0  GENERALITĂŢI

 

1 -  Magyar sajtóbibliográfia 2001 = Bibliography of Hungarian Periodicals 2001 : A harmadik évezred első évének magyarországi periodikumai = Hungarian periodicals in the first year of the third millenium / Szerkesztette = Edited by : Anikó Nagy. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár = National Széchényi Library, 2002.

 VIII, 622 p.

 Index p. 509-552.

 Prefaţa şi în limba engleză.

 ISBN 963-200-445-0 : 10 lei.

 070(439)"2001":016   050(439)"2001":016

 1. BIBLIOGRAFII(periodice-Ungaria)                            2. PRESĂ MAGHIARĂ

 3. PERIODICE(Ungaria).

 III 28422 ; 050/M15

004  Calculatoare

 

2 -  ACOSTĂCHIOAIE, DRAGOŞ. Programare în C şi C++ pentru Linux / Dragoş Acostăchioaie ; Cuvânt înainte de Conf. dr. Dorel Lucanu. - Iaşi : Polirom, 2002 (Lumina Tipo).

 216 p. : tab.

 Glosar p. p.213-214.

 Bibliografie p. 211-212.

 ISBN 973-681-112-3 : 19 lei.

 004.7 Linux   004.438 C şi C++   004.451.9 Linux

III 28348 ; 004/A16

 

3 -  ALBOAIE, LENUŢA. Servicii WEB : Concepte de bază şi implementări / Lenuţa Alboaie, Sabin Buraga. - Iaşi : Polirom, 2006.

 320 p. : tab., fig.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Abrevieri p. 311-316.

 Bibliografie generală p. 317-319.

 ISBN (10)973-681-522-6 ISBN (13)978-973-681-522-5 : 19 lei.

 004.5

III 28356 ; 004/A32

 

4 -  ANGHEL, TRAIAN. Introducere în AJAX / Traian Anghel. - Iaşi : Polirom, 2006.

 320 p. : tab., fig.

 Bibliografie p. 315-319.

 ISBN (10)973-46-0568-2 ISBN (13)978-973-46-0568-2 : 17 lei.

 004.438 AJAX

 1. LIMBAJE DE PROGRAMARE(AJAX).

 III 28351 ; 004/A58

 

5 -  ANGHEL, TRAIAN. Programarea în PHP : Generarea de conţinut multimedia / Traian Anghel ; Cuvânt înainte de Sabin Buraga. - Iaşi : Polirom, 2006 (Lumina Tipo).

 240 p.: fig., tab.

 Index p. 229-231.

 Bibliografie p. 232-238.

 ISBN (10)973-46-0305-1 ISBN (13)978-973-46-0305-3 : 14 lei.

 004.438 PHP

III 28357 ; 004/A58

 

6 -  BADEA, ROBERT. Cum îmi aleg un calculator ? / Robert Badea. - Bucureşti : Cartea de buzunar, s.a. (CoPrint).

 94 p. : fig., tab., sch. - (Practic-IT ; 55).

 ISBN 973-8351-36-7 : 5.00 lei.

 004.382.7(036)   082.1 Practic-IT

II 85783 ; 004/B14

 

7 -  BAIN, STEVE. CorelDRAW 12 / Steve Bain-grafician, câştigător a numeroase premii, autor şi expert CorelDRAW , Nick Wilkinson-grafician de desen tehnic şi părintele scripting-ului în CorelDRAW ; Traducere Dragoş Tintorescu. - Bucureşti : BIC All, 2006 (S.C. Tiparg S.A.).

 697 p. : il., fig., sch., [8] pl. il. color - (All Pixel).

 Anexă p. 660-667.

 Index p. 669-697.

 Titl. orig. : Coreldraw 12, the official guide.

 ISBN (10) 973-571-568-6 ISBN (13) 978-973-571-568-7 : 49.90 lei.

 004.42 CorelDraw 12   004.92   082.1 All Pixel

 1. GRAFICĂ PE CALCULATOR

 III 28322 ; 004/B18

 

8 -  BIRD, LINDA. Internet : Ghid complet de utilizare / Linda Bird ; Traducere Oana Păun, Dan-Andrei Dimitriu. - Bucureşti : Corint, 2004 (S.C. Lumina Tipo S.R.L.).

 548 p. : il., fig., tab.

 Titl. orig. : The complete Guide to understnding and using the Internet.

 Index p. 514-526.

 Glosar p. 527-548.

 ISBN 973-653-623-8 : 39.90 lei.

 004.738.52(036)

III 28321 ; 004/B54

 

9 -  CONGER, DAVID. Programarea în C# / David Conger ; Traducere: Marian Belinschi. - Bucureşti : BIC All, 2003.

 344 p. : il., fig., sch. - (The complete idiot's guide).

 Anexe p. 324-335.

 Index p. 336-344.

 Titl. orig. : The complete idiot's guide to C# programming.

 ISBN 973-571-429-9 : 21.90 lei.

 004.42   004.438 C#   082.1 The Complete Idiot's Guide

III 28313 ; 004/C65

 

10 -  GREENBERG, STEVEN. Fotografia digitală / Steven Greenberg ; Traducerea Ovidiu Slavu. - Bucureşti : BIC All, 2004.

 348 p. ; [16] pl. il. color : il. - (The complete idiot's guide).

 Anexe p. 325-335.

 Index p. 336-348.

 ISBN 973-571-480-9 : 34.90 lei.

 004.92   770.02   082.1 The Complete Idiot's Guide

III 28314 ; 004/G79

 

11 -  MĂRUŞTERI, MARIUS. Primii paşi în Linux / Marius Măruşteri, Sabin Buraga, Dragoş Acostăchioaie. - Iaşi : Polirom, 2006 (Lumina Tipo).

 248 p. : tab., fig., tab., il.

 Anexe p. 187-242.

 Bibliografie p. 243-245.

 ISBN 973-46-0210-1 ISBN 978-973-46-0210-0 : 20 lei.

 004.451.9 Linux

III 28350 ; 004/M43

 

12 -  ODOM, WENDELL. Primii paşi în reţele de calculatoare / Wendell Odom ; Traducerea Cristian Mihai. - Bucureşti : Corint, 2004 (Tiparg).

 508 p. : il., fig., sch., tab. - (Primii paşi).

 Glosar p. 457-491.

 Index p. 492-508.

 ISBN 973-653-665-3 : 35 lei.

 004.7   654.93   082.1 Primii paşi

III 28326 ; 004/O-24

 

13 -  OVERLAND, BRIAN. C++ : Ghid pentru începători / Brian Overland ; Traducerea Georgiana Mihăilescu. - Bucureşti : Corint, 2005 (S.C. Don-Star SRL).

 486 p., [1] CD : il., fig., sch., tab.

 Glosar p. 459-467. - Index p. 469-486.

 ISBN (10) 973-653-951-2 ISBN (13) 978-973-653-951-0 : 45 lei.

 004.42 C++   004.438 C++

 1. LIMBAJE DE PROGRAMARE(C++)

 III 28325 ; 004/O-95

 

14 -  PERRY, GREG. Microsoft Windows XP în 24 de ore / Greg Perry ; Traducerea Elena Irimia. - Bucureşti : Niculescu, 2006.

 432 p. : il., fig., sch.

 Index p. 417-432.

 ISBN 973-568-909-X : 32.70 lei.

 004.451 Windows XP   082.1 Învaţă singur

III 28324 ; 004/P52

15 -  POGUE, DAVID. Manualul tău de Windows XP Home Edition / David Pogue ; Traducere de Radu Andreescu şi Florin Moraru. - Bucureşti : Teora, 2006.

 644 p. : il., fig., tab.

 Index p. 623-644.

ISBN (10) 1-59496-118-2 ISBN (13) 978-1-59496-118-2 : 49.00 lei.

 004.451 Windows XP

III 28323 ; 004/P74

 

16 -  SIERRA, KATHY. Atac la Java / Kathy Sierra & Bert Bates ; Traducere de Florin Moraru. - Bucureşti : Teora USA : O'Reilly, 2006.

 687 p. : il., fig., sch., tab.

 Index p. 677-687.

 Tratează şi Java 5.0.

 ISBN (10) 1-59496-117-4 ISBN (13) 978-1-59496-117-5 : 69.00 lei.

 004.438(075.4) Java

 1. LIMBAJE DE PROGRAMARE(Java)

 III 28320 ; 004/S54

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

17 -  BORDAŞ, LIVIU. Iter in Indiam : Imagini şi miraje indiene în drumul culturii române spre Occident / Liviu Bordaş : Cuvânt înainte de Radu Bercea. - Iaşi : Polirom, 2006

 511 p. : il., h.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 333-393.

 Anexe p. 395-494.

 Rezumat în limba franceză p. 495-505.

 ISBN 973-46-0240-3 ISBN 978-973-46-0240-7 : 18 lei.

 008(540):008(498)

II 85903 ; 008/B68

 

18 -  SENGHOR, LÉOPOLD SÉDAR. De la negritudine la civilizaţia universalului / Léopold Sédar Senghor; Cu un cuvânt înainte al autorului; Selecţie şi traducere : Radu Cârneci şi Mircea Traian Biju. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2006.

 352 p.; 20.5 cm.

 Note de subsol.

 Indici p. 341-349.

 ISBN 973-577-487-9 ISBN 978-973-577-487-9 : 14 lei.

 130.2(=414/=45)   930.85(=414/=45)   008(=414/=45)

 1. ISTORIA CULTURII(Africa)                       2. FILOZOFIA CULTURII

 3. TEORIA COMPLEXELOR CULTURALE

 4. CULTURĂ NEGRO-AFRICANĂ

 II 85841 ; 008/S44

 

19 -  TROC, GABRIEL. Postmodernismul în antropologia culturală / Gabriel Troc. - Iaşi : Polirom, 2006.

 360 p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 345-355.

 ISBN 973-46-0238-1 ISBN 978-973-46-0238-4 : 16.03 lei.

 008:572 Postmodernism   572:008 Postmodernism   304.2   130.2   17.023.36

 1. ANTROPOLOGIE CULTURALĂ                               2. POSTMODERNISM.

 II 85951 ; 008/T87

01   Bibliografie. Cataloage

 

20 -  Bél Mátyás kéziratai a pozsonyi evangélikus líceum könyvtárában (Katalogus) = Catalogus manuscriptorum Matthiae Bél, quae in bibliotheca Lycei Evangelici Posoniensis asservantur / Összeállította = Composuit Tóth Gergely. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Gondolat kiadó, 2006.

 XXX, 159 p. : tab. - (Nemzeti téka.

 Note de subsol.

 Anexe p. 69-126.

 Index p. 127-157.

 ISBN 963-200-504-X : 5 lei.

 082.1 Nemzeti téka   091.5 Bél Mátyás   017.1(439.22-2 Bratislava)   

 012 Bél Mátyás   001(439)(092) Bél Mátyás

 1. CATALOAGE(biblioteci şcolare)                   2. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE.

 II 86001 ; 01/B42

21 -  POPTĂMAŞ, DIMITRIE. Publicaţiile periodice mureşene 1795-1972 : bibliografie = 1795-1972 Maros megyei időszaki kiadványok bibliográfiája / Dimitrie Poptămaş, Mózes Júlia; Studiu introductiv de prof. dr. Vasile Netea; Postfaţă de Dimitrie Poptămaş. - Târgu-Mureş : Biblioteca Judeţeană Mureş, 2000.

 371 p. - (Bibliografii mureşene ; 3).

 Index P. 243-364.

 Bibliografie p. 365-367.

 Lucrare editată de Biblioteca Judeţeană Mureş.

 ISBN 973-0-01059-5 : 4 lei.

 050(498-35 Mureş):016   016:050(498-35 Mureş)   015(498-35 Mureş):050   082.1 Bibliografii mureşene

 1. BIBLIOGRAFIE(publicaţii periodice)

 II 85991 ; 01/P84

02   Biblioteconomie

 

22 -  Kék vér, fekete tinta : Arisztokrata könyvgyűjtemények 1500-1700 : Nemzetközi vándorkiállítás Zagreb, Bratislava, Martin, Budapest, Burg Forchtenstein 2005 ősz-2007 ősz / [Szerkesztette, bevezető tanulmány : Monok István] ; a tanulmányok és tárgyleírások szerzői : Eva Frimmová, Klára Komorová, Ivan Kosić,...; magyarra fordították : Eva Augustínová, Mann Jolán, Tóth Ferenc,... - [Budapest] : Országos Széchényi Könyvtár, [2007].

 180 p. : il., h.

 Note de subsol.

 ISBN 963-200-497-3 : 20 lei.

 09(4)"15/17"   027.1(4)"15/17"   061.4(4)   930.85(4)"15/17"

 1. BIBLIOTECI PARTICULARE                     2. ISTORIA CULTURII

 III 28424 ; 02/K31

 

23 -  A könyvtárak és a hatalom : Tanulmányok és dokumentumok / Szerkesztette Monok István. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Gondolat kiadó, 2003.

 210 p. - (Nemzeti téka).

 Note de subsol.

 Conţine text în lb. engleză.

 ISBN 963-200-470-1 : 5 lei.

 082.1 Nemzeti téka   008:323(439)"19"(048.8)   021(439)"19"(048.8)

 1. BIBLIOTECI(istoric)                      2. BIBLIOTECI(Ungaria)

 II 86003 ; 02/K71

030 Lucrări de referinţă. Enciclopedii. Dicţionare

 

24 -  La Zanichelli a cura di Edigeo [2007] : Grande enciclopedia di arti, scienze, tecniche, lettere, storia, filosofia, geografia, musica, diritto, economia, sport e spettacolo / In redazione Zanichelli : Alessandra Stefanelli; Illustrazioni Michele Magni, Giuseppe Maserati, Marco Mazzucato... - Bologna : Zanichelli Editore, 2006 (Rotolito Lombarda).

 2272 p. : il. color, tab., h.; [32] p. h. geografice color; [CXXVIII] p. il. color; [1] CD-ROM; 25.2 cm.

 ISBN 88-08-06863-3 : 650 lei.

 030-131.1

L-030/Z29

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

25 -  PĂUNESCU, MIHAI. Organizare şi câmpuri organizaţionale : O analiză instituţională / Mihai Păunescu. - Iaşi : Polirom, 2006 (Lumina Tipo).

 208 p. - (Collegium ; Sociologie. Antropologie).

 Bibliografie p. 195-202.

 Index p. 203-205.

 Note de subsol.

 ISBN 973-46-0372-8 ISBN 978-973-46-0372-5 : 13.27 lei.

 082.1 Collegium   06.01   316.354   65.012.43

 1. ORGANIZAŢII ADMINISTRATIVE.

 III 28391 ; 06/P45

 

 

26 -  PREDA, MARIAN. Comportament organizaţional : Teorii, exerciţii şi studii de caz / Marian Preda. - Iaşi : Polirom, 2006 (Print Multicolor).

 256 p. : fig., tab. - (Collegium ; Sociologie. Antropologie).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 167-168.

 Index p. 249-253.

 ISBN 973-46-0330-2 ISBN 978-973-46-0330-5 : 13.96 lei.

 082.1 Collegium   316.354   06.01   65.012.43

 1. SOCIOLOGIA ORGANIZAŢIILOR

 II 85950 ; 06/P90

070   Ziaristică. Presă

 

27 -  CIOBOTEA, RADU. Reportajul interbelic românesc : Senzaţionalism, aventură şi extremism politic / Radu Ciobotea. - Iaşi : Polirom, 2006 (Print Multicolor).

 256 p. - (Media ; Studii şi eseuri).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 227-253.

 ISBN 973-683-973-7 ISBN 978-973-683-973-5 : 13.65 lei.

 082.1 Media   070.41

II 85958 ; 070/C51

 

28 -  LAKATOS ÉVA. Sikersajtó a századfordulón : Sajtótörténeti megközelítések / Lakatos Éva. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Balassi Kiadó, 2004.

 234 p. : tab. ; [56] il.

 Note de subsol.

 ISBN 963-506-553-1 : 10 lei.

 070(439)"18/19"

 1. PRESĂ MAGHIARĂ                    2. ISTORIA PRESEI(Ungaria).

 III 28419 ; 070/L16

 

29 -  PREDA, SORIN. Tehnici de redactare în presa scrisă / Sorin Preda. - Iaşi : Polirom, 2006 (Lumina Tipo).

 224 p. - (Collegium ; Media).

 Bibliografie p. 221-223.

 Note la sfârşitul fiecărui capitol.

 ISBN 973-46-0285-3 ISBN 978-973-46-0285-8 : 11.83 lei.

 082.1 Collegium   655.254.22   070.32

III 28390 ; 070/P90

087.5  Publicaţii pentru copii

 

30 -  SAV, SORINA. Povestea viorii / Sorina Sav, Liliana Pantea. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007 (Intermedia Group).

 39 p. : il. parţial color; 29 cm.

 ISBN 978-973-1728-36-0 : 6 lei.

 087.5

 1. CARTE PENTRU COPII                               2. CARTE DE COLORAT.

 087.5/S28

1   FILOSOFIE

 

31 -  ABÉLARD, PIERRE. Comentarii la Porfir : Despre universalii împreună cu fragmente corespondente din Porfir, Boethius şi Ioan din Salisbury / Pierre Abélard ; Traducere din limba latină de Simona Vucu ; Notă introductivă, tabel cronologic şi note de Claudiu Mesaroş şi Simona Vucu ; Postfaţă de Claudiu Mesaroş. - Ediţie biblingvă. - Iaşi : Polirom, 2006 (Polirom ABB).

 232 p. - (Biblioteca medievală).

 Note de subsol.

 Tabel cronologic p. 7-13.

 Note p. 159-175.

 Bibliografie p. 215-226.

 Index p. 227.

 ISBN 978-973-46-0266-7 ISBN 97346-0266-7 : 16 lei.

 082.1 Biblioteca medievală   14(44) Abélard, Pierre "11"

 1. LEGI DIVINE

 II 85902 ; 1/A12

 

 

32 -  BAGDASAR, NICOLAE. Istoria filosofiei româneşti [Profile Publishing] / Nicolae Bagdasar. - Bucureşti : Profile Publishing, 2003.

 480 p. : tab., fig.

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 973-85855-9-7 : 16 lei.

 14(498)(091)

II 85811 ; 1/B17

 

33 -  Filosofia politică a lui Platon  / Volum coordonat de Vasile Muscă, Alexander Baumgarten ; Traducere în limba română a textelor selectate din opera politică platoniciană de Anca Crivăţ, Elena Popescu, Andrei Cornea... - Iaşi : Polirom, 2006

 335 p. - (Seminar. Teorie politică).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 317-321.

 Index p. 323-326.

 ISBN 973-46-0126-1 : 16 lei.

 082.1 Seminar. Teorie politică   14(38) Platon:32   32:14(38) Platon

II 85900 ; 1/P70

 

34 -  Filosofie românească şi filosofie europeană la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj, în perioada 1919-1948 . - Cluj-Napoca : Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007.

 2 vol.

 ISBN 978-973-133-049-5.

 Vol.1 : Lucian Blaga, D.D. Roşca : 110 ani de la naştere. - 186 p. : fig. - Note la sf. capitolelor. - ISBN 987-973-133-051-8 : 15 lei.

 Vol.2 : Amintiri despre Lucian Blaga ; Bibliografie / Mihai Iubu, Marta Petreu. - 76 p. - Nota editorului [1] p.. - Note p. 35-36. - Bibliografie p. 39-75. - ISBN 978-973-133-050-1 : 15 lei.

 929 Blaga, Lucian   929 Ro;ca, D. D.   14(498)"20"   

 821.135.1.09 Blaga, Lucian

 1. FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ                      2. SISTEME FILOZOFICE

 3. CRITICĂ LITERARĂ(Blaga, Lucian).

 II 85998(1-2) ; 1/F55

 

35 -  MARGA, ANDREI. Filosofia lui Habermas / Andrei Marga. - Iaşi : Polirom, 2006 (Polirom ABB).

 520 p. - (Collegium. Filosofie).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 501-514.

 Index p. 515-518.

 ISBN 973-46-0216-0 : 23 lei.

 082.1 Collegium. Filosofie   14(430) Habermas, Jürgen  

 929 Habermas, Jürgen

 1. FILOZOFIE GERMANĂ

 III 28360 ; 1/H11M

 

36 -  SCOTUS, DUNS. Despre primul principiu / Duns Scotus ; Traducere din limba latină şi tabel cronologic de Adrian Cotora ; Notă introductivă şi note de Alexander Baumgarten ; Postfaţă şi bibliografie de Ana Irimescu. - Ediţie bilingvă. - Iaşi : Polirom, 2007 (Print Multicolor).

 280 p. - (Biblioteca medievală).

 Note p. 219-234.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 263-273.

 ISBN 978-973-46-0545-3 : 19 lei.

 082.1 Biblioteca medievală   14(420) Scotus, Duns"04/14"   291.1"04/14"

 1. FILOZOFIA RELIGIEI.

 II 85899 ; 1/S38

 

37 -  TOPLEAN, ADELA. Pragul şi neantul : Încercări de circumscriere a morţii / Adela Toplean. - Iaşi : Polirom, 2006.

 304 p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 289-300.

 ISBN 973-46-0239-X ISBN 978-973-46-0239-1 : 13.86 lei.

 128   612.013

 1. SUFLET                           2. MOARTE.

 II 85952 ; 1/T76

 

 

 

38 -  VERESS KÁROLY. A megértés csodájáról : Hermeneutikai vizsgálódások II. / Veress Károly; Szerkesztette: Ungvári Zrínyi Imre; Borítóterv: Biblia Attila. - Marosvásárhely : Mentor, 2006 (Lyra Kiadó Kft.).

 256 p. ; 20 cm.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 246-253.

 ISBN 973-599-226-4 ISBN 978-973-599-226-2 : 14 lei.

 101.8

 1. HERMENEUTICĂ FILOZOFICĂ               2. METODELE FILOSOFIEI

 II 85948 ; 1/V46

159.9   Psihologie

 

39 -  CAMERON, MILTON. Comunicarea prin gesturi şi atitudini : Cum să înveţi limbajul trupului / Milton Cameron ; Traducere de Dana Zămosteanu. - Iaşi : Polirom, 2005

 160 p. : fig. - (Carieră. Succes. Performanţe).

 ISBN 973-46-0197-0 : 11 lei.

 159.91   316.6   082.1 Hexagon

 1. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

 II 85882 ; 159.9/C16

 

40 -  DAVID, DANIEL. Metodologia cercetării clinice : Fundamente / Daniel David. - Iaşi : Polirom, 2006

 232 p. : tab., graf., sch. - (Collegium. Psihologie).

 Bibliografie p. 173-180.

 Anexe p. 183-227.

 ISBN 973-46-0342-6 ISBN 978-973-46-0342-8 : 16 lei.

 082.1 Collegium. Psihologie   001.891:159.9   159.9:001.891

 1. CERCETARE PSIHOLOGICĂ                     2. EPISTEMOLOGIE

 III 28361 ; 159.9/D22

 

41 -  DAVID, DANIEL. Prelucrări inconştiente de informaţie : Contaminarea psihologică în mass-media, practica clinică şi juridică / Daniel David. - Bucureşti : Tritonic, 2004.

 287 p. : tab., graf., sch. - (Psihologie [Tritonic]).

 Bibliografie p. 276-287.

 ISBN 973-8497-88-4 : 23 lei.

 316.776.23:159.964.2   159.964.2:316.776.23   082.1 Psihologie

 1. INFLUENŢA INFORMAŢIONALĂ         

 2. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII.

 II 85823 ; 159.9/D22

 

42 -  DAVID, DANIEL. Psihologie clinică şi psihoterapie : Fundamente / Daniel David. - Iaşi : Polirom, 2006

 327 p. : fig., graf., sch.

 Bibliografie p. 203-210.

 Note de subsol.

 Anexe p. 211-323.

 ISBN 973-681-917-5 ISBN 978-973-681-917-9 : 21 lei.

 082.1 Collegium. Psihologie   159.9   615.851

III 28364 ; 159.9/D22

 

43 -  GUÉGUEN, NICOLAS. Psihologia consumatorului : Factorii care ne influenţează comportamentul de consum / Nicolas Guéguen ; Traducere de Marius Roman. - Iaşi : Polirom, 2006 (Print Multicolor).

 233 p. : fig., sch., tab. - (Carieră. Succes. Performanţe).

 Titl. orig. : 100 petites expériences en psychologie du consommateur pour mieux comprendre comment on vous influence.

 Bibliogr. la sf. capitolelor.

 Index p. 245-251.

 ISBN (10) 973-46-0439-2 : 17 lei ; ISBN (13) 978-973-46-0439-5 : 23.95 lei.

 159.9   316.6   366.5   330.567.4   159.9:339.138   339.138:159.9   

 082.1 Carieră. Succes. Performanţe

 1. SOCIOLOGIE ECONOMICĂ                       2. PSIHOLOGIA COMERŢULUI

 3. PSIHOLOGIA CONSUMULUI

 II 85786 ; 159.9/G93

 

44 -  GUÉGUEN, NICOLAS. Psihologia manipulării şi supunerii / Nicolas Guéguen ; Traducere de Marius Roman. - Iaşi : Polirom, 2007 (Lumina Tipo).

 303 p. : tab., graf. - (Collegium. Psihologie).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 279-297.

 ISBN 978-973-46-0540-8 : 17 lei.

 082.1 Collegium. Psihologie   159.9:316.776.23   159.9.019.4

 1. MANIPULARE(influenţare)      2. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

 III 28363 ; 159.9/G93

 

45 -  IONESCU, ŞERBAN. Mecanismele de apărare : Teorie şi aspecte clinice [Ediţia 2007] / Şerban Ionescu, Marie-Madeleine Jacquet, Claude Lothe ; Traducere de Andrei-Paul Corescu. - Iaşi : Polirom, 2007 (Print Multicolor).

 335 p. - (Psihologie clinică şi psihoterapie [Ed. Polirom]).

 Note de subsol. - Bibliografie p. 307-331.

 ISBN 973-46-0578-X ISBN 978-973-46-0578-1 : 20.97 lei.

 082.1 Psihologie clinică şi psihoterapie   159.97   616.89

 1. BOLI PSIHICE                                2. PSIHOPATOLOGIE.

 II 85956 ; 159.9/I-68

 

46 -  Manual de tehnici şi metode în psihologia muncii şi organizaţională / Volum coordonat de Zoltán Bogáthy. - Iaşi : Polirom, 2007 (Lidana).

 392 p. : il., graf., fig. - (Collegium. Psihologie).

 Note de subsol. - Anexe p. 355-367.

 Bibliografie p. 369-388.

 ISBN 978-973-46-0428-7 : 27 lei.

 082.1 Collegium. Psihologie   

 159.9.019.2/.4   159.9.072.4   159.9:331   159.9:061

 1. PSIHOLOGIA MUNCII                                2. STRES.

 III 28366 ; 159.9/M30

 

47 -  MATTHEWS, GERALD. Psihologia personalităţii : Trăsături, cauze, consecinţe / Gerald Matthews, Ian J. Deary, Martha C. Whiteman ; Cuvânt înainte de Constantin Enăchescu ; Traducere de Dana Ligia Ilin. - Iaşi : Polirom, 2005

 511 p. : fig., tab. - (Collegium ; Psihologie).

 Bibliografie p. 427-491. - Indice p. 493-508.

 ISBN 973-46-0127-X : 23.07 lei.

 082.1 Collegium   159.923

 1. PSIHOLOGIE INDIVIDUALĂ              2. TIPURI DE PERSONALITATE.

 III 28396 ; 159.9/M48

48 -  VEKERDY TAMÁS. Felnőttek és gyerekek. Mit akarunk egymástól ? : Pszichológiai írások / Vekerdy Tamás. - Budapest : Saxum, 2006.

 470 p.

 ISBN 963-7168-59-1 : 44 lei.

 37.014   159.922.7   37.015.3

 1. PSIHOLOGIA COPILULUI                          2. EDUCAŢIA ÎN FAMILIE

 3. PSIHOLOGIE PEDAGOGICĂ.

 II 85964 ; 159.9/V41

16  Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii

 

49 -  MIHĂILESCU, VINTILĂ. Antropologie : Cinci introduceri / Vintilă Mihăilescu. - Iaşi : Polirom, 2007

 375 p. - (Collegium ; Sociologie. Antropologie).

 Note de subsol.

 Referinţe bibliografice p. 345-359.

 Indici p. 362-372.

 ISBN 973-46-0533-X ISBN 978-973-46-0533-0 : 23.07 lei.

 082.1 Collegium   316.74   572:165   165:572

 1. SOCIOLOGIA CUNOAŞTERII    2. TEORIA CUNOAŞTERII.

 III 28392 ; 16/M69

17   Morală. Etică

 

50 -  DRAGOSTIN, MIOARA. Ghid practic de vestimentaţie pentru profesionişti : agenţi de vânzări, manageri, oameni de afaceri / Mioara Dragostin. - Iaşi : Polirom, 2005

 200 p. : fig., il. color - (Hexagon).

 Bibliografie p. 189.

 ISBN 973-46-0046-X : 13 lei.

 174   082.1 Hexagon

 1. ETICĂ PROFESIONALĂ                             2. MORALA MUNCII

 II 85889 ; 17/D79

 

 

 

51 -  POP, MONICA. 10 reguli de purtare pentru fiecare : Ghid vesel de comportare pentru copii, părinţi, educatoare / Monica Pop, Monica Robotin ; Ilistraţii Monica Robotin. - Cluj Napoca : Editura Dacia, 2006 (Cartprint, Baia Mare).

 50 p. : il. - (Dacia Educational ; Învăţăcel).

 ISBN 973-35-2082-9 ISBN 978-973-35-2082-5 : 3 lei.

 159.9.019.4-053.4   177.1-053.4

 1. COMPORTAMENT(copii) 2. MORALĂ(conduită).

 17/P78

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

52 -  BALOTĂ, NICOLAE. Calea, adevărul şi viaţa : Meditaţii religioase / Nicolae Balotă. - Cluj-Napoca : Dacia, 1999.

 264 p. - (Homo religiosus).

 Note p. 261-262.

 ISBN 973-35-0864-0 : 4 lei.

 082.1 Homo religiosus   232   215   28

 1. CRISTOLOGIE                2. CUNOAŞTERE                3. RELIGIE ŞI ŞTIINŢĂ.

 II 85852 ; 2/B23

 

53 -  BĂNICĂ, MIREL. Biserica Ortodoxă Română : stat şi societate în anii '30 / Mirel Bănică ; Prefaţă de Marius Turda. - Iaşi : Polirom, 2007 (Lidana).

 271 p. - (Document [Polirom]).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 255-268.

 ISBN 978-973-46-0509-5 : 18 lei.

 082.1 Document   281.95"1930/1941"

III 28370 ; 2/B26

 

54 -  BOETHIUS, ANICIUS MANLIUS T. SEVERINUS. Tratate teologice / Anicius Manlius Severinus Torquatus ; Traducere din limba latină şi note de Octavian Gordon şi Bogdan Tătaru-Cazaban ; Postfaţă de Anca Vasiliu. - Ediţie bilingvă. - Iaşi : Polirom, 2003 (Multiprint).

 312 p. - (Biblioteca medievală).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 169-174.

 ISBN 973-681-254-5 : 4.85 lei.

 141.33   230.1   082.1 Biblioteca medievală

 1. FILOZOFIA CREDINŢEI                             2. FILOZOFIA CREŞTINĂ

 3. FILOZOFIA RELIGIEI                   4. SCOLASTICĂ

 II 85879 ; 2/B62

 

55 -  BOLOŞ, CRISTIAN. Dicţionar teologic - ortodox (Recomandat elevilor din ciclul primar) / Pr. Boloş Cristian, Diac. Gorgan Gabriel. - Cluj Napoca : Editura Dacia, 2006

 160 p. - (Dacia Educational. Dicţionare ; 69).

 Apare cu binecuvântarea Pre Sfinţiei Sale Justinian Chira, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului.

 Bibliografie p. 157-160.

 ISBN 973-35-2107-8 ISBN 978-973-35-2107-5 : 8 lei.

 082.1 Dacia Educaţional   23/25:281.95(038)   291.2:281.95(038)

 1. BISERICA ORTODOXĂ

 2/B66

 

56 -  CHARDIN, PIERRE TEILHARD DE. Mediul Divin / Pierre Teilhard de Chardin ; Traducere din limba franceză Dorin Ştefănescu. - Bucureşti : Herald, 2007 (Lumina Tipo).

 191 p. - (Fiat Lux).

 Note de subsol.

 ISBN 978-973-111-002-8 : 10.73 lei.

 21   082.1 Fiat lux

 1. DIVINITATE

 II 85993 ; 2/C39

 

57 -  CULIANU, IOAN PETRU. Arborele Gnozei : Mitologia gnostică de la creştinismul timpuriu la nihilismul modern / Ioan Petru Culianu : Traducere de Corina Popescu. - Ediţia a 2-a. - Iaşi : Polirom, 2005 (Print Multicolor).

 384 p. - (Biblioteca Ioan Petru Culianu).

 Note de subsol.

 Note la sfârşit de capitol.

 Bibliografie p. 367-382.

 ISBN 973-46-0054-0 : 18 lei.

 082.1 Biblioteca Ioan Petru Culianu   291.13

 1. GNOSTICISM                                                2. ISTORIA RELIGIEI

 3. MITOLOGIE COMPARATĂ

 II 85905 ; 2/C94

 

58 -  CULLMANN, OSCAR. Nemurirea sufletului sau învierea morţilor ? : Mărturia Noului Testament / Oscar Cullmann ; Traducere şi îngrijire ediţie Monica Medeleanu. - Bucureşti : Herald, 2007 (Lumina Tipo).

 95 p. - (Fiat Lux).

 Note de subsol.

 ISBN 978-973-7970-98-5 : 7.80 lei.

 236/237   082.1 Fiat lux

 1. NOUL TESTAMENT                    2. SPIRITUALITATE

 3. ESCATOLOGIE

 II 85995 ; 2/C94

 

59 -  EDUARD, BOGDAN. Convorbiri în amurg / Bogdan Eduard, Iustinian Chira. - Cluj Napoca : Editura Dacia, 2006.

 192 p. - (Homo religiosus ; 53).

 ISBN 973-35-2170-1 ISBN 978-973-35-2170-9 : 13 lei.

 082.1 Homo religiosus   262.12(047.53) Iustinian Chira   

 929 Iustinian Chira   262.13:281.95 Iustinian Chira

 1. RELIGIE ORTODOXĂ.

 II 85846 ; 2/E19

 

60 -  EDUARD, BOGDAN. Iustinian / Bogdan Eduard. - Cluj Napoca : Editura Dacia, 2006 (Cartprint).

 296 p. - (Homo religiosus ; 51).

 ISBN 973-35-2121-3 ISBN 978-973-35-2121-1 : 15 lei.

 262.12:281.95 Iustinian Chira   929 Iustinian Chira   082.1 Homo religiosus

 1. RELIGIE ORTODOXĂ

 II 83845 ; 2/E19

 

61 -  HARNACK, ADOLF VON. Originea Noului Testament / Adolf von Harnack ; Traducere şi cuvânt înainte Gabriela Badea. - Bucureşti : Herald, 2007 (Lumina Tipo).

 223 p. - (Fiat Lux).

 Note de subsol.

 ISBN 978-973-7970-95-0 : 12.35 lei.

 225/228   082.1 Fiat lux

 1. NOUL TESTAMENT.

 II 85994 ; 2/H30

 

62 -  MARTON JÓZSEF. A keresztény újkor : Egyháztörténeti tanulmány / Dr. Marton József. - Marosvásárhely : Mentor, 2006.

 243 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-599-233-7 ISBN 978-973-599-233-0 : 15 lei.

 28"654"(091)

 1. ISTORIA BISERICII CREŞTINE.

 III 28403 ; 2/M43

 

63 -  MIHAI NEAMŢU, CĂLUGĂR. Învăţături ale călugărului Mihai Neamţu : Ceaiuri de viaţă lungă. Cele 24 de cuvinte care nu trebuiesc rostite. Calea spre fericire / Mihai Neamţu ; texte culese şi îngrijite de Anton Horia Cheţianu. - Ediţia a 2-a. - Cluj-Napoca : Dacia, s.a. (Cartprint).

 112 p. : il. - (ABC [Dacia] ; 13).

 ISBN 973-35-1244-3 : 7 lei.

 082.1 ABC   615.89   615.852   248.143

 1. MEDICINĂ NATURISTĂ                           2. TEOLOGIE ASCETICĂ

 2/M68

 

64 -  NEAMŢU, MIHAIL. Gramatica Ortodoxiei : Tradiţia după modernitate / Mihail Neamţu ; Cuvânt înainte Mihai Şora. - Iaşi : Polirom, 2007 (Mediaprint).

 219 p. - (Plural Religie ; 134).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 281-303.

 Notă bio-bibliografică p. 2.

 ISBN 978-973-46-0507-1 : 17 lei.

 082.1 Plural. Religie   21:281.95   281.95:801.73   281.95

 1. HERMENEUTICA FENOMENOLOGICĂ          2. RELIGIE ORTODOXĂ

 III 28374 ; 2/N32

 

65 -  PĂCURARIU, MIRCEA. Scurtă istorie a Bisericii Ortodoxe Române [2004] / Mircea Păcurariu. - Cluj-Napoca : Editura Dacia, 2004 (Cartprint).

 320 p., [50] p. : il., h. - (Homo religiosus ; 42).

 Bibliografie p. 287-295.

 Index p. 296-319.

 ISBN 973-35-1321-0 : 10 lei.

 281.95(091)   082.1 Homo religiosus

 1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

 II 85844 ; 2/P11

 

66 -  Păstorul lui Herma / Traducerea textului şi îngrijirea ediţiei Monica Medeleanu. - Bucureşti : Herald, 2007

 191 p. - (Manuscris [Ed. Herald]).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 181-182.

 Index p. 183-187.

 ISBN 978-973-111-000-4 : 12.02 lei.

 229   082.1 Manuscris

 1. RELIGIE(apocrife liturgice).

 III 28418 ; 2/P42

 

67 -  Pistis Sophia : Cărţile I-II / Traducere şi îngrijire ediţie Alexandru Anghel. - Bucureşti : Herald, 2007

 255 p. - (Manuscris [Ed. Herald]).

 Note de subsol.

 ISBN 978-973-7970-97-8 : 14.30 lei.

 229   082.1 Manuscris

 1. RELIGIE (scrieri gnostice)

 III 28417 ; 2/P68

 

68 -  POPEA, NICOLAE. Archiepiscopul şi metropolitul Andreiu Baron de Şaguna [Cronicar] / de Nicolau Popea archimandrit şi vicariu archiepiscopesc. - Bucureşti : Cronicar, 2002.

 388 p. : 1 foto.

 Retipărirea ediţiei : Sibiu : Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1879.

 ISBN 973-85856-8-6 : 7 lei.

 262.12:281.95 Şaguna, Andrei   281.95(498.4) Şaguna, Andrei   

 929 Şaguna, Andrei

 1. BISERICA ROMÂNĂ(istorie)

 II 85808 ; 2/S14P

 

69 -  Septuaginta / Volum coordonat de Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu... în colaborare cu pr. Ioan-Florin Florescu. - Iaşi : Polirom, 2004 (Lumina Tipo).

 6 vol.

 ISBN 973-681-768-7.

                 Vol.1 : Geneza. Exodul. Leviticul. Numerii. Deuteronomul / [Cuvânt înainte de Andrei Pleşu]. - 672 p. - Glosar şi indici p. 241-251. - Bibliografie p. 655-669. - Note de subsol. - ISBN 973-681-494-7 : 495000 lei.

 Vol.2 : Iisus Nave. Judecătorii. Ruth. 1-4 Regi / Traduceri de Florica Bechet, Ioana Costa, Alexandra Moraru. - 670 p. : h. - Nota asupra volumului p. 5-8. - Indici p. 626-650. - Bibliografie p. 651-668. - Note de subsol. - ISBN 973-681-757-1 : 525000 lei.

 Vol.3 : 1-2 Paralipomene. 1-2 Ezdra. Ester. Iudit. Tobit. 1-4 Macabei. / Traduceri de Francisca Băltăceanu, Gheorghe Ceauşescu, Ştefan Colceriu... - 2005. - 703 p. - Notă asura volumului p. 5-8. - Note de subsol. - Indici p. 672-683. - Bibliografie p. 684-697. - ISBN 973-681-805-5 : 52.50 lei.

 Vol.4/1 : Psalmii. Odele. Proverbele. Ecleziastul. Cântarea Cântărilor. / Traduceri de Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Florica Bechet. - 2006. - 680 p. - Note de subsol. - Notă asupra volumului p. 5-9. - Indici p. 653-657. - Bibliografie p. 661-675. - ISBN 973-46-0188-1 : 59.50 lei.

 Vol.4/2 : Iov. Înţelepciunea lui Solomon. Înţelepciunea lui Iisus Sirah. Psalmii lui Solomon / Volum coordonat de Cristina Bădiliţă, Francisc Băltăceanu, Monica Broşteanu ; Traduceri Smaranda Bădiliţă, Monica Broşteanu, Iulia Cojocaru. - 2007. - 528 p. - Note de subsol. - Index p. 505-509. - Bibliografie p. 514-525. - Proiect realizat în cadrul Colegiului Noua Europă. - ISBN 978-973-46-0445-6 : 30 lei.

 222.07

 1. VECHIUL TESTAMENT

 III 26602(1-2), III 27223(3), III 27638(4/1),

III 28378(4/2) ; 2/S45

70 -  TODEA ALEXANDRU (CARDINAL). Luptele mele. Un strigăt în pustiu vreme de un pătrar de veac : Memorii şi cereri pentru obţinerea libertăţii cultului greco-catoloc român adică a Bisericii Române Unite cu Roma / Cardinal Alexandru Todea ; Argument de Acad. Camil Mureşanu. - Ediţie îngrijită de Vasile Sav. - Cluj-Napoca : Dacia, 2003.

 238 p. - (Remember[Dacia] ; 24. Literatură şi totalitarism).

 ISBN 973-35-1664-3 : 15 lei.

 282(498.4)   281.95(498.4)   082.1 Remember

 1. BISERICA GRECO-CATOLICĂ(Transilvania)

 II 85851 ; 2/T68

3  ŞTIINŢE SOCIALE

303/308  Probleme sociale

 

71 -  Between East and West : Studies in Anthropology and Social History = Entre l'est et l'ouest : Études d'histoire et d'anthropologie sociale . - Edited by = Sous la direction de Ştefan Dorondel, Stelu Şerban. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2005.

 528 p.; 19.5 cm.

 Note de subsol.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN 973-577-455-0 : 26 lei.

 394(4-11)   304.4(4-11)

 1. EUROPA DE SUD EST(mod de viaţă)                2. SOCIOLOGIA CULTURII

 II 85840 ; 303/308/B50

316  Sociologie

 

72 -  ATKINSON, ROBERT. Povestea vieţii : Interviul / Robert Atiknson ; Traducere de Sebastian Năstuţă. - Iaşi : Polirom, 2006 (Print Multicolor).

 168 p. - (Collegium ; Sociologie. Antropologie).

 Bibliografie p. 159-166.

 ISBN 973-46-0437-6 ISBN 978-973-46-0437-1 : 13.27 lei.

 082.1 Collegium   316.643

 1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII   2. SOCIOLOGIA CUNOAŞTERII.

 II 85954 ; 316/A91

 

73 -  BORŢUN, DUMITRU. Relaţiile Publice şi noua societate / Dumitru Borţun. - Bucureşti : Tritonic, 2005.

 224 p. - (Comunicare/media).

 Bibliografie p. 213-215.

 Note de subsol.

 ISBN 973-733-046-3 : 16 lei.

 316.77   659.4   082.1 Comunicare. Media

 1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII         2. COMUNICARE ÎN MASĂ

 II 85810 ; 316/B70

 

74 -  BURCEA, CARMEN. Diplomaţie culturală : Prezenţe româneşti în Italia interbelică / Carmen Burcea. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2005.

 164 p. : il.; 20 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 973-577-480-1 : 12 lei.

 378.124.8   341.78(450)(=135.1)   316.734   061.22

 1. SOCIOLOGIA CULTURII                            2. ATAŞAŢI CULTURALI

 II 85839 ; 316/B93

 

75 -  CAMERON, MILTON. Arta de a-l asculta pe celălalt : Secretele unei cominicări reuşite / Milton Cameron ; Traducere de Dana Zămosteanu. - Iaşi : Polirom, 2006

 144 p. : fig.

 Note de subsol.

 ISBN (10)973-46-0245-4 ISBN (13)978-973-46-0245-4 : 11 lei.

 316.77   082.1 Practic

 1. SOCIOLOGIE(relaţii sociale)

 II 85881 ; 316/C16

 

76 -  CERNESCU, TRĂILĂ. Societate şi arhitectură : O perspectivă sociologică / Trăilă Cernescu. - Bucureşti : Tritonic, 2004.

 186 p. : tab., fig., sch., il. - (Sociologie).

 Bibliografie p. 177-184.

 ISBN 973-8497-61-2 : 12 lei.

 316.74:728   728:316.74   316.334.54/.56   082.1 Sociologie

 1. SOCIOLOGIA CULTURII

 II 85821 ; 316/C36

 

77 -  COMAN, CRISTINA. Relaţiile publice şi mass-media [Coman, Cristian] / Cristina Coman. - Ediţie revăzută şi adăugită. - Iaşi : Polirom, 2004.

 272 p. - (Collegium ; Relaţii publice şi publicitate).

 Bibliografie p. 257-261.

 Index p. 263-264.

 ISBN 973-683-521-9 : 13.96 lei.

 082.1 Collegium   316.77   659.4   070

 1. MASS-MEDIA                              2. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII.

 III 28394 ; 316/C63

 

78 -  COSTAFORU, XENIA. Cercetarea monografică a familiei : Contribuţie metodologică / Xenia Costaforu. - Bucureşti : Tritonic, 2004.

 381 p. : tab.,, fig., sch., graf. - (Sociologie).

 Note la sf. capitolelor.

 Anexă p. 353-378.

 ISBN 973-733-002-1 : 19 lei.

 316.356.2   392.3   082.1 Sociologie

 1. SOCIOLOGIA FAMILIEI

 II 85818 ; 316/C75

 

79 -  CURELARU, MIHAI. Reprezentări sociale / Mihai Curelaru : Prefaţă de Adrian Neculau. - Ediţia a 2-a. - Iaşi : Polirom, 2006 (Print Multicolor).

 240 p. : tab., sch. - (Collegium. Psihologie).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 207-235.

 ISBN 973-46-0302-7 ISBN 978-973-46-0302-2 : 19 lei.

 082.1 Collegium. Psihologie   316.6   316.77   316.35   159.922.2

 1. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

 II 85901 ; 316/C95

 

80 -  DRUCKER, PETER F. Managementul viitorului / Peter F. Drucker. - Bucureşti : ASAB, 2004.

 304 p.

 Index p. 293-304.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7725-00-X : 25.00 lei.

 008.2   316.42

 1. SOCIOLOGIE POLITICĂ

 III 28317 ; 316/D85

 

81 -  A feladatra készülni kell : A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár / Szerkesztette Nagy Attila, Péterfi Rita. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Gondolat kiadó, 2004 (Books in Print ).

 245 p. : il., tab. - (Nemzeti téka).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 231-242.

 Rezumat în limba engleză.

 ISBN 963-200-486-8 : 5 lei.

 082.1 Nemzeti téka   028   316.347(=214.58)(439)   316.7(=214.58)(439)

 1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Rromi, Ungaria)

 II 86000 ; 316/F34

 

82 -  GAVRELIUC, ALIN. De la relaţiile interpersonale la comunicarea socială : Psihologia socială şi stadiile progresive ale articulării sinelui / Alin Gavreliuc. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. - Iaşi : Polirom, 2006 (Lumina TipoIaşi).

 272 p. : tab., fig., graf. - (Collegium. Psihologie).

 Bibliografie p. 239-262.

 Index p. 263-267.

 ISBN 973-46-0408-2 ISBN 978-973-46-0408-1 : 16 lei.

 082.1 Collegium. Psihologie   316.77   316.472.4   159.923.2

 1. COMUNICARE SOCIALĂ

 III 28368 ; 316/G25

 

83 -  HERSENI, TRAIAN. Curs de sociologie rurală / Traian Herseni. - Ediţie îngrijită de Marin Diaconu şi Ioana Herseni. - Bucureşti : Renaissance, 2007 (Abstract Media SRL).

 354 p.; 20.5 cm.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Index p. 345-351.

 ISBN 978-973-8922-15-0 : 30 lei.

 316.334.55

 1. SOCIOLOGIE RURALĂ

 II 85982 ; 316/H55

 

84 -  HERSENI, TRAIAN. Istoria sociologiei româneşti : Sociologia academică / Traian Herseni. - Ediţie îngrijită de Marin Diaconu şi Ioana Herseni. - Bucureşti : Renaissance, 2007

 304 p.; 20.5 cm.

 Note p. 248-291. - Index p. 292-300.

 ISBN 978-973-8922-18-1 : 30 lei.

 316-051(498)   316(498):929

 1. SOCIOLOGIE ROMÂNEASCĂ

 II 85983 ; 316/H55

 

85 -  LIEBLICH, AMIA. Cercetarea narativă : citire, analiză şi interpretare / Amia Lieblich, Rivka Tuval-Mashiach, Tamar Zilber ; Traducere de Adela Toplean. - Iaşi : Polirom, 2006

 288 p. : fig., tab. - (Collegium ; Sociologie. Antropologie).

 Note la sfârşitul fiecărui capitol.

 Referinţe p. 269-282. - Index p. 283-286.

 ISBN 973-46-0414-7 ISBN 978-973-46-0414-2 : 13.96 lei.

 082.1 Collegium   316.643

 1. ATITUDINI SOCIALE                  2. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

 3. SOCIOLOGIA CUNOAŞTERII.

 II 85955 ; 316/L60

 

86 -  MICULESCU, SIMONA-MIRELA. Relaţii publice din perspectivă internaţională / Simona-Mirela Miculescu. - Iaşi : Polirom, 2006 (S.C. Print Multicolor SRL).

 216 p. : il. - (Collegium ; Relaţii publice şi publicitate).

 Bibliografie p. 209-213.

 ISBN 973-46-0371-X ISBN 978-973-46-0371-8 : 14 lei.

 316.421   316.32   327:316.77   316.77:327   082.1 Collegium

 1. RELAŢII DIPLOMATICE                            2. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

 II 85887 ; 316/M66

87 -  NAGY ATTILA. Háttal a jövőnek? : Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata / Nagy Attila. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Gondolat kiadó, 2003 (Amacron Bt.).

 218 p. : tab., diagr. - (Nemzeti téka).

 Rezumat în limba engleză.

 Bibliografie p. 197-202.

 Anexe p. 203-217.

 ISBN 963-200-472-8 : 5 lei.

 082.1 Nemzeti téka   316.7   028(439)"200"   316.346.32-53.6(439)"200"

 1. SOCIOLOGIE EDUCAŢIONALĂ.

 II 86004 ; 316/N17

 

88 -  O nouă provocare : dezvoltarea socială / Volum coordonat de Cătălin Zamfir, Laura Stoica. - Iaşi : Polirom, 2006

 367 p. : fig., tab. - (Collegium ; Sociologie. Antropologie).

 Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol.

 Note de subsol.

 ISBN 973-46-0278-0 ISBN 978-973-46-0278-0 : 18.83 lei.

 082.1 Collegium   316.42

 1. SOCIOLOGIA DEZVOLTĂRII.

 III 28387 ; 316/O-57

 

89 -  OPREA, LUMINIŢA. Responsabilitatea socială corporatistă - de la teorie la practică- / Luminiţa Oprea. - Bucureşti : Tritonic, 2005.

 159 p. : fig., tab. - (Comunicare/media).

 Bibliografie p. 158-159.

 ISBN 973-733-056-0 : 11 lei.

 316.77   339.13.027   334.784.02   65.012.43   082.1 Comunicare. Media

 1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

 II 85819 ; 316/O-64

 

90 -  PERETTI, ANDRÉ DE. Tehnici de comunicare / André de Peretti, Jean-André Legrand, Jean Boniface ; Traducere de Gabriela Sandu. - Iaşi : Polirom, 2007.

 392 p. : fig. - (Collegium ; Ştiinţele educaţiei).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 382-385.

 Index p. 386-388.

 ISBN 978-973-46-0630-6 : 23.07 lei.

 082.1 Collegium   316.77   316.47

 1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

 III 28389 ; 316/P51

 

91 -  PREDA, SORIN. Jurnalismul cultural şi de opinie / Sorin Preda. - Iaşi : Polirom, 2006 (Lumina Tipo).

 232 p. - (Collegium ; Media).

 Bibliografie p. 228-231.

 ISBN 973-46-0370-1 ISBN 978-973-46-0370-1 : 13.65 lei.

 082.1 Collegium   316.65   316.77

 1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII                   2. OPINIE PUBLICĂ

 III 28386 ; 316/P90

 

92 -  PRICOPIE, REMUS. Relaţiile publice : evoluţie şi perspective / Remus Pricopie. - Bucureşti : Tritonic, 2005.

 256 p. : tab., fig. - (Comunicare/media).

 Bibliografie p. 239-245.

 Note de subsol.

 Index p. 246-249.

 ISBN 973-733-032-3 : 16 lei.

 316.77   659.4   32.019.5   082.1 Comunicare. Media

 1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII                   2. RELAŢII PUBLICE

 II 85809 ; 316/P92

 

93 -  PRICOPIE, VALENTINA. Recunoaşterea internaţională a Şcolii Gusti / Valentina Pricopie. - Bucureşti : Tritonic, 2004.

 160 p. : tab. - (Sociologie).

 Note la sf. capitolelor.

 Bibliografie p. 137-140.

 Rezumat în lb. franceză.

 ISBN 973-8497-66-3 : 11 lei.

 316.25(498) Gusti, Dimitrie   082.1 Sociologie

 1. ŞCOLI SOCIOLOGICE.

 II 85817 ; 316/G97P

 

94 -  ROGOJINARU, ADELA. Relaţiile publice : fundamente interdisciplinare / Adela Rogojinaru. - Bucureşti : Tritonic, 2005.

 128 p. - (Comunicare/media).

 Bibliografie p. 123-127.

 Note de subsol.

 ISBN 973-733-015-3 : 10 lei.

 316.77   659.3/.4   32.019.5   082.1 Comunicare. Media

 1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII                   2. RELAŢII PUBLICE

 II 85814 ; 316/R66

 

95 -  ROSTÁS ZOLTÁN. Atelierul gustian : O abordare organizaţională / Zoltán Rostás. - Bucureşti : Tritonic, 2005.

 198 p. - (Sociologie).

 Note p. 152-181.

 Bibliografie p. 182-190.

 Indice p. 191-196.

 ISBN 973-733-038-2 : 16 lei.

 316.25(498) Gusti, Dimitrie   929 Gusti, Dimitrie   082.1 Sociologie

 1. ŞCOLI SOCIOLOGICE

 II 85815 ; 316/G97R

 

96 -  Satul românesc pe drumul către Europa / Volum coordonat de Mălina Voicu şi Bogdan Voicu; Prefaţă de Dumitru Sandu. - Iaşi : Polirom, 2006 (Lumina Tipo).

 255 p. : tab., h., foto.; 1 DVD - (Sociologie. Antropologie ; Cercetări şi eseuri).

 ISBN 973-46-0531-3 ISBN 978-973-46-0531-6 : 20.97 lei.

 082.1 Sociologie. Antropologie   316.334.55(498)   061.1 UE

 1. COMUNITĂŢI RURALE(sociologie)                 2. SOCIOLOGIE RURALĂ

 III 28385 ; 316/S26

 

97 -  SPINEANU-DOBROTĂ, SORIN. Homosexualitatea : normal sau patologic / Sorin Spineanu-Dobrotă. - Bucureşti : Tritonic, 2005.

 226 p. : tab. - (Sociologie).

 Bibliografie p. 222-224.

 Note de subsol.

 ISBN 973-733-028-5 : 16 lei.

 316.624   616.89-008.442.36   159.97   082.1 Sociologie

 1. COMPORTAMENT DEVIANT 2. PATOLOGIE SOCIALĂ.

 II 85824 ; 316/S73

 

98 -  Televizorul în "micul infern" / Coordonatori : Zoltán Rostás, Sorin Stoica. - Bucureşti : Tritonic, 2005.

 272 p. - (Comunicare/media).

 ISBN 973-733-011-0 : 15 lei.

 316.356.2(0:82-94)   316.774:654.19(0:82-94)   082.1 Comunicare. Media

 1. INFLUENŢA INFORMAŢIONALĂ

 2. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

 II 85828 ; 316/T34

 

99 -  WOSIŃSKA, WILHELMINA. Psihologia vieţii sociale / Wilhelmina Wosińska; Traducere din polonă de Cristina Godun. - Bucureşti : Renaissance, 2005.

 440 p.; 24 cm.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 396-440.

 ISBN 973-87158-6-5 : 45.80 lei.

 316.6

 1. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

 III 28327 ; 316/W84

32  Politică

 

100 -  ABRAHAM, FLORIN. România de la comunism la capitalism, 1989-2004 : Sistemul politic / Florin Abraham. - Bucureşti : Tritonic, 2006.

 640 p. : tab., graf. - (Biblioteca de istorie [Tritonic]).

 Note de subsol.

 Abstract în lb. engleză.

 Bibliografie p. 611-640.

 ISBN 973-733-071-4 ISBN 978-973-733-071-0 : 31 lei.

 323(498)"1989/2004"   328/329(498)"1989/2004"   

 321.01(498)"1989/2004"   082.1 Biblioteca de istorie

 1. FILOZOFIE POLITICĂ

 II 85807 ; 32/A13

101 -  CESEREANU, RUXANDRA. Panopticon : Political Torture in the Twentieth Century : A study of Mentalities / Ruxandra Cesereanu ; Translated into English by Carmen Borbély. - Bucureşti : Editura Instititului Cultural Român, 2006 (Universul S.A.).

 200 p.

 Bibliografie p. 183-199.

 ISBN 973-577-506-9 ISBN 978-973-577-506-9 : 22 lei.

 082.1 Dosare   323.282(100)"19"   343.84

 1. TOTALITARISM.

 II 85977 ; 32/C37

 

102 -  Comunism şi represiune în România : Istoria tematică a unui fratricid naţional / Volum coordonat de Ruxandra Cesereanu. - Iaşi : Polirom, 2006 (Lumina Tipo).

 304 p. : tab. - (Plural M. Idei contemporane ; 128).

 Note de subsol.

 Bibliografie la sfârşit de capitol.

 Index p. 293-300.

 ISBN 973-46-0312-4 ISBN 978-973-46-0312-1 : 18 lei.

 082.1 Plural M. Idei contemporane   

 329.15(498)   321.74(498)   94(498)"1946/1989"   323.28(498)

 1. ISTORIA ROMÂNIEI

 III 28373 ; 32/C63

 

103 -  CRĂIUŢU, AURELIAN. Elogiul moderaţiei / Aurelian Crăiuţu. - Iaşi : Polirom, 2006 (Lumina Tipo).

 224 p. - (Collegium. Ştiinţe politice).

 Note p. 177-202.

 Eseu bibliografic p. 203-218.

 Note bio-bibliografice p. 2.

 ISBN 973-46-0274-8 ISBN 978-973-46-0274-2 : 12 lei.

 082.1 Collegium. Ştiinţe politice   321.01   32:14   14:32

 1. FILOZOFIE POLITICĂ

 III 28367 ; 32/C82

 

 

 

104 -  DORIN, MIHAI. România de la comunism la mineriade / Mihai Dorin. - Bucureşti : Editura Instititului Cultural Român, 2006 (Universul S.A.).

 388 p. - (Biblioteca de istorie [Institutul Cultural Român]).

 Note la sfârşitul fiecărui capitol.

 ISBN 973-577-479-8 ISBN 978-973-577-479-8 : 16 lei.

 94(498)"1989"   323.27"1989"   321.7   321.02   316.334.3   

 082.1 Biblioteca de istorie

 1. POLITICĂ INTERNĂ(România)

 II 85975 ; 32/D69

 

105 -  MIROIU, ADRIAN. Fundamentele politicii / Adrian Miroiu. - Iaşi : Polirom, 2006 (Lumina Tipo).

 Vol. - (Collegium. Ştiinţe politice).

 ISBN 973-46-0329-9 ISBN 978-973-46-0329-9.

 Vol. 1 : Prefereinţe şi alegeri colective. - 320 p. : tab., graf. - Note de subsol. - Bibliografie p. 303-311. - Index p. 313-317. - ISBN 973-46-0309-4 : 19 lei.

 Vol. 2 : Raţionalitate şi acţiune colectivă. - 2007. - 270 p. : il., tab., sch. - Note de subsol. - Bibliografie p. 251-262. - Index p. 263-268. - ISBN 978-973-46-0309-1 : 19 lei.

 082.1 Collegium. Ştiinţe politice   

 32.019.5   323.2(498)   159.947.2:32   316.334.3

 1. DEMOCRAŢIE

 III 28371(V.1-2) ; 32/M78

 

106 -  Nehézsorsúak : Gulag-túlélők vallomásai

 / Szerkesztette : Tál Gizella és Raffai István. - Veszprém : Új Horizont, 2006.

 256 p. : il., fig., tab.

 Pe copertă apare : Magyarok szovjet rabszolgaságban : Sára Sándor dokumentumfilmje tanulmányokkal.

 Note de subsol.

 ISBN 963-8246-23-5 : 15 lei.

 323.282(47)"194/195"(0:82-94)   343.819(47)"194/195"(0:82-94)

 1. GULAG                            2. DEŢINUŢI POLITICI

 3. DEPORTARE  4. PERSECUŢII POLITICE

 III 28423 ; 32/N43

 

107 -  PARASCHIV, VASILE. Lupta mea pentru sindicate libere în România : Terorismul politic organizat de statul comunist / Vasile Paraschiv ; Ediţie îngrijită, studii, note şi selecţia documentelor de Oana Ionel şi Dragoş Marcu ; Postfaţă de Marius Oprea. - Ediţie îngrijită. - Iaşi : Polirom, 2005

 391 p. : il.

 Note de subsol.

 Index p. 383-388.

 ISBN 973-46-0053-2 : 16 lei.

 331.105.44(498)   323.28:321.74(498)

III 28365 ; 32/P33

 

108 -  PASTI, VLADIMIR. Noul capitalism românesc / Vladimir Pasti. - Iaşi : Polirom, 2006 (Print Multicolor).

 543 p. - (Opus. Ştiinţe politice).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 515-525.

 Index p. 527-539.

 ISBN 973-46-0321-3 ISBN 978-973-46-0321-3 : 19 lei.

 082.1 Opus. Ştiinţe politice   32(498)"1989/..."   316.323.6(498)

 1. POSTCOMUNISM

 II 85898 ; 32/P42

 

109 -  Reconstituiri necesare : Şedinţa din 27 iunie 1952 a Uniunii de Creaţie din România / Note critice, bibliografie de Mihaela Cristea ; Prefaţă de Marius Oprea. - Ediţie îngrijită. - Iaşi : Polirom, 2005 (Polirom ABB).

 231 p. - (Document [Polirom]).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 217.

 Indexp. 219-227.

 ISBN 973-46-0033-8 : 13 lei.

 082.1 Document   329.15(498)"1952"(093.2)

 1. PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

 III 28358 ; 32/R36

 

 

 

110 -  SCURTU, GEORGIANA-MARGARETA.

 Relaţiile internaţionale în contextul celui de-al doilea război mondial: Studiu de caz: relaţiile României cu Franţa (octombrie 1938 - iunie 1940) / Georgiana-Margareta Scurtu. - Bucureşti : Editura Instititului Cultural Român, 2006 (Universul S.A.).

 372 p. - (Biblioteca de istorie [Institutul Cultural Român]).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 349-359.

 Indice de nume p. 360-367.

 ISBN 973-577-490-9 ISBN 978-973-577-490-9 : 18 lei.

 94(100)"1938/1940"   327(100)"1938/1940"   327.5(100)"1938/1940"   

 082.1 Biblioteca de istorie

 1. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

 II 85973 ; 327/S39

 

111 -  WALTZ, KENNETH N. Teoria politicii internaţionale / Kenneth N. Waltz : Traducere de Nicoleta Mihăilescu ; Studiu introductiv de Lucian-Dumitru Dîrdală. - Iaşi : Polirom, 2006 (Lumina Tipo).

 328 p. : tab., graf. - (Collegium. Relaţii internaţionale).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 301-314.

 Index p. 315-325.

 ISBN 973-46-0447-3 ISBN 978-973-46-0447-0 : 20 lei.

 082.1 Collegium. Relaţii internaţionale   327(100)   32(100)

 1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

 III 28369 ; 327/W21

33  Economie. Ştiinţe economice

 

112 -  DĂIANU , DANIEL. Ce vom fi în Uniune : Pariul modernizării României / Daniel Dăianu ; cuvânt înainte de Jonathan Scheele ; Prefaţă de Sorin Antohi. - Iaşi : Polirom, 2006

 424 p. - (Ego. Publicistică).

 Note de subsol.

 Glosar p. 413-418.

 ISBN 973-46-0269-1 ISBN 978-973-46-0269-8 : 19 lei.

 082.1 Ego. Publicistică   338(498):339.923:061.1EU   339(498):061.1EU

 1. BĂNCI(România)                           2. ECONOMIE(Uniunea Europeană)

 3. FINANŢE PUBLICE(România)

 II 85893 ; 33/D12

 

113 -  Frontiere etice ale capitalismului / Volum coordonat de Daniel Dăianu, Radu Vrânceanu ; Traducere de Dorin Nistor, Alina Pelea, Marius Gulei ; Prefaţă de Constantin Bălăceanu-Stolnici. - Iaşi : Polirom, 2006.

 304 p.

 Note de subsol.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Index p. 301-303.

 ISBN (10)973-46-0085-0 ISBN (13)978-973-46-0085-4 : 18 lei.

 082.1 Economie şi societate   174   330.342.14

III 28349 ; 33/F92

 

114 -  RIFKIN, JEREMY. Visul european : Despre cum, pe tăcute, Europa va pune în umbră "visul american" / Jeremy Rifkin ; Traducere de Dan Golopenţia. - Iaşi : Polirom, 2006.

 367 p.

 Note p. 315-346.

 Bibliografie p.347-354.

 Index p. 355-363.

 ISBN (10)973-46-0373-6 ISBN (13)973-46-0373-2 : 20 lei.

 082.1 Economie şi societate   

 338.1(73:4)   338.1(4:73)   330.342.1(4:73)   330.342.1(73:4)

 1. SITUAŢIE ECONOMICĂ                            2. EVOLUŢIE ECONOMICĂ

 III 28345 ; 33/R522

331  Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii

 

115 -  BELDING, SHAUN. Cum să faci faţă unui şef dificil / Shaun Belding ; Traducere de Miruna Andriescu. - Iaşi : Polirom, 2006 (Print Multicolor).

 183 p. - (Carieră. Succes. Performanţe ; Practic).

 Titl. orig. : Winning with the Boss from Hell. A Guide to Life in the Trenches.

 ISBN (10) 973-46-0416-3 ISBN (13) 978-973-46-0416-6 : 17.95 lei.

 159.9:331   331:159.9   331.104   331.105   331.101.3   331.105.22   316.48   

 082.1 Carieră. Succes. Performanţe

 1. RELAŢII DE MUNCĂ                  2. PSIHOLOGIA MUNCII

 3. SOCIOLOGIA CONFLICTELOR.

 II 85784 ; 331/B42

 

116 -  JANSEN, JULIE. Managementul carierei: Ghid practic / Julie Jansen ; Traducere de Iuliana Mititelu şi Raluca Mărincean. - Iaşi : Polirom, 2007 (Print Multicolor).

 320 p. - (Carieră. Succes. Performanţe).

 Postfaţă p. 285-290.

 Bibliografie p. 291-310.

 Index p. 311-318.

 Index p. 370-379.

 ISBN 978-973-46-0552-1 : 21 lei.

 331.546/.548   658.3   082.1 Carieră. Succes. Performanţe

 1. CARIERĂ PROFESIONALĂ                       2. PSIHOLOGIA SUCCESULUI.

 II 85880 ; 331/J25

332 Economue regională

 

117 -  IONESCU, CLAUDIA. Politica de dezvoltare regională / Claudia Ionescu, Nicolae Toderaş. - Bucureşti : Tritonic, 2007.

 158 p. : tab., sch., h. - (Uniunea Europeană. Europa mea ; 2).

 Bibliografie p. 149-155.

 Note p. 156-158.

 ISBN 978-973-733-134-2 : 14 lei.

 341.217(4) E.U.   339.923:061.1 E.U.   

 082.1 Uniunea Europeană   332.14:061.1 E.U.

I 18682 ; 332/I-68

338   Situaţie economică. Politică economică

 

118 -  DRAICA, CONSTANTIN. Turismul internaţional : Practici de elaborare şi distribuţie a produsului turistic / Constantin Draica. - Bucureşti : ALL BECK, 2003.

 151 p. : il., tab.

 Glosar p. 139-141.

 Bibliografie p. 143.

 Cuprins în lb. engleză şi franceză.

 ISBN 973-655-267-5 : 21.80 lei.

 338.48(100):65.012.4   65.012.4:338.48(100)   339   640.4   796.5

 1. ECONOMIA TURISMULUI

 III 28311 ; 338/D81

 

119 -  LUPU, NICOLAE. Hotelul - Economie şi management [2005] / Nicolae Lupu-conf. univ. dr. Academia de Studii Economice din Bucureşti. - Ediţia a 5-a, revizuită şi actualizată. - Bucureşti : ALL BECK, 2005.

 462 p. : il., fig., tab., sch. - (Oeconomica).

 Note la sf. capitolelor.

 Note de subsol.

 ISBN 973-655-781-2 : 44.69 lei.

 338.48:65.012.4   65.012.4:338.48   640.41   082.1 Oeconomica

 1. ECONOMIA TURISMULUI

 III 28312 ; 338/L95

 

339  Comerţ. Economie mondială

 

 

120 -  BECKWITH, HARRY. Ce doresc clienţii noştri : Ghid pentru dezvoltarea afacerii / Harry Beckwith ; Traducere de Kiki Vasilescu. - Iaşi : Polirom, 2007 (Print Multicolor).

 270 p. - (Carieră. Succes. Performanţe ; Practic).

 Titl. orig. : What clients love. A field guide to growing your business.

 Note de subsol.

 ISBN 978-973-46-0633-7 : 25.95 lei.

 159.9:339.138   339.138:159.9   339.138(036)   658.8   

 082.1 Carieră. Succes. Performanţe

 1. PSIHOLOGIA MUNCII                                2. MANAGEMENT

 3. MARKETING                                                4. AFACERI(succes)

 II 85787 ; 339/B39

 

 

121 -  CRĂCANĂ, MIHAELA. Libera circulaţie a persoanelor, bunurilor, serviciilor şi capitalului / Mihaela Crăcană, Marcel Căpăţână. - Bucureşti : Tritonic, 2007.

 188 p. : tab. - (Uniunea Europeană. Europa mea ; 6).

 Bibliografie p. 187.

 ISBN 978-973-733-138-0 : 14 lei.

 341.231.14(4)   339.5/.7(4)   339.923:061.1 E.U.   341.217(4) E.U.   082.1 Uniunea Europeană

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL                     2. DREPTURILE OMULUI

 I 18686 ; 339/C81

 

122 -  DAWSON, ROGER. Secretele persuasiunii : Cum să vinzi orice oricui / Roger Dawson ; Traducere de Valentin Cîrdei. - Iaşi : Polirom, 2006 (S.C. Print Multicolor SRL).

 304 p. : fig., tab. - (Carieră. Succes. Performanţe).

 Index p. 295-301.

 ISBN 973-46-0291-8 ISBN 978-973-46-0291-9 : 17 lei.

 658.8.013   316.658.3   316.776.23   339.138   

 082.1 Carieră. Succes. Performanţe

 1. COMERŢ                                                        2. MARKETING

 3. PSIHOLOGIA CONSUMULUI

 II 85883 ; 339/D25

 

123 -  HOROBEŢ, ALEXANDRA. Managementul riscului în investiţiile internaţionale / Alexandra Horobeţ. - Bucureşti : ALL BECK, 2005.

 266 p. : il., fig., sch., tab. - (Oeconomica).

 Bibliografie p. 251-266.

 Note de subsol.

 ISBN 973-655-682-4 : 29.43 lei.

 339.13   336.01   330.131   082.1 Oeconomica

 1. ECONOMIE CAPITALISTĂ 2. ECONOMIE DE PIAŢĂ

 III 28319 ; 339/H81

 

124 -  KNIGHT, PETER. Planul eficace de marketing : O metodă verificată pentru companiile de orice mărime / Peter Knight ; Traducere de Monica Sibinescu. - Bucureşti : BIC All, 2005.

 168 p. : il., fig. - (ALL pentru întreprinzători).

 Titl. orig. : The highly effective marketing plan. A proven practical, planning process for companies of all sizes.

 ISBN 973-571-580-5 : 24.90 lei.

 339.138   658.8   082.1 ALL pentru întreprinzători

 1. MARKETING                                 2. ECONOMIE LIBERĂ.

 III 28331 ; 339/K60

 

125 -  PARKS, STEVE. Proiectarea unei noi afaceri săptămână cu săptămână : Cum să lansezi o afacere de succes / Steve Parks ; Traducere Diana Andreea Dobrescu. - Bucureşti : BIC All, 2006 (Tiparg).

 207 p. - (ALL pentru întreprinzători).

 Index p. 203-207.

 Titl. orig. : Start your business week by week. How to plan and launch your succesful business - one step at a time.

 ISBN (10) 973-571-699-0 ISBN (13) 978-973-571-669-1 : 24.90 lei.

 339.138   658.8   082.1 ALL pentru întreprinzători

 1. MARKETING                                 2. CAPITAL PRIVAT.

 III 28329 ; 339/P35

 

126 -  SMITH, BENSON. Descoperă-ţi Punctele Forte în domeniul vânzărilor : Modul în care cei mai mari agenţi de vânzări din lume obţin succesul în carieră / Benson Smith, Tony Rutigliano. - Bucureşti : ALLFA, 2006.

 222 p. .

 Lucrare apărută sub egida "Organizaţia Gallup".

 ISBN (10) 973-724-076-6 ISBN (13) 978-973-724-76-0 : 29.90 lei.

 339.138   339.187:159.922   159.922:339.187   658.85

 1. COMERŢ(marketing)                                    2. COMERŢ(management)

 III 28310 ; 339/S64

 

127 -  STONE, MERLIN. Ghidul complet al marketingului direct şi interactiv : Cum să selectaţi, să dobândiţi şi să păstraţi clienţii potriviţi / Merlin Stone, Alison Bond, Elizabeth Blake ; Traducere Alina Moldoveanu. - Bucureşti : BIC All, 2006.

 458 p. : il., fig., sch., tab.

 Glosar p. 451-453.

 Index p. 454-458.

 ISBN (10) 973-571-650-X ISBN (13) 978-973-571-650-9 : 39.90 lei.

 339.138(036)   658.8(036)

 1. MARKETING                                 2. ECONOMIE DE PIAŢĂ

 III 28316 ; 339/S89

34   Drept

 

128 -  BĂLUŢĂ, OANA. Justiţie şi afaceri interne [Tritonic] / Oana Băluţă, Cătălin Balan. - Bucureşti : Tritonic, 2007.

 156 p. - (Uniunea Europeană. Europa mea ; 5).

 Bibliografie p. 147-148.

 Note p. 149-156.

 ISBN 978-973-733-137-3 : 14 lei.

 061.1 E.U.   341.217(4) E.U.   082.1 Uniunea Europeană

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ.

 I 18685 ; 34/B24

 

129 -  BĂRBULESCU, IORDAN GHEORGHE.  Sistemul instituţional / Iordan Gheorghe Bărbulescu. - Bucureşti : Tritonic, 2007.

 240 p. : tab. - (Uniunea Europeană. Europa mea ; 1).

 Bibliografie p. 205-211.

 Note p. 212-238.

 ISBN 978-973-733-133-5 : 15 lei.

 341.217(4) E.U.   339.923:061.1 E.U.   061.1 E.U. : 339.923   

 082.1 Uniunea Europeană

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                 2. ECONOMIE(Uniunea Europeană).

 I 18681 ; 34/B30

 

130 -  BĂRBULESCU, IORDAN GHEORGHE.

 Uniunea Europeană : Politicile extinderii / Iordan Gheorghe Bărbulescu. - Bucureşti : Tritonic, 2006.

 496 p. : tab. - (Uniunea Europeană).

 Bibliografie p. 481-495.

 Note de subsol.

 ISBN 973-733-107-9 ISBN 978-973-733-107-6 : 31 lei.

 341.217(4) E.U.   327.7:061.1 E.U.   061.1 E.U.:327.7

 1. DREPT INTERNAŢIONAL

 II 85825 ; 34/B30

 

131 -  FIANDACA, GIOVANNI. Diritto penale : Parte speciale / Giovanni Fiandaca, Enzo Musco. - Bologna : Zanichelli Editore, 2007 (Babina).

 Vol. .

 Vol. 1. - 4-a edizione. - XXV, 670 p. - Note de subsol. - Index p. 663-670. - ISBN 978-88-08-06687-9 : 215.68 lei.

 Vol. 2 Tom 1 : I delitti contro la persona. - 2-a edizione. - XI, 356 p. - Note d subsol. - Index p. 352-356. - ISBN 978-88-08-16688-3 : 101.1 lei.

 Vol. 2 Tomo 2 : I delitti contro la patrimonio. - 4. edizione. - VI; 288 p.; 24.5 cm. - Note de subsol. - Index p. 287-288. - ISBN 978-88-08-06859-0 : 27.27 lei.

 343.4(450)   343.3/.7(450)

 1. DREPT PENAL

 III 28086(V.1-2.1) ; 34/F47

 

132 -  GOMA, PAUL. Patimile după Piteşti [Dacia] / Paul Goma. - Ediţia a 2-a. - Cluj-Napoca : Dacia, 1999.

 224 p. - (Remember[Dacia]).

 ISBN 973-35-0845-4 : 12 lei.

 821.135.1-94   082.1 Remember   343.8(498 Piteşti) (0:82-94)

 1. ÎNCHISORI

 II 85854 ; 34/G69

 

133 -  PĂVĂLEANU, VASILE. Drept procesual penal [Păvăleanu, Vasile] / Profesor Universitar Doctor Vasile Păvăleanu. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Lumina Lex, 2007.

 vol.

 ISBN 978-973-758-094-8.

                 Vol.1 : Partea generală. - 444 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-758-095-5 : 36.70 lei.

                 Vol.2 : Partea specială. - 559 p. - Note de subsol. - Bibliografie p. 551-557. - ISBN 978-973-758-096-2 : 36.70 lei.

 343.1(498)(075.8)

II 85992(1-2) ; 34/P46

134 -  RĂDULESCU, MUGUREL. Europa în mişcare : Libera circulaţie a persoanelor în contextul extinderii Uniunii Europene / Mugurel Rădulescu. - Bucureşti : Tritonic, 2005.

 192 p. : graf., tab. - (Uniunea Europeană).

 Bibliografie p. 172-179.

 Rezumat în lb. engleză.

 Anexe p. 188-192.

 ISBN 973-733-037-4 : 12 lei.

 314.7.044(4)   341.24(4):314.7.044(4)   341.217(4) E.U.

 1. ACORDURI INTERNAŢIONALE                  2. DREPT INTERNAŢIONAL

 II 85826 ; 34/R18

 

135 -  VRABIE, MIHAELA. Cetăţenie şi drepturi europene / Mihaela Vrabie. - Bucureşti : Tritonic, 2007.

 192 p. - (Uniunea Europeană. Europa mea ; 4).

 Bibliografie p. 189.

 Note p. 190-192.

 ISBN 978-973-733-136-6 : 14 lei.

 341.217(4) E.U.   341.231.14(4)   342.71(4)   082.1 Uniunea Europeană

 1. DREPTURILE OMULUI                               2. CETĂŢENIE.

 I 18684 ; 34/V93

35.0/354  Administraţie publică

 

136 -  Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon : Adattár / Összeállította Fallenbüchl Zoltán. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Osiris Kiadó, 2002 (Books in Print Bt.).

 377 p. - (Nemzeti téka).

 Bibliografie p. 8-10.

 Anexe p. 373-377.

 ISBN 963-200-458-2 : 7 lei.

 082.1 Nemzeti téka   35.075.3(439)"16"(083.8)

 1. FUNCŢIONARI.

 II 85999 ; 35/A42

 

 

 

137 -  JOHNSTON, MICHAEL. Corupţia şi formele sale : Bogăţie , putere şi democraţie / Michael Johnston ; Traducere de Silvia Chirilă. - Iaşi : Polirom, 2007 (Lumina Tipo).

 336 p. : tab., fig. - (Plural M. Idei contemporane ; 133).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 287-313.

 Index p. 315-328.

 ISBN 978-973-46-0446-3 : 17 lei.

 082.1 Plural M. Idei contemporane   35.084:328.185   343.352:35.084

III 28372 ; 35/J69

355/359  Artă militară. Forţe militare

 

138 -  Hol vannak a katonák ? : Szemelvények a Don-kanyart megjártak vallomásaiból és korabeli hadijelentésekből / Szerkesztette Tál Gizella és Raffai István. - 2., javított kiadás. - Veszprém : Új Horizont, 2006.

 384 p. : il., h.

 Note p. 377-378.

 Pe copertă apare : Szemelvények Sára Sándor dokumentumfilmjeiből és korabeli hadiokmányokból.

 ISBN 963-8246-22-7 : 15 lei.

 355.48(439)"1942/1943"(093)   94(100)"1939/1944"   94(439)"1939/1944"

 1. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

 III 28421 ; 355/H75

 

139 -  IMREH SÁNDOR. Visszaemlékezés az 1848-49. évi szabadságharcra Erdélyben [2003] / Írta Imreh Sándor volt Mátyás-huszár ; Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta és a bevezető tanulmányt írta Pászti László. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Gondolat kiadó, 2003 (Amacron Bt.).

 215 p. : il., h. - (Nemzeti téka).

 Note de subsol.

 Bibliografie p.205-207.

 Index p. 208-212.

 ISBN 963-200-469-8 : 5 lei.

 082.1 Nemzeti téka   355.48(439.21)"1848/1849"(093.3)   

 323.272(439.21)"1848/1849"(093.3)

 1. REVOLUŢIA DIN 1848/1849(Transilvania)

 2. REVOLUŢIA DIN 1848/1849(Ungaria).

 II 86002 ; 355/I-48

 

140 -  NICULAE, CLAUDIU. Schimbarea organizaţiei militare : o perspectivă (neo) instituţionalistă / Claudiu Niculae. - Bucureşti : Tritonic, 2004.

 208 p. : tab., diagr. - (Sociologie).

 Bibliografie p. 196-200.

 Note p. 178-192.

 Rezumat în lb. engleză.

 ISBN 973-8497-82-5 : 11 lei.

 355.1:316.354   316.354:355.1   082.1 Sociologie

 1. ORGANIZAŢII MILITARE             2. SOCIOLOGIA ORGANIZAŢIILOR

 II 85820 ; 355/N70

36  Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

 

141 -  BUZDUCEA, DORU. Aspecte contemporane în asistenţa socială / Doru Buzducea; Argument de Livius Manea. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 232 p. : tab., il. - (Collegium ; Asistenţă socială).

 Bibliografie p. 217-225.

 Index p. 227-229.

 ISBN 973-46-0055-9 : 17.15 lei.

 364.04   082.1 Collegium

 1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ.

 III 28400 ; 36/B98

 

142 -  COJOCARU, ŞTEFAN. Metode apreciative în asistenţa socială : Ancheta, supervizarea şi managementul de caz / Ştefan Cojocaru. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 224 p. : tab., fig. - (Collegium ; Asistenţă socială).

 Bibliografie p. 211-223.

 ISBN 973-46-0124-5 : 16.03 lei.

 364.04   082.1 Collegium

 1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ.

 III 28384 ; 36/C61

143 -  COJOCARU, ŞTEFAN. Proiectul de intervenţie în asistenţa socială : De la propunerea de finanţare la proiectele individualizate de intervenţie / Ştefan Cojocaru. - Iaşi : Polirom, 2006 (Lumina Tipo).

 240 p. : tab., fig. - (Collegium ; Asistenţă socială).

 Bibliografie p. 225-230.

 Index p. 231-239.

 ISBN 973-46-0352-3 ISBN 978-973-46-0352-7 : 17.15 lei.

 364.04   082.1 Collegium

 1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ.

 III 28399 ; 36/C61

 

144 -  MILEY, KARLA KROGSRUD. Practica asistenţei sociale : Abordarea participativă / Karla Krogsrud Miley, Michael O'Melia, Brenda DuBois ; Traducere de Ioana Ciocian, Maria-Paula Mărginean, Elena Hortenzia Pop. - Iaşi : Polirom, 2006 (Lumina Tipo).

 623 p. : tab., fig., il. - (Collegium ; Asistenţă socială).

 Bibliografie p. 557-592.

 Index p. 596-619.

 ISBN 973-681-997-3 ISBN 978-973-681-997-1 : 24.78 lei.

 364.04   082.1 Collegium

 1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ.

 III 28402 ; 36/M72

 

145 -  Practici în asistenţa socială : România şi Germania / Volum coordonat de Ana Muntean, Juliane Sagebiel. - Iaşi : Polirom, 2007 (Lumina Tipo).

 415 p. : tab., fig. - (Collegium ; Asistenţă socială).

 Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol.

 ISBN 978-973-46-0544-6 : 23.07 lei.

 364.04   082.1 Collegium

 1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ.

 III 28401 ; 36/M72

 

146 -  ŞTEFAN, CRISTINA. Familia monoparentală : O abordare politică / Cristina Ştefan; Prefaţă de Mihaela Miroiu. - Ediţia a 2-a. - Iaşi : Polirom, 2006 (Print Multicolor).

 319 p. - (Studii de gen [Ed. Polirom]).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 289-303.

 Index de autori p. 307-310.

 Index tematic p. 311-315.

 ISBN 973-46-0233-0 : 16.03 lei.

 364.44-058.836   364.44-053.2   347.6   082.1 Studii de gen

 1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ(familie).

 II 85962 ; 36/S81

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

147 -  CERCHEZ, NICOLAE I. Didactica specialităţilor agricole / Nicolae I. Cerchez ; Prefaţă de acad. Valeriu D. Cotea ; Cuvânt introductiv de prof. univ. dr. Gheorghe Sin. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 287 p. : fig., tab. - (Collegium ; Metodică).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 277-279.

 Index p. 281-283.

 ISBN 973-681-891-8 : 13.65 lei.

 082.1 Collegium   371.3:63   63:371.3

 1. AGRICULTURĂ                            2. DIDACTICĂ.

 III 28398 ; 37/C35

 

148 -  CERGHIT, IOAN. Metode de învăţământ / Ioan Cerghit. - Iaşi : Polirom, 2006 (Lumina Tipo).

 319 p. : fig. - (Collegium ; Ştiinţele educaţiei).

 Bibliografie p. 309-315.

 ISBN 973-46-0175-X : 18.86 lei.

 082.1 Collegium   37.02   371.3

 1. METODE DE EDUCAŢIE.

 III 28393; 37/C35

 

149 -  Az erdélyi magyar tanító-és óvóképzés történetéből : Az erdélyi magyar tanító-és óvóképzés évszázadai Aradtól Zilahig (1777-2000) / Az anyagot gondozta és sajtó alá rendezte Szabó K. Attila ; szerkesztette Sebestyén Mihály. - Marosvásárhely : Mentor, 2006.

 931 p. : tab., [30] p. il. ; [1] anexă detaşabilă.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 899-902.

 Note la sf. capitolelor.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN 973-599-221-3 ISBN 978-973-599-221-7 : 43 lei.

 371.13(=511.141)(498.4)"17/20"

 1. ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI(România)

 III 28414 ; 37/E64

 

150 -  GHERGUŢ, ALOIS. Management general şi strategic în educaţie : Ghid practic / Alois Gherguţ. - Iaşi : Polirom, 2007 (Print Multicolor).

 232 p. : fig., tab. - (Collegium ; Ştiinţele educaţiei).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 221-225.

 Index p. 227-229.

 ISBN 978-973-46-0586-6 : 16.76 lei.

 082.1 Collegium   371.111   65.012.43

 1. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

 III 28397 ; 37/G44

 

151 -  GHIBU, ONISIFOR. Amintirile unui pedagog militant / Onisifor Ghibu; Ediţie îngrijită, cuvânt înainte, note şi comentarii, indici de Mihai O. Ghibu. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2004.

 400 p.; 20 cm - (Cărţile civilizaţiei româneşti ; Biblioteca memoriei).

 Index p. 357-362.

 Anexe p. 365-394.

 ISBN 973-577-389-9 : 23 lei.

 929 Ghibu, Onisifor   371.1(498) Ghibu, Onisifor   821.135.1-94   082.1 Cărţile civilizaţiei româneşti

 1. PEDAGOGIE(pedagogi).

 II 85835 ; 37/G47

 

 

 

152 -  IUCU, ROMIŢĂ B. Managementul clasei de elevi : Aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză educaţională / Romiţă B. Iucu. - Iaşi : Polirom, 2006 (Lumina Tipo).

 271 p. : sch., grafice - (Collegium ; Ştiinţele educaţiei).

 Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol.

 Bibliografie generală p. 263-267.

 ISBN 973-46-0235-7 : 17.43 lei.

 082.1 Collegium   371.111   65.012.43

 1. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

 III 28395 ; 37/I-91

 

153 -  RĂDOI, MIREILLE. Evaluarea politicilor publice : Un studiu de caz : reforma învăţământului superior din România / Mireille Rădoi. - Bucureşti : Tritonic, 2004.

 288 p. : tab., sch. - (Sociologie).

 Bibliografie p. 276-286.

 ISBN 973-8497-81-7 : 19 lei.

 316.334.3   304.4   378.014.3(498)   082.1 Sociologie

 1. RELAŢII SOCIALE                       2. SOCIOLOGIE POLITICĂ.

 II 85813 ; 37/R16

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

154 -  Gen şi putere : Partea leului în politica românească / Editoare Oana Băluţă. - Iaşi : Polirom, 2006

 240 p.: fig. - (Studii de gen [Ed. Polirom]).

 Note de subsol.

 Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol.

 Indecşi p. 233-238.

 ISBN 973-46-0272-1 ISBN 978-973-46-0272-8 : 13.27 lei.

 396.9   316.346.5-055.2   082.1 Studii de gen

 1. FEMINISM

 II 85957 ; 396/G30

 

155 -  GRUDER, GALIA MARIA. Istoria fascinantă a pietrelor preţioase / Galia Maria Gruder. - Bucureşti : Tritonic, 2007.

 504 p.

 Note de subsol.

 Biobibliografie p. 4.

 Bibliografie p. 495-497.

 ISBN 978-973-733-132-8 : 27 lei.

 553.8(091)   671(091)   391.7(091)

 1. PIETRE PREŢIOASE

 II 85827 ; 39/G90

 

156 -  "Kalotaszeg vázolata " : Régi írások és képek Kalotaszegről / Gyűjtötte, válogatta, összeállította és a jegyzeteket írta Hála József. - Marosvásárhely : Mentor, 2006.

 291 p. : il., [1] il. color - (A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára).

 Note p. 657-689.

 ISBN 973-599-216-7 ISBN 978-973-599-216-3 : 21 lei.

 398(498 Călata)   082.1 A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára

 1. ETNOGRAFIE                                2. FOLCLOR MAGHIAR(Transilvania).

 III 28413 ; 39/K18

 

157 -  KOVÁCS LÁSZLÓ. Hungarians in Moldavia / László Kovács, Zoltán Nagy ; English translation by Orsolya Torják. - [Budapest] : Oak Tree Books=Tölgyfa Könyvek, 2006.

 112 p. : il. color.

 ISBN 978-963-06-0984-5 : 15 lei.

 084   39(=511.141 ceangăi)(498.3)(084.121)   

 323.15(=511.141)(498.3)(084.121)

 1. CEANGĂI                                       2. MINORITĂŢI NAŢIONALE(Moldova)

 IV 6438 ; 39/K78

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

50 Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

 

158 -  CĂLIN, RĂZVAN. Politica de mediu / Răzvan Călin, Cristian Teodor. - Bucureşti : Tritonic, 2007.

 132 p. : tab. - (Uniunea Europeană. Europa mea ; 3).

 Bibliografie p. 126-129.

 Note p. 130-132.

 ISBN 978-973-733-135-9 : 14 lei.

 341.217(4) E.U.   339.923:061.1 E.U.   504(498):061.1 E.U.   

 082.1 Uniunea Europeană

 1. MEDIU ÎNCONJURĂTOR

 I 18683 ; 50/C14

51  Matematică

 

            159 -  ŢIPLEA, FERUCIO LAURENŢIU.  Fundamentele algebrice ale informaticii / Ferucio Laurenţiu Ţiplea. - Iaşi : Polirom, 2006 (S.C. Lumina Tipo S.R.L.).

 581 p. : fig., sch. - (Profesional. Fundamente).

 Note de subsol.

 Bibliogr. p. 549-562.

 Index p. 567-581.

 ISBN 973-46-0398-1 : 31 lei ; ISBN 978-973-46-0398-5 : 43.95 lei.

 512(075.8):004   004:512(075.8)   082.1 Profesional. Fundamente

 1. ALGEBRĂ

 III 28328 ; 51/T63

55 Geologie şi ştiinţe înrudite

 

160 -  MÁRTON DÉNES. Mezőbánd éghajlati monográfiája / Márton Dénes. - Marosvásárhely : Mentor, 2006.

 207 p. : tab., graf., il., [1] h. color.

 Bibliografie p. 205.

 ISBN 973-599-238-5 ISBN 978-973-599-238-5 : 23 lei.

 908(498-22 Band)   551.5(498-22 Band)

 1. CLIMATOLOGIE                           2. METEOROLOGIE

 III 28404 ; 55/M43

 

 

 

 

 

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

161 -  BIRO, VIOLETA. Automasajul, hidroterapia şi zooterapia : Terapii alternative / Violeta Biro. - Iaşi : Polirom, 2006 (S.C. Print Multicolor SRL).

 172 p. : tab., il. fig. - (Medicină tradiţională).

 Bibliografie p. 137-139.

 ISBN 973-681-878-0 ISBN 978-973-681-878-3 : 12 lei.

 615.83   082.1 Medicină tradiţională

 1. HIDROTERAPIE                            2. TERAPIE NATURISTĂ

 II 85888 ; 61/B54

 

162 -  DAVID, DANIEL. Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale / Daniel David. - Iaşi : Polirom, 2006

 423 p. : tab., fig., sch. - (Collegium. Psihologie).

 Note de subsol.

 Glosar p. 323-330.

 Bibliografie p. 331-340.

 Anexe p. 343-418.

 ISBN 973-46-0491-0 ISBN 978-973-46-0491-3 : 26 lei.

 082.1 Collegium. Psihologie   615.851   616.89

 1. PSIHOTERAPIE.

 III 28362 ; 61/D22

 

163 -  FÁSI KATALIN. S.O.S. Depresszió és pánikbetegség : Kérdések - válaszok az életért / Fási Katalin. - [Nagykovácsi] : Puedlo Kiadó, [2007].

 184 p.

 ISBN 963-9673-137 ISBN 978-963-9673-137 : 7 lei.

 616.891.6   616.895.4

 1. DEPRESIA                      2. PSIHIATRIE                    3. NEVROZE.

 II 85963 ; 61/F25

 

 

 

164 -  GEORGESCU, GEORGE I.M. Tratamentul raţional al bolilor cardiovasculare majore / George I.M. Georgescu, Cătălina Arsenescu ; Prefaţă de prof. dr. Gabriel Ungureanu. - Iaşi : Polirom, 2001.

 496 p. : tab. - (Bios [Editura Polirom]).

 Bibliografie p. 487-493.

 ISBN 973-683-625-8 : 27 lei.

 616.1-08   082.1 Bios

 1. BOLI CARDIOVASCULARE.

 III 28354 ; 61/G32

 

165 -  GUIMÓN, JOSÉ. Introducere în terapiile de grup : Teorie, tehnici, programe / José Guimón ; Traducere de Gabriela Sandu. - Iaşi : Polirom, 2006 (Print Multicolor).

 367 p. - (Psihologie clinică şi psihoterapie [Ed. Polirom]).

 Bibliografie la sfîrşitul fiecărui capitol.

 Index p. 351-363.

 ISBN 973-46-0424-4 ISBN 978-973-46-0424-1 : 20.97 lei.

 615.851.6   316.354.4   082.1 Psihologie clinică şi psihoterapie

 1. PSIHOPATOLOGIE                       2. TERAPIE DE GRUP.

 II 85960 ; 61/G95

 

166 -  GUIMÓN, JOSÉ. Terapii scurte de grup : Comportamente şi ilustrări clinice / José Guimón, Béatrice Weber-Rouget ; Traducere de Gabriela Sandu. - Iaşi : Polirom, 2006 (Print Multicolor).

 368 p. - (Psihologie clinică şi psihoterapie [Ed. Polirom]).

 Bibliografie la sfîrşitul fiecărui capitol.

 Index p. 355-367.

 ISBN 973-46-0448-1 ISBN 978-973-46-0448-7 : 20.97 lei.

 615.851.6   316.354.4   082.1 Psihologie clinică şi psihoterapie

 1. PSIHOPATOLOGIE                       2. TERAPIE DE GRUP.

 II 85959 ; 61/G95

 

167 -  IONESCU, ŞERBAN. 14 abordări în psihopatologie / Şerban Ionescu ; traducere de Bogdan Balan. - Iaşi : Polirom, 2006 (Print Multicolor).

 319 p. - (Psihologie clinică şi psihoterapie [Ed. Polirom]).

 Bibliografie p. 269-316.

 Note la sfîrşitul fiecărui capitol.

 ISBN 973-681-850-0 ISBN 978-973-681-850-9 : 20.97 lei.

 616.8-085.851   159.97   082.1 Psihologie clinică şi psihoterapie

 1. PSIHOPATOLOGIE.

 II 85961 ; 61/I-68

 

168 -  LAVÉDRINE, ANNE. Ceaiurile : 70 de plante pentru sănătatea şi frumuseţea ta / Anne Lavédrine ; Traducere de Dana Zămosteanu. - Iaşi : Polirom, 2007 (Print Multicolor).

 312 p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 299-300.

 Index p. 301-306.

 ISBN (10)973-46-0379-5 ISBN (13)978-973-46-0379-4 : 16 lei.

 613.24   615.83   663.95   082.1 Medicină naturistă

 1. FITOTERAPIE

 II 85878 ; 61/L29

 

169 -  MARCELLI, DANIEL. Depresiile şi tentativele de suicid la adolescenţă / Daniel Marcelli, Élise Berthaut ; Traducere de Geta-Liuba Dafinoiu. - Iaşi : Polirom, 2007 (Print Multicolor).

 336 p. - (Psihologie clinică şi psihoterapie [Ed. Polirom]).

 Bibliografie p. 303-326.

 Index p. 327-333.

 ISBN 978-973-46-0543-9 : 18.86 lei.

 159.97-053.6   616.895.4-053.6   082.1 Psihologie clinică şi psihoterapie

 1. PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI

 II 85953 ; 61/M33

 

170 -  MARCU, CAROL. Diagnostic electrocardiografic / Carol Marcu, Ioan Bostaca. - Iaşi : Polirom, 2002 (Multiprint).

 696 p. : tab., fig. - (Bios [Editura Polirom]).

 Index p. 691-693.

 ISBN 973-681-118-2 : 63 lei.

 616.12   082.1 Bios

 1. BOLI CARDIOVASCULARE

 IV 6436 ; 61/M34

 

171 -  Patologia colului şi a corpului uterin / Simona Stolnicu, Doiniţa Rădulescu, Simona Mocan. - Iaşi : Polirom, 2003.

 375 p.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Index p. 365-375.

 ISBN 973-681-417-3 : 37 lei.

 618.14   082.1 Bios

 1. BOLILE APARATULUI GENITAL

 III 28352 ; 61/P43

 

172 -  SAVIN, VASILE. Dicţionar medical român-francez / Vasile Savin, Cornelia-Silvia Savin. - Cluj-Napoca : Dacia, 2006.

 2 vol. - (Dacia Educaţional ; 65. Dicţionare).

 ISBN 973-35-2124-8 ISBN 978-973-35-2124-2 : 38 lei.

 Vol.1. - 492 p. - ISBN 978-973-35-2125-9 : 38 lei.

 Vol.2. - 488 p. - Bibliografie p. 485. - ISBN 978-973-35-2126-6 : 38 lei.

 61:81'374.822=135.1=133.1   81'374.2'373.46:61=135.1=133.1   

 082.1 Dacia Educaţional

L-61/S29

 

173 -  Tratat de epidemiologie a bolilor transmisibile

 / Sub redacţia Prof. univ. dr. Aurel Ivan. - Iaşi : Polirom, 2002

 840 p. : tab., fig. - (Bios [Editura Polirom] ; Ştiinţe medicale).

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Index p. 824-837.

 ISBN 973-681-116-6 : 76 lei.

 616.98   082.1 Bios

 1. BOLI INFECŢIOASE                                    2. BOLI TRANSMISIBILE

 V 1916 ; 61/T81

619  Medicină veterinară

 

174 -  PRÉLAUD, PASCAL. Bolile alergice ale câinilor de rasă / Pascal Prélaud ; Traducere în limba română de Ligia Şendrea. - Bucureşti : M.A.S.T., 1999 (Fed Print S.A.).

 271 p. : il., fig., [16] pl. il. color, sch.

 Bibliogr. la sf. capitolelor.

 Titl. orig. : Allergologie canine.

 ISBN 973-8011-11-6 : 7.70 lei.

 599.742.1   619:636.045   636.045:619   636.7:619   619:636.7

II 85785 ; 619/P90

629  Tehnica mijloacelor d transport

 

175 -  KÄLBERER, STEFAN. Kerékpárok javítása / Stefan Kälberer ; fordította : Dr. Szüle Dénes. - 2., javított kiadás. - Budapest : CSER, 2005.

 116 p. : il. color, tab., fig. color - (Csináld magad).

 ISBN 963-7418-29-6 : 25 lei.

 082.1 Csináld magad   629.322.083

 1. BICICLETE

 III 28409 ; 629.3/K18

63 Agricultură. Silvicultură

 

176 -  CIUDIN, ELENA. Şerpi şi şopârle : Biologie, creştere şi patologie / Prof. dr. Elena Ciudin. - Bucureşti : M.A.S.T., 2006 (Fed Print S.A.).

 238 p. ; [16] pl. il. : il., fig., tab.

 Bibliografie p. 236-238.

 ISBN 973-8011-67-1 : 10.00 lei.

 598.112   598.115   636.98

II 85781 ; 636/C55

 

177 -  KAWOLLEK, WOLFGANG. Bonsai pentru interioare / Wolfgang Kawollek. - Bucureşti : M.A.S.T., 2006

 254 p. : [8] pl. il., il., fig., tab.

 ISBN 973-8011-70-1 : 9.50 lei.

 635.91(036)   58

 1. ARBORI ORNAMENTALI

 II 85782 ; 635/K26

178 -  Kedvelt szobanövények : [Részletes útmutató lakásban tartható dísznövények ápolásához] / Szerkesztette : Dede Géza, dr. Váczi Imréné. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra Kft., 2005.

 120 p. : fig. - (Szalay Könyvek).

 Index de nume p. 119-120.

 ISBN 963-9551-54-6 : 9 lei.

 635.91   082.1 Szalay Könyvek

 1. PLANTE DE APARTAMENT

 III 28411 ; 635/K29

 

179 -  Peştele şi crescătoriile de peşte / Horváth László coordonator. - Bucureşti : M.A.S.T., 2005 (Fed Print S.A.).

 294 p. : il., fig., sch., tab.

 ISBN 973-8011-49-3 : 18.00 lei.

 597.2/.5   639.2   799.1

 1. PISCICULTURĂ

 IV 6430 ; 639.2/.6/P53

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

180 -  100 Romanian Recipes / Illustration : Florin Andreescu ; Translation Darie Cristea. - Bucureşti : Tritonic, 2004.

 130 p. : fig.

 ISBN 973-8497-95-7 : 8 lei.

 641.55(083.12)(498)

 1. CARTE DE BUCATE

 I 18688 ; 64/O-55

 

181 -  100 rumänische Kochrezepte / Illustration : Florin Andreescu. - Bucureşti : Tritonic, 2003.

 136 p. : fig.

 ISBN 973-8051-97-5 : 8 lei.

 641.55(083.12)(498)

 1. CARTE DE BUCATE

 I 18689 ; 64/E32

65  Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

182 -  BASTIAN, HANS-WERNER. Riasztó készülékek. Biztonsági berendezések házban, lakásban, autóban / Hans-Werner Bastian ; fordította Brezovsky Endre. - Budapest : CSER, 1998.

 84 p. : tab., fig., il. color - (Csináld magad).

 ISBN 963-9003-27-1 : 20 lei.

 082.1 Csináld magad   368.1   62-759   654.924

 1. AMENAJAREA LOCUINŢEI                     2. SISTEME DE ALARMĂ

 III 28405 ; 654/B36

 

183 -  BELL, ARTHUR H. Gestionarea conflictelor în organizaţii : Tehnici de neutralizare a agresivităţii verbale / Arthur H. Bell ; Traducere de Kiki Vasilescu. - Iaşi : Polirom, 2007 (S.C. Print Multicolor SRL).

 215 p. - (Carieră. Succes. Performanţe ; Practic).

 Index p. 209-212.

 Bibliografie p. 205-206.

 ISBN 973-46-0421-X ISBN 978-973-46-0421-0 : 14 lei.

 331.104   658.8.3   65.012.61   082.1 Carieră. Succes. Performanţe

 1. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR

 II 85884 ; 65/B43

 

184 -  BUTLER, DAVID. Planificarea afacerii : -Ghid de start- / David Butler. - Bucureşti : BIC All, 2006

 275 p. : tab.

 Bibliogr. la sf. capitolelor.

 Index p. 273-275.

 ISBN 973-571-578-3 : 24.90 lei.

 65.012.43(036)   339

 1. PLANIFICARE ECONOMICĂ   

 III 28318 ; 65/B97

 

 

 

185 -  DANIELS, AUBREY C. Managementul performanţei : Strategii de obţinere a rezultatelor maxime de la angajaţi / Aubrey C. Daniels ; Traducere de Cristina Popa. - Iaşi : Polirom, 2007 (Print Multicolor).

 784 p. : fig. - (Carieră. Succes. Performanţe).

 Bibliografie p. 365-369.

 Index p. 370-379.

 ISBN (10)973-46-0426-0 ISBN (13)978-973-46-0426-5 : 21 lei.

 65.012.43   658.012.43   658.3   082.1 Carieră. Succes. Performanţe

 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 II 85886 ; 65/D17

 

186 -  DAVILA, LORI. Cum să alegi întotdeauna persoana potrivită pentru fiecare job / Lori Davila, Louise Kursmark ; Traducere Alina Moldoveanu. - Bucureşti : BIC All, 2005.

 178 p. : tab. - (ALL pentru întreprinzători).

 Index p. 173-178.

 Titl. orig. : How to choose the right person for the right job every time.

 Note de subsol.

 ISBN 973-571-611-9 : 24.90 lei.

 65.012.43   658.3   082.1 ALL pentru întreprinzători

 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 III 28330 ; 65/D23

 

187 -  DYGERT, CHARLES B. Managementul culturii organizaţionale : Paşi spre succes / Charles B. Dygert, Richard A. Jacobs ; Traducere de Cristina Popa. - Iaşi : Polirom, 2006

 183 p. : fig. - (Carieră. Succes. Performanţe).

 Note de subsol.

 ISBN (10)973-46-0396-8 ISBN (13)978-973-46-0396-5 : 12 lei.

 65.012.43   331.103   658.3   082.1 Carieră. Succes. Performanţe

 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 II 85891 ; 65/D98

 

 

 

188 -  LABRÉGÉRE, ROLAND. Managerul începător : Ghid de reuşită în noul post / Roland Labrégčre ; traducere de Gabriela Sandu. - Iaşi : Polirom, 2007 (Print Multicolor).

 205 p. : tab. - (Carieră. Succes. Performanţe ; Practic).

 Titl. orig. : Manager débutant. Réussir en 80 jours.

 Note de subsol.

 ISBN 978-973-46-0554-5 : 14 lei 19.95 lei.

 174.4   159.9:65.012.43   65.012.43:159.9   082.1 Carieră. Succes. Performanţe

 1. MANAGEMENT                           2. ETICĂ PROFESIONALĂ

 II 85788 ; 65/L12

 

189 -  MAKIN, PETER. Schimbarea în organizaţii ; Optimizarea comportamentului angajaţilor / Peter Makin, Charles Cox : Traducere de Cristina Popa. - Iaşi : Polirom, 2006

 320 p. : fig. - (Carieră. Succes. Performanţe).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 307-310.

 Index p. 311-319.

 ISBN (10)973-46-0443-0 ISBN (13)978-973-46-0443-2 : 17 lei.

 65.012.43   331.103   658.3   082.1 Carieră. Succes. Performanţe

 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 II 85885 ; 65/M16

 

190 -  ONOFREI, MIHAELA. Management financiar [Ed. C.H. Beck] / Mihaela Onofrei. - Bucureşti : C.H. Beck, 2006

 128 p. : il., fig., tab.

 Bibliogr. p. 127-128.

 Note de subsol.

 ISBN 973-655-980-7 ISBN 978-973-655-980-8 : 17.00 lei.

 65.012.43   658.15

 1. MANAGEMENT FINANCIAR

 III 28332 ; 65/O-57

 

191 -  PÂNIŞOARĂ, GEORGETA. Integrarea în organizaţii : Paşi spre un management de succes / Georgeta Pânişoară. - Iaşi : Polirom, 2006 (Print Multicolor).

 230 p. : tab. - (Carieră. Succes. Performanţe).

 Bibliogr. p. 217-226.

 Index p. 227-230.

 ISBN 973-46-0553-4 : 15 lei ; ISBN 978-973-46-0553-8 : 22.95 lei.

 331.101.6:159.947.5   159.947.5:331.101.6   316.628   658.3   65.012.43   

 082.1 Carieră. Succes. Performanţe

 1. RELAŢII DE MUNCĂ                  2. SOCIOLOGIA MUNCII.

 II 85780 ; 65/P23

657  Contabilitate

 

192 -  Contabilitatea societăţilor comerciale : actualizat octombrie 2006 . - Bucureşti : C.H. Beck, 2006

 418 p. : tab. - (La Zi).

 ISBN 973-115-010-2 ISBN 978-973-115-010-9 : 11.90 lei.

 657:334.722   346.62   347.7   082.1 La Zi

 1. CONTABILITATE COMERCIALĂ

 II 85779 ; 657/C69

 

193 -  CREŢOIU, GHEORGHE. Contabilitate : Fundamentele şi noul cadru juridic / Prof. univ. dr. Gheorghe Creţoiu, Prof. univ. dr. Ion Bucur. - Bucureşti : ALL BECK, 2004.

 366 p. : tab., fig., sch.

 Bibliografie p. 365-366. - Note de subsol.

 ISBN 973-655-366-3 : 34.88 lei.

 657.05   657.1/.6

 1. LEGISLAŢIE COMERCIALĂ.

 III 28315 ; 657/C85

659 Publicitate. Relaţii cu publicul

 

194 -  MARCENAC, LUC. Strategii publicitare : De la studiul de marketing la alegerea diferitelor media / Luc Marcenac, Alain Milon, Serge-Henri Saint-Michel ; Traducere de Elisabeta Gheorghe. - Iaşi : Polirom, 2006 (Lumina Tipo).

 456 p. : fig., tab., diagr. - (Collegium ; Relaţii publice şi publicitate).

 Bibliografie p. 455. - Note de subsol.

 ISBN 973-46-0042-7 : 25.55 lei.

 082.1 Collegium   659.1

III 28388 ; 659/M33

195 -  Relaţii publice şi publicitate : tendinţe şi provocări / Coordonator : Adela Rogojinaru. - Bucureşti : Tritonic, 2006.

 224 p. : fig., graf. - (Comunicare/media).

 Bibliografie şi note la sf. capitolelor.

 Conţine text în limba franceză.

 ISBN 973-733-078-1 ISBN 978-973-733-078-9 : 16 lei.

 316.77   659.1   659.4   32.019.5   082.1 Comunicare. Media

 1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

 II 85812 ; 659/R43

66/68  Industrii

 

196 -  BASTIAN, HANS-WERNER. Gyerekszobák, lakóterek bútorai / Hans-Werner Bastian ; fordította : Dr. Szüle Dénes. - Budapest : CSER, 2000.

 84 p. : fig., il. color, tab. - (Csináld magad).

 ISBN 963-9003-72-7 : 20 lei.

 689   684.4   645.4   082.1 Csináld magad

 1. BRICOLAJ

 III 28410 ; 684/B36

 

197 -  CSÁVOSSY GYÖRGY. Borászat / Csávossy György. - Marosvásárhely : Mentor, 2006.

 175 p. : fig., tab., il., graf.

 Bibliografie p. 169.

 ISBN 973-599-232-9 ISBN 978-973-599-232-3 : 15 lei.

 663.2   634.85

 1. VINIFICAŢIE

 III 28412 ; 663/C92

69 Lucrări de construcţii. Materiale de construcţii

 

198 -  DUFKA, JAROSLAV. Fűtési módok házban, lakásban / Jaroslav Dufka ; fordította Lovász Petra. - 2. kiadás. - Budapest : CSER, 2006.

 136 p. : fig., tab., il. color - (Mestermunka).

 ISBN 963-9666-02-5 : 34 lei.

 082.1 Mestermunka   697

 1. ÎNCĂLZIRE(echipamente cu gaz)

 III 28407 ; 69/D87

 

199 -  HENN, PETER. Korszerű padlóburkolatok / Peter Henn ; fordította Dr. Szüle Dénes. - Budapest : CSER, 2001.

 92 p. : fig., il. color, tab. - (Csináld magad).

 ISBN 963-9327-29-8 : 15 lei.

 082.1 Csináld magad   693.7   645.1   692.53

 1. AMENAJAREA LOCUINŢEI

 III 28406 ; 69/H47

 

200 -  MULTHAMMER, WILFRIED. Bádogosmunkák a házon / Wilfried Multhammer ; fordította Dr. Szüle Dénes. - Budapest : CSER, 2000.

 88 p. : il. color, fig. - (Csináld magad).

 ISBN 963-9327-02-6 : 20 lei.

 082.1 Csináld magad   696.121   689

 1. ACOPERIŞURI

 III 28408 ; 69/M94

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

72  Arhitectură

 

201 -  La mémoire des murs : l'esprit français dans l'architecture roumaine / Sous la direction de Iulian Capsali; Photographies de Daniel Constantinescu. - Bucureşti : Editura Instititului Cultural Român, 2006.

 200 p.

 Note p. 192-193.

 Lista ilustraţiilor p. 194-195.

 ISBN 973-577-502-6 : 120 lei.

 725(498)

 1. ARHITECTURĂ(România).

 IV 6434 ; 72/M57

73/76  Arte plastice

 

202 -  DUMITRESCU, SORIN. Iconostasul roman de la Scala Coeli : câteva lămuriri privind concepţia, teologia şi iconografia catapetesmei bisericii Sfântul Ioan Casian din Roma : biografia unei sinteze stilistice / Sorin Dumitrescu; Foto Marius Caraman, Bogdan Vlăduţă. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2005.

 55 p. : il.color; [64] p. il. color; 24.2 cm.

 16 lei.

 75.046(450 Roma)Tre Fontane(084)   247.5(450 Roma)Tre Fontane(084)   

 726.591:28(450 Roma)Tre Fontane(084)

 1. ICONOSTAS                  2. BISERICI(artă).

 III 28338 ; 75/D91

 

203 -  GRECEANU, OLGA. Femei-pictori de altădată / Olga Greceanu; Traducere din limba franceză, introducere şi note de Sanda Mihăescu-Cîrsteanu; Postfaţă de Adina Nanu. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2005.

 160 p. : il., portr.; 24 cm.

 Note p. 147-151.

 Reproduceri p. 152-153.

 ISBN 973-577-469-0 : 20 lei.

 75-055.2(100)   75(100):929

 1. FEMEI(pictori).

 III 28337 ; 75/G78

 

204 -  MASON, ANTONY. Picasso kora : A modern művészet születése / Antony Mason ; fordította Gálfalvy Ágnes. - Kisújszállás : Szalay Könyvkiadó, 2003.

 48 p. : il. color - (A nagyvilág képzőművészete).

 Index p. 48. – Cronologie p. 46.

 Glosar p. 47.

 ISBN 963-9450-90-1 ISBN 963-9523-06-2 : 25 lei.

 73/75.036"19"(084)   082.1 A nagyvilág képzőművészete

 1. ARTĂ MODERNĂ

 IV 6437 ; 73/76/M45

205 -  OLARU, OANA. Pinacoteca / Autori=Authors : Oana Olaru, Monica Andriesei ; [Traducere]=English version : Iulia Dobrovolschi, Laura Silvestru. - Braşov : Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu", 2006.

 32 p. : il. color.

 Text bilingv român-englez.

 Bibliografie p. 2.

 18 lei.

 75(498)"19/20"(084)

 1. PICTURĂ ROMÂNEASCĂ

 III 28415 ; 75/O-39

78 Muzică

 

206 -  BĂLAN, GEORGE. Arta de a asculta Mozart / George Bălan : Traducere de Vasile Savin. - Cluj Napoca : Editura Dacia, 2006 (Cartprint).

 360 p. - (Arte ; 8).

 ISBN 973-35-2077-2 : 22 lei.

 78(436) Mozart, Wolfgang Amadeus   

 929 Mozart, Wolfgang Amadeus   78.071.1   082.1 Arte

 1. MUZICĂ CLASICĂ

 II 85843 ; 78(100)/M92B

 

207 -  COSMA, VIOREL. George Enescu : Un muzician român singular = An Outstanding Romanian Musician / Viorel Cosma. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2005.

 160 p. : il.; 24 cm.

 Text în lb. rum., eng.

 ISBN 973-577-466-6 : 16 lei.

 78.071.1/.2(498) Enescu, George   929 Enescu, George

 1. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ.

 III 28339 ; 78.071/E55C

 

208 -  ENESCU, GEORGE. Muzică de cameră I-VI / George Enescu; Ediţie de = Édition de = Edition by Sherban Lupu; Prefaţă de = Préface de = Foreword by Ilinca Dumitrescu. - Editor Viola Vancea. - Bucureşti : Institutul Cultural Român : Muzeul Naţional "George Enescu", 2005.

 6 vol.; 31 cm.

 77.5 lei (v.1-6).

 vol. 1 : Vioară şi pian = Violon et piano = Violin and piano : Andantino malinconico, Balade, Impromptu concertant. - XV; [4] p. note muz. facsimil, 25 p., [8] p. note muz. volante. - ISBN 973-577-460-7.

 vol. 2 : Vioară solo = Violon solo = Solo violin : Airs dans le genre roumain, Sarabande, Fantaisie concertante. - XVIII, [1] p. note muz. facsimil, 24 p. note muz. - ISBN 973-577-461-5.

 vol. 3 : Vioară şi orchestră = Violon et orchestre = Violin and orchestra : Aria et scherzino, Pastorale, Menuet triste et nocturne. - XVI, [3] p. note muzicale facsimil, 40 p. note muz. - ISBN 973-577-462-3.

 vol. 3 bis : Violon et orchestre : Aria et scherzino, Pastorale, Menuet triste et nocturne : [partituri pentru diferite instrumente]. - 9 p., 8 p., 7 p., 15 p., 10 p., 9 p., 4 p., 5 p., 4 p., 4 p., 5 p., 4 p., 4 p.

 vol. 4 : Muzică de cameră = Musique de chambre = Chamber music : Sérénade lointaine, Pastorale, Menuet triste et nocturne, Aubade. - XV, [2] p. note muz. facsimil, 49 p. note muz. - ISBN 973-577-463-1.

 vol. 4 bis : Musique de chambre : Sérénade lointaine, Pastorale, Menuet triste et nocturne, Aubade : [partituri pentru diferite instrumente]. - 5 p., 5 p., 9 p., 5 p., 5 p., 5 p.

 vol. 5 : Niccolň Paganini : Capriciile nr. VI XVI şi XXIV = Les caprices no. VI, XVI et XXIV = Caprices no. VI, XVI and XXIV : Acompaniament de pian de = Accompagnement de piano par = Piano accompaniment by : George Enescu. - XV, 28 p. note muz. 8+5+4 p. note muz. volante. - ISBN 973-577-464-X.

 vol. 6 : Cadenţe = Cadences : J. Haydn : Concertul nr. 2 în Sol Major pentru vioară şi orchestră = Concerto no. 2 en Sol Majeur pour violon et orchestre = Concerto no. 2 in G Major for violin and orchestra, W. A. Mozart : Concertul nr. 4 în Re Major pentru vioară şi orchestră K. 218 = Concerto no. 4 en Ré Majeur pour violon et orchestre K 218 = Concerto no. 4 in D Major for violin and orchestra K. 218. - XV, 6 p. note muz. - ISBN 973-577-465-8.

 78.089.6   78.071.1/.2(498) Enescu, George   78.021(498) Enescu, George

 1. MUZICĂ PENTRU VIOARĂ

 V 1915 (V. 1-6) ; 78.089/E55

 

209 -  FIRCA, CLEMANSA LILIANA. Enescu : relevanţa "secundarului" / Clemansa Liliana Firca. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2005.

 96 p. : note muz., il.; 29 cm.

 Note de subsol.

 Index p. 93-94.

 ISBN 973-577-453-4 : 11 lei.

 78.071.1/.2(498) Enescu, George   929 Enescu, George   781

 1. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ.

 IV 6431 ; 78.071/E55F

 

210 -  George Enescu în perspectivă contemporană : Simpozionul Internaţional de Muzicologie "George Enescu" Bucureşti, 24-25 septembrie 2001; Simpozionul Internaţional de Muzicologie "George Enescu" Bucureşti, 12-14 septembrie 2003 . - Ediţie îngrijită de Lucia-Monica Alexandrescu. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2005.

 339 p. : note muz.; 29 cm.

 Note de subsol.

 Text în lb. rum., ger., fre., eng.

 ISBN 973-577-467-4 : 30 lei.

 061.3:78(498) Enescu, George "2003" Bucureşti   

 061.3:78(498) Enescu, George "2001" Bucureşti   

 78.071.1/.2(498) Enescu, George   929 Enescu, George

IV 6432 ; 78.071/E55

 

211 -  TOMESCU, VASILE. George Enescu : un geniu al artei sunetelor / Vasile Tomescu. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2005.

 175 p. : note muz., il.; 29 cm.

 Note de subsol.

 Text în lb. rum., fre. ita.

 ISBN 973-577-468-2 : 24 lei.

 78.071.1/.2(498) Enescu, George   929 Enescu, George

 1. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ.

 IV 6433 ; 78.071/E55T

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

212 -  ŞERBAN, ALEX. LEO. De ce vedem filme : Et in Arcadia Cinema / Alex. Leo Şerban. - Iaşi : Polirom, 2006

 535 p. - (Ego. Publicistică).

 ISBN 973-46-0432-5 ISBN 978-973-46-0432-6 : 19 lei.

 082.1 Ego. Publicistică   791.43-95

 1. CINEMA                         2. FILM

 II 85897 ; 791.43/S47

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80/81  Lingvistică şi limbi

 

213 -  COJOCARU, DRAGOŞ. Ghid de conversaţie român-spaniol / Dragoş Cojocaru. - Iaşi : Polirom, 2005

 184 p.

 Index p. 171-182.

 ISBN 973-46-0167-9 : 11 lei.

 811.134.2(036)   81'374.822=135.1=134.2

I 18709 ; 81'374/C61

 

214 -  COJOCARU, DRAGOŞ. Guía de conversación espańol-rumano = Ghid de conversaţie spaniol-român / Dragoş Cojocaru, Cristina Popa. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Polirom, 2004

 168 p.

 Index p. 153-167.

 Pe copertă : Ghid de conversaţie spaniol-român.

 ISBN 973-681-854-3 : 11 lei.

 811.134.2(036)   81'374.822=135.1=134.2

I 18709 ; 81'374/C61

 

215 -  CUVINCIUC, ELENA. English for you : Ghid de conversaţie pentru : turişti, studenţi, lucrători în construcţii, chelneri, lucrători în sectorul turistic / Elena Cuvinciuc, Gustavo-Adolfo Loria-Rivel. - Iaşi : Polirom, 2003 (Multiprint).

 264 p. : tab.

 ISBN 973-681-030-5 : 13 lei.

 811.111(075)   811.111(036)

 1. LIMBA ENGLEZĂ (conversaţie)

 II 85876 ; 81'374/C97

216 -  Dictionarium 1604 : Szenci Molnár Albert szótára : Az Országos Széchényi Könyvtár és a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos ülésszaka 2004. október 29. = Dictionarium 1604 : Das Wörterbuch von Albert Molnár : Nationalbibliothek Széchényi und Károli Gáspár Universität der Ungarländischen Reformierten Kirche Wissenschaftliche Tagung, 29. Oktober 2004 / Szerkesztette = Herausgegeben von Szabó András. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Osiris, 2007.

 296 p. : il., tab. - (Libri de Libris).

 Note de subsol.

 Text bilingv maghiar-german.

 25 lei.

 082.1 Libri de libris   929 Szenci Molnár Albert   

 811.511.141'374 Szenci Molnár Albert   81'374   930.85(4)"15/16"

 1. DICŢIONAR AL LIMBII MAGHIARE

 III 28420 ; 81'374/S99D

 

217 -  HULBAN, HORIA. 111 verbe englezeşti şi locţiunile lor specifice / Horia Hulban. - Iaşi : Polirom, 2006

 422 p.

 ISBN 973-46-0318-3 ISBN 978-973-46-0318-3 : 16 lei.

 811.111'367.625(038)   81'374'367.625=111

 1. LIMBA ENGLEZĂ (gramatică)

 II 85877 ; 81'374/H93

 

218 -  IOSIF, ION-MIHAIL. Deutsch-Rumänischer Sprachführer / Ion-Mihail Iosif. - Bucureşti : Polirom, 2006

 312 p.

 Pe copertă : Ghid de conversaţie : German-român.

 ISBN (10)973-46-0504-6 ISBN (13)978-973-46-0504-0 : 12 lei.

 811.1112.2(036)   81'374.822=112.2=135.1

 1. LIMBA GERMANĂ(ghid de conversaţie)

 I 18707 ; 81'374/I-75

 

219 -  LORIA-RIVEL, LIA-LAURA. Deutsch für dich : Limba germană pentru tine : Ghid de conversaţie pentru turişti, studenţi, lucrători agricoli, lucrători în construcţii, chelneri,, lucrători în sectorul turistic / Lia Laura Loria-Rivel. - Iaşi : Polirom, 2003 (Multiprint).

 208 p. : tab.

 ISBN 973-681-032-1 : 13 lei.

 811.112.2(075)   81'374.822=112.2=135.1

 1. LIMBA GERMANĂ(ghid de conversaţie)

 II 85890 ; 81'374/L79

 

220 -  MIREA, DOINIŢA. Dicţionar de neologisme / Prof. Doiniţa Mirea. - Constanţa ; Bucureşti : Steaua Nordului, s.a.

 608 p.; 20 cm.

 ISBN 973-8394-08-2 : 7 lei.

 811.135.1'374.2'373.43

L-81'374/M77

 

221 -  MUŞAT, RADU. Nume proprii. Nume comune : Dicţionar de antonomază / Radu Muşat. - Iaşi : Polirom, 2006

 312 p.

 Sigle şi abrevieri bibliografice p. 307-311.

 ISBN 973-46-0244-6 ISBN 978-973-46-0244-5 : 18 lei.

 811.131.1'373.23(038)   811.135.1'374.2'373.23

 1. LINGVISTICĂ(dicţionar).

 III 28359 ; 81'374/M98

 

222 -  RUŞTI, DOINA. Mesajul subliminal în comunicarea actuală / Doina Ruşti. - Bucureşti : Tritonic, 2005.

 208 p. : fig., il., tab. - (Comunicare/media).

 Bibliografie p. 207-208.

 Note de subsol.

 ISBN 973-733-010-2 : 12 lei.

 316.77   81'22   801.73   082.1 Comunicare. Media

 1. HERMENEUTICĂ                                         2. SEMIOTICĂ

 3. COMUNICARE ÎN MASĂ.

 II 85822 ; 80/81/R95

 

223 -  SILZER, ERWIN. Sprachführer Deutsch-Rumänisch / Bearbeitet von Erwin Silzer. - Bucureşti : Tritonic, 2005.

 208 p.

 ISBN 973-733-062-5 : 7 lei.

 81'374.2'373.72=112.2=135.1

 1. DICŢIONAR DE EXPRESII

 I 18687 ; 81'374/S55

 

224 -  Tezaurul toponimic al României. Moldova

 / Coordonatorul seriei Moldova : Dragoş Moldoveanu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1991-.

 vol.

Vol.1 : Repertoriul istoric al unităţilor administrativ-teritoriale 1772-1988. Partea 1 : A. Unităţi simple (Localităţi şi moşii) A-O. - XCVI, 828 p. - Bibliografie p. LXXXII-XCV. - ISBN 973-27-0253-2 : 58,50 lei.

 Vol.1 : Repertoriul istoric al unităţilor administrativ-teritoriale 1772-1988. Partea a 2-a : A. Unităţi simple (Localităţi şi moşii) P-30 DECEMBRIE, B. Unităţi complexe. - 1992. - p. 829-1704, [14] p. h. color. - Bibliografie p. LXXXII-XCV. - ISBN 973-27-0253-2 : 1000 lei.

 81'373.21(498)"1772/1988"   801.311(949.83)"1772/1988"   

 805.90-311"1772/1988"

 1. DICŢIONAR DE TOPONIMIE

 L-80/81/T48

811  Limbi individuale

 

225 -  AIOANE, MIRELA. Limba italiană : Exerciţii de gramatică şi vocabular / Mirela Aioane. - Iaşi : Polirom, 2005

 190 p. - (Simplu şi eficient).

 Bibliografie p. 189. - ISBN 973-681-972-8 : 11 lei.

 811.131.1'36   082.1 Simplu şi eficient

III 28343 ; 811/A29

 

226 -  AMĂLINEI, NECULAI. Limba japoneză : simplu şi eficient / Neculai Amălinei. - Ediţia a 3-a revăzută şi adăugită. - Iaşi : Polirom, 2007 (Lumina Tipo).

 240 p. : tab., il. ; [1] DC.

 ISBN 978-973-460557-6 : 23 lei.

 811.521(075)

III 28353 ; 811/A45

227 -  DĂNĂILĂ, SORINA. Limba franceză prin exerciţii de traducere / Sorina Dănăilă, Ioan Biţa. - Iaşi : Polirom, 2006 (Lumina Tipo).

 255 p. : tab.

 ISBN 973-46-0311-6 ISBN 978-973-46-0311-4 : 17 lei.

 811.133.1(076)

III 28355 ; 811/D14

 

228 -  DOGARU, IRINA. Limba spaniolă : simplu şi eficient / Irina Dogaru. - Iaşi : Polirom, 2006 (Lumina Tipo).

 232 p. : tab.

 ISBN 973-681-139-5 : 12 lei.

 811.134.2(075)

III 28347 ; 811/D62

 

229 -  Examenele DELF/DALF, nivelurile A şi B / Mira-Maria Cucinschi, Liliana Rusu, Corina Ungurean... ; (coordonator) Sorina Danăilă. - Iaşi : Polirom, 2006.

 360 p. : fig., tab.

 Note de subsol.

 Bibliorafie [1] p.

 Index [1] p.

 ISBN (10)973-46-0375-2 : 26 lei.

 811.133.1'36(076)

 1. LIMBA FRANCEZĂ

 III 28346 ; 811/E97

 

230 -  STEMLER ÁGNES. Nyelvrokonság és nyelvtörténet : Mátyás Flórián nyelvtudományi munkássága / Stemler Ágnes. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Gondolat kiadó, 2004.

 178 p. - (Nemzeti téka).

 Bibliografie p. 153-177.

 ISBN 963-200-485-X : 5 lei.

 929 Mátyás Flórián   811.511.141'0 Mátyás Flórián   082.1 Nemzeti téka

 1. LIMBA MAGHIARĂ(istoria).

 II 86006 ; 811/M48S

 

231 -  ŞTEFĂNIU, ALINA-ANTOANELA. Engleza pentru Marea Britanie / Alina-Antoanela Ştefăniu, Radu Lupuleasa. - Iaşi : Polirom, 2006.

 224 p. : tab.

 ISBN (10)973-46-0376-0 ISBN (13)978-973-46-0376-3 : 12 lei.

 811.111(075)   811.111(036)

III 28344 ; 811/S82

811.135.1  Limba română

 

232 -  BARBU, I. AL. Limba noastră-i o comoară / I.Al. Barbu. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. - Braşov : Pastel, 2006.

 174 p., [2] p. n. muz.

 Aprecieri critice p. 170.

 ISBN 973-8944-17-1 ISBN 978-973-8944-17-6 : 15 lei.

 811.135.1'36

 1. LIMBA ROMÂNĂ(gramatică).

 II 85980 ; 811.135.1/B30

 

233 -  IANCU, VICTOR. Dicţionar de ortograme [2006] / Victor Iancu, Săluc, Horvat. - Cluj Napoca : Editura Dacia, 2006

 156 p. - (Didactica ; Biblioteca elevului).

 Note bio-bibliografice p. 5-6.

 ISBN 973-35-2100-0 ISBN 978-973-35-2100-6 : 13 lei.

 082.1 Didactica. Seria Biblioteca elevului   811.135.1'35(038)   811.135.1'354

 1. ORTOGRAFIE(limba română).

 II 85847 ; 811.135.1/I-25

82  Literatură

 

234 -  DINU, MIHAI. "E uşor a scrie versuri..." : Mic tratat de prozodie românească / Mihai Dinu. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2004.

 280 p.; 20 cm - (Critică şi istorie literară [Ed. Fundaţiei Culturale Române] ; Context).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 274-278.

 ISBN 973-577-410-0 : 14 lei.

 821.135.1.09   82.0   082.1 Critică şi istorie literară

 1. TEORIE LITERARĂ.

 II 85832 ; 82.0/.02/D49

 

235 -  ECO, UMBERTO. Nyitott mű : Forma és meghatározatlanság a kortárs poétikákban / Umberto Eco; Fordította Dobolán Katalin; A fordítást szakmailag ellenőrizte és a bevezetőt fordította Mártonffy Marcell. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006 (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 378 p.; 18.8 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 963-07-7991-9 : 35 lei.

 111.852   7.01   82.01

 1. HERMENEUTICĂ                         2. TEORIA LITERATURII

 II 85949 ; 82.0/.02/E15

82.09  Critică literară

 

236 -  CHEVEREŞAN, CRISTINA. Wounds and Deceptions : Decadent and Modernist Sensitivities on the Edge / Cristina Chevereşan ; Editor Magda Groza. - Bucureşti : Editura Instititului Cultural Român, 2006.

 327 p. - (Colecţia Augur).

 Bibliografie p. 307-027.

 ISBN 973-577-485-2 ISBN 978-973-577-485-2 : 20 lei.

 082.1 Augur   82.09

II 85978 ; 82.09/C41

 

237 -  Days and nights in Ovid's hourglass : Glimpses of an International Literary Festival / Photos by Mihai Cucu. - Editor from the Writer's Union of Romania : Gabrila Vişan. - Bucharest : Romanian Cultural Institute Publishing House, 2006.

 301 p. : portr; 25.5 cm.

 ISBN 973-577-500-X ISBN 978-973-577-500-X : 60 lei.

 82.09(084.12)   82-051:929(084.12)   82-051(100)(084.12)

III 28340 ; 82.09/D25

238 -  ZOTTA, ALEXANDRU. Lecturi parabolice din proza rusă postbelică / Alexandru Zotta. - Cluj-Napoca : Dacia, 2006.

 128 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-35-2139-6 ISBN 978-973-35-2139-6 : 6 lei.

 82.09   821.161.1.09   082.1 Discobolul

II 85853 ; 82.09/Z87

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

239 -  AMIS, MARTIN. Banii / Martin Amis ; Traducere din limba engleză şi note de Sorin Moise. - Iaşi : Polirom, 2006

 591 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 ISBN (10) 973-46-0331-0 ISBN (13) 978-973-46-0331-2 : 22 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman psihologic).

 II 85925 ; 821.111/A46

 

240 -  CAPOTE, TRUMAN. Alte glasuri, alte încăperi / Truman Capote ; Traducere de Mircea Ivănescu. - Iaşi : Polirom, 2006 (S.C. Polirom ABB S.A.).

 276 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-46-0300-0 ISBN (13) 978-973-46-0300-8 : 13 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 85937 ; 821.111/C20

 

241 -  CHEEVER, JOHN. Bullet Park / John Cheever ; Traducere din limba engleză şi note de Ciprian Şiulea. - Iaşi : Polirom, 2007 (S.C. Polirom ABB S.A.).

 263 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 ISBN 978-973-46-0587-3 : 14 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 85923 ; 821.111/C40

 

242 -  COE, JONATHAN. Cercul închis / Jonathan Coe ; Traducere de Radu Paraschivescu. - Iaşi : Polirom, 2006

 600 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Titl. orig. : The closed circle.

 ISBN 973-46-0057-5 : 22 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85934 ; 821.111/C60

 

243 -  COE, JONATHAN. Piticii morţii / Jonathan Coe ; Traducere din limba engleză şi note de Constantin Dumitru-Palcus. - Iaşi : Polirom, 2006 (S.C. Polirom ABB S.A.).

 263 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 Titl. orig. : The Dwarves of Death.

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-46-0458-9 ISBN (13) 978-973-46-0458-6 : 12 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85941 ; 821.111/C60

 

244 -  CRICHTON, MICHAEL. Frica / Michael Crichton; Traducere şi note de Iulia Gorzo. - Iaşi : Polirom, 2005.

 615 p. : il., fig.; 20 cm - (Thriller [Polirom]).

 Titl. orig. : State of Fear.

 ISBN 973-46-0183-0 : 24 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Thriller [Polirom]

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic).

 II 85856 ; 821.111/C86

 

245 -  CRICHTON, MICHAEL. Sfera / Michael Crichton; Traducere din limba engleză şi note de Constantin Dumitru-Palcus. - Iaşi : Polirom, 2007.

 480 p.; 20 cm - (Thriller [Polirom]).

 Titl. orig. : Sphere.

 ISBN 978-973-46-0576-7 : 26 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Thriller [Polirom]

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic).

 II 85858 ; 821.111/C86

246 -  CUNNINGHAM, MICHAEL. Zile exemplare / Michael Cunningham ; Traducere din limba engleză şi note de Rareş Moldovan. - Iaşi : Polirom, 2006

 424 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-46-0257-8 ISBN (13) 978-973-46-0257-5 : 20 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 85921 ; 821.111/C94

 

247 -  FASMAN, JON. Biblioteca geografului / Jon Fasman; Traducere din limba engleză şi note de Mircea Pricăjan. - Iaşi : Polirom, 2006.

 471 p. : il.; 20 cm - (Thriller [Polirom]).

 Note de subsol.

 ISBN 973-46-0502-X ISBN 978-973-46-0502-6 : 24 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Thriller [Polirom]

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic).

 II 85857 ; 821.111/F25

 

248 -  KINSELLA, SOPHIE. Supermenajera / Sophie Kinsella ; Traducere din limba engleză şi note de Vali Florescu. - Iaşi : Polirom, 2007 (Lumina Tipo).

 488 p.; 18,2 cm. - (Chic).

 Titl. orig. : The Undomestic Goddess.

 ISBN 978-973-46-1478-4 : 23 lei.

 082.1 Chic   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18697 ; 821.111/K44

 

249 -  LEWYCKA, MARINA. Scurtă istorie a tractoarelor în limba ucraineană / Marina Lewycka ; Traducere din limba engleză şi note de Fraga Cusin. - Iaşi : Polirom, 2006

 399 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI ).

 ISBN (10) 973-46-0323-X ISBN (13) 978-973-46-0323-7 : 18 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman umoristic).

 II 85942 ; 821.111/L56

250 -  MAILER, NORMAN. Evanghelia după Fiul / Norman Mailer ; Traducere din limba engleză de Irina Horea. - Iaşi : Polirom, 2006 (S.C. Print Multicolor SRL).

 280 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Titl. orig. : The Gospel According to the Son.

 ISBN (10) 973-46-0402-3 ISBN (13) 978-973-0402-9 : 17 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 85927 ; 821.111/M16

 

251 -  MAILER, NORMAN. Un vis american / Norman Mailer ; Traducere şi note de Horia Florian Popescu. - Iaşi : Polirom, 2005 (S.C. Polirom ABB S.A.).

 311 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 Note de subsol.

 ISBN 973-46-0025-7 : 16 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 85910 ; 821.111/M16

 

252 -  MURDOCH, IRIS. Oameni buni şi oameni de bine / Iris Murdoch ; Traducere din limba engleză de Anca-Gabriela Sîrbu. - Iaşi : Polirom, 2006 (S.C. Lumina Tipo S.R.L.).

 496 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-46-0401-5 ISBN (13) 978-973-46-0401-2 : 21 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85926 ; 821.111/M96

 

253 -  PHILLIPS, ARTHUR. Egiptologul / Arthur Phillips; Traducere din limba engleză şi note de Alexandra Coliban-Petre. - Iaşi : Polirom, 2006.

 463 p.; 20 cm - (Thriller [Polirom]).

 ISBN 973-46-0224-1 ISBN 978-973-46-0224-7 : 20 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Thriller [Polirom]

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic).

 II 85869 ; 821.111/P63

254 -  RUSHDIE, SALMAN. Dincolo de limite / Salman Rushdie ; Traducere de Petru Dulgheru. - Iaşi : Polirom, 2006

 432 p. : il. - (Plural M. Idei contemporane ; 127).

 Note de subsol.

 Index p. 417-428.

 ISBN 973-46-0182-2 : 18 lei.

 082.1 Plural M   821.111(540)-4=135.1   821.214.22-4=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(eseuri)

 III 28377 ; 821.111/R94

 

255 -  SHARPE, TOM. Alternativa Wilt / Tom Sharpe; Traducere din limba engleză şi note de Radu Pavel Gheo. - Iaşi : Polirom, 2006.

 360 p.; 18 cm - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 ISBN 973-46-0256-X ISBN 978-973-46-0256-8 : 18 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18703 ; 821.111/S52

 

256 -  SHARPE, TOM. Wilt e tare / Tom Sharpe; Traducere din limba engleză şi note de Radu Pavel Gheo. - Iaşi : Polirom, 2007.

 392 p.; 18 cm - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 ISBN 973-46-0520-8 ISBN 978-973-46-0520-0 : 19 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18702 ; 821.111/S52

 

257 -  SMITH, ALEXANDER MCCALL. Agenţia de detective nr. 1 / Alexander McCall Smith; Traducere din limba engleză şi note de Viorica Boitor. - Iaşi : Polirom, 2006.

 279 p.; 18 cm - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 ISBN 973-46-0177-6 ISBN 978-973-46-0177-6 : 16 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18704 ; 821.111/S64

 

 

 

258 -  SMITH, ALEXANDER MCCALL. Lacrimi de girafă / Alexander McCall Smith; Traducere din limba engleză şi note de Viorica Boitor. - Iaşi : Polirom, 2006.

 279 p.; 18 cm - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 ISBN 973-46-0477-5 ISBN 978-973-46-0477-7 : 16 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18705 ; 821.111/S64

 

259 -  TOOLE, JOHN KENNEDY. Biblia de neon / John Kennedy Toole; Traducere din limba engleză de Cristian Neagoe. - Iaşi : Polirom, 2006.

 232 p.; 20 cm - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 Titl. orig. : The Neon Bible.

 ISBN 973-46-0474-0 ISBN 978-973-46-0474-6 : 14 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 85873 ; 821.111/T75

 

260 -  WELSH, IRVINE. Jeg / Irvine Welsh; Traducere din limba engleză, note şi postfaţă de Carmen Toader. - Iaşi : Polirom, 2006.

 540 p.; 18 cm - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 ISBN 973-46-0466-X ISBN 978-973-46-0466-1 : 25 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18691 ; 821.111/W51

 

261 -  WELSH, IRVINE. Trainspotting / Irvine Welsh; Traducere din limba engleză şi note de Andra Matzal. - Iaşi : Polirom, 2006.

 424 p.; 18 cm - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 ISBN 973-681-941-8 ISBN 978-973-46-681-941-4 : 20 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18692 ; 821.111/W51

 

 

262 -  WODEHOUSE, PELHAM GRENVILLE.

 Bucuria matinală / P. G. Wodehouse; Traducere din limba engleză şi note de Carmen Toader. - Iaşi : Polirom, 2006.

 359 p.; 18.2 cm - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

 ISBN 973-46-0521-7 : 18 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85874 ; 821.111/W80

 

263 -  WODEHOUSE, PELHAM GRENVILLE.

 Mulţumesc, Jeeves / P. G. Wodehouse; Traducere din limba engleză şi note de Carmen Toader. - Iaşi : Polirom, 2006.

 300 p.; 18 cm - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

 ISBN 973-46-0214-4 : 16 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18706 ; 821.111/W80

 

264 -  WOOLF, VIRGINIA. Három adomány / Virginia Woolf; Fordította Séllei Nóra. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006 (Kinizsi Nyomda).

 383 p.; 18.5 cm - (Mérleg).

 Titl. orig. : Three Guineas.

 ISBN 963-07-7960-9 : 27 lei.

 821.111-4=511.141   082.1 Mérleg

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 85946 ; 821.111/W83

821.112.2  Literatură germană

 

265 -  KASCHNITZ, MARIE LUISE. Kurzgeschichten / Marie Luise Kaschnitz; Herausgeberin : Ulla Malmmose; Bearbeitet von Gabriele Becker; Illustrationen Mogens Svane. - Kopenhagen : Aschehoug ; Hamburg : Claassen Verlag GmgH., 1975 (Sangill Grafisk Produktion).

 72 p. : il.; 19 cm - (Easy Readers).

 Note de subsol.

 ISBN 87-23-90333-3 : 15 lei.

 821.112.2-31   082.1 Easy Readers

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(proză scurtă).

 821.112.2/K23

 

266 -  KÄSTNER, ERICH. Der kleine Grenzverkehr / Erich Kästner; Bearbeitung von Gisela Betke Nielsen; Illustrationen Oskar Jřrgensen. - Kopenhagen : Atrium Verlag ; Zürich : Aschehoug, 1986 (Sangill Grafisk Produktion).

 96 p. : il.; 19 cm - (Easy Readers).

 Note de subsol.

 ISBN 87-23-90247-7 : 15 lei.

 821.112.2-31   082.1 Easy Readers

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman).

 821.112.2/K23

 

267 -  MÜLLER, HERTA. Animalul inimii : Roman / Herta Müller ; Traducere de Nora Iuga. - Iaşi : Polirom, 2006

 232 p. - (Fiction Ltd.).

 ISBN 973-46-0146-6 : 14 lei.

 821.112.2-31=135.1   821.112.2(498)-31=135.1   082.1 Fiction Ltd.

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman).

 II 85918 ; 821.112.2/M94

 

268 -  REINECKER, HERBERT. Fälle für den Kommissar : Aus "Fünf Fälle für den Kommisar" / Herbert Reinecker; Herausgeberin : Ulla Malmmose; Bearbeitet von Gisela Betke Nielsen; Illustrationen Oskar Jřrgensen. - Kopenhagen : Aschehoug ; München : Kindler Verlag GmbH., 1985 (Sangill Grafisk Produktion).

 94 p. : il.; 19 cm - (Easy Readers).

 Note de subsol.

 ISBN 87-11-09105-3 : 15 lei.

 821.112.2-31   082.1 Easy Readers

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(proză scurtă).

 821.112.2/R41

 

 

269 -  WAGNER, RICHARD. Catrafuse : Roman / Richard Wagner ; Traducere din limba germană şi note de Michael Astner. - Iaşi : Polirom, 2006 (S.C. Polirom ABB S.A.).

 272 p. - (Fiction Ltd.).

 ISBN (10) 973-46-0227-6 ISBN (13) 978-973-46-0227-8 : 16 lei.

 821.112.2(498)-31=135.1   821.112.2-31=135.1   082.1 Fiction Ltd.

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

 II 85914 ; 821.112.2/W14

 

270 -  WERREMEIER, FRIEDHELM. Treff mit Trimmel : Kriminalgeschichten / Friedhelm Werremeier; Herausgeber Gisela Betke Nielsen; Illustrationen Oskar Jřrgensen. - Kopenhagen : Aschehoug ; Stuttgart : Ernst Klett International, 1984 (Sangill Grafisk Produktion).

 96 p. : il.; 19 cm - (Easy Readers).

 Note de subsol.

 ISBN 3-12-67565-0 ISBN 87-23-90269-8 : 15 lei.

 821.112.2-32   082.1 Easy Readers

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(proză scurtă).

 821.112.2/W56

821.124  Literatură latină

 

271 -  CARAFA, DIOMEDE. De institutione vivendi : Tanítás az életvezetés szabályairól : Emlékeztető Magyarország felséges királynéjának / Diomede Carafa ; a latin szöveget fordította, sajtó alá rendezte Lázár István Dávid ; az olasz szövegeket fordította és az utószót írta Vígh Éva ; szerkesztette Ekler Péter. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár = Biblioteca Nazionale Széchényi, 2006.

 172 p.

 Note de subsol.

 Conţine texte în lb. latină, italiană.

 ISBN 963-200-524-4 ISBN 978-963-200-524-9 : 7 lei.

 821.124-96=511.141   821.124-96=131.1

 1. LITERATURĂ ITALIANĂ(scrieri filozofice).

 II 86007 ; 821.124/C22

821.131.1  Literatură italiană

 

272 -  LEONI, GIULIO. Crimele luminii / Giulio Leoni; Traducere din limba italiană de Dragoş Cojocaru. - Iaşi : Polirom, 2006.

 344 p.; 20 cm - (Thriller [Polirom]).

 ISBN 973-46-0495-3 ISBN 978-973-46-0495-1 : 17 lei.

 821.131.1-31=135.1   082.1 Thriller [Polirom]

 1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman).

 II 85870 ; 821.131.1/L47

 

273 -  LEONI, GIULIO. Crimele mozaicului / Giulio Leoni; Traducere din limba italiană de Dragoş Cojocaru. - Iaşi : Polirom, 2006.

 295 p.; 20 cm - (Thriller [Polirom]).

 ISBN 973-46-0264-0 ISBN 978-973-46-0264-3 : 17 lei.

 821.131.1-31=135.1   082.1 Thriller [Polirom]

 1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman).

 II 85871 ; 821.131.1/L47

 

274 -  MAZZUCCO, MELANIA G. Numele ei era Viaţă / Melania G. Mazzucco ; Traducere din limba italiană şi note de Oana Boşca-Mălin. - Iaşi : Polirom, 2006

 559 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Titl. orig. : Vita.

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-46-0259-4 ISBN (13) 978-973-46-0259-9 : 34 lei.

 821.131.1-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman).

 II 85930 ; 821.131.1/M53

821.133.1  Literatură franceză

 

275 -  FONDANE, BENJAMIN. Scriitorul în faţa Revoluţiei (articole politice din perioada 1927-1935) / Benjamin Fondane; Alegerea textelor, studiu introductiv şi notă asupra ediţiei de Mircea Martin; Traducere din limba franceză de Ion Pop. - Bucureşti : Editura Instititului Cultural Român, 2004

 172 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-577-445-3 : 13 lei.

 821.133.1-92=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(articole).

 II 85971 ; 821.133.1/F78

 

276 -  GAVALDA, ANNA. Aş vrea să mă aştepte şi pe mine cineva / Anna Gavalda ; Traducere din limba franceză de Raluca Baciu. - Iaşi : Polirom, 2006 (S.C. Lumina Tipo S.R.L.).

 232 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-46-0499-6 ISBN (13) 978-973-46-0499-9 : 13 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 85908 ; 821.133.1/G25

 

277 -  GAVALDA, ANNA. Împreună / Anna Gavalda ; Traducere şi note de Iustina Croitoru. - Iaşi : Polirom, 2005 (S.C. Lumina Tipo S.R.L.).

 616 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Note de subsol.

 ISBN 973-46-0052-4 : 23 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 85932 ; 821.133.1/G25

 

278 -  HUGO, VICTOR. Balade şi alte poezii / Victor Hugo; Preambul, traducere, glose : Şerban Foartă. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2006.

 116 p.; 20.5 cm.

 Glose p. 106-114.

 ISBN 973-577-511-5 ISBN 978-973-577-511-7 : 14 lei.

 821.133.1-1=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poezii).

 II 85837 ; 821.133.1/H92

279 -  MAALOUF, AMIN. Leon Africanul / Amin Maalouf ; Traducere din limba franceză şi note de Ileana Cantuniari. - Iaşi : Polirom, 2005 (S.C. Print Multicolor SRL).

 392 p. - (Seria de autor Amin Maalouf).

 Titl. orig. : Léon L'Africain.

 ISBN 973-46-0135-0 : 16 lei.

 821.133.1(569.3)-31=135.1   082.1 Seria de autor Amin Maalouf

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

 II 85911 ; 821.133.1/M11

 

280 -  NOTHOMB, AMÉLIE. Acid sulfuric / Amélie Nothomb; Traducere din limba franceză şi note de Ada Tănasă. - Iaşi : Polirom, 2007.

 192 p.; 18 cm - (Seria de autor Amélie Nothomb).

 ISBN 973-46-0462-7 ISBN 978-973-46-0462-3 : 14 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Seria de autor Amélie Nothomb

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 I 18695 ; 821.133.1/N88

 

281 -  NOTHOMB, AMÉLIE. Biografia foamei / Amélie Nothomb ; Traducere din limba franceză de Claudiu Constantinescu. - Iaşi : Polirom, 2006 (S.C. Polirom ABB S.A.).

 217 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Titl. orig. : Biographie de la faim.

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-46-0262-4 ISBN (13) 978-973-46-0262-9 : 13.33 lei.

 821.133.1(493)-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman).

 II 85931 ; 821.133.1/N88

 

282 -  NOTHOMB, AMÉLIE. Catilinarele / Amélie Nothomb; Traducere din limba franceză de Maria Zarna. - Iaşi : Polirom, 2006.

 216 p.; 18 cm - (Seria de autor Amélie Nothomb).

 ISBN 973-46-0461-9 ISBN 978-973-46-0461-6 : 14 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Seria de autor Amélie Nothomb

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 I 18694 ; 821.133.1/N88

283 -  NOTHOMB, AMÉLIE. Cosmetica duşmanului / Amélie Nothomb; Traducere din limba franceză de Mihai Elin. - Iaşi : Polirom, 2006.

 144 p.; 18 cm - (Seria de autor Amélie Nothomb).

 ISBN 973-46-0301-9 ISBN 978-973-46-0301-5 : 12 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Seria de autor Amélie Nothomb

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 I 18693 ; 821.133.1/N88

 

284 -  NOTHOMB, AMÉLIE. Sabotaj din iubire / Amélie Nothomb ; Traducere de Mihai Elin. - Iaşi : Polirom, 2005

 203 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Titl. orig. : Le sabotage amoureux.

 ISBN 973-46-0076-1 : 12 lei.

 821.133.1(493)-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman).

 II 85939 ; 821.133.1/N88

 

285 -  SIMENON, GEORGES. Liberty Bar / Georges Simenon ; Traducere de Nicolae Constantinescu. - Iaşi : Polirom, 2006.

 183 p.; 20 cm - (Maigret).

 ISBN 973-46-0384-1 ISBN 978-973-46-0384-8 : 10 lei.

 821.133.1(493)-312.4=135.1   082.1 Maigret

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman).

 II 85864 ; 821.133.1/S56

 

286 -  SIMENON, GEORGES. Maigret în Arizona / Georges Simenon ; Traducere de Nicolae Constantinescu. - Iaşi : Polirom, 2007.

 223 p.; 20 cm - (Maigret).

 Titl. orig. : Maigret chez le coroner.

 ISBN 978-973-46-0536-1 : 12 lei.

 821.133.1(493)-312.4=135.1   082.1 Maigret

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman).

 II 85861 ; 821.133.1/S56

 

 

287 -  SIMENON, GEORGES. Maigret şi omul dublu / Georges Simenon ; Traducere de Elena Cantacuzino. - Iaşi : Polirom, 2006.

 215 p.; 20 cm - (Maigret).

 Titl. orig. : Maigret et l'homme du banc.

 ISBN 973-46-0215-2 : 10 lei.

 821.133.1(493)-312.4=135.1   082.1 Maigret

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman).

 II 85863 ; 821.133.1/S56

 

288 -  SIMENON, GEORGES. Maigret şi prietenul din copilărie / Georges Simenon ; Traducere de Nicolae Constantinescu. - Iaşi : Polirom, 2006.

 215 p.; 20 cm - (Maigret).

 Titl. orig. : L'ami d'enfance de Maigret.

 ISBN 973-46-0106-7 : 10 lei.

 821.133.1(493)-312.4=135.1   082.1 Maigret

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman).

 II 85859 ; 821.133.1/S56

 

289 -  SIMENON, GEORGES. Memoriile lui Maigret / Georges Simenon ; Traducere de Nicolae Constantinescu. - Iaşi : Polirom, 2006.

 184 p.; 20 cm - (Maigret).

 Titl. orig. : Les Mémoires de Maigret.

 ISBN 973-46-0086-9 ISBN 978-973-46-0086-1 : 10 lei.

 821.133.1(493)-312.4=135.1   082.1 Maigret

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman).

 II 85860 ; 821.133.1/S56

 

290 -  SIMENON, GEORGES. Prietena doamnei Maigret / Georges Simenon ; Traducere de Nicolae Constantinescu. - Iaşi : Polirom, 2006.

 208 p.; 20 cm - (Maigret).

 ISBN 973-46-0091-5 ISBN 978-973-46-0091-5 : 9 lei.

 821.133.1(493)-312.4=135.1   082.1 Maigret

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman).

 II 85865 ; 821.133.1/S56

291 -  SIMENON, GEORGES. Răspîntia morţii / Georges Simenon ; Traducere de Nicolae Constantinescu. - Iaşi : Polirom, 2006.

 207 p.; 20 cm - (Maigret).

 Titl. orig. : La nuit du carrefour.

 ISBN 973-46-0441-4 ISBN 978-973-46-0441-8 : 11 lei.

 821.133.1(493)-312.4=135.1   082.1 Maigret

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman).

 II 85862 ; 821.133.1/S56

 

292 -  VILLON, FRANÇOIS. Balade şi alte poeme / Françis Villon; Traducere de Dan Botta; Prezentare de Tudor Arghezi; Ilustraţiile sunt reproduse după xilogravuri franceze din secolele XV-XVI. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2006.

 200 p. : il.; 20.5 cm.

 Index p. 165-183.

 Glosar p. 187-194.

 ISBN 973-577-497-6 ISBN 978-973-577-497-6 : 12 lei.

 821.133.1-1=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poezii).

 II 85831 ; 821.133.1/V60

 

293 -  WEYERGANS, FRANÇOIS. Trei zile cu mama / François Weyergans; Traducere din limba franceză de Dan Radu Stănescu. - Iaşi : Polirom, 2006.

 224 p.; 18 cm - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 ISBN 973-46-0392-2 ISBN 978-973-46-0392-3 : 13 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 I 18696 ; 821.133.1/W61

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

294 -  AZÚA, FÉLIX DE. Povestea unui idiot spusă de el însuşi : sau conţinutul fericirii / Félix de Azúa ; Traducere din limba spaniolă şi note de Ion Creţu. - Iaşi : Polirom, 2006

 179 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

Note de subsol.

 ISBN (10) 973-46-0490-2 ISBN (13) 978-973-46-0490-6 : 12 lei.

 821.134.2-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ((roman).

 II 85935 ; 821.134.2/.3/A99

 

295 -  BORGES, JORGE LUIS. Cartea fiinţelor imaginare / Jorge Luis Borges ; în colaborare cu Margarita Guerréro ; Traducere şi note de Ileana Scipione ; Ilustraţii de Felix Aftene. - Iaşi : Polirom, 2006 (S.C. Polirom ABB S.A.).

 335 p. : il. - (Seria de autor Jorge Luis Borges).

 Titl. orig. : El libro de los seres imaginarios.

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-46-0357-4 ISBN (13) 978-973-46-0357-2 : 29 lei.

 821.134.2(82)-4   082.1 Seria de autor Jorge Luis Borges

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Argentina)(proză scurtă).

 III 28382 ; 821.134.2/.3/B69

 

296 -  BORGES, JORGE LUIS. Eseuri : Discuţii. Alte investigări. Nouă eseuri danteşti. Borges oral. Biblioteca personală / Jorge Luis Borges ; Traduceri şi note de Irina Dogaru, Cristina Hăulică, Andrei Ionescu şi Tudora Şandru-Mehedinţi ; Prezentări şi ediţie îngrijită de Andrei Ionescu. - Iaşi : Polirom, 2006 (S.C. Polirom ABB S.A.).

 520 p. - (Seria de autor Jorge Luis Borges).

 ISBN (10) 973-46-0261-6 ISBN (13) 978-973-46-0261-2 : 33 lei.

 821.134.2(82)-4=135.1   082.1 Seria de autor Jorge Luis Borges

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Argentina)(eseuri).

 III 28383 ; 821.134.2/.3/B69

 

297 -  PÉREZ-REVERTE, ARTURO. Căpitanul Alatriste / Arturo Pérez-Reverte; Traducere de Mihai Cantuniari. - Iaşi : Polirom, 2006.

 248 p.; 18 cm - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI; Aventurile căpitanului Alatriste).

 ISBN 973-46-0455-4 ISBN 978-973-46-0455-5 : 14 lei.

 821.134.2-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ((roman).

 I 18699 ; 821.134.2/.3/P51

298 -  PÉREZ-REVERTE, ARTURO. Harta sferică / Arturo Pérez-Reverte; Tracucere de Mihai Cantuniari. - Iaşi : Polirom, 2005.

 591 p.; 18 cm - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 ISBN 973-46-0156-3 : 22.50 lei.

 821.134.2-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ((roman).

 I 18698 ; 821.134.2/.3/P51

 

299 -  PÉREZ-REVERTE, ARTURO. Husarul / Arturo Pérez-Reverte; Traducere de Mihai Cantuniari. - Iaşi : Polirom, 2006.

 288 p.; 18 cm - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 ISBN 973-46-0252-7 ISBN 978-973-46-0252-0 : 14 lei.

 821.134.2-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ((roman).

 I 18701 ; 821.134.2/.3/P51

 

300 -  PÉREZ-REVERTE, ARTURO. În numele sângelui nespurcat / Arturo Pérez-Reverte; Traducere din limba spaniolă şi note de Ileana Scipione. - Iaşi : Polirom, 2007.

 272 p.; 18 cm - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 ISBN 978-973-46-0589-7 : 16 lei.

 821.134.2-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ((roman).

 I 18700 ; 821.134.2/.3/P51

821.135.1  Literatură română

 

301 -  ADAMEŞTEANU, GABRIELA. Dimineaţă pierdută : Roman / Gabriela Adameşteanu. - Ediţia a 4-a, revăzută integral de autoare. - Iaşi : Polirom, 2003 (Multiprint).

 440 p. - (Fiction Ltd.).

 ISBN 973-681-462-9 : 17 lei.

 821.135.1-31   082.1 Fiction Ltd.

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 85928 ; 821.135.1/A18

302 -  AGOPIAN, ŞTEFAN. Sara : Roman / Ştefan Agopian. - Ediţia a 3-a, revăzută. - Iaşi : Polirom, 2006

 295 p. - (Fiction Ltd.).

 ISBN 973-681-998-1 : 15 lei.

 821.135.1-31   082.1 Fiction Ltd.

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 85919 ; 821.135.1/A27

 

303 -  BOLINTINEANU, DIMITRIE. Legende istorice [Dacia] / Dimitrie Bolintineanu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2006.

 192 p. - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; 21 ; Didactica).

 Cronologie p. 174-178. - Bibliografie p. 179.

 ISBN 973-35-2115-9 ISBN 978-973-35-2115-0 : 6 lei.

 821.135.1-1   94(498)(0:82-1)   082.1 Biblioteca elevului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 I 18690 ; 821.135.1/B66

 

304 -  BOSTAN, CONSTANTIN. Stephen, Stephen Greatest King / Legends retold by Constantin Bostan; Illustration by Vasile Olac; Translation by Stela Tinney. - Bucarest : Romanian Cultural Institute Publishing House, 2004.

 132 p. : il. - (Cartea isteţilor).

 ISBN 973-577-424-0 : 16 lei.

 821.135.1-93-343=111   082.1 Cartea isteţilor

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(legende)

 821.135.1/B71

 

305 -  BREBAN, NICOLAE. Sensul vieţii [Breban, Nicolae] / Nicolae Breban. - Iaşi : Polirom, 2003.

 vol. - (Egografii).

 ISBN 973-681-466-1.

 vol. 1 : Memorii I. - 358 p. - ISBN 973-681-466-1 : 198000 lei.

 vol. 2 : Memorii II. - 2004. - 448 p. - ISBN 973-681-789-9 : 18 lei.

 vol. 3 : Memorii III. - 2006. - 472 p. - ISBN 973-681-820-9 : 18 lei.

                 vol. 4 : Memorii IV. - 2007. - 519 p. - ISBN 978-973-46-0585-9 : 20 lei.

 821.135.1-94   082.1 Egografii

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii).

 II 81109 (v. 1); II 85875 (v. 2-4) ; 821.135.1/B82

306 -  CASIMCEA, MIRCEA IOAN. Cocuţii din nisipuri / Mircea Ioan Casimcea. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007.

 120 p. : fig.

 Carte cu dedicaţie.

 ISBN 978-973-133-022-8 : 12 lei.

 821.135.1-93-34

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

 II 85996D; 821.135.1/C28

 

307 -  CĂLINESCU, MATEI. Un fel de jurnal (1973 - 1981) / Matei Călinescu. - Iaşi : Polirom, 2005.

 271 p.; 18.5 cm - (Egografii).

 ISBN 973-46-0140-7 : 18.50 lei.

 821.135.1-94   082.1 Egografii

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal).

 II 85867 ; 821.135.1/C14

 

308 -  CIOROIANU, ADRIAN. Sic transit gloria... : Cronica subiectivă a unui cincinal în trei ani şi jumătate (mai 2001 - octombrie 2004) / Adrian Cioroianu. - Iaşi : Polirom, 2006.

 567 p.; 18.5 cm - (Ego ; Publicistică).

 Note de subsol.

 ISBN 973-46-0494-5 ISBN 978-973-46-0494-4 : 23 lei.

 821.135.1-92   082.1 Ego

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole).

 II 85868 ; 821.135.1/C53

 

 

309 -  CODREANU, BACIU TUDOR. Anotimpul tranziţiei : roman / Baciu Tudor Codreanu. - Braşov : Transilvania Expres, 2007.

 248 p.

 ISBN 978-973-8196-62-9 : 7 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 85988 ; 821.135.1/C60

 

310 -  CODRESCU, ANDREI. Wakefield / Andrei Codrescu ; Traducere din limba engleză şi note de Ioana Avădani. - Iaşi : Polirom, 2006 (S.C. Polirom ABB S.A.).

 383 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-46-0360-4 ISBN (13) 978-973-46-0360-2 : 18 lei.

 821.135.1(73)=135.1   821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(SUA) (roman).

 II 85933 ; 821.135.1/C60

 

311 -  DIMISIANU, GABRIEL. Fragmente contemporane / Gabriel Dimisianu. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2004.

 256 p.; 20 cm - (Critică şi istorie literară [Ed. Fundaţiei Culturale Române] ; Context).

 Note de subsol.

 ISBN 973-577-430-5 : 13 lei.

 821.135.1.09   082.1 Critică şi istorie literară

 1. CRITICĂ LITERARĂ

 II 85830 ; 821.135.1.09/D43

 

312 -  DUCAN, RĂZVAN. Supraviersuirea : antologie / Răzvan Ducan. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

 324 p. : il.; 20.6 cm.

 ISBN 978-973-1728-32-2 : 20 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 85986 ; 821.135.1/D86

 

313 -  ECOVOIU, ALEXANDRU. Sigma : Roman / Alexandru Ecovoiu ; Prefaţă de Tudorel Urian. - Ediţia a 2-a. - Iaşi : Polirom, 2005 (S.C. Polirom ABB S.A.).

 415 p. - (Fiction Ltd.).

 Prefaţă p. 5-7.

 ISBN 973-681-871-3 : 16 lei.

 821.135.1-31   082.1 Fiction Ltd.

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 85917 ; 821.135.1/E15

314 -  EDUARD, BOGDAN. Reportaje de iubire în vreme de război / Bogdan Eduard. - Cluj Napoca : Editura Dacia, 2006 (Cartprint, Baia Mare).

 204 p. - (Reportaj literar ; 2).

 ISBN 973-35-2101-9 : 12 lei.

 082.1 Reportaj literar   821.135.1-992

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(reportaje).

 II 85849 ; 821.135.1/E19

 

315 -  FÂNTÂNERU, CONSTANTIN. Interior / Constantin Fântâneru ; Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Simona Popescu. - Iaşi : Polirom, 2006

 208 p. - (Fiction Canon).

 ISBN (10) 973-46-0122-9 ISBN (13) 978-973-46-0122-6 : 12 lei.

 821.135.1-31   082.1 Fiction Canon

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 85915 ; 821.135.1/F19

 

316 -  FIRAN, CARMEN. Cuceriri disperate : poeme = Desperate conquests : poems / Carmen Firan; Traducere de = Translation by Julian Semilian. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2004.

 132 p.; 20.5 cm - (Lingua franca ; Poezie bilingvă).

 ISBN 973-577-425-9 : 11 lei.

 821.135.1-1   821.135.1-1=111   082.1 Lingua franca

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 85829 ; 821.135.1/F59

 

317 -  FLORESCU, CĂTĂLIN DORIAN. Drumul scurt spre casă : Roman / Cătălin Dorian Florescu ; Traducere din limba germană de Mariana Bărbulescu ; Prefaţă de Marius Chivu. - Iaşi : Polirom, 2006 (S.C. Lumina Tipo S.R.L.).

 295 p. - (Fiction Ltd.).

 Titl. orig. : Der kurze Weg nach Hause.

 ISBN (10) 973-46-0344-2 ISBN (13) 978-973-46-0344-2 : 20 lei.

 821.135.1-31   821.112.2(494)-31=135.1   082.1 Fiction Ltd.

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

 III 28380 ; 821.135.1/F68

318 -  GHEO, RADU PAVEL. DEX-ul şi sexul : Carte de joc / Radu Pavel Gheo ; Prefaţă de Luminiţa Marcu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Print Multicolor).

 288 p. - (Ego. Publicistică).

 ISBN 973-46-0112-1 : 13 lei.

 082.1 Ego. Publicistică   821.135.1-92   821.135.1-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică).

 II 85896 ; 821.135.1/G40

 

319 -  GRAMATOPOL, MIHAI. Gustul eternităţii / Mihai Gramatopol. - Braşov : Transilvania Expres, 2006.

 2 vol.

 ISBN 973-8196-45-0 ISBN 978-973-8196-45-2 : 30 lei(v.1-2).

 Vol.1 : 1940-1962. - 240 p., [7] p. il. - ISBN 973-8196-46-9.

 Vol.2 : 1962-1975. - 253 p., [24] p. il. în parte color.

  ISBN 978-973-8196-46-9.

 821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii).

 II 85981(1-2) ; 821.135.1/G76

 

320 -  GRAMATOPOL, MIHAI. Morfologia dezastrului / Mihai Gramatopol. - Braşov : Orientul Latin, 2005.

 136 p.

 ISBN 973-9338-78-X : 5 lei.

 821.135.1-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 II 85989 ; 821.135.1/G76

 

321 -  HANDOCA, MIRCEA. Mircea Eliade : o biografie ilustrată / Mircea Handoca. - Cluj-Napoca : Dacia, 2004.

 252 p. : il. - (Discobolul ; 62).

 ISBN 973-35-1886-7 : 30 lei.

 821.135.1.09 Eliade, Mircea   929 Eliade, Mircea   082.1 Discobolul

 1. BIOGRAFIE(Eliade, Mircea)        2. CRITICĂ LITERARĂ(Eliade, Mircea)

 IV 6435 ; 821.135.1.09/E38H

 

 

322 -  HOSTIUC, ŞTEFAN. Scriitori români din nordul Bucovinei / Ştefan Hostiuc. - Bucureşti : Editura Instititului Cultural Român, 2005 (RCR Print).

 220 p.

 ISBN 973-577-418-6 : 12 lei.

 821.135.1.09(498.6)   929(498.6)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85970 ; 821.135.1.09/H83

 

323 -  IANOŞI, ION. Sankt Petersburg : Romanul şi romanele unui oraş / Ion Ianoşi. - Bucureşti : Editura Instititului Cultural Român, 2004 (Regia Autonomă "Monitorul Oficial").

 368 p. - (Context ; Eseuri).

 ISBN 973-577-392-9 : 12 lei.

 821.135.1-4   908(470+571-21 Sankt Petersburg)   082.1 Context

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 II 85966 ; 821.135.1/I-25

 

324 -  IONESCU, GELU. Covorul cu scorpioni : Douăsprezece fragmente memorialistice / Gelu Ionescu. - Iaşi : Polirom, 2006.

 344 p.; 18.5 cm - (Egografii).

 ISBN 973-46-0226-8 ISBN 978-973-46-0226-1 : 17.50 lei.

 821.135.1-94   082.1 Egografii

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal).

 II 85866 ; 821.135.1/I-68

 

325 -  ISPIRESCU, PETRE. Basmele românilor [Dacia Educaţional] / Petre Ispirescu. - Cluj-Napoca : Dacia Educaţional, 2006.

 2 vol. - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; 23. Didactica).

 ISBN 973-35-2116-7 ISBN 978-973-35-2116-7.

 Vol.1. - 271 p. - ISBN 973-35-2117-5 : 5 lei.

 Vol.2. - 267 p. - Bibliografie p. 263-265. - ISBN 978-973-35-2117-4 : 5 lei.

 821.135.1-93-34   082.1 Biblioteca elevului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti).

 I 18672(1-2) ; 821.135.1/I-85

326 -  IVĂNESCU, EMIL. Artistul şi moartea : scrieri / Emil Ivănescu; Ediţie şi postfaţă de Raluca Dună; Prezentări de Matei Călinescu, Alexandru George şi Alexandru Vona. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2006.

 372 p.; 20.5 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 973-577-476-3 ISBN 978-973-577-476-3 : 14 lei.

 821.135.1-82   082.1 Ediţii critice

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie).

 II 85842 ; 821.135.1/I-96

 

327 -  Jocuri de cuvinte : Antologie de versuri şi desene : Autori : Elevii clasei a III-a A, Gimnaziul de Stat "Avram Iancu" Târnăveni / Coordonator înv. Lucia Lupşa. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007 (Intermedia Group).

 169 p. : il.; 20.5 cm - (Ludica ; 5).

 ISBN 978-973-1728-03-2 : 10 lei.

 821.135.1-82   082.1 Ludica

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie pentru copii)

 821.135.1-82/J67

 

328 -  LOVINESCU, EUGEN. Confesiunile unui critic / E. Lovinescu; Antologie şi studiu introductiv de Ion Simuţ. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2006.

 519 p.; 20.5 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 973-577-509-3 ISBN 978-973-577-509-3 : 29 lei.

 821.135.1.09   821.135.1-94   929 Lovinescu, Eugen

 1. CRITICĂ LITERARĂ

 II 85838 ; 821.135.1.09/L81

 

329 -  LUSTIG, LUCREŢIA. Cuvintele tăcerii / Lucreţia Lustig. - Cluj-Napoca : Dacia, 2006.

 400 p. - (Biblioteca Dacia ; 38. Proză).

 ISBN 973-35-2072-1 : 20 lei.

 821.135.1-31   082.1 Biblioteca Dacia

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 85855 ; 821.135.1/L96

330 -  MANEA, NORMAN. Plicul negru / Norman Manea ; Postfaţă de Matei Călinescu. - Ediţia a 4-a, revăzută. - Iaşi : Polirom, 2007 (S.C. Lumina Tipo S.R.L.).

 407 p. - (Fiction Ltd.).

 ISBN 978-973-46-0351-0 : 25 lei.

 821.135.1-31   082.1 Fiction Ltd.

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 III 28381 ; 821.135.1/M24

 

331 -  MANOLESCU, ION. Derapaj : roman / Ion Manolescu ; Prefaţă de Luminiţa Marcu. - Iaşi : Polirom, 2006

 655 p. - (Fiction Ltd.).

 ISBN (10) 973-46-0418-X ISBN (13) 978-973-46-0418-0 : 26 lei.

 821.135.1-31   082.1 Fiction Ltd.

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 III 28379 ; 821.135.1/M27

 

332 -  MANOLESCU, NICOLAE. Teme franceze / Nicolae Manolescu ; Antologie, prefaţă, notă asupra ediţiei de Cristina Cheverşan. - Bucureşti : Editura Instititului Cultural Român, 2006 (Universul S.A.).

 248 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-577-477-1 ISBN 978-973-577-477-1 : 12 lei.

 821.135.1-4   82.09   821.135.1-82

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 II 85974 ; 821.135.1/M27

 

333 -  MARCU, CORNEL. Ultima persecuţie / PR. Cornel Marcu; Copertă de Nicolae Băciuţ. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007 (Intermedia Group).

 506 p.; 20.6 cm.

 ISBN 978-973-1728-33-9 : 30 lei.

 821.135.1-312.2

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 85987 ; 821.135.1/M34

 

334 -  MATEI, IOAN. Românii din Ungaria în 2004 / Ioan Matei. - Bucureşti : Editura Instititului Cultural Român, 2004.

 160 p. - (Context ; Interviuri).

 Conţine dedicaţia autorului pentru redactorul cărţii.

 ISBN 973-577-396-1 : 10 lei.

 821.135.1-92   082.1 Context

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole).

 II 85972 ; 821.135.1/M47

 

335 -  MĂLAIMARE, MIHAI. Şansa [Mălaimare, Mihai] / Mihai Mălaimare. - Iaşi : Polirom, 2006.

 192 p.; 18.5 cm - (Egografii).

 ISBN 973-46-0275-6 ISBN 978-973-46-0275-9 : 13.43 lei.

 821.135.1-94   082.1 Egografii

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal).

 II 85872 ; 821.135.1/M17

 

336 -  MELINESCU, GABRIELA. Ghetele fericirii : nuvele / Gabriela Melinescu ; Traducere din suedeză de autoare. - Iaşi : Polirom, 2006 (S.C. Polirom ABB S.A.).

 216 p. : il. - (Fiction Ltd.).

 ISBN 973-46-0110-5 : 12 lei.

 821.113.6-31=135.1   821.135.1-31   082.1 Fiction Ltd.

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele).

 II 85920 ; 821.135.1/M56

 

337 -  MICU, DUMITRU. Arghezi / Dumitru Micu. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2004.

 436 p.; 19.8 cm - (Critică şi istorie literară [Ed. Fundaţiei Culturale Române] ; Context).

 Note p. 407-434.

 ISBN 973-577-419-4 : 16 lei.

 929 Arghezi, Tudor   821.135.1.09 Arghezi, Tudor

 1. CRITICĂ LITERARĂ(Arghezi, Tudor)

 II 85834 ; 821.135.1.09/A76M

 

 

338 -  MIHĂILESCU, DAN C. Literatura română în postceauşism / Dan C. Mihăiescu. - Iaşi : Polirom, 2004

 3 vol. - (Collegium ; Litere).

 ISBN 973-681-629-X.

  vol. 1 : Memorialistica sau trecutul ca re-umanizare. - 496 p. - Indice p. 479-494. - ISBN 973-681-514-5 : 24.90 lei.

  vol. 2 : Proza. Prezentul ca dezumanizare. - 2006. - 391 p. - Index p. 381-388. - ISBN 973-681-773-3 : 239000 lei.

 821.135.1.09   082.1 Collegium

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 82114 ; 821.135.1.09/M69

 

339 -  MIHĂILESCU, VINTILĂ. Socio-hai-hui prin Arhipeleagul României / Vintilă Mihăilescu. - Iaşi : Polirom, 2006 (Polirom ABB).

 231 p. - (Plural M. Eseu.

 Note de subsol. - Notă bio-bibliografică p. 2.

 ISBN 973-46-0208-X : 15 lei.

 082.1 Plural M. Eseu   821.135.1-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 III 28375 ; 821.135.1/M69

 

340 -  MINCU, MARIN. Intermezzo : Aurora / Marin Mincu ; Postfaţă de Bogdan-Alexandru Stănescu. - Ediţia a 3-a, revăzută. - Iaşi : Polirom, 2007 (S.C. Lumina Tipo S.R.L.).

 463 p. - (Fiction Ltd.). - ISBN (13) 978-973-46-0513-2 : 22 lei.

 821.135.1-94   082.1 Fiction Ltd.

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal).

 821.135.1/M74

 

341 -  MINCU, MARIN. Moartea la Tomis : Jurnalul lui Ovidiu : Roman / Marin Mincu. - (rescriere). - Iaşi : Polirom, 2005 (S.C. Print Multicolor SRL).

 272 p. - (Fiction Ltd.).

 ISBN 973-46-0116-4 : 15 lei.

 821.135.1-94   821.135.1-31   082.1 Fiction Ltd.

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 85913 ; 821.135.1/M74

342 -  MIROIU, MIHAELA. Nepreţuitele femei : Publicistică feministă / Mihaela Miroiu. - Iaşi : Polirom, 2006

 279 p. - (Ego. Publicistică).

 Note de subsol.

 ISBN 973-46-0298-5 ISBN 978-973-46-0298-8 : 11 lei.

 082.1 Ego. Publicistică   396   070(498)-055.2   821.135.1-92

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică)

 II 85892 ; 821.135.1/M78

 

343 -  NEMOIANU, VIRGIL. Străin prin Europa : Note de călătorie 1983-1992 / Virgil Nemoianu. - Bucureşti : Editura Instititului Cultural Român, 2006 (Universul S.A.).

 235 p. - (În oglindă [Editura Institutului Cultural Român]).

 ISBN 973-577-486-0 ISBN 978-973-577-486-0 : 22 lei.

 821.135.1-94   082.1 În oglindă

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie).

 II 85965 ; 821.135.1/N46

 

344 -  PANĂ, SAŞA. Viaţa romanţată a lui Dumnezeu / Saşa Pană ; Ediţie îngrijită, prefaţă şi notă asupra ediţiei de Ion Pop. - Cluj Napoca : Editura Dacia, 2006 (Cartprint).

 128 p. : il. - (Avangarda ; 5).

 ISBN 973-35-2148-5 ISBN 978-973-35-2148-8 : 12 lei.

 082.1 Avangarda   821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 85850 ; 821.135.1/P18

 

345 -  PAPADAT-BENGESCU, HORTENSIA.  Concert din muzică de Bach; Drumul ascuns / Hortensia Papadat Bengescu; Ediţie şi cronologie de Eugenia Tudor-Anton; Postfaţă de Elena Zaharia-Filipaş. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2004.

 XV, 431 p.; 20 cm.

 Cronologie p. V-XV.

 ISBN 973-577-406-2 : 9.33 lei.

 821.135.1-31   082.1 Cărţile civilizaţiei româneşti

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 85833 ; 821.135.1/P28

346 -  PAVEL, DORA. Captivul : Roman / Dora Pavel. - Iaşi : Polirom, 2006 (S.C. Polirom ABB S.A.).

 248 p. - (Fiction Ltd.).

 ISBN 973-46-0191-1 : 14 lei.

 821.135.1-31   082.1 Fiction Ltd.

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 85912 ; 821.135.1/P46

 

347 -  PETREU, MARTA. Un trecut deocheat sau "Schimbarea la faţă a României" / Marta Petreu. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. - Bucureşti : Editura Instititului Cultural Român, 2004 (Regia Autonomă "Monitorul Oficial").

 416 p. - (Context ; Eseuri).

 Note la sfârşitul fiecărui capitol.

 Cronologie p. 371-396. - Indice p. 405-412.

 Rezumat în limbile franceză şi engleză.

 ISBN 973-577-412-7 : 15 lei.

 821.135.1.09 Cioran, Emil   130.2   929 Cioran, Emil   082.1 Context

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85968 ; 821.135.1.09/C53P

 

348 -  SCARLAT, MIRCEA. Istoria poeziei româneşti [Ediţia a 2-a] / Mircea Scarlat. - Ediţia a 2-a. - [Alexandria] : "Teleormanul liber", [2002-].

 4 vol.

 Note de subsol.

 ISBN 973-9283-20-9.

 Vol.1 / Prefaţă de Nicolae Manolescu. - 426 p., 56 p. - Conţine 56 pagini de prolog revăzut şi adăugit. - Rezumat în limba franceză. - Indice de autori p. 419-426. - 10 lei.

 Vol.2. - 386 p. - Rezumat în lb. franceză şi germană. - Indice de autori p. 377-386. - 10 lei.

 Vol.3. - 309 p. - Rezumat în lb. franceză şi germană. - Indice p. 299-309. - 10 lei.

 Vol.4. - 312 p. - Dicţionarul poeţilor români p. 273-288. - Rezumat în lb. franceză. - Indice de autori p. 295-306. - Biografie autor p. 310-312. - 10 lei.

 821.135.1.09   821.135.1.09-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(istorie literară)

 II 85990(1-4) ; 821.135.1.09/S32

349 -  Scrisori către Leca Morariu / Ediţie îngrijită de Eugen Dimitriu ; prefaţă şi note : Emil Satco ; redactor : Alis Niculică. - Suceava : Fundaţia Culturală "Leca Morariu"-Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera", 2006.

 vol. - (Restituiri "Leca Morariu").

                 Vol.1. - 312 p. : il. - Note de subsol. - Index nume de persoane p. 301-311. - ISBN 973-0-04762-6 : 25 lei.

 821.135.1-6   082.1 Restituiri "Leca Morariu"

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrisori).

 III 28416 ; 821.135.1/M89S

 

350 -  SIMUŢ, ION. Reabilitarea ficţiunii / Ion Simuţ. - Bucureşti : Editura Instititului Cultural Român, 2004.

 464 p. - (Context ; Critică şi istorie literară).

 Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol.

 ISBN 973-577-382-1 : 18 lei.

 821.135.1.09   082.1 Context

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85967 ; 821.135.1.09/S58

 

351 -  SORESCU, MARIN. The Past Perfect of Flight / Marin Sorescu ; Translated by Adam J. Sorkin and Lidia Vianu, Bogdan Ştefănescu, Gabriela Dragnea. - Bucharest : Romanian Cultural Institute Publishing House, 2004.

 312 p.

 ISBN 973-577-395-3 : 15 lei.

 821.135.1-1=111

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 85979 ; 821.135.1/S69

 

352 -  TURCESCU, ROBERT. Fiare vechi : Dileme cotidiene / Robert Turcescu. - Iaşi : Polirom, 2005

 312 p. - (Ego. Publicistică).

 ISBN 973-46-0131-8 : 14 lei.

 082.1 Ego. Publicistică   821.135.1-92

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică).

 II 85895 ; 821.135.1/T94

 

353 -  VIANU, ION. Vasiliu, foi volante : Roman / Ion Vianu. - Iaşi : Polirom, 2006 (S.C. Print Multicolor SRL).

 303 p. - (Fiction Ltd.).

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-46-0306-X ISBN (13) 978-973-46-0306-0 : 13 lei.

 821.135.1-31   082.1 Fiction Ltd.

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 85922 ; 821.135.1/V54

 

354 -  VIGHI, DANIEL. Cometa Hale-Bopp : Povestiri în +-1330 semne / Daniel Vighi. - Iaşi : Polirom, 2007 (Lidana).

 208 p. - (Fiction Ltd.).

 ISBN 978-973-46-0511-8 : 20 lei.

 821.135.1-994   821.135.1-32   082.1 Fiction Ltd.

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză satirică).

 II 85916 ; 821.135.1/V58

 

355 -  ZAMFIR, MIHAI. Se înnoptează. Se lasă ceaţă : Roman / Mihai Zamfir. - Iaşi : Polirom, 2006

 263 p. - (Fiction Ltd.).

 ISBN (10) 973-46-0320-5 ISBN (13) 978-973-46-0320-6 : 12 lei.

 821.135.1-31   082.1 Fiction Ltd.

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 85924 ; 821.135.1/Z24

821.16  Literaturi slave

 

356 -  KADARE, ISMAIL. Anul negru. Concurs de frumuseţe masculină la Stâncile Blestemate / Ismail Kadare ; Traducere din limba albaneză, postfaţă şi note de Marius Dobrescu. - Iaşi : Polirom, 2006 (S.C. Print Multicolor SRL).

 255 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 Titl. orig. : L'Année noire / Le concours de beauté masculine.

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-46-0254-3 ISBN (13) 978-46-0254-4 : 13 lei.

 821.18-32=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ALBANEZĂ(roman)

 II 85940 ; 821.16/.19/K12

357 -  KUNDERA, MILAN. A nevetés és felejtés könyve / Milan Kundera; Fordította Zádor Margit. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 291 p.; 18.7 cm.

 Titl. orig. : Kniha smíchu a zapomnĕni.

 ISBN 963-07-7995-1 : 28 lei.

 821.162.3-31=511.141

 1. LITERATURĂ CEHĂ(roman).

 II 85947 ; 821.16/.19/K92

821.17/.9  Alte literaturi

 

58 -  ABE, KOBO. Chip străin / Kobo Abe ; Traducere din limba japoneză şi note de Angela Hondru. - Iaşi : Polirom, 2006 (S.C. Lumina Tipo S.R.L.).

 287 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 Titl. orig. : Tanin no Kao.

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-46-0228-4 ISBN (13) 978-973-46-0228-5 : 13 lei.

 821.521-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman).

 II 85929 ; 821.51/.72/A12

 

359 -  HEDĀYAT, SĀDEGH. Bufniţa oarbă / Sādegh Hedāyat ; Traducere din limba persană, prefaţă, note şi comentarii de Gheorghe Iorga. - Ediţia a 2-a revăzută. - Iaşi : Polirom, 2006

 223 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 Titl. orig. : Buf-e Kur.

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-46-0387-6 ISBN (13) 978-973-46-0387-9 : 11 lei.

 821.222.1-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ IRANIANĂ(roman).

 II 85938 ; 821.21/.22/H43

 

360 -  WALTARI, MIKA. Secretul împărăţiei : Cele unsprezece epistole ale lui Marcus Mezentius Manilianus din primăvara anului 30 / Mika Waltari; Traducere din limba finlandeză şi note de Teodor Palic. - Iaşi : Polirom, 2007.

 431 p.; 22.5 cm - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 ISBN 978-973-46-0575-0 : 21 lei.

 821.511.111-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ FINLANDEZĂ(roman).

 III 28341 ; 821.511.111/W21

 

361 -  YOSHIKAWA, EIJI. Taiko / Eiji Yoshikawa; Traducere de Mihnea Columbeanu. - Iaşi : Polirom, 2007.

 2 vol.; 22.3 cm - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 ISBN 978-973-46-0358-9 : 45 lei (v. 1-2).

 vol. 1. - 695 p. : fig., h. - ISBN 978-973-46-0538-5.

 vol. 2. - 552 p. - ISBN 978-973-46-0539-2.

 821.521-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman).

 III 28342 (1-2) ; 821.51/.72/Y66

821.511.141  Literatură maghiară

 

362 -  SZABÓ RÓBERT CSABA. Az egész Antarktisz kontinens : A látás, a hallás, az ízlelés, a hang, a tapintás és a szív elvesztése / Szabó Róbert Csaba. - Marosvásárhely : Mentor, 2006 (Lyra Kiadó Kft.).

 184 p.; [1] p. il. detaşabilă; 15 cm.

 ISBN 973-599-215-9 ISBN 978-973-599-215-6 : 14 lei.

 821.511.141(498.4)-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(proză scurtă).

 I 18710 ; 821.511.141/S99

9  GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

908  Monografii zonale

 

363 -  BALAN, CARMEN CORNELIA. Monografia centrată pe problemă : Sociologie aplicată / Carmen Cornelia Balan. - Bucureşti : Tritonic, 2004.

 260 p. : il., tab. - (Sociologie).

 Bibliografie p. 235-244.

 Note p. 213-234.

 Anexe p. 245-258.

 Pe copertă titlul este : Sociologie aplicată : Monografia centrată pe problemă.

 ISBN 973-8497-54-X : 14 lei.

 316.74:908   908:316.74   082.1 Sociologie

II 85816 ; 908/B19

91  Geografie

 

364 -  AVRAM, ARINA. Marile oraşe ale lumii : Enciclopedie / Arina Avram. - Bucureşti : Tritonic, 2004.

 256 p. ; [20] p. il. color - (Tritonic tours).

 Index p. 250-252.

 ISBN 973-8497-93-0 : 36 lei.

 030:913(100-21)   913(100-21)(031)   030:911.375(100)   911.375(100)(031)   082.1 Tritonic tours

III 28336 ; 913(100)/A95

 

365 -  Gróf Széchényi Ferenc térképeinek és atlaszainak katalógusa = The Catalogue of count Ferenc Széchényi's Maps and Atlases / Szerkesztette = Edited by Plihál Katalin. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár= National Széchényi Library : Osiris, 2002.

 vol. - (Libri de Libris).

 Vol.1 : Kéziratos térképek és atlaszok = Manuscripted Maps and Atlases. - 448 p. : h. color. - Index p. 413-440. - Note de subsol. - Text bilingv maghiar-englez. - ISBN 963-200-450-7 : 25 lei.

 069.017(439) Széchényi Ferenc   017:912(439)"17/18"   528.9(439)"17/18"   

 912(439)"17/18"   082.1 Libri de libris

 1. ATLASE GEOGRAFICE

 IV 6439 ; 912/S99G

 

 

 

 

 

929  Biografii. Genealogie. Heraldică

 

366 -  Széchényi Ferenc és Csehország : Levelestár  / Válogatta és a bevezető tanylmányt írta Richard Pražák ; Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel allátta Deák Eszter, Erdélyi Lujza. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Gondolat kiadó, 2003

 233 p. : il. - (Nemzeti téka).

 Note la sf. capitolelor.

 Conţine texte în lb. csehă, franceză, germană, latină.

 ISBN 963-200-464-7 : 5 lei.

 082.1 Nemzeti téka   929 Széchényi Ferenc   94(439)"17/18"(092) Széchényi Ferenc   908(437.1/.2)(044)

 1. CORESPONDENŢĂ (Széchényi Ferenc)

 II 86005 ; 929/S99

 

367 -  VIŞINESCU, VALENTIN. Dr. Ioan Vescan 1877 - 1946: micromonografie 2006 / Valentin Vişinescu, Eugen Vescan. - Cluj-Napoca : Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006.

 114 p.: il., sch., [1] pl.

 Bibliografie p. 93. - Anexe p. 95-114.

 Carte cu dedicaţie.

 ISBN 973-686-920-2 ISBN 978-973-686-920-4 : 10 lei.

 929 Vescan, Ioan   94(498)"20"   323(498)"20"

 1. PERSONALITĂŢI ISTORICE

 II 85997D ; 929/V68

94(100) Istorie universală

 

368 -  CLOGG, RICHARD. Scurtă istorie a Greciei / Richard Clogg ; Traducere de Lia Brad Chisacof. - Iaşi : Polirom, 2006 (Polirom ABB).

 311 p. : tab., il., h.

 Date de referinţă p. 283-290. - Bibliografie p. 291-296.

 Index p. 297-309.

 ISBN 973-46-0250-0 ISBN 978-973-46-0250-6 : 18 lei.

 94(495)

II 85907 ; 94(100)/C57

369 -  DICKENS, CHARLES. Istoria Angliei pentru copii / Charles Dickens. - Cluj-Napoca : Dacia, 1999

 vol. - (Biblioteca mea ; Istorie).

 ISBN 973-35-0798-9.

 vol. 1. - 224 p. - 9 lei.

 vol. 2 / Traducere de Lucian Dunăreanu. - [2001]. - 172 p - (Biblioteca mea ; 7). - ISBN 973-35-0825-X : 30600 lei.

 94(420)   082.1 Biblioteca mea

II 74415 ; 94(100)/D39

94(498)  Istoria României

 

370 -  EŞANU, ANDREI. Epoca lui Ştefan cel Mare : Oameni, destine şi fapte / Andrei Eşanu, Valentina Eşanu. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2004.

 560 p. : tab.; 20 cm.

 Tabel cronologic p. 13-23.

 Note de subsol.

 Anexă p. 451-551.

 Abrevieri p. 552-554.

 ISBN 973-577-442-9 : 20 lei.

 94(=135.1)"1457/1504"   94(498.3)"1457/1504"   929 Ştefan cel Mare

 1. ISTORIA MOLDOVEI(Ştefan cel Mare)

 II 85836 ; 94(498)/S81E

 

371 -  HOSSU, VALER. Maramureşul şi Moldova : Interferenţe de statalitate / Valer Hossu; Cu o prefaţă de Ioan Chindriş. - Cluj-Napoca : Editura Societăţii Culturale Pro Maramureş "Dragoş Vodă", 2006.

 200 p. : tab., il., h.; 20.5 cm - (Historica).

 Note de subsol. - Anexe p. 139-174.

 ISBN 973-8274-15-X : 21 lei.

 94(498.3)   94(498.41)   082.1 Historica

II 85985 ; 94(498)/H83

 

372 -  MIHALACHE MARIN.  Cuza, prinţul Unirii / Marin Mihalache . - Cluj Napoca : Editura Dacia, 2006

 200 p. - (Biografii ; Biografii celebre).

 Note de subsol.

 ISBN 973-35-2104-3 ISBN 978-973-35-2104-4 : 13 lei.

 082.1 Biografii   94(498)"18" Cuza, Alexandru Ioan   929 Cuza, Alexandru Ioan

II 85848 ; 94(498)/C97M

 

373 -  PUŞCARIU, IOAN DE. Notiţe despre întâmplările contemporane [2006] / Ioan cavaler de Puşcariu; Ediţie îngrijită şi adăugită de Vasile Iuga de Sălişte. - Ediţia a 2-a. - Cluj-Napoca : Editura Societăţii Culturale Pro Maramureş "Dragoş Vodă", 2006.

 XXIV, 427 p.; [3] f. pliante; 20.5 cm - (Historica).

 Note de subsol.

 Anexe p. 359-399.

 ISBN 973-8274-24-9 ISBN 978-973-8274-24-2 : 30 lei.

 94(498.4)"18"   94(=135.1)(498.4)"1848/1913"   

 929 Puşcariu, Ioan   082.1 Historica

II 85984 ; 94(498)/P99

 

374 -  Războiul de independenţă al României : Documente diplomatice franceze (1877) / Culese de George Ciorănescu din Arhiva Ministerului Afacerilor Externe de la Paris; introducere şi ediţie de Matei Cazacu. - Bucureşti : Editura Instititului Cultural Român, 2004 (Tipo Grup).

 328 p.

 Textul documentelor este în limba franceză.

 ISBN 973-577-427-5 : 20 lei.

 94(498)"1877"(093.2)

II 85969 ; 94(498)/R34

 

375 -  Stephen the Great Prince of Moldavia (1457-1504) : Historical Bibliografy / Edited by Ştefan Andreescu, Tatiana Cojocaru, Ovidiu Cristea ...; Translated from Romanian Ioana Voia. - Bucharest : Romanian Cultural Institute Publishing House, 2004.

 220 p.

 ISBN 973-577-403-8 : 8 lei.

 94(498)   016 Ştefan cel Mare

II 85976 ; 94(498)/S81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE NUME

 

A

 Abe, Kobo - 358

 Abélard, Pierre - 31

 Abraham, Florin - 100

 Acostăchioaie, Dragoş - 2, 11

 Adameşteanu, Gabriela - 301

 Aftene, Felix (il.) - 295

 Agopian, Ştefan - 302

 Aioane, Mirela - 225

 Alboaie, Lenuţa - 3

 Alexandrescu, Lucia-Monica (ed.) - 210

 Amălinei, Neculai - 226

 Amis, Martin - 239

 Andreescu, Florin (il.) - 180-181

 Andreescu, Radu (trad.) - 15

 Andreescu, Ştefan (ed.) - 375

 Andriescu, Miruna (trad.) - 115

 Andriesei, Monica - 205

 Anghel, Alexandru (trad. ; ed.) - 67

 Anghel, Traian - 4-5

 Antohi, Sorin (pref.) - 112

 Arghezi, Tudor (pref.) - 292

 Arsenescu, Cătălina - 164

 Astner, Michael (trad. ; note) - 269

 Atkinson, Robert - 72

 Augustínová, Eva (trad.) - 22

 Avanu Marcu, Mariana (red.) - 334

 Avădani, Ioana (trad. ; note) - 310

 Avram, Arina - 364

 Azúa, Félix de - 294

 B

 Baciu, Raluca (trad.) - 276

 Badea, Gabriela (trad. ; pref.) - 61

 Badea, Robert - 6

 Bagdasar, Nicolae - 32

 Bain, Steve - 7

 Balan, Bogdan (trad.) - 167

 Balan, Carmen Cornelia - 363

 Balan, Cătălin - 128

 Balotă, Nicolae - 52

 Barbu, I. Al. - 232

 Bastian, Hans-Werner - 182, 196

 Bates, Bert - 16

 Baumgarten, Alexander (pref. ; note) - 36

 Baumgarten, Alexandru (coord.) - 33

 Băciuţ, Nicolae (cop.) - 333

 Bădiliţă, Cristian (coord.) - 69

 Bălan, George - 206

 Bălăceanu-Stolnici, Constantin (pref.) - 113

 Băltăceanu, Francisca (coord.) - 69

 Băluţă, Oana - 128

 Băluţă, Oana (ed.) - 154

 Bănică, Mirel - 53

 Bărbulescu, Iordan Gheorghe - 129-130

 Bărbulescu, Mariana (trad.) - 317

 Becker, Gabriele (red.) - 265

 Beckwith, Harry - 120

 Bél Mátyás (despre) - 20

 Belding, Shaun - 115

 Belinschi, Marian (trad.) - 9

 Bell, Arthur H. - 183

 Bercea, Radu (pref.) - 17

 Berthaut, Élise - 169

 Betke Nielsen, Gisela (ed.) - 270

 Betke Nielsen, Gisela (red.) - 266, 268

 Biju, Mircea Traian (antolog. ; trad.) - 18

 Bird, Linda - 8

 Biro, Violeta - 161

 Biţa, Ioan - 227

 Blaga, Lucian (despre) - 34

 Blake, Elizabeth - 127

 Boethius, Anicius Manlius T. Severinus - 54

 Bogáthy, Zoltán (coord.) - 46

 Boitor, Viorica (trad.) - 257-258

 Bolintineanu, Dimitrie - 303

 Boloş, Cristian - 55

 Bond, Alison - 127

 Boniface, Jean - 90

 Borbély, Carmen (trad.) - 101

 Bordaş, Liviu - 17

 Borges, Jorge Luis - 295-296

 Borţun, Dumitru - 73

 Bostaca, Ioan - 170

 Bostan, Constantin - 304

 Boşca-Mălin, Oana (trad. ; note) - 274

 Botta, Dan (trad.) - 292

 Brad Chisacof, Lia (trad.) - 368

 Breban, Nicolae - 305

 Brezovsky Endre (trad.) - 182

 Broşteanu, Monica (coord.) - 69

 Bucur, Ion - 193

 Buraga, Sabin - 3, 11

 Buraga, Sabin (pref.) - 5

 Burcea, Carmen - 74

 Butler, David - 184

 Buzducea, Doru - 141

 C

 Cameron, Milton - 39, 75

 Cantacuzino, Elena (trad.) - 287

 Cantuniari, Ileana (trad. ; note) - 279

 Cantuniari, Mihai (trad.) - 297-299

 Capote, Truman - 240

 Capsali, Iulian (coord.) - 201

 Carafa, Diomede - 271

 Caraman, Marius (foto.) - 202

 Casimcea, Mircea Ioan - 306

 Cazacu, Matei (pref. ; ed.) - 374

 Călin, Răzvan - 158

 Călinescu, Matei - 307

 Călinescu, Matei (postf.) - 330

 Călinescu, Matei (pref.) - 326

 Căpăţână, Marcel - 121

 Cârneci, Radu (antolog. ; trad.) - 18

 Cerchez, Nicolae I. - 147

 Cerghit, Ioan - 148

 Cernescu, Trăilă - 76

 Cesereanu, Ruxandra - 101

 Cesereanu, Ruxandra (coord.) - 102

 Chardin, Pierre Teilhard de - 56

 Cheever, John - 241

 Chevereşan, Cristina - 236

 Chevereşan, Cristina (antolog. ; pref. ; note) - 332

 Chindriş, Ioan (pref.) - 371

 Chirilă, Silvia (trad.) - 137

 Chivu, Marius (pref.) - 317

 Ciobotea, Radu - 27

 Ciocian, Ioana (trad.) - 144

 Cioran, Emil (despre) - 347

 Ciorănescu, George (antolog.) - 374

 Cioroianu, Adrian - 308

 Ciudin, Elena - 176

 Cîrdei, Valentin (trad.) - 122

 Clogg, Richard - 368

 Codreanu, Baciu Tudor - 309

 Codrescu, Andrei - 310

 Coe, Jonathan - 242-243

 Cojocaru, Dragoş - 213-214

 Cojocaru, Dragoş (trad.) - 272-273

 Cojocaru, Ştefan - 142-143

 Cojocaru, Tatiana (ed.) - 375

 Coliban-Petre, Alexandra (note ; trad.) - 253

 Columbeanu, Mihnea (trad.) - 361

 Coman, Cristina - 77

 Conger, David - 9

 Constantinescu, Claudiu (trad.) - 281

 Constantinescu, Daniel (il.) - 201

 Constantinescu, Nicolae (trad.) - 285-286, 288-291

 Corescu, Andrei-Paul (trad.) - 45

 Cornea, Andrei (trad.) - 33

 Cosma, Viorel - 207

 Costaforu, Xenia - 78

 Cotea, Valeriu V. (pref.) - 147

 Cotora, Adrian (trad. ; tab. cronolog.) - 36

 Cox, Charles - 189

 Crăcană, Mihaela - 121

 Crăiuţu, Aurelian - 103

 Creţianu, Anton Horia (ed.) - 63

 Creţoiu, Gheorghe - 193

 Creţu, Ion (trad. ; note) - 294

 Crichton, Michael - 244-245

 Cristea, Darie (trad.) - 180

 Cristea, Mihaela (note ; bibliogr.) - 109

 Cristea, Ovidiu (ed.) - 375

 Crivăţ, Anca (trad.) - 33

 Croitoru, Iustina (trad. ; note) - 277

 Csávossy György - 197

 Cucinschi, Mira Maria - 229

 Cucu, Mihai (foto.) - 237

 Culianu, Ioan Petru - 57

 Cullmann, Oscar - 58

 Cunningham, Michael - 246

 Curelaru, Mihai - 79

 Cusin, Fraga (trad.) - 249

 Cuvinciuc, Elena - 215

 D

 Dafinoiu, Geta-Liuba (trad.) - 169

 Daniels, Aubrey C. - 185

 David, Daniel - 40-42, 162

 Davila, Lori - 186

 Dawson, Roger - 122

 Dăianu , Daniel - 112

 Dăianu, Daniel (coord.) - 113

 Dănăilă, Sorina - 227

 Dănăilă, Sorina (coord.) - 229

 Deák Eszter (ed. ; note) - 366

 Deary, Ian J. - 47

 Dede Géza (red.) - 178

 Diaconu, Marin (ed.) - 83-84

 Dickens, Charles - 369

 Dimisianu, Gabriel - 311

 Dimitriu, Dan-Andrei (trad.) - 8

 Dimitriu, Eugen (ed.) - 349

 Dinu, Mihai - 234

 Dîrdilă, Lucian-Dumitru (pref.) - 111

 Dobolán Katalin (trad.) - 235

 Dobrescu, Diana Andreea (trad.) - 125

 Dobrescu, Marius (trad. ; note ; postf.) - 356

 Dobrovolschi, Iulia (trad.) - 205

 Dogaru, Irina - 228

 Dogaru, Irina (trad. ; note) - 296

 Doiniţa, Rădulescu - 171

 Dorin, Mihai - 104

 Dorondel, Ştefan (ed.) - 71

 Dragnea, Gabriela (trad.) - 351

 Dragostin, Mioara - 50

 Draica, Constantin - 118

 Drucker, Peter F. - 80

 DuBois, Brenda - 144

 Ducan, Răzvan - 312

 Dufka, Jaroslav - 198

 Dulgheru, Petru (trad.) - 254

 Dumitrescu, Ilinca (pref.) - 208

 Dumitrescu, Sorin - 202

 Dumitru - Palcus, Constantin (note ; trad.) - 245

 Dumitru - Palcus, Constantin (trad. ; note) - 243

 Dună, Raluca (ed. ; postf.) - 326

 Dygert, Charles B. - 187

 E

 Eco, Umberto - 235

 Ecovoiu, Alexandru - 313

 Eduard, Bogdan - 59-60, 314

 Ekler Péter (red.) - 271

 Eliade, Mircea (despre) - 321

 Elin, Mihai (trad.) - 283-284

 Enăchescu, Constantin (pref.) - 47

 Enescu, George - 208

 Erdélyi Lujza (ed. ; note) - 366

 Eşanu, Andrei - 370

 Eşanu, Valentina - 370

 F

 Fallenbüchl Zoltán (red.) - 136

 Fási Katalin - 163

 Fasman, Jon - 247

 Fântâneru, Constantin - 315

 Fiandaca, Giovanni - 131

 Firan, Carmen - 316

 Firca, Clemansa Liliana - 209

 Florescu, Cătălin Dorian - 317

 Florescu, Vali (trad. ; note) - 248

 Foarţă, Şerban (trad. ; pref. ; note) - 278

 Fondane, Benjamin - 275

 Frimmová, Eva (colab.) - 22

 G

 Gálfalvy Ágnes (trad.) - 204

 Gavalda, Anna - 276-277

 Gavreliuc, Alin - 82

 George, Alexandru (pref.) - 326

 Georgescu, George I.M. - 164

 Gheo, Radu Pavel - 318

 Gheo, Radu Pavel (trad. ; note) - 255-256

 Gheorghe, Elisabeta (trad.) - 194

 Gherguţ, Alois - 150

 Ghibu, Mihai O. (ed. ; note ; pref.) - 151

 Ghibu, Onisifor - 151

 Godun, Cristina (trad.) - 99

 Golopenţia, Dan (trad.) - 114

 Goma, Paul - 132

 Gordon, Octavian (trad. ; note) - 54

 Gorgan, Gabriel - 55

 Gorzo, Iulia (trad. ; note) - 244

 Gramatopol, Mihai - 319-320

 Greceanu, Olga - 203

 Greenberg, Steven - 10

 Groza, Magda (ed.) - 236

 Gruder, Galia Maria - 155

 Guéguen, Nicolas - 43-44

 Guerréro, Margarita (colab.) - 295

 Guimón, José - 165-166

 Gulei, Marius (trad.) - 113

 Gusti, Dimitrie (despre) - 93, 95

 H

 Hála József (antolog. ; note) - 156

 Handoca, Mircea - 321

 Harnack, Adolf von - 61

 Hăulică, Cristina (trad. ; note) - 296

 Hedāyat, Sādegh - 359

 Henn, Peter - 199

 Herseni, Ioana (ed.) - 83-84

 Herseni, Traian - 83-84

 Hondru, Angela (note ; trad.) - 358

 Horea, Irina (trad.) - 250

 Horobeţ, Alexandra - 123

 Horvat, Săluc - 233

 Horváth László (coord.) - 179

 Hossu, Valer - 371

 Hostiuc, Ştefan - 322

 Hugo, Victor - 278

 Hulban, Horia - 217

 I

 Iancu, Victor - 233

 Ianoşi, Ion - 323

 Ilin, Dana Ligia (trad.) - 47

 Imreh Sándor - 139

 Ionel, Oana (ed. şt.) - 107

 Ionescu, Andrei (trad. ; note ; ed. ; pref.) - 296

 Ionescu, Claudia - 117

 Ionescu, Gelu - 324

 Ionescu, Şerban - 45, 167

 Iorga, Gheorghe (trad. ; pref. ; note) - 359

 Iosif, Ion-Mihail - 218

 Irimescu, Ana (postf. ; bibliogr.) - 36

 Irimia, Elena (trad.) - 14

 Ispirescu, Petre - 325

 Iucu, Romiţă B. - 152

 Iuga, Nora (trad.) - 267

 Iuga, Vasile de Sălişte (ed.) - 373

 Iustinian Chira - 59

 Ivan, Aurel (red.) - 173

 Ivănescu, Emil - 326

 Ivănescu, Mircea (trad.) - 240

 J

 Jacobs, Ruchard A. - 187

 Jacquet, Marie-Madeleine - 45

 Jansen, Julie - 116

 Johnston, Michael - 137

 Jřrgensen, Oskar (il.) - 266, 268, 270

 K

 Kadare, Ismail - 356

 Kälberer, Stefan - 175

 Kaschnitz, Marie Luise - 265

 Kästner, Erich - 266

 Kawollek, Wolfgang - 177

 Kinsella, Sophie - 248

 Knight, Peter - 124

 Komorová, Klára (colab.) - 22

 Kosić, Ivan (colab.) - 22

 Kovács László - 157

 Kundera, Milan - 357

 Kursmark, Louise - 186

 L

 Labrégčre, Roland - 188

 Lakatos Éva - 28

 Lavédrine, Anne - 168

 Lázár István Dávid (trad. ; ed.) - 271

 Legrand, Jean-André - 90

 Leoni, Giulio - 272-273

 Lewycka, Marina - 249

 Lieblich, Amia - 85

 Loria-Rivel, Gustavo-Adolfo - 215

 Loria-Rivel, Lia-Laura - 219

 Lothe, Claude - 45

 Lovász Petra (trad.) - 198

 Lovinescu, Eugen - 328

 Lucanu, Dorel (pref.) - 2

 Lupşa, Lucia (coord.) - 327

 Lupu, Nicolae - 119

 Lupu, Sherban (ed.) - 208

 Lupuleasa, Radu - 231

 Lustig, Lucreţia - 329

 M

 Maalouf, Amin - 279

 Magni, Michele (il.) - 24

 Mailer, Norman - 250-251

 Makin, Peter - 189

 Malmmose, Ulla (ed.) - 265, 268

 Manea, Livius (pref.) - 141

 Manea, Norman - 330

 Mann Jolán (trad.) - 22

 Manolescu, Ion - 331

 Manolescu, Nicolae - 332

 Marcelli, Daniel - 169

 Marcenac, Luc - 194

 Marcu, Carol - 170

 Marcu, Cornel - 333

 Marcu, Dragoş (ed. şt.) - 107

 Marcu, Luminiţa (pref.) - 318, 331

 Marga, Andrei - 35

 Martin, Mircea (pref. ; note) - 275

 Márton Dénes - 160

 Marton József - 62

 Mártonffy Marcell (colab.) - 235

 Maserati, Giuseppe (il.) - 24

 Mason, Antony - 204

 Matei, Ioan - 334

 Matthews, Gerald - 47

 Mátyás Flórián (despre) - 230

 Matzal, Andra (note ; trad.) - 261

 Mazzucato, Marco (il.) - 24

 Mazzucco, Melania G. - 274

 Mălaimare, Mihai - 335

 Mărginean, Maria-Paula (trad.) - 144

 Mărincean, Raluca (trad.) - 116

 Măruşteri, Marius - 11

 Medeleanu, Monica (trad. ; ed.) - 58, 66

 Melinescu, Gabriela - 336

 Melinescu, Gabriela (trad.) - 336

 Mesaroş, Claudiu (note ; postf.) - 31

 Micu, Dumitru - 337

 Miculescu, Simona-Mirela - 86

 Mihai, Cristian (trad.) - 12

 Mihai Neamţu, călugăr - 63

 Mihalache Marin - 372

 Mihăescu-Cîrsteanu, Sanda (trad. ; note ; pref.) - 203

 Mihăilescu, Dan C. - 338

 Mihăilescu, Georgiana (trad.) - 13

 Mihăilescu, Nicoleta (trad.) - 111

 Mihăilescu, Vintilă - 49, 339

 Miley, Karla Krogsrud - 144

 Milon, Alain - 194

 Mincu, Marin - 340-341

 Mirea, Doiniţa - 220

 Miroiu, Adrian - 105

 Miroiu, Mihaela - 342

 Miroiu, Mihaela (pref.) - 146

 Mititelu, Iuliana (trad.) - 116

 Mocan, Simona - 171

 Moise, Sorin (trad. ; note) - 239

 Moldovan, Rareş (trad. ; note) - 246

 Moldoveanu, Alina (trad.) - 127, 186

 Moldoveanu, Dragoş (coord.) - 224

 Monok István (red. ; pref.) - 22

 Monok István (red.) - 23

 Morariu, Leca (despre) - 349

 Moraru, Florin (trad.) - 15-16

 Mózes Júlia - 21

 Müller, Herta - 267

 Multhammer, Wilfried - 200

 Muntean, Ana (coord.) - 145

 Murdoch, Iris - 252

 Mureşanu, Camil (pref.) - 70

 Muscă, Vasile (coord.) - 33

 Musco, Enzo - 131

 Muşat, Radu - 221

 N

 Nagy Anikó (red.) - 1

 Nagy Attila - 87

 Nagy Attila (red.) - 81

 Nagy Zoltán - 157

 Nanu, Adina (postf.) - 203

 Năstuţă, Sebastian (trad.) - 72

 Neagoe, Cristian (trad.) - 259

 Neamţu, Mihail - 64

 Nemoianu, Virgil - 343

 Netea, Vasile (pref.) - 21

 Nicolau, Adrian (pref.) - 79

 Niculae, Claudiu - 140

 Niculică, Alis (red.) - 349

 Nistor, Dorin (trad.) - 113

 Nothomb, Amélie - 280-284

 O

 Odom, Wendell - 12

 Olac, Vasile (il.) - 304

 Olaru, Oana - 205

 O'Melia, Michael - 144

 Onofrei, Mihaela - 190

 Opre, Marius (postf.) - 107

 Opre, Marius (pref.) - 109

 Oprea, Luminiţa - 89

 Overland, Brian - 13

 P

 Palic, Teodor (trad. ; note) - 360

 Pană, Saşa - 344

 Pantea, Liliana - 30

 Papadat-Bengescu, Hortensia - 345

 Paraschiv, Vasile - 107

 Paraschivescu, Radu (trad.) - 242

 Parks, Steve - 125

 Pasti, Vladimir - 108

 Pászti László (red. ; note ; pref.) - 139

 Pavel, Dora - 346

 Păcurariu, Mircea - 65

 Păun, Oana (trad.) - 8

 Păunescu, Mihai - 25

 Păvăleanu, Vasile - 133

 Pânişoară, Georgeta - 191

 Pelea, Alina (trad.) - 113

 Peretti, André de - 90

 Pérez-Reverte, Arturo - 297-300

 Perry, Greg - 14

 Péterfi Rita (red.) - 81

 Petreu, Marta - 347

 Phillips, Arthur - 253

 Plihál Katalin (red.) - 365

 Pogue, David - 15

 Pop, Elena Hortenzia (trad.) - 144

 Pop, Ion (pref. ; note) - 344

 Pop, Ion (trad.) - 275

 Pop, Monica - 51

 Popa, Cristina - 214

 Popa, Cristina (trad.) - 185, 187, 189

 Popea, Nicolae - 68

 Popescu, Corina (trad.) - 57

 Popescu, Elena (trad.) - 33

 Popescu, Horia Florian (trad. ; note) - 251

 Popescu, Simona (ed. ; pref.) - 315

 Poptămaş, Dimitrie - 21

 Poptămaş, Dimitrie (postf.) - 21

 Pražák, Richard (antolog. ; pref.) - 366

 Preda, Marian - 26

 Preda, Sorin - 29, 91

 Prélaud, Pascal - 174

 Pricăjan, Mircea (note ; trad.) - 247

 Pricopie, Remus - 92

 Pricopie, Valentina - 93

 Puşcariu, Ioan de - 373

 R

 Raffai István (red.) - 106, 138

 Rădoi, Mireille - 153

 Rădulescu, Mugurel - 134

 Reinecker, Herbert - 268

 Rifkin, Jeremy - 114

 Robotin, Monica - 51

 Robotin, Monica (il.) - 51

 Rogojinaru, Adela - 94

 Rogojinaru, Adela (coord.) - 195

 Roman, Marius (trad.) - 43-44

 Rostás Zoltán - 95

 Rostás Zoltán (coord.) - 98

 Roşca, D. D. (despre) - 34

 Rushdie, Salman - 254

 Rusu, Liliana - 229

 Ruşti, Doina - 222

 Rutigliano, Tony - 126

 S

 Sagebiel, Juliane (coord.) - 145

 Saint-Michel, Serge-Henri - 194

 Sandu, Dumitru (pref.) - 96

 Sandu, Gabriela (trad.) - 90, 165-166, 188

 Satco, Emil (pref. ; note) - 349

 Sav, Sorina - 30

 Sav, Vasile (ed.) - 70

 Savin, Cornelia-Silvia - 172

 Savin, Vasile - 172

 Savin, Vasile (trad.) - 206

 Scarlat, Mircea - 348

 Scheele, Jonathan (pref.) - 112

 Scipione, Ileana (trad. ; note) - 295

 Scipione, Ileana (trad.) - 300

 Scotus, Duns - 36

 Scurtu, Georgiana-Margareta - 110

 Sebestyén Mihály (red.) - 149

 Séllei Nóra (trad.) - 264

 Semilian, Julian (trad.) - 316

 Senghor, Léopold Sédar - 18

 Senghor, Léopold Sédar (pref.) - 18

 Sharpe, Tom - 255-256

 Sibinescu, Monica (trad.) - 124

 Sierra, Kathy - 16

 Silvestru, Laura (trad.) - 205

 Silzer, Erwin - 223

 Simenon, Georges - 285-291

 Simuţ, Ion - 350

 Simuţ, Ion (antolog. ; pref.) - 328

 Sin, Gheorghe (pref.) - 147

 Sîrbu, Anca Gabriela (trad.) - 252

 Slavu, Ovidiu (trad.) - 10

 Smith, Alexander McCall - 257-258

 Smith, Benson - 126

 Sorescu, Marin - 351

 Sorkin, Adam J. (trad.) - 351

 Spineanu-Dobrotă, Sorin - 97

 Stănescu, Bogdan-Alexandru (postf.) - 340

 Stănescu, Dan Radu (trad.) - 293

 Stefanelli, Alessandra (red.) - 24

 Stemler Ágnes - 230

 Stoica, Laura (coord.) - 88

 Stoica, Sorin (coord.) - 98

 Stolnicu, Simona - 171

 Stone, Merlin - 127

 Svane, Mogens (il.) - 265

 Szabó András (red.) - 216

 Szabó K. Attila (ed.) - 149

 Szabó Róbert Csaba - 362

 Széchényi Ferenc (despre) - 365

 Szenci Molnár Albert (despre) - 216

 Szüle Dénes (trad.) - 175, 196, 199-200

 Ş

 Şaguna, Andrei (despre) - 68

 Şandru Mehedinţi, Tudora (trad. ; note) - 296

 Şendrea, Ligia (trad.) - 174

 Şerban, Alex. Leo - 212

 Şerban, Stelu (ed.) - 71

 Şiulea, Ciprian (trad. ; note) - 241

 Şora, Mihai (pref.) - 64

 Ştefan cel Mare (despre) - 370

 Ştefan, Cristina - 146

 Ştefănescu, Bogdan (trad.) - 351

 Ştefănescu, Dorin (trad.) - 56

 Ştefăniu, Alina-Antoanela - 231

 T

 Tál Gizella (red.) - 106, 138

 Tănasă, Ada (trad. ; note) - 280

 Tătaru-Cazaban, Bogdan (trad. ; note) - 54

 Târgu-Mureş - 21, 30, 38, 312, 327, 333, 362

 Teodor, Cristian - 158

 Tg.-Mureş - 62, 149, 156, 197

 Tinney, Stela (trad.) - 304

 Tintorescu, Dragoş (trad.) - 7

 Toader, Carmen (trad. ; note ; postf.) - 260

 Toader, Carmen (trad.) - 262-263

 Todea Alexandru (cardinal) - 70

 Toderaş, Nicolae - 117

 Tomescu, Vasile - 211

 Toole, John Kennedy - 259

 Toplean, Adela - 37

 Toplean, Adela (trad.) - 85

 Torják Orsolya (trad.) - 157

 Tóth Ferenc (trad.) - 22

 Tóth Gergely (red.) - 20

 Troc, Gabriel - 19

 Tudor-Anton, Eugenia (ed.) - 345

 Turcescu, Robert - 352

 Turda, Marius (pref.) - 53

 Tuval-Mashiach, Rivka - 85

 Ţ

 Ţiplea, Ferucio Laurenţiu - 159

 U

 Ungurean, Maria - 229

 Ungureanu, Gabriel (pref.) - 164

 Urian, Tudorel (pref.) - 313

 V

 Váczi Imréné (red.) - 178

 Vancea, Viola (ed.) - 208

 Vasilescu, Kiki (trad.) - 120, 183

 Vasiliu, Anca (postf.) - 54

 Vekerdy Tamás - 48

 Veress Károly - 38

 Vescan, Eugen - 367

 Vescan, Ioan (despre) - 367

 Vianu, Ion - 353

 Vianu, Lidia (trad.) - 351

 Vígh Éva (trad. ; postf.) - 271

 Vighi, Daniel - 354

 Villon, François - 292

 Vişan, Gabriela (ed.) - 237

 Vişinescu, Valentin - 367

 Vlăduţă, Bogdan (foto.) - 202

 Voia, Ioana (trad.) - 375

 Voicu, Bogdan (coord.) - 96

 Voicu, Mălina (coord.) - 96

 Voinea, Maria (ed. ; pref.) - 78

 Vona, Alexandru (pref.) - 326

 Vrabie, Mihaela - 135

 Vrânceanu, Radu (coord.) - 113

 Vucu, Simona (trad. ; note ; tab. cronolog.) - 31

 W

 Wagner, Richard - 269

 Waltari, Mika - 360

 Waltz, Kenneth N. - 111

 Weber-Rouget, Béatrice - 166

 Welsh, Irvine - 260-261

 Werremeier, Friedhelm - 270

 Weyergans, François - 293

 Whiteman, Marta C - 47

 Wilkinson, Nick - 7

 Wodehouse, Pelham Grenville - 262-263

 Woolf, Virginia - 264

 Wosińska, Wilhelmina - 99

 Y

 Yoshikawa, Eiji - 361

 Z

 Zádor Margit (trad.) - 357

 Zaharia-Filipaş, Elena (postf.) - 345

 Zamfir, Cătălin (coord.) - 88

 Zamfir, Mihai - 355

 Zarna, Maria (trad.) - 282

 Zămosteanu, Dana (trad.) - 39, 75, 168

 Zilber, Tamar - 85

 Zotta, Alexandru – 238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE TITLURI

 

10 reguli de purtare pentru fiecare : Ghid vesel de comportare pentru copii, părinţi,educatoare - 51

 14 abordări în psihopatologie - 167

 100 Romanian Recipes - 180

 100 rumänische Kochrezepte - 181

 111 verbe englezeşti şi locţiunile lor specifice - 217

 A

 Acid sulfuric - 280

 Agenţia de detective nr. 1 - 257

 Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon : Adattár - 136

 Alte glasuri, alte încăperi - 240

 Alternativa Wilt - 255

 Amintirile unui pedagog militant - 151

 Animalul inimii : Roman - 267

 Anotimpul tranziţiei : roman - 309

 Antropologie : Cinci introduceri - 49

 Anul negru. Concurs de frumuseţe masculină la Stâncile Blestemate - 356

 Arborele Gnozei : Mitologia gnostică de la creştinismul timpuriu la nihilismul modern - 57

 Archiepiscopul şi metropolitul Andreiu Baron de Şaguna [Cronicar] - 68

 Arghezi - 337

 Arta de a asculta Mozart - 206

 Arta de a-l asculta pe celălalt : Secretele unei cominicări reuşite - 75

 Artistul şi moartea : scrieri - 326

 Aspecte contemporane în asistenţa socială - 141

 Aş vrea să mă aştepte şi pe mine cineva - 276

 Atac la Java - 16

 Atelierul gustian : O abordare organizaţională - 95

 Automasajul, hidroterapia şi zooterapia : Terapii alternative - 161

 B

 Bádogosmunkák a házon - 200

 Balade şi alte poeme - 292

 Balade şi alte poezii - 278

 Banii - 239

 Basmele românilor [Dacia Educaţional] - 325

 Bél Mátyáskéziratai a pozsonyi evangélikus líceum könyvtárában (Katalogus) = Catalogus manuscriptorum Matthiae Bél, quae in bibliotheca Lycei Evangelici Posoniensis asservantur - 20

 Between East and West : Studies in Anthropologyand Social History = Entre l'est et l'ouest : Études d'histoire et d'anthropologie sociale - 71

 Biblia de neon - 259

 Biblioteca geografului - 247

 Biografia foamei - 281

 Biserica Ortodoxă Română : stat şi societate în anii '30 - 53

 Bolile alergice ale câinilor de rasă - 174

 Bonsai pentru interioare - 177

 Borászat - 197

 Bucuria matinală - 262

 Bufniţa oarbă - 359

 Bullet Park – 241

 

 C

 C++ : Ghid pentru începători - 13

 Calea, adevărul şi viaţa : Meditaţii religioase - 52

 Captivul : Roman - 346

 Cartea fiinţelor imaginare - 295

 Catilinarele - 282

 Catrafuse : Roman - 269

 Căpitanul Alatriste - 297

 Ce doresc clienţii noştri : Ghid pentru dezvoltarea afacerii - 120

 Ce vom fi în Uniune : Pariul modernizării României - 112

 Ceaiurile : 70 de plante pentru sănătatea şi frumuseţea ta - 168

 Cercetarea monografică a familiei : Contribuţie metodologică - 78

 Cercetarea narativă : citire, analiză şi interpretare - 85

 Cercul închis - 242

 Cetăţenie şi drepturi europene - 135

 Chip străin - 358

 Cocuţii din nisipuri - 306

 Comentarii la Porfir : Despre universalii împreună cu fragmentecorespondente din Porfir, Boethius şi Ioan din Salisbury - 31

 Cometa Hale-Bopp : Povestiri în +-1330 semne - 354

 Comportament organizaţional : Teorii, exerciţii şi studii de caz - 26

 Comunicarea prin gesturi şi atitudini : Cum să înveţi limbajul trupului - 39

 Comunism şi represiune în România : Istoria tematică a unui fratricid naţional - 102

 Concert din muzică de Bach; Drumul ascuns - 345

 Confesiunile unui critic - 328

 Contabilitate : Fundamentele şi noul cadru juridic - 193

 Contabilitatea societăţilor comerciale : actualizat octombrie 2006 - 192

 Convorbiri în amurg - 59

 CorelDRAW 12 - 7

 Corupţia şi formele sale : Bogăţie , putere şi democraţie - 137

 Cosmetica duşmanului - 283

 Covorul cu scorpioni : Douăsprezece fragmente memorialistice - 324

 Crimele luminii - 272

 Crimele mozaicului - 273

 Cuceriri disperate : poeme = Desperate conquests : poems - 316

 Cum îmi aleg un calculator ? - 6

 Cum să alegi întotdeauna persoana potrivită pentru fiecare job - 186

 Cum să faci faţă unui şef dificil - 115

 Curs de sociologie rurală - 83

 Cuvintele tăcerii - 329

 Cuza, prinţul Unirii - 372

 D

 Days and nights in Ovid's hourglass : Glimpses of an International Literary Festival - 237

 De ce vedem filme : Et in Arcadia Cinema - 212

 De institutione vivendi : Tanítás az életvezetés szabályairól : EmlékeztetőMagyarország felséges királynéjának - 271

 De la negritudine la civilizaţia universalului - 18

 De la relaţiile interpersonale la comunicarea socială : Psihologiasocială şi stadiile progresive ale articulării sinelui - 82

 Depresiile şi tentativele de suicid la adolescenţă - 169

 Derapaj : roman - 331

 Descoperă-ţi Punctele Forte în domeniul vânzărilor :Modul în care cei mai mari agenţi de vânzări din lume obţin succesul în carieră - 126

 Despre primul principiu - 36

 Deutschfür dich : Limba germană pentru tine : Ghid de conversaţie pentru turişti, studenţi, lucrători agricoli, lucrători în construcţii, chelneri,, lucrători în sectorul turistic - 219

 Deutsch-Rumänischer Sprachführer - 218

 DEX-ul şi sexul : Carte de joc - 318

 Diagnostic electrocardiografic - 170

 Dictionarium 1604 : Szenci Molnár Albert szótára : Az Országos Széchényi Könyvtár és a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos ülésszaka 2004. október 29. = Dictionarium 1604 : DasWörterbuch von Albert Molnár : Nationalbibliothek Széchényi und Károli Gáspár Universität der Ungarländischen Reformierten Kirche Wissenschaftliche Tagung, 29. Oktober 2004 - 216

 Dicţionar de neologisme - 220

 Dicţionar de ortograme [2006] - 233

 Dicţionar medical român-francez - 172

 Dicţionar teologic - ortodox (Recomandat elevilor din ciclul primar) - 55

 Didactica specialităţilor agricole - 147

 Dimineaţă pierdută : Roman - 301

 Dincolo de limite - 254

 Diplomaţie culturală : Prezenţe româneşti în Italia interbelică - 74

 Diritto penale : Parte speciale - 131

 Dr. Ioan Vescan 1877 - 1946: micromonografie 2006 - 367

 Drept procesual penal [Păvăleanu, Vasile] - 133

 Drumul scurt spre casă : Roman - 317

 E

 "E uşor a scrie versuri..." : Mic tratat de prozodie românească - 234

 Az egész Antarktisz kontinens : A látás, a hallás, az ízlelés, a hang, a tapintásés a szív elvesztése - 362

 Egiptologul - 253

 Elogiul moderaţiei - 103

 Enescu : relevanţa "secundarului" - 209

 Engleza pentru Marea Britanie - 231

 English for you : Ghid de conversaţie pentru : turişti,studenţi, lucrători în construcţii, chelneri, lucrători în sectorul turistic - 215

 Epoca lui Ştefan cel Mare : Oameni, destine şi fapte - 370

 Az erdélyi magyar tanító-és óvóképzés történetéből : Azerdélyi magyar tanító-és óvóképzés évszázadai Aradtól Zilahig (1777-2000) - 149

 Eseuri : Discuţii. Alte investigări. Nouă eseuri danteşti. Borges oral. Bibliotecapersonală - 296

 Europa în mişcare : Libera circulaţie a persoanelor în contextul extinderii UniuniiEuropene - 134

 Evaluarea politicilor publice : Un studiu de caz : reforma învăţământului superior dinRomânia - 153

 Evanghelia după Fiul - 250

 Az évezredindító hazai időszaki sajtó - 1

 Examenele DELF/DALF, nivelurile A şi B - 229

 F

 Fälle für den Kommissar : Aus "Fünf Fälle für den Kommisar" - 268

 Familia monoparentală : O abordare politică - 146

 A feladatra készülni kell : A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár - 81

 Felnőttek és gyerekek. Mit akarunk egymástól ? : Pszichológiai írások - 48

 Femei-pictori de altădată - 203

 Fiare vechi : Dileme cotidiene - 352

 Filosofia lui Habermas - 35

 Filosofia politică a lui Platon - 33

 Filosofie românească şi filosofie europeană la Facultateade Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj, în perioada 1919-1948 - 34

 Fotografia digitală - 10

 Fragmente contemporane - 311

 Frica - 244

 Frontiere etice ale capitalismului - 113

 Fundamentele algebrice ale informaticii - 159

 Fundamentele politicii - 105

 Fűtési módok házban, lakásban - 198

 G

 Gen şi putere : Partea leului în politica românească - 154

 George Enescu : un geniu al artei sunetelor - 211

 George Enescu : Un muzician român singular = An Outstanding Romanian Musician - 207

 George Enescu în perspectivă contemporană : Simpozionul Internaţional de Muzicologie "George Enescu" Bucureşti, 24-25 septembrie 2001; Simpozionul Internaţional de Muzicologie "GeorgeEnescu" Bucureşti, 12-14 septembrie 2003 - 210

 Gestionarea conflictelor în organizaţii : Tehnici de neutralizare a agresivităţii verbale - 183

 Ghetele fericirii : nuvele - 336

 Ghid de conversaţie român-spaniol - 213

 Ghid practic de vestimentaţie pentru profesionişti : agenţi de vânzări, manageri, oamenide afaceri - 50

 Ghidul complet al marketingului direct şi interactiv : Cum săselectaţi, să dobândiţi şi să păstraţi clienţii potriviţi - 127

 Gramatica Ortodoxiei : Tradiţia după modernitate - 64

 Gróf Széchényi Ferenc térképeinek és atlaszainak katalógusa = TheCatalogue of count Ferenc Széchényi's Maps and Atlases - 365

 Guía de conversación espańol-rumano = Ghid de conversaţie spaniol-român - 214

 Gustul eternităţii - 319

 Gyerekszobák, lakóterek bútorai - 196

 H

 Három adomány - 264

 Harta sferică - 298

 Háttal a jövőnek? : Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata - 87

 Hol vannak a katonák ? : Szemelvények a Don-kanyart megjártak vallomásaiból éskorabeli hadijelentésekből - 138

 Homosexualitatea : normal sau patologic - 97

 Hotelul - Economie şi management [2005] - 119

 Hungarians in Moldavia - 157

 Husarul - 299

 I

 Iconostasul roman de la Scala Coeli : câteva lămuriri privind concepţia, teologia şi iconografia catapetesmei bisericii Sfântul Ioan Casian din Roma : biografia unei sinteze stilistice - 202

 Integrarea în organizaţii : Paşi spre un management de succes - 191

 Interior - 315

 Intermezzo : Aurora - 340

 Internet : Ghid complet de utilizare - 8

 Introducere în AJAX - 4

 Introducere în terapiile de grup : Teorie, tehnici, programe - 165

 Istoria Angliei pentru copii - 369

 Istoria fascinantă a pietrelor preţioase - 155

 Istoria filosofiei româneşti [Profile Publishing] - 32

 Istoria poeziei româneşti [Ediţia a 2-a] - 348

 Istoria sociologiei româneşti : Sociologia academică - 84

 Iter in Indiam : Imagini şi miraje indiene în drumul culturii române spre Occident - 17

 Iustinian - 60

 Î

 Împreună - 277

 În numele sângelui nespurcat - 300

 Învăţături ale călugărului Mihai Neamţu : Ceaiuri deviaţă lungă. Cele 24 de cuvinte care nu trebuiesc rostite. Calea spre fericire - 63

 J

 Jeg - 260

 Jocuri de cuvinte : Antologie de versuri şi desene : Autori: Elevii clasei a III-a A, Gimnaziul de Stat "Avram Iancu" Târnăveni - 327

 Jurnalismul cultural şi de opinie - 91

 Justiţie şi afaceri interne [Tritonic] – 128

 

 

 

 K

 "Kalotaszeg vázolata " : Régi írások és képek Kalotaszegről - 156

 Kedvelt szobanövények : [Részletes útmutató lakásban tartható dísznövények ápolásához] - 178

 Kék vér, feketetinta : Arisztokrata könyvgyűjtemények 1500-1700 : Nemzetközi vándorkiállítás Zagreb, Bratislava, Martin, Budapest, Burg Forchtenstein 2005 ősz-2007 ősz - 22

 Kerékpárok javítása - 175

 A keresztény újkor : Egyháztörténeti tanulmány - 62

 Der kleine Grenzverkehr - 266

 A könyvtárak és a hatalom : Tanulmányok és dokumentumok - 23

 Korszerű padlóburkolatok - 199

 Kurzgeschichten - 265

 L

 Lacrimi de girafă - 258

 Lecturi parabolice din proza rusă postbelică - 238

 Legende istorice [Dacia] - 303

 Leon Africanul - 279

 Libera circulaţie a persoanelor, bunurilor, serviciilor şi capitalului - 121

 Liberty Bar - 285

 Limba franceză prin exerciţii de traducere - 227

 Limba italiană : Exerciţii de gramatică şi vocabular - 225

 Limba japoneză : simplu şi eficient - 226

 Limba noastră-i o comoară - 232

 Limba spaniolă : simplu şi eficient - 228

 Literatura română în postceauşism - 338

 Lupta mea pentru sindicate libere în România : Terorismul politic organizat de statulcomunist - 107

 Luptelemele. Un strigăt în pustiu vreme de un pătrar de veac : Memorii şi cereri pentru obţinerea libertăţii cultului greco-catoloc român adică a Bisericii Române Unite cu Roma - 70

 M

 Magyar sajtóbibliográfia 2001 = Bibliography of Hungarian Periodicals 2001 : A harmadik évezred első évének magyarországi periodikumai = Hungarian periodicals in the first year ofthe third millenium - 1

 Maigret în Arizona - 286

 Maigret şi omul dublu - 287

 Maigret şi prietenul din copilărie - 288

 Management financiar [Ed. C.H. Beck] - 190

 Management general şi strategic în educaţie : Ghid practic - 150

 Managementul carierei: Ghid practic - 116

 Managementul clasei de elevi : Aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de crizăeducaţională - 152

 Managementul culturii organizaţionale : Paşi spre succes - 187

 Managementul performanţei : Strategii de obţinere a rezultatelor maxime de la angajaţi - 185

 Managementul riscului în investiţiile internaţionale - 123

 Managementul viitorului - 80

 Managerul începător : Ghid de reuşită în noul post - 188

 Manual de tehnici şi metode în psihologia muncii şi organizaţională - 46

 Manualul tău de Windows XP Home Edition - 15

 Maramureşul şi Moldova : Interferenţe de statalitate - 371

 Marile oraşe ale lumii : Enciclopedie - 364

 Mecanismele de apărare : Teorie şi aspecte clinice [Ediţia 2007] - 45

 Mediul Divin - 56

 A megértés csodájáról : Hermeneutikai vizsgálódások II. - 38

 La mémoire des murs : l'esprit français dans l'architecture roumaine - 201

 Memoriile lui Maigret - 289

 Mesajul subliminal în comunicarea actuală - 222

 Metode apreciative în asistenţa socială : Ancheta, supervizarea şi managementul de caz - 142

 Metode de învăţământ - 148

 Metodologia cercetării clinice : Fundamente - 40

 Mezőbánd éghajlati monográfiája - 160

 Microsoft Windows XP în 24 de ore - 14

 Mircea Eliade : o biografie ilustrată - 321

 Moartea la Tomis : Jurnalul lui Ovidiu : Roman - 341

 Monografia centrată pe problemă : Sociologie aplicată - 363

 Morfologia dezastrului - 320

 Mulţumesc, Jeeves - 263

 Muzică de cameră I-VI - 208

 N

 Nehézsorsúak : Gulag-túlélők vallomásai - 106

 Nemurirea sufletului sau învierea morţilor ? : Mărturia Noului Testament - 58

 Nepreţuitele femei : Publicistică feministă - 342

 A nevetés és felejtés könyve - 357

 Notiţe despre întâmplările contemporane [2006] - 373

 Noul capitalism românesc - 108

 Nume proprii. Nume comune : Dicţionar de antonomază - 221

 Numele ei era Viaţă - 274

 Nyelvrokonság és nyelvtörténet : Mátyás Flórián nyelvtudományi munkássága - 230

 Nyitott mű : Forma és meghatározatlanság a kortárs poétikákban - 235

 O

 O nouă provocare : dezvoltarea socială - 88

 Oameni buni şi oameni de bine - 252

 Organizare şi câmpuri organizaţionale : O analiză instituţională - 25

 Originea Noului Testament – 61

 

 

 P

 Panopticon : Political Torture in the Twentieth Century : A study of Mentalities - 101

 The Past Perfect of Flight - 351

 Patimile după Piteşti [Dacia] - 132

 Patologia colului şi a corpului uterin - 171

 Păstorul lui Herma - 66

 Peştele şi crescătoriile de peşte - 179

 Picasso kora : A modern művészet születése - 204

 Pinacoteca - 205

 Pistis Sophia : Cărţile I-II - 67

 Piticii morţii - 243

 Planificarea afacerii : -Ghid de start- - 184

 Planul eficace de marketing : O metodă verificată pentru companiile de orice mărime - 124

 Plicul negru - 330

 Politica de dezvoltare regională - 117

 Politica de mediu - 158

 Postmodernismul în antropologia culturală - 19

 Povestea unui idiot spusă de el însuşi : sau conţinutul fericirii - 294

 Povestea vieţii : Interviul - 72

 Povestea viorii - 30

 Practica asistenţei sociale : Abordarea participativă - 144

 Practici în asistenţa socială : România şi Germania - 145

 Pragul şi neantul : Încercări de circumscriere a morţii - 37

 Prelucrări inconştiente de informaţie : Contaminarea psihologică în mass-media,practica clinică şi juridică - 41

 Prietena doamnei Maigret - 290

 Primii paşi în Linux - 11

 Primii paşi în reţele de calculatoare - 12

 Programare în C şi C++ pentru Linux - 2

 Programarea în C# - 9

 Programarea în PHP : Generarea de conţinut multimedia - 5

 Proiectarea unei noi afaceri săptămână cu săptămână : Cum să lansezi o afacere de succes - 125

 Proiectul de intervenţie în asistenţa socială : De la propunereade finanţare la proiectele individualizate de intervenţie - 143

 Psihologia consumatorului : Factorii care ne influenţează comportamentul de consum - 43

 Psihologia manipulării şi supunerii - 44

 Psihologia personalităţii : Trăsături, cauze, consecinţe - 47

 Psihologia vieţii sociale - 99

 Psihologie clinică şi psihoterapie : Fundamente - 42

 Publicaţiile periodice mureşene 1795-1972 : bibliografie = 1795-1972Maros megyei időszaki kiadványok bibliográfiája - 21

 R

 Răspîntia morţii - 291

 Războiul de independenţă al României : Documente diplomatice franceze (1877) - 374

 Reabilitarea ficţiunii - 350

 Reconstituiri necesare : Şedinţa din 27 iunie 1952 a Uniunii de Creaţie din România - 109

 Recunoaşterea internaţională a Şcolii Gusti - 93

 Relaţii publice din perspectivă internaţională - 86

 Relaţii publice şi publicitate : tendinţe şi provocări - 195

 Relaţiile internaţionale în contextulcelui de-al doilea război mondial: Studiu de caz: relaţiile României cu Franţa (octombrie 1938 - iunie 1940) - 110

 Relaţiile publice : evoluţie şi perspective - 92

 Relaţiile publice : fundamente interdisciplinare - 94

 Relaţiile publice şi mass-media [Coman, Cristian] - 77

 Relaţiile Publice şi noua societate - 73

 Reportaje de iubire în vreme de război - 314

 Reportajul interbelic românesc : Senzaţionalism, aventură şi extremism politic - 27

 Reprezentări sociale - 79

 Responsabilitatea socială corporatistă - de la teorie la practică- - 89

 Riasztó készülékek. Biztonsági berendezések házban, lakásban, autóban - 182

 România de la comunism la capitalism, 1989-2004 : Sistemul politic - 100

 România de la comunism la mineriade - 104

 Românii din Ungaria în 2004 - 334

 S

 S.O.S. Depresszió és pánikbetegség : Kérdések - válaszok az életért - 163

 Sabotaj din iubire - 284

 Sankt Petersburg : Romanul şi romanele unui oraş - 323

 Sara : Roman - 302

 Satul românesc pe drumul către Europa - 96

 Schimbarea în organizaţii ; Optimizarea comportamentului angajaţilor - 189

 Schimbarea organizaţiei militare : o perspectivă (neo) instituţionalistă - 140

 Scriitori români din nordul Bucovinei - 322

 Scriitorul în faţa Revoluţiei (articole politice din perioada 1927-1935) - 275

 Scrisori către Leca Morariu - 349

 Scurtă istorie a Bisericii Ortodoxe Române [2004] - 65

 Scurtă istorie a Greciei - 368

 Scurtă istorie a tractoarelor în limba ucraineană - 249

 Se înnoptează. Se lasă ceaţă : Roman - 355

 Secretele persuasiunii : Cum să vinzi orice oricui - 122

 Secretul împărăţiei : Cele unsprezece epistole ale lui Marcus MezentiusManilianus din primăvara anului 30 - 360

 Sensul vieţii [Breban, Nicolae] - 305

 Septuaginta - 69

 Servicii WEB : Concepte de bază şi implementări - 3

 Sfera - 245

 Sic transit gloria... : Cronica subiectivă a unui cincinal în trei ani şijumătate (mai 2001 - octombrie 2004) - 308

 Sigma : Roman - 313

 Sikersajtó a századfordulón : Sajtótörténeti megközelítések - 28

 Sistemul instituţional - 129

 Societate şi arhitectură : O perspectivă sociologică - 76

 Socio-hai-hui prin Arhipeleagul României - 339

 Sprachführer Deutsch-Rumänisch - 223

 Stephen, Stephen Greatest King - 304

 Stephen the Great Prince of Moldavia (1457-1504) : Historical Bibliografy - 375

 Strategii publicitare : De la studiul de marketing la alegerea diferitelor media - 194

 Străin prin Europa : Note de călătorie 1983-1992 - 343

 Supermenajera - 248

 Supraviersuirea : antologie - 312

 Széchényi Ferenc és Csehország : Levelestár - 366

 Ş

 Şansa [Mălaimare, Mihai] - 335

 Şerpi şi şopârle : Biologie, creştere şi patologie - 176

 T

 Taiko - 361

 Tehnici de comunicare - 90

 Tehnici de redactare în presa scrisă - 29

 Televizorul în "micul infern" - 98

 Teme franceze - 332

 Teoria politicii internaţionale - 111

 Terapii scurte de grup : Comportamente şi ilustrări clinice - 166

 Tezaurul toponimic al României. Moldova - 224

 Trainspotting - 261

 Tratamentul raţional al bolilor cardiovasculare majore - 164

 Tratat de epidemiologie a bolilor transmisibile - 173

 Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale - 162

 Tratate teologice - 54

 Treff mit Trimmel : Kriminalgeschichten - 270

 Trei zile cu mama - 293

 Turismul internaţional : Practici de elaborare şi distribuţie a produsului turistic - 118

 U

 Ultima persecuţie - 333

 Un fel de jurnal (1973 - 1981) - 307

 Un trecut deocheat sau "Schimbarea la faţă a României" - 347

 Un vis american - 251

 Uniunea Europeană : Politicile extinderii - 130

 V

 Vasiliu, foi volante : Roman - 353

 Viaţa romanţată a lui Dumnezeu - 344

 Visszaemlékezés az 1848-49. évi szabadságharcra Erdélyben [2003] - 139

 Visul european : Despre cum, pe tăcute, Europa va pune în umbră "visul american" - 114

 W

 Wakefield - 310

 Wilt e tare - 256

 Wounds and Deceptions : Decadent and Modernist Sensitivities on the Edge – 236

 

 Z

 LaZanichelli a cura di Edigeo [2007] : Grande enciclopedia di arti, scienze, tecniche, lettere, storia, filosofia, geografia, musica, diritto, economia, sport e spettacolo - 24

 Zile exemplare - 246

 

 

INDEX DE SUBIECTE

A

 ABÉLARD, PIRRE - 31

 ACOPERIŞURI - 200

 ACORDURI INTERNAŢIONALE - 134

 ACORDURI INTERNAŢIONALE(România) - 134

 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ - 136

 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ(funcţionari) - 136

 AFACERI - 50

 AFACERI INTERNE(Europa) - 128

 AFACERI(etică) - 188

 AFACERI(succes) - 120, 123, 125, 184, 187-188

 AFRICA(cultură) - 18

 AGRICULTURĂ - 147

 AJAX - 4

 AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL - 110, 138

 AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL(UNGARIA) - 138

 ALARME - 182

 ALEGERI - 105

 ALERGOLOGIE - 174

 ALGEBRĂ - 159

 AMENAJAREA LOCUINŢEI - 182, 199

 ANTROPOLOGIE - 19, 49

 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ - 19

 APARATE ELECTRONICE - 10

 APARATE FOTOGRAFICE - 10

 Apocrifă - 66

 ARBORI ORNAMENTALI - 177

 ARBORI PITICI - 177

 ARBORICULTURĂ - 177

 ARGHEZI, TUDOR - 337

 ARHITECTURĂ - 76, 201

 ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ - 202

 ARHITECTURĂ(România) - 201

 ARISTOCRAŢIE - 22

 ARMATĂ - 140

 ARMATĂ(sociologie) - 140

 ARTA CONVERSAŢIEI - 75

 ARTĂ MODERNĂ - 204

 ARTĂ PLASTICĂ - 204

 ASIGURARE(bunuri) - 182

 ASISTENŢĂ MATERIALĂ - 89

 ASISTENŢĂ SOCIALĂ - 141-146

 ASISTENŢĂ SOCIALĂ(familie) - 146

 ATAŞAŢI CULTURALI - 74

 ATITUDINI SOCIALE - 72, 85

 ATLASE - 365

 ATLASE GEOGRAFICE - 365

 B

 BAND - 160

 BĂNCI(România) - 112

 BÉL MÁTYÁS - 20

 BIBLIA - 69

 BIBLIA(interpretare) - 69

 BIBLIE - 69

 BIBLIE.VECHIUL TESTAMENT - 69

 BIBLIOGRAFIE - 1, 20-21

 BIBLIOGRAFIE(publicaţii periodice) - 21

 BIBLIOGRAFIE(reviste) - 21

 BIBLIOGRAFII(periodice-Judeţul Mureş) - 21

 BIBLIOGRAFII(periodice-Ungaria) - 1

 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ - 21

 BIBLIOTECI - 22-23

 BIBLIOTECI PARTICULARE - 22

 BIBLIOTECI(funcţia) - 23

 BIBLIOTECI(istoric) - 23

 BIBLIOTECI(Ungaria) - 23, 81

 BICICLETE - 175

 BICICLETE(reparaţii) - 175

 BIJUTERII - 155

 BIOGRAFIE(Blaga, Lucian) - 34

 BIOGRAFIE(Eliade, Mircea) - 321

 BIOGRAFIE(Gusti, Dimitrie) - 95

 BIOGRAFIE(Szenci Molnár Albert) - 216

 BIOGRAFIE(Vescan, Ioan) - 367

 BISERICA CREŞTINĂ(istorie) - 62

 BISERICA GRECO-CATOLICĂ(Transilvania) - 70

 BISERICA ORTODOXĂ - 53, 55

 BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ - 53, 65

 BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ(conducere) - 68

 BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ(Transilvania) - 68

 BISERICA ORTODOXĂ(istorie) - 65

 BISERICA ROMÂNĂ(istorie) - 68

 BISERICA UNITĂ(Transilvania) - 70

 BISERICI - 52

 BISERICI(artă) - 202

 BLAGA, LUCIAN - 34

 BOLI CARDIOVASCULARE - 164, 170

 BOLI DE INIMĂ - 164, 170

 BOLI DE INIMĂ(tratament) - 164, 170

 BOLI INFECŢIOASE - 173

 BOLI PSIHICE - 45

 BOLI TRANSMISIBILE - 173

 BOLILE APARATULUI CIRCULATOR - 164, 170

 BOLILE APARATULUI GENITAL - 171

 BOLILE SISTEMULUI CIRCULATOR - 164, 170

 BONSAI - 177

 BOTANICĂ APLICATĂ - 177

 BRICOLAJ - 196

 C

 C# - 9

 CALCULATOARE - 6

 CALCULATOARE(enciclopedie) - 6

 CALCULATOARE(ghid) - 6, 10

 CALCULATOARE(hardware) - 12

 CALCULATOARE(limbaje) - 2, 4-5, 9, 13, 16

 CALCULATOARE(multimedia) - 10

 CALCULATOARE(prelucrarea imaginilor) - 10

 CALCULATOARE(programare) - 4-5, 16

 CALCULATOARE(reţele) - 3, 8, 12

 CALCULATOARE(sisteme de operare) - 2, 11, 14-15

 CALCULATOARE(software) - 8

 CALCULATOARE(Web) - 8

 CALCULATOARE(Windows) - 8, 14

 CAPITAL - 121

 CAPITAL PRIVAT - 123, 125, 127, 184

 CAPITALISM - 100, 108, 113, 120, 124

 CARIERĂ PROFESIONALĂ - 116

 CARTE - 22

 CARTE DE BUCATE - 180-181

 CARTE DE COLORAT - 30

 CARTE PENTRU COPII - 30

 CARTE VECHE - 22

 CATALOAGE(biblioteci şcolare) - 20

 CATALOAGE(documente) - 20

 CATALOAGE(manuscrise) - 365

 CĂLATA - 156

 CÂINI - 174

 CEAI - 168

 CEANGĂI - 157

 CERCETARE CLINICĂ - 40

 CERCETARE PSIHOLOGICĂ - 40, 42

 CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ - 40

 CETĂŢENIE - 135

 CINEMA - 212

 CIORAN, EMIL - 347

 CIVILIZAŢIE - 80

 CIVILIZAŢIE AFRICANĂ - 18

 CLIMATOLOGIE - 160

 CLUTURA ORGANIZAŢIONALĂ - 187

 COMERCIANŢI - 120

 COMERŢ - 89, 122, 184

 COMERŢ INTERNAŢIONAL - 121

 COMERŢ(concurenţă) - 122

 COMERŢ(management) - 126

 COMERŢ(marketing) - 120, 122, 124, 126-127

 COMERŢ(psihologie) - 43, 122

 COMPORTAMENT - 44

 COMPORTAMENT DEVIANT - 97

 COMPORTAMENT SEXUAL - 97

 COMPORTAMENT SOCIAL - 97, 191

 COMPORTAMENT(copii) - 51

 COMPOZITORI(români) - 207-211

 COMPUTERE - 6, 9, 12-14, 16

 COMUNICARE - 73, 75, 82, 92, 94, 122, 183, 195, 222

 COMUNICARE ÎN MASĂ - 73, 89, 92, 94, 195, 222

 COMUNICARE NONVERBALĂ - 39

 COMUNICARE SOCIALĂ - 75, 82, 90, 183

 COMUNISM - 100, 102, 107

 COMUNISM(persecuţii politice) - 107

 COMUNISM(România) - 100, 102, 104, 107

 COMUNITĂŢI RURALE(sociologie) - 83, 96

 CONDUCERE - 26

 CONFLICTE DE MUNCĂ - 115

 CONSILIERE PSIHOLOGICĂ - 42

 CONSTRUCŢII - 198

 CONSUM(economie) - 43

 CONTABILITATE - 193

 CONTABILITATE COMERCIALĂ - 192

 CONTABILITATE(documente oficiale) - 193

 CONTABILITATE(firme) - 192

 CORELDRAW 12 - 7

 CORESPONDENŢĂ (Bél Mátyás) - 20

 CORESPONDENŢĂ (Széchényi Ferenc) - 366

 CORPORAŢII - 89

 CORUPŢIE - 137

 CREDINŢĂ - 52, 63

 CREDINŢĂ ŞI ŞTIINŢĂ - 52

 CREŞTEREA PEŞTILOR - 179

 CREŞTINISM - 62, 69

 CREŞTINISM(Biblia) - 69

 CREŞTINISM(istorie) - 62

 CRIME - 101

 CRISTOLOGIE - 52

 CRITICA TEXTELOR - 235

 CRITICĂ LITERARĂ - 234-236, 238, 311, 328, 348

 CRITICĂ LITERARĂ(Arghezi, Tudor) - 337

 CRITICĂ LITERARĂ(Blaga, Lucian) - 34

 CRITICĂ LITERARĂ(Eliade, Mircea) - 321

 CRITICĂ LITERARĂ(poezie) - 235, 348

 CRITICĂ LITERARĂ(scriitori) - 237

 CULTURĂ - 23

 CULTURĂ NEGRO-AFRICANĂ - 18

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE - 17

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(India) - 17

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(România) - 17

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Rromi, Ungaria) - 81

 CUNOAŞTERE - 52

 CUZA, ALEXANDRU IOAN - 372

 D

 DELF/DALF - 229

 DEMOCRAŢIE - 103, 105

 DEPORTARE - 106

 DEPRESIA - 163, 169

 DEŢINUŢI POLITICI - 106

 DEZVOLTARE SOCIALĂ - 88

 DIAGDOZĂ (organizaţii) - 46

 DIAGNOSTIC - 170, 173

 DIAGNOSTIC MEDICAL - 170, 173

 DICŢIONAR - 55, 216, 221

 DICŢIONAR AL LIMBII MAGHIARE - 216

 DICŢIONAR DE EXPRESII - 223

 DICŢIONAR DE NEOLOGISME - 220

 DICŢIONAR DE NUME COMUNE - 221

 DICŢIONAR DE NUME PROPRII - 221

 DICŢIONAR DE TOPONIMIE - 224

 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN - 223

 DICŢIONAR LINGVISTIC - 216

 DICŢIONAR MAGHIAR - 216

 DICŢIONAR MEDICAL - 172

 DICŢIONAR ROMÂN-FRANCEZ - 172

 DIDACTICĂ - 147

 DIPLOMAŢIE - 86

 DIPLOMAŢIE ROMÂNEASCĂ - 74

 DIVINITATE - 56

 DONAŢII - 89

 DREPT INTERNAŢIONAL - 130, 134

 DREPT PENAL - 131, 133

 DREPT PENAL(partea specială) - 131

 DREPT PROCESUAL PENAL - 133

 DREPTURILE OMULUI - 121, 135

 DUMNEZEU - 56

 DUMNEZEU(concept) - 56

 DUMNEZEU(filozofie) - 56

 E

 ECONOMIA TURISMULUI - 118-119

 ECONOMIE - 112-114, 119

 ECONOMIE CAPITALISTĂ - 113, 123

 ECONOMIE CASNICĂ - 180-181

 ECONOMIE DE PIAŢĂ - 113, 121, 123, 127

 ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ - 123

 ECONOMIE LIBERĂ - 124, 184

 ECONOMIE POLITICĂ - 80, 113-114

 ECONOMIE REGIONALĂ - 117

 ECONOMIE(capital) - 127, 184

 ECONOMIE(curente) - 113

 ECONOMIE(mediu) - 158

 ECONOMIE(planificare economică) - 184

 ECONOMIE(strategie) - 127

 ECONOMIE(teorii) - 127

 ECONOMIE(Uniunea Europeană) - 112, 117, 129, 158

 EDUCAŢIA ÎN FAMILIE - 48

 EDUCAŢIE - 87

 EDUCAŢIE FAMILIALĂ - 48

 EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ - 149

 EDUCAŢIE SOCIALĂ - 84

 EDUCAŢIE ŞCOLARĂ - 87, 149

 ELIADE, MIRCEA - 321

 ENCICLOPEDIE - 24

 ENCICLOPEDIE(generală) - 24

 ENCICLOPEDIE(geografie) - 364

 ENESCU, GEORGE - 207-211

 EPISTEMOLOGIE - 40, 49

 ESCATOLOGIE - 58

 ESTETICA ARTEI - 235

 ESTETICĂ LITERARĂ - 235

 ETICA MUNCII - 115, 188

 ETICĂ - 50

 ETICĂ PROFESIONALĂ - 50, 188

 ETICĂ SOCIALĂ - 113-114

 ETICĂ(vestimentaţie) - 50

 ETNOGRAFIE - 156

 ETNOGRAFIE MAGHIARĂ - 156

 ETNOGRAFIE MAGHIARĂ(România) - 156-157

 ETNOGRAFIE(ceangăi) - 157

 EUROPA - 114, 117, 128-130, 134-135, 158

 EUROPA DE SUD EST(mod de viaţă) - 71

 EUROPA(civilizaţie) - 71

 EUROPA(cultură) - 71

 EUROPA(economie) - 71, 114

 EVOLUŢIE ECONOMICĂ - 114

 EXAMENELE DELF/DALF - 229

 EXPOZIŢIE(carte) - 22

 EXPOZIŢII INTERNAŢIONALE - 22

 F

 FEMEI(pictori) - 203

 FEMINISM - 154, 342

 FEMINISM(România) - 154, 342

 FESTIVITĂŢI - 237

 FILM - 212

 FILM(cronicā) - 212

 FILOSOFIE - 31, 33, 35-36, 54, 103

 FILOSOFIE (ROMÂNIA) - 34

 FILOZOFIA CREDINŢEI - 54

 FILOZOFIA CREŞTINĂ - 54

 FILOZOFIA CULTURII - 18

 FILOZOFIA RELIGIEI - 36, 54

 FILOZOFIE - 34, 38

 FILOZOFIE GERMANĂ - 35

 FILOZOFIE GERMANĂ(Habermas, Jürgen) - 35

 FILOZOFIE POLITICĂ - 100, 103

 FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ - 32, 34

 FILOZOFIE(istorie) - 32

 FINANŢE INTERNAŢIONALE - 121

 FINANŢE PUBLICE(România) - 112

 FINANŢE(investiţii) - 123

 FINANŢE(teorii) - 123, 190

 FITOTERAPIE - 63, 168

 FOLCLOR MAGHIAR - 156

 FOLCLOR MAGHIAR(Transilvania) - 156

 FOTOGRAFIE DIGITALĂ - 10

 FOTOGRAFII ARTISTICE - 10, 157, 237

 FUNCŢIONARI - 136

 FUTUROLOGIE - 80

 G

 GEOGRAFIA LUMII - 364

 GEOGRAFIA ORAŞELOR - 364

 GEOGRAFIE(oraşe) - 364

 GHIBU, ONISIFOR - 151

 GHID DE CONVERSAŢIE - 213-214, 218

 GINECOLOGIE - 171

 GLOBALIZARE - 80, 114

 GNOSTICISM - 57

 GNOZĂ - 57

 GRAFICĂ PE CALCULATOR - 7

 GRAFICĂ(calculatoare) - 7

 GRAMATICĂ(limba română) - 233

 GRĂDINĂRIT(sfaturi) - 177

 GRECIA(istorie) - 368

 GRECO-CATOLICISM - 70

 GULAG - 106

 GUSTI, DIMITRIE - 93, 95

 GUVERNARE - 137

 H

 HABERMAS, JÜRGEN - 35

 HARDWARE - 12

 HĂRŢI - 365

 HELEŞTEE - 179

 HERMENEUTICA FENOMENOLOGICĂ - 64

 HERMENEUTICĂ - 222, 235

 HERMENEUTICĂ FILOZOFICĂ - 38, 235

 HIDROTERAPIE - 161

 HIPNOZĂ - 42

 HOBBY - 175, 196

 HOMOSEXUALITATE - 97

 HOTELURI - 118-119

 HRISTOS - 52

 I

 ICOANE - 202

 ICONOSTAS - 202

 INFLAŢIE - 112

 INFLUENŢA INFORMAŢIONALĂ - 41, 98

 INFLUENŢARE(manipulare) - 41, 43, 98

 INFORMATICĂ - 5-7, 12-13, 15, 159

 INFORMATICĂ(probleme) - 159

 INFORMATIZARE - 6

 INFORMAŢIE - 41

 INFRACŢIUNI PENALE - 131

 INTERNET - 3, 8

 INVESTIŢII - 123

 ISTORIA ANGLIEI - 369

 ISTORIA ARTEI - 204

 ISTORIA BISERICII - 65

 ISTORIA BISERICII CREŞTINE - 62

 ISTORIA CEHIEI - 366

 ISTORIA CIVILIZAŢIILOR(Africa) - 18

 ISTORIA CULTURII - 22

 ISTORIA CULTURII(Africa) - 18

 ISTORIA CULTURII(Europa) - 22, 216

 ISTORIA FILOZOFIEI - 32

 ISTORIA FILOZOFIEI ROMÂNEŞTI - 32

 ISTORIA GRECIEI - 368

 ISTORIA LIMBII MAGHIARE - 230

 ISTORIA LIMBILOR - 230

 ISTORIA MARAMURŞULUI - 371

 ISTORIA MOLDOVEI - 371

 ISTORIA MOLDOVEI(Ştefan cel Mare) - 370

 ISTORIA POPORULUI ROMÂN - 373

 ISTORIA PRESEI(Ungaria) - 28

 ISTORIA RELIGIEI - 57

 ISTORIA ROMÂNIEI - 102, 372, 374-375

 ISTORIA ROMÂNIEI(comunism) - 102

 ISTORIA ROMÂNIEI(Cuza Alexandru Ion) - 372

 ISTORIA ROMÂNIEI(documente) - 374

 ISTORIA ROMÂNIEI(Moldova) - 370

 ISTORIA ROMÂNIEI(poezii) - 303

 ISTORIA ROMÂNIEI(războiul de independenţă) - 374

 ISTORIA ROMÂNIEI(Ştefan cel Mare) - 370, 375

 ISTORIA TRANSILVANIEI - 139, 367, 373

 ISTORIA TRANSILVANIEI(români) - 373

 ISTORIA TRANSILVANIEI(Vescan, Ioan) - 367

 ISTORIA UNGARIEI - 366

 ISTORIE LITERARĂ - 348

 ISTORIE MILITARĂ - 138

 ISTORIE MILITARĂ(bătălii) - 138

 ISTORIE MILITARĂ(Ungaria) - 138

 ISTORIE UNIVERSALĂ(al doilea război mondial) - 110

 ITALIA(cultură) - 74

 Iustinian Chira, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului - 59-60

 Î

 ÎMBRĂCĂMINTE - 50

 ÎNCĂLZIRE(echipamente cu gaz) - 198

 ÎNCHISORI - 132

 ÎNCHISORI(amintiri) - 132

 ÎNCHISORI(pedepse) - 101

 ÎNVĂŢĂMÂNT - 151

 ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR - 153

 ÎNVĂŢĂMÂNT(formarea învăţătorilor) - 149

 ÎNVĂŢĂMÂNT(management) - 148, 150, 152

 ÎNVĂŢĂMÂNT(metode de predare) - 148

 ÎNVĂŢĂMÂNT(reforma) - 153

 ÎNVIERE - 58

 J

 JAVA - 16

 JURNALISM - 27, 91

 L

 LAGĂRE(deţinuţi politici) - 106

 LEGI DIVINE - 31

 LEGISLAŢIE COMERCIALĂ - 193

 LEGISLAŢIE ECONOMICĂ - 193

 LIMBA ENGLEZĂ - 215, 217, 231

 LIMBA ENGLEZĂ (conversaţie) - 215, 231

 LIMBA ENGLEZĂ (gramatică) - 217

 LIMBA ENGLEZĂ(dicţionar) - 217

 LIMBA ENGLEZĂ(ghid) - 215, 231

 LIMBA ENGLEZĂ(verbe) - 217

 LIMBA FRANCEZĂ - 227, 229

 LIMBA FRANCEZĂ(exerciţii) - 227, 229

 LIMBA FRANCEZĂ(gramatică) - 229

 LIMBA FRANCEZĂ(teste) - 229

 LIMBA FRANCEZĂ(traduceri) - 227

 LIMBA GERMANĂ - 219

 LIMBA GERMANĂ(dicţionar) - 223

 LIMBA GERMANĂ(ghid de conversaţie) - 218-219

 LIMBA ITALIANĂ - 225

 LIMBA ITALIANĂ(exerciţii) - 225

 LIMBA ITALIANĂ(gramatică) - 225

 LIMBA JAPONEZĂ(învăţarea) - 226

 LIMBA JAPONEZĂ(manual auxiliar) - 226

 LIMBA MAGHIARĂ - 230

 LIMBA MAGHIARĂ(istoria) - 230

 LIMBA ROMÂNĂ(dicţionar explicativ) - 220

 LIMBA ROMÂNĂ(gramatică) - 232

 LIMBA ROMÂNĂ(neologisme) - 220

 LIMBA SPANIOLĂ - 213-214, 228

 LIMBA SPANIOLĂ(ghid de conversaţie) - 213-214

 LIMBA SPANIOLĂ(manual) - 228

 LIMBAJ C - 9

 LIMBAJE DE PROGRAMARE - 2

 LIMBAJE DE PROGRAMARE(AJAX) - 4

 LIMBAJE DE PROGRAMARE(C) - 2, 4

 LIMBAJE DE PROGRAMARE(C#) - 9

 LIMBAJE DE PROGRAMARE(C++) - 2, 13

 LIMBAJE DE PROGRAMARE(Java) - 16

 LIMBAJE DE PROGRAMARE(PHP) - 5

 LIMBI STRĂINE - 213-215, 217-219, 225, 227-229, 231

 LINGVISTICĂ - 221, 233

 LINGVISTICĂ(dicţionar) - 221

 LINGVISTICĂ(ortograme) - 233

 LINUX - 2, 11

 LITERATURĂ - 234

 LITERATURĂ ALBANEZĂ(roman) - 356

 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic) - 244-245, 247, 253

 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman psihologic) - 239

 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) - 240-241, 246, 250-251, 259, 310

 LITERATURĂ CEHĂ(roman) - 357

 LITERATURĂ ELVEŢIANĂ(roman) - 317

 LITERATURĂ ENGLEZĂ - 254

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(eseuri) - 254

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman umoristic) - 249

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) - 242-243, 248, 252, 255-258, 260-264

 LITERATURĂ FINLANDEZĂ(roman) - 360

 LITERATURĂ FRANCEZĂ - 275

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(articole) - 275

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman) - 281, 284-291

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(poezii) - 278, 292

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman) - 276-277, 279-280, 282-283, 293

 LITERATURĂ GERMANĂ(Elveţia)(roman) - 317

 LITERATURĂ GERMANĂ(proză scurtă) - 265, 268, 270

 LITERATURĂ GERMANĂ(roman) - 266-267, 269

 LITERATURĂ GERMANĂ(România) - 267, 269

 LITERATURĂ INDIANĂ - 254

 LITERATURĂ IRANIANĂ(roman) - 359

 LITERATURĂ ITALIANĂ(roman) - 272-274

 LITERATURĂ ITALIANĂ(scrieri filozofice) - 271

 LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman) - 358, 361

 LITERATURĂ LIBANEZĂ(roman) - 279

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(proză scurtă) - 362

 LITERATURĂ PENTRU COPII - 306

 LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) - 306

 LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) - 306, 325

 LITERATURĂ ROMÂNĂ - 304, 314, 318, 322-323, 332, 334, 339, 342-344, 347, 350-352

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri) - 373

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie pentru copii) - 327

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie) - 326, 332

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole) - 308, 334

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(basme) - 304

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(biografii) - 341

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) - 234, 311, 321-322, 328, 337-338, 347-348, 350

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri) - 318, 320, 323, 332, 339

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(istorie literară) - 348

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie) - 343

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal) - 307, 324, 335, 340

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(legende) - 304

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii) - 132, 305, 319, 328

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele) - 336

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie) - 303, 348, 351

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) - 312, 316, 327

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri foarte scurte) - 354

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri) - 304, 306, 344

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti) - 306, 325

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză satirică) - 354

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică) - 318, 342, 352

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(reportaje) - 314

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) - 301-302, 309, 313, 315, 317, 329-331, 333, 341, 345-346, 353, 355

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrisori) - 349

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(SUA) - 310

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(Suedia) - 336

 LITERATURĂ RUSĂ(critică literară) - 238

 LITERATURĂ SPANIOLĂ((roman) - 294, 297-300

 LITERATURĂ SPANIOLĂ(Argentina)(eseuri) - 296

 LITERATURĂ SPANIOLĂ(Argentina)(proză scurtă) - 295

 LITERATURĂ(teorie) - 234

 LOCUINŢĂ - 182, 198-200

 LOCUINŢĂ(amenajarea) - 182, 199

 LOCUINŢE - 76

 M

 MAGHIARI - 157

 MAGHIARI(România) - 157

 MANAGEMENT - 89, 116, 119-120, 125, 183, 185, 187-189

 MANAGEMENT COMERCIAL - 184

 MANAGEMENT EDUCAŢIONAL - 150, 152

 MANAGEMENT FINANCIAR - 123, 190

 MANAGEMENT ŞCOLAR - 150, 152

 MANAGEMENT(ghid) - 150, 152, 184, 188

 MANAGEMENT(organizaţii) - 46, 191

 MANAGEMENT(relaţii sociale) - 183

 MANAGEMENT(teorie) - 185, 187-189

 MANAGEMENTUL CARIEREI - 116

 MANAGEMENTUL CONFLICTELOR - 183

 MANAGEMENTUL INOVĂRII - 185, 187, 189

 MANAGEMENTUL RESURSELOR - 118

 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - 116, 183, 185-187, 189

 MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII - 185, 187, 189

 MANAGER - 185, 187-189

 MANIPULARE(influenţare) - 41, 43-44

 MANUSCRISE - 22, 365

 MARAMUREŞ(istorie) - 371

 MARKETING - 120, 122, 124-125, 127

 MARKETING INTERNAŢIONAL - 123

 MASAJ - 161

 MASS-MEDIA - 29, 41, 73, 77, 91-92, 94, 98, 195, 222

 MATEMATICĂ(algebră) - 159

 MATERIALE BITUMINOASE - 199-200

 MATERIALE DE CONSTRUCŢII - 199-200

 MECANISME DE APĂRARE(psihologie) - 45

 MEDICINĂ - 45, 161-162, 164, 170-171, 173

 MEDICINĂ (igienă) - 168

 MEDICINĂ ALTERNATIVĂ - 63, 161, 168

 MEDICINĂ NATURISTĂ - 63, 168

 MEDICINĂ NATURISTĂ (tratamente) - 168

 MEDICINĂ VETERINARĂ(boli) - 174

 MEDICINĂ(dicţionar) - 172

 MEDICINĂ(psihiatrie) - 163

 MEDICINĂ(psihopatologie) - 45

 MEDICINĂ(psihoterapie) - 162

 MEDITAŢII(religie) - 52

 MEDIU - 158

 MEDIU ÎNCONJURĂTOR - 158

 METEOROLOGIE - 160

 METODE CERCETARE - 40

 METODE DE EDUCAŢIE - 148

 METODELE FILOSOFIEI - 38

 MIGRAŢIA POPOARELOR - 134

 MIGRAŢIA POPULAŢIEI - 134

 MINORITATEA MAGHIARĂ(România) - 157

 MINORITĂŢI NAŢIONALE(maghiari) - 157

 MINORITĂŢI NAŢIONALE(Moldova) - 157

 MITOLOGIE COMPARATĂ - 57

 MITROPOLIE(Şaguna, Andrei) - 68

 MOARTE - 37, 58

 MOBILĂ - 196

 MOBILĂ(proiectare şi construcţie) - 196

 MODĂ - 50

 MOLDOVA - 157, 224

 MOLDOVA(istorie) - 371

 MONOGRAFIE - 60, 363

 MONOGRAFIE(Band) - 160

 MORALA MUNCII - 50

 MORALA ŞI ECONIMIA - 113

 MORALĂ - 51

 MORALĂ(conduită) - 51

 MOZART, WOLFGANG AMADEUS - 206

 MUNCA(etica) - 191

 MUNCĂ - 116

 MUNCĂ(dreptul la) - 116

 MUNCĂ(relaţii) - 46, 116, 191

 MUREŞ - 21, 160

 MUREŞ (Personalităţi) - 367

 MUREŞ(edituri) - 38

 MUREŞ(tipografii) - 38

 MUZEE - 365

 MUZICĂ - 206

 MUZICĂ CLASICĂ - 206

 MUZICĂ INSTRUMENTALĂ - 207-211

 MUZICĂ PENTRU VIOARĂ - 208

 MUZICĂ(partitură) - 208

 MUZICIENI(români) - 207, 209-211

 N

 NEGRO-AFRICANI - 18

 NEVROZE - 163

 NOUL TESTAMENT - 58, 61

 NUVELE - 356

 O

 OPINIE PUBLICĂ - 91, 98

 OPINIE PUBLICĂ (formare) - 91

 ORAŞE - 364

 ORGANIZARE - 25, 191

 ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII - 25, 191

 ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI(România) - 149

 ORGANIZAREA MUNCII - 115, 191

 ORGANIZAŢII - 25-26, 46, 183, 185, 187, 189

 ORGANIZAŢII ADMINISTRATIVE - 25, 191

 ORGANIZAŢII CULTURALE - 74

 ORGANIZAŢII MILITARE - 140

 ORTOGRAFIE(limba română) - 233

 P

 PARLAMENT(România) - 100

 PARTIDE POLITICE(România) - 100

 PARTIDUL COMUNIST ROMÂN - 102, 109

 PATOLOGIA APARATULUI GENITAL - 171

 PATOLOGIE - 164, 171

 PATOLOGIE MEDICALĂ - 164, 170-171, 173

 PATOLOGIE SOCIALĂ - 97

 PEDAGOGIE(pedagogi) - 151

 PEDEAPSĂ(drept) - 101

 PENITENŢĂ - 101

 PERIODICE (bibliografie) - 1

 PERIODICE(Ungaria) - 1

 PERSECUŢII POLITICE - 106

 PERSONALITATE - 47

 PERSONALITĂŢI - 206

 PERSONALITĂŢI ISTORICE - 367

 PERSONALITĂŢI MUREŞENE - 367

 PERSONALITĂŢI PUBLICE(România) - 84

 PERSONALITĂŢI(filosofi) - 34

 PERSONALITĂŢI(muzicieni) - 206

 PESCUIT SPORTIV - 179

 PIAŢĂ DE CAPITAL - 121

 PICTORI - 203

 PICTURĂ - 203-204

 PICTURĂ ROMÂNEASCĂ - 205

 PICTURĂ(album) - 205

 PICTURĂ(România) - 205

 PIETRE PREŢIOASE - 155

 PIETRE PREŢIOASE(prelucrare) - 155

 PISCICULTURĂ - 179

 PLANIFICARE ECONOMICĂ - 89, 184

 PLANTE DE APARTAMENT - 178

 PLANTE MEDICINALE - 168

 PLANTE MEDICINALE(utilizare) - 168

 PLANTE ORNAMENTALE - 178

 PLATON - 33

 PODELE - 199

 POEZIE - 234-235

 POLITICA EDUCAŢIEI - 48

 POLITICĂ - 33, 102-103, 105, 107, 109, 111, 137

 POLITICĂ (teorii) - 80

 POLITICĂ ECLEZIASTICĂ(România) - 53

 POLITICĂ EXTERNĂ - 110

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ - 111

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(Europa) - 130

 POLITICĂ INTERNĂ(Europa) - 128, 135

 POLITICĂ INTERNĂ(România) - 100, 104, 367

 POLITICĂ MACROECONOMICĂ - 80

 POLITICĂ RELIGIOASĂ - 53

 POLITICĂ SOCIALĂ - 71

 POLITICĂ(elite) - 137

 POLITICĂ(partide) - 137

 POLITICĂ(România) - 102, 108

 POLITICĂ(stat) - 101

 POLITICĂ(teorie) - 105, 111

 POLITICIENI - 367

 POPORUL ROMÂN - 370

 PORFIR - 31

 POSTCOMUNISM - 108

 POSTMODERNISM - 19

 PRELUCRAREA IMAGINILOR - 10

 PRESĂ - 77

 PRESĂ MAGHIARĂ - 1, 28

 PRESĂ(România) - 29

 PRESĂ(Ungaria) - 1, 28

 PRIVATIZARE - 108

 PRIVATIZARE(România) - 108, 112

 PROBLEME SOCIALE ŞI CULTURALE - 71

 PROCESE SOCIALE - 99

 PROFESORI STRĂINI - 74

 PROFIT(impozitare) - 123

 PROGRAMARE(calculatoare) - 5, 16

 PROGRAMARE(limbaje) - 5, 9

 PROGRAME - 16

 PROGRES - 80

 PROTECŢIA CONSUMATORILOR - 43

 PSIHANALIZĂ - 41

 PSIHANALIZĂ APLICATĂ - 41

 PSIHIATRIE - 163

 PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI - 169

 PSIHOLOGIA COMERŢULUI - 43

 PSIHOLOGIA COMUNICĂRII - 115

 PSIHOLOGIA CONSUMULUI - 43, 122

 PSIHOLOGIA COPILULUI - 48

 PSIHOLOGIA LIDERULUI - 120

 PSIHOLOGIA MUNCII - 46, 115, 120, 191

 PSIHOLOGIA REACŢIILOR - 115

 PSIHOLOGIA SUCCESULUI - 116, 120, 185, 187-189

 PSIHOLOGIE - 39, 42, 44-47

 PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ - 39, 44

 PSIHOLOGIE INDIVIDUALĂ - 47

 PSIHOLOGIE PATOLOGICĂ - 45

 PSIHOLOGIE PEDAGOGICĂ - 48

 PSIHOLOGIE SOCIALĂ - 79, 82, 99

 PSIHOLOGIE(afaceri) - 120

 PSIHOLOGIE(aptitudine) - 39

 PSIHOLOGIE(caracter) - 39

 PSIHOLOGIE(mecanisme de apărare) - 45

 PSIHOLOGIE(succes) - 120

 PSIHOPATOLOGIE - 45, 165-167

 PSIHOTERAPIE - 42, 162

 PUBLICAŢII DIN JUDEŢUL MUREŞ(bibliografie) - 21

 PUBLICISTICĂ - 21, 342

 PUBLICITATE - 73, 92, 94, 126, 194-195

 PUŞCARIU, IOAN - 373

 PUTERE DE STAT - 23

 R

 RĂSPÂNDIREA CULTURII - 74

 RECLAMĂ(modalităţi) - 126

 REFORMĂ(România) - 153

 REFORME(învăţământ) - 153

 RELAŢII CONFLICTUALE - 191

 RELAŢII CU PUBLICUL - 77, 195

 RELAŢII DE MUNCĂ - 115, 186, 191

 RELAŢII DIPLOMATICE - 86

 RELAŢII INTERNAŢIONALE - 86, 111, 130

 RELAŢII INTERPERSONALE - 86

 RELAŢII INTERPERSONALE DE MUNCĂ - 115

 RELAŢII PUBLICE - 73, 86, 92, 94, 153, 194-195

 RELAŢII SOCIALE - 90, 153

 RELAŢII UMANE - 115

 RELIGIA CATOLICĂ - 70

 RELIGIA ROMÂNILOR - 70

 RELIGIE - 53, 57, 59-60, 64

 RELIGIE (scrieri gnostice) - 67

 RELIGIE CREŞTINĂ - 52-53, 69

 RELIGIE ORTODOXĂ - 53, 59-60, 64

 RELIGIE ORTODOXĂ(preoţi) - 60

 RELIGIE ŞI ŞTIINŢĂ - 52

 RELIGIE(apocrife liturgice) - 66

 REPREZENTANŢI ASIMILAŢI DIPLOMAŢILOR - 74

 REPTILE - 176

 RESURSE UMANE(management) - 183, 186

 REŢELE PRIN SATELIT - 8

 REŢELE(calculatoare) - 3, 8, 12

 REŢETE CULINARE - 180-181

 REVOLUŢIA DIN 1848/1849(Transilvania) - 139

 REVOLUŢIA DIN 1848/1849(Ungaria) - 139

 REVOLUŢIA DIN 1989(România) - 104

 ROMÂNIA(personalităţi) - 367

 ROMÂNIA(politică internă) - 367

 ROŞCA, D.D. - 34

 RROMI - 81

 RUGĂCIUNE - 63

 S

 S.U.A.(economie) - 114

 SCOLASTICĂ - 54

 SCRIERI GNOSTICE - 67

 SCRIITORI - 237

 SEMIOTICĂ - 222

 SERVICII - 118

 SIMPOZION INTERNAŢIONAL DE MUZICOLOGIE - 210

 SINDICATE - 107

 SISTEME CULTURALE - 18

 SISTEME DE ALARMĂ - 182

 SISTEME DE OPERARE(calculatoare) - 2, 11, 14-15

 SISTEME DE PROTECŢIE - 182

 SISTEME FILOZOFICE - 34

 SITUAŢIE ECONOMICĂ - 113-114

 SOCIALISM(istoria) - 71

 SOCIETĂŢI COMERCIALE - 192

 SOCIETĂŢI RURALE - 83

 SOCIOLOGIA COMUNICĂRII - 41, 72-73, 77, 85-86, 89-92, 94, 98, 195, 222

 SOCIOLOGIA COMUNITĂŢILOR - 71

 SOCIOLOGIA CONFLICTELOR - 115

 SOCIOLOGIA CULTURII - 71, 74, 76, 91, 363

 SOCIOLOGIA CUNOAŞTERII - 49, 72, 85

 SOCIOLOGIA DEZVOLTĂRII - 80, 88

 SOCIOLOGIA FAMILIEI - 78, 98

 SOCIOLOGIA MUNCII - 115, 191

 SOCIOLOGIA ORGANIZAŢIILOR - 26, 140

 SOCIOLOGIE - 79, 81-82, 87, 154, 363

 SOCIOLOGIE (relaţii sociale) - 82, 86, 99

 SOCIOLOGIE ECONOMICĂ - 43

 SOCIOLOGIE EDUCAŢIONALĂ - 87

 SOCIOLOGIE POLITICĂ - 80, 153

 SOCIOLOGIE ROMÂNEASCĂ - 84

 SOCIOLOGIE RURALĂ - 76, 83, 96

 SOCIOLOGIE URBANĂ - 76

 SOCIOLOGIE(curente) - 93, 95

 SOCIOLOGIE(femei) - 154

 SOCIOLOGIE(personalitate) - 84

 SOCIOLOGIE(procese sociale) - 80

 SOCIOLOGIE(publicitate) - 43

 SOCIOLOGIE(relaţii sociale) - 75, 86

 SOFTWARE - 7, 9-10, 14-16

 SPIRITUALITATE - 58

 STAT - 100-101

 STAT DE DREPT(România) - 100

 STRES - 46

 SUCCES - 50

 SUFLET - 37, 58

 SUICID - 169

 SZÉCHENYI FERENZ - 366

 SZENCZI MOLNÁR ALBERT - 216

 Ş

 ŞAGUNA, ANDREI - 68

 ŞCOLI SOCIOLOGICE - 93, 95

 ŞERPI - 176

 ŞTEFAN CEL MARE - 370

 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE - 20

 T

 TÂRGU-MUREŞ(bibliografii) - 21

 TEHNICĂ - 10

 TEHNICI DE REDACTARE(texte) - 29

 TELECOMUNICAŢII - 8

 TELEVIZIUNE - 98

 TEOLOGIE - 54-55, 69

 TEOLOGIE ASCETICĂ - 63

 TEOLOGIE(filosofie) - 54

 TEORIA ARTEI - 235

 TEORIA COMPLEXELOR CULTURALE - 18

 TEORIA CUNOAŞTERII - 49

 TEORIA LITERATURII - 235

 TEORIE LITERARĂ - 234

 TERAPEUTICĂ - 165-166

 TERAPIE - 165-166

 TERAPIE DE GRUP - 165-166

 TERAPIE NATURISTĂ - 161

 TERORISM - 107

 TEZAUR ROMÂN - 224

 TIPURI DE PERSONALITATE - 47

 TOPONIMIE - 224

 TOTALITARISM - 101

 TRATAMENTE(medicină naturistă) - 168

 TRATAMENTE(medicină) - 161, 164

 TRATAMENTE(plante) - 63, 168

 TURISM - 119

 TURISM INTERNAŢIONAL - 118

 Ţ

 ŢIGANI (Ungaria) - 81

 U

 UNIUNEA EUROPEANĂ - 96, 112, 117, 121, 128-130, 134-135, 158

 UNIUNEA SOVIETICĂ(istorie) - 106

 UNIUNI ECONOMICE - 121

 V

 VÂNZARE - 122, 126

 VECHIUL TESTAMENT - 69

 Vescan, Ioan - 367

 VESTIMENTAŢIE - 50

 VIAŢA VIITOARE - 58

 VIAŢĂ DE FAMILIE - 78

 VIAŢĂ PUBLICĂ - 153

 VIAŢĂ SOCIALĂ - 99, 153

 VINIFICAŢIE - 197

 VINURI - 197

 VITICULTURĂ - 197

 VIŢĂ DE VIE - 197

 VIZE DE INTRARE - 134

 VIZE DE ŞEDERE - 134

 W

 WEB - 3, 8

 WINDOWS XP - 14-15

 Z

 ZIARISTICĂ - 27

 ZOOLOGIE(câini) - 174

 ZOOLOGIE(reptile) - 176

 ZOOLOGIE(şerpi) - 176

 ZOOTERAPIE - 161

 

 

INDEX DE EDITURI

A

 ALL BECK - 118-119, 123, 193

 ALLFA - 126

 ASAB - 80

 Aschehoug - 265-266, 268, 270

 Atrium Verlag - 266

 B

 Balassi Kiadó - 28

 Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu" - 205

 Biblioteca Judeţeană Mureş - 21

 BIC All - 7, 9-10, 124-125, 127, 184, 186

 C

 C.H. Beck - 190, 192

 Cartea de buzunar - 6

 Casa Cărţii de Ştiinţă - 306

 Claassen Verlag GmgH. - 265

 Corint - 8, 12-13

 Cronicar - 68

 CSER - 175, 182, 196, 198-200

 D

 Dacia - 52, 63, 70, 132, 172, 238, 303, 321, 329, 369

 Dacia Educaţional - 325

 E

 Editura Academiei Române - 224

 Editura Casa Cărţii de Ştiinţă - 34, 367

 Editura Dacia - 51, 55, 59-60, 65, 206, 233, 314, 344, 372

 Editura Instititului Cultural Român - 101, 104, 110, 201, 236, 275, 322-323, 332, 334, 343, 347, 350, 374

 Editura Nico - 30, 312, 327, 333

 Editura Societăţii Culturale Pro Maramureş "Dragoş Vodă" - 371, 373

 Ernst Klett International - 270

 Európa Könyvkiadó - 235, 264, 357

 F

 Fundaţia Culturală "Leca Morariu"-Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera" - 349

 G

 Gondolat kiadó - 20, 23, 81, 87, 139, 230, 366

 H

 Herald - 56, 58, 61, 66-67

 I

 Institutul Cultural Român - 18, 71, 74, 151, 202-203, 207-211, 234, 278, 292, 311, 316, 326, 328, 337, 345, 370

 K

 Kindler Verlag GmbH. - 268

 L

 Lumina Lex - 133

 M

 M.A.S.T. - 174, 176-177, 179

 Mentor - 38, 62, 149, 156, 160, 197, 362

 Muzeul Naţional "George Enescu" - 208

 N

 Niculescu - 14

 O

 Oak Tree Books=Tölgyfa Könyvek - 157

 O'Reilly - 16

 Orientul Latin - 320

 Országos Széchényi Könyvtár - 20, 22-23, 28, 81, 87, 136, 139, 216, 230, 366

 Országos Széchényi Könyvtár = Biblioteca Nazionale Széchényi - 271

 Országos Széchényi Könyvtár = National Széchényi Library - 1

 Országos Széchényi Könyvtár= National Széchényi Library - 365

 Osiris - 216, 365

 Osiris Kiadó - 136

 P

 Pannon-Literatúra Kft. - 178

 Pastel - 232

 Polirom - 2-5, 11, 17, 19, 25-27, 29, 31, 33, 35-37, 39-40, 42-47, 49-50, 53-54, 57, 64, 69, 72, 75, 77, 79, 82, 85-86, 88, 90-91, 96, 102-103, 105, 107-109, 111-116, 120, 122, 137, 141-148, 150, 152, 154, 159, 161-162, 164-171, 173, 183, 185, 187-189, 191, 194, 212-215, 217-219, 221, 225-229, 231, 239-263, 267, 269, 272-274, 276-277, 279-291, 293-302, 305, 307-308, 310, 313, 315, 317-318, 324, 330-331, 335-336, 338-342, 346, 352-356, 358-361, 368

 Profile Publishing - 32

 Puedlo Kiadó - 163

 R

 Renaissance - 83-84, 99

 Romanian Cultural Institute Publishing House - 237, 304, 351, 375

 S

 Saxum - 48

 Steaua Nordului - 220

 Szalay Könyvkiadó - 204

 T

 "Teleormanul liber" - 348

 Teora - 15

 Teora USA - 16

 Transilvania Expres - 309, 319

 Tritonic - 41, 73, 76, 78, 89, 92-95, 97-98, 100, 117, 121, 128-130, 134-135, 140, 153, 155, 158, 180-181, 195, 222-223, 363-364

 U

 Új Horizont - 106, 138

 Z

 Zanichelli Editore - 24, 131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

 

0 – GENERALITĂŢI   …………………………………………………

1

004 – Calculatoare  ………………………………………………………

1

008 – Civilizaţie. Cultură. Progres  ……………………………………...

5

01 – Bibliografie. Cataloage  …………………………………………….

6

02 – Biblioteconomie  …………………………………………………...

7

030 – Lucrări de referinţă. Enciclopedii. Dicţionare  ……………………

8

06 – Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee  ……………….

8

070 – Ziare. Presă  ……………………………………………………….

9

087.5 – Publicaţii pentru copii  …………………………………………..

10

 

 

1 – FILOSOFIE  ………………………………………………………..

10

159.9 – Psihologie  ………………………………………………………

13

16 – Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii  ……………………….

16

17 – Morală. Etică  ………………………………………………………

16

 

 

2 – RELIGIE. TEOLOGIE  …………………………………………...

17

 

 

3 – ŞTIINŢE SOCIALE  ……………………………………………….

23

316 – Sociologie  ………………………………………………………...

23

32 – Politică  ……………………………………………………………..

31

33 – Economie. Ştiinţe economice  ……………………………………...

35

331 – Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii  ……………………..

36

332 – Economie regională. Economie teritorială  ……………………….

37

338 – Situaţie economică. Politică economică  ………………………….

37

339 – Comerţ.. Economie mondială  …………………………………….

38

34 – Drept  ……………………………………………………………….

41

35.0/354 – Administraţie publică  ……………………………………….

43

355/359 – Artă militară. Forţe militare  ………………………………….

44

36 – Muncă socială. Ajutor social. Asigurări  …………………………...

45

37 – Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber  ………………………..

47

39 – Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă  ……………………...

49

 

 

5 – MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII  ……………………..

50

50 – Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului  ……..

50

51 – Matematică  ………………………………………………………...

51

55 – Geologie şi ştiinţe înrudite  …………………………………………

51

 

 

6 – ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ  ………………..

52

61 – Medicină  …………………………………………………………...

52

619 – Medicină veterinară  ………………………………………………

55

629 – Tehnica mijloacelor de transport  …………………………………

56

63 – Agricultură. Silvicultură  …………………………………………...

56

64 – Economie casnică. Îngrijirea casei  ………………………………...

57

65 – Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii  ………

58

657 – Contabilitate  ……………………………………………………...

61

659 – Publicitate. Relaţii cu publicul  …………………………………...

61

66/68 – Industrie  ………………………………………………………...

62

69 – Lucrări de construcţii. Materiale de construcţii  ……………………

62

 

 

7 – ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII SPORT  ……………….

63

72 – Arhitectură  …………………………………………………………

63

73/76 – Arte plastice  …………………………………………………….

64

78 – Muzică  ……………………………………………………………..

65

79 – Divertisment. Spectacole. Teatru. Sport  …………………………...

67

 

 

8 – LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ  …………………

68

80/81 – Lingvistică şi limbi  ……………………………………………..

68

811 – Limbi individuale  ………………………………………………...

71

811.135.1 – Limba română  ……………………………………………..

73

82 – Literatură  …………………………………………………………..

73

82.09 – Critică literară  …………………………………………………..

74

821.111 – Literatură engleză şi de limbă engleză  ………………………

75

821.112.2 – Literatură germană  …………………………………………

81

821.124 – Literatură latină  ……………………………………………...

83

821.131.1 – Literatură italiană  ………………………………………….

84

821.133.1 – Literatură franceză  …………………………………………

84

821.134.2/.3 – Literatură spaniolă şi portugheză  ……………………….

89

821.135.1 – Literatură română  ………………………………………….

91

821.16 – Literaturi slave  ………………………………………………...

105

821.17/.9 – Alte literaturi  ……………………………………………….

106

821.511.141 – Literatură maghiară  ……………………………………..

107

 

 

9 – GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE  ………………………….

107

908 – Monografii zonale  ………………………………………………..

107

91 – Geografie  ………………………………………………………….

108

929 – Biografii. Genealogii. Heraldică  ………………………………….

109

94(100) – Istorie universală  ……………………………………………..

109

94(498) – Istoria Românie  ………………………………………………

110

 

 

INDEX DE NUME  ……………………………………………………..

113

INDEX DE TITLURI  …………………………………………………..

131

INDEX DE SUBIECTE  ………………………………………………...

144

INDEX DE EDITURI  …………………………………………………..

167