0  GENERALITĂŢI

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

1. What is Science? : Twelve Eminent Scientists and Philosophers Explain Their Various Fields to the Layman / Edited by James R. Newman. -   New York : Simon and Schuster, 1955

VIII, 495 p. : sch., tab., graf.

Bibliografie p. 437-457

Index p. 459-493

001

001/W62

004  Calculatoare

 

2. The Great International "Math on Keys" Book / developed by : Ralph A. Oliva, M. Dean LaMont, Linda R. Fowler,... ; with contributions by : Elisabeth McIntosh, Joe Poyner, Jerry Moore,.... -   s.l. : Texas Instruments Incorporated, 1976

IV, [214] p. : fig., il., tab., graf.

Bibliografie p. [208]-[210]

Index p. [211]-[213]

ISBN 0-89512-002-X

004:51                                                                                   51:004

1. MATEMATICĂ                                                            2. CALCULATOARE

004/G78

 

3. Student Calculator Math : Getting together the basic information, formulas, facts, and mathematical tools you need to "unlock" all the power of your Hand-held Calculator-at home-in school or college-throughout your everyday life / This book was developed by : Ralph A. Oliva, M. Dean LaMont, Linda R. Fowler. -   s.l. : Texas Instruments Incorporated, 1980

IV, 224 p. : tab., il., sch., graf., fig.

Bibliography p. B1-B2

Index p. I1-I3

ISBN 0-89512-039-9

004.42                                                                                   519.6

1. MATEMATICĂ COMPUTAŢIONALĂ

004/S93

006  Standardizare. Metrologie

 

4. POPESCU, EUGEN COSTEL. De la Atlantida la calendarul geto-dacic / Dr. Eugen Costel Popescu. -   Craiova : Editura Autograf MJM, 2007

vol.

Vol.3 - 136 p. - ISBN 978-973-8989-56-6

006.92/.95(3)                                         519.76                                    930.85(3)

115

1. CIVILIZAŢIE ANTICĂ  2. SIMBOLISTICĂ

I 19063 ; 006/P81

007  Teoria informării şi comunicării

 

5. Noi profesii în informare şi documentare / coordonatori Rodica Mandeal, Octavia-Luciana Porumbeanu. - Ediţia a 2-a revizuită. -   Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009

145 p.

ISBN 978-973-737-659-6

025.4:007                                                                              007:025.4

004:02+002.6                                                                        002.6

1. CENTRE DOCUMENTARE                                       2. TEORIA INFORMĂRII

II 89464 ; 007/N84

 

6. Produse şi servicii de informare avansată / coordonatori Rodica Mandeal, Octavia-Luciana Porumbeanu. - Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. -   Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009

247 p.

ISBN 978-973-737-658-9

007:004.738.52                                                     004.738.52:007

002.6:004.738.52                                                  004.738.52:007

1. SECURITATE INFORMATICĂ   2. CENTRE DOCUMENTARE

II 89461 ; 007/P94

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

7. CÂRCU, ADRIANA. Povestea zilelor noastre : Artişti români plecaţi în lume / Adriana Cârcu. -   Bucureşti : Institutul Cultural Român, [2009]

407 p.

ISBN 978-973-577-589-6

008(=135.1)(100):929                                           929:008(=135.1)(100)

821.135.1-83

1. BIOGRAFII(oameni de cultură)

II 89432 ; 008/C24

 

8. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului / Editor Ion Văduvă Poenaru. -   Bucureşti : Geneze, 1999

vol.

vol. 10 : Scriitori şi Filosofi : A-L - 489 p. il. - ISBN 973-9099-86-7

vol. 11 : Scriitori şi Filosofi : M-Z - 482 p. il. - ISBN 973-9099-87-7

008(=135.1)(031)                                  001(=135.1)(031)

030:001(=135.1)                                                   030:008(=135.1)

1. INVENŢII ŞI DESCOPERIRI                         2. CULTURĂ ROMÂNĂ

3. CIVILIZAŢIE ŞI CULTURĂ

L-008/E52

 

9. FAIRSERVIS, WALTER A.. The Origins of Oriental Civilization / Walter A. Fairservis, Jr.. -   New York : The New American Library of World Literature, Inc., 1959

VIII, 192 p. : il., fig., h. - (Mentor Books ; Ancient Civilizations).

Index p. 189-192

Bibliografie p. 181-188

930.85(5)                                                               008(5)

94(5)

1. CIVILIZAŢIE ORIENTALĂ

2. ISTORIA CIVILIZAŢIEI ORIENTALE

3. ASIA(civilizaţie)

008/F16

 

10. ISAR, NICOLAE. Principatele Române în epoca Luminilor (1770-1830) : Cultura, spiritul critic, geneza ideii naţionale / Nicolae Isar. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2005

250 p.

Indice p. 239-248

ISBN 973-737-075-9

94(498)"1770/1830"                                                            008(498)"1770/1830"

930.85(498)"1770/1830"

1. EPOCA LUMINILOR                                                    2. ISTORIA ROMÂNIEI

3. ISTORIA CULTURII(România)

III 29904 ; 008/I-81

 

11. Könyvek által a világ... : Tanulmányok Deé Nagy Anikó tiszteletére / Szerkesztették : Bányai Réka, Spielmann-Sebestyén Mihály. -   Marosvásárhely : Teleki Téka Alapítvány, 2009

462 p. : il.

008(=511.141)(439.21)"15/18"(048.8)

930.85(=511.141)(439.21)"15/18"(048.8)

025.12 Biblioteca Teleki-Bolyai(498 Târgu-Mureş)(048.8)

002(439.21)"15/18"(048.8)

1. BIBLIOTECA TELEKI - BOLYAI

3. ISTORIA CĂRŢII(Transilvania)

4. CULTURĂ MAGHIARĂ(Transilvania)

5. ISTORIA CULTURII(Transilvania)

III 29901 ; 008/D27K

 

12. Studiile medievale şi premoderne - un teritoriu de redescoperit? / coordonator Florentina Niţu. -   Bucureşti "Dimitrie Onciul" : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009

254 p. - (Caietele Laboratorului de Metodologie a Istoriei ; 1).

Note de subsol

ISBN 978-973-737-610-7

930(498)"04/14"                                                  008(498)"04/14"

082.1 Caietele Laboratorului de Metodologie a Istoriei "Dimitrie Onciul"

1. STUDII DE ISTORIE

2. SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ

3. CULTURĂ MEDIEVALĂ(România)

4. FEMEIA ÎN SOCIETATE

II 89463 ; 008/S93

01   Bibliografie. Cataloage

 

13. Andrei Burac : Biobibliografie / [Coordonator Claudia Şatravca] ; [Alcătuitor Maria Tasmalî, Tatiana Şatravca]. - Ediţie îngtijită de Lidia Kulikovski. -   Chişinău : s.n., 2008

128 p. : il.

Lucrare apărută sub egida Bibliotecii Municipale B.P. Haşdeu şi a Bibliotecii Publice "Târgu-Mureş"

ISBN 978-9975-80-157-7

016:929 Burac, Andrei                                        821.135.1.09(478)Burac, Andrei

012 Burac, Andrei

II 89446 ; 01/B93

 

14. Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu în presă : (2002-2003) : Bibliografie / Alcătuitor Taisia Foiu. - Ediţie îngrijită de dr. conf. univ. Lidia Kulikovski. -   Chişinău : s.n., 2007

234 p.

Lucrare apărută sub egida Bibliotecii Municipale B.P. Haşdeu, Centrul de Informare şi Documentare Chişinău

ISBN 978-9975-66-007-5

016:027.52(478 Chişinău)                                   027.52(478 Chişinău):016

1. BIBLIOGRAFIE(biblioteci)

II 89444 ; 01/B51

 

15. DECUSARĂ-BOCŞAN, CRINA. Iulia Hasdeu / Camille Armand(1869-1888) : Biobliografie / Crina Decusară-Bocşan ; [Coordonator Clara şi Pavel Balmuş]. - Ediţie îngrijită de Lidia Kulikovski. -   Chişinău : Grafema Libris s.r.l., 2008

52 p.

Index de nume p. 49-52

 

Lucrare apărută sub egida Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu, Centrul Naţional de Hasdeulogie

ISBN 978-9975-52-032-4

016:929 Haşdeu, Iulia                                                         012 Haşdeu, Iulia

1. BIBLIOGRAFIE(Haşdeu, Iulia)

II 89443 ; 01/H34D

 

16. DEÉ NAGY ANIKÓ. Bibliothecae Samuelis com. Teleki de Szék : Pars Quinta : Libros inde an anno MDCCCXIX post typis vulgatam catalogi partem quartam comparatos complexa / Anikó Deé Nagy. -   s.l. : 2002, s.l.

187 p.

Lucrare apărută sub egida Budapestini - Novi Fori Siculorum, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Bibliotheca Teleki-Bolyai

ISBN 963-200-436-1

017.1:027.4(498.4 Târgu-Mureş)Biblioteca Telekiana

027.4(498.4 Târgu-Mureş)Biblioteca Telekiana

1. CATALOGUL BIBLIOTECII TELEKI

II 89493 ; 01/D26

 

17. GÂRBE, MARIA. Livia Bacâru : caiet biobibliografic / Maria Gârbe. -   Baia Mare : Eurotip, 2009

88 p. : il.

ISBN 978-973-1852-62-1

012                                                                        023-051:012 Bacâru, Livia

012:023-051 Bacâru, Livia

II 89495 ; 01/B12G

02   Biblioteconomie

 

18. Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : Culegere de comunicări de la Conferinţa internaţională consacrată aniversării a 130-a a Bibliotecii Municipale. - Ediţie îngrijită de Lidia. -   Chişinău : Epigraf, 2007

336 p.

ISBN 978-9975-924-89-4

027.52(478 Chişinău)

021(082)

1. BIBLIOTECA MUNICIPALĂ "BOGDAN PETRICEICU-HAŞDEU"

2. CHIŞINĂU(biblioteci)

II 89448 ; 02/B51

 

19. BULUŢĂ, GHEORGHE. Bibliologie românească : idei. portrete. controverse / Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu. -   Târgovişte : Bibliotheca, 2008

283 p. - (Universitaria).

Note p. 259-262

Bibliografie p. 266-274

ISBN 978-973-712-383-1

02(498)                                                                                 082.1 Universitaria

III 29911 ; 02/B91

 

20. Ghidul bibliotecilor din Chişinău / [Coordonator Genoveva Scobioală]. - [Ediţie îngrijită de Lidia Kulikovski]. -   Chişinău : [Epigraf S.R.L.], 2007

146 p.

Lucrare apărută sub egida Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu, departamentul Marketing

ISBN 978-9975-924-91-7

027(478-25)(036)

1. CHIŞINĂU(biblioteci)

II 89449 ; 02/G49

 

21. HESSEL, ALFRED. A History of Libraries / Alfred Hessel ; translated, with supplementary material, by Reuben Peiss translated, with supplementary material, by Reuben Peiss. -   New Brunswick, N.J. : The Scarecrow Press, 1955

XXIV, 198 p.

Reuben Peiss Memorial Edition

Note p. 129-180

Index p. 181-198

Bibliografie p. 142-180

02(091)

1. ISTORIA BIBLIOTECILOR

02/H58

 

22. LAMONTAGNE, LEO E.. American Library Classification : With Special Reference to the Library of Congress / Leo E. LaMontagne. -   Hamden, Connecticut : The Shoe String Press, Inc., 1961

XII, 433 p. : tab.

Prefaţă p. VII-VIII

Note p. 351-372

Bibliografie p. 375-386

Index p. 421-433

025.4(73)                                               023.5(73)                                               027(73)

1. CLASIFICARE(biblioteconomie)

02/L18

 

23. Probleme actuale ale teoriei şi practicii biblioteconomice : Către 45 de ani de învăţământ biblioteconomic superior în Republica Moldova = Current Trends in Librarianship Theory and Practice: Forty Five Years of Librarianship Graduate Education in Moldova / Coordonatori de ediţie Natalia Goian, Lidia Kulikovski. -   Chişinău : Museum, [2005]

252 p. - (Museum).

Lucrare apărută sub egida Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu"

ISBN 9975-948-40-5

378.4:02(478)=135.1=111(082)                           021                         082.1 Museum

1. BIBLIOTECONOMIE

II 89445 ; 02/P93

030 Lucrări de referinţă. Enciclopedii. Dicţionare

 

24. Chişinău : Enciclopedie / Editor Iurie Colesnic. -   Chişinău : [Museum], 1997

576 p. : il.

Bibliografie generală p. 565-567

ISBN 9975-906-16-8

908(478 Chişinău)(031)                                                      030 Chişinău

94(478 Chişinău)                                                                 008(478 Chişinău)

929(478 Chişinău)

1. ENCICLOPEDIE(Chişinău)                           2. MONOGRAFIE(Chişinău)

3. ISTORIE(Chişinău)                                        4. CULTURĂ(Chişinău)

IV 6756 ; 030/C46

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

25. BARRELET, MARIE-THÉRE`SE. The Louvre Museum : General Guide / Marie-Thére`se Barrelet and Gérard Hubert ; Translated by Miss Heather Greig. -   Paris : L'Indispensable, s.a.

247 p. : il., sch.

Index p. 243-245

069.5:7.074(44 Paris)(036)                   7.074:069.5(44 Paris)(036)

1. MUZEE(Franţa)                                              2. MUZEUL LUVRU

069/B33

1   FILOSOFIE

 

26. AYER, A. J.. The Central Questions of Philosophy / A. J. Ayer. -   London : Weidenfeld and Nicolson, [1973]

X, 244 p.

Prefaţă p. IX-X

Index p. 237-243

ISBN 0-297-76634-1

101                                         111/.130                                                14(100)

1. RELIGIE ŞI MORALĂ                                               2. SISTEME FILOZOFICE

1/A98

 

27. BRÉHIER, ÉMILE. The Eighteenth Century / by Émile Bréhier ; Translated by Wade Baskin. -   Chicago : The University of Chicago Press, 1967. - London  London :

263 p.

Este volumul al cinclea din "The History of Philosophy"

Bibliografie la sf. capitolelor

Index p. 259-263

14(100)"17"

1. ISTORIA FILOZOFIEI                                               2. SISTEME FILOZOFICE

1/B82

 

28. GRAMA, SEBASTIAN. Actualitate şi scriitură : Adversităţi declarative şi complicităţi radicale în filosofia contemporană / Sebastian Grama. -   Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2008

167 p.

Bibliografie orientativă p. 163-165

ISBN 978-973-737-568-1

101.3                                                                                                     801.73

1. HERMENEUTICĂ FILOZOFICĂ

II 89466 ; 1/G76

 

29. GROOTEN, J.. New Encyclopedia of Philosophy / J. Grooten & G. Jo Steenbergen ; with the cooperation of Prof. Dr. K. L. Bellon, Dr. F. Bender, Prof. Dr. I. J. M. van den Berg... ; Translated from the Dutch, Edited & Revised by Edmond van den Bossche. -   New York : Philosophical Library, [1972]

468 p.

ISBN 8022-1634-X

14:030                                                                                   14(031)

1. FILOZOFIE(enciclopedie)

1/G87

 

30. KIERKEGAARD, SO. The Sickness Unto Death : A Christian Psychological Exposition for Upbuilding and Awakening / by SoKierkegaard ; Edited and Translated with Introduction and Notes by Howard V. Hong and Edna H. Hong. -   Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1983

XXIV, 203 p. - (Philosophy/Religion ; XIX ; Kierkegaard's Writings).

Note p. 173-183. - Index p. 185-201

ISBN 0-691-07247-7. - ISBN 0-691-02028-0 pbk.

233                         141.32                                    082.1 Philosophy/Religion

1. EXISTENŢIALISM                                        2. UMANITATE

1/K42

31. MORAR, VASILE. Estetica : Interpretări, texte, studii / Vasile Morar. -   Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2008

443 p.

ISBN 978-973-737-581-0

111.852                                                                                 7.01:111.852

1. ESTETICA ARTEI                                                     2. ESTETICĂ LITERARĂ

II 89467 ; 1/M89

 

32. PETRIC, GABRIEL. Jarul din zăpada sclipitoare : Revederi cu Noica / Gabriel Petric. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

166 p. - (Paraliteraria).

Anexe p. 157-164

ISBN 978-973-726-429-9

821.135.1-83                                                         1(0:82-83)

14(498)Noica, C.                                                  082.1 Paraliteraria

1. FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ(Noica, Constantin)

II 89485 ; 1/N84P

 

33. SĂLĂGEAN, VIOREL. Preocupări spirituale / Viorel Sălăgean. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

120 p. - (Eseuri).

ISBN 978-973-726-437-4

821.135.1-4                                                                           101(0:82-4)

215                                                                                        082.1 Eseuri

1. FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ

II 89484 ; 1/S16

 

34. TEMPLE, ROBERT K. G.. The Sirius Mystery : Illustrated with plates and diagrames / Robert K. G. Temple. -   London : Sidgwick & Jackson, [1976]

XI, 290 p., [16] pl. il. : il., fig., diagr.

Note la sf. capitolelor

Bibliografie p. 274-282

Index p. 283-290

ISBN 0-283-98136-9

524:133.522.4                        133.522.4:524                        291.212.7

1. MISTERE                         2. ASTRONOMIE               3. ASTROLOGIE

133/T35

159.9   Psihologie

 

35. COLEMAN, JAMES C.. Personality Dynamics and Effective Behavior / James C. Coleman ; Selected readings prepared by Alvin Marks. -   Chicago : Scott, Foresman and Company, [1960]

566 p. : fig.

Prefaţă [1] p.

Index de nume p. 550-553

Index general p. 554-566

159.923

1. PSIHOLOGIA COMPORTAMENTULUI

2. COMPORTAMENT UMAN

159.9/C62

 

36. FLEMING, C.M.. Adolescence : Its social psychology : With an introduction to recent findings from the fields of anthropolgy, physiology, medicine, psychometrics and sociometry / by C. M. Fleming. -   New York : Grove Press, Inc., s.a.

VIII, 264 p. : graf., fig. - (Evergreen Books ; E337).

Index p. 250-256

Index bibliografic p. 257-261

Bibliografie la sf. capitolelor

159.922.7/.8                           159.923                                  082.1 Evergreen Books

1. PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI

159.9/F65

 

37. HECKEL, ROBERT V.. Psychology : The nurse and the patient / Robert V. Heckel, Rose M. Jordan. -   Saint Louis : The C. V. Mosby Company, 1963

305 p. : il., fig.

Prefaţă p. 5-6

Glosar p. 293-305

Bibliografie selectivă la sf. capitolelor

159.9

1. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII

159.9/H42

38. KALISH, RICHARD A.. Death, Grief, and Caring Relationships / Richard A. Kalish. - 2nd Edition. -   Monterey, California : Brooks/Cole Publishing Company, [1985]

XVII, 350 p. : il.

Notă despre autor

Prefaţă p. VII-VIII

Bibliografie p. 319-335

Index de nume p. 337-342

ISBN 0-534-03630-9

128                                         133                                         159.9.016.1

1. PSIHOLOGIA MORŢII                        2. PSIHOLOGIA EMOŢIILOR

159.9/K18

 

39. KASSORLA, IRENE. Putting It All Together / by Dr. Irene Kassorla. -   [New York] : Warner Books, [1976]

222 p. - (Warner Books NonFiction ; 175).

Această ediţie a fost publicată prin înţelegere cu Hawthorn Books, Inc.

Prefaţă p. 11-14

Note de subsol

ISBN 0-446-59985-9

159.923                                                                 159.942

615.851                                                                 082.1 Warner Books NonFiction

1. PSIHOLOGIA ADULTULUI

2. PSIHOLOGIA COMPORTAMENTULUI

3. PSIHOLOGIA FAMILIEI

4. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII

5. SENTIMENTE. EMOŢII(exprimare)

6. VIAŢĂ DE CUPLU

159.9/K23

 

40. LEFTIN, HOWARD I.. The Family Contract : A Blueprint for Successful Parenting / by Howard I. Leftin, M.D.. -   s.l. : The PIA Press, [1990]

138 p.

159.922.8                                                              159.922.6

37.018.262                                                            173.5/.7

1. PSIHOLOGIA FAMILIEI                              2. RELAŢIE PĂRINŢI-COPII

3. EDUCAŢIE FAMILIALĂ                             4. PSIHOLOGIA VÂRSTELOR

159.9/L39

 

41. MINIUM, EDWARD W.. Statistical Reasoning in Psychology and Education / Edward W. Minium. - 2nd Edition. -   New York : John Wiley & Sons, Inc.

XII, 564 p. : fig., tab.

Prefaţă p. III-VII

Probleme şi exerciţii la sf. capitolelor

Lista simbolurilor p. 490-492

Răspunsuri la exerciţii şi probleme p. 499-519

ISBN 0-471-60828-9

159.9.018                                               159.9.07                                       37.013.76

311:159.9                                               159.9:311

1. METODE PSIHOLOGICE                              2. PSIHOMETRIE

3. CERCETARE PSIHOLOGICĂ                      4. PEDAGOGIE PSIHOLOGICĂ

159.9/M75

 

42. POPA, MARIAN. Statistică psihologică : cu aplicaţii SPSS / Marian Popa. -   Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2004

228 p. : tab., fig., graf.

Bibliografie p. 227-228

ISBN 973-575-875-X

311:159.9                                                                              159.9:311

159.9/P79

 

43. ROANE, SUSAN. How to Work a Room : A Guide To Successfully Managing The Mingling / Susan RoAne. -   New York : Shapolsky Publishers, Inc., 1988

XVI, 203 p. : il.

Glosar p. 197-198

Bibliografie p. 199-202

177                                         316.6                                      159.923

1. COMPORTAMENT SOCIAL

2. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

3. BUNELE MANIERE

4. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

5. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

159.9/R61

 

 

17   Morală. Etică

 

44. HAROLDSEN, MARK OLIVER. How to Wake Up the Financial Genius Inside You / by Mark Oliver Haroldsen. -   Salt Lake City, Utah : s.n., 1976

XII, 183 p. : fig.

174.4                                      336.741.237.2                                        159.923.2

1. SUCCES COMERCIAL

2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

17/H30

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

45. ALLEN, CHARLES L.. God's Psychiatry : The Twenty-third Psalm, The Ten Commandments, The Lord's Prayer, The Beatitudes / Charles L. Allen. -   Westwood, New Jersey : Fleming H. Revell Company, 1953

159 p.

231                                         241                                         223

1. MORALĂ RELIGIOASĂ

6. DECALOGUL(poruncile lui Dumnezeu)

2/A42

 

46. AULÉN, GUSTAF. Christus Victor : An Historical Study of the Three Main Types of the Idea of the Atonement / by Gustaf Aulén ; Authorized translation by A.G. Hebert, M.A., D.D.. -   London : S.P.C.K., 1953

XI, 179 p.

Prefaţa traducătorului p. V-XI

Index p. 177-179

241                                         234.3/.5                                                 28

1. TEOLOGIE MORALĂ

2. TEOLOGIE DOGMATICĂ

2/A92

 

 

47. BAINTON, ROLAND H.. Here I Stand : A Life of Martin Luther / Roland H. Bainton. -   New York : The New American Library of World Literature, Inc., 1950

337 p. : il. - (A Mentor Book).

Cronologie p. 12-14

Bibliografie p. 303-314

Index p. 327-336

284.1                                                                     929 Luther, Martin

082.1 A Mentor Book

1. BIOGRAFIE(Luther, Martin)                        2. RELIGIE REFORMATĂ

3. PROTESTANTISM

2/L97B

 

48. BONHOEFFER, DIETRICH. Life Together / by Dietrich Bonhoeffer ; Translated, and with an Introduction by John W. Doberstein. -   New York : Harper & Brothers, Publishers, 1954

122 p.

Titl. orig. : Gemeinsames Leben

241

1. TEOLOGIE MORALĂ                                   2. MORALĂ RELIGIOASĂ

2/B67

 

49. The Book of Common Order of The United Church of Canada. - Fourth Edition. -   Toronto : The United Church Publishing House, 1958

VIII, 306 p.

Carte autorizată de The General Council

Index p. 299-303

243

1. RUGĂCIUNI

2/B67

 

50. BUBER, MARTIN. The Writings of Martin Buber / Selected, Edited, and Introduced by Will Herberg. -   Cleveland : The World Publishing Company, 1965. - New York  New York :

352 p. - (Meridian Books ; Philosophy).

Bibliografie p. 331-333

Note p. 335-351

230.1                                      291.1                                      082.1 Meridian Books

1. FILOZOFIE RELIGIOASĂ

2/B86

 

51. BURTON, ERNEST DEWITT. A Short Introduction to the Gospels / by Ernest DeWitt Burton. -   Chicago : The University of Chicago Press, 1910

VIII, 144 p.

Index p. 143-144

226.2/.5

1. RELIGIE CREŞTINĂ                                             2. EVANGHELII(interpretare)

2/B95

 

52. BURTT, EDWIN A.. Types of Religious Philosophy / by Edwin A. Burtt. - Revised Edition. -   New York : Harper & Brothers, 1951

XII, 468 p.

Index p. 461-468

291.1

1. MORALĂ RELIGIOASĂ                                      2. FILOZOFIE RELIGIOASĂ

2/B95

 

53. CHAMBERS, OSWALD. My Utmost for His Highest : An Updated Edition In Today's Language / Oswald Chambers ; Edited by James Reimann. - Updated Edition. -   Grand Rapids : Discovery House Publishers, 1992

[386 p.]

Index p. [362-386]

Carte autorizată de Oswald Chambers Publications Association, Ltd.

ISBN 0-929239-57-1

22.06

1. BIBLIA(interpretare)

2/C38

 

54. CHIRIL AL ALEXANDRIEI. Scrieri / Sfântul Chiril al Alexandrei. -  Bucureşti Ortodoxe Române : Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii, 1994

vol. - (Părinţi şi scriitori bisericeşti ; 40).

 

Carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Partea a treia : Despre Sfânta Treime - 311 p. - Carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. - Note de subsol. - ISBN 973-9130-35-6

082.1 Părinţi şi scriitori bisericeşti                                   244                         231.01

1. RELIGIE CREŞTINĂ                                                      2. RELIGIE ORTODOXĂ

3. LITERATURĂ RELIGIOASĂ

2/C44

 

55. COTAN, CLAUDIU. Istoria Bisericii Ortodoxe Române : 1600-2000 : Studiu introductiv / pr. dr. Claudiu Cotan. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2009

247 p. - (Caiete de Istoria Bisericii Române ; 6).

Anexe p. 199-238

Bibliografie p. 239-246

ISBN 978-973-116-105-1

281.95"1600-2000"(091)

082.1 Caiete de Istoria Bisericii Române

III 29895 ; 2/C78

 

56. CROSS, F. L.. The Early Christian Fathers / by F. L. Cross. -   London : Gerald Duckworth & Co. Ltd., [1960]

218 p. - (Studies in Theology).

Cronologie p. 5-6

Note asupra studiilor şi bibliografie p. 203-209

Index p. 210-214

Index de autori p. 215-218

276                                         244                                         082.1 Studies in Theology

1. RELIGIE CREŞTINĂ

2. PATRISTICĂ                                                                 3. SFINŢII PĂRINŢI

2/C90

 

57. DICKSON, KWESI A.. An Introduction to the History and Religion of Israel : From Abraham to The Early Days of Israel in the Promised Land / by Kwesi A. Dickson. -   London : Darton, Longman & Todd, [1970]

160 p. : h.

Prefaţă p. 7-8

Cronologie biblică p. 158

Bibliografie p. 159-160

ISBN 0-232-51109-8

296                                                                        222/224

1. RELIGIE IUDAICĂ                                        2. VECHIUL TESTAMENT

2/D39

 

58. DICKSON, KWESI A.. An Introduction to The History and Religion of Israel : From Samuel to The Fall of the Northern Kingdom / by Kwesi A. Dickson. -   London : Darton, Longman & Todd, [1969]

144 p. : h., tab.

Prefaţă p. 7-8

Cronologie p. 141-142

Bibliografie p. 143-144

ISBN 232-35697-1

222.4/.5                                                                 296

1. RELIGIE IUDAICĂ                                        2. VECHIUL TESTAMENT

2/D39

 

59. Einsichten über die Heilige Schrift. -   s.l. : s.n., 1990, 1992

vol.

Carte editată de Watchtower Biblie and Tract Society of Pennsylvania and New York, Inc.

Titl. orig. Insight on the Scriptures

Vol. 1 : A-J - 1438 p. il. color, h., tab. - Carte editată de Watchtower Biblie and Tract Society of Pennsylvania and New York, Inc.. - Titl. orig. Insight on the Scriptures. - Index de hărţi p. 1431-1433

Vol. 2 : K-Z und Index - 1440 p. il. color, h., tab. - Carte editată de Watchtower Biblie and Tract Society of Pennsylvania and New York, Inc.. - Titl. orig. Insight on the Scriptures. - Index de hărţi p. 1384-1388. - Index p. 1389-1437

289.954                                                  22(038)                                                  030:22

1. MARTORII LUI IEHOVA

2. RELIGIE(secte)

III 29886(1-2) ; 2/E32

 

 

 

 

60. Faith, Reason, and the Gospels : A Selection of Modern Thought on Faith and the Gospels / Edited by John J. Heaney, S.J.. -   Westminster, Maryland : The Newman Press, 1963

VIII, 329 p.

Index p. 311-327

Note la sfârşitul capitolelor

234.2                                      226                                         232

1. EVANGHELII                                                  2. CRISTOLOGIE

2/F16

 

61. FISHER, WALLACE E.. Preaching and Parish Renewal / Wallace E. Fisher. -   Nashville : Abingdon Press, 1966. - New York  New York :

208 p.

241                                                                                        251

1. MORALĂ RELIGIOASĂ

2/F61

 

62. The Four Translation New Testament. - Parallel Edition. -   Minneapolis, Minnesota : World Wide Publications, 1966

XXVIII, 739 p.

Note de subsol

225.043

1. NOUL TESTAMENT

2/F84

 

63. Good News for Modern Man : The New Testament in Today's English Version. - 3rd Edition. -   s.l. : Days Inns, s.a.

VIII, 658, XXIV p. : [5] h., fig.

Carte publicată sub egida American Bible Society

Lista cuvintelor p. 629-642

Index p. 647-658

226/228

1. NOUL TESTAMENT

2/G69

 

 

64. GOODSPEED, EDGAR J.. A Life of Jesus / by Edgar J. Goodspeed. -   New York : Harper & Brothers Publishers, 1950

248 p. : h. - (Harper Torchlight Books).

Index p. 229-237

232                                                                        225

232.9                                                                     082.1 Harper Torchlight Books

1. NOUL TESTAMENT

2/I-40G

 

65. GRIFFITH, LEONARD. Encounters with Christ : The Personal Ministry of Jesus / by Leonard Griffith. -   New York : Harper & Row, Publishers, s.a.

158 p. - (Harper ChapelBooks ; CB 29 ; Religion).

Prefaţă p. 9

226                                                                        232(0:82-97)

244                                                                        082.1 Harper ChapelBooks

1. NOUL TESTAMENT

2/G81

 

66. HARRELSON, WALTER. Jeremiah : Prophet to the Nations / by Walter Harrelson. -   Philadelphia : The Judson Press, [1959]. - Chicago  Chicago :

80 p.

Bibliografie selectivă p. 80

224.2                                      248.215                                                  22.016

1. VECHIUL TESTAMENT

2. PROFEŢI(Ieremia)

3. TEOLOGIE MISTICĂ

2/H31

 

67. HUNYADY LÁSZLÓ. Faith and Teachings of Jesus / Laszlo Hunyady. -   Colonia, New Jersey : s.n., 1970

120 p.

Glosar p. 94-109

222/.228                                 241.6                                                      248.151

1. VECHIUL TESTAMENT                                              2. NOUL TESTAMENT

3. ÎNDRUMARE SPIRITUALĂ

2/H94

68. JENSON, ROBERT W.. Story and Promise : A Brief Theology of the Gospel About Jesus / by Robert W. Jenson. -   Philadelphia : Fortress Press, [1973]

X, 198 p.

Prefaţă p. VII-IX

Bibliografie la sf. capitolelor

Note de subsol

ISBN 0-8006-0143-2

234.2                                                      21/22                                                     291.2:28

1. RELIGIE CREŞTINĂ                                              2. TEOLOGIE DOGMATICĂ

2/J46

 

69. JONES, E. STANLEY. The Word Became Flesh / E. Stanley Jones. -   Nashville : Abingdon Press, 1963. - New York  New York :

382 p. : il.

241                                                                                        22

1. PREDICI                                                                          2. TEOLOGIE MORALĂ

3. MORALĂ RELIGIOASĂ                                              4. RUGĂCIUNI

2/J73

 

70. Lámpás az úton : Áhitatos könyv az év minden napjára fiatal lányoknak és fiúknak. -   Budapest : Evangéliumi kiadó, 2000

[372] p. : fig.

Note de subsol

ISBN 963-9012-95-5

171(0.053.2)                                 243(0.053.2)                                   22(0.053.2)

1. LECTURA BIBLIEI

2. MORALĂ INDIVIDUALĂ

II 89454 ; 2/L18

 

71. LLOYD-JONES, D.MARTYN. The Plight of Man and The Power of God / D. Martyn Lloyd-Jones. -   New York : Abingdon-Cokesbury Press, 1943. - Nashville  Nashville :

120 p. - (Wartime Books).

241                                         231                                         082.1 Wartime Books

1. MORALĂ RELIGIOASĂ

2/L70

72. LUCA, DORINA. Biserica ortodoxă Filpişu Mic : File de monografie / înv. Dorina Luca. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

72 p. : foto.

ISBN 978-606-546-018-8

247.5                                                                     264-931(498.4 Filpişu Mic)

281.95(498.4 Filpişu Mic)

1. FILPIŞU MIC                                                  2. BISERICI ORTODOXE

II 89477 ; 2/L83

 

73. MARROU, HENRI. St. Augustine and His Influence Through the Ages / Henri Marrou ; Translated by Patrick Hepburne-Scott ; Texts of St. Augustine translated by Edmund Hill. -   New York : Harper and Brothers, s.a.. - London  London : Longmans

192 p. : il. alb-negru - (Men of Wisdom ; 2).

Note la sf. capitolelor

Ghid bio-bibliografic despre Sf. Augustin p. 182-190

Note despre ilustraţii p. 191

235.3                                                                     929 Augustin, Sfântul

082.1 Men of Wisdom

1. RELIGIE(sfinţi)                                2. BIOGRAFIE(Sfântul Augustin)

2/A92M

 

74. MILLER, DONALD G.. The Way to Biblical Preaching / Donald G. Miller. -   Nashville : Abingdon Press, 1957. - New York  New York :

160 p.

Index p. 154-160

241                                         251/252                                                 22

1. TEOLOGIE MORALĂ

2. MORALĂ RELIGIOASĂ

2/M73

 

75. More Sermons I should Like to Have Preached / Edited by Ian Macpherson. -   Westwood, New Jersey : Fleming H. Revell Company, 1967

178 p.

241                                         251/252                                                 22

1. TEOLOGIE MORALĂ

2. MORALĂ RELIGIOASĂ

2/M89

 

76. NIEBUHR, H. RICHARD. Christ and Culture / H. Richard Niebuhr. -   New York : Harper & Brothers Publishers, 1951

XII, 259 p. - (Harper Torchbooks ; 3 ; The Cloister Library).

Index p. 257-259

232                                         241                                         172

316.752                                                                                 082.1 Harper Torchbooks

1. CRISTOLOGIE                                                2. MORALĂ CREŞTINĂ

3. SOCIOLOGIA CULTURII

2/N72

 

77. The Old Testament and Modern Study : A Generation of Discovery and Research / Essays by Members of the Society for Old Testament Study Essays by Members of the Society for Old Testament Study ; Edited by H. H. Rowley. -   [London] : Oxford University Press, [1961]

XXXII, 406 p. : sch. - (Oxford Paperbacks ; 18).

Prefaţă p. III-V

Abrevieri şi transliterări p. IX-XIV

Indexuri p. 371-405

Bibliografie la sf. capitolelor

222/224                                                                                 244

22.01/.08                                                                               082.1 Oxford Paperbacks

1. VECHIUL TESTAMENT                                              2. STUDII RELIGIOASE

2/O-41

 

78. PARROT, ANDRÉ. The Temple of Jerusalem / André Parrot ; Translated by B.E. Hooke. -   London : SCM Press Ltd., 1957

112 p., [8] p. il. : fig. - (Studies in Biblical Archaeology ; 5).

Bibliografie p. 108-111

291.35(569.4 Ierusalim)                                 904(569.4 Ierusalim)

726.1/.3(569.4 Ierusalim)                               082.1 Studies in Biblical Archaeology

1. TEMPLUL LUI SOLOMON                     2. RELIGIE IUDAICĂ

2/P35

79. PAUL, LESLIE. Son of Man : The Life of Christ / Leslie Paul. -   New York : E.P. Dutton & Co., Inc., 1961

287 p. : h.

Note şi bibliografie p. 269-277

Index p. 281-287

232

1. RELIGIE CREŞTINĂ                                                      2. CRISTOLOGIE

2/P45

 

80. PERKINS, JOHN. A Quiet Revolution : The Christian Response to Human Need...A Strategy for Today / John Perkins. - Reprint Edition. -   Waco, Texas : Word Books, Publisher, 1976

226 p. : fig.

ISBN 0-87680-793-7

241(0:82-94)                                261(0:82-94)                              234.2(0:82-94)

1. TEOLOGIE MORALĂ

2. MORALĂ RELIGIOASĂ                                                        3. CREŞTINISM

2/P52

 

81. POPESCU, HRISTACHE. Răul : Hrana noastră cea de toate zilele / Hristache Popescu. -   Bucureşti : Editura H.P., 2009

219 p.

Bibliografie p. 216-219

Indice de nume p. 211-215

ISBN 978-973-88979-0-8

111.84                                                                                                   216

1. FILOZOFIE FRANCEZĂ(studii)                                 2. RELIGIE

3. METAFIZICĂ(Binele/Răul)

III 29907 ; 2/P81

 

82. RUNCAN, NECHITA. Istoria literaturii patristice din perioada persecuţiilor anticreştine / Nechita Runcan. - Ediţia a 3-a, revăzută. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2008

545 p.

Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Teodosie Arhiepiscopul Tomisului

ISBN 973-116-085-X

244                                         276"00/03"                                           82.09-97"00/03"

1. PATRISTICĂ                                                                 2. RELIGIE CREŞTINĂ

II 89437 ; 2/R92

 

83. RUNCAN, NECHITA. Trăsături definitorii şi genuri ale literaturii patristice / Nechita Runcan. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2008

199 p. - (Caietele misionarului ortodox ; 21).

ISBN 978-973-116-98-6

244                                                         276"00/03"

82.09-97"00/03"                                   082.1 Caietele misionarului ortodox

1. PATRISTICĂ                                  2. TEOLOGIE ORTODOXĂ

3. RELIGIE CREŞTINĂ

II 89436 ; 2/R92

 

84. SCANLAN, MICHAEL. The Power in Penance : Confession and the Holy Spirit / Rev. Michael Scanlan. -   Notre Dame, Indiana : Ave Maria Press, [1972]

62 p. : [1] portr. - (Charismatic Renewal Books).

Note despre autor [1] p.

Prefaţă p. 7-10

234.5                            265.6                082.1 Charismatic Renewal Books

1. RELIGIE CREŞTINĂ                                      2. PENITENŢĂ

3. CONFESIUNE                                 4. RUGĂCIUNI

2/S32

 

85. SCHONFIELD, HUGH J.. The Passover Plot : New Light on the History of Jesus / by Hugh J. Schonfield. -   New York : Bantam Books, [1967]. - London  London :

278 p. - (Non-Fiction).

Pe copertă A New Interpretation of the Life and Death of Jesus

Note şi referinţe la sf. capitolelor

Bibliografie p. 270-274

Index p. 275-278

211.5                                                                      22.04

296.7                                                                     082.1 Non-Fiction

1. MANUSCRISELE DE LA MAREA MOARTĂ

2. SCEPTICISM RELIGIOS

2/S35

86. SCHULLER, ROBERT. Let's Feel Good About Ourselves : God's Way to the Good Life / by Robert Schuller. -   New Canaan, Connecticut : Keats Publishing, Inc., [1982]

104 p.

Pe copertă Inspired by the 10 Foundation Stones-the 10 Commandments.

241.6

1. RELIGIE CREŞTINĂ

2. DECALOGUL(poruncile lui Dumnezeu)

3. TEOLOGIE MORALĂ

2/S35

 

87. SHEEN, FULTON J.. God Love You / Fulton J. Sheen. -   Garden City, New York : Image Books, 1981

X, 210 p. - (Religion).

Image Books este o diviziune a editurii Doubleday & Company, Inc.din Garden City, New York

ISBN 0-385-17486-1

231.13                                                                   241.1

241.5                                                                     082.1 Religion

1. RELIGIE CREŞTINĂ(cugetări)                     2. TEOLOGIE MORALĂ

2/S52

 

88. SHEEN, FULTON J.. Lift up Your Heart / by Fulton J. Sheen, Ph.D., D.D.. - Reprint Edition. -   Garden City, New York : McGraw-Hill Book Company, Inc., 1952

213 p. - (Garden City Books).

241                                                                        082.1 Garden City Books

1. TEOLOGIE MORALĂ                                   2. MORALĂ RELIGIOASĂ

2/S52

 

89. SHEEN, FULTON J.. Peace of Soul / by Fulton J. Sheen, Ph.D. - Reprint Edition. -   Garden City, New York : Garden City Books, 1951

218 p.

291.1                                                                     241

1. MORALĂ RELIGIOASĂ                              2. FILOZOFIE RELIGIOASĂ

2/S52

 

90. SHEEN, FULTON J.. The Rainbow of Sorrow / by Most Rev. Fulton J. Sheen. -   Garden City, New York : Garden City Books, [1953]

94 p.

234                                                                                        241.5

1. TEOLOGIE DOGMATICĂ                                           2. TEOLOGIE MORALĂ

2/S52

 

91. Sikh Religion. -   Phoenix : Sikh Missionary Center, [1990]

320 p.

ISBN 0-9625383-2-9

274.553

1. RELIGIE ORIENTALĂ

2/S54

 

92. SMART, JAMES D.. Servants of the Word : The Prophets of Israel / by James D. Smart. -   Philadelphia : The Westminster Press, 1960

95 p. - (Westminster Guides to the Bible).

224                                                         082.1 Westminster Guides to the Bible

1. VECHIUL TESTAMENT(cărţi profetice)

2. PROFEŢIILE BIBLIEI

2/S64

 

93. SMEDES, LEWIS B.. Love Within Limits : A Realist's View of 1 Corinthians 13 / by Lewis B. Smedes. -   Grand Rapids, Michigan : William B. Eerdmans Publishing Company, 1978

XII, 135 p.

ISBN 0-8028-1753-X

22                                           241                                         177.6

1. MORALĂ RELIGIOASĂ

2/S64

 

94. SPRUCE, FLETCHER CLARKE. Fighting The Stars and Other Sermons / Fletcher Clarke Spruce. -   Kansas City, Missouri : Beacon Hill Press, s.a.

90 p.

Prefaţă [1] p.

252

1. RELIGIE CREŞTINĂ                                      2. TEOLOGIE PASTORALĂ

2/S74

 

95. STÖCKER MONIKA-MARIA. Egy nagy szeretet kaladja : Lisieux-i Szent Teréz (1873-1897) / Monika-Maria Stöcker ; fordította Jakabffy Tamás. -   Kolozsvár : Gloria Kiadó, 2001

207 p. : il.

ISBN 973-9203-79-5

235                                                                        282

1. BISERICA ROMANO-CATOLICĂ

2/S86

 

96. ŞINCAN, NICOLAE GHEORGHE. Monumente de arhitectură bisericească răsăriteană. Catedrala Mare "Înălţarea domnului", Târgu-Mureş / Pr. protopop Nicolae Gheorghe Şincan, prof. drd. Niocolae Băciuţ. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

40 p. : il. color

Lucrarea conţine abstract în limbile engleză, franceză, maghiară, spaniolă

ISBN 978-973-87870-7-0

284.95(498-21 Târgu-Mureş)

271(498-21 Târgu-Mureş)

726.71(498-21 Târgu-Mureş)

1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ(preoţi)

IV 6757 ; 2/S59

 

97. TUNINK, WILFRID. Vision of Peace : A Study of Benedictine Monastic Life / by Wilfrid Tunink, O.S.B. ; with a foreword by Joseph Cardinal Ritter. -   New York : Farrar, Straus & Company, 1963

XIV, 332 p. : tab.

Note p. 305-327

Bibliografie p. 329-332

241                                                                        271.1

1. BENEDICTINI                                 2. BENEDICT, SFÂNTUL

3. MORALĂ RELIGIOASĂ                              4. TEOLOGIE MORALĂ

5. ORDINE RELIGIOASE

2/T93

 

98. TURCAN, NICOLAE. Dumnezeul gândurilor mărunte / Nicolae Turcan. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

126 p. - (Restauratio).

Index p. 119-124

ISBN 978-973-726-433-6

821.135.1-84                                                         101.3(0:82-84)

21(0:82-84)                                                           082.1 Restauratio

1. FILOZOFIE RELIGIOASĂ                            2. RELIGIE(Dumnezeu)

II 89472 ; 2/T94

 

99. WELCH, ADAM C.. Kings and Prophets of Israel / by Adam C. Welch ; edited by Norman W. Porteous ; with a Memoir of His Life by George S. Gunn. -   London : Lutterworth Press, 1955

264 p. : il.

Index p. 257-264

296

1. ISRAEL                                                            2. PROFEŢI

3. REGI                                                                 4. IUDAISM

2/W49

 

100. WHITE, JOHN. The Fight : A Practical Handbook for Christian Living / John White. -   Downers Grove, Illinois : InterVarsity Press, [1976]

230 p.

Note p. 230

ISBN 0-87784-777-0

233                                                                        248.1

1. RELIGIE CREŞTINĂ(cugetări)                     2. TEOLOGIE DOGMATICĂ

3. PRACTICĂ RELIGIOASĂ

2/W63

 

 

 

101. WILLIAMS, R. R.. The Acts of the Apostles / by R. R. Williams, D.D.. -   London : SCM Press LTD, [1956]

173 p. : [1] h. - (Torch Bible Commentaries).

Prefaţă p. 11-12

Bibliografie p. 13-14

22.07                                                                     226.6

082.1 Torch Bible Commentaries

1. NOUL TESTAMENT                                     2. FAPTELE APOSTOLILOR

2/W69

 

102. WOOD, JAMES D.. The Interpretation of the Bible : A Historical Introduction / by James D. Wood. -   London : Gerald Duckworth and Co. Ltd., 1958

VI, 184 p. - (Studies in Theology).

Index p. 177-184

Glosar p. VI

22.06                                                                     082.1 Studies in Theology

1. INTERPRETAREA TEXTELOR   2. BIBLIA(interpretare)

2/W83

3  ŞTIINŢE SOCIALE

303/308  Probleme sociale

 

103. MEAD, MARGARET. Culture and Commitment : The New Relationships Between the Generations in the 1970s / Margaret Mead. - Revised and Updated Edition. -   Garden City, New York : Anchor Press/Doubleday, 1978

XX, 178 p. - (Anchor Books).

Index p. 173-178

Bibliografie p. 167-169

Note biografice p. IX-X

ISBN 0-385-13387-1

316.47.051.63                                        304.2/.3                                  316.7

008                                                         082.1 Anchor Books

1. SOCIOLOGIA CULTURII

2. ANTROPOLOGIE CULTURALĂ

303/308/M54

 311/314   Statistică. Demografie

 

104. CHABROL DE VOLVIC, GILBERT. Statistica delle provincie di Savona, di Oneglia, di Acqui e di parte della provincia di Mondovi`, che formavano il Departimento di Montenotte / Gilbert Chabrol de Volvic ; a cura di Giovanni Assereto ; [la traduzione del testo di Chabrol e dei saggi di M.-V. Ozouf-Marignier e di M.-N. Bourquet e` di Giovanni Assereto]. -   s.l. : Comune di Savona, [1994]

2 vol.

Titolo originale: Statistique des provinces de Savone, d'Oneille, d'Acqui, et de partie de la province de Montenotte par le comte de Chabrol de Volvic, conseiller d'État, préfet de la Seine, Paris, Imprimerie de Jules Didot aîné, Imprimeur du Roi, 1824

vol. 1 - 422 p. XLVII il., h. - Titolo originale: Statistique des provinces de Savone, d'Oneille, d'Acqui, et de partie de la province de Montenotte par le comte de Chabrol de Volvic, conseiller d'État, préfet de la Seine, Paris, Imprimerie de Jules Didot aîné, Imprimeur du Roi, 1824. - note de subsol

vol. 2 - 446 p. XXXIX il. - Titolo originale: Statistique des provinces de Savone, d'Oneille, d'Acqui, et de partie de la province de Montenotte par le comte de Chabrol de Volvic, conseiller d'État, préfet de la Seine, Paris, Imprimerie de Jules Didot aîné, Imprimeur du Roi, 1824. - note de subsol

311/314(44)

III 29909(1-2) ; 311/314/C38

316  Sociologie

 

105. ANGHEL, PETRE. Cultură şi interculturalitate / Petre Anghel. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

267 p.

Bibliografie p. 253-267

ISBN 978-973-726-420-6

008                                                                        316.7

1. SOCIOLOGIA CULTURII                             2. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

3. CULTURĂ POLITICĂ

II 89470 ; 316/A58

 

106. Readings in Collective Behavior / Edited by Robert R. Evans. -   Chicago : Rand McNally & Company, 1969

660 p. : tab., fig., - (Rand McNally Sociology Series).

Note şi bibliografie la sf. capitolelor

Index p. 645-660

316.62                                                                                   159.9.019.4

1. PSIHOLOGIA COMPORTAMENTULUI

2. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

316/R35

 

107. TARCHER, MARTIN. Leadership and the Power of Ideas / by Martin Tarcher. -   New York : Harper & Row, 1966. - London  London :

XX, 187 p.

Index p. 179-187

316.45/.46                              65.012.43                               37.015

1. CONDUCERE

2. MANAGEMENT                                                           3. PROCESE DE GRUP

316/T22

 

108. TOMA, TOADER. Dimemsiunile socio-juridice ale prevenirii comportamentului delincvent în rândul tineretului / Toader Toma. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2009

216 p.

Bibliografie p. 191-216

ISBN 978-973-116-121-1

343.915:159.922.5                                                159.922.5:343.915

316.624

1. COMPORTAMENT DEVIANT

2. COMPORTAMENT ANTISOCIAL

II 89436 ; 316/T71

 

109. WINCH, ROBERT F.. The Modern Family / Robert F. Winch. - Revised Edition. -   New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1963. - Chicago  Chicago :

XVIII, 782 p. : tab., graf.

Index p. 753-782

316.356.2                                               314.5/.6                                                 173

 

1. MORALA FAMILIEI                                              2. SOCIOLOGIA FAMILIEI

316/W72

32  Politică

 

110. ARDELEANU, CONSTANTIN. Evoluţia intereselor economice şi politice britanice la gurile Dunării (1829-1914) / Constantin Ardeleanu. -   Brăila : Istros : Muzeul Brăilei, 2008

XII , 351 p. : tab. - (Teze de doctorat ; 13 ; Istorie).

Bibliografie selectivă p. 289-309

Anexe p. 311-346

Indice de persoane p. 347-351

ISBN 978-973-1871-13-4

94(420:498)"1829/1914"                                                     327(420:498)"1829/1914"

339.9 (420:498)"1829/1914"                                               082.1 Teze de doctorat

1. RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

III 29910 ; 327/A73

 

111. CLOUGH, RALPH N.. East Asia and U.S. Security / Ralph N. Clough. -   Washington, D.C. : The Brookings Institution, 1975

248 p.

Index p. 243-248

ISBN 0-8157-1480-7. - ISBN 0-8157-1479-3

327(100)                                                                355.45(100)

1. SECURITATEA INTERNAŢIONALĂ                       2. DIPLOMAŢIE

3. RELAŢII INTERNAŢIONALE

4. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

327/C57

 

112. COHEN, IRA S.. Realpolitik : Theory and Practice / Ira S. Cohen. -   Encino, California : Dickenson Publishing Company, Inc., 1975. - Belmont, California  Belmont, California :

186 p.

Note la sf. capitolelor

Bibliografie p. 182-183

Index p. 184-186

ISBN 0-8221-0151-3

327                                                                                        355.45

1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

2. SECURITATE NAŢIONALĂ

3. FILOZOFIE POLITICĂ

327/C61

 

113. COPPER, JOHN FRANKLIN. China's Global Role : An Analysis of Peking's National Power Capabilities in the Context of an Evolving International System / John Franklin Copper. -   Stanford, California : Hoover Institution Press, 1980

XV, 181 p. : tab. - (Hoover Institution Publication ; 226).

Note p. 151-165

Bibliografie p. 167-171

Index p. 173-181

ISBN 0-8179-7262-2

321(510)                                908(510)

327(510)                                082.1 Hoover Institution Publication

1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(China)

2. RELAŢII INTERNAŢIONALE

3. PUTERE POLITICĂ

327/C70

 

114. DEUTSCH, KARL W.. Nationalism and Social Communication : An Inquiry into the Foundations of Nationality / Karl W. Deutsch. - 2nd Edition. -   Cambridge, Massachusetts The M.I.T. Press (Massachusetts Institute of Technology) : The M.I.T. Press (Massachusetts Institute of Technology), [1966]. - London, England  London, England :

XII, 345 p. : tab., fig., h. - (Political Science ; 34).

Prefaţă p. V-VIII

Note p. 271-306

Bibliografie p. 307-322

Index p. 323-345

323.1                                                      329.17                                                    316.42

316.334.3                                               082.1 Political Science

1. POLITICĂ SOCIALĂ                                    2. SOCIOLOGIE POLITICĂ

1. DEZVOLTARE SOCIALĂ                            4. ANALIZĂ POLITICĂ

32/D35

 

115. DYSON, FREEMAN. Weapons and Hope / by Freeman Dyson. -   New York : Harper & Row, Publishers, [1984]

VIII, 342 p.

Pe foaia de titlu "A Cornelia & Michael Bessie Book"

Prefaţă p. VII-VIII

Note bibliografice p. 315-326

Index p. 327-340

ISBN 0-06-039031-X

327.5                                                                                     327.37

355.01                                                                                   358.43

1. POLITICĂ MILITARĂ                                 2. DEZARMARE

327/D98

 

116. Essential Works of Chinese Communism / Edited and with an Introduction by Winberg Chai. - Revised Edition. -   New York : Bantam Books, [1972]. - London  London :

XVI, 544 p. - (Bantam Political Science).

Pe copertă Mao Tse-Tung. Chou En-Lai. Liu Shao-Chi. P'eng Chen. Lin Piao. A Comprehensive Study of Chinese Communism from Its Beginnings to the Present.

Prefaţă p. XIII

Index p. 539-543

ISBN 553-07375-145

321.64(510)"1921/1971"                                     321.74(510)"1921/1971"

323.2(510)"1921/1971"                                       329.15(510)"1921/1971"

082.1 Bantam Political Science

1. CHINA SOCIALISTĂ                                   2. PARTIDE COMUNISTE

3. DOCTRINE POLITICE                   4. STRATEGII POLITICE

32/E80

 

117. LEGG, KEITH R.. Politics and the International System : an Introduction / Keith R. Legg, James F. Morrison. -   New York, Evanston : Harper & Row, Publishers, s.a.. - London  London :

XIV, 370 p. : tab.

Prefaţă p. IX-XI

Index p. 347-369

Bibliografie la sf. capitolelor

327(100)

1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

2. SISTEME POLITICE                                                      3. POLITOLOGIE

327/ L40

 

118. LISKA, GEORGE. Imperial America : The International Politics of Primacy Imperial America : The International Politics of Primacy / by George Liska. -   Baltimore : The Johns Hopkins Press, 1967

[XII], 115 p. - (Studies in International Affairs ; 2).

Bibliografie p. 114-115

Carte editată de : The Washington Center of Foreign Policy Research School of Advanced International Studies, The Johns Hopkins University

327(73)                                                  082.1 Studies in International Affairs

1. RELAŢII INTERNAŢIONALE

2. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

327/L65

 

119. MCNEILL, WILLIAM H.. The Great Frontier : Freedom and Hierarchy in Modern Times / William H. McNeill. -   Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1983

75 p.

Note p. 63-70. - Index p. 71-73

ISBN 0-691-04658-1

316.72                                                                   321.01

130.2                                                                     930.85(7)

1. SOCIOLOGIA CULTURII                             2. FILOZOFIA CULTURII

3. ISTORIA CIVILIZAŢIEI AMERICANE

 

32/M12

 

120. ROBERTS, HENRY L.. Russia and America : Dangers and Prospects / by Henry L. Roberts ; Foreword by John J. McCloy. -   New York : The New American Library of World Literature, Inc., 1956

XXX, 256 p. - (A Mentor Book).

Carte editată de Council on Foreign Relations, Inc.

327.5(100)                                                                            082.1 A Mentor Book

1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(conflicte)

2. RELAŢII INTERNAŢIONALE

327/R62

121. SILBERMAN, CHARLES E.. Crisis in Black and White / Charles E. Silberman. -   New York : Random House, 1964

XII, 371 p. - (Vintage Books ; Sociology and Anthropology).

Index p. 359-370

323.118(73)                                                           316.356.4(73)

342.724(73)                                                           082.1 Vintage Books

1. RASISM                                                          2. POLITICĂ INTERNĂ(S.U.A.)

3. MINORITĂŢI NAŢIONALE                        4. RASA NEAGRĂ

5. NEGRO-AFRICANI                                       6. GRUPURI SOCIALE

7. DREPTURI CETĂŢENEŞTI                          8. DREPTURILE OMULUI

32/S55

 

122. The Sino-Soviet Conflict : A Global Perspective / Edited by Herbert J. Ellison. -   Seattle : University of Washington Press, 1982. - London  London :

XXII, 410 p. : tab.

Index p. 388-408

ISBN 0-295-95854-5. - ISBN 0-295-95873-1

327.51(510:47+57)

1. RELAŢII INTERNAŢIONALE              2. CONFLICTE INTERNAŢIONALE

3. UNIUNEA SOVIETICĂ          4. CHINA

327/S59

 

123. STANLEY, TIMOTHY W.. Detente Diplomacy : United States and European Security in the 1970's / Timothy W. Stanley, Darnell M. Whitt ; Foreword by Livingston T. Merchant. -   New York : The Dunellen Company, Inc., 1970

XVI, 173 p. : h. - (University Press of Cambridge, Mass.).

Note de subsol şi la pag. 157-170

ISBN 0-8424-0003-6

327(100)                                                                               355.45(100)

082.1 University Press of Cambridge, Mass.

1. STATELE UNITE ALE AMERICII(securitate)                         2. EUROPA

3. SECURITATEA INTERNAŢIONALĂ                                       4. DIPLOMAŢIE

5. RELAŢII INTERNAŢIONALE

6. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

327/S78

 

124. STUPAK, RONALD J.. The Shaping of Foreign Policy : The Role of the Secretary of State as Seen by Dean Acheson / by Ronald J. Stupak. -   s.l. : The Odyssey Press, [1969]

XXVIII, 132 p.

The Odyssey Press e o filială a editurii Western Publishing Company, Inc.

Bibliografie p. 119-130. - Index p. 131-132

316.472.4                                                              32.019.5(73)

327                                                                        929:32

1. POLITICĂ EXTERNĂ(S.U.A.)

2. RELAŢII INTERNAŢIONALE

3. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(S.U.A)

4. RELAŢII INTERPERSONALE DE MUNCĂ

32/S93

 

125. Systems and Actors in International Politics / Edited by LeRoy Graymer. -   Scranton : Chandler Publishing Company, 1971

XI, 210 p.

Note p. 63-70

Bibliografie p. 197-199

Index p. 201-210

ISBN 0-8102-0406-1

327(091)

1. RELAŢII INTERNAŢIONALE                 2. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

327/S98

 

126. TERRILL, ROSS. The Future of China : After Mao / Ross Terrill. -   [New York] : A Delta Book, [1978]

XVIII, 334 p. : il. - (Asian Studies/Current Affairs/Political Science).

Termeni şi nume p. XI-XIV. - Index p. 321-331

ISBN 0-440-52612-4

321.01(510)                                                           321.74(510)

327.33(510)                                                           327.39(510+529)

082.1 Asian Studies/Current Affairs/Political Science

1. CHINA SOCIALISTĂ                                   2. POLITICĂ EXTERNĂ(China)

3. POLITICĂ INTERNĂ(China)                       4. STRATEGII POLITICE

5. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

 

32/T45

33  Economie. Ştiinţe economice

 

127. ENGEL, LOUIS. How to Buy Stocks : [a guide to making more money in the market] / by Louis Engel. - 4th Edition Revised. -   New York : Bantam Books, [1969]. - London  London :

XII, 259 p. : tab.

Index p. 253-259

336.76(73)                                                                            330.322(73)

1. ECONOMIA DE PIAŢĂ                                               2. PIAŢA ACŢIUNILOR

33/E56

 

128. FISCHER, STANLEY. Introduction to microeconomics / Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, Richard Schmalensee. - 2nd Edition. -   New York : McGraw-Hill Book Company, [1988]

XXVII, 465 p. : fig., tab.

Note despre autori [1] p.

Prefaţă p. XIX-XXIII

Glosar p. 439-446

Index p. 447-465

ISBN 0-07-021009-8

330.101.542(075.8)                                                           338.5(075.8)

1. MICROECONOMIE                                                   2. ECONOMIE DE PIAŢĂ

33/F61

 

129. JACOBS, JANE. Cities and the Wealth of Nations : Principles of Economic Life / Jane Jacobs. -   New York : Random House, Inc., 1984

X, 257 p.

Note p. 234-244

Index p. 245-257

ISBN 0-394-48047-3

330.5                                                                                     316.334.56

1. AVUŢIE NAŢIONALĂ

2. ECONOMIE URBANĂ

3. SOCIOLOGIE URBANĂ

33/J13

331  Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii

 

130. DUNLOP, JOHN THOMAS. Industrial Relations Systems / John T. Dunlop. -   Carbondale : Southern Illinois University Press, 1977. - London  London : Feffer & Simons, Inc.

 - (Arcturus Books ; 141 ; Business).

Index p. 391-399

ISBN 0-8093-0850-9

331.1                                                                     658.3

1. RELAŢII DE MUNCĂ                                   2. INDUSTRIE(organizare)

331/D94

336   Finanţe. Bănci

 

131. HAVEMAN, ROBERT H.. The Economics of the Public Sector / Robert H. Haveman. -   New York : John Wiley & Sons, Inc., 1970

XII, 225 p. : tab., graf. - (Introduction to Economics Series).

Index p. 223-225

336                                                         082.1 Introduction to Economics Series

1. PIAŢĂ DE CAPITAL                    2. FINANŢE PUBLICE

336/H40

 

132. STĂICULESCU, CAMELIA. Solicitarea cu succes a fondurilor europene : Informaţii actuale, modele şi formulare-tip pe CD-ROM însoţite de manual cu instrucţiuni profesionale / Camelia Stăiculescu, Gabriela Mogoş. -   Bucureşti : Forum Media Publishing Srl, 2009

4 vol.

Conţine CD-ROM

Vol. 4, Actualizarea IV/IV - [119] p. tab. - Conţine CD-ROM

061.1 UE                                336.1(4)                                 346.1(4)

1. UNIUNEA EUROPEANĂ

2. FINANŢE(Uniunea Europeană)

3. DREPT ECONOMIC

4. DREPT EUROPEAN

III 29498(1-4) ; 336/S75

338   Situaţie economică. Politică economică

 

133. LUTTWAK, EDWARD N.. The Endangered American Dream : How to Stop the United States from Becoming a Third World Country and How to Win the Geo-economic Struggle for Industrial Supremacy / Edward N. Luttwak. -   New York : Simon & Schuster, 1993

367 p.

Note p. 327-344

Index p. 345-365

ISBN 0-671-86963-9

338.1/.2(73)

1. PLANIFICARE ECONOMICĂ                              2. POLITICĂ ECONOMICĂ

338/L97

339  Comerţ. Economie mondială

 

134. ARDELEANU, CONSTANTIN. Comerţul exterior şi navigaţia prin gurile Dunării. Serii statistice (1881-1900) / Constantin Ardeleanu. -   Galaţi : Europlus, 2008

238 p. : tab.

ISBN 978-973-1950-03-7

339.5(498)"1881/1900"                                                       656.62(498)"1881/1900"

1. COMERŢ EXTERIOR                                                    2. TRANSPORT PE APĂ

II 89452 ; 339/A73

 

135. ARDELEANU, CONSTANTIN. Comerţul exterior şi navigaţia prin gurile Dunării. Serii statistice (1901-1914) / Constantin Ardeleanu. -   Galaţi : University Press, 2008

178 p. : tab.

ISBN 978-606-8008-09-7

339.5(498)"1901/1914"                                                       656.62(498)"1901/1914"

1. COMERŢ EXTERIOR                                                    2. TRANSPORT PE APĂ

II 89451 ; 339/A73

 

 

 

35.0/354  Administraţie publică

 

136. FALK, STANLEY L.. The National Security Structure / Stanley L. Falk, Theodore W. Bauer. - Revised Edition. -   Washington, D.C. : Industrial College of the Armed Forces, 1972

VI, 173 p. : fig.

Lucrare editată sub egida a National Security Management Lucrare editată sub egida a National Security Management

Prefaţă p. III-IV

Bibliografie selectivă p. 159-165

Index p. 167-173

328(73)                                  354.61(73)                                             351.746.1(73)

1. ADMINISTRAŢIE INTERNĂ(S.U.A.)

2. SECURITATE NAŢIONALĂ

35/F17

355/359  Artă militară. Forţe militare

 

137. BRODIE, BERNARD. War and Politics / Bernard Brodie. -   New York : Macmillan Publishing Co., Inc., 1973

XII, 514 p. : tab.

Index p. 497-514

355.02(73)                                             355.48                                    327.5(73)

1. FILOZOFIA RĂZBOIULUI

355/B84

 

138. BROWN, SEYOM. The Causes and Prevention of War / Seyom Brown. -   New York : St. Martin's Press, 1987

X, 274 p.

Note la sf. capitolelor

Index p. 266-274

ISBN 0-312-00473-7. - ISBN 0-312-12532-1

355.01                                    355.48                                    327.5(73)

1. FILOZOFIA RĂZBOIULUI

355/B84

 

 

139. KNORR, KLAUS. Military Power and Potential / Klaus Knorr. -   Lexington, Massachusetts : D.C. Heath And Company, 1970

150 p. : tab.

355.01(73)

1. FILOZOFIA RĂZBOIULUI

355/K61

 

140. SMOKE, RICHARD. National Security and the Nuclear Dilemma : An Introduction to the American Experience / Richard Smoke. - 2d Edition. -   New York : Random House, 1987

XII, 323 p. : tab.

Glosar p. 307-314

Index p. 315-323

ISBN 0-394-35800-7

327.5(73)                                       355.02(73)                                     355.45(73)

1. RELAŢII INTERNAŢIONALE

2. SECURITATE NAŢIONALĂ

3. APĂRARE NAŢIONALĂ(securitate)

355/S64

 

141. WELLS, DONALD A.. The War Myth / by Donald A. Wells. -   New York : Pegasus, 1967

288 p. - (Philosophy).

Note p. 251-266

Bibliografie p. 267-279

Index p. 281-288

355.01                                                                                   082.1 Philosophy

1. FILOZOFIA RĂZBOIULUI

355/W50

36  Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

 

142. HENDERSHOT, RALPH. The Grim Truth About Life Insurance / Ralph Hendershot. -   New York : G. P. Putnam's Sons, [1957]

118 p.

368.91(73)

1. ASIGURĂRI PERSONALE                                      2. ASIGURĂRI PE VIAŢĂ

36/H47

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

143. DOBSON, JAMES. Copilul îndărătnic : [de la naştere până la adolescenţă] / James Dobson ; [traducere Tinu Leontiuc]. -   [Timişoara] : Misiunea Creştină Noua Speranţă, [1995]

196 p.

159.922.7/.72                                        159.923.2/.3                                     37.018.262

1. PSIHOLOGIA COPILULUI

2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII(copii)

37/D60

 

144. PECK, ELLEN. The Parent Test : How to Measure and Develop Your Talent for Parenthood / Ellen Peck and Dr. William Granzig. -   New York : G.P. Putnam's Sons, 1978

360 p. : graf., sch.

Bibliografie p. 335-338

173.5                                                                     37.018.262

159.923                                                                 159.922.7

1. RELAŢIE PĂRINŢI-COPII                            2. PSIHOLOGIA COPILULUI

2. MORALA FAMILIEI                                    4. EDUCAŢIE FAMILIALĂ

37/P48

 

145. PUIU, DUMITRU CRISTINEL. Misiunea şcolii şi a bisericii în susţinerea comunicării interculturale şi interreligioase / pr. Dumitru Cristinel Puiu. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2009

111 p. - (Caietele misionarului ortodox ; 23).

Bibliografie p. 107-110

ISBN 978-973-116-093-1

316.44                                    37.014.523                                             37.017.525

376.7                                      082.1 Caietele misionarului ortodox

1. EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ

III 29897 ; 37/P98

146. VLĂDESCU, IONUŢ. Comunicarea - factor fundamental în managementul educaţional / Ionuţ Vlădescu. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2008

99 p.

Bibliografie p. 96-98

ISBN 978-973-113-055-2

316.77                                    65.012.4:371                                          371:65.012.4

1. COMUNICAREA ÎN ŞCOALĂ

II 89438 ; 37/V74

 

147. WULF, CHRISTOPHE. Antropologia educaţiei / Christophen Wulf. -   Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2007

218 p. - (Cercetare - Dezvoltare).

ISBN 978-973-737-251-2

37.013.3                                 37.015.2                            082.1 Cercetare - Dezvoltare

1. INTERCULTURALITATE                                       2. TEORIA EDUCAŢIEI

II 89465 ; 37/W92

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

148. BORZAN, MARIA. Din zestrea ţinutului mureşean / Cercet. şt. Maria Borzan, Drd. Roxana Maria Man. -   [Târgu Mureş] : Editura Nico, [2009]

138 p. : il. color

Bibliografie selesctivă p. 137

ISBN 978-606-546-017-1

392(498.4 Mureş)                                                393(498.4 Mureş)

394.2(498.4 Mureş)

1. ETNOGRAFIE(jud.Mureş)

2. MEŞTERI POPULARI

3. FOLCLORIŞTI(Mureş)

4. FOLCLOR(Mureş)

5. TRADIŢII POPULARE ROMÂNEŞTI

6. OBICEIURI POPULARE(Mureş)

III 29902 ; 39/B70

 

 

 

149. GRĂMADĂ, ILIE. Femeia în Evul Mediu / Ilie Grămadă. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2003

210 p.

Note la sfârşit de capitol

Bibliografie p. 202-208

ISBN 973-8148-63-4

396"04/14"

1. FEMEIA ÎN SOCIETATE                                             2. ISTORIE(femei)

II 89439 ; 396/G76

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

50 Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

 

150. Protecţia mediului în Republica Moldova. -   Chişinău : s.n., 2007

64 p. : il., fig., h.

Anexe p. 59-64

Lucrare apărută sub egida Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale

504.06(478)

1. PROTECŢIA MEDIULUI

IV 6755 ; 50/P95

51  Matematică

 

151. AYRES, FRANK JR.. Theory and Problems of Differential Equations / by Frank Ayres, Jr.. -   New York : McGraw-Hill Book Company, [1952]

296 p. - (Schaum's Outline Series).

Prefaţă [1] p.

Index p. 295-296

Lucrarea conţine 560 de probleme rezolvate detaliat

517.91/.97(075)                                        082.1 Schaum's Outline Series

1. ECUAŢII DIFERENŢIALE               2. ANALIZĂ MATEMATICĂ(probleme)

51/A98

152. MANDELBROT, BENOIT B.. Fractals : Form, Chance, and Dimension / Benoit B. Mandelbrot. -   San Francisco : W. H. Freeman and Company, [1977]

XVIII, 365 p. : il.

Bibliografie p. 333-346

Index p. 349-361

Index de dimensiuni p. 362-365

ISBN 0-7167-0473-0. - ISBN 0-7167-0474-9

514.14/.18                                                             515.1

1. MATEMATICĂ APLICATĂ                      2. GEOMETRIE ÎN SPAŢIU

3. GEOMETRIE PROIECTIVĂ                          4. FRACTALI

5. MATEMATICĂ(spaţii analitice)

51/M22

 

153. NIMINEŢ, VALER. Matematici economice generale / conf. univ. dr. Nimineţ Valer. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2008

399 p.

Bibliografie p. 395-396

ISBN 973-116-096-5. - ISBN 978-606-520-183-5

51-7                                                       512                                                         519.862

1. ALGEBRĂ LINIARĂ

III 29850 ; 51/N75

53  Fizică

 

154. HERDAN, G.. Small Particle Statistics : An Account of Statistical Methods for the Investigation of Finely Divided Materials : With a Guide to the Experimental Design of Particle Size Determinations / by G. Herdan, M. L. Smith, W. H. Hardwick.... - 2nd Revised Edition. -   London : Butterworths & Co.(Publishers) Ltd., 1960

XXIV, 418 p. : tab., fig., graf. - (Butterworths Scientific Publications).

Bibliografie la sf. capitolelor

Lista simbolurilor p. XI-XII

Apendice p. 405-406

Index de autori p. 407-409

519.22                                                    539                                                         544.1

082.1 Butterworths Scientific Publications

1. STATISTICĂ MATEMATICĂ                                   2. FIZICĂ ATOMICĂ

3. FIZICĂ MOLECULARĂ                                              4. CHIMIE FIZICĂ

53/S64

 

155. MOON, PARRY. Lighting Design / by Parry Moon and Domina Eberle Spencer. -   [Massachusetts] : Addison-Wesley Press Inc., [1948]

490 p. : il., tab., fig. parţial color

Prefaţă [1] p.

Listă de simboluri p. 441-450

Index p. 483-489

535(075.8)                                                                            628.9(075.8)

1. OPTICĂ                                                                           2. TEORIA LUMINII

3. CULORI                                                                           4. ILUMINAT(tehnica)

53/M88

 

156. TAFFEL, ALEXANDER. Physics : Its Methods and Meanings / Alexander Taffel ; Reviewers Linda Huetinck, Rev. Laurence C. Langguth, Judy Matney. - 5th Edition. -   Newton, Massachusetts : Allyn and Bacon, Inc.

694 p. : il. în parte color, fig.

Întrebări şi probleme la sf. capitolelor

Glosar p. 674-683

Răspunsul la probleme p. 683-684

Index p. 686-694

ISBN 0-205-08475-3

53(075.8)

1. FIZICĂ(aplicaţii)

53/T13

54  Chimie. Cristalografie. Mineralogie

 

157. SCHORE, NEIL E.. Study Guide and Solutions Manual for Organic Chemistry / Neil E. Schore. - 2nd Edition. -   New York : W. H. Freeman and Company, [1994]

XII, 514 p. : fig.

Prefaţă p. VII-VIII

Glosar p. 492-514

Rezolvarea problemelor la sf. capitolelor

ISBN 0-7167-2572-X. - ISBN 0-7167-2172-4

547(075.8)

1. CHIMIE ORGANICĂ

54/S35

59 Zoologie

 

158. PATTEN, BRADLEY M.. The Early Embryology of the Chick : with eighty-seven illustrations containing two hundred eighty figures / by Bradley M. Patten. - 3rd Edition. -   Philadelphia : The Blakiston Company, [1929]

XIII, 228 p. : fig., il.

Prefaţă p. VII-IX

Bibliografie p. 204-219

Index p. 221-228

Note de subsol

591.3:598.261(075.8)

1. PĂSĂRI DE CURTE(găini)                           2. EMBRIOLOGIE ANIMALĂ

3. GENETICĂ

59/P44

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

159. Alcoholics Anonymous Comes of Age : A Brief History of A.A.. -   New York : Alcoholics Anonymous World Services, Inc., 1957

XIV, 333 p., [18] p. il.

Cronologie p. VII-XI

Index p. 327-333

613.81                                                                                   178.1

616-082                                                                                 061.235:613.81(091)

1. ALCOOLISM

2. ASISTENŢĂ MEDICALĂ

61/A34

 

160. CALIFF, ROBERT M.. Acute Coronary Care in the Thrombolytic Era / Robert M. Califf, Daniel B. Mark, Galen S. Wagner. -   Chicago : Year Book Medical Publishers, Inc., [1988]

XX, 771 p. : fig., tab.

Prefaţă p. XIII-XIV

Index p. 752-771

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 0-8151-1416-8

616.12                                                                                   616.132.2

1. BOLI DE INIMĂ(tratament)                                         2. CARDIOLOGIE

61/C14

 

161. Cardiology Update : Reviews for Physicians / Editor-in-Chief Elliot Rapaport. -   New York : Elsevier Science Publishing Co., Inc., 1983

XIV, 375 p. : il., fig., tab. - (Elsevier Biomedical).

Prefaţă p. IX-X

Index p. 353-360

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 0-444-00763-6

616.12                                                                                   082.1 Elsevier Biomedical

1. MEDICINĂ INTERNĂ                                  2. CARDIOLOGIE

61/C24

 

162. The Carnitine System : A New Therapeutical Approach to Cardiovascular Diseases / Edited by J. W. de Jong and R. Ferrari. -   Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, Netherlands

XII, 393 p. : fig. - (Developments in Cardiovascular Medicine ; 162).

Lista de autori p. IX-XII

Index de subiecte p. 389-393

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 0-7923-3318-7

616.1

082.1 Developments in Cardiovascular Medicine

1. PATOLOGIE CARDIOVASCULARĂ

61/C25

 

163. The Critically Ill Child : Diagnosis and Management / Edited by Clement A. Smith. -   Philadelphia : W.B. Saunders Company, 1972. - London  London :

XIV, 276 p. : fig., tab., graf.

Lucrare bazată pe articolele apărute în "Pediatrics", ziarul Academiei Americane de Pediatrie

Prefaţă p. III

Lista de autori p. V-IX

Index p. 267-276

ISBN 0-7216-8384-3

616-053.2

1. PEDIATRIE

61/C89

 

164. EDWARDS, MARVIN HENRY. Hazardous to Your Health : A New Look at the "Health Care Crisis" in America / Marvin Henry Edwards. -   New Rochelle, N.Y. : Arlington House, 1972

318 p.

Index p. 309-318

ISBN 0-87000-138-8

616-082                                                 614                                                         369.22

1. SĂNĂTATE PUBLICĂ                 2. ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

3. ASIGURĂRI SOCIALE                  4. SISTEMUL MEDICAL

61/E19

 

165. Emergency Care and Transportation of the Sick and Injured / [Editor] James D. Heckman. - 5th Edition. -   Park Ridge, IL : American Academy of Orthopaedic Surgeons, 1992

XVIII, 889 p. : tab., il. color, fig. color

Glosar p. 832-870

Index p. 871-889

ISBN 0-89203-049-6

614.8                                                                                     616-083.98

1. PRIMUL AJUTOR(acordarea)

61/E46

 

 

 

166. HALL, W. DALLAS. Hypertension in Blacks : Epidemiology, Pathophysiology and Treatment / W. Dallas Hall, Elijah Saunders, Neil B. Shulman. -   Chicago : Year Book Medical Publishers, Inc., [1985]

XIV, 263 p. : il., tab., fig.

Lista de autori p. IX-X

Prefaţă p. XI-XII

Index p. 250-263

ISBN 0-8151-4095-9

616.12-008.331.1(=414/=45)

1. BOLI CARDIOVASCULARE

61/H99

 

167. Hardy's Textbook of Surgery / Edited by James D. Hardy, M.D.. -   Philadelphia : J.B. Lippincott Company, 1983

1338 p. : fig., tab., graf., il., sch.

Bibliografie la sf. capitolelor

Index p. 1307-1338

ISBN 0-397-52108-1. - ISBN 0-397-50614-7

616-089(075.8)                                                                     617.5(075.8)

1. CHIRURGIE

61/H26

 

168. LIECHTY, RICHARD D.. Synopsis of Surgery / Richard D. Liechty, Robert T. Soper. - 4th Edition. -   St. Louis : The C. V. Mosby Company, 1980

XIV, 715 p. : il., fig., tab.

Lucrarea conţine 749 de ilustraţii

Prefaţă p. IX

Bibliografie p. 664-677

Index p. 678-715

ISBN 0-8016-3012-6

617.5(075.8)                                                                         616.089(075.8)

1. CHIRURGIE GENERALĂ

61/L60

 

169. Major Problems in Childhood Cancer / Edited by Carl Pochedly and Thomas F. Necheles ; With a Foreword by Sydney S. Gellis. - Springfield : Charles C Thomas Publisher, [1973]

XII, 379 p. : il., fig. - (Thomas Books).

Lista de autori p. V-VI

Prefaţă p. IX

Index de nume p. 339-359

Index de subiecte p. 361-379

ISBN 0-398-02713-7

616-053.2                               616-006-053.2                              082.1 Thomas Books

1. PEDIATRIE                      2. BOLI CANCEROASE

61/M16

 

170. MCFADDEN, CHARLES J.. Medical Ethics / Charles J. McFadden ; Foreword by Bishop Fulton J. Sheen. - 5th Edition. -   Philadelphia : F. A. Davis Company, 1961

XXII, 441 p.

Prefaţă p. XIII-XIX

Index p. 433-441

614.253

1. ETICĂ MEDICALĂ

61/M11

 

171. Neurochemistry : The Chemistry of Brain and Nerve / Edited by K. A. C. Elliott, Irvine H. Page, J. H. Quastel. - 2nd Edition. -   Springfield : Charles C Thomas Publisher, [1962]

XIV, 1035 p. : fig., tab. - (Thomas Books).

Lista de autori p. V-VIII

Prefaţă p. IX-X

Index p. 1013-1035

Bibliografie la sf. capitolelor

616.83                                                    615.21                                                    615.27

547                                                         082.1 Thomas Books

1. PATOLOGIA CREIERULUI

2. PATOLOGIA SISTEMULUI NERVOS

3. NEUROLOGIE

4. NEUROCHIMIE

61/N54

 

 

 

 

172. Thrombolysis in Cardiovascular Disease / edited by Desmond G. Julian, Wolfgang Kübler, Robin M. Norris.... -   New York : Marcel Dekker, Inc., [1989]

XIV, 460 p. : il., fig., tab.

Prefaţă p. III

Lista de autori p. IX-XII

Index p. 451-458

Despre editori p. 459-460

ISBN 0-8247-8147-3

616.1

1. BOLI CARDIOVASCULARE

61/T57

 

173. TITIRCĂ, LUCREŢIA. Breviar de exploatări funcţionale şi de îngrijiri speciale acordate bolnavului : pentru şcolile sanitare / Lucreţia Titircă. -   Bucureşti : Viaţa Medicală Românească, 1994

168 p. : fig.

616-082(075)

1. ASISTENŢĂ MEDICALĂ                            2. ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI

61/T65

 

174. WORTHINGTON, EVERETT L.. Lelkigondozói ABC / Everett L. Worthington Jr. ; Fordította : Kállainé Falus Eszter. -   Budapest : Harmat, 2003

246 p. : fig.

Note p. 241-245

ISBN 963-9148-76-8

615.851

1. PSIHOTERAPIE

II 89453 ; 61/W83

 

175. The Year Book of Pediatrics : 1976 / Edited by Sydney S. Gellis. -   Chicago : Year Book Medical Publishers, Inc., [1976]

416 p. : il., tab. - (Year Book ; The 1976 Year Books).

Index de subiecte p. 397-409

Index de autori p. 411-416

ISBN 0-8151-3450-9

616-053.2                                                                              082.1 Year Book

1. PEDIATRIE

61/Y37

62 Inginerie. Tehnică

 

176. HOUSNER, GEORGE W.. Applied Mechanics Statics / by George W. Housner and Donald E. Hudson. -   New York : D. Van Nostrand Company, Inc., [1949]. - Toronto  Toronto :

X, 220 p. : fig., tab.

Prefaţă p. III-V

Probleme la sf. capitolelor

Bibliografie p. 198-199

Răspunsuri la probleme p. 212-214

620.1(075.8)

1. REZISTENŢA MATERIALELOR(curs)

620/H85

 

177. Options for U.S. Energy Policy / Albert Carnesale, Stanley M. Greenfield, Fred S. Hoffman,.... -   San Francisco, California : Institute for Contemporary Studies, 1977

X, 309 p. : tab., graf.

Note p. 293-301

Bibliografie p. 303-309

ISBN 0-017616-20-0

620.9(73)                                               327(73)                                                  504.06

1. PROTECŢIA MEDIULUI              2. ENERGIE NUCLEARĂ

620.9/O-68

621  Construcţia de maşini

 

178. NORMAN, C. A.. Introduction to Gas-Turbine and Jet-Propulsion Design / by C. A. Norman and R. H. Zimmerman. -   New York : Harper & Brothers Publishers, [1948]

X, 286 p., [2] pl. : il., portr., fig.

Prefaţă p. VII-VIII

Index p. 281-286

621.438(075.8)                                                      621.45(075.8)

1. TURBINE DE GAZ                                         2. MOTOARE CU REACŢIE

621/N86

 

179. The Radiotron : Designer's Handbook / Edited by F. Langford Smith. - 3rd Edition. -   Sydney : Amalgamated Wireless Valve Company Pty. Ltd., 1940

352 p. : il., fig., tab., graf.

Index p. 345-352

621.38                                                                                   621.39

1. ELECTROTEHNICĂ                                                      2. RADIODIFUZIUNE

3. CIRCUITE ELECTRICE                                 4. TELECOMUNICAŢII

621.38/.39/R15

 

180. VINCENT, E. T.. The Theory and Design of Gas Turbines and Jet Engines / by E. T. Vincent. - 1st Edition. -   New York : McGraw-Hill Book Company, Inc., 1950

X, 606 p. : fig.

Prefaţă p. V-VI

Bibliografie p. 583-594

Index p. 595-606

621.438(075.8)                              621.45(075.8)                62-843.8(075.8)

1. MECANICĂ TEORETICĂ                                   2. MOTOARE CU REACŢIE

3. TERMODINAMICĂ                                             4. TURBINE DE GAZ

621/V62

622  Industrie minieră

 

181. RUSU ABRUDEANU, ION. Aurul românesc : Istoria lui din vechime până azi / Ion Rusu Abrudeanu. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2009

270 p. : il. - (Restituiri).

ISBN 978-973-116-127-3

554.41(498)(091)                   554.41(498)(091)

622(498)".../20"(091)                           94(=135.1)

94(498)                                                  082.1 Restituiri

1. ZĂCĂMINTE DE AUR

2. ISTORIA AURULUI(România)

III 29892 ; 622/R96

624/627  Construcţii civile

 

182. HARRIS, ERNEST C.. Elements of Structural Engineering / by Ernest C. Harris. -   New York : The Ronald Press Company, [1954]

VIII, 505 p. : il., fig., tab.

Prefaţă p. III-IV

Index p. 501-505

624(075.8)

1. INGINERIE TEHNICĂ

2. ELEMENTE STRUCTURALE(construcţii)

624/H31

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

183. CANNON, POPPY. The Can-Opener Cookbook / Poppy Cannon. -   New York : Thomas Y. Crowell Company, [1953]

281 p.

Glosar p. 263-274

Index p. 275-281

641.55(083.12)                                                                     641.8

1. CARTE DE BUCATE

2. REŢETE CULINARE

64/C18

65  Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

184. GLOVER, JOHN DESMOND. The Administrator : Cases on Human Relations in Business / by John Desmond Glover and Ralph M. Hower. - Revised Edition. -   Homewood, Illinois : Richard D. Irwin, Inc., 1952

XVII, 724 p. : fig.

Index p. 719-720

Index de autori p. 721-723

 

65.012.43(075.8)                                                                  658.012.43(075.8)

658.3(075.8)

1. MANAGEMENT(relaţii sociale)

65/G62

 

185. JOHNSON, RICHARD A.. The Theory and Management of Systems / Richard A. Johnson, Fremont E. Kast, James E. Rosenzweig Richard A. Johnson, Fremont E. Kast, James E. Rosenzweig. -   New York : McGraw-Hill Book Company, Inc., 1963

X, 350 p. : fig., tab., sch., graf. - (McGraw-Hill Series in Management).

Bibliografie p. 330-341. - Index p. 343-350

65.012.43                                                                          001.2

082.1 McGraw-Hill Series in Management

1. MANAGEMENT                                                        2. TEORIA SISTEMELOR

65/J69

 

186. Managementul cunoaşterii / Romulus Brâncoveanu, Adrian-Paul Iliescu, Mihail Radu Solcan... ; coord. Romulus Brâncoveanu. -   Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2007

318 p. : fig.

Bibliografie p. 317-318

ISBN 978-973-737-391-5

65.012.4:007                                                                         007:65.012.4

65.012.2:65.012.4                                                 65.012.4:65.012.2

1. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

III 29903 ; 65/M20

 

187. MCGILL, MICHAEL E.. Organization Development for Operating Managers / Michael E. McGill. -   New York : Amacom, 1977

177 p. : tab., fig., sch.

Index p. 171-177

ISBN 0-8144-5381-3

658.012.43                                                            65.012.43

1. MANAGEMENT

65/M11

188. MINER, MARY GREEN. A Guide to Personnel Management / Mary Green Miner, John B. Miner. -   Washington, D.C. : The Bureau of National Affairs, Inc., 1973

XI, 189 p.

Index p. 179-189

Bibliografie p. 169-178

ISBN 0-87179-186-2

331.108                                  658.3.012.43                                          65.012.43

1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

65/M75

 

189. SABIN, WILLIAM A.. The Gregg Reference Manual : [A Quick Guide to Key Paragraphs] / William A. Sabin. - 5th Edition. -   New York : McGraw-Hill Book Company, 1977

326 p. : tab.

Iniţial publicat sub titlul : Reference Manual for Stenographers and Typists

Glosar p. 300-311

Bibliografie p. 312-315

Index p. 316-326

ISBN 0-07-054387-9

651.9

1. STENOGRAFIE

651/S11

 

190. STEINBERG, S. H.. Five Hundred Years of Printing / by S. H. Steinberg ; With a Foreword by Beatrice Warde. -   Baltimore : Penguin Books, ]1961]

394 p. : il. - (Pelican Books ; A 343).

Bibliografie p. 367-369

Note p. 371-379

Index p. 381-394

655.1/.5                                                                 082.1 Pelican Books

1. TIPOGRAFIE

2. ISTORIA TIPARULUI

655/S83

 

 

191. WESTON, J. FRED. Essentials of Managerial Finance / J. Fred Weston, Eugene F. Brigham. -   [New York] : Holt, Rinehart and Winston, Inc., [1968]

XV, 554 p. : fig., tab.

Prefaţă p. V-VIII

Glosar p. 537-547

Index p. 549-554

ISBN 03-068645-8

336.22                                    65.012.43                                               658.14.011.1

1. ANALIZĂ FINANCIARĂ

2. MANAGEMENT FINANCIAR                            3. POLITICĂ FINANCIARĂ

65/W59

 

192. WILSON, G. LLOYD. Transportation and Traffic Management / by G. Lloyd Wilson. -   New York Business Course & Service : Alexander Hamilton Institute, [1954]

XXVII, 404 p. : tab. - (Modern Business ; A Series of Texts prepared as Part of the Modern).

Prefaţă p. VII-XII. - Lista tabelelor p. XXVII

Index p. 389-404

656(73)                                                                                 65.012.4:656(73)

656(73):65.012.4                                                                  347.763(73)

082.1 Modern Business

1. MANAGEMENTUL TRAFICULUI

2. TRANSPORTURI(legislaţie)                                    3. TRANSPORTURI(tarife)

656/W70

657  Contabilitate

 

193. PYLE, WILLIAM W.. Fundamental Accounting Principles / William W. Pyle, John Arch White. - 6th Edition. -   Homewood, Illinois : Richard D. Irwin, Inc., 1972

XVIII, 837 p. : il., fig., tab. - (The Willard J. Graham Series in Accounting).

Prefaţă p. VII-VIII. - Index p. 827-837

La sf. capitolelor există întrebări, exerciţii şi probleme

657(075.8)                             082.1 The Willard J. Graham Series in Accounting

1. MANAGEMENT CONTABIL

657/P99

66/68  Industrii

 

194. BERGEN, JOHN. All About Upholstering / by John Bergen ; Illustrated by Lou Burrows and Eldon Shiel. -   New York : Hawthorn Books, Inc., [1963]

224 p. : il., tab. - (Popular Mechanics Press Books).

Index p. 222-224

684.73                                                    677.076.1/.4

675.167                                                  082.1 Popular Mechanics Press Books

1. INDUSTRIA MOBILEI

684/B47

 

195. CHISĂLIŢĂ, DUMITRU. Descoperirea gazelor naturale, aşa cum a fost ea, 1909 - Sărmăşel: Centenarul descoperirii gazelor naturale centenary of the gas discovery Piteiu. -   Bucureşti : Editura Agir, 2009

124 p. : il.

Lucrare coligat: Gas discovery as it happened 1909 - Sărmăşel: The centenary of the gas discovery, este versiunea în limba engleză a titlului de pe copertă, Descoperirea gazelor naturale, aşa cum a fost ea, 1909 - Sărmăşel: Centenarul descoperirii gazelor naturale

ISBN 978-973-720-327-6

662.76=135.1=111(498.4 Sărmăşel)    66.07=135.1=111(498.4 Sărmăşel)

696.2=135.1=111(498.4 Sărmăşel)                     665.612

1. INDUSTRIA PETROLIERĂ

III 29599 ; 662/C46

69 Lucrări de construcţii. Materiale de construcţii

 

196. The BOCA Basic Building Code/1970. - 5th Edition. -   s.l. : s.n., 1973

XX, 483 p. : tab., h.

Carte publicată de Building Officials & Code Administrators, Inc., Chicago, Illinois

Index p. 469-483

69(060.13)

1. CONSTRUCŢII

69/B61

197. SEVERNS, WILLIAM H.. Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Fundamentals / by William H. Severns and Julian R. Fellows. - 2nd Edition. -   New York : John Wiley & Sons, Inc., [1950]. - London  London : Chapman & Hall, Limited

VII, 666 p. : il., fig., tab.

Prefaţă p. V

Index p. 651-666

Probleme la sf. unor capitole

697(075.8)

1. ÎNCĂLZIREA LOCUINŢELOR

2. CONDIŢIONAREA AERULUI

69/S50

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

7.01/.08  Teoria şi filosofia artei

 

198. I Colori dell'Avan guardia : L'arte in Romania: 1910-1950 = ¤Les ¤couleurs de l'avant-garde: L'Art en Roumanie: 1910-1950 = ¤Los ¤colores de la avanguardia: El arte en Rumanía: 1910-1950 / [Traduzione Italiano = Traduit en italien = Traducción al italiano Giulio Zanette]; [Traduzione fracese = Traduit en français = Traducción al francés Luminiţa Brăileanu]; [Traduzione spagnola = Traduit en espagnol = Traducción al espaňol Rafael Pisot, Cristina Sava]. -   Bucureşti : Institutul Cultural Român, s.a.

243 p. : il. color

ISBN 978-973-577-575-9

7.037(498)"1910-1950"

1. AVANGARDĂ                                                               2. ARTĂ(curente artistice)

III 29888 ; 7.03/.04/C62

 

199. NENIŢESCU, ŞTEFAN I.. Scrieri de istoria artei şi de critică plastică / Ştefan I. Neniţescu ; Ediţie îngrijită de Adina Nanu ; Postfaţă de Florica Cruceru. -   Bucureşti : Institutul Cultural Român, [2008]

430 p. : il.

ISBN 978-973-577-567-4

7.072.3                                                                                  7(100)(091)

1. ISTORIA ARTEI                                                            2. CRITICĂ DE ARTĂ

III 29883 ; 7(100)/N48

72  Arhitectură

 

200. IOAN, AUGUSTIN. Modern architecture and the totalitarian project : a romanian case study / Augustin Ioan ; Translated into English by Alina Cârâc. -   Bucureşti : Institutul Cultural Român, [2009]

198 p.

ISBN 978-973-577-577-3

72(498)

1. ARHITECTURĂ(universală)                                2. ARHITECTURĂ(România)

II 89434 ; 72/I-61

73/76  Arte plastice

 

201. BARTA JÚLIUS. Barta : [Monografia] / [Július Barta]; [preklad dr. Ágnes Héder]; [fotografie Zuzana Zemanová]; [editor Balász F. Attila]. -   Bratislava : AB-ART, 2007

150 p. : il. color , foto.

ISBN 978-80-8087-037-9

75(437.6):929 Barta Július                                  929:75(437.6)Barta Július

1. BIOGRAFIE(Barta Július)                                             2. PICTORI(Barta Július)

IV 6758 ; 75/B35

 

202. CREAGER, CLARA. Weaving : A Creative Approach for Beginners : [An illustrated guide to contemporary weaving techniques and design with and without a loom] / Clara Creager. -   Garden City, New York : Doubleday & Company, Inc., [1974]

192 p. : foto., fig. - (Crafts and Hobbies ; 014).

Glosar p. 188-191

ISBN 0-385-02901-2

745.52                                                                                   082.1 Crafts and Hobbies

1. ARTĂ APLICATĂ                                                        2. ARTE DECORATIVE

3. PRELUCRAREA TEXTILELOR                   4. ŢESĂTURI

745/C84

 

203. HOBART, D. E.. Engineering Drawing / D. E. Hobart. -   Boston : D. C. Heath and Company, [1947]

X, 434 p. : fig., tab.

Prefaţă p. III-IV

Apendice p. 403-426

Index p. 427-434

744(075.8)

1. DESEN TEHNIC(curs)

744/H68

 

204. RODMAN, SELDEN. Conversations with Artists : [35 American painters, sculptors & architecs discuss their work and one another with Selden Rodman] / by Selden Rodman ; Introduction by Alexander Eliot. -   New York : Capricorn Books, 1961

XXI, 234 p.

Index p. 229-234

72/76(73)(047.53)                                                 929:72/76(73)(047.53)

1. CONVORBIRI                                                 2. INTERVIURI

73/76/R64

78 Muzică

 

205. CODREANU, DESPINA. Portretele compozitorilor de ieri şi de azi ai Bucovinei Portretele compozitorilor de ieri şi de azi ai Bucovinei / Despina Codreanu. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

44 p. : il.

ISBN 978-973-87870-8-7

929:78.071.1(498.6)                                                             78.071.1:929(498.6)

1. BIOGRAFII COLECTIVE(compozitori)

II 89479 ; 78.071.1/C60

 

 

206. COPHIGNON, ALAIN. George Enescu / Alain Cophignon ; Traducere din limba franceză de Anca-Domnica Ilea. -   Bucureşti : Institutul Cultural Român, [2009]

590 p.

Bibliografie generală p. 523-547

Indice de nume proprii p. 568-581

Indice de lucrări p.582-586

ISBN 978-973-577-578-0

78.071.1/.2(498) Enescu, George

929 Enescu, George                                                           781

1. COMPOZITORI(români)                                               2. MUZICIENI(români)

III 29889 ; 78.071/E55C

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

207. BURDULEA, IOAN. Culisele sufletului / Ioan Burdulea. -   [Târgu Mureş] : Editura Nico, [2009]

76 p. : il.

ISBN 978-606-546-016-4

792(498.4 Târnăveni)                                                         792.077(498.4 Târnăveni)

1. TEATRU(amatori)

II 89459 ; 792/B93

 

208. GOREN, CHARLES H.. Charles H. Goren's Point Count Bidding in Contract Bridge / Charles H. Goren. - Revised Edition : 37th Printing. -   New York : Simon and Schuster, 1958

154 p. - (Fireside Book).

794.41                                                                                   082.1 Fireside Book

1. BRIDGE                                                                           2. JOCURI DE CĂRŢI

793/794/G70

 

209. HAMMES, RICHARD B.. Safe Scuba / by Richard B. Hammes and Anthony G. Zimos. -   Long Beach, California : The National Association of Scuba Diving Schools, 1982

264 p. : il. color

687.14:797.215(075)                                             797.215(075)

796.022(075)                                                         796.015(075)

 

1. SPORT(scufundări)                                        2. ÎNOT SUBACVATIC

3. SCUFUNDĂRI                                4. ECHIPAMENTE SPORTIVE

5. ANTRENAMENT SPORTIV(manual)

796/H20

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

811  Limbi individuale

 

210. LINDBERG, NILS-HERMAN. Lehrbuch der schwedischen sprache : Vierte umgearbeitete, erweiterte auflage / Nils-Herman Lindberg. -   Göteborg : Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1945

285 p.

811.112.2

1. LIMBA GERMANĂ(ghid de conversaţie)

811/L63

 

211. MÜLLER, ILSE. Ghid de conversaţie român-german = Sprachführer rumänisch-deutsch / Ilse Müller. -   Bucureşti : Kriterion, 1992

168 p.

ISBN 973-26-0284-8

811.112.2(036)                                                                     81'374.822=135.1=112.2

1. LIMBA GERMANĂ(ghid de conversaţie)

811/M94

 

212. ROTARU, VERONICA. L'italiano per te : Ghid de conversaţie pentru: turişti, studenţi, asistente medicale, muncitori construcţii, chelneri, lucrători în sectorul turistic, menajere / Veronica Rotaru. -   Iaşi : Polirom, 2003

240 p.

ISBN 973-681-200-6

811.131.1(036)                                                                     81'374.822=131.1=135.1

1. LIMBA ITALIANĂ(ghid de conversaţie)

811/R82

 

811.135.1  Limba română

 

213. POLOGEA, MONA. Limba română pentru străini / Mona Pologea. -   Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2008

223 p. : 1 CD

Vocile de pe CD aparţin lui Mihai Baranga şi Georgetei Marin

ISBN 978-973-577-569-8

811.135.1(075.4)

1. LIMBA ROMÂNĂ(învăţare corectă)

III 29890 ; 811.135.1/P76

82  Literatură

 

214. Jahrbuch : 1927. -   Berlin, Wien, Leipzig : Paul Zsolnay Verlag, 1927

199 p. : n. muz., facs.

82-82(058)

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

82-82/J19

 

215. Jahrbuch : 1929. -   Berlin, Wien, Leipzig : Paul Zsolnay Verlag, 1929

396 p. : fig.

82-82(058)

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

82-82/J19

 

216. Körkép'96 : Huszonnyolc mai magyar író kisprózája / Szerkesztette Körmendy Zsuzsanna. -   Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1996

312 p.

ISBN 963-0454-4242

821.511.141-82                                                                                    821.511.141-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

82-82/K74

 

 

217. Körkép'97 : Huszonkét mai magyar író kisprózája / Szerkesztette Körmendy Zsuzsanna. -   Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1997

295 p.

ISBN 963-0454-4242

821.511.141-82                                                                                    821.511.141-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

82-82/K74

 

218. YMERI, BAKI. Miresele cuvântului : Antologie de poezie = Nuset e fjalës: Antologji poetike / Baki Ymeri ; prefaţă/parathënia Visar Zhiti. -   Bucureşti : Redacţia revistei Albanezul, 2009

87 p.

Cartea apare sub egida Asociaţiei femeii italo-albaneze Camminiami Insieme(Mergem Împreună) şi a Redacţiei revistei Albanezul (Shqiptari)

821.135.1-1-82                                                                                     821.18-1-82

1. ANTOLOGIE LITERARĂ (poezii)

II 89042 ; 82-82/Y53

821.11  Literaturi germanice

 

219. JONSSON, RUNER. Vic le viking fait la loi / Runer Jonsson ; texte français de Marie-José Lamorlette. -   [Paris] : Hachette, [1982]

154 p. : il. - (Bibliothéque Rose).

L'édition originale de ce roman a été publiée en langue suédoise par LTS Forlag, Stockholm, sous le titre: Cicke viking störtar tyrannerna

ISBN 978-2-01-008411-X

821.113.6-31                                                                         821.113.6-93-31

082.1 Bibliothéque Rose

1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman)

821.11/J73

 

 

 

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

220. BEGNER, EDITH P.. Just off Fifth / by Edith P. Begner. -   New York : Rinehart & Company, Inc., 1959.

342 p.

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/B40

 

221. BENNETT, KEMYS DEVERELL. Passport for a Renegade / by Kem Bennett. -   Roslyn, New York : s.n., 1955

141 p. - (Detective Book Club).

821.111(73)-31                                                                 082.1 Detective Book Club

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/B44

 

222. BRAINE, JOHN. Viaţa în înalta societate / John Braine ; în româneşte de Any Florea şi Constantin Ţoiu. -   Bucureşti : Editura pentru Literatură Universală, 1965

328 p.

821.111-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/B77

 

223. BROOKNER, ANITA. Hotel du Lac / Anita Brookner. -   New York : Pantheon Books, [1984]

184 p.

ISBN 0-394-54215-0

821.111-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/B84

 

224. BURGESS, ANTHONY. M F / Anthony Burgess. -   New York : Ballentine Books, [1972]

216 p. - ISBN 345-02563-6-095

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/B94

225. BURGESS, ANTHONY. A Vision of Battlements / Anthony Burgess. -   New York : W.W. Norton & Company, [1965]

241 p.

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/B94

 

226. BURNEY, FANNY. Evelina : Or the History of a Young Lady's Entrance into the World / Fanny Burney. -   New York : W.W. Norton & Company, 1965

388 p.

821.111-6

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(corespondenţă)

821.111/B95

 

227. BYATT, ANTONIA SUSAN. Possession : A Romance / A. S. Byatt. -   New York : Vintage International, [1990]

562 p. - (Fiction/Literature).

Editura Vintage International face parte din Vintage Books, o filială a editurii Random House, Inc.

ISBN 0-679-73590-9

821.111-31                                                                            082.1 Fiction/Literature

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/B99

 

228. CANNING, VICTOR. The Mask of Memory / Victor Canning. -   New York : Award Books, [1976]

256 p.

ISBN 426-1641-1-75

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/C18

 

229. CARTER, NICK. The Puppet Master / Nick Carter. -   New York : Ace Charter, 1982

226 p. - (A Killmaster Spy Chiller).

ISBN 0-441-69148-X

821.111(73)-31                                                            082.1 A Killmaster Spy Chiller

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/C27

 

230. CHANDLER, RAYMOND. Sora cea mică / Raymond Chandler ; traducere Constantin Popescu. -   s.l. : Datina, s.a.

270 p.

ISBN 973-27-314-2

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/C38

 

231. CHETWIN, GRACE. On All Hallow's Eve / by Grace Chetwin. -   New York : Lothrop, Lee, [1984]. -  : Shepard Book

160 p.

ISBN 0-688-03012-2

821.111(73)-32

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri s.f.)

821.111/C41

 

232. CHRISTIE, AGATHA. La hotelul Bertram / Agatha Christie ; cuvânt introductiv Sheley Kenneth Saintsbury ; traducere Doina Topor. -   Bucureşti : Excelsior Multipress, 1992

196 p.

ISBN 973-9086-14-4

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/C48

 

233. CHRISTIE, AGATHA. Noaptea umbrelor / Agatha Christie ; traducere şi cuvânt înainte Anca-Mariana Pegulescu. -   s.l. : Azur, s.a.

189 p.

ISBN 973-9106-04-8

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/C48

234. CLAVELL, JAMES. King Rat / James Clavell. -   New York : Dell Publishing, [1980]

352 p.

ISBN 0-440-14546-5

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/C56

 

235. CORNWELL, PATRICIA D.. Body of Evidence / Patricia D. Cornwell. -   New York : Avon Books, [1992]

401 p. - (Avon Fiction).

Avon Books este o diviziune a Corporaţiei The Hearst

ISBN 0-380-71701-8

821.111(73)-312.4                                                           082.1 Avon Fiction

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman poliţist)

821.111/C72

 

236. COVILLE, BRUCE. My Teacher Glows in the Dark / by Louis L'Amour. -   [New York] : A Minstrel Books, [1991]

186 p.

ISBN 0-671-72709-5

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/C80

 

237. DAVID, M. AGNES. Modern American Drama / Sister M. Agnes David, S.S.J.. -   New York : The Macmillan Company, 1961

235 p. - (The Pageant of Literature).

Carte editată de Catholic Education Division

Glosar p. 231-233

821.111(73)-2                                                           082.1 The Pageant of Literature

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(teatru)

821.111/D22

 

238. DENTON, JEREMIAH A., JR.. When Hell Was in Session / [U.S. Senator Jeremiah A. Denton, Jr. with Ed Brandt]. -   Lake Wylie, South Carolina : Robert E. Hopper & Associates, 1982

182 p.

ISBN 0-935280-00-6

821.111(73)-94                                                 355.257.7(597)"1961/1975"(0:82-94)

341.34(597)"1961/1975"(0:82-94)

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(memorii)

821.111/D32

 

239. DREISER, THEODORE. Bastionul / Theodore Dreiser ; în româneşte de Nora Galin. -   Bucureşti : Columna, 1993

357 p.

ISBN 973-95569-6-5

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/D82

 

240. DREISER, THEODORE. The Bulwark : A Novel / Theodore Dreiser. -   New York : Doubleday & Company, 1946

VIII, 337 p.

821.111(73)-32

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(nuvele)

821.111/D82

 

241. DU MAURIER, DAPHNE. My Cousin Rachel / Daphne du Maurier. - New York : Doubleday & Company, [1952]

288 p.

821.111-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/D89

 

242. DUNMORE, SPENCER. Final Approach / Spencer Dunmore. -   London : Peter Davies, 1976

282 p.

ISBN 432-03503-6

821.111-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/D94

 

243. FORESTER, C.S.. The Captain from Connecticut / by C. S. Forester. -   Boston : Little, Brown and Company, 1942

344 p.

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/F79

 

244. GALSWORTHY, JOHN. To let / John Galsworthy. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1994

288 p.

Este o continuare a romanului "The Forsyte Saga"

ISBN 973-9137-73-3

821.111-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/G16

 

245. GILBERT, W.S.. H.M.S. Pinafore and Six Other Savoy Operas / W.S. Gilbert. -   Garden City, New York : Doubleday & Company, Inc., 1961

312 p. - (Dolphin Books).

821.111(73)-2                                                                       082.1 Dolphin Books

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(teatru)

821.111/G57

 

246. GOLDMAN, WILLIAM. The Princess Bride : [Novel] / Abridged by William Goldman. -   New York : Ballantine Books, 1984

283 p., [1] f. h. color - (A Del Rey Book ; Fantasy).

ISBN 0-345-31532-4

821.111(73)-31                                                                     082.1 A Del Rey Book

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/G66

 

247. GREGORY, LISA. The Rainbow Season / Lisa Gregory. -   New York : A Jove Books, [1979]

190 p.

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/G80

248. HAND, LEARNED. The Spirit of Liberty : Papers and Addresses / Learned Hand ; Collected, and with an Introduction and Notes, by Irving Dilliard. -   New York : Vintage Books, [1959]

XXVI, 230 p.

Prefaţă p. V-XXII

Pe copertă : Edited By Irving Dilliard

821.111(73)-82

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(antologie)

821.111/H22

 

249. HART, CAROLYN G.. Dangerous Summer / Carolyn G. Hart. -   New York : Scholastic Book Service, [1969]

223 p.

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/H33

 

250. HENRY, MARGUERITE. Misty of Chincoteague / Marguerite Henry ; Illustrated by Wesley Dennis. -   London : William Collins Sons & Co Ltd., 1971

160 p. : il. - (An Armada Lion).

821.111(73)-93-31                                                082.1 An Armada Lion

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)

821.111/H48

 

251. HERBERT, FRANK. Ciuma albă / Frank Herbert ; traducere din limba engleză de Oana Chiriţă-Ceara. -   Bucureşti : Uranus, 1994

576 p.

ISBN 973-9012-12-3

821.111-31=135.1                                                 821.111-311.9=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/H50

 

252. HERBERT, FRANK. Mântuitorul Dunei / Frank Herbert ; Traducere de Ion Doru Brana. -   Bucureşti : Nemira, 2005

302 p. - (Nautilus).

Romanul face parte din ciclul "Dune"

ISBN 973-569-749-1

821.111(73)-31=135.1                                                          821.111(73)-311.9=135.1

082.1 Nautilus

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/H50

 

253. HOWAR, BARBARA. Laughing All the Way / Barbara Howar. -   Greenwich, Connecticut : A Dell Books, [1974]

288 p.

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/H86

 

254. HOWARD, MAUREEN. Grace abounding : [A Novel] / Maureen Howard. -   [Boston] : Little, Brown and Company, [1982]

175 p.

ISBN 0-316-37462-8

821.111(71)-32

1. LITERATURĂ CANADIANĂ(nuvele)

821.111/H86

 

255. HOWE, HELEN. The Circle of the Day / a novel by Helen Howe. -   New York : Simon and Schuster, Inc., 1950

266 p.

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/H86

 

256. HUGHES, DOROTHY B.. The Blackbirder / Dorothy B. Hughes. -   New York : The World Publishing Company, [1945]

250 p.

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/H92

257. JOYCE, JAMES. A Portrait of the Artist as a Young Man / James Joyce. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1993

304 p.

ISBN 973-9137-28-8

821.111-312.6

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman autobiografic)

821.111/J80

 

258. KARON, JAN. A Light in the Window / Jan Karon. -   [Colorado Springs] : Lion Publishing, [1995]

413 p. - (The Mitford Years).

ISBN 0-7459-2803-X

821.111(73)-32                                                                     082.1 The Mitford Years

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/K22

 

259. L'AMOUR, LOUIS. Sackett's Land / Louis L'Amour. -   New York : Bantam Books, [1975]

186 p.

ISBN 0-553-25271-2

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/L18

 

260. LAWSON, STEVE. Scorpio / Steve Lawson. -   New York : Pyramid Books, [1975]

190 p.

ISBN 0-515-03825-3

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/L30

 

261. LOFTS, NORAH. Lovers all Unitrue / Norah Lofts. -   New York : Doubleday & Company, 1970

252 p.

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/L73

 

262. LOOMIS, ALFRED F.. The Hotspur Story : Twenty-Five Years of Cruising and Racing in One Small Green Cutter / Alfred F. Loomis. -   London : Lutterworth Press, 1956

XII, 227 p., [7] p. il. : fig.

821.111-992

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(jurnal de călătorie)

821.111/L77

 

263. LUND, DORIS. Eric / Doris Lund. -   New York : A Dell Books, [1975]

210 p.

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/L92

 

264. MACDONALD, JOHN D.. Pale Gray for Guilt / John D. MacDonald. -   New York : Fawcett Gold Medal, [1968]

288 p.

ISBN 0-449-14148-6

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/M11

 

265. MACINNES, HELEN. Assignment in Brittany / by Helen MacInnes. -   Boston : Little, Brown and Company, s.a.

373 p.

821.111(73)-32

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/M12

 

266. MARQUAND, JOHN P.. So Little time / by John P. Marquand. -   Boston : Little, Brown and Company, 1943

595 p.

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman s.f.)

821.111/M42

 

 

 

267. MAUGHAM, WILLIAM SOMERSET. Ashenden : or: The British Agent / W. Somerset Maugham. -   New York : Doubleday, Doran and Company, 1941

304 p.

821.111-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/M49

 

268. MAXWELL, GAVIN. The Rocks Remain / Gavin Maxwell. -   London : Peguin Books, 1976

223 p., [12] p. il.

821.111-992

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(jurnal de călătorie)

821.111/M51

 

269. MCNAB, ANDY. Bezna / Andy McNab ; Traducere din limba engleză Diana Elena Puşcaşu. -   Bucureşti : Rao International Publishing Company, [2006]

444 p.

Titl. orig. : Deep Black

ISBN 973-576-981-6. - ISBN 978-973-576-981-9

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/M12

 

270. MEDVED, MICHAEL. What Really Happened to the Class of '65? / Michael Medved and David Wallechinsky. -   New York : Random House, 1976

XIII, 287 p., [24] p. il. : fig.

ISBN 0-394-40074-7

373.5.046.16(73)"196"(0:82-94)                                                         821.111(73)-94

373.5.064.3(73)"196"(0:82-94)

1. ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR(Statele Unite)

2. RELAŢII SOCIALE

3. LITERATURĂ AMERICANĂ(memorii)

821.111/M54

 

 

 

271. MORRELL, DAVID. Desperate Measures / David Morrell. -   [New York] : Warner Books, [1995]

504 p. - (Warner Books Fiction).

ISBN 0-446-60239-6

821.111(73)-31                                                                082.1 Warner Books Fiction

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/M90

 

272. PLAIN, BELVA. Random Winds / Belva Plain. -   New York : Delacorte Press, s.a.

431 p.

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/P70

 

273. PRICE, RICHARD. The Wanderers / Richard Price. -   New York : Avon Books, [1975]

210 p.

ISBN 0-380-00242-6

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/P92

 

274. REEMAN, DOUGLAS. His Majesty's U-boat : [Novel] / Douglas Reeman. -   New York : Berkley Publishing Corporation, 1973. -  : G.P. Putnam's Sons

292 p. - (Berkley Medallion Books).

ISBN 0-425-04026-7

821.111(73)-31                                                          082.1 Berkley Medallion Books

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/R38

 

275. RICE, ANNE. Vampirul lestat. Cronicile vampirilor : [roman] / Anne Rice ; traducere din limba engleză Horia-Nicola Ursu. -   Bucureşti : RAO, [2005]

699 p.

Titl. orig. : The Vampire Lestat .- Volumul face parte din Ciclul Cronicile Vampirilor.

ISBN 973-576-756-2

821.111(73)-312.9=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/R51

 

276. SANDFORD, JOHN. Winter Prey / John Sandford. -   New York : Berkley Books, 1994

343 p.

ISBN 0-425-14123-3

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/S19

 

277. SEBASTIAN, TIM. Exit Berlin / Tim Sebastian. -   [London] : Bantam Books, [1992]

320 p.

ISBN 0-553-40258-7

821.111-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/S40

 

278. SEGAL, ERICH. Love Story / by Erich Segal. -   New York : New American Library, [1971]

128 p. - (Signet book).

082.1 Signet book                                                                              821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste)

821.111/S41

 

279. SEGAL, ERICH. Oliver's Story / Erich Segal. -   [New York] : Avon Books, [1978]

256 p.

Avon Books este o diviziune a Corporaţiei The Hearst

ISBN 0-380-01844-6

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/S41

 

280. SHAKESPEARE, WILLIAM. Julius Caesar / William Shakespeare. -   s.l. : Wordsworth Classics, s.a.

108 p.

ISBN 0-57335-375-2

821.111-2                                                                                             821.111-21

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

821.111/S52

 

281. SHAKESPEARE, WILLIAM. The Tragedy of King Lear / by William Shakespeare ; edited by Louis B. Wright and Virginia A. LaMar. -   New York : Washington Square Press, Inc., [1968]

126 p.

Numerotare dublă

821.111-2                                                                                             821.111-21

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

821.111/S52

 

282. SHAKESPEARE, WILLIAM. The Tragedy of Othello the Moor of Venice / by William Shakespeare ; edited by Louis B. Wright and Virginia A. LaMar. -   New York : Washington Square Press, Inc., [1957]

129 p. - (The Folger Shakespeare Library).

Numerotare dublă

ISBN 0-671-50815-6

821.111-2                                                                                             821.111-21

082.1 The Folger Shakespeare Library

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

821.111/S52

 

283. SHELDON, SIDNEY. The Doomsday Conspiracy / Sidney Sheldon. -   New York : Warner Books, [1992]

401 p. - (International Bestseller).

ISBN 0-446-36366-9

821.111(73)-31                                                              082.1 International Bestseller

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/S52

 

284. SMITH, ELEANOR. The Man In Grey / Lady Eleanor Smith. -   New York : Doubleday, Doran and Company, 1942

301 p.

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/S64

 

285. TALESE, GAY. Honor Thy Father / Gay Talese. -   New York : World Publishing, 1971

XV, 490 p. : [16] p. il.

Index p. 481-490

821.111(73)-31                                                                                821.111(73)-312.6

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman biografic)

821.111/T14

 

286. VIDAL, GORE. Hollywood : A Novel of America in the 1920s / Gore Vidal. -   New York : Ballantine Books, 1990

421 p. - (Ballantine ; Fiction).

ISBN 0-345-37013-9

821.111(73)-31                                                                                     082.1 Ballantine

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/V56

 

287. VIDAL, GORE. Myra Breckinridge / Gore Vidal. -   New York : Bantam Books, 1968

278 p.

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/V56

 

288. VOIGT, CYNTHIA. On Fortune's Wheel / Cynthia Voigt. -   s.l. : Collins, [1991]

335 p.

ISBN 0-00-191357-3. - ISBN 0-00-11358-1

821.111-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/V83

 

289. WEVERKA, ROBERT. The Sting / Robert Weverka. -   New York : Bantam Books, [1974]

155 p.

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/W61

 

290. WHITMORE, CILLA. Manner of a Lady / Cilla Whitmore. -   [New York] : [Dell Publishing], [1979]

252 p.

ISBN 0-440-15378-6

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/W63

 

291. Wide Horizons / Helen M. Robinson, Marion Monroe, A. Sterl Artley,.... -   Glenview, Illinois : Scott, Foresman and Company, 1965

vol. - (The Wide Horizons Readers ; Curriculum Foundation Series).

Book 6 - 512 p. il., fig. - Note de subsol

821.111(73)-822-31

082.1 The Wide Horizons Readers

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(antologie)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/W65

 

292. WILLIAMS, EMLYN. Beyond Belief : A Chronicle of Murder and Its Detection / by Emlyn Williams. -   New York : Random House, 1968

X, 374 p.

Apendice p. 363-370

Index p. 371-374

343.611(0:82-94)                                                                                  821.111-94

1. CRIMINALISTICĂ

821.111/W69

 

293. ZENO. Play Dirty / by Zeno. -   New York : A Dell Book, [1969]

156 p.

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/Z51

 

821.112.2  Literatură germană

294. Brecht : A Collection of Critical Essays / Edited by Peter Demetz. -   Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, Inc., 1962

VI, 186 p. - (Twentieth Century Views).

Cronologie p. 183-184

Bibliografie p. 184-186

821.112.2.09 Brecht, Bertolt                                                        929 Brecht, Bertolt

082.1 Twentieth Century Views

1. LITERATURĂ GERMANĂ(critică)

821.112.2/B82

 

295. HARTUNG, HUGO. Ich denke oft an Piroschka : roman / Hugo Hartung. -   [Berlin] : Im Bertelsmann Lesering, 1958

255 p.

821.112.2-31

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

821.112.2/H33

 

296. HASSEL, SVEN. Imperiul iadului / Sven Hassel ; traducere de Gherasim Ţic. -   Bucureşti : Nemira, 1992

208 p. - (Comando ; 9).

Titl. orig. : Reign of Hell

ISBN 973-95576-5-1

821.112.2-31=135.1                                                                             082.1 Comando

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

821.112.2/H37

 

297. JACOB, P. WALTER. Rampenlicht : Koepfe der Literatur und des Theaters / von P. Walter Jacob ; Mit 20 Skizzen von Arthur Reiss. -   Buenos Aires : Editorial Cosmopolita, 1945

208 p. : fig.

Index p. 202-204

821.112.2.09                                          792                                         929:792.071.2

1. LITERATURĂ GERMANĂ(critică)

821.112.2/J13

298. LE FORT, GERTRUD VON. Der Papst aus dem Ghetto : Die Legende des Geschlechtes Pier Leone : roman / Gertrud von Le Fort. -   München : Verlag Kurt Desch, [1954]

336 p. - (Welt im Buch).

821.112.2-31                                                                                   082.1 Welt im Buch

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

821.112.2/L36

 

299. LETTAU, REINHARD. Obstacles / Reinhard Lettau ; Translated from the germani by Ursule Molinaro. -   New York : Pantheon Books, 1965

183 p.

821.112.2-32

1. LITERATURĂ GERMANĂ(proză scurtă)

821.112.2/L53

 

300. REMARQUE, ERICH MARIA. Heaven has no favorites / Erich MAria Remarques ; translated by Richard and Clara Winston. -   New York : Harcourt, brace & world, inc., [1961]

302 p.

821.112.2-31=111

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

821.112.2/R44

 

301. WIESINGER, KARL. Achtunddreißig. -   Wien : Globus Verlag, 1967

464 p.

821.112.2(436)-31

1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(roman)

821.112.2/W70

 

302. WOLF, STEFAN. Le voyant aveugle / Stefan Wolf ; traduit de l'allemand par Christian Niemand ; illustrations D'Yves Beaujard. -   [Paris] : Hachette, [1981]

180 p. : il. - (Bibliothéque Rose).

L'édition originale de ce roman a été publiée en langue allemande par Pelikan,Hanovre, sous le titre: Der Blinde Hellseher

ISBN 978-2-01-007882-9

821.112.2-31                                                                                        821.112.2-93-31

082.1 Bibliothéque Rose

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

821.112.2/J73

821.124  Literatură latină

 

303. VERGILIUS MARO, PUBLIUS. Virgil's Works : The Aeneid. Eclogues. Georgics / Translated by J. W. Mackail ; With an introduction by Charles L. Durham. -   New York : The Modern Library, [1934]

XIV, 352 p. - (The Modern Library Books ; 75).

821.124-13=111                                                    082.1 The Modern Library Books

1. LITERATURĂ LATINĂ CLASICĂ(poezie epică)

821.124/V47

821.131.1  Literatură italiană

 

304. VACANA, GERARDO. Variaţiuni despre real : Versuri alese / Gerardo Vacana ; Traducere de Doina Opriţă ; Selecţie şi prefaţă de Mircea Opriţă. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

82 p. - (Literatură universală).

ISBN 978-973-726-432-9

821.131.1-1                                                                       082.1 Literatură universală

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(poezie)

II 89474 ; 821.131.1/V11

821.133.1  Literatură franceză

 

305. AUBRY, CÉCILE. Poly en Tunisie / Cécile Aubry ; illustration d'Annie-Claude Martin. -   [Paris] : Hachette Jeunesse, [1991]

159 p. : il. - (Bibliothéque Rose ; 905).

ISBN 978-010-17136-9

821.133.1-31                                                                         821.133.1-93-31

082.1 Bibliothéque Rose

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman pt. copii)

821.133.1/A92

 

306. BALZAC, HONORÉ DE. Le cousin Pons / Honoré de Balzac. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1993

336 p.

ISBN 973-95388-5-1

821.133.1-31

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/B25

 

307. BALZAC, HONORÉ DE. Eugénie Grandet / Honoré de Balzac. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1993

256 p.

ISBN 973-95234-0-4

821.133.1-31

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/B25

 

308. BALZAC, HONORÉ DE. Grandeur et décadence de César Birotteau / Honoré de Balzac. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1995

270 p.

ISBN 973-573-040-5

821.133.1-31

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/B25

 

309. BALZAC, HONORÉ DE. Le Lys dans la Vallée / Honoré de Balzac. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1994

336 p.

ISBN 973-9137-74-1

821.133.1-31

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/B25

 

310. BALZAC, HONORÉ DE. Le pe`re Goriot / Honoré de Balzac. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1992

320 p.

ISBN 973-95234-1-2

821.133.1-31

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/B25

 

311. BAUDELAIRE, CHARLES. Les fleurs du mal / Charles Baudelaire. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1992

248 p.

Note p. 233-237

ISBN 973-9137-04-0

821.133.1-1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poezii)

821.133.1/B38

 

312. BAUDELAIRE, CHARLES. Les paradis artificiels / Charles Baudelaire. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1993

256 p.

Introducere p. 7-16

ISBN 973-9137-06-7

821.133.1-82                                         821.133.1-32                                 821.133.1-94

821.133.1-1                                           821.133.1-4

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(antologie)

821.133.1/B38

 

313. DIDEROT, DENIS. Jacques le fataliste / Denis Diderot. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1995

285 p. - ISBN 973-573-029-4

821.133.1-31

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/D40

 

314. FLAUBERT, GUSTAVE. Madame Bovary / Gustave Flaubert. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1994

2 vol.

Vol. 1 - 288 p. - Prefaţă p. 7-80. - ISBN 973-9137-18-0

Vol. 2 - 256 p. - ISBN 973-9137-19-9

821.133.1-31

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/F64

315. FLAUBERT, GUSTAVE. Trois contes suivis de Passion et vertu, Quidquid volueris / Gustave Flaubert. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1994

256 p.

ISBN 973-9137-51-2

821.133.1-32

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri)

821.133.1/F64

 

316. FRANCE, ANATOLE. Les Dieux ont soif / Anatole France. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1993

256 p.

ISBN 973-95388-0-0

821.133.1-311.6

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman istoric)

821.133.1/F86

 

317. HÉMON, LOUIS. Maria Chapdelaine / Louis Hémon ; illuistrations de Henri Faivré. -   [s.l.] : Hachette, [1969]

190 p.

821.133.1(71)-31

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Canada)(roman)

821.133.1/H46

 

318. MARIVAUX, PIERRE CARLET DE CHAMBLAIN. Théâtre / Marivaux. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1995

256 p.

Volumul cuprinde 3 piese de teatru: Le Jeu de l'amour et du hasard, Le Triomphe de l'amour, L'École de me`res

ISBN 973-573-045-6

821.133.1-2

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(teatru)

821.133.1/M41

 

319. MAUPASSANT, GUY DE. Contes et nouvelles / Guy de Maupassant. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1994

256 p.

ISBN 973-9137-77-6

821.133.1-32

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(nuvele)

821.133.1/M49

 

320. MAUPASSANT, GUY DE. Une vie / Guy de Maupassant. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1994

256 p.

ISBN 973-95234-8-X

821.133.1-31

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/M49

 

321. MÉRIMÉE, PROSPER. Colomba / Mérimée. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1994

224 p.

ISBN 973-95388-2-7

821.133.1-31

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/M60

 

322. NERVAL, GÉRARD DE. Les Filles du feu: Angélique-Sylvie-Chansons et légendes du Valois-Jemmy-Octavie-Isis-Corilla-Émilie. Les Chime`res / Gérard de Nerval. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1994

288 p.

ISBN 973-95234-5-5

821.133.1-82                                         821.135.1-32                                   821.133.1-1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(antologie)

821.133.1/N50

 

323. PROUST, MARCEL. Un amour de Swann / Marcel Proust. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1994

256 p.

ISBN 973-95234-9-8

821.133.1-31

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/P95

 

 

324. PROUST, MARCEL. Sodome et Gomorrhe / Marcel Proust. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1995

3 vol.

Vol. 1 - 256 p. - ISBN 973-573-015-4

Vol. 2 - 272 p. - ISBN 973-573-016-2

Vol. 3 - 240 p. - ISBN 973-573-023-5

821.133.1-31

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/P95

 

325. RABELAIS, FRANÇOIS. Pantagruel / François Rabelais. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1995

288 p.

ISBN 973-9137-97-0

821.133.1-31

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/R11

 

326. ROLLAND, ROMAIN. Pierre et Luce / Romain Rolland ; text prescurtat, prefaţă, note explicative şi vocabular de M. Saraş. -   Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1966

99 p. : il.

821.133.1-31

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman pt. copii)

821.133.1/R68

 

327. SAND, GEORGE. La petite Fadette / George Sand. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1994

256 p. - ISBN 973-95234-0-4

821.133.1-31

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/S19

 

328. STENDHAL, HENRI-MARIE. De l'amour / Stendhal. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1993

256 p. - ISBN 973-95388-1-9

177.6(0:82-4)                                                                        821.133.1-4

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(eseuri)

821.133.1/S83

329. STENDHAL, HENRI-MARIE. Le rouge et le noir / Stendhal. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1993-1994

2 vol.

Vol. 1 - 256 p. - ISBN 973-9137-32-6

Vol. 2 - 320 p. - ISBN 973-9137-33-4

821.133.1-31

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/S83

 

330. VOLTAIRE, FRANÇOIS-MARIE AROUET. Candide, Zadig et autres contes / Voltaire. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1993

320 p.

ISBN 973-9137-34-2

821.133.1-32                                                                                        821.133.1-96

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(nuvele)

821.133.1/V87

 

331. WERBER, BERNARD. L'Ultime Secret : roman / Bernard Werber. -   s.l. : Albin Michel, [2001]

384 p. - (Le Livre de Poche).

ISBN 978-2-253-15398-2

821.133.1-31                                                                         082.1 Le Livre de Poche

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/W55

 

332. ZOLA, ÉMILE. Germinal / Émile Zola. -   Bucureşti : Prietenii cărţii, 1993-1994

2 vol.

Vol. 1 - 320 p. - ISBN 973-9137-22-9

Vol. 2 - 256 p. - ISBN 973-9137-23-7

821.133.1-31

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/Z81

 

 

 

 

821.135.1  Literatură română

 

333. BACIU, ANGELA. Poezii = Versek / Angela Baciu ; în traducerea lui Balázs F. Attila şi Lőrincz Mária. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

88 p. - (Bilingua).

ISBN 978-80-8087-072-0. - ISBN 976-973-726-442-8

821.135.1-1=135.1=511.141                                                082.1 Bilingua

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89483 ; 821.135.1/B13

 

334. BACOVIA, GEORGE. Plumb : [poezii] / George Bacovia ; ediţie îngrijită, postfaţă, tabel cronologic, aprecieri critice de Elisabeta Lăsconi. -   Bucureşti : 100+1 Gramar, 2007

176 p. - (Pagini alese. Literatură română).

Tabel cronologic p. 165-167

Aprecieri critice p. 168-174

ISBN 973-591-506-5

082.1 Pagini alese. Literatură română                                              821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

821.135.1/B13

 

335. BĂCIUŢ, NICOLAE. Între lumi : Convorbiri cu Nicolae Băciuţ / Nicolae Băciuţ, Nicolae Steihardt. - Ediţia a 4-a. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

164 p.

ISBN 978-973-1947-91-4

821.135.1.09(047.53)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

2. STEINHARDT, NICOLAE(despre)

II 89481 ; 821.135.1.09/B13

 

336. BĂCIUŢ, NICOLAE. Linia de orizont : [Dialoguri literare] / Nicolae Băciuţ. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

206 p. : il. - (Geografii literare ; 2).

ISBN 978-973-1728-06-3

821.135.1-83                                                         821.135.1.09(047.53)

082.1 Geografii literare

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

II 89480 ; 821.135.1/B13

 

337. BELDIMAN, SILVIA. Pusta / Silvia Beldiman. -   Cluj-Napoca : Editura Limes, 2009

164 p. - (Romanul românesc al secolului XXI).

ISBN 978-973-726-413-8

821.135.1-31                                         082.1 Romanul românesc al secolului XXI

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89490 ; 821.135.1/B42

 

338. BELIGAN, ANAMARIA. Windermere : Dragoste la a doua vedere : Roman / Anamaria Beligan ; Traducere din limba engleză de Dana Lovinescu şi Anamaria Beligan. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

176 p. - (Romanul românesc al secolului XXI).

ISBN 978-973-726-426-8

821.135.1-31                                                                         821.111(94)-31=135.1

082.1 Romanul românesc al secolului XXI

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

2. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Australia)(roman)

II 89471 ; 821.135.1/B42

 

339. BOROŞ, MAXIMILIAN. Bazarul inteligenţei / Maximilian Boroş. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

132 p. - (Paraliteraria).

ISBN 978-973-726-425-1

821.135.1-84                                                                         082.1 Paraliteraria

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(cugetări)

II 89476 ; 821.135.1/B69

 

340. BRĂTESCU, GETA. Copacul din curtea vecină / Geta Brătescu. -   Bucureşti : Fundaţia Culturală Secolul 21, 2009

270 p.

ISBN 978-973-88174-7-0. - ISBN 973-88174-7-1

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

II 89457 ; 821.135.1/B79

 

341. BUD, FLORICA. Reparăm onoare şi clondire : (satiră menipee) / Florica Bud. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

174 p. : il. - (Lakonia).

Notă biografică p. 171-174

ISBN 978-973-726-421-3

821.135.1-7                                                                           082.1 Lakonia

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(satiră)

II 89488 ; 821.135.1/B88

 

342. CIMPOI, MIHAI. Critice / Mihai Cimpoi. -   Craiova : Fundaţia Scrisul Românesc, 2001

vol.

Vol.7 : Şansa Cercului - 196 p. - ISBN 978-973-7864-39-0

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 79332(1-2) ; 821.135.1.09/C49

 

343. CIORTEA, MARCELA. Metrice / Marcela Ciortea. -   Blaj : Astra, 2009

80 p. : il.

ISBN 978-973-7704-47-4

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 88866 ; 821.135.1/C53

 

344. CRIŞAN, MARIA. Teatru, conferinţe, microstudii / Maria Crişan. -   Bucureşti : Verus, 2009

196 p. : il.

Carte dedicată

Bibliografie la sfârşitul capitolelor

Rezumat în limba engleză

ISBN 978-973-7754-64-6

821.135.1-2                                                                           821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 89450d ; 821.135.1/C86

 

345. CROITORU, GRIGORE M.. Bătut de vânturi şi ploi : [Roman] / Grigorie M. Croitoru. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

328 p. - (Romanul românesc al secolului XXI).

ISBN 978-973-726-428-2

821.135.1-31                                         082.1 Romanul românesc al secolului XXI

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89469 ; 821.135.1/C90

 

346. CUBLEŞAN, VICTOR. Petru Dumitriu romancier / Victor Cubleşan. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

197 p. - (Monografii).

ISBN 978-973-726-404-6

929 Dumitriu, Petru                                                       821.135.1.09 Dumitriu, Petru

082.1 Monografii

1. CRITICĂ LITERARĂ(Dumitriu, Petru)

2. BIOGRAFIE(Dumitriu, Petru)

II 89486 ; 821.135.1.09/D92C

 

347. DEGERAT, DIDIA. Paşi spre viaţă / Didia Degerat. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

48 p.

ISBN 978-973-1947-81-5

821.135.1-1-93

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

821.135.1/D27

 

348. Duiliu Zamfirescu - diptic : Bibliografie = Duiliu Zamfirescu - diptic: Duiliu Zamfirescu între natură şi idee: Eseu/ Mihai Cimpoi / Alcătuitori drd. Teodora Fîntînaru, bibl. Nicoleta Oprişan, Lidia Ciornîi. - Ediţie îngrijită de dr. conf. univ. Lidia Kulikovski. -   Chişinău : s.n., 2007

82 p. + 122 p.

Paginaţie dublă cu numerotare inversă

Lucrare apărută sug egida Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu, Chişinău şi a Bibliotecii Judeţene "Duiliu Zamfirescu", Focşani

ISBN 978-9975-9817-3-6

821.135.1.09 Zamfirescu, Duiliu                                        012 Zamfirescu, Duiliu

1. BIBLIOGRAFIE(Zamfirescu, Duiliu)

2. CRITICĂ LITERARĂ(Zamfirescu, Duiliu)

II 89447 ; 821.135.1.09/Z25D

 

349. ENĂCHESCU, MIHAI-GABRIEL. Păduri carpatine şi ziduri vechi / Mihai-Gabriel Enăchescu. -   Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2008

128 p. - (Prima verba).

ISBN 978-973-1755-52-6

821.135.1-1                                                                           082.1 Prima verba

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89494 ; 821.135.1/E52

 

350. Fantezia copilăriei : Poezie, proză / Antologie de Carmen Lihăţ. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

201 p.

Lucrare editată de Biblioteca Municipală "Petru Maior", Reghin

ISBN 978-606-546-020-1

821.135.1-82-93

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

821.135.1-82/F19

 

351. FILIP, IULIAN. Luna-i una : Poezii de dragoste şi de durere din dragoste ori din lipsă de dragoste / Iulian Filip ; [Fotografii de sofianul Iurie Foca]. -   [Chişinău] : s.n., [2009]

174 p. : foto.

ISBN 978-9975-62-250-9

821.135.1(478)-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep. Moldova)(poezii)

II 89442 ; 821.135.1/F51

 

352. FILIP, IULIAN. Rochiţa leneşă / Iulian Filip ; Ilustraţii de Lilia Popa. -   Chişinău : Prut Internaţional, 2009

32 p. : il. color

ISBN 978-9975-69-385-1

821.135.1(478)-1-93

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(poezii pt. copii)

821.135.1/F51

 

353. GARAZ, ELENA. Love and Age / Elena Garaz. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

118 p.

Pe copertă autoarea apare Elen Garaz

ISBN 978-973-1947-81-5

821.135.1(478)-31=111

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(roman)

II 89478 ; 821.135.1/G19

 

354. ISTRATI, PANAIT. Sentinţe şi fraze memorabile = Sentences et phrases mémorables / Panait Istrati ; selecţie de=sélection de Maria Cogălniceanu româno-franceză. - Édition bilingue roumaine-française=ediţie bilingvă. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

171 p. - (Paraliteraria).

Note p. 136-164

Bibliografie p. 165-167

ISBN 978-973-726-435-0

821.135.1-84                                                                         082.1 Paraliteraria

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(cugetări)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(maxime)

II 89487 ; 821.135.1/I-87

 

355. MARICA, VALENTIN. La fântâna îngerilor / Valentin Marica. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009

58 p.

ISBN 978-973-133-596-4

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

2. TÂRGU-MUREŞ(autori)

II 89497 ; 821.135.1/M38

 

356. MERTICARU, MIHAI. Împărăţia frigului : Poeme / Mihai Merticaru ; concepţie grafică şi ilustraţii : G. Braescu. -   Iaşi : Timpul, 2009

112 p. : il. - (Euridice).

Biobibliografie p. 87-90

Referinţe critice p. 91-107

ISBN 978-973-612-351-1

821.135.1-1                                                                           082.1 Euridice

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

II 89456 ; 821.135.1/M60

 

357. Modernismul literar românesc în date (1880-2000) şi texte (1880-1949) / Cuvânt introductiv, selecţia, îngrijirea textelor şi cronologie de Gabriela Omăt. -   Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2008

2 vol.

ISBN 978-973-577-571-1

Vol. 1 - 675 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-577-571-1. - ISBN 978-973-577-572-8

Vol. 2 - 422 p. - Note de subsol. - Surse bibliografice p. 403-418. - ISBN 978-973-577-571-1. - ISBN 978-973-577-573-5

821.135.1.02 Modernism                                                    821.135.1.09

1. CURENTE LITERARE                                   2. ISTORIE LITERARĂ

 

III 28891(1-2) ; 821.135.1.09/M84

 

358. MUREŞEANU, MARCEL. Monede şi monade / Marcel Mureşeanu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2007

vol. - (Paraliteraria).

ISBN 978-973-726-255-4

Vol.3 - 104 p. - ISBN 978-973-726-444-2

821.134.1-84                                                                         082.1 Paraliteraria

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(cugetări)

II 87006 ; 821.135.1/M96

 

359. NATEA, LIVIU. Pietricele înmiresmate / Liviu Natea. -   Târgu-Mureş : Editura "Cezara Codruţa Marica", 2009

51 p. : il.

ISBN 978-606-92255-0-9

821.135.1-34                                                                                        821.135.1-93-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

821.135.1/N26

 

360. OLA, DIANA. Şifonierul cu fluturi / Diana Ola. -   [Târgu Mureş] : Editura Nico, [2009]

58 p.

ISBN 978-606-546-000-3

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 89458 ; 821.135.1/O-39

361. PARTOLE, CLAUDIA. Viaţa unei nopţi sau Totentanz : Jurnalul menajerei / Claudia Partole. -   Chişinău : Pontos, 2009

168 p.

ISBN 978-9975-51-017-2

821.135.1(478)-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(roman)

II 89440d ; 821.135.1/P36

 

362. Poezia acasă : Poeţi contemporani din Basarabia / Antologie de Iulian Filip şi Mihai Stan ; Studiu introductiv de acad. Mihai Cimpoi. - Ediţia a 2-a. -   Târgovişte : Bibliotheca [Târgovişte], 2007

432 p. : il. - (Lirica).

ISBN 978-973-712-170-7

821.135.1(478)-1(082)                          821.135.1(478)-1-82                       082.1 Lirica

1. ANTOLOGIE LITERARĂ (poezii)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

III 29899 ; 821.135.1-82/P74

 

363. POPESCU, LAZĂR. Şansa şi restul : (un fel de jurnal-eseu) 1988-2004 / Lazăr Popescu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

112 p.

ISBN 978-973-726-414-5

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 89475 ; 821.135.1/P81

 

364. POPESCU-BRĂDICENI, ION. Serile de la Brădiceni / Ion Popescu-Brădiceni. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

vol. - (Magister).

Vol.2 : Linia Imaginot : Proemzii realfantaste - 140 p. - ISBN 978-973-726-423-7

821.135.1-1                                                                           082.1 Magister

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

II 89473 ; 821.135.1/P81

 

 

365. RAD, ILIE. De amicitia : Scrisori trimise de Ştefan J. Fay lui Ilie Rad(1988-2009) / Ilie Rad ; Prefaţă de Irina Petraş. -   Cluj-Napoca : Accent, 2009

427 p.

ISBN 978-973-8915-89-3

821.135.1-6

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrisori)

III 29882 ; 821.135.1/R14

 

366. RĂDUCAN, COSTEL. Mozaic sentimental : poezii / Costel Răducan. -   Târgu-Mureş : Casa de editură " Mureş ", 2009

143 p.

ISBN 973-9087-84-1

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89496d ; 821.135.1/R17

 

367. Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani : Dicţionar : 1945-2008. - Ediţia a 3-a, revăzută şi adăugită de N. Busuioc şi Fl. Busuioc. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2009

740 p.

ISBN 978-973-116-102-0

821.135.1.09(038)                                                                016:929

1. DICŢIONAR DE SCRIITORI

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(scriitori)

II 89435 ; 821.135.1.09/S38

 

368. STEJĂREAN, MELANIA. Tainic, alinare... / Melania Stejărean. -   Târgu-Mureş : Editura "Cezara Codruţa Marica", 2009

296 p.

ISBN 978-606-92255-3-0

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89498 ; 821.135.1/S83

 

 

 

369. ŞIADBEI, I.. Istoria literaturii române vechi / I. Şiadbei. -   Bucureşti : Albatros, 1975

191 p. - (Sinteze Lyceum).

Notă bibliografică p. 177-181

Indice de nume p. 182-190

821.135.1.09                                                                                         821.135.1(091)

082.1 Sinteze Lyceum

821.135.1.09/S53

 

370. TOFENI, CLAUDIU-OVIDIU. Noi amândoi / Claudiu-Ovidiu Tofeni. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

111 p. - (Metamorfoze).

ISBN 978-973-726-443-5

821.135.1-1                                                                           082.1 Metamorfoze

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

II 89489 ; 821.135.1/T69

 

371. TOMA, VOICHIŢA ELENA. Glasuri de cer / Voichiţa Elena Toma, Margareta David. -   [Târgu-Mureş] : Editura "Cezara Codruţa Marica", [2009]

55 p. : il.

ISBN 978-606-92255-5-4

821.135.1-34                                                                                        821.135.1-93-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

821.135.1/T71

 

372. URSENCO, IGOR. "Logos", tatăl meu : mama mea "Imago" : Genealogie heterotopică în texte archetipale (supravegheate icastic între 1987-1992) / Igor Ursenco ; Grafică : Igor Ursenco. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

176 p. : graf.

Referinţe critice p. 135-165

ISBN 978-973-726-422-0

821.135.1(478)-97-1                                                                            244

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(poezie)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii religioase)

II 89468 ; 821.135.1/U84

 

 

373. VICOL, GHEORGHE. Legende din Valea Gurghiului / Gheorghe Vicol ; traducere în limba franceză Camelia-Mariana Petra ; traducere în limba engleză Lavinia Dan. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

58 p. : il.

ISBN 978-606-546-025-6

821.135.1-93-343

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(legende)

821.135.1/V55

 

374. VOICULESCU, VASILE. Nuvele şi povestiri / Vasile Voiculescu ; Prefaţă şi tabel cronologic Roxana Sorescu. -   Bucureşti : Cartex 2000, 2006

208 p.

ISBN 973-7769-90-2

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

821.135.1/V83

821.14  Literatură greacă

 

375. AESCHYLUS. Perşii / Eschil ; tabel cronologic, prefaţă, note, referinţe critice şi bibliografie de Adela Piatkowski ; traducere de Alexandru Miran. -   Bucureşti : Albatros, 1987

LVI , 117 p. - (Lyceum. Texte comentate).

Anexe p. 109-112

Bibliografie selectivă p. 113-115

821.14'02-2=135.1

082.1 Lyceum. Texte comentate

1. LITERATURĂ GREACĂ VECHE(teatru)

821.14'02/E76

 

 

 

 

 

 

821.16  Literaturi slave

 

376. DOSTOIEVSKI, FEODOR MIHAILOVICI. Crimă şi pedeapsă : roman în şase părţi cu epilog / Dostoievski ; versiune românească de Ion Covaci ; prefaţă de Albert Kovács. - Ediţia a 3-a. -   Bucureşti : Leda, [2008]

576 p. - (Leda clasic).

ISBN 978-973-102-104-1

082.1 Leda clasic                                                                821.161.1-31=135.1

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

821.161.1/D71

 

377. SHOLOKHOV, MIKHAIL. And Quiet Flows the Don / Mikhail Sholokhov ; Translated from the Russian by Stephen Garry. -   Harmondsworth Middlesex : Penguin Books, [1974]

616 p. - (Penguin Modern Classics).

821.161.1-31=111                                 082.1 Penguin Modern Classics

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

821.161.1/S52

 

378. SLAVOV, ATANAS. With the Precision of Bats / Atanas Slavov. -   Washington, D.C. : Occidental Press, 1986

311 p.

ISBN 0-911050-59-0

821.163.2-31=111                                                 821.111-31

1. LITERATURĂ BULGARĂ(roman)

2. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman autobiografic)

821.16/.19/S63

 

 

 

 

 

 

 

821.17/.9  Alte literaturi

 

379. OZ, AMOS. A Perfect Peace / Amos Oz ; Translated by Hillel Halkin. -   New York : Penguin Books, [1986]

374 p.

ISBN 0-14-00-8885-7

821.411.16'08-31=111

1. LITERATURĂ EBRAICĂ(roman)

821.41/.45/O-99

821.511.141  Literatură maghiară

 

380. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ. Esti Kornél énekei : Válogatott versek és novellák / Kosztolányi Dezső. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, [1999]

274 p. - (Európa Diákkönyvtár).

ISBN 963-07-6576-4

821.511.141-1                                                                                      821.511.141-32

082.1 Európa Diákkönyvtár

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele)

821.811.141/D75

 

381. NEMES-NAGY ENIKŐ. Kópégömbbel Zinar nyomában / Nemes-Nagy Enikő. -   Marosvasarhely : s.n., 2009

170 p. : il.

ISBN 978-973-0-06959-4

821.511.141(498)-93-34

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(povestiri)

821.511.141/N46

 

 

 

 

 

 

 

9  GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

908  Monografii zonale

 

382. DUGAN-OPAIŢ, ILIE. Date pentru monografia comunei Cireş-Opaiţeni / Ilie Dugan-Opaiţ ; Studiu introductiv, notă asupra ediţiei, comentarii şi glosar : Vasile I. Schipor ; Indice de nume : Rodica Iaţencu. - Ediţie îngrijită. -   Rădăuţi : Septentrion, 2008

188 p. : il., h., fig.

Carte dedicată

Glosar p. 116-133

Indice de nume p. 134-148

ISBN 978-973-88348-8-0

908(498 Cireş-Opaiţeni)

II 89455d ; 908/D87

 

383. NAGY LAJOS. Réty : adalékok Réty monográfiájához / dr. Nagy Lajos. -   Sepsiszntgyörgy : Medium Kiadó, 2005

163 p. : il.

ISBN 973-8444-29-2

908(498.4 Réty)                                                                   502.62(498.4 Réty)

1. MONOGRAFIE(Réty)                                                   2. MONOGRAFIE(Reci)

3. REZERVAŢII(România)

908/N17

 

384. Uliţa spre cer : -privire monografică asupra satului Şerbeni din judeţul Mureş- / Silvia Negruţiu, Silvan Negruţiu, Silviu Negruţiu.... -   Târgu-Mureş : Editura "Cezara Codruţa Marica", 2009

286 p. : il., 1 CD

ISBN 978-606-92255-6-1

908(498.4 Şerbeni)                                                              39(498.4 Şerbeni)

398.8 (498.4 Şerbeni)                                                          082.1 Exemplarium

1. MONOGRAFIE(Şerbeni)

II 89499 ; 908/U32

 

930 Ştiinţa istoriei

 

385. CIUCĂ, MARCEL DUMITRU. Ştiinţele auxiliare ale istoriei / Marcel-Dumitru Ciucă. -   Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, [2008]

176 p. : fig.

Bibliografie p. 139-149

Planşe p. 151-171

ISBN 978-973-737-616-9

930                                                         930.25                                                    930.2

III 29905 ; 930/C55

94(100) Istorie universală

 

386. BLOODWORTH, DENNIS. An Eye for the Dragon : Southeast Asia Observed 1954-1970 / Dennis Bloodworth. -   New York : Farrar, Straus and Giroux, 1970

XVII, 414 p.

Bibliografie p. 401-408

Index p. 409-414

Glosar p. XI-XII

94(5-12)(0:82-992)                                               930.85(5-12)(0:82-992)

821.111-992                                                          008(5-12)(0:82-992)

94(100)

1. ISTORIA CIVILIZAŢIILOR                          2. ASIA(civilizaţie)

3. ASIA(istorie)                                                  4. ISTORIA CULTURII

94(100)/B58

 

387. CHURCHILL, RANDOLPH S.. The Six Day War / by Randolph S. Churchill and Winston S. Churchill. -   London : Heinemann Ltd., 1967

250 p. : h.

Index p. 244-250

355.48(569.4)"1967"                            94(569.4)"1967"                                   94(100)

1. RĂZBOIUL DE ŞASE ZILE

2. ISTORIA ISRAELULUI

94(100)/C48

 

94(3)  Istoria lumii antice

 

388. THOMSON, GEORGE. Studies in Ancient Greek Society : The Prehistoric Aegean / by George Thomson. -   New York : The Citadel Press, 1965

626 p. : il., tab., h.

Bibliografie p. 595-609

Index p. 613-626

94(38)                                    930.85(38)                                             304.4(38)

1. ISTORIA CIVILIZAŢIILOR                          2. GRECIA ANTICĂ

3. CIVILIZAŢIE GREACĂ                 4. ISTORIA GRECIEI ANTICE

5. CULTURĂ GREACĂ                                     6. SOCIOLOGIA CULTURII

94(3)/T57

94(498)  Istoria României

 

389. BRĂTIANU, ION C.. Din scrierile şi cuvântările lui Ion C. Brătianu : Lupta pentru redeşteptarea naţională : Pagini de istorie contimporană Ediţie îngrijită de Cătălin Bordeianu şi Cătălin Turliuc. - Ediţie îngrijită de Cătălin Bordeianu şi Cătălin Turliuc. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2009

472 p. - (Restituiri ; 7).

Note de subsol

ISBN 973-116-112-0. - ISBN 978-973-116-112-9

94(498)"1821/1866"(082)                                    929 Brătianu, Ion C.

821.135.1-5                                                           821.135.1-821

082.2 Restituiri

1. ISTORIA ROMÂNIEI(Brătianu, I. C.)

2. ISTORIA ROMÂNIEI(discursuri)

III 29983 ; 94(498)/B79

 

390. CIUBÎCĂ, ALEXANDRU. Destinul unui monument : Bustul revoluţionarului şi cărturarului Alexandru Papiu-Ilarian / prof. Alexandru Ciubîcă ; evocare a activităţii de istoric a lui Alexandru Papiu-Ilarian de conf. univ. dr. Corina Teodor ; scurt istoric al instituţiei de învăţământ de prof. Simion-Virgil Bui. -   Târgu-Mureş : s.n., 2009

52 p. : il.

Plachetă omagială dedicată împlinirii a 90 de ani de la înfiinţarea Colegiului Naţional "Alexandru Papiu-Ilarian" din Târgu-Mureş

929 Papiu-Ilarian, Alexandru

373.5.046.16 Papiu-Ilarian, Alexandru

725.94 Papiu-Ilarian, Alexandru                                       94(498.4)

1. COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU PAPIU-ILARIAN" Târgu-Mureş

IV 6759 ; 94(498)/P30C

 

391. GEBHARDI, LUDWIG ALBRECHT. Istoria politicească a Dachiei şi a neamului românesc / Ludwig Albrecht Gebhardi. -   Iaşi : Vasiliana'98, 2009

vol. - (Restituiri ; 2).

ISBN 973-116-113-9

Tomul 1 - 213 p. - Note p. 183-210. - Postfaţă p. 211-213. - Note de subsol. - ISBN 973-116-113-9

94(=135.1)                                                            94(398.2)

94(498)                                                                  082.1 Restituiri

1. ISTORIA DACIEI                                           2. ISTORIA ROMÂNILOR

III 29894 ; 94(498)/G28

 

392. IONIŢĂ, GH. I.. Istoria românilor - de la 23 august 1944 până în prezent Istoria românilor - de la 23 august 1944 până în prezent : (evenimente şi personalităţi postbelice sub semnul controversei) / Gh. I. Ioniţă. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2001

180 p.

Anexe p. 155-166

Bibliografie p. 167-178

ISBN 973-575-530-0

94(=135.1)"1944/..."                                                            94(498)"1944/..."

1. ISTORIA ROMÂNILOR

III 29906 ; 94(498)/I-69

 

393. IORGA, NICOLAE. Adevărul asupra trecutului şi prezentului Basarabiei (1914-1940) / N. Iorga ; Selecţie şi argument editorial Pavel Balmuş. -   Bucureşti : Institutul Cultural Român, [2008]

279 p.

ISBN 978-973-577-552-0

94(498.7)"1914-1940"                                                         94(498)"1914-1940"

1. ISTORIA BASARABIEI

II 89433 ; 94(498)/I-72

 

394. ISAR, NICOLAE. Nicolae Iorga în apărarea memoriei domnitorului Alexandru Ioan Cuza : Studiu şi antologie de texte / Nicolae Isar. -   Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2007

218 p.

ISBN 978-973-737-345-8

929 Cuza, Al. Ioan                               94(498)                                  930(498)

1. CUZA, ALEXANDRU IOAN

2. DOMNI, VOIEVOZI ŞI PRINCIPI(români)

3. ISTORIA ROMÂNIEI(Cuza Alexandru Ion)

4. STUDII DE ISTORIE

II 89462 ; 94(498)/C97-I

 

395. MUSTAŢĂ, CONSTANTIN. Teroare în Ardeal / Constantin Mustaţă. -   Bucureşti : Roza Vânturilor, 2008

Vol.

ISBN 978-973-1735-15-3

Vol. 1. – 319 p. – Bibliografie p. 311-316. – ISBN 978-973-1735-16-0

Vol. 2. – 327 p. – Bibliografie p. 318-325. – ISBN 978-973-1735-17-7

94(498.4)(0:82-94)

821.135.1-94

1. ISTORIA TRANSILVANIEI

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(literatură istorică)

3. TRANSILVANIA(istorie)

II 87869 ; II 89460 ; 94(498)/M98

 

396. XENOPOL, A. D.. Istoria românilor din Dacia Traiană / A. D. Xenopol Librăriei şcoalelor Fraţii Şaraga, Iaşi, 1896. - Ediţie revizuită de Maria Constantin după Editura. -   Bucureşti : Editura ELF, 2009

12 vol.

ISBN 973-8979-00-5. - ISBN 978-973-8979-00-0

 

 

Vol. 1 : Dacia până la 270 d.Hr. Librăriei şcoalelor Fraţii Şaraga, Iaşi, 1896 - 244 p. - Prefaţă p. 5-8. - ISBN 973-8979-01-3. - ISBN 978-973-8979-01-7

Vol. 2 : Dacia în vremea năvălirilor barbare: 270-1290 Librăriei şcoalelor Fraţii Şaraga, Iaşi, 1896 - 244 p. - ISBN 973-8979-02-1. - ISBN 978-973-8979-02-4

Vol. 3 : Muntenia şi Moldova: 1290-1456 Librăriei şcoalelor Fraţii Şaraga, Iaşi, 1896 - 208 p. - ISBN 973-8979-03-X. - ISBN 978-973-8979-03-1

Vol. 4 : Epoca lui Ştefan cel Mare: 1457-1504 Librăriei şcoalelor Fraţii Şaraga, Iaşi, 1896 - 252 p. - ISBN 973-8979-04-8. - ISBN 978-973-8979-04-8

Vol. 5 : De la Petru Rareş la Mihai Viteazul: 1546-1593 Librăriei şcoalelor Fraţii Şaraga, Iaşi, 1896 - 244 p. - ISBN 973-8979-05-6. - ISBN 978-973-8979-05-5

Vol. 6 : Epoca lui Mihai Viteazul: 1593-1633 Librăriei şcoalelor Fraţii Şaraga, Iaşi, 1896 - 254 p. - ISBN 973-8979-06-4. - ISBN 978-973-8979-06-2

Vol. 7 : De la Matei Basarab şi Vasile Lupu până la Constantin Brâncoveanu: 1633-1689 Librăriei şcoalelor Fraţii Şaraga, Iaşi, 1896 - 250 p. - ISBN 973-8979-07-2. - ISBN 978-973-8979-07-9

Vol. 8 : Epoca lui Constantin Brâncoveanu 1689-1714 Librăriei şcoalelor Fraţii Şaraga, Iaşi, 1896 - 244 p. - ISBN 973-8979-08-0. - ISBN 978-973-8979-08-6

Vol. 9 : Epoca fanarioţilor până la 1806 Librăriei şcoalelor Fraţii Şaraga, Iaşi, 1896 - 258 p. - ISBN 973-8979-09-9. - ISBN 978-973-8979-09-3

Vol. 10 : Epoca fanarioţilor de la 1806 până la 1821 Librăriei şcoalelor Fraţii Şaraga, Iaşi, 1896 - 252 p. - ISBN 973-8979-10-2. - ISBN 978-973-8979-10-9

Vol. 11 : Regulamentul Organic: 1821-1848 Librăriei şcoalelor Fraţii Şaraga, Iaşi, 1896 - 242 p. - ISBN 973-8979-11-0. - ISBN 978-973-8979-11-6

Vol. 12 : Revoluţia din 1848 şi Unirea: 1848-1849 Librăriei şcoalelor Fraţii Şaraga, Iaşi, 1896 - 260 p. - ISBN 973-8979-12-9. - ISBN 978-973-8979-12-3

94(498)".../18"

1. ISTORIA ROMÂNIEI

2. ISTORIA ROMÂNILOR

3. DACIA TRAIANĂ

4. ISTORIA DACIEI

II 89482(1-12) ; 94(498)/X44

 

 

 

INDEX DE NUME

 

A

Aeschylus - 375

Allen, Charles L. - 45

Anghel, Petre - 105

Ardeleanu, Constantin - 110, 134-135

Aubry, Cécile - 305

Aulén, Gustaf - 46

Ayer, A. J. - 26

Ayres, Frank jr. - 151

 

B

Baciu, Angela - 333

Bacovia, George - 334

Bainton, Roland H. - 47

Balzac, Honoré de - 306-310

Barrelet, Marie-Thére`se - 25

Barta Július - 201

Baudelaire, Charles - 311-312

Băciuţ, Nicolae - 335-336

Begner, Edith P. - 220

Beldiman, Silvia - 337

Beligan, Anamaria - 338

Bennett, Kemys Deverell - 221

Bergen, John - 194

Bloodworth, Dennis - 386

Bonhoeffer, Dietrich - 48

Boroş, Maximilian - 339

Borzan, Maria - 148

Braine, John - 222

Brătescu, Geta - 340

Brătianu, Ion C. - 389

Bréhier, Émile - 27

Brodie, Bernard - 137

Brookner, Anita - 223

Brown, Seyom - 138

Buber, Martin - 50

Bud, Florica - 341

Buluţă, Gheorghe - 19

Burdulea, Ioan - 207

Burgess, Anthony - 224-225

Burney, Fanny - 226

Burton, Ernest DeWitt - 51

Burtt, Edwin A. - 52

Byatt, Antonia Susan - 227

 

C

Califf, Robert M. - 160

Canning, Victor - 228

Cannon, Poppy - 183

Carter, Nick - 229

Cârcu, Adriana - 7

Chabrol de Volvic, Gilbert - 104

Chambers, Oswald - 53

Chandler, Raymond - 230

Chetwin, Grace - 231

Chiril al Alexandriei - 54

Chisăliţă, Dumitru - 195

Christie, Agatha - 232-233

Churchill, Randolph S. - 387

Cimpoi, Mihai - 342

Ciortea, Marcela - 343

Ciubîcă, Alexandru - 390

Ciucă, Marcel Dumitru - 385

Clavell, James - 234

Clough, Ralph N. - 111

Codreanu, Despina - 205

Cohen, Ira S. - 112

Coleman, James C. - 35

Cophignon, Alain - 206

Copper, John Franklin - 113

Cornwell, Patricia D. - 235

Cotan, Claudiu - 55

Coville, Bruce - 236

Creager, Clara - 202

Crişan, Maria - 344

Croitoru, Grigore M. - 345

Cross, F. L. - 56

Cubleşan, Victor - 346

 

 

D

David, M. Agnes - 237

Decusară-Bocşan, Crina - 15

Deé Nagy Anikó - 16

Degerat, Didia - 347

Denton, Jeremiah A., Jr. - 238

Deutsch, Karl W. - 114

Dickson, Kwesi A. - 57-58

Diderot, Denis - 313

Dobson, James - 143

Dostoievski, Feodor Mihailovici - 376

Dreiser, Theodore - 239-240

Du Maurier, Daphne - 241

Dugan-Opaiţ, Ilie - 382

Dunlop, John Thomas - 130

Dunmore, Spencer - 242

Dyson, Freeman - 115

 

E

Edwards, Marvin Henry - 164

Enăchescu, Mihai-Gabriel - 349

Engel, Louis - 127

 

F

Fairservis, Walter A. - 9

Falk, Stanley L. - 136

Filip, Iulian - 351-352

Fischer, Stanley - 128

Fisher, Wallace E. - 61

Flaubert, Gustave - 314-315

Fleming, C.M. - 36

Forester, C.S. - 243

France, Anatole - 316

 

G

Galsworthy, John - 244

Garaz, Elena - 353

Gârbe, Maria - 17

Gebhardi, Ludwig Albrecht - 391

Gilbert, W.S. - 245

Glover, John Desmond - 184

Goldman, William - 246

Goodspeed, Edgar J. - 64

Goren, Charles H. - 208

Grama, Sebastian - 28

Grămadă, Ilie - 149

Gregory, Lisa - 247

Griffith, Leonard - 65

Grooten, J. - 29

 

H

Hall, W. Dallas - 166

Hammes, Richard B. - 209

Hand, Learned - 248

Haroldsen, Mark Oliver - 44

Harrelson, Walter - 66

Harris, Ernest C. - 182

Hart, Carolyn G. - 249

Hartung, Hugo - 295

Hassel, Sven - 296

Haveman, Robert H. - 131

Heckel, Robert V. - 37

Hémon, Louis - 317

Hendershot, Ralph - 142

Henry, Marguerite - 250

Herbert, Frank - 251-252

Herdan, G. - 154

Hessel, Alfred - 21

Hobart, D. E. - 203

Housner, George W. - 176

Howar, Barbara - 253

Howard, Maureen - 254

Howe, Helen - 255

Hughes, Dorothy B. - 256

Hunyady László - 67

 

I

Ioan, Augustin - 200

Ioniţă, Gh. I. - 392

Iorga, Nicolae - 393

Isar, Nicolae - 10, 394

Istrati, Panait - 354

 

J

Jacob, P. Walter - 297

Jacobs, Jane - 129

Jenson, Robert W. - 68

Johnson, Richard A. - 185

Jones, E. Stanley - 69

Jonsson, Runer - 219

Joyce, James - 257

 

K

Kalish, Richard A. - 38

Karon, Jan - 258

Kassorla, Irene - 39

Kierkegaard, So- 30

Knorr, Klaus - 139

Kosztolányi Dezső - 380

 

L

L'Amour, Louis - 259

LaMontagne, Leo E. - 22

Lawson, Steve - 260

Le Fort, Gertrud von - 298

Leftin, Howard I. - 40

Legg, Keith R. - 117

Lettau, Reinhard - 299

Liechty, Richard D. - 168

Lindberg, Nils-Herman - 210

Liska, George - 118

LLoyd-Jones, D.Martyn - 71

Lofts, Norah - 261

Loomis, Alfred F. - 262

Luca, Dorina - 72

Lund, Doris - 263

Luttwak, Edward N. - 133

 

M

MacDonald, John D. - 264

MacInnes, Helen - 265

Mandelbrot, Benoit B. - 152

Marica, Valentin - 355

Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain - 318

Marquand, John P. - 266

Marrou, Henri - 73

Maugham, William Somerset - 267

Maupassant, Guy de - 319-320

Maxwell, Gavin - 268

McFadden, Charles J. - 170

McGill, Michael E. - 187

McNab, Andy - 269

McNeill, William H. - 119

Mead, Margaret - 103

Medved, Michael - 270

Mérimée, Prosper - 321

Merticaru, Mihai - 356

Miller, Donald G. - 74

Miner, Mary Green - 188

Minium, Edward W. - 41

Moon, Parry - 155

Morar, Vasile - 31

Morrell, David - 271

Müller, Ilse - 211

Mureşeanu, Marcel - 358

Mustaţă, Constantin - 395

 

N

Nagy Lajos - 383

Natea, Liviu - 359

Nemes-Nagy Enikő - 381

Neniţescu, Ştefan I. - 199

Nerval, Gérard de - 322

Niebuhr, H. Richard - 76

Nimineţ, Valer - 153

Norman, C. A. - 178

 

O

Ola, Diana - 360

Oz, Amos - 379

 

P

Parrot, André - 78

Partole, Claudia - 361

Patten, Bradley M. - 158

Paul, Leslie - 79

Peck, Ellen - 144

Perkins, John - 80

Petric, Gabriel - 32

Plain, Belva - 272

Pologea, Mona - 213

Popa, Marian - 42

Popescu, Eugen Costel - 4

Popescu, Hristache - 81

Popescu, Lazăr - 363

Popescu-Brădiceni, Ion - 364

Price, Richard - 273

Proust, Marcel - 323-324

Puiu, Dumitru Cristinel - 145

Pyle, William W. - 193

 

R

Rabelais, François - 325

Rad, Ilie - 365

Răducan, Costel - 366

Reeman, Douglas - 274

Remarque, Erich Maria - 300

Rice, Anne - 275

RoAne, Susan - 43

Roberts, Henry L. - 120

Rodman, Selden - 204

Rolland, Romain - 326

Rotaru, Veronica - 212

Runcan, Nechita - 82-83

Rusu Abrudeanu, Ion - 181

 

S

Sabin, William A. - 189

Sand, George - 327

Sandford, John - 276

Sălăgean, Viorel - 33

Scanlan, Michael - 84

Schonfield, Hugh J. - 85

Schore, Neil E. - 157

Schuller, Robert - 86

Sebastian, Tim - 277

Segal, Erich - 278-279

Severns, William H. - 197

Shakespeare, William - 280-282

Sheen, Fulton J. - 87-90

Sheldon, Sidney - 283

Sholokhov, Mikhail - 377

Silberman, Charles E. - 121

Slavov, Atanas - 378

Smart, James D. - 92

Smedes, Lewis B. - 93

Smith, Eleanor - 284

Smoke, Richard - 140

Spruce, Fletcher Clarke - 94

Stanley, Timothy W. - 123

Stăiculescu, Camelia - 132

Steinberg, S. H. - 190

Stejărean, Melania - 368

Stendhal, Henri-Marie - 328-329

Stöcker Monika-Maria - 95

Stupak, Ronald J. - 124

 

Ş

Şiadbei, I. - 369

Şincan, Nicolae Gheorghe - 96

 

T

Taffel, Alexander - 156

Talese, Gay - 285

Tarcher, Martin - 107

Temple, Robert K. G. - 34

Terrill, Ross - 126

Thomson, George - 388

Titircă, Lucreţia - 173

Tofeni, Claudiu-Ovidiu - 370

Toma, Toader - 108

Toma, Voichiţa Elena - 371

Tunink, Wilfrid - 97

Turcan, Nicolae - 98

 

U

Ursenco, Igor - 372

 

 

 

 

V

Vacana, Gerardo - 304

Vergilius Maro, Publius - 303

Vicol, Gheorghe - 373

Vidal, Gore - 286-287

Vincent, E. T. - 180

Vlădescu, Ionuţ - 146

Voiculescu, Vasile - 374

Voigt, Cynthia - 288

Voltaire, François-Marie Arouet - 330

 

W

Welch, Adam C. - 99

Wells, Donald A. - 141

Werber, Bernard - 331

Weston, J. Fred - 191

Weverka, Robert - 289

White, John - 100

Whitmore, Cilla - 290

Wiesinger, Karl - 301

Williams, Emlyn - 292

Williams, R. R. - 101

Wilson, G. Lloyd - 192

Winch, Robert F. - 109

Wolf, Stefan - 302

Wood, James D. - 102

Worthington, Everett L. - 174

Wulf, Christophe - 147

 

X

Xenopol, A. D. - 396

 

Y

Ymeri, Baki - 218

 

Z

Zeno - 293

Zola, Émile - 332

 

 

 

INDEX DE TITLURI

 

A

Achtunddreißig - 301

The Acts of the Apostles - 101

Actualitate şi scriitură - 28

Acute Coronary Care in the Thrombolytic Era - 160

Adevărul asupra trecutului şi prezentului Basarabiei (1914-1940) - 393

The Administrator - 184

Adolescence - 36

Alcoholics Anonymous Comes of Age - 159

All About Upholstering - 194

American Library Classification - 22

Un amour de Swann - 323

And Quiet Flows the Don - 377

Andrei Burac - 13

Antropologia educaţiei - 147

Applied Mechanics Statics - 176

Ashenden - 267

Assignment in Brittany - 265

Aurul românesc - 181

 

B

Barta - 201

Bastionul - 239

Bazarul inteligenţei - 339

Bătut de vânturi şi ploi - 345

Beyond Belief - 292

Bezna - 269

Bibliologie românească - 19

Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu în presă - 14

Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate - 18

Bibliothecae Samuelis com. Teleki de Szék - 16

Biserica ortodoxă Filpişu Mic - 72

The Blackbirder - 256

The BOCA Basic Building Code/1970 - 196

Body of Evidence - 235

The Book of Common Order of The United Church of Canada - 49

Brecht - 294

Breviar de exploatări funcţionale şi de îngrijiri speciale acordate bolnavului - 173

The Bulwark - 240

 

C

The Can-Opener Cookbook - 183

Candide, Zadig et autres contes - 330

The Captain from Connecticut - 243

Cardiology Update - 161

The Carnitine System - 162

The Causes and Prevention of War - 138

The Central Questions of Philosophy - 26

Charles H. Goren's Point Count Bidding in Contract Bridge - 208

China's Global Role - 113

Chişinău - 24

Christ and Culture - 76

Christus Victor - 46

The Circle of the Day - 255

Cities and the Wealth of Nations - 129

Ciuma albă - 251

Colomba - 321

I Colori dell'Avan guardia - 198

Comerţul exterior şi navigaţia prin gurile Dunării. Serii statistice (1881-1900) - 134

Comerţul exterior şi navigaţia prin gurile Dunării. Serii statistice (1901-1914) - 135

Comunicarea - factor fundamental în managementul educaţional - 146

Contes et nouvelles - 319

Conversations with Artists - 204

Copacul din curtea vecină - 340

Copilul îndărătnic - 143

Le cousin Pons - 306

Crimă şi pedeapsă - 376

Crisis in Black and White - 121

The Critically Ill Child - 163

Critice - 342

Culisele sufletului - 207

Cultură şi interculturalitate - 105

Culture and Commitment - 103

 

 

 

 

D

Dangerous Summer - 249

Date pentru monografia comunei Cireş-Opaiţeni - 382

De amicitia - 365

De l'amour - 328

De la Atlantida la calendarul geto-dacic - 4

Death, Grief, and Caring Relationships - 38

Der Papst aus dem Ghetto - 298

Descoperirea gazelor naturale, aşa cum a fost ea, 1909 - Sărmăşel: Centenarul descoperirii gazelor naturale centenary of the gas discovery Piteiu - 195

Desperate Measures - 271

Destinul unui monument - 390

Detente Diplomacy : United States and European Security in the 1970's - 123

Les Dieux ont soif - 316

Dimemsiunile socio-juridice ale prevenirii comportamentului delincvent în rândul tineretului - 108

Din scrierile şi cuvântările lui Ion C. Brătianu - 389

Din zestrea ţinutului mureşean - 148

The Doomsday Conspiracy - 283

Duiliu Zamfirescu - diptic - 348

Dumnezeul gândurilor mărunte - 98

 

E

The Early Christian Fathers - 56

The Early Embryology of the Chick - 158

East Asia and U.S. Security - 111

The Economics of the Public Sector - 131

Egy nagy szeretet kaladja - 95

The Eighteenth Century - 27

Einsichten über die Heilige Schrift - 59

Elements of Structural Engineering - 182

Emergency Care and Transportation of the Sick and Injured - 165

Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului - 8

Encounters with Christ - 65

The Endangered American Dream - 133

Engineering Drawing - 203

Eric - 263

Essential Works of Chinese Communism - 116

Essentials of Managerial Finance - 191

Estetica - 31

Esti Kornél énekei - 380

Eugénie Grandet - 307

Evelina - 226

Evoluţia intereselor economice şi politice britanice la gurile Dunării (1829-1914) - 110

Exit Berlin - 277

An Eye for the Dragon - 386

 

F

Faith and Teachings of Jesus - 67

Faith, Reason, and the Gospels - 60

The Family Contract - 40

Fantezia copilăriei - 350

Femeia în Evul Mediu - 149

The Fight - 100

Fighting The Stars and Other Sermons - 94

Les Filles du feu: Angélique-Sylvie-Chansons et légendes du Valois-Jemmy-Octavie-Isis-Corilla-Émilie. Les Chime`res - 322

Final Approach - 242

Five Hundred Years of Printing - 190

Les fleurs du mal - 311

The Four Translation New Testament - 62

Fractals - 152

Fundamental Accounting Principles - 193

The Future of China - 126

 

G

George Enescu - 206

Germinal - 332

Ghid de conversaţie român-german - 211

Ghidul bibliotecilor din Chişinău - 20

Glasuri de cer - 371

God Love You - 87

God's Psychiatry - 45

Good News for Modern Man - 63

Grace abounding - 254

Grandeur et décadence de César Birotteau - 308

The Great Frontier - 119

The Great International "Math on Keys" Book - 2

The Gregg Reference Manual - 189

The Grim Truth About Life Insurance - 142

A Guide to Personnel Management - 188

 

H

H.M.S. Pinafore and Six Other Savoy Operas - 245

Hardy's Textbook of Surgery - 167

Hazardous to Your Health - 164

Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Fundamentals - 197

Heaven has no favorites - 300

Here I Stand - 47

His Majesty's U-boat - 274

A History of Libraries - 21

Hollywood - 286

Honor Thy Father - 285

Hotel du Lac - 223

The Hotspur Story - 262

How to Buy Stocks - 127

How to Wake Up the Financial Genius Inside You - 44

How to Work a Room - 43

Hypertension in Blacks - 166

 

I

Ich denke oft an Piroschka - 295

Imperial America : The International Politics of Primacy Imperial America : The International Politics of Primacy - 118

Imperiul iadului - 296

Industrial Relations Systems - 130

The Interpretation of the Bible - 102

Introduction to Gas-Turbine and Jet-Propulsion Design - 178

Introduction to microeconomics - 128

An Introduction to the History and Religion of Israel - 57-58

Istoria Bisericii Ortodoxe Române : 1600-2000 - 55

Istoria literaturii patristice din perioada persecuţiilor anticreştine - 82

Istoria literaturii române vechi - 369

Istoria politicească a Dachiei şi a neamului românesc - 391

Istoria românilor - de la 23 august 1944 până în prezent Istoria românilor - de la 23 august 1944 până în prezent - 392

Istoria românilor din Dacia Traiană - 396

Iulia Hasdeu / Camille Armand(1869-1888) - 15

 

Î

Împărăţia frigului - 356

Între lumi - 335

 

 

J

Jacques le fataliste - 313

Jahrbuch : 1927 - 214

Jahrbuch : 1929 - 215

Jarul din zăpada sclipitoare - 32

Jeremiah - 66

Julius Caesar - 280

Just off Fifth - 220

 

K

King Rat - 234

Kings and Prophets of Israel - 99

Könyvek által a világ... - 11

Kópégömbbel Zinar nyomában - 381

Körkép'96 - 216

Körkép'97 - 217

 

L

L'italiano per te - 212

La fântâna îngerilor - 355

La hotelul Bertram - 232

Lámpás az úton - 70

Laughing All the Way - 253

Leadership and the Power of Ideas - 107

Legende din Valea Gurghiului - 373

Lehrbuch der schwedischen sprache - 210

Lelkigondozói ABC - 174

Let's Feel Good About Ourselves - 86

A Life of Jesus - 64

Life Together - 48

Lift up Your Heart - 88

A Light in the Window - 258

Lighting Design - 155

Limba română pentru străini - 213

Linia de orizont - 336

Livia Bacâru - 17

"Logos", tatăl meu : mama mea "Imago" - 372

The Louvre Museum - 25

Love and Age - 353

Love Story - 278

Love Within Limits - 93

Lovers all Unitrue - 261

Luna-i una - 351

Le Lys dans la Vallée - 309

 

M

M F - 224

Madame Bovary - 314

Major Problems in Childhood Cancer - 169

The Man In Grey - 284

Managementul cunoaşterii - 186

Manner of a Lady - 290

Maria Chapdelaine - 317

The Mask of Memory - 228

Matematici economice generale - 153

Mântuitorul Dunei - 252

Medical Ethics - 170

Metrice - 343

Military Power and Potential - 139

Miresele cuvântului - 218

Misiunea şcolii şi a bisericii în susţinerea comunicării interculturale şi interreligioase - 145

Misty of Chincoteague - 250

Modern American Drama - 237

Modern architecture and the totalitarian project - 200

The Modern Family - 109

Modernismul literar românesc în date (1880-2000) şi texte (1880-1949) - 357

Monede şi monade - 358

Monumente de arhitectură bisericească răsăriteană. Catedrala Mare "Înălţarea domnului", Târgu-Mureş - 96

More Sermons I should Like to Have Preached - 75

Mozaic sentimental - 366

My Cousin Rachel - 241

My Teacher Glows in the Dark - 236

My Utmost for His Highest - 53

Myra Breckinridge - 287

 

N

National Security and the Nuclear Dilemma - 140

The National Security Structure - 136

Nationalism and Social Communication - 114

Neurochemistry - 171

New Encyclopedia of Philosophy - 29

Nicolae Iorga în apărarea memoriei domnitorului Alexandru Ioan Cuza - 394

Noaptea umbrelor - 233

Noi amândoi - 370

Noi profesii în informare şi documentare - 5

Nuvele şi povestiri - 374

 

O

Obstacles - 299

The Old Testament and Modern Study - 77

Oliver's Story - 279

On All Hallow's Eve - 231

On Fortune's Wheel - 288

Options for U.S. Energy Policy - 177

Organization Development for Operating Managers - 187

The Origins of Oriental Civilization - 9

 

P

Pale Gray for Guilt - 264

Pantagruel - 325

Les paradis artificiels - 312

The Parent Test - 144

The Passover Plot - 85

Passport for a Renegade / by Kem Bennett ; - 221

Paşi spre viaţă - 347

Păduri carpatine şi ziduri vechi - 349

Le pe`re Goriot - 310

Peace of Soul - 89

A Perfect Peace - 379

Personality Dynamics and Effective Behavior - 35

Perşii - 375

La petite Fadette - 327

Petru Dumitriu romancier - 346

Physics - 156

Pierre et Luce - 326

Pietricele înmiresmate - 359

Play Dirty - 293

The Plight of Man and The Power of God - 71

Plumb - 334

Poezia acasă - 362

Poezii - 333

Politics and the International System - 117

Poly en Tunisie - 305

A Portrait of the Artist as a Young Man - 257

Portretele compozitorilor de ieri şi de azi ai Bucovinei Portretele compozitorilor de ieri şi de azi ai Bucovinei - 205

Possession - 227

Povestea zilelor noastre - 7

The Power in Penance - 84

Preaching and Parish Renewal - 61

Preocupări spirituale - 33

The Princess Bride - 246

Principatele Române în epoca Luminilor (1770-1830) - 10

Probleme actuale ale teoriei şi practicii biblioteconomice - 23

Produse şi servicii de informare avansată - 6

Protecţia mediului în Republica Moldova - 150

Psychology - 37

The Puppet Master - 229

Pusta - 337

Putting It All Together - 39

 

Q

A Quiet Revolution - 80

 

R

The Radiotron - 179

The Rainbow of Sorrow - 90

The Rainbow Season - 247

Rampenlicht - 297

Random Winds - 272

Răul - 81

Readings in Collective Behavior - 106

Realpolitik : Theory and Practice - 112

Reparăm onoare şi clondire - 341

Réty - 383

Rochiţa leneşă - 352

The Rocks Remain - 268

Le rouge et le noir - 329

Russia and America - 120

 

S

Sackett's Land - 259

Safe Scuba - 209

Scorpio - 260

Scrieri - 54

Scrieri de istoria artei şi de critică plastică - 199

Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani - 367

Sentinţe şi fraze memorabile - 354

Serile de la Brădiceni - 364

Servants of the Word - 92

The Shaping of Foreign Policy - 124

A Short Introduction to the Gospels - 51

The Sickness Unto Death - 30

Sikh Religion - 91

The Sino-Soviet Conflict - 122

The Sirius Mystery - 34

The Six Day War - 387

Small Particle Statistics - 154

So Little time - 266

Sodome et Gomorrhe - 324

Solicitarea cu succes a fondurilor europene - 132

Son of Man - 79

Sora cea mică - 230

The Spirit of Liberty - 248

St. Augustine and His Influence Through the Ages - 73

Statistica delle provincie di Savona, di Oneglia, di Acqui e di parte della provincia di Mondovi`, che formavano il Departimento di Montenotte - 104

Statistical Reasoning in Psychology and Education - 41

Statistică psihologică - 42

The Sting - 289

Story and Promise - 68

Student Calculator Math - 3

Studies in Ancient Greek Society - 388

Studiile medievale şi premoderne - un teritoriu de redescoperit? - 12

Study Guide and Solutions Manual for Organic Chemistry - 157

Synopsis of Surgery - 168

Systems and Actors in International Politics - 125

 

Ş

Şansa şi restul - 363

Şifonierul cu fluturi - 360

Ştiinţele auxiliare ale istoriei - 385

 

T

Tainic, alinare... - 368

Teatru, conferinţe, microstudii - 344

The Temple of Jerusalem - 78

Teroare în Ardeal - 395

Théâtre - 318

The Theory and Design of Gas Turbines and Jet Engines - 180

The Theory and Management of Systems - 185

Theory and Problems of Differential Equations - 151

Thrombolysis in Cardiovascular Disease - 172

To let - 244

The Tragedy of King Lear - 281

The Tragedy of Othello the Moor of Venice - 282

Transportation and Traffic Management - 192

Trăsături definitorii şi genuri ale literaturii patristice - 83

Trois contes suivis de Passion et vertu, Quidquid volueris - 315

Types of Religious Philosophy - 52

 

U

Uliţa spre cer - 384

L'Ultime Secret - 331

 

V

Vampirul lestat. Cronicile vampirilor - 275

Variaţiuni despre real - 304

Viaţa în înalta societate - 222

Viaţa unei nopţi sau Totentanz - 361

Vic le viking fait la loi - 219

Une vie - 320

Virgil's Works - 303

A Vision of Battlements - 225

Vision of Peace - 97

Le voyant aveugle - 302

 

W

The Wanderers - 273

War and Politics - 137

The War Myth - 141

The Way to Biblical Preaching - 74

Weapons and Hope - 115

Weaving - 202

What is Science? - 1

What Really Happened to the Class of '65? - 270

When Hell Was in Session - 238

Wide Horizons - 291

Windermere : Dragoste la a doua vedere - 338

Winter Prey - 276

With the Precision of Bats - 378

The Word Became Flesh - 69

The Writings of Martin Buber - 50

 

Y

The Year Book of Pediatrics - 175

 

INDEX DE SUBIECTE

A

ACCIDENTE - 165

ACTE UMANE - 87

ACTORI - 297

ACTORI(biografii) - 297

ADMINISTRARE - 184

ADMINISTRARE(trafic) - 192

ADMINISTRAŢIE INTERNĂ(S.U.A.) - 136

ADOLESCENŢA - 36

AFACERI - 184

AFACERI(succes) - 44

ALCOOLISM - 159

ALCOOLISM(combatere) - 159

ALGEBRĂ LINIARĂ - 153

AMERICA - 118, 120

ANALIZĂ FINANCIARĂ - 191

ANALIZĂ MATEMATICĂ(probleme) - 151

ANALIZĂ POLITICĂ - 114

ANTOLOGIE - 362

ANTOLOGIE LITERARĂ (poezii) - 218, 362

ANTRENAMENT SPORTIV(manual) - 209

ANTROPOLOGIE - 1

ANTROPOLOGIE CULTURALĂ - 103

ANTROPOLOGIE(educaţie) - 147

APĂRARE NAŢIONALĂ(S.U.A.) - 111, 139-140

APĂRARE NAŢIONALĂ(securitate) - 137, 139-140

APOSTOLI(faptele) - 101

ARHEOLOGIE - 78

ARHITECTURĂ - 200, 204

ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(biserici) - 78

ARHITECTURĂ(România) - 200

ARHITECTURĂ(universală) - 200

ARHIVISTICĂ - 385

ARMAMENT(utilizare) - 115

ARMĂ NUCLEARĂ - 115

ARME - 115

ARTĂ AMERICANĂ - 204

ARTĂ APLICATĂ - 202

ARTĂ CULINARĂ - 183

ARTĂ MILITARĂ - 137-141

ARTĂ PLASTICĂ - 204

ARTĂ TEATRALĂ - 297

ARTĂ(colecţii) - 25

ARTĂ(curente artistice) - 198

ARTĂ(curente) - 198

ARTĂ(muzee) - 25

ARTE DECORATIVE - 202

ARTIŞTI - 7, 204

ASIA - 111

ASIA(civilizaţie) - 9, 386

ASIA(istorie) - 386

ASIGURĂRI - 142

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE - 164

ASIGURĂRI PE VIAŢĂ - 142

ASIGURĂRI PERSONALE - 142

ASIGURĂRI SOCIALE - 164

ASISTENŢĂ MEDICALĂ - 159, 164, 173

ASTROLOGIE - 34

ASTRONOMIE - 1, 34

AUGUSTIN, SFÂNTUL - 73

AUR - 181

AVANGARDĂ - 198

AVERE - 44, 129

AVUŢIE NAŢIONALĂ - 129

 

B

BACÂRU, LIVIA - 17

BANI - 44

BARTA JÚLIUS - 201

BASARABIA - 393

BASARABIA(istorie) - 393

BĂCIUŢ, NICOLAE - 335

BENEDICT, SFÂNTUL - 97

BENEDICTINI - 97

BIBLIA - 45, 62, 64, 70, 92-93

BIBLIA(explicare) - 67

BIBLIA(interpretare) - 53, 93, 102

BIBLIE - 48-49, 53, 59, 69, 74-75

BIBLIE.NOUL TESTAMENT - 63, 101

BIBLIE.VECHIUL TESTAMENT - 57-58, 66, 77

BIBLIE(critică istorică) - 66

BIBLIE(critică literară) - 77

BIBLIE(interpretare) - 65, 68, 77, 85

BIBLIE(profeţii) - 66

BIBLIOGRAFIE(biblioteci) - 14

BIBLIOGRAFIE(Burac, Andrei) - 13

BIBLIOGRAFIE(Haşdeu, Iulia) - 15

BIBLIOGRAFIE(Zamfirescu, Duiliu) - 348

BIBLIOLOGIE - 19, 23, 385

BIBLIOLOGIE(România) - 19

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ "BOGDAN PETRICEICU-HAŞDEU" - 14, 18, 20

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA - 20

BIBLIOTECA TELEKI - 16

BIBLIOTECA TELEKI - BOLYAI - 11, 16

BIBLIOTECARI - 17, 23

BIBLIOTECARI(SUA) - 22

BIBLIOTECI - 18, 20-21

BIBLIOTECI(Chişinău) - 14, 20

BIBLIOTECI(SUA) - 22

BIBLIOTECONOMIE - 18, 22-23

BIOBIBLIOGRAFIE - 13, 15, 17

BIOGRAFIE(Barta Július) - 201

BIOGRAFIE(Brătianu, I. C.) - 389

BIOGRAFIE(Brecht, Bertolt) - 294

BIOGRAFIE(Chişinău) - 24

BIOGRAFIE(Dumitriu, Petru) - 346

BIOGRAFIE(Luther, Martin) - 47

BIOGRAFIE(politicieni) - 124

BIOGRAFIE(Sfântul Augustin) - 73

BIOGRAFII COLECTIVE(actori) - 297

BIOGRAFII COLECTIVE(compozitori) - 205

BIOGRAFII COLECTIVE(scriitori) - 297

BIOGRAFII(oameni de cultură) - 7

BIOLOGIE - 1

BISERICA CREŞTINĂ - 56, 80

BISERICA CREŞTINĂ(icoane) - 72

BISERICA CREŞTINĂ(probleme morale) - 46

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ - 10, 55, 96

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ(preoţi) - 96

BISERICA ORTODOXĂ(istorie) - 55

BISERICA ROMANO-CATOLICĂ - 95

BISERICI - 59, 72

BISERICI CREŞTINE - 72

BISERICI ORTODOXE - 72

BISERICI(Mureş) - 72

BOLI CANCEROASE - 169

BOLI CARDIACE - 160

BOLI CARDIOVASCULARE - 162, 166, 172

BOLI DE INIMĂ(tratament) - 160

BOLILE COPILULUI - 163, 169

BRECHT, BERTOLT - 294

BRIDGE - 208

BUBER, MARTIN - 50

BUGET - 131

BUNELE MANIERE - 43

BURAC, ANDREI - 13

BURSĂ - 127

 

C

CALCULATOARE - 2-3

CALENDARE - 4

CANCERELE PEDIATRICE - 169

CARDIOLOGIE - 160-161, 172

CARTE DE BUCATE - 183

CATALOAGE(biblioteci) - 22

CATALOGUL BIBLIOTECII TELEKI - 16

CÂNTECE POPULARE(Şerbeni) - 384

CĂRŢI PENTRU COPII - 70

CĂRŢI(istorie) - 190

CENTRE DOCUMENTARE - 5-6

CERCETARE PSIHOLOGICĂ - 41

CHIMIE - 1, 3, 157

CHIMIE FIZICĂ - 154

CHIMIE ORGANICĂ - 157, 171

CHIMIE ORGANICĂ(manual) - 157

CHIMIE(probleme) - 157

CHINA - 113, 122

CHINA SOCIALISTĂ - 116, 126

CHIRURGIE - 167-168

CHIRURGIE GENERALĂ - 168

CHIŞINĂU - 24

CHIŞINĂU(biblioteci) - 14, 18, 20

CHIŞINĂU(biografie) - 24

CHIŞINĂU(cultură) - 24

CHIŞINĂU(enciclopedie) - 24

CIRCUITE ELECTRICE - 179

CIVILIZAŢIE ANTICĂ - 4

CIVILIZAŢIE GREACĂ - 388

CIVILIZAŢIE ORIENTALĂ - 9

CIVILIZAŢIE ŞI CULTURĂ - 8

CIVILIZAŢIE(România) - 8

CLASIFICARE(biblioteconomie) - 22

COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU PAPIU-ILARIAN" Târgu-Mureş - 390

COLONIZARE - 119

COMERŢ - 134-135

COMERŢ EXTERIOR - 134-135

COMPORTAMENT ANTISOCIAL - 108

COMPORTAMENT DE MASĂ - 106

COMPORTAMENT DEVIANT - 108

COMPORTAMENT SOCIAL - 43, 106

COMPORTAMENT UMAN - 35

COMPORTAMENT(tineret) - 108

COMPOZITORI - 205

COMPOZITORI(români) - 205-206

COMUNA CIREŞ-OPAIŢENI - 382

COMUNICARE - 114, 145-146

COMUNICARE INTERCULTURALĂ - 145

COMUNICAREA ÎN ŞCOALĂ - 146

COMUNISM(China) - 116

COMUNISM(doctrină) - 116

CONDIŢIONAREA AERULUI - 197

CONDUCERE - 107, 184

CONFESIUNE - 84

CONFLICTE INTERNAŢIONALE - 122

CONFLICTE MILITARE - 115

CONSTRUCŢII - 196

CONSTRUCŢII CIVILE - 182

CONSTRUCŢII DE MAŞINI(avioane) - 178

CONSTRUCŢII DE MAŞINI(rachete) - 178

CONSTRUCŢII DE MAŞINI(turbine) - 178, 180

CONSTRUCŢII(instalaţii) - 197

CONTABILITATE - 193

CONTABILITATE COMERCIALĂ - 193

CONTABILITATE FINANCIARĂ - 193

CONTABILITATE(bilanţ) - 193

CONTABILITATE(cost) - 193

CONVORBIRI - 204

COPII - 40, 143-144

CREDINŢĂ - 60, 68, 80, 90, 100

CREDINŢĂ(esenţa) - 67

CREDINŢE TRIBALE - 34

CREŞTINISM - 48, 56, 60-61, 64, 76, 80, 88

CREŞTINISM(filozofie) - 30

CREŞTINISM(începuturi) - 56

CRIME - 292

CRIMINALISTICĂ - 292

CRIPTOGRAFIE - 385

CRISTOLOGIE - 60, 64, 76, 79

CRITICĂ DE ARTĂ - 199

CRITICĂ LITERARĂ - 82-83, 297, 342, 357

CRITICĂ LITERARĂ(Brecht, Bertolt) - 294

CRITICĂ LITERARĂ(Dumitriu, Petru) - 346

CRITICĂ LITERARĂ(Zamfirescu, Duiliu) - 348

CRONOLOGIE ISTORICĂ - 385

CUGETĂRI - 358

CULORI - 155

CULTURĂ - 76, 103, 105

CULTURĂ GREACĂ - 388

CULTURĂ MAGHIARĂ(Transilvania) - 11

CULTURĂ MEDIEVALĂ(România) - 12

CULTURĂ POLITICĂ - 105

CULTURĂ ROMÂNĂ - 8, 10

CULTURĂ(Chişinău) - 24

CURENTE LITERARE - 357

CUZA, ALEXANDRU IOAN - 394

 

D

DACIA - 344

DACIA TRAIANĂ - 396

DECALOGUL(poruncile lui Dumnezeu) - 45, 86

DEÉ NAGY ANIKÓ - 11

DELICTE - 108

DELINCVENŢĂ - 108

DEMOGRAFIE - 104

DESCOPERIRI - 8

DESEN TEHNIC(curs) - 203

DESIGN GRAFIC - 203

DESIGN TEHNIC - 182

DEZARMARE - 115

DEZVOLTARE SOCIALĂ - 114

DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII - 43-44

DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII(copii) - 143

DIALOGURI - 335-336

DICŢIONAR BIBLIC - 59

DICŢIONAR DE RELIGIE - 59

DICŢIONAR DE SCRIITORI - 367

DIPLOMATICĂ - 385

DIPLOMAŢIE - 111, 123

DISCURSURI - 394

DIVINITATE - 79

DOCTRINE POLITICE - 116

DOMNI, VOIEVOZI ŞI PRINCIPI(români) - 394

DRAGOSTE - 93, 328

DREPT ECONOMIC - 132

DREPT EUROPEAN - 132

DREPT PENAL - 292

DREPTURI CETĂŢENEŞTI - 121

DREPTURILE OMULUI - 121

DUMITRIU, PETRU(despre) - 346

DUMNEZEU - 45, 54, 71, 87, 98

DUNĂRE - 110

DUNĂRE(Convenţii) - 110

DURERE - 38

 

E

ECHIPAMENTE SPORTIVE - 209

ECONOMIA DE PIAŢĂ - 127

ECONOMIE - 128-129, 131

ECONOMIE DE PIAŢĂ - 128

ECONOMIE URBANĂ - 129

ECONOMIE(investiţii) - 127

ECONOMIE(istorie) - 129

ECONOMIE(SUA) - 127

ECONOMIE(Uniunea Europeană) - 132

ECUAŢII DIFERENŢIALE - 151

EDITURI(istorie) - 190

EDUCAŢIA ÎN FAMILIE - 143

EDUCAŢIA PĂRINŢILOR - 143

EDUCAŢIE - 107, 147

EDUCAŢIE FAMILIALĂ - 40, 144

EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ - 145, 147

EDUCAŢIE MORALĂ - 40

ELECTRONICĂ(radio) - 179

ELECTROTEHNICĂ - 179

ELEMENTE STRUCTURALE(construcţii) - 182

EMBRIOLOGIE - 158

EMBRIOLOGIE ANIMALĂ - 158

EMOŢII - 37

ENCICLOPEDIE - 8

ENCICLOPEDIE(Chişinău) - 24

ENERGIE - 177

ENERGIE NUCLEARĂ - 177

ENESCU, GEORGE - 206

EPIGRAFIE - 385

EPOCA LUMINILOR - 10

Eseuri - 33

ESTETICA ARTEI - 31

ESTETICĂ - 31

ESTETICĂ LITERARĂ - 31

ETICĂ MEDICALĂ - 170

ETNOGRAFIE(jud.Mureş) - 148

EUROPA - 123

EVANGHELIA DUPĂ IOAN - 51

EVANGHELIA DUPĂ LUCA - 51

EVANGHELIA DUPĂ MARCU - 51

EVANGHELIA DUPĂ MATEI - 51

EVANGHELII - 60

EVANGHELII(interpretare) - 51

EVREI(religie) - 58

EXISTENŢIALISM - 30

EXPOZIŢIE DE ARTĂ - 198

 

 

 

F

FAMILIE - 109

FAPTELE APOSTOLILOR - 101

FARMACOLOGIE - 171

FEMEI - 149

FEMEIA ÎN FAMILIE - 39

FEMEIA ÎN SOCIETATE - 12, 149

FEMINISM(Franţa) - 149

FEMINISM(istoria) - 149

FEMINISM(România) - 149

FILATELIE - 385

FILOSOFIE - 28

FILOZOFIA CULTURII - 119

FILOZOFIA RĂZBOIULUI - 137-139, 141

FILOZOFIE - 1, 26-27, 29, 33, 50, 98

FILOZOFIE FRANCEZĂ(studii) - 81

FILOZOFIE POLITICĂ - 112

FILOZOFIE RELIGIOASĂ - 50, 52, 89, 98

FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ - 33

FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ(Noica, Constantin) - 32

FILOZOFIE(enciclopedie) - 29

FILOZOFIE(eseuri) - 28

FILPIŞU MIC - 72

FINANŢE - 191

FINANŢE PUBLICE - 131

FINANŢE(investiţii) - 127

FINANŢE(Uniunea Europeană) - 132

FIZICĂ - 1, 3, 156

FIZICĂ ATOMICĂ - 154

FIZICĂ MOLECULARĂ - 154

FIZICĂ(aplicaţii) - 156

FIZICĂ(curs) - 156

FIZICĂ(lumină) - 155

FIZICĂ(particule) - 154

FIZICĂ(probleme) - 156

FOLCLOR ROMÂNESC - 384

FOLCLOR(Mureş) - 148

FOLCLOR(Obiceiuri populare) - 148

FOLCLOR(obiceiuri) - 148

FOLCLORIŞTI(Mureş) - 148

FRACTALI - 152

FRANŢA - 25

FRUMOS(filozofie) - 31

 

G

GASTRONOMIE - 183

GAZ METAN - 195

GAZ METAN(exploatare) - 195

GENEALOGIE - 385

GENERAŢII - 103

GENETICĂ - 158

GEOMETRIE ÎN SPAŢIU - 152

GEOMETRIE PROIECTIVĂ - 152

GHID DE CONVERSAŢIE - 211-212

GHID MUZEAL - 25

GRECIA ANTICĂ - 388

GRUPURI SOCIALE - 121

 

H

HAŞDEU, IULIA - 15

HERALDICĂ - 385

HERMENEUTICĂ FILOZOFICĂ - 28

HIPERTENSIUNE - 166

HUMBOLDT - 147

 

I

IEREMIA(profet) - 66

IERUSALIM - 78

IGIENA BOLNAVULUI - 173

IISUS - 64

IISUS HRISTOS - 79, 85

IISUS HRISTOS(miracolele) - 65

IISUS HRISTOS(viaţa) - 64, 79

ILUMINAT(tehnica) - 155

ILUMINISM - 10

ILUMINISM(România) - 10

INDUSTRIA MOBILEI - 194

INDUSTRIA PETROLIERĂ - 195

INDUSTRIE MINIERĂ - 181

INDUSTRIE(organizare) - 130

INFIRMIER - 173

INFORMARE - 5-6

INFRACŢIUNI PENALE - 292

INGINERIE - 178, 180

INGINERIE TEHNICĂ - 176, 179, 182, 203

INSTALAŢII DE GAZE - 195

INSTALAŢII DE PROTECŢIE(aerisire) - 197

INTERCULTURALITATE - 105, 147

INTERNET - 5-6

INTERPRETAREA TEXTELOR - 102

INTERVIURI - 204, 335-336

INVENŢII ŞI DESCOPERIRI - 8

INVESTIŢII(economie) - 127

IORGA, NICOLAE - 394

ISRAEL - 57-58, 99, 387

ISTORIA AMERICII - 119

ISTORIA ARTEI - 199

ISTORIA ASIEI DE SUD - 386

ISTORIA AURULUI(România) - 181

ISTORIA BASARABIEI - 393

ISTORIA BIBLIOTECILOR - 21

ISTORIA BISERICII - 55

ISTORIA BISERICII ORTODOXE - 55

ISTORIA CĂRŢII(Transilvania) - 11

ISTORIA CHINEI - 126

ISTORIA CIVILIZAŢIEI AMERICANE - 119

ISTORIA CIVILIZAŢIEI ORIENTALE - 9

ISTORIA CIVILIZAŢIILOR - 386, 388

ISTORIA CULTURII - 386

ISTORIA CULTURII(România) - 10

ISTORIA CULTURII(Transilvania) - 11

ISTORIA DACIEI - 391, 396

ISTORIA FILOZOFIEI - 27

ISTORIA GRECIEI ANTICE - 388

ISTORIA ISRAELULUI - 387

ISTORIA LITERATURII ROMÂNE - 369

ISTORIA LITERATURII ROMÂNE VECHI - 369

ISTORIA ROMÂNIEI - 10, 110, 181, 389, 392-393, 396

ISTORIA ROMÂNIEI(Brătianu, I. C.) - 389

ISTORIA ROMÂNIEI(Cuza Alexandru Ion) - 394

ISTORIA ROMÂNIEI(discursuri) - 389

ISTORIA ROMÂNIEI(personalităţi) - 390, 392

ISTORIA ROMÂNILOR - 181, 391-392, 396

ISTORIA S.U.A. - 238

ISTORIA TIPARULUI - 190

ISTORIA TRANSILVANIEI - 395

ISTORIE - 110, 390, 396

ISTORIE CONTEMPORANĂ - 392

ISTORIE LITERARĂ - 357

ISTORIE(Chişinău) - 24

ISTORIE(femei) - 149

IUBIRE - 93

IUDAISM - 99

 

Î

ÎNCĂLZIREA LOCUINŢELOR - 197

ÎNCHISORI - 238

ÎNDRUMARE SPIRITUALĂ - 67

ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI - 173

ÎNOT SUBACVATIC - 209

ÎNTREPRINDERI - 184

ÎNVĂŢĂMÂNT RELIGIOS - 145

ÎNVĂŢĂMÂNT ROMÂNESC - 10, 12

ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR(Statele Unite) - 270

ÎNVĂŢĂMÂNT(reuniune de clasă) - 270

ÎNVĂŢĂMÂNT(S.U.A.) - 270

 

J

JOCURI DE CĂRŢI - 208

JURNAL DE CĂLĂTORIE - 386

 

L

LEADERSHIP - 107

LECTURA BIBLIEI - 70

LIBERTATE - 119

LIMBA GERMANĂ - 210

LIMBA GERMANĂ(ghid de conversaţie) - 210-211

LIMBA ITALIANĂ - 212

LIMBA ITALIANĂ(ghid de conversaţie) - 212

LIMBA ROMÂNĂ - 213

LIMBA ROMÂNĂ(învăţare corectă) - 213

LITERATURĂ ALBANEZĂ(poezii) - 218

LITERATURĂ AMERICANĂ(antologie) - 291

LITERATURĂ AMERICANĂ(corespondenţă) - 226

LITERATURĂ AMERICANĂ(discursuri) - 248

LITERATURĂ AMERICANĂ(eseuri) - 248

LITERATURĂ AMERICANĂ(memorii) - 80, 238, 270

LITERATURĂ AMERICANĂ(nuvele) - 240

LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri s.f.) - 231

LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri) - 258, 265

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman biografic) - 285

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste) - 278

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) - 250

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman poliţist) - 229, 235

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman s.f.) - 251, 266

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) - 220-221, 224-225, 228-230, 232-234, 236, 239, 243, 245-247, 249, 251-253, 255-256, 259-261, 263-264, 271-276, 279, 283-284, 286-287, 289-291, 293

LITERATURĂ AMERICANĂ(scrisori) - 248

LITERATURĂ AMERICANĂ(teatru) - 237

LITERATURĂ AUSTRIACĂ(roman) - 301

LITERATURĂ BULGARĂ(roman) - 378

LITERATURĂ CANADIANĂ(nuvele) - 254

LITERATURĂ EBRAICĂ(roman) - 379

LITERATURĂ ENGLEZĂ(Australia)(roman) - 338

LITERATURĂ ENGLEZĂ(dramă) - 280-282

LITERATURĂ ENGLEZĂ(jurnal de călătorie) - 262, 268

LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman autobiografic) - 257, 378

LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) - 222-223, 227, 241-242, 244, 267, 269, 277, 288

LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru) - 280-282

LITERATURĂ FRANCEZĂ(antologie) - 312, 322

LITERATURĂ FRANCEZĂ(Canada)(roman) - 317

LITERATURĂ FRANCEZĂ(eseuri) - 312, 328

LITERATURĂ FRANCEZĂ(literatură filozofică) - 330

LITERATURĂ FRANCEZĂ(memorii) - 312

LITERATURĂ FRANCEZĂ(nuvelă) - 312, 322

LITERATURĂ FRANCEZĂ(nuvele) - 319, 330

LITERATURĂ FRANCEZĂ(poezie) - 312

LITERATURĂ FRANCEZĂ(poezii) - 311, 322

LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri) - 315

LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman istoric) - 316

LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman pt. copii) - 305, 326

LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman) - 306-310, 313-314, 320-321, 323-325, 327, 329, 331-332

LITERATURĂ FRANCEZĂ(teatru) - 318

LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(roman) - 301

LITERATURĂ GERMANĂ(critică) - 294, 297

LITERATURĂ GERMANĂ(proză scurtă) - 299

LITERATURĂ GERMANĂ(roman) - 295-296, 298, 300, 302

LITERATURĂ GREACĂ VECHE(teatru) - 375

LITERATURĂ GREACĂ VECHE(tragedie) - 375

LITERATURĂ ITALIANĂ(poezie) - 304

LITERATURĂ LATINĂ CLASICĂ(poezie epică) - 303

LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie) - 216-217

LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele) - 380

LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii) - 380

LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză scurtă) - 216-217

LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(povestiri) - 381

LITERATURĂ PENTRU COPII(legende) - 373

LITERATURĂ PENTRU COPII(poezie) - 352

LITERATURĂ PENTRU COPII(poezii) - 347

LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) - 359, 371, 381

LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) - 219, 250, 302, 305

LITERATURĂ RELIGIOASĂ - 54, 56, 82-83, 372

LITERATURĂ RELIGIOASĂ(comentarii) - 101

LITERATURĂ RELIGIOASĂ(reflecţii) - 65

LITERATURĂ ROMÂNĂ - 335

LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii) - 360

LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie pentru copii) - 350

LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie) - 350, 389

LITERATURĂ ROMÂNĂ(biografii) - 389

LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) - 342, 344

LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică) - 357

LITERATURĂ ROMÂNĂ(cugetări) - 98, 339, 354, 358

LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialoguri filozofice) - 32

LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialoguri) - 32, 335-336

LITERATURĂ ROMÂNĂ(discursuri) - 389

LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri) - 33, 363

LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri) - 7, 335-336

LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal) - 340

LITERATURĂ ROMÂNĂ(legende) - 373

LITERATURĂ ROMÂNĂ(literatură istorică) - 395

LITERATURĂ ROMÂNĂ(maxime) - 354

LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(poezie) - 372

LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele) - 374

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie) - 356, 364, 370

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii religioase) - 372

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) - 218, 333-334, 343, 347, 349-350, 355, 362, 366, 368

LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri) - 359, 371, 374

LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă) - 360

LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză) - 350

LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep. Moldova)(poezii) - 351, 362

LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(critică) - 13

LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(poezii pt. copii) - 352

LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(roman) - 353, 361

LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) - 337-338, 345

LITERATURĂ ROMÂNĂ(satiră) - 341

LITERATURĂ ROMÂNĂ(scriitori) - 367

LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrisori) - 365

LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru) - 344

LITERATURĂ RUSĂ(roman) - 376-377

LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman) - 219

LITERATURĂ ŞTIINŢIFICO-FANTASTICĂ - 251-252

LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie) - 214-215

LUTHER, MARTIN - 47

 

M

MANAGEMENT - 107, 184-188, 191-192

MANAGEMENT CONTABIL - 193

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL - 146

MANAGEMENT FINANCIAR - 191

MANAGEMENT(organizaţii) - 188

MANAGEMENT(relaţii sociale) - 184

MANAGEMENT(transporturi) - 192

MANAGEMENTUL CUNOAŞTERII - 186

MANAGEMENTUL PROIECTELOR - 186

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - 188

MANAGEMENTUL TRAFICULUI - 192

MANAGER - 184

MANUSCRISELE DE LA MAREA MOARTĂ - 85

MAO TSE TUNG - 116, 126

MARTORII LUI IEHOVA - 59

MATEMATICĂ - 1-3, 151, 153

MATEMATICĂ APLICATĂ - 152

MATEMATICĂ COMPUTAŢIONALĂ - 3

MATEMATICĂ ECONOMICĂ(culegere) - 153

MATEMATICĂ(analiză matematică) - 151

MATEMATICĂ(probabilităţi) - 153

MATEMATICĂ(programare) - 153

MATEMATICĂ(spaţii analitice) - 152

MATERIALE(tapiţerie) - 194

MECANICĂ TEHNICĂ - 176

MECANICĂ TEORETICĂ - 180

MEDICINĂ - 166, 168, 171, 175

MEDICINĂ INTERNĂ - 161-162

MEDICINĂ(biochimie) - 171

MEDICINĂ(cardiologie) - 160, 172

MEDICINĂ(chirurgie) - 167

MEDICINĂ(diagnostic) - 163

MEDICINĂ(etică) - 170

MEDICINĂ(pediatrie) - 163, 169, 175

MEDICINĂ(primul ajutor) - 165

MEDICINĂ(tratament) - 163

MEDIU - 150

MEDIU ÎNCONJURĂTOR - 150

MESIA - 79

MEŞTERI POPULARI - 148

METABOLISM - 171

METAFIZICĂ - 26

METAFIZICĂ(Binele/Răul) - 81

METODE PSIHOLOGICE - 41

METODOLOGIE(istorie) - 385

MICHĂILESCU, CORNELIU - 198

MICROECONOMIE - 128

MINERIT - 181

MINISTERUL APĂRĂRII(S.U.A.) - 136

MINISTERUL DE EXTERNE(S.U.A.) - 124

MINORITĂŢI NAŢIONALE - 121

MISTERE - 34

MOARTE - 38

MOBILĂ(scaune tapiţate) - 194

MOD DE VIAŢĂ - 388

MODERNISM - 357

MONOGRAFIE - 113, 382-384

MONOGRAFIE(Chişinău) - 24

MONOGRAFIE(Reci) - 383

MONOGRAFIE(Réty) - 383

MONOGRAFIE(Şerbeni) - 384

MONUMENTE - 390

MORALA FAMILIEI - 109, 144

MORALĂ CREŞTINĂ - 76

MORALĂ INDIVIDUALĂ - 70

MORALĂ RELIGIOASĂ - 45, 48, 52, 61, 69, 71, 74-75, 80, 88-89, 93, 97

MORALĂ SOCIALĂ - 76

MORALĂ SOCIALĂ(relaţii) - 43

MORALĂ ŞI SOCIETATE - 43

MORALĂ(folosirea băuturilor alcoolice) - 159

MORALĂ(virtuţi) - 328

MOTOARE CU REACŢIE - 178, 180

MUNCĂ(relaţii) - 130

MUZEE DE ARTĂ - 25

MUZEE(Franţa) - 25

MUZEOGRAFIE - 25

MUZEOLOGIE - 385

MUZEUL LUVRU - 25

MUZICĂ INSTRUMENTALĂ - 206

MUZICIENI(români) - 206

 

N

NATURA MORŢII - 38

NAŢIONALISM - 114