0   GENERALITĂŢI

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

1 -  DELCEA, EUGEN. Marile enigme / Eugen Delcea. - Craiova : Obiectiv, s.a.

 188 p. - (Exploziv ; Secrete în obiectiv).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 181-185.

 ISBN 973-7974-17-4 : 98100 lei.

 001.94   082.1 Exploziv

 1. FENOMENE NEELUCIDATE                      2. ENIGME.

 II 83455 ; 001/D28

 

2 -  ENĂCHESCU, CONSTANTIN. Tratat de teoria cercetării ştiinţifice / Constantin Enăchescu. - Iaşi : Polirom, 2005.

 424 p. : fig. - (Collegium ; Psihologie).

 Bibliografie p. 411-414.

 Index p. 415-420.

 ISBN 973-681-843-8 : 259000 lei.

 001.891.1   165.4   165.19   082.1 Collegium. Psihologie

 1. EPISTEMOLOGIE                          2. FILOZOFIA ŞTIINŢEI.

 III 27199 ; 001/E52

 

3 -  KIRSTEEN, ROGERS. Enciclopedie ştiinţifică ilustrată cu link-uri pe Internet / Kirsteen Rogers, Laura Howell, Alastair Smith ; Traducere de Gabriela Pop. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 448 p.: il. color.

 Dicţionar p. 412-415.

 Cronologie p. 416-417.

 Glosar p. 418-435.

 Index p. 436-447.

 ISBN 973-714-030-3 : 849000 lei.

 001.1(031)   03:001.1

 1. ŞTIINŢELE NATURII

 III 27203 ; 001/E52

4 -  TURCU, CĂLIN. Extratereştrii în România / Călin Turcu. - Craiova : Obiectiv, s.a.

 188 p. - (Exploziv ; Secrete în obiectiv).

 Bibliografie p. 185.

 Din cuprins : Balonul de la Sighişoara conţinea... două "farfurii"! p. 1oo-1o2 .

 ISBN 973-7974-18-2 : 98100 lei.

 001.94   082.1 Exploziv

 1. FENOMENE NEELUCIDATE.

 II 83459 ; 001/T94

004  Calculatoare

 

5 -  ANGHEL, TRAIAN. Dezvoltarea aplicaţiilor WEB folosind XHTML, PHP şi MySQL / Traian Anghel. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 464 p. : il., fig., tab.

 Anexe p. 425-448.

 Index p. 449-458.

 Bibliografie p. 459-462.

 ISBN 973-681-907-8 : 275000 lei.

 004.438 XHTML   004.42 PHP   004.65 MySQL

III 27174 ; 004/A58

 

6 -  BÁRTFAI BARNABÁS. Hogyan használjam? : A számítógép kezelése kezdőknek és haladóknak / Bártfai Barnabás. - 8. átdolgozott, bővített kiadás. - Budapest : BBS-INFO, 2004 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 560 p. : fig.; 23,8 cm.

 Glosar p. 545-554.

 Anexă p. 555-557.

 Index p. 558-559.

 ISBN 963-86232-6-8 : 370000 lei.

 004.38/.42

III 27176 ; 004/B35

 

 

 

7 -  BÁRTFAI BARNABÁS. Office XP / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-INFO, 2002 (Kinizsi Nyomda).

 351 p. : fig.; 23,5 cm.

 Anexă şi index p. 345-351.

 ISBN 963-86232-9-2 : 350000 lei.

 004.42 Office XP

III 27175 ; 004/B35

 

8 -  Instrumente Linux : Utilizări practice pentru orice Open Source Software / Michael Schwarz, Jeremy Anderson, Peter Curtis ...; Traducerea Aurelian Ţuţuianu, Irina-Magdalena Ţuţuianu. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2005 (Euro Pontic).

 527 p. : fig.; 22,7 cm.

 Index p. 515-527.

 ISBN 973-568-908-1 : 36 lei.

 004.451 Linux

III 27238 ; 004/I-57

 

9 -  LANGER, MARIA. Cum să realizăm CV-uri, scrisori, cărţi de vizită şi fluturaşi publiciatri în Word / Maria Langer; Traducerea Cristian Mihai. - Bucureşti : Corint, 2005

 XV, 142 p. : fig.; 23.5 cm. - (Ghid rapid de proiecte prin imagini).

 Index p. 132-142.

 ISBN 973-653-735-8 : 19.90 lei.

 004.42 Word   082.1 Ghid rapid de proiecte prin imagini

III 27239 ; 004/L20

 

10 -  MELONI, JULIE C. Învaţă singur PHP, MySQL şi Apache / Julie C. Meloni; Traducerea : Andrei Georgescu, Dan-Andrei Dimitriu, Oana Păun. - Bucureşti : Corint, 2005

 XXVII, 610 p. : fig.; [1] CD-ROM; 23,5 cm.

 Index p. 569-608.

 ISBN 973-653-657-2 : 50 lei.

 004.4 PHP, MySql, Apache

III 27241 ; 004/M57

 

11 -  MORRISON, MICHAEL. Învaţă singur programarea jocurilor în 24 de lecţii / Michael Morrison, Traducerea Andrei Conea. - Bucureşti : Corint, 2005 .

 486 p. : fig., tab.; [1] CD.

 Index p. 467-482.

 ISBN 973-653-652-1 : 45 lei.

 004.421

III 27230 ; 004/M90

 

12 -  NEGRINO, TOM. Cum să realizăm o prezentare în PowerPoint / Tom Negrino; Traducerea Cristian Mihai. - Bucureşti : Corint, 2005 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 XVI, 141 p. : fig.; 23.5 cm. - (Ghid rapid de proiecte prin imagini).

 Index p. 135-141.

 ISBN 973-653-736-6 : 19.90 lei.

 004.42 PowerPoint   082.1 Ghid rapid de proiecte prin imagini

III 27240 ; 004/N41

 

13 -  POENARU, VASILE. Calculatorul, prietenul nostru : Primii paşi în informatică / Vasile Poenaru. - Bucureşti : Coresi, 2005 (Europontic Serv SRL).

 174 p. : fig.; 23.5 cm. - (Cunoştinţe practice).

 ISBN 973-608-759-X : 11 lei.

 004   082.1 Cunoştinţe practice

III 27243 ; 004/P74

 

14 -  TANASĂ, ŞTEFAN. Dezvoltarea aplicaţiilor Web folosind JAVA / Ştefan Tanasă, Cristian Olaru. - Iaşi : Polirom, 2005.

 255 p. : fig., tab. ; 1 CD.

 Bibliografie p. 249-250.

 ISBN 973-681-789-X : 349000 lei.

 004.738.52   004.43 Java   082.1 Web

III 27193 ; 004/T16

 

 

 

15 -  WONG, ADRIAN. Secretele BIOS-ului : Ghid complet de optimizare a sistemului BIOS pentru PC-uri / Adrian Wong; Traducerea Cristian Mocanu, Florin Moraru. - Bucureşti : Corint, 2005 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 XX, 377 p. : fig.; 23,5 cm.

 Anexe p. 335-377.

 ISBN 973-653-737-4 : 39.90 lei.

 004.45

III 27242 ; 004/W82

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

16 -  Exerciţii întru cunoaştere : Societate şi mentalităţi în noi abordări istoriografice / Coordonatori Mirela-Luminiţa Murgescu, Simion Câlţia. - s.l. : DominoR, 2003 (Vergiliu).

 308 p. - (Innovatio Historiae).

 Note de subsol.

 Bibliografie la sfârşitul capitolelor.

 Rezumat în lb. eng.

 Referiri la Institutul de Medicină şi Farmacie din Tg.-Mureş din 1958 .

 70000 lei.

 082.1 Innovatio Historiae   930.85   94(100)   008

 1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE

 II 83356 ; 008/E97

 

17 -  LÁSZLÓ GYULA. Számadás népünkről / László Gyula; Illusztráció Dunai Imre. - Bukarest ; Kolzsvár : Kriterion, 2001 (Imprimeria de Vest).

 264 p. : il. ; 17 cm. - (Kriterion Kincses Könyvtár).

 ISBN 973-26-0633-9 : 100000 lei.

 082.1 Kriterion Kincses Könyvtár   

 94(=511.141)   008(=511.141)   930.85(=511.141)

 1. CULTURĂ MAGHIARĂ

 I 18291 ; 008/L25

 

 

 

18 -  RADOSOV, DORU. Cultură şi umanism în Banat : Secolul XVII / Doru Radosov. - Timişoara : Editura de Vest, 2003.

 300 p.

Anexe p. 279-298.

 ISBN 973-36-0376-7 : 60000 lei.

 008:165.742(498.5)"17"   165.742:008(498.5)"17"

II 83349 ; 008/R16

02   Biblioteconomie

 

19 -  Hermeneutica bibliothecaria : Antologie Philobiblon / Volum îngrijit de Florina Iliş şi Ionuţ Costea. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1998

 vol.; 20,2 cm.

  vol. 1. - 283 p - (Bibliotheca Bibliologica [Presa Universitară Clujană]. Serie nouă ; 19 (38)). - ISBN 973-9354-69-6 : 18 lei.

  vol. 2 / Editori Viorica Sâncăian, István Király V.. - 2004. - 522 p. : tab - (Bibliotheca Bibliologica [Presa Universitară Clujană]. Serie nouă ; 28 (47)). - Note de subsol. - Din cuprins : Vasile Turdean [director de bibliotecă originar din judeţul Mureş] / Adrian Grănescu p. 494-500. - ISBN 973-610-311-0 : 20 lei.

 02   082.1 Bibliotheca Bibliologică

II 83334 (1-2) ; 02/H53

 030 – Lucrări de referinţă. Enciclopedii. Dicţionare

 

20 -  Dicţionar enciclopedic / Coordonatori : Marcel D. Popa, Anicuţa Tudor, Alexandru Stănciulescu. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1993 (Ardealul [Cluj]).

 vol. ; 24 cm.

 ISBN 973-45-0143-7.

                 Vol.4 : L-N / Coordonator Nicolae C. Nicolescu. - 2001. - XV, 650 p. : il., h., fig., tab., [4] p. il. color. - Index de citate celebre 459-505. - ISBN 973-45-0350-2 : 550000 lei.

 030=135.1   030=590

L-03/D39

 

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

21 -  Erdélyről Európában mítosztalanul / A kötetet szerkesztette Kovács Kiss Gyöngy; A boító Heim András munkája. - Kolozsvár : Komp-Press, 2003.

 164 p. ; 24 cm.

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 973-9374-41-0 : 100000 lei.

 008(498.4)   070 Korunk   061.3 Korunk

 1. REVISTA KORUNK

 III 27182 ; 06/E64

 

22 -  PICKNETT, LYNN. Misterul Templierilor : Păstrătorii secreţi ai adevăratei identităţi a lui Iisus Hristos / Lynn Picknett şi Clive Prince ; Traducere din limba engleză şi note Adriana Bădescu. - Bucureşti : RAO, 2005.

 508 p. : [16] p. il. - (Biblioteca Rao).

 Note şi referinţe p. 461-490.

 Bibliografie p. 491-505.

 ISBN 973-576-726-0 : 369000 lei.

 061.236.6   271.024   082.1 Biblioteca RAO

 1. ORDINUL TEMPLULUI

 II 83450 ; 06/P64

 

23 -  WIRTH, OSWALD. Francmasoneria pe înţelesul adepţilor săi : Înţelepciunea, obiectul, metoda şi mijloacele sale / Oswald Wirth ; Traducere din limba franceză Cristina Săvoiu. - Bucureşti : RAO, 2005 (R.A."Monitorul Oficial").

 480 p. : il.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 457-462.

 ISBN 973-576-815-1 : 39.90 lei.

 061.236.5   133.2

 1. FRANCMASONERIE

 II 83380 ; 06/W76

 

087.5  Cărţi pentru copii

 

24 -  Minunata lume a animalelor sălbatice . - Bucureşti : Egmont, 2002.

 [6] p. : il. color.

 Titl. orig. : The Jungle Book 2.

 ISBN 973-583-320-4 : 99000 lei.

 087.5

 1. ANIMALE SĂLBATICE                              2. ZOOLOGIE.

 087.5/M75

 

1   FILOZOFIE

11/12  Metafizică

 

25 -  MĂRCULESCU-COJOCEA, MAGDALENA.  Critica metafizicii la Kant şi Heidegger : Problema subiectivităţii : raţiunea între autonomie şi deconstrucţie / Magdalena Mărculescu Cojocea. - Bucureşti : Editura Trei, 2005

 272 p.

 Note de subsol.

 Note p. 261-264.

 Bibliografie 265-271.

 ISBN 973-707-018-6 : 16.90 lei.

 111(430) Heidegger, Martin   111(430) Kant, Immanuel   141.13(430)   165.62/.63

 1. FILOZOFIE GERMANĂ(Kant, Imanuel)  

 2. IDEALISM FILOZOFIC                              

 3.. FENOMENOLOGIE

 4. GNOSEOLOGIE.

 II 83386 ; 1/M34

 

 

 

 

14   Sisteme filozofice

 

26 -  "Revista de filosofie la 80 de ani" : Caiet aniversar

 / Coordonatori : Angela Botez, Victor Popescu, Mihai Popa. - Târgu-Mureş : Editura Ardealul, 2004.

 281 p. : il.; 20,7 cm. - (Biblioteca de filosofie [Editura Ardealul]).

 Note de subsol.

 ISBN 973-8406-11-0 : 200000 lei.

 14(05)"Revista de filosofie"   082.1 Biblioteca de filosofie

II 83307 ; 1/R49

 

27 -  SCHLÜTER, WOLFGANG. Immanuel Kant / Wolfgang Schlüter ; [Fordította] Balázs István. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2002 (Szekszárdi Nyomda).

 162 p. : il. portr.; 19 cm. - (MKK. Portré).

 Note de subsol.

 Cronologie p. 150-151.

 Note p. 151.

 Bibliografie p. 152-157.

 Index p. 158-162.

 ISBN 963-547-654-X : 105000 lei.

 165.65   14 Kant, Immanuel   929 Kant, Immanuel   082.1 MKK. Portré

 1. CRITICISM FILOZOFIC.

 II 83283 ; 1/K20S

 

28 -  STEINER, RUDOLF. Metamorfoză cosmică şi umană : Ciclu de şapte conferinţe ţinute la Berlin în perioada 6 februarie - 20 martie 1917 / Rudolf Steiner; Traducere din limba germană : biolog dr. Petre Papacostea. - Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2005 (R.A."Monitorul Oficial").

 160 p. - (Iniţieri. Biblioteca antroposofică).

 Note p. 147-155.

 Bibliografie p. 157-160.

 ISBN 973-637-057-7 : 10.80 lei.

 289.957   141.33   130.11/.12   082.1 Iniţieri. Biblioteca antroposofică

 1. ANTROPOSOFIE 2. FILOZOFIA SPIRITULUI.

 II 83441 ; 1/S83

 

29 -  TOMA D'AQUINO, SFÂNT. Despre guvernământ / Toma din Aquino ; Traducere din limba latină şi note de Andrei Bereschi ; Postfaţă de Molnár Péter. - Ediţie bilingvă. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint).

 312 p. - (Biblioteca medievală).

 Note p. 217-232.

 Bibliografie p. 309-310.

 ISBN 973-681-801-2 : 195000 lei.

 141.30   342.36   321.01   082.1 Biblioteca medievală

 1. GUVERNARE                                       2. SISTEME FILOZOFICE

 3. TEORIA GENERALĂ A STATULUI               4. TOMISM.

 II 83446 ; 1/T71

159.9   Psihologie

 

30 -  COX, TRACEY. Superflirt / Tracey Cox; Fotografii de Janeanne Gillchrist; Traducere de Ana Budică. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2005.

 192 p. : il. în parte color.

 ISBN 973-675-279-9 : 54.90 lei.

 159.923.31   176   159.922.1

 1. PSIHOLOGIA FAMILIEI

 III 27233 ; 159.9/C80

 

31 -  DEARY, IAN J. Inteligenţa : Foarte scurtă introducere / ian J. Deary ; Traducere Sabina Dorneanu. - Bucureşti : All, 2005.

 134 p. : il., fig., tab. - (Foarte scurtă introducere).

 Bibliografie p. 123-128.

 Index p. 129-132.

 ISBN 973-571-549-X : 13.90 lei.

 159.955   082.1 Foarte scurtă introducere

 1. PROCESE PSIHICE SUPERIOARE

 II 83400 ; 159.9/D26

 

32 -  DOLTO, FRANÇOISE. Beszéljünk a halálról / Françoise Dolto; Francia nyelvből fordította Erdélyi Ágnes. - Budapest : Pont Kiadó, 2002 (Komp Nyomda).

 72 p. : il.; 20 cm. - (Fordulópont könyvek).

 ISBN 963-9312-27-4 : 8 lei.

 159.922.3   082.1 Fordulópont könyvek

 1. PSIHOLOGIA COPILULUI

 II 83376 ; 159.9/D64

 

33 -  DOLTO, FRANÇOISE. Opere [Dolto, Françoise] / Françoise Dolto ; Traducere din limba franceză Delia Sepeţean Vasiliu. - Bucureşti : Editura Trei, 2005.

 vol. - (Biblioteca de psihanaliză ; 69).

 ISBN 973-707-034-8.

 Vol. 1 : Ce le spunem copiilor când sunt foarte mici, când sunt bolnavi, când se bucură, când sunt trişti. - 160 p. - Note de subsol. - ISBN 973-707-031-3 : 16.90 lei.

 159.964.225   173.7   159.922.7   082.1 Biblioteca de psihanaliză

 1. PSIHANALIZĂ APLICATĂ                       2. PSIHOLOGIA COPILULUI

 3. PSIHOPEDAGOGIE.

 II 83389 ; 159.9/D64

 

34 -  EVANS, DYLAN. Emoţia: Foarte scurtă introducere / Dylan Evans ; Traducere Sabina Dorneanu. - Bucureşti : All, 2005.

 142 p. : il., fig. - (Foarte scurtă introducere).

 Bibliografie p. 129-134.

 ISBN 973-571-548-1 : 13.90 lei.

 159.942   082.1 Foarte scurtă introducere

 1. PSIHOLOGIA EMOŢIILOR

 II 83401 ; 159.9/E93

 

35 -  GROF, STANISLAV. Psihologia viitorului : Lecţii din cercetarea modernă asupra conştiinţei / Stanislav Grof; Traducere de Mircea Dima. - Bucureşti : Elena Francisc Publishing, 2005 (Arta Grafica).

 384 p. : il.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 379-380.

 Notă bio-bibliografică p. 381.

 Indice p. 382-383.

 ISBN 973-87062-3-8 : 39 lei.

 159.964.21   159.923.2

 1. PSIHOTERAPIE                             2. CONŞTIINŢĂ(psihologie).

 III 27222 ; 159.9/G87

 

36 -  JUNG, CARL GUSTAV. Opere complete [Jung, Carl Gustav] / C.G. Jung. - Bucureşti : Editura Trei, 2003

 vol. - (Biblioteca de psihanaliză ; 53; 62; 68).

 ISBN 973-8291-61-5.

  vol. 1 : Arhetipurile şi inconştientul colectiv / Traducere din limba germană de Dana Verescu, Vasile Dem. Zamfirescu. - 462 p. : [68] imag., [5] fig. - Note de subsol. - Bibliografie p. 403-426. - Indice de nume p. 427-462. - ISBN 973-8291-62-3 : 349000 lei.

  vol. 6 : Tipuri psihologice / Traducere din limba germană Viorica Nişcov. - Ediţie revizuită şi întregită. - 2004. - 618 p. - Bibliografie p. 571-582. - Indice p. 583-618. - Note de subsol. - 499000 lei.

  vol. 9 : Aion. Contribuţii la simbolistica sinelui / Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu ; Cuvânt înainte de Vasile Dem. Zamfirescu. - 2005. - 376 p. - Bibliografie p. 315-341. - Indici p. 342-376. - ISBN 973-707-030-5 : 29.90 lei.

 159.964.2   159.923   082.1 Biblioteca de psihanaliză

 1. PSIHANALIZĂ

 II 81378 (1,6), II 83387(9) ; 159.9/J90

 

37 -  MACFARLANE, AIDAN. Secretele băieţilor / Aidan Macfarlane, Ann McPherson ; Traducere de Adina Branea; Ilustraţii de John Astrop. - Bucureşti : All Educational, 2005.

 163 p. : il.; 20 cm. - (Clubul adolescenţilor).

 Titl. orig. : The Diary of a Teenage Health Freak.

 Index p. 157-162.

 ISBN 973-684-632-6 : 14.90 lei.

 159.922.8-055.15   082.1 Clubul adolescenţilor

 1. PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI               2. PSIHOLOGIA SEXELOR

 3. PSIHOLOGIA VÂRSTELOR.

 159.9/M11

 

38 -  MCPHERSON, ANN. Secretele fetelor / Ann McPherson, Aidan Macfarlane ; Traducere de Adina Branea; Ilustraţii de John Astrop. - Bucureşti : All Educational, 2005.

 185 p. : il.; 20 cm. - (Clubul adolescenţilor).

 Titl. orig. : The Diary of the Other Health Freak.

 Index p. 181-185.

 ISBN 973-684-633-4 : 14.90 lei.

 159.922.8-055.25   082.1 Clubul adolescenţilor

 1. PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI                  2. PSIHOLOGIA SEXELOR

 3. PSIHOLOGIA VÂRSTELOR.

 159.9/M12

 

39 -  MÜLLER PÉTER. Benső mosoly / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz Kiadó, 2005 (Kossuth Nyomda).

 296 p.; 23 cm.

 ISBN 963-528-782-8 : 495000 lei.

 159.947.3   159.913

 1. PSIHOLOGIA EMOŢIILOR

 III 27177 ; 159.9/M94

 

40 -  ODOBLEJA, ŞTEFAN. Psihologia consonantistă şi cibernetica / Ştefan Odobleja; [Prefaţă Mihai Golu]. - Ediţia a 2-a. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003 (Tipografia de Sud).

 272 p. : il. - (Colecţia Ştefan Odobleja).

 Bibliografie p. 251-268.

 Rezunat în lb. fre., eng.

 ISBN 973-38-0388-X : 35000 lei.

 082.1 Colecţia Ştefan Odobleja   159.9:621.391

 1. CIBERNETICĂ                               2. PSIHOLOGIE.

 II 83370 ; 159.9/O-24

 

41 -  PAŞCA, MARIA DORINA. Infractorul minor şi reintegrarea sa în comunitate / Maria Dorina Paşca. - Târgu-Mureş : Editura Ardealul, 2005.

 240 p.; 20,6 cm. - (Biblioteca de psihologie).

 Bibliografie p. 231-240.

 ISBN 973-7937-19-8 : 200000 lei.

 343.224.1   159.922.763   082.1 Biblioteca de psihologie

 1. DELINCVENŢĂ JUVENILĂ                        2. PSIHOLOGIA COPILULUI.

 II 83309 ; 159.9/P39

 

 

42 -  STEIN, STEVEN J. Forţa inteligenţei emoţionale : Inteligenţa emoţională şi succesul vostru / Prof. Dr. Steven J. Stein, Dr. Howard E. Book ; traducere de Monica Sibinescu. - Bucureşti : Allfa, 2003.

 278 p.: fig., tab.

 Anexe p. 262-277.

 ISBN 973-8457-21-1 : 22.90 lei 189000 lei.

 159.942   159.923.2

 1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII                       

 2. PSIHOLOGIA SUCCESULUI

 II 81169 ; 159.9/S83

 

43 -  WEBSTER, RICHARD. Iniţiere în radiestezie : Pendulul magic. Puterea de a-ţi atinge scopurile / Richard Webster ; Traducere de Cezar Petrilă. - Iaşi : Polirom, 2005.

 207 p.: fig. - (Hexagon).

 Note de subsol.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Bibliografie p. 195-196.

 ISBN 973-46-0011-7 : 14.90 lei.

 082.1 Hexagon   615.85   616.015.32   133.3   159.961

 1. OCULTISM                     2. PARANORMAL                   3. RADIESTEZIE.

 II 83399 ; 159.9/W37

 

44 -  WINNICOTT, DONALD W. Opere[Winnicott, Donald W.] / D.W. Winnicott ; traducere din engleză de Claudia Alecu, Ioana Lazăr ; coordonarea traducerii şi introducere de Cătălin Popescu. - Bucureşti : Editura Trei, 2003 (Arta Grafica).

 vol. - (Biblioteca de psihanaliză ; 44 ; 54 ; 60; 61; 67).

 Vol.1 : De la pediatrie la psihanaliză. - 428 p. : fig. ; 20 cm. - Note de subsol. - Bibliografie p. 413-417. - Index p. 418-428. - ISBN 973-8291-19-4 : 299000 lei.

 Vol.2 : Convorbiri psihanalitice cu părinţii. - 160 p. - Bibliografie p. 158-159. - ISBN 973-8291-70-4 : 162500 lei.

 Vol.3 : Natura umană / Traducere din engleză de Cătălin Popescu; Postfaţă de Ioana Lazăr. - 2004. - 208 p. : fig.; 20 cm. - Note de subsol. - Bibliografie p. 207-208. - ISBN 973-8291-19-4 : 139000 lei.

Vol.4 : Procesele de maturizare. - 2004. - 360 p. - Bibliografie p. 336-359. - ISBN 973-707-003-8 : 169000 lei.

 Vol.5 : Susţinere şi interpretare : Fragmente de analiză / Traducere din engleză de Alexandra Boroş; Textul definitiv, cu o introducere de M. Masud R. Khan. - 2005. - 277 p - (Biblioteca de psihanaliză ; 67). - Note de subsol. - Anexă p. 266-274. - Bibliografie p. 275-277. - ISBN 973-707-005-4 : 179000 lei.

 616.89-053.2   159.922.7   159.964.2   082.1 Biblioteca de psihanaliză

 1. PEDIATRIE                     2. PSIHANALIZĂ

 3. PSIHIATRIE                   4. PSIHOLOGIA COPILULUI.

 II 80289(1-4) ; 159.9/W72

16   Logică

 

45 -  APÁCZAI CSERE JÁNOS. Magyar logikácska és egyéb írások / Apáczai Csere János; Az előszót írta, a szöveget válogatta és jegyzetekkel ellátta Szigeti József. - Bukarest ; Kolzsvár : Kriterion, 2001 (Pro-Print Rt.).

 223 p.; 17,5 cm. - (Téka).

 Note p. 211-221.

 ISBN 973-26-0637-1 : 100000 lei.

 082.1 Téka   821.511.141-6   16

I 18289 ; 16/A65

 

46 -  Ce putem afla despre om de la gâşte? : 100 de ani de la naşterea lui Konrad Lorenz / Editori Carmen Strungaru, Rainer Schubert. - Iaşi : Polirom, 2005.

 223 p. : fig. - (A treia Europă).

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Bibliografie p. 7-8.

 Note biografice p. 9-10.

 ISBN 973-681-846-2 : 195000 lei.

 165.6(430) Lorenz, Konrad   591.511   572.028   179.3   

 929 Konrad, Lorenz   082.1 A treia Europă

 1. ANTROPOLOGIE CULTURALĂ                               2. EPISTEMOLOGIE

 III 27195 ; 16/L79

 

47 -  PUTMAN, HILARY. Raţiune, adevăr şi istorie / Hilary Putman ; Traducere din limba engleză Ionel Nariţa. - Bucureşti : Editura Tehnică, 2005.

 285 p. - (Taifas).

 Note de subsol.

 ISBN 973-31-2259-9 : 251000 lei.

 165.3   082.1 Taifas

 1. EPISTEMOLOGIE                          2. RAŢIONALISM.

 II 83322 ; 16/P99

17   Morală. Etică

 

48 -  BATAILLE, GEORGES. Istoria erotismului. Partea blestemată : Eseu de economie generală II / Georges Bataille; Traducere din limba franceză şi prezentare de Bogdan Ghiu. - Bucureşti : Trei, 2005 (Lumina Tipo).

 238 p. - (Eroscop).

 Note de subsol.

 Note p. 181-204.

 Anexe p. 205-238.

 ISBN 973-707-026-7 : 199000 lei.

 082.1 Eroscop   176   159.942

II 83243 ; 17/B37

 

49 -  CINZEACĂ, ALEXIA. Arta de a fi frumoasă / Alexia Cinzeacă. - Bucureşti : Cartea de buzunar, s.a. (CoPrint).

 104 p. - (Util-pentru tine ; 165).

 ISBN 973-705-074-6 : 5.90 lei.

 613.99   687.5.01   391.4/.6   082.1 Util pentru tine

II 83425 ; 39/C50

 

50 -  CINZEACĂ, ALEXIA. Cadoul potrivit / Alexia Cinzeacă. - Bucureşti : Cartea de buzunar, s.a. (CoPrint).

 96 p. - (Util-pentru tine ; 122).

 ISBN 973-705-057-6 : 5.90 lei.

 395.83   177.1   082.1 Util pentru tine

II 83426 ; 17/C50

 

 

2   RELIGIE. TEOLOGIE

 

51 -  ALEXANDRESCU, HORIA. Athos : Călător la Sfântul Munte / Horia Alexandrescu; Postfaţă Acad. Augustin Buzura. - Bucureşti : Vivaldi, 2005 (Arta Grafica).

 256 p. ; [16] pl. : il. color.

 ISBN 973-9473-62-8 : 39.80 lei.

 248.153.8(495.631)   271(495.631)

 1. MUNTELE ATHOS                       2. MĂNĂSTIRI ORTODOXE.

 II 83445 ; 2/A38

 

52 -  BUMBAC, ILIE ALEXANDRU. Athos : Muntele Sfânt = The Holy Mountain / Ilie Alexandru Bumbac; Coordonator Horia Alexandrescu; Traducere = English translator Tania Mochi. - Bucureşti : Vivaldi, 2005.

 [162] p. : il. color.

 ISBN 973-9473-66-0 : 59.95 lei.

 77   271(495.631)(084.12)

 1. MUNTELE ATHOS                       2. ORTODOXIE.

 III 27232 ; 2/B91

 

53 -  LĂZĂRESCU, GEORGE. Dicţionar mitologic / George Lăzărescu. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2005.

 256 p.; [16] p. il.

 ISBN 973-568-971-5 : 109000 lei.

 030:291.13   291.13(038)

L-2/L33

 

54 -  LEICK, GWENDOLYN. Dicţionar de mitologie a Orientului Apropiat antic / Gwendolyn Leick ; Traducere de Mirella Acsente. - Bucureşti : Artemis, 2005.

 224 p.; [8] pl. : il. în parte color.

 Glosar p. 196-205.

 Bibliografie p. 206-224.

 ISBN 973-566-118-7 : 109000 lei.

 299.2/.3(038)   030:299.2/.3   291(35)(038)   030:291(35)

 1. MITOLOGIE ASIRIANĂ                             2. RELIGIE ORIENTALĂ

 III 27204 ; 2/L42

 

55 -  MANOLESCU, ANCA. Europa şi întâlnirea religiilor : Despre pluralismul religios contemporan / Anca Manolescu ; Cuvânt însoţitor de Andrei Pleşu. - Iaşi : Polirom, 2005.

 280 p. - (Plural ; 115. Religie).

 Note de subsol.

 Note p. 203-255.

 Bibliografie p. 257-266.

 Index p. 267-270.

 ISBN 973-681-905-1 : 245000 lei.

 130.3   21   291.1   082.1 Plural Religie

 1. FILOZOFIA CULTURII                                2. FILOZOFIA RELIGIEI

 III 27194 ; 2/M27

 

56 -  PETRŐCZY KATA SZIDÓNIA. Jó illattal füstölgő igaz szív / Petrőczy Kata Szidónia; Szerkesztette Nagy Zsófia; Előszó Szűcs Teri. - Kolozsvár : Koinónia, 2003.

 184 p.; 18,3 cm. - (Praxis pietatis).

 Glosar p. 167.

 Index de nume p. 169-171.

 Cartea conţine lucrările lui Johann Arndt, traduse de Petrőczy Kata Szidónia.

 ISBN 973-8022-68-1 : 100000 lei.

 242=511.141   082.1 Praxis pietatis

II 83332 ; 2/P59

 

57 -  RUS, REMUS. Dicţionar enciclopedic de literatură creştină din primul mileniu / Remus Rus; Carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. - Bucureşti : Editura Lidia, 2003

 XVI; 903 p.

 Note bibliografice la sfârşit de paragraf.

 ISBN 973-85324-0-X : 150000 lei.

 82-97(038)"0"   244(038)"0"

III 27213 ; 2/R94

58 -  SANTINI, ALCESTE. Moştenirea Papei Vojtyla : Provocările papei care a înfrânt comunismul / Alceste Santini; Traducere din limba italiană Elena Rotaru. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 192 p. - (Labirint).

 Note la sfârşitul capitolelor.

 ISBN 973-714-049-4 : 29.90 lei.

 261.7   082.1 Labirint   262.13 Ioan Paul al II-lea, papă

 1. IOAN-PAUL II, papă

 III 27225 ; 2/I-61S

 

59 -  SCHLEGEL, JEAN-LOUIS. Legea Domnului contra libertăţii oamenilor : Integrisme şi fundamentalisme / Jean-Louis Schlegel; Traducere Gheorghe Ţiţeica; Cuvânt înainte Anton Caragea. - Bucureşti : Corint, 2005 (Tiparg).

 120 p.

 Bibliografie p. 116-119.

 Index p. 110-115.

 ISBN 973-86877-6-4 : 169000 lei.

 261.6/.7

 1. FUNDAMENTALISM RELIGIOS

 II 83244 ; 2/S34

 

60 -  Septuaginta / Volum coordonat de Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu... în colaborare cu pr. Ioan-Florin Florescu. - Iaşi : Polirom, 2004

 6 vol.

 ISBN 973-681-768-7.

 Vol.1 : Geneza. Exodul. Leviticul. Numerii. Deuteronomul / [Cuvânt înainte de Andrei Pleşu]. - 672 p. - Glosar şi indici p. 241-251. - Bibliografie p. 655-669. - Note de subsol. - ISBN 973-681-494-7 : 495000 lei.

 Vol.2 : Iisus Nave. Judecătorii. Ruth. 1-4 Regi / Traduceri de Florica Bechet, Ioana Costa, Alexandra Moraru. - 670 p. : h. - Nota asupra volumului p. 5-8. - Indici p. 626-650. - Bibliografie p. 651-668. - Note de subsol. - ISBN 973-681-757-1 : 525000 lei.

 Vol.3 : 1-2 Paralipomene. 1-2 Ezdra. Ester. Iudit. Tobit. 1-4 Macabei. / Traduceri de Francisca Băltăceanu, Gheorghe Ceauşescu, Ştefan Colceriu... - 2005. - 703 p. - Notă asura volumului p. 5-8. - Note de subsol. - Indici p. 672-683. - Bibliografie p. 684-697. - ISBN 973-681-805-5 : 52.50 lei.

 222.07

 1. VECHIUL TESTAMENT                              2. RELIGIE CREŞTINĂ.

 III 26602(1-2), III 27223(3) ; 2/S45

 

61 -  TENACE, MICHELINA. Creştinismul bizantin : Istorie, teologie, tradiţii monastice / Michelina Tenace ; Traducere din italiană de Al. Cistelecan. - Chişinău : Cartier, 2005.

 288 p. - (Cartier istoric).

 Note de subsol.

 Glosar p. 259-273.

 Bibliografie p. 274-278.

 Titl. orig. : Il cristianesimo bizantino. Storia. Teologia.

 ISBN 9975-79-311-8 : 210000 lei.

 281.9   082.1 Cartier istoric

 1. ISTORIA CREŞTINISMULUI                     2. TEOLOGIE ORTODOXĂ

 3. TRADIŢII BISERICEŞTI

 II 83448 ; 2/T36

3       ŞTIINŢE SOCIALE

303/308  Probleme sociale

 

62 -  VAS MIKLÓS. Környezetünk technikája : Életvitel : 9-10 osztály / Dr. Vas Miklós. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999 (Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt.).

 64 p. : il; [8] p. il. color.; 24 cm.

 ISBN 963-18-9091-0 : 42000 lei.

 304.3

 1. MOD DE VIAŢĂ 2. NORME DE CONDUITĂ

 III 27155 ; 303/308/V31

 

 

 

 

 

 316   Sociologie

 

63 -  BRIGS, ASA. Mass-media. O istorie socială : De la Gutenberg la Internet / Asa Brigs, Peter Burke ; Traducere de Constantin Lucian şi Ioana Luca. - Iaşi : Polirom, 2005.

 344 p. : il., h. - (Collegium ; Media).

 Cronologie p. 299-309.

 Bibliografie p. 411-414.

 Index p. 331-341.

 ISBN 973-681-803-9 : 239000 lei.

 316.774   070   659.3   082.1 Collegium

 1. MASS-MEDIA                              2. MIJLOACE DE COMUNICARE

 3. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII   4. TEORIA INFORMĂRII

 III 27198 ; 316/B83

 

64 -  CABANA, GUY. Cele 10 secrete ale negociatorului eficient / Guy Cabana, Sylvie Massariol ; Traducere de Ana Andreescu. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2005.

 224 p. : tab., fig. - (Utilitare-Profesie).

 Note de subsol.

 ISBN 973-568-644-9 : 16.35 lei.

 316.652   316.472.2   316.775.2   658.85   082.1 Utilitare-profesie

 1. PSIHOLOGIA SUCCESULUI       2. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII

 II 83436 ; 316/C11

 

65 -  CRAIA, SULTANA. Dicţionar de comunicare / Sultana Craia. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Ager, 2003.

 144 p. : il. - (Info).

 Bibliografie p. 139-143.

 ISBN 973-7961-11-0 : 65000 lei.

 082.1 Info   316.77(038)

II 83355 ; 316/C82

 

66 -  MUCCHIELLI, ALEX. Arta de a comunica : Metode, forme şi psihologia situaţiilor de comunicare / Alex Mucchielli; Traducere de Giuliano Sfichi, Gina Puică şi Marius Roman. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint S.A.).

 263 p.; 20 cm. - (Collegium ; Psihologie).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 247-255.

 Index tematic p. 257-258.

 ISBN 973-681-778-4 : 16.90 lei.

 082.1 Collegium   316.775   316.28

 1. COMUNICARE SOCIALĂ                     2. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII.

 II 83414 ; 316/M94

 

67 -  UNGUREANU, ION. Paradigme ale cunoaşterii societăţii / Ion Ungureanu. - Iaşi : Junimea, 2002.

 278 p.

 Note la sfârşitul capitolelor.

 ISBN 973-37-0777-5 : 60000 lei.

 308   316.3

 1. SOCIOLOGIE.

 II 83363 ; 316/U52

 

32   Politică

 

68 -  ANCEL, JEAN. Preludiu la asasinat : Pogromul de la Iaşi, 29 iunie 1941 / Jean Ancel; Traducere de Carol Bines; Prefaţă de Yehuda Bauer. - Iaşi : Polirom, 2005

 495 p.; [16] p. il.; 23,5 cm. - (Historia [Polirom]).

 Note de subsol.

 Surse bibliografice p. 475-477.

 Index p. 479-491.

 ISBN 973-681-799-7 : 33.90 lei.

 082.1 Historia   94(=411.16)(478)"1941"   341.485(=411.16)(478)"1941"   

 323(=411.16)(478)"1941"

 1. ANTISEMITISM(România)                 2. ISTORIA EVREILOR(România)

 III 27244 ; 32/A50

 

69 -  BOSOANCĂ, TRAIAN. Alegerile parlamentare din judeţul Mureş 1919-1939 / Traian Bosoancă, Ilarie Gh. Opriş. - Târgu-Mureş : Editura Ardealul, 2004 (Tipografia "Mureş").

 250 p. : il., tab.; 20 cm. - (Biblioteca de istorie [Editura Ardealul]).

 Note de subsol.

 Indice p. 237-247.

 ISBN 973-8406-10-2 : 100000 lei.

 354-051(498-35 Mureş)   354(498-35 Mureş)   324(498)   

 082.1 Biblioteca de istorie

 1. ALEGERI(România)                       2. PARLAMENTARI.

 II 83311 ; 32/B71

 

70 -  CLINTON, WILLIAM JEFFERSON. Viaţa mea / Bill Clinton; Traducere din limba engleză şi note Alin-Victor Matei. - Bucureşti : RAO, 2005 (R.A."Monitorul Oficial").

 988 p. ; [16] pl. : il. - (Biblioteca Rao).

 ISBN 973-576-733-3 : 74.90 lei.

 082.1 Biblioteca RAO   821.111(73)-94=135.1   328.132.7(73)   

 929 Clinton, William Jefferson

 1. BIOGRAFIE(Clinton, William Jefferson))

 2. POLITICĂ EXTERNĂ(S.U.A.)

 3. POLITICĂ INTERNĂ(S.U.A.).

 III 27224 ; 32/C57

 

71 -  CULIANU, IOAN PETRU. Păcatul împotriva spiritului : Scrieri politice [2005] / Ioan Petru Culianu. - Ediţia a 2-a adăugită. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint S.A.).

 272 p.; 20 cm. - (Biblioteca Ioan Petru Culianu).

 ISBN 973-681-916-7 : 22.50 lei.

 821.135.1-92   821.135.1(73)-92   321.01(0:82-92)   32(498)"1989/..."(046)   082.1 Biblioteca Ioan Petru Culianu

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrieri politice)

 II 83420 ; 32/C94

 

72 -  GÂRZ, FLORIAN. Cavalerii Apocalipsei / Col. (r.) Florian Gârz. - Craiova : Obiectiv, s.a.

 188 p.: il., h. - (Exploziv ; Secrete în obiectiv).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 183-184.

 ISBN 973-7974-19-0 : 98100 lei.

 327.2   327.8   327.5   082.1 Exploziv

 1. TRATATE INTERNAŢIONALE                2. POLITICĂ EXTERNĂ

 II 83454 ; 327/G22

 

73 -  GOLOPENŢIA, ANTON. Ultima carte : Text integral al declaraţiilor în anchetă ale lui Anton Golopenţia aflate în Arhivele S.R.I. / Anton Golopenţia; Volum editat, cu Introducere şi Anexă de Prof. Dr.Sanda Golopenţia. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2001 (R.A."Monitorul Oficial").

 868 p., [8] p. facsimilate.

 Indice p. 847-868.

 Note şi comentarii p. 709-844.

 ISBN 973-45-0353-7 : 31.20 lei.

 351.746.1(498)   323.281(498)   355.40(498)

 1. SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

 2. ISTORIA ROMÂNIEI(dictatură)

 III 27227 ; 32/G68

 

74 -  HERDEAN, NICOLAE N. Somnambulismul principiilor / Nicolea N. Herdean. - Târgu-Mureş : Ansid, 2005.

 182 p.

 Nota editorului p. 177-178.

 Bibliografie p. 179-182.

 ISBN 973-86967-7-1 : 150000 lei.

 321.01   304.42   167.4

 1. IDEOLOGIE POLITICĂ

 III 27819 ; 32/H50

 

75 -  România = Vatican : Relaţii diplomatice . - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2003.

 Vol.

 Cu fotografiile episcopului Iuliu Hossu .

 ISBN 973-45-0423-1.

  Vol.1 : 1920-1950 / Cuvânt înainta Mihail Dobre, Mons, Jean-Claude Périsset. - LXIII; 368 p. : tab.; 8 pl. : il. - Note de subsol. - Ediţie în limba română, franceză, italiană. - Indice p. 363-368. - ISBN 973-45-0424-X : 21.80 lei.

 347.76"1920/1950"   327(498:456.31)"1920/1950"

 1. RELAŢII DIPLOMATICE

 III 27229 ; 327/R70

 

 

 

76 -  Tătarii în istoria românilor / Coordonator : Conf. univ. dr. Marian Cojoc. - Constanţa : Editura Muntenia, 2004.

 vol.

  vol : 1. - 286 p. - Note de subsol. - ISBN 973-692-036-4 : 10 lei.

  vol : 2. - 2005. - 262 p. - Note de subsol. - ISBN 973-692-096-8 : 10 lei.

 94(=512.145)(498)   323.1(=512.145)(498)

 1. MINORITĂŢI NAŢIONALE(tătari)

 III 27250 (1-2) ; 32/T26

 

77 -  Tătarii în istorie şi în lume / Coordonator ştiinţific : Tashin Gemil. - Bucureşti : Kriterion, 2003 (Semne'94).

 324 p.

 Text în lb. română, engleză, tătară.

 ISBN 973-26-0705-X : 10 lei.

 94(=512.145)(100)   323.1(=512.145)(100)

 1.MINORITĂŢI NAŢIONALE(tătari)

 III 27251 ; 32/T26

 

78 -  TISMĂNEANU, VLADIMIR. Stalinism pentru eternitate : O istorie politică a comunismului românesc / Vladimir Tismăneanu ; Traducere de Cristina Petrescu şi Dragoş Petrescu ; Prefaţă de Mircea Mihăieş. - Iaşi : Polirom, 2005.

 416 p. : il.

 Note de subsol.

 Note p. 307-384.

 Index p. 385-408.

 Notă bio-bibliografică [1] p. .

 ISBN 973-681-899-3 : 34.90 lei 349000 lei.

 94(498)"1949/1989"   342.384.4(498)"1949/1989"   

 321.74(498)"1949/1989"   329.15(498)"1949/1989"

 1. POLITICĂ INTERNĂ(România)                 2. DICTATURĂ COMUNISTĂ

 3. ISTORIA ROMÂNIEI

 III 27192 ; 32/T64

 

79 -  TSOUKALIS, LOUKAS. Ce fel de Europă? / Loukas Tsoukalis; Traducere şi note de Lena Călinoiu. - Bucureşti : BIC All, 2005 (Multiprint S.A.).

 272 p. : graf.

 Bibliografie selectivă p. 259-269.

 Index p. 270-272.

 Note de subsol.

 Titlul orig, : What Kind of Europe?.

 ISBN 973-571-516-3 : 20.90 lei 199000 lei.

 061.1 EU   32(4)   94(4)"19"   341.231.5

 1. EUROPA(istorie)            2. EUROPA(politică)           3. EUROPA(economie).

 II 83251 ; 32/T89

 

80 -  Vocabular pentru societăţi plurale = A plurális társadalmak szótára / Coordonator Gabriela Colţescu ; Argument Gabriela Coltescu. - Ediţie bilingvă. - Iaşi : Polirom, 2005.

 551 p.

 Bibliografie p. 535-542.

 Indice p. 545-548.

 ISBN 973-681-644-3 : 345000 lei.

 321.01(038)=135.1=511.4   323(038)=135.1=511.4   

 03:321.01=135.1=511.4   03:323=135.1=511.4

 1. FILOZOFIE POLITICĂ                                 2. POLITOLOGIE

 III 27201 ; 32/V80

336   Finanţe. Bănci

 

81 -  GREUNING, HENNIE VAN. Standarde internaţionale de raportare financiară : Ghid practic = International Financial Reporting Standards : A practical guide / Hennie van Greuning; Traducere de Cristina Şerban Mihaela Mihai, Marius Solomon. - Bucureşti : Irecson, 2005.

 283 p. : tab.

 Note de subsol.

 Note bio-bibliografice [1] p.

 ISBN 973-86371-9-8 : 98.10 lei.

 657.36   006.44:336.7   336.7:006.44   336.132.2

 1. STANDARDE                                2. RAPOARTE(financiare).

 IV 6208 ; 336/G80

 

 

34   Drept

 

82 -  Asszonyok és férfiak tüköre : Tanúvallomások a XVII. századból / Szerkesztette Vígh Károly. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 1999 (Alutus Rt.).

 354 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Transsylvanica).

 Despre viaţa locuitorilor din Târgu Mureş în sec. 16.

 Izvoare : din Arhiva oraşului Târgu Mureş.

 Note p. 331-335.

 Glosar p. 336-349.

 ISBN 973-9287-68-9 : 41000 lei.

 343.943(498.4 Târgu Mureş)"16"   

 343.143(498.4 Târgu Mureş)"16"   

 39(=511.141)(498.4)"16"   94(498.4 Târgu Mureş)"16"(093)   

 082.1 Bibliotheca Transsylvanica

 1. DREPT PENAL(anchete)

 II 83203 ; 34/A89

 

83 -  CESEREANU, RUXANDRA. Gulagul în conştiinţa românească : Memoralistica şi literatura închisorilor şi lagărelor comuniste : eseu de mentalitate / Ruxandra Cesereanu. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 415 p. - (Plural M ; 113).

 Note de subsol.

 Rezumat în limba eng. p. 367-382.

 Bibliografie p. 383-399.

 Index p. 402-408.

 ISBN 973-681-930-2 : 295000 lei.

 082.1 Plural M   323.282   343.819.5/.7(47)(498)

 1. DEŢINUŢI POLITICI

 III 27173 ; 34/C37

 

84 -  MAPPES-NIEDIEK, NORBERT. Mafia din Balcani : State aflate în puterea crimei - O primejdie pentru Europa / Norbert Mappes-Niediek; În româneşte de Dumitru Hîncu. - Bucureşti : Vivaldi, 2005 (Arta Grafica).

 237 p. : [2] foi planşe - (Culisele politicii).

 Note de subsol.

 Titlul orig. : Balkan-Mafia-Staatenin der Hand des Verbrechens-Eine Gefahr für Europa.

 ISBN 973-9473-61-X : 218000 lei.

 082.1 Culisele politicii   343.341(497)   061.236(497)

 1. CRIMĂ ORGANIZATĂ                              2. MAFIA.

 II 83250 ; 34/M31

 

85 -  Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal [ROMÂNIA. LEGI. DECRETE]. . - Ediţia a 2-a revizuită. - Bucureşti : ALL BECK, 2005 (Multiprint).

 503 p. - (La Zi).

 Note de subsol.

 actualizat martie 2005.

 ISBN 973-655-638-7 : 131000 lei.

 082.1 La Zi   346(094.4)   336.22(498)(094.4)

 1. CODUL FISCAL(România)                          2. TAXE ŞI IMPOZITE.

 II 83263 ; 34/R70

 

86 -  ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. Legea pensiilor. - Bucureşti : Lumina Lex, 2005.

 596 p.

 ISBN 973-588-860-2 : 272500 lei.

 349.244-057.75(498)(094.5)   369.542/544.6-057.75(498)(094.5)   368.914(498)(094.5)

 1. ASIGURĂRI SOCIALE(legislaţie).

 II 83447 ; 34/R70

 

87 -  ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. Legislaţia proprietăţii intelectuale [Ediţia a 2- a]. - a 2-a revizuită. - Bucureşti : ALL BECK, 2005 (Multiprint S.A.).

 2 vol. - (La Zi).

 ISBN 973-655-669-7.

 vol.1 : Reglementări interne. - 2005. - 454 P. : tab. - Note de subsol. - actualizat martie 2005. - ISBN 973-655-678-6 : 196500 lei.

 082.1 La Zi   347.77(094.5)

 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ.

 II 83249 ; 34/R70

 

88 -  ROŞ, VIOREL. Dreptul de autor şi drepturile conexe : Tratat / Viorel Roş, Dragoş Bogdan, Octavia Spineanu - Matei. - Bucureşti : ALL BECK, 2005.

 725 p.; 23.7 cm.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 713-716.

 Index p. 717-725.

 ISBN 973-655-571-2 : 89.50 lei.

 343.533(075.8)   347.78(075.8)

 1. DREPTUL DE AUTOR                 2. INFRACŢIUNI PENALE.

 III 27237 ; 34/R74

 

89 -  TOMESCU, MILENA. Dreptul familiei : Protecţia copilului / Milena Tomescu. - Bucureşti : ALL BECK, 2005.

 243 p. - (Manuale Beck).

 ISBN 973-655-565-8 : 250000 lei.

 347.637.(498)

 1. DREPTUL FAMILIEI                    2. PROTECŢIA COPILULUI.

 II 83256 ; 34/T72

35.0/354  Administraţie publică

 

90 -  Comunele şi oraşele României . - Ediţie îngrijită de prof. univ. dr. Mircea Preda şi actualizată la data de 31 martie 2005. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 660 p. : tab.

 Index de acte normative 420-440.

 Indici p. 645-658.

ISBN 973-655-674-3 : 490500 lei.

 911.37(489)(083.86)   355.5(498)   342.924(498)

 1. URBANISM                    2. ORAŞE(România)

 3. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ(România)

 III 27190 ; 35/C63

 

 

355/359   Artă militară. Forţe militare

 

91 -  SANDACHI, GEORGE PAUL.  Prinţul George Valentin Bibescu : Biografia unui călător / George Paul Sandachi, Dan Hadîrcă. - Bucureşti : Vivaldi, 2005.

 320 p.: il., tab. - (Destine şi pasiuni).

 Note p. 285-314.

 Bibliografie p. 315-318.

 ISBN 973-9473-64-6 : 218000 lei.

 929 Bibescu, George Valentin, prinţul   94(498)"19"   

 082.1 Destine şi pasiuni   355.354.(498)"19"

II 83320 ; 355/B51S

 36   Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

 

92 -  PASCU, LAURA. Copiuţe de luat la cumpărături : Îndreptar de protecţia consumatorului : Carte de comunicate de presă / Laura Pascu. - Bucureşti : Erc Press, 2005.

 2 vol.

 ISBN 973-706-308-2.

  Vol.1. - 96 p. : tab. - ISBN 973-706-307-4 : 7,5 lei.

  Vol.2. - 96 p. - ISBN 973-706-311-2 : 7,5 lei.

 366.5   347.731

 1. DREPTURILE CONSUMATORULUI

 II 83439(1-2) ; 36/P40

 

93 -  TUTTY, LESLIE M. Cercetarea calitativă în asistenţa socială : Faze, etape şi sarcini / Leslie M Tutty, Michael A. Rothery, Richard M. Grinnell, Jr.; Traducere de Dana Ligia Ilin. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 231 p. - (Collegium ; Asistenţă socială).

 Bibliografie la sfârşitul capitolelor.

 ISBN 973-681-845-4 : 195000 lei.

 082.1 Collegium   303.8:364   364:303.8

 1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ                               2. CERCETARE SOCIALĂ.

 III 27170 ; 36/T96

 37   Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

94 -  GIUSSANI, LUIGI. Riscul educativ : Creaţie de personalitate şi de istorie / Luigi Giussani; Traducere Victoria Câmpan, în colaborare cu Mihaela Alina Boancă; Lector Anna Tetta. - Bucureşti : Corint, 2005 (Don Star).

 184 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-653-742-0 : 153000 lei.

 37.017.7:2   2:37.017.7

 1. EDUCAŢIE                     2. RELIGIE                      3. FAMILIE.

 II 83258 ; 37/G60

 

95 -  ISAC, IONUŢ. În căutarea modelului paideic / Ionuţ Isac. - Ediţia a 2-a, adăugită şi revizuită. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003.

 163 p.; 20 cm.

 Note şi referinţe bibliografice la sf. capitolelor.

 ISBN 973-686-080-9 : 90000 lei.

 37.04:374.7   130.2   141.7

 1. EDUCAŢIA ADULŢILOR                           2. FILOZOFIA CULTURII

 II 83312 ; 37/I-81

 

96 -  NEGREŢ-DOBRIDOR, ION. Ştiinţa învăţării : De la teorie la practică / Ion Negreţ-Dobridor, Ion Ovidiu Pânişoară. - Iaşi : Polirom, 2005.

 256 p. : tab., fig. - (Collegium ; Ştiintele educaţiei).

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Index p. 251-254.

 ISBN 973-681-846-2 : 198000 lei.

 159.953   37.025   37.015.3   082.1 Collegium

 1. PEDAGOGIE PSIHOLOGICĂ

 III 27196 ; 37/N40

 

97 -  PETEAN, ANA. Ocolul lumii în 50 de jocuri creative [2005] / Ana & Mircea Petean. - Ediţia a 2-a. revăzută şi adăugită. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2005.

 212 p.; 21 cm.

 Rezumat în limba engleză şi franceză p. 200-209.

 ISBN 973-726-041-4 : 13.7 lei.

 372.46.03:821.135.1   371.382

 1. CREATIVITATE                            2. ESTETICĂ

 II 83335 ; 37/P55

 

98 -  Szájról szájra, kézről kézre / A kötetet szerkesztette Papp Kornélia. - 2., változatlan kiadás. - Szentendre : Geobook Hungary Kiadó, 2004.

 252 p. : il., note muz; 20,6 cm.

 Bibliografie p. 247.

 ISBN 963-86438-2-X : 270000 lei.

 784.67   372.3   371.382

 1. EDUCAŢIA COPILULUI

 II 83227 ; 37/S99

 39   Etologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

99 -  Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc [2002] / Coordonare şi cuvânt înainte de Adrian Fochi; Ediţie îngrijită şi prefaţată de Iordan Datcu. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2002.

2 Vol.

vol. 2 : (1892-1904). – 2002. – 703 p. – Note de subsol. – Indice de nume p. 665-700. – Primul volum a apărut în 1968. – ISBN 973-642-012-4 : 188000 lei

 39(498):016   016:39(498)

III 27212 ; 39/B51

 

100 -  CRISTEV, DIANA. Idei şi rituri funerare în lumea greco-romană / Diana Cristev. - Bucureşti : Jurnalul Literar, 2002 (Fed Print).

 173 p. : [3] p. h.

 Bibliografie p. 169-172.

 ISBN 973-9365-51-5 : 75000 lei.

 393(37+38)

II 83342 ; 39/C87

101 -  KLIGMAN, GAIL. Nunta mortului : Ritual, poetică şi cultură populară în Transilvania [Ediţia a 2-a] / Gail Kligman; Traducere de Mircea Boari, Runa Petringenaru, Georgiana Farnoaga, West Paul Barbu. - Ediţia a 2-a. - Iaşi : Polirom, 2005 (Polirom ABB).

 296 p. : il. - (Plural M ; 114).

 Note de subsol.

 Note p. 224-262.

 Bibliografie p. 263-277.

 Index p. 278-292.

 ISBN 973-681-953-1 : 169000 lei.

 082.1 Plural M   392/393(498.41)

III 27172 ; 39/K56

 

102 -  PARASCHIV, MIHAELA. Femeia în Roma antică [Ediţia a 2-a] / Mihaela Paraschiv. - Ediţia a 2-a, revizuită şi adăugită. - Iaşi : Junimea, 2003 (Gevi-F).

 293 p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 287-289.

 ISBN 973-37-0866-6 : 150000 lei.

 94(37)   396(0:94(37))

 1. ISTORIA ROMEI ANTICE                          2. FEMEIA ÎN FAMILIE.

 II 83360 ; 396/P33

 

103 -  Selecţie de proverbe / Realizaţă de Vasile Muntean. - Târgu-Mureş : Casa de editură Mureş, 2004.

 24 p.; 14,5 cm.

 Bibliografie p. 24.

 ISBN 973-9087-84-1 : 20000 lei.

 821.135.1-84   821.135.1-91   398.9

 1. FOLCLOR LITERAR(proverbe).

 I 18292 ; 82-91/S43

 

 

 

 

 

5   MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

 51   Matematică

 

104 -  Elemente (complemente) de analiză matematică pentru clasa a XI-a M1 : Teorie şi exerciţii / Camelia Dinulescu, Ilie Dinulescu, Gheorghe Lungoci, Vasile Matei. - Bucureşti : Ager, 2002.

 335 p. : graf.

 Bibliografie p. 332-333.

 ISBN 973-85959-1-6 : 105000 lei.

 517(076)

III 27211 ; 51/E36

 

105 -  Matematică : Teste grilă BAC 2003 / Claudia Borcea, Clarisa Cavachi, Angela Enescu, Dana Şchiopu... ; Coordonator Ion Otărăşeanu. - Bucureşti : Ager, 2003.

 167 p.

 Mulţimi, funcţii, structuri, algebră, analiză matematică, geometrie şi trigonometrie.

 ISBN 973-85959-8-3 : 80000 lei.

 51(079.1)

III 27210 ; 51/M47

 

106 -  TÓTH SÁNDOR, T. Az erdélyi matematika történetéből / T. Tóth Sándor. - Kolozsvár : Kriterion, 2004

 324 p. : il., fig.; 24,5 cm.

 Note de subsol.

 Index p. 317-324.

 ISBN 973-26-0769-6 : 200000 lei.

 51(498.4)(091)

III 27186 ; 51/T78

 

 

 

 

 

53   Fizică

 

107 -  150 kérdés és válasz a fizika köréből / Összeállította Rókáné Kalydi Bea. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., s.a. (Start).

 127 p.; 19,6 cm. - (Tudomány és műveltség ; Miért ?).

 ISBN 963-9161-82-9 : 99000 lei.

 53(076.3)   082.1 Tudomány és műveltség

II 83278 ; 53/S99

 

108 -  LITZ JÓZSEF. Elektromosságtan és mágnességtan : Általános fizika II. / Dr. Litz József. - Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 1998 (Kossuth Nyomda).

 569 p. : fig..; 24 cm.

 Bibliografie p. 553-555.

 Index p. 556-569.

 ISBN 963-06-1467-0 : 20 lei.

 537

III 27219 ; 53/L66

 54   Chimie. Cristalografie. Mineralogie

 

109 -  PETŐ GÁBOR PÁL. A kémia nagy pillanatai / Pető Gábor Pál, Szabadváry Ferenc. - Budapest : Aranyhal Könyvkiadó, s.a. (Kaposvári Nyomda Kft.).

 164 p.: portr. il.; 20 cm.

 Dicţionar p. 162-163.

 ISBN 963-9196-92-4 : 120000 lei.

 542

II 83272 ; 54/P55

 

 

 

 

 

 55   Geologie şi ştiinţe înrudite

 

110 -  MAREŞ, ANTONIA. Magia pietrelor preţioase / Antonia Mareş. - Bucureşti : Cartea de buzunar, s.a. (CoPrint).

 96 p. - (Util pentru tine ; 121).

 ISBN 973-8351-78-2 : 5.90 lei.

 553.8   671.15   391.7   133.522.2   082.1 Util pentru tine

II 83433 ; 55/M35

 

111 -  SHEIKH-MILLER, JONATHAN. Prima enciclopedie a mărilor şi oceanelor / Ben Denne ; Ilustrată de David Hancock ; Traducere din limba engleză Diana Junea. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 64 p. : il. color.

 Index p. 62-64.

 ISBN 973-714-042-7 : 299000 lei.

 591.1(26)(031)   551.46(031)   030:551.46

55/D32

 57   Biologie

 

112 -  CLAYBOURNE, ANNA. Gene şi ADN / Anna Claybourne ; Ilustrată de Stephen Monreff ; Traducere din limba engleză Tatiana Mazur. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 64 p. : il. color.

 Tabel cronologic p. 56.

 Dicţionar p. 57.

 Glosar p. 58-60.

 Index p. 62-63.

 ISBN 973-714-040-0 : 299000 lei.

 575(031)   030:575

57/C56

 

113 -  Genomica : Un tratat despre genom de la virusuri la om / Sub redacţia lui Lucian Gavrilă. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2005 (R.A."Monitorul Oficial").

 2 vol.

 ISBN 973-45-0463-0 : 490500 lei (vol.1-2).

 Vol.1 : Principiile de ereditate - Fundamentele moleculare şi celulare ale eredităţii. - XVI ; 879 p. : fig., tab. - Bibliografie p. 851-877. - ISBN 973-45-0464-9.

  Vol.2 : Organizare şi evolutie genomică. - XXI ; 1201 p. : fig., tab. - Bibliografie p. 1175-1199. - ISBN 973-45-0465-7.

 575

III 27205(1-2) ; 57/G30

 58   Botanică

 

114 -  FODORPATAKI LÁSZLÓ. A növények fotoszintézise / Fodorpataki László. - Kolozsvár : Kriterion, 2004

 312 p. : il., fig.; 24,5 cm.

 Bibliografie p. 281-301.

 Index p. 302-303.

 ISBN 973-26-0787-4 : 200000 lei.

 581.132

III 27185 ; 58/F74

 59   Zoologie

 

115 -  SHEIKH-MILLER, JONATHAN. Feline mari / Jonathan Sheikh-Miller şi Stephanie Turnbull ; Traducere din limba engleză Diana Junea. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 48 p. : il. color - (Descoperă lumea).

 ISBN 973-714-036-2 : 159000 lei.

 599.742.71   082.1 Descoperă lumea

59/S52

 

 

 

 

 

 

 

 

6   ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

 61   Medicină

 

116 -  Anorexie, adicţii şi fragilităţi narcisice / Sub coordonarea lui Vladimir Marinov ; Traducere din limba franceză Simona Mudava. - Bucureşti : Editura Trei, 2005

 160 p. - (Biblioteca de psihanaliză ; 70).

 Note de subsol.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN 973-707-036-4 : 15.90 lei.

 159.97   616.89-008.441.42   616.89-008.441.6   

 082.1 Biblioteca de psihanaliză

 1. PSIHOPATOLOGIE                       2. PSIHIATRIE

 II 83388 ; 61/A61

 

117 -  ATKINS, ROBERT C. Dacolj a koroddal! : Dr. Atkins élethosszabbító programja / Robert C. Atkins, Sheila Buff; Fordította Komáromi Rudolf. - 2. kiadás. - Budapest : Maecenas Könyvkiadó, 2004 (Kinizsi Nyomda).

 324 p.; 21 cm.

 Note p. 307-322.

 ISBN 963-203-109-1 : 290000 lei.

 613.2

 1. MOD DE VIAŢĂ                           2. ALIMENTAŢIE NATURISTĂ

 3. GERONTOLOGIE.

 II 83277 ; 61/A91

 

118 -  BAKOS MARIA, KONCZNÉ. Baba születtet / Szerző Konczné Bakos Maria ; Fotók Illes Csaba ; Szerkestette Tyihák Katalin. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra Kft., s.a.

 168 p. : il.

 Bibliografie p. 164.

 ISBN 963-5923-05-4 : 105000 lei.

 613.954   159.922.7   082.1 Szalay Könyvek

 1. PSIHOLOGIA COPILULUI                          2. BOLILE COPILULUI.

 III 27188 ; 61/B18

 

119 -  BARBIER, DOMINIQUE. Ieşirea din depresie : Medicamente sau psihoterapie? / Dr. Dominique Barbier ; Traducere din limba franceză de Aliza Ardeleanu. - Bucureşti : Editura Trei, 2005 (Multiprint).

 226 p. - (Psihologie practică).

 Bibliografie p. 224-226.

 ISBN 973-707-028-3 : 18.90 lei.

 159.97   615.851   616.895.4   082.1 Psihologie practică

 1. PSIHOPATOLOGIE              2. PSIHIATRIE             3. BOLI PSIHICE.

 II 83390 ; 61/B29

 

120 -  Ceaiul verde : Alinare pentru trup şi suflet / Traducere din limba germană de Walter Fotescu. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2005 (Multiprint).

 160 p.: tab. - (Utilitare-Sănătate).

 Glosar p. 147-156.

 Indice p. 157-158.

 ISBN 973-568-989-8 : 13.10 lei.

 082.1 Utilitare-Sănătate   615.83 : 663.951   663.951:615.83   615.322

 1. MEDICINĂ NATURISTĂ           2. PLANTE MEDICINALE(utilizare)

 3. CEAI

 II 83434 ; 61/C33

 

121 -  DIACONU, TUDOR. Medicina sacră : Miracolul medicinei geto-dace / Tudor Diaconu. - Craiova : Obiectiv, s.a.

 188 p.

 Bibliografie p. 183-185.

 ISBN 973-7974-16-6 : 98100 lei.

 615.89(=1.398.2)

 1. MEDICINA ÎN ROMÂNIA(istoric)               2. MEDICINĂ(terapie naturistă).

 II 83456 ; 61/D36

 

122 -  GRANATA, GUIDO. Homeopatie şi sexualitate / Guido Granata ; Traducere de Gabriela Dima. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint).

 215 p. - (Hexagon).

 Bibliografie p. 207-209.

 ISBN 973-681-951-5 : 195000 lei.

 615.015.32:616.6.057   616.6.057:615.015.32   082.1 Hexagon

 1. HOMEOPATIE                              2. MEDICINĂ ALTERNATIVĂ

 3. SEXUALITATE

 II 83457 ; 61/G76

 

123 -  JANAKIRAMAN, YOGACHARYA. Yoga solară : Cum să-ţi purifici corpul, spiritul şi mintea / Yogacharya Janakiraman, Carolina Rosso Cicogna; Traducere de Emanuela Stoleriu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint S.A.).

 303 p. : il., tab., fig. - (Hexagon).

 Indici p. 289-292.

 Glosar p. 293-299.

 Bibliografie [1] p.

 ISBN 973-681-950-7 : 24.50 lei.

 294.527   615.851.8   082.1 Hexagon

 1. MEDICINĂ NATURISTĂ                           2. YOGA.

 II 83442 ; 61/J25

 

124 -  KESPI, JEAN-MARC. Omul şi simbolurile sale în Medicina tradiţională chineză / Dr. Jean-Marc Kespi, Preşedinte de onoare al Asociaţiei franceze de acupunctură; Traducere de Irina Bojin. - Bucureşti : Semne, 2003.

 288 p. : il.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 281-282.

 ISBN 973-624-134-3 : 100000 lei.

 61(510):615.814.1   615.814.1:61(510)

 1. MEDICINĂ TRADIŢIONALĂ CHINEZĂ.

 III 27218 ; 61/K37

 

125 -  LORINŢIU, CLEOPATRA. Suplimente nutritive şi miraculoasa coenzimă Q10 / Cleopatra Lorinţiu. - Bucureşti : Cartea de buzunar, s.a. (CoPrint).

 96 p. : il. - (Practic-pentru sănatate ; 125).

 ISBN 973-705-058-4 : 5.90 lei.

 615.322   615.365   082.1 Practic-pentru sănatate

 1. ALIMENTAŢIE                             2. NUTRIŢIE.

 II 83421 ; 61/L79

126 -  MACFARLANE, AIDAN. Adolescenţii întreabă, doctorul răspunde ... / Aidan Macfarlane, Ann McPherson ; Traducere Mălina Vlad. - Bucureşti : All Educational, 2005.

 121 p. : il. - (Clubul adolescenţilor).

 Index p. 117-121.

 ISBN 973-684-630-X : 129000 lei.

 613.8/.9   082.1 Clubul adolescenţilor

 1. IGIENĂ SEXUALĂ                                       2. VIAŢĂ SEXUALĂ.

 II 83449 ; 61/M11

 

127 -  MANOLE, RODICA. Frumuseţea o realitate la îndemână / Rodica Manole. - Bucureşti : Cartea de buzunar, s.a.

 96 p. : il., fig. - (Util-pentru tine ; 127).

 ISBN 973-705-051-7 : 5.90 lei.

 613.99   391.6   615.83   082.1 Util-pentru tine

 1. COSMETICĂ 2. IGIENA FEMEII              3. NUTRIŢIE

 II 83431 ; 61/M27

 

128 -  NIREŞTEAN, AUREL. Tulburările personalităţii : repere clinico-evolutive şi terapeutice / Aurel Nireştean. - Târgu-Mureş : Editura Mureş, 2004.

 200 p.; 20,5 cm.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN 973-9087-87-6 : 150000 lei.

 159.97   616.89

 1. PSIHOLOGIE                  2. PSIHOPATOLOGIE.

 II 83303 ; 61/N76

 

129 -  NIŢESCU, VASILE. Totul despre sexualitatea normală şi patologică / Conf. univ. dr. Vasile Niţescu. - Ediţia a 3-a revizuită şi adăugită. - Constanţa : Muntenia, 2004.

 296 p. : fig.; [1] anexă detaşabilă.

 Index de termeni p. 286-293.

 Bibliografie p. 294-295.

 ISBN 973-692-055-0 : 32.70 lei.

 618.1   616.64   613.88   159.922.1

 1. SEXUALITATE

 III 27228 ; 61/N80

130 -  QUEST, PENELOPE. Reiki pentru o viaţă : Iniţiere în Reiki. Ghid practic / Penelope Quest; Traducere de Silvia Chirilă. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint).

 344 p. : fig., tab. - (Hexagon).

 Bibliografie p. 328-333.

 Index p. 334-340.

 ISBN 973-681-910-8 : 24.50 lei.

 082.1 Hexagon   615.85   615.821

 1. MEDITAŢII                                    2. REIKI.

 II 83443 ; 61/Q49

 

131 -  RADU, MONICA. Alimentaţia copilului mic / Monica Radu. - Bucureşti : Cartea de buzunar, s.a. (CoPrint).

 96 p. : il., tab. - (Practic-pentru sănatate ; 124).

 ISBN 973-705-068-1 : 5.90 lei.

 613.22   082.1 Practic-pentru sănatate

 1. IGIENA ALIMENTAŢIEI                            2. PEDIATRIE

 II 83432 ; 61/R17

 

132 -  Reiki : Sănătate şi bucurie de viaţă prin forţe proprii / Traducere din limba germană de Walter Fotescu. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2005 (Multiprint).

 160 p.. - (Utilitare-Sănătate).

 Index p. 151-154.

 ISBN 973-681-910-8 : 13.10 lei.

 082.1 Utilitare-Sănătate   615.85   615.821

 1. FILOZOFIE ORIENTALĂ                            2. MEDICINĂ ALTERNATIVĂ

 3. MEDICINĂ NATURISTĂ                   4. MEDITAŢII                             5. REIKI

 II 83435 ; 61/R40

 

133 -  VLAD, TERENŢIU-TIBERIU. Copilul între 3 şi 6 ani / Dr. Terenţiu-Tiberiu Vlad. - Bucureşti : Cartea de buzunar, s.a. (CoPrint).

 128 p. : fig., tab. - (Practic-pentru sănatate ; 168).

 ISBN 973-705-088-6 : 9.90 lei.

 613.22   613.954   082.1 Practic-pentru sănatate

 1. PEDIATRIE

 II 83424 ; 61/V73

62   Inginerie. Tehnică

 

134 -  BICĂ, DORIN. Sisteme informatice moderne în electroenergetică : Modele şi aplicaţii în NEPLAN / Dorin Bică. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2005

 276 p. : fig., tab.; 24 cm.

 Bibliografie p. 270-276.

 ISBN 973-7794-23-0 : 30 lei.

 620.9   621.311

 1. ELECTROENERGETICĂ

 III 27236 ; 620.9/B52

 

135 -  FREEMAN, HENRY G. Dicţionar tehnic englez-român, român-englez / Henty G. Freeman, Günter Glass ; Traducere Maria Antoinette Ionescu, Paul Iordăchescu. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2005 (Fed Print).

 455 p.

 ISBN 973-568-706-2 : 272500 lei.

 030:62=111=135.1   030:62=135.1=111   62(038)=111=135.1   

 62(038)=135.1=111

 1. DICŢIONAR TEHNIC

 L-62/F89

 63   Agricultură

 

136 -  Calendar practic pentru grădinărit : Sugestii pentru întregul an / Traducere din limba maghiară Daika Attila, Anamaria Blidar. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 160 p.: il. color.

 Index p. 160.

 ISBN 973-714-050-8 : 54.90 lei.

 635.018(084)

 1. GRĂDINĂRIT                                2. FLORI.

 IV 6207 ; 635/C13

 

 

 

137 -  HOZA, DOREL. Citrice de apartament : Tehnici de cultivare / Prof. dr. Dorel Hoza. - Bucureşti : Nemira, 2005

 104 p. : fig., tab.; 17.7 cm. - (Util [Nemira]).

 Bibliografie selectivă p. 97-98.

 ISBN 973-569-724-6 : 15 lei.

 634.3   082.1 Util

 1. CULTIVAREA PLANTELOR.

 I 18313 ; 634.1/.7/H86

 

138 -  ŞELARU, ELENA. Arta florală / Prof. univ. dr. Elena Şelaru. - Bucureşti : Ceres, 2004.

 160 p.: fig. ; [32] pl. : il. color.

 ISBN 973-40-0665-7 : 197000 lei.

 635.912

 1. IKEBANA.

 III 27202 ; 635/S43

 

139 -  ŞTEFAN, VICTOR. Cartoful : Tehnici de cultivare / Prof. dr. Victor Ştefan. - Bucureşti : Nemira, 2005

 184 p. : h., fig., tab.; 17.8 cm. - (Util [Nemira]).

 Bibliografie p. 175-178.

 ISBN 973-569-717-3 : 15 lei.

 633.491   082.1 Util

 1. AGRICULTURĂ                            2. CULTIVAREA PLANTELOR.

 I 18310 ; 633/S81

 64   Economie casnică. Îngrijirea casei

 

140 -  CINZEACĂ, ALEXIA. Camera copiilor / Alexia Cinzeacă. - Bucureşti : Cartea de buzunar, s.a. (CoPrint).

 96 p. - (Practic-în casă ; 123).

 ISBN 973-705-060-6 : 5.90 lei.

 645.4/.5   082.1 Practic-în casă

 1. IGIENA LOCUINŢEI

 II 83428 ; 643/649/C50

 

 

 

141 -  CINZEACĂ, ALEXIA. Feng Shui [Cinzeacă, Alexia] / Alexia Cinzeacă. - Bucureşti : Cartea de buzunar, s.a.

 96 p. : fig. - (Practic-în casă ; 120).

 ISBN 973-705-053-3 : 5.90 lei.

 299.52:643/645   643/645:299.52   082.1 Practic-în casă

 1. FILOZOFIE ORIENTALĂ                            2. IGIENA LOCUINŢEI

 II 83427 ; 643/649/C50

 

142 -  FLORESCU, MARIA. Reţete pentru diabetici / Maria Florescu. - Bucureşti : Cartea de buzunar, s.a. (CoPrint).

 96 p. - (Util-în bucătărie ; 149).

 ISBN 973-705-065-7 : 5.90 lei.

 613.24   641.563   641.55(083.12)   082.1 Util-în bucătărie

 1. DIABETUL ZAHARAT                               2. NUTRIŢIE

 II 83423 ; 64/F68

 

143 -  Încăperi cu suprafeţe mici : Mobilarea inteligentă şi variată / Traducere Ana-MAria Hodorog. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 96 p. : il. color.

 ISBN 973-714-043-5 : 39.90 lei.

 643/345

 1. MOBILĂ(proiectare şi construcţie)                           2. DESIGN.

 IV 6206 ; 643/649/I-49

 

144 -  POP, ANA. Ce gătim în zilele de post : 155 reţete de aperitive, supe, ciorbe, mâncăruri şi deserturi / reţete culese de Ana Pop. - Cluj Napoca : Anteea, 2005.

 96 p. - (Sănătate din natură).

 ISBN 973-87027-8-X : 52000 lei.

 082.1 Sănătate din natură   641.565(083.12):241.72   241.72:641.565(083.12)

 1. MÂNCĂRURI DIETETICE      2. MÂNCĂRURI VEGETARIENE(reţete)

 II 83241 ; 64/P78

 

145 -  STOICA, CRISTINA. Diete de slăbit cu cartofi / Cristina Stoica. - Bucureşti : Cartea de buzunar, s.a. (CoPrint).

 96 p. - (Util-pentru tine ; 153).

 ISBN 973-705-070-3 : 5.90 lei.

 613.24   641.55(083.12)   641.564   082.1 Util-pentru tine

 1. IGIENA ALIMENTAŢIEI                            2. NUTRIŢIE

 3. DIETETICĂ(post).

 II 83430 ; 64/S88

 659  Publicitate. Relaţii cu publicul

 

146 -  FARBEY, A.D. Publicitatea eficientă : Noţiuni fundamentale / A.D. Farbey ; Traducere de Dana Preotoşiu. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2005.

 224 p. : tab. - (Utilitare-Profesie).

 Note de subsol.

 ISBN 973-568-704-6 : 16.35 lei.

 659.1   658.82   082.1 Utilitare-profesie

II 83437 ; 659/F20

 

147 -  Infoconstruct : Catalog : Mai - octombrie 2005  . - Bucureşti : s. n., 2005.

 1630 p. : il. color ; [1] CD.

 Indici p. 1611-1630.

 200000 lei.

 643/645:659.131   659.131:643/645   659.131:691   691:659.131

V 1884 ; 659/I-52

 

148 -  Media Construct : Ediţia 2005/2006 : Anuar . - Bucureşti : s. n., 2005.

 1000 p. : il. color ; [1] CD.

 Index alfabetic p. 971-978.

 Index geografic p. 979-992.

 Publicaţie editată de : Media Agency.

 200000 lei.

 643/645:659.131   659.131:643/645   659.131:691   691:659.131

V 1883 ; 659/M54

 

 

 

 

 

 66/68  Industrii

 

149 -  ALBU, MIHAI. Ceaiul / Mihai Albu. - Bucureşti : Cartea de buzunar, s.a. (CoPrint).

 96 p. - (Util-în bucătărie ; 144).

 ISBN 973-705-063-0 : 5.90 lei.

 663.95   613.24   641.87   082.1 Util-în bucătărie

 1. FITOTERAPIE                               2. NUTRIŢIE

 3. PLANTE MEDICINALE(utilizare)

 II 83429 ; 663/A33

 

150 -  CONSTANTINESCU, GHERASIM. Metamorfozele vinului : Legende şi povestiri despre vin / Gherasim Constantinescu, Adrian Alexandru Heraru ; Prefaţă, intertext şi schiţe de Nicolae-Paul Mihail; Desene inedite de Constantin Piliuţă. - Ediţie îngrijită de Mihail Sălcuţan. - Bucureşti : Editura Niculescu, [2005].

 168 p. : il.

 Date biobibliografice p. 159-165.

 ISBN 973-9473-65-2 : 10.90 lei.

 663(0:82-34)   663.2   634.8

 1. VINIFICAŢIE                  2. VINURI

 II 83438 ; 663/C75

 

151 -  MÁRTON LÁSZLÓ. Toronyórák és napórák Erdélyben : Kis művelődéstörténet / Márton László; A fényképeket Gál Endre és ifj. Márton László, a grafikát ifj. Márton László és Tompa Olga készítette. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2005 (Alutus Rt.).

 116 p. : il., tab.; [20] p. il.; 20 cm.

 Bibliografie p. 113-115.

 ISBN 973-665-094-4 : 200000 lei.

 681.111   681.113.3   739.3

 1. MECANICĂ FINĂ                        2. CEASORNICĂRIE

 II 83201 ; 681/M43

 

 

69   Materiale de construcţii. Lucrări de construcţii

 

152 -  FRÖSSEL, FRANK. Uscarea zidăriilor şi asanarea subsolurilor / Frank Frössel; Traducere Nicolae Paraschivescu. - Bucureşti : Editura Tehnica, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 141 p. : il., tab., graf.

 Index p. 134.

 ISBN 973-31-2221-1 : 338000 lei.

 69.034.9   699.82

III 27171 ; 69/F92

7   ARTĂ. ARHITECTURĂ. SPORT

7.01/.08  Teoria şi filosofia artei

 

153 -  GRIGORESCU, DAN. Dicţionarul avangardelor / Dan Grigorescu. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2003.

 739 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-45-0450-9 : 32.70 lei 210000 lei.

 7.038(038)   030:7.038

III 26844 ; 7.03/.04/G83

72   Arhitectură

 

154 -  SINIGALIA, TEREZA. Repertoriul arhitecturii în Ţara Românească : 1600-1680 / Tereza Sinigalia. - Bucureşti : Vremea, 2002 (Multiprint).

 Vol. - (Arte).

 ISBN 973-645-033-3.

                 Vol. 1. – 696 p. : il. – Ilustraţii p. 387-652. – Anexe p. 653-665. – Bibliografie p. 667-683. – Note de subsol. – ISBN 973-645-033-3 : 200000 lei

 082.1 Arte   726.54(498.1)   726.71(498.1)

 1. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ                  2. MĂNĂSTIRI.

 II 83357 ; 72/S59

 73/76   Arte plastice

 

155 -  BANNER ZOLTÁN. Gergely István / Banner Zoltán. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2003 (Alutus Rt.).

 34 p. : portr.; [28] p. il.; 21 cm. - (Műterem).

 Rezumat în lb. rom., eng.

 Date biografice p. 23-24.

 Bibliografie p. 28-30.

 ISBN 973-665-025-1 : 180000 lei.

 730(498.4) Gergely István (084)   929 Gergely István   082.1 Műterem

III 27166 ; 730/G34B

 

156 -  JÁNÓ MIHÁLY. Kosztándi Jenő / Jánó Mihály; Traducere de Váli Éva, Megyaszai Kinga. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2003 (Alutus Rt.).

 26 p. : portr.; [28] p. il.; 21 cm. - (Műterem).

 Rezumat în lb. rom., eng.

 Bibliografie p. 21-22.

 Note de subsol.

 ISBN 973-665-018-9 : 180000 lei.

 75(498.4) Kosztándi Jenő (084)   929 Kosztándi Jenő   082.1 Műterem

III 27165 ; 75/K75J

 

157 -  JÁNÓ MIHÁLY. Kosztándi Katalin / Jánó Mihály. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004 (Alutus Rt.).

 17 p. : portr.; [30] p. il. color; 21 cm. - (Műterem).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 13-14.

 ISBN 973-665-058-8 : 220000 lei.

 75(498.4) Kosztándi Katalin (084)   929 Kosztándi Katalin   082.1 Műterem

III 27163 ; 75/K75J

 

158 -  NAGY MIKLÓS KUND. Gyarmathy János / Nagy Miklós Kund. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004

 27 p. : portr.; [32] p. il.; 21 cm. - (Műterem).

 Bibliografie p. 25-27.

 ISBN 973-665-054-5 : 220000 lei.

 730(498.4) Gyarmathy János (084)   73(498.4) Gyarmathy János (084)   

 929 Gyarmathy János   082.1 Műterem

III 27164 ; 730/G99N

 

159 -  PELIN, MIHAI. Deceniul prăbuşirilor (1940-1950) : Vieţile pictorilor, sculptorilor şi arhitecţilor români între legionari şi stalinişti / Mihai Pelin. - Bucureşti : Compania, 2005.

 679 p. : il. - (ClarObscur).

 Note bio-bibliografică [1] p.

 Bibliografie p. 623-646.

 Indice p. 647-677.

ISBN 973-7841-03-4 : 65 lei.

 082.1 ClarObscur   929:73/76(498)"1940-1950"   73/76(498)"1940-1950":929

III 27226 ; 73/76/P49

 

160 -  SZATMÁRI LÁSZLÓ. Márton Árpád / Szatmári László; Fordítók : Balázs Lajos, Gál Boróka. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2000 (Alutus Rt.).

 33 p. : portr.; [26] p. il.; 21 cm. - (Műterem).

 Rezumat în lb. rom., eng.

 Bibliografie p. 25-29.

 ISBN 973-9287-85-9 : 220000 lei.

 75(498.4) Márton Árpád (084)   929 Márton Árpád   082.1 Műterem

III 27167 ; 75/M43S

 78   Muzică

 

161 -  DOROŞ, VASILE. George Enescu în constelaţia muzicii universale / Vasile Doroş; Traducere în limba franceză Gabriela Ceucă, Mihaela Cojan. - Bucureşti : RAO, 2005

 303 p. : il. în parte color.

 Ediţie bilingvă româno-franceză.

 Operele lui George Enescu p. 284-285.

 Cronologie p. 292-293.

 ISBN 973-576-810-0 : 100 lei.

 656.835.111   78(100)   929 Enescu, George   78.071.1/.2(498) Enescu, George

V 1885 ; 78.071/E55D

 

 

162 -  KORFF, MALTE. Johann Sebastian Bach / Malte Korff ; Fordította Bán Zoltán András. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2001 (Alföldi Nyomda Rt.).

 160 p. : il. portr.; 19,2 cm. - (MKK. Portré).

 Note de subsol.

 Cronologie p. 148-150.

 Bibliografie p. 151-154.

 Index p. 159-160.

 ISBN 963-547-430-X : 105000 lei.

 929 Bach, Johann Sebastian   78.071.1 Bach, Johann Sebastian   

 082.1 MKK. Portré

II 83282 ; 78.071.1/B13K

 79   Divertismente. Spectacole. Teatru. Sport

 

163 -  ICHIM, FLORICA. Tompa Gábor : Beszélgetés hat felvonásban / Florica Ichim; Fordította Váli Éva. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004 (Alutus Rt.).

 358 p. : il. ; 24,5 cm.

 Lista pieselor de teatru şi a filmelor regizate de Tompa Gábor, a volumelor publicate de el, despre el şi a premiilor obţinute p. 354-357.

 Ecouri de critică a pieselor lui Tompa Gábor p. 227-351.

 ISBN 973-665-047-2 : 266000 lei.

 792.027.2(498)(=511.141) Tompa Gábor   792.027.2(498) Tompa Gábor  

 929 Tompa Gábor

 1. REGIE                               2. ARTĂ TEATRALĂ

 III 27159 ; 792/T74-I

 

164 -  KÖTŐ JÓZSEF. A színház fanatikusa : Senkálszky Endre életregénye / Kötő József. - Kolozsvár : Komp-Press, 2004 (Alutus Nyomda).

 242 p.; [32] p. : il.; 24,5 cm.

 ISBN 973-9373-54-2 : 150000 lei.

 821.511.141-312.6   792.071.2.028 Senkálszky Endre   929 Senkálszky Endre

 1. TEATRU MAGHIAR(actori)

 III 27183 ; 792/S44K

 

 

165 -  MAROSI ILDIKÓ. Kis /Harag/ könyv : Emlékpróba : riportok, jegyzetek, interjúk Harag Györggyel / Marosi Ildikó. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2005

 126 p.; [11] p. il. ; 20 cm. - (Kis/.../könyv).

 Anexe p. 99-123.

 ISBN 973-665-078-2 : 130000 lei.

 792.071.2.027 Harag György   792(=511.141)(498)   

 929 Harag György   082.1 Kis...

 1. ARTĂ TEATRALĂ                      2. REGIE                  3. TEATRU MAGHIAR

 II 83231 ; 792/H24M

 

166 -  SELIN, VERONICA. Aerobic cu Cosmina Păsărin / Veronica Selin. - Bucureşti : Cartea de buzunar, s.a.

 96 p. : il. - (Practic-în mişcare ; 126).

 ISBN 973-705-023-1 : 5.90 lei.

 615.825   796.4   796.012.61   082.1 Practic-în mişcare

 1. SPORT.

 II 83422 ; 796/S43

8   LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

80/81  Lingvistică şi limbi

 

167 -  Dicţionar explicativ al limbii engleze = The Penguin English Dictionary / Consultant editorial Robert Allen; Traducere de Dan Dumitrescu. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti], 2005.

 1650 p.; 23.5 cm.

 ISBN 973-675-267-4 : 89 lei.

 81'374.3=111   811.111'374.3

 1. DICŢIONAR EXPLICATIV                         2. LIMBA ENGLEZĂ(dicţionar).

 L-81'374/D39

 

168 -  RICOEUR, PAUL. Despre traducere / Paul Ricoeur ; Traducere şi studiu introductiv de Magda Jeanrenaud ; Postfaţă de Domenico Jervolino. - Iaşi : Polirom, 2005.

 168 p. - (Plural ; 71).

 Note de subsol.

 Index p. 159-162.

 Titl. orig. : Sur la traduction.

 ISBN 973-681-906-X : 135000 lei.

 81'255   082.1 Plural

 1. HERMENEUTICĂ                         2. INTERPRETAREA TEXTELOR

 3. TEORIA LIMBAJULUI                4. TEORIA TRADUCERII.

 I 18297 ; 80/81/R51

 

169 -  SZÁVAI GÉZA. Kétszemélyes költészet : A nyelv és a vers születése / Szávai Géza. - Budapest : Pont Kiadó, s.a.

 171 p. : il.; 20 cm. - (Lánc, lánc, Eszterlánc).

 Bibliografie p. 170.

 ISBN 963-8336-29-3 : 10 lei.

 81'23/'24   159.946.3   082.1 Lánc, lánc, Eszterlánc

 1. LIMBAJ                                                          2. PSIHOLINGVISTICĂ

 3. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII.

 II 83377 ; 80/81/S99

 

170 -  TEODOROVICI, CONSTANTIN. Dicţionar român-spaniol de expresii şi locuţiuni / Constantin Teodorovici, Rafael Pisot. - Iaşi : Polirom, 2002 (Lumina Tipo).

 687 p.

 Referinţe biobibliografice p. 39-40.

 ISBN 973-681-855-1 : 485000 lei.

 81'374.2'373.7=135.1=134.2

 1. DICŢIONAR ROMÂN-SPANIOL.

 L-81'374/T39

 

171 -  TOŞA, ALEXANDRU. Tablete de lingvistică : filozofeme / Alexandru Toşa. - Târgu-Mureş : Editura Ardealul, 2004.

 142 p.; 20,5 cm. - (Biblioteca de filosofie [Editura Ardealul]).

 ISBN 973-8406-16-1 : 100000 lei.

 082.1 Biblioteca de filosofie   81'2/'44(046)

II 83308 ; 80/81/T77

 

 

172 -  ZARCH, ALIBEMAN EGHBALI. Mic dicţionar român-persan, persan-român cu ghid de conversaţie român-englez-persan / Dr. Alibeman Eghbali Zarch. - s.l. : Semne, [2003].

 406 p.

 ISBN 973-624-158-0 : 98000 lei.

 81'374.822=135.1=222.1   81'374.822=222.1=135.1  

 81'374.823=135.1=111=222.1

 1. DICŢIONAR ROMÂN-PERSAN               

 2. DICŢIONAR PERSAN-ROMÂN                3. GHID DE CONVERSAŢIE.

 I 18298 ; 81'374/Z33

 811  Limbi individuale

 

173 -  MOREL, PIERRE. Gramatica limbii franceze : verbul / Pierre Morel ; Traducere Niculina Bercan. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2005 (Fed Print).

 250 p.

 Note de subsol.

 Index de verbe p. 217-250.

 ISBN 973-568-974-X : 131000 lei.

 811.133.1'36

 1. LIMBA FRANCEZĂ(gramatică)

 II 83458 ; 811/M89

 

174 -  POPA, CRISTINA. Limba spaniolă : Prima ta gramatică / Cristina Popa, Dragoş Cojocaru. - Iaşi : Polirom, 2005

 192 p. : tab. - (Prima ta gramatică).

 ISBN 973-681-856-X : 165000 lei.

 082.1 Prima ta gramatică   811.134.2

 1. GRAMATICĂ(limba spaniolă)

 III 27169 ; 811/P79

 

175 -  ŞTEFĂNIU, ALINA-ANTOANELA. Welcome! : Manual de conversaţie în limba engleză / Alina-Antoanela Ştefăniu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 223 p. : tab.

 Vocabular p. 181-220.

 ISBN 973-681-754-7 : 17.90 lei.

 811.111(076)

 1. LIMBA ENGLEZĂ(manual de conversaţie).

 III 27248 ; 811/S82

 811.135.1  Limba română

 

176 -  BARBU, ANA-MARIA. Conjugarea verbelor româneşti : Dicţionar : 7500 de verbe româneşti grupate pe clase de conjugare / Ana-Maria Barbu. - Bucureşti : Coresi, 2005

 263 p. : tab.; 23 cm. - (Dicţionarele Coresi).

 Bibliografie fundamentală p. 263.

 ISBN 973-608-764-6 : 18 lei.

 811.135.1'367.625'366.3(038)   082.1 Dicţionarele Coresi

III 27246 ; 811.135.1/B30

 

177 -  IONESCU, EMIL. Lecţii-sinteză de sintaxa limbii române / Emil Ionescu. - Bucureşti : Coresi, 2005

 296 p.; 23.5 cm.

 Referinţe p. 296.

 ISBN 973-608-765-4 : 25 lei.

 811.135.1'367

III 27245 ; 811.135.1/I-68

82   Literatură. Ştiinţa literaturii

 

178 -  DEMÉNY ISTVÁN PÁL. Széles vizen keskeny palló : Magyar és összehasonlító folklórtanulmányok / Demény István Pál. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2002 (Alutus Rt.).

 266 p. : il.; 20 cm.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Note de subsol.

 ISBN 973-8079-58-6 : 60000 lei.

 821-91   398   082.1 Bibliotheca Transsylvanica

 1. FOLCLOR LITERAR MAGHIAR

 II 83218 ; 82-91/D29

 

179 -  Hullócsillag szerencséje / Válogatta és összeállította Reinhart Erzsébet. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004

 242 p.; 16 cm. - (Nagyapó mesefája. Új sorozat ; 14).

 ISBN 973-665-068-5 : 70000 lei.

 821-93-34=511.141   821-82=511.141   082.1 Nagyapó mesefája

 1. LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie)

 82-82/H93

 82.09  Critică literară

 

180 -  BOIA, LUCIAN. Jules Verne : Paradoxurile unui mit / Lucian Boia; Traducere din franceză de autor. - Bucuresti : Humanitas, 2005 (Universul S.A.).

 284 p. : il.

 Note de subsol.

 Titlul original : Jules Verne, Les paradoxes d'un mythe.

 ISBN 973-50-0830-0 : 240000 lei.

 929 Verne, Jules   821.133.1.09 Verne, Jules   821.135.1.09 Verne, Jules

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(critică)         

 2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică).

 II 83242 ; 82.09/V48B

 

181 -  GARLOW, JAMES L. Codul spart al lui Da Vinci / James L. Garlow & Peter Jones ; Traducere de Anton Horvath, Dumitru Dorian. - Cluj-Napoca : Aqua Forte, 2005.

 199 p.

 Note p. 183-189.

 Postfaţă p. 191-196.

 Titl. orig. : Cracking Da Vinci's Code.

 ISBN 973-7758-11-0 : 150000 lei.

 821.111.09-31=135.1 Brown, Dan   82.09=135.1   234.24/.25

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(critică)

 II 83321 ; 82.09/B84G

 

 

 

 

 821.11  Literaturi germanice

 

182 -  STRINDBERG, AUGUST. Salonul roşu / August Strindberg; Traducere, prefaţă şi note de Corneliu Papadopol. - Bucureşti : Leda, 2004 (Fed Print).

 288 p. - (Leda clasic).

 Note de subsol.

 Titlul orig. : Röda Rummet.

 ISBN 973-7786-24-6 : 225000 lei.

 082.1 Leda clasic   821.113.6-31=135.1

 1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman).

 II 83253 ; 821.11/S90

 

183 -  TRANSTRÖMER, TOMAS. Taina cea mare / Tomas Tranströmer ; Traducere şi prefaţă de Dan Shafran. - Iaşi : Polirom, 2005.

 96 p.

 Titl. orig. : Den stora gĺtan.

 ISBN 973-681-948-5 : 19.50 lei.

 821.113.6-1=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(poezii).

 II 83398 ; 821.11/T81

 821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

184 -  ARCHER, JEFFREY. A patra putere : roman [Ediţia a 2-a] / Jeffrey Archer ; traducere de Ioana-Ruxandra Fruntelată. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Vivaldi, 2005.

 704 p.

 Titl. orig. : The Fourth Estate.

 Bibliografie [1] p.

 ISBN 973-9139-80-9 : 348800 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83323 ; 821.111/A71

 

 

185 -  BARKER, PAT. Dincolo de limită : [roman] / Pat Barker ; Traducere din limba engleză de Luana Schidu. - Bucureşti : Editura Trei, 2005.

 256 p. - (Romane Psy).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Titl. orig. : Border Crossing.

 ISBN 973-707-041-0 : 23.90 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Romane Psy

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 83385 ; 821.111/B33

 

186 -  BAUM, LYMAN FRANK. Oz, a nagy varázsló / L. Frank Baum ; Fordította Szőllősy Klára; Zsoldos Vera rajzaival. - Változatlan utánnyomás. - Budapest : Ciceró Kiadó, 2002 (Kinizsi Nyomda).

 160 p. : il.; 20 cm. - (Klasszikusok fiataloknak).

 ISBN 963-539-380-6 : 295000 lei.

 821.111(73)-93-31=511.141   082.1 Klasszikusok fiataloknak

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)

 821.111/B38

 

187 -  BIERCE, AMBROSE. Valea bântuită / Ambrose Bierce; Traducere de Cornelia Marinescu. - Bucureşti : Leda, 2005 (S.C. Tiparg S.A.).

 264 p.; 18 cm. - (Galeria fantastică).

 Titl. orig. : Can Such Things Be?.

 ISBN 973-7786-52-1 : 16.90 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Galeria fantastică

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18307 ; 821.111/B52

 

188 -  BRADBURY, RAY. Fahrenheit 451 [Bradbury, Ray] / Ray Bradbury ; traducere de Petre Solomon. - Bucureşti : Leda, 2005.

 228 p.

 Postfaţă p. 212-219.

 Titlul original : Fahrenheit 451.

 ISBN 973-7786-34-3 : 175000 lei.

 082.1 Galeria fantastică   821.111(73)-31=135.1   821.111(73)-311.9=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic)

 I 18296 ; 821.111/B75

 

189 -  BRASHARES, ANN. Cea de-a doua vară a Pantalonilor călători / Ann Brashares ; Traducere din limba engleză de Laura Stroe-Botorcu. - Bucureşti : RAO, 2005

 448 p.; 17.8 cm.

 Titl. orig. : The Sisterhood of the Traveling Pants.

 ISBN 973-576-660-4 : 16.9 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii).

 821.111/B78

 

190 -  BROWN, DAN. Îngeri şi demoni / Dan Brown ; traducere din limba engleză : Adriana Bădescu. - Bucureşti : RAO, 2004 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 544 p. : sch. - (Biblioteca Rao).

 Titl. orig. : Angels and Demons.

 ISBN 973-576-627-2 : 320183 lei 349000 lei.

 082.1 Biblioteca RAO   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 82009 ; 821.111/B84

 

191 -  BURROUGHS, WILLIAM SEWARD. Junky / William Burroughs; Traducere şi note de Sorin Gherguţ. - Iaşi : Polirom, 2005.

 240 p. ; 18 cm. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 ISBN 973-681-984-1 : 19.50 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83411 ; 821.111/B95

 

192 -  Cartea junglei 2 / Traducere de Andreea Ţolea ; Redactor Radu Paraschiviscu. - Bucureşti : Egmont, 2003.

 96 p. : il. - (Copiii descoperă bucuria lecturii).

 Titl. orig. : The Jungle Book 2.

 ISBN 973-583-388-3 : 142000 lei.

 821.111-93-31=135.1   082.1 Copiii descoperă bucuria lecturii

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 821.111/C27

 

193 -  Cartea junglei [Egmont] / Traducere de Ioana Iepureanu ; Redactor Liana Mihailovici. - Bucureşti : Egmont, 2002.

 96 p. : il. - (Poveşti de neuitat).

 Titl. orig. : The Jungle Book.

 ISBN 973-583-370-0 : 142000 lei.

 821.111-93-31=135.1   082.1 Poveşti de neuitat

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 821.111/C27

 

194 -  CASTANEDA, CARLOS. Cealaltă realitate / Carlos Castaneda ; Traducere din limba engleză Gabriel Florentin Popa. - Bucureşti : RAO, 2005.

 314 p.

 Titl. orig. : A Separate Reality.

 ISBN 973-576-335-4 : 179000 lei.

 821.111(73)-31=135.1   13(0:82-31)

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18322 ; 821.111/C28

 

195 -  CHILDERS, ERSKINE. Enigma nisipurilor : Un dosar recent încheiat al serviciilor secrete redactat de Erskine Childers / Erskine Childers; Traducere de Irina Bojin. - Bucureşti : Leda, 2005 (S.C. Tiparg S.A.).

 462 p. : h.; 18 cm. - (Galeria misterelor).

 Titl. orig. : The Riddle of the Sands.

 ISBN 973-7786-66-1 : 19.50 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Galeria misterelor

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 83412 ; 821.111/C42

 

196 -  COETZEE, JOHN MAXWELL. Aşteptându-i pe barbari : [roman] / J.M. Coetzee ; Traducere din limba engleză Michaela Niculescu. - Bucureşti : Humanitas, 2005.

 204 p. - (Raftul întâi).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN 973-50-0918-8 : 180000 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Raftul întâi

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 83319 ; 821.111/C60

 

197 -  CONRAD, JOSEPH. Agentul secret : O istorie simplă / Joseph Conrad; Traducere de Gabriel Gafiţa. - Bucureşti : Leda, 2005 (Tiparg).

 384 p. - (Galeria misterelor).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7786-43-2 : 179000 lei.

 082.1 Galeria misterelor   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist).

 I 18284 ; 821.111/C65

 

198 -  DANIELS, LUCY. Dolphin Diaries : Into the blue = Delfin napló : Kinn a nyílt tengeren / Lucy Daniels; Iluusztráció Judith Lawton; Fordította Szamay Ilona. - Budapest : Papp-Ker Kft., [2001] (Text-Print Nyomdaipari Kft.).

295 p. : il. - (A világ legkedveletbb állatai sorozat ; A delfinek).

 Text bilingv eng.-rom.

 ISBN 963-9418-40-4 : 140000 lei.

 821.111-93-31=511.141   821.111-93-31   082.1 A világ legkedvesebb állatai

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

 821.111/D17

 

199 -  DANIELS, LUCY. Keeping faith = Öreg póni új gazdája / Lucy Daniels; Illusztráció Ann Gowland; Fordította Szamay Ilona. - Budapest : Papp-Ker Kft., [2001] (Megapress 2000 Kft.).

 256 p. : il. - (A világ legkedveletbb állatai sorozat ; A pónik; 1).

 Text bilingv eng.-rom.

 ISBN 963-9418-76-5 : 140000 lei.

 821.111-93-31=511.141   821.111-93-31   082.1 A világ legkedvesebb állatai

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

 821.111/D17

200 -  DOYLE, ARTHUR CONAN. Întoarcerea lui Sherlock Holmes / A. C. Doyle; Traducere Silvia Stan. - Bucureşti : Aldo Press, s. a.

 258 p. - (Sherlock Holmes ; 10).

 ISBN 973-701-021-3 : 100000 lei.

 821.111-312.4=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist).

 II 83246 ; 821.111/D71

 

201 -  EUGENIDES, JEFFREY. Middlesex : [roman] / Jeffrey Eugenides ; Traducere şi note de Alexandra Coliban Petre. - Iaşi : Polirom, 2005.

 608 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-681-983-3 : 34.90 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83393 ; 821.111/E89

 

202 -  FAULKNER, WILLIAM. Cătunul / William Faulkner; Traduceredin limba engleză de Eugen Barbu, Andrei Ion Deleanu; Prefaţă, tabel cronologic şi note Anca Peiu. - Bucureşti : RAO, 2005 (R.A."Monitorul Oficial").

 444 p.; 20.2 cm. - (Biblioteca William Faulkner).

 Romanul face parte din trilogia Clanului Snopes.

 ISBN 973-576-622-1 : 37.90 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca William Faulkner

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83402 ; 821.111/F27

 

203 -  FIELDING, HELEN. Olivia Joules şi imaginaţia hiperactivă / Helen Fielding; Traducere şi note de Dora Fejes. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint S.A.).

 408 p. ; 18 cm. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 ISBN 973-681-943-4 : 26.90 lei.

 821.111-31=511.141   082.1 Biblioteca Polirom

 

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18316 ; 821.111/F49

 

204 -  FORSYTH, FREDERICK. Dosarul Odessa : [roman] / Frederich Forsyth ; Traducere din limba engleză de Florin Dumitru. - Bucureşti : RAO, 2005.

 384 p.

 Note de subsol.

 Titl. orig. : The Odessa File.

 ISBN 973-576-607-8 : 199000 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18293 ; 821.111/F81

 

205 -  GARWOOD, JULIE. Doamna Leului / Julie Garwood; Traducerea de Mihnea Columbeanu. - Bucureşti : Miron, s.a.

 448 p.; 17.6 cm. - (Bestseller [Ed. Miron]).

 Titl. orig. : The Lion's Lady.

 ISBN 973-95061-4-8 : 13.90 lei 159000 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Bestseller [Ed. Miron]

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18308 ; 821.111/G22

 

206 -  GARWOOD, JULIE. Îngerul păzitor / Julie Garwood ; Traducere de Mihnea Columbeanu. - Bucureşti : Miron, s.a.

 447 p. - (Bestseller [Ed. Miron]).

 Titl. orig. : Guardian Angel.

 ISBN 973-95057-3-4 : 13.90 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Bestseller

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18303 ; 821.111/G22

 

207 -  GARWOOD, JULIE. Prinţul fermecător / Julie Garwood; Traducere Mihnea Columbeanu. - Bucureşti : Miron, s.a.

 511 p.

 ISBN 973-95064-9-3 : 159000 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18283 ; 821.111/G22

 

208 -  HODGSON, WILLIAM HOPE. Casa de la marginea Abisului / William H. Hodgson; Traducere de Anca Florea. - Bucureşti : Leda, 2005 (S.C. Tiparg S.A.).

 216 p.; 18 cm. - (Galeria fantastică).

 Titl. orig. : The House on the Borderland.

 ISBN 973-7786-57-2 : 16.90 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Galeria fantastică

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18315 ; 821.111/H69

 

209 -  KAVANAGH, DAN. Duffy sau cum se taie caşcavalul / Dan Kavanagh; Traducere din limba engleză de Gabriel Stoian. - Bucureşti : Nemira, 2005 (Tipografia Editurii Paralela 45).

 192 p.; 17.7 cm. - (Suspans [Nemira]).

 Titl. orig. : Duffy.

 ISBN 973-569-731-9 : 15 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Suspans

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18305 ; 821.111/K26

 

210 -  KING, STEPHEN. Oraşul bîntuiIT / Stephen King; Traducere din limba engleză de Mihnea Columbeanu; Stilizare de Ruxandra Toma. - Ediţia a 2-a, revizuită. - Bucureşti : Nemira, 2004 (Alföldi Nyomda Rt.).

 2 vol.; 19.7 cm.

 Titl. orig. : IT.

 ISBN 973-569-782-3 : 59.50 lei (v. 1-2).

 vol. 1. – 504 p. – ISBN 973-569-703-3

 vol. 2. – 704 p. – ISBN 973-569-704-1

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic).

 II 83405 (1-2) ; 821.111/K44

211 -  LEE, VERNON. Obsesii : [roman] / Vernon Lee ; Traducere de Sorin Voinea. - Bucureşti : Leda, 2005.

 262 p.

 Numele real al autoarei : Violet Paget.

 Titlul original : Hauntings.

 ISBN 973-7786-41-6 : 179000 lei.

 082.1 Galeria fantastică   821.111-31=135.1   821.111-311.9=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18295 ; 821.111/L38

 

212 -  LESCROART, JOHN. Justiţie exemplară / John Lescroart ; Traducere din limba engleză Liviu Radu. - Bucureşti : RAO, 2005.

 506 p.

 Titl. orig. : A Certain Justice.

 ISBN 973-576-702-3 : 229000 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18321 ; 821.111/L52

 

213 -  LONDON, JACK. Barna Farkas / Jack London; Szerkesztette Veress István; [Fordították : Bartos Zoltán, Szász Imre, Vajda Miklós...]. - Budapest : Arión Kiadó, 2004

 197 p.; 20 cm.

 ISBN 963-9375-12-8 : 8.80 lei 79000 lei.

 821.111(73)-93-32=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(proză).

 821.111/L77

 

214 -  LONDON, JACK. Fehér Agyar / Jack London; Fordította Kovácsné Kliment Emilia. - Átdolgozott, rövidített kiadás. - [Budapest] : Új Ex Libris, 1998

 224 p. : il.; 20 cm. - (Klasszikus Ifjúsági Regénytár).

 ISBN 963-9370-39-8 : 189000 lei.

 821.111(73)-93-32=511.141   082.1 Klasszikus Ifjúsági Regénytár

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii).

 821.111/L77

 

215 -  LONDON, JACK. A vadon szava / Jack London; Szerkesztette Veress István; [Fordították : Réz Ádám, Bartos Zoltán, Szász Imre, ...]. - Budapest : Arión Kiadó, 2004

 192 p.; 20 cm.

 ISBN 963-9375-69-1 : 8.80 lei 79000 lei.

 821.111(73)-93-32=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(proză).

 821.111/L77

 

216 -  LOVECRAFT, HOWARD PHILLIPS. Demoni şi miracole / H. P. Lovecraft; Traducere şi prefaţă de Traian Finţescu. - Bucureşti : Leda, 2005 (S.C. Tiparg S.A.).

 336 p.; 18 cm. - (Galeria fantastică).

 ISBN 973-7786-90-4 : 18.90 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Galeria fantastică

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18317 ; 821.111/L81

 

217 -  MCCULLEY, JOHNSTON. Zorro loveşte din nou! / Johnston McCulley; Traducere şi note de Ioana Iepureanu; Ilustraţii de Augustin Popescu. - Bucureşti : Corint Junior, 2005

 156 p. : il.; 18 cm.

 ISBN 973-7789-51-2 : 9.90 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de aventuri).

 821.111/M13

 

218 -  MCEWAN, IAN. Copilul furat : [roman] / Ian McEvan ; Traducere de Irina Horea. - Iaşi : Polirom, 2005.

 344 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Titl. orig. : The Child in Time.

 ISBN 973-681-938-8 : 22.90 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 83394 ; 821.111/M11

 

 

219 -  MCNAUGHT, JUDITH. Pasiune secretă : [roman] / Judith MacNaught ; traducere de Oana Negureanu. - Bucureşti : Miron, s.a.

 128 p.

 Titl. orig. : Until Now.

 ISBN 973-95064-2-8 : 6.50 lei 34900 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 79767 ; 821.111/M12

 

220 -  NOOR, REGINA. Calea spre credinţă : Memorii / Regina Noor ; Traducere din limba engleză Mariana Petcu. - Bucureşti : RAO, 2005.

 444 p.; [16] p. il. - (Biblioteca Rao).

 Note de subsol.

 Index p. 434-442.

 ISBN 973-576-772-4 : 399000 lei.

 821.111(73)-94=135.1   929.731(569.5)Noor(0:82-94)   

 94(569.5)(0:82-94)   082.1 Biblioteca RAO

 1. BIOGRAFIE(Husein, rege al Iordaniei)

 2. BIOGRAFIE(Noor, regina Iordaniei)

 3. ISTORIA IORDANIEI   4. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83418 ; 821.111/N85

 

221 -  ORWELL, GEORGE. Légszomj / George Orwell; Fordította Papolczy Péter. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2005

 301 p.; 19 cm.

 Titlul original : Coming up for Air.

 ISBN 963-07-7739-8 : 370000 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 83279 ; 821.111/O-82

 

222 -  ROBERTS, KATHERINE. Prădarea Marii Piramide / Katherine Roberts ; Traducere din limba engleză Aura Bărdescu. - Bucureşti : RAO, 2005.

 314 p. - (RAO pentru tineri ; 1. Cele şapte minuni).

 ISBN 973-576-644-2 : 169000 lei.

 

  821.111-31=135.1   082.1 Rao pentru tineri

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18325 ; 821.111/R62

 

223 -  RUSHDIE, SALMAN. Orient, Occident / Salman Rushdie; Traducere şi note de Dana Crăciun. - Iaşi : Polirom, 2005.

 52 p. ; 18 cm. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 ISBN 973-46-0000-1 : 23.50 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18314 ; 821.111/R94

 

224 -  SAKI. Lighioane şi supralighioane / Saki; Traducere de Radu Nichita. - Bucureşti : Leda, 2005

 276 p.; 18 cm. - (Galeria de proză).

 Titl. orig. : The Bodley Head.

 Numele real al autorului este Hector Hugh Munro.

 ISBN 973-7786-40-8 : 18.90 lei.

 821.111-32=135.1   082.1 Galeria de proză

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri).

 II 83406 ; 821.111/S15

 

225 -  SASSON, JEAN. Ester gyermeke / Jean Sasson; Fordította Tótisz András. - Budapest : Gabo Kiadó, 2002

 472 p.; 19,5 cm.

 ISBN 963-9421-14-6 : 290000 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83275 ; 821.111/S25

 

226 -  SAUL, JOHN. Umbră / John Saul ; Traducere din limba engleză Bogdan Marchidanu. - Bucureşti : RAO, 2005.

 378 p.

 ISBN 973-576-713-9 : 229000 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18326 ; 821.111/S27

227 -  SHARPE, TOM. Marea aspiraţie : [roman] / Tom Sharpe ; Traducere şi note de Radu Pavel Gheo. - Iaşi : Polirom, 2005.

 399 p.

 Note de subsol.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Titl. orig. : The Great Pursuit.

 ISBN 973-681-945-0 : 199000 lei.

 821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 II 83327 ; 821.111/S52

 

228 -  SMITH, WILBUR. A Nap diadala / Wilbur Smith; Fordította Boda Mária. - [Budapest] : Delej, 2005

 607 p.; 20 cm.

 Titl. orig. : The Trimph of thr Sun.

 ISBN 963-9124-47-8 : 390000 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83274 ; 821.111/S64

 

229 -  SMITH, WILBUR. Ultimul papirus / Wilbur Smith ; Traducere din limba engleză Cristina Iliescu. - Bucureşti : RAO, 2005.

 635 p.

 ISBN 973-576-657-4 : 229000 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18328 ; 821.111/S64

 

230 -  SPARKS, NICHOLAS. Jurnalul unei iubiri / Nicholas Sparks ; Traducere din limba engleză Mădălina Gavrilă. - Bucureşti : RAO, 2005.

 186 p.

 ISBN 973-576-693-0 : 149000 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18319 ; 821.111/S72

231 -  STEEL, DANIELLE. Egyszer az életben / Danielle Steel ; Fordította Dezsényi Katalin. - 3. kiadás. - Budapest : Maecenas Könyvkiadó, 1999 (Kinizsi Nyomda).

 368 p.; 20 cm.

 Titl. orig. : Once in a Lifetime.

 ISBN 963-9025-92-5 : 115000 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83280 ; 821.111/S81

 

232 -  STEEL, DANIELLE. A klón és én / Danielle Steel ; Fordította Bánki Bálint. - 2. kiadás. - Budapest : Maecenas Könyvkiadó, 2004 (Kinizsi Nyomda).

 320 p.; 20 cm.

 Titl. orig. : The Klone and I. A High-Tech Love Story.

 ISBN 963-203-105-9 : 115000 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 821.111/S81

 

233 -  STEEL, DANIELLE. Öt nap Párizsban [2005] / Danielle Steel ; Fordította Sóvágó Katalin. - 4. kiadás. - Budapest : Maecenas Könyvkiadó, 2005 (Kinizsi Nyomda).

 311 p.; 20 cm.

 Titl. orig. : Five Days in Paris.

 ISBN 963-203-103-2 : 115000 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 821.111/S81

 

234 -  STEEL, DANIELLE. Szerelmes nyárutó [2002] / Danielle Steel ; fordította Szuhay-Havas Ervin. - 3. kiadás. - Budapest : Maecenas Könyvkiadó, 2002 (Kinizsi Nyomda).

 336 p.; 20 cm.

 ISBN 963-203-057-5 : 125000 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 821.111/S81

235 -  STEINBECK, JOHN. Şoareci şi oameni / John Steinbeck ; Traducere din limba engleză Frida Papadache ; Prefaţă, tabel cronologic şi notă asupra ediţiei Octavian Roske. - Bucureşti : RAO, 2005 (R.A."Monitorul Oficial").

 160 p. - (Biblioteca John Steibeck).

 Titl. orig. : Of Mice and Man.

 ISBN 973-576-765-1 : 24.90 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca John Steibeck

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83378 ; 821.111/S83

 

236 -  STINE, R. L. Bun venit în tabăra de coşmar / R. L. Stine ; Traducere din limba engleză Fabiola Popa. - Bucureşti : RAO, 2005.

 122 p. - (RAO pentru copii ; Goosebumps. Cărţile care îţi dau fiori).

 ISBN 973-576-666-3 : 119000 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Rao pentru copii

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 821.111/S85

 

237 -  STINE, R. L. Fantoma din vecini / R. L. Stine ; Traducere din limba engleză Alexandra Turturea. - Bucureşti : RAO, 2005.

 122 p. - (RAO pentru copii ; Goosebumps. Cărţile care îţi dau fiori).

 ISBN 973-576-684-1 : 119000 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Rao pentru copii

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 821.111/S85

 

238 -  STINE, R. L. Fetiţa care a strigat "Monstrul!" / R. L. Stine ; Traducere din limba engleză Maria-Aurelia Cotfas. - Bucureşti : RAO, 2005.

 122 p. - (RAO pentru copii ; Goosebumps. Cărţile care îţi dau fiori).

 ISBN 973-576-637-X : 119000 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Rao pentru copii

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 821.111/S85

 

239 -  STINE, R. L. Noaptea păpuşii / R. L. Stine ; Traducere din limba engleză Maria-Aurelia Cotfas. - Bucureşti : RAO, 2005.

 186 p. - (RAO pentru copii ; Goosebumps. Cărţile care îţi dau fiori).

 ISBN 973-576-636-1 : 139000 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Rao pentru copii

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 821.111/S85

 

240 -  TARABORRELLI, J. RANDY. Grace Kelly, a monacói hercegnő / J. Randy Taraborrelli; Fordította Reichenberger Andrea; Szerkesztette Walter Béla. - s.l. : Jokerex Kiadó, 2004 (Kinizsi Nyomda).

 328 p.; [32] p. il parţial color; 23,5 cm.

 Titl. orig. : Once Upon a Time : Behind a Fairy Tale of Princess Grace and Prince Rainier.

 ISBN 963-936-834-2 : 420000 lei.

 821.111(73)-312.6=511.141   929.52(0:82-31)   

 929 Rainier III, prinţ de Monaco   929 Kelly, Grace

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman biografic)

 III 27181 ; 821.111/K32T

 

241 -  UMANSKY, KAYE. Pongwiffy / Kaye Umansky ; Traducere din limba engleză Cristina Iliescu ; Ilustraţii de Chris Smedley. - Bucureşti : RAO, 2005.

 186 p. : il. - (RAO pentru copii).

 ISBN 973-576-729-5 : 139000 lei.

 821.111-93-31=135.1   082.1 Rao pentru copii

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 821.111/U41

 

242 -  WALTERS, JENNIE. Aniversare cu bucluc / Jennie Walters ; Ilustraţii de Jessie Eckel ; Traducere de Ioana Emilia Rosetti. - Bucureşti : All Educational, 2004 (Olimp Printing Services).

 98 p. : il. - (Party Girls).

 ISBN 973-684-587-7 : 129000 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Party Girls

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 821.111/W21

 

243 -  WALTERS, JENNIE. Petrecere la discotecă / Jennie Walters ; Ilustraţii de Jessie Eckel ; Traducere de Ioana Emilia Rosetti. - Bucureşti : All Educational, 2004

 94 p. : il. - (Party Girls).

 ISBN 973-684-588-5 : 129000 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Party Girls

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 821.111/W21

 

244 -  WELLS, HERBERT GEORGE. Insula doctorului Moreau / H. G. Wells; Traducere de Mihu Dragomir şi C. Vonghizas. - Bucureşti : Leda, 2005 (S.C. Tiparg S.A.).

 204 p.; 18 cm. - (Galeria fantastică).

 ISBN 973-7786-44-0 : 19.50 lei.

 821.111-311.9=135.1   082.1 Galeria fantastică

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18309 ; 821.111/W50

 

245 -  WELLS, HERBERT GEORGE. Războiul lumilor / H. G. Wells; Traducere de Mihu Dragomir şi C. Vonghizas. - Bucureşti : Leda, 2005 (S.C. Tiparg S.A.).

 264 p.; 18 cm. - (Galeria fantastică).

 ISBN 973-7786-53-X : 16.90 lei.

 821.111-311.9=135.1   082.1 Galeria fantastică

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18306 ; 821.111/W50

 

246 -  WILDE, OSCAR. Das Granatafpelhaus : Vier Märchen / Oskar Wilde; Aus den Englischen übertragen von Hedwig Lachmann. - Leipzig : s.n., s.a.

 140 p.; 15,1 cm.

 5 lei.

 821.111-93-34=112.2

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poveşti).

 821.111/W68

247 -  WODEHOUSE, PELHAM GRENVILLE.  Sezonul de împerechere / P. C. Wodehouse ; Traducere şi note de Carmen Toader. - Iaşi : Polirom, 2005.

 312 p.; 18 cm. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

 Titl. orig. : The Mating Season.

 ISBN 973-681-999-X : 23.50 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18311 ; 821.111/W80

821.112.2  Literatură germană

 

248 -  ENDE, MICHAEL. Povestea fără sfârşit / Michael Ende; Traducere de Yvette Davidescu. - Iaşi : Polirom, 2005

 414 p.

 Titlul original : Die unendliche Geschichte.

 ISBN 973-681-884-5 : 39.50 lei.

 821.112.2-31=135.1

III 27249 ; 821.112.2/E52

 

249 -  JUNGE, TRAUDL. Până în ultima clipă : Secretara lui Hitler îşi povesteşte viaţa / Traudl Junge ; în colaborare cu Melissa Müller ; în româneşte de Sanda Munteanu. - Bucureşti : Vivaldi, 2005 (S.C. Filtopcom Bucureşti).

 395 p. : il. - (Culisele politicii).

 Titl. orig. : Bis zur Letzten Stunde : Hitlers Sekrärin erzählt ihr Leben.

 Note de subsol.

 Indice p. 377-384.

 ISBN 973-9473-60-1 : 299750 lei.

 821.112.2-31=135.1   321.6(430)"19"(0:82-94) Hitler, Adolf   94(430)"19"(0:82-94) Hitler, Adolf   082.1 Culisele politicii

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(memorii).

 II 83313 ; 821.112.2/J90

 

250 -  KRAUSSER, HELMUT. Canişul divei / Helmut Krausser; Traducere din germană Rodica Mihaela Neţoiu. - Bucureşti : Humanitas, 2005 (Bucureştii Noi).

 192 p. : il. - (Cartea de pe noptieră ; 81).

 Note de subsol.

 Titlul original : Der grosse Bagarozy.

 ISBN 973-50-0908-0 : 180000 lei.

 082.1 Cartea de pe noptieră   821.112.2-31=135.1

II 83255 ; 821.112.2/K81

 

251 -  MANN, KLAUS. Simfonia Patetică : Viaţa lui Ceaikovski / Klaus Mann; în româneşte de Corneliu Papadopol. - Bucureşti : Vivaldi, 2005.

 440 p. - (Destine şi pasiuni).

 Note p. 412-419.

 Note de subsol.

 Notă editorială p. 439.

 Titl. orig. : Symphonie Pathétique.

 ISBN 973-9473-65-2 : 30 lei.

 082.1 Destine şi pasiuni   821.112.2-94=135.1   

 78.071.1(470)(0:82-94) Ceaikovski, Piotr Ilici

II 83444 ; 821.112.2/C33M

 

252 -  SCHLINK, BERNHARD. Crima lui Selb / Bernhard Schlink ; Traducere şi note Herta Spuhn. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 288 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Note de subsol.

 Titli. orig. : Selbs Mord.

 ISBN 973-681-902-7 : 219000 lei.

 821.112.2-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

II 83460 ; 821.112.2/S34

 

253 -  SPYRI, JOHANNA. Cornelli / Johanna Spyri ; Traducere de Gabriela Stoica; Coperta şi ilustraţiile Valeria Moldovan. - Bucureşti : Corint Junior, 2005 (Universul S.A.).

 168 p. : il.; 25.7 cm.

 ISBN 973-7789-32-6 : 13 lei.

 821.112.2(494)-93-31=135.1

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(Elveţia)(roman)

 821.112.2/S74

 

254 -  SPYRI, JOHANNA. Heidi [Corint Junior] / Johanna Spyri ; traducere Ruxandra Lupescu; Coperta şi ilustraţiile de Walter Riess. - Bucureşti : Corint Junior, 2005

 184 p. : il.; 26 cm.

 ISBN 973-7789-49-0 : 13 lei.

 821.112.2(494)-93-31=135.1

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(Elveţia)(roman)

 821.112.2/S74

 

255 -  WALSER, MARTIN. Moartea unui critic : Roman / Martin Walser; Traducere de Victor Scoradeţ. - Bucureşti : Allfa, 2004.

 208 p.

 Note de subsol.

 Titlul orig. : Tod eines Kritikers. Roman.

 ISBN 973-8457-92-0 : 349000 lei.

 821.112.2-31=135.1

II 83254 ; 821.112.2/W20

 821.131.1  Literatură italiană

 

256 -  ECO, UMBERTO. Cinci scrieri morale / Umberto Eco; Traducere din italiană de Geo Vasile. - Bucureşti : Humanitas, 2005 (Bucureştii Noi).

 118 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-50-0882-3 : 120000 lei.

 821.131.1-4=135.1   821.131.1-34=135.1

II 83247 ; 821.131.1/E15

 

257 -  EVANGELISTI, VALERIO. Nicolas Eymerich, inchizitorul / Valerio Evangelisti; Traducere de Radu Gâdei. - Bucureşti : Allfa, 2004.

 304 p. ; 18 cm. - (Biblioteca de buzunar [Allfa]).

 ISBN 973-8457-95-5.

 821.131.1-31=135.1   082.1 Biblioteca de buzunar

I 18318 ; 821.131.1/E93

258 -  MANFREDI, VALERIO MASSIMO. Akropolis : Măreaţa epopee a Atenei / Valerio Massimo Manfredi; Traducere de Radu Gâdei. - Bucureşti : Alfa, 2004

 288 p. - (Biblioteca de buzunar).

 Titlul original : La grande epopea di Atene.

 ISBN 973-8457-90-4 : 199000 lei.

 082.1 Biblioteca de buzunar   821.131.1-311.6=135.1

II 83262 ; 821.131.1/M24

 821.133,1  Literatură franceză

 

259 -  APPERRY, YANN. Farrago / Yann Apperry ; Traducere din limba franceză Laura Marin. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2004.

 384 p. - (Cartea de recitire).

 Titl. orig. : Farrago.

 ISBN 973-568-928-6 : 201500 lei.

 821.133.1-32=135.1   082.1 Cartea de recitire

II 83328 ; 821.133.1/A69

 

260 -  BRUCKNER, PASCAL. Iubirea faţă de aproapele : roman / Pascal Brucker ; Traducere din limba franceză şi note de Vasile Zincenco. - Bucureşti : Editura Trei, 2005

 336 p. - (Eroscop).

 Note de subsol.

 Titl. orig. : L'amour du prochain.

 ISBN 973-707-041-0 : 24.90 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Eroscop

II 83384 ; 821.133.1/B85

 

261 -  CHARRAS, PIERRE. 19 secunde / Peirre Charras ; Traducere din limba franceză Dan Radu Talpalariu. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2004.

 128 p. - (Cartea de recitire).

 ISBN 973-568-929-4 : 122500 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Cartea de recitire

II 83329 ; 821.133.1/C39

262 -  CORNEILLE, PIERRE. Cidul : Tragedie în cinci acte, în versuri / Corneille ; Traducere de St. O. Iosif. - Bucureşti : Garamond, s.a (Ardealul [Cluj]).

 112 p. - (Biblioteca şcolarului [Garamond]).

 Prefaţă p. 5-17.

 Note de subsol.

 ISBN 973-9218-16-4 : 77000 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.133.1-21=135.1

II 83318 ; 821.133.1/C72

 

263 -  DANIEL, ANTOINE B. Machu Picchu, Cetatea secretă / Antoine B. Daniel ; Traducere din limba franceză de Simona Brînzaru. - Bucureşti : RAO, 2005.

 382 p. - (Seria Inca).

 Glosar p. 375-377.

 Volumul face parte din seria : Inca.

 ISBN 973-576-768-6 : 19.90 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Seria Inca

I 18301 ; 821.133.1/D17

 

264 -  DEPARDIEU, GÉRARD. Titkos leveleim / Gérard Depardieu; Szentgyörgyi Rita fordítása. - s.l. : Jokerex Kiadó, 2001 (Kinizsi Nyomda).

 171 p.; 20,8 cm.

 ISBN 963-936-807-5 : 350000 lei.

 821.133.1-94=511.141

II 83268 ; 821.133.1/D32

 

265 -  DUMAS, ALEXANDRE. Contele de Monte-Cristo [Cartex 2000] / Alexandre Dumas; Traducere Ion Pas. - Bucureşti : Cartex 2000, 2005 (Imprimeria de Vest).

 3 vol.

 ISBN 973-7769-11-2 : 30 lei (v.1-3).

 vol. 1. – 351 p. – ISBN 973-7769-12-0

 vol. 2. – 352 p. – ISBN 973-7769-13-9

 vol. 3. – 352 p. – ISBN 973-7769-14-7

 821.133.1-93-31=135.1

821.133.1/D89

266 -  GUIMARD, PAUL. Strada Le Havre / Paul Guimard; Traducere din franceză de Matilda Banu şi George Anania. - Bucureşti : Humanitas, 2005 (ArtPress).

 155 p. - (Cartea de pe noptieră ; 80).

 Note de subsol.

 Titlul original : Rue de Havre.

 ISBN 973-50-0835-1 : 130000 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Cartea de pe noptieră

I 18281 ; 821.133.1/G95

 

267 -  HOUELLEBECQ, MICHEL. Extinderea domeniului luptei / Michel Houellebecq ; Traducere şi note de Emanoil Marcu. - Iaşi : Polirom, 2005 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 223 p.; 18.4 cm. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 ISBN 973-46-0009-5 : 15.90 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

II 83409 ; 821.133.1/H85

 

268 -  JACQ, CHRISTIAN. Arborele vieţii / Christian Jacq; Traducere de Mihaela Stan. - Bucureşti : RAO, 2005

 384 p.; 17.7 cm. - (Misterele lui Osiris ; 1).

 Titl. orig. : L'Arbre de vie.

 ISBN 973-576-738-4 : 16.90 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Misterele lui Osiris

I 18304 ; 821.133.1/J14

 

269 -  JACQ, CHRISTIAN. Paneb cel Zelos / Christian Jacq ; Traducere din limba franceză de Doina Popa Scurtu. - Bucureşti : RAO, 2005.

 442 p. : h.

 Titl. orig. : Paneb l'Ardent.

 Cartea este al treilea volum din seria Piatra Luminii.

 ISBN 973-576-698-1 : 219000 lei.

 821.133.1-31=135.1

I 18323 ; 821.133.1/J14

 

 

 

270 -  MANDIARGUES, ANDRÉ PIEYRE DE.  Muzeul negru / André Pieyre De Mandiargues ; Traducere din franceză de Alexandru Baciu. - Ediţie revăzută. - Bucureşti : Humanitas, 2005.

 223 p. - (Cartea de pe noptieră ; 83).

 Notă bio-bibliografică.

 Note de subsol.

 Titl. orig. : Le musée noir.

 ISBN 973-50-0872-6 : 160000 lei.

 821.133.1-32=135.1   082.1 Cartea de pe noptieră

I 18294 ; 821.133.1/M22

 

271 -  NOTHOMB, AMÉLIE. Dicţionar Robert de nume proprii / Amélie Nothomb; Traducere de Irina Mavrodin. - Iaşi : Polirom, 2005 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 199 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Titl. orig. : Robert des noms propres.

 ISBN 973-681-531-5 : 15.90 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.133.1(493)-31=135.1

II 83440 ; 821.133.1/N88

 

272 -  SADE, DONATIEN ALPHONSE FRANÇOIS, MARQUIS DE. Cele o sută douzeci de zile ale Sodomei sau Şcoala libertinajului / Sade; Introducere de Michel Delon; "Sade filosof" de Jean Deprun; Traducere din limba franceză de Tristana Ir. - Bucureşti : Trei, 2005 (Lumina Tipo).

 604 p. - (Eroscop).

 Note de subsol.

 Cronologie p. 69-83.

 Bibliografie p.520.

 Note p. 523-601.

 ISBN 973-707-021-6 : 399000 lei.

 082.1 Eroscop   821.133.1-31=135.1

II 83237 ; 821.133.1/S13

 

273 -  SIMENON, GEORGES. Maigret la Picratt's / Georges Simenon; Traducere de Nicolae Constantinescu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint S.A.).

 200 p.; 20 cm. - (Maigret).

 Titl. orig. : Maigret au Picratt's.

 ISBN 973-681-909-4 : 13.90 lei.

 082.1 Maigret   821.133.1(493)-31=135.1

II 83410 ; 821.133.1/S56

 

274 -  STENDHAL, HENRI. La Chartreuse de Parme / Stendhal. - Paris : Edition Baudelaire, 1965.

 607 p. : portr.

 19 lei.

 821.133.1-31

821.133.1/S83

 821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

275 -  ANDAHAZI, FEDERICO. Secretul culorii pure / Federico Andahazi ; Traducere din limba spaniolă de Ileana Scipione. - Bucureşti : RAO, 2005.

 186 p. : il. - (Rao Contemporan).

 Titl. orig. : El secreto de los flamenos.

 ISBN 973-576-761-9 : 149000 lei.

 821.134.2(82)-31=135.1   082.1 Rao Contemporan

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Argentina)(roman).

 I 18320 ; 821.134.2/.3/A51

 

276 -  BLASCO IBÁŃEZ, VICENTE. Printre portocali / Vicente Blasco Ibáńez; Traducere şi note de Gheorghe Bala; Prefaţă Andrei Ionescu. - Bucureşti : Leda, 2005 (Vizual).

 248 p. - (Leda clasic).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7786-29-7 : 225000 lei.

 082.1 Leda clasic   821.134.2-31=135.1

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman).

 II 83240 ; 821.134.2/.3/B56

 

277 -  BORGES, JORGE LUIS. Cărţi scrise în doi / Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares; Traducere, postfaţă şi note de Ileana Scipione. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 463 p. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

 Note de subsol.

 Index p. 396-419.

 ISBN 973-681-934-5 : 265000 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.134.2(82)-32=135.1

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(povestiri).

 II 83261 ; 821.134.2/.3/B69

 

278 -  GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. Povestea tîrfelor mele triste / Gabriel García Márquez ; Traducere din limba spaniolă, prefaţă şi note Tudora Şandru Mehedinţi. - Bucureşti : RAO, 2005.

 123 p. - (Biblioteca Gabriel García Márquez).

 ISBN 973-576-739-2 : 249000 lei.

 821.134.2(861)-31=135.1   082.1 Biblioteca Gabriel García Márquez

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Columbia)(roman).

 II 83451 ; 821.134.2/.3/G22

 

279 -  PÉREZ-REVERTE, ARTURO. Conspiraţia din Sevilla / Arturo Pérez-Reverte ; Traducere şi note Tudora Şandru Mehedinţi şi Mihai Cantuniari. - Iaşi : Polirom, 2005.

 567 p. : h., fig. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 ISBN 973-681-938-8 : 34.90 lei.

 821.134.2-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman).

 II 83395 ; 821.134.2/.3/P51

 

280 -  SÁNCHEZ PIŃOL, ALBERT. Pielea rece : [roman] / Albert Sánchez Pińol ; Traducere de Cornelia Rădulescu. - Bucureşti : Humanitas, 2005.

 194 p. - (Raftul întâi).

 Titl. orig. : La pell freda.

 ISBN 973-50-0951-X : 240000 lei.

 821.342.2-31=135.1   082.1 Raftul întâi

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman).

 II 83317 ; 821.134.2/.3/S19

 

 

 821.135.1  Literatură română

 

281 -  ALECSANDRI, VASILE. Suvenire din Italia / Vasile Alecsandri. - Bucureşti : Aldo Press, 2004 (Fed Print).

 159 p. - (Solaris).

 ISBN 973-701-002-7 : 120000 lei.

 082.1 Solaris   821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 83248 ; 821.135.1/A36

 

282 -  ALMĂJAN, SLAVCO. Somnul oglinzii : Poeme / Slavco Almăjan; Ediţie îngrijită de Ion Deaconescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003 (Sitech, Craiova).

 116 p. - (Orfeu ).

 ISBN 973-38-0390-1 : 26000 lei.

 082.1 Orfeu   821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme).

 II 83368 ; 821.135.1/A43

 

283 -  ANANIA, VALERIU. Opera literară [Anania, Valeriu] / Valeriu Anania. - Cluj-Napoca : Limes, 2003.

 vol.

 195000 lei (vol.1).

 vol.1: Străinii din Kipukua: roman. – III, 260 p.

 ISBN 973-7907-44-2 : 195000 lei

 vol.2: Amintirile peregrinului Apter: nuvele şi povestiri. – 2004. – 335 p. – Cronologie p. 9-14. – Referinţe critice p. 315-331

 ISBN 973-726-026-0 : 27,4 lei

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ

 III 26291 ; III 27200 ; 821.135.1/A48

 

284 -  ANTAL RAMONA ANTONIA. Insula predestinării : [roman de aventuri] / Antal Ramona Antonia. - Târgu-Mureş : Tipomur, 2005.

 203 p.

 Postfaţă p. 200-201.

 ISBN 973-721-020-4 : 163500 lei.

 821.135.1-93-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman de aventuri)

 II 83265 ; 821.135.1/A62

 

285 -  ANTONESCU, TEOHARI. Jurnal (1893-1908) / Teohari Antonescu; Ediţie îngrijită, studiu introductiv si note de Lucian Nastasă; Cu o prefaţă de acad. Alexandru Zub şi o postfaţă de acad. Camil Mureşanu. - Cluj-Napoca : Limes, 2005.

 319 p.; 20,5 cm.

 Note p. 285-307.

 ISBN 973-726-049-X : 22 lei.

 821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal).

 II 83336 ; 821.135.1/A63

 

286 -  AVRAM, HORIA IOAN. Căinţa / Horia Ioan Avram. - Târgu-Mureş : Ansid, 2005.

 79 p.

 ISBN 973-86967-9-8 : 11 lei.

 821.135.1-1   821.135.1-83

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

 II 83314 ; 821.135.1/A95

 

287 -  BACIU, VASILE. Barza şi Bărzoiul / Vasile Baciu. - Târgu-Mureş : Fundaţia Culturală "Cezara Codruţa Marica", 2005 (s.c. Class Press SRL).

 93 p.; 20.5 cm. - (Prima verba [Ed. Cezara]).

 ISBN 973-0-03832-5 : 5 lei.

 821.135.1-32   082.1 Prima verba

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză).

 II 83461 ; 821.135.1/B13

 

288 -  BARA MOLDOVAN, IRINA. Ograda copilăriei / Irina Bara Moldovan; Coperta şi ilustraţiile Florea Mihai. - Târgu-Mureş : Casa de editură Mureş, 2005.

 55 p. : il.; 20 cm.

 ISBN 973-7937-17-1 : 70000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 83302 ; 821.135.1/B28

 

289 -  BAŞTA, VICTORIA. Gustul Timpului : Poezii / Victoria Başta. - Bucureşti : Vivaldi, 2005 (Arta Grafica).

 95 p. : il.

 ISBN 973-9473-54-7 : 153000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 83245 ; 821.135.1/B36

 

290 -  BOBE, T. O. Centrifuga / T.O. Bobe. - Iaşi : Polirom, 2005.

 317 p.

 Note de subsol.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN 973-46-0006-0 : 19.50 lei.

 821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele).

 II 83397 ; 821.135.1/B60

 

291 -  BODEA, GHEORGHE I. Octavian Goga [2004] / Dr. Gheorghe I. Bodea. - Cluj-Napoca : Limes, 2004.

 vol.; 29,5 cm.

 vol.1: O viaţă, un destin. – 379 p.; [36] p. il. – Note la sfârşitul capitolelor. – Index p. 363-379

 ISBN 973-726-028-7: 49,6 lei

 821.135.1.09 Goga, Octavian   929 Goga, Octavian

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 IV 6203 ; 821.135.1.09/G65B

 

292 -  BUZ, ADRIAN. Zidul moale : proze / Adrian Buz ; Prefaţă de Daniel Cristea. - Iaşi : Polirom, 2005.

 200 p.

 ISBN 973-681-981-7 : 19.50 lei.

 821.135.1-32   082.1 Ego

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

 II 83396 ; 821.135.1/B98

293 -  CARAGIALE, ION LUCA. Bůbico : Momente şi schiţe / I. L. Caragiale. - Bucureşti : Vremea XXI, 2003

 160 p. - (Bbibliografie şcolară ; Mari autori; 21).

 Note de subsol.

 ISBN 973-9423-87-6 : 33000 lei.

 082.1 Bibliografie şcolară. Mari autori   821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

 821.135.1/C23

 

294 -  CĂRTĂRESCU, MIRCEA. Travesti [2005] / Mircea Cărtărescu. - [Ediţia a 5-a]. - Bucureşti : Humanitas, 2005

 156 p.

 ISBN 973-50-0924-2 : 160000 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83257 ; 821.135.1/C27

 

295 -  CENGHER, ZINA. Definiţii şi definiri / Zina Cengher. - Târgu-Mureş : Casa de editură Mureş, 2004.

 97 p.; 20,2 cm.

 ISBN 973-9087-80-9 : 70000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 83306 ; 821.135.1/C34

 

296 -  CODRESCU, ANDREI. Casanova în Boemia / Andrei Codrescu; Traducere de Ioana Avădani. - Iaşi : Polirom, 2005 (Polirom ABB).

 372 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 ISBN 973-681-933-7 : 24.50 lei 245000 lei.

 821.111(73)-31=135.1   821.135.1-31

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 I 18282 ; 821.135.1/C60

 

297 -  COMAN, NICOLAE. Poezii [Coman, Nicolae] / Nicolae, Coman; Desene de Paul Klee. - Bucureşti : Editura Meronia, 2004 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 264 p. : il.; 22.5 cm.

 ISBN 973-8200-63-6 : 10 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 III 27252 ; 821.135.1/C63

 

298 -  CONSTANTIN, ILIE. Înaltăparte / Ilie Constantin. - Bucureşti : Vinea, 2000 (APP-Vinea).

vol. - (Ediţii definitive. Scriitori români contemporani).

 ISBN 973-9294-89-8

 vol.1: Poeme, 1956-1999. – 325 p.:[1] p. portr. – Referinţe critice p. 281-312

ISBN 973-9294-86-3 : 90000 lei

vol.2: Proză şi jurnal, 1959-2002. - 2002. – 342 p.:[1] p. portr. – Referinţe critice p. 339-340

ISBN 973-9294-86-3 : 90000 lei

 082.1 Ediţii definitive. Scriitori români contemporani   

 821.135.1-82   821.133.1-82

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(proză)

 2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză).

 III 27208(1-2) ; 821.135.1-82/C66

 

299 -  CREANGĂ, ION. Capra cu trei iezi [Ager] / Ion Creangă; Ilustraţii de Mihai Pânzaru-Pim. - Bucureşti : Ager, 2003.

 16 p. : il. color - (Poveştile humuleştilor).

 ISBN 973-7961-09-9 : 39000 lei.

 082.1 Poveştile humuleştilor   821.135.1-34

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti).

 821.135.1/C84

 

300 -  CREANGĂ, ION. Dănilă Prepeleac [Ager] / Ion Creangă; Ilustraţii de Cristian Mihăilescu. - Bucureşti : Ager, 2003.

 24 p. : il. color - (Poveştile humuleştilor).

 ISBN 973-7961-03-X : 49000 lei.

 082.1 Poveştile humuleştilor   821.135.1-34

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti).

 821.135.1/C84

301 -  CREANGĂ, ION. Ion Creangă : [Antologie şcolară] / Ion Creangă; Prefaţă, antologie, note, tabel cronologic de prof. Emil Creangă. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Ager, 2003.

 197 p. - (Tezaur naţional).

 Bibliografie p. 196.

 ISBN 973-7961-15-3 : 69000 lei.

 082.1 Tezaur naţional   821.135.1-82(081)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 821.135.1-82/C84

 

302 -  CREANGĂ, ION. Ivan Turbincă [Ager] / Ion Creangă; Ilustraţii de Cristian Mihăilescu. - Bucureşti : Ager, 2003.

 24 p. : il.color - (Poveştile humuleştilor).

 ISBN 973-7961-16-1 : 49000 lei.

 821.135.1-34   082.1 Poveştile humuleştilor

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti).

 821.135.1/C84

 

303 -  CREANGĂ, ION. Povestea lui Stan Păţitul [Ager] / Ion Creangă; Ilustraţii de Cristian Mihăilescu. - Bucureşti : Ager, 2002.

 32 p. : il. - (Poveştile humuleştilor).

 ISBN 973-85959-7-5 : 39000 lei.

 082.1 Poveştile humuleştilor   821.135.1-34

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti).

 821.135.1/C84

 

304 -  CREANGĂ, ION. Povestea unui om leneş / Ion Creangă; Ilustraţii de Cristian Mihăilescu. - Bucureşti : Ager, 2003.

 8 p. : il. color - (Poveştile humuleştilor).

 ISBN 973-7961-08-0 : 25000 lei.

 082.1 Poveştile humuleştilor   821.135.1-34

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti).

 821.135.1/C84

 

 

305 -  CREANGĂ, ION. Prostia omenească : Poveste / Ion Creangă; Ilustraţii de Cristian Mihăilescu. - Bucureşti : Ager, 2003.

 12 p. : il. - (Poveştile humuleştilor).

 ISBN 973-85959-6-7 : 25000 lei.

 082.1 Poveştile humuleştilor   821.135.1-34

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti).

 821.135.1/C84

 

306 -  CREANGĂ, ION. Punguţa cu doi bani [Ager] / Ion Creangă; Ilustraţii de Cristian Mihăilescu. - Bucureşti : Ager, 2003.

 12 p. : il. color - (Poveştile humuleştilor).

 ISBN 973-7961-10-2 : 32000 lei.

 082.1 Poveştile humuleştilor   821.135.1-34

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti).

 821.135.1/C84

 

307 -  CUGLER, GRIGORE. Apunake şi alte fenomene. Afară-de-Unu-Singur / Grigore Cugler; cu o prefaţă de Florin Manolescu şi ilustraţii de Carmen Nistorescu. - Bucureşti : Compania, 2005.

 157 p. : il.

 ISBN 973-7841-02-6 : 15.14 lei 165000 lei.

 821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 83252 ; 821.135.1/C93

 

308 -  DINESCU, MIRCEA. Szentségekből bukásra / Mircea Dinescu; Fordította Váli Éva. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2005 (Alutus Rt.).

 138 p.; 20,5 cm.

 ISBN 973-665-077-4 : 130000 lei.

 821.135.1-92=511.141

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 83216 ; 821.135.1/D48

 

 

309 -  ECOVOIU, ALEXANDRU. Ordinea : roman / Axeandru Ecovoiu; Prefaţă de Ion Simuţ. - Iaşi : Polirom, 2005

 271 p.; 20 cm. - (Fiction Ltd.).

 ISBN 973-681-977-9 : 22.90 lei.

 821.135.1-31   082.1 Fiction Ltd.

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83404 ; 821.135.1/E15

 

310 -  GÂRNEŢ, VASILE. Intelectualul ca diversiune : Fragmente tragicomice de inadecvare la realitate / Vasile Gârneţ. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint).

 263 p. - (Ego ; Publicistică).

 Note de subsol.

 ISBN 973-681-893-4 : 189000 lei.

 082.1 Ego   821.135.1-4(478)   821.135.1-92(478)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

 II 83260 ; 821.135.1/G20

 

311 -  GOLEA, CLAUDIA. Planeta Tokyo : roman / Claudia Golea. - Ediţia a 2-a, revăzută. - Iaşi : Polirom, 2005

 231 p. - (Biblioteca de duminică).

 Note de subsol.

 ISBN 973-681-904-3 : 229000 lei.

 821.135.1-31   082.1 Biblioteca de duminică

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83452 ; 821.135.1/G67

 

312 -  GOLEA, CLAUDIA. Tokyo by night : Planeta Tokyo 2 / Claudia Golea. - Ediţia a 2-a, revăzută. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint).

 224 p. - (Biblioteca de duminică).

 Note de subsol.

 ISBN 973-681-955-8 : 22.90 lei.

 821.135.1-31   082.1 Biblioteca de duminică

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83403 ; 821.135.1/G67

 

 

313 -  GRECEANU, IOANA. Singurătatea poartă o pelerină roşie : Poeme / Ioana Greceanu. - Iaşi : Junimea, 2003

 112 p.

 ISBN 973-37-0899-2 : 50000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme).

 II 83364 ; 821.135.1/G78

 

314 -  GROŞAN, IOAN. Caravana cinematografică şi alte povestiri / Iona Groşan; Prefaţă de Nicoleta Cliveţ. - Ediţie definitivă. - Bucureşti : Corint, 2005 (Universul S.A.).

 492 p.; 20 cm. - (Scriitori români [Corint]).

 ISBN 973-653-761-7 : 32 lei.

 821.135.1-32   082.1 Scriitori români

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 83419 ; 821.135.1/G88

 

315 -  HAGI THEODORAKY, D. Amintiri din trecutul negustoresc... / D. Hagi Theodoraky; Ediţie îngrijită şi adnotată de Andrei Pippidi. - s.l. : DominoR, 2003.

 156 p. : [24] p. pl. - (Bucureştii care au fost).

 Note p. 150-156.

 ISBN 973-8496-11-X : 60000 lei.

 082.1 Bucureştii care au fost   821.135.1-94   334.782(0:82-94)

 1. BRESLE                           2. NEGUSTORIE.

 II 83344 ; 821.135.1/H14

 

316 -  HOGAŞ, CALISTRAT. Pe drumuri de munte : Amintiri dintr-o călătorie. În munţii Neamţului [Ager] / Calistrat Hogaş; Prefaţă, antologie, note, tabel cronologic de prof. Emil Creangă. - Bucureşti : Ager, 2003.

 279 p. - (Tezaur naţional).

 Bibliografie p. 260-262.

 Referinţe critice p. 263-278.

 ISBN 973-7961-12-9 : 79000 lei.

 082.1 Tezaur naţional   821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 83343 ; 821.135.1/H72

317 -  HORGA, MIRCEA VASILE OVIDIU.  Întruchipări de vis târziu : Poeme : Antologie / Mircea Vasile Ovidiu Horga. - Târgu-Mureş : Casa de editură Mureş, 2005.

 161 p.; 20,5 cm.

 ISBN 973-7937-18-X : 200000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 83304 ; 821.135.1/H78

 

318 -  ILIESCU, NICOLAE. Natură moartă cu viaţă sau Natură moartă cu timp : (antiroman-album) / Nicolae Iliescu. - s.l. : Viitorul Românesc, 2002 (PACO).

 255 p.

 ISBN 973-8033-98-5 : 80000 lei.

 821.135.1-34

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 I 18299 ; 821.135.1/I-44

 

319 -  ISAC, DUMITRU. Jurnal de idei : Fragmente filosofice şi literare / Dumitru Isac; Postfaţă de Vasile Gogea. - Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Ionuţ Isac. - Cluj-Napoca : Editura "Grinta", 2003.

 112 p.; 20 cm. - (Filosofie românească [Editura Grinta]).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7924-30-4 : 80000 lei.

 821.135.1-4   082.1 Filosofie românească

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 II 83310 ; 821.135.1/I-81

 

320 -  ISPIRESCU, PETRE. Legende sau basmele românilor [Ager] / Petre Ispirescu; Antologie, prefaţă, note de prof. Ion Huidumac. - Bucureşti : Ager, 2003.

 176 p. - (Tezaur naţional).

 Note de subsol.

 Aprecieri critice p. 154-156.

 Bibliografie p. 166-174.

 ISBN 973-7961-01-3 : 59000 lei.

 082.1 Tezaur naţional   821.135.1-94-34

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(basme)

 2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(legende).

 II 83354 ; 821.135.1/I-85

 

321 -  ISTRATE, GAVRIL. Studii şi portrete / Gavril Istrate. - Iaşi : Cronica, 2001.

 vol. - (Sinteze culturale).

 vol.1. – 245 p. – Note de subsol. - ISBN 973-9206-98-0 : 60000 lei

vol.2. - 2002. – 285 p. - ISBN 973-9206-98-0 : 80000 lei

 821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 83353(1-2) ; 821.135.1.09/I-87

 

322 -  Joi 5 p.m. : [Antologia Cenaclului din Turn]  / [Editor Andrei Doru Mureşan]. - Târgu-Mureş : Ansid, 2005.

 vol.

 vol.1. – 104 p. - ISBN 973-87378-3-4 : 6 lei.

 821.135.1-1(082)   821.135.1-82

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 II 83379 ; 821.135.1/J70

 

323 -  JOIŢA, MONICA. Timp şi istorie în opera lui Cantemir : Surse, resurse, ecouri : Un eseu de istoria mentalităţilor / Monica Joiţa. - Craiova : Viitorul Românesc, 2004

 212 p. - (Colecţia Nicolae Iorga).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 190-206.

 Rezumat în lb. italiană p. 207-209.

 ISBN 973-38-0412-6 : 55000 lei.

 082.1 Colecţia Nicolae Iorga   821.135.1.09 Cantemir, Dimitrie   

 929 Cantemir, Dimitrie

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 83367 ; 821.135.1.09/J70

 

324 -  MANEA, NORMAN. Fericirea obligatorie / Norman Manea. - Ediţia a 2-a. - Iaşi : Polirom, 2005.

 208 p. - (Fiction Ltd.).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Referinţe critice p. 201-204.

 ISBN 973-681-996-5 : 22.90 lei.

 821.135.1-32   082.1 Fiction Ltd.

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele).

 II 83392 ; 821.135.1/M24

 

325 -  MARINESCU, ANGELA. Îmi mănînc vesurile / Angela Marinescu. - Bucureşti : Vinea, 2003 (APP-Vinea).

 64 p. - (Orfeu ).

 ISBN 973-8234-91-3 : 70000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 83365 ; 821.135.1/M39

 

326 -  MAZILU, DAN HOREA. Noi printre ceilalţi sau Despre literatura peregrinilor / Dan Horia Mazilu. - Bucureşti : Ager, 2003.

 239 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7961-06-4 : 99000 lei.

 821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 83351 ; 821.135.1.09/M53

 

327 -  MĂDUŢA, SABINA. Vasile Voiculescu, scriitorul martir şi Rugul aprins / Sabina Măduţa. - Bucureşti : Florile Dalbe, 2001 (APP Bucureşti).

 vol.

 vol.1. – 97 p.: [27] p. il., reprod. – Note de subsol

  ISBN 973-98217-5-8 : 50000 lei

 821.135.1.09   929 Voiculescu, Vasile

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 83372 ; 821.135.1.09/V83M

 

328 -  MELINESCU, GABRIELA. Puterea morţilor asupra celor vii : Antologie / Gabriela Melinescu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Polirom ABB).

 320 p. : il. - (Biblioteca Polirom).

 Notă bio-bibliografică [1].

 Referinţe critice p. 277-308.

 Indice p. 309-311.

 ISBN 973-681-980-9 : 26.90 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.135.1-1(082)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 III 27220 ; 821.135.1/M56

 

329 -  MICU, MIRCEA. Dicţionar sentimental de poezie / Mircea Micu. - Bucureşti : Viitorul Românesc, 2002.

vol.

vol.1. – 166 p. – ISBN 973-621-011-2 : 46000 lei

 821.135.1.09(038)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 I 18300 ; 821.135.1.09/M66

 

330 -  MODREANU, SIMONA. Cioran sau Rugăciunea interzisă / Simona Modreanu. - Iaşi : Junimea, 2003

 244 p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 236-243.

 ISBN 973-37-0689-2 : 80000 lei.

 821.135.1.09 Cioran, Emil

 1. CRITICĂ LITERARĂ

 II 83358 ; 821.135.1.09/C53M

 

331 -  NEDELCIU, MIRCEA. Zmeura de câmpie : roman împotriva memoriei / Mircea Nedelciu; Prefaţă de Sanda Cordoş. - Bucureşti : Compania, 2005.

 271 p. - (Contemporani).

 ISBN 973-7841-04-2 : 15.60 lei 17 lei.

 821.135.1-31   082.1 Contemporani

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83382 ; 821.135.1/N35

 

332 -  NIMIGEANU, GEORGE L. Seminţele focului / George L. Nimigeanu. - Târgu-Mureş : Editura Ardealul, 2004.

 107 p.; 20,5 cm.

 ISBN 973-8406-00-5 : 70000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 83300 ; 821.135.1/N75

 

333 -  O antologie a fabulei româneşti / Antologie, note, referinţe critice, bibliografie de Gheorghe Iorga. - Bucureşti : Ager, 2003.

 vol. - (Tezaur naţional).

vol.1. – 199 p. – ISBN 973-7961-02-1 : 79000 lei

vol.2. – 199 p. – Bibliografie p. 191-192. - ISBN 973-7961-07-2 : 80000 lei

821.135.1-82   821.135.1.09   821.135.1-191.1(082)   082.1 Tezaur naţional

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(fabule).

 II 82358 ; 821.135.1-82/O-11

 

334 -  OLĂREANU, COSTACHE. Ficţiune şi infanterie / Costache Olăreanu; Prefaţă de C. Stănescu. - Ediţie definitivă. - Bucureşti : Corint, 2005 (Universul S.A.).

 208 p.; 20 cm. - (Scriitori români [Corint]).

 ISBN 973-653-765-X : 22.50 lei.

 821.135.1-31   082.1 Scriitori români

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83415 ; 821.135.1/O-39

 

335 -  PALER, OCTAVIAN. Viaţa pe un peron / Octavian Paler; Prefaţă de Daniel Cristea-Enache. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Corint : Albatros, 2005 (Universul S.A.).

 256 p.; 20 cm. - (Scriitori români [Corint]).

 ISBN 973-24-1073-6 ISBN 973-653-763-3 : 25 lei.

 821.135.1-31   082.1 Scriitori români

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83417 ; 821.135.1/P14

 

336 -  PATAPIEVICI, HORIA-ROMAN.  Discernământul modernizării : 7 Conferinţe despre situaţia de fapt [Ediţia a 2-a] / H.-R. Patapievici. - Bucureşti : Humanitas, 2005 (Bucureştii Noi).

 230 p.

 Note de subsol.

 Notă bibliografică [1] p.

 ISBN 973-50-0940-4 : 250000 lei.

 821.135.1-5

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(discursuri).

 II 83259 ; 821.135.1/P43

 

337 -  PETRESCU, VICTOR. Iancu Văcărescu / Victor Petrescu. - Bucureşti : Ager, 2002.

 150 p. : [12] p. il., reprod. - (Monografii).

 Note de subsol.

 Tabel cronologic p. 120-135.

 Bibliografie p. 136-149.

 ISBN 973-85959-5-9 : 50000 lei.

 082.1 Monografii   929 Văcărescu, Iancu   821.135.1-94   821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică).

 II 83373 ; 821.135.1.09/V11P

 

338 -  PINTEA, ADRIAN. Pământul americanului : proză. Umbrit : poezii / Adrian Pintea. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Florile Dalbe, 2003 (APP Bucureşti).

 294 p.

 ISBN 973-98217-8-2 : 85000 lei.

 821.135.1-32   821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

 2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 83345 ; 821.135.1/P66

 

339 -  POP, SIMION. Călător în timp - însemnări de viaţă, închisorile mele... / Dr. Simion Pop. - Târgu-Mureş : Editura Ardealul, 2005.

 84 p. : il.; 20,5 cm.

 ISBN 973-8406-09-9 : 70000 lei.

 821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal).

 II 83305 ; 821.135.1/P78

 

 

 

340 -  POPA, IONEL. Glose blagiene / Ionel Popa. - Târgu-Mureş : Ardealul, 2003.

 vol. - (Sinteze [Ardealul]).

 ISBN 973-8406-13-7.

 vol.1. – 190 p. – Note şi comentarii p. 71-78. – Note p. 156. – Bibliografie p. 181-187. – ISBN 973-8406-13-7 : 70000 lei

 vol.2. - 2005. – 147 p. – ISBN 973-8300-02-9 : 80000 lei

 821.135.1.09 Blaga, Lucian   082.1 Sinteze

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 81962 (1-2) ; 821.135.1.09/B56P

 

341 -  POPESCU, CRISTIAN TUDOR. Trigrama Shakespeare : Ficţiuni speculative / Cristian Tudor Popescu; Antologie şi prefaţă de Mihai Iovănel. - Bucureşti : Corint, 2005

 312 p.; 20 cm. - (Scriitori români [Corint]).

 ISBN 973-653-764-1 : 29 lei.

 821.135.1-32   082.1 Scriitori români

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză).

 II 83416 ; 821.135.1/P81

 

342 -  POPESCU, DUMITRU RADU. Puşca lui Caragiale / Dumitru Radu Popescu. - s.l. : Viitorul Românesc, s.a.

 272 p.

 ISBN 973-8033-86-1 : 49000 lei.

 821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 83347 ; 821.135.1/P81

 

343 -  RUSU-PĂSĂRIN GABRIELA. Portrete în acquaforte / Gabriela Rusu-Păsărin. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003 (Imprimeria Editurii MJM).

 232 p.

 ISBN 973-38-0385-5 : 33000 lei.

 821.135.1.09(047.53)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 II 83369 ; 821.135.1.09/R96

 

344 -  SAIZESCU, GEO. Jurnalul unui bătrân lup de cinema / Geo Saizescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003

 376 p. : il.

 ISBN 973-38-0398-7 : 50000 lei.

 791.44.071.1 Saizescu, Geo   821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

 II 83361 ; 821.135.1/S15

 

345 -  SELEJAN, RADU. Poezii = Poems = Poésies / Radu Selejan; Coordonatori ai traducerilor = Translation coordinators = Coordinateurs des traductions : Rodica Maria Fofiu (fr.), Andreea Teodorescu (eng.). - Ediţie îngrijită de = Editor = Sous la direction de Ana Selejan. - Sibiu : Casa de Presă şi Editură Tribuna, 2004.

 127 p.; 20.5 cm.

 Bibliografie p. 5-24.

 Prefaţă p. 25-48.

 Notă asupra editiei p. 49.

 ISBN 973-8009-95-2 : 5 lei.

 821.135.1-1   821.135.1-1=111=133.1

II 83462 ; 821.135.1/S43

 

346 -  SOMEŞAN, SERGIU. Aproape îngeri : [proză fantastică] / Sergiu Someşan. - Ediţia a 2-a revizuită. - Bucureşti : Vremea, 2005 (Multiprint).

 136 p. - (Mari autori).

 ISBN 973-645-125-9 : 109000 lei.

 821.135.1-32   082.1 Mari autori

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză).

 II 83326 ; 821.135.1/S68

 

347 -  SOMEŞAN, SERGIU. Carte de magie : [proză] / Sergiu Someşan. - Bucureşti : Vremea, 2005.

 137 p. - (Mari autori).

 ISBN 973-645-124-0 : 109000 lei.

 821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză).

 II 83326 ; 821.135.1/S68

348 -  SORESCU, MARIN. Iona şi alte două piese / Marin Sorescu ; Prefaţă de Mircea Ghiţulescu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Cartea Românească, 2005 (Mediaprint).

 107 p. - (Mari scriitori români).

 Notă bibliografică p. 102-104.

 ISBN 973-23-1745-0 : 7.90 lei.

 821.135.1-2   082.1 Mari scriitori români

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

 II 83383 ; 821.135.1/S69

 

349 -  ŞTEFĂNESCU, ALEXANDRU. Jurnal secret / Alex. Ştefănescu; Ilustrat de Ion Barbu. - Bucureşti : Corint, 2005

 232 p. : il.; 20 cm.

 ISBN 973-653-749-8 : 22.50 lei.

 821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal).

 II 83407 ; 821.135.1/S82

 

350 -  TONEGARU, CONSTANT. Plantaţia de cuie / Constant Tonegaru; Ediţie, studiu critic, note şi variante de Barbu Cioculescu. - Bucureşti : Vinea, 2003 (APP-Vinea).

 268 p. : [1] p. portr. - (Ediţii definitive. Scriitori români contemporani).

 ISBN 973-8234-76-X : 90000 lei.

 082.1 Ediţii definitive. Scriitori români contemporani   821.135.1-82

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 III 27209 ; 821.135.1-82/T75

 

351 -  TUCĂ, MARIUS. Verde-n faţă : Interviuri / Marius Tucă. - Iaşi : Polirom, 2005.

 248 p. - (Ego ; Publicistică).

 ISBN 973-681982-5 : 17.90 lei.

 821.135.1-92   008(498)(047.53)   32(498)(047.53)   304.2(498)(047.53)   082.1 Ego

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialoguri)

 II 83391 ; 821.135.1/T90

 

352 -  URSACHI, MIHAI. Zidirea : nuvele şi povestiri / Mihai Ursachi. - Iaşi : Junimea, 2002 (Gevi-F).

 132 p.

 ISBN 973-37-0753-8 : 50000 lei.

 821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 83366 ; 821.135.1/U84

 

353 -  URSU, N.A. Contribuţii la istoria culturii româneşti : Studii şi note filologice / N.A.Ursu. - Iaşi : Cronica, 2002 (SL&F IMPEX).

 486 p.

 Note de subsol.

 Din cuprins : Cinci manuale şcolare publicate de Ghe. Şincai în anul 1806 p. 364-372 .

 ISBN 973-8216-25-7 : 100000 lei.

 094.1(498)   821.135.1'04.09   008(498)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ VECHE

 II 83352 ; 821.135.1.09/U85

 

354 -  VASILESCU, EMIL. Contraforturi / Emil Vasilescu. - Târgovişte : Bibliotheca [Târgovişte], 2004.

 2 vol. - (Eseu [Bibliotheca).

 ISBN 973-8413-70-2.

 vol.1.: Operă şi personalitate: Contribuţii de istorie literară şi bibliologie. – 200 p. – Note la sf. capitolelor. – Indice p. 191-198

                 ISBN 973-8413-71-0 : 140000 lei

 821.135.1.09(082)   021(498)   082.1 Eseu

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică).

 II 83264 ; 821.135.1.09/V33

 

355 -  VASILESCU, KIKI. Romanul românesc pervers / Kiki Vasilescu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint).

 232 p. - (Biblioteca de duminică).

 ISBN 973-681-956-6 : 229000 lei.

 821.135.1-31   082.1 Biblioteca de duminică

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83453 ; 821.135.1/V33

 

356 -  VÂRGOLICI, TEODOR. Caleidoscop literar / Teodor Vârgolici. - s.l. : DominoR, 2003.

 vol.

 vol.1. – 352 p. – ISBN 973-8496-09-8 : 60000 lei

 821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 83340 ; 821.135.1.09/V27

 

357 -  VLASIU, ION. Vlăsiile şi alte poeme / Ion Vlasiu. - Târgu-Mureş : Editura Ardealul, 2004.

 179 p.; 20,5 cm.

 ISBN 973-8300-05-3 : 150000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 83301 ; 821.135.1/V79

 

358 -  ZAROJANU, TUDOR CĂLIN. Sfîrşitul lumii : roman / Tudor Călin Zarojanu; Prefaţă de Dan C. Mihăilescu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint S.A.).

 344 p. ; 20 cm. - (Ego).

 ISBN 973-681-831-4 : 22.90 lei.

 821.135.1-31   082.1 Ego

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83413 ; 821.135.1/Z36

 821.16  Literaturi slave

 

359 -  Az erdész pipája : Lett népmesék / Fordította Bán Péter; A könyvet illusztrálta Sárosi Csaba. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004 (Alutus Rt.).

 92 p.; [12] p. il. color ; 20 cm.

 ISBN 973-665-080-4 : 95000 lei.

 821.174-93-34=511.141

 1. LITERATURĂ LETONĂ(poveşti)

 821.16/.19/E64

 

 

361 -  ESENIN, SERGHEI. Opera poetică [Esenin, Serghei] / Esenin ; Traducere din rusă de George Lesnea. - Chişinău : Cartier, 2005.

 2 vol. - (Poesis [Cartier]).

 265000 lei (vol. 1-2).

  vol. 1. - 143 p. - ISBN 9975-79-312-6.

  vol. 2. - 159 p. - ISBN 9975-79-313-4.

 821.161.1-1=135.1   082.1 Poesis

 1. LITERATURĂ RUSĂ(poezie).

 I 18327(1-2) ; 821.161.1/E77

 

362 -  KUNDERA, MILAN. Halhatatlanság / Milan Kundera; Fordította Körtvélyessy Klára. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2005 (Alföldi Nyomda Rt.).

 464 p.; 18,7 cm.

 ISBN 963-07-7722-3 : 340000 lei.

 821.162.3-31=511.141

 1. LITERATURĂ CEHĂ(roman).

 II 83269 ; 821.16/.19/K92

 

363 -  KUNDERA, MILAN. Identitatea : [roman] / Milan Kundera ; Traducere din franceză de Emanoil Marcu. - Bucureşti : Humanitas, 2004.

 152 p.

 ISBN 973-50-0954-4 : 150000 lei.

 821.162.3-31=135.1   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ CEHĂ(roman)

 II 83316 ; 821.16/.19/K92

 

 

364 -  MANDELŞTAM, NADEJDA IAKOVLEVNA.  Memorii [Mandelştam, Nadejda Iakovlevna] / Nadejda Mandelştam. - Iaşi : Polirom, 2003.

 2 vol. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

                 vol. 1 : Cartea întîi : Fără speranţă / Traducere, note şi indice de Nicolae Iliescu ; Postfaţă de Livia Cotorcea. - 611 p. - Note de subsol. - Indice p. 543-569. - Titlu original : Vospominania. - ISBN 973-681-353-3 : 261000 lei.

                 vol. 2 : Cartea a doua : Speranţă abandonată / Traducere, note şi indice de Nicolae Iliescu. - 631 p. - Note de subsol. - Indice p. 595-620. - Titlul original : Vtoraia Kniga : Vospominania. - ISBN 973-681-423-8 : 265000 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.161.1-94=135.1

 1. LITERATURĂ RUSĂ(memorii).

 I 18001, II 83238 ; 821.161.1/M22

 

365 -  MIEŽELAITIS, EDUARDAS. Sóvárosi levelek (metafizikus mese) / Eduardas Mieželaitis; Fordította Bán Péter. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2005 (Alutus Rt.).

 60 p. ; 21 cm.

 Note p. 58.

 ISBN 973-665-076-6 : 50000 lei.

 821.172-94=511.141

 1. LITERATURĂ LITUANIANĂ(memorii).

 II 83207 ; 821.16/.19/M67

 

366 -  MILOŠEVIĆ, NICOLA. Cutia din lemn de nuc / Nicola Milošević ; Traducere din sârbă de Annemarie Sorescu Marincović. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2004.

 144 p. - (Cartea de recitire).

 Titl. orig. : Kutija od orahovog drveta.

 ISBN 973-568-927-8 : 133500 lei.

 821.163.3-32=135.1   082.1 Cartea de recitire

 1. LITERATURĂ SÂRBĂ(nuvele).

 II 83330 ; 821.16/.19/M73

 

367 -  SOLOGUB, FEODOR. Demonul meschin / Feodor Sologub ; Traducere de Nicolae D. Gane. - Bucureşti : Leda, 2005.

 456 p.

 Titl. orig. : Melkij bes.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7786-56-4 : 19.90 lei.

 821.161.1-31=135.1   082.1 Galeria de proză

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 I 18302 ; 821.161.1/S67

 

821.17/.9  Alte literaturi

 

368 -  Kisfiú a kútból : Észt és kasub mesék / Fordította Dabi István. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004 (Alutus Rt.).

 256 p.; 16 cm. - (Nagyapó mesefája. Új sorozat ; 13).

 ISBN 973-665-061-8 : 70000 lei.

 821.511.113-93-34=511.141   082.1 Nagyapó mesefája

 1. LITERATURĂ ESTONĂ(poveşti).

 821.51/.72/K49

 

369 -  MURAKAMI, HARUKI. La capătul lumii, şi în ţara aspră a minunilor / Haruki Murakami; Traducere din limba japoneză şi note de Angela Hondru. - Iaşi : Polirom, 2005

 470 p. - (Biblioteca Polirom ; Seria de autor Haruki Murakami).

 Note de subsol.

 Titlul original : Sekai no owari to hădo-boirudo wandărando.

 ISBN 973-681-935-3 : 24.50 lei 245000 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.521-31=135.1

 1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman).

 II 83239 ; 821.51/.72/M96

 

370 -  OZ, AMOS. Soţul meu, Michael / Amos Oz ; Traducere din limba engleză de Lidia Ionescu. - Iaşi : Polirom, 2005.

 312 p.; 18 cm. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 Titlul original : My Michael.

 ISBN 973-46-0020-6 : 23.50 lei.

 821.411.16'08-31=135-1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ EBRAICĂ(roman).

 I 18312 ; 821.41/.45/O-99

 821.511.141  Literatură maghiară

 

371 -  1200 találós kérdés a magyar folklór világából [Regun Press Kiadó] / Szerkesztette Mózes István Miklós. - Üllő : Regun Press Kiadó, s.a. (MondAt Kft.).

 144 p. ; 20 cm.

 ISBN 963-86516-7-9 : 85000 lei.

 821.511.141-193.1   398.6(=511.141)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(ghicitori).

 821.511.141/E99

 

372 -  Baka András tréfás beszédei : Moldvai csángómagyar népmesék / Gyűjtötte, szerkesztette, bevezető tanulmánnyal, jegyztekkel és tájszójegyzékkel közzéteszi Faragó József. - Kolozsvár : Kriterion, 2003 (Imprimeria de Vest).

 203 p. : il.; [1] CD-ROM.; 24,5 cm.

 Note p. 166-186.

 Glosar p. 187-196.

 ISBN 973-26-0738-6 : 200000 lei.

 821.511.141(498.3)-93-34   398.21(=511.141)(498.3)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poveşti)

 III 27187 ; 821.511.141/B18

 

373 -  BALÁSI ANDRÁS. Mintha égi hinta / Balási András. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004 (Alutus Rt.).

 84 p.; 20,5 cm.

 ISBN 973-665-059-6 : 80000 lei.

 821.511.141(498)-4

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii)

 II 83211 ; 821.511.141/B19

 

374 -  BALÁZS IMRE JÓZSEF. Hervay Gizella / Balázs Imre József. - Kolzsvár : Kriterion, 2003 (Imprimeria de Vest).

 177 p.; [4] p. : il.; 17 cm. - (Kriterion Közelképek).

 Note p. 161-168.

 Date biografice p. 169-170.

 Bibliografie p. 171-176.

 ISBN 973-26-0751-3 : 150000 lei.

 082.1 Kriterion Közelképek   821.511.141.09 Hervay Gizella   

 929 Hervay Gizella

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară).

 I 18288 ; 821.511.141.09/H56B

 

 

375 -  BARTALIS JÁNOS. Ujjaimból liliomok nőnek : Válogatott versek / Bartalis János; Válogatta és a bevezető tanulmányt írta Balázs Imre József. - Kolzsvár : Kriterion, 2004.

 471 p.; 20 cm. - (Romániai Magyar Írók).

 Anexe p. 445-460.

 ISBN 973-26-0788-2 : 15.13 lei 100000 lei.

 821.511.141(498)-1   082.1 Romániai Magyar Írók

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii).

 II 83298 ; 821.511.141/B35

 

376 -  BENEDEK ELEK. A bölcs királyfi : Válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., s.a. (Start).

 80 p.; 19,5 cm. - (Tudomány és műveltség).

 ISBN 963-5960-21-2 : 58000 lei.

 821.511.141(498.4)-93-34   082.1 Tudomány és műveltség

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

 821.511.141/B44

 

377 -  BENEDEK ELEK. János diák : Válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., s.a. (Start).

 80 p.; 19,5 cm. - (Tudomány és műveltség).

 ISBN 963-9371-91-2 : 58000 lei.

 821.511.141(498.4)-93-34   082.1 Tudomány és műveltség

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

 821.511.141/B44

 

378 -  BENEDEK ELEK. A két bors ökröcske : Válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., s.a. (Start).

 80 p.; 19,5 cm. - (Tudomány és műveltség).

 ISBN 963-5960-26-3 : 58000 lei.

 821.511.141(498.4)-93-34   082.1 Tudomány és műveltség

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

 821.511.141/B44

 

 

379 -  BENEDEK ELEK. A kínai császár leánya : Válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., s.a. (Start).

 80 p.; 19,5 cm. - (Tudomány és műveltség).

 ISBN 963-5960-19-0 : 58000 lei.

 821.511.141(498.4)-93-34   082.1 Tudomány és műveltség

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

 821.511.141/B44

 

380 -  BENEDEK ELEK. Magyar mese- és mondavilág : Ezer év meseköltése [2005] / Benedek Elek. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2005 (Alutus Rt.).

 242 p.; 16 cm. - (Nagyapó mesefája. Új sorozat ; 15).

 ISBN 973-665-100-2 : 75000 lei.

 821.511.141-93-34   082.1 Nagyapó mesefája

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(legende)

 821.511.141/B44

 

381 -  BENEDEK ELEK. Mátyás király és a huszár : Válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., s.a. (Start).

 80 p.; 19,5 cm. - (Tudomány és műveltség).

 ISBN 963-5960-20-4 : 58000 lei.

 821.511.141(498.4)-93-34   082.1 Tudomány és műveltség

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

 821.511.141/B44

 

382 -  BLAJER, ELISABETH. A Diadalív ködbe vész / Elisabeth Blajer. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004

 440 p.; 20,3 cm. - (Kártyák).

 ISBN 0-9732358-5-3 ISBN 973-665-084-75 : 150000 lei.

 821.511.141(71)-31   082.1 Kártyák

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(Canada)(roman).

 II 83229 ; 821.511.141/B56

 

383 -  BODOR PÁL. Svájci villa / Bodor Pál. - Szekszárd : Babits Kiadó, 2004 (Szekszárdi Nyomda).

 348 p.; 24 cm. - (Korjellemző magyar próza 1945-1990).

 Note de subsol.

 ISBN 963-9556-17-3 : 380000 lei.

 821.511.141(498)-31   082.1 Korjellemző magyar próza 1945-1990

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman).

 III 27161 ; 821.511.141/B61

 

384 -  BOGDÁN LÁSZLÓ. Az erdélyi madonna (fejezetek egy regényből) / Bogdán László; Márton Árpád illusztrációival. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004

 54 p. : il. ; 18,5 cm.

 ISBN 973-665-040-5 : 185000 lei.

 821.511.141(498.4)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii).

 II 83223 ; 821.511.141/B64

 

385 -  BÖZÖDI GYÖRGY(1913-1989). Romlás : regény [2004] / Bözödi György. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004

 370 p. ; 20 cm.

 ISBN 973-665-050-2 : 180000 lei.

 821.511.141(498)-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman)

 II 83228 ; 821.511.141/B74

 

386 -  CSATA ERNŐ. Fájó öröm : versek / Csata Ernő; A tusrajzokat Borsos Gábor készítette. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2005 (Alutus Rt.).

 96 p. : il.; 20,5 cm.

 ISBN 973-665-091-X : 100000 lei.

 821.511.141(498)-4

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii).

 II 83210 ; 821.511.141/C92

 

387 -  CSEKE PÉTER. Jöjjön el a mi időnk : Esszék, tanulmányok, dokumentumok / Cseke Péter. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2005 (Alutus Rt.).

 280 p.; 20 cm. - (Bibliotheca Transsylvanica ; 36).

 Note la sf. capitolelor.

 Bibliografie p. 272-275.

ISBN 973-665-073-1 : 130000 lei.

 821.511.141(498.4).09   821.511.141-4   082.1 Bibliotheca Transsylvanica

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri)

 II 83224 ; 821.511.141.09/C92

 

388 -  DIÓSZEGI ANNA. Életem története : emlékek a kolozsvári Hóstátról / Diószegi Anna. - Kolzsvár : Kriterion, 2002

 303 p. : il.; 20 cm.

 Anexe p. 255-283.

 Glosar p. 284-285.

 ISBN 973-26-0706-8 : 75000 lei.

 821.511.141(498)-321.6

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman biografic).

 II 83297 ; 821.511.141/D51

 

389 -  DOMOKOS GÉZA. Apályban : Napló - ezerkilencszáznyolcvannyolc / Domokos Géza. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004 (Alutus Rt.).

 365 p. ; 19,3 cm.

 Referiri scurte şi la alte personalităţi mureşene.

 ISBN 973-665-052-9 : 250000 lei.

 821.511.141(498)-92

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(jurnal)

 II 83214 ; 821.511.141/D65

 

390 -  DUKA JÁNOS. Csíki furfang : mesék / Duka János. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2003 (Alutus Rt.).

 242 p.; 16 cm. - (Nagyapó mesefája. Új sorozat ; 12).

 ISBN 973-665-000-6 : 75000 lei.

 821.511.141-93-34   082.1 Nagyapó mesefája

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

 821.511.141/D86

 

391 -  EGYED PÉTER. Madonnák, porban : Regény / Egyed Péter. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004 (Alutus Rt.).

 400 p. ; 21 cm.

 ISBN 973-665-082-0 : 170000 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 83215 ; 821.511.141/E27

 

392 -  FERENCZ IMRE. Tenyerem, hazám : Régi és új versek / Ferencz Imre. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004

 128 p. ; 20,5 cm.

 ISBN 973-665-067-7 : 90000 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 II 83208 ; 821.511.141/F39

 

393 -  FERENCZES ISTVÁN. Túlexponált fényképek / Ferenczes István; Részegh Botond illusztrációival. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004 (Alutus Rt.).

 36 p. : il. ; 18,5 cm.

 ISBN 973-665-042-1 : 185000 lei.

 821.511.141(498.4)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii).

 II 83222 ; 821.511.141/F39

 

394 -  FODOR SÁNDOR. Mit gondol az öreg pisztráng? : Válogatott novellák / Fodor Sándor. - Budapest : Pont Kiadó ; Sepsiszentgyörgy : PONTfix Kiadó, 2003 (Komp Nyomda).

 137 p. ; 20 cm.

 ISBN 963-9312-62-2 ISBN 973-85870-2-6 : 162000 lei.

 821.511.141(498.4)-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(nuvele).

 II 83233 ; 821.511.141/F74

 

395 -  FODOR SÁNDOR. A vén bajuszos (Egy kisfiú feljegyzései) / Fodor Sándor; A borítót és az illusztrációkat Csillag István készítette. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2003

 110 p.; [10] p. il. color ; 20 cm.

 ISBN 973-8079-95-0 : 71000 lei.

 821.511.141(498.4)-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(nuvele).

 821.511.141/F74

 

396 -  FORRÓ MIKLÓS. Mihály kék ege : Tárcák, interjúk / Forró Miklós; Illusztráció Boér Lenk Ilona. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004 (Alutus Rt.).

 230 p. : il. ; 20 cm.

 ISBN 973-665-057-X : 130000 lei.

 821.511.141(498.4)-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(proză scurtă).

 II 83221 ; 821.511.141/F79

 

397 -  FÜZESI MAGDA. Ketten a kabátban / Füzesi Magda; A fedőlapot és az illusztrációkat Csillag István készítette. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2003 (Alutus Rt.).

 30 p.: il. color ; 14 cm. - (Mesevonat ; 8).

 ISBN 973-8079-91-8 : 44000 lei.

 821.511.141-93-1   082.1 Mesevonat

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii pt. copii)

 821.511.141/F98

 

398 -  GÁL ÉVA EMESE. A tizenegyedik parancsolat : versek / Gál Éva Emese. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2005

 116 p. ; 21 cm.

 ISBN 973-665-083-9 : 98000 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 II 83206 ; 821.511.141/G15

 

399 -  GARAMVÖLGYI LÁSZLÓ. Hogyan halt meg József Attila? / Dr. Garamvölgyi László. - 2., javított és bővített kiadás. - Gyöngyös : Pallas, 2005 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 240 p. : il.; 20,5 cm.

 Anexe p. 143-237.

 ISBN 963-9504-91-2 : 330000 lei.

 821.511.141.09 József Attila   929 József Attila

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 II 83292 ; 821.511.141.09/J81G

 

400 -  JÓZSEF ATTILA. 43 vers = 43 poems / József Attila ; From the hungarian = Angolra fordította Zollman Péter. - Budapest : Maecenas Könyvkiadó, 2005 (Kinizsi Nyomda).

 200 p.; 17,6 cm.

 ISBN 963-203-120-2 : 410000 lei.

 821.511.141-1   821.511.141-1=111

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 I 18285 ; 821.511.141/J81

 

401 -  KÁNYÁDI SÁNDOR. Kecske - mesék / Kányádi Sándor; A fedőlapot és az illusztrációkat Csillag István készítette. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 1999 (Alutus Rt.).

 36 p.: il. color ; 14 cm.

 ISBN 973-9287-55-7 : 55000 lei.

 821.511.141(498.4)-82

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poveşti)

 821.511.141/K20

 

402 -  KÁNYÁDI SÁNDOR. Noé bárkája felé : Ünnepi kiadás Kányádi Sándor hetvenötödik születésnapjára / Kányádi Sándor, A verseket válogatta Kovács András Ferenc; Illusztrálta Deák Ferenc. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004 (Alutus Rt.).

 46 p. : il. ; 29 cm.

 235000 lei.

 821.511.141(498)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii).

 IV 6119 ; 821.511.141/K20

 

403 -  KASZA IMRE. Csak a beérés ideje a biztos (emlékek, közhelyek, gondolatok) / Kasza Imre. - Csíkszereda : Alutus, 2004 (Alutus Rt.).

 72 p. : il. ; 21,5 cm.

 ISBN 973-86142-7-9 : 169000 lei.

 821.511.141-4

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri).

 III 27162 ; 821.511.141/K23

 

 

404 -  KISS JÁNOS. Szélmalom : regény / Kiss János. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2005 (Alutus Rt.).

 124 p. ; 20 cm.

 ISBN 973-665-076-6 : 85000 lei.

 821.511.141(498)-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman).

 II 83205 ; 821.511.141/K49

 

405 -  KOVÁCS ANDRÁS. A hűség csapdái : egyszemélyes szubjektív történelem / Kovács András. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 1999 (Alutus Rt.).

 358 p. ; 20 cm.

 ISBN 973-9287-60-3 : 71000 lei.

 821.511.141-94   821.511.141(498.4)-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(memorii).

 II 83204 ; 821.511.141/K78

 

406 -  KOVÁCS ANDRÁS FERENC. Dzsinbüge / Kovács András Ferenc; A fedőlapot és az illusztrációkat Csillag István készítette. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2003

 34 p.; [10] p. il. color ; 14 cm. - (Mesevonat ; 7).

 ISBN 973-8079-90-X : 44000 lei.

 821.511.141(498.4)-93-1   082.1 Mesevonat

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii pt. copii)

 821.511.141/K78

 

407 -  KOVÁCS ANDRÁS FERENC. A kártyázó kakadu / Kovács András Ferenc; A fedőlapot és az illusztrációkat Csillag István készítette. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004

 36 p.: il. color ; 14 cm. - (Mesevonat ; 9).

 ISBN 973-665-088-X : 55000 lei.

 821.511.141(498.4)-93-1   082.1 Mesevonat

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii pt. copii)

 821.511.141/K78

 

408 -  KOZMA MÁRIA. Márványkáosz : regény / Kozma Mária. - 2. kiadás. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2003

 352 p. ; 19 cm.

 ISBN 973-665-032-4 : 213000 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 83230 ; 821.511.141/K79

 

409 -  KOZMA MÁRIA. Sárkányfogvetés : regény / Kozma Mária. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2003

 176 p. ; 19 cm.

 ISBN 973-8079-89-6 : 120000 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 83234 ; 821.511.141/K79

 

410 -  KOZMA MÁRIA. Vérkápolna : regény / Kozma Mária. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004 (Alutus Rt.).

 210 p.; [1] MC-ROM ; 18,5 cm.

 ISBN 973-665-037-5 : 160000 lei.

 821.511.141(498.4)-31

II 83220 ; 821.511.141/K79

 

411 -  LÁNG GUSZTÁV. Dsida Jenő költészete / Láng Gusztáv. - Bukarest ; Kolzsvár : Kriterion, 2000

 275 p.; [4] p. : il.; 17 cm. - (Kriterion Közelképek).

 Note p. 259-273.

 ISBN 973-26-0624-X : 150000 lei.

 082.1 Kriterion Közelképek   821.511.141.09 Dsida Jenő   929 Dsida Jenő

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 I 18287 ; 821.511.141.09/D85L

 

412 -  LIGETI ERNŐ. Súly alatt a pálma : Egy nemzedék élete 22 esztendő kisebbségi sorsban / Ligeti Ernő. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004 (Alutus Rt.).

 342 p.; 20 cm. - (Bibliotheca Transsylvanica ; 33).

 Index p. 328-338.

 ISBN 973-665-062-6 : 180000 lei.

 821.511.141(498.4).09   082.1 Bibliotheca Transsylvanica

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară).

 II 83235 ; 821.511.141.09/L61

 

413 -  LINGVAY KLÁRA, CSETRINÉ. Pályaképek : Szendrey Júlia, Podmaniczky Júlia, Kaffka Margit / Csetriné Lingvay Klára. - Kolzsvár : Kriterion, 2004.

 162 p. : il.; 20 cm.

 ISBN 973-26-0763-7 : 150000 lei.

 821.511.141.09   929 Szendrei Júlia   929 Kaffka Margit   

 929 Podmaniczky Júlia

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară).

 II 83299 ; 821.511.141.09/L63

 

414 -  LŐRINCZ GYÖRGY. Imázskészítők : Esszé és publicisztika / Lőrincz György. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004 (Alutus Rt.).

 168 p. ; 20 cm.

 ISBN 973-665-087-1 : 110000 lei.

 821.511.141-4

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri).

 II 83209 ; 821.511.141/L79

 

415 -  LŐRINCZ GYÖRGY. Pusztulás : regény / Lőrincz György. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2005

 368 p. ; 20 cm.

 ISBN 973-8468-31-0 : 220000 lei.

 821.511.141(498.4)-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman).

 II 83213 ; 821.511.141/L79

 

416 -  LŐRINCZI LÁSZLÓ. Utazás a Fekete kolostorhoz : Irodalomtörténeti riport / Lőrinczi László. - 2., bővített kiadás. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2005

 194 p.; [14] p. il.; 20 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 973-665-072-3 : 110000 lei.

 821.511.141.09   821.511.141-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 II 83219 ; 821.511.141.09/L79

 

417 -  MAROSI ILDIKÓ. Kis /Ligeti/ könyv : A fedélzetközi utas elsüllyedt világa / Marosi Ildikó. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2002 (Alutus Nyomda).

 125 p.; [20] p. il. ; 20 cm. - (Kis/.../könyv).

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 973-8079-46-2 : 72000 lei.

 821.511.141.09 Ligeti Ernő   929 Ligeti Ernő   082.1 Kis...

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 II 83232 ; 821.511.141.09/L61M

 

418 -  Mátyás három lustája / Válogatta és összeállította Reinhart Erzsébet. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2003

 166 p.; 16 cm. - (Nagyapó mesefája. Új sorozat ; 11).

 ISBN 973-665-013-8 : 49000 lei.

 821.511.141-93-34   082.1 Nagyapó mesefája

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti).

 821.511.141/M48

 

419 -  MÉLIUSZ JÓZSEF. Cédulák : Egyszemélyes kávéház / Méliusz József. - Budapest : Pont Kiadó, 2002

 164 p. : il.; 23 cm.

 ISBN 963-9312-46-0 : 132500 lei.

 821.511.141.32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză).

 III 27168 ; 821.511.141/M56

 

420 -  MÓRA FERENC. Rege a csodaszarvasról és más elbeszélések / Móra Ferenc; A rajzokat készítette Bihari Mariann és "Medve". - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., s.a. (Megapress 2000 Kft.).

 112 p. : il.; 24 cm.

 ISBN 963-5963-39-4 : 175000 lei.

 821.511.141-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri pentru copii)

 821.511.141/M89

 

421 -  MÓRICZ ZSIGMOND. Barbárok / Móricz Zsigmond; Válogatta Sütő Ferenc. - Kolzsvár : Kriterion, 2002

 303 p.; 17 cm. - (Kriterion Kincses Könyvtár).

 Glosar p. 299.

 Note p. 300.

 Bibliografie p. 301-302.

 ISBN 973-26-0697-5 : 150000 lei.

 082.1 Kriterion Kincses Könyvtár   821.511.141-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză).

 I 18290 ; 821.511.141/M89

 

422 -  NEMERE ISTVÁN. 2015 : Jégkorszak / Nemere István. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., s.a.

 296 p.; 21 cm.

 ISBN 963-5962-33-9 : 199000 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman S.F.).

 II 83270 ; 821.511.141/N46

 

423 -  OLOSZ LAJOS. Könyörtelen mesék : Összes versek / Olosz Lajos. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004

 324 p. ; 20 cm.

 Bibliografie p. 305-308.

 Date biografice p. 309-311.

 ISBN 973-665-081-2 : 150000 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 II 83236 ; 821.511.141/O-48

 

424 -  PÁLL LAJOS. Hódara : Gyermekversek / Páll Lajos; A borítót és az illusztrációkat Csillag István készítette. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2003 (Alutus Rt.).

 104 p.: il. color ; 20,5 cm.

 ISBN 973-665-005-7 : 93000 lei.

 821.511.141(498.4)-93-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii pt. copii)

 821.511.141/P15

 

425 -  PÁLL LAJOS. A legszebb tányér : mesék / Páll Lajos; A borítót és az illusztrációkat Csillag István készítette. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2002 (Alutus Rt.).

 36 p.; [8] p. il. color ; 14 cm. - (Mesevonat ; 6).

 ISBN 973-8079-51-9 : 35500 lei.

 821.511.141-93-34   082.1 Mesevonat

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poveşti)

 821.511.141/P15

 

426 -  PÉNTEK JÁNOS. Anyanyelv és oktatás / Péntek János. - Csikszereda [Miercurea Ciuc] : Pallas-Akadémia, 2004

 166 p. - (Bibliotheca Transsylvanica ; 31).

 Note de subsol.

ISBN 973-665-007-3 : 115000 lei.

 821.511.141.09

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 II 83350 ; 821.511.141.09/P50

 

427 -  RIEDL FRIGYES. Arany János élete és művei / Riedl Frigyes. - [Nyíregyháza] : Black & White Kiadó, 2002

 239 p.; 19,7 cm.

 Note p. 201-219.

 Index p. 221-223.

 Anexe p. 231-238.

 ISBN 963-9452-22-X : 116000 lei.

 929 Arany János   821.511.141.09 Arany János

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară).

 II 83226 ; 821.511.141.09/A70R

 

428 -  RÓZSA-FLORES EDUARDO. Állapot : két háború között : versek / Rózsa-Flores Eduardo; Borító és illusztráció : Csatlós Levente; Fotó ifj. Kricskovics Antal. - Budapest : Magyar a magyarért Alapítvány, 2001

 119 p. : il.; 23,5 cm. - (Kapu könyvek).

 ISBN 963-00-7069-3 : 70000 lei.

 821.511.141-1   082.1 Kapu könyvek

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 III 27184 ; 821.511.141/R87

429 -  RÓZSA-FLORES EDUARDO. Disznóságok gyűjteménye : kémek, albán szefárdok, az ördög, a halál és más nyalánkságok / Rózsa-Flores Eduardo; Fotó Páczai Tamás. - Budapest : Magyar a magyarért Alapítvány, 2002-2003

 224 p. : il.; 19,8 cm. - (Kapu könyvek).

 ISBN 963-206-971-4 : 70000 lei.

 821.511.141-82   082.1 Kapu könyvek

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie).

 II 83295 ; 821.511.141/R87

 

430 -  RÓZSA-FLORES EDUARDO. Hűség : versek a háborúról 1991-1996 = Vjernost : ratne pjesme 1991-1996 = Lealtad : versos de la guerra 1991-1996 / Rózsa-Flores Eduardo; Illusztrációk ifj. Kricskovics Antal. - Budapest : Magyar Kapu Alapítvány, 1999 (Korrekt Nyomda).

 263 p. : il.; 19,5 cm. - (Kapu könyvek).

 ISBN 963-7706-21-6 : 50000 lei.

 821.511.141-1   082.1 Kapu könyvek

II 83294 ; 821.511.141/R87

 

431 -  SZABÓ MAGDA. Mondják meg Zsófikának / Szabó Magda. - Ifjúsági kiadás. - Budapest : Holnap Kiadó, 2001

 224 p.; 20 cm.

 ISBN 963-346-233-9 : 260000 lei.

 821.511.141-31

II 83276 ; 821.511.141/S99

 

432 -  SZEKERES ÁGNES, GYIMESNÉ. 66 irodalmi szállóige / Gyimesné Szekeres Ágnes; A rajzokat Bihari Mariann és "Medve" készítette. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., s.a. (Megapress 2000 Kft.).

 128 p. : il.; 24 cm.

 Bibliografie p. 125.

 ISBN 963-5962-26-6 : 165000 lei.

 821.511.141-84   398.91/.94(=511.141)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(maxime)

 III 27179 ; 821.511.141/S99

433 -  SZENDREI LÁSZLÓ. Neves kifejezések, szállóigék, mondások / Szendrei László; A rajzokat Bihari Mariann és "Medve" készítette. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., s.a. (Megapress 2000 Kft.).

 144 p. : il.; 24 cm.

 Bibliografie p. 141-142.

 ISBN 963-9371-43-2 : 175000 lei.

 821.511.141-84   398.91/.94(=511.141)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(maxime)

 III 27178 ; 821.511.141/S99

 

434 -  SZILÁGYI DOMOKOS. Kortársunk, Arany János / Szilágyi Domokos; Szilágyi Júlia előszavával. - Kolozsvár : Polis, 2004 (Gewalt Promotion).

 124 p.; 20 cm. - (Kettős tükörben).

 Note p. 123.

 ISBN 973-8341-30-2 : 80000 lei.

 821.511.141.09 Arany János   929 Arany János   082.1 Kettős tükörben

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară).

 II 83296 ; 821.511.141.09/A70S

 

435 -  SZILVÁSI LAJOS. Bujkál a hold / Szilvási Lajos. - Szekszárd : Babits Kiadó, 2002 (Szekszárdi Nyomda).

 395 p.; 24 cm. - (Korjellemző magyar próza 1945-1990).

 Bibliografie p. 391.

 ISBN 963-9272-82-5 : 450000 lei.

 821.511.141-31   082.1 Korjellemző magyar próza 1945-1990

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 III 27180 ; 821.511.141/S99

 

436 -  SZŐCS ISTVÁN. Félrejáró ingák / Szőcs István. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2005 (Alutus Rt.).

 440 p.; 20 cm. - (Bibliotheca Transsylvanica ; 37).

 ISBN 973-665-049-9 : 150000 lei.

 130.2   008   821.511.141-4   082.1 Bibliotheca Transsylvanica

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri)

 II 83212 ; 821.511.141/S99

 

437 -  TAMÁS MENYHÉRT. Hovátlan utak / Tamás Menyhért. - Szekszárd : Babits Kiadó, 2000

 380 p.; 24 cm. - (Korjellemző magyar próza 1945-1990).

 Bibliografie p. 375-379.

 ISBN 963-9272-24-8 : 320500 lei.

 821.511.141-31   082.1 Korjellemző magyar próza 1945-1990

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 III 27160 ; 821.511.141/T15

 

438 -  VÁRI ATTILA. Sztálinvárosi idill / Vári Attila. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004 (Alutus Rt.).

 246 p. ; 20,3 cm.

 ISBN 973-665-048-0 : 140000 lei.

 821.511.141(498.4)-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(proză scurtă)

 II 83202 ; 821.511.141/V27

 

9   GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

 908   Monografii zonale

 

439 -  COLFESCU, SILVIA. Bucureşti : Ghid turistic, istoric, artistic / Silvia Colfescu. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Vremea, 2002 (Multiprint).

 208 p. : [1] f.h., il. - (Arte ; În jurul lumii).

 Bibliografie p. 206.

 ISBN 973-645-001-5 : 80000 lei.

 082.1 Arte   908(498 Bucureşti)(036)

II 83346 ; 908/C62

 91   Geografie

 

440 -  ALISCH, TATJANA. Róma [Alexandra kiadó] / Tatjana Alisch; Fordította Szalay Tamás. - Pécs : Alexandra Kiadó, s.a. (Kinizsi Nyomda).

 94 p. : il., h.; 18,5 cm. - (Kolibri).

 Index p. 93-94.

 ISBN 963-367-965-6 : 145000 lei.

 910.4(450-25 Roma)(036)   910.4(450.621)(036)   082.1 Kolibri

 1. GHID TURISTIC              2. ROMA            3. ITALIA.

 II 83289 ; 910/A42

 

441 -  Belgia : Ghid complet / Traducerea Koza Andreea, Diana Junea. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 348 p.: il. color, h. - (Ghid complet).

 Ghidul cuprinde hărţile originale în limbile franceză şi olandeză.

 Vocabular p.332-341.

 Bibliografie p.342.

 Indici p. 343-347.

 ISBN 973-714-041-9 : 59.99 lei.

 082.1 Ghid complet   910.4(493)(036)

III 27234 ; 910/B42

 

442 -  Danemarca : Ghid complet / Traducere din limba engleză Diana Junea. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 350 p. : il. color., h., fig. - (Ghid complet).

 Bibliografie p. 338.

 Indici p. 339-346.

 Ghidul cuprinde hărţile originale în limba daneză.

 ISBN 973-714-033-8 : 599900 lei.

 910.4(489)(036)   082.1 Ghid complet

III 27191 ; 910/D16

 

443 -  DÖRMANN, KRISTEN. Budapest / Kristen Dörmann. - Pécs : Alexandra Kiadó, s.a. (Kinizsi Nyomda).

 88 p. : il., h.; 18,5 cm. - (Kolibri).

 Index p. 87-88.

 ISBN 963-367-969-9 : 145000 lei.

 910.4(439-25 Budapesta)(036)   082.1 Kolibri

 1. GHID TURISTIC

 II 83290 ; 910/D69

 

444 -  ELEKES TIBOR. Erdély [Cartographia] / Dr. Elekes Tibor; A fotókat Elekes Gyula, dr. Elekes Tibor, Heincz László... készítette. - Budapest : Cartographia, 2004.

 264 p. : il. color, h.; 19,6 cm. - (Cartographia útikönyvek).

 Dicţionar p. 242-246.

 Index p. 247-264.

 ISBN 963-352-844-5 : 189000 lei.

 913(498.4)(036)   910.4(498.4)(036)   082.1 Cartographia útikönyvek

 1. GHID TURISTIC                            2. TRANSILVANIA(ghid turistic)

 II 83271 ; 913(498)/E36

 

445 -  Görög szigetek : Kisokos / Szerkesztés Enczi Zoltán, Danika Erika. - s.l. : s.n., s.a.

 101 p. : il., h.; 21 cm.

 ISBN 963-00-3226-0 : 96000 lei.

 910.4(495)(036)

 1. GHID TURISTIC                            2. GRECIA.

 II 83291 ; 910/G72

 

446 -  GRIMM, ULRIKE. London [Alexandra kiadó] / Ulrike Grimm; Fordította Pesti Balázs. - Pécs : Alexandra Kiadó, s.a. (Kinizsi Nyomda).

 96 p. : il., h.; 18,5 cm. - (Kolibri).

 Index p. 95-96.

 ISBN 963-367-967-2 : 145000 lei.

 910.4(410-25 Londra)(036)   082.1 Kolibri

 1. GHID TURISTIC                            2. LONDRA

 II 83286 ; 910/G86

 

447 -  IVORY, MICHAEL. Csehország / Michael Ivory; Fordította és magyar vonatkozású kiegészítésekkel ellátta Szilágyiné Pataky Csilla. - Budapest : Cartographia, 1996.

 128 p. : il. color, h.; 19,2 cm.

 Dicţionar p. 124-125.

 Index p. 126-128.

 ISBN 963-352-864-X : 189000 lei.

 910.4(437.1/.2)(036)

 1. GHID TURISTIC                            2. CEHIA.

 II 83284 ; 910/I-98

 

 

448 -  LIPP, ULRICH. Kréta [Alexandra kiadó] / Ulrich Lipp; Fordította Szalay Tamás. - Pécs : Alexandra Kiadó, s.a.

 96 p. : il., h.; 18,5 cm. - (Kolibri).

 Index p. 95-96.

 ISBN 963-368-013-1 : 145000 lei.

 910.4(495.9)(036)   082.1 Kolibri

 1. GHID TURISTIC                            2. GRECIA                            3. CRETA.

 II 83288 ; 910/L64

 

449 -  Marile oraşe ale Europei / Traducere din limba engleză de Cosmin Voicu şi Mihai Dan-Pavelescu. - Bucureşti : Meteor Press, 2005 (Fed Print).

 496 p. : h. - (Fodor's).

 Index p. 479-491.

 ISBN 973-729-031-8 : 25 lei.

 910(4)(036)   911.375(036)   082.1 Fodor's

 1. CĂLĂTORII GEOGRAFICE(Europa)                        

 2. GEOGRAFIA EUROPEI

 3. ORAŞE(Europa)                             4. TURISM

 II 83381 ; 910/M38

 

450 -  Norvegia : Ghid complet / Traducere din limba engleză Emilia Ungur; Consultant ştiinţific Radu David. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 374 p. : il. color, h. - (Ghid complet).

 Ghidul cuprinde hărţile originale în limba engleză.

 Vocabular p. 377-378.

 Bibliografie p. 378-379.

 Indici p. 380-381.

 ISBN 973-714-035-4 : 59.99 lei.

 082.1 Ghid complet   910.4(481)(036)

III 27235 ; 910/N86

 

451 -  SCHAUMLÖFFEL, DIANA. Barcelona / Diana Schaumlöffel; Fordította Szalay Tamás. - Pécs : Alexandra Kiadó, s.a. (Kinizsi Nyomda).

 96 p. : il., h.; 18,5 cm. - (Kolibri).

 Index p. 95-96.

 ISBN 963-367-984-2 : 145000 lei.

 910.4(460-25 Barcelona)(036)   082.1 Kolibri

 1. GHID TURISTIC                    2. BARCELONA                   3. SPANIA.

 II 83285 ; 910/S33

 

452 -  SEITZ, DORIS. Görög szigetek / Doris Seitz; Fordította Szalay Tamás. - Pécs : Alexandra Kiadó, s.a.

 96 p. : il., h.; 18,5 cm. - (Kolibri).

 Index p. 95-96.

 ISBN 963-367-968-0 : 145000 lei.

 910.4(495)(036)   082.1 Kolibri

 1. GHID TURISTIC                            2. TURISM                           3. GRECIA.

 II 83287 ; 910/S42

 

453 -  SPINDLER-NIROS, URSULA. Athén / Ursula Spindler-Niros; Fordította Szalay Tamás. - Pécs : Alexandra Kiadó, s.a. (Kinizsi Nyomda).

 96 p. : il., h.; 18,5 cm. - (Kolibri).

 Index p. 95-96.

 ISBN 963-367-966-4 : 145000 lei.

 910.4(495-25 Atena)(036)   082.1 Kolibri

 1. GHID TURISTIC            2. TURISM           3. GRECIA            4. ATENA.

 II 83273 ; 910/S73

 

454 -  SZÉNÁSI GYÖRGY. Svájc / Szénási György; Fotó Meiszter Dávid, Szénási György;. - Budapest : Cartographia, 2002.

 168 p. : il. color, h.; 19,7 cm. - (Cartographia útikönyvek).

 Dicţionar p. 161-164.

 Index p. 165-167.

 ISBN 963-352-853-2 : 189000 lei.

 910.4(494)(036)   082.1 Cartographia útikönyvek

 1. GHID TURISTIC                            2. ELVEŢIA

 II 83281 ; 910/S99

 

 

 

 913(498)   Geografia României

 

455 -  BARON, PETRE. România : [album][2004] / Petre Baron, Getta Mărculescu; Redactor şi traducător Gabriela Burt-Buruiană. - Bucureşti : Casa Editorială Royal, 2004 (Protip).

 328 p. : il. color.

 Texte în lb. rum., fre., eng.

 ISBN 973-85806-0-9 : 1268000 lei.

 908(498)(084)   913(498)(084)

IV 6205 ; 913(498)/B33

 

456 -  BARON, PETRE. România : Schituri, mănăstiri, biserici = Ermitages, monastčres, églises = Hermitages, Monasteries, Churches / Petre Baron, Getta Mărculescu; Traducere Gabriela Burt-Buruiană. - Bucureşti : Editura Royal Company, 2001 (Tipograph 21 & Protip).

 192 p. : il. color.

 Text în limbile română., franceză., engleză.

 Imagine fotografică a catedralei ortodoxe din Târgu-Mureş.

 ISBN 973-97959-7-8 : 746000 lei.

 247.5(498)(084)   75.046.3(498)(084)   271(498)(084)   913(498)(084)

IV 6204 ; 913(498)/B33

 

457 -  MÁJAI CSABA. Csukás - hegység : Turisztikai kalauz / Májai Csaba. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2003

 102 p. : il.; [1] h. color detaşăbilă; 18 cm. - (Erdély hegyei ; 21).

 Bibliografie p. 99-100.

 Dicţionar rom.-magh. p. 92-98.

 ISBN 973-8079-98-5 : 175000 lei.

 913(498)(036)   913(234.421 Ciucaş)(036)   082.1 Erdély hegyei

 1. GEOGRAFIA ROMÂNIEI                            2. GHID TURISTIC.

 I 18275 ; 913(498)/M16

 

458 -  MAN, VASILE. Valea Vaserului : Vişeu de Sus : "Elveţie" a Maramureşului : După versiunea maghiară = Das Wassers Tal : Oberwischau : "Die Schweitz" von Maramureş : Nach der ungarischen Version = The Vaser Valley : Vişeu de Sus : The "Switzerland" of Maramureş : After the Hungarian version = La vallée de Vaser : Vişeu de Sus : La "Suisse" de Maramureş : Aprčs la version hongroise / Vasile Man; Traducere din limba maghiară Veress Elisabeta, Reszler Réka, în limba engleză Manuela Petidean, în limba franceză Andreea Pop. - Ediţie îngrijită şi completată de Vasile Iuga de Sălişte = Neue von Vasile Iuga de Sălişte bearbeitete Ausgabe = Edition co-ordinated and completed by Vasile Iuga de Sălişte = Édition coordonnée et completée par Vasile Iuga de Sălişte. - Cluj-Napoca : Editura Societăţii Culturale Pro Maramureş "Dragoş Vodă", 2005.

 86 p. : portr., tab., [2] h. color; 20,5 cm.

 ISBN 973-8274-17-6 : 11 lei.

 913(498.41)   082.1 Turistica

 1. MARAMUREŞ(monografie)                       2. GEOGRAFIA ROMÂNIEI.

 II 83333 ; 913(498)/M20

 

459 -  PÉTER ISTVÁN ZSOLT. Avas-, Gutin-, Cibles- hegység : Turisztikai kalauz / Péter István Zsolt, Poszet Szilárd, Víg Zsolt. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004 (Alutus Rt.).

 118 p. : h.; [1] h. color detaşăbilă; 18 cm. - (Erdély hegyei ; 27).

 Bibliografie p. 116.

 Dicţionar magh.-rom., rom.-magh. p. 103-115.

 ISBN 973-665-066-9 : 175000 lei.

 913(498)(036)   913(234.421 Oaş, Gutîi, Ţibleş)(036)   082.1 Erdély hegyei

 1. GEOGRAFIA ROMÂNIEI                            2. GHID TURISTIC.

 I 18277 ; 913(498)/P55

 

460 -  XÁNTUS LÁSZLÓ. Gyergyói - havasok : Turisztikai kalauz / Xántus László, Xántus Juliánna. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004 (Alutus Rt.).

 180 p. : h., [1] h. color detaşăbilă; 18 cm. - (Erdély hegyei ; 26).

 Dicţionar magh. - rom. p. 145-168.

 Bibliografie p. 175-177.

 ISBN 973-665-045-6 : 180000 lei.

 913(498)(036)   913(234.421 Giurgeu)(036)   082.1 Erdély hegyei

 1. GEOGRAFIA ROMÂNIEI                            2. MUNŢII GIURGEU.

 I 18274 ; 913(498)/X20

 

461 -  XÁNTUS LÁSZLÓ. Kelemen-havasok : Turistakalauz / Xántus László; Xántus Juliánna. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2003.

 268 p. : h.; [1] h. color detaşabilă; 18 cm. - (Erdély hegyei ; 22).

 Dictionar magh.-rom. p. 245-262.

 Bibliografie p. 263-265.

 ISBN 973-665-022-7 : 230000 lei.

 913(498)(036)   913(234.421 Căliman)(036)

 1. GEOGRAFIA ROMÂNIEI                            2. MUNŢII CĂLIMANI

 I 18280 ; 913(498)/X20

 

462 -  ZSIGMOND ENIKŐ. Csíki-havasok és Gyimes völgye : Turisztikai kalauz / Zsigmond Enikő. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004 (Alutus Rt.).

 146 p., [1] h. color detaşabil; 18 cm. - (Erdély hegyei ; 24).

 Bibliografie p. 129-130.

 ISBN 973-665-036-7 : 175000 lei.

 913(498)(036)   913(234.421 Ciucului)(036)   082.1 Erdély hegyei

 1. GEOGRAFIA ROMÂNIEI                            2. MUNŢII CIUCULUI.

 I 18279 ; 913(498)/Z89

 

463 -  ZSIGMOND ENIKŐ. Csomád hegycsoport : Tusnádfürdő és környéke : Turisztikai kalauz / Zsigmond Enikő. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004 (Alutus Rt.).

 126 p. : h.; [1] h. color detaşăbilă; 18 cm. - (Erdély hegyei ; 25).

 Bibliografie p. 116.

 ISBN 973-665-038-3 : 175000 lei.

 913(498)(036)   913(234.421 Ciomat)(036)   082.1 Erdély hegyei

 1. GEOGRAFIA ROMÂNIEI                            2. MUNŢII CIOMAT

 I 18278 ; 913(498)/Z89

 

464 -  ZSIGMOND ENIKŐ. A Nemere-hegység : Turistakalauz / Zsigmond Enikő. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2003 (Alutus Rt.).

 145 p. : h.; [1] h. color detaşăbilă; 18 cm. - (Erdély hegyei ; 23).

 Bibliografie p. 130.

 Dicţionar magh.-rom., rom.-magh. p. 131-141.

 ISBN 973-665-021-9 : 175000 lei.

 913(498)(036)   913(234.421 Nemirei)(036)   082.1 Erdély hegyei

 1. GEOGRAFIA ROMÂNIEI                            2. GHID TURISTIC.

 I 18276 ; 913(498)/Z89

929   Biografii. Genealogii. Heraldică

 

465 -  CLOULAS, IVAN. Familia Borgia / Ivan Cloulas; Traducere în limba română de Antona Kacsó şi Filoftea Iscru. - Bucureşti : Artemis, s.a.

 431 p. : h.

 Note de subsol.

 Anexe p.428-430.

 ISBN 973-566-016-4 : 70000 lei.

 929 Borgia, Familia   262.13:929 Borgia   929 Borgia:262.13

II 83339 ; 929/B69C

 

466 -  FAZEKAS ISTVÁN. Hetedíziglen : bukovinai székely családi krónika / Fazekas István. - Kolozsvár : Polis, 2005

 176 p. ; il., h.; 20 cm.

 Note p. 152-153.

 Anexe p. 155-174.

 ISBN 973-8341-49-3 : 100000 lei.

 929.52(498.6)(=511.141 secui)   94(498.6)(=511.141 secui)

 1. ISTORIA SECUILOR

 II 83225 ; 929.5/.9/F28

 

467 -  HINOVEANU, ILARIE. Ştefan Odobleja între "Aventura ştiinţifică" şi patimile glorificării / Ilarie Hinoveanu; Prefaţă de Acad. Alexandru Surdu. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003 (Imprimeria Karma & Petrescu).

 152 p. - (Colecţia Ştefan Odobleja).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 132-133.

 ISBN 973-38-0386-3 : 29000 lei.

 082.1 Colecţia Ştefan Odobleja   821.135.1-94   929 Odobleja, Ştefan

 1. CIBERNETICĂ                               2. MEDICI

 II 83371 ; 929/O-24H

 

468 -  MAROSI ILDIKÓ. Örökbe hagyott beszélgetés gróf Teleki Mihállyal [2004] / Marosi Ildikó. - 2. kiadás. - Budapest : Argumentum Kiadó ; Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004 (Alutus Rt.).

 160 p., [16] p. : il., 23 cm.

 ISBN 973-665-086-3 : 130000 lei.

 929 Teleki Mihály   929.52 Teleki   821.511.141-94

 1. I FAMILIA Teleki.

 III 27158 ; 929.5/.9/T34M

94(100)   Istorie universală

 

469 -  CLOT, ANDRÉ. Soliman Magnificul / André Clot; Traducere de Ion Herdan. - Bucureşti : Artemis, 1997.

 377 p.

 Note de subsol.

 Anexe p. 358-366.

 Bibliografie p. 367-373.

 ISBN 973-566-046-6 : 55000 lei.

 929 Soliman Magnificul   94(560)   908(560)

 1. ISTORIA TURCIEI

 II 83338 ; 94(100)/C57

 

470 -  De la Cetatea lui Dumnezeu la Edictul din Nantes : Izvoare de istorie medievală (secolele V-XVI) / Editori Alexandru-Florin Platon, Laurenţiu Rădvan. - Iaşi : Polirom, 2005

 495 p. - (Historia [Polirom]).

 Note la sfârşitul unor capitole.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 475-480.

 Index p. 481-493.

 ISBN 973-681-915-9 : 34,90 lei.

 082.1 Historia   930.2   94(100)"05/16"(093)

 1. ISTORIA FRANŢEI                      2. ISTORIOGRAFIE

 3. IZVOARE ISTORICE.

 III 27247 ; 94(100)/D28

 

 

471 -  ERICKSON, CAROLLY. Elisabeta I regina virgină / Carolly Erickson ; Traducere de Alfrad Neagu. - Bucureşti : Lider : Sirius, 2005.

 465 p. ; [8] pl. : il. - (Biografii celebre).

 Note de subsol.

 Titl. orig. : The First Elisabet.

 ISBN 973-629-066-2 : 220000 lei.

 929 Elisabeta I, regina Angliei   94(420)"15/16"   082.1 Biografii celebre

 1. ISTORIA ANGLIEI(Elisabeta I, regina)

 II 83324 ; 94(100)/E41E

 

472 -  FIRTH, RATCHEL. Cavalerii / Rachel Firth ; Traducere din limba engleză Ana-Maria Hodorog. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 48 p. : il. color - (Descoperă lumea).

 Index p. 48.

 ISBN 973-714-037-0 : 159000 lei.

 929.7(4)"05/14"   94(4)"05/14"   94(100)"05/14"   082.1 Descoperă lumea

 1. NOBILIME                                      2. ISTORIE MEDIEVALĂ

 3. ISTORIA EUROPEI.

 94(100)/F59

 

473 -  JENKINS, PHILIP. O istorie a Statelor Unite / Philip Jenkins; Traducere de Mihai Stoica. - Bucureşti : Artemis, 2002.

 286 p. : tab., h.

 Index p. 275-286.

 Anexe p. 264-267.

 Bibliografie p. 269-274.

 ISBN 973-566-075-X : 100000 lei.

 94(73)"1492/1996"

III 27217 ; 94(100)/J46

 

474 -  KULKE, HERMANN. O istorie a Indiei / Hermann Kulke, Dietmar Rothermund; Traducere de Loredana Tiron. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Artemis, 2003.

 444 p.

 Bibliografie şi note p. 369-389.

 Cronologie p. 390-399.

 Hărţi p. 400-410.

 Index p. 411-444.

 ISBN 973-566-090-3 : 165000 lei.

 94(34+540)

III 27216 ; 94(100)/K91

 

475 -  PAUWELS, LOUIS. Întâmplări stranii din istoria Franţei / Louis Pauwels, Guy Breton; Traducere de Ileana Şoldea şi Flavia Buref; Traducerea versurilor Flavia Buref. - Bucureşti : Artemis, s.a.

 518 p. : il.

 ISBN 973-566-059-8 : 55000 lei.

 94(44):123.11   123.11:94(44)

 1. ISTORIA FRANŢEI                      2. ENIGME                           3. VRĂJITORIE.

 II 83374 ; 94(100)/P45

 

476 -  STAN, MAGDA. Dicţionar : 101 personalităţi şi evenimente istorice [ediţia 2005] / Magda Stan, Cristian Vornicu. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2005 (Fed Print).

 239 p.

 Bibliografie p. 237-239.

 ISBN 973-568-969-3 : 109000 lei.

 94(100)(038)   94(498)(038)   030:94(100)   030:94(498)

94(100)/S76

 

477 -  VĂLENAŞ, LIVIU. În culisele negocierilor cu Uniunea Sovietică : 1934-1947 : Convorbiri cu Alexandru Danielopol / Liviu Vălenaş; Volumul apărut sub îngrijirea Antoniei-Clara Marnea şi Anei-Maria Trăuşan. - Bucureşti : Vremea, 2001 (Multiprint).

 340 p.

 Note de subsol.

 Index p. 221-235.

 ISBN 973-9423-94-9 : 80000 lei.

 94(498.7)"1934/1947"

 1. ISTORIA BASARABIEI

 II 83362 ; 94(100)/V17

 94(3)   Istorie antică

 

478 -  CHAMOUX, FRANÇOIS. Antoniu şi Cleopatra : ultimul principe al Orientului grec / François Chamoux; Traducere de Mihai Ghivirigă. - Bucureşti : Artemis, s.a. (Semne).

 296 p.

 Note de subsol.

 Notă bibliografică p. 292-293.

 ISBN 973-566-045-8 : 55000 lei.

 94(37+38)

 1. ISTORIA GRECIEI ANTICE                        2. ISTORIA ROMEI ANTICE

 II 83375 ; 94(3)/C38

 

479 -  HERODOT. [Herodot] : Traducere românească publicată după manuscriptul găsit în Mănăstirea Coşula / Herodot; Traducere de N. Iorga. - Această ediţie este o traducere în facsimil a lucrării din 1645. - Bucureşti : Artemis, 2003

 VII; 530 p.

 Note de subsol.

 Glosar p. 515-552.

 Postfaţă [6] p.

 Ediţia originală a apărutla : Vălenii de Munte : Tipografia Neamul Romănesc, Societate pe acţiuni, 1909.

 Prefaţă p. III-VII.

 ISBN 973-566-088-1 : 275000 lei.

 091.07   94(3)

 1. HERODOT                                      2. ISTORIE ANTICĂ.

 III 27214 ; 94(3)/H54

 

480 -  WEIGALL, ARTHUR. Nero / Arthur Weigall; Traducere de George Miciacio. - Bucureşti : Artemis, s.a.

 348 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-566-066-0 : 55000 lei.

 929 Nero   94(37)

 1. ISTORIA ROMEI ANTICE

 II 83337 ; 94(3)/W43

 

 94(498)   Istoria României

 

481 -  BRANIŞTE, VALERIU. De la Blaj la Alba Iulia : Articole politice / Valeriu Branişte; Ediţie îngrijită de Valeria Căliman şi Maria Elena Simionescu. - Ediţia a 2-a revăzută. - Timişoara : Editura de Vest, 2003 (Brumar).

 376 p.

 Anexe p. 352-370.

 Informaţii biografice p. 5-13.

 ISBN 973-36-0380-5 : 80000 lei.

 94(498)(0:82-92)"1894/1918"   323/327(498)(0:82-92)"1894/1918"   821.135.1-92

III 27215 ; 94(498)/B78

 

482 -  EDROIU, NICOLAE. Horea (1730-1785) / Nicolae Edroiu. - Bucureşti : Viitorul Românesc, 2002.

 214 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-623-010-4 : 52000 lei.

 929 Horea   94(498)"1730/1785" Horea

II 83348 ; 94(498)/H78E

 

483 -  EGYED ÁKOS. Erdély metamorfózisa a hosszú 19. században / Egyed Ákos. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004 (Alutus Rt.).

 2 vol.; 20,5 cm. - (Bibliotheca Transsylvanica ; 34).

 ISBN 973-665-064-2 : 400000 lei (v. 1-2).

  vol. 1. - 294 p.

  vol. 2. - 336 p. - Bibliografie p. 259-282. - Note p. 283-326.

 94(498.4)"18"   082.1 Bibliotheca Transsylvanica

 1. ISTORIA TRANSILVANIEI

 II 83217 (1-2) ; 94(498)/E27

 

484 -  FILITTI, IOAN C. Rolul diplomatic al fanarioţilor (1700-1821) / I.C. Filitti; Precuvântare de Sidney Vigneaux; Traducere din limba franceză de Georget Filitti. - s.l. : DominoR, s.a. (Vergiliu).

 192 p. - (Balcanica).

 Bibliografie p. 181-183.

 Note ls sfârşitul capitolelor.

 ISBN 973-85901-7-5 : 55000 lei.

 082.1 Balcanica   94(498)"1700/1821"

II 83341 ; 94(498)/F53

 

485 -  IORGA, NICOLAE. Istoria românilor : în zece volume / N. Iorga. - Ed. a 2-a / coordonatori Gheorghe Buzatu şi Victor Spinei. - Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988-.

 10 vol. ; 25 cm.

 Ediţia princeps : vol. 1-10, Buc. 1936-1939 a fost tradusă în lb. fr. sub titlul : Histoire des Roumains et de la romanité orientale.

  vol. 7 : Reformatorii / Volum îngrijit de Sorin Iftimi : Editura Enciclopedică. - 2002. - XV; 312 p. : il., fig.; [4] p. : il. color. - Note de subsol. - Notă asupra volumului p. XI-XII. - Abrevieri p. XIII-XV. - Indice p. 291-312. -  ISBN 973-45-0341-3 : 19.60 lei.

 94(498)(093.35)

III 27221(7) ; 94(498)/I-72

 

486 -  Maramureş : Vatră de istorie milenară = Maramureş : Land of Millennial History . - Cluj-Napoca : Editura "Dragoş Vodă", 2005.

 vol.; 25 cm. - (Historica ; 1).

 vol. 1 : Lucrările primului Simpozion : Bogdan Vodă - Sighetu Marmaţiei 28 septembrie - 1 octombrie 1995 = The papers of the first Symposium : Bogdan Vodă - Sighetu Marmaţiei The 28 of September - the 1st of October 1995. - Ediţia a 2-a = The 2nd Edition. - 196 p. ; il.; [3] p. h., il.; [2] p. il. color. - ISBN 973-8274-16-8 : 21 lei.

 94(498.41)   908(498.41)   082.1 Historica

III 27207 ; 94(498)/M32

 

487 -  Naţiunea, eterna iubire... / Iorga, Kogălniceanu, Bălcescu...; Selecţia textelor şi studiu introductiv de Vlad Hogea. - Bucureşti : Samizdat, 2005.

 199 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-8166-21-7 : 175000 lei.

 316.356.4(=135.1)   94(498)   323.2   159.922.4(=135.1)

 1. NAŢIUNE                                                       2. NAŢIONALISM

 3. PSIHOLOGIA POPOARELOR     4. ISTORIE.

 II 83266 ; 94(498)/N26

 

488 -  Székely vértanúk 1854 [2001] / Válogatta, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta Károlyi Dénes. - Bukarest ; Kolzsvár : Kriterion, 2001 (Pro-Print Rt.).

 256 p. : il. ; 17,5 cm. - (Téka).

 Note p. 238-254.

 ISBN 973-26-0634-7 : 80000 lei.

 082.1 Téka   821.511.141-94   

 94(498.4 Târgu Mureş)"1854"(0:82-94)   323.1(=511.141)(498.4)"1854"

 1. MINORITĂŢI NAŢIONALE(Transilvania)(maghiari)

 2. ISTORIA TRANSILVANIEI(secui)

 I 18286 ; 94(498)/S99

 

489 -  ZUB, ALEXANDRU. Istorie şi istorici în România interbelică / Al. Zub. - Ediţia a 2-a. - Iaşi : Junimea, 2003 (Gevi-F).

 452 p.

 Note de subsol.

 Rezumat îm lb. fre. p. 421-424.

 Indice p. 425-447.

 ISBN 973-37-0886-0 : 110000 lei.

 94(498)"1919/1939"

III 27145 ; 94(498)/Z91

 

490 -  ZUB, ALEXANDRU. Vasile Pârvan : efigia cărturarului / Al. Zub. - Ediţia a 2-a. - Iaşi : Junimea, 2001

 422 p. : [1] p. portr., il.

 Note p. 333-374.

 Index p. 397-420.

 Rezumat în limba fre. p. 313-332.

 ISBN 973-37-0653-1 : 100000 lei.

 929 Pârvan, Vasile   94(498) Pârvan, Vasile

II 83359 ; 94(498)/P37Z

 

 

INDEX DE NUME

 

A

 Acsente, Mirella (trad.) - 54

 Alastair, Smith - 3

 Albu, Mihai - 149

 Alecsandri, Vasile - 282

 Alecu, Claudia (trad.) - 44

 Alexandrescu, Horia - 51

 Alexandrescu, Horia (coord.) - 52

 Alisch, Tatjana - 440

 Allen, Robert (ed.) - 168

 Almăjan, Slavco - 283

 Anania, George (trad.) - 267

 Anania, Valeriu - 284

 Ancel, Jean - 68

 Andahazi, Federico - 276

 Anderson, Jeremy - 8

 Andreescu, Ana (trad.) - 64

 Anghel, Traian - 5

 Antal Ramona Antonia - 285

 Antonescu, Teohari - 286

 Apáczai Csere János - 45

 Apperry, Yann - 261

 Arany János (despre) - 427, 434

 Archer, Jeffrey - 185

 Ardeleanu, Aliza (trad.) - 119

 Astrop, John (il.) - 37-38

 Atkins, Robert C. - 117

 Avădani, Ioana (trad.) - 297

 Avram, Horia Ioan - 287

 B

 Bach, Johann Sebastian (despre) - 163

 Baciu, Alexandru (trad.) - 271

 Baciu, Vasile - 288

 Bakos Maria, Konczné - 118

 Bala, Gheorghe (trad. ; note) - 277

 Balási András - 373

 Balázs Imre József - 374

 Balázs Imre József (pref. ; antolog.) - 375

 Balázs István (trad.) - 27

 Balázs Lajos (trad.) - 161

 Bán Péter (trad.) - 360, 365

 Bán Zoltán András (trad.) - 163

 Bánki Bálint (trad.) - 234

 Banner Zoltán - 155

 Banu, Matilda (trad.) - 267

 Bara Moldovan, Irina - 289

 Barbier, Dominique - 119

 Barbu, Ana-Maria - 177

 Barbu, Eugen (trad.) - 204

 Barbu, Ion (il.) - 350

 Barbu, West Paul (trad.) - 101

 Barker, Pat - 186

 Baron, Petre - 455-456

 Bartalis János - 375

 Bártfai Barnabás - 6-7

 Bartos Zoltán (trad.) - 215, 217

 Başta, Victoria - 290

 Bataille, Georges - 48

 Bauer, Yehuda (pref.) - 68

 Baum, Lyman Frank - 187

 Bădescu, Adriana (trad. ; note) - 22

 Bădescu, Adriana (trad.) - 191

 Bădiliţă, Cristian (coord.) - 60

 Bălcescu, Nicolae - 487

 Băltăceanu, Francisca (coord.) - 60

 Bărdescu, Aura (trad.) - 224

 Benedek Elek - 376-381

 Bercan, Niculina (trad.) - 174

 Bereschi, Andrei (trad. ; note) - 29

 Bibescu, George Valentin, prinţul (despre) - 91

 Bică, Dorin - 134

 Bierce, Ambrose - 188

 Bihari Mariann (il.) - 420, 432-433

 Bines, Carol (trad.) - 68

 Blaga, Laurenţiu (colab.) - 323

 Blaga, Lucian (despre) - 341

 Blajer, Elisabeth - 382

 Blasco Ibáńez, Vicente - 277

 Blidar, Anamaria (trad.) - 136

 Boancă, Mihaela Alina (trad.) - 94

 Boari, Mircea (trad.) - 101

 Bobe, T. O. - 291

 Boda Mária (trad.) - 230

 Bodea, Gheorghe I. - 292

 Bodor Pál - 383

 Boér Lenk Ilona (il.) - 396

 Bogdan, Dragoş - 88

 Bogdán László - 384

 Boia, Lucian - 181

 Boia, Lucian (trad.) - 181

 Bojin, Irina - 124

 Bojin, Irina (trad.) - 197

 Book, Howard E. - 42

 Borcea, Claudia - 105

 Borges, Jorge Luis - 278

 Borsos Gábor (il.) - 386

 Bosoancă, Traian - 69

 Botez, Angela - 26

 Bözödi György(1913-1989) - 385

 Bradbury, Ray - 189

 Branea, Adina (trad.) - 37-38

 Branişte, Valeriu - 481

 Brashares, Ann - 190

 Breton, Guy - 475

 Brigs, Asa - 63

 Brînzaru, Simona (trad.) - 265

 Broşteanu, Monica (coord.) - 60

 Brown, Dan - 191

 Brown, Dan (despre) - 182

 Bruckner, Pascal - 262

 Buda, Dumitru-Mircea (colab.) - 323

 [Budică, Ana] (trad.) - 30

 Buff, Sheila - 117

 Bulgăr, Loredana (colab.) - 323

 Bumbac, Ilie Alexandru - 52

 Buref, Flavia (trad.) - 475

 Burke, Peter - 63

 Burroughs, William Seward - 192

 Burt-Buruiană, Gabriela (red. ; trad.) - 455

 Burt-Buruiană, Getta - 456

 Buz, Adrian - 293

 Buzatu, Gheorghe (coord.) - 485

 Buzura, Augustin (postf.) - 51

 C

 Cabana, Guy - 64

 Cantuniari, Mihai (trad. ; note) - 280

 Caragea, Anton (pref.) - 59

 Caragiale, Ion Luca - 294

 Casares, Adolfo Bioy - 278

 Castaneda, Carlos - 195-196

 Cavachi, Clarisa - 105

 Căliman, Valeria (ed.) - 481

 Călimani (munţi) (despre) - 461

 Călinoiu, Lena (trad. ; note) - 79

 Cărtărescu, Mircea - 295

 Câlţia, Simion (coord.) - 16

 Câmpan, Victoria (trad.) - 94

 Ceaikovski, Piotr Ilici (despre) - 253

 Cengher, Zina - 296

 Cernătescu, Bianca (colab.) - 323

 Cesereanu, Ruxandra - 83

 Ceucă, Gabriela (trad.) - 162

 Chamoux, François - 478

 Charras, Pierre - 263

 Childers, Erskine - 197

 Chirilă, Silvia (trad.) - 130

 Cinzeacă, Alexia - 49-50, 140-141

 Cioculescu, Barbu (note ; ed.) - 351

 Cistelecan, Alexandru (trad.) - 61

 Claybourne, Anna - 112

 Clinton, William Jefferson - 70

 Cliveţ, Nicoleta (pref.) - 315

 Clot, André - 469

 Cloulas, Ivan - 465

 Codrescu, Andrei - 297

 Coetzee, John Maxwell - 198

 Cojan, Mihaela (trad.) - 162

 Cojoc, Marian (coord.) - 76

 Cojocaru, Dragoş - 175

 Colfescu, Silvia - 439

 Coliban-Petre, Alexandra (trad.) - 203

 Colţescu, Gabriela (coord.) - 80

 Colţescu, Gabriela (pref.) - 80

 Columbeanu, Mihnea (trad.) - 207-209, 212

 Coman, Nicolae - 298

 Conea, Andrei (trad.) - 11

 Conrad, Joseph - 199

 Constantin, Ilie - 299

 Constantinescu, Gherasim - 150

 Constantinescu, Nicolae (trad.) - 274

 Cordoş, Sanda (pref.) - 332

 Corneille, Pierre - 264

 Costea, Ionuţ (ed.) - 19

 Cotfas, Maria-Aurelia (trad.) - 240-241

 Cox, Tracey - 30

 Craia, Sultana - 65

 Crăciun, Dana (trad. ; note) - 225

 Creangă, Emil (pref. ; antolog. ; note ; tab. cronolog.) - 302, 317

 Creangă, Ion - 300-307

 Cristea, Daniel (pref.) - 293

 Cristea-Enache, Daniel (pref.) - 336

 Cristev, Diana - 100

 Csata Ernő - 386

 Csatlós Levente (il.) - 428

 Cseke Péter - 387

 Csillag István (il.) - 395, 397, 401, 406-407, 424-425

 Cugler, Grigore - 308

 Culianu, Ioan Petru - 71

 Curtis, Peter - 8

 D

 Dabi István (trad.) - 368

 Daika Attila (trad.) - 136

 Daniel, Antoine B. - 265

 Daniels, Lucy - 200-201

 Danika Erika (red.) - 445

 Datcu, Iordan (ed. ; pref.) - 99

 David, Radu (colab.) - 450

 Davidescu, Yvette (trad.) - 250

 Deaconescu, Ion (ed.) - 283

 Deák Ferenc (il.) - 402

 Deary, Ian J. - 31

 Delcea, Eugen - 1

 Deleanu, Andrei Ion (trad.) - 204

 Delon, Michel (introd.) - 273

 Demény István Pál - 179

 Depardieu, Gérard - 266

 Deprun, Jean (pref.) - 273

 Dezsényi Katalin (trad.) - 233

 Diaconu, Tudor - 121

 Dima, Gabriela (trad.) - 122

 Dima, Mircea (trad.) - 35

 Dimitriu, Dan-Andrei (trad.) - 10

 Dinescu, Mircea - 309

 Dinulescu, Camelia - 104

 Dinulescu, Ilie - 104

 Diószegi Anna - 388

 Dolto, Françoise - 32-33

 Domokos Géza - 389

 Dorian, Dumitru (trad.) - 182

 Dörmann, Kristen - 443

 Dorneanu, Sabina (trad.) - 31, 34

 Doroş, Vasile - 162

 Doyle, Arthur Conan - 202

 Dragomir, Mihu (trad.) - 246-247

 Dsida Jenő (despre) - 411

 Duka János - 390

 Dumitrescu, Dan (trad.) - 168

 Dumitru, Florin (trad.) - 206

 Dunai Imre (il.) - 17

 E

 Eckel, Jessie (il.) - 244-245

 Eco, Umberto - 258

 Ecovoiu, Alexandru - 310

 Edroiu, Nicolae - 482

 Egyed Ákos - 483

 Egyed Péter - 391

 Elekes Gyula (foto.) - 444

 Elekes Tibor - 444

 Elekes Tibor (foto.) - 444

 Enăchescu, Constantin - 2

 Enczi Zoltán (red.) - 445

 Ende, Michael - 250

 Enescu, Angela - 105

 Erdélyi Ágnes (trad.) - 32

 Erickson, Carolly - 471

 Esenin, Serghei - 361

 Eugenides, Jeffrey - 203

 Evangelisti, Valerio - 259

 Evans, Dylan - 34

 F

 Faragó József (ed.) - 372

 Farbey, A.D. - 146

 Farnoaga, Georgiana (trad.) - 101

 Faulkner, William - 204

 Fazekas István - 466

 Fejes, Dora (trad. ; note) - 205

 Ferencz Imre - 392

 Ferenczes István - 393

 Fielding, Helen - 205

 Filitti, Georgeta (trad.) - 484

 Filitti, Ioan C. - 484

 Finţescu, Traian (trad. ; pref.) - 218

 Firth, Ratchel - 472

 Florea, Anca (trad.) - 210

 Florea, Mihai (il.) - 289

 Florescu, Maria - 142

 Fochi, Adrian (coord. ; pref.) - 99

 Fodor Sándor - 394-395

 Fodorpataki László - 114

 Fofiu, Rodica Maria (coord.) - 346

 Forró Miklós - 396

 Forsyth, Frederick - 206

 Fotescu, Walter (trad.) - 120, 132

 Freeman, Henry G. - 135

 Frössel, Frank - 152

 Fruntelată, Ioana Ruxandra (trad.) - 185

 Füzesi Magda - 397

 G

 Gafiţa, Gabriel (trad.) - 199

 Gál Boróka (trad.) - 161

 Gál Endre (foto.) - 151

 Gál Éva Emese - 398

 Gálffi Mihály (despre) - 488

 Gane, Nicolae D. (trad.) - 367

 Garamvölgyi László - 399

 García Márquez, Gabriel - 279

 Garlow, James L. - 182

 Garwood, Julie - 207-209

 Gavrilă, Lucian (red.) - 113

 Gavrilă, Mădălina (trad.) - 232

 Gâdei, Radu (trad.) - 259-260

 Gârneţ, Vasile - 311

 Gârz, Florian - 72

 Gemil, Tahsin (coord.) - 77

 Georgescu, Andrei (trad.) - 10

 Gergely István (despre) - 155

 Gheo, Radu Pavel (trad.) - 229

 Gherguţ, Sorin (note ; trad.) - 192

 Ghiţulescu, Mircea (pref.) - 349

 Ghiu, Bogdan (trad. ; note) - 48

 Ghivirigă, Mihai (trad.) - 478

 Gillchrist, Jeneanne (il.) - 30

 Giussani, Luigi - 94

 Glass, Günter - 135

 Goga, Octavian (despre) - 292

 Gogea, Vasile (postf.) - 320

 Golea, Claudia - 312-313

 Golopenţia, Anton - 73

 Golopenţia, Sanda (pref. ; ed.) - 73

 Golu, Mihai (pref.) - 40

 Gowland, Ann (il.) - 201

 Granata, Guido - 122

 Greceanu, Ioana - 314

 Greuning, Hennie van - 81

 Grigorescu, Dan - 153

 Grimm, Ulrike - 446

 Grinnell, Richard M., Jr. - 93

 Grof, Stanislav - 35

 Groşan, Ioan - 315

 Guimard, Paul - 267

 Gyarmathy János (despre) - 159

 H

 Hadîrcă, Dan - 91

 Hagi Theodoraky, D - 316

 Hancock, David (il.) - 111

 Harag György (despre) - 166

 Heidegger, Martin (despre) - 25

 Heim András (cop.) - 21

 Heincz László (foto.) - 444

 Heraru, Adrian Alexandru - 150

 Herdan, Ion (trad.) - 469

 Herdean, Nicolae N. - 74

 Herodot - 479

 Hervay Gizella (despre) - 374

 Hinoveanu, Ilarie - 467

 Hîncu, Dumitru (trad.) - 84

 Hodgson, William Hope - 210

 Hodorog, Ana-Maria (trad.) - 143, 472

 Hogaş, Calistrat - 317

 Hogea, Vlad (red. ; pref.) - 487

 Hondru, Angela (trad. ; note) - 369

 Horea, Irina (trad.) - 220

 Horga, Mircea Vasile Ovidiu - 318

 Horvath, Anton (trad.) - 182

 Horváth Károly(-1854) (despre) - 488

 Houellebecq, Michel - 268

 Howell, Laura - 3

 Hoza, Dorel - 137

 Huidumac, Ion (antolog. ; note ; pref.) - 321

 Husein, rege (despre) - 222

 I

 Ichim, Florica - 164

 Iepureanu, Ioana (trad. ; note) - 219

 Iepureanu, Ioana (trad.) - 194

 Iliescu, Cristina (trad.) - 231, 243

 Iliescu, Nicolae - 319

 Ilin, Dana Ligia (trad.) - 93

 Iliş, Florina (ed.) - 19

 Illes Csaba (il.) - 118

 Ioan Paul al II-lea, papă (despre) - 58

 Ionescu, Andrei (pref.) - 277

 Ionescu, Emil - 178

 Ionescu, Lidia (trad.) - 370

 Ionescu, Maria Antoinnete (trad.) - 135

 Iordăchescu, Paul (trad.) - 135

 Iorga, Gheorghe (antolog. ; bibliogr. ; note) - 334

 Iorga, Nicolae - 485, 487

 Iorga, Nicolae (trad.) - 479

 Iosif, Ştefan Octavian (trad.) - 264

 Iovănel, Mihai (antolog. ; pref.) - 342

 Ir, Tristana (trad.) - 273

 Isac, Dumitru - 320

 Isac, Ionuţ - 95

 Isac, Ionuţ (pref. ; ed.) - 320

 Iscru, Filoftea (trad.) - 465

 Ispirescu, Petre - 321

 Istrate, Gavril - 322

 Iuga de Sălişte, Vasile (ed.) - 458

 Ivory, Michael - 447

 J

 Jacq, Christian - 269-270

 Janakiraman, Yogacharya - 123

 Jánó Mihály - 156-157

 Jeanrenaud, Magda (trad. ; pref.) - 169

 Jenkins, Philip - 473

 Jervolino, Domenico (postf.) - 169

 Joiţa, Monica - 324

 Jones, Peter - 182

 József Attila - 400

 József Attila (despre) - 399

 Junea, Diana (trad.) - 111, 115, 441-442

 Jung, Carl Gustav - 36

 Junge, Traudl - 251

 K

 Kacsó, Antonia (trad.) - 465

 Kaffka Margit (despre) - 413

 Kalydi Bea, Rókáné (red.) - 107

 Kant, Immanuel (despre) - 25, 27

 Kányádi Sándor - 401-402

 Károlyi Dénes (red.) - 488

 Kasza Imre - 403

 Kavanagh, Dan - 211

 Kelly, Grace (despre) - 242

 Kerekes György (red.) - 158

 Kespi, Jean-Marc - 124

 King, Stephen - 212

 Kirsteen, Rogers - 3

 Kiss János - 404

 Klee, Paul (il.) - 298

 Kligman, Gail - 101

 Kliment Emilia, Kovácsné (trad.) - 216

 Kogălniceanu, Mihail - 487

 Komáromi Rudolf (trad.) - 117

 Korff, Malte - 163

 Körtvélyessy, Klára (trad.) - 362

 Kosztándi Jenő (despre) - 156

 Kosztándi Katalin (despre) - 157

 Kötő József - 165

 Kovács András - 405

 Kovács András Ferenc - 406-407

 Kovács András Ferenc (antolog.) - 402

 Kovács Kiss Gyöngy (red.) - 21

 Koza Andreea (trad.) - 441

 Kozma Mária - 408-410

 Krausser, Helmut - 252

 Kricskovics Antal (foto.) - 428

 Kricskovics Antal, ifj. (il.) - 430

 Kulke, Hermann - 474

 Kundera, Milan - 362-363

 L

 Lachmann, Hedwig (trad.) - 248

 Láng Gusztáv - 411

 Langer, Maria - 9

 László Gyula - 17

 Lawton, Judith (il.) - 200

 Lazăr, Ioana (trad.) - 44

 Lăzărescu, George - 53

 Lee, Vernon - 213

 Leick, Gwendolyn - 54

 Lescroart, John - 214

 Lesnea, George (trad.) - 361

 Ligeti Ernő - 412

 Ligeti Ernő (despre) - 417

 Lingvay Klára, Csetriné - 413

 Lipp, Ulrich - 448

 Litz József - 108

 London, Jack - 215-217

 Lorenz, Konrad (despre) - 46

 Lőrincz György - 414-415

 Lőrinczi László - 416

 Lorinţiu, Cleopatra - 125

 Lovecraft, Howard Phillips - 218

 Luca, Ioana (trad.) - 63

 Lucian, Constantin (trad.) - 63

 Lungoci, Gheorghe - 104

 Lupescu, Ruxandra (trad.) - 256

 M

 Macfarlane, Aidan - 37-38, 126

 Májai Csaba - 457

 Man, Vasile - 458

 Mandelştam, Nadejda Iakovlevna - 364

 Mandiargues, André Pieyre De - 271

 Manea, Norman - 325

 Manfredi, Valerio Massimo - 260

 Mann, Klaus - 253

 Manole, Rodica - 127

 Manolescu, Anca - 55

 Manolescu, Florin (pref.) - 308

 Mappes-Niediek, Norbert - 84

 Marchidanu, Bogdan (trad.) - 228

 Marcu, Emanoil (trad.) - 268, 363

 Mareş, Antonia - 110

 Marin, Laura (trad.) - 261

 Marinescu, Angela - 326

 Marinescu, Cornelia (trad.) - 188

 Marinov, Vladimir (coord.) - 116

 Marnea, Antonia-Clara (red.) - 477

 Marosi Ildikó - 166, 417, 468

 Márton Árpád (despre) - 161

 Márton Árpád (il.) - 384

 Márton László - 151

 Márton László, jr. (il. ; foto.) - 151

 Massariol, Silvie - 64

 Maşca, Mihai-Paul (colab.) - 323

 Matei, Alin-Victor (trad.) - 70

 Matei, Vasile - 104

 Mavrodin, Irina (trad.) - 272

 Mazilu, Dan Horea - 327

 Mazur, Tatiana (trad.) - 112

 Măduţa, Sabina - 328

 Mărculescu, Gabriela (trad.) - 456

 Mărculescu, Getta - 455

 Mărculescu-Cojocea, Magdalena - 25

 McCulley, Johnston - 219

 McEwan, Ian - 220

 McNaught, Judith - 221

 McPherson, Ann - 37-38, 126

 "Medve" (il.) - 420, 432-433

 Megyaszai Kinga (trad.) - 156

 Meiszter Dávid (foto.) - 454

 Melinescu, Gabriela - 329

 Méliusz József - 419

 Meloni, Julie C. - 10

 Miciacio, George (trad.) - 480

 Micu, Mircea - 330

 Mieželaitis, Eduardas - 365

 Mihai, Cristian (trad.) - 9, 12

 Mihai, Mihaela (trad.) - 81

 Mihail, Nicolae-Paul (pref.) - 150

 Mihailovici, Liana (red.) - 194

 Mihăieş, Mircea (pref.) - 78

 Mihăilescu, Cristian (il.) - 301, 303-307

 Mihăilescu, Dan C. (pref.) - 359

 Miklóssy Gábor - 158

 Milošević, Nicola - 366

 Mocanu, Cristian (trad.) - 15

 Mochi, Tania (trad.) - 52

 Modreanu, Simona - 331

 Moldovan, Valeria (cop. ; il.) - 255

 Molnár Péter (postf.) - 29

 Monreff, Stephen (il.) - 112

 Móra Ferenc - 420

 Moraru, Florin (trad.) - 15

 Morel, Pierre - 174

 Móricz Zsigmond - 421

 Morrison, Michael - 11

 Mózes István Miklós (red.) - 371

 Mucchielli, Alex - 66

 Mudava, Simona (trad.) - 116

 Müller, Melissa (colab.) - 251

 Müller Péter - 39

 Muntean, Vasile (antolog.) - 103

 Munteanu, Sanda (trad.) - 251

 Murakami, Haruki - 369

 Mureşan, Andrei D. (ed.) - 323

 Mureşan, Dumitru (coment.) - 329

 Mureşanu, Camil (postf.) - 286

 Murgescu, Mirela-Luminiţa (coord.) - 16

 N

 Nagy Miklós Kund - 159

 Nagy Zsófia (red.) - 56

 Nariţa, Ionel (trad.) - 47

 Nastasă, Lucian (ed. ; note) - 286

 Neagu, Alfred (trad.) - 471

 Nedelciu, Mircea - 332

 Negreţ-Dobridor, Ion - 96

 Negrino, Tom - 12

 Negureanu, Oana (trad.) - 221

 Nemere István - 422

 Neţoiu, Rodica Mihaela (trad.) - 252

 Nichita, Radu (trad.) - 226

 Niculescu, Michaela (trad.) - 198, 281

 Nimigeanu, George L. - 333

 Nireştean, Aurel - 128

 Nistorescu, Carmen (il.) - 308

 Niţescu, Vasile - 129

 Noor, regina - 222

 Nothomb, Amélie - 272

 O

 Odobleja, Ştefan - 40

 Odobleja, Ştefan (despre) - 467

 Olaru, Cristian - 14

 Olăreanu, Costache - 335

 Olosz Lajos - 423

 Opriş, Ilarie Gh. - 69

 Orwell, George - 223

 Otărăşeanu, Ion (coord.) - 105

 Oz, Amos - 370

 P

 Páczai Tamás (foto.) - 429

 Paler, Octavian - 336

 Páll Lajos - 424-425

 Papacostea, Petre (trad.) - 28

 Papadache, Frida (trad.) - 237

 Papadopol, Corneliu (trad. ; pref. ; note) - 183

 Papadopol, Corneliu (trad.) - 253

 Papolczy Péter (trad.) - 223

 Papp Kornélia (red.) - 98

 Paraschiv, Mihaela - 102

 Paraschivescu, Nicolae (trad.) - 152

 Paraschivescu, Radu (red.) - 193

 Pascu, Laura - 92

 Paşca, Maria Dorina - 41

 Pataky Csilla, Szilágyiné (trad.) - 447

 Patapievici, Horia-Roman - 337

 Pauwels, Louis - 475

 Pavelescu, Mihai Dan (trad.) - 449

 Păun, Oana (trad.) - 10

 Pânişoară, Ion-Ovidiu - 96

 Pânzaru-Pim, Mihai (il.) - 300

 Pârvan, Vasile (despre) - 490

 Peiu, Anca (tab. cronolog. ; pref. ; note) - 204

 Pelin, Mihai - 160

 Péntek János - 426

 Pérez-Reverte, Arturo - 280

 Pesti Balázs (trad.) - 446

 Petcu, Mariana (trad.) - 222

 Petean, Ana - 97

 Petean, Mircea - 97

 Péter István Zsolt - 459

 Pető Gábor Pál - 109

 Petrescu, Cristina (trad.) - 78

 Petrescu, Dragoş (trad.) - 78

 Petrescu, Victor - 338

 Petridean, Manuela (trad.) - 458

 Petrilă, Cezar (trad.) - 43

 Petringenaru, Runa (trad.) - 101

 Petrőczy Kata Szidónia - 56

 Picknett, Lynn - 22

 Piliuţă, Constantin (il.) - 150

 Pintea, Adrian - 339

 Pippidi, Andrei (ed. ; pref.) - 316

 Pisot, Rafael - 171

 Platon, Alexandru-Florin (ed.) - 470

 Pleşu, Andrei (pref.) - 55

 Podmaniczky Júlia (despre) - 413

 Poenaru, Vasile - 13

 Pop, Ana - 144

 Pop, Andreea (trad.) - 458

 Pop, Gabriela (trad.) - 3

 Pop, Monica Mihaela (colab.) - 323

 Pop, Simion - 340

 Popa, Cristina - 175

 Popa, Fabiola (trad.) - 238

 Popa, Gabriel Florentin (trad.) - 195-196

 Popa, Ionel - 341

 Popa, Marcel D. (coord.) - 20

 Popa, Miha1 - 26

 Popa-Scurtu, Doina (trad.) - 270

 Popescu, Augustin (il.) - 219

 Popescu, Cătălin (coord. ; introd.) - 44

 Popescu, Cristian Tudor - 342

 Popescu, Dumitru Radu - 343

 Popescu, Victor - 26

 Poszet Szilárd - 459

 Preda, Mircea (ed.) - 90

 Preotoşiu, Dana (trad.) - 146

 Prince, Clive - 22

 Puică, Gina (trad.) - 66

 Putman, Hilary - 47

 Q

 Quest, Penelope - 130

 R

 Radosov, Doru - 18

 Radu, Liviu (trad.) - 214

 Radu, Monica - 131

 Radvan, Laurenţiu (ed.) - 470

 Reichenberger Andrea (trad.) - 242

 Reinhart Erzsébet (red. ; antolog.) - 180, 418

 Részegh Botond (il.) - 393

 Reszler Réka (trad.) - 458

 Réz Ádám (trad.) - 217

 Ricoeur, Paul - 169

 Riedl Frigyes - 427

 Riess, Walter (cop. ; il.) - 256

 Roberts, Katherine - 224

 Roman, Marius (trad.) - 66

 Roman, Ştefan (colab.) - 323

 România. Legi. Decrete - 86-87

 Rosetti, Ioana Emilia (trad.) - 244-245

 Roske, Octavian (pref. ; note) - 237

 Rosso Cicogna, Carolina - 123

 Roş, Viorel - 88

 Rotaru, Elena (trad.) - 58

 Rothermund, Dietmar - 474

 Rothery, Michael A. - 93

 Rózsa-Flores Eduardo - 428-430

 Rus, Remus - 57

 Rushdie, Salman - 225

 Rusu-Păsărin Gabriela - 344

 S

 Sade, Donatien Alphonse François, marquis de - 273

 Saizescu, Geo - 345

 Saki - 226

 Sánchez Pińol, Albert - 281

 Sandachi, George Paul - 91

 Santini, Alceste - 58

 Sárosi Csaba (il.) - 360

 Sasson, Jean - 227

 Saul, John - 228

 Sălcuţan, Mihai (ed.) - 150

 Săvoiu, Cristina (trad.) - 23

 Schaumlöffel, Diana - 451

 Schidu, Luana (trad.) - 186

 Schlegel, Jean-Louis - 59

 Schlink, Bernhard - 254

 Schlüter, Wolfgang - 27

 Schubert, Rainer (ed.) - 46

 Schwarz, Michael - 8

 Scipione, Ileana (trad. ; postf.) - 278

 Scipione, Ileana (trad.) - 276

 Scoradeţ, Victor (trad.) - 257

 Seitz, Doris - 452

 Selejan, Ana (ed.) - 346

 Selejan, Radu - 346

 Selin, Veronica - 167

 Senkálszky Endre (despre) - 165

 Sepeţean Vasiliu, Delia (trad.) - 33

 Sfichi, Giuliano (trad.) - 66

 Shafran, Dan (trad. ; pref.) - 184

 Sharpe, Tom - 229

 Sheikh-Miller, Jonathan - 111, 115

 Sibinescu, Monica (trad.) - 42

 Simenon, Georges - 274

 Simionescu, Maria Elena (ed.) - 481

 Simuţ, Ion (pref.) - 310

 Sinigalia, Tereza - 154

 Smedley, Chris (il.) - 243

 Smith, Wilbur - 230-231

 Sologub, Feodor - 367

 Solomon, Marius (trad.) - 81

 Solomon, Petre (trad.) - 189

 Someşan, Sergiu - 347-348

 Sorescu, Marin - 349

 Sorescu Marincović, Annemarie (trad.) - 366

 Sóvágó Katalin (trad.) - 235

 Sparks, Nicholas - 232

 Spindler-Niros, Ursula - 453

 Spineanu Matei, Octavia - 88

 Spinei, Victor (coord.) - 485

 Spuhn, Herta (trad. ; note) - 254

 Spyri, Johanna - 255-256

 Stan, Magda - 476

 Stan, Mihaela (trad.) - 269

 Stan, Silvia (trad.) - 202

 Stănciulescu, Alexandru (coord.) - 20

 Stănescu, C. (pref.) - 335

 Steel, Danielle - 233-236

 Stein, Steven J. - 42

 Steinbeck, John - 237

 Steiner, Rudolf - 28

 Stendhal, Henri - 275

 Stine, R. L. - 238-241

 Stoian, Gabriel (trad.) - 211

 Stoica, Cristina - 145

 Stoica, Gabriela (trad.) - 255

 Stoica, Mihai (trad.) - 473

 Stoleriu, Emanuela (trad.) - 123

 Strindberg, August - 183

 Stroe-Botorcu, Laura (trad.) - 190

 Strungaru, Carmen (ed.) - 46

 Sümegi György (antolog. ; postf.) - 158

 Surdu, Alexandru (pref.) - 467

 Sütő Ferenc (antolog.) - 421

 Szabadváry Ferenc - 109

 Szabó Magda - 431

 Szalay Tamás (trad.) - 440, 448, 451-453

 Szamay Ilona (trad.) - 200-201

 Szász Imre (trad.) - 215, 217

 Szatmári László - 161

 Szávai Géza - 170

 Szekeres Ágnes, Gyimesné - 432

 Szénási György - 454

 Szénási György (foto.) - 454

 Szendrei László - 433

 Szendrey Júlia (despre) - 413

 Szentgyörgyi Rita (trad.) - 266

 Szigeti József (pref. ; antolog. ; note) - 45

 Szilágyi Domokos - 434

 Szilágyi Júlia (pref.) - 434

 Szilvási Lajos - 435

 Szőcs István - 436

 Szőllősy Klára (trad.) - 187

 Szűcs Teri (pref.) - 56

 Szuhay-Havas Ervin (trad.) - 236

 Ş

 Şandru Mehedinţi, Tudora (trad. ; pref. ; note) - 279-280

 Şchiopu, Dana - 105

 Şelaru, Elena - 138

 Şoldea, Ileana (trad.) - 475

 Şreban, Cristina (trad.) - 81

 Ştefan, Victor - 139

 Ştefănescu, Alexandru - 350

 Ştefăniu, Alina-Antoanela - 176

 T

 Talpalariu, Dan Radu (trad.) - 263

 Tamás Menyhért - 437

 Tanasă, Ştefan - 14

 Taraborrelli, J. Randy - 242

 Târgu-Mureş - 26, 41, 69, 103, 128, 134, 159, 172, 285, 287-289, 296, 318, 333, 340, 358, 373, 402, 406-407, 468

 Teleki Mihály(1908-1988) (despre) - 468

 Tenace, Michelina - 61

 Teodorescu, Andreea (coord.) - 346

 Teodorovici, Constantin - 171

 Tg.-Mureş - 74

 Tiron, Loredana (trad.) - 474

 Tismăneanu, Vladimir - 78

 Toader, Carmen (trad. ; note) - 249

 Toma d'Aquino, Sfânt - 29

 Toma, Ruxandra (colab.) - 212

 Tomescu, Milena - 89

 Tompa Gábor (despre) - 164

 Tompa Olga (il.) - 151

 Tonegaru, Constant - 351

 Török János (despre) - 488

 Toşa, Alexandru - 172

 Tóth Sándor, T. - 106

 Tótisz András (trad.) - 227

 Tranströmer, Tomas - 184

 Trăuşan, Ana-Maria (red.) - 477

 Tsoukalis, Loukas - 79

 Tucă, Marius - 352

 Tudor, Anicuţa (coord.) - 20

 Turcu, Călin - 4

 Turnbull, Stephanie - 115

 Turturea, Alexandra (trad.) - 239

 Tutty, Leslie M. - 93

 Tyihák Katalin (red.) - 118

 Ţ

 Ţiţeica, Gheorghe (trad.) - 59

 Ţolea, Andreea (trad.) - 193

 Ţuţuianu, Aurelian (trad.) - 8

 Ţuţuianu, Irina-Magdalena (trad.) – 8

 

 

 

 U

 Umansky, Kaye - 243

 Ungur, Emilia (trad.) - 450

 Ungureanu, Ion - 67

 Ursachi, Mihai - 353

 Ursu, N.A. - 354

 V

 Vajda Miklós (trad.) - 215

 Váli Éva (trad.) - 156, 164, 309

 Vári Attila - 438

 Vas Miklós - 62

 Vasile, Geo (trad.) - 258

 Vasilescu, Emil - 355

 Vasilescu, Kiki - 356

 Vălenaş, Liviu - 477

 Vârgolici, Teodor - 357

 Veress, Elisabeta (trad.) - 458

 Veress István (red.) - 215, 217

 Vígh Károly (red.) - 82

 Vígh Zsolt - 459

 Vigneaux, Sidney (pref.) - 484

 Vlad, Mălina (trad.) - 126

 Vlad, Terenţiu-Tiberiu - 133

 Vlasiu, Ion - 358

 Voicu, Cosmin (trad.) - 449

 Voiculescu, Vasile (despre) - 328

 Voinea, Sorin (trad.) - 213

 Vonghizas, Constantin (trad.) - 246-247

 Vornicu, Cristian - 476

 W

 Walser, Martin - 257

 Walter Béla (red.) - 242

 Walters, Jennie - 244-245

 Webster, Richard - 43

 Weigall, Arthur - 480

 Wells, Herbert George - 246-247

 Wilde, Oscar - 248

 Winnicott, Donald W. - 44

 Wirth, Oswald - 23

 Wodehouse, Pelham Grenville - 249

 Wong, Adrian - 15

 X

 Xántus Juliánna - 460-461

 Xántus László - 460-461

 Z

 Zarch, Alibeman Eghbali - 173

 Zarojanu, Tudor Călin - 359

 Zincenco, Vasile (trad. ; note) - 262

 Zollman Péter (trad.) - 400

 Zsigmond Enikő - 462-464

 Zsoldos Vera (il.) - 187

 Zub, Alexandru - 489-490

 Zub, Alexandru (pref.) - 286

 

 INDEX DE TITLURI

 19 secunde - 263

 43 vers = 43 poems - 400

 66 irodalmi szállóige - 432

 150 kérdés és válasz a fizika köréből - 107

 1200 találós kérdés a magyar folklór világából [Regun Press Kiadó] - 371

 2015 : Jégkorszak - 422

 A

 A patra putere : roman [Ediţia a 2-a] - 185

 Adolescenţii întreabă, doctorul răspunde ... - 126

 Aerobic cu Cosmina Păsărin - 167

 Agentul secret : O istorie simplă - 199

 Akropolis : Măreaţa epopee a Atenei - 260

 Alegerile parlamentare din judeţul Mureş 1919-1939 - 69

 Alimentaţia copilului mic - 131

 Állapot : két háború között : versek - 428

 Amintiri din trecutul negustoresc... - 316

 Amintirile peregrimului Apter : nuvele şi povestiri - 284

 Aniversare cu bucluc - 244

 Anorexie, adicţii şi fragilităţi narcisice - 116

 Antoniu şi Cleopatra : ultimul principe al Orientului grec - 478

 Anyanyelv és oktatás - 426

 Apályban : Napló - ezerkilencszáznyolcvannyolc - 389

 Aproape îngeri : [proză fantastică] - 347

 Apunake şi alte fenomene. Afară-de-Unu-Singur - 308

 Arany János élete és művei - 427

 Arborele vieţii - 269

 Arta de a comunica : Metode, forme şi psihologia situaţiilor de comunicare - 66

 Arta de a fi frumoasă - 49

 Arta florală - 138

 Asszonyok és férfiak tüköre : Tanúvallomások a XVII. századból - 82

 Aşteptându-i pe barbari : [roman] - 198

 Athén - 453

 Athos : Călător la Sfântul Munte - 51

 Athos : Muntele Sfânt = The Holy Mountain - 52

 Avas-, Gutin-, Cibles- hegység : Turisztikai kalauz - 459

 B

 Baba születtet - 118

 Baka András tréfás beszédei : Moldvai csángómagyar népmesék - 372

 Barbárok - 421

 Barcelona - 451

 Barna Farkas - 215

 Barza şi Bărzoiul - 288

 Belgia : Ghid complet - 441

 Benső mosoly - 39

 Beszéljünk a halálról - 32

 Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc [2002] - 99

 A bölcs királyfi : Válogatott mesék - 376

 Bůbico : Momente şi schiţe - 294

 Bucureşti : Ghid turistic, istoric, artistic - 439

 Budapest - 443

 Bujkál a hold - 435

 Bun venit în tabăra de coşmar - 238

 C

 Cadoul potrivit - 50

 Calculatorul, prietenul nostru : Primii paşi în informatică - 13

 Calea spre credinţă : Memorii - 222

 Caleidoscop literar - 357

 Calendar practic pentru grădinărit : Sugestii pentru întregul an - 136

 Camera copiilor - 140

 Canişul divei - 252

 Capra cu trei iezi [Ager] - 300

 Caravana cinematografică şi alte povestiri - 315

 Carte de magie : [proză] - 348

 Cartea junglei 2 - 193

 Cartea junglei [Egmont] - 194

 Cartoful : Tehnici de cultivare - 139

 Casa de la marginea Abisului - 210

 Casanova în Boemia - 297

 Cavalerii - 472

 Cavalerii Apocalipsei - 72

 Căinţa - 287

 Călător în timp - însemnări de viaţă, închisorile mele... - 340

 Cărţi scrise în doi - 278

 Cătunul - 204

 Ce fel de Europă? - 79

 Ce gătim în zilele de post : 155 reţete de aperitive, supe, ciorbe, mâncăruri şi deserturi - 144

 Ce putem afla despre om de la gâşte? : 100 de ani de la naşterea lui Konrad Lorenz - 46

 Cea de-a doua vară a Pantalonilor călători - 190

 Ceaiul - 149

 Ceaiul verde : Alinare pentru trup şi suflet - 120

 Cealaltă realitate - 195

 Cealaltă realitate [Castaneda, Carlos] - 196

 Cédulák : Egyszemélyes kávéház - 419

 Cele 10 secrete ale negociatorului eficient - 64

 Cele o sută douzeci de zile ale Sodomei sau Şcoala libertinajului - 273

 Centrifuga - 291

 Cercetarea calitativă în asistenţa socială : Faze, etape şi sarcini - 93

 La Chartreuse de Parme - 275

 Cidul : Tragedie în cinci acte, în versuri - 264

 Cinci scrieri morale - 258

 Cioran sau Rugăciunea interzisă - 331

 Citrice de apartament : Tehnici de cultivare - 137

 Codul spart al lui Da Vinci - 182

 Comunele şi oraşele României - 90

 Conjugarea verbelor româneşti : Dicţionar : 7500 de verbe româneşti grupate pe clase deconjugare - 177

 Conspiraţia din Sevilla - 280

 Contraforturi - 355

 Contribuţii la istoria culturii româneşti : Studii şi note filologice - 354

 Copilul furat : [roman] - 220

 Copilul între 3 şi 6 ani - 133

 Copiuţe de luat la cumpărături : Îndreptar de protecţia consumatorului : Carte decomunicate de presă - 92

 Cornelli - 255

 Creştinismul bizantin : Istorie, teologie, tradiţii monastice - 61

 Crima lui Selb - 254

 Critica metafizicii la Kant şi Heidegger : Problema subiectivităţii :raţiunea între autonomie şi deconstrucţie - 25

 Csak a beérés ideje a biztos (emlékek, közhelyek, gondolatok) - 403

 Csehország - 447

 Csíki furfang : mesék - 390

 Csíki-havasok és Gyimes völgye : Turisztikai kalauz - 462

 Csomád hegycsoport : Tusnádfürdő és környéke : Turisztikai kalauz - 463

 Csukás - hegység : Turisztikai kalauz - 457

 Cultură şi umanism în Banat : Secolul XVII - 18

 Cum să realizăm CV-uri, scrisori, cărţi de vizită şi fluturaşi publiciatri în Word - 9

 Cum să realizăm o prezentare în PowerPoint - 12

 Cutia din lemn de nuc - 366

 D

 Dacolj a koroddal! : Dr. Atkins élethosszabbító programja - 117

 Danemarca : Ghid complet - 442

 Das Wassers Tal : Oberwischau : "Die Schweitz" von Maramureş : Nach der ungarische Version - 458

 Dănilă Prepeleac [Ager] - 301

 De la Blaj la Alba Iulia : Articole politice - 481

 De la Cetatea lui Dumnezeu la Edictul din Nantes : Izvoare de istorie medievală (secoleleV-XVI) - 470

 Deceniul prăbuşirilor (1940-1950) : Vieţile pictorilor,sculptorilor şi arhitecţilor români între legionari şi stalinişti - 160

 Definiţii şi definiri - 296

 Demoni şi miracole - 218

 Demonul meschin - 367

 Despre guvernământ - 29

 Despre traducere - 169

 Dezvoltarea aplicaţiilor Web folosind JAVA - 14

 Dezvoltarea aplicaţiilor WEB folosind XHTML, PHP şi MySQL - 5

 A Diadalív ködbe vész - 382

 Dicţionar : 101 personalităţi şi evenimente istorice [ediţia 2005] - 476

 Dicţionar de comunicare - 65

 Dicţionar de mitologie a Orientului Apropiat antic - 54

 Dicţionar enciclopedic - 20

 Dicţionar enciclopedic de literatură creştină din primul mileniu - 57

 Dicţionar explicativ al limbii engleze = The Penguin English Dictionary - 168

 Dicţionar mitologic - 53

 Dicţionar Robert de nume proprii - 272

 Dicţionar român-spaniol de expresii şi locuţiuni - 171

 Dicţionar sentimental de poezie - 330

 Dicţionar tehnic englez-român, român-englez - 135

 Dicţionarul avangardelor - 153

 Diete de slăbit cu cartofi - 145

 Dincolo de limită : [roman] - 186

 Discernământul modernizării : 7 Conferinţe despre situaţia de fapt [Ediţia a 2-a] - 337

 Disznóságok gyűjteménye : kémek, albán szefárdok, az ördög, a halál és más nyalánkságok - 429

 Doamna Leului - 207

 Dolphin Diaries : Into the blue = Delfin napló : Kinn a nyílt tengeren - 200

 Dosarul Odessa : [roman] - 206

 Dreptul de autor şi drepturile conexe : Tratat - 88

 Dreptul familiei : Protecţia copilului - 89

 Dsida Jenő költészete - 411

 Duffy sau cum se taie caşcavalul - 211

 Dzsinbüge - 406

 

E

 Egyszer az életben - 233

 Elektromosságtan és mágnességtan : Általános fizika II. - 108

 Elemente (complemente) de analiză matematică pentru clasa a XI-a M1 : Teorie şi exerciţii - 104

 Életem története : emlékek a kolozsvári Hóstátról - 388

 Elisabeta I regina virgină - 471

 Emoţia: Foarte scurtă introducere - 34

 Enciclopedie ştiinţifică ilustrată cu link-uri pe Internet - 3

 Enigma nisipurilor : Un dosar recent încheiat al serviciilor secrete redactat de ErskineChilders - 197

 Erdély [Cartographia] - 444

 Erdély metamorfózisa a hosszú 19. században - 483

 Az erdélyi madonna (fejezetek egy regényből) - 384

 Az erdélyi matematika történetéből - 106

 Erdélyről Európában mítosztalanul - 21

 Az erdész pipája : Lett népmesék - 360

 Ester gyermeke - 227

 Europa şi întâlnirea religiilor : Despre pluralismul religios contemporan - 55

 Exerciţii întru cunoaştere : Societate şi mentalităţi în noi abordări istoriografice - 16

 Extinderea domeniului luptei - 268

 Extratereştrii în România - 4

 F

 Fahrenheit 451 [Bradbury, Ray] - 189

 Fájó öröm : versek - 386

 Familia Borgia - 465

 Fantoma din vecini - 239

 Farrago - 261

 Fără speranţă - 364

 Fehér Agyar - 216

 Feline mari - 115

 Félrejáró ingák - 436

 Femeia în Roma antică [Ediţia a 2-a] - 102

 Feng Shui [Cinzeacă, Alexia] - 141

 Fericirea obligatorie - 325

 Fetiţa care a strigat "Monstrul!" - 240

 Ficţiune şi infanterie - 335

 Forţa inteligenţei emoţionale : Inteligenţa emoţională şi succesul vostru - 42

 Francmasoneria pe înţelesul adepţilor săi : Înţelepciunea, obiectul, metoda şi mijloacelesale - 23

 Frumuseţea o realitate la îndemână - 127

 G

 Gene şi ADN - 112

 Genomica : Un tratat despre genom de la virusuri la om - 113

 George Enescu în constelaţia muzicii universale - 162

 Gergely István - 155

 Glose blagiene - 341

 Görög szigetek - 452

 Görög szigetek : Kisokos - 445

 Grace Kelly, a monacói hercegnő - 242

 Gramatica limbii franceze : verbul - 174

 Das Granatafpelhaus : Vier Märchen - 248

 Gulagul în conştiinţa românească : Memoralistica şi literaturaînchisorilor şi lagărelor comuniste : eseu de mentalitate - 83

 Gustul Timpului : Poezii - 290

 Gyarmathy János - 159

 Gyergyói - havasok : Turisztikai kalauz - 460

 H

 Halhatatlanság - 362

 Heidi [Corint Junior] - 256

 Hermeneutica bibliothecaria : Antologie Philobiblon - 19

 [Herodot] : Traducere românească publicată după manuscriptul găsit în Mănăstirea Coşula - 479

 Hervay Gizella - 374

 Hetedíziglen : bukovinai székely családi krónika - 466

 Hódara : Gyermekversek - 424

 Hogyan halt meg József Attila? - 399

 Hogyan használjam? : A számítógép kezelése kezdőknek és haladóknak - 6

 Homeopatie şi sexualitate - 122

 Horea (1730-1785) - 482

 Hovátlan utak - 437

 Hullócsillag szerencséje - 180

 Hűség : versek a háborúról 1991-1996 = Vjernost : ratne pjesme 1991-1996= Lealtad : versos de la guerra 1991-1996 - 430

 A hűség csapdái : egyszemélyes szubjektív történelem - 405

 I

 Iancu Văcărescu - 338

 Idei şi rituri funerare în lumea greco-romană - 100

 Identitatea : [roman] - 363

 Ieşirea din depresie : Medicamente sau psihoterapie? - 119

 Imázskészítők : Esszé és publicisztika - 414

 Immanuel Kant - 27

 Infoconstruct : Catalog : Mai - octombrie 2005 - 147

 Infractorul minor şi reintegrarea sa în comunitate - 41

 Iniţiere în radiestezie : Pendulul magic. Puterea de a-ţi atinge scopurile - 43

 Instrumente Linux : Utilizări practice pentru orice Open Source Software - 8

 Insula doctorului Moreau - 246

 Insula predestinării : [roman de aventuri] - 285

 Intelectualul ca diversiune : Fragmente tragicomice de inadecvare la realitate - 311

 Inteligenţa : Foarte scurtă introducere - 31

 Ion Creangă : [Antologie şcolară] - 302

 Iona şi alte două piese - 349

 Istoria erotismului. Partea blestemată : Eseu de economie generală II - 48

 Istoria românilor : în zece volume - 485

 Istorie şi istorici în România interbelică - 489

 Iubirea faţă de aproapele : roman - 262

 Ivan Turbincă [Ager] - 303

 Î

 Îmi mănînc vesurile - 326

 În căutarea modelului paideic - 95

 În culisele negocierilor cu Uniunea Sovietică : 1934-1947 : Convorbiri cu AlexandruDanielopol - 477

 Înaltăparte - 299

 Încăperi cu suprafeţe mici : Mobilarea inteligentă şi variată - 143

 Îngeri şi demoni - 191

 Îngerul păzitor - 208

 Întâmplări stranii din istoria Franţei - 475

 Întoarcerea lui Sherlock Holmes - 202

 Întruchipări de vis târziu : Poeme : Antologie - 318

 Învaţă singur PHP, MySQL şi Apache - 10

 Învaţă singur programarea jocurilor în 24 de lecţii - 11

 J

 János diák : Válogatott mesék - 377

 Jó illattal füstölgő igaz szív - 56

 Johann Sebastian Bach - 163

 Joi 5 p.m. : [Antologia Cenaclului din Turn] - 323

 Jöjjön el a mi időnk : Esszék, tanulmányok, dokumentumok - 387

 Jules Verne : Paradoxurile unui mit - 181

 Junky - 192

 Jurnal (1893-1908) - 286

 Jurnal de idei : Fragmente filosofice şi literare - 320

 Jurnal secret - 350

 Jurnalul unei iubiri - 232

 Jurnalul unui bătrân lup de cinema - 345

 Justiţie exemplară - 214

 K

 A kártyázó kakadu - 407

 Kecske - mesék - 401

 Keeping faith = Öreg póni új gazdája - 201

 Kelemen-havasok : Turistakalauz - 461

 A kémia nagy pillanatai - 109

 A két bors ökröcske : Válogatott mesék - 378

 Kétszemélyes költészet : A nyelv és a vers születése - 170

 Ketten a kabátban - 397

 A kínai császár leánya : Válogatott mesék - 379

 Kis /Harag/ könyv : Emlékpróba : riportok, jegyzetek, interjúk Harag Györggyel - 166

 Kis /Ligeti/ könyv : A fedélzetközi utas elsüllyedt világa - 417

 Kisfiú a kútból : Észt és kasub mesék - 368

 A klón és én - 234

 Könyörtelen mesék : Összes versek - 423

 Környezetünk technikája : Életvitel : 9-10 osztály - 62

 Kortársunk, Arany János - 434

 Kosztándi Jenő - 156

 Kosztándi Katalin - 157

 Kréta [Alexandra kiadó] - 448

 L

 La capătul lumii, şi în ţara aspră a minunilor - 369

 La vallée de Vaser : Vişeu de Sus : La "Suisse" de Maramureş : Aprčs la version hongroise - 458

 Lecţii-sinteză de sintaxa limbii române - 178

 Legea Domnului contra libertăţii oamenilor : Integrisme şi fundamentalisme - 59

 Legea pensiilor - 86

 Legende sau basmele românilor [Ager] - 321

 Legislaţia proprietăţii intelectuale [Ediţia a 2- a] - 87

 A legszebb tányér : mesék - 425

 Légszomj - 223

 Lighioane şi supralighioane - 226

 Limba spaniolă : Prima ta gramatică - 175

 London [Alexandra kiadó] - 446

 M

 Machu Picchu, Cetatea secretă - 265

 Madonnák, porban : Regény - 391

 Mafia din Balcani : State aflate în puterea crimei - O primejdie pentru Europa - 84

 Magia pietrelor preţioase - 110

 Magyar logikácska és egyéb írások - 45

 Magyar mese- és mondavilág : Ezer év meseköltése [2005] - 380

 Maigret la Picratt's - 274

 Maramureş : Land of Millennial History - 486

 Maramureş : Vatră de istorie milenară = Maramureş : Land of Millennial History - 486

 Marea aspiraţie : [roman] - 229

 Marile enigme - 1

 Marile oraşe ale Europei - 449

 Márton Árpád - 161

 Márványkáosz : regény - 408

 Mass-media. O istorie socială : De la Gutenberg la Internet - 63

 Matematică : Teste grilă BAC 2003 - 105

 Mátyás három lustája - 418

 Mátyás király és a huszár : Válogatott mesék - 381

 Media Construct : Ediţia 2005/2006 : Anuar - 148

 Medicina sacră : Miracolul medicinei geto-dace - 121

 Memorii [Mandelştam, Nadejda Iakovlevna] - 364

 Metamorfoză cosmică şi umană : Ciclu de şapte conferinţe ţinute la Berlinîn perioada 6 februarie - 20 martie 1917 - 28

 Metamorfozele vinului : Legende şi povestiri despre vin - 150

 Mic dicţionar român-persan, persan-român cu ghid de conversaţie român-englez-persan - 173

 Middlesex : [roman] - 203

 Mihály kék ege : Tárcák, interjúk - 396

 Mintha égi hinta - 373

 Minunata lume a animalelor sălbatice - 24

 Misterul Templierilor : Păstrătorii secreţi ai adevăratei identităţi a lui Iisus Hristos - 22

 Mit gondol az öreg pisztráng? : Válogatott novellák - 394

 Moartea unui critic : Roman - 257

 Mondják meg Zsófikának - 431

 Moştenirea Papei Vojtyla : Provocările papei care a înfrânt comunismul - 58

 Muzeul negru - 271

 N

 A Nap diadala - 230

 Natură moartă cu viaţă sau Natură moartă cu timp : (antiroman-album) - 319

 Naţiunea, eterna iubire... - 487

 A Nemere-hegység : Turistakalauz - 464

 Nero - 480

 Neves kifejezések, szállóigék, mondások - 433

 Nicolas Eymerich, inchizitorul - 259

 Noaptea păpuşii - 241

 Noé bárkája felé : Ünnepi kiadás Kányádi Sándor hetvenötödik születésnapjára - 402

 Noi printre ceilalţi sau Despre literatura peregrinilor - 327

 Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal - 85

 Norvegia : Ghid complet - 450

 A növények fotoszintézise - 114

 Nunta mortului : Ritual, poetică şi cultură populară în Transilvania [Ediţia a 2-a] - 101

 O

 O antologie a fabulei româneşti - 334

 O istorie a Indiei - 474

 O istorie a Statelor Unite - 473

 Obsesii : [roman] - 213

 Ocolul lumii în 50 de jocuri creative [2005] - 97

 Octavian Goga [2004] - 292

 Office XP - 7

 Ograda copilăriei - 289

 Olivia Joules şi imaginaţia hiperactivă - 205

 Omul şi simbolurile sale în Medicina tradiţională chineză - 124

 Opera literară [Anania, Valeriu] - 284

 Opera poetică [Esenin, Serghei] - 361

 Opere complete [Jung, Carl Gustav] - 36

 Opere [Dolto, Françoise] - 33

 Opere[Winnicott, Donald W.] - 44

 Oraşul bîntuiIT - 212

 Ordinea : roman - 310

 Orient, Occident - 225

 Örökbe hagyott beszélgetés gróf Teleki Mihállyal [2004] - 468

 Öt nap Párizsban [2005] - 235

 Oz, a nagy varázsló - 187

 P

 Pályaképek : Szendrey Júlia, Podmaniczky Júlia, Kaffka Margit - 413

 Paneb cel Zelos - 270

 Paradigme ale cunoaşterii societăţii - 67

 Pasiune secretă : [roman] - 221

 Păcatul împotriva spiritului : Scrieri politice [2005] - 71

 Pământul americanului : proză. Umbrit : poezii - 339

 Până în ultima clipă : Secretara lui Hitler îşi povesteşte viaţa - 251

 Pe drumuri de munte : Amintiri dintr-o călătorie. În munţii Neamţului [Ager] - 317

 The Penguin English Dictionary - 168

 Petrecere la discotecă - 245

 Pielea rece : [roman] - 281

 Planeta Tokyo : roman - 312

 Plantaţia de cuie - 351

 A plurális társadalmak szótára - 80

 Poezii = Poems = Poésies - 346

 Poezii [Coman, Nicolae] - 298

 Pongwiffy - 243

 Portrete în acquaforte - 344

 Povestea fără sfârşit - 250

 Povestea lui Stan Păţitul [Ager] - 304

 Povestea tîrfelor mele triste - 279

 Povestea unui om leneş - 305

 Prădarea Marii Piramide - 224

 Preludiu la asasinat : Pogromul de la Iaşi, 29 iunie 1941 - 68

 Prima enciclopedie a mărilor şi oceanelor - 111

 Printre portocali - 277

 Prinţul fermecător - 209

 Prinţul George Valentin Bibescu : Biografia unui călător - 91

 Prostia omenească : Poveste - 306

 Psihologia consonantistă şi cibernetica - 40

 Psihologia viitorului : Lecţii din cercetarea modernă asupra conştiinţei - 35

 Publicitatea eficientă : Noţiuni fundamentale - 146

 Punguţa cu doi bani [Ager] - 307

 Pusztulás : regény - 415

 Puşca lui Caragiale - 343

 Puterea morţilor asupra celor vii : Antologie - 329

 R

 Raţiune, adevăr şi istorie - 47

 Războiul lumilor - 247

 Rege a csodaszarvasról és más elbeszélések - 420

 Reiki : Sănătate şi bucurie de viaţă prin forţe proprii - 132

 Reiki pentru o viaţă : Iniţiere în Reiki. Ghid practic - 130

 Repertoriul arhitecturii în Ţara Românească : 1600-1680 - 154

 Reţete pentru diabetici - 142

 "Revista de filosofie la 80 de ani" : Caiet aniversar - 26

 Riscul educativ : Creaţie de personalitate şi de istorie - 94

 Rolul diplomatic al fanarioţilor (1700-1821) - 484

 Róma [Alexandra kiadó] - 440

 Romanul românesc pervers - 356

 România : [album][2004] - 455

 România : Schituri, mănăstiri, biserici = Ermitages, monastčres, églises =Hermitages, Monasteries, Churches - 456

 România = Vatican : Relaţii diplomatice - 75

 ROMÂNIA. LEGI. DECRETE - 85

 Romlás : regény [2004] - 385

 

 S

 Salonul roşu - 183

 Sárkányfogvetés : regény - 409

 Secretele băieţilor - 37

 Secretele BIOS-ului : Ghid complet de optimizare a sistemului BIOS pentru PC-uri - 15

 Secretele fetelor - 38

 Secretul culorii pure - 276

 Selecţie de proverbe - 103

 Seminţele focului - 333

 Septuaginta - 60

 Sezonul de împerechere - 249

 Sfîrşitul lumii : roman - 359

 Simfonia Patetică : Viaţa lui Ceaikovski - 253

 Singurătatea poartă o pelerină roşie : Poeme - 314

 Sisteme informatice moderne în electroenergetică : Modele şi aplicaţii în NEPLAN - 134

 Soliman Magnificul - 469

 Somnambulismul principiilor - 74

 Somnul oglinzii : Poeme - 283

 Soţul meu, Michael - 370

 Sóvárosi levelek (metafizikus mese) - 365

 Stalinism pentru eternitate : O istorie politică a comunismului românesc - 78

 Standarde internaţionale de raportare financiară : Ghidpractic = International Financial Reporting Standards : A practical guide - 81

 Strada Le Havre - 267

 Străinii din Kipukua : roman - 284

 Studii şi portrete - 322

 Súly alatt a pálma : Egy nemzedék élete 22 esztendő kisebbségi sorsban - 412

 Superflirt - 30

 Suplimente nutritive şi miraculoasa coenzimă Q10 - 125

 Suvenire din Italia - 282

 Svájc - 454

 Svájci villa - 383

 Szájról szájra, kézről kézre - 98

 Számadás népünkről - 17

 Székely vértanúk 1854 [2001] - 488

 Széles vizen keskeny palló : Magyar és összehasonlító folklórtanulmányok - 179

 Szélmalom : regény - 404

 Szentségekből bukásra - 309

 A szépség a szellem rangja : Művészti írások, levelek - 158

 Szerelmes nyárutó [2002] - 236

 A színház fanatikusa : Senkálszky Endre életregénye - 165

 Sztálinvárosi idill - 438

 Ş

 Şoareci şi oameni - 237

 Ştefan Odobleja între "Aventura ştiinţifică" şi patimile glorificării - 467

 Ştiinţa învăţării : De la teorie la practică - 96

 T

 Tablete de lingvistică : filozofeme - 172

 Taina cea mare - 184

 Tătarii în istoria românilor - 76

 Tătarii în istorie şi în lume - 77

 Tenyerem, hazám : Régi és új versek - 392

 The Vaser Valley : Vişeu de Sus : The "Switzerland" of Maramureş : After the Hungarianversion - 458

 Timp şi istorie în opera lui Cantemir : Surse, resurse, ecouri : Un eseu de istoriamentalităţilor - 324

 Titkos leveleim - 266

 A tizenegyedik parancsolat : versek - 398

 Tokyo by night : Planeta Tokyo 2 - 313

 Tompa Gábor : Beszélgetés hat felvonásban - 164

 Toronyórák és napórák Erdélyben : Kis művelődéstörténet - 151

 Totul despre sexualitatea normală şi patologică - 129

 Tratat de teoria cercetării ştiinţifice - 2

 Travesti [2005] - 295

 Trigrama Shakespeare : Ficţiuni speculative - 342

 Tulburările personalităţii : repere clinico-evolutive şi terapeutice - 128

 Túlexponált fényképek - 393

 U

 Ujjaimból liliomok nőnek : Válogatott versek - 375

 Ultima carte : Text integral al declaraţiilor în anchetă ale lui AntonGolopenţia aflate în Arhivele S.R.I. - 73

 Ultimul papirus - 231

 Umbră - 228

 Uscarea zidăriilor şi asanarea subsolurilor - 152

 Utazás a Fekete kolostorhoz : Irodalomtörténeti riport - 416

 V

 A vadon szava - 217

 Valea bântuită - 188

 Valea Vaserului : Vişeu de Sus : "Elveţie" a Maramureşului : După versiunea maghiară = Das Wassers Tal : Oberwischau : "Die Schweitz" von Maramureş : Nach der ungarischen Version =The Vaser Valley : Vişeu de Sus : The "Switzerland" of Maramureş : After the Hungarian version = La vallée de Vaser : Vişeu de Sus : La "Suisse" de Maramureş : Aprčs la version hongroise - 458

 Vasile Pârvan : efigia cărturarului - 490

 Vasile Voiculescu, scriitorul martir şi Rugul aprins - 328

 A vén bajuszos (Egy kisfiú feljegyzései) - 395

 Verde-n faţă : Interviuri - 352

 Vérkápolna : regény - 410

 Viaţa mea - 70

 Viaţa pe un peron - 336

 Vlăsiile şi alte poeme - 358

 Vocabular pentru societăţi plurale = A plurális társadalmak szótára - 80

 W

 Welcome! : Manual de conversaţie în limba engleză - 176

 Y

 Yoga solară : Cum să-ţi purifici corpul, spiritul şi mintea - 123

 Z

 Zidirea : nuvele şi povestiri - 353

 Zidul moale : proze - 293

 Zmeura de câmpie : roman împotriva memoriei - 332

 Zorro loveşte din nou! - 219

INDEX DE SUBIECTE

 A

 ACTORI(biografii) - 165

 ADEVĂR - 47

 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ - 90

 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ(România) - 90

 ADOLESCENŢA - 126

 ADY ENDRE - 179

 AERONAUTICĂ - 91

 AGRICULTURĂ - 139

 AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL - 91

 ALEGERI(România) - 69

 ALIMENTAŢIE - 125, 127, 131, 133, 142, 145, 149

 ALIMENTAŢIE NATURISTĂ - 117

 ALIMENTAŢIE ŞTIINŢIFICĂ - 117

 ANALIZĂ MATEMATICĂ - 104

 ANALIZĂ MATEMATICĂ(funcţii) - 104

 ANALIZĂ MATEMATICĂ(probleme) - 104

 ANATOMIA OMULUI - 129

 ANATOMIE - 3

 ANGLIA(istorie) - 471

 ANIMALE - 24, 115

 ANIMALE MARINE - 111

 ANIMALE SĂLBATICE - 24, 115

 ANIMALE(enciclopedie) - 115

 ANIMALE(mamifere) - 115

 ANOREXIE - 116

 ANTICHITATE(religie) - 54

 ANTISEMITISM(România) - 68

 ANTOLOGIE - 180, 323, 334