0  GENERALITĂŢI

 

1. O'CONNELL, MARK. Signs & Symbols : What They Mean and How We Use Them : A fascinating visual examination of how signs and symbols developed as a means of communication throughout history in art, religion, psychology, literature and everyday life / Mark O'Connell and Raje Airey. -   London : Southwater, 2007

128 p. : il. în parte color

Lucrarea conţine peste 170 de fotografii şi 1000 de desene alb-negru

Lucrarea include peste 1000 de semne şi simboluri din întreaga lume

Index p. 126-128

ISBN 1-84476-284-X; ISBN 978-1-84476-284-2

003.62

1. SIMBOLISM                                                 2. SIMBOLISTICĂ

3. SIMBOLURI ŞI MITURI                            4. SEMIOTICĂ(semne)

IV 6931 ; 003/O-18

 

004  Calculatoare

 

2. STROSS, RANDALL. Planet Google : How One Company is Transforming our Lives / Randall Stross. -   London : Atlantic Books, 2008

X, 275 p.

Note p. 201-257

Index p. 263-275

ISBN 978-1-84354-982-6

004.738.5

1. MOTOR DE CĂUTARE(Google)

2. COMUNICARE PRIN INTERNET

II 91263 ; 004/S91

 

 

 

 

01   Bibliografie. Cataloage

 

3. BOBOC, ADRIANA. Manuscrise şi cărţi vechi româneşti în colecţiile Bibliotecii Judeţene "Alexandru şi Aristia Aman" : catalog / Adriana Boboc, Ramona Pau, Mihaela Dudău ; coordonator Lucian Dindirică. -   Craiova : Aius PrintEd, 2010

133 p. : il.

ISBN 978-606-562-063-6

017.1(498 Craiova)Bibl. Jud. "Aman""15/18"            017(0.032)

017:091                                                                                              091:017

1. CATALOG(carte veche românească)

2. CATALOG(manuscrise)

III 30828 ; 01/B60

 

4. FAZEKAS TIBORC. Bibliographie der in selbständigen Bänden erschienenen Werke der ungarischen Literatur in deutscher Übersetzung (1774-1999)/ Zusammengestellt von Dr. Tiborc Fazekas. - Hamburg : s.n., 1999

[227] p.

011                                                                       016:821.511.141

1. BIBLIOGRAFIE(literatură maghiară)

II 91404 ; 01/F28

 

5. GOGÂLEA, DORIN. Octavian Goga (7 mai 1938-7 mai 2008) / Bio-bibliografie şi Antologie redactată de Dorin Gogâlea Bio-bibliografie şi Antologie redactată de Dorin Gogâlea. -   Sibiu : Biblioteca Judeţeană Astra, 2008

426 p.

Lucrare apărută sub egida Bibliotecii Judeţene Astra Sibiu

ISBN 978-973-0-05930-4

016:929 Goga, Octavian                                  012 Goga, Octavian

1. BIBLIOGRAFIE(Goga, Octavian)

II 91292 ; 01/G65G

 

6. GRIGOR, ANA. Teodor Ardelean : Documentar biobibliografic aniversar / Ana Grigor, Liana Pop. -   [Baia Mare] : s.n., 2011

324 p. : foto. , il.

Documentar biobibliografic aniversar realizat în cadrul Serviciului de Informare Bibliografică şi Documentară din cadrul bibliotecii Judeţene "Petre Dulfu" Baia Mare

ISBN 978-973-1748-14-6

016:008(498)Ardelean, Teodor                      016:929 Ardelean, Teodor

1. BIOBIBLIOGRAFIE

II 91285 ; 01/A73G

02   Biblioteconomie

 

7. Library Design / [Editors and texts Karen M. Smith, John A Flannery]. -   [Kempen] : [teNeues], [2007]

136 p. : il. color

ISBN 978-3-8327-9204-6

727.8                                                                    747:727.8

022.9                                                                    022

1. BIBLIOTECI                                                 2. DESIGN(bibliteci)

3. BIBLIOTECI(mobilier)                                               4. ARHITECTURĂ(biblioteci)

III 30916 ; 02/L58

 

8. Teodor Ardelean - 60 : "Sunt ani la mijloc şi-ncă mulţi vor trece" / volum omagial coordonat de Adrian Pop şi Angela-Monica Jucan; Selecţia textelor aparţinând lui Teodor Ardelean este realizată de Antoaneta Turda. - Baia Mare : s.n., 2011

136 p. ; [4] f. foto.

ISBN 978-973-1748-15-3

016:008(498)Ardelean, Teodor                      929:023.5 Ardelean, Teodor

023.5:929 Ardelean, Teodor

1. BIBLIOTECARI

II 91286 ; 02/A73

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

9. ' 48 kultusza : Tanulmányok / [Szekesztette G. Merva Mária] ; [Fotó Mester Tibor, Nyíri Gábor]. -   Gödöllő : Gödöllői Városi Múzeum, 1999

160 p. : il. parţial color - (Gödöllői Múzeumi Füzetek ; 4).

Note sfârşitul unor capitole

ISBN 963-03-8780-8

394.46:061.4(439 Gödöllő)                             061.4(439 Gödöllő):394.46

94(439)"1848/1849"                                         082.1 Gödöllői Múzeumi Füzetek

1. MUZEE(Ungaria)

2. ISTORIA UNGARIEI(revoluţia din 1848/1849)

II 91384 ; 06/N43

 

10. '48 kultusza : Kiállítás a Gödöllői Galériában : 1998. március 7 - 1998. május 3. / A Tanulmányokat írta G. Merva Mária, Heltai Miklós ; A műtárgyjegyzéket összeállította és a kataloógust szekesztette Czeglédi Noémi, Őriné Nagy Cecília ; [Fotó : Gál Csaba, Képessy Bence, Kolozs -Ágnes, ...]. -   Gödöllő : Gödöllői Városi Múzeum, 1998. -  : Ptőfi Sándor Művelődési Központ

64 p., [16] p. il. color

Bibliografie p. 14-15, 64

ISBN 963-04-9947-9

394.46:061.4(439 Gödöllő)                             061.4(439 Gödöllő):394.46

94(439)"1848/1849"

1. MUZEE(Ungaria)

2. ISTORIA UNGARIEI(revoluţia din 1848/1849)

III 30930 ; 06/N43

070   Ziaristică. Presă

 

11. GODEA, IOAN. Ziarul "Românul" din Arad şi aspecte ale problemei naţionale din Transilvania (1911-1918) / Ioan Godea. -   Timişoara : Editura de Vest, 2001

238 p.

Index general p. 223-238

ISBN 973-36-0341-4

070                                                                       070.48 Românul"1911/1918"

1. PRESĂ ROMÂNEASCĂ                              2. ZIARISTICĂ

II 91410 ; 070/G64

087.5  Publicaţii pentru copii

 

12. KUBLER, ANNIE. Twinkle, Twinkle, Little Star / Annie Kubler. -   [Swindon] : [Child's Play Ltd], [2004]

[12] p. : il. color - (Sign & Singalong).

ISBN 978-1-904550-02-0

087.5                                                                    082.1 Sign & Singalong

087.5/K89

 

13. STEWART, AMBER. Rabbit Ears / Amber Stewart ; Illustrated by Laura Rankin. -   London : Bloomsbury Publishing Plc., 2007

[32] p. : il. color

ISBN 978-0-7475-8966-2

087.5

087.5/S84

 

14. WHYBROW, IAN. Harry and the Bucketful of Dinosaurs / Ian Whybrow and Adrian Reynolds. -   London : Puffin Books, 2008

[32] p. : il. color - (Pocket Puffin).

ISBN 978-0-141-50250-2

087.5                                                                    082.1 Pocket Puffin

087.5/W64

 

15. WHYBROW, IAN. Harry and the Dinosaurs at the Museum / Ian Whybrow, Adrian Reynolds. -   London : Puffin Books, 2005

[32] p. : il. color

ISBN 978-0-140-56953-7

087.5

087.5/W64

 

 

16. WHYBROW, IAN. Harry and the Dinosaurs go to School / Ian Whybrow and Adrian Reynolds. -   London : Puffin Books, 2007

[32] p. : il. color

ISBN 978-0-141-50005-8

087.5

087.5/W64

 

17. WHYBROW, IAN. Harry and the Dinosaurs Go Wild / Ian Whybrow, Adrian Reynolds. -   London : Puffin Books, 2006

[32] p. : il. color

ISBN 978-0-141-50004-1

087.5

087.5/W64

 

18. WHYBROW, IAN. Harry and the Dinosaurs have a Very Busy Day / Ian Whybrow and Adrian Reynolds. -   London : Puffin Books, 2004

[28] p. : il. color

ISBN 978-0-14056-985-8

087.5

087.5/W64

 

19. WHYBROW, IAN. Harry and the Dinosaurs make a Christmas Wish / Ian Whybrow and Adrian Reynolds. -   London : Puffin Books, 2004

[32] p. : il. color

ISBN 978-0-140-56952-0

087.5

087.5/W64

 

20. WHYBROW, IAN. Harry and the Dinosaurs make a Splash / Ian Whybrow and Adrian Reynolds. -   London : Puffin Books, 2008

[32] p. : il. color

ISBN 978-0-141-50047-8

087.5    

                                                                                                         087.5/W64

21. WHYBROW, IAN. Harry and the Dinosaurs say "Raahh!" / Ian Whybrow, Adrian Reynolds. -   London : Puffin Books, 2003

[32] p. : il. color

ISBN 978-0-140-56981-0

087.5

087.5/W64

 

22. WHYBROW, IAN. Harry and the Dinosaurs Tell the Time / Ian Whybrow, Adrian Reynolds. -   London : Puffin Books, 2004

[20] p. : il. color

ISBN 978-0-141-38019-3

087.5

087.5/W64

 

1   FILOSOFIE

 

23. BITTNER, H.G.. Az asztrológia mítosza : A csillagbölcselet vallása / H.G. Bittner ; [Szerkesztette, összeállította, fordította és a szöveget gondozta Kássa Lászlóné]. -   [Miskolc] : Hermit Könyvkiadó, [2004]

163 p. : il.

ISBN 963-9231-62-2

133.52

1. ASTROLOGIE

II 91326 ; 133/B54

 

24. DURANT, WILL. Spinoza / Will Durant ; în româneşte de N.D. Cocea. -   Bucureşti : Semne, 2011

105 p. - (Colecţia facsimil).

Acestă ediţie este o reproducere în facsimil a lucrării Spinoza apărută în anul 1946 în această formă la Craiova Spinoza apărută în anul 1946 în această formă la Craiova

ISBN 978-606-15-0028-4

929 Spinoza, Baruch                                        14(492)Spinoza, Baruch

082.1 Colecţia facsimil

1. FILOZOFIE EUROPEANĂ

I 19848 ; 1/S73D

 

25. FELDHOFF, HEINER. Prietenul lui Nietzsche : Istoria vieţii lui Paul Deussen / Heiner Feldhoff ; Traducere din limba germană Corneliu Sterian. -   Bucureşti : Herald, 2011

300 p. - (Cogito).

Tabel cronologic p. 275-280

Bibliografie p. 281-289

Index de persoane p. 290-297

ISBN 978-973-111-175-9

14(430)Deussen, Paul                                       929 Deussen, Paul

082.1 Cogito

1. FILOZOFIE GERMANĂ(Deussen, Paul)

II 91411 ; 1/D35F

 

26. JAMES, WILLIAM. Voinţa de a crede şi alte eseuri filosofice / William James ; introducere Howard V. Knox ; Traducere din engleză şi îngrijire ediţie alexandru Anghel. -   Bucureşti : Herald, 2011

236 p. - (Cogito).

B ibliografie selectivă p. 231-233

Index p. 234-235

ISBN 978-973-111-121-3

14(73)James, William                                       082.1 Cogito

1. FILOZOFIE AMERICANĂ

II 91412 ; 1/J24

 

27. PARACELSUS. Misterele supreme ale Naturii : Despre tainele alchimiei. Despre filosofia ocultă. Archidoxele magiei / Paracelsus Philippus Aureolus Theophrastus Bombast de Hohenheim; Cuvânt înainte, note, postfaţă şi anexe Mihai Vârtejaru; Traducere şi îngrijirea ediţiei Monica Medeleanu. -   Bucureşti : Herald, 2011

222 p. : fig. - (Quinta essentia).

Anaxe p. 194-203

Despre Paracelsus p. 204-208

Opera lui Paracelsus p. 209-214

Bibliografie selectivă p. 215-218

ISBN 978-973-111-202-2

133                                                                       133.5:54

133.52                                                                  082.1 Quinta essentia

1. OCULTISM                                                    2. ASTROLOGIE

3. ALCHIMIE

III 30953 ; 133/P32

 

28. RUSSELL, BERTRAND. Misticism şi logică şi alte eseuri / Bertrand Russell ; Traducere din limba engleză Monica Medeleanu. -   Bucureşti : Herald, 2011

252 p. - (Cogito).

Titl. orig. : Mysticism and logic and other essays

Index p. 247-250

ISBN 978-973-111-224-4

141.33                                                                  14(420)

1. MISTICISM FILOZOFIC

II 91416 ; 1/R95

 

29. TOO, LILLIAN. Belső feng shui = Az ősi kínai művészet alkalmazása a belső fejlődésre / Lillian Too ; [Fordította Bondy István]. - [Budapest] : Forever Könyvek, [2004]. -  : [Napsugár és Holdsugár Kiadó]

195 p. - (forever).

ISBN 963-214-274-8

133.2                                                                    294.527

1. FENG SHUI

2. OBICEIURI CHINEZEŞTI

III 30857 ; 133/T75

159.9   Psihologie

 

30. ANDREWS, TED. Érints és láss / Ted Andrews ; [Fordította Tasi Júlia ; Szekesztette Bokross Mari]. -   Budapest : Édesvíz Kiadó, [2005]

199 p. : il.

ISBN 963-528-845-X

159.961                                                               133.2

159.937

1. PSIHOLOGIE                                                2. PSIHOMETRIE

3. PERCEPŢIE                                                   4. OCULTISM(percepţii)

II 91318 ; 159.9/A53

 

31. BLUM, ROSELINE. Psihologia pozitivă : 6 calităţi şi 24 de forţe pentru a fi fericit / Roseline Blum ; Traducere şi note prof. dr. Anca Irina Ionescu. -   Bucureşti : Lider, s.a.

159 p. - (Schimbă-ţi viaţa).

Bibliografie p. 151-152

ISBN 978-973-629-279-8

159.923.2                                                            159.955

082.1 Schimbă-ţi viaţa

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

2. CREATIVITATE                                          3. GÂNDIRE POZITIVĂ

II 91250 ; 159.9/B59

 

32. BORSOS SZABOLCS. A kreatív gondolkodás lehetősége / Dr. Borsos Szabolcs. -   Marosvásárhely : Studium Alapítvány Kiadó, 2011

110 p.

ISBN 978-606-92008-2-7

165.242                                                               159.955

1. GÂNDIRE CREATIVĂ                                2. CUNOAŞTEREA DE SINE

II 91331 ; 159.9/B70

 

33. CHAPMAN, GARY. A szeretet másik arca : a harag / Gary Chapman ; [Fordította Kárpátine Smidróczky Éva]. - 1. kiadás, 3. utánnyomás. -   Budapest : Harmat, 2008

176 p. : tab.

The Other Side of Love

ISBN 978-963-9564-31-2

159.942                                                               616.89-008.444.9

316.647

1. SENTIMENTE. EMOŢII(exprimare)

2. SUPĂRARE

II 91327 ; 159.9/C39

 

34. CHAPMAN, GARY. Szólóban : Az egyedülállok öt szeretetnyelve / Gary Chapman ; [Fordította Szabó Ágnes]. - 1. kiadás, negyedik utánnyomás. -   Budapest : Harmat, 2010

156 p.

Note p. 147-149

ISBN 978-963-9564-45-9

159.922.1                                                            613.865

316.472.4                                                            316.37-058.832

1. PSIHOLOGIA SEXELOR                            2. RELAŢII INTERPERSONALE

II 91330 ; 159.9/C39

 

35. CSERNUS IMRE. Felnőtt húsleves : Étel - és ételérzések / Dr. Csernus Imre, Pampuryk Péter ; [Illusztrácio Mészáros Péter. -   Budapest : Jaffa Kiadó, 2010

268 p., [8] pl. color

c.s.2011

ISBN 978-963-9971-39-4

159.92                                                                  159.9(0:82-83)

641(0:82-83)

1. PSIHOLOGIE COMPARATĂ

II 91304 ; 159.9/C92

 

36. CSERNUS IMRE. A férfi / Dr. Csernus Imre ; Szerkesztette : Nemes Krisztina és Rados Richárd ; [illusztráció] :Igor Lazin. -   Budapest : Jaffa Kiadó, 2009

290 p. : [11] p. il. color

ISBN 978-963-9604-87-2

159.922.1-055.1                                                613.86-055.1

316.37-055.1

1. PSIHOLOGIA SEXELOR                            2. RELAŢII ÎNTRE SEXE

3. SĂNĂTATE EMOŢIONALĂ

II 91313 ; 159.9/C92

 

37. DOUCET, DENIS. Principiul micului pinguin : Suferiţi de sindromul supraadaptării? / Denis Doucet ; Traducere Rodica Grigoriu. -   Bucureşti : Lider, s.a.

149 p.

ISBN 978-973-629-260-6

159.923.2

1. PSIHOLOGIE

2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 91251 ; 159.9/D71

38. GLADWELL, MALCOLM. Blink : The Power of Thinking Without Thinking / Malcolm Gladwell. -   [London] : Penguin Books, [2006]

296 p. - (Penguin Culture).

Postfaţă p. 255-276

Note p. 277-283

Index p. 287-296

ISBN 978-0-141-02204-8

159.92                                                                  159.955

159.956                                                               082.1 Penguin Culture

1. DEZVOLTARE INTELECTUALĂ

2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

I 19481 ; 159.9/G61

 

39. LANGHAM, MURRAY. Chocolate Therapy : Unwrap the Secrets of Your Inner Self / Murray Langham ; Art concept and direction Roger Simpson. -   [London] : Souvenir Press, [1999]

56 p. : il. color

ISBN 0-285-63523-9

159.923                                                               159.019.4

159.964.2

1. PSIHOLOGIA COMPORTAMENTULUI

2. AUTOCUNOAŞTERE

3. PERSONALITATE

I 19482 ; 159.9/L20

 

40. MEDHUS, ELISA. A jó szülő kézikönyve / Dr. Elisa Medhus ; [Fordította Farkas Eszter] ; [Szerkesztette Szolláth Muhály]. -   Budapest : Édesvíz Kiadó, [2011]

267 p.

Bibliografie p. 291-297

ISBN 978-963-529-093-2

159.922.7                                                            37.018.1

1. PSIHOLOGIA COPILULUI

2. EDUCAŢIA COPILULUI

II 91315 ; 159.9/M54

 

41. MICHL GÁBOR. Vonzerő és hűtlenség : A humán szépség evolúciója / Michl Gábor. -   Budapest : Medicina Könyv Kiadó, 2010

192 p. : il.

Bibliografie p. 177-186

Index p. 187-190

ISBN 978-963-226-268-0

159.922.1                                                            159.923-055.1

316.472.4                                                            159.923-055.2

1. PSIHOLOGIA SEXELOR

III 30853 ; 159.9/M65

 

42. RIEMANN, FRITZ. Útmutató asztrológia : Egy pszchoanalitikus gondolatai és tapasztalatai / Fritz Riemann ; [Fordította Mészáros Csilla]. -   [Budapest] : Könyvfakasztó, [2004]

265 p.

Bibliografie p. 261-265

ISBN 963-00-9533-5

133.52                                                                  159.964.2

159.964.2:133.52                                                              133.52:159.964.2

1. ASTROLOGIE

II 91321 ; 159.9/R52

 

43. SCHUSTER, MARTIN. Hogyan győzzük le kreatívan félénkségünket? : Tanácsadó / Martin Schuster ; [Fordította Balázs István]. -   Budapest : Medicina, 2009

172 p. : il. graf., tab.

Bibliografie p. 157-159

Anexe p. 163-167

Index p. 169-171

ISBN 978-963-226-217-8

159.942.5                                                            159.923

1. SENTIMENTE. EMOŢII

II 91323 ; 159.9/S35

 

44. ŞCHIOPU, URSULA. Psihologia modernă sau psihologia vârstelor : [către o teorie generală a vârstelor] / Ursula Şchiopu. -   [Bucureşti] : România Press, [2008]

332 p.

ISBN 978-973-8236-91-2

159.922.6/.8

1. PSIHOLOGIA VÂRSTELOR

2. PSIHOLOGIE COMPARATĂ

3. DEZVOLTARE INTELECTUALĂ

4. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 91271 ; 159.9/S33

 

45. Találkozás a pszichológiával / [Czilgler Istváan, Barkóczi Ilona, Fölüp Márta,...] ; Szerkesztette Czigler István, Oláh Attila. -   Budapest : Osiris, 2007

356 p. : il., graf., fig. - (Osiris Tankönyvek).

Index p. 347-355

ISBN 978-963-389-921-2

159.9                                                                    082.1 Osiris Tankönyvek

1. PSIHOLOGIE COGNITIVĂ

III 30860 ; 159.9/T14

 

46. TOLAN, JANET. Psihoterapie & consiliere centrată pe persoană / Janet Tolan ; Traducere din limba engleză Simona Tudor. -   Bucureşti : Herald, 2011

270 p. - (Terapia ; Psihoterapia-între tradiţie şi inovaţie).

Titl. orig. : Skills in Person-Centred Counselling & Psychotherapy

Referinţe p. 264-266

Index p. 267-269

ISBN 978-973-111-178-0

159.9                                                                    615.851

082.1 Terapia

1. CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

2. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

II 91417 ; 159.9/T70

16  Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii

 

47. PINTE, NICOLAE FLOREAN. Teoria speciilor informaţionale în inteligenţa artificială / Nicolae Florean Pinte. -   [Bucureşti] : Semne, [2011]

531 p. : fig.

Note de subsol

ISBN 978-973-624-995-2; ISBN 973-624-995-6

165.0                                                                    001.1

1. TEORIA CUNOAŞTERII                            2. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE

3. EPISTEMOLOGIE                                        4. FILOZOFIA INFORMAŢIEI

III 30876 ; 16/P66

17   Morală. Etică

 

48. MORTIMER, DAVID. Classic Political Clangers : [An amusing collection of Politics most embarrassing moments from over a century] / David Mortimer. -   [London] : Robson Books, [2007]

X, 164 p.

ISBN 1-86105-929-9; ISBN 978-1-86105-929-1

172:32                                                                 32:172

1. MORALĂ SOCIALĂ                                    2. POLITICIENI

3. CONDUITĂ MORALĂ

III 30812 ; 17/M90

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

49. ANDRU, VASILE. Isihasmul sau meşteşugul liniştirii : Modele, istorie, taină / Vasile Andru. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Herald, 2011

238 p.

Glosar p. 230-236

ISBN 978-973-111-214-5

271 Isihasm

1. ISIHASM

II 91419 ; 2/A55

 

50. AUGUSTIN, SFÂNTUL. Despre credinţă şi crez / Fericitul Augustin ; Traducere din limba latină şi note de Miruna Tătaru-Cazaban şi Bogdan Tătaru-Cazaban. -  Bucureşti : Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 2010

90 p. - (Credinţa Ortodoxă).

Carte tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Cuvânt înainte al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel p. 7-12

Bibliografie selectivă p. 85-88

ISBN 978-973-616-151-3

234.2                                                                    238/239

082.1 Credinţa Ortodoxă

1. TEOLOGIE CREŞTINĂ                              2. TEOLOGIE ORTODOXĂ

II 91266 ; 2/A92

 

51. BROWN, FRANCESCA. Suttogó angyalok / Francesca Brown ; [Fordította Kis Gabriella]. -   Budapest : Totem Könyvkiadó, [2010]

256 p.

ISBN 978-963-590-427-3

235.1                                                                    141.33

1. ANGEOLOGIE                                              2. MISTICĂ(creştină)

II 91339 ; 2/B84

 

52. COURT, JOHN M. Un dicţionar al Bibliei : Ghidul esenţial al celei mai bine vândute cărţi din lume / John M. Court şi Kathleen M. Court ; traducere prof. dr. Anca Irina Ionescu. -   Bucureşti : Lider, s.a.

651 p.

ISBN 978-973-629-235-4

22(038)

1. DICŢIONAR TEMATIC

II 91248 ; 2/C80

 

53. CUTLER, HOWARD. A boldogság esszenciája : Útmutató az élethez / Őszentséga, A Dalai Láma, Dr. Howard C. Cutler ; [Fordította Frigyik László. -   [Budapest] : Trivium Kiadó, [2008]

127 p.

ISBN 978-963-9711-34-1

17.023.34                                                            159.942

294.321

1. BUDISM                                                         2. SENTIMENTE. EMOŢII

I 19845 ; 2/C97

54. DANIEL, CONSTANTIN. Misteriile lui Zamolxis / Constantin Daniel ; Notă introductivă şi îngrijire ediţie Ovidiu-Cristian Nedu. -   Bucureşti : Herald, 2011

399 p.

Bibliografie p. 385-394

ISBN 978-973-111-183-4

929 Zalmoxis                                                     299(298.2)Zalmoxis

291.13 Zalmoxis                                                291.21 Zalmoxis

1. MITOLOGIE                                                  2. RELIGII NECREŞTINE

II 91414 ; 2/D17

 

55. DUŢU, MIRCEA. Procesul lui Pavel, apostolul neamurilor / Mircea Duţu. -   Bucureşti : Herald, 2011

220 p. - (Logos).

Bibliografie p. 218-219

Anexă p. 143-217

ISBN 978-973-111-225-1

235.3:929 Pavel                                                 929:235.3 Pavel

082.1 Logos

1. RELIGIE CREŞTINĂ                                  2. APOSTOLUL PAVEL

II 91413 ; 2/D97

 

56. GRANET, MARCEL. Religia chinezilor / Marcel Granet ; Traducere şi note de Marie-Jeanne Vasiloiu. -   Bucureşti : Artemis, [2004]

183 p. ; [16] p. il.

Titl. orig. : La religion des Chinois

ISBN 973-566-102-0

299.51

1. RELIGIE CHINEZĂ                                    2. BUDISM

3. DAOISM                                                         4. RELIGII NECREŞTINE

III 30867 ; 2/G76

 

57. Islam in America / Laura K. Egendorf Book Editor. -   Detroit : Greenhaven Press, 2006

112 p.

Organizaţii p.102-104

Bibliografie p.105-107

Index p.105-112

ISBN 0-7377-2728-4

297(73)(091)

1. RELIGIE(SUA)

2/I-83

 

58. MARCH, JENNY. Mituri clasice / Jenny March ; Traducere Stelu-Cristian Fulaş. - Ediţie Penguin. -   Bucureşti : Lider, s.a.

403 p. : il. , h.

Bibliografie p. 401-403

ISBN 978-973-629-234-7

292

1. MITOLOGIE

III 30799 ; 2/M33

 

59. SIMU, OCTAVIAN. Şamanismul : Călătorie între două lumi / Octavian Simu. -   Bucureşti : Herald, 2011

284 p. - (Logos).

ISBN 978-973-111-212-1

291.612                                                               082.1 Logos

1. ŞAMANISM

II 91418 ; 2/S58

 

60. SMITH, JANE I.. Islam in America / Jane I. Smith. - 2nd Edition. -   New York : Columbia University Press, 2010

XVII, 232 p. : il. - (The Columbia Contemporary American Religion Series).

Cronologie p.205-208

Note p.209-214. - Glosar p.215-218

Resurse pentru studiul islamului în America p.219-224

ISBN 978-0-231-14711-8

297(73)(091)

082.1 The Columbia Contemporary American Religion Series

1. RELIGIE(SUA)

2/S64

 

61. SPENCE, LEWIS. Mituri precolumbiene : Mexic, America Centrală, Peru / Lewis Spence ; Traducere din limba engleză Mariana Buruiană. -   Bucureşti : Herald, 2011

334 p. - (Cultură şi civilizaţie).

Titl. orig. : The Miths of Mexico & Peru

Bibliografie selectivă p. 315-319

Index p. 320-329

ISBN 978-973-111-218-3

291.13                                                                  930.85

082.1 Cultură şi civilizaţie

1. MITOLOGIE PRECOLUMBIANĂ

2. CIVILIZAŢIE MEXICANĂ

III 30954 ; 2/S72

 

62. VIVEKANANDA, SWAMI. Rádzsa-jóga : avagy belső természetünk meghódítása / Szvámí Vivékánanda ; [Fordította Malik Tóth István]. -   Szeged : Lazi Könyvkiadó, [2006]

234 p.

Anexă p. 219-223

Bibliografie p. 225

Glosar p. 227-232

ISBN 963-7138-66-8

294.527                                                               133.2

159.923.2

1. FILOZOFIE INDIANĂ

II 91301 ; 2/V71

3  ŞTIINŢE SOCIALE

303/308  Probleme sociale

 

63. KÖVESDI KISS FERENC. Riadóra szól a harang : A Mezőség településeinek helyzetképe (1891-1991) / Kövesdi Kiss Ferenc. -   [Pomáz] : Krater, [2006]

VI ; 527 p. : il.

ISBN 963-7329-41-2

308(948.4 Câmpie)                                           39(=511.141)(498.4)

323.15(=511.141)(498.4)

1. ETNOGRAFIE MAGHIARĂ(România)                  2. PROBLEME SOCIALE

3. MINORITĂŢI NAŢIONALE(maghiari)                   4. SOCIOGRAFIE

III 30950d ; 303/308/K78

 

64. OKOLI, IFEZUE. Tribalizing America : The Emerging National Identity Crisis / by Ifezue Okoli. -   Bloomington : AuthorHouse, 2007. - Milton Keynes  Milton Keynes :

XXVIII, 258 p. : tab.

Note despre autor p. VII-VIII

Bibliografie p. 225-247

Index p. 249-258

ISBN 1-4184-3323-3; ISBN 978-1-4343-0049-2

304(73)                                                                314.742(73)

323.1(73)

1. IMIGRANŢI                                                  2. RASISM

3. MULTICULTURALITATE                        4. POLITICĂ SOCIALĂ

5. DISCRIMINARE

6. PROBLEME SOCIALE ŞI CULTURALE

III 30815 ; 303/308/O-37

 

65. SHAULES, JOSEPH. Deep Culture : The Hidden Challenges of Global Living / Joseph Shaules. -   Clevedon : Multilingual Matters Ltd, 2007. - Buffalo  Buffalo :

XII, 264 p. : fig., tab. - (Languages for Intercultural Communication and Education ; 16).

Prefaţă p. IX-X

Glosar p. 237-251

Bibliografie p. 255-262

ISBN 978-1-84769-016-6; ISBN 978-1-84769-017-3

304.2(100)                                                          316.7(100)

082.1 Languages for Intercultural Communication and Education

1. PROBLEME SOCIALE ŞI CULTURALE

2. PRACTICĂ CULTURALĂ ŞI SOCIALĂ

3. MULTICULTURALITATE

6. EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ

II 91270 ; 303/308/S52

 311/314   Statistică. Demografie

 

66. Székely székek a 18. században / Sajtó alá rendezte Pál-Antal Sándor. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2007

5 vol. - (Erdély emlékezete).

ISBN 978-973-599-300-9

Vol. IV : Háromszék 1701 - 1722 között : Az 1701-1702., 1707., 1713-as és 1721-1722-es összeírások - 567 p. tab.,. - Index p. 559-562. - Note de subsol. - ISBN 978-973-599-441-9

314:31(498.4 Secui)(083.41)"17"

311.313(498.4 Secui)(083.41)"17"

082.1 Erdély emlékezete

1. SCAUNE SECUIEŞTI(Mureş)

2. TRANSILVANIA(secui)

3. STATISTICĂ DEMOGRAFICĂ

V 2027(4) ; 311/314/S99

316  Sociologie

 

67. FOSSIER, ROBERT. Oamenii Evului Mediu / Robert Fossier. -   Bucureşti : Artemis, [2011]

369 p.

Titl. orig. : Ces gens du Moyen Age

ISBN 973-566-193-4

ISBN 978-973-566-193-9

930.85(100)"4/14"                                            316.343.3

316.728(100)"4/14"

1. EVUL MEDIU                                               2. ISTORIA CIVILIZAŢIEI

3. SOCIOLOGIA CULTURII

III 30869 ; 316/F81

 

68. Integrare europeană şi interculturalitate : Dezvoltarea comunităţilor etno-culturale / Vasile Miftode , Daniela Cojocaru , Ştafan Cojocaru.... - Ediţia a 2-a. -   [Iaşi] : Lumen, 2008

131 p. - (Colecţia de succes).

Pe copertă apare titlul Dezvoltarea comunităţilor etno-culturale: Integrare europeană şi interculturalitate

Note de subsol

Bibliografie p. 127-128

ISBN 973-166-073-9; ISBN 978-973-166-73-8

082.1 Colecţia de succes                                  323.1

342.724                                                               316.022.4

1. INTERCULTURALITATE

2. MINORITĂŢI NAŢIONALE

3. INTEGRARE EUROPEANĂ

316/I-58

69. LANIER, ALISON R.. Living in the USA / Alison R. Lanier ; Revised by Jef C. Davis. - 6th Edition. -   Boston : Intercultural Press, 2005

XX, 243 p.

Anexe p.229-234

Note p.235-236

Resurse Internet p.237

Index p.238-243

ISBN 978-1-931930-19-2

316.728(73)                                                        304.3(73)

1. STATELE UNITE ALE AMERICII          2. STILURI DE VIAŢĂ

3. OBICEIURI(SUA)                                        4. MOD DE VIAŢĂ(S.U.A.)

316/L20

 

70. RÉMOND, RENÉ. Privire asupra secolului / René Rémond ; Traducere din limba franceză Ion Doru Brana. -   [Bucureşti] : Nemira, [2008]

128 p. - (Biblioteca de politică).

Postfaţă p. 107-120

ISBN 978-973-143-106-2

94(100)"19"                                                        316.42(100)"19"

327(100)"19"                                                      082.1 Biblioteca de politică

1. SECOLUL XX                                2. SCHIMBĂRI SOCIALE

3. PROGRES SOCIAL                                      4. DECLIN SOCIAL

5. TRANSFORMĂRI SOCIALE

II 91267 ;316/R44

 

71. ROJZMAN, CHARLES. Együttélés és társadalmi terápia : Bírjuk ki egymást! / Charles Rojzman ; [Fordította Sóvágó Katalin]. -   [Budapest] : Saxum, [2010]

200 p.

Anexă p. 189-193

Bibliografie p. 195-196

ISBN 978-963-248-114-2

316.47                                                                  316.6

615.851.6                                                            159.9

1. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

2. RELAŢII SOCIALE

II 91300 ; 316/R67

32  Politică

 

72. ARPAD, TODOR. Decentralization and state capacity : Pathways for State reform in Post-communist societies / Todor Arpad. -   Iaşi : Lumen, 2007

93 p.

Bibliografie p. 87-93

ISBN 973-166-010-0

321.64                                                                  321.7

1. FORME DE GUVERNARE                         2. TOTALITARISM

3. DICTATURĂ                                                 4. DEMOCRAŢIE

5. DESCENTRALIZARE

II 91398 ; 32/A82

 

73. COMAN, CLAUDIU. Sfera publică şi imaginea politică / Claudiu Coman. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2010

VI ; 162 p. : fig. - (Comunicare).

Bibliografie p. 152-162

ISBN 978-973-115-813-6

32.019.5                                                                              082.1 Comunicare

1. PUBLICITATE POLITICĂ                         2. OPINIE PUBLICĂ

II 91368 ; 32/C63

 

74. DAVIE, MICHAEL B. Distant Voices : Canadian Politics on the Outside Looking In / Michael B. Davie. -   s.l. : Manor House Publishing Inc., 2001

112 p.

Note despre autor p. 7-8. - Note de deschidere p. 12-16

Bibliografie p. 104-111. - Note la sf. capitolelor

ISBN 0-9685803-9-4

32.019.5(71)"19"                                                               328.18(71)"19"

396.9(71)"19"

1. POLITICĂ INTERNĂ(Canada)                 2. GUVERNARE(Canada)

3. OPINIE PUBLICĂ(alegeri)                          4. PARTIDE POLITICE(Canada)

II 91264 ; 32/D24

 

75. ELLIS, ROGER. Britain's Prime Ministers : [Walpole: 1720 - Blair: 2005] / Roger Ellis and Geoffrey Treasure ; [Preface by Lord Butler]. -   London : Shepheard-Walwyn (Publishers) Ltd, 2005

XX, 300 p., [24] p. il. : il.

Bibliografie p. 293-294

Index p. 295-300

ISBN 0-85683-234-0; ISBN 978-0-85683-234-5

328.131(41)                                                        929:32(41)

1. POLITICĂ(Marea Britanie)                        2. PERSONALITĂŢI PUBLICE

3. PRIM MINIŞTRI(Marea Britanie)            4. POLITICIENI(britanici)

III 30864 ; 328/329/E43

 

76. A forradalom szikrája : Kézirat gyanánt : Szamizdat. -   s.l. : s.n., 2011

488 p.

94(498)"1989"                                                   323.272(498)"1989"

1. REVOLUŢIA DIN 1989(România)

II 91294 ; 32/F79

 

77. HENIG, STANLEY. Modernising British Government : constitutional challenges and federal solutions / Stanley Henig ; [Foreword by Roy Hattersley]. -   [London] : ¤The ¤Federal Trust, [2006]

X, 147 p.

ISBN 1-903403-80-4

321.727(41)                                                        328(41)

1. MAREA BRITANIE(politică)

2. MONARHIE CONSTITUŢIONALĂ

3. SCHIMBĂRI POLITICE(Anglia)

III 30816 ; 328/329/H47

 

78. PAREKH, BHIKHU. European Liberalism and "The Muslim Question" / Bhikhu Parekh. -   [Amsterdam] : Amsterdam University Press, [2008]

40 p. - (ISIM Papers ; 9).

Note de subsol

ISIM = International Institute for the Study of Islam in the Modern World

ISBN 978-90-5356-087-7

321.01                                                                  130.2

316.723                                                               323.15(4)

297-05(4)                                                            082.1 ISIM Papers

1. FILOZOFIE POLITICĂ

2. FILOZOFIA CULTURII

3. MINORITĂŢI NAŢIONALE(Europa)

4. IDENTITATE NAŢIONALĂ(musulmani)

5. LIBERALISM POLITIC

6. SOCIOLOGIA CULTURII

III 30866 ; 32/P34

 

79. ŞERBAN, IONUŢ. Ideea de revoluţie la români / Ionuţ Şerban. -   Craiova : Sitech, 2010

241 p.

Bibliografie selectivă p. 212-222

Anexe p. 223-240

ISBN 978-606-11-0774-2

94(498)                                                                323.27(498)

1. ISTORIA ROMÂNIEI                                  2. ROMÂNIA(revolte)

III 30827 ; 32/S47

 

80. TOCQUEVILLE, ALEXIS DE. Democracy in America / Alexis de Tocqueville ; Translated by Arthur Goldhammer. -   New York : Library of America, 2004

XVI, 941 p. - (The Library of America ; 147).

Notele autorului p.835-872

Notele traducătorului p.873-877

Cronologie p.878-906

Note pe texte p.907-908

ISBN 978-1-931082-54-9

321.7(73)                                                             341.231.14

342.7                                                                    082.1 The Library of America

1. DEMOCRAŢIE(S.U.A.)                               2. DREPTURILE OMULUI

32/T67

 

81. TOCQUEVILLE, ALEXIS DE. Democracy in America : (Volumes 1 and 2, Unabridged) / by Alexis de Tocqueville ; translated by Henry Reeve. -   [Stilwell] : Digireads.com Publishing, [2007]

536 p. - (Digireads.com Classic).

Lucrarea cuprinde Constituţia Statelor Unite ale Americii

ISBN 1-4209-2912-7

321.728(73)                                                        342.34(73)

082.1 Digireads.com Classic

1. POLITICĂ INTERNĂ(S.U.A.)

2. DEMOCRAŢIE(S.U.A.)

3. FORME DE GUVERNARE

4. FORME DE ORGANIZARE POLITICĂ

5. SOCIETATE DEMOCRATĂ

III 30820 ; 32/T67

331  Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii

 

82. Etica şi eficienţa profesională / Traducere Violeta Chiriac. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : BIC ALL, 2007

138 p. : il., tab. - (Biblioteca performanţei în carieră).

Glosar p. 129-132

Bibliografie p. 133-134

Index p. 135-138

ISBN 978-973-571-587-8

331.101.3                                                            331.101.6

159.9:331                                                            331:159.9

082.1 Biblioteca performanţei în carieră

1. ORGANIZAREA MUNCII                          2. ATITUDINE PROFESIONALĂ

3. PSIHOLOGIA MUNCII                               4. RELAŢII DE MUNCĂ

II 91265 ; 331/E84

 

83. YEUNG, ROB. Intervievarea şi recrutarea de succes / Rob Yeung ; Traducerea Marilena Iovu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2010

VIII, 180 p. : tab. - (Cariere).

ISBN 978-973-115-842-6

331.108.34/.36                                                   082.1 Cariere

1. FORŢĂ DE MUNCĂ(angajare)

II 91380 ; 331/Y47

332 Economue regională

 

84. PINTEA, ALEX I.. Buying Property in Romania : [The Essential Guide for Investors and Property Developers] / Alex I. Pintea. -   [s.l.] : [BookShaker], [2007]

[12] p., 150 p. : fig., tab. - (¤An ¤Insider's Guide ; Property/Investing).

ISBN 1-905430-25-6

332(498)(036)                                                    330.322(498)(036)

082.1 An Insider's Guide

1. ECONOMIE DE PIAŢĂ                               2. REGIUNI ECONOMICE

3. PROPRIETATE FUNCIARĂ                      4. PROPRIETATE IMOBILIARĂ

5. DINAMICĂ ECONOMICĂ

II 91272 ; 332/P66

334   Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

 

85. DIJMĂRESCU, ION. Restructurarea firmelor în condiţii de criză / prof. univ. dr. ing. Ion Dijmărescu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2010

VIII ; 92 p. : fig.

Bibliografie p. 91

ISBN 978-973-115-808-2

338.24.021.8                                                      334.72

1. REFORME ECONOMICE

III 30927 ; 334/D41

336   Finanţe. Bănci

 

86. BEJU, DANIELA. Politici monetare / Daniela Beju. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006

210 p. : fig. , tab.

Bibliografie selectivă p. 207-210

ISBN 973-686-826-5

336.74                                                                  336.7(498)

III 30849 , 336/B41

 

87. BRĂGARU, MIHAI. Jurisprudenţă fiscală / Mihai Brăgaru, Violeta Zidaru. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

vol. - (Jurisprudenţă fiscală).

ISBN 978-973-115-791-7

Vol. 1 : Procedură fiscală - XIV ; 411 p. - ISBN 978-973-115-720-7

336.22(498)                                                        082.1 Jurisprudenţă fiscală

II 91379 ; 336/B76

 

88. BUZAN, CRISTIAN GEORGE. Paradisurile fiscale şi centrele financiare offshore în contextul economiei mondiale / Cristian George Buzan. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

XII ; 200 p. : fig.

ISBN 978-973-115-847-1

336.22:338(100)                                                338(100):336.22

1. FISCALITATE

II 30928 ; 336/B98

 

89. CĂPRARU, BOGDAN. International banking - teorie şi practici / Bogdan Căpraru. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

XXVI , 169 p. : tab. - (Oeconomica).

Bibliografie p. 161-169

ISBN 978-973-115-897-6

336.71(100)                                                        082.1 Oeconomica

1. OPERAŢII BANCARE

III 30919 ; 336/C21

 

90. COSTEA, IOANA MARIA. Inspecţia fiscală : Reglementare, doctrină, jurisprudenţă / Ioana Maria Costea. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

X ; 150 p. - (Praxis fiscal).

Bibliografie selectivă p. 145-148

Index p. 249-150

ISBN 978-973-115-832-7

336.22(498)(094)                                              336.148(498)(094)

082.1 Praxis fiscal

1. FISCALITATE

II 91362 ; 336/C76

 

91. DUMITRESCU, AIDA DIANA. Titlurile de valoare : Reglementare, doctrină, jusidprudenţă / Aida Diana Dumitrescu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

XII ; 410 p. - (Praxis).

Bibliografie p. 391-410

ISBN 978-973-115-901-0

336.763                                                               336.717.71

347.745/.748                                                      336.777.2

336.717.122.4                                                    082.1 Praxis

1. DREPT FINANCIAR                                    2. TITLURI DE VALOARE

3. INSTRUMENTE DE FINANŢARE

II 91358 ; 336/D91

 

92. NANDRA, EUGENIA RAMONA. Caiet de lucrări practice. Finanţe publice / Eugenia Ramona Nandra. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008

76 p. : fig.

Bibliografie p. 73-76

ISBN 978-973-133-308-3

336.1

1. FINANŢE PUBLICE(România)

III 30835 ; 336/N

 

93. PĂTROI, DRAGOŞ. Controverse actuale în fiscalitate : Comentarii şi soluţii / Dragoş Pătroi, Gabriel Biriş. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

XXII ; 276 p. - (Praxis fiscal).

Bibliografie selectivă p. 275-276

ISBN 978-973-115-871-6

336.22                                                                  082.1 Praxis fiscal

1. FISCALITATE                                              2. IMPOZITE

3. INSPECŢIE FISCALĂ                                 4. PROCEDURĂ FISCALĂ

5. TAXA PA VALOARE ADĂUGATĂ

 

II 91364 ; 336/P44

 

94. ŞOVA, DAN. Drept fiscal / Dan Şova. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

XVI ; 351 p. - (Manuale Beck).

Index p. 349-351

ISBN 978-973-115-907-2

336.1(075.8)                                                       347.73(498)(075.8)

082.1 Manuale Beck

1. DREPT FINANCIAR                                    2. FISCALITATE

3. PROCEDURĂ FISCALĂ                             4. INSPECŢIE FISCALĂ

5. EVAZIUNE FISCALĂ

II 91372 ; 336/S71

 

95. ŢÂŢU, LUCIAN. Impozite, taxe şi contribuţii : Termene, documente, proceduri / Lucian Ţâţu, Mihai Brăgaru, Horaţiu Sasu. -   Bucureşti : C.H.Beck, 2011

XIV ; 272 p.

Bibliografie p. 271-272

ISBN 978-973-115-718-4

336.22(498)(094)

1. TAXE ŞI IMPOZITE

II 91363 ; 336/T27

339  Comerţ. Economie mondială

 

96. MCDONALD, MALCOLM. Planificarea de marketing prin exemple : Să înţelegem planurile şi strategiile de marketing / Malcolm Mcdonald ; traducere Oana Monica Clapa. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2010

X ; 157 p. : fig. , tab. - (Afaceri).

ISBN 978-973-115-789-4

339.138                                                               082.1 Afaceri

1. MARKETING(strategii)

II 91365 ; 339/M11

 

97. MUREŞAN, LAURA. Etică şi responsabilitate socială în marketing : Aspecte economice şi juridice / Laura Mureşan. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2010

VIII ; 192 p. : fig., tab. - (Oeconomica).

Bibliografie p. 177-192

ISBN 978-973-115-778-8

17:339.138                                                         339.138

082.1 Oeconomica

1. MARKETING                                                2. ETICĂ SOCIALĂ

III 30922 ; 339/M96

34   Drept

 

98. ANTONESCU, MĂDĂLINA VIRGINIA. Instituţiile Uniunii Europene în perioada post-Nisa. O perspectivă de drept constituţional / dr. Mădălina Virginia Antonescu. -   [Iaşi] : Lumen, 2009

730 p.

Bibliografie p. 699-730

ISBN 973-166-170-0

341.217(4)UE

1. DREPT CONSTITUŢIONAL

III 30945 ; 34/A63

 

99. BĂDESCU, VALENTIN STELIAN. Dreptul mediului : Sisteme de management de mediu / Valentin-Stelian Bădescu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

XVIII ; 414 p. - (Manuale Beck).

Bibliografie p. 403-404

Ghid legislativ privind protecţia mediului p. 405-414

ISBN 978-973-115-862-4

349.6(498)                                                          502.74(498)

082.1 Manuale Beck

1. DREPTUL MEDIULUI

II 91374 ; 34/B15

 

100. BECK, JAMES M.. The Constitution of the United States : A Brief Study of the Genesis, Formulation and Political Philosophy of the Constitution of the United States / James M. Beck ; With a Preface by the Earl of Balfour. -   [Charleston] : BiblioBazaar, s.a.

120 p.

ISBN 978-0-554174-66-2

342.4(73)

1. DREPT CONSTITUŢIONAL

III 30823 ; 34/B39

101. CATANĂ, AIDA. Repere jurisprudenţiale ale Uniunii Europene relevante pentru accesarea şi utilizarea fondurilor europene / Aida Catană, Violeta Ştefănescu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

VI ; 523 p. - (Jurisprudenţă).

Index alfabetic p. 277-278

Bibliografie p. 279-283

ISBN 978-973-115-860-0

341.217(4)UE                                                     341.232(4)

082.1 Jurisprudenţă

1. JURISPRUDENŢĂ                                        2. FONDURI EUROPENE

II 91377 ; 34/C29

 

102. CIOCLEI, VALERIAN. Drept penal. Partea specială : Infracţiuni contra patrimoniului : Cu referiri la Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009) / Valerian Cioclei. -   Bucureşti : c.H. Beck, 2011

XII ; 211 p. - (Manuale Beck).

Bibliografie p. 209-211

ISBN 978-973-115-671-2

343.7(498)

1. DREPT PENAL

II 91376 ; 34/C51

 

103. CIOCLEI, VALERIAN. Manual de criminologie / Valerian Cioclei. - Ediţia a 5-a. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

XII, 276 p. - (Manuale Beck).

Referinţe bibliografice p. 269-276

ISBN 978-973-115-861-7

343.9                                                                    082.1 Manuale Beck

1. CRIMINOLOGIE

II 91373 ; 34/C51

 

104. CUCU, CRISTINA. Dicţionar de drept comercial / Cristina Cucu, Cătălin Bădoiu, Cristian Haraga. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

649 p. - (Lexicon juridic).

Bibliografie generală p. 649

ISBN 978-973-115-749-8

347.7(498)(038)                                                 030:347.7(498)

082.1 Lexicon juridic

1. DREPT COMERCIAL

L-34/C93 ; 34/C93

 

105. DARIESCU, COSMIN. Istoria statului şi dreptului românesc în epoca contemporană / Cosmin Dariescu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2010

X , 109 p. - (Manuale Beck).

Introducere p. IX-X

Bibliografie p. 107-109

ISBN 978-973-115-810-5

342(498)"19"(091)                                            082.1 Manuale Beck

II 91375 ; 34/D19

 

106. DASCĂL, TEODOR. Minoritatea în dreptul penal român : [Cu referiri la Noul Cod penal şi Noul Cod de procedură penală] / Teodor Dascăl. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

XVI ; 439 p. - (Praxis).

Bibliografie p. 431-439

ISBN 978-973-115-883-9

343(498)                                                              343.121-053.6

082.1 Praxis

1. DREPT PENAL

II 91359 ; 34/D20

 

107. HUIDU, ALEXANDRA. Incursiune în contractele aleatorii. Renta viageră şi întreţinerea / Alexandra Huidu. -   Iaşi : Lumen, 2006

289 p. - (Colecţia de succes).

Sugestii bibliografice p. 279-289

ISBN 973-1703-16-0; ISBN 978-973-1703-16-9

347.440.52                                                          347.464.8

082.1 Colecţia de succes

1. CONTRACTE

II 91371 ; 34/H92

 

108. IANCU, GHEORGHE. Drept constituţional şi instituţii politice / Gheorghe Iancu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2010

574 p.

ISBN 978-973-115-806-8

342.4(498)(075.8)

1. DREPT CONSTITUŢIONAL

III 30921 ; 34/I-25

 

109. IONESCU, LUCIAN. Identificarea criminalistică / Lucian Ionescu, Dumitru Sandu. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

XIV ; 190 p. - (Praxis).

ISBN 978-973-115-866-2

343.982                                                               082.1 Praxis

1. CRIMINALISTICĂ                                      2. CRIMINOLOGIE

II 91360 ; 34/I-68

 

110. Medicină şi criminologie : Criminologia în literatură / sub redacţia Dr. Stănescu Florin Alex.. -   Bucureşti : Semne, 2009

526 p.

ISBN 978-973-624-816-0; ISBN 973-624-816-X

343.9

1. CRIMINOLOGIE                                          2. MEDICINĂ LEGALĂ

II 91351 ; 34/M54

 

111. MOARCĂŞ COSTEA, CLAUDIA-ANA. Drepturile sociale ale lucrătorilor migranţi / Claudia-Ana Moarcăş Costea. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

X ; 298 p. - (Drept european).

ISBN 978-973-115-892-1

349.22:331.106.26                                            331.106.26:349.22

369.022:3-057.56                                              341.217(4)UE

082.1 Drept european

1. DREPTURILE OMULUI                             2. MIGRAŢIA POPULAŢIEI

3. CONTRACTE DE MUNCĂ

II 91369 ; 34/M84

 

112. NĂSTASE, ADRIAN. Drept internaţional public : Sinteze / prof. univ. dr. Adrian Năstase , lector univ. dr. Bogdan Aurescu. - Ediţia a 6-a, revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : C. H. Beck, 2011

XXIV , 415 p.

Bibliografie generală p. 411-415

ISBN 978-973-115-888-4

341.1/.8(100)(075.8)

1. DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC

III 30920 ; 34/N24

 

113. ORGA-DUMITRIU, GINA. Instituţii de drept public şi privat : Curs universitar pentru învăţământul economic superior / Gina Orga-Dumitriu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

XVI , 400 p.

Bibliografie p. 393-400 p.

ISBN 978-973-115-891-4

342(498)(075)                                                    352(498)(075)

1. DREPT CIVIL                                               2. DREPT PENAL

III 30929 ; 34/O-74

 

114. PETRESCU, OANA MĂRIUCA. Dreptul procesual al Uniunii Europene / Oana-Măriuca Petrescu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

XX ; 481 p. - (Drept european).

Bibliografie p. 459-481

Anexe p. 421-457

ISBN 978-973-115-908-9

341.217(4)UE                                                     082.1 Drept european

II 91367 ; 34/P57

 

115. PIPEREA, GHEORGHE. Introducere în Dreptul contractelor profesionale / Gheorghe Piperea. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

XVIII ; 371 p. - (Praxis).

Bibliografie p. 363-370

ISBN 978-973-115-900-3

347.44                                                                  082.1 Praxis

1. CONTRACTE PROFESIONALE

II 91361 ; 34/P67

 

116. POPA, MANOLE CIPRIN. Grupurile de societăţi : Legislaţia avută în vedere la elaborarea prezentei lucrări este actualizată la data de 1 iulie 2011 / Manole Ciprian Popa. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

XXX ; 492 p. - (Praxis).

Bibliografie selectivă p. 477-487

Index p. 489-492

ISBN 978-973-115-914-0

347.72                                                                  082.1 Praxis

1. DREPT COMERCIAL

II 91356 ; 34/P79

 

117. STÂRC-MECLEJAN, FLAMINIA. Votul asociaţilor în societăţile comerciale : Reglementare, doctrină, jurisprudenţă / Flamina Stârc-Meclejan. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

XX ; 421 p. - (Praxis).

Bibliografie selectivă p. 411-421

Lucrarea valorifică teza de doctorat a autoarei "Regimul juridic al votului acosiaţilor în societăţile comerciale"

ISBN 978-973-115-917-1

347.72                                                                  082.1 Praxis

1. DREPT COMERCIAL

II 91357 ; 34/S79

 

118. UNGUREANU, DIANA. Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenţei : Jurisprudenţa recentă a Curţii de la Luxembourg / Diana Ungureanu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2010

VI ; 523 p. - (Jurisprudenţă europeană).

ISBN 978-973-115-742-9

341.217(4)UE                                                     082.1 Jurisprudenţă europeană

II 91378 ; 34/U52

 

119. ZARAFIU, ANDREI. Procedură penală : Teste grilă / Andrei Zarafiu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

VII ; 103 p.

ISBN 978-973-115-920-1

343(498)(075.8)(079.1)

1. DREPT PENAL

III 30924 ; 34/Z33

35.0/354  Administraţie publică

 

120. FOUNTAIN, JANE E. Building the Virtual State : Information Technology and Institutional Change / Jane E. Fountain. -   Washington, D.C. : Brookings Institution Press, 2001

XII, 252 p. : fig., tab.

Note p. 207-241

Index p. 243-251

ISBN 0-8157-0077-6

35.0/354(73):004.73                                         004.73:35.0/354(73)

1. COMUNICARE VIRTUALĂ

2. TEHNOLOGIE INFORMAŢIONALĂ

3. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

III 30865 ; 35/F84

 

121. IORDAN, NICOLA. Managementul serviciilor publice locale / Iordan Nicola. - Ediţia a 2-a, revăzută. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2010

X ; 214 p.

Bibliografie p.209-214

ISBN 978-973-115-834-1

65.012.4:352(498)                                            352(498):65.012.4

1. SERVICII PUBLICE

2. DEZVOLTARE REGIONALĂ

3. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

4. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

III 30925 ; 35/I-71

 

122. PARLAGI, ANTON P.. Dicţionar de administraţie publică / Anton P. Parlagi. - Ediţia a 3-a. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

455 p. - (Lexicon juridic).

ISBN 978-973-115-839-6

35(498)(038)                                                      030:35(498)

082.1 Lexicon juridic

1. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

L-35/P35 ; 35/P35

355/359  Artă militară. Forţe militare

 

123. GEER, WALTER. Campaigns of the Civil War / by Walter Geer. -   [Old Saybrook] : Konecky & Konecky, [s.a.]

482 p. : h.

Lucrarea conţine 30 de hărţi

Bibliografie p. 449-450

Index p. 451-470

ISBN 1-56852-268-1

94(73)"1861/1865"(091)                                 355.48(73)"1861/1865"(091)

1. ISTORIA CAMPANIILOR MILITARE

2. RĂZBOI CIVIL(S.U.A.)

3. RĂZBOIUL DE SECESIUNE

4. STRATEGIE MILITARĂ

355/G28

36  Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

 

124. DRĂGHICI, MARIUS. RCA versus CASCO / Marius Drăghici. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

VIII ; 108 p.

Glosar de termeni p. 97-104

Bibliografie p. 105-107

ISBN 978-973-115-921-8

368.212

1. ASIGURĂRI AUTO

I 19858 ; 36/D74

 

125. MOARCĂŞ COSTEA, CLAUDIA-ANA. Instrumente de coordonare a sistemelor de securitate socială / Claudia-Ana Moarcăş Costea. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

X ; 205 p. - (Drept european).

Bibliografie p. 198-202

Index alfabetic selectiv p. 203-205

ISBN 978-973-115-887-7

364                                                                       331.1:341.217(4)UE

341.217(4)UE:331.1                                         342.734:341.217(4)UE

341.217(4)UE:342.734                                    082.1 Drept european

1. SECURITATE SOCIALĂ

2. ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE

3. ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII

4. UNIUNEA EUROPEANĂ(migraţia forţei de muncă)

5. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

6. DREPTURILE OMULUI

II 91366 ; 36/M84

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

126. BIDDULPH, STEVE. Hogyan neveljük a kicsiket? : Beadjul-e bölcsibe három éven aluli csemeténket? / Steve Biddulph ; [Fordította Bíró Júlia]. -   [Budapest] : Partvonal, [2007]

191 p.

Anexă p. 173-176

Note p. 177-188

ISBN 978-963-9644-58-8

373.22                                                                  37.018.1

159.922.7-053.3

1. PSIHOLOGIA COPILULUI                        2. EDUCAŢIE(în familie)

III 30855 ; 37/B52

 

127. Liceul din Subcetate, la 50 de ani : I: 1955-1958, II: 1961-2011 / coordonatori prof. Vasile Dobreanu, prof. Doina Dobreanu. -  Gheorgheni : F&F Internaţional S.R.L., 2011

103 p. : foto.

ISBN 978-973-8387-89-8

929:371.1(498 Subcetate)"1955/2011"

371.1(498 Subcetate)"1955/2011":929

1. CADRE DIDACTICE

II 91284d ; 37/L59

 

128. Manual de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor de Elearning / Mihaela Ilie, Radu Jugureanu, Otilia Ştefania Păcurari.... -   Bucureşti : Litera Internaţional, s.a.

160 p. : fig.

Bibliografie p. 160

ISBN 978-9975-904-35-3

371.13

1. FORMARE PROFESIONALĂ

III 30804 ; 37/M30

 

129. VERZA, EMIL. Tratat de logopedie / prof. univ. dr. Emil Verza. -   Bucureşti : Semne, 2009

vol.

ISBN 973-86056-0-1

vol. 2 - 381 p. tab., fig. - Bibliografie p. 371-381

 ISBN 978-973-624-814-4. - ISBN 973-624-818-6

376.36

1. LOGOPEDIE                                                  2. PEDAGOGIE SPECIALĂ

III 30875 ; 37/V50

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

130. HOOKS, BELL. Feminism is for Everybody : Passionate Politics / Bell Hooks. - Cambridge : South End Press, 2000

X, 123 p.

Index p.119-123

ISBN 978-0-89608-628-9

396:32

1. FEMINISM                                                    2. FEMEIA ŞI SOCIETATEA

396/H77

 

131. Jewelry Design / [Editor, texts, introduction Carissa Kowalski]. -   [Köln] : Daab, [2008]

384 p. : il. color

ISBN 978-3-86654-049-1

391.7                                                                    671./.2

1. DESIGN(bijuterii)

III 30895 ; 39/J53

 

132. SCHLOSSER, ERIC. Fast Food Nation : The Dark Side of all-american Meal / Eric Schlosser. - 1st Edition. -   New York : Houghton Mifflin Company, 2005

383 p. : il. - (Harper Perennial).

Epilog p.255-270

Postfaţă p.271-290

Note p.292-355

Bibliografie p.356-361

ISBN 978-0-06-083858-4

392.8(73)(091)                                                   641.8(73)

082.1 Harper Perennial

1. ISTORIA MÂNCĂRII

39/S34

 

133. WHELEHAN, IMELDA. Overloaded : Popular Culture and the Future of Feminism / Imelda Whelehan. -   [London] : [¤The ¤Women's Press Ltd], [2000]

XII, 202 p.

Bibliografie p. 180-185

Note p. 186-198

Index p. 199-202

ISBN 0-7043-4617-6

396

1. FEMINISM                                                    2. FEMEIA ŞI SOCIETATEA

III 30821 ; 396/W62

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

51  Matematică

 

134. WESZELY TIBOR. A Bolyai-Lobacsevszkij geometria modelljei / Weszely Tibor. -   [Bucureşti] : Editura didactica şi pedagogică, [2011]

99 p. : fig.

ISBN 978-973-30-2916-8

514.132

1. BOLYAI JÁNOS

2. LOBACEVSKY, NIVOLAI IVANOVICI

3. GEOMETRIE LOBACEVSKY-BOLYAI

4. GEOMETRIE NEEUCLIDIANĂ

II 91332 ; 51/B66W

53  Fizică

 

135. URSU-FISCHER, NICOLAE N.. Vibraţiile sistemelor mecanice : Teorie şi aplicaţii / Nicolae N. Ursu-Fischer. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 1998

452 p. : fig.

Index de nume p. 438-441

Bibliografie p. 442-452

ISBN 973-9404-05-7

531/534

III 30850 ; 53/U85

54  Chimie. Cristalografie. Mineralogie

 

136. Aplicaţii ale spectroscopiei vibraţionale / T. Iliescu, S. Cîntă Pînzaru, D. Maniu.... -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2002

376 p. : fig. , tab.

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 973-686-292-5

543.424.2                                                            543.62/.63

1. CHIMIE ANALITICĂ                                 2. ANALIZĂ SPECTRALĂ

3. SPECTROSCOPIE                                        4. CHIMIE FARMACEUTICĂ

5. ANALIZE CHIMICE

III 30845 ; 54/A65

 

137. MIHEŢ, EUGENIA. Olimpiade naţionale de chimie 1985-1989 / Eugenia Miheţ. -   [Cluj-Napoca] : s.n., [2006]

80 p.

Bibliografie p. 80

ISBN 973-686-846-X; ISBN 978-973-686-846-7

54

I 19484 ; 54/M70

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

138. CIUPA, RADU V.. Inginerie medicală : Noţiuni introductive / Radu V. Ciupa. -  Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000

177 p. : fig.

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 973-686-028-0

615.472

1. INSTRUMENTE MEDICALE                    2. ECHIPAMENTE MEDICALE

III 30832 ; 61/C55

 

139. COUSINS, NORMAN. Anatomia unei boli aşa cum a fost percepută de pacient : Consideraţii asupra vindecării şi regenerării / Norman Cousins ; Introducere René Dubos ; Traducere din limba engleză Gabriela Căltuţ. -   Bucureşti : Herald, 2011

221 p. - (Terapia ; Terapi-între tradiţie şi inovaţie).

Titl. orig. : Anatomy of an Illness as perceived by the patient

Bibliografie p. 199-220

ISBN 978-973-111-225-1

615.851.4                                                            159.9

082.1 Terapia

1. PSIHOTERAPIE                                           2. SFATURI MEDICALE

II 91415 ; 61/C80

 

140. CRĂCIUN, ELENA CRISTINA. Biochimie clinique : Guide de laboratoire / Elena Cristina Crăciun. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008

vol.

ISBN 978-973-133-347-2

vol. 1 - 198 p. - ISBN 978-973-133-348-9

616-076                                                                               577.1

1. BIOCHIMIE MEDICALĂ

III 30833 ; 61/C81

 

 

141. CURTA, ANDA IOANA. Politici de sănătate în noile state membre ale Uniunii Europeană : Cazul României / Anda Ioana Curta. -   Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2008

341 p. : fig., tab.

Anexă p. 269-317

Bibliografie p. 325-341

ISBN 978-973-610-753-5

614.2(4)                                                                               341.24(4):614.2

614.2:341.24(4)

1. SĂNĂTATE PUBLICĂ(Uniunea Europeană)

III 30817 ; 61/C95

 

142. CURTIS, GLADE B.. Sarcina ta : ghidul oricărei femei / Glade B. Curtis, Judith Schuler ; Traducere de Mihaela Oniga. -   Bucureşti : Semne, [2009]

318 p. : il.

Glosar p. 283-295

Index p. 297-315

ISBN 978-973-624-826-9; ISBN 973-624-826-7

613.95                                                                  618.63

1. PATOLOGIA NAŞTERII                             2. PATOLOGIA SARCINII

3. FIZIOLOGIA SARCINII                             4. SARCINA

III 30870 ; 61/C95

 

143. CURTIS, GLADE B.. Sarcina ta : Întrebări & răspunsuri / Glade B. Curtis, Judith Schuler ; Traducere de Mihaela Oniga. - Ediţia a 3-a. -   Bucureşti : Semne, [2010]

413 p. : il.

Glosar p. 383-398

Index p. 399-413

ISBN 978-973-624-920-4; ISBN 973-624-920-4

613.95

1. OBSTETRICĂ                                               2. PATOLOGIA NAŞTERII

3. PATOLOGIA SARCINII                             4. FIZIOLOGIA SARCINII

III 30871 ; 61/C95

 

144. CURTIS, GLADE B.. Sarcina ta : Săptămână cu săptămână / Glade B. Curtis, Judith Schuler ; Traducere de Marius Iorgulescu. -   Bucureşti : Semne, [2009]

734 p. : il.

Glosar p. 659-681

Index p. 683-734

ISBN 978-973-624-771-2; ISBN 973-624-771-6

613.95

1. OBSTETRICĂ                                               2. PATOLOGIA NAŞTERII

3. PATOLOGIA SARCINII                             4. FIZIOLOGIA SARCINII

5. SARCINA

III 30873 ; 61/C95

 

145. DRONCA, MARIA. Glicozolarea neenzimatică a proteinelor : (semnificaţii clinice şi funcţionale) / Maria Dronca. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000

138 p.

Bibliografie p. 114-138

ISBN 973-686-047-7

616-076                                                                               577.1

1. BIOCHIMIE MEDICALĂ

III 30836 ; 61/D84

 

146. HERMAN, JUDITH LEWIS. Trauma és gyógyulás : Az erőszak hatása a csládon belüli bántalmazástól a politikai terrorig / Judith Lewis Herman ; [Fordította Kuszing Gábor ; Az utószót fordította Kulcsár Zsuzsanna ; Szerkesztette Herman Judit]. - 2. kiadás. -   Budapest : Háttér Kiadó, 2011. -  NANE Egyesület

348 p. - (Tűz-hely könyvek).

Note p. 292-322

Glosar p. 323-329

Index p. 330-340

ISBN 978-615-5124-006

616.89                                                                  316.647

343.541:616.89                                                 616.89:343.541

082.1 Tűz-hely könyvek

1. STRES POST-TRAUMATIC

2. TULBURĂRI POST-TRAUMATICE

II 91307 ; 61/H53

 

147. Introducere şi abordări în managementul sanitar / prif. dr. Liviu vulcu, dr. Albu Silvia, dr. Francisc Jeszenschy.... -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 1996

166 p.

ISBN 973-9204-29-5

614.2                                                    65:61                                                    61:65

1. MANAGEMENT SANITAR

2. ORGANIZAREA SĂNĂTĂŢII

III 30830 ; 61/I-58

 

148. KLOSS, JETHRO. Biblia naturistului / Jethro Kloss ; Traducere Mihaela Oniga şi Victor Apostolescu. - Ediţia a 2-a, revizuită şi adăugită. -   Bucureşti : Artemis, 2007

887 p.

Index p. 859-887

ISBN 978-973-566-154-0

615.83                                                                  613.2

1. PLANTE MEDICINALE

2. TRATAMENTE(medicină naturistă)

II 91345 ; 61/K57

 

149. MARIN, FLOREA. Şcoala medicală clujeană : Întemeietori. Continuatori / Florea Marin. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001

vol.

ISBN 973-686-142-2

vol. 2 : 1930-1940 - 263 p. il. - ISBN 973-686-143-0

614.253.1                                                                                           371.623.5

378.4(498-35 Cluj)Universitatea de Medicină                            614.254

1. ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICAL

2. CLINICI UNIVERSITARE

3. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE TÂRGU-MUREŞ

III 30834 ; 61/M39

 

150. Medexpress : Ghidul clinic al studentului medicinist / autori: Corina-Angelina Neculiţă, Marian Niculescu, Alina Oiţă.... -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008

292 p.

ISBN 978-973-133-306-9

61(036)

1. MEDICINĂ CLINICĂ

I 19483 ; 61/M54

 

151. MOŢET, DUMITRU. Depresia nervoasă (combatere şi tratatament) / Moţet Dumitru. -   Bucureşti : Semne, s.a.

78 p. : fig.

Bibliografie p. 77

ISBN 978-973-624-635-7; ISBN 973-624-635-3

616.895.4                                                            615.86

1. TULBURĂRI DEPRESIVE                         2. PSIHOTERAPIE

3. TULBURĂRI MINTALE

II 91349 ; 61/M92

 

152. POP, TEOFIL. Ghid pentru lucrări practice O.R.L. : pentru studenţii Facultăţii de Stomatologie / conf. dr. Pop Teofil. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 1999

103 p. : fig.

ISBN 973-9204-61-9

616-071                                                                               616.21

1. PATOLOGIE                                                  2. EXAMINARE CLINICĂ

3. OTORINOLARINGOLOGIE

II 91299 ; 61/P78

 

153. POP, TEOFIL. Oto-rino-laringologie : Curs pentru studenţii Facultăţii de Stomatologie / conf. dr. Pop Teofil. -   Cluj : Casa Cărţii de Ştiinţă, 1999

186 p. : fig.

ISBN 973-9404-57-X

616.21

1. OTORINOLARINGOLOGIE

III 30842 ; 61/P78

 

154. ROIZEN, MICHAEL F.. Tu : La regim : Ghid de funcţionare pentru o talie de invidiat / Dr. Michael F. Roizen, Dr. Mehmet C. Oz ; împreună cu Ted Spiker, Lisa Oz şi Craig Wynett ; Ilustraţii de Gary Hallgren ; Traducere din limba engleză de Marcela Cristina Guţă. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2009

VIII, 450 p. : il., tab. - (New York Times Bestseller).

Anexe p. 361-409

Indice p. 417-433

ISBN 978-973-669-752-4

613.2                                                                    613.72

612.39                                                                  082.1 New York Times Bestseller

1. DIETĂ                                                             2. REGIM ALIMENTAR

3. EXERCIŢII DE ÎNTREŢINERE                4. NUTRIŢIE

III 30824 ; 61/R67

 

155. SÂMPELEAN, DOREL. Semiologie medicală : sindroame clinice medicale - sinteze de curs - / Dorel Sâmpelean, Anton Drăghici. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003

242 p.

ISBN 973-686-505-3

616-07

III 30846 ; 61/S18

 

156. SCHACHINGER, WOLFGANG. Ájurvéda a szív és érrendszeri betegségek gyógyításában / Dr. Wolfgang Schachinger, Dr. Ernst Schrott ; [Fordította Lakatos Diána ; Szerkesztette Pál Dániel]. -   [Budapest] : Első Magyar Könyvkiadó, [2003]. -  : Édesvíz Kiadó

136 p. : il. color, graf., tab.

Anexe p. 129-131

ISBN 963-528-736-4

612.14/.17                                           615.8                                     615.851.8

1. AYURVEDA

2. MEDICINĂ ALTERNATIVĂ

II 91322 ; 61/S33

 

157. STAN, RODICA. Suferinţa psihică şi drogul / Rodica Stan, Vasile Chiriţă, Tudor Sălăvăstru. -   Câmpulung Moldovenesc : Biblioteca "Mioriţa", 2005

249 p.

Bibliografie p. 240-249

ISBN 973-7628-00-4

613.83                                                                  615.099

1. DROGURI                                                      2. TOXICOMANIE

III 30918 ; 61/S76

 

158. Stedman's Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing : Illustrated. - 6 th Edition. -   Philadelphia : Wolters Kluwer, s.a.. -  : Lippincott Williams & Wilkins

XL ; xiii ; 27 pl. ; 32 pl. ; 1696 p. ; 589 p.

ISBN 978-0-7817-7618-9; ISBN 0-7817-7618-X

030:61                                                                 61(038)

1. DICŢIONAR MEDICAL

III 30913 ; 61/S81

 

159. ŞERBĂNESCU-BERAR, ILEANA. Cura de slăbire : Metabolism. Reţete / Ileana Şerbănescu-Berar. -   Bucureşti : Semne, s.a.

95 p.

ISBN 973-624-353-2

613.2                                                                    641

1. CURĂ DE SLĂBIRE                                    2. NUTRIŢIE

3. ALIMENTAŢIE DIETETICĂ

II 91348 ; 61/S47

 

160. TODEA, DOINA. Caverna tuberculoasă : Patologie-diagnostic-tratament / Doina Todea. -   Cluj : Casa Cărţii de Ştiinţă, 1999

122 p.

ISBN 973-9404-70-7

616.24-002.5

1. BOLI PULMONARE

III 30841 ; 61/T68

 

161. ZAMORA, C.D. Elemente practice de pneumoftiziologie / C.D. Zamora, Monica Pop. - Ediţie revizuită. -   Cluj : Casa Cărţii de Ştiinţă, 1999

112 p. : fig.

ISBN 973-9204-80-5

616.24

1. PNEUMOFTIZIOLOGIE                             2. TUBERCULOZĂ

3. BOLI PULMONARE

III 30851 ; 61/Z26

621  Construcţia de maşini

 

162. FELECAN, GAVRILĂ. Galvanotehnica clasică şi modernă / ing. Gavrilă Felecan, dr. Ernest Grünwald. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 1996

203 p. : tab.

Bibliografie p. 201-203

ISBN 973-9204-25-2

621.357

1. GALVANOTEHNICĂ                                  2. ELECTROCHIMIE

3. ELECTROTEHNICĂ                                   4. GALVANIZARE

III 30847 ; 621.3/F35

 

163. LEHENE, TIBERIU. Turnarea aliajelor pe bază de zinc / Tiberiu Lehene, Vasile Soporan. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006

171 p. : tab. , fig.

Bibliografie p. 170-171

ISBN 973-686-837-0; ISBN 978-973-686-837-5

621.74

1. TURNĂTORIE                                              2. TEHNOLOGIE MECANICĂ

III 30839 ; 621.7/L41

 

164. Maşini unelte speciale / conf. dr. ing. Sorin Popescu, prof. dr. ing. Mircea Galiş, seş lucr. ing. Cornel Ciupan.... -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 1995

173 p.

ISBN 973-9204-15-5

621.924.6:621.833                                            621.914

1. MAŞINI DE DANTURAT

III 30848 ; 621.9/M45

 

165. POPESCU, VICTOR. Semnale, circuite şi sisteme / Victor Popescu. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001

vol.

Partea I : Teoria semnalelor - 207 p. fig. - Bibliografie p. 207. - ISBN 973-686-232-1

621.391

1. TELECOMUNICAŢII

III 30837 ; 621.38/.39/P81

 

166. SOPORAN, VASILE. Introducere în teoria turnării şi solidificării aliajelor / Vasile Soporan, Tiberiu Lehene. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001

296 p. : tab. , fig.

Bibliografie p. 259-262

Anexe p. 263-296

ISBN 973-686-226-7

621.74

1. TURNĂTORIE                                              2. TEHNOLOGIE MECANICĂ

III 30838 ; 621.7/S68

623  Tehnică militară

 

167. Dicţionar enciclopedic de marină / coord. comandor (r) Anton Bejan ; redactori contraamiral (r) Raymond Stănescu, comandor (r) Neculai Pădurariu, dr. Carmen Atanasiu.... -   [Bucureşti] : Editura Societăţii Scriitorilor Militari, [2006]

2 vol.

vol. 1 - 540 p. fig. - ISBN 973-87341-7-7

vol. 2 - 312 p. fig. - ISBN 978-973-624-691-3

623.8/.09(038)

III 30878(1-2) ; 623/D39

624/627  Construcţii civile

 

168. ONEŢ, TRAIAN. Proiectarea betonului structural / Traian Oneţ, Igor Tertea. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 1995

358 p. : fig. , tab.

ISBN 973-9204-08-2

624.012.3

1. CONSTRUCŢII CIVILE

III 30831 ; 624/O-55

629  Tehnica mijloacelor de transport

 

169. Aircraft Interiors / [Edited & written by Particia Massó]. -   [Köln] : Daab, [2005]

400 p. : il. color

ISBN 3-937718-10-9

629.73:747                                                         747:629.73

1. DESIGN(avioane)

III 30912 ; 629.7/A29

 

170. Yacht Interiors / [Edited and text Anja Llorella]. -   [Köln] : Daab, [2005]

400 p. : il. color

ISBN 3-937718-09-5

629.73:747                                                         747:629.73

629.5.046:629.54                                                              629.54:629.5.046

1. AMENAJAREA NAVELOR DE LUX

III 30901 ; 629.5/Y12

63 Agricultură. Silvicultură

 

171. SAVU, CONSTANTIN. Siguranţa alimentelor : riscuri şi beneficii / prof. univ. dr. Constantin Savu, drd. medic primar veterinar Narcisa Georgescu. -   Bucureşti : Semne, 2004

285 p.

Bibliografie selectivă p. 271-285

ISBN 973-624-242-0

614.31                                                                  637

1. CONTROLUL ALIMENTELOR                2. IGIENA ALIMENTAŢIEI

III 30877 ; 637/S30

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

172. BĂIEŞU, RADU. Bucătăria chineză pe înţelesul românului / Radu Băieşu. -   Bucureşti : Semne, 2011

147 p.

ISBN 978-606-15-0032-1

641.55(510)

1. CARTE DE BUCATE

II 91343 ; 64/B18

 

173. New Bathroom Design / [Editor Eva Dallo]. -   [Köln] : Daab, [2006]

190 p. : il. color

ISBN 978-3-937718-14-1

643.52                                                                  747:643.522

1. DESIGN INTERIOR

I 19852 ; 643/649/N56

 

174. New Entrance Design / [Editor Eva Dallo]. -   [Köln] : Daab, [2005]

190 p. : il. color

ISBN 978-3-937718-24-8; ISBN 3-937718-24-9

643:747                                                               747:643                                                               692.81

1. AMENAJAREA LOCUINŢEI

I 19851 ; 643/649/N56

 

175. New Fireplace Design / [Editor Cristina Paredes Benítez]. -   [Köln] : Daab, [2006]

192 p. : il. color

ISBN 978-3-937718-74-3; ISBN 3-937718-74-5

644.1                                                    697.243                                                747:643

1. AMENAJAREA LOCUINŢEI

I 19856 ; 643/649/N56

 

176. New Furniture Design / [Editor Martin Rolshoven]. -   [Köln] : Daab, [2005]

190 p. : il. color

ISBN 978-3-937718-28-1; ISBN 3-937718-28-6

643:747                                                                               747:643

645.41                                                                  645.42

1. MOBILIERUL DE CAMERĂ

2. AMENAJAREA LOCUINŢEI

I 19855 ; 643/649/N56

 

 

177. New Light Design / [Editor Eva Dallo]. -   [Köln] : Daab, [2005]

190 p. : il. color

ISBN 978-3-937718-20-0; ISBN 3-937718-20-6

644.3                                                                    747:643

1. ILUMINAT CASNIC

2. AMENAJAREA LOCUINŢEI

I 19849 ; 643/649/N56

 

178. New Loftspace Design / [Editor Alejandro Bahamón]. -   [Köln] : Daab, [2006]

190 p. : il. color

ISBN 978-3-937718-11-8; ISBN 3-937718-11-7

643:747                                                                               747:643

1. AMENAJAREA LOCUINŢEI

I 19853 ; 643/649/N56

 

179. New Studio Design / [Editor Anja Ilorella]. -   [Köln] : Daab, [2006]

190 p. : il. color

ISBN 978-3-937718-76-1; ISBN 3-937718-76-7

643:747                                                                               747:643

1. AMENAJAREA LOCUINŢEI

I 19850 ; 643/649/N56

 

180. Shoe Design / [editor Aki Choklat] ; [text Rachel Jones]. -   [Köln] : Daab, [2009]

382 p. : il. color

ISBN 978-3-86654-050-7

7.05:646.46                                                        646.46:7.05

1. ÎNCĂLŢĂMINTE                                         2. DESIGN(pantofi)

III 30887 ; 643/649/S52

 

65  Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

181. BLANCHARD, KEN. Managementul şi valorile / Ken Blanchard, Michael O'Connor; Text redactat de Jim Ballard; Traducere de Andreea Rosemarie Lutic. -  Bucureşti : Curtea Veche, 2003

152 p. : fig., tab. - (Cărţi Cheie ; 70).

ISBN 973-669-047-4

65.012.43                                            65.01                                     082.1 Cărţi Cheie

II 91269 ; 65/B56

 

182. BLANCHARD, KEN. Reţeta unui lider : Ingredientul lipsă pentru a motiva oamenii din prezent : Învăţaţi reţeta unui lider de succes / Ken Blanchard, Marc Muchnick ; Traducere de Elena Neculcea. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2004

128 p. : fig. - (Cărţi Cheie ; 77).

ISBN 973-669-081-4

65.012.4                                                                              082.1 Cărţi Cheie

1. MANAGEMENT                                           2. LEADERSHIP

3. PSIHOLOGIA LIDERULUI                        4. METODE DE CONDUCERE

II 91268 ; 65/B56

 

183. COLLINS, JIM. Excelenţa în afaceri : De ce anumite companii reuşesc saltul de la "bun" la "excelent", iar altele nu? / Jim Collins ; Traducere din limba engleză de Eugen Damian. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2010

376 p. : fig. - (Capital ; 1).

Prefaţă p. 13-14

Rezumat la sf. capitolelor

ISBN 978-973-669-907-8

061.5:65.012.4                                                   65.012.4:061.5

65.011.12                                                            082.1 Capital

1. MANAGEMENTUL FIRMEI

2. STRATEGII DE MANAGEMENT

II 91262 ; 65/C62

 

184. Legislaţie rutieră : Culegere de acte normative / Lucrarea a fost îngrijită de colectivul disciplinei "Legislaţie rutieră" din cadrul Şcolii de Agenţi de poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina , profesori: cms. de poliţie Anghelache Flavius, cms. de poliţie Grozea Sandu, cms. de poliţie Bădiceanu Cristinel, scms. de poliţie Tudorache Florian. - Ediţia a 9-a. -   Bucureşti : C. H. Beck, 2011

VIII, 310 p. : fig.

ISBN 978-973-115-882-2

656.1                                                                    656.051(094.4)

340.134:656.1                                                    656.1:340.134

I 19859 ; 656/L40

 

185. MILITARU, GHEORGHE. Managementul serviciilor / Gheorghe Militaru. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2010

X ; 358 p. : tab.

Bibliografie p. 355-358

ISBN 978-973-115-822-8

65.012.4:658.64                                                65.012.4:338.46

658.64:65.012.4                                                338.46:65.012.4

III 30926 ; 65/M73

 

186. TANŢĂU, ADRIAN DUMITRU. Managementul strategic - de la teorie la practică / Adrian Dumitru Tanţău. - Ediţia a 3-a. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2011

VIII ; 228 p. : tab. , fig.

Bibliografie p. 223-228

ISBN 978-973-115-874-7

65.012.43

III 30923 ; 65/T20

 

187. ZOLLONDZ, HANS-DIETER. Fundamentele marketingului : De la ideea de comercializare la conceptul de marketing / Hans-Dieter Zollondz. -   Bucureşti : BIC ALL, 2007

128 p. : fig., tab. - (Pocket Business).

Rezumat la sf. fiecărui capitol

Bibliografie p. 115-117

Index de prescurtări p. 119

Index tematic p. 121-124

ISBN 978-973-571-693-6

658.8                                                                    339.138

082.1 Pocket Business

1. STRATEGII DE MARKETING

I 19480 ; 658/Z81

657  Contabilitate

 

188. Întrebări şi studii de caz privind accesul la stagiu pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat (cadru general). - Ediţia a 4-a, revăzută şi adăugită. - Bucureşti : CECCAR, 2011

836 p. - (Ghidul Expertului Contabil).

Lucrare apărută sub egida Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

ISBN 978-606-580-007-6

082.1 Ghidul Expertului Contabil                   657.6.007.62(498)(076.2)

1. EXPERTIZĂ CONTABILĂ

III 30952 ; 657/I-58

66/68  Industrii

 

189. Kids Fashion Designers / [editor, text Katharina Koppenwallner]. -   [Köln] : Daab, [2008]

384 p. : il color

ISBN 978-3-86654-048-4

7.038.17:687.12-053.2                                     687.12-053.2:7.038.17

1. ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU COPII

III 30904 ; 687/K42

 

190. ONICIU, LIVIU. Electrochimie tehnologică / prof. dr. doc. Liviu Oniciu, şef lucrări dr. ing. Petru Ilea, conf. dr. Ionel Cătălin Popescu. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 1995

XVIII ; 381 p. : fig., tab.

Bibliografie p. 369-375

Index p. 376-381

ISBN 973-96575-9-1

621.357.1                                                            661.41

1. ELECTROCHIMIE                                      2. INDUSTRIE ELECTROCHIMICĂ

3. INGINERIE ELECTROCHIMICĂ           4. ELECTROLIZA APEI

5. FABRICAREA CLORULUI                       6. ELECTROSINTEZĂ

7. ELECTROMETALURGIE                          8. GALVANOTEHNICĂ

III 30829 ; 661/O-56

 

191. SILVESTRU, ANCA. Tehnologie chimică anorganică / Anca Silvestru. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006

251 p.

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 978-973-133-004-4

66                                                                          661.53

661.56                                                                  661.3

1. INDUSTRIE CHIMICĂ                              2. TEHNOLOGIE CHIMICĂ

3. PRODUSE CHIMICE

III 30840 ; 66/S55

 

192. Young Asian Fashion Designers / [editor, introduction, biographies Dora Chan]. -   [Köln] : Daab, [2008]

384 p. : il color

ISBN 978-3-86654-011-8

7.038.17:687.12                                                687.12:7.038.17

1. ÎMBRĂCĂMINTE(femei)

III 30883 ; 687/Y70

 

193. Young European Fashion Designers / [editor Christine Bierhals]. -   [Köln] : Daab, [2007]

384 p. : il color

ISBN 978-3-86654-013-2

7.038.17:687.12                                                687.12:7.038.17

1. ÎMBRĂCĂMINTE(femei)

III 30893 ; 687/Y70

 

194. Young Fashion Designers Americas / [editor, introduction Patrice Farameh]. -   [Köln] : Daab, [2007]

384 p. : il color

ISBN 978-3-86654-015-6

7.038.17:687.12                                                687.12:7.038.17

1. ÎMBRĂCĂMINTE(femei)

III 30894 ; 687/Y70

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

7.01/.08  Teoria şi filosofia artei

 

195. Design Inspirations. -   [Köln] : Daab, [2007]

700 p. : il. color

ISBN 978-3-86654-037-8

7.05

1. DESIGN

IV 6932 ; 7.05/D34

 

196. Event Design / [Editor, text introduction Ingo Schraut]. -   [Köln] : Daab, [2007]

300 p. : il. color

ISBN 978-3-86654-006-4

7.05                                                                      77.04

1. DESIGN                                                          2. ARTĂ APLICATĂ

3. FOTOGRAFII ARTISTICE

IV 6934 ; 7.05/E93

 

197. LINN-WILLIAMS, SUSANN. Folk Art / Author: Susann Linn-Williams ; Foreword: Stephen Wehmeyer. -   London : Star Fire, 2006

384 p. : il. color - (¤The ¤World's Greatest Art).

Bibliografie p. 379

Index p. 380-381

Index general p. 382-384

ISBN 1-84451-689-X; ISBN 978-1-84451-689-6

7.031(100)".../20"(084)                                    7.033/.035(100)".../20"(084)

082.1 The World's Greatest Art

1. ARTĂ POPULARĂ                                       2. CURENTE ARTISTICE

3. ALBUM DE ARTĂ

7.03/.04/L63

 

198. O'MAHONY, MIKE. American Art / Author: Mike O'Mahony ; Foreword: Virginia Mecklenburg. -   London : Star Fire, 2006

384 p. : il. color - (¤The ¤World's Greatest Art).

Bibliografie p. 379

Index p. 380-381

Index general p. 382-384

ISBN 1-84451-696-2; ISBN 978-1-84451-696-4

7.036(73)(084)                                                   082.1 The World's Greatest Art

1. ARTĂ MODERNĂ                                        2. CURENTE ARTISTICE

3. ALBUM DE ARTĂ

7.03/.04/O-52

 

199. Showreel.01 : 53 projects on audiovisual design / [Edited & written by prof. Björn Bartholdy]. -   [Köln] : Daab, [2006]

400 p. : il. color

ISBN 978-3-937718-95-8

7.05:659.1

1. DESIGN                                                          2. RECLAME

3. ARTĂ APLICATĂ

III 30884 ; 7.05/S52

 

200. Young Asian Designers : Including Australia / [Editorial direction Martin Nicholas Kunz]. -   [Köln] : Daab, [2005]

400 p. : il. color

ISBN 3-937718-41-9

7.05

1. DESIGN COMERCIAL                               2. DECORAŢII INTERIOARE

III 30907 ; 7.05/Y70

 

201. Young Designers Americas / [Editorial direction Martin Nicholas Kunz]. -   [Köln] : Daab, [2006]

400 p. : il. color

ISBN 3-937718-40-0

7.05

1. DESIGN COMERCIAL                               2. DECORAŢII INTERIOARE

III 30880 ; 7.05/Y70

 

202. Young European Designers / [Editorial direction Martin Nicholas Kunz]. -   [Köln] : Daab, [2005]

400 p. : il. color

ISBN 3-937718-42-7

7.05

1. DESIGN COMERCIAL                               2. DECORAŢII INTERIOARE

III 30911 ; 7.05/Y70

71 Sistematizare. Urbanism

 

203. GHEORGHIU, TEODOR OCTAVIAN. Locuirea tradiţională rurală din zona Banat-Crişana : [elemente de istorie şi morfologie; protecţie şi integrare] / Teodor Octavian Gheorghiu. -   Timişoara : s.n., 2008

372 p. : il. , fig.

ISBN 978-973-620-375-6

711.3                                                                    711.437

316.334.55(498.4)                                             304.3(498.4)

1. PLANIFICARE RURALĂ

2. DEZVOLTARE RURALĂ

3. COMUNITĂŢI RURALE(sociologie)

4. MOD DE VIAŢĂ(România)

II 91346 ; 71/G42

 

204. OPRIŞ, MIHAI. Timişoara. Monografie urbanistică / Mihai Opriş. -   [Bucureşti] : Brumar, [2007]

vol.

Vol. 1 : Descoperiri recente care au impus corectarea istoriei urbanistice a Timişoarei - 121 p. - Anexe p. 97-121. - ISBN 978-973-602-245-6

711.4(498-21 Timişoara)

1. ARHITECTURĂ URBANĂ(Timişoara)

V 2030 ; 71/O-66

72  Arhitectură

 

205. Airport Design / [Editorial coordination, introduction Christian Schönwetter]. -   [Köln] : Daab, [2005]

400 p. : il. color

ISBN 3-937718-32-X

747:725.39                                          725.39:747                                          725.39

1. AEROGĂRI

III 30898 ; 72/A39

206. Arabian Design / [Editor Christiane Niemann]. -   [Köln] : Daab, [2007]

400 p. : il. color

ISBN 978-3-937718-54-5

747:725/728                                       725/728:747                                       725

1. DESIGN(Arabia)

III 30906 ; 72/A70

 

207. Arhitecţi în timpul dictaturii : Amintiri. -   [Bucureşti] : Simetria, 2005

220 p. : il.

Lucrare apărută sub egida Uniunii Arhitecţilor din România

Index p. 217-220

ISBN 973-87416-1-0

929:72(498)                                                        72(498):929

III 30862 ; 72/A77

 

208. Beauty Design / [Editor Joachim Fischer]. -   [Köln] : Daab, [2005]

400 p. : il. color

ISBN 3-937718-33-8

747:725.217                                                       725.217

1. DESIGN(saloane de înfrumuseţare)

III 30895 ; 72/B39

 

209. Beijing : Architecture & Design / [Editor and text Bridget Vranckx]. -   [Köln] : Daab, [2008]

238 p. : il. color

ISBN 978-3-86654-073-6

747:725/728                                                       725/728:747

711.4(511.12)

1. ARHITECTURĂ(clădiri)

V 2035 ; 72/B41

 

210. Ceramic Design / [Editor and texts Eva Marín] ; [Introduction Mireia Vergés]. -   [Köln] : Daab, [2007]

383 p. : il. color

ISBN 978-3-86654-004-0

747:725/728                                                       725/728:747

72.023:738

1. FOLODIREA CERAMICII ÎN ARHITECTURĂ

III 30897 ; 72/C35

 

211. Chinese Design / [Editors Jaume Nasple & Kyoko Asakura]. -   [Köln] : Daab, [2006]

400 p. : il. color

ISBN 3-937718-34-6

747:725/728                                       725/728:747                                       725

1. DESIGN(China)

III 30905 ; 72/C42

 

212. Club Design / [Editors and texts Marta Serrats, Sergi Costa Duran]. -   [Köln] : Daab, [2009]

384 p. : il. color

ISBN 978-3-86654-061-3

747:725.71                                          725.71:747                                          7.05

1. DESIGN(cluburi)

IV 6933 ; 72/C57

 

213. Contemporary Color Design / [Editor, text Christiane Niemann]. -   [Köln] : Daab, [2007]

384 p. : il. color

ISBN 978-3-86654-005-7

747:725/728                                                       725/728:747

1. FOLOSIREA CULORILOR ÎN ARHITECTURĂ

III 30881 ; 72/C69

 

214. Delugan Meissl : Associated Architects / [Editorial project by Caroline Klein]. -   [Köln] : Daab, [2008]

176 p. : il. color

ISBN 978-3-937718-87-3

721                                                                       725

1. ARHITECTURĂ(clădiri)

III 30908 ; 72/D28

 

215. DEMETER ANIKÓ. Feng shui a tervezésben / Demeter Anikó ; [Illusztrációkat készítette Sipos Norbert]. -   [Kisújszállás] : [Pannon-Literatúra Kft.], [2007]

119 p. : il.

ISBN 978-963-9677-53-1

643/645                                                                               721

133.2:721                                                            721:133.2

1. FENG SHUI                                                    2. PROIECTARE(case)

3. DESIGN(case)

II 91303 ; 72/D29

 

216. Dubai : Architecture & Design / [Editor Sabina Marreiros] ; [text Heinfried Tacke]. -   [Köln] : Daab, [2006]

238 p. : il. color

ISBN 978-3-937718-47-8

747:725/728                                                       725/728:747

711.4(536.2)

1. DESIGN(Dubai)                                             2. DUBAI(arhitectură)

V 2034 ; 72/D86

 

217. Floor Design / [Editor, introduction Anne Dörte Schmidt]. -   [Köln] : Daab, [2007]

384 p. : il. color

ISBN 978-3-86654-007-1

747:725/728                                                       725/728:747

725/728:692.5                                                   645.1

1. DESIGN INTERIOR                                     2. PARDOSELI

III 30903 ; 72/F67

 

218. German Football Stadiums / [Editior Joachim Fischer]. -   [Köln] : Daab, [2006]

208 p. : il. color

ISBN 978-3-937718-94-X

747:725.826(430)                                             725.826(430)

1. STADIOANE

I 19854 ; 72/G34

 

219. Indian Design / [Editors Bharath Ramamrutham & Monika Ghurde]. -   [Köln] : Daab, [2004]

400 p. : il. color

ISBN 3-937718-04-4

747:725/728                                       725/728:747                                       725

 

1. DESIGN(India)

III 30886 ; 72/I-50

 

220. Italian Design / [Editor and texts Daniela Santos Quartino]. -   [Köln] : Daab, [2008]

383 p. : il. color

ISBN 978-3-86654-008-8

747:725/728                                       725/728:747                                       725

1. DESIGN(Italia)

III 30900 ; 72/I-89

 

221. London : Architecture & Design / [Editor and text Ana G. Caňizares]. -   [Köln] : Daab, [2006]

238 p. : il. color

ISBN 978-3-937718-78-1

747:725/728                                                       725/728:747

711.4(410.111)

1. DESIGN(Londra)                                          2. LONDRA(arhitectură)

V 2032 ; 72/L77

 

222. Mexican Design / [Edited & written by Michelle Galindo]. -   [Köln] : Daab, [2005]

400 p. : il. color

ISBN 3-937718-52-4

747:725/728                                       725/728:747                                       725

1. DESIGN(Mexic)

III 30885 ; 72/M62

 

223. PANAITESCU, ALEXANDRU. Remember Mănăstirea Văcăreşti / Alexandru Panaitescu ; postfaţă Mariana Celac. -   Bucureşti : Simetria, 2008

158 p. : pl. , il.

Bibliografie p. 156-158

ISBN 978-973-1872-00-1

726.54                                                                  726.71(498 Văcăreşti)

1. ARHITECTURĂ(mănăstiri)(România)

III 30863 ; 72/P20

 

 

224. Paris : Architecture & Design / [Editor and text Catherine Collin]. -   [Köln] : Daab, [2007]

238 p. : il. color

ISBN 978-3-937718-80-4

747:725/728                                                       725/728:747

711.4(443.611)

1. DESIGN(Paris)

V 2031 ; 72/P35

 

225. Piero Lissoni / [Editorial project by Caroline Klein]. -   [Köln] : Daab, [2007]

176 p. : il. color

ISBN 978-3-86654-027-9

747:725/728                                                       725/728:747

1. DECORAŢII INTERIOARE

III 30910 ; 72/L65

 

226. Plastic Design / [Editor and texts Cristian Campos]. -   [Köln] : Daab, [2007]

400 p.

ISBN 978-3-937708-60-6

747:725/728                                                       725/728:747

1. DECORAŢII INTERIOARE

III 30882 ; 72/P70

 

227. Shanghai : Architecture & Design / [Editor Alejandro Bahamón]. -   [Köln] : Daab, [2006]

238 p. : il. color

ISBN 978-3-937718-22-2

747:725/728                                                       725/728:747

711.4(410.111)

1. SHANGHAI(arhitectură)

V 2033 ; 72/S52

 

228. Show Design / [Editora research and text Bridget Vranckx]. -   [Köln] : Daab, [2007]

400 p. : il. color

ISBN 978-3-937718-62-0

747:721                                                                               721:747

1. DESIGN(expoziţii)                                        2. AMENAJĂRI INTERIOARE

3. DECORAŢII INTERIOARE

III 30902 ; 72/S52

 

229. Spanish Design / [Editor research and text Julio Fajardo]. -   [Köln] : Daab, [2008]

383 p. : il. color

ISBN 978-3-86654-039-2

747:725/728                                       725/728:747                                       725

1. DESIGN(Spania)

III 30888 ; 72/S72

 

230. Stadium Design / [Editor and text Anja Ilirella]. -   [Köln] : Daab, [2006]

400 p. : il. color

ISBN 3-937718-38-9

747:725.826                                                       725.826

1. ARHITECTURĂ(stadioane)                       2. DESIGN(stadion)

III 30892 ; 72/S75

 

231. Stephen Williams : Architects / [Editorial project, introduction, texts by Christina Lissmann]. -   [Köln] : Daab, [2007]

176 p. : il. color

ISBN 978-3-86654-028-6

747:725/728                                       725/728:747                                       725

III 30889 ; 72/W69

 

232. SZILVÁSY JUDIT. Feng shui épületek - életek : Feng shui séta Budapesten / Szilvásy Judit ; [Szerkesztő Szabó Ágnes ; Fotók Iván Andor, Szilvásy Judit]. -   [Budapest] : [Első Magyar Feng Shui Centrum], 2004

63 p. : il. color, tab., fig.

ISBN 963-216-485-7

72(439-25 Budapesta)                                     133.2:72

1. FENG SHUI                                                    2. CONSTRUCŢII

3. BUDAPESTA

II 91314 ; 72/S99

 

233. Tropical Design / [Editor Anne Dörte Schmidt]. -   [Köln] : Daab, [2007]

384 p. : il. color

ISBN 978-3-937718-68-2

747:725/728                                                       725/728:747

1. DESIGN INTERIOR

III 30899 ; 72/T87

 

234. Young Architects Americas / [Editors Ein Cullerton, Michelle Galindo]. -   [Köln] : Daab, [2007]

384 p. : il. color

ISBN 978-3-937718-70-5

721                                                                       725

1. DESIGN INTERIOR

III 30909 ; 72/Y70

73/76  Arte plastice

 

235. DOBREANU, DOINA. Cusături artistice din Subcetate-Mureş (Harghita) / Doina Dobreanu. -   Gheorgheni : F&F Internaţional S.R.L., 2008

64 p. ; [36] f. pl.

Bibliografie p. 6-7

ISBN 978-973-8387-47-8

ISBN 973-8387-47-7

745.52                                                                  746.4

1. CUSĂTURI                                                    2. LUCRU DE MÂNĂ

3. ARTE DECORATIVE                                  4. ARTE TEXTILE

IV 6927d ; 746/D58

 

236. DOBREANU, DOINA. Ţesături româneşti din zona Mureşului Superior (Secolul al XX-lea) / Doina Dobreanu ; prefaţă conf. univ. dr. Doina Butiurcă. -   Gheorgheni : F&F Internaţional S.R.L., 2010

66 p. ; [31] f. pl.

Bibliografie p. 63-64

ISBN 978-973-8387-79-9

745.52                                                                  746.1"19"

1. ŢESĂTURI                                                     2. LUCRU DE MÂNĂ

3. ARTE DECORATIVE                                  4. ARTE TEXTILE

IV 6928d ; 746/D58

 

237. SASSOON, DONALD. A Monal Lisa sztori : Egy festmény története képekben / Donald Sassoon ; [Fordította Sediánszky Nóra]. -   [Budapest] : Saxum, [2007]

329, [22] p. : il. parţial color

Anexă p. [1]- [13]

Index p. [14]-[18]

ISBN 978-963-7168-90-1

75(450)(092)Leonardo da Vinci                     73/76(100)"14/19"

1. PICTURĂ                                                       2. ISTORIA ARTEI(Italia)

III 30854 ; 75/L46S

 

238. Sorin Ilfoveanu : desene 2008-2011 / cu un text introductiv de Aurelia Mocanu. -   Bucureşti : Galeria AnnArt, 2011

151 p. : il.

Acest catalog este publicat cu ocazia expoziţiei Ilfoveanu / desene 2008-2011 organizată de Galeria AnnArt în perioada 16 mai-15 august 2011

ISBN 978-973-0-10662-6

76

1. ARTĂ GRAFICĂ

IV 6929 ; 76/I-42

 

239. VOICA, CEZARA. Straturi ceramice de acoperire / dr. ing. Cezara Voica. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

236 p.

Bibliografie p. 230-236

ISBN 978-973-133-177-5

738

1. CERAMICĂ

III 30844 ; 738/V82

 

240. Young Asian Graphic Designers / [Editor and text Claire Dalquié]. -   [Köln] : Daab, [2008]

384 p. : il. color

ISBN 978-3-86654-012-5

766

1. ARTE GRAFICE APLICATE

III 30890 ; 76/Y70

 

241. Young Graphic Designers Americas / [Editor and text Claire Dalquié]. -   [Köln] : Daab, [2008]

384 p. : il. color

ISBN 978-3-86654-016-3

766

1. ARTE GRAFICE APLICATE

III 30896 ; 76/Y70

77  Artă şi tehnică foto

 

242. BRANDES, UTA. Non Intentional Design / by Uta Brandes & Michael Erlhoff. -   [Köln] : Daab, [2006]

[170] p. : il. color

ISBN 978-3-937718-93-4

ISBN 3-937718-93-1

77.04

1. FOTOGRAFII ARTISTICE

II 91312 ; 77/B78

 

243. FAURE, PIERRE. Japan / Pierre Faure. -   [Köln] : Daab, [2007]

160 p. : il. color

ISBN 978-3-86654-035-4

77.04(520)

1. JAPONIA(fotografii)

III 30872 ; 77/F27

 

244. OBERMANN, BERND. New York = Moments / Obermann ; Foreword by Elliott Erwitt ; Edited by Karsten Thormaehlen. -   s.l. : Daab, [2005]

[152] p. : il. color

ISBN 978-3-937718-43-5

77.04(73 New York)

1. NEW YORK(fotografii)

V 2036 ; 77/O-12

78 Muzică

 

245. Antonio Vivaldi / [text Rafael Alberola Rubio]. -   Bucureşti : Litera, 2011

47 p. - (Mari compozitori ; 12).

CD-ul însoţitor conţine : Concertul pentru flaut şi orchestră, "Il gardellino", concertul pentru vioară şi orchestră, "La Stravaganza", Hamburg Chamber Orchestra, dirijor Wilfried Böttcher; Concertul pentru flaut, vioară, oboi, fagot şi orchestră "La pastorella", Concertul pentru vioară şi orchestră, "Il favorito", Orchestra Filarmonica Italiana Torino, dirijor Alessandro Arigoni; concertul pentru două trompete şi orchestră, Philharmonische Vereinigung, dirijor Herbert Freischmann, solişti Giovanni Basconi li Vaclav Brezina; Concertul pentru coarde, muzica di San Marco, dirijor Alberto Lizzio

ISBN 978-606-600-125-0

78.071.1(450)Vivaldi, Antonio                       082.1 Mari compozitori

1. COMPOZITORI

78.071.1/V71

 

246. Antonio Vivaldi, Tomaso Albinoni / [text Alfonso Arroyo]. -   Bucureşti : Litera, 2011

47 p. - (Mari compozitori ; 5).

CD-ul însoţitor conţine : Anotimpurile, Hamburg Chamber Orchestra, dirijor Hans-Jürgen Walther; Concertul pentru flaut şi coarde nr 2 în sol minor opus 10 "La notte", South German Philharmonic Orchestra, dirijor prof. Hans Swarowsky; Concertul pentru coarde şi clavecin în sol major, Zagreb Soloists; Concertul pentru două trompete şi orchestră în do major, Philharmonic Congregation, dirijor Herbert Freischmann; Adagio pentru orgă şi coarde în sol minor, Hamburg Chamber Orchestra, dirijor Wilfried Böttche

ISBN 978-606-600-032-1

78.071.1(450)Vivaldi, Antonio                       78.071.1(450)Albinoni, Tomaso

082.1 Mari compozitori

1. COMPOZITORI

78.071.1/V71

 

247. BIZET, GEORGES. Carmen : Operă în 4 acte (sau 3 acte / 4 tablouri) / Georges Bizet ; Text: Piotr Kamiński. - Ediţie critică Fritz Oeser. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2010

62 p. - (Mari spectacole de operă ; 1).

 

Libret Henri Meilhac şi Ludovic Halévy, după nuvela omonimă a lui Prosper Mérimée

Premieră: Paris, Opéra-Comique, 3 martie 1875

ISBN 978-606-539-295-3

78.071.1(44)Bizet, Georges                             782

082.1 Mari spectacole de operă

1. COMPOZITORI(francezi)

782/B54

 

248. Edvard Grieg / [text Rafael Alberola Rubio]. -   Bucureşti : Litera, 2011

47 p. - (Mari compozitori ; 14).

CD-ul însoţitor conţine : Peer Gynt, suita nr. 1 opus 45, Peer Gynt, suita nr. 2 opus 55, Philharmonic Ensemble Pro Musica, dirijor Herbert Freschmann; concertul pentru pian şi orchestră în la monir, opus 16, Symphonic Festival Orchestra, dirijor George Richter, solist Dieter Goldmann

ISBN 978-606-600-127-4

78.071.1 Grieg, Edvard Hagerup                    082.1 Mari compozitori

1. COMPOZITORI

78.071.1/G81

 

249. Georges Bizet / [text Alfonso Arroya]. -   Bucureşti : Litera, 2011

47 p. - (Mari compozitori ; 4).

CD-ul însoţitor cuprinde : Arleziana (Suita nr. 1 şi suita nr. 2), Pro Musica Orchestra, dirijor Hans-Jürgen Walther şi Carmen (Suita nr. 1 şi suita nr. 2), North German Philharmonic Orchestra, dirijor Henry Adolph

ISBN 978-606-600-031-4

78.071.1(44)Bizet, Georges                             082.1 Mari compozitori

1. COMPOZITORI

78.071.1/B54

 

250. Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi / [text Alfonso Arroyo]. -   Bucureşti : Litera, 2011

47 p. - (Mari compozitori ; 2).

CD-ul însoţitor conţine : Bărbierul din Sevilla, Italianca în Alger, Semiramida, Coţofana hoaţă, Wilhelm Tell(uverturi), Philharmonic Congregation, dirijor Herbert Fleischmann; Traviata (uvertura) şi Libiamo, Philharmonic Congregation, dirijor Herbert Fleischmann, tenor José Perez, alto Ruth Hesse ; Forţa destinului (uvertura), North German Philharmonic Orchestra, dirijor Hans Zanotelli ; Nabucco (uvertura) şi "Va, pensiero", Pro Musica Symphony & Chior, dirijor Hans-Jürgen Walther

ISBN 978-606-600-029-1

78.071.1(450)Rossini, G.                                  78.071.1(450)Verdi, G

082.1 Mari compozitori

1. COMPOZITORI

78.071.1/R80

 

251. Gustav Mahler / [text Alfonso Arroyo]. -   Bucureşti : Litera, 2011

47 p. - (Mari compozitori ; 9).

CD-ul însoţitor conţine : Simfonia a V-a în do minor, Royal Danish Symphony Orchestra, dirijor Joseph Kreutzer Royal Danish Symphony Orchestra, dirijor Joseph Kreutzer

ISBN 978-606-600-121-2

78.071.1(436)Mahler, Gustav                         082.1 Mari compozitori

1. COMPOZITORI

78.071.1/M15

 

252. Johann Strauss / [text Alfonso Arroyo]. -   Bucureşti : Litera, 2011

47 p. - (Mari compozitori ; 8).

CD-ul însoţitor conţine : Tritsch tratsch polca, opus 214; Bomboane vieneze, opus 307; Dunărea albastră, opus 314; Trandafirii din sud, opus 388; Valsul împăratului, opus 437; Vin, femei şi cântec, opus 333; Voci de primăvară, opus 410; Sânge vienez, opus 354; Povestiri din pădurea vieneză, opus 325; Marşul Radetzky, opus 228 (Johann Strauss-tatăl), Vienna Promenade Orchestra, dirijor Michael Raucheisen

ISBN 978-606-600-120-5

78.071.1(436)Stauss, Johann                          082.1 Mari compozitori

1. COMPOZITORI

78.071.1/S90

 

253. Johannes Brahms / [text Alfonso Arroyo]. -  Bucureşti: Litera, 2011

47 p. - (Mari compozitori ; 8).

CD-ul însoţitor conţine : Concert pentru vioară şi orchestră în re major, opus 77, Hamburg Symphony Orchestra, dirijor Gabor Ötvös, vioară Wilhelm Melcher; Dansuri ungare (Dansurile 1-12), Hamburg Symphony Orchestra, dirijor Hans-Jürgen Walther

ISBN 978-606-600-118-2

78.071.1(430)Brahms, Johannes                   082.1 Mari compozitori

1. COMPOZITORI

78.071.1/B76

 

254. Joseph Haydn / [text Rafael Alberola Rubio]. -   Bucureşti : Litera, 2011

47 p. - (Mari compozitori ; 11).

CD-ul însoţitor conţine : Simfonia în re minor "Lamentazione", simfonia nr. 53 în re major "Imperiala", simfonia nr. 104 în re major "Londoneza", Royal Danish Symphony Orchestra, dirijor George Richter

ISBN 978-606-600-123-6

78.071.1(436)Haydn, Joseph                          082.1 Mari compozitori

1. COMPOZITORI

78.071.1/H41

 

255. Ludwig van Beethoven / [text Alfonso Arroyo]. -   Bucureşti : Litera, 2011

47 p. - (Mari compozitori ; 7).

CD-ul însoţitor conţine : Concertul pentru pian şi orchestră nr. 5 în mi bemol major, opus 73 "Imperialul", North German Philharmonic Orchestra, dirijor Hans-Jürgen Walther, pian Adolph Drescher; Sonata pentru pian nr. 8 în do minor, opus 13 "Patetica" ; sonata pentru pian nr 14 în do diez monir, opus 27/2, "Sonata lunii"; Marş turc "Ruinele Atenei", opus 114, Bratislava Radio Symphony Orchestra, dirijor Ondrei Lenard

ISBN 978-606-600-119-9

78.071.1 Beethoven, Ludwig van                  082.1 Mari compozitori

1. COMPOZITORI

78.071.1/B40

 

256. Ludwig van Beethoven / [text Alfonso Arroyo]. -   Bucureşti : Litera, 2011

47 p. - (Mari compozitori ; 1).

CD-ul însoţitor conţine : Simfonia a V-a opus 67 în do minor, South German Philharmonic Orchestra, dirijor Herbert Fleischmann; Simfonia a VII-a opus 92 în la major, Philharmonic Orchestra Bamberg, dirijor Josef Neidliger; Fidelio, opus 72B (uvertură), North German Symphony Orchestra, dirijor Wilhelm Brückner-Rüggeberg

ISBN 978-606-600-028-4

78.071.1 Beethoven, Ludwig van                  082.1 Mari compozitori

1. COMPOZITORI

78.071.1/B40

 

257. Serghei Rahmaninov, Modest Musorgski / [text Rafael Alberola Rubio]. -   Bucureşti : Litera, 2011

47 p. - (Mari compozitori ; 13).

CD-ul însoţitor conţine : Concertul pentru pian şi orchestră nr. 2 în do minor, opus 18, Nort German Philharmonic Orchestra, dirijor Henry Adolph, solist Adolph Drescher; Preludiul nr. 2 în do minor, opus 3, preludiul nr. 5 în sol minor, opus 23, preludiul nr. 12 în sol minor, opus 32, solist pian Adolph Drescher; Tablouri dintr-o expoziţie (Orchestraţie de Maurice Ravel), Royal Danish Symphony Orchestra, dirijor George Richter

ISBN 978-606-600-126-7

78.071.1(470)Rahmaninov, Serghei              78.071.1(470)Musorgski, Modest

082.1 Mari compozitori

1. COMPOZITORI

78.071.1/R20

 

258. W.A. Mozart / [text Alfonso Arroyo]. -   Bucureşti : Litera, 2011

47 p. - (Mari compozitori ; 10).

CD-ul însoţitor conţine : Concertul pentru pian şi orchestră nr. 21 în do major, "Elvira madigan", K.V. 467, München Symphony Orchestra, dirijor Alberto Lizzio, solist Helga Walch; concertul pentru corn şi orchestră nr. 1 în re major, K.V. 412, Pro Musica Symphony Orchestra, dirijor Joseph Kreutzer, solist Hans Berger; Concertul pentru clarinet şi orchestră în la major, K.V. 622, Hamburg Symphony Orchestra, dirijor Hans-Jürgen Walther, solist Karl Seifert; Rondo pentru vioară şi orchestră nr. 2 în do major, K.V. 373, Chamber Orchestra Tibor Varga, solist Tibor Virga

ISBN 978-606-600-122-9

78.071.1(436)Mozart, W.A.                            082.1 Mari compozitori

1. COMPOZITORI

78.071.1/M92

 

259. W.A. Mozart / [text Alfonso Arroyo]. -   Bucureşti : Litera, 2011

47 p. - (Mari compozitori ; 3).

CD-ul însoţitor conţine : Simfonia a XL-a în sol minor, opus 550, Serenada pentru coarde nr. 13 în sol major, opus 525 "Eine kleine nachtmusik", Camerata Academica Salzburg, dirijor Bernhard Paumgartner; Cosi Fan Tutte, opus 588 (uvertura), Hamburg Symphony Orchestra, dirijor Wilfreid Böttcher; Don Giovanni, opus 527 (uvertura) Hamburg Symphony Orchestra, dirijor Harald Newmann; Marş turc, extra din sonata nr. 11 în la major, opus 331, pian Sylvia Capona

ISBN 978-606-600-030-7

78.071.1(436)Mozart, W.A.                            082.1 Mari compozitori

1. COMPOZITORI

78.071.1/M92

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

260. SOVA, DAWN B.. Filme interzise : Istoria cenzurii a 125 de filme artistice / Dawn B. Sova ; Traducere Maria Giugariu. -   Bucureşti : Lider, s.a.

316 p.

ISBN 978-973-629-270-5

791.43

III 30798 ; 791.43/S71

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

811  Limbi individuale

 

261. BYGRAVE, JONATHAN. Total English : Student's Book / Jonathan Bygrave. -   [Harlow Essex] : Pearson Education Limited, [2007]

152 p. : il. color, tab. - (Total English Starter).

Lucrarea conţine 1 DVD cu ISBN: 978-1-4058-4760-5, având durata de 35 de minute

ISBN 978-1-4058-4828-2

811.111'36(076)                                                082.1 Total English Starter

1. LIMBA ENGLEZĂ

2. GRAMATICA LIMBII ENGLEZE

811.135.1  Limba română

 

262. NAGY JUDITH. Limba română ca limbă nematernă : Elemente de practică a comunicării / Nagy Judith, Bogdan Raţiu. -   Târgu-Mureş : Mentor, 2011

143 p.

Bibliografie p. 143

ISBN 978-973-599-499-0

811.135.1

IV 6935 ; 811.135.1/N17

 

263. ŞTEFAN, ANAMARIA. Adjectivul. Studiu sincronic şi diacronic / Anamaria Ştefan. -   Tîrgu-Mureş : s.n., 2011

87 p.

ISBN 978-973-0-10696-1

811.135.1'367.623

1. GRAMATICĂ(limba română)

III 30949 ; 811.135.1/S81

82  Literatură

 

264. 365 de glume : Pentru copii peste 7 ani / [Traducere din limba franceză Aurelia Ulici]. -   Bucureşti : Litera, 2011

196 p. : il. color

ISBN 978-606-600-186-1

82-93-7=135.1

1. LITERATURĂ UMORISTICĂ

82-3/T83

 

265. Magical Stories for Six Year Olds / Compiled by Helen Paiba ; Illustrated by Anthony Lewis. -   [London] : Macmillan Children's Books, [1999]

266 p. : il.

ISBN 978-0-330-36858-2

82-93-34=111

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

82-82/M15

266. MAGYAR ZOLTÁN. Erdélyi népmondák / Magyar Zoltán. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2011

2 vol.

ISBN 978-973-599-449-5

Vol.1 - 547 p., [16] p. pl. color. - Note p. 504-547. - Note de subsol. - ISBN 978-973-599-450-1

Vol.2 - 639 p., [16] p. pl. color. - Note p. 533-580. - Anexe p.582-604. - Glosar p. 605-610. - Bibliografie p. 611-621. - ISBN 978-973-599-451-8

821.511.141-91(498.4)                                    82-91(=511.141)(498.4)

398.2(=511.141)(498.4)

1. FOLCLOR LITERAR MAGHIAR

III 30859(v.1-2) ; 82-91/M15

 

267. Das Nibelungenlied : Eine Auswahl / Übersetzt und herausgegeben von Bernhard Sowinski. -   Stuttgart : Philipp Reclam jun., [2010]

108 p. - (Universal-Bibliotek).

ISBN 978-3-15-018081-5

821.112.2-131                                                    821.112.2-91-131

082.1 Universal-Bibliotek

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(poezie)

2. FOLCLOR LITERAR(german)

I 19857 ; 82-91/N57

 

268. The Puffin Book of Stories for Eight-Year-Olds / Edited by Wendy Cooling ; Illustrated by Steve Cox. -   [London] : Puffin Books, [1996]

152 p. : il.

ISBN 978-0-140-38052-1

82-93-34=111

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

82-82/P98

 

269. Reader's Digest Anthology of Mistery and Suspense : [The Desperate Hours; Beyond This Place; Black Widow; Stopover: Tokyo; To Catch a Thief] / Joseph Hayes, A. J. Cronin, Patrick Quentin, John P. Marquand, David Dodge. - 2nd edition. -   [Montreal] : The Reader's Digest Association (Canada) Ltd., [1962]

542 p. : il. în parte color

Lucrarea conţine: "The Desperate Hours" de Joseph Hayes, "Beyond This Place" de A. J. Cronin, "Black Widow" de Patrick Quentin, "Stopover: Tokyo" de John P. Marquand, "To Catch a Thief" de David Dodge

Lucrarea conţine note biografice despre fiecare autor

82-82-312.4

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

82-82/R35

 

270. Reader's Digest Condensed Books : Autumn 1964 : [A Song of Sixpence; Strangers on a Bridge; Three Blind Mice; Episode; The Island] / A. J. Cronin, James B. Donovan, Agatha Christie, Eric Hodgins, Robert Merle. - 1st edition. -   [Montreal] : The Reader's Digest Association (Canada) Ltd., [1964]

575 p. : il. în parte color

Lucrarea conţine: "A Song of Sixpence" de A. J. Cronin, "Strangers on a Bridge" de James B. Donovan, "Three Blind Mice" de Agatha Christie, "Episode" de Eric Hodgins, "The Island" de Robert Merle

Lucrarea conţine note biografice despre fiecare autor

82-82

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

82-82/R35

 

271. Reader's Digest Condensed Books : Summer 1963 : [The Artist; The Shoes of the Fisherman; The Moonflower Vine; Florence Nightingale; The Wild Grapes] / Jan de Hartog, Morris L. West, Jetta Carleton, Cecil Woodham-Smith, Barbara Jefferis. - 1st edition. -   [Montreal] : The Reader's Digest Association (Canada) Ltd., [1963]

573 p. : il. în parte color

Lucrarea conţine: "The Artist" de Jan de Hartog, "The Shoes of the Fisherman" de Morris L. West, "The Moonflower Vine" de Jetta Carleton, " Florence Nightingale" de Cecil Woodham-Smith, "The Wild Grapes" de Barbara Jefferis

Lucrarea conţine note biografice despre fiecare autor

82-82

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

82-82/R35

 

272. Reader's Digest Condensed Books : [The New Year; The Tower of Babel; Airport; To the Top of the World; The Bait] / Pearl S. Buck, Morris L. West, Arthur Hailey, Charles Kuralt, Dorothy Uhnak. - 1st edition. -   [Montreal] : The Reader's Digest Association (Canada) Ltd., [1968]

600 p. : il. în parte color

Lucrarea conţine: "The New Year" de Pearl S. Buck, "The Tower of Babel" de Morris L. West, "Airport" de Arthur Hailey, "To the Top of the World" de Charles Kuralt, "The Bait" de Dorothy Uhnak

Lucrarea conţine note biografice despre fiecare autor

82-82

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

82-82/R35

 

273. Reader's Digest Condensed Books : Doctors; Gracie; Giant's Shadow; The Toothache Tree / Erich Segal, George Burns, Thomas Bontly, Jack Galloway. - 1st edition. -   [Montreal] : The Reader's Digest Association (Canada) Ltd., [1989]

576 p. : il. în parte color

Lucrarea conţine: "Doctors" de Erich Segal, " Gracie" de George Burns, "Giant's Shadow" de Thomas Bontly, "The Toothache Tree" de Jack Galloway

Lucrarea conţine note biografice despre fiecare autor

821.111(73)-82

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(antologie)

82-82/R35

 

274. Reader's Digest Condensed Books : [Domino; Passage West; Jeannette: A Memoir; To Catch a King] / Phyllis A. Whitney, Dallas Miller, Tom Brown, Harry Patterson. - 1st edition. -   [Montreal] : The Reader's Digest Association (Canada) Ltd., [1980]

557 p. : il. în parte color

Lucrarea conţine: "Domino" de Phyllis A. Whitney, "Passage West" de Dallas Miller, "Jeannette: A Memoir" de Tom Brown, "To Catch a King" de Harry Patterson

Lucrarea conţine note biografice despre fiecare autor

82-82

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

82-82/R35

 

275. Reader's Digest Condensed Books : [Miss One Thousand Spring Blossoms; The Hurricane Years; The Wine and the Music; On Reflection; The Black Ship] / John Ball, Cameron Hawley, William E. Barrett, Helen Hayes with Sandford Dody, Paul and Sheila Mandel. - 1st edition. -  [Montreal] : The Reader's Digest Association (Canada) Ltd., [1969]

600 p. : il. în parte color

Lucrarea conţine: "Miss One Thousand Spring Blossoms" de John Ball, "The Hurricane Years" de Cameron Hawley, "The Wine and the Music" de William E. Barrett, "On Reflection" de Helen Hayes împreună cu Sandford Dody, "The Black Ship" de Paul şi Sheila Mandel

Lucrarea conţine note biografice despre fiecare autor

82-82

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

82-82/R35

 

276. Reader's Digest Condensed Books : [The Town and Dr. Moore; The Captain; Flight From a Firing Wall; The Headmaster; I Start Counting] / Agatha Young, Jan de Hartog, Baynard Kendrick, John McPhee, Audrey Erskine Lindop. - 1st edition. -   [Montreal] : The Reader's Digest Association (Canada) Ltd., [1966]

575 p. : il. în parte color

Lucrarea conţine: "The Town and Dr. Moore" de Agatha Young, "The Captain" de Jan de Hartog, "Flight From a Firing Wall" de Baynard Kendrick, "The Headmaster" de John McPhee, "I Start Counting" de Audrey Erskine Lindop John McPhee, "I Start Counting" de Audrey Erskine Lindop

Lucrarea conţine note biografice despre fiecare autor

82-82

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

82-82/R35

 

277. Reader's Digest Condensed Books : Comeback; Scarlett: The Sequel to Margaret Mitchell's Gone With the Wind; The Deceiver / Dick Francis, Alexandra Ripley, Frederick Forsyth. - 1st edition. - [Montreal] : The Reader's Digest Association (Canada) Ltd., [1992]

624 p. : il. în parte color

 

Lucrarea conţine: "Comeback" de Dick Francis, "Scarlett: The Sequel to Margaret Mitchell's Gone With the Wind" de Alexandra Ripley, "The Deceiver" de Frederick Forsyth

Lucrarea conţine note biografice despre fiecare autor

ISBN 0-88850-279-6

82-82

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

82-82/R35

 

278. Reader's Digest Condensed Books : [A Place in the Woods; The Death Committee; The Man From Monticello: An Intimate Life of Thomas Jefferson; The Three Daughters of Madame Liang; Snatch] / Helen Hoover, Noah Gordon, Thomas Fleming, Pearl S. Buck, Rennie Airth. - 1st edition. -   [Montreal] : The Reader's Digest Association (Canada) Ltd., [1969]

599 p. : il. în parte color

Lucrarea conţine: "A Place in the Woods" de Helen Hoover, "The Death Committee" de Noah Gordon, " The Man From Monticello: An Intimate Life of Thomas Jefferson" de Thomas Fleming, "The Three Daughters of Madame Liang" de Pearl S. Buck, "Snatch" de Rennie Airth

Lucrarea conţine note biografice despre fiecare autor

82-82

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

82-82/R35

 

279. Reader's Digest Condensed Books : [The Devil's Alternative; Friends and Friendly Beasts; The Capricorn Stone; Flood] / Frederick Forsyth, Gerald Durrell, Madeleine Brent, Richard Martin Stern. - 1st edition. -   [Montreal] : The Reader's Digest Association (Canada) Ltd., [1980]

574 p. : il. în parte color

Lucrarea conţine: "The Devil's Alternative" de Frederick Forsyth, "Friends and Friendly Beasts" de Gerald Durrell, "The Capricorn Stone" de Madeleine Brent, "Flood" de Richard Martin Stern

Lucrarea conţine note biografice despre fiecare autor

82-82

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

82-82/R35

 

280. Reader's Digest Condensed Books : While My Pretty One Sleeps; The Bailey Chronicles; The Negotiator; Prospect / Mary Higgins Clark, Catherine Cookson, Frederick Forsyth, Bill Littlefield. - 1st edition. -   [Montreal] : The Reader's Digest Association (Canada) Ltd., [1990]

576 p. : il. în parte color

Lucrarea conţine: "While My Pretty One Sleeps" de Mary Higgins Clark, "The Bailey Chronicles" de Catherine Cookson, "The Negotiator" de Frederick Forsyth, "Prospect" de Bill Littlefield

Lucrarea conţine note biografice despre fiecare autor

82-82

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

82-82/R35

 

281. Sfântul Voievod Ştefan cel Mare : Cele mai frumoase legende şi istorisiri populare din Moldova şi Transilvania : Cuprinzând şi tomosul de canonizare a Sfântului Ştefan cel Mare / Ediţie, note şi indice geografic de Constantin Bostan. -  Piatra Neamţ : Acţiunea, 2010

103 p.

Indicele denumirilor geografice p. 99-103

ISBN 978-973-88811-4-3

821.135.1-91-82                                                929(0:82-91) Ştefan cel Mare

398.87(=135.1)                                                  398.5(=135.1)

821.135.1-92

1. FOLCLOR LITERAR(legende istorice)

2. LEGENDE POPULARE

3. LITERATURĂ ROMÂNĂ(folclor)(antologie)

4. LITERATURĂ ROMÂNĂ(literatură istorică)

5. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri istorice)

6. ŞTEFAN CEL MARE(despre)

82-91/S81

 

282. Történet a hetediken : Mai kanadai drámák / [Válogatta, szerkesztette és az életrajzi jegyzeteket írta Upor László] ; [Fordította Bár Róbert, Kovács Krisztina, Kúnos László,...]. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

512 p.

 

Titlul pieselor de teatru din această lucrare : Tutótűz / Mouawad, Wajdi ; Rézangyalok / Highway, Tomson ; Eper januárban Chenelie`re, Evelyne de la ; A hasbeszélő / Tremblay, Larry ; A rajzos fiú / Healey, Michael ; Fél élet / Mighton, Michael ; Történet a hetediken / Panych, Morris

ISBN 978-963-07-8257-9

821.111(71)-2(082)=511.141                         821.133.1(71)-2(082)=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Canada)

2. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Canada)

II 91325 ; 82-82/T77

82.09  Critică literară

 

283. BARBU, ALINA. Suflet întrupat şi trup însufleţit / Alina Barbu. -   Iaşi : Lumen, 2008

205 p.

Bibliografie p. 195-203

ISBN 973-166-088-7; ISBN 978-973-166-088-2

82.09                                                                    821.111.09-1=135.1

821.133.1.09-1=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

2. LITERATURĂ FRANCEZĂ(critică)

II 91397 ; 82.09/B30

 

284. BOTESCU-ŞIRETEANU, ILEANA. The fiction of Angela Carter and Jeanette Winterson: The narratological approach / Ileana Botescu-Şireteanu. -   Iaşi : Lumen, 2007

132 p.

Bibliografie p. 121-132

ISBN 973-166-018-6; ISBN 978-973-166-018-9

821.111.09 Carter, Angela

821.111.09 Winterson, Jeanette

929 Carter, Angela                                            929 Winterson, Jeanette

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

II 91399 ; 82.09/B72

 

285. The Cambridge companion to early modern women's writing / edited by Laura Lunger Knoppers. -   Cambridge : Cambridge University Press, [2009]

xxvii ; 306 p.

Index p. 287-306

ISBN 978-0-521-71242-2; ISBN 978-0-521-88527-0

82.02 Modernism                                              821.111.09

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

III 30915 ; 82.09/C16

 

286. The Cambridge companion to modernist women writers / edited by Maren Tova Linett. -   Cambridge : Cambridge University Press, [2010]

xxiii ; 224 p.

Index p. 214-224

ISBN 978-0-521-73570-4; ISBN 978-0-521-51505-4

82.02 Modernism                                              821.111.09

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

III 30914 ; 82.09/C16

821.11  Literaturi germanice

 

287. MARKLUND, LIZA. Explozii în Stockholm / Liza Marklund ; Traducere şi note de Laurenţiu Dulman. -   Bucureşti : Editura Trei, 2010

488 p. - (Fiction Connection ; 3).

Titl. orig.: Sprängaren

Romanul face parte din seria de romane poliţiste "Annika Bengtzon"

ISBN 978-973-707-393-8

821.113.6-312.4=135.1                                    082.1 Fiction Connection

1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman poliţist)

II 91261 ; 821.11/M42

 

288. STRINDBERG, AUGUST. Salonul roşu / August Strindberg ; Traducere de Corneliu Papadopol. -   Bucureşti : Litera, 2010

319 p. - (Carte de buzunar ; 10).

Titlul orig. : Röda Rummet

ISBN 978-973-675-886-7

082.1 Carte de buzunar                                    821.113.6-31=135.1

1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman)

I 19478 ; 821.11/S90

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

289. ADICHIE, CHIMAMANDA NGOZI. Hibiscus purpuriu / Chimamanda Ngozi Adichie ; Traducere din limba engleză Melania Maria Goja. -   Bucureşti : RAO, 2008

251 p. - (Biblioteca RAO).

ISBN 978-606-8255-84-2

821.111(669)-31=135.1                                   082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Nigeria)(roman)

II 91423 ; 821.111/A21

 

290. AUGUST, JOHN. Născuţi asasini : Bazat pe o povestire de Quentin Tarantino / John August şi Jane Hamsher ; Cu o introducere de Oliver Stone ; Traducere de Liviu Mateescu. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

207 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 34).

Titl. orig. : Natural Born Killers

ISBN 978-606-539-854-2

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/A92

 

291. AUSTER, PAUL. Travels in the Scriptorium / Paul Auster. -   [London] : Faber and Faber Limited, [2007]

130 p.

ISBN 978-0-571-23257-4

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 19847 ; 821.111/A93

 

292. BALOGH, MARY. Dragostea învinge / Mary Balogh ; Traducere Mihnea Columbeanu. -   Bucureşti : Lider, s.a.

377 p.

ISBN 978-973-629-283-5

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 91253 ; 821.111/B23

 

293. BALOGH, MARY. Iubire magică / Mary Balogh ; Traducere Liviu Mateescu. -   Bucureşti : Lider, s.a.

444 p. - (Beletristică).

ISBN 978-973-629-271-2

821.111-31=135.1                                             082.1 Beletristică

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19473 ; 821.111/B23

 

294. BARNES,JULIAN. Papagalul lui Flaubert / Julian Barnes ; Traducere de Virgil Stanciu. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

239 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 20).

ISBN 978-606-539-763-7

821.111-31=135.1                                             082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/B33

 

295. BARRY, SEBASTIAN. Messze, messze / Sebastian Barry ; [Fordította Szieberth Ádám ; Szerkesztette Szala Boglárka]. -   [Budapest] : General Press Kiadó, [2011]

348 p.

Titl. orig. : A Long Long Way

ISBN 978-963-643-267-6

821.111(417)-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Irlanda)(roman)

II 91319 ; 821.111/B33

 

296. BERNSTEIN, CARL. Toţi oamenii preşedintelui / Carl Bernstein & bob woodward ; Traducere de Daniela Truţia. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

439 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 51).

ISBN 978-606-539-380-6

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/B49

 

297. BILLERBECK, KRISTIN. Ca ea nu e nimeni/ Kristin Billerbeck ; Traducere Roxana Buzoianu. -  Bucureşti : Lider, s.a.

326 p. - (Beletristică).

ISBN 978-973-629-273-6

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Beletristică

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91252 ; 821.111/B53

 

298. BRAINE, JOHN. Drumul spre înalta societate / John Braine ; Traducere din limba engleză de Any Florea şi Constantin Ţoiu. -   Bucureşti : Litera, 2010

285 p. - (Carte de buzunar ; 1).

ISBN 978-973-675-835-5

821.111-31=135.1                                             082.1 Carte de buzunar

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19475 ; 821.111/B77

 

299. BRAINE, JOHN. Viaţa în înalta societate / John Braine ; Traducere din limba engleză de Any Florea şi Constantin Ţoiu. -   Bucureşti : Litera, 2010

284 p. - (Carte de buzunar ; 4).

ISBN 978-973-675-836-2

821.111-31=135.1                                             082.1 Carte de buzunar

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 19474 ; 821.111/B77

 

300. BURNHAM SCHWARTZ, JOHN. Împărăteasa / John Burnham Schwartz ; Traducere din limba engleză Marcela Fărcaşiu. -   Bucureşti : Rao, 2008

288 p.

ISBN 978-606-8251-50-9

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91273 ; 821.111/B95

 

301. CALDWELL, ERSKINE. Jenny/ Erskine Caldwell; Traducere de Dumitru Mazilu. - Bucureşti: Litera Internaţional, 2010

251 p. - (Carte de buzunar ; 13).

ISBN 978-973-675-888-1

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Carte de buzunar

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 19476 ; 821.111/C13

302. CAST, P.C.. Focul / P.C. Cast, Kristin Cast ; Traducere din limba engleză Andreea Bratu. -   Bucureşti : Litera, 2011

366 p. - (Casa Nopţii ; 7).

Titl. orig. : Burned - A House of Night Novel

ISBN 978-606-600-234-9

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Casa Nopţii

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 30805 ; 821.111/C28

 

303. CHRISTIE, AGATHA. Moartea pe Nil/ Agatha Christie; Traducere de Mirela Cara. - Bucureşti: Adevărul holding, 2011

316 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 35).

ISBN 978-606-539-859-7

821.111-31=135.1                                             082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/C48

 

304. COLLINS, WILKIE. Femeia în alb / Wilkie Collins ; Traducere de Horia Aramă. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

589 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 49).

ISBN 978-606-539-901-3

821.111-31=135.1                                             082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/C62

 

305. COOPER, JAMES FENIMORE. Ultimul mohican / J. Fenimore Cooper ; În româneşte de Liana Ciuche. -   [Piteşti] : Herra, 2007

256 p.

ISBN 978-973-7923-87-5

821.111(73)-311.3=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de aventuri)

821.111/C70

 

306. CRONIN, ARCHIBALD JOSEPH. Grădinarul spaniol / A.J. Cronin ; Traducere Bogdan Oproiu. -   Bucureşti : Lider, s.a.

274 p. - (Beletristică).

ISBN 978-973-629-231-6

821.111-31=135.1                                             082.1 Beletristică

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 91247 ; 821.111/C90

 

307. CUSSLER, CLIVE. Imperiul pierdut : Aventurile soţilor Fargo / Clive Cussler şi Grant Blackwood ; Traducere din limba engleză Patricia Neculae. -   Bucureşti : Litera, 2011

510 p.

Titl. orig. : Lost Empire

ISBN 978-606-600-269-1

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91258 ; 821.111/C96

 

308. FITZGERALD, FRANCIS SCOTT. Marele Gatsby / Francis Scott Fitzgerald ; Traducere şi note de Cristina Jinga. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

203 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 52).

Titl. orig. : The Great Gatsby

ISBN 978-606-539-914-3

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/F62

 

309. FOWLES, JOHN. Magicianul / John Fowles ; Traducere şi note de Livia Deac şi Mariana Chiţoran. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

729 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 48).

ISBN 978-606-539-911-2

821.111-31=135.1                                             082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/F84

 

310. GILBERT, ELIZABETH. Eat, Pray, Love : One Woman's Search for Everything / Elizabeth Gilbert. - London : Bloomsbury Publishing Plc., 2007

376 p.

ISBN 978-0-7475-8566-4

821.111(73)-992

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(jurnal de călătorie)

II 91260 ; 821.111/G57

 

311. GOODMAN, ALISON. Eon, ochiul dragonului se întoarce / Alison Goodman ; Traducere din limba engleză de Aurelia Ulici. -   Bucureşti : Litera, 2011

448 p.

Titl. orig. : Eon Dragoneye Reborn

ISBN 978-606-600-228-8

821.111(94)-93-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Canada)(roman)

821.111/G69

 

312. GRISHAM, JOHN. Holló a hollónak / John Grisham ; [Fordította Dobrás Zsófia]. - [2. kiadás]. -   [Budapest] : Geopen Könyvkiadó, 2009

410 p.

Titl. orig. : The Brethren

ISBN 978-963-9765-76-4

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91341 ; 821.111/G86

 

313. HALL, SARAH. Cum să pictezi un mort / Sarah Hall ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. -   Bucureşti : Litera, 2011

297 p.

Titl. orig. : How to Paint a Dead Man

ISBN 978-606-600-004-8

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

III 30809 ; 821.111/H18

 

314. HAMMETT, DASHIELL. Şoimul maltez / Dashiell Hammett ; Traducere şi note de Dana Ionescu. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

238 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 54).

Titl. orig. : The Maltese Falcon

ISBN 978-606-539-916-7

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/H20

 

315. HANNAH, KRISTIN. Aleea cu licurici / Kristin Hannah ; Traducere Ileana Dinu. -   Bucureşti : Lider, s.a.

490 p. - (Beletristică).

ISBN 978-973-629-274-3

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Beletristică

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91249 ; 821.111/H23

 

316. HARDY, THOMAS. Tess d'Urberville : O femeie inocentă / Thomas Hardy ; Traducere şi note de Letiţia Lazăr. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

525 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 33).

ISBN 978-606-539-840-5

821.111-31=135.1                                             082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/H26

 

317. HAWTHORNE, NATHANIEL. The Great Stone Face : And Other Tales of the White Mountains / Nathaniel Hawthorne. -   s.l. : Waking Lion Press, [2006]

VIII, 82 p.

ISBN 1-60096-419-2

821.111(73)-32

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

III 30813 ; 821.111/H40

 

318. HEARN, LIAN. Strălucirea lunii, adierea vântului : Legendele clanului Otori / Lian Hearn ; Traducere din limba engleză de Lidia Grădinaru. -   Bucureşti : Leda, 2010

352 p.

Volumul este cartea a III-a din ciclul "Legendele clanului Otori"

Titl. orig.: Brilliance of the Moon

Numele real a autoarei : Gillian Rubinstein

ISBN 978-973-102-262-8

821.111(94)-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Australia)(roman)

III 30818 ; 821.111/H42

 

319. HEARN, LIAN. Sub cerul liber, având drept pernă iarba : Legendele clanului Otori / Lian Hearn ; Traducere din limba engleză de Lidia Grădinaru. -   Bucureşti : Leda, 2009

304 p.

Volumul este cartea a II-a din ciclul "Legendele clanului Otori"

Titl. orig. : Grass for His Pillow

Numele real a autoarei : Gillian Rubinstein

ISBN 978-973-102-231-4

821.111(94)-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Australia)(roman)

821.111/H42

 

320. JONES, GARETH P.. Moştenirea ucigaşă / Gareth P. Jones ; Traducere din limba engleză Aurelia Ulici. -   Bucureşti : Litera, 2011

239 p.

Titl. orig. : The Thornthwaite Inheritance

ISBN 978-606-600-006-2

821.111-93-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/J73

 

321. KIPLING, RUDYARD. A doua carte a junglei / Rudyard Kipling ; Traducere de Jul. Giurgea. -   s.l. : Regis, s.a.

256 p. : il.

ISBN 973-98698-2-3

821.111-93-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

821.111/K45

 

322. KIPLING, RUDYARD. Cartea junglei / Rudyard Kipling ; Traducere de Jul. Giurgea. -   s.l. : Regis, s.a.

224 p. : il.

ISBN 973-98698-1-5

821.111-93-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

821.111/K45

 

323. KRENTZ, JAYNE ANN. Csiszolatlan gyémánt / Jayne Ann Krentz ; [Fordította Ladányi Katalin]. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2007

463 p.

Titl. orig. : The Family Man

ISBN 978-963-07-8360-6

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91333 ; 821.111/K82

 

324. LANE, ANDREW. Tânărul Sherlock Holmes. Norul morţii / Andrew Lane ; Traducere din limba engleză Laura Frunză. -   Bucureşti : Litera, 2011

272 p.

Titl. orig. : Young Sherlock Holmes. Death Cloud

ISBN 978-606-600-164-9

821.111-93-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/L19

 

325. LAUREN, KATE. Rătăcire / Lauren Kate ; Traducere din limba engleză Olivia Birsăşteanu. -   Bucureşti : Litera, 2011

335 p.

Titl. orig. : Torment

ISBN 978-606-600-165-6

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 30807 ; 821.111/L28

 

326. LEWIS, CLIVE STAPLES. The Screwtape Letters with Screwtape Proposes a Toast / C. S. Lewis. -   [New York] : HarperSanFrancisco, [2001]

XII, 212 p. - (The C. S. Lewis Signature Classics ; Literature/Religion).

HarperSanFrancisco este o filială a editurii HarperCollins Publishers, Inc.

ISBN 0-06-065293-4; ISBN 978-0-06-065293-7

821.111-31

082.1 The C. S. Lewis Signature Classics

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/L56

 

327. LODGE, DAVID. Schimb de dame / David Lodge ; Traducere şi note de Virgil Stanciu. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

269 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 44).

Titl. orig. : Changing Places

ISBN 978-606-539-899-3

821.111-31=135.1                                             082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/L72

 

328. LONDON, JACK. Colţ Alb ; Mihail, câine de circ / Jack London ; Traducere de Dan Starcu ; Traducere de Mircea Alexandrescu şi Marius Măgureanu. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

492 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 19).

ISBN 978-606-539-740-8

821.111(73)-93-31=135.1                                               082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/L77

 

329. MEYER, STEPHENIE. Breaking Dawn / Stephenie Meyer. -   [London] : Atom, [2010]

[14] p., 706 p.

Romanul e al patrulea volum din seria "Amurg"

ISBN 978-1-907410-35-2

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91276 ; 821.111/M63

 

330. MEYER, STEPHENIE. Eclipse / Stephenie Meyer. -   [London] : Atom, [2009]

[12] p., 564 p.

Romanul e al treilea volum din seria "Amurg"

ISBN 978-1-904233-91-6

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91275 ; 821.111/M63

 

331. MEYER, STEPHENIE. New Moon / Stephenie Meyer. -   [London] : Atom, [2009]

[12] p., 500 p.

Romanul e al doilea volum din seria "Amurg"

ISBN 978-1-904233-88-6

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91277 ; 821.111/M63

 

332. MEYER, STEPHENIE. Twilight / Stephenie Meyer. -   [London] : Atom, [2010]

[12], 452 p.

Romanul e primul volum din seria "Amurg"

ISBN 978-1-904233-65-7

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91278 ; 821.111/M63

 

333. MILLAND, AUDREY DEE. Scarlett : Lappangó titkok / Audrey Dee Milland ; [Fordította Nemes István]. - Változatlan utánnyomás. -   [Budapest] : Totem Könyvkiadó, s.a.

255 p.

ISBN 963-590-096-1; ISBN 978-963-590-096-1

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91302 ; 821.111/M73

 

334. MUNRO, ALICE. Prea multă fericire / Alice Munro ; Traducere din limba engleză Ioana Opaiţ. -   Bucureşti : Litera, 2011

315 p.

Titl. orig. : Too Much Happiness

ISBN 978-606-600-166-3

821.111(73)-32

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

III 30803 ; 821.111/M95

 

335. NICHOLLS, DAVID. Egy nap / David Nicholls ; [Fordította Födváry Kinga ; Szerkesztette Polyák Béla]. -   Budapest] : Cartaphilus Könyvkiadó, [2010]

509 p. - (Carta Light).

ISBN 978-963-266-163-6

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 91308 ; 821.111/N58

 

336. NICHOLLS, DAVID. O zi / David Nicholls ; Traducere din limba engleză Monica Dinu. -   Bucureşti : Litera, 2011

494 p.

ISBN 978-606-600-294-3

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

III 30810 ; 821.111/N58

 

337. POE, EDGAR ALLAN. Great Tales and Poems of Edgar Allan Poe : [21 Short Story Masterpieces plus 34 Narrative or Lyric Poems] / Edgar Allan Poe. -   New York : Washington Square Press, Inc., s.a.

XIV, 434 p.

ISBN 671-46326-8

821.111(73)-82-32                                            821.111(73)-82-1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(antologie)

821.111/P74

 

338. POE, EDGAR ALLAN. Prăbuşirea Casei Usher şi alte povestiri / Edgar Allan Poe ; Traducere şi note de Ion Vinea, Mihu Dragomir şi Constantin Vonghizas. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

351 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 56).

Titl. orig. : The Fall on the House of Usher

ISBN 978-606-539-939-6

821.111(73)-32=135.1                                     082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

821.111/P74

339. RICE, ANNE. Interviu cu un vampir / Anne Rice ; Traducere de Anca Nistor Rădulescu. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

315 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 27).

Titl. orig. : Interview with the Vampire

ISBN 978-606-539-841-2

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/R51

 

340. ROBERTS, NORA. Cupa cu venin / Nora Roberts ; Traducere Petruţa Ionescu. -   Bucureşti : Lider, s.a.

406 p. - (Beletristică).

ISBN 978-973-629-266-8

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Beletristică

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91255 ; 821.111/R62

 

341. SHAKESPEARE, WILLIAM. The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark / by William Shakespeare. -   New York : Washington Square Press, Inc., s.a.

XLVI, 152 p. : il. - (¤The ¤Folger Library General Reader's Shakespeare).

ISBN 0-671-46396-9-295

821.111-21

082.1 The Folger Library General Reader's Shakespeare

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

821.111/S52

 

342. SHAKESPEARE, WILLIAM. The Tragedy of Othello the Moor of Venice / William Shakespeare. - Edited by Alvin Kernan. -   [New York] : ¤The ¤New American Library, Inc., s.a.

XXXVIII, 39-272 p. - (¤The ¤Signet Classic Shakespeare).

Bibliografie revizuită p. 263-270

Lucrarea conţine şi comentarii critice despre piesă

ISBN 0-451-50958-7

821.111-21

082.1 The Signet Classic Shakespeare

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

821.111/S52

343. SHELLEY, MARY. Frankenstein : Un Prometeu modern / Mary Shelley ; Traducere de Teodora Ioniţă. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

239 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 45).

Titl. orig. : Frankenstein; or, The Modern Prometheus

ISBN 978-606-539-900-6

821.111-32=135.1                                             082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/S52

 

344. SMALL, BERTRICE. Veszélyes örömök / Bertrice Small ; [Fordította Frigyik László]. -   [Budapest] : Partvonal, [2010]

310 p. - (Örömök).

Titl. orig. : Dangerous Pleasures

ISBN 978-963-9910-46-1

821.111(73)-31=511.141                                 082.1 Örömök

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91305 ; 821.111/S64

 

345. STEINBECK, JOHN. Fructele mâniei / John Steinbeck ; Traducere şi note de Dumitru Mazilu. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

2 vol. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 31-32).

Titl. orig. : The Grapes of Wrath

ISBN 978-606-539-851-1

vol. 1 - 285 p. - ISBN 978-606-539-852-8

vol. 2 - 349 p. - ISBN 978-606-539-853-5

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/S83

 

346. STYRON, WILLIAM. Alegerea Sofiei / William Styron ; Traducere şi note de Cristina Jinga. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

2 vol. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 38-39).

Titl. orig. : Sophie's Choise

ISBN 978-606-539-883-2

vol. 1 - 313 p. - ISBN 978-606-539-884-9

vol. 2 - 427 p. - ISBN 978-606-539-885-6

821.111(73)-31=135.1                                     082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/S93

 

347. SWIFT, JONATHAN. Călătoriile lui Gulliver / Jonathan Swift ; Ediţie ilustrată de Grandville. -   Bucureşti : Regis, 2007

272 p. : il.

ISBN 973-9869-84-X; ISBN 978-973-9869-84-3

821.111-93-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii)

821.111/S98

 

348. TRIGIANI, ADRIANA. Valentine / Adriana Trigiani ; Traducere din limba engleză Cristina Tache. -   Bucureşti : Litera, 2011

526 p.

ISBN 978-606-600-268-4

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 91257 ; 821.111/T85

 

349. TWAIN, MARK. Aventurile lui Huckleberry Finn / Mark Twain ; Traducere de Alexandru Andrei ; Ilustraţii de Karinthy Frigyes. -   Bucureşti : Regis, 2010

296 p. : il.

ISBN 973-96181-2-X; ISBN 978-973-96181-2-0

821.111(73)-93-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)

821.111/T97

 

350. TWAIN, MARK. Aventurile lui Tom Sawyer / Mark Twain ; Traducere de Herţiu ; Ilustraţii de Karinthy Frigyes. -   s.l. : Regis, s.a.

192 p. : il.

ISBN 973-97196-5-1

821.111(73)-93-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)

821.111/T97

351. TWAIN, MARK. Aventurile lui Tom Sawyer / Mark Twain ; Traducere de Alexandru Andrei ; Ilustraţii de Karinthy Frigyes. -   Bucureşti : Regis, 2007

200 p. : il.

ISBN 973-9719-65-1

821.111(73)-93-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)

821.111/T97

 

352. WILDE, OSCAR. Portretul lui Dorian Gray / Oscar Wilde ; Traducere şi note de Dumitru Mazilu. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

269 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 47).

ISBN 978-606-539-902-0

821.111-31=135.1                                             082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/W68

 

353. WRIGHT, AUSTIN. Tony şi Susan / Austin Wright ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. -   Bucureşti : Litera, 2011

381 p.

ISBN 978-606-600-167-0

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 30806 ; 821.111/W88

821.112.2  Literatură germană

 

354. 365 Getenachtgeschichten / Von Ingrig Annel, Sarah Herzhoff, Ulrike Ragler... ; Mit Illustrationen von Marion Durczok, Peter Friedl und Daniela Pohl. -   s.l. : Schwager & Steinlein, s.a.

252 p. : il. color

ISBN 978-3-86775-123-0

821.112.2-93-32

1. LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti)

821.112.2/D82

 

355. GIER, KERSTIN. Roşu de rubin : Culorile dragostei / Kerstin Gier ; Traducere din limba germană Valentina Georgescu. -   Bucureşti : Litera, 2011

302 p.

Titl. orig. : Rubinrot

ISBN 978-606-600-232-5

821.112.2-31=135.1

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

III 30811 ; 821.112.2/G56

 

356. HASSEL, SVEN. Monte Cassino / Sven Hassel ; Traducere de Radu Pontbriant. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

284p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 57).

ISBN 978-606-539-941-9

821.112.2-31=135.1                                         94(4)"19"(0:82-31)

082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman de răboi)

821.112.2/H37

 

357. HESSE, HERMANN. Lupul de stepă / Hermann Hesse ; Traducere din limba germană de George Guţu. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

236 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 17).

Titl. orig. : Der Steppenwolf

ISBN 978-606-539-776-7

821.112.2-31=135.1                                         082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

821.112.2/H58

 

358. MANN, THOMAS. Muntele vrăjit / Thomas Mann ; Traducere de Petru Manoliu. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

2 vol. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 14-15).

Titl. orig. : Der Zauberberg

ISBN 978-606-539-770-5

vol. 1 - 445 p. - Titl. orig. : Der Zauberberg. - ISBN 978-606-539-771-2

vol. 2 - 492 p. - Titl. orig. : Der Zauberberg. - ISBN 978-606-539-771-2

821.112.2-31=135.1                                         082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

821.112.2/M25

359. MAY, KARL. Comoara din Lacul de Argint / Karl May ; Traducere şi note de Mariana Şora. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

461 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 46).

Titl. orig. : Der Schatz im Silbersee

ISBN 978-606-539-898-6

821.112.2-31=135.1                                         082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

821.112.2/M52

 

360. PRANGE, PETER. A bazilika hercegnője / Peter Prange ; [Fordította Simon László]. -   [Budapest] : Gabo, [2010]

573 p.

Titl. orig. : Die Principessa

ISBN 978-963-689-359-0

821.112.2-31=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

II 91309 ; 821.112.2/P89

 

361. PRANGE, PETER. Az utolsó hárem / Peter Prange ; [Fordította Simon László]. -   [Budapest] : Gabo, [2008]

576 p.

Titl. orig. : Der letzte Harem

Glosar p. 574

ISBN 978-963-689-199-2

821.112.2-31=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

II 91342 ; 821.112.2/P89

 

362. SCHMIDT, KATHRIN. N-ai să mori / Kathrin Schmidt ; Traducere din limba germană Alexandru Suter. -   Bucureşti : Litera, 2011

333 p.

Titl. orig. : Du stirbt nicht

ISBN 978-606-600-296-7

821.112.2-31=135.1

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

III 30808 ; 821.112.2/S34

821.133.1  Literatură franceză

 

363. BALZAC, HONORÉ DE. Eugénie Grandet ; Femeia la treizeci de ani / Honoré de Balzac ; Traducere şi note de Nicolae Constantinescu ; Traducere şi note de Mihaela-Anna Mihailide. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

379 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 40).

ISBN 978-606-539-897-9

821.133-31=135.1                                             082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/B25

 

364. BAUDELAIRE, CHARLES. Flori alese din Les Fleurs du Mal / Charles Baudelaire ; Traducere în versuri din limba franceză de A. Philippide Traducere în versuri din limba franceză de A. Philippide. -   Bucureşti : Semne, 2011

108 p. - (Colecţia facsimil).

Această ediţie este o reproducere în facsimil a lucrării Flori alese din Les Fleurs du Mal, apărută în anul 1934 în această formă la Bucureşti, Editura "Cultura Naţională"

ISBN 978-606-15-0005-5

821.133.1-1=135.1                                            082.1 Colecţia facsimil

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poezii)

II 91347 ; 821.133.1/B38

 

365. BOULLE, PIERRE. Planeta maimuţelor / Pierre Boulle ; Traducere de Nicolae Constantinescu. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

207 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 30).

ISBN 978-606-539-860-3

821.133.1-31=135.1                                         082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/B74

 

366. CHESSEX, JACQUES. Un evreu drept exemplu / Jacques Chessex ; Traducere Rodica Grigoriu. -   Bucureşti : Lider, s.a.

110 p. - (Beletristică).

ISBN 978-973-629-278-1

821.133.1-31=135.1                                         082.1 Beletristică

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 91254 ; 821.133.1/C41

 

367. DUMAS, ALEXANDRE. Contele de Monte-Cristo / Alexandre Dumas. -   Bucureşti : Regis, 2004

3 vol.

ISBN 973-8373-40-9; ISBN 978-973-8373-40-2

Volumul 1 - 448 p. il. - ISBN 973-8373-41-7

Volumul 2 - 368 p. il. - ISBN 973-8373-42-5

Volumul 3 - 400 p. il. - ISBN 973-8373-43-3

821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/D89

 

368. GAVALDA, ANNA. Darul unei zile / Anna Gavalda ; Traducere din limba franceză şi note de Ada Tanasă. -   Iaşi : Polirom, 2010

180 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

Titl. orig.: L'Échappée belle

ISBN 978-973-46-1721-0

821.133.1-31=135.1                                         082.1 Biblioteca Polirom

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/G25

 

369. LACLOS, PIERRE-AMBROISE-FRANÇOIS CHODERLOS DE. Legături primejdioase/ Choderlos de Laclos; Traducere şi note de Cristina Jinga. - Bucureşti : Adevărul holding, 2011

527 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 16).

ISBN 978-606-539-739-2

821.133.1-31=135.1                                         082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/L13

 

370. LEROUX, GASTON. Fantoma de la Operă / Gaston Leroux ; Traducere şi note de Mihaela-Anna Mihailide. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

345 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 28).

ISBN 978-606-539-855-9

821.133.1-31=135.1                                         082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/L51

 

371. MALOT, HECTOR. Singur pe lume / Hector Malot ; [Ilustraţii de E. Bayard]. -   Bucureşti : Regis, 2010

312 p. : il.

ISBN 973-8373-32-8; ISBN 978-973-8373-32-7

821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/M19

 

372. RABELAIS, FRANÇOIS. Gargantua şi Pantagruel / François Rabelais ; Traducere şi note de Alexandra Poenaru. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

381 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 53).

ISBN 978-606-539-915-0

821.133.1-31=135.1                                         082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/R11

 

373. SADE, DONATIEN ALPHONSE FRANÇOIS, MARQUIS DE. Cele o sută douăzeci de zile ale sodomei sau Şcoala libertinajului / Marchizul de Sade ; Traducere şi note de Tristina Ir. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

543 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 36).

Titl. orig. : Euvres, Lea cent vingt Journée de Sodome ou l'Ecole du libertinage

ISBN 978-606-539-858-0

821.133.1-31=135.1                                         082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/S13

 

374. SIMENON, GEORGES. Prima anchetă a lui Maigret ; Maigret şi bătrâna doamnă / Georges Simenon ; Traducere de Nicolae Constantinescu. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

270 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 26).

Titl. orig. : La premiere enquete de Maigret; Maigret et la vieille dame

ISBN 978-606-539-838-2

821.133.1-31=135.1                                         082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/S56

 

375. STENDHAL. Mănăstirea din Parma / Stendhal ; Traducere de Anda Boldur. -   Bucureşti : Litera, 2010

2 vol. - (Carte de buzunar).

Titl. orig. : Le Chartreuse de Parme

vol. 1 - 301 p. - ISBN 978-973-675-927-7

vol. 2 - 319 p. - ISBN 978-973-675-928-4

082.1 Carte de buzunar                                    821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

I 19479(1-2) ; 821.133.1/S83

 

376. VERNE, JULES. Douăzeci de mii de leghe sub mări / Jules Verne ; Ilustraţii de Neuville şi Riou ; Gravuri de Hildebrand. -   s.l. : Regis, s.a.

410 p. : il.

ISBN 973-98850-5-5; ISBN 978-973-98850-5-8

821.133.1-311.3=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri)

821.133.1/V48

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

377. BORGES, JORGE LUIS. Labyrinths : Selected Stories and Other Writings / Jorge Luis Borges ; Preface by André Maurois. - Edited by Donald A. Yates and James E. Irby. -   [London] : Penguin Books, [2000]

288 p. - (Penguin Modern Classics ; 19).

ISBN 978-0-14-118484-5

821.134.2(82)-32=111                                     082.1 Penguin Modern Classics

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Argentina)(povestiri)

II 91259 ; 821.134.2/.3/B69

 

378. CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE. Iscusitul hidalgo Don Quijote de la Mancha / Miguel de Cervantes Saavedra ; Traducere şi note de Ion Frunzetti şi Edgar Papu. - Bucureşti : Adevărul holding, 2011

3 vol.

Titl. orig. : El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha

ISBN 978-606-539-861-0

vol. 1 - 446 p. - ISBN 978-606-539-862-7

vol. 2 - 430 p. - ISBN 978-606-539-863-4

vol. 3 - 446 p. - ISBN 978-606-539-864-1

821.134.2-31=135.1

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman)

821.134.2/.3/C36

821.135.1  Literatură română

 

379. ALECSANDRI, VASILE. Pasteluri şi poezii populare româneşti / Vasile Alecsandri ; Prefaţă de Bianca Burţa-Cernat. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; ART, 2011

252 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 139).

Cronologie p. -20

Prefaţă p. 21-26

Referinţe critice p. 233-247

ISBN 978-973-124-701-4

821.135.1-1                                                        082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

821.135.1/A36

 

380. ALECSANDRI, VASILE. Teatru / Vasile Alecsandri ; Prefaţă de Mircea Anghelescu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; Curtea Veche, 2011

427 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 110).

Cronologie p. 7-20

Prefaţă p. 21-32

Referinţe critice p. 411-425

ISBN 978-606-588-128-0

821.135.1-2                                                        082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

821.135.1/A36

381. ALEXANDRESCU, GRIGORE. Meditaţii şi elegii. Satire şi fabule / Grigore Alexandrescu ; Prefaţă de Bianca Burţa-Cernat. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; ART, 2011

236 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 140).

Cronologie p. 7-10

Prefaţă p. 11-16

Referinţe critice p. 225-232

ISBN 978-973-124-706-9

821.135.1-1                                                        082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(meditaţii)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(satiră)

3. LITERATURĂ ROMÂNĂ(fabule)

821.135.1/A38

 

382. Antologia poeziei româneşti : Mihai Eminescu : George Topîrceanu : George Coşbuc : Vasile Alecsandri : Ştefan Octavian Iosif. -   s.l. : Regis, s.a.

320 p.

ISBN 973-8373-68-9; ISBN 978-973-8373-69-6

821.135.1-82-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

821.135.1-82/A62

 

383. ARGHEZI, TUDOR. Cimitirul Buna-Vestire : Poem / Tudor Arghezi ; prefaţă de Eugen Simion. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; ART, 2011

251 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 132).

Cronologie p. 7-21

Prefaţă p. 23-34

Referinţe critice p. 225-250

ISBN 978-973-124-673-4

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poem)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/A76

 

384. ARGHEZI, TUDOR. Cuvinte potrivite ; Flori de mucegai / Tudor Arghezi ; Prefaţă de Eugen Simion. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; ART, 2011

284 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 133).

Cronologie p. 7-20

Prefaţă p. 21-39

Referinţe critice p. 261-278

ISBN 978-973-124-681-9

821.135.1-1                                                        082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

821.135.1/A76

 

385. ARGHEZI, TUDOR. Pagini alese : Versuri şi proză / Tudor Arghezi ; Ediţie îngrijită şi tabel cronologic de Mitzura Arghezi şi Traian Radu. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Editura Tudor Arghezi; Regis, 2006

336 p. - (Bibliografie şcolară).

Tabel cronologic p. 324-332

ISBN 973-8373-49-2; ISBN 978-973-8373-49-5

821.135.1-1                                                        821.135.1-32

082.1 Bibliografie şcolară

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

821.135.1/A76

 

386. ARGHEZI, TUDOR. Prisaca / Tudor Arghezi. - Ediţia a 2-a îngrijită de Mitzura Arghezi şi Radu Traian Ediţia a 2-a îngrijită de Mitzura Arghezi şi Radu Traian. -   s.l. : Editura Tudor Arghezi; Regis, s.a.

32 p. : il. color

ISBN 973-95523-7-4

821.135.1-93-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/A76

 

387. BACOVIA, GEORGE. Pagini alese / George Bacovia. -   s.l. : Regis, s.a.

160 p. - (Biblioteca şcolarului).

Pe copertă titlul este "Plumb"

Tabel cronologic p. 152-154

ISBN 978-973-88681-4-4

821.135.1-1                                                        082.1 Biblioteca şcolarului

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 91353 ; 821.135.1/B13

 

388. BARBU, EUGEN. Groapa / Eugen Barbu ; Prefaţă de Marian Popa. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; Curtea Veche, 2011

443 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 95).

Cronologie p. 7-17

Prefaţă p. 19-26

Referinţe critice p. 421-442

ISBN 978-606-588-036-8

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/B30

 

389. BARBU, EUGEN. Principele / Eugen Barbu ; Prefaţă de Henri Zalis. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; Curtea Veche, 2011

411 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 108).

Cronologie p. 7-17

Prefaţă p. 19-30

Referinţe critice p. 371-410

ISBN 978-606-588-111-2

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/B30

 

390. BATIŞTE, SÂNZIANA. Zodia lupilor = Farkasok csillagjegye / Sânziana Batişte ; traducere = fordító Simone Györfi. -   Cluj Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011

152 p.

ISBN 978-973-133-901-6

821.135.1-1=135.1=511.141

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 91289 ; 821.135.1/B37

 

391. BĂIEŞU, ION. Balanţa / Ion Băieşu ; Prefaţă de Lucian Chişu. - Ediţie necenzurată. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; ART, 2011

297 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 128).

Cronologie p. 7-19

Prefaţă p. 21-33

Referinţe critice p. 285-295

ISBN 978-973-124-652-9

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/B18

 

392. BLANDIANA, ANA. Cele patru anotimpuri; Proiecte din trecut / Ana Blandiana ; Prefaţă de Vitalie Ciobanu ; Postfaţă de Ana Blandiana. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; ART, 2011

315 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 129).

Cronologie p. 7-20

Prefaţă p. 21-26

Postfaţă p. 293-296

Referinţe critice p. 299-314

ISBN 978-973-124-651-2

821.135.1-32                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză)

821.135.1/B56

 

393. BLECHER, MAX. Întâmplări în irealitatea imediată; Vizuina luminată / M. Blecher ; Prefaţă de Doris Mironescu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; ART, 2011

257 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 134).

Cronologie p. 7-16

Prefaţă p. 17-30

Referinţe critice p. 233-255

ISBN 978-973-124-687-1

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/B57

 

394. BOGZA, GEO. Ţări de piatră, de foc şi de pământ / Geo Bogza ; Prefaţă de Paul Cernat. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; Litera, 2011

297 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 137).

Cronologie p. 7-27

Prefaţă p. 29-37

Referinţe critice p. 285-293

ISBN 978-606-600-592-0

821.135.1-992                                                    821.135.1-92

082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie)

821.135.1/B64

 

395. BOSTAN, CONSTANTIN. Cele mai frumoase legende despre Sfântul Voievod Ştefan cel Mare / Constantin Bostan ; Ilustraţii Vasile Olac. - Piatra-Neamţ : Acţiunea, 2010

48 p. : il. color

ISBN 978-973-88811-5-0

821.135.1-93-343

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri istorice)

821.135.1/B71

 

396. BOSTAN, CONSTANTIN. G.T. Kirileanu : Un destin, sub semnul lui Creangă şi Eminescu, la Palatul Regal / Constantin Bostan. -   Piatra-Neamţ : Acţiunea, 2010

115 p.

Anexe p. 91-102

Bibliografie p. 103-114

ISBN 978-973-88811-8-1

821.135.1.09 Kirileanu, G.T.                           929 Kirileanu, G.T.

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 91352 ; 821.135.1.09/K47B

 

397. BOSTAN, CONSTANTIN. Piatra-Neamţ şi împrejurimi : Parfumul amintirilor, aroma evocărilor / Constantin Bostan. -   Piatra-Neamţ : Acţiunea, 2009

120 p. : 1 f. h. ; il. color şi alb-negru

Indice p. 117-120

ISBN 978-973-88811-3-6

821.135.1-82-992                                              821.135.1-82-94

908(498-35 Neamţ)(082)                                 908(498 Piatra-Neamţ)(082)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(evocări)

3. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie)

III 30917 ; 821.135.1-82/B71

 

398. BREBAN, NICOLAE. Bunavestire / Nicolae Breban ; Prefaţă de Eugen Negrici. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; Curtea Veche, 2011

2 vol. - (Biblioteca pentru toţi ; 112-113).

vol. 1 - 377 p. - Cronologie p. 7-19. - Prefaţă p. 21-32

ISBN 978-606-588-135-8

vol. 2 - 251 p. - Referinţe critice p. 241-250. - ISBN 978-606-588-136-5

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/B82

 

399. BUDAI-DELEANU, ION. Ţiganiada / Ion Budai-Deleanu ; Prefaţă de Marius Chivu. - Bucureşti : Jurnalul Naţional; Curtea Veche, 2011

443 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 105).

Cronologie p. 7-14

Prefaţă p. 15-29

Referinţe critice p. 419-442

ISBN 978-606-588-094-8

821.135.1-1                                                        082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poem eroic)

821.135.1/B99

 

400. BURZO, DOINA. Zboruri albe : poeme / Doina Burzo. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

64 p.

ISBN 978-973-647-375-9

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 91295 ; 821.135.1/B95

 

401. BUZURA, AUGUSTIN. Feţele tăcerii / Augustin Buzura ; Prefaţă de Mircea Iorgulescu ; Postfaţă de Augustin Buzura. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; Curtea Veche, 2011

2 vol. - (Biblioteca pentru toţi ; 103-104).

vol. 1 - 347 p. - Cronologie p. 7-24. - Prefaţă p. 25-40

ISBN 978-606-588-092-4

vol. 2 - 331 p. - Postfaţă p. 301-315. - Referinţe critice p. 319-329

ISBN 978-606-588-093-1

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/B98

 

402. CARAGIALE, ION LUCA. Momente şi schiţe / Ion Luca Caragiale. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

351 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 37).

ISBN 978-606-539-767-5

821.135.1-32                                                      082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(schiţe)

821.135.1/C23

 

403. Carte de căpătâi pentru copii, părinţi, bunici... / coordonatori: inst. Claudia Sîntean, prof. Andreea Teodora Stoica, înv. Mihaela Hihoc.... -   s.l. : s.n., s.a.

83 p.

ISBN 978-606-92119-2-2

821.135.1-93-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie pentru copii)

821.135.1-82/C27

 

404. CASSIAN, NINA. Pagini alese / Nina Cassian. -   s.l. : Regis, s.a.

96 p. - (Biblioteca şcolarului).

ISBN 978-973-88681-2-0

821.135.1-1                                                        082.1 Biblioteca şcolarului

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 91355 ; 821.135.1/C28

 

405. CAZIMIR, OTILIA. Pagini alese / Otilia Cazimir ; Ilustraţii Ana Biţan. -   s.l. : Regis, s.a.

96 p. : il. - (Biblioteca şcolarului).

ISBN 978-973-88681-5-1

821.135.1-93-1                                                  082.1 Biblioteca şcolarului

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/C32

 

406. CĂRTĂRESCU, MIRCEA. Sárkányok enciklopédiája/ Összeállította Mircea Cărtărescu; Rajzolta Tudor Banuş; Fordították Gergely Zsuzsa és Szőcs Géza. - Csíkszereda [Miercurea Ciuc] : Bookart, 2011

212 p. : il. color

ISBN 978-606-92476-7-9

821.135.1-7=511.141                                       821.135.1-32=511.141

398.44

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri umoristice)

II 30856 ; 39/C27

 

407. DĂRĂBUŞ, ŞTEFAN. Cezar Petrescu - fascinaţia romanului / Ştefan Dărăbuş. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011

203 p.

Bibliografie p. 185-203

ISBN 978-973-133-873-6

821.135.1.09 Petrescu, Cezar

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 91400 ; 821.135.1/P57D

 

408. DELAVRANCEA, BARBU ŞTEFĂNESCU. Hagi-Tudose. Nuvele şi schiţe / Barbu Delavrancea ; Selecţie şi prefaţă de Mihai Zamfir. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; Litera, 2011

315 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 135).

Cronologie p. 7-11

Prefaţă p. 13-22

Referinţe critice p. 307-314

ISBN 978-606-600-581-4

821.135.1-32                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

821.135.1/D28

 

409. Dicţionarul biobibliografic al membrilor Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Craiova - Lucian Dindirică, Lavinia Dumitrescu, Daniela Popescu...; coord. Lucian Dindirică. -   Craiova : Aius PrintEd, 2010

238 p. : il.

ISBN 978-606-562-066-7

030:821.135.1.09                                                              821.135.1.09(038)

030:929

1. DICŢIONAR DE SCRIITORI

III 30825 ; L-821.135.1.09/D39

 

410. DOBREANU, DOINA. Surâsul amintirilor / Doina Dobreanu. -   Gheorgheni : F&F Internaţional S.R.L., 2011

283 p.

ISBN 978-973-8387-85-0

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

II 91290d ; 821.135.1/D58

 

411. DRUMEŞ, MIHAIL. Cazul Magheru / Mihail Drumeş ; Prefaţă de Angelo Mitchievici. - Bucureşti : Jurnalul Naţional; ART, 2011

348 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 120).

Cronologie p. 7-10

Prefaţă p. 11-20

Referinţe critice p. 342-345

ISBN 978-973-124-647-5

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/D85

 

412. DUMBRAVĂ, ION. Şapte motive pentru a scrie un roman / Ion Dumbravă. -   Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2011

112 p. - (Scriitorii la ei acasă ; 102).

ISBN 978-606-604-120-1

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 91406 ; 821.135.1/D89

 

413. EFTIMIU, VICTOR. Înşir-te mărgărite : Poem feeric în cinci acte / Victor Eftimiu. -   s.l. : Regis Print, 2008

192 p. - (Biblioteca şcolarului).

ISBN 978-973-88681-0-6

821.135.1-93-252                                              082.1 Biblioteca şcolarului

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru pentru copii)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(piese feerice)

821.135.1/E23

 

414. ELIADE, MIRCEA. Domnişoara Christina ; Şarpele / Mircea Eliade ; Prefaţă de Sorin Alexandrescu. -  Bucureşti : Jurnalul Naţional; Litera, 2011

315 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 100).

Cronologie p. 7-16

Prefaţă p. 17-31

Referinţe critice p. 286-313

ISBN 978-606-600-106-9

821.135.1-32                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză)

821.135.1/E38

 

415. ELIADE, MIRCEA. La ţigănci; Pe strada Mântuleasa; În curte la Dionis / Mircea Eliade ; Prefaţă de Andreea Răsuceanu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; ART, 2011

235 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 142).

Cronologie p. 7-16

Prefaţă p. 17-30

Referinţe critice p. 213-233

ISBN 978-973-124-708-3

821.135.1-32                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

821.135.1/E38

 

416. EMINESCU, MIHAI. Poezii / Mihai Eminescu ; Gravuri de A. Brătescu-Voineşti. - Ediţie îngrijită de G. Ibrăileanu. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

237 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 13).

ISBN 978-606-539-738-5

821.135.1-1                                                        082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

821.135.1/E48

 

417. ENĂCHESCU, MIHAI-GABRIEL. Nufărul alb / Mihai-Gabriel Enăchescu. -   Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2009

107 p.

ISBN 978-606-8136-24-0

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 91282d ; 821.135.1/E52

 

418. ENĂCHESCU, MIHAI-GABRIEL. Ochiul munţilor / Mihai-Gabriel Enăchescu. -   Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2011

128 p.

ISBN 978-606-813-69-1

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 91283d ; 821.135.1/E52

 

419. FARAGO, ELENA. Poezii pentru preşcolari / Elena Farago. -   Bucureşti : Semne, s.a.

32 p. - (Poezii pentru cei mici).

ISBN 606-15-0027-0

821.135.1-93-1                                                  082.1 Poezii pentru cei mici

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/F20

 

420. GALACTION, GALA. Nuvele şi schiţe / Gala Galaction. -   Bucureşti : Semne, 2010

112 p. - (Colecţia facsimil).

Această ediţie este o reproducere în facsimil a lucrării Nevele şi schiţe apărută în anul 1936 în această formă la Biblioteca şcolară

ISBN 978-973-624-928-0

821.135.1-32                                                      082.1 Colecţia facsimil

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(schiţe)

821.135.1/G15

 

421. GÂRLEANU, EMIL. Din lumea celor care nu cuvântă : Schiţe şi povestiri / Emil Gârleanu ; Prefaţă de Răzvan Voncu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; ART, 2011

236 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 141).

Cronologie p. 7-9

Prefaţă p. 11-20

Referinţe critice p. 227-234

ISBN 978-973-124-707-6

821.135.1-34                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(schiţe)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

821.135.1/G20

 

422. HALAŢIU, BOGDAN. Poveste cu îngeri / Bogdan Halaţiu. -   Târgu-Mureş : Nico, 2011

68 p.

ISBN 978-606-546-137-6

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 91408 ; 821.135.1/H17

 

423. Hermeneutica fenomenului literar / coordonatori Gheorghe Manolache, Ana Selejan. -   Sibiu : Techno Media, 2010

vol. - (Studia Philologica Doctoralia ; 1).

ISBN 978-606-8030-92-0

vol. 1 - 384 p. - ISBN 978-606-8030-92-0

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 91293 ; 821.135.1.09/H53

 

424. HOGAŞ, CALISTRAT. Pe drumuri de munte / Calistrat Hogaş ; Prefaţă de Horia Gârbea. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; Curtea Veche, 2011

315 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 114).

Cronologie p. 7-10

Prefaţă p. 11-16

Referinţe critice p. 291-314

ISBN 978-606-588-156-3

821.135.1-992                                                    821.135.1-34

082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie)

821.135.1/H72

 

425. IORGA, NICOLAE. Istoria literaturii romăneşti / de N. Iorga. -   Bucureşti : Semne, 2011

3 vol. - (Colecţia facsimil).

Ediţie facsimil după Istoria literaturii româneşti, apărută în anul 1925 în această formă la Bucureşti, Editura librăriei Pavel suru, Calea Victoriei 73

ISBN 978-973-624-988-4

vol. 1 : Literatura populară. Literatura slavonă. Vechea literatură religioasă. Întâii cronicari(-1688) - 400 p. - Această ediţie este o reproducere în facsimil a lucrării Istoria literaturii româneşti, apărută în anul 1925 în această formă la Bucureşti, Editura librăriei Pavel suru, Calea Victoriei 73. - ISBN 978-973-624-989-1. - ISBN 973-624-989-1

vol. 2 : De la 1688 la 1780 - 614 p. - Această ediţie este o reproducere în facsimil a lucrării Istoria literaturii româneşti, apărută în anul 1926 în această formă la Bucureşti, Editura librăriei Pavel suru, Calea Victoriei 73. - ISBN 978-973-624-990-7. - ISBN 973-624-990-5

vol. 3 : Partea intăia (generalităţi, Şcoala Ardeleană) - 327 p. - Aceasată ediţie este o reproducere în facsimil a lucrării Istoria literaturii româneşti, apărută în anul 1933 în această formă la Bucureşti, Editura Fundaţiei "Regele Ferdinand". - ISBN 978-973-624-991-4. - ISBN 973-624-991-3

821.135.1.09                                                      821.135.1(091)

082.1 Colecţia facsimil

III 30879(1-3) ; 821.135.1.09/I-72

 

426. ISACHE, FLORINA. Mă voi întoarce pasăre / Florina Isache. -   s.l. : s.n., 2011

73 p.

Supliment Oglinda Literară

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 91402 ; 821.135.1/I-81

 

427. MACEDONSKI, ALEXANDRU. Excelsior / Alexandru Macedoncki ; Schiţe şi prefaţă de Mihai Zamfir. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; Curtea Veche, 2011

299 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 109).

Cronologie p. 7-17

Prefaţă p. 19-36

Referinţe critice p. 263-294

ISBN 978-606-588-112-9

821.135.1-1                                                        082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

821.135.1/M11

 

428. MARTIN, VIOREL. Alfabetul : Poezii pentru copii / Viorel Martin. -   Bucureşti : Artemis, 2011

32 p. - (Poezii pentru copii).

ISBN 973-566-192-6

821.135.1-93-1                                                  082.1 Poezii pentru copii

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/M48

 

429. MARTIN, VIOREL. Licurici : Poezii pentru cei mici / Viorel Martin. -   Bucureşti : Artemis, 2011

32 p. - (Poezii pentru cei mici).

ISBN 973-566-191-8

821.135.1-93-1                                                  082.1 Poezii pentru cei mici

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/M48

 

430. MATEESCU, CONSTANTIN. Tablouri dintr-o expoziţie sau naşterea unei ficţiuni / Constantin Mateescu. -   Râmnicu Vâlcea : Almarom, 2011

234 p.

ISBN 978-973-156-037-3

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 91298 ; 821.135.1/M47

 

431. MILOŞ, ALEXANDRU-CRISTIAN. Biblia reptiliană : Astronomii şi istorii galactice S.F. : Reptilienii şi Marţienii Albi în Geneza şi Istoria Oamenilor de pe Terra / Alexandru Cristian Miloş. -   Bucureşti : Orfeu, 2000

126 p.

Bibliografie selectivă p. 124-125

ISBN 978-973-1986-16-6

821.135.1-312.9

1. LITERATURĂ ŞTIINŢIFICO-FANTASTICĂ

II 91297 ; 821.135.1/M73

 

432. MOLDOVAN, ELENA. Copii de ieri, copii de azi, copii! / Elena Moldovan. - Târgu-Mureş : Casa de Editură Mureş, 2011

68 p.

ISBN 973-7937-04-X

821.135.1-93-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/M87

 

433. NEAGU, FĂNUŞ. Dincolo de nisipuri / Fănuş Neagu ; Prefaţă de Cornel Ungureanu ; Postfaţă de D.R. Popescu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; Curtea Veche, 2011

251 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 117).

Cronologie p. 7-15

Prefaţă p. 17-21

Referinţe critice p. 231-250

ISBN 978-606-588-165-5

821.135.1-32                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

821.135.1/N31

 

434. NEAGU, FĂNUŞ. Frumoşii nebuni ai merilor oraşe / Fănuş Neagu ; Prefaţă de Răzvan Voncu. - Bucureşti : Jurnalul Naţional; Litera, 2011

267 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 94).

Cronologie p. 7-15

Prefaţă p. 17-30

Referinţe critice p. 236-266

ISBN 978-606-600-022-2

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/N31

 

435. PANN, ANTON. Culegere de proverburi sau Povestea vorbii / Anton Pann ; Prefaţă de Mircea Anghelescu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; Litera, 2011

380 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 138).

Cronologie p. 7-10

Prefaţă p. 11-16

Referinţe critice p. 369-375

ISBN 978-606-600-617-0

821.135.1-1                                                        082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proverbe)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

821.135.1/P23

 

436. PANN, ANTON. Povestea vorbii / Anton Pann. -   s.l. : Regis, s.a.

224 p. : il.

Tabel cronologic (1796-1854) p. 3-7

ISBN 978-973-8373-01-8

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

821.135.1/P23

 

437. PARASCHIVESCU, MIRON RADU. Cântice ţigăneşti şi alte poeme / Miron Radu Paraschivescu ; Selecţie şi prefaţă de Ilie Constantin. - Bucureşti : Jurnalul Naţional; Litera, 2011

347 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 99).

Cronologie p. 7-17

Prefaţă p. 19-27

Referinţe critice p. 307-339

ISBN 978-606-600-025-3

821.135.1-1                                                        082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

821.135.1/P33

 

438. PĂTRĂŞCAN, COSTEL. Fabricat în România / Costel Pătrăşcan. -   Craiova : Aius PrintEd, 2010

[154] p. : il.

ISBN 978-606-562-070-4

821.135.1-7

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(umor)

II 91281 ; 821.135.1/P44

 

439. PĂUNESCU, ADRIAN. Cele mai frumoase poezii de dragoste / Adrian Păunescu ; Antologie realizată de Marius Tucă. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2011

vol. - (Biblioteca pentru toţi ; 101 ; 136).

vol. 1 - 299 p. - ISBN 978-606-588-098-6

vol. 2 - 300 p. - ISBN 978-973-124-693-2

821.135.1-82-1                                                  082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

821.135.1/P45

 

440. PĂUNESCU, ADRIAN. Poezii cu un singur punct : Observaţii de viaţă / Adrian Păunescu ; Antologie realizată de Marius Tucă. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; Curtea Veche, 2011

332 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 121).

Cronologie p. 7-16

ISBN 978-606-588-176-1

821.135.1-82-1                                                  082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

821.135.1/P45

 

441. PĂUNESCU, ADRIAN. Ultima noapte pe Atlantida : - poezii vechi şi noi - / Adrian Păunescu. - Bucureşti : Semne, 2010

175 p.

ISBN 978-973-624-912-9

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 91344 ; 821.135.1/P45

 

442. PĂUNESCU, ADRIAN. Ultrasentimente; Mieii primi; Fântâna somnambulă : Observaţii de viaţă / Adrian Păunescu ; Prefaţă de Ilie Constantin. -  Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2011. -  : Curtea Veche

379 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 111).

Cronologie p. 7-17. - Prefaţă p. 19-22

Referinţe critice p. 335-371

ISBN 978-606-588-080-1

821.135.1-82-1                                                  082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

821.135.1/P45

443. PETRESCU, CEZAR. Duminica orbului / Cezar Petrescu ; Prefaţă de Mihai Iovănel. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; Litera, 2011

299 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 122).

Cronologie p. 7-17

Prefaţă p. 19-23

Referinţe critice p. 279-298

ISBN 978-606-600-425-1

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/P57

 

444. POPESCU, DUMITRU RADU. Vânătoarea regală / D.R. Popescu ; Prefaţă de Cornel Ungureanu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; Curtea Veche, 2011

379 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 118).

Cronologie p. 7-16

Prefaţă p. 17-24

Referinţe critice p. 363-378

ISBN 978-606-588-166-2

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/P81

 

445. POPESCU, PETRU. Revelaţie pe Amazon / Petru Popescu ; Traducere de Radu Paraschivescu. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

460 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 50).

Titl. orig. : Amazon Beaming

ISBN 978-606-539-913-6

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/P81

 

446. POTÂRNICHE, ZAHARIA. Noi şi neantul / Zaharia Potârniche. -   Botoşani : Axa, 2011

172 p.

ISBN 978-973-660-434-8

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 91291 ; 821.135.1/P88

 

447. PREDA, MARIN. Intrusul / Marin Preda ; Prefaţă de Râzvan Voncu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; Curtea Veche, 2011

331 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 116).

Cronologie p. 7-14

Prefaţă p. 15-40

Referinţe critice p. 309-330

ISBN 978-606-588-157-0

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/P90

 

448. PREDA, MARIN. Risipitorii / Marin Preda ; Prefaţă de Oana Soare. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; Curtea Veche, 2011

443 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 102).

Cronologie p. 7-14

Prefaţă p. 15-25

Referinţe critice p. 419-442

ISBN 978-606-588-095-5

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/P90

 

449. RAD, ILIE. Un ardelean la Bucureşti / Ilie Rad. -   Cluj-Napoca : Tribuna, 2011

308 p. ; [16] p. il.

ISBN 978-973-1878-23-2

821.135.1-94                                                      821.135.1-92

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

III 30951 ; 821.135.1/R14

 

450. RĂDULESCU, MIHAELA. Nişte răspunsuri / Mihaela Rădulescu ; Cu ilustraţii de Horaţiu Mălăele. - Iaşi : Polirom, 2009

288 p. : il.

ISBN 978-973-46-1474-5

821.135.1-92

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole)

II 91274 ; 821.135.1/R18

 

451. REBREANU, LIVIU. Pădurea spânzuraţilor / Liviu Rebreanu. -   s.l. : Regis, 2007

256 p. - (Biblioteca şcolarului).

ISBN 973-86702-9-2

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca şcolarului

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 91354 ; 821.135.1/R35

 

452. SADOVEANU, MIHAIL. Baltagul ; Cazul Eugeniţei Costea / Mihail Sadoveanu ; Prefaţă de Nicolae Manolescu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; ART, 2011

363 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 151).

Cronologie p. 7-24

Prefaţă p. 25-28

Referinţe critice p. 321-362

ISBN 978-973-124-620-8

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/S13

 

453. SADOVEANU, MIHAIL. Fraţii Jderi / Mihail Sadoveanu ; Prefaţă de Dumitru Micu. - Bucureşti : Jurnalul Naţional; ART, 2011

3 vol. - (Biblioteca pentru toţi ; 96-98).

vol. 1 - 332 p. - Cronologie p. 7-24. - ISBN 978-973-124-597-3

vol. 2 - 263 p. - ISBN 978-973-124-599-7

vol. 3 - 364 p. - Referinţe critice p. 328-362. - ISBN 978-973-124-602-4

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/S13

 

454. SADOVEANU, MIHAIL. Neamul Şoimăreştilor / Mihail Sadoveanu ; Prefaţă de Andrei Terian. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; ART, 2011

252 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 124).

Cronologie p. 7-24

Prefaţă p. 25-30

Referinţe critice p. 227-250

ISBN 978-973-124-461-8

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/S13

 

455. SADOVEANU, MIHAIL. Ţara de dincolo de negură ; Hanu Ancuţei / Mihail Sadoveanu ; Prefaţă de Alex Ştefănescu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; ART, 2011

316 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 130).

Cronologie p. 7-22

Prefaţă p. 23-26

Referinţe critice p. 305-314

ISBN 978-973-124-650-5

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/S13

 

456. SADOVEANU, MIHAIL. Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă / Mihail Sadoveanu ; Prefaţă de Cosmin Ciotloş. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; ART, 2011

364 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 106).

Cronologie p. 7-24

Prefaţă p. 25-37

Referinţe critice p. 360-362

ISBN 978-973-124-615-4

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/S13

 

457. SÂNTIMBREANU, MIRCEA. Recreaţia mare / Mircea Sântimbreanu. -   s.l. : Regis, s.a.

352 p. - (Biblioteca şcolarului).

ISBN 978-973-88681-1-3

821.135.1-93-32                                                082.1 Biblioteca şcolarului

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt.copii)

821.135.1/S21

 

458. SILVESTRI, ARTUR. Universul lecturilor fericite : Critică literară / Artur Silvestri ; redactorul cărţii sociolog Teodora Mîndru. -   [Bucureşti] : Carpathia, 2011

280 p.

ISBN 978-973-7609-60-1

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 91407 ; 821.135.1.09/S99

 

459. STĂNESCU, NICHITA. Oase plângând / Nichita Stănescu ; Prefaţă de Ion Pop. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; Curtea Veche, 2011

363 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 119).

Cronologie p. 7-13

Prefaţă p. 15-28

Referinţe critice p. 339-355

ISBN 978-606-588-160-0

821.135.1-1                                                        082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

821.135.1/S77

 

460. ŞANDRU, ALINA. Teatrul nocturn - Captarea visului : Eseu teatral-oniric / Alina Şandru. -   Iaşi : Lumen, 2009

190 p.

ISBN 973-166-169-7; ISBN 978-973-166-169-8

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 91370 ; 821.135.1/S19

 

461. ŞTEFAN, ANAMARIA. Generaţia 80' în critica literară românească / Anamaria Ştefan. -   Tîrgu-Mureş : s.n., 2011

44 p.

ISBN 978-973-0-10695-4

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

III 30948 ; 821.135.1.09/S81

 

462. TIMARU, ION. Neant purpuriu : roman / Ion Timaru. -   [Bacău] : Vicovia, 2010

222 p.

ISBN 978-973-1902-44-9

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 91409 ; 821.135.1/T60

 

463. TUDORAN, RADU. Anotimpuri / Radu Tudoran ; Prefaţă de Cosmin Ciotloş. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; ART, 2011

316 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 127).

Cronologie p. 7-16

Prefaţă p. 17-22

Referinţe critice p. 307-314

ISBN 978-973-124-407-5

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/T91

 

464. TUDORAN, RADU. Un port la răsărit / Radu Tudoran ; Prefaţă de Alex. Ştefănescu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; ART, 2011

489 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 93).

Cronologie p. 7-16

Prefaţă p. 17-22

Referinţe critice p. 471-487

ISBN 978-973-124-596-6

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/T91

 

465. ŢOIU, CONSTANTIN. Galeria cu viţă sălbatică / Constantin Ţoiu ; Prefaţă de Nicoleta Sălcudeanu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; ART, 2011

427 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 125).

Cronologie p. 7-13

Prefaţă p. 15-20

Referinţe critice p. 412-426

ISBN 978-973-124-460-0

821.135.1-31                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

 

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

821.135.1/T69

 

466. VLAHUŢĂ, ALEXANDRU. România Pitorească. Schiţe şi povestiri / Alexandru Vlahuţă ; Prefaţă de Paul Cernat. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; Curtea Veche, 2011

251 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 123).

Cronologie p. 7-16

Prefaţă p. 17-24

Referinţe critice p. 235-248

ISBN 978-606-588-179-2

821.135.1-992                                                    821.135.1-34

082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie)

821.135.1/V78

 

467. VOICULESCU, VASILE. Iubire magică / V. Voiculescu ; Prefaţă de Roxana Sorescu. - Bucureşti : Jurnalul Naţional; ART, 2011

267 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 126).

Cronologie p. 7-19

Prefaţă p. 23-58

Referinţe critice p. 261-266

ISBN 978-973-124-616-1

821.135.1-32                                                      082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză)

821.135.1/V83

 

468. VOICULESCU, VASILE. Poezii : Antologie / V. Voiculescu ; Prefaţă de Roxana Sorescu. -   Bucureşti : Jurnalul Naţional; ART, 2011

252 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 131).

Cronologie p. 7-20

Prefaţă p. 21-32

Referinţe critice p. 239-245

ISBN 978-973-124-657-4

821.135.1-1                                                        082.1 Biblioteca pentru toţi

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

821.135.1/V83

821.16  Literaturi slave

 

469. ASZTROV, ALEKSZEJ PAVLOVICS. Alekszej Pavlovics Asztrov hagyatéka / [Editor şi postfaţator Kovács András Ferenc]. -   Csíkszereda : Bookart, 2010

132 p.

ISBN 978-606-92476-6-2

821.161.1-1

1. LITERATURĂ RUSĂ(poezii)

III 30858 ; 821.161.1/A89

 

470. BULGAKOV, MIHAIL. Maestrul şi Margareta / Mihail Bulgakov ; Traducere şi note de Antoaneta-Liliana Olteanu. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

456 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 18).

ISBN 978-606-539-779-8

821.161.1-31=135.1                                         082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

821.161.1/B91

 

471. ČAPEK, KAREL. Fabrica de absolut; Impresii de călătorie/ Karel Čapek; Traducere şi note de Jean Grosu; Traducere şi note de Gabriel Istrate. -  Bucureşti : Adevărul holding, 2011

366 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 58).

ISBN 978-606-539-942-6

821.162.3-31=135.1                                         082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ CEHĂ(roman)

821.16/.19/C20

 

472. GOGOL, NIKOLAI VASILIEVICI. Suflete moarte : poem/ Nikolai Vasilievici Gogol; Traducere şi note de Emil Iordache. -   Bucureşti: Adevărul holding, 2011

393 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 55).

ISBN 978-606-539-912-9

821.161.1-1=135.1                                            082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ RUSĂ(poezii)

821.161.1/G65

 

473. ILF, ILIA. Douăsprezece scaune / Ilf şi Petrov; Traducere şi note de I. Flavius şi M. Leicand. -  Bucureşti : Adevărul holding, 2011

397 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 23).

ISBN 978-606-539-774-3

821.161.1-31=135.1                                         082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

821.161.1/I-42

 

474. ILF, ILIA. Viţelul de aur / Ilf şi Petrov ; Traducere şi note de I. Flavius şi M. Leicand. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

397 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 24).

ISBN 978-606-539-775-0

821.161.1-31=135.1                                         082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

821.161.1/I-42

 

475. Ilja Próféta : Mai lengyel drámák / [Válogatta, az utószót és az életrajzi jegyzeteket írta Pászt Patrícia] ; [Fordította Bába Krisztina, Kálmán Judit , Pászt Patrícia] ; [Szerkesztette Pálfalvi Lajos] Judit , Pászt Patrícia] ; [Szerkesztette Pálfalvi Lajos]. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2003

337 p.

Titlurile pieselor de teatru cuprinse în această antologie : Özvegyek / Morożek Sławomir ; Helver északája / Villqist Ingmar ; Antigoné New Yorkban / Głowacki Janusz ; Kacsa / Schaeffer, Bogusław ; Ilija proféta / Słobodzianek Tadeusz

ISBN 963-07-7330-9

821.162.1-2(082)=511.141

1. LITERATURĂ POLONEZĂ(teatru)

II 91324 ; 821.16/.19/I-45

 

476. KAFKA, FRANZ. Castelul / Franz Kafka ; Traducere din limba germană de Mariana Şora ; Text revizuit şi adăugit de Radu Gabriel Pârvu. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

333 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 25).

Titl. orig. : Das Schloß

ISBN 978-606-539-739-9

821.112.2-31=135.1                                         821.162.3-31=135.1

082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

2. LITERATURĂ CEHĂ(roman)

821.16/.19/K14

 

477. SIENKIEWICZ, HENRYK. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz ; Traducere şi note de Stan Velea. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

2 vol. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 21-22).

ISBN 978-606-539-759-0

vol. 1 - 334 p. - Titl. orig. : Quo vadis. - ISBN 978-606-539-819-1

vol. 2 - 303 p. - Titl. orig. : Quo vadis. - ISBN 978-606-539-820-7

821.162.1-31=135.1                                         082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ POLONEZĂ(roman)

821.16/.19/S54

 

478. TURGHENIEV, IVAN SERGHEEVICI. Un cuib de nobili / I.S. Turgheniev ; Traducere şi note de M. Sevastos şi V. Stoian. -   Bucureşti : Adevărul holding, 2011

237 p. - (Biblioteca Adevărul ; 101 cărţi de citit într-o viaţă; 29).

ISBN 978-606-539-777-4

821.161.1-31=135.1                                         082.1 Biblioteca Adevărul

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

821.161.1/T95

 

479. TURGHENIEV, IVAN SERGHEEVICI. Părinţi şi copii / I.S. Turgheniev ; Traducere din limba rusă Mircea Lutic. -   Bucureşti : Litera Internaţional, 2010

251 p. - (Carte de buzunar ; 6).

ISBN 978-973-675-837-9

821.161.1-31=135.1                                         082.1 Carte de buzunar

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

I 19477 ; 821.161.1/T95

821.511.141  Literatură maghiară

 

480. BRASAI¨. Brasai¨ : Letters to My Parents / Brasai¨ ; Translated from the Hungarian by Peter Laki and Barna Kantor. -   Chicago : The University of Chicago Press, 1997

XXII, 274 p., [18] f. pl. il. - (Photography/European History).

Brasai¨ este pseudonimul lui Gyula Halász jr.

Acestă ediţie în limba engleză a apărut sub egida Muzeului de Arte Frumoase din Houston

Prefaţă p. IX-XXII

Note p. 249-262

ISBN 0-226-07147-2

821.511.141(498)-6=111

082.1 Photography/European History

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(corespondenţă)

821.511.141/B78

 

481. ERCSEY MÁRIA. Szólít a kisharang / Ercsay Mária. -   Marosvásárhely : [Mentor], 2011

206 p.

ISBN 978-973-599-471-6

821.511.141(498)-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)

II 91403 ; 821.511.141/E64

 

482. FABLE, VAVYAN. A halál zsoldjában / Vavyan Fable. - 3. nem változatlan kiadás. -   Budapest : Fabyen Kiadó, 2010

423 p.

Numele real a scriitoarei este Molnár Éva

ISBN 978-9-639300-32-3

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 91310 ; 821.511.141/F11

 

483. FABLE, VAVYAN. Sárkánykönny / Vavyan Fable. - 2. kiadás. -   Budapest : Fabyen Kiadó, 2009

569 p.

Numele real a scriitoarei este Molnár Éva

ISBN 978-9-639300-31-6

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 91306 ; 821.511.141/F11

 

484. GARAY JÁNOS. Balatoni kagylók : Költeményfüzér / Garay János. - Az eredetivel teljesen megegyező hasonmás kiadás. -   [Veszprém] : [Prospektus nyomda], [2008]

[71] p.

ISBN 978-963-88050-0-3

821.511.141-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

III 30931 ; 821.511.141/G19

 

485. GYÁRFÁS ANDRÁS. Puzzle : Marosvásárhelyről, Sepsin át, Luzernbe / Gyárfás András. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2011

448 p.

ISBN 978-973-599-474-7

821.511.141-94

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

II 91311 ; 821.511.141/G99

 

486. Haza, a magasban : A "kettős kötödés" vita 1968-1969 / Sajtó alá rendezte Pomogáts Béla. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2011

287 p.

Note la sfârşitul unor capitole

ISBN 978-973-599-476-1

821.511.141.09

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică)

II 91338 ; 821.511.141.09/H41

 

487. KRÚDY GYULA. Ki volt nagyatyám? / Krúdy Gyula. -   Veszprém : [Prospektus nyomda], 2009

63 p. : il. - (Krúdy-kiskönyvtára ; 18).

ISBN 978-963-85720-7-3

929(439) Krúdy Gyula                                     821.511.141-94

082.1 Krúdy-kiskönyvtára

 

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

II 91381 ; 821.511.141/K85

 

488. KRÚDY GYULA. A szenvedélyes fürdővendég / Krúdy Gyula. -   Veszprém : [Prospektus nyomda], 2010

87 p. : il. - (Krúdy-kiskönyvtára ; 19 p.).

ISBN 978-963-85720-8-0

821.511.141-32                                                 082.1 Krúdy-kiskönyvtára

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)

II 91382 ; 821.511.141/K85

 

489. LÁNG ZSOLT. Bestiárium Transylvaniae / Láng Zsolt. -   Pozsony : Kalligram, 2011

4 vol.

Vol.4 : A föld állatai - 312 p. - ISBN 978-80-8101-462-8

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

III 30852 ; 821.511.141/L20

 

490. MÁRAI SÁNDOR. Az írástudó : Publicisztika 1925 - 1927 / Márai Sándor. -   [Budapest] : Helikon Kiadó, [2008]

520 p.

Bibliografiela sfârşit de capitol

ISBN 978-963-227-144-6

821.511.141-92

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(publicistică)

II 91334 ; 821.511.141/M32

 

491. MÁRAI SÁNDOR. Köhögni szabad? : Publicisztika 1934 - 1936 / Márai Sándor. -   [Budapest] : Helikon Kiadó, [2010]

456 p.

Bibliografie p. 441-444

ISBN 978-963-227-235-1

821.511.141-92

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(publicistică)

II 91335 ; 821.511.141/M32

 

492. TAILOR, MARTHA. Hirtelen halál / Martha Tailor. - 1. kiadás. -   [Budapest] : [Radnai Kiadó], [2010]

268 p.

Numele real al autoarei Szabó Márta, după soţ Radnai Gáborné.

ISBN 978-963-7146-42-8

821.511.141-312.4

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman poliţist)

II 91329 ; 821.511.141/T13

 

493. Tizenkét Mikszáth-interjú / [Szerkesztette Praznovszky Mihály]. -   [Veszprém] : [Prospektus nyomda], 2010

79 p. - (Mikszáth könyvestéka ; 8).

Note p. 74-77

ISBN 978-963-89048-0-5

821.511.141(047.53) Mikszáth Kálmán

082.1 Mikszáth könyvestéka

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(interviuri)

III 30932 ; 821.511.141/T65

 

494. TŐKÉS BÉLA. Négymenetes spirális erőtér : a Bolyaiaktól a Bolyaiakig / Tőkés Béla. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2011

375 p.

ISBN 978-973-599-470-9

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

II 91337 ; 821.511.141/T69

 

495. TÓTH ISTVÁN. Lapidárium : Kőzetek, természeti elemek, kőbe tömöríthető alapeszmék és kőfeliratok enciklopédiája versekben / Tóth István. -   Marosvásárhely : Silver Tek, 2011

173 p.

ISBN 978-606-8301-03-7

821.511.141(498)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii)

II 91405 ; 821.511.141/T78

 

496. TÓTH ISTVÁN. Szolárium : Napóra vagy eszmei sugárzások enciklopédiája / Tóth István. -   Cluj-Napoca : Verbum, 2011

175 p.

ISBN 978-606-8059-46-4

821.511.141(498)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii)

II 91401 ; 821.511.141/T78

 

497. UGRON ZSOLNA. Úrilányok Erdélyben / Ugron Zsolna. -   Budapest : Ulpius-ház, 2010

304 p.

ISBN 978-963-254-434-2

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 91328 ; 821.511.141/U22

 

498. Utazások Jókaival Európában / [Szerkesztette Praznovszky Mihály]. -   [Veszprém] : [Prospektus nyomda], 2011

63 p. - (Jókai-napi könyvek ; 9).

ISBN 978-963-88857-5-3

821.511.141-992                                                               082.1 Jókai-napi könyvek

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal de călătorie)

II 91383 ; 821.511.141/U93

 

499. VÁMOS MIKLÓS. Kedves kollégák / Vámos Miklós. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2010

2 vol. - (Vámos Miklós művei).

ISBN 978-963-07-8933-2

Vol.1 - 423 p. - ISBN 978-963-07-8933-2

Vol.2 - 543 p. - Index p. 517-535. - ISBN 978-963-07-8933-2

821.511.141(047.53)                                        082.1 Vámos Miklós művei

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(interviuri)

II 91336(v.1-2) ; 821.511.141/V23"2003/2009"

 

500. VÁRADI PÉTER PÁL. Szvak vándorköszörűse : Kányádi Sándor / Váradi Péter Pál, Lőwey Lilla. -   Veszprém : Péter Pál Könyvkiadó, 2011

108 p. : il. color - (Erdély. Székelyföld).

Bibliografie p. 108

ISBN 978-963-88068-8-8

821.511.141.09 Kányádi Sándor                   821.511.141-1

082.1 Erdély. Székelyföld

 

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

V 2028 ; 821.511.141/K20V

 

501. WASS ALBERT. Krisztus vitézei / Wass Albert ; [Egybegyűjtötte és szerkesztette Gálfalvi Ágnes]. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2011

192 p. - (Wass Albert életmű-sorozat).

ISBN 978-973-599-453-2

821.511.141(498)-2                                          082.1 Wass Albert életmű-sorozat

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(dramă)

II 91316 ; 821.511.141/W30

 

502. WASS ALBERT. Mese az elveszett szabadságról : Hagyatékban maradt publicisztikai írások / Wass Albert ; Egybegyűjtötte Gálfalvi Ágnes. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2011

255 p. - (Wass Albert életmű-sorozat).

ISBN 978-973-599-472-3

821.511.141-92                                                 082.1 Wass Albert életmű-sorozat

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(publicistică)

II 91317 ; 821.511.141/W30

9  GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

908  Monografii zonale

 

503. BOTA, GRIGORE. Tăureni : Studiu monografic / Grigore Bota ; colaboratori: prof. Vasile Mureşan, ing. Vasile Mănăilă. -   Târgu-Mureş : Nico, 2008

440 p. : il. , tab.

Bibliografie p. 408-411

Anexe p. 421-440

ISBN 978-973-1947-16-7

908(498-22 Tăureni)

III 30843 ; 908/B72

 

504. BURIAN, DINUCA. Sărmaşu : File de monografie / Dinuca Burian. -   Târgu-Mureş : Nico, 2011

282 p. : foto.

Bibliografie p. 274-280

Mic album foto p. 269-273

ISBN 978-973-87870-8-7

908(498-22 Sărmaşu)

II 91296 ; 908/B94

 

505. Ireland : Towards New Identitites? / Edited by Karl-Heinz Westarp and Michael Böss. -   [Aarhus] : Aarhus University Press, [1998]

180 p. : il. - (¤The ¤Dolphin ; 29).

Note la sf. capitolelor

Note p. 175-176

ISBN 87-7288-380-4

908(417)                                                              082.1 The Dolphin

1. IRLANDA(Monografie)

III 30822 ; 908/I-79

 

506. NÁM MÓRÉH M. EMESE. Nyárádszentbenedek 700 éve / Nám Móréh M. Emese. -   Marosvásárhely : [Mentor Kiadó], 2010

533 p. : il. parţial color, tab., facsim., h.

Note la sfârşirul unor capitole

Anexe p. 490-512

Bibliografie p. 513-517

ISBN 978-973-599-435-8

908(498.4 Murgeşti, jud. Mureş)

1. MONOGRAFIE LOCALĂ(Murgeşti, jud. Mureş)

III 30861 ; 908/N19

 

507. VÁRADI PÉTER PÁL. Alsó - Nyárád Vidéke : A Nyárád alsó szakasza Nyárádszeredától Nyarádtőig : A történelmi Marosszék 5. / Váradi Péter Pál, Lőwey Lilla. -   Veszprém : Péter Pál Könyvkiadó, 2010

116 p. : il. color - (Erdély. Székelyföld).

Bibliografie p. 113

ISBN 978-963-88068-7-1

908(498.4 Valea Nirajului)                              082.1 Erdély. Székelyföld

1. MIERCUREA NIRAJULUI

V 2029 ; 908/V26

91  Geografie

 

508. AMBROSE, STEPHEN E. Undaunted Courage : Meriwether Lewis, Thomas Jefferson, and the Opening of the American West / Stephen E. Ambrose. - New York : Simon &Schuster Paperbacks, 2005

521 p. : il., h.

Note p.485-502

Bibliografie p.503-506

Index p.507-521

ISBN 978-0-684-82697-4

94(73)                                                                  910.4(091)Lewis, Meriwether

910.4(091)Clark, William                                910.4(73)

528.9(73)

1. STATELE UNITE ALE AMERICII

910/A45

 

509. Ghidul turistic al judeţului Tulcea : Tourist Guide of Tulcea County. -   s.l. : s.n., 2011

263 p. : il., h.

Harta judeţeului Tulcea p. 251-252

Indexul localităţilor judeţului Tulcea p. 262-263

ISBN 978-973-0-10646-6

913(498-35 Tulcea)(036)                                 910.4(498-35 Tulcea)

1. GHID TURISTIC(Tulcea)

III 30826 ; 910/G49

 

510. Romania / Text by Craig Turp ; Photography Gregory Wrona ; Design Roger Williams ; Series Editor Tony Halliday. - Edited by Jeffery Pike. -   [London] : Berlitz Publishing, [2006]

144 p. : il. color, h. - (Pocket Guide).

Index p. 143-144

ISBN 981-246-778-5; ISBN 978-981-246-778-2

910.4(498)(036)                                                 082.1 Pocket Guide

 

1. GHID TURISTIC(România)

I 19846 ; 910/R70

 

511. StyleCity Europa / [Traducere din limba engleză Carmen Ion, Mariana Ionescu]. -   Bucureşti : Litera, [2007]

328 p. : foto., h.

ISBN 978-973-675-339-8

910.4(4)

1. GHID TURISTIC(Europa)

III 30801 ; 910/S93

913(498)  Geografia României

 

512. ROBERTS, JAMES. The Mountains of Romania : [A Guide to Walking in the Carpathian Mountains] / by James Roberts. -   Milnthorpe Cumbria : Cicerone, 2008

256 p. : h., il. color

ISBN 1-85284-295-4; ISBN 978-1-85284-295-6

913(498-23 Carpaţi)(036)                                               910(498-23 Carpaţi)(036)

1. GEOGRAFIE(Munţii Carpaţi)                    2. MUNŢII CARPAŢI

3. TRASEE TURISTICE(munţii Carpaţi)

4. GHID TURISTIC(România)

III 30814 ; 913(498)/R62

929  Biografii. Genealogie. Heraldică

 

513. Dumitru Zaharia la 85 de ani : Profesor, arhivist, istoric / Coordonator dr. Ioan Lăcătuşu ; Prefaţa Vilică Munteanu. -   Sfântu Gheorghe : Eurocarpatica, 2011

383 p. : il. - (Profesioniştii noştrii ; 4).

ISBN 978-973-1814-39-1

929 Zaharia, Dumitru                                       94(498)

930.25                                                                  082.1 Profesioniştii noştrii

1. ARHIVISTICĂ

2. STUDII DE ISTORIE

III 30946 ; 929/Z18

 

514. Sub semnul marilor înaintaşi : Ion Rusu Sărăţeanu la 90 de ani / volum iniţiat şi realizat de Alexandru Matei. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2011

528 p.

ISBN 978-973-647-737-9

929 Rusu Sărăţeanu, Ion                                 94(498)

930.25

1. ARHIVISTICĂ                                              2. STUDII DE ISTORIE

III 30947d ; 929/R96S

930 Ştiinţa istoriei

 

515. NEDELCEA, TUDOR. Românii de lângă noi / Tudor Nedelcea ; Prefaţă de Victor Crăciun. -   Craiova : Fundaţia Scrisul Românesc, 2011

482 p. : il.

ISBN 978-973-7864-62-8

94(=135.1)                                                          008(498)

930.85(=135.1)

1. ROMÂNITATE                                             2. ISTORIA ROMÂNILOR

3. CULTURĂ ROMÂNĂ                                  4. ISTORIA CIVILIZAŢIEI

II 91280 ; 930/N35

 

516. SZABADOS GYÖRGY. A magyar történelem kezdeteiről : Az előidő-szemlélet hangsúlyváltásai a XV-XVIII. században / Szabados György. -   Budapest : Balassi Kiadó, [2006]

247 p.

Bibliografie p. 229-245

ISBN 963-506-685-6

930.1(439)"14/17"                                            930.85(=511.141)"14/17"

1. ISTORIA UNGARIEI(sec. XV-XVIII)

2. ŞTIINŢA ISTORIEI(studii)

3. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Ungaria)

II 91320 ; 930/S99

94(100) Istorie universală

 

517. CHEBEL, MALEK. Sclavia pe pământul islamic : Un tabu bine păzit / Malek Chebel ; traducere de Cătălina Mihai. -   Bucureşti : Artemis, 2009

383 p. : h.

Titl. orig. : L'Esclavage en Terre d'Islam

Hărţi p. 305-311

Bibliografie p. 313-359

Index general p. 361-376

ISBN 978-973-566-172-4; ISBN 973-566-172-1

316.343.26                                          297                                        94(100)

III 30868 ; 94(100)/C40

 

518. ELLIS, JOSEPH J.. Founding Brothers : The Revolutionary Generation / Joseph J. Ellis. - 1st Edition. -   New York : Random House, Inc., 2002

XI, 288p. - (Vintage Books).

Note p.249-278

Index p.279-288

ISBN 978-0-375-70524-3

94(73)"1783/1815"                                           082.1 Vintage Books

342.511(73)"1797/1801"Adams, John

342.511(73)"1801/1809"Jefferson, Thomas

342.511(73)"1789/1797"Washington, George

342.511(73)"1809/1817"Madison, James

1. STATELE UNITE ALE AMERICII          2. ISTORIA S.U.A.

94(100)/E43

 

519. GLOT, CLAUDINE. Arthur király nyomában / [Claudine Glot, Philippe Munch] ; [Fordította Sóvágó Katalin]. -   [Budapest] : Saxum, [2006]

126 p. : il. color - (¤A ¤történelem nagyjai).

Bibliografie p. 124-126

ISBN 963-7168-74-5

94(410) Regele Arthur (0:82-34)                    082.1 A történelem nagyjai

1. REGELE ARTUR(despre)                           2. ISTORIE(Marea Britanie)

94(100)/G62

 

520. JEFFERSON, THOMAS. The Selected Writings of Thomas Jefferson : Authoritative Texts : Contexts : Criticism / Thomas Jefferson ; Edited by Wayne Franklin. -   New York : W. W. Norton & Company Inc., 2010

XVI, 576 p. : tab. - (¤A ¤Norton Critical Edition).

Prefaţă p. IX-XI

Tabel cronologic p. 551-554

Bibliografie selectivă p. 555-556

Index p. 557-576

ISBN 978-0-393-97407-2

94(73)"1774/1865"(091)                                 94(74/79)"1774/1865"(091)

929 Jefferson, Thomas                                     321.013(73)"1774/1865"(091)

821.111(73)-94                                                  821.111(73)-6

082.1 A Norton Critical Edition

1. ISTORIA AMERICII DE NORD

2. DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

3. STATUL VIRGINIA(S.U.A.)

4. SURSE ISTORICE

5. DOCUMENTE ISTORICE

6. CONFLICTE MILITARE(America de Nord)

7. DEZVOLTARE REGIONALĂ

8. ISTORIE(documente)

III 30819 ; 94(100)/J40

 

521. Stat şi societate în Europa / Coord. Ionuţ Şerban, Lucian Dindirică. -   Craiova : Aius PrintEd, 2010

vol.

ISBN 978-606-510-665-9

vol. 2 - 515 p. - Note de subsol. - ISBN 978-606-562-056-8

94(498)                                 94(4)                                     321.01

1. ISTORIA EUROPEI

2. ISTORIA ROMÂNIEI

II 91279 ; 94(100)/S79

94(498)  Istoria României

 

522. BASTERRA, RAMÓN DE. Opera lui Traian / Ramón de Basterra ; Traducere din limba spaniolă şi note de Oana Presecan ; Studiu introductiv de Mariano Martín Rodríguez. -   Iaşi : Institutul European, 2011

315 p. - (Privirea celuilalt ; 6).

ISBN 978-973-611-752-7

94(498)                                                                821.134.2-94=135.1

821.134.2-992=135.1                                       930.85(498)(0:82-992)

II 91439 ; 94(498)/B36

 

523. BULEI, ION. Românii în secolele XIX-XX : Europenizarea / Ion Bulei. -   Bucureşti : Litera, 2011

317 p. : il.

Note p. 311-317

ISBN 978-973-675-853-9

94(498)"18/19"

III 30800 ; 94(498)/B91

 

524. POP, IOAN-AUREL. Din mâinile valahilor schismatici : Românii şi puterea în Regatul Ungariei medievale (secolele XIII-XIV) / Ioan-Aurel Pop. -   Bucureşti : Litera, 2011

381 p.

Index p. 375-380

Bibliografie p. 367-374

ISBN 978-606-600-112-0

94(498.4)                                                             94(=135)(439)

III 30802 ; 94(498)/P78

 

525. POP, IOAN-AUREL. Istoria românilor / Ioan-Aurel Pop. -   Bucureşti : Litera, 2010

192 p. : il. , h. - (Biblioteca populară ; 1).

Bibliografie selectivă p. 191

ISBN 978-997-574-066-1

94(498)                                                                94(=135.1)

082.1 Biblioteca populară

94(498)/P78

526. ŢURLEA, PETRE. Ion Antonescu între extrema dreaptă şi extrema stângă / Petre Ţurlea. -   Bucureşti : Semne, 2009

447 p.

Indice p. 433-443

ISBN 978-973-624-805-4

94(498)"19"Antonescu, I.                                929 Antonescu, I.

II 91350 ; 94(498)/A63T

 

INDEX DE NUME

A

 

Adichie, Chimamanda Ngozi - 289

Alecsandri, Vasile - 379-380

Alexandrescu, Grigore - 381

Ambrose, Stephen E. - 508

Andrews, Ted - 30

Andru, Vasile - 49

Antonescu, Mădălina Virginia - 98

Arghezi, Tudor - 383-386

Arpad, Todor - 72

Asztrov, Alekszej Pavlovics - 469

August, John - 290

Augustin, Sfântul - 50

Auster, Paul - 291

 

B

 

Bacovia, George - 387

Balogh, Mary - 292-293

Balzac, Honoré de - 363

Barbu, Alina - 283

Barbu, Eugen - 388-389

Barnes,Julian - 294

Barry, Sebastian - 295

Basterra, Ramón de - 522

Batişte, Sânziana - 390

Baudelaire, Charles - 364

Bădescu, Valentin Stelian - 99

Băieşu, Ion - 391

Băieşu, Radu - 172

Beck, James M. - 100

Beju, Daniela - 86

Bernstein, Carl - 296

Biddulph, Steve - 126

Billerbeck, Kristin - 297

Bittner, H.G. - 23

Bizet, Georges - 247

Blanchard, Ken - 181-182

Blandiana, Ana - 392

Blecher, Max - 393

Blum, Roseline - 31

Boboc, Adriana - 3

Bogza, Geo - 394

Borges, Jorge Luis - 377

Borsos Szabolcs - 32

Bostan, Constantin - 395-397

Bota, Grigore - 503

Botescu-Şireteanu, Ileana - 284

Boulle, Pierre - 365

Braine, John - 298-299

Brandes, Uta - 242

Brasai¨ - 480

Brăgaru, Mihai - 87

Breban, Nicolae - 398

Brown, Francesca - 51

Budai-Deleanu, Ion - 399

Bulei, Ion - 523

Bulgakov, Mihail - 470

Burian, Dinuca - 504

Burnham Schwartz, John - 300

Burzo, Doina - 400

Buzan, Cristian George - 88

Buzura, Augustin - 401

Bygrave, Jonathan - 261

 

C

 

Caldwell, Erskine - 301

Čapek, Karel - 471

Caragiale, Ion Luca - 402

Cassian, Nina - 404

Cast, P.C. - 302

Catană, Aida - 101

Cazimir, Otilia - 405

Căpraru, Bogdan - 89

Cărtărescu, Mircea - 406

Cervantes Saavedra, Miguel de - 378

Chapman, Gary - 33-34

Chebel, Malek - 517

Chessex, Jacques - 366

Christie, Agatha - 303

Cioclei, Valerian - 102-103

Ciupa, Radu V. - 138

Collins, Jim - 183

Collins, Wilkie - 304

Coman, Claudiu - 73

Cooper, James Fenimore - 305

Costea, Ioana Maria - 90

Court, John M. - 52

Cousins, Norman - 139

Crăciun, Elena Cristina - 140

Cronin, Archibald Joseph - 306

Csernus Imre - 35-36

Cucu, Cristina - 104

Curta, Anda Ioana - 141

Curtis, Glade B. - 142-144

Cussler, Clive - 307

Cutler, Howard - 53

 

D

 

Daniel, Constantin - 54

Dariescu, Cosmin - 105

Dascăl, Teodor - 106

Davie, Michael B. - 74

Dărăbuş, Ştefan - 407

Delavrancea, Barbu Ştefănescu - 408

Demeter Anikó - 215

Dijmărescu, Ion - 85

Dobreanu, Doina - 235-236, 410

Doucet, Denis - 37

Drăghici, Marius - 124

Dronca, Maria - 145

Drumeş, Mihail - 411

Dumas, Alexandre - 367

Dumbravă, Ion - 412

Dumitrescu, Aida Diana - 91

Durant, Will - 24

Duţu, Mircea - 55

 

E

 

Eftimiu, Victor - 413

Eliade, Mircea - 414-415

Ellis, Joseph J. - 518

Ellis, Roger - 75

Eminescu, Mihai - 416

Enăchescu, Mihai-Gabriel - 417-418

Ercsey Mária - 481

 

F

 

Fable, Vavyan - 482-483

Farago, Elena - 419

Faure, Pierre - 243

Fazekas Tiborc - 4

Feldhoff, Heiner - 25

Felecan, Gavrilă - 162

Fitzgerald, Francis Scott - 308

Fossier, Robert - 67

Fountain, Jane E. - 120

Fowles, John - 309

 

G

 

Galaction, Gala - 420

Garay János - 484

Gavalda, Anna - 368

Gârleanu, Emil - 421

Geer, Walter - 123

Gheorghiu, Teodor Octavian - 203

Gier, Kerstin - 355

Gilbert, Elizabeth - 310

Gladwell, Malcolm - 38

Glot, Claudine - 519

Godea, Ioan - 11

Gogâlea, Dorin - 5

Gogol, Nikolai Vasilievici - 472

Goodman, Alison - 311

Granet, Marcel - 56

Grigor, Ana - 6

Grisham, John - 312

Gyárfás András - 485

 

H

 

Halaţiu, Bogdan - 422

Hall, Sarah - 313

Hammett, Dashiell - 314

Hannah, Kristin - 315

Hardy, Thomas - 316

Hassel, Sven - 356

Hawthorne, Nathaniel - 317

Hearn, Lian - 318-319

Henig, Stanley - 77

Herman, Judith Lewis - 146

Hesse, Hermann - 357

Hogaş, Calistrat - 424

Hooks, Bell - 130

Huidu, Alexandra - 107

 

I

 

Iancu, Gheorghe - 108

Ilf, Ilia - 473-474

Ionescu, Lucian - 109

Iordan, Nicola - 121

Iorga, Nicolae - 425

Isache, Florina - 426

 

J

 

James, William - 26

Jefferson, Thomas - 520

Jones, Gareth P. - 320

K

 

Kafka, Franz - 476

Kipling, Rudyard - 321-322

Kloss, Jethro - 148

Kövesdi Kiss Ferenc - 63

Krentz, Jayne Ann - 323

Krúdy Gyula - 487-488

Kubler, Annie - 12

 

L

 

Laclos, Pierre-Ambroise-François Choderlos de - 369

Lane, Andrew - 324

Láng Zsolt - 489

Langham, Murray - 39

Lanier, Alison R. - 69

Lauren, Kate - 325

Lehene, Tiberiu - 163

Leroux, Gaston - 370

Lewis, Clive Staples - 326

Linn-Williams, Susann - 197

Lodge, David - 327

London, Jack - 328

 

M

 

Macedonski, Alexandru - 427

Magyar Zoltán - 266

Malot, Hector - 371

Mann, Thomas - 358

MÁRAI SÁNDOR - 490-491

March, Jenny - 58

Marin, Florea - 149

Marklund, Liza - 287

Martin, Viorel - 428-429

Mateescu, Constantin - 430

May, Karl - 359

McDonald, Malcolm - 96

Medhus, Elisa - 40

Meyer, Stephenie - 329-332

Michl Gábor - 41

Miheţ, Eugenia - 137

Militaru, Gheorghe - 185

Milland, Audrey Dee - 333

Miloş, Alexandru-Cristian - 431

Moarcăş Costea, Claudia-Ana - 111, 125

Moldovan, Elena - 432

Mortimer, David - 48

Moţet, Dumitru - 151

Munro, Alice - 334

Mureşan, Laura - 97

 

N

 

Nagy Judith - 262

Nám Móréh M. Emese - 506

Nandra, Eugenia Ramona - 92

Năstase, Adrian - 112

Neagu, Fănuş - 433-434

Nedelcea, Tudor - 515

Nicholls, David - 335-336

 

O

 

O'Connell, Mark - 1

O'Mahony, Mike - 198

Obermann, Bernd - 244

Okoli, Ifezue - 64

Oneţ, Traian - 168

Oniciu, Liviu - 190

Opriş, Mihai - 204

Orga-Dumitriu, Gina - 113

 

P

 

Panaitescu, Alexandru - 223

Pann, Anton - 435-436

Paracelsus - 27

Paraschivescu, Miron Radu - 437

Parekh, Bhikhu - 78

Parlagi, Anton P. - 122

Pătrăşcan, Costel - 438

Pătroi, Dragoş - 93

Păunescu, Adrian - 439-442

Petrescu, Cezar - 443

Petrescu, Oana Măriuca - 114

Pinte, Nicolae Florean - 47

Pintea, Alex I. - 84

Piperea, Gheorghe - 115

Poe, Edgar Allan - 337-338

Pop, Ioan-Aurel - 524-525

Pop, Teofil - 152-153

Popa, Manole Ciprin - 116

Popescu, Dumitru Radu - 444

Popescu, Petru - 445

Popescu, Victor - 165

Potârniche, Zaharia - 446

Prange, Peter - 360-361

Preda, Marin - 447-448

 

R

 

Rabelais, François - 372

Rad, Ilie - 449

Rădulescu, Mihaela - 450

Rebreanu, Liviu - 451

Rémond, René - 70

Rice, Anne - 339

Riemann, Fritz - 42

Roberts, James - 512

Roberts, Nora - 340

Roizen, Michael F. - 154

Rojzman, Charles - 71

Russell, Bertrand - 28

 

S

 

Sade, Donatien Alphonse François, marquis de - 373

Sadoveanu, Mihail - 452-456

Sassoon, Donald - 237

Savu, Constantin - 171

Sâmpelean, Dorel - 155

Sântimbreanu, Mircea - 457

Schachinger, Wolfgang - 156

Schlosser, Eric - 132

Schmidt, Kathrin - 362

Schuster, Martin - 43

Shakespeare, William - 341-342

Shaules, Joseph - 65

Shelley, Mary - 343

Sienkiewicz, Henryk - 477

Silvestri, Artur - 458

Silvestru, Anca - 191

Simenon, Georges - 374

Simu, Octavian - 59

Small, Bertrice - 344

Smith, Jane I. - 60

Soporan, Vasile - 166

Sova, Dawn B. - 260

Spence, Lewis - 61

Stan, Rodica - 157

Stârc-Meclejan, Flaminia - 117

Stănescu, Nichita - 459

Steinbeck, John - 345

Stendhal - 375

Stewart, Amber - 13

Strindberg, August - 288

Stross, Randall - 2

Styron, William - 346

Swift, Jonathan - 347

Szabados György - 516

Szilvásy Judit - 232

 

Ş

 

Şandru, Alina - 460

Şchiopu, Ursula - 44

Şerban, Ionuţ - 79

Şerbănescu-Berar, Ileana - 159

Şova, Dan - 94

Ştefan, Anamaria - 263, 461

 

T

 

Tailor, Martha - 492

Tanţău, Adrian Dumitru - 186

Timaru, Ion - 462

Tocqueville, Alexis de - 80-81

Todea, Doina - 160

Tőkés Béla - 494

Tolan, Janet - 46

Too, Lillian - 29

Tóth István - 495-496

Trigiani, Adriana - 348

Tudoran, Radu - 463-464

Turgheniev, Ivan Sergheevici - 478-479

Twain, Mark - 349-351

 

Ţ

 

Ţâţu, Lucian - 95

Ţoiu, Constantin - 465

Ţurlea, Petre - 526

 

U