Colecţiile bibliotecii

Biblioteca Judeţeană Mureş Evanghelia de la Snagov, 1697.
Evanghelia de la Snagov, 1697.

 

Sub raportul numărului de publicaţii Biblioteca Judeţeană Mureş deţine recordul în rândul bibliotecilor publice, atât sub aspect cantitativ cât şi calitativ. Numărul unităţilor colecţiilor se ridică la peste 900.000 vol. Această cifră include şi fondurile Bibliotecii Teleki-Bolyai, ale cărei colecţii şi personal au intrat în administrarea Bibliotecii Judeţene Mureş, păstrându-şi integritatea şi forma de organizare iniţială. Structura enciclopedică, eterogenă, îi conferă particularităţi.

Creşterea colecţiilor s-a datorat şi numeroaselor confiscări de biblioteci în totalitate sau parţial în perioada proletcultistă pentru a fi supravegheate şi a împiedica accesul publicului la informare. Între ele se numără biblioteca Gimnaziului Unitarian din Cristurul-Secuiesc, o bibliotecă care a datat de câteva secole deosebit de valoroasă privind colecţiile, biblioteca Mănăstirii din Lăzarea; biblioteca avocatului Lányi Oszkár, arestat de regimul comunist, alte biblioteci tradiţionale din Orăştie ori Sighetul Marmaţiei, biblioteca Căminului Muncitoresc din Târgu-Mureş şi multe altele de dimensiuni mai mici, personale, şcolare ori ale unor organizaţii obşteşti. Adăugând la acestea şi fondurile moştenite de biblioteca publică, numărul publicaţiilor aşa-zise tradiţionale, denumire improprie reprezintă mai mult decât jumătate din colecţii.

Mai trebuie să menţionăm că aceste colecţii au avut o circulaţie restrânsă în timpul regimului comunist atât pentru conţinutul lor neagreat de regimul totalitar cât şi pentru faptul că multe dintre aceste fonduri nu au fost luate în evidenţă şi nu au fost prelucrate biblioteconomic mult timp. Înţelegem prin aceasta întocmirea celor mai simple instrumente de informare pentru public – catalog alfabetic şi sistematic, decât foarte târziu şi nu în totalitate.

Sub aspectul tematic, biblioteca deţine cărţi din toate domeniile de cunoştinţe, lucrări din domeniile ştiinţelor sociale, filosofiei, eticii, esteticii, a ştiinţelor exacte şi ştiinţelor aplicative, medicinei, agriculturii, artelor şi sportului, geografiei şi istoriei etc. În procesul de completare şi selecţie s-a pus accent pe literatura necesară completării cunoştinţelor elevilor, a profilului institutelor de învăţământ superior şi asupra acelor legate de diversitatea activităţilor economice. O preocupare aparte în completare, a fost stăruinţa prin toate mijloacele practicate, de atragerea donatorilor, investigaţii în fondurile Rezervei Naţionale de pe lângă Biblioteca Centrală de Stat, acum biblioteca Naţională a României, prin depozitele de dublete de la Bucureşti, Sălişte şi Cluj. Astfel, pe lângă fondul de bază s-a creat o valoroasă colecţie privind informarea şi documentarea în probleme locale, cărţi, periodice şi iconografie.

Biblioteca Teleki-Bolyai Martius, Galeottus: Liber de homine, 1475.
Martius, Galeottus: Liber de homine, 1475.

Sub aspectul formei, pe lângă cărţi şi periodice biblioteca a moştenit sau acumulat alte colecţii care întregesc capacitatea informativă a instituţiei. Bună parte din ele încă nu sunt puse în circulaţie datorită neprelucrării, neajuns datorat personalului redus şi lipsei de spaţiu. Între acestea menţionăm numărul relativ mare de manuscrise existente în fondurile Bibliotecii Judeţene (aparţinând celor doi Bolyai, Vasile Netea, Vasile Pop). Fondurle arhivistice constând în special în corespondenţă (Take Ionescu, Elie Dăianu, Vasile Netea, Aurelian Borşianu ş.a.) aşteaptă a fi valorificate. Deosebit de interesant ni se pare materialul iconografic preluat în bună parte de la publicaţiile locale, revista „Uj Élet” (Tg.-Mureş), cotidianele Steaua roşie, Vörös Zászló, revista Vatra precum şi cele care vizează evoluţia instituţiei cele privitoare la activităţile cu publicul. Deosebit de valoroasă este colecţia de afişe şi invitaţii din perioada ante şi postbelică din care se poate reface întreaga viaţă culturală a municipiului.

Din punct de vedere al vechimii menţionăm existenţa unui mare număr de incunabule, post incunabule – ediţii ale clasicilor greci şi latini comentate, cărţi vechi româneşti, cărţi vechi maghiare, transilvanice şi un mare număr de exemplare din categoria bibliofiliei.

Mergând tot pe linia colecţiilor retrospectiv sub raportul perioadelor istorice şi a marilor evenimente nu putem trece cu vederea existenţa din abundenţă a literaturii vechi româneşti, a perioadei iluministe, a lucrărilor privitoare la Revoluţia lui Horea, Revoluţia de la 1848/1849, a cărţilor care au pregătit Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, a valorilor acumulate de cultura română şi maghiară din timpurile vechi şi până în zilele noastre.

Cărţile sunt editate în limbile principalelor etnii care s-au aşezat şi au convieţuit împreună pe aceste locuri (română, maghiară şi germană), cărora li se adaugă o selecţie din cele în limbi de mare circulaţie, engleză, franceză, germană, italiană şi mai puţine în alte limbi.

Toate acestea conferă instituţiei deplinătate şi valoare iar utilizatorilor nu arareori adevărate surprize prin dezvăluirea informaţiilor pe care e deţin.

 

Incunabule

Incunabule

Cărţi apărute până în 1500, scrise şi ilustrate de regulă cu mâna...
detalii...
Cartea veche

Cartea veche

Consemnările din literatura de specialitate ne conduc la ideea că în această parte de ţară au circulat chiar tipăriturile lui Macarie...
detalii...

Înapoi
 
Începutul paginii
Magyar

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş