Biroul de informare și relații publice

A fost organizat în anul 2016, datorită nevoii de a promova serviciile Bibliotecii și de a îmbunătăți comunicarea cu beneficiarii acestora. Biroul se axează pe colaborarea cu celelalte secții – comunicare internă – astfel încât imaginea bibliotecii să fie una pozitivă și relația acesteia cu publicul să fie una cât mai eficientă.

Acesta are rolul de a informa comunitatea – cititori, parteneri, mass-media, lideri de opinie, utilizatori – prin diverse metode și canale, cu ajutorul mai multor instrumente. Este compus din trei compartimente distincte și se află sub coordonarea unui șef birou:

Compartimentul de informatizare

Compartimentul de informare bibliografică. Depozit legal

Compartimentul secretariat, registratură, arhivă

Compartimentul de informatizare

Asigură mentenanța echipamentelor din bibliotecă, inclusiv componenta de achiziții și dezvoltare a dotărilor tehnice, construirea și actualizarea permanentă a paginii web a bibliotecii, asistență și suport logistic la desfășurarea evenimentelor.

Program:

L-V: 7:00-15:00

Compartimentul de informare bibliografică. Depozit legal

Asigură, conform Legii Bibliotecilor nr. 344/2002, republicată:

  • Elaborarea bibliografiei locale în sistemul integrat de bibliotecă Qulto

  • Realizarea de produse de informare de interes județean (Calendarul anual al aniversărilor culturale; cărți publicate în și despre județul Mureș în perioade prestabilite de timp)

  • Elaborarea de bibliografii şi bio-bibliografii ale unor personalităţi locale

  • Realizarea de bibliografii la cerere

  • Contribuţii la proiectele şi programele derulate în bibliotecă

  • Completează și actualizează fișele bibliografice ale catalogului personalităților locale (Personalia)

Compartimentul secretariat, registratură, arhivă

Asigură comunicarea directă cu membrii comunității, circulația, arhivarea și păstrarea documentelor interne.

Program:

Luni - Vineri : 8:00-15:00