Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Județene Mureș

Biblioteca Județeană Mureș, este o instituţie culturală de drept public, cu personalitate juridică, organizată pe principiul teritorial, respectiv judeţeană şi statuată în baza Legii bibliotecilor nr.334 din 2002, republicată în baza Legii nr.593/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Mureș şi sub îndrumarea de specialitate a Ministerului Culturii,  respectiv potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat de către autoritatea tutelară.

Aceasta face parte din sistemul național de biblioteci din România.

Lista de regulamente a Bibliotecii Județene Mureș :