2024

PLANUL ANUAL

al achizițiilor publice pentru anul 2024 - Biblioteca Județeană Mureș
520 / 22.04.2023

PLANUL ANUAL

al achizițiilor publice pentru anul 2024 - American Corner
1093 /28.11.2023

2023

PLANUL ANUAL

al achizițiilor publice pentru anul 2023 - Biblioteca Județeană Mureș
08.02.2023

PLANUL ANUAL

al achizițiilor publice pentru anul 2023 - American Corner
08.02.2023

2022

PLANUL ANUAL

Al achizițiilor publice pentru anul 2022 - Biblioteca Județeană Mureș
24.02.2022

PLANUL ANUAL

Al achizițiilor publice pentru anul 2022 - American Corner
24.02.2022

2021

PLANUL ANUAL

al achizițiilor publice pentru anul 2021 - Biblioteca Județeană Mureș
13.05.2021

PLANUL ANUAL

al achizițiilor publice pentru anul 2021 - American Corner
28.12.2020

2020

PLANUL ANUAL

Al achizițiilor publice pentru anul 2020 - Biblioteca Județeană Mureș
4.03.2020

PLANUL ANUAL

Al achizițiilor publice pentru anul 2020 - American Corner
4.03.2020

2019

PLANUL ANUAL

Al achizițiilor publice pentru anul 2019 - Biblioteca Județeană Mureș
06.05.2019

PLANUL ANUAL

Al achizițiilor publice pentru anul 2019 - American Corner
21.12.2018

2018

ANUNT

Atribuire a contractului de achiziție public având ca obiect servicii de mentenanță, asistență tehnică și administrare a sistemului integrat de bibliotecă “Qulto”
7.03.2018

ANUNT

Achiziție directă servicii de mentenanță, asistență tehnică și administrare a sistemului integrat de bibliotecă “Qulto”
21.02.2018

CAIET DE SARCINI

Achiziții servicii de mentenanță, asistență tehnică și administrare a sistemului integrat de bibliotecă “Qulto”
21.02.2018