0  GENERALITĂŢI

 

1. PINCOCK, STEPHEN. Coduri : O istorie a comunicării secrete / Stephen Pincock şi Mark Frary ; [Traducere din limba engleză Bogdan Nicolae Marchidanu]. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2007

176 p. : il.în parte color, graf.

Anexă p. 168-171

Glosar p. 172

Indice p. 173-175

ISBN 978-973-717-178-8

003.29(100)                                                           003.26(100)

003.62(100)                                                           003.2:929

1. SISTEME DE SCRIERE                  2. SCRIERE SECRETĂ

3. CODURI ŞI CRIPTOGRAFII                         4. ISTORIA COMUNICĂRII

III 28933 ; 003/P66

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

2. ALLEN, JUDY. Enciclopedia fenomenelor neexplicate / Judy Allen ; Traducere din limba engleză Carmen Racovitză. -   Bucureşti : RAO, 2007

144 p. : il. color - (Enciclopedia RAO).

Lista fenomenelor p. 136-137

Glosar p. 138-139

Indice p. 140-143

Credite fotografice p. 144 mistere vechi

ISBN 978-973-717-156-6

159.961(100)(031)                                001.94(100)(031)

133(031)                                                082.1 Enciclopedia RAO

1. CUNOAŞTERE MITICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ

2. FENOMENE NEELUCIDATE

001/A42

 

3. BRYSON, BILL. Despre toate, pe scurt : De la Big Bang la ADN-scurtă istorie / Bill Bryson ; Traducere din limba engleză de Elena Neculcea. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

624 p. : il.

Titl. orig. : The Ilustrated Short History of Nearly Everything

Note p.596-608

Bibliografie p.609-611

Lista ilustraţii p.612-616

ISBN 978-973-449-3

001:030

1. ENCICLOPEDIE

III 28998 ; 001/B85

 

4. FRANKENSTEIN, NORBERT VON. Comori pierdute şi regăsite / Norbert von Frankenstein ; Ilustraţii de Manfred Güther, Peter Klaucke şi Dieter Müller ; Traducere din limba germană de Mihai Moroiu. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2002

48 p. : il. color - (Ce şi cum).

ISBN 973-8175-55-0

001.94(031.053.2)                                 671.1(031.053.2)

739.1(031.053.2)                                                   082.1 Ce şi cum

1. COMORI PIERDUTE                                     2. COMORI(descoperiri)

001/F87

 

5. LAURENZA, DOMENICO. Maşinăriile lui Leonardo : Secrete şi invenţii în codexurile da Vinci / Domenico Laurenza, Mario Taddei, Edoardo Zanon ; Traducere din limba italiană Andrei Niculescu. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2006

240 p. : il. color

Bibliografie p. 238-239

ISBN 973-717-082-2. - ISBN 978-973-717-082-8

001.894(450) Leonardo da Vinci                       929 Leonardo da Vinci

62:001.894(450) Leonardo da Vinci

1. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE                         2. INVENŢII

IV 6547 ; 001/L46L

 

6. Prima mea carte de întrebări / Traducere din limba franceză Adriana Bădescu. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2004

160 p. : il. color - (Enciclopedia pentru prichindei. Larousse).

Indice p. 158-159

Cartea conţine peste 300 de întrebări şi răspunsuri

ISBN 973-7932-45-5

030:001                  001:030                  008:030                  030:008

082.1 Enciclopedia pentru prichindei

1. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE                                    2. CULTURĂ GENERALĂ

001/P92

004  Calculatoare

 

7. ANGHEL, TRAIAN. Programare Web pentru liceu / Traian Anghel. -   Iaşi : Polirom, 2008

408 p. : tab., il.

Bibliografie p. 403-407

ISBN 978-973-46-0964-2

004.42                                                                   004.738.5

III 28989 ; 004/A58

 

8. BĂDUŢ, MIRCEA. Sisteme geoinformatice GIS pentru electroenergetică / Mircea Băduţ. -   Iaşi : Polirom, 2008

248 p. : tab., il., h., sch. - (Profesional practic).

Bibliografie p. 229-231

Anexe p. 235-247

ISBN 978-973-46-1025-9

004.65 GIS:621.311                                              621.311:004.65 GIS

082.1 Profesional practic

1. SISTEME GEOINFORMATICE(GIS)

III 28982 ; 004/B16

 

9. DABNER, DAVID. Design grafic : Principiile şi practica designului grafic / David Dabner ; [Traducere din limba engleză Toma Ritner]. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2005

192 p. : il. color

Glosar p. 184-186

Bibliografie p. 187

Indice p. 188-191

ISBN 973-717-042-3

004.92/.93(075.4)                                  7.05:62(075.4)

III 28934 ; 004/D11

 

10. ONEA, EMIL. Grafică şi HTML pentru elevi : clasele VIII-XII / Emil Onea, Dan Cristea. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. -   Piteşti : Paralela 45, 2007

156 p. , VIII : il., tab. - (Micul informatician).

Anexe HTML p.149-154

ISBN 978-973-47-0030-1

004.43 HTML (075.3)                                          004.92(075.3)

082.1 Micul informatician

III 28931 ; 004/O-55

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

11. FRIEDELL, EGON. Az ókori kultúra története : Egon Friedell / [Fordította Vidor Aliz]. -   Budapest : N-Press Kiadó, 2003

Vol.

Vol.1 : A világtörténet regéje, Egyiptom titka - 249 p. - Note p. 231-245. - ISBN 963-212-665-3

930.85(100)                  008(100)                  930.85(32)                    008(32)

1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(antică)

II 87367 ; 008/F90

 

12. Lumea, astăzi / Cu 534 de ilustraţii color ; [Traducere din limba engleză Adrian Deliu]. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2007

384 p. : il. color

Carte concepută şi editată de agenţia de presă Reuters

Indice p. 382-384

ISBN 978-973-717-167-2

008(100)"20"                                        030:008(100)"20"

008(100)"20":030                 77.044(100)"20"                   94(100)"20"(031)

1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(enciclopedie)

III 28961 ; 008/L91

 

 

 

 

01   Bibliografie. Cataloage

 

13. Repertoriul lucrărilor elaborate de bibliotecile din România / Coordonare generală prof. univ. dr. Mircea Regneală ; Lucrare întocmită de drd. Constanţa Dumitrăşconiu ; Indexuri realizate de Olimpiu Naicu [A.B.I.R.]. -   Bucureşti : Editura Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ-România, 2006

vol.

Carte apărută sub egida FABR - Federaţia Asociaţiilor de Bibliotecari din România

ISBN 973-85962-5-4. - ISBN 978-973-85962-5-2

Vol. 1 : Lucrări elaborate de biblioteci publice [A.B.I.R.] - XX, 434 p. - Carte apărută sub egida FABR - Federaţia Asociaţiilor de Bibliotecari din România. - Indexuri p. 357-432. - ISBN 973-85962. - ISBN 978-973-85962-4-5

015:027.5                               027.5:015                               015(498)

III 28921 ; 01/R46

02   Biblioteconomie

 

14. DEÉ NAGY ANIKÓ. Gondolatok a marosvásárhelyi Teleki Tékából : Tanulmányok, előadások, cikkek / Deé Nagy Anikó. -   Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2007

432 p. - (Bibliotheca Transsylvanica).

Note la sfârşitul capitolelor

ISBN 978-973-665-190-8

082.1 Bibliotheca Transsylvanica          027.52 Teleki-Bolyai(498 Târgu-Mureş)

1. BIBLIOTECA TELEKI - BOLYAI

II 87461 ; 02/D27

 

15. MARCU, ANGELA. Noi tendinţe în serviciile de referinţe din biblioteci : Sinteză documentară / Angela Marcu [A.B.I.R.]. -   Bucureşti : Editura Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ-România, 2006

78 p. - (Biblioteca ABIR).

Bibliografie p. 73-76

Note de subsol

ISBN 973-85962-3-8. - ISBN 978-973-85962-3-8

027.081                  024.5                      082.1 Biblioteca ABIR

II 87375 ; 02/M34

 

16. MCILWAINE, I. C.. Clasificarea Zecimală Universală : Ghid de utilizare / I. C. McIlwaine ; Traducere de Victoria Frâncu [A.B.I.R.]. -   Bucureşti : Editura Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ-România, 2006

IX, 288 p. : tab. - (Biblioteca ABIR).

Note de subsol

Glosar p. 261-267

Bibliografie p. 269-274

Appendix p. 275-279

ISBN 973-85962-2-X

025.45UDC(036)(083.131)                   082.1 Biblioteca ABIR

III 28922 ; 02/M12

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

17. ALLEN, JOHN L.,JR.. Opus Dei : O privire obiectivă asupra miturilor şi adevărurilor celei mai controversate forţe din Biserica Catolică / John L. Allen, jr. ; Traducere de Ana-Veronica Mircea şi Dan Costinaş. -   Bucureşti : RAO, 2007

448 p.

Note de subsol

Indice p. 439-443

ISBN 978-973-103-155-2

061.236                                  282:271.024                           271.024:282

1. ORGANIZAŢII RELIGIOASE

4. ORGANIZAŢII SECRETE(Opus Dei)

III 28936 ; 06/A42

 

18. BOUCHER, JULES. Simbolurile francmasoneriei sau arta regală adusă la lumină şi restituită după regulile tradiţiei esoterice / Jules Boucher ; Ilustrată cu 125 de figuri şi XI planşe de Luy¨s Rabuf ; Traducere din limba franceză Cristina Săvoiu. -   Bucureşti : RAO, 2006

384 p. : fig., il., tab.

Cuvânt înainte p. 7-8

Anexă p. 315-320

Note p. 321-364

Indice de autori citaţi şi opere p. 365-373

ISBN 973-103-003-4. - ISBN 978-973-103-003-6

061.236.5/.6(100)                  061.236.5:164.02

164.02:061.236.5

1. ORGANIZAŢII ESOTERICE

2. ORGANIZAŢII SECRETE(francmasoni)

III 28940 ; 06/B74

 

19. MACNULTY, KIRK W.. Francmasoneria : Simboluri, secrete, semnificaţie / W. Kirk MacNulty ; Conţine 386 de ilustraţii, din care 327 color ; [Traducere din limba engleză Liana Stan]. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2006

320 p. : il. în parte color

Bibliografie p. 311-312

Lista ilustraţiilor p. 313-317

Indice p. 318-320

ISBN 973-717-078-4. - ISBN 978-973-717-078-1

061.236.6(100)                                      133

1. ORGANIZAŢII ESOTERICE

2. ORGANIZAŢII SECRETE(francmasoni)

III 28957 ; 06/M12

 

20. Societăţile secrete / Coordonator Jean-François Signier ; În colaborare cu Renaud Thomazo ; Traducere din limba franceză Ruxandra Michaela Vidraşcu, Vasile Savin. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2006

240 p. : il. parţial color - (Larousse).

Prefaţă p. 5

Bibliografie p. 236

Indice p. 237-239

ISBN 973-717-068-7. - ISBN 978-973-717-068-2

061.236(100)                                                         082.1 Larousse

1. ORGANIZAŢII ESOTERICE

2. ORGANIZAŢII SECRETE

IV 6546 ; 06/S65

21. TAGUIEFF, PIERRE-ANDRÉ. Iluminaţii : Esoterism, teoria conspiraţiei, extremism / Pierre-André Taguieff ; Traducere din limba franceză Cristina Săvoiu. -   Bucureşti : RAO, 2007

544 p. - (RAO Class).

Note la sfârşitul fiecărui capitol

Anexe p. 361-462

Bibliografie p. 463-535

ISBN 978-973-103-190-3

061.236.6(433) Iluminaţi                                     133.2(433)

082.1 RAO Class

1. ORGANIZAŢII ESOTERICE

2. ORGANIZAŢII SECRETE(iluminaţi)

III 28941 ; 06/T13

070   Ziaristică. Presă

 

22. LĂCUSTĂ, IOAN. Cenzura veghează : 1937-1939 / Ioan Lăcustă. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

456 p. : il.

Note de subsol

Repere cronologice p.45-53

Note p.300-413

Microalbum p.417-452

ISBN 978-973-669-267-3

351.751.5:316.774          316.774:351.751.5                            351.751.5:070

070:351.751.5                                 351.751.5(498)"1937-1939"

1. CENZURĂ                                2. DREPTUL LA INFORMARE

II 87648 ; 070/L13

 

 

 

 

 

 

 

1   FILOSOFIE

 

23. ADĂMUŢ, ANTON. Cum visează filozofii / Anton Adămuţ. -   [Bucureşti] : All, [2008]

405 p. : tab.

Note la sfârşit de capitol

ISBN 978-973-571-763-6

14(100)

1. FILOZOFIE(eseuri)

II 87660 ; 1/A19

 

24. BOBOC, ALEXANDRU. Formă şi valoare în orizonturile filosofiei culturii / Alexandru Boboc. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2005

176 p.

Note de subsol

ISBN 973-7651-00-6

130.2                                                                     124.5

1. FILOZOFIA CULTURII                 2. AXIOLOGIE

II 87421 ; 1/B60

 

25. FERRY, LUC. Învaţă să trăieşti : Tratat de filozofie pentru tânăra generaţie / Luc Ferry ; Traducere din limba engleză de Cristina Bîzu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

288 p. - (Familia la Curtea Veche).

Bibliografie p. 283

Note de subsol

ISBN 978-973-669-459-2

14(100)(091)                                         082.1 Familia la Curtea Veche

1. ISTORIA FILOZOFIEI                   2. SISTEME FILOZOFICE

II 87603 ; 1/F42

 

26. IDEL, MOSHE. Ascensiuni la cer în mistica evreiască : Stîlpi, linii, scări / Mosche Idel ; Traducere din limba engleză de Maria-Magdalena Anghelescu. -   Iaşi : Polirom, 2008

415 p. - (Biblioteca Ioan Petru Culianu).

Note la sfârşitul capitolelor

Index p. 395-407

ISBN 978-973-46-0874-4

141.331.5                               296.1                    082.1 Biblioteca Ioan Petru Culianu

1. MISTICISM FILOZOFIC                              2. FILOZOFIE IUDAICĂ

II 87553 ; 1/I-34

 

27. KANT, IMMANUEL. Observaţii asupra sentimentului de frumos şi sublim. Note la Observaţii asupra sentimentului de frumos şi sublim. / Immanuel Kant ; Traducere, Studii introductive, Studii asupra traducerii, Note, Bibliografie, Index de concepte germano-român, Index de termeni de Rodica Croitoru. -   [Bucureşti] : All, [2008]

304 p. - (Kant Opere).

Note p. 233-268

Bibliografie selectivă p. 269-271

Index de concepte german-român p. 273-279

Index concepte p. 281-297

ISBN 978-973-571-805-3

111.85                    14(430) Kant, Immanuel                     082.1 Kant Opere

1. SENTIMENTE. EMOŢII(filozofie)

II 87661 ; 1/K20

 

28. KING, PETER J.. O sută de filozofi : Viaţa şi opera celor mai mari gânditori ai lumii / Peter J. King ; Traducere din limba engleză Liana Stan. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2006

192 p. : il. parţial color

Pe copertă Ghid prin lumea celor mai mari gânditori

Bibliografie p. 184-185

Glosar p. 186-187

Indice p. 188-191

ISBN 973-717-074-1. - ISBN 978-973-717-074-3

929(100):101.9                      101.9:929(100)                      14(100)

1. CURENTE FILOZOFICE                               2. SISTEME FILOZOFICE

III 28932 ; 1/K44

 

29. MORAN, ELIZABETH. Feng Shui / Elizabeth Moran, Maestrul Joseph Yu, Maestrul Val Biktashev ; Traducere din limba engleză de Andreea-Resemarie Lutic. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

312 p. : il., fig., tab. - (The complete idiot's guide).

Titl. orig. : The complete idiot's guide to Feng Shui

Anexe p.351-371

ISBN 978-973-669-489-9

133(510)                                                133.52

398.34(510):118                                                    159.922.26

299.51:643/645                                                     643/645:299.51

082.1 The complete idiot's guide

1. FENG SHUI

2. INFLUENŢA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

III 29024 ;133/M89

 

30. ONFRAY, MICHEL. O contraistorie a filosofiei / Michel Onfray ; Traducere de Mihai Ungurean. -   Iaşi : Polirom, 2008

vol.

ISBN 978-973-46-0883-6

Vol.1 : Înţelepciunile antice - 352 p. - Bibliografie p. 303-314. - ISBN 978-973-46-0883-6

14(100)

1. FILOZOFIE ANTICĂ

III 28980 ; 1/O-55

 

31. OXBROW, MARK. Rosslyn şi Graalul / Mark Oxbrow, Ian Robertson ; Traducere din limba engleză şi note Alina Mihailovici. -   Bucureşti : RAO, 2008

288 p. : [16] p. il. color - (Biblioteca RAO).

Note de subsol

Anexe p. 197-270

Bibliografie p. 271-278

Indice p. 279-282

ISBN 978-973-103-171-2

133                                         061.236.6                                               246.6

291.37                                    398.22(411)                                           398.4(411)

726.54:28(411)Capela Rosslyn                                          082.1 Biblioteca RAO

1. OCULTISM                                                     2. CAPELA ROSSLYN

3. SIMBOLURI MASONICE                             4. SIMBOLURI RELIGIOASE

II 87528 ; 133/O-97

 

 

32. PLATON. Banchetul şi alte dialoguri / Platon ; Traducere de Şt. Bezdechi şi c. Papacostea ; Prefaţă de Ion Acsan universale. -   Bucureşti : Mondero, 2008

XXXIV, 237 p. - (Biblioteca ideală Mondero. Capodopere ale literaturii).

Note de subsol

ISBN 978-973-9349-85-7

14(38) Platon                        821.14'02-83=135.1                              141.131

082.1 Biblioteca ideală Mondero. Capodopere ale literaturii universale

1. FILOZOFIE GREACĂ                                    2. PLATONISM

II 87934 ; 1/P70

 

33. ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. Despre Contractul Social sau Principiile Dreptului Politic / Jean Jacques Rousseau ; Traducere şi studiu introductiv N. Daşcovici ; Ediţie îngrijită, postfaţă şi note Alexandra Bârna universale. - Ediţie îngrijită. -   Bucureşti : Mondero, 2007

158 p. - (Biblioteca ideală Mondero. Capodopere ale literaturii).

Note de subsol

Note explicative p. 145-148

Postfaţ p. 149-155

Notiţă biografică p.17-20

ISBN 978-973-9349-83-3

821.133.1-4=135.1        321.01                    14(44) Rousseau, Jean Jacques

082.1 Biblioteca ideală Mondero. Capodopere ale literaturii universale

1. TEORIA STATULUI(puterea de stat)                        2. FILOZOFIA PUTERII

II 87395 ; 1/R85

 

34. ŞTEFĂNESCU, MARIN. Filosofia românească / Marin Ştefănescu ; Studiu introductiv, îngrijire de ediţie şi note de Constantin Schifirneţ. -   Bucureşti : Historia, 2008

468 p. - (Ethnos).

Note de subsol

Supliment bibliografic p. 438-455

Note p. 456-466

ISBN 978-973-1781-02-0

14(498)                                                           082.1 Ethnos

1. MISTICISM FILOZOFIC                        4. SISTEME FILOZOFICE(România)

II 87451 ; 1/S82

159.9   Psihologie

 

35. ARGOV, SHERRY. De ce bărbaţii se însoară cu scorpii : Un ghid pentru femeile care vor să cucerească inima unui bărbat / Sherry Argon ; Traducere din limba engleză de Alina Gabriela Rudeanu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

248 p.

Titl. orig. : Why Men Marry Bitches: A Woman's Guide to Winning Her Man's Heart

Note de subsol

ISBN 978-973-669-565-0

159.922.1                               17.021.2                          177.6

1. PSIHOLOGIA FEMEII                                             2. PSIHOLOGIA SEXELOR

II 87613 ; 159.9/A76

 

36. CARNEGIE, DALE. Lasă grijile, începe să trăieşti / Dale Carnegie ; Traducere de Adriana Ciorbaru. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

334 p. - (Seria Dale Carnegie).

Titl. orig. : How to Stop Worryind and Start Living

Prefaţă : Cum a fost scrisă această carte şi de ce p.7-11

ISBN 978-973-669-322-9

159.923.2                               159.947.3                               082.1 Seria Dale Carnegie

1. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII                                     2. AUTOCUNOAŞTERE

III 29015 ; 159.9/C25

 

37. CHANDLER, STEVE. 100 de căi spre automotivare : Schimbă-ţi definitiv viaţa / Steve Chandler ; Traducere din limba engleză de Adrian Moşoianu. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

312 p. - (Cărţi cheie).

Titl. orig. : 100 Ways to Motivate Yourself : Change Your Life Forever

Postfaţă p. 301-303

ISBN 978-973-669-452-3

159.947.5                               159.923.2                               082.1 Cărţi cheie

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 87602 ; 159.9/C38

38. CHAPMAN, GARY. Cele cinci limbaje ale scuzelor : cum să vă îmbunătăţiţi relaţiile / Gary Chapman & Jennifer Thomas. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

320 p. - (Familia la Curtea Veche).

Titl. orig. : The Five Languages of Apology: How to Experience Healing in All Your Relationships

Note de subsol

ISBN 978-973-669-534-6

159.922                                                                 316.773:17

17:316.773                                                            082.1 Familia la Curtea Veche

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

2. RELAŢII INTERPERSONALE

II 87636 ; 159.9/C39

 

39. CSERNUS IMRE. A nő / Dr. Csernus Imre ; Szerkesztette : Dobos Lídia és Rados Richárd ; [illusztráció] : Nádor Péter. -   Budapest : Jaffa Kiadó, 2008

246 p.; 17.5 cm : [11] il. color

ISBN 978-963-9604-38-4

159.922.1:396                        396                         177.6                      173.1

1. PSIHOLOGIA FEMEII

II 87354 ; 159.9/C92

 

40. CSIKSZENTMIHALYI MIHALY. Starea de flux : Psihologia experienţei supreme / Mihaly Csikszentmihályi ; Traducere de Monica Tudora. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

219 p. : diagr., tab., graf. - (Cărţi cheie).

Note de subsol şi p. 191-204

Bibliografie p. 205-216

ISBN 978-973-669-343-4

159.923.2                               159.947/.95                            082.1 Cărţi cheie

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

2. PROCESE PSIHICE SUPERIOARE

II 87596 ; 159.9/C92

 

41. FABER, ADELE. Cum să-i asculţi pe adolescenţi şi cum să te faci ascultat / Adele Faber, Elaine Mazlish ; Traducere din limba engleză de Antoaneta Olteanu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

220 p. : fig. - (Familia la Curtea Veche).

Indice p. 211-215

Titl. orig. : How to Talk So Teens Will Listen & Listen So Teens Will Talk

ISBN 978-973-669-419-6

159.922.8                               159.922.7                       082.1 Familia la Curtea Veche

1. PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI

II 87600 ; 159.9/F11

 

42. FECTEAU, DANIELLE. Telepatia : Comunicarea supremă / Danielle Fecteau ; Traducere din limba franceză de Elena-Daniela Ciufu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

192 p. - (Biblioterapia).

Note de subsol

Titl. orog. : Thélépathie: l'ultime communicotion

ISBN 978-973-669-478-3

291.32                                    159.961.6                               082.1 Biblioterapia

1. PARAPSIHOLOGIE(percepţii extrazenzoriale)

II 87639 ; 159.9/F29

 

43. GELB, MICHAEL J.. Descoperă-ţi geniul / Michael J. Gelb ; Traducere din limba engleză de Adriana Ciorbaru. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

384 p. - (Cărţi cheie).

Note de subsol

ISBN 978-973-669-561-2

159.924                                  159.923.2                               082.1 Cărţi cheie

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 87586 ; 159.9/G29

 

44. GELLATLY, ANGUS. Cîte ceva despre minte şi creier / Angus Gellatly şi Oscar Zarate ; Traducere de Sabina Dorneanu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2004

176 p. : il. - (Cîte ceva despre).

Indice p. 174-175

ISBN 973-669-058-X

612.82                                    159.9                      082.1 Cîte ceva despre

II 87629 ; 159.9/G29

 

45. GILBERT, DANIEL. În căutarea fericirii / Daniel Gilbert ; Traducere din limba engleză de Mihaiela Vacariu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

336 p. : fig. - (Biblioterapia).

Note de subsol

Titl. orig. : Stumbling On Happiness

Cuvânt înainte p.13-18

Postfaţă p.327-332

ISBN 978-973-669-477-6

159.942.52                             159.923.2                               082.1 Biblioterapia

1. PSIHOLOGIA EMOŢIILOR

2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 87630 ; 159.9/G57

 

46. GOLEMAN, DANIEL. Inteligenţa socială : Noua ştiinţă a relaţiilor umane / Daniel Goleman ; Traducere din limba engleză de Ileana Achim. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

464 p.

Titl. orig. : Social Intelligence : The New Science of Human Relationships

Anexe p.365-381

Note p.385-461

ISBN 978-973-669-377-9

159.9.019.4

1. PSIHOLOGIA SOCIALĂ

III 29004 ; 159.9/G67

 

47. GOLEMAN, DANIEL. Inteligenţa emoţională / Daniel Goleman ; Traducere din limba engleză de Irina-Margareta Nistor. - Ediţia a 3-a. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

432 p.

Titl. orig. : Emotional Intelligence

Cu o Introducere aniversară la zece ani de la apariţia primei ediţii în limba engleză p.7-18

Anexe p.361-384

Note p.385-421

ISBN 978-973-669-520-9

159.942                                                  159.923.2

1. PSIHOLOGIA EMOŢIILOR

III 29005 ; 159.9/G67

48. HALL, MICHAEL. Spiritul Programării neuro-lingvistice (NLP) / Dr. L. Michael Hall ; Traducere de Anca Deleanu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

400 p. - (Biblioterapia).

Titl. orig. : The Spirit of NLP: The Process, Meaning and Criteria for Mastering NLP

Anexe p.367-393

ISBN 978-973-669-224-6

159.923                  81:159.923             159.923:81             082.1 Biblioterapia

1. PSIHOLOGIE COGNITIVĂ

II 87606 ; 159.9/H18

 

49. INGRAM, JAY. Teatrul minţii : Conştiinţa din spatele cortinei / Jay Ingram ; Traducere din limba engleză de Viorel Zaicu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

328 p. : il. - (Biblioterapia).

Titl. orig. : Theatre of the Mind: Raising the Curtain on Consciousness

Note la sfârşit de capitol

Index p.317-326

ISBN 978-973-669-553-7

159.923.2                               159.922                                  082.1 Biblioterapia

1. CONŞTIINŢĂ DE SINE(psihologie)

II 87637 ; 159.9/I-53

 

50. JOHNSON, SPENCER. DA sau NU : Ghidul deciziilor eficiente / Dr. Spencer Johnson ; traducere de Irina-Margareta Nistor. - Ediţia a 2-a revizuită. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

128 p. - (Cărţi Cheie ; 34).

Titl. orig. : YES or NO

ISBN 978-973-669-321-2

159.947.2                                                              082.1 Cărţi cheie

1. LIBERTATE DE GÂNDIRE                          2. PSIHOLOGIE INDIVIDUALĂ

II 87594 ; 159.9/J69

 

51. KELLER, JEFF. Atitudinea este totul / Jeff Keller ; Traducere din limba engleză de Angelica Raluca Căliman. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

160 p. - (Practic).

Titl. orig. : Attitude is Everything : Change Your Attitude...And You Change Your Life!

ISBN 978-973-669-502-5

159.923.2                                                              082.1 Practic

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 87623 ; 159.9/K32

 

52. KNIGHT, SUE. Tehnicile programării neuro-lingvistice / Sue Knight ; Traducere din limba engleză de Lucian Popescu. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

472 p. - (Biblioterapia).

Titl. orig. : NLP at Work: The Difference that Makes a Difference in Business

Prefaţă p.9-15

Glosar p.459-461

ISBN 978-973-669-423-3

159.923                                  159.923:81                             81:159.923

174.4                                      082.1 Biblioterapia

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 87626 ; 159.9/K60

 

53. LANDSBERG, MAX. Motivarea / Max Landsberg ; Traducere din limba engleză de Alexandra Borş. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

152 p. : il.

Titl. orig. : The Tao oh Motivation Inspire yourself and others

Anexe p.134-143

Glosar p.145-148

ISBN 978-973-669-407-3

159.947.5                                               159.923.2

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 87643 ; 159.9/L19

 

54. LÜBECK, WALTER. Manualul NLP-ului spiritual / Lübeck Walter ; Traducere de Alexandru Ştefan Hrab ; desene de Alex Ignatius. -   Braşov : Mix, 2007

264 p. : il. - (Alternative spirituale).

Titl. orig. "Handbuch des Spirituellen NLP"

Anexe p.245-260

ISBN 978-973-8471-66-5

082.1 Alternative spirituale                               159.9                      159.923.2

1. ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ

II 87381 ; 159.9/L83

 

55. OSHO. Farmacie pentru suflet : Lucruri simple pe care le puteţi face pentru a evita neplăcerile vieţii de zi cu zi / Osho ; Traducere de Cristian Hanu. -   Braşov : Mix, 2003

256 p. - (Osho).

Titl. orig. "Parmacy for the Soul"

Introducere p. 13-23

ISBN 973-8471-10-9

082.1 Osho            37.013.31:237.2                     159.9                      159.923.2

1. PERSONALITATE(dezvoltare)

II 87383 ; 159.9/O-83

 

56. OSHO. Emoţiile : Cum ne putem elibera de mânie, gelozie şi teamă / Osho ; Traducere de Cristian Hanu. -   Braşov : Mix, 2003

152 p. - (Osho).

Titl. orig. "Emotions"

ISBN 973-8471-05-2. - ISBN 978-973-8471-05-4

082.1 Osho            159.9                      159.942                  159.942.5

1. EMOŢII(particularităţi)

II 87382 ; 159.9/O-83

 

57. PEASE, ALLAN. Cât de compatibili sunteţi : Manualul relaţiilor / Allan & Barbara Pease ; Traducere din limba engleză de Andreea Ciusă. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

151 p. : fig. - (Allan & Barbara Pease).

ISBN 978-973-669-504-9

159.922.1(049.5)                                   176(049.5)

173.1(049.5)                                          082.1 Allan & Barbara Pease

1. PSIHOLOGIA RELAŢIILOR

2. PSIHOLOGIA SEXELOR

3. RELAŢII ÎNTRE SEXE

4. MORALĂ SEXUALĂ

II 87588 ; 159.9/P48

 

58. POPA, MARIAN. Statistică pentru psihologie : Teorie şi aplicaţii SPSS / Marian Popa. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. -   Iaşi : Polirom, 2008

368 p. : tab., fig., graf. - (Collegium).

Bibliografie p. 363-365

Note de subsol

ISBN 978-973-46-1045-7

311:159.9                               159.9:311                               082.1 Collegium

III 28977 ; 159.9/P79

 

59. PRIOR, ROBIN. NLP şi relaţiile de cuplu : Strategii simple pentru a vă face relaţiile să funcţioneze / Robin Prior & Joseph O'Connor ; Traducere de Anca Deleanu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2006

256 p. : fig. - (Familia la Curtea Veche).

Titl. orig. : NLP & Relationships

ISBN 973-669-197-7

173                                         174.4                      159.922.1

159.923.2                                                              082.1 Familia la Curtea Veche

1. PSIHOLOGIA SEXELOR                               2. MORALA FAMILIEI

II 87585 ; 159.9/P92

 

60. REID, GREG S.. Mentorul de milioane : Un mod simplu de a avea succes în muncă şi în viaţă / Greg S. Reid ; Traducere din limba engleză de Cintia Carmen Weston. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

112 p. : il. - (Cărţi cheie).

ISBN 978-973-669-503-2

159.923.2(0:82-32)                                               821.111(73)-32=135.1

174.4(0:82-32)                                                      082.1 Cărţi cheie

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 87587 ; 159.9/R40

 

61. RICARD, MATTHIEU. Fericirea : Un drept cu care ne naştem, o cale de a-l valorifica / Matthieu Ricard ; Traducere de Carmen Dobre, Ana Precup. -   [Bucureşti] : Irecson, [2007]

396 p. - (Spirit şi cunoaştere).

Note de subsol

ISBN 978-973-7694-28-7

159.923.2                               159.942                 

294.3                                      082.1 Spirit şi cunoaştere

1. SENTIMENTE. EMOŢII(exprimare)

2. CUNOAŞTEREA DE SINE

III 29027 ; 159.9/R51

 

62. RINPOCHE, YONGEY MINGYUR. Bucuria de a trăi : Descifrarea secretului şi a ştiinţei fericirii / Yongey Mingyur Rinpoche , Eric Ywanson ; Prefaţă de Daniel Goelman ; Traducere din limba engleză de Simona Toroscai. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

320 p. - (Biblioterapia).

Titl. Orig. : The Joy of Living: Unlocking the Secret and Science of Happiness

Glosar p.307-314

Bibliografie selectivă p.315-316

ISBN 978-973-669-440-0

294.3                                                      159.942.52

159.923.2                                               082.1 Biblioterapia

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 87612 ; 159.9/R55

 

63. RUIZ, MIGUEL. Vocea cunoaşterii : O carte a înţelepciunii toltece / Don Miguel Ruiz şi Janet Mills ; Traducere de Cristian Hanu. -   Braşov : Mix, 2005

252 p. - (Lumea din noi).

Titl. orig."The Voice of Knowledge"

Despre autori p.246-248

Postfaţă p. 249

ISBN 973-8471-28-1. - ISBN 978-973-8471-28-3

082.1 Lumea din noi                            159.9

159.923.2                                               248.142

1. CUNOAŞTEREA DE SINE

I 18920 ; 159.9/R90

 

64. SALOMÉ, JACQUES. Mami, tati, mă auziţi? : Pentru o mai bună înţelegere a copilului / Jacques Salomé ; Traducere din limba frandeză de Cătălin Constantin. - Ediţia a 3-a. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

256 p. : fig.

Titl. orig. : Papa, maman, écoutez-moi vraiment

Anexe p.217-249

ISBN 978-973-669-548-3

159.922.7

1. PSIHOLOGIA COPILULUI

II 87620 ; 159.9/S17

 

65. SAUNIER, ÉRIC. Să muncim fără stres! : Cum să vă regăsiţi încrederea, liniştea interioară şi eficacitatea / Éric Saunier ; Traducere din limba franceză de Cristian Nicolae. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

231 p. : fig., sch. - (Cărţi cheie).

Note de subsol

ISBN 978-973-669-479-0

159.947.3                               159.923.2                               616.89-008.441

159.922.2                               082.1 Cărţi cheie

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 87593 ; 159.9/S30

 

66. SCHLESSINGER, LAURA. Cum să-ţi îngrijeşti soţul / Dr. Laura Schlessinger ; Traducere din limba engleză de Antoaneta Olteanu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

215 p. - (Familia la Curtea Veche).

Titl. orig. : The Proper Care & Feeding of Husbands

ISBN 978-973-669-493-6

173                         159.922.1                               082.1 Familia la Curtea Veche

1. PSIHOLOGIA SEXELOR                               2. MORALA FAMILIEI

II 87583 ; 159.9/S34

 

67. SZEPES MÁRIA. Magia vieţii cotidiene. Magia luminii / Mária Szepes ; Traducere de Alice Vidor. -   Braşov : Mix, 2003

308 p. - (Înţelepciunea practică).

Titl. orig. "A mindennapi élet mágiája"

ISBN 973-8471-08-7

159.923.3                               159.922.2                            082.1Înţelepciunea practică

1. PSIHOLOGIA SENTIMENTELOR

II 87389 ; 159.9/S99

68. TOLLE, ECKHART. Puterea prezentului : Ghid de dezvoltare spirituală / Eckhart Tolle ; Traducerea din limba engleză de Alexandra Borş. - Ediţia a 3-a. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

232 p. - (Biblioterapia).

Titl. orig. : The Power of Now A Guide to Spiritual Enlightenment

Prefaţă p.7-9

ISBN 978-973-669-550-6

159.923.2                                                              082.1 Biblioterapia

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 87641 ; 159.9/T70

 

69. TREVISANI, DANIELE. Psihologia marketingului şi a comunicării / Daniele Trevisani ; [Traducere Corina Doroga]. -   [Bucureşti] : Irecson, [2007]

270 p. : tab., graf., fig. - (Cariere).

Bibliografie p. 268-270

Note de subsol

ISBN 978-973-7694-20-1

159.9:658.8                            658.8:159.9                            339.138:159.9

159.9:339.138                        316.77:159.9                          159.9:316.77

082.1 Cariere

1. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

2. PSIHOLOGIA CUMPĂRĂTORULUI

3. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII

III 29030 ; 159.9/T83

 

70. WALTHER, GEORGE R.. Influenţa limbajului pozitiv : Stăpâneşte puterea limbajului pozitiv, limbajul succesului / George R. Walther ; Traducere din limba engleză de Andreea Rosemarie Lutic. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

335 p. - (Cărţi cheie).

Titl. orig. : How to Master Power Talking, the Language of Success

ISBN 978-973-669-425-7

177.2                      81'23                       159.946.3                               316.772.2

395.6                                                      082.1 Cărţi cheie

1. GÂNDIRE POZITIVĂ                    2. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII

II 87601 ; 159.9/W21

71. WEISS, JOYCE. Cu toată viteza înainte! : Lasă-te condus de visul tău pentru a obţine maximum de succes şi pentru a trăi viaţa pe care ţi-o doreşti / Joyce Weiss ; Traducere din limba engleză de Ana Veronica Mircea. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

208 p. - (Cărţi cheie).

ISBN 978-973-669-538-4

159.923.2                                               082.1 Cărţi cheie

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 87599 ; 159.9/W47

 

72. WESTON, ANTHONY. Creativitatea în gândirea critică / Anthony Weston ; Traducere de Sînziana Costache. -   [Bucureşti] : All, [2008]

136 p.

Note bio-bibliografice p. 5

Note şi surse bibliografice p. 129-134

Note de subsol

ISBN 978-973-571-737-7

159.954.4                               159.955                       159.928                             17.021.1

1. CREATIVITATE(psihologie)                            2. COMPORTAMENT

II 87659 ; 159.9/W59

 

73. ZIGLAR, ZIG. Gândeşte optimist într-o lume cenuşie : Speranţă în lupta cu grijile zilnice / Zig Ziglar ; Traducere din limba engleză de Laura Stroe Botorcu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

279 p. - (Cărţi cheie).

ISBN 978-973-669-403-5

159.947.3                               159.923.2                               082.1 Cărţi cheie

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 87592 ; 159.9/Z63

 

 

 

 

 

16  Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii

 

74. PINTE, NICOLAE FLOREAN. TIS : Teoria speciilor informaţionale / Nicolae Florean Pinte. -   [Bucureşti] : Irecson, [2007]

340 p. : fig. - (Spirit şi cunoaştere).

Note de subsol

ISBN 978-973-7694-30-0

165.0                                  001.1                          082.1 Spirit şi cunoaştere

1. TEORIA CUNOAŞTERII                              2. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE

3. EPISTEMOLOGIE                                          4. FILIZOFIA INFORMAŢIEI

IV 6550 ; 16/P66

17   Morală. Etică

 

75. BETTGER, FRANK. Cum am devenit expert în vânzări : De la eşec la succes / Frank Bettger ; Prefaţă de Dale Carnegie ; Traducere din limba engleză de Alexandra Borş. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

255 p. - (Cărţi cheie).

Titl. orig. : How I Raised Myself from Failure to Success in Selling

Note de subsol

ISBN 978-973-669-473-8

174.4                                      339.138                                  159.923.2

339.187                                  082.1 Cărţi cheie

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

2. MORALĂ PROFESIONALĂ

II 87604 ; 17/B50

 

76. DEL PE. De la succes la împlinire : Prin aplicarea înţelepciunii maeştrilor himalayeni / Del Pe ; Traducere de Cristian Hanu. -   Braşov : Mix, 2006

384 p. : fig. - (Prosperitate şi Succes).

Posfaţă p.381-383

Titl.orig. "From Success to Fulfillment-Applying the Wisdom of the Himalayan Masters"

ISBN 973-8471-54-0. - ISBN 978-973-8471-54-2

082.1 Prosperitate şi Succes                             159.923.2

17.024.4(078.7)

1. SUCCES                                           2. CUNOAŞTEREA DE SINE

II 87380 ; 17/D28

 

77. HEDGES, BURKE. Conducta de milioane : Oricine îşi poate construi o conductă de venit permanent în noua economie / Burke Hedges ; Traducere din limba engleză de Rocsana Niţă. - Ediţia a 2-a revizuită. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

144 p. : fig. - (Practic).

Titl. orig. : The Parable of the Pipeline: How Anyone Can Build a Pipeline of Ongoing Residual Income in the New Economy

ISBN 978-973-669-385-4

174.4                                      336.055.2                               338.12

159.923.2                               082.1 Practic

1. STRATEGII DE DEZVOLTARE

2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

3. PSIHOLOGIA SUCCESULUI

II 87617 ; 17/H43

 

78. O'CONNOR, JOSEPH. Coaching cu NLP : cum să fii un coach de succes / Joseph O'Connor , Andrea Lages ; Traducere de Daniel-Mihai Duncă. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

320 p. - (Biblioterapia).

Titl. orig. : Coaching with NLP How to be a Master Coach Titl. orig. : Coaching with NLP How to be a Master Coach

Glosar p.301-307

Bibliografie p.309-310

Index p.311-315

ISBN 978-973-669-350-2

159.923.2                                               174.4

159.954/.955                                         082.1 Biblioterapia

1. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII

2. PSIHOLOGIA SUCCESULUI

3. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 87605 ; 159.9/O-18

 

 

79. PEASE, ALLAN. Abilităţi de comunicare / Allan & Barbara Pease ; Traducere din limba engleză de Sanda Aronescu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

104 p. - (Allan & Barbara Pease).

Bibliografie p. 97

ISBN 978-973-669-379-3

159.923.2                               159.946.3                               316.77

177.2                                      082.1 Allan & Barbara Pease

1. ARTA CONVERSAŢIEI

2. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

3. LIMBAJUL CORPULUI

II 87591 ; 17/P48

 

80. POSENER, ALAN. John F.& Jacqueline Kennedy / Alan Posener ; Traducere de Alexandru Hrab. -   Piteşti : Paralela 45, 2005

186 p. : il. - (Perechi celebre).

Titl. orig. : John F. und Jacqekine Kennedy

Surse documentare şi bibliografie p.177-181

ISBN 973-697-433-2

929 Kennedy                        929.52(73)Kennedy                             173.1

082.1 Perechi celebre

I 18932 ; 17/P86

 

81. RATH, TOM. Prieteni esenţiali : Cei fără de care nu te poţi descurca / Tom Rath ; Traducere din limba engleză de Theodor Fleşeru. -   [Bucureşti] : Allfa, [2008]

217 p. : graf., tab.

Anexe p. 157-195

Bibliografie p. 198-205

ISBN 978-973-724-140-5

177.63                                    658.3:177.63

177.63:658.3                          316.47                                    331.104

1. RELAŢII INTERPERSONALE

2. RELAŢII INTERPERSONALE DE MUNCĂ

III 29033 ; 17/R29

 

 

 

82. STEWART, MARTHA. Regulile Marthei : 10 reguli esenţiale pentru atingerea succesului atunci când începeţi, construiţi sau administraţi o afacere / Martha Stewart ; Traducere din limba engleză de Monica Tudora. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

224 p. - (Cărţi cheie).

Indice p. 215-222

ISBN 978-973-669-436-3

174.4                                      65.012.43

159.923                                  082.1 Cărţi cheie

1. MORALĂ PROFESIONALĂ

II 87595 ; 17/S84

 

83. STROE, CONSTANTIN. Rostiri etice în filosofia românească : Studii de istorie a reflecţiei morale româneşti / Constantin Stroe. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2008

306 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-126-060-0

17.0(498)(091)                                      14(498)(091)

1. FILOZOFIA MORALEI

II 87442 ; 17/S91

 

84. SZPES MÁRIA. Magia dragostei. Magia fidelităţii. / Mária Szepes ; Traducere de Alice Vidor. -   Braşov : Mix, 2002

140 p. - (Prosperitate şi Succes).

Titl. orig. "A szerelem mágiája"

Prefaţă p.11-14

Glosar p.125

ISBN 973-85646-7-0

082.1 Prosperitate şi Succes                             177.6                                      173.1

1. MORALA ŞI SOCIETATEA(dragoste)

II 87391 ; 17/S99

 

 

 

 

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

85. ARMSTRONG, KAREN. Az iszlám rövid története / Karen Armstrong ; [Fordította Péri Benedek]. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2005

324 p. : h. - (Áttekintések).

Glosar p. 309-316

Note p. 317-319

ISBN 963-07-7833-5

297                                                         082.1 Áttekintések

1. ISLAMISM                                      2. CORAN

II 87363 ; 2/A80

 

86. BAIGENT, MICHAEL. Dosarele Isus : Dezvăluirea celei mai mari mistificări din istorie / Michael Baigent ; Traducere din limba engleză Cătălina Cimpoeru. -   Bucureşti : RAO, 2007

288 p. : [32] p. il. color - (RAO Class).

Introducere p. 7-11

Bibliografie p. 253-259

Note p. 260-274

Index p. 275-281

ISBN 978-973-103-250-4

232.9                                      244                                         082.1 RAO Class

1. RELIGIE CREŞTINĂ                                                      2. CRISTOLOGIE

III 28958 ; 2/B18

 

87. BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. Glafire : Nouă studii biblice şi patristice / Cristian Bădiliţă. -   Iaşi : Polirom, 2008

328 p. - (Plural M ; Religie).

Note de subsol

ISBN 978-973-46-0965-9

276                                         22.010                                    82.1 Plural M       

1. PATRISTICĂ                                                                 2. PATROLOGIE

III 28974 ; 2/B15

 

 

88. BUDILOVSKY, JOAN. Meditaţia / Joan Budilovsky , Eve Adamson ; Traducere din limba engleză de Cintia Carmen Weston. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

328 p. : fig. - (The complete idiot's guide).

Titl. orig. : The Complete Idiot's Guide to Meditation

Anexă p.312-322

ISBN 978-973-669-420-2

159.923.2                               159.964.22                             294.527

613.86                                    082.1 The complete idiot's guide

1. MEDITAŢII                                     2. SPIRITUALITATE ORIENTALĂ

3. PSIHOLOGIA MEDITAŢIEI

III 29021 ; 2/B88

 

89. CHIVU-DUŢĂ, CARMEN. Cultele din România între prigonire şi colaborare / Carmen Chivu-Duţă. -   Iaşi : Polirom, 2007

223 p. - (Document).

Glosar p. 215-217

Bibliografie p. 219-220

Note de subsol

ISBN 978-973-46-0837-9

322                                         281.95                                    082.1 Document

1. BISERICA ROMÂNĂ                                                   2. BISERICA ŞI STATUL

III 28984 ; 2/C46

 

90. DZIWISZ, STANISLAO. O viaţă cu Karol : Conversaţie cu Gian Franco Svidercoschi / Stanislao Dziwisz ; Traducere din limba italiană Ilieş Câmpeanu. -   Bucureşti : RAO, 2008

256 p. - (Biblioteca RAO).

Prefaţă p. 5-8

Titl. orig. Una vita con Karol: Conversazione con Gian Franco Svidercoschi

ISBN 978-973-103-444-7

929 Ioan Paul al II-lea, papă                   262.13(0:82-94) Ioan Paul al II-lea, papă

082.1 Biblioteca RAO                              282:94(100) Ioan Paul al II-lea, papă

1. PAPA IOAN PAUL AL II-LEA

2. WOJTYLA, KAROL

III 28943 ; 2/I-61D

91. GABRIEL, THEODORE. Să înţelegem religiile / Theodore Gabriel şi Ronald Geaves ; [Traducere din limba engleză Liana Stan]. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, [2005]

160 p. : il. color - (...isme).

Introducere p. 6-7

Glosar de termeni utili p. 148-150

Cronologia religiilor p. 154-155

Credite fotografice p. 159

ISBN 978-973-717-185-6

23/28(100)                             292/299(100)                         082.1 ...isme

1. RELIGIE(teologie)

II 87527 ; 2/G11

 

92. GARDNER, LAURENCE. Testamentul Magdalenei : Conspiraţia din jurul descendenţilor lui Isus şi ai Mariei Magdalena : Dezvăluiri care completează Codul lui Da Vinci / Laurence Gardner ; Traducere din limba engleză Bogdan Nicolae Marchidanu. -   Bucureşti : RAO, 2006

418 p. : il. alb-negru, fig., h., [16] p. il. color

Note de subsol

Note şi referinţe p. 292-331

Anexe p. 339-365

Bibliografie p. 366-381

ISBN 973-103-108-1. - ISBN 978-973-103-108-8

22.06                                      232.9                                      246

061.236.6                               75.046.3:28                            929.51

1. RELIGIE CREŞTINĂ                                                      2. HERMENEUTICĂ

3. INTERPRETAREA TEXTELOR                   4. BIBLIA(interpretare)

III 28937 ; 2/G19

 

93. GREGERSEN, NIELS HENRIK. Dumnezeu într-o lume evoluţionistă / Niels Henrik Gregersen ; Traducere din limba engleză de Titela Vîlceanu. - Ediţie îngrijită de Gelu Călina. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

160 p. - (Ştiinţă şi religie).

Note de subsol

Prefaţă p.7-11

Bibliografie p.151-157

ISBN 978-973-669-395-3

231                                                                        082.1 Ştiinţă şi religie

1. FILOZOFIE RELIGIOASĂ                            2. RELIGIE CREŞTINĂ

3. DIVINITATE                                                   4. EVOLUŢIONISM

II 87645 ; 2/G80

 

94. HAMBLIN, WILLIAM J.. Templul lui Solomon : Mit şi istorie / William J. Hamblin şi David Rolph Seely ; Cu 201 de ilustraţii, dintre care 145 color ; Traducere din limba engleză Carmen Ion. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2007

224 p. : il. în parte color, sch., [1] h.

Glosar p. 206-207

Cronologie p. 210

Abrevieri p. 211

Note p. 211-218

ISBN 978-973-717-184-9

291.35(569.4 Ierusalim)                       726.1/.3                  904(569.4 Ierusalim)

1. LOCURI SFINTE(religie)                               2. VESTIGII CULTURALE

3. EZOTERISM                                                   4. MISTICISM

5. SIMBOLURI RELIGIOASE

III 28956 ; 2/H19

 

95. HEGYI DOLORES. Görög vallástörténeti chrestomathia / Hegyi Dolores. -   Budapest : Osiris Kiadó, 2003

192 p. : sch. - (Osiris Tankönyvek).

Bibliografie la p. 189-191

ISBN 963-389-380-1

292.11(0:82-82)(075.8)                                         082.1 Osiris Tankönyvek

1. ISTORIA RELIGIEI                                        2. MITOLOGIE GREACĂ

III 28911 ; 2/H43

 

96. HOPE, JANE. Cîte ceva despre Buddha / Jane Hope şi Borin Van Loon ; Traducere de Cătălin Constantin. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2004

176 p. : il. - (Cîte ceva despre).

Indice p.176

ISBN 973-669-051-2

291.61:294.3                          294.3:291.61                          082.1 Cîte ceva despre

1. BUDDHA                         2. BUDHISM                3. RELIGIE ORIENTALĂ

II 87627 ; 2/H77

97. JAKABFFY TAMÁS. Az erdélyi katolicizmus századai : Képes egyházmegye-történet / Jakabffy Tamás ; Marton József. - [2. kiadás]. -   Kolozsvár : Verbum, 2007

128 p. : il.

Bibliogr. p. 123-125

Glosar p. 101-122

Despre : Gyárfás Elemér, György Lajos, Lestyán Ferenc ; Marosszentkirály, Mezőcsávás, Marosvásárhely

ISBN 978-973-87785-8-0

282(498.4)(091)

1. BISERICA CATOLICĂ(Transilvania)

2. CATOLICISM(Transilvania)

3. ISTORIA BISERICII CREŞTINE(Transilvania)

II 87347 ; 2/J21

 

98. LÁSZLÓ BITÓ. Eutelia-Eutanasia: o viaţă mai fericită-o moarte demnă / László Bitó ; Traducere din limba maghiară şi note de Anamaria Pop. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

304 p.

Titl. orig. : Boldogabb élet-jó halál: Eutelia-Eutanázia Titl. orig. : Boldogabb élet-jó halál: Eutelia-Eutanázia

Anexe p.291-293

ISBN 978-973-669-311-3

128:159.9.072                        159.9.072:128                        612.67

236.1                                      314.4:61                                 61:314.4

1. EUTHANASIE 2. VIAŢĂ                              3. MOARTE

4. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

II 87642 ; 2/L25

 

99. Mitologia / Traducere din limba franceză Ana Antonescu. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2003

128 p. : il. color - (Larousse junior).

Glosar p. 117-126

Titl. orig. Larousse Junior de la Mythologie

ISBN 973-7932-18-8

292.11/.21(031)                     030:292.11/.21                       292.11/.21:030

291.21(031)                           291.13(031)                           082.1 Larousse junior

1. ENCICLOPEDIE(mitologie)

2/M81

100. OSHO. Mesia : Profetul de Kahlil Gibran / Reflectat de Osho ; Traducere de Radu Cârneci şi Cristina Dănăşel. -   Braşov : Mix, 2007

vol. - (Osho).

Titl. orig. "The Messiah"

"Profetul" tradus de Radu Cârneci

"Comentariul" tradus de Cristina Dănăşel

ISBN 978-973-8471-60-0

vol.1 - 272 p. - ISBN 978-973-8471-61-0

vol.2 - 292 p. - ISBN 978-973-8471-62-7

082.1Osho                            231.75                    248.2                      141.33

1. SPIRITUALITATE ORIENTALĂ                             2. PROFEŢII MESIANICE

II 87385(v. 1) ; II 87386(v. 2) ; 2/O-83

 

101. OSHO. Sămânţa de muştar : Comentarii la Evanghelia a cincea a Sfântului Toma / Osho ; Traducere de Cristian Hanu. -   Braşov : Mix, 2008

vol. - (Osho).

Titl. orig. "The Mustard Seed"

ISBN 973-8471-56-7. - ISBN 978-973-8471-56-6

vol.1 - 286 p. - ISBN 973-8471-58-3. - ISBN 978-973-8471-58-0

vol.2 - 260 p. - ISBN 973-8471-59-1. - ISBN 978-973-8471-59-7

082.1Osho                            226                         226:22.07                  22.07:226Toma

1. EVANGHELIA DUPĂ TOMA

II 87387(v. 1) ; II 87388(v. 2) ; 2/O-83

 

102. Perspective româneşti asupra ştiinţei şi teologiei / Editor Magda Stavinschi. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2006

528 p. - (Ştiinţă şi religie).

Note de subsol

Bibliografie la sf. de cap.

ISBN 973-669-248-1. - ISBN 978-973-669-284-0

234.23                                    215                                         082.1 Ştiinţă şi religie

1. RELIGIE CREŞTINĂ                      2. TEOLOGIE ORTODOXĂ

3. CREDINŢĂ ŞI ŞTIINŢĂ               4. RELIGIE ŞI ŞTIINŢĂ

III 29013 ; 2/P51

 

 

 

 

103. POLLACK, ROBERT. Credinţa biologiei şi biologia credinţei : Ordine, sens şi liber-arbitru în ştiinţele medicale moderne / Robert Pollack ; Traducere din limba engleză de Viorel Zaicu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

152 p. - (Ştiinţă şi religie).

Titl. orig. : The Faith of Bilogy & The Biology of Faith: Order, Meaning and the Will in Modern Medical Science

Prefaţă p.7-9

Postfaţă p.127-128

Bibliografie p.129-139

ISBN 978-973-669-458-5

57:2                                        2:57                                        234.23

215                                         082.1 Ştiinţă şi religie

1. RELIGIE ŞI ŞTIINŢĂ                                                2. CREDINŢĂ ŞI ŞTIINŢĂ

II 87644 ; 2/P76

 

104. Prima mea carte despre mitologie / [Text ales şi povestit de Thére`se de Cherisey şi Vanessa Henriette] ; Traducere din limba franceză Adriana Nicoleta Zamfir. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2005

192 p. : il. color - (Enciclopedia pentru prichindei. Larousse).

ISBN 973-717-066-0. - ISBN 978-973-717-066-8

087.5:398.22                          398.22:087.5                          030:398.22

398.22:030                             291.13(031)

082.1 Enciclopedia pentru prichindei

1. ENCICLOPEDIE(mitologie)

2/P92

 

105. REVEL, JEAN-FRANÇOIS. Călugărul şi filozoful : [O confruntare inedită între Orient şi Occident] / Jean-François Revel, Matthieu Ricard ; Traducere de Alina Mănescu, Ioana Valentina Tudor ; Coordonator traducere Carmen Dobre. -   [Bucureşti] : Irecson, [2005]

408 p. - (Spirit şi cunoaştere).

ISBN 973-87304-5-7

294.3(047.53)                        291.1(047.53)                                        248.142

13:165                                    082.1 Spirit şi cunoaştere

1. FILOZOFIA VIEŢII                        2. FILOZOFIA RELIGIEI BUDISTE

III 29026 ; 2/R49

106. SAVATER, FERNANDO. Viaţa eternă / Fernando Savater ; Traducere de Cristina Sava şi Rafael Pisot. -   Iaşi : Polirom, 2008

304 p. - (Plural M ; Eseu).

Titl. orig. : La vida eterna

Note de subsol

ISBN 978-973-46-1039-6

821.134.2-97-4=135.1

291.1                                                                     082.1 Plural M

1. FILOZOFIA RELIGIEI                    2. LITERATURĂ RELIGIOASĂ

III 28975 ; 2/S28

3  ŞTIINŢE SOCIALE

303/308  Probleme sociale

 

107. Bucureştiul subteran : Sinuciderea / Coordonatori Adrian Majuru şi Florin Alexandru Stănescu. -   Piteşti : Paralela 45, 2006

352 p. : il., tab. - (Odiseu ; Seria Bucureştiul subteran).

Cuvânt înainte de Acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici p.7

Biografii p.341-344

ISBN 973-697-748-X. - ISBN 978-973-697-748-0

316.344.7(498 Bucureşti-191.8)                         304/308(498 Bucureşti)

159.97                    616.895.4                               082.1 Odiseu

1. MOD DE VIAŢĂ                                            2. PSIHOPATOLOGIE

II 87469 ; 303/308/B87

 

108. Bucureştiul subteran : Vagabondaj, cerşetorie, delincvenţă / Antologie şi prefaţă de Adrian Majuru. -   Piteşti : Paralela 45, 2005

280 p. : il. - (Odiseu ; Seria Bucureştiul subteran).

Prefaţă : Subteranul de lângă noi, p.7-11

Regulament pentru Asistenţa publică a Municipiului Bucureşti p.255-271

Biografii p.273-275

ISBN 973-697-592-4

304/308(498 Bucureşti-191.8)                            316.344.7(498 Bucureşti-191.8)

908(498 Bucureşti-191.8)                                   082.1 Odiseu

1. MOD DE VIAŢĂ                                            2. FENOMENE SOCIALE

II 87468 ; 303/308/B87

 

109. POROJAN, DUMITRU. Bazele sondajului / Prof. univ. dr. Dumitru Porojan, Lect. univ. Bogdan Ciocănel. -   [Bucureşti] : Institutul Irecson. Centrul de Informare Tehnologică, [2007]

411 p. : tab., graf., fig. - (Cariere).

Anexe p. 403-408

Bibliografie p. 409-411

ISBN 973-7694-13-9. - ISBN 978-973-7694-13-3

303.425                                  519.213                                  082.1 Cariere

1. PROBABILITĂŢI

III 29029 ; 303/308/P85

 

110. TOMA, VALENTIN-VERON. Bucureştiul subteran : Nebunia. O antropologie istorică românească / Valentin-Veron Toma, Adrian Majuru ; Prefaţă de prof. dr. Aurel Romila. -   Piteşti : Paralela 45, 2006

568 p. - (Odiseu ; Seria Bucureştiul subteran).

Prefaţă p.7-8

Bibliografie p.23

Note de subsol

Note p.544-553

ISBN 973-697-909-5. - ISBN 978-973-697-909-1

39(498 Bucureşti-191.8)                                     316.344.7(498 Bucureşti-191.8)

616-058                                                                 616.89                   

304/308(498 Bucureşti-191.8)                            082.1 Deschideri

1. ISTORIA BUCUREŞTIULUI

2. MOD DE VIAŢĂ                                            3. BOLI MINTALE

 

II 87498 ; 303/308/T71

 

 

 

 

 

316  Sociologie

 

111. ANDORKA RUDOLF. Bevezetés a szociológiába / Andorka Rudolf ; Szerkesztette : Spéder Zsolt. - 2., javított és bővített kiadás. -   Budapest : Osiris Kiadó, 2006

787 p. : tab., graf., fig. - (Osiris Tankönyvek).

Bibliografie la sf. capitolelor şi la p. 711-743

Index p. 767-785

Anexe p. 745-749

ISBN 963-389-848-X

316(035)                                                082.1 Osiris Tankönyvek

III 28906 ; 316/A51

 

112. ARON, RAYMOND. Opiul intelectualilor / Raymond Aron ; Traducere din limba franceză de Adina Diniţoiu. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

368 p. - (Constelaţii).

Note de subsol

Prefaţă p.7-9

Titl. orig. : L'Opium des intellectuels

ISBN 978-973-669-511-7

3-058.237                               316.344.32(100)                                    321.01

082.1 Constelaţii

1. INTELECTUALI                                                       2. SOCIOLOGIE POLITICĂ

3. FILOZOFIA PUTERII

II 87631 ; 316/A32

 

113. FRIEDMAN, THOMAS L.. Lexus şi măslinul / Thomas L. Friedman ; Traducere de Adela Motoc. - Ediţia a 2-a revăzută. -   Iaşi : Polirom, 2008

464 p. : il. - (Economie şi societate).

Index p. 453-462

ISBN 978-973-46-0907-9

316.32(100)                                                           082.1 Economie şi societate

1. SOCIETĂŢI GLOBALE

III 28981 ; 316/F90

 

 

 

114. GIDDENS, ANTHONY. Szociológia / Anthony Giddens ; Fordította : Acsádi Judit, Babarczy Eszter, Nagy Miklós,...; A magyar kiadást szerkesztette : Melegh Attila. -   Budapest : Osiris Kiadó, 2003

772 p. : fig., tab., graf. - (Osiris Tankönyvek).

Note de subsol

Bibliografie la sf. capitolelor şi la p. 719-748

Index p. 749-771

Glosar p. 685-718

ISBN 963-389-472-7

316(035)                                                                082.1 Osiris Tankönyvek

III 28908 ; 316/G56

 

115. MĂGUREANU, VIRGIL. Sociologie politică / Virgil Măgureanu ; [Prefaţă Ilie Bădescu]. -   Bucureşti : RAO, 2006

544 p. - (Biblioteca RAO).

Note de subsol

Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol

ISBN 973-103-130-8. - ISBN 978-973-103-130-9

316.334.3                                               316.48

321.01                                                    082.1 Biblioteca RAO

II 87519 ; 316/M15

 

116. MIE`GE, BERNARD. Informaţie şi comunicare : În căutarea logicii sociale / Bernard Mie`ge ; Traducere de Adrian Staii. -   Iaşi : Polirom, 2008

272 p. - (Collegium ; Media).

Bibliografie p. 263-267

Index p. 269-270

Note de subsol

ISBN 978-973-46-0753-2

316.77                                    004                         082.1 Collegium

1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII                    2. COMUNICARE SOCIALĂ

III 28988 ; 316/M67

 

117. OSBORNE, RICHARD. Cîte ceva despre sociologie / Richard Osborne şi Borin Van Loon ; Traducere de Rocsana Niţă. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2003

176 p. : il. - (Cîte ceva despre).

Indice p.176

ISBN 973-669-029-6

316                                                                        082.1 Cîte ceva despre

II 87628 ; 316/O-83

 

118. PÁSZKA IMRE. Teme de sociologie românească a modernităţii / Pászka Imre ; Traducere din limba maghiară de Şooş Amelia-Maria. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2008

208 p. : tab.

Note de subsol

Bibliografie p. 205

ISBN 978-973-126-064-8

316.2(498)

1. CURENTE SOCIOLOGICE

II 87420 ; 316/P42

 

119. RĂDULESCU, SORIN M.. Dicţionar selectiv : 100 de termeni "cheie" în domeniulpatologiei sociale, criminologiei şi sociologiei devianţei / Dr. Sorin M. Rădulescu. -   Bucureşti : Lumina Lex, 2004

240 p. : tab., graf., fig.

Bibliografie la sfârşit de capitol

Index tematic p. 239-240

ISBN 973-588-820-3

81'374.2'373.46:316.624                                       81'374.2'373.46:343.9

316.624: 81'374.2'373.46                                      343.9: 81'374.2'373.46

1. CRIMINALITATE(fenomen social)

2. SOCIOLOGIA DEVIANŢEI                          3. PATOLOGIE SOCIALĂ

III 28971 ; 316/R18

 

120. RIEFFEL, RÉMY. Sociologia mass-media / Rémy Rieffel ; Traducere de Ileana Busuioc. -   Iaşi : Polirom, 2008

247 p. - (Collegium ; Media).

Bibliografie p. 239-244

ISBN 978-973-46-1017-4

316.77                                                                   082.1 Collegium

1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

III 28978 ; 316/R52

121. WILLBOURN, HUGH. Acceptă să câştigi! : Paşi esenţiali pentru a negocia în muncă şi în viaţă / Hugh Willbourn ; Traducere din limba engleză de Aurelia Iosif. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

208 p.

Titl. orig. : Agree to Win: Essential Steps to Negotiante in Your Work and Life

ISBN 978-973-669-220-8

316.472.42                                                            316

1. NEGOCIERE (tehnici)                                    2. PSIHOLOGIE(afaceri)

3. SOCIOLOGIE(negociere)

III 29009 ; 316/W69

32  Politică

 

122. BATAILLE, GEORGES. Suveranitatea / Georges Bataille ; Traducere şi postfaţă de Ciprian Mihali. -   Piteşti : Paralela 45, 2004

298 p. - (Studii ; Seria Studii socio-umane).

Face parte din trilogia "Partea blestemată"

Note de subsol

Note p.231-239

ISBN 973-697-091-4

141.82                    342.3:94                 321.011                  082.1 Studii

1. FORME DE GUVERNARE

II 87487 ; 32/B37

 

123. CHIRIEAC, BOGDAN. România în NATO : De la Madrid la Bucureşti / Bogdan Chirieac. -   Bucureşti : Historia, 2008

512 p.

Cuvânt înainte p. 7-15

ISBN 978-973-1781-30-3

327.51 NATO                                       355.357 NATO

355.45(498:4)                                        341.23/.24

1. NATO                                               2. ALIANŢE MILITARE

3. APĂRARE NAŢIONALĂ(organizare)

II 87448 ; 327/C44

124. CIOROIANU, ADRIAN. Pe umerii lui Marx : O introducere în istoria comunismului românesc / Adrian Cioroianu. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

520 p.

Bibliografie p.495-514

ISBN 978-973-669-390-8

94(498)"19"(091)                                 329.15(498)(091)

1. ISTORIA COMUNISMULUI

2. ISTORIA ROMÂNIEI(comunism)

III 29008 ; 32/C53

 

125. KANT, IMMANUEL. Spre pacea eternă : Un proiect filosofic de Immanuel Kant / Kant, Immanuel ; Traducere de Ion Gorun universale. -   Bucureşti : Mondero, 2006

79 p. - (Biblioteca ideală Mondero. Capodopere ale literaturii).

Cu o notiţă bibliografică şi un cuvânt introductiv

Note de subsol

ISBN 973-9349-75-7. - ISBN 978-973-9349-75-8

321.01                                                                   141.132

082.1 Biblioteca ideală Mondero. Capodopere ale literaturii universale

1. FILOZOFIA PUTERII

II 87398 ; 32/K20

 

126. MINERBI, ALESSANDRA. Istoria ilustrată a nazismului / Alessandra Minerbi ; Traducere din limba italiană Gabriela Sauciuc. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2004

192 p. : il. parţial color, h. - (Colecţia "Istoria ilustrată").

Tabele cronologice p. 187-190

Indice p. 191

ISBN 973-7932-62-5. - ISBN 978-973-7932-62-4

94(430)"1918/1945"                             321.64(430)"1918/1945"

323.12(=411.16)                                    082.1 Colecţia "Istoria ilustrată"

1. ISTORIA GERMANIEI

2. POLITICĂ NAZISTĂ

3. IDEOLOGIE POLITICĂ

4. ORGANIZAŢII POLITICE

IV 6544 ; 32/M75

 

 

127. SUGAR, PETER F.. Naţionalismul est-european în secolul al XX-lea / Peter F. Sugar ; Traducere de Radu Paraschivescu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2002

408 p. - (Om. Idee. Societate).

Note p. 355-386

Indice p. 387-405

ISBN 973-8356-27-X

323.1(4-11)"19"                                                   082.1 Om. Idee. Societate

1. NAŢIONALISM                                             2. MIŞCĂRI NAŢIONALE

III 29019 ; 32/S

 

128. ŢURLEA, PETRE. Partidul Naţional Ţărănesc : Tentative de reînfiinţare după 1947 / Petre Ţurlea. -   Bucureşti : Historia, 2007

248 p. - (Ethnos).

Anexe p. 110-220

Indice p. 221-239

Note de subsol

ISBN 978-973-1781-00-6

329.17(498)"1947/-" Partidul Naţional Ţărănesc                           082.1 Ethnos

1. PARTIDE POLITICE(România)

II 87453 ; 328/329/T95

 

129. Ungaria 1956: revolta minţilor şi sfârşitul mitului comunist / Coord. Doina Jela, V. Tismăneanu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2006

304 p. - (Constelaţii).

Note la sfârşit de capitol

Cronologia principalelor evenimente din Ungaria (1944-1958) p.291-298

ISBN 973-669-244-2. - ISBN 978-973-669-244-4

94(439)"1944-1958"                                            343.343(439)"1956"

323.272(439)"1956"                                             082.1 Constelaţii

1. REVOLUŢIA DIN 1956(Ungaria)

2. ISTORIA UNGARIEI(revoluţia din 1956)

II 87632 ; 32/U50

 

 

33  Economie. Ştiinţe economice

 

130. DEHESA, GUILLERMO DE LA. Învingători şi învinşi în globalizare / Guillermo de la Dehesa ; Traducere din limba engleză de Sanda-Ileana Racoviceanu. -   Bucureşti : Historia, 2007

352 p.

Note de subsol

Cuvânt înainte p. 5-8

Bibliografie p. 315-347

ISBN 978-973-87922-8-9

338.1(100)                      316.32/.33                            330.342.3                     316.42

1. POLITICĂ ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ

2. SOCIETĂŢI GLOBALE

II 87452 ; 33/D27

 

131. BĂCESCU-CĂRBUNARU, ANGELICA. Dicţionar de macroeconomie / Angelica Băcescu-Cărbunaru, Marius Băcescu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

482 p. - (Oeconomica).

Prima verba p. 1-4

Index p. 433-471

Bibliografie selectivă p. 473-478

ISBN 978-973-115-329-2

330.101.541(038)=135.1

81'374.2:330.101.541=135.1                                082.1 Oeconomica

III 28993 ; L-33/B12

331  Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii

 

132. CHIŞU, VIORICA ANA. Posturi, salarii şi ... beneficii : Sisteme de concepere, analiză şi evaluare a posturilor de muncă. Tehnici şi metode pentru stabilirea corectă a salariilor. Instrumente de lucru şi aplicaţii pentru specialişti în resurse umane. / Viorica Ana Chişu. -   [Bucureşti] : Irecson, [2005]

330 p. : tab., graf., sch. - (Cariere).

Referinţe bibliografice p. 329- 330

ISBN 973-87304-2-2

658.3                                                                     331.2

331.103.12/.15                                                      082.1 Cariere

1. FIŞA POSTULUI                                            2. BAZELE REMUNERĂRII

III 29031 ; 331/C46

 

133. LENCION, PATRICK. Cinci disfuncţii ale muncii în echipă : O fabulă despre lideri / Patrick Lencioni ; Traducere de Consuela Stoicescu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

216 p. - (Profit).

Titl. orig. : The five dysfunctions of a team : A Leadership fable

ISBN 978-973-669-316-8

65.012.413                                             316.47

331.104                                                  082.1 Profit

1. RELAŢII INTERPERSONALE DE MUNCĂ

2. FORŢĂ DE MUNCĂ

3. PSIHOLOGIA ANGAJAŢILOR

II 87652 ; 331/L45

 

134. SAVOYAT, BRUNO. Secretele eficienţei : Cum să faceţi mai mult într-un timp mai scurt / Bruno Savoyat ; Traducere de Alina Chiriac. -   [Bucureşti] : Irecson, [2007]

373 p. : tab., fig. - (1001 afaceri de succes).

Anexe p. 353-373

Note de subsol

ISBN 978-973-7694-24-9

316.47                                                                   331.101.6

331.103/.104                                                         082.1 1001 afaceri de succes

1. TEHNOLOGIE INFORMAŢIONALĂ

2. COMUNICARE

III 29025 ; 331/S29

 

135. Supervizarea : Aspecte practice şi tendinţe actuale / Volum coordonat de Ana Muntean. -   Iaşi : Polirom, 2007

279 p. : tab., il. - (Collegium ; Asistenţă socială).

Bibliografie la sfârşitul capitolelor

Note de subsol

ISBN 978-973-46-0758-7

331.108.66:364

364:331.108.66                                                     082.1 Collegium

1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ                                2. ETICA MUNCII

III 28986 ; 331/S95

334   Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

 

136. WALTERS, JAMIE S.. Marea putere a micii afaceri / Jamie S. Walters ; Traducere de Lucian Popescu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2006

278 p. - (Profit).

Titl orig. : Big Vision, Small Business- 4 Keys to Success without Growing Big

Prefaţă p.7-13

Note p. 257-263

Bibliografie p.265-272

ISBN 973-669-152-7

174.4                      159.923                  334.7                      082.1 Profit

1. PSIHOLOGIA SUCCESULUI

II 87607 ; 334/W21

336   Finanţe. Bănci

 

137. GHEORGHE, CARMEN ADRIANA. Drept bancar comunitar / Carmen Adriana Gheorghe. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

XVI , 248 p. - (Drept european).

Note de subsol

Cuvânt-înainte p. XIII-XVI

Abrevieri p. XV-XVI

Anexe p. 183-243

ISBN 978-973-115-238-7

347.734(4)                                             336.7 UE

336.7(498)                                             082.1 Drept european

1. DREPT BANCAR                           2. DREPT FINANCIAR

II 87575 ; 336/G40

 

 

138. GREUNING, HENNIE VAN. Analiza şi managementul riscului bancar : Evaluarea guvernanţei corporatiste şi a riscului financiar = Analyzing and Managing Banking Risk : A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk / Hennie van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic ; Traducere după ediţia a doua de Cristina Ionescu, Mihaela Mihai, Marius Solomon. - Ediţie bilingvă româno - engleză. -   [Bucureşti] : Irecson, [2003]

221 p., paginaţie dublă : tab., graf.

Anexa = Appendix p. 189-221

ISBN 973-86371-3-9

336.71:330.131.7                                                  330.131.7:336.71

1. RISC BANCAR                                               2. MANAGEMENT BANCAR

IV 6553 ; 336/G80

 

139. STĂICULESCU, CAMELIA. Solicitarea cu succes a fondurilor europene : Informaţii actuale, modele şi formulare-tip pe CD-ROM însoţite de manual cu instrucţiuni profesionale / Camelia Stăiculescu, Gabriela Mogoş. -   Bucureşti : Forum Media Publishing Srl, 2008

4 vol.

Conţine CD-ROM

Vol. 1, Actualizarea I/IV - [520] p. tab. - Conţine CD-ROM

Vol. 2, Actualizarea II/IV - [136] p. tab. - Conţine CD-ROM

061.1 UE                                336.1(4)                                 346.1(4)

1. UNIUNEA EUROPEANĂ

2. FINANŢE(Uniunea Europeană)

III 28785(1-2) ; 336/S75

338   Situaţie economică. Politică economică

 

140. ANDREI, RUXANDRA. Manual de tehnici operaţionale în activitatea de turism / Ruxandra Andrei, Mihai Copeţchi, Lidia Dragnea. -   [Bucureşti] : Irecson, [2006]

203 p. : tab., fig. - (Cariere).

Anexe p. 51-63

Bibliografie p. 201-203

Note de subsol

ISBN 973-7694-16-3. - ISBN 978-973-7694-16-4

338.48:65                                               65:338.48

640.41/.43                                             082.1 Cariere

1. SERVICII TURISTICE

IV 6552 ; 338/A53

 

141. BAKER, SUE. Principiile operaţiunilor de la recepţia hotelului / Sue Baker, Pam Bradley, Jeremy Huyton ; Traducere de Florentin Vintilă ; Prefaţă de conf. univ. dr. Nicolae Lupu. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

X , 334 p. : tab., fig. - (Turism).

Prefaţă p. IX-X

Glosar p. 314-322

Index p. 323-330

ISBN 978-973-115-260-8

640.41                                    338.48                                    082.1 Turism

1. INDUSTRIA HOTELIERĂ                                           2. SERVICII

II 87576 ; 338/D18

 

142. BUCUR-SABO, MARIANA. Marketing turistic / Mariana Bucur-Sabo. -   Bucureşti : Irecson, 2006

246 p. : tab., graf., sch., fig. - (Şcoala de turism Irecson).

Note de subsol

Bibliografie p. 239-246

ISBN 973-7694-07-4. - ISBN 978-973-7694-07-2

339.138:338.48                                                     338.48:339.138

658.8:338.48                                                         338.48:658.8

082.1 Şcoala de turism Irecson

II 87654 ; 338/B87

 

143. HENCHE, BLANCA GARCÍA. Marketing în turismul rural / Blanca Grcía Henche ; Traducere de Isabela Teclici. -   Bucureşti : Irecson, 2004

212 p. : tab., graf. - (Şcoala de turism Irecson).

ISBN 973-86371-4-7

339.138:338.48(1-22)                                           338.48(1-22):339.138

658.8:338.48(1-22)                                               338.48(1-22):658.8

082.1 Şcoala de turism Irecson

II 87655 ; 338/H47

144. TINCU, DIANA. Lucrul în străinătate : Hoteluri, Vase de croazieră, Baruri, restaurante / Diana Tincu. -   Braşov : Aula, 2007

255 p. : il. - (Util[Aula]).

Anexe p.212-255

Noţiuni de limba engleză : dicţionar, ghid de conversaţie p.94-136

Ediţie bilingvă română-engleză

ISBN 978-973-8261-97-6

082.1 Util                                              81'374=135.1=111(036)

338.48                                                    338.46

1. TURISM                                           2. SERVICII

II 87408 ; 338/T86

339  Comerţ. Economie mondială

 

145. Tranzacţii internaţionale : E-business & tipuri de contracte / Coordonator ştiinţific Gheorghe Caraiani. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

XIV , 410 p. : fig.

Note de subsol

Bibliografie la sfârşit de capitol

Prefaţă p. XIII

Anexe p. 335-407

ISBN 978-973-115-243-1

339.56.055(100)                                                    339.5(100)

1. TRANZACŢII INTERNAŢIONALE

2. CONTRACTE COMERCIALE

3. TRANZACŢII ELECTRONICE

4. RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

III 28994 ; 339/T81

 

 

 

 

 

 

 

34   Drept

 

146. BUTA, GHEORGHE. Jurisdicţia comercială : Teorie şi jurisprudenţă : Acţiunea. Faptele de comerţ. Competenţa. Judecata. Căile de atac. Somaţia de plată / Gheorghe Buta. -   Bucureşti : Lumina Lex, 2003

544 p.

Bibliografie selectivă p. 505-520

Rezumat în limba franceză p. 521-528

Addenda p. 527-543

Note de subsol

ISBN 973-588-669-3

347.7(498)                             347.98:339                             339:347.98

347.99:339                             339:347.99

1. DREPT COMERCIAL(practică judiciară)

III 28965 ; 34/B97

 

147. CÂRSTEA, CONSTANŢA. Contrabanda : Formă a corupţiei şi criminalităţii organizate în România, în perioada 1990 - 2000 / Constanţa Cârstea. -   Bucureşti : Lumina Lex, [2006]

176 p.

Bibliografie p. 159-175

Note de subsol

ISBN 973-758-011-7. - ISBN 978-973-758-011-5

343.35(498)"1990/2000"                                     328.185(498)"1990/2000"

II 87534 ; 34/C27

 

148. CĂTUNA, NELU VIOREL. Criminalistică / Nelu Viorel Cătuna. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

XIV , 228 p. - (Manuale Beck).

Note de subsol

Bibliografie p. 223-228

ISBN 978-973-115-349-0

343.9                                                      082.1 Manuale Beck

II 87577 ; 34/C30

 

 

149. COSTIN, MIRCEA N.. Dreptul comerţului internaţional / Mircea N. Costin, Sergiu Deleanu. -   [Bucureşti] : Lumina Lex, s.a.

Vol.

Dreptul comerţului internaţional : Partea generală : Vol.1 - 272 p. - Note de subsol. - ISBN 973-96422-4-1

Dreptul comerţului internaţional : Partea specială : Vol.2 - 272 p. - Note de subsol. - Anexă p. 262-266. - ISBN 973-9186-36-X

347.7(100)                             347.7:339.5                            339.5:347.7

II 87536(v.1-2) ; 34/C77

 

150. DARIESCU, COSMIN. Istoria statului şi dreptului românesc din antichitate şi până la Marea Unire / Cosmin Dariescu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

XVIII , 314 p. - (Manuale Beck).

Introducere p. XV-XVII

Bibliografie p. 309-313

Note de subsol

ISBN 978-973-115-337-7

342(498)".../1918"(091)                                       082.1 Manuale Beck

II 87574 ; 34/D19

 

151. DĂNIŞOR, DIANA. Dicţionar juridic român-francez/francez-român / Diana Dănişor. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

834 p.

ISBN 978-973-115-290-5

81'374.2'373.46:34=135.1=133.1                         81'374.2'373'46:34=133.1=135.1

340.113(038)=135.1=133.1                  340.113(038)=133.1=135.1

II 87573 ; L-34/D17

 

152. DUMITRIU, PETRU. Sistemul ONU în contextul globalizării: Reforma ca voinţă şi reprezentare / Petre Dumitriu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

432 p.

Cuvânt înainte de Mircea Malitza p.5-8

Prefaţă p.11-34

Note de subsol

Bibliografie p.395-424

ISBN 978-973-669-529-2

341.123                                  330.342.3

1. ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE

II 87624 ; 34/D93

 

153. GRECU, ONORINA. Dicţionar juridic român-englez/englez-român / Onorina Grecu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

404 p.

ISBN 978-973-115-229-5

81'374.2'373.46:34=135.1=111                            81'374.2'373.46:34=111=135.1

340.113(038)=135.1=111                                     340.113(038)=111=135.1

II 87572 ; L-34/G79

 

154. Infracţiuni în legi speciale 1969 - 2006 : Cu modificările şi completările până la 12 iulie 2006. -   Bucureşti : Lumina Lex, 2006

292 p.

Indice alfabetic p. 279-291

Note de subsol

ISBN 973-758-030-3. - ISBN 978-973-758-030-6

343.23(498)(094)"1969/2006"

1. LEGISLAŢIE(România)

II 87533 ; 34/I-52

 

155. Instrumente juridice fundamentale ale Uniunii Europene / Conf. univ. dr. Viorel Marcu, Lect.univ. dr. Nicoleta Diaconu, Lect. univ. dr. Nicolae Purdă.... -   Bucureşti : Lumina Lex, 2003

560 p.

Note de subsol

ISBN 973-588-674-X

341.24 UE                                             341.217 UE:341.24

341.24:341.217 UE

1. LEGISLAŢIE(Uniunea Europeană)

III 28973 ; 34/I-57

 

 

 

156. JINGA, ION. Uniunea Europeană în căutarea viitorului : Studii europene / Ion Jinga. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

VI , 176 p. - (Drept european).

Anexă : Prefaţă pe foi detaşabile, 8 p.

ISBN 978-973-115-298-1

341.217(4) UE                                       082.1 Drept european

II 87578 ; 34/J60

 

157. LAZĂR, AUGUSTIN. Corpus juris patrimonii : Doctrină şi jurisprudenţă. Acte normative = Patrimoniul cultural naţional / Dr. Augustin Lazăr, Aurel Condruz actualizată până la 15.09.2007. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită cu legislaţia. -   Bucureşti : Lumina Lex, [2007]

368 p. : il. parţial color

Indice alfabetic p. 356-362

Note de subsol

ISBN 978-973-758-109-9

34(498)                                  008(498)                 719(498)

1. PATRIMONIU CULTURAL                     2. PROTECŢIA PATRIMONIULUI

III 28970 ; 34/L32

 

158. PARASCHIV, CARMEN SILVIA. Drept procesual penal / Prof. univ. dr. Carmen Silvia Paraschiva, Lect. univ. Mircea Damaschin. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Lumina Lex, 2004

Vol.

ISBN 978-588-850-5

Vol.1 : Drept procesual penal : Partea generală - 408 p. - Note de subsol. - ISBN 978-588-851-3

Vol.2 : Drept procesual penal : Partea specială - 463 p. - Note de subsol. - ISBN 978-588-853-X

343(498)

II 87538(v.1-2) ; 34/P33

 

159. ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. Codul muncii : actualizat ianuarie 2008. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

112 p.

Note de subsol

Index alfabetic al Codului muncii p.107-112

ISBN 978-973-115-299-8

349.2(498)(094.4)

II 87581 ; 34/C60

 

160. ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. Codul familiei şi legile conexe : cu modificările aduse până la data de 1 martie 2008 Avram, Dr. Carmen Eugenia Bârsan LL.M., Drd. Cristina Mihaela Nicolescu. - Ediţie îngrijită şi adnotată de Conf. univ. dr. Marieta. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

XVI , 1130 p.

Notă asupra ediţiei p.V-VIII

ISBN 978-973-115-265-3

347.6

I 18945 ; 34/R70

 

161. ROMIŢAN, CIPRIAN RAUL. Mic dicţionar de proprietate intelectuală : Dreptul de autor şi drepturile conexe / Ciprian Raul Romiţan, Jenică Drăgan. -   Bucureşti : Lumina Lex, 2004

128 p.

Sursele biografice p. 123-126

ISBN 973-588-784-3

347.78(038)(498)                                  347.77(038)(498)

1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

II 87535 ; 34/R71

 

162. RUSU, ION. Organizaţii şi relaţii internaţionale / Conf. univ. dr. Ion Rusu. -   Bucureşti : Lumina Lex, 2002

360 p.

Bibliografie selectivă p. 353-354

ISBN 973-588-480-1

341.1/.8                                  061.1(100)                                             061.1 EU

1. ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

II 87537 ; 34/R96

 

 

 

 

163. SEVERIN, ADRIAN. Elemente fundamentale de drept al comerţului internaţional / Adrian Severin. -   Bucureşti : Lumina Lex, 2004

416 p.

Note de subsol

ISBN 973-588-783-5

347.7(075.08)

1. DREPT COMERCIAL

III 28972 ; 34/S50

 

164. TĂNĂSESCU, IANCU. Metacriminologie / Prof. univ. dr. Iancu Tănăsescu, lect. univ. dr. Gabriel Tănăsescu, lect. univ. dr. Camil Tănăsescu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

468 p. - (Curs universitar).

Note de subsol

ISBN 978-973-115-282-0

343.9                                      343.988                                  082.1 Curs universitar

1. CRIMINOLOGIE

III 28990 ; 34/T17

 

165. TĂNĂSESCU, IANCU. Transplantul şi prelevarea / Prof. univ. dr. Iancu Tănăsescu, lect. univ. dr. Gabriel Tănăsescu, lect. univ. dr. Camil Tănăsescu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

XII , 246 p. - (Studii juridice).

Note de subsol

Anexă. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii p. 226-246

ISBN 978-973-115-283-7

616-089.843:343.347                                            343.347:616-089.843

1. DREPT MEDICAL                                         2. LEGISLAŢIE MEDICALĂ

II 87580 ; 34/T17

 

166. TURCU, ION. Teoria şi practica dreptului comercial român / Ion Turcu. -   [Bucureşti] : Lumina Lex, 1998

Vol.

ISBN 973-588-076-8

Vol.1 - 503 p. [15] p. il. color. - Bibliografie la sfârşit de capitol. - Note de subsol. - ISBN 973-588-076-8

Vol.2 - 304 p. il. - Bibliografie la sfârşit de capitol. - Note de subsol. - ISBN 973-588-076-8

347.7(498)

1. DREPT COMERCIAL

III 28966(v.1-2) ; 34/T94

 

167. UNIUNEA EUROPEANĂ. LEGISLAŢIE. Drept comunitar al proprietăţii intelectuale : Mărcile şi indicaţiile geografice : Culegere de acte normative Buta. - Ediţie îngrijită de Ciprian-Raul Romiţan, Paul-George. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

474 p. - (Legislaţie europeană).

Culegere de acte normative cu modificările aduse până la data de 1 martie 2008

Note de subsol

Ediţie trilingvă româno-engleză-franceză

ISBN 978-973-115-280-6

341.217 UE(094)                                                  061.1 EU:347.78(094)

082.1 Legislaţie europeană

1. LEGISLAŢIE(Uniunea Europeană)

III 28991 ; 34/U55

35.0/354  Administraţie publică

 

168. BĂLAN, EMIL. Instituţii administrative / Emil Bălan. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

X , 226 p. - (Master).

Note de subsol

ISBN 978-973-115-269-1

352/354(498)(075.8)                                             342(498)(075.8)

III 28992 ; 35/B19

 

 

 

 

 

 

36  Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

 

169. COJOCARU, ŞTEFAN. Managementul de caz în protecţia copilului : Evaluarea serviciilor şi practicilor din România / Ştefan Cojocaru, Daniela Cojocaru. -   Iaşi : Polirom, 2008

311 p. : tab., il. - (Collegium ; Asistenţă socială).

Bibliografie p.299-302

Index p. 303-308

ISBN 978-973-46-0912-3

364.442.6-053.2:65.012.4                                     65.012.4:364.442.6-053.2

082.1 Collegium

III 28979 ; 36/C61

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

170. BERUŞCĂ, AURELIA. Ghid metodologic al serbărilor şcolare / Aurelia Beruşcă. -   Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2007

112 p. : note muzicale - (Didactica).

Bibliografie p. 109-110

ISBN 978-973-30-1701-1

371.383:373.3                                                       371.893:373.3

793.22:37                                                              082.1 Didactica

1. ÎNVĂŢĂMÂNT ROMÂNESC

37/B49

 

171. BOCOŞ, MUŞATA. Teoria şi metodologia instruirii şi teoria şi metodologia evaluării : repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor / Muşata Bocoş, Dana Jucan. - Ediţia a 2-a, revăzută. -   Piteşti : Paralela 45, 2007

216 p. : tab. - (Universitaria ; Seria Ştiinţele educaţiei).

Prefaţă p.7-8

Recomandări bibliografice pentru studiul individual p.212-213

ISBN 978-973-47-0231-2

371.3                                      371.26                                    082.1 Universitaria

1. METODOLOGIE                                             2. DIDACTICĂ

III 29929 ; 37/B61

 

172. BYRON, TANYA. Îngeraşii noştri : Ghidul esenţial pentru a-ţi transforma viaţa de familie şi pentru a te simţi mai bine alături de copiii tăi / Dr. Tanya Byron & Sacha Baveystock ; Traducere din limba engleză de Alexandra Popescu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

208 p. : tab. - (Familia la Curtea Veche).

Titl. orig. : Little Angels

Index p. 199-205

ISBN 978-973-669-535-3

37.018.1                                 159.922.7/.8                   082.1 Familia la Curtea Veche

1. EDUCAŢIA COPILULUI

II 87640 ; 37/B99

 

173. CAMPBELL, ROSS. Educaţia prin iubire / Dr. Ross Campbell ; traducere de Irina-Margareta Nistor. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

254 p. - (Familia la Curtea Veche).

Note de subsol

Titl. orig. : Relational Parenting

ISBN 978-973-669-456-1

159.922.7                         173.5                            37.013.77

37.018.1                                                                082.1 Familia la Curtea Veche

1. EDUCAŢIA ÎN FAMILIE                             2. PSIHOLOGIA COPILULUI

II 87597 ; 37/C17

 

174. CIOLAN, LUCIAN. Învăţarea integrată : Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar / Lucian Ciolan. -   Iaşi : Polirom, 2008

280 p. : fig., tab., sch. - (Collegium ; Ştiinţele educaţiei).

Bibliografie p. 261-273

Index p. 275-277

ISBN 978-973-46-1034-1

37.043.2                                                 082.1 Collegium

1. ORGANIZAREA EDUCAŢIEI ŞI ÎNVĂŢĂMÎNTULUI

III 28928 ; 37/C52

 

175. COBIANU-BĂCANU, MARIA. Şcoala românească, încotro? / Maria Cobianu-Băcanu, Petruş Alexandrescu. -   Piteşti : Paralela 45, 2004

326 p. : tab. - (Universitaria ; Seria Pedagogie).

Prefaţă de autori p.11-12

Introducere p. 13-21

Note de subsol

ISBN 973-697-320-4

37(498)                                                                  082.1 Universitaria

1. ŞCOALA(organizare)(România)

II 87471 ; 37/C58

 

176. CUCOŞ, CONSTANTIN. Educaţia : Iubire, edificare, desăvârşire / Constantin Cucoş. -   Iaşi : Polirom, 2008

224 p. - (Ştiinţele educaţiei ; Structuri, conţinuturi, tehnici).

Note de subsol

ISBN 978-973-46-1038-9

371                                                         082.1 Ştiinţele educaţiei

1. ORGANIZAREA EDUCAŢIEI ŞI ÎNVĂŢĂMÎNTULUI

III 28987 ; 37/C93

 

177. CURTEANU, DORU. Ghidul trainerului / Doru Curteanu, Iulia Chivu, Ion Popa. -   [Bucureşti] : Irecson, [2005]

334 p. : tab., fig. - (Cariere).

Anexe p. 293-331

Bibliografie selectivă p. 333-334

Note de subsol

ISBN 973-87304-7-3

37                                           371.3                                      082.1 Cariere

1. METODE DE PREDARE                                         2. METODE DE FORMARE

III 29032 ; 37/C95

 

178. GOLU, PANTELIMON. Psihologie : Repere ale unei învăţări raţionale / Pantelimon Golu, Florinda Golu. -   Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2006

128 p. - (Didactica).

Bibliografie p. 127

Note de subsol

ISBN 973-30-1187-8. - ISBN 978-973-30-1187-8

37.013.77(072)                                                      371.3(072)

159.9(072)                                                             082.1 Didactica

1. PREDAREA PSIHOLOGIEI

III 28919 ; 37/G68

 

179. KIYOSAKI, ROBERT T.. Copil bogat, copil isteţ : Startul financiar în viaţă / Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; Traducere din limba engleză de Elena Neculcea. - Ediţia a 3-a. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

296 p. - (Seria Tată bogat).

Titl. orig. : Rich Kid Smart Kid Giving Your Child a Financial Head Start

Anexe p.269-294

ISBN 978-973-669-559-9

159.923.2                               174.4                                      37.018.1

082.1 Seria Tată bogat

1. PSIHOLOGIA SUCCESULUI

2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

III 29014 ; 37/K50

 

180. MARIN, VIRGINIA. O serbare pentru fiecare sărbătoare / Virginia Marin. - Ediţia a 3-a. -   Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2007

180 p. : il. alb-negru

Cuvânt înainte p. 3

ISBN 978-973-30-1709-7

371.383:373.3                        371.893:373.3                        793.22:37

1. SERBĂRI ŞCOLARE

37/M39

 

181. POPESCU, ELENA. Sinteze de metodică a predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar : cu aplicaţii practice / Elena Popescu, Dumitru Logel, Elena Stroescu-Logel. -   Piteşti : Carminis, s.a.

248 p. : tab., fig. - (Metodică).

Note de subsol

Bibliografie p. 243-245

Cartea conţine şi subiecte date la concursuri pentru ocuparea posturilor vacante în învăţământul primar

ISBN 973-8418-59-3

371.3                                                                     821.135.1(072)(079)

811.135.1(072)(079)                                             082.1 Metodică

1. PREDAREA LITERATURII                          2. METODE DE PREDARE

III 28920 ; 37/P81

 

182. TATOIU, MONICA. Profesorii şi pedagogia / Monica Tatoiu ; Prefaţă de Adrian Cioroianu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2005

224p.

Prefaţă p.5-8

Note şi comentarii, bibliografie, la fiecare sfârşit de capitol

Anexe p.196-217

ISBN 973-669-138-1

371                                         371.12/.13

1. FORMARE PROFESIONALĂ

II 87365 ; 37/T26

 

183. WATT, FIONA. Trucuri pentru activităţi de vacanţă / Fiona Watt şi Rebecca Gilpin ; Ilustraţii de Stella Baggott, Katrina Fearn, Non Figg... Ilustraţii de Stella Baggott, Katrina Fearn, Non Figg... ; Creaţii suplimentare de Amanda Barlow, Natacha Goransky, Michelle Lawrence... ; Fotografii de Howard Allman ; Desenul copertei de Amanda Gulliver. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2007

96 p. : il. color, desene

Indice p. 96

ISBN 978-973-717-198-6

745.54(02.053.2)                                                   371.381(02.053.2)

372.874(02.053.2)                                 379.826(02.053.2)

1. EDUCAŢIE ÎN AFARA ŞCOLII

37/W33

 

 

 

 

 

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

184. ALLEN, JUDY. Enciclopedia fantasy / Judy Allen ; Traducere din limba engleză Diana Lupu şi Cezar Tabarcea Traducere din limba engleză Diana Lupu şi Cezar Tabarcea. -   Bucureşti : RAO, 2006

144 p. : il. color - (Enciclopedia RAO).

Cuvânt înainte de Jonathan Stroud p. 8-9

Lista făpturilor după provenienţă p. 136-137

Glosar p. 138-139

Indice p. 140-143 fiinţelor magice de la elfi şi dragoni la vampiri şi vrăjitori

ISBN 973-717-061-X. - ISBN 978-973-717-061-3

398.4(031)                                             133.2(031)

082.1 Enciclopedia RAO

1. MITOLOGIE                                    2. FOLCLOR(mituri)

39/A42

 

185. COZEA, LIANA. Confesiuni ale eului feminin / Liana Cozea. -   Piteşti : Paralela 45, 2005

158 p. - (Deschideri).

Note de subsol

ISBN 973-697-537-1

396                                                                        082.1 Deschideri

1. FEMINISM(România)                                    2. STUDII DE GEN

II 87466 ; 396/C80

 

186. LÁZÁR KATALIN. Népi játékok / Lázár Katalin. - 3. kiadás. -   Budapest : Planétás Kiadó, 2005. -  : Mezőgazda Kiadó

234 p. : il., note muz. - (Hagyomány és vidék).

Bibliografie p. 218-221

Index p. 222-234

Note de subsol

ISBN 963-286-231-7

394.3(=511.141)                                                   796.13(=511.141)

821.511.141-91-1                                  082.1 Hagyomány és vidék

1. OBICEIURI POPULARE

39/L32

187. TÁTRAI ZSUZSANNA. Jeles napok, ünnepi szokások / Tátrai Zsuzsanna, Karácsony Molnár Erika. - 4. kiadás. -   Budapest : Planétás Kiadó, 1997. -  : Mezőgazda Kiadó

300 p. : il., note muz., [3] h. - (Hagyomány és vidék).

Bibliografie p. 284-294

Note de subsol

ISBN 978-963-286-361-0

398.3(=511.141)                                                   082.1 Hagyomány és vidék

1. OBICEIURI POPULARE

39/T26

 

188. Tovarăşe de drum : Experienţa feminină în comunism / Volum coordonat de Radu Pavel Gheo, Dan Lungu. -   Iaşi : Polirom, 2008

319 p. - (Egografii).

ISBN 978-973-46-1040-2

396:321.74(498)(0:82-94)                                     321.74(498):396(0:82-94)

082.1 Egografii

1. COMUNISM(România)

II 87558 ; 396/T79

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

50 Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

 

189. GORE, AL. Un adevăr incomod : Pericolul planetar reprezentat de încălzirea globală şi posibilele măsuri care pot fi luate / Al Gore ; Traducere din limba engleză Cezar Octavian Tabarcea. -   Bucureşti : RAO, 2007

328 p. : il. color şi alb-negru, graf.

ISBN 978-973-103-310-5

504.03/.06                                                             551.58

1. ÎNCĂLZIRE GLOBALĂ

2. MEDIU ÎNCONJURĂTOR

3. PROTECŢIA MEDIULUI

III 28948 ; 50/G70

 

190. Környezetvédelem / Főszerkesztő : Láng István. - Változatlan utánnyomás CD-vel. -   Budapest : Akadémiai Kiadó, 2007

2 vol. - (Akadémiai Lexikonok).

ISBN 978-963-05-7847-9

Vol.1 : A-K - 664 p. : il. parţial color, graf., tab., h., fig., sch. - ISBN 978-963-05-7848-6

Vol.2 : L-Z - 588 p. : il. parţial color, graf., tab., h., fig., sch. - ISBN 978-963-05-7849-3

504.06(031)                           502.3(031)                             030:504.06

030:502.3                               082.1 Akadémiai Lexikonok

1. INFLUENŢA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

IV 6540(v.1-2) ; 50/K74

 

191. Scurtă istorie a ştiinţei / Editor consultant John Gribbin ; Traducere Daniela Slavu Editor consultant John Gribbin ; Traducere Daniela Slavu. -   [Bucureşti] : [All Educational], [2008]

224 p. : il.color

Repere cronologice p. 12-15

Glosar p. 216-219

Note biografice p. 220

Index p. 222-224

ISBN 978-973-684-703-5

50(091)

IV 6554 ; 50/S39

51  Matematică

 

192. BRÂNZEI, DAN. Ghidul specialistului în geometria sintetică plană / Dan Brânzei. -   Piteşti : Paralela 45, 2005

86 p. - (Biblioteca de matematică).

Prefaţă p.5

Probleme de sinteză p.75-84

ISBN 973-697-595-9

514.112                                  082.1 Biblioteca de matematică

II 87475 ; 51/B78

 

193. TOLOŞI, MARIN. Funcţii periodice : Algebră şi trigonometrie. Clasele IX-XII / Marin Toloşi, Alexandru Nechita ; Prefaţă de prof. dr. Marcel Ţena. -   Piteşti : Paralela 45, 2001

216 p. - (Mate 2000+1).

Prefaţă p.5-7

ISBN 973-593-500-7

512.5(076.1)                          514.116(076.1)                      082.1 Mate 2000+1

II 87485 ; 51/T70

 

194. UJHÁZI ANDREA, TOKODINÉ. Matematika feladatgyűjtemény 5.osztályosok számára / Dr. Tokodiné Ujházi Andrea. -   Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., s.a.

368 p. : il. - (Tudomány és műveltség).

ISBN 963-9269-88-3

51(076.3)                                               082.1 Tudomány és műveltség

1. MATEMATICĂ(culegere de probleme)

II 87353 ; 51/U27

52 Astronomie. Astrofizivă. Geodezie

 

195. MAY, BRIAN. Bang! : istoria completă a universului / Brian May, Patrick Moore, Chris Lintott ; Traducere din limba engleză Liana Stan. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2007

192 p. : foto color, fig., h.

Prefaţă p. 11-13

Biografii p. 171-183

Glosar p. 185-188

Indice p. 189-191

ISBN 978-973-717-161-0

524.1/.8

1. TEORII BIG-BANG

IV 6548 ; 52/M52

 

 

 

 

53  Fizică

 

196. ŞTEF, VASILE. Fizica de nota 10 : 76 de teste grilă pentru bacalaureat şi admiterea la facultate / Vasile Ştef. -   Braşov : Aula, 2004

206 p. - (Cheia succesului [Ed. Aula]).

Bibliografie p. 202

ISBN 973-8261-06-6

082.1 Cheia succesului                                                      53(079.1)

II 87417 ; 53/S81

55 Geologie şi ştiinţe înrudite

 

197. BUGGISCH, WERNER. Minerale şi roci / de prof. dr. Werner Buggisch şi Christian Buggisch ; Ilustraţii de Arno Kolb ; Traducere din limba germană Gabriela Muntean. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2006

48 p. : il. color - (Ce şi cum).

Indice p. 48

ISBN 973-717-090-3. - ISBN 978-973-717-090-3

549(031.053.2)                                      552.2(031.053.2)

553(031.053.2)                                      082.1 Ce şi cum

1. MINERALOGIE                              2. PIETRE PREŢIOASE

3. COLECŢII DE MINERALE

55/B89

 

198. CROWE, JUDITH. Ghidul pietrelor preţioase : Cum să evaluăm şi să utilizăm pietrele preţioase, de la tăietură şi culoare, la formă şi montură / Judith Crowe ; [Traducere din limba engleză Liana Stan]. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2007

176 p. : il. color

Prefaţă p. 6-7

Glosar p. 170-171

Indice p. 172-175

Credite fotografice, bibliografie p. 176

ISBN 978-973-717-180-1

549.091(036)                         553.8(036)                             671.1(036)

679.82(036)                           679.87(036)                           739.2(036)

1. PIETRE PREŢIOASE

III 28959 ; 55/C90

 

199. DELALANDRE, BENOÎT. Prima mea carte despre mări şi oceane / Benoît Delalandre ; Traducere din limba franceză Anca Calangiu ; Ilustraţii de Dankerleroux, Rober Barborini, Ronan Badel.... -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2007

160 p. : il. color - (Enciclopedia pentru prichindei. Larousse).

Indice p. 160

ISBN 978-973-717-134-4

504.42(031)                           551.46(031)                           581.9(26)

591.9(26)                               030:504.42                             030:551.46

087.5:551.46                          551.46:087.5

082.1 Enciclopedia pentru prichindei

1. OCEANOGRAFIE FIZICĂ

55/D28

 

200. PHILANDER, GEORGE S.. Creşte oare temperatura planetei? : Ştiinţa incertă a încălzirii globale / S. George Philander ; Traducere de Adriana Ciorbanu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2002

320 p. : fig. - (Prometeu).

Prefaţă p.7-10

Anexe p. 251-301

Glosar p.302-306

Bibliografie p.307-309

ISBN 973-8356-17-2

504.03/.05                              551.58                                    082.1 Prometeu

1. ÎNCĂLZIRE GLOBALĂ

II 87649 ; 55/P63

57 Biologie

 

201. SAGAN, CARL. Az Éden sárkányai : Tűnődések az emberi intelligencia evolúciójáról / Carl Sagan ; Fordította : Szilágyi Tibor. -   Budapest : Európa Könyvkiadó, 2008

365 p. : il., fig., graf.

Note de subsol

ISBN 978-963-07-8448-1

575.8.02                                                                612.821.3

1. EVOLUŢIA OMULUI                                    2. GENETICĂ UMANĂ

II 87352 ; 57/S14

59 Zoologie

 

202. MATHIVET, ÉRIC. Micul meu atlas despre animale / Texte Éric Mathivet ; Ilustraţii Benjamin Chaud şi Jérémy Clapin ; Hărţi Pronto ; [Traducere Anca Calangiu]. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2007

62 p. : h., il. color - (Larousse).

Titl. orig. Mon Atlas Larousse des Animaux

Indice p. 62

Cartea conţine şi un poster cu animalele din întreaga lume

ISBN 978-973-717-144-3

592/599(100)(084.42)                           087.5                      082.1 Larousse

59/M48

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

203. AGATSTON, ARTHUR. Programul South Beach pentru sănătatea inimii : planul în patru paşi care vă poate salva viaţa / Dr. Arthur Agatston ; Traducere din limba engleză de Andreea-Rosemarie Lutic. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

304 p.

Cuvânt înainte p.7-10

Anexă p.293-301

ISBN 978-973-669-437-0

616.12

1. CARDIOLOGIE

III 29017 ; 61/A26

 

204. ALTMANN, HORST. Mérgező növények. Mérgező állatok / Horst Altmann ; Fordította : Dr. Szabó László. -   s.l. : Lícium-Art, 1993

123 p. : il. color - (Lícium Könyvek).

Glosar p. 115-116

Index de nume p. 117-118

ISBN 963-8030-05-4

581.192                                  591.145                                  615.918/.919

1. TOXICOLOGIE

IV 6538 ; 61/A44

 

205. ARMANCA, BRÎNDUŞA. Învaţă să învingi : cancerul de sân se poate vindeca / Brînduşa Armanca, Dana Harbuz-Miricioiu ; Fotografii de Claudiu C. Popa ; Pictorial de Barna Némethi. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2006

160 p. : il.,

Dicţionar p.155-458

ISBN 973-669-276-0. - ISBN 978-973-669-276-5

618.19-006

1. CANCERUL

II 87646 ; 61/A80

 

206. CARPER, JEAN. Cum să oprim îmbătrânirea : Un plan radical pentru a rămâne tânăr şi a face reversibil procesul de îmbătrânire / Jean Carper ; Cuvânt înainte de John Robbins ; Traducere din limba engleză de Eugen Damian. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

349 p. - (Să fii sănătos).

ISBN 978-973-669-519-3

615.8                                                                     616-053.9

613.97/.98                                                             082.1 Să fii sănătos

1. IGIENA BĂTRÂNEŢII                  2. BOLILE BĂTRÂNEŢII

III 28995 ; 61/C26

 

207. Copilul tău : ghid practic de la naştere la 6 ani / Prefaţă de profesor Jacques Schmitz ; Traducere din limba franceză dr. Horia Bălan. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2007

464 p. : il. color - (Larousse).

Prefaţă p. 4-5

Indice p. 459-461

Cartea cuprinde şi un dicţionar medical

ISBN 978-973-717-157-3

613.952/.954                          37.018.1                                 616-053.2

613.22                                    159.922.7                               082.1 Larousse

1. PEDIATRIE

IV 6541 ; 61/C70

 

208. JANSSEN, THIERRY. Soluţia interioară : Spre o nouă medicină a corpului şi spiritului / Thierry Janssen ; Traducere din limba franceză de George Morărel. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

344 p. - (Biblioterapia).

Note la sfârşit de capitol

Index general p.333-340

ISBN 978-973-669-454-7

615.8                                      615.814.1                               082.1 Biblioterapia

1. TERAPEUTICĂ(fără medicamente)

II 87615 ; 61/J25

 

209. KARP, HARVEY. Bebeluşul meu e cel mai fericit : Cum să vă liniştiţi nou-născutul care plânge şi să-l faceţi să doarmă mai mult / Dr. Harvey Karp ; Traducere din limba engleză de Andreea Ciusa. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

335 p. : fig. - (Familia la Curtea Veche).

Index p. 323-329

ISBN 978-973-669-426-4

613.95                    159.922.7               082.1 Familia la Curtea Veche

1. IGIENA NOU-NĂSCUTULUI

II 87582 ; 61/K22

 

210. Manual de nefrologie / Adrian Covic, Maria Covic, Liviu Segall,.... -   Iaşi : Polirom, 2007

448 p., [8] p. il. color : tab., sch., fig. - (BIOS).

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 978-973-46-0672-6

616.61(035)                                           082.1 BIOS

III 28983 ; 61/M30

211. MILLER PELLETIER, MAUREEN. Menopauza / Maureen Miller Pelletier , Deborah S. Romaine ; Traducere de Catrinel-Marinela Macovei. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2006

314 p. : il. - (The complete idiot's guide).

Titl. orig. : The Complete Idiot's Guide to Menopause

Anexă: glosar, scurtă prezentare a hormonilor p. 349-355 Anexă: glosar, scurtă prezentare a hormonilor p. 349-355

ISBN 973-669-261-2

ISBN 978-973-669-261-1

618.173                                  613.99

612.662.9                               082.1 The complete idiot's guide

III 29020 ; 61/M73

 

212. MINOVICI, NICOLAE S.. Tatuajele în România / Dr. Nicolae S. Minovici ; Ediţie critică şi prefaţă de prof. dr. Lazăr Cârjan. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

192 p. : fig.

Date statistice p.183-186

Concluzii p.187-188

Bibliografie p.189-190

ISBN 978-973-669-397-7

391.91(498)                           616-089.815                           616.5-003.6

1. PICTURĂ CORPORALĂ

II 87647 ; 61/M75

 

213. PERRETTA, LORRAINE. Hrană pentru creier : Ghid esenţial pentru stimularea puterii creierului / Lorraine Perretta, reţete de Oona van den Berg ; Traducere din limba engleză de Veronica Epure. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

128 p. : il. color

Index p. 126-128

Glosar p. 122-125

ISBN 978-973-669-251-2

613.2                      612.39                    612.82                    641.56(083.12)

III 28997 ; 61/P52

 

 

 

 

214. PICARD, MARIE-AMÉLIE. Alimentaţia preventivă împotriva cancerului / Marie-Amélie Picard ; Traducere de Dana Zămosteanu ; Prefaţă de Dr. Roger Halfon. -   Iaşi : Polirom, 2008

272 p. : tab. - (Sănătate dietetică).

Bibliografie p. 265-266

Note de subsol

ISBN 978-973-46-0967-3

613.2:616-006.6                     641.56(083.12)                      082.1 Sănătate dietetică

1. ALIMENTAŢIE DIETETICĂ

II 87549 ; 61/P64

 

215. ROIZEN, MICHAEL F.. Tu : Ghid de funcţionare : Cunoaşte-ţi corpul pentru a rămâne tânăr şi sănătos / Dr. Michael F. Roizen, Dr. Mehmet C.Oz ; Împreună cu Lisa Oz şi Ted Spiker ; Ilustraţii de Gary Hallgren ; Traducere din limba engleză de Silvia Sbârnă şi Andreea Rosemarie Lutic. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

435 p. : fig.

Indice p. 397-432

ISBN 978-973-669-506-3

613

1. SĂNĂTATE PERSONALĂ                          2. IGIENĂ INDIVIDUALĂ

3. AUTOCUNOAŞTERE

III 28996 ; 61/R67

 

216. Sarcina ta : ghid practic pentru o sarcină uşoară / Coordonator dr. Anne Théau ; Traducere din limba franceză dr. Agnes Bălan şi dr. Horia Bălan. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2006

416 p. : il. color - (Larousse).

Prefaţă p. 4-5

Indice p. 405-410

Cartea cuprinde şi un dicţionar medical

ISBN 973-717-095-4. - ISBN 978-973-717-095-8

618.2/.7                  613.952                  613.99                    082.1 Larousse

IV 6542 ; 61/S23

 

 

217. Szinonima visszakereső szótár gyógyszeranyagok és gyógynövények elnevezéseihez / Karlovitz Adolf "Szinonima visszakereső szótár" c. munkája felhasználásával korszerűsítette Ambru Júlia. -   Budapest : Medicina Könyvkiadó RT., 1993

167 p.

Bibliografie p. 167

ISBN 963-242-120-5

615.31/.32                                                             81'374.2'373.46:615

615:81'374.2'373.46

1. FARMACOLOGIE

II 87370 ; 61/S99

63 Agricultură. Silvicultură

 

218. BRADLEY, STEVE. Tăierea plantelor ornamentale : Un ghid pas cu pas pentru a tăia plantele de grădină / Steve Bradley ; [Traducerea din limba engleză Dana Camelia Hădăreanu]. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2007

224 p. : il. color, tab.

Glosar p. 218-219

Indice p. 220-223

ISBN 978-973-717-193-1

635.92                                                    631.542

1. GRĂDINĂRIT

III 28949 ; 635/B75

 

219. BRADLEY, STEVE. Metszés lépésről lépésre : A kerti dísznövények metszésének részletes leírása / Steve Bradley ; Fordította : Dr. Szerdahelyi Tibor ; Szerkesztette : Solymosi Éva. -   Budapest : Gabo, 2006

224 p. : il. color

Lexicon p. 218-219

Index p. 220-223

ISBN 963-9635-11-1

635.92                                                    631.542

1. GRĂDINĂRIT

III 28909 ; 635/B75

 

220. NEUMANN, KERSTIN. Caii / de dr. Kerstin Neumann ; Ilustraţii de Marta Hofmann ; Consultant de specialitate Claudiu Sălişteanu ; Traducere din limba germană Andreea Prodan. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2007

48 p. : il. color - (Ce şi cum).

Indice, glosar p. 48

ISBN 978-973-717-146-7

636.01(031.053.2)                 636.1(031.053.2)                      082.1 Ce şi cum

1. CREŞTEREA ANIMALELOR(cabaline)

636/N54

 

221. [NOORDHUIS, KLASS T.]. Grădinăritul anotimp cu anotimp : Ghid complet de plantare, creştere şi menţinere a grădinii personale / [Klass T. Noordhuis] ; Traducere Marius Tăutu. -   [Bucureşti] : ALLFA, [2008]

480 p. : il. color

Index p. 456-477

ISBN 978-973-724-165-8

635.9

1. GRĂDINĂRIT

IV 6555 ; 635/N85

 

222. SMITH, MIRANDA. Înmulţirea plantelor ornamentale : Un ghid pas cu pas pentru a înmulţi plantele de grădină / Miranda Smith ; [Traducere din limba engleză Bogdan Florentin Trocea]. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2007

192 p. : il. color

Cartea conţine un îndreptar de plante

Glosar p. 180-182

Lista plantelor p. 184-188

Indice p. 189-191

ISBN 978-973-717-194-8

635.92                                                    631.53/.54

1. GRĂDINĂRIT

III 28950 ; 635/S64

 

 

 

65  Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

223. AMARIŢEI, CONSTANTIN. Firma şi Mass media. Managerul şi Ziarişti / Constantin Amariţei. -   [Bucureşti] : Irecson, [2005]

184 p. : tab., sch., fig., il.

Bibliografie p. 184

Anexe p. 145-183

ISBN 973-87304-3-0

659.4:061.5                            061.5:659.4                            070.1:65.012.43

65.012.43:070.1                     316.77

1. MASS-MEDIA                2. RELAŢII CU PUBLICUL

II 87656 ; 65/A45

 

224. BLANCHARD, KEN. Strategii de responsabilizare a membrilor unei organizaţii / Ken Blanchard , John P. Carlos , Alan Randolph ; Traducere de Rocsana Niţă. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

288 p. - (Profit).

Titl. orig. : The 3 Keys to Empowerment Release the Power within People for Astonishing Results

Prefaţă p.13-15

ISBN 978-973-669-339-7

159.923.2                               65.012.4                                 082.1 Profit

1. RESPONSABILITATE PROFESIONALĂ

II 87651 ; 65/B56

 

225. CARAIANI, GHEORGHE. Transporturi şi expediţii rutiere / Prof. univ. dr. Gheorghe Caraiani, Drd. ing. Lucian Pricina ; [Coordonator ştiinţific Prof. univ. dr. Gheorghe Caraiani]. - Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. -   [Bucureşti] : Lumina Lex, 2002

542 p. : graf., sch.,tab., fig.

Bibliografie p. 537-540

Note de subsol

ISBN 973-588-042-3

656.1                                      65.012.4:656.1                                       656.1:65.012.4

658.8:656.1                                            656.1:658.8

1. TRANSPORT RUTIER

III 28969 ; 656/C23

 

226. CARAIANI, GHEORGHE. Tratat de transporturi / Gheorghe Caraiani. -   [Bucureşti] : Lumina Lex, 2001

Vol.

ISBN 973-588-351-1

Vol.2 - p. 765 - p. 1530 tab., il., graf., sch. - Bibliografie p. 1493-1526. - Note de subsol. - ISBN 973-588-351-1

Vol.1 - 764 p. tab., il., sch. - Anexe p. 750-762. - Note de subsol. - ISBN 973-588-351-1

656(075.8)

1. TRANSPORTURI

III 28967(v.1-2) ; 656/C23

 

227. CARON, NICOLAS. Cum să vinzi clienţilor dificili : Secretele persuasiunii / Nicolas Caron ; Traducere de Gabriela Sandu. -   Iaşi : Polirom, 2008

384 p. - (Training. Vânzări & negocieri).

Bibliografie p.381

Note de subsol

ISBN 978-973-46-1019-8

339.138                                  658.85

174.4                                      082.1 Training. Vânzări & negocieri

1. VÂNZARE                       2. SUCCES COMERCIAL

II 87560 ; 658/C26

 

228. CORCOS, MARC. Tehnici de vânzare eficiente : Planul de vânzare. Principii şi condiţii esenţiale / Marc Corcos ; Traducere de Iulian Moga. -   Iaşi : Polirom, 2008

288 p. : fig., sch. - (Training. Vânzări & negocieri).

Note de subsol

ISBN 978-973-46-1020-4

339.138                                  658.85

174.4                                      082.1 Training. Vânzări & negocieri

1. MARKETING

II 87559 ; 658/C71

 

 

229. DIMITRESCU, MIHAELA. Managementul modern între autoritate şi influenţă / Mihaela Dimitrescu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

X , 206 p. - (Cariere).

Introducere p. 1-4

Note de subsol

Bibliografie selectivă p. 169-175

Anexe p. 173-204

ISBN 978-973-115-304-9

65.012.4                                                 082.1 Cariere

II 87579 ; 65/D43

 

230. DRAGIĆEVIĆ-©EĄIĆ, MILENA. Cultura : Management. Mediere. Marketing / Milena Dragićević-©eąić, Branimir Stojković ; În româneşte de Liubiţa Raikici şi Lucian Alexiu ; Post faţă de Corina Şuteu ; Notă asupra ediţiei de Sorina Ianovici-Jecza. -   [Timişoara] : Fundaţia Interart Triade, 2002

306 p. : tab., sch. - (Cultură şi management).

Anexă p. 295-299

Bibliografie p.300-301

Webografie p. 302

Postfaţă p. 303-305

ISBN 973-8057-96-5

65.012.43:008                                                       008:65.012.43

082.1 Cultură şi management

1. MANAGEMENT CULTURAL

III 28962 ; 65/D74

 

231. KLEIN, ARMIN. Managementul proiectului cultural / Armin Klein ; Traducere din limba germană Eleonora Pascu şi Raluca Ciortan ; Prefaţă Corina Răceanu. -   Timişoara : Fundaţia Interart Triade, 2005

342 p. : tab., sch. - (Cultură şi management).

Bibliografie p. 339-342

Note de subsol

ISBN 973-87269-6-4

65.012.43:008(083.94)                                          008(083.94):65.012.43

082.1 Cultură şi management

III 28963 ; 65/K53

232. KOESTENBAUM, PETER. Liderul-faţa ascunsă a excelenţei : o filozofie pentru lideri / Peter Koestenbaum ; Traducere de Dana Ioana Chiriţă. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2006

416 p. : fig. - (Profit).

Titl. orig. : Leadership: The Inner Side of Greatness- A Philosophy for Leaders

Prefaţă p.7-17

Bibliografie p.391-394

Index p.395-407

ISBN 973-669-163-2

616.46                                    65.012.43                               06.046.11

159.923.2                               082.1 Profit

1. PSIHOLOGIA LIDERULUI

II 87625 ; 65/K65

 

233. LANCUZOV, ALEXANDRU. Bucureşti : de la tramvaiul cu cai la automobil / Alexandru Lancuzov. -   Piteşti : Paralela 45, 2007

128 p. : il. - (Odiseu ; Seria Cartea de Bucureşti).

Note de subsol

Anexe p.112-119

Bibliografie p.121-123

Prefaţă : De la trăsură la automobil p.5-7

ISBN 978-973-47-0016-5

656(498)                 656(498 Bucureşti)                              082.1 Odiseu

1. MIJLOACE DE TRANSPORT

II 87476 ; 656/L19

 

234. LANDSBERG, MAX. Leadership : Viziune, motivaţie, elan / Max Landsberg ; Traducere din limba engleză de Alexandra Borş. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

174 p. : il. , tab.

Titl. orig. : The Tools of Leadership Vision, inspiration, momentum

Anexe p.154-166

ISBN 978-973-669-406-6

316.46/.47                              316.663.5                               65.012.43

1. PSIHOLOGIA LIDERULUI

II 87633 ; 65/L19

235. PELL, ARTHUR R.. Managementul resurselor umane / Dr. Arthur r. Pell ; Traducere din limba engleză de Anca Novac. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

432 p. : il. - (The complete idiot's guide).

Titl. orig. : The complete idiot's guide to managing people

Anexă p.409-417

ISBN 978-973-669-295-6

65.112.4:658.3                                                      331.103

082.1 The complete idiot's guide

III 29022 ; 65/P49

 

236. POROJAN, DUMITRU. Planul de afaceri : Concepte, metode, tehnici, proceduri / Prof. univ. dr. Dumitru Porojan, Drd. ec. Cristian Bişa. -   [Bucureşti] : Irecson, [2007]

374 p. : tab., graf., fig. - (1001 afaceri de succes).

Anexe p. 351-368

Bibliografie p. 369-374

Note de subsol

ISBN 978-973-7694-25-6

65.012.2                                                 658.012.2

658.14                                                    082.1 1001 afaceri de succes

1. MANAGEMENT

IV 6551 ; 65/P85

 

237. ROBINSON, ALAN G.. Ideile nu costă : Revoluţia ideilor eliberează oamenii şi transformă organizaţiile / Alan G. Robinson , Dean M. Schroeder ; Traducere de Ştefania Dragoman. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

228 p. - (Profit).

Titl. orig. : How the Idea Revolution Is Liberating People and Transforming Organizazions

Prefaţă p.7-10

Note p. 221-224

ISBN 978-973-669-333-5

316.46/.47                                                             65.012.43

159.9                                                                      082.1 Profit

1. MANAGEMENT

II 87650 ; 65/R62

 

238. Transporturi maritime / Prof. univ. dr. Gheorghe Caraiani, Serescu Mihail, Botea Lucian... ; Prof. univ. dr. Gheorghe Caraiani, Serescu Mihail. -   Bucureşti : Lumina Lex, 2005

701 p. : tab., graf., sch.

Bibliografie p. 693-700

Note de subsol

ISBN 973-588-901-3

656.61(100)(075.8)

III 28968 ; 656/T81

 

239. Transporturi şi expediţii aeriene / Gheorghe Caraiani, Pricină lucian, Fulger Aurelia... ; Coordonator ştiinţific Prof. univ. dr. Caraiani Gheorghe. Universitatea "Româno-Americană". - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Lumina Lex, 2003

847 p. : tab., graf., sch., il.

Bibliografie p. 841-845

ISBN 973-588-585-9

656.7                                                      65.012.4:656.7

656.7:65.012.4                                       347.82

1. TRANSPORT AERIAN

III 28964 ; 656/T81

66/68  Industrii

 

240. Prelucrarea lemnului : O pasiune pentru casă : tipurile de lemn; folosirea uneltelor; construirea mobilei / Traducere din limba engleză Dacian Velimirovici. -   [Oradea] : Aquila'93, [2007]

427 p. : il. color

ISBN 978-973-714-192.7

674.02/.07

V 1943 ; 674/P90

 

 

 

 

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

 

241. Művészettörténeti atlasz / Fordította : Sárosdy Judit. -   Budapest : Holló és Társa, s.a.

96 p. : il. color, h.

Glosar p. 92-93

Index p. 94-96

ISBN 963-684-302-3

7(100)(091)                                                           7(100)(084.4)

1. ISTORIA ARTEI

IV 6539 ; 7(100)/M99

7.01/.08  Teoria şi filosofia artei

 

242. APPIGNANESI, RICHARD. Cîte ceva despre postmodernism / Richard Appignanesi şi Chris Garratt ; În colaborare cu Ziauddin Sardar şi Patrick Curry ; Traducere de Irina-Margareta Nistor. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2003

176 p. : il. - (Cîte ceva despre).

Indice p.176

ISBN 973-8356-79-2

7.036                                                      17.023.26

008                                                         082.1 Cîte ceva despre

1. POSTMODERNISM                       2. CURENTE ARTISTICE

II 87653 ; 7.02/A

 

243. LITTLE, STEPHEN. Să înţelegem arta / Stephen Little ; [Traducere din limba engleză Ioana Didac]. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, [2005]

160 p. : il. color - (...isme).

Introducere p. 6-7

Glosar de artişti p. 144-151

Glosar de termeni utili p. 152-155

Cronologie p. 156-157

ISBN 973-717-041-5

7.034/.038(100)(084)                                            082.1 ...isme

1. ISTORIA ARTEI                                            2. MIŞCĂRI ARTISTICE

II 87526 ; 7.03/.04/L66

244. MALRAUX, ANDRÉ. Muzeul imaginar / André Malraux ; Traducere din limba franceză Ileana Cantuniari. -   Bucureşti : RAO, 2008

288 p. : il. alb-negru - (Biblioteca RAO).

Indice analitic p. 261-265

Documentare iconografică p. 267-284

ISBN 978-973-103-290-0

7.072.3                                                   7.03/.04(100)

7.01:111.852                                          082.1 Biblioteca RAO

1. ISTORIA ARTEI                             2. CRITICĂ DE ARTĂ

II 87518 ; 7.01/M19

72  Arhitectură

 

245. DUŞA, TRAIAN. Palatul Culturii din Târgu-Mureş / Traian Duşa. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. -   Târgu-Mureş : Nico, 2008

296 p. ; IXCII : il.

Rezumat în limbile engleză, franceză, germană p.260-288

Bibliografie p. 289-296

Ilustraţii p. I-LXXXXII

ISBN 978-973-1728-81-0

72(498.4 Târgu-Mureş)                                                      94(498.4 Târgu-Mureş)

908(498.4 Târgu-Mureş, Palatul Culturii)

II 87442 ; 72/D96

 

246. KONSCHITZKY, WALTHER. Arhitectura populară din Banat. Stil şi ornamentică / Walther Konschitzky ; Desene Joseph Ed. Krämer ; Fotografii Walther Konschitzky. -   Timişoara : Fundaţia Interart Triade, 2006

326 p. : il. parţial color - (Patrimoniu).

Note p. 188-197

Bibliografie selectivă p. 198-199

Rezumat în limba germană p. 313-324

Date biografice ale autorului p. 325-326

ISBN 973-978-87893-8-9. - ISBN 978-973-87893-8-8

728.1(498.5-22)                                     008(498.5-22)                        082.1 Patrimoniu

IV 6549 ; 72/K71

 

247. MELVIN, JEREMY. Să înţelegem stilurile arhitecturale / Jeremy Melvin ; [Traducere din limba engleză Ioana Didac]. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, [2006]

160 p. : il. color - (...isme).

Cuvânt înainte p. 6-7

Glosar al clădirilor p. 144-148

Glosar al arhitecţilor p. 149-152

Glosar de termeni utili p. 153-155

ISBN 973-717-075-X

ISBN 978-973-717-075-0

72(100)(084)                                                         082.1 ...isme

1. ARHITECTURĂ(stiluri)                2. ARHITECTURĂ(curente)

II 87525 ; 72/M57

73/76  Arte plastice

 

248. CRISPINO, ENRICA. Leonardo / Enrica Crispino ; Traducere din limba italiană Miruna Tiu. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2005

126 p. : reprod., [1] p. portret - (Viaţă de artist).

Cronologie p. 122-123

Indice p. 124-125

Bibliografie p. 126

ISBN 973-717-007-5

75(450)(084) Leonardo da Vinci                        929 Leonardo da Vinci

730 (450)(084) Leonardo da Vinci                     082.1 Viaţă de artist

1. ARTĂ ITALIANĂ

2. BIOGRAFIE(Leonardo da Vinci)

IV 6543 ; 75/L46C

 

249. EVELEGH, TESSA. 600 de sugestii şi tehnici de design pentru acasă / [Tessa Evelegh] ; Traducere din limba engleză Simona Chişvasi. -   [Oradea] : Aquila'93, [2008]

256 p. : il. color

Index p. 252-255

Infprmaţii pe prima copertă : Un manual practic şi o enciclopedie a designului decorativ. Proiecte, idei şi sugestii inteligente pentru adăugarea elementelor decorative în cămin şi grădină, ilustrate în peste 670 de fotografii

ISBN 978-973-714-251-1

745                                                                        747

1. ARTĂ DECORATIVĂ                                  2. DESIGN

V 1942 ; 745/E93

 

250. FRIDE-CARRASSAT, PATRICIA. Mişcări artistice în pictură / Patricia Fride-Carrassat, Isabelle Marcadé ; [Traducere din limba franceză Denia Mateescu]. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2007

240 p. : il. color - (Colecţia de artă).

Tabel cronologic p. 232-235

Glosar p. 236

Indice p. 236-240

ISBN 978-973-717-192-4

75.03(100)"14/19"                                                               082.1 Colecţia de artă

1. CURENTE ARTISTICE

III 28953 ; 75/F90

 

251. HOCKNEY, DAVID. Ştiinţa secretă : Redescoperind tehnicile uitate ale Vechilor Maeştri / David Hockney ; Traducere din limba engleză Gina Frîncu. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2007

268 p. : reprod. color, il, [2] p. duble

Bibliografie p. 259-261

Lista ilustraţiilor p. 262-266

Indice de nume proprii p. 268

ISBN 978-973-717-168-9

75.021                                                    75.(100)(084)

1. TEHNICA ARTEI

V 1941 ; 75/H68

 

252. Kahlo : 1907 - 1954 / [Traducerea Ana Maria Hodorog]. -   [Oradea] : Aquila'93, [2008]

255 p.

Index p. 248-255

Biografie p. 5-7

ISBN 978-973-714-230-6

75(72)(084) Kahlo, Frida                                                    929 Kahlo, Frida

1. PICTURĂ

I 18948 ; 75/K16

253. LANEYRIE-DAGEN, NADEIJE. Pictura : Din tainele atelierelor / Nadeije Laneyrie-Dagen cu participarea lui Philippe Dagen şi Pierre Wat ; [Traducere din limba franceză Denia Mateescu]. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2005

IX, 10-240 p. : il. color - (Colecţia de artă).

Indice p. 235-238

Bibliografie p. 239

Credite fotografice p. 240

ISBN 973-717-010-5

75.02/.03(100)                                       7.071.1(100)

929:75                                                    082.1 Colecţia de artă

1. ISTORIA ARTEI                             2. PICTURĂ

III 28952 ; 75/L19

 

254. WALTON, STEWART. 100 de transformări rapide şi de efect ale locuinţei / Stewart şi Sally Walton ; Traducere din limba engleză Velimirovici Dacian. -   [Oradea] : Aquila'93, [2008]

256 p. : il. color

Index p. 254-256

ISBN 978-973-714-252-8

745

1. DESIGN                                            2. ARTĂ DECORATIVĂ

V 1944 ; 745/W21

 

255. Warhol : 1928 - 1987 / [Traducere Paula Nemţuţ]. -   [Oradea] : Aquila'93, [2008]

255 p. : il. color

Index p. 248-255

ISBN 978-973-714-231-3

75(73)(084) Warhol, Andrew                            76(73)(084) Warhol, Andrew

929 WARHOL, ANDREW

1. PICTURĂ(Warhol, Andrew)

I 18947 ; 75/W26

 

256. WHEATLEY, ABIGAIL. A festészet története / Abigail Wheatley ; Tervezte Zöe Wray ; Az illusztrációkat készítette Uwe Mayer és Ian McNee ; [Fordította Boross Erzsébet]. -   [Kisújszállás] : [Pannon-Literatúra], [2008]

96 p.

Cronologie p. 82-89

Glosar p. 90-93

Index p. 94-95

ISBN 978-963-251-012-5

75(100)(02.053.2)                  930.85(100)(02.053.2)

1. ISTORIA PICTURII

75/W62

77  Artă şi tehnică foto

 

257. BEJENARU, MATEI. Introducere în fotografie : Ghidul fotografului amator / Matei Bejenaru. - Ediţia a 2-a revăzută. -   Iaşi : Polirom, 2007

167 p. : tab., fig., il.

Glosar p. 155-161

Bibliografie p. 163-165

ISBN 978-973-46-0876-8

77(036)

1. FOTOGRAFIE DIGITALĂ

II 87565 ; 77/B41

 

258. CUCU, ION. O istorie în imagini a literaturii române postbelice / Ion Cucu. -   Bistriţa : Charmides, 2006

vol.

ISBN 973-7659-14-7

Vol. 1 : O istorie literară a privirii - 338 p. foto alb-negru. - Cuvânt înainte p. 9-11. - Note bio-bibliografice p. 19. - Indice de nume cu scurte date bio-bibliografice p. 319-337. - ISBN 973-7659-14-7

77.04(084)

1. FOTOGRAFII ARTISTICE

2. SCRIITORI ROMÂNI(album)

II 87376 ; 77/C93

 

 

 

 

78 Muzică

 

259. 1001 de albume de ascultat într-o viaţă / Coordonator Robert Dimery ; Prefaţă de Michael Lydon ; [Traducere din limba engleză Justina Bandol, Ioana Didac, Marilena Dumitrescu...]. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2006

960 p. : il. color şi alb-negru

Indice al albumelor p.16-19

Indice al muzicienilor p. 950-954

Indice general p. 955-959

Credite fotografice p. 960

ISBN 973-717-047-4. - ISBN 978-973-717-047-7

78.03/.07(100)                                                      784.3(100)

1. ALBUME DE MUZICĂ

III 28960 ; 784/O-52

 

260. MIHĂIEŞ, MIRCEA. Viaţa, patimile şi cântecele lui Leonard Cohen : Cu 32 de poeme / Mircea Mihăieş ; Tradusă de Mircea Cărtărescu. -   Iaşi : Polirom, 2005

287 p. : il.

Bibliografie p. 282

ISBN 973-46-0158-X

929 Cohen, Leonard                           784(73)Cohen, Leonard

821.111(73)-1=135.1

1. MUZICĂ VOCALĂ

II 87554 ; 784/C61M

 

261. SCHONBERG, HAROLD C.. A nagy zeneszerzők élete / Harold C. Schonberg ; Fordította Szilágyi Mihály, Szabó Mária, Gy. Horváth László ; összeállította Szilágyi Mihály. -   Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

696 p. : il.

Index p. 665-684

Glosar p. 647-663

ISBN 963-07-8099-2

78.071.1(100):929                 929:78.071.1(100)

1. BIOGRAFII COLECTIVE(compozitori)                  2. COMPOZITORI

III 28905 ; 78.071.1/S35

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

262. DÁVID SÁNDOR, IFJ.. Michael Schumacher : A Forma-1 királya / Ifj. Dávid Sándor. -   Budapest : Duna Könyvkiadó, s.a.

332 p., 63 p. il. parţial color

Anexe p. 307-331

ISBN 963-968-427-9

ISBN 978-963-968-427-0

796.71(084)

1. AUTOMOBILISM

III 28902 ; 796/S35D

 

263. GROBEL, LAWRENCE. Al Pacino : Teljes szövegű interjú a színésszel / Lawrence Grobel ; Al Pacino előszavával ; Fordította : Stefanovits Péter ; Szerkesztette : Szabó Mária. -   [Budapest] : Kelly Kft., 2008

301 p. : [8] p. il.

Pe copertă titlul este : Életem

ISBN 978-963-87043-4-4

929 Pacino, Al(047.53)                                       791.43(047.53)

791.44.071.2 Pacino, Al(047.53)

1. CINEMATOGRAFIE                                     2. ACTORI(biografii)

II 87346 ; 791.43/P11G

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80/81  Lingvistică şi limbi

 

264. NEUMANN, HANS. Ghid de conversaţie român-german = [Sprachführer Rumänisch-Deutsch] / Neumann, Hans. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. -   Iaşi : Polirom, 2008

200 p. : tab., fig.

Index p. 187-199

ISBN 978-973-46-0960-4

81'374.822=135.1=112.2                                                      811.112.2(036)

I 18787 ; 81'374/N54

811  Limbi individuale

 

265. BALAŞ, ORLANDO. Tanuljunk németül! : Nyelvtani és szókincsfejlesztő gyakorlókönyv / Orlando Balaş, Cristel Balaş ; Fordítás : Benedek Andrea Krisztina. -   Iaşi : Polirom, 2008

191 p. : tab. - (Könnyen, gyorsan).

Bibliografie p. 189

ISBN 978-973-46-1037-2

811.112.2'36                                                          811.112.2(035)

082.1 Könnyen, gyorsan

1. GRAMATICA LIMBII GERMANE

III 28976 ; 811/B19

 

266. BUDAI LÁSZLÓ. Élő angol nyelvtan : Rendszeres kontrasztív grammatika sok példával / dr. Budai László. -   Budapest : Osiris Kiadó, 2007

751 p. : tab. - (Osiris Nyelvkönyvek).

Anexe p. 733-736

Bibliografie p. 737

Index p. 739-751

ISBN 978-963-389-968-7

811.111'36                                                             082.1 Osiris Nyelvkönyvek

1. GRAMATICA LIMBII ENGLEZE

III 28907 ; 811/B88

 

267. BUDAI LÁSZLÓ. Élő angol nyelvtan : Gyakorlókönyv / dr. Budai László. -   Budapest : Osiris Kiadó, 2008

329 p. : tab. - (Osiris Nyelvkönyvek).

Anexe p. 383-386

Bibliografie p. 321

Index p. 323-329

ISBN 978-963-389-972-4

811.111'36                                                             082.1 Osiris Nyelvkönyvek

1. GRAMATICA LIMBII ENGLEZE

III 28912 ; 811/B88

 

 

268. BUDAI LÁSZLÓ. Élő angol nyelvtan kezdőknek és középhaladóknak / dr. Budai László. -   Budapest : Osiris Kiadó, 2007

398 p. - (Osiris Nyelvkönyvek).

Anexe p. 383-386

Bibliografie p. 387

Index p. 389-398

ISBN 978-963-389-967-0

811.111'36                                                             082.1 Osiris Nyelvkönyvek

1. GRAMATICA LIMBII ENGLEZE

III 28913 ; 811/B88

 

269. GROSU BEJENARU, JANA. Guide de conjugaison de verbes français / Jana Grosu Bejenaru. -   [ Piteşti ] : Carminis, s.a.

Bibliografie p. 190

Cuprinde dicţionar de verbe franceze

ISBN 973-9303-13-7. - ISBN 978-973-9303-13-2

811.133.1'366.3(036)                                            811.133.1'367.625(036)

1. LIMBA FRANCEZĂ(gramatică)

811/G88

 

270. [IACOV, ADRIANA]. Limba germană pentru profesioniştii din turism / [Anriana Iacov]. -   [Bucureşti] : [Irecson], [2006]

150 p. : tab., il. - (Şcoala de turism Irecson).

Bibliografie p. 150

ISBN 973-7694-05-8. - ISBN 978-973-7694-05-8

811.112.2:338.48                                                  338.48:811.112.2

082.1 Şcoala de turism Irecson

1. LIMBA GERMANĂ(turism)

II 87658 ; 811/I-17

 

271. [IACOV, ANDRIANA]. English for Tourism Professionals and Staff / [Adriana Iacov]. -   [Bucureşti] : [Irecson], [2004]

250 p. : tab., il., sch. - (Şcoala de turism Irecson).

ISBN 973-86371-2-0

811.111:338.48                                                     338.48:811.111

082.1 Şcoala de turism Irecson

1. LIMBA ENGLEZĂ(turism)

II 87657 ; 811/I-17

 

272. MUŞINA, TANIA. Engleza de nota 10 : teste şi comentarii / Tania Muşina, Mona Arhire, Magdalena Luca. - Ediţia a 5-a, revăzută şi adăugită. -   Braşov : Aula, 2002

238 p. - (Cheia succesului [Ed. Aula]).

Anexă :subiecte de admitere în învăţământul superior p.171-237

ISBN 973-98423-9-9

082.1 Cheia succesului                                      811.111(079.1)

1. LIMBA ENGLEZĂ (gramatică)

II 87402 ; 811/M98

 

273. Prima mea carte de franceză / Traducere Raluca Bucur. -   Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2004

144 p. : il. color - (Enciclopedia pentru prichindei. Larousse).

Index- vocabular francez-român şi vocabular român-francez p. 120-144

ISBN 973-7932-41-2

811.133.1(075)                                      082.1 Enciclopedia pentru prichindei

1. LIMBA FRANCEZĂ(pentru începători)

811/P92

811.135.1  Limba română

 

274. BAHNARU, VASILE. Dicţionar de omonime / Vasile Bahnaru. -   Chişinău : Ştiinţa, 2005

420 p. - (Dicţionare şcolare).

Prefaţă p. 3

ISBN 9975-67-525-5

811.135.1'374.2'373.423                                       082.1 Dicţionare şcolare

1. LIMBA ROMÂNĂ(lexicologie)

II 87374 ; 811.135.1/B17

 

275. CHIRIŢĂ, CORNELIA. Gramatica de la A la Z / Cornelia Chiriţă, Steluţa Pestrea Suciu ; Mircea Moţ (coord.). - Ediţia a 5-a. -   Piteşti : Paralela 45, 2007

328 p. - (Dicţionarele Paralela 45).

Bibliografie selectivă p.318-320

Index alfabetic de termeni p.321-327

ISBN 978-973-47-0206-0

082.1 Dicţionare Paralela 45                                              811.135.1'36

1. GRAMATICĂ(limba română)

811.135.1/C44

 

276. CONSTANTINESCU, SILVIU. Dicţionar de paronime / Silviu Constantinescu. -   Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2006

324 p.

Prefaţă p. 3

ISBN 973-30-1669-1. - ISBN 978-973-30-1669-4

811.135.1'374.2'373.42

1. DICŢIONAR DE LINGVISTICĂ

II 87379 ; 811.135.1/C66

 

277. GRUIŢĂ, GLIGOR. Gramatică normativă : 77 de întrebări-77 de răspunsuri / G. Gruiţă. - Ediţia a 5-a. -   Piteşti : Paralela 45, 2008

184 p. - (Gramaticile Paralela 45).

Prefaţă la ediţia a 4-a, p.13-14. - Prefaţă la ediţia 1, p.15-17

Ecouri critice la ediţiile anterioare p.177-180

ISBN 978-973-47-0323-4

811.135.1'36'271(076.3)                                       082.1 Gramaticile Paralela 45

1. GRAMATICĂ(limba română)

811.135.1/G91

 

278. ILIESCU, ADA. Gramatica practică a limbii române actuale / Ada Iliescu. - Ediţie revizuită după "Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române"(ediţia a 2-a, 2005). -   Bucureşti : Corint, 2007

544 p. : tab.

Cuvânt înainte p. 5-8

Bibliografie selectivă p. 527-529

Abrevieri p. 530-532

Pe copertă Morfologie; Sintaxă; Corelate cu noţiuni de vocabular, ortografie, ortoepie şi punctuaţie

ISBN 978-973-135-193-3

811.135.1'36(075)

1. GRAMATICA LIMBII ROMÂNE

II 87441 ; 811.135.1/I-44

 

279. Limbă şi comunicare.Teoria literaturii / Gabriel Angelescu, Laura Avasilichioaie, Anamaria Bota.... -   Braşov : Aula, s.a.

156 p. - (Liceu/Bacalaureat).

ISBN 973-8261-80-5

082.1 Liceu/Bacalaureat                                     811.135.1'36(076)

811.135.1'233                                                        82.0=135.1

1. TEORIA LITERATURII

I 18923 ; 811.135.1/L62

 

280. NEAMŢU, G.G.. Teoria şi practica analizei gramaticale : Distincţii şi...distincţii / G. G. Neamţu. - Ediţia a 2-a revăzută, adăugită şi îmbunătăţită. -   Piteşti : Paralela 45, 2007

508 p. - (Gramaticile Paralela 45).

Bibliografie p.497-502

Trei seturi de grile rezolvate şi comentate

ISBN 978-973-47-0022-6

811.135.1'36                                                          082.1 Gramaticile Paralela 45

1. GRAMATICA LIMBII ROMÂNE

III 28930 ; 811.135.1/N32

82  Literatură

 

281. BAKA JUDIT. Mindennapi morzsánk : Háziolvasmányok I-IV. osztályosoknak / Baka Judit, Fülöp Mária ; Szerkesztő : Fülöp Zoltán ; illusztrálta : Forró Ágnes. -   Kolozsvár : Verbum Kiadó, 2007

183 p. : il.

Biografie autori p. 177-180

ISBN 973-877-856-5

82-82=511.141(075.2)                82.09=511.141(075.2)     

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

82-82/B18

282. BENCÉDY JÓZSEF. Retorika : Gyakorlati útmutató / Bencédy József. -   Budapest : Tinta Könyvkiadó, 2008

143 p. - (¤Az ¤ékesszólás kiskönyvtára).

Bibliografie p. 143

ISBN 978-963-7094-80-4

082.1 Az ékesszólás kiskönyvtára                   82.09(036)                      82.0(036)

1. TEORIA LITERATURII

II 87348 ; 82.0/.02/B44

 

283. BÓKAY ANTAL. Bevezetés az irodalomtudományba / Bókay Antal. -   Budapest : Osiris Kiadó, 2006

300 p. : sch. - (Osiris Tankönyvek).

Bibliografie la sf. capitolelor şi la p. 295-300

ISBN 963-389-883-8

82.0(035)                                               082.1 Osiris Tankönyvek

1. TEORIA LITERATURII

III 28904 ; 82.0/.02/B65

 

284. GASKA JUDIT. Római, kelta, germán regék : [Csodálatos regék, mitoszok] : [Középiskolásoknak és általános iskola felső tagozatosainak] / [Írta Gaska Judit]. -   s.l. : Aquila Könyvkiadó, [2007]

296 p. : il. - (Sulibúvár).

ISBN 978-963-679-615-0

398.22(=37)                           398.22(=15)

398.22(=11)                           82-91                                      082.1 Sulibúvár

1. LEGENDE POPULARE

82-91/G23

 

285. IONICĂ ZACH, NAOMI. Concepte operaţionale : pentru literatura română (clasele IX-XII şi bacalaureat) pentru literatura română (clasele IX-XII şi bacalaureat) / Naomi Ionică Zach. - Ediţia a-2-a, revăzută şi adăugită. -   Braşov : Aula, s.a.

220 p. - (Esenţial).

ISBN 973-8206-08-1

082.1 Esenţial                                                      82.0(038)

1. TEORIA LITERATURII

I 18925 ; 82.0/.02/I-69

286. POENAR, HOREA. Semnul celor patru : O teorie a interpretării / Horea Poenar. -   Piteşti : Paralela 45, 2008

376 p. - (Deschideri).

Note de subsol

Bibliografie p. 365-373

ISBN 978-973-47-0289-3

821.135.1-4                            82.09                      82.0/.02

082.1 Deschideri

1. TEORIA LITERATURII

II 87483 ; 82.0/.02/P74

 

287. SZEREPI ERIKA. Görög mitológia : Istenek, félistenek, földi halandók ; [Általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / Írta Szerepi Erika. - [2. javított kiadás]. -   s.l. : Aquila Könyvkiadó, [2007]

224 p. : il. - (Sulibúvár).

ISBN 978-963-679-609-9

398.22(38)                             292                         82-91

082.1 Sulibúvár

1. MITOLOGIE GREACĂ

82-91/S99

 

288. Világszárnya : Moldvai magyar népmesék / Gyűjtötte Kallós Zoltán ; elmesélte Demeter Antiné Jánó Anna ; illusztrálta Vass Csaba. -   Kolozsvár [Cluj Napoca] : Stúdium, [2007]

254 p. : il. - (Kallós archívum).

Note de subsol

ISBN 978-973-643-056-5

821.511.141(498)-91-34                                       398.2(=511.141 ceangăi)(498.3)

082.1 Kallós archívum

1. LITERATURĂ POPULARĂ

82-91/V60

 

 

 

 

82.09  Critică literară

 

289. BALOTĂ, NICOLAE. De la Homer la Joyce : Eseuri / Nicolae Balotă. -   Bucureşti : Ideea Europeană, [2007]

462 p. - (Eseuri).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 973-7691-81-4

ISBN 978-973-7691-81-1

82.09=135.1                           82-4                        082.1 Eseuri

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

II 87434 ; 82.09/B23

 

290. BALOTĂ, NICOLAE. Literatura germană : de la Sturm-und-Drang la zilele noastre / Nicolae Balotă. -   [Bucureşti] : EuroPress Group, 2007

544 p. - (Ediţii definitive).

Cartea a apărut cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional

Note bio-bibliografice p [1] p.

ISBN 973-1727-00-0. - ISBN 978-973-1727-00-4

82.09                                                                     821.112.2.09"17/20"

929:821.112.2"17/20"                                          082.1 Ediţii definitive

1. LITERATURĂ GERMANĂ(critică)

I 18930 ; 82.09/B23

 

291. BAYARD, PIERRE. Cum vorbim despre cărţile pe care nu le-am citit / Pierre Bayard ; Traducere de Valentina Chiriţă. -   Iaşi : Polirom, 2008

240 p. - (Collegium ; Practic).

Note de subsol

ISBN 978-973-46-0913-0

028.1                                      82.09                                      082.1 Collegium

II 87561 ; 82.09/B38

 

292. BORGES, JORGE LUIS. Arta poetică / Jorge Luis Borges ; Traducere de Mihnea Gafiţa. - Ediţie îngrijită de Călin-Andrei Mihăilescu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2002

116 p.

Note de subsol

Titl. orig. : This Craft of Verse

ISBN 973-8356-24-5

82.09-1

1. CRITICĂ LITERARĂ(poezie)

II 87598 ; 82.09/B69

 

293. CĂRĂUŞ, TAMARA. Efectul Menard : Rescrierea postmodernă: perspective etice / Tamara Cărăuş. -   Piteşti : Paralela 45, 2003

204 p. - (Deschideri ; Seria Poetică şi Teorie Literară).

Note de subsol

Bibliografie selectivă p.193-200

ISBN 973-593-878-2

82.09                                      801.73                                    082.1 Deschidiri

1. POSTMODERNISM

II 87477 ; 82.09/C23

 

294. COSMIN, SMARANDA. Mic dicţionar enciclopedic al capodoperelor literaturii universale / Samarnda Cosmin ; Cuvânt înainte de Acad. Dan Grigorescu universale. -   Bucurşti : Mondero, 2007

X, 389 p. - (Biblioteca ideală Mondero. Capodopere ale literaturii).

ISBN 978-973-9349-77-2

81'374.2:82.09                                                       82.09(100)(038)

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(dicţionar)

II 87393 ; 82.09/C74

 

295. DRIMBA, OVIDIU. Istoria teatrului universal / Ovidiu Drimba. - Ediţie definitivă. -   Bucureşti : Vestala, 2007

351 p. : il.

Tabel cronologic p. 312-340

Bibliografie p. 341-346

ISBN 978-973-120-020-0

792(091):929                                                         929:792(091)

792.01(100)"-/19"                                82.09-2=135.1

1. CRITICĂ LITERARĂ(teatru)

82.09/D83

 

 

296. ECO, UMBERTO. Opera deschisă : Formă şi indeterminare în poeticile contemporane / Umberto Eco ; Traducere şi prefaţă de Cornel Mihai Ionescu. - Ediţia a 4-a. -   Piteşti : Paralela 45, 2006

282 p. - (Studii ; Seria studii literare).

Titl. orig. : Opera aperta

Prefaţă : Opera deschisă -o dialectică a ordinii şi a aventurii p.5-25

Introducere la ediţia a 2-a p.29-43

Note de subsol

ISBN 973-697-769-2. - ISBN 978-973-697-769-5

930.85(0:82-4)                                       801.73

821.131.1-95                                         111.852                                  82.09

1. ESTETICĂ LITERARĂ  2. HERMENEUTICĂ FILOZOFICĂ

II 87500 ; 82.09/E15

 

297. ECO, UMBERTO. Poeticile lui Joyce / Umberto Eco ; Traducere din limba italiană şi prefaţă de Cornel Mihai Ionescu. -   Piteşti : Paralela 45, 2007

184 p. - (Studii literare).

Note de subsol

Prefaţă : Claritas şi Radiance p.5-34

ISBN 978-973-47-0068-4

821.111.09 Joyce, J.-1                         929 Joyce, J.                    082.1 Studii literare

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

II 87797 ; 82.09/J80E

 

298. GHICA, MARIUS. Geneza operei literare : Repere spre o poietică / Marius Ghica. -   Piteşti : Paralela 45, 2008

310 p. - (Deschideri).

Note p.245-272

Despre volumul Facerea poemului p.273-307

ISBN 978-973-47-0071-4

82.09                                      801.83                                    082.1 Deschideri

1. HERMENEUTICĂ

2. LITERATURĂ FRANCEZĂ(critică)

II 87462 ; 82.09/V18G

 

 

 

299. Secretele romanului "Codul lui Da Vinci" : Ghidul informal al misterelor din spatele cărţii lui Dan Brown / Editor Dan Burstein ; Traducere din limba engleză de Mădălina Marcu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

688 p : h.

Titl. orig. : Secrets of the Code: The Unaunthorized Guide to the Mysteries Behind The Da Vinci Code

Glosar p.612-665

Colaboratori p.666-678

ISBN 978-973-669-414-1

82.09=135.1                                          821.111(73)-31.09=135.1 Brown, Dan

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(critică)

III 29006 ; 82.09/B84

 

300. Secretele romanului "Îngeri şi demoni" / Editori Dan Burstein şi Arne de Keijzer ; Traducere din limba engleză de Victor Godeanu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

512 p. : h.

Titl. orig. : Secrets of Angels Demons: The Unauthorized Guide to the Bestselling Novel

Colaboratori p.496-506

ISBN 978-973-669-413-4

82.09=135.1 Brown, Dan                             821.111(73)-31.09=135.1 Brown, Dan

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(critică)

III 29007 ; 82.09/B84

821.11  Literaturi germanice

 

301. PLEIJEL, AGNETA. Fungi : Un roman despre dragoste / Agneta Pleijel ; Traducere de Mia Morogan. -   Piteşti : Paralela 45, 2006

280 p. - (Ficţiune fără frontiere).

Titl. orig. : Fungi-en roman om kärleken

ISBN 973-697-752-8. - ISBN 978-973-697-752-7

821.113.6-31=135.1                                              082.1 Ficţiune fără frontiere

1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman)

II 87502 ; 821.11/P71

 

302. SJÓN. Ochii tăi m-au văzut : O poveste de dragoste / Sjón ; Traducere din limba engleză şi note de Anca Băicoianu. -   Bucureşti : Niculescu, 2008

256 p. - (Cartea de recitire).

ISBN 978-973-748-261-7

082.1 Cartea de recitire                                                      821.113.3-31=135.1

1. LITERATURĂ ISLANDEZĂ (roman)

II 87425 ; 821.11/S61

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

303. ANDERSON, JOAN. Un an la malul mării : Gândurile unei femei care mai are ceva de spus / Joan Anderson ; Traducere din limba engleză de Antoaneta Olteanu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

248 p.

Titl. orig. : A Year by the Sea : Thoughts of an Unfinished Woman

ISBN 978-973-669-399-1

821.111(73)=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 87621 ; 821.111/A51

 

304. ASLAM, NADEEM. Hărţi pentru iubiri rătăcite : roman / Nadeem Aslam ; Traducere din limba engleză de Smaranda Nistor. -   Piteşti : Paralela 45, 2005

410 p. - (Biblioteca erotică).

Titl. orig. : Maps for Lost Lovers

Note de subsol

ISBN 973-697-585-1

821.111-31=135.1                                 082.1 Biblioteca erotică

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 87492 ; 821.111/A87

 

305. AUSTEN, JANE. A mansfieldi kastély / Jane Austen ; Fordította Réz Ádám. -   Szeged : Lazi Könyvkiadó, 2007

427 p.

Titl. orig. : Mansfield Park

ISBN 978-963-9690-59-2

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 87455 ; 821.111/A93

 

306. AUSTEN, JANE. Szerelem és barátság és más korai művek / Jane Austen ; Fordította és a jegyzeteket készítette : Barcza Gerda. -   Szeged : Lazi Könyvkiadó, 2006

177 p.

Titl. orig. : Love and Friendship

Note p. 175-176

ISBN 963-7138-79-X

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 87457 ; 821.111/A93

 

307. AUSTEN, JANE. Catharine és más korai művek / Jane Austen ; Fordította Barcza Gerda. -   Szeged : Lazi Könyvkiadó, 2006

178 p.

Titl. orig. : Catharine and Other Writings

ISBN 963-7138-74-9

821.111-821=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(antologie)

II 87456 ; 821.111/A93

 

308. BARKER, CLIVE. Abarat / Clive Barker ; Cu picturi realizate de autor ; Traducere din limba engleză Veronica Tomescu. -   Bucureşti : RAO, 2007

480 p. : il. color - (Biblioteca RAO).

Anexă p. 453-474

Cartea este primul volum din seria "Cărţile Abaratului"

ISBN 978-973-103-390-7

821.111-93-312.9=135.1                                      082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

821.111/B33

 

309. BAUM, LYMAN FRANK. Vrăjitorul din Oz / Lyman Frank Baum ; Traducere Otilia Felea. -   Bucureşti : Andreas Print, 2007

176 p. : il. alb-negru, portr. - (Piticul cu poveşti ; 21).

ISBN 978-973-8958-45-6

821.111(73)-93-34=135.1                                                    082.1 Piticul cu poveşti

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(poveşti)

821.111/B38

 

310. BECKETT, SAMUEL. Poe`mes suivi de Mirlitonnades = Poeme urmate de Mîzgălituri / Samuel Beckett ; Traducere şi prefaţă de Dinu Flămând. -   Piteşti : Paralela 45, 2004

114 p. - (Gemini).

Ediţie bilingvă franceză-română

Prefaţă p. 5-19

ISBN 973-697-282-8

821.133.1-1=135.1=133.1                                                    821.111-1=135.1=133.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poezii)

2. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poezii)

I 18933 ; 821.111/B39

 

311. BELLOW, SAUL. Până la Ierusalim şi înapoi / Saul Bellow ; Traducere de Marcel Ghibernea. - Ediţia a 2-a revăzută. -   Iaşi : Polirom, 2008

347 p. - (Plural M ; Mentalităţi).

Titl. orig. : To Jerusalem and Back. A Personal Account

ISBN 978-973-46-0962-8

821.111(73)-94=135.1                          94(569.4)(0:82-94)   082.1 Plural M

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(memorii)

III 28985 ; 821.111/B43

 

312. BELLOW, SAUL. Planeta domnului Sammler / Saul Bellow ; Traducere din limba engleză şi note de Ruxandra Drăgan şi Călin Coţoiu. -   Iaşi : Polirom, 2008

360 p. - (Biblioteca Polirom ; Seria de autor Saul Bellow).

Titl. orig. : Mr. Sammler's Planet

ISBN 978-973-46-0931-4

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 87570 ; 821.111/B43

 

313. BERRY, STEVE. Camera de chihlimbar / Steve Berry ; Traducere din limba engleză Ruxandra Atanasie. -   Bucureşti : RAO, 2006

448 p.

Titl. orig. The Amber Room

ISBN 973-576-998-0. - ISBN 978-973-576-998-7

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 28946 ; 821.111/B49

 

314. BLAKE, WILLIAM. Cîntece ale Inocenţei şi Experienţei / William Blake ; Traducere, prefaţă, comentariu, tabel cronologic Iana Maravis ; Postfaţă Mircia Dumitrescu. -   Bucureşti : RAO, 2006

288 p. : [55] pl. il. color - (Biblioteca RAO).

Text bilingv român-englez

Prefaţă p. 5-11

Postfaţă p. 256-261

Tabel cronologic p. 262-275

ISBN 973-103-011-5. - ISBN 978-973-103-011-1

821.111-1                                              821.111-1=135.1

248.2(0:82-1)                                         082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poezii)

II 87516 ; 821.111/B56

 

315. BRASHARES, ANN. Mereu în albastru : Al patrulea volum din seria Frăţia Pantalonilor Călători Al patrulea volum din seria Frăţia Pantalonilor Călători / Ann Brashares ; Traducere din limba engleză Laura Frunză. -   Bucureşti : RAO, 2007

384 p.

Pe copertă A patra vară a Frăţiei Pantalonilor Călători

Titl. orig. Forever in Blue

Note de subsol

Notă bio-bibliografică [1] p.

ISBN 978-973-103-277-1

821.111(73)-93-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret)

821.111/B78

316. BRASHARES, ANN. Fete în blugi : A treia vară a Frăţiei Pantalonilor Călători / Ann Brashares ; Traducere din limba engleză Ana Andreescu. -   Bucureşti : RAO, 2006

384 p. - (RAO pentru tineri).

Volumul face parte din seria Frăţia Pantalonilor Călători

Titl. orig. Girl in Pants: The Third Summer of the Sisterhood

Notă bio-bibliografică [1] p.

ISBN 973-103-021-2. - ISBN 978-973-103-021-0

821.111(73)-93-31=135.1                                                    082.1 RAO pentru tineri

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret)

821.111/B78

 

317. BRONTË, CHARLOTTE. Napi események ; Mina Laury / Charlotte Brontë ; Fordította Németh Anikó. -   Szeged : Lazi Könyvkiadó, 2006

179 p. - (Charlotte Brontë művei).

Note p. 167

Postfaţă p. 169-171

Titl. orig. : Passing Events ; Mina Laury

ISBN 963-7138-80-3

821.111-31=511.141                                             082.1 Charlotte Brontë művei

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 87458 ; 821.111/B84

 

318. BRONTË, CHARLOTTE. Az angoltanár / Charlotte Brontë ; Fordította Barcza Gerda. -   Szeged : Lazi Könyvkiadó, 2006

261 p. - (Charlotte Brontë művei).

Note de subsol

Titlul original : The Professor

ISBN 963-9690-05-8

821.111-31=511.141                                             082.1 Charlotte Brontë művei

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 87459 ; 821.111/B84

 

319. CAIN, JAMES M.. Mildred Pierce : [regény] / James M. Cain ; Fordította : Siklós Márta. -   Budapest : Európa Könyvkiadó, 2008

420 p.

ISBN 978-963-07-8441-2

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 87356 ; 821.111/C12

 

320. CAVENDISH, LUCY. Femeia invizibilă : [roman] / Lucy Cavendish ; Traducere din limba engleză de Laura Crăciun. -   Iaşi : Polirom, 2008

447 p. - (Chic).

Titl. orig. : The Invisible Woman

ISBN 978-973-46-0939-0

821.111-31=135.1                                 082.1 Chic

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 87547 ; 821.111/C31

 

321. CLARKE, STEPHEN. Un an în merde / Stephen Clarke ; Traducere din limba engleză Veronica Tomescu. -   Bucureşti : RAO, 2008

320 p.

Note de subsol

Titl. orig. A Year in the Merde

Cartea face parte din seria de autor Stephen Clarke

ISBN 978-973-103-552-9

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 18938 ; 821.111/C56

 

322. COE, JONATHAN. Ce hăcuială! / Jonathan Coe ; Traducere din limba engleză de Sanda Aronescu. -   Iaşi : Polirom, 2008

663 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Titl. orig. : What a Carve Up!

Note de subsol

ISBN 978-973-46-1004-4

821.111-31=135.1                                 082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 87543 ; 821.111/C60

 

 

323. COLFER, EOIN. Lista cu dorinţe / Eoin Colfer ; Traducere din limba engleză Andreea Raicu. -   Bucureşti : RAO, 2008

256 p.

Titl. orig. The Wish List

ISBN 978-973-103-501-7

821.111(417)-93-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Irlanda)(roman)

821.111/C62

 

324. COLFER, EOIN. Artemis Fowl : Aventuri cu Opal / Eoin Colfer ; Traducere din limba engleză Diana Drăgănescu. -   Bucureşti : RAO, 2007

416 p.

Titl. orig. Artemis Fowl 4: The Opal Deception

ISBN 978-973-103-162-0

821.111(417)-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Irlanda)(roman)

I 18935 ; 821.111/C62

 

325. CORDY, MICHAEL. Lucifer / Michael Cordy ; Traducere din limba engleză Iuliana Hristescu. -   Bucureşti : RAO, 2008

384 p. - (Thriller).

Note de subsol

ISBN 978-973-103-427-0

821.111-31=135.1                                                 082.1 Thriller

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 18942 ; 821.111/C71

 

326. CRICHTON, MICHAEL. Zaklatás : [regény] / Michael Crichton ; Fordította : Fencsik Flóra. -   [Debrecen] : Aquila, 2007

320 p.

Titl. orig. : Disclosure

ISBN 978-963-679-570-2

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 28901 ; 821.111/C86

327. CUSSLER, CLIVE. Vântul negru / Clive Cussler & Dirk Cussler ; Traducere din limba engleză Ana Veronica Mircea. -   Bucureşti : RAO, 2008

576 p. : il.

Note de subsol

Titl. orig. Black Wind

ISBN 978-973-103-408-9

821.111(73)-311.3=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de aventuri)

I 18937 ; 821.111/C96

 

328. DICKENS,CHARLES. Dragoste de soră. Povestea lui Toby / Charles Dickens ; Traducere de Dan Starcu. -   Piteşti : Paralela 45, 2007

168 p. - (Ora de lectură [Paralela 45]).

"Dragoste de soră" şi "Povestea lui Toby" fac parte din ciclul "Scrierilor de Crăciun", scris în anii '40 ai sec. XIX.

ISBN 978-973-47-0070-7

821.111-31=135.1                                                 082.1 Ora de lectură

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/D39

 

329. FAULKNER, WILLIAM. Nuvele regăsite / William Faulkner ; Ediţie îngrijită, note şi bibliografie Joseph Blotner ; Traducere din limba engleză, prefaţă şi tabel cronologic Anca Peiu. -   Bucureşti : RAO, 2008

576 p. - (Biblioteca William Faulkner).

Prefaţă p. 9-25

Tabel cronologic p. 26-40

Note p. 540-567

Bibliografie p. 568-572

ISBN 978-973-103-292-4

821.111(73)-32=135.1                                          082.1 Biblioteca William Faulkner

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(nuvele)

II 87530 ; 821.111/F27

 

330. GABBAY, TOM. Conspiraţia din Berlin / Tom Gabbay ; Traducere din limba engleză Mihai Popescu. -   Bucureşti : RAO, 2008

320 p. - (Thriller).

Titl. orig. The Berlin Conspiracy

ISBN 978-973-103-551-2

821.111-31=135.1                                                 082.1 Thriller

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 18941 ; 821.111/G11

 

331. GOODALL, SARAH. Jurnalul meu la palat : O poveste adevătată despre viaţa din culisele Palatului / Sarah Goodall, Nicholas Monson ; Traducere de Gabriela Bernat. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2006

300 p.

Titl. orig. : The Palace Diaries: The True Story of Life Behind the Palace Gates

ISBN 973-669-280-9. - ISBN 978-973-669-280-2

821.111-94=135.1                                 94(420)(0:82-94)

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ

III 29016 ; 821.111/G69

 

332. GREENE, GRAHAM. Al zecelea om : [roman] / Graham Greene ; Traducere din limba engleză de Anca-Gabriela Sîrbu. -   Iaşi : Polirom, 2008

263 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

Titl. orig. : The Tenth Man

ISBN 978-973-46-1027-3

821.111-31=135.1                                 082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 87542 ; 821.111/G79

 

333. GROSS, ANDREW. Zona albastră : roman / Andrew Gross ; Traducere din limba engleză şi note de Smaranda Nistor. -   Piteşti : Paralela 45, 2008

392 p. - (Bestseller).

Titl. eng. : The Blue Zone

ISBN 978-973-47-0303-6

821.111-31=135.1                                                 821.111-312.4=135.1

082.1 Bestseller

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman horror)

II 87493 ; 821.111/G88

334. HALL, STEVEN. Amintirile rechinului / Steven Hall ; Traducere din limba engleză şi note de Mircea Pricăjan. -   Iaşi : Polirom, 2008

487 p. : il. - (Thriller).

Titl. orig. : The Raw Shark Texts

ISBN 978-973-46-0968-0

821.111-31=135.1                                 082.1 Thriller

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 87567 ; 821.111/H18

 

335. HARRIS, THOMAS. Tăcerea mieilor / Thomas Harris ; Traducere din limba engleză Alfred Neagu şi Constantin Dumitru-Palcus. -   Bucureşti : RAO, 2008

384 p.

Titl. orig. The Silence of the Lambs

ISBN 978-973-103-508-6

821.111(73)-312.4=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman poliţist)

I 18939 ; 821.111/H31

 

336. HEARN, LIAN. Rikolt a kócsag : Az Otoriak története : Negyedik könyv / Lian Hearn ; Fordította Tábori Zoltán. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2008

772 p.

Titl. orig. : The Harsh Cry of the Heron

ISBN 978-963-07-8443-6

821.111(94)-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Australia)(roman)

II 87359 ; 821.111/H42

 

337. HIGGINS, JACK. Ţintă sigură / Jack Higgins cu Justin Richards ; Traducere din limba engleză Bogdan Popescu. -   Bucureşti : RAO, 2008

288 p.

Jack Higgins este pseudonimul literar al lui Harry Patterson

ISBN 978-973-103-441-6

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 18936 ; 821.111/H61

338. HOLDEN, WENDY. Nevestele din Bath : [roman] / Wendy Holden ; Traducere din limba engleză şi note de Ines Hristea. -   Iaşi : Polirom, 2008

536 p. - (Chic).

Titl. orig. : The Wives of Bath

ISBN 978-973-46-1012-9

821.111-31=135.1                                                 082.1 Chic

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 87539 ; 821.111/H75

 

339. HOSSEINI, KHALED. Vânătorii de zmeie : [roman] / Khaled Hosseini ; Traducere de Mihaela S.Oprea-Aron. -   Bucureşti : Niculescu, 2008

408 p. - (Cartea de recitire).

ISBN 978-973-748-296-9

082.1 Cartea de recitire                                                      821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 87426 ; 821.111/H83

 

340. JONG, ERICA. Sappho : Amorurile unei muze / Erica Jong ; Traducere din limba engleză de Arina Petrovici şi ana Daniela Budică. -   Piteşti : Paralela 45, 2007

448 p. - (Ficţiune fără frontiere).

Cuvântul autoarei p.431-439

Titl. orig. : Sappho's Leap

Ilustraţia copertei : Jacques-Louis David, "Sappo şi Phaon", 1809

ISBN 978-973-47-0009-7

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Ficţiune fără frontiere

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 87503 ; 821.111/J73

 

341. KADOHATA, CYNTHIA. Kira-Kira / Cynthia Kadohata ; Traducere din limba engleză Cristian Emilian Ghiţă. -   Bucureşti : RAO, 2007

192 p. - (Biblioteca RAO).

ISBN 978-973-103-276-4

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret)

II 87524 ; 821.111/K12

342. KEYES, MARIAN. Sushi pentru începători : [roman] / Marian Keyes ; Traducere din limba engleză de Ioana Mihaela Cârstea. -   Iaşi : Polirom, 2007

655 p. - (Chic).

Titl. orig. : Sushi for Beginners

ISBN 978-973-46-0806-5

821.111-31=135.1                                                 082.1 Chic

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 87544 ; 821.111/K40

 

343. KINSELLA, SOPHIE. La cumpărături cu bebe : [roman] / Sophie Kinsella ; Traducere din limba engleză şi note de Vali Florescu. -   Iaşi : Polirom, 2008

427 p. - (Chic).

Titl. orig. : Shopaholic & Baby

ISBN 978-973-46-0946-8

821.111-31=135.1                                                 082.1 Chic

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 87551 ; 821.111/K44

 

344. LAMB, CHARLES. Povestiri după Shakespeare / Charles şi Mary Lamb ; Traducere din limba engleză Virgil Stanciu. -   Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2006

284 p. : il. alb-negru

ISBN 973-30-1462-1

821.111-32=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri)

821.111/L18

 

345. LESSING, DORIS. Az ötödik gyerek / Doris Lessing ; Fordította Király Zsuzsa. -   Budapest : Ulpius-ház Könyvkiadó, 2007

248 p.

Titl. orig. : The fifth Child

Premiul Nobel pentru literatură pe anul 2007

ISBN 978-963-2540-34-4

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 87368 ; 821.111/L52

346. LEWIS, CLIVE STAPLES. Ultima bătălie / C.S. Lewis ; Traducere din limba engleză Irina Negrea ; Ilustraţii Pauline Baynes. -   Bucureşti : RAO, 2005

256 p. : il. - (RAO pentru copii).

Volumul face parte din ciclul: Cronicile din Narnia

Titl. orig. The Last Battle

Notă bio-bibliografică [1] p.

ISBN 973-576-880-1

821.111-93-312.9=135.1                                                      082.1 RAO pentru copii

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii)

821.111/L56

 

347. LONDON, JACK. Campionul greilor / Jack London ; Traducere de Dan starcu. -   Piteşti : Paralela 45, 2006

232 p. - (Ora de lectură [Paralela 45]).

ISBN 973-697-836-2

ISBN 978-973-697-836-4

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Ora de lectură

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 87512 ; 821.111/L77

 

348. MANEA, NORMAN. Înaintea despărţirii : Convorbire cu Saul Bellow-Un proiect Words&Images / Norman Manea ; Traducere de Nadina Vişan. -   Iaşi : Polirom, 2008

200 p. : il. - (Seria de autor Norman Manea).

ISBN 978-973-46-0973-4

821.111(73).09 Bellow, Saul(047.53) 929 Bellow, Saul

821.111(73)-94=135.1(047.53)                          082.1 Seria de autor Norman Manea

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(memorii)

II 87557 ; 821.111/M24

 

349. MARGOLIS, SUE. Gucci Gucci Coo : [roman] / Sue Margolis ; Traducere din limba engleză şi note de Maria Zirra. -   Iaşi : Polirom, 2007

464 p. - (Chic).

ISBN 978-973-46-0526-2

821.111-31=135.1                                                 082.1 Chic

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 87541 ; 821.111/M37

350. MARTEL, YANN. Pi élete / Yann Martel ; Tomislav Torjanac illusztrációival ; Fordította Szász Imre, Gy. Horváth László. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

324 p. : il. color

Titl. orig. : Life of Pi

ISBN 978-963-07-8384-2

821.111(71)-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Canada)(roman)

821.111/M43

 

351. MCLAUGHLIN, EMMA. Jurnalul unei dădace : [roman] / Emma McLaughlin, Nicola Kraus ; Traducere din limba engleză şi note de Alina Popescu. -   Iaşi : Polirom, 2007

456 p. - (Chic).

ISBN 978-973-46-0855-3

821.111-31=135.1                                                 082.1 Chic

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 87546 ; 821.111/M12

 

352. POE, EDGAR ALLAN. Călătorii imaginare : Povestea lui Arthur Gordon Pym ; Jurnalul lui Julius Rodman / E.A.Poe ; Traducere din limba engleză, note şi comentarii de Liviu Cotrău. -   Iaşi : Polirom, 2008

328 p. - (Biblioteca Polirom ; Clasici universali).

Note şi comentarii p. 303-326

ISBN 978-973-46-0965-9

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 87569 ; 821.111/P74

 

353. POWERS, RICHARD. Cel care cheamă ecoul : [roman] / Richard Powers ; Traducere din limba engleză şi note de Iulia Gorzo. -   Iaşi : Polirom, 2008

576 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

ISBN 978-973-46-1006-8

821.111-31=135.1                                                 082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 87555 ; 821.111/P88

 

354. PRESTON, DOUGLAS. Relicvariul / Douglas Preston, Lincoln Child ; Traducere din limba engleză şi note Ana-Veronica Mircea. -   Bucureşti : RAO, 2007

520 p. - (RAO Class).

Titl. orig. Reliquary

Cartea este al doilea volum din seria Pendergast

ISBN 978973103-374-7

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 RAO Class

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 28938 ; 821.111/P91

 

355. PUZO, MARIO. Ultimul Don / Mario Puzo ; Traducere din limba engleză Daniela Truţia. -   Bucureşti : RAO, 2007

448 p.

Titl. orig. The Last Don

ISBN 978-973-103-488-1

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 87531 ; 821.111/P99

 

356. PUZO, MARIO. Naşul / Mario Puzo ; Traducere din limba engleză Daniela Truţia. -   Bucureşti : RAO, 2007

512 p.

Titl. orig. The Godfather

ISBN 978-973-103-407-2

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 87532 ; 821.111/P99

 

357. ROWLING, JOANNE K.. Harry Potter és a Tűz Serlege / J. K. Rowling ; Fordította : Tóth Tamás Boldizsár. -   Budapest : Animus Kiadó, 2002

678 p. - (Harry Potter ; 4).

Titl. orig. : Harry Potter and the Goblet of Fire

ISBN 963-9307-30-0

821.111-93-31=511.141                                                       082.1 Harry Potter

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

821.111/R86

358. ROWLING, JOANNE KATHLEEN. Harry Potter és a Halál ereklyéi / J.K. Rowling ; Fordította : Tóth Tamás Boldizsár. -   Budapest : Animus Kiadó, 2008

624 p. - (Harry Potter).

Titlul original : Harry Potter and the Deathly Hallows

ISBN 978-963-9715-43-1

082.1 Harry Potter                                                              821.111-93-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

III 28916 ; 821.111/R86

 

359. ROWLING, JOANNE KATHLEEN. Harry Potter és a Főnix Rendje / J. K. Rowling ; Fordította Tóth Tamás Boldizsár. - 2., javított kiadás. -   Budapest : Animus Kiadó, 2007

752 p. - (Harry Potter ; 5).

Titl. orig. : Harry Potter and the Order of the Phoenix

ISBN 978-963-9715-61-5

821.111-93-31=511.141                                                       082.1 Harry Potter

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

821.111/R86

 

360. RUSSELL, CRAIG. Fratele Grimm / Craig Russell ; Traducere din limba engleză Ruxandra Atanasie. -   Bucureşti : RAO, 2007

384 p. - (RAO Class).

Titl. orig. Brother Grimm

ISBN 978-973-103-375-4

821.111-312.4=135.1                                                           082.1 RAO Class

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist)

III 28944 ; 821.111/R95

 

361. SHAKESPEARE, WILLIAM. Viaţa şi moartea regelui Richard al III-lea / William Shakespeare ; Echivalenţe româneşti de Ion Barbu şi romulus Vulpescu ; Prefaţă şi tabel cronologic de Zoe Dumitrescu-Buşulenga. -   Piteşti : Paralela 45, 2006

XXII ; 280 p. - (Capodopere ale literaturii universale).

Prefaţă : Richard al III-lea -drama şi eroul p.V-XIV

Tabel cronologic p. XV-XVIII

Addenda : Ion Barbu despre traduceri din Shakespeare, Genealogia principalelor personaje istorice din tragedia Viaţa şi moartea regelui Richard al III-lea p.251-276

ISBN 973-697-934-2. - ISBN 978-973-697-934-7

821.111-21=153.1                 082.1 Capodopere ale literaturii universale

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

II 87499 ; 821.111/S52

 

362. SHAKESPEARE, WILLIAM. Eduard al III-lea / William Shakespeare ; Traducere, studiu introductiv şi tabel cronologic de George Volceanov. - Ediţia a 2-a. -   Piteşti : Paralela 45, 2006

LVI , 57-192 p. - (Capodopere ale literaturii universale).

Studiu introductiv : Către o integrală shakesperiană în limba română, p.V-LI

Tabel cronologic p.LIII-LVI

ISBN 973-697-796-X. - ISBN 978-973-697-796-1

821.111-21=135.1                 082.1 Capodopere ale literaturii universale

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

II 87495 ; 821.111/S52

 

363. Skót legendák és mesék / Válogatta és fordította Farkas Bíborka ; illusztrálta Gröb Tamás ; szerkesztette : Benda Luca. -   Budapest : General Press Kiadó, s.a.

304 p. : il.

Titl. orig. : Scottish Fairy Tales

ISBN 963-9459-95-X

821.111-93-343=511.141                                                     398.21(=152.2)

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(legende)                           2. FOLCLOR SCOŢIAN

821.111/S62

 

364. SOUEIF, AHDAF. Te port în gând : Povestiri alese din Aisha şi Fluierarul / Ahdaf Soueif ; Traducere din limba engleză de Adina Fader. -   Iaşi : Polirom, 2008

255 p. - (Biblioteca Polirom).

ISBN 978-973-46-0977-2

821.111-32=135.1                                 821.412'05-32=135.1

082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri)

II 87563 ; 821.111/S70

365. STEINBECK, JOHN. Édentől keletre : [regény] / John Steinbeck ; Fordította : Szinnai Tivadar. -   Szeged : Aranytoll kötetek, 2007

2 vol.

Titl. orig. : East of Eden

ISBN 978-963-9708-66-2

Vol.1 - 424 p

Vol.2 - 408 p

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 87358(v.1-2) ; 821.111/S83

 

366. STROUD, JONATHAN. Trilogia Bartimaeus / Jonathan Stroud ; Traducere din limba engleză Carmen-Iulia Bourceanu. -   Bucureşti : RAO, 2006, 2007, 2008

3 vol. - (Biblioteca RAO).

Note de subsol

Vol. 1 : Amuleta din Samarkand - 414 p. - Note de subsol. - Titl. orig. The Amulet of Samarkand. - ISBN 973-103-056-5. - ISBN 978-973-103-056-2

Vol. 2 : Ochiul Golemului - 512 p. - Note de subsol. - Titl. orig. The Golem's Eye. - ISBN 978-973-103-260-3

Vol. 3 : Poarta lui Ptolemeu - 448 p. - Note de subsol. - Titl. orig. Ptolemy's Gate. - ISBN 978-973-103-389-1

821.111-93-31=135.1                                                           082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii)

821.111/S91

 

367. TAN, AMY. Salvând peştii de la înec / Amy Tan ; Traducere din limba engleză şi note de Ioana Miruna Voiculescu. -   Iaşi : Polirom, 2008

631 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Titl. orig. : Saving Fish from Drowning

ISBN 978-973-46-0902-4

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 87548 ; 821.111/T16

 

 

 

368. TOLKIEN, JOHN RONALD REUEL. Stăpînul inelelor / J.R.R. Tolkien. - Ediţie revizuită şi adăugită. -   Bucureşti : RAO, 2006

3 vol.

Titl. orig. The Lord of the Rings

Notă bio-bibliografică [1] p.

Vol. 1 : Frăţia inelului - 576 p. h., fig., il. - Titl. orig. The Fellowship of the Ring. - Note de subsol. - Cuvânt înainte p. 7-11. - ISBN 973-103-041-7. - ISBN 978-973-103-041-8

Vol. 2 : Cele două turnuri - 448 p. h. - Titl. orig. The Two Towers. - ISBN 973-103-042-5. - ISBN 978-973-103-042-5

Vol. 3 : Întoarcerea regelui - 640 p. h. - Titl. orig. The Return of the King. - Note de subsol. - Anexe p. 443-616. - Indice p. 617-620. - ISBN 973-103-043-3. - ISBN 978-973-103-043-2

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 18944(1-3) ; 821.111/T70

 

369. UPDIKE, JOHN. Orăşele / John Updike ; Traducere din limba engleză de Doru Căstăian. -   Piteşti : Paralela 45, 2006

400 p. - (Ficţiune fără frontiere).

Tit. orig. : Villages

ISBN 973-697-910-5. - ISBN 978-973-697-910-1

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Ficţiune fără frontiere

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 87508 ; 821.111/U66

 

370. UPDIKE, JOHN. Gertrude şi Claudius / John Updike ; Traducere din limba engleză de Ana Andreescu. -   Piteşti : Paralela 45, 2006

248 p. - (Ficţiune fără frontiere).

Cuvânt-înainte şi Postfaţă semnate se autor

Titl. orig. : Gertrude and Claudius

ISBN 973-697-756-0. - ISBN 978-973-697-756-5

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Ficţiune fără frontiere

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 87501 ; 821.111/U66

 

 

 

371. WOLFE, THOMAS. De la moarte pînă-n zori / Thomas Wolfe ; Traducere din limba engleză de Anca-Gabriela Sîrbu. -   Iaşi : Polirom, 2008

312 p. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

Titl. orig. : From Death to Morning

ISBN 978-973-46-0899-7

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(nuvele)

II 87562 ; 821.111/W81

 

372. WOLFE, THOMAS. Priveşte, înger, către casă : -istoric al vieţii îngropate- / Thomas Wolfe ; Traducere din limba engleză, note şi prefaţă de Marcel Corniş-Pope. -   Iaşi : Polirom, 2008

703 p. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

Titl. orig. : Look Homeward, Angel

ISBN 978-973-46-0935-2

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(nuvele)

II 87552 ; 821.111/W81

 

373. WOOLF, VIRGINIA. Eseuri alese / Virginia Woolf ; Traducere din limba engleză, selecţie, prefaţă şi note Monica Pillat. -   Bucureşti : RAO, 2007

vol. - (Opere XX).

Titl. orig. Collected Essays

ISBN 978-973-103-182-8

Vol. 1 : Arta lecturii - 256 p. - Note de subsol. - Titl. orig. Collected Essays. - ISBN 978-973-103-182-8

821.111-4=135.1                                                                  082.1 Opere XX

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(eseuri)

I 18918 ; 821.111/W83

821.112.2  Literatură germană

 

374. BREZINA, THOMAS. Nyeregbe, boszorkányok! : [regény] / Thomas Brezina ; Illusztrálta : Betina Gotzen-Beek ; Fordította : Zsidányi Lilla. -   Budapest : Egmont-Hungary Kft., 2006

174 p. : il. - (Fiúk kizárva!).

Titl. orig. : Hexe hoch zu Ross

ISBN 963-628-344-3

821.112.2(436)-93-31=511.141                                           082.1 Fiúk kizárva!

1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(roman pt. tineret)

821.112.2/B82

 

375. BREZINA, THOMAS. A csereboszi : [regény] / Thomas Brezina ; Illusztrálta : Betina Gotzen-Beek ; Fordította : Zsidányi Lilla. -   Budapest : Egmont-Hungary Kft., 2007

170 p. : il. - (Fiúk kizárva!).

Titl. orig. : Die Austauschhexe

ISBN 978-963-628-723-8

821.112.2(436)-93-31=511.141                                           082.1 Fiúk kizárva!

1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(roman pt. tineret)

821.112.2/B82

 

376. FRIEDRICH, JOACHIM. Amanda és a detektívek : [regény] / Joachim Friedrich ; Edda Skibbe rajzaival ; [fordította] : Bucsi Gabriella. -   Budapest : Napsugár és Holdsugár Kiadó, 2006

240 p. : il. - (Amanda X).

Titl. orig. : Amanda X - Amanda und die Detektive

ISBN 963-9628-16-6

821.112.2-93-31=511.141                                                    082.1 Amanda X

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. tineret)

821.112.2/F90

 

377. FRIEDRICH, JOACHIM. Cirkusz Baroni és a papagáj átka : [regény] / Joachim Friedrich ; Edda Skibbe rajzaival ; [fordította] : Bucsi Gabriella. -   Budapest : Napsugár és Holdsugár Kiadó, 2006

240 p. : il. - (Amanda X).

Titl. orig. : Amanda X - Circus Barone und der Fluch des Papageis

ISBN 963-9628-182

821.112.2-93-31=511.141                                                    082.1 Amanda X

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. tineret)

821.112.2/F90

378. FRIEDRICH, JOACHIM. 4 1/2 barát és az eltűnt biosztanárnő : [regény] / Joachim Friedrich ; Regina Kehn rajzaival ; [fordította] : Bucsi Gabriella. -   Budapest : Napsugár és Holdsugár Kiadó, 2005

140 p. : il.

Titl. orig. : 4 1/2 Freunde und die verschwundene Biolehrerin

ISBN 963-9628-05-0

821.112.2-93-31=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. tineret)

821.112.2/F90

 

379. FRIEDRICH, JOACHIM. 4 1/2 barát : [regény] / Joachim Friedrich ; Regina Kehn rajzaival ; [fordította] : Bucsi Gabriella. -   Budapest : Napsugár és Holdsugár Kiadó, 2005

128 p. : il.

Titl. orig. : 4 1/2 Freunde

ISBN 963-9628-00-X

821.112.2-93-31=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. tineret)

821.112.2/F90

 

380. GRIMM, JACOB. Albă ca Zăpada / Fraţii Grimm. -   Bucureşti : Lucman, 2006

128 p. : il. alb-negru

ISBN 973-723-163-5. - ISBN 978-973-723-163-5

821.112.2-93-34=135.1

1. LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti)

821.112.2/G86

 

381. GRIMM, JACOB. Hänsel şi Gretel / Fraţii Grimm. -   Bucureşti : Lucman, 2006

128 p. : il. alb-negru

ISBN 973-723-162-7. - ISBN 978-973-723-162-8

821.112.2-93-34=135.1

1. LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti)

821.112.2/G86

 

382. HOHLBEIN, WOLFGANG. Inchizitorul : Roman istoric / Wolfgang Hohlbein ; Traducere din limba germană Ruxandra Buglea. -   Bucureşti : RAO, 2008

360 p. - (RAO Class).

Titl. orig. Der Inquisitor

ISBN 978-973-103-490-4

821.112.2-311.6=135.1                                                        082.1 RAO Class

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman istoric)

III 28945 ; 821.112.2/H73

 

383. JELINEK, ELFRIEDE. Lăcomie : Un roman de duminică / Elfride Jelinek ; Traducere din limba germană şi note de Maria Irod. -   Iaşi : Polirom, 2008

383 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Titl. orig. : Grier. Ein unterhaltungsroman

ISBN 978-973-46-0969-7

821.112.2(436)-31=135.1                                                     082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)

II 87571 ; 821.112.2/J44

 

384. KÄSTNER, ERICH. A két Lotti / Erich Kästner ; Fordította Tóth Eszter és Török Sándor; Walter Trier illusztrációival. - 26. kiadás. -   Budapest : Móra Könyvkiadó, 2008

128 p. : il.

Titl. orig. : Das doppelte Lottchen

ISBN 978-963-11-8402-0

821.112.2-93-31=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. copii)

821.112.2/K23

 

385. MAY, KARL. Az Ezüst-tó kincse / Karl May ; Illusztrálta Csergezán Pál ; Fordította és átdolgozta : Szinnai Tivadar. -   Szeged : Könyvmolyképző Kiadó, 2007

263 p. : il. - (Jonatán Könyvmolyképző).

Titl. orig. : Der Schatz im Silbersee

ISBN 978-963-9492-20-2

821.112.2-93-31=511.141                                    082.1 Jonatán Könyvmolyképző

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. tineret)

821.112.2/M52

 

386. MEIER, GERHARD. Tărâmul vânturilor / Gerhard Meier ; Traducere din limba germană Mona Isabela Petzek. -   Bucureşti : RAO, 2008

128 p.

Note p. 113-122

ISBN 978-973-103-570-3

821.112.2(494)-31=135.1

1. LITERATURĂ GERMANĂ(Elveţia)(roman)

I 18940 ; 821.112.2/M55

 

387. MUSCHG, ADOLF. Pot merge şi singur şi alte povestiri de dragoste / Adolf Muschg ; Traducere din limba germană Alexandru Al. Sahighian. -   Bucureşti : RAO, 2008

128 p. - (RAO contemporan).

ISBN 978-973-103-489-8

821.112.2-32=135.1                                                             082.1 RAO contemporan

1. LITERATURĂ GERMANĂ(povestiri)

I 18943 ; 821.112.2/M98

 

388. RILKE, RAINER MARIA. Elegii duineze / Rainer Maria Rilke ; În traducerea lui Nicolae Breban. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2006

82 p. : il. - (Poesis).

Fişă bio-bibliografică p. 9-15

ISBN 973-7691-39-3. - ISBN 978-973-7691-39-2

821.112.2(436)-143=135.1                                   082.1 Poesis

1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(poezii)

I 18928 ; 821.112.2/R54

 

389. SCHLINK, BERNHARD. Întoarcerea acasă / Bernhard Schlink ; Traducere din limba germană şi note de Herta Spuhn. -   Iaşi : Polirom, 2007

399 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Titl. orig. : Die Heimkehr

Note de subsol

ISBN 978-973-46-0764-8

821.112.2-31=135.1                                                             082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

II 87545 ; 821.112.2/S34

390. ZWEIG, STEFANIE. Viszontlátni Afrikát : Regény / Stefanie Zweig ; Fordította Wintersteinné Német Éva. -   s.l. : Canissa Kiadó, s.a.

246 p.

Titlul original : Wiedersehen mit Afrika

ISBN 963-9379-86-7

821.112.2-31=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

III 28914 ; 821.112.2/Z98

821.124  Literatură latină

 

391. CICERO, MARCUS TULLIUS. Arta oratoriei / Cicero ; Text latin şi traducere, însoţite de studiu introductiv, note şi indice de Traian Diaconescu. - Ediţie bilingvă. -   Bucureşti : Saeculum Vizual, 2007

144 p. - (Biblioteca de filosofie).

Note de subsol

Indice de nume p. 137

Indice de cuvinte p. 138-142

ISBN 978-973-8455-06-5

821.124-5                                                              821.124-5=135.1

808.51                                                                   082.1 Biblioteca de filosofie

1. LITERATURĂ LATINĂ CLASICĂ(discursuri)

II 87437 ; 821.124/C49

 

392. MARCUS AURELIUS, ANTONINUS. Către sine însuşi / Marc Aureliu ; Studiu introductiv de V. Pârvan ; Traducere din greceşte de Şt. Bezdechi ; Cu o prefaţă de E. Bezdechi. -   Bucureşti : Vestala, 2007

160 p.

Note de subsol

ISBN 973-9418-96-1

821.124-84=135.1

1. LITERATURĂ LATINĂ CLASICĂ(cugetări)

II 87435 ; 821.124/M34

 

821.131.1  Literatură italiană

 

393. BOCCACCIO, GIOVANNI. Decameronul / Giovanni Boccaccio ; În româneşte de Eta Boeriu, Postfaţă de Laszlo Alexandru În româneşte de Eta Boeriu, Postfaţă de Laszlo Alexandru. - Ediţia a 4-a. -   Piteşti : Paralela 45, 2006

704 p. - (Capodopere ale literaturii universale).

Cuvânt înainte p.5-7

Postfaţă : Giovani Boccaccio-vremea povestirii p.677-692

Note p.693-695

ISBN 973-697-674-2. - ISBN 978-973-697-674-2

821.131.1-32=135.1                              082.1 Capodopere ale literaturii universale

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(nuvele)

II 87490 ; 821.131.1/B61

 

394. COLLODI, CARLO. Aventurile lui Pinocchio / Carlo Collodi ; Traducere Marilena Alexandrescu-Munteanu ; Grafica Constantin Armeanu. -   Bucureşti : Andreas Print, 2007

160 p. : il. alb-negru - (Piticul cu poveşti).

Pe copertă Pinocchio

Note bio-bibliografice [ 1 ] p.

ISBN 973-8958-13-X. - ISBN 978-973-8958-13-5

821.131.1-93-34=135.1                                                        082.1 Piticul cu poveşti

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(poveşti)

821.131.1/C62

 

395. DANTE, ALIGHIERI. Divina comedie / Dante Alighieri ; În româneşte de Eta Boeriu, note de alexandru Balaci. - Ediţia a 7-a. -   Piteşti : Paralela 45, 2008

852 p. - (Capodopere ale literaturii universale).

Note p.720-840

ISBN 978-973-47-0355-5

821.131.1-13=135.1                              082.1 Capodopere ale literaturii universale

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(poezie epică)

II 87489 ; 821.131.1/D17

 

396. ECO, UMBERTO. Az új középkor / Umberto Eco ; [Válogatta Barna Imre ; Fordította Barna Imre, Schéry András, Szénási Ferenc]. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2008

192 p. - (Mérleg).

Note de subsol

ISBN 978-963-07-8442-9

821.131.1-4=511.141                                                           082.1 Mérleg

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(eseuri)

II 87362 ; 821.131.1/E15

 

397. MASINI, BEATRICE. Pe poante ! / Beatrice Masini ; Traducere din limba italiană Anne-Marie Obretin. -   Bucureşti : RAO, 2007

128 p. : il. alb-negru

Cartea este al patrulea volum din seria Pantofiorii roz

Titl. orig. Sulle punte !

ISBN 978-973-103-352-5

821.131.1-93-31=135.1

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman pt. copii)

821.131.1/M45

 

398. MASINI, BEATRICE. Prieteni vechi şi noi / Beatrice Masini ; Traducere din limba italiană Anne-Marie Obretin. -   Bucureşti : RAO, 2007

128 p. : il. alb-negru

Cartea este al treilea volum din seria Pantofiorii roz

Titl. orig. Amici vecchi e nuovi

ISBN 978-973-103-350-1

821.131.1-93-31=135.1

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman pt. copii)

821.131.1/M45

 

399. MASINI, BEATRICE. Ce temperament ! / Beatrice Masini ; Traducere din limba italiană Anne-Marie Obretin. -   Bucureşti : RAO, 2007

128 p. : il. alb-negru

Cartea este al doilea volum din seria Pantofiorii roz

ISBN 978-973-103-166-8

821.131.1-93-31=135.1

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman pt. copii)

821.131.1/M45

400. MASINI, BEATRICE. În paşi de dans / Beatrice Masini ; Traducere din limba italiană Anne-Marie Obretin. -   Bucureşti : RAO, 2007

128 p. : il. alb-negru

Cartea este primul volum din seria Pantofiorii roz

ISBN 978-973-103-165-1

821.131.1-93-31=135.1

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman pt. copii)

821.131.1/M45

821.133.1  Literatură franceză

 

401. BALZAC, HONORÉ DE. Crinul din vale : roman / Honoré de Balzac ; Traducere de Lucia Demetrius. -   Bucureşti : Historia, 2008

336 p. - (Meridiane literare).

ISBN 978-973-1781-25-9

821.133.1-31=135.1                                                             082.1 Meridiane literare

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 87446 ; 821.133.1/B25

 

402. BEAUVOIR, SIMONE DE. Imagini frumoase : roman / Simone de Beauvoir ; Traducere din limba franceză de Ileana Vulpescu. - Ediţia a 2-a. -   Piteşti : Paralela 45, 2005

282 p. - (Ficţiune fără frontiere).

ISBN 973-697-575-4

821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 87506 ; 821.133.1/B39

 

403. BOUCHERON, BERNARD DU. Şarpele Scurt : roman / Bernard du Boucheron ; Traducere din limba franceză de Michaela Buşoiu. -   Piteşti : Paralela 45, 2006

120 p. - (Ficţiune fără frontiere).

ISBN 973-697-890-7. - ISBN 978-973-697-890-6

821.133.1-31=135.1                                              082.1 Ficţiune fără frontiere

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 87507 ; 821.133.1/B74

404. BRUSSOLO, SERGE. Iceberg / Serge Brussolo ; Traducere de Nicolae Constantinescu. -   Piteşti : Paralela 45, 2006

264 p. - (Bestseller).

ISBN 973-697-942-3. - ISBN 978-973-697-942-2

821.133.1-31=135.1                                                             082.1 Bestseller

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 87491 ; 821.133.1/B85

 

405. Cea mai frumoasă istorie a iubirii / Dominique Simonnet, Jean Courtin, Paul Veyne... ; În româneşte de Alexandru R. Săvulescu. - Ediţia a 2-a. -   Piteşti : Paralela 45, 2006

152 p. - (Biblioteca erotică).

ISBN 973-697-764-1. - ISBN 978-973-697-764-0

821.133.1-83=135.1                                                             082.1 Biblioteca erotică

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(dialoguri)

II 87513 ; 821.133.1/C33

 

406. DUMAS, ALEXANDRE. Căpitanul Pamphile / Alexandre Dumas ; Traducere de Dan Starcu. -   Piteşti : Paralela 45, 2006

200 p. - (Ora de lectură [Paralela 45]).

ISBN 973-697-838-9. - ISBN 978-973-697-838-8

082.1 Ora de lectură                                                           821.133.1-311.1=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri)

821.133.1/D89

 

407. DUMAS, ALEXANDRE. Contele cel viteaz / Alexandre Dumas ; Traducere de Dan Starcu. -   Piteşti : Paralela 45, 2006

96 p. - (Ora de lectură [Paralela 45]).

ISBN 973-697-839-7. - ISBN 978-973-697-839-5

082.1 Ora de lectură                                                           821.133.1-311.3=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri)

821.133.1/D89

 

 

408. DUMAS, ALEXANDRE. Robin Hood / Alexandres Dumas ; Prefaţă, traducere şi adaptare de Dan Starcu. -   Piteşti : Paralela 45, 2007

200 p. - (Ora de lectură [Paralela 45]).

Prefaţă p.5-10. - ISBN 978-973-47-0089-9

082.1 Ora de literatură                                                        821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri)

821.133.1/D89

 

409. DUMAS, ALEXANDRE. La Dame Pâle = Strigoiul din Carpaţi / Alexandre Dumas ; Traducere în limba română de Şt.O. Iosif în colaborare cu D. Anghel ; Ediţie îngrijită şi prefaţă de Elisabeta Nicolescu. - Ediţie îngrijită. -   Bucureşti : Editura Gramar, 2007

95 p. - (Gramar Capodopere. Literatură universală).

Ediţie bilingvă în limba franceză şi română

ISBN 978-973-591-580-3

821.133.1-31=135.1                     082.1 Gramar Capodopere. Literatură universală

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 87399 ; 821.133.1/D89

 

410. GHYKA, MATILDA C.. Ploaie de stele : roman / Matila C. Ghyka ; Traducere din limba franceză de Georgeta Filitti. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

359 p. - (Romanele de Curtea Veche).

ISBN 978-973-669-156-0

821.133.1-31=135.1                                              082.1 Romanele de Curtea Veche

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 87589 ; 821.133.1/G55

 

411. HUGO, VICTOR. Oamenii mării : roman / Victor Hugo ; Traducere de Ion Frunzetti şi Milton Fanny Lehrer. -   Bucureşti : Historia, 2007. -  : Tipogrup Press

448 p. - (Meridiane literare).

ISBN 978-973-1781-10-5. - ISBN 978-973-1829-00-5

821.133.1-31=135.1                                              082.1 Meridiane literare

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 87454 ; 821.133.1/H92

412. L'HOMME, ERIK. Cartea stelelor / Erik L'Homme ; Traducere din limba franceză Aurelia Ulici. -   Bucureşti : RAO, 2006, 2007

3 vol.

Vol. 1 : Vrăjitorul Qadehar - 256 p. h. - ISBN 973-103-004-2. - ISBN 978-973-103-004-3

Vol. 2 : Seniorul Sha - 256 p. h. - ISBN 978-973-103-186-6

Vol. 3 : Chipul Umbrei - 320 p. h., fig. - ISBN 978-973-103-353-2

821.133.1-93-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman pt. copii)

821.133.1/L57

 

413. LEFE`VRE, A.M. Insula comorii / Text A.M. Lefe`vre, M. Loiseaux, M. Nathan-Deiller ; Adaptare după textul original al lui Robert Louis Stevenson ; Ilustraţii de Van Gool ; Traducere din limba engleză Mariana Petcu. -   Bucureşti : RAO, 2006

56 p. : il. color - (RAO Junior).

ISBN 973-576-966-2. - ISBN 978-973-576-966-6

821.133.1(493)-93-34=135.1                                               082.1 RAO Junior

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(poveşti)

821.133.1/L39

 

414. LEFE`VRE, A.M. Robin Hood / Text A.M. Lefe`vre, M. Loiseaux, M. Nathan-Deiller ; Adaptare după o legendă medievală ; Ilustraţii de Van Gool ; Traducere din limba engleză Mariana Petcu. -   Bucureşti : RAO, 2006

56 p. : il. color - (RAO Junior).

ISBN 973-576-968-9. - ISBN 978-973-576-968-0

821.133.1(493)-93-34=135.1                                               082.1 RAO Junior

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(poveşti)

821.133.1/L39

 

415. LEFE`VRE, A.M. Cocoşatul de la Notre-Dame / Text A.M. Lefe`vre, M. Loiseaux, M. Nathan-Deiller ; Adaptare după un text original de Victor Hugo ; Ilustraţii de Van Gool ; Traducere din limba engleză Alexandra Reocov ; Adaptare realizată de Anäel Dena. -   Bucureşti : RAO, 2006

56 p. : il. color - (RAO Junior).

ISBN 973-103-104-9. - ISBN 978-973-103-104-0

821.133.1(493)-93-34=135.1                                               082.1 RAO Junior

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(poveşti)

821.133.1/L39

 

416. LEFE`VRE, A.M. Heidi / Text A.M. Lefe`vre, M. Loiseaux, M. Nathan-Deiller ; Adaptare după un text original de Johanna Spyri ; Ilustraţii de Van Gool ; Traducere din limba engleză Mariana Petcu. -   Bucureşti : RAO, 2006

56 p. : il. color - (RAO Junior).

ISBN 973-576-969-7. - ISBN 978-973-576-969-7

821.133.1(493)-93-34=135.1                                               082.1 RAO Junior

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(poveşti)

821.133.1/L39

 

417. LEFE`VRE, A.M. Tom Sawyer / Text A.M. Lefe`vre, M. Loiseaux, M. Nathan-Deiller ; Adaptare după un text original de Mark Twain ; Ilustraţii de Van Gool ; Traducere din limba engleză Mariana Petcu. -   Bucureşti : RAO, 2006

56 p. : il. color - (RAO Junior).

ISBN 973-576-967-0. - ISBN 978-973-576-967-3

821.133.1(493)-93-34=135.1                                               082.1 RAO Junior

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(poveşti)

821.133.1/L39

 

418. LEFE`VRE, A.M. Ocolul Pământului în 80 de zile / Text A.M. Lefe`vre, M. Loiseaux, M. Nathan-Deiller ; Adaptare după un text original de Jules Verne ; Ilustraţii de Van Gool ; Traducere din limba franceză Adrian Liviu Savu ; Adaptare realizată de Anäel Dena şi Morgane. -   Bucureşti : RAO, 2007

56 p. : il. color - (RAO Junior).

ISBN 978-973-103-382-2

821.133.1(493)-93-34=135.1                                               082.1 RAO Junior

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(poveşti)

821.133.1/L39

 

 

419. LEFE`VRE, A.M. Colindă de Crăciun / Text A.M. Lefe`vre, M. Loiseaux, M. Nathan-Deiller ; Adaptare după un text original de Charles Dickens ; Ilustraţii de Van Gool ; Traducere din limba engleză Alexandra Reocov ; Adaptare realizată de Madé. -   Bucureşti : RAO, 2006

56 p. : il. color - (RAO Junior).

ISBN 973-103-105-7. - ISBN 978-973-103-105-7

821.133.1(493)-93-34=135.1                                               082.1 RAO Junior

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(poveşti)

821.133.1/L39

 

420. LEFE`VRE, A.M. Huckleberry Finn / Text A.M. Lefe`vre, M. Loiseaux, M. Nathan-Deiller ; Adaptare după un text original de Mark Twain ; Ilustraţii de Van Gool ; Traducere din limba engleză Alexandra Reocov ; Adaptare realizată de Madé. -   Bucureşti : RAO, 2006

56 p. : il. color - (RAO Junior).

ISBN 973-103-103-0. - ISBN 978-973-103-103-3

821.133.1(493)-93-34=135.1                                               082.1 RAO Junior

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(poveşti)

821.133.1/L39

 

421. LEFE`VRE, A.M. Călătoriile lui Gulliver / Text A.M. Lefe`vre, M. Loiseaux, M. Nathan-Deiller ; Adaptare după un text original de Jonathan Swift ; Ilustraţii de Van Gool ; Traducere din limba engleză Mariana Petcu. -   Bucureşti : RAO, 2006

56 p. : il. color - (RAO Junior).

ISBN 973-576-962-X. - ISBN 978-973-576-962-8

821.133.1(493)-93-34=135.1                                               082.1 RAO Junior

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(poveşti)

821.133.1/L39

 

422. LEFE`VRE, A.M. Robinson Crusoe / Text A.M. Lefe`vre, M. Loiseaux, M. Nathan-Deiller ; Adaptare după un text de Daniel Defoe ; Ilustraţii de Van Gool ; Traducere din limba engleză Mariana Petcu. -   Bucureşti : RAO, 2006

56 p. : il. color - (RAO Junior).

ISBN 973-576-963-8. - ISBN 978-973-576-963-5

821.133.1(493)-93-34=135.1                                               082.1 RAO Junior

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(poveşti)

821.133.1/L39

 

423. LEFE`VRE, A.M. Călătorie spre centrul Pământului / Text A.M. Lefe`vre, M. Loiseaux, M. Nathan-Deiller ; Adaptare după un text original de Jules Verne ; Ilustraţii de Van Gool ; Traducere din limba franceză Adrian Liviu Savu ; Adaptare realizată de Anäel Dena şi Morgane. -   Bucureşti : RAO, 2007

56 p. : il. color - (RAO Junior).

ISBN 978-973-103-383-9

821.133.1(493)-93-34=135.1                                               082.1 RAO Junior

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(poveşti)

821.133.1/L39

 

424. LEFE`VRE, A.M. Pocahontas / Text A.M. Lefe`vre, M. Loiseaux, M. Nathan-Deiller ; Adaptare după o legendă amerindiană ; Ilustraţii de Van Gool ; Traducere din limba engleză Mariana Petcu. -   Bucureşti : RAO, 2006

56 p. : il. color - (RAO Junior).

ISBN 973-576-965-4. - ISBN 978-973-576-965-9

821.133.1(493)-93-34=135.1                                               082.1 RAO Junior

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(poveşti)

821.133.1/L39

 

425. LEFE`VRE, A.M. Alice în Ţara Minunilor / Text A.M. Lefe`vre, M. Loiseaux, M. Nathan-Deiller ; Adaptare după un text original de Lewis Carroll ; Ilustraţii de Van Gool ; Traducere din limba franceză Adrian Liviu Savu ; Adaptare realizată de Anäel Dena şi Morgane. -   Bucureşti : RAO, 2007

56 p. : il. color - (RAO Junior).

ISBN 978-973-103-381-5

821.133.1(493)-93-34=135.1                                               082.1 RAO Junior

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(poveşti)

821.133.1/L39

 

426. LEFE`VRE, A.M. Vrăjitorul din Oz / Text A.M. Lefe`vre, M. Loiseaux, M. Nathan-Deiller ; Adaptare după un text original de L. Frank Baum ; Ilustraţii de Van Gool ; Traducere din limba franceză Adrian Liviu Savu ; Adaptare realizată de Anäel Dena şi Morgane. -   Bucureşti : RAO, 2007

56 p. : il. color - (RAO Junior).

ISBN 978-973-103-380-8

821.133.1(493)-93-34=135.1                                               082.1 RAO Junior

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(poveşti)

821.133.1/L39

 

427. LEFE`VRE, A.M. Colţ-Alb / Text A.M. Lefe`vre, M. Loiseaux, M. Nathan-Deiller ; Adaptare după un text original de Jack London ; Ilustraţii de Van Gool ; Traducere din limba engleză Mariana Petcu. -   Bucureşti : RAO, 2006

56 p. : il. color - (RAO Junior).

ISBN 973-576-964-6. - ISBN 978-973-576-964-2

821.133.1(493)-93-34=135.1                                               082.1 RAO Junior

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(poveşti)

821.133.1/L39

 

428. NÉMIROVSKI, IRÉNE. Suita franceză / Ire`ne Némirovshy ; Traducere din limba franceză de Lucian Pricop;. -   Piteşti : Paralela 45, 2006

vol. - (Ficţiune fără frontiere).

ISBN 973-697-643-2

vol. 1 : Exodul. 1940 - 280 p. - Prefaţă p. 7-26. - ISBN 973-697-644-0

vol. 2 : Dolce - 200 p. - ISBN 973-697-647-5

821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 87511(v.1-2) ; 821.133.1/N46

 

429. NOLLIER, INES. Marele maestru al templierilor / Ines Nollier ; Traducere din limba franceză de Al. Th. Ionescu şi Monica Ionescu. -   Piteşti : Paralela 45, 2007

368 p.

Note p. 338-345

Repertoriu biografic p. 355-361

Bibliografie p.362-364

ISBN 978-973-47-0096-7

821.133.1-311.6=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 87496 ; 821.133.1/N84

 

430. RABELAIS, FRANÇOIS. Gargantua / François Rabelais ; Traducere de A.V. Macri. -   Bucureşti : Editura Gramar, 2008

160 p. - (Gramar Capodopere. Literatură universală).

ISBN 978-973-591-614-5

821.133.1-31=135.1                    082.1 Gramar Capodopere. Literatură universală

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 87400 ; 821.133.1/R11

 

431. SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE. Micul prinţ / Antoine de Saint-Exupéry ; Cu ilustraţiile autorului ; Traducere din limba franceză Ileana Cantuniari. -   Bucureşti : RAO, 2006

94 p. : il. color

Cartea conţine audiobook - 2CD - lectura integrală Florian Pittiş

ISBN 973-103-091-3. - ISBN 978-973-103-091-3

821.133.1-93-34=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(literatură pt. copii)

821.133.1/S15

 

432. SIMENON, GEORGES. O crimă în Olanda : [roman] / Georges Simenon ; Traducere de Nicolae Constantinescu. -   Iaşi : Polirom, 2008

199 p. - (Maigret).

Titl. orig. : Un crime en Hollande

ISBN 978-973-46-0897-3

821.133.1(493)-31=135.1

082.1 Maigret

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman)

II 87550 ; 821.133.1/S56

 

 

 

 

433. SUDRES, DANIEL-PHILIPPE DE. "Statul"-Internet : călătorie la rădăcinile terorismului de mâine şi ale postcapitalismului de poimâine = "État"-Internet : voyage dans les racines du terrorisme de demain et du postcapitalisme d'apre`s-demain / Daniel-Philippe de Sudres ; Traducere de Letiţia Ilea, Cuvânt înainte de Magda Cârneci. -   Piteşti : Paralela 45, 2006

180 p. , 194 p. - (Mediana).

Carte bilingvă română-franceză

Roman de science-fiction speculativ cu caracter socio-economic, istoric şi politic

Cuvânt înainte p.5-6

ISBN 973-697-672-6. - ISBN 978-973-697-672-8

821.133.1-311.9=135.1                                         082.1 Mediana

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 87494 ; 821.133.1/S

 

434. VALLEJO, FRANÇOIS. Valetul Lambert şi stăpânii săi : Călătorie cu Rousseau, Diderot şi Grimm : roman / François Vallejo ; Traducere din franceză de Elena Dan. -   Bucureşti : Historia, 2007

316 p. - (Meridiane literare).

Titl. orig. Le Voyage des grands hommes

ISBN 973-87475-2-X. - ISBN 978-973-1781-09-9

821.133.1-31=135.1                                              821.133.1.09=135.1

082.1 Meridiane literare

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 87443 ; 821.133.1/V19

 

435. VALLEJO, FRANÇOIS. Vest : Lambert şi baronul nebun : roman / François Vallejo ; Traducere din franceză de Marina Vazaca. -   Bucureşti : Historia, 2008

264 p. - (Meridiane literare).

Titl. orig. Ouest

ISBN 978-973-1781-24-2

821.133.1-31=135.1                                              082.1 Meridiane literare

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 87444 ; 821.133.1/V19

 

436. VERNE, JULES. Cinci săptămâni în balon / Jules Verne ; Traducere de Dan Starcu. -   Piteşti : Paralela 45, 2007

184 p. - (Ora de lectură [Paralela 45]).

ISBN 978-973-47-0069-1

821.133.1-311.3=135.1                                                        082.1 Ora de literatură

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri)

821.133.1/V48

 

437. VERNE, JULES. Călătorii extraordinare / Jules Verne ; Traducere de Dan Starcu. -   Piteşti : Paralela 45, 2007

160 p. - (Ora de lectură [Paralela 45]).

ISBN 978-973-47-0019-6

821.133.1-31=135.1                                                             082.1 Ora de lectură

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri)

821.133.1/V48

 

438. VERNE, JULES. Cristofor Columb / Jules Verne ; Traducere de Ion Hobana. -   Piteşti : Paralela 45, 2006

120 p. : il. - (Ora de lectură [Paralela 45]).

ISBN 973-697-729-3. - ISBN 978-973-697-729-9

821.133.1-31=135.1                                                             082.1 Ora de lectură

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri)

821.133.1/V48

 

439. VERNE, JULES. Un oraş plutitor / Jules Verne ; Traducere de Dan Starcu. -   Piteşti : Paralela 45, 2006

144 p. : il. - (Ora de lectură [Paralela 45]).

ISBN 973-697-834-6. - ISBN 978-973-697-834-0

821.133.1-31=135.1                                                                  082.1 Ora de lectură

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri)

821.133.1/V48

 

440. VERNE, JULES. Steaua Sudului / Jules Verne ; Traducere şi note Ion Hobana. -   Piteşti : Paralela 45, 2007

264 p. : il. - (Ora de lectură [Paralela 45]).

ISBN 978-973-47-0088-2

082.1 Ora de lectură                                                           821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri)

821.133.1/V48

441. VERNE, JULES. Şarpele de mare / Jules Verne ; Traducere şi cuvânt înainte de Ion Hobana. -   Piteşti : Paralela 45, 2007

208 p. - (Ora de lectură [Paralela 45]).

Cuvânt-înainte de Ion Hobana

ISBN 978-973-47-0110-0

082.1 Ora de literatură                                                        821.133.1-311.3=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman pt. copii)

821.133.1/V48

 

442. VERNE, JULES. Insula cu elice / Julea Verne ; Traducere, prefaţă note şi comentarii de Ion Hobana. -   Piteşti : Paralela 45, 2007

416 p. - (Ora de lectură [Paralela 45]).

Prefaţă p.5-15

Comentarii p.404-411

ISBN 978-973-47-0087-5

082.1 Ora de lectură                                                           821.133.1-93-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman fantastic)

821.133.1/V48

 

443. WIAZEMSKY, ANNE. O mână de oameni / Anne Wiazemsky ; Traducere din limba franceză de Lucian Pricop. -   Piteşti : Paralela 45, 2007

192 p. - (Ficţiune fără frontiere).

ISBN 973-697-902-4. - ISBN 978-973-697-902-6

821.133.1-31=135.1                                              082.1 Ficţiune fără frontiere

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/W65

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

444. COELHO, PAULO. A fény harcosának kézikönyve / Paulo Coelho ; Fordította Nagy Viktória. - [1. kiadás]. -   [Budapest] : Athenaeum, [2008]

151 p.

Titl. orig. : Manual do guerreiro da luz

ISBN 978-963-9471-39-9

821.134.3(81)-31=511.141

1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(roman)

821.134.2/.3/C60

 

445. FUENTES, CARLOS. Crezul meu / Carlos Fuentes ; Traducere din limba spaniolă de Simona Sora ; Postfaţă de Călin-Andrei Mihăilescu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2005

310 p.

Postfaţă p. 295-303

ISBN 973-669-092-X

821.134.2(72)-4=135.1

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Mexic)(eseuri)

II 87590 ; 821.134.2/.3/F95

 

446. GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. Vijelia / Gabriel García Márquez ; Traducere din limba spaniolă Ileana Scipione. -   Bucureşti : RAO, 2007

128 p. - (Biblioteca Gabriel García Márquez).

ISBN 978-973-103-228-3

821.134.2(861)-31=135.1                     082.1 Biblioteca Gabriel García Márquez

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Columbia)(roman)

II 87523 ; 821.134.2/.3/G19

 

447. GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. Ceas rău / Gabriel García Márquez ; Traducere din limba spaniolă şi note Ileana Scipione. -   Bucureşti : RAO, 2007

160 p. - (Biblioteca Gabriel García Márquez).

ISBN 978-973-103-417-1

821.134.2(861)-31=135.1                     082.1 Biblioteca Gabriel García Márquez

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Columbia)(roman)

II 87521 ; 821.134.2/.3/G19

 

448. GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. Generalul în labirintul său / Gabriel García Márquez ; Traducere din limba spaniolă Mihaela Dumitrescu. -   Bucureşti : RAO, 2004

290 p. - (Biblioteca Gabriel García Márquez).

Cartea conţine si o succintă cronologie a vieţii lui Simón Bolívar p.273-284

ISBN 973-576-669-8

821.134.2(861)-312.6=135.1      082.1 Biblioteca Gabriel García Márquez

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Columbia)(roman)

II 87522 ; 821.134.2/.3/G19

 

449. GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. Ştiri despre o răpire / Gabriel García Márquez ; Traducere din limba spaniolă Sarmiza Leahu. -   Bucureşti : RAO, 2007

352 p. - (Biblioteca Gabriel García Márquez).

ISBN 978-973-103-460-7

821.134.2(861)-31=135.1                        082.1 Biblioteca Gabriel García Márquez

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Columbia)(roman)

II 87517 ; 821.134.2/.3/G19

 

450. GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. Dragostea în vremea holerei / Gabriel García Márquez ; Traducere din limba spaniolă Sarmiza Leahu. -   Bucureşti : RAO, 2008

480 p. - (Biblioteca Gabriel García Márquez).

ISBN 978-973-103-604-5

821.134.2(861)-31=135.1                     082.1 Biblioteca Gabriel García Márquez

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Columbia)(roman)

II 87520 ; 821.134.2/.3/G19

 

451. GONZÁLES FREI, IRENE. Numele tău scris pe apă / Irene González Frei ; Traducere din limba spaniolă de Mirela Petcu. -   Piteşti : Paralela 45, 2007

256 p. - (Ficţiune fără frontiere).

ISBN 978-973-47-0076-9

821.134.2-31=135.1                                              082.1 Ficţiune fără frontiere

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman)

II 87509 ; 821.134.2/.3/G69

 

452. NAVARRO, JULIA. Biblia de Lut / Julia Navarro ; Traducere din limba spaniolă Adriana Steriopol. -   Bucureşti : RAO, 2007

640 p. - (RAO Class).

ISBN 978-973-103-298-6

821.134.2-31=135.1                                              082.1 RAO Class

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ((roman)

III 28939 ; 821.134.2/.3/N28

453. SOMOZA, JOSÉ CARLOS. Zigzag / José Carlos Somoza ; Traducere din limba spaniolă Ileana Scipione. -   Bucureşti : RAO, 2007

420 p. : h. - (RAO Class).

ISBN 978-973-103-363-1

821.134.2-31=135.1                                              082.1 RAO Class

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman)

III 28935 ; 821.134.2/.3/S68

821.135.1  Literatură română

 

454. BACALBAŞA, ANTON. Moş Teacă şi alte scrieri alese / Anton Bacalbaşa. -   Bucureşti : Andreas Print, 2007

144 p. : il. - (Clasici români).

Repere biobibliografice p. 142

ISBN 973-87576-9-X. - ISBN 978-973-87576-9-1

821.135.1-36                                                         821.135.1-7

821.135.1-92                                                         082.1 Clasici români

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză satirică)

821.135.1/B12

 

455. BĂNULESCU, ŞTEFAN. Opere / Ştefan Bănulescu ; Ediţie îngrijită de Oana Soare ; Prefaţă de Eugen Simion. -   Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2005. -  : Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă

vol. - ("Opere Fundamentale").

ISBN 973-637-100-X

Vol. 1 : Iarna bărbaţilor; Cartea Milionarului; Proză eseistică - LXIII, 1136 p. - Cronologie p. XXVII-LV. - Note, comentarii, variante p. 933-1130. - ISBN 973-637-101-8. - ISBN 973-7934-41-5

Vol. 2 : Proză memorialistică; Publicistică; Corespondenţă - 1240 p. il. alb-negru. - Note, comentarii, variante p. 953-1066. - Dicţionar de personaje p. 1067-1100. - Repere critice p. 1101-1175. - Bibliografie p. 1177-1216. - ISBN 973-637-102-6. - ISBN 973-7934-42-3

821.135.1-82                                                         082.1 "Opere Fundamentale"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

I 18917(1-2) ; 821.135.1-82/B27

 

 

456. BLAGA, LUCIAN. În marea trecere = Pendant la grande traversée / Lucian Blaga ; Traducere din limba franceză = traduction en français de Raoul Weiss. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2007

84 p.

ISBN 978-973-126-051-8

821.135.1-1                                                           821.135.1-1=133.1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 87423 ; 821.135.1/B56

 

457. BODIU, ANDREI. Bulevardul Eroilor : (roman) / Andrei Bodiu ; Prefaţă de Ion Bogdan Lefter. -   Piteşti : Paralela 45, 2004

272 p. - (Biblioteca românească).

Postfaţă : Universitatea şi romanul, p. 265-268

Notă bio-bibliografică p.263-264

ISBN 973-697-247-X

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca românească

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 87479 ; 821.135.1/B61

 

458. BOGDAN-INŢA, LUCREŢIA. Chihereanca / Lucreţia Bogdan-Inţa. -   Târgu-Mureş : Nico, 2008

78 p.

ISBN 978-973-1728-91-9

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt.copii)

II 87430 ; 821.135.1/B64

 

459. BOLDEA, IULIAN. Vârstele criticii / Iulian Boldea. -   Piteşti : Paralela 45, 2005

280 p. - (Deschideri).

Prefaţă p.5-7

ISBN 973-697-410-3

821.135.1.09-4                                                      082.1 Deschideri

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 87481 ; 821.135.1.09/B66

 

 

460. BOLINTINEANU, DIMITRIE. Nepăsarea de religie, de patrie şi de dreptate la români. Cartea poporului român : Cugetări filosofice şi politice în raport cu starea actuală a României / Dimitrie Bolintineanu ; Ediţie îngrijită şi prefaţă de Teodor Vârgolici. - Ediţie îngrijită. -   Bucureşti : Editura Gramar, 2007

158 p. - (Sinteze. Documente. Eseuri).

ISBN 978-973-591-600-8

821.135.1-4

082.1 Sinteze. Documente. Eseuri

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 87397 ; 821.135.1/B66

 

461. BRĂTESCU-VOINEŞTI, IOAN ALEXANDRU. Rătăcire : Nuvele, schiţe, scrisori / Ioan Al. Brătescu-Voineşti. -   Bucureşti : Blassco, 2004

144 p.

ISBN 973-8465-71-0

821.135.1-32                          821.135.1-6                            821.135.1-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

II 87372 ; 821.135.1/B79

 

462. BREBAN, NICOLAE. Puterea nevăzută : Roman / Nicolae Breban. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2006

620 p. : portr. - (Biblioteca Ideea Europeană).

Cartea este al treilea volum din seria "Ziua şi noaptea" Cartea este al treilea volum din seria "Ziua şi noaptea"

ISBN 973-7691-40-7. - ISBN 978-973-7691-40-8

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca Ideea Europeană

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

I 18929 ; 821.135.1/B82

 

463. BUCUR, ROMULUS. Mihail Sebastian : monografie, antologie comentată, receptare critică / Romulus Bucur ; Ediţie îngrijită de Corina Leşan. -   Braşov : Aula, 2007

108 p. - (Canon).

Note p.34-40

Date biobibliografice p.103-104

Bibliografie p.105-107

ISBN 978-973-754-034-8

082.1 Canon                         821.135.1.09                          929 Sebastian, Mihail

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 87412 ; 821.135.1.09/S40B

 

464. CĂLINESCU, GEORGE. Viaţa lui Mihai Eminescu / G. Călinescu. -   Bucureşti : Cartex 2000, 2005

288 p.

Postfaţă p. 273-274

Bibliografie eminesciană p. 275-287

Note de subsol

ISBN 973-7769-54-6

821.135.1.09 Eminescu, Mihai                                           929 Eminescu, Mihai

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 87377 ; 821.135.1.09/E48C

 

465. CHIOREAN, LUMINIŢA. Eseul stănescian : Configurare poetică sau Despre "Un ierbivor interior ierbii" / Luminiţa Chiorean. -   Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2007

250 p.

Anexe p.198-202

Bibliografie p.203-213

Rezumat în limbile română, engleză, franceză p.214-248

ISBN 978-973-7794-55-9

821.135.1.09 Stănescu, N.

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 87433 ; 821.138.1.09/S77C

 

466. CHIROVICI, EUGEN OVIDIU. La Broasca Leşinată : Balada unui pierde-vară / Eugen Ovidiu Chirovici. -   Bucureşti : RAO, 2007

256 p. - (Biblioteca RAO).

ISBN 978-973-103-393-8

821.135.1-31                          821.135.1-32                          082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 87514 ; 821.135.1/C45

 

 

467. CHIROVICI, EUGEN OVIDIU. A doua moarte / Eugen Ovidiu Chirovici. -   Bucureşti : RAO, 2006

192 p. - (Biblioteca RAO).

Note de subsol

ISBN 973-103-068-9. - ISBN 978-973-103-068-5

821.135.1-31                                                                         082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 87515 ; 821.135.1/C45

 

468. CHIVU, ADRIAN. Caiet de desen : [roman] / Adrian Chivu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

192 p. - (Un roman).

ISBN 978-973-669-523-0

821.135.1-31                                                                         082.1 Un roman

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 87584 ; 821.135.1/C46

 

469. CISTELECAN, ALEXANDRU. Diacritice / Alexandru Cistelecan. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

272 p. - (Actual).

ISBN 978-973-669-475-2

821.135.1-4                            821.135.1.09                          082.1 Actual

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 87622 ; 821.135.1.09/C54

 

470. CISTELECAN, ALEXANDRU. Viaţa ca film porno : Protocoalele Lacan / Alex. Cistelecan ; Ediţie îngrijită de Adrian Zaheu. -   Braşov : Aula, 2007

156 p. - (Frontiera).

ISBN 978-973-754-030-0

082.1 Frontiera                                     821.135.1-4                            159.964.28

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 87410 ; 821.135.1/C54

 

471. CISTELECAN, ALEXANDRU. Aide-Mémoire : (aspecte ale memorialisticii româneşti) / Al.Cistelecan ; Ediţie îngrijită de Ionela Cerbu. -   Braşov : Aula, 2007

236 p. - (Frontiera).

ISBN 978-973-754-029-4

028.1 Frontiera                     821.135.1.09                          821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 87409 ; 821.135.1.09/C54

 

472. CÎRCIU, EVELINA. Limba şi literatura română : pregătire rapidă / Evelina Cîrciu. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. -   Braşov : Aula, s.a.

222 p. - (Bacalaureat de nota 10).

ISBN 973-8206-83-9

082.1 Bacalaureat de nota 10                            821.135.1.09(079)

821.135.1-82(079)                                 811.135.1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(texte comentate)

I 18924 ; 821.135.1.09/C54

 

473. COSTEA, DEBORA. Lacrimi de poezie / Debora Costea ; Prefaţă de Nicolae Băciuţ. -   Târgu-Mureş : Nico, 2008

138 p. : il.

ISBN 978-973-1728-92-6

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezie)

821.135.1/C76

 

474. CRAUS, VICTOR. Descoperirea textului literar / Victor Craus. -   Piteşti : Paralela 45, 2005

262 p. - (Subiecte posibile).

Prefaţă p. 5

ISBN 973-697-375-1

821.135.1.09(076.3)                              821.135.1-82

801.73                                                    82.01/.02

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(texte comentate)

II 87485 ; 821.135.1.09/C83

 

475. CRISTOIU, ION. În vestă, printre fracuri : Note de călătorie satirice din străinătate / Ion Cristoiu. -   Bucureşti : Historia, 2007

444 p. : il.

Volumul face parte din seria Lumea văzută de un român rupt în fund

ISBN 978-973-1781-18-1

821.135.1-4                            821.135.1-992                                       821.135.1-7

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 87447 ; 821.135.1/C88

 

476. CUBLEŞAN, CONSTANTIN. Eminescu în comentarii critice / Constantin Cubleşan. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2008

270 p.

Indice p.254-266

ISBN 978-973-126-058-7

821.135.1.09/E48C

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 87419 ; 821.135.1.09/E48C

 

477. CUBLEŞAN, CONSTANTIN. Clasici şi moderni / Constantin Cubleşan. -   Bucureşti : Editura Gramar, 2003

272 p. - (Sinteze. Documente. Eseuri).

ISBN 973-591-412-3

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 87396 ; 821.135.1.09/C93

 

478. DETEŞAN, RAUL. Paşi de poezie / Raul Deteşan ; Prefaţă de Nicolae Băciuţ. -   Târgu-Mureş : Nico, 2008

112 p. : il.

ISBN 978-973-1728-95-7

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezie)

821.135.1/D34

 

479. DIMOV, LEONID. Onirismul estetic / Leonid Dimov, Dumitru Ţepeneag ; Antologie de texte teoretice, interpretări critice şi prefaţă de Marian Victor Buciu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

480 p.

ISBN 978-973-669-287-1

821.135.1.09                                          821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 87619 ; 821.135.1.09/D46

 

480. DOBROIU-CHIRILEU, LOLITA. Laviţă sub icoane / Lolita Dobroiu-Chirileu ; Postfaţă de Valentin Marica. -   Târgu-Mureş : Nico, 2008

76 p.

ISBN 978-973-1728-94-0

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezie)

II 87439 ; 821.135.1/D60

 

481. DRAGOLEA, MIHAI. Funcţionar la singurătăţi sau contabilul de imagini : (proze de dimensiuni variabile) / Mihai Dragolea. -   Piteşti : Paralela 45, 2007

116 p. - (Biblioteca românească).

ISBN 978-973-47-0108-7

821.135.1-32                                                         082.1 Biblioteca românească

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză)

II 87472 ; 821.135.1/D76

 

482. DRAGOMIRESCU, IULIU. Ideile şi faptele lui Bogdan Petriceicu Haşdeu / Iuliu Dragomirescu. - Ediţie critică de I. Oprişan. -   Bucureşti : Saeculum Vizual, 2007

288 p. : il.

Indice de nume p. 281-286

Cartea conţine arborele genealogic al familiei Haşdeu

ISBN 973-8455-04-9

821.135.1.09 Haşdeu, Bogdan Petriceicu             929 Haşdeu, Bogdan Petriceicu

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 87436 ; 821.135.1.09/H34D

 

483. ECOVOIU, ALEXANDRU. Cei trei copii-Mozart / Alexandru Ecovoiu ; Prefaţă de Marius Chivu. - Ediţia a 2-a. -   Iaşi : Polirom, 2008

214 p. - (Fiction Ltd).

ISBN 978-973-46-0878-2

082.1 Fiction Ltd                                                                 821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 87568 ; 821.135.1/E15

 

 

484. ELIADE, MIRCEA. În curte la Dionis : nuvele / Mircea Eliade ; Prefaţă de Andreea Răsuceanu. -   Bucureşti : Cartex 2000, 2006

288 p.

ISBN 973-104-032-3. - ISBN 978-973-104-032-5

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

II 87373 ; 821.135.1/E38

 

485. FOARŢĂ, ŞERBAN. Isprăvile lui Degeţel şi ale altora ca el : poem / Şerban Foarţă ; Cu o naraţiune fotografiată de Romelo Pervolov ; postf. lămuritoare de Ion Bogdan Lefter. -   Piteşti : Paralela 45, 2007

78 p. : il.

Postfaţă lămuritoare p.67-76

ISBN 978-973-47-0267-1

821.135.1-93-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezie)

821.135.1/F72

 

486. GĂBUDEAN, IOAN. Tăceri : Micropoeme în stil haiku : Antologie / Ioan Găbudean. -   Tîrgu-Mureş : Lyra, 2008

164 p. : il.

Carte cu dedicaţie