RELAŢII INERNAŢIONALE

III 30277(1-2) ; 94(498)/B98

 

 

 

446. DIACON, VASILE. Reîntregirea : Basarabia, Bucovina şi Insula Şerpilor în dezbateri ale Parlamentului României / Vasile Diacon. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

443 p. : h., il. - (Românii în istoria universală).

ISBN 978-973-8900-23-3

94(498)                                                  082.1 Românii în istoria universală

III 30278 ; 94(498)/D36

 

447. DIAMANDI-AMINCEANUL, V.. Românii din Peninsula Balcanică / Vasile Diamandi-Aminceanul. -   s.n. : DominoR, 1999

287 p. - (Balcanica).

Note p. 222-243

Bibliografie p. 244-283

ISBN 973-99202-9-2

94(=135.1)(1-924.64)                                           314(=135.1)(1-924.64)

308(=135.1)(1-924.64)                                         082.1 Balcanica

1. RONÂNI(Peninsula Balcanică)

2. STUDIUL POPULAŢIEI                                3. SITUAŢIE SOCIALĂ

II 90146 ; 94(498)/D37

 

448. DJUVARA, NEAGU. O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri / Neagu Djuvara. - Ediţia a 11-a adăugită. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

323 p. - (20 de ani în 20 de cărţi).

ISBN 978-973-50-2611-0

94(498)"-/19"                                                       94(=135.1)"-/19"

082.1 20 de ani în 20 de cărţi

1. ISTORIA ROMÂNIEI

II 90229 ; 94(498)/D54

 

449. FOTINO, DIONISIE. Istoria generală a Daciei sau a Transilvaniei, Ţării Munteneşti şi a Moldovei / Dionisie Fotino ; Traducere din greceşte de George Sion. -   [Bucureşti] : Valahia, [2008]

800 p. - (Euxin).

Note p. 742-753

Index general p. 755-790

ISBN 978-973-88815-4-9

94(498)                                  94(398.2)                                               082.1 Euxin

III 30405 ; 94(498)/F83

 

450. HAŞDEU, BOGDAN PETRICEICU. O istorie critică a românilor / B.P. Haşdeu ; redactor Aurel Ştefanachi. - Ediţia anastatică. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

660 p. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

ISBN 978-973-168-077-4

930.23(=135.1)                                                     94(=135.1)

94(498)                                                                  082.1 Opera Omnia

1. ISTORIA POPORULUI ROMÂN

III 30282 ; 94(498)/H34

 

451. KOGĂLNICEANU, MIHAIL. Răpirea Bucovinei : După documente autentice / Mihail Kogălniceanu. -   s.l. : DominoR, s.a.

110 p. - (Balcanica).

ISBN 973-99202-4-1

929 Kogălniceanu, Mihail                                 94(498.6)

082.1 Balcanica

1. ISTORIA BUCOVINEI

II 90143 ; 94(498)/K67

 

452. LUPU, IOAN. Vina şi procesul ei la români / Ioan Lupu. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

X, 456 p. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

ISBN 978-973-168-102-3

94(498)                                                                  159.922.4(=135.1)

082.1 Opera Omnia

1. PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN

III 30279 ; 94(498)/L95

 

453. Marosszéki krónikák / Válogatta és sajtó alá rendezte Sebestyén Mihály ; Szerkesztette és a szöveget gondozta Gálfalvi Ágnes. -   Marosvásárhely : Mentor, 2010

vol. - (Erdélyi ritkaságok ; 5).

ISBN 978-973-599-404-4

Vol.1 - 408 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-599-403-7

94(498.4-21 Târgu-Mureş)                 94(439.21-21 Târgu-Mureş)

082.1 Erdélyi ritkaságok

1. ISTORIA TRANSILVANIEI

II 90119 ; 94(498)/M42

 

454. MEHEDINŢI, SIMION. Ce este Transilvania? / S. Mehedinţi. - Ediţie anastatică. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

87 p. : fig. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

ISBN 978-973-168-174-0

94(498.4)                                                               082.1 Opera Omnia

1. ISTORIA TRANSILVANIEI

III 30299 ; 94(498)/M55

 

455. MURNU, GEORGE. Istoria românilor din Pind : Valahia Mare: 980-1259 / George Murnu. -   Bucureşti : DominoR, 1999

159 p. - (Balcanica).

ISBN 973-99202-4-1

94(=135.1)"980/1259"                                         082.1 Balcanica

1. ISTORIA ROMÂNILOR                               2. ISTORIE MEDIEVALĂ

II 90145 ; 94(498)/M97

 

456. PÁL-ANTAL SÁNDOR. Marosvásárhely története / Pál-Antal Sándor ; Szerkesztette és a szöveget gondozta Szőcs Katalin. -   Marosvásárhely : Mentor, 2009

vol. - (Erdély emlékezete).

ISBN 978-973-599-411-2

Vol.1 : A kezdetektől 1848-ig - 366 p., [16] p. il. color il., tab. - Note de subsol. - Abrevieri p. 307-313. - Bibliografie p. 314-327. - Index p. 328-357. - ISBN 978-973-599-412-9

94(439.21 Târgu-Mureş)                                    94(498.4 Târgu-Mureş)

082.1 Erdély emlékezete

1. ISTORIA TRANSILVANIEI

III 30331 ; 94(498)/P14

 

457. PANAITESCU, PETRE P.. Călători poloni în ţările române / Petre P. Panaitescu. -   Bucureşti : DominoR, 1999

222 p. - (Polska).

ISBN 973-99202-0-9

821.162.2-992=135.1                                            94(498)"15/18"(0:82-992)

308(498)"15/18"(0:82-992)                  082.1 Polska

1. JURNAL DE CĂLĂTORIE

2. ISTORIA MEDIEVALĂ A ROMÂNIEI

3. RELAŢII INTERNAŢIONALE (medievale)

III 30352 ; 94(498)/P19

 

458. PELIN, MIHAI. Iluziile lui Iuliu Maniu / Mihai Pelin. -   Bucureşti : Viitorul Românesc, 2000

159 p.

ISBN 973-8033-25-X

929 Maniu, Iuliu                                                                 94(498)"19"

32(498)"1918/1947"Maniu, Iuliu

1. BIOGRAFII(politicieni)

2. POLITICĂ INTERNĂ(România)

II 90142 ; 94(498)/M25P

 

459. PELIN, MIHAI. Miza războiului : 6 septembrie 1940 - 12 iunie 1941 / Mihai Pelin. -   Bucureşti : Viitorul Românesc, s.a.

168 p.

Note p. 150-168

ISBN 973-8033-09-8

94(498)"1940/1941"

1. ISTORIA ROMÂNIEI(1940-1941)

2. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

II 90152 ; 94(498)/P14

 

460. POPI, GLIGOR. Românii din Banatul iugoslav între cele două războaie (1918-1941) / Gligor Popi. -   Timişoara : Editura de Vest, 1996

285 p.

ISBN 973-36-0266-3

94(=135.1)"1918/1941"                                                       94(498)"1918/1941"

1. PERIOADA INTERBELICĂ(istorie)

II 90151 ; 94(498)/P82

 

461. Procese politice antiromâneşti care au zguduit Transilvania în toamna anului 1848 / Ediţie îngrijită şi prefaţă de Ioan Chindriş şi Gelu Neamţu. -   Bucureşti : Viitorul Românesc, 1995

194 p.

ISBN 973-9172-25-3

94(498.4)"1848/1849"                                                         323.1(498.4)"1848"

1. ISTORIA TRANSILVANIEI(revoluţia din 1848/1849)

II 90150 ; 94(498)/P93

 

462. România în ecuaţia războiului şi păcii (1939-1947) : Studii şi documente / Gh. Buzatu, Stela Acatrinei, Daniel Onişor.... -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

2 vol.

ISBN 978-973-168-025-5

vol. 1 - 513 p. - ISBN 978-973-168-038-5

vol. 2 - 268 p. - ISBN 978-973-168-039-2

94(498)"1939/1947"

1. ISTORIA ROMÂNIEI(1939-1945)

2. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

III 30270(1-2) ; 94(498)/R70

 

463. TOCILESCU, GRIGORE. Istoria românilor / Grigore Tocilescu. - Ediţie anastatică. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

VIII, 575 p. : fig. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

ISBN 978-973-168-142-9

94(=135.1)                                                            94(498)

082.1 Opera Omnia

III 30296 ; 94(498)/T67

 

464. TRÂPCEA, TH. N.. Contribuţiuni la istoria românilor din Peninsula Balcanică : Românii dintre Timoc şi Morava / Th. N. Trâpcea. -   s.n. : DominoR, 1999

303 p. - (Balcanica).

Note p. 210-276

Bibliografie p. 277-300

ISBN 973-99202-5-X

94(=135.1)(1-924.64)                                           314(=135.1)(1-924.64)

308(=135.1)(1-924.64)                                         082.1 Balcanica

1. RONÂNI(Peninsula Balcanică)

2. ROMÂNI(Valea Timocului)

3. STUDIUL POPULAŢIEI

4. SITUAŢIE SOCIALĂ

II 90147 ; 94(498)/T81

 

465. ŢURLEA, PETRE. Carol al II-lea şi Camarila Regală / Petre Ţurlea. -   Bucureşti : Semne, 2010

422 p. : il.

ISBN 973-624-876-3

94(498)"19" Carol II

929 Carol al II-lea, rege al României                 323(498)"19"

1. MONARHIE(România)

2. BIOGRAFIE(Carol al II-lea, Rege al României)

3. POLITICĂ INTERNĂ(România)

III 30404 ; 94(498)/C26T

 

466. XENOPOL, A. D.. Istoria românilor din Dacia Traiană / A.D. Xenopol. - Ediţie anastatică. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2010

vol. - (Opera Omnia).

Carte facsimilată

vol. 1: partea 1-a : De la întemeierea ţărilot romîne până la moartea lui Petru Rareş - 623 p. 2 h. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-135-1

vol. 1: partea a 2-a : De la întemeierea ţărilor romîne până la moartea lui Petru Rareş - 310-623 p. 2 h. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-135-1

vol. 2: partea 1-a : De la întemeierea ţărilor romîne până la moartea lui Petru Rareş - 302 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-136-8

vol. 2: partea a 2-a : De la întemeierea ţărilor romîne până la moartea lui Petru Rareş - 303-590 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-136-8

vol. 3: partea 1-a : De la moartea lui Petru Rareş la Mateiu Basarab şi Vasile Lupu - 323 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-139-9

vol. 3: partea a 2-a : De la moartea lui Petru Rareş la Mateiu Basarab şi Vasile Lupu - 324-680 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-139-9

vol. 4: partea 1-a : De la Mateiu Basarab şi Vasile Lupu până la fanarioţi - 361 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-138-2

vol. 4: partea a 2-a : De la Mateiu Basarab şi Vasile Lupu până la fanarioţi - 362-663 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-138-2

vol. 5: partea 1-a : Epoca Fanarioţilor - 408 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-137-5

vol. 5: partea a 2-a : Epoca Fanarioţilor - 409-770 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-137-5

vol. 6: partea 1-a : De la restabilirea domnilor pămînteni până la îndoita alegere a lui Alexandru Cuza - 324 p. ; 30 p. indice. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-160-3

vol. 6: partea a 2-a : De la restabilirea domnilor pămînteni până la îndoita alegere a lui Alexandru Cuza - 37 p., 338-668 p. - Carte facsimilată. - ISBN 978-973-168-160-3

94(498)".../18"                                                                     94(=135.1)

082.1 Opera Omnia

III 30254(1-6) ; 94(498)/X44

 

467. XENOPOL, A. D.. Teoria lui Rösler : Un studiu asupra stăruinţei românilor în Dacia Traiană / A. D. Xenopol. -   Iaşi : Tipo Moldova, 2009

217 p.

ISBN 978-973-168-023-1

94(=135.1)                             94(398.2)                               94(498)

1. ISTORIA ROMÂNILOR

III 30253 ; 94(498)/X44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE NUME

 

A

 

Abenstein, Edelgard - 426

Adumitrăcesei, Ioan D. - 107-108

Aermes, Lothar - 285

Ágoston Katalin - 184

Ailincăi, Cornel - 210

Alcott, Louisa M. - 254-255

Alexandrescu, Emil - 326

Althen, Gary - 9

Ancel, Jacques - 431

Andersen, Hans Christian - 252

Andrei, Petre - 2

Anghelescu, Gheorghe F. - 18-20

Aristoteles - 38

 

B

 

Baker, Edwin C. - 79

Balási András - 248

Balázs Attila F. - 405

Barre`re, Marcel - 212

Bartók Éva - 129

Bassam, Wanis Emil - 236

Băciuţ, Nicolae - 327

Bădulici, Sonia - 153

Bărboi, Constanţa - 241

Benea, Doina - 441

Benedict al XVI-lea - 66

Bercea-Florea, Georgică - 127

Bergström, Gunilla - 253

Bibarţ, Lucia - 21

Birnbaum, Brigitte - 286

Blandiana, Ana - 328

Boardman, John - 206

Boboc, Alexandru - 39-40

Bogacki, Tomek - 256

Boia, Lucian - 444

Boie, Kirsten - 287-288

Boişteanu, Petru - 155

Bokor, Petre - 329

Bölöni Domokos - 406

Bolton, Roy - 218

Borsody Stephen - 83

Bostan, Ionel - 104, 113

Boujon, Claude - 316

Bozzetto, Roger - 249

Brezina, Thomas - 289

Briggs, Raymond - 257

Brillon, Monique - 55

Bröger, Achim - 290

Budin, Constantin - 146

Bugajewski, Diana - 67

Burcă, Ioan - 232

Buresch, Wolfgang - 291

Burlacu, Gabriel - 185

Butiurcă, Ioan - 330

Butnaru, Val - 331

Buzatu, Gheorghe - 437, 445

 

C

 

Canton, James - 3

Caragiale, Ion Luca - 332

Carle, Eric - 258

Cartman, Melisa - 333

Cassis, Youssef - 105

Cărtărescu, Mircea - 334

Chindriş, Ioan - 335

Chirca, Mihai Ştefan - 65

Christie, Agatha - 259-267

Cimpoi, Mihai - 336-337

Cioran, Emil - 338

Ciucanu, Corneliu - 84

Coman, Codrin - 228

Corder, Zizou - 268

Corentin, Philippe - 317-318

Corfariu, Onoriu I. - 339

Corghenci, Ludmila - 27

Corlăteanu, Nicolae - 242

Coşbuc, George - 340

Cotoi, Ovidiu Simion - 156

Crainic, Nichifor - 41

Creţia, Petru - 341

Csép Katalin - 149

Csire Gabriella - 407

Culcer, Dan - 342

Curtis, Glade B. - 157-158

Czére Béla - 408

 

D

 

Dabija, Nicolae - 343

Dâncu, Vasile Sebastian - 85

De Bono, Edward - 56

Defoe, Daniel - 269

Deleanu, Ion - 116

Densuşianu, Nicolae - 442

Densuşianu, Ovid - 237, 243, 344

Diacon, Vasile - 202, 244, 446

Diamandi-Aminceanul, V. - 447

Djuvara, Neagu - 448

Dobrescu, Cristina - 42

Dobriţoiu-Alexandru, Teodora - 239

Dodge, Mary-Elisabeth - 270

Domahidi János - 141

Dörrie, Doris - 292

Dragomir, Alexandru - 43

Dragu-Dimitriu, Victoria - 423

Drăghicescu, D. - 57

Ducan, Darie - 345

Dugan-Opaiţ, Ilie - 433

Dumitraş, Maxim - 220

Dumitrescu, Constantina - 346

Dumitrescu, Lavinia - 23

Dumitrescu, Vadim - 192

Dunn, William N. - 126

 

E

 

Egyed Péter - 44

Eliade, Mircea - 347

Enache, Iordache - 233

Ende, Michael - 293

Ercsey Mária - 409-410

Ernu, Vasile - 348

 

F

 

Fábián Tibor - 411

Farkasházy Tivadar - 412

Florea, Dana Paula - 161

Florea, Vasile - 221

Florian, Emese - 117

Fontanel, Béatrice - 150

Forbes, Colin - 271

Fortier, Katia - 203

Fotino, Dionisie - 449

Fromm, Lilo - 30

Fusaru, Doina - 5

 

G

 

Gane, C. - 88

García Márquez, Gabriel - 324

Gärtner, Hans - 294-295

Gay, Marie-Louise - 31

Gay, Michel - 32

Gâf-Deac, Ioan I. - 179-180

Gehrmann, Katja - 296

Georgescu, Lia - 162

Gerson, Max - 163

Gîju, Ion - 424

Glodeanu, Gheorghe - 350

Got, Petre - 351

Grahame, Kenneth - 272

Grădinariu, Gică - 187

Grimm, Jacob - 297-302

Grüger, Heribert - 229

 

H

 

Hahn, Lena - 304

Hajdu Győző - 413-414

Harrison, Ewan - 89

Hartmann, Nicolai - 45

Haşdeu, Bogdan Petriceicu - 450

Havas Zsigmond - 415

Hintzen-Bohlen, Brigitte - 429

Horaicu, Corneliu - 142

Horga, Claudiu - 165

Horomnea, Emil - 196

Horváth Loránd - 416

Husserl, Edmund - 62

 

I

 

Iaţco, Constantin - 193

Ibrăileanu, Garabet - 13

Ierunca, Virgil - 118

Iliescu, Ion - 90-91

Ionesco, Euge`ne - 319

Ionescu, Cicilia - 197

Ionescu, Luminiţa - 198

Ionescu, Nae - 63, 68

Iozzo, Mario - 430

Iuga, Nicolae - 46

 

J

 

Jaeger, Werner - 47

Janisch, Heinz - 305

Janosch - 306

Jebeleanu, Alexandru - 353

Jinga Hetrea, Cornelia - 133, 354

 

K

 

Kant, Immanuel - 48

Kelemen Hunor - 417

Killár Kovács Katalin - 234

Kipling, Rudyard - 273

Kiss Dániel - 418

Kogălniceanu, Mihail - 451

Köhler, Carl - 138

Kolozsvári József - 419

Kós Károly - 92

Kristóf Attila - 420

Krizsanovszki, Izabella - 355

Kruger, Rayne - 438

Kun, Nicolas de - 93

 

L

 

Lamore, Jean - 274

Laudan, Dorothy - 275

Lazăr, Horia - 250

Lazăr, Rodica - 356

Lăcătuşu, Ioan - 77

Leeuwen, Jean Van - 276

Leibniz, Gottfried Wilhelm - 64

Leonte, Claudiu - 191

Lepuş, Miruna - 94

Liiceanu, Gabriel - 357

Little, Richard - 95

Lovinescu, Eugen - 14

Lovinescu, Monica - 358

Lupu, Gheorghe - 359

Lupu, Ioan - 452

 

M

 

Maar, Anne - 33

Maierean, Vasile - 435

Mainguy, Ire`ne - 29

Malson, Lucien - 230

May, Karl - 307

Mălăncioiu, Ileana - 361

McKee, David - 34-35

Mebs, Gudrun - 36

Mehedinţi, Simion - 49, 58, 97, 134-135, 454

Miloş, Alexandru-Cristian - 362

Minssen, Thomas - 308

Morneau, Roger J. - 69

Moscati, Sabatino - 15

Moţet, Dumitru - 167

Mueller, Martin - 168

Munteanu, Marian - 247

Munteanu, Radu-Ilarion - 363

Munteanu, Vasile A - 112

Murádin Jenő - 222

Murgescu, Bogdan - 109

Murnu, George - 455

Musteaţă, Sergiu - 425

 

N

 

Nagy Miklós Kund - 223

Nandris-Cudla, Anita - 364

Neacşu, Catinca - 365

Neagu, Fănuş - 366

Nedelcu, Mioara - 120

NEGUŢ, SILVIU - 432

Nicoară, Eugen Virgil - 367

Nistor, Ioan - 368

Noica, Constantin - 98

Nöstlinger, Christine - 309

Nuţă, Ion - 188-189

 

O

 

Oişteanu, Andrei - 16

Olariu, Marioara - 148

Oltean, Stelian Emilian - 204

Oltean, Vasile - 24

Oprea, Călin - 199

Oproescu, Alex. - 370

Oşan, Alexandrina - 170

 

P

 

Pál-Antal Sándor - 456

Paler, Octavian - 371

Panaitescu, Petre P. - 457

Pandrea, Petre - 224

Paraschivescu, Radu - 372

Parish, Peggy - 277

Paşca, Maria Dorina - 59

Patapievici, Horia-Roman - 373

Pavel, Dan - 99

Pârvan, Vasile - 443

Pârvulescu, Ioana - 374

Păcurar, Gheorghe - 375-378

Păcurariu, Mircea - 71

Pelin, Mihai - 458-459

Perrault, Charles - 320

Petculescu, Elena - 106

Petre, Cristian - 136

Pleşu, Andrei - 72

Ploeşteanu, Nicolae - 121

Pop, Cecilia - 181-182, 194

Pop, Ioan Mircea - 190

Pop-Reteganul, Ion - 380

Popa, Marian - 381

Popescu, Cristian Tiberiu - 382

Popescu, Dumitru Radu - 383

Popescu, Eugen Costel - 436

Popescu, Florentin - 73

Popi, Gligor - 460

Popovici, Vavila - 384

Porter, Eleanor Hodgman - 278

Potkay, Adam - 251

Potter, Deborah - 81

Potter, Mary Knight - 225

Preoteasa, Marinela - 385

 

R

 

Ramos, Mario - 37

Rădulescu-Motru, Constantin - 50-51, 60

Reghini, Ionel - 122

Rizea, Elisabeta - 386

Röckener, Andreas - 310

Ross Tony - 280

Ross, Tony - 281-282

Rostand, Edmond - 321

Rotilă, Viorel - 387

Rusu, Gabriel-Virgil - 439

 

S

 

Sauron, Jean-Luc - 123

Savu, Constantin - 178

Scrima, André - 74

Seifert, Jaroslav - 402

Shalev, Meir - 404

Siméon, Jean-Pierre - 322

Slavici, Ioan - 388

Soare, Romeo - 389

Sommer-Bodenburg - 312

Sorescu, George - 390

Sparschuh, Jens - 313

Spring, Chris - 207

Stendl, Ion - 226

Stevenson, Robert Louis - 283

Stiglitz, Joseph E. - 110

Stoiciu, Florin - 227

Streza, Laurenţiu - 75

Strickland, Carol - 208

Strittmatter, Erwin - 314

Sullivan, Marguerite H. - 82

Sutherland, Tui T. - 284

Suzuki, Shinichi - 231

Szakonyi Károly - 421

Székely Melinda - 171

Szikszai Mária - 76

Szlezák, Thomas Alexander - 52

 

Ş

 

Şabliovschi, Victor - 144

Şaguna, Andrei - 124

Şăineanu, Lazăr - 245

Şchiopu, Ursula - 61

Şerban, Ileana Adriana - 172-173

Şeuleanu, Ion - 139

Şonfălean, Dan Cristian - 392

Ştef, D.S. - 183

Ştefan, Ion C. - 393

Ştefanachi, Aurel - 394

Ştefanachi, Bogdan - 102

 

 

 

T

 

Tabără, Neculai - 201

Tanco, Teodor - 395

Tarbell, Frank Bigelow - 209

Tatai, Alexandru - 235

Tatay Sándor - 422

Teodorescu, Oreste - 53

Tero, Mircea - 186

Tocilescu, Grigore - 463

Tófalvi Zoltán - 125

Togănel, Rodica - 174

Tomi, Marian Nicolae - 396

Topîrceanu, George - 397

Trâpcea, Th. N. - 464

Tüdős S. Kinga - 217

Turc, Traian - 7-8

 

Ţ

 

Ţurlea, Petre - 465

 

U

 

Ullmann, Paul - 101

Ungureanu, Dorel - 137

Ungureanu, George - 103

 

V

 

Vallaud, Dominique - 440

Vasile, Constantin - 128

Vasiliu, Anca - 54

Verbuţă, Aneta - 177

Vettiger, Susanne - 315

Vianu, Ion - 398

Vlahuţă, Alexandru - 399

Vremir, Andrei - 400

Vulturescu, George - 401

 

 

 

W

 

Walter, Philippe - 140

Weidemann, Christiane - 213

Wilkoń, Piotr - 403

 

X

 

Xenopol, A. D. - 111, 466-467

 

Z

 

Zecchini, Fulvio - 145

Zidrou - 323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE TITLURI

 

10,000 Years of Art - 205

101 poeme - 343

1956 erdélyi mártírjai - 125

20 de ani în Siberia - 364

50 Women Artists You Should Know - 213

 

A

 

Abordul laparoscopic al chisturilor hidatice hepatice - 151

Abschiedskuß für Saurus - 287

Ach-Tiberius... - 308

African Art in Detail - 207

Aka - 274

Al cincilea anotimp - 325

Altă creştere - 134

Am seidenen Faden - 203

Amor intellectualis - 398

Anale politice - 97

Analiza politicilor publice - 126

Anatomia aparatului acustico-vestibular - 152

Anatomy Acts - 211

Andalusia - 429

Anotimpuri - 356

Aprilie aseptic - 345

Aproape totul despre americani - 9

Art and History - 427

Art and History of Crete - 430

Art and History of Florence - 428

L'art grec - 206

The Art of the Vatican - 225

Aschenputtel - 297

Atletism - 232

Atunci când plânge cerul - 389

Autoapărarea fizică - 233

Avatar - 284

 

B

 

Balade vesele şi triste - 397

Bancpost - 106

A barátság könyve - 421

Bazele contabilităţii - 197, 199

Bazele juridice şi economice ale sistemelor de resurse în noua economie - 179-180

Berea la români - 202

Berlin - 426

A beteg ember - 154

Bibliotecarul şi Biblioteca : aspecte ale eficienţei profesionale - 27

Biochimie metabolică - 170

Un birou de presă responsabil - 82

Brâncuşi, pravila de la Craiova - 224

Die Bremer Stadtmusikanten - 298

A Brief History of Art - 219

A Brief History of Painting - 218

Bună ziua Dodoleaţă! - 359

 

C

 

Caii albi din Bucureşti - 366

Capitalele capitalismului - 105

Carol al II-lea şi Camarila Regală - 465

Cartea nomazilor din B. - 331

Cartea şi lectura - 25

Catalog de carte veche din Şcheii Braşovului - 24

Cazurile României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Selecţiuni 2005-2006) - 114

Cândva mă voi întoarce acasă - 395

Cântăreaţa cheală; Lecţia; Scaunele; Regele moare - 319

Călători poloni în ţările române - 457

O călătorie în supranatural - 69

Cărţi cu dedicaţii(în colecţia Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu") - 22

Către noua generaţie - 135

Ce este luminarea? şi alte scrieri - 48

Ce este Transilvania? - 454

Ce înseamnă sarcina pentru viitorul tată - 157

Cele patru fiice ale doctorului March - 254

Cercetarea şi perspectivele digitizării - 26

Cercetări clinico-experimentale în alcoologie - 155

Česko-rumunský slovník - 239

Characteristica universalis şi alte scrieri - 64

Chimie generală şi anorganică - 148

Ciucurencu - 221

Coco geht zum Geburtstag - 312

Codul lui Oreste - 53

Compediu de dreptulu canonicu alu unei sântei sobornicesci şi apostolesci biserici - 124

Construcţia europeană - 120

Contabilitate internaţională - 201

Contabilitatea aprofundată a societăţilor comerciale - 198

Contribuţiuni la istoria românilor din Peninsula Balcanică - 464

Control de gestiune - 195

Coordonate ale imaginarului în opera lui Mircea Eliade - 350

Copilăria cea de toate zilele - 396

Craiova - 23

Crase banalităţi metafizice - 43

Creativitatea actorului. Dimensiunea formativă - 235

Critice - 336

Criza economică globală (2009-20..?) - 107

Criza umanităţii europene şi filosofia (şi alte scrieri - 62

A csodálatos mályvavirág amit a Költő ad a Kedvesnek, szerelmük égi és földi története - 416

Cu inima smulsă din piept - 372

Cu tine în rai - 365

Culegere de reglementări (legi, ordonanţe, hotărâri şi ordine) referitoare la managementul deşeurilor - 115

Culinariard - 191

Cultura română şi politicianismul - 50

Cultură modernă şi "tradiţie de cultură" - 39

Cum să-l citim pe Platon - 52

Curs de filosofie a religiei - 68

Curs de instituţii europene - 123

Curs de psihopedagogie nutriţională - 59

Cyrano de Bergerac - 321

 

D

 

Dacia preistorică - 442

Dacia sud-vestică în secolele III-IV - 441

Dâmboviţa-rive gauche - 329

De ce m-am întors în România - 10

De la Atlantida la calendarul Geto-Dacic - 436

De la natură la sens - 220

Democraţia bine temperată - 99

Der Affe und der Fuchs - 258

Dermatoze profesionale - 153

Desenul: Estetica, suporturi, materiale - 226

Despre diafan - 54

Despre îngeri - 72

Despre limită - 357

Dezvoltare regională şi rurală - 103

Diagonale - 358

Dicţionar de buzunar român-suedez şi suedez-român - 238

Dicţionar istoric - 440

Dicţionar pomicol - 188

Dicţionar român-arab - 236

Dicţionar viticol - 189

Die goldene Liederfibel - 229

Din alchimia unei existenţe - 387

Din dosarele comunismului: Drama ofiţerilor români - 127

Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial - 437

Din psihologia poporului român - 57

Din tolba cu amintiri - 330

Divinităţi, simboluri şi mistere orientale - 73

Doctor Quinn - 275

Documente privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania - 86

Dragonul alb - 392

Drama istorică: Shakespeare în creaţia scenică a ultimelor decenii, secolul XX - 248

Dreapta românească interbelică. Politică şi ideologie - 84

Drept financiar comunitar - 113

Dreptul familiei - 117

Dudul lui Shakespeare - 383

Dumnezeu şi mersul istoriei - 46

După 20 de ani - 90

După Eminescu - 399

 

E

 

Echilibrul Puterii în Relaţiile Internaţionale: Metafore, Mituri şi Modele - 95

Educaţia integrată şi şcoala inclusivă - 137

Educaţia toleranţei şi cetăţeniei democratice prin intermediul istoriei - 130

Ein Laden voller Geister - 281

Ein Stern für dich - 32

Ein Stier im Wohnzimmer - 288

Electricitatea nucleară - 185

Elemente de chirurgie generală - 159

Elemente de marketing internaţional - 112

Elemente de metafizică pe baza filozofiei kantiane - 51

Elemente de patologie chirurgicală pentru asistenţă generală şi moaşe - 160

Elemente de reumatologie - 162

Elena Farago în scrisori şi documente inedite - 390

Elindult a hagymalé - 406

Első osztályos leszek - 131

Emoţiile pozitive, emoţiile negative şi sănătatea - 55

Az én Móricz Zsigmondom és az ő Bethlen Gábora - 413

Enciclopedia de kinetoterapie - 167

Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului - 11

Endless Night - 259

Erdélyi korzó - 411

Ergoterapia în psihiatrie - 168

És mégis magyarul éltem - 409

Exerciţii de supravieţuire - 361

Experienţe carcerale în România comunistă - 87

 

F

 

Fabeln oder Tiere sind Menschen, wie Du und ich - 291

Familia Dugan din Cireş-Opaiţeni - 433

O familie de intelectuali basarabeni : Claudia Slutu-Grama, Dumitru C.Grama, Steliana Grama - 12