Compartimentul de evidența și prelucrarea colecțiilor

L-V: 7:00-15:00

Biroul Evidenţa, Prelucrarea și Dezvoltarea Colecţiilor este compus din două compartimente distincte și se află sub coordonarea unui șef birou, astfel:

Compartimentul de
evidență și prelucrare a colecțiilor

Compartimentul de
îndrumare metodică de specialitate

1. Compartimentul de evidență și prelucrare a colecțiilor

Activitatea desfășurată de acest serviciu „ascuns” al bibliotecii, unde publicul cititor nu are acces, constă în prelucrarea documentelor achiziționate, dar și a donațiilor și, unde este cazul, preia și sarcina introducerii retroactive a fondului de carte.

De asemenea, este compartimentul care asigură personalul de specialitate pe durata inventarelor la oricare dintre secțiile bibliotecii, iar ulterior acestuia operează casările propuse.

Organizarea noilor colecții de documente se referă la o categorie complexă de sarcini legate de:

 • Evidența

 • Descrierea bibliografică

 • Clasificarea biblioteconomică

 • Cotarea publicațiilor monografice și seriale

 • Completarea bazei de date a bibliotecii prin utilizarea softului de bibliotecă

2. Compartimentul de îndrumare metodică de specialitate

<:ro]

Compartimentul metodic este deservit de un bibliotecar-metodist care asigură îndrumarea metodică, asistența de specialitate și consilierea biblioteconomică pentru bibliotecarii din bibliotecile publice din județul Mureș. Așadar, conform Legii Bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, activitatea metodică este modul de implicare în funcționarea bibliotecilor publice din județ, ea excluzând interferențele administrative sau financiare.

Prin compartimentul metodic, Biblioteca organizează numeroase activități și proiecte la nivel județean, având două direcții de bază: promovarea lecturii și a nevoii de carte, dar și mai buna pregătire profesională a bibliotecarilor. De asemenea, au fost organizate periodic cursuri de perfecționare – la sediul Bibliotecii Județene – pentru bibliotecarii din județ, pe diverse tematici.

Concret, colaborarea pe linie metodică constă în:

Dezvoltarea colecțiilor sau managementul achizițiilor are în vedere completarea permanentă a fondului de documente deținute de bibliotecă prin:

 • Transmiterea informațiilor de interes general

 • Centralizarea și transmiterea datelor statistice

 • Editarea revistei de specialitate „Biblioteci mureșene”, postată pe pagina de facebook a Bibliotecii

 • Distribuirea de către bibliotecile din județ a materialelor postate în mediul virtual de Biblioteca Județeană

 • Distribuirea de către Biblioteca Județeană a materialelor postate în mediul virtual de bibliotecile din județ

 • Coordonarea activității în județ prin organizarea unor centre metodice regionale

 • Organizarea de colocvii profesionale şi seminarii cu bibliotecarii din judeţ, la sediul bibliotecii judeţene şi în centrele metodice

 • Elaborarea de rapoarte de evaluare a activităţii şi planuri de dezvoltare a bibliotecilor din judeţ