L-V: 8:00 - 13:00 și 14:00 - 20:00

Sala Generală de Lectură „Mihai Eminescu”, situată în sediul central al bibliotecii, la etajul doi, dispune de 74 de locuri la mese de lectură, un post de distribuire a cărților, precum și de rafturi destinate în special lucrărilor de referință și STAS-urilor.

Fondul de referință

Destinată cititului și studiului individual, sala de lectură pune la dispoziția utilizatorilor un bogat fond de carte – aproximativ 150 de mii de volume – din toate domeniile cunoașterii umane.

Colecțiile existente reprezintă „oglinda” politicii de dezvoltare a colecțiilor de-a lungul timpului, deoarece câte un exemplar din majoritatea titlurilor achiziționate de bibliotecă se regăsește în depozitele imense ale sălii de lectură.

Fondul de referință include numeroase dicționare, lexicoane, enciclopedii – în limbile română, maghiară, engleză, franceză, germană etc. – extrem de utile în informarea și documentarea utilizatorilor.

Instrumente de informare

Dintre serviciile pe care noi vi le asigurăm gratuit

Accesul la raft se face pe baza permisului de intrare eliberat la înscrierea ca utilizator al bibliotecii. Permisul este valabil pe o perioadă de 5 ani, cu condiția să fie vizat anual și este netransmisibil.

Activitatea în cadrul secției se desfășoară pe baza regulamentului intern de funcționare.

Serviciile sunt asigurate de bibliotecarii secției, amabili și dedicați meseriei lor.