Biblioteca Județeană Mureș - Biblioteci din județul Mureș

Sediul Bibliotecii Județene Mureș

Biblioteca este un templu cultural care își deschide porțile cu cheia curiozității intelectuale. O bibliotecă deschisă se lasă interogată de acei oameni care știu să dea frâu liber dragostei de carte și încearcă să-și cristalizeze destinul cultural și existențial în preajma cărților, în atmosfera prietenoasă și binevoitoare a informațiilor valoroase.

Relația oamenilor cu biblioteca are o istorie îndelungată. Din antichitate și până în prezent, lectura o fost și va rămâne o activitate de îmbelșugare cognitivă, existențială și spirituală. Exercitată în contexte culturale diferite, în cadrul unor epoci istorice diverse, lectura a fost și va continua să fie o preocupare esențială a ființei umane. Cadrele culturale se modifică permanent, gusturile se schimbă, valorile estetice își dispută neîncetat supremația.

Din perspectiva lecturii, trăim astăzi sub imperiul modei Umberto Eco, în timp ce strămoșii noștri și-au declarat fascinația în fața operelor lui Shakespeare sau Goethe. Preferința pentru diferite tipuri de texte, pentru diverși autori, pentru multiplele domenii ale cunoașterii și practicii umane este în schimbare permanentă.

Pe de altă parte, secolul actual se remarcă prin diversificarea resurselor informaționale și prin reformularea cadrelor culturale. Ispitele noilor mijloace de comunicare generate de apariția internetului și de implicarea mass-mediei în existența noastră zilnică, sunt tot mai acute. De nezdruncinat rămâne însă, dragostea de carte, încrederea în acești prieteni tăcuți, cărțile, care, nu fac zgomot dar produc seisme culturale și științifice, care dau naștere unor neașteptate vibrații spirituale și te îndeamnă cu tainic cântec de sirenă să le răsfoiești, să le redeschizi.

Biblioteci municipale și orășenești

Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin
Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin

Fondată în anul 1950. Îşi începe activitatea ca bibliotecă orăşenească, cu un fond de numai 2.210 volume, pentru ca, în doar trei decenii de activitate, să ajungă la 102.305 vol. Participă la toate activităţile culturale ale oraşului, impunându-se ca instituţie culturală de bază a judeţului.

Biblioteca Municipală „Zaharia Boiu” Sighişoara”
Biblioteca Municipală „Zaharia Boiu” Sighişoara”

Fondată în anul 1950. Iniţial, Biblioteca Raională „Maxim Gorki”. Biblioteca îşi are azi sediul într-o clădire din centrul oraşului, clădire construită la sfârşitul secolului al XIX-lea şi care a revenit bibliotecii în anul 1968; are la dispoziţie 13 încăperi, din care 7 sunt depozite

Biblioteca Municipală Târnăveni
Biblioteca Municipală Târnăveni

Fondată în anul 1949. S-a constituit în urma donaţilor unor oameni de cultură din localitate, care în anul 1949 au oferit cca. 2000 de volume în beneficiul comunităţii locale. După un an, aceasta devine bibliotecă raională, iar până în 1952 îşi dublează oferta.

Biblioteca Orăşenească Iernut
Biblioteca Orăşenească Iernut

Fondată în anul 1953. S-a format prin unificarea fondurilor Bibliotecii Raionale Luduş şi Cooperativei de Consum Iernut. În anul 1968 biblioteca, devenită deja Orăşenească, mai primeşte 5000 de volume de carte tehnică din partea bibliotecii sindicale a Termocentralei Iernut.

Biblioteca Orăşenească Luduş
Biblioteca Orăşenească Luduş

În anul 1949 ia ființă Biblioteca Comunală sub denumirea Biblioteca Căminului Cultural „Nicolae Bălcescu”, care a funcționat în aceeași clădire cu Căminul Cultural până în anul 1953. Între anii 1951-1968 devine Bibliotecă Raională, iar din 1968 Bibliotecă Orășenească. Din 1961, biblioteca își desfășoară activitatea într-o clădire din centrul vechi al orașului, iar din 1997, datorită degradării clădirii, biblioteca a fost mutată în actualul sediu pe Bdul. 1 Decembrie 1918 nr. 19.

Biblioteca Orăşenească Miercurea Nirajului
Biblioteca Orăşenească Miercurea Nirajului

Fondată la 1 martie 1957. Adresa 547410 Miercurea Nirajului, P-ța Bocskai István nr. 53.

Biblioteca Orăşenească Sângeorgiu de Pădure
Biblioteca Orăşenească Sângeorgiu de Pădure

Fondată în anul 1955. Până în anul 1958 a funcţionat în două locaţii inadecvate; ulterior, s-a mutat la etajul I al Căminului Cultural (construit în 1957), unde funcţionează şi în prezent.

Biblioteca Orăşenească Sărmaşu
Biblioteca Orăşenească Sărmaşu

Fondată în anul 1951. A funcţionat iniţial ca bibliotecă comunală şi a fost promovată, odată cu localitatea, la rang de bibliotecă orăşenească (2005). Promovează cu regularitate „Zilele sărmăşene”, sărbătoare devenită tradiţională.

Biblioteca Orăşenească Sovata
Biblioteca Orăşenească Sovata

Fondată în anul 1952. Continuă activitatea Bibliotecii Sindicatului Forestier, al cărei fond a fost adăugat Bibliotecii Orăşeneşti. Sediu propriu din 1997, cu un singur corp de clădire.

Biblioteca Orăşenească Ungheni
Biblioteca Orăşenească Ungheni

Biblioteca oraşului Ungheni este fondată în 1953 ca bibliotecă sătească şi a devenit biblioteca oraşului Ungheni odată cu ridicarea acesuia la rangul de oraş.

Biblioteci comunale

Biblioteca Comunală Adămuş
Biblioteca Comunală Adămuş

Fondată în anul 1962. A început să funcţioneze cu un număr de 3.482 vol. În 1968 biblioteca deţinea un număr de 7000 de volume şi coordona 3 filiale, înfiinţate în satele aparţinătoare; în 1975 colecţiile acestora au fost comasate în actuala bibliotecă comunală.

Biblioteca Comunală Albeşti
Biblioteca Comunală Albeşti

Fondată în anul 1958. Are o suprafață de 40 m2. Adresa 547025 Albeşti, str. Lungă, nr. 117. Tel.: 0265-778001; e-mail: [email protected]. Bibliotecar: Ana Ciotloş. Personal: 1 (1 spec.).Colecţii: 18.178 vol.

Biblioteca Comunală Deda
Biblioteca Comunală Deda

În prezent biblioteca este situată în centrul comunei vis-â-vis de "Grup Şcolar Vasile Netea" în incinta Căminului Cultural, la parter, sub denumirea de Biblioteca Comunală Deda.

Biblioteca Comunală Eremitu
Biblioteca Comunală Eremitu

Localitatea Eremitu este situată pe cursul superior al râului Niraj, pe drumul judeţean Reghin-Sovata sau Miercurea Niraj-Sovata, la 18 km de Sovata şi la 38 km de municipiul Târgu-Mureş.

Biblioteca Comunală Ghindari
Biblioteca Comunală Ghindari

În anul 1835-1836 s-a infiinţat Şcoala Wesselényi, singura şcoală de fundaţie din Transilvania, care în anul 1836 are bibliotecă cu 142 de volume.

Biblioteca Comunală Gurghiu
Biblioteca Comunală Gurghiu

Înfinţată în anul 1956 cu un nr. de 3450 volume, biblioteca a trecut de-a lungul timpului prin multe schimbări

Biblioteca Comunală Hodac
Biblioteca Comunală Hodac

Hodac – numele localităţii Hodac reşedintă de comună provine, susţin etimologii, de la cuvântul de origine slavă “Hod” – “cale” şi sufixul “ac” – cale de refugiu către păduri şi munţi.

Biblioteca Comunală Saschiz
Biblioteca Comunală Saschiz

Prin proiectul „Povești saschizene" ne propunem să ajutăm tânăra generatie să câștige sau să recâștige sentimentul apartenenței la locurile natale.

Biblioteca Comunală Vătava
Biblioteca Comunală Vătava

Imaginată ca un „Paradis”, biblioteca este o oază de linişte, cultură şi plăcere, un templu tăcut şi răbdător în mijlocul oricărei comunităţi, spre care se îndreaptă împovăraţi de nevoia lecturii şi informării, utilizatorii.