0  GENERALITĂŢI

 

1. URZICEANU, FLORENTINA. Presa doljeană de ieri şi de azi : catalog / Florentina Urziceanu, Lavinia Dumitrescu. -   Craiova : Editura Beladi, 2009

132 p.

Editată de Consiliul Judeţean Dolj, Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman"

Bibliografie p. 131-132

ISBN 978-973-7773-27-2

070.48(498-35 Dolj)(091)                                                    050(498-35 Dolj)(091)

1. PRESĂ ROMÂNEASCĂ

II 89383 ; 050/U88

004  Calculatoare

 

2. MATEESCU, GEORGE DANIEL. Informatică : Manual pentru clasa a X-a (Profilul matematică-informatică) / George Daniel Mateescu, Pavel Florin Moraru, Otilia Sofron. -   Bucureşti : Petrion, [2000]

256 p. - (Liceu).

ISBN 973-9116-97-3

004.42(075)                                                                          082.1 Liceu

004/M61

 

3. PĂTRUŢ, BOGDAN. Informatică : Manual pentru clasa a IX-a. Profilul matematică-informatică / Bogdan Pătruţ, Mariana Miloşescu. -   Bucureşti : Teora, [2000]

296 p.

ISBN 973-20-0388-X

004.42(075)

004/P44

 

4. SORIN, TUDOR. Informatica : Manual pentru clasa a XI-a. Varianta PASCAL / Tudor Sorin. -   Bucureşti : L&S Informat, [2002]

288 p.

Bibliografie p. 283

ISBN 973-99377-8-0

004.42(075)

004/S69

 

5. SORIN, TUDOR. Tehnologia informaţiei : Manual pentru clasa a IX-a: Filierele Teoretică, Pedagogică şi Vocaţională / Tudor Sorin, Pavel Florin Moraru, Daniela Oprescu. -   Bucureşti : L&S Informat, s.a.

160 p.

ISBN 973-99377-5-6

004.42(075)                                                                          004.48(075)

004/S69

 

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

6. HEREPEI JÁNOS. Művelődéstörténeti tanulmányok és adattárak / Herepei János ; Sajtó alá rendezte, szerkesztette és az előszót írta Sas Péter. -   Kolozsvár : Művelődés, 2008

220 p.

Index p. 184-218

ISBN 978-973-7993-35-9

008(=511.141)(498.4)                                                          930.85(=511.141)(498.4)

1. ISTORIA CIVILIZAŢIEI MAGHIARE

II 89316 ; 008/H51

 

7. LĂZĂRESCU, GEORGE. Cultură şi civilizaţie italiană / academician prof. univ. dr. George Lăzărescu. -   Bucureşti : Oscar Print, 2001

320 p. : il. alb-negru

Cuvânt introductiv p. 5

Bibliografie p. 313-315

Rezumat în limba franceză p. 316-317

ISBN 973-8224-05-0

008(450)".../19"                                                                   316.722(450)".../19"

1. SOCIOLOGIA CULTURII

II 89271 ; 008/L33

8. MUREŞAN, OVIDIU. Umanism, Renaştere şi Papalitate în secolul al XV-lea / Ovidiu Mureşan. -   Cluj-Napoca : Tribuna, 2005

160 p.

Bibliografie p. 135-145

Indice p. 146-156

ISBN 973-87263-8-7

008"15"                                                                                262.13"15"

II 89303 ; 008/M96

 

9. "Patriarhul ardelean" : Studii, eseuri şi evocări despre Raoul Şorban / Documentar iniţiat şi îngrijit de Artur Silvestri. -   Bucureşti : Intermundus, 2008

160 p.

ISBN 978-973-87754-3-5

821.135.1-4                                                                           929 Şorban, Raoul

008(045)Şorban, Raoul

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)                              2. CULTURĂ

II 89296 ; 008/S69P

 

10. Patrimoniul naţional şi modernizare în societatea românească: instituţii, actori, strategii / volum editat de Dumitru Ivănescu şi Cătălina Mihalache. -   Iaşi : Junimea, 2009

338 p. : fig. - (Historia magistra vitae).

Indice onomastic p. 323-338

ISBN 978-973-37-1388-3

008(498)                                                082.1 Historia magistra vitae

1. PATRIMONIU NAŢIONAL

II 89281 ; 008/P44

01   Bibliografie. Cataloage

 

11. ISTRATE, ION. Romanul italian în România (1843-1989) : O exegeză bibliografică / Ion Istrate. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2007]

176 p. - (Deschideri).

ISBN 978-973-47-0270-1

821.131.1-31(01)(498)"1843/1989"

015(498):821.131.1-31"1843/1989"

821.131.1-31:015(498)"1843/1989"                                    082.1 Deschideri

1. BIBLIOGRAFIE(romanul italian în Romănia)

II 89249 ; 01/I-87

 

12. MÂRZA, EVA. Pietre pentru zidirea românităţii moderne : Vechile tipărituri blăjene de la Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia (1747-1830) : catalog / Eva Mârza , Doina Dreghiciu , Gabriela Mircea. -   Alba Iulia : Haco International, 2007

X , 56 p. + [55] p. il.

Lucrare editată de Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia şi Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Note de subsol

ISBN 973-7706-08-0

017.1:094.5                                                           094.5:017.1

094.5:01                                                                01:094.5

1. CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ (catalog)

III 29829 ; 01/M44

 

13. MOŞNEAGU, BOGDAN. Bibliografia revistei Mitropolia Moldovei şi Sucevei : 1948-1989 / Bogdan Moşneagu , Laurenţiu Ursu. -   Iaşi : Junimea, 2009

311 p.

Indice onomastic p. 287-310

ISBN 978-973-37-1341-8

016:281.95(051)                                                    281.95:016(051)

050:016 Revista Mitropoliei Moldovei şi sucevei"1948-1989"

016:050 Revista Mitropoliei Moldovei şi sucevei"1948-1989"

1. REVISTĂ DE STUDII RELIGIOASE

III 29844 ; 01/M91

 

14. URZICEANU, FLORENTINA. Bibliografia Bibliotecii Judeţene "Alexandru şi Aristia Aman" Dolj. Centenar 1908-2008 : Bibliografie selectivă adnotată : Articole din publicaţii periodice şi seriale. Cărţi. Ghiduri. Albume / Florentina Urziceanu. -   Craiova : Editura Beladi, 2009

270 p.

 

Editată de Consiliul Judeţean Dolj, Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman"

Indice p. 258-269

ISBN 978-973-7773-28-9

027.5(498-35 Dolj):015                                                        015:027.5(498-35 Dolj)

1. BIBLIOGRAFII(biblioteci)

II 89383 ; 01/U88

02   Biblioteconomie

 

15. BACÂRU, LIVIA. Studii, articole, recenzii... / Livia Bacâru ; Volum realizat de Maria Gârbe. -   Baia Mare : Eurotip, 2009

224 p. : il., fig., tab.

Carte cu dedicaţie

Indice cronologic p. 213-220

Index alfabetic al titlurilor p. 221-222

ISBN 978-973-1852-76-8

02(0:82-92)                                                                                           09(0:82-92)

II 89354d ; 02/B12

 

16. DEAC, VASILE A.. Conservarea colecţiilor infodocumentare din biblioteci, muzee şi arhive. Simtomatologia complexului de degradare muzee şi arhive. Simtomatologia complexului de degradare / dr. Vasile A. Deac. -   Bucureşti : Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, 2008

196 p. : foto.

Bibliografie p. 123-128

Anexe p. 129-196

ISBN 978-973-8977-09-9

025.85                                                                                   069.44

025.85:930.25                                                                       930.25:025.85

1. CONSERVAREA COLECŢIILOR(biblioteci)

III 29832 ; 02/D26

 

 

 

030 Lucrări de referinţă. Enciclopedii. Dicţionare

 

17. Dicţionar enciclopedic / Coordonatori : Marcel D. Popa, Anicuţa Tudor, Alexandru Stănciulescu. -   Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1993

vol. ; 24 cm.

ISBN 973-45-0143-7

Vol.7 : T-Z - XV ; 542 p. : il., tab., h., pl. color.

ISBN 973-45-0143-7. - ISBN 978-973-45-0578-4

030=135.1                                                                                                            030=590

1. DICŢIONAR ENCICLOPEDIC

L-03/D39

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

18. BĂRBULESCU, IORDAN GHEORGHE. Dicţionar explicativ trilingv al Uniunii Europene = Trilingual Dictionary of the European Union = Dictionnaire explicatif trilingue de l'Union européenne / Iordan Gheorghe Bărbulescu, Daniela Răpan. -   Iaşi : Polirom, 2009

808 p. : h. - (Collegium ; Politici publice şi integrare europeană).

Text redactat în limbile română, engleză şi franceză

Listă de termeni trilingvă p. 5-46

Anexă p. 757-768

Bibliografie p. 769-772

ISBN 978-973-46-0845-4

061.1 UE:030                                                                                       030:061.1 UE

341.217(4)(038)=135.1=111=133.1                                     082.1 Collegium

1. DICŢIONAR EXPLICATIV

2. UNIUNEA EUROPEANĂ

III 29776 ; 06/B30

 

19. BONDREA, AURELIAN GH.. Neoharetism la începutul secolului XXI : Societatea Spiru Haret pentru educaţie, ştiinţă şi cultură / Aurelian Gh. Bondrea. -   Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2006

118 p. : foto.

ISBN 973-725-642-5. - ISBN 978-973-725-642-3

061.27(498)Societatea Spiru Haret

061.22(498)Societatea Spiru Haret

1. SOCIETATEA SPIRU HARET

III 29869 ; 06/B67

 

20. GALTIER, GÉRARD. Istoria Riturilor Egiptene ale Francmasoneriei / Gérard Galtier ; Traducere din limba franceză Maria Ivănescu. -   Bucureşti : Scripta, 1997

208 p.

Anexe p. 191-205

ISBN 973-9161-64-2

061.236.6(09)                                                                                       133.2

1. RITURI MASONICE

II 89178 ; 06/G16

 

21. OPRIŞ, IOAN. Muzeosofia / Ioan Opriş. -   Bucureşti : Oscar Print, 2006

266 p. : il. în parte color, tab., h.

Anexe p. 237-254

Rezumat în limba engleză p. 256-257

Indice p. 258-264

ISBN 973-668-135-1. - ISBN 978-973-668-135-6

069(100)                                                                727.7(100)

1. PATRIMONIU CULTURAL                                        2. MUZEOGRAFIE

III 29811 ; 06/O-66

070   Ziaristică. Presă

 

22. HENCZ HILDA. Magyarok román világban : A Kárpátokon kívüli román térségben élő magyarok és a Bukaresti magyar sajtó (1860-1941) = Maghiarii în universul românesc : Maghiarii din spaţiul extracarpatic românesc şi presa maghiară bucureşteană (1860-1941) / Hencz Hilda = Hilda Hencz ; Előszó = Cuvânt înainte Lázár Edit ; Fordítás = Traducere în limba maghiară Lázár Edit ; Az idézetek román nyevre fordítása = Traducere în limba română a citatelor Hencz Hilda. - Kétnyelvű kiadás = Ediţie bilingvă. -   Bucureşti : Carocom '94 S.R.L., 2009

83 p. : il. parţial color, facsim.

Anexe p. 63-75

ISBN 978-973-98891-4-8

323.15(498)"1860/1941"

070(=511.141)(498)"1860/1941"

1. MINORITATEA MAGHIARĂ(România)

III 29854 ; 070/H47

 

23. KÁDÁR MAGOR ELEK. A média, mint partner : [Gyakorlati kézikönyv a médiával való kapcsolattartás módszereiről] / Kádár Magor. -   Kolozsvár : [Kriterion], 2007

223 p. - (Opus könyvek).

Bibliografie la sfârşitul unor capitole. - Bibliografie p. 209-213

ISBN 978-973-26-0893-7

070.1                                      070.15                                    316.77

070.41                                    082.1 Opus könyvek

1. MIJLOACE DE COMUNICARE

III 29823 ; 070/K12

 

24. Secvenţe din istoria presei româneşti / Ilie Rad (coordonator). -   Cluj-Napoca : Tribuna, 2007

393 p. : il.

ISBN 978-973-87264-5-1

070(498)(091)

1. MASS-MEDIA                                                          2. PRESĂ ROMÂNEASCĂ

II 89309 ; 070/S40

087.5  Publicaţii pentru copii

 

25. DRAGU, IONICA. Alfabetul jucăuş / Ionica Dragu, Angela Chiroşcă ; versuri de Olimpia Sava. -   Galaţi : Olimpias, [2008]

87 p. : il.

ISBN 978-973-88805-3-5

087.5(0:82-1)                                                                        821.135.1-93-1

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(poezii)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

087.5/D80

26. Piticii / Ilustraţii: Tony Wolf ; Text: Peter Holeinone ; Traducere şi adaptare: Andrei şi Horia Crişan. -   Deva : Editura Crişan, 2009

44 p. : il. - (Poveşti din Pădurea Fermecată).

ISBN 978-606-508-029-4

087.5=135.1                                                      082.1 Poveşti din Pădurea Fermecată

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)

087.5/P69

 

27. Poveşti de noapte bună / Ilustrator: Nicolae Toniţa. -   Bucureşti : Gama, 2008

134 p. : il.

ISBN 978-973-149-051-9

087.5=135.1

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)

087.5/P88

1   FILOSOFIE

 

28. ADORNO, THEODOR W.. Teoria estetică / Theodor W. Adorno ; Traducere din limba germană de Andrei Corbea, Gabriel H. Decuble, Cornelia Eşianu ; Coordonare, revizie şi postfaţă de Andrei Corbea. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2005]

500 p. - (Studii socio-umane).

Indice tematic p. 483-492

ISBN 973-697-389-1

111.85                                                                                   111.852

7.01:111.852                                                                         111.852:7.01

082.1 Studii socio-umane

1. ESTETICA ARTEI                                                         2. FILOZOFIA ARTEI

II 89244 ; 1/A23

 

29. CASSIRER, ERNST. Filosofia formelor simbolice / Ernst Cassirer. -   [Piteştti] : Paralela 45, [2008]

Vol. - (Biblioteca de filosofie).

ISBN 978-973-47-0394-4

Vol.1 : Limbajul - 320 p. - Note de subsol. - Index p. 311-316. - ISBN 978-973-47-0395-1

Vol.2 : Gândirea mitică - 352 p. - Note de subsol. - Index p. 341-347. - ISBN 978-973-47-0396-8

14(430) Cassierer, Ernst                                     141.33

291.211.6                                                              082.1 Biblioteca de filosofie

1. FILOZOFIA LIMBAJULUI                           2. MISTICISM FILOZOFIC

II 89245(v.1-2) ; 1/C28

 

30. COPLESTON, FREDERICK. Istoria filosofiei / Frederick Copleston. -   Bucureşti : All, 2008

vol.

ISBN 978-973-571-797-1

Vol. 1 : Grecia şi Roma - L , 490 p. - Note de subsol. - Anexe p. 453-464. - Index de termeni greceşti p. 465-478. - Index p. 479-486. - ISBN 978-973-571-797-1. - ISBN 978-973-571-773-5

Vol. 7 : Filosofia germană din secolele XVIII şi XIX - XXIV , 486 p. - Note de subsol. - Anexe p. 423-443. - Index p. 445-481. - ISBN 978-973-571-797-1. - ISBN 978-973-571-852-7

14(100)(091)

1. ISTORIA FILOZOFIEI

III 29754(v. 1) ; III 29755(v. 7) ; 1/C70

 

31. DUNCA, ISADORA IOANA. Politică şi metapolitică la Platon / Isadora Dunca. -   Iaşi : Lumen, 2009

106 p.

Bibliografie p. 105-106

ISBN 978-973-166-115-5

141.131                                  14(38)Aristoteles                                321.01

1. FILOZOFIE POLITICĂ                                                 2. PLATONISM

II 89400 ; 1/P70D

 

32. GHICA, MARIUS. Derrida sau a gândi altfel = Derrida ou penser autrement / Marius Ghica. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2008]

172 p. - (Studii ; Studii literare).

ISBN 978-973-47-0413-2

14 (44)                                   821.135.1-4                                           082.1 Studii

1. FILOZOFIE FRANCEZĂ(Derrida, Jaques)

I 19216 ; 1/D33G

33. MARCUS, SOLOMON. Jocul ca libertate / Solomon Marcus. -   Bucureşti : Scripta, 2003

288 p.

Texte în limba engleză

ISBN 973-8238-13-7

14(498) Marcus, Solomon

II 89173 ; 1/M34

 

34. SARTRE, JEAN-PAUL. Fiinţa şi neantul : Eseu de ontologie fenomenologică / Jean-paul Sartre ; Ediţie revizuită şi index de Arlette Elkai¨m-Sartre ; Traducere de Adriana Neacşu. - Ediţie revizuită. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2004]

848 p. - (Biblioteca de filosofie).

Index p. 839-844

ISBN 973-697-178-3

14(44) Sartre, Jean-Paul                                     111.1

165.62                                                                   082.1 Biblioteca de filosofie

1. EXISTENŢIALISM                                        2. FENOMENOLOGIE

II 89250 ; 1/S24

 

35. SERAFIM, RADU GEORGE. Oglindirea întru românism ca rânduială şi dumirire / Radu George Serafim. -   Bucureşti : Artprint, 2009

726 p., [1] p. portret : il.

Anexe p. 633-668

Bibliografie p. 669-704

ISBN 978-973-7639-11-0

165.613                                  141.33                                    172.15(=135.1)

1. MISTICISM FILOZOFIC

2. TEORIA CUNOAŞTERII

III 29881 ; 1/S46

 

36. SZÉKELY ATTILA, S.. A lét szerkezete / S. Székely Attila. -   Budapest : Animula Könyvek, [2009]

172 p. : fig.

Bibliografie p. 148-153

Glosar p. 130-147

Anexe p. 154-171

ISBN 978-9639751-27-9

114                                         125                                         530.145

1. SPAŢIU. DIMENSIUNE(filosofie)

III 29846 ; 1/S99

 

37. SZÉKELY ATTILA, S.. Mozgás és struktúra / S. Székely Attila. -   Budapest : Animula Könyvek, [2009]

159 p. : fig.

Bibliografie p. 153-157

Note de subsol

Rezumat în limba engleză p. 158-159

ISBN 978-963-9751-26-2

113/119                                                                                 125

1. FILOZOFIA NATURII                                                  2. INFINITUL

III 29848 ; 1/S99

 

38. ZAMFIRESCU, VASILE DEM.. Filosofia inconştientului / Vasile Dem. Zamfirescu. - Ediţia a treia, definitivă. -   Bucureşti : Trei, 2009

541 p.

Bibliografie p. 517-541

ISBN 978-973-707-264-1

111.852:159.964.2                 159.964.2:111.852                 130.121

1. ESTETICĂ FILOZOFICĂ

2. FILOZOFIA SPIRITULUI

III 29856 ; 1/Z25

159.9   Psihologie

 

39. BEN-SHAHAR, TAL. Fii fericit! : Descoperă tot ce trebuie să ştii pentru a avea o viaţă fericită / Tal Ben-Shahar ; Traducere din limba engleză de Cristina-Marinela Barbu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2009

224 p. - (Cărţi cheie).

Referinţe p. 207-213

Indice p. 215-222

ISBN 978-973-669-760-9

17.024.4                                 159.923.2                               082.1 Cărţi cheie

1. AUTOCUNOAŞTERE

II 89238 ; 159.9/B44

40. BRUNSING, ANNETTE. Antrenamentul memoriei : Cum să învăţăm mai uşor şi să memorăm mai sigur / Annette Brunsing. -   Bucureşti : All, 2009

135 p. - (Pocket Business).

Bibliografie p. 132

Index p. 133-134

ISBN 978-973-571-847-3

37.037                                    37.025                                    37.015.3

159.953                                  159.923.2                               082.1 Pocket Business

1. ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ

2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

I 19189 ; 159.9/B85

 

41. CELANI, DAVID P.. Plecarea de acasă : Cum să te eliberezi de trecut / David P. Celani ; Traducere din engleză de Carmen Ion. -   Bucureşti : Editura Trei, 2009

214 p. - (Psihologie practică).

Surse citate p. 213-214

ISBN 978-973-707-289-4

159.922.1                               159.9.019.4                            082.1 Psihologie practică

1. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

II 89367 ; 159.9/C34

 

42. CROTTI, EVI. Copilul meu (aproape) adolescent : Putem afla nevoile şi dificultăţile sale, analizându-i scrisul şi desenele / Evi Crotti , Alberto Magni ; Traducere din limba italiană de Radu Gâdei. -   Bucureşti : All, 2009

141 p.

Titl. orig. : Mio figlio e`(quasi) un adolescente

ISBN 978-973-571-904-3

159.922.7

1. PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI

II 89185 ; 159.9/C90

 

43. DE BONO, EDWARD. Cursul de gândire al lui Edward de Bono : Instrumente eficiente pentru a vă transforma modul de gândire/ Edward de Bono; Traducere din limba engleză de Manuela Rodica Petrică. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2009

229 p.

Bibliografie p. 195-197

Indice p. 219-223

ISBN 978-973-669-794-4

159.923.2                               159.955                                  17.021.1

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

2. COMPORTAMENT                                                      3. GÂNDIRE POZITIVĂ

II 89237 ; 159.9/D26

 

44. EKMAN, PAUL. De ce mint copiii? : Cum pot încuraja părinţii sinceritatea / Paul Ekman cu Mary Ann Mason Ekman & Tom Ekman ; Traducere din engleză de Ilinca Halichias. -   Bucureşti : Editura Trei, 2009

287 p. - (Psihologie practică).

Titl. orig. : Why Kids Lie, How Parents Can Encourage Truthfzlness

Note p. 277-287

ISBN 978-973-707-279-5

159.922.7                               177.3                                      082.1 Psihologie practică

1. PSIHOLOGIA COPILULUI

II 89368 ; 159.9/E34

 

45. GEORGESCU, MATEI. Ghidul psihanalistului perfect : Clişee, zvonuri şi alte fantasme / Matei Georgescu ; Prefaţă de Valentin Protopopescu ; Postfaţă de Dorin-Liviu Bîtfoi. -   Bucureşti : Oscar Print, 2006

228 p.

ISBN 973-668-150-5. - ISBN 978-973-668-150-9

159.964.2

1. PSIHOLOGIE ANALITICĂ

I 19217 ; 159.9/G32

 

46. GEORGESCU, MATEI. Vademecum în psihologie proiectivă / Matei Georgescu. -   Bucureşti : Oscar Print, 2005

264 p. : tab., fig.

Cuvânt înainte p. 9-10

Bibliografie p. 258-263

ISBN 973-668-096-7

159.93/.95                                             159.964.2                                               159.98

1. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII

II 89269 ; 159.9/G32

47. KLEIN, HANS-MICHAEL. Psihologia conducerii eficiente : Cum să înţelegem oamenii şi să-i influenţăm cu succes / Hans-Michael Klein , Christian Kolb. -   Bucureşti : All, 2009

127 p. - (Pocket Business).

Bibliografie p. 126

ISBN 978-973-571-844-2

159.95                                                                                   159.923.2

17.024.4                                                                                082.1 Pocket Business

1. PSIHOLOGIA SUCCESULUI

2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

I 19190 ; 159.9/K53

 

48. LADOUCETTE, OLIVIER DE. Forţa minţii : Cum să rămâi mereu tânăr şi să te bucuri de viaţă / dr. Olivier de Ladoucette ; Traducere din limba franceză de Liliana Urian. -   Bucureşti : Editura Trei, 2008

357 p. - (Psihologie practică).

Titl. orig. : Rester jeune, c'est dans la te^te

Note bibliografice p. 341-356

ISBN 978-973-707-202-3

159.938.363                                                                          159.953

159.9.019.4                                                                           082.1 Psihologie practică

1. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

II 89366 ; 159.9/L13

 

49. LANIADO, NESSIA. Copii siguri de ei înşişi într-o lume nesigură : Aă cultivăm copiilor noştri optimismul şi încrederea în propriile capacităţi / Nessia Laniado ; Traducere din limba italiană de Radu Gâdei. -   Bucureşti : All, 2009

108 p.

Titl. orig. : Bambini sicuri in un mondo insicuro

Bibliografie p. 105

ISBN 978-973-571-903-6

159.922.7

1. PSIHOLOGIA COPILULUI

II 89186 ; 159.9/L20

 

 

50. MEYER, JOYCE. Mintea ta sub asediu : Câştigă bătălia ce se poartă în mintea ta / Joyce Meyer ; Traducere din limba engleză de Florenţa Oprişan. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2009

248 p. - (Biblioterapia).

Titl. orig. : Battlefield of the Mind: Winning the Battle in Your Mind

Bibliografie p. 245

ISBN 978-973-669-754-8

159.923.2                                                                              248.142

17.024.4                                                                                082.1 Biblioterapia

1. CUNOAŞTEREA DE SINE

II 89236 ; 159.9/M63

 

51. MUŞAT, MIHAIL. Eu cine sunt? / Mihail Muşat. -   Bucureşti : Tritonic, 2009

137 p.

ISBN 978-973-733-369-8

159.923.2                                                                              159.923

1. PSIHOLOGIE INDIVIDUALĂ

I 19192 ; 159.9/M98

 

52. NICZINGER LÁSZLÓ. Kis magyar démonológia / Dr. Niczinger László. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2008

218 p.

ISBN 978-973-665-222-6

159.961                                                                                 235.2

111.84                                                                                   133

1. METAFIZICĂ(Binele/Răul)

II 89424 ; 159.9/N71

 

53. PAŞCA, MARIA DORINA. Elemente de psihopedagogie nutriţională. -   Târgu Mureş : University Press, 2009

356 p.

Bibliografie p. 347-356

ISBN 978-973-169-065-0

37.015.3:612.39                                     612.39:37.015.3                                 159.922.7

1. PSIHOPEDAGOGIE

II 89346 ; 159.9/P39

54. PINKER, STEVEN. Cum funcţionează mintea / Steven Pinker. -   Bubureşti : Allfa, 2009

XII , 725 p.

Titl. orig. : How the Mind Works

Note p. 641-667

Bibliografie p. 668-712

Index p. 713-725

ISBN 978-973-724-162-7

159.95                                                                                   159.923.2

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

III 29747 ; 159.9/P66

 

55. Psihologia adolescenţei : Manualul Blackwell / Gerald R. Adams, Michael D. Berzonsky(coordonatori) ; Traducere de Gina Oancea, Andreea Hrab, Dorin Nistor.... -   Iaşi : Polirom, 2009

704 p. : fig., tab. - (Collegium. Psihologie).

Index de nume p. 659-684

Index tematic p. 685-701

ISBN 978-973-46-1303-8

159.922.8(075.8)                                                                  159.923.2(075.8)

082.1 Collegium. Psihologie

1. PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI

2. PSIHOLOGIA COMPORTAMENTULUI

3. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII

4. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

III 29779 ; 159.9/P97

 

56. TORRABADELLA, PAZ. Inteligenţa emoţională la locul de muncă : Strategii pentru autorealizere, satisfacţie şi succes în profesie / Paz Torrabadella ; Traducere din limba spaniolă de Doina-Cristina Rusu. -   Bucureşti : Allfa, 2009

134 p. - (Ştiinţa succesului).

Bibliografie p. 133-134

ISBN 978-973-724-193-1

159.942                                  17.024.4                                 082.1 Ştiinţa succesului

1. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ

2. PSIHOLOGIA SUCCESULUI

II 89181 ; 159.9/T77

16  Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii

 

57. SZÉKELY ATTILA, S.. Képi logika : Image Logic / S. Székely Attila.. -   Budapest : Animula Könyvek, [2009]

117 p. : fig.

Bibliografie p. 108-116

Glosar p. 89-106

ISBN 978-963-9751-25-5

16

1. LOGICĂ SIMBOLICĂ

III 29847 ; 16/S99

17   Morală. Etică

 

58. BERRY, DIANE M.. Iubire pe internet : Cum să-ţi găseşti partenerul potrivit / Diane M. Berry ; Traducere din engleză de Ioana Bădulescu. -   Bucureşti : Editura Trei, 2009

223 p. - (Psihologie practică).

ISBN 978-973-707-298-6

177.6                                                                                     177.6:004.738.5

004.738.5:177.6                                                                    159.942.52

082.1 Psihologie practică

1. MORALA ŞI SOCIETATEA(dragoste)

II 89362 ; 17/B49

 

59. BIBB, SALLY. Încrederea : Cheia succesului în afaceri, profesie şi viaţa personală Cheia succesului în afaceri, profesie şi viaţa personală / Sally Bibb , Jeremy Kourdi ; Traducere de Veronica Golub. -   Bucureşti : All, 2009

XII , 227 p. - (Management & comunicare).

Referinţe p. 217-220

Index p. 223-226

ISBN 978-973-571-759-9

17.024.4                                                                174.4

159.923.2                                                              082.1 Management & comunicare

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

2. SUCCES COMERCIAL

III 29748 ; 17/B51

60. BICHOP, BILL. Cum să vinzi un homar : Secretele unui antreprenor de succes / Bill Bishop ; Traducere de Marilena Iovu. -   Bucureşti : All, 2009

125 p.

ISBN 978-973-571-863-3

17.024.4                                                 174.4                                                      339.1

1. SUCCES COMERCIAL

II 89184 ; 17/B54

 

61. PERCEVAL, ALAIN. Carla şi Nicolas : Mirii de la Élysée / Alain Perceval ; Traducere din limba franceză de Catrinel Auneanu. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2008]

208 p. - (Perechi celebre).

Note p. 199-204

Titl. orig. : Carla & Nicolas, Les mariés de l'Élysée

ISBN 978-973-47-0371-5

94(44)Sarkosy, Nicolas                                                      929 Sarkosy, Nicolas

929 Bruni, Carla                                                                  173.1

082.1 Perechi celebre

1. BIOGRAFIE(Sarkozy, Nicolas)                              2. BIOGRAFIE(Bruni, Carla)

3. PREŞEDINŢI(Franţa)                                              4. CĂSĂTORIE

II 89246 ; 17/P51

 

62. TOWNSEND, ROZ. Dezvoltă-ţi abilităţile de comunicare : Idei simple pentru prezentări de succes / Roz Townsend ; Traducere din limba engleză de Marius Chitoşcă. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2009

120 p. : fig. - (Cărţi cheie).

ISBN 978-973-669-737-1

17.024.4                                                                                316.77

082.1 Cărţi cheie

1. COMUNICARE

II 89239 ; 17/T79

 

 

 

 

 

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

63. AVRAM, ARINA. Mari minuni, mari mistere : 100 de martori şi făptuitori de miracole din întreaga lume / Arina Avram. -   Bucureşti : Allfa, [2009]

286 p.

Bibliografie p. 285-286

ISBN 978-973-724-249-5

234.25(031)                                                                          22.016

I 19234 ; 2/A95

 

64. CHHAYA, MAYANK. Dalai Lama : Omul, călugărul, misticul : [O biografie autorizată] / Mayank Chhaya ; Traducere de Ramona Neacşa. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

336 p. : il. - (Total).

Biliografie p. 319-326

Index p. 327-332

ISBN 978-973-47-0612-9

294.321(515)                                         929 Dalai Lama, al XIV-lea

94(515)

1. BUDISM                                          2. TIBET

3. LAMAISM

II 89265 ; 2/D12C

 

65. COLLINS, FRANCIS S.. Limbajul lui Dumnezeu : Un om de ştiinţă aduce dovezi în sprijinul credinţei / Francis S. Collins ; Traducere din limba engleză de Silvia Palade. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2009

309 p. - (Ştiinţă şi religie).

Titl. orig. : The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief

ISBN 978-973-669-738-8

215                                                                        082.1 Ştiinţă şi religie

1. RELIGIE ŞI ŞTIINŢĂ                                     2. CREDINŢĂ ŞI ŞTIINŢĂ

II 89235 ; 2/C62

 

 

66. A családi boldogság titka. -   s.l. : s.n., 1996

192 p. : il.color

Carte editată de Watchtower Bible and Tract Society of New York and Pennsylvania şi International Bible Students Association, New York, U.S.A

289.954                                                  37.018.1                                                 173

1. MARTORII LUI IEHOVA

I 19191 ; 2/C92

 

67. Fiatalok kérdései : Gyakorlatias válaszok. -   s.l. : s.n., 2008

vol.

Carte editată de Watchtower Bible and Tract Society of New York and Pennsylvania

Vol.2 - 320 p. il. color. - Carte editată de Watchtower Bible and Tract Society of New York and Pennsylvania

289.954                                                                 613.86

159.923.2                                                              159.922.8

1. MARTORII LUI IEHOVA

2/F47

 

68. GHIDEANU, TUDOR. Melchisedec al României / Tudor Ghideanu, Preda Ghideanu. -   Iaşi : Lumen, 2007

141 p.

ISBN 978-973-1703-74-9

281.95                                                                   262.12(498) Melchisedec

929:262.12(498) Melchisedec

1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

II 89395 ; 2/M56G

 

69. Insight on the Scriptures. -   s.l. : s.n., 1988

vol.

Carte editată de Watchtower Bible and Tract Society of New York and Pennsylvania şi International Bible Students Association, New York, U.S.A

Vol. 1 : Aaron-Jehoshua - 1278 p. il. color, tab. - Carte editată de Watchtower Bible and Tract Society of New York and Pennsylvania şi International Bible Students Association, New York, U.S.A. - Index p. 1273-1276

Vol. 2 : Jehovah-Zuzim and Index - 1277 p. il. color, tab. - Carte editată de Watchtower Bible and Tract Society of New York and Pennsylvania şi International Bible Students Association, New York, U.S.A. - Index p. 1242-1275

289.954                                  22(038)                                  030:22

1. MARTORII LUI IEHOVA

III 29766(1-2) ; 2/I-56

 

70. Jehova Tanúi - Isten királyságának hirdetői. -   s.l. : s.n., 1997

750 p. : il. în parte color

Carte editată de Watchtower Bible and Tract Society of New York and Pennsylvania şi International Bible Students Association, New York, U.S.A

Cronologie p. 718-723

Index p. 726-749

289.954                                                                                 22

1. MARTORII LUI IEHOVA

III 29765 ; 2/J42

 

71. KAENNEL, LUCIE. Antiszemita volt-e Luther? / Lucie Kaennel ; Fordította Vida Gábor. -   Kolozsvár : Koinónia, 2008

116 p.

Bibliografie p. 111-112

ISBN 978-973-7605-95-5

284.1(430)Luther, Martin                                                   323.12(=411.16)

1. LUTHER, MARTIN

2. RELIGIE CREŞTINĂ(protestanţi)

II 89322 ; 2/K13

 

72. KÓSA LÁSZLÓ. Tartozni valahová : Cikkek, előadások a protestantizmusról és a református azonosságtudatról / Kósa László. -   Kolozsvár : Koinónia, 2009

200 p.

ISBN 978-973-7605-98-6

284.1/.2                                                                                 930.85(=511.141)

1. PROTESTANTISM

2. RELIGIE REFORMATĂ

3. ISTORIA CULTURII(Ungaria)

4. ISTORIA CIVILIZAŢIEI MAGHIARE

II 89315 ; 2/K75

 

73. A maros-küküllői főesperesi kerület plébániáinak története 1900-tól 1989-ig / Szerkesztette Barabás Kisanna, Tamási Zsolt kerületeinek története. -   Kolozsvár : Verbum Kiadó, 2009

340 p. : tab. - (¤A ¤Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye).

ISBN 978-606-8095-10-5

262.2/.3(498.4)(09)"1900/1989"                                                         262.14

082.1 A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye kerületeinek története

1. PAROHII(Mureş)                                                           2. PAROHII(Târnave)

3. CLER ÎN GENERAL                                                       4. EPISCOPIE

II 89334 ; 2/M42

 

74. Martorii lui Iehova-Proclamatori ai regatului lui Dumnezeu. -   s.l. : s.n., 1997

750 p. : il. în parte color

Carte editată de Watchtower Bible and Tract Society of New York and Pennsylvania şi International Bible Students Association, New York, U.S.A

Cronologie p. 718-723

Index p. 726-749

289.954                                                                                 22

1. MARTORII LUI IEHOVA

III 29767 ; 2/M43

 

75. The Oxford Illustrated History of Christianity. - Edited by John McManners. -   [Oxford] : Oxford University Press, [2001]. - [New York]  [New York] :

XI, 724 p., [30] p. il. color : il. în parte color, h.

Lista hărţilor p.VIII

Lista ilustraţiilor color p. IX

Bibliografie p. 667-685

Cronologie p. 686-704

ISBN 0-19-285439-9. - ISBN 978-0-19-285439-1

26/28(100)".../19"

1. ISTORIA CREŞTINISMULUI

III 29868 ; 2/O-97

 

 

 

76. Secretul unei familii fericite. -   s.l. : s.n., 1996

192 p. : il. color

Carte editată de Watchtower Bible and Tract Society of New York and Pennsylvania şi International Bible Students Association, New York, U.S.A

289.954                                                  37.018.1                                                 173

1. MARTORII LUI IEHOVA

I 19195 ; 2/S40

 

77. Septuaginta / Volum coordonat de Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu... în colaborare cu pr. Ioan-Florin Florescu. -   Iaşi : Polirom, 2004

6 vol.

ISBN 973-681-768-7

Vol. 5 : Osea. Amos. Michea. Ioel. Abdias. Iona. Naum. Avacum. Sophonia. Aggeu. Zaharia. Malachia - 624 p. - Proiect realizat în cadrul Colegiului Noua Europă. - Note de subsol. - Indice de nume proprii p. 593-596. - Bibliografie p. 597-617. - ISBN 978-973-46-1428-8

222.07

1. VECHIUL TESTAMENT                                              2. TEOLOGIE

3. RELIGIE CREŞTINĂ

III 26602(1-2), III 27223(3), III 27638(4/1), III 28378(4/2) ;

 III 29774(5) ; 2/S45

 

78. SILVESTRI, ARTUR. Modelul Omului Mare : Zece "Convorbiri de amurg" cu Antonie Plămădeală urmate de "Douăzeci şi opt de scrisori de altădată" : Modelul şi memoria- Mitropolitul Antonie Plămădeală în efigie / Artur Silvestri ; Postfaţă de acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. -   [Bucureşti] : Carpathia Press, 2008

112 p.

ISBN 978-973-7609-36-6

271-1                                                     230.1                                                      248.1

281.95(047.53)                                      821.135.1-6 şi Maramureşului

1. RELIGIE CREŞTINĂ

2. TEOLOGIE ASCETICĂ

3. TEOLOGIE(filosofie)

4. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

II 89351 ; 2/S55

 

79. ŞINCAN, NICOLAE GHEORGHE. Ferestre către cer şi lume : Predici, meditaţii, cuvinte de reculegere, pilde, ilustraţii, povestioare / Prot. Pr. Gheorghe Nicolaec Şincan. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

420 p.

ISBN 978-606-546-008-9

252:253                                  253:252                                  281.95

1. RELIGIE ORTODOXĂ

2. PREDICI PENTRU INSTRUCŢIE RELIGIOASĂ

III 29870 ; 2/S59

 

80. Tinerii se întreabă : Răspunsuri practice. -   s.l. : s.n., 2008

vol.

Carte editată de Watchtower Bible and Tract Society of New York and Pennsylvania

Vol.2 - 320 p. il. color. - Carte editată de Watchtower Bible and Tract Society of New York and Pennsylvania

289.954                                                                 613.86

159.923.2                                                              159.922.8

1. MARTORII LUI IEHOVA

2/F47

 

81. VĂLEAN, DANIEL NICOLAE. Erezii, controverse şi schisme în creştinismul secolelor I-XI / Daniel Nicolae Vălean. -   Cluj Napoca : Limes, 2009

246 p.

Bibliografie p. 230-243

ISBN 978-973-726-416-9

273

1. EREZII

2. SCHISMĂ

3. CREŞTINISM

II 89226 ; 2/V17

 

 

 

 

3  ŞTIINŢE SOCIALE

303/308  Probleme sociale

 

82. BILTON, PAUL. Ghidul xenofobului : elveţienii / Paul Bilton ; Traducere din limba engleză de Cornelia Bucur. -   Bucureşti : Nemira, 2009

123 p. - (Bonton).

Titl. orig. : The Xenophobe's guide to the Swiss

ISBN 978-606-8073-26-2

008(494)                           304.3(494)                                         082.1 Bonton

1. MOD DE VIAŢĂ(elveţienii)

I 19220 ; 303/308/B53

 

83. BOLT, RODNEY. Ghidul xenofobului : olandezii / Rodney Bolt ; Traducere din limba engleză de Adriana Bădescu. -   Bucureşti : Nemira, 2009

125 p. - (Bonton).

Titl. orig. : The Xenophobe's guide to the Dutch

ISBN 978-606-8073-11-8

008(492)                          304.3(492)                                          082.1 Bonton

1. MOD DE VIAŢĂ(olandezii)

I 19222 ; 303/308/B66

 

84. Despre Europa / Mădălina Virginia Antonescu, Anamaria Boboc, Tomiţă Ciulei,.... -   Iaşi : Lumen, 2006

475 p. : tab., sch. - (Colecţie de succes).

Note de subsol

Bibliografie la sfârşitul capitolelor

Text în limbile română şi engleză

ISBN 978-973-1703-09-1. - ISBN 973-1703-09-8

061.1 EU                                                               008(4)

341.217(4)EU                                                       304/308(4)

94(4)                                                                      082.1 Colecţie de succes

1. INTEGRARE EUROPEANĂ                         2. UNIUNEA EUROPEANĂ

3. CULTURĂ EUROPEANĂ                            4. SOCIOLOGIE POLITICĂ

5. ISTORIA EUROPEI

II 89389 ; 303/308/D34

 

85. ROSTE, VAUGHN. Ghidul xenofobului : canadienii / Vaughn Roste ; Traducere din limba engleză de Adriana Bădescu. -   Bucureşti : Nemira, 2009

127 p. - (Bonton).

Titl. orig. : The Xenophobe's guide to the Canadians

ISBN 978-606-8073-10-1

008(71)                                           304.3(71)                                   082.1 Bonton

1. MOD DE VIAŢĂ(canadieni)

I 19221 ; 303/308/R80

 

86. SIMS, LESLEY. Castele / Lesley Sims ; Desenată de Ian McNee, Andrea Slane şi Stephen Wright ; Ilustrată de Dominic Groebner, Sally Holmes, Inkling-Firenze şi Sergio ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. -   Bucureşti : RAO, [2005]

112 p. : il. color, h.

Indice p. 109-111

Titl. orig.: Castles

ISBN 978-973-717-114-6

728.81/.82(084)                                                                    304.3:728.81/.82

728.81/.82:304.3

1. CASTELE(arhitectură)                                                  2. MOD DE VIAŢĂ

303/308/S58

 

87. SOLLY, MARTIN. Ghidul xenofobului : italienii / Martin Solly ; Traducere din limba engleză de Mihai Moroiu. -   Bucureşti : Nemira, 2009

121 p. - (Bonton).

Titl. orig. : The Xenophobe's guide to the Italians

ISBN 978-606-8073-09-5

008(450)                          304.3(450)                                    082.1 Bonton

1. MOD DE VIAŢĂ(italienii)

I 19223 ; 303/308/S67

 

88. Studii europene. Analize multidimensionale / Octavian Aron, Lidia Mândru, Elena Stan,.... -   Iaşi : Lumen, 2007

91 p. : tab., sch.

Bibliografie p. 49-50, 89-91

Text în limbile română şi engleză

ISBN 978-973-166-031-8

061.1 EU                                                                               008(4)

341.217(4)EU                                                                       304(4)

1. INTEGRARE EUROPEANĂ

2. UNIUNEA EUROPEANĂ

3. CULTURĂ EUROPEANĂ

4. DREPT EUROPEAN

5. PROBLEME SOCIALE ŞI CULTURALE

II 89396 ; 303/308/S93

 311/314   Statistică. Demografie

 

89. GAVRILĂ, IRINA. Metode statistice şi prelucrare automată în exploatarea informaţiei istorice / Irina Gavrilă. -   Bucureşti : Oscar Print, 2002

351 p. : fig., tab.

Cuvânt înainte p. 5-8

Bibliografie p. 333-349

Note de subsol

ISBN 973-8338-35-2

311.21:314.148(498)

314.148:311.21(498)                                                            004.65

1. CERCETARE ISTORICĂ

2. STATISTICĂ ISTORICĂ(România)

3. DEMOGRAFIE ISTORICĂ(România)

II 89270 ; 311/314/G26

316  Sociologie

 

90. CHIRU, IRENA. Comunicarea interpersonală / Irena Chiru. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Tritonic, 2009

192 p. : tab. , fig. - (Comunicare. Media).

Anexe p. 179-185

Bibliografie p. 188-192

ISBN 978-973-733-357-5

316.77                                                                   082.1 Comunicare. Media

II 89197 ; 316/C45

 

91. DAVID, GEORGE. Relaţii publice : Garanţia succesului / George David. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Oscar Print, 2003

304 p. : tab.

Cuvânt înainte p. 5-6

Bbiliografie p. 295

Mic dicţionar de termeni utilizaţi în relaţiile publice p. 296-302

ISBN 973-8338-87-5

316.77                                                    316.64                                                    659.3/.4

1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

2. COMUNICARE SOCIALĂ

III 29808 ; 316/D22

 

92. DĂMEAN, DIANA. De la femeia-obiect la imaginea-identitate : reprezentări ale feminităţii în cultura de masă / Diana Dămean. -   Iaşi : Lumen, 2006

118 p. - (Colecţie de succes).

Bibliografie p. 113-118

ISBN 973-7766-93-8

ISBN 978-973-7766-93-9

316.773-055.2                                       316.7                                                      396

070                                                         082.1 Colecţie de succes

1. FEMEIA ÎN SOCIETATE              2. FEMINISM

II 89392 ; 316/D13

 

93. ENACHE, ANDREEA. Identitatea europeană : Reprezentări sociale / Andreea Enache. -   Iaşi : Lumen, 2006

279 p. : tab., graf., sch. - (Colecţie de succes).

Anexe p. 270-279

Bibliografie p. 264-268

ISBN 973-7766-79-2. - ISBN 978-973-7766-79-3

323.1(4)                                 316.6                                      316.356.4(4)

061.1 EU                                341.217(4)EU                        082.1 Colecţie de succes

1. NAŢIUNI

2. IDENTITATE NAŢIONALĂ

3. UNIUNEA EUROPEANĂ

4. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

5. RELAŢII SOCIALE

II 89391 ; 316/E52

 

94. GLĂVEANU, VLAD-PETRE. Dimensiuni psiho-sociale ale integrării europene : O analiză a reprezentărilor stereotipe dinamice în relaţiile inter-grup / Vlad-Petre Glăveanu. -   Iaşi : Lumen, 2008

221 p. : tab., diagr.

Bibliografie p. 213-220

ISBN 978-973-166-063-9

316.6                                                                     316.354:061.1 EU

316.4.063.3:061.1 EU                                           061.1 EU:316.4.063.3

1. INTEGRARE EUROPEANĂ                         2. UNIUNEA EUROPEANĂ

3. PSIHOLOGIE SOCIALĂ                               4. RELAŢII SOCIALE

II 89397 ; 316/G61

 

95. GUTTMAN, FILIP. Percepţia persoanelor cu deficienţă de vedere / Filip Guttman. -   Iaşi : Lumen, 2009

107 p. : tab.

Anexă p. 95-107

Bibliografie p. 89-94

ISBN 978-973-166-108-7

617.7:316.614                                                                       316.614:617.7

364.262                                                                                 376.352

1. EDUCAŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP

II 89399 ; 316/G98

 

96. HATTON, ANGELA. Prezentarea în business : Cum să-ţi prezinţi cu succes compania şi oferta / Angela Hatton ; Traducere de Alina Dana Ciobanu. -   Bucureşti : All, 2008

XX , 233 p. : tab. - (Management & comunicare).

ISBN 978-973-571-740-7

174.4                                                                     17.024.4

316.775.3                                                              082.1 Management & comunicare

1. COMUNICAREA ÎN AFACERI   2. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

III 29749 ; 316/H38

 

97. Jurnalismul cultural în actualitate / Ilie Rad (coordonator). -   Cluj-Napoca : Tribuna, 2005

283 p.

Note de subsol

ISBN 973-87263-2-8

070.1                                                      316.65                                                    316.77

1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

2. JURNALISM CULTURAL

II 89308 ; 316/J93

 

98. LEAUA, ANAMARIA. Penitenciarul. Psihologie socială aplicată / Anamaria Leaua. -   Iaşi : Lumen, 2006

184 p. : tab., graf., sch. - (Colecţie de succes).

Anexe p. 163-182

Bibliografie p. 183-184

ISBN 973-7766-60-1. - ISBN 978-973-7766-60-1

343.82:316.6                                                                         316.6:343.82

082.1 Colecţie de succes

1. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

II 89390 ; 316/L36

 

99. MIHÁLY ISTVÁN. A képernyő jótékony homálya : Populáris műfajok az ezredfordulón : Esszék, tanulmányok Populáris műfajok az ezredfordulón : Esszék, tanulmányok / Mihály István. -   Kolozsvár : Világhírnév, 2009

106 p. : il. - (Fehér Holló sorozat).

ISBN 978-606-92082-0-5

659.3                                                                                     654.19:316.776.23

316.776.23:654.19                                                316.658

082.1 Fehér Holló sorozat

1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

2. COMUNICARE ÎN MASĂ

II 89320 ; 316/M70

 

100. SAVU, DANA VICTORIA. Psihosociologia acţiunii : schiţă pentru o teorie psiho-socială a resorturilor acţiunii / Dana Victoria Savu. -   Bucureşti : Oscar Print, 2004

228 p.

Cuvânt înainte p. 7-10

Bibliografie p. 225-227

ISBN 973-668-040-1

159.923                                                                 316.6

1. PSIHOSOCIOLOGIE

II 89272 ; 316/S30

101. ŞERBĂNESCU, ANCA. Identitate naţională şi identitate europeană : O perspectivă psihosociologică / Anca Şerbănescu. -   Iaşi : Lumen, 2005

147 p. : tab., graf.

Anexă p. 117-136

Bibliografie p. 137-147

Titlul pe copertă este : Identitatea naţională şi identitatea europeană -dintr-o perspectivă psihosociologică-

ISBN 973-7766-41-5

323.1(4)                                                 316.6                                      316.356.4(4)

061.1 EU                                               341.217(4)EU

1. PSIHOLOGIE SOCIALĂ                2. RELAŢII SOCIALE

II 89393 ; 316/S47

 

102. TRACIUC, VASILE. Jurnalism radio / Vasile Traciuc. -   Bucureşti : Tritonic, 2009

176 p. - (Comunicare. Media).

Bibliografie p. 172-173

ISBN 978-973-733-364-3

654.195.6                                                                              070.41

316.744:654.195.6                                                082.1 Comunicare. Media

1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

II 89195 ; 316/T80

32  Politică

 

103. BRZEZINSKI, ZBIGNIEW. Marea dilemă : A domina sau a conduce / Zbigniew Brzezinski ; Versiunea în limba română Raluca Ştireanu. -   Bucureşti : Scripta, 2005

244 p.

Index p. 233-243

Note la sfârşit de capitol

ISBN 973-8238-17-

327(100)

1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

2. GLOBALIZARE

3. HEGEMONIA AMERICANĂ

II 89171 ; 327/B85

 

104. CIOROIANU, ADRIAN. Geopolitica Matrioşkăi : Rusia postsovietică în noua ordine mondială / Adrian Cioroianu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2009

2 vol.

ISBN 978-973-669-782-1

Vol. 1 - 389 p. - Note de subsol. - Anexe p. 371-376. - Bibliografie p. 377-380. - Indice p. 381-389. - ISBN 978-973-669-782-1

94(47)                                                                                   327(47)

1. RUSIA(politică contemporană)

2. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(Rusia)

III 29787 ; 327/C53

 

105. DI NOLFO, ENNIO. Introducere în istoria relaţiilor internaţionale / Ennio Di Nolfo ; Traducere de Aurora Firţa. -   Bucureşti : All, 2007

147 p.

Bibliografie p. 135-147

ISBN 978-973-571-757-5

327(100)(091)

1. RELAŢII INTERNAŢIONALE

2. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

I 19188 ; 327/D48

 

106. DOWNS, ANTHONY. O teorie economică a democraţiei / Anthony Downs ; Traducere de Şerban Cerkez. -   Iaşi : Institutul European, 2009

398 p. : graf. - (Civitas).

Bibliografie p. 377-380

Index p. 381-389

ISBN 978-973-611-607-0

082.1 Civitas                                        321.7                                      321.01

1. IDEOLOGIE POLITICĂ

2. TEORII POLITICE

II 89278 ; 32/D71

 

107. FRATTINI, ERIC. Mossad : Fabrica de fantome / Eric Frattini ; Traducere din limba spaniolă de Andra Enescu , Cuvânt înainte de Tiberiu Troncotă. -   Bucureşti : Tritonic, 2009

201 p. - (Studii de securitate ; Secretele Serviciilor Secrete).

Titl. orig. : MOSSAD. Historia del Instituto

Bibliografie recomandată despre Mossad p. 192-194

Indice de nume p. 195-200

ISBN 978-973-733-322-3

355.40(569.4)                                                                       327.84(569.4)

082.1 Studii de securitate

1. SERVICII SECRETE(Israel)

I 19198 ; 327/F88

 

108. FRIGIOIU, NICOLAE. Antropologie politică / Nicolae Frigioiu. -   Bucureşti : Tritonic, 2009

215 p. - (Comunicare. Media).

Bibliografie generală p. 207-215

ISBN 978-973-733-348-3

321.01                                    316.334.3                               082.1 Comunicare. Media

1. PUTERE POLITICĂ

III 29771 ; 32/F90

 

109. HENTEA, CĂLIN. Noile haine ale propagandei / Călin Hentea. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2008]

448 p. ; [16] p. il. color : tab., sch. - (Total).

Index p. 375-381

Glosar p. 383-402

Cronologie p. 403-422

Bibliografie p. 423-428

ISBN 978-973-47-0407-1

32.019.5                                                                659.3/.4                                 

082.1 Total                                                           159.9.019.4

1. PROPAGANDĂ POLITICĂ                         2. MANIPULARE POLITICĂ

II 89257 ; 32/H48

 

110. LOUGHLIN, JOHN. Regiunile şi guvernul subnaţional. Experienţa franceză / John Loughlin ; Traducere şi note suplimentare de Daniela Ciubotaru ; Prefaţă de Aurel Trandafir. -   Iaşi : Institutul European, 2009

278 p. : tab., h. - (Studii Europene).

Note p. 233-262

Index p. 263-269

ISBN 978-973-611-550-9

082.1 Studii Europene                                                        328(44)

323(44)                                  332.1(44)                               314.7/.8(44)

1. DEMOGRAFIE

2. MIGRAŢIA POPULAŢIEI

III 29815 ; 32/L80

 

111. MARGHILOMAN, ALEXANDRU. Note politice / Alexandru Marghiloman ; Ediţie şi introducere de Stelian Neagoe narative. -   Bucureşti : Scripta, 1993

Vol. - (Istorie & Politică. Documente oficiale - Izvoare).

ISBN 973-96070-0-4

Vol.1 : România şi războaiele balcanice (1912-1913). România şi primul război mondial (1914-1919). Neutralitatea (1914-1916) narative - 448 p. il., facsim. - Indice p. 437-445. - Note de subsol. - ISBN 973-96070-1-2

355.48"1916/1919"(091)                                     355.48:1912/1913"(091)

32(498)"1912/1919"                                            082.1 Istorie & Politică

1. POLITICĂ EXTERNĂ(România)

2. POLITICĂ INTERNĂ(România)

3. RĂZBOAIELE BALCANICE(1912-1913)

4. RĂZBOI MONDIAL(1916-1918)

II 89172 ; 32/M37

 

112. MARKÓ BÉLA. Egy irredenta hétköznapjai : (Lehallgatási jegyzőkönyvek, 1986.április - 1989.december) / Markó Béla. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2009

472 p., [16] p. facs.

Index p. 457-472

ISBN 978-973-665-257-8

323.28(498)"1986/1989"(093.2)

351.746.1(498)(093.2)                                                     929 Markó Béla

1. SERVICII SECRETE(România)                                2. PERSECUŢII POLITICE

III 29885 ; 32/M42

 

113. Nicolae Titulescu : un mare Român, un mare European, un mare Contemporan / O restituire foto-documentară realizată de George G. Potra, Cristina Păiuşan şi Dumitru Preda ; Cuvânt înainte de Adrian Năstase ; Traducerea în limba engleză Delia Răzdolescu ; traducere în limba franceză Costin Popescu. -   Bucureşti : Fundaţia Europeană Titulescu, 2002

456 p. : foto.

ISBN 973-86019-0-8

94(498)"19"Titulescu, N.(084)                                          929 Titulescu, N.(084)

327(498)Titulescu, N(084)

1. DIPLOMAŢIE(Titulescu, Nicolae)

V 1975 ; 327/T65

 

114. OBAMA, BARACK. Îndrăzneala de a spera : Gânduri despre salvarea visului american / Barack Obama ; Traducere şi note de Liana Stan. -   Bucureşti : RAO, 2008

380 p. - (Biblioteca RAO).

Titlul original: The Audasity of Hope

ISBN 978-973-103-814-8

929 Obama, Barack                                             821.111(73)-94=135.1

323(73)                                                                  327(73)

082.1 Biblioteca RAO

1. BIOGRAFIE(Obama, Barack)

2. POLITICĂ EXTERNĂ(S.U.A.)

3. POLITICĂ INTERNĂ(S.U.A.)

II 89408 ; 32/O-12

 

115. Politică, diplomaţie şi război : Profesorul Gheorghe Buzatu la 70 de ani / Coordonatori Sorin Liviu Damean , Marusia Cîrstea. -   Craiova : Universitaria, 2009

655 p. : foto.

Note de subsol

ISBN 978-606-510-470-9

327(498)                                                32(498)Buzatu, Gheorghe

929 Buzatu, Gheorghe

1. OMAGIU(Buzatu, Gh.)                                  2. DIPLOMAŢIE

III 29800 ; 32/B98P

 

116. SĂLĂVĂSTRU, CONSTANTIN. Discursul puterii : încercare de retorică aplicată. -   Bucureşti : Tritonic, 2009

321 p. - (Comunicare. Media).

Note de subsol

ISBN 978-973-733-371-1

321.01                                                                                   082.1 Comunicare. Media

1. FILOZOFIA PUTERII                                                    2. PUTERE POLITICĂ

II 89200 ; 32/S16

 

117. SUCIU, DORIN. Cum să câştigăm alegerile : Ghid practic de campanie electorală / Dorin Suciu. -   Bucureşti : Comunicare.ro, 2004

137 p.

Bibliografie p. 135-137

ISBN 973-711-009-9

324

1. CAMPANIE ELECTORALĂ

II 89297 ; 32/S94

 

118. TĂSLĂUANU, OCTAVIAN CODRU. Obsesia europeană : Studii politice : Statele unite ale Orientului. Pan-Europa şi orientul. Orientări în politica economică a României / Octavian C. Tăslăuanu ; Ediţie îngrijită de Gelu Voican Voiculescu ; Postfaţă de Prof. Dr. Vasile Secăreş. - Ediţie îngrijită. -   Bucureşti : Scripta, 1996

208 p. : il., facsim.

Note bio-bibliografice p. 2

ISBN 973-9161-42-1

32(498)"19"

II 89179 ; 32/T25

33  Economie. Ştiinţe economice

 

119. CARAGHIAUR DE PANCIU, EUGEN. Secretul crizelor financiare : Eseu de economie politică pe înţelesul tuturor / Eugen Caraghiaur de Panciu ; Cu un Cuvânt înainte de prof. univ. dr.Ion Ionescu. -   Bucureşti : Semne, 2009

114 p.

ISBN 973-624-796-1. - ISBN 978-973-624-796-5

332.14                                                    338.2                                                      330

1. ECONOMIE POLITICĂ

2. CRIZĂ ECONOMICĂ

3. POLITICĂ ECONOMICĂ

III 29855 ; 33/C23

 

 

 

120. ROGOJANU, ANGELA. Stăpânii ideilor economice / Angela Rogojanu. -   Bucureşti : Editura Economică, 2009

vol.

ISBN 978-973-709-440-7

Vol. 1 : în Antichitate şi în Evul Mediu - 245 p. - Note p. 213-240. - Bibliografie de referinţe p. 241-245. - ISBN 978-973-709-441-4

Vol. 2 : Epoca modernă din secolul al XVIII-lea până la mijlocul secolului al XIX-lea - 278 p. - Note de subsol. - Bibliografie de referinţe p. 276-278. - ISBN 978-973-709-442-1

330.8

1. TEORII ECONOMICE                                    2. GÂNDIRE ECONOMICĂ

3. ISTORIA ECONOMIEI

II 89159 ; 33/R66

 

121. VALIER, JACQUES. Scurtă istorie a gîndirii economice de la Aristotel pînă azi / Jacques Valier ; Traducere de Valentin Protopopescu. -   Bucureşti : Campania, 2005

165 p.

Bibliografie selectivă p. 153-157

Indice de autori şi şcoli p. 158-162

Indice tematic p. 163-165

ISBN 978-973-7841-69-8

330.8(100)

1. GÂNDIRE ECONOMICĂ                              2. ISTORIA ECONOMIEI

3. CURENTE ECONOMICE

II 89231 ; 33/V19

 

122. VULCĂNESCU, MIRCEA. Spre un nou medievalism economic : Scrieri economice / Mircea Vulcănescu ; Cuvînt înainte de Toma Roman. - Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. -   Bucureşti : Compania, 2009

407 p.

Indice de nume p. 403-407

ISBN 978-973-7841-71-1

330.101

1. GÂNDIRE ECONOMICĂ

2. SITUAŢIE ECONOMICĂ

II 89232 ; 33/V97

331  Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii

 

123. CAEN Revizuit 2 : Clasificarea activităţilor din economia naţională : Note explicative. - Ediţie a 2-a revăzută. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2008

264 p.

ISBN 978-973-567-633-9

331.542(498)

1. CLASIFICAREA OCUPAŢIILOR

2. ECONOMIA MUNCII

IV 6741 ; 331/C12

 

124. ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. Securitatea şi sănătatea în muncă. - Ediţia ianuarie 2009. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2009

376 p. - (Legislaţie pentru toţi).

Lucrarea cuprinde Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, Normele metodologice de aplicare a prevedrrilor legii (HG 1425/2006)şi normative relevante în domeniu (HG 1091/2006, HG 971/2006, HG 1028/2006, HG 1051/2006, HG 1048/2006, HG 1146/2006, HG 355/2007, HG 600/2007, Ordinul ministrului muncii 3/2007)

ISBN 978-973-567-667-4

331.45(094.5)                                                        082.1 Legislaţie pentru toţi

1. SECURITATEA MUNCII                             2. PROTECŢIA MUNCII

II 89378 ; 331/R70

 

125. TUNSOIU, TRAIAN. Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010 : comentat şi adnotat / Traian Tunsoiu. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2008

300 p. - (Legislaţie comentată).

Bibliografie p. 297

ISBN 978-973-567-634-6

331.107.1(498)                                                                     349.22

082.1 Legislaţie comentată

II 89379 ; 331/T93

 

 

 

 

126. VASLOBAN, EVA. Resursele de muncă şi dezvoltarea durabilă. : Studiu comparativ la nivel naţional şi teritorial / Eva Vasloban. -   Cluj-Napoca : Risoprint, 2009

289 p. : tab.

Prefaţă p. 5-8

Postfaţă p. 249-251

Anexe p. 261-289

Bibliografie p. 252-260

ISBN 978-973-751-984-9

331.5                                                                                     330.34/.35

1. RESURSE UMANE                                                        2. FORŢĂ DE MUNCĂ

3. PIAŢA MUNCII

III 29825 ; 331/V35

336   Finanţe. Bănci

 

127. DUCA, EMILIA. Taxa pe valoarea adăugată : [Principii fundamentale şi reguli de aplicare] / Emilia Duca. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2009

184 p. : tab.

Index p. 176-180

ISBN 978-973-567-674-2

336.226.322

1. TAXE ŞI IMPOZITE                                      2. LEGISLAŢIE COMERCIALĂ

3. TVA-ul

II 89382 ; 336/D86

 

128. PĂUNESCU, CRISTIAN. Istoria Băncii Naţionale a României în date / Cristian Păunescu, Mihaela Tone. -   Bucureşti : Oscar Print, 2006, 2009

2 vol.

Vol. 1 : 1880-1914 - 494 p. il. - Cuvânt înainte p. 7. - Anexe p. 430-463. - Glosar p. 464-468. - Index p. 469-492. - ISBN 973-668-085-1

Vol. 2 : 1915-1918 - 688 p. il., tab. - Cuvânt înainte p. 9-10. - Anexe p. 593-647. - Glosar p. 648-654. - Lista ilustraţiilor p. 655-661. - ISBN 978-973-668-208-7

336.711(498)"1880/1918"

III 29814(1-2) ; 336/P45

 

129. PĂUNESCU, CRISTIAN. Legendele Bătrânei Doamne : oameni şi întâmplări din trecutul Băncii Naţionale a României / Cristian Păunescu, Marian Ştefan. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Oscar Print, 2004

208 p. : il., tab.

Lucrare apărută cu concursul Fundaţiei Culturale Onisifor şi Octavian Ghibu şi cu sprijinul financiar al Băncii Comerciale Române

Cuvânt înainte p. 7

ISBN 973-668-041-X

336.711(498)

1. BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

III 29813 ; 336/P45

 

130. STĂICULESCU, CAMELIA. Solicitarea cu succes a fondurilor europene : Informaţii actuale, modele şi formulare-tip pe CD-ROM însoţite de manual cu instrucţiuni profesionale / Camelia Stăiculescu, Gabriela Mogoş. -   Bucureşti : Forum Media Publishing Srl, 2009

4 vol.

Conţine CD-ROM

Vol. 3, Actualizarea III/IV - [80] p. tab. - Conţine CD-ROM

061.1 UE                                336.1(4)                                 346.1(4)

1. UNIUNEA EUROPEANĂ                                             2. DREPT ECONOMIC

3. DREPT EUROPEAN

III 29498(1-4) ; 336/S75

338   Situaţie economică. Politică economică

 

131. BARTOS ZOLTÁN. Naţionalizarea în fostul judeţ Mureş (11 iunie 1948) / Bartos Zoltán. -   Cluj Napoca : Risoprint, 2009

372 p. : tab. ; [1] h.

Bibliografie p. 331-333

Anexe p. 334-363. - Index p. 364-372

ISBN 978-973-53-0087-6

338.246.025.87(498.4-35 Mureş)"1948"

1. POLITICĂ ECONOMICĂ

IV 6736 ; 338/B35

339  Comerţ. Economie mondială

 

132. ARMS, BRIGITTE. Marketingul local : Outdoor marketing. PR la nivel local / Brigitte Arms ; Traducere de Roxana Vidican. -   Bucureşti : All, 2008

176 p. - (Management & comunicare).

Bibliografie p. 168

ISBN 978-973-571-705-6

339.138                                  658.8                        082.1 Management & comunicare

III 29751 ; 339/A80

 

133. Dicţionar de business englez-român / Traducere de Mălina Vlad. - Ediţia a 3-a. -   Bucureşti : All, 2009

741 p.

Titl. în limba engleză: Dictionary of Business - third editions

ISBN 978-973-571-871-8

65.012.43=111=135.1(038)                      001.4:339=111=135.1(038)

03:339=111=135.1                                    81'374.2'373.46:339=111=135.1

81'374.2'373.46:65.012.43=111=135.1

1. DICŢIONAR TEMATIC                                   2. DICŢIONAR DE AFACERI

L-339/D39

 

134. GAY, RICHARD. [email protected] on-line : o abordare orientală spre client / Richard Gay , Alan Charlesworth , dr. Rita Esen ; Traducere de Ion Costache. -   Bucureşti : All, 2009

541 p. : fig.

Titl. orig. : Online Marketing: A customer-led Approach

Index p. 242-541

ISBN 978-973-571-754-4

339.138:004                                                          004:339.138

339.187:004                                                          004:339.187

658.8

1. MARKETING                                                 2. COMERŢ(Internet)

III 29746 ; 339/G27

 

 

 

 

 

135. MAILLET, THOMAS. Cum să faci bani rapid pe eBay : [Cum să procedezi pentru a vinde ceea ce nu mai vrei?] / Thomas Maillet, Éric Tessier ; Traducere din lomba franceză de Cristina Livia Vasilescu Traducere din lomba franceză de Cristina Livia Vasilescu. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

144 p. : tab. - (Practic).

Anexe p. 117-135

ISBN 978-973-47-0620-4

339.162:004                                           004:339.162

339.177                                                  658.8                                             082.1 Practic

1. COMERŢ ELECTRONIC

II 89262 ; 339/M16

 

136. MIHALCIUC, MARIA. Scrisori de afaceri în limbile română şi germană = Geschäftsbriefe-rumänisch und deutsch / Maria Mihalciuc, Lora Constantinescu, Laura Mureşan. -   Bucureşti : Oscar Print, 2003

168 p.

Bibliografie p. 167

ISBN 973-668-004-5

339.1:651.7=135.1=112.2                                                    811.135.1'276.6:339

811.112.2'276.6:339

1. CORESPONDENŢĂ(redactare)

2. COMUNICAREA SCRISĂ ÎN AFACERI

III 29802 ; 339/M70

34   Drept

 

137. Comisia Europeană. - Ediţia a 6-a Edwards. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2008

XXIV, 592 p. : tab., graf.

Note la sfârşitul fiecărui capitol

Bibliografie p. 560-585

Index p. 586-592

ISBN 978-973-567-625-4

061.1 UE                            341.217(4) Comisia Europeană                           341.11(4)

1. COMISIA EUROPEANĂ                                    2. UNIUNEA EUROPEANĂ

III 29866 ; 34/C63

138. CORBETT, RICHARD. Parlamentul European / Richard Corbett, Francis Jacobs şi Michael Shakleton. - Ediţia a 6-a. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2007

XVI, 400 p. : tab., fig.

Surse de informare p. 360-374

Index p. 375-400

ISBN 978-973-567-608-7

061.1 UE                                               321.8                                                   341.11(4)

III 29862 ; 34/C58

 

139. Dreptul muncii. Practică relevantă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene de la integrarea României. - Ediţie îngrijită de Costel Gîlcă. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2009

600 p. - (Jurisprudenţă).

Index p. 597-600

ISBN 978-973-567-670-4

341                                         349.2(4)                                           082.1 Jurisprudenţă

II 89376 ; 34/D82

 

140. FLORIAN, GHEORGHE. Fenomenologie penitenciară / Gheorghe Florian. -   Bucureşti : Oscar Print, 2006

328 p. : tab.

Anexe p. 247-308

Rezumate în limbile română, engleză, franceză şi spaniolă p. 309-328

ISBN 973-8338-95-6

343.81                                                                                   343.82

1. DREPT PENAL(executarea pedepselor)

III 29807 ; 34/F69

 

141. FLORIAN, GHEORGHE. Psihologie penitenciară : Studii şi cercetări / Gheorghe Florian. - Ediţie revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Oscar Print, 2009

360 p. : tab.

Anexe p. 270-353. - Bibliografie selectivă p. 354-359

ISBN 973-8224-23-3

343.8:159.923                                                                       159.923:343.8

1. DREPT PENAL(executarea pedepselor)

III 29809 ; 34/F69

142. FRUTH OPRIŞAN, DESPINA. Puterea judecătorească şi independenţa judecătorului / Despina Fruth Oprişan. -   Bucureşti : Scripta, 2003

206 p. - (Colecţia Juridica).

ISBN 973-8238-01-3

342.56                                                                   082.1 Colecţia Juridica

343.162                                                                 347.962

III 29743 ; 34/F94

 

143. GROSESCU, RALUCA. Justiţia penală de tranziţie : De la Nürnberg la postcomunismul românesc / Raluca Grosescu, Raluca Ursachi. -   Iaşi : Polirom, 2009

288 p. : tab.

Carte apărută sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România şi cu sprijinul Fundaţiei Konrad Adenauer, Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est

Lista documentelor p. 11

Bibliografie selectivă p. 277-282

Lista persoanelor intervievate p. 283

ISBN 978-973-46-1441-7

343(100)                                                                34.096(100)

1. DREPT PENAL INTERNAŢIONAL

III 29778 ; 34/G88

 

144. LUBURICI, MOMCILO. Teoria generală a dreptului / Prof. univ. dr. M. Luburici. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Oscar Print, 2005

212 p.

Lucrare editată sub egida Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

ISBN 973-668-026-6

340.1(075.8)

III 29806 ; 34/L83

 

145. MCGIFFEN, STEVEN P.. Uniunea Europeană : Ghid critic / Steven P. McGiffen. - Ediţie nouă şi actualizată. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2007

XVIII, 222 p.

Note p. 187-200

Titluri şi adrese de internet utile p. 201-210

Index p. 211-222

ISBN 978-973-567-566-0

341.217(4)                                                                            061.1 UE

1. UNIUNEA EUROPEANĂ

III 29864 ; 34/M11

 

146. MIRA Y LÓPEZ, EMILIO. Manual de psihologie juridică / Emilio Mira y López ; Traducere realizată de Ileana Trandafir. -   Bucureşti : Oscar Print, 2009

314 p. : fig., tab., [1] portr.

Cuvânt înainte p. 7-8

Biografia autorului p. 9

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 973-668-072-X

343.91/.97(075.8)                                                 159.9.019.4(075.8)

159.964.2(075.8)

1. PSIHOLOGIE JUDICIARĂ

III 29812 ; 34/M76

 

147. NICULEASA, MĂDĂLIN IRINEL. Suveranitatea şi separaţia puterilor în stat în Constituţia României : Structura constituţională a României analizată prin prisma deciziilor pronunţate de Curtea Constituţională / Mădălin Irinel Niculeasa. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2008

96 p.

Bibliografie p. 93-94

ISBN 978-973-567-638-4

342.4(498)                                                                                            321.01

1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI

2. CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

II 89381 ; 34/N70

 

148. OTTO, HANS-DIETER. Lexiconul erorilor justiţiei : Cazuri scandaloase, victime nevinovate, anchetatori perseverenţi / Hans-Dieter Otto ; Traducere din limba germană Roland Schenn. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2008]

376 p. - (Total).

Bibliografie p. 357-361

ISBN 978-973-47-0332-6

343.159                                                                                 082.1 Total

1. ERORILE JUSTIŢIEI

II 89258 ; 34/O-91

 

149. ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. Codul de procedură fiscală. - Ediţia martie 2008. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2008

152 p. - (Legislaţie pentru toţi).

ISBN 978-973-567-636-0

346(094.4)                                                             336.1/.2(094.4)

351.713/.72(094.4)                                               082.1 Legislaţie pentru toţi

II 89375 ; 34/R70

 

150. STĂNIŞOR, EMILIAN. Delincvenţa juvenilă / dr. Emilian Stănişor. -   Bucureşti : Oscar Print, 2003

208 p. : tab.

Cuvânt înainte p. 3-5

Bibliografie p. 200-206

ISBN 973-668-023-1

343.811                                                                                 343.915

1. DREPT PENAL(infracţiuni)

III 29803 ; 34/S78

 

151. STĂNIŞOR, EMILIAN. Penitenciarele din România la timpul prezent / dr. Emilian Stănişor. -   Bucureşti : Oscar Print, 2005

248 p. : tab., il.

Cuvânt înainte p. 7

Anexe p. 211-247

Bibliografie p. 248

ISBN 973-668-086-X

343.8(498)"1990/2005"

1. DREPT PENAL(executarea pedepselor)

III 29810 ; 34/S78

 

152. STĂNIŞOR, EMILIAN. Universul carceral : Culegere de studii de criminologie şi penologie / dr. Emilian Stănişor, drd. Ana Bălan, dr. Cristina Pripp dr. Emilian Stănişor, drd. Ana Bălan, dr. Cristina Pripp ; Coordonator dr. Emilian Stănişor. -   Bucureşti : Oscar Print, 2004

576 p. : fig., tab.

Cuvânt înainte p. 9

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 973-668-078-9

343.8/.9

1. DREPT PENAL                                                               2. CRIMINOLOGIE

III 29805 ; 34/S78

 

153. ŞTEFĂNESCU, IULIA. Noul Cod al Muncii : Toate explicaţiile şi informaţiile de care aveţi nevoie pentru a aplica legea / Iulia Ştefănescu, Ane Mary Ormenişan, Nicolae Voiculescu Iulia Ştefănescu, Ane Mary Ormenişan, Nicolae Voiculescu ; Editor coordonator : Iulia Ştefănescu. -   Bucureşti : Forum Media Publishing Srl., 2009

vol.

Vol. 1 : actualizarea II/IV - [68] p

Vol. 2 : actualizarea II/IV - [116] p

Vol. 1 : actualizarea III/IV - [80] p

Vol. 2 : actualizarea III/IV - [54] p

349.2(498)(094.4)

III 29710 ; 34/S82

 

154. TANDIN, TRAIAN. Pe urmele criminalilor / Comisa-şef Traian Tandin. -   Bucureşti : Scripta, 2008

336 p.

ISBN 978-973-8238-28-2

821.135.1-32                                                                                        343.9

II 89180 ; 34/T19

 

155. URS, IOSIF R.. Drepturile reale : Doctrină. Aplicaţii. Practică / Dr. Iosif R. Urs, Carmen Ilie-Todică. -   Bucureşti : Oscar Print, 2003

416 p. : fig., tab.

Cuvânt înainte p. 12

Teste grilă, speţe şi bibliografie la sf. capitolelor

Răspunsuri la teste grilă şi speţe p. 389-416

ISBN 973-8338-92-1

347.2(076.3)

1. DREPT CIVIL

III 29804 ; 34/U84

 

156. VASILE, DANIEL. Consideraţii generale privind infracţiunile contra vieţii / Daniel Vasile, Ionuţ Ciprian Dascălu. -   Iaşi : Lumen, 2008

91 p. - (Drept).

Bibliografie p. 87-91

ISBN 978-973-166-040-0

343.61                                                                                                   082.1 Drept

1. DREPT PENAL(infracţiuni)

II 89403 ; 34/V33

355/359  Artă militară. Forţe militare

 

157. CSETRI ELEK. Erdélyi ezredek a francia forradalom és a napóleoni idők háborúiban (1792-1815) / Csetri Elek. -   Kolozsvár : Művelődés, 2005

85 p.

Bibliografie p. 81-83

ISBN 973-86529-4-4

355.486(498.21)"1792/1815"                                              94(4)"1792/1815"

1. REVOLUŢIA FRANCEZĂ

2. ARMATĂ MAGHIARĂ(Transilvania)

II 89317 ; 355/C92

 

158. GOLDSWORTHY, ADRIAN. Totul despre armata romană / Adrian Golgsworthy ; Traducere din limba engleză Liana Stan. -   Bucureşti : RAO, 2008

224 p. : 245 il., din care 107 color

Glosar p. 215-216

Bibliografie p. 217-218

Indice p. 220-224

ISBN 978-973-717-225-9

355/359".../05"(0.053.2)                                                      94(3)"364"(0.053.2)

94(100)".../05"(0.053.2)

III 29874 ; 355/G66

36  Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

 

159. Ajutoare acordate de stat familiei. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2007

224 p. : tab. - (Ghiduri legislative).

Conţine acte normative în domeniu

ISBN 978-973-567-600-1

364.42                                                                   364.044.68

347.6                                                                     082.1 Ghiduri legislative

II 89374 ; 36/A29

 

160. SCUTARU, ANCA. Familia monoparentală : de la vulnerabilitate la autocontrol / Anca Scutaru. -   Iaşi : Lumen, 2006

314 p. : tab., diagr., sch., graf. - (Colecţie de succes).

Bibliografie p. 311-314

Anexe p. 293-309

ISBN 973-1703-20-9. - ISBN 978-973-1703-20-6

364.44-058.836                                                     364.44-053.2

347.6                                                                     082.1 Colecţie de succes

1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ(familie)

2. DREPTUL FAMILIEI

II 89394 ; 36/S39

 

161. Stop violenţa în familie : [Cunoaştere, Prevenţie, Intervenţie] / La realizarea acestui material au participat : Monica Ancuţa, Andreea Cănilă, Mădălina Constantin,.... -   Iaşi : Lumen, s.a.. -  : Expert Projects

59 p.

Bibliografie p. 59

ISBN 973-7766-42-3. - ISBN 973-86263-2-3

364.442.6-053.2                                    179.2                                      173

364.65                                                    347.6                                      343.62

1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ(familie)

2. AGRESIVITATEA ÎN FAMILIE

II 89388 ; 36/S89

 

 

 

162. ŞERBAN, ELENA PETRONELA. Asistenţa socială a mamelor adolescente / Elena Petronela Şerban. -   Iaşi : Lumen, 2005

315 p. : tab., graf., sch., diagr.

Bibliografie p. 313-315

ISBN 973-7766-29-6

364-055.52-053.67

II 89402 ; 36/S47

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

163. ALBULESCU, ION. Pragmatica predării : Activitatea profesorului între rutină şi creativitate / Ion Albulescu. - Ediţie revăzută şi adăugită. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2008]

176 p. : sch. - (Universitaria).

Bibliografie p. 171-174

ISBN 978-973-47-0555-9

371.3                                      37.025                                    082.1 Universitaria

1. EDUCAREA CREATIVITĂŢII

III 29796 ; 37/A33

 

164. BOCOŞ, MUŞATA. Didactica disciplinelor pedagogice : Un cadru constructivist / Bocoş Muşata. - Ediţia a 3-a. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2008]

432 p. : tab., graf., sch. - (Universitaria ; Ştiinţele educaţiei).

Bibliografie selsectivă p. 417-424

ISBN 978-973-47-0534-4

37.013                                                    371.3                                      37.02:37.013

37.013:37.02                                          082.1 Universitaria

1. METODE DE PREDARE

III 29790 ; 37/B61

 

165. BRÂNZEI, DAN. Metodica predării matematicii / Dan Brânzei, Roxana Brânzei. - Ediţia a 5-a. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2008]

215 p. - (Metodică activă).

Anexe p. 119-201

Bibliografie p. 202-213

ISBN 978-973-47-0500-9

371.3:51                                 51:371.3                                 082.1 Metodică activă

1. METODICĂ(predarea matematicii)

II 89255 ; 37/B78

 

166. CRAHAY, MARCEL. Psihologia educaţiei / Marcel Crahay ; Traducere din franceză de Rodica Chiriacescu. -   Bucureşti : Trei, 2009

526 p. - (Psihologie. Psihoterapie).

Titl. orig. : Psychologie de l'éducation

Sfaturi bibliografice p. 523-526

ISBN 978-973-707-248-1

37.015.3                                                                082.1 Psihologie. Psihoterapie

1. PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI

II 89364 ; 37/C81

 

167. CRIŞAN, NICOLETA. Grădiniţa-o lume de basm...creată cu ajutorul tapiseriilor / Nicoleta Crişan, Saveta Lateş, Natalia Hărşan. -   Târgu-Mureş : Nico, 2009

64 p. : il. color

Bibliografie p. 63

ISBN 978-606-546-000-3

82-82-93                 372.3/.4:373.2                                       371.335-053.4

1. EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ

37/C86

 

168. DIAC, FLORIN. O istorie a învăţământului românesc modern / Florin Diac. -   Bucureşti : Oscar Print, 2004, 2007

3 vol.

Vol. 1 : Secolul XVII-1944 - 430 p. il., tab. - Lucrare editată sub egida Societăţii pentru Învăţătura Poporului Român. - Prefaţă p. 9-10. - Anexe p. 416-418. - Indice de nume p. 419-428. - ISBN 973-668-018-5

Vol. 2 : Perioada 1944-1989 - 316 p. il., tab. - Lucrare editată sub egida Societăţii pentru Învăţătura Poporului Român. - Prefaţă p. 7-8. - Anexă p. 304-311. - Indice de nume p. 312-313. - ISBN 973-668-052-5

Vol. 3 : Perioada 1989-2006 - 352 p. il., tab. - Lucrare editată sub egida Societăţii pentru Învăţătura Poporului Român. - Prefaţă p. 7-8. - Bibliografie p. 351-352. - Note de subsol. - ISBN 978-973-668-163-9

37(498)(091)

II 89277(1-3) ; 37/D36

 

169. Discipline opţionale : Exempla de bună practică : Programe. Planificări. Proiecte didactice. Fişe de evaluare. / Maria Barbur, Viorica Eugenia Chifor, Ana Chira,.... ; Doina Giurgea, Coordonator. -   Bucureşti : D&G Editur, 2008

152 p. : tab.

Bibliografie la sfârşit de capitol

Anexe p. 133-148

ISBN 973-88069-5-X. - ISBN 978-973-88069-5-5

371.214.19(373.3+373.5)                                                     371.3(373.3+373.5)

1. METODE DE PREDARE

III 29851 ; 37/D53

 

170. DRAGU, IONICA. Educaţie civică : Clasa a III-a : auxiliar didactic / Ioana Oprea, Ionica Dragu ; versuri de Olimpia Sava. -   s.l. : s.n., 2007

64 p. : il.

ISBN 978-973-0-05192-6

37.832(075.2)                                                                                       821.135.1-93-1

37/O-64

 

171. EFTENIE, NICOLAE. Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române / Nicolae Eftenie. - Ediţia a 4-a, revăzută şi adăugită. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2008]

344 p. : tab., sch. - (Metodică activă).

Note şi referinţe bibliografice la sfârşit de capitol

Bibliografie selectivă p. 335

ISBN 978-973-47-0427-9

371.3:811.135.1                                                    811.135.1:371.3

371.3:821.135.1                                                    821.135.1:371.3

082.1 Metodică activă

III 29791 ; 37/E22

 

172. FODOR LÁSZLÓ. Személyiségpedagógia / Fodor László. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, 2008

242 p. : tab. - (Pedagógia).

Bibliogarfie p. 238-242

ISBN 978-973-114-066-7

159.923.2/.3                                                                          37.032

37.015.3                                                                                082.1 Pedagógia

1. STRUCTURA PERSONALITĂŢII

2. CREATIVITATE(psihologie)

III 29820 ; 37/F74

 

173. FÓRIS-FERENCZI RITA. A tervezéstől az értékelésig : Tanterv- és értékeléselmélet / Fóris-Ferenczi Rita. -   Kolozsvár : Ábel Kiadó, 2008

237 p. : tab. - (Pedagógia).

Bibliografie la sfârşit de capitol

Anexe p. 207-226

Bibliografie p. 227-228

Glosar p. 229-237

ISBN 978-973-114-081-0

37.01                                                                                     37.02

371.2                                                                                     082.1 Pedagógia

1. EDUCAŢIE ŞCOLARĂ

2. EVALUAREA PERFORMANŢELOR

III 29821 ; 37/F79

 

174. International symposium "Challenges of European Integration" October 24-25, 2008 / organized by "Dimitrie Cantemir" University, Târgul Mureş, România ; Editorial Board Doina David, Călin Florea, Anişoara Pop.... -   Cluj-Napoca : Risoprint, 2008

822 p.

ISBN 978-973-751-893-4

378.4 Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureş(063)

34(063)                                                                                 159.9(063)

33(063)                                                                                 336(063)

1. ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR(România)

III 29824 ; 37/I-58

 

175. KÁLMÁN UNGVÁRI KINGA. Bevezetés a társadalomtudományok oktatásának módszertanába : Kálmán Ungvári Kinga. -   Kolozsvár : [Ábel Kiadó], 2008

89 p. : tab. - (Pedagógia).

Bibliografie p. 83-84

Anexe p. 85-88

ISBN 978-973-114-062-9

371.3                                      371.26                                    082.1 Pedagógia

1. METODE DE PREDARE(ştiinţele sociale)

III 29818 ; 37/18

 

176. KISS JÓZSEF. Közjóra születni : A marosvásárhelyi református kollégium, "Bolyai Farkas Líceum" szellemi otthonában 1946-2006 / Kiss József. -   [Csíkszereda] : Alutus, 2006

160 p. : il., tab.

ISBN 973-7875-22-2. - ISBN 978-973-7875-22-8

373.5(498-21 Târgu-Mureş)Bolyai Farkas "1946/2006"

1. ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL(Târgu-Mureş)

2. LICEUL "BOLYAI FARKAS" TÂRGU-MUREŞ

III 29841 ; 37/K49

 

177. Metodica predării matematicii la clasele I-IV : manual pentru liceele pedagogice, clasele XI-XII / prof. Gheorghe Dascălu, prof. Horia Radu, prof. Virgil Tăgîrţă... ; coord. lector univ. dr. Ioan Neacşu. -   Bucureşti : Editura didactica şi pedagogică, 1988

320 p.

Bibliografie p. 320

371.3:51                                                                                51:371.3

37/M61

 

178. PAMFIL, ALINA. Limba şi literatura română în gimnaziu : Structuri didactice deschise / Alina Pamfil. - Ediţia a 5-a. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2008]

232 : tab., sch. - (Metodica activă).

Anexe p. 183-217. - Glosar p. 218-222

Bibliografie p. 223-227

ISBN 978-973-47-0557-3

371.3:811.135.1                                                    811.135.1:371.3

371.3:821.135.1                                                    821.135.1:371.3

082.1 Metodica activă

III 29795 ; 37/P17

179. POP, CRISTIANA LUCREŢIA. Management educaţional : Ipostazele manageriale ale profesorului de educaţie fizică şi sport / Cristiana Lucreţia Pop. -   Bucureşti : Oscar Print, 2007

168 p. : tab.

Cuvânt înainte p. 7-8

Bibliografie p. 158-168

ISBN 978-973-668-160-8

371.124:796                                           371.3                                      65.012.43

II 89276 ; 37/P78

 

180. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice / Bogdan Balan, Ştefan Boncu, Simona Butnaru... ; Constantin Cucoş (coordonator). - Ediţia a 3-a revăzută şi adăugită. -   Iaşi : Polirom, 2009

768 p. : fig., tab. - (Ştiinţele educaţiei ; Structuri, conţinuturi, tehnici).

Prezentarea autorilor p. 9-12

Cuvânt înainte p. 13-14

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 978-973-46-1403-5

37.015.3(075.8)                                                                     159.922.7(075.8)

082.1 Ştiinţele educaţiei

III 29775 ; 37/P97

 

181. PUŞCAŞ, SMARANDA. Caiet de fişe de muncă individualizată : limba română-matematică : clasele I-IV / Puşcaş Smaranda. -   [Bucureşti] : [Regent House Printing & Publishing], [2007]

133 p. : il. color

ISBN 978-973-86178-2-7

371.671:373.32

1. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR(România)

37/P99

 

182. RADU, ION T.. Didactica : Teoria instruirii / Ion T. Radu, Liliana Ezechil. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2006]

312 p. : tab., il. - (Universitaria ; Ştiinţele Educaţiei).

Bibliografie la sfârşit de capitol

ISBN 973-697-230-5

371                                                         37.01                                                      37.02

371.3                                                      082.1 Universitaria

1. EDUCAŢIE ŞCOLARĂ(bazele)

2. MANAGEMENT ŞCOLAR

II 89251 ; 37/R17

 

183. STAN, EMIL. Managementul clasei / Emil Stan. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. -   Iaşi : Institutul European, 2009

270 p. : tab. - (Universitaria ; Ştiinţele educaţiei).

Bibliografie p. 257-261

ISBN 978-973-611-606-3

082.1 Universitaria                                              371.11                                 65.012.43

1. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

II 89279 ; 37/S76

 

184. Tratat de didactică modernă / Miron Ionescu, Muşata Bocoş coordonatori. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

456 p. : graf., tab., fig. - (Universitaria ; Ştiinţele educaţiei).

Bibliografie la sfârşit de capitol

ISBN 978-973-47-0556-6

371.3                                                                                     37.01(498)

37.02                                                                                     082.1 Universitaria

1. METODE DE PREDARE

III 29794 ; 37/T81

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

185. Caiet de cântece şi colinde / Foto Valer Hundorfean. -   Hetiur : s.n., 2009

52 p. : il., h.

398.8                                                      784.4                                                      245

1. FOLCLOR LITERAR(colinde)

II 89337 ; 39/C12

 

186. Death and Society : Transdisciplinary Studies / Mihaela Grancea, coordonator. -   Cluj Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009

377 p. : il., tab., graf.

Bibliografie la sfârşit de capitol

Index p. 375-377

ISBN 978-973-133-166-9

393:008(08)                                           008:393(08)                                  726.821(08)

1. TANATOLOGIE

III 29849 ; 39/D26

 

187. GRANCEA, MIHAELA. Reprezentări ale morţii în România epocii comuniste. Trei studii de antropologie funerară / Mihaela Grancea. -   Cluj Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

178 p. : il.

Anexe p. 163-171

Index p. 172-178

ISBN 978-973-686-934-2. - ISBN 978-973-686-934-1

393(498)                                572:393                                                  393:572

718(498.4 Săpânţa)                              726.821(498.4 Săpânţa)

1. ANTROPOLOGIE FUNERARĂ

III 29852 ; 39/G76

 

188. HORVÁTH ISTVÁN. Magyarózdi toronyalja : Írói falurajz egy erdélyi magyar faluról / Horváth István. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2008

454 p., [38] p. il.

Index p. 432-443

ISBN 978-973-665-221-9

908(498 Ozd)                                                        39(=511.141)(498.4 Ozd)

1. ETNOGRAFIE MAGHIARĂ

II 89430 ; 39/H82

 

189. JÓZSEF MAGDA, KOVÁCSNÉ. Napok és nevek : Keresztszülők könyve / Kovácsné József Magda. -   Kolozsvár : Művelődés, 2005

192 p.

Bibliografie p. 189

ISBN 973-86529-7-9

811.511.141'373.231                                                            392.91(=511.141)

1. ONOMASTICĂ                                                             2. LEXICOLOGIE

II 89324 ; 39/J81

190. JUHÁSZ KATALIN. Meg is mosakodjál : Magyar népi tisztálkodás a 20. században / Juhász Katalin. -   [Budapest] : Timp Kiadó, 2006

240 p. : il., tab.

Bibliografie p. 218-236

ISBN 963-9614-23-9

391.6(=511.141)"19"                                                           613.4(=511.141)"19"

1. OBICEIURI POPULARE(maghiari)

III 29819 ; 39/J86

 

191. Muzeul Etnografic Reghin - Moşteniri culturale 2004 : Colocviu : Interferenţe cultural-etnice, 2004. -   [Reghin] : [Muzeul Etnografic Reghin], [2005]

1 CD-ROM

Lucrări prezentate la Colocviul Interferenţe cultural-etnice, 2004

069.02:39(498.4 Reghin)                                                     069.7

MAV-321 ; 39/M99

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

50 Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

 

192. ANDREI, NICOLAE. Dicţionar etimologic de termeni ştiinţifici : elemente de compunere greco-latine / Nicolae Andrei. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Oscar Print, 2003

448 p.

Cuvânt înainte p. 5-7

Abrevieri p. 9

Index p. 425-445

Bibliografie selectivă p. 446-447

ISBN 973-8338-67-0

50(038)                                                                                 030:50

1. DICŢIONAR TEMATIC

L-50/A53

 

 

193. FLOREA GABRIAN, CORNEL. Ghid de mediu / Dr. ing. Cornel Florea Gabrian. - Ediţia aprilie 2008. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2008

270 p. : fig., tab. - (Ghiduri legislative).

Bibliografie p. 269-270. -

CD-ul conţine peste 200 de acte normative în domeniu

ISBN 978-973-567-637-7

504.06                                    349.6                                      082.1 Ghiduri legislative

II 89377 ; 50/F67

51  Matematică

 

194. GANGA, MIRCEA. Matematică : Manual pentru clasa a XII-a: Profil M1 / Mircea Ganga. -   Ploieşti : Mathpress, 2002

2 vol.

Manual destinat elevilor din clasele în care matematica se studiază 3 sau 4 ore săptămânal

ISBN 973-85055-9-3

Vol. 2 : Algebră - 335 p. - Manual destinat elevilor din clasele în care matematica se studiază 3 sau 4 ore săptămânal. - ISBN 973-85055-01-X

51(075)

51/G18

 

195. GANGA, MIRCEA. Matematică : Manual pentru clasa a XI-a: Profil M1, M2 / Mircea Ganga. -   Ploieşti : Mathpress, 2002

2 vol.

Manual destinat elevilor din clasele în care matematica se studiază 3 sau 4 ore săptămânal

ISBN 973-85055-6-9

Vol. 1 : Elemente de analiză matematică - 398 p. - Manual destinat elevilor din clasele în care matematica se studiază 3 sau 4 ore săptămânal. - ISBN 973-85055-7-7

Vol. 2 : Elemente de algebră liniară şi geometrie analitică - 258 p. - Manual destinat elevilor din clasele în care matematica se studiază 3 sau 4 ore săptămânal. - ISBN 973-85055-8-5

51(075)

51/G18

196. GANGA, MIRCEA. Matematică : Manual pentru clasa a IX-a: Profil M1, M2 / Mircea Ganga. -   Ploieşti : Mathpress, 2001

376 p.

ISBN 973-99630-6-4

51(075)

51/G18

 

197. GANGA, MIRCEA. Matematică : Manual pentru clasa a IX-a: Profil M1, M2 / Mircea Ganga. -   Ploieşti : Mathpress, 2000

368 p.

ISBN 973-99630-5-6

51(075)

51/G18

 

198. GANGA, MIRCEA. Matematică : Geometrie, probabilităţi şi statistică : Manual pentru clasa a X-a: Profil M1 / Mircea Ganga. -   Ploieşti : Mathpress, 2002

283 p.

Manual destinat din clasele în care matematica se studiază 3-4 ore pe săptămână

ISBN 973-85055-0-X. - ISBN 073-85055-2-6

514(075)

51/G18

 

199. GANGA, MIRCEA. Matematică : Geometrie, probabilităţi şi statistică : Manual pentru clasa a X-a: Profil M1 / Mircea Ganga. -   Ploieşti : Mathpress, 2001

299 p.

Manual destinat din clasele în care matematica se studiază 3-4 ore pe săptămână

ISBN 973-85055-0-X. - ISBN 073-85055-2-6

514(075)

51/G18

 

 

 

 

200. Ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat la matematică / P. Năchilă, C. Burduşel, C. Ţion.... -   [Bucureşti] : Sigma, [2003]

240 p. - (Bacalaureat. Materiale-suport).

ISBN 973-658-009-1

512/517(079)                                         51:371.279.6

371.279.6:51                                          082.1 Bacalaureat. Materiale-suport

51/G49

 

201. Ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat la matematică 2005 / L. Savu, G. Constantinescu, V. Lupşor.... -   [Bucureşti] : Sigma, [2005]

267 p. - (Bacalaureat. Materiale-suport).

ISBN 973-649-111-0

512/517(079)                                         51:371.279.6

371.279.6:51                                          082.1 Bacalaureat. Materiale-suport

51/G49

 

202. ROMAN, ELIZA. Arina în ţara numerelor / Eliza Roman ; Ediţie în grijită de conf. univ. dr. Nicolae Rauş ; Prefaţă Acad. Mircea Maliţa. -   Bucureşti : Scripta, 2008

208 p. : il., tab. - (Infoteca).

Index de termeni p. 195-203

Bibliografie selectivă p. 205-207

ISBN 978-973-8238-23-7

511.11                                                                                   082.1 Infoteca

1. ISTORIA NUMERELOR

51/R69

52 Astronomie. Astrofizivă. Geodezie

 

203. REEVES, HUBERT. Răbdare în azur / Hubert Reeves ; Traducere de Ileana Busuioc. -   Bucureşti : Humanitas, 1993

272 p. : fig.

Bibliografie p. 265

Titl. orig. : Patience dans l'azur. L'évolution cosmique

ISBN 973-28-0344-4

52-52                           524.85                               550.2                            551.12

1. ASTROFIZICĂ                                               2. UNIVERS

3. COSMOLOGIE                                4. COSMOGONIE

52/R38

53  Fizică

 

204. MANTEA, CONSTANTIN. Fizică : Manual pentru clasa a X-a: Filiera teoretică şi tehnologică / Rodica Ionescu-Andrei, Cristina Onea, Ion Toma. -   Bucureşti : Teora, [2001]

256 p. - (Teora educaţional).

ISBN 973-20-0571-8

53(075.3)                                                                              082.1 Teora educaţional

53/I-68

 

205. MANTEA, CONSTANTIN. Fizică : Manual pentru clasa a IX-a: Filiera tehnologică. Filiera teoretică(profil real) / Rodica Ionescu-Andrei, Cristina Onea, Ion Toma. -   Bucureşti : Teora, [2000]

232 p. - (Teora educaţional).

ISBN 973-20-0385-5

53(075.3)                                                                              082.1 Teora educaţional

53/I-68

 

206. MANTEA, CONSTANTIN. Fizică : Manual pentru clasa a 11-a: F1 / Constantin Mantea. -   Bucureşti : All, 2000

160 p. - (Liceall 2000).

ISBN 973-684-415-3

53(075.3)                                                                              082.1 Liceall 2000

53/M29

 

207. PĂTRU, VIRGIL-MIRON. Culegere de probleme de fizică pentru clasa a IX-a / Virgil Miron Pătru. -   Bucureşti : Editura Compal, 2000

128 p.

ISBN 973-99346-1-7

53(076.1)

53/P44

57 Biologie

 

208. MOHAN, GHEORGHE. Biologie : Manual pentru clasa a IX-a: B1, B2 / Gheorghe Mohan, Gabriel Corneanu, Aurel Ardelean. -   Bucureşti : Corint, [1999]

152 p. : fig.

ISBN 973-9413-83-8

57(075)

57/M84

 

209. ŢIBEA, FLORICA. Biologie : Manual pentru clasa a XI-a: B1 / prof. gr. I Florica Ţibea. -   Bucureşti : Editura didactica şi pedagogică, 2002

176 p. : fig.

ISBN 973-30-2893-2

57(075)

57/T58

59 Zoologie

 

210. Mică enciclopedie despre păsări / Traducere din limba engleză de Bianca Duma. -   [Oradea] : Aquila'93, [2008]

64 p. : il. color - (Mică enciclopedie).

Titl. orig. : The Usborne Little Book of Birds

Index p. 64

ISBN 978-973-714-307-5

598.2(031)                                                                            082.1 Mică enciclopedie

59/M64

 

 

 

 

 

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

211. Art-terapia : Teorie şi tehnică / Coordonator Judith Aron Rubin ; Traducere din limba engleză de Ilinca Halichias. -   Bucureşti : Trei, 2009

546 p. : il. - (Psihologie. Psihoterapie).

ISBN 978-973-707-281-8

615.831                                                                 615:7.011

7.011:615                                                              082.1 Psihologie. Psihoterapie

1. TERAPIE ALTERNATIVĂ

III 29858 ; 61/A84

 

212. CINCĂ, DĂNILĂ. Algiile cranio-cervico-faciale / Prof. Dr. Dănilă Cincă, Dr. Maria Beuran. -   Bucureşti : Scripta, 2000

144 p.

Bibliografie p. 142-144

ISBN 973-9161-98-7

612.884                                                                 616.8-009.7

616-08-039.76                                                       616-085

1. TERAPIE MEDICAMENTOASĂ

II 89177 ; 61/C50

 

213. CIRONEANU, IOAN. Totul despre trichineloză / Dr. Ioan Cironeanu, Prof. univ. dr. Alex Teodor Ispas. -   Bucureşti : Editura MAST, 2002

192 p. : il., tab., sch., graf.

Dicţionar p. 170-180

Carte cu dedicaţie

Bibliografie p. 181-190

ISBN 973-8011-37-X

616.995.132                                                                          616-002.951.326

636:616.995.132

1. MEDICINĂ VETERINARĂ(parazitologie)

2. PATOLOGIE MEDICALĂ

II 89191d ; 61/C54

214. Compediu practic de planificare familială : pentru uzul medicului generalist / sub redacţia Sorin Lucian Puia şi Bogdan Marinescu. -   s.l. : s.n., s.a.

301 p. : fig.

Abrevieri p. 13-14

ISBN 973-97461-3-6

613.888                                  615.256.3                                               314.335/.336

1. PLANIFICARE FAMILALĂ

2. METODE CONTRACEPŢIONALE

61/C63

 

215. COSMOVICI, LUDMILA. Cosmetica : Ştiinţă-artă-frumuseţe / Ludmila Cosmovici, Elena Samborschi, L. Zisu. -   Bucureşti : Editura Medicală, 1980

357 p. : fig.

Bibliografie p. 353-357

615.26                                                                                   613.49

687.5                                                                                     665.58

1. COSMETICĂ

61/C74

 

216. CULDA, CEZAR. Lumea minunată a Qigong-ului : [Cheia reuşitei în practicile energetice chinezeşti] / Cezar Culda. -   Bucureşti : Licorna Edit S.R.L., 2009

400 p. : il., tab.

Bibliografie p. 399

ISBN 973-8442-04-4

615.8(510)                                                                            615.89(510)

1. MEDICINĂ ALTERNATIVĂ

III 29763 ; 61/C94

 

217. CULDA, CEZAR. Medicina tradiţională chineză şi Qigong-ul terapeutic / Cezar Culda. -   Bucureşti : Licorna Edit S.R.L., 2009

400 p. : il., tab.

Bibliografie p. 399

ISBN 973-8442-03-6

615.8(510)                                                                            615.89(510)

III 29764 ; 61/C94

218. Efectul de piramidă şi mitul apei vii / [Mihai Botez, Ioan Pîrvulescu, Gica Lehaci,...]. -   Iaşi : [Pim], 2009

293 p. : il.

Bibliografie p. 287-292

ISBN 978-606-520-289-4

001.94                                    614.777                                  615.831

1. EFECTUL DE PIRAMIDĂ

2. TRATAMENTE TERAPEUTICE

II 89340 ; 61/E20

 

219. Ghid de manevre medicale şi colaborare medic - asistentă Ghid de manevre medicale şi colaborare medic - asistentă / Sub redacţia : Mircea Beuran. -   Bucureşti : Scripta, 1999

208 p.il., tab. - (Colecţia medicului rezident).

ISBN 973-9161-85-3

616-082                                                                 614.253.1:614.253.3

614.253.3:614.253.1                                             082.1 Colecţia medicului rezident

1. ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI

II 89167 ; 61/G49

 

220. Ghid de urgenţe în medicina internă / [Sub redacţia : Mircea Beuran]. -   Bucureşti : Scripta, 1999

304 p. : tab. - (Colecţia medicului rezident ; 7).

Anexă p. 300-303

ISBN 973-9161-84-7

616-07:616-083.98(036)                                                       616-083.98:616-07(036)

082.1 Colecţia medicului rezident

1. MEDICINĂ INTERNĂ

II 89168 ; 61/G49

 

221. Ghidul medicului de gardă / Coordonatori [Mircea Beuran, Gerald Popa]. -   Bucureşti : Scripta, 1997

368 p. : il., tab., graf. - (Colecţia medicului rezident).

Anexă p. 319-345. - Index p. 347-368

ISBN 973-9161-58-8

616-083.98(036)                                                   082.1 Colecţia medicului rezident

1. URGENŢE(medicină)

II 89169 ; 61/G49

222. HOLDEVICI, IRINA. Tratat de psihoterapie cognitiv-comportamentală / Irina Holdevici. -   Bucureşti : Trei, 2009

714 p. - (Psihologie. Psihoterapie).

Bibliografie p. 707-714

ISBN 978-973-707-260-3

616.8-085.851                                                       615.851

616.89                                                                   082.1 Psihologie. Psihoterapie

1. TERAPIE COGNITIVĂ                  2. STRES

III 29857 ; 61/H75

 

223. PANTELL, ROBERT H.. Ai grijă de copilul tău : Un ghid ilustrat pentru părinţi despre îngrijirea medicală completă a copilului / Robert H. Pantell, James F. Fries, Donald M. Vickery ; Traducere de Andrei-Vlad Vasilescu. - Ediţia a 7-a, complet revizuită şi actualizată. -   Bucureşti : All, 2009

XXVI , 534 p. : il.

Luctarea cuprinde fişe de decizii uşor de urmărit care conţin: peste 100 de simptome frecvent întâlnite, cum să îngrijeşti copilul acasă, când să mergi la medic

Index p. 516-533

ISBN 978-973-571-739-1

613.95                                                                   616-053.2

1. ÎNGRIJIREA COPILULUI

III 29860 ; 61/P25

 

224. RUDGLEY, RICHARD. Enciclopedia drogurilor : Substanţele psihoactive din preistorie până în zilele noastre / Richard Rudgley ; Traducere din limba engleză de Anacaona Mîndrilă-Sonetto Traducere din limba engleză de Anacaona Mîndrilă-Sonetto. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

368 p. : il. - (Total).

Bibliografie p. 335-353

ISBN 978-973-47-0547-4

613.83/.84                                             615.32                                    082.1 Total

1. DROGURI

2. SUBSTANŢE PSIHOACTIVE

II 89256 ; 61/R89

 

225. SEVERIN, EMILIA. Genetica anomaliilor dentomaxilare de la om / Emilia Severin. -   Bucureşti : Scripta, 1998

192 p. : il. parţial color, tab.

Anexe p. 145-176

Glosar p. 177-185

Index p. 186-188

Bibliografie selectivă p. 189-190

ISBN 973-9161-82-0

616.314:575                                                                          575:616.314

1. GENETICĂ(anomalii dentomaxilare)

III 29744 ; 61/S50

 

226. THOMÄ, HELMUT. Tratat de psihanaliză contemporană / Helmut Thomä , Horst Kächele ; Traducere din limba germană de Carmen Erena ; Cuvânt înainte la ediţia în limba română Vasile Dem. Zamfirescu. -   Bucureşti : Trei, 2009

2 vol. - (Psihologie. Psihoterapie).

Titl. orig. : Lehrbuch der Psychoanalytischen therapie

ISBN 978-973-707-238-2

Vol. 1 : Fundamente - 574 p. - Titl. orig. : Lehrbuch der Psychoanalytischen therapie. Band I: Grundlagen. - Bibliografie p. 511-552. - Indice de nume p. 553-560. - Indice de termeni p. 561-574. - ISBN 978-973-707-239-9

Vol. 2 : Practică - 667 p. - Titl. orig. : Lehrbuch der Psychoanalytischen therapie. Band I: Grundlagen. - Bibliografie p. 605-646. - Indice de nume p. 647-654. - Indice de termeni p. 655-667. - ISBN 978-973-707-240-5                                           159.964.2                                               615.851

616.89                                                    082.1 Psihologie. Psihoterapie

1. PSIHANALIZĂ                              2. PSIHOTERAPIE

III 29859(1-2) ; 61/T57

621  Construcţia de maşini

 

227. ACATRINEI, FILARET. Radiodifuziunea română : de la înfiinţare la "eternizare"(1925-1948) / Filaret Acatrinei. -   Bucureşti : Tritonic, 2005

352 p. - (Comunicare. Media).

Bibliografie p. 348-351

ISBN 978-973-733-281-3

621.396                                                                 654.16

316.774                                                                 082.1 Comunicare. Media

1. TELECOMUNICAŢII

II 89199 ; 621.396/A15

63 Agricultură. Silvicultură

 

228. MENCINICOPSCHI, GHEORGHE. Produse româneşti din carne conform cerinţelor Uniunii Europene : Procesare. Control. Reţete / Prof.univ.dr. Gheorghe Mencinicopschi, Dr. med. vet. Ioan Cironeanu ; Colaboratori : Ing. Monica-Mariana Neagu, Dr.med.vet. Aneta Marina, Dr.med.vet. Eugenia-Livia Pană. -   Bucureşti : Alt Press Tour, 2006

422 p. : sch., tab., il.

Carte cu dedicaţie

Dicţionar p. 387-414

Bibliografie p. 415-420

ISBN 973-88016-1-3. - ISBN 978-973-88016-1-5

637.5

1. PRODUSE DIN CARNE

III 29762d ; 637/M58

 

229. Mică enciclopedie despre copaci / Traducere din limba engleză de Delia Floruţa. -   [Oradea] : Aquila'93, [2008]

64 p. : il. color - (Mică enciclopedie).

Index p. 64

ISBN 978-973-714-306-8

630*24(031)                                          582.4                         082.1 Mică enciclopedie

1. SILVICULTURĂ

630/M64

 

230. Mică enciclopedie despre flori / Traducere din limba engleză de Laura Blaga. -   [Oradea] : Aquila'93, [2008]

64 p. : il. color - (Mică enciclopedie).

Titl. orig. : The Usborne Little Book of Flowers

Index p. 64

ISBN 978-973-714-305-1

635.9(031)                                                                            082.1 Mică enciclopedie

1. CULTIVAREA PLANTELOR

635/M64

65  Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

231. Manager de proiect : Ghidul profesionistului / coordonator Pîrvu Ionică. -   Bucureşti : Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, 2008

535 p.

ISBN 978-973-8977-06-8

65.012.43:008(083.94)                                                         008:65.012.43(083.94)

1. MANAGEMENT CULTURAL

2. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

III 29833 ; 65/M20

 

232. MĂNICĂ EUGEN. Curs comentat de legislaţie rutieră pentru şcolile de şoferi : Chestionare pentru examen / Eugen Mănică ultimele prevederi ale codului rutier O.U. nr. 69/28 iunie 2007. - Ediţia a 3-a revăzută şi adăugită în conformitate cu. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2008]

330 p. : tab., il. parţial color - (Practic).

Bibliografie p. 326-327

Lucrarea cuprinde 520 de întrebări pentru examen şi răspunsurile la chestionare

ISBN 978-973-47-0229-9

656.13(094)(079.1)                                                               656.05(094)(079.1)

351.811                                                                                 082.1 Practic

1. CIRCULAŢIE RUTIERĂ

II 89252 ; 656/M25

 

233. MIRCEA, GABRIELA. Tipografia din Blaj în anii 1747-1830 / Gabriela Mircea ; Prefaţă de Iacob Mârza ; Postfaţă de Gabriel T. Rustoiu. -   Alba Iulia : Altip, 2008

447 p. - (Bibliotheca Musei Apulensis).

Bibliografie selectivă p. 387-408

Indici p. 409-442

Rezumat în limba engleză p. 376-386

Note de subsol Muzeului Naţional al Unirii şi Direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional Alba

ISBN 978-973-117-148-7

655(498.4-Blaj)"1747/1830"                                     655.15(498.4-Blaj)"1747/1830"

082.1 Bibliotheca Musei Apulensis

III 29773 ; 655/M76

 

234. NEAGU, CIBELA. Managementul proiectelor / conf. univ. dr. ing. Cibela Neagu. -   Bucureşti : Tritonic, 2007

191 p. - (Economica).

Glosar p. 185-188

Bibliografie p. 189-191

ISBN 978-973-733-154-0

65.012.4:65.012.2                                                 65.012.2:65.012.4

082.1 Economica

III 29772 ; 65/N31

 

235. NEWTON, RICHARD. Managementul schimbării pas cu pas : Tot ceea ce vă trebuie pentru a alcătui şi a realiza un plan / Richaard Newton ; Traducere de Mircea Laurenţiu Ştefancu. -   Bucureşti : All, 2009

XVI , 262 p. - (Management & comunicare).

Anexă p. 233-260

Bibliografie p. 261-262

ISBN 978-973-571-775-9

65.012.4                                                                                                17.024.4

082.1 Management & comunicare

1. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

III 29750 ; 65/N56

 

236. PAP LEONÁRD, P.. Erdélyi ferences nyomdák és kiadványok / P.Pap Leonárd OFM ; Szerkesztette és az utószót írta Sas Péter. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2009

332 p. : tab. - (Bibliotheca Transsylvanica).

Index p. 305-327

ISBN 978-973-665-253-0

655.1(439.21)"16/19"                                          930.85(439.21)"16/19"

271.3(439.21)"16/19"                                          082.1 Bibliotheca Transsylvanica

1. BISERICA ROMANO-CATOLICĂ(Transilvania)

2. TIPOGRAFII(România)

3. ORDINUL FRANCISCANILOR

II 89426 ; 655/P28

 

237. Reglementări juridice în transporturi rutiere. -   Târgu-Mureş : Nico, 2009

351 p.

ISBN 978-973-1947-79-2

656.13(094)                                                                       656.13:340.134

340.134:656.13

1. TRANSPORT RUTIER                              2. LEGISLAŢIE RUTIERĂ

II 89349 ; 656/R39

 

238. SLATER, ROBERT. 29 de secrete ale leadershipului de la Jack Welch / Robert Slater ; Traducere Alina Moldoveanu. -   Bucureşti : All, 2009

167 p.

Titl. orig. : 29 Leadership Secrets from Jack Welch

ISBN 978-973-571-816-9

65.012.4                                                 316.663.6                                               316.46

159.923                                                  174.4                                                      17.024.4

1. PSIHOLOGIA LIDERULUI

II 89183 ; 65/S63

657  Contabilitate

 

239. Asociaţii şi fundaţii. - Ediţia martie 2009. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2009

392 p. - (Legislaţie pentru toţi).

Conţine OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi Ordinul 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

ISBN 978-973-567-673-5

082.1 Legislaţie pentru toţi                                               347.471(498)

061.2(498)                                                                            657.36/.37

657.2.016

1. ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE(România)

II 89380 ; 657/A88

240. Bazele contabilităţii : Aplicaţii practice / Irimie Emil Popa, Ioan Oprean, Cristian Pereş, Sorin Briciu.... -   Bucureşti : Editura Economică, 2009

384 p. : tab.

Bibliografie p. 383-384

ISBN 978-973-709-432-2

657(076.5)

III 29738 ; 657/B38

 

241. Documentele financiar-contabile. - Ediţia februarie 2009. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2009

240 p. - (Legislaţie pentru toţi).

Conţine Legea contabilităţii nr. 82/1991 şi Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile

ISBN 978-973-567-662-9

082.1 Legislaţie pentru toţi                                                               347.7

336                                                                                                        657(094.5)

II 89373 ; 657/D61

 

242. Documentele financiar-contabile actualizate : Modele. Utilizare. Conţinut. Întocmire. Circulaţie. Arhivare. Legislaţie şi aplicaţii. -   [Deva] : Intelcredo, [2009]

204 p. : tab.

ISBN 978-973-8197-23-7

657.24

III 29768 ; 657/D61

 

243. OANCEA-NEGESCU, MIHAELA DIANA. Analiza şi evaluarea informaţiilor financiare / Mihaela Diana Oancea-Negescu. -   Bucureşti : Editura Economică, 2009

203 p. - (Biblioteca de contabilitate).

Bibliografie p. 195-203

ISBN 978-973-709-433-9

657.6                                                                                                     657.92

082.1 Biblioteca de contabilitate

1. ANALIZĂ FINANCIARĂ

2. CONTROL ECONOMIC-FINANCIAR

III 29739 ; 657/O-11

 

244. PÂNTEA, IACOB PETRU. Contabilitatea financiară românească / Iacob Petru Pântea, Gheorghe Bodea. -   Deva : Intelcredo, 2009

516 p. : tab.

Bibliografie selectivă p. 507

ISBN 978-973-8197-22-0

657.41/.45

III 29769 ; 657/P25

 

245. ROMAN, COSTANTIN. Gestiunea financiară a entităţilor publice locale : Contabilitatea entităţilor publice locale / Costantin Roman , Aurelia Geta Roman , Vasile Tabără. -   Bucureşti : Editura Economică, 2007

487 p.

Glosar de termeni p. 473-484

Bibliografie p. 485-487

ISBN 978-973-709-282-3

658.15

III 29736 ; 657/R69

 

246. ROMAN, COSTANTIN. Gestiunea financiară a instituţiilor publice : Contabilitatea instituţiilor publice / Costantin Roman. - Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. -   Bucureşti : Editura Economică, 2006

541 p.

Glosar de termeni p. 529-536

Bibliografie p. 537-541

ISBN 978-973-709-270-0. - ISBN 973-709-270-8

658.15

III 29737 ; 657/R69

 

247. RUSOVICI, ALEXANDRU. Manager în misiunea de audit : Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea standardelor internaţionale de audit financiar (ISA) / Alexandru Rusovici, Stere Farmache, Gheorghe Rusu. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2008

560 p. : tab., sch., graf.

Conţine Ordonanţa de urgenţă 90/2008, p. 543-558

Referinţe bibliografice p. 559-560

ISBN 978-973-567-640-7

657.6

1. CONTABILITATE(control)                                                         2. AUDIT

III 29863 ; 657/R94

659 Publicitate. Relaţii cu publicul

 

248. KÁDÁR MAGOR ELEK. Kampánykommunikáció : Kézikönyv a kommunikációs kampányok tervezéséhez és elemzéséhez / Kádár Magor. -   Kolozsvár : Kriterion Könyvkiadó, 2008

167 p. : tab. - (Opus könyvek).

Bibliografie p. 149-152. - Anexe p. 153-157

ISBN 978-973-26-0905-7

316.77                                    659.3/.4                                  082.1 Opus könyvek

1. CAMPANIE ELECTORALĂ

III 29822 ; 659/K12

 

249. PR, publicitate şi new media / Coordonatori Delia Cristina Balaban Ioana Iancu şi Radu Meza. -   Bucureşti : Tritonic, 2009

171 p. - (Comunicare/Media).

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 978-973-733-374-2

659.4                                      659.1/.3                                  082.1 Comunicare/Media

1. STRATEGII DE COMUNICARE

II 89198 ; 659/P89

 

250. STĂNCIUGELU, IRINA. Măştile comunicării : De la etică la manipulare şi înapoi / Irina Stănciugelu. -   Bucureşti : Tritonic, 2009

304 p. - (Comunicare. Media).

Bibliografie p. 280-287

ISBN 978-973-733-349-0

316.77                                          659.4                082.1 Comunicare. Media

1. RELAŢII CU PUBLICUL

II 89196 ; 659/S76

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

7.01/.08  Teoria şi filosofia artei

 

251. BASSIE, ASHLEY. Expresionismul / [Ashley Bassie] ; [Traducere Simona Abrudan Caciora]. -   [Oradea] : Aquila'93, [2008]

199 p. : il. color

Bibliografie p. 196

Index p. 197-199

ISBN 978-973-714-372-3

7.036.7 Expresionism

IV 6749 ; 7.03/.04/B36

 

252. Romantismul / [Traducere din limba engleză Delia Radu]. -   [Oradea] : Aquila'93, [2008]

199 p. : il. color

Bibliografie p. 196

Index p. 197-199

ISBN 978-973-714-373-0

7.035 Romantism

IV 6748 ; 7.03/.04/R70

 

253. Simbolismul / [Traducere Ioan Danubiu]. -   [Oradea] : Aquila'93, [2008]

199 p. : il. color

Bibliografie p. 195

Index p. 196-199

ISBN 978-973-714-313-6

7.036.45                                                                 7.035...7

IV 6747 ; 7.03/.04/S56

71 Sistematizare. Urbanism

 

254. MAN, IOAN EUGEN. Târgu-Mureş, istorie urbană / Ioan Eugen Man. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006

vol.

ISBN (10)973-1728-001-7. - ISBN (13)978-973-1728-001-1

Vol. 2 : Din anul 1850 până la primul război mondial - 614 p. il., fig., tab., h. - Note bio-bibliografice [1] p.. - Cuvânt înainte p. 7-9. - Abrevieri p. 593. - Bibliografie generală p. 594-595. - ISBN 978-606-546-009-6

711.4(498-21 Tg. Mureş)"13/18"(091)

1. TÂRGU-MUREŞ(arhitectură)                                      2. URBANISM

IV 6346 ; IV 6751(v.2) ; 71/M20

72  Arhitectură

 

255. ARTIGAS, ISABEL. Antoni Gaudí : Complete work=Das gesamte Werk=Opera completă / Isabel Artigas ; Traducere în engleză Ana G. Caňizares ; Traducere în română Corina Ilea, Laura Tuşa ; Traducere în germană André Höchemer. -   Hohenzollernring : Taschen GmbH, 2008

2 vol.

ISBN 978-3-8365-0226-9

Vol. 1 : 1852-1900 - 400 p. il. color. - ISBN 978-3-8365-0226-9

Vol. 2 : 1900-1926 - p. 401-600 il. color. - ISBN 978-3-8365-0226-9

72.035...93(460) Gaudí, Antoni                                         929 Gaudí, Antoni

III 29876(1-2) ; 72/G24A

 

256. La Basilica di San Vitale a Ravenna = The Basilica of San Vitale Ravenna / a cura di = edited by Patrizia Angiolini Martinelli ; scritti di = text by Patrizia Angiolini Martinelli, Chiara Benzoni, Donatella Biagi Maino,... ; fotografie di = photographs by Paolo Robino ; Traduzioni = Translator Mark Roberts, Roberta Panzanelli Clignett. -   [Modena] : Franco Cosimo Panini, 1997

2 vol. - (Mirabilia Italiae).

ISBN 88-7686-806-2

Vol.1 : [Atlante = Atlas] - 365 p. il. color. - ISBN 88-7686-806-2

Vol.2 : [Testi = Text] - 300 p. il., fig. - Bibliografie p. 271-290. - Indice p. 291-297. - ISBN 88-7686-806-2

726.54(450-21 Ravenna)(084)                                            082.1 Mirabilia Italiae

1. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(biserici)

V 1970(1-2) ; 72/B36

 

257. Il Battistero di San Giovanni a Firenze = The Bapristery of San Giovanni Florence / a cura di = edited by Antonio Paolucci ; scritti di = text by Carlo R. Chiarlo, Anna Maria Giusti, Piere Guarducci... ; fotografie di = photographs by Mario Falsini, Mario Ronchetti, Paolo Tosi. -   [Modena] : Franco Cosimo Panini, 1994

2 vol. - (Mirabilia Italiae).

ISBN 88-7686-274-9

vol. 1 : Text - 580 p. il. – Shede = notes p. 398-562. – Bibliografia = bibliography p. 563-572. - Indice dei nomi e dei luoghi = Index of names and places p. 573-580. - ISBN 88-7686-274-9

vol.2 : Atlas - 659 p. il. - ISBN 88-7686-274-9

726.54(450-21 Firenze)(084)                                               082.1 Mirabilia Italiae

1. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(biserici)

V 1976(1-2) ; 72/B37

 

258. BELLUZZI, AMEDEO. Palazzo Te a Montava = The Plazzo Te in Montua / Amedeo Belluzzi ; fotografie di = photographs by Grazia Sgrilli ; con un contributo di = with a contribution by Paolo Robino e Ghigo Roli ; traduzioni = translators Heather Mackay, Mark Roberts. -   [Modena] : Franco Cosimo Panini, 1998

2 vol. - (Mirabilia Italiae).

ISBN 88-7686-808-9

Vol. 1 : Text - 512 p. il. - ISBN 88-7686-808-9

Vol. 2 : Atlas - 599 p. il. - ISBN 88-7686-808-9

728.82(450-21 Mantova)                                                    082.1 Mirabilia Italiae

1. MONUMENTE(Italia)

V 1977(1-2) ; 72/B43

 

259. Biserici fortificate ale saşilor din Transilvania / Text Ioan Marian Ţiplic ; Imagini Ovidiu Morar, Ştefan Petrescu ; Redactor Daniel Focşa ; Coordonator proiect Arpad Harangozo. -   Bucureşti : Noi Media Print, 2008

120 p. : il.

ISBN 978-973-1085-00-9

726.5(498.4)                                                          94(=112.2 saşi)(498.4)

 

1. BISERICI FORTIFICATE                                 2. TRANSILVANIA(arhitectură)

III 29873 ; 72/B54

 

260. Cartea neagră : Distrugerea patrimoniului arhitectural şi urbanistic din România: Bucureşti 1990-2009 / Hanna Derer, Peter Derer, Dan Lungu... ; Fotografii de Hanna Derer, Georgel Dumitriu, Dan Marin... ; Coordonator Hanna Derer. -   Bucureşti : C.N.I. Coresi, 2009

120 p. : foto.

ISBN 978-973-570-349-3

008(498)"1990-2009"                                                          719(498)"1990-2009"

904:72(498)"1990-2009"                                                     72:904(498)"1990-2009"

94(498 Bucureşti)"1990-2009"(084.127)

1. PATRIMONIU CULTURAL

IV 6738 ; 72/C27

 

261. La Galleria delle Carte geografiche in Vaticano = The Gallery of Maps in the Vatican / a cura di = edited by Lucio Gambi , Antonio Pinelli ; scritti di = text by Alvise Chiggiato, Rolando Ferri, Claudio Franzoni... ; fotografie di = photographs by Alessandro Angeli, Danilo Pivato ; traduzioni = translators Barbara Fisher, Sylvia Greenup, William Lee.... -   [Modena] : Franco Cosimo Panini, 2008

3 vol. - (Mirabilia Italiae).

ISBN 978-88-248-0536-0

Vol. 1 : Text - 511 p. il. - ISBN 978-88-248-0536-0

Vol. 2 : Atlas - 609 p. il. - ISBN 978-88-248-0536-0

Vol. 3 : Maps - 40 h. + 1 caiet 50 p. il. - ISBN 978-88-248-0536-0

72.012.8(456.31)                                                        082.1 Mirabilia Italiae

1. MONUMENTE(Italia)                                         2. PATRIMONIU CULTURAL

V 1978(1-3) ; 72/G16

 

262. Orsanmichele a Firenze = Orsanmichele Florence / a cura di = edited by Diane Finiello Zervas ; scritti di = text by Paola Grifoni, Francesca Nannelli, Claudio Pisetta,... ; fotografie di = photographs by Angelo Corsini, Mario Falsini, Paolo Tosi ; Traduzioni = Translations Ornella Francisci Osti, Andrea Settis Frugoni, Susan Scott Cesaritti. -   [Modena] : Franco Cosimo Panini, 1996

2 vol. - (Mirabilia Italiae).

ISBN 88-7686-775-9

Vol.1 : [Atlante=Atlas] - 534 p. il. color. - ISBN 88-7686-775-9

Vol.2 : [Testi=Text] - 664 p. il., fig. - Note p. 431-640. - Bibliografie p. 641-656. - Index p. 657-663. - ISBN 88-7686-775-9

726.54(450-21 Florenţa)(084)                                             082.1 Mirabilia Italiae

1. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(biserici)

V 1969(1-2) ; 72/O-81

 

263. Sibiu - Hermannstadt / Photographs Ovidiu Morar ; Editing and captions Emil Stanciu ; English version Alistair Ian Blyth ; Project co-ordinator Arpad Harangozo. -   Bucureşti : Noi Media Print, 2007

118 p. : il.

Pe DVD prezentarea este în limba română, cu posibilităţi de subtitrare în limbile: română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, magiară, japoneză

ISBN 978-973-7959-71-3

725(498.4 Sibiu)                                                                  94(498.4 Sibiu)

1. ARHITECTURĂ                                                            2. TRANSILVANIA

IV 6750 ; 72/S53

73/76  Arte plastice

 

264. BATTISTINI, MATILDE. Simboluri şi alegorii / Matilde Battistini ; Traducere Corina Anton. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2008

384 p. : repr. color - (Dicţionare de artă).

Index p. 367-381

Bibliografie p. 382-383

ISBN 978-973-567-648-3

75(084)                                                                                 082.1 Dicţionare de artă

II 89371 ; 75/B37

 

265. BĂCIUŢ, NICOLAE. Sever Suciu-Pomul vieţii / Nicolae Băciuţ, Răzvan Ducan. -   Târgu-Mureş : Nico, 2009

112 p. : il.

ISBN 978-973-1947-97-6

929(498.4) Suciu, Sever                                                     730(498.4) Suciu, Sever

1. PERSONALITĂŢI(sculptură)

I 19219 ; 730/S94B

 

266. CEBUC, ALEXANDRU. Grigorescu / Alexandru Cebuc. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2007

168 p. : repr. color

Textul care însoţeşte reproducerile este în limbile română şi engleză

ISBN 978-973-567-601-8

75(498) Grigorescu, Nicolae(084)                                     929 Grigorescu, Nicolae

1. BIOGRAFII(pictori)

IV 6746 ; 75/G83C

267. CEBUC, ALEXANDRU. Grigorescu / Alexandru Cebuc. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2008

168 p. : repr. color

Textul care însoţeşte reproducerile este în limbile română şi engleză

ISBN 978-973-567-652-0

75(498) Grigorescu, Nicolae(084)                                     929 Grigorescu, Nicolae

1. BIOGRAFII(pictori)

75/G83C

 

268. CEBUC, ALEXANDRU. Luchian / Alexandru Cebuc. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2007

152 p. : repr. color

Textul care însoţeşte reproducerile este în limbile română şi engleză

ISBN 978-973-567-593-6

75(498) Luchian, Ştefan(084)                                            929 Luchian, Ştefan

1. BIOGRAFII(pictori)

IV 6744 ; 75/L86C

 

269. CEBUC, ALEXANDRU. Pallady / Alexandru Cebuc. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2008

208 p. : repr. color

Text bilingv român francez

ISBN 978-973-567-629-2

75(498) Pallady, Theodor(084)                                             929 Pallady, Theodor

1. BIOGRAFII(pictori)

IV 6745 ; 75/P15C

 

270. CEBUC, ALEXANDRU. Tonitza / Alexandru Cebuc. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2008

208 p. : repr. color

Text bilingve român englez

ISBN 978-973-567-653-7

75(498) Tonitza, Nicolae(084)                                                929 Tonitza, Nicolae

1. BIOGRAFII(pictori)

IV 6743 ; 75/T75C

 

271. DEAC, MIRCEA. Peisajul impresionist în pictura din România = Le paysage impressionniste dans la peinture roumaine = The impressionist landscape in romanian painting / Mircea Deac. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2009

192 p. : repr. color

Rezumat în limbile franceză şi engleză

Textul explicativ care însoţeşte ilustraţiile este în limbile română, franceză şi engleză

ISBN 978-973-567-680-3

75.036.2(498)(084)

1. IMPRESIONISM                                                                     2. PICTURĂ(album)

IV 6742 ; 75/D26

 

272. GERLINGS, CHARLOTTE. 100 Mari Artişti : O călătorie vizuală de la Fra Angelico la Andy Warhol / de Charlotte Gerlings ; traducere de Roland Mathias Schenn. -   [Bucureşti] : Aramis, [2008]

208 p. : il. color

Bibliografie p. 208

ISBN 978-973-679-562-6

75(100):929                                                                                          929:75(100)

1. PICTORI

IV 6754 ; 75/G34

 

273. GUŢĂ, ADRIAN. Generaţia '80 în artele vizuale / Adrian Guţă. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2008]

420 p. : il. parţial color - (Sinteze).

Note la sfârşit de capitol

Bibliografie p. 260-285

Indice p. 406-417

Rezumat în limba engleză p. 251-258

ISBN 978-973-47-0563-4

7.01(498)"198"                                                                    73/76(498)"198"

082.1 Sinteze

1. ARTĂ PLASTICĂ                                                         2. CRITICĂ DE ARTĂ

3. ARTE VIZUALE

III 29797 ; 73/76/G98

 

274. HRIB, DANA ROXANA. Muzeul Naţional Brukenthal : Ghidul Galeriei de Artă Europeană / Dana Roxana Hrib. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2007

168 p. : repr. color

Index p. 379-381

ISBN 978-973-567-605-6

75(4)(084):069(498 Sibiu) Brukenthal

069(498 Sibiu) Brukenthal:75(4)(084)

III 29861 ; 75/H87

 

275. IMPELLUSO, LUCIA. Natura şi simbolurile sale : Plante, flori şi animale / Lucia Impelluso ; Traducere Anamaria Gebăilă. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2009

383 p. : repr. color - (Dicţionare de artă).

Index p. 380-382

ISBN 978-973-567-681-0

75(084)                                                                                 082.1 Dicţionare de artă

1. PICTURĂ(album)

II 89372 ; 75/I-48

 

276. RAPELLI, PAOLA. Simboluri ale puterii şi mari dinastii / Paola Rapelli ; Traducere Corina Anton. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2009

384 p. : repr. color - (Dicţionare de artă).

Index p. 379-381

ISBN 978-973-567-682-7

75(084)                                                                                     082.1 Dicţionare de artă

1. PICTURĂ(album)

II 89370 ; 75/B37

 

 

277. Sz. Kovács Géza : [Album] / [Előszó : Banner Zoltán]. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2008

21 p., [30] p. il. parţial color - (Műterem).

Bibliografie p. 20-21

Note p. 16

ISBN 978-973-665-203-5

082.1 Műterem                                                                    929 Kovács Géza, Sz.

75(498)Kovács Géza, Sz.

1. BIOGRAFII(pictori)

II 89405 ; 75/K78

 

278. Székely Géza : [Album] / [Előszó : Józsa István]. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2008

19 p., [30] p. il. color - (Műterem).

Biografie p. 15-19

Note p. 13-14

ISBN 978-973-665-245-5

082.1 Műterem                                                                    929 Székely Géza

75(498)Székely Géza

1. BIOGRAFII(pictori)

II 89431 ; 75/S99

 

279. ŞOTROPA, ADRIANA. Visuri şi himere : Ecouri simboliste în sculptura românească modernă / Adriana Şotropa. -   Bucureşti : Compania, 2009

191 p. + 16 pl.

Bibliografie p. 178-191

ISBN 978-973-7841-72-8

730(498)

1. SCULPTORI(România)

II 89230 ; 730/S70

 

280. ŞTEF, LIVIU OVIDIU. Sighişoara Medievală în pictura lui Liviu Ovidiu Ştef : Album = Das mittelalterliche Schässburg in der Malerei von Liviu Ovidiu Ştef = Sighişoara au moyn age dans la peintre de Liviu Ovidiu Ştef = Sighişoara the mediaeval in the painting of Liviu Ovidiu Ştef / Liviu Ovidiu Ştef ; [Prefaţă de Nicolae Băciuţ]. -   Târgu-Mureş : Nico, 2009

80 p. : reprod. color

Text redactat în limbile română, germană, franceză şi engleză

ISBN 978-973-1947-93-8

75.051(498.4 Sighişoara)(084.11)

1. PICTURĂ(album)                                                           2. PICTURĂ(Sighişoara)

III 29834 ; 75/S81

 

281. WALTHER, INGO F.. Vincent van Gogh(1853-1890) : Viziune şi Realitate / Ingo F. Walther ; Traducere din limba engleză Tudor Şoiman. -   Köln : Taschen, 2003

95 p. : [1] p. portret : reprod.; foto, h.

Titlul pe copertă : Van Gogh

ISBN 973-85881-3-8

75(492)(085) Van Gogh, Vincent                                    929:75 Van Gogh, Vincent

75.036.2(44) Van Gogh, Vincent

1. BIOGRAFIE(Van Gogh, Vincent)                 2. PICTURĂ(album)

III 29875 ; 75/V24W

 

282. ZSIGMOND ÉVA. Művész az alkotás folyamatában / Zsigmond Éva. -   s.n. : s.l., s.a.

38 p. : il.

Note de subsol

75(498) Zsigmond Attila                                                                   159.925.6

929 Zsigmond Attila

1. PERSONALITĂŢI MUREŞENE

III 29853 ; 75/Z89

 

77  Artă şi tehnică foto

 

283. ALBU, MIRCEA. Semne în lemne = Sings in Wood / Mircea Albu ; Traducere în limba engleză prof. Alina Spânu. -   Cluj Napoca : s.n., 2008

268 p.: il.

ISBN 978-973-0-05822-2

77(084.12) Albu, Mircea

II 89335 ; 77/A33

 

 

 

 

284. PANDELE, ANDREI. Martorul-surpriză : Fotografii necenzurate din comunism = Surprise Witness: Uncensored photos from the Communist years / Andrei Pandele ; Versiune engleză / English version Mike Ormsby. -   Bucureşti : Compania, 2009

159 p. : foto.

Ediţie bilingvă româno-engleză

ISBN 978-973-7841-66-7

77(084):329.15(498)"1975/1989"

III 29786 ; 77/P22

78 Muzică

 

285. 1009 - 2009 : 1000 éves az Erdélyi Római Katolikus Főegyházmegye / Hang és kép Simon Imre. -   Marosszentgyörgy : Római Katolikus Plébánia, [2009]

CD-ROM

Muzică populară şi bisericească interpretată de formaţia "Szent Cecília együtes"

246.8                                                      783                                                78.067.26

1. MUZICĂ BISERICEASCĂ

MAV-322 ; 783/E99

 

286. BOCŞA, IOAN. Cu cântecul în jurul lumii / Ioan Bocşa. -   Alba-Iulia : Editura Continental, 1995

109 p. : foto.

ISBN 973-97225-0-4

78(498) Bocşa, Ioan                                                           78.071.2 Bocşa, Ioan

929 Bocşa, Ioan                                                                  821.135.1-992

1. MUZICĂ POPULARĂ(interpreţi)

78.071.2/B61

 

287. JONES, APHRODITE. Complotul împotriva lui Michael Jackson / Aphrodite Jones ; Cuvânt înainte de Tom Mesereau ; Traducere din limba engleză Laura Blaga, Mirela Iliescu, Raluca Popescu.... -   [Oradea] : Aquila'93, [2009]

XXIV , 291 p. : il.

Titl. orig. : Michael Jackson Conspiracy

ISBN 978-973-714-461-4

78.036 Pop(73)Jackson, M.                                               929 Jackson, M.

78.071.2 Jackson, M.                                                          34.096

1. JACKSON, MICHAEL

2. MUZICĂ(pop)

3. INTERPREŢI(muzică pop)

4. PROCESE CELEBRE

II 89385 ; 78.071.2/J12J

 

288. KODÁLY ZOLTÁN. Psalmus hungaricus op. 13 / Kodály Zoltán ; Bónis Ferenc tanulmányával. - Hasonmás kiadás. -   [Budapest] : Helikon Kiadó, s.a.

[102] p. : note muz.

Note p.[100]

ISBN 963-207-895-0

78.071.1(439) Kodály Zoltán                                                            78.089.6

1. MUZICIENI(Ungaria)

V 1980 ; 78(100)/K64

 

289. SAVA, IOSIF. Muzicienii lui Marconi / Iosif Sava. -   Bucureşti : Scripta, 1995

Vol.

Vol.1 - 192 p. - ISBN 973-9161-35-9

78(498)                                                                                                 78.071(498)

1. MUZICIENI(români)

II 89166 ; 78.072/S28

 

290. Tarka madár : 162 könnyű darab szoprán- és altfurulyára : Átiratok és eredeti művek / Összeállította Petres Csaba. -   Kolozsvár : [Ábel Kiadó], [2007]

164 p. : note muz.

Index p. 159-163

ISBN 978-973-114-041-4

788.51                                    78.089.6:788.51                                     788.51:78.089.6

1. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ

788/T23

 

 

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

291. CARANFIL, TUDOR. Istoria cinematografiei în capodopere. Vîrstele peliculei / Tudor Caranfil. - Ediţia a 2-a adnotată şi adăugită. -   Iaşi : Polirom, 2009

2 vol. - (Cinema).

ISBN 978-973-46-1413-4

Vol. 1 : De la "Stropitorul stropit"la "Rapacitate"(1895-1924) - 664 p. il. alb-negru. - Postfaţă p. 607-608. - Note bibliografice p. 627-641. - Index de filme p. 643-648. - Index de nume p. 649-657. - ISBN 978-973-46-1414-1

791.43                                                                                                   082.1 Cinema

1. CINEMATOGRAFIE

II 89207 ; 791.43/C23

 

292. HEREPEI JÁNOS. A kolozsvári színház és színészet történetéből / Herepei János ; Közzéteszi Sas Péter. -   Kolozsvár : Művelődés, 2005

187 p. : il.

Index p. 152-157

ISBN 973-7993-10-1

792(439.21 Cluj-Napoca)"18"

1. TEATRU MAGHIAR(Transilvania)

II 89321 ; 792/H51

 

293. MIHĂILESCU, MAGDA. François Truffaut, bărbatul care iubea filmele / Magda Mihăilescu ; Cuvânt înainte de Serge Toubiana. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2009

315 p. : foto.

ISBN 978-973-669-774-6

791.44.071.2(44)Truffaut, F.                                              929 Truffaut, F.

791.43(44)Truffaut, F.

1. BIOGRAFII(actori)

2. ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ

II 89234 ; 791.43/T88M

 

 

 

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80/81  Lingvistică şi limbi

294. Concise Oxford-Lingua English-Romanian Dictionary = Dicţionarul Concise Oxford-Lingua Englez-Român / Edited by=Tradus de Carmen Daniela Caraiman. -   [Bucureşti] : Educational Centre-Romania. -  : Oxford University Press

XXIX , 829 p.

ISBN 978-9730-05964-9

81'374.82=111=135.1

1. DICŢIONAR ENGLEZ-ROMÂN

L-81'374/C64

 

295. Dicţionar european de conversaţie : 11 limbi: bulgară, cehă, franceză, germană, greacă, italiană, maghiară, poloneză, portugheză, spaniolă, turcă / Traducere în limba română Simona Rosetti. -   Bucureşti : Allfa, 2007

365 p.

ISBN 978-973-724-122-1

81'374.8=00

1. GHID DE CONVERSAŢIE                                       2. DICŢIONAR POLIGLOT

I 19197 ; 81'374/D39

 

296. Dicţionar latin-român / Traducere: Mariana Adameşteanu şi Mihaela Suhan. -   Bucureşti : Corint, 2008

520 p.

ISBN 978-973-135-264-0

81'374.8=124=135.1

L-81'374/D39

 

297. Dicţionar român finlandez = Romania suomi sanakirja / Marilena Aldea (coordonator), Matti Koskelo, Lauri Lindgren. -   Iaşi : Polirom, 2009

824 p.

Cuvânt înainte p. 5-7

Lista abrevierilor p. 21-25

ISBN 978-973-46-1219-2

81'374.822=135.1=511.111

L-81'374/D39

 

298. HUNYADI ENDRE. Magyar nyelvi, irodalomolvasási és kommunikációs ismeretek : Segédanyag általános iskolásoknak és nyolcadikosoknak / Hunyadi Endre. -   [Kolozsvár] : Stúdium Kiadó, s.a.

141 p.

ISBN 973-643-059-6

82.0                                                                       81'2/'44(511.141)(075.2)

811.511.141'35

1. LIMBA MAGHIARĂ(gramatică)

II 89281 ; 80/81/H94

 

299. KOST, RUDI. Ghid de conversaţie român-german vizual / Alcătuit de Rudi Kost şi Robert Valentin ; Traducere: Ruxandra Brutaru ; Ilustraţii de Karl-Heinz Brecheis. -   Bucureşti : Corint, 2009

256 p. : il.

Dicţionar român-german p. 221-237

Dicţionar german-român p. 238-255

ISBN 978-973-135-433-0

81'374.822=135.1=112.2                                                      811.112.2(036)

1. GHID DE CONVERSAŢIE

II 89412 ; 81'374/K75

 

300. PĂDURARU, CARMEN. Eugeniu Coşeriu : Contribuţii la pragmatica lingvistică / Carmen Păduraru. -   Iaşi : Lumen, 2009

135 p.

Anexă p. 121-130

Bibliografie p. 131-135

ISBN 978-973-166-119-3

81(498)Coşeriu, Eugeniu

1. LINGVISTICĂ(filozofie)

II 89398 ; 80/81/C73P

 

 

301. STANCIU,VIRGIL. Dicţionar de anglişti şi americanişti români / Virgil Stanciu. -   Cluj-Napoca : Tribuna, 2008

136 p.

ISBN 978-973-1878-02-7

81'255=03.111=135.1:929                                                    929:81'255=03.111=135.1

1. PERSONALITĂŢI(traducători)

III 29831 ; L-80/81/S76

 

811  Limbi individuale

 

302. BAKA JUDIT. Csengő-bongó szavaink : Nyelvi játékok, fejtörők és tréfák kicsiknek és nagyoknak / Baka Judit ; A borítótervet és az illusztrációkat készítette Negulescu György. - [3. kiadás]. -   Kolozsvár : [Erdélyi Tankönyvtanács], s.a.

102 p. : il., note muz.

Bibliografie p. 99

811.511.141                                                                          793.7:811.511.141

811.511.141:793.7

1. LIMBA MAGHIARĂ

811/B18

 

303. BODA LÁSZLÓ. A magyar eredetkutatás és nyelvünk pere : Filozófiai alapvonások / Boda László. -   Pomáz : Kráter, 2008

151 p. : il.

Bibliografie p. 145-148

ISBN 978-963-9735-45-3

811.511.141'0                                        811.511.1'0                            930.85(=511.141)

1. LIMBA MAGHIARĂ(origini)

2. LINGVISTICĂ COMPARATĂ

3. LIMBI UGRO-FINICE(istoric)

III 29828 ; 811/B61

 

304. COGGLE, PAUL. Germana fără profesor : metoda instant / Paul Coggle, Heiner Schenke ; Traducere: Magda Dumitru. -   Bucureşti : Editura Niculescu, 2009

XIV, 353 p. - (Citim. Ştim).

Vocabular german-român p. 333-342

Vocabular român-german p. 343-351

Index de termeni gramaticali p. 352-353

ISBN 978-973-748-394-2

811.112.2                                                                              811.112.2'374

082.1 Citim. Ştim

1. LIMBA GERMANĂ

III 29871 ; 811/C61

 

305. DEMÉNY PIROSKA. Szavak kincsesháza : Játékos nyelvi feladatgyűjtemény / Demény Piroska, Szilágyi Mária. -   Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács, 2006

129 p. : tab.

Bibliografie p. 128

ISBN 973-114-021-2

811.511.141'367                                                                                   811.511.141'37

1. LIMBA MAGHIARĂ(gramatică)

811/D29

 

306. FRENDO, EVAN. English for Accounting / Evan Frendo , Sean Mahoney ; Traducere de Cristina Niculescu. -   Bucureşti : All Educational, 2009

64 p. - (Cursuri de limba engleză pentru afaceri).

ISBN 978-973-684-707-3

811.111                                              082.1 Cursuri de limba engleză pentru afaceri

1. LIMBA ENGLEZĂ(afaceri)

III 29758 ; 811/F89

 

307. GĂLĂŞEANU, NICOARĂ. From Stonehenge to the War of Roses / Nicoară Gălăşeanu. -   Bucureşti : All Educational, 2001

92 p. - (English Readers).

ISBN 973-684-353-X

811.111                                                                                                            821.111-4

082.1 English Readers

1. LIMBA ENGLEZĂ(exerciţii)

811/G15

 

308. GĂLĂŢEANU-FÂRNOAGĂ, GEORGIANA. Exerciţii şi teste de gramatică engleză : Timpurile verbale / Georgiana Gălăţeanu-Fârnoagă, Debora Parks. - Ediţia a 12-a. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2008]

381 p. : tab. - (English & American Studies).

Bibliografie p. 381

ISBN 978-973-47-0336-4

811.111'366.58(079)

082.1 English & American Studies

1. LIMBA ENGLEZĂ(gramatică)

II 89254 ; 811/G15

 

309. GORE, SYLEE. English for Marketing and Advertising / Sylee Gore ; Traducere de Cristina Niculescu. -   Bucureşti : All Educational, 2009

80 p. : 1 CD audio - (Cursuri scurte de limba engleză pentru afaceri).

ISBN 978-973-684-709-7

811.111                                  082.1 Cursuri scurte de limba engleză pentru afaceri

1. LIMBA ENGLEZĂ(afaceri)

III 29760 ; 811/G70

 

310. GRUSSENDORF, MARION. English for Presentations / Marion Grussendorf ; Traducere de Simona Rosetti. -   Bucureşti : All Educational, 2009

80 p. : 1 CD audio - (Cursuri scurte de limba engleză pentru afaceri).

ISBN 978-973-684-711-0

811.111                                  082.1 Cursuri scurte de limba engleză pentru afaceri

1. LIMBA ENGLEZĂ(afaceri)

III 29761 ; 811/G92

 

311. ISTRĂTESCU, STELUŢA. Read & Learn : Through Fables & Tales (Workbook) - for 7th and 8th formers - / Steluţa Istrătescu. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

192 p. - (English & American Studies).

ISBN 978-973-47-0550-4

811.111(075.8)                                                      082.1 English & American Studies

1. LIMBA ENGLEZĂ (gramatică)

III 29793 ; 811/I-87

 

312. NICULESCU, CORINA. Germana prin poveştile Fraţilor Grimm / prof. Corina Niculescu. -   Bucureşti : Oscar Print, 2004

202 p. : tab.

Prefaţă p. 7. - Cheia exerciţiilor p. 170-200

Bibliografie p. 201

ISBN 973-668-033-9

811.112.2'36(076)

1. LIMBA GERMANĂ

811/N70

 

313. PLEDGER, PAT. English for Human Resources / Pat Pledger ; Traducere de Simona Rosetti. -   Bucureşti : All Educational, 2009

80 p. - (Cursuri de limba engleză pentru afaceri).

ISBN 978-973-684-712-7

811.111                                             082.1 Cursuri de limba engleză pentru afaceri

1. LIMBA ENGLEZĂ(afaceri)

III 29757 ; 811/P71

 

314. RICHEY, ROSEMARY. English for Customer Care / Rosemary Richey ; Traducere de Cristina Niculescu. -   Bucureşti : All Educational, 2009

80 p. : 1 CD audio - (Cursuri scurte de limba engleză pentru afaceri).

ISBN 978-973-684-708-0

811.111                                  082.1 Cursuri scurte de limba engleză pentru afaceri

1. LIMBA ENGLEZĂ(afaceri)

III 29756 ; 811/R51

 

315. RUSU, IOAN. Méthode rapide pour l'apprentissage des verbes français avec des exercices = Metodă rpidă de î văţare a verbelor franceze cu exerciţii / Ioan Rusu. -   Bucureşti : Scripta, 1999

128 p.

Bibliografie p. 125-126

ISBN 973-9161-89-8

811.133.1                                                                              811.133.1'367.625

1. LIMBA FRANCEZĂ(verbe)

III 29745 ; 811/R96

316. ŞANDRU, GABRIELA. Fun-tastic English 1 / Gabriela Şandru. -   [Târgu-Mureş] : [Editura Nico], [2009]

2 vol.

ISBN 978-606-546-002-7

Workbook 2 - 76 p. fig. , il. - ISBN 978-606-546-004-1

Workbook 1 - 76 p. fig. , il. - ISBN 978-606-546-003-4

811:087.5                                                                                                         087.5:811

1. LIMBA ENGLEZĂ

811/S19

 

317. ŞANDRU, GABRIELA. Fun-tastic English 2 / Gabriela Şandru. -   [Târgu-Mureş] : [Editura Nico], [2009]

2 vol.

ISBN 978-606-546-002-7

Woekbook 1 - 74 p. fig., il. - ISBN 978-606-546-005-8

Woekbook 2 - 74 p. fig., il. - ISBN 978-606-546-006-5

811:087.5                                                                                                         087.5:811

1. LIMBA ENGLEZĂ

811/S19

 

318. THOMSON, KENNETH. English for Meetings / Kenneth Thomson ; Traducere de Simona Rosetti. -   Bucureşti : All Educational, 2009

80 p. : 1 CD audio - (Cursuri scurte de limba engleză pentru afaceri).

ISBN 978-973-684-710-3

811.111                                  082.1 Cursuri scurte de limba engleză pentru afaceri

1. LIMBA ENGLEZĂ(afaceri)

III 29759 ; 811/T57

811.135.1  Limba română

 

319. ARDELEAN, TEODOR. Limba română şi cultivarea ei în preocupările ASTREI / Teodor Ardelean ; Prefaţă de prof. univ. dr. D. H. C. Victor V. Grecu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

vi , 282 p. - (Paradigme).

Anexe p. 224-259

Bibliografie p. 260-265

Indice de nume p. 266-280

ISBN 978-973-726-377-3

061.237(498.4)Astra Sibiu(082)                                         811.135.1

082.1 Paradigme

1. LIMBA ROMÂNĂ(dezvoltare)

III 29740 ; 811.135.1/A73

 

320. DERDENA, MIHAI STERE. O comoară inestimabilă / Mihai Stere Derdena. -   Bucureşti : Editura Elisavaros, 2009

408 p.

ISBN 978-973-8400-74-0

811.135.1'271.1                                                                                    811.135.1'36

1. LIMBA ROMÂNĂ(perle lingvistice)

II 89333d ; 811.135.1/D33

 

321. Dialogul în româna vorbită : omagiu profesorului Sorin Stati la a 70-a aniversare / Laurenţia Dascălu Jinga, Liana Pop (coordonatoare). -   Bucureşti : Oscar Print, 2003

320 p. : fig., tab.

Cuvânt înainte p. 7-10

Bibliografia profesorului Sorin Stati(1997-2003) p. 11-12

Anexe p. 317-320

Referinţe bibliografice şi rezumate în limba engleză la sf. capitolelor

ISBN 973-668-012-6

811.135.1'27

1. LIMBA ROMÂNĂ(limba vorbită)

III 29801 ; 811.135.1/D36

 

322. Gramatica limbii române [Editura Academiei Române] / Raluca Brăescu, Elena Carabulea, Fulvia Ciobanu ... ; Coordonator Valeria Guţu Romalo. -   Bucureşti : Editura Academiei Române, 2008

2 vol.

Lucrarea a fost elaborată sub egida Institutului de Lingvistică "Iorgu Iordan - Al. Rosetti" din Bucureşti al Academiei Române

Tiraj nou, revizuit

ISBN 978-973-27-1621-2

 

Vol. 1 : Cuvântul - 712 p. - ISBN 978-973-27-1305-4

Vol. 2 : Enunţul - 1089 p. - ISBN 978-973-27-1305-4

811.135.1'36

1. LIMBA ROMÂNĂ(gramatică)

III 29854(1-2) ; 811.135.1/G76

 

323. TODI, AIDA. Limba română şi norma actuală : Teste aplicative la DOOM 2 / Aida Todi. -   Bucureşti : BIC All, 2006

296 p. - (Limba română actuală).

ISBN 973-571-682-8

811.135.1'36(075)                                 811.135.1'342(075)

811.135.1'35(075)                                 082.1 Limba română actuală

III 29752 ; 811.135.1/T68

82  Literatură

 

324. 111 romane celebre într-o singură carte / Coordonatori Ruxandra Ivăncescu, Ana Popescu. - Ediţia a 8-a, revăzută. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

464 p. - (Compact).

ISBN 978-973-47-0501-6

82-82-31

082.1 Compact

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

II 89263 ; 82-82/O-86

 

325. BORZA, COSMIN. Cum se scrie un eseu : Autori canonici. Genuri şi specii literare. Curente culturale : Literatura şi limba română, Bacalaureat 2009 culturale : Literatura şi limba română, Bacalaureat 2009 / Cosmin Borza, Claudiu Turcuş. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2008]

208 p. - (Subiecte posibile).

ISBN 978-973-47-0522-1

82.0/.02                                                                 821.135.1.09(075.3)

082.1 Subiecte posibile

1. GENURI LITERARE                                       2. TEHNICA LITERARĂ

III 29792 ; 82.0/.02/B70

326. Marile legende medievale / Traducere de Mirella Acsente ; ilustraţii de Adria` Fruitós. -   Bucureşti : Corint, 2009

112 p. : il. color

Titl. orig. : El gran libro de las leyendas medievales

ISBN 978-973-135-418-7

82-91-94-34=135.1

1. LEGENDE ISTORICE

82-91/M38

 

327. O mie şi una de nopţi : Poveşti orientale / Traducere şi note de Cristina Jinga ; Ilustraţii de Valeria Moldovan. -   Bucureşti : Corint, [2008]

285 p. : il. color

ISBN 978-973-135-417-0

821.411.21-91-34=135.1                                                                      82-91-34=135.1

1. FOLCLOR LITERAR(poveşti)

2. LITERATURĂ ARABĂ(poveşti)

82-91/O-52

 

328. Poezia preromantică în Anglia, Franţa, Germania, Italia şi Spania / Antologie poliglotă, traduceri, cuvînt înainte, prezentări şi note de Teodor Boşca. - Ediţie realizată de Laszlo Alexandru. -   Cluj-Napoca : Tribuna, 2007

371 p.

ISBN 978-973-87264-9-9

82-1                                                                                                      82-82

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(poezie)

2. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

III 29830 ; 82-82/P74

 

329. Romantism şi modernitate : Atitudini, reevaluări, polemici / coordonatori Andi Mihalache şi Alexandru Istrate. -   Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2009

664 p.

ISBN 978-973-703-403-8

82.02                                                                                                     82.09

1. CURENTE LITERARE

III 29817 ; 82.0/.02/R70

82.09  Critică literară

 

330. GHEORGHE, MIRCEA. Imprevizibilul triumf : Cărţi, scriitori, idei / Mircea Gheorghe. -   Iaşi : Institutul European, 2008

278 p. - (Societate & publicistică).

ISBN 978-973-611-569-1

821.135.1-4                                                                                          82.09

II 89311 ; 82.09/G40

 

331. NÉMETH LÁSZLÓ. Írások a világirodalomról : Tanulmányok, esszék, kritikák / Németh László ; Szerkesztette, a jegyzeteket és az Utószót írta Ekler Andrea. -   Budapest : Magyar Napló Kiadó, 2005-

3 vol.

Vol.1 : A mítosz emlőin - 382 p. - Note de subsol. - Postfaţă p. 367-380. - ISBN 963-9603-17-1

Vol.2 : A kísérletező ember - 344 p. - Carte editată de Írott Szó Alapítvány. - Postfaţă p. 335-341. - ISBN 963-9603-35-X

Vol.3 : Szimultán utazás - 440 p. - Carte editată de Írott Szó Alapítvány. - Postfaţă p. 409-417. - Index p. 419-438. - ISBN 978-963-9603-75-2                                                       82.09                                                      82(091)

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

2. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(istorie literară)

II 89286(1-3) ; 82.09/N46

 

332. STANCIU,VIRGIL. Războiul gândului cu literele : Eseuri de literatură americană şi engleză / Virgil Stanciu. -   Cluj-Napoca : Tribuna, 2004

352 p.

ISBN 973-86872-7-6

82.09

II 89307 ; 82.09/S76

 

333. YOURCENAR, MARGUERITE. Cu ochii deschişi : Convorbiri cu Matthieu Galey / Marguerite Yourcenar ; Traducere din limba franceză de Elena Bulai. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

310 p.

Prefaţă p. 5-14

Note p. 303-304

ISBN 978-973-669-341-0

821.133.1.09 Yourcenar, Marguerite(047.53)

929 Yourcenar, Marguerite

1. CRITICĂ LITERARĂ(Yourcenar, Marguerite)

2. BIOGRAFIE(Yourcenar, Marguerite)

II 89350 ; 82.09/Y72

821.11  Literaturi germanice

 

334. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Basme fermecate : [audiobook] / de Hans Christian Andersen ; povestite de Margareta Pâslaru ; traducere de Alexandru Cosmescu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2009

1 CD

ISBN 978-973-669-795-1

821.113.4-93-34(086)

1. LITERATURĂ DANEZĂ(basme)

MAV-304 ; MAV-305; 821.11/A51

 

335. DAHL, ARNE. Misterioso / Arne Dahl ; Traducere din limba suedeză Viorica Morogan. -   Bucureşti : Tritonic, 2009

310 p. - (Crime Scene ; Intercrime).

ISBN 978-973-733-370-4

821.113.6-31=135.1                                                             082.1 Crime Scene

1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman)

II 89204 ; 821.11/D12

 

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

336. AHERN, CECELIA. Mulţumesc pentru amintiri / Cecelia Ahern ; Traducere de Marilene Iovu. -   [Bucureşti] : Allfa, [2009]

420 p. - (Literatură universală).

ISBN 978-973-724-194-8

821.111(417)-31=135.1                                                     082.1 Literatură universală

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Irlanda)(roman)

I 19232 ; 821.111/A29

 

337. AUSTER, PAUL. Nebunii în Brooklyn / Paul Auster ; Traducere din limba engleză şi note de Cornelia Bucur. -   Iaşi : Polirom, 2007

400 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-46-0847-8

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 19212 ; 821.111/A93

 

338. BAILEY, PAUL. Unchiul Rudolf / Paul Bailey ; Traducere din engleză şi note de Marius Chivu. -   Bucureşti : Humanitas, 2009

165 p. - (Cartea de pe noptieră ; 167).

ISBN 978-973-50-2500-7

821.111-31=135.1                                             082.1 Cartea de pe noptieră

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19239 ; 821.111/B38

 

339. BELLOW, SAUL. Henderson, regele ploii / Saul Bellow ; Traducere din limba engleză şi note de Vali Florescu. -   Iaşi : Polirom, 2007

432 p. - (Biblioteca Polirom ; Seria de autor Saul Bellow).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-46-0469-2

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89212 ; 821.111/B43

 

340. BOSCH, PREUDONYMOUS. Numele acestei cărţi este secret / Pseudonymous Bosch ; Ilustraţii de Gilbert Ford ; Traducere de Monica Taliu. -   Bucureşti : Corint Junior, 2009

380 p.

ISBN 978-973-128-218-3

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic)

821.111/B71

 

341. BRONTË, CHARLOTTE. Profesorul / Charlotte Brontë ; Traducere din limba engleză Arina Avram. -   Bucureşti : Allfa, 2009

334 p. - (Biblioteca de buzunar).

Postfaţă p. 323-334

ISBN 973-973-724-175-7

082.1 Biblioteca de buzunar                                              821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19196 ; 821.111/B84

 

342. CAIN. CHELSEA. În inima răului : Thriller / Chelsea Cain ; Traducere din limba engleză şi note de Onofre Bouvila. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2008]

392 p. - (Bestseller).

Titl. orig. : Heratsick

ISBN 978-973-47-0414-9

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Bestseller

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89259 ; 821.111/C12

 

343. CHEVALIER, TRACY. Simetria de temut / Tracy Chevalier ; Traducere din limba engleză de Fraga Cusin şi Ioana Filat. -   Iaşi : Polirom, 2009

472 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Titl. orig. Burning Bright

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-46-1430-1

821.111-31=135.1                                                 082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19208 ; 821.111/C41

 

344. CRICHTON, MICHAEL. Next / Michael Crichton ; Traducere din limba engleză şi note de Constantin Dumitru-Palcus. -   Iaşi : Polirom, 2007

520 p. - (Thriller).

Cuvântul autorului p. 501-509

Bibliografie p. 511-519

ISBN 978-973-46-0796-9

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Thriller

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89219 ; 821.111/C86

 

345. Cronicile Spiderwick : Povestea filmului / adaptare de Tracey West ; traducere din limba engleză Larisa Lungu. -   Bucureşti : RAO, 2008

31 p. : il. color

Bazată pe un scenariu de Karey Kirkpatrick, David Berenbaum şi John Sayles pornind de la cărţile lui Tony DiTerlizzi şi Holly Black

Titl. orig. : The Spiderwick Chronicles: The Movie Storybook

ISBN 978-973-103-505-5

821.111-34=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri pt. copii)

821.111/W59

 

346. DIAMANT, ANITA. Cortul roşu / Anita Diamant ; Traducere din limba engleză, note şi postfaţă de Luminiţa Marcu. -   Iaşi : Polirom, 2007

408 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Note bio-bibliografice [1] p.

Titl. orig. The Red Tent

ISBN 978-973-46-0610-8

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89218 ; 821.111/D37

 

347. DICAMILLO, KATE. Povestea lui Despereaux : Sau povestea uni şoarece, a unei prinţese, a unui castron de supă şi a unui mosorel cu aţă / Kate DiCamillo ; Traducere din limba engleză Ioana Cătrună. -   Bucureşti : RAO, 2008

219 p. : il. - (Biblioteca RAO).

Titlul original: The Tale of Despereaux

ISBN 978-973-103-653-9

821.111-93-31=135.1                                                           082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii)

821.111/D39

348. ELLROY, JAMES. L.A. Confidential / James Ellroy ; Traducere din limba engleză şi note de Constantin Dumitru-Palcus. -   Iaşi : Polirom, 2007

656 p. - (Thriller).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-46-0297-1

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Thriller

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89210 ; 821.111/E43

 

349. ELLROY, JAMES. Marele niciunde / James Ellroy ; Traducere din limba engleză de Teodor Fleşeru. -   Iaşi : Polirom, 2007

600 p. - (Thriller).

Titl. orig. The Big Nowhere

ISBN 978-973-46-0709-9

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Thriller

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89221 ; 821.111/E43

 

350. FINE, ANNE. Cenuşa unei iubiri / Anne Fine ; Traducere din limba engleză Alina Toderică. -   Bucureşti : RAO, 2009

188 p. - (Colecţia pentru tine).

ISBN 978-973-103-837-7

821.111-31=135.1                                                 082.1 Colecţia pentru tine

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 89406 ; 821.111/F56

 

351. FITZGERALD, FRANCIS SCOTT. Strania poveste a lui Benjamin Button şi alte întâmplări din epoca jazzului / F. Scott Fitzgerald ; Traducere din limba engleză şi note de Ona Frantz. -   Iaşi : Polirom, 2009

296 p. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-46-1368-7

821.111(73)-32=135.1                                                          082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

I 19213 ; 821.111/F62

352. FRANZEN, JONATHAN. Al 27-lea oraş / Jonathan Franzen ; Traducere din limba engleză şi note de Ion Creţu. -   Iaşi : Polirom, 2007

584 p. : h. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

Titl. orig. The Twenty-Seventh City

ISBN 978-973-46-0728-0

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89223 ; 821.111/F87

 

353. GAIMAN, NEIL. Coraline / Neil Gaiman ; Traducere de Liviu Radu. -   [Bucureşti] : Tritonic, 2008

150 p. : il. alb-negru - (Junior Tritonic).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-733-338-4

821.111(73)-93-31=135.1                                                             082.1 Junior Tritonic

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)

821.111/G14

 

354. GREENE, GRAHAM. Patria m-a făcut om / Graham Greene ; Traducere din limba engleză şi note de Andrei Gorzo. -   Iaşi : Polirom, 2008

328 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-46-0467-8

821.111-31=135.1                                                 082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19210 ; 821.111/G79

 

355. HAMID, MOHSIN. Fundamentalist fără voie / Mohsin Hamid ; Traducere din limba engleză şi note de Constantin Husti-Răduleţ. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

160 p. - (Ficţiune fără frontiere).

Titl. orig. : The Reluctant fundamentalist

ISBN 978-973-47-0579-5

821.111-31=135.1                                          082.1 Ficţiune fără frontiere

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

III 29789 ; 821.111/H19

 

356. HANIF, MOHAMMED. Explozia întârziată a fructelor de mango / Mohammed Hanif ; Traducere din limba engleză de Gabriel Pavel Honciuc. -   Bucureşti : Leda, 2009

400 p.

Titl. orig. : A Case of Exploding Mangoes

ISBN 978-973-102-221-5

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 89267 ; 821.111/H22

 

357. HARI, DAOUD. Translatorul : Amintirile mele despre Darfur / Daoud Hari ; Traducere din limba engleză de Bogdan Marin. -   Bucureşti : Allfa, 2009

190 p. - (Cărţi adevărate).

Anexe p. 173-190

Titl. în limba engleză: The Translator

ISBN 978-973-724-181-8

821.111(620)-94                                    94(620)                          082.1 Cărţi adevărate

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Sudan)(amintiri)

II 89182 ; 821.111/H28

 

358. HEARN, LIAN. Să nu trezeşti podeaua-privighetoare : Legendele clanului Otori / Lian Hearn ; Traducere din limba engleză de Lidia Grădinaru. -   Bucureşti : Leda, 2009

288 p.

Volumul este cartea I din ciclul "Legendele clanului Otori"

Titl. orig. : Across the Nightingale Floor

Numele real a autoarei : Gillian Rubinstein

ISBN 978-973-102-209-3

821.111(94)-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Australia)(roman)

III 29799 ; 821.111/H42

 

359. HYLAND, MARIA JOAN. Declinul / M.J. Hyland ; Traducere din limba engleză de Anca Sevcenco. -   Iaşi : Polirom, 2007

440 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Note bio-bibliografice [1] p.

Titl. orig. Carry Me Down

ISBN 978-973-46-0710-5

821.111-31=135.1                                                 082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19211 ; 821.111/H99

 

360. ISHIGURO, KAZUO. Nocturne : Cinci poveşti despre muzică şi amurg / Kazuo Ishiguro ; Traducere din limba engleză şi note de Vali Florescu. -   Iaşi : Polirom, 2009

300 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Titl. orig. Nocturnes. Five Stories of Music and Nightfall

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-46-1435-6

821.111-32=135.1                                                 082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri)

I 19206 ; 821.111/I-83

 

361. KAVENNA, JOANNA. Derivă / Joanna Kavenna ; Traducere din limba engleză de Margareta Petruţ şi Ovidiu Petrişor. -   Bucureşti : Leda, 2009

368 p.

Titl. orig. : Inglorious

ISBN 978-973-102-217-8

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 89268 ; 821.111/K26

 

362. KELLERMAN, JONATHAN. Obsesie : Un caz cu Alex Delaware / Jonathan Kellerman ; Traducere din limba engleză de Smaranda Nistor. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

495 p. - (Bestseller).

Titl. orig. : Obsession

ISBN 978-973-47-0587-0

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Bestseller

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 29788, 821.111/K32

 

 

 

363. KEROUAC, JACK. Şi hipopotamii au fiert în bazinul lor / Jack Kerouac & William S. Burroughs ; Traducere din limba engleză şi note de Ciprian Şiulea. -   Iaşi : Polirom, 2009

224 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

Note bio-bibliografice [1] p.

Titl. orig. And the Hippos Were Boiled in Their Tanks

ISBN 978-973-46-1418-9

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 19202 ; 821.111/K36

 

364. KERR, PHILIP. Berlin Noir / Philip Kerr ; Traducere din limba engleză şi note de Mihaela Negrilă. -   Iaşi : Polirom, 2007, 2009

3 vol. - (Thriller).

Titl. orig. Berlin Noir

Vol. 1 : Toporaşi de martie - 376 p. - Titl. orig. Berlin Noir. March Violets. - Note bio-bibliografice [1] p.. - Note de subsol. - ISBN 978-973-46-0763-1

Vol. 3 : Recviem german - 424 p. - Titl. orig. Berlin Noir. A German Requiem. - Note bio-bibliografice [1] p.. - Note de subsol. - ISBN 978-973-46-0865-2

821.111-31=135.1                                                 082.1 Thriller

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 89214(1,3) ; 821.111/K36

 

365. KEYES, MARIAN. E cineva acolo? / Marian Keyes ; Traducere din limba engleză şi note de Mihaela Doagă. -   Iaşi : Polirom, 2007

640 p. - (Chic).

Note bio-bibliografice [1] p.

Titl. orig. Anybody Out There?

ISBN 978-973-46-0864-5

821.111-31=135.1                                                                082.1 Chic

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19205 ; 821.111/K40

 

 

366. LEON, DONNA. Moarte într-o ţară străină / Donna Leon ; Traducere din limba engleză şi note de Mircea Pricăjan. -   Iaşi : Polirom, 2007

424 p. - (Thriller).

Titl. orig. Death in a Strange Country

Romanul este primul din seria Brunetti

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-46-0651-1

821.111(73)-312.4=135.1                                                                    082.1 Thriller

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman poliţist)

II 89211 ; 821.111/L46

 

367. MACKLE, MARISA. Un tip la înălţime / Marisa Mackle ; Traducere din limba engleză de Laura Crăciun. -   Iaşi : Polirom, 2007

336 p. - (Chic).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-46-0754-9

821.111(416)-31=135.1                                                                       082.1 Chic

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Irlanda)(roman)

I 19204 ; 821.111/M12

 

368. MANSFIELD, KATHERINE. Beliss = Fericire / Katherine Mansfield ; În româneşte de Laura Poantă. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

44 p. : il. color - (Bufniţa).

ISBN 978-973-47-0238-1

821.111-93-34=111=135.1                                                   082.1 Bufniţa

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri pt. copii)

821.111/M28

 

369. MANSFIELD, KATHERINE. The Fly = Musca / Katherine Mansfield ; În rimâneşte de Laura Poantă. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

24 p. : il. color - (Bufniţa).

ISBN 978-973-47-0237-4

821.111-32=111=135.1                                                                        082.1 Bufniţa

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri pt. copii)

821.111/M28

370. MEYER, STEPHENIE. Amurg / Stephenie Meyer ; Traducere din limba engleză Laura Frunză. -   Bucureşti : RAO, [2008]

380 p.

Primul volum din seria "Amurg"

ISBN 978-973-103-599-4

821.111(73)-31=135.1                                                                         082.1 Amurg

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 29877 ; 821.111/M63

 

371. MEYER, STEPHENIE. Eclipsa / Stephenie Meyer ; Traducere din limba engleză Laura Frunză ţi Mihaela Frunză. -   Bucureşti : RAO, [2009]

539 p.

Al treilea volum din seria de succes "Amurg"

ISBN 978-973-103-849-0

821.111(73)-31=135.1                                                                         082.1 Amurg

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 29879 ; 821.111/M63

 

372. MEYER, STEPHENIE. Lună nouă / Stephenie Meyer ; Traducere din limba engleză Laura Frunză ţi Mihaela Frunză. -   Bucureşti : RAO, [2008]

476 p.

Al doilea volum din seria de succes "Amurg"

ISBN 978-973-103-636-6

821.111(73)-31=135.1                                                                         082.1 Amurg

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 29878 ; 821.111/M63

 

373. MEYER, STEPHENIE. Zori de zi / Stephenie Meyer ; Traducere din limba engleză Laura Frunză ţi Mihaela Frunză. -   Bucureşti : RAO, [2009]

763 p.

Al patrulea volum din seria de succes "Amurg"

ISBN 978-973-54-0027-9

821.111(73)-31=135.1                                                                         082.1 Amurg

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 29880 ; 821.111/M63

374. NEWBERY, LINDA. Fata sălbatică / Linda Newbery ; Traducere din limba engleză Dan Olaru. -   Bucureşti : RAO, 2009

288 p. - (Colecţia pentru tine).

Titlul original: Set in Stone

ISBN 978-973-103-909-1

821.111-31=135.1                                                 082.1 Colecţia pentru tine

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 89407 ; 821.111/N56

 

375. O'BRIEN, FLANN. Úszikkétmadáron / Flann O'Brien ; Mihálycsa Erika és Csizmadia Gábor fordítása ; A jegyzeteket összeállította Mihálycsa Erika és Csizmadia Gábor ; Az utószót írta Mihálycsa Erika ; A kronológiát összeállította Csizmadia Gábor. -   Kolozsvár : Koinónia, 2009

332 p. : fig.

Titl. orig. : At Swim-Two-Birds

ISBN 978-973-7605-79-5

821.111(415)-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Irlanda)(roman)

III 29835 ; 821.111/O-16

 

376. PARINI, JAY. Ultima gară : Roman despre ultimul an din viaţa lui Tolstoi / Jay Parini ; Traducere din engleză de Luana Schidu. -   Bucureşti : Humanitas fiction, 2009

284 p. - (Raftul Denisei).

Titlul original: Raking the Ashes

ISBN 978-973-689-308-7

821.111(73)-31=135.1                                                  929 Tolstoi, Lev Nikolaevici

082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman biografic)

II 89409 ; 821.111/T70P

 

377. ROBERTS, GREGORY DAVID. Shantaram / Gregory David Roberts ; Traducere din limba engleză de Raluca şi Christian Tănăsescu. -   Bucureşti : Allfa, [2009]

2 vol.

ISBN 978-973-724-129-0

 

Vol. 1 - 647 p. - ISBN 978-973-724-226-6

Vol. 2 - 469 p. - ISBN 978-973-724-227-3

821.111(94)-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Australia)(roman)

II 89369(1-2) ; 821.111/R62

 

378. ROBERTS, NORA. Inner Harbor / Nora Roberts ; Traducere : Dagmar Heidrun Popescu. -   Bucureşti : Miron, s.a.

511 p. - (Bestseller).

ISBN 978-973-8991-43-9

821.111(73)-31=135.1                                                                         082.1 Bestseller

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89358 ; 821.111/R62

 

379. ROLLINS, JAMES. Furtuna de nisip / James Rollins ; Traducere Diana Ţuţuianu. -   Bucureşti : RAO, 2009

730 p.

ISBN 978-973-103-938-1

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 19237 ; 821.111/R68

 

380. ROTH, PHILIP. Indignare / Philip Roth ; Traducere din limba engleză şi note de Radu Pavel Gheo ; Traducere şi note revăzute de Nadia Brunstein. -   Iaşi : Polirom, 2009

272 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Note bio-bibliografice [1] p.

Referinţe bibliografice p. 7-8

ISBN 978-973-46-1365-6

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 19214 ; 821.111/R83

 

381. RUSHDIE, SALMAN. Seducătoarea din Florenţa / Salman Rushdie ; Traducere din limba engleză şi note de Dana Crăciun. -   Iaşi : Polirom, 2009

376 p. - (Biblioteca Polirom ; Seria de autor Salman Rushdie).

Note bio-bibliografice [1] p.

Titl. orig. The Enchantress of Florence

Bibliografie p. 361-367

ISBN 978-973-46-1388-5

821.111-31=135.1                                                 082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 89224 ; 821.111/R94

 

382. SHAKESPEARE, WILLIAM. Hamlet = Hamlet, Prince of Denmark / Shakespeare ; Traducere din engleză, introducere şi note de Dan Amadeu Lăzărescu. -   Bucureşti : Pandora-M, 2009

375 p. - (Colecţia bilingvă).

Ediţie bilingvă engleză-română

ISBN 978-973-88900-2-2

821.111-2=111=135.1                                                          082.1 Colecţia bilingvă

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

I 19229 ; 821.111/S52

 

383. SHAKESPEARE, WILLIAM. Romeo şi Julieta = Romeo and Juliet / Shakespeare ; Traducere din engleză de Şt. O. Iosif ; ediţie revizuită, introducere şi note de Dan Amadeu Lăzărescu. -   Bucureşti : Pandora-M, 2009

336 p. - (Colecţia bilingvă).

Ediţie bilingvă engleză-română

ISBN 978-973-88900-4-6

821.111-2=111=135.1                                                          082.1 Colecţia bilingvă

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

I 19230 ; 821.111/S52

 

384. SHAKESPEARE, WILLIAM. Sonete = Sonnets / Shakespeare ; Traducere din engleză de Gheorghe Tomozei. -   Bucureşti : Pandora-M, 2009

160 p. - (Colecţia bilingvă).

Ediţie bilingvă

ISBN 978-973-88900-3-9

821.111-1=111=135.1                                                          082.1 Colecţia bilingvă

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(sonete)

I 19231 ; 821.111/S52

 

 

385. SITTENFELD, CURTIS. Prep / Curtis Sittenfeld ; Traducere din limba engleză şi note de Roxana Boboc şi Ana-Maria Lişman ; Prefaţă de Aurora Liiceanu. -   Iaşi : Polirom, 2009

512 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-46-0650-4

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89213 ; 821.111/S61

 

386. SMITH, WILBUR. Sanctuarul : Saga familiei Courtney / Wilbur Smith ; Traducere din limba engleză Raluca Matiş. -   Bucureşti : RAO, 2006

698 p.

Titl. orig. : A Sparrow Falls

Romanul este al treilea volum din Saga familiei Courtney Romanul este al treilea volum din Saga familiei Courtney

ISBN (10)973-103-072-7. - ISBN (13)978-973-103-072-2

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/S64

 

387. STRAUB, PETER. Copiii pierduţi / Peter Straub ; Traducere din limba engleză de Alexandra Dănilă. -   Bucureşti : Tritonic, 2008

240 p.

Titl. orig. : Lost boy, lost girl

ISBN 978-973-733-303-2

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman poliţist)

II 89203 ; 821.111/S90

 

388. STROSS, CHARLES. Răsărit de fier / Charles Stross ; Traducere din limba engleză Mona Călinescu. -   Bucureşti : Tritonic, 2008

485 p. - (SF[Tritonic]).

Titl. orig. : Iron Sunrise

ISBN 978-973-733-265-3

821.111-31=135.1                                                 082.1 SF[Tritonic]

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman s.f.)

I 19200 ; 821.111/S91

 

389. STROSS, CHARLES. Spaţiul singularităţii / Charles Stross ; Traducere din limba engleză Mona Călinescu. -   Bucureşti : Tritonic, 2008

437 p. - (SF[Tritonic]).

Titl. orig. : Singularity Sky

ISBN 978-973-733-237-0

821.111-31=135.1                                                 082.1 SF[Tritonic]

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman s.f.)

I 19199 ; 821.111/S91

 

390. TWAIN, MARK. How Tu Tell a Story = Cum să spui o poveste / Mark Twain ; În româneşte de Laura Poantă. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

24 p. : il. color - (Bufniţa).

ISBN 978-973-47-0235-0

821.111(73)-93-34=111=135.1                                                            082.1 Bufniţa

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii)

821.111/T97

 

391. TWAIN, MARK. Luck = Noroc / Mark Twain ; În româneşte de Laura Poantă. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

20 p. : il.colr - (Bufniţa).

ISBN 978-973-47-0236-7

821.111(73)-93-34=111=135.1                                                            082.1 Bufniţa

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii)

821.111/T97

 

392. VAN GOOL, A.. Lumea basmelor / Text şi ilustraţii de Van Gool ; Traducere din limba engleză Raluca Bucur. -   Bucureşti : RAO, 2008

[236] p. : il.

ISBN 978-973-103-715-8

082.1 Rao pentru copii                                                       821.111-93-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poveşti)

821.111/V24

393. WALLACE, DANNY. Yes Man / Danny Wallace ; Traducere din engleză şi note de Bogdan Perdivară. -   Bucureşti : Trei, 2009

581 p. - (Fiction Connection).

ISBN 978-973-707-270-2

821.111-31=135.1                                                 082.1 Fiction Connection

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 89361 ; 821.111/W20

 

394. WEST, CAMERON. Pumnalul Medici / Cameron West ; Traducere din limba engleză Anca Cristina Ilie. -   Bucureşti : RAO, [2009]

282 p. - (Thriller).

Titl. orig. : The Medici Dagger

ISBN 978-973-103-905-3

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Thriller

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman horror)

I 19240 ; 821.111/W59

 

395. WILDE, OSCAR. Lord Arthur Savile's Crime and Other Stories / Oscar Wilde ; Note şi exerciţii de prof. Magdalena Stăncuţi. -   Bucureşti : All Educational, 1998

99 p. - (English Readers).

ISBN 973-9337-23-6

821.111-32                                                                            082.1 English Readers

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri)

821.111/W68

 

396. WINTERSON, JEANETTE. Sexul cireşelor / Jeanette Winterson ; Traducere din engleză şi note de Ana Chiriţoiu. -   Bucureşti : Humanitas fiction, 2009

211 p. - (Raftul Denisei).

Titlul original: Sexing the cherry

ISBN 978-973-689-314-8

821.111-31=135.1                                                 082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 89411 ; 821.111/W74

 

821.112.2  Literatură germană

 

397. BELLI, GIOCONDA. În culoarea dimineţii : [Poezii] / Gioconda Belli ; În româneşte de Elena M. Cîmpan. -   Bistriţa : Karuna, 2008

98 p. : foto.

Titl. orig. In der Farbe des Morgens

ISBN 978-973-1786-55-1

821.112.2-1=135.1

1. LITERATURĂ GERMANĂ(poezii)

II 89174 ; 821.112.2/B43

 

398. ESCHBACH, ANDREAS. Filmul Isus / Andreas Eschbach ; Traducere Frederica Dochinoiu. -   Bucureşti : RAO, 2009

666 p.

Titlul original: Das Jesus Video

ISBN 978-973-103-841-4

821.112.2-31=135.1

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

I 19236 ; 821.112.2/E76

 

399. GRASS, GÜNTER. Anestezie locală / Günter Grass ; Traducere din limba germană şi note de H. Matei. -   Iaşi : Polirom, 2008

328 p. - (Biblioteca Polirom).

Note bio-bibliografice [1] p.

Titl. orig. Örtlich Betäubt

ISBN 978-973-46-1090-7

821.112.2-31=135.1                                                             082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

II 89216 ; 821.112.2/G77

 

400. GRASS, GÜNTER. Decojind ceapa / Günter Grass ; Traducere din limba germană de Victor Scoradeţ. -   Iaşi : Polirom, 2007

488 p. : il. - (Biblioteca Polirom).

Note bio-bibliografice [1] p.

Titl. orig. Beim Häuten der Zwiebel

ISBN 978-973-46-0643-6

821.112.2-94=135.1                                                             082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ GERMANĂ(memorii)

II 89215 ; 821.112.2/G77

 

401. GROß, CLAUDIA. Maestra runelor / Claudia Groß ; Traducere Ioan Huşanu. -   Bucureşti : RAO, 2008

314 p.

Titlul original: Die Runenmeisterin

ISBN 978-973-103-789-9

821.112.2-31=135.1

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

I 19235 ; 821.112.2/G88

 

402. HALTRICH, JOSEF. Sächsische Volksmärchen aus Siebenburgen = Basme populare săseşti din Transilvania / Josef Haltrich ; În româneşte de Gabriel Angelescu şi Tatiana Constantinescu. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

40 p. : il. color - (Bufniţa).

ISBN 978-973-47-0234-3

821.112.2(498.4)-93-34=112.2=135.1                                 082.1 Bufniţa

1. LITERATURĂ GERMANĂ(România)(povestiri)

821.112.2/H18

 

403. SCHLESAK, DIETER. Capesius : az auschwitzi patikus. / Dieter Schlesak ; Fordította Hajdú Farkas-Zoltán ; Szerkesztette és az előszót írta Tibori Szabó Zoltán ; A verseket fordította Kovács András Ferenc. -   Csíkszereda : Bookart Kiadó, 2008

348 p. : il.

Bibliografie p. 333-335

Titl. orig. : Capesius, der Auschitzapotheker

ISBN 978-973-88358-5-6

821.112.2(498)-31=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(România)(roman)

III 29816 ; 821.112.2/S34

 

 

404. TRAKL, GEORG. Sebastian im Traum = Sebastian în vis / Georg Trakl ; Traducere din limba germană de Mihail Nemeş. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2008]

151 p. - (Gemini : Colecţia bilingvă de poezie).

ISBN 978-973-47-0368-5

821.112.2(436)-1                                                                  821.112.2(436)-1=135.1

082.1 Gemini : Colecţia bilingvă de poezie

1. LITERATURĂ GERMANĂ(poezii)

I 19215 ; 821.112.2/T80

821.131.1  Literatură italiană

 

405. BOSCO, FEDERICA. Îmi placi la nebunie / Federica Bosco ; Traducere de Radu Gâdei. -   Bucureşti : Allfa, [2009]

175 p. - (Biblioteca de buzunar).

Titl. orig. : Mi piaci da morire

ISBN 978-973-724-205-1

821.131.1-31=135.1                                                         082.1 Biblioteca de buzunar

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman)

I 19233 ; 821.131.1/B71

 

406. COLLODI, CARLO. Aventurile lui Pinocchio / Carlo Collodi ; Traducere Christian Ferencz Flatz ; Ilustraţii Roberto Innocenti. -   Bucureşti : Litera Internaţional, [2008]

192 p. : il. color

ISBN 978-973-675-476-0

821.131.1-93-34=135.1

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(poveşti)

821.131.1/C62

 

407. PETRARCA, FRANCESCO. Canţonierul lui messer Francesco Petrarca / Francesco Petrarca ; Traducere, note şi tabel cronologic de Eta Boeriu. - Ediţia a 4-a. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

516 p. - (Capodopere ale literaturii universale).

Titl. origi. : Il Canzoniere

Tabel cronologic p. 9-17

ISBN 978-973-47-0594-8

821.131.1-1=135.1

082.1 Capodopere ale literaturii universale

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(poezie)

II 89253 ; 821.131.1/P56

 

408. RUSSELL, GORDON. Marele gladiator / Gordon Russell ; Traducere din limba italiană de Emanuela Stoleriu. -   Iaşi : Polirom, 2007

560 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Note bio-bibliografice [1] p.

Glosar şi note istorice p. 518-540

Bibliografie p. 541-544

Titl. orig. Il Grande Gladiatore Battaglia şi al Vannei de Angelis

ISBN 973-46-0479-1. - ISBN 978-973-46-0479-1

821.131.1-31=135.1                                                             082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman)

I 19209 ; 821.131.1/R95

 

409. SCARPA, TIZIANO. Veneţia e un peşte : Un altfel de ghid / Tiziano Scarpa ; Traducere din limba italiană Geo Vasile. -   Bucureşti : Tritonic, 2009

108 p.

ISBN 978-973-733-353-7

821.131.1-34                                                                         910(450 Veneţia)

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(povestiri)

II 89202 ; 821.131.1/S32

821.133.1  Literatură franceză

 

410. ENACHE, EUGENIA. Georges Rodenbach : Un poétique de la réflexivité / Eugenia Enache. -   Cluj Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008

268 p. : il. - (Belgica.ro).

Index p. 250-254. - Bibliografie p. 255-268

ISBN 978-973-133-345-1

821.133.1.09(493) Rodenbach, Georges                                          082.1 Belgica.ro

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(critică literară)

II 89345 ; 821.133.1/R64E

411. GARCIA, BOB. Testamentul lui Sherlock Holmes / Bob Garcia ; Traducere din limba franceză de Nicolae Baltă. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

416 p. - (Bestseller).

ISBN 978-973-47-0621-1

821.133.1-312.4=135.1                                                                        082.1 Bestseller

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman poliţist)

II 89261 ; 821.133.1/G19

 

412. JAMET, NICOLE. Dolmen / Nicole Jamet, Marie-Anne Le Pezennec ; Traducere din limba franceză de Ileana Cantuniari. -   Iaşi : Polirom, 2007

480 p. - (Thriller).

ISBN 978-973-46-0653-5

821.133.1-31=135.1                                                                             082.1 Thriller

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 89217 ; 821.133.1/J24

 

413. LE CLÉZIO, JEAN-MARIE GUSTAVE. Ritornela foamei : Roman / J.M.G. Le Clézio ; Traducere din limba franceză şi note de Ileana Cantuniari. -   Iaşi : Polirom, 2009

240 p. : il. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Note bio-bbiliografice [1] p.

Titl. orig. Ritournelle de la faim

ISBN 978-973-46-1443-1

821.133.1-31=135.1                                                             082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 89209 ; 821.133.1/L36

 

414. MALZIEU, MATHIAS. Mecanica inimii / Mathias Malzieu ; Traducere din limba franceză de Mihaela Toma Udrişte. -   Bucureşti : Nemira, 2009

183 p. - (Babel).

Titl. orig. : La mecanique du coeur

ISBN 978-606-8073-27-9

821.133.1-31=135.1                                                                             082.1 Babel

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

I 19224 ; 821.133.1/M19

 

415. PERRAULT, CHARLES. Cendrillon ou La petit pantoufle de verre : Cenuşăreasa sau Pantoful de sticlă / Cherles Perrault ; În româneşte de Gabriela Cristian. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

24 p. : il. color - (Bufniţa).

ISBN 978-973-47-0212-1

821.133.1-93-34=133.1=135.1                                                            082.1 Bufniţa

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti)

821.133.1/P52

 

416. PERRAULT, CHARLES. Le Maître-Chat ou Le Chat Botté = Jupânul Pisoi sau Motanul încălţat / Charles Perrault ; În româneşte de Gabriela Cristian. -   [Piteşt] : Paralela 45, [2009]

24 p. : il. color - (Bufniţa).

ISBN 978-973-47-0213-8

821.133.1-93-34=133.1=135.1                                                            082.1 Bufniţa

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri pt. copii)

821.133.1/P52

 

417. PERRAULT, CHARLES. Les Fées = Zânele / Charles Perrault ; În româneşte de Gabriela Cristian. -   [Piteşt] : Paralela 45, [2009]

16 p. : il. color - (Bufniţa).

ISBN 978-973-47-0211-4

821.133.1-93-34=133.1=135.1                                                            082.1 Bufniţa

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri pt. copii)

821.133.1/P52

 

418. SIMENON, GEORGES. Revolverul lui Maigret / Georges Simenon ; Traducere de Nicolae Constantinescu. -   Iaşi : Polirom, 2009

216 p. - (Maigret).

Este al 37-lea volum din seria Maigret

ISBN 978-973-46-1385-4

821.133.1(493)-312.4=135.1                                                082.1 Maigret

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman)

II 89208 ; 821.133.1/S56

419. WEYERGANS, FRANÇOIS. Franz şi François / François Weyergans ; Traducere din limba franceză de Ileana Cantuniari. -   Iaşi : Polirom, 2007

416 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

ISBN 978-973-46-0523-1

821.133.1-31=135.1                                                             082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

I 19207 ; 821.133.1/W61

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

420. COELHO, PAULO. Manualul războinicului luminii / Paulo Coelho ; traducere din portugheză de Pavel Cuilă. -   Bucureşti : Humanitas, 2009

151 p. - (Biblioteca "Paulo Coelho").

ISBN 978-973-50-2492-5

821.134.3(81)-31=135.1                                       082.1 Biblioteca "Paulo Coelho"

1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(Brazilia)(roman)

821.134.2/.3/C60

 

421. GELINEK, JOSEPH. Simfonia a X-a / Joseph Gelinek ; Traducere din limba spaniolă şi note de Adriana Steriopol. -   Bucureşti : RAO, 2008

320 p. - (Rao Class).

ISBN 978-973-103-856-8

821.134.2-31=135.1                                                                             082.1 Rao Class

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman)

III 29872 ; 821.134.2/.3/G29

 

422. ROCHA, LUÍS MIGUEL. Ultimul papă / Luís Miguel Rocha ; Traducere din limba portugheză Simina Popa. -   Bucureşti : Tritonic, 2009

333 p.

ISBN 978-973-733-358-2

821.134.3-31=135.1                                                             821.134.3-312.4=135.1

1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(roman)

III 29770 ; 821.134.2/.3/R63

 

423. TUSSET, PABLO. În numele porcului / Pablo Tusset ; Traducere din spaniolă şi note de Cornelia Rădulescu. -   Bucureşti : Humanitas fiction, 2009

304 p. - (Raftul Denisei).

ISBN 978-973-689-317-9

821.134.2-31=135.1                                                             082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman)

II 89410 ; 821.134.2/.3/T95

 

821.135.1  Literatură română

 

424. A fost odata George Muntean : Remember / Ediţie alcătuită de Adela Popescu. -   Bucureşti : Palimpsest, 2008

518 p. : il. parţial color

ISBN 978-973-7697-43-1

929 Muntean, George                                        821.135.1.09 Muntean, George

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(biografie)

III 29845d ; 821.135.1.09/M95

 

425. ALDEA, ADRIAN. Legile nescrise : Poezii / Adrian Aldea. -   Târgu Mureş : Casa de Editură Mureş, 1992

78 p.

ISBN 973-9087-07-8

821.135.1-1

II 89344 ; 821.135.1/A35

 

426. Artur Silvestri : mărturii tulburătoare / Colecţie iniţiată şi îngrijită de Mariana Brăescu Silvestri. -   [Bucureşti] : Carpathia Press, 2009

240 p. : il. color - (In memoriam).

Biografie Artur Silvestri p. 233-236

ISBN 978-973-7609-44-1

821.135.1-4                            929 Silvestri, Artur

082.1 In memoriam

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 89356 ; 821.135.1/S55

 

 

427. AVRAM, GRIGORE. Cuib / Grigore Avram. -   Târgu-Mureş : Nico, 2009

150 p.

Repere critice p. 137-142

ISBN 978-973-1947-99-0

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

II 89360 ; 821.135.1/A95

 

428. BĂLĂIŢĂ, GEORGE. Opere / George Bălăiţă ; Prefaţă de Eugen Negrici ; Cronologie de Marilena Donea. - Ediţia a 8-a. -   Iaşi : Polirom, 2009

3 vol. - (Opere).

ISBN 978-973-46-1426-4

Vol. 1 : Lumea în două zile - 560 p. - Cronologie p. 5-24. - Dosar de presă p. 507-553. - ISBN 978-973-46-1440-0

821.135.1-82                                                                                        082.1 Opere

II 89220 ; 821.135.1-82/B19

 

429. BELEAN, MARIA ILEANA. Jumătate fără nume / Ileana Maria Belean. -   Târgu-Mureş : Nico, 2009

56 p.

ISBN 978-973-1947-75-4

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 89313 ; 821.135.1/B42

 

430. BORZA, COSMIN. Limba şi literatura română : Bacalaureat 2009 : Modele de rezolvare a itemilor publicaţi de M.E.C.I. la 27 februarie 2009 / Cosmin Borza, Roxana Din, Cristina Erdei,..... -   [Piteşti] : Paralela 45

568 p. - (Subiecte posibile).

ISBN 978-973-47-0629-7

821.135.1.09(076.3)                                                             821.135.1.09(079.1)

371.27                                                                                   082.1 Subiecte posibile

II 89264 ; 821.135.1.09/L62

 

 

 

431. BOTEZ, MIHAI. Cea mai mare iubire : Roman / Mihai Botez. -   Iaşi : Editura "Bucovina", 2009

353 p.

ISBN 973-9276-09-1

821.135.1-31

II 89338 ; 821.135.1/B72

 

432. BOTEZ, MIHAI. Reţeta fericirii : Roman / Dr. Mihai Botez. -   Iaşi : Bucovina, 2009

250 p.

ISBN 973-9276-19-9

821.135.1-31

II 89339 ; 821.135.1/B72

 

433. BRÎNDAŞ, ROZALIA. 1001 cugetări III : Antologie / Prof. Rozalia Brîndaş, Preot Ilie Bucur. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

216 p.

Bibliografie p. 210-214

ISBN 978-606-546-001-0

821.135.1-97                                         821.135.1-84                                         244

II 89387 ; 821.135.1/B83

 

434. CADAR, KATALIN. Refugiu în poeme / Katalin Cadar. -   Târgu-Mureş : Nico, 2009

148 p.

ISBN 978-606-546-007-2

821.135.1-1

II 89386 ; 821.135.1/C12

 

435. CÎMPAN, ELENA M.. Dulcele meu amar : Poeme / Elena M. Cîmpan. -   Cluj-Napoca : Eikon, 2009

150 p.

Note bio-bibliografice [2] p.

ISBN 978-973-757-207-3

821.135.1-1

II 89192 ; 821.135.1/C49

 

436. CÎMPAN, ELENA M.. Jurnal reflexiv : eseuri de turist : trei săptămâni în...autocar / Elena M. Cîmpan. -   Bistriţa : Karuna, 2008

88 p. : il.

ISBN 978-973-1978-01-7

821.135.1-992

II 89193 ; 821.135.1/C49

 

437. CÎMPAN, ELENA M.. Poezia noastră cea de toate zilele : 100 de poeme scrise din 21 mai până în 28 august 2009 / Elena M. Cîmpan. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

112 p.

ISBN 978-606-546-011-9

821.135.1-1

II 89416 ; 821.135.1/C49

 

438. Complexul Penelopa : Poemele aşteptării / Georgeta Măluţan. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

112 p.

ISBN 978-606-546-014-0

821.135.1-1

II 89417 ; 821.135.1/M19

 

439. CUBLEŞAN, CONSTANTIN. Ion Creangă în conştiinţa criticii / Constantin Cubleşan. -   Cluj-Napoca : Tribuna, 2006

379 p.

ISBN 973-87264-1-7. - ISBN 978-973-87264-1-3

821.135.1.09 Creangă, Ion

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 89304 ; 821.135.1.09/C84C

 

440. DĂNCUŞ, ŞTEFAN DORU. Poveşti pentru Gabriella / Ştefan Doru Dăncuş. -   Cluj Napoca : Limes, 2009

183 p. : il. - (Lakonia).

ISBN 978-973-726-415-2

821.135.1-34                                         821.135.1-1                                082.1 Lakonia

II 892208 ; 821.135.1/D15

441. DIMA, SIMONA-GRAZIA. La ora fulgerului / Simona-Grazia Dima. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

119 p.

Ecouri critice p. 89-115

ISBN 978-973-726-316-2

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

III 29782 ; 821.135.1/D42

 

442. DINESCU, MIRCEA. Bőröndnyi ország : Politikai szatírák / Mircea Dinescu ; Fordította : Váli Éva. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2009

80 p.

ISBN 978-973-665-256-1

821.135.1-7=511.141                                                           821.135.1-92=511.141

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(satiră)

II 89422 ; 821.135.1/D48

 

443. DOBRE, ILIE. Performerul de sub crestele Caraimanului / Ilie Dobre. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

208 p. : il. parţial color

ISBN 978-973-47-0719-5

352.075.31(498 Buşteni)                                                     821.135.1-94

796.332-051                                                                          929 Savin, Emanoil

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(biografie)

II 89341 ; 821.135.1/D58

 

444. DOMAN, DAN. Umbra muntelui miroase a răşină : atelier - haiku / Dan Doman ; Postfaţă de Dumitru Radu ; [Ilustraţii de Elena Stoica]. -   Cluj Napoca : Limes, 2009

252 p. : il.

Note p. 247-248

Numele real al poetului Valentin Dan Tiberiu Pomârjanschi

ISBN 978-973-726-411-4

821.135.1-1                                                                           821.135.1-193

II 89229 ; 821.135.1/D65

 

 

 

445. DUMBRAVĂ, LUCIAN. Departe de ţărm / Lucian Dumbravă. -   Târgu-Mureş : Nico, 2009

151 p.

ISBN 978-973-1947-50-1

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

I 19226 ; 821.135.1/D89

 

446. EMINESCU, MIHAI. Manuscrisele Mihai Eminescu / Mihai Eminescu. - Ediţie coordonată de Eugen Simion. -   Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2004

24 vol.

Lucrare facsimil editată de Academia Română

ISBN 973-45-0496-7

Vol. 8 : Manuscris românesc 2261 Biblioteca Academiei Române - 337 f. - Manuscrisul românesc 2261 include creaţii ale poetului Mihai Eminescu din perioada 1874-1883: versuri (Gemenii, Lasă-ţi lumea, Nu mă-nţelegi, Scrisoarea II, Scrisoarea III, Luceafărul, Mai am un singur dor, Doina, Trecut-au anii, Glossă); însemnări istorice, filozofice, ştiinţifice: ([Gute Eigenschaften sind negativ], [Dacă n-ar exista deosebiri], [Formula absolută], [Gens şi constituţie gentilă], Sufixe vii şi sufixe moarte..., Calcule); dicţionar de rime-fragmentarium.. - ISBN 973-1744-14-2. - ISBN 978-973-1744-14-8

Vol. 9 : Partea întâi: Manuscris românesc 2262 Biblioteca Academiei Române - 217 f. - Manuscrisul include creaţiile de tinereţe ale poetului(1866-1874): Amorul unei marmore, Mortua est, Venere şi Madonă, Gemenii, Atât de fragedă, Făt frumos din tei, Dorinţa, Kamadeva, Călin, Strigoii, Doina, Împărat şi proletar, Lacul, Peste vărfuri, O, mamă; basmele Arghir, Fata din grădina de aur, Miron şi Frumoasa fără corp; poezii populare.. - ISBN 978-973-1744-01-8

Vol. 9 : Partea a doua: Manuscris românesc 2263 Biblioteca Academiei Române - 79 f. - Manuscrisul 2263 include însemnări geografice şi istorice ale lui Mihai Eminescu privitoare la Transilvania, Ungaria, Polonia, Albania, Turcia, din perioada 1877-1883: Comitatul Unedoarei, Uniad Ioan, Uniad Matei, Polonia, Timur-Lenk, Ungaria istorică, Ungaria geografică, Skanderbeg, Osmanii, Transilvania, Făgăraş, Maramureş, Noua Romă.. - ISBN 978-973-1744-02-05

Vol. 10 : Partea întâi: Manuscris românesc 2264 Biblioteca Academiei Române - 438 f. (p. 1-213). - Manuscrisul 2264 include articole politice ale lui Mihai Eminescu, din perioada 1876-1880: Un domn care pare a nu ştii că există poliţie, Ziare Nouă [Bucureştii au fericirea], [Dezlegarea cestiunei Orientului], [De la o vreme vedem...], Revista jurnalistică [Înainte de câteva zile], Iar în privirea ciudatei bunăvoinţe [organul hidoasei corcituri], [Voinţei pozitive], [Drepte cu adevărat]. Filele 117-149 cuprind textul tipărit al unora din articolele menţionate.. - ISBN 978-973-1744-03-2

Vol. 10 : Partea a doua: Manuscris românesc 2264 Biblioteca Academiei Române - 438 f. (p.214-438). - Manuscrisul 2264 include articole politice ale lui Mihai Eminescu, din perioada 1876-1880: Un domn care pare a nu ştii că există poliţie, Ziare Nouă [Bucureştii au fericirea], [Dezlegarea cestiunei Orientului], [De la o vreme vedem...], Revista jurnalistică [Înainte de câteva zile], Iar în privirea ciudatei bunăvoinţe [organul hidoasei corcituri], [Voinţei pozitive], [Drepte cu adevărat]. Filele 117-149 cuprind textul tipărit al unora din articolele menţionate.. - ISBN 978-973-1744-04-9

Vol. 11 : Partea întâi: Manuscris românesc 2265 Biblioteca Academiei Române - 304 f. - Manuscrisul 2265 cuprinde Dicţionar de rime (versiunile pregătitoare), alcătuit de Mihai Eminescu în perioada celor trei ani petrecuţi la Iaşi, 1875-1876. Filele 64-75 cuprind versuri fragmentare.. - ISBN 978-973-1744-07-0

Vol. 11 : Partea a doua: Manuscris românesc 2265 Biblioteca Academiei Române - 164 f. - Manuscrisul 2266 însumează diverse scrieri eminesciene din perioada 1880-1883: exerciţii de gramatică greco-latină pentru traducerea Iliadei, transcrieri evanghelice, încercări matematice, teorie socială[Albinele!...], proză greu descifrabilă din preajma bolii, Legenda Luceafărului.. - ISBN 978-973-1744-09-4

Vol. 12 : Partea întâi: Manuscris românesc 2267; Manuscris românesc 2268 Biblioteca Academiei Române - 165 f. + 57 f. - Manuscrisul 2267 cuprinde diverse texte eminesciene din perioada 1877-1883(proză ştiinţifică referitoare la mişcarea corpurilor, gravitaţie, căldură, elementele materiilor, astrologie, algebră): [Die Ratio sufficiens - o mişcare], [Filosofia are un scop social], [Kant, cel mai profund dintre muritori], [Conta, Teoria ondulaţiunii universale...], [Organismus und mechanische Arbeit], [Die logisch deduzierte Wahrheit], [Adevărurile abstracte], [Morala e o negaţiune], [Falsa egalitate], [Unde se prestează echivalentul de muncă], [Dreptul şi puterea de a munci], Circulaţiunea banilor, [Soare-Pnaneţi], [Mişcare şi energie], [Dezvoltarea unilaterală], [Omul e în originea lui ierbivor], [Fiinţă şi raţiune de a fi], [Teoria ecuaţiunii universale], [Viteză, masă, distanţă], [Din ce se naşte mişcarea?]. Fila 83 cuprinde un fragment copiat de poet din prefaţa lui Simion Ştefan la Noul Testament de la Bălgrad.. - Manuscrisul 2268 cuprinde lucrări aparţinând epocii ieşene(1874-1877) a creaţiei lui Mihai Eminescu: versuri (Gemenii, Apari să dai lumină, Scrisoarea II, Scrisoarea III, Afară-i toamnă, Călin Nebunul), fragmente de teatru (drame istorice-replici răzleţe, comedii-proiecte(Văduva din Efes); maxime.. - ISBN 978-973-1744-09-4

Vol. 12 : Partea a doua: Manuscris românesc 2269; Manuscris românesc 2270 Biblioteca Academiei Române - 78 f. + 164 f. - Manuscrisul 2269 cuprinde creaţii din perioadsa 1870-1877 : versuri (Lasă-ţi lumea, Azi e zi întâi de mai, Femeia...măr de ceartă), proză literară [Archaeus], însemnări istorice, maxime, însemnări în limba germană despre oraşe din România reprezentând conceptele unor articole din Conversation-Lexicon, editat de F. A. Brockhaus, însemnări de profesor din anul 1875.. - Manuscrisul 2270 conţine creaţii ale poetului din perioada 1868-1883: proză ştiinţifică [Esse-movi], [Cea mai rea aristocraţie], [Libertatea şi marginile ei], [Unităţi de măsură], [Pătratul unui număr, rădăcina pătrată şi rădăcina cubică], [Fracţiuni]; tabele sinoptice(goţi, huni); versuri: La steaua, Ştefan cel Mare.. - ISBN 978-973-1744-32-2

Vol. 13 : Partea întâi: Manuscris românesc 2271; Manuscris românesc 2272 Biblioteca Academiei Române - 120 f. + 120 f. - Manuscrisul 2271 cuprinde Dicţionar de rime (a-e), versiune finală.. - Manuscrisul 2272 cuprinde Dicţionar de rime (e-i), versiune finală.. - Dicşionarul de rime a fost redactat de Mihai Eminescu în perioada busureşteană, între anii 1881-1883. - ISBN 978-973-1744-11-7

Vol. 13 : Partea a doua: Manuscris românesc 2273; Manuscris românesc 2274 Biblioteca Academiei Române - 71 f. + 101 f. - Manuscrisul 2273 cuprinde Dicţionar de rime (i-l), versiune finală.. - Manuscrisul 2272 cuprinde Dicţionar de rime (l-u), versiune finală.. - Dicţionarul de rime a fost redactat de Mihai Eminescu în perioada busureşteană, între anii 1881-1883. - ISBN 978-973-1744-32-2

Vol. 14 : Manuscris românesc 2275 A; Manuscris românesc 2275 B Biblioteca Academiei Române - 175 f. + 100 f. - Manuscrisul 2275 A cuprinde creaţii ale lui Mihai Eminescu din anii 1875-1880: teatru (Bogdan-Dragoş - Cornul lui Decebal, Nunta lui Dragoş, replici răzleţe); versuri integrate dramei istorice Bogdan-Dragoş (Scrisoarea IV, Peste vârfuri, Atât de fragedă, Rugăciune); maxime; rapoarte de inspecţii şcolare.. - Manuscrisul 2275 B cuprinde Dicţionar de rime (v-z), versiune finală, redactată de Mihai Eminescu în perioada bucureşteană (1881-1883); versuri (Luceafărul, Glossă, De ce nu vii? La steaua); însemnări de matematică, fizică, filosofie ([Omul de bună credinţă], [Cestiunea principală la religie], [Adevăratul obiect al muncii], [De ce românii sunt viguroşi?], [Muntele în istoria românilor]).. - ISBN 978-973-1744-33-9

Vol. 15 : Partea întâi: Manuscris românesc 2276 A Biblioteca Academiei Române - 343 f. - Manuscrisul 2276 A cuprinde diverse creaţii din perioada 1878-1883: versuri (Ce te legeni, codrule, Rugăciune, La mijloc de codru des, Diona, Lasă-ţi lumea, Mai am un singur dor, O, mamă..., Scrisorile, Muşatin şi codrul, Ta twan asi, Stelele-n cer, S-a stins viaţa); poezii populare, fragmente dramatice(Alexandru Lăpuşneanu, Cel din urmă Muşatin,); dicţionar de rime- fragmantarium.. - ISBN 978-973-1744-37-7

Vol. 15 : Partea a doua: Manuscris românesc 2276 B Biblioteca Academiei Române - 69 f. - Manuscrisul 2276 B cuprinde creaţii eminesciene, în limba română şi germană, din perioada berlineză şi ieşeană (1872-1877): versuri (Diamantul Nordului, Melancolie, Glossă); proză(Cezara). - ISBN 978-973-1744-38-4

Vol. 16 : Partea întâi: Manuscris românesc 2277; Manuscris românesc 2278 Biblioteca Academiei Române - 144 f. + 83 f. - Manuscrisul 2277 cuprinde scrieri din perioada 1878-1883: versuri (Odă în metru antic, Când te-am văzut, Venere, Despărţire, Trecut-au anii, Scrisoarea V, Mai am un singur dor, Scrisoarea III, Luceafărut, Pe lângă plopii fără soţ); încercări dramatice (Aşexandru Lăpuşneanu); traduceri din Horaţiu (Ad Mercurium), poezii populare.. - Manuscrisul 2278 cuprinde texte diverse din perioada ieşeană(1874-1877): versuri (Scrisoarea I, Gemenii, Diamantul Nordului, Icoană şi privaz, Scrisoarea IV, Ai noştri tineri, Kamadeva, Sonet satiric), teatru (Gruie-Sânger), Vasilie, finul lui Dumnezeu, Basm în proză, exerciţii gramaticale latino-germane.. - ISBN 978-973-1744-43-8

Vol. 16 : Partea a doua: Manuscris românesc 2279 ; Manuscris românesc 2280 Biblioteca Academiei Române - 117 f. + 35 f. - Manuscrisul 2279 cuprinde creaţii eminesciene din perioada bucureşteană(1877-1883): versuri (Afară-i toamnă, Mai am un singur dor, Glossă, Despărţire, Atât de fragedă, Gemenii, Diana, Freamăt de codru, S-a dus amorul); diverse note şi însemnări, concepte de corespondenţă.. - Manuscrisul 2280 conţine creaţii din perioada berlineză (1872-1874): versuri (De câte ori, iubito, Singurătate, Scrisoarea II, Atât de fragedă), note în limba germană (Über die Prinzipien der Hegelschen Philosophie).. - ISBN 978-973-1744-44-5

Vol. 17 : Partea întâi : Manuscris românesc 2281 ; Manuscris românesc 2282 Biblioteca Academiei Române - 144 f. + 146 f. - Manuscrisul 2281 conţine creaţii eminesciene din perioada berlineză(1872-1874): versuri (Fata în grădina de aur, Miron şi frumoasa fără corp, Mănuşa, traducere din Schiller, Nu mă înţelegi, Iubind în taină, Sonet satiric).. - Manuscrisul 2282 cuprinde creaţii din perioadabucureşteană (1877-1883): versuri (Nu mă înţelegi, Renunţare, Lasă-ţi lumea, Mai am un singur dor, Scrisorile, Glossă, Odă în metru antic, Ad Mercurium, traducere din Horaţiu); teatru (Alexandru Lăpuşneanu); poezii populare.. - ISBN 978-973-1744-45-2

Vol. 17 : Partea a doua : Manuscris românesc 2283 Biblioteca Academiei Române - 155 f. - Manuscrisul 2283 cuprinde creaţii din perioada ieşeană(1874-1877): versuri (Călin, , Dorinţa, Crăiasa din poveşti, Criticilor mei, Pe gânduri ziua, S-a stins viaţa, Scrisoarea Iv, Freamăt de codru, Povestea codrului, Despărţire, Povestea teiului, Revedere, Departe sunt de tine, Lacul, Peste vârfuri); teatru (Minegmul, transcriere a piesei lui J. Fr. Regnard, Andrei Mureşanu).. - ISBN 978-973-1744-46-9

Vol. 18 : Partea întâi : Manuscris românesc 2284 ; Manuscris românesc 2285 Biblioteca Academiei Române - 67 f. + 185 f. - Manuscrisul 2284 include creaţii eminesciene din perioada studiilor la Viena şi Berlin(1869-1874): versuri (Călin Nebunul , Făt-Frumos din tei, A fost odată un cântăreţ, Memento mori, În căutarea Şeherezadei, Cugetările sărmanului Dionis); proză literară: Cezara; basme: Călin Nebunul, Frumoasa lumii, Borta vântului, Finul lui Dumnezeu; poezie populară (Pluguşorul).. - Manuscrisul 2285 cuprinde creaţii din perioada 1869-1874: versuri (Diamantul Nordului, Pădure şi salon, Împărat şi proletar, Dumnezeu şi om, Mitologicale, Povestea magului călător în stele, S-a stins viaţa, Eghipetul); lucrări de filosofie în limba germană (Einleitende Gedanken über Völkerpsychologie, Werke über Kulturgeschichte, Geschichte der Philosophie).. - ISBN 978-973-1744-47-6

Vol. 18 : Partea a doua : Manuscris românesc 2286 ; Manuscris românesc 2287 ; Manuscris românesc 2288 Biblioteca Academiei Române - 94 f. + 96 f. + 50 f. - Manuscrisul 2286 conţine creaţii din perioada studiilor la Viena şi Berlin(1869-1874): versuri (Pustnicul, Frânture de corăbii, Lectură, La mosrtea lui Eliade, Îmbătrânit e sufletul din mine) ; proză literară (Moş Iosif); însemnări de filosofie (Hegel); note de drept; proiecte dramatice (Decebal).. - Manuscrisul 2287 conţine creaţii din perioada 1869-1874: versuri (Cum oceanul întărâtat, S-a stins viaţa, Maria Tudor, Veneţia) ; texte filosofice şi istorice în limba germană şi română ([Philosophie und Kunst], [Langsam und schnell], [Ein eristischer Kopf], [Die Völker und dies irae], [Dühring ist halbes Genie], [Presa superficială]); epigrame; fragmentarium.. - Manuscrisul 2288 reprezintă un carneţel cu însemnări eminesciene din perioada activităţii de revizor şcolar (1875) şi din perioada ulterioară (1875-1882), conţinând versuri (Iubind în taină, Luceafărul- fragment) şi note în limba germană.. - ISBN 978-973-1744-48-3

Vol. 19 : Partea întâi : Manuscris românesc 2289 ; Manuscris românesc 2290 ; Manuscris românesc 2291 ; Manuscris românesc 2292 Biblioteca Academiei Române - 89 f. + 89 f. + 72 f. + 67 f. - Manuscrisul 2289 conţine texte eminesciene din perioada ieşeană (1874-1877): fragment de vocabular filosofic german-latin-român; versuri (Petri-Notae, Glossă, Pe acceaşi ulicioară, O, rămâi, Când însuşi glasul, Minte şi inimă); fragmentarium (cuvinte şi sintagme răzleţe, nume proprii); poezii populare (Despărţirea a doi iubiţi).. - Manuscrisul 2290 conţine creaţii eminesciene din perioada studiilor la Viena şi Berlin (1869-1874): versuri (Demonism, Odin şi poetul, Iubitei, Te-aştept iubito, Înger şi demon, Iubită dulce, o, mă lasă, Frumoasă şi jună, Scrisoarea I, Împărat şi proletar, Dumnezeu şi om, Sara pe deal, Cugetările sărmanului Dionis, Ta twam asi, Melancolie); diverse însemnări (calcule matematice).. - Manuscrisul 2291 conţine texte eminesciene din perioada 1869-1874: însemnări în limba germană şi română, (cuvinte răzleţe, calcule matematice, nume proprii); concepte de scrisori, extrase din poeţi germani; bibliografie germană; însemnări autobiografice despre perioada studiilor la Cernăuţi; versuri (Înger şi demon, Mirandoniz, O, te-nsenină, întuneric rece, Demonism).. - Manuscrisul 2292 conţine diverse însemnări şi note personale din perioada declanşării bolii (iunie 1883): consideraţii politice şi istorice ([Cât despre Rusia], [Bulgarii], [Caballa Papei...], [Latina şi româna pururea paralele...]); atacuri la persoane ([Macedonski]); însemnări intime ([Vizite], [Eu sunt băiat de rumân], [Reproşuri], [Termometrul şi pistolarul]).. - ISBN 978-973-1744-49-0

Vol. 19 : Partea a doua : Manuscris românesc 2306 Biblioteca Academiei Române ; Manuscris românesc 6441(Caiet roşu) Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca ; Manuscris românesc 4642 Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca - 170 f. + 18 f. + 1 f. - Manuscrisul 2306 conţine texte eminesciene din perioada ieşeană (1874-1877): versuri(Iubind în taină, Pe gânduri ziua, Departe sunt de tine, Făt-Frumos din tei, Scrisoarea I, Rugăciunea unui dac, Povestea codrului, Despărţire); poezii populare ţi cântece de lume; dicţionar de rime-fragmentarium; însemnări din perioada activităţii ca revizor şcolar.. - Manuscrisul 6441, denumit şi "Albumul" sau "Caietul roşu", este un caiet cu hârtie velină liniară, provenind de la "Rue et Co London", oferit de M. Eminescu de 4 ianuarie 1879 lui Mite Kremnitz, cu ocazia sărbătoririi zilei sale de naştere şi conţine versuri transcrise de poet (Cu mâna zilele-ţi adaogi, Unica dorinţă, Foea veştedă, Rugăciunea unui Dac, Atât de fragedă) urmate de poezii copiate de Mite (Ce te legeni..., La mijloc de codru..., O, mamă, Când voiu muri...).. - Manuscrisul 4662are două pagini de caiet liniat, scrise cu creionul şi conţine poeziile : Eu te iubesc, Fragment [Wozu? Wozu?], traducere din Hieronymus Lorm, poezie citată de Titu Maiorescu în corespondenţa cu Emilia Humpel.. - ISBN 978-973-1744-50-6

821.135.1-82(0.032) Eminescu, Mihai

091.07 Eminescu, Mihai

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

2. MANUSCRISE(Academia Română)

V 1882(v. 1) ; III 29798(v.8, 9/2, 10-18, 19/1, 20/2, 21, 22, 24) ; V 1972(9/1, 19/2, 20/1) ; 821.135.1-82/E48

 

447. EMINESCU, MIHAI. Manuscrisele Mihai Eminescu / Mihai Eminescu. - Ediţie coordonată de Eugen Simion. -   Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2004

24 vol.[20-]

Lucrare facsimil editată de Academia Română

ISBN 973-45-0496-7

Vol. 20 : Partea întâi : Manuscris românesc 2307 Biblioteca Academiei Române ; Manuscris românesc 2308 Biblioteca Academiei Române - 185 f. + 166 f. - Manuscrisul 2307 conţine texte eminesciene din perioada ieşeană (1875-1876): studii de limbă germană şi gramatică slavonă (traducere din August Leskien, Manual de limba paleoslavă); proverbe (extrase din Iordache Golescu); transcrieri de texte româneşti vechi (Din cugetările lui Oxenstierna, traducere din 1750); Vasile Pogor, Vedenie ce-au văzut un schimnic Varlaam de la mănăstirea Secului...; însemnări istorice şi copii de documente; dicţionar de rime - fragmentarium; versuri (Doina).. - Manuscrisul 2308 conţine creaţii din perioada ieşeană: versuri (Atât de dulce, Despărţire, Te duci); poezii populare şi cântece de lume, balade (Serdariu, Doncilă); traduceri, dicţionar de rime - fragmentarium.. - ISBN 978-973-1744-61-2

Vol. 20 : Parteaa doua : Manuscris românesc 5186 ; Manuscris românesc 5453 - 27 f. + 62 f. - Manuscrisul 5186 cuprinde creaţii din perioada 1879-1887): versuri (Călin, Scrisoarea V, Nu mă-nţelegi, Renunţare); culegeri de versuri populare, traduceri (Serenadă, de Victor Hugo), o poezie în limba germană, copiată cu creionul de Mihai Eminescui şi confirmată de Titu Maiorescu (Hieronimus Lorn, incipit: Seit wann die Sterne Kreisen...). Manuscrisul a fost constituit din texte autografe M. Eminescu provenind de la Iacob Negruzzi, Marin Nicolau-Golfin şi I. Perieţeanu.. - Manuscrisul 5453 conţine traducerea eminesciană a comediei într-un act Lais, de Emile Augier (după Le joueur du flute). Titlul şi personajele de la fila 1, ca şi unele intervenţii cu creionul, în prima parte a manuscrisului, sunt sacrise de Titu Maiorescu (1888).. - ISBN 978-973-1744-62-9

Vol. 21 : Fond de arhivă şi corespondenţă. - Volumul include scrisori autografe aflate în colecţiile Bibliotecii Academiei Române, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Memorialului Ipoteşti, Centrul Internaţional de studii "Mihai Eminescu", Muzeul Mănăstirii Putna.. - ISBN 978-973-1744-66-7

Vol. 22 : Scrisori Mihai Eminescu către Veronica Micle. Corespondenţă din arhiva familiei Graziella şi Vasile Grigorcea - 214 f. ; 93 scrisori. - Volumul reproduce 93 de scrisori adresate de Mihai Eminescu Veronicăi Micle, din care 88 în perioada 1879-1883 şi 5 scrisori nedatate, aflate în arhiva familiei Graziella şi Vasile Grigorcea şi publicate de editura Polirom în anul 2000, sub îngrijirea doamnei Christina Zarifopol-Illias.. - ISBN 978-973-1744-67-4

Vol. 24 : Manuscris 357 II - 30 I-III Universitatea Centrală Universitară "M. Eminescu" Iaşi - 283 f. - Manuscrisul este compus din trei caiete cartonate ce cuprind traducerea, neterminată, a lucrării Kritische Grammatik der Sunskrita-Sprache in kurzerer Fassung de Franz Bopp(Berlin, 1845).. - ISBN 978-973-1744-68-1

821.135.1-82(0.032) Eminescu, Mihai                               091.07 Eminescu, Mihai

1. MANUSCRISE(Academia Română)

V 1882(v. 1) ; III 29798(v.8, 9/2, 10-18, 19/1, 20/2, 21, 22, 24) ; V 1972(9/1, 19/2, 20/1) ; 821.135.1-82/E48

 

448. EMINESCU, MIHAI. Mihai Eminescu : [manuscrise] / Mihai Eminescu ; Ediţie coordonată de Acad. Eugen Simion.. -   Bucureşti : Editura Academiei Române, s.a.

vol.

Vol. 8 : Manuscrisul românesc 2261 - 1 CD. - Prezentul CD-ROM reproduce întocmai manuscrisul românesc 2261 aflat în Biblioteca Academiei Române

Vol. 9 : Manuscrisele româneşti 2262 şi 2263 - 1 CD. - Prezentul CD-ROM reproduce întocmai manuscrisele româneşti 2262 şi 2263 aflate în Biblioteca Academiei Române

Vol. 10 : Manuscrisul românesc 2264 - 1 CD. - Prezentul CD-ROM reproduce întocmai manuscrisul românesc 2264 aflat în Biblioteca Academiei Române

Vol. 11 : Manuscrisele româneşti 2265 şi 2266 - 1 CD. - Prezentul CD-ROM reproduce întocmai manuscrisele româneşti 2265 şi 2266 aflate în Biblioteca Academiei Române

Vol. 12 : Manuscrisele româneşti 2267, 2268, 2269 şi 2270 - 1 CD. - Prezentul CD-ROM reproduce întocmai manuscrisele româneşti 2267, 2268, 2269 şi 2270 aflate în Biblioteca Academiei Române

Vol. 13 : Manuscrisele româneşti 2271, 2272, 2273 şi 2274 - 1 CD. - Prezentul CD-ROM reproduce întocmai manuscrisele româneşti 2271, 2272, 2273 şi 2274 aflate în Biblioteca Academiei Române

Vol. 14 : Manuscrisele româneşti 2275 A şi 2275 B - 1 CD. - Prezentul CD-ROM reproduce întocmai manuscrisele româneşti 2275 A şi 2275 B aflate în Biblioteca Academiei Române

Vol. 15 : Manuscrisele româneşti 2276 A şi 2276 B - 1 CD. - Prezentul CD-ROM reproduce întocmai manuscrisele româneşti 2276 A şi 2276 B aflate în Biblioteca Academiei Române

Vol. 16 : Manuscrisele româneşti 2277, 2278, 2279 şi 2280 - 1 CD. - Prezentul CD-ROM reproduce întocmai manuscrisele româneşti 2277, 2278, 2279 şi 2280 aflate în Biblioteca Academiei Române

 

 

Vol. 17 : Manuscrisele româneşti 2281, 2282 şi 2283 - 1 CD. - Prezentul CD-ROM reproduce întocmai manuscrisele româneşti 2281, 2282 şi 2283 aflate în Biblioteca Academiei Române

Vol. 18 : Manuscrisele româneşti 2284, 2285, 2286, 2287 şi 2288 - 1 CD. - Prezentul CD-ROM reproduce întocmai manuscrisele româneşti 2284, 2285, 2286, 2287 şi 2288 aflate în Biblioteca Academiei Române

Vol. 19 : Manuscrisele româneşti 2289, 2290, 2291, 2292, 2306, 6441 şi 4642 - 1 CD. - Prezentul CD-ROM reproduce întocmai manuscrisele româneşti 2289, 2290, 2291, 2292, 2306, 6441 şi 4262 aflate în Biblioteca Academiei Române

Vol. 20 : Manuscrisele româneşti 2307, 2308, 5186 şi 5453 - 1 CD. - Prezentul CD-ROM reproduce întocmai manuscrisele româneşti 2307, 2308, 5186 şi 5453 aflate în Biblioteca Academiei Române

Vol. 21. Vol. 22 : Fond de arhivă şi corespondenţă - 1 CD. - Prezentul CD-ROM reproduce întocmai Corespondenţa Mihai Eminescu aflată în colecşiile Bibliotecii Academiei Române, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Memorialului Ipoteşti, Centrul internaţional de studii "Mihai Eminescu", Muzeul Mănăstirii Putna, familiei Graziella şi Vasule Grigorcea.

Vol. 24 : Manuscrisul 357 II-30 - 1 CD. - Prezentul CD-ROM reproduce întocmai manuscrisul 357-30 aflat în Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi

091.07 Eminescu, Mihai

821.135.1-82(0.032)(0.034) Eminescu, Mihai

1. MANUSCRISE(Academia Română)

MAV-306-320 ; 821.135.1-82/E48

 

449. Emoţie de primăvară / Grafică Sorina Puiac. -   Cluj Napoca : Mega, 2009

137 p. : il.

Volumul cuprinde creaţiile literare prezentate la ediţia a 4-a a concursului "Primăveri luduşene"

ISBN 978-606-543-016-7

821.135.1-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

II 89327 ; 821.135.1/E48

 

450. FÂNTÂNERU, CONSTANTIN. Cuvinte de humă / Constantin Fântâneru. - Ediţie de Aurel Sasu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

136 p. - (Biblioteca românească).

ISBN 978-973-726-384-1

821.135.1-1                                                           082.1 Biblioteca românească

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

II 89162 ; 821.135.1/F19

 

451. FÂNTÂNERU, CONSTANTIN. Slujba din hol : roman / Constantin Fântâneru ; Ediţie şi îngrijirea textului de Aurel Sasu şi Arabela Prodan ; Cuvânt înainte de Arabela Prodan. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

299 p. - (Biblioteca românească).

ISBN 978-973-726-383-4

821.135.1-31                                                                  082.1 Biblioteca românească

II 89164 ; 821.135.1/F19

 

452. FECIORU-SCÂNTEIOARĂ. Poezii / Elena Fecioru-Scânteioară. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

80 p.

ISBN 978-606-546-014-0

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

II 89418 ; 821.135.1/F29

 

453. FIRAN, CARMEN. Miracole mici şi mijlocii / Carmen Firan. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2009

196 p.

ISBN 978-973-669-763-0

821.135.1-4                                                                           821.135.1-992

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 89240 ; 821.135.1/F59

 

454. FRĂŢILĂ, VASILE. Momente şi fiţe / Vasile Frăţilă. -   Cluj Napoca : Risoprint, 2009

139 p.il.

ISBN 978-973-751-949-8

821.135.1-84                                         821.135.1-32                                         741.5

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(maxime)

II 89194d ; 821.135.1/F88

 

455. GĂLĂŢANU, MIHAIL. Despre artă, nebunie şi misticism. Corpus Christi : Eseuri / Mihail Gălăţanu. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

136 p. - (Deschideri).

ISBN 978-973-47-0628-0

821.135.1-4                                                                           082.1 Deschideri

II 89242 ; 821.135.1/G15

 

 

456. GHIŢULESCU, ZENO. Antologie : Poeme / Zeno Ghiţulescu ; Cu o prefaţă de Al. Cistelecan. -   Târgu-Mureş : Ardealul, 2009

178 p.

ISBN 978-973-8406-73-5

821.135.1-1

II 89331 ; 821.135.1/G54

 

457. GIURESCU, CONSTANTIN C.. Jurnal de călătorie : Impresii din Statele Unite / Constantin C. Giurescu ; Ediţie îngrijită de Conf. univ. dr. Nicolae Rauş ; Postfaţă şi nite Acad. Dinu C. Giurescu. - Ediţie îngrijită. -   Bucureşti : Scripta, 2006

304 p. : il. color - (Orizonturi americane).

Indice general p. 273-302

Note de subsol

ISBN 973-8238-20-X

821.135.1-992                                                                       910.4(73)

082.1 Orizonturi americane

II 89175 ; 821.135.1/G60

 

458. HORVAT, SĂLUC. Eminescu şi comentatorii săi / Săluc Horvat. -   Cluj Napoca : Limes, 2009

427 p. - (Paradigme).

Bibliografie p. 407-409

Index p. 410-424

ISBN 978-973-726-409-1

929 Eminescu, Mihai                                          821.135.1.09 Eminescu, Mihai

082.1 Paradigme

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(biografii)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

III 29783 ; 821.135.1.09/E48H

 

459. Ioan Slavici în perspectiva criticii actuale / coordonator I. Maxim Danciu. -   Cluj-Napoca : Tribuna, 2006

230 p.

Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol

821.135.1.09 Slavici, Ioan                                                  929 Slavici, Ioan

II 89300 ; 821.135.1.09/S63

460. IONESCU, ANAMARIA. Camera obscură / Anamaria Ionescu. -   Târgu-Mureş : Nico, 2009

106 p.

ISBN 978-606-546-000-3

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89359d ; 821.135.1/I-68

461. ISTODOR, EUGEN. Dicţionarul ideilor fixe : După 20 de ani / Eugen Istodor. -   Iaşi : Polirom, 2009

280 p. - (Egografii).

ISBN 9978-973-46-1475-2

821.135.1-4                                                                                          082.1 Egografii

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 89205 ; 821.135.1/I-87

 

462. ISTRATE, MIRCEA DORIN. Urma / Mircea Dorin Istrate. -   Târgu-Mureş : Nico, 2009

116 p.

ISBN 978-606-546-012-6

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89419 ; 821.135.1/I-87

 

463. IZBĂŞESCU, GHEORGHE. Experimente mentale : (Poemele de la Athena) / Gheorghe Izbăşescu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

57 p. : foto. - (Magister).

ISBN 978-973-726-374-2

821.135.1-1                                                                                          082.1 Magister

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 89161 ; 821.135.1/I-99

 

464. JOZSA, NINA. Cartea cu mămăruţe / Nina Jozsa. -   Târgu-Mureş : Nico, 2009

36 p. : il. color

ISBN 978-973-1947-87-7

821.135.1-93-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

821.135.1/J81

465. LORINŢIU, CLEOPATRA. Artur Silvestri : Vocaţia Căii Singuratice / Cleopatra Lorinţiu ; Volum îngrijit şi coordonat de Mariana Brăescu Silvestri Volum îngrijit şi coordonat de Mariana Brăescu Silvestri. -   [Bucureşti] : Carpathia Press, 2009

328 p.

Biografie Artur Silvestri p. 322-325

ISBN 978-973-7609-46-5

821.135.1.09 Silvestri, Artur                                                       929 Silvestri, Artur

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 89355 ; 821.135.1.09/S55L

 

466. LUCIAN, CONSTANTIN V.. Basme autentice româneşti / Constantin V. Lucian. -   Bucureşti : Oscar Print, 2005

120 p.

Basmele din acest volum sunt culese de autor din zona folclorică Muntenia

Prefaţă p. 7-24

ISBN 973-668-017-7

821.135.1-343

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (folclor)

821.135.1/L87

 

467. LUCIAN, CONSTANTIN V.. Cele mai frumoase basme româneşti / Constantin V. Lucian. -   Bucureşti : Oscar Print, 2004

222 p.

Basmele din acest volum sunt repovestite de autor

Prefaţă p. 7-28

ISBN 973-668-030-4

821.135.1-343

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (folclor)

821.135.1/L87

 

468. MAJURU, ADRIAN. Destin valah : În ilustraţii şi 101 texticuleţe / Adrian Majuru. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2009]

296 p. : il. - (Odiseu).

Bibliografie p. 285-287

ISBN 978-973-47-0614-3

821.135.1-92                                                                                        082.1 Odiseu

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole)

II 89243 ; 821.135.1/M16

 

469. MATEESCU, CONSTANTIN. Cuibul de barză / Constantin Mateescu. -   Râmnicu Vâlcea : Almarom, 2003

286 p.

ISBN 973-8467-05-5

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 89283 ; 821.135.1/M47

 

470. MATEESCU, CONSTANTIN. Fals exerciţiu de memorie / Constantin Mateescu. -   Râmnicu Vâlcea : Almarom, 2004

303 p.

ISBN 973-8467-30-6

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89285 ; 821.135.1/M47

 

471. MATEESCU, CONSTANTIN. Marea hăituială / Constantin Mateescu. -   Râmnicu Vâlcea : Almarom, 2007

317 p.

ISBN 978-973-8467-88-0

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 89284 ; 821.135.1/M47

 

 

472. MICLESCU, OCTAVIAN. Cubul sferic : 20 de metafore ale Omului Aproximativ / Octavian Miculescu. -   Galaţi : Zigotto, 2009

65 p.

ISBN 978-606-8085-00-5

821.135.1-1                                                                                          821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89330 ; 821.135.1/M

 

473. MOLDOVAN, ELENA. Zbuciumul valurilor vremii : Versuri / Elena Moldovan. -   Târgu Mureş : Casa de editură " Mureş ", 2009

57 p.

ISBN 973-7937-06-6

821.135.1-1

II 89348d ; 821.135.1/M87

 

474. MOLDOVAN, RAFILA. Poezii din suflet / Rafila Moldovan. -   Târgu-Mureş : Nico, 2009

90 p.

ISBN 978-606-546-013-3

821.135.1-1

II 89415 ; 821.135.1/M87

 

475. NAUM, GELLU. Cartea cu Apolodor / Gellu Naum ; Ilustrată de Nicolae Vasilescu ; cu o scrisoare.prefaţă de Ioana Pârvulescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

75 p. : il. color

ISBN 978-973-50-2213-6

821.135.1-93-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poem)

821.135.1/N27

 

476. NICA, MARIUS. Ocheanul balcanic : Privire asupra imaginarului literar în opera lui Mateiu I. Caragiale / Marius Nica ; Cuvânt înainte de Nicolae Florescu. -   Iaşi : Institutul European, 2009

284 p. - (Academica ; Litere).

Bibliografie p. 253-259

Rezumat în limba engleză şi franceză

ISBN 978-973-611-604-9

821.135.1.09 Caragiale, Mateiu I.                                                     082.1 Academica

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 89280 ; 821.135.1.09/C23N

 

477. PALEOLOGU, TOADER. Era supărăcioşilor / Toader Paleologu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2009

247 p.

ISBN 978-973-669-791-3

821.135.1-92-4                                                                                     082.1 Actual

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 89241 ; 821.135.1/P14

 

478. Pallady scriind : jurnale, scrisori, însemnări. - Ediţia îngrijită de Dana Crişan. -   Bucureşti : Compania, 2009

320 p., [1] p. portret : il.

Documente p. 307-317

Note de subsol

ISBN 978-973-7841-67-4

75(498) Pallady, Th.                                                           929 Pallady, Th.

821.135.1-94                                                                         821.135.1-6

1. BIOGRAFIE(Pallady, Theodor)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă)

III 29785 ; 821.135.1/P15

 

479. PECICAN, OVIDIU. Puncte de atac / Ovidiu Pecican. -   Cluj-Napoca : Tribuna, 2006

257 p.

ISBN 973-87263-9-5. - ISBN 978-973-87263-9-0

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 89301 ; 821.135.1.09/P48

 

480. PECICAN, OVIDIU. Rebel fără pauză : Contribuţii la istoria literaturii române / Ovidiu Pecican. -   Cluj-Napoca : Tribuna, 2004

290 p.

ISBN 973-86872-4-1

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 89302 ; 821.135.1.09/P48

 

481. PETEAN, MIRCEA. Anna - versek / Mircea Petean ; Fordította Balázs F. Attila. -   [Pozsony] : AB-ART, [2009]

152 p. - (Kortárs költők).

ISBN 978-80-8087-060-7

821.135.1-1=511.141                                                           082.1 Kortárs költők

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

III 29781 ; 821.135.1/P55

 

482. Poeme cu îngeri : Antologia Concursului Internaţional de Creaţie "Veronica Micle" : Ediţia a XII-a, 2008 / Coordonator Nicolae Turtureanu. -   Târgu-Mureş : Nico, 2009

104 p.

ISBN 978-973-1947-98-3

821.135.1-1                                821.135.1-4                              821.135.1-82

II 89314 ; 821.135.1-82/P74

 

483. POPESCU, PETRU. Urme în timp : [roman] / Petru Popescu ; Traducere de Cristina Jinga. -   Bucureşti : Corint Junior, 2008

240 p.

ISBN 978-973-128-238-1

821.111(73)-31=135.1                                                                         821.135.1-31

II 89404 ; 821.135.1/P81

 

484. POPOVICI, VAVILA. Gânduri / Vavila Popovici. -   Iaşi : Pim, 2009

106 p.

ISBN 978-606-520-584-0

821.135.1-84

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(maxime)

II 89329 ; 821.135.1/P83

 

485. Poveştile ciocolatei / coordonatori Mina Maria Rusu, Bogdan Vîlceanu. -   s.l. : Editura Nomina, [2008]

72 p. : il. color

Aceste scurte povestiri au fost selectate de către membrii Comosiei Naţionale dintr-un total de 5000 de lucrări de la concursul "Labirintul Ficţiunii".

ISBN 978-973-1889-34-4

821.135.1-93-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt.copii)

821.135.1/P88

486. PREDA, DANIELA. Mijloace expresive în proza lui Liviu Rebreanu / Daniela Preda. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

294 p.

Bibliografie p. 288-294

ISBN 978-973-726-401-5

821.135.1.09 Rebreanu, L.

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 89160 ; 821.135.1.09/R35P

 

487. PUIA, RODICA. Vitralii şi mozaic : Poeme / Rodica Puia, Carol Puia. -   Târgu-Mureş : Nico, 2009

136 p. : il.

ISBN 978-606-546-010-2

821.135.1-1

II 89413 ; 821.135.1/P98

 

488. RADU DE HOHENZOLLERN-VERINGEN, PRINCIPE. Biblioteca în flăcări : Mic tratat de regalitate în republică / Radu Principe de Hohenzollern-Veringen ; Prefaţă de Anneli Ute Gabanyi. -   [Iaşi] : Polirom, 2007

296 p.

Note bio-bibliografice p. 9-11

ISBN 978-973-46-0834-8

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

I 19228 ; 821.135.1/R17

 

489. RĂZMERIŢĂ, VICTOR. Moda lui Skaraoţki / Victor Răzmeriţă. -   Chişinău : [Fundaţia "Draghiştea"], 2009

151 p. - (Încercarea zborului).

ISBN 978-9975-9986-2-8

821.135.1(478)-7                                                                  082.1 Încercarea zborului

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep. Moldova)(poezii)

II 89332 ; 821.135.1/R34

 

 

 

 

490. RUJOIU-SGONDEA, ELENA-DANIELA. La răsărit, tremurul... = All'alba, il fremito... / Elena-Daniela Rujoiu-Sgondea ; Cu o prefaţă de Gheorghe Perian şi o postfaţă de Ion chichere şi Eugen Evu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

189 p. - (Metamorfoze).

Text bilingv român-italian

ISBN 978-973-726-354-4

821.135.1-1                                                                           821.135.1-1=131.1

082.1 Metamorfoze

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 89163 ; 821.135.1/R91

 

491. SAVA, OLIMPIA. Cartea-n care-s adunate anotimpurile toate / Olimpia Sava. -   Galaţi : Pax Aura Mundi, 2006

160 p.

ISBN 973-8310-97-0. - ISBN 978-973-8310-97-1

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/S28

 

492. SAVA, OLIMPIA. Corpul omenesc / Olimpia Sava. -   Chişinău : Bons Offices, 2006

vol. - (Împreună învăţăm).

ISBN 978-9975-928-55-7

Vol. 4 - 154 p. - ISBN 978-9975-928-58-8

61:821.135.1-1                                                                      821.135.1-1:61

082.1 Împreună învăţăm

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(poezie)

821.135.1/S28

 

493. SAVA, OLIMPIA. Despre circulaţia rutiară / Olimpia Sava. -   Chişinău : Bons Offices, 2005

28 p. : il. - (Împreună învăţăm).

ISBN 9975-928-84-6

821.135.1-93-1                                                                     087.5:656.1(0:82-1)

656.1:087.5(0:82-1)                                                              082.1 Împreună învăţăm

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/S28

494. SAVA, OLIMPIA. Despre SIDA învăţăm : Carte de colorat: fascicula 7 / Olimpia Sava. -   Chişinău : Bons Offices, 2004

16 p. : il. - (Împreună învăţăm).

ISBN 9975-928-64-1

821.135.1-93-1                                                                     087.5:616-022.6(0:82-1)

616-022.6:087.5(0:82-1)                                                       082.1 Împreună învăţăm

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/S28

 

495. SAVA, OLIMPIA. Drepturile copilului / Olimpia Sava. -   Galaţi : Olimpias, [2008]

54 p. - (Împreună învăţăm).

ISBN 978-973-88805-1-1

821.135.1-93-1                                                                     341.231.14-053.2(0:82-1)

082.1 Împreună învăţăm

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/S28

 

496. SAVA, OLIMPIA. ECO-logice / Olimpia Sava. - Ediţia a 2-a. -   Galaţi : Pax Aura Mundi, [2007]

48 p. : il.

ISBN 978-973-119-023-5

821.135.1-93-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/S28

 

497. SAVA, OLIMPIA. Împreună învăţăm ce e bine să mâncăm / Olimpia Sava. -   Galaţi : Pax Aura Mundi, [2007]

32 p. - (Împreună învăţăm).

ISBN 978-973-119-024-2

821.135.1-93-1                                                                     613.2(0:82-1)

082.1 Împreună învăţăm

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/S28

 

498. SAVA, OLIMPIA. Împreună învăţăm ghicitori să dezlegăm / Olimpia Sava. -   Galaţi : Olimpias, [2008]

72 p. - (Împreună învăţăm).

ISBN 978-973-88805-0-4

821.135.1-93-193.1                                                              082.1 Împreună învăţăm

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(ghicitori)

821.135.1/S28

 

499. SAVA, OLIMPIA. Personaje tâlcuite / Olimpia Sava. -   Galaţi : Pax Aura Mundi, 2005

31 p. : il.

ISBN 973-8310-75-X

821.135.1-93-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/S28

 

500. SAVA, OLIMPIA. Poezii foarte uşoare, pentru cei din grupa mare / Olimpia Sava. -   Galaţi : Pax Aura Mundi, 2007

62 p. : il.

ISBN 978-973-119-021-1

821.135.1-93-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/S28

 

501. SAVA, OLIMPIA. Regăsite (uni)versuri / Olimpia Sava. -   Galaţi : Pax Aura Mundi, [2007]

80 p.

ISBN 978-973-119-018-1

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/S28

 

502. SAVA, OLIMPIA. Se sfârşeşte-un an cu sărbătoare, Ne aşteaptă altul c-un sfânt mare / Olimpia Sava. -   Galaţi : Pax Aura Mundi, [2007]

111 p. : il.

ISBN 978-973-119-036-5

821.135.1-97-93-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/S28

 

 

503. SAVA, OLIMPIA. Sfinţi mari evanghelişti / Olimpia Sava. -   Galaţi : Olimpias, 2009

23 p.

ISBN 978-973-88805-7-3

821.135.1-97-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/S28

 

504. SAVA, OLIMPIA. Un pisoi cum n-aţi văzut / Olimpia Sava. -   Galaţi : Olimpias, 2009

16 p. : il.

ISBN 978-973-88805-5-9

821.135.1-93-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/S28

 

505. SÂMPĂLEAN, CORNEL. Eseuri şi evocări / Cornel Sâmpălean. -   Târgu-Mureş : Nico, 2009

414 p. : il.

Note de subsol

ISBN 978-973-1947-96-9

821.135.1-4                                                                           821.135.1-92

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 89312 ; 821.135.1/S18

 

506. SCOBIOALĂ, AUREL. Învăţăminte din vorbă cuminte / Aurel Scobioală ; Ilustraţii de Stela Damaschin-Popa. -   Chişinău : Prut Internaţional, 2004

32 p. : il.

ISBN 9975-69-574-4

821.135.1(478)-93-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(povestiri)

821.135.1/S38

 

507. SILVESTRI, ARTUR. "Prostologhikon" : Vremea clownilor: cum se fabrică suprarealitatea de ziar Vremea clownilor: cum se fabrică suprarealitatea de ziar / Artur Silvestri. -   [Bucureşti] : Carpathia Press, 2008

88 p. - (Biblioteca Imobiliară ; 10).

ISBN 978-973-7609-35-9

821.135.1-92                                                                         332.72(0:82-92)

082.1 Biblioteca Imobiliară

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole)

II 89352 ; 821.135.1/S55

 

508. SILVESTRI, ARTUR. Frumuseţea lumii cunoscute : zile de neuitat / Artur Silvestri ; Album îngrijit şi coordonat de Mariana Brăescu Silvestri Album îngrijit şi coordonat de Mariana Brăescu Silvestri ; [Ilustraţii de Vasile Cercel]. -   [Bucureşti] : Carpathia Press, 2009

110 p. : il.

ISBN 978-973-7609-45-8

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

I 19227 ; 821.135.1/S55

 

509. SILVESTRI, ARTUR. Opera non grata : Eseuri despre "geografia jafului", ocupaţie şi "neo-migratori" / Artur Silvestri. -   [Bucureşti] : Carpathia Press, 2008

48 p.

Volumul cuprinde prefeţe şi postfeţe ale unor cărţi "de imobiliar"publicate de Artur Silvestri

ISBN 978-973-7609-34-2

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 89353 ; 821.135.1/S55

 

510. SORESCU, RADU. Petre Ţuţea : Viaţa şi opera / Radu Sorescu. -   Bucureşti : Scripta, 1999

144 p.

Bibliografie p. 120-132

Anexe p. 133-141

ISBN 973-9161-95-2

929 Ţuţea, Petre                                                                  821.135.1.09 Ţuţea, Petre

1. ŢUŢEA, PETRE

2. BIOGRAFIE(Ţuţea, Petre)

II 89176 ; 821.135.1.09/T96S

 

511. SPĂTARU, LILIANA. Indris / Liliana Spătaru. - Ediţia a 2-a. -   [Brăila] : Zeit, [2008]

144 p. : il.

ISBN 978-973-88818-3-9

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 89328 ; 821.135.1/S72

 

512. SPĂTARU, LILIANA. Indris / Liliana Spătaru. -   [Brăila] : Zeit, 2008

72 p. : il.