Imagine Antet
Biblioteca Județeană Mureș > Biblioteca > Istoricul Bibliotecii Județene Mureș
Căutare

Biblioteca Județeană Mureș - Istoricul

Teleki Sámuel Biblioteca Județeană Mureș Teleki Sámuel, pictură de J.M. Millitz
Teleki Sámuel, pictură de J.M. Millitz

 

Gradul de cultură și civilizatie a unei colectivități a fost și rămâne condiționat de instituțiile sale. Biblioteca se înscrie între cele cu implicații civilizatoare mai presus decât altele, fiind suma cunoștințelor umane la un moment dat. Vechimea orașului Târgu-Mureș se pierde în îndepărtata istorie, iar prima atestare documentară îl confirmă ca existent în anul 1332, într-un act de plată a zeciuilelii preotului "roman". Așezarea trebuia să fie consolidată și din punct de vedere instituțional.

La mai bine de 200 de ani, în 1557, aici era mentionată o bibliotecă pe lângă un așezământ instructiv-educativ Schola Particula, prima de acest fel de pe cuprinsul României.

Acesteia i-a urmat ctitoria guvernatorului Transilvaniei Sámuel Teleki (1731-1822), originar din Gornești jud. Mureș, care, pe timpul când era la Viena, gândește și pune în aplicare planul unei mari biblioteci europene, instituție care va tezauriza resursele mateiale ale întinselor moșii de pe Valea Mureșului, în rezerve spirituale.

Biblioteca împlinită, își deschide portile în anul 1802, fiind declarată bibliotecă publică. Lor le-a urmat în a doua jumatate a secolulului al XIX-lea numeroase biblioteci școlare, institutii de cult ori administrative, societăți, asociații și uniuni, cele personale, cu destinații precise și colecții dirijate. Pe bună dreptate orașul Târgu-Mureș se putea supranumi unul cultural, al bibliotecilor, care au avut implicații în întreaga sa evoluție.

 

 

 

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Teleki-Bolyai Teleki Sámuel - tabloul din sala mare a bibliotecii Teleki-Bolyai. 2. Biblioteca Teleki-Bolyai Teleki Sámuel tînăr, 1787, pictură de Stock János Márton.
În fundal se poate obseva portretul lui Brukenthal Sámuel.
Începutul paginii

Vizitați
Biblioteca Județeană Mureș
Catalogul public
Catalogul fondului tradițional
Biblioteca Digitală
Biblioteci publice din județul Mureș;
E-mail
Biblioteca Teleki-BolyaiBiblioteca Teleki-Bolyai Clădirea Bibliotecii Teleki-Bolyai (2005).
Clădirea Bibliotecii Teleki-Bolyai (2005).

 

Cu toate că Bibliotheca Telekiană a fost declarată publică, prin valoarea și profilul colectiilor, a rămas una savantă. Interesul restrâns de instruire și cunoaștere la acea dată a locuitorilor o consacra în special tineretului studios aflat în practică la Tabla Regească (Tribunalul Suprem al Transilvaniei) și unui număr destul de restrâns de intelectuali. Între românii care au beneficiat de serviciile acestei biblioteci se numără canonicul Timot Oasiadin Blaj, în căutarea de izvoare pentru fundamentarea știintifică a operelor sale.

 

 

 

 

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Teleki-Bolyai Clădirea Bibliotecii Teleki-Bolyai (cca. 1860)
după Greguss Ján.
2, Biblioteca Teleki-Bolyai Clădirea Bibliotecii Teleki-Bolyai (1977). 3. Biblioteca Teleki-Bolyai Clădirea Bibliotecii Teleki-Bolyai (2011).
Începutul paginii
Biblioteca  Județeană Mureș Biblioteca Județeană Mureș Biblioteca Județeană Mureș - Sediul central.
Biblioteca Județeană Mureș
Sediul central.

 

O bibliotecă publică se impunea la Târgu-Mureș la începutul secolului, odată cu evolutia demografică, urbanistică, dezvoltarea industrială și a atelierelor de meserii, diversificarea învatamântului, consecintă a gradului de instruire responsabil la cerintele cunoașterii și informării.

Noul plan al autoritătilor locale este pus în aplicare în anul 1913, când este dat în folosintă impozantul Palat al Culturii. Conceput după o viziune modernă europeană el devine centrul spiritual al orașului prin instituțiile pe care avea să le adăpostească, sala mare și mică de spectacole și conferințe, statornica, teatru, cinema, pinacotecă, conservator iar o aripă a clădirii a fost destinată bibliotecii publice care și-a deschis serviciile pentru cititori în același an.

Ea a căutat să răspundă unui deziderat mai vechi sau unor funcții îndeplinite pînă la acea dată de numeroase biblioteci cu vechi tradiții: biblioteci școlare, personale, ale diferitelor instituții, societăți și asociații, care își subordonau activitatea unor laturi educative restrînse, cuprinzînd numai anumite categorii de cititori, fiind limitate ca fonduri de cărti și interese.

 

 

 

Înapoi
alte imagini: 1. Biblioteca Județeană Mureș Biblioteca Județeană Mureș
Secția Biblioteca copiilor
Începutul paginii
Molnár  GáborBiblioteca Județeană Mureș Dr. Molnár Gábor în Sala de lectură, 1913.
Dr. Molnár Gábor
1913.

 

Molnár Gábor
august 1913-1935

Ca bibliotecar și director a fost numit juristul dr. Molnár Gábor, intelectual desăvârșit, el însuși posesor al unei valoroase biblioteci, în parte donată municipalității. Numirea sa a fost precedată de normarea unui curs de biblioteconomie, cunoștintele sale din domeniu urmând să fundamenteze o instituție aliniată la normele de organizare și funcționare ale timpului (clasificare zecimală, sisteme de împrumut cu buzunăraș, catalog alfabetic combinat autori-titluri-subiecte etc.)

Concepția și ideile noului director privind rolul bibliotecii publice pot fi desprinse dintr-un număr de articole publicate în revista Maros-Vásárhely. El pornește de la cele afirmate de Széchényi István în cartea sa Hitel, apărută în 1830, în care se subliniază rolul culturii și științei de carte în progresul societății: „Piatra de încercare a oricărui progres, a oricărei puteri și valori și chiar a norocului [unei națiuni - n.n.] este omul cultivat.” În scopul ridicării nivelului de cultură al concetățenilor săi, dr. Molnár vede două căi: organizarea unor cursuri și prelegeri de tipul universității populare / muncitorești, respectiv autoinstrucția prin lectură.

Deci, menirea bibliotecii publice este de a asigura accesul cetățenilor din toate clasele și păturile sociale la lectură, atât prin intermediul unor publicații de popularizare a științei, cât și prin oferirea unei lecturi de divertisment de calitate.

Prin numeroasele donații, în scurt timp de la deschidere, fondurile de carte se ridicau la 11.000 volume, ca apoi să depăsească 62.000 volume (1944).

Vezi și: Începuturile Bibliotecii Judeţene Mureş.Dr. Molnár Gábor – primul director al instituţiei
Petelei Klára

 

Înapoi
 
Începutul paginii
Aurel FilimonBiblioteca Județeană Mureș Aurel Filimon.
Aurel Filimon.

 

Aurel Filimon
1936-1940

Din anul 1922, activitatea sa este secondată de Aurel Filimon, arheolog, etnograf și folclorist. El este numit bibliotecar, iar după retragerea la pensie a d-lui dr. Molnár Gábor, director. Prezența lui Aurel Filimon în biblioteca orașului Târgu-Mureș avea să consfințească schimbările impuse de introducerea administrației românești, completarea fondurilor bibliotecii cu carte românească corespunzator dezvoltării învătământului în limba română (Liceul "Al.Papiu Ilarian", Liceul "Unirea", Liceul militar "Mihai Viteazul") administrației și instituțiilor statului precum și intensificarea accesului populatiei românești în "cetate".

În aceste condiții, într-o deplină întelegere între cei doi membri spirituali, biblioteca pubică își dezvoltă armonios colecțiile, este garantat accesul tuturor locuitorilor la lectură indiferent de apartenența etnică, grad de instruire, convingeri religioase.

Biblioteca va trece printr-un moment de criză în urma Dictatului de la Viena (1940-1944), când Aurel Filimon este destituit din funcție, iar cărțile românești retrase din depozite și circuitul de lectură, urmând a fi oferite unor biblioteci bucureștene, care, prevăzând situatia vremelnică a evenimentleor, le-au refuzat.

Ele au rămas în bibliotecă fiind repuse în circuitul public. Se refugiază la București unde se îmbolnăvește, retrăgându-se la Rapoltul Mare și unde se stinge din viață la 3 martie 1946.

 

 

Vezi și: Aurel Filimon şi arheologia mureşeană modernă
Fábián István

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Județeană Mureș Aurel Filimon în birou. 2, Biblioteca Județeană Mureș Aurel Filimon, 1937. 3. Biblioteca Județeană Mureș Aurel Filimon, 1943.
Începutul paginii
Vigh Károly
Vigh Károly.

 

Vigh Károly
1940 noiembrie-1949

Director al bibliotecii târgumureșene este numit prof. Vigh Károly, obligat să pună în aplicare planul de retragere din circulație a cărților românești.

 

 

 

 

 

Înapoi
 
Începutul paginii
Rácz BélaBiblioteca Județeană Mureș Rácz Béla.
Rácz Béla.

 

Rácz Béla
1949 - 1956

Realitățile de după război, aservirea țării comunismului sovietic, apariția HCM nr.1542/1951 ale cărui prevederi stabilea politizarea instituției, numesc în funcția de director pe Rácz Béla, fost lucrător al cooperativei „Solidaritatea”, având așa-zise merite în mișcarea comunistă și muncitorească. El procedază la ideologizarea bibliotecii în direcțiile trasate de P.C.R.

Prima măsură a fost retragerea pe considerente de a fi periculoase aproape în totalitate a cărților de istorie, filologie, filosofie, ideologie și politică, geografie etc., mai puțin cele aparținătoare științelor aplicative. Astfel s-au creat cele două fonduri „S” (secret) și „D” (documentar), inaccesibile publicului. Ele au fost înlocuite cu traducerile din limba rusă apărute prin editurile „Cartea rusă”, „Arlus”, „Editura de Stat” și a „P.C.R.”

 

 

 

Înapoi
alte imagini: 1. Biblioteca Județeană Mureș De la stânga la dreapta: Rácz Béla-șef serviciu, Dan Anna- mânuitor carte, Dimitrie Poptămaș- bibliotecar, Berkeczi Ilona-legător carte, Koffol Katalin-bibliotecar și Berki Ibolya-bibliotecar.
Fotografie realizată cu prilejul ocupării spațiului de la etajul III (periodice) în anul 1958-actuala Sală de de lectură-fond tradițional.
Începutul paginii
Bartók Ibolya
Bartók Ibolya.

 

Bartók Ibolya
1956

Șirul directorilor continuă cu Bartók Ibolya, tânără, zeloasă, cu stagiu de deportare în lagărele de evrei, cunoscătoare a mai multor limbi de circulație. Începând din 1949 fost o scurtă perioadă de timp la Biblioteca Raională din Miercurea Ciuc și la Biblioteca Regională Brașov.

A activat ca lector la școala medie de bibliotecari din Târgu-Mureș.

Cu experiența ei introduce așezarea tematică a cărților. Introduce Clasificrea Zecimală Universală și pune bazele cataloagelor alfabetic și sistematic în conformitate cu normele universale bibliologice.

 

 

Înapoi
 
Începutul paginii
Halász Borbála
Halász Borbála

 

Halász Borbála
1957-1965

Acesteia îi urmează Halász Borbála, devenită profesoară prin cursuri de scurtă durată (2 ani) și numită inițial la Institutul Medico-Farmaceutic, fiica social-democratului Halász József.

Era considerată ocrotitoare a mișcării socialiste și comuniste, funcțiile fiindu-i răsplata.

A avut și merite incontestabile în extinderea spațiului, diversificarea serviciilor, înființarea secției „Cartea tehnică”, creșterea numerică a personalului și specializarea acestuia prin cursuri de scurt durată.

În timpul său au intrat în colecțiile bibliotecii numeroase confiscări de cărți, fie din colecții particulare ori ale unor instituții. Halász Borbála este suspendată din funcție în anul 1965.

 

 

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Județeană Mureș În imagine de la stânga la dreapta: Mészáros József, Halász Boriska, și Teodor Socaciu. 2, Biblioteca Județeană Mureș Halász Boriska în grup. 3. Biblioteca Județeană Mureș Halász Boriska, la Stânceni, jud. Mures, în 1959.
Începutul paginii
Ștefan StănoiuBiblioteca Județeană Mureș Ștefan Stănoiu.
Ștefan Stănoiu.

 

Ștefan Stănoiu
1965 - 1966

În anii următori destinele instituției au trecut în seama profesorului Ștefan Stănoiu.

 

 

 

 

Înapoi
alte imagini: 1.Biblioteca Județeană Mureș Ștefan Stănoiu - tânăr.
Începutul paginii
Solomon Frățilă
Solomon Frățilă.

 

Solomon Frățilă
1966-1974

Solomon Frățilă, învățător apoi profesor cu studii filologice de scurtă durată (2 ani la Universitatea din Iași) este numit director al bibliotecii cu o practică la Inspectoratul Școlar iar apoi inspector al Comitetului Județean de Cultură și Artă.

 

 

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Județeană Mureș În imagine Solomon Frățilă și la microfon
bibliotecarul Mészáros József.
2, Biblioteca Județeană Mureș De la stânga la dreapta - Balról jobbra:
Radu Erzsébet, Erdélyi Ștefan, Solomon Frățilă
3, Biblioteca Județeană Mureș De la stânga la dreapta - Balról jobbra:
Ioan Damian, cond. auto, Solomon Frățilă, Mészáros József, Csató Ludovic, directorul Bibliotecii Raionale Gheorgheni
4. Biblioteca Județeană Mureș De la stânga la dreapta - Balról jobbra:
Csató Ludovic, directorul Bibliotecii Raionale Gheorgheni, Mészáros József, Solomon Frățilă, Ioan Damian, cond. auto la Cabana Suhard.
Începutul paginii
Romeo PojanBiblioteca Județeană Mureș Romeo Pojan.
Romeo Pojan.

 

Romeo Pojan
15.04.1974 - 15.12.1979

În anii următori destinele instituției au trecut în seama lui Romeo Pojan, coordonator al monografiei „Biblioteca Județeană Mureș”, Tg.-Mureș, 1979.

 

 

 

 

 

Înapoi
 
Începutul paginii
Iulius MoldovanBiblioteca Județeană Mureș Iulius Moldovan.
Iulius Moldovan.

 

Iulius Moldovan
1980 - 1985

Îi urmează o perioadă de cinci ani prof. Iulius Moldovan, personalitate cu certe valențe intelectuale, fost o perioadă de tip director al Liceului din Sărmaș, inspector și președinte al Comitetului Județean de Cultură și Artă. De numele său se leagă apariția unor lucrări ca Personalități Mureșene vol.1-2, apariția revistei Vatra, dezvelirea monumentului ecvestru „Avram Iancu”, construcția Teatrului Național.

Biblioteca cunoaște în timpul său importante realizări în creșterea colecțiilor și personalului, precum și salt calitativ în promovarea acțiunilor de masă cu publicul.

 

 

 

 

Înapoi
Începutul paginii
Dimitrie PoptămașBiblioteca Județeană Mureș Dimitrie Poptămaș.
Dimitrie Poptămaș.

 

Dimitrie Poptămaș
1985-2005

În 50 de ani trăiți între cărțile bibliotecii publice, le-a sporit numărul, prin achiziții din producțiile curente și retrospective, a îmbogățit colecția de carte rară, a selectat judicios din fondul de rezervă națională, a stimulat donațiile, a modernizat serviciile, a inițiat seria Bibliografii mureșene, Publicații periodice mureșene, Anuarul Libraria (Studii și cercetări de bibliologie), seria de restituiri culturale Caiete mureșene a Fundației Culturale „Vasile Netea”, Dicționarul oamenilor de știință mureșeni, Dicționarul scriitorilor români mureșeni, Almanahul Ţara Fagilor pentru românii din Bucovina de Nord.

Este părintele uneia dintre cele mai expresive manifestări culturale mureșene, Eminesciana, și întemeietorul Bibliotecii „Târgu-Mureș” din Chișinău. Specialistul în biblioteconomie, istoricul literar, cunoscătorul în amănunt al cărții vechi românești din Câmpia Ardealului, eseistul, biograful unor destine culturale mureșene de excepție, domnul Dimitrie Poptămaș și-a fundamentat profesiunea de credință pe disciplina studiului, exigență, generozitate și omenie, respect pentru înaintași; neuitând nici un moment că în împărăția cărților Bibliotecii Județene Mureș reverberează pașii lui Nicoale Iorga, Goga, Emil Isac, George Enescu, Moricz Zigmond sau ai Regelui Mihai.

Și tot aici, în spațiul acesta instituțional, domnul Dimitrie Poptămaș a lăsat nu doar un inventar al cărții, ci credința în simbolul cărții, în ceea ce Petrarca numea intimitatea vie și expresivă a cărții. Fără această nuanță, o bibliotecă publică își pierde din suflet.

Știind cum și în lumea cărților fiecare clipă înregistrează noi date de naștere, întru plenitudinea spiritului, domnul Dimitrie Poptămaș și-a scris cu migală cărțile, între acestea Philobiblon mureșean, cartea de studii și rememorări sau Prezența și circulația vechilor tipărituri românești în zona superioară a Văii Mureșului, o cercetare care cu siguranță va fi continuată, dată fiind importanța ei.

Când domnului Dimitrie Poptămaș i se spune atât de sugestiv că a slujit cartea, prin Diploma de onoare Pro libro senator, ne gâdim să asemuim cărțile cu râurile și cu anii; la început mici, apoi curgeri puternice ce nu fac cale întoarsă; pentru că încearcă să vorbească despre Dumnezeu.

Valentin Marica.

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Județeană Mureș Liftul bibliotecii.
Dimitrie Poptămaș și Halász Borbála, 1958.
2, Biblioteca Județeană Mureș De la stânga la dreapta - Balról jobbra:
Dimitrie Poptămaș, Koffol Katalin, ???.
Odorhei, 1958.
3, Biblioteca Județeană Mureș Corul bibliotecii.
De la stânga la dreapta - Balról jobbra:
Kiss Béla, Halász Borbála, Arghișan Anamaria, Guttfreund Éva, Koffol Katalin, Doroczi Ilona, Démián László, Dimitrie Poptămaș
23.08.1957.
4, Biblioteca Județeană Mureș De la stânga spre dreapta - Balról jobbra:
Hoța Gizella, Kovács Éva, Dimitrie Poptămaș, Pápai Zsuzsa, Berki (Mózes) Ibolya, Mózes ???.
Imaginea a fost imortalizată cu ocazia manifestărilor de 1 Mai.
5, Biblioteca Județeană Mureș De la stânga la dreapta: Rácz Béla-șef serviciu, Dan Anna- mânuitor carte, Dimitrie Poptămaș- bibliotecar, Berkeczi Ilona-legător carte, Koffol Katalin-bibliotecar și Berki Ibolya-bibliotecar.
Fotografie realizată cu prilejul ocupării spațiului de la etajul III (periodice) în anul 1958-actuala Sală de de lectură-fond tradițional.
6. Biblioteca Județeană Mureș De la stânga spre dreapta - Balról jobbra:
Csorba Márta, Szép Anna, Argișan Anamaria, Berkéczi Ilona, Ring Mina, Koffol Katalin(sus), Dimitrie Poptămaș, Benkő János.
1958.
Începutul paginii
Corina Teodor
Corina Teodor.

Corina Teodor
2005 - martie 2009

În vara anului 2005, postul de director este ocupat prin concurs de dr. Corina Teodor, istoric, cu ani de practică la catedră și în cercetare, autoare de lucrări științifice și dragoste pentru carte și instituția ei.

 

 

 

 

 

Înapoi
 
Începutul paginii
Liliana Moldovan
Liliana Moldovan.

 

Liliana Moldovan
15 martie 2009 -31 octombrie 2009

În aceasta perioada interimatul este asigurat de Liliana Moldovan.

 

 

 

Înapoi
 
Începutul paginii

©2017 Biblioteca Județeană Mureș - - Maros Megyei Könyvtár