Sindicatul nostru “Art-Cult-Mureș”

Acțiuni sindicale cu ART-CULT-MUREȘ
Acțiuni sindicale cu ART-CULT-MUREȘ

Sindicatul salariaților Bibliotecii Județene Mureș și ai instituțiilor de cultură și artă din județul Mureș se constituie într-o organizație sindicală independentă, apolitică, cu denumirea „Sindicatul ART-CULT-MUREȘ”.

Az oldal fordítása folyamatban van

Sindicatul salariaților Bibliotecii Județene Mureș și ai instituțiilor de cultură și artă din județul Mureș se constituie într-o organizație sindicală independentă, apolitică, cu denumirea „Sindicatul ART-CULT-MUREȘ”.

„Sindicatul Salariaților Bibliotecii Județene Mureș” este fondatorul „Sindicatului ART-CULT-MUREȘ”.

„Sindicatul ART-CULT-MUREȘ” are ca scop apărarea drepturilor și intereselor legitime, profesionale, economice, sociale și culturale ale tuturor membrilor săi, ca: stabilitatea în muncă, garantarea prin acte normative a protecției, demnității și integrității fizice, asigurarea salariilor și altor drepturi remuneratorii care să permită o viață decentă, promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă.

„Sindicatul ART-CULT-MUREȘ” s-a constituit în temeiul dreptului de liberă asociere prevăzut de art. 9 și 37 din Constituția României și funcționează conform dispozițiilor Legii nr. 367/2022 privind dialogul social.

Sediul „Sindicatului ART-CULT-MUREȘ” este La Biblioteca Județeană Mureș, Târgu Mureș, str. George Enescu nr. 2, județul Mureș.

Sindicatul este afiliat la Federația Naţională a Sindicatelor din Cultură și Mass-Media (FNSCMM) a lucrătorilor din cultură și artă, președinte Mihai Maiorescu, care la rândul ei este afiliată la Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa ( www.cartel-alfa.ro ).

Sindicatul este condus de Comitetului sindical, cu următoarea componență:

Sindicatul este condus de Comitetului sindical, cu următoarea componenţă:

Numele Funcția Date de contact
Melania Suciu
președinte
Georgeta Lozincă
vicepreședinte
Adina Mureșan
secretar
Kovács György
membru
Dull Janos
membru

Sindicatul Art-Cult-Mureș are înscriși salariați de la următoarele instituții:

Instituție Contact
Biblioteca Județeană Mureș
Tîrgu-Mureș, str. George Enescu, nr. 2
www.bjmures.ro
tel.: 0265-262631, e-mail:
[email protected]
Biblioteca Municipală Târnăveni
Târnăveni
Teatrul „Ariel” din Tîrgu Mureș
Tîrgu Mureș, str. Poștei nr. 2, tel.: 0365- 407950
www.teatrulariel.ro
e-mail: [email protected]

Pe plan local colaborăm cu Cartel Alfa Filiala Mureş:

Tel/fax: 0265-311020

E-mail: [email protected]

Presedinte: Márkos György

Activități

Comunicat

Grevă Japoneză 4 aprilie 2024 – Biblioteca Județeană Mureș

2018

Afiș sindicat "Art Cult" Mureș

Campania noastră de modificare a Legii dialogului social, pe care o organizăm cu ocazia Zilei Internationale a Muncii Decente

Afiș sindicat "Art Cult" Mureș