0  GENERALITĂŢI

 

1 -  BALÁZS SÁNDOR. Kiáltó szó : Volt egyszer egy szamizdat / Balázs Sándor. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Kriterion Könyvkiadó, 2005.

 299 p. : tab.

 ISBN 973-26-0836-6 : 9 lei.

 050(=511.141)(498.4)-82

 1. MINORITATEA MAGHIARĂ   2. PUBLICISTICĂ(Transilvania)

 3. PUBLICAŢII PERIODICE.

 III 27827 ; 050/B19

 

2 -  BIEDERMANN, HANS. Dicţionar de simboluri [Ed. Saeculum I.O] / Hans Biedermann ; Traducere din limba germană de Dana Petrache. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2002 (Fed Print).

 2 vol. - (Orizont Enciclopedic).

 Titl. orig. : Knaurs Lexicon der Symbole.

 ISBN 973-642-029-9 : 30.00 lei (vol.1-2).

  vol.1. - 285 p.: [18] pl. - ISBN 973-642-027-2.

  vol.2. - p. 286-538 : [15] pl. - ISBN 973-642-020-0.

 003.62(03)   133"-/19"   082.1 Orizont enciclopedic

 1. DICŢIONAR DE PARAPSIHOLOGIE            

 2. DICŢIONAR DE SIMBOLURI

 3. SIMBOLURI MASONICE                            4. SIMBOLURI RELIGIOASE

 II 84595(1-2) ; 003/B52

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

3 -  BERGMANN, HORST. Codul piramidelor : Ştiinţele secrete despre cosmos şi nemurire la vechii egipteni / Horst Bergmann, Frank Rothe ; Traducere de Magda Petculescu. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2004 (Fed Print).

 255 p. : il. - (Enigmele Universului).

 Titl. orig. : Der Pyramiden-Code. Altägyptisches Geheimwissen von Kosmos und Unsterblichkeit.

 Note de subsol.

 ISBN 973-642-062-0 : 15.00 lei.

 001.9   008(32)   061.236   133   159.96   291.21(32)   52(32)   726.85(32)  

 902/904(32)   082.1 Enigmele Universului

 1. EZOTERISM                           2. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE

 3. CIVILIZAŢIE EGIPTEANĂ                 4. CULTURĂ EGIPTEANĂ ANTICĂ

 II 84588 ; 001/B48

 

4 -  CLARK, JEROME. Enciclopedia fenomenelor inexplicabile : Apariţii stranii, întâmplări incredibile şi fenomene fizice anormale care uluiesc : O perspectivă critică / Jerome Clark ; Traducere de Agop Bezerian. - Bucureşti : Saeculum I.O. : Vestala, 1999.

 559 p. : il. - (Enigmele Universului).

 Bibliogr. la sf. capitolelor.

 Titl. orig. : Unexplained! 347 Strange Sightings, Incredible Occurences, and Puzzling Physical Phenomena.

 ISBN 973-9200-97-4 ISBN 973-9399-19-3 : 18.00 lei.

 001.94/.99(031)   159.96   082.1 Enigmele Universului

 1. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE

 2. FENOMENE NEELUCIDATE(mări,oceane)

 II 84589 ; 001/C56

 

5 -  LÁSZLÓ ERVIN. A rendszerelmélet távlatai / László Ervin; Fordította Gerner József. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2001 (Alföldi Nyomda Rt.).

 152 p.; 20.5 cm.

 Bibliografie p. 141-147.

 Index p. 148-152.

 ISBN 963-547-329-X : 24.77 lei.

 519.876   113   001.2   167

 1. INTERDISCIPLINARITATE                       2. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

 3. TEORIA SISTEMELOR.

 II 84541 ; 001/L25

 

6 -  OLARU, DAN ADRIAN. La hotarul enigmelor : Un tur de orizont al ultimelor descoperiri ştiinţifice / Dan Adrian Olaru. - Bucureşti : Saeculum Vizual, 2005.

 239 p. : il. - (Enigmele Universului).

 Bibliografie p. 236.

 Note de subsol.

 ISBN 973-85867-6-3 : 10.00 lei.

 001.9   001.94 UFO   159.96   082.1 Enigmele Universului

 1. CUNOAŞTERE                                              2. PARAPSIHOLOGIE

 II 84587 ; 001/O-39

 

7 -  ŞTEFAN, ELENA. Asalt spre crestele destinului : dicţionarul personalităţii giurgiuvene / Elena Ştefan, Ion Gaghii. - Giurgiu : Cronos, 2006.

 363 p.

 Index p. 355-363.

 ISBN 973-7805-06-2 : 10 lei.

 929(498-35 Giurgiu)(038)   030:929(498-35 Giurgiu)   

 001.891.3/.5   001.891.5-051(038)

 1. PERSONALITĂŢI

 II 84574 ; 001/S81

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

8 -  BÁNYAI ÉVA. Sikertörténet kudarcokkal : Bukaresti életútak : Beszélgetések bukaresti magyar értelmiségiekkel / Bányai Éva; Szerkesztette Balázs Imre József. - Kolozsvár : Komp-Press, 2006.

 336 p.; 20.5 cm.

 Date biografice p. 331.

 ISBN (13) 978-973-9373-66-1 : 5.60 lei.

 008(=511.141)(498):929(047.53)

 1. CULTURĂ MAGHIARĂ(România)

 2. PERSONALITĂŢI PUBLICE(România).

 II 84659 ; 008/B27

 

9 -  Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului / Editor Ion Văduvă Poenaru. - Bucureşti : Geneze, 1999.

 7 vol.

 vol. 1 : A - G. - 404 p., [4] p. il. - ISBN 973-9099-24-6 : 300000 lei.

                 vol. 2 : G - O. - 2000. - 506 p. : il. - ISBN 973-9099-29-7 : 300000 lei.

                 vol. 3 : P - Z. - 2001. - 531 p. : il. - ISBN 973-9099-29-7 : 350000 lei.

 vol. 4 : Contemporanii : A-I. - 2003. - 574 p. : il. - Studiu introductiv p. 5-27. - ISBN 973-9099-80-7 : 750000 lei.

 vol. 5 : Contemporanii : K-Z. - 2003. - 568 p. : il. - Studiu introductiv p. 5-27. - ISBN 973-9099-81-7 : 750000 lei.

 vol. 6 : Contemporanii de ieri şi de mâine : A-Z. - 2004. - 485 p : il. - Studiu introductiv p. 5-27. - ISBN 973-9099-19-X : 75 lei.

 vol. 7 : Cultura şi civilizaţia ţărănească. - 2005. - 601 p. : fig., il. - Studiu introductiv p. 5-27. - ISBN 973-9099-82-7 : 80 lei.

 008(=135.1)(031)   001(=135.1)(031)   030:001(=135.1)   030:008(=135.1)

 1. INVENŢII ŞI DESCOPERIRI                        2. CULTURĂ ROMÂNĂ

 3. CIVILIZAŢIE ŞI CULTURĂ

 L-008/E52

 

10 -  POMOGÁTS BÉLA. Együtt Európában : Tanulmányok és előadások / Pomogáts Béla; Szerkesztette Jancsik Pál. - Kolozsvár : Komp-Press, 2006.

 440 p.; 20 cm - (Ariadné könyvek).

 ISBN (10) 973-9373-65-8 ISBN (13) 978-973-9373-65-4 : 7 lei.

 008(=511.141)(498.4)   082.1 Ariadné könyvek

 1. CRITICĂ LITERARĂ    2. CULTURĂ MAGHIARĂ(Transilvania)

 3. UNIUNEA EUROPEANĂ.

 II 84658 ; 008/P77

 

11 -  SIMU, OCTAVIAN. Civilizaţia japoneză tradiţională / Octavian Simu. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2004.

 415 p. : il. - (Culturi şi civilizaţii).

 Bibliografie p. 411-414.

 ISBN 973-642-055-8 : 19.00 lei.

 008(52)   316.7(52)   930.85(52)   94(52)   082.1 Culturi şi civilizaţii

 1. SOCIOLOGIA CULTURII                            2. CULTURĂ JAPONEZĂ

 3. CIVILIZAŢIE JAPONEZĂ

 4. ISTORIA CIVILIZAŢIEI ORIENTALE

 II 84579 ; 008/S58

01   Bibliografie. Cataloage

 

12 -  Contribuţii la o bibliografie : Octavian Goga : (1965-2004) / Alcătuită de Ioan Bob. - Ediţie revăzută şi adăugită. - Cluj Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006.

 127 p. .

 Repere biografice p. 11-14.

 Index p. 113-127.

 Lucrare realizată de Serviciul informare şi documentare al Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj.

 ISBN (10) 973-686-844-3 ISBN (13) 978-973-686-844-3 : 6 lei.

 929 Goga, Octavian   821.131.1.09 Goga, Octavian   012 Goga, Octavian

 1. GOGA, OCTAVIAN                                      2. BIBLIOGRAFIE

 II 84556 ; 01/G65C

 

13 -  CORDEA, MARTA. Carte veche străină sec. XVII : Catalog / Marta Cordea, Paula Vasil-Marinescu. - Satu Mare : Biblioteca Judeţeană Satu Mare, 2005.

 Vol.

                 Vol.2 : D - K. - 360 p. : il. - Bibliografie p. 5-6. - Index p. 313-341. - ISBN 973-0-04202-0 : 10 lei.

 017.1(498-35 Satu Mare):002(100)"16"   

 01:002(498-Biblioteca Judeţeană Satu Mare)(100)"16"

 1. CARTE VECHE                     2. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ SATU MARE.

 II 83475(1-2) ; 01/C71

 

14 -  FRÎNCU, VIOREL. Editorial buzoian 2004 / Viorel Frîncu. - Buzău : s.n., 2005 ("ALPHA MDN").

 58 p. : il.; 20.4 cm - (Depozit legal).

 Carte editată de Biblioteca judeţeană "V. Voiculescu".

 Index p. 53-57.

 3 lei.

 655.41(498-35 Buzău)"2004"   017.4(498-35 Buzău)"2004"   

 082.1 Depozit legal

 1. CATALOG COMERCIAL(edituri)

 II 84650 ; 01/F91

 

15 -  FRÎNCU, VIOREL. Editorial buzoian 2005 / Viorel Frîncu. - Buzău : s.n., 2006 ("ALPHA MDN").

 72 p. : il.; 20.3 cm - (Depozit legal).

 Carte editată de Biblioteca judeţeană "V. Voiculescu".

 Index de autori p. 62-66.

 3 lei.

 655.41(498-35 Buzău)"2005"   017.4(498-35 Buzău)"2005"   

 082.1 Depozit legal

 1. CATALOG COMERCIAL(edituri)

 II 84649 ; 01/F91

 

16 -  GÂRBE, MARIA. Publicaţii seriale maramureşene postdecembriste (23 dec. 1989 - 23 dec. 2004) : Catalog / Maria Gârbe ; Coordonator Teodor Ardelean. - Baia Mare : Biblioteca Judeţesnă "Petre Dulfu", 2005.

 148 p. - (Biblioteconomie).

 Index p. 89-110.

 Bibliografie p. 145-147.

 Lucrare apărută în cadrulProgramului cultural "Maramureşul perpetuu".

 ISBN 973-87439-0-7 : 6 lei.

 015:070(498-35 Maramureş)"1989/2004"   

 017:070(498-35 Maramureş)"1989/2004"

 1. CATALOG (publicaţii seriale)

 II 84557 ; 01/G19

 

17 -  NEAGU, MIOARA. Valori bibliofile în colecţiile Bibliotecii Judeţene "V. Voiculescu" Buzău : Bibliografie / Mioara Neagu; Sub coordonarea lui Sorin Burlacu. - Buzău : Editura Alpha MDN, 2006.

 207 p., [16] p. il. color; 20.1 cm - (Patrimoniul Bibliotecii " V.Voiculescu" Buzău).

 Carte editată de Biblioteca judeţeană "V. Voiculescu".

 Index cronologic p. 179-204.

 Note bibiliografice p. 205-206.

 Colofon p. 207.

 ISBN (10) 973-7871-44-8 ISBN (13) 978-973-7871-44-2 : 15 lei.

 082.1 Patrimoniul Bibliotecii "V. Voiculescu"   090.1:016(498-35 Buzău)

 1. BIBLIOGRAFIE(biblioteci)                          2. CĂRŢI RARE

 II 84652 ; 01/N31

 

 

 

 

02   Biblioteconomie

 

18 -  Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu" Baia Mare / Redactor Laura Temian ; Foto Alexandru Roman, Cosmin Sabo ; Traduceri Oana Ungurean. - Baia Mare : Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu", s.a. (Proema).

 32 p. : il. color.

 ISBN 973-86489-8-X : 5 lei.

 021.1/.62 Petre Dulfu, Baia Mare

 1. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "GH. ASACHI" IAŞI

 IV 6317 ; 02/B51

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

19 -  Astra ieri şi azi : Realizări şi pespective / Coordonatori prof. univ. dr. Gheorghe Pop, prof. drd. Teodor Ardelean. - Baia Mare : Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu", 2005.

 Vol.

                  Vol.3. - 2005. - 252 p. - Note de subsol. - Carte apărută sub egida "Asociaţiunea pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român - Despărţământul Baia Mare. - ISBN 973-87439-1-5 : 10 lei.

 061.237(498.4) Astra Sibiu(082)

 1. ASTRA (Baia MAre)                 2. ASOCIAŢII CULTURALE(Maramureş).

 II 84558(V.3) ; 06/A89

 

20 -  BÎRZÉA, CÉSAR. Project on "Education for Democratic Citizenship" : A Lifelong Learning Perspective / César Bîrzéa. - Strasbourg : s.n., 2000.

 88 p. : fig., tab.

 Note de subsol.

 Lucrare apărută sub egida Counsil for Cultural Co-operation (CDCC).

 2 lei.

 061.1 UE : 37.035   37.035 : 061.1 UE

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. CONSILIUL EUROPEI

 IV 6318 ; 06/B54

 

21 -  Carta socială europeană : scurt ghid . - s.l. : Editura Consiliului Europei, 2001.

 264 p. : tab., sch.

 Lucrare apărută sub egida Consiliului Europei.

 ISBN 92-871-4309-9 ISBN 973-0-02524-X : 3 lei.

 061.1 UE : 341.1/.8   341.1/.8 : 061.1 UE

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. CONSILIUL EUROPEI.

 III 27828 ; 06/C27

 

22 -  Convenţia europeană a drepturilor omului : punct de plecare pentru profesori . - Strasbourg : s.n., 2000.

 15 pl. detaşabile.

 2 lei.

 061.1 UE   341.645   342.7

 1. CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI.

 06/T28

 

23 -  DUERR, KARLHEINZ. Project on "Education for Democratic Citizenship" : Strategies for Learning Democratic Citizenship / Dr. Karlheinz Duerr, Prof. Dr. Vedrana Spajic-Vrkaš, Dr. Isabel Ferreira Martins. - Strasbourg : s.n., 2000.

 77 p. : fig.

 Note de subsol.

 Lucrare apărută sub egida Counsil for Cultural Co-operation (CDCC).

 2 lei.

 061.1 UE : 37.035   37.035 : 061.1 UE

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. CONSILIUL EUROPEI

 IV 6322 ; 06/D87

 

24 -  Key publications of the European Union 2001-02 : An extract of the general catalogue of publications . - Luxembourg : Office for official publications of the European Communities, 2001.

 102 p.

 ISBN 92-78-40014-9 : 1.5 lei.

 061.1 UE

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. CONSILIUL EUROPEI.

 III 27831 ; 06/K40

25 -  Manual de cooperare transfrontalieră . - Bucureşti : s.n., 2000 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 304 p.

 Note de subsol.

 Lucrare apărută sub egida Centrului de Informare şi Documentare al Consiliului Europei la Bucureşti.

 ISBN 973-0-02136-8 : 2 lei.

 061.1 UE : 341.1/.8   341.1/.8 : 061.1 UE

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. CONSILIUL EUROPEI

 II 84612 ; 06/M30

 

26 -  O Europă de descoperit : [documentaţie pentru elevi] . - s.l. : s.n., s.a.

 10 p. : il.

2 lei.

 061.1 UE   341.176   659.3/.4

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. CONSILIUL EUROPEI.

 06/O-28

 

27 -  O Europă de descoperit : [documentaţie pentru profesori] . - s.l. : s.n., s.a.

 10 p. : il.

 2 lei.

 061.1 UE   341.176   659.3/.4

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. CONSILIUL EUROPEI.

 06/O-28

 

28 -  Publications clés de l'Union européenne 2001-2002 : Extrait du catalogue général des publications . - Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés Européennes, 2001.

 182 p.

 ISBN 92-78-40015-7 : 1.5 lei.

 061.1 UE

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. CONSILIUL EUROPEI.

 III 27832 ; 06/P98

087.5  Publicaţii pentru copii

 

29 -  Animalele mele : [pliant cartonat] / Ilustraţii Jirina Lockerová. - s.l. : Flamingo GD, 2005 (Slovart Print s.r.o.).

 [8] pl. : il. color.

 ISBN 973-9371-79-5 : 6.88 lei.

 087.5:59   59:087.5

 1. ZOOLOGIE(atlas)                          2. ANIMALE DE COMPANIE.

 087.5/A61

 

 

30 -  Familii de animale : [pliant cartonat] / Ilustraţii Veronika Balcarová. - s.l. : Flamingo GD, 2005

 [8] pl. : il. color.

 ISBN 973-9371-80-9 : 6.88 lei.

 087.5:59   59:087.5

 1. ANIMALE SĂLBATICE                              2. ANIMALE DOMESTICE

 087.5/F18

 

31 -  Iepurele cel lăudăros : Povestiri cu animale / Ilustraţii Carlos Busquets ; Traducere Victoria Milescu. - Bucureşti : Flamingo GD, 2004 (Slovart Print s.r.o.).

 75 p. : il. color.

 ISBN 973-9371-94-9 : 27.43 lei.

 087.5:82-93-34   82-93-34:087.5

 1. LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri)

 087.5/I-35

 

32 -  ION, MIHAELA. Mică enciclopedie ilustrată : Animale domestice / Mihaela Ion ; Grafică de N. Săftoiu ; Text de Mihaela Ion ; Redactor: Ioana Ricus. - Bucureşti : Flamingo GD, s.a. (Olimp publishing & Prin. Prod s.r.l.).

 23 p. : il. color.

 ISBN 973-9371-12-4 : 4.40 lei.

 087.5:59   59:087.5

 1. ZOOLOGIE(atlas)                          2. ANIMALE DOMESTICE

 087.5/I-66

33 -  În lumea animalelor : [pliant cartonat] / Ilustraţii Jirina Lockerová. - s.l. : Flamingo GD, 2006 (Slovart Print s.r.o.).

 [8] pl. : il. color.

 ISBN 973-9371-97-3 : 6.88 lei.

 087.5:59   59:087.5

 1. ZOOLOGIE(atlas)                          2. ANIMALE SĂLBATICE.

 087.5/I-53

 

34 -  În lumea apei : [pliant cartonat] / Ilustraţii Jirina Lockerová. - s.l. : Flamingo GD, 2006 (Slovart Print s.r.o.).

 [8] pl. : il. color.

 ISBN 973-9371-87-6 : 6.88 lei.

 087.5:59   59:087.5

 1. ZOOLOGIE(atlas)                          2. ANIMALE MARINE

 087.5/I-53

 

35 -  În ograda mea : [pliant cartonat] / Ilustraţii Jirina Lockerová. - s.l. : Flamingo GD, 2006 (Slovart Print s.r.o.).

 [8] pl. : il. color.

 ISBN 973-9371-78-7 : 6.88 lei.

 087.5:59   59:087.5

 1. ZOOLOGIE(atlas)                          2. ANIMALE DOMESTICE.

 087.5/I-53

 

36 -  Mama şi puiul : [pliant cartonat] / Ilustraţii Veronika Balcarová. - s.l. : Flamingo GD, 2006

 [8] pl. : il. color.

 ISBN 973-9371-96-5 : 6.88 lei.

 087.5:59   59:087.5

 1. ZOOLOGIE(atlas)                          2. ANIMALE SĂLBATICE

 087.5/M19

 

37 -  Pisoiaşul Pisu / Ilustraţii Krzysztof Wisniewski ; Traducere Ágnes Koppándi. - s.l. : Flamingo GD, 2005

 [10] pag. : il. color.

 Realizată pe planşe cartonate.

 ISBN 973-9371-88-4 : 8.99 lei.

 087.5:82-93-34   82-93-34:087.5

 1. LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)

 087.5/P68

 

38 -  SĂFTOIU, N. Mică enciclopedie ilustrată : Animale sălbatice / N. Săftoiu. - Bucureşti : Flamingo GD, s.a.

 24 p. : il. color.

 ISBN 973-9371-11-6 : 4.40 lei.

 087.5:59   59:087.5

 1. ZOOLOGIE(atlas)                          2. ANIMALE SĂLBATICE

 087.5/S14

 

39 -  Viţeluşa Joiţica / Ilustraţii Krzysztof Wisniewski ; Traducere Jadwiga Mihai. - s.l. : Flamingo GD, 2005

 [10] pag. : il. color.

 Realizată pe planşe cartonate.

 ISBN 973-9371-91-4 : 8.99 lei.

 087.5:82-93-34   82-93-34:087.5

 1. LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)

 087.5/V70

 

40 -  WEBER, BETTINA. Alice şi prietenii ei, animalele / Bettina Weber ; Ilustraţii Carlos Busquets ; Text Bettina Weber ; Traducere Sergiu Virgil Vasile. - s.l. : Flamingo GD, 2005

 [130] p. : il. color.

 ISBN 973-7948-04-1 : 27.43 lei.

 087.5:82-93-34   82-93-34:087.5

 1. LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)

 087.5/W37

1   FILOSOFIE

11/12  Metafizică

 

41 -  BRAFMAN, DUNU. Sisif îl înfruntă pe Thanatos : Lupta medicului cu moartea / Dr. Dinu Brafman. - Bucureşti : Paideia, 2002.

 323 p.

 Note de subsol.

 Glosar p. 221-225.

 Bibliografie p. 226-230.

 ISBN 973-596-091-5 : 13.76 lei.

 7.04:128.7   128:7.04   616-091   141.32

 1. FILOZOFIA VIEŢII

 IV 6323 ; 1/B76

 

42 -  RĂDULESCU-MOTRU, CONSTANTIN.

 Elemente de metafizică pe baza filosofiei kantiene (şi alte scrieiri filosofice) / C. Rădulescu-Motru ; Ediţie îngrijită, note şi postfaţă de Alexandru Boboc. - Cluj Napoca : Grinta, s.a.

 262 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7924-71-1 : 15 lei.

 111   141.13 Kant, Immanuel

 1. KANT, IMMANUEL                    2. FILOZOFIE ROMÂNESCĂ(metafizică).

 III 27839 ; 1/R18

 

43 -  VIEILLARD-BARON, JEAN- LOUIS. Problema timpului : Şapte studii filosofice / Jean-Louis Vieillard-Baron ; Traducere de Călin Diaconescu. - Bucureşti : Paideia, 2000.

 240 p. - (Colecţia de studii şi eseuri).

 Note de subsol.

 ISBN 973-8064-15-5 : 6.42 lei.

 115   082.1 Colecţia de studii şi eseuri

 1. TIMP-MIŞCARE(filozofie)

 I 18506 ; 1/V57

13   Filosofia spiritului

 

44 -  KENDALL, LEO P. Diamante faimoase şi fatale : istoria, misterul şi legendele celor mai preţioase nestemate din lume / Leo P. Kendall ; Traducere de Agop şi Daniela Bezerian. - Bucureşti : Saeculum I.O. : Saeculum Vizual, 2003 (Fed Print).

 239 p. : il. - (Enigmele Universului).

 Anexe p. 232-238.

 Note de subsol.

 ISBN 973-642-033-7 ISBN 973-85867-4-7 : 10.00 lei.

 133   553.8(091)   622.37(091)   671   679.87   736.2   

 082.1 Enigmele Universului

 1. PIETRE PREŢIOASE(prelucrare)                                2. DIAMANTE.

 II 84590 ; 133/K34

 

45 -  KÖNIG, DOROTHEA. Én nem csak feleség és anya voltam ... / Dorothea König. - s.a. : s.l., 2004.

 328 p.; 24 cm.

 ISBN 963-460-070-0 : 34.94 lei.

 133.9   159.961

 1. SPIRITUALITATE                                        2. VIAŢĂ SPIRITUALĂ

 III 27810 ; 133/K71

 

46 -  SANDIFER, JON. Feng shui : asztrológia / Jon Sandifer; Fordította Somogyvári Szabolcs. - Budapest : Édesvíz Kiadó, 2003 (Alföldi Nyomda Rt.).

 224 p. : fig.; 20.5 cm.

 Bibliografie p. 224.

 ISBN 963-528-670-8 : 37.06 lei.

 133.52

 1. FENG SHUI                                     2. ASTROLOGIE.

 II 84533 ; 133/S19

14   Sisteme filosofice

 

47 -  BOBOC, ALEXANDRU. Nietzsche între elenism şi modernitate sau dincolo de actual şi "inactual" / Alexandru Boboc. - Cluj Napoca : Grinta, s.a.

 171 p.

 Note de subsol.

 Note la sfârşitul unor capitole.

 ISBN 973-7924-33-9 : 9 lei.

 929 Nietzsche, Friedrich W.   14(430) Nietzsche, Friedrich W.

 1. FILOZOFIE CLASICĂ GERMANĂ.

 III 27840 ; 1/N72B

 

48 -  FIGAL, GÜNTER. Ultimii zei : Studii despre Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger / Günter Figal ; Traducere din limba germană de Eveline Cioflec, Vasile Muscă, Vasile Pădurean ; Postfaţă de Eveline Cioflec. - Cluj Napoca : Grinta, s.a.

 191 p. - (Mica bibliotecă de filosofie germană).

 Note de subsol.

 Listă bibliografică p. 91-96.

 ISBN 973-7924-57-6 : 14 lei.

 082.1 Mica bibliotecă de filosofie germană   14(430)   929:14-051(430)

 1. FILOZOFIE GERMANĂ

 II 84638 ; 1/F49

 

49 -  MUSCĂ, VASILE. Discurs despre filosofie / Vasile Muscă. - Cluj Napoca : Grinta, s.a.

 225 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7651-14-6 : 15 lei.

 14(495)   14(498)

II 84640 ; 1/M98

 

50 -  WINDELBAND, WILHELM. Filosofia kantiană / Wilhelm Windelband ; Traducere şi prefaţă de Marius Mureşan. - Cluj Napoca : Grinta, s.a.

 191 p. - (Mica bibliotecă de filosofie germană).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7651-05-7 : 14 lei.

 082.1 Mica bibliotecă de filosofie germană   111   141(430) Kant, Immanuel

II 84637 ; 1/K20W

159.9   Psihologie

 

51 -  DINCĂ, MARGARETA. Adolescenţă şi conflictul originalităţii / Margareta Dincă. - Bucureşti : Paideia, 2002.

 116 p. : tab., fig.

 Bibliografie p. 107-113.

 ISBN 973-596-071-0 : 9.17 lei.

 159.922.8

 1. PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI

 II 84629 ; 159.9/D47

 

52 -  DINCĂ, MARGARETA. Adolescenţi într-o lume în schimbare / Margareta Dincă. - Bucureşti : Paideia, 2004.

 124 p. : fig., tab. - (Colecţia de studii şi eseuri - psihologie ; 4).

 Bibliografie p. 107-114.

 ISBN 973-596-201-2 : 9.17 lei.

 159.922.8   082.1 Colecţia de studii şi eseuri

 1. PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI

 II 84622 ; 159.9/D47

 

53 -  OLTEANU, ANTOANETA. Homo balcanicus : Trăsături ale mentalităţii balcanice / Antoaneta Olteanu. - Bucureşti : Paideia, 2004.

 158 p. : il. - (Colecţia de studii şi eseuri - antropologie ; 1) (Colecţia de studii şi eseuri - psihologie ; 1).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 145-155.

 ISBN 973-596-239-X : 13.76 lei.

 316.643.2(497)   159.922.4(497)   082.1 Colecţia de studii şi eseuri

 1. ANTROPOLOGIE CULTURALĂ

 II 84623 ; 159.9/O-50

16  Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii

 

54 -  MAIORESCU, TOMA GEORGE. Îmblânzirea fiarei din om sau Ecosofia [Ediţia a 2-a] / Toma George Maiorescu ; prefaţă de prof. univ. dr. Dan Grigorescu. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. - s.l. : s.n., 2001 (Lumina Tipo).

 V, 506 p.

 Bibliografie p. 493-498.

 Indice de nume p. 499-506.

 ISBN 973-0-02416-2 : 4 lei.

 165.745   504.03

 1. ECOLOGIE SOCIALĂ                                  2. FILOZOFIA VIEŢII

 III 27834 ; 1/M16

17   Morală. Etică

 

55 -  CRĂCIUN, DAN. Etica afacerilor / Dan Crăciun, Vasile Morar, Vasile Macoviciuc. - Bucureşti : Paideia, 2005.

 648 p.

 Bibliografie p. 635-641.

 ISBN 973-596-270-5 : 9.17 lei.

 174.4   082.1 Colecţia cărţilor de referinţă

III 27838 ; 17/C81

 

56 -  DÖRRZAPF, REINHOLD. Satana din nădragi : O istorie a culturii raporturilor dintre bărbaţi şi femei / Reinhold Dörrzapf, Traducere si note de Adolf Armbruster. - Bucureşti : Punct, 1999.

 279 p.

 ISBN 973-98617-5-X : 13.76 lei.

 173(091)   265.5   392.6(091)

 1. MORALĂ FAMILIALĂ                              2. MORALĂ SEXUALĂ

 II 84633 ; 17/D70

 

57 -  NEKROSIUS, JUOZAS. Bunele maniere / Juozas Nekrosius ; Text Juozas Nekrosius ; Ilustraţiile Marina Gubskaja ; Traducere Liliana Bărbulescu. - Bucureşti : Flamingo GD, 2006

 55 p. : il. color.

 ISBN 973-9371-99-X : 27.43 lei.

 087.5:177   177:087.5   087.5:82-93   82-93:087.5

17/N45

 

58 -  TĂNĂSESCU, ANTOANETA. Strategii ale comportamentului european / Antoaneta Tănăsescu. - Bucureşti : Paideia, 2003.

 158 p.

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 973-596-154-7 : 9.17 lei.

 172   82.09=135.1   316.623

 1. COMPORTAMENT MORAL.

 II 84615 ; 17/T17

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

59 -  ABÉLARD, PIERRE. Etica sau Cartea intitulată "Cunoaşte-te pe tine însuţi" = Ethica seu Liber dictus "Scito te ipsum" / Pierre Abélaed = Petrus Abaelardus ; Traducere de Dan Negrescu. - Bucureşti : Paideia, 2003.

 120 p.

 Note p. 109-114.

 Postfaţă p. 115.

 ISBN 973-9131-05-0 : 9.17 lei.

 241   233.2/.5

 1. RELIGIE CREŞTINĂ                                     2. MORALĂ CREŞTINĂ

 3. TEOLOGIE PRACTICĂ

 III 27837 ; 2/A12

 

60 -  BĂLAN-MIHAILOVICI, AURELIA. Ţara Sfântă în anul 2000 / Aurelia Bălan-Mihailovoci. - Bucureşti : Paideia, 2001.

 144 p.; [4] pl. : il.

 ISBN 973-8064-82-1 : 4.59 lei.

 232   248.153.8(569.4)   271(569.4)

 1. CREŞTINISM                                 2. RELIGIE CREŞTINĂ

 II 84632 ; 2/B19

 

61 -  BULGAKOV, SERGHEI. Ortodoxia / Serghei Bulgakov ; Traducere de Nicolae Grosu. - Bucureşti : Paideia, 1997.

 216 p. - (Colecţia de studii şi eseuri).

 Note de subsol.

 ISBN 973-9131-26-3 : 9.17 lei.

 281.9   082.1 Colecţia de studii şi eseuri

 1. RELIGIE ORTODOXĂ                  2. TEOLOGIE DOGMATICĂ.

 I 18505 ; 2/B91

 

 

 

62 -  EPIFANIE, EPISCOPUL BUZĂULUI ŞI AL VRANCEI. Episcopul Dionisie Romano, promotor al culturii şi al emancipării Neamului / Epifanie. - Buzău : Editura Episcopiei Buzăului şi Vrancei, 2006.

 80 p. : il. color; 20.5 cm.

 Bibliografie p. 76-78.

 ISBN 973-87112-5-8 : 10 lei.

 262.12:281.95 Dionisie Romano, Episcop   

 929 Dionisie Romano    281.95

 1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

 II 84651 ; 2/D51E

 

63 -  MANOLESCU, ANCA. Locul călătorului : Simbolistica spaţiului în Răsăritul creştin / Anca Manolescu. - Bucureşti : Paideia, 2002.

 240 p. - (Spaţii imaginate ; 21).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 225-234.

 ISBN 973-596-081-8 : 13.76 lei.

 264-931   291.37   398.32   082.1 Spaţii imaginate

 1. CREDINŢE POPULARE                               2. FILOZOFIA RELIGIEI

 3. SIMBOLURI RELIGIOASE.

 II 84620 ; 2/M27

 

64 -  MĂLINAŞ, IOAN MARIN. Dipticon sau cronologie patriarhală şi imperială / Ioan Marin Mălinaş. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2006.

 vol.

 vol. 1 : Pentarhia. - 398 p. : il. - Note de subsol.

 ISBN (10) 973-610-439-7 : 40 lei.

 26/29(091)

 1. BISERICA CREŞTINĂ                  2. RELIGII NECREŞTINE.

 IV 6324 ; 2/M18

 

65 -  MĂLINAŞ, IOAN MARIN. Popoarele ortodoxe din Imperiul Habsburgic văzute de baronul Johann Christoph Bartenstein / Ioan Marin Mălinaş. - Iaşi : Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, 2001.

 149 p.; XXVI p. facsimil; 149 p. facsimil.

 Anexe în lb. germană cu acarctere gotice.

 ISBN 973-8179-30-0 : 10.00 lei.

 261.7(436:498)"17"   94(436:498)"17"

 1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ                         2. BISERICA ŞI STATUL

 II 84653 ; 2/M18

 

66 -  MĂLINAŞ, IOAN MARIN. Regeste şi registre de la Constantinopol şi Roma, din prima jumătate a secolului al XIII-lea, privitoare la primatul Vasile I şi la împăratul Ioniţă Caloian, din Târnovo : Unirea Bisericească a lui Ioniţă Caloian, din anul 1203 şi încoronarea acestuia la 1204 / Ioan Marin Mălinaş. - Oradea : Editura Imprimeriei de Vest , 2000.

 263 p. : il. color.

 Bibliografie p. 215-248.

 Indice p. 249-263.

 Note de subsol.

 ISBN 973-9329-75-6 : 20 lei.

 281.9:282(048.8)"12"   282:281.9(048.8)"12"

 1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ         

 2. ISTORIA BISERICII ORTODOXE.

 III 27842 ; 2/M18

 

67 -  NAGY ISTVÁN. Vettetek-e Szentlelket : Prédikációk / Nagy István. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Erdélyi Református Egyházkerület, 2006.

 204p. : il.

 ISBN 973-7971-05-1 : 10 lei.

 252:284.2

 1. PREDICI PENTRU INSTRUCŢIE RELIGIOASĂ

 2. RELIGIE REFORMATĂ.

 III 27830 ; 2/N17

 

68 -  OLTEAN, DAN. Religia dacilor [2006] / Dan Oltean. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2006 (Fedprint).

 479 p. : il. - (Mythos).

 Bibliografie p. 457-470.

 Rezumat în limba engleză p. 471-474.

ISBN (10) 973-642-090-6 ISBN (13) 978-973-642-090-0 : 18.00 lei.

 082.1 Mythos   299(398.2)   94(398.2)   903.7(398.2)   930.85(398.2)

 1. ISTORIA DACIEI                          2. RELIGIA DACILOR

 II 84591 ; 2/O-50

 

69 -  VISKY S. BÉLA. Játék és alap : Teodicea-kísérletek a kortárs teológiában / Visky S. Béla. - Kolozsvár : Koinónia, 2006.

 626 p.

 Bibliografie p. 545-600.

 Index p. 601-615.

 Rezumat în lb. germană.

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-7605-22-5 ISBN (13) 978-973-7605-22-1 : 21 lei.

 241.533   242   248   265.61

 1. CĂRŢI DE MEDITAŢIE                              2. TEOLOGIE ASCETICĂ

 3. TEOLOGIE MISTICĂ

 III 27843 ; 2/V68

3  ŞTIINŢE SOCIALE

303/308  Probleme sociale

 

70 -  PÁPAY ZOLTÁN. Sikerre Magyar! : avagy tegyünk egyet-mást boldogulásunk érdekében / Pápay Zoltán. - s.l. : Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 2005.

 90 p.

 Bibliografie p. 85-86.

 4 lei.

 304(=511.141)   316.62   316.77

 1. RELAŢII INTERPERSONALE                     2. RELAŢII UMANE

 II 84610 ; 303/308/P29

 

 

 

 

 

316  Sociologie

 

71 -  Areopolisz : Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok III / Szerkesztők Dr. Hermann Gusztáv Mihály, Róth András Lajos. - Székelyudvarhely [Odorheiu Secuiesc] : Litera Könyvkiadó, 2003.

 288 p. : tab., il.

 Note la sfârşitul articolelor.

 Rezumat în limba română şi engleză p. 275-284.

 ISBN 973-85950-2-9 : 10 lei.

 94(498.4-Odorheiu Secuiesc]   316.32(=511.141 secui)(498.4)(08)   316.334.52(498.4)

 1. SECUI(istorie)

 II 84577 ; 316/A74

 

72 -  Areopolisz : Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok V / Szerkesztők Hermann Gusztáv Mihály, Kolumbán Zsuzsánna, Róth András Lajos. - Csíkszereda [Miercurea Ciuc] : s.n., 2006.

 272 p. : tab., graf., fig.

 Note la sfârşitul articolelor.

 Rezumat în limba română şi engleză p. 256-269.

 ISBN 973-7625-05-6 : 10 lei.

 94(498.4)(08)   316.334.52(=511.141)(498.4)

 1. SECUI(istorie)                                2. SECUI(religie)

 II 84576 ; 316/A74

 

73 -  FLERS, RENÉ AL. DE. Radio "Europa Liberă" şi exilul românesc : O istorie încă nescrisă / René Al. de Flers. - Bucureşti : Vestala, 2005.

 527 p. : il. - (Documente revelatorii).

 Index p. 509-524.

 ISBN 973-9418-95-3 : 20.00 lei.

 316.77   621.396.7   654.195.6   082.1 Documente revelatorii

 1. RADIODIFUZIUNE                      2. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

 II 84599 ; 316/F65

 

74 -  STERIAN, MIHAELA. Agresivitatea mediatică şi personalitatea / Mihaela Sterian. - Bucureşti : Paideia, 2004.

 148 p. : fig., tab. - (Colecţia de studii şi eseuri.

 Bibliografie p. 138-146.

 ISBN 973-596-226-8 : 13.76 lei.

 159.922.27   316.774   316.773.3/.4   082.1 Colecţia de studii şi eseuri

 1. COMUNICARE ÎN MASĂ                          2. COMUNICARE SOCIALĂ

 3. MASS-MEDIA                                            4. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

 II 84621 ; 316/S84

32  Politică

 

75 -  AZOIŢEI, MIHAELA. Totalitarism şi rezistenţă în România comunistă : Cazul Goma = [Totalitarism and Resistance in Comunist Romania : The Goma Case] / Mihaaela Azoiţei. - Bucureşti : Paideia, 2002.

 122 p.

 Note se subsol.

 Editie bilingvă româno-engleză.

 Bibliografie p. 60-61.

 Bibliography p. 119-120.

 ISBN 973-596-092-3 : 8.66 lei.

 94(498)"1945/1089"   323.28(498)"1945/1089"   327.74(498)"1945/1089"

 1. POLITICĂ INTERNĂ(România)                 2. REZISTENŢA ROMÂNĂ

 3. TOTALITARISM                                          4. DICTATURĂ COMUNISTĂ

 II 84625 ; 32/A99

 

76 -  IORDACHE, ANASTASIE. Dumitru Brătianu : Diplomatul, doctrinarul liberal şi omul politic / Atanasie Iordache. - Bucureşti : Paideia, 2005.

 372 p. - (Colecţia ştiinţe ; Istorie).

 Bibliografie p. 351-357.

 Note de subsol.

 ISBN 973-596-133-4 : 17.43 lei.

 929 Brătianu, Dumitru   94(498)"18"   323/327(498)"18"   

 082.1 Colecţia ştiinţe

 1. BIOGRAFIE(Brătianu, Dumitru)            2. PARTIDE POLITICE(România)

 3. POLITICĂ EXTERNĂ(România)          4. POLITICĂ INTERNĂ(România)

 II 84617 ; 32/B79-I

77 -  IORDACHE, ANASTASIE. Originile şi constituirea Partidului Conservator din România / Anastasie Iordache. - Bucureşti : Paideia, 1999.

 272 p. ; [4] pl. : il. - (Paideia Ştiinţe ; Istorie).

 Note de subsol.

 Notă asupra ediţiei p.4.

 ISBN 973-9131-99-9 : 9.17 lei.

 329.11(498)"17/18"(091)   082.1 Paideia Ştiinţe

 1. PARTIDUL CONSERVATOR                   2. POLITICĂ INTERNĂ(România)

 II 84616 ; 328/329/I-71

 

78 -  MUREŞAN, SABIN. Prin război spre pace : Un drum închis : Experienţe irakiene / Sabin Mureşan ; Contribuţii Ina Curic, Kai F. Brand-Jacobsen. - Cluj Napoca : Eikon, s.a.

 139 p. : h., tab., fig.

 Note de subsol.

 Volum apărut în colaborare cu Institutul Român pentru Pace, Cluj Napoca. PATRIR.

 ISBN 973-7833-41-4 : 8 lei.

 323.27(567)   327.8(567)   355.48(567)

 1. POLITICĂ                                                                      2. PACE

 3. ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE

 II 84575 ; 32/M96

 

79 -  Opţiuni politice la popoarele central - est europene : Studii = Political Options of the Central - Eastern European Peoples the 19th Century : Studies / Coordonator Teodor Pavel ; Volum îngrijit de Iosif Marin Balog, Teodor Pavel ; Traducerea rezumatelor Teodora Bonţeanu. - Cluj Napoca : Argonaut, 2006.

 318 p. - (Ddocumente. Istorie. Mărturii.).

 Bibliografie la sfârşitul unor capitole.

 Lista autorilor p. 309-313.

 Carte cu dedicaţie din partea autorilor.

 ISBN 973-7710-91-6 : 10 lei.

 082.1 Documente - Istorie - Mărturii   94(4-191.2-11):316.6"18"(082)  

 329(4)"18"(082)   323(4)"18"(082)

 1. DEMOCRAŢIE                              2. EUROPA CENTRALĂ

 3. EUROPA DE EST

 II 84552D ; 32/O-68

80 -  VĂLENAŞ, LIVIU. Cartea neagră a ceauşismului : România între anii 1965-1989 / Liviu Vălenaş. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2004 (Fed Print).

 495 p. : il. - (Documente revelatorii).

 Index p. 482-492.

 Note de subsol.

 ISBN 973-642-063-9 : 25.00 lei.

 323(498)   329.15   141.82(498)   321.64(498)   321.74(498)   

 94(498)"1965/1989"   082.1 Documente revelatorii

 1. ROMÂNIA CONTEMPORANĂ                2. DICTATURĂ COMUNISTĂ

 II 84596 ; 32/V17

 

81 -  VĂLENAŞ, LIVIU. Memorialul stalinismului : România între anii 1949-1965 / Liviu Vălenaş. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2003 (Fed Print).

 495 p. : il. - (Documente revelatorii).

 Index p. 481-491.

 Note de subsol.

 ISBN 973-642-041-8 : 18.00 lei.

 321.64(498)"1949/1965"   321.74(498)   323(498)   329.15(498)"1949/1965"

 355.40(498)"1949/1965"   94(498)"1949/1965"   082.1 Documente revelatorii

 1. STALINISM                                                   2. TOTALITARISM

 3. ISTORIA ROMÂNIEI(comunism)

 II 84597 ; 32/V17

33  Economie. Ştiinţe economice

 

82 -  Economia informală în România : Pieţe, practici sociale şi transformări ale statului după 1989 / Coord. Liviu Chelcea si Oana Mateescu. - Bucureşti : Paideia, 2005.

 345 p. - (Colecţia de antropologie ; 4).

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Note de subsol.

 ISBN 973-596-260-8 : 20.18 lei.

 330.342.172(198)"19/20"   339.16.012.23   339.163.4   

 082.1 Colecţia de antropologie

 1. ECONOMIA DE PIAŢĂ                              2. MICROECONOMIE

 II 84618 ; 33/E15

83 -  MEZEI JÓZSEF. Magyar-román-angol jogi, közgazdasági és üzleti szótár = Dicţionar drept, economie, afaceri maghiar-român-englez. - Bucureşti : C.H. Beck, 2006.

 1381 p. - (Lexicon juridic/Jogi lexikon sorozat).

 Bibliogr. p. 1381.

 ISBN (10) 973-655-808-8 ISBN (13) 978-973-655-808-5 : 40.00 lei.

 33/34(038)   81'374.2'373.46:33/34=511.141=135.1=111   

 082.1 Lexicon juridic/Jogi lexikon sorozat

 1. DICŢIONAR COMERCIAL                         2. DICŢIONAR DE DREPT

 3. DICŢIONAR DE ECONOMIE                     4. DICŢIONAR DE AFACERI

 L-33/M63

 

84 -  Romanian Investment Directory 2000 . - Bucureşti : Finmedia, 2000.

 IX, 694 p. : tab. - (Finmedia Directories Series).

 Index p. 675-694.

 Anexe p. 647-674.

 ISBN 973-98877-4-0 : 5 lei.

 338.1(498)   330.101.541   330.322.12(083.8)

 1. CONSILIUL EUROPEI                  2. DEZVOLTARE ECONOMICĂ

 3. SITUAŢIE ECONOMICĂ                            4. UNIUNEA EUROPEANĂ.

 II 84614 ; 33/R70

34   Drept

 

85 -  Cazurile României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Selecţiuni 2004-2005) / Coordonatorii lucrării Beatrice Ramaşcanu, Mariana Niţelea; Prefaţă Judecător dr. Dan Lupaşcu. - Bucureşti : s.n., 2005

 272 p.

 Lucrarea a apărut sub egida Biroului de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti ; Ministerul Afacerilor Externe. Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

 ISBN 973-0-04170-9 : 15 lei.

341.231.14        341.645 Curtea Europeană a Drepturilor Omului   

341.231.15        34.096(498):341.645   341.645:34.096(498)

 1. DREPTURILE OMULUI                               2. CONSILIUL EUROPEI

 II 84601 ; 34/C32

86 -  CIORĂNESCU, GEORGE. Europa unită. De la istorie la întemeiere / George Ciorănescu. - Bucureşti : Paideia, 2004.

 450 p.; [5] pl. : il.

 Note de subsol.

 Cronologie p. 19-24.

 Bibliografie p. 25-34.

 ISBN 973-596-246-2 : 30.28 lei.

 341.217(4)UE   327(4)"19/20"   327(498)"19/20"

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. INTEGRARE EUROPEANĂ

 II 84631 ; 34/C53

 

87 -  Consiliul Europei şi lupta împotriva corupţiei : Convenţia penală privind corupţia şi raportul explicativ; Convenţia civilă privind corupţia şi raportul explicativ  . - Strasbourg : Editura Consiliului Europei, 2001.

 139 p.

 ISBN 92-871-4184-3 : 2 lei.

 061.1 UE   341.176(4)   343.352

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. CONSILIUL EUROPEI

 3. CORUPŢIE.

 II 84613 ; 34/C66

 

88 -  Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale amendată prin protocolul nr. 11 (intrată în vigoare la 1 noiembrie 1998) . - s.l. : s.n., s.a.

 56 p. - (Seria tratatelor europene ; 5).

 Broşură apărută sub egida Centrului de Informare şi Documentare al Consiliului Europei la Bucureşti.

 1 leu.

 061.1 UE   341.176   342.7

 1. CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI.

 I 18504 ; 34/C69

 

89 -  FLORESCU, DUMITRU C. Sancţiunile procedurale civile / Prof. univ. dr. Dumitru C. Florescu. - Bucureşti : Paideia, 2005.

 422 p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 409-416.

 ISBN 973-596-265-9 : 25.69 lei.

 347.13   343.13

 1. DREPT PROCESUAL CIVIL.

 II 84630 ; 34/F68

35.0/354  Administraţie publică

 

90 -  O vizită a CPT - despre ce este vorba ? : 15 întrebări şi răspunsuri pentru poliţie . - Geneva : s.n., 1999.

 20 p.

 Broşura a fost publicat[ cu sprijinul financiar al Consiliului Europei.

 Lucrare apărută sub egida Centrului de Informare şi Documentare al Consiliului Europei la Bucureşti.

 1 leu.

 061.1 UE   341.176(4)   351.74

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. CONSILIUL EUROPEI.

 II 84611 ; 35/V72

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

91 -  Alma Mater : Az Erdélyi Református Egyházkerület kollégiumainak élete a két világháború között

 / A kötetet szerkesztette Buzogány Dezső és Ősz Sándor Előd. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Erdélyi Református Egyházkerület, 2006.

 359 p. : il. tab. - (erdélyi reformatus egy ; 17) (Az Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek .

 Note de subsol.

 Bibliografie la sfârşitul unir capitole.

 Index p. 343-357.

 ISBN 973-7971-04-3 : 15 lei.

 373.5:384.2(498.4)"1918/1948"

1.        COLEGIUL REFORMAT(Transilvania)                

 2. ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR(Transilvania).

 II 84607 ; 37/A43

 

92 -  Construcţie şi dezvoltare curriculară / Vlad Pâslaru, Ludmila Papuc, Ion Negură... - Chişinău : s.n., 2005.

 Vol.

 Parte I : Cadrul teoretic. - 174 p. : tab., graf. - Note de subsol. - Bibliografie la sfârşitul unir capitole. - Carte apărută sub egida Centrului de Resurse Curriculare "Moldova", Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă". - Carte cu dedicaţie. - ISBN 9975-78-384-8 : 8 lei.

 Parte II : Ghid metodologic. - 170 p. : tab., fig. - Bibliografie la sfârşirul unor capitole. - Carte apărută sub egida Centrului de Resurse Curriculare "Moldova", Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă". - Carte cu dedicaţie. - ISBN 9975-78-385-6.

 378:37.014.5   37.014.5:378

 1. FORMARE PROFESIONALĂ                    

 2. METODOLOGII DE EVALUARE  

II 84567D(V.1-2) ; 37/C68

 

93 -  ŐSZ SÁNDOR ELŐD. A Szászvárosi Református Kollégium diáksága 1669-1848 / Ősz Sándor Előd. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Erdélyi Református Egyházkerület, 2006.

 223 p. - (Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek ; 16).

 Index p. 172-222.

 Texte în limba latină.

 ISBN 973-7971-09-4 : 12 lei.

 373.5(498.4):284.2-057.874"1669/1848"

 1. COLEGIUL REFORMAT(Orăştie)

 2. ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR(Transilvania).

 II 84608 ; 37/O-87

 

94 -  PÂSLARU, VLAD. Introducere în teoria educaţiei literar - artistice / Vlad Pâslaru. - Chişinău : Museum, 2001

 312 p. : tab., fig.

 Rezumat în limba engleză şi rusă p. 273-276.

 Bibliografie p. 277-296.

 Anexe p. 297-311.

 Carte cu dedicaţie din partea autorului.

 ISBN 9975-906-41-9 : 12 lei.

 37.03(075.8)   37.013   37.036

 1. EDUCAŢIE LITERAR - ARTISTICĂ                        2. TEORIA EDUCAŢIEI

 3. EPISTEMOLOGIA EDUCAŢIEI.

 II 84551D ; 37/P41

95 -  PÂSLARU, VLAD. Principiul pozitiv al educaţiei : Studii şi eseuri pedagogice / Vlad Pâslaru. - Chişinău : Editura "Civitas", 2003.

 320 p.

 Note de subsol.

 Note bibliografice la sfârşitul unor capitole.

 Carte cu dedicaţie din partea autorului.

 ISBN 9975-912-08-7 : 12 lei.

 37.01/.02(478)   37.014.3(478)   37:811.135.1(478)   37:821.135.1(478)

 1. EDUCAŢIE LITERAR - ARTISTICĂ                2. EDUCAŢIE RELIGIOASĂ

 II 84563D ; 37/P41

 

96 -  STAHL, PAUL H. Familia şi şcoala : Contribuţii la sociologia educaţiei : Bucureşti, 1949-1952 / Paul H. Stahl. - Bucureşti : Paideia, 2002.

 168 p.

 ISBN 973-596-110-5 : 11.93 lei.

 37.015.4   316.356.2   37.018.1

 1. SOCIOLOGIA EDUCAŢIEI

 II 84627 ; 37/S75

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

97 -  CIAUŞANU, GH. F. Superstiţiile poporului român : În asemănare cu ale altor popoare vechi şi noi / Gh. F. Ciauşanu ; Ediţie critică, prefaţă şi indice tematic de I. Oprişan. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2005 (Fed Print).

 335 p. : il. - (Mythos).

 Bibliografie p. 305-306.

 Anexe p. 307-310.

 Indice p. 311-332.

 Note de subsol.

 ISBN 973-9399-26-6 : 25.00 lei.

 291.32(=135.1)   398.4(=135.1)   082.1 Mythos

 1. FOLCLOR ROMÂNESC(SUPERSTIŢII)   

 2. CREDINŢE POPULARE.

 III 27824 ; 39/C49

 

98 -  KÁDÁR JÓZSEF. Folclor românesc din nordul Transilvaniei / Kádár József ; Ediţie îngrijită de Pamfil Bilţiu, Maria Bilţiu şi Francisc Kiss ; Studiu introductiv de Pamfil Bilţiu ; Traducere din limba maghiară de Francisc Kiss. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2005.

 159 p. - (Mythos).

 Indice p. 149-156.

 ISBN 973-85867-5-5 : 10.00 lei.

 392(498.4)   398(498.4)   821.135.1-91   082.1 Mythos

 1. FOLCLOR ROMÂNESC                               2. LITERATURĂ POPULARĂ

 II 84580 ; 39/K12

 

99 -  KOLUMBÁN ZSUZSÁNNA. Székely asszony, székely család : a hagyományos rendtartás és a modernizáció mezsgyéjén : Pro memoria / Kolumbán Zsuzsánna. - Székelyudvarhely [Odorheiu Secuiesc] : Litera Könyvkiadó, 2005.

 75 p.

 Note p. 68-73.

 ISBN 973-85950-8-8 : 3 lei.

 392(=511.141 secui)   392-055.2(=511.141 secui)   173

 1. SECUI               2. OBICEIURI                       3. FEMEIA ÎN FAMILIE

 I 18498 ; 39/K69

 

100 -  MARIENESCU, ATANASIE MARIAN. Cultul păgân şi creştin / Atanasie Marian Marienescu ; Ediţie critică de I. Oprişan. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2005.

 vol. - (Mythos).

 vol.1 : Sărbătorile şi datinile romane vechi. - 415 p. - Index p. 398-402. - Note de subsol. - ISBN 973-642-083-3 : 8.50 lei.

 398(=135.1)   398(=124)   082.1 Mythos

 1. FOLCLOR(obiceiuri)                     2. MITOLOGIE ROMANĂ

 II 84583 ; 39/M38

 

101 -  PAMFILE, TUDOR. Sărbătorile la români : Studiu etnografic [2005] / Tudor Pamfile ; Ediţie şi introducere de Iordan Datcu. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2005.

 431 p. : il. - (Mythos).

 Indice şi glosar p. 410-427.

 Note de subsol.

 ISBN 973-9211-56-9 : 28.00 lei.

 398.332(=135.1)   082.1 Mythos

 1. ETNOGRAFIE(români)                 2. FOLCLOR ROMÂNESC

 III 27823 ; 39/P17

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

50 Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

 

102 -  REICHHOLF, JOSEF. Szántók és mezők világa : A közép-európai kultúrtáj ökológiájáról / Josef Reichholf; Günter Steibach sorozata; Illusztrálta Fritz Wendler; Fordította Schmidt Egon. - Budapest : Magyar Könyvklub, 1999

 224 p. : il. color, fig.; 19,5 cm. - (Természetkalauz ; Ökológiai kötetek).

 ISBN 963-548-854-8 : 26.61 lei.

 574.2(254)   504.75(254)   082.1 Természetkalauz

 1. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR(terenuri arabile).

 II 84534; 50/R40

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

103 -  Betegségenciklópédia / Szerkesztette Kornya László. - Budapest : Springer Tudományos Kiadó, 2002

 vol.; 24 cm.

 ISBN 963-699-159-6.

 vol. 1. - 1191 p. - Index p. 1183-1191. - ISBN 963-699-158-8 : 45.77 lei.

 616-02   616-03

 1. MEDICINĂ CLINICĂ                   2. PATOLOGIE.

 III 27806 ; 61/B50

 

104 -  BHUSHAN, VIKAS. Anatómia a gyakorlatban / Bhushan - Le - Amin; Fordította Igazvölgyi Katalin. - Budapest : Springer Orvosi Kiadó, 2000 (Alföldi Nyomda Rt.).

 [115] p.; 23.5 cm - (Klinikai esetleírások medikusoknak).

 ISBN 963-699-115-4 : 42.02 lei.

 611   082.1 Klinikai esetleírások medikusoknak

 1. ANATOMIE

 III 27816 ; 61/B50

 

105 -  DAHLKE, RÜDIGER. A lélek nyelve : a betegség. A kórképek értelmezése és a betegség adta esély / Rüdiger Dahlke, Dr. med. Peter Fricke és dr. med. Robert Höß együttműködésével; Fordította Angster Mária, Sarankó Márta. - Budapest : Magyar Könyvklub, [1996] (Szekszárdi Nyomda).

 416 p.; 20.5 cm.

 Note p. 405-414.

 ISBN 963-547-683-3 : 27.79 lei.

 616-092.11   613.86   159.9.016.6   159.91

 1. SĂNĂTATE MINTALĂ                             2. IGIENĂ MENTALĂ

 3. FIZIOLOGIE PATOLOGICĂ

 II 84531 ; 61/D12

 

106 -  DECSI TAMÁS. A csecsemőtáplálás szakkönyve / Decsi Tamás. - Budapest-Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2001.

 180 p. : fig.; 24 cm.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Index p. 177-178.

 ISBN 963-9123-08-0 : 48.44 lei.

 613.953   082.1 Dialóg Campus Szakkönyvek

 1. ALIMENTAŢIA COPILULUI                                     2. NUTRIŢIE.

 III 27809 ; 61/D26

 

107 -  Educaţia în Bioetică şi Drepturile Omului în România = Education in Bioethics and Human Rights in Romania / Volum editat de Comisia Naţională a României pentru UNESCO în cadrul Programului de Participare 27243203 ; [Editor Şerban Ursu]. - s.l. : s.n., s.a.

 440 p. : il., graf., tab.

 ISBN (10) 973-0-04447-3 ISBN (13) 978-973-0-04447-8 : 15 lei.

 342.7   179.7   614.253

 1. BIOETICĂ                                      2. CLONAREA UMANĂ

 3. EUTHANASIE                               4. ETICĂ MEDICALĂ

 II 84560 ; 61/E19

 

108 -  FARKAS, EVELYN. Elemente de sănătate publică şi management sanitar / Evelyn Farkas. - Târgu Mureş : University Press, 2006.

 169 p. : tab., graf., fig.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 165.

 Index p. 167-169.

 ISBN (10) 973-7665-12-0 ISBN (13) 978-973-7665-12-6 : 10 lei.

 614.2   65:61

 1. SĂNĂTATE PUBLICĂ                                2. MANAGEMENT SANITAR

 3. OCROTIREA SĂNĂTĂŢII.

 III 27818 ; 61/F22

 

109 -  Gyakorlati allergológia / Szerkesztők Szemere Pál, Nékám Kristóf. - Budapest : Springer Hungarica Kiadó, 1996.

 196 p. : fig.; 19 cm - (Háziorvos könyvek).

 Bibliografie p. 185-186.

 Index p. 187-194.

 ISBN 963-8455-30-6 : 13.76 lei.

 616.218   616-022.8   616-056.4   616-058   082.1 Háziorvos könyvek

 1. ALERGOLOGIE                                             2. BOLI ALERGICE

 II 84530 ; 61/G99

 

110 -  HORVÁTH ERZSÉBET. Gyermekkardiológia a gyakorlatban / Horváth Erzsébet, Fekete Farkas Pál. - Budapest : Springer Orvosi Kiadó, 2000.

 440 p. : fig.; 19 cm.

 Bibliografie p. 419-420.

 Index p. 421-430.

 ISBN 963-699-095-6 : 45.87 lei.

 616.1-053.2   082.1 Háziorvos-továbbképzés

 1. MEDICINĂ CLINICĂ   2. CARDIOLOGIE               3. PEDIATRIE.

 II 84529 ; 61/H82

111 -  JOJA, OLTEA. Psihosomatica între medicină şi cultură : O abordare cognitiv-comportamentală / Oltea Joja. - Bucureşti : Paideia, 2003.

 280 p. - (Colecţia de antropologie ; 6).

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN 973-596-195-4 : 22.94 lei.

 613.24   616.89-008.441.42   082.1 Colecţia de antropologie

 1. ALIMENTAŢIE                                             2. NUTRIŢIE

 3. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

 II 84619 ; 61/J71

 

112 -  KATONA ZSUZSA. Diétás ételek gabonából : A gabonák felhasználása a reformtáplálkozásban, a különböző diétákban és betegségnegelőző szerepük. Receptek, táblázatok. Diétás szakácskönyvek / Katona Zsuzsa. - Budapest : Golden Book Kiadó, 2000 (Nyomdaipari Szolgáltató KKT., Debrecen).

 122 p. : fig., tab.; 18 cm - (Diétás szakácskönyvek).

 Bibliografie p. 121.

 Index p. 122.

 ISBN 963-8232-89-7 : 29.27 lei.

 613.26:633.1   082.1 Diétás szakácskönyvek

 1. CERALE                          2. DIETOTERAPIE                      3. NUTRIŢIE.

 I 18494 ; 61/K24

 

113 -  KHALSA, SHAKTA KAUR. Kundalini - jóga : Tárd fel a benned rejlő képességeket ezzel az egész életedet megváltoztató gyakorlatsorozattal / Shakta Kaur Khalsa; Fordította Tótisz András. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2003

 223 p. : il.; 24 cm.

 Glosar p. 216-217.

 Index p. 218-220.

 ISBN 963-547-879-8 : 38.53 lei.

 133.2   294.527:615.825   613.71   118

 1. YOGA                                              2. CULTURĂ FIZICĂ

 3. EDUCAŢIE SPIRITUALĂ

 III 27814 ; 61/K41

 

 

114 -  KÓMÁR JÓZSEF. Klinikai elektromiográfia / Kómár József, Kiss Gábor. - Budapest : Golden Book Kiadó, 2000.

 244 p. : fig., tab.; 18.8 cm.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Index p. 236-244.

 ISBN 963-9275-03-4 : 52.48 lei.

 616.8-073.7   616.74-073.7

 1. MEDICINĂ CLINICĂ                   2. ELECTROMIOGRAFIE

 3. NEUROLOGIE                                                4. MUŞCHI.

 II 84545 ; 61/K70

 

115 -  MIHĂILESCU, VINTILĂ V. Pe marginea unei gândiri clinice / Vintilă V. Mihăilescu. - Bucureşti : Paideia, 2003.

 236 p.

 Bibliografie p. 235.

 ISBN 973-596-125-3 : 11.93 lei.

 616.082   614.2(498)

 1. MEDICINĂ CLINICĂ                   2. SĂNĂTATE PUBLICĂ

 II 84634 ; 61/M69

 

116 -  PAP ZOLTÁN. Csecsemő- és gyermekgondozás: hasznos tudnivalók szülőknek [2005] / Dr. Pap Zoltán. - 3., javított kiadás. - Marosvásárhely : Mentor, 2005

 240.: il.; 19 cm.

 Glosar p. 194-210.

 Index p. 221-237.

 ISBN 973-9263-56-9 : 15.22 lei.

 613.952/.953   613.22   159.922.7

 1. IGIENA COPILULUI                                     2. IGIENA NOU-NĂSCUTULUI

 3. PSIHOLOGIA COPILULUI                          4. PSIHOLOGIA VÂRSTELOR

 II 84536 ; 61/P28

 

117 -  Principles and Practice of Nurse Anesthesia

 / Edited by Wynne R. Waugman, Scot D. Foster, Benjamin M. Rigor. - 2nd ed. - Norwalk, Connecticut : Appleton and Lange, s.a. (Printed in the United States of America).

 897 p. : il., tab., graf.

 Bibliografie la sfârşit de capitol.

 Note de subsol.

 Index p. 837-897.

 ISBN 0-8385-7962-0 : 50 lei.

 616-089.5   615.21/.26   612

 1. ANESTEZIA                                  2. ASISTENŢI MEDICALI.

 IV 6319 ; 61/P92

 

118 -  SCHUTT, KARIN. A víz - a szépség és a jó közérzet forrása : A víz gyógyító erejének céltudatos felhasználása : Vízi torna a sportos alakért. A panaszok és a stressz egyszerű "elmosása". Otthoni thalassoterápia / Karin Schutt; Fordította Kiszlinger Henrietta. - [Kaposvár] : Holló és Társa Könyvkiadó, [2002] (Kaposvári Nyomda Kft.).

 96 p. : il. color; 22 cm.

 Anexe p. 92-96.

 ISBN 963-684-038-5 : 33.03 lei.

 615.838   613.3   646.7

 1. MEDICINĂ ALTERNATIVĂ                      2. HIDROTERAPIE

 III 27812 ; 61/S35

 

119 -  WAGNER, FRANZ. Akupresszúra : A gyógyító pontok : Gyors önsegély gyakori panaszok, fájdalmak ujjnyomással történő gyógyításához, energiafeltöltéshez és a belső nyugalom megteremtéséhez percek alatt / Dr. Franz Wagner; Fordította Kovács Melinda. - [Kaposvár] : Holló és Társa Könyvkiadó, 2001 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 96 p. : il. color; 22 cm.

 Anexe p. 93-95.

 ISBN 963-9388-03-3 : 33.03 lei.

 615.821   615.89

 1. SĂNĂTATE MINTALĂ                             2. FIZIOLOGIE PATOLOGICĂ

 3. ACUPRESURA                                              4. MEDICINĂ ALTERNATIVĂ.

 III 27813 ; 61/W14

 

 

63 Agricultură. Silvicultură

 

120 -  KREUTER, MARIE-LUISE. Biokert : munkanaptárral / Marie-Luise Kreuter; Fordította Imre Ferenc, Winkler Ferenc. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2002 (Brepols).

 359 p. : il. color; 24.5 cm.

 Bibliografie p. 344-345.

 Index p. 346-357.

 ISBN 963-547-791-0 : 59.63 lei.

 635.017/018   631.86/.87

 1. GRĂDINĂRIT(sfaturi)                  2. HORTICULTURĂ

 III 27811 ; 635/K82

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

121 -  BÜHLER, REGINA. Patchwork : Foltvarrás és -tüzés (quilt). Alapfokú tanfolyam. Színes minták / Regina Bühler, Susanne Klar; Fordította Varga Judit. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004 (Kossuth Nyomda Rt.).

 68 p. : il. color; 27 cm.

 ISBN 963-9207-93-4 : 15.04 lei.

 645.5:646.21

 1. LUCRU MANUAL                                        2. DECORAŢIUNI INTERIOARE

 3. AMENAJAREA LOCUINŢEI

 IV 6315 ; 643/649/B89

 

122 -  JOOSTEN, YVONNE. Gyerekzsúr : Barkácsolás, játékok, arcfestés, jelmezek, dekorációk / Yvonne Joosten; Fordította Varga Zsófia. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004

 94 p. : il. color; 27 cm.

 ISBN 963-9207-94-2 : 15.04 lei.

 642.78   371.381   645.5

 1. LUCRU MANUAL                                        2. DECORAŢIUNI INTERIOARE

 3. AMENAJAREA LOCUINŢEI                     4. ORNAMENTE.

 643/649/J73

 

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

72  Arhitectură

 

123 -  CĂTĂLUI, IULIAN. Biserici fortificate din judeţul Braşov : O sinteză şi un dicţionar / Iulian Cătălui. - Barşov : Orator, 2005 (Yolans Com S.R.L.).

 350 p. : [3] pl. color, il.

 Glosar p. 319-335.

 Bibliografie p. 337-350.

 Lucrarea a apărut sub egida Bibliotecii Judeţene "George Bariţiu" Braşov.

 ISBN 973-7630-02-5 : 20 lei.

 726.54(498-35 Braşov)   94(=112.2 saşi)(498-35 Braşov)

III 27821 ; 72/C29

73/76  Arte plastice

 

124 -  Buday György és Kolozsvár : álom egy Solveig-házról : Esszék, tanulmányok, levelek, visszaemlékezések

 / Szerkesztette Cseke Péter. - Kolozsvár : Komp-Press, 2006.

 240 p. : il.; 24.5 cm.

 Note la sf. capitolelor.

 Indexul ilustraţiilor p. 240.

 ISBN (13) 978-973-9373-67-8 : 11 lei.

 929 Buday György   76 Buday György

III 27844 ; 76/B88

77  Artă şi tehnică foto

 

125 -  STASINOPOULOU, DIMITRA. I Roumania tis Kartias Mou = România inimii mele / Fotografii - Texte Dimitra Stasinopoulou ; Traducere în limba română Elena Lazăr ; Redactor Dimitris Ananiadis. - s.l. : Editura Mihalis Toubis A.E., 2005.

 347 p. : il. color.

 Notă biografica p.2.

 ISBN 960-630-869-3 : 80 lei.

 908(498)(084)   77

IV 6321 ; 77/S79

78 Muzică

 

126 -  BRUMARU, AUREL ION. Fiinţa muzicală / Aurel Ion Brumaru. - Cluj Napoca : Grinta, 2005.

 Vol.

                  Vol.1. - 2005. - 162 p. - Note la sfârşitul unor capitole.

   ISBN 973-7651-13-8 : 12 lei.

 78:111.12   111.12:78

 1. CRITICĂ MUZICALĂ

 II 84647 ; 78(100)/B85

 

127 -  GHECIU, RADU. Mozart / Radu Gheciu. - Bucureşti : Editura Muzicală, 2005.

 169 p.; 21 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 973-42-0411-4 : 10 lei.

 78.071.1(436) Mozart, W. A.   929 Mozart, Wolfgang Amadeus

II 84648 ; 78.071.1/M92G

 

128 -  MOUËLLIC, GILLES. Jazz şi cinema / Mouëllic Gilles. - Cluj Napoca : Grinta, s.a.

 208 p.

 Note de subsol.

 Glosar p. 199-203.

 ISBN 973-7924-81-9 : 20 lei.

 785.161(100)   791.43(100)   785.161(100):791.43(100)   

 791.43(100):785.161(100)

II 84644 ; 785/M92

 

129 -  SLĂTINEANU, STROE CONSTANTIN.  Obiectiv şi subiectiv în muzică : Fundamentarea ştiinţifico - matemetică a legilor muzicii / Stroe Constantin Slătineanu ; Consultanţă ştiinţifică prof. dr. Veturia Timoftache. - Bucureşti : ARC 2000, 2006 (ARC 2000 s.r.l.).

 278 p. : tab., fig., n. muz., grafice.

 Note de subsol.

 Note biobibliografice p. 183-186.

 Anexe p. 189-268.

 ISBN (10) 973-7703-20-0 ISBN (13) 978-973-7703-20-0 : 15 lei.

 781.1

 1. TEORIA MUZICII                         2. MUZICĂ                3. CONTRAPUNCT

 III 27817 ; 781/S63

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

130 -  BULUŢĂ, GHEORGHE. Povestea norocului : 100 de ani cu Loteria Română / Gheorghe Buluţă, Sultana Craia, Dan Huliera. - Bucureşti : Compania Naţională "Loteria Română", 2006.

 296 p. : ik. color.; fig.; 24 cm.

 Bibliografie selectivă p. 281-283.

 Opis legislativ p. 285-293.

 ISBN 973-567-512-9 : 30 lei.

 794.93(498)"1906/2006".09   336.789(498)   336.265(498)   347.765(498)

 1. LOTERIE                         2. JOCURI DE NOROC.

 III 27845 ; 793/794/B91

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

82  Literatură

 

131 -  BRILL, TONY. Tipologia legendei populare româneşti / Tony Brill. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2005

 vol. - (Colecţia Naţională de Folclor).

 Lucrare apărută sub egida: Academia Română, Institutul de Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu".

 ISBN 973-642-078-7.

 vol.1 : Legenda etiologică / Prefaţă de Sabina Ispas ; Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de I. Oprişan. - 655 p. - Note de subsol.

  ISBN 973-642-079-5 : 50.00 lei.

 821.135.1.09-91(083.8)   019.9:821.135.1-91   821.135.1-91:019.9  

 082.1 Colecţia Naţională de Folclor

 1. CRITICĂ LITERARĂ                   2. FOLCLOR LITERAR(România)

 3. LEGENDE POPULARE                 4. CREDINŢE POPULARE.

 III 27822 ; 82-91/B83

 

132 -  COCCHIARA, GIUSEPPE. Istoria folcloristicii europene : Europa în căutare de sine / Giuseppe Cocchiara ; Traducere din limba italiană de Michaela Şchiopu. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2004 (Fed Print).

 431 p. - (Mythos).

 Titl. orig. : Storia del folklore in Europa.

 ISBN 973-642-059-0 : 20.00 lei.

 398(4)(091)   82.09-91=135.1   082.1 Mythos

 1. FOLCLOR LITERAR(studiu)                       2. CRITICĂ LITERARĂ.

 II 84582 ; 82-91/C58

 

133 -  GASTER, MOZES. Studii de folclor comparat / Mozes Gaster ; Ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Petre Florea. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2003.

 431 p. - (Mythos).

 Indice p. 421-429.

 ISBN 973-642-039-6 : 6.50 lei.

 821.135.1.09-91   82.09-91=135.1   398(498)   082.1 Mythos

 1. FOLCLOR LITERAR(studii)       

 2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 84581 ; 82-91/G23

 

134 -  KUZIAK, MICHAł. Tanuljunk meg írni! : A kérvénytől a szakdolgozatig / Michał Kuziak, Sławomir Rzepczyński; Fordította Ábrán László. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2004.

 336 p.; 23.3 cm.

 Bibliografie p. 334.

 ISBN 963-549-085-2 : 40.27 lei.

 821.511.141.0   651.7   001.81   82.0

 1. TEHNICA MUNCII INTELECTUALE

 III 27815 ; 82.0/.02/K96

135 -  Székely népballadák [Benedek Elek] / Összeállította Benedek Elek. - Üllő : Regun Press Kiadó, s.a.

 80 p.; 20 cm.

 ISBN 963-745-910-3 : 3.49 lei.

 398.87   821.511.141-91

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(balade populare)

 2. FOLCLOR LITERAR(secuiesc).

 82-91/S99

 

136 -  TĂNĂSESCU, ANTOANETA. Sinteze de teorie literară / Antoaneta Tănăsescu. - Bucureşti : Paideia, 2004.

 144 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-596-239-X : 11.93 lei.

 82.0/.02=135.1

 1. TEORIE LITERARĂ

 II 84624 ; 82.0/.02/T17

82.09  Critică literară

 

137 -  BHOSE, AMITA. Eminescu [Bhose, Amita] / Amita Bhose ; Ediţie îngrijită de Mihai Dascal, Carmen Muşt-Coman ; Note de Mihai Dascal. - Bucureşti : Casa de Presă şi Editură Mihai Dascal, 2001 (Lumina Tipo).

 566 p. - (Studii. Cercetări. Sinteze.).

 Note de subsol.

 Bibliografie la sfârşitul unir capitole.

 Note p. 503-561.

 ISBN 973-99532-4-7 : 10 lei.

 082.1 Studii. Cercetări. Sinteze   82.09

 1. BUDDHISM                                   2. COSMOGONIA INDIANĂ

 3. EMINESCU, MIHAI                      4. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică).

 II 84550 ; 82.09/B40

 

138 -  DRIMBA, OVIDIU. Istoria teatrului universal : Ediţie definitivă / Ovidiu Drimba. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2005 (Fedprint).

 351 p. : il.

 Tabel cronologic p. 312-340.

 Bibliografie p. 341-346.

 ISBN 973-9399-75-4 : 17.00 lei.

 792(091):929   929:792(091)   792.01(100)"-/19"   82.09-2=135.1

 1. CRITICĂ LITERARĂ(teatru)                      2. ISTORIA TEATRULUI

 II 84586 ; 82.09/D83

 

139 -  DRIMBA, OVIDIU. Studii şi eseuri de literatură universală / Ovidiu Drimba. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2006

 462 p. : il. - (Sinteze).

 Index p. 447-462.

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-642-093-0 ISBN (13) 978-973-642-093-1 : 37.00 lei.

 82.09=135.1   082.1 Sinteze

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

 III 27825 ; 82.09/D83

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

140 -  BRYANT, LYNNE. O inimă încrezătoare / Lynne Bryant ; Traducere de Sanda Socoliuc. - Bucureşti : Editura Miron, 1994.

 272 p. - (Loveswept).

 Note de subsol.

 Titlul original : Believing Heart.

 ISBN 973-95056-6-8 : 1 leu.

 082.1 Loveswept   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 821.111/B85

 

141 -  COOK, ROBIN. Járvány / Robin Cook; Fordította Krasznai Márton. - 3. kiadás. - s.l. : I.P.C. Könyvek, 1989

 424 p.; 17.7 cm.

 Titlul original : Outbreak.

 ISBN 963-635-196-1 : 18.35 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18496 ; 821.111/C70

142 -  COOK, ROBIN. Méreg [1998] / Robin Cook; Fordította Fazekas László. - s.l. : I.P.C. Könyvek, 1998.

 400 p.; 18 cm.

 Titl. orig. : Toxin.

 ISBN 963-635-300-X : 27.71 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 821.111/C70

 

143 -  COOK, ROBIN. Ragály [Cook, Robin] / Robin Cook; Fordította Morcsányi Géza. - 3. kiadás. - s.l. : I.P.C. Könyvek, 1996 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 400 p.; 18 cm.

 Titlul original : Contagion.

 ISBN 963-635-284-4 : 27.71 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18495 ; 821.111/C70

 

144 -  FOLLETT, KEN. A Tű a szénakazalban / Ken Follett ; Fordította Szíjgyártó László. - Budapest : Gabo Kiadó, s.a. (Borsodi Nyomda).

 375 p.; 17 cm.

 Titl. orig. : The Eye of the Needle.

 ISBN 963-9421-39-1 : 27.52 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18497 ; 821.111/F77

 

145 -  MACLAINE, SHIRLEY. Nincs lehetetlen : Fedezd fel magadnak a világot! / Shirley MacLaine ; Fordította Módos Magdolna; Szerkesztette Zsámboki Mária. - Budapest : Édesvíz Kiadó, 2004 (Alföldi Nyomda Rt.).

 275 p.; 20.5 cm.

 ISBN 963-528-815-8 : 48.26 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84544 ; 821.111/M12

146 -  MACLAINE, SHIRLEY. Póráz nélkül : A világ egy kutya szemével / Shirley MacLaine ; Fordította Módos Magdolna; Szerkesztette Zsámboki Mária. - Budapest : Édesvíz Kiadó, 2004 (Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt.).

 202 p.; [16] p. il. color; 20.5 cm.

 Titl. orig. : Out on a Leash.

 ISBN 963-528-785-2 : 44.54 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84532 ; 821.111/M12

 

147 -  POE, EDGAR ALLAN. The Gold Bug = Cărăbuşul de Aur / Edgar Allan Poe ; Traducere şi ediţie îngrijită de Agop Bezerian. - Ediţie bilingvă. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2003.

 143 p. : il.

 Vocabular p. 132-142.

 ISBN 973-642-030-2 : 6.00 lei.

 821.111(73)-32=135.1   821.111(73)-34=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(nuvelă)

 II 84593 ; 821.111/P74

 

148 -  SMITH, WILBUR. Lángoló part / Wilbur Smith; Fordította Süle Gábor. - Budapest : Delej, 2002.

 536 p.; 20 cm.

 Titl. orig. : The burning shore.

 ISBN 963-9124-25-7 : 40.55 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84537 ; 821.111/S64

 

149 -  SMITH, WILBUR. A tigris szeme / Wilbur Smith; Fordította Boreczky Elemér. - Budapest : Delej, 2002.

 333 p.; 20 cm.

 ISBN 963-9124-37-0 : 40.55 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84535 ; 821.111/S64

821.112.2  Literatură germană

 

150 -  KANT, IMMANUEL. Scrisori din anii de tăcere (1770-1788) / Immanuel Kant ; Traduceri de Lia Baltador, Mihai-Andrei Todoca şi Adriana Pop ; Studiu introductiv şi note Adriana Pop. - Cluj Napoca : Grinta, s.a.

 139 p. - (Mica bibliotecă de filosofie germană).

 Note de subsol.

 Note p. 131-138.

 ISBN 973-7924-51-7 : 7 lei.

 082.1 Mica bibliotecă de filosofie germană   821.112.2-6 = 135.1   

 821.112.2-6"1770/1788"=135.1

 1. FILOZOFIE GERMANĂ(Kant, Imanuel)

 2. LITERATURĂ GERMANĂ(scrisori).

 II 84639 ; 821.112.2/K20

821.133.1  Literatură franceză

 

151 -  Perrault-mesék : Charles Perrault történetei nyomán . - s.l. : Elektra Kiadóház, 2005.

 vol.; 29 cm.

                  vol. 1 : Hamupipőke; Hüvelyk Matyi; Csipkerózsika. - 48 p. : il. color. - ISBN 963-7053-22-0 : 24.22 lei.

 vol. 2 : Csizmás Kandúr; Piroska és a farkas; Tarajos János. - 48 p. : il. color. - ISBN 963-7053-23-9 : 24.22 lei.

 821.133.1-93-34=511.141   082.1 Mesés mesék

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti).

 821.133.1/P52

 

152 -  VERNE, JULES. A Barsac expedició különös története / Jules Verne; Fordította Dáné Tibor; Illusztrálta Fabó Attila László. - Budapest : Unikornis Kiadó, 2001.

 382 p. : il.; 19.3 cm - (Jules Verne összes művei ; 47).

 Glosar p. 375-377.

 ISBN 963-427-214-2 ISBN 963-427-424-2 : 24.77 lei.

 821.133.1-32=511.141   082.1 Jules Verne összes művei

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri).

 821.133.1/V48

153 -  VERNE, JULES. Branicanné asszonyság / Jules Verne; Fordította Kováts Miklós; Illusztrálta Fabó Attila László. - Budapest : Unikornis Kiadó, 1999 (Gyomai Kner Nyomda Rt.).

 368 p. : il.; 19.5 cm - (Jules Verne összes művei ; 22).

 Titlul original : Mistress Branican.

 ISBN 963-427-214-2 ISBN 963-427-306-8 : 22.57 lei.

 821.133.1-32=511.141   082.1 Jules Verne összes művei

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri).

 821.133.1/V48

 

154 -  VERNE, JULES. Dráma Mexikóban ...; Költemények / Jules Verne; Fordította Benyhe János, MAjtényi Zoltán, Sallay Gergely; Illusztrálta Fabó Attila László. - Budapest : Unikornis Kiadó, 2000.

 352 p. : il.; 19.5 cm - (Jules Verne összes művei ; 36).

 Note p. 331-342.

 Glosar p. 343-347.

 ISBN 963-427-214-2 ISBN 963-427-374-2 : 22.57 lei.

 821.133.1-32=511.141   082.1 Jules Verne összes művei

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(antologie).

 821.133.1/V48

 

155 -  VERNE, JULES. Egy sorsjegy története / Jules Verne; Fordította Veressné Deák Éva; Illusztrálta Fabó Attila László. - Budapest : Unikornis Kiadó, 1998

 192 p. : il.; 19.5 cm - (Jules Verne összes művei ; 15).

 Note de subsol.

 Biografie p. 161-174.

 Postfaţă p. 175-184.

 Glosar p. 185-188.

 Titl. orig. : Un billet de loterie.

 ISBN 963-427-214-2 ISBN 963-427-266-5 : 22.57 lei.

 821.133.1-32=511.141   082.1 Jules Verne összes művei

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri).

 821.133.1/V48

 

 

 

156 -  VERNE, JULES. Hector Servadac / Jules Verne; Fordította Bartócz Ilona; Illusztrálta Fabó Attila László. - Budapest : Unikornis Kiadó, 1999.

 348 p. : il.; 19.5 cm - (Jules Verne összes művei ; 23).

 Glosar p. 343-344.

 ISBN 963-427-214-2 ISBN 963-427-303-3 : 22.57 lei.

 821.133.1-32=511.141   082.1 Jules Verne összes művei

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri).

 821.133.1/V48

 

157 -  VERNE, JULES. A robinsonok iskolája / Jules Verne; Fordította Sulyok Katalin; Illusztrálta Fabó Attila László. - Budapest : Unikornis Kiadó, 2002.

 224 p. : il.; 19.5 cm - (Jules Verne összes művei ; 59).

 Glosar p. 215-223.

 Titl. orig. : L'ecole des Robinsons.

 ISBN 963-427-214-2 ISBN 963-427-473-0 : 25.50 lei.

 821.133.1-32=511.141   082.1 Jules Verne összes művei

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri).

 821.133.1/V48

 

158 -  VERNE, JULES. Róma ostroma és más elbeszélések / Jules Verne; Fordította Kováts Miklós; Illusztrálta Sárkány Győző. - Budapest : Unikornis Kiadó, 1998

 228 p. : il.; 19.5 cm - (Jules Verne összes művei ; 13).

 Titlul original : San Carlos et autres récits inédits.

 ISBN 963-427-214-2 ISBN 963-427-264-9 : 22.57 lei.

 821.133.1-32=511.141   082.1 Jules Verne összes művei

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri).

 821.133.1/V48

 

159 -  VERNE, JULES. Zakariás mester és más elbeszélések / Jules Verne; Fordította Timár György és Klumák István; Illusztrálta Fabó Attila László. - Budapest : Unikornis Kiadó, 2002 (Széchenyi Nyomda).

 232 p. : il.; 19.5 cm - (Jules Verne összes művei ; 58).

 Glosar p. 223-230.

 ISBN 963-427-214-2 ISBN 963-427-472-2 : 25.50 lei.

 821.133.1-32=511.141   082.1 Jules Verne összes művei

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri).

 821.133.1/V48

821.135.1  Literatură română

 

160 -  BARBU, VASILE. Ultima noapte de păcat : [Poezii] / Vasile Barbu. - Drobeta Turnu Severin : Lumina, s.a.

 58 p.

 Carte cu dedicaţie din partea autorului.

 ISBN 963-9063-48-10 : 3 lei.

 821.135.1(497.113)-1

II 84570D ; 821.135.1/B30

 

161 -  BLOJ, SORINA. Condamnată la viaţă : Poeme / Sorina Bloj. - Târgu Mureş : Tipomur, 2001.

 48 p.

 ISBN 973-8021-01-4 : 5 lei.

 821.135.1-1

II 84553 ; 821.135.1/B58

 

162 -  BLOJ, SORINA. Iubire pe viaţă şi moarte : Poeme / Sorina Bloj. - Târgu Mureş : Tipomur, 2002.

 56 p.

 ISBN 973-8021-63-4 : 5 lei.

 821.135.1-1

II 84554 ; 821.135.1/B58

 

163 -  BLOJ, SORINA. Neliniştea ciutei : Poeme / Sorina Bloj. - Târgu Mureş : Tipomur, 2006.

 68 p.

 Carte cu dedicaţiedin partea autoarei.

 ISBN 973-721-019-0 : 7 lei.

 821.135.1-1

II 84555D ; 821.135.1/B58

 

 

164 -  BULGĂR, GHEORGHE. Literatura şi limbajul / Gheorghe Bulgăr. - Bucureşti : Vestala, 2002 (Fed Print).

 333 p. : il.

 Note de subsol.

 ISBN 973-9418-58-9 : 10.00 lei.

 821.135.1.09

 1. CRITICĂ LITERARĂ.

 II 84584 ; 821.135.1.09/B91

 

165 -  BUZAŞI, ION. Pagini vechi şi noi despre Andrei Mureşanu : Antologie / Ion Buzaşi, Vasile Iuga de Sălişte. - Cluj-Napoca : Editura "Dragoş Vodă", 2006.

 512 p. : il.; 24.7 cm.

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-8274-18-4 ISBN (13) 978-973-8274-18-1 : 55 lei.

 929 Mureşanu, Andrei   821.135.1.09 Mureşanu, Andrei

 1. CRITICĂ LITERARĂ(Mureşanu, Andrei)

III 27841 ; 821.135.1.09/M96B

 

166 -  Caiet de dramaturgie : Texte scrise de copii şi transcrise de Gheorghe Hibovski . - Piatra Neamţ : Nona, [2003].

 Vol. - (Teatrul de joacă).

  Vol.2. - 2004. - 115 p. : il. color. - Carte apărută sub egida Bibliotecii Judeţene G.T. Kirileanu Neamţ. - ISBN 973-7979-02-8 : 8 lei.

  Vol.3. - 2005. - 103 p. : il. color. - Carte apărută sub egida Bibliotecii Judeţene G.T. Kirileanu Neamţ. - ISBN 973-7979-20-6 : 8 lei.

 821.135.1-93-2

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru pentru copii).

 821.135.1/C12

 

167 -  CARAGIALE, ION LUCA. Vígjátékok / Ion Luca Caragiale; Kacsir Mária fordításában. - Kolozsvár : Kriterion Könyvkiadó, 2005 (Pro-Print).

 259 p.; 20 cm.

 ISBN 973-26-0824-2 : 16.51 lei.

 821.135.1-2=511.141

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru).

 II 84538 ; 821.135.1/C23

168 -  CĂLINESCU, GEORGE. Estetica basmului / G. Călinescu. - s.l. : Pergamon, 2006 (Fabrica de cărţi).

 304 p.

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-87396-0-8 ISBN (13) 978-973-87396-0-4 : 25 lei.

 821.135.1.09-34

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică).

 II 84605 ; 821.135.1.09/C14

 

169 -  CIOBANU, GHEORGHE A.M. Scrieri [Ciobanu, Gheorghe A.M.] / Gheorghe A.M. Ciobanu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Ştiinţă şi Tehnică, 2004.

 5 vol.

  Vol.1 : Muzica. - 319 p. - ISBN 973-86861-2-1 : 10 lei.

  Vol.2 : Litera. - 256 p. - ISBN 973-86861-3-X : 8 lei.

  Vol.3 : Plastica 1. - 191 p. - ISBN 973-86861-4-8 : 6 lei.

  Vol.4 : Plastica 2. - 190 p. - ISBN 973-86861-5-6 : 6 lei.

  Vol.5 : Varia. - 256 p. - ISBN 973-86861-6-4 : 8 lei.

 821.135.1-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 II 84562 (V.1-5) ; 821.135.1/C51

 

170 -  CUBLEŞAN, CONSTANTIN. Eminescu în privirile criticii / Constantin Cubleşan. - Cluj Napoca : Grinta, s.a.

 289 p.

 Note de subsol.

 Index p. 275-285.

 ISBN 973-7924-93-2 : 15 lei.

 821.135.1.09 Eminescu, Mihai

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică).

 II 84641 ; 821.135.1.09/E48C

 

171 -  CUBLEŞAN, CONSTANTIN. Eminescu în reprezentări critice / Constantin Cubleşan. - Cluj Napoca : Grinta, s.a.

 255 p.

 Note de subsol.

 Index p. 245-252.

 ISBN 973-7924-16-9 : 8 lei.

 821.135.1.09 Eminescu, Mihai

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică).

 II 84642 ; 821.135.1.09/E48C

 

172 -  DOBRE, ILIE. Blestemul pasiunii : Roman / Ilie Dobre ; Editor Călin Vlasie. - Piteşti : Paralela 45, 2006.

 240 p.

 ISBN (10) 973-697-660-2 ISBN (13) 978-793-697-660-1 : 8 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 84568 ; 821.135.1/D58

 

173 -  GAGHII, ION. Rătăcit în Babilon : [poezie] / Ion Gaghii. - Giurgiu : Cronos, 2006.

 75 p.

 ISBN 973-7805-04-6 : 3 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 I 18501 ; 821.135.1/G13

 

174 -  GĂTĂIANŢU, PAVEL. Európa = Europa : [Poezii] / Pavel Gătăianţu ; Magyar nyelvre fordította Varga Erzsébet. - Uzdin [Serbia] : Societatea Literar Artisică Tbiscus, s.a.

 67 p.

 ISBN 86-82217-77-5 : 4 lei.

 821.135.1(497.113)-1=511.141

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 84571 ; 821.135.1/G24

 

175 -  Glume, epigrame-n dar la suflet de pensionar

 . - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2002.

 72 p.

 Lucrare apărută sub egida : Casa de ajutor reciproc a pensionarilor Turda.

 Carte cu dedicaţie.

 ISBN 973-686-251-8 : 8.50 lei.

 821.135.1-82   821.135.1-7   821.135.1-36   821.135.1-17

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 II 84654 D ; 821.135.1-82/G62

 

176 -  LASZLO ALEXANDRU. Toate pînzele sus! : Polemici / Laszlo Alexandru. - Cluj Napoca : Grinta, 2005.

 219 p.

 Index p. 207-218.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7651-04-9 : 16 lei.

 821.135.1-92   821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(polemici).

 II 84645 ; 821.135.1/L30

 

177 -  MAIORESCU, TOMA GEORGE. Sub 50 de stele / Toma George Maiorescu. - [Bucureşti] : Vinea, 2001

 184 p.

 ISBN 973-8234-09-3 : 5 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 III 27833 ; 821.135.1/M16

 

178 -  NECULA, I. Cioran de la identitatea popoarelor la neantul valah / I. Necula. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2003

 191 p.

 Rezumat în lb. franceză.

 Indice.

 Note de subsol.

 ISBN 973-642-032-9 : 9.00 lei.

 11/13   821.135.1-4   821.135.1.09   929 Cioran, Emil

 1. FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ(Cioran, Emil)

 II 84594 ; 821.135.1.09/C53N

 

179 -  NECULA, VIRGIL. Cărări întortocheate / Virgil Necula. - Cluj Napoca : Napoca Star, 2004.

 360 p.

 ISBN 973-647-242-6 : 12 lei.

 821.135.1-34

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 84566 ; 821.135.1/N34

180 -  NECULA, VIRGIL. Medic în lumea contemporană / Virgil Necula. - Târgovişte : Bibliotheca, 2003

 295 p. : il. - (Romanul contemporan [Târgovişte]).

 ISBN 973-8413-24-9 : 10 lei.

 082.1 Romanul contemporan   821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 84564 ; 821.135.1/N34

 

181 -  NECULA, VIRGIL. Satul învăţătorilor maziliţi / Virgil Necula. - Cluj Napoca : Napoca Star, s.a.

 215 p.

 ISBN 973-647-312-0 : 10 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 84565 ; 821.135.1/N34

 

182 -  OPRIŞAN, IONEL. Opera lui Mihail Sadoveanu / Ionel Oprişan. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2004 (Fed Print).

 vol. - (Sinteze).

 ISBN 973-642-054-X.

 vol.1 : Natură-om-civilizaţie în opera lui Mihail Sadoveanu. - 447 p. : il. - Bibliogr. p. 395-423. - Rezumat în lb. engleză. - Indice p. 433-441. - Note de subsol. - ISBN 973-642-057-4 : 20.00 lei.

 821.135.1.09   929 Sadoveanu, Mihail   082.1 Sinteze

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 84598 ; 821.135.1.09/S13-O

 

183 -  PANAITESCU, VIORICA. Lecţia de gramatică : Proză scurtă / Viorica Panaitescu. - Bucureşti : Amurg sentimental, 2005.

 98 p.

 ISBN 973-678-059-7 : 3 lei.

 821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă).

 I 18500 ; 821.135.1/P19

 

 

 

184 -  PREDESCU, OVIDIU. În umbra gândului : Despre om şi sensul existenţei lui / Ovidiu Predescu. - Bucureşti : Paideia, 2005.

 126 p.

 ISBN 973-596-262-4 : 6.88 lei.

 821.135.1-84

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(cugetări).

 II 84628 ; 821.135.1/P90

 

185 -  SANDU, ILEANA. Acord final la o poveste neterminată / Ileana Sandu. - Târgu Mureş : Ardealul, 2006.

 153 p.

 ISBN 973-8406-13- : 6 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 84561 ; 821.135.1/S20

 

186 -  Satira şi umorul la românii din Voivodina : antologie / Ediţie îngrijită de Vasile M. Barbu. - Timoşoara : Augusta ; Uzdin, Iugoslavia : Societatea Literar Artisică Tbiscus, 2001 (Carbeit S.R.L.).

 268 p. : il.

 ISBN 973-8284-44-4 : 8 lei.

 821.135.1(497.113)-82

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

 II 84569D ; 821.135.1/S26

 

187 -  Surâsul metaforei : Concursul Naţional de Creaţie Literară "Petre Ghelmez"- Ediţia a IV-a - Giurgiu / Redactor Ion Gaghii. - Giurgiu : Cronos, 2006.

 126 p.

 ISBN (10) 973-7805-07-0 ISBN (13) 978-973-7805-07-2 : 6 lei.

 821.135.1-1(082)   821.135.1-32(082)   06.063:821.135.1(498)"2006"

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie pt.copii).

 II 84573 ; 821.135.1/S95

 

 

 

188 -  TEODORESCU, G. DEM. Istoria limbii şi literaturii române : De la începuturi până la 1882 / G. Dem. Teodorescu ; Ediţie îngrijită, note şi bibliografie de Ileana Ene ; Prefaţă de Virgiliu Ene. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2002

 463 p. : il.

 Bibliografie p. 447-456.

 Note de subsol.

 ISBN 973-642-017-5 : 15.00 lei.

 821.135.1(091)"-/18"   821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 84585 ; 821.135.1.09/T38

 

189 -  ZAHARIA-FILIPAŞ, ELENA. Studii de literatură feminină / Elena Zaharia Filipaş. - Bucureşti : Paideia, 2004.

 176 p.

 ISBN 973-596-222-5 : 13.76 lei.

 821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 84626 ; 821.135.1.09/Z18

821.16  Literaturi slave

 

190 -  BARBU, VASILE. Flaširani bluz : Boemska poezija / Vasile Barbu. - Uzdin [Iugoslavia] : Tibiscus, 2006.

 40 p.

 Bibliografie p. 40.

 Carte cu dedicaţie din partea autorului.

 ISBN 86-82217-76-7 : 2 lei.

 821.163.41-1

 1. LITERATURĂ SÂRBĂ(poezie).

 I 18499D ; 821.16/.19/B30

 

 

 

 

821.511.141  Literatură maghiară

 

191 -  ADORJÁNI NAGY ARANKA. Párbeszéd : Versek / Adorjáni Nagy Aranka. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Erdélyi Református Egyházkerület, 2006.

 220 p.

 ISBN 973-7971-06-X : 6 lei.

 821.511.141(498)-1

III 27829 ; 821.511.141/A22

 

192 -  BÁNFFY KATALIN. Ének az életből / Bánffy Katalin. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Polis Könyvkiadó, 2005

 295 p. : il.

 ISBN 973-8341-62-0 : 12 lei.

 821.511.141-312.6

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman biografic)

 II 84548 ; 821.511.141/B26

 

193 -  BENEDEK ELEK. Mirkó király és a bűbájos / Benedek Elek; Illusztráció Deák Barna. - Sepsiszentgyörgy : Társ kiadó, 2006.

 127 p. : il.; 20 cm.

 ISBN 973-87733-1-8 : 5.05 lei.

 821.511.141(498)-93-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti).

 821.511.141/B44

 

194 -  BÍRÓ BÉLA. A tragédia / Bíró Béla. - Budapest : Liget Műhely Alapítvány ; Kolozsvár [Cluj Napoca] : Polis Könyvkiadó, 2006.

 248 p. - (Paradoxona).

 Bibliografie p. 214-229.

 Index p. 230-239.

 Rezumat în limba română şi engleză p. 242-245.

 ISBN 963-9363-45-6 ISBN 973-8341-72-X : 10 lei.

 821.511.141.09

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară).

 II 84547 ; 821.511.141.09/B54

195 -  DEMÉNY PÉTER. Visszaforgatás / Demény Péter. - Kolozsvár : Koinónia, 2006.

 190 p. - (Éneklő Borz).

 ISBN (10) 973-7605-32-2 ISBN (13) 978-973-7605-32-6 : 10 lei.

 821.511.141(498.4)-32   082.1 Éneklő Borz

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză).

 II 84656 ; 821.511.141/D29

 

196 -  ERŐSDY IDA, PÁTER ERNŐNÉ. Fények és árnyak : Dokumentumjellegű önéletrajz / Páter Ernőné Erősdy Ida. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Erdélyi Református Egyházkerület, 2006.

 275 p.

 ISBN 973-7971-07-8 : 12 lei.

 821.511.141(498)-312.6

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman biografic).

 II 84606 ; 821.511.141/E71

 

197 -  FEKETŰ CSABA. Aventurile lui Azorică / Feketű Csaba ; Traducere Victoria Milescu ; Text Feketű Csaba. - Bucureşti : Flamingo GD, 2004 (Slovart Print s.r.o.).

 [105] p. : il. color.

 ISBN 973-9371-93-0 : 27.43 lei.

 087.5   821.511.141-93-34=135.1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

 821.511.141/F33

 

198 -  GAZDA FERENC. Elrabolt esztendők : 1956-1964 / Gazda Ferenc. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Polis Könyvkiadó, 2006 (Gewalt Promotion).

 275 p.

 ISBN 973-8341-73-6 : 10 lei.

 821.511.141-312.6"1956/1964"

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman biografic).

 II 84546 ; 821.511.141/G27

 

 

 

199 -  HATHÁZI ANDRÁS. A hetérák tudománya : Drámák / Hatházi András. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Polis Könyvkiadó, 2006 (Gewalt Promotion).

 263 p.

 ISBN 973-8341-74-4 : 12 lei.

 821.511.141-2

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru).

 II 84549 ; 821.511.141/H38

 

200 -  Az igazmondó varjú : Tréfás magyar népmesék

 / Válogatta és szerkesztette Faragó József. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Kriterion Könyvkiadó, 2006.

 323 p.

 Anexe p. 301-308.

 Bibliografie p. 309-317.

 ISBN (10) 973-26-0813-7 ISBN (13) 978-973-26-0813-5 : 5 lei.

 821.511.141-93-34

 1. 2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestire umoristică)

 821.511.141/I-38

 

201 -  KIRÁLY ERNŐ. Maradnék veled : Versek / Király Ernő. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Kriterion Könyvkiadó, 2006.

 87 p.

 ISBN (10) 973-26-0844-7 ISBN (13) 978-973-26-0844-9 : 2.20 lei.

 821.511.141(498)-1

I 18502 ; 821.511.141/K46

 

202 -  A kolozsvári Vasárnap és Vasárnapi Újság (1921-1925) : Antológia / Válogatta, bevezetővel, jegyzetekkel és mutatókkal ellátta Szabó Zsolt. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Kriterion, 2006.

 432 p. : il., [2] f. pl.

 Anexe p. 397-426.

 ISBN (10) 973-26-0815-3 ISBN (13) 978-973-26-0815-9 : 15 lei.

 821.511.141(498)-82   070(498 Cluj Napoca)"1921/1925"

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

II 84602 ; 821.511.141-82/K69

203 -  KOVÁCS ANDRÁS FERENC. Álmatlan ég : Versek (2002-2004) / Kovács András Ferenc. - Kolozsvár : Koinónia, 2006.

 67 p. - (Éneklő Borz).

 ISBN (10) 973-7605-33-0 ISBN (13) 978-973-7605-33-7 : 10 lei.

 821.511.141(498.4)-1   082.1 Éneklő Borz

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 II 84657 ; 821.511.141/K78

 

204 -  MURVAI OLGA. Vers - rekviem : Kismonográfia Kányádi Sándor Halottak napja Bécsben című poémájárol / Murvai Olga. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Kriterion, 2005.

 184 p. .

 Note de subsol.

 ISBN 973-26-0835-8 : 4.50 lei.

 821.511.141.09(498)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară).

 II 84603 ; 821.511.141.09/K20M

 

205 -  ÖRKÉNY ISTVÁN. Egyperces levelek / Örkény István; Szerkesztette és a jegyzetek írta Radnóti Zsuzsa. - 3. bővített, átdolgozott kiadás. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2004

 384 p.; 20 cm - (Örkény István művei).

 Note p. 371-377.

 Note de subsol.

 ISBN 963-9487-75-9 : 44.77 lei.

 821.511.141-6

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(scrisori).

 II 84540 ; 821.511.141/O-76

 

206 -  ÖRKÉNY ISTVÁN. A mesterség titkaiból : Arcképek, korképek / Örkény István; Szerkesztette és a jegyzetek írta Radnóti Zsuzsa. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2003

 500 p.; 20 cm - (Örkény István művei).

 ISBN 963-8577-59-2 : 51.28 lei.

 821.511.141-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză scurtă).

 II 84539 ; 821.511.141/O-76

207 -  PATIK LÁSZLÓ. Apás szülés és egyéb viszontagságaim hiteles története / Dr. Patik László; Borító és illusztrációk Rita Bakradze. - Budapest : Print-X Kft., s.a.

 104 p. : il.; 19 cm.

 ISBN 963-00-9520-3 : 19.17 lei.

 821.511.141-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză).

 II 84542 ; 821.511.141/P43

 

208 -  RINGWALD, ERWIN. Példaul Déva / Erwin Ringwald. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Kriterion, 2005.

 387 p. : il.

 ISBN 973-26-0820-X : 6.60 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

 III 27826 ; 821.511.141/R55

 

209 -  SZABÓ MAGDA. Tündér Lala : meseregény / Szabó Magda; Sajdik Ferenc rajzaival. - Budapest : Holnap Kiadó, 2005 (Széchenyi Nyomda).

 224 p. : il.; 20 cm - (Ifjúsági Könyvek).

 ISBN 963-346-599-0 : 33.33 lei.

 821.511.141-93-31   082.1 Ifjúsági könyvek

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii).

 821.511.141/S99

 

210 -  VISKY ANDRÁS. A szökés : Három dráma / Visky András. - Kolozsvár : Koinónia, 2006.

 215 p. : il.

 Anexe p. 203-212.

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-7605-20-9 ISBN (13) 978-973-7605-20-7 : 10 lei.

 821.511.141(498.4)-2

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru)

 II 84655 ; 821.511.141/V68

 

 

 

211 -  WESSELÉNYI POLIXÉNA. Olaszhoni és schweizi utazás : 1842 / Wesselényi Polixéna ; Közzéteszi, bevezető tanumánnyal és jegyzetekkel alláta Cs. Lingvay Klára. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Kriterion Könyvkiadó, 2006.

 374 p. : il., [2] f. pl. - (Téka).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 359.

 Index p. 360-366.

 Note p. 367-372.

 ISBN 973-26-0841-2 : 6 lei.

 821.511.141-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

 I 18503 ; 821.511.141/W58

9  GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

902/904  Arheologie. Preistorie

 

212 -  FROEHNER, W. Columna lui Traian / W. Froehner ; Cu ilustraţii de Jules Duvaux ; Traducere din limba franceză de Mihai Popescu. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2003.

 159 p. : il.

 Indice p. 151-158.

 ISBN 973-642-008-6 : 4.50 lei.

 72:904(37)   904(37):72   725.942(37)

II 84592 ; 902/904/F92

908  Monografii zonale

 

213 -  COLFESCU, SILVIA. Bucureşti : Ghid turistic, istoric, artistic [2006] / Silvia Colfescu. - Ediţia a 7-a revăzută. - Bucureşti : Vremea, 2006 (Multiprint).

 208 p. : il., [1] h. - (Arte ; În jurul lumii).

 Bibliografie p. 206.

 ISBN 973-645-179-8 : 13.50 lei.

 082.1 Arte   908(498 Bucureşti)(036)

II 84604 ; 908/C62

214 -  Comuna Apold: studiu monografic complex  / Nicolae Edroiu (coordonator), Mariana Pintilie, Dorin Pintilie, Valentin Orga, Cosmin Budeancă, Bogdan Iacob. - Cluj-Napoca : Eurodidact, 2003.

 250 p.: il., [6] planşe color - (Monographica ; 5).

 Bibliografie p. 244-247.

 Note de subsol.

 ISBN 973-86147-9-1 : 12 lei.

 908(498 Apold)

III 27820 ; 908/C63

91  Geografie

 

215 -  BĂCIUŢ, NICOLAE. Sacru şi profan în ţara sfântă : Jurnal de călătorie / Nicolae Băciuţ. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006 (Intermedia Group).

 152 p. : il.

 ISBN (10) 973-87870-8-4 ISBN (13) 978-973-87870-8-7 : 14.00 lei.

 23/28:296   296:23/28   821.135.1-992   910(569.4)(0:82-992)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(însemnări)             2. GEOGRAFIE(Ţara Sfântă).

 II 84636 ; 910/B13

 

216 -  A Föld, ahol élünk / Szöveg Dr. Lerner János; Szerkesztőbizottság Vad Attila, Hatvani István, Hidas Gábor ... - Budapest : Cartographia, 2005.

 324 p. : h. color, il. color; 37.5 cm.

 Index p. 204-324.

 ISBN 963-352-001-0 CM : 107.33 lei.

 912(100)

 1. ATLAS GEOGRAFIC

 L-912/F77

 

217 -  Földrajzi világatlasz . - Budapest : Cartographia, 2004.

 464 p. : h. color, fig.; 33.5 cm.

 Index p. 313-464.

 ISBN 963-352-570-5 CM : 107.33 lei.

 912(100)

 1. ATLAS GEOGRAFIC

 L-912/F77

 

218 -  România : atlas rutier = Autoatlas von Rumänien = Románia autóatlasza = Road Atlas of Romania = Atlas Routier de la Roumanie = Atlas avtomobilnâh dorog Rumânii

. - Budapest : Cartographia, 2005.

 160 p. : h. color; 26.5 cm.

 Scara hărţii este 1:300.000.

 Index p. 95-153.

 ISBN 963-352-646-9 CM : 38.07 lei.

 912.43(498)

 1. HĂRŢI(România)                           2. ATLAS RUTIER.

 IV 6316 ; 912/R70

 

219 -  Secuimea = Székelyföld = Szeklerland : multilingual transcription and index; natural sights; resorts, spas, mineral springs; tourist attractions and places of interest; contours by 200 ms = többnyelvű névmegírás és névmutató; természeti látnivalók; idegenforgalmi nevezetességek; üdülőhelyek, gyógyfürdők, borvízforrások; szintvonalak 200 m-ként . - Budapest : Cartographia, 2005.

 1 h. color.

 Scara hărţii este 1:250.000.

 Index pe vreso-ul hărţii.

 ISBN 963-352-478-4 CM : 9.17 lei.

 912(498.4)

 1. HĂRŢI(Transilvania)                                    2. ATLAS RUTIER

 III 27808 ; 912/S40

 

220 -  Transylvania = Erdély = Transilvanie = Transylvanie = Transylvánska = Siebenbürgen : high detailed; bilingual place names; E-road numbers; scenic routes; tourist sights; nature reserves; resorts, spas; bilingual index = tartalomgazdag; kétnyelvű településnevek; E-útszámok; festői útvonalak; idegenforgalmi látnivalók; természetvédelmi területek; üdülőfalvak, gyógyfürdők; kétnyelvű mutató

 . - Budapest : Cartographia, 2005.

 1 h. color.

 Scara hărţii este 1:500.000.

 Index pe vreso-ul hărţii.

 ISBN 963-352-973-5 CM : 9.17 lei.

 912(498.4)

 1. HĂRŢI(Transilvania) 2. ATLAS RUTIER.

 III 27807 ; 912/T81

913(498)  Geografia României

 

221 -  DEÁK FERENC. Erdély : útikalauz / Deák Ferenc, László László; Összeállította és szerkesztette Beke Sándor; A könyv fotóit Magyari Hunor készítette. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 2005.

 374 p. : foto., h. ; 18.3 cm.

 Index p. 359-363.

 Bibliografie p. 373-374.

 ISBN 973-8320-12-7 : 40.27 lei.

 913(498.4)(036)

 1. TRANSILVANIA(ghid turistic)

 II 84543 ; 913(498)/D26

929  Biografii. Genealogie. Heraldică

 

222 -  Biruirea de sine : Volum omagial Mircea Vulcănescu / Coordonatori Corneliu Oneţ, Angela-Monica Jucan. - Baia Mare : Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu", 2004.

 104 p. : il. - (Restituirea Istoriei).

 Note de subsol.

 Bibliografie şi note la sfârşitul unor articole.

 ISBN 973-86489-3-9 : 5 lei.

 929 Vulcănescu, Mircea   082.2 Vulcănescu, Mircea (082)

II 84559 ; 929/V96B

 

 

 

223 -  KRISZTYE IATVÁN. Kós Károly koszorúi / Krisztye Iatván. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Erdélyi Református Egyházkerület, 2006 (Református Egyház Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpont).

 104 p. : [8] f. pl.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 100-103.

 ISBN 973-7971-08-6 : 8 lei.

 929 Kós Károly   070(=511.141)(498.4)   323.15(=511.141)(498.4)

 1. KÓS KÁROLY                               2. PRESĂ MAGHIARĂ

 II 84609 ; 929/K75K

 

224 -  ŞTEFĂNESCU, PAUL. "Nebunii" istoriei : Mari bolnavi, mari conducători de stat. Boală şi viciu la personalităţi celebre / Paul Ştefănescu. - Bucureşti : Saeculum Vizual, 2004

 351 p. - (Enigmele istoriei).

 Note de subsol.

 ISBN 973-85867-8-X : 13.00 lei.

 616.89:929   929:616.89   082.1 Enigmele istoriei

 1. PERSONALITĂŢI(boli)                2. BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi).

 II 84600 ; 929/S82

94(100) Istorie universală

 

225 -  BUŞĂ, DANIELA. Modificări politico-teritoriale în sud-estul Europei între Congresul de la Berlin şi primul război mondial (1878-1914) / Daniela Buşă. - Bucureşti : Paideia, 2003.

 324 p. : h. - (Paideia Ştiinţe ; Seria Istorie).

 Rezumat în limba engleză p. 292-299.

 Bibliografie p. 301-321.

 ISBN 973-596-172-5 : 15.60 lei.

 94(4)"1878/1914"   94(100)"1878/1914"   082.1 Paideia-Ştiinţe

 1. ISTORIA EUROPEI                       2. PRIMUL RĂZBOI MONDIAL.

 II 84635 ; 94(100)/B96

 

 

 

226 -  TÓTH DÓRA. Magyar királyok és fejedelmek / Tóth Dóra; Illusztrálta Bera Károly. - s.l. : Graph-Art Stúdió, 2004

 48 p. : il. color; 30.5 cm - (Tudorka könyvek).

 ISBN 963-9325-63-5 : 17.88 lei.

 321.61(439)   930.24(439):321.011.1   94(439):929   94(100)   

 082.1 Tudorka könyvek

 1. REGATUL UNGAR                       2. ISTORIA UNGARIEI

 94(100)/T78

94(3)  Istoria lumii antice

 

227 -  IORDĂNESCU, TEODOR. Viaţa privată în Imperiul Roman / Teodor Iordănescu. - Bucureşti : Vestala, 2003

 159 p. : il. - (Culturi şi civlizaţii).

 Note de subsol.

 ISBN 973-9418-48-1 : 7.00 lei.

 930.85(37)   94(37)   082.1 Culturi şi civilizaţii

 1. ISTORIA IMPERIULUI ROMAN

 II 84578 ; 94(3)/I-71

 

228 -  TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS. Biografia lui Agricola : Începuturi ale istoriei Marii Britanii / Publius Corneluis Tacitus ; Studiu introductiv, traducere şi note de Eugen Cizek. - Bucureşti : Paideia, 2003.

 56 p. : h. - (Colecţia cărţilor de referinţă ; Istorii).

 Note de subsol.

 ISBN 973-596-152-0 : 5.50 lei.

 94(37)   929 Agricola, Cnaeus Juluis   082.1 Colecţia cărţilor de referinţă

 1. ISTORIE ANTICĂ(Roma).

 III 27835 ; 94(3)/A27T

 

229 -  TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS. Istorii [Tacitus, Publius Cornelius] / Publius Corneluis Tacitus ; Studiu introductiv, traducere şi index prozografic Gheorghe Ceauşescu. - Bucureşti : Paideia, 2002.

 260 p. - (Colecţia cărţilor de referinţă ; Istorii).

 Note la sf. capitolelor.

 Bibliografie p. 243-249.

 Index p. 251-259.

 ISBN 973-596-051-6 : 13.76 lei.

 94(37)   082.1 Colecţia cărţilor de referinţă

 1. ISTORIA ROMEI ANTICE

 III 27836 ; 94(3)/T12

94(498)  Istoria României

 

230 -  PECICAN, OVIDIU. Poarta leilor. Istoriografia tânără din Transilvania (1990-2005) / Ovidiu Pecican. - Cluj Napoca : Grinta, 2005.

 Vol.

 ISBN 973-7651-11-1.

                 Vol.1. - 2005. - 245 p. - Note de subsol. - Bibliografie p. 233-245. - ISBN 973-7651-20-0 : 18 lei.

 94(498.4)(0:82-94)"1990/2005"

II 84646 ; 94(498)/P48

 

231 -  ŞORER, JEHIEL MICHAEL. La răspântie de veacuri : Evreii în 1900-1901 : Fişe pentru o istorie a comunităţilor evreieşti din România / Jehiel Michael Şorer. - Bucureşti : s.n., 2004.

 531 p. : tab.

 Note de subsol.

 Rezumat în limba engleză şi ebraică.

 ISBN 973-99777-5-8 : 15 lei.

 94(=411.16)(498)"1900/1901"   008(=411.16)(498)"1900/1901"   

 392(=411.16)   323.12(=411.16)

III 27819 ; 94(498)/S69

 

232 -  Ştefan : Ştefan cel Mare şi Sfânt = Stephen the Great and Holy = Etienne le Grand et le Saint = Şrefan Velikij Sviatoj / Idee şi concepţie Ioan Mânăscurtă, Mihai Potârniche ; Texte Andrei Eşanu...; Traduceri Nicoleta Culava... - Chişinău : Princeps, 2004 (Combinatul Poligrafic Chişinău).

 123 p. il. color.

 Această lucrare este un omagiu adus de urmaşi cu prilejul sărbătorii întregului popor la împlinirea celor 500 de ani de la strămutarea la locaşurile de veci a Sfântului Ştefan Vodă.

 Tabel cronoligic p. 115-122.

 ISBN 9975-9660-6-3 : 40 lei.

 929 Ştefan cel Mare şi Sfânt   94(=135.1)"1457/1504"

IV 6320 ; 94(498)/S81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE NUME

 

A

 Abélard, Pierre - 59

 Ábrán László (trad.) - 134

 Adorjáni Nagy Aranka - 191

 Agricola, Cnaeus Juluis (despre) - 228

 Amin, Chiraq - 104

 Ananiadis, Dimitris (red.) - 125

 Angster Mária (trad.) - 105

 Ardelean, Teodor (coord.) - 16, 19

 Armbruster, Adolf (trad. ; note) - 56

 Azoiţei, Mihaela - 75

 B

 Bakradze Rita (il.) - 207

 Balázs Imre József (red.) - 8

 Balázs Sándor - 1

 Balcarová, Veronika (il.) - 30, 36

 Balog, Iosif Marin (ed.) - 79

 Baltador, Lia (trad.) - 150

 Bánffy Katalin - 192

 Bányai Éva - 8

 Barbu, Vasile - 160, 190

 Barbu, Vasile M. (ed.) - 186

 Bartócz Ilona (trad.) - 156

 Băciuţ, Nicolae - 215

 Bălan-Mihailovici, Aurelia - 60

 Bărbulescu, Liliana (trad.) - 57

 Beke Sándor (red.) - 221

 Benedek Elek - 193

 Benedek Elek (red.) - 135

 Benyhe János (trad.) - 154

 Bera Károly (il.) - 226

 Bergmann, Horst - 3

 Bezerian, Agop (trad. ; ed.) - 147

 Bezerian, Agop (trad.) - 4, 44

 Bezerian, Daniela (trad.) - 44

 Bhose, Amita - 137

 Bhushan, Vikas - 104

 Biedermann, Hans - 2

 Bilţiu, Maria (ed.) - 98

 Bilţiu, Pamfil (ed. ; pref.) - 98

 Bíró Béla - 194

 Bîrzéa, César - 20

 Bloj, Sorina - 161-163

 Bob, Ioan (red.) - 12

 Boboc, Alexandru - 47

 Boboc, Alexandru (ed. ; note ; postf.) - 42

 Bonţeanu, Teodora (trad.) - 79

 Boreczky Elemér (trad.) - 149

 Brafman, Dunu - 41

 Brand-Jacobsen, Kai. F. (colab.) - 78

 Brătianu, Dumitru (despre) - 76

 Brill, Tony - 131

 Brumaru, Aurel Ion - 126

 Bryant, Lynne - 140

 Buday György (despre) - 124

 Bühler, Regina - 121

 Bulgakov, Serghei - 61

 Bulgăr, Gheorghe - 164

 Buluţă, Gheorghe - 130

 Burlacu, Sorin (coord.) - 17

 Busquets, Carlos (il.) - 31, 40

 Buşă, Daniela - 225

 Buzaşi, Ion - 165

 Buzogány Dezső (red.) - 91

 C

 Caragiale, Ion Luca - 167

 Călinescu, George - 168

 Cătălui, Iulian - 123

 Ceauşescu, Gheorghe (trad. ; pref. ; note) - 229

 Chelcea, Liviu (coord.) - 82

 Ciauşanu, Gh. F. - 97

 Ciobanu, Gheorghe A.M. - 169

 Cioflec, Eveline (trad. ; postf.) - 48

 Ciorănescu, George - 86

 Cizek, Eugen (trad. ; pref. ; note) - 228

 Clark, Jerome - 4

 Cocchiara, Giuseppe - 132

 Colfescu, Silvia - 213

 Cook, Robin - 141-143

 Cordea, Marta - 13

 Craia, Sultana - 130

 Crăciun, Dan - 55

 Cseke Péter (red.) - 124

 Cubleşan, Constantin - 170-171

 Culava, Nicoleta (trad. ; red.) - 232

 Curic, Ina (colab.) - 78

 D

 Dahlke, Rüdiger - 105

 Dáné Tibor (trad.) - 152

 Dascal, Mihai (ed. ; note) - 137

 Datcu, Iordan (ed. ; introd.) - 101

 Deák Barna (il.) - 193

 Deák Ferenc - 221

 Decsi Tamás - 106

 Demény Péter - 195

 Diaconescu, Călin (trad.) - 43

 Dincă, Margareta - 51-52

 Dionisie Romano, Episcop (despre) - 62

 Dobre, Ilie - 172

 Dörrzapf, Reinhold - 56

 Drimba, Ovidiu - 138-139

 Duerr, Karlheinz - 23

 Duvaux, Jules (il.) - 212

 E

 Edroiu, Nicolae (coord.) - 214

 Eminescu, Mihai (despre) - 170-171

 Ene, Ileana (ed. ; note ; bibliogr.) - 188

 Ene, Virgiliu (pref.) - 188

 Epifanie, Episcopul Buzăului şi al Vrancei - 62

 Erősdy Ida, Páter Ernőné - 196

 Eşanu, Andrei (text) - 232

 F

 Fabó Attila László (il.) - 152-157, 159

 Faragó József (antolog. ; ed.) - 200

 Farkas, Evelyn - 108

 Fazekas László (trad.) - 142

 Fekete Farkas Pál - 110

 Feketű Csaba - 197

 Feketű Csaba (text) - 197

 Ferreira Martins, Isabel - 23

 Figal, Günter - 48

 Flers, René Al. de - 73

 Florea, Petre (ed. ; pref. ; note) - 133

 Florescu, Dumitru C. - 89

 Follett, Ken - 144

 Foster, Scot D. (ed.) - 117

 Fricke, Peter - 105

 Frîncu, Viorel - 14-15

 Froehner, W. - 212

 G

 Gaghii, Ion - 7, 173

 Gaghii, Ion (red.) - 187

 Gaster, Mozes - 133

 Gazda Ferenc - 198

 Gătăianţu, Pavel - 174

 Gârbe, Maria - 16

 Gerner József (trad.) - 5

 Gheciu, Radu - 127

 Goma, Paul (despre) - 75

 Grigorescu, Dan (pref.) - 54

 Grosu, Nicolae (trad.) - 61

 Gubskaja, Marina (il.) – 57

 

 

 H

 Hatházi András - 199

 Hatvani István (red.) - 216

 Hermann Gusztáv Mihály (red.) - 71-72

 Hibovski, Gheorghe - 166

 Hidas Gábor (red.) - 216

 Horváth Erzsébet - 110

 Höß, Robert - 105

 Huliera, Dan - 130

 I

 Igazvölgyi Katalin (trad.) - 104

 Imre Ferenc (trad.) - 120

 Ion, Mihaela - 32

 Ion, Mihaela (text) - 32

 Iordache, Anastasie - 76-77

 Iordănescu, Teodor - 227

 Iuga, Vasile de Sălişte - 165

 J

 Jancsik Pál (red.) - 10

 Joja, Oltea - 111

 Joosten, Yvonne - 122

 Jucan, Angela-Monica (coord.) - 222

 K

 Kacsir Mária (trad.) - 167

 Kádár József - 98

 Kant, Immanuel - 150

 Katona Zsuzsa - 112

 Kendall, Leo P. - 44

 Khalsa, Shakta Kaur - 113

 Király Ernő - 201

 Kiss Francisc (trad.) - 98

 Kiss Gábor - 114

 Kiszlinger Henrietta (trad.) - 118

 Klar, Susanne - 121

 Klumák István (trad.) - 159

 Kolumbán Zsuzsánna - 99

 Kolumbán Zsuzsánna (red.) - 72

 Kómár József - 114

 König, Dorothea - 45

 Koppándi Ágnes (trad.) - 37

 Kornya László (red.) - 103

 Kovács András Ferenc - 203

 Kovács Melinda (trad.) - 119

 Kováts Miklós (trad.) - 153, 158

 Krasznai Márton (trad.) - 141

 Kreuter, Marie-Luise - 120

 Krisztye Iatván - 223

 Kuziak, Michał - 134

 L

 Laszlo Alexandru - 176

 László Ervin - 5

 László László - 221

 Lazăr, Elena (trad.) - 125

 Le, Tao - 104

 Lerner János (text) - 216

 Lingvay Klára, Cs. (pref. ; note) - 211

 Lockerová, Jirina (il.) - 29, 33-35

 Lupaşcu, Dan (pref.) - 85

 M

 MacLaine, Shirley - 145-146

 Macoviciuc, Vasile - 55

 Magyari Hunor (foto.) - 221

 Maiorescu, Toma George - 54, 177

 Majtényi Zoltán (trad.) - 154

 Manolescu, Anca - 63

 Marienescu, Atanasie Marian - 100

 Mateescu, Oana (coord.) - 82

 Mălinaş, Ioan Marin - 64-66

 Mânăscurtă, Ioan (red.) - 232

 Mezei József - 83

 Mihai, Jadwiga (trad.) - 39

 Mihăilescu, Vintilă V. - 115

 Milescu, Victoria (trad.) - 31, 197

 Módos Magdolna (trad.) - 145-146

 Morar, Vasile - 55

 Morcsányi Géza (trad.) - 143

 Mouëllic, Gilles - 128

 Mozart, Wolfgang Amadeus (despre) - 127

 Mureşan, Marius (trad. ; pref.) - 50

 Mureşan, Sabin - 78

 Mureşanu, Andrei (despre) - 165

 Murvai Olga - 204

 Muscă, Vasile - 49

 Muscă, Vasile (trad.) - 48

 Muşat-Coman, Carmen (ed.) - 137

 N

 Nagy István - 67

 Neagu, Mioara - 17

 Necula, I. - 178

 Necula, Virgil - 179-181

 Negrescu, Dan (trad.) - 59

 Negură, Ion - 92

 Nékám Kristóf (red.) - 109

 Nekrosius, Juozas - 57

 Nekrosius, Juozas (text) - 57

 Niţelea, Mariana (coord.) - 85

 O

 Olaru, Dan Adrian - 6

 Oltean, Dan - 68

 Olteanu, Antoaneta - 53

 Oneţ, Corneliu (coord.) - 222

 Oprişan, I. (ed. ; pref.) - 97, 100

 Oprişan, Ionel - 182

 Orga, Valentin - 214

 Örkény István - 205-206

 Ősz Sándor Előd - 93

 Ősz Sándor Előd (red.) - 91

 P

 Pamfile, Tudor - 101

 Panaitescu, Viorica - 183

 Pap Zoltán - 116

 Pápay Zoltán - 70

 Papuc, Ludmila - 92

 Patik László - 207

 Pavel, Teodor (coord. ; ed.) - 79

 Pădurean, Vasile (trad.) - 48

 Pâslaru, Vlad - 92, 94-95

 Pecican, Ovidiu - 230

 Petculescu, Magda (trad.) - 3

 Petrache, Dana (trad.) - 2

 Pintilie, Dorin - 214

 Pintilie, Mariana - 214

 Poe, Edgar Allan - 147

 Pomogáts Béla - 10

 Pop Adriana (trad. ; note ; pref.) - 150

 Pop, Gheorghe (coord.) - 19

 Popescu, Mihai (trad.) - 212

 Potreârniche, Mihai (red.) - 232

 Predescu, Ovidiu - 184

 R

 Radnóti Zsuzsa (red. ; note) - 205-206

 Ramaşcanu, Beatrice (coord.) - 85

 Rădulescu-Motru, Constantin - 42

 Reichholf, Josef - 102

 Ricus, Ioana (red.) - 32

 Rigor, Benjamin M. (ed.) - 117

 Ringwald, Erwin - 208

 Roman, Alexandru (foto.) - 18

 Róth András Lajos (red.) - 71-72

 Rothe, Frank - 3

 Rzepczyński, Sławomir – 134

 

 

 

 S

 Sabo, Cosmin (foto.) - 18

 Sajdik Ferenc (il.) - 209

 Sallay Gergely (trad.) - 154

 Sandifer, Jon - 46

 Sandu, Ileana - 185

 Sarankó Márta (trad.) - 105

 Sárkány Győző (il.) - 158

 Săftoiu, N. - 38

 Săftoiu, N. (il.) - 32

 Schmidt Egon (trad.) - 102

 Schutt, Karin - 118

 Simu, Octavian - 11

 Slătineanu, Stroe Constantin - 129

 Smith, Wilbur - 148-149

 Socoliuc, Sanda (trad.) - 140

 Somogyvári Szabolcs (trad.) - 46

 Spajic-Vrkaš, Vedrana - 23

 Stahl, Paul H. - 96

 Stasinopoulou, Dimitra - 125

 Steibach, Günter (ed.) - 102

 Sterian, Mihaela - 74

 Süle Gábor (trad.) - 148

 Sulyok Katalin (trad.) - 157

 Szabó Magda - 209

 Szabó Zsolt (antolog. ; note ; pref.) - 202

 Szemere Pál (red.) - 109

 Szíjgyártó László (trad.) - 144

 Ş

 Şchiopu, Michaela (trad.) - 132

 Şorer, Jehiel Michael - 231

 Ştefan, Elena - 7

 Ştefănescu, Paul - 224

 T

 Tacitus, Publius Cornelius - 228-229

 Tănăsescu, Antoaneta - 58, 136

 Temian, Laura (red.) - 18

 Teodorescu, G. Dem. - 188

 Timár György (trad.) - 159

 Timoftache, Veturia (coord. şt.) - 129

 Todoca, Mihai-Andrei (trad.) - 150

 Tóth Dóra - 226

 Tótisz András (trad.) - 113

 U

 Ungurean, Oana (trad.) - 18

 [Ursu, Şerban] (ed.) - 107

 V

 Vad Attila (red.) - 216

 Varga Erzsébet (trad.) - 174

 Varga Judit (trad.) - 121

 Varga Zsófia (trad.) - 122

 Vasil-Marinescu, Paula - 13

 Vasile, Sergiu Virgil (trad.) - 40

 Văduva-Poenaru, Ion (ed.) - 9

 Vălenaş, Liviu - 80-81

 Veressné Deák Éva (trad.) - 155

 Verne, Jules - 152-159

 Vieillard-Baron, Jean- Louis - 43

 Visky András - 210

 Visky S. Béla - 69

 Vlasie, Călin (ed.) - 172

 Vulcănescu, Mircea (despre) - 222

 W

 Wagner, Franz - 119

 Waugman, Wynne R. (ed.) - 117

 Weber, Bettina - 40

 Weber, Bettina (text) - 40

 Wendler, Fritz (il.) - 102

 Wesselényi Polixéna - 211

 Windelband, Wilhelm - 50

 Winkler Ferenc (trad.) - 120

 Wisniewski, Krzysztof (il.) - 37, 39

 Z

 Zaharia-Filipaş, Elena - 189

 Zsámboki Mária (red.) - 145-146

 

INDEX DE TITLURI

A

 Acord final la o poveste neterminată - 185

 Adolescenţă şi conflictul originalităţii - 51

 Adolescenţi într-o lume în schimbare - 52

 Agresivitatea mediatică şi personalitatea - 74

 Akupresszúra : A gyógyító pontok : Gyors önsegély gyakori panaszok, fájdalmak ujjnyomással történő gyógyításához, energiafeltöltéshez és a belső nyugalom megteremtéséhez percek alatt - 119

 Alice şi prietenii ei, animalele - 40

 Alma Mater : Az Erdélyi Református Egyházkerület kollégiumainak élete a két világháborúközött - 91

 Álmatlan ég : Versek (2002-2004) - 203

 Anatómia a gyakorlatban - 104

 Animalele mele : [pliant cartonat] - 29

 Apás szülés és egyéb viszontagságaim hiteles története - 207

 Areopolisz : Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok III. - 71

 Areopolisz : Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok V. - 72

 Asalt spre crestele destinului : dicţionarul personalităţii giurgiuvene - 7

 Astra ieri şi azi : Realizări şi pespective - 19

 Aventurile lui Azorică - 197

 B

 A Barsac expedició különös története - 152

 Betegségenciklópédia - 103

 Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu" Baia Mare - 18

 Biografia lui Agricola : Începuturi ale istoriei Marii Britanii - 228

 Biokert : munkanaptárral - 120

 Biruirea de sine : Volum omagial Mircea Vulcănescu - 222

 Biserici fortificate din judeţul Braşov : O sinteză şi un dicţionar - 123

 Blestemul pasiunii : Roman - 172

 Branicanné asszonyság - 153

 Bucureşti : Ghid turistic, istoric, artistic [2006] - 213

 Buday György és Kolozsvár : álom egy Solveig-házról : Esszék, tanulmányok, levelek,visszaemlékezések - 124

 Bunele maniere - 57

 C

 Caiet de dramaturgie : Texte scrise de copii şi transcrise de Gheorghe Hibovski - 166

 Carta socială europeană : scurt ghid - 21

 Carte veche străină sec. XVII : Catalog - 13

 Cartea neagră a ceauşismului : România între anii 1965-1989 - 80

 Cazurile României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Selecţiuni 2004-2005) - 85

 Cărăbuşul de Aur - 147

 Cărări întortocheate - 179

 Cioran de la identitatea popoarelor la neantul valah - 178

 Civilizaţia japoneză tradiţională - 11

 Codul piramidelor : Ştiinţele secrete despre cosmos şi nemurire la vechii egipteni - 3

 Columna lui Traian - 212

 Comuna Apold: studiu monografic complex - 214

 Condamnată la viaţă : Poeme - 161

 Consiliul Europei şilupta împotriva corupţiei : Convenţia penală privind corupţia şi raportul explicativ; Convenţia civilă privind corupţia şi raportul explicativ - 87

 Construcţie şi dezvoltare curriculară - 92

 Contribuţii la o bibliografie : Octavian Goga : (1965-2004) - 12

 Convenţia europeană a drepturilor omului : punct de plecare pentru profesori - 22

 Convenţia pentru apărarea drepturiloromului şi libertăţilor fundamentale amendată prin protocolul nr. 11 (intrată în vigoare la 1 noiembrie 1998) - 88

 Csecsemő- és gyermekgondozás: hasznos tudnivalók szülőknek [2005] - 116

 A csecsemőtáplálás szakkönyve - 106

 Cultul păgân şi creştin - 100

 D

 Diamante faimoase şi fatale : istoria, misterul şi legendele celor mai preţioasenestemate din lume - 44

 Dicţionar de simboluri [Ed. Saeculum I.O] - 2

 Dicţionar drept, economie, afaceri maghiar-român-englez - 83

 Diétás ételekgabonából : A gabonák felhasználása a reformtáplálkozásban, a különböző diétákban és betegségnegelőző szerepük. Receptek, táblázatok. Diétás szakácskönyvek - 112

 Dipticon sau cronologie patriarhală şi imperială - 64

 Discurs despre filosofie - 49

 Dráma Mexikóban ...; Költemények - 154

 Dumitru Brătianu : Diplomatul, doctrinarul liberal şi omul politic - 76

 E

 Economia informală în România : Pieţe, practici sociale şi transformări ale statului după1989 - 82

 Editorial buzoian 2004 - 14

 Editorial buzoian 2005 - 15

 Educaţia în Bioetică şi Drepturile Omului în România = Education in Bioethics andHuman Rights in Romania - 107

 Egy sorsjegy története - 155

 Egyperces levelek - 205

 Együtt Európában : Tanulmányok és előadások - 10

 Elemente de metafizică pe baza filosofiei kantiene (şi alte scrieiri filosofice) - 42

 Elemente de sănătate publică şi management sanitar - 108

 Elrabolt esztendők : 1956-1964 - 198

 Eminescu [Bhose, Amita] - 137

 Eminescu în privirile criticii - 170

 Eminescu în reprezentări critice - 171

 Én nem csak feleség és anya voltam ... - 45

 Enciclopedia fenomenelor inexplicabile :Apariţii stranii, întâmplări incredibile şi fenomene fizice anormale care uluiesc : O perspectivă critică - 4

 Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungultimpului - 9

 Ének az életből - 192

 Episcopul Dionisie Romano, promotor al culturii şi al emancipării Neamului - 62

 Erdély : útikalauz - 221

 Estetica basmului - 168

 Ethica seu Liber dictus "Scito te ipsum" - 59

 Etica afacerilor - 55

 Etica sau Cartea intitulată "Cunoaşte-te pe tine însuţi" = Ethica seu Liber dictus"Scito te ipsum" - 59

 Európa = Europa : [Poezii] - 174

 Europa unită. De la istorie la întemeiere - 86

 F

 Familia şi şcoala : Contribuţii la sociologia educaţiei : Bucureşti, 1949-1952 - 96

 Familii de animale : [pliant cartonat] - 30

 Feng shui : asztrológia - 46

 Fények és árnyak : Dokumentumjellegű önéletrajz - 196

 Fiinţa muzicală - 126

 Filosofia kantiană - 50

 Flaširani bluz : Boemska poezija - 190

 Folclor românesc din nordul Transilvaniei - 98

 A Föld, ahol élünk - 216

 Földrajzi világatlasz - 217

 G

 Glume, epigrame-n dar la suflet de pensionar - 175

 The Gold Bug = Cărăbuşul de Aur - 147

 Gyakorlati allergológia - 109

 Gyerekzsúr : Barkácsolás, játékok, arcfestés, jelmezek, dekorációk - 122

 Gyermekkardiológia a gyakorlatban - 110

 H

 Hector Servadac - 156

 A hetérák tudománya : Drámák - 199

 Homo balcanicus : Trăsături ale mentalităţii balcanice - 53

 I

 Iepurele cel lăudăros : Povestiri cu animale - 31

 Az igazmondó varjú : Tréfás magyar népmesék - 200

 Introducere în teoria educaţiei literar - artistice - 94

 Istoria folcloristicii europene : Europa în căutare de sine - 132

 Istoria limbii şi literaturii române : De la începuturi până la 1882 - 188

 Istoria teatrului universal : Ediţie definitivă - 138

 Istorii [Tacitus, Publius Cornelius] - 229

 Iubire pe viaţă şi moarte : Poeme - 162

 Î

 Îmblânzirea fiarei din om sau Ecosofia [Ediţia a 2-a] - 54

 În lumea animalelor : [pliant cartonat] - 33

 În lumea apei : [pliant cartonat] - 34

 În ograda mea : [pliant cartonat] - 35

 În umbra gândului : Despre om şi sensul existenţei lui - 184

 J

 Járvány - 141

 Játék és alap : Teodicea-kísérletek a kortárs teológiában - 69

 Jazz şi cinema - 128

 K

 Key publications of the European Union 2001-02 : An extract of the general catalogue ofpublications - 24

 Kiáltó szó : Volt egyszer egy szamizdat - 1

 Klinikai elektromiográfia - 114

 A kolozsvári Vasárnap és Vasárnapi Újság (1921-1925) : Antológia - 202

 Kós Károly koszorúi - 223

 Kundalini - jóga : Tárd fel a benned rejlő képességeket ezzel az egészéletedet megváltoztató gyakorlatsorozattal - 113

 L

 La hotarul enigmelor : Un tur de orizont al ultimelor descoperiri ştiinţifice - 6

 La răspântie de veacuri : Evreii în 1900-1901 : Fişe pentru o istorie acomunităţilor evreieşti din România - 231

 Lángoló part - 148

 Lecţia de gramatică : Proză scurtă - 183

 A lélek nyelve : a betegség. A kórképek értelmezése és a betegség adta esély - 105

 Literatura şi limbajul - 164

 Locul călătorului : Simbolistica spaţiului în Răsăritul creştin - 63

 M

 Magyar királyok és fejedelmek - 226

 Magyar-román-angol jogi, közgazdasági és üzleti szótár = Dicţionar drept,economie, afaceri maghiar-român-englez - 83

 Mama şi puiul : [pliant cartonat] - 36

 Manual de cooperare transfrontalieră - 25

 Maradnék veled : Versek - 201

 Medic în lumea contemporană - 180

 Memorialul stalinismului : România între anii 1949-1965 - 81

 Méreg [1998] - 142

 A mesterség titkaiból : Arcképek, korképek - 206

 Mică enciclopedie ilustrată : Animale domestice - 32

 Mică enciclopedie ilustrată : Animale sălbatice - 38

 Mirkó király és a bűbájos - 193

 Modificări politico-teritoriale în sud-estul Europei între Congresulde la Berlin şi primul război mondial (1878-1914) - 225

 Mozart - 127

 N

 "Nebunii" istoriei : Mari bolnavi, mari conducători de stat. Boală şi viciu lapersonalităţi celebre - 224

 Neliniştea ciutei : Poeme - 163

 Nietzsche între elenism şi modernitate sau dincolo de actual şi "inactual" - 47

 Nincs lehetetlen : Fedezd fel magadnak a világot! - 145

 O

 O Europă de descoperit : [documentaţie pentru elevi] - 26

 O Europă de descoperit : [documentaţie pentru profesori] - 27

 O inimă încrezătoare - 140

 Obiectiv şi subiectiv în muzică : Fundamentarea ştiinţifico - matemetică a legilor muzicii - 129

 Olaszhoni és schweizi utazás : 1842 - 211

 Opera lui Mihail Sadoveanu - 182

 Opţiuni politice la popoarele central- est europene : Studii = Political Options of the Central - Eastern European Peoples the 19th Century : Studies - 79

 Originile şi constituirea Partidului Conservator din România - 77

 Ortodoxia - 61

 P

 Pagini vechi şi noi despre Andrei Mureşanu : Antologie - 165

 Párbeszéd : Versek - 191

 Patchwork : Foltvarrás és -tüzés (quilt). Alapfokú tanfolyam. Színes minták - 121

 Pe marginea unei gândiri clinice - 115

 Példaul Déva - 208

 Perrault-mesék : Charles Perrault történetei nyomán - 151

 Pisoiaşul Pisu - 37

 Poarta leilor. Istoriografia tânără din Transilvania (1990-2005) - 230

 Popoarele ortodoxe din Imperiul Habsburgic văzute de baronul Johann Christoph Bartenstein - 65

 Póráz nélkül : A világ egy kutya szemével - 146

 Povestea norocului : 100 de ani cu Loteria Română - 130

 Prin război spre pace : Un drum închis : Experienţe irakiene - 78

 Principiul pozitiv al educaţiei : Studii şi eseuri pedagogice - 95

 Principles and Practice of Nurse Anesthesia - 117

 Problema timpului : Şapte studii filosofice - 43

 Project on "Education for Democratic Citizenship" : A Lifelong Learning Perspective - 20

 Project on "Education for Democratic Citizenship" : Strategies for Learning DemocraticCitizenship - 23

 Psihosomatica între medicină şi cultură : O abordare cognitiv-comportamentală - 111

 Publications clés de l'Union européenne 2001-2002 : Extrait du catalogue général despublications - 28

 Publicaţii seriale maramureşene postdecembriste (23 dec. 1989 - 23 dec. 2004) : Catalog - 16

 R

 Radio "Europa Liberă" şi exilul românesc : O istorie încă nescrisă - 73

 Ragály [Cook, Robin] - 143

 Rătăcit în Babilon : [poezie] - 173

 Regeste şi registre de la Constantinopol şi Roma, din prima jumătate a secolului al XIII-lea, privitoare la primatul Vasile I şi la împăratul Ioniţă Caloian, din Târnovo : UnireaBisericească a lui Ioniţă Caloian, din anul 1203 şi încoronarea acestuia la 1204 - 66

 Religia dacilor [2006] - 68

 A rendszerelmélet távlatai - 5

 A robinsonok iskolája - 157

 Róma ostroma és más elbeszélések - 158

 Romanian Investment Directory 2000 - 84

 România : atlas rutier =Autoatlas von Rumänien = Románia autóatlasza = Road Atlas of Romania = Atlas Routier de la Roumanie = Atlas avtomobilnâh dorog Rumânii - 218

 I Roumania tis Kartias Mou = România inimii mele - 125

 S

 Sacru şi profan în ţara sfântă : Jurnal de călătorie - 215

 Sancţiunile procedurale civile - 89

 Satana din nădragi : O istorie a culturii raporturilor dintre bărbaţi şi femei - 56

 Satira şi umorul la românii din Voivodina : antologie - 186

 Satul învăţătorilor maziliţi - 181

 Sărbătorile la români : Studiu etnografic [2005] - 101

 Scrieri [Ciobanu, Gheorghe A.M.] - 169

 Scrisori din anii de tăcere (1770-1788) - 150

 Secuimea = Székelyföld = Szeklerland : multilingual transcription and index; natural sights; resorts, spas, mineral springs; tourist attractions and places of interest; contours by200 ms = többnyelvű névmegírás és névmutató; természeti látnivalók; idegenforgalmi nevezetességek; üdülőhelyek, gyógyfürdők, borvízforrások; szintvonalak 200 m-ként - 219

 Sikerre Magyar! : avagy tegyünk egyet-mást boldogulásunk érdekében - 70

 Sikertörténet kudarcokkal : Bukaresti életútak : Beszélgetések bukaresti magyarértelmiségiekkel - 8

 Sinteze de teorie literară - 136

 Sisif îl înfruntă pe Thanatos : Lupta medicului cu moartea - 41

 Strategii ale comportamentului european - 58

 Studii de folclor comparat - 133

 Studii de literatură feminină - 189

 Studii şi eseuri de literatură universală - 139

 Sub 50 de stele - 177

 Superstiţiile poporului român : În asemănare cu ale altor popoare vechi şi noi - 97

 Surâsul metaforei : Concursul Naţional de Creaţie Literară "Petre Ghelmez"- Ediţia aIV-a - Giurgiu - 187

 Szántók és mezők világa : A közép-európai kultúrtáj ökológiájáról - 102

 A Szászvárosi Református Kollégium diáksága 1669-1848 - 93

 Székely asszony, székely család : a hagyományos rendtartás és a modernizációmezsgyéjén : Pro memoria - 99

 Székely népballadák [Benedek Elek] - 135

 A szökés : Három dráma - 210

 Ş

 Ştefan : Ştefan cel Mare şi Sfânt = Stephen the Great and Holy =Etienne le Grand et le Saint = Şrefan Velikij Sviatoj - 232

 T

 Tanuljunk meg írni! : A kérvénytől a szakdolgozatig - 134

 A tigris szeme - 149

 Tipologia legendei populare româneşti - 131

 Toate pînzele sus! : Polemici - 176

 Totalitarism şi rezistenţă în România comunistă : CazulGoma = [Totalitarism and Resistance in Comunist Romania : The Goma Case] - 75

 A tragédia - 194

 Transylvania = Erdély = Transilvanie = Transylvanie = Transylvánska = Siebenbürgen : high detailed; bilingual place names; E-road numbers; scenic routes; tourist sights; nature reserves;resorts, spas; bilingual index = tartalomgazdag; kétnyelvű településnevek; E-útszámok; festői útvonalak; idegenforgalmi látnivalók; természetvédelmi területek; üdülőfalvak, gyógyfürdők; kétnyelvűmutató - 220

 A Tű a szénakazalban - 144

 Tündér Lala : meseregény - 209

 Ţ

 Ţara Sfântă în anul 2000 – 60

 

 

 U

 Ultima noapte de păcat : [Poezii] - 160

 Ultimii zei : Studii despre Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger - 48

 V

 Valori bibliofile în colecţiile Bibliotecii Judeţene "V. Voiculescu" Buzău : Bibliografie - 17

 Vers - rekviem : Kismonográfia Kányádi Sándor Halottak napja Bécsben című poémájárol - 204

 Vettetek-e Szentlelket : Prédikációk - 67

 Viaţa privată în Imperiul Roman - 227

 Vígjátékok - 167

 Visszaforgatás - 195

 Viţeluşa Joiţica - 39

 A víz - a szépség és a jó közérzet forrása : A víz gyógyító erejének céltudatos felhasználása : Vízi torna a sportos alakért. A panaszok és a stressz egyszerű "elmosása".Otthoni thalassoterápia - 118

 O vizită a CPT - despre ce este vorba ? : 15 întrebări şi răspunsuri pentru poliţie - 90

 Z

 Zakariás mester és más elbeszélések - 159

 

INDEX DE SUBIECTE

A

 ACUPRESURA - 119

 ADOLESCENŢA - 51-52

 AFACERI - 55

 AFACERI(dicţionar) - 83

 AFACERI(morală) - 55

 AGENŢI ANTIALERGICI - 109

 AGRICOLA, CNAEUS JULIUS - 228

 ALERGOLOGIE - 109

 ALIMENTAŢIA COPILULUI - 106

 ALIMENTAŢIE - 107, 111

 ALIMENTAŢIE ŞTIINŢIFICĂ - 106

 AMENAJAREA LOCUINŢEI - 121-122

 ANATOMIE - 104

 ANESTEZIA - 117

 ANIMALE DE COMPANIE - 29

 ANIMALE DOMESTICE - 30, 32, 35

 ANIMALE MARINE - 34

 ANIMALE SĂLBATICE - 30, 33-34, 36, 38

 ANIMALE(enciclopedie) - 32, 38

 ANTICHITATE - 3

 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ - 53

 Apold - 214

 ARHITECTURĂ - 123

 ARHITECTURĂ ISTORICĂ(Europa) - 212

 ARHITECTURĂ(monumente)(Europa) - 212

 ARHITECTURĂ(romană veche) - 212

 ARISTOTEL - 49

 ARTĂ - 41

 ARTĂ PLASTICĂ - 41

 ARTĂ(subiecte) - 41

 ARTIŞTI PLASTICI(Transilvania) - 124

 ASISTENŢI MEDICALI - 117

 ASOCIAŢII CULTURALE(Maramureş) - 19

 ASTRA - 19

 ASTRA (Baia MAre) - 19

 ASTRA (Iaşi) - 19

 ASTROLOGIE - 46

 ASTRONOMIE - 3

 ATLAS GEOGRAFIC - 216-217

 ATLAS RUTIER - 218-220

 ATLASE GEOGRAFICE - 216-217

 B

 BALCANI(antropologie) - 53

 BALCANI(etnografie) - 53

 BIBLIOFILIE - 17

 BIBLIOGRAFIE - 12, 131

 BIBLIOGRAFIE(biblioteci) - 17

 BIBLIOGRAFIE(Goga, Octavian) - 12

 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "GH. ASACHI" IAŞI - 18

 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ SATU MARE - 13

 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "V.VOICULESCU" BUZĂU - 17

 BIBLIOTECI(România) - 18

 BIOETICĂ - 107

 BIOGRAFIE(Agricola, Cnaeus Julius) - 228

 BIOGRAFIE(Brătianu, Dumitru) - 76

 BIOGRAFIE(Dionisie Romano, Episcop) - 62

 BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi) - 224

 BIOGRAFII COLECTIVE(politicieni) - 76

 BIOGRAFII COLECTIVE(scriitori) - 138

 BIOLOGIE - 102

 BIROTICĂ - 134

 BISERICA CREŞTINĂ - 64

 BISERICA CREŞTINĂ(organizare) - 62

 BISERICA ORTODOXĂ - 61

 BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ - 62, 65-66

 BISERICA ROMÂNĂ(istorie) - 65-66

 BISERICA ŞI STATUL - 65

 BISERICA ŞI STATUL(Imperiul Habsburgic) - 65

 BISERICI - 123

 BISERICI FORTIFICATE - 123

 BLAGA, LUCIAN - 49

 BOLI ALERGICE - 109

 BOLI PSIHOSOMATICE - 224

 BRAŞOV - 123

 BRĂTIANU, DUMITRU - 76

 BUCUREŞTI - 125, 213

 BUDAY GYÖRGY - 124

 BUDDHISM - 137

 BUNELE MANIERE - 57

 C

 CALITATEA SUNETULUI - 129

 CARDIOLOGIE - 110

 CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE UNIUNII EUROPENE - 21

 CARTE PENTRU COPII - 29-40, 197

 CARTE VECHE - 13

 CATALOG - 12

 CATALOG (publicaţii seriale) - 16

 CATALOG COMERCIAL(edituri) - 14-15

 CATALOG(Maramureş) - 16

 CĂINŢĂ. REMUŞCARE - 69

 CĂRŢI DE MEDITAŢIE - 69

 CĂRŢI PENTRU COPII - 57

 CĂRŢI RARE - 17

 CEAUŞESCU, NICOLAE - 80

 CENZURĂ - 223

 CERALE - 112

 CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ - 5

 CINEMA - 128

 CIORAN, EMIL - 178

 CIVILIZAŢIE EGIPTEANĂ - 3

 CIVILIZAŢIE JAPONEZĂ - 11

 CIVILIZAŢIE ROMANĂ - 227

 CIVILIZAŢIE ŞI CULTURĂ - 9

 CIVILIZAŢIE(România) - 9

 CLINICĂ MEDICALĂ - 115

 CLONAREA UMANĂ - 107

 COLECŢII SPECIALE - 17

 COLEGIUL REFORMAT(Orăştie) - 93

 COLEGIUL REFORMAT(Transilvania) - 91

 COLINDE - 101

 COMERŢ - 82-83

 COMERŢ(România) - 82

 COMPORTAMENT MORAL - 58

 COMPORTAMENT SOCIAL - 57

 COMPOZITORI(austrieci) - 127

 COMUNICARE - 74

 COMUNICARE ÎN MASĂ - 74

 COMUNICARE SOCIALĂ - 70, 74

 COMUNISM - 75

 COMUNISM(persecuţii politice) - 75, 81

 COMUNISM(România) - 75, 81

 CONSILIUL EUROPEI - 20-21, 23-28, 84-85, 87, 90

 CONTRAPUNCT - 129

 CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - 22, 88

 COOPERARE ECONOMICĂ - 25

 COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ - 25

 CORESPONDENŢĂ - 134

 CORESPONDENŢĂ COMERCIALĂ - 134

 CORUPŢIE - 87

 COSMOGONIA INDIANĂ - 137

 COSMOGONIE - 5

 CREDINŢE POPULARE - 63, 97, 131

 CREŞTINISM - 60-61, 63

 CREŞTINISM(apologie) - 60

 CREŞTINISM(mistere) - 63

 CRITICĂ ISTORICĂ - 10, 230

 CRITICĂ LITERARĂ - 10, 131-132, 139, 164-165, 188

 CRITICĂ LITERARĂ(Mureşanu, Andrei) - 165

 CRITICĂ LITERARĂ(Sadoveanu, Mihail) - 182

 CRITICĂ LITERARĂ(teatru) - 138

 CRITICĂ MUZICALĂ - 126

 CULTURĂ EGIPTEANĂ ANTICĂ - 3

 CULTURĂ FIZICĂ - 113

 CULTURĂ JAPONEZĂ - 11

 CULTURĂ MAGHIARĂ(România) - 8

 CULTURĂ MAGHIARĂ(studii) - 8, 10

 CULTURĂ MAGHIARĂ(Transilvania) - 10

 CULTURĂ ROMÂNĂ - 9

 CUNOAŞTERE - 5-6

 CUSĂTURI - 121

 CUSUT - 121

 D

 DACIA ROMANA(religie) - 100

 DATINI - 98

 DECORAŢIUNI INTERIOARE - 121-122

 DELTA DUNĂRII - 125

 DEMOCRAŢIE - 79

 DEMOGRAFIE - 108

 DESCOPERIRI - 9

 DEZVOLTARE ECONOMICĂ - 84

 DIAMANTE - 44

 DICTATURĂ COMUNISTĂ - 75, 80

 DICTATURĂ(România) - 75

 DICŢIONAR COMERCIAL - 83

 DICŢIONAR DE AFACERI - 83

 DICŢIONAR DE DREPT - 83

 DICŢIONAR DE ECONOMIE - 83

 DICŢIONAR DE PARAPSIHOLOGIE - 2

 DICŢIONAR DE SIMBOLURI - 2

 DICŢIONAR MAGHIAR - ROMÂN - 83

 DICŢIONAR MAGHIAR-ENGLEZ - 83

 DICŢIONAR ROMÂN-MAGHIAR - 83

 DIETĂ LICHIDĂ - 118

 DIETETICĂ - 112, 118

 DIETOTERAPIE - 112

 DIONISIE ROMANO, Episcop - 62

 DIVINITATE - 3

 DREPT - 89

 DREPT CIVIL - 89

 DREPT CIVIL(procedură) - 89

 DREPT PROCESUAL CIVIL - 89

 DREPT(dicţionar) - 83

 DREPTURILE OMULUI - 85, 107

 E

 ECOLOGIE SOCIALĂ - 54

 ECOLOGIE(terenuri arabile) - 102

 ECONOMIA DE PIAŢĂ - 82

 ECONOMIA ROMÂNIEI - 82

 ECONOMIE - 82

 ECONOMIE DE PIAŢĂ - 82

 ECONOMIE DE PIAŢĂ(România) - 82

 ECONOMIE SANITARĂ - 108

 ECONOMIE(dicţionar) - 83

 ECONOMIE(România) - 82

 EDITORIALE - 14-15

 EDITURI - 14-15

 EDITURI(catalog) - 14-15

 EDUCAREA VOINŢEI - 113

 EDUCAŢIE - 94-95

 EDUCAŢIE FAMILIALĂ - 96

 EDUCAŢIE LITERAR - ARTISTICĂ - 94-95

 EDUCAŢIE RELIGIOASĂ - 95

 EDUCAŢIE SOCIALĂ - 20, 23

 EDUCAŢIE SPIRITUALĂ - 113

 EDUCAŢIE ŞCOLARĂ - 96

 EDUCAŢIE(în familie) - 96

 EDUCAŢIE(în şcoală)(România) - 96

 EGIPT ANTIC - 3

 EGIPT(legende) - 3

 ELECTROMIOGRAFIE - 114

 EMINESCU, MIHAI - 137

 EMPATIE - 92

 ENCICLOPEDIE - 9

 ENERGIE - 113

 ENERGIE(resurse) - 113

 ENIGME - 6

 EPISCOPI - 62

 EPISTEMOLOGIA EDUCAŢIEI - 92, 94

 ETICĂ - 55-56, 58-59

 ETICĂ FAMILIALĂ - 56

 ETICĂ MEDICALĂ - 107

 ETICĂ PROFESIONALĂ - 55, 107

 ETICĂ SOCIALĂ - 58

 ETICĂ(sfaturi) - 57

 ETNOGRAFIE(Balcani) - 53

 ETNOGRAFIE(etichetă) - 56

 ETNOGRAFIE(români) - 97, 101

 ETNOPSIHOLOGIE - 53

 EUROPA - 73

 EUROPA CENTRALĂ - 79

 EUROPA DE EST - 79

 EUROPA(istorie) - 86, 225

 EUROPA(politică) - 79, 86

 EUTHANASIE - 107

 EVREI - 215, 231

 EVREI(istorie) - 231

 EVREI(România) - 231

 EVUL MEDIU - 2

 EZOTERISM - 3

 F

 FAMILIE - 99

 FAMILIE(morala) - 99

 FAUNA ZONEI DE ŞES(Europa) - 102

 FEMEI - 99

 FEMEI(Transilvania) - 99

 FEMEIA ÎN FAMILIE - 99

 FEMINISM(România) - 189

 FENG SHUI - 46

 FENOMENE NEELUCIDATE(mări,oceane) - 4

 FIINŢĂ MUZICALĂ - 126

 FILOSOFIE - 42-43, 47-49, 150

 FILOZOFIA CREŞTINĂ - 63

 FILOZOFIA RELIGIEI - 63

 FILOZOFIA VIEŢII - 41, 54

 FILOZOFIE - 41, 50

 FILOZOFIE (metafizică) - 41

 FILOZOFIE CLASICĂ GERMANĂ - 47

 FILOZOFIE GERMANĂ - 48, 50, 150

 FILOZOFIE GERMANĂ(Kant, Imanuel) - 50, 150

 FILOZOFIE GREACĂ - 49

 FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ - 49

 FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ(Cioran, Emil) - 178

 FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ(Rădulescu-Motru, Constantin) - 42

 FILOZOFIE ROMÂNESCĂ(metafizică) - 42

 FILOZOFIE(metafizică) - 43

 FILOZOFIE(timp-mişcare) - 43

 FIZICĂ ACUSTICĂ - 129

 FIZIOLOGIE PATOLOGICĂ - 105, 119

 FLORA ZONEI DE ŞES((Europa) - 102

 FOLCLOR - 135

 FOLCLOR LITERAR(critica) - 133

 FOLCLOR LITERAR(Europa) - 132

 FOLCLOR LITERAR(legende) - 131

 FOLCLOR LITERAR(România) - 131

 FOLCLOR LITERAR(secuiesc) - 135

 FOLCLOR LITERAR(studii) - 133

 FOLCLOR LITERAR(studiu) - 132

 FOLCLOR ROMÂNESC - 98, 101

 FOLCLOR ROMÂNESC(SUPERSTIŢII) - 97

 FOLCLOR(colinde) - 101

 FOLCLOR(Obiceiuri populare) - 101

 FOLCLOR(obiceiuri) - 100

 FOLCLOR(studiu) - 133

 FOLCLOR(superstiţii) - 97

 FORMARE PROFESIONALĂ - 92

 G

 GEOGRAFIE(atlas) - 216-217

 GEOGRAFIE(Ţara Sfântă) - 215

 GEOLOGIE - 44

 GHID - 213

 GHID TURISTIC - 213, 221

 GHID TURISTIC(România) - 213, 221

 GOGA, OCTAVIAN - 12

 GRĂDINĂRIT(sfaturi) - 120

 H

 HĂRŢI(România) - 218

 HĂRŢI(Transilvania) - 219-220

 HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH - 48

 HEIDEGGER, MARTIN - 48

 HIDROTERAPIE - 118

 HISTAMINICE. ANTIHISTAMINICE - 109

 HORTICULTURĂ - 120

 I

 IERUSALIM - 60

 IGIENA COPILULUI - 116

 IGIENA NOU-NĂSCUTULUI - 116

 IGIENĂ MENTALĂ - 105

 IISUS HRISTOS - 60

 ILUSTRATE - 29-30, 33-36

 IMPERIUL ROMAN - 227

 INDIA - 137

 INDIA(cultură) - 137

 INDIA(filozofie) - 137

 INIŢIERE SPIRITUALĂ - 113

 INSTITUŢII CULTURALE - 18

 INTEGRARE EUROPEANĂ - 86

 INTEGRAREA ÎN U.E. - 86

 INTERDISCIPLINARITATE - 5

 INVENŢII ŞI DESCOPERIRI - 9

 INVESTIŢII - 84

 ISRAEL - 215

 ISTORIA BISERICII ORTODOXE - 65-66

 ISTORIA CIVILIZAŢIEI - 227

 ISTORIA CIVILIZAŢIEI ORIENTALE - 11

 ISTORIA CIVILIZAŢIILOR(Europa) - 227

 ISTORIA CULTURII(Japonia) - 11

 ISTORIA DACIEI - 68

 ISTORIA EUROPEI - 225

 ISTORIA EUROPEI(al doilea război mondial) - 225

 ISTORIA IMPERIULUI ROMAN - 227

 ISTORIA JAPONIEI - 11

 ISTORIA POPORULUI MAGHIAR - 226

 ISTORIA ROMÂNIEI - 76, 86

 ISTORIA ROMÂNIEI [memorii] - 81

 ISTORIA ROMÂNIEI(biografii) - 76

 ISTORIA ROMÂNIEI(comunism) - 80-81

 ISTORIA ROMÂNIEI(dictatură) - 80

 ISTORIA ROMÂNIEI(naţionalism) - 80

 ISTORIA ROMÂNIEI(Ştefan cel Mare) - 232

 ISTORIA ROMÂNILOR - 232

 ISTORIA ROMEI ANTICE - 227, 229

 ISTORIA SAŞILOR - 123

 ISTORIA TEATRULUI - 138

 ISTORIA UNGARIEI - 226

 ISTORIA UNGARIEI(regi) - 226

 ISTORICI - 230

 ISTORIE ANTICĂ - 228-229

 ISTORIE ANTICĂ(Roma) - 228-229

 ISTORIE UNIVERSALĂ - 225

 ISTORIE UNIVERSALĂ(primul război mondial) - 225

 ISTORIOGRAFIE - 230

 IUDAISM - 215

 Î

 ÎNGRIJIREA CORPULUI - 118

 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ - 92

 ÎNVĂŢĂMÂNT - 92-93, 95-96

 ÎNVĂŢĂMÂNT RELIGIOS - 91, 93

 ÎNVĂŢĂMÂNT ROMÂNESC - 96

 ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR(Transilvania) - 91, 93

 J

 JAPONIA(civilizaţie) - 11

 JAZZ(muzicieni) - 128

 JOCURI DE NOROC - 130

 JUDEŢE(România) - 123

 K

 KANT, IMMANUEL - 42, 50, 150

 KIERKEGAARD, SÖREN - 48

 KÓS KÁROLY - 223

 L

 LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI - 108

 LEGENDE POPULARE - 131

 LIMBA ROMÂNĂ(istorie) - 188

 LITERATURĂ AMERICANĂ - 140

 LITERATURĂ AMERICANĂ(nuvelă) - 147

 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) - 140-143, 145-146

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri) - 147

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) - 144, 148-149

 LITERATURĂ FANTASTICĂ(nuvele) - 147

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(antologie) - 154

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri) - 152-153, 155-159

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti) - 151

 LITERATURĂ GERMANĂ - 150

 LITERATURĂ GERMANĂ(scrisori) - 150

 LITERATURĂ MAGHIARĂ - 191-192, 194, 196, 198-202, 204, 208, 211

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie) - 202

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(autobiografie) - 196

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(balade populare) - 135

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară) - 194, 204

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică) - 194

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(însemnări) - 211

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii) - 211

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie) - 191, 201

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii) - 203

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestire umoristică) - 200

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri) - 200

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti) - 193, 197

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză scurtă) - 206

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză) - 195

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman biografic) - 192, 196, 198

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii) - 209

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman) - 192, 196, 198, 208

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România) - 192, 202, 208

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(antologie) - 202

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(memorii) - 211

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii) - 201

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman autobiografic) - 192

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman) - 208

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(teatru) - 199, 210

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(scrisori) - 205

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru) - 199, 210

 LITERATURĂ PENTRU COPII - 57

 LITERATURĂ PENTRU COPII(fabule) - 31

 LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) - 31

 LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) - 31, 37, 39-40, 197

 LITERATURĂ POPULARĂ - 98

 LITERATURĂ ROMÂNĂ - 160-163, 166, 168-174, 176, 179-181, 183, 185-187

 LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie) - 186

 LITERATURĂ ROMÂNĂ (folclor) - 133

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(aforisme) - 175

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie) - 165, 175

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(biografii) - 182

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) - 133, 165, 178, 182, 188-189

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică) - 137, 164, 168, 170-171, 189

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(cugetări) - 184

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri) - 169

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(filozofie) - 178

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(folclor)(antologie) - 98

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(folclor)(despre) - 133

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(istorie literară) - 188

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(însemnări) - 215

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie) - 215

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(literatură religioasă) - 215

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme) - 161-163

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie pt.copii) - 187

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie) - 173, 177

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) - 160, 174

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(polemici) - 176

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt.copii) - 187

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri) - 179

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă) - 183

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză) - 207

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) - 172, 180-181, 185

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(satiră) - 186

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru pentru copii) - 166

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru) - 167

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(umor) - 175, 186

 LITERATURĂ SÂRBĂ(poezie) - 190

 LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică) - 58, 139

 LITERATURĂ UNIVERSALĂ(teorie) - 136

 LITERATURĂ(teorie) - 139

 LOTERIE - 130

 LUCRU MANUAL - 121-122

 M

 MACROECONOMIE - 84

 MAIORESCU, TITU - 49

 MANAGEMENT SANITAR - 108

 MARAMUREŞ(publicaţii seriale) - 16

 MASS-MEDIA - 74

 MĂNĂSTIRI - 60, 232

 MĂNĂSTIRI(Moldova) - 232

 MEDICINĂ - 41, 103-104, 115, 117

 MEDICINĂ ALTERNATIVĂ - 118-119

 MEDICINĂ CLINICĂ - 103, 109-110, 114-115

 MEDICINĂ CLINICĂ(tratament) - 115

 MEDICINĂ(anatomie) - 104

 MEDICINĂ(anestezie) - 117

 MEDICINĂ(dietă) - 111

 MEDICINĂ(psihiatrie) - 111

 MEDICINĂ(psihopatologie) - 111

 MEDICINĂ(terapie) - 41

 MEDIUL ÎNCONJURĂTOR - 54

 MEDIUL ÎNCONJURĂTOR(terenuri arabile) - 102

 MENTALITATE - 53

 METODOLOGII DE EVALUARE - 92

 MICROECONOMIE - 82

 MINERALE - 44

 MINORITATEA MAGHIARĂ - 1, 223

 MINORITATEA MAGHIARĂ(România) - 223

 MISTICĂ(creştină) - 63

 MITOLOGIE EGIPTEANĂ - 3

 MITOLOGIE ROMANĂ - 100

 MOARTE - 41

 MOD DE VIAŢĂ - 70

 MOLDOVA - 232

 MONARHIE(Ungaria) - 226

 MONOGRAFIE(Apold) - 214

 MONUMENTE - 213

 MONUMENTE ISTORICE - 213

 MONUMENTE ISTORICE(România) - 213

 MORALA MUNCII - 55

 MORALĂ - 56

 MORALĂ CREŞTINĂ - 59

 MORALĂ FAMILIALĂ - 56

 MORALĂ PROFESIONALĂ - 55

 MORALĂ RELIGIOASĂ - 56

 MORALĂ SEXUALĂ - 56

 MORALĂ SEXUALĂ(istorie) - 56

 MORALĂ(comportament) - 57

 MORALĂ(sfaturi) - 57

 MOZART, WOLFGANG AMADEUS - 127

 MUREŞ (Personalităţi) - 214

 MUREŞANU, ANDREI - 165

 MUŞCHI - 114

 MUZICĂ - 126, 128-129

 MUZICĂ (prin computer) - 129

 MUZICĂ CLASICĂ - 127

 MUZICĂ SIMFONICĂ - 127

 MUZICĂ(armonia) - 129

 MUZICĂ(compozitori) - 127

 MUZICĂ(filme) - 128

 MUZICĂ(jazz) - 128

 MUZICĂ(operă) – 126

 

 

 

 N

 NATURĂ(cunoaştere) - 5

 NEUROLOGIE - 114

 NIETZSCHE, FRIEDRICH - 47-48

 NUTRIŢIE - 106, 111-112

 O

 OBICEIURI - 68, 99

 OBICEIURI POPULARE(Transilvania) - 98

 OCROTIREA SĂNĂTĂŢII - 108

 OCULTISM - 2-3, 44

 ODORHEIU-SECUIESC - 71

 ODORHEIU-SECUIESC(dezvoltare economică) - 72

 ODORHEIU-SECUIESc(periodice) - 72

 ODORHEIU-SECUIESc(scaun) - 71

 OMAGIU(Vulcănescu, Mircea) - 222

 OMUL(religie) - 59

 OPINIE - 74

 OPINIE PUBLICĂ(schimbare) - 74

 ORAŞE - 213

 ORAŞE (Bucureşti) - 213

 ORAŞE(România) - 213

 ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE - 78

 ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE (Irak) - 78

 ORNAMENTE - 122

 ORTODOXIE - 61

 OZN - 4, 6

 P

 PACE - 78

 PARANORMAL - 4, 6

 PARAPSIHOLOGIE - 3-4, 6, 45

 PARAPSIHOLOGIE(percepţii extrasenzoriale) - 45

 PARAPSIHOLOGIE(spiritism) - 45

 PARTIDE POLITICE - 76

 PARTIDE POLITICE(România) - 76

 PARTIDUL CONSERVATOR - 77

 PATOLOGIE - 103

 PEDIATRIE - 110

 PELERINAJ - 60

 PERSONALITĂŢI - 7, 9

 PERSONALITĂŢI ISTORICE - 224

 PERSONALITĂŢI PUBLICE(România) - 8

 PERSONALITĂŢI(boli) - 224

 PERSONALITĂŢI(dicţionar) - 7

 PERSONALITĂŢI(Giurgiu) - 7

 PIAŢĂ DE CAPITAL - 82

 PICTURĂ - 123

 PICTURĂ BAROCĂ - 123

 PIETRE PREŢIOASE(prelucrare) - 44

 PIRAMIDE - 3

 PLANTE - 120

 PLANTE CU FLORI - 120

 PLANTE DĂUNĂTOARE(combatere) - 120

 PLANTE DE GRĂDINĂ - 120

 POEZIE - 165

 POLITICĂ - 78-79, 223

 POLITICĂ ECONOMICĂ(România) - 82

 POLITICĂ EXTERNĂ(România) - 76, 86

 POLITICĂ EXTERNĂ(U. E.) - 86

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(conflicte) - 225

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(tratate) - 225

 POLITICĂ INTERNĂ - 223

 POLITICĂ INTERNĂ(minorităţi naţionale) - 223

 POLITICĂ INTERNĂ(persecuţii) - 75

 POLITICĂ INTERNĂ(rezistenţă) - 75

 POLITICĂ INTERNĂ(România) - 75-77, 80-81

 POLITICĂ(opinie) - 79

 POLITICIENI - 76

 POLONIA(politică) - 79

 POMICULTURĂ - 120

 PREDICI - 67

 PREDICI PENTRU INSTRUCŢIE RELIGIOASĂ - 67

 PREDICI(interpretarea Scrierilor Sfinte) - 67

 PRESĂ - 202, 223

 PRESĂ LITERARĂ - 202

 PRESĂ MAGHIARĂ - 202, 223

 PRESĂ MAGHIARĂ(România) - 223

 PRIMUL RĂZBOI MONDIAL - 225

 PROCEDURĂ PENALĂ - 89

 PROCESE CELEBRE - 85

 PROCESE PSIHICE SPECIALE - 4, 6

 PRODUSE CURRICULARE - 92

 PSIHODIAGNOZĂ - 224

 PSIHOFIZIOLOGIE - 105, 119

 PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI - 51-52

 PSIHOLOGIA COPILULUI - 51-52, 116

 PSIHOLOGIA POPOARELOR - 53

 PSIHOLOGIA VÂRSTELOR - 116

 PSIHOLOGIE - 51, 74, 111

 PSIHOLOGIE APLICATĂ - 111

 PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ - 111

 PSIHOLOGIE(alimentaţie) - 111

 PSIHOLOGIE(personalitate) - 74

 PSIHOPATOLOGIE - 111, 224

 PUBLICAŢII PERIODICE - 1

 PUBLICISTICĂ - 1

 PUBLICISTICĂ(Transilvania) - 1

 R

 RADIO - 73

 RADIODIFUZIUNE - 73

 RĂZBOI(Irak) - 78

 REGALITATE - 226

 REGATUL UNGAR - 226

 REGI - 226

 RELAŢIE PROFESOR-STUDENT - 92

 RELAŢII INTERPERSONALE - 70

 RELAŢII ÎNTRE DISCIPLINE - 5

 RELAŢII UMANE - 70

 RELIGIA DACILOR - 68

 RELIGIE CREŞTINĂ - 59-61

 RELIGIE CREŞTINĂ(cugetări) - 215

 RELIGIE ORTODOXĂ - 61

 RELIGIE REFORMATĂ - 67

 RELIGIE(gândire liberă) - 215

 RELIGIE(Roma antică) - 100

 RELIGII NECREŞTINE - 64, 100

 REZISTENŢA ROMÂNĂ - 75

 RITUAL - 63

 ROMA ANTICĂ - 229

 ROMA ANTICĂ(arheologia) - 212

 ROMA ANTICĂ(istoria) - 229

 ROMA ANTICĂ(viaţa socială) - 227

 ROMÂNI(civilizaţie) - 131

 ROMÂNI(Europa) - 73

 ROMÂNIA - 125

 ROMÂNIA CONTEMPORANĂ - 80

 ROMÂNIA(ahitectură urbană) - 125

 ROMÂNIA(album) - 125

 ROMÂNIA(biserici) - 125

 ROMÂNIA(comunism) - 81

 ROMÂNIA(economie) - 82

 ROMÂNIA(geografie culturală) - 125

 ROMÂNIA(geografie) - 125

 ROMÂNIA(hartă) - 218

 ROMÂNIA(istorie) - 76-77, 80

 ROMÂNIA(mănăstiri) - 125

 ROMÂNIA(partide politice) - 77

 ROMÂNIA(politica externă) - 76, 86

 ROMÂNIA(politică internă) - 76-77, 80-81

 ROMÂNIA(polotică) - 79

 ROMÂNIA(servicii secrete) - 80

 S

 SACRU - 63

 SADOVEANU, MIHAIL - 182

 SAŞI - 123

 SĂNĂTATE - 105, 115

 SĂNĂTATE MINTALĂ - 105, 119

 SĂNĂTATE PUBLICĂ - 108, 115

 SĂNĂTATE PUBLICĂ(România) - 108

 SĂRBĂTORI - 100-101

 SCRIERE(învăţarea) - 134

 SCRIERE(tipuri) - 134

 SCULPTURĂ - 123

 SCULPTURĂ(Transilvania) - 123

 SECUI - 71-72, 99

 SECUI(istorie) - 71-72

 SECUI(religie) - 72

 SECUI(scaune) - 71

 SECUIME - 219

 SECURITATEA(organism de represiune) - 80-81

 SERVICII SECRETE(România) - 81

 SEXUALITATE - 56

 SEXUALITATE(istorie) - 56

 SIMBOLURI - 2

 SIMBOLURI MASONICE - 2

 SIMBOLURI RELIGIOASE - 2, 63

 SIMPTOME ALERGICE - 109

 SINELE - 48

 SITUAŢIE ECONOMICĂ - 84

 SITUAŢIE ECONOMICĂ(România) - 82

 SOCIALISM - 80

 SOCIOLOGIA COMUNICAŢIILOR - 73

 SOCIOLOGIA COMUNICĂRII - 73-74

 SOCIOLOGIA CULTURII - 11

 SOCIOLOGIA EDUCAŢIEI - 96

 SOCIOLOGIE(procese sociale) - 58

 SOLUL - 120

 SPIRITUALITATE - 45

 STALINISM - 81

 SUBSTANŢE MEDICAMENTOASE - 109

 SUCCES - 70

 SUPERSTIŢII - 97, 131

 SUPRANATURAL - 97

 Ş

 ŞCOALĂ(România) - 96

 ŞTEFAN CEL MARE - 232

 ŞTEFAN CEL MARE(despre) - 232

 ŞTIINŢA(dictionare) - 9

 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE - 3-4

 ŞTIINŢĂ(dicţionar) - 9

 ŞTIINŢĂ(dicţionare) - 9

 T

 TÂRGU-MUREŞ(autori) - 116

 TÂRGU-MUREŞ(edituri) - 116

 TÂRGU-MUREŞ(medici) - 116

 TÂRGU-MUREŞ(tipografii) - 116

 TEATRU(critică) - 138

 TEATRU(istorie) - 138

 TEHNICA LITERARĂ - 134

 TEHNICA MUNCII INTELECTUALE - 134

 TEOLOGIE - 69

 TEOLOGIE ASCETICĂ - 69

 TEOLOGIE DOGMATICĂ - 61

 TEOLOGIE MISTICĂ - 69

 TEOLOGIE PRACTICĂ - 59

 TEOLOGIE(virtute) - 59

 TEORIA EDUCAŢIEI - 94

 TEORIA LITERATURII - 136

 TEORIA MUZICII - 129

 TEORIA SISTEMELOR - 5

 TEORIA TEATRULUI - 138

 TEORIE LITERARĂ - 136

 TEORII FIZIOLOGISTE - 105, 118-119

 TIMP - 43

 TIMP-MIŞCARE(filozofie) - 43

 TIMP(filosofie) - 43

 TIPOGRAFII - 14-15

 TIPOGRAFII(România) - 14-15

 TOTALITARISM - 75, 80-81

 TRANSILVANIA - 230

 TRANSILVANIA(folclor) - 98

 TRANSILVANIA(ghid turistic) - 221

 TRANSILVANIA(hartă) - 219-220

 TRANSILVANIA(istorici) - 230

 TRANSILVANIA(obiceiuri) - 98

 TRANSPLANT(organe) - 107

 U

 UCRAINA(politică) - 79

 UNGARIA(politică) - 79

 UNIUNEA EUROPEANĂ - 10, 20-21, 23-28, 84, 86-87, 90

 UNIVERS - 6

 V

 VESTIGII ARHEOLOGICE - 3, 212

 VIAŢĂ SPIRITUALĂ - 45

 VIAŢĂ SPIRITUALĂ(legile) - 45

 VIRTUŢI - 69

 VULCĂNESCU, MIRCEA - 222

 Y

 YOGA - 113

 Z

 ZEI(Dacia) - 68

 ZOOLOGIE(atlas) - 29-30, 32-36, 38

 

INDEX DE EDITURI

A

 Amurg sentimental - 183

 Appleton and Lange - 117

 ARC 2000 - 129

 Ardealul - 185

 Argonaut - 79

 Augusta - 186

 B

 Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu" - 18-19, 222

 Biblioteca Judeţeană Satu Mare - 13

 Biblioteca Judeţesnă "Petre Dulfu" - 16

 Bibliotheca – 180

 

 

 C

 C.H. Beck - 83

 Cartographia - 216-220

 Casa Cărţii de Ştiinţă - 12, 175

 Casa de Presă şi Editură Mihai Dascal - 137

 Compania Naţională "Loteria Română" - 130

 Cronos - 7, 173, 187

 D

 Delej - 148-149

 Dialóg Campus Kiadó - 106

 E

 Édesvíz Kiadó - 46, 145-146

 Editura Alpha MDN - 17

 Editura "Civitas" - 95

 Editura Consiliului Europei - 21, 87

 Editura "Dragoş Vodă" - 165

 Editura Episcopiei Buzăului şi Vrancei - 62

 Editura Fundaţiei Ştiinţă şi Tehnică - 169

 Editura Imprimeriei de Vest - 66

 Editura Mihalis Toubis A.E. - 125

 Editura Miron - 140

 Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei - 65

 Editura Muzicală - 127

 Editura Nico - 215

 Eikon - 78

 Elektra Kiadóház - 121-122, 151

 Erdélyi Gondolat Könyvkiadó - 221

 Erdélyi Református Egyházkerület - 67, 91, 93, 191, 196, 223

 Eurodidact - 214

 F

 Finmedia - 84

 Flamingo GD - 29-40, 57, 197

 G

 Gabo Kiadó - 144

 Geneze - 9

 Golden Book Kiadó - 112, 114

 Graph-Art Stúdió - 226

 Grinta - 42, 47-50, 126, 128, 150, 170-171, 176, 230

 H

 Holló és Társa Könyvkiadó - 118-119

 Holnap Kiadó - 209

 I

 I.P.C. Könyvek - 141-143

 K

 Királyhágómelléki Református Egyházkerület - 70

 Koinónia - 69, 195, 203, 210

 Komp-Press - 8, 10, 124

 Kriterion - 202, 204, 208

 Kriterion Könyvkiadó - 1, 167, 200-201, 211

 L

 Liget Műhely Alapítvány - 194

 Litera Könyvkiadó - 71, 99

 Lumina - 160

 M

 Magyar Könyvklub - 5, 102, 105, 113, 120, 134

 Mentor - 116

 Museum – 94

 

 N

 Napoca Star - 179, 181

 Nona - 166

 O

 Office des publications officielles des Communautés Européennes - 28

 Office for official publications of the European Communities - 24

 Orator - 123

 P

 Paideia - 41, 43, 51-53, 55, 58-61, 63, 74-77, 82, 86, 89, 96, 111, 115, 136, 184, 189, 225, 228-229

 Palatinus Kiadó - 205-206

 Paralela 45 - 172

 Pergamon - 168

 Polis Könyvkiadó - 192, 194, 198-199

 Presa Universitară Clujeană - 64

 Princeps - 232

 Print-X Kft. - 207

 Punct - 56

 R

 Regun Press Kiadó - 135

 S

 s.l. - 45

 s.n. - 14-15, 20, 22-23, 25-27, 54, 72, 85, 88, 90, 92, 107, 231

 Saeculum I.O. - 2-4, 11, 44, 68, 80-81, 97-98, 100-101, 131-133, 138-139, 147, 178, 182, 188, 212

 Saeculum Vizual - 6, 44, 224

 Societatea Literar Artisică Tbiscus - 174, 186

 Springer Hungarica Kiadó - 109

 Springer Orvosi Kiadó - 104, 110

 Springer Tudományos Kiadó - 103

 T

 Társ kiadó - 193

 Tibiscus - 190

 Tipomur - 161-163

 U

 Unikornis Kiadó - 152-159

 University Press - 108

 V

 Vestala - 4, 73, 164, 227

 Vinea - 177

 Vremea - 213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

 

0 – GENERALITĂŢI   …………………………………………………

1

001 – Ştiinţă şi cunoaştere  ………………………………………………

1

008 – Civilizaţie. Cultură. Progres  ……………………………………...

3

01 – Bibliografie. Cataloage  …………………………………………….

4

02 – Biblioteconomie  …………………………………………………...

7

06 – Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee  ……………….

7

087.5 – Publicaţii pentru copii  …………………………………………..

10

 

 

1 – FILOSOFIE  ………………………………………………………..

12

11/12 – Metafizică  ………………………………………………………

12

13 – Filosofia spiritului  …………………………………………………

13

14 – Sisteme filosofice  ………………………………………………….

14

159.9 – Psihologie  ………………………………………………………

15

16 – Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii  ……………………….

16

17 – Morală. Etică  ………………………………………………………

17

 

 

2 – RELIGIE. TEOLOGIE  …………………………………………...

18

 

 

3 – ŞTIINŢE SOCIALE  ……………………………………………….

21

303/308 – Probleme sociale  ……………………………………………..

21

316 – Sociologie  ………………………………………………………...

22

32 – Politică  ……………………………………………………………..

23

33 – Economie. Ştiinţe economice  ……………………………………...

25

34 – Drept  ……………………………………………………………….

26

35.0/354 – Administraţie publică  ……………………………………….

28

37 – Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber  ………………………..

28

39 – Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă  ……………………...

30

 

 

5 – MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII  ……………………..

32

50 – Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului  ……..

32

 

 

6 – ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ  ………………..

32

61 – Medicină  …………………………………………………………...

32

63 – Agricultură. Silvicultură  …………………………………………...

38

 

 

7 – ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII SPORT  ……………….

39

72 – Arhitectură  …………………………………………………………

39

73/76 – Arte plastice  …………………………………………………….

39

77 – Artă şi tehnică foto  ………………………………………………...

39

78 – Muzică  ……………………………………………………………..

40

79 – Divertisment. Spectacole. Teatru. Sport  …………………………...

41

 

 

8 – LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ  …………………

41

82 – Literatură  …………………………………………………………..

41

82.09 – Critică literară  …………………………………………………..

43

821.111 – Literatură engleză şi de limbă engleză  ………………………

44

821.112.2 – Literatură germană  …………………………………………

47

821.133.1 – Literatură franceză  …………………………………………

47

821.135.1 – Literatură română  ………………………………………….

50

821.16 – Literaturi slave  ………………………………………………...

57

821.511.141 – Literatură maghiară  ……………………………………..

58

 

 

9 – GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE  ………………………….

63

902/904 – Arheologie. Preistorie  ………………………………………..

63

908 – Monografii zonale  ………………………………………………..

63

91 – Geografie  ………………………………………………………….

64

913(498) – Geografia României  ………………………………………...

66

929 – Biografii. Genealogii. Heraldică  ………………………………….

66

94(100) – Istorie universală  ……………………………………………..

67

94(3) – Istoria lumii antice  ……………………………………………...

68

94(498) – Istoria Românie  ………………………………………………

69

 

 

INDEX DE NUME  ……………………………………………………..

71

INDEX DE TITLURI  …………………………………………………..

81

INDEX DE SUBIECTE  ………………………………………………...

90

INDEX DE EDITURI  …………………………………………………..

110