Secţia documentară

Biblioteca Judeţeană Mureş Aspect din Secţia documentară
Aspect din Secţia documentară

 

Situată la etajul trei şi deservită de doi bibliotecari cu program într-un singur schimb, sala de lectură pentru periodice şi fond permanent este formată dintr-o încapere cu 17 locuri, un hol al cataloagelor - alfabetic şi sistematic, separat pentru cărti şi periodice, precum şi unul tematic pentru literatură, ştiinţă şi artă - şi mai multe depozite la diferite niveluri ale clădirii.

Această secţie are în păstrare peste 65 de mii de cărti şi aproximativ 7000 de titluri de ziare şi reviste.

Volumele din fondul tradiţional - care datează de la înfiinţarea bibliotecii şi pâna în anul 1940 - a fost completat ulterior prin donatii şi achiziţii.

Tot aici se află o colecţie de carte veche şi rară (avem în vedere incunabulele, tipăriturile din secolele XVI - XVIII ), mape cu diapozitive pe cele mai variate teme şi subiecte ( de la etnogeneza poporului român, ceramica populară, creaţia pictorilor celebri şi până la…metroul bucureştean) cutii cu scrisori şi documente, inventariate şi clasificate, care au aparţinut unor personalităţi (Take Ionescu, Vasile Netea, Aurelian Borşianu), alături de vasta colecţie de periodice vechi şi curente.

 

Înapoi
 
Începutul paginii
Biblioteca Judeţeană Mureş Lansare de carte la Secţia documentară.
Lansare de carte la Secţia documentară.

 

Această colecţie de periodice, aranjată pe formate, acoperă o însemnată perioadă de timp: începând din prima jumatate a secolului XIX ( "Foaie pentru minte, inima şi literatură", "Curier de ambe sexe", "Magazin istoric pentru Dacia", etc ) până în anul trecut.

Colecţia creşte în fiecare an datorită, fie adăugării la diferitele titluri a numerelor din anul care s-a scurs, fie apariţiei de titluri nou achiziţionate sau primite prin donaţie. Pentru o imagine a acestor acumulări anuale, subliniem doar că, în anul 2001 au fost notate în fişele de evidenţă preliminară 122 de titluri, iar în total secţia are: la formatul I - 3819 titluri, la formatul II - 2661 titluri, la formatul III - 612 titluri, iar la formatul IV - 180.

Multe dintre periodice sunt cotidiane centrale sau locale, publicaţii ale diferitelor partide istorice, ori foi conduse de ziarişti renumiţi ("Adeverul", "Curentul", "Glasul Mureşului", "Buna vestire", "Gazeta Transilvaniei", "Tribuna", "România liberă", "Jurnalul naţional", "Cuvântul liber")

 

 

 

 

Înapoi
alte imagini: 1. Biblioteca Judeţeană Mureş Lansare de carte.
Începutul paginii

 

Biblioteca Judeţeană Mureş - Secţia pentru copii Activitate la Secţia documentară..
Activitate la Secţia documentară..

 

Săptămânalele literare, social-politice şi de specialitate (medicală, turistică, satirică ) sunt prezente, de asemenea, revistele din domenii distincte ale ştiinţelor şi artelor ("Transilvania", "Gândirea", "Convorbiri literare", "Revista de istorie", "Revista de etnografie şi folclor", "Tribuna economică", "Teatrul azi", "PC Magazin", "Limba română", etc. ) împreună cu publicaţiile Academiei Române, precum şi anuarele universităţilor şi ale institutelor de cercetări, care sunt utilizate ca surse de informare ştiinţifică de către studenţii şi cercetatorii care frecventează biblioteca.

O grupă aparte între colecţiile secţiei documentare este formată din revistele literare, ştiinţifice şi tehnice în limba maghiară ("Nagyvilág", "Helikon", "Magyar Tudomány", "Magyar Nyelv", "Szinház" etc. ) editate de Academia Maghiară sau de marile biblioteci din Ungaria.

Aceste publicaţii sosesc cu regularitate de ceasornic şi reflectă o perioadă de timp impresionantă, au o prezentare grafică deosebită şi îşi aşteaptă rândul spre a fi răsfoite de către utilizatorii interesaţi.

Publicaţiile social - politice maghiare mai vechi ("Szabad Szó", "Ellenzék", "Vasárnapi Ujság" etc. ) suscită un viu interes în rândul utilizatorilor, specializaţi sau nu.

Amintim prezenţa în colecţiile secţiei a nenumăratelor almanahuri, reviste editate de elevi de ieri şi de azi, magazine ştiinţifice sau distractive şi multe alte publicaţii pe care credem că este mai bine să le descopere înşişi utilizatorii.

De menţionat este si faptul că secţia documentară adăposteşte şi publicaţiile care constituie fondul de depozit legal al tuturor tipăriturilor din municipiu şi din judeţul nostru.

 

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Judeţeană Mureş Decernarea unor diplome de onoare. 2. Biblioteca Judeţeană Mureş Întâlnire cu foştii bibliotecari.
Începutul paginii

Instrumente de informare:

Menţiuni:

Activitatea noastră se desfăşoară în exclusivitate pe baza regulamentului interior de functionare şi programul stabilit de către conducerea instituţiei.

Secţia documentară primeşte şi pune la dispoziţia celor interesaţi ziare şi reviste ale românilor din afara graniţelor ţării, din SUA, Germania, Iugoslavia, Ucraina, Israel ("Agora", "Tibiscus", "Argo", "Mioriţa", "Ţara Fagilor", etc.), precum şi publicaţii cu conţinut religios ("Cultura creştină", "Telegraful român", "Mitropolia Ardealului", "Revista Teologică", "Viaţa creştină" etc.)

Serviciile sunt asigurate de bibliotecarii secţiei, amabili şi dedicaţi meseriei lor.

Înapoi
Începutul paginii

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş