Centenarul Palatului Culturii și a bibliotecii orașului Tîrgu-Mureș - 2013

Sediul Bibliotecii Județene Mureș

Cel mai important edificiu de cultură din Târgu-Mureş, dar şi cea mai reprezentativă clădire caracteristică stilului Secession transilvănean, este Palatul Culturii din piaţa Victoriei nr. 1. O primă apreciere a clădirii, este a lui Nicolae Iorga, care arată: „La Palatul Cultural, zidit cu o îngrijire pioasă, religioasă, din cel mai bun material, totă viaţa ţărănească a secuiului a fost studiată şi stilizată pentru a da un caracter de incontestabilă, nouă, proaspătă frumuseţă. în coloare, în liniile bizare ale ornamentelor, în inspiraţia scenelor de legendă de pe geamuri, pretudindeni e aceeaşi pecete rural-naţională. A trebuit, pentru aşa ceva să fie, o muncă încordată şi un nemăsurat naţionalism.

Sunt săli de conferinţe, este o bibliotecă; un Muzeu cuprinde numeroase pânze, între care unele foarte bune, – chiar custodele e un tânăr pictor foarte talentat. Un întreg fel de manifestare a unei rase, cum ţări înaintate n-au avut inspiraţia să-l închine vlădirii poporului lor în viaţa poetică a claselor adânci.”

Importantă apreciere asupra clădirii o face şi Paul Constantin, arătând că acest „monument amplu şi complex, neobişnuit şi poate prea bogat decorat, cronologic ultima lucrare din Transilvania a arhitecţilor Jakab şi Komor, este socotit drept opera lor de căpetenie din perioada avanbelică. Ea reprezintă totodată şi ultima fază secessionistă a carierei lor, în care suferă influenţele geometrismului rectangular al Şcolii vieneze, renunţând în mare parte la traseul sinusiodal” … „Ridicat între 1911 şi 1913, destinat de a cuprinde «o bibliotecă, un conservator, muzeul etnografic, o şcoală pentru limbi străine, o sală de conferinţe şi o sală de concert (…)» ”

Eugen Man – Târgu-Mureș, istorie urbană din anul 1850 până la Primul război mondial. vol.II.