0  GENERALITĂŢI

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

1 -  GRIBBIN, JOHN. A tudomány története 1543-tól napjainkig / John Gribbin; Fordította dr. Both Előd. - Budapest : Akkord Kiadó, 2004.

 596 p. : il.; 23.5 cm.

 Bibliografie p. 571-584.

 Index p. 585-593.

 ISBN 963-9429-56-2 : 78 lei.

 165.9(100)(091)"1543/..."   001.5(100)(091)"1543/..."   

 001.1(100)(091)"1543/..."

 1. ISTORIA ŞTIINŢEI                       2. OAMENI DE ŞTIINTĂ

 3. DESCOPERIRI.

 III 28278; 001/G81

004  Calculatoare

 

2 -  FREDERICK, ROBERT. Számítógépek / Robert Frederick; Fordította Szilágyi Diána. - s.l. : Ventus Libro Kiadó, 2004.

 22 p.: il. color; 21 cm.

 ISBN 963-9546-03-8 : 14 lei.

 004.2(02.053.2)   082.1 100 kérdés - 100 válasz

 1. CALCULATOARE(arhitectură) 2. CALCULATOARE(ghid).

 004/F89

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

3 -  GRANET, MARCEL. Gândirea chineză / Marcel Granet ; Traducere din limba franceză Mircea Iacobini. - Bucureşti : Herald, [2006] (Lumina Tipo).

 528 p. : tab., fig. - (Cultură şi civilizaţie).

 Note de subsol.

 Note p. 457-509.

 Bibliografie p. 511-524.

 ISBN 973-7970-69-1 ISBN 978-973-7970-69-5 : 25 lei.

 14(510)   008(510)

 1. FILOZOFIE CHINEZĂ

 III 28301 ; 008/G76

 

4 -  MASSON-OURSEL, P. India antică şi civilizaţia indiană / P. Masson-Oursel, H. de Willman-Grabowska, Philippe Stern ; Traducere din limba franceză Walter Fotescu. - Bucureşti : Herald, [2006] (Lumina Tipo).

 447 p. : il. - (Cultură şi civilizaţie).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 405-420.

 Ilustraţii p. 421-441.

 ISBN 973-7970-30-6 ISBN 978-973-7970-30-5 : 23 lei.

 008(540)   94(34)   294

 1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(India antică)

 III 28302 ; 008/M45

 

5 -  Modčle français et expériences de la modernisation. Roumanie, 19e-20e sičcles = Modelul francez şi experienţele modernizării. România, secolele 19-20 / Avant-propos et coordination de l'édition = Cuvânt înainte şi coordonarea ediţiei Florin Ţurcanu. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2006

 VIII ; 256 p. - (Francofonie 2006).

 Note de subsol.

 ISBN 973-577-516-2 ISBN 978-973-577-516-6 : 13 lei.

 008(498)"18/19"   94(498)"18/19"   930.85(498)"18/19"   

 082.1 Francofonie 2006

 1. CULTURĂ ROMÂNĂ                  2. CULTURĂ FRANCEZĂ

 II 85802 ; 008/M84

 

6 -  RUŞTI, DOINA. Enciclopedia culturii umaniste pentru oamenii grăbiţi : (Literatură, filosofie, religie) / Doina Ruşti. - ediţia a 2-a, revizuită şi adăugită. - Piteşti : Paralela 45, 2006 (Paralela 45).

 319 p. - (Compact).

 Bibliografie la sfârşitul capitolelor.

 Indice p. 305-317.

 ISBN (10) 973-697-887-7 ISBN (13) 978-973-697-887-6 : 15.60 lei.

 930.85(100)   030:008(100)   008(100):030   082.1 Compact

 1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(enciclopedie).

 II 85691 ; 008/R95

01   Bibliografie. Cataloage

 

7 -  MITRIC, OLIMPIA. Manuscrise româneşti din Moldova : catalog / Olimpia Mitric ; prefaţă de prof. dr. Gabriel Ştrempel. - Iaşi : Junimea, 2006.

 5 vol.

 ISBN (10) 973-37-1213-2 ISBN (13) 978-973-37-1213-8.

                 vol.1. - 502 p. ; [25] p. facsimil. - Bibliografie p. 461-464. - Indice p. 465-501. - ISBN (10) 973-37-1214-0 : 35.70 lei.

 017.1(498.3)   019.9:091(498.3)   091(498.3):019.9

III 28254 ; 01/M82

 

8 -  ROTARU, FLORIN. Bibliografia cărţii bucureştene de la origini până în prezent (1494-2006) / dr. Florin Rotaru. - Bucureşti : Editura Biblioteca Bucureştilor, 2006.

 vol.

 ISBN (10) 973-8369-39-8 ISBN (13) 978-973-8369-39-9.

  vol.1 : A-C . Partea I 1494-1918. - 1217 p. - Lucrare apărută sub egida Bibliotecii Metropolitane Bucureşti. - ISBN (10) 973-8369-20-7 : 125.00 lei.

 015(498 Bucureşti)"1494/2006"   019.9(498 Bucureşti)"1494/2006"

 1. CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ (catalog)

 III 28255 ; 01/R82

 

9 -  TUDOR, MARGARETA. Catalogul cărţii vechi româneşti din Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş : (1642-1830) / Margareta Tudor. - Piteşti : Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş, 2007 (Tiparg).

 174 p. : il. color.

 Anexe p. 146-174.

 ISBN (10) 973-735-196-7 ISBN (13) 978-973-735-196-8 : 18.00 lei.

 002(498):016   016:002(498)   017.1(498 Piteşti)"1642-1830"   

 016:655(498)   655:016(498)   019.9(498 Piteşti)

 1. CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ (catalog).

 II 85657 ; 01/T91

02   Biblioteconomie

 

10 -  Ghidul bibliotecilor publice argeşene / coordonatori dr. Octavian Mihai Sachelarie, ing. Mihaela Voinicu. - Piteşti : Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş, s.a.

 47 p. : il. color.

 Album apărut cu sprijinul Consiliului Judeţean Argeş .

 5.00 lei.

 023.5(498-35 Argeş)(036)   027.5(498-35 Argeş)(036)

II 85655 ; 02/G49

 

11 -  Noua bibliotecă de la Alexandria / Volum coordonat de Fabrice Pataut ; Traducere din limba franceză de Ioan Creţu. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2006 (Universul S.A.).

 174 p.

 Note de subsol.

 Note biobibliografice p. 159-164.

 Indice p. 164-169.

 ISBN 973-577-489-5 ISBN 978-973-577-489-5 : 16 lei.

 027.4(620)

II 85800 ; 02/N89

 

12 -  Silvestru Voinescu - un destin asumat / coordonator dr. Octavian Mihail Sachelarie. - Piteşti : Tiparg, 2006 (Tiparg).

 176 p. : il. color.

 Lucrare apărută sub egida : Biblioteca Judeţeană Argeş "Dinicu Golescu".

 ISBN (10) 973-735-177-0 ISBN (13) 978-973-735-177-7 : 20.00 lei.

 02(498) Voinescu, Silvestru   929 Voinescu, Silvestru   821.135.1.09

 1. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ARGEŞ

 II 85654 ; 02/S55

 

 

 

 

030 Lucrări de referinţă. Enciclopedii. Dicţionare

 

13 -  Modern kislexikon / Összeállította Gerencsér Ferenc. - [Budapest] : Tárogató Kiadó, [2006] (Kinizsi Nyomda).

 207 p. - (Tárogató Könyvek).

 ISBN 963-86399-0-3 : 15 lei.

 030   082.1 Tárogató Könyvek

L-030/M84

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

14 -  Amifran : les 15 premičres années 1991-2006 une association francophone roumaine se raconte . - Arad : Nigredo, 2006 (Poudique Srl.).

 238 p. : il. color.

 Bibliografie p. 219-237.

 ISBN 973-99-246-5-4 : 17.00 lei.

 061.22(498)(44) AMIFRAN   929 AMIFRAN

 1. ORGANIZAŢII DE TINERET     

 2. ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE

 II 85653 ; 06/A46

070   Ziaristică. Presă

 

15 -  Vocaţia multiculturală a presei arădene (1833-2002) / Gabriela Groza, Ligia Margea, Melente Nica...; coordonator şi revizie ştiinţifică Emil Şimăndan. - Arad : Editura Fundaţiei "Ioan Slavici", 2006 (Poudique Srl.).

 387 p. : il.

 Lucrare apărută sub egida bibliotecii judeţene "A.D. Xenopol" Arad şi a fundaţiei culturale "Ioan Slavici" Arad.

 ISBN (10) 973-8093-45-7 ISBN (13) 978-973-8093-45-4 : 16.00 lei.

 070(498 Arad)"1833/2002"   070.22(498 Arad)   070.48(498 Arad)

II 85658 ; 070/V80

09  Manuscrise. Lucrări rare. Bibliofilie

 

16 -  Album bibliofil / coordonator dr. Mihai Octavian Sachelarie. - Piteşti : Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş, 2005.

 28 p. : il. color.

 Album apărut cu sprijinul Consiliului Judeţean Argeş.

 4.70 lei.

 027.5(498-35 Argeş)(084)   094.1(498-35 Argeş)(084)   

 096(498-35 Argeş)(084)

II 85656 ; 09/A33

1   FILOSOFIE

 

17 -  KLEIN, JEAN. Fii ceea ce eşti : Convorbiri despre non-dualitate / Jean Klein ; Traducere din limba franceză Viorica D. Ciorbagiu. - Bucureşti : Herald, [2003] (Fed Print S.A.).

 127 p. - (Doctrina vieţii).

 ISBN 973-9453-84-8 : 5 lei.

 130.3

 1. FILOZOFIA SPIRITULUI                   2. METAFIZICA VIEŢII SPIRITUALE

 II 85778 ; 1/K53

 

18 -  Oracolele caldeene : (Fragmente şi comentarii) / Traducere din limba engleză Alexandru Anghel. - Bucureşti : Herald, [2006] (Lumina Tipo).

 127 p. : il.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 119-120.

 ISBN 973-7970-68-3 ISBN 978-973-7970-68-6 : 8 lei.

 111.12   141.33   234.23   291.33

 1. ORACOLE                                      2. PREVIZIUNI.

 III 28306 ; 1/O-70

 

 

 

19 -  SCHAYA, LEO. Omul şi absolutul după doctrina Kabbalei / Leo Schaya ; Traducere din limba franceză Costin Pop. - Bucureşti : Herald, [2006] (Lumina Tipo).

 223 p. : fig. - (Cultură şi civilizaţie).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 214-218.

 Index p. 219-221.

 ISBN 973-7970-29-2 : 12 lei.

 141.331.5

 1. CABALA                                        2. DOCTRINĂ ORIENTALĂ

 III 28299 ; 1/S33

 

20 -  ŚAŃKARĀCĀRYA. Compendiul filozofiilor indiene : Sarva-Darśana-Siddhānta-Sańgraha / Śańkarācārya ; Traducere din limba engleză Florina Dinu, Monica Medeleanu. - Bucureşti : Herald, [2002] (Fed Print S.A.).

 160 p. : il. - (Cărţi fundamentale ).

 Glosar p. 134-153.

 ISBN 973-9453-63-5 : 7 lei.

 141(540)

 1. FILOZOFIE INDIANĂ

 II 85776 ; 1/S19

159.9   Psihologie

 

21 -  BETTELHEIM, BRUNO. A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek [2005] / Bruno Bettelheim ; Fordította Kúnos Lászó. - 6. kiadás. - Budapest : Corvina, [2005] (Sylvester János Nyomda Kft.).

 348 p. - (Faktum).

 Note de subsol.

 Note p. 324-335.

 Bibliografie p. 337-338.

 Index p. 341-347.

 ISBN 963-13-5474-1 : 47 lei.

 159.922.7   159.964.2   398.21   082.1 Faktum

 1. PSIHOLOGIA COPILULUI                          2. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII.

 III 28288 ; 159.9/B50

22 -  ELBIRT, PAULA. 365 ötlet altatáshoz : Praktikus tanácsok, hogy a nyugodt éjszaka ne csupán álom legyen / Dr. Paula Elbirt és Linda Lee Small ; [Fordította] : Mike Veronika ; illusztrálta : Barry Littmann. - Pécs : Alexandra Kiadó, 2006

 372 p. : fig.

 ISBN 963-369-936-3 : 32 lei.

 613.95   613.79-053.2   159.963.2-053.2   159.922.7

 1. PSIHOLOGIA COPILULUI                   2. SĂNĂTATE                  3. SOMN

 I 18674 ; 159.9/E35

 

23 -  KRISHNAMURTI, JIDDU. Mintea fără margini : Conferinţe ţinute în India, 1982 - 1983 / Juddu Krishnamurti : Traducere din limba engleză Georgeta Angheluţă. - Bucureşti : Herald, [2006] (Lumina Tipo).

 191 p. - (Maeştri spirituali).

 ISBN 973-7970-65-9 ISBN 978-973-7970-65-7 : 18 lei.

 248.142   159.923.2

 1. CUNOAŞTEREA DE SINE                          2. FILOZOFIA VIEŢII

 III 28304 ; 159.9/K83

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

24 -  ABELSON, JAMES. Mistica ebraică : [De la origini până în epoca medievală] / J. Abelson ; Traducere din limba engleză Ilie Iliescu. - Bucureşti : Herald, [2006]

 189 p. L il. - (Logos).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 163-167.

 Index p. 169-172.

 Anexe p. 173-186.

 ISBN 973-7970-79-9 ISBN 978-973-7970-79-4 : 12 lei.

 248.2:296   296:248.2   296:222/224

 1. IUDAISM                                       2. MISTICĂ

 II 85773 ; 2/A12

 

 

25 -  BOUSSET, WILHELM. Legenda Antihristului / Wilhelm Bousset ; Cuvânt înainte A.h. Keane ; Traducere şi îngrijire ediţie Ramona Ardelean. - Bucureşti : Herald, [2006]

 254 p. : il., tab.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 20-21.

 ISBN 973-7970-84-5 ISBN 978-973-7970-84-5 : 14 lei.

 236.92   244

 1. MITURI BIBLICE

 II 85771 ; 2/B74

 

26 -  BURCKHARDT, TITUS. Islamul : Introducere în doctrinele esoterice / Titus Burckhardt ; Traducere şi îngrijire ediţie Teodoru Ghiondea. - Bucureşti : Herald, [2004]

 191 p. - (Logos).

 Note de subsol.

 Glosar p. 149-168.

 Anexe p. 169-188.

 ISBN 973-9453-97-X : 8 lei.

 297

 1. MISTICISM FILOZOFIC                             2. RELIGIE ISLAMICĂ

 II 85774 ; 2/B85

 

27 -  CHÉVALIER, JEAN. Sufismul : Doctrină, ordine, maeştri / Jean Chévalier : Traducere, note şi comentarii Marius I. Lazăr. - Bucureşti : Herald, [2002] (Fed Print S.A.).

 176 p. - (Logos ; 6).

 Bibliografie p. 170-173.

 Note p. 141-169.

 ISBN 973-9453-72-4 : 8 lei.

 141.336   297   248.2

 1. DOCTRINĂ RELIGIOASĂ                          2. MISTICISM FILOZOFIC

 II 85772 ; 2/C41

 

28 -  DANILOV, ILIE. Dicţionar de mitologie slavă / Ilie Danilov. - Iaşi : Polirom, 2007.

 295 p. : il.

 Note de subsol.

 Index p. 275-289.

 ISBN 973-46-0535-6 ISBN 978-973-46-0535-4 : 24.95 lei.

 03:291.13(=16)   03:398.22(=16)   291.13(=16)(038)   398.22(=16)(038)

 1. DICŢIONAR DE MITOLOGIE

 L-2/D17

 

29 -  DESHIMARU, TAISEN. Zen şi viaţa cotidiană / Taisen Deshimaru ; Traducere din limba franceză Radu Ciocănelea. - Bucureşti : Herald, [2006] (Lumina Tipo).

 271 p. : il., tab.

 Note de subsol.

 Glosar p. 263-268.

 ISBN 973-7970-75-6 ISBN 978-973-7970-75-6 : 14 lei.

 294.3   159.923.2

 1. BUDISM                          2. FILOSOFIE ORIENTALĂ

 III 28305 ; 2/D34

 

30 -  ECKHART, JOHANNES (ZIS MEISTER).  Benedictus Deus : (Învăţături spirituale) / Meister Eckhart ; Traducerea lucrărilor Dan Dumbrăveanu şi Victoria Comnea (Tratatele), Stela Tinney (Predicile). - Bucureşti : Herald, [2004]

 352 p. : il.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 345-346.

 ISBN 973-9453-95-3 : 13 lei.

 248.2   141.33   252

 1. RELIGIE CREŞTINĂ(cugetări).

 III 28308 ; 2/E14

 

31 -  Evanghelia după Iuda : din Codex Tchacos / Editată în limba engleză de Rodolphe Kasser, Marvin Meyer şi Gregor Wurst în colaborare cu François Gaudard ; traducere : Adriana Bădescu. - Bucureşti : Egmont, 2007.

 187 p.

 Bibliografie p. 179-182.

 Note p. 171-178.

 ISBN 978-973-583-704-4 : 28.56 lei.

 091.2 : 003.51   226

II 85681 ; 2/E93

32 -  GRIGORIE DE NAZIANZ, SFÂNT. Taina m-a uns : Cuvântări / Sf. Grigorie de Nazianz ; Traducere din limba greacă, note introductive şi comentarii pr. dr. Gheorghe Tilea. - Bucureşti : Herald, [2004] (Lumina Tipo).

 287 p.

 Note de subsol.

 Note la sfârşit de capitol.

 Notă bio-bibliografică p. 282-283.

 ISBN 973-7970-10-1 : 9 lei.

 252   276

 1. PREDICI                          2. PATRISTICĂ.

 III 28298 ; 2/G84

 

33 -  ORIGENE. Filocalia lui Origene : Florilegiu din scrierile lui Origene / Alcătuit de Sf. Grigore de Nazianz, Sf. Vasile cel Mare ; Traducere şi îngrijire ediţie Silvana Avram. - Bucureşti : Herald, [2007] (Lumina Tipo).

 287 p. : tab.

 Note de subsol.

 Note p. 262-281.

 ISBN 978-973-7970-86-2 : 14 lei.

 276

 1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ

 III 28303 ; 2/O-75

 

34 -  PUECH, HENRI-CHARLES. Despre gnoză şi gnosticism / Henri-Charles Puech ; Traducere din limba franceză Cornelia Dumitru. - Bucureşti : Herald, [2007] (Lumina Tipo).

 352 p. - (Cultură şi civilizaţie).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 30.

 ISBN 978-973-7970-91-6 : 21 lei.

 273.1

 1. CREŞTINISM                 2. GNOSTICISM

 III 28300 ; 2/P98

 

 

 

35 -  TENZIN, GYATSO. Comorile budismului tibetan / Al patrusprezecelea Dalai Lama, Sfinţia Sa Tenzin Gyatso ; Traducere din limba engleză Dan Chiaburu şi Claudia Marinescu. - Bucureşti : Herald, [2007] (Lumina Tipo).

 255 p.

 Note p. 245-251.

 Sfinţia Sa Tenzin Gyatso este al 14-lea Dalai Lama.

 ISBN 978-973-7970-92-3 : 12 lei.

 294.3(515)

 1. BUDISM

 III 28307 ; 2/T36

 

36 -  TILLICH, PAUL. Dinamica credinţei / Paul Tillich ; Traducere şi cuvânt înainte Sorin Avram Vîrtop. - Bucureşti : Herald, [2007] (Lumina Tipo).

 175 p. - (Fiat Lux).

 ISBN 978-973-7970-89-3 : 10 lei.

 234.2   291.1   17:28   241.511

 1. MORALĂ RELIGIOASĂ                             2. SIMBOLURI RELIGIOASE.

 II 85775 ; 2/T59

3  ŞTIINŢE SOCIALE

316  Sociologie

 

37 -  ROŞCA, LUMINIŢA. Mecanisme ale propagandei în discursul de informare : Presa românească în perioada 1985-1995 / Luminiţa Roşca. - Iaşi : Polirom, 2006.

 367 p. - (Media. Studii şi eseuri).

 Bibliografie p. 355-363.

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 973-46-0481-3 ISBN 978-973-46-0481-4 : 22.95 lei.

 32.019.5(498)"1985/1995": 070   316.774(498)"1985/1995"   659.4(498)"1985/1995":070   

 082.1 Media. Studii şi eseuri

 1. MASS-MEDIA                              2. OPINIE PUBLICĂ

 II 85682 ; 316/R74

 

38 -  SCHIRRMACHER, FRANK. A Matuzsálem - összeesküvés / Frank Schirrmacher ; Fordította Orczy Zsuzsanna. - Budapest : Scolar Kiadó, 2007 (Dürer Nyomda).

 208 p. : tab., graf.

 Note p. 197-206.

 Index p. 207-208.

 ISBN 978-963-9534-85-8 : 41 lei.

 316.647.82-053.9   314.9   314.18

 1. DISCRIMINARE                            2. VÂRSTA A TREIA

 III 28280 ; 316/S33

32  Politică

 

39 -  ERDŐDY GÁBOR. Batthyány. Szemere / Erdődy Gábor, Hermann Róbert. - s.l. : Pannonica Kiadó, [2002]

 332 p. - (fekete, fehér).

 Bibliografie la sfârşit de capitol.

 ISBN 963-9252-55-7 : 14 lei.

 328.131(439) Batthyányi Lajos   328.131(439) Szemere Bertalan   94(439)   929 Batthyányi Lajos   929 Szemere Bertalan

 1. POLITICA UNGARIEI

 III 28284 ; 32/E64

 

40 -  FÖLDI PÁL. Fejezetek a KGB titkos történetéből : "Hideg fej, forró szív, tiszta kéz" ? / Földi Pál. - Budapest : Anno Kiadó, 2003 (Kinizsi Nyomda).

 199 p.

 Indice p. 179-197.

 Bibliogr. p. 198.

 Note de subsol.

 ISBN (10) 963-375-269-8 ISBN (13) 978-963-375-269-2 : 8.00 lei.

 323.282(47+57)   351.746.1(47+57)   327.84(47) KGB   355.40(47) KGB

 1. SERVICII SECRETE(URSS)                         2. SPIONAJ 

 3. POLIŢIA POLITICĂ                                     4. PERSECUŢII POLITICE.

 II 85721 ; 327/F77

 

 

 

41 -  IONESCU, TAKE. Amintiri [Ionescu, Take] / Take Ionescu; Traducere din limba franceză de Letiţia Tăut; ediţie îngrijită, note şi indice de Mihai Monoranu; Cuvânt înainte de Cornel Sigmirean. - Târgu-Mureş : Ansid, 2007.

 231 p.; 21 cm.

 Note de subsol.

 Note p. 193-216.

 Indice p. 217-228.

 Prezenta ediţie reproduce următoarele texte :  Take Ionesco, SOUVENIRS, Payot & Cie, Paris, 1919; POLITICA INSTINCTULUI NAŢIONAL, discurs rostit de Take Ionescu în şedinţele din 16 şi 17 decembrie 1915 în Camera Deputăţilor.

 ISBN 978-973-8985-05-6 : 15 lei.

 32(4)"19"   929 Ionescu, Take   821.133.1-94=135.1   94(498)(0:82-94)

 1. POLITICĂ EXTERNĂ(România)

 II 85770 ; 32/I-68

 

42 -  Manual de relaţii internaţionale / Andrei Miroiu, Radu-Sebastian Ungureanu (coordonatori) ; Daniel Biró, Lucian-Dumitru Dîrdală, Olivia Toderean,... - Iaşi : Polirom, 2006.

 352 p. - (Collegium. Relaţii internaţionale).

 Bibliografie p. 329-342.

 Note de subsol.

 Index p. 343-350.

 ISBN 973-46-0429-5 ISBN 978-973-46-0429-6 : 29.50 lei.

 327(100)(075)   082.1 Collegium. Relaţii internaţionale

 1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ                2. RELAŢII INTERNAŢIONALE.

 III 28261 ; 327/M30

 

43 -  ORMOS MÁRIA. Mussolini. Franco / Ormos Mária, Harsányi Iván. - s.l. : Pannonica Kiadó, [2001]

 392 p. - (fekete, fehér).

 Bibliografie p. 179-180 ; p. 383-386.

 ISBN 963-9252-35-2 : 14 lei.

 94(450) Mussolini, Benito   94(460) Franco Bahamonde, Francisco   

 321.6(450) Mussolini, Benito   321.6(460) Franco Bahamonde, Francisco   

 929 Mussolini, Benito   929 Franco Bahamonde, Francisco

 1. DICTATURĂ

 III 28281 ; 32/O-78

44 -  POLONYI PÉTER. Mao. Tito / Polonyi Péter, A. Sajti Enikő. - s.l. : Pannonica Kiadó, [2000]

 312 p. - (fekete, fehér).

 Bibliografie la sfârşit de capitol.

 ISBN 963-9252-24-7 : 14 lei.

 94(510) Mao Tse Tung   94(497.1) Tito, Iosip Broz   329.15(510)   

 329.15(497.1)   929 Mao Tse Tung   929 Tito, Iosip Broz

 1. DICTATURĂ COMUNISTĂ

 III 28282 ; 32/P76

 

45 -  TACCHI, FRANCESCA. Istoria ilustrată a fascismului / Autorul textelor : Francesca Tacchi ; traducere din limba italiană Corina Anton. - Bucureşti : Enciclopedia Rao, 2006.

 192 p. : il. în parte color.

 Cronologie p. 187-189.

 Indice de nume p. 190-191.

 ISBN 973-7932-63-3 ISBN 978-973-7932-63-1 : 69.99 lei.

 321.64(4)"1914/1945"   94(4)"1914/1945"

 1. FASCISM                                       2. ISTORIA ITALIEI

 IV 6424 ; 32/T12

33  Economie. Ştiinţe economice

 

46 -  BENTOIU, CLAUDIA. Macroeconomie : Aplicaţii / Claudia Bentoiu (coordonator), Cristina Bălăceanu (coordonator), Dragoş Mărgineanu. - Bucureşti : C.H. Beck, 2006.

 144 p. : tab. - (Oeconomica).

 Bibliografie p. 143-144.

 ISBN 973-655-902-5 ISBN 978-973-655-902-0 : 11.99 lei.

 330.101.541(076)   082.1 Oeconomica

II 85662 ; 33/B45

 

47 -  BRĂILEAN, TIBERIU. Economie generală / Tiberiu Brăilean. - Iaşi : Institutul European, 2004.

 198 p. : diagr., tab. - (Cursus).

 Bibliografie p. 194-196.

 ISBN 973-611-274-8 : 22.70 lei.

 33   082.1 Cursus

IV 6423 ; 33/B77

34   Drept

 

48 -  CĂLINOIU, CONSTANŢA. Drept constituţional şi instituţii politice [Ed. Lumina Lex ; 2005] / Prof. univ. dr. Constanţa Călinoiu, Prof. univ. dr. Victor Duculescu ; Cuvânt înainte de Prof. Univ. Dr. Jean-Claude Masclet, vice-preşedinte al Universităţii Paris I Panthéon-Sorbonne . - Ediţie revăzută şi completată. - Bucureşti : Lumina Lex, 2005

 490 p.

 Cuprinde texte traduse în lb. franceză şi engleză.

 Note de subsol.

 ISBN 973-588-920-X : 30.00 lei.

 342.4(498)(075.8)

III 28256 ; 34/C14

 

49 -  DIACONU, NICOLETA. Dreptul Uniunii Europene : Partea specială : Politicile comunitare / Nicoleta Diaconu. - Bucureşti : Lumina Lex, 2007.

 352 p.; 24 cm.

 Note de subsol.

 Bibliografie selectivă p. 341-343.

 ISBN 978-973-758-085-6 : 50 lei.

 341.217(4) UE (075.8)   341.1(4)   061.1 UE

III 28273 ; 34/D36

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

50 -  Beszélgetőkönyv a megértő irodalomoktatásról  / Fóris Ferenczi Rita, Orbán Gyöngyi, Székely Melinda,... - Sepsiszentgyörgy : T3 Kiadó, 2003.

 352 p. : tab.

 Anexe p. 326-350.

 Bibliografie p. 317-318.

 Note la sfârşitul capitolelor.

 ISBN 973-8103-31-2 : 19 lei.

 821.511.141:37.02(047.53)   372.882.02(047.53)   082.1 Pedagógus műhely

 1. PREDAREA LITERATURII.

 II 85734 ; 37/B50

 

51 -  BURLEA, GEORGETA. Tulburările limbajului scris-citit / Georgeta Burlea. - Iaşi : Polirom, 2007.

 264 p. : il., tab., sch., fig. - (Ştiinţele educaţiei. Structuri, conţinuturi, tehnici).

 Bibliografie p. 245-262.

 Anexe p. 233-243.

 ISBN 973-46-0453-8 ISBN 978-973-46-0453-1 : 22.95 lei.

 159.922.762   376.36-053.2   616.89-008.434/.435-053.2   

 082.1 Ştiinţele educaţiei. Structuri, conţinuturi, tehnici

 1. ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL                          2. PERSOANE CU HANDICAP.

 III 28262 ; 37/B94

 

52 -  GHERGUŢ, ALOIS. Sinteze de psihopedagogie specială : Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice / Alois Gherguţ. - Iaşi : Polirom, 2005.

 424 p. : sch., tab. - (Ştiinţele educaţiei. Structuri, conţinuturi, tehnici).

 Note de subsol.

 Glosar p. 353-366.

 Bibliografie p. 367-371.

 Anexe p. 373-421.

 ISBN 973-681-887-X : 27.90 lei.

 37.015.3:376(079.1)   159.922.76(079.1)  

 082.1 Ştiinţele educaţiei. Structuri, conţinuturi, tehnici

 1. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA.

 III 28264 ; 37/G44

 

53 -  MEIXNER ILDIKÓ. Én is tudok olvasni : Munkatankönyv a beszédjavító általános iskola számára / Meixner Ildikó ; illusztrálta és a fedelet tervezte Koltai Éva. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006

 2 vol.

 ISBN 963-19-5013-1 : 34 lei(1-2).

  Vol.1. - 88 p. : fig.

  Vol.2. - 86 p. : fig., tab.

 376.36(075.2)   372.46(075.2)

 1. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR(învăţarea vorbirii)

 III 28291(1-2) ; 37/M55

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

54 -  GÁGYOR JÓZSEF. Játékos állatkert : Állatok a népi mondókákban és gyermekjátékokban / Gágyor József. - Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2002.

 204 p. : n. muz.

 ISBN 80-8062-141-1 : 28 lei.

 394.3(=511.141)   398.831(=511.141)   784.67(=511.141)

 1. FOLCLOR LITERAR MAGHIAR(cântece)

 39/G13

 

55 -  GYÁRFÁS ENDRE. Avatástól ballagásig : Diákdalok, diákszokások / Gyárfás Endre, Kecskés András. - Átdolgozott kiadás. - Budapest : Holnap Kiadó, 2007

 114 p. : n. muz.

 Note de subsol.

 Index p. 112.

 ISBN 978-963-346-778-7 : 30 lei.

 398.8(=511.141)   784.66:378.18(=511.141)   371.89(439)   394(439)

 1. FOLCLOR MAGHIAR

 II 85736 ; 39/G99

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

50 Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

 

56 -  FLANNERY, TIM. Időjárás-csinálók : Hogyan változtatja meg az ember a Föld klímáját, és milyen hatással van mindez az életre? / Tim Flannery; Fordította Kovács Tibor. - Budapest : Akkord Kiadó, 2006 (Borsodi Nyomda).

 350 p. : il.; 24 cm - (Bolygónk jövője).

 Bibliografie p. 327-341.

 Glosar p. 343-345.

 Note de subsol.

 Index p. 346-350.

 ISBN 963-9429-94-5 : 50 lei.

 574   551.583   504.03   504.06   082.1 Bolygónk jövője

 1. CLIMATOLOGIE                           2. METEOROLOGIE

 III 28275; 50/F63

 

57 -  HANÁK JÁNOS. A természetrajz elemei : [az ifjúság számára] / Hanák János ; előszó : Szász-Fejér János. - Sepsiszentgyörgy : T3 Kiadó, 2006.

 192 p. : fig. - (Oktatástörténeti kuriózumok).

 Index p. 187-191.

 Ediţie reprint după ediţia : Pest : 1862.

 ISBN 973-8103-87-8 ISBN 978-973-8103-87-0 : 20 lei.

 502/504(075)   372.850.2/.4(075)   082.1 Oktatástörténeti kuriózumok

 1. ŞTIINŢELE NATURII

 II 85737 ; 50/H21

 

58 -  KERÉNYI ATTILA. Európa természet- és környezetvédelme / Kerényi Attila; Közreműködtek : Fazekas István, Varga Zoltán. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003

 535 p. : fig., h.; [XII] pl. il. color; 24.2 cm.

 Anexe p. 493-498.

 Bibliografie p. 499-511.

 Glosar p. 512-517.

 Index p. 521-534.

 ISBN 963-19-3502-7 : 73 lei.

 504.06(4)   502.3(4)

 1. PROTECŢIA MEDIULUI

 III 28276; 50/K36

 

59 -  MOSER MIKLÓS. A környezetvédelem alapjai / Moser Miklós, Pálmai György. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006 (Gyomai Kner Nyomda Rt.).

 512 p. : fig., tab.; 24.2 cm.

 Bibliografie p. 504-512.

 Index p. 507-512.

 ISBN 963-19-4423-9 : 110 lei.

 504.06(075.8)   502.3(075.8)

 1. PROTECŢIA MEDIULUI

 III 28277; 50/M91

 

60 -  RÓKUSFALVY PÁL. A környezetpszichológia alapkérdései : Oktatási vezérfonal környezetvédelem szakos oktatók és hallgatók számára / Dr. Rókusfalvy Pál. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002 (Korrekt Nyomdaipari Kft.).

 72 p.; 23.7 cm.

 Bibliografie p. 70-71.

 ISBN 963-19-3457-8 : 15 lei.

 504.03/.06   504.75   37.033   159.922.2

 1. PROTECŢIA MEDIULUI

 III 28279; 50/R67

 

61 -  STERBETZ ISTVÁN. Természetvédő ösvényeken / Sterbetz István; A szerző felvételeivel. - [Pusztazámos] : Dénes Natur Műhely Kiadó, [2003].

 128 p.; [16] p. il. color; 20.3 cm.

 ISBN 963-93-69-330 : 37 lei.

 502(0:82-94)

 1. PROTECŢIA MEDIULUI                             2. RELAŢIE OM-NATURĂ

 II 85700; 50/S84

 

62 -  A természettudomány rövid története / Összeállította John Gribbin; Fordította Both Előd. - Budapest : Gabo Kiadó, 2005.

 224 p. : fig., il. color; 29 cm.

 Glosar p. 216-219.

 Index p. 222-224.

 ISBN 963-7318-83-6 : 92 lei.

 504(100)(091)

 1. ŞTIINŢELE NATURII(generalităţi)

 IV 6426; 50/T45

 

 

 

 

52 Astronomie. Astrofizivă. Geodezie

 

63 -  HAWKING, STEPHEN. Az idő még rövidebb története : A klasszikus ismeretterjesztő mű még közérthetőbb változata / Stephen Hawking, Leonard Mlodinov; Fordította dr. Both Előd. - Budapest : Akkord Kiadó, 2006 (Malum Stúdió).

 152 p. : fig., il. color; 23.6 cm.

 Minilexicon p. 141-145.

 Index p. 149-150.

 ISBN 963-9429-85-6 : 60 lei.

 531.111   524.8   115

 1. MĂSURAREA TIMPULUI          2. FILOZOFIE(timp-mişcare).

 III 28274; 52/H40

53  Fizică

 

64 -  PENROSE, ROGER. A nagy, a kicsi és az emberi elme : [Kozmológia, kvantummechanika és a tudatosság fizikája] / Roger Penrose; Közreműködtek : Stephen Hawking, Abner Shimony, Nancy Cartwright; Fordította Gergely Árpád László. - Budapest : Akkord Kiadó, 2003 (Borsodi Nyomda).

 200 p. : fig.; 24 cm - (Talentum Tudományos Könyvtár).

 Note la sf. capitolelor.

 Anexe p. 187-199.

 Bibliografie p. 143-146.

 ISBN 963-9429-51-1 : 41 lei.

 004   159.91   165.0.001.572   530.145   

 082.1 Talentum Tudományos Könyvtár

 1. FIZICĂ CUANTICĂ

 III 28271; 53/P50

54  Chimie. Cristalografie. Mineralogie

 

65 -  BREUER, HANS. Kémia : 212 színes oldal, 2853 tárgyszó / Hans Breuer; Fordította Ungvári János, Ungváriné Nagy Zsuzsanna; Grafikák Rosemarie Breuer. - 3., javított kiadás. - Budapest : Athenaeum 2000 Kiadó, 2003

 470 p. : fig., il. color, tab.; 21.3 cm - (Atlasz).

 Anexe p. 443-447.

 Index p. 449-470.

 ISBN 963-9471-35-6 : 64 lei.

 54(031)   082.1 Atlasz

 1. ATLAS DE CHIMIE

 III 28272; 54/B82

 

66 -  Kémia [Akadémiai Kiadó] / Főszerkesztő Náray-Szabó Gábor; Írták Bodor Andrea, Dévényi László, Harmat Veronika ... - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2006.

 747 p. : fig., il.; 20.5 cm - (Akadémiai kézikönyvek).

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Index p. 721-744.

 ISBN 963-05-8240-6 : 105 lei.

 54(035)   082.1 Akadémiai kézikönyvek

 1. CHIMIE(tratat).

 II 85694; 54/K33

 

67 -  OLÁH GYÖRGY. Életem és a mágikus kémia : Egy Nobel-díjas önéletrajzi gondolatai / Oláh György; Fordította Zsengellér Annamária, Pálinkás János. - Budapest : Better Kiadó : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002 (Gyomai Kner Nyomda Rt.).

 XIV, 320 p. : il.; 24 cm.

 Anexe p. 303-320.

 ISBN 963-86040-9-3 : 73 lei.

 54-051(=511.141)(73)(0:82-94)   929 Oláh György

 1. CHIMIE(istorie)

 III 28270; 54/O-39

55 Geologie şi ştiinţe înrudite

 

68 -  DÉNES ISTVÁN. Székelyföldi barlangvilág / Dénes István ; szerkesztette és gondozta Boér Hunor. - Sepsiszentgyörgy : T3 Kiadó, 2002.

 120 p. : fig., il., h., tab. ; [10] p. il. color ; [1] h. detaşabilă.

 Bibliografie p. 115-119.

 ISBN 973-8103-29-0 : 21 lei.

 551.435.84(498.4)   551.44(498.4)

 1. GEOMORFOLOGIE                                       2. SPEOLOGIE.

 I 18675 ; 55/D32

57 Biologie

 

69 -  FAZEKAS GYÖRGY. Biológiai feladatok középiskolások számára / Dr. Fazekas György ; a rajzokat készítette Tóth Anikó. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995

 432 p. : fig., graf.

 ISBN 963-18-6206-2 : 7 lei.

 373.5(075.3)(076.3)   372.857(075.3)(076.3)   57(075.3)(076.3)

 1. BIOLOGIE                       2. ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL.

 III 28290 ; 57/F28

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

70 -  BARTENS, WERNER. Lexiconul erorilor medicale : Jumătăţi de adevăr, prejudecăţi, tratamente dubioase / Werner Bartens ; Traducere din limba germană de Ioana Dinescu. - Bucureşti : Paralela 45, 2006 (Paralela 45).

 273 p. - (Total).

 Titl. orig. : Lexikon der Medizin-Irrtümer.

 Note de subsol.

 Indice p. 261-267.

 ISBN (10) 973-697-728-5 ISBN (13) 978-973-697-728-2 : 22.94 lei.

 61(038)   615/616

 1. MEDICINĂ GENERALĂ

 II 85689 ; 61/B35

 

71 -  DOBRESCU, IULIANA. Psihiatria copilului şi adolescentului : ghid practic [2005] / Dr. Iuliana Dobrescu. - Bucureşti : Editura Medicală, 2005 (Imprimeria Oltenia).

 496 p. : tab.

 Bibliografie p. 470-495.

 ISBN 973-39-0497-X : 47.09 lei.

 159.97-053.2/053.6   616.89-053.2/053.6

 1. MEDICINĂ CLINICĂ

 61/D58

 

72 -  MCKEITH, GILLIAN. Hrană vie pentru sănătate : 12 superalimente naturale pentru întărirea sănătăţii / Dr. Gillian McKeith ; traducere de Ioana Maria Diaconu. - Bucureşti : Curtea Veche, 2006.

 276 p. - (Să fii sănătos).

 Note p. 261-270.

 Bibliografie p. 271-273.

 ISBN 973-669-204-3 : 25 lei.

 613.2   633.8   641.56(083.12)   615.874/.89   082.1 Să fii sănătos

 1. ALIMENTAŢIE DIETETICĂ

 III 28266 ; 61/M12

 

73 -  NIŢĂ IBRIAN, ELENA. Hrană vie şi leacuri naturale pentru o sănătate deplină / Elena Niţă Ibrian. - Cluj-Napoca : Eikon, s.a.

 148 p.

 ISBN 973-7833-99-6 ISBN 978-973-7833-99-0 : 9 lei.

 613.2   633.8   641.56(083.12)   615.874/.89

 1. ALIMENTAŢIE DIETETICĂ

 II 85663 ; 61/N79

 

74 -  NIŢĂ IBRIAN, ELENA. Vindecarea bolilor prin tratamente naturale : 900 de reţete şi remedii naturale / Elena Niţă Ibrian. - Cluj-Napoca : Eikon, s.a.

 230 p. : tab.

 ISBN 973-7833-98-8 ISBN 978-973-7833-98-3 : 14 lei.

 633.8   641.56(083.12)   615.874/.89

 1. ALIMENTAŢIE DIETETICĂ

 II 85677 ; 61/N79

 

 

75 -  PASCHEN, URSULA. A tökéletes vegetáriánus étrend : A tökéletes, szétválasztó étrend receptjei mindazok számára, akik előnyben részesítik a hús nélküli ételeket / Ursula Paschen, Fordította Kabai Gyöngyi. - s.l. : Betűmetsző Könyvkereskedés, 2006 (Kinizsi Nyomda).

 186 p. : fig.; 19.8 cm.

 Anexe p. 175-186.

 ISBN 963-9622-68-0 : 11 lei.

 613.261   615.874   613.2.035   641.56

 1. ALIMENTAŢIE DIETETICĂ

 II 85701; 61/P39

 

76 -  PÓDA BERNADETT, GAÁLNÉ. Érelmeszesedés : Diéta érelmeszesedésben szenvedők számára : Zsírszegény étrend / Gaálné Póda Bernadette. - s.l. : Betűmetsző Könyvkereskedés, 2006 (Kinizsi Nyomda).

 196 p.; 19.8 cm - (Diétás Könyvtár).

 Index p. 189-191.

 ISBN 963-9622-71-0 : 10 lei.

 615.874:616.13-004.6   613.2.035:616.13-004.6   641.56:613.13-004.6   

 082.1 Diétás könyvtár

 1. ALIMENTAŢIE DIETETICĂ                      2. ATEROSCELROZĂ.

 II 85702; 61/P73

 

77 -  PÓDA BERNADETT, GAÁLNÉ. Infarktus : Diéta infarktuson átesett betegek számára : Zsírszegény étrend / Gaálné Póda Bernadette. - s.l. : Betűmetsző Könyvkereskedés, 2006 (Kinizsi Nyomda).

 184 p.; 19.8 cm - (Diétás Könyvtár).

 Bibliografie p. 182.

 ISBN 963-9622-72-9 : 10 lei.

 615.874:616.127-005.8   613.2.035:616.127-005.8   641.56:616.12   

 082.1 Diétás könyvtár

 1. ALIMENTAŢIE DIETETICĂ                      2. INFARCTUL MIOCARDIC.

 II 85703; 61/P73

 

 

 

78 -  SIMKIN, PENNY. Sarcina, naşterea şi nou-născutul : Ghid complet / Penny Simkin, Janet Whalley, Ann Keppler ; traducere de dr. Dana Mihai. - Bucureşti : Meteor Press, 2004.

 526 p. : il., tab., fig.

 Index p. 511-526.

 ISBN 973-728-076-8 : 20 lei.

 618.2/.5   613.952   612.64

III 28268 ; 61/S57

 

79 -  TIETZE, HARALD W. Kombucha - ciuperca miraculoasă / Harald W. Tietze ; traducere : Cristian Hanu. - Braşov : Editura Mix, 2005.

 191 p. : il., tab. - (Alternative tămăduitoare).

 ISBN 973-8471-40-0 : 14 lei.

 615.334   635.8   082.1 Alternative tămăduitoare

 1. CULTURA CIUPERCILOR                          2. MEDICAMENTE

 II 85668 ; 61/T58

 

80 -  Vitaminele şi mineralele - elemente esenţiale vieţii

 / Varga Erzsébet, Vajda Ibolya Erika, Mezei Tibor László,... - Târgu-Mureş : Farmamedia, 2006.

 220 p. : il.

 Index p. 211-219.

 ISBN 973-87462-3-X ISBN 978-973-87462-3-7 : 25 lei.

 615.356   615.326

 1. VITAMINE                     2. MINERALE                      3. MEDICAMENTE.

 II 85676 ; 61/V70

 

81 -  WILLCOX, BRADLEY J. Secretul longevităţii : Programul Okinawa / Bradley J. Willcox, D. Craig Willcox, Makoto Suzuki ; Traducere din limba engleză de Radu Timnea. - Piteşti : Paralela 45, 2006 (Paralela 45).

 395 p. - (Practic).

 Note de subsol.

 Titl. orig. : The Okinawa Program- how the world's longest-lived people achieve everlasting health- and how you can too.

 ISBN (10) 973-697-673-4 ISBN (13) 978-973-697-673-5 : 27.43 lei.

 159.923.2   613.2(036)   615.8   641.1(036)   082.1 Practic

 1. MOD DE VIAŢĂ                                           2. VEGETARIANISM

 3. MEDICINĂ NATURISTĂ                           4. AUTODISCIPLINĂ

 5. AUTOEDUCAŢIE                                         6. AUTOENERGIZARE

 7. DISCIPLINĂ MENTALĂ

 II 85693 ; 61/W69

 

82 -  WOLFE, FRANKIE AVALON. Reflexoterapia / Frankie Avalon Wolfe ; traducere de Andreea Rosemarie Lutic. - Bucureşti : Curtea Veche, 2005.

 374 p. : fig., il.

 Anexă p. 355-362.

 ISBN 973-669-062-8 : 28 lei.

 611.97/.98:615.821   615.821:611.97/.98   082.1 The Complete Idiot's Guide

III 28267 ; 61/W81

623  Tehnică militară

 

83 -  BAK JÓZSEF. Hadihajó : Típuskönyv / Bak József, Bak Ferenc ; a rajzokat készítette : Bak Ferenc. - [Budapest] : Zrínyi Kiadó, s.a. (AduPrint Nyomda Kft.).

 vol.

 Vol.2. - [1999]. - 367 p. : fig. - Bibliografie p. 361-362. - Index p. 363-367. - Titl. pe copertă : Hadihajók. - ISBN 963-327-337-4 : 33 lei.

 623.82(100)(036)

 1. CONSTRUCŢII NAVALE                            2. NAVE MILITARE.

 I 18673 ; 623/B18

63 Agricultură. Silvicultură

 

84 -  PEŞTEAN, VIOREL-IULIAN. Oameni de seamă ai ştiinţei agricole româneşti / Prof. dr. Viorel-Iulian Peştean. - Ediţie revizuită. - Iaşi : Editura Panfilius, 2006 (Pim).

 Vol.

 ISBN 973-7876-35-0 ISBN 978-973-7876-35-5.

 Vol. 1. - 312 p. ; il. - Note de subsol. - Bibliografie p. 306-307. - Notă biografică p. 308. - Rezumat în limba engleză p. 286-302.

  ISBN 973-7876-32-6 : 35 lei.

Vol. 2. - 416 p. : il. - Bibliografie la sfârşit de capitol. - Bibliografie generală p. 409-412. - Notă biografică p. 413. - Rezumat în limba engleză p. 380-408. - ISBN 978-973-7876-32-4.

 Vol. 3. - 548 p. : il. - Note de subsol. - Bibliografie la sfârşit de capitol. - Bibliografie generală p. 528-531. - Biografie p. 532-540.

  ISBN 973-7876-33-4.

 63(498):929   929:63(498)

III 28297 (v.1-3); 63/P53

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

85 -  MACK, LORRIE. A szép otthon és dolgozó / Lorrie Mack ; fordította : Gyenge László, Gyenge Virág, Szilágyi Balázs. - Budapest : CSER Kiadó, 2005 (Széchenyi Nyomda).

 170 p. : il. color.

 ISBN 963-7418-00-8 : 28 lei.

 643.552/.553 : 645.4(084)   645.4:643.552/.553(084)

 1. DECORAŢIUNI INTERIOARE       2. AMENAJAREA LOCUINŢEI

 IV 6429 ; 643/649/M12

65  Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

86 -  SZABÓ MIKLÓS. Polgári repülőbalesetek és -katasztrófák fekete könyve : Tények, adatok, információk a jelentősebb légi szerencsétlenségekről 1990-2002 / Szabó Miklós. - Budapest : SYCA Kiadó, 2002 (Korrekt).

 239 p. : il. color.

 Note de subsol.

 ISBN 963-86262-4-0 : 41 lei.

 656.7.08(100)"1990/2002"(084)

 1. TRANSPORT AERIAN.

 III 28289 ; 656/S99

 

 

 

 

66/68  Industrii

 

87 -  CSOMÓS CSILLA. Ötletek tíz ujjra! / Csomós Csilla, Dézsi Bernadett; Fotók Polónyi István. - [Nagykovácsi] : Puedlo Kiadó, [2006] (Kinizsi Nyomda).

 48 p.: il. color; 28.5 cm.

 ISBN 963-9673-03-X : 23 lei.

 642.78   379.826   688   645.5   689

 1. JUCĂRII(confecţionare)

 689/C92

 

88 -  Ké(s)z csodák : ismeret- és ötlettár kézműves foglalkozásokhoz / Szerkesztette Rádu Ibolya. - Sepsiszentgyörgy : T3 Kiadó, 2002.

 183 p.: il.; 16.5 cm.

 ISBN 973-8103-19-3 : 11 lei.

 689   645.5   7.031.4

 1. LUCRU MANUAL                        2. ARTĂ POPULARĂ MAGHIARĂ

 I 18671; 689/K37

 

89 -  Ünnepi ötletcsodák : [barkácsötletek gyerekeknek] / Összeállította Rakács Eszter; Illusztráció Varga Zsigmond. - [Debrecen] : Graph-Art Stúdió, 2005 (Alföldi Nyomda Rt.).

 32 p.: il. color; 30.3 cm.

 ISBN 963-7818-26-X : 18 lei.

 689(02.053.2)   398.332(02.053.2)   379.826(02.053.2)

 1. JUCĂRII(confecţionare)

 689/U58

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

7.01/.08  Teoria şi filosofia artei

 

90 -  Influenţe franceze în arhitectura şi arta din România secolelor XIX şi XX : Antologie = Influences françaises dans l'arhitecture et l'art de la Roumanie des XIXe et XXe siecles : Antologie / Coordonată de = coordonneé par Augustin Ioan. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2006

 153 p. : il. 152 p. - (Francofonie 2006).

 Paginaţie opusă cu numerotaţie diferită.

 Bibliografie la sf. unor capitole.

 Note de subsol.

 ISBN 973-557-504-2 ISBN 978-973-557-504-2 : 18 lei.

 7.036(498)   720.036(498)   082.1 Francofonie 2006

 1. ARTĂ MODERNĂ                       2. CURENTE ARTISTICE.

 II 85803 ; 7.03/.04/I-52

73/76  Arte plastice

 

91 -  BIANCHI BANDINELLI, RANUCCIO. Maestrul faptelor lui Traian / Ranunccio Bianchi Bandinelli ; Traducere din limba italiană de Elena Bănică. - Bucureşti : Editura Instititului Cultural Român, 2003.

 88 p. : il.

 Note p. 83-84.

 Bibliografie p. 86.

 ISBN 973-577-472-0 : 13 lei.

 725.942(37)   730(37)

 1. SCULPTURĂ ITALIANĂ

 III 28335 ; 730/B51

 

92 -  KRICSKOVICS ZSUZSANNA. Origami. Ori Kati bábszínháza / Kricskovics Zsuzsanna, Haui Balázs Bogdán. - s.l. : Sifi Reklám Kft., s.a.

 33 p. : il. color.

 ISBN 963-9728-04-7 : 14 lei.

 794.5-053.2   745.54-053.2

 1. ORIGAMI                        2. JOCURI DE COPII                 3. LUCRU MANUAL

 745/K83

 

93 -  KRICSKOVICS ZSUZSANNA. Origami. Ori-Kati házatája / Kricskovics Zsuzsanna, Haui Balázs Bogdán. - s.l. : Sifi Reklám Kft., s.a.

 33 p. : il. color.

 ISBN 963-9728-03-9 : 14 lei.

 794.5-053.2   745.54-053.2

 1. ORIGAMI                        2. JOCURI DE COPII                3. LUCRU MANUAL

 745/K83

 

94 -  LE THOREL-DAVIOT, PASCALE. Picasso : Portret în timp / Pascale Le Thorel-Daviot ; Traducere din limba franceză de Simona Brânzaru. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2006 (R.A. "Monitorul Oficial").

 354 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-577-515-8 ISBN 978-973-577-515-5 : 20 lei.

 75(460) Picasso, Pablo Ruiz   929 Picasso, Pablo Ruiz

 1. PICTURĂ ABSTRACTĂ

 II 85791 ; 75/P64L

 

95 -  Origami : [Papírhajtogatás A-Z-ig] . - Budapest : Könyvkuckó, 2002 (Dunaújvárosi Nyomda).

 vol.

 ISBN 963-9077-98-4

 Vol.6. - 160 p. : fig. - ISBN 963-9265-30-6 : 8 lei.

 794.5   745.54

 1. ORIGAMI                        2. LUCRU MANUAL.

 II 85733 ; 745/O-75

 

96 -  POP, VALER. Icoanele pe sticlă de Iernuţeni / Dr. Valer Pop, Drd. Călin-Ovidiu Pop. - Tărgu Mureş : Editura Nico, 2007 (Intermedia Group).

 80 p. : il. color.

Album apărut cu binecuvântarea Î.P.S.Andrei, Arhiepiscop Ortodox de Alba Iulia.

 Bibliografie p. 31-32.

 Note de subsol.

 ISBN 978-973-1728-31-5 : 17.50 lei.

 247.3-033.5(498 Iernuţeni)   75.046.3-033.5(498 Iernuţeni)

III 28296 ; 75/P78

 

78 Muzică

 

97 -  COSMA, VIOREL. Oedipe de George Enescu : Dosarul premierelor 1936-2003 / Viorel Cosma. - Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2004.

 473 p. ; [16] pl. : il. în parte color.

 Prefaţă în lb. română, franceză, germană, engleză p. 5-104.

 Note p. 722.

 Bibliografie p. 723-737.

 ISBN 973-577-385-6 : 40 lei.

 782   78.071(498) Enescu, George

 1. MUZICĂ ROMÂNEASCĂ

 III 28333 ; 782/E55C

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80/81  Lingvistică şi limbi

 

98 -  ANGHEL, VALERIU. Limba română : Mic îndreptar de scriere şi vorbire fără greşeli / Valeriu Anghel. - Focşani : Pallas Athena, 2005.

 160 p. - (Cărticica de buzunar Pallas ; 1).

 Index p. 139-158.

 Bibliografie p. 159-160.

 ISBN 973-7815-01-7 : 5 lei.

 811.135.1'354   082.1 Cărticica de buzunar Pallas

 1. ORTOGRAFIE(limba română).

 I 18677 ; 80/81/A58

 

99 -  Sulilexikon : Idegen szavak suliszótára / Munkatársak : Számadó László, Pintyéné Krucsó Mária. - [Debrecen] : Aquila Könyvkiadó, 2004.

 240 p.; 23.5 cm.

 ISBN 963-679-270-4 : 19 lei.

 811.511.141'374.3'373.45   030:811.511.141'374.45

 1. DICŢIONAR EXPLICATIV(lb. maghiară).

 81'374/S95

811  Limbi individuale

 

100 -  ARBIA, MARIA TERESA. Pons olasz nyelvtan röviden és érthetően / Maria Teresa Arbia; Fordította Cziczárdi Adrienn. - Budapest : Klett kiadó, 2004 (Regia Rex Nyomda).

 112 p. : fig.; 21 cm - (Nyelvek könnyedén).

 Index p. 108-112.

 ISBN 963-9194-82-4 : 33 lei.

 811.131.1(075.9)=511.141   082.1 Nyelvek könnyedén

 1. GRAMATICA LIMBII ITALIENE

 II 85696; 811/A70

 

101 -  BERRY, DARCY BRUCE. Pons angol nyelvtan röviden és érthetően / Darcy Bruce Berry; Fordította Cziczárdi Adrienn. - Budapest : Klett kiadó, 2004 (Regia Rex Nyomda).

 104 p. : fig.; 21 cm - (Nyelvek könnyedén).

 Glosar p. 99-102.

 Index p. 103-104.

 ISBN 963-9194-79-4 : 33 lei.

 811.111(075.9)-511.141   082.1 Nyelvek könnyedén

 1. GRAMATICA LIMBII ENGLEZE

 II 85699; 811/B49

 

102 -  FORST, GABRIELE. Pons francia nyelvtan röviden és érthetően / Gabriele Forst; Fordította Cziczárdi Adrienn. - Budapest : Klett kiadó, 2004 (Regia Rex Nyomda).

 120 p. : fig.; 21 cm - (Nyelvek könnyedén).

 Index p. 117-120.

 ISBN 963-9194-83-2 : 33 lei.

 811.133.1(075.9)=511.141   082.1 Nyelvek könnyedén

 1. GRAMATICA LIMBII FRANCEZE

 II 85697; 811/F79

 

103 -  HORVÁTH EDINA, G. SZABÓNÉ. Első 100 szavam angolul / G. Szabóné Horváth Edina. - s.l. : Sifi Reklám Kft., s.a.

 24 p. : il. color; 28.7 cm - (Nyelveket tanulok).

 ISBN 963-9728-00-4 : 14 lei.

 811.111(02.053.2)   082.1 Nyelveket tanulok

 1. LIMBA ENGLEZĂ(exerciţii).

 811/H82

 

104 -  HORVÁTH EDINA, G. SZABÓNÉ. Első 100 szavam németül / G. Szabóné Horváth Edina. - s.l. : Sifi Reklám Kft., s.a.

 24 p. : il. color; 28.7 cm - (Nyelveket tanulok).

 ISBN 963-9728-01-2 : 14 lei.

 811.112.2(02.053.2)   082.1 Nyelveket tanulok

 1. LIMBA GERMANĂ(exerciţii).

 811/H82

 

105 -  MATEOS ORTAGA, YOLANDA. Pons spanyol nyelvtan röviden és érthetően / Yolanda Mateos Ortega; Fordította Cziczárdi Adrienn. - Budapest : Klett kiadó, 2003

 112 p. : fig.; 21 cm - (Nyelvek könnyedén).

 Anexă p. 98-109.

 Index p. 110-112.

 ISBN 963-9194-80-8 : 33 lei.

 811.134.2(075.9)=511.141   082.1 Nyelvek könnyedén

 1. GRAMATICA LIMBII SPANIOLE

 II 85695; 811/M47

 

106 -  SCHMOLL, AURA. Limba franceză în sesiune permanentă / Aura Schmoll. - Bucureşti : Booklet, 2003.

 156 p.

 ISBN 973-86158-1-X : 7.60 lei.

 811.133.1(076)

II 85669 ; 811/S34

 

107 -  SZÉCSEY NOÉMI. Első 100 szavam franciául / Szécsey Noémi. - [Budapest] : Aranyhal Könyvkiadó, [1999].

 24 p. : il. color; 28.7 cm - (Nyelveket tanulok).

 ISBN 963-9196-32-0 : 14 lei.

 811.133.1(02.053.2)   082.1 Nyelveket tanulok

 1. LIMBA FRANCEZĂ(exerciţii).

 811/S99

108 -  VOIT, HEIKE. Pons német nyelvtan röviden és érthetően / Heike Voit; Fordította Cziczárdi Adrienn. - Budapest : Klett kiadó, 2004 (Regia Rex Nyomda).

 144 p. : fig.; 21 cm - (Nyelvek könnyedén).

 Anexă p. 140-142.

 Index p. 143-144.

 ISBN 963-9194-83-2 : 33 lei.

 811.112.2(075.9)=511.141   082.1 Nyelvek könnyedén

 1. GRAMATICA LIMBII GERMANE

 II 85698; 811/V85

811.135.1  Limba română

 

109 -  BADEA, MARIANA. Limba şi literatura română : Concepte operaţionale : Teste, teste funţionale, tipuri de compuneri pentru elevii de liceu / Prof. Mariana Badea, prof. Aurora Techirdalian. - Ediţie revizuită şi adăugită, îngrijită de prof. Gheorghe Badea. - Bucureşti : Editura Badea & Professional Consulting, 2003.

 224 p.

 Bibliografie p. 222.

 ISBN 973-85614-7-7 : 8.50 lei.

 821.135.1.09(075.3)   811.135.1(079)

 1. GRAMATICA LIMBII ROMÂNE

 II 85683 ; 811.135.1/B14

 

110 -  BĂCIUŢ, CODRUŢA. Ludoteca : Teste de aplicaţie de limba română şi literatura română, pe texte din opera scriitorului Nicolae Băciuţ / Codruţa Băciuţ. - Târgu Mureş : Editura Nico, 2007 (Intermedia Group).

 115 p. : il. - (Didactica).

 ISBN 973-1728-16-3 ISBN 978-973-1728-16-2 : 7 lei.

 821.135.1(079.1)   811.135.1(079.1)

 1. GRAMATICA LIMBII ROMÂNE

 811.135.1/B13

 

 

111 -  Comunicare şi gramatică în exerciţii pentru clasa a VI-a : Comunicare orală şi scrisă, vocabular, fonetică, gramatică / Matei Cerkez (coordonator) ; Florica Lupu, Victoria Pădureanu, Ioana Triculescu. - Ediţia a 3-a. - Piteşti : Paralela 45, 2005.

 120 p. : sch., tab., fig. - (Foarte bine!).

 ISBN 973-697-463-4 : 6.30 lei.

 811.135.1'34/'37(076)   082.1 Foarte bine!

 1. GRAMATICA LIMBII ROMÂNE

 II 85671 ; 811.135.1/C63

 

112 -  VASILACHE, GH. N. Ghid ortografic şi ortoepic al limbii române : Exerciţii, teste şi soluţii / Gh. N. Vasilache. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. - Iaşi : Polirom, 2006.

 311 p.

 Bibliografie p. 245-249.

 Index p. 251-309.

 ISBN 973-46-0374-4 ISBN 978-973-46-0374-4 : 22.95 lei.

 811.135.1'35(079)

 1. GRAMATICA LIMBII ROMÂNE

 III 28259 ; 811.135.1/V32

82.09  Critică literară

 

113 -  FUNDOIANU, BENJAMIN. Imagini şi cărţi din Franţa / B. Fundoianu. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2006 (Universul S.A.).

 124 p. - (Francofonie 2006).

 Prefaţă p. 5-9.

 Cunoscut ca: Benjamin Fondane.

 ISBN 973-577-496-8 ISBN 978-973-577-496-8 : 10 lei.

 821.133.1.09=135.1   082.1 Francofonie 2006

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(critică)

 II 85795 ; 82.09/F97

 

 

 

114 -  INGHAM, PATRICIA. Thomas Hardy [Oxford University Press] / Patricia Ingham. - New York : Oxford University Press, 2003.

 XXII, 266 p. : il. - (Oxford World's Classics ; Authors in Context).

 Cronologie p. XI-XXI.

 Abrevieri p. XXII.

 Note p. 241-246.

 ISBN 0-19-283980-2 : 18.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111.09 Hardy Thomas   

 929 Hardy, Thomas

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică).

 II 85769 ; 82.09/H26-I

 

115 -  IONESCU, GELU. Orizontul traducerii / Gelu Ionescu. - Ediţia a 2-a revăzută. - Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2004 (R.C.R. Print).

 272 p. - (Context ; Critică şi istorie literară).

 Note de subsol.

 ISBN 973-577-431-3 : 12 lei.

 082.1 Context   82.09=135.1   81'255

 1. HERMENEUTICĂ                         2. LINGVISTICĂ(teoria traducerii)

 II 85806 ; 82.09/I-68

 

116 -  Puskalexikon : Irodalom, Nyelvtan, Történelem

 / Munkatársak : Számadó László, Pintyéné Krucsó Mária. - [Debrecen] : Aquila Könyvkiadó, 2004.

 240 p. : portr.; 23.5 cm.

 Anexă p. 227-234.

 ISBN 963-679-243-7 : 19 lei.

 82.09(031)   929(031)   372.893(031)   372.882(031)

 1. DICŢIONAR EXPLICATIV(lb. maghiară)

 2. OAMENI CELEBRI(biografii).

 82.09/P99

 

117 -  SIMION, EUGEN. Întoarcerea autorului : Eseuri despre relaţia creator-operă [Institutul Cultural Român] / Eugen Simion ; Cronologie şi postafţă de Andrei Terian. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2005 (Universul S.A.).

 X ; 521 p.

 Note de subsol.

 Cronologie p. V-X.

 ISBN 973-577-439-9 : 28 lei.

 82.09=135.1

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

 II 85799 ; 82.09/S57

 

118 - Világirodalom / Írták : Adamik Tamás, Gyeskó Ágnes, Hajnády Zoltán,...; A kötet szerkesztője Madarász Imre. - [Budapest] : Pannonica, 2004 (Szekszárdi Nyomda).

 488 p. - (21.századi enciklopédia).

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Glosar p. 383-486.

 ISBN 963-9252-85-9 : 24 lei.

 82.09(031)   082.1 21.századi enciklopédia   929:82.09

 1. BIOGRAFII COLECTIVE                 2. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

 III 28294 ; 82.09/V60

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

119 -  BARRIE, JAMES MATTHIEW. The Admirable Crichton; Peter Pan; When Wendy Grew Up; What Every Woman Knows; Mary Rose / J.M. Barrie ; Edited with an Introduction and Notes by Peter Hollindale. - General Editor Michael Cordner. - New York : Oxford University Press, 1999.

 XXXVI ; 348 p. - (Oxford World's Classics).

 Bibliografie p. XXX-XXXIV.

 Cronologie p. XXXV-XXVI.

 Pe copertă : Peter Pan and other Plays.

 ISBN 10:0-19-28391-9-5 ISBN 13:978-0-19-283919 : 21.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-93-32   821.111-2

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(nuvelă)    

 2. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

 III 85732 ; 821.111/B33

 

 

 

120 -  BRONTË, ANNE. Agnes Grey [Oxford University Press] / Anne Brontë, With an Introduction and Notes by Robert Inglesfield. - Edited by Robert Inglesfield and Hilda Marsden. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXVIII, 226 p. - (Oxford World's Classics).

 Note de subsol.

 Abrevieri [1] p.

 Note explicative p. 199-211.

 ISBN 0-19-283478-9 ISBN 978-0-19-283478-2 : 16 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85729 ; 821.111/B84

 

121 -  BRONTË, CHARLOTTE. Shirley [Oxford University Press] / Charlotte Brontë; With an Introduction and additional Notes by Jane Gezari. - Edited by Herbert Rosengarten and Margaret Smith. - New York : Oxford University Press, 2007.

 XXXVII, 586 p. - (Oxford World's Classics).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. XXIX-XXXI.

 Cronologie p. XXXII-XXXVII.

 Note explicative p. 543-572.

 ISBN 978-0-19-929716-0 : 18.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85730 ; 821.111/B84

 

122 -  CORMAN, AVERY. Kramer kontra Kramer / Avery Corman ; fordította Gy. Horváth László. - Budapest : Európa KÖnyvkiadó, 2006.

 272 p. ; 18,5 cm.

 Titlul original : Kramer versus Kramer.

 ISBN 963-07-8075-5 : 30.29 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 85647 ; 821.111/C71

 

 

123 -  CORMAN, AVERY. Tökéletes válás / Avery Corman ; fordította Molnár Katalin. - Budapest : Európa KÖnyvkiadó, 2006.

 488 p.

 Titlul original : A Perfect Divorce.

 ISBN 963-07-8076-3 : 36.72 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 85650 ; 821.111/C71

 

124 -  COUPLAND, DOUGLAS. X generáció / Douglas Coupland ; fordította M. Nagy Miklós. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2007 (Kinizsi Nyomda).

 304 p. : il. - (Modern könyvtár).

 Titl. orig. : Generation X.

 Note de subsol.

 ISBN 978-963-07-8251-7 : 29 lei.

 821.111(71)-31=511.141   082.1 Modern könyvtár

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ (Canada)(roman).

 II 85722 ; 821.111/C80

 

125 -  GALSWORTHY, JOHN. The Forsyte Saga [Galsworthy, John] / John Galsworty ; Edited with an Introduction and Notes by Geoffrey Harvey. - New York : Oxford University Press, 1999.

 XXVII ; 891 p. - (Oxford World's Classics).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. XXIII.

 Cronologie p. XXIV-XXVII.

 Note explicative p. 851-872.

 ISBN 10:0-19-28362-8 ISBN 13:978-0-19-28362-9 : 29,50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85728 ; 821.111/G16

 

126 -  GOLDING, WILLIAM. A torony [2007] / William Golding ; fordította Göncz Árpád. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2007 (Alföldi Nyomda Zrt.).

 208 p.

 Titl. orig. : The Spire.

 ISBN 978-963-07-8227-2 : 41 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85714 ; 821.111/G66

 

127 -  GOLDING, WILLIAM. Az utódok / William Golding ; Fordította Göncz Árpád. - Budapest : Európa KÖnyvkiadó, 2007 (Alföldi Nyomda Zrt.).

 207 p.

 Titlul original : The Inheritors.

 ISBN 978-963-07-8226-5 : 41 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85715 ; 821.111/G66

 

128 -  GREENE, GRAHAM. Merénylet / Graham Greene ; Fordította Birkás Endre. - s.l. : Magyar Könyvklub, s.a.

 248 p.

 Titlul original : Gun for Sale.

 ISBN 963-549-086-0 : 18 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85716 ; 821.111/G78

 

129 -  HARDY, THOMAS. Far from the Madding Crowd [Oxford University Press] / Thomas Hardy ; Edited with Notes by Suzanne B. Falck-Yi ; With an introduction by Linda M. Shires. - New York : Oxford University Press, 2002.

 LIII, 450 p. : h. - (Oxford World's Classics).

 Note de subsol. – Note p. XXI-XXXVII.

 Bibliografie p. XXXVIII-XLIII. – Cronologie p. XXXLII-LIII.

 Appendice p. 390-398.

 Note explicative p. 399-433.

 ISBN 10:0-19-280149-X ISBN 13:978-0-19-280149-4 : 13.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85766 ; 821.111/H26

130 -  HARDY, THOMAS. The Return of the Native [Oxford University Press] / Thomas Hardy ; Explanatory Notes by Nancy Barrineau ; With an Introduction by Margaret R. Higonnet. - New York : Oxford University Press, 2005.

 XLVI, 450 p. : h - (Oxford World's Classics).

 Note de subsol.

 Note p. XXVII-XXXII.

 Bibliografie p. XXXIII-XXXV.

 Cronologie p. XXXVI-XXXLIV.

 Note explicative p. 391-441.

 ISBN 13:978-0-19-284072-1 : 16 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85763 ; 821.111/H26

 

131 -  HENDERSON, LAUREN. Ex-ii anonimi / Lauren Henderson ; traducere din limba engleză şi note de Aniela Iacoboschi. - Iaşi : Polirom, 2006.

 431 p. - (Chic).

 Note de subsol.

 Titlul original : Exes anonymus.

 ISBN 973-46-0366-3 ISBN 978-973-46-0366-4 : 31.95 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Chic

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85675 ; 821.111/H47

 

132 -  JAMES, HENRY. Daisy Miller and Other Stories / Henry James ; Edited with an Introduction and Notes by Jean Gooder. - New York : Oxford University Press, 1998.

 LI, 300 p. - (Oxford World's Classics).

 Note p. XXIX-XXXI.

 Bibliografie p. XXXII-XXXV.

 Cronologie p. XXXVI-XXXLVIII.

 Prefaţă p. XXXIX-LI.

 Note p. 268-285. – Index p. 286-300.

 ISBN 0-19-283543-2 : 13.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111(73)-31   821.111(73)-32

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 85764 ; 821.111/J24

133 -  JANOWITZ, TAMA. Egy bizonyos korban / Tama Janowitz ; fordította Szász Imre. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2003 (Kossuth Nyomda).

 370 p.

 Titl. orig. : A certain age.

 ISBN 963-07-7297-3 : 37.00 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 85720 ; 821.111/J25

 

134 -  JONSON, BEN. Volpone, or The Fox Epicene, or the Silent Woman ; The Alchemist ; Bartholomew Fair / Ben Jonson, Edited with an Introductionby Gordon Campbell. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXVIII, 532 p. - (Oxford World's Classics ; Oxford English Drama).

 Note p. XXII-XXIII.

 Bibliografie p. XXIV-XXV.

 Cronologie p. XXVI-XXVIII.

 Note exolicative p. 434-515.

 Glosar p. 516-530.

 Pe copertă : The Alchemist and other Plays.

 ISBN 10:0-19-283446-0 ISBN 13:978-0-19-283446-1 : 24 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-2

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

 II 85768 ; 821.111/J73

 

135 -  KESEY, KEN. Száll a kakukk fészkére / Ken Kesey ; Fordította Bartos Tibor. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 375 p.

 Titlul original : One Flew over yhe Cuckoo's Nest.

 ISBN 963-07-8084-4 : 38 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85709 ; 821.111/K37

 

 

 

136 -  KEYES, MARIAN. Lucy Sullivan se mărită / Marian Keyes ; traducere de Ines Hristea. - Iaşi : Polirom, 2006.

 696 p. - (Chic).

 Titlul original : Lucy Sullivan is Getting Married.

 ISBN 973-46-0280-2 ISBN 978-973-46-0280-3 : 35.90 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Chic

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85674 ; 821.111/K40

 

137 -  KEYES, MARIAN. Pepenaşul / Marian Keyes ; traducere din limba engleză şi note de Ines Hristea. - Iaşi : Polirom, 2007.

 671 p. - (Chic).

 Titlul original : Watermelon.

 Note de subsol.

 ISBN 978-973-46-0485-2 : 36.95 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Chic

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85665 ; 821.111/K40

 

138 -  KEYES, MARIAN. Vacanţa lui Rachel / Marian Keyes ; traducere din limba engleză şi note de Ines Hristea. - Iaşi : Polirom, 2006.

 696 p. - (Chic).

 Titlul original : Rachel's Holiday.

 Note de subsol.

 ISBN 973-46-0364-7 ISBN 978-973-46-0364-0 : 36.95 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Chic

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85673 ; 821.111/K40

 

139 -  KIPLING, RUDYARD. War Stories and Poems / Rudyard Kipling ; Edited with an Introduction and Notes by Andrew Rutherford. - New York : Oxford University Press, 1999.

 XXXIX, 376 p. - (Oxford World's Classics).

 Note de subsol.

 Note p. XXVI-XXXII.

 Bibliografie p. XXXIII-XXXV.

 Cronologie p. XXXVI-XXXIX.

 Appendice p. 325-327.

 Note explicative p. 328-364.

 ISBN 0-19-283686-2 : 21.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-82   821.111-1(082)   

 821.111-32(082)

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(poezie)

 2. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri).

 II 85765 ; 821.111/K45

 

140 -  Locul nimănui : Antologie de poezie americană contemporană / Ediţie coordonată de Carmen Firan & Paul Doru Mugur ; selecţie şi note de Edward Foster & Leonard Schwartz ; traduceri de Adrian Sângeorzean, Alina Savin, Liviu Georgescu, ...; prefaţă şi note traduse de Alina Savin. - Bucureşti : Cartea Românească, 2006.

 319 p.

 ISBN 973-23-1865-1 : 32.90 lei.

 821.111(73)-1=135.1(082)

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(antologie).

 III 28263 ; 821.111/L72

 

141 -  PEARSON, ALLISON. Nu ştiu cum reuşeşte : O comedie despre eşec, o tragedie despre succes / Allison Pearson ; traducere din limba engleză şi note de Ioana Miruna Voiculescu. - Iaşi : Polirom, 2006.

 488 p. - (Chic).

 Titlul original : I Don't Know How She Does It.

 Note de subsol.

 ISBN 973-46-0365-5 ISBN 978-973-46-0365-7 : 29.95 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Chic

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85666 ; 821.111/P48

 

142 -  PICKETT, REX. Beat criţă / Rex Pickett ; Traducere din limba engleză de Liviu Neagoe şi Rafael Cârlig. - Piteşti : Paralela 45, 2006 (Paralela 45).

 347 p. - (Bestseller).

 Titl. orig. : Sideways.

 ISBN (10) 973-697-757-9 ISBN (13) 978-973-697-757-2 : 25.69 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Bestseller

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 85688 ; 821.111/P64

 

143 -  RADCLIFFE, ANN. The Romance of the Forest / Ann Radcliffe ;Edited with an Introduction and Notes by Cloe Chard. - New York : Oxford University Press, 1999.

 XXX, 400 p. - (Oxford World's Classics).

 Note de subsol.

 Note p. XXV.

 Bibliografie p. XXVII-XXVIII.

 Cronologie p. XXXIX-XXX.

 Note explicative p. 364-397.

 ISBN 0-19-283713-3 : 19 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85767 ; 821.111/R14

 

144 -  SHELLEY, PERCY BYSSHE. The Major Works [Shelley, Percy Bysshe] / Percy Bysshe Shelley ; Edited with an Introduction and Notes by Zachary Leader and Michael O'Neil. - New York : Oxford University Press, 2003.

 XXXVIII ; 852 p. - (Oxford World's Classics).

 Note de subsol.

 Cronologie p. XXV-XXVII.

 Note p. 702-842.

 ISBN 10:0-19-281374-9 ISBN 13:978-0-19-281374-9 : 32 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-82

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(antologie).

 II 85762 ; 821.111/S52

 

145 -  STERNE, LAURENCE. The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman / Laurence Sterne ; Edited with an Introduction and Notes by Ian Campbell Ross. - New York : Oxford University Press, 2000.

 XXIX ; 438 p. - (Oxford World's Classics).

 Note p XXV.

 Bibliografie p. XXVI.

 Cronologie p. XXVIII-XXIX.

 Note p. 540-596.

 ISBN 10:0-19-283470-6 ISBN 13:978-0-19-28470-3 : 18.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85761 ; 821.111/S84

 

146 -  SYKES, PLUM.  Divorţul în înalta societate / Plum Sykes ; traducere din limba engleză şi note de Mihaela Negrilă. - Iaşi : Polirom, 2007.

 424 p. - (Chic).

 Note de subsol.

 ISBN 978-973-46-0525-5 : 27.50 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Chic

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85664 ; 821.111/S98

 

147 -  VONNEGUT, KURT. A titán szirénjei [2007] / Kurt Vonnegut; Fordította Borbás Mária. - Budapest : Maecenas Könyvkiadó, 2007 (Alföldi Nyomda Rt.).

 320 p.

 ISBN 978-963-203-158-3 : 33.00 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 821.111/V88

 

148 -  WEBSTER, JOHN. The White Devil ; The Duchess of Malfi ; The Devil's Law Case ; A Cure for a Cuckold / John Webster ; Edited with and Introduction by René Weiss. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XLII ; 438 p. - (Oxford World's Classics ; Oxford English Drama).

 Note de subsol. – Note p XXIX-XXXIII.

 Bibliografie p. XXXIV-XXXIX. – Cronologie p. XL-XLII.

 Note explicative p. 365-430. – Glosar p. 431-438.

 ISBN 10:0-19-283453-3 ISBN 13:978-0-19-283453-9 : 24 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-2

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

 II 85760 ; 821.111/W37

 

149 -  WILDE, OSCAR. The Picture of Dorian Gray [Wilde, Oscar] [2006] / Oscar Wilde ; Edited with an Introduction and Notes by Joseph Bristow. - New York : Oxford University Press, 2006.

 XXLII ; 230 p. - (Oxford World's Classics).

 Note p. XXIII. - Introducere p. IX-XXII.

 Bibliografie p. XXIV-XXIX. - Cronologie p. XXXVIII-XLII.

 Note de subsol. - Note explicative p. 189-195.

 ISBN 0-19-280729-3 ISBN 978-0-19-280729-8 : 13 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 821.111/W68

 

150 -  WOOLF, VIRGINIA. Jacob szobája / Virginia Woolf ; Fordította Gy. Horváth László. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2005 (Alföldi Nyomda Rt.).

 212 p.

 Titlul original : Jacob's Room.

 ISBN 963-07-7711-8 : 35 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85710 ; 821.111/W83

821.112.2  Literatură germană

 

151 -  BLUMENTHAL, P.J. Kaspar Hauser testvérei : A vadember nyomában / P.J. Blumenthal ; Fordította Szántó Judit. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 471 p. : il.

 Note de subsol.

 Titlul original : Kaspe Hausers Geschwister. Auf der Suche nach dem wilden Mensch.

 Bibliografie p. 449-462.

 ISBN 963-07-8106-9 : 45 lei.

 821.112.2-34=511.141

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(povestiri).

 II 85712 ; 821.112.2/B59

 

152 -  MANN, THOMAS. Királyi fenség / Thomas Mann ; Fordította Szőllősy Klára. - [Budapest] : Gabo Kiadó, [2007]

 307 p.

 Titlul original : Königliche Hoheit.

 Note de subsol.

 ISBN 978-963-6890-131 : 50 lei.

 821.112.2-31=511.141

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman).

 III 28283 ; 821.112.2/M25

821.131.1  Literatură italiană

 

153 -  ECO, UMBERTO. Loana királynő titokzatos tüze : képes regény / Umberto Eco ; fordította Barna Imre. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2007 (Szekszárdi Nyomda).

 519 p. : il. color.

 Titl. orig. : La misteriosa fiamma della regina Loana.

 Note p. 501-517.

 ISBN 978-963-07-8157-2 : 57.00 lei.

 821.131.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman).

 II 85718 ; 821.131.1/E15

 

154 -  VENTURI, MARIA. Egy másik kötelék / Maria Venturi ; Fordította Komlósi Éva. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1997 (Alföldi Nyomda Rt.).

 288 p.

 Titlul original : Un'altra Storia.

 ISBN 963-07-6221-8 : 11 lei.

 821.131.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman).

 II 85708 ; 821.131.1/V45

 

 

 

 

821.133.1  Literatură franceză

 

155 -  FOENKINOS, DAVID. A feleségem erotikus potenciálja / David Foenkinos ; fordította Orbán Gábor. - Budapest : Európa KÖnyvkiadó, 2006.

 191 p.

 Titlul original : Le potentiel erotique de ma femme.

 ISBN 963-07-8012-7 : 30.29 lei.

 821.133.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 85649 ; 821.133.1/F74

 

156 -  LE CLÉZIO, JEAN-MARIE GUSTAVE. Körforgás / J. M. G. Le Clézio ; fordította Vajda Lőrinc. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006 (Szekszárdi Nyomda).

 563 p.

 Titl. orig. : Révolutions.

 ISBN 963-07-8000-3 : 41 lei.

 821.133.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 85719 ; 821.133.1/L36

 

157 -  SAINT-EXUPÉRY, CONSUELO DE.  Vasárnapi levelek / Consuelo de Saint-Exupéry ; Alain Vircondelet előszavával ; fordította Szőkefalvi-Nagy Eszter. - Budapest : Európa KÖnyvkiadó, 2005.

 196 p. : il.

 Titlul original : Lettres du dimanche.

 ISBN 963-07-7660-X : 35.80 lei 36 lei.

 821.133.1-6=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(scrisori).

 II 85651 ; 821.133.1/S15

 

158 -  SEMPRÚN, JORGE. Húsz év, egy nap / Jorge Semprún ; Fordította Pál Ferenc. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006 (Kinizsi Nyomda).

 294 p.

 Titlul original : Veinte ańos y un dia.

 ISBN 963-07-7972-2 : 35 lei.

 821.134.2-31=511.141   821.133.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

 II 85707 ; 821.133.1/S44

 

159 -  SEMPRÚN, JORGE. A nagy utazás [2006] / Jorge Semprún ; fordította Réz Pál. - Budapest : Európa KÖnyvkiadó, 2006.

 236 p.

 Titlul original : Le grand voyage.

 ISBN 963-07-7971-4 : 28.46 lei.

 821.133.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 85652 ; 821.133.1/S44

 

160 -  VERNE, JULES. Kétévi vakáció : Regény / Jules Verne. - s.l. : Regun Press Kiadó, 2006 (Mondat Kft.).

 263 p. : il.

 ISBN 963-7459-29-4 : 17.00 lei.

 821.133.1-93-31=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri).

 821.133.1/V48

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

161 -  CABRÉ, JAUME. A Pamano zúgása / Jaume Cabré ; Fordította Tomcsányi Zsuzsanna. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006.

 840 p. ; 19,7 cm.

 Titlul original : Les veus del Pamano.

 ISBN 963-07-7983-8 : 55 lei.

 821.134.2-31=511.141

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman).

 II 85645 ; 821.134.2/.3/C11

 

 

 

162 -  MASOT, NÚRIA. A kígyó labirintusában / Núria Masot ; fordította Dornbach Mária. - Budapest : Gabo Kiadó, 2007 (Borsodi Nyomda).

 421 p.

 Titl. orig. : El labirinto de la serpiente.

 ISBN 978-963-689-025-4 : 44.00 lei.

 821.134.2-31=511.141

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ((roman).

 III 28285 ; 821.134.2/.3/M45

 

163 -  MENDOZA, EDUARDO. A csodák városa / Eduardo Mendoza ; Fordította Tomcsányi Zsuzsanna. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2003 (Alföldi Nyomda Rt.).

 603 p.

 Titlul original : La ciudad de los prodigios.

 ISBN 963-07-7324-4 : 48 lei.

 821.134.2-31=511.141

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ((roman).

 II 85704 ; 821.134.2/.3/M58

 

164 -  SIERRA, JAVIER. Cina secretă / Javier Sierra ; traducere din limba spaniolă de Angelica Lambru. - Piteşti : Paralela 45, 2006 (Paralela 45).

 315 p. - (Bestseller).

 ISBN (10) 973-697-687-4 ISBN (13) 978-973-697-687-2 : 22.94 lei.

 821.134.2-311.6=135.1   061.236:283.5   283.5:061.236

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman)

 II 85692 ; 821.134.2/.3/S54

 

165 -  VARGAS LLOSA, MARIO. A beszélő / Mario Vargas Llosa ; Fordította Pál Ferenc. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2007 (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 295 p.

 Titlul original : El habrador.

 ISBN 978-963-07-8218-0 : 39 lei.

 821.134.2(85)-31=511.141

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Peru)(roman).

 II 85705 ; 821.134.2/.3/V27

166 -  VARGAS LLOSA, MARIO. Ki ölte meg Palomino Molerót? / Mario Vargas Llosa ; fordította Csuday Csaba. - Budapest : Európa KÖnyvkiadó, 2006.

 183 p. ; 18,9 cm.

 Titlul original : Quién mató a Palomino Molero?.

 ISBN 963-07-8019-4 : 31.21 lei.

 821.134.2(85)-31=511.141

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Peru)(roman)

 II 85646 ; 821.134.2/.3/V27

821.135.1  Literatură română

 

167 -  AGAFIŢEI, FLORINEL. Itinerarii spirituale / Florinel Agafiţei. - Iaşi : Editura T, 2006.

 77 p.

 Note bio-bibliografice p. 2.

 ISBN 973-7632-10-9 ISBN 978-973-7632-10-4 : 5 lei.

 821.135.1-97   821.135.1-992   821.135.1-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie)

 II 85759 ; 821.135.1/A26

 

168 -  ANDRU, VASILE. Viaţă şi semn / Vasile Andru. - Bucureşti : Herald, [2005] (Lumina Tipo).

 255 p. - Note de subsol.

 ISBN 973-7970-28-4 : 10 lei.

 821.135.1-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 III 28309 ; 821.135.1/A55

 

169 -  ANGHEL, VALERIU. Constantin Frosin - Un roumain mondialisé par la francophonie = Un român mondializat prin francofonie / Valeriu Anghel, Constanţa Coatu. - Les Granges-le-Roi : Le Brontosaure, 2006.

 224 p. - Bibliografie la sfârşit de capitol.

 ISBN 2-9000742-113-0 : 7 lei.

 821.135.1.09   929 Frosin, Constantin

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

 II 85750 ; 821.135.1.09/F92A

170 -  BADEA, MARIANA. Dicţionar de personaje literare pentru elevi : clasele V-XII / Prof. Mariana Badea. - Ediţie revizuită şi adăugită, îngrijită de prof. Gheorghe Badea. - Bucureşti : Editura Badea & Professional Consulting, 2006.

 576 p.

 Bibliografie p. 573-576.

 ISBN 973-88119-1-0 ISBN 978-973-88119-1-1 : 18.75 lei.

 821.135.1.09(038)   030 : 821.135.1.09

 1. ANALIZĂ LITERARĂ

 II 85661 ; 821.135.1.09/B14

 

171 -  BADEA, MARIANA. Limba şi literatura română pentru elevii de liceu : clasa a IX-a / Prof. Mariana Badea. - Ediţie revizuită şi adăugită. - Bucureşti : Editura Badea & Professional Consulting, 2006.

 416 p.

 ISBN 973-88119-4-5 ISBN 978-973-88119-4-2 : 13.40 lei.

 821.135.1.09(075.3)   811.135.1(075.3)

 1. ANALIZĂ LITERARĂ

 II 85684 ; 821.135.1.09/B14

 

172 -  BADEA, MARIANA. Limba şi literatura română pentru elevii de liceu : clasa a XI-a / Prof. Mariana Badea. - Ediţie îngrijită de prof. Gheorghe Badea. - Bucureşti : Editura Badea & Professional Consulting, 2006.

 416 p.

 ISBN 973-88119-3-7 ISBN 978-973-88119-3-5 : 13.63 lei.

 821.135.1.09(075)   811.135.1(075)

 1. ANALIZĂ LITERARĂ

 II 85659 ; 821.135.1.09/B14

 

173 -  BADEA, MARIANA. Literatura română : Proza, poezia, dramaturgia pentru elevii de liceu / Prof. Mariana Badea. - Ediţie îngrijită de prof. Gheorghe Badea. - Bucureşti : Editura Badea & Professional Consulting, 2006.

 416 p.

 Bibliografie p. 412-414.

 ISBN 973-88119-0-2 ISBN 978-973-88119-0-4 : 17.12 lei.

 821.135.1.09(075)

 1. ANALIZĂ LITERARĂ

 II 85672 ; 821.135.1.09/B14

 

174 -  BADEA, MARIANA. Literatura română pentru clasele V-VIII / Prof. Mariana Badea, prof. Mariana Negru. - Ediţie revizuită şi adăugită. - Bucureşti : Editura Badea & Professional Consulting, 2006.

 506 p.

 Bibliografie p. 501-503.

 ISBN 973-88119-2-9 ISBN 978-973-88119-2-8 : 17.12 lei.

 821.135.1.09(075.2)

 1. ANALIZĂ LITERARĂ

 II 85660 ; 821.135.1.09/B14

 

175 -  BANDRABUR, IONEL. Adevărul e în vin : Aforisme de petrecere şi de folos pentru biblioteca podgorenilor de pretutindeni / Ionel Bandrabur. - Focşani : Salonul Literar, 2003.

 76 p.

 Lucrare apărută cu prilejul Salonului Literar Dragosloveni, ediţia 2003.

 ISBN 973-98930-0-7 : 5 lei.

 821.135.1-84   821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(aforisme).

 II 85748 ; 821.135.1/B26

 

176 -  BĂCIUŢ, NICOLAE. Caragiale după Caragiale ; O scrisoare pierdută / Nicolae Băciuţ, Ion Luca Caragiale. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007.

 125 p.; 20,5 cm.

 Note de subsol.

 Bio-bibliografie p. 5-10.

 ISBN 978-973-1728-26-1 : 9 lei.

 821.135.1.09   821.135.1-2

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 85686 ; 821.135.1.09/C23B

 

177 -  BOGDAN-INŢA, LUCREŢIA. Lirica pedagogiei / Lucreţia Bogdan-Inţa. - Tărgu Mureş : Editura Nico, 2007

 100 p.

 ISBN 978-973-1728-14-8 : 9 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 85739 ; 821.135.1/B64

 

178 -  BOLTAŞU, DORICA. Limba şi literatura română : sinteze / Dorica Boltaşu, Colţea Mioara, Ana-Maria Chemencedji. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2005.

 200 p. - (Citim. Ştim).

 Bibliografie p. 193-197.

 Pe copertă şi cotor apare : Sinteze Bacalaureat.

 ISBN 973-748-028-7 : 14.93 lei.

 821.135.1.09(075.3)(079)   082.1 Citim. Ştim   373.5(079)

 1. ANALIZĂ LITERARĂ

 III 28258 ; 821.135.1.09/B66

 

179 -  BOTEZ, ANDRIAN. Spirit şi logos, în poezia eminesciană : Pentru un nou tip de hermeneutică aplicată asupra textului eminescian / Prof. dr. Adrian Botez. - Râmnicu Sărat : Rafet, 2005.

 358 p. : fig.

 Bibliografie p. 343-353.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7611-10-1 : 12 lei.

 801.73   821.135.1.09 Eminescu, Mihai

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)                             2. HERMENEUTICĂ

 II 85751 ; 821.135.1.09/B72

 

180 -  CARŞOCHIE, LORIEAN. Poezii [Carşochie, Loriean] / Loriean, Carşochie. - s.l. : Editura Zedax, 2002

 88 p. : il.

 ISBN 973-85449-8-X : 5 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 85747 ; 821.135.1/C27

181 -  CASSIAN, NINA. Memoria ca zestre / Nina Cassian. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2005

 3 vol.

 ISBN 973-577-366-X.

 Vol.2 : Cartea a II-a : 1954-1985. - 291 p. . - ISBN 973-577-407-0 : 12 lei.

 Vol.3 : Cartea a III-a : 1985-2005. - 216 p. - ISBN 973-577-474-7 : 12 lei.

 821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

 II 85789(2-3) ; 821.135.1/C28

 

182 -  CORNILĂ, ANA MARIA. Reverii critice / Ana Maria Cornilă. - Focşani : Pallas Athena, 2006 (Prest Grup INT).

 104 p. : il.

 Note şi bibliografie la sfârşitul unor capitole.

 ISBN 973-7815-26-2 ISBN 978-973-7815-26-2 : 5 lei.

 821.135.1-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 II 85743 ; 821.135.1/C72

 

183 -  DENCIU, IOAN DUMITRU. Rătăciri esenţiale II : O apropiere de misterul limbii române : eseuri / Ioan Dumitru Denciu. - Râmnicu Sărat : Rafet, 2006.

 165 p. : tab. - (Eseuri ; 2).

 Note de subsol. - Note bio-bibliografice p. 2.

 ISBN 973-7611-51-9 ISBN 978-973-7611-51-2 : 7 lei.

 082.1 Eseuri   821.135.1-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 II 85744 ; 821.135.1/D32

 

184 -  DUCAN, RĂZVAN. Mă laud, mă apăr şi mă cânt : publicistică şi nu numai / Răzvan Ducan. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007 (Inter Media Group).

 158 p. : il. ; 20,5 cm.

 ISBN 978-973-1728-27-8 : 12 lei.

 821.135.1-92

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică)

 II 85687 ; 821.135.1/D87

185 -  DUŞCĂ, CONSTANTIN. Sărutul umbrei / Constantin Duşcă. - Râmnicu Sărat : Rafet, [2006].

 104 p.

 ISBN 973-7611-46-2 ISBN 978-973-7611-46-8 : 3 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 I 18680 ; 821.135.1/D96

 

186 -  FEIERDAN, VIORICA. Mireasa din smarald : Roman / Viorica Feierdan. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

 128 p. ; 14,3 cm.

 ISBN 978-973-1728-29-2 : 8 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

 I 18670 ; 821.135.1/F32

 

187 -  FOTEA, CORNELIU. Amintiri de la Cetatea Maiveche / Corneliu Fotea ; Ilustraţii Alexandru Cucereacu. - Focşani : Salonul Literar, 2003.

 106 p. : il.

 ISBN 973-98930-2-3 : 3 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 I 18678 ; 821.135.1/F82

 

188 -  FUNICA, GABRIEL. Hîrtii lipite : Note, aforisme şi alte impurităţi / Gabriel Funica. - Focşani : Editura Zedax, [2005] (Andrei Comimpex SRL).

 100 p. - (Ludens).

 ISBN 973-7825-00-4 : 4 lei.

 821.135.1-84

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ.

 I 18676 ; 821.135.1/F97

 

189 -  GHINIŢĂ, CONSTANTIN. În numele tău, poezie = Au nom de toi, poesie / Constantin Ghiniţă ; Traducere parţială în limba franceză de Annie şi Valentin Muscă ; Ilustraţie grafică Rodica Dumitra Ghiniţă. - Râmnicu Sărat : Rafet, 2005.

 347 p. : il.

 Biografie p. 291-309.

 ISBN 973-7611-07-1 : 10 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 85757 ; 821.135.1/G51

 

190 -  IONEL, MARIN. Constelaţii [Ionel, Marin] / Marin Ionel. - Focşani : s.n., 1997 (Sogend SRL).

 64 p.

 5 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 85746 ; 821.135.1/I-68

 

191 -  Literatură : Exerciţii practice pentru studiul textului. Clasa a VI-a / coord. Gheorghe Mitrache, coord. Matei Cerhez, Maria Goian,... - Piteşti : Paralela 45, 2005.

 176 p. : sch., tab. - (Foarte bine!).

 Note de subsol.

 ISBN 973-697-354-9 : 5.25 lei.

 821.135.1.09(076)   082.1 Foarte bine!

 1. ANALIZĂ LITERARĂ

 II 85670 ; 821.135.1.09/L66

 

192 -  MEHEDINŢI, SIMION. Discursuri. Conferinţe / S. Mehedinţi. - Focşani : Terra, 2001 (Alma-Galaţi S.A.).

 Vol. - (Biblioteca Simion Mehedinţi).

 ISBN 973-85176-9-9.

 Vol. 2 : La ceas de taină. - Ediţia 1. - 2001. - 358 p. - Note de subsol. - Anexe p. 350-356. - ISBN 973-85176-9-9 : 10 lei.

 082.1 Biblioteca Simion Mehedinţi   821.135.1-5 Mehedinţi, Simion

II 85741 ; 821.135.1/M55

 

193 -  MEHEDINŢI, SIMION. Synopsis : Scrieri alese / S. Mehedinţi - Soveja. - Ediţia 1. - Focşani : Terra [Focşani], 2002

 XIV, 402 p. - (Biblioteca Simion Mehedinţi ; Didactica ; 24).

 Note de subsol.

 Sumar bibliografic p. XIII - XIV.

 ISBN 973-8370-04-3 : 10 lei.

 821.135.1-82(081)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie).

 II 85758 ; 821.135.1/M55

 

194 -  MENYEI CHIOREAN, IRISZ. Să prinzi un vis / Irisz Menyei Chiorean. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

 48 p. : il. color.

 ISBN (10)973-1728-25-2 ISBN (13)978-973-1728-24-4 : 7 lei.

 821.135.1-93-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie pt.copii)

 IV 6425 ; 821.135.1/M58

 

195 -  MIHĂIEŞ, MIRCEA. De veghe în oglindă / Mircea Mihăieş. - Ediţia a 2-a, revăzută. - Bucureşti : Cartea Românească, 2005.

 368 p.

 ISBN 973-23-1530-X : 23.50 lei.

 821.135.1-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 II 85678 ; 821.135.1/M68

 

196 -  NEAGU, FĂNUŞ. Pierdut în Balcania / Fănuş Neagu ; Cronologie şi postfaţă de Antonio Patraş. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2005 (R.A. "Monitorul Oficial").

 VIII ; 496 p. - (Cărţile civilizaţiei româneşti ; Lecturi esenţiale).

 Cronologie p. V-VIII.

 Postafaţă p. 479-491.

 ISBN 973-577-415-1 : 21 lei.

 821.135.1-32   082.1 Cărţile civilizaţiei româneşti

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 85790 ; 821.135.1/N31

 

197 -  OPROESCU, ŞTEFANIA. Zăpadă neagră / Ştefania Oproescu. - [Focşani] : Editura Andrew, 2006

 118 p.

 Referinţe bio-bibliografice p. 7-8.

 ISBN 973-87985-3-1 ISBN 978-973-87985-3-3 : 4 lei.

 821.135.1-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 II 85752 ; 821.135.1/O-67

 

198 -  PANAIT, ION. Dansând în oglindă : Poeme / Ion Panait. - Râmnicu Sărat : Rafet, 2006.

 100 p.

 ISBN 973-7611-56-X ISBN 978-973-7611-56-7 : 5 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poem).

 II 85749 ; 821.135.1/P19

 

199 -  PANAIT, ION. Timpul în rochie albă de noapte : poeme / Ion Panait. - [Focşani] : Editura Andrew, [2005].

 112 p.

 ISBN 973-87581-1-4 : 5 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 85745 ; 821.135.1/P19

 

200 -  PETRESCU, VICTOR. Ion Calboreanu : Târgoviştea în rime / Victor Petrescu, József Pildner. - Târgovişte : Pildner&Pildner, 2006.

 82 p. : il.

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-7774-44-2 ISBN (13) 978-973-7774-44-6 : 6.50 lei.

 821.135.1-1   821.135.1.09 Calboreanu, Ion   929 Calboreanu, Ion

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 I 18669 ; 821.135.1/P57

 

201 -  Poezia românească : Antologie de texte comentate şi aprecieri critice / coordonatori: Cezar Boghici, Gabriela Dinu, Florin Şindrilaru. - Piteşti : Paralela 45, 2006.

 487 p. - (Compact).

 ISBN (10) 973-697-700-5 ISBN (13) 978-973-697-700-8 : 27.52 lei.

 821.135.1-1(082)   821.135.1-82   821.135.1.09   082.1 Compact

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

 II 85690 ; 821.135.1.09/P74

202 -  Poezia românească din exil / Antologie, prefaţă şi note de Liliana Corobca. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2006 (Universul S.A.).

 404 p.

 Note biografice la sf. capitolelor.

 Indice p. 387-392.

 ISBN 973-577-492-5 ISBN 978-973-577-492-5 : 18 lei.

 821.135.1-82   082.1 Diaspora

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

 II 85797 ; 821.135.1-82/P74

 

203 -  POP, MARIA. Râsu' plânsu': perle ale elevilor / Maria Pop, Codruţa Băciuţ. - Târgu Mureş : Editura Nico, 2007

 64 p. : il.

 ISBN 978-973-1728-23-0 : 9 lei.

 821.135.1-7

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(umor).

 II 85740 ; 821.135.1/P78

 

204 -  POPA, CATRINEL. Literatura română : Manual preparator pe baza manualelor alternative, clasele IX-XII / Catrinel Popa, Marinela Popa, Ion Popa. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2006.

 352 p. - (Citim. Ştim).

 Bibliografie p. 344-348.

 ISBN 973-568-994-4 : 14.72 lei.

 821.135.1.09(075.3)(079)   082.1 Citim. Ştim   373.5(079)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(comentarii literare)

 III 28257 ; 821.135.1.09/P79

 

205 -  PRICOP, DUMITRU. Scrisori din temniţa libertăţii / Dumitru Pricop ; Ilustraţii Florin Pucă. - Râmnicu Sărat : Rafet, 2005.

 88 p.

 ISBN 973-7611-06-3 : 5 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 85755 ; 821.135.1/P92

206 -  REGMAN, CORNEL. Patru decenii de proză literară românească / Cornel Regman ; Selecţia textelor şi ediţie îngrijită de Ştefăniţă Regman. - Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2004 (Tipo Grup).

 384 p. - (Context ; Critică şi istorie literară).

 Bibliografie p. 383.

 ISBN 973-577-388-0 : 16 lei.

 821.135.1.09   082.1 Context

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85804 ; 821.135.1.09/R39

 

207 -  ROGALSKI, FLORINA. Evoluţia fantasticului : Aspecte ale genului în proza lui Mircea Eliade / Florina Rogalski ; cuvânt înainte de Eugen Simion. - Bucureşti : Corint, 2002.

 286 p.

 Bibliografie p. 272-286.

 Note de subsol.

 ISBN 973-653-312-3 : 14.60 lei.

 821.135.1.09 Eliade, Mircea

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85680 ; 821.135.1.09/E38R

 

208 -  SADOVEANU, MIHAIL. Povestiri. Şoimii. Dureri înăbuşite / Mihail Sadoveanu ; Cronologie de Constantin Mitru ; Postfaţă de Constantin Ciopraga. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2004 (R.A. "Monitorul Oficial").

 XXV ; 430 p. - (Cărţile civilizaţiei româneşti ; Lecturi esenţiale).

 Postafaţă p. 407-425.

 ISBN 973-577-431-5 : 11 lei 12 lei.

 821.135.1-32   821.135.1-31   082.1 Cărţile civilizaţiei româneşti

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

 II 85792 ; 821.135.1/S13

 

209 -  SAVA, IONICĂ. Maxim / Ionică Sava. - [Iaşi] : Editura T, 2005.

 152 p. : il.

 Note bio-bibliografice p. 2.

 ISBN 973-7632-07-9 : 5 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 85754 ; 821.135.1/S28

 

210 -  SBÂRCIOG, GHEORGHE. Lumea de aici. Lumea de dincolo : Poeme / Gheorghe Sbârciog. - Focşani : Editura Andrew, 2006.

 90 p.

 ISBN 973-87985-3-1 ISBN 978-973-87985-3-3 : 3 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme).

 II 85753 ; 821.135.1/S31

 

211 -  SIMION, EUGEN. Limba şi literatura română pentru Bacalaureat 2007 şi admitere în învăţământul superior : Modele de subiecte rezolvate, Concepte operaţionale : repere teoretice, Eseuri critice privind literatura contemporană / Eugen Simion (coordonator), Florina Rogalski, Daniel Cristea-Enache. - Bucureşti : Corint, 2005.

 278 p. - (Bacalaureat 2007).

 Bibliografie p. 276.

 ISBN 973-653-829-X : 17.50 lei.

 821.135.1.09(079)   082.1 Bacalaureat 2007

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(comentarii literare)

 III 28269 ; 821.135.1.09/S57

 

212 -  SLAVICI, IOAN. Lumea prin care am trecut : Memorialistică. Publicistică / Ioan Slavici ; Ediţie şi prefaţă de Constantin Mohanu. - Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2004.

 XXIII ; 499 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-577-3375-9 : 29 lei.

 821.135.1-94   821.135.1-992   082.1 Fundamente

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

 2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică).

 III 28334 ; 821.135.1/S63

 

213 -  SUCHOVERSCHI, GHEORGHE. Ţepigrame / Gheorghe Suchoverschi. - Râmnicu Sărat : Rafet, 2006.

 83 p.

 ISBN 973-7611-50-0 ISBN 978-973-7611-50-5 : 3 lei.

 821.135.1-7

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(epigrame).

 I 18679 ; 821.135.1/S94

 

214 -  ŞTEFĂNESCU, CRISULA. Poarta cu săruturi = The Gate of Kisses / Crisula Ştefănescu ; Traducere în limba engleză de = Translationinto English by Crisula Ştefănescu, Emily Chalmers şi = and Monella Kaplan. - Bucharest ; Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2004 (R.C.R. Print).

 96 p. - (Lingua franca ; Poezie bilingvă).

 Notă bio-bibliografică p. 92-93.

 ISBN 973-577-437-2 : 11 lei.

 821.135.1-1   821.135.1-1=111   082.1 Lingua franca

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 85794 ; 821.135.1/S82

 

215 -  Teste de evaluare la limba şi literatura română : Ghidul absolventului / Eugenia Stoleriu, Mihaela Apetroae, Lia Dohotariu,... - Iaşi : Polirom, 2005.

 224 p. - (Gymnasium).

 Bibliografie p. 221.

 ISBN 973-681-931-0 : 16.50 lei.

 821.135.1.09(075.3)(079.1)   811.135.1(075.3)(079.1)   082.1 Gymnasium

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(comentarii literare)

 III 28260 ; 821.135.1.09/T46

 

216 -  UŞURELU, CULIŢĂ ION. Conacul dintre vii / Culiţă Ion Uşurelu. - Râmnicu Sărat : Rafet, 2005.

 194 p.

 ISBN 973-7611-11-X : 7 lei.

 821.135.1-34

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 85756 ; 821.135.1/U92

 

217 -  ZAMFIR, MIHAI. Cealaltă faţă a prozei / Mihai Zamfir. - Bucureşti : Cartea Românească, 2006.

 312 p. - (Critică şi Istorie literară).

 ISBN 973-23-1674-8 : 22.50 lei.

 821.135.1.09   082.1 Critică & Istorie literară

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85679 ; 821.135.1.09/Z24

821.16  Literaturi slave

 

218 -  BULGAKOV, MIHAIL. A fehér gárda / Mihail Bulgakov ; Fordította Grigássy Éva ; Szerkesztette, a jegyzeteket és az utószót írta Szőke Katalin. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2007 (Alföldi Nyomda Zrt.).

 383 p.

 ISBN 978-963-07-8233-3 : 41 lei.

 821.131.1-31=511.141   94(477)"1918/1919"(0:82-31)

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman istoric).

 II 85711 ; 821.161.1/B91

 

219 -  ŁOZIŃSKI, MIKOłAJ. Reisefieber / Mikołaj Łoziński ; fordította Keresztes Gáspár. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2007 (Kinizsi Nyomda).

 209 p. - (Modern könyvtár).

 ISBN 978-963-07-8252-4 : 29 lei.

 821.162.1-31=511.141   082.1 Modern könyvtár

 1. LITERATURĂ POLONEZĂ(roman).

 II 85723 ; 821.16/.19/L82

 

220 -  NABOKOV, VLADIMIR. Tündöklés / Vladimir Nabokov ; Fordította Hetényi Zsuzsa. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2007 (Alföldi Nyomda Zrt.).

 244 p.

 ISBN 978-963-07-8237-1 : 39 lei.

 821.161.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 II 85713 ; 821.161.1/N11

221 -  TOLSTOI, LEV NICOLAEVICI. Anna Karenina [Európa Könyvkiadó] / Lev Tolsztoj ; fordította Németh László. - Budapest : Európa KÖnyvkiadó, 2006.

 924 p. ; 23,5 cm.

 ISBN 963-07-7965-X : 63.34 lei.

 821.161.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 III 28253 ; 821.161.1/T70

 

222 -  TOLSTOI, LEV NICOLAEVICI. Feltámadás / Lev Tolsztoj ; fordította Szőllősy Klára. - Budapest : Európa KÖnyvkiadó, 2006.

 512 p.

 Titl. orig. : Voscresenie.

 ISBN 963-07-8024-0 : 48.65 lei.

 821.161.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 III 28252 ; 821.161.1/T70

821.17/.9  Alte literaturi

 

223 -  GIBRAN, KAHLIL. Darul iubirii : Portret în peniţă. Nebunul. Deschizătorul de drumuri. Profetul. Nisip şi spumă. Grădina profetului. / Kahlil Gibran ; Traducere din limba engleză şi notă introductivă Mihai-Claudiu Mărîi. - Bucureşti : Herald(Lumina Tipo).

 224 p. : il.

 ISBN 973-9453-93-7 : 12 lei.

 821.411.21(569.3)-82

 1. LITERATURĂ ARABĂ(antologie).

 II 85777 ; 821.41/.45/G56

 

224 -  LAO SHE. Omul cămilă : Roman / Lao She ; traducere din limba chineză de Cristian Mocanu. - Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2004

 296 p. - (Lingua franca ; Valori universale).

 Note de subsol.

 Titl. orig. : Luotuo Xiangzi.

 ISBN 973-577-393-7 : 15 lei.

 821.581-31=135.1   082.1 Lingua franca

 1. LITERATURĂ CHINEZĂ(roman).

 II 85801 ; 821.51/.72/L20

821.511.141  Literatură maghiară

 

225 -  BARSI ÖDÖN. Az ördög hegedűse : Paganini élete [Ed. Anno] / Barsi Ödön. - Budapest : Anno Kiadó, 2006

 208 p.

 ISBN 963-375-432-1 : 8 lei.

 821.511.141-31   78.071   78(0:82-94)   929 Paganini, Niccolo

 1. BIOGRAFII(muzicieni)

 821.511.141/P12B

 

226 -  BIMBÓ ANNAMÁRIA. Versről-versre : Ismeretek és gyakorlatok az elemi iskolai verselemzéshez / Bimbó Annamária ; szerkesztette Tulit Ilona. - Sepsiszentgyörgy : T3 Kiadó, 2002.

 136 p.

 Bibliografie p. 136.

 ISBN 973-8103-20-7 : 6 lei.

 373.3(076.1)   821.511.141.09-93-1(076.1)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 III 28295 ; 821.511.141.09/B53

 

227 -  ESTERHÁZY PÉTER. Rubens és a nemeuklideszi asszonyok : három dramolett / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető, 2006 (Kner Nyomda).

 115 p.

 ISBN 963-1425-46-0 : 36 lei.

 821.511.141-2

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru)

 II 85727 ; 821.511.141/E81

 

 

 

228 -  JÓZSEF ÁLMOS. Mire a falevelek lehullanak... / József Álmos. - Sepsiszentgyörgy : T3 Kiadó, 2003 (T3).

 168 p. : il.

 Index p. 166-167.

 Note de subsol.

 ISBN 973-8103-37-1 : 20 lei.

 821.511.141-6(084)   821.511.141-94(084)   355.48(4)"1914/1918"   355.48(084)   355.48(0:82-94)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal)

 III 28286 ; 821.511.141/J81

 

229 -  KARINTHY FERENC. Budapesti tavasz [Ulpius-Ház kiadó] / Karinthy Ferenc. - Budapest : Ulpius-ház, 2007

 285 p. - (Karinthy Ferenc életmű sorozat).

 ISBN 978-963-9752-11-5 : 48 lei.

 821.511.141-31   082.1 Karinthy Ferenc életmű sorozat

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 85717 ; 821.511.141/K22

 

230 -  KIRÁLY KINGA JÚLIA.  P. Lujza : Útvesztő alig eltévedt kislányoknak / Király Kinga Júlia. - Marosvásárhely : Mentor, 2007.

 171 p. ; 21 cm.

 ISBN 973-599-250-7 ISBN 978-973-599-250-7 : 18.36 lei.

 821.511.141(498)-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman).

 III 28251 ; 821.511.141/K46

 

231 -  Magyar irodalom / Írták : Aczél Géza, Bécsy Ágnes, Borbély Sándor,...; a kötet szerkesztője Borbély Sándor. - [Budapest] : Pannonica, 2002 (Szekszárdi Nyomda).

 432 p. - (21.századi enciklopédia).

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Index p. 427-431.

 ISBN 963-9252-50-6 : 24 lei.

 821.511.141.09(031)   082.1 21.századi enciklopédia   929:821.511.141

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 III 28293 ; 821.511.141.09/M15

232 -  MÁRAI SÁNDOR. Jelvény és jelentés. Utóhang. Sereghajtók : A Garrenek műve regényciklus ötödik része / Márai Sándor. - Budapest : Helikon Kiadó, 2007

 383 p.

 Note de subsol.

 ISBN 978-963-227-031-9 : 46 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 85724 ; 821.511.141/M32

 

233 -  MÉHES GYÖRGY. Világhíres Miklós / Méhes György. - Budapest : Magor kiadvány, 1996 (Infopress).

 199 p. : il.

 ISBN 963-04-6447-0 : 16 lei.

 821.511.141-93-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poveşti).

 821.511.141/M55

 

234 -  MEZEI TAMÁS. Magyar mondák : Válogatás a magyar mondavilág gyöngyszemeiből / Mezei Tamás. - [Debrecen] : Aquila Könyvkiadó, 2006.

 256 p.; 23.5 cm - (Suliplusz).

 Bibliografie p. 251.

 ISBN 963-679-475-8 : 19 lei.

 94(=511.141)(:82-34)   398.2(=511.141)   821.511.141-343   082.1 Suliplusz

 1. LEGENDE POPULARE.

 821.511.141/M63

 

235 -  MIKSZÁTH KÁLMÁN. A néhai bárány : válogatott elbeszélések / Mikszáth Kálmán. - Déva : Corvin, 2002.

 176 p. - (Corvin elbeszélők).

 ISBN 973-8192-75-7 : 5.97 lei.

 821.511.141-93-32   082.1 Corvin elbeszélők

 1. LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri).

 821.511.141/M71

 

 

 

236 -  MÓRA FERENC. Kincskereső kisködmön [Corvin] / Móra Ferenc. - Déva : Corvin, 2002.

 176 p. - (Corvin elbeszélők).

 Biografie autor p. 173-174.

 ISBN 973-8192-46-3 : 5.97 lei.

 821.511.141-93-31   082.1 Corvin elbeszélők

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii)

 821.511.141/M89

 

237 -  SPIRÓ GYÖRGY. Messiások : (A jövevény) / Spiró György. - Budapest : Magvető, 2007 (Szekszárdi Nyomda).

 646 p.

 ISBN 978-963-14-2552-9 : 67 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 III 28287 ; 821.511.141/S73

 

238 -  SZINI GYULA. Jókai. Egy élet regénye / Szini Gyula. - Sepsiszentgyörgy : Társ kiadó, 2007.

 187 p.

 ISBN 973-88120-7-0 : 6.43 lei ; ISBN 978-973-88120-7-9 : 8 lei.

 821.511.141.09 Jókai Mór   929 Jókai Mór

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 II 85648 ; 821.511.141.09/J71S

 

239 -  TOLNA ÉVA, K. Iskoláról iskolára / K. Tolna Éva ; borítóterv és illusztrációk Németh Katalin. - Sepsiszentgyörgy : T3 Kiadó, 2006.

 120 p. : il., fig.

 Anexe p. 77-100.

 ISBN 973-8103-81-9 ISBN 978-973-8103-81-8 : 11 lei.

 37(498)(=511.141)(0:82-94)   821.511.141(498)-94   082.1 Pedagógus műhely

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

 II 85735 ; 821.511.141/T70

 

 

 

9  GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

908  Monografii zonale

 

240 -  JÓZSEF ÁLMOS. Országzászló-állítások Háromszéken / József Álmos ; szerkesztette : Tulit Attila. - Sepsiszentgyörgy : T3 Kiadó, 2006.

 116 p. : il. color.

 ISBN 973-8103-91-6 ISBN 978-973-8103-91-7 : 33 lei.

 908(439.21-35 Háromszék)"1940/1943"  

 929.921(439.21-35 Háromszék)"1940/1943"

 1. MONOGRAFIE(jud. Covasna) 

 III 28292 ; 908/J77

91  Geografie

 

241 -  MIHÁLKA ANTAL. A földisme alapvonalai / Mihálka Antal ; előszó : Boér Hunor. - Sepsiszentgyörgy : T3 Kiadó, 2006.

 VIII, 200 p. : fig. - (Oktatástörténeti kuriózumok).

 Index p. 185-200.

 Ediţie reprint după ediţia din 1862.

 ISBN 973-8103-90-8 ISBN 978-973-8103-90-0 : 20 lei.

 91(075.3)   372.891(075.3)   082.1 Oktatástörténeti kuriózumok

II 85738 ; 91/M70

 

242 -  ŢÎRU, GAVRIL. Chimişti români în Vietnam / Gavril Ţîru. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007.

 100 p. : il.; 20,5 cm.

 ISBN 978-973-1728-26-1 : 9 lei.

 910.4(597)   54-051

 1. CĂLĂTORII GEOGRAFICE

 II 85685 ; 910/T24

 

 

 

913(498)  Geografia României

 

243 -  Erdély száz csodája / Batiz Réka, Szász Péter Zsolt, Szilágyi Palkó Pál...; Fotók Szilágyi Palkó Pál. - Budapest : Totem Könyvkiadó, 2004 (Széchenyi Nyomda).

 vol.; 30 cm - (Rejtözködő értékek nyomában).

 vol. 1. - 208 p. : il. color. - Bibliografie p. 206. - Index p. 207. - ISBN 963-590-228-X : 101 lei.

 vol. 2 / Mándoki István. - 2006. - 208 p. : il. color. - Bibliografie p. 206. - Index p. 207. - ISBN 123-456-789-0 : 101 lei.

 908(498.4)(084)   912(498.4)(084)   913(498.4)(084)   

 082.1 Rejtőzködő értékek nyomában

 1. GEOGRAFIA TRANSILVANIEI(monografie)

 IV 6427 (1-2); 913(498)/E64

 

244 -  One Hundred Wonders of Transylvania / Réka Batiz, Péter Zsolt Szász, Palkó Pál Szilágyi...; Photographs Szilágyi Palkó Pál; Translated by Judit Barabás, Noémi Kovács. - Budapest : Totem Könyvkiadó, 2006 (Széchenyi Nyomda).

 208 p. : il. color; 30 cm - (Discovering the Hidden Treasures of the Country).

 Index p. 207. - Bibliografie p. 206. - ISBN 963-590-248-4 : 101 lei.

 908(498.4)(084)   912(498.4)(084)   913(498.4)(084)   

 082.1 Discovering the Hidden Treasures of the Country

 1. GEOGRAFIA TRANSILVANIEI(monografie)

 IV 6428; 913(498)/O-55

929  Biografii. Genealogie. Heraldică

 

245 -  Sulilexikon : Ki kicsoda? / Munkatársak : Számadó László, Pintyéné Krucsó Mária, Jámbor Mariann, Labancz László. - [Debrecen] : Aquila Könyvkiadó, 2003.

 256 p. : portr; 23.5 cm. - Anexe p. 231-254.

 ISBN 963-679-212-7 : 19 lei.

 929(100):001(038)   929(=511.141):008(038)

 1. DICŢIONAR DE PERSONALITĂŢI

 929/S95

930 Ştiinţa istoriei

 

246 -  NICOLESCU, ADRIAN. Istoria civilizaţiei britanice / Adrian Nicolescu ; cu un Cuvînt înainte de Excelenţa Sa Christopher Crabbie. - Iaşi, 1999-.

 vol. - (Sinteze [Institutul European] ; 32,46,64).

 Vol.1 : Din preistorie pînă în secolul al XVII-lea. - 576 p. : h., il., [4] f. sch., [8] p. il. color. - Note de subsol. - Note la sf. capitolelor. - Bibliografie p. 487-513. - Index p. 515-567. - ISBN 973-586-122-4 : 35 lei.

 Vol.2 : Secolul al XVII-lea : 1603-1714. - 2001. - 328 p. : il., [8] p. il. color, [1] f. sch. - Note de subsol. - Note p. 233-270. - Bibliografie p. 271-291. - Index p. 293-322. - ISBN 973-611-165-2 : 128000 lei.

 Vol.3 : Secolul al XVIII-lea : 1714-1837. - 2005. - 520 p. : il. ; [1] f. sch. ; [8] p. il. color. - Note de subsol. - ISBN 973-611-375-2 : 25 lei.

 008(420)".../1714"(091)   930.85(420)".../1714"   082.1 Sinteze

II 78598(1-2) ; II 85667(3) ; 930/N64

94(100) Istorie universală

 

247 -  ANDREESCU, ŞTEFAN. Izvoare noi cu privire la istoria Mării Negre / Ştefan Andreescu. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2005 (Universul S.A.).

 264 p.

 Note de subsol.

 Addenda p.252-262.

 ISBN 973-577-470-4 : 14 lei.

 930.2   94(4-12)(093)   94(262.5)(093)   082.1 Biblioteca de istorie

II 85799 ; 94(100)/A52

 

248 -  BERNÁTH ZOLTÁN. Horthy Miklós : Egy lovaguralkodó és népe / Dr. Bernáth Zoltán. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2007 (Kaposvári Nyomda).

 183 p. : il.

 ISBN 978-963-7524-45-5 : 9.00 lei.

 94(439)"19"   929 Horthy Miklós   323(439)"19"   327(439)"19"

 1. ISTORIA UNGARIEI(Horthy Miklós)

 II 85726 ; 94(100)/H82B

249 -  HAFFNER, SEBASTIAN. Az elárult forradalom : Németország 1918-19 / Sebastian Haffner ; Fordította Liska Endre. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2007

 308 p.

 Titlul original : Die deutsche Revolution, 1918/19.

 ISBN 978-963-07-8219-7 : 39 lei.

 821.112.2-94=511.141   94(430)"1918/1919"(0:82-94)   

 327(430)"1918/1919"(0:82-94)

 1. ISTORIA GERMANIEI

 II 85706 ; 94(100)/H13

 

250 -  MADGEARU, ALEXANDRU. Originea medievală a focarelor de conflict din Peninsula Balcanică [retipărit] / Alexandru Madgearu. - Bucureşti : Corint, 2001

 286 p. : h. - (Clio [Corint] ; 3).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 261-270.

 Rezumat în lb. engleză p. 271-284.

 ISBN 973-653-191-0 : 12 lei.

 94(497)"03/19"   94(100)"03/19"   355.48(497)"03/19"   327(497)"03/19"   

 082.1 Clio

 1. ISTORIA BALCANILOR                             2. CONFLICTE POLITICE

 3. CONFLICTE MILITARE.

 94(100)/M14

 

251 -  Marea Neagră : Puteri maritime - Puteri terestre (sec. XIII-XVIII) / Coordonator Ovidiu Cristea. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2006 (Universul S.A.).

 264 p.

 Note de subsol.

 Abrevieri p. 347-348.

 Bibliografie p. 349-365.

 ISBN 973-577-513-1 ISBN 978-973-577-513-1 : 14 lei.

 94(4-12)(093)   94(262.5)(093)   082.1 Biblioteca de istorie

 1. ISTORIE(documente)

 II 85796 ; 94(100)/M35

 

 

 

94(3)  Istoria lumii antice

 

252 -  BURY, J.B. Istoria Greciei : Până la moartea lui Alexandru cel Mare / J.B. Bury, Russell Meiggs ; traducere de Diana Stanciu. - Ediţia a 4-a (revăzută). - Bucureşti : BIC All, 2006.

 XIX, 588 p. : il., h.

 Cronologie p. 501-506.

 Indice p. 561-578.

 Bibliografie p. 509-516.

 Note p. 517-555.

 Glosar p. 557-560.

 ISBN 973-571-576-7 : 64.90 lei.

 94(38)".../-0322"

III 28265 ; 94(3)/B95

94(498)  Istoria României

 

253 -  ELIADE, POMPILIU. Influenţa franceză asupra spiritului public în România : Originile. Studiu asupra stării societăţii româneşti în vremea domniilor fanariote / Pompiliu Eliade ; Traducere din franceză de Aurelia Dumitraşcu. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2006 (Universul S.A.).

 153 p. : il. 152 p. - (Francofonie 2006).

 Note p. 311-347.

 Cronologie p. 348-351.

 Bibliografie p. 352-370.

 Indice p. 371-378.

 ISBN 973-577-503-4 : 18 lei.

 008(498)"17/18"   94(498)"17/18"   082.1 Francofonie 2006

II 85793 ; 94(498)/E38

 

254 -  Ştefan cel Mare şi Sfânt - Apărător al creştinătăţii : Comunicări ştiinţifice de istorie eclezială comparată . - Focşani : Pallas Athena, 2004.

 284 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7815-08-4 : 10 lei.

 94(498.3)"14"(063)   929 Ştefan cel Mare

II 85742 ; 94(498)/S81

 

255 -  ZUB, ALEXANDRU. Pe urmele lui Vasile Pârvan / Alexandru Zub ; Cu o prefaţă de Liviu Antonesei. - Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2005

 XVI, 348 p. - (Cărţile civilizaţiei româneşti ; Boigraphica).

 Note de subsol.

 Bibliografie selectivă p. 323-331.

 Indice p. 333-344.

 ISBN 973-577-429-1 : 12 lei.

 94(498)   929 Pârvan, Vasile   930-051(498) Pârvan, Vasile

II 85805 ; 94(498)/P37Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE NUME

 

A

 Abelson, James - 24

 Aczél Géza - 231

 Adamik Tamás - 118

 Agafiţei, Florinel - 167

 Andreescu, Ştefan - 247

 Andru, Vasile - 168

 Anghel, Alexandru (trad.) - 18

 Anghel, Valeriu - 98, 169

 Angheluţă, Georgeta (trad.) - 23

 Anton, Corina (trad.) - 45

 Antonesei, Liviu (pref.) - 255

 Apetroae, Mihaela - 215

 Arbia, Maria Teresa - 100

 Ardelean, Ramona (trad.) - 25

 Avram, Silvana (trad.) - 33

 B

 Badea, Gheorghe (ed.) - 109, 170, 172-173

 Badea, Mariana - 109, 170-174

 Bak Ferenc - 83

 Bak Ferenc (il.) - 83

 Bak József - 83

 Bandrabur, Ionel - 175

 Barabás Judit (trad.) - 244

 Barna Imre (trad.) - 153

 Barrie, James Matthiew - 119

 Barrineau, Nancy (note) - 130

 Barsi Ödön - 225

 Bartens, Werner - 70

 Bartos Tibor (trad.) - 135

 Batiz Réka - 243-244

 Batthyány Lajos (despre) - 39

 Băciuţ, Codruţa - 110, 203

 Băciuţ, Nicolae - 176

 Bădescu, Adriana (trad.) - 31

 Bălăceanu, Cristina - 46

 Bănică, Elena (trad.) - 91

 Bécsy Ágnes - 231

 Bentoiu, Claudia - 46

 Bernáth Zoltán - 248

 Berry, Darcy Bruce - 101

 Bettelheim, Bruno - 21

 Bianchi Bandinelli, Ranuccio - 91

 Bimbó Annamária - 226

 Birkás Endre (trad.) - 128

 Biró Daniel - 42

 Blumenthal, P.J. - 151

 Bodor Andrea - 66

 Boér Hunor (pref.) - 241

 Boér Hunor (red.) - 68

 Bogdan-Inţa, Lucreţia - 177

 Boghici, Cezar (coord.) - 201

 Boltaşu, Dorica - 178

 Borbás Mária (trad.) - 147

 Borbély Sándor - 231

 Borbély Sándor (red.) - 231

 Botez, Andrian - 179

 Both Előd (trad.) - 1, 62-63

 Bousset, Wilhelm - 25

 Brăilean, Tiberiu - 47

 Brânzaru, Simona (trad.) - 94

 Breuer, Hans - 65

 Breuer, Rosemarie (il.) - 65

 Bristow, Joseph (ed. ; note ; pref.) - 149

 Brontë, Anne - 120

 Brontë, Charlotte - 121

 Bulgakov, Mihail - 218

 Burckhardt, Titus - 26

 Burlea, Georgeta - 51

 Bury, J.B. - 252

 C

 Cabré, Jaume - 161

 Campbell, Gordon (ed. ; pref.) - 134

 Caragiale, Ion Luca - 176

 Caragiale, Ion Luca (despre) - 176

 Carşochie, Loriean - 180

 Cartwright, Nancy (colab.) - 64

 Cassian, Nina - 181

 Călinoiu, Constanţa - 48

 Cârlig, Rafael (trad.) - 142

 Cerkez, Matei (coord.) - 111, 191

 Chalmers, Emily (trad.) - 214

 Chard, Cloe (pref. ; ed. ; note) - 143

 Chemencedji, Ana-Maria - 178

 Chévalier, Jean - 27

 Chiaburu, Dan (trad.) - 35

 Ciocănelea, Radu (trad.) - 29

 Ciopraga, Constantin (postf.) - 208

 Ciorbagiu, Viorica D. (trad.) - 17

 Coatu, Constanţa - 169

 Colţea, Mioara - 178

 Comnea, Victoria (trad.) - 30

 Cordner, Michael (ed.) - 119

 Corman, Avery - 122-123

 Cornilă, Ana Maria - 182

 Corobca, Liliana (antolog. ; note ; pref.) - 202

 Cosma, Viorel - 97

 Coupland, Douglas - 124

 Crabbie, Christopher (pref.) - 246

 Creţu, Ion (trad.) - 11

 Cristea, Ovidiu (coord.) - 251

 Cristea-Enache, Daniel - 211

 Csomós Csilla - 87

 Csuday Csaba (trad.) - 166

 Cucereanu, Alexandru (il.) - 187

 Cziczárdi Adrienn (trad.) - 100-102, 105, 108

 D

 Danilov, Ilie - 28

 Denciu, Ioan Dumitru - 183

 Dénes István - 68

 Deshimaru, Taisen - 29

 Dévényi László - 66

 Dézsi Bernadett - 87

 Diaconu, Ioana Maria (trad.) - 72

 Diaconu, Nicoleta - 49

 Dinescu, Ioana (trad.) - 70

 Dinu, Florina (trad.) - 20

 Dinu, Gabriela (coord.) - 201

 Dîrdală, Lucian-Dumitru - 42

 Dobrescu, Iuliana - 71

 Dohotariu, Lia - 215

 Dornbach, Maria (trad.) - 162

 Ducan, Răzvan - 184

 Duculescu, Victor - 48

 Dumbrăveanu, Dan (trad.) - 30

 Dumitraşcu, Aurelia (trad.) - 253

 Dumitru, Cornelia (trad.) - 34

 Duşcă, Constantin - 185

 E

 Eckhart, Johannes (zis Meister) - 30

 Eco, Umberto - 153

 Elbirt, Paula - 22

 Eliade, Mircea (despre) - 207

 Eliade, Pompiliu - 253

 Enescu, George (despre) - 97

 Erdődy Gábor - 39

 Esterházy Péter - 227

 F

 Falcky-Yi, Suzanne B. (ed. ; note) - 129

 Fazekas György - 69

 Fazekas István (colab.) - 58

 Feierdan, Viorica - 186

 Firan, Carmen (ed.) - 140

 Flannery, Tim - 56

 Foenkinos, David - 155

 Földi Pál - 40

 Fóris Ferenczi Rita - 50

 Forst, Gabriele - 102

 Foster, Edward (antolog. ; note) - 140

 Fotea, Corneliu - 187

 Fotescu, Walter (trad.) - 4

 FrancoBahamonde, Francisc (despre) - 43

 Frederick, Robert - 2

 Fundoianu, Benjamin - 113

 Funica, Gabriel - 188

 G

 Gágyor József - 54

 Galsworthy, John - 125

 Gatrell, Simon (ed.) - 130

 Gaudard, François (colab.) - 31

 Georgescu, Liviu (trad.) - 140

 Gerencsér Ferenc (red.) - 13

 Gergely Árpád László (trad.) - 64

 Gezari, Jane (pref. ; note) - 121

 Gherguţ, Alois - 52

 Ghiniţă, Constantin - 189

 Ghiniţă, Rodica Dumitra (il.) - 189

 Ghiondea, Teodoru (trad.) - 26

 Gibran, Kahlil - 223

 Goian, Maria - 191

 Golding, William - 126-127

 Göncz Árpád (trad.) - 126-127

 Gooder, Jean (ed. ; pref. ; note) - 132

 Granet, Marcel - 3

 Greene, Graham - 128

 Gribbin, John - 1

 Gribbin, John (red.) - 62

 Grigássy Éva (trad.) - 218

 Grigore de Nazianz, Sfânt (antolog.) - 33

 Grigorie de Nazianz, Sfânt - 32

 Groza, Gabriela - 15

 Gyárfás Endre - 55

 Gyenge László (trad.) - 85

 Gyenge Virág (trad.) - 85

 Gyeskó Ágnes – 118

 

 H

 Haffner, Sebastian - 249

 Hajnády Zoltán - 118

 Hanák János - 57

 Hanu, Cristian (trad.) - 79

 Hardy, Thomas - 129-130

 Hardy, Thomas (despre) - 114

 Harmat Veronika - 66

 Harsányi Iván - 43

 Harvey, Geoffrey (ed. ; note ; pref.) - 125

 Haui Balázs Bogdán - 92-93

 Hawking, Stephen - 63

 Hawking, Stephen (colab.) - 64

 Henderson, Lauren - 131

 Hermann Róbert - 39

 Hetényi Zsuzsa (trad.) - 220

 Higonnet, Margaret R. (pref.) - 130

 Hollindale, Peter (ed. ; note ; pref.) - 119

 Horváth Edina, G. Szabóné - 103-104

 Horváth László, Gy. (trad.) - 122, 150

 Hristea, Ines (trad. ; note) - 137-138

 Hristea, Ines (trad.) - 136

 I

 Iacobini, Mircea (trad.) - 3

 Iacobschi, Aniela (trad. ; note) - 131

 Iliescu, Ilie (trad.) - 24

 Ingham, Patricia - 114

 Inglesfield, Robert (ed. ; pref. ; note) - 120

 Ioan, Augustin (coord.) - 90

 Ionel, Marin - 190

 Ionescu, Gelu - 115

 Ionescu, Take - 41

 J

 Jámbor Mariann (colab.) - 245

 James, Henry - 132

 Janowitz, Tama - 133

 Jókai Mór (despre) - 238

 Jonson, Ben - 134

 József Álmos - 228, 240

 K

 Kabai Gyöngyi (trad.) - 75

 Kaplan, Monella (trad.) - 214

 Karinthy Ferenc - 229

 Kasser, Rodolphe (ed.) - 31

 Keane, A.H. (pref.) - 25

 Kecskés András - 55

 Keppler, Ann - 78

 Kerényi Attila - 58

 Keresztes Gáspár (trad.) - 219

 Kesey, Ken - 135

 Keyes, Marian - 136-138

 Kipling, Rudyard - 139

 Király Kinga Júlia - 230

 Klein, Jean - 17

 Koltai Éva (il.) - 53

 Komlósi Éva (trad.) - 154

 Kovács Noémi (trad.) - 244

 Kovács Tibor (trad.) - 56

 Kricskovics Zsuzsanna - 92-93

 Krishnamurti, Jiddu - 23

 Krucsó Mária, Pintyéné (colab.) - 99, 116, 245

 Kúnos László (trad.) - 21

 L

 Labancz László (colab.) - 245

 Lambru, Angelica (trad.) - 164

 Lao She - 224

 Lazăr, Marius I. (trad. ; note ; coment.) - 27

 Le Clézio, Jean-Marie Gustave - 156

 Le Thorel-Daviot, Pascale - 94

 Leader, Zachary (ed. ; note ; pref.) - 144

 Liska Endre (trad.) - 249

 Littmann, Barry (il.) - 22

 Łoziński, Mikołaj - 219

 Lupu, Florica - 111

 Lutic, Andreea Rosemarie (trad.) - 82

 M

 M. Nagy Miklós (trad.) - 124

 Mack, Lorrie - 85

 Madarász Imre (red.) - 118

 Madgearu, Alexandru - 250

 Mann, Thomas - 152

 Mao Tse Tung (despre) - 44

 Márai Sándor - 232

 Margea, Ligia - 15

 Marinescu, Claudia (trad.) - 35

 Marsden, Hilda (ed.) - 120

 Masclet, Jean-Claude (pref.) - 48

 Masot, Núria - 162

 Masson-Oursel, P. - 4

 Mateos Ortaga, Yolanda - 105

 Mărgineanu, Dragoş - 46

 Mărîi, Miahi-Claudiu (note) - 223

 McKeith, Gillian - 72

 Medeleanu, Monica (trad.) - 20

 Mehedinţi, Simion - 192-193

 Méhes György - 233

 Meiggs, Russell - 252

 Meixner Ildikó - 53

 Mendoza, Eduardo - 163

 Menyei Chiorean, Irisz - 194

 Meyer, Marvin (ed.) - 31

 Mezei Tamás - 234

 Mezei Tibor László - 80

 Mihai, Dana, dr. - 78

 Mihálka Antal - 241

 Mihăieş, Mircea - 195

 Mike Veronika (trad.) - 22

 Mikszáth Kálmán - 235

 Miroiu, Andrei (coord.) - 42

 Mitrache, Gheorghe (coord.) - 191

 Mitric, Olimpia - 7

 Mitru, Constantin (pref.) - 208

 Mlodinov, Leonard - 63

 Mocanu, Cristian (ed.) - 224

 Mohanu, Constantin (ed. ; pref.) - 212

 Molnár Katalin (trad.) - 123

 Monoranu, Mihai (note ; ed.) - 41

 Móra Ferenc - 236

 Moser Miklós - 59

 Mugur, Paul Doru (ed.) - 140

 Muscă, Annie (trad.) - 189

 Muscă, Valentin (trad.) - 189

 Mussolini, Benito (despre) - 43

 N

 Nabokov, Vladimir - 220

 Nagy Zsuzsanna, Ungvárainé (trad.) - 65

 Náray-Szabó Gábor (red.) - 66

 Neagoe, Liviu (trad.) - 142

 Neagu, Fănuş - 196

 Negrilă, Mihaela (note ; trad.) - 146

 Negru, Mariana - 174

 Németh Katalin (il.) - 239

 Németh László (trad.) - 221

 Nica, Melente - 15

 Nicolescu, Adrian - 246

 Niţă Ibrian, Elena - 73-74

 O

 Oláh György - 67

 O'Neil, Michael (ed. ; note ; pref.) - 144

 Oproescu, Ştefania - 197

 Orbán Gábor (trad.) - 155

 Orbán Gyöngyi - 50

 Orczy Zsuzsanna (trad.) - 38

 Origene - 33

 Ormos Mária – 43

 

 P

 Paganini, Niccolo (despre) - 225

 Pál Ferenc (trad.) - 158, 165

 Pálinkás János (trad.) - 67

 Pálmai György - 59

 Panait, Ion - 198-199

 Paschen, Ursula - 75

 Pataut, Fabrice (trad.) - 11

 Patraş, Antonio (postf.) - 196

 Pădureanu, Victoria - 111

 Pârvan, Vasile (despre) - 255

 Pearson, Allison - 141

 Penrose, Roger - 64

 Peştean, Viorel-Iulian - 84

 Petrescu, Victor - 200

 Picasso, Pablo Ruiz (despre) - 94

 Pickett, Rex - 142

 Pildner József - 200

 Póda Bernadett, Gaálné - 76-77

 Polónyi István (foto.) - 87

 Polonyi Péter - 44

 Pop, Călin-Ovidiu - 96

 Pop, Costin (trad.) - 19

 Pop, Maria - 203

 Pop, Valer - 96

 Popa, Catrinel - 204

 Popa, Ion - 204

 Popa, Marinela - 204

 Pricop, Dumitru - 205

 Pucă, Florin (il.) - 205

 Puech, Henri-Charles - 34

 R

 Radcliffe, Ann - 143

 Rádu Ibolya (red.) - 88

 Rakács Eszter (red.) - 89

 Regman, Cornel - 206

 Regman, Ştefăniţă (ed.) - 206

 Réz Pál (trad.) - 159

 Rogalski, Florina - 207, 211

 Rókusfalvy Pál - 60

 Rosengarten, Herbert (ed.) - 121

 Ross, Ian Campbell (ed. ; pref.) - 145

 Roşca, Luminiţa - 37

 Rotaru, Florin - 8

 Ruşti, Doina - 6

 Rutherford, Andrew (ed. ; pref. ; note) - 139

 S

 Sachelarie, Mihai Octavian (coord.) - 10, 16

 Sachelarie, Octavian Mihail (coord.) - 12

 Sadoveanu, Mihail - 208

 Saint-Exupéry, Consuelo de - 157

 Sajti Enikő, A - 44

 Sava, Ionică - 209

 Savin, Alina (trad. ; pref.) - 140

 Sângeorzean, Adrian (trad.) - 140

 Sbârciog, Gheorghe - 210

 Schaya, Leo - 19

 Schirrmacher, Frank - 38

 Schmoll, Aura - 106

 Schwartz, Leonard (antolog. ; note) - 140

 Semprún, Jorge - 158-159

 Shelley, Percy Bysshe - 144

 Shimony, Abner (colab.) - 64

 Shires, Suzanne B. (pref.) - 129

 Sierra, Javier - 164

 Sigmirean, Cornel (pref.) - 41

 Simion, Eugen - 117, 211

 Simion, Eugen (pref.) - 207

 Simionescu, Cornel (ed.) - 208

 Simkin, Penny - 78

 Slavici, Ioan - 212

 Small, Linda Lee - 22

 Smith, Margaret (ed.) - 121

 Spiró György - 237

 Stanciu, Diana (trad.) - 252

 Sterbetz István - 61

 Sterbetz István (il.) - 61

 Stern, Philippe - 4

 Sterne, Laurence - 145

 Stoleriu, Eugenia - 215

 Suchoverschi, Gheorghe - 213

 Suzuki, Makoto - 81

 Sykes, Plum - 146

 Szabó Miklós - 86

 Számadó László (colab.) - 99, 116, 245

 Szántó Judit (trad.) - 151

 Szász Imre (trad.) - 133

 Szász Péter Zsolt - 243-244

 Szász-Fejér János (pref.) - 57

 Szécsey Noémi - 107

 Székely Melinda - 50

 Szemere Bertalan (despre) - 39

 Szilágyi Balázs (trad.) - 85

 Szilágyi Diána (trad.) - 2

 Szilágyi Palkó Pál - 243-244

 Szilágyi Palkó Pál (foto.) - 243-244

 Szini Gyula - 238

 Szőke Katalin (ed. ; note ; postf.) - 218

 Szőkefalvi-Nagy Eszter (trad.) - 157

 Szőllősy Klára (trad.) - 152, 222

 Śańkarācārya - 20

 Ş

 Şimăndan, Emil (coord. şt.) - 15

 Şindrilaru, Florin (coord.) - 201

 Ştefănescu, Crisula - 214

 Ştefănescu, Crisula (trad.) - 214

 Ştrempel, Gabriel (pref.) - 7

 T

 Tacchi, Francesca - 45

 Tăut, Letiţia (trad.) - 41

 Târgu-Mureş - 41, 80, 230

 Techirdalian, Aurora - 109

 Tenzin, Gyatso - 35

 Terian, Andrei (pref. ; postf.) - 117

 Tietze, Harald W. - 79

 Tilea, Gheorghe (trad. ; note ; pref.) - 32

 Tillich, Paul - 36

 Tinney, Stela (trad.) - 30

 Tito, Iosip Broz (despre) - 44

 Toderean, Olivia - 42

 Tolna Éva, K. - 239

 Tolstoi, Lev Nicolaevici - 221-222

 Tomcsányi Zsuzsanna (trad.) - 161, 163

 Tóth Anikó (il.) - 69

 Triculescu, Ioana - 111

 Tudor, Margareta - 9

 Tulit Attila (red.) - 240

 Tulit Ilona (red.) - 226

 Ţ

 Ţîru, Gavril - 242

 Ţurcanu, Florin (pref. ; ed.) - 5

 U

 Ungureanu, Radu-Sebastian (coord.) - 42

 Ungvárai János (trad.) - 65

 Uşurelu, Culiţă Ion - 216

 V

 Vajda Ibolya Erika - 80

 Vajda Lőrinc (trad.) - 156

 Varga Erzsébet - 80

 Varga Zoltán (colab.) - 58

 Varga Zsigmond (il.) - 89

 Vargas Llosa, Mario - 165-166

 Vasilache, Gh. N. - 112

 Vasile cel Mare, Sfânt (antolog.) - 33

 Venturi, Maria - 154

 Verne, Jules - 160

 Vircondelet, Alain (pref.) - 157

 Vîrtop, Sorin Avram (trad. ; pref.) - 36

 Voiculescu, Ioana Miruna (trad. ; note) - 141

 Voinicu, Mihaela (coord.) - 10

 Voit, Heike - 108

 Vonnegut, Kurt - 147

 W

 Webster, John - 148

 Weiss, René (ed. ; pref.) - 148

 Whalley, Janet - 78

 Wilde, Oscar - 149

 Willcox, Bradley J. - 81

 Willcox, D. Craig - 81

 Willman-Grabowska, H. de - 4

 Wolfe, Frankie Avalon - 82

 Woolf, Virginia - 150

 Wurst, Gregor (ed.) - 31

 Z

 Zamfir, Mihai - 217

 Zsengellér Annamária (trad.) - 67

 Zub, Alexandru – 255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE TITLURI

 

365 ötlet altatáshoz : Praktikus tanácsok, hogy a nyugodt éjszaka ne csupán álom legyen - 22

 A

 A Cure for a Cuckold - 148

 Adevărul e în vin : Aforisme de petrecere şi de folos pentru biblioteca podgorenilor depretutindeni - 175

 The Admirable Crichton; Peter Pan; When Wendy Grew Up; What Every Woman Knows; Mary Rose - 119

 Agnes Grey [Oxford University Press] - 120

 Album bibliofil - 16

 The Alchemist - 134

 Amifran : les 15 premičres années 1991-2006 une association francophone roumaine se raconte - 14

 Amintiri de la Cetatea Maiveche - 187

 Amintiri [Ionescu, Take] - 41

 Anna Karenina [Európa Könyvkiadó] - 221

 Avatástól ballagásig : Diákdalok, diákszokások - 55

 B

 Bartolomew Fair - 134

 Batthyány. Szemere - 39

 Beat criţă - 142

 Benedictus Deus : (Învăţături spirituale) - 30

 Beszélgetőkönyv a megértő irodalomoktatásról - 50

 A beszélő - 165

 Bibliografia cărţii bucureştene de la origini până în prezent (1494-2006) - 8

 Biológiai feladatok középiskolások számára - 69

 Budapesti tavasz [Ulpius-Ház kiadó] - 229

 C

 Caragiale după Caragiale ; O scrisoare pierdută - 176

 Catalogul cărţii vechi româneşti din Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş :(1642-1830) - 9

 Cealaltă faţă a prozei - 217

 Chimişti români în Vietnam - 242

 Cina secretă - 164

 Comorile budismului tibetan - 35

 Compendiul filozofiilor indiene : Sarva-Darśana-Siddhānta-Sańgraha - 20

 Comunicare şi gramatică în exerciţii pentru clasa a VI-a : Comunicareorală şi scrisă, vocabular, fonetică, gramatică - 111

 Conacul dintre vii - 216

 Constantin Frosin - Un roumain mondialisé par la francophonie = Un român mondializatprin francofonie - 169

 Constelaţii [Ionel, Marin] - 190

 A csodák városa - 163

 D

 Daisy Miller and Other Stories - 132

 Dansând în oglindă : Poeme - 198

 Darul iubirii : Portret în peniţă. Nebunul. Deschizătorul de drumuri.Profetul. Nisip şi spumă. Grădina profetului. - 223

 De veghe în oglindă - 195

 Despre gnoză şi gnosticism - 34

 Dicţionar de mitologie slavă - 28

 Dicţionar de personaje literare pentru elevi : clasele V-XII - 170

 Dinamica credinţei - 36

 Discursuri. Conferinţe - 192

 Divorţul în înalta societate - 146

 Drept constituţional şi instituţii politice [Ed. Lumina Lex ; 2005] - 48

 Dreptul Uniunii Europene : Partea specială : Politicile comunitare - 49

 The Duchess of Malfi - 148

 E

 Economie generală - 47

 Egy bizonyos korban - 133

 Egy másik kötelék - 154

 Az elárult forradalom : Németország 1918-19 - 249

 Életem és a mágikus kémia : Egy Nobel-díjas önéletrajzi gondolatai - 67

 Első 100 szavam angolul - 103

 Első 100 szavam franciául - 107

 Első 100 szavam németül - 104

 Én is tudok olvasni : Munkatankönyv a beszédjavító általános iskola számára - 53

 Enciclopedia culturii umaniste pentru oamenii grăbiţi : (Literatură, filosofie, religie) - 6

 Erdély száz csodája - 243

 Érelmeszesedés : Diéta érelmeszesedésben szenvedők számára : Zsírszegény étrend - 76

 Európa természet- és környezetvédelme - 58

 Evanghelia după Iuda : din Codex Tchacos - 31

 Evoluţia fantasticului : Aspecte ale genului în proza lui Mircea Eliade - 207

 Ex-ii anonimi - 131

 F

 Far from the Madding Crowd [Oxford University Press] - 129

 A fehér gárda - 218

 Fejezetek a KGB titkos történetéből : "Hideg fej, forró szív, tiszta kéz" ? - 40

 A feleségem erotikus potenciálja - 155

 Feltámadás - 222

 Fii ceea ce eşti : Convorbiri despre non-dualitate - 17

 Filocalia lui Origene : Florilegiu din scrierile lui Origene - 33

 A földisme alapvonalai - 241

 The Forsyte Saga [Galsworthy, John] - 125

 Franco - 43

 G

 The Gate of Kisses - 214

 Gândirea chineză - 3

 Ghid ortografic şi ortoepic al limbii române : Exerciţii, teste şi soluţii - 112

 Ghidul bibliotecilor publice argeşene - 10

 H

 Hadihajó : Típuskönyv - 83

 Hîrtii lipite : Note, aforisme şi alte impurităţi - 188

 Horthy Miklós : Egy lovaguralkodó és népe - 248

 Hrană vie pentru sănătate : 12 superalimente naturale pentru întărirea sănătăţii - 72

 Hrană vie şi leacuri naturale pentru o sănătate deplină - 73

 Húsz év, egy nap - 158

 I

 Icoanele pe sticlă de Iernuţeni - 96

 Az idő még rövidebb története : A klasszikus ismeretterjesztő mű még közérthetőbbváltozata - 63

 Időjárás-csinálók : Hogyan változtatja meg az ember a Föld klímáját, és milyenhatással van mindez az életre? - 56

 Imagini şi cărţi din Franţa - 113

 India antică şi civilizaţia indiană - 4

 Infarktus : Diéta infarktuson átesett betegek számára : Zsírszegény étrend - 77

 Influences françaises dans l'arhitecture et l'art de la Roumanie des XIXe et XXesiecles : Antologie - 90

 Influenţa franceză asupra spiritului public înRomânia : Originile. Studiu asupra stării societăţii româneşti în vremea domniilor fanariote - 253

 Influenţe franceze în arhitectura şi arta din România secolelor XIX şi XX : Antologie = Influences françaises dans l'arhitecture et l'art de la Roumanie des XIXe et XXe siecles : Antologie - 90

 Ion Calboreanu : Târgoviştea în rime - 200

 Iskoláról iskolára - 239

 Islamul : Introducere în doctrinele esoterice - 26

 Istoria civilizaţiei britanice - 246

 Istoria Greciei : Până la moartea lui Alexandru cel Mare - 252

 Istoria ilustrată a fascismului - 45

 Itinerarii spirituale - 167

 Izvoare noi cu privire la istoria Mării Negre - 247

 Î

 În numele tău, poezie = Au nom de toi, poesie - 189

 Întoarcerea autorului : Eseuri despre relaţia creator-operă [Institutul Cultural Român] - 117

 J

 Jacob szobája - 150

 Játékos állatkert : Állatok a népi mondókákban és gyermekjátékokban - 54

 Jelvény és jelentés. Utóhang. Sereghajtók : A Garrenek műve regényciklus ötödik része - 232

 Jókai. Egy élet regénye - 238

 K

 Kaspar Hauser testvérei : A vadember nyomában - 151

 Ké(s)z csodák : ismeret- és ötlettár kézműves foglalkozásokhoz - 88

 Kémia : 212 színes oldal, 2853 tárgyszó - 65

 Kémia [Akadémiai Kiadó] - 66

 Kétévi vakáció : Regény - 160

 Ki ölte meg Palomino Molerót? - 166

 A kígyó labirintusában - 162

 Kincskereső kisködmön [Corvin] - 236

 Királyi fenség - 152

 Kombucha - ciuperca miraculoasă - 79

 Körforgás - 156

 A környezetpszichológia alapkérdései : Oktatási vezérfonalkörnyezetvédelem szakos oktatók és hallgatók számára - 60

 A környezetvédelem alapjai - 59

 Kramer kontra Kramer - 122

 L

 Legenda Antihristului - 25

 Lexiconul erorilor medicale : Jumătăţi de adevăr, prejudecăţi, tratamente dubioase - 70

 The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman - 145

 Limba franceză în sesiune permanentă - 106

 Limba română : Mic îndreptar de scriere şi vorbire fără greşeli - 98

 Limba şi literatura română : Concepte operaţionale : Teste, testefunţionale, tipuri de compuneri pentru elevii de liceu - 109

 Limba şi literatura română : sinteze - 178

 Limba şi literatura română pentru Bacalaureat 2007 şi admitere în învăţământul superior : Modele de subiecte rezolvate, Concepte operaţionale : repere teoretice, Eseuri critice privindliteratura contemporană - 211

 Limba şi literatura română pentru elevii de liceu : clasa a IX-a - 171

 Limba şi literatura română pentru elevii de liceu : clasa a XI-a - 172

 Lirica pedagogiei - 177

 Literatura română : Manual preparator pe baza manualelor alternative, clasele IX-XII - 204

 Literatura română : Proza, poezia, dramaturgia pentru elevii de liceu - 173

 Literatura română pentru clasele V-VIII - 174

 Literatură : Exerciţii practice pentru studiul textului. Clasa a VI-a - 191

 Loana királynő titokzatos tüze : képes regény - 153

 Locul nimănui : Antologie de poezie americană contemporană - 140

 Lucy Sullivan se mărită - 136

 Ludoteca : Teste de aplicaţie de limba română şi literatura română, petexte din opera scriitorului Nicolae Băciuţ - 110

 Lumea de aici. Lumea de dincolo : Poeme - 210

 Lumea prin care am trecut : Memorialistică. Publicistică - 212

 M

 Macroeconomie : Aplicaţii - 46

 Maestrul faptelor lui Traian - 91

 Magyar irodalom - 231

 Magyar mondák : Válogatás a magyar mondavilág gyöngyszemeiből - 234

 The Major Works [Shelley, Percy Bysshe] - 144

 Manual de relaţii internaţionale - 42

 Manuscrise româneşti din Moldova : catalog - 7

 Mao. Tito - 44

 Marea Neagră : Puteri maritime - Puteri terestre (sec. XIII-XVIII) - 251

 Mary Rose - 119

 A Matuzsálem - összeesküvés - 38

 Maxim - 209

 Mă laud, mă apăr şi mă cânt : publicistică şi nu numai - 184

 Mecanisme ale propagandei în discursul de informare : Presa românească în perioada1985-1995 - 37

 Memoria ca zestre - 181

 Merénylet - 128

 A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek [2005] - 21

 Messiások : (A jövevény) - 237

 Mintea fără margini : Conferinţe ţinute în India, 1982 - 1983 - 23

 Mire a falevelek lehullanak... - 228

 Mireasa din smarald : Roman - 186

 Mistica ebraică : [De la origini până în epoca medievală] - 24

 Modčle français et expériences de lamodernisation. Roumanie, 19e-20e sičcles = Modelul francez şi experienţele modernizării. România, secolele 19-20 - 5

 Modelul francez şi experienţele modernizării. România, secolele 19-20 - 5

 Modern kislexikon - 13

 Mussolini. Franco – 43

 

 N

 A nagy, a kicsi és az emberi elme : [Kozmológia, kvantummechanika és a tudatosságfizikája] - 64

 A nagy utazás [2006] - 159

 A néhai bárány : válogatott elbeszélések - 235

 Noua bibliotecă de la Alexandria - 11

 Nu ştiu cum reuşeşte : O comedie despre eşec, o tragedie despre succes - 141

 O

 O scrisoare pierdută [Editura Nico] - 176

 Oameni de seamă ai ştiinţei agricole româneşti - 84

 Oedipe de George Enescu : Dosarul premierelor 1936-2003 - 97

 Omul cămilă : Roman - 224

 Omul şi absolutul după doctrina Kabbalei - 19

 One Hundred Wonders of Transylvania - 244

 Oracolele caldeene : (Fragmente şi comentarii) - 18

 Az ördög hegedűse : Paganini élete [Ed. Anno] - 225

 Origami : [Papírhajtogatás A-Z-ig] - 95

 Origami. Ori Kati bábszínháza - 92

 Origami. Ori-Kati házatája - 93

 Originea medievală a focarelor de conflict din Peninsula Balcanică [retipărit] - 250

 Orizontul traducerii - 115

 Országzászló-állítások Háromszéken - 240

 Ötletek tíz ujjra! - 87

 P

 P. Lujza : Útvesztő alig eltévedt kislányoknak - 230

 A Pamano zúgása - 161

 Patru decenii de proză literară românească - 206

 Pe urmele lui Vasile Pârvan - 255

 Pepenaşul - 137

 Peter Pan [Oxford University Press] - 119

 Picasso : Portret în timp - 94

 The Picture of Dorian Gray [Wilde, Oscar] [2006] - 149

 Pierdut în Balcania - 196

 Poarta cu săruturi = The Gate of Kisses - 214

 Poezia românească : Antologie de texte comentate şi aprecieri critice - 201

 Poezia românească din exil - 202

 Poezii [Carşochie, Loriean] - 180

 Polgári repülőbalesetek és -katasztrófák feketekönyve : Tények, adatok, információk a jelentősebb légi szerencsétlenségekről 1990-2002 - 86

 Pons angol nyelvtan röviden és érthetően - 101

 Pons francia nyelvtan röviden és érthetően - 102

 Pons német nyelvtan röviden és érthetően - 108

 Pons olasz nyelvtan röviden és érthetően - 100

 Pons spanyol nyelvtan röviden és érthetően - 105

 Povestiri. Şoimii. Dureri înăbuşite - 208

 Psihiatria copilului şi adolescentului : ghid practic [2005] - 71

 Puskalexikon : Irodalom, Nyelvtan, Történelem - 116

 R

 Rătăciri esenţiale II : O apropiere de misterul limbii române : eseuri - 183

 Râsu' plânsu': perle ale elevilor - 203

 Reflexoterapia - 82

 Reisefieber - 219

 The Return of the Native [Oxford University Press] - 130

 Reverii critice - 182

 The Romance of the Forest - 143

 Rubens és a nemeuklideszi asszonyok : három dramolett - 227

 S

 Sarcina, naşterea şi nou-născutul : Ghid complet - 78

 Să prinzi un vis - 194

 Sărutul umbrei - 185

 Scrisori din temniţa libertăţii - 205

 Secretul longevităţii : Programul Okinawa - 81

 Shirley [Oxford University Press] - 121

 Silvestru Voinescu - un destin asumat - 12

 Sinteze de psihopedagogie specială : Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere agradelor didactice - 52

 Spirit şi logos, în poezia eminesciană : Pentru un nou tip de hermeneuticăaplicată asupra textului eminescian - 179

 Sufismul : Doctrină, ordine, maeştri - 27

 Sulilexikon : Idegen szavak suliszótára - 99

 Sulilexikon : Ki kicsoda? - 245

 Synopsis : Scrieri alese - 193

 Száll a kakukk fészkére - 135

 Számítógépek - 2

 Székelyföldi barlangvilág - 68

 Szemere - 39

 A szép otthon és dolgozó - 85

 Ş

 Ştefan cel Mare şi Sfânt - Apărător al creştinătăţii : Comunicări ştiinţificede istorie eclezială comparată - 254

 T

 Taina m-a uns : Cuvântări - 32

 A természetrajz elemei : [az ifjúság számára] - 57

 A természettudomány rövid története - 62

 Természetvédő ösvényeken - 61

 Teste de evaluare la limba şi literatura română : Ghidul absolventului - 215

 The The Devil's Law Case - 148

 Thomas Hardy [Oxford University Press] - 114

 Timpul în rochie albă de noapte : poeme - 199

 A titán szirénjei [2007] - 147

 Tito - 44

 Tökéletes válás - 123

 A tökéletes vegetáriánus étrend : Atökéletes, szétválasztó étrend receptjei mindazok számára, akik előnyben részesítik a hús nélküli ételeket - 75

 A torony [2007] - 126

 A tudomány története 1543-tól napjainkig - 1

 Tulburările limbajului scris-citit - 51

 Tündöklés - 220

 Ţ

 Ţepigrame - 213

 U

 Ünnepi ötletcsodák : [barkácsötletek gyerekeknek] - 89

 Az utódok - 127

 V

 Vacanţa lui Rachel - 138

 Vasárnapi levelek - 157

 Versről-versre : Ismeretek és gyakorlatok az elemi iskolai verselemzéshez - 226

 Viaţă şi semn - 168

 Világhíres Miklós - 233

 Világirodalom - 118

 Vindecarea bolilor prin tratamente naturale : 900 de reţete şi remedii naturale - 74

 Vitaminele şi mineralele - elemente esenţiale vieţii - 80

 Vocaţia multiculturală a presei arădene (1833-2002) - 15

 Volpone, or The Fox Epicene, or the Silent Woman ; The Alchemist ; Bartholomew Fair - 134

 W

 War Stories and Poems - 139

 What Every Woman Knows - 119

 When Wendy Grew Up - 119

 The White Devil ; The Duchess of Malfi ; The Devil's Law Case ; A Cure for a Cuckold - 148

 X

 X generáció - 124

 Z

 Zăpadă neagră - 197

 Zen şi viaţa cotidiană - 29

 

 

 

 

INDEX DE SUBIECTE

A

 ACCIDENTE AVIATICE - 86

 AGRICULTURĂ - 84

 AGRICULTURĂ(bibliografii) - 84

 AGRICULTURĂ(România) - 84

 AGRICULTURĂ(specialişti) - 84

 ALEXANDRIA - 11

 ALEXANDRU CEL MARE - 252

 ALIMENTAŢIE DIETETICĂ - 72-77

 ALIMENTAŢIE NATURISTĂ - 81

 ALIMENTAŢIE ŞTIINŢIFICĂ - 75-77, 81

 AMENAJAREA LOCUINŢEI - 85

 AMIFRAN - 14

 ANALIZĂ LITERARĂ - 109, 170-174, 178, 191, 204, 211, 215

 ANTICRIST - 25

 ANTOLOGIE LITERARĂ - 140, 201-202

 APOCALIPSA - 25, 34

 ARDEAL(tineri) - 228

 ARGEŞ(învăţământ) - 10, 16

 ARHITECTURĂ - 90-91

 ARHITECTURĂ ISTORICĂ(România) - 90

 ARHITECTURĂ(curente) - 90

 ARHITECTURĂ(Roma) - 91

 ARHITECTURĂ(România) - 90

 ARTĂ - 90

 ARTĂ MODERNĂ - 90

 ARTĂ PLASTICĂ - 88

 ARTĂ POPULARĂ MAGHIARĂ - 88

 ARTĂ RELIGIOASĂ - 96

 ARTĂ ROMÂNEASCĂ - 90

 ARTĂ(curente) - 90

 ARTĂ(Roma antică) - 91

 ATEROSCELROZĂ - 76

 ATLAS DE CHIMIE - 65

 AUTODISCIPLINĂ - 81

 AUTOEDUCAŢIE - 81

 AUTOENERGIZARE - 81

 AVIAŢIE - 86

 AVION - 86

 B

 BALCANI(istorie) - 247, 251

 BATTHYÁNY LAJOS - 39

 BIBLIOFILIE - 9, 16

 BIBLIOGRAFIA LOCALĂ(Bucureşti) - 8

 BIBLIOGRAFIE - 7

 BIBLIOGRAFIE ROMÂNEASCĂ VECHE - 7-9

 BIBLIOGRAFIE(manuscrise) - 9

 BIBLIOTECA DE LA ALEXANDRIA - 11

 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ARGEŞ - 10, 12, 16

 BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREŞTI - 8

 BIBLIOTECARI - 10

 BIBLIOTECI - 11

 BIBLIOTECI PUBLICE - 10-11

 BIBLIOTECI(România) - 10, 16

 BIBLIOTECONOMIE - 10, 12

 BIOGRAFIE - 255

 BIOGRAFIE(Calboreanu, Ion) - 200

 BIOGRAFIE(Horthy Miklós) - 248

 BIOGRAFIE(Jókai Mór) - 238

 BIOGRAFIE(oameni de ştiinţă) - 67

 BIOGRAFIE(Oláh György) - 67

 BIOGRAFIE(Pârvan, Vasile) - 255

 BIOGRAFIE(Picasso, Plablo Ruiz) - 94

 BIOGRAFIE(Voinescu, Silvestru) - 12

 BIOGRAFII COLECTIVE - 118, 231

 BIOGRAFII COLECTIVE(scriitori) - 118, 231

 BIOGRAFII(muzicieni) - 225

 BIOLOGIE - 69

 BISERICA CATOLICĂ - 164

 BOLI CARDIACE - 77

 BOLILE SISTEMULUI CIRCULATOR - 76

 BUDISM - 29, 35

 C

 CABALA - 19

 CALCULATOARE - 2

 CALCULATOARE(arhitectură) - 2

 CALCULATOARE(ghid) - 2

 CARAGIALE, ION LUCA - 176

 CARTE DE BUCATE - 75-77

 CARTE PENTRU COPII - 2, 103-104, 107

 CARTE ROMÂNEASCĂ - 8

 CARTE VECHE - 16

 CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ (catalog) - 8-9

 CATALOAGE(biblioteci) - 9

 CATALOG(cărţi religioase) - 7

 CATALOG(manuscrise) - 7, 9

 CĂLĂTORI ROMÂNI - 242

 CĂLĂTORII GEOGRAFICE - 242

 CĂLĂTORII(Vietnam) - 242

 CĂRŢI RARE - 16

 CÂNTECE - 54

 CÂNTECE(copii) - 54

 CÂNTECE(elevi) - 55

 CERCETĂTORI - 67

 CHIMIE - 65-67, 242

 CHIMIE(enciclopedie) - 65

 CHIMIE(istorie) - 67

 CHIMIE(tratat) - 66

 CHINA - 3

 CITITUL - 51, 53

 CIUPERCI - 79

 CIUPERCI COMESTIBILE - 79

 CLIMA - 56

 CLIMATOLOGIE - 56

 CODICE - 31

 COMPOZITORI - 225

 COMPOZITORI(români) - 97

 COMUNICARE - 111

 COMUNICARE ÎN MASĂ - 37

 COMUNISM - 44

 COMUNISM(China) - 44

 COMUNISM(Iugoslavia) - 44

 CONFLICTE MILITARE - 250

 CONFLICTE POLITICE - 250

 CONSTITUŢIA EUROPEI - 48

 CONSTITUŢIA ROMÂNIEI - 48

 CONSTITUŢIE(Europa) - 48

 CONSTITUŢIE(România) - 48

 CONSTRUCŢII NAVALE - 83

 COPII - 51-52

 COVASNA - 240

 CREDINŢĂ - 19, 36

 CREDINŢĂ(esenţa) - 36

 CREIER(fiziologie) - 64

 CREŞTINISM - 33-34

 CREŞTINISM(filozofie) - 33

 CRISTOLOGIE - 31

 CRITICĂ LITERARĂ - 113, 115, 117-118, 170, 174, 176, 191, 206-207, 217, 226, 231

 CRITICĂ LITERARĂ(Caragiale, Ion Luca) - 176

 CRITICĂ LITERARĂ(Eliade, Mircea) - 207

 CRITICĂ LITERARĂ(Hardy, Thomas) - 114

 CRITICĂ LITERARĂ(Jókai Mór) - 238

 CRITICĂ LITERARĂ(poezie) - 201, 226

 CRITICĂ LITERARĂ(Voinescu, Silvestru) - 12

 CRITICĂ MUZICALĂ - 97

 CULTURA CIUPERCILOR - 79

 CULTURĂ - 5

 CULTURĂ BRITANICĂ - 246

 CULTURĂ FRANCEZĂ - 5

 CULTURĂ ROMÂNĂ - 5, 253

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE - 4

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(enciclopedie) - 6

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(India antică) - 4

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(România) - 5, 253

 CUNOAŞTERE - 64

 CUNOAŞTEREA DE SINE - 23

 CURENTE ARTISTICE - 90

 D

 DALAI LAMA - 35

 DAOISM - 3

 DECORAŢIE RELIGIOASĂ - 87, 89, 96

 DECORAŢIUNI INTERIOARE - 85, 87-89

 DESCOPERIRI - 1

 DIASPORA ROMÂNEASCĂ - 202

 DICTATURĂ - 43

 DICTATURĂ COMUNISTĂ - 44

 DICŢIONAR - 116

 DICŢIONAR DE CULTURĂ - 6

 DICŢIONAR DE LITERATURĂ ROMÂNĂ - 170

 DICŢIONAR DE MITOLOGIE - 28

 DICŢIONAR DE PERSONALITĂŢI - 245

 DICŢIONAR EXPLICATIV(lb. maghiară) - 99, 116

 DIETĂ - 81

 DIETETICĂ - 72-77

 DIETOTERAPIE - 72-74

 DISCIPLINĂ MENTALĂ - 81

 DISCRIMINARE - 38

 DISCURSURI - 192

 DOCTRINĂ ORIENTALĂ - 19

 DOCTRINĂ RELIGIOASĂ - 27

 DRAPELE - 240

 DRAPELE NAŢIONALE - 240

 DREPT CONSTITUŢIONAL(România) - 48

 DREPT INTERNAŢIONAL - 49

 E

 ECOLOGIE - 58-61

 ECONOMIE - 46-47

 EDUCAŢIE ECOLOGICĂ - 60-61

 EMINESCU, MIHAI - 179

 EMINESCU, MIHAI (FILOSOFIE) - 179

 ENCICLOPEDIE - 118, 231

 ENCICLOPEDIE(istorie) - 6

 ENCICLOPEDIE(medicină) - 70

 ENESCU, GEORGE - 97

 EPISTEMOLOGIE - 64

 ETNOGRAFIE MAGHIARĂ - 55

 ETNOGRAFIE(cântece) - 55

 EUROPA DE EST - 247, 251

 EUROPA(protecţia mediului) - 58

 EVANGHELII - 31

 EXERCIŢII FIZICE – 81

 

 

 F

 FASCISM - 45

 FILOSOFIE - 17

 FILOSOFIE ORIENTALĂ - 29

 FILOZOFIA SPIRITULUI - 17

 FILOZOFIA SPIRITULUI(individual) - 17

 FILOZOFIA VIEŢII - 23

 FILOZOFIE - 18-20, 23

 FILOZOFIE (metafizică) - 17

 FILOZOFIE CHINEZĂ - 3

 FILOZOFIE INDIANĂ - 20

 FILOZOFIE(curente) - 20

 FILOZOFIE(existenţialism) - 17

 FILOZOFIE(fericire) - 17

 FILOZOFIE(timp-mişcare) - 63

 FIZICĂ - 64

 FIZICĂ CUANTICĂ - 64

 FOLCLOR LITERAR MAGHIAR(cântece) - 54

 FOLCLOR LITERAR(poveşti) - 21

 FOLCLOR MAGHIAR - 55

 FOLCLOR MAGHIAR(legende) - 234

 FOLCLOR(ghicitori) - 54

 FRANCO BAHAMONDE, FRANCISCO - 43

 FRANCOFONIE - 14

 FROSIN, CONSTANTIN - 169

 G

 GÂNDIRE - 3, 64

 GEOGRAFIA TRANSILVANIEI(monografie) - 243-244

 GEOGRAFIE - 241

 GEOLOGIE - 68

 GEOMORFOLOGIE - 68

 GHID - 10

 GNOSTICISM - 34

 GNOZĂ - 34

 GRAMATICA LIMBII ENGLEZE - 101

 GRAMATICA LIMBII FRANCEZE - 102

 GRAMATICA LIMBII GERMANE - 108

 GRAMATICA LIMBII ITALIENE - 100

 GRAMATICA LIMBII ROMÂNE - 109-112, 171-172, 211, 215

 GRAMATICA LIMBII SPANIOLE - 105

 GRAMATICĂ(limba română) - 98, 111

 H

 HARDY, THOMAS - 114

 HERMENEUTICĂ - 115, 179

 HORTHY MIKLÓS - 248

 HRANĂ VIE - 72-74

 I

 ICOANE - 96

 ICOANE PE STICLĂ - 96

 IERNUŢENI - 96

 IISUS HRISTOS - 31

 INDIA(cultură) - 4

 INDIA(istorie) - 4

 INDIA(religie) - 4

 INDIA(sociografie) - 4

 INFARCTUL MIOCARDIC - 77

 INFLUENŢA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - 56, 58-60

 INFORMAŢIE - 64

 INSTITUŢII POLITICE - 48

 IONESCU, TAKE - 41

 ISLAM - 26

 ISTORIA BALCANILOR - 250

 ISTORIA CIVILIZAŢIEI - 6, 246

 ISTORIA CIVILIZAŢIEI BRITANICE - 246

 ISTORIA CULTURII - 6

 ISTORIA EUROPEI - 45

 ISTORIA GERMANIEI - 249

 ISTORIA GERMANIEI(povestiri) - 249

 ISTORIA GRECIEI - 252

 ISTORIA GRECIEI ANTICE - 252

 ISTORIA ITALIEI - 43, 45

 ISTORIA MOLDOVEI - 254

 ISTORIA MOLDOVEI(Ştefan cel Mare) - 254

 ISTORIA POPORULUI MAGHIAR - 234

 ISTORIA PRESEI(România) - 15

 ISTORIA ROMÂNIEI - 5, 41, 253, 255

 ISTORIA SPANIEI - 43

 ISTORIA ŞTIINŢEI - 1

 ISTORIA TRANSILVANIEI(primul război mondial) - 228

 ISTORIA UNGARIEI(Horthy Miklós) - 248

 ISTORIA UNGARIEI(memorii) - 248

 ISTORICI - 255

 ISTORIE LITERARĂ - 217

 ISTORIE UNIVERSALĂ - 247, 251

 ISTORIE(documente) - 247, 251

 ISTORIOGRAFI - 255

 ITALIA(istorie) - 45

 IUDA - 31

 IUDAISM - 19, 24

 Î

 ÎNVĂŢĂMÂNT - 50-51

 ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL - 111, 170, 174, 191

 ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL - 69, 106, 109, 170-173, 204

 ÎNVĂŢĂMÂNT MAGHIAR(România) - 239

 ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR - 53, 226

 ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR(învăţarea vorbirii) - 53

 ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL - 51

 J

 JAPONIA(cultura) - 81

 JOCURI - 54, 92-93, 95

 JOCURI DE COPII - 92-93

 JÓKAI MÓR - 238

 JUCĂRII - 87, 89

 JUCĂRII(confecţionare) - 87, 89

 K

 K.G.B. - 40

 KOMBUCHA – 79

 

 

 L

 LEGENDE POPULARE - 234

 LEXICON - 13

 LIMBA ENGLEZĂ - 101

 LIMBA ENGLEZĂ(exerciţii) - 103

 LIMBA ENGLEZĂ(gramatică) - 101

 LIMBA FRANCEZĂ - 106

 LIMBA FRANCEZĂ(exerciţii) - 107

 LIMBA FRANCEZĂ(gramatică) - 102

 LIMBA GERMANĂ(exerciţii) - 104

 LIMBA GERMANĂ(gramatică) - 108

 LIMBA ITALIANĂ(gramatică) - 100

 LIMBA ROMÂNĂ - 111

 LIMBA ROMÂNĂ(fonetică) - 111

 LIMBA ROMÂNĂ(gramatică) - 109, 111-112, 171-172, 211, 215

 LIMBA ROMÂNĂ(îndrumar) - 98

 LIMBA ROMÂNĂ(lingvistică) - 98

 LIMBA ROMÂNĂ(ortografie) - 98

 LIMBA ROMÂNĂ(vocabular) - 98, 111

 LIMBA SPANIOLĂ(gramatică) - 105

 LINGVISTICĂ - 98

 LINGVISTICĂ(teoria traducerii) - 115

 LITERATURĂ - 50, 192

 LITERATURĂ AMERICANĂ(antologie) - 140

 LITERATURĂ AMERICANĂ(poezie) - 139-140

 LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri) - 139

 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) - 122-123, 132-133, 142, 147

 LITERATURĂ ARABĂ(antologie) - 223

 LITERATURĂ CANADIANĂ(roman) - 124

 LITERATURĂ CHINEZĂ(roman) - 224

 LITERATURĂ ENGLEZĂ - 127-128, 135, 150

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(antologie) - 144

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(biografie) - 114

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică) - 114

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(nuvelă) - 119

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) - 120-121, 125-131, 135-138, 141, 143, 145-146, 149-150

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru) - 119, 134, 148

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(critică) - 113

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(memorii) - 41

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri) - 160

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman) - 155-156, 158-159

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(scrisori) - 157

 LITERATURĂ GERMANĂ - 151-152

 LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(povestiri) - 151

 LITERATURĂ GERMANĂ(povestiri) - 249

 LITERATURĂ GERMANĂ(roman) - 152

 LITERATURĂ ITALIANĂ(roman) - 153-154

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară) - 226, 231, 238

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri) - 195

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal) - 228

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii) - 239

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii) - 226

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri pentru copii) - 235

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii) - 236

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman) - 225, 229, 232, 237

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(literatură istorică) - 228

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poveşti) - 233

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman) - 230

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru) - 227

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(tragicomedie) - 227

 LITERATURĂ PENTRU COPII(poezie) - 194

 LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) - 235

 LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) - 236

 LITERATURĂ PERUANĂ - 166

 LITERATURĂ POLONEZĂ(roman) - 219

 LITERATURĂ RELIGIOASĂ - 33, 167

 LITERATURĂ RELIGIOASĂ(antologie) - 33

 LITERATURĂ ROMÂNĂ - 168-169, 175, 177, 179, 182-183, 185, 187-190, 193, 197-199, 203, 205, 209-210, 216

 LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie) - 193, 201-202

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(aforisme) - 175

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(analize) - 109, 170-174, 178, 191, 204, 211, 215

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(comentarii literare) - 109, 170-174, 178, 204, 211, 215

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) - 109, 170-174, 176, 178, 191, 200-201, 204, 206-207, 211, 215, 217

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică) - 169, 179

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(epigrame) - 213

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri) - 167-168, 182-183, 197

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(istorie literară) - 201

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie) - 167

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal) - 181, 212

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii) - 181, 212

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poem) - 198

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme) - 210

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie pt.copii) - 194

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie) - 214

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) - 177, 180, 185, 187, 189-190, 199-201, 205

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri) - 175, 196, 208, 216

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică) - 184, 212

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) - 186, 208-209

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru) - 176

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(teste de evaluare) - 110

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(umor) - 203

 LITERATURĂ RUSĂ - 218, 220

 LITERATURĂ RUSĂ(roman istoric) - 218

 LITERATURĂ RUSĂ(roman) - 220-222

 LITERATURĂ SPANIOLĂ((roman) - 158, 161-164

 LITERATURĂ SPANIOLĂ(Peru) - 166

 LITERATURĂ SPANIOLĂ(Peru)(roman) - 165-166

 LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică) - 113, 115, 117-118

 LOCUINŢĂ - 85

 LOCUINŢĂ(amenajarea) - 85

 LUCRU MANUAL - 88, 92-93, 95

 LUCRU MANUAL(preşcolari şi şcolari mici) - 87, 89

 M

 MACROCOSMOS - 3

 MACROECONOMIE - 46

 MANUSCRISE - 31

 MANUSCRISE ROMÂNEŞTI - 7, 9

 MAO TSE TUNG - 44

 MAREA NEAGRĂ(spaţiu istoric) - 247, 251

 MASS-MEDIA - 37

 MĂSURAREA TIMPULUI - 63

 MEDICAMENTE - 79-80

 MEDICINĂ - 78, 82

 MEDICINĂ CLINICĂ - 71

 MEDICINĂ GENERALĂ - 70

 MEDICINĂ NATURISTĂ - 72-74, 81

 MEDICINĂ(dicţionar) - 70

 MEDICINĂ(malpraxis) - 70

 MEDICINĂ(naştere) - 78

 MEDICINĂ(obstetrică) - 78

 MEDICINĂ(psihoterapie) - 70

 MEDICINĂ(reflexoterapie) - 82

 MEDICINĂ(terapeutică) - 82

 MEDIUL ÎNCONJURĂTOR - 56, 58-61

 METAFIZICA VIEŢII SPIRITUALE - 17

 METAFIZICĂ(libertate) - 17

 METEOROLOGIE - 56

 METEOROLOGIE(precipitaţii) - 56

 MINERALE - 80

 MISTICĂ - 24

 MISTICĂ (evreiască) - 24

 MISTICISM FILOZOFIC - 26-27

 MITOLOGIE - 28

 MITOLOGIE SLAVĂ - 28

 MITURI BIBLICE - 25

 MOBILĂ - 85

 MOD DE VIAŢĂ - 81

 MONOGRAFIE(jud. Covasna) - 240

 MONOGRAFIE(Transilvania) - 240, 243-244

 MONUMENTE ISTORICE(Roma antică) - 91

 MORALĂ CREŞTINĂ - 36

 MORALĂ RELIGIOASĂ - 36

 MUSSOLINI, BENITO - 43

 MUZICĂ - 97

 Muzică de operă - 97

 MUZICĂ ROMÂNEASCĂ - 97

 MUZICĂ VOCALĂ(critică) - 97

 MUZICĂ(compozitori) - 97

 MUZICĂ(libret operă) - 97

 MUZICĂ(operă) - 97

 MUZICIENI(Italia) - 225

 N

 NATURA(studiu) - 62

 NATURĂ - 57

 NATURĂ(cunoaştere) - 60-61

 NAVE - 83

 NAVE MILITARE - 83

 NAZISM - 45

 NOU-NĂSCUT - 78

 NOUL TESTAMENT - 31

 NUTRIŢIE - 75

 O

 OAMENI CELEBRI(biografii) - 116

 OAMENI DE ŞTIINTĂ - 1

 OCULTISM - 164

 OPERĂ - 97

 OPINIE PUBLICĂ - 37

 ORACOLE - 18

 ORGANIZAŢII CULTURALE(România) - 14

 ORGANIZAŢII DE TINERET - 14

 ORGANIZAŢII ESOTERICE - 164

 ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE(guvernamentale) - 49

 ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE - 14

 ORGANIZAŢII SECRETE - 164

 ORIGAMI - 92-93, 95

 ORNAMENTE - 87-89

 ORTOGRAFIE(limba română) - 98

 P

 PAGANINI, NICCOLO - 225

 PARTIDE COMUNISTE - 44

 PATRISTICĂ - 32

 PÂRVAN, VASILE - 255

 PERSECUŢII POLITICE - 40

 PERSOANE CU HANDICAP - 51

 PERSONALITĂŢI - 116, 245

 PERSONALITĂŢI(dicţionar) - 245

 PEŞTERI - 68

 PEŞTERI(România) - 68

 PICTORI(Picasso, Plablo Ruiz) - 94

 PICTURĂ - 94

 PICTURĂ ABSTRACTĂ - 94

 PICTURĂ RELIGIOASĂ - 96

 PICTURĂ(Picasso, Pablo Ruiz) - 94

 PICTURĂ(Spania) - 94

 POLITICA UNGARIEI - 39

 POLITICA UNGARIEI(persoane) - 39

 POLITICĂ - 43

 POLITICĂ EXTERNĂ(Balcani) - 250

 POLITICĂ EXTERNĂ(Europa) - 41

 POLITICĂ EXTERNĂ(România) - 41

 POLITICĂ EXTERNĂ(Ungaria) - 248

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ - 42

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(conflicte) - 250

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(Europa) - 41, 248

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(România) - 41

 POLITICĂ INTERNĂ(Germania) - 249

 POLITICĂ INTERNĂ(persecuţii) - 40

 POLITICĂ INTERNĂ(Ungaria) - 248

 POLIŢIA POLITICĂ - 40

 POPULAŢIE - 38

 POPULAŢIE(mobilitate) - 38

 POPULAŢIE(statistică) - 38

 PRACTICĂ RELIGIOASĂ - 29

 PREDAREA LITERATURII - 50

 PREDICI - 30, 32

 PREDICI(practică religioasă) - 30

 PRELUCRAREA DATELOR - 64

 PRESĂ - 37

 PRESĂ ROMÂNEASCĂ - 15, 37

 PRESĂ(România) - 15, 37

 PREVIZIUNI - 18

 PRIM MINISTRU(Ungaria) - 39

 PRIMUL RĂZBOI MONDIAL(jurnal de front) - 228

 PROPAGANDĂ - 37

 PROPAGANDĂ POLITICĂ - 37

 PROTECŢIA MEDIULUI - 56, 58-61

 PROTECŢIA NATURII - 56, 58-61

 PSIHANALIZĂ - 21

 PSIHANALIZĂ APLICATĂ(literatură) - 21

 PSIHIATRIE - 51, 71

 PSIHOFIZIOLOGIE - 64

 PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI - 71

 PSIHOLOGIA COPILULUI - 21-22, 51-52, 71

 PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII - 21

 PSIHOLOGIA MEDITAŢIEI - 81

 PSIHOLOGIE - 22-23

 PSIHOLOGIE INDIVIDUALĂ - 81

 PSIHOLOGIE(autocunoaştere) - 23

 PSIHOLOGIE(autosugestie) - 81

 PSIHOLOGIE(somn) - 22

 PSIHOLOGIE(voinţă) - 81

 PSIHOPEDAGOGIE - 52

 PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA - 52

 R

 RAŢIONAMENT. DEDUCŢIE - 64

 RĂZBOI MONDIAL(primul) - 228

 RĂZBOIUL RECE - 40

 REFLEXOTERAPIE - 82

 RELAŢIE OM-NATURĂ - 60-61

 RELAŢII INTERNAŢIONALE - 40, 42, 248

 RELIGIE - 26, 30, 35

 RELIGIE CREŞTINĂ - 30

 RELIGIE CREŞTINĂ(cugetări) - 30

 RELIGIE ISLAMICĂ - 26

 REŢETE CULINARE - 72-74

 REVOLUŢIE(Germania) - 249

 ROMA ANTICĂ(monumente) - 91

 ROMA ANTICĂ(sculptură) - 91

 ROMÂNIA(cultură) - 5, 253

 ROMÂNIA(istorie) - 5, 253

 S

 SARCINA - 78

 SĂNĂTATE - 22, 72-74

 SCRIITORI - 116, 118, 231

 SCRISORI - 228

 SCULPTURĂ - 91

 SCULPTURĂ ITALIANĂ - 91

 SCULPTURĂ(Roma) - 91

 SECTE - 3

 SERVICII SECRETE(URSS) - 40

 SIMBOLURI RELIGIOASE - 36

 SOCIOLOGIE(vârsta a treia) - 38

 SOLDAŢI - 228

 SOMN - 22

 SOVIETIZARE - 40

 SPAŢIU. DIMENSIUNE(filosofie) - 3, 64

 SPEOLOGIE - 68

 SPIONAJ - 40

 SPIRITUALITATE - 17

 STALINISM - 40

 STUDENŢI - 55

 SUFISM - 26-27

 SUFLET - 24

 SZEMERE BERTALAN - 39

 Ş

 ŞTEFAN CEL MARE - 254

 ŞTEFAN CEL MARE(despre) - 254

 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE - 1

 ŞTIINŢĂ(istorie) - 1

 ŞTIINŢELE NATURII - 57

 ŞTIINŢELE NATURII(generalităţi) - 62

 T

 TÂRGU-MUREŞ(autori) - 176, 184, 186, 194

 TÂRGU-MUREŞ(edituri) - 176, 184, 186, 194

 TEATRU - 119, 134, 148, 176

 TEHNICĂ MILITARĂ - 83

 TERAPEUTICĂ - 82

 TESTE(limba română) - 109, 112, 215

 TESTE(literatura română) - 109, 178, 204, 215

 TIBET - 35

 TIMP - 3, 63

 TIMP(filosofie) - 63

 TIMP(fizică) - 63-64

 TITO, IOSIP BROZ - 44

 TRANSILVANIA - 240

 TRANSILVANIA(istorie) - 240

 TRANSILVANIA(monografie) - 243-244

 TRANSILVANIA(secui) - 228

 TRANSILVANIA(soldaţi) - 228

 TRANSPORT AERIAN - 86

 TRATAMENTE(medicină naturistă) - 74, 81

 TRATAMENTE(plante) - 79

 TURISM INTERNAŢIONAL - 242

 U

 UMANISM - 6

 UNIUNEA EUROPEANĂ - 49

 UNIUNEA EUROPEANĂ(legislaţie) - 49

 V

 VÂRSTA A TREIA - 38

 VEGETARIANISM - 81

 VEGETARIANISM(reţete culinare) - 75

 VIAŢĂ SOCIALĂ(Ungaria) - 55

 VIETNAM(jurnal de călătorie) - 242

 VIETNAM(turism) - 242

 VIOLONIŞTI - 225

 VITAMINE - 80

 VORBIRE - 53

 Z

 ZEN, BUDHISM - 29

 ZIARISTICĂ(istoria)(Transilvania) - 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE EDITURI

A

 Akadémiai Kiadó - 66

 Akkord Kiadó - 1, 56, 63-64

 Alexandra Kiadó - 22

 Anno Kiadó - 40, 225

 Ansid - 41

 Aquila Könyvkiadó - 99, 116, 234, 245

 Aranyhal Könyvkiadó - 107

 Athenaeum 2000 Kiadó - 65

 B

 Better Kiadó - 67

 Betűmetsző Könyvkereskedés - 75-77

 Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş - 9-10, 16

 BIC All - 252

 Booklet - 106

 C

 C.H. Beck - 46

 Cartea Românească - 140, 195, 217

 Corint - 207, 211, 250

 Corvina - 21

 Corvin - 235-236

 CSER Kiadó - 85

 Curtea Veche - 72, 82

 D

 Dénes Natur Műhely Kiadó - 61

 E

 Editura Andrew - 197, 199, 210

 Editura Badea & Professional Consulting - 109, 170-174

 Editura Biblioteca Bucureştilor - 8

 Editura Fundaţiei "Ioan Slavici" - 15

 Editura Instititului Cultural Român - 91

 Editura Institutului Cultural Român - 97, 115, 206, 212, 224, 255

 Editura Medicală - 71

 Editura Mix - 79

 Editura Nico - 96, 110, 176-177, 184, 186, 194, 203, 242

 Editura Niculescu - 178, 204

 Editura Panfilius - 84

 Editura T - 167, 209

 Editura Zedax - 180, 188

 Egmont - 31

 Eikon - 73-74

 Enciclopedia Rao - 45

 Európa KÖnyvkiadó - 122-123

 Európa Könyvkiadó - 124, 126

 Európa KÖnyvkiadó - 127

 Európa Könyvkiadó - 133, 135, 150-151, 153-154

 Európa KÖnyvkiadó - 155

 Európa Könyvkiadó - 156

 Európa KÖnyvkiadó - 157

 Európa Könyvkiadó - 158

 Európa KÖnyvkiadó - 159, 161

 Európa Könyvkiadó - 163, 165

 Európa KÖnyvkiadó - 166

 Európa Könyvkiadó - 218-220

 Európa KÖnyvkiadó - 221-222

 Európa Könyvkiadó - 249

 F

 Farmamedia - 80

 G

 Gabo Kiadó - 62, 152, 162

 Graph-Art Stúdió – 89

 

 

 H

 Helikon Kiadó - 232

 Herald - 3-4, 17-20, 23-27, 29-30, 32-36, 168, 223

 Holnap Kiadó - 55

 I

 Institutul Cultural Român - 5, 11, 90, 94, 113, 117, 181, 196, 202, 208, 214, 247, 251, 253

 Institutul European - 47

 J

 Junimea - 7

 K

 Klett kiadó - 100-102, 105, 108

 Könyvkuckó - 95

 L

 Le Brontosaure - 169

 Lilium Aurum - 54

 Lumina Lex - 48-49

 M

 Maecenas Könyvkiadó - 147

 Magor kiadvány - 233

 Magvető - 227, 237

 Magyar Könyvklub - 128

 Mentor - 230

 Meteor Press - 78

 N

 Nemzeti Tankönyvkiadó - 53, 58-60, 67, 69

 Nigredo - 14

 O

 Oxford University Press - 114, 119-121, 125, 129-130, 132, 134, 139, 143-145, 148-149

 P

 Pallas Antikvárium - 248

 Pallas Athena - 98, 182, 254

 Pannonica - 118, 231

 Pannonica Kiadó - 39, 43-44

 Paralela 45 - 6, 70, 81, 111, 142, 164, 191, 201

 Pildner&Pildner - 200

 Polirom - 28, 37, 42, 51-52, 112, 131, 136-138, 141, 146, 215

 Puedlo Kiadó - 87

 R

 Rafet - 179, 183, 185, 189, 198, 205, 213, 216

 Regun Press Kiadó - 160

 S

 s.n. - 190

 Salonul Literar - 175, 187

 Scolar Kiadó - 38

 Sifi Reklám Kft. - 92-93, 103-104

 SYCA Kiadó - 86

 T

 T3 Kiadó - 50, 57, 68, 88, 226, 228, 239-241

 Tárogató Kiadó - 13

 Társ kiadó - 238

 Terra - 192

 Terra [Focşani] - 193

 Tiparg - 12

 Totem Könyvkiadó - 243-244

 U

 Ulpius-ház - 229

 V

 Ventus Libro Kiadó - 2

 Z

 Zrínyi Kiadó - 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

 

0 – GENERALITĂŢI   …………………………………………………

1

001 – Ştiinţă şi cunoaştere  ………………………………………………

1

004 – Calculatoare  ………………………………………………………

1

008 – Civilizaţie. Cultură. Progres  ……………………………………...

1

01 – Bibliografie. Cataloage  …………………………………………….

3

02 – Biblioteconomie  …………………………………………………...

4

030 – Lucrări de referinţă. Enciclopedii. Dicţionare  ……………………

5

06 – Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee  ……………….

5

070 – Ziare. Presă  ……………………………………………………….

5

09 – Manuscrise. Lucrări rare. Bibliofilie  ………………………………

6

 

 

1 – FILOSOFIE  ………………………………………………………..

6

159.9 – Psihologie  ………………………………………………………

7

 

 

2 – RELIGIE. TEOLOGIE  …………………………………………...

8

 

 

3 – ŞTIINŢE SOCIALE  ……………………………………………….

12

316 – Sociologie  ………………………………………………………...

12

32 – Politică  ……………………………………………………………..

13

33 – Economie. Ştiinţe economice  ……………………………………...

15

34 – Drept  ……………………………………………………………….

16

 

 

5 – MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII  ……………………..

18

50 – Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului  ……..

18

52 – Astronomie. Astrofizică. Geodezie  ………………………………..

21

53 – Fizică  ………………………………………………………………

21

54 – Chimie. Cristalografie. Mineralogie  ……………………………….

21

55 – Geologie şi ştiinţe înrudite  …………………………………………

22

57 – Biologie  ……………………………………………………………

23

 

 

6 – ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ  ………………..

23

61 – Medicină  …………………………………………………………...

23

623 – Tehnică militară  …………………………………………………..

27

63 – Agricultură. Silvicultură  …………………………………………...

27

64 – Economie casnică. Îngrijirea casei  ………………………………...

28

65 – Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii  ………

28

66/68 – Industrie  ………………………………………………………...

29

 

 

7 – ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII SPORT  ……………….

29

7.01/.08 – Teoria şi filosofia artei  ……………………………………..

29

73/76 – Arte plastice  …………………………………………………….

30

78 – Muzică  ……………………………………………………………..

32

 

 

8 – LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ  …………………

32

80/81 – Lingvistică şi limbi  ……………………………………………..

32

811 – Limbi individuale  ………………………………………………...

33

811.135.1 – Limba română  ……………………………………………..

35

82.09 – Critică literară  …………………………………………………..

36

821.111 – Literatură engleză şi de limbă engleză  ………………………

38

821.112.2 – Literatură germană  …………………………………………

48

821.131.1 – Literatură italiană  ………………………………………….

49

821.133.1 – Literatură franceză  …………………………………………

50

821.134.2/.3 – Literatură spaniolă şi portugheză  ……………………….

51

821.135.1 – Literatură română  ………………………………………….

53

821.16 – Literaturi slave  ………………………………………………...

66

821.17/.9 – Alte literaturi  ……………………………………………….

67

821.511.141 – Literatură maghiară  ……………………………………..

68

 

 

9 – GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE  ………………………….

72

908 – Monografii zonale  ………………………………………………..

72

91 – Geografie  ………………………………………………………….

72

913(498) – Geografia României  ………………………………………...

73

929 – Biografii. Genealogii. Heraldică  ………………………………….

73

930 – Ştiinţa istoriei  ……………………………………………………..

74

94(100) – Istorie universală  ……………………………………………..

74

94(3) – Istoria lumii antice  ……………………………………………...

76

94(498) – Istoria Românie  ………………………………………………

76

 

 

INDEX DE NUME  ……………………………………………………..

78

INDEX DE TITLURI  …………………………………………………..

92

INDEX DE SUBIECTE  ………………………………………………...

102

INDEX DE EDITURI  …………………………………………………..

119