Imagine Antet
Biblioteca Județeană Mureș > Biblioteca > Prezentarea bibliotecii
Căutare

Biblioteca Județeană Mureș - Prezentarea bibliotecii

Sediul Bibliotecii Județene MureșBiblioteca Județeană Mureș Sediul Bibliotecii Județene Mureș
Sediul Bibliotecii Județene Mureș

În anul 1913, la darea în folosință a Palatului Culturii din Târgu-Mureș o întreagă aripă a impunătorului edificiu a primit destinația de bibliotecă, pentru satisfacerea nevoilor de lectură ale populației din municipiu.

În cele aproape nouă decenii de existență, biblioteca târgumureșeană adaugă funcției sale publice calități care o detasează de alte instituţii similare, consacrându-i valoare și distincţie, nu numai prin volumul mare de cărţi și documentele pe care le deţine (peste 900.000 unităţi de inventar), ci și prin bogăţia și varietatea sporită a informaţiilor ce le ofera populaţiei. Cititorii precum și cei care au dirijat evoluţia pe multe planuri a instituţiei, printr-o echilibrata politică de dezvoltare și selecţie a publicaţiilor, au avut în atenţia lor crearea unui fond de conservare (un exemplar din toate publicaţiile colecţionate), conferindu-i reale posibilităţi de cercetare în ansamblu a unei probleme dintr-un anumit domeniu, în orice moment dat.

Dacă ar fi să analizăm principalele stadii ale dezvoltării bibliotecii din punctul de vedere al constituirii colecţiilor, am delimita două perioade: prima, în care se constituie un fond de carte din numeroase donaţii, publicaţii cu o largă adresabilitate, care răspundeau cerinţelor lecturii publice în paralel cu eforturile de completare retrospectivă, etapa care se încheie la începutul ultimei conflagraţii mondiale, și a doua, rezultată din sistemul centralizat al editurilor (1948-1989), perioada în care biblioteca achiziţionează 90-95% din producţia naţională de carte.

Sub aspectul structurii lingvistice colecţiile au fost influenţate de regimurile statale care s-au succedat în acest spaţiu în decursul timpului. Iniţial, biblioteca s-a constituit în exclusivitate pe carte de limba maghiară (cu mici excepţii în limba germană), instituind și dezvoltând în paralel și un fond românesc în perioada interbelică, eliminat din colecţiile sale în perioada Dictatului (1940-1944), revenind la o dezvoltare normală în conformitate cu structura de limba a populaţiei dupa această dată, până în zilele noastre. Este important faptul că în tot decursul existenţei sale, nu au fost distruse ori transferate cărţi, ele fiind retrase numai din punct de vedere al accesului publicului, fiind repuse în circuitul informaţional după încetarea restricţiilor.

Corespunzător conceptului de mare bibliotecă la Târgu-Mureș pe care o prefigurau primii ei custozi, dr. Molnár Gábor și Aurel Filimon, s-a constituit fondul de carte rară, bibliofilă, constând în ediţii vechi comentate ale clasicilor greci și latini, carte veche românească și maghiară, transilvaneană publicaţii periodice, afișe, pliante, iconografie. Bibliotecarii care i-au urmat, dată fiind cantitatea mare de documente, enciclopedismul și adresabilitatea acestora, au procedat la diversificarea serviciilor și secţiilor în conformitate cu imperativele timpului și extinderea tematică a colecţiilor.

Biblioteca copiilor Biblioteca Județeană Mureș Biblioteca Copiilor
Biblioteca Copiilor

 

Prima secție desprinsă din biblioteca publică unică s-a adresat în exclusivitate cititorilor copii (1952) sub numele de Biblioteca Copiilor.

 

A urmat separarea fondurilor de împrumut și fondul permanent al sălii de lectură (1961), secţie specială consacrată accesului cititorilor la cartea știinţifică și tehnică (1964; 1974), secţia de artă (teatrologie, arte plastice, muzică), secţie pentru publicaţii periodice, colecţii speciale și patru biblioteci filiale în cartierele cu populaţie mai numeroasă.

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi
 
Începutul paginii

Vizitați
Biblioteca Județeană Mureș
Catalogul public
Catalogul fondului tradițional
Biblioteca Digitală
Biblioteci publice din județul Mureș;
E-mail

©2017 Biblioteca Județeană Mureș - Maros Megyei Könyvtár