Compartimentul de îndrumare metodică de specialitate

L-V: 7:00-15:00

Biblioteca este un templu cultural care își deschide porțile cu cheia curiozității intelectuale.

O bibliotecă deschisă se lasă interogată de acei oameni care știu să dea frâu liber dragostei de carte și încearcă să-și cristalizeze destinul cultural și existențial în preajma cărților, în atmosfera prietenoasă și binevoitoare a informațiilor valoroase.

Compartimentul metodic este deservit de un bibliotecar-metodist care asigură îndrumarea metodică, acordă asistență de specialitate și consiliere biblioteconomică bibliotecarilor din bibliotecile publice din județul Mureș.

 

Județul Mureș are o bibliotecă județeană, 3 biblioteci municipale, 7 orășenești și în cele 91 de comune funcționează 30 de biblioteci cu bibliotecar cu normă întreagă, 11 cu jumătate de normă, 10 în care bibliotecarul are sfert de normă sau este angajat cu indemnizație, convenție civilă sau are 2 ore pe zi atribuite prin fișa postului, iar în 40 de comune nu există bibliotecă funcțională.

Bibliotecile publice din județ

Situația bibliotecilor publice din județ este reflectată pe harta alăturată.

În urma discuțiilor cu bibliotecarii, prelucrării datelor chestionarului, a schimbului de informații și experiență cu bibliotecarii-metodiști din alte biblioteci județene se conturează următoarea strategie privind modul de desfășurare a activității metodice pe viitor:

 • organizarea activității centre metodice în judeţ;
 • organizarea de colovii profesionale şi seminarii cu bibliotecarii din judeţ, la sediul bibliotecii judeţene şi în centrele metodice;
 • rapoarte de evaluare a activităţii şi planuri de dezvoltare a bibliotecilor din judeţ (rolul lor și discuții pe baza centralizării datelor).

Contact: Melania Suciu

Telefon de serviciu: 0722-264540

E-mail: [email protected]

Centre metodice

Activitatea în centrele metodice se va desfășura după următorul program:

 • Ianuarie

  nu se organizează întâlniri metodice

 • Februarie

  întâlnire metodică la Biblioteca Municipală „Petru Maior” din Reghin

 • Martie

  întâlnire metodică la Biblioteca Comunală Deda / Răstolița

 • Aprilie

  colocviu profesional la Biblioteca Județeană Mureș

 • Mai

  întâlnire metodică la Biblioteca Municipală „Zaharia Boiu” din Sighișoara

 • Iunie

  întâlnire metodică la Biblioteca Județeană Mureș, Tg.-Mureș

 • Iulie

  nu se organizează întâlniri metodice

 • August

  nu se organizează întâlniri metodice

 • Septembrie / Octombrie

  întâlnire metodică la Biblioteca Orășenească Luduș / Iernut

 • Octombrie

  întâlnire metodică la Biblioteca Comunală Fântânele

 • Noiembrie

  colocviu profesional la Biblioteca Județeană Mureș

 • Decembrie

  nu se organizează întâlniri metodice

Întâlnirile metodice din martie și septembrie/octombrie se vor desfășura alternativ în cele două locații, urmând a decide împreună dacă rămân amândouă sau doar una dintre ele.

Întâlniri metodice

Activități metodice marcante

Formulare utile

Plan de acţiuni biblioteci

(doc - descarcă fișier Word)

Raport de activitate biblioteci

(doc - descarcă fișier Word)

RMF

(vizualizează fișier pdf)

Registru inscriere utilizatori

(vizualizează fișier pdf)

Registru Inventar

(vizualizează fișier pdf)

Registru Inventar

(xls - descarcă fișier Excel)

Tabela de autori

(vizualizează fișier pdf)

Prezentări