Calcan Gheorghe,
Valentina Munteanu

Momente din istoria românilor și aspecte din didactica istoriei

publicație academică
din domeniul educației și pedagogiei, cu un accent deosebit pe metodica predării istoriei
C00122 - Momente din istoria românilor și aspecte din didactica istoriei
" Cunoaşterea istoriei, în general, şi a celei naţionale în special reprezintă un fapt de mare importanţă. Realizările majore ale neamului românesc sunt fără îndoială, rezultatul existenţei şi dezvoltării conştiinţei naţionale. Avem convingerea că păstrarea acestui sentiment, sădirea lui în universul spiritual al tuturor cetăţenilor reprezintă o necesitate. Dăinuirea noastră în istorie a depins şi va depinde de acest sentiment. În acest sens, rolul istoriei este evident, iar modul de transmitere a acestui mesaj către tinerele vlăstare ale neamului este fundamental. (...) "

Apariția originalului: 2014, Limba: română;
Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești;

Control științific: Prof. univ. dr. Gabriel Albu, Prof. univ. dr. Emil Stan;
Redactor: Prof. univ. dr. Ioan Done;
T ehnoredactare computerizată: Prof. Grațiela Calcan
Coperta: Mihail Radu
Director editură: Prof. univ. dr. ing. Șerban Vasilescu

ISBN: 978-973-719-551-7

Articole similare