Beiratkozás

A könyvtári olvasójegy kiállítása a Kölcsönzési szerződés megkötése alapján történik – ez az a jogi dokumentum, amellyel a felhasználó vállalja a Könyvtár szabályzatának betartását, az erkölcsi, anyagi és büntetőjogi felelősséget, adott esetben a kölcsönzött vagy megtekintett könyvtári dokumentumok, valamint a Könyvtár helyiségeiben található egyéb tárgyi eszközök használatára, megőrzésére és időben történő visszaszolgáltatására vonatkozóan.

A kölcsönszerződés formanyomtatványa közokirat értékű, és végrehajtható jogcímet képez.

A regisztrációhoz szükséges dokumentumok:

Felnőttek

Felnőttek – különleges esetek

Gyermekek (14 éves korig)

Gyermekeket csak szülő vagy törvényes képviselő jelenlétében lehet regisztrálni.

A könyvtár szolgáltatásaihoz való hozzáférés szintje lakóhely szerint a következőképpen alakul:

??? Maros megyei lakosok

A Maros megyében állandó lakhellyel rendelkező felhasználók számára a könyvtár biztosítja az otthoni kölcsönzést és az olvasótermek használatát

??? Maros megyében dolgozó, tanuló, ideiglenesen tartózkódó szemléyek

Azon felhasználók számára, akik nem Maros megyei lakosok, de Maros megyéhez való tartós kötődést tudnak igazolni (ideiglenes tartózkodási engedély, diák, egyetemista, alkalmazott), a könyvtár biztosítja az otthoni kölcsönzést és az olvasótermek használatát

??? Más megyék lakosai és külföldi állampolgárok

A nem Maros megyei lakhellyel rendelkező vagy külföldi állampolgárságú felhasználók számára a könyvtár hozzáférést biztosít az olvasótermekhez

Olvasókártya

Az olvasókártyát a kölcsönszerződés aláírása után állítjuk ki, és a kiállítás dátumától 5 évig érvényes. Az engedély egy egyedi, nem átruházható dokumentum, és érvényessége évenkénti adatfrissítéshez kötött, amely megtörténhet a könyvtár bármelyik részlegén vagy fiókjában – az olvasótermek kivételével – a személyigazolvány alapján.

Az olvasókártya a Könyvtár összes részlegében és fiókjában érvényes, kivéve a 8. cikkben említettet. B (2).

A felhasználó személyes adataiban bekövetkezett bármilyen változást – cím, név, munkahely stb. változása – 15 napon belül be kell jelenteni a Könyvtárnak, hogy az adatbázisban is frissítsük.

A belépő engedély elvesztését azonnal jelenteni kell a könyvtárnak. A másodpéldányt ugyanolyan jellemzőkkel állítják ki, mint az elveszett engedélyt (engedélyszám, hozzáférési szint stb.).

Az olvasókártya nem átruházható. A jogosulttól eltérő személy általi használata a könyvtár szolgáltatásaihoz való hozzáférés 6 hónapra történő felfüggesztését vonja maga után.

Az olvasókártya felmutatásának elmulasztása a könyvtár bármelyik részlegénél a könyvtár szolgáltatásaihoz való hozzáférés megtagadását eredményezi.

A felhasználó az olvasókártyával való visszaéléssel vagy elvesztésének bejelentésének elmulasztásával okozott károkért a kölcsönzési jog törlésével felel vagy – az eset súlyosságától függően – az engedély végleges felfüggesztésével.

Minden felhasználó egy alkalommal 1-4 könyvtári dokumentumot kölcsönözhet a kölcsönzési részlegekről. A maximális kölcsönzési idő 14 nap, amely kérésre háromszor, egyenként újabb 14 nappal meghosszabbítható.

Az Olvasótermek és a Teleki-Bolyai Könyvtár dokumentumai nem kölcsönözhetők ki otthoni használatra, csak a könyvtár helyiségeiben tanulmányozhatóak.