Index autor:   A

Armbruster, Adolf

Romanitatea Românilor. Istoria unei idei

Andreescu, Ştefan

Vlad Ţepes Dracula

Andreescu, Ştefan

RESTITUTIO DACIAE II

Index autor:   B

Berza, Mihai

Pentru o istorie a vechii culturi românești

Boicu, Leonid

Principatele române - în raporturile politice internaționale. Secolul al XVIII-lea

Brătianu, Gheorghe I.

Marea Neagră - de la origini până la cucerirea otomană

Brătianu, Gheorghe I.

Sfatul domnesc și adunarea stărilor în principatele române

Brătianu, Gheorghe I.

Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești

Index autor:   C

Index autor:   G

Gemil, Tahsin

Românii și otomanii în secolele XIV-XVI

Index autor:   P

Panaitescu, Petre P.

Interpretări românești

Panaitescu, Petre P.

Mircea cel Bătrân

Papacostea, Şerban

Geneza statului în evul mediu românesc

Papacostea, Şerban

Ştefan cel Mare domn al Moldovei, 1457-1504

Papacostea, Victor

Civilizație românească și civilizație balcanică

Pop, Ioan-Aurel; Nägler, Thomas coordonatori

Istoria Transilvaniei, vol I. (până la 1541)

Index autor:   T

Teodor, Pompiliu

Interferențe iluministe europene

Teodor, Pompiliu

Istoria României
Sub redacția autorilor Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea

Teodor, Pompiliu

Politica ecleziastică a lui Mihai Viteazul în Transilvania

Teodor, Pompiliu

Sub semnul Luminilor. SAMUIL MICU