Periodika-olvasóterem

Leltár || L, Mi, V: 8:00-15:00 / Ma, J: 13:00-20:00

Az egykori „PARC” szálloda (Primariei utca 2.) földszintjén található a folyóirat-olvasóterem az érdeklődők rendelkezésére többek között a külföldről – az USA-ból, Németországból, Jugoszláviából, Ukrajnából, Izraelből ( „Agora”, „Tibiscus”, „Argo”, „Miorița”, „Țara Fagilor” stb.) – származó román újságokat és folyóiratokat, valamint vallási kiadványokat ( „Cultura creștină”, „Telegraful român”, „Mitropolia Ardealului”, „Revista Teologică”, „Viața creștină” stb.).

Ez a formátum szerint rendezett folyóiratgyűjtemény jelentős időszakot ölel fel: a 19. század első felétől („Foaie pentru minte, inimă și literatură”, „Curier de ambe sexe”, „Magazin istoric pentru Dacia” stb.) egészen napjainkig.

A gyűjtemény minden évben bővül, akár az előző évi kiadásoknak a különböző címekhez való hozzáadásával, akár az újonnan beszerzett vagy adományozott címek megjelenésével.

A folyóiratok közül sok központi vagy helyi napilap, a különböző történelmi pártok kiadványai, vagy híres újságírók által vezetett lapok („Adevărul”, „Curentul”, „Glasul Mureșului”, „Buna vestire”, „Gazeta Transilvaniei”, „Tribuna”, „România liberă”, „Jurnalul național”, „Cuvântul liber”).

A dokumentációs részleg gyűjteményéből

Irodalmi, tudományos/műszaki folyóiratok román, magyar nyelven

Régebbi román és magyar szociálpolitikai kiadványok

Folyóiratok, tudományos évkönyvek, valamint az egyetemek és kutatóintézetek folyóiratainak és évkönyveinek széles körű gyűjteménye

Hivatalos Közlöny

Különböző történelmi pártok kiadványai

Központi vagy helyi újságok

Irodalmi, társadalmi-politikai és szaklapok

A részleg gyűjteményei között külön csoportot alkotnak a Magyar Akadémia vagy a nagyobb magyar könyvtárak által kiadott magyar nyelvű irodalmi, tudományos és műszaki folyóiratok („Nagyvilág”, „Helikon”, „Magyar Tudomány”, „Magyar Nyelv”, „Szinház” stb.)

Ezek a kiadványok lenyűgöző időszakot tükröznek, kiváló grafikai megjelenítéssel rendelkeznek, és arra várnak, hogy az érdeklődő felhasználók átböngészhessék őket.

A régebbi magyar társadalmi-politikai kiadványok („Szabad Szó”, „Ellenzék”, „Vasárnapi Ujság” stb. ) mind a szakavatott, mind a műkedvelő felhasználók körében nagy érdeklődésnek örvendenek.

Szeretnénk megemlíteni, hogy a szekció gyűjteményében számtalan évkönyv, egykori és mai diákok által szerkesztett folyóirat, tudományos vagy szórakoztató folyóirat és sok más kiadvány található, amelyek felfedezésének örömét az olvasókra hagyjuk.

Érdemes megemlíteni, hogy az utóbbi években a gyűjteményben található egyes címek digitalizálására helyezték a hangsúlyt, amelyek pdf formátumban ingyenesen elérhetőek a könyvtárban.

A részleg által nyújtott szolgáltatások a következők:

A könyvtári polchoz való hozzáférés a beiratkozáskor kiadott olvasókártya alapján történik. A bérlet 5 évig érvényes, évente megújítandó, és nem átruházható.

A részlegen történő tevékenység a belső rendszabályzat alapján zajlik.

A szolgáltatásokat a részleg barátságos és elkötelezett könyvtárosai nyújtják.