ABR - Asociația Bibliotecarilor din România

[Fragmente - pag 497-517] Tratat de Biblioteconomie Volumul III

Repanovici Angela, Tehnologia informației în regăsirea informației
Tratat de biblioteconomie
Coperta - Tratat Biblioteconomie Vol III - Fragmente
" Tratatul de biblioteconomie este cea mai amplă lucrare biblioteconomie apărută vreodată la noi în domeniul științei bibliotecii, semn de identitate a unei profesii, văzută deopotrivă din perspectivă națională, dar și internațională. Volumul de față prezinta direcțiile moderne de dezvoltare a biblioteconomiei contemporane - bazate pe un nouconcept și o nouă tehnologie. Se află aici (...) "

Apariția originalului: 2013, Limba: română;
Publicarea în: Colecția Biblioteca ABR, 29;
Editura: ABR, București;
Tratat de bibioteconomie;

Coordonare generală: prof. univ. Mircea Regneală;
Coordonare generală: prof. univ. Mircea Regneală, prof. univ. Ionel Enache;
Redactor: Tana Oprea;
Tehnoredactor: Florin Nistor (Biblioteca Națională a României);
Coperta: Constantin Aurelian Popovici (Biblioteca Națională a României).
Multiplii autori.

ISBN 978-606-93535-4-7
02(035)

 

Articole similare