0  GENERALITĂŢI

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

1. Teorii ştiinţifice în 30 de secunde : Cele mai provocatoare şi captivante 50 de teorii ştiinţifice, fiecare explicată într-o jumătate de minut / Autori Jim Al-Khalili, Susan Blackmore, Michael Brooks... ; Coordonator Paul Parsons ; Prefaţă Martin Rees ; [Traducere din limba engleză Alexandru Suter]. -   Bucureşti : Litera, 2009

160 p. : il. color

Note despre autori p. 154-155

Bibliografie selectivă p. 156-157

Indice p. 158-159

Glosar la începutul fiecărui capitol

ISBN 978-973-675-640-5

001.1                                      001.5                                      50

1. TEORII ŞTIINŢIFICE

III 30465 ; 001/T43

004  Calculatoare

 

2. BANCIU, DOINA. Informaţia digitală în cultură : Cercetări şi realizări / Doina Banciu, Dora Coardoş, Cornelia Lepădatu. -   Bucureşti : Ars Docendi, 2010

384 p. : fig.

ISBN 978-973-558-498-6

004.78:025.4.036                                                                  007

1. INFORMATICA ÎN BIBLIOTECĂ

2. TEHNOLOGIE INFORMAŢIONALĂ

III 30507 ; 004/B26

 

3. STAN, EMIL. Războiul hackerilor : Tehnologia informaţiei / Prof. univ. dr. Emil Stan, Dr. Emil Străinu. -   Bucureşti : Editura Kullusys, 2009

360 p. : fig., tab.

Bibliografie p. 357-358

ISBN 973-88600-5-9; ISBN 978-973-88600-5-6

004.056                                                                                 004.42/.45

004.65                                                                                   004.7

1. SECURITATE INFORMATICĂ

2. SECURITATEA REŢELELOR

III 30499 ; 004/S76

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

4. IORGA, NICOLAE. Oameni cari au fost : Volumul 1-2 / N. Iorga ; Ediţie critică, note şi comentarii de Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu ; Studiu introductiv de Valeriu Râpeanu. - [1 ediţie critică integrală]. -   s.l. : s.n., 2009

752 p.

ISBN 978-973-0-07140-5

008(498)(092)                                                                       929:008(498)

929:008(100)                                                                        008(100)(092)

821.135.1-94(092)                                                82.09(092)

1. OAMENI CELEBRI(biografii)

II 90455 ; 008/I-72

 

5. Magyar művelődéstörténeti lexikon / Főszerkesztő Kőszeghy Péter. -   Budapest : Balassi Kiadó, 2003

vol.

ISBN 963-506-540-X

vol. 7 : Lethenyei-műgyűjtemény - 495 p. il. - ISBN 963-506-540-X. - ISBN 973-963-506-735-0

vol. 8 : műhely-paleográfia - 495 p. il. - ISBN 963-506-540-X. - ISBN 973-963-506-712-1

vol. 9 : Középkor és kora újkor: Pálffy- rénes forint - 496 p. il. - ISBN 963-506-540-X. - ISBN 973-963-506-789-3

008(=511.141)(091)(031)                                                     930.85(=511.141)(031)

1. ISTORIA CIVILIZAŢIEI

L-008/M15

 

6. Verificaţi-vă cunoştinţele! : [250 teste de cultură generală]. -   Cluj-Napoca : Hiparion, 2001

110 p. ; 16 p.

ISBN 973-8113-85-7

008(076.3)

1. CULTURĂ GENERALĂ

008/V47

01   Bibliografie. Cataloage

 

7. CRISTEA, STAN V.. Constantin Noica : Repere biobibliografice / Stan V. Cristea. -   Bucureşti : RCR Editorial, 2009

253 p.

ISBN 978-973-1939-11-7

012 Noica, Constantin                                       14(498)Noica, Constantin

929 Noica, Constantin

II 90451d ; 01/N84C

 

8. LAZĂR, ELENA. Literatura neoelenă în România (1837-2005) : O bibliografie / Elena Lazăr. -   Bucureşti : Omnia, 2005

204 p. : il. - (Biblioteca de literatură neoelenă).

Bibliografie selectivă p. 167-169

Sumar în limba engleză p. 171-177

Indici p. 179-198

ISBN 973-8319-38-2

016:821.14'06(498)"1837/2005"

082.1 Biblioteca de literatură neoelenă

III 30471 ; 01/L32

02   Biblioteconomie

 

9. Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş : 130 de ani de lectură publică în Piteşti 1880-2010. -   s.a. : s.l., s.a.

1 CD-ROM

Apărut sub egida Bibliotecii Judeţene "Dinicu Golescu" Argeş

027.53(498-35 Argeş)

MAV-347

 

 

10. Contributions to library progress / co-ordinator Gheorghe Buluţă. -   Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2009

164 p. ; [15] p. foto.

ISBN 978-973-45-0597-5

02=111

III 30505 ; 02/C69

 

11. Lucrările Conferinţei "Bibliotecile pedagogice în societatea (re)cunoaşterii" : Bucureşti, 28-30 septembrie 2005 / Editori dr. George Anca şi Cristina Vintilă. -   Bucureşti : BPN "I.C. Petrescu", 2006

2 vol.

ISBN 973-8306-36-1; ISBN 978-973-8306-36-3

vol. 1 : Secţiunea Biblioteconomie - 270 p. - ISBN 973-8306-37-X. - ISBN 978-973-8306-37-0

vol. 2 : Secţiunile: Pedagogie-psihologie, Cultul învăţătorilor, Miscellanea - 202 p. - ISBN 973-8306-38-8. - ISBN 978-973-8306-38-7

02(063)

II 90560(1-2) ; 02/L88

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

12. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, I.C.I. Bucureşti : Patru decenii de activitate în beneficiul dezvoltării informaticii / coordonatori Doina Banciu, Neculai Andrei. -   Bucureşti : Editura I.C.I. Bucureşti, 2010

112 p. ; [8] p. foto.

ISBN 973-85554-9-3

061.61                                                                                   929:061.61-051

III 30506 ; 06/I-57

 

13. LĂDARIU, LAZĂR. Pentru credinţă, neam şi ţară : (ASTRA meleagurilor mureşene) / Lazăr Lădariu, Mariana Cristescu. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

290 p. : il.

ISBN 978-606-546-106-2

061.237(498-21 Mureş)ASTRA                                        929:316.343.652 ASTRA

316.343.652 ASTRA:929

1. ASTRA

2. ASOCIAŢII CULTURALE(Mureş)

3. CULTURĂ ROMÂNĂ(Transilvania)

II 90515 ; 06/L13

 

14. Muzeul Etnografic Reghin 1960-2010 / coordonator Maria Borzan. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

198 p. : il.

ISBN 978-606-546-102-4

069.02:39(498.4-21 Reghin)                                           39:069.02(498.4-21 Reghin)

7.031.4(498.4-21 Reghin)

II 90516 ; 06/M99

1   FILOSOFIE

 

15. BOBOC, ALEXANDRU. Raţionalismul modern : Stil de gândire şi formă de viaţă / Alexandru Boboc. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2010

170 p.

Cuvânt înainte p. 7-10

Anexe p. 119-170

ISBN 978-973-126-209-3

141.132                                                                                 165.63

1. SISTEME FILOZOFICE                                 2. RAŢIONALISM

3. EPISTEMOLOGIE

II 90488 ; 1/B60

 

16. CATHCART, THOMAS. Platon şi ornitorincul intră într-un bar... : mic tratat de filosdotică / Thomas Cathcart & Daniel Klein ; traducere din limba engleză de Adriana Bădescu. -   Bucureşti : Nemira, 2009

213 p. : il.

ISBN 978-973-143-333-2

821.111-7=135.1                                                                  101.3

1. FILOZOFIE(domeniu şi limite)

II 90587 ; 1/C29

17. Filosofie în 30 de secunde : Cele mai provocatoare şi mai captivante idei filosofice, fiecare explicată într-o jumătate de minut / Autori Julian Baggini, Kati Balog, James Garvey... ; Coordonator Barry Loewer ; Prefaţă Stephen Law ; [Traducere din limba engleză Alexandru Suter]. -   Bucureşti : Litera, 2009

160 p. : il. color

Note despre autori p. 154-155

Bibliografie selectivă p. 156-157

Indice p. 158-159

Glosar la începutul fiecărui capitol

ISBN 978-973-675-641-2

101                                         11/14                                      16/17

1. EPISTEMOLOGIE                                          2. FILOZOFIE POLITICĂ

3. FILOZOFIE MORALĂ                  4. SISTEME FILOZOFICE

III 30466 ; 1/F55

 

18. SCHLEGEL, FRIEDRICH. Fragmentele Athenäum / Friedrich Schlegel ; Cu colaborarea lui August Wilhelm Schlegel, Friedrich Schleiermacher, Novalis ; Prefaţă şi traducere de Vasile Muscă. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2010

169 p. - (Mica bibliotecă de filosofie germană).

Note de subsol

ISBN 973-126-210-5

ISBN 978-973-126-210-9

141.32                                                    082.1 Mica bibliotecă de filosofie germană

1. FILOZOFIE GERMANĂ(romantism)                      2. EXISTENŢIALISM

3. ESTETICĂ FILOZOFICĂ                                         4. SISTEME FILOZOFICE

I 19355 ; 1/S34

159.9   Psihologie

 

19. ANDREI, CRISTIAN ION. Cine m-a făcut femeie? / dr. Cristian Andrei. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

149 p. - (Practic).

ISBN 978-973-50-2358-4

159.922.1                                               613.88                                    082.1 Practic

1. PSIHOLOGIA FEMEII                                             2. PSIHOLOGIA SEXELOR

II 90286 ; 159.9/A53

20. HARTLEY, MARY. Ghidul femeii ocupate : [Cum să-ţi organizezi cât mai bine timpul] / Mary Hartley ; Traducere din engleză de Adina Aleman. -   Bucureşti : Humanitas, 2009

164 p. - (Practic).

Referinţe bibliografice p. 164

ISBN 978-973-50-2472-7

159.922.1-055.2                                                                    17.024.4

159.923.2                                                                              2082.1 Practic

1. PSIHOLOGIA SEXELOR

2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 90379 ; 159.9/H33

 

21. MILLER, ALICE. Căderea zidului tăcerii / Alice Miller ; Traducere din limba germană Dana Verescu. -   Bucureşti : Nemira, 2010

117 p. - (Psihologie).

ISBN 978-606-579-020-9

159.922.7                                                              159.922.1-055.2

159.964.2                                                              082.1 Psihologie

1. PSIHOLOGIA FEMEII                                   2. PSIHOLOGIA COPILULUI

3. PSIHANALIZĂ(studii da caz)                     4. MALTRATARE

5. ABUZ

II 90585 ; 159.9/M73

 

22. VALENTIS, MARY. Inteligenţa romantică : Cum să fii în dragoste la fel de isteţ ca-n viaţă / dr. Mary Valentis, dr. John Valentis ; Traducere din engleză de Dana Ligia Ilin. -   Bucureşti : Humanitas, 2009

227 p. - (Practic).

Referinţe bibliografice p. 225-227

ISBN 978-973-50-2507-6

159.922.1                                                              082.1 Practic

1. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ

II 90388 ; 159.9/V17

 

 

 

 

17   Morală. Etică

 

23. POENARU, MICHIELA. Eu te-am făcut eu te omor : Ghidul bunelor maniere pentru părinţi / Michiela Poenaru. -   Bucureşti : Coresi, 2008

192 p. - (Cartea de iubire).

ISBN 978-973-137-137-5

177.1                                                                     37.018.1

159.922.7                                                              082.1 Cartea de iubire

1. ETICĂ FAMILIALĂ                                     2. MORALĂ ŞI SOCIETATE

3. EDUCAŢIE FAMILIALĂ                             4. PSIHOLOGIA COPILULUI

I 19354 ; 17/P74

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

24. ARSENIE BOCA. Pravila albă : Sfaturi pentru cei căsătoriţi / Părintele Arsenie Boca. -   Făgăraş : Agaton, 2006

64 p. : il.

ISBN 978-973-87424-1-3; ISBN 973-87424-1-2

241                                         252                                         265.5                           173.1

1. RELIGIE CREŞTINĂ                                                      2. TEOLOGIE MORALĂ

3. MORALĂ RELIGIOASĂ                                              4. CĂSĂTORIE

I 19353 ; 2/A83

 

25. ARSENIE BOCA. Ridicarea căsătoriei la înălţimea de Taină : îndrumător duhovnicesc / Părintele Arsenie Boca. - Ediţia a 2-a îmbunătăţită. -   Făgăraş : Agaton, 2009

160 p. : il. - (Ortopraxia ; 3).

ISBN 978-973-1981-04-8

241                                                         252                                                         265.5

173.1                                                      082.1 Ortopraxia

1. RELIGIE CREŞTINĂ                                                      2. TEOLOGIE MORALĂ

3. MORALĂ RELIGIOASĂ                                              4. CĂSĂTORIE

II 90485 ; 2/A83

 

 

 

26. ARSENIE BOCA. Seminţe duhovniceşti : Un caiet al Părintelui Arsenie Boca / Părintele Arsenie Boca. -   Bucureşti : Lumea Credinţei, 2009

148 p. : il.

ISBN 978-973-88636-2-0

241                                                                        252

1. RELIGIE CREŞTINĂ                                      2. TEOLOGIE MORALĂ

3. MORALĂ RELIGIOASĂ

II 90484 ; 2/A83

 

27. ARSENIE MUSCALU. Fărâmituri duhovniceşti : conferinţe şi predici / Părintele Arsenie Muscalu. -   Bucureşti : Editura Vasiliada, 2007

179 p.

Tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist

ISBN 978-973-88395-0-2

281.94(042)

1. RELIGIE CREŞTINĂ                                      2. TEOLOGIE MORALĂ

3. PREDICI(practică religioasă)

II 90482 ; 2/A83

 

28. ARSENIE PAPACIOC. Ne vorbeşte Părintele Arsenie / Arsenie Papacioc ; Text îngrijit de Arhimandrit Ioanichie Bălan. - Ediţia a 2-a. -   [Vânători] : Mănăstirea Sihăstria, 2010

vol.

Carte tipărită cu binecuvântarea I.P.S. Teofan Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

ISBN 978-973-7897-79-4

vol. 1 - 144 p. - Carte tipărită cu binecuvântarea I.P.S. Teofan Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. - ISBN 978-973-7897-76-3

vol. 2 - 144 p. - Carte tipărită cu binecuvântarea I.P.S. Teofan Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. - ISBN 978-973-7897-77-0

vol. 3 - 144 p. - Carte tipărită cu binecuvântarea I.P.S. Teofan Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. - ISBN 978-973-87010-1-0

241(047.53)                                                           262.1 Arsenie Papacioc

1. TEOLOGIE MORALĂ                                   2. TEOLOGIE CREŞTINĂ

3. INTERVIURI

II 90486(1-3) ; 2/A83

29. BACIU, IOAN CRISTIAN. Patriarhia ecumenică în Imperiul otoman de la 1453 până în secolul al XVIII-lea şi legăturile cu Ţările Române / Ioan Cristian Baciu. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2010

250 p.

Prefaţă p. 9-12

Bibliografie p. 227-244

ISBN 973-126-217-2; ISBN 978-973-126-217-8

261.8                                                                     261.2

281.9                                                                     239.3

281.9:94(100)"1453/1800"                   94:281.9(100)"1453/1800"

1. ISTORIA BISERICII ORTODOXE

2. RELIGIE ORTODOXĂ                   3. TEOLOGIE POLEMICĂ

II 90489 ; 2/B13

 

30. BĂCIUŢ, NICOLAE. Biserica de lemn "Sf. Nicolae" Cuştelnic / Nicolae Băciuţ. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

64 p. : il.

ISBN 978-606-546-090-4

247.5(084.12)                                                        264.931(498.4 Cuştelnic)

281.95-035.3(498.4 Cuştelnic)

1. BISERICI ORTODOXE                  2. BISERICI DIN LEMN

II 90400 ; 2/B13

 

31. BĂCIUŢ, NICOLAE. Dicţionar de monumente. Biserici de lemn din judeţul Mureş / Nicolae Băciuţ. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

133 p. : il.

ISBN 978-606-546-089-8

030:264-931(498-35 Mureş)                               264-931(498-35 Mureş)(038)

281.95-035.3(498-35 Mureş)

1. BISERICI ORTODOXE

2. BISERICI DIN LEMN

II 90399 ; 2/B13

 

32. FLORESCU, OCTAVIAN. Kairoi sau roadele timpului : Introducere la o teologie a istoriei / Octavian Florescu. -   [Iaşi] : Institutul European, 2010

178 p. - (Texte de frontieră ; 46).

Bibliografie generală p. 163-170

ISBN 978-973-611-693-3

215                                22.06                               082.1 Texte de frontieră

1. TEOLOGIE CREŞTINĂ                  2. FILOZOFIE RELIGIOASĂ

3. HERMENEUTICĂ RELIGIOASĂ

II 90512 ; 2/F68

 

33. GĂLĂŢEAN, MIRCEA. Reflecţii efective : jurnal metafizic / Mircea Gălăţean. -   Cluj-Napoca : Grinta, 2010

262 p. : fig.

ISBN 978-973-126-211-6

233.5                                                                     241

1. TEOLOGIE MORALĂ

II 90487 ; 2/G15

 

34. JINGA, CONSTANTIN. Cinci lecturi biblice despre om / pr. Constantin Jinga. -   Timişoara : MArineasa, 2009

177 p.

Bibliografie p. 159-176

ISBN 978-973-631-589-3

22.046                                    22.06                                      233

1. ANTROPOLOGIE RELIGIOASĂ

2. ANTROPOLOGIE FILOZOFICĂ

II 90448 ; 2/J60

 

35. KELLER, WERNER. Şi totuşi Biblia are dreptate : arheologii confirmă adevărurile biblice / Werner Keller ; [Traducere din limba germană Alexandru Suter, Ruxandra Hosu]. -   Bucureşti : Litera, 2009

378 p. ; [48] p. il. : il., h., tab. - (Bestseller Internaţional).

Cuvânt înainte p. 7-11

Postfaţă p. 351-357

Bibliografie p. 358-363

Index p. 364-378

ISBN 978-973-675-710-5

26(091)                                                                                 296(091)

904:22.015(091)                                                                   22.015:904(091)

082.1 Bestseller Internaţional

1. BIBLIE.NOUL TESTAMENT

2. BIBLIE.VECHIUL TESTAMENT

3. CREŞTINISM(Biblia)

4. MANUSCRISELE DE LA MAREA MOARTĂ

5. CIVILIZAŢII DISPĂRUTE

II 90430 ; 2/K32

 

36. KOZLOV, MAXIM. Familia - ultimul bastion : Răspunsuri la întrebări ale tinerilor / Preot Maxim Kozlov ; Traducere din limba rusă de Eugeniu Rogoti. -   Bucureşti : Editura Cartea Ortodoxă, 2009

276 p.

Carte tipărită cu binecubântarea Prea Sfinţitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului

ISBN 978-973-136-099-7

326.356.2:28                                                         28:326.356.2

173                                                                        241

1. MORALĂ CREŞTINĂ                                  2. MORALA FAMILIEI

3. TEOLOGIE MORALĂ

II 90481 ; 2/K79

 

37. LI HONGZHI. Zhuan Falun = Învârtind roata legii / Li Hongzhi. -   Bucureşti : Artemis, 2010

368 p.

Glosar p. 364-368

ISBN 973-566-185-3

294.3

1. BUDHISM                                                       2. RELIGII NECREŞTINE

II 90598 ; 2/L58

 

38. LUCINESCU, DAN. Părintele Arsenie Boca un Sfânt al zilelor noastre / Dan Lucinescu. -   [Bucureşti] : Siaj, 2009

120 p.

Bibliografie p. 116

ISBN 978-973-88898-3-5

262.1 Arsenie Boca                                            929 Arsenie Boca

II 90483 ; 2/A83L

 

 

39. LUTHER, MARTIN. Mélysége és magassága : Áhítatok az év minden napjára / Luther Márton ; [Fordította és az előszót írta Kiss Jenő ; Szerkesztette Ferenczy Noémi]. -   Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2010

429 p.

ISBN 978-973-165-020-3

284.1

1. RELIGIE REFORMATĂ

I 19364 ; 2/L97

 

40. NECTARIE DE EGHINA. Despre îngrijirea sufletului / Sfântul Nectarie de Eghina ; Traducere din limba neogreacă de Paraschiva Grigoriu. -   Bucureşti : Editura Sophia, 2009

142 p.

ISBN 978-973-136-151-2

241

1. SFÂNTUL NECTARIE DE EGHINA

2. TEOLOGIE MORALĂ                                             3. MORALĂ RELIGIOASĂ

II 90480 ; 2/N33

 

41. RAHNER, KARL. Gânduri despre credinţă / Karl Rahner ; Volum editat de Alice Scherer ; Introducere de Robert Scherer ; Traducere din limba germană Ioana Lemeny. -   [Târgu-Lăpuş] : Galaxia Gutenberg, 2010

96 p. - (Teologia ; 24).

Indice bibliografic p. 89-90

ISBN 978-973-141-129-3

23                                                                          082.1 Teologia

1. TEOLOGIE CREŞTINĂ                  2. TEOLOGIE DOGMATICĂ

2/R20

 

42. RAMANA MAHARSHI. Cine sunt eu?/ Ramana Maharshi ; Ramana Arunachala/ Arthur Osborne / Traducere din limba engleză Viorica Weissman. -   Bucureşti : Herald, 2010

125 p.

ISBN 978-973-111-171-1

294.3

1. BUDHISM

II 90447 ; 2/R23

 

43. SAYYID MUHAMMAD HUSAYN TABATABA'I, AYATOLLAH ALLAMAH. Scurtă expunere a învăţăturilor islamice / Ayatollah Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabataba'i ; Lucrare coordonată şi prefaţată de prof. univ. dr. Remus Rus ; Traducere din limba engleză de dr. Valentin Ilie. -   Bucureşti : ASA, 2010

247 p.

Glosar p. 235-247

ISBN 978-973-7894-51-9

297

1. RELIGIE ISLAMICĂ

III 30459 ; 2/S30

 

44. Stat şi religii în România - o relaţie transparentă?. -   Bucureşti : APADOR-CH., 2008

83 p.

Raportul "Stat şi religii în România - o relaţie transparentă?" a fost elaborat de Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki în cadrul proiectului "Către transparenţă în implicarea statului în probleme religioase", cu sprijinul Ambasadei Elveţiei la Bucureşti

ISBN 978-973-0-05594-8

261.7(498)                                                                            348.711.2(498)

1. RELIGIA ŞI STATUL                                                    2. DREPT CANONIC

3. DREPT ECLEZIASTIC                                  4. BISERICĂ ŞI STAT

II 90405 ; 2/S79

 

45. STREJNICU, FLOR. Creştinismul Mişcării Legionare / Flor Strejnicu. - Ediţia a 3-a, revăzută şi adăugită. -   Sibiu : Imago, 2001

336 p.

ISBN 973-9213-90-1

94(498)"19"                                          329.73(498)"19"Mişcarea Legionară

248

1. MIŞCAREA LEGIONARĂ(România)

II 90573 ; 2/S90

 

46. SZIKSZAI, BÉNI. Zsoltármagyarázatok / Szikszai Béni. -   Kolozsvár : Koinónia, 2010

3 vol.

ISBN 978-973-165-024-1

Vol.1 : Hétköznapok dalai(1-41. zsoltár) - 503 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-165-025-8

Vol.2 : Szomjazó szív sóvárgása(42-89. zsoltár) - 287 p.

ISBN 978-973-165-026-5

Vol.3 : Dicsérjétek az Urat! (90-150. zsoltár) - 562 p.

ISBN 978-973-165-027-2

223.2

1. PSALMI                                                           2. RELIGIE CREŞTINĂ

I 19363(v.1-3) ; 2/S99

3  ŞTIINŢE SOCIALE

303/308  Probleme sociale

 

47. BĂLĂŞESCU, ALEXANDRU. Voioasa expunere a Ordinii Mondiale / Alexandru Bălăşescu ; Prefaţă de Vintilă Mihăilescu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2010

104 p. : il. color - (Urban).

ISBN 978-973-669-967-2

304.2                                                                                     082.1 Urban

1. PROBLEME SOCIALE ŞI CULTURALE    2. POLITICĂ SOCIALĂ

3. FILOZOFIE POLITICĂ                                  4. VIAŢĂ SOCIALĂ

II 90526 ; 303/308/B19

 

48. MOAŞA NAZARE, RUXANDRA. Sub semnul lui Hermes şi al lui Pallas : Educaţie şi societate la negustorii ortodocşi din Braşov şi Sibiu la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea / Ruxandra Moaşa Nazare. -   Bucureşti : Editura Academiei Române, 2010

XX , 295 p.

Bibliografie p. 281-290

Sumar în limba engleză p. 291-295

Glosar selectiv p. 277-279

ISBN 978-973-27-1918-3

304:339.1-051(498.4)"18/19"                              339.1-051:304(498.4)"18/19"

94(498.4)"18/19"                                                 37(498.4)"18/19"

37:339.1-051(498.4)"18/19"                339.1-051:37(498.4)"18/19"

316.342.2(498.4)"18/19"                                     930.85(498.4)"18/19"

314.93-051(498.4)"18/19"

1. SECOLELE XVII-XVIII                   2. SECOLUL XIX

3. MOD DE VIAŢĂ                                            4. PROBLEME SOCIALE

III 30458 ; 304/308/M84

 

49. TRIPON, GEORGE. România - încotro? / George Tripon. -   Reghin : Editura Petru Maior, 2010

254 p.

ISBN 978-973-87458-9-6

304(498)"20"

1. ROMÂNIA(nivel de trai)                              2. ROMÂNIA(viaţă socială)

3. MOD DE VIAŢĂ(România)

II 90452 ; 303/308/T86

316  Sociologie

 

50. HELLER ÁGNES. Az ösztönök ; Az érzelmek elmélete / Heller Ágnes. -   [Budapest] : Gondolat, 1978

420 p.

ISBN 963-280-550-X

159.964.21                             159.942                                  316.6

1. PSIHOLOGIE SOCIALĂ                                   2. ANTROPOLOGIE SOCIALĂ

II 90396 ; 316/H46

 

51. NEGREA, ELENA. Pragmatica ironiei : Studiu asupra ironiei în presa scrisă românească / Elena Negrea. -   Bucureşti : Tritonic, 2010

263 p. - (Comunicare/Media).

Bibliografie p. 254-263

ISBN 978-606-8139-33-3

316.77                                                                                   821.135.1.09-92                    

 082.1 Comunicare/Media                                                 801.73

1. COMUNICARE                                                              2. MASS-MEDIA

3. HERMENEUTICĂ

II 90580 ; 316/N40

52. RITZER, GEORGE. Globalizarea nimicului : Cultura consumului şi paradoxurile abundenţei / George Ritzer ; Traducere de Raluca Popescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

309 p. - (Spaţii publice).

Titl. orig. : The Globalization of Nothing 2

Note p. 276-305

Indice p. 306-309

ISBN 978-973-50-2578-6

316.32                                                                   316.42

338(100)                                                082.1 Spaţii publice

1. GLOBALIZARE                                              2. SOCIETĂŢI GLOBALE

II 90387 ; 316/R58

 

53. TODOROV, TZVETAN. Viaţa comună : Eseu de antropologie generală / Tzvetan Todorov ; Traducere din franceză de Geanina Tivdă. -   Bucureşti : Humanitas, 2009

220 p.

Bibliografie p. 205-213

Indice de nume p. 215-217

ISBN 978-973-50-2462-8

316:572.5                                               572.5:316                                               316.6

316.613                                                  316.62

1. ANTROPOLOGIE SOCIALĂ

2. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

3. COMPORTAMENT SOCIAL

II 90390 ; 316/T68

 

54. VOGRINC, JOĽE. A tévénéző / Joľe Vogrinc ; fordította Potoczki Klára. -   Budapest : Pont Kiadó, 2001

160 p. - (Fordulópont könyvek).

ISBN 963-9312-16-9

316.774:654.19                                                     654.16:316.774

316.658                                                                 082.1 Fordulópont könyvek

1. COMUNICARE                                              2. TELEVIZIUNE

3. MASS-MEDIA

316/V81

 

 

 

32  Politică

 

55. ALEXE, VLADIMIR. De la Stalin la Saddam : secrete biografice / Vladimir Alexe. -   [Bucureşti] : Orizonturi, [2005]. -  : Sirius

312 p. : il.

Cuvânt înainte p. 7-8

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 973-736-012-5

32(100)"19"                                                          929:32(100)"19"

1. PERSONALITĂŢI(politică)                          2. POLITICĂ(personalităţi)

II 90555 ; 32/A40

 

56. ARENDT, HANNAH. Făgăduinţa politicii / Hannah Arendt ; Ediţie şi introducere de Jerome Kohn ; Traducere din engleză de Mihaela Bidilică-Vasilache ; Control ştiinţific Ileana Borţun. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

253 p.

Titl. orig. : The Promise of Politics

ISBN 978-973-50-2710-0

321.01

1. FILOZOFIA PUTERII                                    2. GÂNDIRE POLITICĂ

II 90383 ; 32/A74

 

57. KITROMILIDES, PASHALIS M.. Iluminismul neoelen : Ideile politice şi sociale / Pashalis M. Kitromilides ; Traducere din limba greacă Olga Cicanci ; Cuvânt-înainte acad. Tăzvan Theodorescu. -   Bucureşti : Omonia, 2005

490 p. : il.

Note la sf. de capitol

Bibliografie p. 431-447

Appendix bibliografic p.449-453

Indice general p. 455-471

ISBN 973-85377-3-8

321.01                                                                   141.7

1. ILUMINISM                                                    2. FILOZOFIA PUTERII

III 30472 ; 32/K50

 

58. A quest for political integrity / with an introductory essay by Alina Mungiu-Pippidi. -   Iaşi : Polirom, 2005

119 p.

ISBN 973-46-0038-9

32(498)

1. POLITICĂ INTERNĂ(România)

III 30452 ; 32/Q-49

 

59. ROŞCA, NICOLAE. Cronica unor violenţe politice / Nicolae Roşca. - Ediţia a 3-a. -   s.l. : Metafora, 2009

97 p.

ISBN 978-973-8456-47-1

94(498)"19"                                                          323.281(498)"19"

321.64(498)"19"

1. MIŞCAREA LEGIONARĂ(România)

2. DICTATURĂ

III 30511 ; 32/R74

 

60. STAN, APOSTOL. Istorie şi politică în România comunistă / Apostol Stan. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2010

422 p. - (Istoria timpului prezent).

ISBN 978-973-669-958-0

94(498)"19"                                                          321.64(498)

329.15(498)(0:82-94)                                            821.135.1-94

082.1 Istoria timpului prezent

1. COMUNISM(România)                 2. PARTIDE COMUNISTE

3. POLITICĂ INTERNĂ(România)

 

 

61. TOBOŞARU, NICOLAE. Parteneriatul strategic dintre România şi SUA : Istorie şi semnificaţii geopolitice / Nicolae Toboşaru. -   Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2010

528 p.

Bibliografie p. 445-451. - Anexe p. 475-528

ISBN 978-973-595-112-2

327(498:73)

1. GEOPOLITICĂ

III 30480 ; 327/T67

33  Economie. Ştiinţe economice

 

62. MARX, KARL. Capitalul / Karl Marx ; rezumat cu aprobarea autorului de Gabriel Deville ; în româneşte de Mihail I. Negreanu. -   s.l. : Forum, s.a.

256 p.

330.342.14

1. ECONOMIE CAPITALISTĂ

33/M44

 

63. YUNUS, MUHAMMAD. Dezvoltarea afacerilor sociale : Noua formă a capitalismului, menită să răspundă celor mai presante nevoi ale umanităţii / Muhammad Yunus în colaborare cu Karl Weber ; Traducere din limba engleză de Bogdan Diaconu, Mihaela Moga şi Ruxandra Apetrei. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2010

192 p. - (Responsabilitate socială în afaceri).

Index p. 185-189

ISBN 978-606-588-043-6

304.9                                                      330.16

334.72:364.05                                        364.05:334.72

364.467                                                  082.1 Responsabilitate socială în afaceri

1. AFACERI SOCIALE

2. POLITICĂ SOCIALĂ

3. DEZVOLTARE SOCIALĂ

4. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

5. ÎMBUNĂTĂŢIRI SOCIO-ECONOMICE

III 30503 ; 33/Y93

331  Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii

 

64. SCHRENK, JAKOB. Arta exploatării de sine sau minunata lume nouă a muncii / Jakob Schrenk ; Traducere de Dana Gheorghe. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

245 p. - (Spaţii publice).

ISBN 978-973-50-2480-2

331.101.1                                                              082.1 Spaţii publice

1. ORGANIZAREA MUNCII                                         2. PSIHOLOGIA MUNCII

II 90331 ; 331/S35

339  Comerţ. Economie mondială

 

65. CHIRVASE, RADU MIRCEA. Cum poţi avea un marketing profitabil / Radu Mircea Chirvase. -   Târgu Mureş : Nico, [2010]

70 p.

ISBN 978-606-546-103-1

339.138                                                                                 658.8

1. MARKETING(strategii)                                2. PUBLICITATE

II 90494 ; 339/C45

34   Drept

 

66. Accesul la informaţiile de interes public în România : culegere selectivă de cazuri. -   Bucureşti : APADOR-CH., 2004

vol.

vol. 1 - 284 p. - ISBN 973-7750-16-0

vol. 2 - 339 p. - ISBN 973-7750-20-9. - ISBN 978-973-7750-20-4

342.7:659.2(498)                                                   659.2:342.7(498)

343.41(498)(094.9)

1. INSTITUŢII PUBLICE

2. SERVICII DE INFORMARE(România)

III 30461(1-2) ; 34/A15

 

67. BOLDIŞ, IOANA. Drepturile Copilului : Perspective teoretice şi aplicative / Ioana Boldiş. -   Cluj-Napoca : Argonaut, 2010

314 p.

Bibliografie p. 233-310

ISBN 978-973-109-225-6

342.7-053.2                                                           342.7-053.6

1. DREPTURI CETĂŢENEŞTI

2. DREPTURILE COPILULUI

II 90584 ; 34/B66

 

68. Ce pot face dacă sunt discriminat?. -   Bucureşti : APADOR-CH., 2009

40 p.

Anexa - Ordonanţa de guvern nr. 137/2000 privind prevederea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare p. 31-40

342.72/.73                                                             316.647.82

1. DISCRIMINARE                                            2. DREPTURILE OMULUI

II 90406 ; 34/C34

 

69. DRAGOMIR, DIANA-ELENA. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, după 1 iunie 2010 : Ghid legislativ / avocat Diana-Elena Dragomir. -   Bucureşti : Nemira, 2010

271 p.

ISBN 978-606-579-085-8

341.645                                                                 342.7

1. INSTANŢE JUDICIARE INTERNAŢIONALE

II 90589 ; 34/D77

 

70. Manualul Drepturilor Omului. -   Bucureşri : APADOR-CH., 2008

92 p.

Anexe p. 56-90

Anexa 1 Convenţia europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (extras)

Anexa 2 Constituţia României (extras)

Anexa 3 Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

ISBN 978-973-0-05673-0

342.7

II 90407 ; 34/M30

 

71. Monitorizarea respectării drepturilor omului în instituţii private de libertate : Ghidul monitorului. -   Bucureşti : APADOR-CH., 2008

208 P.

Anexe p. 38-208

343.82(498)                                           342.7                                      343.255

1. SISTEM PENITENCIAR(România)

II 90411 ; 34/M88

72. Sistemul penitenciar în România 1995-2004 = The Penitentiary System in Romania 1995-2004. - ediţie bilingvă. -   Bucureşti : APADOR-CH., 2005

207 p.

ISBN 973-7750-09-8

343.8(498)"1995/2004"

1. SISTEM PENITENCIAR(România)

III 30457 ; 34/S61

 

73. Transparenţa decizională în ce priveşte respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi : sinteza situaţiei actuale. -   Bucureşti : APADOR-CH., 2009

132 P.

Anexa 1 Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap p. 49-111

Anexa 2 Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap p. 113-132

342.726-056                                                                          340.134

1. LEGEA 448/2006

2. LEGI

3. PERSOANE CU HANDICAP

4. DREPTURILE OMULUI

5. DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

6. PERSOANE CU DIZABILITĂŢI

II 90410 ; 34/T81

 

74. Un mecanism pentru prevenirea torturii şi tratamentelor inumane şi degradante. -   Bucureşti : APADOR-CH., 2008

26 p.

A apărut sub egida Centrului de Resurse Juridice

343.255

1. DREPTURILE OMULUI                                2. DREPT PENAL

3. TRATAMENTE INUMANE                                        4. PEDEAPSĂ(drept)

II 90413 ; 34/U46

 

 

 

35.0/354  Administraţie publică

 

75. Autoritatea teritorială de ordine publică în România : De ce şi cum?. -   Bucureşti : APADOR-CH., 2007

58 p.

ISBN 978-973-7750-30-3

351.74(498)

1. POLIŢIA ROMÂNĂ

II 90409 ; 35/A93

 

76. Publicarea monitoarelor oficiale judeţene. -   Bucureşti : APADOR-CH., 2008

49 p.

Anexe p. 38-49

35.077.6(498)

II 90412 ; 35/P98

 

77. Rolul prefectului în asigurarea transparenţei decizionale. -   Bucureşti : APADOR-CH., 2009

90 p.

353.2                                                      35.075.31                                               342.98

1. DREPT ADMINISTRATIV

II 90408 ; 35/R68

 

78. Transparenţa decizională în administraţia publică în România anului 2007 : - context, constatări şi perspective -. -   Bucureşti : APADOR-CH., 2007

69 p.

Anexe p. 54-69

ISBN 978-973-7750-39-6

65.012.123:352(498)"2007"

352:65.012.123(498)"2007"

1. LEGISLAŢIE ADMINISTRATIVĂ

2. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

III 30450 ; 35/T81

 

 

 

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

79. BEJENARU, PETRU. Educaţie şi identitate / Petru Bejenaru. -   Suceava : Editura Universităţii, 2010

342 p. : il.

Indice de nume p. 313-327

Bibliografie selectivă p. 305-306

ISBN 978-973-666-339-0

37(498.6)                                                               929:371.124(498.6)

371.124:929(498.6)

1. BIOGRAFII COLECTIVE(dascăli)

II 90544 ; 37/B41

 

80. DANILOV, LENA. Jocuri cu degeţelele : 2-4 ani / [Autor Lena Danilov] ; [Traducere de Iulian Filip; partea III împreună cu Constantin Dragomir]. -   Bucureşti : Litera, 2010

96 p. : il. color - (Copilul deştept).

Ghid de folosire a cărţii p. 4-5

ISBN 978-973-675-811-9

371.382:373.22                                                     373.22:371.382

082.1 Copilul deştept

1. EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ

37/D17

 

81. GÁLOS ILDIKÓ, SZILÁGYINÉ. Az olvasóvá nevelés megalapozása óvodás kortól kisiskolás korig : Modszertani kézikönyv CD-melléklettel / Szilágyiné Gálos Ildikó. -   Budapest : Szeretve Tanulni Oktatási Egyesület, 2008

267 p. : il. parţial color, tab.

Anexe p. 165-256

Bibliografie p. 257-267

ISBN 978-963-06-5616-0

372.3.013(439)                                                      37.03:372(439)

372:37.03(439)                                                      028:372(439)

372:028(439)

1. PEDAGOGIE PREŞCOLARĂ

III 30497 ; 37/G16

 

 

82. JÁSZÓ ANNA, ADAMIKNÉ. Az anyanyelvi nevelés módszerei : 1-4. osztály / Írták : Adamikné Jászó Anna, Kálmánné Bors Irén, Kernya Róza,... ; Szerkesztette : Kernya Róza. - 4. kiadás. -   Budapest : Trezor Kiadó, 2008

383 p. : tab., sch.

Bibliografie p. 379-381

ISBN 978-963-8144-28-7

371.3(075.8)                                                                         372.461(075.8)

1. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR(metodică)

IV 6871 ; 37/A64

 

83. NAGY LAJOS. Múló évek sodrásában / Dr. Nagy Lajos. -   Sepsiszentgyörgy : Charta, 2010

452 p. : il. parţial color

Note p. 443-444

Carte cu dedicaţie

ISBN 978-973-8326-60-6

378.6(498 Târgu-Mureş)"195"                                          929:61(498 Târgu-Mureş)

1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE TÂRGU-MUREŞ

2. ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR(România)

3. BIOGRAFII COLECTIVE(medici)

III 30501d ; 37/N17

 

84. Pregătirea preşcolarului : curs complet : 5-7 ani / [Texte de S. E. Gavrina, N. L. Kuteavina, I. G. Toporkova...] ; [Traducere de Constantin Dragomir]. -   Bucureşti : Litera, 2010

224 p. : il. color - (Copilul deştept).

ISBN 978-973-675-814-0

371.3:373.29                                                                         373.29:371.3

082.1 Copilul deştept

1. EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ

37/P90

 

85. RODARI, GIANNI. Gramatica fanteziei : Introducere în arta de a născoci poveşti / Gianni Rodari ; Traducere din italiană de George Anca. -   Bucureşti : Humanitas, 2009

198 p.

 

Titl. orig. : Grammatica della fantasia. Introduzione all'arte di inventare storie.

ISBN 978-973-50-2428-4

37.036                                                                   159.954.4

1. EDUCAŢIE LITERAR - ARTISTICĂ

2. IMAGINAŢIE CREATOARE

II 90389 ; 37/R64

 

86. VIZENTAL, ADRIANA. Metodica predării limbii engleze = Strategies of Teaching and Testing English as a Foreign Language / Adriana Vizental. - Ediţia a 3-a revăzută şi adăugită. -   [Iaşi] : Polirom, 2008

344 p. : fig., tab. - (Collegium ; Metodică).

Bibliografie p. 333-340

ISBN 978-973-46-0954-3

371.3:811.111                                                       811.111:371.3

082.1 Collegium

1. METODE DE PREDARE                               2. PEDAGOGIE PRACTICĂ

III 30498 ; 37/V72

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

87. IRIGARAY, LUCE. Între Orient şi Occident : De la singularitate la comunitate / Luce Irigaray ; Traducere de Evagrina Dîrţu. -   Iaşi : Institutul European, 2010

106 p. - (Eseuri de ieri şi de azi).

ISBN 978-973-611-690-2

392.6                                                                     176

159.922.1                                                              082.1 Eseuri de ieri şi de azi

1. ANTROPOLOGIE FILOZOFICĂ

II 90417 ; 39/I-80

 

88. MALAM, JOHN. Marea carte despre monştri, spiriduşi, dragoni şi uriaşi / John Malan ; [Traducere din lima engleză Justina Bandol]. -   Bucureşti : Litera, 2010

120 p. : il. color

Cartea este recomandată copiilor începând cu vârsta de 6 ani

Glosar p. 116-118

Indice p. 119-120

Titl. orig. The Great Big Book of Monsters, Goblins, Dragons and Giants

ISBN 978-973-675-788-4

398.4(100)                                                                            398.2(100)

291.13(100)

1. MITOLOGIE COMPARATĂ

2. LEGENDE MITOLOGICE

39/M17

 

89. TORPAN, IOAN. Mureş, Mureş, apa ta... : Folclor din judeţul Mureş / Ioan Torpan, Mihai Covrig. -   Târgu Mureş : Nico, 2010

248 p.

ISBN 978-606-546-104-8

398

1. ETNOGRAFIE(jud.Mureş)

2. OBICEIURI POPULARE(Mureş)

II 90495 ; 39/T77

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

50 Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

 

90. KISS BITAY ÉVA. Fantasztikus földgolyó : Ismeretterjesztő írások gyerekeknek, kamaszoknak / Kiss Bitay Éva ; Illusztrálta Ferencz Erzsébet. -   [Kolozsvár] : Koinónia, 2010

182 p. : il. color

Bibliografie p. 181

ISBN 978-973-165-032-6

504:087.5                                                                              087.5:504

1. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR(plante şi animale)

2. ŞTIINŢELE NATURII

50/K49

 

 

 

51  Matematică

 

91. Algebră. Geometrie : Auxiliar la manualele alternative. Clasa a VIII-a / Artur Bălăucă, Ioan Ţicalo, magda Guriţă.... - Ediţia a 4-a. -   Iaşi : Taida, 2003

214 p.

ISBN 973-7980-13-1

51(075.33)

51/A41

 

92. NEACŞU, IACOB. Matematică elementară clasele V-VIII / prof. Neacşa Iacob. -   Brăila : Edmunt, 2009

287 p.

ISBN 978-973-7976-79-6

51(075.33)

1. MATEMATICĂ(culegere de probleme)

51/N30

 

93. SĂVULESCU, I.. Matematica pentru examenul de capacitate / I. Săvulescu. -   [Bucureşti] : [ART], [2003]

287 p.

ISBN 973-85798-8-0

51(076)

1. MATEMATICĂ(culegere de probleme)

51/S30

53  Fizică

 

94. WIRTH LAJOS. Teréziánumi vizsgatételek mechanikából / Wirth Lajos. -   Jászberény : s.n., 2010

32 p.

Carte publicată de Vidéki Munkaerő-Fejlesztési Alapítvány

Note şi bibliografie p. 31-32

Text bilingv maghiar-german

ISBN 978-963-06-8867-3

531/534"17"(076)

1. MECANICĂ                                                    2. PROBLEME(fizică)

II 90398 ; 53/W76

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

95. DOROBANŢU, ELENA. Nursing : 1150 de teste / Elena Dorobanţu, Valeria Ghidu, Maria Zamfir. -   Bucureşti : Viaţa Medicală Românească, 2008

168 p.

Bibliografie p. 166

ISBN 978-973-160-018-5

616-083                                                                 614.253.3(075.76)(079.1)

1. ASISTENŢĂ MEDICALĂ

2. IGIENA BOLNAVULUI

II 90464 ; 61/D70

 

96. Ghid de intoxicaţii acute la copil / editor Constantin Iordache. -   Iaşi : Institutul European, 2010

157 p.

ISBN 978-973-611-694-0

615.099:616-053.2

1. TOXICOLOGIE

I 19346 ; 61/G49

 

97. Ghid de nursing / Coordonator lucrare Lucreţia Titircă. - [Ediţia a 7-a]. -   Bucureşti : Viaţa Medicală Românească, [2008]

vol.

ISBN 978-973-160-010-9

Vol. 1: Ghid de nursing cu tehnici de evaluare şi îngrijiri corepunzătoare nevoilor fundamentale. - 415 p. - ISBN 978-973-160-009-3

Vol. 2: Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali. - 256 p. - ISBN 978-973-160-015-4

616-082(036)                                                        614.253.5

1. ASISTENŢĂ MEDICALĂ

2. ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI

III 30489(1-2) ; 61/G49

 

 

98. Îngrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali : Manual pentru colegiile şi şcolile postliceale sanitare / Elena Dorobanţu, Gheorghinica Gal, Monica Seuchea... ; Sub redacţia Lucreţia Titircă. -   Bucureşti : Viaţa Medicală Românească, [2008]

464 p.

ISBN 978-973-160-016-1

616-083(075)                                                        614.253.5

1. ASISTENŢĂ MEDICALĂ

2. ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI

III 30490 ; 61/I-53

 

99. MENCINICOPSCHI, GHEORGHE. Şi noi ce mai mâncăm? / prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi. -   Bucureşti : Coreus Publishing, 2010

2 vol.

ISBN 978-606-92342-5-9

vol. 1 - 272 p. il. - ISBN 978-606-92342-6-6

vol. 2 : Şi noi ce mai mâncăm...ca să slăbim? - 272 p. il.

ISBN 978-606-92342-6-6

613.2

1. ALIMENTAŢIE DIETETICĂ                                       2. NUTRIŢIE

III 30494(1-2) ; 61/M58

 

100. MINIRTH, FRANK B.. A boldogság választható : A depresszió tünetei, okai és kezelése / Frank B. Minirth, Paul D. Meier, [Robert Hemfelt] ; [Fordította dr. Mirnics Zsuzsanna]. -   Budapest : Harmat, 2010

250 p.

Anexe p. 201-224

Glosar p. 225-244

Note p. 245-250

ISBN 978-963-288-051-8

616.895.4

1. DEPRESIA

2. PSIHOPATOLOGIE

3. TULBURĂRI EMOŢIONALE ŞI DE COMPORTAMENT

II 90563 ; 61/M75

 

101. MONTIGNAC, MICHEL. Mănânc sănătos şi rămân tânăr / Michel Montignac ; [Traducere din limba franceză Marie-Jeanne Vasiloiu]. -   Bucureşti : Litera, 2010

192 p. : tab. - (Felicia).

Anexe p. 171-190

ISBN 978-973-675-739-6

612.39-053.88                                                                       613.2-053.88

082.1 Felicia

1. ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ                                  2. NUTRIŢIE

II 90429 ; 61/M88

 

102. Sobotta : Atlas of Human Anatomy: Head, Neck, Upper Limb, Thorax, Abdomen, Pelvis, Lower Limb / Edited by R. Putz and R. Pabst ; In collaboration with Renate Putz. - 14th edition. -   München : Urban & Fischer, [2009]

818 p. : 1431 pl. color, 1984 fig.

Ediţie într-un singur volum

Conţine şi terminologie în limba latină

Conţine o broşură cu 76 p.

ISBN 978-0-7020-3483-1

611.01(084)

1. ANATOMIA OMULUI

V 1996

 

103. Tratat de intoxicaţii acute : Intoxicaţii acute la copil / editor Constantin Iordache. -   Iaşi : Institutul European, 2010

701 p. - (Academica ; 100 ; Medicină).

ISBN 978-973-611-682-7

615.099:616-053.2                                                082.1 Academica

1. TOXICOLOGIE

629  Tehnica mijloacelor d transport

 

104. BARTOS ZOLTÁN. I.P.E.I.L./I.F.I.L./C.I.L. Reghin : Secţia Construcţii Aeronautice: 1950-1960 / Bartos Zoltán, Bitto Ştefan, Magyary Levente. -   Cluj-Napoca : Risoprint, 2010

190 p. ; [4] pl. : il., fig., tab.

ISBN 978-973-53-0423-2

629.7

1. CONSTRUCŢII DE MAŞINI(avioane)

2. REGHIN(industrie)                                                         3. PLANOARE

IV 6873 ; 629.7/B35

63 Agricultură. Silvicultură

 

105. RALEX, C.. Ghid pentru dresajul câinelui dumneavoastră / C. Ralex, D. Ricardo. -   Bucureşti : Naţional, 1997

35 p.

ISBN 973-97768-4-1

636.7.088

1. DRESAJ CANIN

2. ZOOLOGIE(câini)

636/R22

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

106. Costumaţii de bal mascat / traducător Bökös Emese. -   Oradea : Editura Casa, 2010

32 p. : il. - (Idei Creative ; 35).

Titl. orig. : Lee Special Handarbeiten, Fasching für Kinder

ISBN 978-606-92214-9-5

646.2                                                      646.47

687.16:687.13                                        687.13:687.16

082.1 Idei Creative

1. CROITORIE CASNICĂ

2. ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU COPII

643/649/C77

 

 

 

 

 

 

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

71 Sistematizare. Urbanism

 

107. FEKETE ALBERT. Az erdélyi kertművészet : Maros menti kastélykertek / Fekete Albert. -   Kolozsvár : Művelődés, 2007

175 p. : il., h.

Bibliografie p. 166-168

Note p. 169-174

ISBN 978-973-7993-23-6

712.3/.7(498.4)                      728.82(498.4)                                        908(498.4)

1. GRĂDINI                          2. CASTELE(arhitectură)                   3. PARCURI

III 30487 ; 71/F33

72  Arhitectură

 

108. Arhitectura : evoluţie, stiluri, personalităţi / [Text: Daniel Borden, Jerzy Elżanowski, Cornelia Lawrenz...] ; [Traducere din limba engleză Narcisa Gutium]. -   Bucureşti : Litera, 2010

3 vol. - (Raftul de cultură generală ; 10-12).

ISBN 978-973-675-799-0

Vol. 1 : De la preistorie la Renaşterea timpurie - 180 p. il. color. - ISBN 978-973-675-605-4

Vol. 2 : De la Renaştere la secolul XIX - 181-360 p. il. color. - ISBN 978-973-675-606-1

Vol. 3 : Secolul XX - 360-504 p. il. color. - Indice p. 500-501. - ISBN 978-973-675-800-3

72(100)(084)                                                         082.1 Raftul de cultură generală

1. ISTORIA ARHITECTURII                            2. STILURI ARHITECTURALE

III 30464(v.1-3) ; 72/A77

 

109. SÁROS ANDRÁS. Jászberény műemlékei / Sáros András. -   Jászberényi : Keresztény értelmiségiek szövetsége, 2006

141 p. : il. - (Kész Könyvek ; 3).

ISBN 963-2294793

723.54(439)                                                                          082.1 Kész Könyvek

1. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(biserici)

2. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(fresce)

III 30482 ; 72/S24

73/76  Arte plastice

 

110. Arta / [Text: Elke Linda Buchholz, Gerhard Bühler, Karoline Hille...] ; [Traducere din limba engleză Alexandru Macovei]. -   Bucureşti : Litera, 2010

3 vol. - (Raftul de cultură generală ; 1-3).

ISBN 978-973-675-755-6

Vol. 1 : Din preistorie la Renaşterea timpurie - 144 p. il. color. - ISBN 978-973-675-752-5

Vol. 2 : De la apogeul Renaşterii până în secolul XVIII - 145-324 p. il. color. - ISBN 978-973-675-753-2

Vol. 3 : Din secolul XIX până azi - 325-504 p. il. color.

ISBN 978-973-675-754-9

73/76(100)(084)                                    082.1 Raftul de cultură generală

1. ARTĂ UNIVERSALĂ

2. ISTORIA ARTELOR PLASTICE

III 30467(v.1-3) ; 73/76/A84

 

111. FEGHELM, STEPHANIE. Ghirlande vesele din hârtie / Stephanie Feghelm, Petra Giraud, Kerstin van der Linde ; traducător Bökös Emese. -   Oradea : Editura Casa, 2010

32 p. : il. - (Idei Creative ; 37).

Titl. orig. : Faltschnitte für Frühjahr & Ostern

ISBN 978-606-92349-5-2

745.54-053.2                                                         082.1 Idei Creative

1. ORIGAMI                                                        2. ARTE DECORATIVE

745/F31

 

112. MISI ÉVA. Jászsági szűcsminták textíliákon / Misi Éva, Szabó Pál Antalné ; Nyomda alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta : Dr. H.Bathó Edit ; A rajzokat készítette : Szabó Pál Antal ; Fotók : Faragó László. -   Jászberény : s.n., 1998

58 p., [32] pl. detaşabile : il., fig. - (A Jászság népművészete ; 1).

Carte publicată de Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány

Bibliografie p. 13-14

ISBN 963-7113-11-8

082.1 A Jászság népművészete                        746.3.031.4(439 Jászság)

391(=511.141)(439 Jászság)

1. ARTĂ POPULARĂ MAGHIARĂ              2. ARTĂ DECORATIVĂ

3. ETNOGRAFIE MAGHIARĂ(costume populare)

 

III 30460 ; 73/76/M79

 

113. MURÁDIN JENŐ. A Mátyás-szobor és alkotója Fadrusz János / Murádin Jenő ; A könyvet szerkesztette : Dávid Gyula. -   Kolozsvár : Polis Könyvkiadó, 2008

124 p. : il.

Cronologie p. 110-114

Rezumat în limba română, engleză şi germană

ISBN 978-973-8341-94-4

730(439)"18/19"Fadrusz János                         929 Fadrusz János

725.945(439.21 Kolozsvár)                 725.945(498.4 Cluj-Napoca)

1. MONUMENTE COMEMORATIVE

IV 6870 ; 730/F13M

 

114. OPRIŞ, ILARIE GH.. Teodor Moraru : Album / Ilarie Gh. Opriş, Vasile Mureşan. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

93 p. : il.

ISBN 978-606-546-079-9

75(498)Moraru, Teodor(084.11)

1. PICTURĂ ROMÂNEASCĂ

III 30469 ; 75/M89-O

 

115. TRIPON, GEORGE. Maestrul Feri / George Tripon. -   Reghin : Editura Petru Maior, 2010

106 p. : il. , facs.

ISBN 978-973-87458-8-9

75 Jorga Francisc                                                730 Jorga Francisc

1. ARTIŞTI PLASTICI

2. REGHIN(artişti plastici)

II 90454 ; 73/76/J72T

77  Artă şi tehnică foto

 

116. GASPAR LORAND. Approche de la lumie`re = Közelítés a fényhez = Abordarea luminii / Lorand Gaspar ; Avec un essai de = Az utószót írta = u un eseu de András Visky. -   Cluj - Kolozsvár : Koinónia, 2008

[91] p. : foto. parţial color

Note biografice p. 89-91

Texte în limba franceză, maghiară şi română

ISBN 978-973-7905-91-7

77.04(498.4 Tg Mureş)Gaspar Lorand

77.04(44) Gaspar, Lorand(084)

1. ARTIŞTI FOTOGRAFI

IV 6874 ; 77/G23

78 Muzică

 

117. CSEH TAMÁS. Cseh Tamás : Bérczes László beszélgetőkönyve. -   Budapest : Új Palatinus Könyvesház, 2007

336 p. : il. parţial color

Index p. 311-333

Biografie p. 309

ISBN 978-963-9651-87-6

929 Cseh Tamás(047.53)                                    78(439)Cseh Tamás(047.53)

1. BIOGRAFIE(Cseh Tamás)                            2. MUZICIENI(Ungaria)

III 30485 ; 78(100)/C92

 

118. SEBASTIAN ALCALAY, GINA. Rapsodie în alb şi negru cu Leonard Bernstein : Roman memorialistic / Gina Sebastian Alcalay. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2010

315 p. : il. - (Biblioteca Ideea Europeană).

ISBN 978-973-1925-39-4

929 Berstein, Leonard

78.071.2(73)Berstein, Leonard

082.1 Biblioteca Ideea Europeană

1. BIOGRAFIE(Berstein, Leonard)

I 19340 ; 78.071.2/B49S

 

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

119. BANU, GEORGES. A felügyelt színpad / Georges Banu ; [Fordította Koros Kekete Sándor]. -   Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2007

184 p.

ISBN 978-973-7605-67-2

792.01(0:82-4)                                                      82-2.09

1. CRITICĂ TEATRALĂ

II 90570 ; 792/B27

 

120. KIRÁLY HAJNAL. Könyv és film között : A hűsegelven innen és túl / Király Hajnal. -   Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2010

181 p.

Bibliografie p. 151-174

Index p. 175-181

ISBN 978-973-165-041-8

791.43

1. ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ

III 30510 ; 791.43/K46

 

121. Kovács Ildikó bábrendező : tanulmányok, interjúk, írások / [Szerkesztette Szebeni Zsuzsa ; A román nyelvű cikkeket fordította Seprődi Kiss Attila ; Fotó, képszerkesztés Szebeni-Szabó Róbert]. -   Kolozsvár [ Cluj Napoca ] : Koinónia, 2008

375 p. : foto., il.

Bibliografie p. 369-373

ISBN 978-973-7605-93-1

792.97.071.2                                                                         688.723

1. TEATRU DE PĂPUŞI

I 19365 ; 792/K78

 

122. ŞERBAN, ANDREI. Életrajz / Andrei Şerban ; Basarab Nicolescu utószavával. -   Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2010

399 p.

Cronologie p. 389-396

ISBN 978-973-165-037-1

7.071.2 Şerban. Andrei                       792.071.2                               792.54.071.2

1. REGIZORI(teatru)

II 90568 ; 792/S47

 

123. ZINDER, DAVID. Test - hang - képzelet : Színészképzési módszer / David Zinder ; [Fordította Hatházi András]. -   Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2009

415 p.

Bibliografie p. 387-391

Index p. 402-415

ISBN 978-973-165-014-2

792.02:371.3                                                         371.3:792.02

792.028.3

1. TEHNICĂ TEATRALĂ

II 90562 ; 792/Z67

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80/81  Lingvistică şi limbi

 

124. MONTÁGH IMRE. Tiszta beszéd / Montágh Imre. -   Budapest : Holnap Kiadó, 2009

196 p.

Bibliografie p. 189-191

ISBN 978-963-346-308-6

808.5=511.141                                                      811.511.141

1. ARTA VORBIRII                                            2. LIMBA MAGHIARĂ(retorică)

III 30486 ; 80/81/M88

 

125. REBOUL, ANNE. Pragmatica discursului : De la interpretarea enunţului la interpretarea discursului / Anne Reboul, Jacques Moeschler ; Traducere de Irinel Antoniu. -   [Iaşi] : Institutul European, 2010

212 p. - (Academica ; 106 ; Ştiinţele limbajului).

Cuvânt înainte p. 11-12

Bibliografie p. 191-197

Indice de autori p. 199-200

ISBN 978-973-611-705-3

808.5                                                                     082.1 Academica

1. RETORICĂ                                                      2. DISCURSURI

3. ORATORIE

III 30500 ; 80/81/R35

 

126. SOREA, DANIELA. Translation Theory and Practice / Daniela Sorea. -   Bucureşti : Coresi, 2008

240 p.

References p. 238-239

ISBN 978-973-608-875-9

81'25(075.8)

1. TEORIA TRADUCERII

2. INTERPRETAREA TEXTELOR

III 30491 ; 80/81/S69

811.135.1  Limba română

 

127. FELECAN, DAIANA. Aspecte ale polifoniei lingvistice : Teorie şi construcţie / Daiana Felecan. -   Bucureşti : Tritonic, 2010

220 p. - (Comunicare/Media).

ISBN 978-606-8139-32-6

81-11

082.1 Comunicare/Media

1. LINGVISTICĂ

2. POLIFONIE LINGVISTICĂ

3. LINGVISTICĂ(şcoli)

II 90581 ; 80/81/F35

 

128. FELECAN, DAIANA. Complementele în limba română actuală : Elemente de sintaxă şi funcţionare discursivă / Daiana Felecan. -   Bucureşti : Tritonic, 2010

192 p. - (Comunicare/Media).

ISBN 978-606-8139-61-6

811.135.1'367                                                                       082.1 Comunicare/Media

1. GRAMATICA LIMBII ROMÂNE

II 90457 ; 811.135.1/F35

 

129. IONESCU, EMIL. Lecţii-sinteză de sintaxa limbii române / Emil Ionescu. - Ediţia a 3-a revizuită. -   Bucureşti : Coresi, [2006]

296 p.

Referinţe p. 296

ISBN 973-608-818-9; ISBN 978-973-608-818-6

811.135.1'367

1. GRAMATICA LIMBII ROMÂNE

811.135.1/I-68

82  Literatură

 

130. Balade din Transilvania / culese de Pavel Rătundeanu-Ferghete. -   Malovăţ : Cuget Românesc, 2008

300 p.

ISBN 978-606-92052-1-1

821.135.1-91-144(498.4)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(folclor)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(balade)

II 90439 ; 82-91/B19

 

131. Cugetări şi maxime pentru viaţă / antologie alcătuită de Mitropolitul Nifon Criveanu ; Ediţie îngrijită, prefaţă şi indice tematic de pr. prof. dr. Al. Stănciulescu-Bârda. -   Malovăţ : Cuget Românesc, 2008

431 p.

Indice tematic p. 406-426

ISBN 978-95348-04-15

82-84-82

1. CUGETĂRI                                                      2. MAXIME

II 90440 ; 82-82/C93

 

132. Opt poveşti populare europene = Eight european folk tales / Traducerea textelor: Elena Dragoş, Diana Tuns, Ligia Margea. -   Arad : Nigredo, 2010

39 p. ; 39 p.

Numerotaţie opusă cu paginaţie inversată

Volumul cuprinde o selecţie a lucrărilor realizate în tabăra de ilustraţie de carte Bata 2008, cu ocazia proiectului internaţional ALIMALITER, în cadrul programului european Cultura 2007-2013

Lucrare apărută sub egida Bibliotecii Judeţene "A.D. Xenopol" Arad

ISBN 978-973-88705-9-8

82-91-34=135.1=111

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)

82-91/O-68

 

133. Volt egyszer egy kis zsidó : Erdélyi jiddis népköltészet / Válogatta és fordította Kányádi Sándor ; Illusztrálata Jánosi Andrea. -   [Kolozsvár] : Koinónia, 2010

137 p. : il. color

ISBN 978-973-165-035-7

821.112.28-91=511.141                                                       398.8(=112.28)

1. LITERATURĂ POPULARĂ(Idiş)

82-91/V87

82.09  Critică literară

 

134. BARTHA KATALIN ÁGNES. Shakespeare Erdélyben : (XIX. századi magyar nyelvű recepció) / Bartha Katalin Ágnes. -   Budapest : Argumentum Kiadó, 2010

422 p.

Bibliografie p. 391-414

ISBN 978-963-446-564-5

82.09 Shakespeare, W.

1. CRITICĂ LITERARĂ(Shakespeare, William)

II 90545 ; 82.09/S52B

 

135. FĂTU-TUTOVEANU, ANDRADA. Un secol intoxicat : Imaginarul opiaceelor în literatura britanică şi franceză a secolului al XIX-lea / Andrada Fătu-Tutoveanu ; Prefaţă de Caius Dobrescu ; Postfaţă de Vasile Voia. -   Iaşi : Institutul European, 2010

346 p. - (Academica ; 99 ; Litere).

Bibliografie generală p. 291-303

Bibliografie analitică p. 305-322

Abstract în limba engleză p. 323-327

Rezumat în limba franceză p. 329-336

ISBN 978-973-611-649-0

82.09                                                                                     082.1 Academica

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

II 90419 ; 82.09/F26

 

136. LAZĂR, ELENA. Capodopere ale literaturii neoelene : Mic dicţionar / Elena Lazăr. -   Bucureşti : Omonia, 2003

378 p. - (Biblioteca de Literatură Neoelenă).

ISBN 973-8319-19-6

821.14'06.09(038)                  082.1 Biblioteca de Literatură Neoelenă

1. LITERATURĂ GREACĂ(critică)

III 30473 ; 82.09/L32

 

137. SZILÁGYI JÚLIA. Lehet-e esszét tanítani? : Esszék / Szilágyi Júlia. -   Kolozsvár : Komp-Press Kiadó, 2007. -  : Korunk

216 p.

ISBN 978-973-9373-86-9

82.09-4                                   82.0-4                                     82-4=511.141

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică literară)

II 90462 ; 82.09/S99

821.11  Literaturi germanice

 

138. Az első karácsonyi ajándékok legendája/ Hambraeus, Axel ; Színpadra átírta Ferenczy Noémi ; Rajzolta Keszeg Ágnes ; [Fordította Daray Erzsébet]. Az első karácsonyi ajándékok legendája/ Ferenczy Noémi ; Jelenet Axel Hambraeus azonos című törtete alapján. - A kötetet gondozta a Textbridge Irodalmi Ügynökség. -   [Kolozsvár] : Koinónia, 2010

47 p. : il. color

ISBN 978-973-165-021-0

821.113.6-93-34=511.141                                                    821.511.141-93-2

1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(poveşti)

2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru pentru copii)

821.11/H19

139. HAMBRAEUS, AXEL. Povestea primelor cadouri de Crăciun / Axel Hambraeus ; Ilustraţii de Ágnes Keszeg ; Traducere de Andreea Demirdian. -   Bucureşti : Cartea copiilor, 2010

35 p. : il.

ISBN 978-973-88905-5-8

821.113.6-93-34=135.1

1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(povestiri)

821.11/H19

 

140. HOLT, ANNE. Aşa ceva nu se întâmplă niciodată : O nouă anchetă a lui Vik şi Stubo / Anne Holt ; Traducere de Liliana Urian. -   [Bucureşti] : Trei, [2010]

443 p.

ISBN 978-973-707-398-3

821.113.5-31=135.1

1. LITERATURĂ NORVEGIANĂ(roman)

II 90519 ; 821.11/H75

 

141. ULLMANN, LIV. Választások / Liv Ullmann ; fordította Dobos Austvik Éva. -   s.l. : Európa Kőnyvkiadó, [1987]

221 p.

ISBN 963-07-4398-1

821.113.5-94=511.141                                          791.44.071.2(485)Ullmann, Liv

792.071.028(481)Ullmann, Liv

1. LITERATURĂ NORVEGIANĂ(memorii)

821.11/U33

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

142. ABRAHAM, DANIEL. A Shadow in Summer : Book One of the Long Price Quartet / Daniel Abraham. -   New York : A Tom Doherty Associates Book, 2006

331 p.

ISBN 0-765-31340-5

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/A13

143. ASIMOV, ISAAC. Pulbere de stele / Isaac Asimov ; Traducere de Andrei Bantaş. -   Bucureşti : Teora, 1994

223 p.

ISBN 973-601-100-3

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman s.f.)

821.111/A86

 

144. BOTTON, ALAIN DE. Despre farmecul lucrurilor plictisitoare / Alain de Botton ; Traducere din engleză de Florina Pîrjol. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

103 p. - (Cartea de pe noptieră).

ISBN 978-973-50-2617-2

821.111-32=135.1                                 082.1 Cartea de pe noptieră

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(eseuri)

I 19345 ; 821.111/B73

 

145. BUTLER, SAMUEL. Meslohes / Samuel Butler ; [Fordította Saszet Ágnes]. -   Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2006

271 p.

ISBN 973-7605-45-4; ISBN 978-973-7605-45-0

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 90571 ; 821.111/B97

 

146. CATHCART, THOMAS. Aristotel şi furnicarul merg la Washington... : mic antitratat de abureală politică / Thomas Cathcart & Daniel Klein ; traducere din limba engleză de Adriana Bădescu. -   Bucureşti : Nemira, 2009

183 p. : il.

ISBN 978-606-92092-5-7

821.111-5=135.1                                                   821.111-7=135.1

808:32.019.51                                                       32.019.51:808

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(scrieri unoristice)

II 90588 ; 821.111/C29

 

 

 

147. CRONIN, ARCHIBALD JOSEPH. Cheile împărăţiei / A. J. Cronin ; Traducere Monica Cruceru. -   [Bucureşti] : Orizonturi, [2005]. -  : Luceafărul

376 p. - (Integrala Cronin ; 8).

ISBN 973-736-009-5

821.111-31=135.1                                                 082.1 Integrala Cronin

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 90553 ; 821.111/C90

 

148. DAVIS, HEATHER. Nu plânge sub clar de lună / Heather Davis ; Traducere din limba engleză şi note de Carmen Botoşaru. -   Bucureşti : Leda, 2010

303 p. - (Fantasy).

ISBN 978-973-102-274-1

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Fantasy

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic)

II 90490 ; 821.111/D24

 

149. DELINSKY, BARBARA. Din nou acasă / Barbara Delinsky ; Traducere Doru Mărculescu. -   [Bucureşti] : Orizonturi, [2006]

544 p. - (Bestselleruri internaţionale).

Titl. orig.: Looking for Peyton Place

ISBN 973-736-030-3; ISBN 978-973-736-030-4

821.111(73)-31=135.1                                              082.1 Bestselleruri internaţionale

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 90557 ; 821.111/D28

 

150. DELINSKY, BARBARA. Enigma văduvei / Barbara Delinsky ; Traducere Dana Oncică. -   [Bucureşti] : Orizonturi, [2004]. -  : Sirius

336 p. - (Bestselleruri internaţionale).

ISBN 973-9342-86-8

821.111(73)-31=135.1                                             082.1 Bestselleruri internaţionale

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 90556 ; 821.111/D28

 

 

 

151. DICKENS, CHARLES. Szép remények / Charles Dickens ; Fordította Bartos Tibor. - 3. kiadás. -   Budapest : Magvető, 2008

496 p. - (Magvető remekírók ; Fehér holló könyvek).

ISBN 978-963-14-2406-5

821.111-31=511.141                                                            082.1 Magvető remekírók

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 90459 ; 821.111/D39

 

152. FORBES, COLIN. Örvény / Colin Forbes ; fordította Kiss Tamás, Tomán Gabriella. -   s.l. : Delej, 1998

382 p.

ISBN 963-9121-01-X

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/F79

 

153. FRIEDMAN, DAVID. D.. Harald / David D. Friedman. -   New York : Baen, 2006

298 p.

ISBN 1-4165-2056-2; ISBN 978-4165-2056-6

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/F90

 

154. GIFFIN, EMILY. Ceva de împrumut / Emily Giffin. -   Bucureşti : Litera, 2010

464 p. - (Lady).

ISBN 978-973-675-826-3

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Lady

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 90428 ; 821.111/G56

 

155. GILBERT, ELIZABETH. Mănâncă, roagă-te, iubeşte / Elizabeth Gilbert ; Traducere din engleză de Alexandra Ghiţă. -   Bucureşti : Humanitas, 2008

360 p. - (Memorii. Jurnale).

ISBN 978-973-50-2062-0

821.111(73)-992=135.1                                                        082.1 Memorii. Jurnale

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(jurnal de călătorie)

II 90531 ; 821.111/G57

 

156. GILBERT, ELIZABETH. Pelerinii / Elizabeth Gilbert ; Traducere din engleză de Vlad Palcu. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

219 p.

ISBN 978-973-50-2691-2

821.111(73)-32=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

II 90530 ; 821.111/G57

 

157. GRUBB, JEFF. Ultimul gardian / Jeff Grubb ; Traducere de Hortenzia Pop. -   Bucureşti : Amaltea, 2005

256 p. - (Excalibur).

Titl. orig. : The Last Guardian

ISBN 973-7780-27-2; ISBN 978-973-7780-27-0

821.111-31=135.1                                                 082.1 Excalibur

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman s.f.)

821.111/G90

 

158. HERBERT, BRIAN. A Dűne. Az Atreides-ház : Előjáték a Dűnéhez-trilógia / B. Herbert, K.J. Anderson ; Fordította : Mohácsi Enikő, [Devecseri Gábor]. -   s.l. : Szukits Könyvkiadó, 2006

410 p. : sch. - (Szukits Könyvek).

Titl. orig. : Dune: House Atreides

ISBN 963-9278-53-X

821.111(73)-31=511.141                                                      082.1 Szukits Könyvek

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 30488 ; 821.111/H50

 

159. HUTSON, SHAUN. Árnyak / Shaun Hutson ; fordította Tandori Dezsö. -   [Budapest] : Rege Kft., [1990]

387 p.

ISBN 963-7865-11-X

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/H97

160. KENNEDY, DOUGLAS. Nu pleca... / Douglas Kennedy ; Traducere din limba engleză şi note de Monica Şerban. -   [Bucureşti] : Trei, [2010]

611 p.

ISBN 978-973-707-366-2

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 90517 ; 821.111/K34

 

161. KING, STEPHEN. La asfinţit : Povestiri / Stephen King ; Traducere din limba engleză Mircea Pricăjan. -   Bucureşti : Nemira, [2010]

393 p.

Note p. 385-391

Titl. orig. : Just After Sunset. Stories

ISBN 978-606-8134-63-5

821.111(73)-34=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

III 30492 ; 821.111/K44

 

162. KRENTZ, JAYNE ANN. Casa oglinzilor / Jayne Ann Krentz ; Traducere Mihaela Săndulescu. -   [Bucureşti] : Orizonturi, s.a.. -  : Luceafărul

352 p. - (Bestselleruri internaţionale).

Jayne Ann Krentz este pseudonimul scriitoarei Amanda Quick

Titl. orig.: Smoke in Mirrors

ISBN 973-9342-73-6

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Bestselleruri internaţionale

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 90549 ; 821.111/K82

 

163. LESCROART, JOHN. Jurământul / John Lescroart ; Traducere din limba engleză Bogdan Marchidanu. -   Bucureşti : RAO, 2010

505 p.

ISBN 978-973-54-0213-6

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 19352 ; 821.111/L52

164. MEYER, STEPHENIE. Breaking dawn : Hajnalhasadás / Stephenie Meyer ; Fordította Bosnyák Viktória. - 1. kiadás. -   Szeged : Könyvmolyképző Kiadó, 2010

776 p. - (Vörös pöttyös könyvek).

ISBN 978-963-245-276-0

821.111(73)-31=511.141                                                082.1 Vörös pöttyös könyvek

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 90561 ; 821.111/M63

 

165. NIVEN, LARRY. Burning Tower / Larry Niven & Jerry Pournelle. -   New York : Pocket Books, 2005

430 p.

ISBN 0-7434-1691-0

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/N82

 

166. NOVIK, NAOMI. Dragonul maiestăţii sale / Naomi Novik ; Traducere din limba engleză Laura Bocancios. -   Bucureşti : Nemira, [2010]

396 p. - (Nemira junior ; Temeraire : Cartea 1).

ISBN 978-606-8134-47-5

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii)

821.111/N91

 

167. O'FLANAGAN, SHEILA. Dragoste la prima vedere / Sheila O'Flanagan ; Traducere Octav Ciucă. -   [Bucureşti] : Orizonturi, [2004]. -  : Luceafărul

480 p. - (Bestselleruri internaţionale).

ISBN 973-9342-88-4

821.111(417)-31=135.1                                        082.1 Bestselleruri internaţionale

1. LITERATURĂ IRLANDEZĂ(roman)

II 90552 ; 821.111/O-30

 

168. PRATCHETT, TERRY. Zei mărunţi / Terry Pratchett ; Traducere din limba engleză de Bogdan Mihăilescu. -   Bucureşti : RAO, 2010

345 p.

Zei mărunţi este cea de-a treisprezecea carte din seria Lumea Disc

ISBN 978-973-54-0210-5

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman s.f.)

I 19351 ; 821.111/P89

 

169. QUICK, AMANDA. Meduza albastră / Amanda Quick ; Traducere Doru Mărculescu. -   [Bucureşti] : Orizonturi, s.a.. -  : Sirius

368 p. - (Romantica).

Titl. orig.: Don't look back

ISBN 973-9342-58-2

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Romantica

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 90554 ; 821.111/Q55

 

170. RICE, PATRICIA. Un vis îndepărtat / Patricia Rice ; Traducere Liviana Tane. -   [Bucureşti] : Orizonturi, [2006]

432 p. - (Romantica).

Titl. orig.: Impossible Dreams

ISBN 973-736-039-7; ISBN 978-973-736-039-7

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Romantica

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 90550 ; 821.111/R51

 

171. SMITH, WILBUR. Magul / Wilbur Smith ; Traducere din limba engleză Cristina Iliescu. -   Bucureşti : RAO, 2003

635 p.

ISBN 973-579-529-2

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/S64

 

172. TUROW, SCOTT. Prejudicii morale / Scott Turow ; Traducere din limba engleză de Raluca Matiş. -   Bucureşti : RAO, 2010

537 p.

ISBN 978-973-54-0218-1

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 19350 ; 821.111/T95

 

173. WEBER, DAVID. The Shadow of Saganami / David Weber. -   New York : Baen, 2004

755 p.

ISBN 0-7434-8852-0

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/W37

 

174. WOODHEAD, PATRICK. Templul din nori / Patrick Woodhead ; Traducere din engleză de Bogdan Perdivară. -   [Bucureşti] : Trei, [2010]

419 p. - (Fiction Connection).

ISBN 978-973-707-388-4

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 90518 ; 821.111/W83

821.112.2  Literatură germană

 

175. MAY, KARL. Winnetou / Karl May ; Fordította : Szinnai Tivadar ; Illusztrálta : Szecskó Tamás. -   Szeged : Könyvmolyképző Kiadó, 2008

2 vol. - (Jonatán Könyvmolyképző).

Vol.1 - 536 p. - ISBN 978-963-9492-39-4

Vol.2 - 541 p. - ISBN 978-963-9492-400

821.112.2-93-31=511.141                                        082.1 Jonatán Könyvmolyképző

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. copii)

821.112.2/M52

 

 

 

 

 

821.131.1  Literatură italiană

 

176. WITCHER, MOONY. Nina şi ochiul secret al Atlantidei / Moony Witcher ; Traducere din limba italiană Ilieş Câmpeanu ; Ilustraţii Ilaria Matteini. -   Bucureşti : RAO, 2006

379 p. : il. - (RAO pentru copii).

Titlul original : Nina e l'Occhio Segreto di Atlantide

Cartea este volumul al patrulea al seriei "Fetiţa Celei de a Şasea Luni"

ISBN 973-103-083-2; ISBN 978-973-103-083-8

082.1 Rao pentru copii                                                       821.131.1-93-31=135.1

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman pt. copii)

821.131.1/W78

821.133.1  Literatură franceză

 

177. CIORAN, EMIL. Caiete II : 1966-1968 / Cioran ; Traducere din franceză de Emanoil Marcu şi Vlad Russo. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

401 p.

Titl. orig. : Cahiers 1957-1972

ISBN 978-973-50-2656-1

821.133.1-94=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(jurnal)

II 90392 ; 821.133.1/C53

 

178. CIORAN, EMIL. Scrisori către cei de-acasă / Emil Cioran ; Stabilirea şi transcrierea textelor de Gabriel Liiceanu şi Theodor Enescu ; Traducere din franceză de Tania Radu ; Ediţie, note şi indici de Dan C. Mihăilescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

376 p.

Note p. 341-361. - Indici p. 362-374

ISBN 978-973-50-2640-0

821.133.1-6=135.1                                                821.135.1-6

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(corespondenţă)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă)

821.133.1/C53

179. ENNERY, ADOLPHE PHILIPPE D'. Două orfeline / Adolphe d'Ennery ; Traducere Horia Gîrbea. -   [Bucureşti] : Orizonturi, [2004]. -  : Luceafărul

256 p. - (Romantica ; 16).

Titl. orig.: Les deux orphelines

ISBN 973-9342-76-0

821.133.1-31=135.1                                                             082.1 Romantica

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 90548 ; 821.133.1/E58

 

180. FOURNIER, JEAN-LOUIS. Unde mergem, tati? / Jean-Louis Fournier ; traducere din limba franceză Ana Antonescu. -   Bucureşti : Nemira, 2010

144 p. - (Prix femina 2008).

ISBN 978-606-579-010-0

821.133.1-31=135.1                                                             082.1 Prix femina 2008

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

I 19366 ; 821.133.1/F84

 

181. FRANCESCHINI, PAUL-JEAN. Caligula : [Un tulburător roman-document despre viaţa odiosului împărat al Romei] / Paul-Jean Franceschini, Pierre Lunel ; Traducere Mărgărita Vavi Petrescu. -   [Bucureşti] : Orizonturi, [2004]. -  : Cartea pentru toţi

304 p. - (Biografii celebre ; 12).

Note de subsol

ISBN 973-9342-85-X

821.133.1-312.6=135.1 Caligula                                         082.1 Biografii celebre

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman biografic)

II 90551 ; 821.133.1/F86

 

182. STENDHAL. Vörös és fekete : Krónika 1830-Ból / Stendhal ; Fordította Illés Endre. -   s.l. : Szövetkezeti Kiskönyvtár, 1959

2 vol.

Titl. orig. : Le Rouge et le Noir

vol. 1 - 272 p. - Titl. orig. : Le Rouge et le Noir

vol. 2 - 336 p. - Titl. orig. : Le Rouge et le Noir

821.133.1-31=511.141

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/S83

 

183. STERIAN-NATHAN, RALUCA. Suflet tatuat / Raluca Sterian-Nathan ; Traducere din franceză de Maria Raluca Hanea ; Prefaţă de Samuel Pisar ; Postfaţă de André Bercoff. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

264 p. - (Memorii. Jurnale).

Titl. orig. : L'Âme tatouée

ISBN 978-973-50-2708-7

821.135.1-94                                                                         821.133.1-94

082.1 Memorii. Jurnale

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

2. LITERATURĂ FRANCEZĂ(memorii)

II 90384 ; 821.133.1/S84

 

184. VERNE, JULES. A tizenöt éves kapitány / Jules Verne ; Fordította Passuth László ; A könyvet Kass János illusztrálta. -   Budapest : Holnap Kiadó, 2007

384 p. : il., h. - (Ifjúsági könyvek).

Titl. orig. : Un capitaine de quinze ans

ISBN 978-963-346-765-7

821.133.1-31=511.141                                                         082.1 Ifjúsági könyvek

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri)

821.133.1/V48

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

185. ÁBALOS, RAFAEL. Grimpow. Drumul nevăzut / Rafael Ábalos ; Traducere din limba spaniolă Ileana Scipione. -   Bucureşti : RAO, 2006

380 p.

ISBN 973-103-005-0; ISBN 978-973-103-005-0

821.134.2-31=135.1

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman)

821.134.2/.3/A11

 

 

186. GARCÍA LORCA, FEDERICO. Hat színjáték / Federico García Lorca; Válogatta Upor László; Fordította András László, Benyhe János, Illyés Gyula.... - Budapest: Európa Könyvkiadó, 2006

344 p.

ISBN 963-07-7973-0

821.134.2-2=511.141

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(teatru)

II 90463 ; 821.134.2/.3/G19

821.135.1  Literatură română

 

187. ANCA, ALEXANDRU. Destin ardelenesc / Alexandru Anca. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

399 p. : il. - (Paraliteraria).

ISBN 978-973-726-523-4

082.1 Paraliteraria                94(498.4)(0:82-94)        821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

2. ISTORIA TRANSILVANIEI(memorii)

II 90499 ; 821.135.1/A50

 

188. ANCA, ALEXANDRU. În umbra măslinilor / Alexandru Anca. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

340 p. : il. - (Paraliteraria).

Anexă p. 329-338

ISBN 978-973-726-490-9

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 90424 ; 821.135.1/A50

 

189. Antologia prozei scurte transilvane actuale / coordonator Ovidiu Pecican. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

2 vol. - (Lakonia). - ISBN 978-973-726-532-6

vol. 1 - 550 p. - ISBN 978-973-726-536-4

vol. 2 - 550 p. - ISBN 978-973-726-537-1

821.135.1-82-32                                                                   082.1 Lakonia

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

II 90506(1-2) ; 821.135.1-82/A62

190. Artur Silvestri : Fapta culturală / Documentar alcătuit de sociolog Teodora Mîndru (135 de mărturii) ; Colecţie iniţiată şi îngrijită de Mariana Brăescu Silvestri. -   [Bucureşti] : Carpathia Press, 2009

352 p. : il. color - (Pro Memoria).

Bio-bibliografie Artur Silvestri p. 338-348

ISBN 978-973-7609-49-6

821.135.1.09 Silvestri, Artur                                              929 Silvestri, Artur

082.1 Pro Memoria

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 90520 ; 821.135.1.09/S55

 

191. AXINTE, EUGEN. Autopsierea Labirintului / Eugen Axinte ; Prefaţă de Mihaela Malea Stroe ; Postfaţă de Aurel Ion Brumaru. -   Bucureşti : Minerva, 2010

70 p.

ISBN 978-973-21-0994-6

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90514 ; 821.135.1/A98

 

192. BART, JEAN. Europolis / Jean Bart ; Prefaţă de Paul Cernat. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2010. -  : Curtea Veche Publishing

288 p. : foto. - (Biblioteca pentru toţi ; 53).

Cronologie p. 7-14

Referinţe critice p. 271-284

ISBN 978-973-669-929-0

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90470 ; 821.135.1/B35

 

193. BĂCIUŢ, NICOLAE. Poemul Phoenix / Nicolae Băciuţ. -   Târgu-Mureş : Nico, 2010

98 p. - (Scriitori "Cetăţeni de onoare ai Sărmaşului").

ISBN 978-606-546-148-2

821.135.1-1                            082.1 Scriitori "Cetăţeni de onoare ai Sărmaşului"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90575 ; 821.135.1/B13

194. BĂCIUŢ, NICOLAE. Vamă pe valoarea adăugată : [Dialoguri literare] / Nicolae Băciuţ. -   Târgu-Mureş : Nico, 2010

122 p. : il.

ISBN 978-606-546-114-7

821.135.1-83

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialoguri)

II 90492 ; 821.135.1/B13

 

195. BĂJENARU, GRIGORE. Cişmigiu & comp. / Grigore Băjenaru. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Editura Ion Creangă, 1978

313 p.

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/B18

 

196. BECUŞ, DENISA-FLORINA. Inima de rază / Denisa-Florina Becuş. -   Târgu-Mureş : Nico, 2010

98 p. : portr.

ISBN 978-606-546-116-1

821.135.1-93-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri foarte scurte)

821.135.1/B39

 

197. BORBÉLY ŞTEFAN. Pornind de la Nietzsche... / Ştefan Borbély. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

221 p. - (Paradigme).

ISBN 978-973-726-510-4

821.135.1-4                                                                           082.1 Paradigme

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 90422 ; 821.135.1/B68

 

198. BRAIS, AURA. Are raţa doi boboci : Poezii pentru copii puse pe muzică de Nicholas, compozitor şi interpret / Aura Brais ; Ilustraţiile Delia Eftimie. -   Bucureşti : Coresi, 2009

16 p. : 1 CD-ROM - (Colecţia Căţălul cu părul creţ).

ISBN 978-973-137-038-5

821.135.1-93-1                                                                     784.6

082.1 Colecţia Căţălul cu părul creţ

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/B77

 

199. BREBAN, NICOLAE. Trădarea criticii : Sau o încercare de a-mi înţelege timpul, cultura din care provin şi spiritul ei, în actualitate / Nicolae Breban. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2010

282 p. - (Biblioteca Ideea Europeană).

ISBN 978-973-1925-31-8

821.135.1.09                                                         082.1 Biblioteca Ideea europeană

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

I 19341 ; 821.135.1.09/B82

 

200. BUCUR, ILIE. 1001 cugetări IV : Antologie / Preot Ilie Bucur. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

206 p.

Prefaţă p. 5-8. - Postfaţă p. 201-206

ISBN 978-606-546-093-5

821.135.1-82-97                                    821.135.1-82-84                                    244

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

II 90444 ; 821.135.1/B87

 

201. CADAR, KATALIN. Evadare în cuvinte / Katalin Cadar. -   Târgu-Mureş : Nico, 2010

70 p.

ISBN 978-606-546-088-1

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 90404 ; 821.135.1/C12

 

202. CANĂ, MIREL. Diagnostic / Mirel Cană ; Cu un cuvânt înainte de prof. dr. Ionel C. Sinescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

109 p. - (Memorii. Jurnale).

ISBN 978-973-50-2709-4

821.135.1-94                                                         082.1 Memorii. Jurnale

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 90394 ; 821.135.1/C18

203. CARAGIALE, ION LUCA. Momente şi schiţe. Nuvele şi povestiri / I.L. Caragiale ; Prefaţă de Ştefan Cazimir. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2010. -  : [Litera]

541 p. : foto. - (Biblioteca pentru toţi ; 62).

Cronologie p. 7-20

Referinţe critice p. 489-538

ISBN 978-973-675-815-7

821.135.1-32                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

II 90536 ; 821.135.1/C23

 

204. CĂLIN, ALEX AMALIA. Dialog cu Entitatea : Poeme / Alex Amalia Călin. -   Timişoara : Artpress, 2010

165 p. : [1] portr. color

Carte cu dedicaţie

ISBN 978-973-108-342-1

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90523d ; 821.135.1/C14

 

205. CĂLINESCU, GEORGE. Aforisme şi reflecţii / George Călinescu ; Prefaţă de prof. dr. I. C. Chiţimia. - Ediţia a 2-a. -   Malovăţ : Cuget Românesc, 2009

160 p.

ISBN 978-606-92052-7-3

821.135.1-84

II 90436 ; 821.135.1/C14

 

206. CĂLINESCU, GEORGE. Enigma Otiliei / G. Călinescu ; Prefaţă de Eugen Simion. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2010. -  : Litera

496 p. : foto. - (Biblioteca pentru toţi ; 54).

Cronologie p. 7-12

Referinţe critice p. 477-491

ISBN 978-973-675-607-8

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90478 ; 821.135.1/C14

 

 

207. CĂLUŢIU-SONNENBERG, GABRIELA. Vine seninul / Gabriela Căluţiu-Sonnenberg. -   Bucureşti : Anamarol, 2007

131 p.

ISBN 973-8931-26-6; ISBN 978-973-8931-29-8

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 90513 ; 821.135.1/C15

 

208. CĂRTĂRESCU, MIRCEA. Nimic : poeme (1988-1992) / Mircea Cărtărescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

114 p.

ISBN 978-973-50-2697-4

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 90393 ; 821.135.1/C27

 

209. CĂTĂNUŞ, ALBERT V.. Jurnal de căpşunar : El sueno espanol sau plantaţia de căpşuni din găleata cu mortar / Albert V. Cătănuş. -   Bucureşti : Nemira, 2010

189 p.

ISBN 978-606-579-089-6

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90586 ; 821.135.1/C29

 

210. CHIOARU, DUMITRU. Noi developări în perspectivă / Dumitru Chioaru. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

160 p. - (Paradigme).

ISBN 978-973-726-512-8

821.135.1.09                                                                         082.1 Paradigme

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 90502 ; 821.135.1.09/C42

 

211. CHIRIŢĂ, CONSTANTIN. Cireşarii / Constantin Chiriţă. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2010. -  : [Litera]

5 vol. - (Biblioteca pentru toţi).

ISBN 978-973-675-834-8

 

Vol.1 : Cavalerii florii de cireş - 367 p. [11] p. sch., foto. - Cronologie p. 7-12. - Prefaţă p. 13-22. - ISBN 978-973-675-829-4

Vol.2 : Castelul fetei în alb - 381 p. : foto. - ISBN 978-973-675-830-0

Vol.3 : Roata norocului - 363 p. : foto., il. - ISBN 978-973-675-831-7

Vol.4 : Aripi de zăpadă - 350 p. : foto. - ISBN 978-973-675-832-4

Vol.5 : Drum bun, Cireşari! - 413 p. : foto. - Referine critice p. 403-412. - ISBN 978-973-675-833-1

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90539(v.1-5) ; 821.135.1/C44

 

212. CHRISTI, AURA. Cercul sălbatic : Roman / Aura Christi. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2010

478 p. - (Roman).

ISBN 978-973-1925-43-1

821.135.1-31                                                                         082.1 Roman

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

I 19342 ; 821.135.1/C48

 

213. CIRA, CĂLIN EMILIAN. Convorbiri despre N. Steinhardt / Călin Emilian Cira. -   Cluj-Napoca : Eikon, 2010

vol.

ISBN 978-973-757-342-1

vol. 1 - 289 p. - ISBN 978-973-757-342-1

821.135.1.09 Steinhardt, N.                                821.135.1-94

929 Steinhardt, Nicolae

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialoguri)

II 90401 ; 821.135.1.09/S83C

 

214. CÎMPAN, ELENA M.. Nicolae Băciuţ - gândul care uneşte / Elena M. Cîmpan. -   Târgu-Mureş : Nico, 2010

130 p. : il.

ISBN 978-606-546-107-9

821.135.1.09 Băciuţ, Nicolae

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 90541 ; 821.135.1.09/B13C

 

 

 

 

215. COSMA, ANTON. Teatru / Anton Cosma; Ediţie alcătuită şi prefaţată de Ela Cosma. - Cluj-Napoca: Argonaut, 2010

vol.

ISBN 978-973-109-152-5

vol. 1 - 516 p. - ISBN 978-973-109-162-4

821.135.1-2                                                                           821.135.1-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

III 30479d ; 821.135.1/C74

 

216. Cum era? Cam aşa... : Amintiri din anii comunismului (românesc) / volum coordonat de Călin-Andrei Mihăilescu ; Ilustraţii de Ştefan Anastasiu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2006

211 p. : il.

ISBN 973-99444-3-4; ISBN 978-973-669-277-2

821.135.1-94                                                                         94(498)"19"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

II 90510 ; 821.135.1/C94

 

217. DRAGOMIR, TATIANA. Cara Aurita : roman / Tatiana Dragomir. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

207 p. - (Romanul românesc al secolului XXI).

ISBN 978-973-726-530-2

821.135.1-31                                         082.1 Romanul românesc al secolului XXI

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90501 ; 821.135.1/D77

 

218. DUCAN, RĂZVAN. Lesa de hârtie : publicistică / Răzvan Ducan. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

342 p.

ISBN 978-973-87870-0-1

821.135.1-92

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică)

II 90442 ; 821.135.1/D87

 

 

 

 

219. DUMBRAVĂ, LUCIAN. Poeme pentru zile simple : Antologie şi inedite / Lucian Dumbravă. -   Târgu Mureş : Nico, 2010

184 p.

ISBN 978-606-546-109-3

821.135.1-1(082)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90491 ; 821.135.1/D89

 

220. DUMBRAVĂ, LUCIAN. Povestiri în alb şi negru / Lucian Dumbravă. -   Târgu Mureş : Nico, 2010

180 p.

ISBN 978-606-546-108-6

821.135.1-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 90493 ; 821.135.1/D89

 

221. DUMBRAVĂ, LUCIAN. Spini de zăpadă / Lucian Dumbravă. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

194 p.

ISBN 978-606-546-071-3

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

I 19348 ; 821.135.1/D89

 

222. DUMITRESCU, LUCA. Hronicul racului / Luca Dumitrescu. - Ediţie întregită. -   Bucureşti : Vremea, 2010

160 p.

ISBN 978-973-645-397-7

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90547 ; 821.135.1/D91

 

223. DUMITRESCU, MARCEL. Revoluţia pentru voi, copii! / Lt. col. (r) Marcel Dumitrescu. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

264 p.

ISBN 978-606-546-087-4

821.135.1-94                                                                         94(498)"1989"

323.27(498)"1989"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

2. ISTORIA ROMÂNIEI(revoluţia de la 1989)

II 90402 ; 821.135.1/D91

 

224. ENEA, DARIUS-VASILE. Dacă aş fi o pasăre / Darius-Vasile Enea. -   Târgu Mureş : Nico, 2010

70 p.

ISBN 978-606-546-105-5

821.135.1-93-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt.copii)

821.135.1/E54

 

225. ERCEANU, NINUŞA. Limba şi literatura română pentru clasa a VIII-a : Preparator pentru examenele de capacitate şi de admitere în liceu / Ninuşa Erceanu, Aurelia Ilian, Şt. M. Ilinca. -   [Bucureşti] : ART, [2003]

271 p. - (Instruire şi evaluare).

ISBN 973-85798-9-9

082.1 Instruire şi evaluare                                                 821.135.1.09(079)

821.135.1-82(079)                                                811.135.1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(texte comentate)

821.135.1.09/E64

 

226. FEIERDAN, VIORICA. ...Până la capăt / Viorica Feierdan. -   Târgu-Mureş : Nico, 2010

102 p. - ISBN 978-973-87870-8-7

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

I 19349 ; 821.135.1/F32

 

227. FISCUTEANU, ION. La mulţi ani, maestre : Teatru / Ion Fiscuteanu. - Ediţie îngrijită de Nicolae Băciuţ. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

74 p.

ISBN 978-606-546-149-9

821.135.1-2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 90576 ; 821.135.1/F61

228. GARAZ, ELENA. Dragoste şi vârstă / Elena Garaz. -   Târgu-Mureş : Nico, 2010

110 p.

Prefaţă de Victor Răzmeriţă p. 5-10

ISBN 978-973-1947-81-5

821.135.1(478)-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(roman)

II 90443 ; 821.135.1/G19

 

229. GHEORGHIU, CRISTACHE. Filosofia unui bolovan / Cristache Gheorghiu. -   Braşov : Editura Pastel, 2010

389 p.

ISBN 978-606-8108-31-5

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 90414 ; 821.135.1/G42

 

230. GHEORGHIU, CRISTACHE. Între două idealuri / Cristache Gheorghiu. -   Braşov : Editura "Dealul Melcilor", 2005

191 p.

ISBN 973-9465-79-X

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 90415 ; 821.135.1/G42

 

231. GHEORGHIU, CRISTACHE. Memoriile unui căţel adult / Cristache Gheorghiu. -   Oneşti : Aristarc, 2008

142 p.

ISBN 978-973-87724-4-1

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 90416 ; 821.135.1/G42

 

232. Grigore Vieru - dimensiuni critice. -   Târgu-Mureş : Editura "Cezara Codruţa Marica", 2010

vol.

ISBN 978-606-92678-0-6

 

vol. 1 - 144 p. - Volum apărut sub egida Centrului de Studii Literare "Grigore Vieru", Târgu-Mureş. - ISBN 978-606-92678-0-6

821.135.1.09 Vieru, Grigore

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(critică)

II 90453 ; 821.135.1.09/V57

 

233. In memoriam Alecsandru Vaduva. -   Bucureşti : BPN "I.C. Petrescu", 2006

64 p.

ISBN 973-8306-43-4; ISBN 978-973-8306-43-4

821.135.1.09 Văduva, Al.

929 Văduva, Al.

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 90559 ; 821.135.1.09/V12

 

234. IONESCU STĂNILOAE, LIDIA. "Lumina faptei din lumina cuvântului" : Împreună cu tatăl meu, Dumitru Stăniloae / Lidia Stăniloae Ionescu. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

444 p.

Indice de nume proprii p. 426-440

Indice tematic p. 441-444

ISBN 978-973-50-2671-4

262.14 Stăniloae, Dumitru                                                 821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 90391 ; 821.135.1/I-68

 

235. IONESCU, TAKE. Corespondenţa cu Adina : (1917-1921) / Take Ionescu ; Traducere din limba franceză, îngrijire, note şi indice de Mihai D. Monoranu ; Prefaţă de Dimitrie Poptămaş ; [Coperta de Alexandru Tcaciuc]. -   Târgu-Mureş : Ardealul, 2010

472 p.

Volumul apare sub auspiciile Fundaţiei Culturale "Vasile Netea" din Târgu-Mureş

Note p. 405-453

Indice general p. 455-464

ISBN 978-973-8406-91-9

821.135.1-6                                                                           821.133.1-6=135.1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă)

2. LITERATURĂ FRANCEZĂ(corespondenţă)

II 90540 ; 821.135.1/I-68

 

236. ISTRATE, MIRCEA DORIN. Podul / Mircea Dorin Istrate. -   Târgu-Mureş : Nico, 2010

142 p.

ISBN 978-606-546-091-1

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90403 ; 821.135.1/I-87

 

237. LIICEANU, GABRIEL. Întâlnire cu un necunoscut / Gabriel Liiceanu. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

371 p.

ISBN 978-973-50-2702-5

821.135.1-94                                                                         821.135.1-96

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

II 90381 ; 821.135.1/L61

 

238. LUCĂCEL, FLAVIUS. Tutungeria = The Tobacconist's / Flavius Lucăcel ; Versiunea engleză = English version by : Mădălina Cadariu ; Prefaţă = Preface : Mircea Ghiţulescu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

144 p. : il.

Text bilingv român-englez

ISBN 978-973-726-500-5

821.135.1-2                                                                           821.135.1-2=111

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 90423 ; 821.135.1/L83

 

239. LUDUŞAN, ANA. Proştii / Ana Luduşan. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

174 p. - (Romanul românesc al secolului XXI).

ISBN 978-973-726-527-2

821.135.1-31                                         082.1 Romanul românesc al secolului XXI

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90498 ; 821.135.1/L89

 

240. MAREŞ, RADU. Când ne vom întoarce : roman / Radu Mareş. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

463 p. - (Romanul românesc al secolului XXI).

ISBN 978-973-726-533-3

821.135.1-31                                         082.1 Romanul românesc al secolului XXI

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90505 ; 821.135.1/M35

 

241. MARICA, VALENTIN. Conjugarea verdelui / Valentin Marica. -   Târgu-Mureş : Nico, 2010

334 p. : portr.

ISBN 978-606-546-023-2

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 90445 ; 821.135.1.09/M38

 

242. MARICA, VALENTIN. Tăcerea magilor / Valentin Marica. -   Târgu-Mureş : Nico, 2010

112 p. - (Scriitori "Cetăţeni de onoare ai Sărmaşului").

ISBN 978-606-546-147-5

821.135.1-1                                 082.1 Scriitori "Cetăţeni de onoare ai Sărmaşului"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90574 ; 821.135.1/M38

 

243. MERTICARU, MIHAI. Geometrie lirică : 66 de sonete / Mihai Merticaru. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

96 p. : il. color

Carte cu dedicaţie

Biobibliografie p. 89-92

ISBN 978-973-726-515-9

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90397d ; 821.135.1/M60

 

244. MIHĂESCU, GIB I.. Zilele şi nopţile unui student întârziat / Gib I. Mihăescu ; Prefaţa de Teodora Dumitru ; [Tabel cronologic şi referinţe critice de Mihail Iovănel]. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2010. -  : [Litera]

381 p. : foto. - (Biblioteca pentru toţi ; 66).

Tabel cronologic p. 7-10

Referinţe critice p. 373-380

ISBN 978-973-675-828-7

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90532 ; 821.135.1/M68

 

245. MIHĂILESCU, DAN C.. Despre Cioran şi fascinaţia nebuniei / Dan C. Mihăilescu. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

151 p.

ISBN 978-973-50-2690-5

821.135.1.09 Cioran, Emil

1. CRITICĂ LITERARĂ(Cioran, Emil)

II 91382 ; 821.135.1.09/C53M

 

246. MINULESCU, ION. O noapte plouă-n cinstea mea, o noapte plouă-n cinstea ei : [audiobook] / Ion Minulescu ; Lectura: Andrei Pleşu. -   [Bucureşti] : Humanitas multimedia, 2010

1 CD

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

MAV-346 ; 821.135.1/M75

 

247. OPRIŢĂ, MIRCEA. Zodia manipulării : Orizonturi în expansiune / Mircea Opriţă. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

187 p. - (Lakonia).

ISBN 978-973-726-511-1

821.135.1-4                                                                           082.1 Lakonia

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 90503 ; 821.135.1/O-66

 

248. PANAITE, DUMITRU. Universul meu / Dumitru Panaite. -   Târgu-Mureş : Nico, 2010

98 p.

ISBN 978-606-546-117-8

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90542 ; 821.135.1/P19

 

249. PAPADAT-BENGESCU, HORTENSIA. Concert din muzică de Bach / Hortensia Papadat-Bengescu ; Prefaţă de Florin Mihăilescu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2010. -  : Litera

256 p. : foto. - (Biblioteca pentru toţi ; 58).

Cronologie p. 7-14

Referinţe critice p. 223-252

ISBN 978-973-675-796-9

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90477 ; 821.135.1/P28

 

250. PATAPIEVICI, HORIA-ROMAN. Ultimul Culianu / Horia-Roman Patapievici. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

238 p.

Notă bibliografică p. 223-229

ISBN 978-973-50-2703-2

821.135.1.09 Culianu, Ioan Petru

929 Culianu, Ioan Petru

14(498)Culianu, Ioan Petru

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

2. FILOZOFIA RELIGIEI

II 90312 ; 821.135.1.09/C94P

 

251. PĂLĂCEAN-VEREŞ, VOICHIŢA. Colecţionarul de cactuşi : Roman / Voichiţa Pălăcean-Vereş ; Cu o prefaţă de Cornel Udrea. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

376 p. - (Romanul românesc al secolului XXI).

Bibliografie p. 376

ISBN 978-973-726-505-0

821.135.1-31                                         082.1 Romanul românesc al secolului XXI

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90421 ; 821.135.1/P14

 

 

252. PĂUNESCU, ADRIAN. Vinovat de iubire : roman / Adrian Păunescu. -   Bucureşti : Curtea Veche; Jurnalul Naţional, 2010

192 p. - (Carte de colecţie).

ISBN 978-973-669-993-1; ISBN 978-606-92051-9-8

821.135.1-31                                                                         082.1 Carte de colecţie

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90527 ; 821.135.1/P45

 

253. PĂUNESCU, VALENTIN. Privind înapoi cu luciditate / Valentin Păunescu ; Ediţie alcătuită, cuvânt înainte şi note Valeriu Râpeanu Ediţie alcătuită, cuvânt înainte şi note Valeriu Râpeanu. -   Bucureşti : s.n., 2010

828 p.

Lucrarea conţine o selecţie din articolele scrise de Valentin Păunescu publicate în "Curierul Naţional" între anii 1990-2003

ISBN 978-973-0-08518-1

821.135.1-92

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică)

II 90456 ; 821.135.1/P45

 

254. PERŢA, LUCIAN. Literatura română - mură-n gură: pseudoanalize literare la texte din manualele alternative ale claselor V-VIII / Lucian Perţa. -   Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2010

133 p. - (Scriitorii la ei acasă).

ISBN 978-606-8214-11-5

821.135.1.09(075)                                                 082.1 Scriitorii la ei acasă

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(comentarii literare)

821.135.1.09/P52

 

255. PETRAŞ, IOAN. Lăcrimarul înflorit / Ioan Petraş ; Prefaţă : Mircea Petean. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

100 p. : il. - (Magister).

ISBN 978-973-726-501-2

821.135.1-1                                                                           082.1 Magister

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

III 30463 ; 821.135.1/P56

 

256. PETRESCU, CAMIL. Patul lui Procust / Camil Petrescu ; Prefaţă de Nicolae Manolescu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2010. -  : Curtea Veche Publishing

368 p. : foto. - (Biblioteca pentru toţi ; 57).

Cronologie p. 7-30

Referinţe critice p. 351-364

ISBN 978-973-669-939-9

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90474 ; 821.135.1/P57

 

257. PILLAT, DINU. Aşteptând ceasul de apoi : roman / Dinu Pillat ; Prefaţă de Gabriel Liiceanu ; Ediţie îngrijită de Monica Pillat. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

316 p.

ISBN 978-973-50-2696-7

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90385 ; 821.135.1/P65

 

258. PLEŞU, ANDREI. Note, stări, zile: 1968-2009 / Andrei Pleşu. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

261 p.

ISBN 978-973-50-2686-8

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 90386 ; 821.135.1/P71

 

259. POPESCU, PETRU. Supleantul / Petru Popescu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2010

256 p. - (Carte de colecţie).

ISBN 978-973-669-831-6; ISBN 978-606-92051-2-9

821.135.1-31                                                                         082.1 Carte de colecţie

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90509 ; 821.135.1/P81

 

260. PREDA, MARIN. Marele singuratic / Marin Preda ; Prefaţă de Eugen Simion. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2010. -  : Curtea Veche Publishing

368 p. : foto. - (Biblioteca pentru toţi ; 51).

Cronologie p. 7-15

Referinţe critice p. 345-363

ISBN 978-973-669-925-2

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90472 ; 821.135.1/P90

 

261. PREDA, MARIN. Viaţa ca o pradă / Marin Preda ; Prefaţă da Eugen Simion. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2010. -  : [Curtea Veche]

301 p. : foto. - (Biblioteca pentru toţi ; 65).

Tabel cronologic p. 7-15

Referinţe critice p. 287-299

ISBN 978-973-669-963-4

821.135.1-94                                                                         821.135.1-312.6

082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 90533 ; 821.135.1/P90

 

262. PURIC, DAN. Cine suntem / Dan Puric. -   Bucureşti : Editura Platytera, 2008

176 p.

ISBN 978-973-1873-03-9

252.9                                      821.135.1-97                                  821.135.1-83(047.53)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

II 90496 ; 821.135.1/P98

 

263. PURIC, DAN. Despre Omul Frumos / Dan Puric. -   Bucureşti : [Editura Platytera], 2009

176 p.

ISBN 978-973-0-06382-0

821.135.1-4                            821.135.1-97                          821.135.1-83(047.53)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

II 90497 ; 821.135.1/P98

 

264. RACOVITZĂ, ŞTEFAN. Scene din viaţa unui duşman de clasă / Ştefan Racovitză. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2010

311 p. - (Actual).

ISBN 978-973-669-997-9

821.135.1-94                          321.64(0:82-94)                                     082.1 Actual

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 90508 ; 821.135.1/R13

 

265. RĂZMERIŢĂ, VICTOR. Comoara omului din om / Victor Răzmeriţă. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

183 p.

ISBN 978-973-88074-1-9

821.135.1(478)-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(nuvele)

II 90441 ; 821.135.1/R34

 

266. REBREANU, LIVIU. Pădurea spânzuraţilor / Liviu Rebreanu ; Prefaţă de Nicolae Manolescu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2010. -  : Litera

352 p. : foto. - (Biblioteca pentru toţi ; 59).

Cronologie p. 7-20

Referinţe critice p. 309-347

ISBN 978-973-675-787-7

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90475 ; 821.135.1/R35

 

267. ROGAC, RAIA. Punţi de suflet : Convorbiri / Raia Rogac. -   Târgu-Mureş : Nico, 2010

352 p. : il.

ISBN 978-606-546-112-3

821.135.1-83

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialoguri)

II 90543 ; 821.135.1/R66

 

268. Scriitori în devenire : Concursul Naţional de Proză "Alexandru Odobescu" ediţia a XXIV-a / Redactor de carte Dumitru Ghiţă. -   Călăraşi : Alas, 2004-

Vol.

Vol.5 : Concursul Naţional de Proză " Alexandru Odobescu" ediţia a XXVIII-a - 189 p. - ISBN 978-973-7792-28-0

821.135.1-32(082)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

III 27514(v. 1) ; III 28178(v. 2) ; III 28841(v. 3) ; III 29446(v. 4) ; III 30481(v. 5) ; 821.135.1/S38

 

269. SEBASTIAN, MIHAIL. Napló 1935 - 1944 / Mihail Sebastian ; [Fordította Vallasek Júlia ; Szerkesztette és lektorálta Demény Péter ; Az előszót írta Szilágy Júlia ; A francia szövegeket fordította Koros Fekete ándor]. -   [Kolozsvár] : Koinónia, 2009

695 p.

Index p. 681-693

ISBN 978-973-165-015-9

821.135.1-92=511.141

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

III 30509 ; 821.135.1/S40

 

270. SILVESTRI, ARTUR. Apocalypsis cum figuris : Şapte nuvele fantastice cu prolog şi epilog / Artur Silvestri. - Ediţia a 3-a îngrijită de Mariana Brăescu Silvestri. -   [Bucureşti] : Carpathia Press, 2009

204 p. : il.

Biografie Artur Silvestri p. 198-201. - Exegeze critice p. 103-195

ISBN 978-973-7609-47-2

821.135.1-32                                                                         821.135.1-322.9

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

I 19361 ; 821.135.1/S55

 

271. SILVESTRI, ARTUR. Perpetuum mobile : Piese improvizate pentru violoncel şi oboi / Artur Silvestri. - Ediţia a 2-a îngrijită de Mariana Brăescu Silvestri. -   [Bucureşti] : Carpathia Press, 2009

264 p. : il.

Biografie Artur Silvestri p. 256-260. - Exegeze critice p. 153-253

ISBN 978-973-7609-48-9

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

I 19360 ; 821.135.1/S55

272. SILVESTRI, ARTUR. Radiografia spiritului creol : Cazul Miron Radu Paraschivescu / Artur Silvestri ; Volum îngrijit de Mariana Brăescu Silvestri. - Ediţia a 2-a. -   [Bucureşti] : Carpathia Press, 2010

320 p.

Bio-bibliografie Artur Silvestri p. 308-316

ISBN 978-973-7609-51-9

821.135.1.09 Paraschivescu, Miron Radu

929 Paraschivescu, Miron Radu

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 90521 ; 821.135.1.09/P33S

 

273. SILVESTRI, ARTUR. Revolta fondului neconsumat : Cazul Zaharia Stancu / Artur Silvestri ; Volum îngrijit de Mariana Brăescu Silvestri. - Ediţia a 2-a. -   [Bucureşti] : Carpathia Press, 2010

96 p.

Biografie Artur Silvestri p. 90-93

ISBN 978-973-7609-50-2

821.135.1.09-1 Stancu, Zaharia

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 90522 ; 821.135.1.09/S76S

 

274. SLAVICI, IOAN. Moara cu noroc ; Popa Tanda ; Gura satului ; Budulea Taichii ; Pădureanca / Ioan Slavici ; Prefaţă de Gheorghe Schwartz. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2010. -  : Curtea Veche Publishing

384 p. : foto. - (Biblioteca pentru toţi ; 49).

Cronologie p. 7-15

Referinţe critice p. 363-380

ISBN 978-973-669-915-3

821.135.1-32                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

II 90476 ; 821.135.1/S63

 

275. SORESCU, MARIN. La Lilieci / Marin Sorescu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2010. -  : ART

2 vol. - (Biblioteca pentru toţi ; 55-56).

ISBN 978-973-124-499-0

Vol. 1 : La Lilieci (I-III) - 494 p. foto. - Cronologie p. 7-19. - ISBN 978-973-124-492-1

Vol. 2 : La Lilieci (IV-VI) - 446 p. - Referinţe critice p. 427-438. - ISBN 978-973-124-493-8

821.135.1-1                                                           082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90479(v.1-2) ; 821.135.1/S69

 

276. Spuză de stele : antologie literară : 30 de ani de cenaclu "N.D. Cocea - Anotimpuri" / Gheorghe Munteanu, coordonator. -   Târgu-Mureş : Nico, 2010

282 p. : il. color

ISBN 978-606-546-111-6

821.135.1-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

II 90577 ; 821.135.1-82/S74

 

277. STAHL, HENRIETTE YVONNE. Voica ; Pontiful / Henriette Yvonne Stahl ; Prefaţă de Elena Zaharia-Filipaş. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2010. -  : Litera

416 p. : foto. - (Biblioteca pentru toţi ; 52).

Cronologie p. 7-15

Interviu cu autoarea p. 393-400

Referinţe critice p. 401-411

ISBN 978-973-675-748-8

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90471 ; 821.135.1/S75

 

278. STAN, ANDREEA MIHAELA. Poveştile Norilor / Andreea Mihaela Stan. -   Bucureşti : s.n., 2010

48 p. : il. - (Zâna Norilor).

ISBN 978-973-0-08629-4

821.135.1-93-34                                                                   082.1 Zâna Zorilor

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti)

821.135.1/S76

 

 

 

279. STANCU, ZAHARIA. Constandina ; Uruma ; Ce mult te-am iubit / Zaharia Stancu ; Prefaţă de Eugen Uricaru. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2010. -  : Litera

432 p. : foto. - (Biblioteca pentru toţi ; 50).

Cronologie p. 7-17

Referinţe critice p. 409-427

ISBN 978-973-675-621-4

821.135.1-32                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

II 90473 ; 821.135.1/S76

 

280. STĂNESCU, NICHITA. Noduri şi semne / Nichita Stănescu ; Prefaţă de Răzvan Voncu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2010. -  : [Curtea Veche]

429 p. : foto. - (Biblioteca pentru toţi ; 63).

Cronologie p. 7-13

Referinţe critice p. 405-420

ISBN 978-973-669-965-8

821.135.1-1                                                           082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90535 ; 821.135.1/S77

 

281. STOICA-MUJEA, OANA. Războiul reginelor / Oana Stoica-Mujea. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Tritonic fantasy, 2009

vol.

vol. 1 - 239 p. - ISBN 978-973-733-343-8

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman fantastic)

II 90582 ; 821.135.1/S88

 

282. STOICA-MUJEA, OANA. Regina Arkudă şi amuletele puterii / Oana Stoica-Mujea. -   Bucureşti : Tritonic fantasy, 2010

334 p.

ISBN 978-606-8139-08-1

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman fantastic)

II 90583 ; 821.135.1/S88

 

283. Stop the Tempo : Fiatal román drámaírók / [Válogatta és az előszót írta Iulia Popovici ; Fordították Dankuly Csaba, Dankuly Levente, Demény Péter... ; Szerkesztette és az életrajzi adatokat összeállította Visky András]. -   Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2008

335 p.

Anexe p. 331-335

ISBN 978-973-7605-92-4

821.135.1-2=511.141

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 90566 ; 821.135.1/S89

 

284. ŞTROBLE, ANA-ANTONIA. Vreau să trăiesc printre stele / Ana-Antonia Ştroble. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

94 p.

ISBN 978-606-546-113-0

821.135.1-93-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt.copii)

821.135.1/S91

 

285. TOPÎRCEANU, GEORGE. Balade vesele şi triste / George Topîrceanu ; Prefaţă de Cosmin Ciotloş. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2010. -  : [Curtea Veche]

349 p. : foto. - (Biblioteca pentru toţi ; 60).

Cronologie p. 7-16. - Referinţe critice p.31-344

ISBN 978-973-669-953-5

821.135.1-1                                                                   082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 90538 ; 821.135.1/T76

 

286. TORPAN, IOAN. Două generaţii : roman / Ioan Torpan. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

258 p.

ISBN 978-606-546-118-5

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90578 ; 821.135.1/T77

287. TUDORAN, RADU. Fiul risipitor / Radu Tudoran ; Prefaţă de Mihai Iovănel. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2010. -  : [ART]

381 p. : foto. - (Biblioteca pentru toţi ; 64).

Cronologie p. 7-15

Referinţe critice p. 371-379

ISBN 978-973-124-516-4

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90534 ; 821.135.1/T91

 

288. TURCAN, NICOLAE. Despre maestru şi alte întâlniri : Eseuri, cronici, recenzii / Nicolae Turcan. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

168 p.

Bibliografie p. 166-168

ISBN 978-973-726-514-2

821.135.1-4                            821.135.1-94                          821.135.1-95

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)(cronici)(recenzii)

II 90425 ; 821.135.1/T94

 

289. ŢUCULESCU, RADU. Românul erectil : (texte perplexe, persuasive, persistente...) / Radu Ţuculescu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

247 p. - (Lakonia).

ISBN 978-973-726-529-6

821.135.1-32                                                                         082.1 Lakonia

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă)

II 90500 ; 821.135.1/T90

 

290. VIŞNIEC, MATEI. III. Richárd betiltva : Öt dráma / Matei Vişniec ; [Fordította Patkó Éva. -   Kolozsvár [ Cluj Napoca ] : Koinónia, 2010

398 p.

ISBN 978-973-165-038-8

821.135.1-2=511.141

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(dramă)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 90569 ; 821.135.1/V68

 

291. VOICULESCU, VASILE. Zahei orbul / V. Voiculescu ; Prefaţă de Roxana Sorescu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2010. -  : [ART]

253 p. : foto. - (Biblioteca pentru toţi ; 61).

Cronologie p. 7-21

Referinţe critice p. 245-252

ISBN 978-973-124-445-7

821.135.1-31                                                         082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 90537 ; 821.135.1/V83

 

292. ZEANA, CORNELIU. Nu trădaţi, vă rog! / Corneliu Zeana. -   Bucureşti : Ideea Europeană, 2010

198 p. - (Biblioteca Ideea europeană).

ISBN 978-973-1925-04-2

821.135.1-32                                                         082.1 Biblioteca Ideea europeană

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă)

I 19343 ; 821.135.1/Z42

821.14  Literatură greacă

 

293. ATHANASIADIS, TASOS. Dostoievski în drumul de la ocnă la pasiune : Reconstituire romanţată / Tasos Athanasiadis ; Traducere din limba greacă: Dorina Chisăliţă ; Cuvânt înainte de Tilemahos Alaveras. -   Bucureşti : Omonia, 2005

397 p. - (Biblioteca de literatură neoelenă).

ISBN 973-85377-5-4

929 Dostoievski, Feodor Mihailovici                              821.14'06-31=135.1

082.1 Biblioteca de literatură neoelenă

1. LITERATURĂ GREACĂ(roman)

III 30470 ; 821.14'06/A91

 

294. KARAGATSIS, M.. Marea Himeră / M. Karagatsis ; Traducere Maria Marinescu-Himu şi Marina Marinescu ; cuvânt-înainte de Alkis Thrylos. -   Bucureşti : Omonia, 2001

339 p. - (Biblioteca de literatură neoelenă).

ISBN 973-8319-01-3

821.14'06-31=135.1                                      082.1 Biblioteca de literatură neoelenă

1. LITERATURĂ GREACĂ(roman)

II 90433 ; 821.14'06/K22

 

295. KAVAFIS, KONSTANTINOS P.. Poeme = Poi`nmata / Konstantinos P. Kavafis = Könstanti`nos P. Kabaphës ; Studiu introductiv, cronologie, note şi traducere = Eisagögë, khqonolsgio, sëmeiöseiz kai metaphrasë Elena Lazăr ; Cuvânt-înainte = Khairetismoz ton Stefanos P. Tamvakis ; Prefaţă = Prslogoz Ekaterini Sofianou. - Ediţie bilingvă = Diglössë ekossë. -   Bucureşti : Omonia, 2008

459 p. - (Biblioteca de literatură neoelenă).

ISBN 978-973-8319-53-0

821.14'06-1=135.1                          082.1 Biblioteca de literatură neoelenă

1. LITERATURĂ GREACĂ(poezie)

III 30476 ; 821.14'06/K26

 

296. KOURTOVIK, DIMOSTHENIS. Nostalgia demonilor / Dimosthenis Kourtovik ; Traducere Elena Lazăr. -   Bucureşti : Omonia, 2001

311 p. - (Biblioteca de literatură neoelenă).

Cu un cuvânt înainte al autorului la ediţia românească

ISBN 973-8319-03-X

821.14'06-31=135.1                                      082.1 Biblioteca de literatură neoelenă

1. LITERATURĂ GREACĂ(roman)

II 90432 ; 821.14'06/K77

 

297. PLATON. Szókratész védőbeszéde ; A lakoma / Platón ; Fordította Devecseri Gábor, Telegdi Zsigmond. -   Budapest : Európa Könyvkiadó, 2009

160 p. - (Európa diákkönyvtár).

ISBN 978-963-07-8872-4

821.14'02-96=511.141                                                          14(38)Platón

082.1 Európa diákkönyvtár

1. LITERATURĂ GREACĂ VECHE

821.14'02/P70

 

298. SEFERIS, YORGOS. Şase nopţi pe Acropole / Yorgos Seferis ; Traducere, note suplimentare, tabel cronologic şi bibliografie de Claudia Sfirschi-Lăudat ; Postfaţă de Victor Ivanovici. -   Bucureşti : Omonia, 2007

269 p. - (Biblioteca de literatură neoelenă).

ISBN 978-973-8319-43-1

821.14'06-31=135.1                                      082.1 Biblioteca de literatură neoelenă

1. LITERATURĂ GREACĂ(roman)

III 30475 ; 821.14'06/S41

 

299. THEMELIS, NIKOS. Pentru însoţitoarea noastră / Nikos Themelis ; Traducere de Elena Lazăr ; Cuvânt înainte de Stavroula Papaspyrou. -   Bucureşti : Omonia, 2006

268 p. - (Biblioteca de literatură neoelenă).

ISBN 973-8319-26-9; ISBN 978-973-8319-26-4

821.14'06-31=135.1                                       082.1 Biblioteca de literatură neoelenă

1. LITERATURĂ GREACĂ(roman)

III 30477 ; 821.14'06/T49

 

300. VIZYINOS, GHEORGHIOS. Singura călătorie din viaţa sa : Nuvele / Gheorghios Vizyinos ; Cuvânt înainte şi tabel cronologic de Elena Lazăr ; Traducere din limba neogreacă de Elena Lazăr, Margareta Sfirschi-Lăudat, Claudia Sfirschi-Lăudat.... -   Bucureşti : Omonia, 2006

275 p. - (Biblioteca de literatură neoelenă).

ISBN 973-8319-41-2; ISBN 978-973-8319-41-7

821.14'06-32=135.1                                       082.1 Biblioteca de literatură neoelenă

1. LITERATURĂ GREACĂ(nuvele)

III 30474 ; 821.14'06/V72

821.16  Literaturi slave

 

301. BULGAKOV, MIHAIL. Maestrul şi Margarita / Bulgakov ; traducere din rusă de Vsevolod Ciornei. -   Chişinău : Cartier, 2006

504 p. - (Cartier clasic).

ISBN 978-9975-79-019-2

821.161.1-31=135.1                                                             082.1 Cartier clasic

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

821.161.1/B91

 

302. MLECSIN, LEONYID. A fekete kimonós öregember / Leonyid Mlecsin ; fordította Dandé Krisztián. -   s.l. : Kossuth Könyvkiadó, 1987

192 p.

ISBN 963-09-3095-1

821.161.1-31=511.141

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

821.161.1/M83

 

303. NOSOV, NIKOLAI. Aventurile lui Habarnam şi ale prietenilor săi / Nikolai Nosov ; Traducere din limba rusă de Nina Gafiţa ; Ilustraţii de A. Laptev. -   Bucureşti : Humanitas Junior, 2010

173 p. : il.

ISBN 978-973-50-2624-0

821.161.1-93-34

1. LITERATURĂ RUSĂ(povestiri pt. copii)

821.161.1/N87

 

304. L'oiseau de feu : contes populaires russes / Illustrations de Igor et Xénia Erchov ; traduit du russe par Antoinette Mazzi. -   Moscou : Éditions du Progre`s, s.a.

84 p. : il.

821.161.1-34=133.1

1. LITERATURĂ RUSĂ(poveşti)

821.161.1/O-35

 

305. TOLSTOI, ALEXEI NICOLAEVICI. La petite maisonnette : Contes populaires russes ou` l'on parle des animaux / racontés par A. Tolstoi ; dessins de E. Ratchev ; traduit du russe par Alexandre Karvovski et Maryse Bénech. -   Moscou : Editions du Progre`s, 1975

78 p. : il.

821.161.1-93-34=133.1

1. LITERATURĂ RUSĂ(poveşti)

2. LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)

821.161.1/T70

821.17/.9  Alte literaturi

 

306. PAMUK, ORHAN. Az Ártatlanság Múzeuma / Orhan Pamuk ; Fordította Tasnádi Edit. -   Budapest : Ulpius-ház Könyvkiadó, 2010

663 p.

Titl. orig. : Masumiyet Müzesi

ISBN 978-963-254-224-9

821.512.161-31=511.141

1. LITERATURĂ TURCĂ(roman)

II 90467 ; 821.512.1/P17

821.511.141  Literatură maghiară

 

307. BENEDEK ELEK. A táltos kecske : Mesék / Benedek Elek ; Válogatta : Péterfy Emília ; Kálmán Anna illusztrációival. -   Budapest : Noran, 2007

312 p. : il. color - (Noran mesél).

ISBN 978-963-7416-39-2

821.511.141-93-34                                                082.1 Noran mesél

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

821.511.141/B44

 

308. BODOR ÁDÁM. Mirosul puşcăriei / Ádám Bodor răspunde întrebărilor puse de Zsófia Balla ; Traducere din limba maghiară de Marius Tabacu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2010

168 p. - (Inedit).

Titl. orig.: A börtön szaga

ISBN 978-606-588-042-9

821.511.141-83=135.1                                                         082.1 Inedit

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(interviuri)

II 90525 ; 821.511.141/B61

 

 

 

309. BOKOR PÁL. Ezüst Malibu / Bokor Pál. -   Budapest : Gondolat, 1988

295 p.

ISBN 963-282-056-8

821.511.141-992

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(descrieiri de călătorie)

821.511.141/B62

 

310. BOZZAY MARGIT. Kenyér és szerelem : Regény / Bozzay Margit. -  : [Budapest], 1990. -  : Dovin

237 p.

ISBN 963-7895-16-7

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/B74

 

311. FABLE, VAVYAN. Halkirálynő / Vavyan Fable. -   Budapest : Pannon Könyvkiadó, 1990

293 p.

Numele real al autoarei este Molnár Éva

ISBN 963-975-515-1

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/F11

 

312. FAZEKAS MIHÁLY. Lúdas Matyi ; Debreceni Magyar Kalendáriom / Fazekas Mihály. -   Budapest : Akkord Kiadó, 2010

96 p. - (Talentum diákkönyvtár).

ISBN 978-963-252-039-1

821.511.141-13                                                                     050.9(439)"181/182"

082.1 Talentum diákkönyvtár

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

821.511.141/F28

 

313. FEHÉR KLÁRA. Oxygénia / Fehér Klára. -   Budapest : s.n., 1988

243 p.

ISBN 963-500-633-0

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/F31

 

314. GÁLL ISTVÁN. Karcolgatunk / Gáll István. -   Budapest : Magvető, 1982

236 p.

ISBN 963-271-664-7

821.511.141-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)

821.511.141/G16

 

315. GÁRDONYI GÉZA. Isten rabjai / Gárdonyi Géza. -   [Kistarcsa] : [STB Könyvkiadó], [2008]

350 p. - (Klasszikusok Mindenkinek).

ISBN 978-963-7435-74-4

821.511.141-31                                                     082.1 Klasszikusok Mindenkinek

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/G19

 

316. GÁRDONYI GÉZA. Isten rabjai : regény / Gárdonyi Géza. -   Budapest : Holnap Kiadó, 2009

356 p. - (Ifjúsági könyvek).

ISBN 978-963-346-177-8

821.511.141-31                                                     082.1 Ifjúsági könyvek

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/G19

 

317. HAJDU PÉTER. Tudás és elbeszélés : A Mikszáth-kispróza rejtelmei / Hajdu Péter. -   Budapest : Argumentum Kiadó, 2010

240 p.

Bibliografie p. 213-240

ISBN 978-963-446-588-1

821.511.141.09 Mikszát K.

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

II 90546 ; 821.511.141.09/M71H

 

 

318. Játék a kriptában : Három színpadi játék / Láng Zsolt. -   Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2007

167 p. : il.

Anexe p. 159-165

ISBN 978-973-7605-52-8

821.511.141-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru)

II 90564 ; 821.511.141/L20

 

319. KARCZAGI SÁNDOR. Az utolsó erdélyi gályarab : Ébredésről, történelemről és irodalomról / Karczagi Sándor, Berke Krisztina. -   Koloszár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2010

158 p. : foto.

ISBN 978-973-165-019-7

821.511.141-94

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

I 19362 ; 821.511.141/K22

 

320. KEMENES, JOE. Holtág / Joe Kemenes. -   [Budapest] : Monitor Könyvek, [1990]

243 p.

Numele real al autorului este Kopper László

ISBN 963-322991-X

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/K33

 

321. KEMÉNY ZSIGMOND. Zord idő : regény / Kemény Zsigmond. -   Budapest : Palatinus, 2009

436 p.

Note p. 421-427

Biografie p. 429-434

ISBN 978-963-274-048-5

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/K33

 

322. KORNIS MIHÁLY. Lehetőségek könyve / Kornis Mihály. -   Pozsony : Kalligram, 2007

232 p. : [1]CD-ROM

Conţine CD-ROM inclus

ISBN 978-80-7149-989-3

821.511.141-84                                                                     821.511.141-4

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri)

II 90458 ; 821.511.141/K74

 

323. KRÚDY GYULA. Szindbád - A feltámadás / Krúdy Gyula ; A szöveget gondozta Kelecsényi László. -   Budapest : Palatinus, 1999

140 p. - (Szindbád könyvei).

ISBN 963-9127-47-7; ISBN 963-9127-50-7

821.511.141-31                                                                     082.1 Szindbád könyvei

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 90465 ; 821.511.141/K85

 

324. Legszebb karácsonyi ajándék a nátha : [Mai erdélyi mesék] / Balázs Imre Jézsef, Berszán István, Boda Edit,.... -   Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2010

66 p. : il. color

ISBN 978-973-165-034-0

821.511.141-34

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

821.511.141/L40

 

325. MÁTÉ ANGI. Mamó : Regény / Máté Angi ; [Szerkesztette Lackfi Jáos ; Illusztrálta Miklósi Dénes]. -   Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2010

117 p. : il.

ISBN 978-973-165-004-3

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman)

II 90572 ; 821.511.141/M47

 

326. MÓRA FERENC. Zengő ABC : Móra Ferenc verses ábécéje / Móra Ferenc ; Játékos olvasási gyakorlatokkal kiegészítette Justné Kéry Hedvig ; K.Lukáts Kató rajzaival. - 21. kiadás. -   Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 2008

[54]p. : il. color

ISBN 978-963-11-8503-4

821.511.141-93-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

821.511.141/M89

 

327. PARTI NAGY LAJOS. Hősöm tere : A Tisztabúza éjszakája / Parti Nagy Lajos. - Változatlan utánnyomás. -   Budapest : Magvető, 2000

287 p.

ISBN 978-963-14-2208-5

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 90469 ; 821.511.141/P36

 

328. PETŐFI SÁNDOR. Petőfi és Arany levelezése / Szerkesztette, a jegyzeteket és az utószót írta Korompay H. János. -   Budapest : Osiris, 2009

172 p. - (Osiris diákkönyvtár).

ISBN 978-963-276-023-0

821.511.141-6                                                       082.1 Osiris diákkönyvtár

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(scrisori)

II 90464 ; 821.511.141/P55

 

329. Romániai magyar irodalmi lexikon : szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés / Főszerkesztő Balogh Edgár ; Szerkesztőbizottság Benkő Samu, Dávid Gyula, Gábor Dénes, Kacsó Sándor, [et al.]. -   Bukarest : Kriterion, 1981

vol. ; 20 cm.

vol. 5/1 : S - SZ - 628 p. - ISBN 978-606-8178-02-8. - ISBN 978-973-26-0961-3

vol. 5/2 : T - ZS - 629-1331 p. - ISBN 978-606-8178-03-5. - ISBN 978-973-26-0997-2

821.511.141(498).09(038)                                    030:821.511.141.09

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(istorie literară)

2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(dicţionare)

L-821.511.141.09/R70

 

330. SÁNDOR IVÁN. A futár / Sándor Iván. -   Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2010

173 p.

ISBN 978-973-165-036-4

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

III 30508 ; 821.511.141/S19

 

331. SINGER MAGDOLNA. Partitúra : Utolsó beszélgetés Polcz Alaine-nel / Singer Magdolna ; Szerkesztette : Fejér Tamara. -   Budapest : Jaffa Kiadó, 2007

180 p.

Note p. 179

ISBN 978-963-9604-45-2

821.511.141-94 Polcz Alaine(047.53)

929 Polcz Alaine(047.53)

159.9(439)Polcz Alaine(047.53)

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(biografie)

II 90468 ; 821.511.141/P75S

 

332. SZENCZEI LÁSZLÓ. A halál tanítványa : Regény / Szenczei László. -  : Bukarest, 1981. -  : Kriterion

280 p.

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/S99

 

333. A sztálinizmus irodalma Romániában : Tanulmányok / Szerkesztette Balázs Imre József. -   Kolozsvár : Korunk, 2007. -  : Komp-Press

207 p.

Bibliografie şi note la sfârşitul capitolelor

ISBN 978-973-9373-81-4

821.511.141.09(498)"19"                                                    070(=511.141)(498)"19"

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(critică)

III 30483 ; 821.511.141.09/S99

 

334. TISZA KATA. Pesti kínálat / Tisza Kata ; [Illusztrációk] : Török Gáspár. - 5. kiadás. -   Budapest : Inter-Active Team Kiadó, 2006

163 p. : il.

ISBN 963-218-119-0

821.511.141-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză scurtă)

821.511.141/T64

 

335. VARGA KATALIN. Gőgös Gúnár Gedeon / Varga Katalin ; K.Lukáts Kató rajzaival. - 43. kiadás. -   Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 2010

96 p. : il. color

ISBN 978-963-11-8809-7

821.511.141-93-34

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

821.511.141/V27

 

336. VÉGH BALÁZS BÉLA. A gyermekirodalom változatai / Végh Balázs Béla ; Szerkesztette Demény Péter. -   Kolozsvár : Korunk, 2007. -  : Komp-Press

244 p. - (Ariadné Könyvek).

ISBN 978-973-9373-80-7

821.511.141.09(498.4)-93                                                    082.1 Ariadné Könyvek

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(critică)

2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(istorie literară)

II 90460 ; 821.511.141.09/V40

 

337. VIDA GÁBOR. Nem szabad és nem királyi / Vida Gábor. -   Budapest : Magvető, 2007

316 p. - (Magvető Novellárium).

ISBN 978-963-14-2601-4

821.511.141(498)-32                                            082.1 Magvető Novellárium

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(nuvele)

II 90461 ; 821.511.141/V56

 

338. Vót, hol nem vót : Moldovai csángó népmesék / Illusztrálta Salat-Zakariás Csaga ; [Összeállította, szekesztette, előszóval és szómagyarázattal ellátta Zakariás Erzsébet ; A jegyzetanyagot készítette Zakariás Erzsébet és Benedek Katalin]. -   Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2009

447 p. : il. color

Note p. 396-419

Glosar p. 427-436

Bibliografie p. 437-441

ISBN 978-973-165-012-8

821.511.141(498.3)-93-34                                    398.2(=511.141 ceangăi)(498.3)

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)

821.511.141/V91

 

339. WEÖRES SÁNDOR. Bóbita / Weöres Sándor ; Hincz Gyula rajzaival. - 24. kiadás. -   Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 2009

80 p. : il. color

ISBN 978-963-11-8583-6

821.511.141-93-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii)

821.511.141/W54

 

340. ZÁGONI BALÁZS. Barni és a lányok : mesék / Zágoni Balázs ; Schmal Róza rajzaival. -   Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2009

117 p. : il. color

ISBN 978-973-165-011-1

821.511.141-34

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

821.511.141/Z15

9  GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

908  Monografii zonale

 

341. BĂLAŞ, RADU. Old Mediaş : [The most beautiful pictures 1735-1935] / [concept, tehnoredactare şi text Radu Bălaş] ; [Traducere în limba engleză Rose Marie Matei] ; [Traducere în limba germană Helmine Pop]. -   Mediaş : Roger Raval Events, 2010

62 p. : il. Color. - ISBN 978-973-0-07433-8

908(498-21 Mediaş)(084.12)

1. MEDIAŞ

I 19357 ; 908/B19

342. BĂLAŞ, RADU. Old Mureş County : 1669-1939: The most beautiful pictures = Cele mai frumoase imagini = A legszebb képek / [concept, tehnoredactare şi text Radu Bălaş] ; [Traducere în limba engleză Rose Marie Matei] ; [Traducere în limba maghiară Bartha Zsuzsanna]. -   Târgu-Mureş : Roger Raval Events, 2010

156 p. : il. color

ISBN 978-973-0-07719-3

908(498-21 Mureş)(084.12)

1. MURES(judeţ)

III 30495 ; 908/B19

 

343. BĂLAŞ, RADU. Old Reghin : [The most beautiful pictures 1899-1939] / [concept, tehnoredactare şi text Radu Bălaş] ; [Traducere în limba engleză Rose Marie Matei] ; [Traducere în limba maghiară Bartha Zsuzsanna]. -   Reghin : Roger Raval Events, 2010

62 p. : il. color

ISBN 978-973-0-07279-2

908(498-21 Reghin)(084.12)

1. REGHIN(monografii)

I 19356 ; 908/B19

 

344. BĂLAŞ, RADU. Old Târgu-Mureş : 1616-1939: The most beautiful pictures = Cele mai frumoase imagini = A legszebb képek / [concept, tehnoredactare şi text Radu Bălaş] ; [Traducere în limba engleză Rose Marie Matei] ; [Traducere în limba maghiară Bartha Zsuzsanna]. -   Târgu-Mureş : Roger Raval Events, 2010

156 p. : il. color

ISBN 978-973-0-05233-6

908(498-21 Târgu-Mureş)(084.12)

1. TÂRGU-MUREŞ(monografie)

III 30496 ; 908/B19

 

345. BĂLAŞ, RADU. Old Târnăveni : [The most beautiful pictures 1900-1939] / [concept, tehnoredactare şi text Radu Bălaş] ; [Traducere în limba engleză Rose Marie Matei] ; [Traducere în limba maghiară Bartha Zsuzsanna]. -   Târnăveni : Roger Raval Events, 2010

62 p. : il. color

ISBN 978-973-0-07107-8

908(498-21 Târnăveni)(084.12)

1. TÂRNĂVENI(monografie)

I 19358 ; 908/B19

 

346. BENKŐ AURORA. Monografia Glăjăriei / Aurora Benkő. -   Târgu-Mureş : Casa de Editură Mureş, 2010

145 p. : il.

Biliografie generală p. 135-136

Ilustraţii p. 137-144

ISBN 978-973-85392-2-8

908(498-22 Glăjărie)

1. MONOGRAFIE LOCALĂ                                                            2. GLĂJERIE

II 90450 ; 908/B45

 

347. CETERAŞ, TOMA. Băiţa 1315-2010 : Repere monografice / Toma Ceteraş. -   Târgu-Mureş : Nico, 2010

72 p. : il., h.

ISBN 978-973-1728-91-9

908(498.4-22 Băiţa)"1315/2010"

1. MONOGRAFIE LOCALĂ                             2. BĂIŢA                         3. LUNCA

II 90446 ; 908/C37

 

348. Sângeorgiu de Mureş : Monografie 2010 / Ilarie Gh. Opriş, Sebastian Alexandru Pui, Mariana T. Opriş,.... -   Târgu-Mureş : Nico, 2010

506 p. : tab., il. parţial color, h. color

Rezumat în limbile engleză, germană, franceză, maghiară

ISBN 978-606-546-050-8

908(498.4 Sângeorgiu de Mureş)

1. SÂNGEORGIU DE MUREŞ

2. MONOGRAFIE

III 30478 ; 908/S21

 

 

349. TOMŞA, MIHAI. Oglinda unui sat de la poalele Călimanilor - Râpa de Jos: (Date monografice 1332-1975) / Mihai Tomşa. -   Bistriţa : Editura "George Coşbuc", 2010

524 p. : il., tab.

ISBN 978-8077-21-5

908 Râpa de Jos

III 30502 ; 908/T74

91  Geografie

 

350. BEBEAU, RENÉ. Középkori magyar várak és várromok : Magyarországi várak útikönyve / Írta és fényképezte : René BeBeau ; Fordította Halász Katalin. -   Budapest : Glória Kiadó, 2006

263 p. : h. color, il. color

Bibliografie p. 255-257

Index p. 259-262

ISBN 963-9283-73-8

728.81(439)(036)                                                  910.4(439)(036)

1. GHID TURISTIC(Ungaria)                                            2. CETĂŢI MEDIEVALE

III 30484 ; 910/B39

 

351. CĂLUŢIU-SONNENBERG, GABRIELA. Andaluzia : sentiment multicolor / Gabriela Căluţiu-Sonnenberg. -   Bucureşti : Anamarol, 2010

211 p. : [12] p. il.

ISBN 978-606-8049-42-7

910.4(468.1)                          821.135.1-992                        821.112.2-992=135.1

1. CĂLĂTORII GEOGRAFICE                                         2. ANDALUZIA(Spania)

I 19359 ; 910/C15

 

352. Dublin : Ghidul oraşului / [Autori: Héle`ne Le Tac, Nicolas Peyroles, Pauline Mermet...]. -   Bucureşti : Litera, [2008]

9 pl. : il, h. color - (Guides Gallimard ; Totul dintr-o privire).

Index [2] p.

ISBN 978-973-675-505-7

910.4(418.3-25 Dublin)                                       913(418.3)(084.3)

082.1 Guides Gallimard

1. GHID TURISTIC                                             2. DUBLIN(ghid turistic)

I 19347 ; 910/D86

 

353. DUMITRIU-SNAGOV, ION. India : Meridianul Gandhi / Ion Dumitriu-Snagov. -   Bucureşti : Sport-Turism, 1978

143 p. : foto.

910.4(540)(0:82-992)                                                           821.135.1-992

1. INDIA(jurnal de călătorie)

2. CĂLĂTORII GEOGRAFICE(India)

910/D92

 

354. GAULDIE, ROBIN. Provence şi Coasta de Azur / Robin Gauldie, Anthony Peregrine ; [Traducere din limba engleză Carmen Ion]. -   Bucureşti : Litera, 2010

160 p. : h., il. color - (Ghiduri turistice vizuale ; Top 10).

Index p. 148-156

ISBN 978-973-675-386-2

910.4(449.1/.43)(036)                                                          913(449.1/.43)(036)

082.1 Ghiduri turistice vizuale

1. FRANŢA(ghid turistic)

II 90426 ; 910/G24

 

355. India pentru dumneavoastră / redactori Daniela Neacşu, Elisabeta Popa. -   s.n. : s.l., s.a.

52 p.

910.4(540)

1. CĂLĂTORII GEOGRAFICE(India)

II 90558 ; 910/I-50

 

356. KENNEDY, JEFFREY. Andaluzia şi Costa del Sol / Jeffrey Kennedy ; [Traducere din limba engleză Carmen Ion]. -   Bucureşti : Litera, 2010

160 p. : h., il. color - (Ghiduri turistice vizuale ; Top 10).

Index p. 148-157

ISBN 978-973-675-364-0

910.4(460.35)(036)                                                               913(460.35)(036)

082.1 Ghiduri turistice vizuale

1. GEOGRAFIA SPANIEI(ghid turistic)

II 90427 ; 910/K34

929  Biografii. Genealogie. Heraldică

 

357. BEMBEA, IOAN. Patriotul Emil Dandea şi vremurile în care a trăit / Ioan Bembea. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010

210 p. : il.

ISBN 978-973-133-753-1

908(498-22 Bucium)                                            929 Dandea, Emil

1. DANDEA, EMIL

II 90448 ; 929/D15B

 

358. BLOEDÉ, MYRIAM. Nagy József síremlékei / Myriam Bloedé ; [Fordította Gemza Melinda ; Szerkesztette Koros Fekete Sándor]. -   Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia

239 p. : il.

Bibliografie p. 232

Lista reproducerilor dupa lucrările lui Nagy József

Numele francez Josef Nadj

ISBN 978-973-165-017-3

792.8(44)Nadj, Josef                                           73.02(44)Nadj, Josef

77.04(44)Nadj, Josef                                           929 Nadj Josef

1. ARTIŞTI PLASTICI

II 90565 ; 929/N17B

 

359. BOTA, SORINA. Poveştile oraşului = A város meséi / Sorina Bota ; prefaţă de = az előszó szerzői Adriana Săftoiu, Adrian Cioroianu, Nagy Miklós Kund. - ediţia a 1-a=kiadás 1. -   Tîrgu-Mureş : Ardealul, 2010

107 p. ; 107 p. : il.

Paginaţie opusă cu numerotaţie inversată

Proiect realizat cu sprijinul Asociaţiei "Agenda 2009 Mureş"

A könyv és a CD megjelenését az Agenda 2009 egyesület támogatta

ISBN 978-973-8406-84-1

929(498)                 908(498-35Mureş)                               008(498)

1. BIOGRAFII COLECTIVE

2. CULTURĂ ROMÂNĂ

II 90420 ; 929/B72

 

360. DJUVARA, NEAGU. Ce au fost boierii mari în Ţara Românească? : Saga Grădiştenilor (secolele XVI-XX) / Neagu Djuvara. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

288 p. : fig.

ISBN 978-973-50-2677-6

94(498)"15/19"                                     929.52                                    929.735

1. GENEALOGIE

2. ISTORIA FAMILIILOR

II 90395 ; 929.5/.9/D54

 

361. Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas / összeállította Gazda István. -   Budapest : Akadémiai Kiadó, [2002]

766 p.

ISBN 963-05-7909-X

929 Bolyai Farkas

1. MATEMATICIENI(biografie)

III 30504 ; 929/B66

 

362. JIJIE, GHEORGHE. George Manu : monografie / Gheorghe Jijie. -   Bacău : Editura Babel, 2010

455 p. : il.

Note de subsol

ISBN 978-973-17888-15-0

929 Manu, George                                                              378.2

329.73(498)"19" Mişcarea legionară

1. MIŞCAREA LEGIONARĂ(România)

III 30514 ; 929/M30J

 

363. JIJIE, GHEORGHE. Vică Negulescu : monografie / Gheorghe Jijie. -   [Bacău] : [Docuprint], 2009

473 p. : il.

ISBN 978-973-1902-22-7

929 Negulescu, Vică                           329.73(498)"19" Mişcarea legionară

1. MIŞCAREA LEGIONARĂ(România)

III 30515 ; 929/N43J

 

94(100) Istorie universală

 

364. BERGHORN, DETLEF. Istoria : oameni, fapte, epoci / [Autori: Detlef Berghorn, Markus Hattstein] ; [Traducere din limba engleză Oana Cristescu]. -   Bucureşti : Litera, 2010

3 vol. - (Raftul de cultură generală ; 16-18).

Pe pagina de titlu a volumului 1 titlul este Istoria: oameni, fapte, evenimente

ISBN 978-973-675-818-8

Vol. 1 : Antichitatea şi Evul Mediu - 180 p. il. color. - Pe pagina de titlu a volumului titlul este Istoria: oameni, fapte, evenimente

ISBN 978-973-675-808-9

Vol. 2 : Perioada modernă - 181-360 p. il. Color

ISBN 978-973-675-809-6

Vol. 3 : Lumea contemporană - 361-540 p. il. Color

ISBN 978-973-675-810-2

94(100)(084)                                                         082.1 Raftul de cultură generală

III 30468(v.1-3) ; 94(100)/B47

 

365. BOIA, LUCIAN. Tragedia Germaniei 1914-1945 / Lucian Boia. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

143 p. - (Seriile de Autor Humanitas).

Note p. 138-142

ISBN 978-973-50-2775-9

94(430)"1914/1945"                                                            94(100)

082.1 Seriile de Autor Humanitas

1. ISTORIA GERMANIEI

II 90529 ; 94(100)/B65

 

366. Cartea neagră a revoluţiei franceze / Sub conducerea lui Renaud Escande ; Traducere de Liliana Şomfălean (coord.), Olimpia Barbul, Sorin Barbul.... -   Cluj-Napoca : Grinta, 2010

886 p. : il. color

ISBN 978-973-126-197-3

94(44)                                                                                   323.27(44)

1. ISTORIA FRANŢEI(revoluţia 1789)

III 30493 ; 94(100)/C27

 

 

367. KAPLAN, MICHEL. Bizanţ / Michel Kaplan ; Traducere din limba franceză Ion Doru Brana. -   Bucureşti : Nemira, 2010

379 p. : h.; il.; tab.

Reepedre bibliografice p. 348-353

Indici p. 355-372

ISBN 978-606-579-120-6

94(495.02)                                                             94(100)

1. ISTORIA BIZANŢULUI

III 30516 ; 94(100)/K21

 

368. MATEI AL CIPRULUI. Şiragul Mărgăritarului sau Hronicul Împăraţilor creştini ai Bizanţului / Matei al Ciprului ; Traducere din limba greacă în limba arabă de Macarie, Patriarhul Antiohiei, transcris de Paul de Alep, tradus din limba arabă în limba română, prefaţă şi note de dr. Dumitru Chican. ; Studiu introductiv de pr. prof. dr. Alexandru Asănciulescu-Bârda. -   Bârda : Cuget Românesc, 2009

324 p. : il., facsm.

ISBN 978-606-92052-4-2

94(495-44)                             94(100)                                  929.731(495-44)

1. ISTORIA CIVILIZAŢIEI BIZANTINE

II 90437 ; 94(100)/M47

 

369. PECICAN, OVIDIU. Între cruciaţi şi tătari : Creştinătate occidentală, vlahi şi nomazi în Europa Central-Sud-Estică (1204-1241) / Ovidiu Pecican ; postfaţă de Adrian Popescu. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. -   Cluj-Napoca : Limes, 2010

230 p. - (Colecţia LIMB).

Notă bibliografică p. 225-226

ISBN 978-973-726-507-4

94(4)"12"                                                                             291.73"12"

082.1 Colecţia LIMB

1. ISTORIA EUROPEI                                                       2. CRUCIADELE

II 90504 ; 94(100)/P48

 

 

370. POUKAMISAS, GEORGIOS D.. Dialog cu istoria / Georgios D. Poukamisas ; Cuvânt-înainte de Acad. Răzvan Theodorescu ; Traducere din limba greacă: Elena Lazăr şi Cristina Năescu. -   Bucureşti : Omonia, 2009

184 p.

ISBN 978-973-8319-61-5

94(495)                                                                                 930.85(495)

1. ISTORIA GRECIEI ANTICE

2. ISTORIA CULTURII(Grecia)

II 90431 ; 94(100)/P88

94(3)  Istoria lumii antice

 

371. BĂLAŞA, DUMITRU. Dacii de-a lungul mileniilor / preot cercetător Dumitru Bălaşa Stănciulescu-Bârda. - Ediţia a 2-a îngrijită şi prefaţată de pr. prof. dr. Al.. -   Bârda : Cuget Românesc, 2009

283 p.

Bibliografie p. 266-279

ISBN 978-606-92052-3-5

94(398.2)

1. ISTORIA DACIEI

II 90438 ; 94(3)/B19

 

372. BĂLAŞA, DUMITRU. Ţara Soarelui sau Istoria Dacoromâniei / pr. Dumitru Bălaşa ; cuvânt-înainte de prof. Zenovie Cârlugea Stănciulescu-Bârda. - Ediţia a 3-a îngrijită de pr. prof. dr. Al.. -   Bârda : Cuget Românesc, 2009

342 p. : fig.

Bibliografie p. 314-323

ISBN 978-606-92052-5-9

94(398.2)

1. ISTORIA DACIEI

II 90435 ; 94(3)/B19

 

373. O'BRIEN, CORMAC. Declinul imperiilor : De la glorie la ruină. Povestea marilor imperii antice / Cormac O'Brien ; Traducere din limba engleză de Daniela-Georgiana Arşinel şi Ruxandra Apetrei. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2010

296 p.

Bibliografie p. 287-289

ISBN 978-606-588-001-6

94(3)

1. ISTORIA ANTICĂ A LUMII

II 90524 ; 94(3)/O-16

94(498)  Istoria României

 

374. APARASCHIVEI, ŞTEFAN. Destinul Mişcării Legionare/ Ştefan Aparaschivei ; Ce este Frăţia de Cruce?/ Nicolae Roşca. -   s.l. : Vicovia, s.a.

163 p.

ISBN 978-973-1902-31-9

94(498)"19"                                                     329.73(498)"19"Mişcarea Legionară

329.78(498)"19"Frăţia de Cruce

1. MIŞCAREA LEGIONARĂ(România)

III 30512 ; 94(498)/A65

 

375. BĂLAŞA, DUMITRU. Marele atentat al apusului papal împotriva independenţei daco-românilor / pr. Dumitru Bălaşa ; Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de pr. prof. dr. Al. Stănciulescu-Bârda. -   Bârda : Cuget Românesc, 2007

191 p.

Bibliografie p. 185-186

ISBN 978-973-95348-91-14

94(498)

1. ISTORIA ROMÂNIEI                                                   2. ISTORIA DACIEI

3. DACO-ROMANI

II 90434 ; 94(498)/B19

 

376. BERINDEI, MIHNEA. Mineriada : 13-15 iunie 1990 : Realitatea unei puteri neocomuniste / Mihnea Berindei, Ariadna Combes, Anne Planche ; Traducere din franceză de Monica Pârvu. - Ediţia a 3-a. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

280 p.

Titl. în franceză: Roumanie, le livre blanc

ISBN 978-973-50-0706-3

94(498)"1990"                                                                     323.22(498)"1990"

1. ISTORIA ROMÂNIEI(mişcări sociale)

II 90380 ; 94(498)/B48

 

377. Cartea comoară : Cluj / Alexandru Diaconescu, Gergely Balázs, Hunyadi Attila,...; Concept şi redactare Zágoni Balázs ; Redactare versiunea românească Vlad Ţoca ; Illustraţii Jánosi Andrea ; Traducere Paul Drumaru. -   Cluj : Projectograph, 2010

58 p. : il. color

Glosar p. 54-58

ISBN 978-973-88903-2-9

94(498.4-Cluj))"01/20"

1. ISTORIA ROMÂNIEI(Cluj)

94(498)/C27

 

378. DJUVARA, NEAGU. A románok rövid története / Neagu Djuvara ; [Fordította Horváth Andor]. -   Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2010

325 p.

Titl. orig. : O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri

ISBN 978-973-165-040-1

94(=135.1)"-/19"                                                                 94(498)"-/19"

1. ISTORIA POPORULUI ROMÂN

II 90567 ; 94(498)/D54

 

379. HUŢU, CĂTĂLIN. Bucovina : Adevăruri trecute sub tăcere / Cătălin Huţu. -   [Iaşi] : Institutul European, 2010

110 p. : il., h., tab. - (Texte de frontieră ; 47).

Bibliografie p. 91-94

Anexe p. 95-101

ISBN 978-973-611-699-5

94(498.6)"1944/1945"                                                         082.1 Texte de frontieră

1. ISTORIA ROMÂNIEI(Bucovina)

II 90511 ; 94(498)/H97

 

 

 

380. LÁSZLÓ-HERBERT MÁRK. Abdicarea regelui Mihai I : Documente diplomatice inedite / Mark László-Herbert. -   Bucureşti : Humanitas, 2010

356 p. - (Istorie).

Cuvânt înainte p. 7-14

Scurtă cronologie p. 16-18

Indice p. 351-356

ISBN 978-973-50-2700-1

94(498)"1945/1948" Mihai I(093.2)            929 Mihai I, rege al României

082.1 Istorie

1. ISTORIA ROMÂNIEI(Mihai I, rege al României)

II 90528 ; 94(498)/M68L

 

381. LE CLER, G.. Moldo-Valahia : Ce a fost, ce este, ce-ar putea fi : Itinerar, impresii de călătorie, moravuri, obiceiuri, schiţe după natură, istorisiri, perspectivă istorică / G. Le Cler ; Traducere de Diana Ciobanu ; Introducere la ediţia în limba română de Laurenţiu Vlad. -   Iaşi : Institutul European, 2010

272 p. - (Privirea celuilalt ; 4 ; Spaţii francofone).

ISBN 978-973-611-679-7

94(498.1+498.3)(0:82-992)                                  821.133.1-992

082.1 Privirea celuilalt

1. ISTORIA ŢĂRII ROMÂNEŞTI

2. LITERATURĂ FRANCEZĂ(jurnal de călătorie)

II 90418 ; 94(498)/L37

 

382. NUŢIU, VASILE. Istoria românilor şi cultura civică : Noţiuni şi teme într-un dicţionar explicativ / Vasile Nuţiu. -   Târgu-Mureş : Fundaţia Culturală "Vasile Netea", 2010

868 p. : tab.

Cuvânt înainte p. 5-6

Anexe p. 846-861

Bibliografie p. 862-868

ISBN 978-973-0-09074-1

94(498)(038)                                                                         030:94(498)

1. DICŢIONAR DE ISTORIE                                            2. CULTURĂ CIVICĂ

L-94(498)/N98

 

383. SIMA, HORIA. Istoria mişcării legionare / Horia Sima. -   s.l. : Metafora, s.a.

335 p.

ISBN 973-9340-90-3

94(498)"19"                                                                         321.64(498)"19"

329.17 Garda de Fier

1. MIŞCAREA LEGIONARĂ(România)

III 30513 ; 94(498)/S56

 

384. TĂNASE, TIBERIU. Feţele monedei : Mişcarea legionară între 1941-1948 / Tiberiu Tănase. -   Bucureşti : Trinonic, 2010

320 p. - (Tritonic/ Istorie ; Monografii).

ISBN 978-606-8139-10-4

082.1 Tritonic/ Istorie

329.73(498)"1941/1948"Mişcarea Legionară

94(498)"1941/1948"

1. MIŞCAREA LEGIONARĂ(România)

II 90579 ; 94(498)/T16

 

385. TOMI, MARIAN NICOLAE. Maramureşul de ieri până astăzi : Studii şi cercetări istorice / Marian Nicolae Tomi. -   Cluj Napoca : Grinta, 2008

279 p.

ISBN 978-973-126-070-9

94(498.41)

1. ISTORIA ROMÂNIEI(Maramureş)

IV 6872 ; 94(498)/T73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE NUME

 

A

 

Ábalos, Rafael - 185

Abraham, Daniel - 142

Alexe, Vladimir - 55

Anca, Alexandru - 187-188

Andrei, Cristian Ion - 19

Aparaschivei, Ştefan - 374

Arendt, Hannah - 56

Arsenie Boca - 24-26

Arsenie Muscalu - 27

Arsenie Papacioc - 28

Asimov, Isaac - 143

Athanasiadis, Tasos - 293

Axinte, Eugen - 191

 

B

 

Baciu, Ioan Cristian - 29

Banciu, Doina - 2

Banu, Georges - 119

Bart, Jean - 192

Bartha Katalin Ágnes - 134

Bartos Zoltán - 104

Băciuţ, Nicolae - 30-31, 193-194

Băjenaru, Grigore - 195

Bălaş, Radu - 341-345

Bălaşa, Dumitru - 371-372, 375

Bălăşescu, Alexandru - 47

BeBeau, René - 350

Becuş, Denisa-Florina - 196

Bejenaru, Petru - 79

Bembea, Ioan - 357

Benedek Elek - 307

Benkő Aurora - 346

Berghorn, Detlef - 364

Berindei, Mihnea - 376

Bloedé, Myriam - 358

Boboc, Alexandru - 15

Bodor Ádám - 308

Boia, Lucian - 365

Bokor Pál - 309

Boldiş, Ioana - 67

Borbély Ştefan - 197

Bota, Sorina - 359

Botton, Alain de - 144

Bozzay Margit - 310

Brais, Aura - 198

Breban, Nicolae - 199

Bucur, Ilie - 200

Bulgakov, Mihail - 301

Butler, Samuel - 145

 

C

 

Cadar, Katalin - 201

Cană, Mirel - 202

Caragiale, Ion Luca - 203

Cathcart, Thomas - 16, 146

Călin, Alex Amalia - 204

Călinescu, George - 205-206

Căluţiu-Sonnenberg, Gabriela - 207, 351

Cărtărescu, Mircea - 208

Cătănuş, Albert V. - 209

Ceteraş, Toma - 347

Chioaru, Dumitru - 210

Chiriţă, Constantin - 211

Chirvase, Radu Mircea - 65

Christi, Aura - 212

Cioran, Emil - 177-178

Cira, Călin Emilian - 213

Cîmpan, Elena M. - 214

Cosma, Anton - 215

Cristea, Stan V. - 7

Cronin, Archibald Joseph - 147

Cseh Tamás - 117

 

D

 

Danilov, Lena - 80

Davis, Heather - 148

Delinsky, Barbara - 149-150

Dickens, Charles - 151

Djuvara, Neagu - 360, 378

Dorobanţu, Elena - 95

Dragomir, Diana-Elena - 69

Dragomir, Tatiana - 217

Ducan, Răzvan - 218

Dumbravă, Lucian - 219-221

Dumitrescu, Luca - 222

Dumitrescu, Marcel - 223

Dumitriu-Snagov, Ion - 353

 

E

 

Enea, Darius-Vasile - 224

Ennery, Adolphe Philippe d' - 179

Erceanu, Ninuşa - 225

 

F

 

Fable, Vavyan - 311

Fazekas Mihály - 312

Fătu-Tutoveanu, Andrada - 135

Feghelm, Stephanie - 111

Fehér Klára - 313

Feierdan, Viorica - 226

Fekete Albert - 107

Felecan, Daiana - 127-128

Fiscuteanu, Ion - 227

Florescu, Octavian - 32

Forbes, Colin - 152

Fournier, Jean-Louis - 180

Franceschini, Paul-Jean - 181

Friedman, David. D. - 153

 

G

 

Gáll István - 314

Gálos Ildikó, Szilágyiné - 81

Garaz, Elena - 228

García Lorca, Federico - 186

Gárdonyi Géza - 315-316

Gaspar Lorand - 116

Gauldie, Robin - 354

Gălăţean, Mircea - 33

Gheorghiu, Cristache - 229-231

Giffin, Emily - 154

Gilbert, Elizabeth - 155-156

Grubb, Jeff - 157

 

H

 

Hajdu Péter - 317

Hambraeus, Axel - 139

Hartley, Mary - 20

Heller Ágnes - 50

Herbert, Brian - 158

Holt, Anne - 140

Hutson, Shaun - 159

Huţu, Cătălin - 379

 

I

 

Ionescu Stăniloae, Lidia - 234

Ionescu, Emil - 129

Ionescu, Take - 235

Iorga, Nicolae - 4

Irigaray, Luce - 87

Istrate, Mircea Dorin - 236

 

J

 

Jászó Anna, Adamikné - 82

Jijie, Gheorghe - 362-363

Jinga, Constantin - 34

 

K

 

Kaplan, Michel - 367

Karagatsis, M. - 294

Karczagi Sándor - 319

Kavafis, Konstantinos P. - 295

Keller, Werner - 35

Kemenes, Joe - 320

Kemény Zsigmond - 321

Kennedy, Douglas - 160

Kennedy, Jeffrey - 356

King, Stephen - 161

Király Hajnal - 120

Kiss Bitay Éva - 90

Kitromilides, Pashalis M. - 57

Kornis Mihály - 322

Kourtovik, Dimosthenis - 296

Kozlov, Maxim - 36

Krentz, Jayne Ann - 162

Krúdy Gyula - 323

 

L

 

László-Herbert Márk - 380

Lazăr, Elena - 8, 136

Lădariu, Lazăr - 13

Le Cler, G. - 381

Lescroart, John - 163

Li Hongzhi - 37

Liiceanu, Gabriel - 237

Lucăcel, Flavius - 238

Lucinescu, Dan - 38

Luduşan, Ana - 239

Luther, Martin - 39

 

M

 

Malam, John - 88

Mareş, Radu - 240

Marica, Valentin - 241-242

Marx, Karl - 62

Máté Angi - 325

Matei al Ciprului - 368

May, Karl - 175

Mencinicopschi, Gheorghe - 99

Merticaru, Mihai - 243

Meyer, Stephenie - 164

Mihăescu, Gib I. - 244

Mihăilescu, Dan C. - 245

Miller, Alice - 21

Minirth, Frank B. - 100

Minulescu, Ion - 246

Misi Éva - 112

Mlecsin, Leonyid - 302

Moaşa Nazare, Ruxandra - 48

Montágh Imre - 124

Montignac, Michel - 101

Móra Ferenc - 326

Murádin Jenő - 113

 

N

 

Nagy Lajos - 83

Neacşu, Iacob - 92

Nectarie de Eghina - 40

Negrea, Elena - 51

Niven, Larry - 165

Nosov, Nikolai - 303

Novik, Naomi - 166

Nuţiu, Vasile - 382

 

O

 

O'Brien, Cormac - 373

O'Flanagan, Sheila - 167

Opriş, Ilarie Gh. - 114

Opriţă, Mircea - 247

 

P

 

Pamuk, Orhan - 306

Panaite, Dumitru - 248

Papadat-Bengescu, Hortensia - 249

Parti Nagy Lajos - 327

Patapievici, Horia-Roman - 250

Pălăcean-Vereş, Voichiţa - 251

Păunescu, Adrian - 252

Păunescu, Valentin - 253

Pecican, Ovidiu - 369

Perţa, Lucian - 254

Petőfi Sándor - 328

Petraş, Ioan - 255

Petrescu, Camil - 256

Pillat, Dinu - 257

Platon - 297

Pleşu, Andrei - 258

Poenaru, Michiela - 23

Popescu, Petru - 259

Poukamisas, Georgios D. - 370

Pratchett, Terry - 168

Preda, Marin - 260-261

Puric, Dan - 262-263

 

Q

 

Quick, Amanda - 169

 

R

 

Racovitză, Ştefan - 264

Rahner, Karl - 41

Ralex, C. - 105

Ramana Maharshi - 42

Răzmeriţă, Victor - 265

Reboul, Anne - 125

Rebreanu, Liviu - 266

Rice, Patricia - 170

Ritzer, George - 52

Rodari, Gianni - 85

Rogac, Raia - 267

Roşca, Nicolae - 59

 

S

 

Sándor Iván - 330

Sáros András - 109

Sayyid Muhammad Husayn Tabataba'i, Ayatollah Allamah - 43

Săvulescu, I. - 93

Schlegel, Friedrich - 18

Schrenk, Jakob - 64

Sebastian Alcalay, Gina - 118

Sebastian, Mihail - 269

Seferis, Yorgos - 298

Silvestri, Artur - 270-273

Sima, Horia - 383

Singer Magdolna - 331

Slavici, Ioan - 274

Smith, Wilbur - 171

Sorea, Daniela - 126

Sorescu, Marin - 275

Stahl, Henriette Yvonne - 277

Stan, Andreea Mihaela - 278

Stan, Apostol - 60

Stan, Emil - 3

Stancu, Zaharia - 279

Stănescu, Nichita - 280

Stendhal - 182

Sterian-Nathan, Raluca - 183

Stoica-Mujea, Oana - 281-282

Strejnicu, Flor - 45

Szenczei László - 332

Szikszai, Béni - 46

Szilágyi Júlia - 137

 

Ş

 

Şerban, Andrei - 122

Ştroble, Ana-Antonia - 284

 

T

 

Tănase, Tiberiu - 384

Themelis, Nikos - 299

Tisza Kata - 334

Toboşaru, Nicolae - 61

Todorov, Tzvetan - 53

Tolstoi, Alexei Nicolaevici - 305

Tomi, Marian Nicolae - 385

Tomşa, Mihai - 349

Topîrceanu, George - 285

Torpan, Ioan - 89, 286

Tripon, George - 49, 115

Tudoran, Radu - 287

Turcan, Nicolae - 288

Turow, Scott - 172

Ţ

 

Ţuculescu, Radu - 289

 

U

 

Ullmann, Liv - 141

 

V

 

Valentis, Mary - 22

Varga Katalin - 335

Végh Balázs Béla - 336

Verne, Jules - 184

Vida Gábor - 337

Vişniec, Matei - 290

Vizental, Adriana - 86

Vizyinos, Gheorghios - 300

Vogrinc, Joľe - 54

Voiculescu, Vasile - 291

 

W

 

Weber, David - 173

Weöres Sándor - 339

Wirth Lajos - 94

Witcher, Moony - 176

Woodhead, Patrick - 174

 

Y

 

Yunus, Muhammad - 63

 

Z

 

Zágoni Balázs - 340

Zeana, Corneliu - 292

Zinder, David - 123

 

 

INDEX DE TITLURI

 

1001 cugetări IV - 200

 

A

 

Abdicarea regelui Mihai I - 380

Accesul la informaţiile de interes public în România - 66

Aforisme şi reflecţii - 205

Algebră. Geometrie - 91

Andaluzia - 351

Andaluzia şi Costa del Sol - 356

Antologia prozei scurte transilvane actuale - 189

Az anyanyelvi nevelés módszerei - 82

Apocalypsis cum figuris - 270

Approche de la lumie`re - 116

Are raţa doi boboci - 198

Arhitectura - 108

Aristotel şi furnicarul merg la Washington... - 146

Árnyak - 159

Arta - 110

Arta exploatării de sine sau minunata lume nouă a muncii Arta exploatării de sine sau minunata lume nouă a muncii - 64

Az Ártatlanság Múzeuma - 306

Artur Silvestri - 190

Aspecte ale polifoniei lingvistice - 127

Aşa ceva nu se întâmplă niciodată - 140

Aşteptând ceasul de apoi - 257

Autopsierea Labirintului - 191

Autoritatea teritorială de ordine publică în România - 75

Aventurile lui Habarnam şi ale prietenilor săi - 303

 

B

 

Balade din Transilvania - 130

Balade vesele şi triste - 285

Barni és a lányok - 340

Băiţa 1315-2010 - 347

Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş - 9

Biserica de lemn "Sf. Nicolae" Cuştelnic - 30

Bizanţ - 367

Bóbita - 339

A boldogság választható - 100

Breaking dawn - 164

Bucovina - 379

Burning Tower - 165

 

C

 

Caiete II : 1966-1968 - 177

Caligula - 181

Capitalul - 62

Capodopere ale literaturii neoelene - 136

Cara Aurita - 217

Cartea comoară - 377

Cartea neagră a revoluţiei franceze - 366

Casa oglinzilor - 162

Când ne vom întoarce - 240

Căderea zidului tăcerii - 21

Ce au fost boierii mari în Ţara Românească? - 360

Ce pot face dacă sunt discriminat? - 68

Cercul sălbatic - 212

Ceva de împrumut - 154

Cheile împărăţiei - 147

Cinci lecturi biblice despre om - 34

Cine m-a făcut femeie? - 19

Cine sunt eu?/ Ramana Maharshi ; Ramana Arunachala/ Arthur Osborne - 42

Cine suntem - 262

Cireşarii - 211

Cişmigiu & comp. - 195

Colecţionarul de cactuşi - 251

Comoara omului din om - 265

Complementele în limba română actuală - 128

Concert din muzică de Bach - 249

Conjugarea verdelui - 241

Constandina ; Uruma ; Ce mult te-am iubit - 279

Constantin Noica - 7

Contributions to library progress - 10

Convorbiri despre N. Steinhardt - 213

Corespondenţa cu Adina - 235

Costumaţii de bal mascat - 106

Creştinismul Mişcării Legionare - 45

Cronica unor violenţe politice - 59

Cseh Tamás - 117

Cugetări şi maxime pentru viaţă - 131

Cum era? Cam aşa... - 216

Cum poţi avea un marketing profitabil - 65

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, după 1 iunie 2010 Curtea Europeană a Drepturilor Omului, după 1 iunie 2010 - 69

 

D

 

Dacă aş fi o pasăre - 224

Dacii de-a lungul mileniilor - 371

De la Stalin la Saddam - 55

Declinul imperiilor - 373

Despre Cioran şi fascinaţia nebuniei - 245

Despre farmecul lucrurilor plictisitoare - 144

Despre îngrijirea sufletului - 40

Despre maestru şi alte întâlniri - 288

Despre Omul Frumos - 263

Destin ardelenesc - 187

Destinul Mişcării Legionare/ Ştefan Aparaschivei ; Ce este Frăţia de Cruce?/ Nicolae Roşca - 374

Dezvoltarea afacerilor sociale - 63

Diagnostic - 202

Dialog cu Entitatea - 204

Dialog cu istoria - 370

Dicţionar de monumente. Biserici de lemn din judeţul Mureş - 31

Din nou acasă - 149

Dostoievski în drumul de la ocnă la pasiune - 293

Două generaţii - 286

Două orfeline - 179

Dragonul maiestăţii sale - 166

Dragoste la prima vedere - 167

Dragoste şi vârstă - 228

Drepturile Copilului - 67

Dublin - 352

A Dűne. Az Atreides-ház - 158

 

E

 

Educaţie şi identitate - 79

Életrajz - 122

Az első karácsonyi ajándékok legendája/ Hambraeus, Axel ; Színpadra átírta Ferenczy Noémi ; Rajzolta Keszeg Ágnes ; [Fordította Daray Erzsébet]. Az első karácsonyi ajándékok legendája/ Ferenczy Noémi ; Jelenet Axel Hambraeus azonos című törtete alapján - 138

Enigma Otiliei - 206

Enigma văduvei - 150

Az erdélyi kertművészet - 107

Eu te-am făcut eu te omor - 23

Europolis - 192

Evadare în cuvinte - 201

Ezüst Malibu - 309

 

F

 

Familia - ultimul bastion - 36

Fantasztikus földgolyó - 90

Făgăduinţa politicii - 56

Fărâmituri duhovniceşti - 27

A fekete kimonós öregember - 302

A felügyelt színpad - 119

Feţele monedei - 384

Filosofia unui bolovan - 229

Filosofie în 30 de secunde - 17

Fiul risipitor - 287

Fragmentele Athenäum - 18

A futár - 330

 

G

 

Gânduri despre credinţă - 41

Geometrie lirică - 243

George Manu - 362

Ghid de intoxicaţii acute la copil - 96

Ghid de nursing - 97

Ghid pentru dresajul câinelui dumneavoastră - 105

Ghidul femeii ocupate - 20

Ghirlande vesele din hârtie - 111

Globalizarea nimicului - 52

Gőgös Gúnár Gedeon - 335

Gramatica fanteziei - 85

Grigore Vieru - dimensiuni critice - 232

Grimpow. Drumul nevăzut - 185

A gyermekirodalom változatai - 336

H

 

A halál tanítványa - 332

Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas - 361

Halkirálynő - 311

Harald - 153

Hat színjáték - 186

Holtág - 320

Hősöm tere - 327

Hronicul racului - 222

 

I

 

I.P.E.I.L./I.F.I.L./C.I.L. Reghin - 104

III. Richárd betiltva - 290

Iluminismul neoelen - 57

In memoriam Alecsandru Vaduva - 233

India - 353

India pentru dumneavoastră - 355

Informaţia digitală în cultură - 2

Inima de rază - 196

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, I.C.I. Bucureşti - 12

Inteligenţa romantică - 22

Isten rabjai - 315-316

Istoria - 364

Istoria mişcării legionare - 383

Istoria românilor şi cultura civică - 382

Istorie şi politică în România comunistă - 60

 

Î

 

În umbra măslinilor - 188

Îngrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali - 98

Întâlnire cu un necunoscut - 237

Între cruciaţi şi tătari - 369

Între două idealuri - 230

Între Orient şi Occident - 87

 

J

 

Jászberény műemlékei - 109

Jászsági szűcsminták textíliákon - 112

Játék a kriptában - 318

Jocuri cu degeţelele - 80

Jurământul - 163

Jurnal de căpşunar - 209

 

K

 

Kairoi sau roadele timpului - 32

Karcolgatunk - 314

Kenyér és szerelem - 310

Könyv és film között - 120

Kovács Ildikó bábrendező - 121

Középkori magyar várak és várromok - 350

 

L

 

La asfinţit - 161

La Lilieci - 275

La mulţi ani, maestre - 227

Lăcrimarul înflorit - 255

Lecţii-sinteză de sintaxa limbii române - 129

Legszebb karácsonyi ajándék a nátha - 324

Lehet-e esszét tanítani? - 137

Lehetőségek könyve - 322

Lesa de hârtie - 218

Limba şi literatura română pentru clasa a VIII-a - 225

Literatura neoelenă în România (1837-2005) - 8

Literatura română - mură-n gură: pseudoanalize literare la texte din manualele alternative ale claselor V-VIII - 254

Lucrările Conferinţei "Bibliotecile pedagogice în societatea (re)cunoaşterii" - 11

Lúdas Matyi ; Debreceni Magyar Kalendáriom - 312

"Lumina faptei din lumina cuvântului" - 234

 

M

 

Maestrul Feri - 115

Maestrul şi Margarita - 301

Magul - 171

Magyar művelődéstörténeti lexikon - 5

Mamó - 325

Manualul Drepturilor Omului - 70

Maramureşul de ieri până astăzi - 385

Marea carte despre monştri, spiriduşi, dragoni şi uriaşi Marea carte despre monştri, spiriduşi, dragoni şi uriaşi - 88

Marea Himeră - 294

Marele atentat al apusului papal împotriva independenţei daco-românilor - 375

Marele singuratic - 260

Matematica pentru examenul de capacitate - 93

Matematică elementară clasele V-VIII - 92

A Mátyás-szobor és alkotója Fadrusz János - 113

Mănânc sănătos şi rămân tânăr - 101

Mănâncă, roagă-te, iubeşte - 155

Meduza albastră - 169

Mélysége és magassága - 39

Memoriile unui căţel adult - 231

Meslohes - 145

Metodica predării limbii engleze - 86

Mineriada - 376

Mirosul puşcăriei - 308

Moara cu noroc ; Popa Tanda ; Gura satului ; Budulea Taichii ; Pădureanca - 274

Moldo-Valahia - 381

Momente şi schiţe. Nuvele şi povestiri - 203

Monitorizarea respectării drepturilor omului în instituţii private de libertate - 71

Monografia Glăjăriei - 346

Múló évek sodrásában - 83

Mureş, Mureş, apa ta... - 89

Muzeul Etnografic Reghin 1960-2010 - 14

 

N

 

Nagy József síremlékei - 358

Napló 1935 - 1944 - 269

Ne vorbeşte Părintele Arsenie - 28

Nem szabad és nem királyi - 337

Nicolae Băciuţ - gândul care uneşte - 214

Nimic - 208

Nina şi ochiul secret al Atlantidei - 176

O noapte plouă-n cinstea mea, o noapte plouă-n cinstea ei - 246

Noduri şi semne - 280

Noi developări în perspectivă - 210

Nostalgia demonilor - 296

Note, stări, zile: 1968-2009 - 258

Nu plânge sub clar de lună - 148

Nu pleca... - 160

Nu trădaţi, vă rog! - 292

Nursing - 95

 

O

 

Oameni cari au fost - 4

Oglinda unui sat de la poalele Călimanilor - Râpa de Jos Oglinda unui sat de la poalele Călimanilor - Râpa de Jos - 349

L'oiseau de feu - 304

Old Mediaş - 341

Old Mureş County - 342

Old Reghin - 343

Old Târgu-Mureş - 344

Old Târnăveni - 345

Az olvasóvá nevelés megalapozása óvodás kortól kisiskolás korig - 81

Opt poveşti populare europene - 132

Örvény - 152

Az ösztönök ; Az érzelmek elmélete - 50

Oxygénia - 313

 

P

 

Parteneriatul strategic dintre România şi SUA - 61

Partitúra - 331

Patriarhia ecumenică în Imperiul otoman de la 1453 până în secolul al XVIII-lea şi legăturile cu Ţările Române - 29

Patriotul Emil Dandea şi vremurile în care a trăit - 357

Patul lui Procust - 256

...Până la capăt - 226

Pădurea spânzuraţilor - 266

Părintele Arsenie Boca un Sfânt al zilelor noastre - 38

Pelerinii - 156

Pentru credinţă, neam şi ţară - 13

Pentru însoţitoarea noastră - 299

Perpetuum mobile - 271

Pesti kínálat - 334

La petite maisonnette - 305

Petőfi és Arany levelezése - 328

Platon şi ornitorincul intră într-un bar... - 16

Podul - 236

Poeme - 295

Poeme pentru zile simple - 219

Poemul Phoenix - 193

Pornind de la Nietzsche... - 197

Povestea primelor cadouri de Crăciun - 139

Povestiri în alb şi negru - 220

Poveştile Norilor - 278

Poveştile oraşului - 359

Pragmatica discursului - 125

Pragmatica ironiei - 51

Pravila albă - 24

Pregătirea preşcolarului - 84

Prejudicii morale - 172

Privind înapoi cu luciditate - 253

Proştii - 239

Provence şi Coasta de Azur - 354

Publicarea monitoarelor oficiale judeţene - 76

Pulbere de stele - 143

Punţi de suflet - 267

 

Q

 

A quest for political integrity - 58

 

R

 

Radiografia spiritului creol - 272

Rapsodie în alb şi negru cu Leonard Bernstein - 118

Raţionalismul modern - 15

Războiul hackerilor - 3

Războiul reginelor - 281

Reflecţii efective - 33

Regina Arkudă şi amuletele puterii - 282

Revolta fondului neconsumat - 273

Revoluţia pentru voi, copii! - 223

Ridicarea căsătoriei la înălţimea de Taină - 25

Rolul prefectului în asigurarea transparenţei decizionale - 77

Romániai magyar irodalmi lexikon - 329

A románok rövid története - 378

România - încotro? - 49

Românul erectil - 289

 

S

 

Sângeorgiu de Mureş - 348

Scene din viaţa unui duşman de clasă - 264

Scriitori în devenire - 268

Scrisori către cei de-acasă - 178

Scurtă expunere a învăţăturilor islamice - 43

Seminţe duhovniceşti - 26

A Shadow in Summer - 142

The Shadow of Saganami - 173

Shakespeare Erdélyben - 134

Singura călătorie din viaţa sa - 300

Sistemul penitenciar în România 1995-2004 - 72

Sobotta - 102

Spini de zăpadă - 221

Spuză de stele - 276

Stat şi religii în România - o relaţie transparentă? - 44

Stop the Tempo - 283

Sub semnul lui Hermes şi al lui Pallas - 48

Suflet tatuat - 183

Supleantul - 259

Szép remények - 151

Szindbád - A feltámadás - 323

Szókratész védőbeszéde ; A lakoma - 297

A sztálinizmus irodalma Romániában - 333

 

Ş

 

Şase nopţi pe Acropole - 298

Şi noi ce mai mâncăm? - 99

Şi totuşi Biblia are dreptate - 35

Şiragul Mărgăritarului sau Hronicul Împăraţilor creştini ai Bizanţului - 368

 

T

 

A táltos kecske - 307

Tăcerea magilor - 242

Teatru - 215

Templul din nori - 174

Teodor Moraru - 114

Teorii ştiinţifice în 30 de secunde - 1

Teréziánumi vizsgatételek mechanikából - 94

Test - hang - képzelet - 123

A tévénéző - 54

Tiszta beszéd - 124

A tizenöt éves kapitány - 184

Tragedia Germaniei 1914-1945 - 365

Translation Theory and Practice - 126

Transparenţa decizională în administraţia publică în România anului 2007 - 78

Transparenţa decizională în ce priveşte respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi - 73

Tratat de intoxicaţii acute - 103

Trădarea criticii - 199

Tudás és elbeszélés - 317

Tutungeria - 238

 

Ţ

 

Ţara Soarelui sau Istoria Dacoromâniei - 372

 

U

 

Ultimul Culianu - 250

Ultimul gardian - 157

Un mecanism pentru prevenirea torturii şi tratamentelor inumane şi degradante - 74

Un secol intoxicat - 135

Un vis îndepărtat - 170

Unde mergem, tati? - 180

Universul meu - 248

Az utolsó erdélyi gályarab - 319

 

V

 

Választások - 141

Vamă pe valoarea adăugată - 194

Verificaţi-vă cunoştinţele! - 6

Viaţa ca o pradă - 261

Viaţa comună - 53

Vică Negulescu - 363

Vine seninul - 207

Vinovat de iubire - 252

Voica ; Pontiful - 277

Voioasa expunere a Ordinii Mondiale - 47

Volt egyszer egy kis zsidó - 133

Vörös és fekete - 182

Vót, hol nem vót - 338

Vreau să trăiesc printre stele - 284

 

W

 

Winnetou - 175

 

Z

 

Zahei orbul - 291

Zei mărunţi - 168

Zengő ABC - 326

Zhuan Falun - 37

Zilele şi nopţile unui student întârziat - 244

Zodia manipulării - 247

Zord idő - 321

Zsoltármagyarázatok - 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE SUBIECTE

A

 

ABRUD - 357

ABUZ - 21

ABUZ(copii) - 21

ACTIVITATE(preşcolari) - 80

ACTORI - 141

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ - 78

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ - 78

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ(România) - 49, 78

ADMINISTRAŢIE(prefectură) - 77

AERONAVE - 104

AFACERI SOCIALE - 63

AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL - 365, 379

ALGEBRĂ - 91

ALIMENTAŢIA VÂRSTNICULUI - 101

ALIMENTAŢIE - 99, 101

ALIMENTAŢIE DIETETICĂ - 99

ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ - 99, 101

ALIMENTE - 101

ANATOMIA OMULUI - 102

ANATOMIE - 102

ANATOMIE (album) - 102

ANATOMIE SISTEMATICĂ - 102

ANDALUZIA(Spania) - 351, 356

ANIMALE - 90

ANIMALE MITICE - 88

ANTROPOLOGIE FILOZOFICĂ - 34, 87

ANTROPOLOGIE RELIGIOASĂ - 34

ANTROPOLOGIE SOCIALĂ - 50, 53

ARDEAL - 107

ARHITECTURĂ - 108-109

ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ - 109

ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(biserici) - 109

ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(fresce) - 109

ARHITECTURĂ(castele) - 107, 350

ARHITECTURĂ(cetăţi) - 350

ARHITECTURĂ(istorie) - 108

ARHITECTURĂ(monumente) - 113

ARHITECTURĂ(stiluri) - 108

ARHITECTURĂ(universală) - 108

ARSENIE BOCA - 38

ARSENIE PAPACIOC - 28

ARTA MIŞCĂRII - 358

ARTA VORBIRII - 124

ARTĂ - 110

ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ - 120

ARTĂ DECORATIVĂ - 112

ARTĂ POPULARĂ MAGHIARĂ - 112

ARTĂ POPULARĂ(Transilvania) - 14

ARTĂ UNIVERSALĂ - 110

ARTĂ(curente artistice) - 110

ARTĂ(istoria) - 110

ARTĂ(stiluri) - 110

ARTE DECORATIVE - 110-111

ARTE PLASTICE - 110

ARTIŞTI FOTOGRAFI - 116

ARTIŞTI PLASTICI - 115, 358

ASISTENŢĂ MEDICALĂ - 95, 97-98

ASISTENŢĂ SOCIALĂ - 63

ASISTENŢI MEDICALI - 95, 97-98

ASOCIAŢII CULTURALE(Mureş) - 13

ASTRA - 13

ASTRA (Sighişoara) - 13

ASTRA(Luduş) - 13

ASTRA(Râciu) - 13

ASTRA(Reghin) - 13

ASTRA(Târgu Mureş) - 13

ASTRA(Târnăveni) - 13

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ - 75

 

B

 

BACIU, AUREL - 13

BALCANI(istorie) - 367

BAUDELAIRE, CHARLES - 135

BAZE DE DATE(informatică) - 3

BĂCIUŢ, NICOLAE - 214

BĂIŢA - 347

BERNÁDY GYÖRGY - 359

BERSTEIN, LEONARD - 118

BIBLIA - 35

BIBLIE.NOUL TESTAMENT - 35

BIBLIE.VECHIUL TESTAMENT - 35

BIBLIE(critică literară) - 35

BIBLIE(interpretare) - 32, 34

BIBLIOGRAFIE - 7

BIBLIOGRAFIE(cărţi elene) - 8

BIBLIOGRAFIE(cărţi) - 8

BIBLIOGRAFIE(Noica, Constantin) - 7

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "DINICU GOLESCU" ARGEŞ - 9

BIBLIOTECI - 9

BIBLIOTECI PUBLICE - 9

BIBLIOTECI(funcţia educativă) - 81

BIBLIOTECI(România) - 9

BIBLIOTECONOMIE - 10-11

BIOBIBLIOGRAFIE - 7, 358

BIOGRAFIE - 38, 361

BIOGRAFIE(Berstein, Leonard) - 118

BIOGRAFIE(Bolyai Farkas) - 361

BIOGRAFIE(Cseh Tamás) - 117

BIOGRAFIE(Dandea, Emil) - 357

BIOGRAFIE(Fadrusz János) - 113

BIOGRAFIE(Mihai I., rege al României ) - 380

BIOGRAFIE(Noica, Constantin) - 7

BIOGRAFIE(Paraschivescu, Miron Radu) - 272

BIOGRAFIE(Polcz Alaine) - 331

BIOGRAFIE(Silvestri, Artur) - 190

BIOGRAFII - 4

BIOGRAFII COLECTIVE - 4, 12-13, 55, 79, 359

BIOGRAFII COLECTIVE(dascăli) - 79

BIOGRAFII COLECTIVE(medici) - 83

BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi)(Mureş) - 13

BIOGRAFII COLECTIVE(politicieni) - 55

BISERICA CREŞTINĂ - 29

BISERICA ORTODOXĂ GRECEASCĂ - 29

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ - 29

BISERICA ORTODOXĂ(istorie) - 29

BISERICĂ ŞI STAT - 44

BISERICĂ(arhitectură) - 30-31

BISERICI - 109

BISERICI DIN LEMN - 30-31

BISERICI ORTODOXE - 30-31

BISERICI(catolice) - 109

BISERICI(Mureş) - 30-31

BIZANŢ - 367-368

BODOR PÉTER - 359

BOIERIME - 360

BOIU, ZAHARIA - 13

BOLI - 96, 103

BOLILE COPILULUI - 96, 103

BOLYAI FARKAS - 359, 361

BRAŞOV - 48

BRODERII - 112

BUCIUM - 357

BUCOVINA - 379

BUCOVINA(istorie) - 379

BUDDHA - 37

BUDDHISM - 37

BUDHISM - 37, 42

BUDISM - 42

 

C

 

CALCULATOARE - 3

CALCULATOARE(limbaje) - 3

CALCULATOARE(programe) - 3

CALCULATOARE(securitate) - 3

CALENDARE - 312

CALIGULA(despre) - 181

CAPITAL - 62

CAPITALISM - 62

CASTELE(arhitectură) - 107

CASTELE(arhitectură)(Ungaria) - 350

Câmpeanu, Elie - 13, 359

CÂNTECE(copii) - 198

CĂLĂTORII - 351-354, 356

CĂLĂTORII GEOGRAFICE - 351, 353

CĂLĂTORII GEOGRAFICE(India) - 353, 355

CĂLINESCU, AL. - 199

CĂLINESCU, MATEI - 199

CĂSĂTORIE - 24-25

CĂSĂTORIE(aspecte religioase) - 24-25

CEAUŞESCU, NICOLAE - 21

CEDO - 69

CETĂŢI MEDIEVALE - 350

CINEMATOGRAFIE - 120

CINEMATOGRAFIE(critică) - 120

CIORAN, EMIL - 245

CIVILIZAŢIE - 5

CIVILIZAŢII DISPĂRUTE - 35

CLASE SOCIALE(Transilvania) - 48

CLUJ(istoria) - 377

COASTA DE AZUR(Franţa) - 354

COCIŞIU, ILARION - 13

COLERIDGE, S.T. - 135

COLINDE - 89

COMPORTAMENT MORAL - 23

COMPORTAMENT SOCIAL - 53

COMPORTAMENT UMAN - 23

COMPORTAMENT(părinţi) - 23

COMUNICARE - 51, 54

COMUNISM - 60, 216, 264

COMUNISM(România) - 60, 216, 264

CONFERINŢE - 11

CONSTANTINOPOL - 29

CONSTRUCŢII DE MAŞINI(avioane) - 104

CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - 70

CONVORBIRI - 213

COSTA DEL SOL(Spania) - 356

COSTUME NAŢIONALE - 112

CREDINŢĂ - 33, 41

CREŞTINISM - 29, 45

CREŞTINISM(Biblia) - 35

CRITICĂ LITERARĂ - 135-136, 210, 333, 336

CRITICĂ LITERARĂ(Băciuţ, Nicolae) - 214

CRITICĂ LITERARĂ(Cioran, Emil) - 245

CRITICĂ LITERARĂ(Culianu, Ioan Petru) - 250

CRITICĂ LITERARĂ(eseuri) - 137

CRITICĂ LITERARĂ(Mikszáth Kálmán) - 317

CRITICĂ LITERARĂ(Paraschivescu, Miron Radu) - 272

CRITICĂ LITERARĂ(poeţii douămiişti) - 210

CRITICĂ LITERARĂ(poeţii nouăzecişti) - 210

CRITICĂ LITERARĂ(poezie) - 273

CRITICĂ LITERARĂ(publicistică) - 51

CRITICĂ LITERARĂ(Shakespeare, William) - 134

CRITICĂ LITERARĂ(Silvestri, Artur) - 190

CRITICĂ LITERARĂ(Stancu, Zaharia) - 273

CRITICĂ LITERARĂ(Văduva, Alecsandru) - 233

CRITICĂ LITERARĂ(Vieru, Grigore) - 232

CRITICĂ TEATRALĂ - 119

CROITORIE - 106

CROITORIE CASNICĂ - 106

CRUCIADELE - 369

CSEH TAMÁS - 117

CUGETĂRI - 131

CULIANU, IOAN PETRU - 250

CULTURĂ - 4-5

CULTURĂ CIVICĂ - 382

CULTURĂ GENERALĂ - 6

CULTURĂ GREACĂ - 370

CULTURĂ ROMÂNĂ - 4, 359

CULTURĂ ROMÂNĂ(Transilvania) - 13

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Transilvania) - 48

CULTURĂ UNIVERSALĂ - 4

CURENTE LITERARE - 225

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - 69

CUŞTELNIC - 30

CUŞTELNIC(biserici) - 30

 

D

 

DACI - 371-372, 375

DACIA - 371-372, 375

DACIA POSTROMANA(istorie) - 371

DACIA PREROMANĂ - 371

DACIA ROMANA - 371

DACIA ROMANA(religie) - 371

DACIA(cultură şi civilizaţie) - 371-372

DACO-ROMANI - 371-372, 375

DANDEA, EMIL - 357, 359

DEPRESIA - 100

DEZVOLTARE SOCIALĂ - 63

DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII - 20

DICTATURĂ - 59

DICŢIONAR - 382

DICŢIONAR DE ISTORIE - 382

DICŢIONAR EXPLICATIV - 382

DICŢIONAR EXPLICATIV(istorie) - 382

DICŢIONAR(biserici) - 31

DIDACTICA LECTURII - 81

DIDACTICĂ - 86

DIETĂ - 101

DIETETICĂ - 99

DIMISIANU, GABRIEL - 199

DIRIJORI - 118

DISCRIMINARE - 68

DISCURSURI - 125, 146

DISCURSURI FUNEBRE - 262

DOCUMENTE DIPLOMATICE - 380

Dostoievski, Feodor Mihailovici - 293

DREPT - 69

DREPT ADMINISTRATIV - 77

DREPT CANONIC - 44

DREPT ECLEZIASTIC - 44

DREPT PENAL - 71, 74

DREPT PENAL(executarea pedepselor) - 72

DREPT PENITENCIAR - 72

DREPTURI CETĂŢENEŞTI - 67

DREPTURILE COPILULUI - 67

DREPTURILE OMULUI - 66, 68, 70-71, 73-74

DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI - 73

DRESAJ CANIN - 105

DROGURI - 135

DUBLIN - 352

DUBLIN(ghid turistic) - 352

DUBLIN(hărţi) - 352

DUMNEZEU - 41

 

E

 

ECONOMIE - 63

ECONOMIE CAPITALISTĂ - 62

ECONOMIE MONDIALĂ - 52

ECONOMIE(Factori psiho-fiziologici) - 63

EDUCAŢIA COPILULUI - 84

EDUCAŢIE - 48, 79-80, 84-85

EDUCAŢIE FAMILIALĂ - 23

EDUCAŢIE LITERAR - ARTISTICĂ - 85

EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ - 80, 84

EDUCAŢIE SEXUALĂ - 19

EDUCAŢIE ŞCOLARĂ(bazele) - 84

EDUCAŢIE(în familie) - 23

ELENISM - 370

ENESCU, GEORGE - 359

EPISTEMOLOGIE - 15, 17

Eseuri - 247

ESTETICĂ FILOZOFICĂ - 18

ESTETICĂ LITERARĂ - 137

ETICĂ FAMILIALĂ - 23

ETNOGRAFIE MAGHIARĂ(costume populare) - 112

ETNOGRAFIE(jud.Mureş) - 89

ETNOGRAFIE(muzee) - 14

EUROPA CENTRALĂ(istorie) - 369

EUROPA(istorie) - 369

EXISTENŢIALISM - 18

 

F

 

FADRUSZ JÁNOS - 113

FAMILIE - 36

FAMILIE(Morala creştină) - 36

FAMILIE(morala) - 36

FANTASTIC - 88

FILIMON, AUREL - 359

FILM - 120

FILOZOFI(români) - 7

FILOZOFIA PUTERII - 56-57

FILOZOFIA RELIGIEI - 250

FILOZOFIE - 15-18

FILOZOFIE GERMANĂ - 18

FILOZOFIE GERMANĂ(romantism) - 18

FILOZOFIE GREACĂ - 297

FILOZOFIE MORALĂ - 17

FILOZOFIE POLITICĂ - 17, 47

FILOZOFIE RELIGIOASĂ - 17, 32

FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ - 250

FILOZOFIE(domeniu şi limite) - 16

FILOZOFIE(existenţialism) - 18

FILOZOFIE(raţionalism) - 15

FIZICĂ(mecanică) - 94

FIZICIENI - 362

FOLCLOR - 89

FOLCLOR LITERAR (cântece) - 133

FOLCLOR LITERAR(balade) - 130

FOLCLOR LITERAR(poezii) - 133

FOLCLOR MAGHIAR(ceangăi) - 338

FOLCLOR MAGHIAR(Moldova) - 338

FOLCLOR ROMÂNESC - 130

FOLCLOR ROMÂNESC(balade) - 130

FOLCLOR(mituri) - 88

FOTOGRAFII - 341-345

FOTOGRAFII(Mediaş) - 341

FOTOGRAFII(Reghin) - 343

FOTOGRAFII(Târgu-Mureş) - 342, 344

FOTOGRAFII(Târnăveni) - 345

FRANŢA - 354, 366

FRANŢA(ghid turistic) - 354

FRANŢA(istoria) - 366

FRĂŢIA DE CRUCE - 374

FREUD, SIGMUND - 135

 

G

 

GARDA DE FIER - 362-363, 383

GASPAR LORAND - 116

GÂNDIRE POLITICĂ - 56

GENEALOGIE - 360

GEOGRAFIA FRANŢEI(ghid turistic) - 354

GEOGRAFIA SPANIEI(ghid turistic) - 356

GEOGRAFIE(Ungaria) - 350

GEOMETRIE - 91

GEOPOLITICĂ - 61

GERMANIA(istorie) - 365

GHID TURISTIC - 352, 354, 356

GHID TURISTIC(Franţa)(Coasta de Azur) - 354

GHID TURISTIC(Franţa)(Provence) - 354

GHID TURISTIC(Spania)(Andaluzia) - 356

GHID TURISTIC(Spania)(Costa del Sol) - 356

GHID TURISTIC(Ungaria) - 350

GLĂJERIE - 346

GLOBALIZARE - 52

GRAMATICA LIMBII ROMÂNE - 128-129

GRAMATICĂ(limba română) - 129

GRĂDINI - 107

GRECIA ANTICĂ(filozofie) - 297

GYÖRGY ARANKA - 359

 

H

 

HĂRŢI - 352

HĂRŢI(Dublin) - 352

HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH - 56

HERMENEUTICĂ - 51

HERMENEUTICĂ RELIGIOASĂ - 32

 

I

 

IANCU, AVRAM - 359

IGIENA BOLNAVULUI - 95, 97-98

ILUMINISM - 57

IMAGINAŢIE CREATOARE - 85

IMPERIUL BIZANTIN - 368

IMPERIUL OTOMAN - 29

INDIA - 353, 355

INDIA(jurnal de călătorie) - 353

INFIRMIER - 95, 97-98

INFORMATICA ÎN BIBLIOTECĂ - 2, 10

INFORMATICĂ - 2-3

INFORMATIZARE - 2

INFRACŢIUNI - 66

INSTANŢE JUDICIARE INTERNAŢIONALE - 69

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN - 12

INSTITUŢII PUBLICE - 66

INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ - 22

INTELIGENŢĂ - 6

INTERPRETAREA TEXTELOR - 126

INTERVIURI - 28, 331

IRLANDA - 352

IRLANDA(geografie) - 352

IRLANDA(ghid turistic) - 352

IRLANDA(hărţi) - 352

ISLAM - 43

ISLAMISM - 29, 43

ISTORIA ANTICĂ A LUMII - 373

ISTORIA ARHITECTURII - 108

ISTORIA ARTEI - 110

ISTORIA ARTELOR PLASTICE - 110

ISTORIA BALCANILOR - 367

ISTORIA BISERICII ORTODOXE - 29

ISTORIA BIZANŢULUI - 367-368

ISTORIA CIVILIZAŢIEI - 5

ISTORIA CIVILIZAŢIEI BIZANTINE - 368

ISTORIA CULTURII(Grecia) - 370

ISTORIA DACIEI - 371-372, 375

ISTORIA EUROPEI - 369

ISTORIA EUROPEI CENTRALE - 369

ISTORIA EUROPEI DE SUD-EST - 369

ISTORIA FAMILIILOR - 360

ISTORIA FRANŢEI - 366

ISTORIA FRANŢEI(republica) - 366

ISTORIA FRANŢEI(revoluţia 1789) - 366

ISTORIA GÂNDIRII - 53

ISTORIA GERMANIEI - 365

ISTORIA GRECIEI - 370

ISTORIA GRECIEI ANTICE - 370

ISTORIA LUMII - 364

ISTORIA MOLDOVEI - 381

ISTORIA POPORULUI ROMÂN - 378

ISTORIA ROMÂNIEI - 29, 45, 48, 59-60, 216, 360, 362-363, 374-375, 378-384

ISTORIA ROMÂNIEI("mineriada" din 1990) - 376

ISTORIA ROMÂNIEI(al doilea război mondial) - 379

ISTORIA ROMÂNIEI(Bucovina) - 379

ISTORIA ROMÂNIEI(Cluj) - 377

ISTORIA ROMÂNIEI(comunism) - 60, 216

ISTORIA ROMÂNIEI(documente) - 380

ISTORIA ROMÂNIEI(legionari) - 45, 362-363, 384

ISTORIA ROMÂNIEI(Maramureş) - 385

ISTORIA ROMÂNIEI(Mihai I, rege al României) - 380

ISTORIA ROMÂNIEI(mişcarea muncitorească) - 376

ISTORIA ROMÂNIEI(mişcări sociale) - 376

ISTORIA ROMÂNIEI(revoluţia de la 1989) - 223

ISTORIA TRANSILVANIEI - 187, 375

ISTORIA TRANSILVANIEI(memorii) - 187

ISTORIA ŢĂRII ROMÂNEŞTI - 375, 381

ISTORIE - 48, 364, 366, 368, 373, 379-380, 382, 385

ISTORIE ANTICĂ - 371-373

ISTORIE ANTICĂ(Dacia) - 371-372

ISTORIE LITERARĂ(Transilvania) - 336

ISTORIE MEDIEVALĂ(Transilvania) - 375

ISTORIE MEDIEVALĂ(Ţara Românească) - 375

ISTORIE MODERNĂ - 48

ISTORIE UNIVERSALĂ - 29, 364-365, 367, 370

ISTORIE UNIVERSALĂ(Cruciadele) - 369

IUDAISM - 35

 

Î

 

ÎMBRĂCĂMINTE - 106

ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU COPII - 106

ÎMBRĂCĂMINTE(croitorie) - 106

ÎMBUNĂTĂŢIRI SOCIO-ECONOMICE - 63

ÎMPĂRAŢI - 368

ÎMPĂRAŢI AI BIZANŢULUI - 368

ÎNCHISORI - 72

ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI - 95, 97-98

ÎNVĂŢĂMÂNT - 82

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR - 80, 84

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR(metodică) - 82

ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR(România) - 83

ÎNVĂŢĂMÂNT(Bucovina) - 79

ÎNVĂŢĂMÂNT(dascăli) - 79

 

J

 

JOCURI - 80

JOCURI(copii preşcolari) - 80

JORGA FERENCISC - 115

JURISPRUDENŢĂ - 69

JURNAL DE CĂLĂTORIE - 155, 351, 353

JURNALISM - 333

 

K

 

KÖTELES SÁMUEL - 359

KOVÁCS ILDIKÓ - 121

 

L

 

LEGEA 448/2006 - 73

LEGEA NR. 52/2003 - 78

LEGENDE MITOLOGICE - 88

LEGI - 73, 77-78

LEGI(România) - 71

LEGIONARI(România) - 383-384

LEGISLAŢIE - 66, 68, 71, 77

LEGISLAŢIE ADMINISTRATIVĂ - 78

LEGIUNEA ARHANGHELUL MIHAIL - 45

LEXICON - 329

LEXICON(literatură) - 329

LIMBA ENGLEZĂ - 86

LIMBA ENGLEZĂ (conversaţie) - 86

LIMBA ENGLEZĂ(lingvistică) - 86

LIMBA ENGLEZĂ(predare) - 86

LIMBA MAGHIARĂ(corectitudine şi puritate) - 124

LIMBA MAGHIARĂ(retorică) - 124

LIMBA MATERNĂ - 82

LIMBA ROMÂNĂ(gramatică) - 128-129

LIMBA ROMÂNĂ(îndrumar) - 225

LIMBA ROMÂNĂ(sintaxă) - 128-129

LIMBAJ - 125

LIMBAJE DE PROGRAMARE - 3

LINGVISTICĂ - 127

LINGVISTICĂ(şcoli) - 127

LINGVISTICĂ(teoria interpretării) - 126

LINGVISTICĂ(teoria traducerii) - 126

LITERATURĂ AMERICANĂ(jurnal de călătorie) - 155

LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri) - 156, 161

LITERATURĂ AMERICANĂ(retorică) - 146

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic) - 148

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman s.f.) - 143, 173

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) - 142, 148-150, 152-154, 158, 160, 162-165, 169-170, 172-174

LITERATURĂ AMERICANĂ(scrieri unoristice) - 16, 146

LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică) - 134-135

LITERATURĂ ENGLEZĂ(eseuri) - 144

LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii) - 166

LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman s.f.) - 157, 168

LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) - 145, 147, 151, 159, 171

LITERATURĂ FRANCEZĂ(corespondenţă) - 178, 235

LITERATURĂ FRANCEZĂ(critică) - 135

LITERATURĂ FRANCEZĂ(jurnal de călătorie) - 381

LITERATURĂ FRANCEZĂ(jurnal) - 177, 183

LITERATURĂ FRANCEZĂ(memorii) - 183

LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman biografic) - 181

LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri) - 184

LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman) - 179-180, 182

LITERATURĂ GERMANĂ(jurnal de călătorie) - 351

LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. copii) - 175

LITERATURĂ GREACĂ VECHE - 297

LITERATURĂ GREACĂ(antologie) - 8

LITERATURĂ GREACĂ(critică) - 136

LITERATURĂ GREACĂ(nuvele) - 300

LITERATURĂ GREACĂ(poezie) - 295

LITERATURĂ GREACĂ(roman) - 293-294, 296, 298-299

LITERATURĂ IRLANDEZĂ(roman) - 167

LITERATURĂ ITALIANĂ(roman pt. copii) - 176

LITERATURĂ MAGHIARĂ - 319

LITERATURĂ MAGHIARĂ(biografie) - 331

LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară) - 317

LITERATURĂ MAGHIARĂ(cugetări) - 322

LITERATURĂ MAGHIARĂ(descrieiri de călătorie) - 309

LITERATURĂ MAGHIARĂ(enciclopedie) - 329

LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri) - 322

LITERATURĂ MAGHIARĂ(interviuri) - 308

LITERATURĂ MAGHIARĂ(istorie literară) - 329

LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii) - 319

LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii) - 339

LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii) - 312, 326

LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri) - 314

LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti) - 307, 324, 335, 340

LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză scurtă) - 334

LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman) - 310-311, 313, 315-316, 320-321, 323, 325, 327, 330, 332

LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(critică) - 333, 336

LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(dicţionare) - 329

LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(istorie literară) - 336

LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(nuvele) - 337

LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman) - 325

LITERATURĂ MAGHIARĂ(scrisori) - 328

LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru pentru copii) - 138

LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru) - 318

LITERATURĂ NORVEGIANĂ(amintiri) - 141

LITERATURĂ NORVEGIANĂ(memorii) - 141

LITERATURĂ NORVEGIANĂ(roman) - 140

LITERATURĂ PENTRU COPII - 132, 139, 198, 284

LITERATURĂ PENTRU COPII(critică) - 336

LITERATURĂ PENTRU COPII(poezii) - 198, 326, 339

LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) - 139, 196, 224, 284, 303

LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) - 132, 278, 305, 307, 335, 338

LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) - 175

LITERATURĂ POPULARĂ - 130, 132-133

LITERATURĂ POPULARĂ(ceangăi) - 338

LITERATURĂ POPULARĂ(Idiş) - 133

LITERATURĂ RELIGIOASĂ(antologie) - 200

LITERATURĂ RELIGIOASĂ(cugetări) - 200

LITERATURĂ ROMÂNĂ - 220

LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie) - 200, 268

LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii) - 201

LITERATURĂ ROMÂNĂ(aforisme) - 205

LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri) - 4, 60, 187, 213, 216, 223, 234, 264

LITERATURĂ ROMÂNĂ(analize) - 225, 254

LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie) - 189, 215, 268, 276

LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(texte comentate) - 225

LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole) - 253

LITERATURĂ ROMÂNĂ(balade) - 130

LITERATURĂ ROMÂNĂ(biografie) - 122

LITERATURĂ ROMÂNĂ(călătorii) - 351

LITERATURĂ ROMÂNĂ(comentarii literare) - 254

LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă) - 178, 235

LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) - 190, 199, 214, 233, 241, 250, 272-273

LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică) - 199, 210, 213

LITERATURĂ ROMÂNĂ(cronici) - 288

LITERATURĂ ROMÂNĂ(cugetări) - 200

LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialoguri) - 194, 213, 267

LITERATURĂ ROMÂNĂ(dramă) - 290

LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri) - 197, 207, 229-230, 247, 263, 271, 288

LITERATURĂ ROMÂNĂ(filozofie) - 237

LITERATURĂ ROMÂNĂ(folclor) - 130

LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri) - 213, 262-263, 267

LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie) - 351, 353

LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal) - 183, 202, 237, 258, 269

LITERATURĂ ROMÂNĂ(literatură religioasă) - 262-263

LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii) - 60, 183, 202, 234, 258, 261, 264

LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele) - 203, 270, 274, 279

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme) - 208

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii) - 198

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) - 191, 193, 204, 219, 221-222, 236, 242-243, 246, 248, 255, 275, 280, 285

LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri foarte scurte) - 196

LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt.copii) - 224, 284

LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri) - 203, 220, 231

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti) - 278

LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă) - 189, 289, 292

LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză) - 268

LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică) - 218, 253

LITERATURĂ ROMÂNĂ(recenzii) - 288

LITERATURĂ ROMÂNĂ(reflecţii) - 205

LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(critică) - 232

LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(nuvele) - 265

LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(roman) - 228

LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman autobiografic) - 261

LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman fantastic) - 281-282

LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) - 192, 195, 206, 209, 211-212, 217, 226, 239-240, 244, 249, 251-252, 256-257, 259-260, 266, 277, 286-287, 291

LITERATURĂ ROMÂNĂ(schiţe) - 203

LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru) - 188, 215, 227, 238, 283, 290

LITERATURĂ ROMÂNĂ(texte comentate) - 254

LITERATURĂ RUSĂ(povestiri pt. copii) - 303

LITERATURĂ RUSĂ(poveşti) - 304-305

LITERATURĂ RUSĂ(roman) - 301-302

LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman) - 185

LITERATURĂ SPANIOLĂ(teatru) - 186

LITERATURĂ SUEDEZĂ(povestiri) - 139

LITERATURĂ SUEDEZĂ(poveşti) - 138

LITERATURĂ TURCĂ(roman) - 306

LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică literară) - 4, 137

LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică) - 135, 135

LITERATURĂ UNIVERSALĂ(eseuri) - 137

LOGICĂ - 17

LUCRU MANUAL - 111-112

LUNCA - 347

LUTHER, MARTIN - 39

 

M

 

MALTRATARE - 21

MALTRATARE(copii) - 21

MANIPULARE POLITICĂ - 146

MANOLESCU, NICOLAE - 199

MANU, GEORGE - 362

MANUSCRISELE DE LA MAREA MOARTĂ - 35

MARAMUREŞ(istorie) - 385

MARKETING(strategii) - 65

MARTIN, MIRCEA - 199

MARX, KARL HEINRICH - 56

MASS-MEDIA - 51, 54

MATEMATICĂ - 91-93

MATEMATICĂ(culegere de probleme) - 92-93

MATEMATICĂ(culegere) - 92

MATEMATICĂ(manual auxiliar) - 91

MATEMATICIENI(biografie) - 361

MÁTYÁS I., regele Ungariei - 113

MÁTYUS ISTVÁN - 359

MAXIME - 131

MĂRFURI - 62

MECANICĂ - 94

MEDIAŞ - 341

MEDIAŞ(monografii) - 341

MEDICI - 83

MEDICINĂ - 96, 101, 103

MEDICINĂ CLINICĂ - 97-98

MEDICINĂ(alimentaţie) - 101

MEDICINĂ(anatomie) - 102

MEDICINĂ(îngrijirea bolnavilor) - 95

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR(plante şi animale) - 90

MEMORII - 60, 264

METAFIZICĂ - 17

METODE DE EDUCAŢIE(preşcolari) - 84

METODE DE PREDARE - 86

METODICĂ - 86

METODICĂ(învăţământ primar) - 82

METODICĂ(predarea limbii engleze) - 86

MIHAI I, REGELE ROMÂNIEI - 380

MIKSZÁTH KÁLMÁN - 317

MINERIADE(România) - 376

MIŞCAREA LEGIONARĂ - 45, 374, 383-384

MIŞCAREA LEGIONARĂ(România) - 45, 59, 362-363, 374, 383-384

MIŞCAREA MUNCITOREASCĂ(România) - 376

MIŞCĂRI SOCIALE - 376

MITOLOGIE - 88

MITOLOGIE COMPARATĂ - 88

MOD DE VIAŢĂ - 48

MOD DE VIAŢĂ(România) - 49

MOLDOVA - 381

MONEDĂ - 62

MONITOARE OFICIALE - 76

MONOGRAFIE - 346-349

MONOGRAFIE LOCALĂ - 346-347

MONOGRAFIE(Băiţa) - 347

MONOGRAFIE(Glăjărie) - 346

MONOGRAFIE(Mediaş) - 341

MONOGRAFIE(Mureş) - 342

MONOGRAFIE(Reghin) - 343

MONOGRAFIE(Sângeorgiu de Mureş) - 348

MONOGRAFIE(Târgu-Mureş) - 344, 359

MONOGRAFIE(Târnăveni) - 345

MONOGRAFIE(Transilvania) - 107

MONTESQUIEU, CHARLES-LOUIS DE SECONDAT - 56

MONUMENTE COMEMORATIVE - 113

MORALA FAMILIEI - 24-25, 36

MORALĂ CREŞTINĂ - 36

MORALĂ RELIGIOASĂ - 24-26, 28, 40

MORALĂ SEXUALĂ - 87

MORALĂ ŞI SOCIETATE - 23

MORALĂ(comportament) - 23

MORARU, TEODOR - 114

MUNCĂ - 64

MURES(judeţ) - 342

MUREŞ - 107, 329, 348

MUREŞ(artă fotografică) - 342

MUREŞ(autori) - 329

MUREŞ(personalităţi) - 4, 329

MUREŞ(scriitori) - 329

MUZEE - 14

MUZEE(România) - 14

MUZEE(Transilvania) - 14

Muzeul Etnografic Reghin - 14

MUZICĂ - 117

MUZICĂ(dirijori) - 118

MUZICIENI - 118

MUZICIENI(Ungaria) - 117

N

 

NADJ JOSEF(coregraf, artist plastic francez) - 358

NAGY JÓZSEF(coregraf, artist plastic, Voivodina)) - 358

NARCOTICE - 135

NEGULESCU, VICĂ - 363

NEGUSTORIE - 48

NETEA, VASILE - 13

NETWORKING - 65

NICOARĂ, EUGEN - 13

NOICA, CONSTANTIN - 7

NOICA, CONSTANTIN(despre) - 7

NURSING - 95, 97-98

NUTRIŢIE - 99, 101

 

O

 

OAMENI CELEBRI(biografii) - 4

OAMENI DE ŞTIINTĂ - 362

OBICEIURI POPULARE(Mureş) - 89

OMUL - 34

OMUL(filozofie) - 34

ORAŞE (Cluj) - 377

ORATORIE - 125

ORGANIZAREA MUNCII - 64

ORIGAMI - 111

 

P

 

PAPIU ILARIAN, ALEXANDRU - 359

PARASCHIVESCU, MIRON RADU - 272

PARCURI - 107

PARTIDE COMUNISTE - 60

PATOLOGIE - 97-98

PEDAGOGIE PRACTICĂ - 86

PEDAGOGIE PREŞCOLARĂ - 81

PEDAGOGIE ŞCOLARĂ - 81

PEDAGOGIE(Grădiniţe) - 81

PEDEAPSĂ(drept) - 71, 74

PEDIATRIE - 96, 103

PENITENCIARE - 71-72

PERSECUŢII POLITICE - 59

PERSOANE CU DIZABILITĂŢI - 73

PERSOANE CU HANDICAP - 73

PERSONALITĂŢI - 4, 357

PERSONALITĂŢI(politică) - 55

PERSONALITĂŢI(România) - 4

PETRAŞ, IRINA - 199

PICTORI - 114-115

PICTORI(Moraru, Teodor) - 114

PICTORI(România) - 114

PICTORI(Transilvania) - 114

PICTURĂ - 110

PICTURĂ ROMÂNEASCĂ - 114

PICTURĂ(album) - 114

PLANOARE - 104

PLANTE - 90

POANTĂ, PETRU - 199

POLIFONIE LINGVISTICĂ - 127

POLITICĂ - 55-56, 58, 60

POLITICĂ INTERNĂ(România) - 58, 60

POLITICĂ SOCIALĂ - 47, 63

POLITICĂ(America) - 146

POLITICĂ(discursuri) - 146

POLITICĂ(personalităţi) - 55

POLITICIENI - 55

POLIŢIA - 75

POLIŢIA ROMÂNĂ - 75

PREDICI - 24-27

PREDICI PENTRU INSTRUCŢIE RELIGIOASĂ - 24-27

PREDICI(practică religioasă) - 27

PREFECTURĂ - 77