Sala de lectură – publicații periodice

Inventar || L, Mi, V: 8:00-15:00 / Ma, J: 13:00-20:00

Situată la parterul fostului Hotel „PARC” (strada Primăriei, nr. 2), Sala de lectură publicații periodice primește și pune la dispoziția celor interesați ziare și reviste ale românilor din afara granițelor țării, din SUA, Germania, Ucraina, Israel („Agora”, „Tibiscus”, „Argo”, „Miorița”, „Țara Fagilor” etc.), precum și publicații cu conținut religios („Cultura creștină”, „Telegraful român”, „Mitropolia Ardealului”, „Revista Teologică”, „Viața creștină” etc.)

Această colecție de periodice, aranjată pe formate, acoperă o însemnată perioadă de timp: începând din prima jumătate a secolului XIX („Foaie pentru minte, inimă și literatură”, „Curier de ambe sexe”, „Magazin istoric pentru Dacia” etc.) până în anul curent.

Colecția crește în fiecare an, datorită fie adăugării la diferitele titluri a numerelor din anul care s-a scurs, fie apariției de titluri nou achiziționate sau primite prin donație.

Multe dintre periodice sunt cotidiene centrale sau locale, publicații ale diferitelor partide istorice ori foi conduse de ziariști renumiți („Adeverul”, „Curentul”, „Glasul Mureșului”, „Buna vestire”, „Gazeta Transilvaniei”, „Tribuna”, „România liberă”, „Jurnalul național”, „Cuvântul liber”).

Dintre colecțiile secției documentare amintim:

Reviste literare, științifice/tehnice în limbile română, maghiară

Publicații social-politice românești și maghiare mai vechi

Vastă colecție de reviste, anuare științifice și ale unor universități și institute de cercetări

Monitorul oficial

Publicații ale diferitelor partide istorice

Cotidiene centrale sau locale

Săptămânale literare, social-politice și de specialitate

O grupă aparte între colecțiile secției este formată din revistele literare, științifice și tehnice în limba maghiară („Nagyvilág”, „Helikon”, „Magyar Tudomány”, „Magyar Nyelv”, „Szinház” etc.) editate de Academia Maghiară sau de marile biblioteci din Ungaria.

Aceste publicații reflectă o perioadă de timp impresionantă, au o prezentare grafică deosebită și își așteaptă rândul spre a fi răsfoite de către utilizatorii interesați.

Publicațiile social–politice maghiare mai vechi („Szabad Szó”, „Ellenzék”, „Vasárnapi Ujság” etc. ) suscită un viu interes în rândul utilizatorilor, specializați sau nu.

Amintim prezența în colecțiile secției a nenumăratelor almanahuri, reviste editate de elevi de ieri și de azi, magazine științifice sau distractive și multe alte publicații pe care credem că este mai bine să le descopere utilizatorii înșiși.

De menționat faptul că în ultimii ani s-a pus accent pe digitalizarea unor titluri din colecțiile deținute, care pot fi accesate gratuit, în format pdf, din interiorul Bibliotecii.

Instrumente de informare

Dintre serviciile pe care secția le asigură, amintim:

Accesul la raft se face pe baza permisului de intrare eliberat la înscrierea ca utilizator al bibliotecii. Permisul este valabil pe o perioadă de 5 ani, cu condiția să fie vizat anual și este netransmisibil.

Activitatea în cadrul secției se desfășoară pe baza regulamentului intern de funcționare.

Serviciile sunt asigurate de bibliotecarii secției, amabili și dedicați meseriei lor.