0  GENERALITĂŢI

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

1 -  A honi Kopernikusz-recepciótól a magyar Nobel-díjakig / Szerkesztette Palló Gábor. - Budapest : Áron Kiadó, 2004.

 342 p. : il., tab., fig., h., graf. - (Recepció és kreativitás. Nyitott magyar kultúra).

 Note de subsol.

 Index p. 331-342.

 ISBN 963-9210-35-8 : 18 lei.

 929(439):06.068 Nobel   929(439):001.894   

06.068 Nobel:929(439)   001   

082.1 Recepció és kreativitás. Nyitott magyar kultúra

 1. PREMIUL NOBEL(toate domeniile)

 2. OAMENI DE ŞTIINTĂ(maghiari)

 II 84385 ; 001/H77

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

2 -  Az integrációtól a narrációig : A felvilágosodás dialektikájának recepciója / Weiss János (szerk.); Fordította Weiss János. - Budapest : Áron Kiadó, 2004.

 320 p.

 Note de subsol.

 ISBN 963-9210-26-9 : 20 lei.

 316.6   14"16/17"   008"16/17"

 1. DIALECTICĂ                                 2. ILUMINISM

 3. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

 III 27753 ; 1/I-58

 

3 -  Magyar jelentés - árnyalatok / A kötetet Ördögh Szilveszter szerkesztette. - s.l. : Kossuth Kiadó : XXI. Század Társaság Egyesület, 2004 (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 219 p. : tab., graf., h.

 Note de subsol.

 ISBN 963-09-4590-8 : 15 lei.

 008(439)"20":061.1 EU   32(439)"20":061.1 EU   316.32(439)"20":061.1 EU

 1. POLITICA UNGARIEI                  2. POLITICĂ EXTERNĂ

 3. POLITICĂ SOCIALĂ                   4. SOCIETĂŢI GLOBALE

 5. UNIUNEA EUROPEANĂ                            6. SOCIALISM.

 II 84441 ; 008/M15

 

4 -  MEGYESY JENŐ. Alkonyat : Sorsunk - civilizációnk felbomlása / Megyesy Jenő. - Budapest : Püski Kiadó, 2000 (Gyomai Kner Nyomda Rt.).

 240 p. : fig.

 Bibliografie p. 234-235.

 Note bio-bibliografice [. 236-237.

 ISBN 963-9188-99-9 : 16 lei.

 821.511.141-4   17.023.36   008

 1. DEZVOLTARE SOCIALĂ                           2. DEZVOLTARE UMANĂ.

 II 84399 ; 008/M54

 

5 -  Székfoglalók 1995-1998 / Szerkesztő Galatz Ferenc. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1999 (Akaprint Kft.).

 Vol. - (Akadémiai Műhely).

 ISBN 963-508-145-6.

 Vol.1. - [119] p. : il., graf., n. muz., tab., fig., sch. - Bibliografie la sfârşirul articolelor. - Numerotarea paginilor fiecărui articol începe de la 1. - ISBN 963-508-146-4 : 20 lei.

 Vol.2. - [496] p. : il. parţial color, graf., tab., fig. - Bibliografie la sfârşitul articolelor. - Numerotarea paginilor fiecărui articol începe de la 1. - ISBN 963-508-147-2 : 30 lei.

 082.1 Akadémiai Műhely   008

 1. ISTORIA POPOARELOR NOMADE

 2. ISTORIA POPORULUI MAGHIAR

 III 27747(1-2) ; 008/S99

 

 

 

 

 

01   Bibliografie. Cataloage

 

6 -  A Baranyai Helytörténetírás (1968-1989) és Baranyai Történetírás (1990-1993) repertóriuma  / Összeállította Herádi László Mihály. - Pécs : Baranyai Megyei Levéltár, 1995.

 110 p. ; 23.2 cm. - (Tanulmányok és források Baranya megye történetéből ; 1).

 Rezumat în limba germană p. 109-110.

 ISBN 963-8100-38-9 : 10 lei.

 082.1 Tanulmányok és források Baranya megye történetéből   

 015(439-35 Baranya)   016:011

 1. BIBLIOGRAFIA LOCALĂ(Ungaria)                        

 2. ISTORIA UNGARIEI                                    3. MONOGRAFIE.

 III 27751 ; 01/B28

 

7 -  Németh László : Bibliográfia / Összeállította Hartyányi István és Kovács Zoltán. - Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum, 1992.

 532 p. - (A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei ; XX. századi magyar írók bibliográfiái).

 Anexe p. 413-530.

 ISBN 963-7412-19-0 : 20 lei.

 082.1 A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei ; XX. századi magyar írók bibliográfiái   929 Németh László:012   012:929 Németh László

 1. BIBLIOGRAFIE(Németh László)

 III 27764 ; 01/N46

02   Biblioteconomie

 

8 -  BOROS ISTVÁN. Bibliothek des Münsters von Kalocsa / István Boros; Übersetzung Ottó Zwickel; Foto Magdolna Vékás. - Budapest : Balassi Verlag, 1994

 80 p. : facsimile, il.

 ISBN 963-506-004-1 : 10 lei.

 271(439) Kalocsa:027(091)   027(091):271(439) Kalocsa

 1. BIBLIOTECI(Ungaria)                   2. MĂNĂSTIRI(Ungaria)

 III 27757 ; 02/B69

9 -  A József Attila városi könyvtár emlékkönyve

 . - Zalaegerszeg : JAVK [József Attila Városi Könyvtár], 2004

 76 p. : il. color, graf., tab.

 ISBN 963-214-826-6 : 8 lei.

 061.75:027(439) József Attila   027(439) József Attila:061.75

 1. BIBLIOTECI                    2. BIBLIOTECONOMIE.

 III 27763 ; 02/J81

 

10 -  Momente din istoria lecturii publice în municipiul şi judeţul Arad / Lucia Bibarţ, Adriana Czibula, Dan Demşea ... ; Coordonator Dan Demşea. - Arad : Nigredo, 2006.

 163 p. : il.

 Note la sf. fiecărui capitol.

 Indice p. 146-159.

 Bibliografie p. 160-161.

 Lucrare apărută sub egida Bibliotecii Judeţene "A. D. Xenopol" Arad.

 ISBN (10) 973-99246-9-7 ISBN (13) 978-973-99246-9-6 : 10 lei.

 027.53(498 Arad)

 1. BIBLIOTECA JUDŢEANĂ "A.D.XENOPOL" ARAD

 2. BIBLIOTECI PUBLICE.

 III 27778 ; 02/M88

 

11 -  SOMKUTI GABRIELLA. Az országos Széchényi Könyvtár története 1802-1918 / Somkuti Gabriella. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 2002 (Akaprint Nyomdaipari Kft.).

 140 p. : il. parţial color.

 ISBN 963-200-437-X : 14 lei.

 027(439) Biblioteca Naţională Széchényi(091)

 1. BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A UNGARIEI

 III 27758 ; 02/S68

 

12 -  UNGVÁRY RUDOLF. Osztályozás és információkeresés : Kommentált szöveggyüjtemény / Ungváry Rudolf, Orbán Éva. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 2001 (Akaprint Kft.).

 2 vol. ; 23.4 cm.

 ISBN 963-200-424-8.

 Vol.1 : Az osztályozás és elmélete. - 543 p. : fig. - Note de subsol. - Index p. 535-543. - ISBN 963-200-425-6 : 15 lei.

                 Vol.2 : Az információkeresés és elmélete. - 535 p. : fig. - Note de subsol. - Index p. 529-535. - ISBN 963-200-426-4 : 15 lei.

 022.44/47

 1. BIBLIOTECONOMIE                    2. TEORIA INFORMĂRII

 III 27752(1-2) ; 02/U52

 

13 -  Uralkodók és Corvinák : Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évvfordulóján : 2002. május 16-augusztus 20. = Potentates and Corvinas : Anniversary Exhibition of the National Széchényi Library : May 16 -August 20, 2002 / Szerkesztő = Edited by Karsay Orsolya. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, [2002].

 286 p. : facsimil, il. parţial color.

 Bibliografie p. 285-286.

 Note la sf. capitolelor.

 Lucrare apărută sub egida "Országos Széchényi könyvtár".

 Articole în lb. maghiară engleză, italiană.

 ISBN 963-200-441-8 : 40 lei.

 091.14:027.1 Biblioteca Corviniană   061.4:091.14(439) Matei Corvin   091.14:061.4(439)   027.1 Biblioteca Corviniană

 1. BIBLIOTECA SZÉCHÉNYI(istoric)

 2. BIBLIOTECI PARTICULARE.

 IV 6304 ; 02/U72

 

14 -  ZSOLDOS JÁNOSNÉ. Tíz év az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában : Feladatsorok és elemzések 1993-2003 / Zsoldos Jánosné. - Nyíregyháza : KölcseyFErenc Gimnázium, 2003.

 130 p. : il. tab.; 29.2 cm.

 ISBN 963-210-854-X : 8 lei.

 021.2   082.1 A Kölcsey Ferenc Gimnázium Füzetei

 1. BIBLIOTECONOMIE                    2. CONCURSURI.

 IV 6302 ; 02/Z89

 

 

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

15 -  Budapester Museen : Ungarisches Nationalmuseum; Museum der Bilden Künste; Ungarische Nationalgelarie; Museum für Kunstgewerbe; Ethnographisches Museum; Budapester Historisches Museum  / Gestaltunng von János Lengyel; Aus dem Ungarischen übersetzt von Franz Gottschlig und Heribert Thierry. - Budapest : Corvina, 1989.

 82 p.; [147] p. il. color.

 ISBN 963-13-2757-4 : 40 lei.

 069.02(439 Budapesta):94   069.02(439 Budapesta):39   

 069.02(439 Budapesta):745   069.02(439 Budapesta):75

 1. MUZEE DE ARTĂ(Budapesta)

 IV 6309 ; 06/B88

 

16 -  Haáz Rezső Múzeum / Felelős kiadó, szerkesztő, fotó Zepeczaner Jenő. - Székelyudvarhely [Odorheiu Secuiesc] : Haáz Rezső Múzeum, 2005 (Top Invest Kft.).

 48 p. : il. parţial color ; 23 cm.

 Bibliografie p. 43-44.

 ISBN 973-85956-2-2 : 10 lei.

 069(498 Odorheiu Secuiesc)

 1. MUZEE(Transilvania)                              2. ODORHEIU-SECUIESC(muzeu).

 III 27739 ; 06/H11

 

17 -  Korszerű múzeumok műemléképületekben : Magyarországi példák = Up-to-date museums in the historical buildings : Hungarian Examples : Évi konferencia, Budapest 2002 szeptember 24-29 = Annual Conference, Budapest 24-29 September, 2002 / Basics Beatrix, Buzás Gergely, Felföldi Zita ...; Szerkesztő Éri István. - Budapest : s.n., 2002.

 60 p. : il. color; 21 cm.

 ISBN 963-9046-76-0 : 10 lei.

 727.7   06:725.94

 1. MUZEE DE ARTĂ(Budapesta) 2. ARHITECTURĂ(muzee).

 II 84394 ; 06/K74

18 -  VERES PÉTER. A Haáz Rezső Múzeum képtára / Veres Péter. - Székelyudvarhely : Haáz Rezső Alapítvány, 2001.

 73 p. - (Múzeumi füzetek ; 20).

 Bibliografie p. 48.

 Index p. 49-71.

 Titlul pe copertă : A Szekelyudvarhelyi képtár.

 3 lei.

 082.1 Múzeumi füzetek   069.02(498.4 Odorheiu Secuiesc):929 Haáz Rezső

 1. MUZEE DE ARTĂ                        2. ODORHEIU-SECUIESC(muzeu).

 II 84438 ; 069/H11V

070   Ziaristică. Presă

 

19 -  50 éves a Korunk : Az 1976. május 20-21-i emlékülés alapján szerkesztette és sajtó rendezte Kabdebó Lóránt / Kabdebó Lóránt. - Budapest : s.n., 1977.

 374 p.; 19.7 cm - (Irodalmi múzeum).

 ISBN 963-562-204-X ISBN 963-7411-17-8 : 10 lei.

 070.489 Korunk   082.1 Irodalmi múzeum

 1. JURNALISM                  2. REVISTA KORUNK.

 II 84417 ; 070/K74

 

20 -  KOSSUTH LAJOS. Felelet gróf Széchenyi Istvánnak/ Kossuth Lajos; Kelet népe és Pesti Hírlap/Báró Eötvös József; Kelet Népe, nyugoton/ Fáy András / Kossuth Lajos, Báró Eötvös József, Fáy András. - Reprint kiadás. - Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1986.

 244 p.; 120 p.; 32p.; 47p.; 20.2 cm - (A társadalomtudományok magyar klasszikusai).

 ISBN 963-221-646-6 : 10 lei.

 070(439)   082.1 A társadalomtudományok magyar klasszikusai

 1. JURNALISM                  2. ZIARISTICĂ(istoria)(Ungaria).

 II 84418 ; 070/K75

 

 

 

09  Manuscrise. Lucrări rare. Bibliofilie

 

1 -  KARSAY ORSOLYA. Három kódex : Az Országos Széchényi Könyvtár millenniumi kiállítása 2000. aususztus 17 - november 17. = Three Manuscripts : The Millenary Exhibition of the National Széchényi Library 17th August - 17th November 2000 / Írta = Text by Karsay Orsolya, Wehli Tünde, Mikó Árpád; Angolra fordította = English text by Elayne M. Antalffy. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Osiris Kiadó, 2000

 168 p. : facsimile - (Libri de Libris).

 Note de subsol.

 ISBN 963-200-419-1 ISBN 963-379-965-1 : 20 lei.

 082.1 Libri de libris   061.4(439):09   09:061.4(439)"2000"

 1. CODICE                           2. EXPOZIŢIE(Codex Ungaria)

 III 27760 ; 09/K22

1   FILOSOFIE

 

22 -  ENGELMANN, PETER. Hegel - Filozófia és totalitarizmus / Peter Engelmann; Fordította Nyzsnyánszki Ferenc . - Budapest : Osiris Kiadó, 1997 (Széchenyi Nyomda).

 335 p. - (Horror metaphysicae).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 317-333.

 ISBN 963-379-260-6 : 9 lei.

 082.1 Horror metaphysicae   321.64:14   141.13 Hegel, Georg Wilhelm F.

 1. FILOZOFIE CLASICĂ GERMANĂ                           2. TOTALITARISM.

 II 84388 ; 1/H43E

 

23 -  FICINO, MARSILIO. A szerelemről : Kommentár Platón A lakoma című művéhez / Marsilio Ficino; Fordította és az utószót írta Imregh Monika. - Budapest : Arcticus Kiadó, 2001

 144 p. - (Libri Operis Magni ; 2).

 Note de subsol.

 Titlul original : Commentarium Marsilii Ficini Florentini in convivium Platonis, de amore.

 ISBN 963-00-6018-0 : 10 lei.

 082.1 Libri Operis Magni   141.131   177.61   82.09

 1. FILOSOFIE                      2. LITERATURĂ ITALIANĂ(critică)

 3. PLATONISM.

 III 27768 ; 1/P70F

 

24 -  Közelítések a magyar filozófia történetéhez : Magyarország és a modernitás / Szerkesztette Mester Béla, Perecz László. - Budapest : Áron Kiadó, 2004.

 432 p. - (Recepció és kreativitás. Nyitott magyar kultúra).

 Note de subsol.

 Index p. 422-432.

 ISBN 963-9210-31-5 : 20 lei.

 1(439)(091)   082.1 Recepció és kreativitás. Nyitott magyar kultúra

 1. FILOZOFIE MAGHIARĂ(istoria).

 II 84386 ; 1/K79

 

25 -  POSESCU, ALEXANDRU. Platon : Filosofia dialogurilor / Al. Posescu ; Postfaţă Marian George Panait. - Bucureşti : Garamond, 2001.

 349 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-9217-52-4 : 12 lei.

 141.131   082.1 Etos şi logos

 1. FILOZOFIE ANTICĂ                    2. IDEALISM FILOZOFIC

 3. PLATONISM                  4. SISTEME FILOZOFICE

 II 84486 ; 1/P70P

 

26 -  RĂDULESCU-MOTRU, CONSTANTIN.

 Dialectica / Constantin Rădulescu-Motru ; Volum îngrijit de Gabriele Dumitrescu ; Postfaţă de Gheorghe Vlăduţescu. - Bucureşti : Floarea Darurilor, 2002.

 160 p.

 Note p. 137-143.

 Postfaţă p. 144-157.

 ISBN 973-9363-30-X : 3 lei.

 141.82   162.6

 1. FILOZOFIE(metode)           2. DIALECTICĂ             3. LOGICĂ(metodologia).

 II 84509 ; 1/R18

27 -  SZABÓ ATTILA. Leibniz lételmélete / Szabó Attila. - Budapest : Blanket Kft Kiadó, 1993.

 156 p.

 Note p. 148-154.

 ISBN 963-04-3724-4 : 12 lei.

 111   111.1 Leibniz

 1. METAFIZICĂ GENERALĂ                        2. FIINŢA ABSOLUTĂ

 3. LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM.

 II 84372 ; 1/S99

14   Sisteme filosofice

 

28 -  BOROS GÁBOR. A mozgástörvényektől Isten értelmi szeretetéig : A morális univerzum kitágulása a mechanikai filozófiában / Boros Gábor. - Budapest : Áron Kiadó, 2003.

 296 p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 285-296.

 ISBN 963-9210-25-0 : 20 lei.

 14:232   101.8 DEscartes, René   111:171"16"

 1. SISTEME FILOZOFICE                                2. METODELE FILOSOFIEI

 II 84446 ; 1/B69

 

29 -  Túl az iskolafilozófián : A 21. század bölcséleti élménye / Szerkesztette Nyíri Kristóf, Palló Gábor. - Budapest : Áron Kiadó, 2005.

 484 p. : il., fig.

 Note de subsol.

 Note bio-bibliografice p. 462-469.

 Index p. 470-484.

 ISBN 963-9210-43-9 : 30 lei.

 14:008   008:14

 1. SISTEME FILOZOFICE                                2. METODELE FILOSOFIEI

 II 84432 ; 1/T93

 

 

159.9   Psihologie

 

30 -  ALBERT ILDIKÓ. Az önpusztító lélek / Albert Ildikó. - Csíkszereda [Miercurea Ciuc] : Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2006 (Alatus Rt.).

 240 p. .

 Bibliografie p. 234-237.

 ISBN (10) 973-655-129-0 ISBN (13) 978-973-655-129-8 : 9.20 lei.

 159.9:128   17.023.34:159.6

II 84383 ; 159.9/A32

 

31 -  In memoriam Ferenczi Sándor : Mészáros Judit szerkesztésében / A kötetet sajtó alá rendezte, szerkesztette és az útószót írta Mészáros Judit. - Budapest : Jószöveg Műhely Kiadó, s.a.

 304 p. : il. - (Jószöveg kézikönyvek).

 Note la sfârşitul articolelor.

 ISBN 963-9134-45-7 : 18 lei.

 159.964.2(439) Ferenczi Sándor   929 Ferenczi Sándor   

 082.1 Jószöveg kézikönyvek

III 27765 ; 159.9/F39

16  Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii

 

32 -  FARAGÓ-SZABÓ ISTVÁN. Az újkori szkepticizmus története / Faragó-Szabó István. - Budapest : Áron Kiadó, 2005.

 252 p. : [6] planşe.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 244-252.

 ISBN 963-9210-44-7 : 14 lei.

 165.721(091)   211.5(091)   140.8

 1. SCEPTICISM FILOZOFIC 2. FILOZOFIA ŞTIINŢEI

 II 84392 ; 16/F20

 

 

 

33 -  POSESCU, ALEXANDRU. Teoria logică a ştiinţei / Alexandru Posescu ; Cuvânt înainte de Nicolae Gogoneaţă. - Bucureşti : Garamond, s.a.

 296 p.

 Bibliografie p. 281-291.

 Note de subsol.

 ISBN 973-917-68-0 : 6 lei.

 165.7/.8   165.1   001.19   082.1 Etos şi logos

 1. GNOSEOLOGIE                              2. FILOZOFIA ŞTIINŢEI

 3. CUNOAŞTERE                              4. EPISTEMOLOGIE

 5. METODOLOGIE LOGICĂ

 II 84487 ; 16/P86

17   Morală. Etică

 

34 -  Adevărul despre copii / Culese de Mike Yaconelli ; Ilustraţii de Kate Shepard ; Traducere de Lucia Ostafi-Iliescu. - Bucureşti : RAO, 2005.

 95 p. : il. - (Adevărul despre...).

 ISBN 973-576-716-3 : 8.72 lei.

 173.5/.6   159.922.7   082.1 Adevărul despre...

 1. CUGETĂRI                                                     2. MORALA FAMILIEI

 3. PSIHOLOGIA COPILULUI.

 17/A21

 

35 -  Adevărul despre mămici / Culese de Olivia Warburton ; Ilustraţii de Kate Shepard ; Traducere de Lucia Ostafi-Iliescu. - Bucureşti : RAO, 2003.

 100 p. : il. - (Adevărul despre...).

 ISBN 973-576-586-1 : 8.72 lei.

 173.5/.6   159.922.7   082.1 Adevărul despre...

 1. CUGETĂRI                                                     2. MORALA FAMILIEI

 3. PSIHOLOGIA COPILULUI.

 17/A21

 

36 -  Adevărul despre tătici / Culese de Olivia Warburton ; Ilustraţii de Graham Cox ; Traducere de Lucia Ostafi-Iliescu. - Bucureşti : RAO, 2003.

 95 p. : il. - (Adevărul despre...).

 ISBN 973-576-586-1 : 8.72 lei.

 173.5/.6   159.922.7   082.1 Adevărul despre...

 1. CUGETĂRI                                     2. MORALA FAMILIEI

 3. PSIHOLOGIA COPILULUI.

 17/A21

 

37 -  DEVRYE, CATHERINE. Ceai fierbinte cu lămîie şi miere : Reflecţii despre succes în vremuri de tranziţie / Chaterine DeVrye ; Traducere din limba engleză de Stela Corneşanu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 186 p.

 Titl. orig. : Hot Lemon and Honey.

 ISBN 973-576-853-4 : 12.75 lei.

 174   159.923.2   159.962.7

 1. CUGETĂRI                                                     2. MORALA MUNCII

 3. MORALA ŞI SOCIETATEA

 I 18487 ; 17/D35

 

38 -  VIRCONDELET, ALAIN. Egy legendás szerelem : Consuelo és Antoine de Saint Exupéry / Alain Vircondelet, José Martinez Fructuoso ; Fordította Várkonyi Benedek. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 196 p. : il. - (Nagy emberek-Nagy történetek).

 Titl. orig. : Antoine et Consuelo de Saint Exupéry, un amour de légende.

 ISBN 963-549-239-1 : 55.68 lei.

 17   171/172   929 Saint-Exupéry, Antoine de   

 929 Saint-Exupéry, Consuelo   082.1 Nagy emberek-Nagy történetek

 1. ETICA SENTIMENTULUI                           2. MORALĂ SOCIALĂ(relaţii)

 3. BIOGRAFIE(Saint-Exupéry, Antoine de)

 4. BIOGRAFIE(Saint-Exupéry, Consuelo)

 III 27780 ; 17/V66

 

 

 

 

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

39 -  BENCSIK JÁNOS. Kiengesztelődés : Gyalogszerrel Csíksomlyóra / Bencsik János ; Szerkesztette Czene-Polgár Viktória. - s.l. : Magyar Könyvklub : Springer, 2005

 217 p. : [16] p. il. color.

 ISBN 963-549-255-3 : 20.91 lei.

 821.511.141-94   282:291.37(498.4)(084)   291.37(498.4)(084):282

 1. MEMORII                       2. PELERINAJ                      3. ŞUMULEU CIUC

 III 27784 ; 2/B44

 

40 -  BOWKER, JOHN. Isten : Rövid áttekintés / John Bowker ; Vezető szerkesztő Tenner Anna. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2004 (Neografia).

 400 p. : il. color.

 Bibliogr. p. 374-381.

 Index p. 382-397.

 Lista ilustraţiilor p. 398-400.

 Titl. orig. : A God a brief History.

 ISBN 963-549-121-2 : 90.82 lei.

 111.7   141.4   165.023.1   211   231(100)(084)   291.1

 1. DUMNEZEU(filozofie)                  2. DIVINITATE

 3. FIINŢA ABSOLUTĂ                                    4. RELIGIE COMPARATĂ

 5. ISTORIA RELIGIILOR.

 III 27782 ; 2/B74

 

41 -  FRUNZĂ, SANDU. Fundamentalismul religios şi noul conflict al ideologiilor / Sandu Frunză. - Cluj-Napoca : Limes, 2003.

 196 p. - (Restitutio).

 Note de subsol.

 Index p. 193-196.

 ISBN 973-7907-33-7 : 9 lei.

 291.16   291.2   082.1 Restitutio

 1. FILOZOFIA RELIGIEI                   2. RELIGIE COMPARATĂ.

 II 84490 ; 2/F94

 

42 -  GOLDZIHER IGNÁC. Az iszlám kultúrája : Művelődéstörténeti tanulmányok / Goldziher Ignác; Válogatta, szerkesztette, a bevezető tanulmányokat és a jegyzeteket írta, a fordításokat ellenőrizte Simon Róbert; Az életrajzot írta és a bibliográfiát összeállította Scheiber Sándor; Fordította Dávid Gábor Csaba, Iványi Tamás, Simon Róbert... - Budapest : Gondolat kiadó, 1981 (Alföldi Nyomda).

 vol. - (Társadalomtudományi könyvtár [Gondolat Kiadó]).

 ISBN 963-280-607-7.

 vol. 2. - p. 599-1096. - Note de subsol. - Note p. 977-992. - Anexe p. 995-1095. - ISBN 963-280-984-X : 15 lei.

 930.85   008   297   082.1 Társadalomtudományi könyvtár

 1. CIVILIZAŢIE ŞI CULTURĂ                        2. CULTURĂ ISLAMICĂ

 3. RELIGIE ISLAMICĂ.

 II 84404 ; 2/G66

 

43 -  RÁCZ ENDRE. Pannonhalma / Endre Rácz; Aus dem Ungarischen Anikó Harmath. - Budapest : Corvina, 1989.

 96 p. : il. color.

 ISBN 963-13-2900-3 : 30 lei.

 271.1(439) Pannonhalma   

 271(439) Abaţia Benedictină Pannonhalma (084)   247(439)

 1. RELIGIE CREŞTINĂ                     2. BENEDICT, SFÂNTUL

 3. ORDINE RELIGIOASE 4. BENEDICTINI

 IV 6308 ; 2/R13

 

44 -  Reprezentări ale morţii în Transilvania secolelor XVI-XX / Mihaela Grancea coordonator. - Cluj Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005.

 345 p. : il., tab.

 Note de subsol.

 Bibliografie şi anexe la sfârşitul unor capitole.

 ISBN 973-686-756-0 : 20 lei.

 726.8(498.4)   236.1(498.4)"15/19"   7.046:236.1(498.4)"15/19"

 1. OBICEIURI FUNERARE                              2. DISCURSURI FUNEBRE.

 II 84365 ; 2/R46

 

 

45 -  SCHAYA, LEO. Az egység szúfí tanítása / Leo Schaya; Fordította Isztrayné Bíró Anna. - Budapest : Arcticus Kiadó, 2001 (Cz-Print).

 87 p. - (Libri Religionis ; 1).

 Note de subsol.

 Note biobibliografice p. 83.

 ISBN 963-00-8226-8 : 7 lei.

 082.1 Libri Religionis   141.336   297

 1. CREŞTINISM                 2. DUMNEZEU

 3. ISLAMISM                                     4. SUFISM.

 III 27767 ; 2/S33

 

46 -  SCHUON, FRITHJOF. Az emberi állapot gyökerei / Frithjof Schuon; Fordította Nagy Csaba. - Budapest : Arcticus Kiadó, 2001 (Cz-Print).

 164 p. ; 23.5 cm. - (Libri Religionis ; 2).

ISBN 963-00-8227-6 : 5 lei.

 082.1 Libri Religionis   242   215

 1. FUNDAMENTALISM RELIGIOS                              2. VIEŢII SPIRITUALE

 3. RELIGIE ISLAMICĂ.

 III 27750 ; 2/S35

3  ŞTIINŢE SOCIALE

303/308  Probleme sociale

 

47 -  Romániai Magyar Évkönyv 2002 / Szerkesztette Bodó Barna. - Temesvár : Szórvány Alapítvány ; Kolozsvár : Polis, 2002 (Sajtóközpont).

 428 p. : graf., tab.

 Note şi bibliografie la sfârşitul articolelor.

 ISBN 973-8341-12-4 : 10 lei.

 308(=511.141)(498)(058)

 1. MINORITATEA MAGHIARĂ(România)

 2. PROBLEME SOCIALE ŞI CULTURALE

 3. ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU MINORITĂŢI(România)

 III 27761 ; 303/308/R70

316  Sociologie

 

48 -  Átépítés alatt : Közép- és kelet-európai gazdasági és politikai közvélemény-kutatás / Szerkesztette Fischer András és Levendel Ádám; A kutatást vezette Závecz Tibor. - Budapest : Magyar Hitel Bank : Századvég Kiadó : Szonda Ipsos, 1992

 156 p. : tab., graf. - (Politika).

 Anexe p. 127-154.

 Bibliografie la sfârşit de capitol.

 ISBN 963-7911-44-8 : 3 lei.

 082.1 Politika   303.8:338   303.8:32   316.42:303.8

 1. CERCETARE SOCIALĂ                              2. OPINIE PUBLICĂ

 3. POLITICĂ ECONOMICĂ                            4. TRANZIŢIE(structură socială).

 II 84389 ; 316/A90

 

49 -  BEŮLOHRADSKÝ, VÁCLAV. A kapitalizmus és a polgári erény / Václav Beůlohradský; Fordította Déva Mária, Németh István, Lázár Zsófia ... - Pozsony : Kalligram Könyvkiadó, 1994.

 288 p. - (Dominó Könyvek. Libertas et civitas).

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 80-7149-054-7 : 10 lei.

 316.42   316.75   082.1 Dominó Könyvek. Libertas et civitas

 1. DEZVOLTARE SOCIALĂ                           2. SOCIOLOGIA DEZVOLTĂRII

 3. IDEOLOGIE POLITICĂ                                4. MORALA ŞI SOCIETATEA

 5. MORALĂ PUBLICĂ                                    6. MORALĂ SOCIALĂ.

 II 84412 ; 316/B43

 

50 -  CSEPELI GYÖRGY. Emberek vetése : A XXI. század szociálpszichológiai kihívásai / Csepeli György. - Budapest : Jószöveg Műhely Kiadó, 2003 (Kinizsi Nyomda).

 215 p. : il., h., tab; 17.8 cm - (Hiánypotló).

 Bibliografie p. 209-215.

 ISBN 963-9134-17-1 : 10 lei.

 316.6   316.45   316.33   082.1 Hiánypotló

 1. GRUPURI SOCIALE                      2. PROCESE DE GRUP

 I 18470 ; 316/C92

51 -  Csík-, Gyergyó-, Kászonszék és Aranyosszék parasztvallomásai 1820-ból / A forrásokat sajtó alá rendezte és kiadja Takács Péter. - Debrecen : Erdélytörténeti Alapítvány, 2002.

 276 p. - (Források Erdély Történetéhez ; 4).

 Glosar p. 251-273.

 ISBN 963-202-609-8 : 15 lei.

 082.1 Forrásor Erdély Történetéhez   

 316.343.37:316.343.62"1820"   316.343.37(498.4)"1820"  

 94(498.4 secui)"1820"

 1. DOCUMENTE ISTORICE            2. ISTORIA TRANSILVANIEI(secui)

 3. SCAUNE SECUIEŞTI

 III 27772 ; 316/C92

 

52 -  A csoportok percepciója / Szerkesztette Hunyady György, David L. Hamilton, Nguyen Luu Lan Anh. - Budapest : Akadémiai Kiadó, s.a.

 639 p. : tab., graf. - (Pszichológiai Tanulmányok ; 17).

 Bibliografie p. 637-638.

 ISBN 963-05-7595-7 : 40 lei.

 082.1 Pszichológiai Tanulmányok   316.47   316.472.3   316.473

 1. AUTOEVALUARE                        2. DISCRIMINARE(psihologie)

 3. PSIHOLOGIA GRUPULUI            4. SOCIOLOGIA GRUPULUI.

 III 27775 ; 316/C92

 

53 -  MACFARLANE, ALAN. Az angol individualizmus eredete : A család, a tulajdon és a társadalmi átmenet / Alan Macfarlane; Fordította Melegh Attila. - Budapest : Századvég Kiadó - Hajnal István Kör, 1993 (Centrum Kft).

 299 p. : tab., graf. - (Metamorphosis Historiae).

 Glosar p. 285-286.

 Bibliografie p. 287-290.

 Index p. 291-297.

 ISBN 963-7911-90-1 : 15 lei.

 082.1 Metemorphosis Historiae   

 94(420)"13/18"=511.141   316.323:347.61   347.23   304

 1. REVOLUŢIE INDUSTRIALĂ(Anglia)              2. SOCIETATEA ENGLEZĂ

 II 84373 ; 316/M11

 

54 -  MCMAHON, VANESSA. Gyilkosság Shakespeare Angliájában / Vanessa McMahon ; Fordította Czagány Anikó. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2005 (Alföldi Nyomda Rt.).

 365 p. : il.

 Titl. orig. : Murder in Shakespeare's England.

 ISBN 963-549-240-5 : 48.71 lei.

 316.624   343.97(410.1)   343.9   94(420)"15/18"

 1. SOCIOLOGIE CRIMINALĂ                        2. CRIMINALISTICĂ

 III 27790 ; 316/M12

 

55 -  Mobilközösség - mobilmegismerés : tanulmányok

 / Szerkesztette Nyíri Kristóf. - Budapest : MTA Filozófiai Kutatóintézete, 2002 (ART Photo).

 303 p. : il., graf. - (A 21. század kommunikációja ; 1).

 Note de subsol.

 ISBN 963-7065-369- : 18 lei.

 082.1 A 21. század kommunikációja   316.77:004   316.77:654.165

 1. COMUNICARE ÎN MASĂ                          2. COMUNICARE SOCIALĂ

 3. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

 II 27742 ; 316/M84

 

56 -  SALAMON ISTVÁN. Tollal és mikrofonnal : Irodalom a Magyar Rádióban : 1925-1944 / Salamon István. - Budapest : Fekete Sas Kiadó, 2003.

 155 p.

 Bibliografie p. 151-152.

 ISBN 963-9352-53-5 : 7 lei.

 7.096:821.511.141-2   316.773:821.511.141   316.773:654.16  

 821.511.141:654.195.6

 1. JURNALISM                  2. MASS-MEDIA.

 II 84393 ; 316/S16

 

57 -  SZÉCSI GÁBOR. A kommunikatív elme : A nyelvi kommunikáció fogalmi alapjai / Szécsi Gábor. - Budapest : Áron Kiadó, 2003 (Dabasi Jegyzetnyomda).

 136 p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 12-135.

 Index p. 136.

 ISBN 963-9210-28-5 : 10 lei.

 808   316.77

 1. COMUNICARE SOCIALĂ                      2. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII.

 II 84437 ; 316/S99

32  Politică

 

58 -  Anarchizmus / Válogatta, szerkesztette, jegyzettel ellátta, a bibliográfiát összeállította és az utószót írta Bozóki András és Sükösd Miklós; Fordította Farkas Mária, Gáthy Vera, Gille Zsuzsa... - Budapest : Századvég Kiadó, 1991.

 536 p. - (Modern ideológiák).

 Note p. 487-492.

 Bibliografie p. 493-518.

 Index p. 529-534.

 Note de subsol.

 ISBN 963-7911-103 : 25 lei.

 082.1 Modern ideológiák   321.01   316.75   342.72/.73

 1. ANARHISM(colectiv)                  2. ANARHISM(personalităţi)

 III 27737 ; 32/A48

 

59 -  Békesi László / Az interjút készítette és a dokumentumokat összeállította Kéri László; Szekesztette Gábor Luca, Varga Zoltán. - Budapest : Századvég Kiadó, 1994.

 230 p. : il. - (Politikusportrék).

 ISBN 963-8384-55-7 : 12 lei.

 323.37 Békesi László   929 Békesi László   082.1 Politikusportrék

 1. BÉKESI LÁSZLÓ                           2. POLITICIENI(Ungaria).

 II 84391 ; 32/B41

 

60 -  BRAUN RÓBERT. Holocaust, elbeszélés, történelem / Braun Róbert. - Budapest : Osiris Kiadó, 1995

 312 p.; 18.2 cm - (Horror Metaphysicae).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 301-310.

 ISBN 963-379-075-1 : 15 lei.

 341.485(=411.16)   323.12(=411.16)   94(=411.16)   

 082.1 Horror metaphysicae

 1. ANTISEMITISM                           2. ISTORIA EVREILOR

 3. MINORITĂŢI NAŢIONALE(evrei).

 II 84409 ; 32/B81

 

61 -  CHMEL, RUDOLF. Nagykövet voltam Magyarországon : Cseh-Szlovákia utolsó magyarországi nagykövetének feljegyzéseiből / Rudolf Chmel; Fordította Grendel Ágota, O. Bertha Mária. - Pozsony : Kalligram Könyvkiadó, 1997.

 384 p.

 ISBN 80-7149-176-4 : 18 lei.

 94(437+439)"1990/1992"(0:82-94)   

 327(439)"1990/1992"(0:82-94)   327(437)"1990/1992"(0:82-94)

 1. ISTORIE CONTEMPORANĂ                     2. ISTORIA CEHOSLOVACIEI

 II 84425 ; 327/C47

 

62 -  KISS JÓZSEF. Múltfaggatás és kisebbségi önértéktudat / Kiss József. - Pozsony : Kalligram Könyvkiadó, 1996.

 200 p.; 20 cm.

 ISBN 80-7149-150-0 : 5 lei.

 323.1

 1. MINORITĂŢI NAŢIONALE                       2. POLITICĂ INTERNĂ

 II 84369 ; 32/K49

 

63 -  LENDVAI, PAUL. Das eigenwillige Ungarn : Innenansichten eines Grenzgängers / Paul Lendvai. - Zürich : Edition Interfrom, 1986.

 148 p. : tab.

 Note p. 140-144.

 Bibliografie p. 145-146.

 Index p. 147-148.

 ISBN 3-7201-5195-6 : 5 lei.

 323(439)   323.22/.28(439)   327(439)   94(439)"1847/1988"

 1. POLITICĂ EXTERNĂ(Ungaria) 2. POLITICĂ INTERNĂ(Ungaria)

 3. ISTORIA UNGARIEI

 II 84403 ; 32/L45

64 -  LENDVAI, PAUL. Das eigenwillige Ungarn : Von Kádár zu Grósz / Paul Lendvai. - 2. erweiterte Auflage. - Zürich : Edition Interfrom, 1988.

 198 p. : tab.

 Note p. 184-188.

 Bibliografie p. 189-190.

 Index p. 191-193.

 ISBN 3-7201-5195-6 : 5 lei.

 323(439)   323.22/.28(439)   327(439)   94(439)"1847/1988"

 1. POLITICĂ ECONOMICĂ(Ungaria)            2. POLITICĂ INTERNĂ(Ungaria)

 3. POLITICĂ EXTERNĂ(Ungaria)  4. ISTORIA UNGARIEI(politică).

 II 84402 ; 32/L45

 

65 -  LITVÁN GYÖRGY. Szabó Ervin, a szocializmus moralistája / Litván György. - Budapest : Századvég Kiadó, 1993.

 284 p. : il. - (Századvég biográfiák).

 Note p. 259-282.

 ISBN 963-8384-03-4 : 12 lei.

 082.1 Századvég Biográfiák   929 Szabó Ervin   17.021:321.74(439)

 1. POLITICA UNGARIEI(persoane)

 III 27766 ; 32/S99L

 

66 -  MLYNÁŘ, ZDENEŮK. A Prágai Tavasz...és Ősz / Zdeneůk Mlynář; Fordította Bába Iván. - 3. magyar nyelvű kiadás. - Budapest : Vita Kiadó, 1989.

 VI; 242 p. ; 20 cm. - (Hazánk Európa).

 ISBN 963-521-192-9 : 10 lei.

 082.1 Hazánk Európa   323.27(437.10)"1968"

 1. PARTIDE COMUNISTE                              2. POLITICĂ EXTERNĂ

 II 84370 ; 32/M83

 

67 -  Oroszország : Tények és adatok : 1995 / Bagi László, Böröcz László, Holodnyák Péter...; Szerkesztette Nanovfszky György. - s.l. : Teleki László Alapítvány, 1995.

 508 p. : il., tab., graf.

 Index p. 497-506.

 Bibliografie p. 507.

 ISBN 963-85166-5-8 : 40 lei.

 327(470+571)(439)   329(470+571)"1995"   321(470+571)"1995"

 1. RELAŢII DIPLOMATICE                            2. POLITICĂ EXTERNĂ(Rusia)

 3. PARTIDE POLITICE                                     4. PUTERE POLITICĂ.

 IV 6303 ; 32/O-80

 

68 -  RADU DE HOHENZOLLERN-VERINGEN, PRINCIPE. Europa din noi : Regalitatea şi democraţia spectacol / Radu Principe de Hohenzollern-Veringen. - Iaşi : Polirom, 2005.

 240 p. : il.

 Note de subsol.

 Note bio-bibliografice [2] p.

 ISBN 973-46-0113-X : 18.50 lei.

 361.21(4)   321.7(4)   327(4)

 1. POLITOLOGIE                               2. FILOZOFIE POLITICĂ

 3. DEMOCRAŢIE

 II 84238 ; 32/R17

 

69 -  SŮPITZER, JURAJ. Kétség és remény : esszék, tanulmányok / Juraj Sůpitzer; Fordította Mayer Judit. - Pozsony : Kalligram Könyvkiadó, 1994.

 296 p.; 18.8 cm - (Dominó Könyvek. Libertas et civitas).

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN 80-7149-089-X : 10 lei.

 323.1(=411.16)   082.1 Dominó Könyvek. Libertas et civitas

 1. CEHOSLOVACIA (drepturile naţionalităţilor).

 II 84413 ; 32/S73

 

70 -  Útkeresés és integráció : Válogatás a határon túli magyar érdekvédelmi szervezetek dokumentumaiból 1989-1999 / Szerkesztette Bárdi Nándor és Éger György. - Budapest : Teleki László Alapítvány, 2000.

 840 p. - (A Magyarságkutatás könyvtára ; 24).

 Bibliografie p. 825-837.

 ISBN 963-00-2580-9 : 40 lei.

 082.1 A Magyarságkutatás Könyvtára   327.15(=511.141)(4)"1989/1999"   

 341.234(=511.141)(4)"1989/1999"   061.233(=511.141)(4)"1989/1999"

 1. INTEGRARE EUROPEANĂ                        2. MINORITATEA MAGHIARĂ

 III 27774 ; 32/U94

71 -  VADKERTY KATALIN. A belső telepítések és a lakosságcsere / Vadkerty Katalin. - Pozsony [Bratislava] : Kalota Könyvkiadó, 1999 (Valeur Kft.).

 284 p. : tab. - (Mercurius Könyvek).

 Note p. 257-283.

 Bibliografie p. 283-284.

 ISBN 80-7149-241-8 : 15 lei.

 082.1 Mercurius Könyvek   323.15(=511.141)(437)   323.15(=162.3)(439)   

 314.7.045(=511.141)(=162.3)

 1. MINORITĂŢI NAŢIONALE                       2. POLITICA EMIGRĂRILOR

 3. POLITICA MINORITĂŢILOR

 III 27777 ; 32/V12

336   Finanţe. Bănci

 

72 -  SZÉCHENYI ISTVÁN. Adó és Két garas / Gróf Széchenyi István. - Reprint kiadás. - Budapest : Filmtrade Kft., [1991] (Prospektus GM Nyomda).

 308 p.; 15 cm.

 Note de subsol.

 10 lei.

 336.22

 1. FINANŢE                        2. IMPOZITE

 I 18473 ; 336/S99

34   Drept

 

73 -  Befogadás és eredetiség a jogban és a jogtudományban : Adalékok a magyarországi jog természetrajzához / Szerkesztette Sajó András. - Budapest : Áron Kiadó, 2004.

 223 p. - (Recepció és kreativitás. Nyitott magyar kultúra).

 Note de subsol.

 Index p. 218-223.

 ISBN 963-9210-36-6 : 15 lei.

 342.7(439)   342.52(439)   340.134:351.751(439)   

 082.1 Recepció és kreativitás. Nyitott magyar kultúra

 1. DREPTURILE FUNDAMENTALE                2. DREPTURILE OMULUI

 3. PUTERE LEGISLATIVĂ(Ungaria)                 4. LIBERTATE DE GÂNDIRE

 5. LIBERTATEA DE EXPRIMARE                   6. LIBERTATE INDIVIDUALĂ

 II 84384 ; 34/B40

 

74 -  CAIRNS, WALTER. Introducere în legislaţia Uniunii Europene / Walter Cairns ; Traducere Titus Dumitrescu ; Consultant ştiinţific Prof. univ. dr. Petre Prisăcaru. - Bucureşti : Universal Dalsi, 2001.

 408 p.

 Note de subsol.

 Glosar p. 385-390.

 Bibliografie p. 391-396.

 Index p. 397-406.

 ISBN 973-8157-34-X : 20 lei.

 341.1:061.1 EU   061.1 EU:341.1   341.2

 1. DREPT INTERNAŢIONAL

 2. UNIUNEA EUROPEANĂ(legislaţie)

 III 27797 ; 34/C12

 

75 -  GERGELY JENŐ. A Mindszenty-per / Gergely Jenő. - Budapest : Kossuth Kiadó, 2001.

 203 p. - (Híres politikai perek).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 199-200.

 ISBN 963-09-4274-7 : 15 lei.

 34.096(439)   082.1 Híres politikai perek

 1. POLITICIENI(Ungaria)                 2. PROCESE CELEBRE(Ungaria)

 3. PROCESE POLITICE.

 II 84401 ; 34/G34

 

76 -  Justinianus császár insitutiói négy könyvben  / Fordította ifj. Mészöly Gedeon; A fordítást átnézte dr. Marton Géza. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1991.

 228 p.; 16.5 cm.

 ISBN 963-18-3654-1 : 10 lei.

 34(37)

 1. DREPT ROMAN

 I 18469 ; 34/J95

 

77 -  LYONS, LEWIS. A büntetés története / Lewis Lyons ; Fordította Erdős Zsolt. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2005 (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 192 p. : il. - (Nagy történetek).

 Index p. 188-192.

 Titl. orig. : The History of Punishment.

 ISBN 963-549-237-5 : 55.68 lei.

 34   343.23/.29(09)   082.1 Nagy történetek

 1. DREPT PENAL                              2. CRIMINALISTICĂ

 III 27783 ; 34/L99

 

78 -  MORVAI KRISZTINA. Terror a családban : A feleségbántalmazás és a jog / Morvai Krisztina. - 2. kiadás. - s.l. : Kossuth Kiadó, 2003.

 308 p. : tab.

 Note de subsol.

 ISBN 963-09-4470-7 : 15 lei.

 179.2   173   364.28   343.54

 1. MORALA FAMILIEI                                   2. AJUTOR SOCIAL

 3. PROBLEME SOCIALE                  4. INFRACŢIUNI

 5. DREPTUL FAMILIEI.

 II 84371 ; 34/M90

 

79 -  WESSELÉNYI MIKLÓS. Balitéletekről / Báró Wesselényi Miklós. - Reprint kiadás. - Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1986.

 327 p.; 20.2 cm - (A társadalomtudományok magyar klasszikusai).

 ISBN 963-221-658-X : 10 lei.

 082.1 A társadalomtudományok magyar klasszikusai   172   340.141

 1. DREPT CUTUMIAR                     2. JUDECATĂ                    

 3. MORALĂ SOCIALĂ.

 II 84405 ; 34/W58

 

 

 

 

 

 

355/359  Artă militară. Forţe militare

 

80 -  BÚS JÁNOS. Béke poraikra ... / Irták Bús János és Szabó Péter; Szerkesztette Bús János. - Budapest : Varietas '93 Kft., 2001.

 vol.

 ISBN 963-00-8700-6.

 vol. 2 : Dokumentum-emlékkönyv a II. világháborúban a történelmi Magyarország területén elesett, maghalt magyar katonákról és munkaszolgálatosokról. - 1072 p. : il. - Bibliografie p. 1065. - Note bio-bibliografice p. 1067. - Index p. 1069. - ISBN 963-00-8701-4 : 60 lei.

 355.293:355.48(439)"1939/1945"   355.48(439)"1939/1945"   718(439)

 1. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL(UNGARIA)

 2. VICTIME DE RAZBOI(1939-1945)

 3. ISTORIA UNGARIEI.

 IV 6314 ; 355/B96

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

81 -  BIDDULPH, STEVE. Hogyan neveljünk boldog gyermekeket ? / Steve Biddulph ; Fordította Vásárhelyi Maja ; Illusztrálta Paul Stanish. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2004

 vol.

 vol.2. - 160 p. : il., fig. - Titl. orig. : More secrets of happy children. - ISBN 963-549-092-5 : 19.44 lei.

 159.922.7   37.018.1   37.018.26   37.037   613.95

 1. PSIHOLOGIA COPILULUI                          2. PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI

 3. EDUCAŢIA COPILULUI                             4. EDUCAŢIA ÎN FAMILIE

 5. EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ

 III 27793 ; 37/B52

 

82 -  CRISTEA, GABRIELA C. Psihologia educaţiei [Cristea, Gabriela C.] / Gabriela C. Cristea. - Bucureşti : Coresi, s.a.

 180 p.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Bibliografie p. 176-180.

 ISBN 973-570-222-3 : 12.50 lei.

 37.015.3   37.013.77   159.922.7

 1. PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI                          2. PSIHOPEDAGOGIE

 3. EDUCAŢIA COPILULUI                             4. EDUCAŢIA ÎN ŞCOALĂ

 II 84496 ; 37/C87

 

83 -  FAZAKAS ISTVÁN. Tanügyi rendszerek Erdélyben a XVIII. század végéig / Fazakas István. - Csíkszereda [Miercurea Ciuc] : Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2006

 273 p. : [14] p. facsimile, tab. - (Bibliotheca Transsylvanica ; 44).

 Note la sfârşit de capirol.

 Bibliografie p. 166-176.

 Index p. 177-193.

 Anexe p. 194-271.

 ISBN 973-665-132-0 : 6.44 lei.

 082.1 Bibliotheca Transsylvanica   37.0(498.4)"17"   37.014.52(498.4)"17"

 1. EDUCAŢIE ŞCOLARĂ                    2. EDUCAŢIE(formarea personalităţii)

 II 84366 ; 37/F28

 

84 -  A Kolozsvári Magyar Egytem 1945 - ben : (A Bolyai Egyetem szervezésének válogatott documentumai)

 / Előszó Dr.Csőgör Lajos, Bevezető tanulmány és utószó Joó Rudolf, Gyűjtötte és szerkesztette Barabás Béla és Joó Rudolf. - Budapest : Magyarságkutató Intézet, 1990.

 174 p. : h. ; 22.7 cm. - (A Magyarságkutatás könyvtára ; 3).

 ISBN 963-8105-00-3 : 5 lei.

 082.1 A Magyarságkutatás Könyvtára   378(498 Cluj Napoca)

 1. CLUJ-NAPOCA            

 2. ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR(Transilvania)(istorie)

 III 27749 ; 37/K69

 

85 -  Ne hagyjátok az iskolát! : Emlékkönyv : [A dévai magyar középfokú oktatás története] / Szerkesztő Szathmáry Rózsa. - s.l. : s.n., s.a.

 116 p.: il., h., [1] foaie volantă;.

 5 lei.

 373.51(498.4 Deva)"1601/1952"

 1. EDUCAŢIE ŞCOLARĂ                                2. ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

 II 84387 ; 37/N30

86 -  PAPP JÓZSEF. Hagyományok és tárgyi emlékek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen / Papp József. - Budapest : s.n., 1982.

 350 p. : il. - (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből ; 7).

 Anexe p. 297-336.

 Bibliografie p. 337-343.

 ISBN 963-461-680-1 : 20 lei.

 082.1 Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből   

 378.4(439) Eötvös Loránd   929.6/.9:378.4(439) Eötvös Loránd

 1. UNIVERSITĂŢI(istorie)                               2. UNIVERSITĂŢI(Ungaria).

 III 27740 ; 37/P31

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

87 -  LAURENŢIU, FLORICA ELENA. O carte a morţilor la români / Florica Elena Laurenţiu. - Iaşi : Timpul [Iaşi], 2001 (S.C. SL&F Impex SRL).

 154 p. : il.

 Note de subsol.

 Prefaţă p. 5-8.

 ISBN 973-9210-61-9 : 7.50 lei.

 393(=135.1)

 1. FOLCLOR ROMÂNESC                               2. OBICEIURI FUNERARE

 II 84502 ; 39/L28

 

88 -  PIEPER, ANNEMARIE. Van-e feminista etika? / Annemarie Pieper; Fordította Hell Judit és Szekeres Erika. - Budapest : Áron Kiadó, 2004.

 148 p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 144-148.

 Titl. orig. : Gibt es eine feministische Ethik?.

 ISBN 963-9210-40-4 : 8 lei.

 17:396   396:17

 1. FEMINISM(etica)                          2. ETICĂ(feminism).

 II 84380 ; 396/P64

89 -  Társadalmi nem, politika és az állam : Feminista társadalomtudományi tanulmányok / Vicky Randall, Georgina Waylen (szerk.); Fordította Csanádi Andrea, Kiss Anna. - Budapest : Jószöveg Műhely Kiadó, 2003.

 286 p. - (Jószöveg kézikönyvek).

 Index p. 279-286.

 Bibliografie la sf. articolelor.

 ISBN 963-9134-80-5 : 10 lei.

 396.1/.9   396(0:82-4)   082.1 Jószöveg kézikönyvek

 1. FEMINISM.

 II 84381 ; 396/T23

 

90 -  ZAKARIÁS ERZSÉBET. "Édesanyám kicsi korban megtanított ..." : Tanulmányok a hagyományos társadalomra jellemző asszonyi tudás kérdésköréből / Zakariás Erzsébet. - s.l. : Triade, 2006.

 248 p. : il. color, tab., h.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 226-234.

 ISBN 973-8313-93-7 : 8 lei.

 398.3(=511.141)(498.4)   396(=511.141)(498.4)

 1. FEMEIA ÎN FAMILIE    2. OBICEIURI POPULARE(Transilvania)

 II 84430 ; 39/Z21

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

51  Matematică

 

91 -  Matamatica şi informatica / Traducere din limba franceză Irina Vainovski-Mihai. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2001.

 96 p. : il. color, fig. - (Enciclopedia pentru tineri. Larousse).

 Indice p. 94-96.

 ISBN 973-8175-05-4 : 19.80 lei.

 03:004   03:51   51(031)   004(031)   

 082.1 Enciclopedia pentru tineri. Larousse

51/M47

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

92 -  ATKINS, ROBERT C. Noua dietă revoluţionară Atkins : Complet actualizată / Robert C. Atkins ; Traducere din limba engleză Justina Bandol. - Bucureşti : RAO, 2005.

 512 p.

 Bibliografie p. 491-508.

 ISBN 973-576-779-1 : 21.93 lei.

 613.24

 1. MEDICINĂ NATURISTĂ                           2. DIETĂ

 I 18490 ; 61/A91

 

93 -  BĂICUŞ, CRISTIAN. Dicţionar de epidemiologie clinică şi medicină bazată pe dovezi / Dr. Cristian Băicuş. - Bucureşti : Editura Medicală, 2002.

 71 p. : fig.

 Bibliografie p. 69.

 ISBN 973-39-0469-4 : 6 lei.

 616.07(038)   030:616.07

 1. PATOLOGIE                   2. DIAGNOSTIC MEDICAL.

 II 84484 ; 61/B18

 

94 -  DĂNĂILĂ, LEON. Tratat de neuropsihologie / Leon Dănăilă, Mihai Golu. - Bucureşti : Editura Medicală, 2002.

 vol.

Vol.1. - 649 p. : fig., il. - Bibliografie p. 590-649.

 ISBN 973-39-0397-3 : 40 lei.

 616.8

 1. NEUROPATOLOGIE                     2. NEUROPSIHOLOGIE

 III 27798 ; 61/D14

 

95 -  HAULICĂ, I. Fiziologie umană [Haulică, I.] / I. Haulică ; Colaboratori D.D. Brănişteanu, G. Petrescu, V. Rusu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Editura Medicală, 2002.

 1387 p. : fig., tab.

 Bibliografie p. 1344-1346.

 Index p. 1347-1369.

 ISBN 973-39-0267-5 : 64 lei.

 612

 1. FIZIOLOGIE                                   2. MEDICINĂ.

 61/H39

 

96 -  RĂDULESCU, ANDREI. Fizioterapie : Proceduri de hidrotermoterapie, crioterapie, masajul medical clasic, masajul segmentar / Andrei Rădulescu, Elena Teodoreanu. - Bucureşti : Editura Medicală, 2002.

 202 p. : fig., tab., [4] pl. : il. color.

 Bibliografie p. 199-202.

 ISBN 973-39-0491-0 : 14 lei.

 615.82

 1. TERAPEUTICĂ                             2. BALNEOTERAPIE.

 II 84483 ; 61/R18

 

97 -  Rinologia / Sub redacţia Dr. Codruţ Sarafoleanu. - Bucureşti : Editura Medicală, 2003.

 592 p. : il. color, tab.

 Bibliografie p. 582.

 Glosar p. 583-590.

 ISBN 973-39-0503-8 : 70 lei.

 616.211

 1. PATOLOGIE RESPIRATORIE                    2. BOLI RESPIRATORII.

 III 27795 ; 61/R55

 

98 -  ZEANA, CORNELIU. Cardiologie preventivă / Corneliu Zeana. - Bucureşti : Editura Medicală, 2000.

 112 p. : tab., fig.

 Prefaţă în lb. romănă si engleză p. 5-8.

 Abrevieri p. 8.

 Bibliografie p. 93-112.

 ISBN 973-39-0414-7 : 4 lei.

 616.12

 1. PATOLOGIE CARDIOVASCULARĂ

 2. BOLILE APARATULUI CIRCULATOR.

 II 84497 ; 61/Z42

99 -  ZEANA, CORNELIU. Sarcina şi bolile cardiovasculare / Corneliu Zeana. - Bucureşti : Editura Medicală, 2002.

 55 p.

 Bibliografie p. 47-53.

 ISBN 973-39-0466-X : 6 lei.

 616.1:618.3   618.3:616.1

 1. PATOLOGIE CARDIOVASCULARĂ

 2. GINECOLOGIE                                               3. OBSTETRICĂ

 II 84510 ; 61/Z42

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

100 -  KAPITÁNY ÁGNES. Beszélő házak : Lakásaink szimbolikája. Magyarország, 1990-es évek / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - s.l. : Kossuth Kiadó, 2000

 296 p.

 Bibliografie p. 290-291.

 ISBN 963-09-4182-1 : 20 lei.

 72.051/.059   645.5   64.013   643/645"199"

 1. ARANJAREA MESEI           2. DESIGN

 3. URBANISM                                            4. SISTEMATIZAREA ORAŞELOR

 III 27762 ; 643/645/K21

66/68  Industrii

 

101 -  OBERFRANK FERENC. Az aranyművesség története / Dr. Oberfrank Ferenc; A fényképeket és reprodukciókat Gyarmathy László és Kováts Tibor készítette. - 2. átdolgozott és bővített kiadás. - Budapest : Műszaki Könyvkiadó, s.a. (Szegedi Nyomda).

 152 p. : il., h., [8] pl. color.

 Bibliografie p. 151-152.

 ISBN 963-16-1014-4 : 15 lei.

 739.1(091)   671.1

 1. METALE PREŢIOASE            2. ARTA PRELUCRĂRII METALELOR.

 III 27756 ; 671/673

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

73/76  Arte plastice

 

102 -  A pénz : Idézetek könyve / Mecseki Rita Eszter előszavával; Az idézeteket és a képeket válogatta Bognár Tünde. - Budapest : Jószöveg Műhely Kiadó, 2003 (Kinizsi Nyomda).

 120 p. : il. color.

 Bibliografie p. 116-119.

 ISBN 963-9134-89-9 : 25 lei.

 75:366.741.24   82:366.741.24

 1. BANII(artă)                     2. BANII(literatură)                  3. BANII(pictură).

 III 27743 ; 75/P50

 

103 -  SZABÓ ANDRÁS. A bőfény forrása : Zsögödi Nagy Imre / Szabó András. - Csíkszereda [Miercurea Ciuc] : Pallas-Akadémia, 2006 (Alatus Rt.).

 196 p. : i. ; [48] p. il. color ; 27.4 cm.

 Date biografice p. 73-74.

 Anexe p. 98-104.

 Bibliografie p. 105-121.

 Note p. 122-128.

 ISBN 973-665-131-2 : 30.23 lei 63.30 lei.

 929 Nagy Imre   75(498.4) Nagy Imre

 1. PICTURĂ(biografii)                      2. PICTURĂ(Transilvania).

 IV 6313 ; 75/N17S

 

104 -  Zala György 1858-1937 : A millennium szobrásza  / A szövegleírásban Dely Erzsébet, Rózsás Beáta segédkezett. - s.l. : Kossuth Kiadó, 1999.

 148 p. : il. parţial color.

 Note p. 118-127.

 Bibliografie p. 128-139.

 Index p. 140-143.

 ISBN 963-09-4141-4 : 35 lei.

 929 Zala György   730(439) Zala György

 1. SCULPTURĂ(album)                    2. ARTIŞTI PLASTICI(Ungaria)

 IV 6307 ; 730/Z22

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

105 -  EISNER, LOTTE H. A démoni filmvászon / Lotte H. Eisner; Fordította Györffy Miklós. - Budapest : Magyar Filmintézet-Filmvilág-Szellemkép, 1994.

 252 p. : [16] p. il.

 Note p. 237-238.

 Index p. 239-252.

 Titl. orig. : Die dämonische Leinwald.

 ISBN 963-4147-20-9 : 12 lei.

 791.44(430)   791.43.01(430)

 1. ESTETICĂ CINEMATOGRAFICĂ                         2. PRODUCŢIA DE FILM

 II 84429 ; 791.43/E33

 

106 -  ENYEDI SÁNDOR. Öt év a kétszázból : A Kolozsvári Magyar Színház története 1944 és 1949 között / Enyedi Sándor; Szerkesztette Barabás Béla. - Budapest : Magyarságkutató Intézet, 1991.

 220 p. : il. - (A Magyarságkutatás könyvtára ; 10).

 Note de subsol.

 Index p. 199-215.

 ISBN 963-8105-09-7 : 5 lei.

 082.1 A Magyarságkutatás Könyvtára   

 792(498.4 Cluj Napoca)"1944/1949"(091)

 1. TEATROLOGIE                             2. TEATRU MAGHIAR

 3. TEATRUL NAŢIONAL CLUJ(istorie)

 III 27744 ; 792/E58

 

107 -  GOLOPENŢIA, SANDA. Chemarea mâinilor negative / Sanda Golopenţia. - Bucureşti : Cartea Românească, 2002.

 224 p. : fig.

 Bibliografie p. 219-223.

 ISBN 973-23-1600-4 : 4 lei.

 791.43.01

 1. CINEMATOGRAFIE                     2. FILM(scenariu).

 II 84500 ; 791.43/G68

108 -  Ki kicsoda a mai magyar filmművészetben : Akik a magyar filmeket csinálják / Főszerkesztő dr. Papp Sándor, Szerkesztő Karcsai Kulcsár István. - Budapest : s.n., 1983.

 400 p. : portr.

 ISBN 963-01-4698-3 : 5 lei.

 030:791.43/.44(439)   791.43/.44(439)(038)

 1. ARTIŞTI DE FILM                                        2. ARTĂ TEATRALĂ

 3. ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ                    4. BIOBIBLIOGRAFIE

 II 84422 ; 791.43/K42

 

109 -  A magyarországi Piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig = Fontes ludorum scenicorum in gymnasiis collegiisque scholarum piarum Hungariae / Sajtó alá rendezte és szerkesztette Kilián István. - Budapest : Argumentum Kiadó, 1994.

 772 p. - (A Magyerországi Iskolai Színjátszás forrásai és Irodalma).

 Texte în limba latină.

 Bibliografie p. 28-29.

 Index p. 691-767.

 ISBN 963-7719-87-3 : 50 lei.

 082.1 A Magyerországi Iskolai Színjátszás forrásai és Irodalma   

 792(439)"1643/1799"

 1. TEATRU MAGHIAR                    2. TEATRU(istorie)            

 3. TEATRU(Ungaria).

 III 27771 ; 792/M15

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80/81  Lingvistică şi limbi

 

110 -  FUTAKY ISTVÁN. Nyelvtörténeti vizsgálatok a Kárpát-medencei avar-magyar kapcsolatok kérdéséhez : mongol és mandzsu-tunguz elemek nyelvünkben / Futaky István. - Budapest : Universitas Könyvkiadó , 2001 (Argumentum).

 147 p. : il.

 Bibliografie p. 99-109.

 Note p. 111-132.

 ISBN 963-9104-48-5 : 9 lei.

 811.351.12:811.511.141   811.351.12'373:811.511.141'373

 1. LINGVISTICĂ(teoria interpretării)

 III 27759 ; 80/81/F97

 

111 -  KÖVECSES ZOLTÁN. Magyar-angol kifejezéstár / Kövecses Zoltán. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2003 (Szekszárdi Nyomda).

 364 p.

 Bibliografie p. 364.

 ISBN 963-547-898-4 : 47.79 lei.

 81'374.2'373.72=511.141=111

 1. DICŢIONAR DE EXPRESII                  2. DICŢIONAR MAGHIAR-ENGLEZ

 III 27788 ; L-81'374/K78

811  Limbi individuale

 

112 -  BAKÓ ELEMÉR. Az amerikai magyarok nyelvének kutatásárol / Bakó Elemér; Szerkesztette Kálnási Árpád. - Debrecen : s.n., 2002.

 91 p. : il.

 Cartea este editată de Bakó Magyar Népnyelvi Szótár Alapítvány.

 ISBN 963-472-617-8 : 8 lei.

 81'276(=511.141)(73)   811.511.141'276.12(73)

 1. LINGVISTICĂ                                2. ETIMOLOGIE.

 II 84439 ; 811/B18

 

113 -  Született nyelvünkön... : A magyar anyanyelv dicsérete a XVII-XVIII. században : (Szöveggyűjtemény)

 / Szövegválogatás, előszó, szó- és névmagyarázat Róth András Lajos. - Gyergyószentmiklós : Mark House Kiadó, 2005

 402 p. : il., fig.

 Index p. 368-402.

 Note de subsol.

 ISBN 973-86562-9-X : 35.00 lei.

 811.511.141"16/17"   811.511.141-2"16/17"   811.511.141'242"16/17"

 1. LIMBA MAGHIARĂ(stilistică)          2. LIMBA MAGHIARĂ(versificaţie)

 III 27800 ; 811/S99

811.135.1  Limba română

 

114 -  CĂPRIOARĂ, ILEANA. Dicţionar de pleonasme [Căprioară, Ileana] / Ileana Căprioară. - Bucureşti : Coresi, s.a.

 184 p.

 Note de subsol.

 Abrevieri [2] p.

 Bibliografie p. 181-183.

 ISBN 973-570-224-X : 6.50 lei.

 811.135.1'374.2'373.612.4

II 84492 ; 811.135.1/C21

 

115 -  ONUFRIE, VINŢELER. Dicţionar de sinonime [Vinţeler, Onufrie] / Onufrie Vinţeler. - Bucureşti : Coresi, 2001.

 400 p. - (Dicţionare-Enciclopedii).

 ISBN 973-9363-20-2 : 3.50 lei.

 082.1 Dicţionare-Enciclopedii   811.135.1'374.2'373.421

II 84506 ; 811.135.1/V64

82  Literatură

 

116 -  Ajánló bibliográfiák a középiskolások kötelező és ajánlott olvasmányainak feldolgozásához / Összeállította Kereki Judit, Madarász Lászlóné, Czeglédi Imréné. - 2. bővített kiadás. - Zalaegerszeg : JAVK [József Attila Városi Könyvtár], 2000

 244 p. - (József Attila Könyvtár módszertani kiadványai ; 3).

 ISBN 963-00-5134-6 : 10 lei.

 082.1 József Attila Könyvtár módszertani kiadványai   

 821-82=511.141   37.02:821(01)   373.5.046.12(439)   016:821-93

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(bibliografie)

 2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(manual).

 II 84442 ; 82-82/A29

 

117 -  Albă ca zăpada [Ed. Roxel Cart] / Ilustraţii de Dana Popescu. - s.l. : Roxel Cart, s.a.

 8 p. : il. color.

 ISBN 973-85800-8-0 : 3.00 lei.

 82-93-34

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(poveşti).

 82-3/A32

 

118 -  Cenuşăreasa [Ed. Roxel Cart] / Ilustraţii de Dana Popescu. - s.l. : Roxel Cart, s.a.

 8 p. : il. color.

 ISBN 973-85800-4-8 : 3.00 lei.

 82-93-34

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(poveşti).

 82-3/C34

 

119 -  Crăiasa zăpezilor / Ilustraţii de Dana Popescu. - s.l. : Roxel Cart, s.a.

 8 p. : il. color.

 ISBN 973-85800-7-2 : 3.00 lei.

 82-93-34

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(poveşti).

 82-3/C82

 

120 -  Degeţica [Ed. Roxel Cart] / Ilustraţii de Dana Popescu. - s.l. : Roxel Cart, s.a.

 8 p. : il. color.

 ISBN 973-86199-5-5 : 3.00 lei.

 82-93-34

 1. LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti).

 82-3/D28

 

121 -  GINTLI TIBOR. Irodalom : 14-15 éveseknek / Gintli Tibor, Schein Gábor. - Budapest : Korona Kiadó, 1999

 323 p. : il. ; 23.4 cm.

 Index p. 317-322.

 ISBN 93-903-630-7 : 15 lei.

 82.02

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(manual).

 82.0/.02/G57

 

 

122 -  Gyönyörök sötét kútjai : Az erotikus világlíra remekei / Lator László válogatása; A képanyagot Zentai Lóránd állította össze. - Budapest : Századvég Kiadó, 1993.

 273 p. : il.

 ISBN 963-8384-38-7 : 14 lei.

 82(100)-14=511.141   82(100)-82

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

 II 84395 ; 82-82/G99

 

123 -  Jó barátok görbe tükörben : Magyar, lengyel anekdóták és más történetek / Gyűjtötte, sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta Csapláros István; Fordította Szenyán Erzsébet. - Budapest : Gondolat kiadó, 1987 (Alföldi Nyomda).

 143 p.; 18 cm.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 137-140.

 ISBN 963-281-868-7 : 5 lei.

 821.511.141-7   821.162.1-7=511.141   82-82   082.1 Közös dolgaink

 1. ANTOLOGIE LITERARĂ.

 I 18468 ; 82-82/J67

 

124 -  "Szintézis nélküli évek" : Nyelv, elbeszélés és világkép a harmioncas évek epikájában / Szerkesztette Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő. - Pécs : Janus Pannonius Tudományegyetem, 1993.

 287 p. - (JPTE Irodalomtudományi Füzetek).

 Note de subsol.

 Publicat sub egida Janus Pannonius Tudományegyetem Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszéke.

 ISBN 963-641-318-5 : 15 lei.

 82.0/.09"1930"   801.73"1930"   082.1 JPTE irodalomtudományi Füzetek

 1. CRITICA TEXTELOR                   2. CRITICĂ LITERARĂ

 3. HERMENEUTICĂ                                         4. TEHNICA LITERARĂ

 5. TEORIA LITERATURII.

 II 84433 ; 82.0/.2/S99

 

 

82.09  Critică literară

 

125 -  KAMARÁS ISTVÁN. Olvasatok / Kamarás István. - Budapest : s.n., 1996 (Széchenyi Nyomda).

 491 p. : tab.; 19.7 cm.

 Note de subsol.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN 963-379-208-8 : 10 lei.

 82.09

II 84411 ; 82.09/K19

821.11  Literaturi germanice

 

126 -  LINDGREN, ASTRID. Pippi Şoseţica se îmbarcă / Astrid Lindgren ; Ilustraţii de Ingrid Vang-Nyman ; Traducere din limba engleză Raluca Bucur. - Bucureşti : RAO, 2003

 187 p. : il.

 Titl. orig. : Pippi Lĺngstrump gĺr ombord.

 ISBN 973-576-456-3 : 10.92 lei.

 821.113.6-93-31=135.1

 1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman)

 821.11/L63

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

127 -  BOND, MICHAEL. Paddington sare în ajutor / Michael Bond; Traducere din limba engleză Simona Neaga; Ilustraţii Peggy Fortnum. - Bucureşti : RAO, 2002

 187 p. : il.

 Titl. orig. : Paddington Helpss Out.

 ISBN 973-8421-05-5 : 8.53 lei.

 821.111-93-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 821.111/B67

 

 

 

128 -  BROWN, DAN. Codul lui Da Vinci [Ediţie nouă] / Dan Brown ; Traducere din limba engleză : Adriana Bădescu. - Ediţie nouă. - Bucureşti : RAO, 2006 (Alföldi Nyomda A.G.).

 480 p.

 Titl. orig. : The Da Vinci Code.

 ISBN (10)973-576-990-5 ISBN (13)978-973-576-990-1 : 36.69 lei.

 821.111(73)-312.4=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 III 27805 ; 821.111/B84

 

129 -  CARROLL, LEWIS. Alice în ţara minunilor [Cartex 2000][2005] / Lewis Carroll ; Traducere Tanţi Antoniu. - Bucureşti : Cartex 2000, 2005.

 127 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7769-42-2 : 5.20 lei.

 821.111-93-34=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poveşti)

 821.111/C26

 

130 -  CHRISTIE, AGATHA. O crimă anunţată / Agatha Christie ; Traducere de Manuela Zipişi. - Bucureşti : RAO, 2006 (Alföldi Nyomda A.G.).

 256 p. - (Seria Miss Marple).

 Titl. orig. : A Murder is Announced.

 ISBN 973-576-925-5 : 16.50 lei.

 821.111-31=135.1   821.111-312.4=135.1   082.1 Seria Miss Marple

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 I 18489 ; 821.111/C48

 

131 -  CHRISTIE, AGATHA. Feketekávé / Agatha Christie, Charles Osborne ; Fordította Zentai Éva. - Budapest : Magyar Könyvklub, s.a. (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 183 p.

 ISBN 963-548-794-0 : 14.67 lei.

 821.111-31=511.141   821.111-312.4=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84481 ; 821.111/C48

132 -  CHRISTIE, AGATHA. Gloriett a hullának / Agatha Christie ; Fordította Zentai Éva. - Budapest : Magyar Könyvklub, s.a. (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 246 p.

 Titl. orig. : Dead Man's Folly.

 ISBN 963-548-585-9 : 14.67 lei.

 821.111-31=511.141   821.111-312.4=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist)

 II 84471 ; 821.111/C48

 

133 -  CHRISTIE, AGATHA. Gyilkosság a csendes házban / Agatha Christie ; Fordította Kada Júlia. - Budapest : Magyar Könyvklub, 1998 (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 249 p.

 Titl. orig. : Murder in the Mews.

 ISBN 963-548-731-2 : 14.67 lei.

 821.111-31=511.141   821.111-312.4=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 II 84473 ; 821.111/C48

 

134 -  CHRISTIE, AGATHA. Gyilkosság a diákszállóban / Agatha Christie ; Fordította Sarlós Zsuzsa. - Budapest : Magyar Könyvklub, s.a. (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 224 p.

 Titl. orig. : Hickory Dickory Dock.

 ISBN 963-548-108-X : 14.67 lei.

 821.111-31=511.141   821.111-312.4=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84482 ; 821.111/C48

 

135 -  CHRISTIE, AGATHA. Gyilkosság méretre / Agatha Christie ; Fordította Borbás Mária. - Budapest : Magyar Könyvklub, 1998 (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 147 p.

 ISBN 963-548-735-5 : 14.67 lei.

 821.111-31=511.141   821.111-312.4=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84479 ; 821.111/C48

136 -  CHRISTIE, AGATHA. Gyöngyöző cián / Agatha Christie ; Fordította Köves Erzsébet. - Budapest : Magyar Könyvklub, s.a. (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 272 p.

 Titl. orig. : Sparkling Cyanide.

 ISBN 963-548-230-2 : 14.67 lei.

 821.111-31=511.141   821.111-312.4=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist)

 II 84477 ; 821.111/C48

 

137 -  CHRISTIE, AGATHA. A hét számlap rejtélye / Agatha Christie ; Fordította Kada Júlia. - Budapest : Magyar Könyvklub, s.a. (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 274 p.

 Titl. orig. : The Seven Dials Mystery.

 ISBN 963-548-164-0 : 14.67 lei.

 821.111-31=511.141   821.111-312.4=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist)

 II 84472 ; 821.111/C48

 

138 -  CHRISTIE, AGATHA. Hétvégi gyilkosság / Agatha Christie ; Fordította Vermes Magda. - Budapest : Magyar Könyvklub, 1994 (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 288 p.

 ISBN 963-548-888-2 : 14.67 lei.

 821.111-31=511.141   821.111-312.4=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist)

 II 84475 ; 821.111/C48

 

139 -  CHRISTIE, AGATHA. Întîlnire cu moartea / Agatha Christie ; Traducere din limba engleză Monica Nechiti. - Bucureşti : RAO, 2006 (Alföldi Nyomda A.G.).

 250 p. - (Seria Hercule Poirot).

 ISBN (10)973-576-949-2 ISBN (13)978-973-576-949-9 : 15.59 lei.

 821.111-31=135.1   821.111-312.4=135.1   082.1 Seria Hercule Poirot

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 I 18488 ; 821.111/C48

 

140 -  CHRISTIE, AGATHA. A kutya se látta / Agatha Christie ; Fordította Borbás Mária. - Budapest : Magyar Könyvklub, 1998 (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 261 p.

 Titl. orig. : Dumb Witness.

 ISBN 963-548-733-9 : 14.67 lei.

 821.111-31=511.141   821.111-312.4=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 II 84468 ; 821.111/C48

 

141 -  CHRISTIE, AGATHA. Miért nem szóltak Evansnak ? [Magyar Könyvklub] / Agatha Christie ; Fordította Kada Júlia. - Budapest : Magyar Könyvklub, 1998.

 273 p.

 Titl. orig. : Why didn't they ask Evans ?.

 ISBN 963-548-734-7 : 14.67 lei.

 821.111-31=511.141   821.111-312.4=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist).

 II 84478 ; 821.111/C48

 

142 -  CHRISTIE, AGATHA. Mrs. McGinty halott / Agatha Christie ; Fordította Csanády Katalin. - Budapest : Magyar Könyvklub, s.a. (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 277 p.

 Titl. orig. : Mrs. McGinty's dead.

 ISBN 963-548-637-5 : 14.67 lei.

 821.111-31=511.141   821.111-312.4=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist)

 II 84469 ; 821.111/C48

 

143 -  CHRISTIE, AGATHA. N vagy M / Agatha Christie ; Fordította Göncz Árpád. - Budapest : Magyar Könyvklub, s.a. (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 238 p.

 ISBN 963-547-226-9 : 14.67 lei.

 821.111-31=511.141   821.111-312.4=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist).

 II 84476 ; 821.111/C48

144 -  CHRISTIE, AGATHA. Tizenhárom rejtély / Agatha Christie ; Fordította Etédi Péter. - Budapest : Magyar Könyvklub, 1995 (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 268 p.

 Titl. orig. : The Thirteen Problems.

 ISBN 963-548-052-0 : 14.67 lei.

 821.111-31=511.141   821.111-312.4=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist).

 II 84480 ; 821.111/C48

 

145 -  CHRISTIE, AGATHA. A váratlan vendég / Agatha Christie, Charles Osborne ; Fordította Kovács Ivett. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2004 (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 198 p.

 Titl. orig. : The Unexpected Guest.

 ISBN 963-549-047-X : 14.67 lei.

 821.111-31=511.141   821.111-312.4=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist)

 II 84474 ; 821.111/C48

 

146 -  CHRISTIE, AGATHA. Zátonyok közt / Agatha Christie ; Fordította Szendrő Borbála. - Budapest : Magyar Könyvklub, 1999 (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 256 p.

 ISBN 963-548-899-8 : 14.67 lei.

 821.111-31=511.141   821.111-312.4=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist)

 II 84470 ; 821.111/C48

 

147 -  COLFER, EOIN. Artemis Fowl : Codul infinitului / Eoin Colfer ; Traducere din limba engleză Diana Drăgănescu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 384 p. - (RAO pentru tineri).

 ISBN 973-576-730-9 : 18.34 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Rao pentru tineri

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 I 18338 ; 821.111/C62

 

148 -  DEMILLE, NELSON. Căderea nopţii : [roman] / Nelson DeMille ; Traducere din limba engleză Ariadna Grădinaru. - Bucureşti : RAO, 2005.

 480 p. - (Biblioteca Rao).

 Titl. orig. : Night Fall.

 ISBN 973-576-812-7 : 36.61 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca RAO

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 48512 ; 821.111/D31

 

149 -  DOCTOROW, EDGAR LAWRENCE. A víztároló / E.L. Doctorow; Fordította Debreceni Júlia. - Pozsony [Bratislava] : Kalligram, 1998 (Uniprint Nyomda Kft.).

 240 p.

 Titlul original : The Waterworks.

 ISBN 80-7149-229-9 : 10 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 III 27755 ; 821.111/D61

 

150 -  ELTON, BEN. Parázs a hamu alatt / Ben Elton; Fordította Uram Tamás. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2004

 312 p.

 Titl. orig. : Blast from the Past.

 ISBN 963-07-7657-X : 12 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84367 ; 821.111/E45

 

151 -  FINDER, JOSEPH. Paranoia : [roman] / Joseph Finder ; Traducere din limba engleză şi note Gabriel Stoian. - Bucureşti : RAO, 2006 (Alföldi Nyomda A.G.).

 476 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-576-781-3 : 36.61 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca RAO

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84428 ; 821.111/F56

152 -  FISCHER, TIBOR. Agyafúrt agyag / Tibor Fischer ; Fordította Bozai Ágota. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2005 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 234 p.

 Titl. orig. : The collector collector.

 ISBN 963-549-207-3 : 25.22 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84462 ; 821.111/F61

 

153 -  FISCHER, TIBOR. A béka segge alatt / Tibor Fischer ; Fordította Bart István. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2005 (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 308 p.

 Titl. orig. : Under the frog.

 ISBN 963-549-246-4 : 32.01 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84464 ; 821.111/F61

 

154 -  FISCHER, TIBOR. A gógyi galeri / Tibor Fischer ; Fordította Széky János. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2005

 340 p.

 Titl. orig. : The Thought Gang.

 ISBN 963-549-247-2 : 32.01 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman de aventuri).

 II 84463 ; 821.111/F61

 

155 -  HEMINGWAY, ERNEST. Vándorünnep / Ernest Hemingway; Fordította Göncz Árpád. - Budapest : Fekete Sas Kiadó, 1996 (Pergamen-Text Bt.).

 228 p.

 Titl. orig. : A Moveable Feast.

 ISBN 963-8254-19-X : 6 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18472 ; 821.111/H46

156 -  KOSTOVA, ELIZABETH. Colecţionarul de istorie [roman] / Elizabeth Kostova ; Traducere de Adriana Bădescu. - Bucureşti : RAO, 2006

 VIII ; 720 p.

 Titl. orig. : The Historian.

 ISBN (10)973-576-900-X ISBN (13)978-973-576-900-0 : 55.04 lei.

 821.111(73)-312.4=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 III 27804 ; 821.111/K75

 

157 -  LEONARD, ELMORE. Pronto : Rapallói nehézfiúk / Elmore Leonard; Fordította Tótisz András. - Budapest : Ciceró, 1997.

 247 p.;.

 Titl. orig. : Pronto.

 ISBN 963-539-141-2 : 10 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84423 ; 821.111/L46

 

158 -  MADONNA. Trandafirii Englezeşti / de Madonna ;Ilustraţii de Jeffrey Fulvimari ; Traducerea din limba engleză Raluca Bucur. - Bucureşti : RAO, 2003.

 48 p. : il. color.

 Numele real al autoarei : Madonna Ritchie.

 ISBN 973-576-525-X : 15.50 lei.

 821.111(73)-93-34=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poveşti)

 821.111/M14

 

159 -  MCBRIDE, JAMES. A víz színe : Egy fekete férfi tisztelgése fehér édesanyja előtt / James McBride; Fordította Süle Gábor. - s.l. : Trivium, 2001 (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 231 p.

 ISBN 963-9367-00-1 : 10 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84424 ; 821.111/M11

160 -  O'BRIAN, PATRICK. Kapitány és katona / Patrick O'Brian ; Fordította Sóvágó Katalin. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2004 (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 412 p.

 Titl. orig. : Master & Commander.

 Note de subsol.

 ISBN 963-549-044-5 : 40.36 lei.

 821.111-31=511.141   355.49(100):656.61   656.61:355.49(100)

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman de aventuri)

 II 84452 ; 821.111/O-16

 

161 -  ORWELL, GEORGE. Hódolat Katalóniának [Interart Kiadó] / George Orwell; Fordította Bethlen János, Tóth László. - Budapest : Interart , 1989 (Alföldi Nyomda).

 255 p. ; 19.6 cm.

 Titlul original : Homage to Catalonia.

 ISBN 963-02-6413-7 ISBN 963-02-6675 : 5 lei.

 082.1 Visszatérés   821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 821.111/O-82

 

 

162 -  RICE, ANNE. Ora vrăjitoarelor / Anne Rice ; Traducere din limba engleză Ioana Ilie. - Bucureşti : RAO, 2006

 2 vol.

 Titl. orig. : The Witching Hour.

 Romanul face parte din seria Cronicile vrăjitoarelor.

 ISBN 973-576-881-X : 55.04 lei (v.1-2).

  Vol.1. - 704 p. - ISBN 973-576-937-9.

  Vol.2. - 698 p. - ISBN 973-576-940-2.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18484(1-2) ; 821.111/R51

 

163 -  RICE, ANNE. Vampirul Vittorio / Anne Rice ; Traducere din limba engleză de Laura Stroe-Botorcu. - Bucureşti : RAO, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 249 p.

 Titl. orig. : Vittorio the Vampire.

 Romanul face parte din seria Noile cronici ale vampirilor.

 ISBN 973-576-780-5 : 14.59 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18482 ; 821.111/R51

 

164 -  ROBERTS, KATHERINE. În căutarea Templului Amazoanelor / Katherine Roberts ; Traducere din limba engleză Fabiola Popa. - Bucureşti : RAO, 2006

 314 p. : h.

 Titl. orig. : The Amazon Temple Quest.

 Cartea este al treilea volum al seriei Cele şapte minuni.

 ISBN (10)973-576-958-1 ISBN (13)978-973-576-958-1 : 15.59 lei.

 821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 I 18485 ; 821.111/R62

 

165 -  SAUL, JOHN. Vocile / John Saul ; traducere din limba engleză Gina Monica Şerban. - Bucureşti : RAO, 2006

 388 p.

 Titl. orig. : Midnight Voices.

 ISBN 973-576-920-4 : 33.02 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca RAO

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84427 ; 821.111/S27

 

166 -  SHAKESPEARE, WILLIAM. Hamlet ; Romeo és Júlia ; MacBeth ; III. Richárd / William Shakespeare ; Fordította: Arany János, Mészöly Dezső, Szabó Lőrinc, Vas István. - Budapest : Magyar Könyvklub, s.a. (Kaloprint Nyomda).

 437 p.

 ISBN 963-549-234-0 : 27.79 lei.

 821.111-21=511.141   821.111-24=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

 III 27787 ; 821.111/S52

 

 

167 -  SHAKESPEARE, WILLIAM. Macbeth : Tragedie în cinci acte [Cartex 2000][2005] / William Shakespeare ; Traducere de P.P. Carp. - Bucureşti : Cartex 2000, 2005.

 125 p.

 ISBN 973-7769-59-7 : 5.40 lei.

 821.111-21=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

 II 84525; 821.111/S52

 

168 -  SHAKESPEARE, WILLIAM.  Macbeth : Tragedie în cinci acte [Cartex 2000][2006] / William Shakespeare ; Traducere de P.P. Carp. - Bucureşti : Cartex 2000, 2006.

 127 p.

 ISBN (10) 973-104-036-6 ISBN (13) 978-973-104-036-3 : 5.40 lei.

 821.111-21=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

 821.111/S52

 

169 -  SHAKESPEARE, WILLIAM. Romeo şi Julieta [Cartex 2000][2006] / William Shakespeare ; Traducere Şt. O. Iosif. - Bucureşti : Cartex 2000, 2006 (Imprimeria de Vest ).

 159 p.

 ISBN 973-7769-69-4 : 8.00 lei.

 821.111-2=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru).

 821.111/S52

 

170 -  SMITH, WILBUR. Sunetul tunetului : Saga familiei Courtney / Wilbur Smith ; Traducere din limba engleză Elena-Diana Wright. - Bucureşti : RAO, 2006

 570 p.

 Romanul face parte din seria Noile cronici ale vampirilor.

 ISBN (10)973-576-946-8 ISBN (13)978-973-576-946-8 : 22.93 lei.

 821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18483 ; 821.111/S64

171 -  SPARKS, NICHOLAS. Nopţi în Rodanthe / Nicholas Sparks ; Traducere din limba engleză Alexandra Turturea. - Bucureşti : RAO, 2003 (Alföldi Nyomda A.G.).

 186 p.

 Titl. orig. : Nights in Roganthe.

 ISBN 973-576-520-9 : 12.57 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18486 ; 821.111/S72

 

172 -  STEINBECK, JOHN. Fructele mîniei / John Steinbeck ; Traducere din limba engleză Dumitru Mazilu ; Prefaţă, tabel cronologic şi note asupra ediţiei Octavian Roske. - Bucureşti : RAO, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 832 p. - (Biblioteca John Steibeck).

 Titl. orig. : The Grapes of Wrath.

 ISBN 973-576-764-3 : 39.36 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca John Steibeck

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84514 ; 821.111/S83

 

173 -  STEINBECK, JOHN. Păşunile Raiului / John Steinbeck ; Traducere din limba engleză Dumitru Mazilu ; Prefaţă, tabel cronologic şi notă asupra ediţiei Octavian Roske. - Bucureşti : RAO, 2006 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 256 p. - (Biblioteca John Steibeck).

 Titl. orig. : Pastures of Haven.

 ISBN (10)973-576-931-X ISBN (13)978-973-576-931-4 : 31.18 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca John Steibeck

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84513 ; 821.111/S83

 

174 -  STINE, R. L. Blestemul mumiei / R. L. Stine ; Traducere din limba engleză Aura Bărdescu. - Bucureşti : RAO, 2003.

 128 p. - (RAO pentru copii ; Goosebumps; 5. Cărţile care îţi dau fiori).

 Titl. orig. : The Curse of the Mummy's Tomb.

 ISBN 973-576-588-8 : 10.92 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Rao pentru copii

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 821.111/S85

 

175 -  STINE, R. L. Bun venit în casa morţilor / R. L. Stine ; Traducere din limba engleză Alexandra Turturea. - Bucureşti : RAO, 2003.

 128 p. - (RAO pentru copii ; Goosebumps; 4. Cărţile care îţi dau fiori).

 Titl. orig. : Welcome to Dead House.

 ISBN 973-576-587-X : 9.91 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Rao pentru copii

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 821.111/S85

 

176 -  STINE, R. L. Nu coborîţi în pivniţă / R. L. Stine ; Traducere din limba engleză Mihaela Papa. - Bucureşti : RAO, 2003.

 128 p. - (RAO pentru copii ; Goosebumps; 2. Cărţile care îţi dau fiori).

 Titl. orig. : Stay out of the Basement.

 Despre autor [1] p.

 ISBN 973-576-586-1 : 9.91 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Rao pentru copii

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 821.111/S85

 

177 -  STINE, R. L. Să devenim invizibili / R. L. Stine ; Traducere din limba engleză Aura Bărdescu. - Bucureşti : RAO, 2003.

 128 p. - (RAO pentru copii ; Goosebumps; 6. Cărţile care îţi dau fiori).

 Titl. orig. : Let's Get Invizible.

 ISBN 973-576-590-X : 9.91 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Rao pentru copii

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 821.111/S85

 

178 -  STINE, R. L. Zîmbeşte şi mori / R. L. Stine ; Traducere din limba engleză Aura Bărdescu. - Bucureşti : RAO, 2003.

 128 p. - (RAO pentru copii ; Goosebumps; 4. Cărţile care îţi dau fiori).

 Despre autor p. 123.

 Titl. orig. : Say Chesse and Die!.

 ISBN 973-576-589-6 : 9.91 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Rao pentru copii

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 821.111/S85

 

179 -  THOMSON, EDDA. Száműzött szerelem / Edda Thomson ; Vezető szerkesztő Tenner Anna. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2005 (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 275 p.

 ISBN 963-549-236-7 : 32.01 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman de dragoste).

 III 27791 ; 821.111/T57

 

180 -  VAN GOOL, A. Lumea basmelor / Text şi ilustraţii de Van Gool. - Bucureşti : RAO, 2003.

 [236] p. : il.

 Titl. orig. : In the Land of Fairy Tales.

 ISBN 973-576-522-5 : 44.95 lei.

 082.1 Rao pentru copii   821.111-93-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poveşti).

 821.111/V24

 

181 -  VAN GOOL, A. Lumea basmelor [Van Gool, A.] / Text şi ilustraţii de Van Gool ; Traducere din limba engleză Rodica Bucur. - Bucureşti : RAO, 2003.

 [236] p. : il.

 ISBN 973-576-517-9 : 44.95 lei.

 082.1 Rao pentru copii   821.111-93-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poveşti).

 821.111/V24

821.112.2  Literatură germană

 

182 -  DOERRY, MARTIN. "Megsebzett szívem" : Lilli Jahn élete 1900-1944 / Martin Doerry; Fordította Murányi Beatrix. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2004.

 400 p. : il., h.

 Anexe p. 371-378.

 Bibliografie p. 379-384.

 Index p. 387-393.

 Titl. orig. :" Mein verwundetes Herz". Das Leben der Lilli Jahn 1900-1944.

 ISBN 963-07-7548-4 : 14 lei.

 821.112.2-6=511.141

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(biografie)

 II 84382 ; 821.112.2/D61

 

183 -  GRIMM, JACOB. Poveşti pentru copii / Fraţii Grimm; Traducere de Lia Hârsu ; Ediţie şi prefaţă de Stancu Ilin. - Bucureşti : Atos, 2003 (Fed Print).

 224 p. : il.

 ISBN 973-8375-03-7 : 5.20 lei.

 821.112.2-93-34=135.1

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti).

 821.112.2/G86

 

184 -  HORWEGE, WILFRIED. Gyilkosság a fürdőházban : Történelmi regény / Wilfried Horwege; Fordította Csokonai Attila és Kakuk Ágnes. - Budapest : Fekete Sas Kiadó, 2000 (ArtWind Stúdió Kft.).

 304 p.

 Titl. orig. : Tod im Badehaus. Historischer Roman.

 ISBN 963-8254-93-9 : 12 lei.

 821.112.2-311.6=511.141

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman istoric).

 II 84436 ; 821.112.2/H82

 

 

 

185 -  LAUBE, SIGRID. Sisi titkos szerelme / Sigrid Laube ; Fordította Haynal Katalin. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2005 (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 254 p.

 Titl. orig. : Sisi, das Kind der Sonne.

 ISBN 963-549-179-4 : 38.71 lei.

 821.112.2-31=511.141

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(roman biografic)

 II 84467 ; 821.112.2/L27

 

186 -  RILKE, RAINER MARIA. Malte Lauris Brigge feljegyzései és egyéb szépprózai írások / Rainer Maria Rilke; Válogatta és összeállította Fazakas István; Fordította BArna Imre, Erdélyi Z. János, Görgey Gábor... - Budapest : Fekete Sas Kiadó, 2002 (Molnár Nyomda).

 464 p.

 ISBN 963-9352-31-4 : 15 lei.

 821.112.2(436)-32=511.141

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(proză).

 II 84398 ; 821.112.2/R54

 

187 -  Telepes népség : Erdélyi szász olvasókönyv [2006] / Válogatta, szerkesztette, az előszót és az összekötő szövegeket írta Hajdú Farkas-Zoltán . - 2. javított és bővített kiadás. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2006 (Alatus Rt.).

 280 p. : il color - (Nobile Officium).

 ISBN 973-665-133-9 : 7.64 lei.

 821.112.2(498.4)-82=511.141   91(498.4)   

 392(=112.2)(498.4)   008(498.4)   082.1 Nobile Officium

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(antologie)

 III 27799 ; 821.112.2/T34

821.131.1  Literatură italiană

 

188 -  MONALDI-SORTI. Imprimatur : Egy inas naplója / Monaldi-Sorti ; Fordította Todero Anna. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2004 (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 568 p. : fig., sch.

 Note de subsol.

 ISBN 963-549-089-5 : 50.27 lei.

 821.131.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman).

 III 27794 ; 821.131.1/M88

821.133.1  Literatură franceză

 

189 -  BAUDELAIRE, CHARLES. A mesterséges mennyországok / Charles Baudelaire; Fordította Hárs Ernő. - Budapest : Fekete Sas Kiadó, 2000 (Molnár Nyomda).

 240 p.

 Note p. 231-232.

 ISBN 963-8254-89-0 : 8 lei.

 821.133.1-4=511.141   613(0:82-4)

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(eseuri)

 I 18474 ; 821.133.1/B38

 

190 -  CAMUS, ALBERT. Noteszlapok / Albert Camus; Fordította Fázsy Anikó; Szerkesztette Albert Tibor. - s.l. : Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1993.

 vol.

                 vol. 1 : 1935. május - 1942. február. - 203 p. - Note de subsol. - Note bio-bibliografice p. 7-10. - Titl. orig. : Carnets I. - ISBN 963-7426-06X : 12 lei.

 821.133.1-94=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(jurnal).

 II 84396 ; 821.133.1/C17

 

191 -  GIDE, ANDRÉ. Fructele pământului / André Gide ; Traducere din limba franceză Mioara Izverna. - Bucureşti : RAO, 2002 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 192 p.

 Titl. orig. : Les Nourritures terrestres.

 ISBN 973-576-425-3 : 20.46 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Bibliotaca RAO

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 84515 ; 821.133.1/G56

192 -  JACQ, CHRISTIAN. Calea de foc / Christian Jacq ; Traducere din limba franceză Mihaela Stan. - Bucureşti : RAO, 2005.

 383 p. - (Misterele lui Osiris ; 3).

 Titl. orig. : Le Chemin de Feu.

 ISBN (10)973-576-867-4 ISBN (13)978-973-576-867-6 : 36.61 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Misterele lui Osiris

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 I 18491 ; 821.133.1/J14

 

193 -  LAMARTINE, ALPHONSE DE. Búcsú a tengertől : Válogatott költemények / Alphonse de Lamartine; Összeállította, az előszót és a jegyzeteket írta Baranyi Ferenc; A verseket fordította Babits Mihály, Baranyi Ferenc, Hegedűs István ... - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.

 93 p.; 19.5 cm - (Felfedezett klasszikusok ; 8).

 ISBN 963-18-6072-8 : 5 lei.

 821.133.1-1=511.141   082.1 Felfedezett klasszikusok

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poezii).

 II 84414 ; 821.133.1/L18

 

194 -  ORLÉANS, CHARLES D'. Dalok, rondók, balladák : 1394-1994 / Charles d'Orléans; Válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta Baranyi Ferenc; A verseket fordította Baranyi Ferenc, Illyés Gyula, Rónay György ... - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.

 78 p.; 19.5 cm - (Felfedezett klasszikusok ; 7).

 ISBN 963-18-6052-3 : 5 lei.

 821.133.1-1=511.141   082.1 Felfedezett klasszikusok

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poezii).

 II 84415 ; 821.133.1/O-77

 

195 -  RODENBACH, GEORGES. Vieţi însingurate : Poem : fragmente / Georges Rodenbach ; În româneşte de Ligia Holuţă. - Arad : Nigredo, 2006.

 170 p. : [1] p. facsimil; [7] f. il.

 Ediţie bilingvă română - franceză.

 Note de subsol.

 ISBN 973-99246-0-3 : 10 lei.

 821.133.1-1=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poeme).

 II 84289 ; 821.133.12/R64

 

196 -  VERNE, JULES. Doi ani de vacanţă [Ed. Cartex 2000] / Jules Verne ; În româneşte de Laura M. Dragomirescu. - Bucureşti : Cartex 2000, 2006 (Imprimeria de Vest).

 311 p.

 ISBN (10) 973-104-004-8 ISBN (13) 978-973-104-004-2 : 10.50 lei.

 821.133.1-93-31=135.1   821.133.1-311.3=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri)

 II 84528 ; 821.133.1/V48

 

197 -  VOLTAIR, FRANÇOIS-MARIE AROUET.  Henriás (1792) / [Voltair, François-Marie Arouet]; Fordította Péczeli József; Sajtó alá rendezte Vörös Imre. - Budapest : Balassi Kiadó, 1996.

 284 p. - (Régi Magyar Költők Tára, XVIII század ; 1).

 Note de subsol.

 Index p. 259-276.

 Glosar p. 277-282.

 Bibliografie p. 35-36.

 ISBN 963-506-084-X : 15 lei.

 082.1 Régi Magyar Költők Tára, XVIII. század   821.133.1-1=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poezie).

 III 27776 ; 821.133.1/V87

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

198 -  Antologia modernismului hispanic . - Cluj-Napoca : Limes, 2003.

 vol.

Vol.1 : Poezia / Traducere, prefaţă, note şi comentarii Viorel Rujea. - 273 p. - Note de subsol. - Bibliografie p. 268-270. - Ediţie bilingvă spaniolă-română. - ISBN 973-7907-07-8 : 12 lei.

 821.134.2-82=135.1   821.134.2-82   821.134.2-1   821.134.2-1=135.1  

 082.1 Literatura universală

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(antologie)

 II 84489 ; 821.134.2/.3/A62

 

199 -  SOTILLO PANTIN, MARÍA ELBA. Maeba / María Elba Sottilo Pantin ;Ilustraciónes Carmen Marin. - Bucureşti : RAO, 2004.

 [48] p. : il. color.

 ISBN 973-576-734-1 : 32.02 lei.

 821.134.2(87)-93-34

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Venezuela)(poveşti)

 III 27803 ; 821.134.2/.3/S70

 

200 -  SOTILLO PANTIN, MARÍA ELBA. Maeba [Ediţia în limba engleză] / María Elba Sottilo Pantin ;Illustrated by Carmen Marin. - Bucureşti : RAO, 2004.

 [48] p. : il. color.

 ISBN 973-576-735-X : 32.02 lei.

 821.134.2(87)-93-34=111

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Venezuela)(poveşti)

 821.134.2/.3/S70

 

201 -  SOTILLO PANTIN, MARÍA ELBA. Maeba [Ediţia în limba română] / María Elba Sottilo Pantin ;Ilustraţii Carmen Marin ; Traducere în limba română Delia Costache. - Bucureşti : RAO, 2004.

 [48] p. : il. color.

 ISBN 973-576-736-8 : 32.02 lei.

 821.134.2(87)-93-34=135.1

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Venezuela)(poveşti)

 821.134.2/.3/S70

821.135.1  Literatură română

 

202 -  AGÂRBICEANU, ION. File din cartea naturii / Ion Agârbiceanu. - Bucureşti : Cartex 2000, 2006

 256 p.

 ISBN (10) 973-7769-93-7 ISBN (13) 978-973-7769-93-0 : 10.00 lei.

 821.135.1-93-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele).

 821.135.1/A26

 

203 -  Antologia basmului cult [retipărire] / Ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Florin Ioniţă. - ediţia a 2-a. - Bucureşti : Coresi, s.a.

 304 p. : il. - (Scriitori clasici).

 Note şi bibliografie la sf. capitolelor.

 Note de subsol.

 ISBN 973-570-245-2 : 8.50 lei.

 821.135.1-93-34   821.135.1-82   082.1 Scriitori clasici

 1. ANTOLOGIE LITERARĂ

 821.135.1-82/A62

 

204 -  CARAGIALE, ION LUCA. Mitică : Antologie = Anthologie / I.L. Caragiale ; Traducerea din limba franceză de Constantin Frosin ; Prefaţă de Gelu Negrea. - Bucureşti : Cartea Românească, 2002.

 248 p.

 Ediţie bilingvă româno-franceză.

 Notă bio-bibliografică p. 108-111, p. 234-239.

 Referinţe critice p. 113-117, p. 240-245.

 ISBN 973-23-1186-X : 6 lei.

 821.135.1-32   821.135.1-32=133.1   821.135.1-36   821.135.1-36=133.1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(schiţe)

 II 84498 ; 821.135.1/C23

 

205 -  CARAGIALE, ION LUCA. Momente. Schiţe [Caragiale, I.L.; Ed. Cartex 2000][2006] / I.L. Caragiale. - Bucureşti : Cartex 2000, 2006.

 159 p.

 Tabel cronologic p. 153-155.

 ISBN 973-7769-79-1 : 6.30 lei.

 821.135.1-2   821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru).

 II 84521 ; 821.135.1/C23

 

206 -  CARAGIALE, ION LUCA. Nuvele [Caragiale, Ion Luca ; Ed. Cartex 2000][2006] / Ion Luca Caragiale. - Bucureşti : Cartex 2000, 2006.

 176 p.

 Tabel cronologic p. 172-174.

 ISBN (10) 973-104-005-6 ISBN (13) 978-973-104-005-9 : 6.60 lei.

 821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele).

 821.135.1/C23

 

207 -  CARAGIALE, ION LUCA. Teatru [Caragiale, Ion Luca ; Ed. Cartex 2000][2006] / I.L. Caragiale ; Tabel cronologic Ruxandra Munteanu. - Bucureşti : Cartex 2000, 2006.

 221 p.

 Tabel cronologic p. 215-217.

 ISBN 973-7769-80-5 : 8.00 lei.

 821.135.1-2

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru).

 II 84520 ; 821.135.1/C23

 

208 -  CIUCHE, LIANA. Mica sirenă [Ed. Roxel Cart] / Liana Ciuche ; Traducere şi adaptare Liana Ciuche ; Ilustraţii de Dana Popescu. - s.l. : Roxel Cart, s.a.

 8 p. : il. color.

 ISBN 973-7927-20-6 : 3.00 lei.

 821.135.1-93-34

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti).

 821.135.1/C55

 

209 -  CIUCHE, LIANA. Soldăţelul de plumb [Ed. Roxel Cart] / Liana Ciuche ; Traducere şi adaptare Liana Ciuche ; Ilustraţii de Dana Popescu. - s.l. : Roxel Cart, s.a.

 8 p. : il. color.

 ISBN 973-7927-00-1 : 3.00 lei.

 821.135.1-93-34

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti).

 821.135.1/C55

 

210 -  CROHMĂLNICEANU, OVID S. Literatura română şi expresionismul / Ovid. S. Crohmălniceanu. - Bucureşti : Universalia, 2002.

 320 p.

 Note de subsol.

 Rezumat în lb. germană p. 283-305.

 ISBN 973-86038-0-3 : 8 lei.

 821.135.1.09   082.1 Sinteze

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 84491 ; 821.135.1.09/C90

 

211 -  DIMITRIU, DANIEL. Bacovia / Daniel Dimitriu. - Iaşi : Timpul [Iaşi], 2002 (S.C. Speranţa S.R.L.).

 200 p.

 Note p. 175-198.

 ISBN 973-612-025-2 : 8 lei.

 821.135.1.09 Bacovia, George   082.1 Critică şi eseu

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 84504 ; 821.135.1.09/B13D

 

212 -  Discursul oratoric românesc : De la începuturi până la instaurarea regimului comunist / Ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Adrian Săvoiu. - Bucureşti : Coresi, 2002.

 248 p. - (Scriitori clasici [Coresi]).

 Bibliografie p. 245-246.

 ISBN 973-570-248-7 : 7.50 lei.

 821.135.1-991   821.135.1-82   082.1 Scriitori clasici

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 II 84495 ; 821.135.1-82/D53

 

213 -  EMINESCU, MIHAI. Poezii [Eminescu, Mihai ; Ed. Cartex 2000][2005] / Mihai Eminescu. - Bucureşti : Cartex 2000, 2005.

 224 p.

 ISBN 973-7769-40-6 : 8.00 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 84518 ; 821.135.1/E48

214 -  EMINESCU, MIHAI. Proză : Făt-Frumos din lacrimă. Sărmanul Dionis. La aniversară. Cezara. Geniu pustiu. Aur, mărire şi amor / Mihai Eminescu. - Bucureşti : Cartex 2000, 2006.

 175 p.

 ISBN 973-7769-67-8 : 6.60 lei.

 821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză).

 II 84519 ; 821.135.1/E48

 

215 -  GOGA, OCTAVIAN. Poezii. Publicistică / Octavian Goga ; Ediţie îngrijită, prefaţă, tabel cronologic, analize literare, aprecieri critice, bibliografie de Ion Dodu Bălan. - Bucureşti : Floarea Darurilor, 2002.

 256 p. - (Prolegomena ; Bibliografie şcolară).

 Aprecieri critice p. 241-245.

 Bibliografie p. 246-249.

 ISBN 973-9363-27-X : 2 lei.

 821.135.1-92   821.135.1-82   821.135.1-1   082.1 Prolegomena

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 II 84507 ; 821.135.1/G65

 

216 -  HAŞDEU, BOGDAN PETRICEICU.  Publicistica politică [Editura Floarea Darurilor] / B.P. Haşdeu. - Ediţie critică de Stancu Ilin. - Bucureşti : Floarea Darurilor, 2002.

 vol.

 Vol.1 : (1858-1868). - 384 p. - Note p. 378-382. - Pe copertă : "Articole politice". - ISBN 973-9363-32-6 : 24.80 lei.

 821.135.1-92   323(498)(0:82-92)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole)

 II 84508 ; 821.135.1/H34

 

217 -  HORODINCĂ, GEORGETA. Ştefan Bănulescu sau Ipotezele scrisului / Georgeta Horodincă. - Bucureşti : Du Style, 2002.

 303 p.

 Note la sf. capitolelor.

 Bibliofrafie [1] p.

 ISBN 973-9246-82-6 : 5.50 lei.

 821.135.1.09   082.1 Sinteze

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 84505 ; 821.135.1.09/B27H

 

218 -  MIHĂESCU, DAN. Mari comici pe micul ecran / Dan Mihăescu. - Bucureşti : Coresi, 2003.

 248 p. : il.

 Bibliografie [1] p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-570-243-6 : 5.10 lei.

 821.135.1-7

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(anecdote)

 II 84488 ; 821.135.1/M68

 

219 -  NEGRUZZI, COSTACHE (CONSTANTIN).

 Alexandru Lăpuşneanul / Costache Negruzzi. - Bucureşti : Cartex 2000, 2005.

 143 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7769-28-7 : 5.80 lei.

 821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele).

 II 84522 ; 821.135.1/N42

 

220 -  OLĂREANU, COSTACHE. Cum poţi să fii persan : Publicistică / Costache Olăreanu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Cartea Românească, 2002.

 240 p.

 ISBN 973-23-1312-9 : 4 lei.

 821.135.1-92

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică)

 II 84499 ; 821.135.1/O-39

 

221 -  PARASCAN, CONSTANTIN. Eminescu şi Creangă la Junimea / Constantin Parascan. - Iaşi : Timpul [Iaşi], 2002 (Panfilius).

 170 p. : il.

 Notă [1] p. .

 ISBN 973-612-034-1 : 5 lei.

 821.135.1.09 Creangă, Ion   821.135.1.09 Eminescu, Mihai   

 082.1 Critică şi eseu

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 84503 ; 821.135.1.09/P33

 

222 -  PARASCHIVESCU, RADU. Balul fantomelor : roman / Radu Paraschivescu. - Bucureşti : RAO, 2001

 288 p.

 ISBN 973-97683-2-6 : 22.11 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 84485 ; 821.135.1/P33

 

223 -  Poezie română religioasă / Antologie, Prefaţă şi note biobibliografice de Florentin Popescu. - Bucureşti : Coresi, 2002.

 352 p. - (Scriitori clasici [Coresi]).

 Note de subsol.

 Note biobibliografice p. 305-338.

 ISBN 973-570-238-X : 4.50 lei.

 821.135.1-97-1(082)   821.135.1-82   082.1 Scriitori clasici

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 II 84493 ; 821.135.1-82/P74

 

224 -  PREDA, MARIN. Moromeţii [Cartex Serv][2006] / Marin Preda. - Bucureşti : Cartex Serv, 2006

 2 vol.

 ISBN (10) 973-87274-5-6 ISBN (13) 978-973-87274-5-8 : 31.00 lei (v. 1-2).

  Vol.1. - 304 p. - ISBN (10) 973-87274-6-4.

  Vol.2. - 397 p. - ISBN (13) 978-973-87274-6-5.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 821.135.1/P90

 

 

 

225 -  REBREANU, LIVIU. Ion : [roman] [Ed. Herra] / Liviu Rebreanu ; Tabel cronologic Ilderim Rebreanu. - Bucureşti : Herra, 2003.

 352 p.

 Tabel cronologic p. 5-14.

 ISBN 973-7923-01-4 : 14.50 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 821.135.1/R35

 

226 -  STEFĂNESCU, DANIELA. Eu sper, tu speri, el (ea) speră... / Daniela Stefănescu. - Bucureşti : RAO, 2002.

 214 p. - (Proză română contemporană).

 Biobibliografie [1] p.

 ISBN 973-8180-49-X : 10 lei.

 821.135.1-31   082.1 Proză română contemporană

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 84511 ; 821.135.1/S82

 

227 -  TUCĂ, MARIUS. Astenii de buzunar / Marius Tucă. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 224 p. - (Biblioteca Rao).

 ISBN 973-576-837-2 : 22.84 lei.

 821.135.1-4   082.1 Biblioteca RAO

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 II 84517 ; 821.135.1/T90

 

228 -  TUCĂ, MARIUS. Pamflete cu români / Marius Tucă. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 224 p. - (Biblioteca Rao).

 ISBN 973-576-836-4 : 22.84 lei.

 821.135.1-4   082.1 Biblioteca RAO

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(pamflet).

 II 84516 ; 821.135.1/T90

 

229 -  VLAHUŢĂ, ALEXANDRU. România pitorească [Ed. Cartex 2000] / Alexandru Vlahuţă. - Bucureşti : Cartex 2000, 2006.

 159 p.

 Tabel cronologic p. 153-155.

 ISBN 973-7769-85-6 : 6.30 lei.

 821.135.1-992   910.4(498)(0:82-992)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie)

 II 84523 ; 821.135.1/V78

 

230 -  VOICULESCU, VASILE. Nuvele şi povestiri [Voiculescu, Vasile] / Vasile Voiculescu ; Prefaţă şi tabel cronologic de Roxana Sorescu. - Bucureşti : Cartex 2000, 2006

 207 p.

 Tabel cronologic p. 11-18.

 ISBN 973-7769-90-2 : 12.00 lei.

 821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

 II 84524 ; 821.135.1/V83

 

231 -  VOICULESCU, VASILE. Poezii : Antologie [Voiculescu, Vasile] / Vasile Voiculescu. - Bucureşti : Coresi, s.a.

 312 p. ; [1] portr. - (Scriitori clasici [Coresi]).

 Referinţe critice p. 284-302.

 ISBN 973-570-200-2 : 5.90 lei.

 821.135.1-1(082)   821.135.1-82   082.1 Scriitori clasici

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 II 84494 ; 821.135.1/V38

821.16  Literaturi slave

 

232 -  GORKI, MAXIM. Az Artamonovok / Makszim Gorkij; Fordította Gellért Hugó. - Budapest : Európa Könyvkiadó ; Ungvár : Kárpáti Kiadó, 1989.

 345 p. - (Diákkönyvtár).

 ISBN 963-07-4848-7 : 2 lei.

 821.161.1-31=511.141   082.1 Diákkönyvtár

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 II 84374 ; 821.161.1/G71

 

 

233 -  ŠKVORECKÝ, JOSEF. Az emberi lélek mérnöke / Josef Škvorecký; Fortította V. Detre Zsuzsa. - Pozsony [Bratislava] : Kalligram Könyvkiadó, 1998 (Expresprint Kft.).

 Vol.

 ISBN 80-7149-237-X : 40 lei (1-2).

  Vol.1. - 328 p. - Titlul original : Příbeůh inženýra lidských duší.

  Vol.2. - 360 p. - Titlul original : Příbeůh inženýra lidských duší.

 821.162.3-31=511.141

 1. LITERATURĂ CEHĂ(roman).

 III 27770(1-2) ; 821.16/.19/S62

821.17/.9  Alte literaturi

 

234 -  O mie şi una de nopţi : Lampa lui Aladdin  / Traducere Haralambie Grămescu. - Bucureşti : Cartex 2000, 2005.

 159 p.

 Pe copertă doar cu titlul : Lampa lui Aladdin.

 ISBN 973-7769-17-1 : 6.30 lei.

 821.411.21-93-34=135.1

 1. LITERATURĂ ARABĂ(poveşti)

 II 84527 ; 821.41/.45/O-52

 

235 -  O mie şi una de nopţi : Sindbad marinarul / Traducere Haralambie Grămescu. - Bucureşti : Cartex 2000, 2005.

 159 p.

 Pe copertă doar cu titlul : Sindbad marinarul.

 ISBN 973-7769-18-X : 6.30 lei.

 821.411.21-93-34=135.1

 1. LITERATURĂ ARABĂ(poveşti)

 II 84526 ; 821.41/.45/O-52

821.511.141  Literatură maghiară

 

236 -  101 vers Nagyváradról / Válogatta Molnár Judit ; Rajzok Wágner Péter. - Kolozsvár : Kriterion, 2005 (Imprimeria de Vest).

 126 p. : il.

 Anexe p. 122.

 ISBN 973-26-0821-8 : 15.68 lei.

 821.511.141(498)-1   821.511.141(498)-82

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

 III 27786 ; 821.511.141-82/S99

 

237 -  111 vers a szerelemről / Válogatta Katona Éva ; Egyed Tibor rajzaival. - Kolozsvár : Kriterion, 2005 (Ardealul).

 168 p. : il.

 ISBN 973-26-0782-3 : 15.68 lei.

 821.511.141(498)-1   821.511.141(498)-82

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

 III 27785 ; 821.511.141-82/S99

 

238 -  111 vers Kolozsvárról  / Válogatta Katona Éva ; Tollrajzok Essig Kacsó Klára. - 2. kiadás. - Kolozsvár : Kriterion, 2005 (Ardealul).

 168 p. : il.

 ISBN 973-26-0713-0 : 15.68 lei.

 821.511.141(498)-1   821.511.141(498)-82

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

 III 27792 ; 821.511.141-82/S99

 

239 -  ARANY JÁNOS. Balladák [Diáktéka Kiadó] / Arany János. - s.l. : Diáktéka Kiadó : Könyvkuckó, s.a.

 103 p. - (Diák-Kiskönyvtár).

 Note de subsol.

 ISBN 963-8157-93-3 : 4.58 lei.

 821.511.141-144   082.1 Diák-Kiskönyvtár

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(balade).

 II 84450 ; 821.511.141/A70

 

240 -  BAJOR ANDOR. Angyal Bandi illemtana : Humoreszkek, paródiák (1959-1989) / Bajor Andor ; Összeállította és gondozta Nagy Pál ; Az előszót írta Sütő András. - Kolozsvár : Kriterion, 2005 (Imprimeria de Vest).

 320 p. : il.

 ISBN 973-26-0829-3 : 5.10 lei 16.14 lei.

 821.511.141(498)-7   070(498 Târgu-Mureş) Új Élet

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(proză scurtă)

 II 84459 ; 821.511.141/B18

 

241 -  CSUKÁS ISTVÁN. Költők éhkoppon : összegyűjtött prózai írások / Csukás István. - Budapest : Osiris Kiadó, 1996 (Széchenyi Nyomda).

 268 p.

 ISBN 963-379-204-5 : 10 lei.

 821.511.141-82   821.511.141-32   821.511.141.09

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

 II 84375 ; 821.511.141/C92

 

242 -  DÉRY TIBOR. Börtönnapok hordaléka : önéletrajzi jegyzetek, 1958 / Déry Tibor; Az előszót és a jegyzeteket írta, sajtó alá rendezte Botka Ferenc; A fotókat készítette Bókay László. - s.l. : Múzsák Közművelődési Kiadó, s.a.

 155 p. : foto; 19.6 cm.

 ISBN 963-564-446-9 : 10 lei.

 821.511.141-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(autobiografie).

 II 84408 ; 821.511.141/D33

 

243 -  DSIDA JENŐ. Séta egy csodálatos szigeten : Cikkek, riportok, novellák és levelek [Kriterion][2005] / Dsida Jenő ; Sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta Marosi Ildikó. - Kolozsvár : Kriterion, 2005 (Colorprint).

 636 p. - (Romániai Magyar Írók).

 Bibliogr. p. 616-629.

 ISBN 973-26-0828-5 : 22.38 lei.

 821.511.141(498.4)-82   821.511.141.09   821.511.141(498)-6   

 082.1 Romániai Magyar Írók

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(antologie)

 II 84453 ; 821.511.141/D85

 

 

 

244 -  ERDEI JÁNOS. Atlasz álmai : Borges a Szovjetunióban. Az örökélet előszobája és egyéb történetek / Erdei János. - Budapest : Hungavia Kráter Kiadó : Aero & Rádió, 1991.

 139 p.; 19.7 cm - (Fekete-piros Füzetek).

 ISBN 963-7909-08-7 : 10 lei.

 821.511.141-32   082.1 Fekete-piros füzetek

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză).

 II 84420 ; 821.511.141/E64

 

245 -  FÁBRI PÉTER. Titkos könyv : 49 nap : történet / Fábri Péter. - Budapest : Fekete Sas Kiadó, 2002 (Séd Nyomda).

 216 p.

 ISBN 963-9352-34-9 : 6 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 I 18481 ; 821.511.141/F11

 

246 -  FÉJA GÉZA. Féja Géza levelezése / Féja Géza; Válogatta, összeállította Féja Endre. - Budapest : Nap Kiadó, 2003

 368 p.

 Note de subsol.

 Index p. 359-367.

 ISBN 963-9402-29-X : 25 lei.

 929 Féja Géza   821.511.141-6

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(scrisori).

 III 27736 ; 821.511.141/F32

 

247 -  FODOR ANDRÁS. A hetvenes évek : [Napló] / Fodor András. - s.l. : Helikon Kiadó, s.a.

 Vol.

 ISBN 963-208-335-0 : 30 lei (1-2).

  Vol.1 : [Napló 1970-1972]. - 487 p. . - ISBN 963-208-334-2.

  Vol.2 : [Napló 1973-1974]. - 307 p. - ISBN 963-208-346-6.

 929 Fodor András   821.511.141-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal)

 III 27741(1-2) ; 821.511.141/F74

 

248 -  FÜST MILÁN. Füst Milán összegyűjtött levelei / Füst Milán; A leveleket egybegyűjtötte, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Szilágyi Judit; Szerkesztette Fazakas István. - Budapest : Fekete Sas Kiadó, 2002 (Molnár Nyomda).

 1135 p. : [12] p. facsimilate.

 Note p. 959-1108.

 Index p. 1109-1130.

 Postfaţă p. 1131-1133.

 ISBN 963-9352-37-3 : 50 lei.

 929 Füst Milán   821.511.141-6

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(scriitori)

 III 27746 ; 821.511.141/F98

 

249 -  GÁRDONYI GÉZA. Hosszúhajú veszedelem : Agglegény-elbeszélések [2001] / Gárdonyi Géza. - Budapest : Fekete Sas Kiadó, 2001 (Molnár Nyomda).

 383 p.

 ISBN 963-9352-13-6 : 15 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele).

 II 84400 ; 821.511.141/G19

 

250 -  Gérecz Attila a költő : 1956 mártirja . - s.l. : Stádium Könyvkiadó, 1991 (Panta Print Nyonmdaipar Kft.).

 195 p. : il.

 Biografie p. 155-161.

 ISBN 963-7904-02-6 : 15 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

 III 27748 ; 821.511.141/G34

 

251 -  GÖMÖRI GYÖRGY. Váltott hangokon : szerepversek és újabb versek / Gömöri György. - Budapest : Kortárs Könyvkiadó, 2000.

 141 p. - (Phoenix könyvek).

 Note de subsol.

 ISBN 963-9297-13-5 : 12 lei.

 082.1 Phoenix könyvek   821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 III 27738 ; 821.511.141/G69

 

252 -  GRENDEL LAJOS. Áttételek / Grendel Lajos. - Pozsony : Kalligram, 1999 (Expresprint Kft.).

 175 p.

 ISBN 80-7149-268-X : 10 lei.

 821.511.141(437.6)-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(Slovacia)(roman).

 I 18475 ; 821.511.141/G80

 

253 -  GRENDEL LAJOS. Galeri / Grendel Lajos. - Pozsony : Kalligram, 1998 (Séd Nyomda).

 204 p.

 ISBN 80-7149-230-2 : 10 lei.

 821.511.141(437.6)-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(Slovacia)(roman).

 I 18476 ; 821.511.141/G80

 

254 -  HEGEDŰS IMRE JÁNOS. Benedek Elek : Monográfia / Hegedűs Imre János. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2006 (Alutus Rt.).

 435 p. - (Bibliotheca Transsylvanica ; 47).

 Note p. 369-390.

 Bibliografie p. 391-415.

 Index p. 416-433.

 ISBN 973-665-137-1 : 22.38 lei.

 821.511.141(498.4)   821.511.141.09 Benedek Elek   929 Benedek Elek   082.1 Bibliotheca Transsylvanica

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 II 84449 ; 821.511.141.09/B44H

 

255 -  Időkerék : Versek gyerekeknek / Gyűjtötte és összeállította Nyakasné Túri Klára. - Zalaegerszeg : s.n., 2001

 104 p. - (Gyerekkönyvtár módszertani füzetek ; 1).

 ISBN 963-00-6683-1 : 6 lei.

821.511.141-93-82          821.511.141-93-1   

821.511.141-93-83          082.1 Gyermekkönyvtár módszertani füzetek

 

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

 II 84364 ; 821.511.141-82/I-34

 

256 -  JÓKAI MÓR. A kőszívű ember fiai [Könyvkuckó] / Jókai Mór. - s.l. : Könyvkuckó, s.a. (Csaba-Könyv Bt.).

 408 p. - (Diák-Kiskönyvtár).

 ISBN 978-9-638157-48-8 : 10.91 lei.

 821.511.141-93-31   082.1 Diák-Kiskönyvtár

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii)

 II 84447 ; 821.511.141/J71

 

257 -  JÓZSEF ATTILA. Tanulmányok és cikkek 1923-1930 / József Attila. - Budapest : Osiris Kiadó, 1995

 vol.

 ISBN 963-379-068-9 : 18 lei (1-2).

  vol. 1 : Szövegek. - 328 p. - Note de subsol.

  vol. 2 : Magyarázatok / Tverdota György. - 288 p.

 821.511.141.09 József Attila   821.511.141-92

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 II 84378 (1-2) ; 821.511.141.09/J81

 

258 -  JUNGEL ZOLTÁN. Hol tanul németül a német? : Fiatal életem öt elrabolt esztendeje / Jungel Zoltán. - Kolozsvár : Kriterion, 2005.

 339 p.; [2] p. il.

 ISBN 973-26-0804-8 : 10 lei.

 821.511.141-94"1945/1950"

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii).

 II 84445 ; 821.511.141/J90

 

259 -  KALÁSZ MÁRTON. Tört mi / Kalász Márton. - s.l. : [Orpheusz Kiadó Kft.], s.a.

 88 p.; - (Orpheusz Könyvek).

 ISBN 963-7971-43-2 : 4 lei.

 821.511.141-1   082.1 Orpheusz Könyvek

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie).

 II 84431 ; 821.511.141/K18

 

260 -  KÁNTOR JÁNOS. Hősi halált halt Franciaországért : Regény a francia idegenlégióról / Kántor János ; A könyvet szerkesztette Kozma Mária. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2005 (Alutus Rt.).

 218 p.

 ISBN 973-665-117-7 : 17.88 lei.

 355.318.2(44)   821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman)

 II 84458 ; 821.511.141/K20

 

261 -  KARINTHY FERENC. Ezredvég / Karinthy Ferenc. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990.

 571 p.

 ISBN 963-15-4238-6 : 15 lei.

 821.511.141-82

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie).

 II 84368 ; 821.511.141/K22

 

262 -  KORDA ISTVÁN. A nagy út : Kőrösi Csoma Sándor életregénye / Korda István ; Szerkesztő Géczi Róbert. - Kolozsvár : Kriterion, 2005 (Gewalt).

 324 p.

 ISBN 973-26-0743-2 : 15.68 lei.

 821.511.141-31   929 Kőrösi Csoma Sándor

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman biografic)

 II 84455 ; 821.511.141/K74

 

263 -  Köszönteni jöttem : Versek gyerekeknek / Gyűjtötte és összeállította Nyakasné Túri Klára. - Zalaegerszeg : s.n., 2001

 102 p. - (Gyerekkönyvtár módszertani füzetek ; 2).

 ISBN 963-00-9318-9 : 6 lei.

821.511.141-93-82          821.511.141-93-1   

821.511.141-93-83          082.1 Gyermekkönyvtár módszertani füzetek

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

 II 84363 ; 821.511.141-82/K75

 

 

 

264 -  KRÚDY GYULA. N. N. : Egy szerelemgyermek regénye / Krúdy Gyula. - Budapest : Fekete Sas Kiadó, 2001

 196 p. - (FSK ögegbetűs könyvek).

 ISBN 963-9352-01-2 : 12 lei.

 821.511.141-312.6   082.1 FSK öregbetűs könyvek

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 84376 ; 821.511.141/K85

 

265 -  LÁSZLÓFFY ALADÁR. Szabó Lőrinc költői helyzetei : Vázlat egy monográfiához / Lászlóffy Aladár ; Kabdebó Lóránt előszavával. - Kolozsvár : Polis, 2005

 139 p. - (Kettős tükörben).

 Note p. 133-136.

 Bibliografie p. 137-139.

 ISBN 973-8341-52-3 : 6.78 lei.

 821.511.141-1   821.511.141.09   929 Szabó Lőrinc   082.1 Kettős tükörben

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 II 84461 ; 821.511.141.09/S99L

 

266 -  LÉTAY LAJOS. Hozzád szóló szavak : versek / Létay Lajos; Árkossy István rajzaival. - Kolozsvár : Kriterion Könyvkiadó, 2004.

 128 p. : il.; 20.3 cm.

 ISBN 973-26-0781-5 : 15 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 II 84410 ; 821.511.141/L53

 

267 -  MAKKAI SÁNDOR. Magyarok csillaga / Makkai Sándor ; Szerkesztő Zabán Márta. - Kolozsvár : Kriterion, 2005

 208 p. - (Történelmi regények).

 ISBN 973-26-0830-7 : 14.31 lei.

 821.511.141-311.6   821.511.141:94(439)   94(439):821.511.141   

 082.1 Történelmi regények

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman istoric)

 II 84465 ; 821.511.141/M16

 

 

268 -  MIKSZÁTH KÁLMÁN. A tót atyafiak ; A jó palócok ; Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán ; Vezető szekesztő Tenner Anna. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2005

 408 p.

 ISBN 963-549-232-4 : 27.79 lei.

 821.511.141-31   821.511.141-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele)

 2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 III 27789 ; 821.511.141/M71

 

269 -  NAGY ANDRÁS. Főbenjárás : Kierkegaard, Mahler, Lukács : esszék / Nagy András. - Budapest : Fekete Sas Kiadó, 1998.

 384 p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 374-381.

 ISBN 963-8254-38-6 : 10 lei.

 821.511.141-4

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri).

 I 18479 ; 821.511.141/N17

 

270 -  NAGY PÁL. Itthoni könyvespolc : Jegyzetek-olvasás közben / Nagy Pál. - Csíkszereda [Miercurea Ciuc] : Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2006 (Alatus Rt.).

 216 p. - (Bibliotheca Transsylvanica ; 45).

 ISBN 973-665-130-4 : 6.02 lei.

 821.511.141.09(498.4)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 II 84421 ; 821.511.141.09/N17

 

271 -  NÁRAY ANTAL. Náray Antal visszaemlékezése 1945 / Náray Antal; Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzetket írta Szakály Sándor. - Budapest : Zrínyi Katonai Kiadó, 1988.

 152 p. : il.

 Anexe p. 121-147.

 Index p. 148-150.

 ISBN 963-326-945-8 : 1 leu.

821.511.141-94                  355.48(439)"1919/1944"(0:82-94)   

821.511.141-95                  94(439)"1919/1944"(0:82-94)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

 I 18471 ; 821.511.141/N22

 

272 -  NÉMETH ANDOR. József Attila / Németh Andor ; Déry Tibor esszéjével ; Szerkesztő Demény Péter. - Kolozsvár : Polis, 2005 (Gewalt Promotion).

 187 p. - (Kettős tükörben).

 Note p. 184-186.

 ISBN 973-8341-51-5 : 11.28 lei.

 821.511.141-1   821.511.141.09   082.1 Kettős tükörben

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 II 84466 ; 821.511.141.09/J81N

 

273 -  NÉMETH MARCELL. Hajnóczy Péter / Németh Marcell. - Pozsony : Kalligram Könyvkiadó, 1999.

 219 p. - (Tegnap és Ma. Kortárs Magyar Írók).

 Note p. 166-206.

 Date bio-bibliografice p. 207-209.

 Bibliografie p. 210-218.

 ISBN 80-7149-289-2 : 8 lei.

 821.511.141.09 Hajnóczy Péter   929 Hajnóczy Péter   

 082.1 Tegnap és Ma. Kortárs magyar írok

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 I 18480 ; 821.511.141.09/H16N

 

274 -  NYIRŐ JÓZSEF. A sibói bölény : Regény / Nyirő József. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2006 (Alutus Rt.).

 262 p. - (Nyirő József Művei ; 9).

 ISBN 973-665-127-4 : 22.38 lei.

 821.511.141(498.4)-31   082.1 Nyirő József Művei

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman istoric).

 II 84456 ; 821.511.141/N99

 

275 -  NYIRŐ JÓZSEF. Székelyek : Elbeszélések és rajzok / Nyirő József. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2005

 165 p. - (Nyirő József Művei ; 8).

 ISBN 973-665-118-5 : 18.80 lei.

 821.511.141(498)-32   082.1 Nyirő József Művei

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(nuvele)

 II 84457 ; 821.511.141/N99

 

276 -  PEÉRY REZSŐ. A végzet bábjátéka avagy Peremmagyarok az idő sodrában / Válogatta, közzéteszi, a szöveget gondozta, továbba az utószót, a jegyzeteket és névmagyarázatokat írta Filep Tamás Gusztáv és Tóth László. - Pozsony : Kalligram Könyvkiadó, 1994.

 471 p.

 Note p. 429-444.

 Dicţionar p. 445-447.

 ISBN 80-7149-050-4 : 10 lei.

 821.511.141(437)-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(Cehoslovacia)(memorii).

 II 84419 ; 821.511.141/P48

 

277 -  PIETSCH MIKLÓS. Aradiak : Regény a szabadulásról / Pietsch Miklós. - Budapest : Kráter Műhely Egyesület, 1995 (Balázs Nyomda).

 167 p.

 ISBN 963-7583-55-6 : 8 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 84377 ; 821.511.141/P64

 

278 -  RÁTH-VÉGH ISTVÁN. Aus der Geschichte der Dummheit / István Ráth-Végh; Aus dem Ungarischen übertragen von Ferenc Gottschlig; Illustrationen von Líviusz Gyulai. - 2. Auflage. - s.l. : Corvina, [1985].

 280 p. : il.

 Titl. orig. : Az emberek butításának történetéből.

 ISBN 963-13-1986-5 : 5 lei.

 821.511.141-32=112.2

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză scurtă).

 II 84379 ; 821.511.141/R29

 

 

279 -  REMÉNYIK SÁNDOR. Reményik Sándor összes verse / Reményik Sándor ; Sajtó alá rendezte Dávid Gyula. - Kolozsvár ; Budapest : Polis : Kálvin Kiadó : Luther Kiadó, 2005

 2 vol.

 ISBN 963-558-023-1 ISBN 963-9571-26-1 ISBN 973-8341-45-0 : 59.63 lei (vol. 1-2).

  vol.1. - 678 p. - ISBN 963-558-024-X.

  vol.2. - 512 p. - Index p. 463-495. - ISBN 963-9571-27-X.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 II 84454 (1-2) ; 821.511.141/R44

 

280 -  RIMAY JÁNOS. Rimay János írásai / Rimay János; A kötetet összeállította, a szöveget gondozta, az utószót és a jegyzeteket írta Ács Pál. - Budapest : Balassi Kiadó, 1992

 339 p. : n. muz. - (Régi Magyar Könyvtár : Források ; 1).

 Note p. 283-323.

 Bibliografie p. 324-326.

 Index p. 331-332.

 ISBN 963-7873-15-5 : 15 lei.

 082.1 Régi Magyar Könyvtár   821.511.141-81 Rimay János

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

 III 27745 ; 821.511.141-82/R54

 

281 -  SCHNEIDER, ĎSA. Hordalék / Ďsa Schneider. - Budapest : K.u.K. Kiadó, s.a. (Scriptor Kft.).

 192 p.

 Carte cu dedicaţie.

 ISBN 963-7437-23-1 : 8 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 84426 ; 821.511.141/S34

 

282 -  SCHNEIDER, ĎSA. Lángba borult a tenger [2004] / Schneider Ďsa. - s.l. : Ornament Kiadó, 2004.

 200 p. ; 20.5 cm.

 Carte cu dedicaţie.

 ISBN 963-216-811-9 : 8 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 821.511.141/S34

 

283 -  SCHNEIDER, ĎSA. A tizenegyedik parancsolat [2004] / Schneider Ďsa. - s.l. : Ornament Kiadó, 2004.

 120 p.

 Carte cu dedicaţie.

 ISBN 963-214-947-5 : 8 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 821.511.141/S34

 

284 -  SIMONFY JÓZSEF. Hogy nézek ki : versek / Simonfy József. - Kolozsvár : Polis, 2005.

 211 p.

 ISBN 973-83-41-67-1 : 8 lei.

 821.511.141(498)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii).

 II 84435 ; 821.511.141/S58

 

285 -  SZILÁGYI DOMOKOS. Útinapló : A Volga Nyugaton / Szilágyi Domokos ; Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta H. Nagy Mária. - Kolozsvár : Kalota Könyvkiadó, 2004 (Charta Nyomda).

 202 p. : il.

 Anexe p. 185-202.

 Note de subsol.

 ISBN 973-8544-21-1 : 17.88 lei.

 821.511.141(498.4)-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal de călătorie)

 II 84451 ; 821.511.141/S99

 

286 -  SZILÁGYI FERENC. "Az ész világa mellett..." : Tanulmányok a magyar felvilágosodás irodalmáról / Szilágyi Ferenc. - Budapest : Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1998.

 610 p. : [16] p. facsim. ; 24 cm. - (Mundus új irodalom ; 6).

 Din cuprins : "Alázatosan ajánlja az író m.k." : Csokonai ismeretlen könyvajánlása Teleki Sámuelhez. - p. 348-351.

 Note la sfârşit de articol.

 Index p. 589-601.

 ISBN 963-8033-44-4 : 30 lei.

 821.511.141.09 "17/18"   082.1 Mundus új irodalom

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(istorie literară)

 III 27754 ; 821.511.141.09/S99

 

287 -  TANDORI DEZSŐ. Töredék Hamletnek / Tandori Dezső. - Budapest : Fekete Sas Kiadó, 1999 (Séd Nyomda).

 132 p.; 19.2 cm.

 ISBN 963-8254-61-0 : 10 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 II 84416 ; 821.511.141/T19

 

288 -  THOMKA BEÁTA. Tolnai Ottó / Thomka Beáta. - Pozsony : Kalligram Könyvkiadó, 1994.

 208 p. : il. - (Tegnap és Ma. Kortárs Magyar Írók).

 Bio-bibliografie p. 150-165.

 ISBN 80-7149-058-X : 8 lei.

 821.511.141.09 Tolnai Ottó   929 Tolnai Ottó   082.1 Tegnap és Ma. Kortárs magyar írok

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 I 18477 ; 821.511.141.09/T70T

 

289 -  ZSADÁNYI EDIT. Krasznahorkai László / Zsadányi Edit. - Pozsony : Kalligram Könyvkiadó, 1999.

 205 p. : il. - (Tegnap és Ma. Kortárs Magyar Írók).

 Note p. 162-169.

 Date bio-bibliografice p. 170-171.

 ISBN 80-7149-290-6 : 8 lei.

 821.511.141.09 Krasznahorkai László   929 Krasznahorkai László  

 082.1 Tegnap és Ma. Kortárs magyar írok

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 I 18478 ; 821.511.141.09/K81Z

 

 

 

9  GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

908  Monografii zonale

 

290 -  GÁL ÉVA. Margitsziget = Die Margareteninsel = Margaret Island / Gál Éva; Angolra fordította Kiss Zsuzsa; Németre fordította Litván Péter. - s.l. : Századvég Kiadó, s.a.

 16 p. : [48] p. il. - (Budapesti Photographiák).

 Note la sfârşit de capitol.

 ISBN 963-8384-41-7 : 10 lei.

 082.1 Budapesti Photographiák   908(439 Insula Margareta)

 1. INSULA MARGARETA(Ungaria)

 III 27735 ; 908/G15

91  Geografie

 

291 -  Insulele Greciei / Consultant principal Marc Dubin ; Traducere din limba engleză Adriana Bădescu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2005.

 400 p. : il. color, h. color - (Ghiduri turistice).

 Indice p. 362-391.

 Vocabular p. 396-400.

 ISBN 973-8175-42-9 : 58.99 lei.

 910.4(495)(036)   082.1 Ghiduri turistice

 1. CĂLĂTORII GEOGRAFICE(Grecia)

 III 27802 ; 910/I-56

 

292 -  Istanbul : [Ghid turistic] / Rosie Ayliffe, Rose Baring, Barnaby Rogerson... ; Traducere din limba engleză Adriana Cherchez. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, s.a.

 272 p. : il. color, h. color - (Ghiduri turistice).

 Index p. 249-268.

 Ghid frazeologic p. 271-272.

 ISBN 973-8175-40-2 : 58.99 lei.

 910.4(560.118)(036)   082.1 Ghiduri turistice

 1. CĂLĂTORII GEOGRAFICE(Turcia)

 III 27801 ; 910/I-87

929  Biografii. Genealogie. Heraldică

 

293 -  DOMOKOS PÁL PÉTER. Az én Erdélyem : Domokos Pál Péter elmodja életét Balogh Júliának / Domokos Pál Péter; Az interjút készítette és a kötetet szerkesztette Balogh Júlia. - Budapest : Vita Kiadó, 1988 (Váci ÁFÉSZ Nyomda).

 122 p. - (Oral History Archivum) (Életutak ; 1).

 Note de subsol.

 Index p. 117-122.

 ISBN 963-521-184-8 : 2 lei.

 082.1 Életutak   082.1 Oral History Archivum   

 929 Domokos Pál Péter   94(498.4)

 1. BIOGRAFIE(Domokos Pál Péter)                2. ISTORIA TRANSILVANIEI.

 II 84444 ; 929/D65

 

294 -  GRANT, MICHAEL. Róma császárai : Életrajzi kalauz a császárkori Róma uralkodóiról Kr.e.31 - Kr.u.476 között / Michael Grant; Fordította Borhy László. - s.l. : Corvina, 1996 (Dürer Nyomda).

 340 p. : il., h. - (Egyetemi Könyvtár).

 Anexe p. 295-328.

 Index p. 329-335.

 Bibliografie p. 336-339.

 Titlul original : The Roman Emperors.

 ISBN 963-13-4013-9 : 35 lei.

 082.1 Egyetemi Könyvtár   929:94(37)"-0031/476"

 1. ISTORIA ROMEI ANTICE

 III 27773 ; 929/G76

 

295 -  Illyés Gyula emlékkönyv / A könyv anyagát válogatta és szrekesztette Illyés Gyuláné. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984 (Kner Nyomda).

 614 p. : il.

 ISBN 963-15-2787-5 : 40 lei.

 929 Illyés Gyula

 1. BIOGRAFIE(Illyés Gyula)

 III 27769 ; 929/I-46

 

296 -  Kossuth Lajos 1802-1894 : Kossuth Lajos és kortársai / Basics Beatrix, Csorba László, Erdődy Gábor... ; Az előszót írta Hermann Róbert; A reprodukciókat és a fényképeket készítette Képessy BEnce. - s.l. : Kossuth Kiadó, 2002.

 159 p. : il., note muz.; [1] CD-ROM.

 Anexă p. 146-163.

 Bibliografie p. 154-156.

 Lucrare apărută cu ocazia aniversării a 200 de ani de la naşterea lui Kossuth Lajos.

 ISBN 963-09-4342-5 : 30 lei.

 94(439)"18" Kossuth Lajos   929 Kossuth Lajos

 1. ISTORIA UNGARIEI

 IV 6305 ; 929/K75

 

297 -  PUŞCARIU, IOAN DE. Fragmente istorice : Despre boierii din Ţara Făgăraşului / Ioan cav. de Puşcariu ; Cu o prefaţă de Aurel Răduţiu. - Ediţia a 2-a / îngrijită şi completată de Vasile Iuga de Sălişte. - Cluj-Napoca : Editura Societăţii Culturale Pro Maramureş "Dragoş Vodă", 2006.

 XXXVII p.;[2]pl. : il.; 762 p. : il, sch., tab.; [2] p. : h. - (Colecţia Genealogică ; 4).

 Note de subsol.

 Indice p. 615-634.

 Anexe p. 635-707.

 Bibliografie p. 708.

 Lucrarea cuprinde texte facsimilate scrise în alfabet chirilic, texte ]n lb. română, maghiară, germană, latină.

 ISBN (10)973-8274-20-6 ISBN (13)978-973-8274-20-6 : 360 lei.

 929.52(498.1)   929.7(498.1)   316.343.32(498.1)   082.1 Colecţia Genealogică

 1. BIOGRAFII COLECTIVE               2. ŢARA FĂGĂRAŞULUI(documente)

 IV 6301 ; 929/P99

94(100) Istorie universală

 

298 -  Attila és hunjai / Szerkesztette Németh Gyula. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1986.

 XXXIX, 351 p., [20] p. il., [2] p. h.

 Note p. 271-322.

 Index p. 323-348.

 ISBN 963-05-4333-8 : 15 lei.

 94(=1.369.1)"04"   929 Attila   94(4)"04"   

 082.1 Akadémiai kiadó reprint sorozata

 1. ISTORIA HUNILOR.

 II 84406 ; 94(100)/A91

 

299 -  BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE. Mátyás király [Bajcsy-Zsilinszky Endre] / Bajcsy-Zsilinszky Endre. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1983.

 287 p. - (Nemzet és emlékezet).

 ISBN 963-271-952-2 : 5 lei.

 082.1 Nemzet és emlékezet   94(439)"1458/1490"(0:82-94)   929 Matei Corvin

 1. ISTORIA UNGARIEI(Matei Corvin)

 II 84434 ; 94(100)/M48B

 

300 -  BOULAY, CYRILLE. Királyi legendák : Az európai királyi udvarok közelről / Cyrille Boulay ; Fordította Takács Márta. - Budapest : Magyar Könyvklub, s.a.

 119 p. : il.

 Titl. orig. : Légendes Royales.

 ISBN 963-547-931-X : 48.71 lei.

 321.17(092)   321.61(4)(084)"19/20"   929:94(100)   94(100):929

 1. MONARHIE(Anglia)                   

 2. MONARHIE CONSTITUŢIONALĂ

 3. ISTORIA EUROPEI(familii regale)

 IV 6310 ; 94(100)/B74

 

301 -  BROOK-SHEPHERD, GORDON. A megkoronázatlan király : Habsburg Ottó élete és kora / Gordon Brook-Shepherd ; Fordította Fazekas István ; Szerkesztette Labányi Ágnes. - Budapest : Magyar Könyvklub, s.a.

 275 p. : il. - (Nagy emberek-Nagy történetek).

 Note p. 247-266.

 Bibliogr. p. 267-269.

 Index p. 271-275.

 Titl orig. : Uncrowned Emperor.

 ISBN 963-549-230-8 : 55.59 lei.

 321.61(4)   327(436)   327(439)   929 Otto Habsburg   

 929 Habsburg, familia   94(4)   082.1 Nagy emberek-Nagy történetek

 1. POLITICA MINORITĂŢILOR

 2. RELAŢII INTERNAŢIONALE

 III 27779 ; 94(100)/H11B

 

302 -  Az erdélyi emlékírók Erdélyről és a fejedelemségről : Történelmi olvasókönyv iskolásoknak és felnőtteknek / A forrásokat válogatta Iszlai Sándor. - Marosvásárhely : Kreatív Könyvkiadó, 2006.

 309 p. : il. - (Erdély öröksége).

 Cronologie la sf. capitolelor.

 Glosar p. 301-309.

 ISBN (10)973-7638-14-X ISBN (13)978-973-7638-14-4 : 11.65 lei.

 355.48   821.511.141-94   930.23(439.21)   929:94(100)   94(100):929   

 94(439.21)"15/18"(0:82-94)   082.1 Erdély öröksége

 1. ISTORIE MILITARĂ(Transilvania)                           2. ISTORIOGRAFIE

 II 84460 ; 94(100)/E64

 

303 -  "Európa szívében" : az egyesült Európa a Somogyi-könyvtár régi és ritka könyveinek tükrében

 / A kiállítást rendzte, az ismertetőt írta és szerkesztette : Szőkefalvi-Nagy Erzsébet. - Szeged : Somogyi könyvtár, 2004.

 24 p. : il. color, h.; 19.5 cm.

 Rezumat în lb. eng. p. 15-22.

 ISBN 963-659-011-7 : 5 lei.

 94(4)(01)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ

 II 84407 ; 94(100)/E90

 

304 -  GERŐ ANDRÁS. Der Heldenplatz Budapest : Als Spiegel ungarischer Geschichte / András Gerő; Mit den Farbfotos von László Csigó; Deutsch von Edward Roy. - Budapest : Corvina, s.a.

 68 p. : il. parţial color.

 ISBN 963-13-2778-7 : 10 lei.

 94(439):725.94(439-35 Budapesta)   725.94(439-35 Budapesta):94(439)

 1. ISTORIA UNGARIEI                    2. MONUMENTE ISTORICE

 IV 6306 ; 94(100)/G34

305 -  KRAUS, WOLFGANG. Jövőnk, Európa : Újrakezdés és egyesülés / Wolfgang Kraus; [Fordította W. Ungváry Renáta]. - Pozsony : Kalligram Könyvkiadó, 1994.

 176 p. - (Dominó Könyvek. Libertas et civitas).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 171-172.

 ISBN 80-7149-084-9 : 8 lei.

 082.1 Dominó Könyvek. Libertas et civitas   94(4)   008:908(4)

 1. CULTURĂ EUROPEANĂ                           2. ISTORIA EUROPEI

 II 84390 ; 94(100)/K81

 

306 -  A második világháború krónikája / Fordította Jónás Edit, Rónaszegi Éva, Tasnádi Ágnes... - Budapest : Magyar Könyvklub, s.a. (Neografia).

 496 p. : il., fig., h.

 Index p. 490-496.

 Bibliogr. p. 496.

 Titl. orig. : Chronik des Zweiten Weltkriegs.

 ISBN 963-549-103-4 : 167.43 lei.

 327(100)(084)   94(100)(091)   94(100)"1939/1945"   355.4(100)"1939/1945"

 1. ISTORIA CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL.

 IV 6312 ; 94(100)/M45

 

307 -  SHAW, KARL. Királyi őrületek : avagy az európai királyi házak kreténségének riasztó históriája / Karl Shaw ; Szerkesztő Szabados Tamás. - Budapest : Magyar Könyvklub, s.a. (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 360 p. : sch.

 ISBN 963-549-126-3 : 37.43 lei.

 616.89:321.61(4)   321.61(4):616.89   94(4)   94(100):929.52   929.52:94(100)

 1. GENEALOGIE                                                2. MONARHIE

 3. PSIHOLOGIA LIDERULUI                          4. PSIHOPATOLOGIE

 5. ISTORIA EUROPEI(familii regale).

 II 84448 ; 94(100)/S52

 

308 -  A világtörténelem krónikája / Szerkesztette Menich Zsuzsa, Karádi Ilona ; Fordította Fürst Anna, Jeney Margit, Rónaszegi Éva... - Budapest : Magyar Könyvklub, 2002

 623 p. : il., h. ; [17] p.

 Cronologie, indice la sfârşitul lucrării.

 Titl. orig. : Chronik der Weltgeschichte.

 ISBN 963-547-729-5 : 145.77 lei.

 930.24".../20"   94(100)".../20"   94(100)(091)   94(100)(084)

 1. ISTORIA CIVILIZAŢIEI               2. ISTORIA LUMII

 IV 6311 ; 94(100)/V60

 

309 -  ZEEPVAT, CHARLOTTE. Ablak egy elveszett világra : A Romanov-család fotóalbuma / Charlotte Zeepvat ; Fordította: Erdős Zsolt ; Főszerkesztő: Tenner Anna. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 328 p. : il. - (Nagy emberek-Nagy történetek).

 Anexe p. 327-328.

 Titl. orig. : The Camera and the Tsars-The Romanov Family in Photographs.

 ISBN 963-549-260-X : 55.96 lei.

 321.61(470+571):929   929:321.61(470+571)   

 929 Romanov   94(100)   94(470+571)(084)   

 082.1 Nagy emberek-Nagy történetek

 1. ISTORIA RUSIEI(biografie)

 2. BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi istorice)

 III 27781 ; 94(100)/Z42

94(3)  Istoria lumii antice

 

310 -  ŞARAMBEI, IOHANNA. 99 Personalităţi din lumea antică / Iohanna Şarambei, Nicolae Şarambei. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Artemis, s.a.

 320 p.

 Note la sf. articolelor.

 Bibliografie p. 319-320.

 Index p. 397-406.

 ISBN 973-566-083-0 : 7 lei.

 94(3):929(038)   929:94(3)(038)   94(3):030   030:94(3)

 1. ISTORIE ANTICĂ                         2. PERSONALITĂŢI ISTORICE

 III 27796 ; 94(3)/S23

94(498)  Istoria României

 

311 -  HELIADE RĂDULESCU, ION. Protectoratul Ţarului sau România şi Rusia : Noi documente asupra situaţiei europene / Ion Heliade Rădulescu ; Selecţie, traducere, postfaţă de Mircea Anghelescu. - Bucureşti : Cartea Românească, 2002.

 130 p. : il.

 Note de subsol.

 Notă asupra ediţiei p. 7-8.

 Cronologie p. 9-16.

 ISBN 973-23-1456-7 : 6 lei.

 327(498)"18"   94(498)"18"   94(470)"18"

II 84501 ; 94(498)/H45

 

312 -  KRISTÓ GYULA. Ardealul timpuriu (895-1324) / Gyula Kristó; Traducere-redactare Imre Pászka. - Szeged : s.n., 2004.

 396 p. : h. - (Biblioteca de Istorie Medievală din Szeged ; 20).

 Note de subsol.

 Note p. 389-393.

 ISBN 963-216-272-2 : 25 lei.

 082.1 Biblioteca de Istorie Medievală din Szeged   94(498.4)"895/1324"

 1. ISTORIA TRANSILVANIEI

 II 84440 ; 94(498)/K83

 

313 -  NEMESKÜRTY ISTVÁN. Édes Erdély : Erdélyi krónika 1916-1967 / Nemeskürty István. - s.l. : Szabad Tér Kiadó, 1988.

 303 p.

 ISBN 963-02-5815-3 : 1 leu.

 94(=511.141)(498.4)"1916/1967"(0:82-94)   821.511.141.09-94"1916/1967"

 1. ISTORIA TRANSILVANIEI

 II 84397 ; 94(498)/N46

 

INDEX DE NUME

 

A

 Ács Pál (antolog. ; note ; postf.) - 280

 Agârbiceanu, Ion - 202

 Albert Ildikó - 30

 Albert Tibor (red.) - 190

 Andersen, Hans Christian (după) - 119-120, 208-209

 Anghelescu, Mircea (ed. ; trad. ; pref.) - 311

 Antalffy, Elayne M (trad.) - 21

 Antoniu, Tanţi (trad.) - 129

 Arany János - 239

 Arany János (trad.) - 166

 Árkossy István (il.) - 266

 Atkins, Robert C. - 92

 Ayliffe, Rosie - 292

 B

 Bába Iván (trad.) - 66

 Babits Mihály (trad.) - 193

 Bacovia, George (despre) - 211

 Bagi László, - 67

 Bajcsy-Zsilinszky Endre - 299

 Bajor Andor - 240

 Bakó Elemér - 112

 Balogh Júlia (red.) - 293

 Bandol, Justina (trad.) - 92

 Barabás Béla (red.) - 84, 106

 Baranyi Ferenc (antolog. ; note ; pref. ; trad.) - 193-194

 Bárdi Nándor (red.) - 70

 Baring, Rose - 292

 Barna Imre (trad.) - 186

 Bart István (trad.) - 153

 Basics Beatrix - 17, 296

 Baudelaire, Charles - 189

 Bădescu, Adriana (trad.) - 128, 156, 291

 Băicuş, Cristian - 93

 Bălan, Ion Dodu (ed. ; note ; pref.) - 215

 Bănulescu, Ştefan (despre) - 217

 Bărdescu, Aura (trad.) - 174, 177-178

 Bencsik János - 39

 Benedek Elek (despre) - 254

 Bertha Mária, O. (trad.) - 61

 Bethlen János (trad.) - 161

 Beůlohradský, Václav - 49

 Bibarţ, Lucia - 10

 Biddulph, Steve - 81

 Bíró Anna, Isztrayné (trad.) - 45

 Bodó Barna (red.) - 47

 Bognár Tünde (antolog.) - 102

 Bókay László (foto.) - 242

 Bond, Michael - 127

 Borbás Mária (trad.) - 135, 140

 Borhy László (red.) - 294

 Böröcz László - 67

 Boros Gábor - 28

 Boros István - 8

 Botka Ferenc (pref. ; note ; red.) - 242

 Boulay, Cyrille - 300

 Bowker, John - 40

 Bozai Ágota (trad.) - 152

 Bozóki András (red. ; note ; postf.) - 58

 Braun Róbert - 60

 Brănişteanu, D.D. (colab.) - 95

 Brook-Shepherd, Gordon - 301

 Brown, Dan - 128

 Bucur, Raluca (trad.) - 126, 158

 Bucur, Rodica (il.) - 181

 Bús János - 80

 Bús János (red.) - 80

 Buzás Gergely - 17

 C

 Cairns, Walter - 74

 Camus, Albert - 190

 Caragiale, Ion Luca - 204-207

 Carp, P.P. (trad.) - 167-168

 Carroll, Lewis - 129

 Căprioară, Ileana - 114

 Cerchez, Adriana (trad.) - 292

 Chmel, Rudolf - 61

 Christie, Agatha - 130-146

 Ciuche, Liana - 208-209

 Ciuche, Liana (trad. ; adapt.) - 208-209

 Colfer, Eoin - 147

 Corneşanu, Stela (trad.) - 37

 Costache, Delia (trad.) - 201

 Cox, Graham (il.) - 36

 Creangă, Ion (despre) - 221

 Cristea, Gabriela C. - 82

 Crohmălniceanu, Ovid S. - 210

 Csanádi Andrea (trad.) - 89

 Csanády Katalin (trad.) - 142

 Csapláros István (antolog. ; pref. ; note) - 123

 Csepeli György - 50

 Csigó László (foto.) - 304

 Csőgör Lajos (pref.) - 84

 Csokonai Attila (trad.) - 184

 Csorba László - 296

 Csukás István - 241

 Czagány Anikó (trad.) - 54

 Czeglédi Imréné (red.) - 116

 Czene-Polgár Viktória (red.) - 39

 Czibula, Adriana - 10

 D

 Dávid Gábor Csaba (trad.) - 42

 Dávid Gyula (ed.) - 279

 Dănăilă, Leon - 94

 Debreceni Júlia (trad.) - 149

 Dely Erzsébet (red.) - 104

 Demény Péter (red.) - 272

 DeMille, Nelson - 148

 Demşea, Dan (coord.) - 10

 Déry Tibor - 242

 Déry Tibor (pref.) - 272

 Detre Zsuzsa, V. (trad.) - 233

 Déva Mária (trad.) - 49

 DeVrye, Catherine - 37

 Dimitriu, Daniel - 211

 Doctorow, Edgar Lawrence - 149

 Doerry, Martin - 182

 Domokos Pál Péter - 293

 Dragomirescu, Laura M. (trad.) - 196

 Drăgănescu, Diana (trad.) - 147

 Dsida Jenő - 243

 Dubin, Marc (colab.) - 291

 Dumitrescu, Gabriela (red.) - 26

 Dumitrescu, Titus (trad.) - 74

 E

 Éger György (red.) - 70

 Egyed Tibor (il.) - 237

 Eisner, Lotte H. - 105

 Elton, Ben - 150

 Eminescu, Mihai - 213-214

 Eminescu, Mihai (despre) - 221

 Engelmann, Peter - 22

 Enyedi Sándor - 106

 Eötvös József, báró - 20

 Erdei János - 244

 Erdélyi Z. János (trad.) - 186

 Erdődy Gábor - 296

 Erdős Zsolt (trad.) - 77, 309

 Éri István (red.) - 17

 Essig Kacsó Klára (il.) - 238

 Etédi Péter (trad.) - 144

 F

 Fábri Péter - 245

 Faragó-Szabó István - 32

 Farkas Mária (trad.) - 58

 Fáy András - 20

 Fazakas István - 83

 Fazakas István (antolog.) - 186

 Fazakas István (red.) - 248

 Fazekas István (trad.) - 301

 Fázsy Anikó (trad.) - 190

 Féja Endre (antolog.) - 246

 Féja Géza - 246

 Felföldi Zita - 17

 Ferenczi Sándor (despre) - 31

 Ficino, Marsilio - 23

 Filep Tamás (antolog. ; note ; postf.) - 276

 Finder, Joseph - 151

 Fischer András (red.) - 48

 Fischer, Tibor - 152-154

 Fodor András - 247

 Fortnum, Peggy (il.) - 127

 Frosin, Constantin (trad.) - 204

 Fructuoso, José Martinez - 38

 Frunză, Sandu - 41

 Fulvimari, Leffrey (il.) - 158

 Fürst Anna (trad.) - 308

 Füst Milán - 248

 Futaky István - 110

 G

 Gábor Luca (red.) - 59

 Gál Éva - 290

 Galatz Ferenc (red.) - 5

 Gárdonyi Géza - 249

 Gáthy Vera (trad.) - 58

 Géczi Róbert (red.) - 262

 Gellért Hugó (trad.) - 232

 Gérecz Attila (despre) - 250

 Gergely Jenő - 75

 Gerő András - 304

 Gide, André - 191

 Gille Zsuzsa (trad.) - 58

 Gintli Tibor - 121

 Goga, Octavian - 215

 Gogoneaţă, Nicolae (pref.) - 33

 Goldziher Ignác - 42

 Golopenţia, Sanda - 107

 Golu, Mihai - 94

 Gömöri György - 251

 Göncz Árpád (trad.) - 143, 155

 Görgey Gábor (trad.) - 186

 Gorki, Maxim - 232

 Gottschlig Ferenc (trad.) - 278

 Gottschlig, Franz (trad.) - 15

 Grancea, Mihaela (coord.) - 44

 Grant, Michael - 294

 Grădinaru, Ariadna (trad.) - 148

 Grămescu, Haralambie (trad.) - 234-235

 Grendel Ágota (trad.) - 61

 Grendel Lajos - 252-253

 Grimm, Jacob - 183

 Grimm, Jacob (după) - 117

 Grimm, Wilhelm - 183

 Grimm, Wilhelm (după) - 117

 Gyarmathy László (foto. ; il.) - 101

 Györffy Miklós (trad.) - 105

 Gyulai Líviusz (il.) - 278

 H

 H. Nagy Mária (note ; ed.) - 285

 Hajdú Farkas-Zoltán (pref. ; red. ; antolog.) - 187

 Hamilton, David (red.) - 52

 Harmath Anikó (trad.) - 43

 Hárs Ernő (trad.) - 189

 Hartyányi István (red.) - 7

 Haşdeu, Bogdan Petriceicu - 216

 Haulică, I. - 95

 Haynal Katalin (trad.) - 185

 Hârsu, Lia (trad.) - 183

 Hegedűs Imre János - 254

 Hegedűs István (trad.) - 193

 Heliade Rădulescu, Ion - 311

 Hell Judit (trad.) - 88

 Hemingway, Ernest - 155

 Herádi László Mihály (red.) - 6

 Hermann Róbert (pref.) - 296

 Holodnyák Péter - 67

 Holuţă, Ligia (trad.) - 195

 Horodincă, Georgeta - 217

 Horwege, Wilfried - 184

 Hunyady György (red.) - 52

 I

 Ilin, Stancu (ed. ; pref.) - 183

 Ilin, Stancu (ed.) - 216

 Illyés Gyula (despre) - 295

 Illyés Gyula (trad.) - 194

 Illyés Gyuláné (antolog. ; red.) - 295

 Imregh Monika (trad. ; postf.) - 23

 Ioniţă, Florin (ed. ; pref. ; note) - 203

 Iosif, Ştefan Octavian (trad.) - 169

 Iszlai Sándor (antolog.) - 302

 Iuga de Sălişte, Vasile (ed.) - 297

 Iványi Tamás (trad.) - 42

 Izverna, Mioara (trad.) - 191

 J

 Jacq, Christian - 192

 Jeney Margit (trad.) - 308

 Jókai Mór - 256

 Jónás Edit (trad.) - 306

 Joó Rudolf (pref. ; postf. ; red. ; antolog.) - 84

 József Attila - 257

 József Attila (despre) - 272

 Jungel Zoltán - 258

 K

 Kabdebó Lóránt (pref.) - 265

 Kabdebó Lóránt (red.) - 19, 124

 Kada Júlia (trad.) - 133, 137, 141

 Kakuk Ágnes (trad.) - 184

 Kalász Márton - 259

 Kálnási Árpád (red.) - 112

 Kamarás István - 125

 Kántor János - 260

 Kapitány Ágnes - 100

 Kapitány Gábor - 100

 Karádi Ilona (red.) - 308

 Karcsai Kulcsár István (red.) - 108

 Karinthy Ferenc - 261

 Karsay Orsolya - 21

 Karsay Orsolya (ed.) - 13

 Katona Éva (antolog.) - 237-238

 Képessy Bence (il.) - 296

 Kereki Judit (red.) - 116

 Kéri László (red.) - 59

 Kilián István (red.) - 109

 Kiss Anna (trad.) - 89

 Kiss József - 62

 Kiss Zsuzsa (trad.) - 290

 Korda István - 262

 Kossuth Lajos - 20

 Kostova, Elizabeth - 156

 Kovács Ivett (trad.) - 145

 Kovács Zoltán (red.) - 7

 Kováts Tibor (foto. ; il.) - 101

 Kövecses Zoltán - 111

 Köves Erzsébet (trad.) - 136

 Kozma Mária (red.) - 260

 Kraus, Wolfgang - 305

 Kristó Gyula - 312

 Krúdy Gyula - 264

 Kulcsár Szabó Ernő (red.) - 124

 L

 Labányi Ágnes (red.) - 301

 Lamartine, Alphonse de - 193

 Lászlóffy Aladár - 265

 Lator László (antolog.) - 122

 Laube, Sigrid - 185

 Laurenţiu, Florica Elena - 87

 Lázár Zsófia (trad.) - 49

 Lendvai, Paul - 63-64

 Lengyel János (red.) - 15

 Leonard, Elmore - 157

 Létay Lajos - 266

 Levendel Ádám (red.) - 48

 Lindgren, Astrid - 126

 Litván György - 65

 Litván Péter (trad.) - 290

 Lyons, Lewis - 77

 M

 Macfarlane, Alan - 53

 Madarász Lászlóné (red.) - 116

 Madonna - 158

 Makkai Sándor - 267

 Marin, Carmen (il.) - 199-201

 Marosi Ildikó (red.) - 243

 Marton Géza (trad.) - 76

 Mayer Judit (trad.) - 69

 Mazilu, Dumitru (trad.) - 172-173

 McBride, James - 159

 McMahon, Vanessa - 54

 Mecseki Rita Eszter (pref.) - 102

 Megyesy Jenő - 4

 Melegh Attila (trad.) - 53

 Menich Zsuzsa (red.) - 308

 Mester Béla (red.) - 24

 Mészáros Judit (red. ; note ; postf.) - 31

 Mészöly Dezső (trad.) - 166

 Mészöly Gedeon, ifj. (trad.) - 76

 Mihăescu, Dan - 218

 Mikó Árpád - 21

 Mikszáth Kálmán - 268

 Mindszenty József (despre) - 75

 Mlynář, Zdeneůk - 66

 Molnár Judit (antolog.) - 236

 Monaldi-Sorti - 188

 Morvai Krisztina - 78

 Munteanu, Ruxandra (tab. cronolog.) - 207

 Murányi Beatrix (trad.) – 182

 

 N

 Nagy András - 269

 Nagy Csaba (trad.) - 46

 Nagy Pál - 270

 Nagy Pál (ed.) - 240

 Nanovfszky György (red.) - 67

 Náray Antal - 271

 Neagu, Simona (trad.) - 127

 Nechiti, Monica (trad.) - 139

 Negrea Gelu (trad.) - 204

 Negruzzi, Costache (Constantin) - 219

 Nemeskürty István - 313

 Németh Andor - 272

 Németh Gyula (red.) - 298

 Németh István (trad.) - 49

 Németh László (despre) - 7

 Németh Marcell - 273

 Nguyen, Luu Lan Anh (red.) - 52

 Nyíri Kristóf (red.) - 29, 55

 Nyirő József - 274-275

 Nyzsnyánszki Ferenc (trad.) - 22

 O

 Oberfrank Ferenc - 101

 O'Brian, Patrick - 160

 Olăreanu, Costache - 220

 Onufrie, Vinţeler - 115

 Orbán Éva - 12

 Ördögh Szilveszter (red.) - 3

 Orléans, Charles d' - 194

 Orwell, George - 161

 Osborne, Charles - 131, 145

 Ostafi-Iliescu, Lucia (trad.) - 34-36

 P

 Palló Gábor (red.) - 1, 29

 Panait, Marian George (postf.) - 25

 Papa, Mihaela (trad.) - 176

 Papp József - 86

 Papp Sándor (red.) - 108

 Parascan, Constantin - 221

 Paraschivescu, Radu - 222

 Pászka Imre (trad. ; red.) - 312

 Paul Stanish (il.) - 81

 Péczeli József (trad.) - 197

 Peéry Rezső - 276

 Perecz László (red.) - 24

 Perrault, Charles (după) - 118

 Petrescu, G. (colab.) - 95

 Pieper, Annemarie - 88

 Pietsch Miklós - 277

 Popa, Fabiola (trad.) - 162, 164

 Popescu, Dana (il.) - 117-120, 208-209

 Popescu, Florentin (ed. ; pref. ; note) - 223

 Posescu, Alexandru - 25, 33

 Preda, Marin - 224

 Prisăcaru, Petre (colab.) - 74

 Puşcariu, Ioan de - 297

 R

 Rácz Endre - 43

 Radu de Hohenzollern-Veringen, Principe - 68

 Randall, Vicky (red.) - 89

 Ráth-Végh István - 278

 Rădulescu, Andrei - 96

 Rădulescu-Motru, Constantin - 26

 Răduţiu, Aurel (pref.) - 297

 Rebreanu, Ilderim (tab. cronolog.) - 225

 Rebreanu, Liviu - 225

 Reményik Sándor - 279

 Rice, Anne - 162-163

 Rilke, Rainer Maria - 186

 Rimay János - 280

 Roberts, Katherine - 164

 Rodenbach, Georges - 195

 Rogerson, Barnaby - 292

 Rónaszegi Éva (trad.) - 306, 308

 Rónay György (trad.) - 194

 Roske, Octavian (trad.) - 172-173

 Róth András Lajos (antolog. ; pref.) - 113

 Roy, Edward (trad.) - 304

 Rózsás Beáta (red.) - 104

 Rusu, Valeriu (colab.) - 95

 S

 Sajó András (red.) - 73

 Salamon István - 56

 Sarafoleanu, Codruţ (red.) - 97

 Sarlós Zsuzsa (trad.) - 134

 Saul, John - 165

 Săvoiu, Adrian (ed. ; note ; pref.) - 212

 Schaya, Leo - 45

 Scheiber Sándor (bibliogr.) - 42

 Schein Gábor - 121

 Schneider, Ďsa - 281-283

 Schuon, Frithjof - 46

 Shakespeare, William - 166-169

 Shaw, Karl - 307

 Shepard, Kate (il.) - 34-35

 Simon Róbert (trad. ; red. ; ed.) - 42

 Simonfy József - 284

 Škvorecký, Josef - 233

 Smith, Wilbur - 170

 Somkuti Gabriella - 11

 Sorescu, Roxana (ed.) - 231

 Sorescu, Roxana (pref. ; tab. cronolog.) - 230

 Sotillo Pantin, María Elba - 199-201

 Sóvágó Katalin (trad.) - 160

 Sparks, Nicholas - 171

 Stan, Mihaela (trad.) - 192

 Stefănescu, Daniela - 226

 Steinbeck, John - 172-173

 Stine, R. L. - 174-178

 Stoian, Gabriel (trad.) - 151

 Stroe-Botorcu, Laura (trad.) - 163

 Sükösd Miklós (red. ; note ; postf.) - 58

 Süle Gábor (trad.) - 159

 Sütő András (pref.) - 240

 Szabados Tamás (red.) - 307

 Szabó András - 103

 Szabó Attila - 27

 Szabó Lőrinc (despre) - 265

 Szabó Lőrinc (trad.) - 166

 Szabó Péter - 80

 Szakály Sándor (ed. ; pref. ; note) - 271

 Szathmáry Rózsa (red.) - 85

 Széchenyi István - 72

 Szécsi Gábor - 57

 Szekeres Erika (trad.) - 88

 Széky János (trad.) - 154

 Szendrő Borbála (trad.) - 146

 Szenyán Erzsébet (trad.) - 123

 Szilágyi Domokos - 285

 Szilágyi Ferenc - 286

 Szilágyi Judit (antolog. ; ed. ; note) - 248

 Szőkefalvi-Nagy Erzsébet (red.) - 303

 Sůpitzer, Juraj - 69

 Ş

 Şarambei, Iohanna - 310

 Şarambei, Nicolae - 310

 Şerban, Gina Monica (trad.) - 165

 T

 Takács Márta (trad.) - 300

 Takács Péter (red.) - 51

 Tandori Dezső - 287

 Tasnádi Ágnes (trad.) - 306

 Tenner Anna (red.) - 40, 179, 268, 309

 Teodoreanu, Elena - 96

 Thierry, Heribert (trad.) - 15

 Thomka Beáta - 288

 Thomson, Edda - 179

 Todero Anna (trad.) - 188

 Tóth László (antolog. ; note ; postf.) - 276

 Tóth László (trad.) - 161

 Tótisz András (trad.) - 157

 Tucă, Marius - 227-228

 Túri Klára, Nyakasné (antolog.) - 255, 263

 Turturea, Alexandra (trad.) - 171, 175

 U

 Ungváry Renáta, W. (trad.) - 305

 Ungváry Rudolf - 12

 Uram Tamás (trad.) - 150

 V

 Vadkerty Katalin - 71

 Vainovski-Mihai, Irina (trad.) - 91

 Van Gool, A. - 180-181

 Van Gool, A. (il.) - 180-181

 Vang-Nyman, Ingrid (il.) - 126

 Varga Zoltán (red.) - 59

 Várkonyi Benedek (trad.) - 38

 Vas István (trad.) - 166

 Vásárhelyi Maja (trad.) - 81

 Vékás Magdolna (foto.) - 8

 Veres Péter - 18

 Vermes Magda (trad.) - 138

 Verne, Jules - 196

 Vircondelet, Alain - 38

 Vlahuţă, Alexandru - 229

 Vlăduţescu, Gheorghe (postf.) - 26

 Voiculescu, Vasile - 230-231

 Voltair, François-Marie Arouet - 197

 Vörös Imre (red.) - 197

 W

 Wágner Péter (il.) - 236

 Warburton, Olivia (antolog.) - 35-36

 Waylen, Georgina (red.) - 89

 Wehli Tünde - 21

 Weiss János (red. ; trad.) - 2

 Wesselényi Miklós - 79

 Wright, Elena-Diana (trad.) - 170

 Y

 Yaconelli, Mike (antolog.) - 34

 Z

 Zabán Márta (red.) - 267

 Zakariás Erzsébet - 90

 Závecz Tibor (cond. şt.) - 48

 Zeana, Corneliu - 98-99

 Zeepvat, Charlotte - 309

 Zentai Éva (trad.) - 131-132

 Zentai Lóránd (alcăt.) - 122

 Zepeczaner Jenő (red. ; ed. ; foto.) - 16

 Zipişi, Manuela (trad.) - 130

 Zsadányi Edit - 289

 Zsoldos Jánosné - 14

 Zwickel Ottó (trad.) – 8

 

INDEX DE TITLURI

 

50 éves a Korunk : Az 1976. május 20-21-i emlékülés alapján szerkesztette éssajtó rendezte Kabdebó Lóránt - 19

 99 Personalităţi din lumea antică - 310

 101 vers Nagyváradról - 236

 111 vers a szerelemről - 237

 111 vers Kolozsvárról - 238

 A

 A szerelemről : Kommentár Platón A lakoma című művéhez - 23

 Ablak egy elveszett világra : A Romanov-család fotóalbuma - 309

 Adevărul despre copii - 34

 Adevărul despre mămici - 35

 Adevărul despre tătici - 36

 Adó és Két garas - 72

 Agyafúrt agyag - 152

 Ajánló bibliográfiák a középiskolások kötelező és ajánlott olvasmányainak feldolgozásához - 116

 Albă ca zăpada [Ed. Roxel Cart] - 117

 Alexandru Lăpuşneanul - 219

 Alice în ţara minunilor [Cartex 2000][2005] - 129

 Alkonyat : Sorsunk - civilizációnk felbomlása - 4

 Az amerikai magyarok nyelvének kutatásárol - 112

 Anarchizmus - 58

 Az angol individualizmus eredete : A család, a tulajdon és a társadalmi átmenet - 53

 Angyal Bandi illemtana : Humoreszkek, paródiák (1959-1989) - 240

 Antologia basmului cult [retipărire] - 203

 Antologia modernismului hispanic - 198

 Aradiak : Regény a szabadulásról - 277

 Az aranyművesség története - 101

 Ardealul timpuriu (895-1324) - 312

 Az Artamonovok - 232

 Artemis Fowl : Codul infinitului - 147

 Astenii de buzunar - 227

 Átépítés alatt : Közép- és kelet-európai gazdasági és politikai közvélemény-kutatás - 48

 Atlasz álmai : Borges a Szovjetunióban. Az örökélet előszobája és egyéb történetek - 244

 Áttételek - 252

 Attila és hunjai - 298

 Aus der Geschichte der Dummheit - 278

 Az egység szúfí tanítása - 45

 Az én Erdélyem : Domokos Pál Péter elmodja életét Balogh Júliának - 293

 B

 Bacovia - 211

 Balitéletekről - 79

 Balladák [Diáktéka Kiadó] - 239

 Balul fantomelor : roman - 222

 A Baranyai Helytörténetírás (1968-1989) és Baranyai Történetírás (1990-1993) repertóriuma - 6

 Befogadás és eredetiség a jogban és a jogtudományban : Adalékok a magyarországi jogtermészetrajzához - 73

 A béka segge alatt - 153

 Béke poraikra ... - 80

 Békesi László - 59

 A belső telepítések és a lakosságcsere - 71

 Benedek Elek : Monográfia - 254

 Beszélő házak : Lakásaink szimbolikája. Magyarország, 1990-es évek - 100

 Bibliothek des Münsters von Kalocsa - 8

 Blestemul mumiei - 174

 A bőfény forrása : Zsögödi Nagy Imre - 103

 Börtönnapok hordaléka : önéletrajzi jegyzetek, 1958 - 242

 Búcsú a tengertől : Válogatott költemények - 193

 Budapester Museen : Ungarisches Nationalmuseum; Museum der Bilden Künste; Ungarische Nationalgelarie; Museum für Kunstgewerbe; Ethnographisches Museum; Budapester Historisches Museum - 15

 Bun venit în casa morţilor - 175

 A büntetés története - 77

 C

 Calea de foc - 192

 Cardiologie preventivă - 98

 Căderea nopţii : [roman] - 148

 Ceai fierbinte cu lămîie şi miere : Reflecţii despre succes în vremuri de tranziţie - 37

 Cenuşăreasa [Ed. Roxel Cart] - 118

 Chemarea mâinilor negative - 107

 Codul lui Da Vinci [Ediţie nouă] - 128

 Colecţionarul de istorie [roman] - 156

 Crăiasa zăpezilor - 119

 O crimă anunţată - 130

 Csík-, Gyergyó-, Kászonszék és Aranyosszék parasztvallomásai 1820-ból - 51

 A csoportok percepciója - 52

 Cum poţi să fii persan : Publicistică - 220

 D

 Dalok, rondók, balladák : 1394-1994 - 194

 Degeţica [Ed. Roxel Cart] - 120

 A démoni filmvászon - 105

 Dialectica - 26

 Dicţionar de epidemiologie clinică şi medicină bazată pe dovezi - 93

 Dicţionar de pleonasme [Căprioară, Ileana] - 114

 Dicţionar de sinonime [Vinţeler, Onufrie] - 115

 Discursul oratoric românesc : De la începuturi până la instaurarea regimului comunist - 212

 Doi ani de vacanţă [Ed. Cartex 2000] - 196

 E

 Édes Erdély : Erdélyi krónika 1916-1967 - 313

 "Édesanyám kicsi korban megtanított ..." : Tanulmányok a hagyományostársadalomra jellemző asszonyi tudás kérdésköréből - 90

 Egy legendás szerelem : Consuelo és Antoine de Saint Exupéry - 38

 Das eigenwillige Ungarn : Innenansichten eines Grenzgängers - 63

 Das eigenwillige Ungarn : Von Kádár zu Grósz - 64

 Emberek vetése : A XXI. század szociálpszichológiai kihívásai - 50

 Az emberi állapot gyökerei - 46

 Az emberi lélek mérnöke - 233

 Eminescu şi Creangă la Junimea - 221

 Az erdélyi emlékírók Erdélyről és a fejedelemségről : Történelmi olvasókönyviskolásoknak és felnőtteknek - 302

 "Az ész világa mellett..." : Tanulmányok a magyar felvilágosodás irodalmáról - 286

 Eu sper, tu speri, el (ea) speră... - 226

 Europa din noi : Regalitatea şi democraţia spectacol - 68

 "Európa szívében" : az egyesült Európa a Somogyi-könyvtár régi és ritka könyveinek tükrében - 303

 Ezredvég - 261

 F

 Féja Géza levelezése - 246

 Feketekávé - 131

 Felelet gróf Széchenyi Istvánnak/ Kossuth Lajos; Kelet népeés Pesti Hírlap/Báró Eötvös József; Kelet Népe, nyugoton/ Fáy András - 20

 File din cartea naturii - 202

 Fiziologie umană [Haulică, I.] - 95

 Fizioterapie : Proceduri de hidrotermoterapie, crioterapie, masajul medical clasic,masajul segmentar - 96

 Főbenjárás : Kierkegaard, Mahler, Lukács : esszék - 269

 Fragmente istorice : Despre boierii din Ţara Făgăraşului - 297

 Fructele mîniei - 172

 Fructele pământului - 191

 Fundamentalismul religios şi noul conflict al ideologiilor - 41

 Füst Milán összegyűjtött levelei - 248

 G

 Galeri - 253

 Gérecz Attila a költő : 1956 mártirja - 250

 Gloriett a hullának - 132

 A gógyi galeri - 154

 Gyilkosság a csendes házban - 133

 Gyilkosság a diákszállóban - 134

 Gyilkosság a fürdőházban : Történelmi regény - 184

 Gyilkosság méretre - 135

 Gyilkosság Shakespeare Angliájában - 54

 Gyöngyöző cián - 136

 Gyönyörök sötét kútjai : Az erotikus világlíra remekei - 122

 H

 Haáz Rezső Múzeum - 16

 A Haáz Rezső Múzeum képtára - 18

 Hagyományok és tárgyi emlékek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen - 86

 Hajnóczy Péter - 273

 Hamlet ; Romeo és Júlia ; MacBeth ; III. Richárd - 166

 Három kódex : Az Országos Széchényi Könyvtár millenniumi kiállítása 2000. aususztus 17 - november 17. = Three Manuscripts : The Millenary Exhibition of the National Széchényi Library 17thAugust - 17th November 2000 - 21

 Hegel - Filozófia és totalitarizmus - 22

 Der Heldenplatz Budapest : Als Spiegel ungarischer Geschichte - 304

 Henriás (1792) - 197

 A hét számlap rejtélye - 137

 Hétvégi gyilkosság - 138

 A hetvenes évek : [Napló] - 247

 Hódolat Katalóniának [Interart Kiadó] - 161

 Hogy nézek ki : versek - 284

 Hogyan neveljünk boldog gyermekeket ? - 81

 Hol tanul németül a német? : Fiatal életem öt elrabolt esztendeje - 258

 Holocaust, elbeszélés, történelem - 60

 A honi Kopernikusz-recepciótól a magyar Nobel-díjakig - 1

 Hordalék - 281

 Hősi halált halt Franciaországért : Regény a francia idegenlégióról - 260

 Hosszúhajú veszedelem : Agglegény-elbeszélések [2001] - 249

 Hozzád szóló szavak : versek - 266

 I

 Időkerék : Versek gyerekeknek - 255

 III. Richárd - 166

 Illyés Gyula emlékkönyv - 295

 Imprimatur : Egy inas naplója - 188

 In memoriam Ferenczi Sándor : Mészáros Judit szerkesztésében - 31

 Insulele Greciei - 291

 Az integrációtól a narrációig : A felvilágosodás dialektikájának recepciója - 2

 Introducere în legislaţia Uniunii Europene - 74

 Ion : [roman] [Ed. Herra] - 225

 Irodalom : 14-15 éveseknek - 121

 Istanbul : [Ghid turistic] - 292

 Isten : Rövid áttekintés - 40

 Az iszlám kultúrája : Művelődéstörténeti tanulmányok - 42

 Itthoni könyvespolc : Jegyzetek-olvasás közben - 270

 Î

 În căutarea Templului Amazoanelor - 164

 Întîlnire cu moartea - 139

 J

 Jó barátok görbe tükörben : Magyar, lengyel anekdóták és más történetek - 123

 A jó palócok - 268

 Jövőnk, Európa : Újrakezdés és egyesülés - 305

 József Attila - 272

 A József Attila városi könyvtár emlékkönyve - 9

 Justinianus császár insitutiói négy könyvben - 76

 K

 A kapitalizmus és a polgári erény - 49

 Kapitány és katona - 160

 Kelet népe és Pesti Hírlap/Báró Eötvös József - 20

 Kelet Népe, nyugoton/ Fáy András - 20

 Kétség és remény : esszék, tanulmányok - 69

 Ki kicsoda a mai magyar filmművészetben : Akik a magyar filmeket csinálják - 108

 Kiengesztelődés : Gyalogszerrel Csíksomlyóra - 39

 Királyi legendák : Az európai királyi udvarok közelről - 300

 Királyi őrületek : avagy az európai királyi házak kreténségének riasztó históriája - 307

 A Kolozsvári Magyar Egytem 1945 - ben : (A Bolyai Egyetem szervezésének válogatottdocumentumai) - 84

 Költők éhkoppon : összegyűjtött prózai írások - 241

 A kommunikatív elme : A nyelvi kommunikáció fogalmi alapjai - 57

 Korszerű múzeumok műemléképületekben : Magyarországi példák = Up-to-date museums in the historical buildings : Hungarian Examples : Évi konferencia, Budapest 2002 szeptember 24-29= Annual Conference, Budapest 24-29 September, 2002 - 17

 Kossuth Lajos 1802-1894 : Kossuth Lajos és kortársai - 296

 A kőszívű ember fiai [Könyvkuckó] - 256

 Köszönteni jöttem : Versek gyerekeknek - 263

 Közelítések a magyar filozófia történetéhez : Magyarország és a modernitás - 24

 Krasznahorkai László - 289

 A kutya se látta - 140

 L

 Lángba borult a tenger [2004] - 282

 Leibniz lételmélete - 27

 Literatura română şi expresionismul - 210

 Lumea basmelor - 180

 Lumea basmelor [Van Gool, A.] - 181

 M

 MacBeth - 166

 Macbeth : Tragedie în cinci acte [Cartex 2000][2005] - 167

 Macbeth : Tragedie în cinci acte [Cartex 2000][2006] - 168

 Maeba - 199

 Maeba [Ediţia în limba engleză] - 200

 Maeba [Ediţia în limba română] - 201

 Magyar jelentés - árnyalatok - 3

 Magyar-angol kifejezéstár - 111

 Magyarok csillaga - 267

 A magyarországi Piaristaiskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig = Fontes ludorum scenicorum in gymnasiis collegiisque scholarum piarum Hungariae - 109

 Malte Lauris Brigge feljegyzései és egyéb szépprózai írások - 186

 Margitsziget = Die Margareteninsel = Margaret Island - 290

 Mari comici pe micul ecran - 218

 A második világháború krónikája - 306

 Matamatica şi informatica - 91

 Mátyás király [Bajcsy-Zsilinszky Endre] - 299

 A megkoronázatlan király : Habsburg Ottó élete és kora - 301

 "Megsebzett szívem" : Lilli Jahn élete 1900-1944 - 182

 A mesterséges mennyországok - 189

 Mica sirenă [Ed. Roxel Cart] - 208

 Miért nem szóltak Evansnak ? [Magyar Könyvklub] - 141

 A Mindszenty-per - 75

 Mitică : Antologie = Anthologie - 204

 Mobilközösség - mobilmegismerés : tanulmányok - 55

 Momente din istoria lecturii publice în municipiul şi judeţul Arad - 10

 Momente. Schiţe [Caragiale, I.L.; Ed. Cartex 2000][2006] - 205

 Moromeţii [Cartex Serv][2006] - 224

 A mozgástörvényektől Isten értelmi szeretetéig : A morális univerzum kitágulásaa mechanikai filozófiában - 28

 Mrs. McGinty halott - 142

 Múltfaggatás és kisebbségi önértéktudat - 62

 N

 N vagy M - 143

 N. N. : Egy szerelemgyermek regénye - 264

 A nagy út : Kőrösi Csoma Sándor életregénye - 262

 Nagykövet voltam Magyarországon : Cseh-Szlovákia utolsó magyarországi nagyköveténekfeljegyzéseiből - 61

 Náray Antal visszaemlékezése 1945 - 271

 Ne hagyjátok az iskolát! : Emlékkönyv : [A dévai magyar középfokú oktatás története] - 85

 Németh László : Bibliográfia - 7

 Nopţi în Rodanthe - 171

 Noteszlapok - 190

 Noua dietă revoluţionară Atkins : Complet actualizată - 92

 Nu coborîţi în pivniţă - 176

 Nuvele [Caragiale, Ion Luca ; Ed. Cartex 2000][2006] - 206

 Nuvele şi povestiri [Voiculescu, Vasile] - 230

 Nyelvtörténeti vizsgálatok a Kárpát-medencei avar-magyarkapcsolatok kérdéséhez : mongol és mandzsu-tunguz elemek nyelvünkben - 110

 O

 O carte a morţilor la români - 87

 O mie şi una de nopţi : Lampa lui Aladdin - 234

 O mie şi una de nopţi : Sindbad marinarul - 235

 Olvasatok - 125

 Az önpusztító lélek - 30

 Ora vrăjitoarelor - 162

 Oroszország : Tények és adatok : 1995 - 67

 Az országos Széchényi Könyvtár története 1802-1918 - 11

 Osztályozás és információkeresés : Kommentált szöveggyüjtemény - 12

 Öt év a kétszázból : A Kolozsvári Magyar Színház története 1944 és 1949 között - 106

 P

 Paddington sare în ajutor - 127

 Pamflete cu români - 228

 Pannonhalma - 43

 Paranoia : [roman] - 151

 Parázs a hamu alatt - 150

 Păşunile Raiului - 173

 A pénz : Idézetek könyve - 102

 Pippi Şoseţica se îmbarcă - 126

 Platon : Filosofia dialogurilor - 25

 Poezie română religioasă - 223

 Poezii : Antologie [Voiculescu, Vasile] - 231

 Poezii [Eminescu, Mihai ; Ed. Cartex 2000][2005] - 213

 Poezii. Publicistică - 215

 Poveşti pentru copii - 183

 A Prágai Tavasz...és Ősz - 66

 Pronto : Rapallói nehézfiúk - 157

 Protectoratul Ţarului sau România şi Rusia : Noi documente asupra situaţiei europene - 311

 Proză : Făt-Frumos din lacrimă. Sărmanul Dionis. La aniversară. Cezara. Geniupustiu. Aur, mărire şi amor - 214

 Psihologia educaţiei [Cristea, Gabriela C.] - 82

 Publicistica politică [Editura Floarea Darurilor] - 216

 R

 Reményik Sándor összes verse - 279

 Reprezentări ale morţii în Transilvania secolelor XVI-XX - 44

 Rimay János írásai - 280

 Rinologia - 97

 Róma császárai : Életrajzi kalauz a császárkori Róma uralkodóiról Kr.e.31 - Kr.u.476 között - 294

 Romániai Magyar Évkönyv 2002 - 47

 România pitorească [Ed. Cartex 2000] - 229

 Romeo és Júlia - 166

 Romeo şi Julieta [Cartex 2000][2006] - 169

 S

 Sarcina şi bolile cardiovasculare - 99

 Să devenim invizibili - 177

 Séta egy csodálatos szigeten : Cikkek, riportok, novellák és levelek [Kriterion][2005] - 243

 A sibói bölény : Regény - 274

 Sisi titkos szerelme - 185

 Soldăţelul de plumb [Ed. Roxel Cart] - 209

 Sunetul tunetului : Saga familiei Courtney - 170

 Szabó Ervin, a szocializmus moralistája - 65

 Szabó Lőrinc költői helyzetei : Vázlat egy monográfiához - 265

 Száműzött szerelem - 179

 Székelyek : Elbeszélések és rajzok - 275

 Székfoglalók 1995-1998 - 5

 Szent Péter esernyője - 268

 "Szintézis nélküli évek" : Nyelv, elbeszélés és világkép a harmioncas évek epikájában - 124

 Született nyelvünkön... : A magyar anyanyelv dicsérete a XVII-XVIII. században :(Szöveggyűjtemény) – 113

 

 Ş

 Ştefan Bănulescu sau Ipotezele scrisului - 217

 T

 Tanügyi rendszerek Erdélyben a XVIII. század végéig - 83

 Tanulmányok és cikkek 1923-1930 - 257

 Társadalmi nem, politika és az állam : Feminista társadalomtudományi tanulmányok - 89

 Teatru [Caragiale, Ion Luca ; Ed. Cartex 2000][2006] - 207

 Telepes népség : Erdélyi szász olvasókönyv [2006] - 187

 Teoria logică a ştiinţei - 33

 Terror a családban : A feleségbántalmazás és a jog - 78

 Titkos könyv : 49 nap : történet - 245

 Tíz év az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában :Feladatsorok és elemzések 1993-2003 - 14

 A tizenegyedik parancsolat [2004] - 283

 Tizenhárom rejtély - 144

 Tollal és mikrofonnal : Irodalom a Magyar Rádióban : 1925-1944 - 56

 Tolnai Ottó - 288

 Töredék Hamletnek - 287

 Tört mi - 259

 A tót atyafiak ; A jó palócok ; Szent Péter esernyője - 268

 Trandafirii Englezeşti - 158

 Tratat de neuropsihologie - 94

 Túl az iskolafilozófián : A 21. század bölcséleti élménye - 29

 U

 Az újkori szkepticizmus története - 32

 Uralkodók és Corvinák : Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évvfordulóján : 2002. május 16-augusztus 20. = Potentates and Corvinas : AnniversaryExhibition of the National Széchényi Library : May 16 -August 20, 2002. - 13

 Útinapló : A Volga Nyugaton - 285

 Útkeresés és integráció : Válogatás a határon túli magyar érdekvédelmiszervezetek dokumentumaiból 1989-1999 – 70

 

 V

 Váltott hangokon : szerepversek és újabb versek - 251

 Vampirul Vittorio - 163

 Van-e feminista etika? - 88

 Vándorünnep - 155

 A váratlan vendég - 145

 A végzet bábjátéka avagy Peremmagyarok az idő sodrában - 276

 Vieţi însingurate : Poem : fragmente - 195

 A világtörténelem krónikája - 308

 A víz színe : Egy fekete férfi tisztelgése fehér édesanyja előtt - 159

 A víztároló - 149

 Vocile - 165

 Z

 Zala György 1858-1937 : A millennium szobrásza - 104

 Zátonyok közt - 146

 Zîmbeşte şi mori - 178

 

INDEX DE SUBIECTE

A

 ACTORI(biografii) - 108

 ACTORI(Ungaria) - 108

 ADEVĂR(filozofie) - 40

 AGRICULTURĂ - 5

 AJUTOR SOCIAL - 78

 AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL - 306

 AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL(UNGARIA) - 80, 271

 ALBERT, MICHAEL - 187

 ANARHISM(colectiv) - 58

 ANARHISM(individualist) - 58

 ANARHISM(personalităţi) - 58

 ANGLIA (economie) - 53

 ANGLIA(istorie) - 53

 ANTICHITATE - 310

 ANTICHITATE(dicţionare) - 310

 ANTISEMITISM - 60

 ANTOLOGIE LITERARĂ - 122-123, 203, 236-237

 ANUAR - 47

 APARATUL RESPIRATOR(boli) - 97

 ARANJAREA MESEI - 100

 ARHITECTURĂ(muzee) - 17

 ARTA PRELUCRĂRII METALELOR - 101

 ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ - 108

 ARTĂ TEATRALĂ - 108

 ARTIŞTI DE FILM - 108

 ARTIŞTI PLASTICI(Ungaria) - 104

 ATTILA - 298

 AURĂRIE - 101

 AUTOEVALUARE - 52

 B

 BALNEOTERAPIE - 96

 BANI - 102

 BANII(artă) - 102

 BANII(literatură) - 102

 BANII(pictură) - 102

 BÉKESI LÁSZLÓ - 59

 BENEDEK ELEK - 254

 BENEDICT, SFÂNTUL - 43

 BENEDICTINI - 43

 BIBLIOGRAFIA LOCALĂ(Ungaria) - 6

 BIBLIOGRAFIE(Németh László) - 7

 BIBLIOTECA JUDŢEANĂ "A.D.XENOPOL" ARAD - 10

 BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A UNGARIEI - 11

 BIBLIOTECA SZÉCHÉNYI(istoric) - 11, 13

 BIBLIOTECI - 8-9

 BIBLIOTECI PARTICULARE - 13

 BIBLIOTECI PUBLICE - 10

 BIBLIOTECI(istoric) - 11

 BIBLIOTECI(Ungaria) - 8-9, 11

 BIBLIOTECONOMIE - 9, 12, 14

 BIJUTERII(aur) - 101

 BIOBIBLIOGRAFIE - 108

 BIOGRAFIE - 31, 295

 BIOGRAFIE(Benedek Elek) - 254

 BIOGRAFIE(Domokos Pál Péter) - 293

 BIOGRAFIE(familii de domnitori) - 309

 BIOGRAFIE(Illyés Gyula) - 295

 BIOGRAFIE(József Attila) - 272

 BIOGRAFIE(Kőrösi Csoma Sándor) - 262

 BIOGRAFIE(Otto Habsburg) - 301

 BIOGRAFIE(Saint-Exupéry, Antoine de) - 38

 BIOGRAFIE(Saint-Exupéry, Consuelo) - 38

 BIOGRAFIE(Szabó Lőrinc) - 265

 BIOGRAFII COLECTIVE - 297

 BIOGRAFII COLECTIVE(boieri) - 297

 BIOGRAFII COLECTIVE(conducători) - 302

 BIOGRAFII COLECTIVE(domnitori) - 300, 302

 BIOGRAFII COLECTIVE(informaticieni) - 91

 BIOGRAFII COLECTIVE(matematicieni) - 91

 BIOGRAFII COLECTIVE(nobili) - 302

 BIOGRAFII COLECTIVE(oşteni) - 302

 BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi istorice) - 300, 309-310

 BIOGRAFII COLECTIVE(regi) - 300

 BIOGRAFII COLECTIVE(scriitori)(Franţa) - 38

 BIOGRAFII COLECTIVE(ţari) - 300, 309

 BIOGRAFII(dinastii) - 300, 309

 BIOGRAFII(oameni politici) - 301

 BIOGRAFII(regi) - 300

 BIOGRAFII(scriitori) - 38

 BIOLOGIE - 5

 BISERICA ROMANO-CATOLICĂ(Transilvania) - 39

 BISERICĂ(Ungaria) - 43

 BOLI - 93

 BOLI DE INIMĂ - 98-99

 BOLI RESPIRATORII - 97

 BOLILE APARATULUI CIRCULATOR - 98

 BUDAPESTA - 304

 C

 CALCULATOARE(enciclopedie) - 91

 CAPITALISM - 49

 CATALOG(biblioteconomie) - 12

 CATOLICISM(Transilvania) - 39

 CĂLĂTORI ROMÂNI - 229

 CĂLĂTORII GEOGRAFICE(Grecia) - 291

 CĂLĂTORII GEOGRAFICE(România) - 229

 CĂLĂTORII GEOGRAFICE(Turcia) - 292

 CĂSĂTORIE - 78

 CEHIA - 61

 CEHOSLOVACIA [drepturile naţionalităţilor] - 69

 CEHOSLOVACIA[naţionalităţi] - 69

 CERCETARE SOCIALĂ - 48

 CERCETĂTORI - 1

 CHIMIE - 5

 CIMITIRE - 80

 CINEMA - 107

 CINEMATOGRAFIE - 107

 CITITUL - 125

 CIVILIZAŢIE ŞI CULTURĂ - 4, 42

 CIVILIZAŢIE(istorie) - 308

 CLASIFICARE(biblioteconomie) - 12

 CLUJ-NAPOCA - 84

 CLUJ-NAPOCA(cultură) - 238

 CODICE - 21

 CODICE(Ungaria) - 21

 COMUNICARE - 55, 57, 100

 COMUNICARE ÎN MASĂ - 55

 COMUNICARE NONVERBALĂ - 100

 COMUNICARE SOCIALĂ - 55, 57, 100

 COMUNISM - 66

 CONCURSURI - 14

 CONFERINŢE - 17

 CONFLICTE MILITARE - 306

 CONFLICTE POLITICE - 306

 CORESPONDENŢĂ - 248

 CREDINŢĂ - 41

 CREŞTINISM - 45

 CRIME - 131, 134-135, 141, 143

 CRIMINALI - 54

 CRIMINALISTICĂ - 54, 77

 CRIMINALITATE(fenomen social) - 77

 CRIMINOLOGIE - 77

 CRISTOLOGIE - 28

 CRITICA TEXTELOR - 124

 CRITICĂ ISTORICĂ - 302

 CRITICĂ LITERARĂ - 124-125, 210-211, 217, 221

 CRITICĂ LITERARĂ(Bacovia, George) - 211

 CRITICĂ LITERARĂ(Bănulescu, Ştefan) - 217

 CRITICĂ LITERARĂ(Creangă, Ion) - 221

 CRITICĂ LITERARĂ(Eminescu, Mihai) - 221

 CRITICĂ LITERARĂ(Hajnóczy Péter) - 273

 CRITICĂ LITERARĂ(József Attila) - 272

 CRITICĂ LITERARĂ(Krasznahorkai László) - 289

 CRITICĂ LITERARĂ(Tolnai Ottó) - 288

 CRONOLOGIE ISTORICĂ - 308

 CUGETĂRI - 34-37

 CULTURĂ - 29

 CULTURĂ EUROPEANĂ - 305

 CULTURĂ EUROPEANĂ(aspecte sociale) - 305

 CULTURĂ ISLAMICĂ - 42

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(saşi) - 187

 CUNOAŞTERE - 33

 CURĂ DE SLĂBIRE - 92

 D

 DEMOCRAŢIE - 68

 DESCARTES, RENÉ - 28

 DESCOPERIRI - 1

 DESIGN - 100

 DESTIN - 4

 DETECTIVI - 131-138, 140-143, 145-146

 DEZVOLTARE SOCIALĂ - 4, 49

 DEZVOLTARE UMANĂ - 4

 DIAGNOSTIC MEDICAL - 93

 DIALECTICĂ - 2, 26

 DICŢIONAR DE EXPRESII - 111

 DICŢIONAR LINGVISTIC - 114-115

 DICŢIONAR MAGHIAR-ENGLEZ - 111

 DICŢIONAR(limba română) - 115

 DIETĂ - 92

 DIETETICĂ(post) - 92

 DIJMĂ - 51

 DISCRIMINARE(psihologie) - 52

 DISCURSURI - 212

 DISCURSURI FUNEBRE - 44

 DIVINITATE - 40

 DOCUMENTE - 70

 DOCUMENTE ISTORICE - 51

 DOMOKOS PÁL PÉTER - 293

 DRAGOSTE - 237

 DREPT - 5, 74

 DREPT CUTUMIAR - 79

 DREPT EUROPEAN - 74

 DREPT INTERNAŢIONAL - 74

 DREPT PENAL - 77

 DREPT PENAL(criminalistică) - 54, 77

 DREPT PENAL(executarea pedepselor) - 54, 77

 DREPT PENAL(proceduri) - 77

 DREPT ROMAN - 76

 DREPTUL FAMILIEI - 78

 DREPTURILE FUNDAMENTALE - 73

 DREPTURILE OMULUI - 73

 DROGURI - 189

 DUMNEZEU - 45-46

 DUMNEZEU(filozofie) - 28, 40

 E

 E-MAIL - 55

 ECONOMIE CASNICĂ - 100

 EDUCAŢIA COPILULUI - 81-82

 EDUCAŢIA ÎN FAMILIE - 81

 EDUCAŢIA ÎN ŞCOALĂ - 82

 EDUCAŢIE - 82-83

 EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ - 81

 EDUCAŢIE ŞCOLARĂ - 83, 85

 EDUCAŢIE(formarea personalităţii) - 83

 EDUCAŢIE(sisteme) - 83

 EDUCAŢIE(Transilvania) - 83

 ENCICLOPEDIE(biografii) - 310

 ENCICLOPEDIE(istorie) - 310

 EÖTVÖS LORÁND - 86

 EPISTEMOLOGIE - 33

 ESTETICĂ CINEMATOGRAFICĂ - 105

 ETICA SENTIMENTULUI - 38

 ETICĂ(feminism) - 88

 ETIMOLOGIE - 110, 112

 EUROPA CENTRALĂ(politică) - 61

 EUROPA(dinastii) - 300

 EUROPA(istorie) - 300, 303, 305

 EUROPA(legislaţie) - 74

 EUROPA(politică) - 68, 300

 EVREI(istorie) - 69, 182

 EXPOZIŢIE - 13, 21

 EXPOZIŢIE(Codex Ungaria) - 21

 EXPOZIŢIE(Ungaria) - 21

 F

 FAMILIE(morala) - 78

 FAMILIE(violenţă) - 78

 FEMEI(igiena) - 99

 FEMEI(psihologie) - 90

 FEMEIA ÎN FAMILIE - 90

 FEMINISM - 89

 FEMINISM(etica) - 88

 FEMINISM(Transilvania) - 90

 FERENCZI SÁNDOR - 31

 FIINŢA ABSOLUTĂ - 27, 40

 FILM - 105, 107

 FILM(cronicā) - 107

 FILM(scenariu) - 107

 FILOSOFIE - 22-23, 26-27, 29, 32, 41

 FILOZOFIA RELIGIEI - 41

 FILOZOFIA ŞTIINŢEI - 32-33

 FILOZOFIE - 5

 FILOZOFIE (metafizică) - 32

 FILOZOFIE ANTICĂ - 25

 FILOZOFIE CLASICĂ GERMANĂ - 22

 FILOZOFIE EUROPEANĂ - 24

 FILOZOFIE GERMANĂ - 22

 FILOZOFIE GREACĂ - 25

 FILOZOFIE MAGHIARĂ(istoria) - 24

 FILOZOFIE POLITICĂ - 68

 FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ - 26

 FILOZOFIE(metode) - 26, 33

 FILOZOFIE(sisteme) - 25

 FINANŢE - 72

 FIZIOLOGIE - 95

 FODOR ANDRÁS - 247

 FOLCLOR - 87

 FOLCLOR ROMÂNESC - 87

 FOLCLOR(Obiceiuri populare) - 87

 FOLCLOR(obiceiuri) - 87

 FUNDAMENTALISM RELIGIOS - 46

 FÜST MILÁN - 248

 G

 GENEALOGIE - 297, 307

 GEOFIZICĂ - 5

 GEOGRAFIA GRECIEI - 291

 GEOGRAFIA ROMÂNIEI(însemnări de călătorie) - 229

 GEOGRAFIA TRANSILVANIEI - 187

 GEOGRAFIA TURCIEI - 292

 GÉRECZ ATTILA - 250

 GHID TURISTIC - 291-292

 GINECOLOGIE - 99

 GNOSEOLOGIE - 33

 GRAMATICA LIMBII ROMÂNE - 114

 GRECIA - 291

 GRECIA(istorie) - 291

 GRUPURI SOCIALE - 50

 H

 HAÁZ REZSŐ - 16

 HABSBURG, dinastia - 301

 HABSBURG, OTTO - 301

 HAJNÓCZY PÉTER - 273

 HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH - 22

 HERMENEUTICĂ - 124

 HUNII(istoria) - 298

 I

 IDEALISM FILOZOFIC - 25

 IDEOLOGIE - 49

 IDEOLOGIE POLITICĂ - 49

 IGIENA ALIMENTAŢIEI - 92

 Illyés Gyula - 295

 ILUMINISM - 2

 IMPOZITE - 72

 IMPOZITE COMERCIALE(Ungaria) - 72

 INFORMATICĂ(enciclopedie) - 91

 INFORMATICIENI(biografie) - 91

 INFORMAŢIE - 12

 INFRACTORI - 77

 INFRACŢIUNI - 78

 INFRACŢIUNI PENALE - 77

 INSULA MARGARETA(Ungaria) - 290

 INTEGRARE EUROPEANĂ - 70

 INTELIGENŢĂ - 46

 INTERVIURI - 56

 INVENTATORI MAGHIARI - 1

 IOBAGI - 51

 ISLAM - 42

 ISLAMISM - 42, 45

 ISTANBUL - 292

 ISTORIA ANGLIEI - 54

 ISTORIA CEHOSLOVACIEI - 61

 ISTORIA CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL - 306

 ISTORIA CIVILIZAŢIEI - 42, 308

 ISTORIA CRIMINALISTICII - 54

 ISTORIA EUROPEI - 298, 305

 ISTORIA EUROPEI(familii regale) - 300, 307

 ISTORIA EVREILOR - 60

 ISTORIA GRECIEI - 291

 ISTORIA HUNILOR - 298

 ISTORIA LUMII - 308

 ISTORIA POPOARELOR NOMADE - 5

 ISTORIA POPORULUI MAGHIAR - 5

 ISTORIA RELIGIILOR - 40

 ISTORIA ROMÂNIEI - 311

 ISTORIA ROMÂNIEI(boieri) - 297

 ISTORIA ROMÂNIEI(documente) - 311

 ISTORIA ROMEI ANTICE - 294

 ISTORIA ROMEI ANTICE(biografie) - 294

 ISTORIA RUSIEI - 311

 ISTORIA RUSIEI(biografie) - 309

 ISTORIA TRANSILVANIEI - 293, 312-313

 ISTORIA TRANSILVANIEI(895-1324) - 312

 ISTORIA TRANSILVANIEI(secui) - 51

 ISTORIA TRANSILVANIEI(voievozi) - 302

 ISTORIA UNGARIEI - 5-6, 63-64, 80, 271, 296, 304

 ISTORIA UNGARIEI(discursuri) - 5

 ISTORIA UNGARIEI(Evul Mediu) - 267

 ISTORIA UNGARIEI(Kossuth Lajos) - 296

 ISTORIA UNGARIEI(Matei Corvin) - 299

 ISTORIA UNGARIEI(personalităţi) - 267

 ISTORIA UNGARIEI(politică) - 63-64

 ISTORIE - 6, 310, 312

 ISTORIE (Cehia) - 61

 ISTORIE ANTICĂ - 310

 ISTORIE ANTICĂ(enciclopedie) - 310

 ISTORIE CONTEMPORANĂ - 61

 ISTORIE MILITARĂ(Transilvania) - 302

 ISTORIE MILITARĂ(Ungaria) - 271

 ISTORIE UNIVERSALĂ(documente) - 306

 ISTORIE UNIVERSALĂ(surse) - 306

 ISTORIE(cronologie) - 306

 ISTORIOGRAFIE - 302

 Î

 ÎMPĂRAŢI ROMANI - 294

 ÎNMORMÂNTARE - 87

 ÎNVĂŢĂMÂNT - 83, 109

 ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL - 85

 ÎNVĂŢĂMÂNT MAGHIAR(România) - 85

 ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU MINORITĂŢI(România) - 47

 ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR(Transilvania)(istorie) - 84

 ÎNVĂŢĂMÂNT(minorităţi)(România) - 84

 ÎNVĂŢĂMÂNT(Transilvania) - 83

 J

 JÓZSEF ATTILA - 257, 272

 JUDECATĂ - 79

 JUDEŢE(Ungaria) - 6

 JURNAL DE CĂLĂTORIE - 39, 285

 JURNALISM - 19-20, 56, 220

 K

 KOSSUTH LAJOS - 296

 KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ - 289

 L

 LEGI - 76

 LEGISLAŢIE - 73

 LEGISLAŢIE(Uniunea Europeană) - 74

 LEGIUNEA STRĂINĂ - 260

 LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM - 27

 LEXIC - 115

 LEXICOLOGIE - 115

 LIBERTATE DE GÂNDIRE - 73

 LIBERTATE INDIVIDUALĂ - 73

 LIBERTATEA DE EXPRIMARE - 73

 LIMBA MAGHIARĂ - 113

 LIMBA MAGHIARĂ(istoria) - 113

 LIMBA MAGHIARĂ(stilistică) - 113

 LIMBA MAGHIARĂ(versificaţie) - 113

 LIMBA ROMÂNĂ(dicţionar) - 114-115

 LIMBA ROMÂNĂ(expresii) - 114

 LIMBA ROMÂNĂ(pleonasme) - 114

 LIMBA ROMÂNĂ(sinonime) - 115

 LIMBAJ - 57

 LINGVISTICĂ - 110, 112

 LINGVISTICĂ(etimologie) - 112

 LINGVISTICĂ(maghiară) - 110, 112-113

 LINGVISTICĂ(teoria interpretării) - 110

 LITERATURĂ - 56

 LITERATURĂ AMERICANĂ - 149, 159

 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de aventuri) - 147

 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) - 174-178

 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) - 128, 147-149, 151, 155-157, 159, 162-163, 165, 170-178

 LITERATURĂ ARABĂ(poveşti) - 234-235

 LITERATURĂ AUSTRIACĂ(roman) - 185

 LITERATURĂ CEHĂ - 233

 LITERATURĂ CEHĂ(roman) - 233

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(dramă) - 166

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(poveşti) - 129, 158, 180-181

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman de aventuri) - 154, 160, 164

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman de dragoste) - 179

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist) - 130-139, 141-146

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) - 127, 130, 139-140, 150, 152-153, 161, 164

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(Scoţia) - 153-154

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(scrieri istorice) - 166

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru) - 166-169

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(tragedie) - 166-168

 LITERATURĂ FRANCEZĂ - 197

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(eseuri) - 189

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(jurnal) - 190

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(poeme) - 195

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(poezie) - 197

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(poezii) - 193-194

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri) - 196

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman) - 191-192

 LITERATURĂ GERMANĂ(antologie) - 187

 LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(proză) - 186

 LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(roman biografic) - 185

 LITERATURĂ GERMANĂ(biografie) - 182

 LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti) - 183

 LITERATURĂ GERMANĂ(roman istoric) - 184

 LITERATURĂ GERMANĂ(România)(antologie) - 187

 LITERATURĂ GERMANĂ(scrisori) - 182

 LITERATURĂ ITALIANĂ(critică) - 23

 LITERATURĂ ITALIANĂ(roman) - 188

 LITERATURĂ MAGHIARĂ - 116, 121, 246-248, 250-251, 270, 280

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(anecdote) - 123

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie) - 236-238, 241, 255, 261, 263, 280

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(autobiografie) - 242

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(balade) - 239

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(bibliografie) - 116

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(Cehoslovacia)(memorii) - 276

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară) - 254, 257, 265, 270, 272-273, 288-289

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri) - 4, 269

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(istorie literară) - 286

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(însemnări) - 270

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal de călătorie) - 39, 285

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal) - 247

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(literatură pentru copii) - 116, 121

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(manual) - 116, 121

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(meditaţii religioase) - 39

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii) - 258, 271

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele) - 249, 268

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(omagiu) - 272

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(poeţi) - 272

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie) - 259, 280

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii) - 255, 263

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii) - 236, 238, 250-251, 266, 279, 287

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză scurtă) - 241, 278

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză) - 244

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman biografic) - 262

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman istoric) - 256, 267

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii) - 256

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman) - 245, 264, 268, 277, 281-283

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(antologie) - 243

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(biografie) - 254

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(critică) - 243, 265

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(nuvele) - 243, 275

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii) - 284

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(proză scurtă) - 240

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(publicistică) - 240

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman istoric) - 274

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman) - 260

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(satiră) - 240

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(scrisori) - 243

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(schiţe) - 243

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(scriitori) - 248

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(scrisori) - 246, 280

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(Slovacia)(roman) - 252-253

 LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie) - 203

 LITERATURĂ PENTRU COPII(basme) - 203, 234-235

 LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) - 120, 129, 158, 199-201

 LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) - 126-127, 196

 LITERATURĂ POLONEZĂ(anecdote) - 123

 LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie) - 203

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(anecdote) - 218

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie) - 212, 215, 223, 231

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole) - 215-216, 220

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(basme) - 203

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(comedii) - 204, 218

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) - 210-211, 217, 221

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(discursuri) - 212

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri) - 227

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie) - 229

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele) - 202, 206, 219, 230

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(pamflet) - 228

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie) - 223, 231

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) - 213, 215

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri) - 230

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti) - 208-209

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă) - 205

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză) - 214

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică) - 215-216, 220

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) - 222, 224-226

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(satiră) - 204

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(schiţe) - 204

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru) - 205, 207

 LITERATURĂ RUSĂ(roman) - 232

 LITERATURĂ SPANIOLĂ(antologie) - 198

 LITERATURĂ SPANIOLĂ(poezie) - 198

 LITERATURĂ SPANIOLĂ(Venezuela)(poveşti) - 199-201

 LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman) - 126

 LITERATURĂ UMORISTICĂ - 204

 LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie) - 122

 LITERATURĂ UNIVERSALĂ(poveşti) - 117-119

 LOCUINŢĂ - 100

 LOCUINŢĂ(amenajarea) - 100

 LOGICĂ - 33

 LOGICĂ(metodologia) - 26

 M

 MANUSCRISE(Ungaria) - 13

 MASAJ - 96

 MASONERIE - 96

 MASS-MEDIA - 56

 MATEI CORVIN - 299

 MATEMATICĂ - 5

 MATEMATICĂ(enciclopedie) - 91

 MATEMATICIENI(biografie) - 91

 MĂNĂSTIRI - 8

 MĂNĂSTIRI (Ungaria)(Kalocsa) - 8

 MĂNĂSTIRI(Ungaria) - 8

 MEDICINĂ - 5, 92-99

 MEDICINĂ NATURISTĂ - 92

 MEDICINĂ(dietă) - 92

 MEDICINĂ(obstetrică) - 99

 MEMORII - 39

 MENŢINEREA LIBERTĂŢII - 73

 METAFIZICA VIEŢII SPIRITUALE - 46

 METAFIZICĂ - 28-29, 46

 METAFIZICĂ GENERALĂ - 27

 METALE PREŢIOASE - 101

 METALE PREŢIOASE(obiecte) - 101

 METALE PREŢIOASE(prelucrare) - 101

 METODELE FILOSOFIEI - 28-29

 METODOLOGIE LOGICĂ - 33

 MINORITATEA MAGHIARĂ - 70

 MINORITATEA MAGHIARĂ(Cehoslovacia) - 70

 MINORITATEA MAGHIARĂ(Iugoslavia) - 70

 MINORITATEA MAGHIARĂ(România) - 47, 70

 MINORITATEA MAGHIARĂ(Slovciaa) - 70-71

 MINORITATEA MAGHIARĂ(Slovenia) - 70

 MINORITĂŢI NAŢIONALE - 62, 69, 71

 MINORITĂŢI NAŢIONALE(evrei) - 60, 69

 MINORITĂŢI NAŢIONALE(maghiari) - 71

 MINORITĂŢI NAŢIONALE(Ungaria) - 71

 MOARTE - 44

 MONARHIE - 307

 MONARHIE CONSTITUŢIONALĂ - 300

 MONARHIE(Anglia) - 300

 MONARHIE(Germania) - 300

 MONARHIE(România) - 300

 MONOGRAFIE - 6

 MONOGRAFIE(Europa) - 305

 MONUMENTE ISTORICE - 304

 MONUMENTE(Ungaria) - 17, 304

 MORALA FAMILIEI - 34-36, 78

 MORALA MUNCII - 37

 MORALA ŞI SOCIETATEA - 37, 49

 MORALĂ - 34-37

 MORALĂ INDIVIDUALĂ - 37

 MORALĂ PUBLICĂ - 49

 MORALĂ SOCIALĂ - 49, 79

 MORALĂ SOCIALĂ(relaţii) - 38

 MORALĂ(conduită) - 38

 MORALĂ(fericire) - 38

 MORALĂ(sfaturi) - 37

 MÜLLER FRIEDRICH - 187

 MUREŞ - 187, 286

 MUREŞ(saşi) - 187

 MUZEE - 16, 18

 MUZEE DE ARTĂ - 18

 MUZEE DE ARTĂ(Budapesta) - 15, 17

 MUZEE(România) - 16

 MUZEE(Transilvania) - 16, 18

 MUZEE(Ungaria) - 15, 17

 N

 NAGY IMRE - 103

 NARCOTICE - 189

 NAVIGAŢIE - 160

 NÉMETH LÁSZLÓ - 7

 NEUROPATOLOGIE - 94

 NEUROPSIHOLOGIE - 94

 NOBILIME - 297

 NUTRIŢIE - 92

 O

 O.R.L. - 97

 OAMENI DE ŞTIINTĂ(maghiari) - 1

 OBICEIURI - 87

 OBICEIURI FUNERARE - 44, 87

 OBICEIURI POPULARE(români) - 87

 OBICEIURI POPULARE(Transilvania) - 90

 OBSTETRICĂ - 99

 ODORHEIU-SECUIESC - 16, 18

 ODORHEIU-SECUIESC(muzeu) - 16, 18

 ONTOLOGIE - 27

 OPINIE PUBLICĂ - 48

 ORADEA(despre) - 236

 ORDINE RELIGIOASE - 43

 ORGANIZAŢII POLITICE - 70

 P

 PARTIDE COMUNISTE - 66

 PARTIDE POLITICE - 67

 PATOLOGIE - 93

 PATOLOGIE CARDIOVASCULARĂ - 98-99

 PATOLOGIE RESPIRATORIE - 97

 PEDEAPSĂ(drept) - 77

 PELERINAJ - 39

 PERCEPŢIE - 52

 PERSONALITĂŢI ISTORICE - 310

 PIARIŞTI - 109

 PICTORI - 103

 PICTORI(Transilvania) - 103

 PICTURĂ - 103

 PICTURĂ(biografii) - 103

 PICTURĂ(Transilvania) - 103

 PLATON - 23

 PLATON(despre) - 25

 PLATONISM - 23, 25

 POEZIE(antologie) - 236-238

 POLITICA EDUCAŢIEI(Ungaria) - 56

 POLITICA EMIGRĂRILOR - 47, 71

 POLITICA MINORITĂŢILOR - 47, 70-71, 301

 POLITICA POPULAŢIEI(Ungaria) - 71

 POLITICA UNGARIEI - 3

 POLITICA UNGARIEI(persoane) - 65

 POLITICĂ - 3, 48, 58, 63-64, 68, 70

 POLITICĂ ECONOMICĂ - 48

 POLITICĂ ECONOMICĂ(Ungaria) - 64

 POLITICĂ EXTERNĂ - 3, 48, 66

 POLITICĂ EXTERNĂ(Austria) - 301

 POLITICĂ EXTERNĂ(Balcani) - 301

 POLITICĂ EXTERNĂ(Europa) - 3, 48, 61, 301

 POLITICĂ EXTERNĂ(România) - 311

 POLITICĂ EXTERNĂ(Rusia) - 67, 311

 POLITICĂ EXTERNĂ(Ungaria) - 63-64

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(documente) - 311

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(Europa) - 68, 301, 311

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(minorităţi naţionale) - 301

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(România) - 311

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(Rusia) - 311

 POLITICĂ INTERNĂ - 3, 48, 62, 66, 68

 POLITICĂ INTERNĂ(Austro-Ungaria)(problema naţională) - 301

 POLITICĂ INTERNĂ(Europa de Est) - 48

 POLITICĂ INTERNĂ(Europa) - 48

 POLITICĂ INTERNĂ(România) - 216

 POLITICĂ INTERNĂ(Ungaria) - 3, 63-65, 301

 POLITICĂ SOCIALĂ - 3

 POLITICĂ(Ungaria) - 65

 POLITICIENI(Ungaria) - 59, 75

 POLITOLOGIE - 68

 POPULAŢIE - 62, 71

 POPULAŢIE(Ungaria)(compoziţia) - 71

 PRAGA - 66

 PREMIUL NOBEL(toate domeniile) - 1

 PREOŢI - 44

 PROBLEME SOCIALE - 78

 PROBLEME SOCIALE ŞI CULTURALE - 47

 PROCESE CELEBRE(Ungaria) - 75

 PROCESE DE GRUP - 50

 PROCESE POLITICE - 75

 PRODUCŢIA DE FILM - 105

 PROGRES - 4

 PSIHOLOGIA COPILULUI - 34-36, 81-82

 PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII - 37

 PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI - 81-82

 PSIHOLOGIA GRUPULUI - 52

 PSIHOLOGIA LIDERULUI - 307

 PSIHOLOGIA SUCCESULUI - 37

 PSIHOLOGIE - 30-31, 52, 94

 PSIHOLOGIE INDIVIDUALĂ - 30

 PSIHOLOGIE PATOLOGICĂ - 94

 PSIHOLOGIE SOCIALĂ - 2, 50

 PSIHOLOGIE(autocunoaştere) - 30

 PSIHOLOGIE(conflict) - 2

 PSIHOLOGIE(personalitate) - 31

 PSIHOLOGIE(sinele şi societatea) - 2, 52

 PSIHOLOGIE(suflet) - 30

 PSIHOPATOLOGIE - 307

 PSIHOPEDAGOGIE - 82

 PUBLICISTICĂ - 220

 PUTERE LEGISLATIVĂ(Ungaria) - 73

 PUTERE POLITICĂ - 67

 R

 RADIOFONIE(Ungaria) - 56

 RĂZBOI - 160

 RĂZBOI MONDIAL(al doilea) - 306

 REGATUL UNGAR - 299

 REGELE MÁTYÁS - 299

 REGI - 300

 REGIZORI(cinema) - 108

 REGIZORI(teatru) - 108

 RELAŢII DIPLOMATICE - 67

 RELAŢII INERNAŢIONALE (medievale) - 67

 RELAŢII INTERNAŢIONALE - 61, 301

 RELAŢII INTERPERSONALE - 78

 RELAŢII PERSONALE - 78

 RELAŢII SOCIALE - 52

 RELAŢII UMANE - 52

 RELIGIE - 41, 44, 46

 RELIGIE COMPARATĂ - 40-41

 RELIGIE CREŞTINĂ - 43

 RELIGIE CREŞTINĂ(creaţie) - 46

 RELIGIE ISLAMICĂ - 42, 46

 RELIGIE(Dumnezeu) - 40

 RELIGIE(filosofie) - 40

 RELIGIE(istorie) - 40

 RELIGIE(Transilvania) - 44

 RELIGIOZITATE - 40

 RENTĂ FEUDALĂ - 51

 REPRODUCERE(patologie) - 99

 RETORICĂ - 212

 REVISTA KORUNK - 19

 REVOLUŢIE - 66

 REVOLUŢIE INDUSTRIALĂ(Anglia) - 53

 REVOLUŢII - 66

 ROMA ANTICĂ - 76

 ROMANOV, Dinastia - 309

 ROMÂNI - 312

 ROMÂNIA(istorie) - 311

 ROMÂNIA(politică externă) - 68, 311

 ROMÂNIA(politică internă) - 68, 216

 RUSIA(istorie contemporană) - 309

 RUSIA(istorie) - 67, 311

 RUSIA(politică contemporană) - 67

 S

 SAŞI - 312

 SĂNĂTATE - 81

 SCAUNE SECUIEŞTI - 51

 SCEPTICISM FILOZOFIC - 32

 SCRIITORI - 273, 288-289

 SCRISORI - 248

 SCULPTORI - 104

 SCULPTURĂ(album) - 104

 SCULPTURĂ(Ungaria) - 104

 SECOLUL XX - 271, 313

 SECUI - 51, 312

 SECUI(folclor) - 275

 SECUI(legende) - 275

 SECUI(scaune) - 51

 SECUIME(scaune) - 51

 SILVICULTURĂ - 5

 SILVICULTURĂ(Ungaria) - 5

 SISTEMATIZAREA ORAŞELOR - 100

 SISTEME FILOZOFICE - 25, 28-29

 SLOVACIA - 61, 69

 SOCIALISM - 3, 65

 SOCIETATEA ENGLEZĂ - 53

 SOCIETĂŢI GLOBALE - 3

 SOCIOLOGIA COMUNICAŢIILOR - 55

 SOCIOLOGIA COMUNICĂRII - 55, 57

 SOCIOLOGIA DEZVOLTĂRII - 49

 SOCIOLOGIA GRUPULUI - 52

 SOCIOLOGIE - 50

 SOCIOLOGIE CRIMINALĂ - 54

 SOCIOLOGIE(boieri) - 297

 SOCIOLOGIE(nobilime) - 297

 STAŢIUNI BALNEO-CLIMATERICE(Undaria) - 290

 SUCCES - 37

 SUFISM - 45

 SZABÓ ERVIN - 65

 SZABÓ LŐRINC - 265

 Ş

 ŞCOALĂ(teatru) - 109

 ŞOMAJ - 48

 ŞTIINŢE ECONOMICE - 5

 ŞTIINŢE JURIDICE - 5

 ŞUMULEU CIUC - 39

 T

 TEATROLOGIE - 106

 TEATRU - 106, 109

 TEATRU MAGHIAR - 106, 109

 TEATRU MAGHIAR(Transilvania) - 106

 TEATRU(istorie) - 109

 TEATRU(Transilvania) - 106

 TEATRU(Ungaria) - 109

 TEATRUL MAGHIAR(istoric) - 106

 TEATRUL NAŢIONAL CLUJ(istorie) - 106

 TEHNICA LITERARĂ - 124

 TELEFONIE MOBILĂ - 55

 TELEKI SÁMUEL - 286

 TEORIA INFORMĂRII - 12

 TEORIA LITERATURII - 124

 TERAPEUTICĂ - 96

 TERAPIE - 96

 TERAPIE FIZICĂ - 96

 TITLURI NOBILIARE - 297

 TOLNAI OTTÓ - 288

 TOTALITARISM - 22

 TRANSILVANIA(biografii) - 302

 TRANSILVANIA(femei) - 90

 TRANSILVANIA(folclor) - 90

 TRANSILVANIA(istorie) - 302, 313

 TRANSILVANIA(obiceiuri) - 90

 TRANSILVANIA(saşi) - 187

 TRANZIŢIE(reconstrucţie economică) - 48

 TRANZIŢIE(structură socială) - 48

 TURCIA(geografie) - 292

 TURCIA(istorie) - 292

 TURISM INTERNAŢIONAL - 291-292

 Ţ

 ŢARA FĂGĂRAŞULUI(documente) - 297

 ŢARA FĂGĂRAŞULUI(istoria) - 297

 ŢARI - 309

 ŢĂRĂNIME - 51

 ŢĂRĂNIME(Anglia) - 53

 U

 UNGARIA(artişti) - 108

 UNGARIA(drept) - 73

 UNGARIA(economia) - 72

 UNGARIA(istoria) - 299, 303

 UNGARIA(istorie) - 271

 UNGARIA(ziaristică) - 20

 UNIUNEA EUROPEANĂ - 3, 74, 303

 UNIUNEA EUROPEANĂ(legislaţie) - 74

 UNIVERSITATEA ŞTIINŢIFICĂ EÖTVÖS LORÁND(istoric) - 86

 UNIVERSITĂŢI(istorie) - 86

 UNIVERSITĂŢI(Transilvania) - 84

 UNIVERSITĂŢI(Ungaria) - 86

 UNIVERSITSTEA "BOLYAI"CLUJ-NAPOCA - 84

 URBANISM - 100

 URSS - 67

 V

 VICTIME DE RAZBOI(1939-1945) - 80

 VIOLENŢĂ – 78

 

 Z

 ZALA GYÖRGY - 104

 ZIARISTICĂ - 20, 240

 ZIARISTICĂ(istoria)(Ungaria) - 20

 

INDEX DE EDITURI

A

 Aero & Rádió - 244

 Akadémiai Kiadó - 52, 298

 Arcticus Kiadó - 23, 45-46

 Argumentum Kiadó - 109

 Áron Kiadó - 1-2, 24, 28-29, 32, 57, 73, 88

 Artemis - 310

 Atos - 183

 B

 Balassi Kiadó - 197, 280

 Balassi Verlag - 8

 Baranyai Megyei Levéltár - 6

 Bethlen Gábor Könyvkiadó - 190

 Blanket Kft Kiadó - 27

 C

 Cartea Românească - 107, 204, 220, 311

 Cartex 2000 - 129, 167-169, 196, 202, 205-207, 213-214, 219, 229-230, 234-235

 Cartex Serv - 224

 Casa Cărţii de Ştiinţă - 44

 Ciceró - 157

 Coresi - 82, 114-115, 203, 212, 218, 223, 231

 Corvina - 15, 43, 278, 294, 304

 

 D

 Diáktéka Kiadó - 239

 Du Style - 217

 E

 Edition Interfrom - 63-64

 Editura Medicală - 93-99

 Editura Societăţii Culturale Pro Maramureş "Dragoş Vodă" - 297

 Enciclopedia RAO - 91, 291-292

 Erdélytörténeti Alapítvány - 51

 Európa Könyvkiadó - 150, 182, 232

 F

 Fekete Sas Kiadó - 56, 155, 184, 186, 189, 245, 248-249, 264, 269, 287

 Filmtrade Kft. - 72

 Floarea Darurilor - 26, 215-216

 G

 Garamond - 25, 33

 Gondolat kiadó - 42, 123

 H

 Haáz Rezső Alapítvány - 18

 Haáz Rezső Múzeum - 16

 Helikon Kiadó - 247

 Herra - 225

 Hungavia Kráter Kiadó - 244

 I

 Interart – 161

 

 J

 Janus Pannonius Tudományegyetem - 124

 JAVK [József Attila Városi Könyvtár] - 9, 116

 Jószöveg Műhely Kiadó - 31, 50, 89, 102

 K

 K.u.K. Kiadó - 281

 Kalligram - 149, 252-253

 Kalligram Könyvkiadó - 49, 61-62, 69, 233, 273, 276, 288-289, 305

 Kalota Könyvkiadó - 71, 285

 Kálvin Kiadó - 279

 Kárpáti Kiadó - 232

 KölcseyFErenc Gimnázium - 14

 Könyvkuckó - 239, 256

 Korona Kiadó - 121

 Kortárs Könyvkiadó - 251

 Kossuth Kiadó - 3, 75, 78, 100, 104, 296

 Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó - 20, 79

 Kráter Műhely Egyesület - 277

 Kreatív Könyvkiadó - 302

 Kriterion - 236-238, 240, 243, 258, 262, 267

 Kriterion Könyvkiadó - 266

 L

 Limes - 41, 198

 Luther Kiadó - 279

 M

 Magvető Könyvkiadó - 299

 Magyar Filmintézet-Filmvilág-Szellemkép - 105

 Magyar Hitel Bank - 48

 Magyar Könyvklub - 38-40, 54, 77, 81, 111, 131-138, 140-146, 152-154, 160, 166, 179, 185, 188, 268, 300-301, 306-309

 Magyar Tudományos Akadémia - 5

 Magyarságkutató Intézet - 84, 106

 Mark House Kiadó - 113

 MTA Filozófiai Kutatóintézete - 55

 Mundus Magyar Egyetemi Kiadó - 286

 Műszaki Könyvkiadó - 101

 Múzsák Közművelődési Kiadó - 242

 N

 Nap Kiadó - 246

 Nemzeti Tankönyvkiadó - 193-194

 Nigredo - 10, 195

 O

 Ornament Kiadó - 282-283

 [Orpheusz Kiadó Kft.] - 259

 Országos Széchényi Könyvtár - 11-13, 21

 Osiris Kiadó - 21-22, 60, 241, 257

 P

 Pallas-Akadémia - 103, 187, 254, 260, 274-275

 Pallas-Akadémia Könyvkiadó - 30, 83, 270

 Petőfi Irodalmi Múzeum - 7

 Polirom - 68

 Polis - 47, 265, 272, 279, 284

 Püski Kiadó - 4

 R

 RAO - 34-37, 92, 126-128, 130, 139, 147-148, 151, 156, 158, 162-165, 170-178, 180-181, 191-192, 199-201, 222, 226-228

 Roxel Cart - 117-120, 208-209

 S

 s.n. - 17, 19, 85-86, 108, 112, 125, 255, 263, 312

 Somogyi könyvtár - 303

 Springer - 39

 Stádium Könyvkiadó - 250

 Szabad Tér Kiadó - 313

 Századvég Kiadó - 48, 58-59, 65, 122, 290

 Századvég Kiadó - Hajnal István Kör - 53

 Szépirodalmi Könyvkiadó - 261, 295

 Szonda Ipsos - 48

 Szórvány Alapítvány - 47

 T

 Tankönyvkiadó - 76

 Teleki László Alapítvány - 67, 70

 Timpul [Iaşi] - 87, 211, 221

 Triade - 90

 Trivium - 159

 U

 Universal Dalsi - 74

 Universalia - 210

 Universitas Könyvkiadó - 110

 V

 Varietas '93 Kft. - 80

 Vita Kiadó - 66, 293

 X

 XXI. Század Társaság Egyesület - 3

 Z

 Zrínyi Katonai Kiadó - 271

 

 

 

CUPRINS

 

0 – GENERALITĂŢI   …………………………………………………

1

001 – Ştiinţă şi cunoaştere  ………………………………………………

1

008 – Civilizaţie. Cultură. Progres  ……………………………………...

1

01 – Bibliografie. Cataloage  …………………………………………….

3

02 – Biblioteconomie  …………………………………………………...

3

06 – Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee  ……………….

6

070 – Ziare. Presă  ……………………………………………………….

7

09 – Manuscrise. Lucrări rare. Bibliofilie  ………………………………

8

 

 

1 – FILOSOFIE  ………………………………………………………..

8

14 – Sisteme filosofice  ………………………………………………….

10

159.9 – Psihologie  ………………………………………………………

11

16 – Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii  ……………………….

11

17 – Morală. Etică  ………………………………………………………

12

 

 

2 – RELIGIE. TEOLOGIE  …………………………………………...

14

 

 

3 – ŞTIINŢE SOCIALE  ……………………………………………….

16

303/308 – Probleme sociale  ……………………………………………..

16

316 – Sociologie  ………………………………………………………...

17

32 – Politică  ……………………………………………………………..

20

336 – Finanţe. Bănci  …………………………………………………….

24

34 – Drept  ……………………………………………………………….

24

355/359 – Artă militară. Forţe militare  ………………………………….

27

37 – Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber  ………………………..

27

39 – Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă  ……………………...

29

 

 

5 – MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII  ……………………..

30

51 – Matematică  ………………………………………………………...

30

 

 

6 – ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ  ………………..

31

61 – Medicină  …………………………………………………………...

31

64 – Economie casnică. Îngrijirea casei  ………………………………...

33

66/68 – Industrie  ………………………………………………………...

33

 

 

7 – ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII SPORT  ……………….

34

73/76 – Arte plastice  …………………………………………………….

34

79 – Divertisment. Spectacole. Teatru. Sport  …………………………...

35

 

 

8 – LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ  …………………

36

80/81 – Lingvistică şi limbi  ……………………………………………..

36

811 – Limbi individuale  ………………………………………………...

37

811.135.1 – Limba română  ……………………………………………..

38

82 – Literatură  …………………………………………………………..

38

82.09 – Critică literară  …………………………………………………..

41

821.11 – Literaturi germanice  …………………………………………..

41

821.111 – Literatură engleză şi de limbă engleză  ………………………

41

821.112.2 – Literatură germană  …………………………………………

56

821.131.1 – Literatură italiană  ………………………………………….

57

821.133.1 – Literatură franceză  …………………………………………

58

821.134.2/.3 – Literatură spaniolă şi portugheză  ……………………….

60

821.135.1 – Literatură română  ………………………………………….

61

821.16 – Literaturi slave  ………………………………………………...

69

821.17/.9 – Alte literaturi  ……………………………………………….

70

821.511.141 – Literatură maghiară  ……………………………………..

70

 

 

9 – GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE  ………………………….

85

908 – Monografii zonale  ………………………………………………..

85

91 – Geografie  ………………………………………………………….

85

929 – Biografii. Genealogii. Heraldică  ………………………………….

86

94(100) – Istorie universală  ……………………………………………..

87

94(3) – Istoria lumii antice  ……………………………………………...

91

94(498) – Istoria Românie  ………………………………………………

92

 

 

INDEX DE NUME  ……………………………………………………..

93

INDEX DE TITLURI  …………………………………………………..

107

INDEX DE SUBIECTE  ………………………………………………...

118

INDEX DE EDITURI  …………………………………………………..

140