Sala de lectură - Fond tradițional

L-V: 8:00-15:00

Situată la etajul trei al sediului central, Sala de lectură – Fond tradițional asigură condițiile necesare studiului prin cele 20 de locuri oferite. Prin felul în care a fost concepută și reamenajată, sala se poate transforma oricând în sală de curs sau de conferințe, găzduind numeroase evenimente culturale și profesionale.

Fondul tradițional – care datează de la înființarea bibliotecii și până în anul 1945 – a fost completat ulterior prin donații și achiziții. Este valoros nu numai prin numărul mare al cărților – peste 68 de mii de volume, dar și prin faptul că multe dintre acestea sunt unicate, valori bibliofile sau rarități, care păstrează semnătura autografă a autorilor sau a posesorilor.

Volumele din fondul tradițional – care datează de la înființarea bibliotecii și pâna în anul 1940 – a fost completat ulterior prin donatii și achiziții.

Tot aici se află o colecție de carte veche și rară (incunabule, tipărituri din secolele XVI-XVIII), cutii cu scrisori și documente care au aparținut unor personalități (Take Ionescu, Vasile Netea, Aurelian Borșianu), precum și valoroasa „Carte de Aur” – actul de identitate culturală al Bibliotecii.

Peste două mii de volume din fondul documentar au fost digitalizate și vor fi disponibile în cel mai scurt timp.

Instrumente de informare

Dintre serviciile pe care secția le asigură, amintim:

Accesul la raft se face pe baza permisului de intrare eliberat la înscrierea ca utilizator al bibliotecii. Permisul este valabil pe o perioadă de 5 ani, cu condiția să fie vizat anual și este netransmisibil.

Activitatea în cadrul secției se desfășoară pe baza regulamentului intern de funcționare.