Állomány-nyilvántartó, -feldolgozó és -bővítő iroda

L-V: 7:00-15:00

# Állomány-nyilvántartó, -feldolgozó és -bővítő iroda Két különálló részlegből áll, és egy irodavezető koordinációja alatt áll:

Állomány-nyilvántartó
és -feldolgozó részleg

Módszertani szakirányítási
részleg

1. Állomány-nyilvántartó és -feldolgozó részleg

A részleg az olvasók számára nem látható tevékenységet folytat. Itt kerülnek feldolgozásra a megvásárolt vagy adományként kapott dokumentumok, illetve a dokumentumoknak az adatbázisba való visszamenőleges bevezetésével is ez a részleg foglalkozik.

Ugyanez a részleg biztosítja a könyvtár bármely részlegének leltározása során szükséges szakszemélyzetet, majd ezt követően elvégzi a javasolt könyvek forgalomból való leírását

Az állomány nyilvántartása és feldolgozása a következő feladatok összetett kategóriáját foglalja magába:

 • Nyilvántartás vezetése

 • Bibliográfiai leírás

 • Könyvtári osztályozás

 • A kiadványok jelzettel való ellátása

 • A könyvtári adatbázis kitöltése

2. Módszertani szakirányítási részleg

<:ro]

Compartimentul metodic este deservit de un bibliotecar-metodist care asigură îndrumarea metodică, asistența de specialitate și consilierea biblioteconomică pentru bibliotecarii din bibliotecile publice din județul Mureș. Așadar, conform Legii Bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, activitatea metodică este modul de implicare în funcționarea bibliotecilor publice din județ, ea excluzând interferențele administrative sau financiare.

Prin compartimentul metodic, Biblioteca organizează numeroase activități și proiecte la nivel județean, având două direcții de bază: promovarea lecturii și a nevoii de carte, dar și mai buna pregătire profesională a bibliotecarilor. De asemenea, au fost organizate periodic cursuri de perfecționare – la sediul Bibliotecii Județene – pentru bibliotecarii din județ, pe diverse tematici.

Concret, colaborarea pe linie metodică constă în:

A módszertani részleget egy metodista-könyvtáros látja el, aki a Maros megyei közkönyvtárak könyvtárosai számára nyújt módszertani útmutatást, szakmai segítséget és könyvtártudományi tanácsadást. A könyvtárak működését szabályozó szóló 334/2002. sz. törvény szerint a módszertani tevékenység képezi a megyei könyvtár részvételi módját a megyében működő többi közművelődési könyvtár működésében, adminisztratív vagy pénzügyi beavatkozás nékül.

A módszertani részlegen keresztül a könyvtár számos tevékenységet és projektet szervez megyei szinten, két alapvető irányelv mentén: az olvasás és a könyvek iránti igény népszerűsítése, illetve a könyvtárosok szakmai képzése is. Emellett rendszeresen szerveznek – a megyei könyvtárban – különböző témájú továbbképzéseket a megye könyvtárosai számára.

Konkrétan a módszertani vonalon való együttműködés a következőkből áll:

 • Az általános érdekű információk továbbítása

 • A statisztikai adatok központosítása és továbbítása

 • A „Biblioteci mureșene” című szaklap kiadása, amely a könyvtár Facebook-oldalán jelenik meg

 • A megyei könyvtár virtuális környezetében elhelyezett anyagok terjesztése a megye könyvtárai által

 • A megye könyvtárai által a virtuális környezetben elhelyezett anyagok terjesztése a Megyei Könyvtár által

 • A megyei munka elősegítése regionális módszertani központok szervezésével

 • Szakmai műhelyek és szemináriumok szervezése a megye könyvtárosai számára, a megyei könyvtári központokban és a módszertani központokban

 • Tevékenységértékelő jelentések és fejlesztési tervek készítése a megye könyvtárai számára