Astăzi sunt: 110 ani, 8 luni și 6 zile de la inaugurarea Bibliotecii Județene Mureș.
Afis Conferința Natională a Bibiliotecarilor - ANBPR - 2024

Conferința Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR),
29-31 mai 2024, Târgu Mureș

Biblioteca Județeană Mureș, cu sprijinul Consiliului Județean Mureș și în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), a organizat Conferința Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice cu tema: „Informație. Inovație. Inspirație: construirea conexiunilor” la Târgu Mureș, în perioada 29-31 mai 2024.

Întrebări frecvente

Unde se află Biblioteca Județeană Mureș?

Biblioteca Județeană Mureș se afla în municipiul Tîrgu-Mureș, în incinta Palatului Culturii cu intrare din strada G. Enescu nr. 2.

Adresa poștală este 540052, Tîrgu-Mureș, str. G.Enescu nr. 2, jud. Mureș, ROMÂNIA.

Biblioteca poate fi accesată la telefonul secretariatului: 0265-262631 sau prin Fax: 0265-264384.

Cum pot să mă înscriu la bibliotecă?

Înscrierea la secţiile pentru adulţi, are loc pe baza actului de identitate a persoanei cu domiciliul în Tîrgu-Mureş sau a actului de identitate cu viza la zi pentru flotanţi.

Copii (până la 14 ani), se pot înscrie la Biblioteca Copiilor pe baza actului de identitate al unuia dintre părinţi, sau al tutorelui.

Cetăţenii din alte localităţi şi cetăţenii străini se pot înscrie pe baza actului de identitate sau a paşaportului, pentru acces limitat în sălile de lectură.

Ce acte sunt necesare la înscriere?

Pentru înscriere sunt necesare:

Adulți:

 • Act de identitate

Adulți - cazuri particulare:

 • Pașaport - în cazul cetățenilor străini;
 • Adeverință de girant - dacă este cazul;
 • Persoanele cu disabilități locomotorii se pot înscrie prin mandatar, care prezintă actul de identitate personal și al persoanei pe care o reprezintă, precum și o solicitare scrisă și semnată de persoana care nu se poate deplasa la sediu.

Copii:

Copiii până la 14 ani pot fi înscrişi de către unul dintre părinţi/tutore, pe baza:

 • certificatului de naştere al copilului;
 • a unei fotografii, format 25x35 mm;
 • a buletinului de identitate al unuia dintre părinţi/tutore.

La înscriere solicitantul va completa Fişa de înscriere. Acest document contine pe verso un scurt extras din regulament şi loc pentru semnătura solicitantului. Fişa de înscriere este un act juridic şi este un contract dintre bibliotecă şi utilizatorii săi.

Prin acest act utilizatorul se angajează să păstreze în bună stare materialele împrumutate, să le înapoieze la timp şi în bună stare.

Ce document se eliberează la înscriere?

La înscrierea în bibliotecă se eliberează un permis de intrare.

Permisul de intrare este nominal, codificat, fiind personal şi netransmisibil, este valabil 5 ani de la data înscrierii.

Permisul de intrare pentru copii se înfoliază. La viza anuală se aplică pe verso o bulinuţă cu anul respectiv.

Câte cărți pot împrumuta?

Fiecare utilizator poate împrumuta la domiciliu, de fiecare dată, 1 - 4 documente de bibliotecă din secţiile de împrumut.

Documentele de la Biblioteca Teleki-Bolyai nu se împrumută la domiciliu. Aceste documente se pot consulta doar în sala de lectură proprie.

Cât timp pot păstra cărțile?

Termenul maxim de împrumut este de 14 zile, acesta se poate prelungi, încă de trei ori câte 14 zile, la cerere.

Cererea de prelugire se poate face telefonic la secretariat în timpul programului de lucru, sau personal la secția de unde sunt împrumutate cărțile.

Care este programul bibliotecii?

Programul de funcționare a Bibliotecii Județene Mureș este după cum urmează:

 

Vezi aici detaliile

Misiunea

Biblioteca Județeană Mureș oferă comunității și cetățenilor un spațiu neutru de întâlnire, în care accesul la resurse, prin achiziţia de cărţi şi alte tipuri de documente relevante, organizarea şi punerea la dispoziţia publicului a întregii colecţii de documente, informarea promptă prin servicii specializate este neîngrădit.

Biblioteca a pus și va pune întotdeauna în centrul preocupărilor sale utilizatorul și nevoile lui, atrăgând în acest fel recunoașterea, încrederea și respectul comunității.

Prin oferta de lectură, prin programele culturale şi educative organizate, biblioteca poate și trebuie să contribuie la progresul comunităţii mureșene. Prin tot ceea ce face, Biblioteca Județeană Mureș cultivă educația și respectă libertatea intelectuală.

Iar scopul este acela de a contribui la creşterea prosperităţii spirituale şi materiale a membrilor comunităţii locale, prin crearea şi promovarea accesului la o vastă arie de idei şi informaţii, prin asistenţa de specialitate oferită, prin promovarea interesului pentru lectură şi învăţare pe tot parcursul vieţii.

Biblioteca Județeană Mureș oferă comunității și cetățenilor un spațiu neutru de întâlnire, în care accesul la resurse, prin achiziţia de cărţi şi alte tipuri de documente relevante, organizarea şi punerea la dispoziţia publicului a întregii colecţii de documente, informarea promptă prin servicii specializate este neîngrădit.

Biblioteca a pus și va pune întotdeauna în centrul preocupărilor sale utilizatorul și nevoile lui, atrăgând în acest fel recunoașterea, încrederea și respectul comunității.

Prin oferta de lectură, prin programele culturale şi educative organizate, biblioteca poate și trebuie să contribuie la progresul comunităţii mureșene. Prin tot ceea ce face, Biblioteca Județeană Mureș cultivă educația și respectă libertatea intelectuală.

Iar scopul este acela de a contribui la creşterea prosperităţii spirituale şi materiale a membrilor comunităţii locale, prin crearea şi promovarea accesului la o vastă arie de idei şi informaţii, prin asistenţa de specialitate oferită, prin promovarea interesului pentru lectură şi învăţare pe tot parcursul vieţii.

Viziunea

Biblioteca Județeană Mureș cultivă spiritul de explorare, învățare pe tot parcursul vieții, plăcerea de a citi și dorința de informare și cunoaștere a cetățenilor de toate vârstele și culturile.

Biblioteca Județeană Mureș trebuie să fie „inima culturală, plină de viață, a comunității”, fără de care își pierde rațiunea de a exista.

Atribuții

Biblioteca Județeană Mures | A Maros Megyei Könyvtár

Biblioteca Județeană Mureș îndeplineşte următoarele atribuții principale:

a) colecționează, dezvoltă, organizează, conservă și pune la dispoziția utilizatorilor colecții enciclopedice reprezentative de cărți, periodice, documente grafice și audiovizuale, precum și alte materiale purtătoare de informații, în funcție de dimensiunile și structura socioprofesională a populației din județul Mureș, de cerințele reale și potențiale ale acesteia;

b) oferă utilizatorilor atât servicii pentru lectură, studiu, informare și documentare la sediu, filiale și secții, cât și de împrumut la domiciliu; serviciile realizate în bibliotecă, inclusiv împrumutul la domiciliu, sunt gratuite;

c) întocmește cataloage și alte instrumente de valorificare și comunicare a colecțiilor în sistem tradițional și informatizat, asigură servicii de informare bibliografică și documentare de interes local și, după caz, de interes național și internațional;

d) efectuează, în scopul valorificării colecțiilor, bibliografii, studii și cercetări în bibliologie, sociologia lecturii și știința informării, acționând pentru aplicarea în plan teoretic și practic a cercetărilor proprii sau ale altor instituții de profil;

e) coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judeţului Mureș, prin acţiuni specifice de îndrumare şi de evaluare, prin proiecte, programe şi activităţi culturale, precum şi acţiuni de îndrumare profesională;

f) asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice şi a legislaţiei în domeniu şi coordonarea aplicării strategiilor şi programelor de automatizare a activităţilor şi serviciilor acestor biblioteci;

g) elaborează și editează bibliografia locală curentă, materiale și produse de îndrumare metodologică și alte publicații și produse de informare, cooperează cu autoritățile administrației publice locale, cu instituțiile responsabile, potrivit legii, și cu organisme nonguvernamentale în realizarea obiectivelor educației permanente;

h) elaborează norme privitoare la funcționarea bibliotecilor publice de pe raza județului Mureș, precum și pentru organizarea de filiale – în municipiul Târgu Mureș și în străinătate, cu respectarea normelor emise de Biblioteca Națională a României;

i) inițiază, organizează sau participă la realizarea unor programe de informatizare, de cercetare și cu caracter bibliografic, de valorificare a tradițiilor culturale, de animație culturală, de promovare a creației științifice, tehnice și cultural-artistice.

Biblioteca Județeană Mures | A Maros Megyei Könyvtár

Biblioteca Județeană Mureș îndeplineşte următoarele atribuții principale:

a) colecționează, dezvoltă, organizează, conservă și pune la dispoziția utilizatorilor colecții enciclopedice reprezentative de cărți, periodice, documente grafice și audiovizuale, precum și alte materiale purtătoare de informații, în funcție de dimensiunile și structura socioprofesională a populației din județul Mureș, de cerințele reale și potențiale ale acesteia;

b) oferă utilizatorilor atât servicii pentru lectură, studiu, informare și documentare la sediu, filiale și secții, cât și de împrumut la domiciliu; serviciile realizate în bibliotecă, inclusiv împrumutul la domiciliu, sunt gratuite;

c) întocmește cataloage și alte instrumente de valorificare și comunicare a colecțiilor în sistem tradițional și informatizat, asigură servicii de informare bibliografică și documentare de interes local și, după caz, de interes național și internațional;

d) efectuează, în scopul valorificării colecțiilor, bibliografii, studii și cercetări în bibliologie, sociologia lecturii și știința informării, acționând pentru aplicarea în plan teoretic și practic a cercetărilor proprii sau ale altor instituții de profil;

e) coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judeţului Mureș, prin acţiuni specifice de îndrumare şi de evaluare, prin proiecte, programe şi activităţi culturale, precum şi acţiuni de îndrumare profesională;

f) asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice şi a legislaţiei în domeniu şi coordonarea aplicării strategiilor şi programelor de automatizare a activităţilor şi serviciilor acestor biblioteci;

g) elaborează și editează bibliografia locală curentă, materiale și produse de îndrumare metodologică și alte publicații și produse de informare, cooperează cu autoritățile administrației publice locale, cu instituțiile responsabile, potrivit legii, și cu organisme nonguvernamentale în realizarea obiectivelor educației permanente;

h) elaborează norme privitoare la funcționarea bibliotecilor publice de pe raza județului Mureș, precum și pentru organizarea de filiale – în municipiul Târgu Mureș și în străinătate, cu respectarea normelor emise de Biblioteca Națională a României;

i) inițiază, organizează sau participă la realizarea unor programe de informatizare, de cercetare și cu caracter bibliografic, de valorificare a tradițiilor culturale, de animație culturală, de promovare a creației științifice, tehnice și cultural-artistice.

Îndrumare metodică de specialitate

Compartimentul metodic este deservit de un bibliotecar-metodist care asigură îndrumarea metodică, acordă asistență de specialitate și consiliere biblioteconomică bibliotecarilor din bibliotecile publice din județul Mureș.

Îndrumare metodică de specialitate

Biblioteca este un templu cultural care își deschide porțile cu cheia curiozității intelectuale.

Vezi detalii

American Corner

Sediul „AMERICAN CORNER” se află la parterul Hotelului „PARC” (intrare dinspre strada Primăriei). Acesta, reprezintă un centru de informare și de resurse pentru publicul de toate vârstele, interesat de cultura și civilizația americană, precum și o platformă pentru programe comune.

Inaugurarea celui de al nouălea American Corner

American Corner Târgu Mureș a fost creat în cadrul unui parteneriat între Ambasada Statelor Unite ale Americii la București și Biblioteca Județeană Mureș si caută să avanseze înțelegerea și dintre cele doua țări prin promovarea unor informații exacte și diverse despre SUA.

Detalii despre American Corner

Biblioteca „Târgu-Mureș” din Chișinău

Sectorul Râșcani din Chișinău dispune de 13 filiale ale Bibliotecii municipale „B.P.Hasdeu”. Biblioteca „Târgu-Mureș” este una dintre ele.

Biblioteca „Târgu-Mureș” din Chișinău

Bucurându-ne de sprijinul Ministerului Culturii şi de resursele proprii (fond de dublete) precum şi de generozitatea unor donatori, la numai un an de la înfiinţare, Biblioteca “Târgu-Mureş ” a înregistrat peste 18.000 volume, fond enciclopedic de largă adresabilitate.

Mai multe detalii

Biblioteca „I. Minulescu” - Nürnberg

Platforma Culturală AȘII ROMÂNI * Biblioteca Județeană Mureș vă invită să participați cu donații de cărți și alte categorii de documente.

Biblioteca „I. Minulescu” - Nürnberg

Biblioteca „Târgu-Mureș” oferă acces la informație și lectură, la instruire și loisir printr-un spectru larg de servicii și resurse, încurajează dreptul de a cunoaște, susține libertatea de expresie și diversitatea.

Mai multe detalii

Calendarul aniversărilor culturale

Calendar elaborat de Nina Negrea, Compartimentul de Informare Bibliografică, Biblioteca Județeană Mureș.

- actualizat în aprilie 2024 -

Calendarul aniversărilor culturale

Sunt consemnate aniversările personalităţilor culturale – locale, naţionale şi universale – de la a căror naştere sau moarte s-au
împlinit 25 de ani sau multipli ai acestei perioade.

Vezi calendarul aniversărilor culturale

Noutăți la bibliotecă

Ce oferim ?

Internet

Sala de lectura

Gama larga de carti

Activi pe social media

Povesti audio online

Calendar cultural

Bibliotecă digitală

Legitimație membri

Propune achiziția unei publicații


  Programul Bibliotecii Judetene Mures

  Personalitatea mureșeană a lunii

  Ion
  HOREA

  poet
  n. 10 mai 1929, comuna Petea de Câmpie,
  jud. Mureș.
  ~ 5 ani de la moarte ~

  Calendarul cultural

  Rubrică de: Nina Negrea 

  Ultima actualizare: ianuarie 2024

  Date de contact

  540052 Târgu-Mureş, str. G.Enescu nr. 2, jud. Mureş, ROMÂNIA

  Tel:   0265-262631
  Fax: 0265-264384

  Cod fiscal: 4322920
  Cont: RO96TREZ47624670220XXXXX
  Trezoreria Tg.-Mureş.

  540052 Târgu-Mureş, str. G.Enescu nr. 2, jud. Mureş, ROMÂNIA

  Tel:   0265-262631
  Fax: 0265-264384

  Cod fiscal: 4322920
  Cont: RO96TREZ47624670220XXXXX
  Trezoreria Tg.-Mureş.

  Parteneri