0  GENERALITĂŢI

 

1. COSTA, IOANA. Papirus, pergament, hîrtie : Începuturile cărţii / Ioana Costa. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

167 p ; 6 f. il.

Bibliografie p. 155-156

Index p. 157-167

ISBN 978-973-50-2945-6

002

1. ISTORIA CĂRŢII                                                        2. ISTORIA SCRIERII

II 91208 ; 002/C75

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

2. BLAGA, LUCIAN. Spaţiul mioritic / Lucian Blaga ; îngrijirea ediţiei şi postfaţă dr. Eugeniu Nistor. - Ediţia anastatică. -   Târgu-Mureş : Ardealul, 2010

315 p. - (Valori perene).

Ediţie facsimil după volumul apărut în 1936 Bucureşti, Cartea Românească

Volumul face parte din seria Trilogia culturii

ISBN 978-973-8402-90-4

008(498)                              130.2                                     082.1 Valori perene

1. CULTURĂ ROMÂNĂ

2. FILOZOFIA CULTURII

II 91045 ; 008/B56

 

3. CÂMPEAN, VIOREL. Oameni şi locuri din Sătmar / Viorel Câmpean. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. -   Satu Mare : Citadela, 2010

2 vol.

ISBN 978-606-8197-058-0

vol. 1 - 299 p. - Bibliografie selectivă p. 265-271. - Indice de persoane p. 272-289. - Indice de toponime p. 290-299. - ISBN 978-606-8197-06-7

vol. 2 - 316 p. - Bibliografie selectivă p. 277-283. - Indice de persoane p. 284-306. - Indice de toponime p. 307-316. - ISBN 978-606-8197-07-4

929(498-35 Satu Mare)                                    008(498-35 Satu Mare)

908(498-35 Satu Mare)

1. CULTURĂ ROMÂNĂ

II 91048(1-2) ; 008/C17

 

4. Civilizaţia etruscilor / coordonator Larissa Bonfante ; Traducere de Sorin Paliga. -   Bucureşti : Meridiane, 1996

387 p. ; [120] p. il. - (Biblioteca de artă ; 561 ; Arte. Civilizaţii. Mentalităţi).

ISBN 973-33-0254-6

008(37)"-07/-04"                                                               94(37)"-07/-04"

930(37)"-07/-04"                                                               082.1 Biblioteca de artă

1. ISTORIA CIVILIZAŢIEI

II 91145 ; 008/C55

 

5. OPREA, IOAN. Comunicare culturală şi comunicare lingvistică în spaţiul european / Ioan Oprea. -   [Iaşi] : Institutul European, 2008

455 p. - (Academica ; 54 ; Ştiinţele comunicării).

Bibliogrfie p. 399-402

Rezumat în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă

ISBN 978-973-611-560-8

008(4)                                   81'0(4)                                  082.1 Academica

1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Europa)

II 91177 ; 008/O-64

 

6. Reghinul cultural : Studii şi articole. Vol. 10 / Coordonator Prof. Marin Şara. -   Reghin : Biblioteca Municipală "Petru Maior", 2011

536 p. : il., tab.

Note de subsol

ISBN 978-973-0-07428-4

008(498.4 Reghin)                                             930.85(498.4 Reghin)

929:008(498.4 Reghin)                                    94(498.4 Reghin)

1. REGHIN(istorie)                                            2. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE

II 91046 ; 008/R39

 

7. SEN, AMARTYA. India : Scrieri despre cultura, istoria şi identitatea indiană / Amartya Sen ; Introducere, traducere şi index de Mihaela Gligor. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010

456 p. - (Biblioteca Indiană).

Indice de nume p. 445-453

ISBN 978-973-133-797-5

008(540)                              94(540)                                 082.1 Biblioteca Indiană

1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(India)

II 91069 ; 008/S44

 

8. ŢEPORDEI, VASILE. Au murit cu gândul şi dorul de Basarabia / Vasile Ţepordei. -   s.l. : Editura Eminescu, 1997

168 p.

ISBN 973-22-0581-4

008(478.9):929(0:82-94)                                 929(0:82-94):008(478.9)

821.135.1-94

1. BASARABIA

2. CULTURĂ ROMANĂ

II 91121 ; 008/T44

 

9. ZAMAROVSKÝ, VOJTECH. Trója felfedezése / Vojtech Zamarovský ; Fordította Hubik István. -   [s.l.] : Szlovákiai Szépirodalmi és Képzőművészeti Könyvkiadó, [1964]

384 p. : il.

Bibliografie p. 379-383

008(38 Troia)                      94(38 Troia)                        904(38 Troia)

1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(antică)

2. ISTORIE ANTICĂ(Grecia)

008/Z23

01   Bibliografie. Cataloage

 

10. CĂRĂBUŞ, GHEORGHE-GABRIEL. Bucovina literară : Bibliografie 1990-2010 / Gheorghe-Gabriel Cărăbuş, Alis Niculică, Adriana Gafiţa. -   Suceava : s.n., 2010

317 p.

Lucrarea apărută sub egida Bibliotecii Bucovinei "I.G. Sbiera" Suceava

ISBN 978-973-0-09484-8

016:070.488

III 30724 ; 01/C22

 

11. HANDOCA, MIRCEA. Mircea Eliade 1907-1986 : Biobibliografie / întocmită de Mircea Handoca. -   s.l. : Editura Jurnalul Literar, 1997

415 p. - (Bibliologica ; 1).

ISBN 973-97732-7-3

016:929 Eliade, Mircea                                    929:016 Eliade, Mircea

082.1 Bibliologica

II 91102 ; 01/E38H

02   Biblioteconomie

 

12. BULUŢĂ, GHEORGHE. Bibliologi români : Dicţionar / Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu, Emil Vasilescu. -   Târgovişte : Bibliotheca, 2011

322 p. : il.

Bibliografie p. 280-290

Index p. 295-305

ISBN 978-973-712-591-0

81'374.2:02(498)                                               02(498):929                               929:02(498)

1. DICŢIONAR TEMATIC

III 30784 ; L-02/B91

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

13. SUCIU, F.B.. Nicolae Titulescu. Repere masonice / F.B. Suciu. -   Iaşi : Junimea, 2011

122 p.

Bibliografie p. 116-122

ISBN 978-973-37-1507-8

061.236.6                                                            929 Titulescu, Nicolae

1. MASONERIE(România)

II 91052 ; /T65S

070   Ziaristică. Presă

 

14. AGNE`S, YVES. Introducere în jurnalism / Yves Agne`s ; Traducere de Ovidiu Nimigean. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

440 p. : tab., il. - (Collegium. Media).

Glosar p. 413-423

Lista casetelor şi ilustraţiilor p.425-429

Index p. 431-437

ISBN 978-973-46-1949-8

070                                                        81'276.6:070

316.77                                                  082.1 Collegium. Media

1. JURNALISM                                                  2. COMUNICARE ÎN MASĂ

III 30756 ; 070/A27

 

15. RĂDUICĂ, GEORGETA. Dicţionarul presei româneşti (1731-1918) / Georgeta Răduică, Nicolin Răduică. -   Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1995

559 p. : il.

Indice onomastic p. 459-501

Indice geografic p. 502-517

Indice cronologic p. 518-542

Bibliografie selectivă p. 543-546

ISBN 973-44-0123-8

070(498)(038)"1731/1918"

III 30745 ; L-070/R17

1   FILOSOFIE

 

16. GIBERSON, KARL. Oracolele ştiinţei : Oameni de ştiinţă celebri despre Dumnezeu şi religie / Karl Giberson, Mariano Artigas ; Traducere din limba engleză de Adina Aleman. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2011

387 p. - (Ştiinţă, spiritualitate, societate).

Bibliografie p. 363-376

Index p. 377-385

ISBN 978-606-588-100-6

113/119                                                                         524.8

53.01/.05                                                       082.1 Ştiinţă, spiritualitate, societate

1. OAMENI DE ŞTIINTĂ           2. FILOZOFIA NATURII

II 91179 ; 1/B56

 

17. Itinerariile unei vieţi: E. M. Cioran ; Apocalipsa după Cioran (Ultimul interviu filmat) / Gabriel Liiceanu. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

155 p. : il., facs.

ISBN 978-973-50-2937-1

141.32                                                                  929 Cioran, Emil

1. EXISTENŢIALISM

III 30780 ; 1/C53L

 

18. IVANCIU, IOAN C.. Filosofi francezi ai Secolului Luminilor : Ideologia libertăţii şi a echilibrului social / Ioan C. Ivanciu. -   Bucureşti : JUS-R.B.A., 1997

399 p.

ISBN 973-97823-0-2

14(44)"17"

1. FILOZOFIE FRANCEZĂ

II 91142 ; 1/I-95

 

19. KRISHNAMURTI, JIDDU. Trezirea inteligenţei : [fragmente] / J. Krishnamurti ; Traducere din limba engleză: Mariana Straton & Silvana Avram. -   Bucureşti : Herald, [2011]

288 p. - (Maeştri spirituali).

ISBN 978-973-111-197-1

141.332(540) Krishnamurti, Jiddu                 248.142

159.955                                                               082.1 Maeştri spirituali

1. SISTEME FILOZOFICE                              2. TEOSOFIE

3. TEOLOGIE(filosofie)

II 91023 ; 1/K83

 

20. NEGRU, IOANA. Acţiunea umană : Perspectiva Şcolii austriece Rothbard şi praxeologia / Ioana Negru, Anca Negru, Stephen D. Parsons ; Cuvânt înainte de Stuart Wall ; Prefaţă de Ioana Negru. -   [Iaşi] : Institutul European, 2011

191 p. - (Academica ; 110).

Referinţe bibliografice la sfârşit de capitol

ISBN 978-973-611-715-2

14(436)                                                                082.1 Academica

1. FILOZOFIE AUSTRIACĂ

II 91171 ; 1/N42

 

21. PETROVICI, ION. Kant : Viaţa şi opera / Ion Petrovici. -   s.l. : Eurosong & Book, 1998

239 p.

ISBN 973-0-00494-3

14(430)Kant, Immanuel                                  929 Kant, Immanuel

1. FILOZOFIE GERMANĂ(Kant, Immanuel)

II 91123 ; 1/K20P

 

22. POTTE-BONNEVILLE, MATHIEU. Michel Foucault : Neliniştea istoriei / Mathieu Potte-Bonneville ; Traducere de Irina Balotescu. -   [Bucureşri] : Ideea Europeană, [2010]

288 p. - (Biblioteca de filosofie).

ISBN 978-606-594-049-9

14(44)Foucault, Michel                                    082.1 Biblioteca de filosofie

1. FILOZOFIE FRANCEZĂ

II 91033 ; 1/F84P

 

23. RAGON, JEAN-MARIE. Masonerie ocultă şi iniţiere hermetică / Jean-Marie Ragon ; Traducere din limba franceză: Gabriel Avram. -   Bucureşti : Herald, [2011]

208 p. - (Esoterica ; Iniţieri).

ISBN 978-973-111-215-2

133:061.236.6                                                    061.236.6:133

082.1 Esoterica

1. OCULTISM                                                    2. MASONERIE

3. INIŢIERE HERMETICĂ

II 91022 ; 133/R20

 

24. ROBSON, VIVIAN ERWOOD. Astrologia şi sexul : Influenţele astrale şi compatibilitatea în iubire şi căsătorie / Vivian E. Robson ; Traducere din limba engleză: Dan Buhnea. -   Bucureşti : Herald, [2011]

240 p. : fig., tab. - (Frontiere).

Prefaţă p. 5-7

Anexă p. 228-236

ISBN 978-973-111-217-6

133.52                                                                 082.1 Frontiere

1. ASTROLOGIE

II 91026 ; 133/R62

 

25. SCRUTON, ROGER. Cultura modernă pe înţelesul oamenilor inteligenţi / Roger Scruton ; Traducere din engleză şi note de Dragoş Doru. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

221 p.

Titl. orig. : An Intelligent Person's Guide to Modern Culture Duckwotrh Publishers

Note p. 202-207

Bibliografie p. 208-219

ISBN 978-973-50-2920-3

130.2                                                                    008(091)

1. FILOZOFIA CULTURII

II 91211 ; 1/S38

 

26. Spiritul după moarte / Dosar alcătuit de Luiza Textoris. -   Sibiu : [s.n.], 1993

128 p. - (Psi).

ISBN 973-9009-24-7

159.96                                  133.2                                     082.1 Psi

1. SPIRITISM                     2. OCULTISM

133/T48

 

27. THORNDIKE, LYNN. Magia în istoria intelectuală a Europei / Lynn Thorndike ; Traducere din engleză şi îngrijire ediţie: Alexandru Anghel. -   Bucureşti : Herald, [2011]

192 p. : il. - (Logos).

Bibliografie selectivă p. 181-187

ISBN 978-973-111-196-4

133                                                                       291.62

291.33                                                                  082.1 Logos

1. OCULTISM                                                    2. ASTROLOGIE

II 91020 ; 133/T57

159.9   Psihologie

 

28. ANTROBUS, LAVERNE. Nu mă port urât : Să înţelegem comportamentul copiilor noştri / Laverne Antrobus ; Traducere din limba engleză de Carmen Neacşu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2009

176 p. - (Familia la Curtea Veche).

Surse online p. 174-175

ISBN 978-973-669-733-3

159.922.7                                                            082.1 Familia la Curtea Veche

1. PSIHOLOGIA COPILULUI

2. EDUCAŢIA COPILULUI

II 91190 ; 159.9/A64

 

29. BUSHONG, CAROLYN. Şapte greşeli prosteşti pe care oamenii inteligenţi la fac în relaţia de cuplu / Carolyn N. Bushong ; Traducere din limba engleză de Ana-Veronica Mircea. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

288 p. : tab. - (Stiletto Books).

ISBN 978-973-669-6691-6

159.922.1                                                            082.1 Stiletto Books

1. PSIHOLOGIA SEXELOR

II 91182 ; 159.9/B96

 

30. CHAPMAN, GARY. Cele cinci limbaje ale iubirii : Ediţia pentru bărbaţi : Cum să-i arăţi partenerei că eşti implicat trup şi suflet în relaţie / Gary Chapman ; Traducere din limba engleză de Irina-Margareta Nistor. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2011

216 p. - (Familia la Curtea Veche).

ISBN 978-606-588-143-3

159.922.1                                                            082.1 Familia la Curtea Veche

1. PSIHOLOGIA SEXELOR

II 91189 ; 159.9/C39

 

31. CONSTANTIN, TICU. Memoria autobiografică : Definirea sau redefinirea propriei vieţi / Ticu Constantin. -   [Iaşi] : Institutul European, 2011

388 p. : tab., graf., fig. - (Universitaria ; 73 ; Psihologie).

Bibliografie p. 371-379

Anexe p. 337-354

ISBN 973-611-314-0

159.953.34/.35                                                   082.1 Universitaria

1. PSIHOLOGIE(memorie)

II 91172 ; 159.9/C66

 

32. DEURZEN, EMMY VAN. Psihoterapie & Consiliere Existenţială / Emmy van Deurzen & Martin Adams ; Traducere din limba engleză: Brânduşa Popa. -   Bucureşti : Herald, [2011]

304 p. : fig. - (Terapia ; Psihoterapia-între tradiţie şi inovaţie).

Glosar p. 273-283

Bibliografie p. 285-291

Index p. 292-298

ISBN 978-973-111-203-9

159.9                                     615.851                                082.1 Terapia

1. PSIHOLOGIE APLICATĂ

2. CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

II 91021 ; 159.9/D35

 

33. ELIAS, MAURICE J.. Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor / Maurice J. Elias, Steven E. Tobias, Brian S. Friedlander ; Cuvânt înainte de Daniel Goleman ; Traducere de Adreea Rosemarie Lutic. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

303 p. - (Familia la Curtea Veche).

ISBN 978-973-669-336-6

159.923.2                                                            159.942

082.1 Familia la Curtea Veche

1. PSIHOLOGIA EMOŢIILOR

II 91188 ; 159.9/E39

 

34. FEINSTEIN, DAVID. Psihologie energetică / David Feinstein, Donna Eden, Gary Craig ; Ilustraţii de Mike Bowen ; Traducere de Cezar Petrilă şi Ioana Panţir. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

270 p. : tab., il. - (La limita cunoaşterii).

Note p. 257-266

Bibliografie p. 267-268

ISBN 978-973-46-2026-5

159.9.07                                                                              159.923.2

159.942                                                               082.1 La limita cunoaşterii

1. ENERGIILE CORPULUI

2. INTELIGENŢĂ EMOŢIONALĂ

III 30759 ; 159.9/F32

 

35. HEINEMAN PIEPER, MARTHA. Dependenţa de nefericire : Eliberează-te de stările şi comportamentele care îţi subminează relaţiile, munca şi viaţa pe care o doreşti! / Martha Heineman Pieper, William J. Pieper ; Traducere din limba engleză de Nicoleta Ionela Boiangiu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2009

256 p. - (Bestseller Internaţional. Stiletto Books).

Glosar p. 243-244

Indicep. 245-252

ISBN 978-973-669-751-7

159.923.2

082.1 Bestseller Internaţional. Stiletto Books

1. RELAŢII INTERPERSONALE

II 91195 ; 159.9/H44

 

36. LEVERT, SUZANNE. Cum să scăpaţi de obiceiurile proaste / Suzanne LeVerte, dr. Garyn McClain ; Traducere de Andreea-Ioana Ciusă. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2006

328 p. : il. - (The complete idiot's guide).

Glosar p. 319-322

ISBN 973-669-253-1

ISBN 978-973-669-253-6

159.9                                                                                    159.952.13

082.1 The complete idiot's guide

1. PSIHOLOGIE COGNITIVĂ

III 30772 ; 159.9/L55

 

37. LISTER-FORD, CHRISTINE. Analiză Tranzacţională : Psihoterapie & Consiliere / Christine Lister-Ford ; Traducere din limba engleză: Ramona-Elena Stemate. -   Bucureşti : Herald, [2010]

336 p. : fig. - (Terapia ; Psihoterapia-între tradiţie şi inovaţie).

Prefaţă p. 7-9

Bibliografie p. 321-323

Index p. 324-330

ISBN 978-973-111-179-7

159.9                                     615.851                                082.1 Terapia

1. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

2. CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

II 91028 ; 159.9/L65

 

38. MURKOFF, HEIDI. Ghidul bonei / Heidi Murkoff, Sharon Mazel ; Traducere din limba engleză de Andrei Dimitriu ; [Ilustraţii Judy Francis]. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2011

262 p. : il.

Index p. 249-262

ISBN 978-973-669-912-2

159.922.7                             613.95                                  37.018.1

1. ÎNGRIJIREA COPILULUI                          2. PSIHOLOGIA COPILULUI

3. CREŞTEREA COPIILOR                            4. EDUCAŢIA COPILULUI

III 30776 ; 159.9/M97

 

39. ONFRAY, MICHEL. Freud amurgul unui idol : Afabulaţia freudiană / Michel Onfray ; Traducere din franceză de Emanoil Marcu şi Vlad Russo. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

463 p.

Titl. orig. : Le crépuscule d'une idole. L'affabulation freudienne

Bibliografie p.439-463

ISBN 978-973-50-2944-9

159.964.2                                                            929 Freud, Sigmund

1. FREUD, SIGMUND(despre)                        2. PSIHANALIZĂ

III 30777 ; 159.9/F89-O

 

40. PEASE, ALLAN. Întrebările sunt, de fapt, răspunsuri / Allen Pease ; Traducere Lucian Popescu ; în lectura lui Mihai Baranga. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

2 CD : 60 min/CD1 ; 57 min/CD2

Audiobooks : Businessul se face auzit!

ISBN 978-973-669-935-1

159.925                                316.772.2                             17.024.4

1. COMUNICARE INTERPERSONALĂ

2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

MAV-364 ; 159.9/P48

 

41. PEASE, ALLAN. Limbajul trupului în mediul de afaceri / Allan & Barbara Pease ; Traducere din limba engleză de Marius Chitoşcă. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2011

126 p. : il. - (Allan & Barbara Pease).

ISBN 978-606-588-150-1

316.772.2                                                            316.6

159.925                                                               082.1 Allan & Barbara Pease

1. RELAŢII INTERPERSONALE

2. COMUNICARE NONVERBALĂ

3. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

II 91192 ; 159.9/P48

 

42. RIBOT, THÉODULE. Patologia personalităţii / Théodule Ribot ; Traducere, avanprefaţă şi note de dr. Leonard Gavriliu. -   Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1996

142 p. - (Psyché).

Indice p. 138-140

ISBN 973-44-0194-7

159.923                                616.89-008.485                                  082.1 Psyché

1. PERSONALITATE

II 91130 ; 159.9/R51

 

43. SPUNGIN, PAT. Nopţi liniştite : Cum să-i formăm copilului rutine pentru un somn liniştit / Dr. Pat Spungin ; Traducere din limba engleză de Cornelia Pascu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2011

215 p. : tab., graf. - (Familia la Curtea Veche).

Anexă p. 209-211

ISBN 978-606-588-127-3

613.95                                                                  613.79-053.2

159.963.2-053.2                                                082.1 Familia la Curtea Veche

1. PSIHOLOGIA COPILULUI

II 91183 ; 159.9/S74

 

44. TEMES, ROBERTA. Hipnoza / Dr. Roberta Temes ; Tradecere de Anca-Elena Dumitru. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2009

358 p. : il. - (The complete idiot's guide).

Glosar p. 341-343

Anexă p. 345-346

ISBN 978-973-669-744-9

159.9.07                                                                              159.962

082.1 The complete idiot's guide

1. PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ

III 30771 ; 159.9/T35

16  Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii

 

45. IONESCU, NAE. Curs de istorie a logicei : Însoţit de trei prelegeri din Logica colectivelor 1924-1925 / Nae Ionescu ; Cuvânt înainte de Mircea Vulcănescu. - Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea şi Marin Diaconu. -   s.l. : Editura Eminescu, 1997

198 p.

ISBN 973-22-0539-3; ISBN 973-22-0540-7

16(091)

1. ISTORIA LOGICII

II 91099 ; 16/I-68

 

46. IONESCU, NAE. Curs de logică 1927-1928 / Nae Ionescu ; Cuvânt înainte de Emil Cioran. - Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea şi Marin Diaconu. -   s.l. : Editura Eminescu, 1997

252 p.

ISBN 973-22-0539-3; ISBN 973-22-0541-5

16

II 91115 ; 16/I-68

 

47. IONESCU, NAE. Curs de logică cu specială privire la ştiinţele exacte : 1926-1927 / Nae Ionescu ; Cuvânt înainte de Constantin Noica. - Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea şi Marin Diaconu. -   s.l. : Editura Eminescu, 1997

207 p.

ISBN 973-22-0539-3; ISBN 973-22-0541-5

16

II 91098 ; 16/I-68

 

48. WEBER, MAX. Omul de ştiinţă şi omul politic / Max Weber ; Cu o prefaţă de Raymond Aron ; Traducere şi note de Ida Alexandrescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

159 p.

Titl. orig. : Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre Titl. orig. : Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre

ISBN 978-973-50-2478-9

321.01                                  167                                        001.38

1. DEZVOLTAREA, PROMOVAREA ŞTIINŢEI

2. FILOZOFIA ŞTIINŢEI

3. FILOZOFIE POLITICĂ

II 91203 ; 16/W37

17   Morală. Etică

 

49. PETRESCU, ADRIANA. Exerciţii pentru fericire / Adriana Petrescu. -   [Timişoara] : Ramirez Books, [2011]

78 p.

ISBN 978-606-8139-94-4

17.023.34                                                            159.923.2

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 91231 ; 17/P57

 

50. POENARU, MICHIELA. Cei şapte ani de acasă : Codul bunelor maniere pentru copii / Michiela Poenaru ; [Ilustraţiile Delia Eftimie]. - Ediţia a 12-a. -   [Bucureşti] : Coresi, [2009]

96 p. : il. - (Cunoştinţe practice).

Glosar p. 93-94

ISBN 978-973-137-146-7

177.1-053.2                                                        395.5/.8-053.2

37.018.1-053.2                                                   082.1 Cunoştinţe practice

1. BUNELE MANIERE                                    2. POLITEŢE

3. EDUCAŢIE(în familie)

17/P74

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

51. BARTH, KARL. Cunoaşterea lui Dumnezeu şi slujirea lui Dumnezeu conform învăţăturii reformate: Prelegerile Gifford despre Confesiunea Scoţiană susţinute la Universitatea din Aberdeen în anii 1937 şi 1938 / Karl Barth ; Traducere şi îngrijire ediţie: Laurian Kertesz & Emanuel Fişteag. -   Bucureşti : Herald, [2011]

256 p. - (Fiat Lux).

Prefaţă p. 5-6

ISBN 978-973-111-085-1

252.8                                                                    321

284.1/.2                                                               082.1 Fiat Lux

1. RELIGIE REFORMATĂ

II 91025 ; 2/B35

 

52. Continued Warnings of Son Ahman to the Leaders of the Nations of the Earth. -   [Hildale, Utah, U.S.A]. Latter-day Saints] : [¤The ¤Fundamentalist Church of Jesus Christ of, [2011]

163 p.

ISBN 978-1-937271-00-8

289.3

1. RELIGIE(mormoni)

III 30736 ; 2/W27

 

53. DORJE TAGPA, RECHUNG. Milarepa, marele yoghin tibetan / Rechung Dorje Tagpa ; Traducere şi îngrijire ediţie: Marilena Constantinescu. -   Bucureşti : Herald, [2011]

336 p. : il. - (Himalaya).

Cuvânt înainte p. 5-13

ISBN 978-973-111-205-3

294.527                                929 Milarepa                                      082.1 Himalaya

1. RELIGII NECREŞTINE

2. YOGA

II 91024 ; 2/D69

 

54. DUMÉZIL, GEORGES. Mit şi epopee : vol. I, II, III / Georges Dumézil ; Traducere de Francisca Băltăceanu, Gabriela Creţia, Dan Sluşanschi. -   Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1993

992 p.

ISBN 973-44-0052-5

292:291.214                                       291.214:292                                       299.1

1. FILOZOFIA RELIGIEI

2/D89

 

55. DUŢU, MIRCEA. Procesul lui Iisus / Mircea Duţu. -   Bucureşti : Herald, [2011]

192 p. : il. - (Logos).

Postfaţă p. 135-140

Anexă p. 141-187

ISBN 978-973-111-204-6

232.9                                                                    082.1 Logos

1. CREŞTINISM                                                2. PROCESE CELEBRE

3. IISUS HRISTOS(viaţa)

II 91027 ; 2/D97

 

56. IONESCU, ION. Începuturile creştinismului românesc daco-roman (Sec. II-VI, VII) / pr. prof. Ion Ionescu. -   Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1998

144 p. : fig.

ISBN 973-575-218-2

281.1(498)(091)

1. CREŞTINISM                                                2. RELIGIA DACILOR

3. BISERICI PRIMITIVE

II 91106 ; 2/I-68

 

57. Întâlnirea cu sacrul : şapte interviuri cu şi despre Mircea Eliade / volum realizat de Cristian Bădiliţă în colaborare cu Paul Barbăneagră. -   Botoşani : AXA, 1996

111 p.

ISBN 973-97592-4-6

291.1 Eliade, Mircea(047.53)                          929 Eliade, Mircea

1. FILOZOFIA RELIGIEI

II 91112 ; 2/E38B

 

58. KLEINBERG, AVIAD. Istoriile sfinţilor : Rolul lor în formarea Occidentului / Aviad Kleinberg ; Traducere din limba franceză de Adriana Liciu. -   [Bucureşti] : Ideea Europeană, [2010]

360 p. - (Istorie şi religie).

ISBN 978-606-594-050-5

235.3:929                                                            082.1 Istorie şi religie

1. RELIGIE(sfinţi)

II 91034 ; 2/K53

 

59. MAYER, JEAN-FRANÇOIS. Sectele : Neconformisme creştine şi noi religii / Jean-François Mayer ; Traducere de Ruxandra Pitea. - ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1998

123 p. - (Orizonturi spirituale).

ISBN 973-45-0111-9

285/289                                                                               082.1 Orizonturi spirituale

1. RELIGIE(secte)

II 91089 ; 2/M52

 

60. PALCU, OVIDIU. Renaşterea Bisericii durerii : Cartea albă a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, după 1990 / Ovidiu Palcu ; Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Dimitrie Poptămaş. -   Târgu-Mureş : s.n., 2011

323 p. : il.

ISBN 973-99705-5-9

281.95(498.4)                                                     282(498.4)

1. BISERICA GRECO-CATOLICĂ

II 91241 ; 2/P14

 

61. A Proclamation to the Government Officials of the United Sataes of America and to the Government Officials of Canada. -   [Hildale, Utah, U.S.A.] : The FLDS Church, [2010]

17 p.

ISBN 978-1-937271-01-5

289.3

1. RELIGIE(mormoni)

III 30737 ; 2/P93

 

62. RYAN, DONALD P.. Misterele Bibliei / Dr. Donald P. Ryan ; Traducere din limba engleză de Florenţa Oprişan. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2010

349 p. : il. - (The complete idiot's guide).

Glosar p. 325-327

Bibliografie p. 329-330

Resurse suplimentare p. 331-335

ISBN 978-973-669-675-6

22                                                                          222/224

225                                                                       082.1 The complete idiot's guide

1. BIBLIA(interpretare)

III 30770 ; 2/R98

 

63. Sri Isopanisad : The knowledge that brings one nearer to the Supreme Personality of Godhead, Krsna / With introduction, translation and authorized purports by Bhaktivedanta Swami Prabhupada. - [Watford] : The Bhaktivedanta Book Trust, [2006]

144 p.; [4] f. pl. il. color

Glosar p. 123-126

Index p. 130-142

ISBN 978-1-84599-050-3

294.11

1. RELIGIE ORIENTALĂ                               2. RELIGIE INDIANĂ

3. VEDISM

2/S74

 

64. WARREN, JEFF. Warning of the Lord Jesus Christ to All Nations : Policies and General Principles of the Government of Son Ahman in the Kingdom of Ahman / [Warren, Jeff]. -   Hildale, Utah, U.S.A. Latter-day Saints : ¤The ¤Fundamentalist Church of Jesus Christ of, 2010

42 p.

Warning of the Lord Jesus Christ Through His Servant Warren Jeffs, to the Unite States of America

ISBN 978-1-937271-02-2

289.3

1. RELIGIE(mormoni)

III 30738 ; 2/W27

 

65. YOGANANDA, PARAMAHANSA. Esenţa realizării sinelui : Înţelepciunea lui Paramahansa Yogananda / Paramahansa Yogananda ; Culeasă şi redactată de discipolul său Swami Kriyananda. -   [s.l.] : RAM, [1994]

160 p.

Index p. 157-159

ISBN 973-96806-4-X

294.527

1. MISTICISM FILOZOFIC

2/Y55

 

66. ZHUANG ZI. Călătorie liberă / Zhuangzi ; Traducere din chineza clasică, note, studiu introductiv, glosare şi bibliografie de Luminiţa Bălan şi Tatiana Segal. -   Bucureşti : Humanitas, 2009

358 p.

ISBN 978-973-50-2446-8

299.513

1. DAOISM                                                         2. RELIGIE CHINEZĂ

II 91221 ; 2/Z59

3  ŞTIINŢE SOCIALE

316  Sociologie

 

67. BONCU, ŞTEFAN. Negocierea şi medierea : Perspective psihologice / Ştefan Boncu ; Prefaţă de Zoltan Bogáthy. -   [Iaşi] : Institutul European, 2006

247 p. - (Universitaria ; 93 ; Psihologie socială).

Bibliografie p. 223-247

ISBN 978-973-611-396-3

316.6                                                                    316.472.3/.4

082.1 Universitaria

1. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

III 30761 ; 316/B67

 

68. FRUNZĂ, SANDU. comunicare etică şi responsabilitate socială / Sandu Frunză. -  Bucureşti : Tritonic, 2011

207 p. - (Comunicare/Media).

Referinţe p. 172-174

Note p. 175-192

Index autori p. 199-207

ISBN 978-606-8139-90-6

316.77                                                                  177

082.1 Comunicare/Media

1. RELAŢII PUBLICE

2. MORALĂ ŞI SOCIETATE

II 91230 ; 316/F94

 

69. MOSCOVICI, SERGE. Influenţă socială şi schimbare socială / Serge Moscovici ; Traducere de Irinel Antoniu ; Prefaţă de Adrian Neculau şi Andreea Ernst. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

304 p. : tab. - (Collegium. Psihologie).

Bibliografie p. 15, p. 291-301

ISBN 978-973-46-1956-6

316.6                                                                    316.47

082.1 Collegium. Psihologie

1. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

II 91163 ; 316/M91

 

70. POPA, NICOLAE. Sociologie juridică / Nicolae Popa, Ioan Mihăilescu, Mihail Eremia. -   Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1997

124 p.

ISBN 973-575-159-3

316.334.4

1. SOCIOLOGIE JURIDICĂ

II 91095 ; 316/P79

 

71. ULMANU, ALEXANDRU BRĂDUŢ. Cartea feţelor : Revoluţia facebook în spaţiul social / Alexandru-Brăduţ Ulmanu ; Prefaţă de Iulian Comănescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

276 p.

Note p. 263-276

ISBN 978-973-50-3008-7

316.77

1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

II 91207 ; 316/U34

32  Politică

 

72. CATARGI, MICAELA. Diplomaţia românească : Conferinţa ţinută la Cercul Analelor Române / Micaela Catargi ; Traducere de Andrei Alexandru Căpuşan ; Cuvânt înainte de Georgeta Filitti. -   [Iaşi] : Institutul European, 2011

57 p. - (Istorie şi diplomaţie ; 26).

ISBN 978-973-611-711-4

327(498)                                                              341.238(498)

341.71(498)                                                        082.1 Istorie şi diplomaţie

1. DIPLOMAŢIE ROMÂNEASCĂ

II 91174 ; 327/C29

 

73. CAZIMIR, ŞTEFAN. Caragiale e cu noi! / Ştefan Cazimir. -   Bucureşti : Garamond Junior, s.a.

128 p.

ISBN 973-9217-17-6

328.126(498)Partidul Liber Schimbist"1990/1991"(091)

329.63(498)Partidul Liber Schimbist"1990/1991"(091)

1. PARTIDUL LIBER SCHIMBIST

II 91137 ; 32/C32

 

74. Experienţe carcerale în România comunistă / volum coordonat de Cosmin Budeancă. -   Iaşi : Polirom, 2007

vol.

Lucrare apărută sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

ISBN 978-973-46-0930-7

vol.5 - 472 p. facs., il. - Lucrare apărută sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România şi Memoria Exilului Românesc. - Index de persoane p. 459-466. - Index de locuri p. 467-471. - ISBN 978-973-46-1943-6

821.135.1-4(047.5)                                           321.64(498)

323.282(498)                                                      94(498)"19"

1. REGIM COMUNIST                                    2. ISTORIA ROMÂNIEI

III 30381(1-4) ; III 30757(V) ; 32/E97

 

75. GHEORGHIŢĂ, ANDREI. Lideri politici şi construcţia deciziei de vot / Andrei Gheorghiţă. -   [Iaşi] : Institutul European, 2010

202 p. : tab., fig. - (Academica ; 122).

Anexen p. 181-189

Bibliografie p. 191-202

ISBN 978-973-611-738-1

316.46:32                                            32:316.46                                            324

342.8                                                    082.1 Academica

III 30768 ; 32/G41

 

76. KENNEL, HERMA. Jogging cu securitatea : Rezistenţa tânărului Radu Filipescu / Herma Kennel ; Traducere de Nore Iuga ; prefaţă de Ana Blandiana. -   Bucureşti : Universal Dalsi, 1998

287 p.

ISBN 973-9166-92-X

323.22(498)(0:82-94)                                       351.746.1(498)

929 Filipescu, Radu

1. DICTATURĂ(România)                             2. PERSECUŢII POLITICE

II 91092 ; 32/K34

 

77. MITRAN, ION. Politologia în faţa secolului XXI / Ion Mitran. -   Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 1997

248 p.

Bibliografie p. 233-240

ISBN 973-582-028-5

321.01                                                                  316.334.3

1. FILOZOFIE POLITICĂ                               2. SOCIOLOGIE POLITICĂ

III 30740 ; 32/M82

 

78. Patru conferinţe despre România / Gaston Jeze, Julliot de la Morandiere, Émile Sergent,Hemri Capitant ; Prefaţă de Nicolae Titulescu ; Traducere de Raluca Vârlan. - Ediţie bilingvă. -   [Iaşi] : Institutul European, 2011

118 p. - (Privirea celuilalt ; 5 ; Espaces francophones).

ISBN 978-973-611-686-5

327                                                                       082.1 Privirea celuilalt

1. RELAŢII INERNAŢIONALE

II 91167 ; 327/P44

 

79. România după douăzeci de ani / coord. Vasile Boari, Natalia Vlas, Radu Murea. -   Iaşi : Institutul European, 2010

vol.

ISBN 978-973-611-663-6

vol. 2 - 244 p. graf., tab. - Volumul cuprinde o parte din textele comunicărilor prezentate în cadrul colocviului internaţional : "România după douăzeci de ani de la căderea regimului comunist", colocviu organizat de Centrul de analiză Politică al Universităţii Babeş-Bolyai, în zilele de 29-31 octombrie 2009, la Cluj-Napoca.. - Bbiliografie la sfârşitul unor capitole. - Note de subsol. - ISBN 978-973-611-746-6

94(498)"1989/2009"                                         316.334.3

304.4 (498)"1989/2009"                                  321.72(498)"1989/2009"

1. SOCIOLOGIE POLITICĂ                           2. DEMOCRAŢIE

3. PROBLEME SOCIALE

III 30177 ; III 30769 ; 32/R70

 

80. SPENCER, HERBERT. Individul împotriva statului / Herbert Spencer ; Traducere din limba engleză de I. Olimpiu Stefanovici-Svensk ; cu o prefaţă de Nae Ionescu. -   Iaşi : Editura Timpul, 1996

135 p. - (Biblioteca politică).

ISBN 973-96786-6-1

321.01                                                                  323.3

14(420) Spencer, Herbert                                 082.1 Biblioteca politică

1. FILOZOFIE POLITICĂ

II 91129 ; 32/S72

 

81. ŞOIMARU, VASILE. Căderea comuniştilor / Vasile Şoimaru. -   Chişinău : Editura Prometeu, 2010

160 p. : il. color

ISBN 978-9975-919-82-1

321.6(478)                                                          323(478)

1. COMUNISM(Republica Moldova)

2. REPUBLICA MOLDOVA(politică)

II 91084 ; 32/S66

 

82. TISMĂNEANU, VLADIMIR. O tranzţie mai lungă decât veacul : România după Ceauşescu / Vladimir Tismăneanu, Mircea Mihăieş. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2011

767 p.

Indice de nume p. 743-762

ISBN 978-606-588-124-2

329                                        323                                        821.135.1(047.53)

1. POLITICĂ INTERNĂ(România)

III 30774 ; 32/T64

 

83. WATTS, LARRY L.. Fereşte-mă, Doamne, de prieteni... : Războiul clandestin al Blocului Sovietic cu România / Larry L. Watts ; Traducere din limba engleză Camelia Diaconescu. -   Bucureşti : RAO, 2011

795 p.

Titl. orig. : With Friends like These

Bibliografie p. 717-771

Indice p. 773-795

ISBN 978-606-8255-95-8

327(47:498)"1877/1978"

94(47:498)"1877/1978"

1. RELAŢII INTERNAŢIONALE

2. POLITICĂ EXTERNĂ

3. ISTORIA ROMÂNIEI

III 30727 ; 327/W33

 

84. ZAMFIROIU, LILIAN. Relaţii diplomatice româno-italiene 1918-1940 / Lilian Zamfiroiu. -   Bucureşti : Tritonic, 2011

238 p. - (Tritonic/ Istorie).

Bibliografie p. 218-227

Indice de nume şi de localităţi p. 228-238

ISBN 978-606-8139-92-0

327(498+450)"1918/1940"                             341.7(498+450)"1918/1940"

94(498+450)"1918/1940"                                               082.1 Tritonic/ Istorie

1. RELAŢII DIPLOMATICE                          2. MISIUNI DIPLOMATICE

3. POLITICĂ EXTERNĂ

III 30783 ; 327/Z25

33  Economie. Ştiinţe economice

 

85. Economie politică / Aurel Negucioiu, Gheorghe Diţu, Anton Drăgoescu, Sabin Pop ; Aurel Negucioiu, coordonator. -   Cluj-Napoca : Editura George Bariţiu, 1998

2 vol.

Lucrare editată sub egida Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir", Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Cluj-Napoca

Volumul 1 - VIII, 498 p. fig., tab. - Lucrare editată sub egida Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir", Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Cluj-Napoca. - Note de subsol. - Bibliografie p. 494-498. - ISBN 973-97902-2-4

Volumul 2 - X, 658 p. fig., tab. - Lucrare editată sub egida Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir", Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Cluj-Napoca. - Note de subsol. - Bibliografie p. 652-658. - ISBN 973-97902-7-5

338.2(075.8)                                                       330.101.541(075.8)

33/E15

 

86. VASILE, RADU. De la Secolul de Fier la al II-lea Război Mondial / Radu Vasile. -   Bucureşti : Silex, 1998

253 p.

Bibliografie p. 249-250

ISBN 973-9356-01-X

33(100)"16/19"                                                  94(100)"16/19"

1. ECONOMIE POLITICĂ

II 91108 ; 33/V33

336   Finanţe. Bănci

 

87. Codul fiscal şi Normele metodologice de aplicare / Ediţie coordonată şi prefaţată de Mihai Brăgaru. -   Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2011

XII, 781 p. : tab. - (La Zi ; 435).

Bibliografie generală p. 778-779

ISBN 978-973-115-890-7

336.2 (094.4)                                                      351.713/.72(094.4)

082.1 La Zi

1. FISCALITATE

336/C60

 

88. MATIŞ, EUGENIA-ANA. Management bancar / Eugenia-Ana Matiş. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010

250 p. : fig., tab.

Prefaţă p. 7-8

Bibliografie p. 241-248

Lista figurilor şi tabelelor p. 249

ISBN 978-973-133-718-0

336.71:65.012.43                                                              65.012.43:336.71

III 30713 ; 336/M48

338   Situaţie economică. Politică economică

 

89. KARDOS, MIHAELA. Parcursul economic românesc în context european / Mihaela Kardos. -   Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2010

206 p. : graf.

Bibliografie p. 201-206

ISBN 978-973-7794-97-0

338(498)

1. DEZVOLTARE REGIONALĂ

III 30793 ; 338/K22

34   Drept

 

90. Ghid practic pentru înfiinţarea şi funcţionarea organizaţiilor neguvernamentale. -   [Bucureşti] : [APADOR-CH], [2010]

122 p.

Anexe p. 82-122

061.2(498)                                           347.72:061.2                              061.2:347.72

1. ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE(România)

II 91085 ; 34/G49

 

91. HASANOV, ELDAR. Infracţionalitatea în domeniul drogurilor şi lupta împotriva ei în Uniunea Europeană : Politică şi legislaţie : Manual / Eldar Hasanov ; Consultant ştiinţific Prof. Dr. F. Samandarov ; Traducere şi post faţă de Dumitru Balan ; Cuvânt înainte de Pavel Abraham. -   [Bucureşti] : Ideea Europeană, [2007]

154 p. - (Biblioteca Ideea Europeană).

Bibliografie p. 131-138

Anexe p. 139-148

ISBN 978-973-7691-51-4

343.575                                                               082.1 Biblioteca Ideea Europeană

1. UNIUNEA EUROPEANĂ(lupta împotriva drogurilor)

II 91031 ; 34/H34

 

92. ISPAS, GABRIEL-LIVIU. Parlamentarismul în societatea internaţională / Gabriel-Liviu Ispas ; Cuvânt înainte Adrian Năstase. -   [Iaşi] : Institutul European, 2011

254 p. : tab. - (Academica ; 126 ; Drept).

Bibliografie generală p. 245-251

Rezumat în limba engleză p. 253-254

ISBN 978-973-611-747-3

321.8                                     341.11/.12                                           082.1 Academica

1. PARLAMENT EUROPEN

III 30764 ; 34//I-85

 

93. LUZÁRRAGA, FRANCISCO ALDECOA. Europa viitorului : Tratatul de la Lisabona / Francisco Aldecoa Luzárraga, Mercedes Guinea Llorente ; Prefaţă de José María Gil-Robles ; Traducere şi adaptare de Iordan Gheorghe Bărbulescu. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

296 p. - (Collegium. Politici publice şi integrare europeană).

Bibliografie p. 275-288

Anexă p. 289-295

ISBN 978-973-46-1771-5

341.24(4)UE                                                       341.217(4)UE

082.1 Collegium. Politici publice şi integrare europeană

1. TRATATE INTERNAŢIONALE

2. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(Europa)

III 30760 ; 34/L97

35.0/354  Administraţie publică

 

94. ARBONIE, EMIL. Ordinea şi siguranţa publică arădeană (1919 - 1929) : Stucturi instituţionale şi personal / Emil Arbonie, Eugeniu Criste ; Cuvânt înainte de Călin Laurenţiu Bibarţ. -   Arad : Concordia, 2011

409 p. : il., facsim.

Bibliografie p. 207-210

Index p. 211-215

Anexe p. 217-409

ISBN 978-973-1745-85-5

351.74/75(498 Arad)"1919/1929"

1. SISTEMUL INSTITUŢIONAL DE SIUGURANŢĂ(Transilvania)

2. ORDINE PUBLICĂ

III 30734 ; 35/A70

 

95. Reglementări privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale : 2004. -   Bucureşti : Monitorul Oficial, 2004

320 p. : fig., tab.

Lucrare editată sub egida Guvernului României

ISBN 973-567-444-0

342.8/.9(498)                                      352(498)                                      35.074(498)

1. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

2. ALEGERI ELECTORALE

35/R39

36  Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

 

96. PAYNE, MALCOLM. Teoria modernă a asistenţei sociale / Malcolm Payne ; Traducere de Theodora E.D. Ene. - [Ediţia a 3-a]. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

400 p. : tab., fig. - (Collegium. Asistenţă socială).

Lecturi suplimentare, publicaţii şi site-uri la sfârşit de capitol

Bibliografie p. 345-382

Index p. 383-398

ISBN 978-973-46-1873-6

364                                                                       082.1 Collegium. Asistenţă socială

1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ(teorie modernă)

III 30752 ; 36/P47

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

97. BLAGA, PETRUŢA. Învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă la Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş în perioada 1998-2008 / Petruţa Blaga. -   Tîrgu-Maior : Editura Universităţii "Petru Maior", 2010

314 p. : tab.

Bibliografie p. 311-314

ISBN 978-973-7794-96-3

378(498 Tîrgu-Mureş)Petru Maior

1. ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR

III 30794 ; 37/B56

 

98. A farsang : Játékok, versek, receptek, álarcok. -   Târgu-Mureş : Silver Tek, 2011

52 p. : il.

ISBN 978-606-8301-01-3

371.382

1. INSTRUIRE PRIN ACTIVITATE PRACTICĂ

37/F24

 

99. HALAŢI, MARIA CAROLINA. Tehnologia informaţiei : Clasele VII-VIII / Maria Carolina Halaţi. -   Târgu-Mureş : Nico, 2011

64 p. : fig.

ISBN 978-606-546-125-3

004:37.02                                                            37.02:004

1. ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR(România)

2. METODICĂ

37/H17

 

100. HALAŢI, MARIA CAROLINA. Tehnologia informaţiei : Clasele V-VI / Maria Carolina Halaţi. -   Târgu-Mureş : Nico, 2011

60 p. : fig.

ISBN 978-606-546-146-8

004:37.02                                                            37.02:004

1. ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR(România)

2. METODICĂ

37/H17

 

101. IONIŢĂ, GH. I.. Metodica predării istoriei / Gh. I. Ioniţă. -   Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1997

216 p.

Bibliografie selectivă p. 211-214

Anexe p. 174-209

ISBN 973-575-154-2

37.02:94                                                                              94:37.02

II 91097 ; 37/I-69

 

102. MARROU, HENRI-IRÉNÉE. Istoria educaţiei în antichitate / Henri-Irénée Marrou ; traducere şi cuvânt înainte de Stella Petecel. -   Bucureşti : Meridiane, 1997

vol. - (Biblioteca de artă ; 581 ; Arte. Civilizaţii. Mentalităţi).

ISBN 973-33-0362-3

Vol. 1 : Lumea greacă - 471 P. - ISBN 973-33-0361-5

Vol. 2 : Lumea romană - 267 P. - ISBN 973-33-0363-1

37"652"(091)                                                      082.1 Biblioteca de artă

1. ISTORIA EDUCAŢIEI

2. ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

II 91146(1-2) ; 37/M42

 

103. POENARU, VASILE. Cartea serbărilor şcolare : Scenete şi poezii pentru serbări la clasele I-VIII (cartea însoţită de CD) / Vasile Poenaru ; Compozitoarea şi interpreta cântecelor de pe CD Mihaela Stanciu. -   [Bucureşti] : Coresi, [2009]

448 p.

ISBN 978-973-137-039-2

371.383:373.3                                                    371.383:373.5

1. SERBĂRI ŞCOLARE

37/P74

 

104. Prietenii naturii : Simpozion judeţean de educaţie ecologică. -   Târgu-Mureş : s.n., 2011

223 p.

Ediţia Grădiniţei cu Program Prelungit Rândunica

ISBN 978-973-10395-3

37.02

1. EDUCAŢIE ECOLOGICĂ

37/P92

 

105. REICHLIN, GAIL. Ghid de buzunar pentru părinţi / Gail Reichlin, Caroline Winkler ; Traducere din limba engleză de Ileana Achim ; Prefaţă de Dr. Burton L. White. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2011

336 p. - (Familia la Curtea Veche).

ISBN 978-606-588-060-3

159.922.7                                                            37.018.1

082.1 Familia la Curtea Veche

1. EDUCAŢIA ÎN FAMILIE                           2. PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI

II 91194 ; 37/R40

 

106. STRUGURAŞ FAZAKAS ILDIKÓ. Gyere velem játszni : Drámajátékok / Struguraş Fazakas Ildokó. -   Marosvásárhely : Silver Tek, 2010

97 p.

ISBN 978-606-92419-8-1

371.382

1. JOCURI(copii)                                               2. EDUCAŢIE

37/S92

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

107. Istoria vieţii private / coordonatori Philippe Arie`s şi Georges Duby. -   Bucureşti : Editura Meridiane, 1995

vol. - (Biblioteca de artă).

ISBN 973-33-0142-6

vol. 3 : De la Europa feudală la renaştere - 387 p. ; [72] p. il. - ISBN 973-33-0274-0

vol. 4 : De la Europa feudală la renaştere - 413 p. ; [106] p. il. - ISBN 973-33-0275-9

vol. 5 : De la renaştere la epoca luminilor - 412 p. ; [84] p. il. - ISBN 973-33-0276-7

vol. 6 : De la renaştere la epoca luminilor - 431 p. ; [86] p. il. - ISBN 973-33-0277-5

vol. 7 : De la revoluţia franceză la primul război mondial - 320 p. ; [70] p. il. - ISBN 973-33-0349-6

vol. 8 : De la revoluţia franceză la primul război mondial - 302 p. ; [70] p. il. - ISBN 973-33-0350-X

vol. 9 : De la primul război mondial până în zilele noastre - 228 p. ; [60] p. il. - ISBN 973-33-0351-8

vol. 10 : De la primul război mondial până în zilele noastre - 309 p. ; [70] p. il. - ISBN 973-33-0352-6

39(4)(091)                                                           082.1 Biblioteca de artă

1. VIAŢĂ PUBLICĂ                                         2. MOD DE VIAŢĂ

II 91147(3-10) ; 39/I-87

 

108. LIICEANU, AURORA. Patru femei, patru poveşti / Aurora Liiceanu, cu o contribuţie de Antoaneta Taneva-Nandriş. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

336 p. - (Seria de autor Aurora Liiceanu).

Bibliografie selectivă p. 327-329

ISBN 978-973-46-2130-9

396                                                                   082.1 Seria de autor Aurora Liiceanu

1. FEMEI CELEBRE                                   2. FEMEIA ÎN SOCIETATE

II 91160 ; 396/L61

 

109. Studii de gen : Eseuri şi articole / Coordonator Tatiana Iaţcu. -   Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2007

vol. - (Studii).

vol. 2 - 205 p. - Note de subsol. - Bibliografie la sf. capitolelor. - ISBN 978-973-7794-98-7

821.135.1-4                         396(0:82-4)                         082.1 Studii

1. ETNOGRAFIE

III 28554 ; III 30789 ; 39/S93

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

50 Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

 

110. CĂTRUNĂ, LILIANA. Să ocrotim mediul înconjurător / Liliana Cătrună, Gheorghe-Mandizu Cătrună ; [Grafica Jean Udrescu]. -   [Bucureşti] : Coresi, [2007]

47 p. : il. - (Universul pe înţelesul copiilor).

ISBN 978-973-608-979-4

504.06                                                              082.1 Universul pe înţelesul copiilor

1. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR                   2. POLUAREA AERULUI

3. POLUAREA SOLULUI             4. POLUARE SONICĂ

5. POLUAREA HIDROSFEREI

50/C29

 

111. MUNTELE, IONEL. Geografia mediului : Omul şi natura la început de mileniu / Ionel Muntele, Valerian Dragu, Constantin Gheorghiţă ; Coordonator Irina Ungureanu. -   [Iaşi] : Institutul European, 2003

122 p. : il., h., sch. - (Cursus ; 9 ; Geografie).

Note p. 117-118

Anexă p. 119

Bibliografie p. 120

ISBN 973-611-249-7

504                                                                       082.1 Cursus

1. GEOGRAFIA MEDIULUI                           2. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

IV 6912 ; 50/M95

 

112. ŞOAITA, DUMITRU. Bazele dezvoltării durabile / prof. dr. ing. Dumitru Şoaita. -   [Târgu-Mureş] : [Editura Universităţii Petru Maior], 2010

234 p. : fig. , tab.

Bibliografie p. 233-234

504.03

1. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

III 30795 ; 50/S65

51  Matematică

 

113. CĂTRUNĂ, LILIANA. Culegere de exerciţii şi probleme de matematică : Pentru clasa a IV-a / Liliana Cătrună, Gheorghe-Mandizu Cătrună. - Ediţia a 2-a, revizuită. -   [Bucureşti] : Coresi, [2006]

125 p. - (Lucrări didactice).

ISBN 973-608-820-0; ISBN 978-973-608-820-9

511.1                                     514.11                                  082.1 Lucrări didactice

51/C29

 

114. STEWART, IAN. Povestea matematicii / Ian Stewart ; Traducere din engleză de Narcisa Gutium. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

325 p. : fig.

Bibliografie p. 323-324

ISBN 978-973-50-2948-7

51(100)(091)

III 30782 ; 51/S84

52 Astronomie. Astrofizivă. Geodezie

 

115. CĂTRUNĂ, LILIANA. Universul - lumea în care trăim / Liliana Cătrună, Gheorghe-Mandizu Cătrună ; [Grafica Jean Udrescu]. -   [Bucureşti] : Coresi, [2007]

48 p. : il., tab. - (Universul pe înţelesul copiilor).

ISBN 978-973-608-975-6

523                        524                        082.1 Universul pe înţelesul copiilor

52/C29

53  Fizică

 

116. Fizică / Emil Luca, Gheorghe Zet, Corneliu Ciubotariu.... -   Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1995

2 vol. - (Colocvii).

vol. 1 : Mecanică, fizică statistică şi termodinamică - 354 p. - ISBN 973-44-0153-X

vol. 2 : Interacţiuni, câmpuri şi unde - 384 p. - ISBN 973-44-0187-4

53                                                                          082.1 Colocvii

1. FIZICĂ

III 743(1-2) ; 53/F62

 

117. TURCU, AUREL. Clasici ai fizicii şi fizicieni români / Aurel Turcu. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010

80 p. : il.

Bibliografie p. 79

ISBN 978-973-133-730-2

53-051(100)                                                        53-051(498)

929:53(100)                                                        929:53(498)

1. PERSONALITĂŢI(fizicieni)                        2. SAVANŢI

III 30712 ; 53/T94

54  Chimie. Cristalografie. Mineralogie

 

118. AVRIGEANU, VERONICA. Chimie organică : Tehnici şi sinteze de laborator / Conf. dr. Veronica Avrigeanu, şef lucr. dr. Eleonora Mircia, şef lucr. dr. Silvia Imre. -   Târgu-Mureş : U.M.F., 2010

148 p. : fig.

547(075.8)

IV 6923 ; 54/A96

 

119. ILIESCU, TRAIAN. Spectroscopia Raman şi SERS cu aplicaţii în biologie şi medicină / Traian Iliescu, Simona Pînzaru. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011

228 p. : fig. în parte color, tab.

Bibliografie la sf. capitolelor

Prefaţă p. 7-10

ISBN 978-973-133-887-3

543.424.2                                                            543.62/.63

1. CHIMIE ANALITICĂ                                 2. ANALIZĂ SPECTRALĂ

3. SPECTROSCOPIE                                        4. CHIMIE FARMACEUTICĂ

5. ANALIZE CHIMICE

III 30730 ; 54/I-44

55 Geologie şi ştiinţe înrudite

 

120. CĂTRUNĂ, LILIANA. Terra - planeta pe care trăim / Liliana Cătrună, Gheorghe-Mandizu Cătrună ; [Grafica Jean Udrescu]. -   [Bucureşti] : Coresi, [2007]

48 p. : il., tab. - (Universul pe înţelesul copiilor).

ISBN 978-973-608-974-9

551.1                                                    082.1 Universul pe înţelesul copiilor

55/C29

56 Paleontologie

 

121. CĂTRUNĂ, LILIANA. Ecosfera : Viaţa şi mediul ei natural / Liliana Cătrună, Gheorghe-Mandizu Cătrună ; [Grafica Jean Udrescu]. -   Bucureşti : Coresi, [2007]

95 p. : il. - (Universul pe înţelesul copiilor).

Dicţionar p. 89-94

ISBN 978-973-608-978-7

502/504                                                                               574

082.1 Universul pe înţelesul copiilor

1. PROTECŢIA NATURII                               2. ECOSISTEME

57/C29

 

122. CĂTRUNĂ, LILIANA. Lumea vie / Liliana Cătrună, Gheorghe-Mandizu Cătrună ; [Grafica Jean Udrescu]. -   [Bucureşti] : Coresi, [2007]

64 p. : il., tab. - (Universul pe înţelesul copiilor).

ISBN 978-973-608-976-3

573.4                                                    082.1 Universul pe înţelesul copiilor

57/C29

 

123. Handbook of Biochemistry Practical Work / prof. Ştefan Hobai, senior lecturer Nemes-Nagy Enikő, assist. prof. Mareş-Ferencz Gizella.... - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2010

133 p.

577(076.5)

1. BIOCHIMIE

IV 6920 ; 57/H55

58 Botanică

 

124. OROIAN, SILVIA. Botanică farmaceutică / Silvia Oroian. - Târgu-Mureş: Editura Universităţii de Medicină şi Farmacie, 2011

701 p. : fig.

Indexul termenilor medicali p. 667-673

Index alfabetic al denumirilor ştiinţifice p. 674-687

Indexul denumirilor populare p. 688-696

Bibliografie p. 697-701

ISBN 978-973-169-150-3

615(076.5):581                                                  581:615(076.5)

IV 6916 ; 58/O-80

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

125. BRĂNIŞTEANU, DUMITRU D.. Tulburările de creştere : Ghid de diagnostic şi tratament / Dumitru D. Brănişteanu ; Prefaţă de Mihail Coculescu. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

199 p. : il. parţial color, tab., graf. - (Bios [Editura Polirom]).

Bibliografie p. 171-196

ISBN 978-973-46-1993-1

616.4                                     616.43                                  082.1 Bios

1. ENDOCRINOLOGIE

III 30754 ; 61/B78

 

126. CABOT, SANDRA. Programul de purificare a ficatului / Dr. Sandra Cabot. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009

286 p.

Referinţe p. 278-281

ISBN 978-973-133-636-7

616.36                                                                  613.2/.3

612.39                                                                  641.563

1. BOLILE FICATULUI                               2. ALIMENTAŢIA BOLNAVULUI

II 91070 ; 61/C11

 

127. ENCIULESCU, CONSTANTIN. Embriologie specială : Organogeneză, malformaţii / prof. dr. Constantin Enciulescu. - Târgu-Mureş: Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2011

vol.

vol. 2 - 160 p.

611.013(075.8)

IV 6924 ; 61/E52

 

128. Ghid de diagnostic patologic în leziunile tractului gastro-intestinal / autori: Tivadar Bara, Tivadar Bara jr., Simona Gurzu... ; Editor Simona Gurzu. -   Tîrgu-Mureş : University Press, 2011

206 p. : fig.

Bibliografie p. 205-206

ISBN 978-973-169-149-7

616.3

1. MEDICINĂ INTERNĂ

2. PATOLOGIA APARATULUI DIGESTIV

III 30788 ; 61/G49

 

129. GOZAR, HOREA GHEORGHE. Compararea în termeni de eficacitate a tehnicii tubularized incised plate, cu tehnica Duplay în tratamentul diferitelor tipuri morfologice de hipospadias / Gozar Horea Gheorghe, Gozar Liliana. -   Târgu-Mureş : Editura University Press, 2011

208 p. : fig.

Bibliografie p. 189-208

ISBN 978-973-169-158-9

611                                                                       616.66-091.8

1. EMBRIOLOGIE

2. HISTOLOGIE

3. HISTOPATOLOGIE

4. BOLILE APARATULUI GENITAL

III 30791 ; 61/G74

 

130. GRIGORAŞ, IOANA. Anestezie şi terapie intensivă : Principii de bază / Ioana Grigoraş. -   [Iaşi] : Institutul European, 2007

526 p. : tab., il., fig. - (Cursus ; 21).

Bibliografie p. 523-524

ISBN 978-973-611-479-3

616-089.5 (075.8)                                              616-08-039.76 (075.8)

082.1 Cursus

III 30765 ; 61/G82

 

131. Îngrijirea vârstnicului: Model de formare profesională / Klaus Mathes(coordonator). -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010

98 p. : tab.

ISBN 978-973-133-790-6

613.98                                                                  616-053.9

1. GERONTOLOGIE                                         2. GERIATRIE

II 91076 ; 61/I-53

 

132. JIMBOREAN, GABRIELA. Pneumologie: Tuberculoza pulmonară şi extrapulmonară / Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi. -   Târgu-Mureş : University Press, 2010

130 p., XXVI : il., tab., graf.

ISBN 978-973-169-139-8

616.24

IV 6915 ; 61/J59

 

133. LEUCUŢA, SORIN EMILIAN. Nanotehnologia farmaceutică şi implicaţii biomedicale / Sorin Emilian Leucuţa. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010

218 p. : fig., tab.

Referinţe bibliografice p. 199-217

ISBN 978-973-133-743-2

615

1. TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ

III 30729 ; 61/L54

 

134. MAN, ADRIAN. Endocardita infecţioasă : Aspecte clinice şi microbiologice / Adrian Man, Felicia Toma, Lidia Man. -   Târgu-Mureş : University Press, 2010

160 p. : fig., graf.

Bibliografie p. 143-158

ISBN 978-973-169-141-1

616.126-002.3

1. BOLI CARDIOVASCULARE

III 30796 ; 61/M20

 

135. MÁRTHA I. KRISZTINA. Gyerekfogászat jegyzet / dr. Mártha I. Krisztina. -   [Tîrgu-Mureş] : s.n., 2011

vol.

I. rész : Tejfogak pathologiája és kezelése - 100 p. fig

616.31

1. BOLI ALE GURII ŞI DINŢILOR

IV 6917 ; 61/M43

 

136. MOGOŞ, GHEORGHE. Insuficienţa cardiacă : Cauze, mecanisme, manifestări clinice, tratament / Prof. dr. Gheorghe Mogoş. -   Bucureşti : Editura Sport-Turism, 1984

316 p. : fig. - (Vacanţă şi sănătate).

616.12-008.46                                                    082.1 Vacanţă şi sănătate

1. BOLI CARDIACE

61/M85

 

137. NEWBERG, ANDREW. Cum ne schimbă Dumnezeu creierul : Descoperirile inovatoare ale unui prestigios neurolog / Andrew Newberg, Mark Robert Waldman ; Traducere din limba engleză de Ramona Neacşa Lupu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2009

400 p. : il. - (Ştiinţă şi religie).

Anexe p. 293-298

Note p. 301-380

Indice p. 381-394

ISBN 978-973-669-854-5

616.8-085.851:231                                           231:616.8-085.851

082.1 Ştiinţă şi religie

1. NEUROPSIHOLOGIE

II 91185 ; 61/N56

 

138. ORMENIŞAN, ALINA. Chirurgie oro-maxilo-facială pentru studenţii de medicină generală : Curs pentru studenţii anului III ai Facultăţii de Medicină Generală / asistent universitar dr. Ormenişan Alina. -   Tîrgu-Mureş : s.n., 2010

101 p.

Bibliografie p. 100-101

616.31/.329-089

1. CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ

IV 6918 ; 61/O-78

 

139. PARNIA, SAM. Ultima frontieră : Un studiu înnoitor asupra vieţii şi a morţii / dr. Sam Parnia ; traducere de Valentina Ene ; cuvânt înainte de dr. Peter Fenwick. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

378 p.

Titl. orig. : What Happens When We Die: A Ground-Breaking Study into the Nature of Life and Death

Bibliografie p. 241-248

Indice p. 249-255

ISBN 978-973-50-2585-4

316-036.88                                          159.961                                159.922

1. PARAPSIHOLOGIE

II 91204 ; 61/P35

 

140. PODOLEANU, CRISTIAN. Sincopa reflexă. Principii de evaluare şi tratament / Cristian Podoleanu. -   Târgu-Mureş : University Press, 2010

193 p. : fig.

Bibliografie p. 175-193

ISBN 978-973-169-145-9

616.8-009.832

1. TULBURĂRI NERVOASE                         2. PATOLOGIE MEDICALĂ

3. LEŞIN

III 30797 ; 61/P73

 

141. POWELL, JENNIE. Grija de a comunica: Asistarea vârstnicului cu demenţă / Jennie Powell ; Traducerea Olga Salanţă. - Ediţia în limba română îngrijită de Denizia Gal. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010

98 p. : il., tab.

ISBN 978-973-133-788-3

616.894-053.9                                                    613.98

1. ÎNGRIJIREA VÂRSTNICULUI                 2. GERIATRIE

3. BOLILE SISTEMULUI NERVOS

IV 6908 ; 61/P88

 

142. PRICOP, MIHAI. Chirurgie ginecologică : Puncte de vedere / Mihai Pricop. -   [Iaşi] : Institutul European, 2006

186 p. : il. - (Universitaria ; 98 ; Medicină).

Bibliografie p. 164-182

ISBN 978-973-611-438-0

618.1-089                                                            082.1 Universitaria

1. GINECOLOGIE

IV 6913 ; 61/P92

 

143. ROMAN, DORU. Ortodonţie şi estetică facială : Curs pentru anul V Medicină dentară / Doru Roman, Mariana Păcurar. -   Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2011

86 p. : fig.

616.314-089.23

1. ORTODONŢIE                                              2. STOMATOLOGIE

IV 6925 ; 61/R69

 

144. The Royal Marsden Hospital Manual of Clinical Nursing Procedures : Student Edition / Edited by Lisa Dougherty and Sara Lister. - 8th Edition. -   [West Sussex] : Wiley-Blackwell, [2011]

XIV, 1087 p. : il. parţial color, tab.

Bibliografie la sfârşit de capitol

Index p. 1041-1087

ISBN 978-1-4443-3510-1

616-082                                               61:614.253.3                                      614.253.3:61

1. MEDICINĂ CLINICĂ

III 30751 ; 61/R86

 

145. SCHMITT, LAURENT. Primii paşi în psihoterapie : Manualul terapeutului / Laurent Schmitt ; În colaborare cu Anikó Sagodi, Julie Rieu, Nicolas Velut,... ; Traducere de Irinel Antoniu ; Ilustraţii de Jean-Bernard Boulnois. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

240 p. : il. - (Psihologie clinică şi psihoterapie [Ed. Polirom]).

Bibliografie p. 233-234

Index p. 235-237

ISBN 978-973-46-1994-8

615.851                                                               159.964.2

082.1 Psihologie clinică şi psihoterapie

1. PSIHOTERAPIE

II 91154 ; 61/S34

 

146. SILBERNAGL, STEFAN. Fiziopatologie : [Atlas color / Stefan Silbernagl, Florian Lang ; Ilustraţii Rüdiger Gay şi Astried Rothenburger ; Editori Dr. Gh. P. Cuculici, Dr. Anca W. Gheorghiu. - Ediţia a 2-a. - [Bucureşti] : [Editura Medicală Callisto], [2011]

X, 433 p. : il. color

Bibliografie p. 384-385

Index p. 387-433

ISBN 978-606-8043-04-3

616-092

1. ATLAS DE FIZIOPATOLOGIE

II 91153 ; 61/S55

 

147. SZÉKELY MELINDA GYÖNGY. Materiale dentare / Székely Melinda Gyöngy, Simona Gabriela Mucenic ; editor Cristina Stanca Molnar-Varlam. -   Târgu-Mureş : University Press, 2011

233 p. : fig.

Bibliografie selectivă p. 233

ISBN 978-973-169-147-3

615.46/.47(075.8)                                              616.314(075.8)

1. STOMATOLOGIE

IV 6914 ; 61/S99

 

148. TEODORESCU, MIHAI C.. Valorile vitale şi morale în practica medicală / Mihai C. Teodorescu ; cuvânt-înainte de Alexandru Surdu. -   Bucureşti : Progresul Românesc, 1996

206 p.

Bibliografie p. 193-194

ISBN 973-95617-1-3

614.253                                                               174

1. ETICĂ MEDICALĂ

2. MORALĂ PROFESIONALĂ

II 91116 ; 61/T38

 

149. TURCU, MIHAI. Curs de anatomie patologică generală / Mihai Turcu ; În colaborare cu Horváth Emőke, Liliana Chira, Simona Gurzu.... -  Târgu Mureş : Universitate de Medicină şi Farmacie, 2010

174 p.

611:616(075.8)                                                  616:611(075.8)

1. PATOLOGIE

IV 6926 ; 61/T94

 

150. VLĂDESCU. I.. Politici de sănătate în Uniunea Europeană / Cristian Vlădescu, Cristian Buşoi ; Cuvînt înainte de John Dalli. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

264 p. : graf., il., tab. - (Collegium. Politici publice şi integrare europeană).

Anexă p. 223-256

Bibliografie p. 257-262

ISBN 978-973-46-1999-3

614.2(4)                                                                               341.24(4):614.2

614.2:341.24(4)

082.1 Collegium. Politici publice şi integrare europeană

1. SISTEME DE SĂNĂTATE(Uniunea Europeană)

III 30758 ; 61/V74

 

151. WIKOFF, JOHANINA. Kama Sutra / Dr. Johanina Wikoff, Deborah S. Romaine ; Traducere de Andreea-Rosemarie Lutic. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2006

369 p. : il. - (The complete idiot's guide).

Glosar p. 351-357

ISBN 973-669-190-X

613.88                                                                  392.61

176                                                                       082.1 The complete idiot's guide

1. IGIENĂ SEXUALĂ                                      2. MORALĂ SEXUALĂ

3. EDUCAŢIE SEXUALĂ

III 30773 ; 61/W67

621  Construcţia de maşini

 

152. BENEA, CIPRIAN-BENIAMIN. Nuclearul, climă, energie şi război / Ciprian-Beniamin Benea ; Prefaţă de Silviu Neguţ. -   [Iaşi] : Institutul European, 2011

254 p. : tab. - (Dezbateri contemporane ; 17).

Bibliografie p. 231-239

Rezumat în limba franceză şi engleză p. 241-254

ISBN 978-973-611-743-5

551.58:620.91                                                    620.91:551.58

621.039                                                               355.48:621.039

621.39:355.48                                                    082.1 Dezbateri contemporane

1. SURSE DE ENERGIE                                  2. ENERGIE NUCLEARĂ

3. CLIMATOLOGIE

III 30766 ; 621.039/B44

 

153. SOCACIU, TEODOR. Tratamente termice / Teodor Socaciu, Adrian Moisoiu. -   Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2011

144 p.

Bibliografie p. 144

ISBN 978-606-581-001-3

621.78

1. PRELUCRAREA METALELOR

III 30787 ; 621.7/S65

 

154. STRNAD, GABRIELA. Tehnologia sistemelor microelectromecanice / Gabriela Strnad. -   Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2011

158 p. : fig.

Bibliografie p. 155-157

ISBN 978-606-581-000-6

621.3.049.774.2

1. ELECTROTEHNICĂ                                   2. CIRCUITE ELECTRICE

III 30786 ; 621.3/S90

63 Agricultură. Silvicultură

 

155. Obţinerea producţiei de lapte conforme cerinţelor Uniunii Europene, folosind tehnologii moderne de exploatare a vacilor / autori: ing. Dan Peter, dr. ing. Oroian Ioan, dr.m.v. Podar Cornel.... -   Târgu-Mureş : s.n., 2010

118 p. : fig. , tab.

ISBN 978-973-0-08925-7

637.1                                                                    636.2

1. INDUSTRIA LAPTELUI                             2. CREŞTEREA BOVINELOR

II 91243 ; 637/O-16

 

156. Optimizarea tehnologiei de creştere şi îngrăşare a tineretului taurin de rasă brună, în condiţiile pedoclimatice din centrul Transilvaniei şi nordul ţării / autori: dr. m. v. C. Podar, dr. ing. I. Oroian, ing. Pop V.... ; coordonator dr. Cornel Podar. -   Târgu-Mureş : s.n., 2010

98 p. : il., fig., tab.

Bibliografie p. 95-96

ISBN 978-973-0-08924-0

636.2

1. CREŞTEREA BOVINELOR

II 91239 ; 636/O-68

 

157. Program complex de prevenire şi combatere a infestării cu miceţi şi microtoxine la cereale şi plante furajere / autori: Ioan Aurel Pop, Cornel Podar, Augustin Curticăpean.... -   Târgu-Mureş : s.n., 2010

252 p. : fig.

Bibliografie p. 241-252

ISBN 978-973-0-09589-0

633.1/.3:632                                                       632:633.1/.3

1. COMBATEREA BOLILOR ŞI DĂUNĂTORILOR PLANTELOR

2. PLANTE FURAJERE

3. CIUPERCI FITOPATOGENE

III 30785 ; 632/P94

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

158. TARCEA, MONICA. Ghid pracic de gastrotehnie şi gastronomie : Ghid de lucrări practice semestru 2 / îndrumător lucrări practice conf. univ. dr. Monica Tarcea. -   Tîrgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2010

81 p.

Bibliografie p. 81

Lucrare apărută pentru studenţii de la Universitatea de Madicină şi Farmacie Tg Mureş, Disciplina de Igienă, Specializarea Nutriţie şi dietetică, anul II. Disciplina Tehnologia alimentelor

641.5

1. GASTRONOMIE

IV 6922 ; 64/T22

 

65  Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

159. BONO, EDWARD DE. Şase pălării gânditoare / Edward de Bono ; În lectura lui Vlad Ivanov. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

3 CD : 67 min/CD1 ; 67 min/CD2 ; 67 min/CD3 - (Business Magazin. Biblioteca de afaceri).

Audiobooks : Businessul se face auzit

ISBN 978-973-669-568-1

65.012.4                                                                                              65.01

082.1 Business Magazin. Biblioteca de afaceri

1. AFACERI

2. GÂNDIRE CREATIVĂ(afaceri)                3. PROIECTE(afaceri)

4. MANAGEMENT

MAV-363 ; 65/B67

 

160. MICHELONE, ANTONIO. Un coach...creativ / Antonio Michelone ; Prefaţă de Fabio Banali ; Traducere: Angela Şimon. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011

142 p.

Bibliografie p. 141-142

ISBN 978-973-133-883-5

65.012.43                                            658.8                                                    316.77

1. STRATEGII DE MARKETING

2. STRATEGII DE VÂNZARE

3. PSIHOLOGIA SUCCESULUI

III 30733 ; 658/M65

 

161. ŞANDOR, MIHAELA ADRIANA. Managementul motivării resurselor umane / Mihaela Adriana Şandor. -  Târgu-Mureş : Nico, 2011

138 p.

ISBN 978-973-1947-75-4

65.112.4:658.3                                   658.3:65.112.4                                   331.103

1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

II 91235 ; 65/S19

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

7.01/.08  Teoria şi filosofia artei

 

162. TRUICĂ, ION. Arta compoziţiei / Ion Truică. - Ediţia a 2-a revăzută. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

224 p. : il. - (Colecţia de artă).

Anexă p. 91-221

ISBN 978-973-46-1889-7

7.012                                     741.012                                082.1 Colecţia de artă

1. DESEN ARTISTIC

III 30747 ; 7.01/T88

72  Arhitectură

 

163. BOTA, SORINA. City Tales : - The Buildings - / by Sorina Bota ; foreword by Ion M. Ioniţă şi Haller Béla. -   Sibiu : InfoArt Media, 2011

136 p. : il.

ISBN 978-606-92803-8-6

725(498-21 Târgu-Mureş)

1. CLĂDIRI(Târgu-Mureş)

II 91042 ; 72/B72

 

164. BOTA, SORINA. Poveştile oraşului : - clădiri - / Sorina Bota ; prefaţă de Ion M. Ioniţă şi Haller Béla. -   Sibiu : InfoArt Media, 2011

136 p. : il.

ISBN 978-606-92803-6-2

725(498-21 Târgu-Mureş)

1. CLĂDIRI(Târgu-Mureş)

II 91043 ; 72/B72

 

165. BOTA, SORINA. A város meséi : - épületek - / Sorina Bota ; Az előszavakat írták: Haller Béla és Ion M. Ioniţă. -   Nagyszeben : InfoArt Media, 2011

136 p. : il.

ISBN 978-606-92803-7-9

725(498-21 Târgu-Mureş)

1. CLĂDIRI(Târgu-Mureş)

II 91044 ; 72/B72

 

166. PETRAŞ, IRINA. Locuirea cu stil : Locuri ale memoriei culturale transilvane / Album alcătuit de Irina Petraş. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010

200 p. : il.

Volum editat de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România

Indice de nume p. 170-197

Bibliografie p. 197-198

ISBN 978-973-133-751-7

008:728(498.4)(084)                                        728:008(498.4)(084)

725.94(498.4)(084)

1. ARHITECTURĂ(album)                             2. ARHITECTURĂ(locuinţe)

3. TRANSILVANIA(arhitectură)                    4. PATRIMONIU CULTURAL

II 91083 ; 72/P56

73/76  Arte plastice

 

167. GHIŢESCU, GHEORGHE. Anatomie artistică / Dr. Gh. Ghiţescu. - Ediţia a 3-a. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

3 vol. - (Colecţia de artă).

ISBN 978-973-46-1788-3

Vol.1 : Construcţia corpului - 160 p. il., tab. - Tabelul ilustraţiilor p. 155-158. - ISBN 978-973-46-1789-0

Vol.2 : Formele corpului în repaus şi mişcare - 256 p. il. - Tabelul ilustraţiilor p. 233-244. - Bibliografie (vol.1-3) p. 245-249. - Tabel cu principalii termeni anatomici în volumele I ş II p. 254-255. - ISBN 978-973-46-1790-6

Vol.3 : Morfologia artistică. Expresia - 200 p. il., tab. - Tabelul ilustraţiilor p. 191-194. - Bibliografie p. 195-197. - ISBN 978-973-46-1902-3

743.041                                                               082.1 Colecţia de artă

V 2026(v.1-3) ; 741/743/G53

 

168. JÁRAY FEKETE KATALIN. "...ahol a keserű...édessé ízesül" / Járay Fekete Katalin. -  Marosvásárhely : Silver Tek, s.a.

80 p. : il.

ISBN 978-606-92712-7-8

929 Kiss Ibolya                                                  75(498.4)Kiss Ibolya

1. PICTURĂ                                                       2. PICTORI(Kiss Ibolya)

5. PICTURĂ MAGHIARĂ(Transilvania)

III 30792 ; 75/J28

77  Artă şi tehnică foto

 

169. Animation Art : From Pencil to Pixel, the History of Cartoon, Anime & CGI / Authors: Ryan Ball, Jerry Beck, Rick DeMott... ; General Editor: Jerry Beck ; Forewords: Jeffrey Katzenberg & Bill Plympton. -   [London] : Flame Tree Publishing, [2004]

384 p. : il. în parte color

Bibliografie p. 380-381

Index p. 382-384

ISBN 1-84451-140-5

778.534.6(100)

1. DESENE ANIMATE

778.5/A61

78 Muzică

 

170. BĂLAN, GEORGE. O  căutare muzicală a timpului pierdut : Un omagiu autobiografic Dora Massini / George Bălan. -   s.l. Muzicologilor din România : Editura Muzicală a Uniunii compozitorilor şi, 1997

75 p. ; [13] p. foto. şi facs. - (Musicosophia).

ISBN 973-42-0187-7

821.135.1-94                                                      929 Massini, Dora

082.1 Musicosophia

1. MUZICIENI(români)

II 91127 ; 78(498)/M45B

 

171. ILIUŢ, VASILE. De la Wagner la contemporani / Vasile Iliuţ. -   Bucureşti : Editura Muzicală, 1992

vol.

vol. 2 : Culturi muzicale naţionale în a doua jumătate a secolului al XIX-lea - 415 p. note muz. - ISBN 973-42-0161-1

78(430)"18/19"                                                  78(436)"18/19"

1. COMPOZITORI(austrieci)                          2. COMPOZITORI(germani)

3. MUZICĂ(istorie)

III 21126 ; III 30744 ; 78/I-45 ; 78(100)/I-45

 

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

172. CARANFIL, TUDOR. Istoria cinematografiei în capodopere. Vîrstele peliculei / Tudor Caranfil. - Ediţia a 2-a adnotată şi adăugită. -   Iaşi : Polirom, 2009

2 vol. - (Cinema).

ISBN 978-973-46-1413-4

Vol. 3 : De la "Cîntăreţul de jazz" la Luminile oraşului" (1927-1931) - 560 p. il. alb-negru. - Postfaţă p. 509-510. - Note bibliografice p. 531-542. - Index de filme p. 543-547. - Index de nume p. 549-556. - ISBN 978-973-46-1696-1

Vol. 4 : De la "A noastră-i libertatea" la "Pe aripile vîntului" (1931-1939) - 520 p. - Note bibliografice p. 493-499. - Index de filme p. 501-505. - Index de nume p. 507-516. - ISBN 978-973-46-1891-0

791.43                                                                  082.1 Cinema

1. CINEMATOGRAFIE                                   2. ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ

II 89207 ; II 91165(v.2-4) ; 791.43/C23

 

173. HUBERT, MARIE-CLAUDE. Marile teorii ale teatrului / Marie-Claude Hubert ; Traducere de Doina Nicoleta Mitroiu. -   [Iaşi] : Institutul European, 2011

307 p. : il. - (Academica ; 95 ; Litere).

Glosar p. 291-293

Cronologie p. 295-300

Bilbiografie p. 301

Index p. 303-307

ISBN 978-973-611-672-8

792.01                                                                  082.1 Academica

1. TEORIA TEATRULUI                                 2. TEATROLOGIE

III 30762 ; 792/H91

 

174. Natyasastra : (Tratat de artă dramatică) / Traducere din limba sanskrită şi note de Amita Bhose şi constantin Făgeţan. -   Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1997

617 p. : il. - (Bibliotheca Orientalis).

Indice de termeni tehnici şi nume proprii p. 597-615

ISBN 973-44-0217-X

792(540)                                                              821.21-96=135.1

082.1 Bibliotheca Orientalis

1. LITERATURĂ INDIANĂ                           2. LITERATURĂ ŞTIINŢIFICĂ

3. TEATRU                                                         4. ARTĂ DRAMATICĂ

II 91138 ; 792/N26

 

175. NEAGU, NICOLAE. Teoria şi practica activităţii motrice umane / Nicolae Neagu. -   Târgu-Mureş : University Press, 2010

309 p. : fig.

Index alfabetic p. 295-298

Bibliografie p. 299-309

ISBN 978-973-169-132-9

796.012                                                               796.42

1. TEORIA MIŞCĂRII ÎN SPORT

III 30790 ; 796/N31

 

176. ŢURCANU, FLORIN. Istoria educaţiei fizice şi a kinetoterapiei : Note de curs / Ţurcanu Florin, Ţurcanu Dana Simona. -   Târgu-Mureş : s.n., 2010

148 p.

Carte publicată de Universitatea de Medicină şi Farmacie, Facultatea de Medicină, Specilizarea balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare

Bibliografie p. 148

796(091)(075.8)

1. EDUCAŢIE FIZICĂ                                     2. KINETOTERAPIE

3. SPORT

IV 6919 ; 796/T94

 

177. ŢURCANU, FLORIN. T.M.D.S.- Volei : Note de curs / Ţurcanu Florin, Ţurcanu Dana Simona. -   Târgu-Mureş : s.n., 2010

146 p.

Carte publicată de Universitatea de Medicină şi Farmacie, Facultatea de Medicină, Specilizarea Educaţie fizică şi sport

796.325(075.8)

1. VOLEI                                                             2. SPORT(volei)

IV 6921 ; 796/T94

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80/81  Lingvistică şi limbi

 

178. DIMULESCU, FLORIN. Ghid de conversaţie român - finlandez : [Romania - suomi kieliopas] / Florin Dimulescu, Lea Luodes, Kaisa Halme. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. -   [Iaşi] : Polirom, 2007

223 p. : tab.

ISBN 978-973-46-0671-9

81'374.822=135.1=511.111                            811.511.111(036)

1. GHID DE CONVERSAŢIE                         2. LIMBA FINLANDEZĂ(ghid)

I 19458 ; 81'374/D46

 

179. DIMULETE, LĂCRĂMIOARA. Neoretorica lui Emil Cioran / Lăcrămioara Dimulete. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011

220 p. : fig.

Bibliografie p. 209-217

ISBN 978-973-133-882-8

801.73 Cioran, Emil                                          808.5 Cioran, Emil

1. RETORICĂ                                                    2. DISCURSURI

3. FILOLOGIE                                                   4. HERMENEUTICA LECTURII

5. INTERPRETAREA TEXTELOR               6. CRITICA TEXTELOR

II 91081 ; 80/81/C53D

 

180. ILIN, DANA LIGIA. Ghid de conversaţie chinez - român / Dana Ligia Ilin. -   [Iaşi] : Polirom, 2006

176 p.

ISBN 973-681-926-4; ISBN 978-973-681-926-1

81'374.822=581=135.1                                    811.581

1. GHID DE CONVERSAŢIE                         2. LIMBA CHINEZĂ

I 19457 ; 81'374/I-45

 

181. ILIN, DANA LIGIA. Ghid de conversaţie român - chinez / Dana Ligia Ilin. - Ediţia a 2-a revăzută. -   [Iaşi] : Polirom, 2007

231 p.

ISBN 978-973-46-0838-6

81'374.822=135.1=581                                    811.581(036)

1. GHID DE CONVERSAŢIE                         2. LIMBA CHINEZĂ

I 19456 ; 81'374/I-45

 

182. NIDA, EUGENE A.. Traducerea sensurilor. Traducerea : Posibilă şi imposibilă / Eugene A. Nida ; Studiu introductiv, interviu, traducere şi note de Rodica Dimitriu. -   [Iaşi] : Institutul European, 2011

188 p. : il., fig. - (Universitaria ; 70 ; Traductologie).

Bibliografie la sfârşit de capitol

ISBN 973-611-311-6

81'25                                                                    082.1 Universitaria

1. LINGVISTICĂ                                              2. TEORIA TRADUCERII

II 91170 ; 80/81/N71

 

183. PUI, LAURA ALEXANDRA. Tactici de persuasiune în discursul politic / prof. drd. Laura-Alexandra Pui. -   Târgu-Mureş : Nico, 2010

162 p.

Bibliografie p. 157-159

Anexe p. 160-162

ISBN 978-606-546-146-8

808.51

1. RETORICĂ                                                    2. DISCURSURI

3. ORATORIE                                                    4. RETORICA VORBIRII

II 91240 ; 80/81/P98

811  Limbi individuale

 

184. CORNILESCU, ALEXANDRA. Accuracy and Fluency : English Grammar Exercises for Intermediate and Advanced Students : Non-finite Forms : Infinitives, Gerunds and Participles / Alexandra Cornilescu, Ioan Iclezan-Dimitriu. -   [Iaşi] : Institutul European, 1996

204 p. - (Didactica ; 4 ; Engleză).

Bibliografie p. 201

ISBN 973-9148-93-X

811.111'367.625.4                                            082.1 Didactica

1. LIMBA ENGLEZĂ(gramatică)

III 30767 ; 811/C72

 

185. IPATE, AURA VALENTINA. Culegere de exerciţii de limba franceză : Pentru anii I-III de studii / Aura Valentina Ipate, Gabriela Liliana Pasache, Eduard Bucescu. -   [Bucureşti] : Coresi, [2009]

259 p. : il., tab. - (Lucrări didactice).

ISBN 978-973-137-136-8

811.133.1(076)                                                  082.1 Lucrări didactice

1. LIMBA FRANCEZĂ(exerciţii)

811/I-78

 

186. ISTRĂTESCU, STELUŢA. I Can Speak English : (English in 20 lessons) = Ich kann Deutsch sprechen : (Deutsch in 20 Lektionen) / Steluţa Istrătescu, Ana Stan. -   [Piteşti] : Paralela 45, [2010]

160 p. : tab., fig. - (Gramaticile Paralela 45).

ISBN 978-973-47-0711-9

811.111                                                               811.112.1

082.1 Gramaticile Paralela 45

1. LIMBA ENGLEZĂ (gramatică)

2. LIMBA ENGLEZĂ (conversaţie)

3. LIMBA GERMANĂ (conversaţie)

4. LIMBA GERMANĂ(gramatică)

III 30746 ; 811/I-87

 

187. STRACULA, ATTILA. Ghid de conversaţie român-maghiar / Stracula Attila. -   Târgu-Mureş : Silver Tek, 2010

96 p.

ISBN 978-606-92530-0-7

81'374.2'373.72=135.1=511.141

1. GHID DE CONVERSAŢIE

II 91233 ; 81'374/S90

811.135.1  Limba română

 

188. TOMOLE, IOAN. Râmnic, Râmeţi, Râmna - pământ românesc, apă românească : (Studii, cercetări şi ipoteze) / Ioan Tomole. - Ediţia a 3-a. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010

122 p. : h., tab.

Prefaţă p. 5-6

Rezumat p. 96-97

Rezumat în limba engleză p. 99-100

Rezumat în limba franceză p. 101-102

ISBN 978-973-133-748-7

811.135.1'373.21                                                              913(498)

1. LINGVISTICĂ                                              2. TOPONIMIE

II 91072 ; 811.135.1/T74

 

189. VASILACHE, GH. N.. Ghid de ortografie, ortoepie şi morfosintaxă a limbii române : Exerciţii, teste şi soluţii / Gh. N. Vasilache. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

239 p.

Anexe p. 173-237

ISBN 978-973-46-1991-7

811.135.1'35 (076)                                            811.135.1'367(076)

1. LIMBA ROMÂNĂ

III 30755 ; 811.135.1/V32

82  Literatură

 

190. BRAIS, AURA. Dicţionar de termeni literari : Pentru elevi / Aura Brais, Michiela Poenaru. -   [Bucureşti] : Coresi, [2009]

256 p. - (Dicţionarele Coresi).

Index p. 245-249

Bibliografie p. 251-255

ISBN 978-973-137-001-9

81'374.2:82.0                                                     82.0:81'374.2

82.0(038)                                                             082.1 Dicţionarele Coresi

1. TEORIE LITERARĂ

82.0/.02/B77

 

191. Körkép 65 : Harminchárom mai magyar novella / Szerkesztette Rátkai Ferenc és Tóth Gyula. -   Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1965

598 p.

821.511.141-82                                                 821.511.141-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză scurtă)

82-82/K74

 

192. MICHAEL-TITUS, CONSTANTIN. Oglindă de înţelepciune populară europeană : proverbe şi zicători asemenea în româneşte – latineşte – franţuzeşte – englezeşte – italieneşte – spaniolă – portugheză – germană – norvegiană – poloneză / Constantin Michael-Titus. - Ediţia a 2-a. -   s.l. : Editura Eminescu, 1997

230 p.

ISBN 973-22-0575-X

82-91-84=00                                                       398.9(4)

1. FOLCLOR LITERAR(proverbe)

2. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(proverbe)

II 91136 ; 82-91/M65

82.09  Critică literară

 

193. BRAIS, AURA. Dicţionar de literatură română şi universală : Autori. Oprere. Personaje : Pentru elevi / Aura Brais ; [Ilustrator Jean Udrescu]. -   [Bucureşti] : Coresi, [2009]

480 p. : il. - (Dicţionarele Coresi).

Bibliografie selectivă p. 465-469

Index p. 473-480

ISBN 978-973-137-147-4

821.135.1.09                              82.09                              082.1 Dicţionarele Coresi

1. DICŢIONAR DE LITERATURĂ

82.09/B77

 

194. HUCH, RICARDA. Romantismul german : Ecloziune, expansiune şi decădere / Ricarda Huch ; Traducere din germană şi prefaţă de Viorica Nişcov. - ediţie revăzută. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

562 p.

Bibliografie p. 547-552

Indice de nume p. 553-560

Titl. orig. : Die Romantik. Blütezeit, ausbreitung und Vefall

ISBN 978-973-50-1702-6

82.02 Romantism                                              82.09

1. CURENTE LITERARE                                2. CRITICĂ LITERARĂ

III 30779 ; 82.09/H91

 

195. MORAIS, FERNANDO. Magul : Extraordinara viaţă a lui Paulo Coelho autorul romanului Alchimistul / Fernando Morais ; Traducere din portugheză de Robertina Sfetcu. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

572 p. : il.

Indice de nume p. 557-572

ISBN 978-973-50-2804-6

82.09 Coelho, Paulo                                          929 Coelho, Paulo

1. CRITICĂ LITERARĂ(Coelho, Paulo)

2. BIOGRAFIE(Coelho, Paulo)

III 30778 ; 82.09/C60M

 

196. NEMOIANU, VIRGIL. Îmblânzirea romantismului : Literatura europeană şi epoca Biedermeier / Virgil Nemoianu ; Traducere de Alina Florea şi Sanda Aronescu. -   Bucureşti : Minerva, 1998

X ; 390 p.

ISBN 973-21-0541-0

82.02 Romantism                                              82.09

1. CURENTE LITERARE                                2. CRITICĂ LITERARĂ

I 19455 ; 82.09/N46

 

197. SABĂU, ADRIAN VASILE. Literatură şi convertire : Steinhardt, Frossard, Wurmbrand / Adrian Vasile Sabău. -   [Iaşi] : Institutul European, 2011

296 p. : il. - (Academica ; 125 ; Litere).

Bibliografie p. 289-296

ISBN 978-973-611-744-2

82.09                                                                    082.1 Academica

1. LITERATURĂ(critică)

II 91178 ; 82.09/S11

 

198. TUPAN, MARIA-ANA. Teoria şi practica literaturii la început de mileniu : Eseu de epistemologie literară / Maria-Ana Tupan, Marin Cilea. -   [Bucureşti] : [Contemporanul], [2010]

254 p. : il., tab., fig. - (Biblioteca Contemporanul).

Index p. 237-241

Bibliografie p. 243-250

ISBN 978-606-92683-0-8

82.09                                                                    82.0

801.73                                                                  082.1 Biblioteca Contemporanul

1. HERMENEUTICĂ                                       2. TEORIA LITERATURII

II 91037 ; 82.09/T93

 

199. VARGA, DRAGOŞ. În căutarea naratorului perfect / Dragoş Varga ; Prefaţă de Bogdan Creţu. -   [Iaşi] : Institutul European, 2011

225 p. - (Academica ; 123 ; Litere).

Bibliografie p. 213-214

Rezumat în limba engleză şi franceză p. 215-225

ISBN 978-973-611-739-8

82.09                                                                    082.1 Academica

1. LITERATURĂ(critică)

II 91169 ; 82.09/V27

 

200. VARGAS LLOSA, MARIO. Tentaţia imposibilului : Victor Hugo şi "Mizerabilii" / Mario Vargas Llosa ; Traducere din spaniolă de Mariana Sipoş. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

198 p.

Titl. orig.: La tentación de lo imposible

ISBN 978-973-50-2922-7

82.09 Hugo, Victor

1. CRITICĂ LITERARĂ(Hugo, Victor)

II 91217 ; 82.09/H92V

821.11  Literaturi germanice

 

201. ALVTEGEN, KARIN. Ruşinea / Karin Alvtegen ; Traducere din limba engleză Marilena Dumitrescu. -   Bucureşti : RAO, 2009

314 p.

Titl. orig. : Skam

ISBN 978-973-54-0032-3

821.113.6-31=135.1

1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman)

I 19453 ; 821.11/A44

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

202. AGEE, JAMES. Let Us Now Praise Famous Men; A Death in the Family, & Shorter Fiction / James Agee. -   New York : Library of America, 2005

818 p.; [64] p.il. - (The Library of America ; 159).

Cronologie p.801-810

Note pe text p. 811-816

Note p. 816-818

ISBN 978-1-931082-81-5

821.111(73)-31                                                  821.111(73)-32

821.111(73)-94                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

3. LITERATURĂ AMERICANĂ(biografii)

821.111/A27

 

203. ALBEE, EDWARD. Drámák / Edward Albee ; fordította Bartos Tibor, Bordás Mária, Elbert János. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 1971

573 p.

821.111(73)-2=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(teatru)

821.111/A32

 

204. American Poetry : The Nineteenth Century. -   New York : Library of America, 1993

2 vol. - (The Library of America ; 66, 67).

Volume 1 : Philip Freneau to Walt Whitman - XXII, 1099 p. - Cronologie p. 943-984. - Note biografice p. 985-1034. - Note pe text p. 1035-1042. - Note p. 1043-1076. - ISBN 0-940450-60-7

Volume 2 : Herman Melville to Trumbull Stickney; American Indian Poetry; Folk Songs and Spirituals - XXXII, 1050 p. - Cronologie p. 827-868. - Note biografice p. 869-944. - Note pe text p. 945-959. - Note p. 960-1018. - ISBN 0-940450-79-X

821.111(73)-82-1                                              082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(antologie)

821.111/A45

 

205. ANGELOU, MAYA. Wouldn't take Nothing for my Journey Now : [stories] / Maya Angelou. -   New York : Random House, 1993

143 p.

ISBN 0-679-42743-0

821.111(73)-32

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/A57

 

206. BALDWIN, JAMES. Early Novels and Stories / James Baldwin. -   New York : Library of America, 1998

970 p. - (The Library of America ; 97).

Cuprinde: Go Tell It on the Mountain; Giovanni's Room; Another Country; Going To Meet the Man

Cronologie p. 953-963

Notepe text p. 964-966

Note p. 967-970

ISBN 978-1-883011-51-2

821.111(73)-31                                                  821.111(73)-32

082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/B20

 

207. BARRETT, ANDREA. Fhip Fever : Stories / Andrea Barrett. -   New York : W.W. Norton & Company, 1996

255 p. - (Norton Paperback Fiction).

ISBN 978-0-393-31600-1

821.111(73)-32                                                  082.1 Norton Paperback Fiction

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/B33

 

208. BELLAMY, GUY. Turist fiscal : roman / Guy Bellamy ; Traducere din engleză de Răzvan Năstase. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

291 p. - (Râsul lumii).

ISBN 978-973-50-2459-8

821.111-31=135-1                                            082.1 Râsul lumii

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 91198 ; 821.111/B43

 

209. BELLOW, SAUL. Novels 1956-1964 / Saul Bellow. -   New York : Library of America, 2007

794 p. - (The Library of America ; 169).

Cuprinde: Seize the Day; Henderson the Rain King; Herzog Cuprinde: Seize the Day; Henderson the Rain King; Herzog

Cronologie p. 767-779

Note pe texte p. 780-781

Note p. 782-794

ISBN 978-1-59853-002-5

821.111(73)-31                                                  082.1 The Library of America

821.111/B43

 

210. BLOCK, STEFAN MERRILL. Povestea uitării : roman / Stefan Merrill Block ; Traducere din engleză şi note de Rodica Ştefan. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2008

299 p. - (Raftul Denisei).

Titl. orig. : The story of forgetting

ISBN 978-973-689-397-1

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91209 ; 821.111/B58

 

211. BOWLES, PAUL. The Sheltering Sky; Let it Come Down; The  Spider's House / Paul Bowles. -  New York : Library of America, 2002

938 p. - (The Library of America ; 134).

Cronologie p. 905-924

Note pe texte p. 925-927

Glosar p. 928-933

Note p. 934-938

ISBN 1-931082-19-7

821.111(73)-31                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/B74

 

212. BOYLE, T. CORAGHESSAN. World's End : A Novel / T. Coraghessan Boyle. -  New York : Penguin Group, 1988

456 p. - (Penguin Books).

ISBN 978-0-14-029993-9

821.111(73)-31                                                  082.1 Penguin Books

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/B74

 

213. BRADLEY, DAVID. The Chaneysville Incident : A Novel / David Bradley. -   New York : Harper & Row, Publishers, 1990

432 p. - (Perennial Library).

ISBN 978-0-06-091681-7

821.111(73)-31                                                  082.1 Perennial Library

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/B75

 

214. BRANDEIS, GAYLE. Licitaţia lui Flan / Gayle Brandeis ; [Traducere din limba engleză Cristina Vîlceanu]. -   [Bucureşti] : RAO, [2011]

313 p.

ISBN 978-606-8255-39-2

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 19462 ; 821.111/B78

 

215. BROMFIELD, LOUIS. Lotus Amar / Louis Bromfield. -   s.l. : Societatea Editorială Vivaldi, 1991

240 p.

ISBN 973-95310-0-8

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/B82

 

216. BUTLER, ROBERT OLEN. A Good Scent from a Strange Mountain : Stories / Robert Olen Butler. -   New York : Grove Press, 2001

269 p.

ISBN 978-0-8021-3798-2

821.111(73)-32

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/B97

 

217. CAPOTE, TRUMAN. Breakfast at Tiffany's : A Short Travel and Three Stories / Truman Capote. -   New York : Random House, 1992

161 p. - (Modern Library).

ISBN 978-0-679-60085-5

821.111(73)-32                                                  082.1 Modern Library

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/C20

 

218. CARVER, RAYMOND. Collected Stories / Raymond Carver. -   New York : Library of America, 2009

1019 p. - (The Library of America ; 195).

Cronologie p. 957-978

Note pe text p. 979-1004

Bibliografie cronologică p. 1005-1012

Note p. 1013-1019

ISBN 978-1-59853-046-9

821.111(73)-32                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/C27

 

219. CASEY, JOHN. Spartina / John Casey. - 1st Vintage Contemporaries Edition. -   New York : Vintage Books, 1998

375 p. - (Vintage Contemporaries).

ISBN 0-375-70268-7

821.111(73)-31                                                  082.1 Vintage Contemporaries

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/C28

 

220. CATHER, WILLA. Early Novels and Stories / Willa Cather. - Eighth Printing. -   New York : Library of America, 1987

1336 p. - (The Library of America ; 35).

Cuprinde:The Troll Garden; O Pioneers!; The Song of the Lark; My Ántonia; One of Ours

Cronologie p. 1299-1318

Note pe texte p. 1319-1322

Note p. 1323-1336

ISBN 0-940450-39-9

821.111(73)-31                                                  821.111(73)-32

082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/C29

 

221. CHANDLER, RAYMOND. Later Novels and Other Writings / Raymond Chandler. -   New York : Library of America, 1995

1076 p. - (The Library of America ; 80).

Cuprinde: The Lady in the Lake, The Little Sister, The Long Goodbye, Playback, Double Indemnity, Selected Essays and Letters

Cronologie p. 1055-1064

Note pe texte p. 1065-1067

Note p. 1068-1076

ISBN 978-1-883011-08-6

821.111(73)-312.4                                            821.111(73)-32

082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman poliţist)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/C38

 

222. CHEEVER, JOHN. Complete Novels : [novels] / John Cheever. -   New York : Library of America, 2009

933 p. - (The Library of America ; 189).

Cuprinde: The Wapshot Chronicle, The Wapshot Scandal, Bullet Park, Falconer, Oh What a Paradise It Seems

Cronologie p.905-922

Note pe texte p. 923-924

Note p. 925-933

ISBN 978-1-59853-035-3

821.111(73)-31                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/C40

 

223. CHRISTIE, AGATHA. 13 la cină / Agatha Christie ; Traducere din limba engleză Ileana Iorga. -   Bucureşti : RAO, 2010

282 p.

Titl. orig. : Lord Edgware Dies

ISBN 978-973-54-0155-9

821.111-31=135.1                                             821.111-312.2=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

2. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist)

I 19451 ; 821.111/C48

 

224. CHRISTIE, AGATHA. Pisica printre porumbei / Agatha Christie ; Traducere din limba engleză Iordana Ferenţ, Ştefan Ferenţ. -  Bucureşti : RAO, 2010

281 p.

Titl. orig. : Cat Among the Pigeons

ISBN 978-973-54-0207-5

821.111-31=135.1                                             821.111-312.2=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

2. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist)

I 19450 ; 821.111/C48

 

225. Crime Novels : American Noir of the 1950s. - Fourth Printing. -   New York : Library of America, 1997

892 p. - (The Library of America ; 95).

Cuprinde: The Killer Inside Me/ Jim Thompson; The Talented Mr. Ripley/ Patricia Highsmith; Pick-Up/ Charles Willeford; Down There/ David Goodis; The Real Cool Killers/ Chester Himes

Note biografice p. 879-883

Note pe texte p. 884-888

Note p. 889-892

ISBN 978-1-883011-49-9

821.111(73)-31                                                  821.111(73)-82

082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(antologie)

821.111/C86

 

226. Crime Novels : American Noir of the 1930s and 40s. - Fifth Printing. -   New York : Library of America, 1997

990 p. - (The Library of America ; 94).

Cuprinde: The Postman Always Rings Twice/ James M. Cain; They Shoot Horses, Don't They?/ Horace McCoy; Thieves Like Us/ Edward Anderson; The Big Clock/ Kenneth Fearing; Nightmare Alley/ William Lindsay Gresham; I Married a Dead Man/ Cornell Woolrich

Note biografice p. 977-982

Note pe texte p. 983-984

Note p. 987-990

ISBN 978-1-883011-46-8

821.111(73)-31                                                  821.111(73)-82

082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(antologie)

821.111/C86

 

227. CUNNINGHAM, MICHAEL. The Hours / Michael Cunningham. -   New York : Picador USA, 2000

230 p.

ISBN 978-0-312-24302-9

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/C94

 

228. DANESHVARI, GITTY. Şcoala fricoşilor / Gitty Daneshvari ; Ilustraţii de Carrie Gifford ; Traducere din limba engleză Mihaela Axinte. -   Bucureşti : RAO, 2011

283 p. - (Biblioteca RAO).

Titl. orig. : School of Fear

ISBN 978-606-8255-63-7

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret)

821.111/D16

 

229. DAVIES, NICHOLAS. Diana, prinţesa tristă / Nicholas Davies ; Traducere de Alexandra Petra. -   [s.l.] : Editura Z, [s.a.]

240 p. : il.

Pe copertă "Viaţa ei dramatică, de la divorţ până la tragicul sfârşit"

821.111-312.6=135.1                                       929 Diana, prinţesă de Wales

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman biografic)

821.111/D24

 

230. DEAVER, JEFFERY. Dansând cu moartea / Jeffery Deaver ; [Traducere din limba engleză Lorena Mihăeş]. -   [Bucureşti] : RAO, [2011]

473 p.

Titl. orig. : The Coffin Dancer

ISBN 978-606-8255-92-7

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 19459 ; 821.111/D26

 

231. DELILLO, DON. White Noise : [a novel] / Don DeLillo. -   New York : Penguin Group, 1986

326 p. - (Penguin Books).

ISBN 978-0-14-007702-5

821.111(73)-31                                                  082.1 Penguin Books

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/D28

 

232. DEXTER, PETE. Paris Trout : [novel] / Pete Dexter. -   New York : Penguin Group, 1989

306 p. - (Penguin Books).

ISBN 978-0-14-012206-0

821.111(73)-31                                                  082.1 Penguin Books

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/D35

 

233. DICK, PHILIP K.. Five Novels of the 1960s and 70s / Philip K. Dick. - First Printing. -   New York : Library of America, 2008

1128 p. - (The Library of America ; 183).

Cuprinde: Matian Time-Slip; Dr. Bloodmoney Or How We Got Along After the Bomb; Now Wait for Last Year; Flow My Tears, the Policeman Said; A Scanner Darkly

Cronologie p. 1101-1116

Note pe texte p. 1117-1119

Note p. 1120-1128

ISBN 978-1-59853-025-4

821.111(73)-31                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/D41

 

234. DICK, PHILIP K.. Four Novels of the 1960s / Philip K. Dick. - Fifth Printing. -   New York : Library of America, 2007

830 p. - (The Library of America ; 173).

Cuprinde: The Man in the High Castle; The Three Stigmata of Palmer Eldritch; Do Andronis Dream of Electric Sheep?; Ubik

Cronologie p. 801-816

Note pe texte p. 817-818

Note p. 819-830

ISBN 978-1-59853-009-4

821.111(73)-31                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/D41

 

235. DICK, PHILIP K.. Valis and Later Novels / Philip K. Dick. - Second Printing. -   New York : Library of America, 2009

849 p. - (The Library of America ; 193).

Cuprinde: A Maze of Death; Valis; The Divine Invasion; The Transmigration of Timothy Archer

Cronologie p. 823-838

Note pe texte p. 839-840

Note p. 841-849

ISBN 978-1-59853-044-5

821.111(73)-31                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/D41

 

236. DOERR, HARRIET. Stones for Ibarra / Harriet Doerr. -   New York : Penguin Group, 1985

214 p. - (Penguin Books).

ISBN 978-0-14-007562-5

821.111(73)-31                                                  082.1 Penguin Books

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/D61

 

237. DOS PASSOS, JOHN. Novels 1920 - 1925 / John Dos Passos. - First Printing. -   New York : Library of America, 2003

879 p. - (The Library of America ; 142).

Cuprinde: One Man's Initiation: 1917; Three Soldiers; Manhattan Transfer

Cronologie p. 841-858

Note pe texte p. 859-861

Note p. 862-879

ISBN 1-931082-39-1

821.111(73)-31                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/D71

 

238. DOS PASSOS, JOHN. U.S.A : A Trilogy / John Dos Pasos. - Sixth Printing. -   New York : Library of America, 1996

1288 p. - (The Library of America ; 85).

Cuprinde: The 42nd Parallel; 1919; The Big Money

Cronologie p. 1243-1260

Cronologia evenimentelor citate în U.S.A. p. 1261-1267

Note pe texte p. 1268-1269

ISBN 978-1-883011-14-7

821.111(73)-31                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/D71

 

239. DOWNER, LESLEY. Ultima concubină : roman / Lesley Downer ; Traducere din limba engleză de Ligia Caranfil. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2010

464 p. - (Raftul Denisei).

Titl. orig. : The last concubine

ISBN 978-973-689-346-9

821.111-31=135.1                                             082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 91215 ; 821.111/D71

 

240. DREISER, THEODORE. An American Tragedy : [novel] / Theodore Dreiser. -  New York : Library of America, 2003

972 p. - (The Library of America ; 140).

Cronologie p. 937-965

Note pe texte p. 966-968

Note p. 968-969

ISBN 1-931082-31-6

821.111(73)-31                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/D82

 

241. DUNTHORNE, JOE. Submarin / Joe Dunthorne ; [Traducere din limba ebgleză Andrada Bărbulescu]. -   [Bucureşti] : RAO, [2010]

409 p.

ISBN 978-606-8251-49-3

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19466 ; 821.111/D94

 

242. ENGLISH, KAREN. Francie : [novel] / Karen English. - 1st edition. -   New York : Farrar Straus Giroux, 1999

199 p.

ISBN 978-0-374-32456-8

821.111(73)-31-93

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/E57

 

243. EPSTEIN, JENNIFER CODY. Pictoriţa din Shanghai : roman / Jennifer Cody Epstein ; Traducere din limba engleză şi note de Raluca Cimpoiaşu. -   Bucueşti : Humanitas Fiction, 2010

377 p. - (Raftul Denisei).

Titl. orig. : The painter from Shanghai

ISBN 978-973-689-344-5

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Rafrul Denisei

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91220 ; 821.111/E62

 

244. ERDRICH, LOUISE. The Game of Silence : [novel] / Louise Erdrich. -   New York : HarperCollins Publishers, 2004

256 p., il.

Author's note on the Ojibwe Language p. 249

Glossary and Pronunciation Guide of Ojibwe Terms p. 251-256

ISBN 0-06-029789-1

821.111(73)-31-93

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/E64

 

245. FARRELL, JAMES T.. Studs Lonigan : A Trilogy / James T. Farrell ; Pete Hamill. -   New York : Library of America, 2004

988 p. - (The Library of America ; 148).

Cuprinde:Young Lonigan; The Young Manhood of Studs Lonigan; Judgment Day

Cronologie p. 965-978

Note pe texte p. 979-980

Note p. 981-988

ISBN 1-913082-55-3

821.111(73)-31                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/F21

 

246. FAULKNER, WILLIAM. Iscoadă în ţărână / Willam Faulkner ; Traducere din limba engleză şi note Anca Peiu. -   [Bucureşti] : RAO, [2011]

256 p. - (Biblioteca William Faulkner).

ISBN 978-606-609-007-0

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Biblioteca William Faulkner

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91151 ; 821.111/F27

 

247. FAULKNER, WILLIAM. Novels 1942 - 1954 / William Faulkner. - Sixth Printing. -   New York : Library of America, 1994

1115 p. - (The Library of America ; 73).

Cuprinde:Go Down, Moses; Intruder in the Dust; Requiem for a Nun; A Fable

Cronologie p. 1075-1103

Note pe texte p. 1104-1110

Note p. 1111-1115

ISBN 978-0-940450-85-1

821.111(73)-31                                                  821.111(73)-82

082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(antologie)

821.111/F27

 

248. FAULKNER, WILLIAM. Novels 1957 - 1962 / William Faulkner. - Third Printing. -   New York : Library of America, 1999

1008 p. - (The Library of America ; 112).

Cuprinde: The Town; The Mansion; The Reivers

Cronologie p. 975-1000

Note pe texte p.1001-1004

Note p. 1005-1008

ISBN 978-1-883011-69-7

821.111(73)-31                                                  821.111(73)-82

082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(antologie)

821.111/F27

 

249. FERGUSON, ANDREW. Land of Lincoln : Adventures in Abe's America / Andrew Ferguson. -   New York : Grove Press, 2007

XIV, 279 p.

ISBN 978-0-8021-4361-7

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/L63F

 

250. FITZGERALD, F. SCOTT. Novels and Stories 1920-1922 / F. Scott Fitzgerald ; Jackson R. Bryer. -   New York : Library of America, 2000

1082 p. - (The Library of America ; 117).

Cronologie p. 1057-1067

Note pe texte p. 1068-1071

Note p. 1072-1082

ISBN 978-1-883011-84-0

821.111(73)-31                                                  821.111(73)-32

082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/F62

 

251. FORD, RICHARD. Independence Day : [novel] / Richard Ford. - 1st Vintage Contemporaries Edition. -   New York : Vintage Books, 1996

451 p. - (Vintage Contemporaries).

ISBN 978-0-679-73518-2

821.111(73)-31                                                  082.1 Vintage Contemporaries

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/F79

 

252. FRANZEN, JONATHAN. The Corrections : [novel] / Jonathan Franzen. -   New York : Picador, 2001

566 p.

ISBN 978-0-312-42127-4

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/F87

 

253. FURUTANI, DALE. Moarte la răscruce / Dale Furutani; traducere din limba engleză şi note de Andrei Răzdolescu. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2008

339 p. - (Thriller & Mystery).

Titl. orig. : Death at the Crossroads

Primul roman din trilogia Misterele samuraiului

ISBN 978-973-689-254-7

821.111-31=135.1                                             082.1 Thriller & Mystery

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman poliţist)

I 19470 ; 821.111/F98

 

254. GAINES, ERNEST J.. A Lesson Before Dying : [novel] / Ernest J. Gaines. - 1st Vintage Contemporaries Edition. -   New York : Vintage Books, 1994

256 p. - (Vintage Contemporaries).

ISBN 978-0-375-70270-9

821.111(73)-31                                                  082.1 Vintage Contemporaries

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/G14

 

255. GARCIA, KAMI. A 16-a Lună / Kami Garcia, Margaret Stohl ; Traducere din limba engleză Shauki Al-Gareeb ; [Traducerea versurilor Ana-Veronica Mircea]. -   [Bucureşti] : RAO, [2011]

512 p.

Volumul întâi din Cronicile Casterilor

Titl. orig. : Beatiful Creatures

ISBN 978-606-8251-57-8

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret)

II 19152 ; 821.111/G19

 

256. GEORGE, JEAN CRAIGHEAD. My Side of the Mountain / written and Illustrated by Jean Craighead George. -   New York : Penguin Group, 1988

XII, 177 p. - (Puffin Books).

ISBN 0-14-131242-4

821.111(73)-31-93                                            082.1 Puffin Books

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/G31

 

257. GILBERT, ELIZABETH. Şi am spus da : O poveste de iubire / Elizabeth Gilbert ; Traducere din engleză de Alexandra Baciu. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

301 p. - (Memorii. Jurnale).

Titl. orig. : Committed

ISBN 978-973-50-2901-2

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Memorii. Jurnale

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91205 ; 821.111/G57

 

258. GIMENEZ, MARK. Culoarea legii / Mark Gimenez ; [Traducere din limba engleză Monica Sorina Andrei]. -   [Bucureşti] : RAO, [2011]

349 p. - (Thriller).

ISBN 978-606-8251-62-0

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 19460 ; 821.111/G57

 

259. GLASS, JULIA. Three JUnes : [novel] / Julia Glass. -   New York : Random House

353 p. - (Anchor Books).

ISBN 0-385-72142-0

821.111(73)-31                                                  082.1 Anchor Books

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/G61

 

260. GRANT, HELEN. Miosterioasa dispariţie a Katherinei Linden / Helen Grant ; Traducere din limba engleză Andra Volintiru. -   Bucureşti : RAO, 2011

443 p. - (Biblioteca RAO).

Titl. orig. : The Vanishing of Katharina Linden

ISBN 978-606-8255-72-9

821.111-31=135.1                                             082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/G76

 

261. GREENE, GRAHAM. Az utolsó lehetőség : Valogatott elbeszélések / Graham Greene ; fordította Bordás Mária, Halápy Lili, Kéry László.... -   Budapest : Európa Könyvkiadó, 1974

320 p. - (Európa Zsebkönyvek).

821.111-31=511.141                                        820-31=94.511

082.1 Európa Zsebkönyvek

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/G79

 

262. GRISHAM, JOHN. Primul caz al lui Theodore Boone puştiul avocat / John Grisham ; Traducere din limba engleză Ianina Marinescu. -   Bucureşti : RAO, 2011

219 p. - (Biblioteca RAO).

Titl. orig. : Theodore Boone: Kid Lawyer

ISBN 978-606-8255-93-4

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman poliţist)

II 91067 ; 821.111/G86

 

263. GUTERSON, DAVIS. Snow Falling on Cedars : [novel] / David Guterson. - 1st Vintage Contemporaries Edition. -   New York : Vintage Books, 1995

460 p. - (Vintage Contemporaries).

ISBN 978-0-679-76402-1

821.111(73)-31                                                  082.1 Vintage Contemporaries

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/G98

 

264. HAMMETT, DASHIELL. Complete Novels / Dashiell Hammett ; Steven Marcus wrote the Notes for this Volume. -   New York : Library of America, 1999

967 p. - (The Library of America ; 110).

Cuprinde: Red Harvest, The Dain Curse; The Maltese Falcon; The Glass Key; The Thin Man

Cronologie p. 949-959

Note pe texte p. 960-962

Note p. 963-967

ISBN 978-1-883011-67-3

821.111(73)-31                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/H20

 

265. HAMMETT, DASHIELL. Crime Stories and Other Writings / Dashiell Hammett. -   New York : Library of America, 2001

934 p. - (The Library of America ; 125).

Cronologie p. 915-925

Note pe texte p. 926-931

Note p. 932-934

ISBN 978-1-931082-00-6

821.111(73)-32                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/H20

 

266. HARRIS, JEAN. Zona umbrei / Jean Harris ; În romîneşte de Elvira Chirilă şi Andreea Pulpea. -   Bucureşti : Editura Libra, 1998

224 p. - (Universalia).

ISBN 973-9016-73-1

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Universalia

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91090 ; 821.111/H31

 

267. HAWTHORNE, NATHANIEL. The Scarlet Letter : A romance / Nathaniel Hawthorne ; With an Introduction by Alfred Kazin. -   New York : Alfred A. Knopf, 1992

XXVII, 273 P. - (Everyman's Library).

Tabel cronologic XVIII-XXVII

ISBN 978-0-679-41731-6

821.111(73)-31                                                  082.1 Everyman's Library

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/H40

 

268. HAZZARD, SHIRLEY. The Great Fire : [a novel] / Shirley Hazzard. -   New York : Picador, 2003

326 p.

ISBN 978-0-312-42358-2

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/H41

 

269. HAZZARD, SHIRLEY. The Transit of Venus : [novel] / Shirley Hazzard. -   New York : Penguin Group, 1980

337 p. - (Penguin Books).

ISBN 978-0-14-010747-0

821.111(73)-31                                                  082.1 Penguin Books

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/H41

 

270. HEMINGWAY, ERNEST. Bătrînul şi marea / Ernest Hemingway ; Traducere din limba engleză şi note Radu Pavel Gheo. -   [Iaşi] : Polirom, 2007

176 p. - (Biblioteca Polirom ; Seria de autor : Ernest Hemingway).

ISBN 978-973-46-0825-6

821.111(73)-32=135.1                                     082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(nuvelă)

II 91149 ; 821.111/H46

 

271. HIJUELOS, OSCAR. The Mambo Kings Play Songs of Love : a novel / Oscar Hijuelos. - 1st edition. -   New York : Hyperion, 2010

439 p.

ISBN 978-1-4013-1002-8

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/H61

 

272. HOFFMAN, ALICE. Aquamarine / Alice Hoffman ; Traducere din limba engleză Larisa Lungu. -   Bucureşti : RAO, 2010

124 p. - (Biblioteca RAO).

Titl. orig. : Aquamarine

ISBN 978-973-54-0312-6

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret)

821.111/H71

 

273. HUMPHREYS, RAYMOND. Checkpoint : Speculative fiction for students of English as a foreign language / Raymond Humphreys ; Edited and with exercises by Petru Iamandi. -   [Iaşi] : Institutul European, 2006

189 p. - (Cursus ; 19).

Bibliografie p. 189

ISBN 973-611-459-7; ISBN 978-973-611-459-5

821.111.09                                                          082.1 Cursus

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

III 30763 ; 821.111/H94

 

274. HURSTON, ZORA NEALE. Folklore, Memoirs, & Other Writings / Zora Neale Hurston. - Third Printing. -   New York : Library of America, 1995

1001 p.; il. - (The Library of America ; 75).

Cuprinde: Mules and Men; Tell My Horse; Dust Tracks on a Road; Selected Articles

Cronologie p. 961-980

Notepe texte p. 981-987

Note p. 988-1001

ISBN 978-0-940450-84-4

821.111(73)-31                                                  821.111(73)-82

821.111(73)-91                                                  821.111(73)-94

082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(antologie)

821.111/H95

 

275. IGGULDEN, CONN. Împăratul : Moartea regilor / Conn Iggulden ; Traducere din limba engleză Oana Amăricăi. -   Bucureşti : RAO, 2011

569 p.

Titl. orig. : Emperor: The Death of Kings

Volumul 2 din seria Împăratul

ISBN 978-606-609-038-4

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19449 ; 821.111/I-38

 

276. IRVING, JOHN. The Cider House Rules : A Novel / John Irving. -   New York : Random House, 1999

571 p. - (The Modern Library).

ISBN 0-679-60335-2

821.111(73)-31                                                  082.1 The Modern Library

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/I-80

 

277. IRVING, JOHN. The World According to Garp : [novel] / John Irving. -   New York : Ballantine Books, 1998

609 p.

ISBN 0-345-36676-X

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/I-80

 

278. JAMES, HENRY. Novels 1901-1902 : [novel] / Henry James ; Leo Bersani. -   New York : Library of America, 2006

713 p. - (The Library of America ; 162).

Cuprinde: The Sacred Fount; The Wings of the Dove

Cronologie p. 693-707

Notepe texte p. 708-710

Note p. 711-713

ISBN 1-931082-88-X

821.111(73)-31                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/J24

 

279. JIN, HA. Waiting : [a novel] / Ha Jin. - 1st Vintage International Edition. -   New York : Vintage Books, 2000

308 p. - (Vintage International).

ISBN 978-0-375-70641-7

821.111(73)-31                                                  082.1 Vintage International

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/J60

 

280. JOHNSON, CHARLES. Middle Passage : [novel] / Charles Johnson. -   New York : Scribner, 1990

209 p.

ISBN 978-0-684-85588-2

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/J69

 

281. JONES, EDWARD P.. The Known World : [a novel] / Edward P. Jones. -  New York : HarperCollins Publishers, 2004

388 p. - (Amistad).

ISBN 978-0-06-055755-3

821.111(73)-31                                                  082.1 Amistad

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/J73

 

282. KENNEDY, WILLIAM. Ironweed : [A novel] / William Kennedy. -   New York : Penguin Group, 1983

227 p. - (Penguin Books).

ISBN 978-0-14-007020-0

821.111(73)-31                                                  082.1 Penguin Books

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/K34

 

283. KEROUAC, JACK. Road Novels 1957-1960 : [novels] / Jack Kerouac ; Douglas Brinkley is the editor of this volume. -   New York : Library of America, 2007

864 p. - (The Library of America ; 174).

Ccuprinde: On the Road; TheDharma Bums; The Subterraneans; Tristessa; Lonesome Traveler; From theJournals 1949-1954

Cronologie p. 835-845

Note pe texte p. 846-849

Note p. 850-864

ISBN 978-1-59853-012-4

821.111(73)-31                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/K36

 

284. KOONTZ, DEAN R.. Cu sufletul la gură / Dean Koontz ; Traducere din limba engleză Carmen Ion. -   Bucureşti : Litera, 2011

393 p.

Titl. orig. : Breathless

ISBN 978-606-600-363-6

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91256 ; 821.111/K72

 

285. LAHIRI, JHUMPA. Interpreter of Maladies : Stories / Jhumpa Lahiri. -   Boston : Houghton Mifflin Harcourt, 1999

198 p. - (Mariner Books).

ISBN 978-0-395-92720-5

821.111(73)-31                                                  082.1 Mariner Books

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/L15

 

286. LEE, HARPER. To Kill a Mockingbird : [roman] / Harper Lee. -   New York : HarperCollins, s.a.

323 p. - (Perrennial Classics).

ISBN 978-0-06-093546-7

821.111(73)-31                                                  082.1 Perrennial Classics

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/L38

 

287. LETHEM, JONATHAN. Motherless Brooklyn : [novel] / Jonathan Lethem. - 1st Vintage Contemporaries Edition. -   New York : Vintage Books, 2000

311 p. - (Vintage Contemporaries).

ISBN 978-0-375-72483-1

821.111(73)-31                                                  082.1 Vintage Contemporaries

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/L53

 

288. LEWIS, SINCLAIR. Arrowsmith, Elmer Gantry, Dodsworth / Sinclair Lewis ; Richard Lingeman wrote the Notes for this Volume. - First Printing. -   New York : Library of America, 2002

1346 p. - (The Library of America ; 133).

Cronologie p. 1303-1334

Note pe texte s p. 1335-1337

Note p. 1338-1346

ISBN 1-931082-08-1

821.111(73)-31                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/L56

 

289. LEWIS, SINCLAIR. Main Street; Babbit : [novels] / Sinclair Lewis ; John Hersey wrote the notes for this volume. -   New York : Library of America, 1992

898 p. - (The Library of America ; 59).

Cronologie p. 845-881

Notepe texte p. 882-884

Note p. 885-898

ISBN 0-940450-61-5

821.111(73)-31                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/L56

 

290. LONDON, JACK. Novels and Social Writings / Jack London. -   New York : Library of America, 1982

1192 p. - (The Library of America ; 7).

Cuprinde: The People of the Abyss; The Road; The Iron; Martin Eden;John Barleycorn; Essays

Cronologie p. 1167-1170

Note pe texte p. 1171-1174

Note p. 1175-1192

ISBN 978-0-940450-06-6

821.111(73)-31                                                  821.111(73)-4

082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(eseuri)

821.111/L77

 

291. LOPEZ, BARRY. Arctic Dreams : Imagination and Desire in a Northern Landscape / Barry Lopez. - 1st edition. -   New York : Random House, 2001

464 p. - (Vintage Books).

Anexe p.427-444

Bibliografie p.445-448

Index p.449-464

ISBN 978-0-375-72748-1

821.111(73)-31                                                  082.1 Vintage Books

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/L78

 

292. LOVECRAFT, H.P.. Tales / H.P. Lovecraft. -   New York : Library of America, 2005

838 p. - (The Library of America ; 155).

Cronologie p. 811-821

Note pe texte p. 822-825

Note p. 826-838

ISBN 978-1-931082-72-3

821.111(73)-32                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/L81

 

293. MARTIN, ANN M.. Belle Teal / Ann M. MArtin. -   New York : Scholastic Inc., 2002

233 p. - (Apple).

Includes After Words p. 214-233

ISBN 978-0-439-09824-3

821.111(73)-93-31                                            082.1 Apple

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/M43

 

294. Mating / Norman Rush. -   New York : Random House, Inc., 1992

480 p. - (Vintage International).

ISBN 978-0-679-73709-4

821.111(73)-31                                                  082.1 Vintage International

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/R94

 

295. MAXWELL, WILLIAM. Later Novels and Stories / William Maxwell. -   New York : Library of America, 2008

994 p. - (The Library of America ; 184).

Cuprinde: The Château; So Long, See You Tomorrow; Stories and Improvisations 1957-1999

Cronologie p. 937-965

Note pe texte p. 966-973

Note p. 974-994

ISBN 978-1-59853-026-1

821.111(73)-31                                                  821.111(73)-32

082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/M51

 

296. MCCULLERS, CARSON. Complete Novels / Carson McCullers ; Carlos L. DEws wrote the Notes for this Volume. -   New York : Library of America, 2001

827 p. - (The Library of America ; 128).

Cuprinde: The Heart is a Lonely Hunter; Reflections in a Golden Eye; The Ballad of the Sad Café; The Member of the Wedding; Clock Without Hands

Cronologie p. 807-819

Note pe texte s p. 820-822

Note p.  823-827

ISBN 978-1-931082-03-7

821.111(73)-31                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/M53

 

297. MCCULLOUGH, DAVID. 1776 : [novel] / David McCullough. -   New York : Simon & Schuster Paperbacks, 2005

386p.; [32] p.il.

Anexe p.295-298

Note p.299-346

Bibliografie p.347-372

Index p.373-386

ISBN 978-0-7432-2672-1

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/M53

 

298. MCMURTRY, LARRY. Lonesome Dove : [a novel] / Larry McMurtry. -   New York : Simon&Schuster, Inc., 1986

945 p. - (Pocket Books).

ISBN 978-0-671-68390-0

821.111(73)-31                                                  082.1 Pocket Books

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/M53

 

299. MILLHAUSER, STEVEN. Martin Dressler : The Tale of an American Dreamer / Steven Millhauser. - 1st Vintage Contemporaries Edition. -   New York : Vintage Books, 1997

293 p. - (Vintage Contemporaries).

ISBN 978-0-679-78127-1

821.111(73)-31                                                  082.1 Vintage Contemporaries

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

2. Martin Dressler

821.111/D82M

 

300. MITCHELL, MARGARET. Gone with the Wind : [novel] / Margaret Mitchell. -   New York : Scribner, 1964

1037 p.

ISBN 978-0-684-83068-1

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/M81

 

301. MORRIS, WRIGHT. Plains Song for Female Voices : [novel] / Wright Morris ; Introduction to the Bison Books Edition by Charles Baxter. - 1st edition. -   Lincoln : University of Nebraska Press, 2000

229 p.

ISBN 978-0-8032-8267-4

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/M90

 

302. MORRISON, TONI. Beloved : A novel / Toni Morrison. -   New York : Alfred A. Knopf, Inc., 2005

275 p.

ISBN 0-394-53597-9

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/M89

 

303. MUKHERJEE, BHARATI. The Middleman and other stories / Bharati Mukherjee. -   New York : Grove Press, 1988

197 p.

ISBN 0-8021-3650-8

821.111(73)-32

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/M94

 

304. MUNRO, ALICE. The Love of a Good Woman : stories / Alice Munro. - 1st edition. -   New York : Vintage Books, 1998

340 p. - (Vintage Contemporaries ; Fiction/ Literature).

ISBN 978-0-375-70363-8

821.111(73)-32                                                  082.1 Vintage Contemporaries

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(nuvele)

821.111/M95

 

305. NAYLOR, GLORIA. The Women of Brewster Place : [a novel] / Gloria Naylor. -   New York : Penguin Group, 1983

192 p. - (Penguin Books).

ISBN 0-14-006690-X

821.111(73)-31                                                  082.1 Penguin Books

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/N28

 

306. NORRIS, FRANK. Novels and Essays / Frank Norris. -   New York : Library of America, 1986

1232 p. - (The Library of America ; 33).

Cuprinde: Vandover and the Brute; McTeague; The Octopus; Essays

Cronologie p. 1211-1216

Note pe texte p. 1217-1222

Note p. 1223-1232

ISBN 978-0-940450-40-0

821.111(73)-31                                                  821.111(73)-4

082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(eseuri)

821.111/N86

 

307. O´CONNOR, FLANNERY. Collected Works / Flannery O´Connor. -   New York : Library of America, 1988

1281 p. - (The Library of America ; 39).

Cuprinde: Wise Blood; A Good Man Is Hard to Find; The Violent Bear It Away; Everything That Rises Must Converge; Stories an Occasional Prose; Letters

Index de povestiri şi proză ocazională p. 1235-1236

Cronologie p. 1237-1256

Note pe texte p. 1257-1264

ISBN 978-0-940450-37-0

821.111(73)-31                                                  821.111(73)-32

821.111(73)-4                                                    821.111(73)-6

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

3. LITERATURĂ AMERICANĂ(eseuri)

4. LITERATURĂ AMERICANĂ(scrisori)

821.111/O-18

 

308. OLSON, TOBY. Seaview : A Novel / Toby Olson. -   Portland : Hawthorne Books & Literary Arts, 2006

XIX, 310 p. - (Hawthorne Rediscovery).

ISBN 0-9766311-6-4

821.111(73)-31                                                  082.1 Hawthorne Rediscovery

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/O-49

 

309. PATERSON, KATHERINE. Bridge to Terabithia / Katherine Paterson ; Illustrated by Donna Diamond. -   New York : Harper Trophy, 2003

163 p., il.

ISBN 978-0-06-440184-5

821.111(73)-31-93

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/P43

 

310. PÂRVU, SORIN. Dramatic Poetry. The Mythical Mode / Sorin Pârvu. -   [Iaşi] : Institutul European, 2004

Vol. - (Cursus ; Engleză).

ISBN 973-611-241-1

Vol. 2 - 264 p. il. - ISBN 973-611-294-2

821.111.09-1                                                      082.1 Cursus

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

IV 6911 ; 821.111/P37

 

311. POE, EDGAR ALLAN. Outstanding Short Stories : [short stories] / Edgar Allan Poe, H.G. Wells, Oscar Wilde.... -   New York : Penguin Books, 1999

104 p. - (Penguin Readers).

ISBN 0-582-41933-6

821.111(73)-32                                                  082.1 Penguin Readers

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/O-93

 

312. POE, EDGAR ALLAN. Poetry and Tales / Edgar Allan Poe ; Patrick F. Quinn wrote the Notes for this Volume. -   New York : Library of America, 1984

1408 p. - (The Library of America ; 19).

Cronologie p. 1361-1369

Note pe texte p. 1370-1384

Note p. 1385-1401

Index de titluri p. 1402-1406

ISBN 978-0-940450-18-9

821.111(73)-821                                                821.111(73)-32

821.111(73)-1                                                    082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(antologie)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

3. LITERATURĂ AMERICANĂ(poezie)

821.111/P74

 

313. PORTER, KATHERINE ANNE. Collected Stories and Other Writings / Katherine Anne Porter ; Darlene Harbour Unrue is the Editor of this Volume. -   New York : Library of America, 2008

1093 p. - (The Library of America ; 186).

Cronologie p. 1019-1039

Note pe texte p. 1040-1051

Note p. 1052-1084

Index p. 1085-1093

ISBN 978-1-59853-029-2

821.111(73)-32                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/P85

 

314. PROULX, ANNIE. The Shipping News : [novel] / Annie Proulx. -   New York : Scribner, 2003

337 p.

ISBN 978-0-671-51005-3

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/P95

 

315. ROTH, PHILIP. The  Counterlife : [novel] / Philip Roth. - 1st edition. -   New York : Random House, 1996

324 p. - (Vintage International).

ISBN 978-0-679-74904-2

821.111(73)-31                                                  082.1 Vintage International

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/R83

 

316. ROTH, PHILIP. American Pastoral : [novel] / Philip Roth. - 1st Vintage International Edition. -   New York : Vintage Books, 1998

423 p. - (Vintage International).

ISBN 978-0-375-70142-9

821.111(73)-31                                                  082.1 Vintage International

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/R83

 

317. ROTH, PHILIP. Novels 1973-1977 / Philip Roth. -   New York : Library of America, 2006

911 p. - (The Library of America ; 165).

Cuprinde: The Great American Novel; My Life as a Man; The Professor of Desire

Cronologie p. 873-883

Note pe texte p. 884

Note p. 885-911

ISBN 1-931082-96-0

821.111(73)-31                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/R83

 

318. ROTH, PHILIP. Operation Shylock : A Confession / Philip Roth. - 1st Vintage International Edition. -   New York : Vintage Books, 1994

398 p. - (Vintage International).

ISBN 978-0-679-75029-1

821.111(73)-31                                                  082.1 Vintage International

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/R83

 

319. ROTH, PHILIP. Pedig milyen jó kislány volt / Philip Roth ; fordította Takács Ferenc. -   Budapest : Európa Könyvkiadó, 1973

298 p. - (Európa Zsebkönyvek).

Titlul original : When she was good

821.111(73)-31=511.141                                 082.1 Európa Zsebkönyvek

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/R83

 

320. ROTH, PHILIP. Sabbath's Theater : [novel] / Philip Roth. - 1st Vintage International Edition. -   New York : Vintage Books, 1996

451 p. - (Vintage International).

ISBN 978-0-679-77259-0

821.111(73)-31                                                  082.1 Vintage International

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/R83

 

321. ROTH, PHILIP. Zuckerman Bound : A Trilogy and Epilogue 1979-1985 / Philip Roth. -   New York : Library of America, 2007

645 p. - (The Library of America ; 175).

Anexe: The Prague Orgy, A Television Adaptation p.507-596

Cronologie p. 597-608

Note pe texte p. 609-610

Note p. 611-645

ISBN 978-1-59853-011-7

821.111(73)-31                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/R83

 

322. RUSSO, RICHARD. Empire Falls : [novel] / Richard Russo. - 1st Vintage Contemporaries Edition. -   New York : Vintage Books, 2002

483 p. - (Vintage Contemporaries).

ISBN 978-0-375-72640-8

821.111(73)-31                                                  082.1 Vintage Contemporaries

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/R95

 

323. SALINGER, J.D.. The Catcher in the Rye : [roman] / J.D. Salinger. - 1st Edition. -   New York : Little, Brown and Company, 2001

277 p.

ISBN 0-316-76953-3

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/S16

 

324. SAROYAN, WILLIAM. Nebunie în familie / William Saroyan ; Traducere, tabel cronologic, prefaţă şi note de Mihai Miroiu şi Mihai Cristian Miroiu. -   Bucureşti : RAO, 2011

188 p. - (Opere XX).

ISBN 978-606-609-040-7

821.111(73)-32=135.1                                     082.1 Opere XX

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

II 91060 ; 821.111/S24

 

325. SAXTON, JUDITH. Iubind un străin : roman / Judith Saxton ; Traducere de Ileana Dinu. -   Bucureşti : Miron, 1996

508 p.

Titl. orig. : This Royal Breed

ISBN 973-95058-9-1

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/S30

 

326. SEBALD, W.G.. Austerlitz : [novel] / W.G. Sebald ; Translated by Anthea Bell. -   New York : RAndom House, Inc., 2001

298 p., il. - (Modern Library).

ISBN 978-0-375-75656-6

821.111(73)-31                                                  082.1 Modern Library

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/S40

 

327. SEE, LISA. Dragostea Florii-de-Bujor / Lisa See ; Traducere din limba engleză de Graal Soft SRL. -   Bucureşti : RAO, [2011]

346 p. - (Biblioteca RAO).

Titl. orig. : Peony in Love

ISBN 978-606-609-042-1

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91059 ; 821.111/S41

 

328. SHACOCHIS, BOB. Easy in the Islands : Stories / Bob Shacochis. - 1st edition. -   New York : Grove Press, 1985

213 p.

ISBN 0-8021-4059-9

821.111(73)-32

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/S52

 

329. SHIELDS, CAROL. The Stone Diaries : [novel] / Carol Shields ; Introduction by Penelope Lively. -   New York : Penguin Books, 1995

XXV, 269 p. - (Penguin Classics).

ISBN 978-0-14-310550-3

821.111(73)-31                                                  082.1 Penguin Classics

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/S52

 

330. SINGER, ISAAC BASHEVIS. Collected Stories : Gimpel the Fool to The Letter Writer / Isaac Bashevis Singer. - First Printing. -   New York : Library of America, 2004

789 p. - (The Library of America ; 149).

Cronologie p. 757-777

Note pe texte p. 778-783

Note p. 784-789

ISBN 1-931082-61-8

821.111(73)-32                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/S59

 

331. SMITH, WILBUR. Puterea sabiei / Wilbur Smith ; Traducere din limba engleză Raluca Matiş. -   Bucureşti : RAO, 2009

890 p.

Titl. orig. : Power of the Sword

ISBN 978-973-103-903-9

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19448 ; 821.111/S64

 

332. SMITH, WILBUR. Vulpea aurie : [Saga familiei Courtney] / Wilbur Smitg ; [Traducere din limba engleză Ramona Lupu]. -   [Bucureşti] : RAO, [2011]

569 p.

Al şaptelea volum din Saga familiei Courtney

ISBN 978-606-609-006-3

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19464 ; 821.111/S64

 

333. SONTAG, SUSAN. In America : A novel / Susan Sontag. -   New York : Picador USA, 2000

387 p.

ISBN 978-0-312-27320-0

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/S68

 

334. STEIN, GERTRUDE. Autobiografia lui Alice B. Toklas / Gertrude Stein ; Traducere din engleză de florica Sincu. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

291 p. - (Memorii. Jurnale).

Titl. orig. : The Autobiography of Alice b. Toklas

ISBN 978-973-50-2906-7

821.111(73)-94=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(jurnal)

II 91214 ; 821.111/S83

 

335. STEIN, GERTRUDE. Writings 1903 - 1932 / Gertrude Stein. - Third Printing. -   New York : Library of America, 1998

941 p. - (The Library of America ; 99).

Cuprinde: Q.E.D.; Three Lives; Portraits and Other Short Works; The Autobiograbiografie Alice B. Toklas

Cronologie p. 917-927

Note pe texte p. 928-934

Note p. 935-941

ISBN 978-1-883011-40-6

821.111(73)-82                                                  821.111(73)-31

821.111(73)-32                                                  821.111(73)-94

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(antologie)

821.111/S83

 

336. STEIN, GERTRUDE. Writings 1932 - 1946 / Gertrude Stein. - First Printing. -   New York : Library of America, 1998

844 p. - (The Library of America ; 100).

Cuprinde: Stanzas in Meditation; Lectures in America; The Geographical History of America; Ida; Brewsie and Willie; Other Works

Cronologie p. 827-837

Note pe texte p. 838-841

Note p. 842-844

ISBN 1-883011-41-8

821.111(73)-82                                                  821.111(73)-31

821.111(73)-32                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(antologie)

821.111/S83

 

337. STEINBECK, JOHN. Csatangolások Charleyval : Amerika nyomában / John Steinbeck ; fordította Balassa Klára. -   Budapest : Gondolat, 1973

233 p. - (Világjárók ; 91).

821.111(73)-31=511.141                                 082.1 Világjárók

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/S83

 

338. STEINBECK, JOHN. The Grapes of Wrath ad Other Writings : 1936 - 1941 / John Steinbeck. - Fifth Printing. -   New York : Library of America, 1996

1067 p. - (The Library of America ; 86).

Cuprinde: The Long Valley; The Grapes of Wrath; The Log from the Sea of Cortez; Appendix

Cronologie p. 1031-1050

Note pe texte p. 1051-1056

Note p. 1057-1067

ISBN 1-883011-15-9

821.111(73)-31                                                  821.111(73)-32

082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/S83

 

339. STEINBECK, JOHN. Jurnal rusesc / John Steinbeck ; Traducere din limba engleză Petru Iamandi ; Fotografii de Robert Capa. -  [Bucureşti] : Rao International Publishing Company, [2010]

257 p. - (Biblioteca John Steinbeck).

ISBN 978-973-54-0192-4

821.111(73)-94=135.1                                     082.1 Biblioteca John Steinbeck

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91148 ; 821.111/S83

 

340. STEINBECK, JOHN. Travels with Charley and Later Novels : 1947 - 1962 / John Steinbeck. - First Printing. -   New York : Library of America, 2007

990 p. - (The Library of America ; 170).

Cuprinde: The Wayward Bus; Burning Bright; Sweet Thursday; The Winter of Our Discontent; Travels with Charley in Search of America

Cronologie p. 955-973

Note pe texte p. 974-975

Note p. 976-990

ISBN 978-1-59853-004-9

821.111(73)-31                                                  821.111(73)-992

082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(călătorii)

821.111/S83

 

341. STIEFVATER, MAGGIE. Fior / Maggie Stiefvater ; Traducere din limba engleză Laura Frunză. -   Bucureşti : RAO, 2011

379 p. - (Biblioteca RAO).

Titl. orig. : Shiver

Volumul 1 din seria Lupii din Mercy Falls

ISBN 978-606-8251-64-6

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91061 ; 821.111/S85

 

342. STYRON, WILLIAM. Feküdj le sötérben : regény / William Styron ; fordította Göncz Árpád. -   Budapest : Európa Könyvkiadó, 1971

742 p. - (Európa Zsebkönyvek).

Titl. orig. : Lie Down in Darkness

821.111(73)-31=511.141                                 082.1 Európa Zsebkönyvek

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/S93

 

343. STYRON, WILLIAM. Sophie's Choice : [novel] / William Styron. -   New York : Vintage Books, 1992

562 p. - (Vintage International).

ISBN 978-0-679-73637-0

821.111(73)-31                                                  082.1 Vintage International

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/S93

 

344. TAYLOR, MILDRED D. The Road to Memphis : [a novel] / Mildred D. Taylor. -   New York : Penguin Group, 1992

290 p. - (Puffin Books).

ISBN 0-14-036077-5

821.111(73)-31                                                  082.1 Puffin Books

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/T28

 

345. TAYLOR, PETER. A Summons to Memphis : [novel] / Peter Taylor. - 1st edition. -   New York : Random House, 1999

209 p. - (Vintage Books).

ISBN 978-0-375-70117-7

821.111(73)-31                                                  082.1 Vintage Books

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/T28

 

346. THURBER, JAMES. Writings and Drawings / James Thurber. - Sixth Printing. -   New York : Library of America, 1996

1004 p.; p. il. - (The Library of America ; 90).

Cronologie p. 975-984

Note pe texte p. 985-992

Completări p. 993-994

Note p. 995-1004

ISBN 978-1-883011-22-2

821.111(73)-32                                                  821.111(73)-7

082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(satiră)

821.111/T57

 

347. TOOLE, JOHN KENNEDY. A Confederacy of Dunces : [novel] / John Kennedy Toole ; Foreword by Walker Percy. -   New York : Grove Press, 1989

394 p.

ISBN 978-0-8021-3020-4

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/T75

 

348. TRACY, P.J.. Momeala vie / P. J. Tracy ; [Traducere din limba engleză Laura Berteanu]. -   [Bucureşti] : RAO, [2011]

377 p.

Titl. orig. : Live Bait

ISBN 978-606-8255-61-3

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 19463 ; 821.111/T80

 

349. TWAIN, MARK. The Adventures of Huckleberry Finn : [roman] / Mark Twain ; With an Introduction by John Seelye ; Notes by Guy Cardwell. -   New York : Penguin Books, 2003

XXXIII, 327 p. - (Penguin Classics).

Note p. 323-327

ISBN 978-0-14-243717-9

821.111(73)-31                                                  082.1 Penguin Classics

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/T97

 

350. TWAIN, MARK. The Adventures of Tom Sawyer : [novel] / Mark Twain ; with an introductionby Jean Craighead George. -   New York : Scholastic Inc., 1999

319 p. - (Scolastic Classics).

ISBN 0-439-09940-4

821.111(73)-31-93                                            082.1 Scolastic Classics

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/T97

 

351. TYLER, ANNE. The Accidental Tourist : a novel / Anne Tyler. -   New York : The Random House Publishing Group, 2002

339 p. - (Ballantine Book).

Reader's Guide p. 311-339

ISBN 978-0-345-45200-9

821.111(73)-31                                                  082.1 Ballantine Book

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/T98

 

352. TYLER, ANNE. Breathing Lessons : a novel / Anne Tyler. -   New York : Ballantine Books, 2005

341 p.

Interviu cu autoarea p. 329-335

ISBN 0-345-48557-2

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/T98

 

353. UPDIKE, JOHN. The Early Stories, 1953-1975 / John Updike. -   New York : Ballantine Books, 2003

XVII, 838 p.

Index de titluri p.835-838

ISBN 978-0-345-46336-4

821.111(73)-32

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/U66

 

354. UPDIKE, JOHN. Rabbit at Rest : [novel] / John Updike. -   New York : Ballantine Books, 1996

466 p. - (Fawcett Books).

ISBN 978-0-449-91194-5

821.111(73)-31                                                  082.1 Fawcett Books

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/U66

 

355. VOLLMANN, WILLIAM T.. Europe Central : [novel] / William T. Vollmann. -   New York : Penguin Group, 2006

811 p. - (Penguin Books).

Sourse p.753-806

ISBN 978-0-14-303659-3

821.111(73)-31                                                  082.1 Penguin Books

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

2. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

821.111/V87

 

356. WALKER, ALICE. The Color Purple : [novel] / Alice Walker. - 1st Harvest Edition. -   Orlando : Harcourt, Inc., 2003

288 p. - (Harvest Books).

ISBN 978-0-15-602835-6

821.111(73)-31                                                  082.1 Harvest Books

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/W19

 

357. WALLACE, EDGAR. Fehér arc : Bűnügyi regény / Edgar Wallace ; fordította Kálmán A. György. -  Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 1989

203 p.

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/W20

 

358. WELSH, LOUISE. Tamerlan trebuie să moară / Louise Welsh ; Traducere din limba engleză Veronica Tomescu. -   Bucureşti : RAO, 2011

122 p.

Titl. orig. : Tamburlaine Must Die

ISBN 978-606-609-033-9

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19452 ; 821.111/W51

 

359. WELTY, EUDORA. THe Collected Stories of Eudora Welty : [stories] / Eudora Welty. -   Orlando : Harcourt, Inc., 2001

622 p. - (Harvest Book).

ISBN 978-0-15-618921-7

821.111(73)-32                                                  082.1 Harvest Book

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/W52

 

360. WELTY, EUDORA. Complete Novels / Eudora Welty. - Third Printing. -   New York : Library of America, 1998

1009 p. - (The Library of America ; 101).

Cuprinde: The Robber Bridegroom; Delta Wedding; The Ponder Heart; Losing Battles; The Optimist's Daughter

Cronologie p. 995-1003

Note pe texte p. 1004-1005

Note p. 1006-1009

ISBN 1-883011-54-X

821.111(73)-31                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/W52

 

361. WEST, NATHANAEL. Novels and Other Writings / Nathanael West. -   New York : Literary Classics of the United States, Inc., 1997

829 p. - (The Library of America ; 93).

Cuprinde: The Dream Life of Balso Snell; Miss Lonelyhearts; A Cool Million; The Day of the Locust; Other Writings; Unpublished Writings and Fragments; Letters

Cronologie p. 803-812

Note pe texte p. 813-819

Note p. 820-829

ISBN 978-1-883011-28-4

821.111(73)-31                                                  821.111(73)-32

821.111(73)-6                                                    082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

3. LITERATURĂ AMERICANĂ(scrisori)

821.111/W59

 

362. WHARTON, EDITH. Collected Stories 1891 - 1910 / Edith Wharton. - Second Printing. -   New York : Library of America, 2001

928 p. - (The Library of America ; 121).

Cronologie p. 901-919

Note pe texte p. 920-923

Note p. 924-928

ISBN 978-1-883011-93-2

821.111(73)-32                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/W62

 

363. WHARTON, EDITH. Novellas and Other Writings / Edith Wharton. - First Printing. -   New York : Library of America, 1990

1137 p. - (The Library of America ; 47).

Cuprinde: Madame de Treymes; Ethan Frome; Summer; Old New York; The Mother's Recompense; A Backward Glance

Anexe p. 1069-1096

Cronologie p. 1097-1115

Note pe texte p. 1116-1122

ISBN 0-840450-53-4

821.111(73)-31                                                  821.111(73)-32

821.111(73)-94                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

3. LITERATURĂ AMERICANĂ(memorii)

821.111/W62

 

364. WHARTON, EDITH. Novels / Edith Wharton. - Eighth Printing. -   New York : Library of America, 1985

1328 p. - (The Library of America ; 30).

Cuprinde: The House of Mirth; The Reef; The Custom of the Country; The Age of Innocence

Cronologie p. 1303-1320

Note pe texte p. 1321-1324

Note p. 1321-1325

ISBN 978-0-940450-31-8

821.111(73)-31                                                  082.1 The Library of America

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/W62

 

365. WHARTON, WILLIAM. Birdy : [novel] / William Wharton. -   New York : Vintage Books, 1992

310 p. - (Vintage Contemporaries).

ISBN 978-0-679-73412-3

821.111(73)-31                                                  082.1 Vintage Contemporaries

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/W62

 

366. WIDEMAN, JOHN EDGAR. Philadelphia Fire : [novel] / John Edgar Wideman. - 1st Mariner Books Edition. -   Boston : Houghton Mifflin Company, 2005

199 p. - (Mariner Books).

ISBN 978-0-618-50964-5

821.111(73)-31                                                  082.1 Mariner Books

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/W65

 

367. WIDEMAN, JOHN EDGAR. Sent for you Yesterday : [novel] / John Edgar Wideman. -   Boston : Houghton Mifflin Company, 1997

208 p. - (Mariner Books).

ISBN 978-0-395-87729-6

821.111(73)-31                                                  082.1 Mariner Books

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/W65

 

368. WILEY, RICHARD. Soldiers in Hiding : A Novel / Richard Wiley. -   Portland : Hawthorne Books & Literary Arts, s.a.

205 p. - (Hawthorne Rediscovery).

ISBN 0-9766311-3-X

821.111(73)-31                                                  082.1 Hawthorne Rediscovery

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/W68

 

369. WOLFF, TOBIAS. The Barracks Thief : [novel] / Tobias Wolf. -   New York : HarperCollins Publishers Inc., 1984

101 p. - (ecco).

ISBN 978-0-88001-049-1

821.111(73)-31                                                  082.1 ecco

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/W81

 

370. ZABOR, RAFI. The Bear comes Home : a novel / Rafi Zabor. -   New York : W.W. Norton & Company, 1998

484 p. - (Norton Paperback Fiction).

ISBN 978-0-393-31863-0

821.111(73)-31                                                  082.1 Norton Paperback Fiction

1. LITERATURĂ AMERICANĂ (roman)

821.111/Z11

821.112.2  Literatură germană

 

371. FRANCK, JULIA. Femeia din amiază : roman / Julia Franck ; traducere din limba germană şi note de Ramona Trofin. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2011

366 p. - (Raftul Denisei).

Titl. orig. : Die Mittagsfrau

ISBN 978-973-689-394-0

821.112.2-31=135.1                                         082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

II 91218 ; 821.112.2/F86

 

372. FUNKE, CORNELIA. Igraine Fărădefrică / Cornelia Funke ; Traducere din limba germană Cornel Stoenescu. -   [Bucureşti] : RAO, [2011]

224 p. : il.

ISBN 978-606-8285-76-7

821.112.2-93-31=135.1

1. LITERATURĂ GERMANĂ(pt. copii)

821.112.2/F97

 

373. GRIMM, JACOB. A két testvér / Grimm mesék. -   Marosvásárhelt : Silver Tek, 2011

80 p.

ISBN 978-606-8301-02-0

821.112.2-93-32

1. LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti)

821.112.2/G86

 

374. LÖHR, ROBERT. Automatul de şah / Robert Löhr ; [Traducere din limba germană Cornel Stoenescu]. -   [Bucureşti] : RAO, [2011]

409 p.

Titl. orig. : Der Schachautomat

ISBN 978-606-609-031-5

821.112.2-31=135.1

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

I 19461 ; 821.112.2/L75

 

375. MANN, THOMAS. Muntele vrăjit : [roman] / Thomas Mann ; traducere din limba germană de Petru Manoliu. -   Bucureşti : RAO, 2009

924 p. - (Biblioteca Thomas Mann).

ISBN 978-973-103-361-7

082.1 Biblioteca Thomas Mann                     821.112.2-31=135.1

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

II 91063 ; 821.112.2/M28

 

376. SCHLINK, BERNHARD. Minciuni de vară / Bernhard Schlink ; Traducere din limba germană de Gabriela Eftimie. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

286 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Titl. orig. : Sommerlügen

ISBN 978-973-46-1962-7

821.112.2-34=135.1                                         082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ GERMANĂ(povestiri)

II 91161 ; 821.112.2/S34

821.131.1  Literatură italiană

 

377. ECO, UMBERTO. Cum ne construim duşmanul şi alte scrieri ocazionale / Umberto Eco ; Traducere de Ştefania Mincu. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

271 p. : il. - (Plural M).

Note de subsol

ISBN 978-973-46-1850-7

821.131.1-92=135.1                                         821.131.1-4=135.1

082.1 Plural M

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(articole)

2. LITERATURĂ ITALIANĂ(eseuri)

III 30753 ; 821.131.1/E15

 

378. GUARNIERI, LUIGI. Mireasa evreică / Luigi Guarnieri ; Traducere din limba italiană Marina Loghin. -   Bucureşti : RAO, 2010

220 p. - (Biblioteca RAO).

Titl. orig. : La sposa ebrea

ISBN 978-606-8251-62-2

821.131.1-31=135.1                                         082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman)

II 91065 ; 821.131.1/G93

 

379. KEDROS, ELENA. Fetele din Olimp / Elena Kedros ; Traducere din limba italiana Geanina Tivdă. -   [Bucureşti] : RAO, [2011]

Vol. - (Biblioteca RAO).

Vol.1 : Lacrimi de cristal - 224 p. il. parţial color. - Titl. orig. : Ragazze dell' Olimpo - Lacrime di Cristallo. - ISBN 978-606-609-057-5

Vol.2 : Puterea viselor - 224 p. il. parţial color. - Titl. orig. : Ragazze dell' Olimpo - Il Potere dei Sogni Titl. orig. : Ragazze dell' Olimpo - Il Potere dei Sogni. - ISBN 978-606-609-056-8

821.131.1-93-31=135.1                                   082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman pt. copii)

821.131.1/K29

 

380. PAVESE, CESARE. Casa de pe colină / Cesare Pavese ; Traducere şi note de Ştefan Delureanu. -   Bucureşti : Univers, 2008

159 p. - (Colecţiile Cotidianul. Literatura).

ISBN 978-1-60257-091-7

821.131.1-31=135.1

082.1 Colecţiile Cotidianul. Literatura

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman)

821.131.1/P46

 

381. PIRANDELLO, LUIGI. Rău de lună şi alte povestiri / Luigi Pirandello ; În româneşte de Laura Poantă. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009

150 p. : il.

ISBN 978-973-133-633-6

821.131.1-34=135.1

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(povestiri)

II 91079 ; 821.131.1/P67

821.133.1  Literatură franceză

 

382. BALZAC, HONORÉ DE. Povestiri deşucheate / Honoré de Balzac ; în româneşte de Virgil Tănase. -   s.l. : Editura Eminescu, 1997

211 p.

Titl. orig. : Contes drolatiques (I-e`re décade)

ISBN 973-22-0351-X

821.133.1-32

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri)

II 91128 ; 821.133.1/B25

 

383. FOENKINOS, DAVID. Despărţirile noastre / David Foenkios ; Traducere din franceză de Marioara Sima. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

176 p. - (Cartea de pe noptieră ; 180).

Titl. orig. : Nos séparations

ISBN 978-973-50-2907-4

821.133.1-31=135.1                                         082.1 Cartea de pe noptieră

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

I 19469 ;821.133.1/F74

 

384. HELLENS, FRANZ. O femeie, două iubiri : roman / Franz Hellens ; Traducere şi prefaţă de Camelia-Meda Mijea. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009

298 p. - (Belgica.ro).

Franz Hellens este pseudonimul sub care se consacră în literatură autorul Frédéric Marie Jeanne Joseph Van Ermengem

Prefaţă p. 5-12

Titl. orig.: La femme partagée

ISBN 973-686-652-7

821.133.1(493)-31=135.1                                               082.1 Belgica.ro

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman)

II 91074 ; 821.133.1/H46

 

385. HOUELLEBECQ, MICHEL. Harta şi teritoriul / Michel Houellebecq ; Traducere din limba franceză şi note de Daniel Nicolescu Traducere din limba franceză şi note de Daniel Nicolescu. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

408 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Titil. orig. : La carte et le territoire

ISBN 978-973-46-1950-4

821.133.1-31=135.1                                         082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

I 19467 ; 821.133.1/H85

 

386. SEMPRÚN, JORGE. A háborúnak vége / Jorge Semprún ; Fordította Rayman Katalin. -   Budapest : Magvető, 1969

196 p. - (Világkönyvtár).

821.134.2-32=511.141                                     821.133.1-32=511.141

082.1 Világkönyvtár

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(proză)

2. LITERATURĂ SPANIOLĂ(proză)

821.133.1/S44

 

387. SIMENON, GEORGES. Pietr Letonul / Geroges Simenon ; Traducere de Nicolae Constantinescu. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

199 p. - (Maigret).

ISBN 978-973-46-2003-6

821.133.1-312.4=135.1                                    082.1 Maigret

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman poliţist)

II 91164 ; 821.133.1/S56

 

388. TOURNIER, MICHEL. Picătura de aur / Michel Tournier ; [Traducere din limba franceză Bogdana Savu Neuville. -   [Bucureşti] : RAO, [2011]

249 p. - (Opere XX).

ISBN 978-606-8255-98-9

821.133.1-31=135.1                                         082.1 Opere XX

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

I 19465 ; 821.133.1/T78

 

389. ZEVACO, MICHEL. Epopeea dragostei / Michel Zevaco ; În româneşte de L. Altbuch. -   [Bucureşti] : Menora, [s.a.]

448 p.

Romanul face parte din ciclul Pardaillan

ISBN 973-95840-1-2

821.133.1-311.3=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri)

821.133.1/Z58

 

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

390. ASENSI, FRANCISCO. Sângele : Experimentul Opus Dei / Francisco Asensi ; Traducere din limba spaniolă şi note Adriana Steriopol. -   Bucureşti : RAO, 2011

508 p. - (Biblioteca RAO).

Titl. orig.: Aima

ISBN 978-606-8251-37-0

821.134.2-31=135.1                                         082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman)

II 91064 ; 821.134.2/.3/A86

 

391. GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. N-am venit să ţin un discurs / Gabriel García Márquez ; traducere din limba spaniolă şi note de Tudora Şandru Mehedinţi. -   Bucureşti : RAO, 2011

123 p. - (Biblioteca Gabriel García Márquez).

Titlul original în lb. spaniolă : Yo no vengo a decir un discurso

ISBN 978-606-8255-89-7

082.1 Biblioteca Gabriel García Márquez

821.134.2(861)-32=135.1

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Columbia)(proză)

II 91062 ; 821.134.2/.3/G19

 

392. MARSÉ, JUAN. Ultimele seri cu Teresa / Juan Marsé ; Traducere şi note de Tudora Şandru Mehedinţi. -   s.l. : Editura Eminescu, 1998

391 p.

ISBN 973-22-0371-4

821.134.2-31=135.1

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman)

II 91105 ; 821.134.2/.3/M42

 

393. UNAMUNO, MIGUEL DE. Însemnări pentru un tratat de cocotologie / Miguel de Unamuno ; Traducere, note şi postfaţă de Carmen Bulzan ; Prefaţă de Teodor Dima. -   [Iaşi] : Institutul European, 2011

67 p. : il., fig. - (Eseuri de ieri şi de azi ; 82).

Bibliografie p. 67

ISBN 978-973-611-736-7

821.134.2-4=135.1                                            082.1 Eseuri de ieri şi de azi

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(eseuri)

II 91173 ; 821.134.2/.3/U46

 

394. VARGAS LLOSA, MARIO. Odiseu şi Penelopa / Mario Vargas Llosa ; Traducere din limba spaniolă şi note de Mariana Vartic. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2010

229 p. - (Byblos).

ISBN 978-606-588-071-9

821.134.2(85)-2=135.1                                    082.1 Byblos

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Peru)(teatru)

II 90865 ; 821.134.2/.3/V27

 

395. VARGAS LLOSA, MARIO. Visul celtului / Mario Vargas Llosa ; Traducere din limba spaniolă şi note de MarinMălaicu-Hondrari. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

459 p.

Titlul original : El sueňo del celta

ISBN 978-973-50-3007-0

821.134.2(85)-31=135.1

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Peru)(roman)

II 91219 ; 821.134.2/.3/V27

821.135.1  Literatură română

 

396. Antologia umorului românesc. - Ediţie îngrijită de George Zarafu. - Bucureşti : Grai şi suflet - Cultura Naţională, 1998

vol.

vol. 1 : Epigrama clasicilor - 583 p. - ISBN 973-9232-33-7

821.135.1-7-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

III 30741 ; 821.135.1-82/A62

 

397. BEJAN, DIMITRIE. Oranki : Amintiri din captivitate / Dimitrie Bejan ; cu un cuvânt înainte de Gabriel Ţepelea. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 1998

307 p.

ISBN 973-31-0733-6

821.135.1-94

343.819.5(47-Oranki)"1942/1948"(0:82-94)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

2. DEŢINUŢI POLITICI(confesiuni)

II 91104 ; 821.135.1/B41

 

398. BLAGA-BREDICEANU, CORNELIA. Jurnale : 1919; 1936-1939; 1939-1940; 1959-1960 / Cornelia Blaga-Brediceanu. - Ediţie îngrijită şi comentată de Dorli Blaga. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008

194 p. : il.

Volum editat cu sprijinul Societăţii Culturale "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

ISBN 978-973-133-397-7

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

II 91068 ; 821.135.1/B56

 

399. BOLDEA, IULIAN. Aproximaţii / Iulian Bildea. -   [Bucureşti] : [Contemporanul], [2010]

269 p. - (Biblioteca Contemporanul).

ISBN 978-606-92684-3-8

821.135.1.09                                                      821.135.1-4

082.1 Biblioteca Contemporanul

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

I 19441 ; 821.135.1.09/B66

 

400. BORZ, TEODOR. Colivii / Teodor Borz. -   Târgu-Mureş : Ardealul, 2011

114 p.

ISBN 978-973-8406-99-5

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

II 91050 ; 821.135.1/B70

 

401. BRAD, ION. Printre alte mii de scrisori / Ion Brad. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010

394 p.

ISBN 978-973-133-807-1

821.135.1-6

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă)

III 30732 ; 821.135.1/B75

 

402. BRĂDESCU, STELIANA. Slavici sau iubirea ca mod de viaţă : Relaţia umană ca loc geometric al prozei lui Ioan Slavici / Steliana Brădescu ; Prefaţă de Mircea Anghelescu. -   [Iaşi] : Institutul European, 2011

277 p. - (Academica ; 118 ; Litere).

Bibliografie p. 257-266

Rezumat în limba engleză şi franceză p. 267-277

ISBN 978-973-611-718-3

821.135.1.09 Slavivi, Ioan                                              082.1 Academica

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 91175 ; 821.135.1.09/S63B

 

403. BUCIU, MARIAN VICTOR. 10 + 10 prozatori exemplari nominalizaţi la Nobel / Marian Victor Buciu. -   [Bucureşti] : [Contemporanul], [2010]

392 p. - (Biblioteca Contemporanul).

ISBN 978-606-92471-1-2

821.135.1.09                                                      082.1 Biblioteca Contemporanul

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

I 19442 ; 821.135.1.09/B86

 

404. BUDA, NICHOLAS. Între Hristos şi Buddha : Pe munţii de care se sprijină cerul / Nicholas Buda. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009

376 p. : il. în parte color

ISBN 978-973-133-546-9

821.135.1-94                                                      821.135.1-992

244                                                                       908(540)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie)

II 91082 ; 821.135.1/B88

 

405. CAVADIA, MIRCEA. Cine ai fost dumneata, domnule Valentin Silvestru? / Mircea Cavadia. -   Reşiţa : Timpul, [1997]

111 p.

ISBN 973-9249-33-7

929 Silvestru, Valentin                                      821.135.1.09 Silvestru, Valentin

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 91132 ; 821.135.1.09/S55C

 

406. CAZIMIR, OTILIA. A murit Luchi... : Cum am cunoscut eu lumea / Otilia Cazimir ; [Ilustraţii de Adriana Mihăilescu]. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

144 p. : il. color

ISBN 978-973-46-2102-6

821.135.1-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti)

821.135.1/C32

 

407. CĂRTĂRESCU, MIRCEA. Zen : Jurnal 2004-2010 / Mircea Cărtărescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

631 p.

ISBN 978-973-50-3000-1

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

II 91213 ; 821.135.1/C27

 

408. CESAR VON SACHSE, ELENA. Morcovel şi Morcoveaţă / Elena Cesar von Sachse ; Cu ilustraţii de Carmen Lugojan. -   Bucureşti : Anamarol, 2011

23 p. : il.

ISBN 978-606-8049-72-4

821.135.1(430)-93-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti)

821.135.1/C37

 

409. CHRISTI, AURA. Foamea de a fi : Jurnal de scriitor / Aura Christi. -   [Bucureşti] : [Contemporanul], [2010]

500 p. - (Biblioteca Contemporanul).

ISBN 978-606-92471-0-5

821.135.1-94                                                      082.1 Biblioteca Contemporanul

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

II 91041 ; 821.135.1/C48

 

410. CHRISTI, AURA. Planeta Israel / Text & fotografii de Aura Christi ; Editor Andrei Potlog. -   [Bucureşti] : EuroPress Group, [2010]

[100] p. : il. color - (Ochiul magic).

ISBN 978-973-1727-78-3

821.135.1-992                                                    910.4(569.4)(0:82-992)

082.1 Ochiul magic

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(descrieiri de călătorie)

I 19438 ; 821.135.1/C48

 

411. CIOBOTARI, CĂLIN. Captiv în Epoca de aur / Călin Ciobotari. -   [Bucureşti] : Ideea Europeană, [2010]

215 p. - (Roman & Fiction).

ISBN 978-973-1925-51-6

821.135.1-31                                                      082.1 Roman & Fiction

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 91030 ; 821.135.1/C51

 

412. CODREANU, THEODOR. Iona Barbu şi spiritualitatea românească modernă : Ermetismul canonic / Theodor Codreanu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2011

391 p. - (Ştiinţă, spiritualitate, societate).

Indice de nume p. 371-381

ISBN 978-606-588-131-0

821.135.1.09 Barbu, Ion

082.1 Ştiinţă, spiritualitate, societate

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 91181 ; 821.135.1.09/B30C

 

413. CONSTANTINESCU, MIRCEA. Români, vă ordon să staţi la coadă! / Mircea Constantinescu. -   [Bucureşti] : Rampa şi Ecranul, 1997

2 vol.

ISBN 973-95027-2-5

vol. 1 - 351 p. - ISBN 973-95027-2-5

vol. 2 - 478 p. - ISBN 973-95027-2-5

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 91126(1-2) ; 821.135.1/C66

 

414. COSTIN, SEBASTIAN. Pădurea de aer / Sebastian Costin. -   s.l. : Editura Eminescu, 1997

116 p.

ISBN 973-22-0554-7

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 91114 ; 821.135.1/C77

 

415. CRĂCIUNESCU, POMPILIU. Vintilă Horia : Transliteratură şi realitate / Pompiliu Crăciunescu ; Traducere din limba franceză de Olimpia Coroamă ; Prefaţa la ediţia în limba română de Basarab Nicolescu. -   Bucareşti : Curtea Veche, 2011

276 p. - (Ştiinţă, spiritualitate, societate).

Bibliografie p. 259-273

ISBN 978-606-588-002-3

821.135.1.09 Vintilă Horia                              929 Vintilă Horia

082.1 Ştiinţă, spiritualitate, societat

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 91186 ; 821.135.1.09/V64C

 

416. CREANGĂ, ION. Amintiri din copilărie = Gyermekkorom emlékei / Ion Creangă ; Traducere = Fordította R. Berde Mária, Kiss Jenő ; Prefaţă, bibliografie selectivă, glosar = Előszó, könyvészet, szómagyarázat T. A. Enăchescu. - Ediţie bilingvă îngrijită de Mircea Borda = Kétnyelvű kiadás Mircea Borda gondozásában. -   Târgu Mureş = Marosvásárhely : Casa de Editură Petru Maior = Petru Maior Kiadó, 1999

276 p. : il. - (Diákkönyvtár).

Text bilingv român-maghiar

Prefaţă p. 5-11

Tabel cronologic p. 12-15

Bibliografie p. 255-258

ISBN 973-98450-2-9

821.135.1-34                                                      821.135.1-34=511.141

082.1 Cartea pentru elevi şi studenţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

821.135.1/C84

 

417. CREŢAN, GABRIELA. Kenoma / Gabriela Creţan. -   [Bucureşti] : [Contemporanul], [2010]

112 p. - (Biblioteca Contemporanul).

ISBN 978-606-92471-3-6

821.135.1-1                                                        082.1 Biblioteca Contemporanul

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

II 91039 ; 821.135.1/C85

 

418. CREŢU, ION. Lecturi de serviciu / Ion Creţu. -   [Bucureşti] : Ideea Europeană, [2010]

261 p. - (Biblioteca Ideea Europeană).

ISBN 978-973-1925-54-7

821.135.1-32                                                      082.1 Biblioteca Ideea Europeană

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă)

II 91035 ; 821.135.1/C85

 

419. CRISTEA, MIHAELA. Despre realitatea iluziei : De vorbă cu Henriette Yvonne Stahl / Mihaela Cristea. -   Bucureşti : Minerva, 1996

323 p. : foto.

ISBN 973-21-0485-6

821.135.1.09 Stahl, Henriette Yvonne

929 Stahl, Henriette Yvonne                           821.135.1-94(047.53)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

II 91141 ; 821.135.1.09/S75C

 

420. CUBLEŞAN, CONSTANTIN. Omul în colivie : Nuvele şi povestiri / Constantin Cubleşan. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010

174 p.

ISBN 978-973-133-686-2

821.135.1-32                                                      821.135.1-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 91073 ; 821.135.1/C93

 

421. DASCĂLU, BOGDAN MIHAI. Fiul nisipurilor : Roman / Bogdan Mihai Dascălu. -   [Bucureşti] : [Contemporanul], [2010]

208 p - (Biblioteca Contemporanul. Roman).

ISBN 978-606-92471-5-0

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca Contemporanul

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

I 19444 ; 821.135.1/D20

 

422. DÂNCU, VASILE SEBASTIAN. Mitologii, fantasme şi idolatrie : Meditaţii şi flashmob-uri / Vasile Sebastian Dâncu. -   [Bucureşti] : RAO, [2011]

320 p. : graf. - (Biblioteca RAO).

ISBN 978-606-609-065-0

821.135.1-84                                                      082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(meditaţii)

II 91150 ; 821.135.1/D15

 

423. DĂRĂMUŞ, LUCIA. Interviuri / Lucia Dărămuş. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010

164 p.

ISBN 978-973-133-724-1

821.135.1-83                                                      821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 91075 ; 821.135.1/D18

 

424. DĂRĂMUŞ, LUCIA. Mai mult decât psihoză... : [Roman] / Lucia Dărămuş. -   [Bucureşti] : [Contemporanul], [2010]

200 p. : il. - (Biblioteca Contemporanul. Roman).

ISBN 978-606-92471-4-3

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca Contemporanul

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

I 19446 ; 821.135.1/D18

 

425. DIACONESCU, LIGYA. Antologia scriitorilor români contemporani : Starpress 2011 = Contemporary Worldwide Romanian Writers Antology / Ligya Diaconescu. -   [Râmnicu Vâlcea] : Fortuna, 2011

225 p. : il.

ISBN 978-973-7981-65-3

821.135.1-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

IV 6909 ; 821.135.1-81/D36

 

426. DIACONU, MIRCEA A.. Atelierele poeziei / Mircea A. Diaconu. -   [Bucureşti] : Ideea Europeană, [2005]

308 p. - (Istorie, teorie şi critică literară).

ISBN 973-7691-04-0

821.135.1.09-1

082.1 Istorie, teorie şi critică literară

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 91032 ; 821.135.1.09/D36

 

427. DOBRE CARMEN. În lumea poveştilor lui Creangă : [Carte electronică] / Carmen Dobre. - [Bucureşti] : Coresi, 2011. -  : ePublishers

CD

821.135.1-93-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti)

MAV-360 ; MAV-361 ; MAV-362 ; 821.135.1/D58

 

428. FLORESCU, NICOLAE. Istoriografia literaturii române vechi / Nicolae Florescu. -   s.l. : Editura Jurnalul Literar, 1996

vol.

ISBN 973-96917-9-x

vol. 1 : Evoluţia metodelor de cercetare - 199 p

ISBN 973-96917-9-x

821.135.1.09

1. ISTORIOGRAFIE LITERARĂ

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ VECHE(istoriografie)

III 30742 ; 821.135.1.09/F68

 

429. FRUNZĂ SANDU. Dumnezeu şi Holocaustul la Elie Wiesel : O etică a responsabilităţii / Sandu Frunză. -   [Bucureşti] : [Contemporanul], [2010]

191 p. - (Biblioteca Contemporanul. Istorie).

Index p. 185-188

ISBN 978-606-92684-2-1

821.135.1.09 Wiesel, Elie                                 323.15(=411.16)

082.1 Biblioteca Contemporanul. Istorie

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

I 19443 ; 821.135.1.09/F94

 

430. GAGHII, ION. Lumea dintre lacrimi / Ion Gaghii. -   Bucureşti : Vinea, 2011

124 p.

ISBN 978-973-698-323-8

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 91051 ; 821.135.1/G13

 

431. GHIŢEANU, SERENELA. Ora de citit / Serenela Ghiţeanu. -   Iaşi : Alfa, 2011

173 p.

ISBN 978-606-540-052-8

82.09                                                                    821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

2. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică literară)

II 91058d ; 82.09/G53

 

432. GRIGORIU, FLORIN. Lecţii de haiku / Florin Grigoriu. -   Bucureşti : Amurg Sentimental, 1999

187 p.

ISBN 973-9406-30-0

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(haiku)

821.135.1/G84

 

433. HAŞDEU, IULIA. Muguri de aprilie : Fantezii şi visări, Medievale, Destăinuiri, Schiţe / Iulia Haşdeu ; Traducere de Augustin G. Cipeianu ; Ediţie îngrijită şi prefaţă de Crina Decusară Bocşan. -   s.l. : Editura Eminescu, 1997

323 p.

ISBN 973-22-0507-5

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 91119 ; 821.135.1/H34

 

434. HRIB, BOGDAN. The Greek Connection / Bogdan Hrib ; Translated from Romanian by Monica Ramirez. -   Bucureşti : Tritonic, 2011

159 p.

ISBN 978-606-8139-97-5

821.135.1-312.4=111

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman poliţist)

II 91227 ; 821.135.1/H87

 

435. ILIEŞIU, VICTOR. Ars poetica : [Poezii edite şi inedite] / Victori Ilieşiu. - Ediţie îngrijită de Sorin Ilieşiu. -   Satu Mare : Editura Pleiade, [2011]

108 p.

ISBN 978-973-95117-7-3

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 91087 ; 821.135.1/I-44

 

436. KUCIUK, ARDIAN-CHRISTIAN. Ex : Roman de dragoste & conspiraţie / Ardian-Christian Kuciuk. -   [Bucureşti] : [Contemporanul], [2010]

200 p. - (Biblioteca Contemporanul. Roman).

ISBN 978-606-92471-6-7

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca Contemporanul

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

I 19439 ; 821.135.1/K89

 

437. LAHOVARY, PAUL. Vântoasele : roman / Paul Lahovary. -   Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, s.a.

139 p. - (Akademos).

ISBN 973-30-3497-5

821.135.1-31                                                      082.1 Akademos

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 91088 ; 821.135.1/L15

 

438. LECHINŢAN, VASILE. Comoara lui Mitruţ : Poveste din Clujul secolului al 17-lea / Vasile Lechinţan. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011

64 p. : il. - (Scriitorii Transilvaniei ; Pecolino).

ISBN 978-973-133-939-9

821.135.1-93-34                                                082.1 Scriitorii Transilvaniei

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveste)

2. LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)

821.135.1/L37

 

439. LIICEANU, AURORA. Viaţa nu-i croită după calapod / Aura Liiceanu. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

239 p. - (Seria de autor Aurora Liiceanu).

ISBN 978-973-46-2072-2

821.135.1-31

082.1 Seria de autor Aurora Liiceanu

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 91162 ; 821.135.1/L61

 

440. LOGREŞTEANU, FLORIN. Casa cu iederă : [Roman] / Florin Logreşteanu. -   [Bucureşti] : [Contemporanul], [2010]

344 p. - (Biblioteca Contemporanul. Roman).

ISBN 978-606-92471-2-9

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca Contemporanul

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 91040 ; 821.135.1/L74

 

441. LOVINESCU, EUGEN. Memorii ; Aqua forte / E. Lovinescu. - Ediţie îngrijită de Gabriela Omăt. -   Bucureşti : Minerva, 1998

841 p.

ISBN 973-21-0501-1

821.135.1.09                                                      821.135.1-94

821.135.1-95

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 91091 ; 821.135.1.09/L81

 

442. LUCA, MIRCEA. Victoria lui Victor / Mircea Luca. -   s.l. : Editura Eminescu, 1997

189 p.

ISBN 973-22-0557-1

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 91143 ; 821.135.1/L83

 

443. LUCACI, CLAUDIU. Programarea binelui / Claudiu Lucaci. -   Bucureşti : Tritonic, 2011

415 p.

ISBN 978-606-8139-87-6; ISBN 978-606-92909-1-0

821.135.1-92

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică)

II 91226 ; 821.135.1/L84

 

444. MACREA-TOMA, IOANA. Privilighenţia : Instituţii literare în comunismul românesc / Ioana Macrea-Toma. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009

II, 366 p. : fig., tab.

Index de nume p. 338-341

Index tematic p. 342-347

Index de tabele şi figuri p. 348-350

Bibliografie p. 351-362

ISBN 978-973-133-693-0

821.135.1.09(498)                                             821.135.1.09:351.751.5(498)

351.751.5:821.135.1.09(498)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

2. ISTORIE LITERARĂ(România)

III 30709 ; 821.135.1.09/M13

 

445. MANOLESCU, NICOLAE. Metamorfozele poeziei / Nicolae Manolescu. -   Reşiţa : Timpul, 1996

143 p.

ISBN 973-9249-12-4

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(istorie)

II 91122 ; 821.135.1.09/M27

 

446. MINCU, ŞTEFANIA. Nichita Stănescu : poezii / Ştefania Mincu. -   Constanţa : Pontica, 1997

284 p. - (Clasicii români interpretaţi).

Bibliografie p. 280-282

ISBN 973-9224-15-6

821.135.1.09 Stănescu, Nichita                      082.1 Clasicii români interpretaţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 91135 ; 821.135.1.09/S77M

 

447. MOSARI, G.. Zâmbete de turist / G. Masori. -   Bucureşti : Editura Universal Dalsi, 1998

112 p. : il.

ISBN 973-9166-94-6

821.135.1-992

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie)

II 91107 ; 821.135.1/M91

 

448. MUNTEANU, ŞTEFAN. Filosofia indiană şi creaţia eminesciană / Ştefan Munteanu. -   Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997

144 p.

Bibliografie p. 133-139

ISBN 973-30-5609-X

821.135.1.09 Eminescu, Mihai                       294                        14(540)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 91093 ; 821.135.1.09/E48M

 

449. NAUM, GELLU. Partea cealaltă : poeme = L'autre côté: poe`mes / Gellu Naum ; Traduit par Annie Bentoiu et Andrée Fleury. -   Bucureşti : Cartea Românească, 1998

389 p.

ISBN 973-23-0681-5

821.135.1-1=135.1=133.1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 91125 ; 821.135.1/N27

 

450. NEAGU, GHEORGHE ANDREI. Războiul muştelor / Gheorghe Andrei Neagu. -   Bacău : Pro Plumb, 2010

259 p.

ISBN 978-973-1894-37-9

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză)

II 91049 ; 821.135.1/N31

 

451. NEGOIŢESCU, ION. Scriitori moderni / I. Negoiţescu. -   Bucureşti : Editura Eminescu, 1996

vol. - (Lampa lui Aladin).

vol. 2 - 301 p. - ISBN 973-22-0533-4

821.135.1.09                                                      082.1 Lampa lui Aladin

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 81587 ; II 91117 ; 821.135.1.09/N39

 

452. NISTOR, ADRIANA. Nichita Stănescu: Studiu monografic / Adriana Nistor. -   Tîrgu-Mureş : Nico, 2011

166 p.

Bibliografie p. 160-166

ISBN 978-606-546-146-7

821.135.1.09 Stănescu, Nichita

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 91236 ; 821.135.1.09/S77N

 

453. OPRESCU, FLORIN. In(actualitatea) lui Eminescu : Izomorfismele canonului literar / Florin Oprescu. -   []Bucureşti : [Contemporanul], [2010]

302 p. - (Biblioteca Contemporanul).

Bibliografie selectivă p. 285-297

ISBN 978-606-92471-7-4

821.135.1.09 Eminescu                                    821.135.1-4

082.1 Biblioteca Contemporanul

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

I 19445 ; 821.135.1.09/O-65

 

454. PÂRVULESCU, IOANA. Lumea ca ziar : A patra putere: Caragiale : Cu 248 de reproduceri inedite / Ioana Pârvulescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

175 p. : repr.

Note p. 97-104

Anexe p. 107-119

ISBN 978-973-50-2954-8

821.135.1.09 Caragiale, I.C.                            070(498)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 91197 ; 821.135.1.09/C23P

 

455. PECICAN, OVIDIU. Aventurile lui Matiaş Corvin la Cluj / Ovidiu Pecican ; [Cronică în imagini de Kőmives Andor]. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011

46 p. : il. color, fig. - (Scriitorii Transilvaniei ; Pecolino).

ISBN 978-973-133-897-2

821.135.1-93-34                                                082.1 Scriitorii Transilvaniei

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti)

821.135.1/P48

 

456. PETRESCU, IOANA EM.. Studii eminesciene / Ioana Em. Petrescu ; Cuvânt înainte de Ioana Bot ; Ediţie îngrijită, note şi bibliografie de Ioana Bot şi Adrian Tudurachi. -  Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009

538 p.

Note la sf. capitolelor

ISBN 978-973-133-592-6

821.135.1.09 Eminescu, Mihai

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 91080 ; 821.135.1.09/E48P

 

457. PETRU URSACHE. Eros & Thanatos la Cezar Ivănescu / Petru Ursache. -   [Bucureşti] : [Contemporanul], [2010]

254 p. : il., facsim. - (Biblioteca Contemporanul).

Note p. 203-204

ISBN 978-606-92471-8-1

821.135.1.09 Ivănescu, Cezar                        082.1 Biblioteca Contemporanul

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 91038 ; 821.135.1.09/U84

 

458. PILLAT, DINU. Tinereţe ciudată şi alte scrieri / Dinu Pillat ; Ediţie îngrijită şi note de Monica Pillat ; Prefaţă şi dosar de referinţe critice de George Ardeleanu. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

390 p.

ISBN 978-973-50-2927-2

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză)

II 91201 ; 821.135.1/P65

 

459. POANTĂ, PETRU. Clujul meu : radiografii / Petru Poantă. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011

128 p. - (Scriitorii Transilvaniei ; Eseu).

ISBN 978-973-133-928-3

821.135.1-4                                                        082.1 Scriitorii Transilvaniei

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 91071 ; 821.135.1/P73

 

460. POPESCU, TITU. Psihiatrie politică / Titu Popescu. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011

146 p. - (Scriitorii Transilvaniei ; Eseu. Publicistică).

Note la sf. capitolelor

ISBN 978-973-133-893-4

821.135.1-4                                                        821.135.1-92

082.1 Scriitorii Transilvaniei

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică)

II 91077 ; 821.135.1/P81

 

461. POPIŞTEANU, CRISTIAN. Accente / Cristian Popişteanu. -   Bucureşti : Silex, 1997

204 p.

ISBN 973-9356-00-1

821.135.1-92                                                      94(100)"19"(0:82-92)

32(100)"19"(0:82-92)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică)

II 91111 ; 821.135.1/P82

 

462. RAMIREZ, MONICA. Traficantul de umbre / Monica Ramirez ; traducere din limba engleză Adina Constantin. -   Bucureşti : Tritonic, 2011

255 p.

ISBN 978-606-8139-96-8

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 91228 ; 821.135.1/R23

 

463. RĂDOI, DUMITRU. Din poezia teleormăneană a Marii Uniri : Remember 1914-1918 : Antologie selectivă / Dumitru Rădoi. -   Bucureşti : Asociaţia Naţională Cultul eroilor Bucureşti, 2005

164 p.

ISBN 973-715-059-7

821.135.1-82                                                      821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

II 91055 ; 821.135.1-82/R16

 

464. RĂDOI, DUMITRU. Lumini din Kogaion : Poezii : Remember 1988-1989 / Dumitru Rădoi. -   Bucureşti : Univers Ştiinţific, 2009

84 p. - (Colecţia Cultul Eroilor).

ISBN 978-973-1944-16-6

821.135.1-1                                                        082.1 Colecţia Cultul Eroilor

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 91053 ; 821.135.1/R16

 

465. RĂDOI, DUMITRU. Soldat şi poet pe frontul Marii Uniri : Antologie / Dumitru Rădoi. -   Bucureşti : Pro Transilvania, 2006

767 p. - (Colecţia pentru Cultul Eroilor).

ISBN 973-715-133-X; ISBN 978-973-715-133-9

821.135.1-82                                                      821.135.1-1

082.1 Colecţia pentru Cultul Eroilor

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

III 30726d ; 821.135.1-82/R16

 

466. RĂDOI, MIHAIL. Lacrimi sincere : Remember 1913-1917 / Mihail Rădoi. -   Bucureşti : Asociaţia Naţională Cultul eroilor, 2005

152 p. : il.

ISBN 973-715-058-9

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 91057d ; 821.135.1/R16

 

467. RĂDULESCU, MIHAELA. Întreabă-mă orice / Mihaela Rădulescu. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

208 p. : il.

ISBN 978-973-46-2118-7

821.135.1-92

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole)

II 91155 ; 821.135.1/R18

 

468. REGMAN, CORNEL. Reflexii şi reflexe : Aforisme vesele şi triste / Cornel Regman ; Cuvînt înainte de Alexandru Paleologu. -   s.l. : Editura Jurnalul Literar, 1997

87 p. - (Cogito ; 1).

ISBN 973-9365-00-0

821.135.1-84

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(reflecţii)

II 91118 ; 821.135.1/R48

 

469. REVNIC, IOANA. Dresură de lei / Ioana Revnic ; Prefaţă de Vitalie Ciobanu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2011

328 p. - (Interviuri).

Note de subsol

ISBN 978-606-588-102-0

821.135.1-83                                                      821.135.1.09(047.53)

082.1 Interviuri

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

II 91187 ; 821.135.1/R49

 

470. ROTILĂ, VIOREL. "Citeşte-mă pe mine" : Jurnal de idei / Viorel Rotilă. -   [Iaşi] : Institutul European, 2011

235 p. - (Texte de frontieră ; 48).

ISBN 978-973-611-735-0

821.135.1-84                                                      082.1 Texte de frontieră

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(meditaţii)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(reflecţii)

II 91176 ; 821.135.1/R83

 

471. ROZNOVEANU, MIRELA. Viaţa pe fugă : Roman / Mirela Roznoveanu. -   Bucureşti : Sirius, s.a.

288 p.

ISBN 973-97796-2-X

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 91101 ; 821.135.1/R87

 

472. RUŞTI, DOINA. Patru bărbaţi plus Aurelius / Doina Ruşti. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

224 p. - (Ego. Proză).

ISBN 978-973-46-1984-9

821.135.1-31                                                      082.1 Ego. Proză

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 91156 ; 821.135.1/R95

 

473. SÂRBU, PAUL. Povestiri din Delta Dunării / Paul Sârbu. -   s.l. : Editura Eminescu, 1997

155 p.

ISBN 973-22-0588-1

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 91094 ; 821.135.1/S23

 

474. SILVESTRU, AURELIAN. Cel rătăcit / Aurelian Silvestru. -   Bucureşti : RAO, 2010

348 p. - (Biblioteca noastră).

ISBN 978-606-8251-03-5

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca noastră

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 91066 ; 821.135.1/S55

 

475. STĂNCIULESCU, MIRELA. Emoţia : roman / Mirela Stănciulescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

271 p.

ISBN 978-973-50-2966-1

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 91225 ; 821.135.1/S76

 

476. STĂNILOAE, LIDIA. Raiul inocenţilor : Roman / Lidia Stăniloae. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

211 p.

ISBN 978-973-50-2919-7

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 91199 ; 821.135.1/S78

 

477. STOIAN, ŞTEFAN. Pe malul fluviului, departe / Ştefan Stoian. -   Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1997

180 p.

ISBN 973-45-0226-3

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 91110 ; 821.135.1/S87

 

478. STOICA-MUJEA, OANA. Sărutul morţii / Oana Stoica-Mujea, Andra Pavel. -   Bucureşti : Tritonic, 2011

430 p.

ISBN 978-606-8139-37-1

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 91229 ; 821.135.1/S88

 

479. STRĂTESCU, ION V.. Darul nebunilor : roman / Ion V. Strătescu. -   s.l. : Vitriviu, 1996

197 p.

ISBN 973-97343-9-1

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 91109 ; 821.135.1/S90

 

480. ŞTEFĂNESCU, ALEX.. Bărbat adormit în fotoliu : Întâmplări / Alex. Ştefănescu ; Viniete de Florin Ştefănescu. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2011

207 p. : il. - (Povestiri).

ISBN 978-606-588-158-7

821.135.1-32                                                      082.1 Povestiri

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 91191 ; 821.135.1/S82

 

481. ŞTEFĂNESCU, ALEX.. Cum se fabrică o emoţie / Alex. Ştefănescu. -   [Bucureşti] : Ideea Europeană, [2010]

138 p. - (Ediţii definitive).

ISBN 978-606-594-041-3

821.135.1.09                                                      082.1 Ediţii definitive

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 91029 ; 821.135.1.09/S82

 

482. TUDOR, CORNELIU VADIM. Pamflete cu sifon albastru / Corneliu Vadim Tudor ; coperta şi caricaturile de Miron Dinulescu. -   [Bucureşti] : Editura Fundaţiei "România Mare", 2000

208 p. : il. - (Cartea de vacanţă).

ISBN 973-95525-2-8

821.135.1-1                                                        082.1 Cartea de vacanţă

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(pamflet)

821.135.1/T91

 

483. Turnir la nunţile rostirii : Concursul Naţional de Creaţie Literară "Petre Ghelmez"- Ediţia a IX-a - Giurgiu, 2011. -   Giurgiu : Kronos, 2011

128 p.

Lucrare apărută sub egida Bibliotecii Jdeţene "I.A. Bassarabescu" Giurgiu

ISBN 978-973-7805-57-7

821.135.1-1(082)                                                              821.135.1-32(082)

06.063:821.135.1(498)"2006"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt.copii)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie pt.copii)

821.135.1-82/T95

 

484. ŢUGUI, PAVEL. Eminescu-Creangă : Documente biografice inedite / Pavel Ţugui. -   Bucureşti : Vestala, 1996

255 p. - (Sinteze).

ISBN 973-9200-37-0

821.135.1.09 Emineascu, Mihai                     821.135.1.09 Creangă, Ion

929 Eminescu, Mihai                                        929 Creangă, Ion

082.1 Sinteze

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

2. BIOGRAFIE(Eminescu, Mihai)

3. BIOGRAFIE(Creangă, Ion)

II 91144 ; 821.135.1.09/E48T

 

485. UDROIU, NEAGU. Sub roţile Carului mare / Neagu Udroiu. -   Bucureşti : Editura Tehnică, 1998

223 p.

ISBN 973-31-1067-1

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

II 91140 ; 821.135.1/U19

 

486. UNGUREANU, CORNEL. Fragmente despre teatru / Cornel Ungureanu. -   Reşiţa : Editura Timpul, 1997

112 p.

ISBN 973-9249-37-x

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

II 91133 ; 821.135.1/U52

 

487. URITESCU, VALENTIN. Aşa sunt eu, prost : Fragmente autobiografice / Valentin Uritescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

245 p. - (Memorii. Jurnale).

ISBN 978-976-50-2946-3

821.135.1-94                                                      929 Uritescu, Valentin(0:82-94)

792(498)Uritescu, Valentin(0:82-94)             082.1 Memorii. Jurnale

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

2. AUTOBIOGRAFIE(Uritescu, Valentin)

II 91200 ; 821.135.1/U76

 

488. VASILE CORNELIU. Scriitorul vremii, vremea scriitorului : [Eseu critic despre Geo Dumitrescu] / Corneliu Vasile. -   [Bucureşti] : EuroPress Group, [2010]

256 p. - (Galeria artiştilor).

Bibliografie p. 221-254

ISBN 978-973-1727-76-9

821.135.1.09 Dumitrescu, Geo                       082.1 Galeria artiştilor

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 91036 ; 821.135.1.09/D91V

 

489. WEINTRAUB, DAVID. Povestiri biblice : proză / David Weintraub. -   s.l. : Editura Eminescu, 1997

190 p.

ISBN 973-22-0577-6

821.135.1-97                                                      821.135.1-32

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ(povestiri)

II 91100 ; 821.135.1/W46

 

490. ZOGRAFI, VLAD. Toate minţile tale : Teatru / Vlad Zografi. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

307 p.

ISBN 978-973-50-2949-4

821.135.1-2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 91206 ; 821.135.1/Z80

821.16  Literaturi slave

 

491. MOSSOLOV, A. A. Misiunea mea în România : Curtea Imperială a Rusiei şi Curtea Regală a României în timpul războiului (Memorii) / A. A. Mossolov ; Ediţie îngrijită pentru tipar, prefaţată şi adnotată de Marin C. Stănescu. -   Bucureşti : Silex, 1997

177 p.

ISBN 973-97927-2-3

821.161.1-94=135.1                                         94(498)"1916/1917"(0:82-94)

929 Mossolov, A.A.

1. LITERATURĂ RUSĂ(memorii)

II 91120 ; 821.161.1/M91

 

492. NABOKOV, VLADIMIR VLADIMIROVICI. Un hohot în beznă : roman / Vladimir Nabokov ; Traducere din limba engleză de Horia Florian Popescu. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

224 p. - (Biblioteca Polirom ; Seria de autor Vladimir Nabokov. Opere 14).

Titl. orig. : Laughter in the Dark

ISBN 978-973-46-2001-2

821.111(73)-31=135.1                                     821.161.1-31=135.1

082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

2. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

II 91166 ; 821.161.1/N11

 

493. NOSOV, NIKOLAI. Habarnam în Oraşul Soarelui / Nikolai Nosov ; Traducere din limba rusă de Gabriela Russo ; Ilustraţii de A. Laptev. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

239 p. : il.

ISBN 978-973-50-3002-5

821.161.1-93-34

1. LITERATURĂ RUSĂ(povestiri pt. copii)

821.161.1/N87

 

494. PELEVIN, VIKTOR. Generation P / Viktor Pelevin ; Traducere din limba rusă şi note Luana Schidu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2011

293 p. - (Byblos).

ISBN 978-606-588-073-3

821.161.1-31=135.1                                         082.1 Byblos

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

II 91196 ; 821.161.1/P49

 

495. SUVOROV, VIKTOR. Acvariul : Cariera şi defecţiunea unui spion sovietic / Victor Suvorov ; Traducere de Laurenţiu Checicheş. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

376 p. - (Hexagon).

ISBN 978-973-46-2021-0

327.8(47+57)(0:82-94)                                     821.161.1-94=135.1

082.1 Hexagon

1. LITERATURĂ RUSĂ(evocări)                  2. LITERATURĂ RUSĂ(memorii)

II 91158 ; 821.161.1/S96

821.17/.9  Alte literaturi

 

496. ARIYOSHI, SAWAKO. Dansatoarea de Kabuki : roman / Sawako Ariyoshi ; Traducere din japoneză şi note de Angela Hondru. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2011

595 p. - (Raftul Denisei).

Titl. orig. : Izumo no okuni

ISBN 978-973-689-408-4

821.521-31=135.1                                             082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman)

II 91210 ; 821.51/.72/A78

 

497. ARIYOSHI, SAWAKO. Soţia doctorului : roman / Sawako Ariyoshi ; Traducere din japoneză şi note de Angela Hondru. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2008

200 p. - (Raftul Denisei).

Titl. orig. : Hanaoka seishuu no tsuma

ISBN 978-973-689-242-4

821.521-31=135.1                                             082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman)

II 91202 ; 821.51/.72/A78

 

498. BASHÔ, MATSUO. Note de drumeţie / Matsuo Bashô ; prefaţă şi traduceri de Aurel Rău. -   s.l. : Editura Eminescu, 1998

123 p.

ISBN 973-22-0602-0

821.521-992=135.1

1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(jurnal de călătorie)

II 91124 ; 821.51/.72/B36

 

499. Cele mai frumoase basme persane / Selecţie şi traducere din limba persană Viorel Bageacu ; [Ilustraţii de Radu Răileanu. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

208 p. : il.

ISBN 978-973-46-1903-0

821.222.1-93-34=135.1

1. LITERATURĂ PERSANĂ(basme)

821.21/.22/C34

 

500. ENCHI, FUMIKO. Ani de aşteptare : [Roman] / Fumiko Enchi ; Traducere din limba japoneză şi note Angela Hondru. -   [Bucureşti] : Humanitas Fiction, 2010

212 p. - (Raftul Denisei).

Titl. orig. : Onnazaka

ISBN 978-973-689-288-2

821.521-31=135.1                                             082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman)

II 91222 ; 821.51/.72/E52

 

501. INOUE, YASUSHI. Cupa de cleştar : roman / Yasushi Inoue ; traducere din limba japoneză şi note de Flavius Florea. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2011

249 p. - (Raftul Denisei).

ISBN 978-973-689-400-8

821.521-31=135.1                                             082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman)

II 91212 ; 821.51/.72/I-55

 

502. INOUE, YASUSHI. Dragostea, şi moartea, şi valurile / Yasushi Inoue ; traducere din limba japoneză de Anca Focşeneanu. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

109 p. - (Cartea de pe noptieră).

Titlul original : Kekkon kinenbi sekitei shi to koi to nami to

ISBN 978-973-50-2031-6

821.521-31=135.1                                             082.1 Cartea de pe noptieră

1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman)

I 19468 ; 821.51/.72/I-55

 

503. KAWABATA, YASUNARI. Dansatoarea din Izu : [povestiri] / Yasunari Kawabata ; Traducere din japoneză şi note de Flavius Florea. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2008

2171 p. - (Raftul Denisei).

Titl. orig. : Volume of short stories

ISBN 978-973-689-223-3

821.521-32=135.1                                             082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(povestiri)

II 91216 ; 821.51/.72/K26

 

504. MISHIMA, YUKIO. Cai în galop / Yukio Mishima ; Traducere din japoneză şi note de Andreea Sion. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2010

358 p. - (Raftul Denisei).

Titl. orig. : Honba

ISBN 978-973-689-378-0

821.521-31=135.1                                             082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman)

II 91223 ; 821.51/.72/M79

 

505. MISHIMA, YUKIO. Soare şi oţel : [roman] / Yukio Mishima ; traducere din limba japoneză de George Şipoş. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

112 p. - (Cartea de pe noptieră ; 149).

Notă bio-bibliografică [1] p.

ISBN 978-973-50-2147-4

821.521-31=135.1                                             082.1 Cartea de pe noptieră

1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman)

I 19471 ; 821.51/.72/M79

 

506. MURAKAMI, HARUKI. IQ84 / Haruki Murakami ; Traducere din limba japoneză şi note de Iuliana Oprina şi Florin Oprina. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

3 vol. - (Biblioteca Polirom ; Seria de autor Haruki Murakami).

ISBN 978-973-46-2005-0

Vol.1 - 399 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-46-2006-7

Vol.2 - 351 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-46-2007-4

821.521-31=135.1                                             082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman)

II 91159(v.1-2) ; 821.51/.72/M96

 

507. NAGAI, KAFU. O poveste neobişnuită la răsărit de râul Sumida / Nagai Kafu ; Traducere din limba japoneză şi note de Rodica Frenţiu. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011

86 p.

Titl. orig.: Bokuto kidan

ISBN 978-973-133-933-7

821.521-31=135.1

1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman)

II 91078 ; 821.51/.72/N17

821.511.141  Literatură maghiară

 

508. ARANY JÁNOS. Toldi / Arany János. -   Marosvásárhely : Silver Tek, 2010

74 p.

ISBN 978-606-92712-4-7

821.511.141-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

821.511.141/A70

 

509. BENEDEK ELEK. Az erdőzöldítő és mezővirágoztató királykisasszony / Benedek Elek. -   Marosvásárhely : Silver Tek, s.a.

28 p. : il.

ISBN 978-606-8301-04-4

821.511.141-93-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)

821.511.141/B44

 

510. BENEDEK ELEK. A három kívánság / Benedek Elek. -   Marosvásárhely : Silver Tek, 2010

76 p.

ISBN 978-606-92419-7-4

821.511.141-93-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)

821.511.141/B44

 

511. BENEDEK ELEK. A szalma király / Benedek Elek meséi. -   Marosvásárhely : Silver Tek, 2010

72 p. : il.

ISBN 978-606-92712-5-4

821.511.141-93-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

821.511.141/B44

 

512. BENEDEK EVA. Napleánya királysasszony / szerző Benedek Elek. -   Marosvásárhely : Silver Tek, 2010

19 p. : il.

ISBN 978-606-92530-7-6

821.511.141-93-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

821.511.141/B44

 

513. DÉAK ISTVÁN. Vadközelben : Vadászanekdoták / dr. Déak István. -   Marosvásárhely : Silver Tek, 2010

140 p. : il.

ISBN 978-606-92530-6-9

821.511.141-36

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(anecdote)

II 91242 ; 821.511.141/D26

 

514. FAZEKAS MIHÁLY. Lúdas Matyi írta Fazekas Mihály ; Hét krajcár írta Móricz Zsigmond. -   Marosvásárhely : Silver Tek, s.a.

30 p.

ISBN 978-606-8301-07-5

821.511.141-93-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

821.511.141/F28

 

515. FEHÉR IRMA. Fecskeszív / Fehér Irma. -   Marosvásárhely : Silver Tek, 2010

98 p. : il.

ISBN 978-606-924-19-0-5

821.511.141-93-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)

821.511.141/F31

 

516. JÓZSA MÁRTA. Bunicuţa pierdută : Józsa Márta / Traducere din limba maghiară de Marius Tabacu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2011

239 p.

Titl. orig. : Amíg nagymami megkrül

ISBN 978-606-588-155-6

821.511.141-31=135.1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 91180 ; 821.511.141/J81

 

517. KŐMÍVES NAGY LAJOS. Kik voltak a Szén - utca és Holdvilág - utca híres alakjai : Riportok, interjuk / Kőmíves Nagy Lajos. -   Marosvásárhely : Silvek Tek, 2011

171 p.

ISBN 978-606-92712-9-2

821.511.141-92

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(publicistică)

II 91246 ; 821.511.141/K70

 

518. MÁRAI SÁNDOR. Lumânările ard până la capăt / Sándor Márai ; Traducere din limba maghiară şi note de Anamaria Pop. - Ediţia a 2-a revăzută. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2011

160 p. - (Byblos).

Titl. orig. : A gyertyák csonkig égnek

ISBN 978-973-669-821-7

821.511.141-31=135.1                                     082.1 Byblos

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 91184 ; 821.511.141/M32

 

519. NAGY ISTVÁN. La cea mai înaltă tensiune / István Nagy ; [În româneşte de: M. Bănescu şi I. Jianu]. -   [Bucureşti] : Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, [1952]

460 p.

Titl. orig.: A legmagasabb höfokon

821.511.141(498)-31=135.1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman)

821.511.141/N17

 

520. NURIDSÁNY LÁSZLÓ. Mondd ki nevem / Nuridsány László. -   Marosvásárhely : Silver Tek, 2010

22 p. : il.

ISBN 978-606-92419-6-7

821.511.141-93-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

821.511.141/N96

 

521. RÁDULY JÁNOS. Székely tréfás népmesék / Ráduly János. -   Marosvásárhely : Silver Tek, s.a.

55 p.

ISBN 978-606-8301-14-3

821.511.141-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti populare)

821.511.141/R18

 

522. RADVÁNYI HAJNAL. Baba versek / Radványi Hajnal. -   Marosvásárhely : Silver Tek, s.a.

34 p. : il.

ISBN 978-606-8301-08-2

821.511.141-93-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

821.511.141/R19

 

523. SZONDA SZABOLCS. Literatura maghiară din România : Aspecte cronologice şi noţiuni de bază = Romániai magyar irodalom kronológia és alapfogalmak : Egyetemi jegyzet hungarológia szakos hallgatók számára / Szonda Szabolcs. -   Bukarest : RHT Kiadó, 2008

88 p.

Bibliografie la sfârşit de capitol

ISBN 978-973-88825-2-2

821.511.141.09(498)

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(critică)

III 30739 ; 821.511.141.09/S99

 

524. Viccek. -   Marosvásárhely : Silver Tek, 2011

44 p.

ISBN 978-606-8301-05-1

821.511.141-7

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(umor)

I 19472

9  GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

902/904  Arheologie. Preistorie

 

525. CÎMPEAN, AURICA. Mărturii arheologice de existenţă umană pe Valea Superioară a Luţului : Din cele mai vechi timpuri până la începutul Evului Mediu / Aurica Cîmpean ; [Cuvânt-înainte de lector univ. dr. Fábián Istvan]. -   Sibiu : InfoArt Media, 2010

149 p. : pl.

Bibliografie selectivă p. 101-103

Lista planşelor p. 104-106

Planşe p. 109-149

ISBN 978-606-92446-9-2

903(498-22 Batoş)                                            902(498-22 Batoş)

1. ARHEOLOGIE(aşezări)                               2. ARHEOLOGIE(morminte)

3. ARHEOLOGIE(obiecte din ceramică)

4. BATOŞ                                                            5. GORENI

6. UILA                                                                7. DEDRAD

II 91047 ; 902/904/C49

 

526. RĂDOI, DUMITRU. Brandul dacilor nemuritori / Dumitru Rădoi. -   Bucureşti : Univers Ştiinţific, 2010

60 p. : il.

Bibliografie p. 53-55

Biobibliografie p. 59-60

ISBN 978-973-1944-39-5

2(398.2)                                                                               903.25-032.42

1. ZAMOLXIS                                                    2. RELIGIA DACILOR

3. ARHEOLOGIE(obiecte din aur)

II 91054 ; 902/904/R16

 

527. RĂDOI, DUMITRU. Teleormanul antic / Dumitru Rădoi. -   Bucureşti : Univers Ştiinţific, 2007

220 p. - (Colecţia pentru Cultul Eroilor).

ISBN 978-973-8936-72-0

902(498-35 Teleorman)

1. ARHEOLOGIE DACO-ROMANĂ

II 91056 ; 902/904/R16

 

528. VARTIC, ANDREI. Magistralele tehnologice ale civilizaţiei dacice / Andrei Vartic. - Ediţia a 2-a. -   [Bacău] : Babel, [2011]. -  : Vicovia

272 p. : il., tab., h.

Note, anexe şi bibliografie la sfârşitul unor capitole

ISBN 978-973-1902-52-4; ISBN 978-973-7888-27-3

904(398.2)                           903-03(398.2)                                     94(398)

1. VESTIGII CULTURALE(dacice)

2. CIVILIZAŢIA DACILOR

II 91086 ; 902/904/V30

908  Monografii zonale

 

529. HURDUGACI, EMANOIL. Chiheru (septembrie 1944) - o pagină însângerată din istoria românilor / Emanoil Hurdugaci ; cuvânt înainte de Dorin Borda. -   Reghin : Regsan, 2011

198 p. : il., h.

Bibliografie p. 195-196

ISBN 987-606-92064-1-6

908(498-22 Chiheru de Jos)                            94(498.4)

1. MONOGRAFIE(Chiheru de Jos)

2. ISTORIA TRANSILVANIEI

II 91245 ; 908/H95

 

530. OFRIM, ALEXANDRU. Străzi vechi din Bucureştiul de azi / Alexandru Ofrim ; Cuvânt de întâmpinare Ioana Pârvulescu. - Ediţia a 4-a revizuită. -   Bucureşti : Humanitas, 2011

302 p. : il.

Bibliografie selectivă p. 301-302

ISBN 978-973-50-2918-0

908(498 Bucureşti)

1. MONOGRAFIE(Bucureşti)

III 30781 ; 908/O-31

 

531. POPESCU-SIRETEANU, ION. Oraşul Siret şi împrejurimile / Ion Popescu-Sireteanu. -   Iaşi : Editura Bucovina, 1999

112 p. : il., h.

ISBN 973-9275-05-9

908(498-21 Siret)

1. MONOGRAFIE LOCALĂ(Siret)

III 30723 ; 908/P81

 

532. RĂDOI, DUMITRU I.. Bogdana-Teleorman : 500 de ani : Monografie / Dumitru I. Rădoi. -   [Alexandria] : [Tipoalex], [1999]

vol.

vol. 1 - 170 p. h

908(498 Bogdana)

1. MONOGRAFIE LOCALĂ(Bogdana)

III 30721d ; 908/R16

 

533. Vadasdi krónika : írásban és képekben - 2010 / Összeállította, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Székely Ferenc. -   Marosvásárhely : Silver Tek, 2010

104 p. : il.

ISBN 978-606-92419-9-8

908(498-22 Vădaş)

1. MONOGRAFIE LOCALĂ(Vădaş)

II 91234 ; 908/V12

91  Geografie

 

534. STAN, GHEORGHE. O.K. pentru America! : (Dacă doriţi să vizitaţi, să lucraţi sau să vă stabiliţi în SUA) / Gheorghe Stan. -   [Iaşi] : [Institutul European], 2006

423 p. : il.

Bibliografie p. 421-423

ISBN 978-973-611-451-9

913(73)                                                                910.4(73)

1. GHID(America)

II 91168 ; 910/S76

913(498)  Geografia României

 

535. NEGREA, ŞTEFAN. Din Defileul Dunării în Cheile Nerei : (Itinerare în Munţii Almăjului şi Locvei) / Ştefan Negrea, Alexandra Negrea. -   Reşiţa : Editura Timpul, 1996

112 p. ; [30] p. il şi h. - (Itinerare în Munţii Banatului ; 1).

ISBN 973-9249-13-2

913(498)                                                              910(498)

082.1 Itinerare în Munţii Banatului

1. CĂLĂTORII GEOGRAFICE(România)

2. TRASEE TURISTICE(munţii Carpaţi)

3. MUNŢII BANATULUI

II 91134 ; 913(498)/N40

929  Biografii. Genealogie. Heraldică

 

536. MUSSKII, SERGHEI. 100 laureaţi ai Premiului Nobel / Serghei Musskii ; Traducere de Mariana Streşna. -   [Bucureşti] : EuroPress Group, [2008]

478 p. : portr. - (Dicţionare & Enciclopedii).

Anexă p. 457-471

ISBN 978-973-1727-36-3

06.068 Nobel:929                                              929:06.068 Nobel

082.1 Dicţionare & Enciclopedii

1. PREMIUL NOBEL(toate domeniile)

III 30706 ; 929/M98

930 Ştiinţa istoriei

 

537. POPESCU, EUGEN COSTEL. Descoperirea Atlantidei : Un nou excurs adânc în preistoria Dacoromâniei / Eugen Costel Popescu. -   Bucureşti : Editura Dacoromânia TDC, 2011

278 p.

ISBN 978-973-7782-91-5

006.92/.95(3)                                                      519.76

930.85(3)                                                             115

1. CIVILIZAŢIE ANTICĂ                              2. SIMBOLISTICĂ

930/P81

94(100) Istorie universală

 

538. 1000-1100 years ago... Hungary in the Carpathian Basin / Edited by Lajos Gubcsi ; Translated by Allan Campbell. -   Budapest : Zrínyi Média, 2011

96 p. : il. color

ISBN 978-963-327-515-3

94(439)(0:82-32)

1. ISTORIA UNGARIEI

III 30725 ; 94(100)/O-55

 

539. BODEA, OANA. Un timp al schimbărilor : Renaşterea naţională a popoarelor din Europa centrală în Aufklärung şi Vormärz. O istorie comparată / Oana Bodea. -   [Bucureşti] : RAO, [2011]

416 p.

Bibliografie selecivă p. 369-390

Rezumat în lmba engleză p. 391-416

ISBN 978-606-609-044-5

930(4-191.2)"1789/1848"                                               94(4-191.2)"1789/1848"

1. ISTORIE(Europa Centrală)                        2. ISTORIE COMPARATĂ

3. ISTORIOGRAFIE

III 30748 ; 94(100)/B61

 

540. BULEI, ION. Monarhi europeni : Marile modele (1848-1914) / Ion bulei, Gabriel Badea-Păun. -   Bucureşti : Silex, 1997

vol.

vol. 1 - 204 p. ; 2 f. pl. - ISBN 973-97927-8-2

94(4)"1848/1914"                                             929.731(4)"1848/1914"

1. ISTORIA EUROPEI

II 91096 ; 94(100)/B91

 

541. CAMPUS, ELIZA. Raymond Poincaré (1860-1934) : Un om în istoria lumii : Din istoria relaţiilor româno-franceze / Eliza Campus. -   Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1998

126 p.

Index p. 121-126

ISBN 973-975-246-8

94(44)"19"                                                          929 Poincaré, Raymond

1. RELAŢII ROMÂNO-FRANCEZE

II 91131 ; 97(100)/C17

 

542. DIACONUS, PAULUS. Istoria Longobarzilor / Paulus Diaconus ; Traducere, notă introductivă, tabel cronologic, note şi postfaţă de Emanuel Grosu. - Ediţie bilingvă. -   [Iaşi] : Polirom, 2011

432 p. - (Biblioteca medievală).

Tabel cronologic p. 7-11

Note p. 327-372

Bibliografie selectivă p. 425-429

ISBN 978-973-46-1971-9

94(363)Longobarzi                                           94(100)"533/744"

082.1 Biblioteca medievală

1. ISTORIA LUMII MEDIEVALE

II 91157 ; 94(100)/D36

 

543. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO. Spania : Trei milenii de istorie / Antonio Domínguez Ortiz ; Postfaţă de John Elliott ; Traducere din limba spaniolă de Gheorghe Vinţan. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008

XII, 344 p. : h.

Indice explicativ de nume şi locuri p. 333-338

ISBN 978-973-133-367-0

94(460)

1. ISTORIA SPANIEI

III 30731 ; 94(100)/D65

 

544. Events That Changed America in the Eighteenth Century / Edited by John E. Findling and Frank W. Thackeray. - 1st Edition. -   Westport : The Greenwood Press, 1998

XII, 209 p., il. - (Events That Changed America).

Glosar p. 189-194

Cronologie p. 195-198

Populaţia coloniilor şi oraşe colonizate p. 199-200

Index p. 201-206

ISBN 0-313-29082-2

94(73)"17/18"                                                082.1 Events That Changed America

1. ISTORIA S.U.A.

94(100)/E93

 

545. Events That Changed America in the Nineteenth Century / Edited by John E. Findling and Frank W. Thackeray. - 1st Edition. -   Westport : The Greenwood Press, 1997

XII, 217 p.; il. - (Events That Changed America).

Glosar p. 193-198

Cronologie p.199-204

Preşedinţi, vicepreşedinţi şi secretari de stat din secolul XIX p.205-206

Index p. 207-214

ISBN 0-313-29081-4

94(73)"18"                                                       082.1 Events That Changed America

1. ISTORIA S.U.A.

94(100)/E93

 

546. Events That Changed America in the Twentieth Century / Edited by John E. Findling and Frank W. Thackeray. - 1st Edition. -   Westport : Greenwood Press, 1996

XII, 239 p., il. - (Events That Changed America).

Glosar p. 209-216

Cronologie p. 217-224

Preşedinţi, vicepreşedinţi şi secretari de stat din secolul XX p. 225-226

Index p. 227-236

ISBN 0-313-29080-6

94(73)"19"                                                       082.1 Events That Changed America

1. ISTORIA S.U.A.

94(100)/E93

 

547. Events That Changed America Through the Seventeenth Century / Edited by John E. Findling and Frank W. Thackeray. - 1st Edition. -   Westport : The Greenwood Press, 2000

XII, 193 p. - (Events that Changed America).

Glosar p. 175-178

Cronologie p. 179-182

Index p. 183-190

Despre editori p. 191-193

ISBN 0-313-29083-0

94(73)".../16"                                                   082.1 Events that Changed America

1. ISTORIA S.U.A.

94(100)/E93

 

548. SHIN HYONG SIK. Scurtă istorie a Coreei / Shin Hyong Sik ; În româneşte şi note de dr. Dan Brudaşcu. -   Cluj-Napoca : Sedan, 2009

169 p. : il. - (Istorie universală).

ISBN 978-973-1844-19-0

94(519)                                                                082.1 Istorie universală

1. ISTORIA COREEI

I 19447 ; 94(100)/S52

94(498)  Istoria României

 

549. CERNOVODEANU, PAUL. În vâltoarea primejdiilor : Politica externă şi diplomaţia promovate de Constantin Brâncoveanu (1688-1714) / Paul Cernovodeanu. -   Bucureşti : Silex, 1997

170 p.

Indice p. 163-169

Bibliografie p. 153-157

ISBN 973-97927-5-8

94(498.1)"1688/1714"

327(498.1)"1688/1714"

341.71(498.1)"1688/1714"Brâncoveanu, Constantin

929 Brâncoveanu, Constantin

1. ISTORIE MEDIEVALĂ(Ţara Românească)

2. DIPLOMAŢIE ROMÂNEASCĂ

3. DOMNI, VOIEVOZI ŞI PRINCIPI(români)

II 91113 ; 94(498)/B78C

 

550. DELETANT, DENNIS. Romania observed : Studies in Contemporary Romanian History / Dennis Deletant, Maurice Pearton. -   Bucharest : Encyclopaedic Publishing House, 1998

351 p.

ISBN 973-45-0227-1

94(498)"19"

1. ISTORIA ROMÂNIEI(studii)                     2. ISTORIE CONTEMPORANĂ

II 91103 ; 94(498)/D28

 

551. Liviu Boar : Arhivist, istoric, profesor : [La 60 de ani] / Coordonator Dr. Ioan Lăcătuşu. -   Sfântu - Gheorghe : Eurocarpatica, 2011

555 p. : il., tab., facsim. - (Profesioniştii noştri ; 2).

Note, bibliografie şi anexe la sfârşitul unor capitole

Rezumat în limba germană şi franceză

ISBN 978-973-1814-36-0

94(498) Boar, Liviu                           930.25(498.4 Târgu Mureş) Boar, Liviu

929 Boar, Liviu                                  082.1 Profesioniştii noştri

1. PERSONALITĂŢI MUREŞENE

III 30735 ; 94(498)/L69

 

552. LOSONCZI TEREZIA. Revoluţia de la 1848-1849 în Scaunul Mureş şi în împrejurimi / Terezia Losonczi; Ioan Moldovan. -   Târgu-Mureş : Tipomur, [1999]

102 p. : il.

Note la sf. capitolelor

ISBN 973-95334-7-7

94(498.4)"1848/1849"

1. ISTORIA ROMÂNIEI(Transilvania)

2. ISTORIA ROMÂNIEI(revoluţia de la 1848)

94(498)/L79

 

553. MUŞAT, MIRCEA. Drama României Mari : [1940] / Mircea Muşat. -   Bucureşti : Editura Fundaţiei România Mare, 1992

i-40; 276 p. : il., tab.

Note bibliografice la sf. capitolelor

ISBN 973-95525-2-B

94(498)"1940"

1. ISTORIA ROMÂNIEI(1940)

94(498)/M98

 

554. PECICAN, OVIDIU. Istoria românilor / Ovidiu Pecican. -  Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010

2 vol.

ISBN 978-973-133-739-5

Vol. 1 : De la origini până la 1690 - 336 p. il. - Note de subsol. - Prefaţă p. 7-8. - ISBN 978-973-133-740-1

94(498)

III 30728(v.1) ; 94(498)/P48

 

555. RĂDOI, DUMITRU. Martiri şi eroi din Roşia Montană / Dumitru Rădoi. -   Bucureşti : Unicers Ştiinţific, 2007

102 p. : il. - (Colecţia pentru Cultul Eroilor).

ISBN 978-973-8963-71-3

94(498 Roşia Montană)                                082.1 Colecţia pentru Cultul Eroilor

1. ISTORIA TRANSILVANIEI

III 30722 ; 94(498)/R16

 

556. ROTARU, JIPA. Mareşalul Ion Antonescu : Am făcut "războiul sfânt" împotriva bolşevismului : campania anului 1941 / C-dor dr. Jipa Rotaru, Lt. col. dr. Octavian Burcin, Mr. Vladimir Zodian. -   Oradea : Cogito, 1994

203 p.; [5] p. il.

Bibliografie selectivă p. 202-203

ISBN 973-9064-17-5

94(498)"1941"                                                   94(100)"1941"

1. ISTORIA ROMÂNIEI(1941)

2. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

94(498)/R82

 

557. STOENESCU, ALEX MIHAI. Istoria Olteniei / Alex Mihai Stoenescu. -   [Bucureşti] : RAO, [2011]

319 p. : il. parţial color, h.

Note p. 297-316

Bibliografie selectivă p. 317-319

ISBN 978-606-8255-30-9

94(498.2)

1. ISTORIA OLTENIEI

IV 6910 ; 94(498)/S86

 

558. ŞERB, MARIA IOANA. Bogdan al III-lea, domn al Moldovei / Şerb Maria Ioana. -   Târgu-Mureş : s.n., 2011

99 p.

Bibliografie p. 94-99

ISBN 978-973-0-11030-2

94(498.3)"15"                                                     929 Bogdan al II-lea

1. ISTORIE MEDIEVALĂ(Moldova)

2. DOMNI, VOIEVOZI ŞI PRINCIPI(români)

II 91238 ; 94(498)/S47

 

559. ŞERB, MARIA IOANA. Elite feminine din secolul al XV-lea. Maria de Mangop / Şerb Maria Ioana. -   Târgu-Mureş : s.n., 2011

70 p. : il.

Ninliografie p. 59-63

ISBN 978-973-0-11031-9

94(498.3)"14"                                                     929 Maria de Mangop

1. ISTORIE MEDIEVALĂ(Moldova)

II 91237 ; 94(498)/S47

 

560. VIŞOIANU, CONSTANTIN. Misiunile mele : (culegere de documente) / Constantin Vişoianu ; Cuvânt înainte Adrian Severin (coordonatori), Constantin I. Turcu.... - Ediţie îngrijită de George G. Potra, Nicolae Dinu. -   Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1997

418 p. - (Biblioteca de istorie contemporană a României).

ISBN 973-45-0225-5

94(498)"19"(093.2)

082.1 Biblioteca de istorie contemporană a României

1. ISTORIE CONTEMPORANĂ

2. DOCUMENTE ISTORICE

II 91139 ; 94(498)/V69

 

INDEX DE NUME

A

 

Agee, James - 202

Agne`s, Yves - 14

Albee, Edward - 203

Alvtegen, Karin - 201

Angelou, Maya - 205

Antrobus, Laverne - 28

Arany János - 508

Arbonie, Emil - 94

Ariyoshi, Sawako - 496-497

Asensi, Francisco - 390

Avrigeanu, Veronica – 118

 

B

 

Baldwin, James - 206

Balzac, Honoré de - 382

Barrett, Andrea - 207

Barth, Karl - 51

Bashô, Matsuo - 498

Bălan, George - 170

Bejan, Dimitrie - 397

Bellamy, Guy - 208

Bellow, Saul - 209

Benea, Ciprian-Beniamin - 152

Benedek Elek - 509-511

Benedek Eva - 512

Blaga, Lucian - 2

Blaga, Petruţa - 97

Blaga-Brediceanu, Cornelia - 398

Block, Stefan Merrill - 210

Bodea, Oana - 539

Boldea, Iulian - 399

Boncu, Ştefan - 67

Bono, Edward de - 159

Borz, Teodor - 400

Bota, Sorina - 163-165

Bowles, Paul - 211

Boyle, T. Coraghessan - 212

Brad, Ion - 401

Bradley, David - 213

Brais, Aura - 190, 193

Brandeis, Gayle - 214

Brădescu, Steliana - 402

Brănişteanu, Dumitru D. - 125

Bromfield, Louis - 215

Buciu, Marian Victor - 403

Buda, Nicholas - 404

Bulei, Ion - 540

Buluţă, Gheorghe - 12

Bushong, Carolyn - 29

Butler, Robert Olen - 216

 

C

 

Cabot, Sandra - 126

Campus, Eliza - 541

Capote, Truman - 217

Caranfil, Tudor - 172

Carver, Raymond - 218

Casey, John - 219

Catargi, Micaela - 72

Cather, Willa - 220

Cavadia, Mircea - 405

Cazimir, Otilia - 406

Cazimir, Ştefan - 73

Câmpean, Viorel - 3

Cărăbuş, Gheorghe-Gabriel - 10

Cărtărescu, Mircea - 407

Cătrună, Liliana - 110, 113, 115, 120-122

Cernovodeanu, Paul - 549

Cesar von Sachse, Elena - 408

Chandler, Raymond - 221

Chapman, Gary - 30

Cheever, John - 222

Christi, Aura - 409-410

Christie, Agatha - 223-224

Ciobotari, Călin - 411

Cîmpean, Aurica - 525

Codreanu, Theodor - 412

Constantin, Ticu - 31

Constantinescu, Mircea - 413

Cornilescu, Alexandra - 184

Costa, Ioana - 1

Costin, Sebastian - 414

Crăciunescu, Pompiliu - 415

Creangă, Ion - 416