Astăzi sunt: 110 ani, 7 luni și 9 zile de la inaugurarea Bibliotecii Județene Mureș.
Afis Conferința Natională a Bibiliotecarilor - ANBPR - 2024

A Romániai Közkönyvtárak és Könyvtárosok Országos Konferenciája (ANBPR), 2024. május 29-31., Marosvásárhely

A Maros Megyei Könyvtár, a Maros Megyei Tanács támogatásával és a Romániai Közkönyvtárak és Könyvtárosok Egyesületével (ANBPR) közösen megszervezi a Romániai Közkönyvtárak és Könyvtárosok Országos Konferenciáját a következő tematikával: „Információ. Innováció. Ihlet: kapcsolatok építése“ Marosvásárhelyen, 2024. május 29-31. között.

Gyakori kérdések

Unde se află Biblioteca Județeană Mureș?

Biblioteca Județeană Mureș se afla în municipiul Tîrgu-Mureș, în incinta Palatului Culturii cu intrare din strada G. Enescu nr. 2.

Adresa poștală este 540052, Tîrgu-Mureș, str. G.Enescu nr. 2, jud. Mureș, ROMÂNIA.

Biblioteca poate fi accesată la telefonul secretariatului: 0265-262631 sau prin Fax: 0265-264384.

Cum pot să mă înscriu la bibliotecă?

Înscrierea la secţiile pentru adulţi, are loc pe baza actului de identitate a persoanei cu domiciliul în Tîrgu-Mureş sau a actului de identitate cu viza la zi pentru flotanţi.

Copii (până la 14 ani), se pot înscrie la Biblioteca Copiilor pe baza actului de identitate al unuia dintre părinţi, sau al tutorelui.

Cetăţenii din alte localităţi şi cetăţenii străini se pot înscrie pe baza actului de identitate sau a paşaportului, pentru acces limitat în sălile de lectură.

Ce acte sunt necesare la înscriere?

Pentru înscriere sunt necesare:

Adulți:

 • Act de identitate

Adulți - cazuri particulare:

 • Pașaport - în cazul cetățenilor străini;
 • Adeverință de girant - dacă este cazul;
 • Persoanele cu disabilități locomotorii se pot înscrie prin mandatar, care prezintă actul de identitate personal și al persoanei pe care o reprezintă, precum și o solicitare scrisă și semnată de persoana care nu se poate deplasa la sediu.

Copii:

Copiii până la 14 ani pot fi înscrişi de către unul dintre părinţi/tutore, pe baza:

 • certificatului de naştere al copilului;
 • a unei fotografii, format 25x35 mm;
 • a buletinului de identitate al unuia dintre părinţi/tutore.

La înscriere solicitantul va completa Fişa de înscriere. Acest document contine pe verso un scurt extras din regulament şi loc pentru semnătura solicitantului. Fişa de înscriere este un act juridic şi este un contract dintre bibliotecă şi utilizatorii săi.

Prin acest act utilizatorul se angajează să păstreze în bună stare materialele împrumutate, să le înapoieze la timp şi în bună stare.

Ce document se eliberează la înscriere?

La înscrierea în bibliotecă se eliberează un permis de intrare.

Permisul de intrare este nominal, codificat, fiind personal şi netransmisibil, este valabil 5 ani de la data înscrierii.

Permisul de intrare pentru copii se înfoliază. La viza anuală se aplică pe verso o bulinuţă cu anul respectiv.

Câte cărți pot împrumuta?

Fiecare utilizator poate împrumuta la domiciliu, de fiecare dată, 1 - 4 documente de bibliotecă din secţiile de împrumut.

Documentele de la Biblioteca Teleki-Bolyai nu se împrumută la domiciliu. Aceste documente se pot consulta doar în sala de lectură proprie.

Cât timp pot păstra cărțile?

Termenul maxim de împrumut este de 14 zile, acesta se poate prelungi, încă de trei ori câte 14 zile, la cerere.

Cererea de prelugire se poate face telefonic la secretariat în timpul programului de lucru, sau personal la secția de unde sunt împrumutate cărțile.

Care este programul bibliotecii?

Programul de funcționare a Bibliotecii Județene Mureș este după cum urmează:

 

Vezi aici detaliile

Hivatás

A Maros Megyei Könyvtár semleges találkozóhely a közösség számára, ahol korlátlan a forrásanyagokhoz való hozzáférés: ezt biztosítja a kiadványok beszerzése, rendszerezése és az olvasóközönség rendelkezésére bocsátása, valamint a gyors és szakszerű és szolgáltatások.

A könyvtár mindig a felhasználók igényeit helyezi előtérbe, így a közösség megbecsülésének, bizalmának és elismerésének örvend.

Az olvasmányajánlatával is, de a kulturális és ismeretterjesztő jellegű tevékenységek révén is, a könyvtárnak lehetősége van és ugyanakkor kötelessége is hozzájárulni a Maros megyei közösség fejlődéséhez. A könyvtár minden megmozdulásával támogatja az oktatást és tiszteletben tartja a szellemi szabadságot.

Célunk, hogy a közösség tagjainak szellemi és anyagi jólétéhez járuljunk hozzá, ezt pedig úgy igyekszünk elérni, hogy gondolatok és információ széles skálájához teremtjük meg és népszerűsítjük a hozzáférést, illetve szakszerű segítséget nyújtunk, valamint bátorítjuk a művelődés és tanulás iránti érdeklődést minden korosztály számára.

A Maros Megyei Könyvtár semleges találkozóhely a közösség számára, ahol korlátlan a forrásanyagokhoz való hozzáférés: ezt biztosítja a kiadványok beszerzése, rendszerezése és az olvasóközönség rendelkezésére bocsátása, valamint a gyors és szakszerű és szolgáltatások.

A könyvtár mindig a felhasználók igényeit helyezi előtérbe, így a közösség megbecsülésének, bizalmának és elismerésének örvend.

Az olvasmányajánlatával is, de a kulturális és ismeretterjesztő jellegű tevékenységek révén is, a könyvtárnak lehetősége van és ugyanakkor kötelessége is hozzájárulni a Maros megyei közösség fejlődéséhez. A könyvtár minden megmozdulásával támogatja az oktatást és tiszteletben tartja a szellemi szabadságot.

Célunk, hogy a közösség tagjainak szellemi és anyagi jólétéhez járuljunk hozzá, ezt pedig úgy igyekszünk elérni, hogy gondolatok és információ széles skálájához teremtjük meg és népszerűsítjük a hozzáférést, illetve szakszerű segítséget nyújtunk, valamint bátorítjuk a művelődés és tanulás iránti érdeklődést minden korosztály számára.

Szemlélet

A Maros Megyei Könyvtár mindig támogatja a felfedezőszellemet, az életkortól független tanulást, az olvasás örömét, illetve minden életkorú és kultúrájú polgár közművelődési szándékát.

A Maros Megyei Könyvtár a közösség élettől duzzadó, kulturális lelke szándékozik lenni, különben elveszti a létjogosultságát.

Feladatok

Biblioteca Județeană Mures | A Maros Megyei Könyvtár

A Maros Megyei Könyvtár a következő fő feladatköröket látja el:

a) a Maros megyei lakosság száma, illetve társadalmi és szakmai összetételének megfelelően, valamint valós és potenciális igényei szerint könyvekből, periodikákból, grafikus és audiovizuális dokumentumokból, valamint más információhordozó anyagokból enciklopédikus és reprezentatív állományokat gyűjt, fejleszt és bocsát a felhasználók rendelkezésére;

b) a felhasználók számára olvasási, tanulási, kutatási lehetőségeket biztosító szolgáltatásokat nyújt a székhelyén, valamint a fiókkönyvtárakban; a könyvtárban nyújtott szolgáltatások ingyenesek, beleértve a kölcsönzést is;

c) hagyományos és informatizált katalógusokat és más, tartalmi feltárást szolgáló eszközöket hoz létre, helyi érdekeltségű, illetve esetenként országos vagy nemzetközi érdekeltségű bibliográfiai tájékoztatási szolgáltatást nyújt;

d) az állományok értékesítése végett bibliográfiákat állít össze, könyvtudományi, olvasásszociológiai és információtudományos tanulmányokat és kutatásokat végez, illetve a saját és a más szakintázmányek által végzett kutatások elméleti és gyakorlati síkon való alkalmazására törekszik;

e) elősegíti a Maros megyében működő közművelődési könyvtárak működését, szakmai útbaigazítások és felmérések, valamint projektek, kulturális tevékenységek és programok, illetve szakkörök segítségével;

f) biztosítja a könyvtártudományos normák és a szakmát érintő törvénykezés egységes alkalmazását, illetve koordinálja a könyvtári szolgáltatások és tevékenységek automatizálására irányuló stratégiákat és projekteket;

g) létrehozza és kiadja a helyi bibliográfiákat, szakmai-módszertani anyagokat és termékeket, valamint más informatív kiadványokat; közreműködik a helyhatóságokkal, a felelős intézményekkel és a nemkormányzati szervezetekkel az élethosszig tartó tanulással kapcsolatos célok érdekében;

h) normákat dolgoz ki a Maros megyében működő közművelődési könyvtárak működésével, valamint fiókkönyvtárak megszervezésével kapcsolatosan Marosvásárhelyen vagy külföldön, a Románia Nemzeti Könyvtára által kibocsátott normáknak megfelelően;

i) informatizáló, kutatási és bibliografikus, helyi kulturális örökséget értékesítő, kulturális animációs, tudományos, műszaki vagy kulturális-művészi alkotást támogató programokat kezdeményez, szervez vagy társszervezőként elősegít.

Biblioteca Județeană Mures | A Maros Megyei Könyvtár

A Maros Megyei Könyvtár a következő fő feladatköröket látja el:

a) a Maros megyei lakosság száma, illetve társadalmi és szakmai összetételének megfelelően, valamint valós és potenciális igényei szerint könyvekből, periodikákból, grafikus és audiovizuális dokumentumokból, valamint más információhordozó anyagokból enciklopédikus és reprezentatív állományokat gyűjt, fejleszt és bocsát a felhasználók rendelkezésére;

b) a felhasználók számára olvasási, tanulási, kutatási lehetőségeket biztosító szolgáltatásokat nyújt a székhelyén, valamint a fiókkönyvtárakban; a könyvtárban nyújtott szolgáltatások ingyenesek, beleértve a kölcsönzést is;

c) hagyományos és informatizált katalógusokat és más, tartalmi feltárást szolgáló eszközöket hoz létre, helyi érdekeltségű, illetve esetenként országos vagy nemzetközi érdekeltségű bibliográfiai tájékoztatási szolgáltatást nyújt;

d) az állományok értékesítése végett bibliográfiákat állít össze, könyvtudományi, olvasásszociológiai és információtudományos tanulmányokat és kutatásokat végez, illetve a saját és a más szakintázmányek által végzett kutatások elméleti és gyakorlati síkon való alkalmazására törekszik;

e) elősegíti a Maros megyében működő közművelődési könyvtárak működését, szakmai útbaigazítások és felmérések, valamint projektek, kulturális tevékenységek és programok, illetve szakkörök segítségével;

f) biztosítja a könyvtártudományos normák és a szakmát érintő törvénykezés egységes alkalmazását, illetve koordinálja a könyvtári szolgáltatások és tevékenységek automatizálására irányuló stratégiákat és projekteket;

g) létrehozza és kiadja a helyi bibliográfiákat, szakmai-módszertani anyagokat és termékeket, valamint más informatív kiadványokat; közreműködik a helyhatóságokkal, a felelős intézményekkel és a nemkormányzati szervezetekkel az élethosszig tartó tanulással kapcsolatos célok érdekében;

h) normákat dolgoz ki a Maros megyében működő közművelődési könyvtárak működésével, valamint fiókkönyvtárak megszervezésével kapcsolatosan Marosvásárhelyen vagy külföldön, a Románia Nemzeti Könyvtára által kibocsátott normáknak megfelelően;

i) informatizáló, kutatási és bibliografikus, helyi kulturális örökséget értékesítő, kulturális animációs, tudományos, műszaki vagy kulturális-művészi alkotást támogató programokat kezdeményez, szervez vagy társszervezőként elősegít.

Îndrumare metodică de specialitate

Compartimentul metodic este deservit de un bibliotecar-metodist care asigură îndrumarea metodică, acordă asistență de specialitate și consiliere biblioteconomică bibliotecarilor din bibliotecile publice din județul Mureș.

Îndrumare metodică de specialitate

Biblioteca este un templu cultural care își deschide porțile cu cheia curiozității intelectuale.

Vezi detalii

American Corner

Sediul „AMERICAN CORNER” se află la parterul Hotelului „PARC” (intrare dinspre strada Primăriei). Acesta, reprezintă un centru de informare și de resurse pentru publicul de toate vârstele, interesat de cultura și civilizația americană, precum și o platformă pentru programe comune.

Inaugurarea celui de al nouălea American Corner

American Corner Târgu Mureș a fost creat în cadrul unui parteneriat între Ambasada Statelor Unite ale Americii la București și Biblioteca Județeană Mureș si caută să avanseze înțelegerea și dintre cele doua țări prin promovarea unor informații exacte și diverse despre SUA.

Detalii despre American Corner

Biblioteca „Târgu-Mureș” din Chișinău

Sectorul Râșcani din Chișinău dispune de 13 filiale ale Bibliotecii municipale „B.P.Hasdeu”. Biblioteca „Târgu-Mureș” este una dintre ele.

Biblioteca „Târgu-Mureș” din Chișinău

Bucurându-ne de sprijinul Ministerului Culturii şi de resursele proprii (fond de dublete) precum şi de generozitatea unor donatori, la numai un an de la înfiinţare, Biblioteca “Târgu-Mureş ” a înregistrat peste 18.000 volume, fond enciclopedic de largă adresabilitate.

Mai multe detalii

Biblioteca „I. Minulescu” - Nürnberg

Platforma Culturală AȘII ROMÂNI * Biblioteca Județeană Mureș vă invită să participați cu donații de cărți și alte categorii de documente.

Biblioteca „I. Minulescu” - Nürnberg

Biblioteca „Târgu-Mureș” oferă acces la informație și lectură, la instruire și loisir printr-un spectru larg de servicii și resurse, încurajează dreptul de a cunoaște, susține libertatea de expresie și diversitatea.

Mai multe detalii

Calendarul aniversărilor culturale

Calendar elaborat de Nina Negrea, Compartimentul de Informare Bibliografică, Biblioteca Județeană Mureș.

- actualizat în aprilie 2024 -

Calendarul aniversărilor culturale

Sunt consemnate aniversările personalităţilor culturale – locale, naţionale şi universale – de la a căror naştere sau moarte s-au
împlinit 25 de ani sau multipli ai acestei perioade.

Vezi calendarul aniversărilor culturale

Újdonságok

Mit kínálunk?

Internet

Előadóterem

Könyvek széles választéka

Aktív a közösségi médiában

Hangos történetek online

Kulturális naptár

Digitális könyvtár

Tag-azonosító

Propune achiziția unei publicații


  A Maros Megyei Könyvtár programja

  A hónap maresi személyisége

  Ion
  HOREA

  poet
  n. 10 mai 1929, comuna Petea de Câmpie,
  jud. Mureș.
  ~ 5 ani de la moarte ~

  A kulturális naptár

  Szerkesztette: Nina Negrea 

  Utolsó frissítés: 2024. jánuar

  Kapcsolatok

  540052 Marosvásárhely, G. Enescu u. 2, Maros megye, ROMÁNIA

  Tel:   0265-262631
  Fax: 0265-264384

  Adótörvénykönyv: 4322920
  Bankszámla: RO96TREZ47624670220XXXXX
  Trezoreria Tg.-Mureş.

  540052 Târgu-Mureş, str. G.Enescu nr. 2, jud. Mureş, ROMÂNIA

  Tel:   0265-262631
  Fax: 0265-264384

  Cod fiscal: 4322920
  Cont: RO96TREZ47624670220XXXXX
  Trezoreria Tg.-Mureş.

  Parteneri