Sectiile, filialele si alte compartimente ale bibliotecii

Deschisă pentru public în anul 1913, biblioteca trebuia să răspundă nevoii acute de cunoaștere, determinată de contextul specific începutului de secol: evoluția demografică, dezvoltarea industrială și a atelierelor de meserii, dezvoltarea și diversificarea sistemului de învățământ.

Biblioteca orașului și-a asumat din noiembrie 1913 rolul de coalizator al unei tradiții mai vechi bibliotecărești, preluând funcțiile îndeplinite de biblioteci mai mici, de diverse specializări, existente în oraș.

Secțiile Bibliotecii Judetene Mures

Alte compartimente ale bibliotecii

Filialele de cartier ale Bibliotecii Județene Mureș