Servicii - Biblioteca Județeană Mureș

Biblioteca Județeană Mureș - Sculptură copil cu cartea
Copil cu cartea

„…activităţile multiculturale ale bibliotecilor sunt o sumă de servicii oferite de bibliotecă, care trebuie să satisfacă cerinţele unei societăţi multiculturale.”

„serviciile bibliotecii publice se bazează pe drepturile egale ale tuturor, indiferent de vârstă, sex, rasă, religie, naţionalitate, limba vorbită, statutul social.

În mod obligatoriu, trebuie asigurate servicii şi materiale informaţionale pentru utilizatorii care, indiferent din ce motive, nu pot folosi serviciile şi materialele normale ale acesteia, de exemplu minorităţi naţionale, persoane handicapate, bolnavi spitalizaţi, persoane private de libertate.”

UNESCO – Public Library Manifest.

Sevicii oferite

Împrumut la domiciliu

Destinată cititului și studiului individual, biblioteca pune la dispoziția utilizatorilor un bogat fond enciclopedic de publicații de peste 100.000 de volume

Consultarea fondului Teleki-Bolyai,

una dintre cele mai bogate colecții de carte veche din Transilvania, lăcaș al culturii europene din secolele trecute, cu peste 230 000 de volume

Consultare publicații

Este una dintre cele mai bogate colecții de carte veche din Transilvania, lăcaș al culturii europene din secolele trecute. Cele peste 230 000 de volume

Consultare periodice

Această secție are în păstrare peste 65 de mii de cărti și aproximativ 7000 de titluri de ziare și reviste. Sala de lectură este formată dintr-o încapere cu 17 locuri

Catalog online

Activitatea serviciului este profilată pe bibliografie locală își are începuturile în anii 1950. În 1993 s-a înfiinţat un nou sistem, bazat pe bibliografie locală curentă

Audiții muzicale, arte plastice

În cele trei săli de care aceasta dispune, cititorii găsesc, pe lângă cărțile de specialitate din domeniile esteticii, artei plastice, muzicii și teatrologiei, albume, dicționare, lexicoane și partituri

Internet și multimedia

Biblioteca pune la dispoziția utilizatorilor calculatoare pentru consultarea paginilor web a materialului multimedia achiziționat precum și a documentelor digitale

Studierea culturii americane

Sediul „AMERICAN CORNER” se află la parterul Hotelului „PARC” (intrare dinspre strada Primăriei)

Întreabă bibliotecarul

Biblioteca vă stă la dispoziție pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră pe baza documentelor existente în colecțiile sale