Műszaki könyvtár

Junius 19-26 zarva

A tudományos és a szépirodalmi gyűjtemények szétválasztásának célja által vezérelve, 1974-ben létrejött a részleg, amely mára több mint 35 000 kötetté bővült. A Kultúrpalotában található, a városközpont felé eső oldalon.

Gazdag könyvgyűjteményt kínál az egzakt tudományok minden területéről: munkaerőpiac, mérnöki tudományok, informatika, menedzsment, marketing, közgazdaságtan, növénykultúra, lakásjavítás, gépgyártó ipar stb. Emellett a műszakilag képzett egyetemi tanárok kutatásainak nagy részét is tartalmazza.

Elsősorban a tudományok szakemberei és kutatói látogatják, de a különböző hétköznapi tevékenységekhez, valamint általános műveltségi témakörökben is nyújt alapvető információkat.

Tárgyi katalógus a következő szakterületekről:

elektronika

elektrotechnika

informatika

menedzsment

gépészet

marketing

A tanulók érdekében

Az iskolai dolgozatok elkészítésében úgy próbálunk segíteni, hogy napirenden tartjuk a „Personalități ale științei și tehnicii românești și universale” (A román és nemzetközi tudomány és technika személyiségei) elnevezésű katalógusunkat. Az olvasóink képezik minden tevékenységünk kiinduló- és célpontját. A hagyományos szolgáltatásokon kívül (betűrendes katalógus, tárgyi katalógus, a személyiségek katalógusa, új könyvek jegyzéke) a modern tájékoztatási eszközökre is hangsúlyt fektetünk – mint például az adatbázis.

Infomációs technológia

Az újuló információs tehncológiák közetkeztében a felhasználóink informálási kérései is módosulnak. Az olvasók nem csak művelődési vagy tanulmányi indíttatásból keresnekinformációkat, hanem személyes problémáik megoldása érdekében is. A könyvtár segítségével több szakterületen tudnak tájékozódni: törvénykezés, munkapiac, gépészet, számítástechnika, menedzsment, marketing, közgazdaság, növénytermesztés, házi javítások stb. A tájékoztatási eszközeink segítenek nekik megtalálni a szüskéges információkat.

Egyre több felhasználónk lapozza az adatbázisunkat és használja az Internetet. Számukra a digitális tájékoztatási eszközök kézenfekvőbbek a hagyományosaknál.

Nem csak a technológia van állandó változásban, hanem a felhasználók szükségletei is. A könyvtár jövője az új szolgáltatásokon alapszik. A részleg könyvtárosa nem csak az állomány alapos ismerője, hanem információközlési szakember is. Ő közvetít a kiadványok és a feltáróeszközök között. Egy barátságos, kompetens könyvtáros, aki kiáll a szakmájáért, tudatában van annak, hogy a tevékenysége nagymértékben függ az olvasóknak a könyvtárban szerzett információk segítségével elért tanulmányi, illetve szakmai eredményeitől.

Tájékoztatási eszközök

A részleg által nyújtott szolgáltatások a következők

A könyvtári polchoz való hozzáférés a beiratkozáskor kiadott olvasókártya alapján történik. A bérlet 5 évig érvényes, évente megújítandó, és nem átruházható.

A részlegen történő tevékenység a belső rendszabályzat alapján zajlik.

A szolgáltatásokat a részleg barátságos és elkötelezett könyvtárosai nyújtják.