Anuare

Anuarele Bibliotecii Judeţene Mureş
Anuarele Bibliotecii Judeţene Mureş

Împlinirea a 200 de ani de lectură publică la Târgu-Mureş a prilejut organizarea unui Simpozion Naţional în zilele de 26-28 septembrie 2002, care s-a bucurat de o largă participare de iubitori şi responsabili ai destinelor cărţii. Comunicările prezentate stau la baza alcătuirii primului anuar al Bibliotecii Judeţene Mureş, sugestiv intitulat LIBRARIA, care dorim să devină o permanenţă.

Anuarul LIBRARIA va înscrie de acum înainte în paginile sale studii şi comunicări de bibliologie, raportate la trăirile zilelor noastre, de la explorările fondurilor de carte în forma sa tradiţională la viziunea electronizării cuvintelor şi imaginilor, rapoarte şi dări de seamă, analize statistice şi sociologice, medalioane ale unor personalităţi cu prioritate ale domeniului, cercetări bibliogafice, note de lectură etc.

Cu aceste cuvinte pornim la drum cu gândul şi sentimentul utilităţii prezentului şi arcului peste timp în reconstituirea culturii în latura sa esenţială: cartea şi biblioteca.