Cataloage

Catalogus incunabulorum Bibliothecae Teleki-Bolyai
Catalogus incunabulorum Bibliothecae Teleki-Bolyai. 1971
Catalogus incunabulorum Bibliothecae Teleki-Bolyai
Az oldal fordítása folyamatban van

În ansamblul aşezămintelor culturale din Republica Socialistă România, Biblioteca Teleki-Bolyai din Tîrgu-Mureş este una din instituţiile cu o bine cunoscută şi reputată tradiţie.

Biblioteca Teleki-Bolyai păstrează în prezent peste 200.000 de tipărituri (cărţi, periodice, foi volante), cca. 3.000 volume manu¬scrise, un bogat şi valoros material arhivistic şi o însemnată colecţie de obiecte cu caracter muzeal.

Principalele ei fonduri de tipărituri se compun din cca. 40.000 volume ale Bibliotecii Teleki şi din cele aproape 80.000 de volume provenite din vechea bibliotecă a Colegiului reformat din localitate, azi Liceul Farkas Bolyai.

În ultimele două decenii, dezvoltată prin grija statului socialist român cu mii de volume şi întregită cu unele donaţii, biblioteca a ajuns să păstreze azi o imensă bogăţie, un adevărat tezaur cultural-ştiinţific. Aceste opere valoroase, tipărite în secolele XV—XX, trezesc un interes viu, mereu crescînd, în rîndurile cercetătorilor ştiinţifici, care au prilejul să studieze în incinta instituţiei, creaţia unor savanţi cu renume, din ţară şi din străinătate.

Publicaţia de faţă şi-a propus să înmănuncheze din miile de tomuri vechi doar cîteva, şi anume numai pe acelea, care fac parte din categoria incunabulelor, primele tipărituri apărute în Europa, pînă în anul 1500 inclusiv.

Catalogul cuprinde descrierea a 70 titluri de incunabule. Cele 66 de incunabule pe care le posedă în prezent Biblioteca Telelei-Bolyai, au provenienţe diferite. Majoritatea lor, 52 de titluri (dintre care un duplicat) aparţin colecţiei Teleki, 10 incunabule sînt din fondul Bolyai, iar 4 provin din biblioteca fostei Mănăstiri francis-cane din Călugăreni (jud. Mureş).

Pe lîngă descrierea celor 66 de incunabule din Biblioteca Teleki-Bolyai, catalogul conţine şi date referitoare la 4 incunabule, care se află în posesia Bibliotecii municipale din Tîrgu-Mureş.

Prezenta lucrare a fost începută de către şefii de serviciu ai bibliotecii, László Fikk şi Lajos Balázs. În urma decedării regretatului nostru coleg László Fikk, catalogul a fost continuat şi definitivat de către Lajos Balázs, care a folosit şi descrierea acestor tipărituri făcută cu ani în urmă de către dr. Elek Farczády şi Endre Bustya, foşti bibliografi ai instituţiei.

Datorită valorii bibliofile şi a importanţei din punct de vedere al istoriei cărţii şi tiparului, descrierea incunabulelor reprezintă un interes deosebit atît pentru bibliotecari, cît şi pentru cercetători.

Prin publicarea catalogului incunabulelor care se păstrează în cele două instituţii tîrgumureşene, Biblioteca Teleki-Bolyai doreşte să aducă o contribuţie la cunoaşterea acestor valori cultural-ştiinţifice, rod al muncii şi al creaţiei spiritului uman.

Catalogus Librorum Sedecimo Saeculo Impressorum Bibliothecae Teleki-Bolyai. Novum Forum Siculorum

Publicul interesat şi cercetătorii au posibilitatea, în sfârşit, să consulte catalogul tipăriturilor europene din secolul al 16-lea, existente la Tg.-Mureş. Volumul nostru este rezultatul muncii a peste douăzeci de ani, începută încă de regretatul D. Theol. Lajos Balázs, fostul conducător al Fondului Teleki-Bolyai, preluată şi dusă la bun sfârşit în decursul deceniilor de colaboratorii specificaţi pe foaia de titlu.

Cele aproape trei mii de poziţii ce compun catalogul nostru, provin din colecţia iniţială de cărţi achiziţionate de Sámuel Teleki, precum şi din biblioteca profesorală a Colegiului Protestant (calvinist) din Tg.-Mureş, din colecţiile Mănăstirii franciscane de la Călugăreni (jud. Mureş), la care se adaugă tipăriturile fostului Gimnaziu al Unitarienilor de la Cristurul Secuiesc (jud. Harghita), precum şi piese din alte colecţii publice şi particulare mai mici. Toate acestea sunt păstrate în prezent, la Fondul Teleki-Bolyai al Bibliotecii Judeţene Mureş.

După cum lectorul catalogului va putea constata fară prea mari eforturi, în veacul al 16-lea aceste volume nu se aflau încă în municipiul nostru, majoritatea lor nu erau nici măcar în Ardeal, doar în secolele ce urmează vor ajunge în colecţiile enumerate anterior.

Cele mai multe sunt aduse de studenţii ardeleni peregrini pe alte meleaguri europene; multe fuseseră achiziţionate de negustori, ele circulau în mediile intelectuale din Europa şi din ţară: printre clerici şi laici, profesori, medici, preoţi mireni. Aceştia au fost primii colecţionari cunoscuţi ai acestor volume.

Catalogus Librorum Sedecimo Saeculo Impressorum Bibliothecae Teleki-Bolyai
Catalogul cărţilor tipărite în secolul al 16-lea din Biblioteca Teleki-Bolyai

Catalogul nostru se doreşte să fie continuarea volumului editat în anul 1971 intitulat Catalogus Incunabulorum Bibliothecae Teleki-Bolyai, respectiv al catalogului în patru volume, redactat şi editat de Sámuel Teleki între 1796-1819 la Viena, cu titlul Bibibliotheca Samuelis S. R. I. Corn. Teleki de Szek. În munca noastră au fost de un real folos cele câteva cataloage de specialitate recent editate în ţară şi în străinătate, care ne-au furnizat date suficiente despre postincunabule.

Două, însă, din amintitele lucrări au servit drept modele şi ca sprijin indispensabil: lucrarea Rodicăi Maiorescu Carte veche străină sec. XVI (Bucureşti, 1996) despre colecţiile Bibliotecii Naţionale a României, cât şi voluminosul catalog în trei tomuri al Bibliotecii Naţionale Maghiare Szechenyi (OSZK, Bp. 1990). Cu ajutorul datelor cuprinse în aceste două cataloage am reuşit să conferim identitate sigură volumelor noastre deteriorate, ciuntite sau incomplete.

Utilizatorul catalogului va găsi în paginile volumelor noastre descrierea prescurtată a titlului cărţii cu indicarea responsabilităţilor, datele referitoare la apariţia tipăriturii şi paginaţia, adăugându-se cuprinsul detaliat al „antologiilor”, ale lucrărilor cu mai mulţi autori şi titlurile separate cuprinse în acelaşi volum.

Am considerat necesară menţionarea particularităţilor exemplarelor noastre (cota, nr. inventar, starea fizică, supra-librosuri, ex-librisuri, însemnări de posesiune), cât şi referinţele bibliografice. Scopul nostru a fost de a atrage atenţia şi de a prezenta acele titluri din colecţia târgu-mureşeană de 210 mii de volume, care au văzut lumina tiparului între ianuarie 1501 şi decembrie 1600.